Käyttöohjekirja Automaattiohjauksella varustettu puskuhitsauskone muoviputkia varten

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohjekirja Automaattiohjauksella varustettu puskuhitsauskone muoviputkia varten"

Transkriptio

1 Käyttöohjekirja Tuote no Automaattiohjauksella varustettu puskuhitsauskone muoviputkia varten GF 160 CNC GF 250 CNC GF 315 CNC GF 400 CNC GF 500 CNC GF 630 CNC

2 Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä koskee oikeutta monistaa ohjekirjaa, jakaa sitä sekä myös tehdä siitä käännöksiä. Ohjekirjan kopioiminen ja monistaminen mitä tahansa menetelmää käyttäen (tulostus, valokopiointi, mikrofilmaus tai skannaus) edellyttää näin ollen aina kirjallista lupaa Georg Fischer Rohrverbindungstechnik GmbH -yhtiöltä.

3 Käyttöohjekirja GF CNC Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sida 0 Yleistä Varoitukset Muut symbolit ja huomiot 2 1 Turvallisuusohjeet Asianmukainen käyttö Yleiset turvallisuusohjeet Turvallisuusnäkökohtien huomionti työskentelyn aikana Jätteiden käsittely Muut turvallisuusohjeet 4 2 Yleistä Esittely Käyttöalue Tekijänoikeudet 6 3 Kuljetus ja kokoaminen Kuljetuspakkaus Koneen rakenneosat Huolellinen käsittely Tilapäinen säilytys Toimituksen sisällön tarkastus 7 4 Koneen rakenne, varusteet Rakenne Vakiovarusteet 9 5 Tekniset tiedot GF 160-CNC GF 250-CNC GF 315-CNC GF 400-CNC GF 500-CNC GF 630-CNC 13 6 Käyttöönotto Koneelle suoritettavat valmistelutoimenpiteet Hydrauliikkaletkut / Kauko-ohjausyksikkö Supistussisäkkeiden kiinnitys Vasemmanpuoleisen kiinnityskiristimen irroitus GF160/250/ SUVI 400 -ohjausyksikön käyttö SUVI 400 -ohjaustaulu SUVI -valikot (katsaus) 17 8 Hitsaustyö Puskuhitsauksen perusteet Hitsaustapahtuma Hitsausparametrit Tietojen syöttö Materiaalivalinta Automaattikäyttö Putkien päiden höyläys GF 160 GF I

4 Sisällysluettelo Käyttöohjekirja GF CNC Putkien päiden höyläys GF 400 GF Hitsaus 34 9 Optimoitu hitsausteknologia Jäähdytysajan ohjaus - CTC (Cooling Time Control) GF+ CTC -hitsausmenetelmän käynnistys Automaattinen lämpötilan tasaus Nopea uudelleenasetus Optimoitu uudelleenasetus - esimerkki Hitsausvirheiden analysointi - puskuhitsaus Huolto ja kunnossapito Kulutusosien vaihtaminen Varaosien varastointi sekä asiakaspalvelu Huolto- ja korjauspalvelu Virheilmoitukset / virhekoodit 56 II

5 Käyttöohjekirja GF CNC 0 Yleistä 0 Yleistä Alla kuvataan tässä käyttöohjekirjassa käytetyt varoitukset ja symbolit sekä niiden merkitykset. Näiden kuvausten avulla opitte nopeasti tämän ohjekirjan rakenteen ja samalla miten konetta käytetään turvallisesti Varoitukset Varoitusten avulla tässä ohjekirjassa osoitetaan niitä tilanteita, jotka saattavat johtaa joko laitetta käyttävän henkilön loukkaantumiseen tai aineellisiin vahinkoihin. Lukekaa nämä varoitukset huolellisesti ja seuratkaa niitä kaikissa toimissanne! Symboli Vaara Varoitus Merkitys Välitön vaaratilanne! Laiminlyönnit saattavat aiheuttaa hengenvaaran tai hyvin vakavia henkilövahinkoja. Mahdollinen vaaratilanne! Laiminlyönnit saattavat johtaa vakaviin henkilövahinkoihin. Varoitus Vaarallinen tilanne! Laiminlyönnit saattavat johtaa henkilövahinkoihin tai aineellisiin vahinkoihin. Kaikki varoitukset esitetään aina samalla tavalla: Varoitussymboli Vaaran tyyppi ja aiheuttaja Mahdolliset seuraukset, vaaran kuvaus Kielletty (mikäli sovellettavissa) (symboli: ) Miten vaaratilanteen voi välttää (symboli: ) 1

6 0 Yleistä Käyttöohjekirja GF CNC 0.2 Muut symbolit ja huomiot Symboli Merkitys Tärkeätä! Huom! Tämä kohta sisältää erityisen tärkeitä tietoja. Pakollinen huomio: Tätä ohjetta on ehdottomasti seurattava. 1. Edellyttää käyttäjän suorittavan tietyt toimenpiteet määrätyssä järjestyksessä. Käyttäjän täytyy suorittaa nämä toimet! Edellyttää käyttäjän suorittavan määrätyn toimenpiteen. Käyttäjän täytyy suorittaa kyseinen toimenpide! Edellyttää käyttäjän suorittavan tietyn toimen määrätyssä tilanteessa. Käyttäjän tulee suorittaa tämä toimenpide, jos ennalta määrätyt vaatimukset täyttyvät. 2

7 Käyttöohjekirja GF CNC 1 Yleistä 1 Turvallisuusohjeet Puskuhitsauskone GF 250 CNC (josta jatkossa käytetään nimitystä GF -hitsauskone) suunniteltiin viimeisten teknologiastandardien mukaiseksi. Jos konetta käytetään johonkin toiseen kuin tässä käyttöohjekirjassa kuvattuun käyttötarkoitukseen, seurauksena voi olla käyttäjän tai jonkin toisen henkilön loukkaantuminen. Seurauksena voi myös olla hitsauskoneen tai -varusteiden vaurioituminen. Jokaisen GF -hitsauskoneen kanssa tekemisissä olevan henkilökunnan jäsenen tulee lukea tämä käyttöohjekirja kokonaisuudessaan riippumatta siitä, osallistuuko hän koneen kokoamiseen, purkamiseen, uudelleenkokoamiseen, käyttöön, kunnossapitoon vai huoltoon (tarkastus, kunnossapito, korjaus). Kyseisen henkilön tulee täysin ymmärtää ja sisäistää kaikki käyttöohjekirjan ohjeet, etenkin lukuun 1 sisältyvät "turvallisuusohjeet". On suositeltavaa, että jokainen henkilökunnan jäsen vahvistaa tämän omalla allekirjoituksellaan. Ottakaa huomioon seuraavat seikat: Koneen käyttö on sallittua vain, kun se on täysin käyttökunnossa. Käyttäjän tulee tarkoin seurata kaikkia näitä turvallisuusohjeita. Kaikki konetta koskevat dokumentit (ohjekirjat jne.) on säilytettävä aivan koneen välittömässä läheisyydessä. 1.1 Asianmukainen käyttö GF -hitsauskonetta ei saa käyttää mihinkään toiseen käyttötarkoitukseen kuin muoviputkien puskuhitsaukseen. 1.2 Yleiset turvallisuusohjeet Käyttäkää ainoastaan tässä ohjekirjassa määriteltyjä materiaaleja ja kokoja. Muiden materiaalien käyttö on sallittua ainoastaan Georg Fischerin luvalla. Käyttäkää ainoastaan alkuperäisiä Georg Fischer -varaosia ja -varusteita. Tarkastakaa GF -hitsauskone päivittäin näkyvien vaurioiden tai vikojen varalta. Vauriot on korjattava välittömästi. Sähköjärjestelmään kuuluvien osien korjaaminen on jätettävä erikoistuneen huoltoasentajan suoritettavaksi. 3

8 1 Yleistä Käyttöohjekirja GF CNC 1.3 Turvallisuusnäkökohtien huomiointi työskentelyn aikana "Huolehtikaa omalta osaltanne työpaikan turvallisuudesta." Ilmoittakaa välittömästi koneen käytöstä vastuussa olevalle henkilölle, jos koneen toiminnassa ilmenee jotakin tavanomaisesta poikkeavaa. Kiinnittäkää työskennellessänne aina huomiota työturvallisuuteen. Jotta henkilökohtainen turvallisuutenne olisi paras mahdollinen ja GF-koneen käyttö turvallista ja optimaalista, hitsauskone on koottava ammattitaitoisesti ja ohjeiden mukaisesti. Varoitus Voitte saada leikkaushaavoja käsiinne! Höylän terät ovat erittäin teräviä! Varokaa leikkaamasta käsiänne höylätasoon. Älkää koskeko pyörivää höylätasoa. Varoitus Voitte saada palovammoja! Kuumennin on hyvin kuuma (210 C)! Voitte polttaa kätenne, jos kosketatte kuumaa kuumenninta. Älkää koskettako kuumenninta, kun siihen on kytketty virta. Käyttäkää aina kuumentimen käsikahvoja Varoitus Käsien murskaantumisvaara! Koneen höylä liikkuu! Voitte loukata kätenne, jos kosketatte koneen liikkuvaa höylää! Älkää koskeko käsin koneeseen, kun tasohöylä liikkuu aivan ulompiin ääriasentoihinsa. 1.4 Jätteistä huolehtiminen Höyläyslastut ja käytetty hydrauliikkaöljy on toimitettava määräysten mukaisesti kyseisentyyppisten jätteiden keräyspisteeseen. Käytetyt akut on käsiteltävä voimassa olevien määräysten mukaisesti. 1.5 Muut turvallisuusohjeet Seuratkaa tarkoin kaikkia kansallisia turvallisuusmääräyksiä, -normeja ja ohjeita. Näin voitte omalta osaltanne vaikuttaa siihen, että vältytte onnettomuuksilta. 4

9 Käyttöohjekirja GF CNC 2 Yleistä 2 Yleistä 2.1 Esittely Tämä käyttöohjekirja on tarkoitettu kaikille niille henkilöille, jotka vastaavat GF-koneen käytöstä ja kunnossapidosta. Lähdemme siitä, että kyseiset henkilöt lukevat tämän käyttöohjekirjan ja omaksuvat sen sisällön kaikilta osin. Ainoastaan tähän käyttöohjekirjaan sisältyvien tietojen avulla voitte ennalta estää vikojen syntymisen GF-koneeseen. Samalla varmistatte myös, että koneen käyttö sujuu ongelmitta. Siksi on hyvin tärkeätä, että vastuulliset henkilöt ovat huolellisesti perehtyneet tähän käyttöohjekirjaan. Samasta syystä on myös suositeltavaa, että tämä käyttöohjekirja luetaan huolellisesti ennen kuin kone otetaan käyttöön. Emme vastaa vaurioista tai vahingoista jotka aiheutuvat siitä, että käyttöohjekirjan ohjeita ei ole seurattu. Jos kaikesta huolimatta kohtaatte ongelmia, ottakaa yhteyttä Georg Fischer -yhtiöön. Tämä käyttöohjekirja koskee seuraavia koneita: GF 160 CNC GF 250 CNC GF 315 CNC GF 400 CNC GF 500 CNC GF 630 CNC Pidätämme oikeuden suorittaa teknisiä muutoksia, joiden avulla parannetaan koneiden ominisuuksia. Siksi hitsauskone saattaa joiltakin osin poiketa tämän käyttöohjekirjan tiedoissa ja kuvissa esiintyvästä laitteesta Käyttöalue GF-kone on suunniteltu vain ja ainoastaan määrätynlaatuisten ja -kokoisten muoviputkien puskuhitsaukseen. Kaikki muunlainen käyttö on kiellettyä. Valmistajaa ei voi pitää vastuullisena vaurioista, jotka syntyvät luvattoman käytön seurauksena; käyttäjä kantaa tässä tapauksessa vastuun kokonaisuudessaan0. GF -koneet suunniteltiin seuraavankokoisten putkien puskuhitsaukseen: GF 160 CNC: d 40 d 160 mm GF 250 CNC: d 75 d 250 mm GF 315 CNC: d 90 d 315 mm GF 400 CNC: d 125 d 400 mm GF 500 CNC: d 200 d 500 mm GF 630 CNC: d 315 d 630 mm 5

10 2 Yleistä Käyttöohjekirja GF CNC 2.3 Tekijänoikeudet Tämän käyttöohjekirjan tekijänoikeuksien haltija on Georg Fischer Pipe Jointing Technology GmbH. Tämä käyttöohjekirja on tarkoitettu koneen kokoamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta vastaavalle henkilökunnalle. Mitään tämän käyttöohjekirjan osaa (tekniset tiedot, kuvat jne.) ei saa kopioida tai jakaa eteenpäin, käyttää luvattomasti kilpailutarkoituksiin tai luovuttaa edelleen muille. Georg Fischer Rohrverbindungstechnik GmbH Postfach 968 D Singen (Htwl.) Freibühlstrasse 18/19 D Singen (Htwl.) Puhelin +49 (0) 7731/792-0 Telefax +49 (0) 7731/

11 Käyttöohjekirja GF CNC 3 Yleistä 3 Kuljetus ja kokoonpano 3.1 Kuljetuspakkaus Kuljetuspakkauksen valinta riippuu ratkaisevasti kuljetustavasta. Tavallisesti kone ja kaikki siihen kuuluvat varusteet pakataan puukehikkoon. 3.2 Koneen rakenneosat Seuraavat osat sisältyvät GF-hitsauskonetoimitukseen: Peruskone, SUVI 400 -ohjausyksikkö, hydrauliikkayksikkö letkuineen sekä kuljetuslaatikko, kuumennin ja höylä. Kaikki edellämainitut GF-koneen osat pakataan kuljetusta varten erikseen toisistaan. 3.3 Huolellinen käsittely GF-hitsauskonetta on kuljetettava erityisen huolellisesti. Näin voidaan varmistaa, ettei kone vaurioidu kuormauksen tai kuorman purkamisen aikana saatujen iskujen seurauksena. Kaikki liikkuvat osat on lukittava paikoilleen. Kone on vakuutettava kuljetuksen ajaksi (kuljetustapa ja kuljetuksen kesto huomioiden). Estäkää ennalta suurten lämpötilavaihtelujen aiheuttaman lauhdekosteuden syntyminen kuljetuksen aikana. Varmistakaa myös, etteivät laitteet pääse vaurioitumaan niihin kohdistuvista iskuista johtuen. GF-konetta tulee käsitellä varovaisuutta noudattaen. 3.4 Tilapäinen säilytys Jos GF-hitsauskonetta ei koota ja oteta käyttöön heti toimituksen saavuttua, konetta on säilytettävä turvallisessa paikassa asianmukaisesti peitettynä. 3.5 Toimituksen sisällön tarkastus Toimituksen sisältö (kuljetuslaatikot, kuormalavat ja pakkaukset) tarkastetaan heti lähetyksen saavuttua niin kollien lukumäärän kuin niiden kunnonkin osalta. Mahdollisista kuljetusvaurioista ja/tai puuttuvista osista on välittömästi ilmoitettava kirjallisesti Georg Fischerille. Puutteista on myös tehtävä merkintä rahtikirjoihin rahdinkuljettajan vielä läsnäollessa. Rahdinkuljettajan tulee omalla allekirjoituksellaan kuitata tämä merkintä. Katsokaa myös yleisiä toimitusehtojamme. 7

12 4 Yleistä Käyttöohjekirja GF CNC 4 Koneen rakenne, varusteet 4.1 Rakenne Säilytyslaatikko, jossa höylä ja kuumennin 2 Hydrauliikkaletkut 3 Peruskone 4 SUVI 400 -ohjausyksikkö 8

13 Käyttöohjekirja GF CNC 4 Yleistä 4.2 Vakiovarusteet Peruskone Vankka konerunko, jossa irrotettava vasemman puolen kiinnityskiristinyksikkö (GF 160 GF 315) putkien/putkenosien kiinnitystä varten (Tputket, kulmakappaleet sekä pienet valmiiksi kootut putki/putkenosa -osakokonaisuudet. Kaksinkertaiset kiinnityskiristimet, jotka liikkuvat kahden kovakromatun ja karaistun ohjainkiskon varassa Kaapelein varustettu kauko-ohjausyksikkö, jonka avulla valvotaan ja ohjataan hitsaustapahtumaa. SUVI 400 -hydrauliikka/ohjausyksikkö SUVI 400 -hydrauliikka/ohjausyksikkö koostuu hydrauliikkayksiköstä ja siihen sisäänrakennetusta ohjausyksiköstä, jonka ominaisuuksiin kuuluu myös hitsaustietojen rekisteröinti. Ohjausyksikön varusteet ja ominaisuudet: Tarkka ohjausyksikkö Automaattinen paineenalennus sähkökatkon sattuessa (parantaa turvallisuutta) Hitsaustapahtuman automaattinen seuranta paineen valvonnan ja etämittauksen avulla (turvallisuusvalvonta) Automaattinen kuumentimen lämpötilan seuranta Automaattinen höyläystapahtuman tarkkailu Anturi ympäristölämpötilan tarkkailua varten Automaattinen hitsaustietojen tallennus vaihdettavalle muistikortille PC-sarjaliitäntä ulkoista tiedonkäsittelyä varten Tulostinporttina vakiomallinen rinnakkaisliitäntä Vapaasti valittava käyttökieli (6 kielivaihtoehtoa) Hitsausparametrit voidaan syöttää yksikköön niin, että sen asetukset kussakin maassa vastaavat voimassaolevia määräyksiä Viivakoodilukija, joka mahdollistaa asetuksien asiakaskohtaisen muokkaamisen sekä käyttäjän tunnistamisen (valinnaisvaruste) 9

14 4 Yleistä Käyttöohjekirja GF CNC Säilytyslaatikko, jossa höylä ja kuumennin Höylä Tehokkaalla moottorilla varustettu höylä. Akselin suuntaisesti säädettävä, säilytetään erikseen säilytyslaatikossa. Valaisimella varustettu mikrokytkin estää höylän käynnistämisen, jos sitä ei ole lukittu asianmukaisesti paikalleen. Kuumenninyksikkö Hyvin tarkka kuumenninyksikkö, jossa PTFE-pinnoite. Sisäänrakennettu lämpömittari lämpötilan tarkkailua varten (ainoastaan GF 160 CNC, GF 250 CNC, GF 315 CNC) Hydrauliikkaletkusarja Varustettu tippumattomin pikaliittimin Suojakuori, jonka sisällä hydrauliikkaletkusarja ja kauko-ohjauskaapelit ovat hyvin suojassa. 10

15 Käyttöohjekirja GF CNC 5 Yleistä 5 Tekniset tiedot 5.1 GF 160-CNC GF 315-CNC Konetyyppi Äänenvoimakkuus (A) Peruskone Paino [kg] Ø -alue [mm] Männän pintaala Kallistuskulma Hydrauliikka-/ ohjausyksikkö Paino [kg] Teho [W] Jännite [V] 230V -yksikkö: 110V -yksikkö: Verkkotaajuus [Hz] Hydrauliikkaöljy Öljymäärä Höylä Paino [kg] Teho [W] Jännite [V] 230V -yksikkö: 110V -yksikkö: Verkkotaajuus [Hz] GF 160-CNC GF 250-CNC GF 315-CNC < 70 db < 70 db < 70 db mm² ISO 46-cST litraa mm² ISO 46-cST litraa mm² ISO 46-cST litraa

16 5 Yleistä Käyttöohjekirja GF CNC Konetyyppi GF 160-CNC GF 250-CNC GF 315-CNC Kuumennin Paino [kg] Teho [W] Jännite [V] (*2500) 230V -yksikkö: 110V -yksikkö: Verkkotaajuus [Hz] Kokonaisteho Teho [W] Jännite [V] (*2800) 230V -yksikkö: 110V -yksikkö: Verkkotaajuus [Hz] Vaiheet Max. paine baaria baaria baaria * 110V -yksikköä varten 12

17 Käyttöohjekirja GF CNC 5 Yleistä 5.2 GF 400 CNC - GF 500-CNC GF 630-CNC Konetyyppi GF 400-CNC GF 500-CNC GF 630-CNC Äänenvoimakkuus (A) Peruskone Paino [kg] Ø-alue [mm] Männän pintaala Kallistuskulma Hydrauliikka-/ ohjausyksikkö Paino [kg] Teho [W] Jännite Hydrauliikkaöljy Öljymäärä Höylä Paino [kg] Teho [W] Jännite/Hz/ vaihe Kuumennin Paino [kg] Teho [W] Jännite/Hz/ vaihe Kokonaisteho Teho [W] Jännite/Hz/ vaihe Max. paine < 70 db mm² V /50 Hz ISO 46-cST litraa V /50 Hz/ V /50 Hz/ V /50 Hz/1 150 baaria < 70 db < 70 db mm² V /50 Hz ISO 46-cST litraa V /50 Hz/ V /50 Hz/ V /50 Hz/3 150 baaria mm² V /50 Hz ISO 46-cST litraa V /50 Hz/ V /50 Hz/ V /50 Hz/3 150 baaria 13

18 6 Yleistä Käyttöohjekirja GF CNC 6 Käyttöönotto Ottakaa huomioon Etenkin ulkokäytössä (rakennustyömaat, putkikaivannot) GF -hitsauskone on asennettava niin, että sen turvallinen käyttö ja käsittely varmistetaan. Kun sijoitatte koneen eri osat käyttöpaikalle, varmistakaa että ne seisovat tukevasti paikoillaan. Erityisen tärkeätä tämä on säilytyslaatikon kohdalla. Asettakaa kaapelit ja hydrauliikkaletkut niin, että ne eivät vaurioidu eikä kukaan vahingossa astu niiden päälle! Hitsauspinnat ja koko hitsausjärjestelmä on suojattava vahingollisilta keliolosuhteilta, kuten kosteudelta, sateelta, lumelta, pakkaselta tai tuulelta. Suojauksen voi toteuttaa esimerkiksi erityisen hitsausteltan avulla (kts. DVS 2207). Yleisten turvallisuusmääräysten huomioon ottaminen on erityisen tärkeätä silloin, kun työskennellään putkikaivannoissa. Varmistakaa huolellisesti, että verkon syöttöjännite vastaa koneen sähköliitäntää! Verkkokaapeli varustetaan tehtaalla maadoitetulla nk. valovirtapistokkeella (mallit GF160/250/315). Jos pistoke ei vastaa paikallisia määräyksiä, valtuutetun sähköasentajan tulee vaihtaa se oikeantyyppiseen! Verkkokaapeli varustetaan CEE -voimavirtapistokkeella (5-nastaa) (mallit GF500/630). Jos pistoke ei vastaa paikallisia määräyksiä, valtuutetun sähköasentajan tulee vaihtaa se oikeantyyppiseen! Generaattorikäyttö, koneen sijoittaminen sähkömagneettiseen kenttään: Tämän ohjeen laiminlyönti saattaa johtaa vialliseen hitsautulokseen. Varoitus Olkaa varovainen, kun käytätte konetta generaattorin avulla! Yleistä Sähkömagneettisten kenttien vaikutus: Generaattorin ympäri muodostuvat sähkömagneettiset kentät voivat häiritä hitsaustapahtumaa, jos ohjausyksikkö on sijoitettu liian lähelle generaattoria. Välttäkää samasta syystä koneen sijoittamista lähelle korkeajännitejohtoja, radiolähettimiä, jne! Älkää käyttäkö matkapuhelinta koneen läheisyydessä (< 1 m) tai sijoittako matkapuhelinta SUVI 400 -yksikön päälle! Varmistakaa jatkojohtoja käyttäessänne, että niiden johtimien halkaisija on vähintään 2.5 mm² (110V -yksikön kohdalla 4mm²) ja pituus max. 50 m. Johtokela on aina kelattava ulos koko pituudeltaan! Sijoittakaa SUVI 400 -ohjausyksikkö vähintään 3 metrin etäisyydelle generaattorista. Generaattorin ympäri muodostuvat sähkömagneettiset kentät voivat häiritä hitsaustapahtumaa, jos ohjausyksikkö sijoitetaan liian lähelle generaattoria! Käynnistäkää generaattori ennen kuin SUVI 400 kytketään päälle! Jotta GF-hitsauskonetta käytettäisiin asianmukaisesti on tärkeätä, että koneen käytöstä vastaava henkilökunta on kokonaisuudessaan Georg Fischerin kouluttama. Koneen ja sen rakenneosien perusteellinen tuntemus auttaa välttämään käyttövirheet ja sen myötä myös virheelliset hitsaussaumat. 14

19 Käyttöohjekirja GF CNC 6 Yleistä 6.1 Koneelle suoritettavat valmistelutoimenpiteet Hydrauliikkaletkut / Kauko-ohjausyksikkö Hydrauliikkaletkut yhdistetään koneeseen ja SUVI 400 -ohjausyksikköön hydrauliikkaliittimien avulla (liittimet ovat tyypiltään sellaiset, että niitä ei voi kiinnittää väärin päin). Sekä letkut että liittimet on huolellisesti puhdistettava, ennen kuin hydrauliikkaletkut kiinnitetään. Liittimet on suojattava puhtaiden suojatulppien avulla silloin, kun konetta ei käytetä. Kauko-ohjausyksikkö yhdistetään ohjausyksikköön ja peruskoneeseen. Ottakaa huomioon Kun olette yhdistänyt hydrauliikkaletkujen liittimet, ne lukitaan kiertämällä! Olkaa varovainen Liittäkää tai irrottakaa hydrauliikkaletkut ainoastaan silloin, kun ohjausyksikkö on sammutettu ja järjestelmässä ei ole painetta! Liittäkää tai irrottakaa kauko-ohjauskaapeli ainoastaan silloin, kun ohjausyksikkö on sammutettu. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla datavirhe! 1. Yhdistäkää SUVI 400 -ohjausyksikön virtajohto sähköverkkoon ja varmistakaa, että kaikki voimassa olevat turvallisuusohjeet huomioidaan! 2. Kuumennin ja höylä yhdistetään ohjausyksikköön Supistussisäkkeiden kiinnitys Käyttäkää hitsattavan putkenosan tai putken mitoitukseen sopivia supistussisäkkeitä (kapeat tai leveät). Kiinnitysruuvit kiristetään T-avaimen avulla Vasemmanpuoleisen kiinnityskiristimen irroitus GF160/250/315 Ulomman vasemmanpuoleisen kiinnityskiristimen voi tarpeen vaatiessa irroittaa. Rungon alaosassa sijaitsevat kolme kuusiokoloruuvia ja kaksi kuusiokanta-ruuvia irroitetaan niin, että kulmien, T-putkien tai hyvin lyhyiden putkien / putkenosien kiinnittäminen on mahdollista. GF -hitsauskone on tämän jälkeen valmis puskuhitsausta varten. 15

20 7 Yleistä Käyttöohjekirja GF CNC 7 SUVI 400 -ohjausyksikön käyttö 1. Ohjausyksikön käynnistys: Päävirtakatkaisija käännetään asentoon 1. Laite käy läpi erityisen toimintojen itsetestausohjelman - tarkastakaa, että kaikki neljä LED -merkkivaloa vilkkuvat ja näytössä näkyy lyhyen ajan seuraava teksti: SUVI 400 S S 30/04/ :08 Oikeassa yläreunassa näkyy valittu kieli; kielivalinnan asetusta voi muuttaa alivalikosta. Käynnistä hitsaus Paina <I> Ottakaa huomioon Kuumentimeen kytketään automaattisesti virta, kun hitsaustapahtuma käynnistetään. Jos virransyöttöön tulee vika, kuumennin on käynnistettävä uudelleen painamalla näppäintä ON kuumentimen ohjausyksikössä. 7.1 SUVI 400 -ohjausyksikön ohjaustaulu 1 Enter 2 Seuraava 3 Info 4 Ylös 5 Alas 6 Näyttö START / STOP Hitsaus LED 1: Info START / STOP Automaattikäyttö LED 2 ON / OFF Kuumennin LED 3 SULJE / AVAA Käsikäyttö LED 4 16

21 Käyttöohjekirja GF CNC 7 Yleistä 7.2 SUVI -valikot (katsaus) : Asetuksen säätö käynnistetään painamalla ENTER. % : Koneen kalibrointi suoritetaan painamalla samanaikaisesti näppäimiä STOP-Automaattikäyttö ja ENTER. & : Ainoastaan jos koneeseen on liitetty viivakoodilukija * : Viivakoodin syöttö on mahdollinen STOP - näppäin : Takaisin päävalikkoon 17

22 8 Yleistä Käyttöohjekirja GF CNC 8 Hitsaustyö 8.1 Puskuhitsauksen perusteet Kuumentimen avulla suoritettava puskuhitsaus tapahtuu seuraavasti: Yhteen liitettävien osien (putki/putki, putkenosa/putki tai putkenosa/putkenosa) hitsausalueet kuumennetaan hitsauslämpötilaan, jonka jälkeen osat hitsataan paineen alla yhteen. Saumakohtaan ei hitsaustapahtuman aikana lisätä materiaaleja lainkaan. Ottakaa huomioon Yhteen hitsattavien osien täytyy valmistusmateriaalien osalta olla samantyyppisiä. Yhteen hitsattavien osien seinämävahvuuksien tulee hitsausalueen kohdalla olla samat. Oikein Väärin Ainoastaan samat seinämävahvuudet hitsausalueella! Tasaus- ja hitsauspaineet ovat keskenään samansuuruisia (arvot riippuvat valitusta hitsausstandardista). Tarvittava tasauspaine on itse asiassa selkeästi alhaisempi, mutta sen tulee kuitenkin olla riittävän korkea, jotta putket/putkenosat koko tapahtuman ajan koskettavat kuumenninta (standardin DVS 2207 mukaan). 18

23 Käyttöohjekirja GF CNC 8 Yleistä Esimerkki: Putki/putkenosa: HDPE Kuumentimen lämpötila: 220 C Putken ulkohalkaisija: 200 mm Vetovastus: 8 baaria Putkiluokka SDR 11 Tasaus- ja hitsauspaine: (esim. GF 315) 31 baaria Seinämävahvuus: 18.2 mm Yhteenlaskettu arvo (näkyy SUVI-ohjausyksikön näytössä): 39 baaria Vaihe 1 Käytetään tasauspainetta 39 baaria, kunnes saumakohtaan muotoutuu 2 mm hitsipalko. (DVS 2207/1) Vaihe 2 Paine lasketaan max. tasolle 0.02 N/mm2 (ENTER-näppäin). Lämmitysaika (182 sekuntia) alkaa. Vaihe 3 Osat liikkuvat automaattisesti etäämmälle toisistaan ja kuumennin poistetaan. Uudelleenasetusaika on max.10 sekuntia. Kone sammuu automaattisesti uudestaan. Vaihe 4 Hitsauspaine 39 baaria on saavutettava max. paineenkehitysajan puitteissa (11 sekuntia). Vaihe 5 Paine pysyy koko jäähdytysajan 39 baarin tasolla (24 minuuttia). 19

24 8 Yleistä Käyttöohjekirja GF CNC 8.2 Hitsaustapahtuma Kiinnityskiristimiin valitaan hitsattavien putkien ja/tai putkenosien mitoitukseen sopivat supistussisäkkeet, jonka jälkeen sisäkkeiden kiinnitysruuvit kiristetään (kts. luku 6.1.2, sivu 15). ca. 2 ca. 2 Putki/putki, putki/putkenosa tai putkenosa/putkenosa kiinnitetään kiinnitysyksikköön. Hitsattavien putkien/putkenosien päiden tulee törröttää noin 2 cm ulos kiinnitysyksiköstä. Varmistakaa, että molemmat osat ovat tarkoin koneen akselin suuntaisesti suunnatut. Tarpeen vaatiessa putkia/putkenosia voidaan kääntää tai kiinnityksen kiristyspainetta muuttaa pyällettyjä kahvoja kääntämällä niin, että osat kohdistuvat paremmin. Säädettävien tukirullien tai kelluvan jousitusjärjestelmän avulla voidaan helpottaa liukuun kiinnitettyjen putkien liikuttamista vaakasuuntaan. 8.3 Hitsausparametrit Tavalliseen puskuhitsaukseen käytetään DVS standardin mukaisia hitsausparametreja. Järjestelmässä on lisäksi valmiiksi ohjelmoituna parametrit lyhennetyllä jäähdytysajalla suoritettavaa hitsausta varten. Tämän hitsausmenetelmän aktivointi vaatii salasanan. Sekä kyseinen CTC -hitsausteknologia että lukituksen vapauttamistoimenpide kuvataan luvussa 9.1, sivu 42. HDPE DVS 2207 PE100 DVS 2207 PE80 DVS 2207 PP DVS 2207 HDPE +GF+ CTC PE100 +GF+ CTC PE80 +GF+ CTC Ottakaa huomioon Kaksi muuta optimoitua hitsausmenetelmää esitellään luvussa 9 (sivu 42). 1. Automaattinen tasausaika standardin DVS 2207 mukaan. 2. Ajallisesti optimoitus uudelleenasetusvaihe standardin DVS 2207 mukaan (pyydettäessä voimme myös suorittaa kansallisten hitsausparametrien sopeuttamisen). 20

25 Käyttöohjekirja GF CNC 8 Yleistä 8.4 Tietojen syöttö Seuraavat viisi käyttäjäkohtaista asetusta voidaan syöttää järjestelmään joko näppäimien tai viivakoodilukijan kautta: Projektinumero (16 merkkiä, 0..9, A..Z, +:-;.,_) Käyttäjäkoodi - ID (6 merkkiä, 0..9, A..Z) Syötettävät käyttäjätiedot (2 x 16 merkkiä, 1..9, A..Z, +:-;.,_) Urakoitsijayritys (16 merkkiä, 0..9, A..Z, +:-;.,_) Merkinnät (2 x 32 merkkiä, 0..9, A..Z, +:-;.,_) Kun käytetään muita viivakoodeja sekä viivakoodilukijaa (valinnaisvaruste), SUVI -järjestelmän voi asiakkaan toivomuksesta konfiguroida myös niin, että yllämainittujen tietojen syöttäminen on aina pakollista. (lisätietoja eri viivakooditoiminnoista sekä kyseisten toimintojen kuvauksen löydätte teknisestä ohjekirjasta). Esiasetuksena SUVI -järjestelmässä on, että yllä kuvattujen tietojen syöttö on vapaaehtoista. Tiedot syötetään alla kuvatulla tavalla näppäimiä käyttäen. Alla näkyy aloitusvalikko joka tulee näyttöön heti, kun SUVI 400 -yksikköön kytketään virta. SUVI 400 S S 30/04/ :08 Käynnistä hitsaus Paina <I> Painamalla näppäintä SEURAAVA (kts. myös SUVI -valikkojen katsaus, luku 7.2, sivu 17) pääsette alivalikkoon "Syötä käyttäjän tiedot. Syötä käyttäjän tiedot < > Tämä alivalikko avataan painamalla ENTER. Ensimmäiseksi näyttöön tulee työnumeron syöttöruutu. Syötä työnumero < > 21

26 8 Yleistä Käyttöohjekirja GF CNC Syötetyt tiedot vahvistetaan painamalla ENTER - vaihtoehtoisesti pääsette seuraavaan syöttöruutuun painamalla SEURAAVA, käyttäjätiedot (ID), muut käyttäjän syöttämät tiedot, urakoitsijayhtiö. Syötetään esimerkiksi työnumero Työnumero?? : tähän syötetään numeroja tai kirjaimia YLÖS/ALAS -näppäin: vaihda suurempaan tai pienempään numeroon / aakkosten seuraavaan tai edelliseen kirjaimeen ENTER -näppäin: näytössä näkyvä numero tai kirjain vahvistetaan, jonka jälkeen kursori siirtyy seuraavaksi syötettävän merkin kohdalle. * + ENTER -näppäin: tietojen syöttö lopetetaan Kun olette syöttänyt kaikki merkit tai päättänyt syötön painamalla *, näytössä pyydetään teitä vahvistamaan syötetyt tiedot: OK? A-56N001 <KYLLÄ> Jos näytössä näkyy väärä työnumero, voitte vastata <EI> painamalla näppäintä Seuraava. Muuttakaa tämän jälkeen numeroa painamalla ENTER; tämä toimenpide toistetaan kunnes syötetyt tiedot ovat OK, mikä vahvistetaan painamalla ENTER. Vastaavalla tavalla syötetään käyttäjän tunnistetiedot (ID, 6 merkkiä), 2x16 merkkiä lisätietoja (esim. putkikoodi ja tietoja muista hitsattavista putkenosista) sekä koneen omistaja. Myös käyttäjän huomiot syötetään samalla tavalla. 8.5 Materiaalivalinta Alkuvalikko näkyy taas lyhyesti ennen seuraavaa syöttöruutua silloin, kun SUVI 400 -laitteeseen kytketään virta tai kun painetaan laitteen STOP - näppäintä (hitsaus). Käynnistä hitsaus Paina <I> Hitsaustapahtuma käynnistetään painamalla START -näppäintä (hitsaus). Näytössä näkyvät hitsauskoneen tyyppi ja numero sekä SUVI 400 -yksikön numero. Tämä näyttö sammutetaan painamalla ENTER! 22

27 Käyttöohjekirja GF CNC 8 Yleistä GF250CNC No GF250CNC 1050 Olkaa varovainen Kaikki järjestelmän osat on yhdistettävä SUVI 400 -yksikköön ohjeiden mukaisesti. Kaikki uuden koneen mukana toimitettavat osat sovitetaan tehtaalla toisiinsa. Hitsauskone toimii näin ollen kokonaisena hitsausjärjestelmänä. Jos jokin tähän järjestelmään kuuluvista osista uusitaan, kone on siksi kalibroitava uudelleen! Kts. tekninen ohjekirja. Jos samalla työmaalla tai samassa yrityksessä on käytössä useita samantyyppisiä koneita on tärkeätä, että hitsausjärjestelmään kuuluvia osia ei vaihdeta keskenään eri koneiden välillä! Hitsaustapahtuma on keskeytynyt kun LED-valo 1 vilkkuu - hitsaustyötä ei tällöin voi käynnistää. Virheen syy saadaan selville painamalla INFO -näppäintä (3). Hitsaustapahtumaa voidaan jatkaa vasta, kun on ryhdytty virheen vaatimiin toimenpiteisiin. Ottakaa huomioon Kelkan ohjaus käsin Materiaalivalinnan aikana konekelkkaa voidaan ajaa ohjaustaulusta käsin, kunnes näyttöön tulee teksti: Kuumentimen lämpötila ASETA/NYKYINEN. Lämpötilan asetus suoritetaan painamalla samanaikaisesti näppäintä START (Automaattinen) ja toista suuntanäppäintä () tai (). Kelkkaa voi liikuttaa käsin vain silloin, kun punainen käsiohjauksen LED-merkkivalo 4 palaa! Materiaalin valintaruutu tulee automaattisesti näyttöön. Toivottu materiaali valitaan painamalla näppäintä SEURAAVA tai YLÖS/ALAS. Seuraavaksi näytössä näkyvät valittua materiaalia vastaavat hitsausparametrit. Mat./Parametri HDPE DVS2207 Materiaalivalinta vahvistetaan painamalla ENTER, jonka jälkeen valitaan putkikoko. Halkaisija: 200 mm 23

28 8 Yleistä Käyttöohjekirja GF CNC Putkikoko valitaan painamalla näppäintä SEURAAVA. Varmistakaa, että koko ja putkiluokka mahtuvat koneen putkimittojen toiminta-alueeseen. Putkikoon ja -luokan valinta vahvistetaan painamalla ENTER. Putkiluokka: SDR 11 S5 Seinämävahvuus: 18.2 mm Näytön teksti vaihtuu 2 sekunnin kuluttua. Lisätietona näytetään myös putken seinämävahvuus. Putkiluokka valitaan painamalla SEURAAVA ja valinta vahvistetaan painamalla ENTER. Kaikki valittua putkimateriaalia koskevat tiedot näytetään tämän jälkeen käyttäjälle uudestaan. HDPE SDR mm S5 Data OK? <KYLLÄ> Painamalla näppäintä SEURAAVA valitaan <KYLLÄ> tai <EI>, jonka jälkeen valinta vahvistetaan painamalla ENTER. Jos kysymykseen vastataan <EI>, koko materiaalivalintatoimenpide toistetaan - jos kysymykseen sen sijaan vastataan <KYLLÄ>, kuumentimen lämpötila näkyy 5 sekunnin ajan näytössä. 24

29 Käyttöohjekirja GF CNC 8 Yleistä Olkaa varovainen Materiaaliparametrit on valittava huolella. Jos valinta suoritetaan virheellisesti, hitsaustyön laatu tulee olemaan heikko! Temp. Kuumennin 210 C 146 C T_tavoite T_on 210 C 146 C SUVI 400 nostaa automaatisesti lämpötilan valittuun arvoon (T_tavoite). Kone siirtyy nyt käsiohjauksesta automaattikäyttöön. Tästä lähtien automaattiohjaus on toiminnassa ja koneen liukua ei voi enää ajaa käsin. Punainen käsiohjaustilaa osoittava LED-valo 4 ei enää pala. 8.6 Automaattikäyttö Käyttäjää opastetaan nyt vaihe vaiheelta automaattitoiminnon läpi. Ensimmäiseksi kone on avattava niin, että yhteen hitsattavat putket saadaan asetettua paikoilleen. Avaa <4> Kun START-näppäintä ( 4 ) pidetään sisäänpainettuna, kone liikkuu liu'un päätyasentoon (auki-asento). Olkaa varovainen Kun kone toimii automaattitilassa, kaikki liikkeet käynnistetään painamalla START-näppäintä ( 4 ) ja pysäytetään painamalla STOP-näppäintä (). Kone suljetaan pitämällä START-näppäintä ( 4 ) sisäänpainettuna, kunnes tämä automaattinen vaihe on suoritettu tai LED-valo 2 syttyy. Kaikki avausliikkeet käynnistetään painamalla näppäintä vain lyhyesti, jolloin kone avautuu itsestään. 25

30 8 Yleistä Käyttöohjekirja GF CNC ca. 2 ca Putket asetetaan paikoilleen, jonka jälkeen kiinnityskiristimet suljetaan ja kiristetään. Jos putki on läpileikkaukseltaan soikion muotoinen, muotovirheen voi korjata joko löysäämällä tai kiristämällä kahta keskimmäistä kiinnityskiristintä. Varmistakaa, että putket ovat pituussuuntaisesti oikein kohdistetut. Tarpeen vaatiessa putkia / putkenosia voidaan kiertää tai kiristyspainetta muuttaa pyällettyjä kahvoja kiertämällä niin, että osat kohdistuvat paremmin. Säädettävien tukirullien tai kelluvan jousitusjärjestelmän avulla voidaan helpottaa liukuun kiinnitettyjen putkien vaakasuuntaista liikuttamista. Kiinnitä putket Mittaa vetovoima <4> Ottakaa huomioon 2. Paina näppäintä START ( 4 ), kunnes LED-valo 2 syttyy. Kone suljetaan ensin, jonka jälkeen se tarkastaa putkien kohdistuksen. Jos putket ovat liian lähelle kiinnityskiristimiä kiinnitetyt tai jos höylää varten ei ole tarpeeksi tilaa, kone ohjeistaa kiinnittämään putket paremmin. P_voima todell. 8 baaria Tämä hetkellisesti osoitettava arvo lisätään automaattisesti materiaalitietojen mukaan määriteltyyn paineeseen. Ottakaa huomioon Lyhyelle putkenpalalle mitattu vetovastus saa olla enintään noin 6 8 baaria, kun ympäristön lämpötila on 20 C. Jos se on suuremp i, on koneen mekaaninen linjaus tarkastettava! Vetovastus on kuitenkin suurempi niissä koneissa, joissa on automaattinen kuumennin. Sijoittakaa putket tukirullien päälle molemmin puolin niin, että vetovastus koko ajan pysyy samansuuruisena! 26

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

HD Lumilinko Avant 600-sarjaan

HD Lumilinko Avant 600-sarjaan HD Lumilinko Avant 600-sarjaan Tuotenumero A21195 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu pitkällisen tuotekehityksen

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet Minikaivurit Tuotenumero Avant 200-sarjaan A33153 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 250 mm kauhalla A32393 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 400 mm kauhalla A32394 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

DK S FIN N PL. Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat Päällä = ON Poissa päältä = OFF

DK S FIN N PL. Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat Päällä = ON Poissa päältä = OFF DK S FIN N PL 310 784 03 TR 610 top TERMINA 1-kanavainen viikkokellokytkin Riippuu versiosta esiohjelmoituina kuluva kellonaika ja kesä-/talviajan vaihtosääntö Turvalli- suusohjeita Sähkölaitteita saa

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on vasenkätiselle lukolle valmistuspäivästä 4/2014 alkaen. Muiden versioiden koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 7-30 liite Asennus- ja käyttöohjeiden Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 7-30:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on oikeakätiselle lukolle. Pystymallisen lukon koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset toimituksen yhteydessä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 5 Liite Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 5:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet 4 2.1 Käyttötavat 4 2.1.1 Nopea

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Käyttöohje Ebro TTX 120 lämpömittari

Käyttöohje Ebro TTX 120 lämpömittari Käyttöohje Ebro TTX 120 lämpömittari Turvallisuusohje Lämpömittaria ei saa käyttää käyttölämpötilaa huomattavasti korkeammissa lämpötiloissa tai räjähdysherkissä tiloissa litiumpariston räjähtämisvaaran

Lisätiedot

Käyttöönotto-opas RT Controller

Käyttöönotto-opas RT Controller Käyttöönotto-opas RT Controller Pikaopas RT-järjestelmän käyttöönottoa varten Aloitusopas RT Controller Versio 1.3 (090831) (Käytä tämän pikaoppaan kanssa opasta User Manual RT Controller, versio 2.1 tai

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot, joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varoitukset.

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

TIEHÖYLÄN TERÄN KALTEVUUDEN SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ GRADER WATCHMAN. Käyttöohjeet

TIEHÖYLÄN TERÄN KALTEVUUDEN SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ GRADER WATCHMAN. Käyttöohjeet TIEHÖYLÄN TERÄN KALTEVUUDEN SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ GRADER WATCHMAN Käyttöohjeet 2 Sisällysluettelo sivu 1. Käyttötarkoitus 3 2. Terän kaltevuuden säätöjärjestelmän rakenne 4 3. Tekniset tiedot 4 4 Tiehöylän

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS KASO KASSAKAAPIN E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO E1-100 SAFE SERIES K-03 INSTRUCTIONS Kaso Oy Lyhtytie 2, PO Box 27, FI-00751 Helsinki, Finland telephone +358 10 271 3700, fax +358 9 386 0021 sales@kaso.fi,

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjeisiin on tutustuttava aina ennen laitteen käyttöä Sarjanumero Valmistusvuosi PALAX Lahdentie 9 61400 Ylistaro, FINLAND Tel. +358 6 4745100 Fax. +358

Lisätiedot

004216 FIN 01/05 AM Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 004216 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi Käyttöohjeita seuraamalla

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

esteittä valumaan kappaleiden ja putkien sisään eikä ilmalukkoja pääse syntymään.

esteittä valumaan kappaleiden ja putkien sisään eikä ilmalukkoja pääse syntymään. 1 1. Tuuletus- ja ripustusaukot Sinkittävät kappaleet tulee suunnitella siten, ettei niihin jää umpinaisia tiloja ja taskuja. Aukotuksen ansiosta sinkki pääsee virtaamaan rakenteiden sisään ja ulos, eikä

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

CENTER 1400 Käyttö- ja huolto-ohje

CENTER 1400 Käyttö- ja huolto-ohje CENTER 1400 Käyttö- ja huolto-ohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Y-tunnus / VAT FI0590849 Tämä ohjekirja

Lisätiedot

SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen

SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen RDS - ohjeet 1 (18) SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen Näytteenoton aloittaminen Shuttlen säädöt robotilla Telineen vaihto Näytteenoton lopettaminen Näyteraportin

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PHV-2606-S 2016 / 07

LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PHV-2606-S 2016 / 07 LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PV-2605-S PV-2606-S PHV-2605-S PHV-2606-S 2016 / 07 YLEISTÄ Kun liesikupu on osana kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmää varustetaan liesikupu avattavalla

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power i_tig 201 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISTÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan pitkä ja ongelmaton toiminta edellytämme

Lisätiedot

Paperialusta 5 (valinnainen) Paperialusta 6 (liitearkkialusta) (valinnainen) Ohjaustaulu. Iso viimeistelylaite (valinnainen) Ohjaustaulu

Paperialusta 5 (valinnainen) Paperialusta 6 (liitearkkialusta) (valinnainen) Ohjaustaulu. Iso viimeistelylaite (valinnainen) Ohjaustaulu Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Koneen esittely Koneen esittely Palvelut Laitekokoonpanon mukaan käytettävissä voi olla seuraavat palvelut: 8 Kopiointi Sähköposti Internet-faksi Palvelinfaksi Originaalien syöttölaite

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje (04-2011)

G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje (04-2011) A Member of Constructor Group G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje (04-2011) Constructor Finland Oy Puh. (019) 36251 myynti@kasten.fi Kasteninkatu 1, Pl 100 Faksi (019) 3625 333 www.kasten.fi 08150 Lohja Til.nro.

Lisätiedot

Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikattilat

Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikattilat Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikatt Aakkosnumeerinen näyttömoduuli Käyttöopas 2. painos Asennukset maissa, joita EY-direktiivit koskevat:

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Kiitos, että olet valinnut tuotteemme! Olemme varmoja, että tulet olemaan tyytyväinen lastenvaunuihimme. Ennen kuin käytät lastenrattaita, on erittäin suositeltavaa

Lisätiedot

VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT

VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT SISÄLLYSLUETTELO SIVU VIANETSINTÄ MICROMAX, MICROMAX180, MICROMAX370, MICROMAX750 OHJAUSYKSIKKÖ ON LAUENNUT KIERTOVAHDIN JOHDOSTA MAGNEETTIANTURIN TARKISTUS (KOSKEE

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot