Lt408-mallin ominaisuudet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lt408-mallin ominaisuudet"

Transkriptio

1 Lt408 Pikaopas

2

3 Lt408-mallin ominaisuudet Lt408-tulostin on kestävä, teollisuuskäyttöön suunnattu suorituskykyinen tarratulostin, joka soveltuu tulostukseen korkeilla tarkkuuksilla. Lt408 on käyttäjäystävällinen tulostin, joka mahdollistaa suuren tulostusmäärän ja -nopeuden viivakooditarrojen tuotannossa. Ylivoimaiset tulostusominaisuudet Lt408-tulostimen avulla saavutetaan korkea laatu: tarran sisällön asettelu on vapaa, ja suurennosten ja eri kirjasinten tulostaminen on mahdollista. Käyttöpaneeli ja LCD-näyttö Lt408-tulostin on käyttäjäystävällinen. Toimintoja ohjataan käyttöpaneelin yhdeksällä painikkeella ja tulostimen käyttö on helppoa LCD-näytölle tulevien ohjeiden avulla. Kestävä ja vaivaton ylläpitää Lt408-tulostimissa on teollisuuskäyttöön suunniteltu tulostuskoneisto, joka on kestävä ja mahdollistaa suuret tarratulostusmäärät. Vaivaton puhdistaa ja ylläpitää päivittäisessä käytössä. I

4 Turvallisuusohjeet Tässä pikaoppaassa on tärkeää tietoa käyttöturvallisuudesta. Virhekäytön välttämiseksi suosittelemme, että luet nämä turvallisuusohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. s Kuvien selitykset Tässä pikaoppaassa ja tulostimessa käytetään seuraavia kuvia varoittamaan käyttäjää mahdollisesta omaisuuteen tai henkilöturvallisuuteen liittyvästä vaarasta. Alla on selitykset oppaassa käytetyistä kuvista ja symboleista. Varmistu, että olet ymmärtänyt kuvien selitykset ennen oppaan lukemista. Varoitus Kuva osoittaa, että virheellinen käyttö aiheuttaa hyvin todennäköisesti vakavan loukkaantumisen tai kuoleman. Huomautus Kuva osoittaa, että virheellinen käyttö sisältää merkittävän omaisuus- tai henkilövahinkoriskin. Kuvien merkitykset : Virheellinen käyttö voi aiheuttaa sähköiskun. : Virheellinen käyttö voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen. : Kielletty (estetty) toimenpide. : Purkaminen kielletty. II

5 : Älä hävitä tulostinta polttamalla, äläkä altista sitä kuumuudelle tai liekeille. : Irrota tulostin virtalähteestä. : Kytke maadoitusjohto maadoituspisteeseen. Varoitus : Aseta tulostin tasaiselle ja vaakasuoralle tasolle Älä jätä tulostinta epävakaalle tasolle. Jos tulostin putoaa, se voi aiheuttaa loukkaantumisen osuessaan henkilöön. : Älä altista tulostinta nestemäisille aineille tai kosteudelle Älä aseta nestemäisillä aineilla täytettyjä astioita, kuten virvoitusjuomia, maljakkoja tai kemiallisia aineita sisältäviä astioita tulostimen lähelle. Älä myöskään aseta pieniä metalliesineitä tulostimen lähelle. Jos tulostimeen on päässyt nestemäisiä aineita tai vieraita esineitä, katkaise virta välittömästi, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys lähimpään jälleenmyyjääsi, huoltopisteeseen tai liikkeeseen, josta tulostin on hankittu. Tulostimen käytön jatkaminen voi aiheuttaa tulipalon syttymisen tai sähköiskun. III

6 : Älä työnnä tulostimen sisälle vieraita esineitä Älä työnnä tai pudota tulostimen aukkoihin metallisia tai syttyviä esineitä (johdon pää, tiedonsiirtokaapelin liitäntä). Jos tulostimeen on pudonnut vieraita esineitä, katkaise virta välittömästi, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys lähimpään jälleenmyyjääsi, huoltopisteeseen tai liikkeeseen, josta tulostin on hankittu. Tulostimen käytön jatkaminen voi aiheuttaa tulipalon syttymisen tai sähköiskun. : Käytä vain ohjeiden mukaista virtaa ja jännitettä Käytä vain tulostimen merkintöjen mukaista virtalähdettä. Virheellinen jännite voi aiheuttaa tulipalon syttymisen tai sähköiskun. : Kytke maadoitusjohto Varmista, että tulostimen maadoitusjohto on kytketty maadoituspisteeseen. Ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun. Varoitus : Virtajohto Älä yritä vahingoittaa, purkaa tai muuttaa virtajohtoa. Vältä myös raskaiden esineiden asettamista johdon päälle, äläkä kuumenna tai vedä virtajohtoa. Tämä voi vahingoittaa virtajohtoa ja aiheuttaa tulipalon syttymisen tai sähköiskun. Jos virtajohto vahingoittuu (johdon sisäosat tulevat näkyviin tai johto katkeaa), ota yhteys lähimpään jälleenmyyjääsi, huoltopisteeseen tai liikkeeseen, josta tulostin on hankittu. Vahingoittuneen virtajohdon käyttö voi aiheuttaa tulipalon syttymisen tai sähköiskun. IV

7 Älä yritä muuttaa, nykäistä irti, solmia, taivuttaa voimakkaasti tai muulla tavoin vahingoittaa virtajohtoa. Vahingoittuneen virtajohdon käyttö voi aiheuttaa tulipalon syttymisen tai sähköiskun. : Jos tulostin putoaa tai vaurioituu Jos tulostin on pudonnut tai vaurioitunut, katkaise virta välittömästi, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys lähimpään jälleenmyyjääsi, huoltopisteeseen tai liikkeeseen, josta tulostin on hankittu. Tulostimen käytön jatkaminen voi aiheuttaa tulipalon syttymisen tai sähköiskun. : Älä käytä tulostinta, jos se ei toimi normaalisti Jos havaitset poikkeavuuksia tulostimen toiminnassa, kuten savua tai pahaa hajua, lopeta tulostimen käyttö välittömästi. Tulostimen käytön jatkaminen voi aiheuttaa tulipalon syttymisen tai sähköiskun. Katkaise virta välittömästi, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys lähimpään jälleenmyyjääsi, huoltopisteeseen tai liikkeeseen, josta tulostin on hankittu. Älä yritä korjata tulostinta itse. : Älä pura tulostinta Älä yritä purkaa tai muuttaa tulostinta. Seurauksena voi olla tulipalon syttyminen tai sähköisku. Jos tulostimessa on laitevika, ota yhteys lähimpään jälleenmyyjääsi, huoltopisteeseen tai liikkeeseen, josta tulostin on hankittu, ja pyydä lisätietoja. V

8 Huomautus : Älä käytä tulostinta kosteissa tiloissa Älä vie tulostinta paikkaan, jossa se on alttiina kosteudelle. Jos huomaat tulostimeen tiivistyvän kosteutta, lopeta tulostimen käyttö, katkaise virta välittömästi ja anna kosteuden kuivua pois kokonaan älä yritä edistää kuivumista lämmityslaittein. Tulostimen käytön jatkaminen tällaisissa olosuhteissa voi aiheuttaa sähköiskun. : Tulostimen siirtäminen Irrota virtajohto pistorasiasta, ennen kuin siirrät tulostinta. Jos siirrät tulostinta johto liitettynä, johto ja liitännät vahingoittuvat. Tämä voi aiheuttaa tulipalon syttymisen tai sähköiskun. Älä siirrä tulostinta, kun tulostimeen on asetettu tarrarulla. Jos rulla putoaa, se voi aiheuttaa loukkaantumisen osuessaan henkilöön. Kun asetat tulostinta lattialle tai pöydälle, varo, etteivät sormesi tai kätesi jää tulostimen alle. : Virtalähde Älä kosketa virtakytkintä, vaihda sulaketta tai kiinnitä/irrota virtajohtoa, jos kätesi ovat kosteat. Tämä voi aiheuttaa sähköiskun. : Virtajohto Pidä virtajohto kaukana lämpöä tuottavista laitteista. Tämä voi sulattaa virtajohdon kuoren ja aiheuttaa tulipalon syttymisen tai sähköiskun. VI

9 Kun irrotat virtajohdon tulostimesta tai pistorasiasta, vedä virtajohdon pistokkeesta. Muutoin johdon eriste saattaa vetäytyä ja johto saattaa katketa, tai laite voi ylikuumentua ja sytyttää tulipalon tai aiheuttaa sähköiskun. : Sulakkeen vaihtaminen Irrota virtajohto pistorasiasta, ennen kuin vaihdat sulakkeen. : Suojakansi Kun avaat/suljet suojakannen, varo, etteivät sormesi jää laitteen ja kannen väliin. Pidä suojakannesta kiinni tiukasti ja estä sen putoaminen alas vapaasti. : Lämpötulostuspää Lämpötulostuspää kuumenee tulostusprosessin aikana. Kun vaihdat hiilinauhaa ja tarroja, tai kun puhdistat laitetta tulostuksen jälkeen, varo polttavan kuumia osia. Lämpötulostuspään reunan koskettaminen paljain käsin voi aiheuttaa palovamman. Ole varovainen, kun vaihdat hiilinauhaa ja tarroja, tai kun puhdistat laitetta. Älä vaihda lämpötulostuspäätä oma-aloitteisesti. Seurauksena voi olla loukkaantuminen, palovamma tai sähköisku. : Lämpötulostuspään avaaminen ja sulkeminen Älä vie tulostimen sisälle vieraita esineitä: aseta vain hiilinauha ja tarrat tulostimeen, kun avaat/suljet lämpötulostuspään. Muutoin seurauksena voi olla loukkaantuminen tai tulostimen toimintahäiriöt. : Tarrojen asettaminen Kun asetat tarrarullaa, varo, etteivät sormesi jää tarrojen ja tarransyöttöakselin väliin. VII

10 : Jos tulostinta ei aiota käyttää pidemmän ajanjakson aikana Irrota virtajohto pistorasiasta, jos tulostinta ei aiota käyttää pidemmän ajanjakson aikana. : Ylläpito ja puhdistaminen Irrota virtajohto pistorasiasta, ennen kuin suoritat ylläpitohuollon tai puhdistat tulostinta. VIII

11

12 Sisällysluettelo Asennukseen ja käsittelyyn liittyviä turvallisuusohjeita...1, 2, 3 Tarvikkeet...4 Osien nimet...5, 6, 7 Tarrarullan asettaminen... 8, 9, 10 Hiilinauhan asettaminen... 11, 12, 13 Asentoanturin säätö...14 Virran kytkeminen...15, 16 Lt408-tulostimen tekniset tiedot...17

13 Asennukseen ja käsittelyyn liittyviä turvallisuusohjeita Tulostimen käyttöympäristö voi vaikuttaa tulostimen toimintaan. Noudata alla olevia ohjeita, jotka koskevat Lt408-tulostimen asennusta ja käsittelyä. s Valitse turvallinen paikka Kun valitset Lt408-tulostimen asennuspaikkaa, ota seuraavat seikat huomioon. Aseta tulostin tasaiselle ja vaakasuoralle tasolle. Muussa tapauksessa tulostuslaatu voi heikentyä. Myös tulostimen käyttöikä voi lyhentyä ja tulostimen toiminnassa voi ilmetä ongelmia. Älä aseta tulostinta tärisevälle pinnalle. Älä siirrä tulostinta, kun tarrarulla on paikoillaan. Tärinä tai iskut voivat aiheuttaa tulostimen toimintahäiriöitä ja tulostimen käyttöikä voi lyhentyä. Älä altista tulostinta korkeaan lämpötilaan tai kosteudelle. Vältä asennuspaikkoja, joiden lämpötila tai ilmankosteus voi muuttua äkillisesti. Tulostimen altistaminen tällaisiin olosuhteisiin voi aiheuttaa sähköhäiriöitä tulostimessa. 1

14 Vältä pölyisiä paikkoja. Pölyn kertyminen tulostimeen voi aiheuttaa tulostuslaadun heikkenemistä. Myös tulostimen käyttöikä voi lyhentyä ja tulostimen toiminnassa voi ilmetä ongelmia. Älä altista tulostinta suoralle auringonvalolle. Tulostimessa on sisäänrakennettu optinen anturi. Suora auringonvalo heikentää anturin herkkyyttä ja voi aiheuttaa tarran virheellisen tunnistamisen. Sulje laitteen suojakansi tulostuksen ajaksi. Älä aseta tulostinta nostolaitteiden tai puristinten läheisyyteen. Suuret koneet ja laitteet sisältävät korkeajännitteisiä osia. Seurauksena voi olla sähköhäiriöiden tai jännitteen putoamisen aiheuttamia toimintahäiriöitä. Vältä tällaisia sijoituspaikkoja, ettei tulostin vaurioituisi, eikä sen käytössä ilmenisi häiriöitä. 2

15 s Virtalähde Lt408-tulostimen käyttöjännite on AC V. Huolehdi, että tulostimelle syötettävä virta on häiriötöntä. Älä kytke samaan pistorasiaan muita laitteita, kuten lämmityslaitetta tai jääkaappia, joiden virrantarve on korkea. Vältä myös pistorasioita, jotka ovat lähellä suuritehoisten laitteiden kytkentäpistorasioita. Seurauksena voi olla jännitteen putoamisen aiheuttamia toimintahäiriöitä. Kytke virtajohto maadoitettuun pistorasiaan. Varmista, että käyttötiloissa on maadoitetut pistorasiat. 3

16 Tarvikkeet Varmista, että tulostimen toimitukseen sisältyy seuraavat osat. Jos joku tarvikkeista puuttuu, ota yhteys lähimpään jälleenmyyjääsi tai liikkeeseen, josta tulostin on hankittu. Virtajohto Virtajohto Pikaopas s Pakkauslaatikko Säilytä pakkauslaatikko ja pehmusteet, jotka suojaavat tulostinta iskuilta. Kun lähetät tulostimen huoltoon, käytä alkuperäisiä pakkausmateriaaleja ja -laatikkoa. 4

17 Osien nimet Käyttöpaneeli: LCD-näyttö ilmoituksia varten, yhdeksän käyttökytkintä ja tulostimen tilan ilmaiseva kaksivärinen LED-merkkivalo Virtakytkin: Kytkee ja katkaisee tulostimen virran. "I": virta on kytketty. "O": virta on katkaistu. Suojakansi avoinna EXT-liitin: Liitäntätapa voidaan vaihtaa ulkoisella liitäntäkortilla (lisävaruste) Liitäntäkortti: Liitäntätapa voidaan vaihtaa ulkoisella liitäntäkortilla (lisävaruste) 5

18 Nauhankeräysakseli Nauhansyöttöakseli Lämpötulostuspää kuluva osa) Siirtää tulostettavat tiedot tarran pintaan Tulostuspään lukitusvipu Tela kuluva osa) Siirtää valmiin tarran ulos tulostimesta Sulakepesän suoja: Sulake on sulakepesässä. AC-virtaliitin: Kytke tulostimen käyttövirran syöttävä virtajohto liittimeen. Sulake: Kun tulostimeen syötetty virta ylittää määrätyn tason, tulostimen vaurioitumisen estävä sulake palaa. 6

19 s Käyttöpaneeli Kuvakkeet, ohjeet ja häiriöilmoitukset tulevat näytölle alfanumeerisina merkkeinä. Näyttöpaneeli Näyttää kuvakkeet, virheilmoitukset ja ohjeet yms. LED-merkkivalot Osoittavat tulostimen tilan. POWER: Palaa, kun tulostimen virta on kytketty. ONLINE: Palaa, kun tulostin on valmis tiedonsiirtoon. LABEL: Palaa, kun tarransyötössä on häiriö. RIBBON: Palaa, kun nauhassa on häiriö. LINE-näppäin Kytkee tulostimen online-tilaan ja offline-tilaan. Online-tilassa tulostin on valmis tiedonsiirtoon ja tulostukseen; offline-tilassa tulostimen toiminta on keskeytetty. FEED-näppäin Syöttää tarran. Kun näppäintä painetaan, tulostin syöttää yhden tyhjän tarran. *Säädä tulostimessa olevan tarran paikkaa painamalla FEED-näppäintä, kun virta kytketään päälle tai jos tarra ei ole oikeassa kohdassa tarran asettamisen jälkeen.,,, -näppäimet Valitsee käytettävän arvon ja siirtää kohdistinta asetustiloissa. FUNCTION-näppäin Palauttaa näkyviin tilan valintaikkunan asetustilassa. ENTER-näppäin Syöttää valitut asetukset asetustiloihin. CANCEL-näppäin Peruuttaa tulostustyön ja palauttaa edelliset asetukset kaikkiin asetustiloihin. 7

20 Tarrarullan asettaminen 1 Avaa sivukansi. Suojakansi avoinna 2 Avaa lämpötulostuspää työntämällä punaista tulostuspään lukitusvipua nuolen suuntaan. Lämpötulostuspää Tulostuspään lukitusvipu 3 Vedä tarraohjainta ulospäin. Tarraohjain 8

21 4 Pujota tarrapaperi tarraohjaimen alle ja asentoanturiyksikön väliin. Varmistu, että tarrapaperin sivu asettuu kevyesti ohjainrullaa vasten. Huomautus *Lämpötulostuspää ja lähellä olevat osat kuumenevat tulostusprosessin aikana. Varo polttavia pintoja, kun vaihdat tarroja tulostuksen jälkeen. *Lämpötulostuspään reunan koskettaminen paljain käsin voi aiheuttaa palovamman. Varo loukkaantumista, kun vaihdat tarroja tulostuksen jälkeen. Tarraohjain Tarraohjain Tarra Ohjainrulla Asentoanturi 9

22 5 Säädä ohjainta siten, että se asettuu kevyesti tarrapaperin etureunaa vasten. Tarraohjain 6 Työnnä punainen tulostuspään lukitusvipu alas nuolen suuntaan sulkeaksesi lämpötulostuspään. Tulostuspään lukitusvipu 7 Sulje avoin suojakansi. Huomautus Kun suljet suojakannen, varo, etteivät sormesi jää laitteen ja kannen väliin. 10

23 Hiilinauhan asettaminen Käytä vain SATO-hiilinauhoja. Jos käytät muita kuin valmistajan hyväksymiä hiilinauhoja, voi seurauksena olla tulostusjäljen heikkeneminen, tulostuspään vaurioituminen ja takuun raukeaminen. 1 Avaa suojakansi. Suojakansi avoinna 2 Avaa lämpötulostuspää työntämällä punaista tulostuspään lukitusvipua nuolen suuntaan. Tulostuspään lukitusvipu 3 Aseta hiilinauha nauhansyöttöakseliin ja työnnä nauharulla perille asti tulostimen sisälle (varmista kelaussuunta). Lämpötulostuspää Nauhansyöttöakseli Hiilinauha 11

24 4 Aseta tyhjä nauharulla nauhankeräysakselille. Nauharullan keskiosa 5 Asettele hiilinauha nauhansyöttöakselilta lämpötulostuspään alle ja edelleen nauhankeräysakselille. Kiinnitä hiilinauhan pää tyhjään nauharullaan teipillä ja pyöritä rullaa muutama kierros nuolen osoittamaan suuntaan. Varmistu, että hiilinauha Teipinpala Nauhankeräysakseli on asetettu tulostuskoneistoon oikealla olevan kuvan mukaisesti. Huomautus *Lämpötulostuspää ja lähellä olevat osat kuumenevat tulostusprosessin aikana. Varo polttavia pintoja, kun vaihdat tarroja tulostuksen jälkeen. *Lämpötulostuspään reunan koskettaminen paljain käsin voi aiheuttaa palovamman. Varo loukkaantumista, kun vaihdat tarroja tulostuksen jälkeen. 12

25 6 Sulje lämpötulostuspää työntämällä punaista tulostuspään lukitusvipua alaspäin nuolen suuntaan. Tulostuspään lukitusvipu 7 Sulje avoin suojakansi. Huomautus Kun suljet suojakannen, varo, etteivät sormesi jää laitteen ja kannen väliin. 13

26 Asentoanturin säätö 1 Avaa suojakansi. Suojakansi avoinna 2 Säädä asentoanturin telineessä olevaa aukkoanturin suojaa (vihreä) kiertämällä asentoanturin säätönuppia. Anturin lukupiste on aukkoanturin suojassa (vihreä). Tavallisesti se sijaitsee taimmaisena (anturin rungon puolella). Asentoanturi Asentoanturin säätönuppi 3 Sulje avoin suojakansi. Huomautus Kun suljet suojakannen, varo, etteivät sormesi jää laitteen ja kannen väliin. 14

27 Virran kytkeminen Kiinnitä virtajohto ja kytke tulostimeen virta. Virransyöttö Kun olet asentanut tulostimen, kiinnitä virtajohto alla olevien ohjeiden mukaisesti. s Virtajohto ja pistorasia Kuten kuvasta käy ilmi, toimituksen mukana tulevassa virtajohdossa on kolme johdinta. Pistorasiassa on kolme aukkoa. Kolmas johdin on turvallisuutta lisäävä maadoitusjohdin. Jos käytettävässä pistorasiassa on kolme aukkoa, voit kiinnittää pistokkeen pistorasiaan sellaisenaan. Varmista virtajohdon oikea asento, kun liität sen tulostimen virtaliittimeen. Kun liität virtajohtoa, pidä tulostinta paikoillaan toisella kädelläsi. Liitä virtajohto ensin tulostimeen ja sen jälkeen pistorasiaan. Jos pistorasiassa on vain kaksi aukkoa, käytä 3 johdinta 2 johtimeen muuntavaa sovitinta. Varoitus Kytke maajohto maadoitusaukkoon. Ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun. Pistorasia Virtajohto 2-napainen sovitinkappale Maadoitusjohto Maadoitusaukko 15

28 Virran kytkeminen Paina virtakytkin asentoon [I]. Kun tulostimeen kytketään virta, LCD-näytölle tulee näkyviin [ONLINE] -teksti. Huomautus Älä kosketa virtakytkintä tai kiinnitä/irrota virtajohtoa, jos kätesi ovat kosteat. Tämä voi aiheuttaa sähköiskun. 16

29 Lt408-tulostimen tekniset tiedot Malli: Tulostusperiaate: Lt408 Lämpösiirto / suora lämpötulostus Tulostustarkkuus: 203 dpi 8 pistettä / mm Tarrapaperin koko: Maks. 112 mm Leveys (taustapaperin kanssa 115 mm) Tulostettava alue: Maks. tulostusnopeus: Mitat: Tarrarulla: Anturin tyyppi: Hiilinauha: Virta: Maks. 104 mm leveys / maks. jakoväli 1249 mm 6 tuumaa/s (noin 150 mm/s) 330 (l) x 271 (s) x 270 (k) mm (Vakiomall.) 9,7 kg (Vakiomall.) Syöttö tapahtuu ulkoisella rullasyöttölaitteella Vaihto reflektiivisen ja transmissiivisen anturin välillä. 450 m/rulla Huomautus: Hiilinauhan leveyden on oltava suurempi kuin tarran leveys. SE393E virta-alue AC V Ympäristövaatimukset: Käyttö 5 40 Celsiusastetta Varastointi Celsiusastetta Ilmankosteus %, ei tiivistyvää kosteutta 17

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Kiinnitysyksikön vaihtaminen

Kiinnitysyksikön vaihtaminen Tulostin tarkkailee kiinnitysyksikön kuntoa. Kun kiinnitysyksikön käyttöikä lähestyy loppuaan, tulostimen näytössä näkyy 80 Kiinnitysyksikkö kulunut loppuun -ilmoitus. Tämä osoittaa, että kiinnitysyksikkö

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 404159-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa. SBA1610. Käyttöopas

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa.  SBA1610. Käyttöopas Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome SBA1610 Käyttöopas a b c d 1 Tärkeää Turvallisuus Vakava varoitus Tuotteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä,

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Käyttöohjeet Suomi TURVALLISUUSOHJEET

Käyttöohjeet Suomi TURVALLISUUSOHJEET Käyttöohjeet Suomi TURVALLISUUSOHJEET 1. Laitteen käyttö on sallittu yli 8-vuotiaille, jos heitä valvotaan ja opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Samoin

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40 www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 2 FINNISH KONTROLLI JA ELEMENTIT 1. Kasettiyksikkö 2. Asemavalikko 3. Teleskooppiantenni

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Tekijänoikeudet. Tavaramerkit

Tekijänoikeudet. Tavaramerkit Tekijänoikeudet 2015 Sanford, L.P. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän asiakirjan tai ohjelmiston osaa ei saa kopioida eikä lähettää missään muodossa tai millään tavalla eikä kääntää toiselle kielelle

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas FI DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas CECH-ZDC1E Varotoimet Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Lue myös PlayStation 3-järjestelmää

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHTIMEN TURVALLISUUS

LEIVÄNPAAHTIMEN TURVALLISUUS Sisällysluettelo LEIVÄNPAAHTIMEN TURVALLISUUS Tärkeät turvatoimenpiteet...6 Sähkövaatimukset...8 Sähkölaitteiden hävittäminen...8 OSAT JA OMINAISUUDET Leivänpaahtimen osat...9 Hallintapaneelin ominaisuudet...10

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Sisällysluettelo Pakkauksen sisältö..................................... 3 Laitteiston ominaisuudet................................. 4 Merkkivalojen

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr Käyttöohje Wöhler HF 300 kosteusmittari puulle. Best.-Nr.23199 2015-11-02 Sisältö Sisältö 1 Yleiset tiedot... 3 1.1 Tiedot käyttöohjeesta... 3 1.2 Varoitukset...3 1.3 Käyttö... 3 1.4 Toimitussisältö...

Lisätiedot

Käyttöopas QL-700. Tarratulostin

Käyttöopas QL-700. Tarratulostin Käyttöopas Tarratulostin QL-700 Lue tämä opas niin, että ymmärrät sen sisällön, ennen kuin käytät laitetta. Pidä tätä opasta lähellä laitetta, jotta voit käyttää sitä tarvittaessa. www.brother.com FIN

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Pro 57 UM/S Setelilaskuri

Pro 57 UM/S Setelilaskuri Pro 57 UM/S Setelilaskuri Turvallisuusohjeet ja huoltoa koskevat säännökset Lue tämä käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa Laite pitää asentaa tasaiselle vaakasuoralle alustalle, pois vedestä ja vaarallisia

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Dresden RCR 128 Boston RCR 128

Dresden RCR 128 Boston RCR 128 Radio / Cassette Dresden RCR 128 Boston RCR 128 Asennusohje Asennusohje Turvallisuusohjeita Ennen kuin aloitat autoradion asennuksen, lue asennus ja liitäntäohjeet. Asennus ja liitäntätöiden ajaksi on

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

VAROTOIMET LUE NÄMÄ HUOLELLISESTI, ENNEN KUIN JATKAT. Verkkolaite

VAROTOIMET LUE NÄMÄ HUOLELLISESTI, ENNEN KUIN JATKAT. Verkkolaite VAROTOIMET LUE NÄMÄ HUOLELLISESTI, ENNEN KUIN JATKAT Verkkolaite VAROITUS Tämä verkkolaite on suunniteltu käytettäväksi vain Yamaha/Steinberg-laitteiden kanssa. Älä käytä sitä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

ABCDE ABCDE ABCDE. Tulostuslaatuopas. Tulostuslaatuongelmien selvittäminen. Epätasainen tulostusjälki. Tulostuslaatuopas

ABCDE ABCDE ABCDE. Tulostuslaatuopas. Tulostuslaatuongelmien selvittäminen. Epätasainen tulostusjälki. Tulostuslaatuopas Sivu 1/8 Tulostuslaatuopas Monet tulostuslaatuongelmat voidaan ratkaista vaihtamalla tulostustarvike tai huoltotarvike, jonka käyttöikä on päättymässä. Tarkista tulostimen tarvikkeen tila ohjauspaneelista.

Lisätiedot

ZE500-pikaopas. Kirjoittimen käyttöasento. Käytä kirjoitinta tämän oppaan avulla. Lisätietoja on käyttöoppaassa.

ZE500-pikaopas. Kirjoittimen käyttöasento. Käytä kirjoitinta tämän oppaan avulla. Lisätietoja on käyttöoppaassa. Käytä kirjoitinta tämän oppaan avulla. Lisätietoja on käyttöoppaassa. Kirjoittimen käyttöasento ZE500-kirjoittimia saa oikean käden malleina (tulostusmekanismi oikealla) ja vasemman käden malleina (tulostusmekanismi

Lisätiedot

K6 ja K10G liittimien asennus S/FTP-kaapeliin. 3M Telecommunications

K6 ja K10G liittimien asennus S/FTP-kaapeliin. 3M Telecommunications K6 ja K10G liittimien asennus S/FTP-kaapeliin Tarvittavat työkalut Vaipankuorija Pieni ruuvitaltta Sivuleikkurit Liittimien avaaminen Avaa liitin painamalla salpaa alas ja kääntämällä sivu auki. Huom.

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia.

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia. 1 2 1 Hi-Filtration 9.0 Hi-Filtration on valmistettu EU:ssa noudattaen mitä tarkimpia materiaaleja ja työnlaatua koskevia eurostandardeja. Käyttöohjeesta löydät kaiken koneen käyttöä ja hoitoa koskevan

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

XiIIIPlus/RXi Pikaopas

XiIIIPlus/RXi Pikaopas XiIIIPlus/RXi Pikaopas Käytä kirjoitinta tämän oppaan avulla. Lisätietoja on käyttöoppaassa. Ulkonäkymä Kuva Kirjoitin - ulkopuoli Etuosa Takaosa 3 4 Ohjauspaneeli Etikettinauhan luukku 3 Virtakytkin (O

Lisätiedot

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet PipeSpy Putki- ja rakennekamera Mallinumero: 7B20 Asennus- ja käyttöohjeet Lue nämä ohjeet kokonaan ennen järjestelmän käyttöönottoa! Sisältö Tekniset tiedot... 3 Huomio... 3 Käyttökohteet... 3 Tunne työkalusi...

Lisätiedot

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, SÄHKÖGRILLI 2000W KÄYTTÖOPAS tuote 1474 Varoitus Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje 1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin

Lisätiedot

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017 Tarkastus- ja huoltomääräykset Kytkimien lisävarusteet 2017 Yleistä Yleistä Osat, joita käytetään auton ja perävaunun yhteen liittämiseen, ovat normaalikäytössäkin alttiina erittäin suurelle rasitukselle.

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Suomi MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Suomi MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Suomi MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Pakkauksen sisällön tarkistaminen paperituki tulostimen ohjelmat ja käsikirjan sisältävä CD-ROM värikasettipakkaus

Lisätiedot

Laitteiston käyttöönotto-opas

Laitteiston käyttöönotto-opas Pakkauksesta poistaminen Poista kaikki pakkausmateriaalit. Tämän oppaan kuvat ovat samantyyppisen mallin kuvia. Ne saattavat erota omasta mallistasi, mutta laitteiden käyttötavoissa ei ole eroa. Tuotteen

Lisätiedot

Paperitukosten selvittäminen. Paperitukosalueiden löytäminen. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys.

Paperitukosten selvittäminen. Paperitukosalueiden löytäminen. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Jos valitset tulostusmateriaalin huolellisesti ja lisäät sen tulostimeen oikein, ei paperitukoksia pitäisi juuri syntyä. Jos tukoksia kuitenkin syntyy, toimi tässä jaksossa selostettujen ohjeiden mukaan.

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

DUALSHOCK 4:n langaton USB-sovitin

DUALSHOCK 4:n langaton USB-sovitin DUALSHOCK 4:n langaton USB-sovitin Käyttöohje CUH-ZWA1E 7028438 FI Ennen käyttöä Lue tämä käyttöohje ja yhteensopivien laitteiden käyttöohjeet huolellisesti. Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten. Varotoimet

Lisätiedot

Analogisten mittarien kytkeminen Digital Optimax -malleihin

Analogisten mittarien kytkeminen Digital Optimax -malleihin OHJETIEDOTE TIEDOTE Nro 2000-11c Jakelu: Myyntipäällikkö Kirjanpito-osasto Huoltopäällikkö Teknikko Varaosapäällikkö ILMOITUS Tämä on Outboard ohjetiedotteen 2000-11 päivitetty versio. Hävitä alkuperäinen

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

KUUMAILMAPUHALLIN TURVA- JA KÄYTTÖOHJEET TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

KUUMAILMAPUHALLIN TURVA- JA KÄYTTÖOHJEET TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA TURVA- JA KÄYTTÖOHJEET KUUMAILMAPUHALLIN TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET Mikäli virtajohto vaurioituu, sen saa vaihtaa vain valmistaja, valmistajan valtuuttama huoltohenkilö tai muu valtuutettu

Lisätiedot

250 arkin vakiolokeron täyttäminen

250 arkin vakiolokeron täyttäminen Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.

Lisätiedot

Samsung tarakka-akku Asennusohje

Samsung tarakka-akku Asennusohje Samsung tarakka-akku Asennusohje (voidaan soveltaa myös muihin tarakka-akkuihin) Kiinnitysosat: Asennus: Huom. Koska pyöriä on erilaisia, on nämä ohjeet suuntaa antavia. Lue ohjeet läpi ennen asennusta.

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot