Kuva terroristien toimittamasta Beslanin koulusurmasta , jonkä jälkeen Kavkaz Center siirrettiin Suomeen. Heidi Hautala, Jukka Mallinen ja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuva terroristien toimittamasta Beslanin koulusurmasta 3.9.2004, jonkä jälkeen Kavkaz Center siirrettiin Suomeen. Heidi Hautala, Jukka Mallinen ja"

Transkriptio

1 1 Kuva terroristien toimittamasta Beslanin koulusurmasta , jonkä jälkeen Kavkaz Center siirrettiin Suomeen. Heidi Hautala, Jukka Mallinen ja Mikael Storsjö olivat Kavkaz Centerin voimakkaita puolestapuhujia.

2 2 Kirkkoherra Juha Molari Joulukuu 2010 Vastaukset Espoon hiippa kunnan tuomiokapitulille Pääkaupunkiseudun ateistien, Finrosforumin ja Kavkaz Centerin edustajien lähettämiin kanteluihin terrorismiin liitty vissä asioissa Herra, maailmamme on täynnä vääryyttä ja väkivaltaa. Kuulemme siitä joka päivä, mutta emme haluaisi tunnustaa, että olemme itsekin osallisia siihen ja siksi myös syyllisiä. Usein olemme antaneet vääryyden tapahtua, vaikka olisimme voineet estää sen. Usein olemme vaienneet, kun olisi pitänyt puhua. Usein olemme vain puhuneet, kun olisi pitänyt toimia. Jumala, me tunnustamme syyllisyytemme ja pyydämme: Armahda ja auta meitä. Älä katso pahuuttamme, välinpitämättömyyttämme ja velttouttamme. Katso Poikaasi Jeesusta Kristusta, joka on kuolemallaan voittanut pahan vallan ja hankkinut meille anteeksiantosi. 1 1 Virsikirjan jumala npalvelusliitteessä nro 711

3 3 SISÄLTÖ 1) Vaatimukset tuomiokapitulissa 4 2) Mikä on Kavkaz Center? 6 3) Tarja Koivumäen kirjelmä piispa Mikko Heikalle 11 a. Taustaa 11 b. Koivuniemen esittämien moitteiden erheellisyy s 16 4) Ville Ropposen kantelu a. Ville Ropponen aloitti julkisen leimaamisen b. Ville Ropponen vääristää kuvamanipulaation tosiasiat 21 c. Ville Ropponen leimaa valheellisesti ny ky -Venäjällä matkustelunsa vaaralliseksi 21 d. Ville Ropposen väite Molarin tappovideosta on Finrosforumin rakentama petos 29 e. Tilanne on vihamielisesti lavastettu minua vastaan 29 f. Ville Ropposen vaatimuksesta 33 5) Mitä Jukka Mallinen oikeasti vaati minulta y lipäätänsä ja viranomaisilta Kavkaz Centerin suhteen? 33 a. Kantelujen käsittely stä kabineteissa ja julkisuudessa 34 b. Mallinen teki jo aiemmin kolme kantelukirjelmää, joihin olen vastannut asianmukaisesti 35 c. Tahtooko kantelija Jukka Mallinen tunnustuskirjojen mukaista uskoa? 37 d. Jukka Mallinen epäloogisuuden Suomen mestari? 38 e. Mallinen tuomitsee ortodoksisen kir kon seremoniakirko ksi 39 f. Onko Mallinen y hä Kaukasian separatistien juoksupoika? 40 g. Vapaa-ajattelijoiden lehdessä Jukka Mallinen kieltää Py hät kirjat ja dogmit 40 h. Mallinen ei omien sanojen mukaan usko Jeesukseen eikä kirkkoon 41 i. Jukka Mallisen monivuotinen taistelu Kremlin y stäviä vastaan 41 j. Mallinen vaati elokuussa 2010, että kirkkoherra nöy rty isi hänen näkemy ksiinsä 43 k. Hengenheimolaiset 44 l. Mistä Mallinen löy tää sielunvihollisen? 45 m. Mallinen vaatii Molarin eroa Venäjä-agendan vuoksi 46 n. Mallinen arvioi Molarin harrastelijasalapoliisiksi 46 o. Mallisen ja Ropposen y hteisty ö kantelukirjelmissä 47 p. Epäonnistunut spekulaationi on osittain my ös Suomen poliisin toimimattomuuden syy tä 50 q. Jukka Mallinen voi itse puhdistaa maineensa Pohjois-Kaukasiaan liitty vissä asioissa 50 r. Jukka Mallinen sanoutuu kai irti Kavkaz Centeristä ja Limonov-Kasparov häiriköistä? 51 6) Mikael Storsjön tekemät kantelut 52 a. Onko Mikael Storsjö peräti kaikkein riivatuin? 52 b. Tutkiiko tuomiokapituli ortodo ksien ja muslimien kirjoituksia Molarin nimiin kuuluva ksi? 54 c. Noudatetaan Suomen lakia ja hy viä tapoja 54 d. Uhkaako joku jotakin o ikeasti? 55 e. Henkilöseurantaa? 57

4 4 1)Vaatimukset tuomiokapitulissa Pyydän, että Espoon hiippakunnan tuomiokapituli kokonaisuudessaan hylkää kantelijoiden vaatimukset. Kantelukirjelmistä puuttuvat kokonaan perustelut ja tosiasialliset tiedot väitetystä paheellisuudestani. Niissä esitetyt väitteet ovat yleisen tunnelman tasolla. Sikäli kuin tiettyihin kohtiin on viitattu, nämä viittaukset eivät ole yhtäpitäviä tosiasioista saatavan tiedon kanssa. Asiat ovat hyvin tarkistettavissa. Missään vaiheessa kantelijat eivät ole näyttäneet toteen väitteitään kunnianloukkaamisesta tai vaaraan saattamisesta, sitä vastoin kantelujen perusteluissa on laitettu säännöllisesti minun Juha Molarin lausumaksi ja tekemäksi sellaista mitä en ole lausunut tai ainakaan tarkoittanut. Käyn läpi vain muutamia erheellisiä väittämiä seuraavassa, koska näitä erheellisiä väittämiä on niin runsaasti lukuisissa kantelukirjelmissä, joita ovat ystävykset tehneet keskenään minua vastaan. Kun paheellisuuttani arvioidaan tuomiokapitulissa, pyydän huomata, että tällöin ei riitä perusteluksi mahdollinen kantelijan mielipaha, vaan toimintani on täytynyt olla tahallista, joten silloin on pohdittava suhtautumistani miellettyyn seuraukseen ja tekoon. Lukuisan aineiston avulla voi tulla ainoastaan täysin selväksi se, että suhtaudun ihmisen kunnian loukkaamiseen ja turvallisuuden uhkaamiseen aina erittäin torjuvasti joka paikassa korostan viranomaismenettelyä asian suhteen. Kansalaiskeskustelu kuuluu osana länsimaista demokratiaa ja ihmisoikeuksia, se kuuluu myös monella tavalla ei ainoastaan papin oikeuksiin vaan myös velvollisuuksiin kun on kyse yhteiskunnassamme ilmenevästä vihan kylvöstä uskonnon nimissä: olen reagoinut Al-Qaidan terroristijärjestön ja sen sisarjärjestön hyväksi tapahtuvaan toimintaa vastaan sikäli kuin Kavkaz Center kuuluu suomalaisen kansalaisyhteiskunnan keskustelun piiriin. Jos siis Kavkaz Center on niin paholaismainen terroristikanava kuin jäljessä osoitan, niin miksi Suomen valtion lainvalvontaviranomaiset tai muiden valtioiden viranomaiset eivät ole ankarammin puuttuneet sivuston sulkemiseksi? Suomessa on surullista poliittista tukea, jota ainakin aiemmin ovat Heidi Hautala ja Jukka Mallinen johtaneet, Kavkaz Centerin toiminnan hyväksi. Näiden tuki ei ole kuitenkaan ainoa syy sivuston toiminnalle, vaan lainvalvontaviranomaiset ovat tehneet vastenmielisen kompromissin pahuuden palvelijoiden kanssa: sivustoa toki paheksutaan eikä sen ideologiaa hyväksytä, mutta sivuston toimijoiden puhelin- ja sähköpostiliikenteestä sekä muusta kanssakäymisestä saadaan tietoja vaarallisten terroristien sijainnista. Tästä vihollisen hyödyllisyydestä huolimatta olen ollut henkilökohtaisesti erittäin närkästynyt, että minut on leimattu kyseisellä sivustolla noin 50 artikkelissa venäjäksi, turkiksi ja englanniksi. Espoon tuomiokapituli on saanut useita kanteluita ja kanteluiksi tulkittuja kirjelmiä. Näiden kirjelmien lähettäjät ovat kaikki kiinteässä yhteydessä ns. Suomalais-venäläiseen kansalaisfoorumiin (Finrosforum). Kantelijoista ainakin Hautala, Storsjö, Mallinen ja Ropponen ovat myös Suomen PEN -järjestön jäseniä. Järjestön omien sivujen mukaan "PEN puolustaa ajatusten esteetöntä kulkua kansalaisten sekä eri kansakuntien kesken. Sen jäsenet sitoutuvat vastustamaan kaikkea ilmaisun vapauden tukahduttamista omassa maassaan ja yhteiskunnassaan." 2 Tällä kertaa nämä henkilöt haluavat kuitenkin tukahduttaa kyseisten henkilöiden omaa toimintaa kriittisesti arvioivan keskustelun. Finrosforumin puheenjohtaja Heidi Hautala on myös yksi kantelijoista. Hän ei tyytynyt poliisin antamaan vastaukseen, ettei kirkon asettama kysymys poliisille riitä tutkinnan aloittamiseksi, vaan Hautala nosti myös omatoimisesti rikostutkintapyynnön kirkkoherra Juha Molarista sekä kahdesta muusta Suomen antifasistisen komitean aktivistista. Hautalan esittämät väitteet kunnianloukkauksesta perustuvat kuitenkin sekundaarilähteisiin, eivät ole luotettavia oikeita kuvauksia tapahtumien kulusta. Poliisi saa selvittää tosiasiatilat, minkä jälkeen voidaan arvioida, missä määrin europarlamentikko, EU:n ihmisoikeusalivaliokunnan puheenjohtaja Heidi Hautala on julkisuuden poliittinen henkilö, jonka toimia saa julkisuudessa myös arvostella. Hautalan pyrkimyksenä näyttää olevan joka tapauksessa, ettei häntä kritisoinut pappi saisi enää toimia virassa. Hautala on ollut itse voimakkaimpia länsimaisia poliitikkoja protestoimassa Venäjän huonoa ilmaisuvapautta ja vaatinut Eduard Limonovin ryhmään kuuluneita häirikköjä vapautettavaksi mm. sen jälkeen, kun eräskin nuori mies laski Venäjän lipun yliopiston juhlasalosta valtiollisena juhlapäivänä, nosti oman lipun tilalle ja pisti Venäjän lipun housuihinsa sekä järjesti muuta hässäkkää. Hautalan mukaan tuollainen toiminta tulisi olla hyväksyttävää Venäjällä, mutta hänen toimintansa arvostelu ei olisi sopivaa Suomessa. Jätän Heidi Hautalan argumenttien yksityiskohtaisen kommentoinnin siihen vaiheeseen, kun pääsemme ehkä keskustelemaan 2

5 5 viranomaisen kanssa Hautalan kokemasta loukkauksesta. Omasta maailmankatsomuksestani käsin ajattelen, että sellainen julkisuuden hässäköissä pyörivä julkkispolitiikko, joka ei itse kuitenkaan kestä julkista kritiikkiä, voi palata Ouluun kylän piiaksi. Kantelijoista Tarja Koivumäki liittyy myös Heidi Hautalaan ja Finrosforumin tapahtumiin. Jukka Mallinen on Finrosforumin varapuheenjohtaja, Mikael Storsjö on Finrosforumin sihteeri ja Ville Ropponen on Finrosforumin perustajajäseniä. Nämä kantelukirjelmät tulivat tuomiokapitulin vs. lakimiesasessori Ulla-Maija Halmeen lähettämässä aineistossa ja vastinepyynnössä, jonka sain virkahuoneestani Tarja Koivumäen esittämissä väitteissä tulevat osittain esille myös samat seikat kuin Mallisen, Storsjön, Ropposen ja Hautalan esittämissä kanteluissa. Laati: 12. joulukuuta 2010 Kunnioittavasti Juha Molari

6 6 2)Mika on Kavkaz Center? Kavkaz Center on Al-Qaidan ja sen terroristiveljien Kaukasian emiirikunnan viestintäväline, joka toimii myös jossakin määrin rahoitus- ja komentokeskuksena. Kiista koskee sitä, sopiiko tuon Kavkaz Centerin toimintaa arvostella yhteiskunnallisesti ja hengellisesti. Mielestäni Kavkaz Centerille annettu kaikkinainen tuki osoittaa asianomaisten henkilöiden alhaista moraalia ja hengellistä rappeutuneisuutta. Sopiiko papin arvioida keskuudessamme toimivaa terroristimediaa tuolla tavalla? Vielä keväällä 2010 Movladi Udugovin terroristijärjestö Kaukasian emiirikunnan tärkeimmän ideologin perustamalla Kavkaz Centerillä kuvien ja logojen avulla julistauduttiin avoimesti Al-Qaida terroristijärjestön partneriksi. Kavkaz Centerin yläpalkissa ilmoitettiin tuossa vaiheessa avoimesti sidonnaisuus sivuston kyseenalaisiin sankareihin. Al-Qaidan tärkeimmän opettajan, CIA:n etsimän terroristin Anwar Al-Awlakin opetuspuheita julkaistiin Kavkaz Centerillä ilman vähäistäkään kyseenalaistamista: näissä opetuspuheissaan Al- Awlakin kehottaa kuulijoitansa, jotta nämä tappaisivat amerikkalaiset eivätkä kysyisi tappamiseen mitään lupaa keneltäkään. Aivan viime päivinä Kavkaz Center on julkaissut myötämielisesti NS-WP Novogradin ilmoituksia terroritekojen yrityksestä Pietarin lähellä kulkenutta junaa vastaan. Kyseinen uusnatsiryhmä yrittää vapauttaa Inkerin Venäjän miehityksestä. He eivät kutsu Pietaria tuolla nimellä, vaan käyttävät nimitystä Novograd. Mainitussa ryhmässä vaikuttaa myös Pohjois-Kaukasiassa toiminut entinen militanttitaistelija. Mikael Storsjö on kasvotusten perustellut, että Kavkaz Center toimii niin kuin Erkko viitaten Helsingin Sanomiin, mutta viitaus ei ole uskottava: Helsingin Sanomat eivät ota koskaan terroritekojen jälkeen näkökulmaksi terroritekojen ihailua, sanomalehti ei kutsu itsemurhaterroristeja marttyyreiksi eikä jätä puheenvuoroksi suositusta tappaa amerikkalaiset, venäläiset tai juutalaiset, jotka ovat Kavkaz Centerin tappolistan tärkeimmät kohteet. Helsingin Sanomien toimittajat eivät myöskään kerää rahaa laittomille aseellisille ryhmille terroritekoja varten, mutta Kavkaz Centerin toimittaja ja tämän vaimo on vasta vuoden 2010 alussa jäänyt kiinni tuollaisesta teosta. Omasta ja lasteni puolesta pidän erittäin vaarallisena, että meidät on leimattu Venäjän agenteiksi juuri tuossa terroristimediassa, jossa niinkin lähellä kuin Pietarissa vaikuttavat uusnatsit tahtoo tappaa mainittuja agentteja yms. Teologinen arvioni on NS-WP Novogradin tai Anwar Al-Awlakin toimien ja opetusten jälkeen, että nämä eivät toimi ihmistä rakastavan Jumalan, vaan paholaisen palvelijoina. Jos joku suomalainen taho ottaa herneen nenäänsä Kavkaz Centerin sisältöön kohdistuvan edellä mainitun arvosteluni perusteella, silloin tuon suomalaisen tahon täytyy tarkistaa omaatuntoansa ja hengellistä raittiuttaan. Itselläni on erittäin seikkaperäiset tiedot NS-WP Novogradin toimijoista ja niiden oikeudessa saamista tuomioista.

7 7 Liki tarkalleen vuosi sitten Doku Umarovin käskystä terroristit räjäyttivät Nevski Express junan. Kavkaz Center ei suinkaan paheksunut tekoa ja kauhistellut siviili-ihmisten kokemaa kohtaloa, vaan antoi Doku Umarovin ylistää onnistunutta sabotaasia. Lisäksi uutisointiin liittyi lupaus, että nämä terroriteot jatkuvat, jotta Venäjä tuhoutuisi. Lukuisat suomalaiset, ruotsalaiset, saksalaiset, virolaiset, venäläiset matkustavat mainituilla junilla turismin, ihmissuhteiden ja työmatkojen tähden. Kavkaz Centerin asennetta ei voi mitenkään pitää hyväksyttävänä. Kuvassa otsikoita Kavkaz Centerin sivulta mainitun terrori-iskun johdosta.

8 8 Kavkaz Centerin palkissa äärimmäisellä vasemmalla on Seif Islam ( Islamin miekka ), varsinaiselta nimeltä Shaaban, joka oli ollut sotatoimissa Afganistanissa 1990-luvulla Osama bin Ladenin rinnalla, tämän jälkeen myös Sudanissa, Somaliassa, Libyassa ja Georgiassa. Hän on voimakas globaalin jihadin kannattaja. Venäjän poliisi onnistui surmata Seif Islamin 3. helmikuuta Al-Qaida terrorisjärjestön Pohjois-Kaukasian divisioonan perustaja, 48 vuotta vanha Mohmad Shabaan tai Mohammad Shabaan (venäjäksi: Мухаммад Шабаан), egyptiläisittäin tunnettu Seif Islam (venäläisittäin: Сейф Ислам), saatiin vihdoin surmattua Dagestanissa Venäjä turvallisuuspalvelun FSB:n toimesta. 3 Seif Islam oli nimenomaisesti tärkeä Al-Qaidan johtaja alueella. Tämän surman yhteydessä sai surmansa myös avustaja Umalat Magomedov (Умалат Магомедов). Tämän terroristin nuori heila Janet Abdurahmanov [Джанет Абдурахманова] oli Moskovan metron itsemurhapommittaja ). Umalat Magomedov on Kavkaz Centerin yläpalkissa Dokkasta toinen oikealle nimellä Al-Bara. Toinen vasemmalta on Kavkaz Centerin nimityksen mukaan emiiri Hussein Gakayev (Хусейн Гакаев, emiiri Mansur). 4 Hän on olut tärkeä tuki terroristipäällikkö Doku Umaroville. Hussein Gakayevin kolme veljestä ovat kuolleet terroristeina (Kavkaz Center kutsuu kuolemia marttyyrikuolemiksi ). Kavkaz Center on kertonut toistuvasti tämän miehen johtamista aseellisista iskuista itärintamalla Venäjän vääräuskoisia ja Tšetšenian luopioita vastaan. 5 Kolmas vasemmalta on Aslambek Vadalov (Асламбек Вадалов; emiiri Aslambek), Tšetšenian kapinallisjohtajia. 6 Hänellä on ollut läheinen suhde Al-Qaidan edustajaan Khattabiin. Aslambek on joutunut erimielisyyksiin keskellä olevan miehen Doku Umarovin (Dokka) kanssa, koska Aslambek epäili Doku Umarovin iskujen siviiliväkeä vastaan vähentävän liikkeen suosiota. 1. elokuuta 2010 Kavkaz Center Doku Umarovin valtiollisena internet-sivustona ilmoitti, että Kavkaz Center on poistanut Vadalovilta emiirin oikeudet. Tämä on myös eräs syy, miksi Kavkaz Center on joutunut sensuroimaan entistä palkkiaan kesän 2010 aikana. Aslambekin rinnalla on Tarhan Gazijev (Тархан Газиев) 7, myös eräs tärkeä kapinallinen taistelija. Terroristien kroatiankielisissä uutisissa häntä luonnehditaan Kaukasian emiraatin tiedustelupalvelun johtajaksi länsirintamalla. Hän on yksi läheisimmistä liittolaisista Doku Umaroville. Vuoden 2004 terroritekojensa jälkeen Gazijev pakoili Achkhoi-Martan alueen metsissä. Toinen Tšetšenian sodan aikana Tarhan Gazijev tuli läheiseksi liittolaiseksi Doku Umaroville. Doku Umarov nimitti hänet 25. syyskuuta 2006 komentajaksi. Virinneen valtataistelun seurauksena Doku Umarovin määrääsi sharia-tuomioistuimen, jossa 20. syyskuuta 2010 Gazijev menetti kuitenkin asemansa, koska hänet nimettiin syylliseksi useisiin rikoksiin, kuten 8. lokakuuta vuotta vanhan Humida Vismatovan murhaan. Aslambek Vadalov, Hussein Gakayev ja Tarhan Gazijev yritti sivuuttaa Doku Umarovin vallasta aiemmin vuoden 2010 aikana. 8 Kavkaz Centerin sankarien välille nousi taistelu, minkä tähden Kavkaz Centerin yläpalkki on kaunistunut siitä, mikä se oli vielä keväällä, kun Kavkaz Center alkoi tuomioiden julistukset mm. kirkkoherra Juha Molaria ja hänen ystäviään vastaan. Doku Umarovista välittömästi vasemmalla puolella on lempinimeltään Magas (Магас), varsinaiselta nimeltään Ali Taziev (Али Тазиев). 9 Pohjois-Kaukasian militanttien tärkeimpiä johtajia on syytettyna mm. Ingushian ev kaz.tv /eng/content/2008/09/01/10172.shtml, kazcenter.com/eng/content/2008/12/04/10365.shtml, kazcenter.com/eng/content/2010/07/19/12301.shtml

9 9 presidentin Yunus-Bek Evkurov (Юну с-бек Баматгире евич Евку ров) murhayrityksestä. 10 Beslanin koulusurman järjestämisestä sekä Pohjois-Kaukasian militanttien rahoitusmahdollisuuksien järjestelyistä. Taziev pidätettiin kesällä Hän suostui yhteistyöhön. Tämän miehen kautta on Venäjällä saatu paljon tietoja Pohjois-Kaukasian rahoitusjärjestelmistä ym. Tuomioistuimen mukaan Ali Tazievin pidätys jatkuu 9. maaliskuuta 2011 saakka. Häntä oli etsitty vuodesta 2004 saakka. Doku Umarovin oikealla puolella on mediassa vähemmän tunnettu Suryan ja hänestä oikealla Al-Cara (Аль- Кара) tai Al-Bara. Hän oli eräs Kaukasian emiirikunnan yhteistyöhenkilö Al-Qaida terroristijärjestön kanssa. Kaukasian terroristit ylistävät Magomedovia (alias Al-Bara ; Магомедов, аль Бара), joka on juuri yläpalkin terroristi, kuten Kavkaz Chatin kuvagalleria esittää näitä Kaukasin sankareita. 11 Kavkaz Centerin yläpalkin sankarin Al-Baran 17-vuotta vanha dagestinalaisheila Janet Abdurahmanova (Janet Abdurahmanov ) oli Moskovan metroiskun itsemurhaterroristi. 12 Magomedovia Al-Bara ; Магомедов, аль Бара Al-Caran oikealla puolella on Sayfullah ( Allahin miekka ; Сейфулла), joka on kovan väkivaltaisen jihadin kannattaja. Venäjän turvallisuuspalvelu onnistui surmata emiiri Sayfullahin Dagestanissa 21. elokuuta 2010 Gubin kylässä. 13 Hänen kanssaan kuoli myös neljä muuta taistelijaa. Yksi surmansa saaneista oli tämä Magomedali Vagabov (Магомедали Вагабов), joka lähetti vaimonsa Mariam Sharipovan Moskovan metroaseman terrori-iskuun 29. maaliskuuta Kesällä 2010 Kavkaz Center julkaisi Sayfullahin julkilausuman Doku Umarovin puolustukseksi. 10 Muhannad (Муханнад) 14 tunnetaan myös nimellä Abu Anas ja Khaled Youssef Mohammad al-elitat 15, hän on kuvassa Sayfullahin oikealla puolella, sillä vielä vuoden 2010 alussa Kavkaz Center ongelmattomasti ylisti näiden terroristipäälliköiden yhteistä sotaa Venäjää vastaan. Kun arabiterroristien komentaja Abu al-walid (Colin Powerlin mukaan Al-Qaidan hyväksi toimineelle Abu Musab al-zarqamin merkittävä tukija), kuoli Dagestanissa 26. marraskuuta 2006 tulitaistelun seurauksena, niin Muhannad tuli arabijoukkojen komentajaksi Pohjois-Kaukasiassa, alamaisinaan sudanilainen Abu Jasser, turkkilainen Abu Zarr, tšetšeeni Mahran ja turkkilainen Abdullah. Al-Qaidassa kiinteästi toiminut arabi Ibn al-khattab 16 koulutti nämä kaikki komentajat. Vuoden 2010 aikana terroristipäälliköt Doku Umarov ja Al-Qaidan komentaja Muhannad ovat joutuneet valtataisteluun keskenään. Kaukasian emiirikunnan puolesta Doku Umarov on syyttänyt syksyllä 2010, että Al- Qaidan komentaja Muhannad yrittää arabijoukkojensa avulla syrjäyttää hänet valta-asemasta ja kylvää epäsopua Pohjois-Kaukasian terroristipiireissä. Ingušiassa tehtiin kesän 2010 aikana noin 40 väkivaltaista D1%81- %D0%B1%D0%B5%D0%BA_%D0%91%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8% D1% kazchat.com/showthread.php?p=

10 10 terroristihyökkäystä. Al-Qaidan arabitaistelijat tulivat maahan. He olivat saaneet 5000 dollaria lennosta alueelle. Nuo rosvot eivät yrittäneet niinkään kaapata poliisiasemia, vaan suunnittelevat vielä suurempaa tavoitetta. 17 Äärimmäisellä oikealla on emiiriksi kutsuttu Daud (Daud Akhmadov; Дауд Ахмадов), jonka Kavkaz Center salli ylistää 21. joulukuuta 2008, että vuosi 2008 oli menestyksekäs (terroristeille), koska he olivat onnistuneet surmaamaan vääräuskoisia. 18 Terroristipäällikkö Doku Umarov on naimisissa Daud Akhmadovin tyttären kanssa. Daud toimi aseellisessa terroristiryhmässä läheisessä yhteydessä jo Salautdin traktori Temirbulatovin (Салаутдин Темирбулатов) kanssa, jonka Venäjän turvallisuuspalvelu onnistui kuitenkin pidättää. Temirbulatov saatiin oikeuteen tammikuussa 2001: Savchenkov ja monet muut todistivat Temirbulatovin julmuuksista siviilejä ja venäläisiä sotilaita vastaan. 19 Yleinen syyttäjä vaati vuonna 1960 syntyneelle Temirbulatoville rangaistusta murhasta, laittomasta aseiden käytöstä ja osallistumisesta laittomaan aseelliseen ryhmään. Varasisäministeri Igor Zubov otaksui, että Temirbulatovia odotti elinkautinen. 15. helmikuuta 2000 hänet myös tuomittiin elinkautiseen vankeusrangaistukseen Kabardi-Balkarian korkeimmassa oikeudessa murhasta, ihmisryöstöstä, panttivankien ottamisesta ja osallisuudesta laittomiin aseellisiin ryhmittymiin. 20 Temirbulatovin äärimmäinen väkivaltaisuus kauhistutti kansaa: Venäjän televisiokanavat näyttivät jopa videokuvia, miten Temirbulatovin johdolla terroristijoukko oli ottanut kiinni venäläisiä sotilaita 12. huhtikuuta 1996 Komsomolskin kaupungissa, tämän jälkeen hän ampui kahta ihmistä ja leikkasi kolmannelta kurkun Kavkaz.org.u k/eng/content/2008/12/21/10414.shtml

11 11 3)Tarja Koivumäen kirjelmä piispa Mikko Heikalle Kerron hiukan tuomiokapitulille taustatietoja, jotta Tarja Koivumäen kantelu asettuu oikeaan perspektiiviin ja sen luotettavuutta voidaan arvioida riittävien taustatietojen valossa. En tahdo sanoa kuitenkaan, ettei ateistilla pitäisi olla oikeusturvaa Suomessa ja tuomiokapitulin toimissa. Taustaa Vapaa-ajattelijoiden varapuheenjohtaja Tarja Koivumäki esiintyi toukokuussa 2009 Suomalais-venäläisen kansalaisfoorumin (Finrosforumin) tilaisuudessa järjestön puheenjohtajan Heidi Hautalan kanssa. 22 Aiheena oli Venäjän ihmisoikeusongelmat. Koivumäki oli ollut pidätettynä Moskovassa. Hän oli mennyt Pushkinin aukiolle, koska halusi osoittaa tukeaan Venäjän seksuaalivähemmistölle laittomassa mielenosoituksessa. Koivumäki kuuluu Facebookissa sekä SETA-ryhmään että Gay Friendly Helsinki ryhmään, joissa hän hyvin aktiivisesti protestoi Venäjällä vallitsevaa moraalista konservatiivisuutta. 22 le.fi/videot_ja_kuvat/id

12 12 Marraskuun lopulta 2010 tammikuun lopulle 2011 Koivumäki esiintyy radiossa Suoraa puhetta ohjelmassa, jossa sanomana on, että Jumalaa ei ole. Koivuniemi toimii Pääkaupunkiseudut ateistit ry:n varapuheenjohtajana, joka järjesti pornotempauksen Kolmen sepän patsaalla Helsingissä. Tarja Koivumäki oli vaihtamassa Raamatut, Koraanit ja muun uskonnollisen kirjallisuuden pornolehtiin.

13 13

14 14 Raamatut ja virsikirjat pornolehtiin vasta äskettäin vaihtanut ateistiryhmän johtaja Koivumäki ilmoittaa kello 12:39 lähettämässään moitteessa piispa Mikko Heikalle, että kirkkoherra Molari värvää ihmisiä toimikuntaan, joka valmistelee Suomen palauttamista Venäjän suuriruhtinaskunnaksi. Koivumäki on huolissaan kirkkoherra Molarin sopivuudesta kirkolliseen virkaan. Koivumäen mukaan Molarin toiminta on maanpetollista toimintaa. Lisäksi Koivumäki moittii, että Molari manaa julkisesti pahoja henkiä mm. europarlamentikko Heidi Hautalasta tämän luonnollisesti poissa ollessa. Henkilöönkäyvä tapahtuma täyttäneet toteutuessaan kunnianloukkauksen tuntomerkin. Koivumäki viittaa asian johdosta perustettuun Facebook-ryhmään (jota kirkkoherra Molari ei ole tosiasiallisesti perustanut tai pitänyt yllä!). Lopuksi Koivumäki moittii kirkkoherran eksentristä mielenlaatua ja vaatii tarpeellisia toimia.

15 15 Vapaa-ajattelijoiden ja pääkaupunkiseudun ateistien varapuheenjohtaja allekirjoittaa vain 2 kuukautta ja yksi viikko pornotempauksen jälkeen Espoon tuomiokapitulille allekirjoituksessaan, että hän on jo seurakuntalainen. Tämä kertoo Jumalan mahdollisuuksista! Evankelisluterilaisen seurakunnan kirkkoherrana olen erittäin tyytyväinen, että Suomen tunnetuimpia ateisteja kääntyy seurakunnan jäseneksi jopa näin pian järjestämänsä pornotempauksen jälkeen. Kun soitin Koivumäelle ja tiedustelin, oliko hän kirjoittanut tämän kirjelmän piispalle, hän ei aluksi muistanut vaan luuli kirjoittajaksi jotakin toista, koska tuollaiset kirjelmät eivät kuulu hänen tapoihinsa. Hän muisti tilanteen vasta sen jälkeen, kun tuli ilmi hänen sähköpostiosoite lähetysosoitteena, mutta kertoi, ettei ole enää sen jälkeen seurannut asiaa. Tämä unohtaminen on täysin ymmärrettävää, jos toimii aktiivisesti yhteiskunnassa. Tällöin ei voi muistaa kaikkia lähettämiään viestejä, vaikka vastaanottaja olisi itse piispa. Koivuniemen esittämien moitteiden erheellisyys Mielestäni Koivuniemi tulkitsee pahantahtoisesti ja yksioikoisesti blogikirjoitustani. Siinä hän jättää tahallisesti tai tahattomasti sivuun ilmeisen intertekstuaalisuuden: kirjoitan suuriruhtinaskunnan palauttamisesta aivan samoilla lauseilla ja jopa lauserakenteilla, joilla ProKarelian päätoimittaja Veikko Saksi oli kirjoittanut Karjalan palauttamisesta. Niin havaitsen, että argumentit toimivat aivan loistavasti myös toiseen suuntaan! On huomattava, että Karjalan "palautusta" ajavan ProKarelian arvo- ja oikeudenmukaisuusryhmässä 23 ym. on mukana myös emerituspiispoja. Lisäksi korostan ja teen ilmeiseksi, että Suomessa integroitumista Natoon ja EU:n liittovaltion rakentamista pidetään merkillisesti isänmaallisuutena, tätä varten on kaikenlaisia komiteoitakin, mutta itäiseen suurvaltaan integroituminen koetaan heti epäisänmaallisuudeksi. Tekstin tarkempi lukeminen ei tuo esille mitään epäisänmaallisuutta tai maanpetoksellisuutta. Myös suojelupoliisi on voinut hyvin kertoa epäilijöille, että en ole mitenkään maanpetoksellinen suomalainen mies. 23

16 16 Kirjelmänsä aikana Koivuniemi ei ollut ilmeisen tarkasti informoitu Senaatintorin 3.9. kello 13:04 tapahtumasta. Puhelinkeskustelussa Koivuniemi myönsi, ettei ollut paikalla. Hänen oli määrä mennä Sami ystävänsä kanssa, joka ottikin tapahtumasta valokuvan. Koivuniemi kertoi puhelimessa lähettäneensä kirjelmänsä piispalle tuohtumuksesta, koska Samin kuva oli tullut julkisuuteen. Sami olisi kuvannut tapahtumaa ateistien tapahtumaa varten, mutta kuvaa ei käytetty sittenkään siinä yhteydessä. Tuon paheksunnan ilmaiseminen minua (Juha Molari) vastaan on kuitenkin asiatonta: on ilmeisen selvää, että mielenosoitusta ja senaatintorin julkista yleisötapahtumaa seuraava henkilö tulee myös video- ja valokuva-aineistoon, koska paikalla oli kuitenkin useita televisio- ja sanomalehtitoimittajia. Lisäksi Samin julkistuminen oli senkin vuoksi ilmeistä, että hän huusi kesken rukouksen ja pyysi itselleen huomiota. Lopuksi Samin ottama valokuva päätyi terroristipäällikön Doku Umarovin ideologiaa ja tavoitteita palvelevalle, Umarovin tiedotusministerin Movladi Udugovin perustamalle Kavkaz Center sivulle. Tällöin kuitenkin kutsuttiin kirkkoherraa satanistiksi. Täten on vaikea olettaa, etteikö Sami olisi tullut havaituksi aivan oman toimintansa ansiosta. Koivuniemen väite manauksesta Heidi Hautalaa vastaan perustuu suomenruotsalaisten sanomalehtien erheelliseen uutisointiin, jota nämä lehdet harjoittivat jo ennen tapahtumaa. Pappi voi rukoilla rauhan puolesta, jotta paholaisen surmatyöt ja sen kaltainen pahuuden suosiminen päättyisivät, mutta hän ei voi tietenkään julkisesti leimata tiettyä ihmistä. Kirjoitin moniin lehtiin korjauksen, että en leimaa ketään ihmistä, mutta nämä lehdet halusivat pitäytyä pikemmin sensaatioissa eivätkä julkaisseet korjaustani. Sanomalehdet eivät kertoneet todellisuudesta, vaan loivat todellisuutta. Tarja Koivumäen mukaan toimintani ja mielenlaatuni on paheellisesti eksentrinen, mitä ilmaisua voi suhteuttaa toki siihen, että Koivumäki oli itse keräämässä Raamattuja pois vain 2 kuukautta aiemmin ja antamassa tilalle pornolehtiä. Koivumäen väite erikoisista mielipiteistä, joihin normaali kansalainen ei juuri reagoi on erittelemätön, lähinnä pahantahtoisesti leimaava. Siksi sitä on vaikea kommentoida tarkemmin. Olen hyvin tyytyväinen, että Tarja Koivumäki oli luopunut Helsingin ateistit ry:n toiminnasta ja liittynyt seurakuntalaiseksi syyskuuhun 2010 mennessä. Olen myös hyvin pahoillani, jos tuomiokirkon lähettyvillä tapahtuva rukoukseni on ehkä hänet karkottanut taas uudestaan vapaa-ajattelijaksi, joka toimii intensiivisesti kirkkoa vastaan. Hän jopaa vetää sellaista ateistista radio-ohjelmaakin adventin ja joulun aikana. Jaksan kuitenkin rukoilla sovinnollisuutemme ja Jumalan rakkauden puolesta, että Tarja Koivumäki liittyisi taas uudestaan seurakuntaan. Seurakunnassa on kuitenkin Jumalan sana sellainen ehtymätön voimavara, etteivät pornolehdet voi sitä koskaan korvata. Älköön tätä lausetta tulkittako nyt kuitenkaan mitenkään seksuaalisuuskielteiseksi! En ole mitenkään vihoissaan Koivumäen huolestuneisuudesta, vaan hänen kirjelmänsä herättää pikemmin uskoa kirkon toimintaan ja instituutioon. Puhelinkeskustelun perusteella hän vaikutti hyvin sympaattiselta ihmiseltä. Myös piispalle lähettämänsä moitekirjelmän allekirjoituksesta paljastuu, että jopa tunnetuimpina suomalaisina ateisteina pidetyt henkilöt ovat sittenkin hyvin lähellä kirkon jäsenyyttä, joskus jopa hädässä turvautuvat kirkkoon. 4)Ville Ropposen kantelu Ville Ropponen on kirjoittanut kantelukirjelmän (diaari 531; asianumero 2010/00259 ad; saapunut ) Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille. Kirjelmässään hän esittää epäilyn, ettei kirkkoherra Juha Molarin toiminta ja blogikirjoittelu vastaisi kirkkolain vaatimuksia papinviran hoitamisesta esikuvallisella tavalla. Kantelussa on tietokirjailijan taidokkuudella yhdistetty moitteet muutettuihin käsitteisiin ja tapahtuman kuvauksen hämärtämiseen. Olen saanut tämän kantelukirjeen ensimmäistä kertaa luettavaksi Vasta tällöin olen saanut edes tietää, että Ville Ropponen on kannellut minusta 2 ½ kuukautta aiemmin tuomiokapituliin.

Espoon tuomiokapitulille. Vastine asiassa 2009-00205

Espoon tuomiokapitulille. Vastine asiassa 2009-00205 Espoon tuomiokapitulille Vastine asiassa 2009-00205 Espoon hiippakunnan on sanottu haluavan olla vuoropuhelua käyvä kirkko, joka on läsnä ihmisten arjessa ja elämän käännekohdissa, vahvistaa vuoropuhelua

Lisätiedot

2004 2,5. Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2004 2,5. Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 4 2004 2,5 Olavi Korhonen Xxxxxxxxxx Olavi Tyrväinen Tauno Lehtonen Xxxxxxxxxx Timo Järvilahti Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sisältö 4/2004 60. vuosikerta, 30.8.2004 Julkaisija Vapaa-ajattelijain liitto ry Vastaava

Lisätiedot

Vapaa. ajattelija USKONNOT JA KONFLIKTIT. Uskonto Ukrainan sisällissodassa. Minua vaaditaan todistamaan uskonnottomuuteni. Suomen pyhä sota.

Vapaa. ajattelija USKONNOT JA KONFLIKTIT. Uskonto Ukrainan sisällissodassa. Minua vaaditaan todistamaan uskonnottomuuteni. Suomen pyhä sota. Vapaa ajattelija 4/2014 Vapaa Ajattelija Teema: USKONNOT JA KONFLIKTIT Uskonto Ukrainan sisällissodassa Nyt puhuu uskonnoton turvapaikanhakija: Minua vaaditaan todistamaan uskonnottomuuteni. Kirja-arvostelussa

Lisätiedot

VALTIOT ja TERRORISMI Katsaus propagandan luomien kulissien taakse

VALTIOT ja TERRORISMI Katsaus propagandan luomien kulissien taakse 1 VALTIOT ja TERRORISMI Katsaus propagandan luomien kulissien taakse Päivitetty pdf-versio, 2013 Painettu kirja julkaistu alunperin Multikustannuksen Erottaja-sarjassa v. 2008 Hannu Yli-Karjanmaa Esipuhe...4

Lisätiedot

SISARENPOIKA. Paavalin synodi tiedottaa Paulussynoden meddelar 1/2004 SYSTERSONEN

SISARENPOIKA. Paavalin synodi tiedottaa Paulussynoden meddelar 1/2004 SYSTERSONEN SISARENPOIKA Paavalin synodi tiedottaa Paulussynoden meddelar 1/2004 SYSTERSONEN 1 Pääsevätkö naispappeuden hyväksyjät taivaaseen? Juha Muukkonen Pastori, päätoimittaja Tornio Sen, joka tahtoo pelastua,

Lisätiedot

UUSI SOTILAALLINEN HUMANISMI Kosovon opetukset

UUSI SOTILAALLINEN HUMANISMI Kosovon opetukset UUSI SOTILAALLINEN HUMANISMI Kosovon opetukset Noam Chomsky UUSI SOTILAALLINEN HUMANISMI Kosovon opetukset Suomentanut: Juhani Yli-Vakkuri Erkka Öörni Marko Ampuja TomiToivio Copyright Noam Chomsky, 1999.

Lisätiedot

2/2013 IHMISOIKEUDET MYÖS USKONNOTTOMILLE KOTONA KAHDESSA MAASSA ONKO GLOBAALI ETIIKKA MAHDOLLINEN? Professori Timo Airaksisen teema-artikkeli

2/2013 IHMISOIKEUDET MYÖS USKONNOTTOMILLE KOTONA KAHDESSA MAASSA ONKO GLOBAALI ETIIKKA MAHDOLLINEN? Professori Timo Airaksisen teema-artikkeli 2/2013 Vapaa a Ajattelija IHMISOIKEUDET MYÖS USKONNOTTOMILLE KOTONA KAHDESSA MAASSA ONKO GLOBAALI ETIIKKA MAHDOLLINEN? Professori Timo Airaksisen teema-artikkeli V A P A A S T I TÄSSÄ NUMEROSSA Pääkirjoitus

Lisätiedot

Vapaa Ajattelija 58 vuosikerta Julkaisija Vapaa-ajattelijain liitto ry Fritänkarnas förbund rf Vastaava päätoimittaja Erkki Hartikainen Käsityöläisentie 17 A 1, 00750 Helsinki Puhelin 040-565 1271 Sähköposti

Lisätiedot

Vapaa Ajattelija 3/2007

Vapaa Ajattelija 3/2007 Vapaa Ajattelija 3/2007 Ateismin aalto Yhdysvalloissa Seurakuntalehtien ilmaisjakelu ET-opetuksen historiaa Uskonnollinen täysi-ikäisyys 15 vuotta Vapaa-ajattelijain liitto ry. Seitsemän jeesusta mielisairaalassa

Lisätiedot

IV. VUOSI 1956 POST-KÁDÁRISMISSA

IV. VUOSI 1956 POST-KÁDÁRISMISSA IV. VUOSI 1956 POST-KÁDÁRISMISSA Keväällä 1988 János Kádár kuului jo silloisen Euroopan pitkäikäisimpiin johtajiin. Toukokuun kolmantena viikonvaihteena MSZMP piti puoluekokouksen, jonka tärkein tehtävä

Lisätiedot

Kastetusta kartetuksi. Entisten Jehovan todistajien omakohtaisia kertomuksia järjestöstä eroamiseen johtaneista syistä

Kastetusta kartetuksi. Entisten Jehovan todistajien omakohtaisia kertomuksia järjestöstä eroamiseen johtaneista syistä Kastetusta kartetuksi Entisten Jehovan todistajien omakohtaisia kertomuksia järjestöstä eroamiseen johtaneista syistä Kandidaatintutkielma Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta Teologian osasto Läntinen

Lisätiedot

Ateismi on ollut maailmalla nousussa

Ateismi on ollut maailmalla nousussa Varapuheenjohtaja Robert Brotherus 045 114 5602 robert@iki.fi Julkaisija Vapaa-ajattelijain liitto ry Fritänkarnas förbund rf Päätoimittaja Robert Brotherus 045 114 5602 robert@iki.fi Toimitussihteeri

Lisätiedot

Ve n äjä: u h k a va i m a h d o lli s u u s?

Ve n äjä: u h k a va i m a h d o lli s u u s? Ve n äjä: u h k a va i m a h d o lli s u u s? Avo i nta k e s k u ste lua S u o m e n Venäjä-suhteesta. Toimittaneet Arto Luukkanen ja Simo Grönroos 1 Sisällysluettelo Esipuhe................................................

Lisätiedot

HAMINAN, HÄMEENLINNAN, KOTKAN, LAHDEN, LAPPEENRANNAN,

HAMINAN, HÄMEENLINNAN, KOTKAN, LAHDEN, LAPPEENRANNAN, Ortodoksinen seurakuntalehti ANALOGI 5 2008 HAMINAN, HÄMEENLINNAN, KOTKAN, LAHDEN, LAPPEENRANNAN, TAMPEREEN JA TURUN ORTODOKSISET SEURAKUNNAT 23.10.2008 www.ort.fi/analogi Anneli Lempiäinen Imatralta:

Lisätiedot

PENTTI AIRION VÄITÖSKIRJAN KRITIIKKIÄ

PENTTI AIRION VÄITÖSKIRJAN KRITIIKKIÄ PENTTI AIRION VÄITÖSKIRJAN KRITIIKKIÄ Sisällys 1 Tiivistelmä.. 2 2 Tausta... 3 3 Väitöstilaisuus.. 6 4 Väitöskirjan virheitä ja puutteita.. 7 4.1 Asekätkentä..7 4.2 Esimerkillisyys ja edestä johtaminen..

Lisätiedot

2004 2,5. Poliittinen islam. vapauden pahin uhka. Huononeeko katsomusvapaus? Posthumanismi. Operaatio eroakirkosta.fi 1

2004 2,5. Poliittinen islam. vapauden pahin uhka. Huononeeko katsomusvapaus? Posthumanismi. Operaatio eroakirkosta.fi 1 1 2004 2,5 Poliittinen islam vapauden pahin uhka Huononeeko katsomusvapaus? Posthumanismi Operaatio eroakirkosta.fi 1 Sisältö 1/2004 60. vuosikerta, 10.3.2004 Julkaisija Vapaa-ajattelijain liitto ry Vastaava

Lisätiedot

"Jotakin ehkä tietäisin..." Mukana homojen vapaustaistelussa

Jotakin ehkä tietäisin... Mukana homojen vapaustaistelussa "Jotakin ehkä tietäisin..." Mukana homojen vapaustaistelussa Martti Kaipiainen 2003/1989 Sisältö Martti Kaipiaisen muistelmien verkkopainoksen esipuhe 5 Muuan kirje 7 Lapsuus ja nuoruus 9 Vuodet kuluvat

Lisätiedot

Petri Karisma vapaa-ajattelijain tuore puheenjohtaja

Petri Karisma vapaa-ajattelijain tuore puheenjohtaja Petri Karisma vapaa-ajattelijain tuore puheenjohtaja Pääkirjoitus Petri Karisma Vapaa Ajattelija 4/2011 Tästä on hyvä jatkaa! Liittokokous pidettiin Lahdessa 9. ja 10. heinäkuuta. Liittokokous sujui odotusten

Lisätiedot

USA uudella ristiretkellä nyt terrorismia vastaan. Argentiina matkalla kohti uutta kansannousua

USA uudella ristiretkellä nyt terrorismia vastaan. Argentiina matkalla kohti uutta kansannousua numero 35, elokuu 2002 irtonumero 1 euro, tilaukset ks. sivu 7 USA uudella ristiretkellä nyt terrorismia vastaan nterrorisminvastainen toiminta on uhka kansalaisoikeuksille sivut 4 5 Argentiina matkalla

Lisätiedot

www.eroakirkosta.fi AJATTELU- VÄHEMMISTÖT TUKEVAT TOISIAAN VAPAA- AJATTELIJAT EIVÄT OLE YKSIN ARVO- KESKUSTELUA Tampereen Uskonnoton vaihtoehto

www.eroakirkosta.fi AJATTELU- VÄHEMMISTÖT TUKEVAT TOISIAAN VAPAA- AJATTELIJAT EIVÄT OLE YKSIN ARVO- KESKUSTELUA Tampereen Uskonnoton vaihtoehto Tampereen 3-2005 Uskonnoton vaihtoehto SIINÄ MENI SANANVAPAUS!? ARVO- KESKUSTELUA MERKILLISTÄ MORAALIA VAPAA- AJATTELIJAT EIVÄT OLE YKSIN AJATTELU- VÄHEMMISTÖT TUKEVAT TOISIAAN www.eroakirkosta.fi Julkaisija

Lisätiedot

Kauhukirjailija Lovecraft rationalistina

Kauhukirjailija Lovecraft rationalistina Kauhukirjailija Lovecraft rationalistina Varapuheenjohtaja Robert Brotherus 045 114 5602 robert@iki.fi Julkaisija Vapaa-ajattelijain liitto ry Fritänkarnas förbund rf Päätoimittaja Robert Brotherus Vapaaajattelijain

Lisätiedot

Keskittämisen perusteille kritiikkiä

Keskittämisen perusteille kritiikkiä Ortodoksinen seurakuntalehti Jumalanpalvelukset ja tapahtumat s. 13 23 1 2005 TAMPEREEN, TURUN JA HÄMEENLINNAN ORTODOKSISET SEURAKUNNAT / 4.2.2005 Tässä numerossa: 5-7 Ajankohtaisia ongelmia ja vastineita

Lisätiedot

kansi4 26.8.2002 10:04 Page 1 Lavanam Suomessa

kansi4 26.8.2002 10:04 Page 1 Lavanam Suomessa kansi4 26.8.2002 10:04 Page 1 Lavanam Suomessa Presidentti Koivisto vihaa ateisteja Ateistista pornosotaa Liittokokousraportti 2002 Vapaa Ajattelija 58. vuosikerta Julkaisija Vapaa-ajattelijain liitto

Lisätiedot

Artikkelin on koonnut ja suomentanut Ummu Mariam.

Artikkelin on koonnut ja suomentanut Ummu Mariam. Terrorismi Mitä Lännen tulee tietää! Osa 1-9/11: Myytti ja todellisuus! Artikkelin on koonnut ja suomentanut Ummu Mariam. Totisesti kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille, ylistämme Häntä, ja

Lisätiedot

EUROOPPA JA EUROOPPALAISUUS

EUROOPPA JA EUROOPPALAISUUS 3/2013 Vapaa Ajattelija HENGEN JA HERRAN VÄLISSÄ ERASMUS EUROOPAN TEKIJÄNÄ JA LAISUUS V A P A A S T I TÄSSÄ NUMEROSSA Pääkirjoitus Pääkirjoitus Muutos on alkanut!...s.3 Petri Karisma Uskomaton maailma

Lisätiedot

Turismi Neuvostoliiton ja Suomen välillä 1956-1991

Turismi Neuvostoliiton ja Suomen välillä 1956-1991 Elvi Juvonen Rappiota rajan takaa Turismi Neuvostoliiton ja Suomen välillä 1956-1991 Yleisen historian pro gradu-tutkielma Historian ja Etnologian Laitos Jyväskylän yliopisto 2013 1. JOHDANTO... 3 1.1.

Lisätiedot

KEPPIHEVONEN VAI TUKIKEPPI? KIRKKO, PAPISTO JA USKONTO KRIISIVUOSINA 1917 1919 OULUN SANOMALEHDISSSÄ

KEPPIHEVONEN VAI TUKIKEPPI? KIRKKO, PAPISTO JA USKONTO KRIISIVUOSINA 1917 1919 OULUN SANOMALEHDISSSÄ KEPPIHEVONEN VAI TUKIKEPPI? KIRKKO, PAPISTO JA USKONTO KRIISIVUOSINA 1917 1919 OULUN SANOMALEHDISSSÄ Joensuun yliopisto, Teologinen tiedekunta Läntinen teologia Pro gradu -tutkielma, syksy 2009 Kirkkohistoria

Lisätiedot

2003 2,5. Median veriuhrit. Amerikan katsomusvapaus. Rukouspäiväjulistus kaatui

2003 2,5. Median veriuhrit. Amerikan katsomusvapaus. Rukouspäiväjulistus kaatui 5 2003 2,5 Median veriuhrit Amerikan katsomusvapaus Rukouspäiväjulistus kaatui 1 Sisältö 5/2003 59. vuosikerta Julkaisija Vapaa-ajattelijain liitto ry Vastaava toimittaja Erkki Hartikainen Käsityöläisentie

Lisätiedot

Mohandas K. Gandhi Hind Swaraj eli Intian itsehallinto

Mohandas K. Gandhi Hind Swaraj eli Intian itsehallinto m.k. gandhi m.k. gandhi S I S Ä L T Ö Mohandas K. Gandhi Hind Swaraj eli Intian itsehallinto Alunperin julkaistu Gujaratin kielellä Indian Opinion -lehdessä 11.12. ja 18.12. 1909. Suomennettu tekijän toimittaman,

Lisätiedot

Demla r.y. vähän yli 50 vuotta

Demla r.y. vähän yli 50 vuotta Page 1 of 37 Markku Fredman: Demla r.y. vähän yli 50 vuotta KIRJOITUS JULKAISTU OIKEUS-LEHDESSÄ 4/2005, viimeisin päivitys 05.02.2008 (OSA KUVISTA AUKEAA HIIRELLÄ KLIKATTAESSA SUUREMPANA UUTEEN SELAINIKKUNAAN)

Lisätiedot