Lt408-mallin ominaisuudet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lt408-mallin ominaisuudet"

Transkriptio

1 Lt408 Pikaopas

2

3 Lt408-mallin ominaisuudet Lt408-tulostin on kestävä, teollisuuskäyttöön suunnattu suorituskykyinen tarratulostin, joka soveltuu tulostukseen korkeilla tarkkuuksilla. Lt408 on käyttäjäystävällinen tulostin, joka mahdollistaa suuren tulostusmäärän ja -nopeuden viivakooditarrojen tuotannossa. Ylivoimaiset tulostusominaisuudet Lt408-tulostimen avulla saavutetaan korkea laatu: tarran sisällön asettelu on vapaa, ja suurennosten ja eri kirjasinten tulostaminen on mahdollista. Käyttöpaneeli ja LCD-näyttö Lt408-tulostin on käyttäjäystävällinen. Toimintoja ohjataan käyttöpaneelin yhdeksällä painikkeella ja tulostimen käyttö on helppoa LCD-näytölle tulevien ohjeiden avulla. Kestävä ja vaivaton ylläpitää Lt408-tulostimissa on teollisuuskäyttöön suunniteltu tulostuskoneisto, joka on kestävä ja mahdollistaa suuret tarratulostusmäärät. Vaivaton puhdistaa ja ylläpitää päivittäisessä käytössä. I

4 Turvallisuusohjeet Tässä pikaoppaassa on tärkeää tietoa käyttöturvallisuudesta. Virhekäytön välttämiseksi suosittelemme, että luet nämä turvallisuusohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. s Kuvien selitykset Tässä pikaoppaassa ja tulostimessa käytetään seuraavia kuvia varoittamaan käyttäjää mahdollisesta omaisuuteen tai henkilöturvallisuuteen liittyvästä vaarasta. Alla on selitykset oppaassa käytetyistä kuvista ja symboleista. Varmistu, että olet ymmärtänyt kuvien selitykset ennen oppaan lukemista. Varoitus Kuva osoittaa, että virheellinen käyttö aiheuttaa hyvin todennäköisesti vakavan loukkaantumisen tai kuoleman. Huomautus Kuva osoittaa, että virheellinen käyttö sisältää merkittävän omaisuus- tai henkilövahinkoriskin. Kuvien merkitykset : Virheellinen käyttö voi aiheuttaa sähköiskun. : Virheellinen käyttö voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen. : Kielletty (estetty) toimenpide. : Purkaminen kielletty. II

5 : Älä hävitä tulostinta polttamalla, äläkä altista sitä kuumuudelle tai liekeille. : Irrota tulostin virtalähteestä. : Kytke maadoitusjohto maadoituspisteeseen. Varoitus : Aseta tulostin tasaiselle ja vaakasuoralle tasolle Älä jätä tulostinta epävakaalle tasolle. Jos tulostin putoaa, se voi aiheuttaa loukkaantumisen osuessaan henkilöön. : Älä altista tulostinta nestemäisille aineille tai kosteudelle Älä aseta nestemäisillä aineilla täytettyjä astioita, kuten virvoitusjuomia, maljakkoja tai kemiallisia aineita sisältäviä astioita tulostimen lähelle. Älä myöskään aseta pieniä metalliesineitä tulostimen lähelle. Jos tulostimeen on päässyt nestemäisiä aineita tai vieraita esineitä, katkaise virta välittömästi, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys lähimpään jälleenmyyjääsi, huoltopisteeseen tai liikkeeseen, josta tulostin on hankittu. Tulostimen käytön jatkaminen voi aiheuttaa tulipalon syttymisen tai sähköiskun. III

6 : Älä työnnä tulostimen sisälle vieraita esineitä Älä työnnä tai pudota tulostimen aukkoihin metallisia tai syttyviä esineitä (johdon pää, tiedonsiirtokaapelin liitäntä). Jos tulostimeen on pudonnut vieraita esineitä, katkaise virta välittömästi, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys lähimpään jälleenmyyjääsi, huoltopisteeseen tai liikkeeseen, josta tulostin on hankittu. Tulostimen käytön jatkaminen voi aiheuttaa tulipalon syttymisen tai sähköiskun. : Käytä vain ohjeiden mukaista virtaa ja jännitettä Käytä vain tulostimen merkintöjen mukaista virtalähdettä. Virheellinen jännite voi aiheuttaa tulipalon syttymisen tai sähköiskun. : Kytke maadoitusjohto Varmista, että tulostimen maadoitusjohto on kytketty maadoituspisteeseen. Ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun. Varoitus : Virtajohto Älä yritä vahingoittaa, purkaa tai muuttaa virtajohtoa. Vältä myös raskaiden esineiden asettamista johdon päälle, äläkä kuumenna tai vedä virtajohtoa. Tämä voi vahingoittaa virtajohtoa ja aiheuttaa tulipalon syttymisen tai sähköiskun. Jos virtajohto vahingoittuu (johdon sisäosat tulevat näkyviin tai johto katkeaa), ota yhteys lähimpään jälleenmyyjääsi, huoltopisteeseen tai liikkeeseen, josta tulostin on hankittu. Vahingoittuneen virtajohdon käyttö voi aiheuttaa tulipalon syttymisen tai sähköiskun. IV

7 Älä yritä muuttaa, nykäistä irti, solmia, taivuttaa voimakkaasti tai muulla tavoin vahingoittaa virtajohtoa. Vahingoittuneen virtajohdon käyttö voi aiheuttaa tulipalon syttymisen tai sähköiskun. : Jos tulostin putoaa tai vaurioituu Jos tulostin on pudonnut tai vaurioitunut, katkaise virta välittömästi, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys lähimpään jälleenmyyjääsi, huoltopisteeseen tai liikkeeseen, josta tulostin on hankittu. Tulostimen käytön jatkaminen voi aiheuttaa tulipalon syttymisen tai sähköiskun. : Älä käytä tulostinta, jos se ei toimi normaalisti Jos havaitset poikkeavuuksia tulostimen toiminnassa, kuten savua tai pahaa hajua, lopeta tulostimen käyttö välittömästi. Tulostimen käytön jatkaminen voi aiheuttaa tulipalon syttymisen tai sähköiskun. Katkaise virta välittömästi, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys lähimpään jälleenmyyjääsi, huoltopisteeseen tai liikkeeseen, josta tulostin on hankittu. Älä yritä korjata tulostinta itse. : Älä pura tulostinta Älä yritä purkaa tai muuttaa tulostinta. Seurauksena voi olla tulipalon syttyminen tai sähköisku. Jos tulostimessa on laitevika, ota yhteys lähimpään jälleenmyyjääsi, huoltopisteeseen tai liikkeeseen, josta tulostin on hankittu, ja pyydä lisätietoja. V

8 Huomautus : Älä käytä tulostinta kosteissa tiloissa Älä vie tulostinta paikkaan, jossa se on alttiina kosteudelle. Jos huomaat tulostimeen tiivistyvän kosteutta, lopeta tulostimen käyttö, katkaise virta välittömästi ja anna kosteuden kuivua pois kokonaan älä yritä edistää kuivumista lämmityslaittein. Tulostimen käytön jatkaminen tällaisissa olosuhteissa voi aiheuttaa sähköiskun. : Tulostimen siirtäminen Irrota virtajohto pistorasiasta, ennen kuin siirrät tulostinta. Jos siirrät tulostinta johto liitettynä, johto ja liitännät vahingoittuvat. Tämä voi aiheuttaa tulipalon syttymisen tai sähköiskun. Älä siirrä tulostinta, kun tulostimeen on asetettu tarrarulla. Jos rulla putoaa, se voi aiheuttaa loukkaantumisen osuessaan henkilöön. Kun asetat tulostinta lattialle tai pöydälle, varo, etteivät sormesi tai kätesi jää tulostimen alle. : Virtalähde Älä kosketa virtakytkintä, vaihda sulaketta tai kiinnitä/irrota virtajohtoa, jos kätesi ovat kosteat. Tämä voi aiheuttaa sähköiskun. : Virtajohto Pidä virtajohto kaukana lämpöä tuottavista laitteista. Tämä voi sulattaa virtajohdon kuoren ja aiheuttaa tulipalon syttymisen tai sähköiskun. VI

9 Kun irrotat virtajohdon tulostimesta tai pistorasiasta, vedä virtajohdon pistokkeesta. Muutoin johdon eriste saattaa vetäytyä ja johto saattaa katketa, tai laite voi ylikuumentua ja sytyttää tulipalon tai aiheuttaa sähköiskun. : Sulakkeen vaihtaminen Irrota virtajohto pistorasiasta, ennen kuin vaihdat sulakkeen. : Suojakansi Kun avaat/suljet suojakannen, varo, etteivät sormesi jää laitteen ja kannen väliin. Pidä suojakannesta kiinni tiukasti ja estä sen putoaminen alas vapaasti. : Lämpötulostuspää Lämpötulostuspää kuumenee tulostusprosessin aikana. Kun vaihdat hiilinauhaa ja tarroja, tai kun puhdistat laitetta tulostuksen jälkeen, varo polttavan kuumia osia. Lämpötulostuspään reunan koskettaminen paljain käsin voi aiheuttaa palovamman. Ole varovainen, kun vaihdat hiilinauhaa ja tarroja, tai kun puhdistat laitetta. Älä vaihda lämpötulostuspäätä oma-aloitteisesti. Seurauksena voi olla loukkaantuminen, palovamma tai sähköisku. : Lämpötulostuspään avaaminen ja sulkeminen Älä vie tulostimen sisälle vieraita esineitä: aseta vain hiilinauha ja tarrat tulostimeen, kun avaat/suljet lämpötulostuspään. Muutoin seurauksena voi olla loukkaantuminen tai tulostimen toimintahäiriöt. : Tarrojen asettaminen Kun asetat tarrarullaa, varo, etteivät sormesi jää tarrojen ja tarransyöttöakselin väliin. VII

10 : Jos tulostinta ei aiota käyttää pidemmän ajanjakson aikana Irrota virtajohto pistorasiasta, jos tulostinta ei aiota käyttää pidemmän ajanjakson aikana. : Ylläpito ja puhdistaminen Irrota virtajohto pistorasiasta, ennen kuin suoritat ylläpitohuollon tai puhdistat tulostinta. VIII

11

12 Sisällysluettelo Asennukseen ja käsittelyyn liittyviä turvallisuusohjeita...1, 2, 3 Tarvikkeet...4 Osien nimet...5, 6, 7 Tarrarullan asettaminen... 8, 9, 10 Hiilinauhan asettaminen... 11, 12, 13 Asentoanturin säätö...14 Virran kytkeminen...15, 16 Lt408-tulostimen tekniset tiedot...17

13 Asennukseen ja käsittelyyn liittyviä turvallisuusohjeita Tulostimen käyttöympäristö voi vaikuttaa tulostimen toimintaan. Noudata alla olevia ohjeita, jotka koskevat Lt408-tulostimen asennusta ja käsittelyä. s Valitse turvallinen paikka Kun valitset Lt408-tulostimen asennuspaikkaa, ota seuraavat seikat huomioon. Aseta tulostin tasaiselle ja vaakasuoralle tasolle. Muussa tapauksessa tulostuslaatu voi heikentyä. Myös tulostimen käyttöikä voi lyhentyä ja tulostimen toiminnassa voi ilmetä ongelmia. Älä aseta tulostinta tärisevälle pinnalle. Älä siirrä tulostinta, kun tarrarulla on paikoillaan. Tärinä tai iskut voivat aiheuttaa tulostimen toimintahäiriöitä ja tulostimen käyttöikä voi lyhentyä. Älä altista tulostinta korkeaan lämpötilaan tai kosteudelle. Vältä asennuspaikkoja, joiden lämpötila tai ilmankosteus voi muuttua äkillisesti. Tulostimen altistaminen tällaisiin olosuhteisiin voi aiheuttaa sähköhäiriöitä tulostimessa. 1

14 Vältä pölyisiä paikkoja. Pölyn kertyminen tulostimeen voi aiheuttaa tulostuslaadun heikkenemistä. Myös tulostimen käyttöikä voi lyhentyä ja tulostimen toiminnassa voi ilmetä ongelmia. Älä altista tulostinta suoralle auringonvalolle. Tulostimessa on sisäänrakennettu optinen anturi. Suora auringonvalo heikentää anturin herkkyyttä ja voi aiheuttaa tarran virheellisen tunnistamisen. Sulje laitteen suojakansi tulostuksen ajaksi. Älä aseta tulostinta nostolaitteiden tai puristinten läheisyyteen. Suuret koneet ja laitteet sisältävät korkeajännitteisiä osia. Seurauksena voi olla sähköhäiriöiden tai jännitteen putoamisen aiheuttamia toimintahäiriöitä. Vältä tällaisia sijoituspaikkoja, ettei tulostin vaurioituisi, eikä sen käytössä ilmenisi häiriöitä. 2

15 s Virtalähde Lt408-tulostimen käyttöjännite on AC V. Huolehdi, että tulostimelle syötettävä virta on häiriötöntä. Älä kytke samaan pistorasiaan muita laitteita, kuten lämmityslaitetta tai jääkaappia, joiden virrantarve on korkea. Vältä myös pistorasioita, jotka ovat lähellä suuritehoisten laitteiden kytkentäpistorasioita. Seurauksena voi olla jännitteen putoamisen aiheuttamia toimintahäiriöitä. Kytke virtajohto maadoitettuun pistorasiaan. Varmista, että käyttötiloissa on maadoitetut pistorasiat. 3

16 Tarvikkeet Varmista, että tulostimen toimitukseen sisältyy seuraavat osat. Jos joku tarvikkeista puuttuu, ota yhteys lähimpään jälleenmyyjääsi tai liikkeeseen, josta tulostin on hankittu. Virtajohto Virtajohto Pikaopas s Pakkauslaatikko Säilytä pakkauslaatikko ja pehmusteet, jotka suojaavat tulostinta iskuilta. Kun lähetät tulostimen huoltoon, käytä alkuperäisiä pakkausmateriaaleja ja -laatikkoa. 4

17 Osien nimet Käyttöpaneeli: LCD-näyttö ilmoituksia varten, yhdeksän käyttökytkintä ja tulostimen tilan ilmaiseva kaksivärinen LED-merkkivalo Virtakytkin: Kytkee ja katkaisee tulostimen virran. "I": virta on kytketty. "O": virta on katkaistu. Suojakansi avoinna EXT-liitin: Liitäntätapa voidaan vaihtaa ulkoisella liitäntäkortilla (lisävaruste) Liitäntäkortti: Liitäntätapa voidaan vaihtaa ulkoisella liitäntäkortilla (lisävaruste) 5

18 Nauhankeräysakseli Nauhansyöttöakseli Lämpötulostuspää kuluva osa) Siirtää tulostettavat tiedot tarran pintaan Tulostuspään lukitusvipu Tela kuluva osa) Siirtää valmiin tarran ulos tulostimesta Sulakepesän suoja: Sulake on sulakepesässä. AC-virtaliitin: Kytke tulostimen käyttövirran syöttävä virtajohto liittimeen. Sulake: Kun tulostimeen syötetty virta ylittää määrätyn tason, tulostimen vaurioitumisen estävä sulake palaa. 6

19 s Käyttöpaneeli Kuvakkeet, ohjeet ja häiriöilmoitukset tulevat näytölle alfanumeerisina merkkeinä. Näyttöpaneeli Näyttää kuvakkeet, virheilmoitukset ja ohjeet yms. LED-merkkivalot Osoittavat tulostimen tilan. POWER: Palaa, kun tulostimen virta on kytketty. ONLINE: Palaa, kun tulostin on valmis tiedonsiirtoon. LABEL: Palaa, kun tarransyötössä on häiriö. RIBBON: Palaa, kun nauhassa on häiriö. LINE-näppäin Kytkee tulostimen online-tilaan ja offline-tilaan. Online-tilassa tulostin on valmis tiedonsiirtoon ja tulostukseen; offline-tilassa tulostimen toiminta on keskeytetty. FEED-näppäin Syöttää tarran. Kun näppäintä painetaan, tulostin syöttää yhden tyhjän tarran. *Säädä tulostimessa olevan tarran paikkaa painamalla FEED-näppäintä, kun virta kytketään päälle tai jos tarra ei ole oikeassa kohdassa tarran asettamisen jälkeen.,,, -näppäimet Valitsee käytettävän arvon ja siirtää kohdistinta asetustiloissa. FUNCTION-näppäin Palauttaa näkyviin tilan valintaikkunan asetustilassa. ENTER-näppäin Syöttää valitut asetukset asetustiloihin. CANCEL-näppäin Peruuttaa tulostustyön ja palauttaa edelliset asetukset kaikkiin asetustiloihin. 7

20 Tarrarullan asettaminen 1 Avaa sivukansi. Suojakansi avoinna 2 Avaa lämpötulostuspää työntämällä punaista tulostuspään lukitusvipua nuolen suuntaan. Lämpötulostuspää Tulostuspään lukitusvipu 3 Vedä tarraohjainta ulospäin. Tarraohjain 8

21 4 Pujota tarrapaperi tarraohjaimen alle ja asentoanturiyksikön väliin. Varmistu, että tarrapaperin sivu asettuu kevyesti ohjainrullaa vasten. Huomautus *Lämpötulostuspää ja lähellä olevat osat kuumenevat tulostusprosessin aikana. Varo polttavia pintoja, kun vaihdat tarroja tulostuksen jälkeen. *Lämpötulostuspään reunan koskettaminen paljain käsin voi aiheuttaa palovamman. Varo loukkaantumista, kun vaihdat tarroja tulostuksen jälkeen. Tarraohjain Tarraohjain Tarra Ohjainrulla Asentoanturi 9

22 5 Säädä ohjainta siten, että se asettuu kevyesti tarrapaperin etureunaa vasten. Tarraohjain 6 Työnnä punainen tulostuspään lukitusvipu alas nuolen suuntaan sulkeaksesi lämpötulostuspään. Tulostuspään lukitusvipu 7 Sulje avoin suojakansi. Huomautus Kun suljet suojakannen, varo, etteivät sormesi jää laitteen ja kannen väliin. 10

23 Hiilinauhan asettaminen Käytä vain SATO-hiilinauhoja. Jos käytät muita kuin valmistajan hyväksymiä hiilinauhoja, voi seurauksena olla tulostusjäljen heikkeneminen, tulostuspään vaurioituminen ja takuun raukeaminen. 1 Avaa suojakansi. Suojakansi avoinna 2 Avaa lämpötulostuspää työntämällä punaista tulostuspään lukitusvipua nuolen suuntaan. Tulostuspään lukitusvipu 3 Aseta hiilinauha nauhansyöttöakseliin ja työnnä nauharulla perille asti tulostimen sisälle (varmista kelaussuunta). Lämpötulostuspää Nauhansyöttöakseli Hiilinauha 11

24 4 Aseta tyhjä nauharulla nauhankeräysakselille. Nauharullan keskiosa 5 Asettele hiilinauha nauhansyöttöakselilta lämpötulostuspään alle ja edelleen nauhankeräysakselille. Kiinnitä hiilinauhan pää tyhjään nauharullaan teipillä ja pyöritä rullaa muutama kierros nuolen osoittamaan suuntaan. Varmistu, että hiilinauha Teipinpala Nauhankeräysakseli on asetettu tulostuskoneistoon oikealla olevan kuvan mukaisesti. Huomautus *Lämpötulostuspää ja lähellä olevat osat kuumenevat tulostusprosessin aikana. Varo polttavia pintoja, kun vaihdat tarroja tulostuksen jälkeen. *Lämpötulostuspään reunan koskettaminen paljain käsin voi aiheuttaa palovamman. Varo loukkaantumista, kun vaihdat tarroja tulostuksen jälkeen. 12

25 6 Sulje lämpötulostuspää työntämällä punaista tulostuspään lukitusvipua alaspäin nuolen suuntaan. Tulostuspään lukitusvipu 7 Sulje avoin suojakansi. Huomautus Kun suljet suojakannen, varo, etteivät sormesi jää laitteen ja kannen väliin. 13

26 Asentoanturin säätö 1 Avaa suojakansi. Suojakansi avoinna 2 Säädä asentoanturin telineessä olevaa aukkoanturin suojaa (vihreä) kiertämällä asentoanturin säätönuppia. Anturin lukupiste on aukkoanturin suojassa (vihreä). Tavallisesti se sijaitsee taimmaisena (anturin rungon puolella). Asentoanturi Asentoanturin säätönuppi 3 Sulje avoin suojakansi. Huomautus Kun suljet suojakannen, varo, etteivät sormesi jää laitteen ja kannen väliin. 14

27 Virran kytkeminen Kiinnitä virtajohto ja kytke tulostimeen virta. Virransyöttö Kun olet asentanut tulostimen, kiinnitä virtajohto alla olevien ohjeiden mukaisesti. s Virtajohto ja pistorasia Kuten kuvasta käy ilmi, toimituksen mukana tulevassa virtajohdossa on kolme johdinta. Pistorasiassa on kolme aukkoa. Kolmas johdin on turvallisuutta lisäävä maadoitusjohdin. Jos käytettävässä pistorasiassa on kolme aukkoa, voit kiinnittää pistokkeen pistorasiaan sellaisenaan. Varmista virtajohdon oikea asento, kun liität sen tulostimen virtaliittimeen. Kun liität virtajohtoa, pidä tulostinta paikoillaan toisella kädelläsi. Liitä virtajohto ensin tulostimeen ja sen jälkeen pistorasiaan. Jos pistorasiassa on vain kaksi aukkoa, käytä 3 johdinta 2 johtimeen muuntavaa sovitinta. Varoitus Kytke maajohto maadoitusaukkoon. Ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun. Pistorasia Virtajohto 2-napainen sovitinkappale Maadoitusjohto Maadoitusaukko 15

28 Virran kytkeminen Paina virtakytkin asentoon [I]. Kun tulostimeen kytketään virta, LCD-näytölle tulee näkyviin [ONLINE] -teksti. Huomautus Älä kosketa virtakytkintä tai kiinnitä/irrota virtajohtoa, jos kätesi ovat kosteat. Tämä voi aiheuttaa sähköiskun. 16

29 Lt408-tulostimen tekniset tiedot Malli: Tulostusperiaate: Lt408 Lämpösiirto / suora lämpötulostus Tulostustarkkuus: 203 dpi 8 pistettä / mm Tarrapaperin koko: Maks. 112 mm Leveys (taustapaperin kanssa 115 mm) Tulostettava alue: Maks. tulostusnopeus: Mitat: Tarrarulla: Anturin tyyppi: Hiilinauha: Virta: Maks. 104 mm leveys / maks. jakoväli 1249 mm 6 tuumaa/s (noin 150 mm/s) 330 (l) x 271 (s) x 270 (k) mm (Vakiomall.) 9,7 kg (Vakiomall.) Syöttö tapahtuu ulkoisella rullasyöttölaitteella Vaihto reflektiivisen ja transmissiivisen anturin välillä. 450 m/rulla Huomautus: Hiilinauhan leveyden on oltava suurempi kuin tarran leveys. SE393E virta-alue AC V Ympäristövaatimukset: Käyttö 5 40 Celsiusastetta Varastointi Celsiusastetta Ilmankosteus %, ei tiivistyvää kosteutta 17

Sisällysluettelo 2007-01-08. Käyttöohjeet. GL408e / GL412e Viivakooditulostin. Lue käyttöohjeet ennen käyttöönottoa. Dok-ID: 01867

Sisällysluettelo 2007-01-08. Käyttöohjeet. GL408e / GL412e Viivakooditulostin. Lue käyttöohjeet ennen käyttöönottoa. Dok-ID: 01867 Sisällysluettelo 2007-01-08 Käyttöohjeet GL408e / GL412e Viivakooditulostin Dok-ID: 01867 Lue käyttöohjeet ennen käyttöönottoa. SATO INTERNATIONAL PTE. LTD. http://www.satoworldwide.com 438A Alexandra

Lisätiedot

Sisällysluettelo 2006-11-03. Pikaopas. Viivakooditulostin MB 400i / MB 410i. Lue pikaopas ennen käyttöönottoa. Doc. ID: 01453

Sisällysluettelo 2006-11-03. Pikaopas. Viivakooditulostin MB 400i / MB 410i. Lue pikaopas ennen käyttöönottoa. Doc. ID: 01453 Sisällysluettelo 2006-11-03 Pikaopas Viivakooditulostin MB 400i / MB 410i Doc. ID: 01453 Lue pikaopas ennen käyttöönottoa. SATO Europe NV Leuvensesteenweg 369 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Brussels Internet:

Lisätiedot

Laserkirjoitin. Käyttöopas. TARKEAA: Lue ohjeet huolellisesti ennen kirjoittimen käyttöä. Säilytä tämä opas myöhempää käyttöä varten.

Laserkirjoitin. Käyttöopas. TARKEAA: Lue ohjeet huolellisesti ennen kirjoittimen käyttöä. Säilytä tämä opas myöhempää käyttöä varten. Laserkirjoitin Käyttöopas TARKEAA: Lue ohjeet huolellisesti ennen kirjoittimen käyttöä. Säilytä tämä opas myöhempää käyttöä varten. FIN LBP-1120 Laserkirjoitin Käyttöopas Kirjoittimen käyttöohjeet Tämän

Lisätiedot

KAMERAN TURVALLINEN KÄYTTÖ

KAMERAN TURVALLINEN KÄYTTÖ e_kb437.book Page 1 Thursday, February 22, 2007 4:18 PM KAMERAN TURVALLINEN KÄYTTÖ Olemme kiinnittäneet paljon huomiota kameran turvallisuuteen. Kun käytät kameraa, kehotamme sinua kiinnittämään erityistä

Lisätiedot

Käyttöohjeet Laitteisto-opas

Käyttöohjeet Laitteisto-opas Käyttöohjeet Laitteisto-opas Lue tämä ensin VAROITUS- ja TÄRKEÄÄ-tarrojen sijainti...5 Tulostimen käyttöohjeet...7 Käyttöohjeen merkintätavat...8 Symbolit...8 Tärkeimpien lisälaitteiden nimet...8 Mallikohtainen

Lisätiedot

GT - sarja KÄYTTÖOPAS

GT - sarja KÄYTTÖOPAS GT - sarja KÄYTTÖOPAS SATO INTERNATIONAL PTE LTD 438A Alexandra Road #05-01/ 02, Alexandra Technopark, Singapore 119967 Puh.: +65-6271-2122 Fax: +65-6271-2151 Website: www.barcodesato.com Email: sales@sato-int.com

Lisätiedot

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista FIN Digikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran

Lisätiedot

X15i. Multimediaprojektori Käyttäjän ohjekirja. Tästä ohjekirjasta. Kiitämme tämän projektorin ostamisesta.

X15i. Multimediaprojektori Käyttäjän ohjekirja. Tästä ohjekirjasta. Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. X15i Multimediaprojektori Käyttäjän ohjekirja Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. VAROITUS Lue Laitteen turvaohjeet ja nämä ohjeet ennen käyttöä, jotta ymmärrät ohjeet ja osaat käyttää laitetta oikein.

Lisätiedot

E6000-sarja. Jälleenmyyjän opas SC-E6000 SW-E6000 FC-E6000 SM-CRE60 DU-E6000 DU-E6001 SM-DUE01 BT-E6000 BT-E6010 SM-BME60 SM-BME61 SM-BCE60 TL-FC38

E6000-sarja. Jälleenmyyjän opas SC-E6000 SW-E6000 FC-E6000 SM-CRE60 DU-E6000 DU-E6001 SM-DUE01 BT-E6000 BT-E6010 SM-BME60 SM-BME61 SM-BCE60 TL-FC38 (Finnish) DM-SP000-03 Jälleenmyyjän opas E6000-sarja SC-E6000 SW-E6000 FC-E6000 SM-CRE60 DU-E6000 DU-E600 SM-DUE0 BT-E6000 BT-E600 SM-BME60 SM-BME6 SM-BCE60 TL-FC38 SISÄLLYSLUETTELO TÄRKEÄ TIEDOTE... 4

Lisätiedot

Mustavalkolasertulostin Käyttöopas

Mustavalkolasertulostin Käyttöopas ML-1640 Series ML-2240 Series Mustavalkolasertulostin Käyttöopas kuvittele mahdollisuudet Kiitos Samsung-tuotteen hankkimisesta. Voit saada entistäkin enemmän palvelua rekisteröimällä tuotteesi osoitteessa

Lisätiedot

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Sisällys Sisällys...2 Luku 1 Johdanto...4 Lisää tästä oppaasta...4 Skannerin ominaisuudet...6

Lisätiedot

Kopiokoneen käyttöohje

Kopiokoneen käyttöohje Käyttöohjeet Kopiokoneen käyttöohje 1 2 3 4 5 6 Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen Kopiointi Vianmääritys Käyttäjän työkalut (Kopiokone) Huomautuksia Tekniset tiedot Lue ohje huolellisesti ennen laitteen

Lisätiedot

SISÄLLYS. 1.Esittely. 2.Tulostimen asentaminen. 3.Tulostusmateriaalien käyttäminen. 4.Tulostuksen perusasetukset

SISÄLLYS. 1.Esittely. 2.Tulostimen asentaminen. 3.Tulostusmateriaalien käyttäminen. 4.Tulostuksen perusasetukset Tämä opas on tarkoitettu ainoastaan antamaan tietoja. Kaikki oppaan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Xerox Corporation ei vastaa suorista tai epäsuorista muutoksista, jotka

Lisätiedot

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Käyttöopas

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Käyttöopas KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E Käyttöopas Tämä käyttöopas on tarkoitettu malleille KM-C2525E, KM-C3225E, KM-C3232E ja KM-C4035E. Tässä oppaassa KM-C2525E tarkoittaa 25/25 ppm (tulostetta minuutissa)

Lisätiedot

PrintJet ADVANCED. Käyttöopas

PrintJet ADVANCED. Käyttöopas PrintJet ADVANCED Käyttöopas Esipuhe Esipuhe Päivitykset Versio Päivämäärä Vaihda 1,0 01/13 Ensimmäinen painos 1,1 03/13 Ensimmäinen muutettu painos Yhteystiedot Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Postfach

Lisätiedot

e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM

e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään

Lisätiedot

Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta.

Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. FIN Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Optio WG-2 GPS / Optio WG-2 on vesitiivis sekä iskuilta ja pölyltä suojattu alla olevien tietojen mukaisesti, joten sitä voidaan käyttää

Lisätiedot

Digikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista.

Digikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Digikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Haluamme kiittää sinua tämän RICOH WG-30 -digikameran hankinnasta. Ennen kameran

Lisätiedot

CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE

CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE Tämä opas on tarkoitettu ainoastaan antamaan tietoja. Kaikki oppaan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Samsung Electronics ei vastaa suorista tai epäsuorista muutoksista, jotka

Lisätiedot

LS-20M YKSITYISKOHTAISET OHJEET LINEAR PCM -TALLENNIN. Linear PCM -tallennin

LS-20M YKSITYISKOHTAISET OHJEET LINEAR PCM -TALLENNIN. Linear PCM -tallennin LINEAR PCM -TALLENNIN LS-20M Linear PCM -tallennin YKSITYISKOHTAISET OHJEET Kiitos että olet ostanut Olympuksen digitaalisen äänitallentimen. Näistä käyttöohjeista saat tietoa tuotteen asianmukaisesta

Lisätiedot

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Sisällys Sisällys...2 Luku 1 Johdanto...4 Lisää tästä oppaasta...4 Skannerin ominaisuudet...5

Lisätiedot

DX-C200. Käyttäjän opas. Käyttöohjeet

DX-C200. Käyttäjän opas. Käyttöohjeet DX-C200 Käyttöohjeet Käyttäjän opas 1 Laitteen opas 2 Aluksi 3 Tulostimen käyttäminen 4 Kopiokoneen käyttäminen 5 Skannerin käyttäminen 6 Faksin käyttäminen 7 Laitteen asetukset käyttöpaneelilta 8 Laitteen

Lisätiedot

LASER MFP SP1100S Aficio SP1100S

LASER MFP SP1100S Aficio SP1100S TELECOM LASER MFP SP1100S Aficio SP1100S Käyttöopas Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä se helposti saatavilla mahdollisia myöhempiä tarpeita varten. Turvallista ja asianmukaista

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröimiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Macintosh, Mac OS,

Lisätiedot

WW10H9***** WW90H9***** Pyykinpesukone. Käyttöopas. Imagine the possibilities. Kiitos tämän Samsung-tuotteen ostamisesta.

WW10H9***** WW90H9***** Pyykinpesukone. Käyttöopas. Imagine the possibilities. Kiitos tämän Samsung-tuotteen ostamisesta. WW10H9***** WW90H9***** Pyykinpesukone Käyttöopas Imagine the possibilities Kiitos tämän Samsung-tuotteen ostamisesta. Sisällysluettelo Turvallisuustiedot 3 Turvallisuusohjeisiin liittyviä tärkeitä huomautuksia...........................................

Lisätiedot

Pesukone. Käyttöopas. imagine the possibilities. Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen.

Pesukone. Käyttöopas. imagine the possibilities. Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen. WF70F5**** WF71F5**** WF72F5**** WF7AF5**** WF60F4**** WF61F4**** WF62F4**** WF6AF4**** Pesukone Käyttöopas imagine the possibilities Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen. F400E_WF70F5E_NonBubble-03262G-06_FI.indd

Lisätiedot

XEROX Phaser 3100MFP/S

XEROX Phaser 3100MFP/S TELECOM XEROX Phaser 3100MFP/S Käyttöopas 253107577-A_FIN Hyvä asiakas Turvallisuuden ja käyttömukavuuden lisäämiseksi toivomme, että luet huolellisesti kappaleen Turvallisuus ennen käyttöönottoa. Ostaessasi

Lisätiedot

Tarkista, että seuraavassa mainitut tarvikkeet on toimitettu laitteen mukana. Jos jotakin puuttuu, ota yhteys ostopaikkaan.

Tarkista, että seuraavassa mainitut tarvikkeet on toimitettu laitteen mukana. Jos jotakin puuttuu, ota yhteys ostopaikkaan. Projektorin poistaminen pakkauksesta Tarkista, että seuraavassa mainitut tarvikkeet on toimitettu laitteen mukana. Jos jotakin puuttuu, ota yhteys ostopaikkaan. YLaite YKaukosäädin Y AA-kuivaparistot (2

Lisätiedot

Käyttöopas NPD5127-00 FI

Käyttöopas NPD5127-00 FI NPD5127-00 FI Tekijänoikeudet Tekijänoikeudet Mitään tämän julkaisun osaa ei saa toisintaa, tallentaa tietojenhakujärjestelmään tai siirtää missään muodossa tai millään tavoin, elektronisesti, mekaanisesti,

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DCP-7010 DCP-7025. Versio C

KÄYTTÖOPAS DCP-7010 DCP-7025. Versio C KÄYTTÖOPAS DCP-7010 DCP-7025 Versio C Jos haluat soittaa asiakaspalveluun Täytä seuraavat tiedot tulevaa käyttöä varten: Mallin numero: DCP-7010 ja DCP-7025 (Ympäröi oman mallisi numero) Sarjanumero:*

Lisätiedot