Kouvola kohti sähköisiä YO-kirjoituksia. Arvio Kouvolan tietohallinnon nykytilasta ja kehittämissuositukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kouvola kohti sähköisiä YO-kirjoituksia. Arvio Kouvolan tietohallinnon nykytilasta ja kehittämissuositukset"

Transkriptio

1 Kouvola kohti sähköisiä YO-kirjoituksia Arvio Kouvolan tietohallinnon nykytilasta ja kehittämissuositukset

2 Sisällysluettelo 1. Sisältö 2. Tausta 3. Tiekartan toteutuksessa käytetty etenemismalli 4. Nykytila-analyysi 5. Kehittämissuunnitelma 6. Sofigaten suositukset Yhteistyössä Kouvolan kaupungin ja YTL:n kanssa

3 Tehokas tietoyhteiskunta -haastekampanja Haastekampanja esittelee koko Suomen laajuiset talkoot, joihin osallistumalla autetaan julkisen hallinnon toimijoita. Tehdään yhdessä Suomesta tietohallintojohtamisen kärkimaa! Sofigate toteutti oman talkootyönsä Kouvolan kaupungille rakentamalla tietohallinnolle tiekartan kohti sähköisiä YO-kirjoituksia vuonna 2016.

4 Tiekartan toteutuksessa käytetty etenemismalli Työkalu ja Menetelmä 2 ICT Roundtable for Management virtuaalista työtilaa 26 osallistujaa 24 tehtävää Haastattelut Tausta-aineistot 7 Lukion rehtoria YTL:n ohjeet 3 Tietohallinnon edustajaa 1 YTL:n projektipäällikkö 3 KS-tiedon edustajaa Digabi.fi Muut toimitetut dokumentaatiot Kesä-Marraskuussa 2013

5 Nykytila-analyysi Vastaavatko Kouvolan nykyiset ICT-palvelut sähköisten Yo-kirjoitusten vaatimuksia?

6 Sähköiset Yo-kirjoitukset edellyttävät opetuksen modernisointia Valtakunnallinen opetussuunnitelmauudistus vaikuttaa lukio-opetukseen vasta vuonna Ylioppilastutkinnon sähköistäminen edellyttää nopeampaa opiskelijoiden valmiuksien rakentamista. Ismo Korhonen Lasten ja nuorten palvelujen johtaja, Kouvola Modernin opetuksen tarve on täytettävä jo ennen sähköisiä Yo-kirjoituksia Valtakunnallinen lukio-opetuksen uudistaminen Uusi opetussuunnitelma

7 Kouvolan lukio-opetuksen modernisoimiseksi tarvitaan valmiuksia jo ennen ratkaisuja Vaiheet Tavoitteet 1. Konseptin kehittäminen Modernin opetuksen malli jouduttamaan opetuskäytäntöjen muutosta Ratkaisu Lukio-opetuksen modernisoinnin aikaistaminen 2. ICT-projektin suunnittelu ja toteutus Sähköisiin Yo-vaatimuksiin perustuva ICT-palveluiden kehittäminen Tekninen valmius syksyyn 2016 mennessä Valmius 3. Jatkuvien ICT palveluiden kehittäminen Tuleviin YTL:n ohjeisiin, alan parhaisiin käytäntöihin sekä käyttökokemuksiin perustuva jatkuva kehittäminen Vaikuttavat ICT-palvelut

8 Nykytila Kouvolassa Vaiheet Tavoitteet 1. Konseptin kehittäminen Modernin opetuksen malli jouduttamaan opetuskäytäntöjen muutosta Ratkaisu Lukio-opetuksen modernisoinnin aikaistaminen 2. ICT-projektin suunnittelu ja toteutus Sähköisiin Yo-vaatimuksiin perustuva ICT-palveluiden kehittäminen Tekninen valmius syksyyn 2016 mennessä Valmius 3. Jatkuvien ICT palveluiden kehittäminen Tuleviin YTL:n ohjeisiin, alan parhaisiin käytäntöihin sekä käyttökokemuksiin perustuva jatkuva kehittäminen Vaikuttavat ICT-palvelut Palvelutoimittajalla valmius viedä ICT-projekti läpi ICT-palveluiden kehittäminen ei ole systemaattista ICT-projektisuunnitelmaa ei ole tehty Kaupungin resurssien puute, ICT-projektia ei ole budjetoitu Kouvola varautunut opetuksen modernisointiin (huomioitu tietohallinnon kehityssuunnitelmassa) Modernin opetuksen konseptia ei ole tehty

9 ICT-palvelut eivät vastaa sähköisten Yo-kirjoitusten vaatimuksia Nykyisin tietotekniikka käytetään Yo-kirjoituksissa vähän (esim. kuullun ymmärtäminen). ICTpalveluita on kehitettävä, jotta ne saadaan vastaamaan tulevia vaatimuksia. Sirpa Mäntynen Tietohallintojohtaja Kouvola Nykyiset ICT-palvelut eivät vastaa sähköisten Yokirjoitusten vaatimuksia Kattavat sähköisiä Yokirjoituksia tukevat ICT-palvelut ICT-kehityshanke

10 Muutoksessa jokaisella on vastuu onnistumisesta Hallinto ja johtaminen Rooli: Johtaa opetuksen ja ICT*:n kehittämistä. Vastuu: Kouvolan lasten ja nuorten palvelut sekä tietohallinto Lukio Rooli: Lukiokohtainen TVT**:n hyödyntämisen strategia ja hankinnat. Vastuu: Rehtorit Opettaja Rooli: TVT:n hyödyntäminen opetuksessa. Palautteen antaminen. Vastuu: Opettajat Opiskelija Rooli: TVT-taitojen aktiivinen hankinta ja ylläpito. Vastuu: Opiskelijat ICT:n kehittäminen vaatii keskitettyä hallintoa ja johtamista. Lukiot ovat vastuussa omista hankinnoistaan ja koulukohtaisesta opetuksen modernisoinnista. Opettajat ovat avainasemassa sähköisten työkalujen hyödyntämisessä. Opiskelijalla on vastuu hankkia ja ylläpitää sujuvia TVT-taitoja. *Palvelujen tuottamisen näkökulmasta puhutaan ICT:stä (Information and Communication Technology) **Palvelujen hyödyntämisen näkökulmasta puhutaan TVT:stä (tieto- ja viestintätekniikka)

11 Jokaisella on oma vastuu kehittämisestä Lukio Tuki häiriötilanteessa Lukion TVT-laitteet opetuksessa Infrastruktuuri Opiskelija Opiskelijan muutosvalmius Perustason TVT-taidot Käytettävissä olevat TVT-laitteet Opettaja Opettajien TVT-osaaminen Yhteistyö lukioiden välillä Opettajan päätelaitteet Hallinto ja johtaminen Opetuksen modernisointi ICT-projektisuunnitelma ICT-kehityshankkeen resursointi

12 Lukioiden TVT-varustus vuonna ,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Opiskelija/päätelaite sisältää kaikki opiskelijoiden käytettävissä olevat päätelaitteet opiskelijoiden itse hankkimia laitteita lukuun ottamatta Elimäen, Yhteiskoulun ja Valkealan lukioissa on käytössä työasemien lisäksi miniläppäreitä ja tabletteja, jotka eivät ole KS-tiedon palvelun piirissä Smart Board älytaulujen määrä kussakin lukiossa Opiskelija/päätelaite Smart Boardien lukumäärä

13 Kehittämissuunnitelma Kehittämisen vaiheet ja tehtävät

14 Merkittävimmät kehitysportaat 2016 Sähköinen Yo-valmius saavutettu. Projekti valmis Viimeiset testaukset aidossa ympäristössä 2015 Sähköiset kokeet osaksi opetuksen arkea. Harjoittelu sähköisillä kokeilla Kollegiaalinen yhteistyö Täydennyskoulutus Tekninen tuki opettajille 2014 Lukioiden infrastruktuuri ja opettajien TVTosaaminen kuntoon. Riittävät työvälineet kaikkiin lukioihin Lukioiden tilat ja tekniikka kuntoon Opettajien TVT-osaaminen hyvälle tasolle Kaikille opettajille sähköiset työvälineet Häiriötilanteiden palvelutason jatkuva kohottaminen 2013 Opetuksen modernisoinnin konseptointi ja ICT-projektin käynnistäminen. Päätös ICT-projektin toteuttamisesta Luodaan konsepti jouduttamaan opetuksen modernisointia Projektoidaan ICT-palvelujen kehittäminen sähköistä YO:ta varten Luodaan systemaattinen jatkuvan kehittämisen malli yhdessä palvelutoimittajan kanssa

15 Hallinto ja johtaminen Olemme saaneet Kouvolassa uusittua ja täydennettyä laitekantaamme mm. älytauluilla varsin hyvin. Sekä Kouvolan lukioiden välillä että niiden sisällä on kuitenkin suuria eroja siinä, miten ICT:tä hyödynnetään opetuksessa. Timo Tiainen, palvelupäällikkö, Kouvola Löydöksiä/näkemyksiä Kouvolan on toteutettava modernin opetuksen uudistus, koska valtakunnallinen lukioopetuksen uudistus ei valmistu riittävän aikaisin ensimmäisiin sähköisiin Yo-kirjoituksiin osallistuvien opiskelijoiden kannalta ICT-projektin on käynnistettävä mahdollisimman pian, koska tarvittavien muutosten toteutukseen jäävä aika lyhenee jatkuvasti Tarvitaan vuoden 2014 tilasuunnitelmat, joissa määritellään kirjoituksien suorittamiseen parhaiten sopivat tilat ja laadittava investointiohjelmaan varaukset tarvittavista muutoksista ICT:n palvelukokemukset ja käyttäjätyytyväisyys vaihtelevat merkittävästi lukioittain

16 Hallinto ja johtaminen Päätös: hankitaanko palveluna vai tehdäänkö itse? Hallinto ja johtaminen Opetuksen modernisointi ICT-projektisuunnitelma ICT-kehityshankkeen resursointi Suunnitellut kehittämistoimenpiteet Modernin Opetuksen konsepti ICT- Projektisuunnitelma I. Luodaan modernin opetuksen konsepti mahdollistamaan TVT:n tehokas hyödyntäminen lukio-opetuksessa II. Projektoidaan ICT-palvelujen kehittäminen sähköistä YO:ta varten ja määritetään osaprojektit III. Tehdään ICT-projektin kustannusarvio ja osaamiskartoitus sekä tehdään päätös toteutustavasta

17 Lukio Tapio Karvonen, Rehtori, Yhteiskoulun lukio, Kouvola Lukio-opetuksen pullonkaulana on riittämätön laitekanta ja ympäristö, joka ei mahdollista tietotekniikan joustavaa käyttöä opetuksessa. Kun tämä haaste on saatu ratkaistua, niin olemme pitkällä ja innokkaiden opettajien ja opiskelijoiden käyttötaidot kasvavat nopeasti. Löydöksiä/näkemyksiä Lukiokoulutuksen TVT-strategia ja lukiokohtaiset opetussuunnitelmat vaativat päivittämistä sekä yhtenäistämistä Kaikissa lukioissa on nimetty TVT-yhteyshenkilö Rehtoreilta odotetaan johtajuutta ja esimerkkinä toimimista sähköisiin Yo-kirjoituksiin siirryttäessä Luokkatilojen/salien kaapeloinnin sopivuus ja infrastruktuurin riittävyys epäilyttää, koska kaapeleita tarvitaan satoja metrejä

18 Lukio Lukiokohtainen ICT-tukiprosessi Infrastruktuurin kehittämissuunitelma Kouvolan päätelaite -politiikka lukiolle Lukio Tuki häiriötilanteessa Lukion TVT-laitteet opetuksessa Infrastruktuuri Suunnitellut kehittämistoimenpiteet I. Päivitetään lukioiden ICT-tukiprosessi ja varmistetaan lähituki koetilanteissa II. Luodaan kouluille kuntatasoinen päätelaitepolitiikka, josta lukiot valitsevat moderniin opetukseen tarvittavat TVT-laitteet III. Kartoitetaan lukioiden päätelaitekanta ja infrastruktuuri YTL:n ohjeistuksen tarkennuttua, tunnistetaan puutteet ja tehdään kehittämissuunnitelma

19 Opettaja Rajallisella budjetilla on kyettävä modernisoimaan lukioopetus ja päivittämään laitteet sekä opetusmenetelmät. Lukioiden ja oppiaineryhmien välisellä yhteistyöllä voidaan nopeuttaa tavoitteen saavuttamista. Juha Helisvaara, Biologian ja maantieteen opettaja Lyseon lukio, Kouvola Löydöksiä/näkemyksiä Pienillä oppiaineilla on sähköisen YO:n avulla mahdollisuus kehittyä eturintamassa ja sähköinen Yo-kirjoitusjärjestelmä voi lisätä vapaavalintaisten oppiaineiden opiskelun suosiota lukiossa Epätietoisuus luo epävarmuutta opettajakunnassa ja johdon (rehtorit) tuki on tärkeää opettajien sitouttamisessa Opettajat tarvitsevat Tietohallinnolta ohjeita mahdollisessa häiriötilanteessa toimimiseen ja YTL:ltä ohjeita sähköisten Yo-kirjoitusten suorittamiseen

20 Opettaja Opettajien TVTtäydennys koulutussuunnitelma Ainekohtainen yhteistyöverkosto Opettaja Opettajien TVT-osaaminen Yhteistyö lukioiden välillä Opettajan päätelaitteet Opettajan Suunnitellut kehittämistoimenpiteet päätelaitekonsepti I. Opettajien tieto- ja viestintätekniikan täydennyskoulutus Perustaidot, opetuskäytön taidot sovellettavaksi omassa työssä sekä taitojen syventäminen ja II. III. erityisosaamisen hankkiminen Yhteistyön syventäminen ja vertaistuen laajentaminen aineopettajien kesken eri lukioiden välillä Luodaan opettajan päätelaitekonsepti osana Kouvolan kuntatasoista päätelaitepolitiikkaa

21 Opiskelija Opiskelijat hyötyvät sähköisistä ylioppilaskirjoituksista. Ongelmaksi voi kuitenkin muodostua opiskelijoiden tietotekniikkataidot, koska lukioissa ei ole pakollista tietotekniikan kurssia, joka valmistaisi opiskelijoita kirjoituksia varten. Anni Hartama, lukiolainen Oppilaskunnan puheenjohtaja, Yhteiskoulun lukio, Kouvola Löydöksiä/näkemyksiä Ainekohtaisen teoriatiedon hallinta ja kyky yhdistää teoria käytäntöön koetaan oppilaan tärkeimmiksi taidoiksi sähköistä Yo-koetta ajatellen Sähköisessä YO:ssa menestyäkseen opiskelijalta odotetaan tietoteknisiä perusvalmiuksia (esim. konekirjoitustaito ja tekstinkäsittely) Peruskouluopetus ei anna riittäviä TVT-taitoja lukio-opiskelijalle Opettaja voi auttaa tietojen kartuttamisessa, mutta opiskelijan oma työnteko ja harjoittelu on avainasemassa TVT-taitojen oppimisessa

22 Opiskelija TVTkurssikuvaus Opiskelijan päätelaitekonsepti TVT:n käyttö lukio-opiskelussa jokapäiväiseksi Opiskelija Opiskelijan muutosvalmius Perustason TVT-taidot Käytettävissä olevat TVT-laitteet Suunnitellut kehittämistoimenpiteet I. TVT:n hyödyntäminen osaksi päivittäistä oppimista II. Kuntatasolla lukioiden opetussuunnitelmaan lisätään jokaiselle ensimmäisen vuosikurssin opiskelijalle pakolliseksi tietotekniikkakurssi III. Määritetään opiskelijan päätelaitekonsepti osana Kouvolan kuntatasoista CYOD-politiikkaa

23 Tiekartta: Kouvola kohti sähköisiä Yo-kirjoituksia Valmistelu ja Toteutus: Ylenpalttisuuden lepikko Sähköinen yo-koe: Tuottavuuden puutarha Suunnittelu: Epätietoisuuden metsä Testaus: Muutosjohtamisen suo

24 ICT-projektin alustava aikataulu 2014 Toteutus 2015 Testaus ICT-projektin käynnistys Osaprojektien täsmentäminen Koulutukset ja käyttöönotot Harjoittelu ja testaus

25 ICT-projektin merkittävimmät riskit 2014 Toteutus 2015 Testaus Yhteinen päätelaitekonsepti puuttuu Opetuksen modernisointi hidastuu Yhteistyötä ei synny oppiaineiden ja lukioiden välillä Opetuksen modernisointi ei välity päivittäiseen opetukseen

26 Sofigaten suositukset

27 Suositukset seuraaviksi toimenpiteiksi Moderni Opetus Luodaan opetuksen modernisoinnin konsepti, joka uudistaa opetuskäytäntöjä Tehdään kokonaiskustannusarvio Kuntatasolla lukioiden opetussuunnitelmaan lisätään pakollinen tietotekniikakurssi Päivitetään lukiokohtaiset opetussuunnitelmat Järjestetään opetushenkilöstön tieto- ja viestintätekniikan täydennyskoulutus Syvennetään yhteistyötä aineopettajien ja lukioiden välillä ICT-projekti Projektoidaan ICT-kehittäminen ja määritetään osaprojektit Tehdään ICT-projektin kustannusarvio ja osaamiskartoitus sekä tehdään päätös toteutustavasta Kartoitetaan lukioiden päätelaitekanta ja infrastruktuuri YTL:n ohjeistuksen tarkennuttua, tunnistetaan puutteet ja tehdään kehittämissuunnitelma Luodaan kouluille kuntatasoinen päätelaitepolitiikka Kehitetään lukioiden ICT-tukea Luodaan systemaattinen jatkuvan kehittämisen malli

28 Suositukset ICT-projektin onnistumisen turvaamiseksi I. Projekti toteutetaan ketterästi vaiheittain, koska maali on liikkuva II. III. IV. Kaupungin hallituksen ja valtuuston näkyvä tuki edesauttamaan projektin onnistumista Tuodaan kaikki lukioiden TVT-laitteet yhteisen tuen piiriin ja siten helpotetaan hallinnon ja lukioiden päivittäistä toimintaa Poikkeustilanteita harjoitellaan aidossa ympäristössä yhdessä lukioiden, tietohallinnon ja ICT-palvelutuottajan sekä muiden sidosryhmien kanssa V. ICT-palvelutarjoaja (KS-tieto) päiväksi jokaiseen lukioon tutustumaan ICT-palveluprosessin toimintaan ja tunnistamaan kehityskohteet VI. Kirjoitetaan modernin opetuksen konseptin osana käsikirja opettajille ja rehtoreille: Näin menestymme sähköisissä Yokirjoituksissa

29 2013 Kiitos aktiivisesta osallistumisesta!

Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020

Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020 Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020 1. JOHDANTO 1.1. Jatkuvasti kehittyvä tietoyhteiskunta Käynnissä oleva nopea teknologinen kehitys

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma

Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma 2014-2016 1. Johdanto Oriveden koulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiat sekä opetustoimen kuntatason tietostrategiat laadittiin

Lisätiedot

Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota

Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota ISBN 978-952-272-778-7 Nimike Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota - selvitys Julkaisijat Helsingin kaupungin opetusvirasto

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Porin aikuislukion tietostrategia pohjautuu Porin koulutoimen tietostrategiaan

Porin aikuislukion tietostrategia pohjautuu Porin koulutoimen tietostrategiaan 2008 Porin aikuislukion tietostrategia pohjautuu Porin koulutoimen tietostrategiaan Porin koulutoimen tietostrategia: Jani Setälä, Sirkka Salonen-Nummi, Timo Peltomäki, Jarkko Kivelä, Tero Grönmark, Merja-Riitta

Lisätiedot

koulujen käytössä oleviin laitteistoihin verkkoyhteyksiin ohjelmistoihin opetushenkilöstön koulutukseen tekniseen ja pedagogiseen tukeen

koulujen käytössä oleviin laitteistoihin verkkoyhteyksiin ohjelmistoihin opetushenkilöstön koulutukseen tekniseen ja pedagogiseen tukeen 0 1 Sisällys Johdanto 2 VISIO 2018 3 Tavoitteet oppijan näkökulmasta 3 Esi- ja alkuopetus leikkien oppimaan 4 1-2 luokat tieto- ja viestintätekniikka tutuksi 4 3-6 luokat tieto- ja viestintätekniikka oppimisen

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018

LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018 0 LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018 Tiivistelmä Tämä on Laukaan kunnan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia vuosille 2015 2018. Strategian

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan strategia. työversio 4.9.2012

Tieto- ja viestintätekniikan strategia. työversio 4.9.2012 Tieto ja viestintätekniikan strategia työversio 4.9.2012 Prosessi verkossa: http://enorssitvt.wikispaces.com/ Mikko Horila Jari Sjölund Ari Myllyviita Jani Kiviharju Pentti Mankinen Tuomo Tammi 1. Visio

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA Sisällysluettelo Miksi yrittäjyyskasvatuksen strategia?... 4 Suomi osana globaalia toimintaympäristöä...

Lisätiedot

Lempäälän kunnan TVT-suunnitelma 2012-2015

Lempäälän kunnan TVT-suunnitelma 2012-2015 Lempäälän kunnan TVT-suunnitelma 2012-2015 1 Johdanto Lempäälän kunnan koulutuspoliittinen ohjelma 2012 2016 KOULUTUS KUULUU KAIKILLE http://www.lempaala.fi/opetus_ja_vapaa-aika/koulutus/koulutuspoliittinen_ohjelma/

Lisätiedot

Hankasalmen kunnan sivistyspalveluiden tieto- ja viestintäteknologian (TVT) kehittämissuunnitelma 2015-2018

Hankasalmen kunnan sivistyspalveluiden tieto- ja viestintäteknologian (TVT) kehittämissuunnitelma 2015-2018 Liite siv.ltk 14.4.2015 39 1 Hankasalmen kunnan sivistyspalveluiden tieto- ja viestintäteknologian (TVT) kehittämissuunnitelma 2015-2018 Laadittu lukion rehtori Toini Kemppaisen johdolla HANKASALMEN KUNTA

Lisätiedot

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA Maarit Tiainen Ulla Ritvanen Sari Tervonen Oppimiskeskus Kuopion yliopisto Syyskuu 2004 Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Selvityksen

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN LUKION OPETUSSUUNNITELMA. Nuorille tarkoitettu lukiokoulutus TAMPEREEN LYSEON LUKIO

TAMPEREEN KAUPUNGIN LUKION OPETUSSUUNNITELMA. Nuorille tarkoitettu lukiokoulutus TAMPEREEN LYSEON LUKIO TAMPEREEN KAUPUNGIN LUKION OPETUSSUUNNITELMA Nuorille tarkoitettu lukiokoulutus TAMPEREEN LYSEON LUKIO Hyväksytty koulutuslautakunnassa 7.10.2004, 123 Muutokset käsitelty toisen asteen koulutuksen johtokunnassa

Lisätiedot

Tilannekatsaus kevät 2015

Tilannekatsaus kevät 2015 Tilannekatsaus kevät 2015 Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2012-2016 SIVISTYSTOIMIALA 5. toukokuuta 2015 Kasvatuksen ja opetuksen TVT-ryhmä Tilannekatsaus kevät 2015 Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Tietohallintostrategia 2012-2015

Tietohallintostrategia 2012-2015 Tietohallintostrategia 2012-2015 KV hyväksynyt xx.xx.2012 KV godkänt xx.xx.2012 2 Sisältö 1. Strategian tausta... 3 2. Tietohallintostrategian yleiset painopistealueet... 4 2.1 Painopistealue 1: Kokonaisarkkitehtuurin

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA Tampereen kaupunki KOULUTUSTUSTOIMIALA Tietohallinnon ohjausryhmä Koulutustoimialan raporttisarja 9/2002 www.tampere.fi/koulutus/ www.tampere.fi/opetus/ KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA 1. Koulutustoimialan

Lisätiedot

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016 2012 Kasvatus ja opetustoimi Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Turun kasvatus- ja opetustoimen TVT-opetuskäytön visio... 2 3. TVT-suunnitelman

Lisätiedot

Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus. Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto

Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus. Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto Sisältö Alkusanat... 2 1 Johdanto... 3 1.1 Opetuksen ja oppimisen

Lisätiedot

Osaava Etelä-Kymenlaakso. TVT-opetuskäytön strategia ja toimeenpanosuunnitelma vuosille 2013-2016

Osaava Etelä-Kymenlaakso. TVT-opetuskäytön strategia ja toimeenpanosuunnitelma vuosille 2013-2016 Osaava Etelä-Kymenlaakso TVT-opetuskäytön strategia ja toimeenpanosuunnitelma vuosille 2013-2016 TVT-pedagogiikka ja verkon laaja hyödyntäminen ovat osa koulun toimintakulttuuria SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKSI

Lisätiedot

Tieran palvelut 2012-2013

Tieran palvelut 2012-2013 Tieran palvelut 2012-2013 Sovelluspalvelut Infra- ja tukipalvelut Tietohallinnon johtamisen palvelut Copyright Kuntien Tiera Oy Palvelutarjooman kokonaisarkkitehtuuri = valmis 2012-2013 = työn alla 2012-2013

Lisätiedot

elukio, Uuden Oulun ja Oulun seudun lukiot Sanna Savolainen, Pekka Silven ja Sanna Kallioinen Verkkooppiminen lukio-opetuksessa

elukio, Uuden Oulun ja Oulun seudun lukiot Sanna Savolainen, Pekka Silven ja Sanna Kallioinen Verkkooppiminen lukio-opetuksessa elukio, Uuden Oulun ja Oulun seudun lukiot Sanna Savolainen, Pekka Silven ja Sanna Kallioinen Verkkooppiminen lukio-opetuksessa Tulevaisuuden koulu/ Verkko-oppiminen-hankkeen arviointiraportti Oulun kaupungin

Lisätiedot

Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013-2016

Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013-2016 Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013-2016 1 Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia vuosille 2013-2016 perustuu Suomen harjoittelukoulujen tieto- ja

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011. Itsearviointi 28.11. 2011. Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus

Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011. Itsearviointi 28.11. 2011. Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011 Itsearviointi 28.11. 2011 Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus Sisältö 1. Osuke-hankkeen itsearvioinnin tavoitteet... 3 1.1 Tiivistelmä

Lisätiedot

www.arjentietoyhteiskunta.fi Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma

www.arjentietoyhteiskunta.fi Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma www.arjentietoyhteiskunta.fi Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunnalle Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen 21.6.2007 tietoyhteiskuntapolitiikan

Lisätiedot

ICT-käsikirja Kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Valtiovarainministeriö Puh 09 160 01 tai 09 578 11 24.10.2014

ICT-käsikirja Kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Valtiovarainministeriö Puh 09 160 01 tai 09 578 11 24.10.2014 ICT-käsikirja Kunta- ja palvelurakennemuutoksessa 24.10.2014 Valtiovarainministeriö Puh 09 160 01 tai 09 578 11 (vaihde) Snellmaninkatu 1 A, Helsinki Faksi 09 160 33123 PL 28, 00023 Valtioneuvosto valtiovarainministerio@vm.fi

Lisätiedot

1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA. Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020

1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA. Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 Helsingin kaupungin opetusvirasto Käyntiosoite

Lisätiedot