INNOTIIMI. YLE panostaa innovatiivisuuteen. Innovaatiostrategia koko organisaation juttu. Virtuaalisuus tuli jo tuliko Teillekin?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INNOTIIMI. YLE panostaa innovatiivisuuteen. Innovaatiostrategia koko organisaation juttu. Virtuaalisuus tuli jo tuliko Teillekin?"

Transkriptio

1 1 INNOVATIIVISUUS Kilpailukykyä Innovaatiotaidoilla Vapauttaa ja suuntaa yhteisöenergiaa Eläköön ideat, joita esimies ei tappanut! Sivut 8 10 YLE panostaa innovatiivisuuteen koko organisaation juttu Sivut 4 7 Virtuaalisuus tuli jo tuliko Teillekin? Sivu 11 1/4

2 2 Innovatiivisuus en eri inen v la Pa ittäm h ke Ihm joht isten ami nen Innovatiivisuus ien inen Tiim ittäm keh Muutos Innotiimi uudistaa työelämää yhdessä asiakkaidensa kanssa Innotiimillä on 25 vuoden kokemus organisaatioiden muutos- ja kehittämisprosessien ihmiskeskeisestä ohjaamisesta. Innotiimi tarjoaa konsultointi- valmennus- ja coachauspalveluja erityisesti näillä alueilla: innovatiivisuus, tiimien kehittäminen, muutos, ihmisten johtaminen ja palaverien kehittäminen. Innotiimin asiakkaat kuvaavat työskentelytapaamme innovatiiviseksi, inhimilliseksi, ammattitaitoiseksi ja hyvin käytännönläheiseksi. Kehitämme innovoimaa! Innotiimi Oy Vapaalantie 2 A Vantaa Vastaava päätoimittaja: Niko Helin Toimittaja: Jussi Förbom Ulkoasu: Yrjö Klippi, Hanna Pohjola Kuvat: Tuomas Linna (ei s. 3, 8-11)

3 3 Pääkirjoitus INNOANEMIA Miksi joissakin organisaatioissa syntyy jatkuvasti innovaatioita ja toisissa hyvin harvoin, jos ollenkaan? Jälkimmäiset kärsivät sairaudesta, jota voidaan kutsua innoanemiaksi. Innovatiivisuuden kohdalla se voidaan pelkistää näin: jos innovaatioita ei synny, on syy siinä toiminnassa, jolla niitä yritetään synnyttää yleensä sen vähäisyydessä tai huonossa toteutuksessa. Innovaatioiden määrää on helpointa kasvattaa lisäämällä innovointia ja sen laatua. Innovatiivisuutta hallitsee sääntö, jonka voi tiivistää merkinnäksi Se tarkoittaa, että jokaista huippuhyvää ideaa kohti tarvitsemme vähintään 10 hyvää ideaa, ja jokaista hyvää ideaa kohti tarvitsemme vähintään 10 huonoa tai keskinkertaista ideaa. Jos siis haluamme saada aikaan yhden huippuhyvän idean, josta saattaa syntyä innovaatio, tarvitsemme vähintään 100 erilaista ideaa. Innovatiivisuus muistuttaa monessa suhteessa kullan etsintää. Ensin pitää tehdä päätös mihin etsintä (ideointi) suunnataan, sitten pitää rakentaa ränni (prosessi) johon maa-aines (ideat) kerätään ja jossa sitä huuhdotaan vedellä (ideoiden seulonta). Suuresta määrästä maa-ainesta saadaan pieni määrä kultahippuja, ja joskus hyvällä tuurilla suurempi kultakappale (huippuinnovaatio). Innovatiivisuus ja innovaatiot voivat liittyä tuotteisiin ja palveluihin, prosesseihin, toimintatapoihin, liiketoimintamalleihin, jopa kykyyn tehdä onnistuneita muutoksia. Joskus kulta eli innovaatio voi löytyä hyvällä tuurilla tai intuitiolla kaivamalla vain oikeasta kohdasta. Tämä on menetelmänä kuitenkin huomattavasti epäluotettavampi kuin systemaattinen innovointi, jota tässä liitteessä on kuvattu. Innotiimi sai alkunsa noin 25 vuotta sitten innovatiivisuuden kehittämisestä. Ensimmäinen hyvä innovaatiomme oli nimeltään Tuplatiimi, työmenetelmä, jonka avulla myös hiljaisemmat ihmiset saatiin aktivoitua kehittämistyöhön. Menetelmä levisi hetkessä läpi Suomen. Tämän jälkeen on syntynyt lukuisa joukko muitakin menetelmä- ja johtamisinnovaatioita, kuten Opera, Ryhmämessut, TAL-tekniikka, HOPE-tekniikka, LTA-analyysi ja kiertävä johtajuus. Tämä kertoo siitä, että toimintamme taustalla on käynnissä jatkuva kullan huuhdonta. Kari Helin Innovaatioiden puutostautiin on siis olemassa monia tepsiviä lääkkeitä. Jotkut niistä, esimerkiksi innovaatioiskut, antavat tuloksia nopeasti ja jotkut toiset, kuten innovaatiotaitojen kehittäminen, taas rakentavat sellaista kulttuuria, joissa uudet ideat nousevat helposti esille. Kari Helin, Innotiimin perustaja

4 4 Innov Yleisradiossa on vuodesta 2008 alkaen ollut käynnissä kehitysprosessi, jossa on koko organisaation tasolla etsitty uusia, innovatiivisia työtapoja. YLEn johtoryhmässä prosessia on vetänyt Asia- ja kulttuuri-ylen ohjelmistoalueen johtaja Olli-Pekka Heinonen. Hän tiivistää, että Yleisradiossa halutaan ennen kaikkea rakentaa avointa ja keskustelevaa työkulttuuria paitsi yhtiön sisälle, myös suhteessa sen ulkopuoliseen maailmaan. YLE on luova talo, ja täällä on kautta historian ollut paljon luovia ihmisiä töissä. Olemme myös koko 2000-luvun ajan tehneet ratkaisuja, jotka ovat vähitellen rakentaneet innovatiivista työkulttuuria. Varsinaisen innovaatiostrategian rakentaminen lähti kuitenkin liikkeelle muutamasta havainnosta. Me teimme töitä luovasti, mutta meillä ei ollut systemaattisia työkaluja tai resursseja, jotka olisivat varmistaneet kokonaistuen innovatiivisuudelle. Heinonen kuvailee, että kun YLEssä puhutaan innovatiivisuudesta, sillä tarkoitetaan osaamisen luomisen ja hyödyntämisen prosessia. Tällaisessa talossa, jossa osaaminen on vahvasti sitoutunut ihmisiin, me haluamme luoda mahdollisuuksia uuden oppimiseen ja hyödyntää ihmisten oppimaa tehokkaasti. Olli-Pekka Heinonen Yllättävän moni suomalainen organisaatio puhuu tällä hetkellä innovaatiostrategioista. Strategia vastaa kahteen kysymykseen: Miten organisaation innovaatiokyvykkyyttä kehitetään systemaattisesti, ja mihin innovaatiotoiminnan pitäisi kohdistua. työtä Yleisradiossa vetänyt Olli-Pekka Heinonen kuvailee innovatiivisuutta uudenlaiseksi ajattelutavaksi, josta koko organisaatio voi oppia.

5 vaatio 5 innovaatioiskut organisaation uusi ajattelutapa Innovatiivisuus on kaikkien oikeus YLEssä innovaatiotyö halutaan koskevan koko organisaatiota. Heinonen kuvaakin innovatiivisuutta ajattelutavaksi, jonka tulee hallita koko sisältötuotannon elinkaarta. Me emme puhu mistään tuotekehitysyksiköstä. Ei ole ajatusta mistään propellipäistä, jotka hoitaisivat innovatiivisuuden, vaan kyse on koko yhtiön työkulttuurista yksilö-, tiimi- ja yritystasolla. Puhumme yleläisestä tavasta toimia, keskustelevasta ilmapiiristä ja ilosta sekä mahdollisuudesta ottaa riskejä ja myös epäonnistua. Meillä saa mokata. Heinonen painottaa, että johdon on tärkeää näyttää innovatiivisen työkulttuurin luomisessa esimerkkiä. Siinä suhteessa Mikael Jungnerilla on ollut tosi iso vaikutus siihen, millainen yleläisten työkulttuuria tänään on. Se on uskallusta, heittäytymistä ja itsensä peliin laittamista perinteisen johtajaroolin rikkomista ja uskallusta olla erilainen. Olennaisia asioita ovat myös johdon kyky suunnata innovatiivisuutta ja kuvata tavoiteltavan muutoksen tarinaa mitä Yleisradio tulevaisuudessa haluaa olla? Johdon torjuttava pelkoa Kun Heinoselta kysyy, mitä innovatiivisen työkulttuurin rakentaminen on häneltä henkilökohtaisesti vaatinut, on hän ensin pitkään hiljaa. Me puhutaan tässä tosi vaikeista asioista, hän sanoo sitten mietteliäästi. On paljon asioita, jotka saattaa pilata sitä. Sen takia roolini on enemmän se, että pitää huolen sitä, ettei sellaista tapahdu. Minun tehtävä on ikään kuin pitää sateenvarjoa niiden hyvien asioiden äärellä. Pahinta, mitä yhtiön johto voisi tehdä, olisi Heinosen mielestä synnyttää organisaatioon pelkotiloja. Uusin tutkimus kertoo ihan sel- västi, että ihminen, joka pelkää, ei kykene leikkimään eikä tutkimaan. Pelko sulkee asioita ulos, ja pelolla johtaminen on ihan mieletöntä resurssien hukkaamista. Heinosen kädet alkavat käydä, kun hän innostuu vertaamaan innovatiivisuuden johtamista suuren jazz-yhtyeen kapellimestarin työhön. Hän tietää monen kuvittelevan, että jazz on kakofoniaa, mutta korostaa, että sen pelisäännöt ovat tiukat, niitä vain ei ole valtavan paljon. Kun on treenattu tuhansia tunteja ja hallitaan oma instrumentti täydellisesti, voi rajojen sisällä improvisoida määrättömästi. Mutta se mieletön vapaus, että ei soiteta nuoteista, vaan luodaan suoraan siinä tilanteessa, on mahdollista ainoastaan silloin, kun on ymmärrys ja luottamus yhteisistä pelisäännöistä koko bändissä. Kaikki tietää, että nyt soitetaan kahdeksantahtisia, ja että soolo on kolme kertaa kahdeksantahtiset, ja että silloin kun johtaja näyttää pienen merkin sormellaan, mennään taas teemaan takaisin. Vapauden ja sisäistetyn sitoutumisen pelisääntöihin on mentävä käsi kädessä. Ja sitä voimakkaammin pelisääntöihin täytyy sitoutua, mitä enemmän vapautta haetaan. Julkisen organisaation vetäjänä Heinonen haluaa laajentaa YLEn innovatiivisuustyön koko suomalaiseen yhteiskuntaan. Hän sanoo, että YLE haluaa olla olennainen osa suomalaista innovaatioverkostoa. Nyt eletään aikaa, jolloin me-

6 6 nestysjutut tehdään synteettisen ja symbolisen tietämysperustan alueella. Asioita tehdään yhdessä erilaisten edelläkävijäryhmien ja asiakkaiden kanssa. Tällaisessa maailmassa YLEn resurssit on yhteiskunnan työkalu. Meillä on mielettömät sisältöjen arkistot ja kyky kertoa merkityksellisiä tarinoita. Me halutaan olla merkittävä tekijä tällaisessa uudella tavalla ymmärretyssä suomalaisessa innovatiivisuudessa. Innovaatiovalmentajat istuttavat YLEen kehitysviestiä Yleisradion innovatiivisuusprosessi juontaa monesta juuresta. Yksi niistä on YLE Tekniikassa tehty kehityshanke, jonka ensimmäisenä tavoitteena oli löytää parempia tapoja löytää ja kehittää ideoita ennen niiden toteuttamista. Kehityspäällikkö Arto Markku kertoo, että työtä varten kerättiin aivan aluksi erillinen kymmenen hengen ryhmä, joka selvitti, mitä innovaatioprosessiin kuuluu, ja mitkä tekijät edistävät sitä ja mitkä taas hidastavat. Pyrkimyksenä oli oppia asettumaan oman toimialan karsinan ulkopuolelle ja soveltaa myös sellaisia innovatiivisuusmenetelmiä, jotka on kehitetty jossain aivan toisaalla. Kevään 2008 aikana YLEssä alkoi ilmetä laajemminkin pyrkimyksiä innovatiivisen työkulttuurin edistämiseen, ja alkusyksystä 2008 Markun innovatiivisuustoimeksianto laajeni koskemaan koko yhtiötä. Samassa yhteydessä havaittiin, että ohjelmasisällön tuotannossa oli Olli-Pekka Heinosen johdolla jo muutaman vuoden ajan etsitty uusia, innovatiivisempia työtapoja, Markku kertoo. Meille olikin tärkeää, ettemme lähde rikkomaan mitään sellaista, mikä toimii, vaan että funtsitaan, miten prosesseja voisi yhdistää. Innostuneita innovaatiovalmentajia YLEn varsinaisen innovaatiostrategian valmistelu- ja pohjatyö alkoi syksyllä 2008, ja peruselementtien suunnitteluun osallistui myös yhtiön johtoryhmä. Keväällä 2009 alettiin analysoida, mitä konkreettista YLEn pitää innovaatioasioissa tehdä. Syntyi myös päätös innovaatiovalmentajien koulutusohjelmasta. Haimme eri puolilta YLEä ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita uuden tekemisestä ja muiden valmentamisesta. Päädyimme siihen, että valmentajat voivat käyttää noin 20 prosenttia työajastaan valmentajan tehtäviin. Toimeksianto oli pelkistetysti valmentaa YLEn joukkoja siten, että yhtiön kulttuuri muuttuu innovatiivisemmaksi. Perustana oli samaan aikaan valmistuva innovaatiostrategia, mutta menetelmät ja työvälineet valmentajien piti itse oman koulutusprosessinsa myötä muodostaa. Kaksipäiväisiä koulutuksia järjestettiin kerran kuussa. Valmentajien työn runkona on jalkauttaa johdon kielellä laadittu innovaatiostrategia kaikkiin yleläisten työyhteisöihin ja kääntää se työntekijöiden omalle kielelle. Kyse ei ole luennoinnista, vaan osallistavasta työtavasta, jossa ihmiset otetaan mukaan innovatiivisuuden kehittämiseen. Arvioi ja kyseenalaista Mistä innovatiivisuudessa sitten aivan oikeasti on kyse, miten sitä voisi YLEn projektin nimissä kuvailla? Se on varmaan sitä, että pystyy kyseenalaistamaan omat uskomuksensa ja ajatuksensa, Markku toteaa. On tärkeää pystyä katsomaan, että onko tämä nyt se oikea tapa tehdä näitä asioita. Toinen, minkä tahtoisin nähdä toteutuvan on, että osaisimme arvioida nykyistä työtapaa suhteessa siihen, miten asioita on tulevaisuudessa tehtävä. Markku korostaa, että innovatiivisen työkulttuurin istuttamisessa on hyvin paljon kyse eri tavoin ajattelevien ihmisten kyvystä toimia yhdessä. Toiminta erilaisten ihmisten kanssa mahdollistaa sen, että syntyy aivan erilaisia ideoita, ja lopputulokset ovat yllättäviä ja uusia. Innotiimin roolia Markku kuvailee ennen kaikkea sparraajaksi. Olen pitänyt innotiimiläisten ihmisläheisestä tavasta toimia sekä siitä perehtyneisyydestä, jota he osoittavat. pureutuu koko organisaatioon n laatiminen on oivallinen työkalu organisaatiolle, joka haluaa systemaattisesti kehittää innovaatiokyvykkyyttään ja kehittää innovaatiotoimintaansa. Työ aloitetaan laatimalla suunni-

7 7 telma tarvittavista kehityshankkeista, kuten aloitetoiminnan aktivoimisesta, innovaatiofasilitaattoreiden valmentamisesta tai innovaatioprosessin kehittämisestä. On tärkeää myös mitata innovatiivisuuden kehittymistä organisaatiossa ja tarkentaa ohjelmaa sitä mukaa, kuin tuloksia syntyy. Innovaatiotoiminnan kohdistuminen kulminoituu kahteen asiaan: on varmistettava, ettei innovatiivisuus kohdistu pelkästään uusiin tuotteisiin ja palveluihin, vaan myös esimerkiksi uudenlaisiin logistiikkaratkaisuihin markkinointikonsepteihin ja liiketoimintamalleihin. Yrityksen kehitysportfolion on myös oltava tasapainossa ja sen on sisällyttävä riittävän radikaaleja kehityshankkeita yrityksen todellisen uudistumisen turvaamiseksi. on signaali koko organisaatiolle: me otamme innovatiivisuuden kehittämisen vakavasti ja tarvitsemme lisää innovatiivisuutta pysyäksemme kilpailijoiden tahdissa ja jopa niiden edellä. Samalla innovatiivisuudelle muodostuu konkreettinen sisältö, eikä se ole enää vain tyhjä lupaus yrityksen arvoissa. Innotiimin Jarno Poskela, kartoitti väitöskirjatutkimuksessaan 133 suomalaisyrityksen innovaatiokäytäntöjä. Tulosten mukaan menestyvissä ja innovatiivisissa yrityksissä käytettiin ohjaustyökaluna nimenomaan innovaatiostrategiaa. Tästä hyvä esimerkki on Yleisradiossa tehty pitkäjänteinen kehitystyö innovaatiokyvykkyyden parantamiseksi. Teksti: Jussi Förbom Kuvat: Tuomas Linna innovaatiostrategia KULTTUURI - Johtajuus - Työtavat - Ilmapiiri INNOVATIIVISUUS KANAVAT - Innovaatioprosessi - Innovaatioryhmä - Ideanhallinta järjestelmä RESURSSIT, OSAAMINEN OHJAUS - Visio - Strategia - Kehitysportfolio Innovatiivisuus syntyy henkilöstön osaamisesta kulttuurin, kanavien ja ohjauksen vuorovaikutuksessa. MITEN innovaatiostrategia luodaan? n kehittäminen on aina organisaatiokohtaista, mutta tyypillisesti se voidaan käynnistää kolmella eri tavalla. Yksinkertainen tapa on pyrkiä tunnistamaan tekijät, jotka lannistavat organisaation innovatiivisuutta. Yhtä tärkeää on löytää organisaation innovaatiotoiminnan vahvuudet ja aloittaa niistä. Toinen tapa on tarkastella organisaatiota kerros kerrokselta: mikä on johdon tehtävä innovatiivisuuden edistämisessä, entä esimiesten tai kehityshenkilöstön, ja miten henkilöstön voimavarat saadaan entistä paremmin käyttöön? Kolmas tapa on ottaa lähtökohdaksi malli, jossa kolme tekijää on keskinäisessä vuorovaikutuksessa: Millainen innovaatiokulttuuri organisaatiossa on, tukeeko se vai tappaako se innovatiivisuutta? Onko organisaatiossa kanavia, joita pitkin ideat kehittyvät tehokkaasti uusiksi tuotteiksi tai uusiksi toimintatavoiksi? Entä miten innovatiivisuutta ohjataan tarkoituksenmukaiseen suuntaan. Lisätietoja: Jarno Poskela

8 8 KILPAILUETUA INNOVAATIOTAIDOILLA Eläköön ideat,

9 9 INNOVAATIOTAIDOILLA KILPAILUETUA Organisaation innovatiivisuutta voidaan parantaa monin keinoin, esimerkiksi innovaatioprosessin alkupäätä (ideoiden synnyttäminen, keruu, seulonta ja jalostaminen) tai prosessin loppupäätä (tuotteistaminen, kaupallistaminen, markkinalanseeraus) parantamalla. Innovatiivisuutta tukevat taidot ovat jääneet usein vähemmälle huomiolle. joita esimies ei tappanut! Organisaation Innovatiivisuudessa voidaan erottaa kova puoli ja pehmeä puoli. Kovalle puolelle voidaan sijoittaa sellaisia asioita kuin kehityshankkeiden valinta, idea- ja projektisalkun hallinta, uusien tuotteiden kaupallistaminen eli kaikki sellainen, jossa ollaan tekemisessä rahan ja liiketoimintapäätösten kanssa. Pehmeän puolen asiat ovat niitä, jotka vaikuttavat ihmisten motivaatioon synnyttää ja jalostaa ideoita. Puhutaan ilmapiiritekijöistä. Pehmeät tekijät ovat luonteeltaan johtamis- ja vuorovaikutustaitoja. Inno6pack valmennusohjelmassa keskitymme jälkimmäiseen puoleen, eli pehmeisiin tekijöihin, joita nimitämme Innovaatiotaidoiksi. Kuusi keskeistä innovaatiotaitoa Valmennusohjelmaan on valittu kuusi taitoa, jotka tukevat innovatiivisen kehittämisilmapiirin syntymistä ja ylläpitoa. Nämä kuusi keskeistä taitoa on suunnattu tavallisiin arkipäivän työtilanteisiin, joissa kaksi tai useampia henkilöitä ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Taidot antavat ihmisille valmiuksia toimia niin, että kyseisissä tilanteissa saadaan aikaan myönteisiä vaikutuksia ja tuloksia. Luovuuteen kannustaminen Saatko luovuuden esille omasta porukastasi? Vähäinen ideoiden määrä palaverissa ei ole useinkaan merkki ihmisten passiivisuudesta, vaan siitä, että he eivät koe mielekkääksi tai turvalliseksi esittää omia ideoitaan. Vetäjä voi omalla toimintatavallaan vaikuttaa ihmisten haluun tuoda esille ideoitaan.

10 10 KILPAILUETUA INNOVAATIOTAIDOILLA Luovuuteen kannustaminen Hyvien ideoiden luominen Miksi joillakin ihmisillä on usein hyviä ideoita ja joillakin toisilla äärimmäisen harvoin? Tässä on kysymys taidosta synnyttää riittävän paljon ideoita ja poimia (+ jalostaa) niistä parhaat. Luovuus on vain osittain synnynnäinen lahja. Pienellä harjoittelulla pääsee helposti parempiin tuloksiin, kuin synnynnäisen lahjan huonolla käytöllä. Ideoiden yhdessä jalostaminen Saatko yhteistyökumppanisi innostumaan oman ideasi jatkokehityksestä? On tavallista, että uutta ideaa aletaan muiden toimesta kritisoida. Se on eräänlainen luonnon laki. On kuitenkin kehitetty menettelytapoja, joilla muut innostuvat tukemaan ja jatkojalostamaan uutta ideaa. Tottumusten kyseenalaistaminen Osaatko kyseenalaistaa ajattelua ja uudistumista rajoittavia uskomuksia? Organisaation toiminnassa pyritään tehokkuuteen ja tuloksellisuuteen. Samanaikaisesti ihmiset tottuvat tietynlaisiin toiminta- ja käyttäytymismalleihin. Näitä rutiineja harvoin tietoisesti kyseenalaistetaan. Ajattelu- ja toimintatapatottumusten kyseenalaistamisella voidaan löytää aivan uusia lähestymistapoja ja ratkaisuja. Idean rakentava arviointi Tulevatko ihmiset kertomaan sinulle uusista ideoistaan? Jos vastaus on myönteinen, hallitset mitä luultavimmin idean rakentavan arvioinnin. Mikäli vastauksesi on kielteinen, sinulla saattaa olla tapana ampua alas ideoita, joita muut sinulle esittävät. Tällainen on hyvin tavallista. Rakentava arviointi on taito, jota on tietoisesti harjoiteltava. Idean tehokas myynti Oletko onnistunut myymään uusia ideoitasi organisaatiosi päättäjille? Hyväkään idea ei etene organisaatiossa ilman sen taitavaa myyntiä. Ensin pitää osata herättää idean tarve. Se on kaiken kaupankäynnin lähtökohtana. Idean myyntitaidon kehittyminen valmentaa osallistujia myös monissa muissa vastaavanlaisissa tilanteissa, kuten mm. tuotteiden ja palvelujen myymisessä. Kuka hyötyy eniten? Innovaatiotaitojen kehittämisestä hyötyvät selvästi eniten johtajat, esimiehet ja erilaisten kehitysprojektien vetäjät. Tämä johtuu siitä että innovaatiotaidot ovat innovatiivisen organisaation johtamisen perustaitoja. Ideat, taidot ja toimintatavat Helpoin on antaa ihmisille ideoita ja vinkkejä miten kannattaa toimia. Tämä pätee myös innovaatiotaitoihin. Ideoilla ja teorioilla on kuitenkin taipumus unohtua. Siksi uudet ideat pitää muuttaa käytännön toimintamalleiksi, joita voidaan harjoitella. Tätä kautta alkaa syntyä käytännön taitoja. Taito muuttuu toimintatavaksi vasta sitten, kun se on riittävän hyvä ja ihminen on saanut taidon käyttämisestä positiivisia kokemuksia. Inno- 6packin valmennusidea perustuu edellä kuvattuun periaatteeseen. Valmennusohjelman vaikuttavuutta voidaan mitata eri tavoin, mm. yhteistyökumppaneiden palautteeseen perustuvilla mittareilla. Teksti: Jussi Förbom, Niko Helin, Anssi Juutilainen, Kalevi Sipinen Ideoiden yhdessä jalostaminen Idean rakentava arviointi Idean tehokas myynti Lisätietoja: Niko Helin Hyvien ideoiden luominen Tottumusten kyseenalaistaminen

11 11 Innovointi Virtuaalisuus tuli jo tuliko Teillekin? Virtaa virtuaalipalavereihin Eikä teknologia sinänsä ole enää onnistuneiden virtuaalityötapojen esteenä, sillä lähes kaikissa suurissa organisaatioissa on kuitenkin jo hyvät tekniset valmiudet virtuaalikokousten järjestämiseen. Niinpä kehitystyö voidaan keskittää käytännön toimintamallien omaksumiseen; miten ihmiset saadaan aktivoitumaan ja energisoitumaan kokouksessa ja miten innovoinnista otetaan enemmän irti myös silloin, kun kokouksen osallistujat eivät istu samassa huoneessa? Hyvä keino on Innotiimin kehittämien ryhmätyömenetelmien kuten Tuplatiimin, OPERAn, Ryhmämessujen tai BrainGroupingin käyttäminen. Olennaista on teknologiasta tai kokoustavasta riippumatta hyödyntää palavereissa luovia ja tehokkaita työtapoja. Kysy Innotiimiltä, miten tämä onnistuu me tiedämme, ja meidät on myös palkittu Hannoverin vuoden 2007 CeBit -messuilla tietotekniikan tuottavasta ja innovatiivisesta hyödyntämisestä virtuaalikokousten toteuttamisessa. Virtuaalinen Vaikka virtuaalipalavereja on järjestetty jo pitkään, niiden koetaan silti monesti toimivan heikosti. On myös tavanomaista syyttää teknisiä ongelmia, mutta paljon useammin huonossa virtuaalikokouksessa on kyse huonosta kokouksen ohjaustavasta. Perinteinen yksi puhuu muut kuuntelevat -kokous muuttuu vielä huonommaksi, jos se johdetaan samalla mallilla virtuaalisesti. Osallistamista virtuaalisesti Innovointi Virtuaali-innovoinnin suunnat Reaaliaikaisen virtuaali-innovoinnin lisäksi keskeinen kehityssuunta näyttää olevan ideointi ja ideoiden työstäminen vailla ajan ja paikan sidoksia. Tähän tarpeeseen Innotiimi on kehittänyt yhdessä Orchidea Innovationsin kanssa verkkopohjaisen ideoiden johtamisen työkalun, Orchidean. Työkalu on käytössä jo useassa edelläkävijäyrityksessä (esim. UPM, KONE, Rautaruukki, Paroc, Veikkaus). Se tehostaa innovaatioprosessin alkupäätä ja auttaa innovaatioiden synnyttämisessä. Orchidea on peruskäyttäjälle helppo ja vaivaton, mutta pääkäyttäjälle monipuolinen virtuaalisen vuorovaikutuksen työkalu ideoiden johtamisessa ja edistämisessä innovaatioiksi. Teksti: Veikko Mantere Lisätietoja: Veikko Mantere,

12 12 PALVELUT Innovatiivisuus on organisaation kyky saada aikaan kilpailukykyä parantavia uudistuksia. Palveluja innovaatiotoiminnan kehittämiseen Innotiimi konsultoi, valmentaa ja coachaa seuraavilla innovaatiotoiminnan osa-alueilla: Innovaatiokulttuuri Innovatiivisen kulttuurin synnyttäminen ja sen esteiden poistaminen Konsultoimme ja annamme konkreettisia työkaluja kehittämiseen Innovaatiotaidot Innovaatiotaitoihin liittyvät valmennusohjelmat (esim. Inno6pack ja fasilitointitaidot) Valmennamme innovatiivisuutta tukevia taitoja ja menetelmiä esimiehille ja henkilöstölle Innovaatiokyvykkyyden kehittäminen Konsultoimme innovaatiostrategian kehittämistä Innovaatioprosessi Innovaatioprosessin alkupään kehittäminen Konsultoimme prosessikehitystä Innovatiivisuuden mittaaminen Organisaation innovatiivisuuden vahvuudet ja kehityskohteet Selvitämme miten innovatiivisuutta voidaan tehokkaimmin parantaa Innovaatioiskut Uusien konseptien kehittäminen työpajasarjana Autamme mahdollisuuksien tunnistamisessa, ideoinnissa ja konseptoinnissa Innovatiivinen strategiaprosessi Strategian/strategiaprosessin työstäminen innovatiivisesti Autamme löytämään erottautumistekijät Innovaatioryhmät Työryhmä innovatiivisuuden edistämiseen organisaatiossa Autamme kokoamisessa, toiminnan käynnistämisessä ja koulutamme Fasilitointipalvelut Haastavien ongelmatilanteiden (asiat, ihmiset) ratkaiseminen Fasilitoimme esim. haastavia ongelmanratkaisu-, suunnittelu ja yhteistyötilanteita Lisätietoja Innopalveluistamme: Jarno Poskela,

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Innovaatiodidaktiikan käsikirja

Innovaatiodidaktiikan käsikirja Innovaatiodidaktiikan käsikirja Opas innovaatioprosesseja fasilitoivalle Laura-Maija Hero Innovaatiodidaktiikan KÄSIKIRJA 2014 1 Sisällysluettelo 04 Innovaatioprosesseja fasilitoivalle 06 08 Innovaatioprosessi

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Huhtikuu 2008 TALENT MANAGEMENT Miksi kaikki ei voi sujua kuin tanssi? - Tommy Tabermann SIVU 11 Rekrytointi osana talent

Lisätiedot

Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin

Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne Roivas (toim.) Innostu ja innovoi Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Johdon työnohjaajat ry I nro 1/2013

Johdon työnohjaajat ry I nro 1/2013 Johdon työnohjaajat ry I nro 1/2013 Maailma muuttuu - niin myös johtajuus s. 5 Etätyö, johtaminen ja työnohjaus s. 10 Johtajuuden ja työyhteisöjen uusi liitto s. 13 Hinta 9,00 euroa J t j k Päätoimittajalta

Lisätiedot

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen Luova ympäristö lasten omaaloitteisen toiminnan tukemiseksi (Miten käytimme TRIZ:a lasten TV-pelin suunnittelutyössä?) Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) 2013 Opetusaineisto on valmistunut

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ Kai Hakkarainen, Lasse Lipponen, Liisa Ilomäki, Sanna Järvelä, Minna Lakkala, Hanni Muukkonen, Marjaana Rahikainen & Erno Lehtinen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN Eija Peräkylä HUMAK, opinnäytetyö 29.11.2013 2 Opas vapaaehtoisohjaajalle Sisällys VAPAAEHTOISOHJAAJAN TIETOPAKKI Alkusanat...4 1.

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

Hyvä muotoilu. myötäilee käyttäjää. Tila virittää. Visuaaliset muodot. Design. näkyvät verkossa. ihmiset. läpäisee koko tuotantoketjun s. 20.

Hyvä muotoilu. myötäilee käyttäjää. Tila virittää. Visuaaliset muodot. Design. näkyvät verkossa. ihmiset. läpäisee koko tuotantoketjun s. 20. Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille 4 2011 Visuaaliset muodot näkyvät verkossa s. 15 Tila virittää ihmiset s. 16 Design läpäisee koko tuotantoketjun s. 20 teema Hyvä muotoilu myötäilee käyttäjää

Lisätiedot