Cleantech & ICT -Teknologia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Cleantech & ICT -Teknologia"

Transkriptio

1 Cleantech & ICT -Teknologia Cleantech puhdas teknologia ICT information and communications technology, tieto- ja viestintäteknologia 1. CLEANTECH Cleantech tarkoittaa tuotteita, palveluita, teknologioita ja prosesseja, joilla voidaan vähentää toiminnan ympäristövaikutuksia. Kyse on kannattavasta liiketoiminnasta, joka säästää luonnonvaroja ja parhaimmillaan tuo yrityksille kilpailuetuja. Cleantech on uusien teknologioiden hyödyntämistä kestävän kasvun edistämistä ja vastuusta yhteisestä ympäristöstämme ja tulevista sukupolvista. Cleantechillä vauhtia talouskasvuun Cleantechin mailman markkinoiden odotetaan kasvavan nykyisestä 1600 miljardista eurosta 3000 miljardiin euroon vuoteen 2020 mennessä. Globaaleina ajureina ovat, väestön määrän kasvu, kasvava kulutus, ilmastonmuutos, ja puhtaan veden ja raaka-aineiden riittävyys. Suomessa on tunnistettu nämä globaalit haasteet suurina liiketoiminta mahdollisuuksina. Suomi on rakentanut Cleantech osaamisensa hyödyntämällä niukkuuden tuomia mahdollisuuksia. Esimerkiksi bioenergialla, materiaalia- ja energiatehokkuudella ja veden käsittelyllä on alati kasvavaa kysyntää globaalisti. Cleantech -liiketoiminta on yksi vahvimpia kasvu alueita myös Suomessa. Sadan merkittävimmän Cleantech -yrityksen liikevaihto vuonna 2012 oli 20 miljardia. TEM:n johtava cleantechin strategisen ohjelman tavoitteena on nostaa suomi Cleantechin kärkimaaksi mailmassa ja kasvattaa Cleantech liikevaihto 50 miljardiin euroon vuoteen 2020 mennessä. Samalla luotaisiin runsaat uutta teknologian työpaikkaa. Alla oleva tieto perustuu Finnish Cleantech Cluster, Oske Programme sivuston tietoihin. (Lähde: Cleantech -klusteri on menestystarina Cleantech -klusterin ensisijaisena tavoitteena on suomalaisen ympäristöliiketoiminnan kasvattaminen, uusien työpaikkojen luominen ja globaalien markkinoiden hyödyntäminen. Klusteri toimii yhteistyössä mm. Finpro:n kanssa EK:n omistaman Cleantech Finland brandin edistämiseksi. Kansallisen ympäristöteknologian osaamisklusterin eli Cleantech-klusterin toiminta on hyvässä vauhdissa. Vuoden 2010 kesäkuuhun mennessä klusteri on ollut mukana edistämässä yli 65 uuden cleantechyrityksen ja yli 500 alan työpaikan syntymistä, kertoo nykyistä klusterin ohjelmajohtajaa edeltävä johtaja Mari Pansar-Kallio Lahden tiede- ja yrityspuistosta.

2 Parin viime vuoden aikana klusteri on toteuttanut projekteja kaikkiaan 65 miljoonan euron arvosta. Varsinkin klusterin Kiinaan, Venäjälle ja Intiaan suuntautuvia kansainvälistymisohjelmia on kiitelty. Luomme tuhansia verkottumismahdollisuuksia vuosittain: Bisneskontakteja luomme muun muassa cleantech-alan kansainvälisillä messuilla, ja eri yhteyksissä järjestettävissä match making -tilaisuuksissa. Tarvittaessa etsimme yrityksellesi kumppaneita kuten alihankkijoita, toimittajia ja tuotekehityskontakteja. Markkinointiyhteistyötä ovat muun muassa miniklustereiden yhteiset messuosallistumiset, yhteiset toimiala- tai yritysryhmäkohtaiset esittelymateriaalit, yritysuutisten välitys klusterin omissa ja kansainvälisen verkoston newslettereissä sekä verkkosivuilla. Cleantech Venture -tapahtumat. Cleantech-klusteri toimii yhdyssiteenä cleantech- kasvuyritysten ja pääomasijoittajien välillä. Rahoitusmahdollisuudet Tuemme cleantech-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä tarjoamalla asiantuntija-apua rahoitusmahdollisuuksien identifioinnissa ja rahoituksen hakemisessa. Lisäksi autamme etenkin kasvuvaiheen yrityksiä luomaan yhteyksiä pääomasijoittajiin. Tuotekehitys- ja tutkimushankkeet Yhteistyökumppaneitamme ovat ELY-keskus, TEKES, EU, Finnfund, Finnpartnership, Cleantech Invest Oy ja Cleantech Scandinavia. Kansainvälistyminen ja vientihankkeet Kiinassa ja Intiassa strategiset yhteistyökumppanimme pystyvät tarjoamaan sekä rahoitusneuvontaa ja -mahdollisuuksia että väylän markkinatuntemukseen, riskienhallintaan ja verkottumiseen. Intiassa strateginen yhteistyökumppanimme on kestävän kehityksen investointipankki Yes Bank ja Kiinassa FECCin kontaktina muun muassa yksityinen pääomasijoitusyhtiö Juno Capital Group. Pääomasijoitukset kasvuyrityksille Klusterin koordinaattorin erityisenä fokusalueena ovat cleantech-yrityksille suunnatut kasvurahoituspalvelut. Seuraamme alan kannattavimpia sijoituskohteita ja etsimme niille sopivia sijoittajia. Vuodesta 2005 lähtien järjestetty Cleantech Venture Day (CVD) on jo vakiinnuttanut asemansa maan johtavana cleantech-alan sijoitustapahtumana. Noin 75 prosenttia tilaisuuteen osallistuneista yrityksistä on saanut seuraavan kahden vuoden aikana pääomasijoituksen. Seuraava CVD järjestetään paikkana Malmö, Ruotsi

3 LAHTI Cleantech-liiketoiminnan kehittäminen Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy koordinoi kansallisen Cleantech-klusterin toimintaa ja kehittämistä. Vuoden 2010 kesäkuuhun mennessä klusteri on ollut mukana edistämässä yli 65 uuden cleantech-yrityksen ja yli 500 alan työpaikan syntymistä. Lahti tuo klusteriin erityisosaamisensa mm kansainvälistymisohjelmiensa kautta, pääkohdemarkkinat ovat Kiina, Venäjä ja Intia. Lahti on myös panostanut tuntuvasti cleantech-alan kasvurahoituspalveluihin ja on alan arvostaman Cleantech Venture Day tapahtuman järjestäjä ja kotipaikka. Uutta liiketoimintaa materiaalien käsittelyyn Yksi Lahden kärkihankkeista on MABU (Materiaalien käsittelyllä lisää palveluja ja tekniikkaa Päijät-Hämeeseen), jossa kehitetään biomassojen, energiajätteen, rakennusjätteen ja tuhkien keräystä ja hyötykäyttöä. Tavoitteena on optimoida koko Päijät-Hämeen alueen materiaali- ja energiavirrat sekä omalta osaltaan vähentää ilmastopäästöt minimiin. Hankkeessa selvitetään muun muassa ko. materiaalien virrat sekä kehitetään liiketoimintaa niiden käsittelyyn. Hanke toteutetaan yhdessä alueella toimivien ja tekniikkaa toimittavien yritysten kanssa. Myös alueen korkeakoulujen ja suunnittelijoiden osaamista hyödynnetään. Energiajätteen hyötykäytön edelläkävijä Lahti on ollut edelläkävijä jätteen hyötykäytön teknologioiden kehittämisessä ja käytössä. Päijät- Hämeen alueella jo 96 prosenttia yhdyskuntajätteestä päätyy hyötykäyttöön, mikä on Suomen korkeimpia lukuja. Tällä ylitetään valtakunnalliset vaatimukset jo vuosia etuajassa. Lahti Energia on hyödyntänyt energiajätettä jo yli 10 vuotta Suomessa kehitetyllä kaasutusteknologialla. Energiajätteen käytöllä on voitu korvata tonnia kivihiiltä, ja samalla vähentää hiilidioksidipäästöjä, sanoo liiketoimintajohtaja Esa Ekholm Lahden tiede- ja yrityspuistosta. Lähteet, Cleantech: Cleantech klusteri Cleantechin strateginen ohjelma. Työ- ja elinkeinoministerio

4 2. ICT TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIA Tietoliikenne- ja tietotekniikka-alan huima kehitys on viimeisten 20 vuoden aikana muuttanut maailman. Kokonaan uusi ala on suuri työllistäjä sekä arjen helpottaja Suomessa ja maailmalla. ICT-ala on tuonut kuluttajille ja yrityksille muun muassa suuren määrän erilaisia puhelin- ja matkaviestinpalveluja, laajakaista- ja televisiopalveluja, monimuotoisia viestintäpalvelupaketteja sekä lukuisan määrän uusia laitteita, joilla palveluja käytetään. Kuluttajien elämä on monipuolistunut. (FiCom -verkkosivut) ICT auttaa ikääntyvien ihmisten haasteissa Suomalaisia vanhuksia hoidetaan liikaa laitoksissa. Suomella on kyseenalainen kunnia johtaa OECD maiden pitkäaikaisvuodevertailua, joka tehtiin vuonna Kun Suomessa oli 18.3 pitkäaikaisvuodepaikkaa jokaista tuhatta yli 65- vuotiasta kohden, oli Ruotsissa vastaava suhdeluku 1,4. Terveydeyn ja hyvinvoinnin laitoksen laatusuosituksen mukaan valtakunnallisena tavoitteena on, että vuoteen 2012 mennessä 75 vuotta täyttäneistä suomalaisista enää 3% olisi vanhainkodissa tai pitkäaikaisessa hoidossa terveyskeskuksen vuodeosastolla. Nykyinen käytäntö on kallis, tehoton ja epäinhimillinen ja laatusuosituksen tavoitteet ovat oikeat. Yksi keino muuttaa tilannetta on mahdollistaa ikäihmisten asuminen kotona. ICT - ratkaisuilla on tässä keskeinen rooli jo nyt, mutta erityisesti tulevaisuudessa, kun entistä digitaitoisempi väestö ikääntyy. (Elers, Nora 2013) ICT auttaa ja tukee kotona asuvia ICT-ala tuottaa ikäihmisille sopivia palveluita ja laitteita, jotka helpottavat kotona asumista ja arjen sujuvuutta. Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliiton FiCom ry:n kauden hallitusohjelmatavoitteissa ehdotetaan, että kansallisena yhteistyönä laaditaan ohjelma, jolla varmistetaan ikääntyvän väestön hyvä ja turvallinen kotona asuminen uusien tieto- ja viestintäteknisten palveluiden avulla. (Elers, Nora, 2013) Etälääketiede, etävalvonta ja erilaiset automaattiset turvaratkaisut, kuten itsestään sammuva liesi tai turvaranneke, lisäävät turvallisuudentunnetta ja helpottavat yksinasuvan selviytymistä kotioloissa. Asioiden sähköisen hoitamisen mahdollisuus vähentää liikkumistarpeita silloin, kun liikkuminen on vaikeaa tai esimerkiksi kelien takia vaarallista. (Elers, Nora ) Turvattomuuden takana on usein yksinäisyys. Viestintää helpottavat ICT-ratkaisut, kuten verkkoja televisioteknologiaa hyödyntävät, ikäihmisille räätälöidyt yhteisöpalvelut, tuovat yksinelävien lähelle omaisia ja ystäviä. (Elers, Nora ) VTT:n koordinoima kansainvälinen Social Media for All Elderly People -hanke tutkii, minkälaiset sosiaalisen median palvelut hyödyttävät ja kiinnostavat kotona asuvia ikäihmisiä. Tavoitteena on selvittää, miten sosiaalisen median palveluilla voitaisiin lisätä ikääntyvien käyttäjien elämänlaatua. Hankkeessa kehitetään prototyyppi ikääntyville suunnatusta sosiaalisen median palvelusta ja palvelualustasta. Lokakuussa 2010 alkanut hanke jatkuu asti. ( Petäkoski- Hult, Tuula, 2011)

5 Lähteet, ICT: Elers, Nora Vanhukset pois laitoksista. FiCom- Viestejä verkostosta Elers, Nora Vanhukset eivät kuulu laitoksiin. Active Life Village Uutiset. Petäkoski- Hult, Tuula. Sosiaalinen media auttaa ehkäsemään kotona asuvien vanhusten yksinäisyyttä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry Työ- ja elinkeinoministerion julkaisu innovaatio 4 / polkua kitkattomaan Suomeen. ICT työryhmän raportti. 3.JOUKKOISTAMINEN Joukkoistaminen tarkoittaa mm. erilaisten toimijoiden ja kansalaisten osallistamista entistä vahvemmin erilaisiin hankkeisiin sekä videoiden, e-kirjojen yms. aineistojen jakamista Internetin kautta (muun muassa valiokunnan kotisivuilla, Facebookissa, You Tubessa, blogeissa jne.) sekä myös suorana lähetyksenä (online) Internetissä tms. mediassa esitettäviä asiantuntijaesitelmiä ja seminaareja. (Eduskunnan sivut) Tanja Aitamurto kirjoittaa selvityksessä eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle, huhtikuussa 2012: Joukkoistamalla ihmisten tietoa, taitoa ja kokemusta kerätään erilaisiin tarkoituksiin internetissä avoimien olevien tehtävien avulla (Howe, 2008). Joukkoistamisesta on tullut suosittu keino osallistaa ihmisiä kaupunkisuunnittelusta (Brabham, 2009) ja t-paitojen logojen (Brabham, 2010) suunnittelusta monimutkaisten tieteellisten ongelmien ratkaisemiseen (Aitamurto, Leiponen & Tee, 2011). Joukkoistaminen viittaa tyypillisesti tehtäviin, jotka ovat avoimia kaikille. Kaikki on kuitenkin rajattu käsite, koska kaikilla ei ole pääsyä internetiin. Avoimuus voi tarkoittaa myös tarkoituksella rajattua osallistumisen mahdollisuutta: Esimerkiksi yritykset käyttävät joukkoistamista organisaatioiden sisällä osana innovaatioprosessejaan. Tällöin joukkoistaminen on avointa vain yrityksen työntekijöille. Joukkoistaminen voidaan jakaa vapaaehtoiseen (non-pecuniary) ja palkalliseen (pecuniary) joukkoistamiseen.vapaaehtoisella joukkoistamisella tarkoitetaan tehtäviä, joihin ihmiset osallistuvat vapaaehtoisesti, ilman toivetta suoranaisesta rahapalkkiosta. Palkallinen

6 joukkoistaminen viittaa tyypillisesti tehtäviin, jotka tehdään rahan edestä. Esimerkiksi mikrotehtävät (microtasks) ja mikrotyö (microwork) kuuluvat tähän kategoriaan. Innovaatiokilpailut, joissa joukkoistetaan ratkaisuja esimerkiksi tieteellisiin ongelmiin, asettuvat näiden kahden kategorian välille. Niissä on mahdollista saada rahapalkkio, mutta palkinnon saaminen ei ole tietenkään taattua. Joukkoistaminen on keino kerätä ihmisten tietoa, taitoa ja kokemusta. Näin ihmiskunnan joukkoälyä kanavoidaan erilaisiin tarkoituksiin. Joukkoäly perustuu ajatukseen hajautetusta älystä ja taidosta, joka on saatavilla internetin kautta. (Lévy, 1997). Joukkoälyn vastakohta on tukeutuminen yhteen asiantuntijaan. Joukkoälyn käyttö yleistyy nopeasti eri aloilla, koska sitä voi esimerkiksi joukkoistamisen (crowdsourcing) ja yhteiskehittelyn (co-creation) avulla soveltaa aiempaa helpommin monissa tehtävissä kehittyneiden teknologioiden ansiosta. Esimerkiksi: Yhdysvaltain avaruusvirasto NASA joukkoistaa avaruustutkimustaan muun muassa siten, että kuka tahansa voi osallistua tutkimukseen merkkaamalla NASAn verkkosivuilla kartalle kraattereita Marsin pinnalla ja tutkimalla linnunrataa. Kansalaisten apu on raporttien mukaan johtanut uusiin löydöksiin avaruustutkimuksessa. Politiikassa Joukkoistamista käytettiin Islannissa vuosina 2010 ja 2011 perustuslain uudistusprosessissa. Maan perustuslaki kaipasi uudistusta, ja muun muassa Islannin pääministeri Johanna Sigurðardóttir halusi ottaa kansalaiset mukaan uudistukseen. Siksi perustuslakia muokattiin uudella, aiempaa avoimemmalla tavalla. Prosessissa joukkoistettiin kansalaisten näkemyksiä ja tietämystä uutta perustuslakia varten. Yhdysvaltain hallinnossa joukkoistamista on käytetty jo useita vuosia. Joukkoistaminen liittyy presidentti Barack Obaman avoimen hallinnon strategiaaan, jonka suuntaviivat. Hän linjasi uuden virkansa alkajaisiksi vuonna Obaman hahmotteleman avoimen hallinnon strategian ytimessä ovat avoimuus, osallistavuus ja yhteistyö. Tästä syntyi Yhdysvaltain hallintoon Avoimen hallinnon aloite (Open Government Initiative), jota toteutetaan maan hallinnossa Valkoisesta talosta virastoihin. Toteutumista voi seurata osastojen raporteissa, jotka julkistetaan verkossa. Chicagon kaupungissa Yhdysvalloissa joukkoistamista on käytetty muun muassa budjettivalmistelun osana vuonna Joukkoistamisprosessin työnsi liikkeelle kaupungin uusi

7 pormestari Rahm Emanuel. Kaupunki joutui tekemään suuria budjettileikkauksia, ja pormestari pyysi asukkaita kertomaan, mitä asioita budjetissa pitäisi painottaa. Lähteet, joukkoistaminen: Eduskunnan sivut Tanja Aitamurto: Joukkoistaminen demokratiassa: Poliittisen päätöksenteon uusi aika 4. SOSIAALINEN PÄÄOMA Tilastokeskus selvittää, että sosiaalisella pääomalla viitataan sosiaalisen rakenteen yhteisöllisiin piirteisiin, kuten verkostoihin, osallistumiseen ja luottamukseen. Ne helpottavat henkilöiden välistä kanssakäymistä, tehostavat yhteisön ja yksilöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellista toimintaa. Käsitteen syntymisen taustalla on näkemys, jonka mukaan talouskehitykseen, hyvinvointiin ja yhteiskuntien suorituskykyyn vaikuttaa fyysisen ja inhimillisen pääoman lisäksi myös sosiaalinen ympäristö. (Tilastokeskus) Sosiaalisen pääoman avulla selitetään usein yhteiskuntien, yhteisöjen tai yksilöiden menestystä ja hyvinvointia. Tuotoksena voi olla esimerkiksi hallinnon ja demokratian toimiminen paremmin sekä yhteiskunnan hyvinvointi, parempi terveydellinen tila tai taloudellinen kasvu ja tehokkuus. Suomessa Petri Ruuskanen (2001) on jakanut sosiaalisen pääoman käsitteen sen lähteisiin, mekanismeihin ja tuotoksiin, jotka olisi tärkeää pitää mittaamisessa erillään. (Tilastokeskus) Maailmanpankin määritelmän mukaan (lainaus Fine 2001, 158): Sosiaalinen pääoma viittaa yhteiskunnan sosiaaliseen ja kulttuuriseen kiinteyteen, normeihin ja arvoihin, jotka hallitsevat ihmisten välistä vuorovaikutusta ja niiden instituutioiden vuorovaikutusta, joissa ihmiset ovat uppoutuneina. Sosiaalinen pääoma on liima, joka pitää yhteiskunnan koossa ja jota ilman ei voi olla taloudellista kasvua eikä inhimillistä hyvinvointia. (Lähde nro2, sivu 5)

8 Lähteet, sosiaalinen pääoma: Tilastokeskus, Sosiaalinen pääoma ja luottamus innovaatioverkoissa: Reijo Miettinen, Kari Toikka, Juha Tuunainen, Janne Lehenkari ja Sptehanie Freeman. Helsingin Yliopstin toiminnan teorian ja kehittävän työntutkimuksen yksikkö. Tutkimusraportti 9, Luettavaksi suosittelen: Cleantech: Cleantechin strateginen ohjelma. Työ- ja elinkeinoministerio ICT: Työ- ja elinkeinoministerion julkaisu innovaatio 4 / polkua kitkattomaan Suomeen. ICT työryhmän raportti. Joukkoistaminen: Tanja Aitamurto: Joukkoistaminen demokratiassa: Poliittisen päätöksenteon uusi aika Sosiaalinen pääoma: Sosiaalinen pääoma ja luottamus innovaatioverkoissa: Reijo Miettinen, Kari Toikka, Juha Tuunainen, Janne Lehenkari ja Sptehanie Freeman. Helsingin Yliopstin toiminnan teorian ja kehittävän työntutkimuksen yksikkö. Tutkimusraportti 9, 2006.

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 CLEANTECH avain Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 Sisällysluettelo 1. Tausta ja tarkoitus 3 Etelä-suomen yhteistoiminta-alue: uusimaa, kanta-häme ja päijät-häme

Lisätiedot

CLEANTECH 6FAKTAA MARKKINOI OSAAMISESI, LUO OMA TULEVAISUUTESI HAITIA. Bruce J. Oreck: Kysy itseltäsi minkälaisen tulevaisuuden sinä itsellesi haluat.

CLEANTECH 6FAKTAA MARKKINOI OSAAMISESI, LUO OMA TULEVAISUUTESI HAITIA. Bruce J. Oreck: Kysy itseltäsi minkälaisen tulevaisuuden sinä itsellesi haluat. 6FAKTAA ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hiilijalanjälki mittarissa Kustannusäästöjä ympäristöä säästämällä Ympäristöliiketoiminta Hyvällä osaamisella hyvää

Lisätiedot

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme Vuosikertomus 2006 Rakennamme huomisen menestyvää Suomea Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää yhteiskuntamme hyvinvointia eduskunnan valvonnassa.

Lisätiedot

Tekesin aikakauslehti teknologia innovaatiot liiketoiminta 3 2009. Mediat muuttuvat muuttuuko viestintä?

Tekesin aikakauslehti teknologia innovaatiot liiketoiminta 3 2009. Mediat muuttuvat muuttuuko viestintä? Tekesin aikakauslehti teknologia innovaatiot liiketoiminta Mediat muuttuvat muuttuuko viestintä? sisällys pääkirjoitus tekes Numero 3/2009 Muuttuva viestintä 11.9.2009 Julkaisija Tekes teknologian ja innovaatioiden

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS... 3 Johdanto... 5 Oulun INKA-ohjelman tavoitteet lyhyesti... 6 A.1.Hyvinvointi

Lisätiedot

Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus

Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 2 2011 Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus Marja-Leena Kosola YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 2

Lisätiedot

ICT - Tavoitteena toimivampi maailma. Tieto- ja viestintäteknologia Suomessa 2010-2011

ICT - Tavoitteena toimivampi maailma. Tieto- ja viestintäteknologia Suomessa 2010-2011 ICT - Tavoitteena toimivampi maailma Tieto- ja viestintäteknologia Suomessa 2010-2011 Sisällys Johdanto 4 1. Tieto- ja viestintäteknologia Suomessa 6 1.1 Poikkeuksellisen vahva toimiala 6 1.2 Nokialla

Lisätiedot

Cleantech yritysten rahoitusmallit

Cleantech yritysten rahoitusmallit Cleantech yritysten rahoitusmallit Timo Linnainmaa ja Tarja Teppo Cleantech Invest Oy ISBN 951-563-535-7 http://www.sitra.fi Esipuhe Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on käynnistänyt vuonna 2005

Lisätiedot

SUOMI. teknologian kärkimaaksi

SUOMI. teknologian kärkimaaksi SUOMI teknologian kärkimaaksi 2020 SISÄLLYS s. 4 Teknologiainnostunut kansakunta s. 5 Teknologian kaupallistamiseen potkua, verokannustimia teknologian kehittämiseen ja sääntelyesteiden raivaus s. 6 Kehitystä

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto VUOSIKERTOMUS 2007 VUOSIKERTOMUS 2007 1 Sitra lyhyesti Rakennamme huomisen menestyvää Suomea 2 Yliasiamiehen katsaus Hyvinvointia, tehokkuutta ja kasvua 4 Strategiana nopea reagointi ajan haasteisiin 6

Lisätiedot

Energonin Leif Ekholm: Ympäristöteknologiasta Suomelle uusi vientivaltti

Energonin Leif Ekholm: Ympäristöteknologiasta Suomelle uusi vientivaltti 3/2012 Energonin Leif Ekholm: Ympäristöteknologiasta Suomelle uusi vientivaltti sisältö 10 Kannen kuva Hannu Salmi. Cleantech-liiketoiminta uudistaa vanhaa teollisuutta ja synnyttää uutta liiketoimintaa.

Lisätiedot

Huomisen sote. Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään. tulisi pyrkiä ja miten se tehdään. Sitran selvityksiä.

Huomisen sote. Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään. tulisi pyrkiä ja miten se tehdään. Sitran selvityksiä. Sitran selvityksiä 92 Huomisen sote Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään meidän tulisi pyrkiä ja miten se tehdään Huhtikuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 92 ISBN 978-951-563-913-4 (nid.)

Lisätiedot

Suuntana Venäjä. ympäristöliiketoiminnan edistämisestä Pietarissa ja Luoteis-Venäjällä 2010 2013

Suuntana Venäjä. ympäristöliiketoiminnan edistämisestä Pietarissa ja Luoteis-Venäjällä 2010 2013 Suuntana Venäjä ESYLEP-hankkeen raportti eteläsuomalaisen ympäristöliiketoiminnan edistämisestä Pietarissa ja Luoteis-Venäjällä 2010 2013 Sisällys Esipuhe 3 Keinoja viennin tukemiseen 4 Synergiset yritysryhmät

Lisätiedot

Tekesin. näköalat. Bisnestä ja kasvua kestävyydestä. Kuluttajille valtaa. biotaloudesta. kysyntätaloudessa. 5 väitettä

Tekesin. näköalat. Bisnestä ja kasvua kestävyydestä. Kuluttajille valtaa. biotaloudesta. kysyntätaloudessa. 5 väitettä Tekesin Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille 2 2015 näköalat Bisnestä ja kasvua kestävyydestä Kuluttajille valtaa kysyntätaloudessa SIVUT 16-18 5 väitettä biotaloudesta SIVU 15 02 pääkirjoitus Cleantech

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Puutuotealan kasvumahdollisuudet cleantech-yhteistyön avulla

Puutuotealan kasvumahdollisuudet cleantech-yhteistyön avulla Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 53/2015 Puutuotealan kasvumahdollisuudet cleantech-yhteistyön avulla Esitutkimushankkeen loppuraportti Juhani Marttila ja Henrik Heräjärvi Puutuotealan kasvumahdollisuudet

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Uskallus & innovaatiot

Uskallus & innovaatiot katsaus 298/2013 Uskallus & innovaatiot Uusia näkökulmia suomalaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Uskallus & innovaatiot Uusia näkökulmia suomalaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Tekesin katsaus

Lisätiedot

VÄLITTÄJÄORGANISAATIOIDEN ROOLI SUOMALAISEN YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN VIENNISSÄ KIINAAN

VÄLITTÄJÄORGANISAATIOIDEN ROOLI SUOMALAISEN YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN VIENNISSÄ KIINAAN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma Kandidaatintyö VÄLITTÄJÄORGANISAATIOIDEN ROOLI SUOMALAISEN YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN VIENNISSÄ KIINAAN Intermediary

Lisätiedot

Ikääntyvä väestö ja teknologian mahdollisuudet

Ikääntyvä väestö ja teknologian mahdollisuudet TULEVAISUUSVALIOKUNNAN TEKNOLOGIAJAOSTO TEKNOLOGIAN ARVIOINTEJA 5 ESISELVITYS GERONTEKNOLOGIASTA Ikääntyvä väestö ja teknologian mahdollisuudet Juha Kaakinen ja Sinikka Törmä SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE...

Lisätiedot

TEHOKKUUDESTA JAKAMISEEN tietoyhteiskunnan uusi vaihe

TEHOKKUUDESTA JAKAMISEEN tietoyhteiskunnan uusi vaihe EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA TEHOKKUUDESTA JAKAMISEEN tietoyhteiskunnan uusi vaihe Tulevaisuusvaliokunnan tietoyhteiskunta-akatemia 19.-20.11.2008 TULEVAISUUSVALIOKUNNAN JULKAISU 2/2009 Tehokkuudesta

Lisätiedot

ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma

ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA TEEMAN TEEMAOHJELMA KUOPIO 2008 2 Pohjois-Savon liiton julkaisu A 55 Kannet: Irma Toivanen Taitto: Marja Partanen Painosmäärä

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen

21 polkua Kitkattomaan Suomeen 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti 17.1.2013 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio-osasto 17.1.2013 Julkaistaan myöhemmin TEM:n julkaisuja sarjassa Sisällys Sisällys

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin teknologiaan

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin teknologiaan ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hiilineutraalit kunnat: Uusikaupunki hyötyy taloudellisesti HINKU-hankkeesta Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

MITEN INNOVOIDA kehittyvillä markkinoilla

MITEN INNOVOIDA kehittyvillä markkinoilla Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Sini Suomalainen Minna Halme MITEN INNOVOIDA kehittyvillä markkinoilla Opas suomalaisille yrityksille KUMPPANIT RAHOITUS TUTKIMUS Miten innovoida kehittyvillä markkinoilla

Lisätiedot

Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä

Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Sitra 2013 Sitra ja tekijät 2013 Vastuullinen toteuttaja Demos Helsinki

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Vuosikertomus 2004

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Vuosikertomus 2004 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Vuosikertomus 2004 SISÄLTÖ Suomen menestyksen uusi suunta: edelläkävijäksi teknologian soveltajana Yliasiamiehen katsaus 2 Keskittäminen lisää vaikuttavuutta 4 Kohti innovaatiotoiminnan

Lisätiedot