Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo"

Transkriptio

1 2012 VUOSIKERTOMUS

2 Sisällys Katsaus toimintavuoteen Yksityissektorin edunvalvonta...4 Kuntasektorin edunvalvonta... 5 Valtiosektorin edunvalvonta... 7 Korkeakoulusektorin edunvalvonta...8 Kirkon sektorin edunvalvonta...9 Ammatinharjoittajien ja yrittäjien edunvalvonta...9 Yksilöedunvalvonta...10 Kansainvälinen toiminta ja edunvalvonta...10 Yhteiskunnallinen edunvalvonta ja vaikuttaminen...11 Koulutuspolitiikka Akavan Erityisalat on kulttuurin, hallinnon ja liike-elämän asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien ammattijärjestö. Kasvavaan liittoomme kuuluu 24 itsenäistä jäsenyhdistystä, joissa on lähes jäsentä. Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo Jäsenkunta Järjestöorganisaation ja yhteistyön kehittäminen Jäsenrekisterin ja jäsenpalvelun kehittäminen Opiskelijatoiminta...17 Aluetoiminta Koulutustoiminta Urapalvelut Jäsenedut Tutkimustoiminta Viestintä ja markkinointi...22 Hallinto...25 Henkilöstö...26 Jäsenyhdistykset...28 Huomionosoitukset...28 Akavan Erityisalojen hallitus...29 Edustukset...30 Tilinpäätös Akavan Erityisalat AE ry Puhelin Faksi (09) Maistraatinportti 4 A, 6. krs Helsinki Akavan Erityisalat AE ry Taitto Olli Luotonen Erweko Oy Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2012

3 KATSAUS TOIMINTAVUOTEEN 2012 T yömarkkinakeskusjärjestöjen syksyllä 2011 saavuttama raamisopimus helpotti alakohtaisia työehtosopimusneuvotteluja ja toi Akavan Erityisalojen jäsenistölle prosentuaaliset palkankorotukset vuonna Raamisopimuksen myötä käynnistyi myös työelämän laatuhankkeita, selvityksiä ja lakiesityksiä, joiden valmistelutyöhön Akavan Erityisalojen edunvalvonta osallistui vaikuttamalla Akavan ja sen neuvottelujärjestöjen kautta. Tärkeänä painopistealueena edunvalvonnassa oli akavalaisten työehtosopimusten ulkopuolelle jäävän jäsenistön ja kokonaan sopimuksettomien jäsenten aseman parantaminen työpaikoilla. Lisäksi Akavan Erityisalojen työ YTN:n järjestö sektorin osalta tuotti konkreettista tulosta, muun muassa uusia työehtosopimuksia. Yhteiskunnallista vaikuttamista tehtiin osana Akava-työtä ja omana hankkeena oli Akavan Erityisalojen kuntavaalivaikuttaminen ja sen myötä tutkimusjulkaisu sekä paikalliset tilaisuudet. Akavan Erityisalojen elinvoiman ja talouden positiivisen kehityksen tueksi vuonna 2012 kiinnitettiin huomiota jäsenpitoon ja uusjäsenhankintaan. Kasvu jatkui hyvänä ja talous pysyi vakaana. Akavan Erityisaloihin liittyi yksi uusi jäsenyhdistys Suomen Geronomiliitto ry. Vuonna 2012 toteutettiin myös Akavan Erityisalojen jäsentyytyväisyystutkimus. Jäsenkunnalle tarjottavat ydinpalvelut, kuten henkilökohtainen oikeudellinen neuvonta, palkkaneuvonta ja edunvalvonta palvelut yleensä koettiin tutkimuksen mukaan entistä tärkeämmiksi. Palvelut saivat kiitosta myönteisestä kehittymisestä ja myös Akavan Erityisalojen palveluiden saatavuus oli parantunut aiemmasta. Tärkeä oli myös työttömyyskassan saama positiivinen palaute myönteisestä kehityksestä. Akavan Erityisalojen viestintä niin edunvalvonnasta kuin muistakin palveluista oli tutkimuksen mukaan onnistunut aiempaa paremmin. Organisaation kehittämisessä liittostrategian toteuttaminen jatkui. Toimintavuonna uudistettiin myös Akavan Erityisalojen säännöt ja vaalisäännöt. Uusien sääntöjen myötä uudeksi viralliseksi nimeksi tuli Akavan Erityisalat AE ry. Vuosi 2012 oli Akavan Erityisalojen vaali vuosi ja syysliittokokous äänesti liiton uudeksi puheenjohtajaksi kaudelle Risto Tolosen. Toimintavuosi oli Akavan Erityisalojen 40-vuotisjuhlavuosi. Juhlavuosi huomioitiin liiton viestinnässä, jäsentilaisuuksissa, aluetoiminnassa sekä syksyn työmarkkinaseminaarin yhteydessä järjestettävässä juhla- ja sidosryhmätapahtumassa. Salla Luomanmäki toiminnanjohtaja Akavan Erityisalat vietti 40-vuotisjuhlavuottaan pääasiassa työn merkeissä. Vuosi huipentui juhlaseminaariin marraskuussa. Akavan Erityisalojen vuosikertomus

4 YKSITYISSEKTORIN EDUNVALVONTA A kavan Erityisaloissa yksityissektorin edunvalvontaa koordinoi yksityissektorin neuvottelukunta, joka kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa. Neuvottelukunta toimi ennen muuta liiton yksityissektoria kokoavana, tiedottavana ja kehittävänä foorumina. Yhteisenä haasteena oli monimuotoisen yksityissektorin kentän edunvalvonta, henkilöstöedustusjärjestelmän puutteet ja työehtosopimusten ulkopuolelle jääminen. Liitto uusi vähimmäispalkkasuositukset ja työsuhteen ehtoja koskevat suositukset viittomakielen tulkeille, kääntäjille, kulttuurituottajille, kasvatustieteilijöille, toimintaterapeuteille, tradenomi HSOille ja viestinnän ammattilaisille. Viittomakielialan Osuuskunta Vialle ja Viittomakieliset Palvelut Aro VIPAROlle solmittiin työehtosopimukset ajalle Liiton yksityisiä museoita koskevaa työehtosopimuskautta ( ) jatkettiin osana raamisopimusta ja työehtosopimusta sovellettiin ensimmäistä kertaa yleissitovana. Työnantajille ja jäsenistölle viestittiin muutoksista. AV-käännösalalla Akavan Erityisalat neuvotteli yhdessä Suomen Journalistiliiton kanssa mahdollisuuksista saada jäsenistöä av-käännösalan työehtosopimuksen piiriin. Liitot joutuivat myös julistamaan alan johtavalle yritykselle ylityökiellon ja hakusaarron , mikä toi samalla asiantuntijatyön palkka- ja työsuhdekysymyksille huomattavasti medianäkyvyyttä. Edunvalvontatyössä hyödynnettiin yksityisen sektorin työmarkkinatutkimusta Marraskuussa toteutettiin osana YTNtutkimusta seuraava työmarkkinatutkimus, jossa painotettiin työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen kysymyksiä palkkauksen ja työsuhteen ehtojen lisäksi. Yksityissektorin jäsenistöä kokoava Inspiraatiopäivä järjestettiin huhtikuussa otsikolla Kulttuuri pidentää (työ)ikää! Tapahtu massa tutkittiin kulttuurin merkitystä työterveydelle ja -hyvinvoinnille. Akavan Erityisalat järjesti luottamusmiehilleen oman luottamusmiesseminaarin akavalaisesta asiantuntija- ja esimiestyöstä työsuojeluteemalla. Liiton museoalan luottamusmiehille pidettiin lisäksi oma seminaarinsa työehtosopimuskysymyksistä. Lisäksi liiton henkilöstöedustajat osallistuivat täydentävään YTN:n luottamusmieskoulutukseen. Liiton piirissä on toiminut koeluonteisina kaksi ammatillista taustaryhmää. Järjestöalan ammatillinen ryhmä kokoontui Yksityissektorilla työskenteli vuoden 2012 lopussa jäsentä. Jäseniä työskentelee kymmenillä eri toimialoilla eri työehtosopimusten piirissä. Suuri osa jäsenkunnasta on ilman työehtosopimusten suojaa. toimintavuonna neljä kertaa ja järjesti järjestösektorille jäsentoimintaa sekä kaksi edunvalvontailtaa. Käännösalan ryhmä järjesti jäsenistölle kaksi urailtaa. Ammatillisia Kysy työstä -palvelukonsepti lanseerattiin kevään 2012 Inspiraatiopäivässä. Kuvassa (vas.) yksityissektorin neuvottelukunnan puheenjohtaja Marina Paulaharju ja lakimies Minna Hälikkä. 4 Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2012 Kuva: Markku Ojala

5 ryhmiä koskenut kokeilu päättyi toimintavuoden lopussa. SOPU-hanke Erityisesti sopimuksettomien tai vieraiden työehtosopimusten piirissä olevan jäsenistön edunvalvonnan tehostamiseen ja kehittämiseen tähtäävä SOPU-hanke työryhmineen jatkoi toimintaansa. SOPUhanke vei tehokkaasti käytännön tasolle kärkihankkeitaan muun muassa lanseeraamalla matalan kynnyksen toimintamallin Kysy työstä visuaalisine ilmeineen, käynnistämällä palkkaneuvonnan tehostamiseen tähtäävän palkkapilotin sekä viemällä Kysy työstä -konseptia sisältöineen koulutukseen, aluetoimintaan ja sosiaaliseen mediaan. Konseptiin liittyvän Suomi24-palstan suunnittelu käynnistyi. Tavoitteena on ensimmäisenä ammattiliittona avata työelämäkysymyksiä käsittelevä, kaikille avoin keskustelupalsta sosiaalisessa mediassa. Palsta päätettiin suunnata työttömyysuhan alaisille. YTN-toiminta Akavan Erityisalat jatkoi toimintaansa Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n edunvalvontakentässä. Liiton resursseja kohdennettiin liiton jäsenkunnan kannalta keskeisille aloille kuten järjestösektorille ja kaupan alalle. Liiton asiamies toimi vastuullisena asiamiehenä järjestösektorilla. Liitto osallistui myös YTN:n hallitustyöskentelyyn ja liiton asiamiehet toimivat YTN:n neuvottelijoina, kouluttajina ja kummiasiamiehinä YTN-yritysyhdistyksille. YTN Järjestösektorilla jatkettiin työehtosopimuksiin tähtäävää työtä opiskelijajärjestöissä tuloksena muun muassa valtakunnallinen alakohtainen työehtosopimus ylioppilaskuntiin. Voimassa olevat työehtosopimukset neuvoteltiin raamiratkaisun mukaisiksi ja loppuvuodesta solmittiin talokohtainen sopimus Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry:een. YTN pyrki aktiivisesti myös sopijapuoleksi sosiaalialan järjestöjä koskevaan työehtosopimukseen. Sopimuksettomille järjestöille valmisteltiin yleissopimusta, johon järjestöt voisivat liittyä liityntäpöytäkirjoin. Järjestösektorin jäsenkunnalle tuotettiin sähköinen työsopimusmalli, joka esiteltiin jäsenkoulutuksessa. Sektorin jäsentiedotus hoidettiin Extratiedottein ja verkkosivuston välityksellä. Kaupan alalla YTN:n pyrkimykset edistää sopimustoimintaa kilpistyivät edelleen työnantajan vastustukseen ja alan heikkoon painostusvalmiuteen. Kaupan alan suurin ponnistus oli Tuloksen tekijät -kampanja, joka kannusti alan ylempiä toimihenkilöitä järjestäytymään ja aktivoitumaan työpaikkatason edunvalvonnassa. KUNTASEKTORIN EDUNVALVONTA A kavan Erityisalojen kuntasektorin edunvalvontaa koordinoi kunnan neuvottelukunta, joka kokoontui kuusi kertaa vuoden aikana. Neuvottelukunnan painopisteinä olivat neuvottelukuntatyön kehittämisen lisäksi sopimusneuvottelujen tulosten arviointi, tutkimukset, luottamusmiestoiminta, järjestövalmius ja kuntasektorin pitkän tähtäyksen edunvalvontasuunnitelman valmistelu. Neuvottelukunta tutustui Akavan ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n toimintaan maaliskuussa ja teki kesäkuussa matkan Ruotsiin tutustuen Akavaa vastaavan Sacon (Sveriges akademikers centralorganisation) sekä kulttuuri- ja viestintäalojen korkeakoulutettuja edustavan DIKin toimintaan. Neuvottelukunnan jäseniä osallistui kesäkuun Rauman ja elokuun Lappeenrannan kuntasektorin työmarkkinaseminaareihin. Neuvottelukunta seurasi kuntauudis tuksen etenemistä ja valmisteli liiton kuntavaali vaikuttamista. Neuvottelukunta keskusteli sääntöjensä päivittämisestä ja arvioi toimikauden toimintaansa. Neuvottelukunta käsitteli vuoden lopulla myös jo alustavia neuvottelutavoitteita tulevalle sopimusneuvottelukerrokselle. Kuntasektorilla toteutettiin toimintavuoden syksyllä työmarkkinatutkimus, jonka painopisteenä oli palkka- ja työsuhdekysymysten lisäksi työhyvinvointi. Kysymyksiä valmisteltiin kunnan neuvottelukunnassa. Keväällä 2013 julkaistavat tulokset antavat pohjaa edunvalvonnan tavoitteille. Yhteistyössä jäsenyhdistysten kanssa valmisteltiin kuntasektorin tehtävien vaativuuden arviointityöhön oppaat Kuntasektorin viestinnän työtehtävät ja vaativuustasot Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viestin kanssa ja Kuntasektorin suuhygienistin työtehtävät ja vaativuustasot Suomen Suuhygienistiliiton kanssa. Kuntasektorin luottamusmiesten koulutukset toteutettiin JEAn, VAKAVAn ja Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian yhteistyönä. Koulutuksi Kuntasektorilla työskenteli vuoden 2012 lopussa jäsentä. Jäsenet ovat pääosin Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piirissä. en teemoina olivat uuteen sopimukseen liittyvä tiedotus ja luottamusmiestyössä tarvittavien taitojen kehittäminen. Liitto järjesti luottamusmiehilleen myös oman luottamusmiesseminaarin akavalaisesta asiantuntija- ja esimiestyöstä työsuojeluteemalla. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTES sopimusaika on Vuonna 2012 palkankorotukset olivat lukien 1,7 prosentin yleiskorotus ja kertaerä 150 euroa. Akavan Erityisalojen vuosikertomus

6 Kuntasektorin taustaryhmä Akavan Erityisalojen ja jäsenyhdistysten toimihenkilöitten muodostamassa kuntasektorin taustaryhmässä valmisteltiin vuoden aikana kuntapalveluja koskevaa Onnea elämään ja säästöjä -taustatilaisuutta ja kuntavaaleihin liittyvän Elämänlaatua kuntapalveluilla -aluekiertueen teemoja. Järjestövalmiustyö Akavan Erityisalojen kuntasektorin järjestövalmiutta kehitettiin yhdessä liiton jäsenyhdistysten ja muiden akavalaisten liittojen kanssa. JUKOn kaikkia kuntasektorin sopimusaloja koordinoiva järjestövalmiusryhmä valmisteli yhteistä järjestövalmiusorganisaatiota suuriin kaupunkeihin. Toiminta JEAssa ja JUKOssa Akavan Erityisalat toimii JUKOssa Julkisen sektorin esimiehet ja asiantuntijat JEA ry:n kautta. JEAn kuntaryhmällä oli vuoden 2012 aikana 10 kokousta. Akavan Erityisalojen kuntasektorin asiamies toimi JEAn kuntaryhmän puheenjohtajana. Kuntasektorin asiamies oli JUKOn kunnan neuvottelukunnan varapuheenjohtaja, KVTES-jaoston varapuheenjohtaja ja jäsen kuntasektorin järjestövalmiustyöryhmässä, KVTES-alueen järjestövalmiustyöryhmässä, tekniikan jaostossa, paikallistyöryhmässä ja koulutustyöryhmässä. Keskeisiä teemoja JUKOn toimielimissä olivat neuvottelukierroksen arviointi, JUKOn edustaman jäsenkunnan asema kuntien säästötoimissa ja järjestövalmiuden kehittäminen. Kuntasektorin asiamies oli JUKOn edustajana pääsopijajärjestöjen tuloksellisuuden seurantaryhmässä. Jäsenviestintää hoidettiin muun muassa 12 akavalaisen liiton yhteisellä Kuntatiimitiedotteella. Kuntatiimissä käsiteltiin sekä KVTES- että Teknisen sopimuksen kysymyksiä. Liiton edustaja toimi Kuntatiimin vastaavana toimittajana ja tiedote toimitettiin Akavan Erityisaloissa. Vuonna 2012 Kuntatiimi ilmestyi neljä kertaa ja se ilmestyi myös ruotsinkielisenä Kommunteamet-tiedotteena. Kuntasektorilla tuotettiin perusteluaineistoa jäsenten työn vaativuuden arviointiin. Yhdessä jäsenyhdistyksen kanssa laadittiin opas suuhygienisteille ja viestinnän asiantuntijoille. KUNTASEKTORIN SUUHYGIENISTIN TYÖTEHTÄVÄT JA VAATIVUUSTASOT KUNTASEKTORIN VIESTINNÄN TYÖTEHTÄVÄT JA VAATIVUUSTASOT Ohjeistus viestinnän asiantuntijoille Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry Akavan Erityisalat ry Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry Akavan Erityisalat ry 6 Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2012

7 VALTIOSEKTORIN EDUNVALVONTA A kavan Erityisaloissa valtiosektorin edunvalvontaa koordinoi valtion neuvottelukunta, joka piti toimintavuoden aikana seitsemän kokousta ja seminaarin. Neuvottelukunta seurasi valtion muutostilanteita erityisesti henkilöstön aseman ja etujen näkökulmasta sekä osallistui virastojen virkaehtosopimusneuvottelujen edistämiseen ja luottamusmiesten tukemiseen. Neuvottelukunnan seminaarissa arvioitiin neuvottelukuntatyön onnistumista toimintamuotojen ja sisällön näkökulmasta sekä suunniteltiin vuoden 2013 toimintaa. Akavan Erityisalojen valtiosektorin työmarkkinatutkimus valmistui keväällä Työmarkkinatutkimusta käsiteltiin valtion neuvottelukunnassa sekä koulutus- ja jäsentilaisuuksissa. Tutkimuksesta saadut tiedot antavat pohjaa liiton valtiosektorin edunvalvonnan tavoitteille. Syksyllä toteutettiin seuraavaa työmarkkinatutkimusta koskeva kysely, jossa painopisteenä oli palkkausta ja työehtoja koskevien kysymysten lisäksi työhyvinvointi. Tulokset julkistetaan keväällä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn luottamusmiehinä toimivia Akavan Erityisalojen jäsenyhdistysten jäseniä osallistui sekä JUKOn järjestämiin luottamusmiesten perus- ja jatkokursseihin että JEA/Vakavan järjestämiin luottamusmiesten neuvottelupäiviin. Liitto järjesti luottamusmiehilleen myös oman luottamusmiesseminaarin akavalaisesta asian tuntija- ja esimiestyöstä työsuojeluteemalla. Sopimusneuvottelut Valtion virka- ja työehtosopimus on voimassa Toimintavuonna Valtiosektorilla työskenteli vuoden 2012 lopussa jäsentä. Jäsenet ovat valtion virka- ja työehtosopimuksen sekä hallinnonala- ja virastokohtaisten virka- ja työehtosopimusten piirissä yleiskorotus toteutettiin 1.2. lukien ja sen suuruus oli 1,9 prosenttia ja kuitenkin vähintään 39,50 euroa kuukaudessa. Lisäksi toteutettiin 0,5 prosentin suuruinen virastoerä 1.4. lukien. JUKOn valtion neuvottelukunta on asettanut tavoitteeksi akavalaisten asiantuntijoiden ja esimiesten palkkakilpailukyvyn parantamisen ja tähän Akavan Erityisalat oli mukana järjestämässä Museoviraston henkilöstön mielenilmausta helmikuussa Kuva: Kari Hulkko Akavan Erityisalojen vuosikertomus

8 liittyen JUKO ohjeisti luottamusmiehiä virastoerää koskevia neuvotteluja varten ja seurasi neuvottelujen onnistumista. Järjestövalmius Sopimustoimintaan liittyvää järjestövalmiustyötä jatkettiin JUKOn valtiosektorilla. Liiton edustajat olivat mukana valtion keskuslakkotoimikunnassa ja muissa valmisteluryhmissä. Toiminta JEAssa ja JUKOssa Liitto osallistuu JUKOn toimintaan osana Julkisen sektorin esimiehet ja asiantuntijat JEA ry:tä. JEAn valtiosektorin asiamiehet kokoontuivat säännöllisesti ennen JUKOn valtion neuvottelukunnan kokouksia käsittelemään ajankohtaisia valtion muutostilanteita ja neuvottelukunnassa päätettäväksi tulevia asioita. JUKOn valtion neuvottelukunta kokoontui 12 kertaa käsittelemään valtion muutoshankkeita, uudistettuja palkkausjärjestelmiä, seuraavan kauden neuvottelutavoitteita ja pääsopijoiden keskustason työryhmien tilanteita. Liiton valtiosektorin asiamies toimi JUKOn valtion neuvottelukunnassa. Lisäksi asiamies toimii JUKOn edustajana sopimustoiminnassa niissä opetus- ja kulttuuriministeriön alaisissa virastoissa, joissa ei ole JUKOn luottamusmiestä ja yhtenä JUKOn neuvottelijana AVIen ves-neuvotteluissa. Toimintavuotta leimasivat edelleen useat valtion muutoshankkeet, kuten keskushallinnon uudistaminen, valtion tuottavuus- ja tuloksellisuushanke sekä sektoritutkimuslaitosten yhdistäminen. Jäsenille tiedotettiin valtiosektorin edunvalvonnasta akavalaisten liittojen yhteisellä Keppi ja porkkana -tiedotteella, joka ilmestyi toimintavuonna neljästi. Museoviraston määrärahaleikkaukset, määräaikaisten virkasuhteiden päättyminen, yt:t ja niistä aiheutunut henkilöstövähennysuhka koko museoalalle kärjistyi alkuvuodesta. Liitto järjesti viraston henkilöstön kanssa mielenilmauksen, jatkoi mediavaikuttamista ja tapasi viraston johtoa ja kansanedustajia ratkaisujen löytämiseksi kehystilanteeseen. Loppuvuodesta jäsen voitti liiton ajamana museoviraston käyttämistä laittomista määräaikaisuuksista nostetun oikeusjutun. KORKEAKOULUSEKTORIN EDUNVALVONTA A kavan Erityisalat perusti toimintavuonna korkeakoulujaoston huolehtimaan korkeakoulujen edunvalvonnasta entisen yliopistojaoston sijaan. Korkeakoulujaosto kokoontui neljä kertaa toimien ennen muuta liiton korkeakoulusektoria kokoavana, tiedottavana ja kehittävänä foorumina. Yhteisenä haasteena olivat voimakkaassa murroksessa oleva korkeakoulusektori, rahoituskysymykset ja henkilöstövähennykset. Osana edunvalvontaa seurattiin vuoden 2011 työmarkkinatutkimuksia ja marraskuussa toteutettiin korkeakoulusektorille uusi työmarkkinatutkimus. Määräaikaisuusja palkkauskysymysten lisäksi sektorilla painotettiin työhyvinvointikysymyksiä. Liitto osallistui yliopistoneuvottelukuntatyöhön Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOssa, joka edustaa akavalaisia yliopistojen työehtosopimusneuvotteluissa. Akavan Erityisalat osallistuu JUKOn työskentelyyn osana Julkisen sektorin esimiehet ja asiantuntijat JEA ry:tä. Jäsenille yliopistokentän muutoksista viestittiin liittojen yhteisellä Yliote-tiedotteella, joka ilmestyi toimintavuonna neljästi. Ammattikorkeakoulupuolella Akavan Erityisalat osallistui Akavan AMK-ryhmätyöskentelyyn ja muun muassa AMK-rehtoreiden Arene-yhteistyöhön. Sekä yliopisto- että ammattikorkeakoulusektorilla järjestettiin jäsenillat sektorin Yliopistoissa työskenteli vuoden 2012 lopussa jäsentä ja ammattikorkeakouluissa 550. Jäsenet työskentelevät yliopistojen yleisen työehtosopimuksen piirissä sekä ammattikorkeakouluissa kunnan ja valtion virkaehtosopimusten sekä yksityisen opetusalan työehtosopimuksen piirissä. lainsäädäntömuutoksista ja kehityshaasteista. Ajankohtaisista asioista tiedotettiin myös liiton sähköisellä uutiskirjeellä. 8 Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2012

9 KIRKON SEKTORIN EDUNVALVONTA A kavan Erityisalojen jäsenyhdistysten jäseniä työskenteli eniten seurakuntien viestinnän ja hallinnon tehtävissä. Jäsenten yhteydenotot liittoon koskivat pääasiassa kirkon palkkausjärjestelmän soveltamiseen liittyviä kysymyksiä. Kirkon sektorilla toteutettiin 2012 raamisopimuksen mukainen 1,9 prosentin yleiskorotus ja 0,5 prosentin seurakuntakohtainen erä. Seurakunnissa työskenteli vuoden 2012 lopussa 165 jäsentä. Kaikki jäsenet olivat kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen piirissä. AMMATINHARJOITTAJIEN JA YRITTÄJIEN EDUNVALVONTA A kavan Erityisaloissa ammatinharjoittajien ja yrittäjien edunvalvontaa koordinoi ammatinharjoittajien ja yrittäjien toimikunta, joka kokoontui toimintavuoden aikana kolme kertaa. Toimikunnan puheenjohtaja edusti liittoa Akavan ammatinharjoittajien ja yrittäjien työryhmässä. Toimintavuoden aikana käynnistettiin Akavan Erityisalojen ensimmäinen mentorointiohjelma, johon ilmoittautui seitsemän mentoria ja 15 aktoria. Ilmoittautuneille järjestettiin koulutukset mentoroinnista ja vuorovaikutuksesta. Mentorointipareja muodostui seitsemän ja ne aloittivat toimintansa keväällä. Marraskuussa pareille järjestettiin vielä yhteinen arviointi- ja keskustelutilaisuus. Toimintavuoden aikana osallistuttiin Uudenmaan ELY-keskuksen ESR-ohjelman hakuun Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen ja yrittäjyyden lisääminen. Tarkoituksena oli hakea rahoitusta yrittäjien työhyvinvointia koskevaan hankkeeseen. Ammatinharjoittaja- ja yrittäjäjäsenille suunnattiin liikunnallinen jäsen- ja verkostoitumistilaisuus marraskuussa. Toimintavuoden aikana alkanut kolmas liiton ammatinharjoittaja- ja yrittäjäjäsenille suunnattu ASLAK-kuntoutus järjestettiin Punkaharjun Kruunupuistossa. Siihen osallistui kuusi Toimintaterapeuttiliiton, kolme Specian ja yksi Aito HSO:n jäsen. Ammatinharjoittaja- ja yrittäjäjäsenille järjestettiin koulutustilaisuudet immateriaali oikeuksista Helsingissä, taloushallinnostatampereella ja itsensä johtamisesta Helsingissä. Toimikunnan oma koulutustoiminta aiheesta Minustako itsenäinen ammatinharjoittaja ja yrittäjä jatkui. Kohderyhmänä olivat liiton palkansaaja- ja opiskelijajäsenet. Koulutus järjestettiin Specian ja Viestin jäsenille Turussa, Toimintaterapeuttiliiton jäsenille Helsingissä, Pää- tai sivutoimisina ammatinharjoittajina tai yrittäjinä työskenteleviä jäseniä oli vuoden 2012 lopussa 750. KAJ:n jäsenille Tampereella sekä TAKUn ja MAL:n jäsenille Tampereella. Toimintavuoden aikana osallistuttiin Itsensä työllistäjien työryhmän toimintaan. Työryhmä oli edustettuna myös TEM:n asettamassa työryhmässä, jonka tarkoituksena on työvoiman käyttötapojen ja työn tekemisen muutostrendien selvittäminen ja kehittäminen. Työryhmä julkisti väliraporttinsa toukokuussa. Ammatinharjoittajien ja yrittäjien edunvalvontaa hoidettiin myös toimimalla Akavan elinkeinopoliittisessa toimikunnassa (EPO) ja Akavan ammatinharjoittajien ja yrittäjien työryhmässä. Akavan Erityisalojen vuosikertomus

10 J äsenyhdistysten jäsenet ottivat yhteyttä yksilöedunvalvontakysymyksissä Akavan Erityisalojen laki- ja asiamiehiin sekä palkkaneuvontaan ennen muuta sähköpostitse ja puhelimitse. Eniten jäsenistöä askarruttivat työsuhteen aloittamiseen ja päättämiseen liittyvät kysymykset varsinkin yksityisellä sektorilla. Julkisella sektorilla kysymysten pääpaino oli palkkauksessa. Kaikilla sektoreilla jäsenet ottivat yhteyttä myös työaika-, perhevapaa- ja työsuojelullisissa kysymyksissä. YKSILÖEDUNVALVONTA Jäsenistöstä monet työskentelevät epätyypillisissä työsuhteissa, pätkätöissä, freelancereina ja yrittäjinä. Ammatinharjoittajien ja yrittäjien yksilöedunvalvonnassa olivat keskeisesti esillä palvelusetelijärjestelmä, alihankintasopimuksiin sisältyvät kilpailukiellot sekä toimeksiantosopimusten laatimiseen ja tulkintaan liittyvät asiat. Toimintavuoden loka-marraskuussa seurattiin tehostetusti, miten paljon ja millaisia kysymyksiä jäseniltä tulee liiton yksilöedunvalvontaan. Yhteydenotot tilastoitiin myös jäsenyhdistyksittäin. Seurannan avulla kehitetään osaltaan edunvalvonnan palveluosaamista. Jäsenistölle tarjottiin myös yksilöllistä tilastollista palkkaneuvontaa, joka perustuu liiton ja jäsenyhdistysten tekemiin palkkatutkimuksiin ja -suosituksiin. Jäsenistö on vakuutettu työttömyyden varalta Erityiskoulutettujen työttömyyskassassa Erkossa, joka palveli jäseniä työttömyyskassan etuuksiin liittyvissä kysymyksissä. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA JA EDUNVALVONTA A kavan Erityisalat seuraa kansainvälisiä työmarkkina-asioita etupäässä Akavan mutta myös Akavan Erityisalojen jäsenyhdistysten kansainvälisen toiminnan kautta. Vaikutuskanavia ovat tarvittaessa myös eri yhteistyöjärjestöt. Suoraan itsenäisenä järjestönä Akavan Erityisalat toimii Suomen julkisen alan ammattijärjestöjen EU-järjestössä FIPSU ry:ssä. Siellä liitolla oli toimintavuonna edustus järjestön hallituksessa, jossa edustajana oli toiminnanjohtaja, ja sihteeristössä, jossa edustajana oli kuntasektorin asiamies. Fipsu ry:n vuoden 2012 toiminnan painopisteenä oli Julkisesti ja yksityisesti tuotettujen palveluiden suhde julkisissa palveluissa -selvityksen toteuttaminen. Lokakuussa julkistetussa selvityksessä analysoitiin julkisten palvelujen ulkoistamista ja sen taustoja Suomessa ja muualla EU:ssa. Selvitykseen sisältyi kenttäkartoitus esimerkkeineen siitä, miten julkisia palveluja on ulkoistettu Suomessa ja millaisia kokemuksia henkilöstöllä siitä on ollut. Jäsenkuntaamme koskeva esimerkki oli viitomakielialalta. Akavan Erityisalat oli vuonna 2012 jäsen lisäksi seuraavissa: NOFS (Norden Offentliganställdas Fackliga Samorganisation), EPSU (European Federation of Public Service Union) ja PSI (Public Services International). Akavan Erityisalojen hallitus päätti, että liitto eroaa PSI-järjestöstä, jonne toimitettiin eroilmoitus Tieto- ja vaikuttamiskanavana toimi myös FinUnions, joka on suomalaisten palkansaajakeskusjärjestöjen SAK:n, STTK:n ja Akavan yhteinen edustusto Brysselissä. EU-tasolla keskeisiä teemoja vuonna 2012 olivat työaikadirektiivin eteneminen, lähetettyjen työntekijöiden asema ja raskaana olevan työntekijän suojelu sekä ns. sosiaaliseen dialogiin ja ohjelmiin vaikuttaminen. 10 Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2012

11 YHTEISKUNNALLINEN EDUNVALVONTA JA VAIKUTTAMINEN H allitusohjelma ja työmarkkinajärjestöjen raamisopimus tarjosivat toimintavuonna ammattijärjestöille useita mahdollisuuksia työelämän kehittämiselle. Akavan Erityisalat vaikutti työelämän kehittämiseen erityisesti Akavan ja akavalaisten neuvottelujärjestöjen toiminnan kautta. Keskeisiä hankkeita Akavassa olivat toimintavuonna Akavan aluevaikuttamisen uudistaminen, Akavan linjaukset taloudesta ja työstä sekä kuntavaalivaikuttaminen. Järjestöpuolella esillä olivat akavalaisen yhteistoiminnan periaatteet. Liitto osallistui terveyspalvelualan toimintaan Akavan sosiaali- ja terveyspoliittisessa toimikunnassa sekä sen alaisuuteen perustetun Akavan terveyspoliittisen ohjelman valmistelutyössä. Valmistelutyötä tehtiin yhteistyössä Suomen Suuhygienistiliiton ja Suomen Toimintaterapeuttiliiton kanssa. Liitolla oli edustus myös Akavan elinkeinopoliittisessa toimikunnassa. Akavan Erityisalojen keskeisin oma yhteiskunnallisen edunvalvonnan hanke oli kuntavaalivaikuttamiseen liittynyt kampanja. Liitto valmisteli omat kuntavaalitavoitteensa ja antoi panoksensa Akavan kuntatavoitteiden valmisteluun. Akavan Erityisalat kampanjoi tavoitteitaan järjestämällä yhdeksällä paikkakunnalla kuntavaaliehdokkaiden paneelitilaisuudet teemalla Elämänlaatua kuntapalveluilla. Tilaisuudet olivat avoimia yleisölle, mutta toimivat samalla jäsentilaisuuksina. Kiertuepaikkakunnat olivat Kuopio, Rovaniemi, Vaasa, Oulu, Joensuu, Tampere, Jyväskylä, Turku ja Helsinki. Kaikkiaan liitto tapasi kymmeniä kuntavaaliehdokkaita ja kontaktoi kattavasti puolueorganisaatioita sekä valtakunnallisesti että paikallisesti. Vaalivaikuttamista taustoitettiin Kansalaisten käsityksiä kulttuuripalveluista ja kuntahallinnosta -galluptutkimuksella, jonka julkistaminen medialle käynnisti kampanjan. Tutkimus osoitti, että kansalaisten kulttuurimyönteisyys on pysynyt korkeana. Tuloksista ilmeni myös, etteivät kansalaisten odotukset kuntahallinnon avoimuudesta tai hyvästä kuntaviestinnästä täyty. Tutkimuksen kulttuuriosio toteutettiin nyt kolmannen kerran. Syyskuussa Akavan Erityisalat järjesti yhdessä Kumulan kanssa Kuntamarkkinoilla Helsingissä tietoiskuseminaarin hallinnon etiikan teemalla. Vierailevina puhujina olivat tutkija Olli-Pekka Viinamäki ja Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder. Seminaaria varten tuotettiin video Kumulan kuntahallintoa edustavan jäsenen kommenttipuheenvuorosta. Tietoiskuseminaariin osallistui noin 30 kunta-alan asiantuntijaa. Maaliskuussa Akavan Erityisalat toteutti yhdessä Kumulan, TAKUn, TOIn, MAL:n ja Nuolen sekä Suomen Mielenterveysseuran kanssa taustaseminaarin Helsingissä teemalla Onnea elämään ja säästöjä! Tilaisuuden tarkoituksena oli esitellä edustamiemme kuntapalvelujen mahdollisuuksia erityisesti ennaltaehkäisevässä työssä ja torjua säästötoimien kohdistumista näihin palveluihin. Esillä olivat yhdistysten valitsemat esimerkkitapaukset kirjastosta (Lahti), Akavan Erityisalat panosti vaikuttamistyöhön syksyn 2012 kuntavaalien alla. Yhdeksän paikkakunnan vaalipaneelien sarja päättyi lokakuussa Helsingin tilaisuuteen. Kuva: Markku Ojala Akavan Erityisalojen vuosikertomus

12 toimintaterapiasta (Seinäjoki), museoalalta (Tampere), nuorisotyöstä (Vantaa) ja kulttuuripalveluista (Helsinki). Tilaisuudessa kuultiin myös kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäen tervehdys. Liitto julkisti seminaarin yhteydessä kannanoton otsikolla Pienillä erityisaloilla on luovia keinoja ehkäistä syrjäytymistä. Taustaseminaari kokosi runsaat 30 asiantuntijaa ja median edustajaa aiheen äärelle. Edustettuina olivat muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Suomen Kuntaliitto, opetusja kulttuuriministeriö, Valtion taidemuseo, Sitra, Aalto-yliopisto, Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi, Suomen kirjastoseura, Helsingin Sanomat ja Yleisradio. Liitto otti vuoden aikana kantaa myös hyvinvointiyhteiskunnan puolesta sekä kommentoi Kokoomuksen puoluevaltuuston esitystä ensimmäisestä palkattomasta sairauspäivästä. Piirrokset: Vesa Junttila Akavan Erityisalat kävi kuntavaalikampanjan teemalla Elämänlaatua kuntapalveluilla! Kuvassa kampanjamateriaalia. KOULUTUSPOLITIIKKA K oulutuspolitiikassa Akavan Erityisalat edusti liiton jäsenryhmiä Akavan eri toimielimissä ja hankkeissa. Koulutuspolitiikkaa koordinoi Akavassa koulutus- ja työvoimapoliittinen toimikunta, jossa Akavan Erityisaloilla oli edustus. Ammattikorkeakoulupuolella vuonna 2012 ajankohtaista olivat suunnitellut aloituspaikkamääriä, rahoitusta, rakenteita ja lainsäädäntöä koskevat muutokset. Akavan Erityisalat osallistui aktiivisesti Akavan muiden ammattikorkeakoulusektoria edustavien liittojen kanssa ammattikorkeakouluvaikuttamiseen ja muun muassa yhteistyöhön ammattikorkeakoulurehtorien ARENE-verkoston kanssa. Liitto otti yhdessä Nuoriso- ja Liikuntaalan asiantuntijat ry:n kanssa kantaa nuorisoalan korkeakoulutuksen järjestämiseen Pohjois-Suomessa. Suomen Restonomit SURE ry:n kanssa laadittiin kannanotto restonomikoulutuksen kattavan järjestämisen puolesta. 12 Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2012

Katsaus toimintavuoteen 2013

Katsaus toimintavuoteen 2013 Akavan Erityisalojen toimintakertomus 2013 1 Sisällys Katsaus toimintavuoteen 2013... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 4 Kuntasektorin edunvalvonta... 5 Valtiosektorin edunvalvonta... 7 Korkeakoulusektorin

Lisätiedot

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo 2011 VUOSIKERTOMUS Sisällys Katsaus toimintavuoteen 2011... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 Kuntasektorin edunvalvonta...6 Valtiosektorin edunvalvonta...8 Yliopistosektorin edunvalvonta...9 Kirkon

Lisätiedot

Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014

Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014 Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014 1 Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014 Katsaus toimintavuoteen 2014... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 Kuntasektorin edunvalvonta... 7 Valtiosektorin edunvalvonta...

Lisätiedot

Messut ja tapahtumat... 23 Jäsenpito ja uusjäsenhankinta... 23 Markkinointimateriaalit... 24 Markkinoinnin seuranta... 24 Sisäinen markkinointi...

Messut ja tapahtumat... 23 Jäsenpito ja uusjäsenhankinta... 23 Markkinointimateriaalit... 24 Markkinoinnin seuranta... 24 Sisäinen markkinointi... Akavan Erityisalojen toimintasuunnitelma 2013 Sisällys JOHDANTO... 4 EDUNVALVONTA... 5 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 YTN-toiminta... 5 Työehtosopimuksettomien jäsenten edunvalvonta... 6 Akavan Erityisalojen

Lisätiedot

Akavan Erityisalojen vuoden 2014 toimintasuunnitelma

Akavan Erityisalojen vuoden 2014 toimintasuunnitelma Akavan Erityisalojen vuoden 2014 toimintasuunnitelma Sisällys Johdanto: Uusi strategia linjaa toimintaa... 4 Edunvalvonta... 5 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 YTN-toiminta... 5 Työehtosopimuksettomien

Lisätiedot

SUOMEN FARMASIALIITON HALLITUKSEN KERTOMUS 2013 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

SUOMEN FARMASIALIITON HALLITUKSEN KERTOMUS 2013 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS SUOMEN FARMASIALIITON HALLITUKSEN KERTOMUS 2013 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Vuosi 2013 oli Farmasialiitossa suuren organisaatiomuutoksen vuosi. Liittovaltuuston hyväksymän sääntömuutoksen aiheuttamat toimenpiteet

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Puheenjohtajan katsaus

SISÄLTÖ. Puheenjohtajan katsaus TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 SISÄLTÖ Puheenjohtajan katsaus Toimintakertomus 1. Edunvalvonta 1.1. Neuvottelu- ja sopimustoiminta 1.1.1. Yleistä 1.1.2. Julkinen sektori Valtio Kunta Yliopisto Muuta

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Puheenjohtajan katsaus

SISÄLTÖ. Puheenjohtajan katsaus TOIMINTAKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ Puheenjohtajan katsaus Toimintakertomus 1. Edunvalvonta 1.1. Neuvottelu- ja sopimustoiminta 1.1.1. Yleistä 1.1.2. Julkinen sektori Valtio Kunta Yliopisto Muuta 1.1.3. Yksityinen

Lisätiedot

ent. Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL ry

ent. Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL ry ent. Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL ry TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLTÖ Uuden nimen ja vahvan kasvun vuosi Toimintakertomus 1. Edunvalvonta 1.1. Neuvottelu- ja sopimustoiminta 1.1.1.

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Puheenjohtajan katsaus

SISÄLTÖ. Puheenjohtajan katsaus TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2010 SISÄLTÖ Puheenjohtajan katsaus Toimintakertomus 1. Edunvalvonta 1.1. Neuvottelu- ja sopimustoiminta 1.1.1. Julkinen sektori Valtio Kunta Yliopisto Muuta 1.1.2. Yksityinen

Lisätiedot

Paremman työelämän asiantuntija

Paremman työelämän asiantuntija Paremman työelämän asiantuntija Akavan Erityisalat Akavan Erityisalat on monialainen ammattiliitto, johon kuuluu 24 itsenäistä jäsenyhdistystä. Jäsenet työskentelevät kulttuurin ja hallinnon sekä viestinnän

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2012

PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2012 1 PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2012 Sisältö 1 TOIMINNAN YLEISKUVA... 4 2 EDUNVALVONTA... 5 2.1 Voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset... 5 2.2 Yliopistojen palkkausjärjestelmä... 5 2.3 Yliopistoja

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE TEEMANA YKSITYINEN SEKTORI. YTN specialaisten asialla sivu 6 Alkaako AKAVAssa uusi aika? sivu 14

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE TEEMANA YKSITYINEN SEKTORI. YTN specialaisten asialla sivu 6 Alkaako AKAVAssa uusi aika? sivu 14 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 2 2007 TEEMANA YKSITYINEN SEKTORI YTN specialaisten asialla sivu 6 Alkaako AKAVAssa uusi aika? sivu 14 pääkirjoitus Jännittävä kesä edessä Vastikään maamme

Lisätiedot

Sisällys 1. Toiminnan painopisteet... 3 2. Edunvalvonta... 4 2.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset... 4 2.2 Yliopistojen

Sisällys 1. Toiminnan painopisteet... 3 2. Edunvalvonta... 4 2.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset... 4 2.2 Yliopistojen Vuosikertomus 2014 1 Sisällys 1. Toiminnan painopisteet... 3 2. Edunvalvonta... 4 2.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset... 4 2.2 Yliopistojen palkkausjärjestelmä... 4 2.3 Valtion tutkimuslaitosten

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Lakimiesliitto

Vuosikertomus 2012. Lakimiesliitto Vuosikertomus 2012 Vuosikertomus 2012 Lakimiesliitto Sisällys Toiminnanjohtajan katsaus... 1 Liiton johto... 1 Valtuuskunta... 2 Työmarkkinatoimikunta... 2 Keskuslakkotoimikunta... 3 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusjaosto...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2002. Innovatiivisen edunvalvonnan hallitus. Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry:n. Sisältö

VUOSIKERTOMUS 2002. Innovatiivisen edunvalvonnan hallitus. Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry:n. Sisältö Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry:n VUOSIKERTOMUS 2002 Innovatiivisen edunvalvonnan hallitus Keväällä 2002 jäsenemme valitsivat uuden valtuuston. Valtuustoryhmät pohtivat kesällä TEKin jäsenpalvelujen

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013

PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 1 PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö 1 TOIMINNAN PAINOPISTEET... 4 2 EDUNVALVONTA... 5 2.1 Voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset... 5 2.2 Yliopistojen palkkausjärjestelmä... 5 2.3. Valtion

Lisätiedot

Minna Ahola edustaa opiskelijoita. Jäsentyytyväisyys tutkittu. opiskelijat. Sivu 9. Sivu 12

Minna Ahola edustaa opiskelijoita. Jäsentyytyväisyys tutkittu. opiskelijat. Sivu 9. Sivu 12 3 2008 Minna Ahola edustaa opiskelijoita Sivu 9 Jäsentyytyväisyys tutkittu Sivu 12 opiskelijat Tartu hetkeen ja KUMULAan! Toimiiko KUMULA niin kuin sinä haluat? Miten muuttaisit oman ammattijärjestösi

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 Årsberättelse

Vuosikertomus 2012 Årsberättelse Vuosikertomus 2012 Årsberättelse SISÄLTÖ: 2 KATSAUS VUOTEEN 2012 4 EN BLICK PÅ 2012 6 Hallinto ja talous 8 PALVELUT 11 VAIKUTTAMINEN JA EDUNVALVONTA 15 VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI 17 LAKIYKSIKKÖ 18 Tapahtumat

Lisätiedot

2014 Vuosikertomus. KT Kuntatyönantajat vuosikertomus 2014 1

2014 Vuosikertomus. KT Kuntatyönantajat vuosikertomus 2014 1 2014 Vuosikertomus KT Kuntatyönantajat vuosikertomus 2014 1 KT Kuntatyönantajat on kunta-alan työnantajajärjestö ja työmarkkinakeskusjärjestö. KT edustaa kuntatyönantajia valtakunnallisissa työmarkkinaneuvotteluissa

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE 1 2011. Specialaisesta Akavan puheenjohtaja? 3. Vuosi yliopistouudistuksen jälkeen 14

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE 1 2011. Specialaisesta Akavan puheenjohtaja? 3. Vuosi yliopistouudistuksen jälkeen 14 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE 1 2011 Specialaisesta Akavan puheenjohtaja? 3 Kevätkokous Kotkassa 13 Vuosi yliopistouudistuksen jälkeen 14 Pääkirjoitus Ostovoimaa vai kilpailukykyä? yöehtosopimusneuvottelut,

Lisätiedot

Reilun työn pelisäännöt

Reilun työn pelisäännöt Reilun työn pelisäännöt Sinä olet meille Aivan Erityinen Akavan Erityisalat on monialainen ammattiliitto asiantuntijaja esimiestehtävissä toimiville sekä näihin valmistuville opiskelijoille. Kasvavaan

Lisätiedot

asiantuntij asiantuntiia

asiantuntij asiantuntiia S P E C I A R Y : N J Ä S E N T I E D asiantuntij asiantuntiia O T E 1 2 0 0 4 Specian kevätkokous huhtikuussa Tarjolla kevään koulutukset Valtion uusi palkkausjärjestelmä etenee f sivu6 f sivu9 f sivu

Lisätiedot

M E T S Ä N H O I T A J A L I I T T O ry

M E T S Ä N H O I T A J A L I I T T O ry METSÄNHOITAJALIITTO RY 1 (24) M E T S Ä N H O I T A J A L I I T T O ry FORSTMÄSTAREFÖRBUNDET rf TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2014 METSÄNHOITAJALIITTO RY 2 (24) SISÄLLYSLUETTELO YLEISKATSAUS... 4 TYÖMARKKINATOIMINTA...

Lisätiedot

Edessä tiukka edunvalvontavuosi. Työmarkkinakenttä valmistautuu vuoden työehtosopimusneuvotteluihin. Haastatteluissa JUKOn Pekka Hemmilä.

Edessä tiukka edunvalvontavuosi. Työmarkkinakenttä valmistautuu vuoden työehtosopimusneuvotteluihin. Haastatteluissa JUKOn Pekka Hemmilä. 1 2007 Työmarkkinakenttä valmistautuu vuoden työehtosopimusneuvotteluihin Sivu 4 Haastatteluissa JUKOn Pekka Hemmilä Sivu 6 ja AKAVAn Risto Kauppinen Sivu 12 Edessä tiukka edunvalvontavuosi Annatko haastattelun?

Lisätiedot

URA. Yhteiskunnan ymmärtäjät. Mukana opiskelijaliite! 30 6 askelta etätyöhön 13 Vuorotteluvapaa. EDUNVALVONTA Kollektiivinen edunvalvonta

URA. Yhteiskunnan ymmärtäjät. Mukana opiskelijaliite! 30 6 askelta etätyöhön 13 Vuorotteluvapaa. EDUNVALVONTA Kollektiivinen edunvalvonta MCI URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 3-2014 EDUNVALVONTA Kollektiivinen edunvalvonta ILMIÖ Digitaalisuus murtaa vanhoja toimintatapoja OIKEILLE URILLE Akavalaisten Jäsenedut.fi KLIKKAA LISÄÄ

Lisätiedot

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry VUOSIKERTOMUS 2012

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry VUOSIKERTOMUS 2012 Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry VUOSIKERTOMUS 2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 2 TOIMINNAN JOHTO 3 YHTEISKUNNALLINEN EDUNVALVONTA 4 JÄRJESTÖTOIMINTA 5 TYÖMARKKINAEDUNVALVONTA 6 AMMATIN JA KOULUTUKSEN

Lisätiedot

JHL. Järjestötiedon käsikirja

JHL. Järjestötiedon käsikirja TOIMIVAT YHDISTYKSET - TOIMIVAT JHL YHDISTYKSET - - YHDISTYKSET TOIMIVAT Järjestötiedon käsikirja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n järjestötiedon käsikirja 04/2015 Järjestö- ja jäsenpalvelulinjan

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Puheenjohtajan katsaus

SISÄLTÖ. Puheenjohtajan katsaus TOIMINTAKERTOMUS 2008 SISÄLTÖ Puheenjohtajan katsaus Toimintakertomus 1. Edunvalvonta 1.1. Neuvottelu- ja sopimustoiminta 1.1.1. Julkinen sektori Valtio Kunta 1.1.2. Yksityinen sektori Yleistä Liittokohtaisia

Lisätiedot

URA. Arjessa kiinni. 28 Ylös tuolista 12 Vuosilomapalkka. EDUNVALVONTA Johtajasopimukset. ILMIÖ Kirosana yt. OIKEILLE URILLE Miten pukeutua töihin?

URA. Arjessa kiinni. 28 Ylös tuolista 12 Vuosilomapalkka. EDUNVALVONTA Johtajasopimukset. ILMIÖ Kirosana yt. OIKEILLE URILLE Miten pukeutua töihin? MCI URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 2-2014 EDUNVALVONTA Johtajasopimukset ILMIÖ Kirosana yt OIKEILLE URILLE Miten pukeutua töihin? KLIKKAA LISÄÄ www.uralehti.fi Arjessa kiinni 28 Ylös tuolista

Lisätiedot