Käyttöohje. PROFiTEST PSI-BC DA-II /12.01

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohje. PROFiTEST PSI-BC DA-II 3-349-146-08 3/12.01"

Transkriptio

1 Käyttöohje PROFiTEST PSI-BC DA-II /12.01

2 ! Print Store Menu GOSSEN-METRAWATT GMBH

3 1 Paperirulla 2 Värinauha 3 RS232-liitin 4 Paperin ulostulo terävällä leikkausreunalla 5 Paristokotelo paristoille AA tai LR6 4 x1.5 V 6 Kiinteä kiinnityskorva 7 Infrapunalähetin-vastaanotin 8 Liikkuva kiinnityskorva 9 Tulostuspaperikotelon kansi 10 RESET (nollaus)-painike 11 Toiminnon osoitus LED 12 Ylöspäin-asettelupainike 13 Irrotuspainike 14 PRINT-painike tulostamiseen, paperinsyöttöön, PROFiTEST 0100S-II:n muistin sisällön osoitukseen ja kursorin siirtämiseen vasemmalle tunnusnumerorivillä. 15 MENU-painike valikon valintaan ja kursorin siirtämiseen oikealle ja alaspäin. 16 Alaspäin-asettelupainike ja muistiin tallennus (STORE) (mittausarvon suora tallennus). GOSSEN-METRAWATT GMBH 3

4 SisäIlysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1 Käyttötarkoitus Varotoimet Käyttöönottovalmistelut Värinauhan ja paristojen asennus Tulostimen kiinnittäminen ja irrottaminen Tulostimen toimintojen nollaus Toiminta Tulostimen käynnistys Mittausarvojen tallennus Mittausarvojen suora tallennus Automaattitallennuksen aktivointi Automaattitallennuksen lopetus Rakennusten ja ryhmien valinta Eristysmittausten asetukset Virheellisen ryhmän paikallistaminen Jakokeskuksen piirien lukumäärä Tallennettujen mittausarvojen tarkistus/tulostus Valitun ryhmän mittausarvojen tulostus Tallennettujen ryhmien mittausarvojen tulostus Tulostimen paperituloste Ulkoisen A4-tulostimen paperituloste Tallennettujen mittausarvojen tulostus/näyttö Tallennettujen mittausarvojen poisto Koko muistin tyhjennys Mittausarvojen siirto sarjaportin kautta Päivämäärän ja ajan asetus Vikailmoitukset GOSSEN-METRAWATT GMBH

5 SisäIlysluettelo Sivu SisäIlysluettelo Sivu 5 B3261 viivakoodilukijan käyttö Käyttö Viivakoodilukijan kiinnittäminen PSI-tulostimeen Toiminta Viivakoodin rakenne Viivakoodilukijan konfigurointi Viivakoodimalleja Tekniset ominaisuudet Huolto Paristot Tulostuspaperi Tulostuspaperirullan vaihto Värinauhakasetit Värinauhan vaihto Kotelo Liite Lyhenteet ja niiden merkitys Korjaus ja varaosat GOSSEN-METRAWATT GMBH 5

6 1 Käyttötarkoitus PROFiTEST PSI-BC-tulostinyksikkö on erityisesti suunniteltu PROFiTEST 0100S-II-testauslaitteen lisälaitteeksi. Yksikkö kiinnitetään ja lukitaan suoraan PROFiTEST 0100S-II-testauslaitteen päälle kahdella kiinnityskorvakkeella. PROFiTEST 0100S-II-testauslaitteella sähköpiiristä mitatut arvot lähetetään suoraan tulostinyksikölle infrapunadiodilla, ja tallennetaan sen muistiin. Tulostimen tallennuskapasiteetti riittää 200 ryhmän kaikkien mittausarvojen tallennukseen. Jokaisen ryhmän mittausarvot tulostetaan mittaus- ja testausraporttina, jossa on myös testauksen päivämäärä ja aika. Tulostimeen tallennetut mittausarvot voidaan siirtää PC:lle RS232-portin kautta, jossa ne voidaan tallentaa tai tulostaa ennalta määrätyssä muodossa PC-ohjelmistolla. 2 Varotoimet Käyttäjän ja tulostimen turvallisuus on taattu silloin, kun laitetta käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen. Laitteen kotelo on valmistettu sähköä johtavasta muovista, jotta täytettäisiin lakisääteiset sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) suojausmääräykset. Tästä huolimatta tulostimen koskettaminen normaalikäytössä ei ole vaarallista, sillä tulostin on täysin eristetty testauslaitteesta ja siksi siinä ei esiinny vaarallisia jännitteitä.! Varoitus! Tulostimen kotelomateriaalin metallin kaltaisista johtavuusominaisuuksista johtuen koteloa ei saa koskettaa jännitteisillä osilla, sillä se tulee jännittei-seksi. Lue käyttöohjeet perusteellisesti ja huolellisesti, ennen kuin käytät tulostinta, ja noudata annettuja ohjeita. 6 GOSSEN-METRAWATT GMBH

7 3 Käyttöönottovalmistelut 3.1 Värinauhan ja paristojen asennus Asenna värinauhakasetti ennen käyttöönottoa (katso kohtaa 7.3.1, sivu 38). Tulostin PROFiTEST PSI-BC tarvitsee 4 kpl 1.5 V IEC LR6-tyyppisiä paristoja. Vaihda aina koko sarja. Varoitus! Ainoastaan IEC LR6 standardin mukaisia alkaalimangaaniparistoja pitäisi käyttää. Tulostinyk-! sikkö ei toimi oikein, jos käytetään sinkki-hiiliparistoja. Ladattavia Ni-Cd-akkuja voidaan myös käyttää, mutta ne tarvitsevat oman ulkopuolisen latauslaitteen. Hävitä käytetyt paristot asianmukaisesti. Huomautus! Yhdet paristot kestävät noin kolmen paperirullan tulostamisen. Paristokotelo sijaitsee tulostimen takaosassa. Paina paristokotelon pidätin sivuun ja irrota kansi. Kallista tulostinta hieman taaksepäin, niin paristopidin putoaa kotelosta. Aseta neljä 1.5 V IEC LR6 alkaali-mangaaniparistoa pitimeen siinä olevien napaisuussymbolien mukaisesti. Aseta pidin paristoineen paristokoteloon. Sulje paristokotelon kansi painamalla sitä kevyesti, kunnes pidätin napsahtaa kiinni. Tulostusprosessi keskeytyy, jos paristojännite laskee hyväksyttävän arvon alle tulostinta käytettäessä (mitä tahansa painiketta painettaessa), tulostettaessa tai paperinsyötössä. GOSSEN-METRAWATT GMBH 7

8 PROFiTEST 0100S-II-testauslaitteen näytölle tulee seuraava viesti:! Huomautus! Kohdan 4.9, sivu 27 mukainen viesti voi tulla näyttöön käynnistettäessä tulostin paristojen vaihdon jälkeen. Seuraa näytön ohjeita. Varoitus! Tyhjennä muisti kokonaan ennen alkukäynnistystä, sillä tarpeettomat tiedot voivat estää tulostimen ja PC:n välisen tiedonsiirron. Katso kohta 4.7, sivu 25. Tällöin tulostin lakkaa toimimasta, ja sen paristot on vaihdettava pikimmiten. Tallennetut mittausarvot säilyvät muistissa n. 1 vrk ajan viestin ilmestymisestä näyttöön. Huomautus! Paristoja vaihdettaessa säilyvät muistiin tallennetut tiedot ilman paristojännitettä noin 10 minuutin ajan. 8 GOSSEN-METRAWATT GMBH

9 3.2 Tulostimen kiinnittäminen ja irrottaminen Tulostin PROFiTEST PSI-BC kiinnitetään ja lukitaan PROFiTEST 0100S-II-testauslaitteen kääntyvän yläosan päälle kahdella kiinnityskorvakkeella. Huomautus! Jos testauslaitetta PROFiTEST 0100S-II käytetään vaaka-asennossa, pitää tukijalka kääntää ulos ennen tulostimen kiinnitystä sen yläosaan. 3.3 Tulostimen toimintojen nollaus Jos tulostin ei jostain syystä reagoi minkään painikkeen painallukseen tai tulostimen merkkiledi ei sammu, esim. käyttövirheen vuoksi, on tulostimen toiminnot nollattava. Avaa paperikotelon kansi (9), ja paina RESET-painiketta (10). Tämä painike on värinauhan yläpuolella, sen vasemmalla puolella. Tulostin kiinnitetään testauslaitteen yläosaan työntämällä tulostimen kiinteä korvake (6) testauslaitteen vasemmassa yläosassa olevaan koloon, ja painamalla sitten tulostinta alaspäin, kunnes liikkuva oikeanpuoleinen korvake (9) lukkiutuu paikalleen napsahtamalla. Tulostin irrotetaan painamalla irrotuspainiketta (13) ja nostamalla tulostinta sen oikealta puolelta. Huomautus! Tallennetut mittausarvot eivät häviä RESET-painikkeen (10) painalluksella. GOSSEN-METRAWATT GMBH 9

10 4 Toiminta 4.1 Tulostimen käynnistys! Varoitus! Ennen tulostimen PROFiTEST PSI-BC käynnistystä, täytyy testauslaite PROFiTEST 0100S-II käynnistää painamalla sen keltaista "MENU"-painiketta. Tulostin käynnistetään painamalla MENU-painiketta. Älä paina tulostimen painikkeita liian nopeasti peräkkäin. Tiedonvaihto testauslaite PROFiTEST 0100S-II:n kanssa tehdään jokaisen painikkeen painalluksen jälkeen sen näytön päivittämiseksi. Tämä vaatii noin 0,4 s pituisen ajan. Valikkonuoli voi edetä liian pitkälle, jos painikkeita painetaan liian nopeasti. Tulostimen valintavalikko näkyy testauslaite PROFiTEST 0100S-II:n LCD-näytössä. Tulostimen valikkonuoli menee MENU-painikkeella (15) askeleittain alaspäin, kun sitä painetaan lyhyin painalluksin. Tietojen syöttökursori (korostettuna) näkyy riveillä "Rakennus" ja "Päivämäärä- ja aika", ja sitä voidaan siirtää oikealle seuraavaan kenttään painamalla MENU-painiketta lyhyesti. Painamalla PRINT-painiketta (14) "Rakennus"-rivillä, kursoria voidaan myös siirtää kohta kerrallaan vasemmalle. Jos MENU-painiketta painetaan jatkuvasti, valikonuoli hyppää tulostimen valikkonäytön alkuun (Muisti). MENU 10 GOSSEN-METRAWATT GMBH

11 10 s kuluttua punainen merkkivalo sammuu Jos mitään tulostimen painiketta ei paineta 10 s kuluessa, tulostin sammuu itsestään paristojen säästämiseksi. Testauslaitteen PROFiTEST 0100S-II näyttö jää kuitenkin edelleen aktiiviseksi. Jos mitä tahansa tulostimen painiketta painetaan tämän 10 s ajan jälkeen, tulostin aktivoituu uudelleen. Painiketta pitää painaa uudelleen vastaavan toiminnon suorittamiseksi s kuluttua 1) LCD-näyttö sammuu Jos mitään tulostimen painiketta ei paineta s kuluessa, testauslaite PROFiTEST 0100S-II sammuu itsestään paristojen säästämiseksi. Tulostin aktivoidaan uudelleen painamalla ensin jotain painiketta testauslaitteessa, ja sitten jotain painiketta tulostimessa. 4.2 Mittausarvojen tallennus Mittausarvojen suora tallennus Testauslaitteen PROFiTEST 0100S-II hyväksytty mittausarvo tallennetaan vastaavaan muistipaikkaansa painamalla STORE-painiketta (16) (vrt. lukuun 4.3, sivu 14). Testauslaite PROFiTEST 0100S-II:n LCD-näytön oikeassa alakulmassa vilahtaa lyhyesti "M"-symboli, mittausarvoa tallennettaessa. Aikaisemmin tallennettu mittausarvo päällekirjoitetaan. 1) Voidaan säätää PROFiTEST 0100S-II:ssa. GOSSEN-METRAWATT GMBH 11

12 4.2.2 Automaattitallennuksen aktivointi Kun automaattitallennus on aktivoitu, tallennetaan testauslaitteen mittaamat hyväksytyt arvot automaattisesti tulostimeen tallennusohjelmalla. Paina MENU-painiketta, ja pidä se alhaalla valitaksesi valikon ensimmäisen kohdan "Muisti". Automaattitallennus kytkeytyy päälle, kun painat nuolipainiketta "<" tai ">" (Muisti:päällä). Tulostimen näytön oikeassa ala-kulmassa näkyvä "M"-symboli ilmoittaa, että muistitoiminto on aktiivinen. Tarvittavat mittaukset voidaan nyt tehdä testauslaitteella, ja mittausarvot tallentuvat automaattisesti tulostimen muistiin. Näytön ajoittainen sammuminen ei haittaa, sillä tallennusprosessi säilyy silti aktiivisena. Kuitenkin silloin, kun tulostin on irrotettu testauslaitteesta, ja testauslaite laitetaan päälle, menee automaattitallennus pois päältä seuraavan hyväksytyn mittauksen jälkeen ("M"- symboli häviää näytöstä). Automaattitallennuksen päällä olemisesta ilmoitetaan mittauksen aikana useissa valikoissa näytön oikeassa alakulmassa näkyvällä "M"-symbolilla. MENU 12 GOSSEN-METRAWATT GMBH

13 Sähköpiiriä (ryhmää) mitattaessa vain yksi kyseisen mittaus-suureen hyväksytty mittausarvo tallennetaan. Tallennusohjelma tallentaa ainoastaan optimiarvon. Seuraavat arvot tallennetaan: U I N I U I (R E ) 1) R Loop. R ISO I KLoop. I Maksimiarvo Minimiarvo Viimeinenarvo R LO R E 1) t A -I N Nimellisarvo 2) U Netz 2) f Netz Maksimiaika t A 5 I N R I 1) U I N :lle laskettu arvo tallennetaan myös muistipaikkaan R E silloin, kun R E :tä ei ole mitattu mittalaitteen asennossa R E. Mittalaitteen asennossa R E tehdyt mittaukset ovat ensisijaisia, ja ne kumoavat vastaavan U I N -mittauksessa saadun arvon. Tallennusohjelma ei tee eroa mittauksissa, jotka on tehty anturilla tai ilman anturia. 2) U L-N -mittauksissa tallennetaan aina maksimiarvo. Nimellisjännitteet ja -taajuudet tallennetaan toisilla mittausalueilla. U L-N -mittausalueella on etusija Automaattitallennuksen lopetus Jos haluat tehdä mittauksia ilman automaattista tallennusta, paina ja pidä alhaalla MENU-painiketta (15), ja valitse tulostimen valikon ensimmäinen kohta "Muisti". Automaattitallennus saadaan pois päältä painamalla, joko "<" tai ">"-nuolinäppäintä. (Muisti: pois). Tulostimen näytön oikeassa alakulmassa näkyvä symboli "M" häviää. MENU GOSSEN-METRAWATT GMBH 13

14 Aikaisemmin tallennetut mittausarvot säilyvät muistissa. 4.3 Rakennusten ja ryhmien valinta Jotta mitattavat sähköpiirit (ryhmät) voitaisiin erottaa toisistaan yksiselitteisesti (paikka, kerros, rakennus, vikavirtasuoja (RCD)), täytyy jokaiselle mitattavalle ryhmälle antaa oma erillinen tunnusnumeronsa. Käytä seuraavien merkkien yhdistelmää: _ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.+-:.! Varoitus! Tulostimen tallennuskapasiteetti riittää enintään 200 ryhmän kaikkien mittausarvojen tallennukseen. Rakennuksen tunnusnumero syötetään painamalla tulostimen MENU-painiketta peräkkäin tulostimen valikossa, kunnes valikon nuoli on kohdassa "Rakennus". MENU Tunnusnumeron ensimmäinen luku voidaan nyt valita "<" tai ">"-painikkeilla. Painamalla MENU-painiketta uudelleen, kursori voidaan siirtää seuraavaan kohtaan oikealle. Valitse seuraava kohta, ja syötä aakkosnumeeriset merkit kaikkiin tarvittaviin kohtiin. 14 GOSSEN-METRAWATT GMBH

15 ! Varoitus! Tulostimen valikkonäytön tunnusnumerorivillä esitetään tummalla täytetyllä nelikulmiosymbolilla ( ) ryhmät, joiden tiedot on jo rekisteröity. Tulostimen valikkonäytön tunnusnumerorivillä esitetään tyhjällä nelikulmiosymbolilla ( ) ryhmät, joiden tietoja ei ole vielä rekisteröity Eristysmittausten asetukset Eristysmittauksissa voidaan rekisteröidä kaksi mittausarvoa ryhmää kohden. Siirrä kursori kohtaan P painamalla MENU-painiketta (15). Valitse vaihe L tai N, kuormalla tai ilman kuormaa (L), painamalla "<" (12) tai ">" (16) painikkeita. Jatka valikon seuraavaan kohtaan MENU-painikkeella (15). GOSSEN-METRAWATT GMBH 15

16 4.3.2 Virheellisen ryhmän paikallistaminen Testauksen aikana ryhmässä havaitut virheet ja mahdolliset vaaratilanteet voidaan paikallistaa vastaavaan ryhmään. Havaitut virheet sisältyvät paperitulosteeseen. Siirrä kursori kohtaan M painamalla MENU-painiketta (15). Alavalikko, joka sisältää kohteen silmämääräiset, palovaaralliset ja hengenvaaralliset virheet avataan painamalla "<" tai ">" painiketta. Virhe voidaan nyt hyväksyä painamalla "<" tai ">" painiketta (täytetty nelikulmio) tai nollata (tyhjä nelikulmio). MENU 16 GOSSEN-METRAWATT GMBH

17 4.3.3 Jakokeskuksen piirien lukumäärä Jakokeskuksen piirien todellinen määrä pitää syöttää tässä (ei mitattujen piirien lukumäärä). Tätä lukua voidaan käyttää myöhemmin PC:llä tehtävissä arvioinneissa, esim. PC-pohjaisella ohjelmistolla. Siirrä kursori kohtaan A. Alavalikko "Piirien lukumäärä jakokeskuksessa" saadaan näkyviin painamalla "<" tai ">" painiketta. "<" tai ">" painikkeilla voidaan nyt valita kolmas numero desimaalipisteestä vasemmalle. Siirrä MENU-painikkeella kursori toiseen ja ensimmäiseen kohtaan desimaalipisteestä vasemmalle. Kun MENU-painikkeella (15) palataan päävalikkoon, syötetty luku tallennetaan muistiin. MENU GOSSEN-METRAWATT GMBH 17

18 4.4 Tallennettujen mittausarvojen tarkistus/tulostus Valitun ryhmän mittausarvojen tulostus Kun mittaussarja on suoritettu, saadaan kaikki kyseisen ryhmän muistiin tallennetut tiedot näkyviin tarkastusta varten painamalla "PRINT"-painiketta. Valitun ryhmän tärkeimmät tiedot näkyvät testauslaitteen näytössä taulukkomuodossa. PRINT Varoitus! Jos testauslaitteen jotain painiketta painetaan,! näyttö vaihtuu heti vastaavaan testauslaitteen mittausikkunaan, jossa ryhmän mittausta voidaan jatkaa. Jos ryhmän mittausarvot ovat täydelliset ja oikein, tulosta tiedot painamalla "PRINT"-painiketta uudelleen. Huomautus! Jos kaapeli on kiinnitetty PC:n RS232-porttiin, se pitää irrottaa ennen kuin "Print"-käsky annetaan. Tiedot voidaan tulostaa niin monta kertaa kuin halutaan, painamalla "PRINT"-painiketta uudelleen. Tuloste sisältää ajan ja päiväyksen lisäksi myös kaikki ryhmän tallennetut mittausarvot eri muodossa kuin ne näkyvät näytöllä. Tuloste voidaan liittää suoraan testauspöytäkirjaan. 18 GOSSEN-METRAWATT GMBH

19 Kahden peräkkäisen mittausraportin väli on n. 2 mm. Jos kahden tulosteen väli halutaan suuremmaksi voit, joko vetää paperia ulospäin tai käynnistää tulostimen paperinsiirron. Jos haluat käynnistää paperinsiirron heti tulostuksen jälkeen, paina ensin mitä tahansa painiketta testauslaitteessa tai "MENU"-painiketta tulostimessa. Paina sitten tulostimen "PRINT"-painike alas ja pidä se siellä, kunnes haluttu väli on saavutettu. Tulostus käynnistetään uudelleen painamalla "PRINT"-painiketta. Huomautus! Jos kursori on tunnusnumerorivillä, tulostustoimintoa ei voida käynnistää ennen kuin punainen lamppu sammuu. Tulostustoiminto ei ole käytettävissä alavalikoissa Tallennettujen ryhmien mittausarvojen tulostus Kun haluttujen ryhmien mittausarvot halutaan tulostaa, ne pitää ensin valita tulostimen valikossa (vrt. kohtaan 4.3, sivu 14). Huomautus! Ryhmät, joiden mittausarvot on jo tallennettu, esitetään tummennetulla neliösymbolilla ( ) tulostimen tunnusnumerorivillä, ja ryhmät joiden mittausarvoja ei ole vielä tallennettu, esitetään tyhjällä neliösymbolilla ( ). Ryhmiä, joissa on tyhjä neliösymboli, ei voida tulostaa. Jos tyhjässä ryhmässä PRINT-painike painetaan alas, ja pidetään siellä, paperin syöttö käynnistyy. Valitun ryhmän tallennettuja mittausarvoja voidaan katsoa uudelleen LCD-näytössä, painamalla PRINT-painiketta uudelleen. Jos PRINT-painiketta painetaan vielä kerran, tiedot tulostetaan (vrt. kohtaan 4.4.1, sivu 18). GOSSEN-METRAWATT GMBH 19

20 Kyseisen kohteen täydellinen raportti voidaan esim. muodostaa valitsemalla sen kaikki ryhmät, yksi toisensa jälkeen, ja tulostamalla niiden tiedot, jotka sitten voidaan suoraan liittää hyväksymisraporttiin Tulostimen paperituloste Paperitulosteen mittausarvotaulukon rivien ja sarakkeiden ulkoasu poikkeaa LCD-näytöstä, ja sisältää myös enemmän tietoja. Katso kohdasta 8.1, sivu 39 lyhenteiden määritelmät Ulkoisen A4-tulostimen paperituloste Jos DA-II-tulostinadapteri on kytketty PSI-tulostimeen, valitun kohteen kaikki tallennetut tiedot luetaan ulkoiseen tulostimeen, kun PRINT-painiketta painetaan. Tulosteen taulukon rivien ja sarakkeiden ulkoasu poikkeaa PSI-tulostimen tulosteesta. Tulosteen tyhjiin kenttiin voidaan manuaalisesti lisätä tietoja tarpeen mukaan. Huomautus! DA-II-tulostinadapteri toimii lähes kaikkien Centronics-tulostimien kanssa, jotka ymmärtävät ASCII-muotoa. Puhtaat "Windows-tulostimet" eivät toimi tulostinadapterin kanssa. Tulostimen parametreja voidaan joutua säätämään DA-II-tulostinadapterin vaatimusten mukaan. 20 GOSSEN-METRAWATT GMBH

21 Käynnistysvalmistelut Katkaise tulostimen virta. Kytke PSI-tulostin ulkoiseen tulostimeen DA-II tulostinadapterilla. A4-raportti DA-II-tulostinadapterilla (lisävaruste) Kytke tulostimen virta. Aktivoi PSI-tulostin. Tulostus käynnistyy painamalla PRINT-painiketta kahdesti. GOSSEN-METRAWATT GMBH 21

22 4.5 Tallennettujen mittausarvojen tulostus/näyttö PSI-tulostimen toiminnolla "Tulostetaanko?" näytölle saadaan luettelo, ja voidaan tulostaa ne piirit, jotka on jo tallennettu. Tämä toiminto valitaan painamalla tulostimen valikossa MENU-painiketta toistuvasti, kunnes valikkonuoli on kohdassa "Tulostetaanko?". Tallennettujen ryhmien luettelo näytetään testilaitteen LCD-näytössä PRINT-painikkeen lyhyen painalluksen jälkeen. Luettelon numeroryhmien ensimmäinen numero viittaa rakennuksen numeroon ja seuraavat jakokeskuksen, ryhmän jne. numeroihin. Huomautus! Numeroryhmien järjestys vastaa mittaustietojen tallennusjärjestystä, niin kauan, kuin mitään piireistä ei ole poistettu. Kun PRINT-painiketta painetaan uudelleen, tulostus käynnistyy tai näyttö vierittyy seuraavalle sivulle. Näyttö voidaan palauttaa tulostimen valikkoon MENU-painikkeella. MENU PRINT 22 GOSSEN-METRAWATT GMBH

23 4.6 Tallennettujen mittausarvojen poisto Ryhmän tallennetut mittausarvot voidaan joko poistaa tai päällekirjoittaa uusilla arvoilla, erikseen jokaisella mittaustoiminnolla. Muiden mittaustoimintojen mittausarvot pysyvät muuttumattomina.! VAROITUS! Mittaustoiminnon kaikki mittausarvot pitää poistaa samanaikaisesti, sillä arvot ovat toisistaan riippuvaisia. Kun haluat poistaa tallennetut mittausarvot, valitse ensin haluttu rakennus, jakokeskus, vikavirtasuoja (RCD) ja ryhmä tulostimen valikon tunnusnumeroilla (vrt. kohtaan 4.3, sivu 14). Valitun ryhmän mittaustulokset saadaan näkyviin testauslaitteessa painamalla PRINT-painiketta. Paina sitten "<" tai ">" painiketta. Ensimmäiseen mittaustoimintoon liittyvät kentät näytetään nyt korostettuina. Kun "<" tai ">" painiketta painetaan ensimmäisen kerran, ensimmäinen kenttä korostetaan aina ensin. PRINT GOSSEN-METRAWATT GMBH 23

24 Mittaustoiminnon sisällä oleva kenttä voidaan poistaa painamalla "<" tai ">" painiketta uudelleen. Hyväksy tallennettujen mittaustietojen poisto painamalla samanaikaisesti "<" ja ">" painikkeita. Valitun mittaustoiminnon kaikki mittausarvot on nyt poistettu. Uudet mittausarvot voidaan tallentaa sen jälkeen kun vastaava mittaustoiminto on valittu testauslaitteen aluekytkimellä. Huomautus! Jos haluat poistaa useiden mittaustoimintojen mittausarvot samanaikaisesti, valitse halutut toiminnot peräkkäin "<" tai ">" painikkeilla, ja poista tallennetut tiedot painamalla "<" ja ">" painikkeita samanaikaisesti. 24 GOSSEN-METRAWATT GMBH

25 ! Varoitus! Kun ryhmä-kenttä on valittu poistettavaksi, sitä vastaavan ryhmän kaikki mittaustiedot poistetaan. Muut ryhmät pysyvät muuttumattomina. Kun RCD-NO. (vikavirtasuoja) kenttä on valittu poistettavaksi, valitun RCD-numeron kaikki ryhmät poistetaan. Muut pysyvät muuttumattomina. Kun jakokeskus-kenttä on valittu poistettavaksi, valitun jakokeskuksen kaikki ryhmät poistetaan. Muut pysyvät muuttumattomina. Kun kohde-kenttä on valittu poistettavaksi, valitun kohteen kaikki ryhmät poistetaan. Muiden kohteiden ryhmät pysyvät muuttumattomina. Tämä on nopea tapa tyhjentää muistipaikkoja uusille mittauksille tarvitsematta tyhjentää koko muistia. 4.7 Koko muistin tyhjennys Tulostimen muistin käyttöaste voidaan lukea suoraan numeroarvona tai graafisena esityksenä, kun tulostimen valikon kohta "Muistissa tietoa" on valittu. Kun muisti on täynnä, seuraava virheilmoitus tulee testauslaitteen näyttöön. Jos mittausarvojen tallennusta halutaan jatkaa, osa muistista tai koko muisti on tyhjennettävä. GOSSEN-METRAWATT GMBH 25

26 ! Varoitus! Tulosta paperille, tai siirrä ja tallenna PC:lle kaikki tallennetut mittausarvot ennen poistoa, jos niitä tarvitaan myöhemmin (vrt. kohta 4.8, sivu 27). Kun koko muisti halutaan tyhjentää, paina "<" tai ">" painiketta virheilmoituksen tai tulostimen valikon kohdan "Tyhjennetäänkö koko muisti?" jälkeen. Paina "<" ja ">" painikkeita samanaikaisesti vahvistaaksesi toiminnon "Tyhjennetäänkö koko muisti?". Kaikki mittausarvot on nyt poistettu muistista ja uusia arvoja voidaan tallentaa. 26 GOSSEN-METRAWATT GMBH

27 4.8 Mittausarvojen siirto sarjaportin kautta Jos mittausarvot halutaan näyttää PC:ssä ja tallentaa ne sinne, tallennetut tiedot on ensin siirrettävä PC:lle. Tähän tarvitaan PC-pohjaista ohjelmaa. Ohjelmapaketti sisältää mittaustulosten esitysohjelman lisäksi liitäntäkaapelin tulostimen sarjaliitäntäportin kytkemiseksi PC:n RS232-liitäntään. Ohjelmistolla voidaan mittaustulokset siirtää PC:lle, näyttää, arkistoida ja täydentää niitä kommenteilla. Huomautus! Tietojen siirto PSI-tulostimelta PC:lle voidaan tehdä myös sen jälkeen, kun tulostin on irrotettu testauslaitteesta. 4.9 Päivämäärän ja ajan asetus Oikea päivämäärä ja aika on asetettava, kun tulostin otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa, tai kun paristot ovat olleet irrotettuna yli 30 min. Paina tulostimen valikossa MENU-painiketta peräkkäin, kunnes valikkonuoli on päivämäärän kohdalla. MENU Oikea päivämäärä voidaan asettaa painamalla "<" tai ">" painiketta. Kursori voidaan siirtää päivän kohdalta kuukauden kohdalle painamalla MENU-painiketta uudelleen. GOSSEN-METRAWATT GMBH 27

28 MENU 4.10 Vikailmoitukset Jos verkkojännitteessä esiintyy poikkeuksellisen suuria häiriöitä, tai PSI-tulostimen paristot ovat heikot, muistipaikkoja voi hävitä. Tämä on kuitenkin erittäin harvinaista, ja tulostin itse tarkkailee jatkuvasti muistinsa toimintaa. Jos häiriö esiintyisi, seuraavanlainen tai samantyyppinen ilmoitus tulisi näyttöön: Oikea kuukausi voidaan nyt valita painamalla "<" tai ">" painiketta. Kun MENU-painiketta painetaan vielä uudelleen, kursori siirtyy kuukaudesta vuoteen jne. Kaikki viennit tehdään näin. Huomautus! Jos "<" tai ">" painike painetaan alas, ja pidetään siellä, laskenta jatkuu 5:n portaissa, kunnes maksimiarvo saavu-tetaan. 28 GOSSEN-METRAWATT GMBH

29 Yksi seuraavista valikon kohdista voidaan valita painamalla MENU-painiketta. Virheellisten ryhmien luettelo saadaan näkyviin PRINTpainikkeella. Luettelo voidaan tulostaa painamalla PRINT-painiketta uudelleen. Vikailmoitus voidaan kuitata painamalla MENU-painiketta tietojen häviämättä. Suositus Tulosta aina ensin luettelo viallisista ryhmistä, ennen kuin kuittaat vikailmoituksen MENU-painikkeella. Kyseenalaisten ryhmien mahdolliset viat voidaan testata tulostetun luettelon mukaisesti (vrt. kohta 4.4, sivu 18). Jos vika on esiintynyt rakennuksen tai ryhmän osoittamisessa, kaikki kyseisen rakennuksen ryhmät kopioidaan rakennukselle 999, ja ryhmät numeroidaan 0:sta alkaen. Ryhmien mahdolliset viat voidaan tarkastaa rakennuksesta 999. Vialliset merkit näytetään LCD-näytössä " " ja tulostetaan "X". Jos et ole varma mittausarvojen oikeellisuudesta, poista viallinen ryhmä painamalla "<" ja ">" painikkeita samanaikaisesti. Seuraavanlainen ilmoitus tulee näyttöön: GOSSEN-METRAWATT GMBH 29

30 Jos tulostusmekanismi on viallinen, seuraava vikailmoitus tulee näyttöön: Jos ilmoitus toistuu uusista yrityksistä huolimatta, lähetä tulostin maahantuojalle korjattavaksi. Yhteystiedot löydät kohdasta 9, sivu 40 tämän ohjeen lopusta. 30 GOSSEN-METRAWATT GMBH

31 5 B3261 Viivakoodilukijan käyttö 5.1 Käyttö Enintään 14-merkkisiä viivakoodeja voidaan käyttää ryhmien tunnistukseen, ja lukea tulostimeen B3261 viivakoodilukijalla. Tämä on erityisen hyödyllistä säännöllisissä pikatestauksissa. Viivakoodilukija lukee samat tiedot, jotka muuten pitäisi syöttää manuaalisesti (vrt. kohta 4.3, sivu 14). 5.2 Viivakoodilukijan kiinnittäminen PSI-tulostimeen Kiinnitä tulostin PROFiTEST PSI-BC testauslaitteeseen PROFiTEST 0100S-II. Katso kohdasta 3.2, sivu 9 täydelliset ohjeet. Kiinnitä viivakoodilukijan B3261 kaapeli tulostimen PROFiTEST PSI-BC 9-piikkiseen liittimeen, ja kiristä ruuvit. Viivakoodilukija pitää konfiguroida ennen alkukäynnistystä (katso kohta 5.5, sivu 33). 5.3 Toiminta Kytke virta päälle PROFiTEST 0100S-II-testauslaitteeseen. Paina tulostimen PROFiTEST PSI-BC MENU-painiketta. Odota, kunnes valikko näkyy kokonaan testauslaitteessa. Jos kursori ei näy näytön syöttörivillä (Rakennus, jne.), siirrä kursori haluttuun kohtaan MENU-painikkeella. (ks. myös kohta 4.1, sivu 10). Viivakoodilukija on nyt valmiina. Viivakoodia voidaan lukea sisään niin kauan kuin tulostimen punainen LED palaa. Jos LED sammuu ennen lukua, käynnistä tulostin uudelleen MENU-painikkeella. Pidä lukija n. 5 mm etäisyydellä luettavasta koodista ja paina lukijan pohjassa olevaa painiketta lyhyesti. Luettava viivakoodi valaistaan, ja heti kun se on tunnistettu, kuuluu merkkiääni ja lukijan punainen merkkivalo syttyy. Jos viivakoodia ei tunnisteta ensimmäisellä yrityksellä, muuta lukijan etäisyyttä ja asentoa ja paina lukupainiketta uudelleen. GOSSEN-METRAWATT GMBH 31

32 Piirin tunnistustiedot lähetetään sitten lukijasta tulostimeen. Noin 1 2 s kuluttua tiedot näkyvät testauslaitteen näytössä. Tulostimen punainen LED sammuu heti, kun koodi on lähetetty. Ryhmän asetukset ovat nyt valmiit ja testaus voi alkaa. Jos haluat tallentaa mittausarvot tulostimeen, katso lisätietoja kohdasta 4.2, sivu 11alkaen. 5.4 Viivakoodin rakenne Koodi on viivoitettu seuraavasti: Rakennuksen kuvaus (enintään 6 merkkiä). Jakokeskuksen tiedot (enintään 3 merkkiä). Vikavirtasuojan (RCD) tiedot (enintään 2 merk-kiä). Ryhmän tiedot (enintään 3 merkkiä). Jos merkkejä on vähemmän, silloin käytetään merkkien maksimimäärää, ja alleviivausta "_" pitää käyttää erottimena. Alleviivausta voidaan myös käyttää parantamaan koodin luettavuutta. Tässä käytetään KOODI 128-järjestelmää, mutta muitakin yleisiä viivakoodijärjestelmiä voidaan käyttää. Seuraavassa on viivakoodilukijan konfigurointiin tarvittavat koodit ja joitakin esimerkkejä testauskäyttöön. 32 GOSSEN-METRAWATT GMBH

33 5.5 Viivakoodilukijan konfigurointi B3261 viivakoodilukija pitää konfiguroida ennen alkukäynnistystä ennen, kuin sitä voidaan käyttää tulostimen PROFiTEST PSI-BC kanssa. Menettele seuraavasti: Kytke viivakoodilukija tulostimeen. Laita testauslaitteen virta päälle. Paina tulostimen MENU-painiketta. Lue seuraavat kaksi viivakoodia peräkkäin. Jos haluat käyttää B3261 viivakoodilukijaa jonkin muun laitteen kanssa, seuraava konfigurointi pitää lukea laitteeseen. Tämä poistaa edellisen kohdan erityiskonfiguroinnin. GOSSEN-METRAWATT GMBH 33

34 5.6 Viivakoodimalleja 34 GOSSEN-METRAWATT GMBH

35 6 Tekniset ominaisuudet Mekaaninen liitäntä Liitäntä testauslaitteeseen Tiedonsiirtoliitäntä Muisti RAM (tiedot) Tulostin Tulostinmekanismi Tulosteen leveys Kello ja päiväys 2 kiinnityskorvaketta tulostimen suoraan liittämiseen testauslaitteeseen. Mittaustietojen suora kaksisuuntainen siirto infrapunadiodilla. RS 232, 9-piikkinen D-liitin. 32 kbit 4-neulainen matriisikirjoitin 40 merkkiä riville Sisäinen paristovarmennus Tiedonsiirtoliitäntä Tyyppi RS232-sarjaportti DIN mukaisesti. Siirtonopeus baudia Pariteetti Ei Databittejä 8 Pysäytysbittejä 1 Tiedonsiirtoliittimen kytkentä Sarjaliitännän 9-piikkisen naarasliittimen kytkentä: 1: NC 2: TxD (display PSI) RxD TxD 3: RxD (display PSI) 4: NC 5: GND 6: +5V 7: NC : Reset : NC GND Reset +5V GOSSEN-METRAWATT GMBH 35

36 Lämpötila-alue Toimintalämpötila 0 40 C Varastointilämpötila C, paitsi paristot, paperi ja värinauha Kosteus Max. suhteellinen kosteus 75 %, ei kondensoituva. Syöttöjännite Paristojännite V -tietojen varmistus 3.5 V Paristot 4 kpl 1.5 V IEC LR6 alkaalimangaaniparistoa. Tehon kulutus: -Valmiustila (tieto-jen varmistus) noin 0.6 mva -Toiminta (jatkuva) noin 1 VA Mekaaninen rakenne Kotelon suojausluokka IP 20 Mitat 150 x 58 x 68 mm Paino noin 0.4 kg 7 Huolto 7.1 Paristot Tarkasta tulostimen paristojen kunto säännöllisin väliajoin kokeilemalla paperinsyöttöä. Jos paperinsyötön aikana tulostimen näytölle tulee viesti "Tulostimen paristot on tyhjät", paristojännite on pudonnut hyväksyttävän tason alle ja tulostin ei toimi. Tietojen tallennus on kuitenkin vielä mahdollista. Huomautus! Yhdet paristot kestävät noin kolmen paperirullan tulostamisen. Jos viesti "Tulostimen paristot on tyhjät" tulee näyttöön mittaustietoja muistiin tallennettaessa, tulostin pitää välittömästi sammuttaa, jotta vältettäisiin tietojen katoaminen. Koko paristosarja pitäisi vaihtaa niin pian kuin mahdollista (vrt. kohta 3.1, sivu 7). Muistiin tallennetut mittausarvot säilyvät noin 1 vuorokauden ajan. 36 GOSSEN-METRAWATT GMBH

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

PIKAOHJE DATAMAX EX2

PIKAOHJE DATAMAX EX2 PIKAOHJE DATAMAX EX2 Tulostusmateriaalin asettaminen Uuden rullan asettaminen paikoilleen 1. Vedä vihreät rullapidikkeet sivuille kunnes ne lukittuvat paikoilleen. 2. Aseta rulla paikoilleen. Tarvittaessa

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

testo 510 Käyttöohje

testo 510 Käyttöohje testo 510 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 510 Pikaohje testo 510 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Paine-ero sensorin yhteet 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo ja magneetti (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

Sisällys. testo 417 Siipipyörä anemometri. Käyttöohje

Sisällys. testo 417 Siipipyörä anemometri. Käyttöohje testo 417 Siipipyörä anemometri Käyttöohje FIN Sisällys Yleiset ohjeet...2 1. Turvallisuusohjeita...3 2. Laitteen käyttötarkoitus...4 3. Tuotekuvaus...5 3.1 Näyttö ja näppäimet...5 3.2 Virtalähde...6 4.

Lisätiedot

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä Esittely VT30 mittaa AC-jännitteitä 690 V ja DC-jännitteitä 690 V asti, LCD-näyttö, portaittainen jännitenäyttö, positiivisen ja negatiivisen napaisuuden näyttö, sekä kiertosuunnan osoitus. Lisäksi jatkuvuuden

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0 KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69 v 1.0 S&A MATINTUPA - WWW.MITTARIT.COM - 2009 1 1) 2/4mm testimittapäät (4mm mittapäät irroitettavissa) 2) Punainen mittapää, ( + / L ) kaikissa toiminnoissa 3) Musta

Lisätiedot

ALCOVISOR. Käyttöohjeet FIN

ALCOVISOR. Käyttöohjeet FIN ALCOVISOR Alkometri Käyttöohjeet FIN BAC 200 Alcovisor BAC 200 on luotettava ja huipputarkka todistuskelpoisen mittaustuloksen antava alkometri ammatti ja viranomaiskäyttöön. BAC 200 on täysin automaattinen.

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Syyskuu 2001 KÄYTTÖOHJE Yleistä 3M Dynatel 2210E kaapelinhakulaite koostuu lähettimestä, vastaanottimesta ja tarvittavista johdoista. Laitteella voidaan paikantaa kaapeleita

Lisätiedot

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2 Etälukija PR 1000 Käyttäjäopas PR1000v.2 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 PR 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security Solutions

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

testo 511 Käyttöohje

testo 511 Käyttöohje testo 511 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 511 Pikaohje testo 511 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Paine sensorin yhde 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo ja magneetti (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 2007 S&A MATINTUPA 1. ILMAVIRTAUKSEN MITTAUS Suora, 1:n pisteen mittaus a) Kytke mittalaitteeseen virta. b) Paina UNITS - näppäintä ja valitse haluttu mittayksikkö

Lisätiedot

VT30 TPM-HUOLTOTYÖKALU

VT30 TPM-HUOLTOTYÖKALU Pikaopas VT30 TPM-HUOLTOTYÖKALU VT30 Asiakaspalvelu 1-888-621-TPMS 1-888-621-8767 Versio: MJC-1409-FI2 QRG3814d SISÄLLYSLUETTELO Kappale A - YLEISKUVAUS A1 - Etuosa sivu 3/10 A2 -Virtalähde sivu 4/10 A3

Lisätiedot

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen 135 & 145 sarja Väärennetyn rahan tunnistin Manuaalinen Käyttöohje Safescan 135i, 135ix & 145ix Väärennetyn rahan tunnistin Onnittelut Safescan 135i, 135ix tai 145ix väärennetyn rahan tunnistimen hankinnan

Lisätiedot

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Micromon käyttöohje Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Oy Combi Cool Ab 1 m2 ja Micromon erot m2 Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Ohjelmointi valikoista Micromon Ei laajennettavissa

Lisätiedot

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA Sisällysluettelo Versio A 1. Johdanto... 1 Huomautus... 1 Turvallisuusohjeet... 1 2. Tekniset tiedot... 2 Ominaisuudet... 2 Tekniset tiedot... 3 Kapasiteetti ja tarkkuus...

Lisätiedot

Receiver REC 220 Line

Receiver REC 220 Line Receiver fi Käyttöohje Käyttöohje STABILA on helppokäyttöinen vastaanotin laserlinjojen nopeaan mittaamiseen. Receiver n avulla voidaan vastaanottaa vain STABILA linjalaserlaitteiden lähettämiä pulssilasersäteitä.

Lisätiedot

AALTO-VALVONTALAITE TST5102

AALTO-VALVONTALAITE TST5102 AALTO-VALVONTALAITE TST5102 KONFIGUROINTI- JA KÄYTTÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. VALVONTALAITTEEN ASENNUS... 3 3. VALVONTALAITTEEN KONFIGUROINTI HYPERTERMINAL-OHJELMALLA... 3 3.1 Valaisimien

Lisätiedot

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0 Käyttöohje Aura Remote App v0 Kirjautuminen Applikaation version numero Mahdollisuus testata sovelluksen Demo versiota. Tähän voit syöttää koodin, jonka löydät Aura Remoten keskusyksikön takaa. Valitse

Lisätiedot

Receiver REC 150. Käyttöohje

Receiver REC 150. Käyttöohje Receiver fi Käyttöohje Käyttöohje STABILA on helppokäyttöinen vastaanotin pyörivien laserien nopeaan käsittelemiseen.receiver in avulla voidaan ottaa vastaan rotaatiolaserien lasersäteet vaikka ne eivät

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN Ajastin 1533 FIN 1 Kellonaika tai jäljellä oleva lämmitysaika 2 Tuuletuksen merkki 3 Ajan siirto eteen (kellonajan näyttö) 4 Ohjelmointi 5 Muistipaikan tunnus 6 Manuaalikäynnistys 7 Kellonajan asetuksen/kyselyn

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Turvallisuusohjeita Yleisiä ohjeita Asennus DIN-kiskolla Liitäntäkaavio

Turvallisuusohjeita Yleisiä ohjeita Asennus DIN-kiskolla Liitäntäkaavio 34 Turvallisuusohjeita Sähkölaitteen liitännän ja asennusen saa suorittaa vain vain sähköalan ammattihenkilö. Jos laite avataan tai siihen tehdään muutoksia, takuu ei ole voimassa. Noudata kansallisia

Lisätiedot

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Tämä ohje kertoo miten paikantavaa turvapuhelinta käytetään Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Mannerheimintie 164 00300 Helsinki Sisällysluettelo

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

psense RH Kannettava CO2/RH/ Temp mittari Käyttöohje Markkinointi: Pietiko Oy www.pietiko.fi

psense RH Kannettava CO2/RH/ Temp mittari Käyttöohje Markkinointi: Pietiko Oy www.pietiko.fi 1 psense RH Kannettava CO2/RH/ Temp mittari Käyttöohje Markkinointi: Pietiko Oy www.pietiko.fi Sisällysluettelo 2 Johdanto...2 Toimituskokonaisuus...2 Virran syöttö...3 LCD näyttö...3 Painikkeet...3 Käyttö...4

Lisätiedot

MySchenker tulostimen ohjeet

MySchenker tulostimen ohjeet MySchenker tulostimen ohjeet Paperirullan asettaminen tulostimeen 1. Avaa tulostin painamalla etulevyn OPEN painikkeesta ja nostamalla kansi kevyesti yläasentoonsa Paperirullan asettaminen tulostimeen

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ

LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ TPMS Käyttöohjekirja Malli n:o: CL-M2+SO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TPMS:n PÄÄTOIMINNOT... 1 2. TUOTTEEN OMINAISUUDET...1 3. JÄRJESTELMÄN KOMPONENTIT...1-2

Lisätiedot

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi.

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi. 1. Toimintovalitsin : Valinta radion tai CD-soittimen välillä 2. Taajuusaluevalitsin : FM/FM ST-alueiden valinta 3. FM antenni : Saadaksesi parhaan mahdollisen vastaanoton vedä tämä ulos 4. CD kansi :

Lisätiedot

Rider 20 Rider 20:ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin.

Rider 20 Rider 20:ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. Pikaopas Rider Rider :ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. 1 Näppäintoiminnot YLÖS (1) ALAS (3) Paina pitkään kytkeäksesi taustavalon Paina mittaritilassa lyhyesti vierittääksesi

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2

DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2 DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2 S&A Matintupa 2007 Ohjelman käynnistys Ohjelma käynnistyy tuplaklikkaamalla DATALOGGER ohjelmakuvaketta. Ohjelma avautuu tuplaklikkaamalla Datalogger kuvaketta.

Lisätiedot

Sisällys. Testo 922 Lämpömittari. Käyttöohje

Sisällys. Testo 922 Lämpömittari. Käyttöohje Testo 922 Lämpömittari Käyttöohje Sisällys Yleiset ohjeet...2 1. Turvallisuusohjeita...3 2. Laitteen käyttötarkoitus...4 3. Tuotekuvaus...5 3.1 Näyttö ja näppäimet...5 3.2 Liitännät...6 3.3 Virtalähde...6

Lisätiedot

Kosteusanturi Langaton

Kosteusanturi Langaton Kosteusanturi Langaton Englannin kielestä käännetty asiakirja -fi 2014-04-22 A001 Sisällysluettelo 1 Tuotteen kuvaus... 1 1.1 Kosteusmittaus... 1 2 Asennusohjeet... 2 3 Käyttöliittymän kuvaus... 2 3.1

Lisätiedot

testo 606-2 Käyttöohje

testo 606-2 Käyttöohje testo 606-2 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-2 Pikaohje testo 606-2 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5 Näppäimistö CT 1000 Käyttäjäopas CT1000v.5 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 CT 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550 KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR550 Trifitek Finland Oy 04 . Ominaisuudet Mittausmenetelmät: Näkyvä valo / optinen, käyttämällä heijastusteippiä tai koskettamalla pyörivää kohdetta. Maksimi / minimi näyttö,

Lisätiedot

MASSER Loader V2.00. käyttö- ja asennusohje 5.5.2014

MASSER Loader V2.00. käyttö- ja asennusohje 5.5.2014 MASSER Loader V2.00 käyttö- ja asennusohje 5.5.2014 Masser Oy Tel. +358 400 904 500 BID No 0665142-9 Jämytie 1 Fax. +358 16 282 554 VAT No. FI06651429 FI-96910 Rovaniemi, Finland Domicile Rovaniemi OHJELMAN

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO RC-436

SISÄLLYSLUETTELO RC-436 Asennusohje AXCARD CR-36 Versio 3. Ver. 3. AXCARD SISÄLLYSLUETTELO RC-436 JOHDANTO... 4 YKSITTÄISEN KORTINLUKIJAN KÄYTTÖÖNOTTO... 4 ALUSTUS JA MUISTIN NOLLAUS... 4 VAIHTOEHTO. OHJELMOINTISALASANAN ASETUS...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET Serie RV

KÄYTTÖOHJEET Serie RV KÄYTTÖOHJEET Serie RV Laskentavaakajärjeste1mä 3.2 Virhe laskentapunnituksessa Laskentapunnituksen virhe johtuu pääasiassa kolmesta tekijästä:. detaljien painojen poikkeamista vaaka näyttää väärin inhimillisestä

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Z Series /RZ -tulostimet pikaopas

Z Series /RZ -tulostimet pikaopas Z Series /RZ -tulostimet pikaopas Käytä kirjoitinta tämän oppaan avulla. Lisätietoja on käyttöoppaassa. Sisällys Ulkonäkymä............................................................ Tulostimen etikettinauhalokero.............................................

Lisätiedot

Elintarviketarkastuksiin. Käyttöohje. (ver. 1.05 ) web: www.elcoplast.com 2007-01-18 sähköposti: info@elcoplast.com puh: 03-377 3761 fax: 03-377 3761

Elintarviketarkastuksiin. Käyttöohje. (ver. 1.05 ) web: www.elcoplast.com 2007-01-18 sähköposti: info@elcoplast.com puh: 03-377 3761 fax: 03-377 3761 KombiTemp HACCP PLUS Elintarviketarkastuksiin Käyttöohje (ver. 1.05 ) fax: 03-377 3761 KombiTemp HACCP PLUS, jota tässä tekstissä jatkossa kutsutaan nimellä KombiTemp+, yhdistää parhaat palat 2 maailmasta:

Lisätiedot

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006)

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) KombiTemp HACCP Elintarviketarkastuksiin Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) web: web: www.haccp.fi 2006-05-23 KombiTemp HACCP on kehitetty erityisesti sinulle, joka työskentelet elintarvikkeiden

Lisätiedot

088U0213. Käyttöohje CF-RF Huonetermostaatti infrapuna-anturilla VI.UH.R1.20

088U0213. Käyttöohje CF-RF Huonetermostaatti infrapuna-anturilla VI.UH.R1.20 088U0213 Käyttöohje CF-RF Huonetermostaatti infrapuna-anturilla VI.UH.R1.20 Sisältö 1. Laitteen toiminnasta................... 3 2. Asennus............................... 4 3. Lämpötila-asetukset...................

Lisätiedot

Tulostuslaatuopas. Tulostuslaatuongelmien selvittäminen. Tyhjiä sivuja. Tulostuslaatuopas

Tulostuslaatuopas. Tulostuslaatuongelmien selvittäminen. Tyhjiä sivuja. Tulostuslaatuopas Sivu 1/7 Tulostuslaatuopas Monet tulostuslaatuongelmat voidaan ratkaista vaihtamalla tulostustarvike tai huoltotarvike, jonka käyttöikä on päättymässä. Tarkista tulostimen tarvikkeen tila ohjauspaneelista.

Lisätiedot

MITATTAVAA MENESTYSTÄ LASKIJAVAAKA 9222. Käyttöohjeet. Kauppa, yritykset ja teollisuus. www.soehnle-professional.com

MITATTAVAA MENESTYSTÄ LASKIJAVAAKA 9222. Käyttöohjeet. Kauppa, yritykset ja teollisuus. www.soehnle-professional.com MITATTAVAA MENESTYSTÄ LASKIJAVAAKA 9222 Käyttöohjeet Kauppa, yritykset ja teollisuus wwwsoehnle-professionalcom SUOMI SISÄLLYSLUETTELO 1 Käyttöönotto s 5 Toimituksen sisältö s 5 Vaa'an sijoittaminen s

Lisätiedot

GRIPO S331K Langaton näppäimistö

GRIPO S331K Langaton näppäimistö GRIPO S33K Langaton näppäimistö Asennus- ja käyttöohje Esittely Tämä langaton näppäimistö toimii usean GRIPO hälytysjärjestelmän kanssa (esim. HA5, HA52, H302Y ja H302W). 5 6 7 pois päältä (paitsi silloin

Lisätiedot

Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT-10, Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT10, TBLZ31141 ja TBLZ12141 1. Yleistä Tiedonsiirtoyksiköstä GOLDen GATE Lonworks on saatavana sarjoja eri GOLD ja COMPACTkoneversioiden liittämistä varten. Sarjoihin sisältyvät

Lisätiedot

Code Handle. Koodipainikkeen asennus- ja käyttöohje

Code Handle. Koodipainikkeen asennus- ja käyttöohje Code Handle Koodipainikkeen asennus- ja käyttöohje YALE, with its unique global reach and range of products, is the world s favorite lock the preferred solution for securing your home, family and personal

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

CO 2 -anturi. Langaton. Käyttöohje. -fi. Englannin kielestä käännetty asiakirja 2014-04-22 A001

CO 2 -anturi. Langaton. Käyttöohje. -fi. Englannin kielestä käännetty asiakirja 2014-04-22 A001 CO 2 -anturi Langaton Englannin kielestä käännetty asiakirja -fi 2014-04-22 A001 Sisällysluettelo 1 Tuotteen kuvaus... 1 1.1 CO 2-mittaus... 1 2 Asennusohjeet... 2 3 Käyttöliittymän kuvaus... 3 3.1 Liitännät...

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus...

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Käyttöpaneelin merkkivalot

Käyttöpaneelin merkkivalot tarkoittavat eri asioita niiden järjestyksen mukaan. Merkkivalot, jotka ovat pois päältä, päällä ja/tai vilkkuvat, osoittavat tulostimen eri tilanteita kuten tulostimen tilaa, tarvittavia käyttäjän toimia

Lisätiedot

Käyttöohje. Yleiset ohjeet...2 1. Turvallisuusohjeet...3 2. Laitteen käyttötarkoitus...4 3. Tuotekuvaus...5

Käyttöohje. Yleiset ohjeet...2 1. Turvallisuusohjeet...3 2. Laitteen käyttötarkoitus...4 3. Tuotekuvaus...5 testo 512 Paine-eromittari Käyttöohje FIN Sisällys Yleiset ohjeet...2 1. Turvallisuusohjeet...3 2. Laitteen käyttötarkoitus...4 3. Tuotekuvaus...5 3.1 Näyttö ja näppäimistö...5 3.2 Liitännät...6 3.3 Virtalähde...6

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Käyttöohje on ladattavissa ilmaiseksi eri kielillä osoitteessa www.cce.tm kohdasta FAQ. Kuvaus Näkymä edestä 1 LED-palkki vihreä = hyväksytyt setelit punainen = epäilyttävät setelit

Lisätiedot

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 2. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 3 3. Painikkeet 4 4. Näyttö 4 5. Tehdasasetukset 5 6. Perustoiminnot 6 7. Viikonpäivien yhdisteleminen ohjelmoinnissa 7

Lisätiedot

Muistin ja valinnaisten lisäkorttien asennus

Muistin ja valinnaisten lisäkorttien asennus Näiden ohjeiden avulla voit poistaa muisti- tai valinnaisia lisäkortteja. Katso alla olevasta kuvasta, missä on poistettavan kortin liitin. Kiintolevyn liitin 1 Lisäkortin liitin Laiteohjelmakortin liitin

Lisätiedot

RAHAXI Hypercom T2100

RAHAXI Hypercom T2100 RAHAXI Hypercom T2100 Käyttäjän Opas 1 SISÄLLYSLUETTELO... 1 1. RAHAXI PROCESSING OY... 2 1.1. Rahaxi-palvelu... 2 1.2. Yhteystiedot... 2 2. HYPERCOM T2100 MAKSUPÄÄTE... 3 2.1. Pakkauksen purkaminen...

Lisätiedot

Sisällys. testo 926 Lämpömittari. Käyttöohje

Sisällys. testo 926 Lämpömittari. Käyttöohje testo 926 Lämpömittari Käyttöohje FIN Sisällys Yleiset ohjeet...2 1. Turvallisuusohjeet...3 2. Laitteen käyttötarkoitus...4 3. Tuotekuvaus...5 3.1 Näyttö ja näppäimet...5 3.2 Liitännät...6 3.3 Virtalähde...6

Lisätiedot

Etupaneeli. ON LINE valo on sammunut jos virhetila tai painettu PAUSE. Näytöllä lukee ON LINE => tulostin on valmis

Etupaneeli. ON LINE valo on sammunut jos virhetila tai painettu PAUSE. Näytöllä lukee ON LINE => tulostin on valmis Toshiba B-SA4T opas Etupaneeli ON LINE valo on sammunut jos virhetila tai painettu PAUSE FEED:llä saa yhden tyhjän tarran tai viimeksi tulostuneen tarran uudelleen (asetettava huoltomenusta) Kuva muovikuorisen

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä

Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä 1 Käyttötoimenpiteet Käytä aina hyvälaatuisia alkaliparistoja Vaihda säännöllisesti paristot Pidä ovikellon painonappi kuivana Älä käytä puhdistukseen puhdistusaineita

Lisätiedot

KAAPELITESTERI / PAIKANNIN TRIFITEK TR-383 PIKAKÄYTTÖOHJE V1.0

KAAPELITESTERI / PAIKANNIN TRIFITEK TR-383 PIKAKÄYTTÖOHJE V1.0 KAAPELITESTERI / PAIKANNIN TRIFITEK TR-383 PIKAKÄYTTÖOHJE V1.0 Trifitek Finland Oy 2011 1. YLEISTÄ TR-838 on monikäyttöinen LCD kaapelitesteri / hakulaite. Tuote koostuu lähettimestä, vastaanottimesta

Lisätiedot

Käyttöohje Malli 380942 True RMS AC/DC 30A Mini Pihtimittari

Käyttöohje Malli 380942 True RMS AC/DC 30A Mini Pihtimittari Käyttöohje Malli 380942 True RMS AC/DC 30A Mini Pihtimittari Johdanto Onnittelemme Extech 380942 DC/AC Pihtimittarin valinnasta. Mittari on testattu ja kalibroitu tehtaalla ja käyttöohjeiden ohjeita noudattamalla

Lisätiedot

HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset

HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset Laitteen kytkentä 1. Kytke laitteeseen käyttöjännite 12V. Sulakkeelle menevään punaiseen johtoon kytketään +12V. Normaalissa odotustilassa laitteen virrankulutus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje 11.8.2015 V1.0 Käyttö- ja asennusohje GMU391 Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Valtakatu 9-11, 26100 Rauma ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 GMU391 ETÄLUENTALAITE 1

Lisätiedot

ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1

ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1 ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnot 3 2. Asennus 3 3. Varotoimenpiteet 3 4. LCD-näyttö 4 5. Näppäimet 5 6. Toimintojen asettaminen 5 7. Punnitusyksikön vaihtaminen 6 8. Vikakoodit 7

Lisätiedot

Kun tilariville ilmestyy BATT-merkki, on aika vaihtaa paristot.

Kun tilariville ilmestyy BATT-merkki, on aika vaihtaa paristot. Liite C: Huolto- ja takuutiedot C Paristot... 578 Ongelmien ilmetessä... 581 TI-tuotepalvelu ja takuutiedot... 582 Tämä liitteen tiedot saattavat olla hyödyllisiä kun käytät TI-89 / TI-92 Plus-laskinta.

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje. Neutron12-LAN etäluentalaite

Käyttö- ja asennusohje. Neutron12-LAN etäluentalaite NEUTRON12-LAN ETÄLUENTALAITE 1 Yleistä Neutron LAN on tarkoitettu käytettäväksi pulssitietojen tuntikohtaiseen keräämiseen sekä raportointiin erilaisista pulssitietoja lähettävistä laitteista, kuten energia-,

Lisätiedot

Käyttöohje SmarTach D-Box 2

Käyttöohje SmarTach D-Box 2 Tuote D-Box 2 Versio Kaikki Pvm. 15.09.10 Käyttöohje SmarTach D-Box 2 Copyright Actia 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Esittely...2 Toiminnot...3 2. Komponentit...3 3. Ominaisuudet...3 3.1 Tekniset ominaisuudet...

Lisätiedot

Maha Eurosystem jarrulaskentaohjelman asennusohje versio 7.20.026

Maha Eurosystem jarrulaskentaohjelman asennusohje versio 7.20.026 2012 Tecalemit Oy Seppo Koskivuori Maha Eurosystem jarrulaskentaohjelman asennusohje versio 7.20.026 Vaatimukset: - tietokone (PC), jossa vapaa USB portti - käyttöjärjestelmä Windows XP, Vista tai Windows

Lisätiedot

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY Lue käyttöohje ennen vaunun käyttöönottoa! Sisällys 1. Johdanto 2. Erittely 3. Varoitukset ja turvaohjeet 4. Haarukkavaunun käyttäminen 4.1 Käyttö 4.2 Näytön toiminnot

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys

DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys 1. Esittely... 2 2. Asennusohjeet... 2 3. Yleiskuva ohjelmistosta... 3 4. Tietojen siirtäminen D-Boxin avulla... 4 4.1. Piirturitiedostojen siirtäminen...

Lisätiedot

Kauko-ohjattua CONNECT-välipistoketta, yleiskäyttöistä valonsäädintä nimitetään jatkossa vain välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan kytkeä

Kauko-ohjattua CONNECT-välipistoketta, yleiskäyttöistä valonsäädintä nimitetään jatkossa vain välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan kytkeä Kauko-ohjattua CONNECT-välipistoketta, yleiskäyttöistä valonsäädintä nimitetään jatkossa vain välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan kytkeä ja säätää ulkoisia valaisimia (katso teknisiä tietoja)

Lisätiedot

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40 www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 2 FINNISH KONTROLLI JA ELEMENTIT 1. Kasettiyksikkö 2. Asemavalikko 3. Teleskooppiantenni

Lisätiedot

Tikon kassamaksujen käsittely

Tikon kassamaksujen käsittely Lokakuu 2012 1 (14) Käyttöohje Lokakuu 2012 2 (14) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Turvakoodisarjojen käsittely... 4 1.1. Turvakoodisarjan selausnäyttö... 4 1.2. Turvakoodisarjan ylläpitonäyttö... 4

Lisätiedot

PROBYTE GSM ALARM #6d

PROBYTE GSM ALARM #6d PROBYTE GSM ALARM #6d PROBYTE GSM ALARM #6 toimii GSM-hälyttimenä ja kaukoohjaimena. Soitto- tai SMS-hälytysviestien vastaanottajia voidaan hallita etäohjatusti. Ohjusrelettä voidaan ohjata SMS-viestillä.

Lisätiedot

MPCC-työkalua voidaan käyttää yhden laitteen valvontaan ja yhden tai useamman laitteen konfigurointiin (Modbus broadcast, osoite 0).

MPCC-työkalua voidaan käyttää yhden laitteen valvontaan ja yhden tai useamman laitteen konfigurointiin (Modbus broadcast, osoite 0). V1.0.0 (14.10.2015) 1 (7) KYTKENTÄ HUOM: toimii Modbus-masterina. Tämän vuoksi toinen mahdollinen Modbus-master on irrotettava verkosta, kun kytketään valmiiseen Modbus-verkkoon. Produalin Modbus-laitteiden

Lisätiedot

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä.

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä. 1 Digitointi VHS-kasetilta DVD-Ievylle Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Prosessi kestää niin kauan kuin VHS:n toisto kestää. Soittimessa voi käyttää DVD-R, DVD+R sekä uudelleen kirjoitettavia

Lisätiedot

Sangean ATS-404, käyttöohje Tuotenumero 38-2116. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Sangean ATS-404, käyttöohje Tuotenumero 38-2116. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Sangean ATS-404, käyttöohje Tuotenumero 38-2116 Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Toiminnot 1. Teleskooppiantenni 2. LCD-näyttö 3. Näytön taustavalon painike 4. Virtakytkin 5. Uniajastin

Lisätiedot

Terveysmonitori. Tyyppi BC-543 Käyttöohje

Terveysmonitori. Tyyppi BC-543 Käyttöohje Terveysmonitori Tyyppi BC-543 Käyttöohje 1 1) TURVALLISUUS - henkilöiden, joilla on esim. sydämentahdistin tai jokin muu sähköinen implantti, ei tulisi käyttää tätä laitetta, koska laite lähettää pienen

Lisätiedot

SUOJAPÄÄTTEET, TELEPÄÄTESUOJAT, YLIJÄNNITESUOJIEN TESTAUSLAITE

SUOJAPÄÄTTEET, TELEPÄÄTESUOJAT, YLIJÄNNITESUOJIEN TESTAUSLAITE Sähkönro SSTL Tuote 52 710 02 LB-3535 SUOJAPÄÄTE 1-3 P. (sis. 3-p. nappisuojapitimen SA-3538) Pakkaus: 20 kpl 72 713 50 LB-16795 / DIN-kiskolla SUOJAPÄÄTE 1-3 P. Pakkaus: 20 kpl YT-16795 / DIN-KISKO 52

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot