Käyttöohje. PROFiTEST PSI-BC DA-II /12.01

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohje. PROFiTEST PSI-BC DA-II 3-349-146-08 3/12.01"

Transkriptio

1 Käyttöohje PROFiTEST PSI-BC DA-II /12.01

2 ! Print Store Menu GOSSEN-METRAWATT GMBH

3 1 Paperirulla 2 Värinauha 3 RS232-liitin 4 Paperin ulostulo terävällä leikkausreunalla 5 Paristokotelo paristoille AA tai LR6 4 x1.5 V 6 Kiinteä kiinnityskorva 7 Infrapunalähetin-vastaanotin 8 Liikkuva kiinnityskorva 9 Tulostuspaperikotelon kansi 10 RESET (nollaus)-painike 11 Toiminnon osoitus LED 12 Ylöspäin-asettelupainike 13 Irrotuspainike 14 PRINT-painike tulostamiseen, paperinsyöttöön, PROFiTEST 0100S-II:n muistin sisällön osoitukseen ja kursorin siirtämiseen vasemmalle tunnusnumerorivillä. 15 MENU-painike valikon valintaan ja kursorin siirtämiseen oikealle ja alaspäin. 16 Alaspäin-asettelupainike ja muistiin tallennus (STORE) (mittausarvon suora tallennus). GOSSEN-METRAWATT GMBH 3

4 SisäIlysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1 Käyttötarkoitus Varotoimet Käyttöönottovalmistelut Värinauhan ja paristojen asennus Tulostimen kiinnittäminen ja irrottaminen Tulostimen toimintojen nollaus Toiminta Tulostimen käynnistys Mittausarvojen tallennus Mittausarvojen suora tallennus Automaattitallennuksen aktivointi Automaattitallennuksen lopetus Rakennusten ja ryhmien valinta Eristysmittausten asetukset Virheellisen ryhmän paikallistaminen Jakokeskuksen piirien lukumäärä Tallennettujen mittausarvojen tarkistus/tulostus Valitun ryhmän mittausarvojen tulostus Tallennettujen ryhmien mittausarvojen tulostus Tulostimen paperituloste Ulkoisen A4-tulostimen paperituloste Tallennettujen mittausarvojen tulostus/näyttö Tallennettujen mittausarvojen poisto Koko muistin tyhjennys Mittausarvojen siirto sarjaportin kautta Päivämäärän ja ajan asetus Vikailmoitukset GOSSEN-METRAWATT GMBH

5 SisäIlysluettelo Sivu SisäIlysluettelo Sivu 5 B3261 viivakoodilukijan käyttö Käyttö Viivakoodilukijan kiinnittäminen PSI-tulostimeen Toiminta Viivakoodin rakenne Viivakoodilukijan konfigurointi Viivakoodimalleja Tekniset ominaisuudet Huolto Paristot Tulostuspaperi Tulostuspaperirullan vaihto Värinauhakasetit Värinauhan vaihto Kotelo Liite Lyhenteet ja niiden merkitys Korjaus ja varaosat GOSSEN-METRAWATT GMBH 5

6 1 Käyttötarkoitus PROFiTEST PSI-BC-tulostinyksikkö on erityisesti suunniteltu PROFiTEST 0100S-II-testauslaitteen lisälaitteeksi. Yksikkö kiinnitetään ja lukitaan suoraan PROFiTEST 0100S-II-testauslaitteen päälle kahdella kiinnityskorvakkeella. PROFiTEST 0100S-II-testauslaitteella sähköpiiristä mitatut arvot lähetetään suoraan tulostinyksikölle infrapunadiodilla, ja tallennetaan sen muistiin. Tulostimen tallennuskapasiteetti riittää 200 ryhmän kaikkien mittausarvojen tallennukseen. Jokaisen ryhmän mittausarvot tulostetaan mittaus- ja testausraporttina, jossa on myös testauksen päivämäärä ja aika. Tulostimeen tallennetut mittausarvot voidaan siirtää PC:lle RS232-portin kautta, jossa ne voidaan tallentaa tai tulostaa ennalta määrätyssä muodossa PC-ohjelmistolla. 2 Varotoimet Käyttäjän ja tulostimen turvallisuus on taattu silloin, kun laitetta käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen. Laitteen kotelo on valmistettu sähköä johtavasta muovista, jotta täytettäisiin lakisääteiset sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) suojausmääräykset. Tästä huolimatta tulostimen koskettaminen normaalikäytössä ei ole vaarallista, sillä tulostin on täysin eristetty testauslaitteesta ja siksi siinä ei esiinny vaarallisia jännitteitä.! Varoitus! Tulostimen kotelomateriaalin metallin kaltaisista johtavuusominaisuuksista johtuen koteloa ei saa koskettaa jännitteisillä osilla, sillä se tulee jännittei-seksi. Lue käyttöohjeet perusteellisesti ja huolellisesti, ennen kuin käytät tulostinta, ja noudata annettuja ohjeita. 6 GOSSEN-METRAWATT GMBH

7 3 Käyttöönottovalmistelut 3.1 Värinauhan ja paristojen asennus Asenna värinauhakasetti ennen käyttöönottoa (katso kohtaa 7.3.1, sivu 38). Tulostin PROFiTEST PSI-BC tarvitsee 4 kpl 1.5 V IEC LR6-tyyppisiä paristoja. Vaihda aina koko sarja. Varoitus! Ainoastaan IEC LR6 standardin mukaisia alkaalimangaaniparistoja pitäisi käyttää. Tulostinyk-! sikkö ei toimi oikein, jos käytetään sinkki-hiiliparistoja. Ladattavia Ni-Cd-akkuja voidaan myös käyttää, mutta ne tarvitsevat oman ulkopuolisen latauslaitteen. Hävitä käytetyt paristot asianmukaisesti. Huomautus! Yhdet paristot kestävät noin kolmen paperirullan tulostamisen. Paristokotelo sijaitsee tulostimen takaosassa. Paina paristokotelon pidätin sivuun ja irrota kansi. Kallista tulostinta hieman taaksepäin, niin paristopidin putoaa kotelosta. Aseta neljä 1.5 V IEC LR6 alkaali-mangaaniparistoa pitimeen siinä olevien napaisuussymbolien mukaisesti. Aseta pidin paristoineen paristokoteloon. Sulje paristokotelon kansi painamalla sitä kevyesti, kunnes pidätin napsahtaa kiinni. Tulostusprosessi keskeytyy, jos paristojännite laskee hyväksyttävän arvon alle tulostinta käytettäessä (mitä tahansa painiketta painettaessa), tulostettaessa tai paperinsyötössä. GOSSEN-METRAWATT GMBH 7

8 PROFiTEST 0100S-II-testauslaitteen näytölle tulee seuraava viesti:! Huomautus! Kohdan 4.9, sivu 27 mukainen viesti voi tulla näyttöön käynnistettäessä tulostin paristojen vaihdon jälkeen. Seuraa näytön ohjeita. Varoitus! Tyhjennä muisti kokonaan ennen alkukäynnistystä, sillä tarpeettomat tiedot voivat estää tulostimen ja PC:n välisen tiedonsiirron. Katso kohta 4.7, sivu 25. Tällöin tulostin lakkaa toimimasta, ja sen paristot on vaihdettava pikimmiten. Tallennetut mittausarvot säilyvät muistissa n. 1 vrk ajan viestin ilmestymisestä näyttöön. Huomautus! Paristoja vaihdettaessa säilyvät muistiin tallennetut tiedot ilman paristojännitettä noin 10 minuutin ajan. 8 GOSSEN-METRAWATT GMBH

9 3.2 Tulostimen kiinnittäminen ja irrottaminen Tulostin PROFiTEST PSI-BC kiinnitetään ja lukitaan PROFiTEST 0100S-II-testauslaitteen kääntyvän yläosan päälle kahdella kiinnityskorvakkeella. Huomautus! Jos testauslaitetta PROFiTEST 0100S-II käytetään vaaka-asennossa, pitää tukijalka kääntää ulos ennen tulostimen kiinnitystä sen yläosaan. 3.3 Tulostimen toimintojen nollaus Jos tulostin ei jostain syystä reagoi minkään painikkeen painallukseen tai tulostimen merkkiledi ei sammu, esim. käyttövirheen vuoksi, on tulostimen toiminnot nollattava. Avaa paperikotelon kansi (9), ja paina RESET-painiketta (10). Tämä painike on värinauhan yläpuolella, sen vasemmalla puolella. Tulostin kiinnitetään testauslaitteen yläosaan työntämällä tulostimen kiinteä korvake (6) testauslaitteen vasemmassa yläosassa olevaan koloon, ja painamalla sitten tulostinta alaspäin, kunnes liikkuva oikeanpuoleinen korvake (9) lukkiutuu paikalleen napsahtamalla. Tulostin irrotetaan painamalla irrotuspainiketta (13) ja nostamalla tulostinta sen oikealta puolelta. Huomautus! Tallennetut mittausarvot eivät häviä RESET-painikkeen (10) painalluksella. GOSSEN-METRAWATT GMBH 9

10 4 Toiminta 4.1 Tulostimen käynnistys! Varoitus! Ennen tulostimen PROFiTEST PSI-BC käynnistystä, täytyy testauslaite PROFiTEST 0100S-II käynnistää painamalla sen keltaista "MENU"-painiketta. Tulostin käynnistetään painamalla MENU-painiketta. Älä paina tulostimen painikkeita liian nopeasti peräkkäin. Tiedonvaihto testauslaite PROFiTEST 0100S-II:n kanssa tehdään jokaisen painikkeen painalluksen jälkeen sen näytön päivittämiseksi. Tämä vaatii noin 0,4 s pituisen ajan. Valikkonuoli voi edetä liian pitkälle, jos painikkeita painetaan liian nopeasti. Tulostimen valintavalikko näkyy testauslaite PROFiTEST 0100S-II:n LCD-näytössä. Tulostimen valikkonuoli menee MENU-painikkeella (15) askeleittain alaspäin, kun sitä painetaan lyhyin painalluksin. Tietojen syöttökursori (korostettuna) näkyy riveillä "Rakennus" ja "Päivämäärä- ja aika", ja sitä voidaan siirtää oikealle seuraavaan kenttään painamalla MENU-painiketta lyhyesti. Painamalla PRINT-painiketta (14) "Rakennus"-rivillä, kursoria voidaan myös siirtää kohta kerrallaan vasemmalle. Jos MENU-painiketta painetaan jatkuvasti, valikonuoli hyppää tulostimen valikkonäytön alkuun (Muisti). MENU 10 GOSSEN-METRAWATT GMBH

11 10 s kuluttua punainen merkkivalo sammuu Jos mitään tulostimen painiketta ei paineta 10 s kuluessa, tulostin sammuu itsestään paristojen säästämiseksi. Testauslaitteen PROFiTEST 0100S-II näyttö jää kuitenkin edelleen aktiiviseksi. Jos mitä tahansa tulostimen painiketta painetaan tämän 10 s ajan jälkeen, tulostin aktivoituu uudelleen. Painiketta pitää painaa uudelleen vastaavan toiminnon suorittamiseksi s kuluttua 1) LCD-näyttö sammuu Jos mitään tulostimen painiketta ei paineta s kuluessa, testauslaite PROFiTEST 0100S-II sammuu itsestään paristojen säästämiseksi. Tulostin aktivoidaan uudelleen painamalla ensin jotain painiketta testauslaitteessa, ja sitten jotain painiketta tulostimessa. 4.2 Mittausarvojen tallennus Mittausarvojen suora tallennus Testauslaitteen PROFiTEST 0100S-II hyväksytty mittausarvo tallennetaan vastaavaan muistipaikkaansa painamalla STORE-painiketta (16) (vrt. lukuun 4.3, sivu 14). Testauslaite PROFiTEST 0100S-II:n LCD-näytön oikeassa alakulmassa vilahtaa lyhyesti "M"-symboli, mittausarvoa tallennettaessa. Aikaisemmin tallennettu mittausarvo päällekirjoitetaan. 1) Voidaan säätää PROFiTEST 0100S-II:ssa. GOSSEN-METRAWATT GMBH 11

12 4.2.2 Automaattitallennuksen aktivointi Kun automaattitallennus on aktivoitu, tallennetaan testauslaitteen mittaamat hyväksytyt arvot automaattisesti tulostimeen tallennusohjelmalla. Paina MENU-painiketta, ja pidä se alhaalla valitaksesi valikon ensimmäisen kohdan "Muisti". Automaattitallennus kytkeytyy päälle, kun painat nuolipainiketta "<" tai ">" (Muisti:päällä). Tulostimen näytön oikeassa ala-kulmassa näkyvä "M"-symboli ilmoittaa, että muistitoiminto on aktiivinen. Tarvittavat mittaukset voidaan nyt tehdä testauslaitteella, ja mittausarvot tallentuvat automaattisesti tulostimen muistiin. Näytön ajoittainen sammuminen ei haittaa, sillä tallennusprosessi säilyy silti aktiivisena. Kuitenkin silloin, kun tulostin on irrotettu testauslaitteesta, ja testauslaite laitetaan päälle, menee automaattitallennus pois päältä seuraavan hyväksytyn mittauksen jälkeen ("M"- symboli häviää näytöstä). Automaattitallennuksen päällä olemisesta ilmoitetaan mittauksen aikana useissa valikoissa näytön oikeassa alakulmassa näkyvällä "M"-symbolilla. MENU 12 GOSSEN-METRAWATT GMBH

13 Sähköpiiriä (ryhmää) mitattaessa vain yksi kyseisen mittaus-suureen hyväksytty mittausarvo tallennetaan. Tallennusohjelma tallentaa ainoastaan optimiarvon. Seuraavat arvot tallennetaan: U I N I U I (R E ) 1) R Loop. R ISO I KLoop. I Maksimiarvo Minimiarvo Viimeinenarvo R LO R E 1) t A -I N Nimellisarvo 2) U Netz 2) f Netz Maksimiaika t A 5 I N R I 1) U I N :lle laskettu arvo tallennetaan myös muistipaikkaan R E silloin, kun R E :tä ei ole mitattu mittalaitteen asennossa R E. Mittalaitteen asennossa R E tehdyt mittaukset ovat ensisijaisia, ja ne kumoavat vastaavan U I N -mittauksessa saadun arvon. Tallennusohjelma ei tee eroa mittauksissa, jotka on tehty anturilla tai ilman anturia. 2) U L-N -mittauksissa tallennetaan aina maksimiarvo. Nimellisjännitteet ja -taajuudet tallennetaan toisilla mittausalueilla. U L-N -mittausalueella on etusija Automaattitallennuksen lopetus Jos haluat tehdä mittauksia ilman automaattista tallennusta, paina ja pidä alhaalla MENU-painiketta (15), ja valitse tulostimen valikon ensimmäinen kohta "Muisti". Automaattitallennus saadaan pois päältä painamalla, joko "<" tai ">"-nuolinäppäintä. (Muisti: pois). Tulostimen näytön oikeassa alakulmassa näkyvä symboli "M" häviää. MENU GOSSEN-METRAWATT GMBH 13

14 Aikaisemmin tallennetut mittausarvot säilyvät muistissa. 4.3 Rakennusten ja ryhmien valinta Jotta mitattavat sähköpiirit (ryhmät) voitaisiin erottaa toisistaan yksiselitteisesti (paikka, kerros, rakennus, vikavirtasuoja (RCD)), täytyy jokaiselle mitattavalle ryhmälle antaa oma erillinen tunnusnumeronsa. Käytä seuraavien merkkien yhdistelmää: _ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.+-:.! Varoitus! Tulostimen tallennuskapasiteetti riittää enintään 200 ryhmän kaikkien mittausarvojen tallennukseen. Rakennuksen tunnusnumero syötetään painamalla tulostimen MENU-painiketta peräkkäin tulostimen valikossa, kunnes valikon nuoli on kohdassa "Rakennus". MENU Tunnusnumeron ensimmäinen luku voidaan nyt valita "<" tai ">"-painikkeilla. Painamalla MENU-painiketta uudelleen, kursori voidaan siirtää seuraavaan kohtaan oikealle. Valitse seuraava kohta, ja syötä aakkosnumeeriset merkit kaikkiin tarvittaviin kohtiin. 14 GOSSEN-METRAWATT GMBH

15 ! Varoitus! Tulostimen valikkonäytön tunnusnumerorivillä esitetään tummalla täytetyllä nelikulmiosymbolilla ( ) ryhmät, joiden tiedot on jo rekisteröity. Tulostimen valikkonäytön tunnusnumerorivillä esitetään tyhjällä nelikulmiosymbolilla ( ) ryhmät, joiden tietoja ei ole vielä rekisteröity Eristysmittausten asetukset Eristysmittauksissa voidaan rekisteröidä kaksi mittausarvoa ryhmää kohden. Siirrä kursori kohtaan P painamalla MENU-painiketta (15). Valitse vaihe L tai N, kuormalla tai ilman kuormaa (L), painamalla "<" (12) tai ">" (16) painikkeita. Jatka valikon seuraavaan kohtaan MENU-painikkeella (15). GOSSEN-METRAWATT GMBH 15

16 4.3.2 Virheellisen ryhmän paikallistaminen Testauksen aikana ryhmässä havaitut virheet ja mahdolliset vaaratilanteet voidaan paikallistaa vastaavaan ryhmään. Havaitut virheet sisältyvät paperitulosteeseen. Siirrä kursori kohtaan M painamalla MENU-painiketta (15). Alavalikko, joka sisältää kohteen silmämääräiset, palovaaralliset ja hengenvaaralliset virheet avataan painamalla "<" tai ">" painiketta. Virhe voidaan nyt hyväksyä painamalla "<" tai ">" painiketta (täytetty nelikulmio) tai nollata (tyhjä nelikulmio). MENU 16 GOSSEN-METRAWATT GMBH

17 4.3.3 Jakokeskuksen piirien lukumäärä Jakokeskuksen piirien todellinen määrä pitää syöttää tässä (ei mitattujen piirien lukumäärä). Tätä lukua voidaan käyttää myöhemmin PC:llä tehtävissä arvioinneissa, esim. PC-pohjaisella ohjelmistolla. Siirrä kursori kohtaan A. Alavalikko "Piirien lukumäärä jakokeskuksessa" saadaan näkyviin painamalla "<" tai ">" painiketta. "<" tai ">" painikkeilla voidaan nyt valita kolmas numero desimaalipisteestä vasemmalle. Siirrä MENU-painikkeella kursori toiseen ja ensimmäiseen kohtaan desimaalipisteestä vasemmalle. Kun MENU-painikkeella (15) palataan päävalikkoon, syötetty luku tallennetaan muistiin. MENU GOSSEN-METRAWATT GMBH 17

18 4.4 Tallennettujen mittausarvojen tarkistus/tulostus Valitun ryhmän mittausarvojen tulostus Kun mittaussarja on suoritettu, saadaan kaikki kyseisen ryhmän muistiin tallennetut tiedot näkyviin tarkastusta varten painamalla "PRINT"-painiketta. Valitun ryhmän tärkeimmät tiedot näkyvät testauslaitteen näytössä taulukkomuodossa. PRINT Varoitus! Jos testauslaitteen jotain painiketta painetaan,! näyttö vaihtuu heti vastaavaan testauslaitteen mittausikkunaan, jossa ryhmän mittausta voidaan jatkaa. Jos ryhmän mittausarvot ovat täydelliset ja oikein, tulosta tiedot painamalla "PRINT"-painiketta uudelleen. Huomautus! Jos kaapeli on kiinnitetty PC:n RS232-porttiin, se pitää irrottaa ennen kuin "Print"-käsky annetaan. Tiedot voidaan tulostaa niin monta kertaa kuin halutaan, painamalla "PRINT"-painiketta uudelleen. Tuloste sisältää ajan ja päiväyksen lisäksi myös kaikki ryhmän tallennetut mittausarvot eri muodossa kuin ne näkyvät näytöllä. Tuloste voidaan liittää suoraan testauspöytäkirjaan. 18 GOSSEN-METRAWATT GMBH

19 Kahden peräkkäisen mittausraportin väli on n. 2 mm. Jos kahden tulosteen väli halutaan suuremmaksi voit, joko vetää paperia ulospäin tai käynnistää tulostimen paperinsiirron. Jos haluat käynnistää paperinsiirron heti tulostuksen jälkeen, paina ensin mitä tahansa painiketta testauslaitteessa tai "MENU"-painiketta tulostimessa. Paina sitten tulostimen "PRINT"-painike alas ja pidä se siellä, kunnes haluttu väli on saavutettu. Tulostus käynnistetään uudelleen painamalla "PRINT"-painiketta. Huomautus! Jos kursori on tunnusnumerorivillä, tulostustoimintoa ei voida käynnistää ennen kuin punainen lamppu sammuu. Tulostustoiminto ei ole käytettävissä alavalikoissa Tallennettujen ryhmien mittausarvojen tulostus Kun haluttujen ryhmien mittausarvot halutaan tulostaa, ne pitää ensin valita tulostimen valikossa (vrt. kohtaan 4.3, sivu 14). Huomautus! Ryhmät, joiden mittausarvot on jo tallennettu, esitetään tummennetulla neliösymbolilla ( ) tulostimen tunnusnumerorivillä, ja ryhmät joiden mittausarvoja ei ole vielä tallennettu, esitetään tyhjällä neliösymbolilla ( ). Ryhmiä, joissa on tyhjä neliösymboli, ei voida tulostaa. Jos tyhjässä ryhmässä PRINT-painike painetaan alas, ja pidetään siellä, paperin syöttö käynnistyy. Valitun ryhmän tallennettuja mittausarvoja voidaan katsoa uudelleen LCD-näytössä, painamalla PRINT-painiketta uudelleen. Jos PRINT-painiketta painetaan vielä kerran, tiedot tulostetaan (vrt. kohtaan 4.4.1, sivu 18). GOSSEN-METRAWATT GMBH 19

20 Kyseisen kohteen täydellinen raportti voidaan esim. muodostaa valitsemalla sen kaikki ryhmät, yksi toisensa jälkeen, ja tulostamalla niiden tiedot, jotka sitten voidaan suoraan liittää hyväksymisraporttiin Tulostimen paperituloste Paperitulosteen mittausarvotaulukon rivien ja sarakkeiden ulkoasu poikkeaa LCD-näytöstä, ja sisältää myös enemmän tietoja. Katso kohdasta 8.1, sivu 39 lyhenteiden määritelmät Ulkoisen A4-tulostimen paperituloste Jos DA-II-tulostinadapteri on kytketty PSI-tulostimeen, valitun kohteen kaikki tallennetut tiedot luetaan ulkoiseen tulostimeen, kun PRINT-painiketta painetaan. Tulosteen taulukon rivien ja sarakkeiden ulkoasu poikkeaa PSI-tulostimen tulosteesta. Tulosteen tyhjiin kenttiin voidaan manuaalisesti lisätä tietoja tarpeen mukaan. Huomautus! DA-II-tulostinadapteri toimii lähes kaikkien Centronics-tulostimien kanssa, jotka ymmärtävät ASCII-muotoa. Puhtaat "Windows-tulostimet" eivät toimi tulostinadapterin kanssa. Tulostimen parametreja voidaan joutua säätämään DA-II-tulostinadapterin vaatimusten mukaan. 20 GOSSEN-METRAWATT GMBH

21 Käynnistysvalmistelut Katkaise tulostimen virta. Kytke PSI-tulostin ulkoiseen tulostimeen DA-II tulostinadapterilla. A4-raportti DA-II-tulostinadapterilla (lisävaruste) Kytke tulostimen virta. Aktivoi PSI-tulostin. Tulostus käynnistyy painamalla PRINT-painiketta kahdesti. GOSSEN-METRAWATT GMBH 21

22 4.5 Tallennettujen mittausarvojen tulostus/näyttö PSI-tulostimen toiminnolla "Tulostetaanko?" näytölle saadaan luettelo, ja voidaan tulostaa ne piirit, jotka on jo tallennettu. Tämä toiminto valitaan painamalla tulostimen valikossa MENU-painiketta toistuvasti, kunnes valikkonuoli on kohdassa "Tulostetaanko?". Tallennettujen ryhmien luettelo näytetään testilaitteen LCD-näytössä PRINT-painikkeen lyhyen painalluksen jälkeen. Luettelon numeroryhmien ensimmäinen numero viittaa rakennuksen numeroon ja seuraavat jakokeskuksen, ryhmän jne. numeroihin. Huomautus! Numeroryhmien järjestys vastaa mittaustietojen tallennusjärjestystä, niin kauan, kuin mitään piireistä ei ole poistettu. Kun PRINT-painiketta painetaan uudelleen, tulostus käynnistyy tai näyttö vierittyy seuraavalle sivulle. Näyttö voidaan palauttaa tulostimen valikkoon MENU-painikkeella. MENU PRINT 22 GOSSEN-METRAWATT GMBH

23 4.6 Tallennettujen mittausarvojen poisto Ryhmän tallennetut mittausarvot voidaan joko poistaa tai päällekirjoittaa uusilla arvoilla, erikseen jokaisella mittaustoiminnolla. Muiden mittaustoimintojen mittausarvot pysyvät muuttumattomina.! VAROITUS! Mittaustoiminnon kaikki mittausarvot pitää poistaa samanaikaisesti, sillä arvot ovat toisistaan riippuvaisia. Kun haluat poistaa tallennetut mittausarvot, valitse ensin haluttu rakennus, jakokeskus, vikavirtasuoja (RCD) ja ryhmä tulostimen valikon tunnusnumeroilla (vrt. kohtaan 4.3, sivu 14). Valitun ryhmän mittaustulokset saadaan näkyviin testauslaitteessa painamalla PRINT-painiketta. Paina sitten "<" tai ">" painiketta. Ensimmäiseen mittaustoimintoon liittyvät kentät näytetään nyt korostettuina. Kun "<" tai ">" painiketta painetaan ensimmäisen kerran, ensimmäinen kenttä korostetaan aina ensin. PRINT GOSSEN-METRAWATT GMBH 23

24 Mittaustoiminnon sisällä oleva kenttä voidaan poistaa painamalla "<" tai ">" painiketta uudelleen. Hyväksy tallennettujen mittaustietojen poisto painamalla samanaikaisesti "<" ja ">" painikkeita. Valitun mittaustoiminnon kaikki mittausarvot on nyt poistettu. Uudet mittausarvot voidaan tallentaa sen jälkeen kun vastaava mittaustoiminto on valittu testauslaitteen aluekytkimellä. Huomautus! Jos haluat poistaa useiden mittaustoimintojen mittausarvot samanaikaisesti, valitse halutut toiminnot peräkkäin "<" tai ">" painikkeilla, ja poista tallennetut tiedot painamalla "<" ja ">" painikkeita samanaikaisesti. 24 GOSSEN-METRAWATT GMBH

25 ! Varoitus! Kun ryhmä-kenttä on valittu poistettavaksi, sitä vastaavan ryhmän kaikki mittaustiedot poistetaan. Muut ryhmät pysyvät muuttumattomina. Kun RCD-NO. (vikavirtasuoja) kenttä on valittu poistettavaksi, valitun RCD-numeron kaikki ryhmät poistetaan. Muut pysyvät muuttumattomina. Kun jakokeskus-kenttä on valittu poistettavaksi, valitun jakokeskuksen kaikki ryhmät poistetaan. Muut pysyvät muuttumattomina. Kun kohde-kenttä on valittu poistettavaksi, valitun kohteen kaikki ryhmät poistetaan. Muiden kohteiden ryhmät pysyvät muuttumattomina. Tämä on nopea tapa tyhjentää muistipaikkoja uusille mittauksille tarvitsematta tyhjentää koko muistia. 4.7 Koko muistin tyhjennys Tulostimen muistin käyttöaste voidaan lukea suoraan numeroarvona tai graafisena esityksenä, kun tulostimen valikon kohta "Muistissa tietoa" on valittu. Kun muisti on täynnä, seuraava virheilmoitus tulee testauslaitteen näyttöön. Jos mittausarvojen tallennusta halutaan jatkaa, osa muistista tai koko muisti on tyhjennettävä. GOSSEN-METRAWATT GMBH 25

26 ! Varoitus! Tulosta paperille, tai siirrä ja tallenna PC:lle kaikki tallennetut mittausarvot ennen poistoa, jos niitä tarvitaan myöhemmin (vrt. kohta 4.8, sivu 27). Kun koko muisti halutaan tyhjentää, paina "<" tai ">" painiketta virheilmoituksen tai tulostimen valikon kohdan "Tyhjennetäänkö koko muisti?" jälkeen. Paina "<" ja ">" painikkeita samanaikaisesti vahvistaaksesi toiminnon "Tyhjennetäänkö koko muisti?". Kaikki mittausarvot on nyt poistettu muistista ja uusia arvoja voidaan tallentaa. 26 GOSSEN-METRAWATT GMBH

27 4.8 Mittausarvojen siirto sarjaportin kautta Jos mittausarvot halutaan näyttää PC:ssä ja tallentaa ne sinne, tallennetut tiedot on ensin siirrettävä PC:lle. Tähän tarvitaan PC-pohjaista ohjelmaa. Ohjelmapaketti sisältää mittaustulosten esitysohjelman lisäksi liitäntäkaapelin tulostimen sarjaliitäntäportin kytkemiseksi PC:n RS232-liitäntään. Ohjelmistolla voidaan mittaustulokset siirtää PC:lle, näyttää, arkistoida ja täydentää niitä kommenteilla. Huomautus! Tietojen siirto PSI-tulostimelta PC:lle voidaan tehdä myös sen jälkeen, kun tulostin on irrotettu testauslaitteesta. 4.9 Päivämäärän ja ajan asetus Oikea päivämäärä ja aika on asetettava, kun tulostin otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa, tai kun paristot ovat olleet irrotettuna yli 30 min. Paina tulostimen valikossa MENU-painiketta peräkkäin, kunnes valikkonuoli on päivämäärän kohdalla. MENU Oikea päivämäärä voidaan asettaa painamalla "<" tai ">" painiketta. Kursori voidaan siirtää päivän kohdalta kuukauden kohdalle painamalla MENU-painiketta uudelleen. GOSSEN-METRAWATT GMBH 27

28 MENU 4.10 Vikailmoitukset Jos verkkojännitteessä esiintyy poikkeuksellisen suuria häiriöitä, tai PSI-tulostimen paristot ovat heikot, muistipaikkoja voi hävitä. Tämä on kuitenkin erittäin harvinaista, ja tulostin itse tarkkailee jatkuvasti muistinsa toimintaa. Jos häiriö esiintyisi, seuraavanlainen tai samantyyppinen ilmoitus tulisi näyttöön: Oikea kuukausi voidaan nyt valita painamalla "<" tai ">" painiketta. Kun MENU-painiketta painetaan vielä uudelleen, kursori siirtyy kuukaudesta vuoteen jne. Kaikki viennit tehdään näin. Huomautus! Jos "<" tai ">" painike painetaan alas, ja pidetään siellä, laskenta jatkuu 5:n portaissa, kunnes maksimiarvo saavu-tetaan. 28 GOSSEN-METRAWATT GMBH

29 Yksi seuraavista valikon kohdista voidaan valita painamalla MENU-painiketta. Virheellisten ryhmien luettelo saadaan näkyviin PRINTpainikkeella. Luettelo voidaan tulostaa painamalla PRINT-painiketta uudelleen. Vikailmoitus voidaan kuitata painamalla MENU-painiketta tietojen häviämättä. Suositus Tulosta aina ensin luettelo viallisista ryhmistä, ennen kuin kuittaat vikailmoituksen MENU-painikkeella. Kyseenalaisten ryhmien mahdolliset viat voidaan testata tulostetun luettelon mukaisesti (vrt. kohta 4.4, sivu 18). Jos vika on esiintynyt rakennuksen tai ryhmän osoittamisessa, kaikki kyseisen rakennuksen ryhmät kopioidaan rakennukselle 999, ja ryhmät numeroidaan 0:sta alkaen. Ryhmien mahdolliset viat voidaan tarkastaa rakennuksesta 999. Vialliset merkit näytetään LCD-näytössä " " ja tulostetaan "X". Jos et ole varma mittausarvojen oikeellisuudesta, poista viallinen ryhmä painamalla "<" ja ">" painikkeita samanaikaisesti. Seuraavanlainen ilmoitus tulee näyttöön: GOSSEN-METRAWATT GMBH 29

30 Jos tulostusmekanismi on viallinen, seuraava vikailmoitus tulee näyttöön: Jos ilmoitus toistuu uusista yrityksistä huolimatta, lähetä tulostin maahantuojalle korjattavaksi. Yhteystiedot löydät kohdasta 9, sivu 40 tämän ohjeen lopusta. 30 GOSSEN-METRAWATT GMBH

31 5 B3261 Viivakoodilukijan käyttö 5.1 Käyttö Enintään 14-merkkisiä viivakoodeja voidaan käyttää ryhmien tunnistukseen, ja lukea tulostimeen B3261 viivakoodilukijalla. Tämä on erityisen hyödyllistä säännöllisissä pikatestauksissa. Viivakoodilukija lukee samat tiedot, jotka muuten pitäisi syöttää manuaalisesti (vrt. kohta 4.3, sivu 14). 5.2 Viivakoodilukijan kiinnittäminen PSI-tulostimeen Kiinnitä tulostin PROFiTEST PSI-BC testauslaitteeseen PROFiTEST 0100S-II. Katso kohdasta 3.2, sivu 9 täydelliset ohjeet. Kiinnitä viivakoodilukijan B3261 kaapeli tulostimen PROFiTEST PSI-BC 9-piikkiseen liittimeen, ja kiristä ruuvit. Viivakoodilukija pitää konfiguroida ennen alkukäynnistystä (katso kohta 5.5, sivu 33). 5.3 Toiminta Kytke virta päälle PROFiTEST 0100S-II-testauslaitteeseen. Paina tulostimen PROFiTEST PSI-BC MENU-painiketta. Odota, kunnes valikko näkyy kokonaan testauslaitteessa. Jos kursori ei näy näytön syöttörivillä (Rakennus, jne.), siirrä kursori haluttuun kohtaan MENU-painikkeella. (ks. myös kohta 4.1, sivu 10). Viivakoodilukija on nyt valmiina. Viivakoodia voidaan lukea sisään niin kauan kuin tulostimen punainen LED palaa. Jos LED sammuu ennen lukua, käynnistä tulostin uudelleen MENU-painikkeella. Pidä lukija n. 5 mm etäisyydellä luettavasta koodista ja paina lukijan pohjassa olevaa painiketta lyhyesti. Luettava viivakoodi valaistaan, ja heti kun se on tunnistettu, kuuluu merkkiääni ja lukijan punainen merkkivalo syttyy. Jos viivakoodia ei tunnisteta ensimmäisellä yrityksellä, muuta lukijan etäisyyttä ja asentoa ja paina lukupainiketta uudelleen. GOSSEN-METRAWATT GMBH 31

32 Piirin tunnistustiedot lähetetään sitten lukijasta tulostimeen. Noin 1 2 s kuluttua tiedot näkyvät testauslaitteen näytössä. Tulostimen punainen LED sammuu heti, kun koodi on lähetetty. Ryhmän asetukset ovat nyt valmiit ja testaus voi alkaa. Jos haluat tallentaa mittausarvot tulostimeen, katso lisätietoja kohdasta 4.2, sivu 11alkaen. 5.4 Viivakoodin rakenne Koodi on viivoitettu seuraavasti: Rakennuksen kuvaus (enintään 6 merkkiä). Jakokeskuksen tiedot (enintään 3 merkkiä). Vikavirtasuojan (RCD) tiedot (enintään 2 merk-kiä). Ryhmän tiedot (enintään 3 merkkiä). Jos merkkejä on vähemmän, silloin käytetään merkkien maksimimäärää, ja alleviivausta "_" pitää käyttää erottimena. Alleviivausta voidaan myös käyttää parantamaan koodin luettavuutta. Tässä käytetään KOODI 128-järjestelmää, mutta muitakin yleisiä viivakoodijärjestelmiä voidaan käyttää. Seuraavassa on viivakoodilukijan konfigurointiin tarvittavat koodit ja joitakin esimerkkejä testauskäyttöön. 32 GOSSEN-METRAWATT GMBH

33 5.5 Viivakoodilukijan konfigurointi B3261 viivakoodilukija pitää konfiguroida ennen alkukäynnistystä ennen, kuin sitä voidaan käyttää tulostimen PROFiTEST PSI-BC kanssa. Menettele seuraavasti: Kytke viivakoodilukija tulostimeen. Laita testauslaitteen virta päälle. Paina tulostimen MENU-painiketta. Lue seuraavat kaksi viivakoodia peräkkäin. Jos haluat käyttää B3261 viivakoodilukijaa jonkin muun laitteen kanssa, seuraava konfigurointi pitää lukea laitteeseen. Tämä poistaa edellisen kohdan erityiskonfiguroinnin. GOSSEN-METRAWATT GMBH 33

34 5.6 Viivakoodimalleja 34 GOSSEN-METRAWATT GMBH

35 6 Tekniset ominaisuudet Mekaaninen liitäntä Liitäntä testauslaitteeseen Tiedonsiirtoliitäntä Muisti RAM (tiedot) Tulostin Tulostinmekanismi Tulosteen leveys Kello ja päiväys 2 kiinnityskorvaketta tulostimen suoraan liittämiseen testauslaitteeseen. Mittaustietojen suora kaksisuuntainen siirto infrapunadiodilla. RS 232, 9-piikkinen D-liitin. 32 kbit 4-neulainen matriisikirjoitin 40 merkkiä riville Sisäinen paristovarmennus Tiedonsiirtoliitäntä Tyyppi RS232-sarjaportti DIN mukaisesti. Siirtonopeus baudia Pariteetti Ei Databittejä 8 Pysäytysbittejä 1 Tiedonsiirtoliittimen kytkentä Sarjaliitännän 9-piikkisen naarasliittimen kytkentä: 1: NC 2: TxD (display PSI) RxD TxD 3: RxD (display PSI) 4: NC 5: GND 6: +5V 7: NC : Reset : NC GND Reset +5V GOSSEN-METRAWATT GMBH 35

36 Lämpötila-alue Toimintalämpötila 0 40 C Varastointilämpötila C, paitsi paristot, paperi ja värinauha Kosteus Max. suhteellinen kosteus 75 %, ei kondensoituva. Syöttöjännite Paristojännite V -tietojen varmistus 3.5 V Paristot 4 kpl 1.5 V IEC LR6 alkaalimangaaniparistoa. Tehon kulutus: -Valmiustila (tieto-jen varmistus) noin 0.6 mva -Toiminta (jatkuva) noin 1 VA Mekaaninen rakenne Kotelon suojausluokka IP 20 Mitat 150 x 58 x 68 mm Paino noin 0.4 kg 7 Huolto 7.1 Paristot Tarkasta tulostimen paristojen kunto säännöllisin väliajoin kokeilemalla paperinsyöttöä. Jos paperinsyötön aikana tulostimen näytölle tulee viesti "Tulostimen paristot on tyhjät", paristojännite on pudonnut hyväksyttävän tason alle ja tulostin ei toimi. Tietojen tallennus on kuitenkin vielä mahdollista. Huomautus! Yhdet paristot kestävät noin kolmen paperirullan tulostamisen. Jos viesti "Tulostimen paristot on tyhjät" tulee näyttöön mittaustietoja muistiin tallennettaessa, tulostin pitää välittömästi sammuttaa, jotta vältettäisiin tietojen katoaminen. Koko paristosarja pitäisi vaihtaa niin pian kuin mahdollista (vrt. kohta 3.1, sivu 7). Muistiin tallennetut mittausarvot säilyvät noin 1 vuorokauden ajan. 36 GOSSEN-METRAWATT GMBH

Nimike: Ovaterm. Lähde: http://omavalvonta.com/display/ovaterm/ohje

Nimike: Ovaterm. Lähde: http://omavalvonta.com/display/ovaterm/ohje Käyttöohje Nimike: Tulostettu: 26-Sep-2013 13:22 Lähde: http://omavalvonta.com/display/ovaterm/ohje 2 Sisältö 1 6 2 Päivittäinen käyttö 7 2.1 Käynnistäminen ja sammuttaminen 7 2.2 Käyttäjän valinta 7 2.3

Lisätiedot

Leica ST5020. Multistainer. Käyttöä koskevat ohjeet. Leica ST 5020

Leica ST5020. Multistainer. Käyttöä koskevat ohjeet. Leica ST 5020 Leica ST 5020 Multistainer Käyttöä koskevat ohjeet Leica ST5020 V1.7 Suomi 08/2009 Säilytä tätä käyttöohjetta aina laitteen läheisyydessä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin käytät laitetta.

Lisätiedot

www.vdo.com Digitaalinen ajopiirturi DTCO 1381 Service only Käyttöohje yritys ja kuljettaja

www.vdo.com Digitaalinen ajopiirturi DTCO 1381 Service only Käyttöohje yritys ja kuljettaja www.vdo.com Digitaalinen ajopiirturi DTCO 1381 Käyttöohje yritys ja kuljettaja Impressum Hyvä käyttäjä, digitaalinen ajopiirturi DTCO 1381 järjestelmäkomponentteineen on EY-valvontalaite ja vastaa asetuksen

Lisätiedot

Käyttöohje... pieni, turvallinen ja älykäs hedelmällisyystietokone

Käyttöohje... pieni, turvallinen ja älykäs hedelmällisyystietokone Käyttöohje.... pieni, turvallinen ja älykäs hedelmällisyystietokone ... Laadunhallinta Vapaaehtoinen osallistuminen säännölliseen valvontaan EN ISO13485:2003 + AC:2007 Laadunhallinta Lääkintälaitedirektiivi

Lisätiedot

Käyttöohje. WR 200 Hitsaustietojen tallennusyksikkö

Käyttöohje. WR 200 Hitsaustietojen tallennusyksikkö Käyttöohje WR 200 Hitsaustietojen tallennusyksikkö Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä koskee erityisesti oikeutta tämän käyttöohjekirjan monistamiseen, jakeluun ja kääntämiseen. Ohjekirjan osittainenkin

Lisätiedot

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja turvallisuus... 5 1.1 Johdanto... 5 1.2 Tuotteen symbolit... 6 1.3 Käyttöohjeen symbolit... 7 1.4 Turvaohjeet... 8 2. Esittely...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BLAUPUNKT TP EXACT WW GG http://fi.yourpdfguides.com/dref/3305814

Käyttöoppaasi. BLAUPUNKT TP EXACT WW GG http://fi.yourpdfguides.com/dref/3305814 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Wave.com4 SAUNANOHJAUS

Wave.com4 SAUNANOHJAUS 1 Wave.com4 SAUNANOHJAUS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Suomi Ainutlaatuinen ja laadukas patentoitu moduulirakenteinen saunanohjaus ulkoja sisäkäyttöön Painos 05/2012 50950035 Tunnusnumero 1 Sisällys 1.1.0 Yleiset

Lisätiedot

Käyttöohje GARDENA Robottikäyttöisistä R40Li

Käyttöohje GARDENA Robottikäyttöisistä R40Li Käyttöohje GARDENA Robottikäyttöisistä R40Li SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja turvallisuus... 5 1.1 Johdanto... 5 1.2 R40Li symbolit... 6 1.3 Käyttöohjeen symbolit... 7 1.4 Turvaohjeet... 8 2. Esittely...

Lisätiedot

Käyttöohje.... Älykkäät hedelmällisyystietokoneet...

Käyttöohje.... Älykkäät hedelmällisyystietokoneet... Käyttöohje... Älykkäät hedelmällisyystietokoneet... ... Laadunhallinta Vapaaehtoinen osallistuminen säännölliseen valvontaan EN ISO13485:2003 + AC:2007 Laadunhallinta Lääkintälaitedirektiivi 93/42/EEC

Lisätiedot

Käyttöohje: Älykäs hedelmällisyystietokone.

Käyttöohje: Älykäs hedelmällisyystietokone. Käyttöohje: Älykäs hedelmällisyystietokone. Lady-Comp Onnittelumme henkilökohtaisen Lady-Comphedelmällisyystietokoneen valinnasta. Lady-Comp- ja Lady-Comp baby -laitteiden valmistajalla on yli 25 vuoden

Lisätiedot

ACS 600/601/650. Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite

ACS 600/601/650. Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite ACS 600/601/650 Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite ACS 600/601/650 Sisällysluettelo 1. Käytetyt symbolit 3 1.1 Symbolit 3 1.2 ACS 600/601/650 3 2. Tärkeitä vihjeitä 3 2.1 Käyttäjäryhmä 3 2.2 Sopimus 4 2.3

Lisätiedot

GSM-matkapuhelin. Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa.

GSM-matkapuhelin. Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käyttöohjeet GSM-matkapuhelin EB-GD93 Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Pikaopas Tämän pikaoppaan tarkoituksena on mahdollistaa puhelimen perusominaisuuksien välitön käyttö

Lisätiedot

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen FI Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen verensokerimittarisi vai oletko käyttänyt mittaria jo jonkin aikaa, lue käyttöohje tarkasti ennen kuin otat uuden mittarin käyttöön.

Lisätiedot

Käyttöohje Höyryautoklaavi PS 1201B PS 1202B

Käyttöohje Höyryautoklaavi PS 1201B PS 1202B Käyttöohje Höyryautoklaavi PS 1201B PS 1202B Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi M.-Nr. 07 994

Lisätiedot

BL-NET. Bootloader. Käyttö Winsol Memory Manager TA-Designer. Versio 2.19-1 FI

BL-NET. Bootloader. Käyttö Winsol Memory Manager TA-Designer. Versio 2.19-1 FI BL-NET Versio 2.19-1 FI Bootloader Käyttö Winsol Memory Manager TA-Designer fi Sisällysluettelo Laitteisto/Yleistä... 4 Jännitteensyöttö... 4 DL-väylä... 4 CAN-väylä ja infrapunaliitäntä IR-CAN... 5 USB...

Lisätiedot

Käyttö-Opas. Reaaliaikainen DVR 4, 8, 16 Kanavaiset Mallit. Stand Alone Digitaalinen Video Tallennin

Käyttö-Opas. Reaaliaikainen DVR 4, 8, 16 Kanavaiset Mallit. Stand Alone Digitaalinen Video Tallennin Stand Alone Digitaalinen Video Tallennin Reaaliaikainen DVR 4, 8, 16 Kanavaiset Mallit Käyttö-Opas HKSQ3_V2.08-o199 Muotoilu ja ominaisuudet saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. 1 FCC Lausunto

Lisätiedot

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave KÄYTTÖOPAS EKOENERGIA- JA SANITEETTIJÄRJESTELMIÄ Roth Nordic Oy Kauppiaakatu 11 10300 Karjaa Puhelin: +358 400-344572 Faksi : +358 (0)19 233 193 Sähköposti:

Lisätiedot

Käyttöopas DCP-J140W. Versio 0 FIN

Käyttöopas DCP-J140W. Versio 0 FIN Käyttöopas DCP-J140W Versio 0 FIN Jos tarvitaan asiakaspalvelua Täytä seuraavat tiedot tulevaa käyttöä varten: Mallin numero: DCP-J140W Sarjanumero: 1 Ostopäivä: Ostopaikka: 1 Sarjanumero on laitteen takana.

Lisätiedot

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista FIN Digikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran

Lisätiedot

TravelPilot Navigaattori Radio/CD. TravelPilot E1/E2. Käyttöohje. www.blaupunkt.com

TravelPilot Navigaattori Radio/CD. TravelPilot E1/E2. Käyttöohje. www.blaupunkt.com TravelPilot Navigaattori Radio/CD TravelPilot E1/E2 Käyttöohje www.blaupunkt.com Laitteen esittely 2 2 4 1 3 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 -painike Lyhyt painallus: käynnistää navigoinnin ja aktivoi

Lisätiedot

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex Integrated Wall System Käyttöohjeet 2012 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä julkaisussa kuvatun tuotteen käytön tukemiseksi tuotteen ostaja saa kopioida tämän julkaisun ainoastaan

Lisätiedot

RUISKUTUS- JA KASTELUJÄRJESTELMÄT BRAVO 201

RUISKUTUS- JA KASTELUJÄRJESTELMÄT BRAVO 201 ARAG RUISKUTUS- JA KASTELUJÄRJESTELMÄT BRAVO 201 HUOMIO! Lue huolto- ja käyttöopas huolellisesti. ARAG ei vastaa vaurioista jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. VAROITUS! Taataksesi

Lisätiedot

Käyttöopas. www.dymo.com

Käyttöopas. www.dymo.com www.dymo.com Käyttöopas Teipin ulostulo Taustavalo LCD-näyttö Virta Leikkaa/Syötä Pikanäppäimet Viivakoodi Symboli Tulostettavien kopioiden lukumäärä Kirjasto ESC Tyhjennä Siirtymispainikkeet OK Koko/ISOT

Lisätiedot

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä.

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. TeleControl - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8 Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 1.1 LAITTEEN KÄYTTÖLIITTYMÄT...3 1.2 KÄYTTÖOHJEEN

Lisätiedot

Monitoiminen savukaasuanalysaattori. Tel: +44-(0)1235-557700 www.telegangas.co.uk. V300EG03072 V7.1 i2.

Monitoiminen savukaasuanalysaattori. Tel: +44-(0)1235-557700 www.telegangas.co.uk. <your company name> <your Tel number here> V300EG03072 V7.1 i2. Monitoiminen savukaasuanalysaattori Tel: +44-(0)1235-557700 www.telegangas.co.uk V300EG03072 V7.1 i2.00 Käyttöohjekirja INS 29635 Maaliskuu 2009 Numero 1 Näyttökuvakkeet

Lisätiedot

Käyttöohje Uovision UM565-SMS (GPRS) 12MP

Käyttöohje Uovision UM565-SMS (GPRS) 12MP Käyttöohje Uovision UM565-SMS (GPRS) 12MP Etäohjattava ja lähettävä, Inframusta salama, Suomenkielinen käyttövalikko Ominaisuudet: E-MAIL ja MMS kuvaviestiä lähettävä datakamera SW V3- * Lähettävä ja etäohjelmoitava

Lisätiedot

PANOSPUHDISTAMO BIOSETTI

PANOSPUHDISTAMO BIOSETTI LUO NN OLL INE NV ALI NTA Käyttö- ja huolto-ohjeet PANOSPUHDISTAMO BIOSETTI TALOKAIVO OY Terästie 5, 04220 KERAVA Puh (09) 274 4840 / Fax (09) 274 1099 www.talokaivo.fi / talokaivo@talokaivo.fi Sisältö

Lisätiedot

Motomit IT / PC. Hakkuukoneen apteeraus- ja ohjausjärjestelmän käyttöohje

Motomit IT / PC. Hakkuukoneen apteeraus- ja ohjausjärjestelmän käyttöohje Motomit IT / PC Hakkuukoneen apteeraus- ja ohjausjärjestelmän käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO: Motomit IT apteeraus- ja ohjausjärjestelmä 1 JOHDANTO... 5 2 JÄRJESTELMÄN PERUSTOIMINNOT JA TEKNINEN RAKENNE...

Lisätiedot

Leica AutoStainer XL. Värjäysautomaatti

Leica AutoStainer XL. Värjäysautomaatti Leica AutoStainer XL Värjäysautomaatti Käyttöohje Leica AutoStainerXL, V2.3 suomi 10/2012 Tilausnro 14 0456 80104 RevC Säilytä tätä käsikirjaa aina laitteen lähellä! Lue käsikirja huolellisesti läpi, ennen

Lisätiedot