Kielenkääntötemppu - brändinmukaista vantaalaisviestintää

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kielenkääntötemppu - brändinmukaista vantaalaisviestintää"

Transkriptio

1 Kielenkääntötemppu - brändinmukaista vantaalaisviestintää Yliopettaja, FT Aino Vuorijärvi, Metropolia Koulutustilaisuus 9.6. ja Vantaan valtuustosalissa 1

2 Kielenkääntötemppu: brändinmukaista vantaalaisviestintää Orientaatio 9.6. ja Mikko Wennberg: Mitä Vantaan brändityöllä tavoitellaan? Vantaan brändikirja auki! Aino Vuorijärvi: Virkakielestä vuorovaikutteiseen vantaalaisviestintään - Miten tavoite saavutetaan? Tekstin tehtävät ja tekstilaji työvälineenä Vuorovaikutteisen tekstin ominaisuuksia Esimerkkejä vantaalaisviestinnästä Lisätyökaluja tekstin tekijälle 2

3 Mikä kääntyy? Poimintoja Vantaan brändikirjasta: -- miten Vantaalla ja Vantaasta puhutaan, miten Vantaa kohtaa asukkaansa ja minkälaisen vaikutelman se luo itsestään. [Viestinnän yleiset periaatteet] Viestinnässä nojataan mahdollisimman paljon visuaaliseen ilmaisuun. Viestejä ei selitetä puhki, jätetään viestin vastaanottajalle oivaltaminen. Viestinnässä organisaatiot eivät ole olennaisia vaan palvelut. Viestinnän tapa, foorumit ja tyyli korostavat kaupungin vähäistä hierarkiaa. Kaikkia puhutellaan lähtökohtaisesti Sinä-muodossa. 3

4 Mikä kääntyy? (jatkoa) Perinteinen hallintokieli minimoidaan kaikessa kuntalaisviestinnässä. Viestit puhuttelevat suoraan kuntalaisia ja viestinnässä korostetaan lyhyttä ja tiivistä ilmaisua. Viestinnässä vältetään ylisanoja, makeilua ja kosiskelua. Selkeitä viestejä korostetaan toteavalla äänensävyllä. Tiivis, lyhyt ja toteava viestintä, joka tarjoaa oivaltamisen mahdollisuuksia muodostaa Vantaan viestintätyylin perustan. 4

5 Tavoitteena Vantaalaisviestintä synonyymiksi onnistuneelle kuntalaisviestinnälle, joka on vuorovaikutteista palveluhenkistä asukaslähtöistä osallistavaa vastaanottajaa aktivoivaa selkeää myönteistä ratkaisukeskeistä 5

6 Vrt. Virkakielen toimintaohjelma 2013 ja Virkakielikampanja Organisaatiokeskeisestä ja virkamieslähtöisestä asiantuntijapuheesta kohti asiakas- ja käyttäjälähtöistä, lukijakeskeistä kieltä ja viestintää: kommunikaatiota. Vantaan brändiin sopii visuaalispainotteinen viestintä ja tiivis, lyhyt, toteava, makeilematon, tasavertaisuutta ja osallisuutta ilmentävä ja edistävä asiakeskeinen tekstuaalinen viestintä. 6

7 Tiedontarve ja tekstin tehtävä Vantaalainen virkamies ei kirjoita virkansa puolesta vaan vastatakseen tekstillään vantaalaisen tiedon- ja palveluntarpeeseen. Mieti: Mitä vastaanottaja tekstillä ja sen sisältämällä tiedolla tekee? Vastaus kysymykseen Ratkaisu ongelmaan Jokaisella tekstillä on tarkoituksensa ja tehtävänsä tiedottaa, viihdyttää, valistaa, varoittaa, opastaa Jokaista tehtävää palvelee parhaiten jokin muoto. Eri vuorovaikutustilanteisiin ja tiedontarpeisiin on joka kulttuurissa kiteytynyt määrämuotoisia, totuttuja tekstimuotoja, tekstiformuloita, jotka parhaiten vastaavat tiettyyn vuorovaikutustilanteeseen ja sen tehtäviin. Puhutaan tekstilajeista eli genreistä. 7

8 Työvälineenä tekstilaji Tekstilajit ovat tekstin piirteiden (kieli, rakenne, ulkoasu; konteksti) kimppuja, jota tekstin tuottaja ja vastaanottaja hyödyntää saavuttaakseen viestinnälliset tavoitteensa tehdäkseen siis tekstillä jotain. Esimerkkejä tekstilajeista: määräys, sääntö, ohje, päätös, tiedote, uutinen, ilmoitus, tilaus, reklamaatio, tarjouspyyntö, lausunto, kutsu, hoito-ohje, projektisuunnitelma, pöytäkirja, esite, uutiskirje; vrt. runo, novelli, dekkari Saman tekstilajin edustajissa on riittävästi yhtäläisyyttä ja siedettävästi eroja. Jos erot kasvavat liiaksi, teksti hämmentää vastaanottajaa ja menettää tehonsa. 8

9 Työvälineenä tekstilaji (jatkoa) Tekstilajit ja tekstilajikäytännöt ovat osin kulttuuri- ja alasidonnaisia, osin universaaleja. Eri aloilla erilaisia painotuksia tekstilajimieltymyksissä (voimagenreistä lisää ks. Lankinen ja Vuorijärvi 2013). Onnistuneeseen viestintään tarvitaan sekä alakohtaisten että yhteisten tekstilajikäytäntöjen tuntemusta. Digitalisoituminen heittänyt tekstilajit liikkeeseen tekstilajit sekoittuvat keskenään, esimerkkeinä kolumni ja blogi. Korkeakouluopinnoissa ajankohtaisia tekstilajeja: posteri(esitys) PowerPoint-esitys projektiraportit ja presentaatiot. 9

10 Tekstilajit työssäsi Minkä tekstin viimeksi kirjoitit työtehtävissäsi? Minkä tekstin viimeksi luit työssäsi? Tekstilajien TOP-5 osallistujien vastauksista 1. sähköpostiviesti 2. PowerPoint-esitys 3. tiedote 4. ohje 5. muistio 10

11 Tekstilajit työssäsi (jatkoa) Mitä oman työsi tavallisimmat tekstilajit ovat? Millaisia vakiintuneita piirteitä niillä on? Miten ne taipuvat vantaalaisviestintään ja brändin rakentamiseen: mikä toimii, mitä olisi muutettava? Tervetuloa ala- tai teemakohtaisiin työpajoihin syksyllä 2015! 11

12 Tekstilajit prototyyppejä Tekstilajit eroavat toisistaan tai muistuttavat toisiaan esim. seuraavien tyyppipiirteiden osalta: Tekstin kokonaisrakenne Pituus Esittämisjärjestys Ulkoasu ja asettelu Taustatiedon ja -tekstien määrä ja laatu Otsikointi Kieli, tyyli ja sävy (Virkamiehen huoneentaulu 2013) 12

13 Tekstilajit prototyyppejä (jatkoa) Persoonan eli vuorovaikutusosapuolten esiintuonti tai häivyttäminen Muut erityispiirteet, poikkeukselliset käytännöt tai elementit tms. 13

14 Oletko kirjoittajakeskeinen vai lukijakeskeinen tekstin tekijä? Asiantuntijatyössä tarvitaan asian tai ilmiön lainalaisuuksien ja mahdollisten reunaehtojen tuntemista ja hyödyntämistä, jotta välitettävä asiakokonaisuus hahmottuu ja on ylipäätään esitettävissä. Tiedonkäsittelyssä ja kirjoitusprosessin alkuvaiheessa kirjoittajakeskeisyys on tarpeen. Kirjoitusprosessin edetessä kirjoittajakeskeisyyttä on vähennettävä ja lukijakeskeisyyttä lisättävä. Lukija tulee ottaa huomioon tiedon esittämistavassa ja -järjestyksessä, sananvalinnoissa, taustoituksessa jne. Huom. verkko tuo vuorovaikutusosapuolet lähemmäs toisiaan, vuorovaikutteisuus korostuu. 14

15 Ajankohtaiskeskustelua virkakielen pätevyydestä ja muodosta Päivi Antikainen: Voiko suomeksi olla ystävällinen ja ymmärrettävä? (HS, pääkirjoituskolumni Pekka Sauri: Virkakielen oltava juridisesti täsmällistä (HS, Mielipide Leena Kallio: Virkakieltä voidaan selkiyttää (HS Mielipide, c) jne. 15

16 Keskustelun tekstiesimerkki Alkuperäinen: Muutosta tähän päätökseen voidaan hakea yllä mainitulta valitusviranomaiselta kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava tai lähetin välityksellä tai postitse toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen viraston aukioloajan päättymistä luettuna yllä mainitusta päättymispäivästä. 16

17 (jatkoa) Helpotettu: Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta yllä mainitulta valitusviranomaiselta. Muutoshakemus tehdään kirjallisena. Sen toimittaa valitusviranomaiselle joko hakija itse, hänen valtuuttamansa asiamies tai lähetti. Hakemus voidaan lähettää myös postitse. Muutosta koskevan hakemuksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusaika alkaa päätöksen antamispäivästä. (Leena Kallio, HS ) 17

18 (jatkoa) Lukijalähtöiseksi tiivistetty: Jos olet päätökseeni tyytymätön, kirjoita valitus. Toimita se minulle itse tai lähetä postitse. Voit myös käyttää asiamiestä tai lähettiä. Valituksesi on oltava perillä tiistaihin 26. toukokuuta kello 16:een mennessä. (Jari Parantainen, blogipostaus Pohdittavaa: Miten molempien vuorovaikutuspuolten vahva esiintuonti vaikuttaa viestin uskottavuuteen? 18

19 Miten lisätä vuorovaikutteisuutta tekstiin? Tunnista ensin vuorovaikutustilanne ja tiedontarve! Huom. tekstilaji kantaa mukanaan tekstin tehtäviä: teksti tuotetaan ja vastaanotetaan tekstilajikehyksessä. Valitse siis oikea tekstilaji tekstin päätehtävän mukaan. Vrt. vantaalaisviestinnässä tekstin keskeisenä tehtävänä on palvella kuntalaista. Muita tehtäviä brändityön tulokulmasta: lisätä yhteisöllisyyttä ja luottamusta. Samoin vähentää tuplatyötä? Tutustu tekstilajin peruspiirteisiin, osiin ja elementteihin. Käy mallin ja vertailun vuoksi läpi useita tekstiesimerkkejä. Sovella tilanteessa ja lisää v u o r o v a i k u t u s. 19

20 Vuorovaikutteisen tekstin ominaisuuksia 1 Silmäiltävyys ja luettavuus: esim. uutiskärki, tekstin palkkirakenne Selostavuus: kokonainen pitkä virke vs yksittäinen elliptinen sana tai lauseke Sidoksisuus: siirtymien ja jaottelujen osoittaminen esim. johdantovirkkeiden avulla Kohtelias ohjailevuus: mm. metateksti, tiivistävä otsikointi, suorat toimintakehotukset Toiminnallisuus: verbikeskeisyys 20

21 Vuorovaikutteisen tekstin ominaisuuksia 2 Sananvalintojen osuvuus: huomaa, että tiiviys edellyttää ilmaisujen harkintaa (ja hyvää sanavarastoa) Asiallisuus (asia edellä; asiakeskeisyys) ja selkeys: asettelut, kuvat, esittämisjärjestys, otsikointi kaikki tukevat ydinviestiä Olennainen on osoitettu järjestyksellä, otsikoinnilla, asetteluilla; mutta myös sanomatta jättämisellä; taustatieto esimerkiksi viitteisiin tai linkin päähän ja vain lopputulema esiin 21

22 Vuorovaikutteisen tekstin ominaisuuksia 3 Mieti, mikä on tekstisi tärkein tarkoitus korosta sitä eri keinoin tai hallitusti harkiten. Vantaa Virtaa Vantaa Ratkaisuja Vantaa Vaihtoehtoja Jäävuoritekniikka on valintaa. 22

23 Vuorovaikutteisen tekstin kieli ja tyyli Yks. 2. persoonan käyttö, puhuttelu; toimijan ja kohteen esiintuonti (ei piiloutumista passiiviin, vrt. myös mon. 1. pers. tai omistusliitteet: Tarjoamme tai Arvomme ovat ) Ei mielellään staattisia substantiiviröykkiöitä tai abstrakteja määritelmäkimppuja 23

24 Vuorovaikutteisen tekstin kieli ja tyyli (jatkoa) Toiminnalliset, konkreettiset verbit käytössä aina kun vain voi: 24

25 Vuorovaikutteisen tekstin kieli ja tyyli (jatkoa) Otsikointitapa on tiivistävää, osuvaa, kertovaa ja sisältöä esiintuovaa, ei siis vain nimeävää (Kehäradan aikataulu > Kehärata avautuu ) Esittämisjärjestys seuraa asian tai ilmiön luonnetta ja tekstin tehtävää Ammattijargonia vältetään tai termit selitetään selvästi Luetelmiin, ohjeistuksiin, lomakkeiden tai liitteiden käyttöön tai lisätiedon hankintaan jne. johdatellaan 25

26 Vuorovaikutteisen tekstin kieli ja tyyli (jatkoa) Lukijalle tarjotaan toiminnallinen rooli ajatuksen ja tarvittaessa toiminnan tasolla; viestiä seuraamalla pääsee tarvittaessa perille saakka (ratkaisukeskeisyyttä) Tee palvelus. Anna enemmän kuin odotetaan. 26

27 Esimerkkejä vantaalaisviestinnästä: lukijan suoraa puhuttelua, toiminnallisuutta, olennaisen osoittamista 27

28 Esimerkkejä vantaalaisviestinnästä: tekstin etäiset vuorovaikutusosapuolet? 28

29 Esimerkkejä vantaalaisviestinnästä: käsitehierkia ja metatekstin vaikutus 29

30 Esimerkkejä vantaalaisviestinnästä: määritelmät palveluksessanne? 30

31 Esimerkkejä vantaalaisviestinnästä: määritelmä mukaan sittenkin? 31

32 Esimerkkejä vantaalaisviestinnästä: silmäiltävyys, otsikointi, tuloksellisuus 32

33 Esimerkkejä vantaalaisviestinnästä: osuvaa ja myönteistä 33

34 Esimerkkejä vantaalaisviestinnästä: toiminnallista ja tarkoituksenmukaista 34

35 Esimerkkejä vantaalaisviestinnästä: ytimekästä ja ymmärrettävää 35

36 Hyvää virkakieltä vantaalaisviestintää Miksi? Kun teksti tulee kerralla ymmärretyksi eikä tekstin sävy loukkaa, tulee vähemmän kyselyjä, riitaa, muutoksenhakua säästyy enemmän aikaa muuhun, voimavaroja vapautuu, rahaakin säästyy vastaanottaja osaa toimia toivotulla tavalla. Hyvä virkakieli kuuluu hyvään hallintoon, koska kuntalaisten ja kansalaisten oikeusturva paranee, mahdollisuus seurata viranomaistoimintaa ja osallistua yhteisiin asioihin helpottuu viranomaisten työ tehostuu. (Virkakielen toimintaohjelma 2013) 36

37 Lisätyökaluja tekstityöhön 1 Hyödä verkkokirjoittamisen ohjeistuksia paperiteksteissäkin. Käytä hyväksesi Virkakielikampanjan verkkomateriaaleja. Ote virkamiehen huoneentaulusta: 37

38 Lisätyökaluja tekstityöhön 2 Treenaa tekstilajitietoisuuttasi. Hyödynnä Suomen parasta sanakirjaa (verkossa) Kielitoimiston sanakirja, esim. oikeakielisyys, sananvalinnat, täsmämerkitykset: Tule syksyllä ala- tai teemakohtaisiin työpajoihin. Tee teksteillesi testejä: Virkakielitesti omalle tekstituotokselle _ja_nimitestit/virkakielitestit/virkakielitesti Mobiilitesti: Kokeile, miltä tekstisi näyttää älypuhelimen näytöllä Google-kääntäjä: Kokeile, kääntyykö tekstisi luontevasti esim. englanniksi tai ruotsiksi. 38

39 Lopuksi (Virkamiehen huoneentaulu 2013) 39

VIESTINNÄN HUONEENTAULU

VIESTINNÄN HUONEENTAULU VIESTINTÄOHJE VIESTINNÄN HUONEENTAULU Kaupunkikonsernin viestintä on ajankohtaista, aktiivista, avointa ja vuorovaikutteista. Kaupunkikonsernin viestinnässä kerrotaan asiat mahdollisimman objektiivisesti

Lisätiedot

Matkailuesitteen kääntäminen suomesta venäjään venäläiset tekstilajikonventiot käännöksessä

Matkailuesitteen kääntäminen suomesta venäjään venäläiset tekstilajikonventiot käännöksessä Matkailuesitteen kääntäminen suomesta venäjään venäläiset tekstilajikonventiot käännöksessä Перевод туристического буклета с финского на русский Жанровые конвенции в переводе Perevod turističeskogo bukleta

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

Vaikuttavan sähköpostimarkkinoinnin. perusteet. White paper

Vaikuttavan sähköpostimarkkinoinnin. perusteet. White paper Vaikuttavan sähköpostimarkkinoinnin perusteet White paper Vaikuttavan sähköpostimarkkinoinnin perusteet Sähköpostimarkkinoinnin maailma pursuaa tärkeitä neuvoja niin toimitettavuudesta kuin mobiilioptimoinnistakin,

Lisätiedot

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa Työkalupakki järjestöjen viestintään Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa 2 Viestintätyökalupakin sisältö: 1. Miksi kertoa toiminnastanne tiedotusvälineille?

Lisätiedot

SISÄLLÖNTUOTTAJAN OPAS

SISÄLLÖNTUOTTAJAN OPAS SISÄLLÖNTUOTTAJAN OPAS VERKKOPALVELU OPINTOPOLkU SISÄLLÖNTUOTTAJAN OPAS SISÄLTÖ 1 Verkkopalvelu Opintopolku... 2 Verkkopalvelu Opintopolku... 2 Opintopolun toimitettu sisältö... 2 Opintopolun kohderyhmät

Lisätiedot

SISÄLLÖNTUOTTAJAN OPAS

SISÄLLÖNTUOTTAJAN OPAS SISÄLLÖNTUOTTAJAN OPAS VERKKOPALVELU OPINTOPOLkU SISÄLLÖNTUOTTAJAN OPAS SISÄLTÖ 1 Verkkopalvelu Opintopolku... 2 Verkkopalvelu Opintopolku... 2 Opintopolun toimitettu sisältö... 2 Opintopolun kohderyhmät

Lisätiedot

Viesti perille. Selko-opas kunnille

Viesti perille. Selko-opas kunnille Viesti perille Selko-opas kunnille Toimittanut Ari Sainio n KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö Viesti perille Selko-opas kunnille 1 Viesti perille Selko-opas kunnille Toimittanut Ari Sainio 3 Kunnallisalan

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintäopas

Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas 2011 1 Urheiluseuran viestintäopas Sisältö Osa 1: Opas sisäiseen viestintään Alkuperäinen opas: Sisäisellä viestinnällä vireäksi. (2006). Tekijät:

Lisätiedot

VINKKEJÄ TYÖNHAKUUN. OHJAUS- JA TYÖELÄMÄPALVELUT www.oulu.fi/careerservices

VINKKEJÄ TYÖNHAKUUN. OHJAUS- JA TYÖELÄMÄPALVELUT www.oulu.fi/careerservices VINKKEJÄ TYÖNHAKUUN OHJAUS- JA TYÖELÄMÄPALVELUT www.oulu.fi/careerservices 1 SISÄLLYS LINKKILISTA... 2 TYÖNHAUN VAIHEET... 3 OSAAMISEN JÄSENTÄMINEN... 3 TAVOITE... 3 TIEDONHAKU... 4 TYÖNHAUN ASIAKIRJAT...

Lisätiedot

viesti museosi näkyväksi VIESTI MUSEOSI NÄKYVÄKSI - SUOMEN MUSEOLIITTO 2008 Suomen museoliitto 2008

viesti museosi näkyväksi VIESTI MUSEOSI NÄKYVÄKSI - SUOMEN MUSEOLIITTO 2008 Suomen museoliitto 2008 1 viesti museosi näkyväksi Jaana af Hällström 19.6.2008 Suomen museoliitto 2008 2 Viesti museo näkyväksi! SUUNNITTELE HYVIN JA OLE JOHDONMUKAINEN. Museokuva Museokuvaan vaikuttaa se, mitä museo tekee,

Lisätiedot

Kirjoittajan opas sähköpostimarkkinoijille, jotka eivät ole kirjoittamisen ammattilaisia

Kirjoittajan opas sähköpostimarkkinoijille, jotka eivät ole kirjoittamisen ammattilaisia Kirjoittajan opas sähköpostimarkkinoijille, jotka eivät ole kirjoittamisen ammattilaisia HEIKKI MATIAS LUOMA 2 Kirjoittajan opas sähköpostimarkkinoijille, jotka eivät ole kirjoittamisen ammattilaisia Heikki

Lisätiedot

Kirjoittajuus ja lukijuus kaupunkien verkkoteksteissä

Kirjoittajuus ja lukijuus kaupunkien verkkoteksteissä Kirjoittajuus ja lukijuus kaupunkien verkkoteksteissä Laura Ticklén Pro gradu -tutkielma Suomen kieli Kieli- ja käännöstieteiden laitos Turun yliopisto Marraskuu 2010 TURUN YLIOPISTO Kieli- ja käännöstieteiden

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle

Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle Pdf-tiedosto verkkoversiosta 1.0 KATSAUS Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle Toimittanut Tuija Aalto Oikeusministeriö Demokratia- ja kieliasioiden yksikkö 4.6.2010 Teos on lisensoitu Creative

Lisätiedot

Kuvastojen muuttuva maailma

Kuvastojen muuttuva maailma Kuvaston tekijä. Kuvasto, katalooki, tuoteluettelo rakkaalla lapsella on monta nimeä. Ne ovat tärkeitä markkinoinnin ja myynnin tukimateriaaleja monelle teollisuuden ja kaupan yritykselle niin kuluttaja-

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

POLIITTISTA VAIKUTTAMISTA VAI MONIPUOLISTA KERRONTAA? Suomen europarlamentaarikot kotisivuillaan

POLIITTISTA VAIKUTTAMISTA VAI MONIPUOLISTA KERRONTAA? Suomen europarlamentaarikot kotisivuillaan POLIITTISTA VAIKUTTAMISTA VAI MONIPUOLISTA KERRONTAA? Suomen europarlamentaarikot kotisivuillaan Riikka Linna Pro gradu -tutkielma Puheviestintä Syksy 2005 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Oppaan kirjoittamisesta on vastannut Kuntaliiton kokoama työryhmä Tony Hagerlund,

Lisätiedot

Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja

Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Viestinnän vastuut, organisointi ja prosessi... 4 3 Viestintätarpeiden tunnistaminen... 7 4 Viestintätarpeiden määrittäminen

Lisätiedot

KAAVIO Kaavio 1. Yhteisöviestintä. TAULUKOT Taulukko 1. Tiedotuksen vastuun jakautuminen. Taulukko 2. A-killan viestinnän seurantamalli.

KAAVIO Kaavio 1. Yhteisöviestintä. TAULUKOT Taulukko 1. Tiedotuksen vastuun jakautuminen. Taulukko 2. A-killan viestinnän seurantamalli. Selvästi parempi Sisällys JOHDANTO... 3 1 VIESTINTÄ... 4 1.1 YHTEISÖVIESTINTÄ... 5 1.2 VIESTINTÄVASTAAVA... 7 1.3 A-KILTOJEN LIITON TIEDOTUSTASOT JA -VASTUU... 8 2 VÄLINEITÄ TIEDOTUKSEEN... 11 2.1 KIRJALLINEN

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ SISÄLLYSLUETTELO 1 Itsearviointi kehittämisen välineenä... 3 2 Aloita laatimalla arviointisuunnitelma...4 3 Keskeisiä käsitteitä ja ohjeita itsearviointiin

Lisätiedot

Marja Kokkonen, Saara Laakso ja Anni Piikki. Arvaanko vai ARVIOINKO? Opas aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen arviointiin

Marja Kokkonen, Saara Laakso ja Anni Piikki. Arvaanko vai ARVIOINKO? Opas aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen arviointiin Marja Kokkonen, Saara Laakso ja Anni Piikki Arvaanko vai ARVIOINKO? Opas aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen arviointiin Marja Kokkonen, Saara Laakso ja Anni Piikki Arvaanko vai arvioinko? Opas aikuisten

Lisätiedot

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 2/51 10 askelta Facebookmarkkinointiin Jari Juslén 10 askelta Facebook-markkinointiin 3/51 10 askelta Facebook-markkinointiin

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme SISÄLTÖ JOHDANTO VINKKI NUMERO 1: Pohjatyöt kuntoon ennen aloitusta! Kenelle markkinoit tuotteitasi ja palveluitasi? Miten haluat kohdata asiakkaasi?

Lisätiedot

Hyvän verkkosisällön opas Versio 1.0 12.11.2012

Hyvän verkkosisällön opas Versio 1.0 12.11.2012 Hyvän verkkosisällön opas Versio 1.0 12.11.2012 1/14 MRS. MUIR & GHOSTWRITERS 2012 HYVÄN VERKKOSISÄLLÖN OPAS Tässä materiaalissa käsittelemme hyvää verkkosisältöä ja verkkokirjoittamisen tapoja ja tyylejä,

Lisätiedot

Monikielisyys yrityksen markkinoinnillisessa verkkoviestinnässä tapausesimerkkinä Suomen Lasinjalostus Oy

Monikielisyys yrityksen markkinoinnillisessa verkkoviestinnässä tapausesimerkkinä Suomen Lasinjalostus Oy Monikielisyys yrityksen markkinoinnillisessa verkkoviestinnässä tapausesimerkkinä Suomen Lasinjalostus Oy Aija-Riika Pajunen Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Käännöstiede

Lisätiedot

KÄÄNNETÄÄNKÖ TEKSTISI, TULKATAANKO PUHEENVUOROSI?

KÄÄNNETÄÄNKÖ TEKSTISI, TULKATAANKO PUHEENVUOROSI? laro jasný zrozumiteľný klar chiaro clear ċar aiškus klar se αφές duidelijk selkeä jasno claro érthető klar zrozumia kaidri clair claro jasný zrozumiteľný klar chiaro clear ċar aiškus k elge σαφές duidelijk

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu Kerava Metropolian kirjaston verkkopalvelujen käytettävyyden arviointi ja sosiaalinen media kirjaston viestinnässä Päivi Ylitalo-Kallio Käyttäjäkeskeisen suunnittelun erikoistumisopinnot

Lisätiedot