Lt408-mallin ominaisuudet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lt408-mallin ominaisuudet"

Transkriptio

1 Lt408 Pikaopas

2

3 Lt408-mallin ominaisuudet Lt408-tulostin on kestävä, teollisuuskäyttöön suunnattu suorituskykyinen tarratulostin, joka soveltuu tulostukseen korkeilla tarkkuuksilla. Lt408 on käyttäjäystävällinen tulostin, joka mahdollistaa suuren tulostusmäärän ja -nopeuden viivakooditarrojen tuotannossa. Ylivoimaiset tulostusominaisuudet Lt408-tulostimen avulla saavutetaan korkea laatu: tarran sisällön asettelu on vapaa, ja suurennosten ja eri kirjasinten tulostaminen on mahdollista. Käyttöpaneeli ja LCD-näyttö Lt408-tulostin on käyttäjäystävällinen. Toimintoja ohjataan käyttöpaneelin yhdeksällä painikkeella ja tulostimen käyttö on helppoa LCD-näytölle tulevien ohjeiden avulla. Kestävä ja vaivaton ylläpitää Lt408-tulostimissa on teollisuuskäyttöön suunniteltu tulostuskoneisto, joka on kestävä ja mahdollistaa suuret tarratulostusmäärät. Vaivaton puhdistaa ja ylläpitää päivittäisessä käytössä. I

4 Turvallisuusohjeet Tässä pikaoppaassa on tärkeää tietoa käyttöturvallisuudesta. Virhekäytön välttämiseksi suosittelemme, että luet nämä turvallisuusohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. s Kuvien selitykset Tässä pikaoppaassa ja tulostimessa käytetään seuraavia kuvia varoittamaan käyttäjää mahdollisesta omaisuuteen tai henkilöturvallisuuteen liittyvästä vaarasta. Alla on selitykset oppaassa käytetyistä kuvista ja symboleista. Varmistu, että olet ymmärtänyt kuvien selitykset ennen oppaan lukemista. Varoitus Kuva osoittaa, että virheellinen käyttö aiheuttaa hyvin todennäköisesti vakavan loukkaantumisen tai kuoleman. Huomautus Kuva osoittaa, että virheellinen käyttö sisältää merkittävän omaisuus- tai henkilövahinkoriskin. Kuvien merkitykset : Virheellinen käyttö voi aiheuttaa sähköiskun. : Virheellinen käyttö voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen. : Kielletty (estetty) toimenpide. : Purkaminen kielletty. II

5 : Älä hävitä tulostinta polttamalla, äläkä altista sitä kuumuudelle tai liekeille. : Irrota tulostin virtalähteestä. : Kytke maadoitusjohto maadoituspisteeseen. Varoitus : Aseta tulostin tasaiselle ja vaakasuoralle tasolle Älä jätä tulostinta epävakaalle tasolle. Jos tulostin putoaa, se voi aiheuttaa loukkaantumisen osuessaan henkilöön. : Älä altista tulostinta nestemäisille aineille tai kosteudelle Älä aseta nestemäisillä aineilla täytettyjä astioita, kuten virvoitusjuomia, maljakkoja tai kemiallisia aineita sisältäviä astioita tulostimen lähelle. Älä myöskään aseta pieniä metalliesineitä tulostimen lähelle. Jos tulostimeen on päässyt nestemäisiä aineita tai vieraita esineitä, katkaise virta välittömästi, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys lähimpään jälleenmyyjääsi, huoltopisteeseen tai liikkeeseen, josta tulostin on hankittu. Tulostimen käytön jatkaminen voi aiheuttaa tulipalon syttymisen tai sähköiskun. III

6 : Älä työnnä tulostimen sisälle vieraita esineitä Älä työnnä tai pudota tulostimen aukkoihin metallisia tai syttyviä esineitä (johdon pää, tiedonsiirtokaapelin liitäntä). Jos tulostimeen on pudonnut vieraita esineitä, katkaise virta välittömästi, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys lähimpään jälleenmyyjääsi, huoltopisteeseen tai liikkeeseen, josta tulostin on hankittu. Tulostimen käytön jatkaminen voi aiheuttaa tulipalon syttymisen tai sähköiskun. : Käytä vain ohjeiden mukaista virtaa ja jännitettä Käytä vain tulostimen merkintöjen mukaista virtalähdettä. Virheellinen jännite voi aiheuttaa tulipalon syttymisen tai sähköiskun. : Kytke maadoitusjohto Varmista, että tulostimen maadoitusjohto on kytketty maadoituspisteeseen. Ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun. Varoitus : Virtajohto Älä yritä vahingoittaa, purkaa tai muuttaa virtajohtoa. Vältä myös raskaiden esineiden asettamista johdon päälle, äläkä kuumenna tai vedä virtajohtoa. Tämä voi vahingoittaa virtajohtoa ja aiheuttaa tulipalon syttymisen tai sähköiskun. Jos virtajohto vahingoittuu (johdon sisäosat tulevat näkyviin tai johto katkeaa), ota yhteys lähimpään jälleenmyyjääsi, huoltopisteeseen tai liikkeeseen, josta tulostin on hankittu. Vahingoittuneen virtajohdon käyttö voi aiheuttaa tulipalon syttymisen tai sähköiskun. IV

7 Älä yritä muuttaa, nykäistä irti, solmia, taivuttaa voimakkaasti tai muulla tavoin vahingoittaa virtajohtoa. Vahingoittuneen virtajohdon käyttö voi aiheuttaa tulipalon syttymisen tai sähköiskun. : Jos tulostin putoaa tai vaurioituu Jos tulostin on pudonnut tai vaurioitunut, katkaise virta välittömästi, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys lähimpään jälleenmyyjääsi, huoltopisteeseen tai liikkeeseen, josta tulostin on hankittu. Tulostimen käytön jatkaminen voi aiheuttaa tulipalon syttymisen tai sähköiskun. : Älä käytä tulostinta, jos se ei toimi normaalisti Jos havaitset poikkeavuuksia tulostimen toiminnassa, kuten savua tai pahaa hajua, lopeta tulostimen käyttö välittömästi. Tulostimen käytön jatkaminen voi aiheuttaa tulipalon syttymisen tai sähköiskun. Katkaise virta välittömästi, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys lähimpään jälleenmyyjääsi, huoltopisteeseen tai liikkeeseen, josta tulostin on hankittu. Älä yritä korjata tulostinta itse. : Älä pura tulostinta Älä yritä purkaa tai muuttaa tulostinta. Seurauksena voi olla tulipalon syttyminen tai sähköisku. Jos tulostimessa on laitevika, ota yhteys lähimpään jälleenmyyjääsi, huoltopisteeseen tai liikkeeseen, josta tulostin on hankittu, ja pyydä lisätietoja. V

8 Huomautus : Älä käytä tulostinta kosteissa tiloissa Älä vie tulostinta paikkaan, jossa se on alttiina kosteudelle. Jos huomaat tulostimeen tiivistyvän kosteutta, lopeta tulostimen käyttö, katkaise virta välittömästi ja anna kosteuden kuivua pois kokonaan älä yritä edistää kuivumista lämmityslaittein. Tulostimen käytön jatkaminen tällaisissa olosuhteissa voi aiheuttaa sähköiskun. : Tulostimen siirtäminen Irrota virtajohto pistorasiasta, ennen kuin siirrät tulostinta. Jos siirrät tulostinta johto liitettynä, johto ja liitännät vahingoittuvat. Tämä voi aiheuttaa tulipalon syttymisen tai sähköiskun. Älä siirrä tulostinta, kun tulostimeen on asetettu tarrarulla. Jos rulla putoaa, se voi aiheuttaa loukkaantumisen osuessaan henkilöön. Kun asetat tulostinta lattialle tai pöydälle, varo, etteivät sormesi tai kätesi jää tulostimen alle. : Virtalähde Älä kosketa virtakytkintä, vaihda sulaketta tai kiinnitä/irrota virtajohtoa, jos kätesi ovat kosteat. Tämä voi aiheuttaa sähköiskun. : Virtajohto Pidä virtajohto kaukana lämpöä tuottavista laitteista. Tämä voi sulattaa virtajohdon kuoren ja aiheuttaa tulipalon syttymisen tai sähköiskun. VI

9 Kun irrotat virtajohdon tulostimesta tai pistorasiasta, vedä virtajohdon pistokkeesta. Muutoin johdon eriste saattaa vetäytyä ja johto saattaa katketa, tai laite voi ylikuumentua ja sytyttää tulipalon tai aiheuttaa sähköiskun. : Sulakkeen vaihtaminen Irrota virtajohto pistorasiasta, ennen kuin vaihdat sulakkeen. : Suojakansi Kun avaat/suljet suojakannen, varo, etteivät sormesi jää laitteen ja kannen väliin. Pidä suojakannesta kiinni tiukasti ja estä sen putoaminen alas vapaasti. : Lämpötulostuspää Lämpötulostuspää kuumenee tulostusprosessin aikana. Kun vaihdat hiilinauhaa ja tarroja, tai kun puhdistat laitetta tulostuksen jälkeen, varo polttavan kuumia osia. Lämpötulostuspään reunan koskettaminen paljain käsin voi aiheuttaa palovamman. Ole varovainen, kun vaihdat hiilinauhaa ja tarroja, tai kun puhdistat laitetta. Älä vaihda lämpötulostuspäätä oma-aloitteisesti. Seurauksena voi olla loukkaantuminen, palovamma tai sähköisku. : Lämpötulostuspään avaaminen ja sulkeminen Älä vie tulostimen sisälle vieraita esineitä: aseta vain hiilinauha ja tarrat tulostimeen, kun avaat/suljet lämpötulostuspään. Muutoin seurauksena voi olla loukkaantuminen tai tulostimen toimintahäiriöt. : Tarrojen asettaminen Kun asetat tarrarullaa, varo, etteivät sormesi jää tarrojen ja tarransyöttöakselin väliin. VII

10 : Jos tulostinta ei aiota käyttää pidemmän ajanjakson aikana Irrota virtajohto pistorasiasta, jos tulostinta ei aiota käyttää pidemmän ajanjakson aikana. : Ylläpito ja puhdistaminen Irrota virtajohto pistorasiasta, ennen kuin suoritat ylläpitohuollon tai puhdistat tulostinta. VIII

11

12 Sisällysluettelo Asennukseen ja käsittelyyn liittyviä turvallisuusohjeita...1, 2, 3 Tarvikkeet...4 Osien nimet...5, 6, 7 Tarrarullan asettaminen... 8, 9, 10 Hiilinauhan asettaminen... 11, 12, 13 Asentoanturin säätö...14 Virran kytkeminen...15, 16 Lt408-tulostimen tekniset tiedot...17

13 Asennukseen ja käsittelyyn liittyviä turvallisuusohjeita Tulostimen käyttöympäristö voi vaikuttaa tulostimen toimintaan. Noudata alla olevia ohjeita, jotka koskevat Lt408-tulostimen asennusta ja käsittelyä. s Valitse turvallinen paikka Kun valitset Lt408-tulostimen asennuspaikkaa, ota seuraavat seikat huomioon. Aseta tulostin tasaiselle ja vaakasuoralle tasolle. Muussa tapauksessa tulostuslaatu voi heikentyä. Myös tulostimen käyttöikä voi lyhentyä ja tulostimen toiminnassa voi ilmetä ongelmia. Älä aseta tulostinta tärisevälle pinnalle. Älä siirrä tulostinta, kun tarrarulla on paikoillaan. Tärinä tai iskut voivat aiheuttaa tulostimen toimintahäiriöitä ja tulostimen käyttöikä voi lyhentyä. Älä altista tulostinta korkeaan lämpötilaan tai kosteudelle. Vältä asennuspaikkoja, joiden lämpötila tai ilmankosteus voi muuttua äkillisesti. Tulostimen altistaminen tällaisiin olosuhteisiin voi aiheuttaa sähköhäiriöitä tulostimessa. 1

14 Vältä pölyisiä paikkoja. Pölyn kertyminen tulostimeen voi aiheuttaa tulostuslaadun heikkenemistä. Myös tulostimen käyttöikä voi lyhentyä ja tulostimen toiminnassa voi ilmetä ongelmia. Älä altista tulostinta suoralle auringonvalolle. Tulostimessa on sisäänrakennettu optinen anturi. Suora auringonvalo heikentää anturin herkkyyttä ja voi aiheuttaa tarran virheellisen tunnistamisen. Sulje laitteen suojakansi tulostuksen ajaksi. Älä aseta tulostinta nostolaitteiden tai puristinten läheisyyteen. Suuret koneet ja laitteet sisältävät korkeajännitteisiä osia. Seurauksena voi olla sähköhäiriöiden tai jännitteen putoamisen aiheuttamia toimintahäiriöitä. Vältä tällaisia sijoituspaikkoja, ettei tulostin vaurioituisi, eikä sen käytössä ilmenisi häiriöitä. 2

15 s Virtalähde Lt408-tulostimen käyttöjännite on AC V. Huolehdi, että tulostimelle syötettävä virta on häiriötöntä. Älä kytke samaan pistorasiaan muita laitteita, kuten lämmityslaitetta tai jääkaappia, joiden virrantarve on korkea. Vältä myös pistorasioita, jotka ovat lähellä suuritehoisten laitteiden kytkentäpistorasioita. Seurauksena voi olla jännitteen putoamisen aiheuttamia toimintahäiriöitä. Kytke virtajohto maadoitettuun pistorasiaan. Varmista, että käyttötiloissa on maadoitetut pistorasiat. 3

16 Tarvikkeet Varmista, että tulostimen toimitukseen sisältyy seuraavat osat. Jos joku tarvikkeista puuttuu, ota yhteys lähimpään jälleenmyyjääsi tai liikkeeseen, josta tulostin on hankittu. Virtajohto Virtajohto Pikaopas s Pakkauslaatikko Säilytä pakkauslaatikko ja pehmusteet, jotka suojaavat tulostinta iskuilta. Kun lähetät tulostimen huoltoon, käytä alkuperäisiä pakkausmateriaaleja ja -laatikkoa. 4

17 Osien nimet Käyttöpaneeli: LCD-näyttö ilmoituksia varten, yhdeksän käyttökytkintä ja tulostimen tilan ilmaiseva kaksivärinen LED-merkkivalo Virtakytkin: Kytkee ja katkaisee tulostimen virran. "I": virta on kytketty. "O": virta on katkaistu. Suojakansi avoinna EXT-liitin: Liitäntätapa voidaan vaihtaa ulkoisella liitäntäkortilla (lisävaruste) Liitäntäkortti: Liitäntätapa voidaan vaihtaa ulkoisella liitäntäkortilla (lisävaruste) 5

18 Nauhankeräysakseli Nauhansyöttöakseli Lämpötulostuspää kuluva osa) Siirtää tulostettavat tiedot tarran pintaan Tulostuspään lukitusvipu Tela kuluva osa) Siirtää valmiin tarran ulos tulostimesta Sulakepesän suoja: Sulake on sulakepesässä. AC-virtaliitin: Kytke tulostimen käyttövirran syöttävä virtajohto liittimeen. Sulake: Kun tulostimeen syötetty virta ylittää määrätyn tason, tulostimen vaurioitumisen estävä sulake palaa. 6

19 s Käyttöpaneeli Kuvakkeet, ohjeet ja häiriöilmoitukset tulevat näytölle alfanumeerisina merkkeinä. Näyttöpaneeli Näyttää kuvakkeet, virheilmoitukset ja ohjeet yms. LED-merkkivalot Osoittavat tulostimen tilan. POWER: Palaa, kun tulostimen virta on kytketty. ONLINE: Palaa, kun tulostin on valmis tiedonsiirtoon. LABEL: Palaa, kun tarransyötössä on häiriö. RIBBON: Palaa, kun nauhassa on häiriö. LINE-näppäin Kytkee tulostimen online-tilaan ja offline-tilaan. Online-tilassa tulostin on valmis tiedonsiirtoon ja tulostukseen; offline-tilassa tulostimen toiminta on keskeytetty. FEED-näppäin Syöttää tarran. Kun näppäintä painetaan, tulostin syöttää yhden tyhjän tarran. *Säädä tulostimessa olevan tarran paikkaa painamalla FEED-näppäintä, kun virta kytketään päälle tai jos tarra ei ole oikeassa kohdassa tarran asettamisen jälkeen.,,, -näppäimet Valitsee käytettävän arvon ja siirtää kohdistinta asetustiloissa. FUNCTION-näppäin Palauttaa näkyviin tilan valintaikkunan asetustilassa. ENTER-näppäin Syöttää valitut asetukset asetustiloihin. CANCEL-näppäin Peruuttaa tulostustyön ja palauttaa edelliset asetukset kaikkiin asetustiloihin. 7

20 Tarrarullan asettaminen 1 Avaa sivukansi. Suojakansi avoinna 2 Avaa lämpötulostuspää työntämällä punaista tulostuspään lukitusvipua nuolen suuntaan. Lämpötulostuspää Tulostuspään lukitusvipu 3 Vedä tarraohjainta ulospäin. Tarraohjain 8

21 4 Pujota tarrapaperi tarraohjaimen alle ja asentoanturiyksikön väliin. Varmistu, että tarrapaperin sivu asettuu kevyesti ohjainrullaa vasten. Huomautus *Lämpötulostuspää ja lähellä olevat osat kuumenevat tulostusprosessin aikana. Varo polttavia pintoja, kun vaihdat tarroja tulostuksen jälkeen. *Lämpötulostuspään reunan koskettaminen paljain käsin voi aiheuttaa palovamman. Varo loukkaantumista, kun vaihdat tarroja tulostuksen jälkeen. Tarraohjain Tarraohjain Tarra Ohjainrulla Asentoanturi 9

22 5 Säädä ohjainta siten, että se asettuu kevyesti tarrapaperin etureunaa vasten. Tarraohjain 6 Työnnä punainen tulostuspään lukitusvipu alas nuolen suuntaan sulkeaksesi lämpötulostuspään. Tulostuspään lukitusvipu 7 Sulje avoin suojakansi. Huomautus Kun suljet suojakannen, varo, etteivät sormesi jää laitteen ja kannen väliin. 10

23 Hiilinauhan asettaminen Käytä vain SATO-hiilinauhoja. Jos käytät muita kuin valmistajan hyväksymiä hiilinauhoja, voi seurauksena olla tulostusjäljen heikkeneminen, tulostuspään vaurioituminen ja takuun raukeaminen. 1 Avaa suojakansi. Suojakansi avoinna 2 Avaa lämpötulostuspää työntämällä punaista tulostuspään lukitusvipua nuolen suuntaan. Tulostuspään lukitusvipu 3 Aseta hiilinauha nauhansyöttöakseliin ja työnnä nauharulla perille asti tulostimen sisälle (varmista kelaussuunta). Lämpötulostuspää Nauhansyöttöakseli Hiilinauha 11

24 4 Aseta tyhjä nauharulla nauhankeräysakselille. Nauharullan keskiosa 5 Asettele hiilinauha nauhansyöttöakselilta lämpötulostuspään alle ja edelleen nauhankeräysakselille. Kiinnitä hiilinauhan pää tyhjään nauharullaan teipillä ja pyöritä rullaa muutama kierros nuolen osoittamaan suuntaan. Varmistu, että hiilinauha Teipinpala Nauhankeräysakseli on asetettu tulostuskoneistoon oikealla olevan kuvan mukaisesti. Huomautus *Lämpötulostuspää ja lähellä olevat osat kuumenevat tulostusprosessin aikana. Varo polttavia pintoja, kun vaihdat tarroja tulostuksen jälkeen. *Lämpötulostuspään reunan koskettaminen paljain käsin voi aiheuttaa palovamman. Varo loukkaantumista, kun vaihdat tarroja tulostuksen jälkeen. 12

25 6 Sulje lämpötulostuspää työntämällä punaista tulostuspään lukitusvipua alaspäin nuolen suuntaan. Tulostuspään lukitusvipu 7 Sulje avoin suojakansi. Huomautus Kun suljet suojakannen, varo, etteivät sormesi jää laitteen ja kannen väliin. 13

26 Asentoanturin säätö 1 Avaa suojakansi. Suojakansi avoinna 2 Säädä asentoanturin telineessä olevaa aukkoanturin suojaa (vihreä) kiertämällä asentoanturin säätönuppia. Anturin lukupiste on aukkoanturin suojassa (vihreä). Tavallisesti se sijaitsee taimmaisena (anturin rungon puolella). Asentoanturi Asentoanturin säätönuppi 3 Sulje avoin suojakansi. Huomautus Kun suljet suojakannen, varo, etteivät sormesi jää laitteen ja kannen väliin. 14

27 Virran kytkeminen Kiinnitä virtajohto ja kytke tulostimeen virta. Virransyöttö Kun olet asentanut tulostimen, kiinnitä virtajohto alla olevien ohjeiden mukaisesti. s Virtajohto ja pistorasia Kuten kuvasta käy ilmi, toimituksen mukana tulevassa virtajohdossa on kolme johdinta. Pistorasiassa on kolme aukkoa. Kolmas johdin on turvallisuutta lisäävä maadoitusjohdin. Jos käytettävässä pistorasiassa on kolme aukkoa, voit kiinnittää pistokkeen pistorasiaan sellaisenaan. Varmista virtajohdon oikea asento, kun liität sen tulostimen virtaliittimeen. Kun liität virtajohtoa, pidä tulostinta paikoillaan toisella kädelläsi. Liitä virtajohto ensin tulostimeen ja sen jälkeen pistorasiaan. Jos pistorasiassa on vain kaksi aukkoa, käytä 3 johdinta 2 johtimeen muuntavaa sovitinta. Varoitus Kytke maajohto maadoitusaukkoon. Ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun. Pistorasia Virtajohto 2-napainen sovitinkappale Maadoitusjohto Maadoitusaukko 15

28 Virran kytkeminen Paina virtakytkin asentoon [I]. Kun tulostimeen kytketään virta, LCD-näytölle tulee näkyviin [ONLINE] -teksti. Huomautus Älä kosketa virtakytkintä tai kiinnitä/irrota virtajohtoa, jos kätesi ovat kosteat. Tämä voi aiheuttaa sähköiskun. 16

29 Lt408-tulostimen tekniset tiedot Malli: Tulostusperiaate: Lt408 Lämpösiirto / suora lämpötulostus Tulostustarkkuus: 203 dpi 8 pistettä / mm Tarrapaperin koko: Maks. 112 mm Leveys (taustapaperin kanssa 115 mm) Tulostettava alue: Maks. tulostusnopeus: Mitat: Tarrarulla: Anturin tyyppi: Hiilinauha: Virta: Maks. 104 mm leveys / maks. jakoväli 1249 mm 6 tuumaa/s (noin 150 mm/s) 330 (l) x 271 (s) x 270 (k) mm (Vakiomall.) 9,7 kg (Vakiomall.) Syöttö tapahtuu ulkoisella rullasyöttölaitteella Vaihto reflektiivisen ja transmissiivisen anturin välillä. 450 m/rulla Huomautus: Hiilinauhan leveyden on oltava suurempi kuin tarran leveys. SE393E virta-alue AC V Ympäristövaatimukset: Käyttö 5 40 Celsiusastetta Varastointi Celsiusastetta Ilmankosteus %, ei tiivistyvää kosteutta 17

LM400e mallisto Pikaopas

LM400e mallisto Pikaopas LM400e mallisto Pikaopas LM400e -malliston ominaisuudet LM400e -mallisto on kestävä, teollisuuskäyttöön suunnattu suorituskykyinen tulostinmallisto, joka soveltuu tulostukseen korkeilla tarkkuuksilla.

Lisätiedot

SATO Europe NV Leuvensesteenweg Sint-Stevens-Woluwe, Brussels. Internet:

SATO Europe NV Leuvensesteenweg Sint-Stevens-Woluwe, Brussels. Internet: Sisällysluettelo 2006-10-25 Pikaopas Doc-ID: 1452 Lue tämä pikaopas ennen työskentelyn aloittamista. SATO Europe NV Leuvensesteenweg 369 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Brussels Internet: www.satoeurope.com

Lisätiedot

Konica Minolta - teollisuuslaitteet. Turvallisuusohjeet

Konica Minolta - teollisuuslaitteet. Turvallisuusohjeet Konica Minolta - teollisuuslaitteet Turvallisuusohjeet Turvallisuusmerkinnät Tässä oppaassa käytetään seuraavassa esitettyjä merkintöjä. Niiden tarkoituksena on estää ennalta laitteen epäasianmukaisesta

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Sisällysluettelo 2007-01-08. Käyttöohjeet. GL408e / GL412e Viivakooditulostin. Lue käyttöohjeet ennen käyttöönottoa. Dok-ID: 01867

Sisällysluettelo 2007-01-08. Käyttöohjeet. GL408e / GL412e Viivakooditulostin. Lue käyttöohjeet ennen käyttöönottoa. Dok-ID: 01867 Sisällysluettelo 2007-01-08 Käyttöohjeet GL408e / GL412e Viivakooditulostin Dok-ID: 01867 Lue käyttöohjeet ennen käyttöönottoa. SATO INTERNATIONAL PTE. LTD. http://www.satoworldwide.com 438A Alexandra

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

Kiinnitysyksikön vaihtaminen

Kiinnitysyksikön vaihtaminen Tulostin tarkkailee kiinnitysyksikön kuntoa. Kun kiinnitysyksikön käyttöikä lähestyy loppuaan, tulostimen näytössä näkyy 80 Kiinnitysyksikkö kulunut loppuun -ilmoitus. Tämä osoittaa, että kiinnitysyksikkö

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Kuvansiirtovyön vaihtaminen

Kuvansiirtovyön vaihtaminen Tulostin tarkkailee kuvansiirtovyön kuntoa. Kun kuvansiirtovyön käyttöikä lähestyy loppuaan, tulostimen näytössä näkyy 80 Vyö kulunut loppuun -ilmoitus. Tämä osoittaa, että on aika vaihtaa kuvansiirtovyö.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta. HP-tuotteiden ja - palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 408724-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 405768-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

Z Series /RZ -tulostimet pikaopas

Z Series /RZ -tulostimet pikaopas Z Series /RZ -tulostimet pikaopas Käytä kirjoitinta tämän oppaan avulla. Lisätietoja on käyttöoppaassa. Sisällys Ulkonäkymä............................................................ Tulostimen etikettinauhalokero.............................................

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08 Käyttöohje Asennusohje CD-vaihtaja A8 1 2 3 Vipu Levynpidin Valmistelu Makasiinin lataaminen Kuva 1 Aseta makasiini lataamista varten tähän asentoon (nuoli ylh.) Vedä levynpidin ulos. Älä koskaan poista

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Muistin ja valinnaisten lisäkorttien asennus

Muistin ja valinnaisten lisäkorttien asennus Näiden ohjeiden avulla voit poistaa muisti- tai valinnaisia lisäkortteja. Katso alla olevasta kuvasta, missä on poistettavan kortin liitin. Kiintolevyn liitin 1 Lisäkortin liitin Laiteohjelmakortin liitin

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Tukosten poistaminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Tukosten poistaminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos tulostusmateriaali aiheuttaa tukoksen, Paperitukos-valo kehottaa poistamaan paperin paperiradalta. 1 Jos tukos syntyy juuri, kun tulostusmateriaali on alkanut tulostua lokerosta 1: 1 Vedä tulostusmateriaali

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

S4M-pikaopas. Ulkonäkymä. Käytä kirjoitinta tämän oppaan avulla. Lisätietoja on S4M-käyttöoppaassa. Kuva 1 Kirjoittimen ulkopuoli. Etuosa.

S4M-pikaopas. Ulkonäkymä. Käytä kirjoitinta tämän oppaan avulla. Lisätietoja on S4M-käyttöoppaassa. Kuva 1 Kirjoittimen ulkopuoli. Etuosa. S4M-pikaopas Käytä kirjoitinta tämän oppaan avulla. Lisätietoja on S4M-käyttöoppaassa. Ulkonäkymä Kuva 1 Kirjoittimen ulkopuoli Etuosa 1 2 Takaosa 4 1 Ohjauspaneeli 2 Etikettinauhan luukku Virtakytkin

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 404159-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

4P G. WLAN-yhteyssovitin Asennusopas

4P G. WLAN-yhteyssovitin <BRP069A42> Asennusopas 4P359542-2G WLAN-yhteyssovitin Asennusopas WLAN-yhteyssovitin Asennusopas Kotisivu: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Edellä mainitulla kotisivulla on lisätietoja teknisistä

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 BT-A51 Käyttöohje KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 JOHDANTO Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Nämä ohjeet opastavat kuinka tuotetta

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 419435-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

www.snaketronics.fi Scribbler Sentrifugiputkien merkintälaite KÄYTTÖOHJE

www.snaketronics.fi Scribbler Sentrifugiputkien merkintälaite KÄYTTÖOHJE www.snaketronics.fi Scribbler Sentrifugiputkien merkintälaite KÄYTTÖOHJE User Manual: SCR100-series Version: 0.3 Issue Date: 22.4.2015 Sisällysluettelo 1 Tulostin... 4 1.1 Pakkauksen sisältö... 4 1.2 Tulostimen

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

4P S. WLAN-yhteyssovitin Asennusopas

4P S. WLAN-yhteyssovitin <BRP069A42> Asennusopas 4P359542-2S WLAN-yhteyssovitin Asennusopas WLAN-yhteyssovitin Asennusopas Kotisivu: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Edellä mainitulla kotisivulla on lisätietoja teknisistä

Lisätiedot

Käyttöohje Hoito- ja turvallisuusohjeet

Käyttöohje Hoito- ja turvallisuusohjeet Hoito- ja turvallisuusohjeet 1. Pidä laite ja pakkausmateriaalit pikkulapsien ja lapsien ulottumattomissa. 2. Suojaa tehosovitin ja muut kontaktit tippuvalta tai räiskyvältä vedeltä ja kuivaa kätesi ennen

Lisätiedot

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen 135 & 145 sarja Väärennetyn rahan tunnistin Manuaalinen Käyttöohje Safescan 135i, 135ix & 145ix Väärennetyn rahan tunnistin Onnittelut Safescan 135i, 135ix tai 145ix väärennetyn rahan tunnistimen hankinnan

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

ENNEN HUOLTOTÖIDEN ALOITTAMISTA SUODATTIMIEN VAIHTAMINEN (KÄYTTÄJÄ) HUOLTO. 37 Vallox Oy - All rights reserved

ENNEN HUOLTOTÖIDEN ALOITTAMISTA SUODATTIMIEN VAIHTAMINEN (KÄYTTÄJÄ) HUOLTO. 37 Vallox Oy - All rights reserved ENNEN HUOLTOTÖIDEN ALOITTAMISTA E A Kun avaat koneen oven, turvakytkin (S) katkaisee virran. S VAROITUS Irrota tästä huolimatta koneen pistotulppa aina ennen koneen huoltotöiden aloittamista. Koneita on

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Käyttöopas kytke ja käytä -asennus HYVÄ ASIAKAS Kiitos, että olet hankkinut Wireless Phone Jack -puhelimen ja/tai lisälaajennusyksikön.

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP8296/00. Käyttöopas

Hairdryer.  Register your product and get support at HP8296/00. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8296/00 FI Käyttöopas c d b e g a f Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE

Lisätiedot

PIKAOHJE DATAMAX EX2

PIKAOHJE DATAMAX EX2 PIKAOHJE DATAMAX EX2 Tulostusmateriaalin asettaminen Uuden rullan asettaminen paikoilleen 1. Vedä vihreät rullapidikkeet sivuille kunnes ne lukittuvat paikoilleen. 2. Aseta rulla paikoilleen. Tarvittaessa

Lisätiedot

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa. SBA1610. Käyttöopas

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa.  SBA1610. Käyttöopas Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome SBA1610 Käyttöopas a b c d 1 Tärkeää Turvallisuus Vakava varoitus Tuotteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä,

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmän invertteriilmastointilaitteet. Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmän invertteriilmastointilaitteet. Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmän invertteriilmastointilaitteet FXMQ40PVE FXMQ50PVE FXMQ63PVE FXMQ80PVE FXMQ100PVE FXMQ125PVE 1 2 7 3 13 10 11 12 1 4 5 8 14 9 6 1 FXMQ40PVE FXMQ50PVE FXMQ63PVE FXMQ80PVE FXMQ100PVE

Lisätiedot

Tekijänoikeudet. Tavaramerkit

Tekijänoikeudet. Tavaramerkit Tekijänoikeudet 2015 Sanford, L.P. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän asiakirjan tai ohjelmiston osaa ei saa kopioida eikä lähettää missään muodossa tai millään tavalla eikä kääntää toiselle kielelle

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 396849-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Hairdryer HP4997/00. Register your product and get support at Käyttöopas

Hairdryer HP4997/00. Register your product and get support at  Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4997/00 FI Käyttöopas h i a b g c f d e Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 430246-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 SUOMI 2006 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Comfortclean. Malli Käsikäyttöinen höyrypuhdistin

Comfortclean. Malli Käsikäyttöinen höyrypuhdistin Comfortclean Malli 99224 Käsikäyttöinen höyrypuhdistin Suomi Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. 1. Turvallisuusohjeet 1. Pidettävä poissa lasten ulottuvilta. 2. Älä käytä laitetta,

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841618 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP L8 CAT M3XX, CAT 3XX SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 2. Asennusohjeen

Lisätiedot

Autostereon käyttö- ja asennusohje

Autostereon käyttö- ja asennusohje Autostereon käyttö- ja asennusohje I. Hallintapaneeli 1. Virtakatkaisin/mykistys/keskeytys 2. MOD/CLK = kuuntelulähteen valinta: radio, AUX, USB ja SD/kello 3. Äänenvoimakkuus/toimintopainike 4. Painike

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE 1. YLEISKUVAUS 1. Paahtopaikat 2. Korkeussäädin 3. Paahtoasteen säädin 4. STOP-painike 5. Murupelti (irrotettava) 6. Johto 7. Sulatuspainike 8. Uudelleenlämmityspainike

Lisätiedot

MySchenker tulostimen ohjeet

MySchenker tulostimen ohjeet MySchenker tulostimen ohjeet Paperirullan asettaminen tulostimeen 1. Avaa tulostin painamalla etulevyn OPEN painikkeesta ja nostamalla kansi kevyesti yläasentoonsa Paperirullan asettaminen tulostimeen

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Nokia Extra Power DC-11 / DC-11K lisävirtalaite 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11 / DC-11K lisävirtalaite 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11 / DC-11K lisävirtalaite 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia Extra Power DC-11- / DC-11K -lisävirtalaitteen (jäljempänä DC-11) avulla voit

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201501 ASIAKIRJA: 841616 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 SISÄLTÖ 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Asennusohjeen symbolit

Lisätiedot

Kovalevyn pika asennusopas

Kovalevyn pika asennusopas Kovalevyn pika asennusopas Tärkeimmät ominaisuudet: Tietokoneen massamuisti Laitteistovaatimukset: Vapaa SATA/PATA portti emolevyllä/ohjainkortissa Vapaa SATA/4 pin virtaliitin HUOM! Muista lukea tämä

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201402 ASIAKIRJA: 841617 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 CAT M3XX, CAT 3XX SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 2.

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 393521-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Käyttöohjeet Suomi TURVALLISUUSOHJEET

Käyttöohjeet Suomi TURVALLISUUSOHJEET Käyttöohjeet Suomi TURVALLISUUSOHJEET 1. Laitteen käyttö on sallittu yli 8-vuotiaille, jos heitä valvotaan ja opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Samoin

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje ELK-68 Käyttöohje Varotoimenpiteet Käytä tätä laitetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohje huolellisesti ennen käyttöä. Korjauksen saa suorittaa vain valtuutettu huolto. Sammuta virrat jos menet leimahdus

Lisätiedot

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet { STIHL AP 100, 200, 300 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista.

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Handsfree, Bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 41

Installation instructions, accessories. Handsfree, Bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 41 Installation instructions, accessories Ohje nro 31310099 Versio 1.2 Osa nro 31285547 Handsfree, Bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, Bluetooth- 31310099 - V1.2 Sivu 1 / 41 Varuste IMG-242205 A0000162

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot