INNOTIIMI. YLE panostaa innovatiivisuuteen. Innovaatiostrategia koko organisaation juttu. Virtuaalisuus tuli jo tuliko Teillekin?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INNOTIIMI. YLE panostaa innovatiivisuuteen. Innovaatiostrategia koko organisaation juttu. Virtuaalisuus tuli jo tuliko Teillekin?"

Transkriptio

1 1 INNOVATIIVISUUS Kilpailukykyä Innovaatiotaidoilla Vapauttaa ja suuntaa yhteisöenergiaa Eläköön ideat, joita esimies ei tappanut! Sivut 8 10 YLE panostaa innovatiivisuuteen koko organisaation juttu Sivut 4 7 Virtuaalisuus tuli jo tuliko Teillekin? Sivu 11 1/4

2 2 Innovatiivisuus en eri inen v la Pa ittäm h ke Ihm joht isten ami nen Innovatiivisuus ien inen Tiim ittäm keh Muutos Innotiimi uudistaa työelämää yhdessä asiakkaidensa kanssa Innotiimillä on 25 vuoden kokemus organisaatioiden muutos- ja kehittämisprosessien ihmiskeskeisestä ohjaamisesta. Innotiimi tarjoaa konsultointi- valmennus- ja coachauspalveluja erityisesti näillä alueilla: innovatiivisuus, tiimien kehittäminen, muutos, ihmisten johtaminen ja palaverien kehittäminen. Innotiimin asiakkaat kuvaavat työskentelytapaamme innovatiiviseksi, inhimilliseksi, ammattitaitoiseksi ja hyvin käytännönläheiseksi. Kehitämme innovoimaa! Innotiimi Oy Vapaalantie 2 A Vantaa Vastaava päätoimittaja: Niko Helin Toimittaja: Jussi Förbom Ulkoasu: Yrjö Klippi, Hanna Pohjola Kuvat: Tuomas Linna (ei s. 3, 8-11)

3 3 Pääkirjoitus INNOANEMIA Miksi joissakin organisaatioissa syntyy jatkuvasti innovaatioita ja toisissa hyvin harvoin, jos ollenkaan? Jälkimmäiset kärsivät sairaudesta, jota voidaan kutsua innoanemiaksi. Innovatiivisuuden kohdalla se voidaan pelkistää näin: jos innovaatioita ei synny, on syy siinä toiminnassa, jolla niitä yritetään synnyttää yleensä sen vähäisyydessä tai huonossa toteutuksessa. Innovaatioiden määrää on helpointa kasvattaa lisäämällä innovointia ja sen laatua. Innovatiivisuutta hallitsee sääntö, jonka voi tiivistää merkinnäksi Se tarkoittaa, että jokaista huippuhyvää ideaa kohti tarvitsemme vähintään 10 hyvää ideaa, ja jokaista hyvää ideaa kohti tarvitsemme vähintään 10 huonoa tai keskinkertaista ideaa. Jos siis haluamme saada aikaan yhden huippuhyvän idean, josta saattaa syntyä innovaatio, tarvitsemme vähintään 100 erilaista ideaa. Innovatiivisuus muistuttaa monessa suhteessa kullan etsintää. Ensin pitää tehdä päätös mihin etsintä (ideointi) suunnataan, sitten pitää rakentaa ränni (prosessi) johon maa-aines (ideat) kerätään ja jossa sitä huuhdotaan vedellä (ideoiden seulonta). Suuresta määrästä maa-ainesta saadaan pieni määrä kultahippuja, ja joskus hyvällä tuurilla suurempi kultakappale (huippuinnovaatio). Innovatiivisuus ja innovaatiot voivat liittyä tuotteisiin ja palveluihin, prosesseihin, toimintatapoihin, liiketoimintamalleihin, jopa kykyyn tehdä onnistuneita muutoksia. Joskus kulta eli innovaatio voi löytyä hyvällä tuurilla tai intuitiolla kaivamalla vain oikeasta kohdasta. Tämä on menetelmänä kuitenkin huomattavasti epäluotettavampi kuin systemaattinen innovointi, jota tässä liitteessä on kuvattu. Innotiimi sai alkunsa noin 25 vuotta sitten innovatiivisuuden kehittämisestä. Ensimmäinen hyvä innovaatiomme oli nimeltään Tuplatiimi, työmenetelmä, jonka avulla myös hiljaisemmat ihmiset saatiin aktivoitua kehittämistyöhön. Menetelmä levisi hetkessä läpi Suomen. Tämän jälkeen on syntynyt lukuisa joukko muitakin menetelmä- ja johtamisinnovaatioita, kuten Opera, Ryhmämessut, TAL-tekniikka, HOPE-tekniikka, LTA-analyysi ja kiertävä johtajuus. Tämä kertoo siitä, että toimintamme taustalla on käynnissä jatkuva kullan huuhdonta. Kari Helin Innovaatioiden puutostautiin on siis olemassa monia tepsiviä lääkkeitä. Jotkut niistä, esimerkiksi innovaatioiskut, antavat tuloksia nopeasti ja jotkut toiset, kuten innovaatiotaitojen kehittäminen, taas rakentavat sellaista kulttuuria, joissa uudet ideat nousevat helposti esille. Kari Helin, Innotiimin perustaja

4 4 Innov Yleisradiossa on vuodesta 2008 alkaen ollut käynnissä kehitysprosessi, jossa on koko organisaation tasolla etsitty uusia, innovatiivisia työtapoja. YLEn johtoryhmässä prosessia on vetänyt Asia- ja kulttuuri-ylen ohjelmistoalueen johtaja Olli-Pekka Heinonen. Hän tiivistää, että Yleisradiossa halutaan ennen kaikkea rakentaa avointa ja keskustelevaa työkulttuuria paitsi yhtiön sisälle, myös suhteessa sen ulkopuoliseen maailmaan. YLE on luova talo, ja täällä on kautta historian ollut paljon luovia ihmisiä töissä. Olemme myös koko 2000-luvun ajan tehneet ratkaisuja, jotka ovat vähitellen rakentaneet innovatiivista työkulttuuria. Varsinaisen innovaatiostrategian rakentaminen lähti kuitenkin liikkeelle muutamasta havainnosta. Me teimme töitä luovasti, mutta meillä ei ollut systemaattisia työkaluja tai resursseja, jotka olisivat varmistaneet kokonaistuen innovatiivisuudelle. Heinonen kuvailee, että kun YLEssä puhutaan innovatiivisuudesta, sillä tarkoitetaan osaamisen luomisen ja hyödyntämisen prosessia. Tällaisessa talossa, jossa osaaminen on vahvasti sitoutunut ihmisiin, me haluamme luoda mahdollisuuksia uuden oppimiseen ja hyödyntää ihmisten oppimaa tehokkaasti. Olli-Pekka Heinonen Yllättävän moni suomalainen organisaatio puhuu tällä hetkellä innovaatiostrategioista. Strategia vastaa kahteen kysymykseen: Miten organisaation innovaatiokyvykkyyttä kehitetään systemaattisesti, ja mihin innovaatiotoiminnan pitäisi kohdistua. työtä Yleisradiossa vetänyt Olli-Pekka Heinonen kuvailee innovatiivisuutta uudenlaiseksi ajattelutavaksi, josta koko organisaatio voi oppia.

5 vaatio 5 innovaatioiskut organisaation uusi ajattelutapa Innovatiivisuus on kaikkien oikeus YLEssä innovaatiotyö halutaan koskevan koko organisaatiota. Heinonen kuvaakin innovatiivisuutta ajattelutavaksi, jonka tulee hallita koko sisältötuotannon elinkaarta. Me emme puhu mistään tuotekehitysyksiköstä. Ei ole ajatusta mistään propellipäistä, jotka hoitaisivat innovatiivisuuden, vaan kyse on koko yhtiön työkulttuurista yksilö-, tiimi- ja yritystasolla. Puhumme yleläisestä tavasta toimia, keskustelevasta ilmapiiristä ja ilosta sekä mahdollisuudesta ottaa riskejä ja myös epäonnistua. Meillä saa mokata. Heinonen painottaa, että johdon on tärkeää näyttää innovatiivisen työkulttuurin luomisessa esimerkkiä. Siinä suhteessa Mikael Jungnerilla on ollut tosi iso vaikutus siihen, millainen yleläisten työkulttuuria tänään on. Se on uskallusta, heittäytymistä ja itsensä peliin laittamista perinteisen johtajaroolin rikkomista ja uskallusta olla erilainen. Olennaisia asioita ovat myös johdon kyky suunnata innovatiivisuutta ja kuvata tavoiteltavan muutoksen tarinaa mitä Yleisradio tulevaisuudessa haluaa olla? Johdon torjuttava pelkoa Kun Heinoselta kysyy, mitä innovatiivisen työkulttuurin rakentaminen on häneltä henkilökohtaisesti vaatinut, on hän ensin pitkään hiljaa. Me puhutaan tässä tosi vaikeista asioista, hän sanoo sitten mietteliäästi. On paljon asioita, jotka saattaa pilata sitä. Sen takia roolini on enemmän se, että pitää huolen sitä, ettei sellaista tapahdu. Minun tehtävä on ikään kuin pitää sateenvarjoa niiden hyvien asioiden äärellä. Pahinta, mitä yhtiön johto voisi tehdä, olisi Heinosen mielestä synnyttää organisaatioon pelkotiloja. Uusin tutkimus kertoo ihan sel- västi, että ihminen, joka pelkää, ei kykene leikkimään eikä tutkimaan. Pelko sulkee asioita ulos, ja pelolla johtaminen on ihan mieletöntä resurssien hukkaamista. Heinosen kädet alkavat käydä, kun hän innostuu vertaamaan innovatiivisuuden johtamista suuren jazz-yhtyeen kapellimestarin työhön. Hän tietää monen kuvittelevan, että jazz on kakofoniaa, mutta korostaa, että sen pelisäännöt ovat tiukat, niitä vain ei ole valtavan paljon. Kun on treenattu tuhansia tunteja ja hallitaan oma instrumentti täydellisesti, voi rajojen sisällä improvisoida määrättömästi. Mutta se mieletön vapaus, että ei soiteta nuoteista, vaan luodaan suoraan siinä tilanteessa, on mahdollista ainoastaan silloin, kun on ymmärrys ja luottamus yhteisistä pelisäännöistä koko bändissä. Kaikki tietää, että nyt soitetaan kahdeksantahtisia, ja että soolo on kolme kertaa kahdeksantahtiset, ja että silloin kun johtaja näyttää pienen merkin sormellaan, mennään taas teemaan takaisin. Vapauden ja sisäistetyn sitoutumisen pelisääntöihin on mentävä käsi kädessä. Ja sitä voimakkaammin pelisääntöihin täytyy sitoutua, mitä enemmän vapautta haetaan. Julkisen organisaation vetäjänä Heinonen haluaa laajentaa YLEn innovatiivisuustyön koko suomalaiseen yhteiskuntaan. Hän sanoo, että YLE haluaa olla olennainen osa suomalaista innovaatioverkostoa. Nyt eletään aikaa, jolloin me-

6 6 nestysjutut tehdään synteettisen ja symbolisen tietämysperustan alueella. Asioita tehdään yhdessä erilaisten edelläkävijäryhmien ja asiakkaiden kanssa. Tällaisessa maailmassa YLEn resurssit on yhteiskunnan työkalu. Meillä on mielettömät sisältöjen arkistot ja kyky kertoa merkityksellisiä tarinoita. Me halutaan olla merkittävä tekijä tällaisessa uudella tavalla ymmärretyssä suomalaisessa innovatiivisuudessa. Innovaatiovalmentajat istuttavat YLEen kehitysviestiä Yleisradion innovatiivisuusprosessi juontaa monesta juuresta. Yksi niistä on YLE Tekniikassa tehty kehityshanke, jonka ensimmäisenä tavoitteena oli löytää parempia tapoja löytää ja kehittää ideoita ennen niiden toteuttamista. Kehityspäällikkö Arto Markku kertoo, että työtä varten kerättiin aivan aluksi erillinen kymmenen hengen ryhmä, joka selvitti, mitä innovaatioprosessiin kuuluu, ja mitkä tekijät edistävät sitä ja mitkä taas hidastavat. Pyrkimyksenä oli oppia asettumaan oman toimialan karsinan ulkopuolelle ja soveltaa myös sellaisia innovatiivisuusmenetelmiä, jotka on kehitetty jossain aivan toisaalla. Kevään 2008 aikana YLEssä alkoi ilmetä laajemminkin pyrkimyksiä innovatiivisen työkulttuurin edistämiseen, ja alkusyksystä 2008 Markun innovatiivisuustoimeksianto laajeni koskemaan koko yhtiötä. Samassa yhteydessä havaittiin, että ohjelmasisällön tuotannossa oli Olli-Pekka Heinosen johdolla jo muutaman vuoden ajan etsitty uusia, innovatiivisempia työtapoja, Markku kertoo. Meille olikin tärkeää, ettemme lähde rikkomaan mitään sellaista, mikä toimii, vaan että funtsitaan, miten prosesseja voisi yhdistää. Innostuneita innovaatiovalmentajia YLEn varsinaisen innovaatiostrategian valmistelu- ja pohjatyö alkoi syksyllä 2008, ja peruselementtien suunnitteluun osallistui myös yhtiön johtoryhmä. Keväällä 2009 alettiin analysoida, mitä konkreettista YLEn pitää innovaatioasioissa tehdä. Syntyi myös päätös innovaatiovalmentajien koulutusohjelmasta. Haimme eri puolilta YLEä ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita uuden tekemisestä ja muiden valmentamisesta. Päädyimme siihen, että valmentajat voivat käyttää noin 20 prosenttia työajastaan valmentajan tehtäviin. Toimeksianto oli pelkistetysti valmentaa YLEn joukkoja siten, että yhtiön kulttuuri muuttuu innovatiivisemmaksi. Perustana oli samaan aikaan valmistuva innovaatiostrategia, mutta menetelmät ja työvälineet valmentajien piti itse oman koulutusprosessinsa myötä muodostaa. Kaksipäiväisiä koulutuksia järjestettiin kerran kuussa. Valmentajien työn runkona on jalkauttaa johdon kielellä laadittu innovaatiostrategia kaikkiin yleläisten työyhteisöihin ja kääntää se työntekijöiden omalle kielelle. Kyse ei ole luennoinnista, vaan osallistavasta työtavasta, jossa ihmiset otetaan mukaan innovatiivisuuden kehittämiseen. Arvioi ja kyseenalaista Mistä innovatiivisuudessa sitten aivan oikeasti on kyse, miten sitä voisi YLEn projektin nimissä kuvailla? Se on varmaan sitä, että pystyy kyseenalaistamaan omat uskomuksensa ja ajatuksensa, Markku toteaa. On tärkeää pystyä katsomaan, että onko tämä nyt se oikea tapa tehdä näitä asioita. Toinen, minkä tahtoisin nähdä toteutuvan on, että osaisimme arvioida nykyistä työtapaa suhteessa siihen, miten asioita on tulevaisuudessa tehtävä. Markku korostaa, että innovatiivisen työkulttuurin istuttamisessa on hyvin paljon kyse eri tavoin ajattelevien ihmisten kyvystä toimia yhdessä. Toiminta erilaisten ihmisten kanssa mahdollistaa sen, että syntyy aivan erilaisia ideoita, ja lopputulokset ovat yllättäviä ja uusia. Innotiimin roolia Markku kuvailee ennen kaikkea sparraajaksi. Olen pitänyt innotiimiläisten ihmisläheisestä tavasta toimia sekä siitä perehtyneisyydestä, jota he osoittavat. pureutuu koko organisaatioon n laatiminen on oivallinen työkalu organisaatiolle, joka haluaa systemaattisesti kehittää innovaatiokyvykkyyttään ja kehittää innovaatiotoimintaansa. Työ aloitetaan laatimalla suunni-

7 7 telma tarvittavista kehityshankkeista, kuten aloitetoiminnan aktivoimisesta, innovaatiofasilitaattoreiden valmentamisesta tai innovaatioprosessin kehittämisestä. On tärkeää myös mitata innovatiivisuuden kehittymistä organisaatiossa ja tarkentaa ohjelmaa sitä mukaa, kuin tuloksia syntyy. Innovaatiotoiminnan kohdistuminen kulminoituu kahteen asiaan: on varmistettava, ettei innovatiivisuus kohdistu pelkästään uusiin tuotteisiin ja palveluihin, vaan myös esimerkiksi uudenlaisiin logistiikkaratkaisuihin markkinointikonsepteihin ja liiketoimintamalleihin. Yrityksen kehitysportfolion on myös oltava tasapainossa ja sen on sisällyttävä riittävän radikaaleja kehityshankkeita yrityksen todellisen uudistumisen turvaamiseksi. on signaali koko organisaatiolle: me otamme innovatiivisuuden kehittämisen vakavasti ja tarvitsemme lisää innovatiivisuutta pysyäksemme kilpailijoiden tahdissa ja jopa niiden edellä. Samalla innovatiivisuudelle muodostuu konkreettinen sisältö, eikä se ole enää vain tyhjä lupaus yrityksen arvoissa. Innotiimin Jarno Poskela, kartoitti väitöskirjatutkimuksessaan 133 suomalaisyrityksen innovaatiokäytäntöjä. Tulosten mukaan menestyvissä ja innovatiivisissa yrityksissä käytettiin ohjaustyökaluna nimenomaan innovaatiostrategiaa. Tästä hyvä esimerkki on Yleisradiossa tehty pitkäjänteinen kehitystyö innovaatiokyvykkyyden parantamiseksi. Teksti: Jussi Förbom Kuvat: Tuomas Linna innovaatiostrategia KULTTUURI - Johtajuus - Työtavat - Ilmapiiri INNOVATIIVISUUS KANAVAT - Innovaatioprosessi - Innovaatioryhmä - Ideanhallinta järjestelmä RESURSSIT, OSAAMINEN OHJAUS - Visio - Strategia - Kehitysportfolio Innovatiivisuus syntyy henkilöstön osaamisesta kulttuurin, kanavien ja ohjauksen vuorovaikutuksessa. MITEN innovaatiostrategia luodaan? n kehittäminen on aina organisaatiokohtaista, mutta tyypillisesti se voidaan käynnistää kolmella eri tavalla. Yksinkertainen tapa on pyrkiä tunnistamaan tekijät, jotka lannistavat organisaation innovatiivisuutta. Yhtä tärkeää on löytää organisaation innovaatiotoiminnan vahvuudet ja aloittaa niistä. Toinen tapa on tarkastella organisaatiota kerros kerrokselta: mikä on johdon tehtävä innovatiivisuuden edistämisessä, entä esimiesten tai kehityshenkilöstön, ja miten henkilöstön voimavarat saadaan entistä paremmin käyttöön? Kolmas tapa on ottaa lähtökohdaksi malli, jossa kolme tekijää on keskinäisessä vuorovaikutuksessa: Millainen innovaatiokulttuuri organisaatiossa on, tukeeko se vai tappaako se innovatiivisuutta? Onko organisaatiossa kanavia, joita pitkin ideat kehittyvät tehokkaasti uusiksi tuotteiksi tai uusiksi toimintatavoiksi? Entä miten innovatiivisuutta ohjataan tarkoituksenmukaiseen suuntaan. Lisätietoja: Jarno Poskela

8 8 KILPAILUETUA INNOVAATIOTAIDOILLA Eläköön ideat,

9 9 INNOVAATIOTAIDOILLA KILPAILUETUA Organisaation innovatiivisuutta voidaan parantaa monin keinoin, esimerkiksi innovaatioprosessin alkupäätä (ideoiden synnyttäminen, keruu, seulonta ja jalostaminen) tai prosessin loppupäätä (tuotteistaminen, kaupallistaminen, markkinalanseeraus) parantamalla. Innovatiivisuutta tukevat taidot ovat jääneet usein vähemmälle huomiolle. joita esimies ei tappanut! Organisaation Innovatiivisuudessa voidaan erottaa kova puoli ja pehmeä puoli. Kovalle puolelle voidaan sijoittaa sellaisia asioita kuin kehityshankkeiden valinta, idea- ja projektisalkun hallinta, uusien tuotteiden kaupallistaminen eli kaikki sellainen, jossa ollaan tekemisessä rahan ja liiketoimintapäätösten kanssa. Pehmeän puolen asiat ovat niitä, jotka vaikuttavat ihmisten motivaatioon synnyttää ja jalostaa ideoita. Puhutaan ilmapiiritekijöistä. Pehmeät tekijät ovat luonteeltaan johtamis- ja vuorovaikutustaitoja. Inno6pack valmennusohjelmassa keskitymme jälkimmäiseen puoleen, eli pehmeisiin tekijöihin, joita nimitämme Innovaatiotaidoiksi. Kuusi keskeistä innovaatiotaitoa Valmennusohjelmaan on valittu kuusi taitoa, jotka tukevat innovatiivisen kehittämisilmapiirin syntymistä ja ylläpitoa. Nämä kuusi keskeistä taitoa on suunnattu tavallisiin arkipäivän työtilanteisiin, joissa kaksi tai useampia henkilöitä ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Taidot antavat ihmisille valmiuksia toimia niin, että kyseisissä tilanteissa saadaan aikaan myönteisiä vaikutuksia ja tuloksia. Luovuuteen kannustaminen Saatko luovuuden esille omasta porukastasi? Vähäinen ideoiden määrä palaverissa ei ole useinkaan merkki ihmisten passiivisuudesta, vaan siitä, että he eivät koe mielekkääksi tai turvalliseksi esittää omia ideoitaan. Vetäjä voi omalla toimintatavallaan vaikuttaa ihmisten haluun tuoda esille ideoitaan.

10 10 KILPAILUETUA INNOVAATIOTAIDOILLA Luovuuteen kannustaminen Hyvien ideoiden luominen Miksi joillakin ihmisillä on usein hyviä ideoita ja joillakin toisilla äärimmäisen harvoin? Tässä on kysymys taidosta synnyttää riittävän paljon ideoita ja poimia (+ jalostaa) niistä parhaat. Luovuus on vain osittain synnynnäinen lahja. Pienellä harjoittelulla pääsee helposti parempiin tuloksiin, kuin synnynnäisen lahjan huonolla käytöllä. Ideoiden yhdessä jalostaminen Saatko yhteistyökumppanisi innostumaan oman ideasi jatkokehityksestä? On tavallista, että uutta ideaa aletaan muiden toimesta kritisoida. Se on eräänlainen luonnon laki. On kuitenkin kehitetty menettelytapoja, joilla muut innostuvat tukemaan ja jatkojalostamaan uutta ideaa. Tottumusten kyseenalaistaminen Osaatko kyseenalaistaa ajattelua ja uudistumista rajoittavia uskomuksia? Organisaation toiminnassa pyritään tehokkuuteen ja tuloksellisuuteen. Samanaikaisesti ihmiset tottuvat tietynlaisiin toiminta- ja käyttäytymismalleihin. Näitä rutiineja harvoin tietoisesti kyseenalaistetaan. Ajattelu- ja toimintatapatottumusten kyseenalaistamisella voidaan löytää aivan uusia lähestymistapoja ja ratkaisuja. Idean rakentava arviointi Tulevatko ihmiset kertomaan sinulle uusista ideoistaan? Jos vastaus on myönteinen, hallitset mitä luultavimmin idean rakentavan arvioinnin. Mikäli vastauksesi on kielteinen, sinulla saattaa olla tapana ampua alas ideoita, joita muut sinulle esittävät. Tällainen on hyvin tavallista. Rakentava arviointi on taito, jota on tietoisesti harjoiteltava. Idean tehokas myynti Oletko onnistunut myymään uusia ideoitasi organisaatiosi päättäjille? Hyväkään idea ei etene organisaatiossa ilman sen taitavaa myyntiä. Ensin pitää osata herättää idean tarve. Se on kaiken kaupankäynnin lähtökohtana. Idean myyntitaidon kehittyminen valmentaa osallistujia myös monissa muissa vastaavanlaisissa tilanteissa, kuten mm. tuotteiden ja palvelujen myymisessä. Kuka hyötyy eniten? Innovaatiotaitojen kehittämisestä hyötyvät selvästi eniten johtajat, esimiehet ja erilaisten kehitysprojektien vetäjät. Tämä johtuu siitä että innovaatiotaidot ovat innovatiivisen organisaation johtamisen perustaitoja. Ideat, taidot ja toimintatavat Helpoin on antaa ihmisille ideoita ja vinkkejä miten kannattaa toimia. Tämä pätee myös innovaatiotaitoihin. Ideoilla ja teorioilla on kuitenkin taipumus unohtua. Siksi uudet ideat pitää muuttaa käytännön toimintamalleiksi, joita voidaan harjoitella. Tätä kautta alkaa syntyä käytännön taitoja. Taito muuttuu toimintatavaksi vasta sitten, kun se on riittävän hyvä ja ihminen on saanut taidon käyttämisestä positiivisia kokemuksia. Inno- 6packin valmennusidea perustuu edellä kuvattuun periaatteeseen. Valmennusohjelman vaikuttavuutta voidaan mitata eri tavoin, mm. yhteistyökumppaneiden palautteeseen perustuvilla mittareilla. Teksti: Jussi Förbom, Niko Helin, Anssi Juutilainen, Kalevi Sipinen Ideoiden yhdessä jalostaminen Idean rakentava arviointi Idean tehokas myynti Lisätietoja: Niko Helin Hyvien ideoiden luominen Tottumusten kyseenalaistaminen

11 11 Innovointi Virtuaalisuus tuli jo tuliko Teillekin? Virtaa virtuaalipalavereihin Eikä teknologia sinänsä ole enää onnistuneiden virtuaalityötapojen esteenä, sillä lähes kaikissa suurissa organisaatioissa on kuitenkin jo hyvät tekniset valmiudet virtuaalikokousten järjestämiseen. Niinpä kehitystyö voidaan keskittää käytännön toimintamallien omaksumiseen; miten ihmiset saadaan aktivoitumaan ja energisoitumaan kokouksessa ja miten innovoinnista otetaan enemmän irti myös silloin, kun kokouksen osallistujat eivät istu samassa huoneessa? Hyvä keino on Innotiimin kehittämien ryhmätyömenetelmien kuten Tuplatiimin, OPERAn, Ryhmämessujen tai BrainGroupingin käyttäminen. Olennaista on teknologiasta tai kokoustavasta riippumatta hyödyntää palavereissa luovia ja tehokkaita työtapoja. Kysy Innotiimiltä, miten tämä onnistuu me tiedämme, ja meidät on myös palkittu Hannoverin vuoden 2007 CeBit -messuilla tietotekniikan tuottavasta ja innovatiivisesta hyödyntämisestä virtuaalikokousten toteuttamisessa. Virtuaalinen Vaikka virtuaalipalavereja on järjestetty jo pitkään, niiden koetaan silti monesti toimivan heikosti. On myös tavanomaista syyttää teknisiä ongelmia, mutta paljon useammin huonossa virtuaalikokouksessa on kyse huonosta kokouksen ohjaustavasta. Perinteinen yksi puhuu muut kuuntelevat -kokous muuttuu vielä huonommaksi, jos se johdetaan samalla mallilla virtuaalisesti. Osallistamista virtuaalisesti Innovointi Virtuaali-innovoinnin suunnat Reaaliaikaisen virtuaali-innovoinnin lisäksi keskeinen kehityssuunta näyttää olevan ideointi ja ideoiden työstäminen vailla ajan ja paikan sidoksia. Tähän tarpeeseen Innotiimi on kehittänyt yhdessä Orchidea Innovationsin kanssa verkkopohjaisen ideoiden johtamisen työkalun, Orchidean. Työkalu on käytössä jo useassa edelläkävijäyrityksessä (esim. UPM, KONE, Rautaruukki, Paroc, Veikkaus). Se tehostaa innovaatioprosessin alkupäätä ja auttaa innovaatioiden synnyttämisessä. Orchidea on peruskäyttäjälle helppo ja vaivaton, mutta pääkäyttäjälle monipuolinen virtuaalisen vuorovaikutuksen työkalu ideoiden johtamisessa ja edistämisessä innovaatioiksi. Teksti: Veikko Mantere Lisätietoja: Veikko Mantere,

12 12 PALVELUT Innovatiivisuus on organisaation kyky saada aikaan kilpailukykyä parantavia uudistuksia. Palveluja innovaatiotoiminnan kehittämiseen Innotiimi konsultoi, valmentaa ja coachaa seuraavilla innovaatiotoiminnan osa-alueilla: Innovaatiokulttuuri Innovatiivisen kulttuurin synnyttäminen ja sen esteiden poistaminen Konsultoimme ja annamme konkreettisia työkaluja kehittämiseen Innovaatiotaidot Innovaatiotaitoihin liittyvät valmennusohjelmat (esim. Inno6pack ja fasilitointitaidot) Valmennamme innovatiivisuutta tukevia taitoja ja menetelmiä esimiehille ja henkilöstölle Innovaatiokyvykkyyden kehittäminen Konsultoimme innovaatiostrategian kehittämistä Innovaatioprosessi Innovaatioprosessin alkupään kehittäminen Konsultoimme prosessikehitystä Innovatiivisuuden mittaaminen Organisaation innovatiivisuuden vahvuudet ja kehityskohteet Selvitämme miten innovatiivisuutta voidaan tehokkaimmin parantaa Innovaatioiskut Uusien konseptien kehittäminen työpajasarjana Autamme mahdollisuuksien tunnistamisessa, ideoinnissa ja konseptoinnissa Innovatiivinen strategiaprosessi Strategian/strategiaprosessin työstäminen innovatiivisesti Autamme löytämään erottautumistekijät Innovaatioryhmät Työryhmä innovatiivisuuden edistämiseen organisaatiossa Autamme kokoamisessa, toiminnan käynnistämisessä ja koulutamme Fasilitointipalvelut Haastavien ongelmatilanteiden (asiat, ihmiset) ratkaiseminen Fasilitoimme esim. haastavia ongelmanratkaisu-, suunnittelu ja yhteistyötilanteita Lisätietoja Innopalveluistamme: Jarno Poskela,

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Johtamisen suurimpia haasteita Jatkuva uudistuminen ja nopea muutos Lisääntyvä monimutkaisuus Innovatiivisuuden ja luovuuden vaatimukset

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Dialoginen johtaminen

Dialoginen johtaminen Dialoginen johtaminen Labquality Days 10.2.2017 Sari Tappura Tampereen teknillinen yliopisto Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2015 Lisätiedot: Sirpa Syvänen Tampereen yliopisto www.dinno.fi JHTAMISKRKEAKULU

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Lean Leadership -valmennusohjelma

Lean Leadership -valmennusohjelma Lean Leadership -valmennusohjelma Näkökulmia johtajuuteen Tule kehittämään ja kehittymään! Valmennuksen tavoitteet Arjen kehittäminen: yksinkertaisilla kehitystoimenpiteillä merkittäviä parannuksia Henkilöstö

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

Metsäalan Johtamisakatemia järjestetään Majvikin kongressikeskuksessa Kirkkonummella. KATSO MYÖS:

Metsäalan Johtamisakatemia järjestetään Majvikin kongressikeskuksessa Kirkkonummella. KATSO MYÖS: Metsäalan Johtamisakatemia järjestetään Majvikin kongressikeskuksessa Kirkkonummella. KATSO MYÖS: www.metsahyvinvointi.fi/johtamisakatemia/ 1 Ihmisten motivaatio ja osaaminen ratkaisevat sen, kuinka hyvin

Lisätiedot

Tinkauspaja 1 Sali LS 2. Ketterä oppiminen

Tinkauspaja 1 Sali LS 2. Ketterä oppiminen Tinkauspaja 1 Sali LS 2 Ketterä oppiminen Tinkauspajan sisältö Johdanto: Ketterä oppiminen kokemuksia Ketterän oppimisen edellytyksiä, ryhmätyöt Millaisia taitoja ihmiset tarvitsevat kyetäkseen oppimaan

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Uusi Sairaala-hanke on mittava muutosprosessi

Uusi Sairaala-hanke on mittava muutosprosessi Uusi Sairaala-hanke on mittava muutosprosessi M I K Ä O N TÄ R K E Ä Ä, KUN TO I M I N N A N M U U TO S V I E DÄ Ä N L Ä P I J O H TA M I S E N J A H E N K I LÖ S TÖ N O S A A M I S E N N Ä KÖ KU L M A

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä!

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Reetta Kekkonen Tiimin prosessit Oppiva työprosessi YHTEISÖLLISET PROSESSIT Taidot + valmiudet Reetta Kekkonen Rakenne Foorumit TIIMI / HENKILÖSTÖ VUOROVAIKUTUS

Lisätiedot

Opas tasapainoiseen johtamiseen

Opas tasapainoiseen johtamiseen Opas tasapainoiseen johtamiseen Miten johdat, kun haluat onnistua muutoksissa? Sisältö Mitä opas antaa s. 3 Tätä kaikkea johtaminen on s. 4 Johtajan vaa assa kolme kuppia s. 5 Tasapainottamisen pelikenttä

Lisätiedot

Tutkija Satu-Mari Jansson, TAIKA II -hanke Liite 4

Tutkija Satu-Mari Jansson, TAIKA II -hanke Liite 4 Tutkija Satu-Mari Jansson, TAIKA II -hanke Liite 4 ESIMIESKYSELY 1. Perustietoja TAIKA II-hankkeen alku- ja loppukartoituskyselyn tarkoituksena oli kerätä tietoa projektiin osallistuneiden työyhteisöjen

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

URHEILUN JA VALMENNUKSEN ARVOSTUS. Erkka Westerlund lepoaika.fi

URHEILUN JA VALMENNUKSEN ARVOSTUS. Erkka Westerlund lepoaika.fi URHEILUN JA VALMENNUKSEN ARVOSTUS Erkka Westerlund erkka.westerlund@ lepoaika.fi YKSI ELÄMÄ 5 v 60 v ---------- ---------------------- ------------- ---------------------------------- ------------? 4 +

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

925 Design on paremman työelämän suunnittelutoimisto

925 Design on paremman työelämän suunnittelutoimisto 925 Design on paremman työelämän suunnittelutoimisto Hanke-esittely: Luovan yrityskulttuurin rakentaminen 925 DESIGN 7.3.2014 Yrityksestämme KESTÄVÄ KILPAILUKYKY VAATII ROHKEAA AJATTELUA, FIKSUJA TYÖNTEKEMISEN

Lisätiedot

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

Johtajien kehittyminen tuloksellisuuden parantamiseksi

Johtajien kehittyminen tuloksellisuuden parantamiseksi Johtajien kehittyminen tuloksellisuuden parantamiseksi Investoi EBW johtajuustaitoihin EBW työelämän tunneäly järjestelmä antaa johtajuuden voiman sinun käsiisi! Sinä tiedät, millaista johtajuustyyppiä

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Muutamia ajatuksia siitä, miten testaus pärjää lama-ajan säästötalkoissa. Laman patologioita ja mahdollisuuksia. Säästämisen strategioita.

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Kiinnostaako koodaus ja robotiikka?

Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Innokas-verkosto Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen ja levittäminen Suomi Yli 200 koulua Kouluja, kirjastoja, päiväkoteja, nuorisotyö, yliopistoja, yrityksiä

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

WORKATHLON. Rovaniemi Tulokset. Let s Did it!

WORKATHLON. Rovaniemi Tulokset. Let s Did it! WORKATHLON Rovaniemi 29.-30.9.2016 Tulokset Let s Did it! Työelämäasiantuntijoina Nuppu Rouhiainen Tekes Niilo Hakonen, Kuntatyönantajat Risto Mäkikyrö, ELY Heino Vasara, ELY Ville Saarikoski, TTK Ulla

Lisätiedot

Työn mielekkyys. 19.11.2015 Metsäalan ajankohtaistapahtuma Motivaatio ja osaaminen menestymisen avaimet

Työn mielekkyys. 19.11.2015 Metsäalan ajankohtaistapahtuma Motivaatio ja osaaminen menestymisen avaimet Työn mielekkyys 19.11.2015 Metsäalan ajankohtaistapahtuma Motivaatio ja osaaminen menestymisen avaimet Kati Järvinen Johtava konsultti - Hyvinvointi ja tuottavuus Kokenut henkilöstön ja johtamisen kehittäjä

Lisätiedot

Euro ajatuksistasi: luovuutta vuorovaikutuksen avulla

Euro ajatuksistasi: luovuutta vuorovaikutuksen avulla Euro ajatuksistasi: luovuutta vuorovaikutuksen avulla Maija Vähämäki tutkijatohtori, KTT Turun kauppakorkeakoulu Lappeenranta-seminaari: RATKAISU LÖYTYY AINA 14.-15.8.2014 maija.vahamaki@utu.fi 1 Mitä

Lisätiedot

Tulevaisuuden tietoyhteiskuntataidot

Tulevaisuuden tietoyhteiskuntataidot Tulevaisuuden tietoyhteiskuntataidot Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistaminen 18.3.2010 Jyrki Koskinen Sisältö Mitkä tiedot, taidot ja osaamisen muodot korostuvat tulevaisuuden tietoyhteiskunnassa?

Lisätiedot

HUIPUT KEHIIN. Innovatiivisuusmittarin kehitystyö. www.hamk.fi/aokk

HUIPUT KEHIIN. Innovatiivisuusmittarin kehitystyö. www.hamk.fi/aokk HUIPUT KEHIIN Innovatiivisuusmittarin kehitystyö HUIPUT KEHIIN projektin tavoitteena on luoda pysyviä, alueellisia, ammatillista huippuosaamista kehittäviä yhteistyöverkostoja ja tuottaa malleja huippuosaamisen

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä

Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä Innovaatiojohtamisella kestävää tuottavuutta hankkeen seminaari 14.12.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Pääministeri Jyrki Kataisen

Lisätiedot

Ryhmämallitusohje 2016

Ryhmämallitusohje 2016 LUONTAISET TAIPUMUKSET Ryhmämallitusohje 2016 Kalevi Sipinen RYHMÄMALLITUSOHJEITA: VAIHE 1 Mallittamalla otetaan tietoiseen käyttöön olemassa olevia taitoja/mestaruutta LUONTAISET TAIPUMUKSET RYHMÄMALLITUS:

Lisätiedot

Innovaatiotoiminta mitattavaksi ja johdettavaksi

Innovaatiotoiminta mitattavaksi ja johdettavaksi Innovaatiotoiminta mitattavaksi ja johdettavaksi Inno-barometrin esittely 9.11.2011 Atlas-sali, SITRA Gearshift Group Page 1 Mystiikasta mitattavaksi Inno-barometri on standardoitu menetelmä innovaatiokyvykkyyden

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Perheystävällinen työpaikka Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Miksi perheystävällisyys kannattaa? Top 3 1.Perheystävällinen työpaikka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heidät

Lisätiedot

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki Milloin Kun hyvinvointikyselyt eivät vielä tuota parhaita mahdollisia tuloksia. Kun organisaatiolla on arvot, mutta ne eivät tunnu toteutuvan. Kun muutosprosessin onnistuminen halutaan varmistaa. Kun työkulttuuria

Lisätiedot

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen MARKO KESTI Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja tekijä Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad ISBN: 978-952-14-1508-1 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Ei-tutkintotavoitteinen koulutusohjelma. Innovatiivinen, luova ajattelu yrittäjyydessä

Ei-tutkintotavoitteinen koulutusohjelma. Innovatiivinen, luova ajattelu yrittäjyydessä Ei-tutkintotavoitteinen koulutusohjelma Innovatiivinen, luova ajattelu yrittäjyydessä Ohjelma on kehitetty Nordplus Adult hankerahoitteisessa INNOSTARTUP hankkeessa kolmen toimijan kesken: Zemgalen alueen

Lisätiedot

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO LEAN-ajattelun johtaminen #lean 18.5.2016 1 KOULUTUKSEN RUNKO YRITYKSEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN 25.5.2016 10.8.2016 14.9.2016 19.10.2016 16.11.2016 1. STARTTI.

Lisätiedot

8.3.2011. Hannu Tonteri Työpsykologi www.jalava-tonteri.fi. jalava & tonteri. Pro Labor

8.3.2011. Hannu Tonteri Työpsykologi www.jalava-tonteri.fi. jalava & tonteri. Pro Labor 8.3.2011 Työpsykologi www.jalava-tonteri.fi Tavoite Työhyvinvoinnin näkökulmia Positiivinen työpsykologia Voimavara lähestymistapa Esimerkki Työhyvinvoinnin näkökulmia Yksilönäkökulma Työhyvinvointi on

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisessa Työntekijän oma vastuu Rooli työyhteisössä Työyhteisön voima Tulevaisuuden haasteet Minäminäminäminäminäminäminäminä

Lisätiedot

Strateginen ketteryys

Strateginen ketteryys Strateginen ketteryys Strategisen ketteryyden ja herkkyyden rakentaminen organisaatioon ForeC Advisors Asko Horttanainen 1.9.2012 STRATEGINEN KETTERYYS STRATEGINEN KETTERYYS tarkoittaa kykyä tehdä tosiaikaisia

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

FUTUREX Future Experts

FUTUREX Future Experts FUTUREX Future Experts 2010-2013 Työnantajahaastattelujen satoa miksi laajoja osaamiskokonaisuuksia tarvitaan, millaista osaamista tarvitaan? Sirke Pekkilä, Sibelius-Akatemia, Taideyliopisto Miksi laajoja

Lisätiedot

Menestyksen porkkanoita

Menestyksen porkkanoita Menestyksen porkkanoita Usko Uskallus Innostuminen Oma Yritys-messut Wanha Satama, Helsinki 20.3.2013 Miksi jotkut yritykset menestyvät?...ja toiset eivät? Olemassaolon oikeutus ; Mikä on/ olisi minun

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Toimintatutkimus? Toimintatutkimus on sosiaalinen prosessi,

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela Avoimuus ja strateginen hankintatoimi BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa 27.9.2016 Sari Laari-Salmela Hankintamenettelyt strategisina käytäntöinä Millaisia hankintamenettelyjen/-

Lisätiedot

Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena

Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena Tervetuloa Lahteen! Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena Muutos on mahdollisuus 21.10.2015 Työhyvinvointipäällikkö Päivi Maisonlahti Strategisen työhyvinvoinnin osa-alueet (Aura & Saarikoski,

Lisätiedot

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri Julkaistu 9.2.2017 Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri 1/2017 NextMakers-barometri käsittelee kasvuyrityksille kiinnostavia, ajankohtaisia aiheita. Ensimmäisen

Lisätiedot

Osallistava ihmisten johtaminen. Akavan Esimiesverkoston verkkokoulutus Työturvallisuuskeskuksen asiantuntijat:

Osallistava ihmisten johtaminen. Akavan Esimiesverkoston verkkokoulutus Työturvallisuuskeskuksen asiantuntijat: Osallistava ihmisten johtaminen Akavan Esimiesverkoston verkkokoulutus 8.9.2016 Työturvallisuuskeskuksen asiantuntijat: Kari Laine Jarna Savolainen Yhdessä kehittämällä tuloksia Taloudellinen tulos Asiakastyytyväisyys

Lisätiedot

AJAN ILMIÖIDEN KIETOMINEN S-RYHMÄ- KONTEKSTIIN MONIKANAVAISUUS & SEN HYÖDYNTÄMINEN JOHDATKO TIEDOLLA VAI TUNTEELLA? T U L O S S A S Y K S Y L L Ä!

AJAN ILMIÖIDEN KIETOMINEN S-RYHMÄ- KONTEKSTIIN MONIKANAVAISUUS & SEN HYÖDYNTÄMINEN JOHDATKO TIEDOLLA VAI TUNTEELLA? T U L O S S A S Y K S Y L L Ä! S-TALENT V A L M E N N U S K O K O N A I S U U S, J O K A P U R E U T U U S - R Y H M Ä N S T R A T E G I A N T O I M E E N P A N O A T U K E V I I N T E E M O I H I N K U N K I N A I H E A L U E E N P

Lisätiedot

Kehittämistyö osana varhaiskasvatuksen perustehtävää

Kehittämistyö osana varhaiskasvatuksen perustehtävää Varhaisen tuen tutkimus ja kehittäminen 1 Kehittämistyö osana varhaiskasvatuksen perustehtävää Liisa Heinämäki KT, erikoistutkija Stakes, Liisa Heinämäki Varhaisen tuen tutkimus ja kehittäminen 2 Kehittäminen

Lisätiedot

Arvot ja eettinen johtaminen

Arvot ja eettinen johtaminen Arvot ja eettinen johtaminen Erika Heiskanen +358 40 7466798 erika.heiskanen@juuriharja.fi Juuriharja Consulting Group Oy Eettinen strategia Eettinen johtaminen Eettinen kulttuuri Valmennamme kestävään

Lisätiedot

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv )

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Karl-Magnus Spiik Ky Tiimityöskentely / sivu 1 TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Asiakas: Ryhmä: Uusi päiväkoti Koko henkilöstö Tämän kolmiosaisen valmennuksen päätavoitteena on tiimityöskentelyn kehittäminen.

Lisätiedot

Metsäalan Johtamisakatemia. www.metsahyvinvointi.fi/johtamisakatemia/

Metsäalan Johtamisakatemia. www.metsahyvinvointi.fi/johtamisakatemia/ Metsäalan Johtamisakatemia /johtamisakatemia/ Miksi Johtamisakatemia Kansainvälisesti kärjessä myös ihmisten johtamisessa Ihmisten motivaatio ja osaaminen menestymisen avaimet huomisen maailmassa Hyvä

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen ja ydinlaitosrakentaminen - Tsernobyl 1986 - Onnettomuustutkinnan yhteydessä luotiin Turvallisuuskulttuuri -käsite - Turvallisuuskulttuuri -käsite määriteltiin 1991 ensimmäisen kerran 1991 IAEA:n (The

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

Urheilijan henkinen kasvu kohti menestystä

Urheilijan henkinen kasvu kohti menestystä Urheilijan henkinen kasvu kohti menestystä Talvilajien nuorten olympialeiri 25.4.2016 Urheilupsykologi (sert.) Hannaleena Ronkainen Miten ajattelemme asioiden etenevän miten asiat tosi elämässä menee.

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin turvaamisen roolit Työhyvinvointi kaikkien asia Teemajohtaja Rauno Pääkkönen rauno.paakkonen@ttl.fi 2.2.2013 Esittäjän nimi 2 Sisältö työhyvinvointi on kaikkien asia

Lisätiedot

Huippuasiakaskokemuksen rakentaminen Alkossa

Huippuasiakaskokemuksen rakentaminen Alkossa Huippuasiakaskokemuksen rakentaminen Alkossa Juha Laanti Aluepäällikkö Itä-Suomen alue HENKILÖN NIMI Projektin nimi Alkon historiaa 1932 1944 2013 2014 2015 1969 1998 2000 1999 2 Palvelun laadun kehittäminen

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi Yrittäjyyskasvatuskonferenssi 27.-28.1.2011 Ihmisiä, jotka paahtavat täysillä ja joilla on sisäinen hehku päällä, on paljon. Harmi, että he ovat valtaosin alle 7-vuotiaita. Esa Saarinen Yrittämällä eteenpäin

Lisätiedot

Kokemuksia käyttäjälähtöisestä kuntakehittämisestä ja jatkoaskeleita Mikkelin malliin. Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja, valt.tri.

Kokemuksia käyttäjälähtöisestä kuntakehittämisestä ja jatkoaskeleita Mikkelin malliin. Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja, valt.tri. Kokemuksia käyttäjälähtöisestä kuntakehittämisestä ja jatkoaskeleita Mikkelin malliin Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja, valt.tri., Soile Kuitunen 1 Visio 2020: Mikkeli modernin palvelun kasvukeskus Saimaan

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

HYVINVOIVA ORGANISAATIO ON TEHOKAS ORGANISAATIO

HYVINVOIVA ORGANISAATIO ON TEHOKAS ORGANISAATIO HYVINVOIVA ORGANISAATIO ON TEHOKAS ORGANISAATIO Newolo on markkinoiden edistyksellisin virtuaalivalmentaja henkilökohtaisen hyvinvoinnin kehittämiseksi. Newolo VirtualCoach antaa välineitä muutoksenhallintaan,

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Koulupalvelut lukuvuosi 2012 2013

Koulupalvelut lukuvuosi 2012 2013 Koulupalvelut lukuvuosi 2012 2013 Vierailu Tekniikan museoon oli hauska. Toivottavasti näemme vielä! (tyttö, 3. lk) Tekniikan museo on kiinnostava, koska pidän keksinnöistä ja haluaisin itse keksijäksi.

Lisätiedot

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi MUUTOS = MAHDOLLISUUS JA HAASTE On etuoikeus olla toteuttamassa muutosta ja ottaa haaste vastaan.

Lisätiedot

Luovuutta yrityksen kehittämiseen Irti vanhasta ja uudenlaiseen toimintaan. Ville Tuomi Vaasan yliopisto 24.9.2007

Luovuutta yrityksen kehittämiseen Irti vanhasta ja uudenlaiseen toimintaan. Ville Tuomi Vaasan yliopisto 24.9.2007 Luovuutta yrityksen kehittämiseen Irti vanhasta ja uudenlaiseen toimintaan Ville Tuomi Vaasan yliopisto 24.9.2007 Mitä luovuus on? (1) Luova yksilö ja luova yritys Luovuus tarkoittaa ihmisen kykyä tuottaa

Lisätiedot

TKI-toiminnan kirjastopalvelut. Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä

TKI-toiminnan kirjastopalvelut. Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä TKI-toiminnan kirjastopalvelut Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä Sisältö 1. Esityksen taustaa 2. Tietoasiantuntijat hankkeissa 3. Ammatilliset käytäntöyhteisöt vs Innovatiiviset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ INNOVATIIVISUUTTA!

YHTEISTYÖSTÄ INNOVATIIVISUUTTA! YHTEISTYÖSTÄ INNOVATIIVISUUTTA! Vuxenutbildning för Svenskfinland 22-23.3.2011 PhD REIJO SILTALA 2011 PUHEENVUORON RAKENNE 1. TÄRKEIMMÄT KÄSITTEET INNOVAATIOT INNOVATIIVISUUS 2. ESIMERKKITAPAUKSIA INNOVAATIOISTA

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET Palaute Ajankäyttö Työhyvinvointi Myynti Yhteistyö Työyhteisötaidot Kehityskeskustelu Esimiestaidot Asiakaspalvelu Vuorovaikutus Rekrytointi Tutkimukset ja kartoitukset Vaativat

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Miten KAIKU-kehittäjä voisi olla (vielä) parempi strateginen kumppani johdolle. Virpi Einola-Pekkinen

Miten KAIKU-kehittäjä voisi olla (vielä) parempi strateginen kumppani johdolle. Virpi Einola-Pekkinen Miten KAIKU-kehittäjä voisi olla (vielä) parempi strateginen kumppani johdolle Virpi Einola-Pekkinen 28.3.2012 Miksi julkisella sektorilla pitää juuri nyt ajatella ja toimia eri tavalla kuin ennen Kansainvälinen

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

Sisällys. Mitä opetussuunnitelman perusteissa sanotaan?... 22

Sisällys. Mitä opetussuunnitelman perusteissa sanotaan?... 22 Sisällys Lukijalle...12 Johdanto...16 Ajattelutehtävä kokeiltavaksi... 18 1 Arvot, ihmiskäsitys ja oppimiskäsitys... 20 Mitä opetussuunnitelman perusteissa sanotaan?... 22 Mitä tästä voisi ajatella?...

Lisätiedot

Hyvinvointiklinikka - hyvinvointialojen osallistava pedagogiikka ja työelämän uudet tarpeet

Hyvinvointiklinikka - hyvinvointialojen osallistava pedagogiikka ja työelämän uudet tarpeet Hyvinvointiklinikka - hyvinvointialojen osallistava pedagogiikka ja työelämän uudet tarpeet 1.1.2015-30.6.2017 Minna Vaittinen Hyria koulutus Oy 22.11.2016 Mikä hyvinvointiklinikka-hanke on? Hyria koulutuksen

Lisätiedot

KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo

KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo Espoo on osaavien ihmisten kunta, joka tunnetaan oikeudenmukaisena, asukas- ja asiakaslähtöisenä sekä vastuullisena edelläkävijänä nyt ja tulevaisuudessa.

Lisätiedot

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta UUSIX Työkaluja INWORK hankkeesta Anna-Maija Nisula Tutkijatohtori, projekti päällikkö Lappeenrannan yliopiston kauppakorkeakoulu Technology Business Research Center (TBRC) anna-maija.nisula@lut.fi INWORK

Lisätiedot

Tavoitteena innovatiivinen insinöörin ammattitaito

Tavoitteena innovatiivinen insinöörin ammattitaito Tavoitteena innovatiivinen insinöörin ammattitaito Insinöörikoulutuksen foorumi 2012 TkT Olli Mertanen ja KTT Liisa Kairisto-Mertanen Innovaatiopedagogiikan avulla pyritään tuottamaan ammattitaitoa, joka

Lisätiedot

Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES TULEVAISUUDEN ELINTARVIKKEET kuluttajatuotteiden osaaminen ja verkostot

Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES TULEVAISUUDEN ELINTARVIKKEET kuluttajatuotteiden osaaminen ja verkostot 8-9.09.2016 Leena Jokinen Tunnistaa tulevaisuuden muutosvoimista kehitysideoita uusiksi tuotteiksi, palveluiksi, prosesseiksi tai strategioiksi Saada malleja siihen, miten käytännön tulevaisuustyötä tehdään

Lisätiedot

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa?

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Valtuustoseminaari 23.3.2015 ----------------------------------- Kari Hakari johtaja, HT Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot