Käyttöohjekirja Automaattiohjauksella varustettu puskuhitsauskone muoviputkia varten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohjekirja Automaattiohjauksella varustettu puskuhitsauskone muoviputkia varten"

Transkriptio

1 Käyttöohjekirja Tuote no Automaattiohjauksella varustettu puskuhitsauskone muoviputkia varten GF 160 CNC GF 250 CNC GF 315 CNC GF 400 CNC GF 500 CNC GF 630 CNC

2 Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä koskee oikeutta monistaa ohjekirjaa, jakaa sitä sekä myös tehdä siitä käännöksiä. Ohjekirjan kopioiminen ja monistaminen mitä tahansa menetelmää käyttäen (tulostus, valokopiointi, mikrofilmaus tai skannaus) edellyttää näin ollen aina kirjallista lupaa Georg Fischer Rohrverbindungstechnik GmbH -yhtiöltä.

3 Käyttöohjekirja GF CNC Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sida 0 Yleistä Varoitukset Muut symbolit ja huomiot 2 1 Turvallisuusohjeet Asianmukainen käyttö Yleiset turvallisuusohjeet Turvallisuusnäkökohtien huomionti työskentelyn aikana Jätteiden käsittely Muut turvallisuusohjeet 4 2 Yleistä Esittely Käyttöalue Tekijänoikeudet 6 3 Kuljetus ja kokoaminen Kuljetuspakkaus Koneen rakenneosat Huolellinen käsittely Tilapäinen säilytys Toimituksen sisällön tarkastus 7 4 Koneen rakenne, varusteet Rakenne Vakiovarusteet 9 5 Tekniset tiedot GF 160-CNC GF 250-CNC GF 315-CNC GF 400-CNC GF 500-CNC GF 630-CNC 13 6 Käyttöönotto Koneelle suoritettavat valmistelutoimenpiteet Hydrauliikkaletkut / Kauko-ohjausyksikkö Supistussisäkkeiden kiinnitys Vasemmanpuoleisen kiinnityskiristimen irroitus GF160/250/ SUVI 400 -ohjausyksikön käyttö SUVI 400 -ohjaustaulu SUVI -valikot (katsaus) 17 8 Hitsaustyö Puskuhitsauksen perusteet Hitsaustapahtuma Hitsausparametrit Tietojen syöttö Materiaalivalinta Automaattikäyttö Putkien päiden höyläys GF 160 GF I

4 Sisällysluettelo Käyttöohjekirja GF CNC Putkien päiden höyläys GF 400 GF Hitsaus 34 9 Optimoitu hitsausteknologia Jäähdytysajan ohjaus - CTC (Cooling Time Control) GF+ CTC -hitsausmenetelmän käynnistys Automaattinen lämpötilan tasaus Nopea uudelleenasetus Optimoitu uudelleenasetus - esimerkki Hitsausvirheiden analysointi - puskuhitsaus Huolto ja kunnossapito Kulutusosien vaihtaminen Varaosien varastointi sekä asiakaspalvelu Huolto- ja korjauspalvelu Virheilmoitukset / virhekoodit 56 II

5 Käyttöohjekirja GF CNC 0 Yleistä 0 Yleistä Alla kuvataan tässä käyttöohjekirjassa käytetyt varoitukset ja symbolit sekä niiden merkitykset. Näiden kuvausten avulla opitte nopeasti tämän ohjekirjan rakenteen ja samalla miten konetta käytetään turvallisesti Varoitukset Varoitusten avulla tässä ohjekirjassa osoitetaan niitä tilanteita, jotka saattavat johtaa joko laitetta käyttävän henkilön loukkaantumiseen tai aineellisiin vahinkoihin. Lukekaa nämä varoitukset huolellisesti ja seuratkaa niitä kaikissa toimissanne! Symboli Vaara Varoitus Merkitys Välitön vaaratilanne! Laiminlyönnit saattavat aiheuttaa hengenvaaran tai hyvin vakavia henkilövahinkoja. Mahdollinen vaaratilanne! Laiminlyönnit saattavat johtaa vakaviin henkilövahinkoihin. Varoitus Vaarallinen tilanne! Laiminlyönnit saattavat johtaa henkilövahinkoihin tai aineellisiin vahinkoihin. Kaikki varoitukset esitetään aina samalla tavalla: Varoitussymboli Vaaran tyyppi ja aiheuttaja Mahdolliset seuraukset, vaaran kuvaus Kielletty (mikäli sovellettavissa) (symboli: ) Miten vaaratilanteen voi välttää (symboli: ) 1

6 0 Yleistä Käyttöohjekirja GF CNC 0.2 Muut symbolit ja huomiot Symboli Merkitys Tärkeätä! Huom! Tämä kohta sisältää erityisen tärkeitä tietoja. Pakollinen huomio: Tätä ohjetta on ehdottomasti seurattava. 1. Edellyttää käyttäjän suorittavan tietyt toimenpiteet määrätyssä järjestyksessä. Käyttäjän täytyy suorittaa nämä toimet! Edellyttää käyttäjän suorittavan määrätyn toimenpiteen. Käyttäjän täytyy suorittaa kyseinen toimenpide! Edellyttää käyttäjän suorittavan tietyn toimen määrätyssä tilanteessa. Käyttäjän tulee suorittaa tämä toimenpide, jos ennalta määrätyt vaatimukset täyttyvät. 2

7 Käyttöohjekirja GF CNC 1 Yleistä 1 Turvallisuusohjeet Puskuhitsauskone GF 250 CNC (josta jatkossa käytetään nimitystä GF -hitsauskone) suunniteltiin viimeisten teknologiastandardien mukaiseksi. Jos konetta käytetään johonkin toiseen kuin tässä käyttöohjekirjassa kuvattuun käyttötarkoitukseen, seurauksena voi olla käyttäjän tai jonkin toisen henkilön loukkaantuminen. Seurauksena voi myös olla hitsauskoneen tai -varusteiden vaurioituminen. Jokaisen GF -hitsauskoneen kanssa tekemisissä olevan henkilökunnan jäsenen tulee lukea tämä käyttöohjekirja kokonaisuudessaan riippumatta siitä, osallistuuko hän koneen kokoamiseen, purkamiseen, uudelleenkokoamiseen, käyttöön, kunnossapitoon vai huoltoon (tarkastus, kunnossapito, korjaus). Kyseisen henkilön tulee täysin ymmärtää ja sisäistää kaikki käyttöohjekirjan ohjeet, etenkin lukuun 1 sisältyvät "turvallisuusohjeet". On suositeltavaa, että jokainen henkilökunnan jäsen vahvistaa tämän omalla allekirjoituksellaan. Ottakaa huomioon seuraavat seikat: Koneen käyttö on sallittua vain, kun se on täysin käyttökunnossa. Käyttäjän tulee tarkoin seurata kaikkia näitä turvallisuusohjeita. Kaikki konetta koskevat dokumentit (ohjekirjat jne.) on säilytettävä aivan koneen välittömässä läheisyydessä. 1.1 Asianmukainen käyttö GF -hitsauskonetta ei saa käyttää mihinkään toiseen käyttötarkoitukseen kuin muoviputkien puskuhitsaukseen. 1.2 Yleiset turvallisuusohjeet Käyttäkää ainoastaan tässä ohjekirjassa määriteltyjä materiaaleja ja kokoja. Muiden materiaalien käyttö on sallittua ainoastaan Georg Fischerin luvalla. Käyttäkää ainoastaan alkuperäisiä Georg Fischer -varaosia ja -varusteita. Tarkastakaa GF -hitsauskone päivittäin näkyvien vaurioiden tai vikojen varalta. Vauriot on korjattava välittömästi. Sähköjärjestelmään kuuluvien osien korjaaminen on jätettävä erikoistuneen huoltoasentajan suoritettavaksi. 3

8 1 Yleistä Käyttöohjekirja GF CNC 1.3 Turvallisuusnäkökohtien huomiointi työskentelyn aikana "Huolehtikaa omalta osaltanne työpaikan turvallisuudesta." Ilmoittakaa välittömästi koneen käytöstä vastuussa olevalle henkilölle, jos koneen toiminnassa ilmenee jotakin tavanomaisesta poikkeavaa. Kiinnittäkää työskennellessänne aina huomiota työturvallisuuteen. Jotta henkilökohtainen turvallisuutenne olisi paras mahdollinen ja GF-koneen käyttö turvallista ja optimaalista, hitsauskone on koottava ammattitaitoisesti ja ohjeiden mukaisesti. Varoitus Voitte saada leikkaushaavoja käsiinne! Höylän terät ovat erittäin teräviä! Varokaa leikkaamasta käsiänne höylätasoon. Älkää koskeko pyörivää höylätasoa. Varoitus Voitte saada palovammoja! Kuumennin on hyvin kuuma (210 C)! Voitte polttaa kätenne, jos kosketatte kuumaa kuumenninta. Älkää koskettako kuumenninta, kun siihen on kytketty virta. Käyttäkää aina kuumentimen käsikahvoja Varoitus Käsien murskaantumisvaara! Koneen höylä liikkuu! Voitte loukata kätenne, jos kosketatte koneen liikkuvaa höylää! Älkää koskeko käsin koneeseen, kun tasohöylä liikkuu aivan ulompiin ääriasentoihinsa. 1.4 Jätteistä huolehtiminen Höyläyslastut ja käytetty hydrauliikkaöljy on toimitettava määräysten mukaisesti kyseisentyyppisten jätteiden keräyspisteeseen. Käytetyt akut on käsiteltävä voimassa olevien määräysten mukaisesti. 1.5 Muut turvallisuusohjeet Seuratkaa tarkoin kaikkia kansallisia turvallisuusmääräyksiä, -normeja ja ohjeita. Näin voitte omalta osaltanne vaikuttaa siihen, että vältytte onnettomuuksilta. 4

9 Käyttöohjekirja GF CNC 2 Yleistä 2 Yleistä 2.1 Esittely Tämä käyttöohjekirja on tarkoitettu kaikille niille henkilöille, jotka vastaavat GF-koneen käytöstä ja kunnossapidosta. Lähdemme siitä, että kyseiset henkilöt lukevat tämän käyttöohjekirjan ja omaksuvat sen sisällön kaikilta osin. Ainoastaan tähän käyttöohjekirjaan sisältyvien tietojen avulla voitte ennalta estää vikojen syntymisen GF-koneeseen. Samalla varmistatte myös, että koneen käyttö sujuu ongelmitta. Siksi on hyvin tärkeätä, että vastuulliset henkilöt ovat huolellisesti perehtyneet tähän käyttöohjekirjaan. Samasta syystä on myös suositeltavaa, että tämä käyttöohjekirja luetaan huolellisesti ennen kuin kone otetaan käyttöön. Emme vastaa vaurioista tai vahingoista jotka aiheutuvat siitä, että käyttöohjekirjan ohjeita ei ole seurattu. Jos kaikesta huolimatta kohtaatte ongelmia, ottakaa yhteyttä Georg Fischer -yhtiöön. Tämä käyttöohjekirja koskee seuraavia koneita: GF 160 CNC GF 250 CNC GF 315 CNC GF 400 CNC GF 500 CNC GF 630 CNC Pidätämme oikeuden suorittaa teknisiä muutoksia, joiden avulla parannetaan koneiden ominisuuksia. Siksi hitsauskone saattaa joiltakin osin poiketa tämän käyttöohjekirjan tiedoissa ja kuvissa esiintyvästä laitteesta Käyttöalue GF-kone on suunniteltu vain ja ainoastaan määrätynlaatuisten ja -kokoisten muoviputkien puskuhitsaukseen. Kaikki muunlainen käyttö on kiellettyä. Valmistajaa ei voi pitää vastuullisena vaurioista, jotka syntyvät luvattoman käytön seurauksena; käyttäjä kantaa tässä tapauksessa vastuun kokonaisuudessaan0. GF -koneet suunniteltiin seuraavankokoisten putkien puskuhitsaukseen: GF 160 CNC: d 40 d 160 mm GF 250 CNC: d 75 d 250 mm GF 315 CNC: d 90 d 315 mm GF 400 CNC: d 125 d 400 mm GF 500 CNC: d 200 d 500 mm GF 630 CNC: d 315 d 630 mm 5

10 2 Yleistä Käyttöohjekirja GF CNC 2.3 Tekijänoikeudet Tämän käyttöohjekirjan tekijänoikeuksien haltija on Georg Fischer Pipe Jointing Technology GmbH. Tämä käyttöohjekirja on tarkoitettu koneen kokoamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta vastaavalle henkilökunnalle. Mitään tämän käyttöohjekirjan osaa (tekniset tiedot, kuvat jne.) ei saa kopioida tai jakaa eteenpäin, käyttää luvattomasti kilpailutarkoituksiin tai luovuttaa edelleen muille. Georg Fischer Rohrverbindungstechnik GmbH Postfach 968 D Singen (Htwl.) Freibühlstrasse 18/19 D Singen (Htwl.) Puhelin +49 (0) 7731/792-0 Telefax +49 (0) 7731/

11 Käyttöohjekirja GF CNC 3 Yleistä 3 Kuljetus ja kokoonpano 3.1 Kuljetuspakkaus Kuljetuspakkauksen valinta riippuu ratkaisevasti kuljetustavasta. Tavallisesti kone ja kaikki siihen kuuluvat varusteet pakataan puukehikkoon. 3.2 Koneen rakenneosat Seuraavat osat sisältyvät GF-hitsauskonetoimitukseen: Peruskone, SUVI 400 -ohjausyksikkö, hydrauliikkayksikkö letkuineen sekä kuljetuslaatikko, kuumennin ja höylä. Kaikki edellämainitut GF-koneen osat pakataan kuljetusta varten erikseen toisistaan. 3.3 Huolellinen käsittely GF-hitsauskonetta on kuljetettava erityisen huolellisesti. Näin voidaan varmistaa, ettei kone vaurioidu kuormauksen tai kuorman purkamisen aikana saatujen iskujen seurauksena. Kaikki liikkuvat osat on lukittava paikoilleen. Kone on vakuutettava kuljetuksen ajaksi (kuljetustapa ja kuljetuksen kesto huomioiden). Estäkää ennalta suurten lämpötilavaihtelujen aiheuttaman lauhdekosteuden syntyminen kuljetuksen aikana. Varmistakaa myös, etteivät laitteet pääse vaurioitumaan niihin kohdistuvista iskuista johtuen. GF-konetta tulee käsitellä varovaisuutta noudattaen. 3.4 Tilapäinen säilytys Jos GF-hitsauskonetta ei koota ja oteta käyttöön heti toimituksen saavuttua, konetta on säilytettävä turvallisessa paikassa asianmukaisesti peitettynä. 3.5 Toimituksen sisällön tarkastus Toimituksen sisältö (kuljetuslaatikot, kuormalavat ja pakkaukset) tarkastetaan heti lähetyksen saavuttua niin kollien lukumäärän kuin niiden kunnonkin osalta. Mahdollisista kuljetusvaurioista ja/tai puuttuvista osista on välittömästi ilmoitettava kirjallisesti Georg Fischerille. Puutteista on myös tehtävä merkintä rahtikirjoihin rahdinkuljettajan vielä läsnäollessa. Rahdinkuljettajan tulee omalla allekirjoituksellaan kuitata tämä merkintä. Katsokaa myös yleisiä toimitusehtojamme. 7

12 4 Yleistä Käyttöohjekirja GF CNC 4 Koneen rakenne, varusteet 4.1 Rakenne Säilytyslaatikko, jossa höylä ja kuumennin 2 Hydrauliikkaletkut 3 Peruskone 4 SUVI 400 -ohjausyksikkö 8

13 Käyttöohjekirja GF CNC 4 Yleistä 4.2 Vakiovarusteet Peruskone Vankka konerunko, jossa irrotettava vasemman puolen kiinnityskiristinyksikkö (GF 160 GF 315) putkien/putkenosien kiinnitystä varten (Tputket, kulmakappaleet sekä pienet valmiiksi kootut putki/putkenosa -osakokonaisuudet. Kaksinkertaiset kiinnityskiristimet, jotka liikkuvat kahden kovakromatun ja karaistun ohjainkiskon varassa Kaapelein varustettu kauko-ohjausyksikkö, jonka avulla valvotaan ja ohjataan hitsaustapahtumaa. SUVI 400 -hydrauliikka/ohjausyksikkö SUVI 400 -hydrauliikka/ohjausyksikkö koostuu hydrauliikkayksiköstä ja siihen sisäänrakennetusta ohjausyksiköstä, jonka ominaisuuksiin kuuluu myös hitsaustietojen rekisteröinti. Ohjausyksikön varusteet ja ominaisuudet: Tarkka ohjausyksikkö Automaattinen paineenalennus sähkökatkon sattuessa (parantaa turvallisuutta) Hitsaustapahtuman automaattinen seuranta paineen valvonnan ja etämittauksen avulla (turvallisuusvalvonta) Automaattinen kuumentimen lämpötilan seuranta Automaattinen höyläystapahtuman tarkkailu Anturi ympäristölämpötilan tarkkailua varten Automaattinen hitsaustietojen tallennus vaihdettavalle muistikortille PC-sarjaliitäntä ulkoista tiedonkäsittelyä varten Tulostinporttina vakiomallinen rinnakkaisliitäntä Vapaasti valittava käyttökieli (6 kielivaihtoehtoa) Hitsausparametrit voidaan syöttää yksikköön niin, että sen asetukset kussakin maassa vastaavat voimassaolevia määräyksiä Viivakoodilukija, joka mahdollistaa asetuksien asiakaskohtaisen muokkaamisen sekä käyttäjän tunnistamisen (valinnaisvaruste) 9

14 4 Yleistä Käyttöohjekirja GF CNC Säilytyslaatikko, jossa höylä ja kuumennin Höylä Tehokkaalla moottorilla varustettu höylä. Akselin suuntaisesti säädettävä, säilytetään erikseen säilytyslaatikossa. Valaisimella varustettu mikrokytkin estää höylän käynnistämisen, jos sitä ei ole lukittu asianmukaisesti paikalleen. Kuumenninyksikkö Hyvin tarkka kuumenninyksikkö, jossa PTFE-pinnoite. Sisäänrakennettu lämpömittari lämpötilan tarkkailua varten (ainoastaan GF 160 CNC, GF 250 CNC, GF 315 CNC) Hydrauliikkaletkusarja Varustettu tippumattomin pikaliittimin Suojakuori, jonka sisällä hydrauliikkaletkusarja ja kauko-ohjauskaapelit ovat hyvin suojassa. 10

15 Käyttöohjekirja GF CNC 5 Yleistä 5 Tekniset tiedot 5.1 GF 160-CNC GF 315-CNC Konetyyppi Äänenvoimakkuus (A) Peruskone Paino [kg] Ø -alue [mm] Männän pintaala Kallistuskulma Hydrauliikka-/ ohjausyksikkö Paino [kg] Teho [W] Jännite [V] 230V -yksikkö: 110V -yksikkö: Verkkotaajuus [Hz] Hydrauliikkaöljy Öljymäärä Höylä Paino [kg] Teho [W] Jännite [V] 230V -yksikkö: 110V -yksikkö: Verkkotaajuus [Hz] GF 160-CNC GF 250-CNC GF 315-CNC < 70 db < 70 db < 70 db mm² ISO 46-cST litraa mm² ISO 46-cST litraa mm² ISO 46-cST litraa

16 5 Yleistä Käyttöohjekirja GF CNC Konetyyppi GF 160-CNC GF 250-CNC GF 315-CNC Kuumennin Paino [kg] Teho [W] Jännite [V] (*2500) 230V -yksikkö: 110V -yksikkö: Verkkotaajuus [Hz] Kokonaisteho Teho [W] Jännite [V] (*2800) 230V -yksikkö: 110V -yksikkö: Verkkotaajuus [Hz] Vaiheet Max. paine baaria baaria baaria * 110V -yksikköä varten 12

17 Käyttöohjekirja GF CNC 5 Yleistä 5.2 GF 400 CNC - GF 500-CNC GF 630-CNC Konetyyppi GF 400-CNC GF 500-CNC GF 630-CNC Äänenvoimakkuus (A) Peruskone Paino [kg] Ø-alue [mm] Männän pintaala Kallistuskulma Hydrauliikka-/ ohjausyksikkö Paino [kg] Teho [W] Jännite Hydrauliikkaöljy Öljymäärä Höylä Paino [kg] Teho [W] Jännite/Hz/ vaihe Kuumennin Paino [kg] Teho [W] Jännite/Hz/ vaihe Kokonaisteho Teho [W] Jännite/Hz/ vaihe Max. paine < 70 db mm² V /50 Hz ISO 46-cST litraa V /50 Hz/ V /50 Hz/ V /50 Hz/1 150 baaria < 70 db < 70 db mm² V /50 Hz ISO 46-cST litraa V /50 Hz/ V /50 Hz/ V /50 Hz/3 150 baaria mm² V /50 Hz ISO 46-cST litraa V /50 Hz/ V /50 Hz/ V /50 Hz/3 150 baaria 13

18 6 Yleistä Käyttöohjekirja GF CNC 6 Käyttöönotto Ottakaa huomioon Etenkin ulkokäytössä (rakennustyömaat, putkikaivannot) GF -hitsauskone on asennettava niin, että sen turvallinen käyttö ja käsittely varmistetaan. Kun sijoitatte koneen eri osat käyttöpaikalle, varmistakaa että ne seisovat tukevasti paikoillaan. Erityisen tärkeätä tämä on säilytyslaatikon kohdalla. Asettakaa kaapelit ja hydrauliikkaletkut niin, että ne eivät vaurioidu eikä kukaan vahingossa astu niiden päälle! Hitsauspinnat ja koko hitsausjärjestelmä on suojattava vahingollisilta keliolosuhteilta, kuten kosteudelta, sateelta, lumelta, pakkaselta tai tuulelta. Suojauksen voi toteuttaa esimerkiksi erityisen hitsausteltan avulla (kts. DVS 2207). Yleisten turvallisuusmääräysten huomioon ottaminen on erityisen tärkeätä silloin, kun työskennellään putkikaivannoissa. Varmistakaa huolellisesti, että verkon syöttöjännite vastaa koneen sähköliitäntää! Verkkokaapeli varustetaan tehtaalla maadoitetulla nk. valovirtapistokkeella (mallit GF160/250/315). Jos pistoke ei vastaa paikallisia määräyksiä, valtuutetun sähköasentajan tulee vaihtaa se oikeantyyppiseen! Verkkokaapeli varustetaan CEE -voimavirtapistokkeella (5-nastaa) (mallit GF500/630). Jos pistoke ei vastaa paikallisia määräyksiä, valtuutetun sähköasentajan tulee vaihtaa se oikeantyyppiseen! Generaattorikäyttö, koneen sijoittaminen sähkömagneettiseen kenttään: Tämän ohjeen laiminlyönti saattaa johtaa vialliseen hitsautulokseen. Varoitus Olkaa varovainen, kun käytätte konetta generaattorin avulla! Yleistä Sähkömagneettisten kenttien vaikutus: Generaattorin ympäri muodostuvat sähkömagneettiset kentät voivat häiritä hitsaustapahtumaa, jos ohjausyksikkö on sijoitettu liian lähelle generaattoria. Välttäkää samasta syystä koneen sijoittamista lähelle korkeajännitejohtoja, radiolähettimiä, jne! Älkää käyttäkö matkapuhelinta koneen läheisyydessä (< 1 m) tai sijoittako matkapuhelinta SUVI 400 -yksikön päälle! Varmistakaa jatkojohtoja käyttäessänne, että niiden johtimien halkaisija on vähintään 2.5 mm² (110V -yksikön kohdalla 4mm²) ja pituus max. 50 m. Johtokela on aina kelattava ulos koko pituudeltaan! Sijoittakaa SUVI 400 -ohjausyksikkö vähintään 3 metrin etäisyydelle generaattorista. Generaattorin ympäri muodostuvat sähkömagneettiset kentät voivat häiritä hitsaustapahtumaa, jos ohjausyksikkö sijoitetaan liian lähelle generaattoria! Käynnistäkää generaattori ennen kuin SUVI 400 kytketään päälle! Jotta GF-hitsauskonetta käytettäisiin asianmukaisesti on tärkeätä, että koneen käytöstä vastaava henkilökunta on kokonaisuudessaan Georg Fischerin kouluttama. Koneen ja sen rakenneosien perusteellinen tuntemus auttaa välttämään käyttövirheet ja sen myötä myös virheelliset hitsaussaumat. 14

19 Käyttöohjekirja GF CNC 6 Yleistä 6.1 Koneelle suoritettavat valmistelutoimenpiteet Hydrauliikkaletkut / Kauko-ohjausyksikkö Hydrauliikkaletkut yhdistetään koneeseen ja SUVI 400 -ohjausyksikköön hydrauliikkaliittimien avulla (liittimet ovat tyypiltään sellaiset, että niitä ei voi kiinnittää väärin päin). Sekä letkut että liittimet on huolellisesti puhdistettava, ennen kuin hydrauliikkaletkut kiinnitetään. Liittimet on suojattava puhtaiden suojatulppien avulla silloin, kun konetta ei käytetä. Kauko-ohjausyksikkö yhdistetään ohjausyksikköön ja peruskoneeseen. Ottakaa huomioon Kun olette yhdistänyt hydrauliikkaletkujen liittimet, ne lukitaan kiertämällä! Olkaa varovainen Liittäkää tai irrottakaa hydrauliikkaletkut ainoastaan silloin, kun ohjausyksikkö on sammutettu ja järjestelmässä ei ole painetta! Liittäkää tai irrottakaa kauko-ohjauskaapeli ainoastaan silloin, kun ohjausyksikkö on sammutettu. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla datavirhe! 1. Yhdistäkää SUVI 400 -ohjausyksikön virtajohto sähköverkkoon ja varmistakaa, että kaikki voimassa olevat turvallisuusohjeet huomioidaan! 2. Kuumennin ja höylä yhdistetään ohjausyksikköön Supistussisäkkeiden kiinnitys Käyttäkää hitsattavan putkenosan tai putken mitoitukseen sopivia supistussisäkkeitä (kapeat tai leveät). Kiinnitysruuvit kiristetään T-avaimen avulla Vasemmanpuoleisen kiinnityskiristimen irroitus GF160/250/315 Ulomman vasemmanpuoleisen kiinnityskiristimen voi tarpeen vaatiessa irroittaa. Rungon alaosassa sijaitsevat kolme kuusiokoloruuvia ja kaksi kuusiokanta-ruuvia irroitetaan niin, että kulmien, T-putkien tai hyvin lyhyiden putkien / putkenosien kiinnittäminen on mahdollista. GF -hitsauskone on tämän jälkeen valmis puskuhitsausta varten. 15

20 7 Yleistä Käyttöohjekirja GF CNC 7 SUVI 400 -ohjausyksikön käyttö 1. Ohjausyksikön käynnistys: Päävirtakatkaisija käännetään asentoon 1. Laite käy läpi erityisen toimintojen itsetestausohjelman - tarkastakaa, että kaikki neljä LED -merkkivaloa vilkkuvat ja näytössä näkyy lyhyen ajan seuraava teksti: SUVI 400 S S 30/04/ :08 Oikeassa yläreunassa näkyy valittu kieli; kielivalinnan asetusta voi muuttaa alivalikosta. Käynnistä hitsaus Paina <I> Ottakaa huomioon Kuumentimeen kytketään automaattisesti virta, kun hitsaustapahtuma käynnistetään. Jos virransyöttöön tulee vika, kuumennin on käynnistettävä uudelleen painamalla näppäintä ON kuumentimen ohjausyksikössä. 7.1 SUVI 400 -ohjausyksikön ohjaustaulu 1 Enter 2 Seuraava 3 Info 4 Ylös 5 Alas 6 Näyttö START / STOP Hitsaus LED 1: Info START / STOP Automaattikäyttö LED 2 ON / OFF Kuumennin LED 3 SULJE / AVAA Käsikäyttö LED 4 16

21 Käyttöohjekirja GF CNC 7 Yleistä 7.2 SUVI -valikot (katsaus) : Asetuksen säätö käynnistetään painamalla ENTER. % : Koneen kalibrointi suoritetaan painamalla samanaikaisesti näppäimiä STOP-Automaattikäyttö ja ENTER. & : Ainoastaan jos koneeseen on liitetty viivakoodilukija * : Viivakoodin syöttö on mahdollinen STOP - näppäin : Takaisin päävalikkoon 17

22 8 Yleistä Käyttöohjekirja GF CNC 8 Hitsaustyö 8.1 Puskuhitsauksen perusteet Kuumentimen avulla suoritettava puskuhitsaus tapahtuu seuraavasti: Yhteen liitettävien osien (putki/putki, putkenosa/putki tai putkenosa/putkenosa) hitsausalueet kuumennetaan hitsauslämpötilaan, jonka jälkeen osat hitsataan paineen alla yhteen. Saumakohtaan ei hitsaustapahtuman aikana lisätä materiaaleja lainkaan. Ottakaa huomioon Yhteen hitsattavien osien täytyy valmistusmateriaalien osalta olla samantyyppisiä. Yhteen hitsattavien osien seinämävahvuuksien tulee hitsausalueen kohdalla olla samat. Oikein Väärin Ainoastaan samat seinämävahvuudet hitsausalueella! Tasaus- ja hitsauspaineet ovat keskenään samansuuruisia (arvot riippuvat valitusta hitsausstandardista). Tarvittava tasauspaine on itse asiassa selkeästi alhaisempi, mutta sen tulee kuitenkin olla riittävän korkea, jotta putket/putkenosat koko tapahtuman ajan koskettavat kuumenninta (standardin DVS 2207 mukaan). 18

23 Käyttöohjekirja GF CNC 8 Yleistä Esimerkki: Putki/putkenosa: HDPE Kuumentimen lämpötila: 220 C Putken ulkohalkaisija: 200 mm Vetovastus: 8 baaria Putkiluokka SDR 11 Tasaus- ja hitsauspaine: (esim. GF 315) 31 baaria Seinämävahvuus: 18.2 mm Yhteenlaskettu arvo (näkyy SUVI-ohjausyksikön näytössä): 39 baaria Vaihe 1 Käytetään tasauspainetta 39 baaria, kunnes saumakohtaan muotoutuu 2 mm hitsipalko. (DVS 2207/1) Vaihe 2 Paine lasketaan max. tasolle 0.02 N/mm2 (ENTER-näppäin). Lämmitysaika (182 sekuntia) alkaa. Vaihe 3 Osat liikkuvat automaattisesti etäämmälle toisistaan ja kuumennin poistetaan. Uudelleenasetusaika on max.10 sekuntia. Kone sammuu automaattisesti uudestaan. Vaihe 4 Hitsauspaine 39 baaria on saavutettava max. paineenkehitysajan puitteissa (11 sekuntia). Vaihe 5 Paine pysyy koko jäähdytysajan 39 baarin tasolla (24 minuuttia). 19

24 8 Yleistä Käyttöohjekirja GF CNC 8.2 Hitsaustapahtuma Kiinnityskiristimiin valitaan hitsattavien putkien ja/tai putkenosien mitoitukseen sopivat supistussisäkkeet, jonka jälkeen sisäkkeiden kiinnitysruuvit kiristetään (kts. luku 6.1.2, sivu 15). ca. 2 ca. 2 Putki/putki, putki/putkenosa tai putkenosa/putkenosa kiinnitetään kiinnitysyksikköön. Hitsattavien putkien/putkenosien päiden tulee törröttää noin 2 cm ulos kiinnitysyksiköstä. Varmistakaa, että molemmat osat ovat tarkoin koneen akselin suuntaisesti suunnatut. Tarpeen vaatiessa putkia/putkenosia voidaan kääntää tai kiinnityksen kiristyspainetta muuttaa pyällettyjä kahvoja kääntämällä niin, että osat kohdistuvat paremmin. Säädettävien tukirullien tai kelluvan jousitusjärjestelmän avulla voidaan helpottaa liukuun kiinnitettyjen putkien liikuttamista vaakasuuntaan. 8.3 Hitsausparametrit Tavalliseen puskuhitsaukseen käytetään DVS standardin mukaisia hitsausparametreja. Järjestelmässä on lisäksi valmiiksi ohjelmoituna parametrit lyhennetyllä jäähdytysajalla suoritettavaa hitsausta varten. Tämän hitsausmenetelmän aktivointi vaatii salasanan. Sekä kyseinen CTC -hitsausteknologia että lukituksen vapauttamistoimenpide kuvataan luvussa 9.1, sivu 42. HDPE DVS 2207 PE100 DVS 2207 PE80 DVS 2207 PP DVS 2207 HDPE +GF+ CTC PE100 +GF+ CTC PE80 +GF+ CTC Ottakaa huomioon Kaksi muuta optimoitua hitsausmenetelmää esitellään luvussa 9 (sivu 42). 1. Automaattinen tasausaika standardin DVS 2207 mukaan. 2. Ajallisesti optimoitus uudelleenasetusvaihe standardin DVS 2207 mukaan (pyydettäessä voimme myös suorittaa kansallisten hitsausparametrien sopeuttamisen). 20

25 Käyttöohjekirja GF CNC 8 Yleistä 8.4 Tietojen syöttö Seuraavat viisi käyttäjäkohtaista asetusta voidaan syöttää järjestelmään joko näppäimien tai viivakoodilukijan kautta: Projektinumero (16 merkkiä, 0..9, A..Z, +:-;.,_) Käyttäjäkoodi - ID (6 merkkiä, 0..9, A..Z) Syötettävät käyttäjätiedot (2 x 16 merkkiä, 1..9, A..Z, +:-;.,_) Urakoitsijayritys (16 merkkiä, 0..9, A..Z, +:-;.,_) Merkinnät (2 x 32 merkkiä, 0..9, A..Z, +:-;.,_) Kun käytetään muita viivakoodeja sekä viivakoodilukijaa (valinnaisvaruste), SUVI -järjestelmän voi asiakkaan toivomuksesta konfiguroida myös niin, että yllämainittujen tietojen syöttäminen on aina pakollista. (lisätietoja eri viivakooditoiminnoista sekä kyseisten toimintojen kuvauksen löydätte teknisestä ohjekirjasta). Esiasetuksena SUVI -järjestelmässä on, että yllä kuvattujen tietojen syöttö on vapaaehtoista. Tiedot syötetään alla kuvatulla tavalla näppäimiä käyttäen. Alla näkyy aloitusvalikko joka tulee näyttöön heti, kun SUVI 400 -yksikköön kytketään virta. SUVI 400 S S 30/04/ :08 Käynnistä hitsaus Paina <I> Painamalla näppäintä SEURAAVA (kts. myös SUVI -valikkojen katsaus, luku 7.2, sivu 17) pääsette alivalikkoon "Syötä käyttäjän tiedot. Syötä käyttäjän tiedot < > Tämä alivalikko avataan painamalla ENTER. Ensimmäiseksi näyttöön tulee työnumeron syöttöruutu. Syötä työnumero < > 21

26 8 Yleistä Käyttöohjekirja GF CNC Syötetyt tiedot vahvistetaan painamalla ENTER - vaihtoehtoisesti pääsette seuraavaan syöttöruutuun painamalla SEURAAVA, käyttäjätiedot (ID), muut käyttäjän syöttämät tiedot, urakoitsijayhtiö. Syötetään esimerkiksi työnumero Työnumero?? : tähän syötetään numeroja tai kirjaimia YLÖS/ALAS -näppäin: vaihda suurempaan tai pienempään numeroon / aakkosten seuraavaan tai edelliseen kirjaimeen ENTER -näppäin: näytössä näkyvä numero tai kirjain vahvistetaan, jonka jälkeen kursori siirtyy seuraavaksi syötettävän merkin kohdalle. * + ENTER -näppäin: tietojen syöttö lopetetaan Kun olette syöttänyt kaikki merkit tai päättänyt syötön painamalla *, näytössä pyydetään teitä vahvistamaan syötetyt tiedot: OK? A-56N001 <KYLLÄ> Jos näytössä näkyy väärä työnumero, voitte vastata <EI> painamalla näppäintä Seuraava. Muuttakaa tämän jälkeen numeroa painamalla ENTER; tämä toimenpide toistetaan kunnes syötetyt tiedot ovat OK, mikä vahvistetaan painamalla ENTER. Vastaavalla tavalla syötetään käyttäjän tunnistetiedot (ID, 6 merkkiä), 2x16 merkkiä lisätietoja (esim. putkikoodi ja tietoja muista hitsattavista putkenosista) sekä koneen omistaja. Myös käyttäjän huomiot syötetään samalla tavalla. 8.5 Materiaalivalinta Alkuvalikko näkyy taas lyhyesti ennen seuraavaa syöttöruutua silloin, kun SUVI 400 -laitteeseen kytketään virta tai kun painetaan laitteen STOP - näppäintä (hitsaus). Käynnistä hitsaus Paina <I> Hitsaustapahtuma käynnistetään painamalla START -näppäintä (hitsaus). Näytössä näkyvät hitsauskoneen tyyppi ja numero sekä SUVI 400 -yksikön numero. Tämä näyttö sammutetaan painamalla ENTER! 22

27 Käyttöohjekirja GF CNC 8 Yleistä GF250CNC No GF250CNC 1050 Olkaa varovainen Kaikki järjestelmän osat on yhdistettävä SUVI 400 -yksikköön ohjeiden mukaisesti. Kaikki uuden koneen mukana toimitettavat osat sovitetaan tehtaalla toisiinsa. Hitsauskone toimii näin ollen kokonaisena hitsausjärjestelmänä. Jos jokin tähän järjestelmään kuuluvista osista uusitaan, kone on siksi kalibroitava uudelleen! Kts. tekninen ohjekirja. Jos samalla työmaalla tai samassa yrityksessä on käytössä useita samantyyppisiä koneita on tärkeätä, että hitsausjärjestelmään kuuluvia osia ei vaihdeta keskenään eri koneiden välillä! Hitsaustapahtuma on keskeytynyt kun LED-valo 1 vilkkuu - hitsaustyötä ei tällöin voi käynnistää. Virheen syy saadaan selville painamalla INFO -näppäintä (3). Hitsaustapahtumaa voidaan jatkaa vasta, kun on ryhdytty virheen vaatimiin toimenpiteisiin. Ottakaa huomioon Kelkan ohjaus käsin Materiaalivalinnan aikana konekelkkaa voidaan ajaa ohjaustaulusta käsin, kunnes näyttöön tulee teksti: Kuumentimen lämpötila ASETA/NYKYINEN. Lämpötilan asetus suoritetaan painamalla samanaikaisesti näppäintä START (Automaattinen) ja toista suuntanäppäintä () tai (). Kelkkaa voi liikuttaa käsin vain silloin, kun punainen käsiohjauksen LED-merkkivalo 4 palaa! Materiaalin valintaruutu tulee automaattisesti näyttöön. Toivottu materiaali valitaan painamalla näppäintä SEURAAVA tai YLÖS/ALAS. Seuraavaksi näytössä näkyvät valittua materiaalia vastaavat hitsausparametrit. Mat./Parametri HDPE DVS2207 Materiaalivalinta vahvistetaan painamalla ENTER, jonka jälkeen valitaan putkikoko. Halkaisija: 200 mm 23

28 8 Yleistä Käyttöohjekirja GF CNC Putkikoko valitaan painamalla näppäintä SEURAAVA. Varmistakaa, että koko ja putkiluokka mahtuvat koneen putkimittojen toiminta-alueeseen. Putkikoon ja -luokan valinta vahvistetaan painamalla ENTER. Putkiluokka: SDR 11 S5 Seinämävahvuus: 18.2 mm Näytön teksti vaihtuu 2 sekunnin kuluttua. Lisätietona näytetään myös putken seinämävahvuus. Putkiluokka valitaan painamalla SEURAAVA ja valinta vahvistetaan painamalla ENTER. Kaikki valittua putkimateriaalia koskevat tiedot näytetään tämän jälkeen käyttäjälle uudestaan. HDPE SDR mm S5 Data OK? <KYLLÄ> Painamalla näppäintä SEURAAVA valitaan <KYLLÄ> tai <EI>, jonka jälkeen valinta vahvistetaan painamalla ENTER. Jos kysymykseen vastataan <EI>, koko materiaalivalintatoimenpide toistetaan - jos kysymykseen sen sijaan vastataan <KYLLÄ>, kuumentimen lämpötila näkyy 5 sekunnin ajan näytössä. 24

29 Käyttöohjekirja GF CNC 8 Yleistä Olkaa varovainen Materiaaliparametrit on valittava huolella. Jos valinta suoritetaan virheellisesti, hitsaustyön laatu tulee olemaan heikko! Temp. Kuumennin 210 C 146 C T_tavoite T_on 210 C 146 C SUVI 400 nostaa automaatisesti lämpötilan valittuun arvoon (T_tavoite). Kone siirtyy nyt käsiohjauksesta automaattikäyttöön. Tästä lähtien automaattiohjaus on toiminnassa ja koneen liukua ei voi enää ajaa käsin. Punainen käsiohjaustilaa osoittava LED-valo 4 ei enää pala. 8.6 Automaattikäyttö Käyttäjää opastetaan nyt vaihe vaiheelta automaattitoiminnon läpi. Ensimmäiseksi kone on avattava niin, että yhteen hitsattavat putket saadaan asetettua paikoilleen. Avaa <4> Kun START-näppäintä ( 4 ) pidetään sisäänpainettuna, kone liikkuu liu'un päätyasentoon (auki-asento). Olkaa varovainen Kun kone toimii automaattitilassa, kaikki liikkeet käynnistetään painamalla START-näppäintä ( 4 ) ja pysäytetään painamalla STOP-näppäintä (). Kone suljetaan pitämällä START-näppäintä ( 4 ) sisäänpainettuna, kunnes tämä automaattinen vaihe on suoritettu tai LED-valo 2 syttyy. Kaikki avausliikkeet käynnistetään painamalla näppäintä vain lyhyesti, jolloin kone avautuu itsestään. 25

30 8 Yleistä Käyttöohjekirja GF CNC ca. 2 ca Putket asetetaan paikoilleen, jonka jälkeen kiinnityskiristimet suljetaan ja kiristetään. Jos putki on läpileikkaukseltaan soikion muotoinen, muotovirheen voi korjata joko löysäämällä tai kiristämällä kahta keskimmäistä kiinnityskiristintä. Varmistakaa, että putket ovat pituussuuntaisesti oikein kohdistetut. Tarpeen vaatiessa putkia / putkenosia voidaan kiertää tai kiristyspainetta muuttaa pyällettyjä kahvoja kiertämällä niin, että osat kohdistuvat paremmin. Säädettävien tukirullien tai kelluvan jousitusjärjestelmän avulla voidaan helpottaa liukuun kiinnitettyjen putkien vaakasuuntaista liikuttamista. Kiinnitä putket Mittaa vetovoima <4> Ottakaa huomioon 2. Paina näppäintä START ( 4 ), kunnes LED-valo 2 syttyy. Kone suljetaan ensin, jonka jälkeen se tarkastaa putkien kohdistuksen. Jos putket ovat liian lähelle kiinnityskiristimiä kiinnitetyt tai jos höylää varten ei ole tarpeeksi tilaa, kone ohjeistaa kiinnittämään putket paremmin. P_voima todell. 8 baaria Tämä hetkellisesti osoitettava arvo lisätään automaattisesti materiaalitietojen mukaan määriteltyyn paineeseen. Ottakaa huomioon Lyhyelle putkenpalalle mitattu vetovastus saa olla enintään noin 6 8 baaria, kun ympäristön lämpötila on 20 C. Jos se on suuremp i, on koneen mekaaninen linjaus tarkastettava! Vetovastus on kuitenkin suurempi niissä koneissa, joissa on automaattinen kuumennin. Sijoittakaa putket tukirullien päälle molemmin puolin niin, että vetovastus koko ajan pysyy samansuuruisena! 26

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Apollo SPEEDY Syöttölaite

Apollo SPEEDY Syöttölaite Perkkoonkatu 5 Puh. 010 420 72 72 www.keyway.fi 33850 Tampere Fax. 010 420 72 77 palvelu@keyway.fi Apollo SPEEDY Syöttölaite PLC - Ohjaus Askelmoottori Syöttö pituus : 1 12 m Vahva, alumiini rakenne Moottori

Lisätiedot

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303)

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) 1. Käynnistäminen Koskettamalla sormenpäällä ohjauspaneelin päälle/pois- näppäintä järjestelmä käynnistyy. Näyttöön tulee

Lisätiedot

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303)

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) 1. Käynnistäminen Koskettamalla sormenpäällä ohjauspaneelin päälle/pois- näppäintä järjestelmä käynnistyy. Näyttöön tulee

Lisätiedot

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 BT-A51 Käyttöohje KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 JOHDANTO Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Nämä ohjeet opastavat kuinka tuotetta

Lisätiedot

PÖNTTÖSORVI KÄYTTÖ - OHJEKIRJA

PÖNTTÖSORVI KÄYTTÖ - OHJEKIRJA KESMAC 23.4.2013 PÖNTTÖSORVI PÖNTTÖSORVI KÄYTTÖ - OHJEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. TEKNINEN ERITTELY 3. TURVALLISUUSOHJEET JA KÄYTTÖ 4. VALOKUVAT 5. HUOLTO 6. KUITTAUS TURVAOHJEISTA 2013-04-23

Lisätiedot

CROSSTRAINER (Model E 7000P)

CROSSTRAINER (Model E 7000P) CROSSTRAINER (Model E 7000P) Kuva 1 Poista pultit (C4) tiivisterenkaat (C5) ja mutterit (C6) takavakaajasta (C). Laita kaksi pulttia (C4) takavakaajan läpi, kiinnittääksesi kannattimen laitteeseen (A),

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu

Lisätiedot

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Tälle ohjauspaneelille on mahdollista saada wifi-ohjaus, kysy lisää huolto@allastarvike.fi Näppäimien nimet voivat vaihdella valmistajan ja mallin mukaan. Altaan

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja.

Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Tuotenro. : 1731JE Käyttöohje 1 Turvallisuusohjeet Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Vaikeat loukkaantumiset, tulipalo tai aineelliset vahingot ovat mahdollisia. Tutustu huolellisesti

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN Ajastin 1533 FIN 1 Kellonaika tai jäljellä oleva lämmitysaika 2 Tuuletuksen merkki 3 Ajan siirto eteen (kellonajan näyttö) 4 Ohjelmointi 5 Muistipaikan tunnus 6 Manuaalikäynnistys 7 Kellonajan asetuksen/kyselyn

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010

KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010 1 KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010 NÄPPÄIMISTÖ: Ohjelman valinta Asetukset /nollaus Ajastimen valinta (Ei vielä käytössä) Ohjaus oikealle / lisää asetusta / ajastimen käynnistys Seis / valinnan vahvistus

Lisätiedot

Toimintaperiaate: 2. Kytke virta vastaanottimeen käyttämällä virtalaitetta, jossa on merkintä "horsealarm receiver only".

Toimintaperiaate: 2. Kytke virta vastaanottimeen käyttämällä virtalaitetta, jossa on merkintä horsealarm receiver only. Toimintaperiaate: 1. Kytke virta toistimeen käyttämällä virtalaitetta, jossa on merkintä "RadioLink only". Kun virta on kytketty toistimeen, laitteen vihreä valo välähtää. 2. Kytke virta vastaanottimeen

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto... 5 4. Turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

Käyttöohjeet Pinta-alamittari Flex Counter

Käyttöohjeet Pinta-alamittari Flex Counter Käyttöohjeet Pinta-alamittari Flex Counter System Part number Serial number Installed by Installation date Lykketronic Area Counter Standard Page 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TIETOA FLEX COUNTERISTA...3

Lisätiedot

Käyttöohje. WR 200 Hitsaustietojen tallennusyksikkö

Käyttöohje. WR 200 Hitsaustietojen tallennusyksikkö Käyttöohje WR 200 Hitsaustietojen tallennusyksikkö Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä koskee erityisesti oikeutta tämän käyttöohjekirjan monistamiseen, jakeluun ja kääntämiseen. Ohjekirjan osittainenkin

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE

system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE KÄYTTÖ- JA OHJEKIRJA YLEISTÄ Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen ohjausyksikön käytön aloittamista, käytä ainoastaan tämän kirjan ohjeiden ja annettujen opastusten mukaisesti.

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

HD Lumilinko Avant 600-sarjaan

HD Lumilinko Avant 600-sarjaan HD Lumilinko Avant 600-sarjaan Tuotenumero A21195 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu pitkällisen tuotekehityksen

Lisätiedot

Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata.

Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata. 1 Tulostaulun käyttöohje 1. Yleistä Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata. Näytön alapuolella olevilla A, B, C jne. painikkeilla voi valita

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suomi Ruohonkokooja Turvallisuuden kannalta Noudata turvallisuusja käyttöohjeita

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Micromon käyttöohje Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Oy Combi Cool Ab 1 m2 ja Micromon erot m2 Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Ohjelmointi valikoista Micromon Ei laajennettavissa

Lisätiedot

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Tämä ohje kertoo miten paikantavaa turvapuhelinta käytetään Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Mannerheimintie 164 00300 Helsinki Sisällysluettelo

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA Sisällysluettelo Versio A 1. Johdanto... 1 Huomautus... 1 Turvallisuusohjeet... 1 2. Tekniset tiedot... 2 Ominaisuudet... 2 Tekniset tiedot... 3 Kapasiteetti ja tarkkuus...

Lisätiedot

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet Minikaivurit Tuotenumero Avant 200-sarjaan A33153 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 250 mm kauhalla A32393 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 400 mm kauhalla A32394 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi.

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi. 1. Toimintovalitsin : Valinta radion tai CD-soittimen välillä 2. Taajuusaluevalitsin : FM/FM ST-alueiden valinta 3. FM antenni : Saadaksesi parhaan mahdollisen vastaanoton vedä tämä ulos 4. CD kansi :

Lisätiedot

ATS AGGREGAATIN AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS- JÄRJESTELMÄ -JÄRJESTELMÄ GG-ATS OMISTAJAN OPAS / KÄYTTÖOHJEKIRJA. www.handai.fi

ATS AGGREGAATIN AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS- JÄRJESTELMÄ -JÄRJESTELMÄ GG-ATS OMISTAJAN OPAS / KÄYTTÖOHJEKIRJA. www.handai.fi OMISTAJAN OPAS / KÄYTTÖOHJEKIRJA AGGREGAATIN AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS- JÄRJESTELMÄ ATS -JÄRJESTELMÄ GG-ATS LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLA ENNEN JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOA www.handai.fi 3. Yleistä turvallisuudesta

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSIA 2 LATAUS 2 VIANETSINTÄ JA HUOLTO 3 TAKUU 5 VAROITUKSIA Älä käytä laturin seinäpistokkeessa jatkojohtoa, jos mahdollista. Jos joudut käyttämään

Lisätiedot

ERGO-DigiStick pakettisi sisältää seuraavat tuotteet:

ERGO-DigiStick pakettisi sisältää seuraavat tuotteet: ERGO-DigiS ck Käy öohje Metsäkuormain Digitaalinen ohjauskahva sisäänrakennetulla elektroniikalla hydrauliventtiilien ohjaukseen. Käyttökohteena: metsäkuormaimet, etukuormaimet ja muu liikkuva kalusto

Lisätiedot

DK S FIN N PL. Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat Päällä = ON Poissa päältä = OFF

DK S FIN N PL. Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat Päällä = ON Poissa päältä = OFF DK S FIN N PL 310 784 03 TR 610 top TERMINA 1-kanavainen viikkokellokytkin Riippuu versiosta esiohjelmoituina kuluva kellonaika ja kesä-/talviajan vaihtosääntö Turvalli- suusohjeita Sähkölaitteita saa

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat C1 tai C2 näkyvät vuorotellen.

Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat C1 tai C2 näkyvät vuorotellen. 310 792 01 Erikoistoimintojen näyttö: TR 612 top TERMINA 2-kanavainen viikkokellokytkin Riippuu versiosta Esiohjelmoituina kuluva kellonaika ja kesä-/talviajan vaihtosääntö Turvalli- suusohjeita Sähkölaitteita

Lisätiedot

ENA 50-60 Liite. Asennus- ja käyttöohjeet. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60 Liite. Asennus- ja käyttöohjeet. Flamco www.flamcogroup.com ENA 50-60 Liite käyttöohjeet Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1. Ensikäyttö 3 1.1. ENA 50/60:n käyttöönotto 3 1.2. Käyttöönottoparametrit 3 2. Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet 4 2.1.

Lisätiedot

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY Lue käyttöohje ennen vaunun käyttöönottoa! Sisällys 1. Johdanto 2. Erittely 3. Varoitukset ja turvaohjeet 4. Haarukkavaunun käyttäminen 4.1 Käyttö 4.2 Näytön toiminnot

Lisätiedot

TSI VELOCICALC 9515 KÄYTTÖOHJE

TSI VELOCICALC 9515 KÄYTTÖOHJE TSI VELOCICALC 9515 KÄYTTÖOHJE Velocicalc 9515 käyttöohje 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Mittarin perusvarusteet.. 3 2 Käyttöönotto. 3 Virransyöttö.. 3 Paristojen asennus... 3 Teleskooppianturin käyttö... 3 3 Mittarin

Lisätiedot

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen 135 & 145 sarja Väärennetyn rahan tunnistin Manuaalinen Käyttöohje Safescan 135i, 135ix & 145ix Väärennetyn rahan tunnistin Onnittelut Safescan 135i, 135ix tai 145ix väärennetyn rahan tunnistimen hankinnan

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps Johdanto Älä altista Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitinta 200 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta tuotetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Käyttöohje Ebro TTX 120 lämpömittari

Käyttöohje Ebro TTX 120 lämpömittari Käyttöohje Ebro TTX 120 lämpömittari Turvallisuusohje Lämpömittaria ei saa käyttää käyttölämpötilaa huomattavasti korkeammissa lämpötiloissa tai räjähdysherkissä tiloissa litiumpariston räjähtämisvaaran

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 2007 S&A MATINTUPA 1. ILMAVIRTAUKSEN MITTAUS Suora, 1:n pisteen mittaus a) Kytke mittalaitteeseen virta. b) Paina UNITS - näppäintä ja valitse haluttu mittayksikkö

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Mittalaite ja puhelin on laitettu toimimaan automaattisesti yhdessä, sinun tulee seurata puhelimen antamia ohjeita mittauksen suorittamiseen.

Mittalaite ja puhelin on laitettu toimimaan automaattisesti yhdessä, sinun tulee seurata puhelimen antamia ohjeita mittauksen suorittamiseen. TIETOA MITTAUKSESTA VERENPAINE Olet saanut käyttöösi Beurer-mittalaitteen ja puhelimen. Mittalaitteella mitataan verenpaine ja syke. Mittauksen jälkeen puhelin lähettää mitatut arvot hoitajalle. Käsittele

Lisätiedot

Johdanto. 1 Johdanto Elite-3x. Aloitus. Painikkeet ja säätimet

Johdanto. 1 Johdanto Elite-3x. Aloitus. Painikkeet ja säätimet Johdanto Painikkeet ja säätimet VIRTA, TAUSTAVALO: Virta päälle/ pois ja taustavalon taso Nuolinäppäin: Tällä ohjataan kohdistinta ja valitaan valikoiden vaihtoehtoja Taajuus: Tällä painikkeella valitaan

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

dametric AGS-anturi HUOLTOKÄSIKIRJA AGS-XXX Service Manual FI.docx Lokakuu 12, 2010 / BL Sivu 1 (8)

dametric AGS-anturi HUOLTOKÄSIKIRJA AGS-XXX Service Manual FI.docx Lokakuu 12, 2010 / BL Sivu 1 (8) dametric AGS-anturi AGS-XXX Service Manual FI.docx Lokakuu 12, 2010 / BL Sivu 1 (8) Sisältö 1 Yleistä... 2 2 Anturin asennus ja poisto... 3 3 Kotelon ja putken välinen liitos... 4 4 Kärjen ja kotelon välinen

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

DT-120 Käyttöohje (FI)

DT-120 Käyttöohje (FI) SÄÄTIMET 1. VIRTA/AALTOALUE-painike 2. LCD-näyttö 3. DBB/ STEP-painike 4. Mono/Stereo-painike 5. Äänenvoimakkuuspainikkeet 6. Virityssäädin/Ajanasetuspainike 7. Lukituskytkin 8. Paristolokero 9. Kantohihnan

Lisätiedot

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on vasenkätiselle lukolle valmistuspäivästä 4/2014 alkaen. Muiden versioiden koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01 Ulkoasu 3 2 1 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike FIN 01 13 4.Micro-USB-portti 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Akun virtakytkin 6.Sivu ylös -painike 7.Virtapainike 8.OK-painike 9.Sivu alas -painike

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET Serie RV

KÄYTTÖOHJEET Serie RV KÄYTTÖOHJEET Serie RV Laskentavaakajärjeste1mä 3.2 Virhe laskentapunnituksessa Laskentapunnituksen virhe johtuu pääasiassa kolmesta tekijästä:. detaljien painojen poikkeamista vaaka näyttää väärin inhimillisestä

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. ver. 1.2

KÄYTTÖOPAS. ver. 1.2 KÄYTTÖOPAS ver. 1.2 VAROITUS Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle kolme (3) vuotiaille lapsille. VAROITUS Emme kanna mitään vastuuta mahdollisista onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat laiminlyönnistä

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841608 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 ROTOTILTIN OHJAUS HALLINTAVIPUEMULOINNILLA SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Toimituksen

Lisätiedot

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on oikeakätiselle lukolle. Pystymallisen lukon koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset toimituksen yhteydessä

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP) Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä sähkökytkin 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen Fortum Fiksu -järjestelmään

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Kosteusanturi Langaton

Kosteusanturi Langaton Kosteusanturi Langaton Englannin kielestä käännetty asiakirja -fi 2014-04-22 A001 Sisällysluettelo 1 Tuotteen kuvaus... 1 1.1 Kosteusmittaus... 1 2 Asennusohjeet... 2 3 Käyttöliittymän kuvaus... 2 3.1

Lisätiedot

PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa

PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa PIKAKÄYTTÖOHJE V1.0 2007 S&A Matintupa MITTALAITE; PAINIKKEET, PORTIT, OSAT PAIKALLINEN portti (local, L) PÄÄPORTTI (master, M) LCD NÄYTTÖ PÄÄTETUNNISTIN VIRTAKYTKIN FUNKTIONÄPPÄIN Jännitteen syöttö VAHVISTUS/

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 7-30 liite Asennus- ja käyttöohjeiden Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 7-30:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet

Lisätiedot

CO 2 -anturi. Langaton. Käyttöohje. -fi. Englannin kielestä käännetty asiakirja 2014-04-22 A001

CO 2 -anturi. Langaton. Käyttöohje. -fi. Englannin kielestä käännetty asiakirja 2014-04-22 A001 CO 2 -anturi Langaton Englannin kielestä käännetty asiakirja -fi 2014-04-22 A001 Sisällysluettelo 1 Tuotteen kuvaus... 1 1.1 CO 2-mittaus... 1 2 Asennusohjeet... 2 3 Käyttöliittymän kuvaus... 3 3.1 Liitännät...

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJE Van Raam Kivo Plus -tandem

KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJE Van Raam Kivo Plus -tandem KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJE Van Raam Kivo Plus -tandem Kivo Plus on sähköavusteinen kolmipyöräinen tandem, kolmipyöräisyys helpottaa pyörän selkään nousemista ja tuo vakautta ajoon. Pyörässä on 8 vaihdetta.

Lisätiedot

Elektroninen ohjausyksikkö

Elektroninen ohjausyksikkö Elektroninen ohjausyksikkö MALLI CITY Käyttäjän käsikirja Asennus Toiminnot Vasatherm Finland Oy Puh: +358 (0)9 4730 6190 Pihatörmä 1 A Fax: + 358 (0)9 4730 6201 02240 Espoo E-mail: etunimi.sukunimi@vasatherm.fi

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot