ELÄKETURVAKESKUKSEN MEDIAKATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELÄKETURVAKESKUKSEN MEDIAKATSAUS"

Transkriptio

1 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN ELÄKETURVAKESKUKSEN MEDIAKATSAUS Mediakatsaus kokoaa työeläkealaa koskevan keskustelun päälinjat neljännesvuosittain Eläketurvakeskuksen viestintäosaston tuottaman lehdistökatsauksen pohjalta. Katsaus listaa työeläkealaa koskevia ajankohtaisia teemoja, joita on käsitelty mediassa, ja referoi teemoista käytyä keskustelua ja kannanottoja. Mediakatsauksen loppuun on valittu otteita sosiaalisessa mediassa esitetyistä mielipiteistä. Työeläkealaa koskeva julkinen keskustelu: 2/2013 huhti-kesäkuu Eläkejärjestelmän uudistamisesta käytiin monipuolista keskustelua koko kevään ajan. Eläkeiän alarajan nostaminen sai paljon kannatusta mediassa. Keskustelu eläkemaksuista ja eläkevarojen riittävyydestä roihahti, kun Yle uutisoi historiallisesta käänteestä, jonka jälkeen eläkkeisiin kuluu enemmän rahaa kuin niitä eläkemaksuina kerätään. Valtioneuvoston kanslian raportti vuoden 2005 eläkeuudistuksen laimeista vaikutuksista sai aikaan useita viikkoja jatkuneen debatin. Ennen juhannusta väiteltiin vielä irtisanomisjärjestyksestä. Keskustelu sai alkunsa ETK:n toimitusjohtaja Jukka Rantalan haastattelusta. Kolmen kuukauden aikana Helsingin Sanomat julkaisi peräti kahdeksan eläkeaiheista pääkirjoitusta. Eläkeneuvotteluiden vähittäinen käynnistyminen näkyi eläkeikäkeskustelussa Media huomioi loppukeväästä, että seuraavan laajan eläkeuudistuksen neuvottelut ovat vähitellen käynnistymässä. Eläkeiän alarajasta päättäminen nousi tärkeään osaan keskustelussa. Monissa jutuissa toisteltiin ja harmiteltiinkin, että SDP:n vaalilupauksen johdosta nykyinen hallitus ei tee päätöksiä alarajan nostosta. Helsingin Sanomat arvioi pääkirjoituksessaan huhtikuun alussa, että palkkaneuvottelut häiritsevät ja hidastavat keskusjärjestöjen välisiä eläkeneuvotteluja. Lehden mukaan aikaa toki on, sillä seuraava uusi eläkeuudistus tulee voimaan viimeistään vasta vuoden 2017 alussa. Pöydälle nostetaan kaikki eläkkeisiin liittyvät asiat: eläkeikä, kertymäprosentit, eläkemaksut, etuudet. (HS 2.4.) Ilmarisen toimitusjohtaja Harri Sailaksen mukaan eläkeiän sitominen elinajanodotteeseen olisi järkevää. Malli on parhaillaan Ruotsissa vakavassa harkinnassa, ja sitä on ehdottanut selvitysmies Ingemar Eriksson. Mallin tukijaksi asettui Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtaja Juhana Vartiainen. Hän uskoo, että ajan mittaan tähän mennään, vaikka vastustusta esiintyykin. (AL 10.4., 11.4.) Valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen mukaan uuden eläkelainsäädännön valmistelu voidaan aloittaa, vaikkei nykyinen hallitus teekään päätöksiä eläkeiän nostosta. Päävastuu uusien eläkelakien toteuttamisesta jää seuraavalla hallitukselle. Urpilaisen mukaan on syytä arvostaa kolmikantayhteistyötä asioiden valmistelussa. (YLE 16.4.)

2 ELÄKETURVAKESKUKSEN MEDIAKATSAUS 2/ Etelä-Suomen Sanomat arvioi, että Urpilaisen puutteellisen harkinnan perusteella kiveen hakattu vaalilupaus toimii yhä eläkepäätösten jarruna. Välttämättömän uudistuksen toteuttamisessa menetetään parhaassakin tapauksessa monta kallisarvoista vuotta, sillä eläkeikää ei voida korottaa yhtäkkisesti, koska siirtymäajat ovat pitkiä. (ESS 18.4.) Helsingin Sanomat otti kantaa eläkeiän noston puolesta pääkirjoituksessaan. Pääkirjoitustoimittaja piti asiaa poliittisesti vaikeana ja arvioi, että likainen työ taitaa jäädä järjestöille. (HS 21.4.) Historiallinen käänne: eläkkeisiin kuluu enemmän rahaa kuin eläkemaksuina kerätään Yle uutisoi huhtikuun puolivälissä näyttävästi, etteivät eläkemaksut enää kata maksettuja eläkkeitä. Uutisen mukaan kyse on historiallisesta käänteestä, sillä nyt eläkkeisiin kuluu enemmän rahaa kuin eläkemaksuina kerätään. Monet lehdet siteerasivat Ylen uutista omissa uutisissaan ja pääkirjoituksissaan ja se herätti laajasti keskustelua. (YLE 15.4.) Sosiaali- ja terveysministeriö kiirehti tiedottamaan Ylen uutisen jälkeen, että eläkevarat riittävät edelleen eläkkeiden maksamiseen. Ministeriön mukaan maksutasapainossa tapahtuva muutos on ollut tiedossa jo vuosia ja siihen on varauduttu eläkemaksuvarojen rahastoinnilla. (Verkkouutiset 15.4.) Molemmat iltapäivälehdet ihmettelivät, miksi valtion yleisradioyhtiö lietsoo eläkepaniikkia. Iltalehden mukaan muutos ei tullut yllätyksenä. Iltasanomat muistutti, ettei maksutasapainon muutos vaaranna eläkkeitä. Monissa lehdissä muistuteltiin, että järjestelmä tarvitsee huoltoa ja uudistuksia. Eläkejärjestelmä ei kestä, jos sen pohjaa ei vahvisteta. (IL 16.4., IS 18.4., AL 18.4., Savon Sanomat 16.4., Suomenmaa 17.4.) Ilmarisen mukaan asiasta ei ole syytä olla huolissaan. Vaikka emme saisi vakuutusmaksuja tai tuottoja sijoitustoiminnasta, Ilmarisen rahat riittäisivät kattamaan eläkkeet hieman alle kahdeksaksi vuodeksi, Ilmarisen varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio havainnollisti. (Taloussanomat 23.4.) Lehdistössä kiinnitettiin huomiota siihen, että eläkejärjestelmä on yhä riippuvaisempi sijoitustuotoista ja siten myös riskipitoisempi. (Taloussanomat 19.4.) Keskustelu ennakoi vaikeita maksuneuvotteluita Keskustelu eläkemaksuista sai jatkoa hieman eri näkökulmasta, kun Yle kertoi, että Elinkeinoelämän keskusliitto EK vastustaa voimakkaasti eläkemaksujen korotuksia. Työntekijäjärjestö SAK puolestaan haluasi korottaa maksuja tulevien eläkkeiden turvaamiseksi. (YLE 21.4.) EK:n mukaan liikaa perittyjä työkyvyttömyyseläkemaksuja on jäänyt eläkejärjestelmän sisään noin miljardi euroa. Rahat pitää palauttaa liikaa maksaneille, vaati EK:n johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari. Elinkeinoelämä on ryhtynyt ajamaan myös niin sanottujen EMU-puskureiden purkamista heikon taloustilanteen ja ostovoimanäkymien lieventämiseksi. (KL 21.5.)

3 ELÄKETURVAKESKUKSEN MEDIAKATSAUS 2/ Helsingin Sanomat pohti pääkirjoituksessaan liikaa perittyjen työkyvyttömyysmaksujen palauttamista. Perittyjen maksujen määrästä ei ole yksimielisyyttä. Keskusjärjestöt alkavat syksyllä neuvotella ensi vuoden työeläkemaksusta ja tällöin työkyvyttömyysmaksun palautukset nousevat varmasti esiin. Pääkirjoituksessa ihmeteltiin, miksi kaikkien maksua pitäisi laskea, kun työkyvyttömyysmaksuja on peritty liikaa vain pieniltä ja keskisuurilta yrityksiltä. Lehden mukaan tulevien eläkeläisten tulisi tietää entistä tarkemmin, kerätäänkö eläkkeisiin varmasti tarpeeksi varoja luvattuihin etuuksiin nähden. (HS 12.6.) Aamulehti puolestaan kertoi, että eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma haluaisi keventää 60 vuotta täyttäneiden työeläkemaksuja. Näin kannustettaisiin pitämään seniorit töissä. Heinäluoma ei saanut ehdotukselleen julkista tukea. Aamulehti arveli pääkirjoituksessaan, että eläkemaksuja pitäisi pikemminkin nostaa kuin laskea, jos nuorten eläketurvasta halutaan pitää huolta. Lapin Kansa kertoi, että sekä valtiovarainministeriön ex-valtiosihteeri Raimo Sailas sekä SAK:n edunvalvontajohtaja Nikolas Elomaa epäilevät ehdotuksen toimivuutta. (AL 28.5, 30.5., LK 31.5.) Vuoden 2005 eläkeuudistuksen vaikutukset eivät riittäviä Vuonna 2005 toteutetun eläkeuudistuksen vaikutukset eläkkeelle siirtymiseen ovat olleet ennakkoon arvioitui pienempiä, kertoi valtioneuvoston kanslian julkaisema tutkimus. Raportin julkistus sai aikaan useita viikkoja jatkuneen keskustelun mediassa. Tutkimuksen tekijöiden, Eläketurvakeskuksen ekonomistin Satu Nivalaisen ja HECERin professorin Roope Uusitalon, mukaan paljon puhuttu eläköitymisiän nousu johtuu siitä, että työttömät siivottiin eläkejärjestelmästä työttömyysturvan piiriin ns. lisäpäiville. Vuoden 2005 uudistuksessa käyttöön otettu joustava vuoden vanhuuseläkeikä ei ole toiminut kuten oletettiin. (mm. TE 8.5., Nykypäivä 19/2013, KL 20.5., HS 27.5.) Suomessa ei ainakaan ole pulaa eläkkeitä koskevista tutkimuksista, uutisoi Helsingin sanomat viitaten mm. Nivalaisen ja Uusitalon tutkimukseen. HS kirjoittaa, että tutkimusten mukaan työnantajien asenteita pitäisi muuttaa ja päästä eroon suoranaisesta iäkkäiden työsyrjinnästä. Myös vanhuuseläkkeen alaikärajan nostaminen näyttää toimivalta ratkaisulta. Lisäeväitä vaikeisiin päätöksiin tuo syksyllä ilmestyvä valtiovarainministeriön ylijohtajan Jukka Pekkarisen selvitys, jonka pitäisi kertoa, millaisia lisätoimia tarvitaan, että järjestelmä pysyy kaikin puolin kunnossa elinajan pidentyessä. (HS 28.5.) Helsingin Sanomat pohti pääkirjoituksessaan, että eläkeuudistuksen yhteydessä voisi harkita EK:n työmarkkinajohtajan Lasse Laatusen ehdottamaa mallia, jossa 40 työvuoden täytyttyä palkansaajalla olisi oikeus täyteen eläkkeeseen. (HS 17.5.) STTK:n puheenjohtaja Mikko Mäenpää esitti, että tulevan eläkeuudistuksen rinnalle tarvitaan sosiaali- ja työelämään uudistava paketti. Mäenpää on huolestunut siitä, ettei työnantajan halu työllistää ikääntyneitä ole juuri kasvanut 2000-luvulla. (SK 20/2013) Rantalan ehdotuksesta syntyi soppa Julkinen eläkekeskustelu sai lisää vettä myllyyn kesäkuun puolessa välissä, kun Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Jukka Rantala ehdotti, että Suomessakin selvitettäisiin, pitäisikö meillä ottaa käyttöön Ruotsin mallin mukainen irtisanomisjärjestys. Ruotsin malli suosii irtisanomistilanteissa pitkään töissä olleita. Aiemmin asia oli noussut julkisuudessa

4 ELÄKETURVAKESKUKSEN MEDIAKATSAUS 2/ esiin jo Mikko Mäenpään kolumnissa, joka ilmestyi Suomen kuvalehdessä, mutta se ei silloin herättänyt keskustelua. (HS 10.6., SK 20/2013,) HS:n jutusta syntyi soppa, kun juttu otsikoitiin HS:n verkkosivuille muotoon Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja: Nuoret tulisi irtisanoa ensimmäisenä, mikä ei vastannut Rantalan sanomaa. Myös muut lehdet kuten Iltalehti siteerasivat Rantalaa virheellisesti. (HS 10.6., IL 10.6.) Työmarkkinajärjestöistä Akava ja STTK kannattivat asian selvittämistä, kun taas EK ja SAK olivat uusimman työntekijän irtisanomismallia vastaan. Nykypäivä-lehden mukaan SAK suhtautui varsin positiivisesti Ruotsissa käytössä olevaan irtisanomisjärjestelyyn vielä vuonna Puolueista kokoomus torjuu Ruotsin mallin, kun taas SDP selvittäisi asiaa tarkemmin. Nuorisojärjestö Allianssi järkyttyi Iltalehden mukaan ehdotuksesta. Allianssin Hanna-Mari Manninen kommentoi, että ehdotus on räikeintä julkista ikäsyrjintää pitkään aikaan. (AL 13.6., HS 10.6., Nykypäivä 24/2013, IL 11.6.) Helsingin Sanomat asettui nuorten puolelle pääkirjoituksessaan seuraavana päivänä. HS:n mukaan ikä ei saisi määrätä irtisanomisjärjestystä, koska nuorilla on talouden vaikeimmat vuodet edessä. On kenties pieniä lapsia, on asuntolainaa ja mahdollisesti opintolainaa, kirjoitti Helsingin Sanomat. (HS 11.6.) Aamulehden mukaan nuoret ikäluokat voisivat loppupeleissä hyötyä siitä, jos varttuneilla olisi heitä parempi irtisanomissuoja. Jos työurat pitenevät loppupäästä, julkisen talouden kestävyysvaje pienenee ja nuorten eläkkeisiin liittyvä maksutaakka kevenee, muotoili Aamulehti. Talouselämän päätoimittajan Reijo Ruokosen mukaan malli olisi epäoikeudenmukainen ja typerä. Turun Sanomat analysoi, että näkemysten hajonta kielii ongelman monisäikeisyydestä. (AL 11.6., TE 24/2013, TS 16.6.) Valtiovaranministeri Jutta Urpilainen kertoi Helsingin Sanomissa, että hän haluaa selvittävää ikääntyvän työväen irtisanomissuojan. En tiedä onko se oikeudenmukainen malli, mutta jos oikeasti halutaan vaikuttaa siihen, että iäkkäiden työllisyysaste nousee, ei pitäisi kategorisesti tyrmätä mitään, Urpilainen kommentoi. (HS 12.6.) Eläkeyhtiöiden sijoitustoimintaan uusia avauksia Ilmarisen varatoimitusjohtaja Timo Ritakallion mukaan työeläkeyhtiöiden johdon pörssiyhtiösijoitusten ja osakekauppojen pitäisi olla nähtävillä julkisessa sisäpiirirekisterissä. Yle kertoi, että STM on paraikaa valmistelemassa lainmuutosta, jonka tarkoitus on lisätä työeläkeyhtiöiden läpinäkyvyyttä. (HS 12.4., Yle 24.5.) Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen puolestaan kertoi huhtikuun lopulla Helsingin Sanomissa, että haluaa eläkeyhtiöiden sijoittavan muualle kuin veroparatiiseihin. Lehden mukaan työeläkeyhtiöiden toiminta veroparatiiseissa liittyy pääsääntöisesti rahastosijoittamiseen. Eläkeyhtiöiden mukaan sijoitusten vetäminen pois näistä rahastoista alentaisi sijoitusten tuottoja ja lisäisi painetta nostaa eläkemaksuja. Keskustelu jatkui Helsingin Sanomissa monena päivänä. Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimeksen mukaan hommia ei voida hoitaa äkkiä, koska työeläkevarojen on oltava sijoitettuna jossain. Nopeat liikkeet aiheuttavat aina tappioita, Siimes perusteli. Hän myös kertoi myöhemmin, että työeläkeyhtiöt pyrkivät kaksinkertaisen verotuksen välttämiseen. (HS 27.4., 27.4., 6.5, 8.5., 11.5.)

5 ELÄKETURVAKESKUKSEN MEDIAKATSAUS 2/ Työeläkevakuutusyhtiöiden tuottoerot olivat alkuvuonna suuret. Parhaiten pärjäsivät Keva ja Varma, hännillä olivat puolestaan Etera ja Ilmarinen. Kokonaistuotot vaihtelivat Eteran 1,2 prosentista Kevan 3,8 prosenttiin. Talouselämän toimittaja huomautti myöhemmin, ettei vertailu ole reilu, sillä Kevalla ei ole vakavaraisuusmääräyksiä, joka sitoisi sen sijoittamista. (KL 8.5., TE 8.5.) Työeläkekentälle toivotaan lisää kilpailua Uuden työeläkeyhtiön nimeksi tuli Elo. Eläke-Fennian ja LähiTapiola Eläkeyhtiön uudesta nimestä ja ilmeestä uutisoi Markkinointi & Mainonta -lehti. (M&M 15.5.) Sosiaali- ja terveysministeriö haluaa uudistaa työeläkeyhtiöiden sääntelyä. Lakihankkeella halutaan vauhdittaa työeläkeyhtiöiden välistä keskinäistä kilpailua. Palkasta perittävä eläkemaksu säilyisi yhtiöstä riippumatta keskimäärin samana, mutta yhtiöt voisivat jatkossa periä hallintokustannusten osalta pienempää eläkemaksua oman harkintansa mukaan. Professori Jarmo Leppiniemen mukaan lakiuudistus toisi läpinäkyvyyttä ja parhaimmillaan se hillitsisi osaltaan myös eläkemaksujen nousupaineita. (YLE 17.5., 24.5.) Helsingin Sanomat sanoi pääkirjoituksessaan, että työeläkealalla on harvainvalta: Ilmarinen ja Varma ovat työeläkejärjestelmässä samassa asemassa kuin K- ja S-ryhmä vähittäiskaupassa. Pääkirjoituksessa harmiteltiin, että eläkesäätiöitä ja -kassoja on purettu. HS piti hyvänä sosiaali- ja terveysministeriön asettamaa työryhmää, jonka tavoitteena on, että säätiöt ja kassat säilyisivät hyvin toimivana vaihtoehtona lakisääteisen eläketurvan järjestämiseksi. (HS 5.6.) Kritiikin kohteena ETK, kuntoutusjärjestelmä ja suuret ikäluokat Pienituloinen mies ei ehdi nauttia eläkettä, otsikoi Iltasanomat juttunsa toukokuun alussa. Lehti ja sen haastattelema dosentti Olli Pusa kritisoivat Eläketurvakeskusta siitä, ettei se ole tutkinut miten pitkään alimpiin tuloluokkiin kuuluvat kykenevät nauttimaan eläkkeestään. Pusan mukaan duunari on maksanut moninkertaisesti eläkkeensä. Eläketurvakeskuksen tutkimuspäällikkö Mikko Kautto vastasi kritiikkiin kertomalla, että Eläketurvakeskus on tuottanut tietoa eri sosioekonomisten ryhmien työssä ja eläkkeellä viettämästä ajasta. Kauton mukaan eläkevuosien erot työntekijöillä ja toimihenkilöillä ovat elinaikaeroja pienemmät, koska työntekijäammateissa on suurempi riski joutua työkyvyttömyyseläkkeelle. (IS 4.5., 14.5., YLE 18.6.) Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTT) moitti kuntoutusjärjestelmää. Se on monimutkainen ja osin tehoton, ilmeni VTV:n selvityksessä. VTV:n johtova tuloksellisuustarkastaja Ville Vehkasalo sanoi: Olisi helpompaa, jos olisi yksi luukku käytössä. (TE 16.5.) Nyt-liite julkaisu toukokuun puolivälissä laajan jutun Suomen eläkejärjestelmästä ja siitä miten se kohtelee eri-ikäisiä. Lehden mukaan eläkealaikärajan laskeminen saattoi olla virhe. Nuorten kannalta olisi hyvä, että alaikäraja nostettaisiin mahdollisimman nopeasti korkeammalle tasolle. Kritiikkiä sai myös elinaikakerroin, joka pakottaa nuoret olemaan töissä pidempään. Lehden syntypukiksi joutuvat suuret ikäluokat, joita päättäjät eivät ole uskaltaneet suututtaa. He voivat jäädä eläkkeelle aiemmin kuin kukaan. Aiemmin kuin vanhempansa ja aiemmin kuin lapsensa. Ja jos he suostuvat olemaan töissä pidempään, heidän eläkkeensä kertyy viimeisinä vuosina huippuvauhtia, lehdessä kirjoitettiin. (HS Nyt 17.5.)

6 ELÄKETURVAKESKUKSEN MEDIAKATSAUS 2/ Lyhenteet ja lähteet AL Aamulehti ESS Etelä-Suomen Sanomat HS Helsingin Sanomat IL Iltalehti KL Kauppalehti LK Lapin Kansa KS Keskisuomalainen SK Suomen Kuvalehti TE Talouselämä TS Turun Sanomat YLE YLE Verkkouutiset Keskustelu sosiaalisessa mediassa huhti-kesäkuussa Missä ovat eläkerahamme? Eläkevarojen riittävyys tulevaisuudessa puhutti keskustelupalstoilla ja blogeissa huhtikuussa. Yle avasi Historiallinen käänne: eläkkeisiin kuluu enemmän rahaa kuin eläkemaksuina kerätään -uutiseensa liittyen Suora linja -keskustelun, jossa se kysyi Oletko huolissasi eläkkeiden tulevaisuudesta?. Keskustelua syntyi paljon. Osa keskustelijoista piti kehitystä huolestuttavana, osa taas piti uutisointia turhana pelotteluna. Monissa kommenteissa otettiin kantaa eläkekaton puolesta. Aktiivista keskustelua syntyi myös mm. Taloussanomien, Kauppalehden ja Suomi24:n -palstoilla. (Yle 14.4.) Blogitekstissään Hyvinvointisuomi kaipaa kaskenpolttoa poliitikko Lilja Tamminen jatkoi keskustelua ja kritisoi eläkepolitiikka sukupolvinäkökulmasta. Hänen mielestään eläkejärjestelmämme on selvästi lain yläpuolella, koska se on hallitsevien ikäluokkien ansa nuoremmille sukupolville. Kirjoittaja kertoi tekstissään, että hän on neuvonut nuoria yrittäjiä välttelemään työeläkemaksuja. Blogimerkintää jaettiin laajasti Twitterissä. (14.4.) Ylen A-talk-ohjelmassa pohdittiin, voiko palkansaaja luottaa siihen, että saa eläkemaksujensa vastineeksi kunnollisen eläketurvan. Kansalaiset osallistuivat keskusteluun Twitterissä ohjelman hashtagilla (#atalk). Poimintoja keskustelusta: Toinen oleellinen kysymys on myös se, pääsemmekö me nuoret koskaan Eläkejärjestelmä pitäisi räjäyttää. Ei tarvitse, ympäröivä maailma hoitaa sen Kun kuuntelen tuota Elina Lepomäkeä, niin huomaan olevani ankara ay-änkyrä. And proud of Miksi muuten Suomessa on pakko jäädä vanhuuseläkkeelle viimeistään 68

7 ELÄKETURVAKESKUKSEN MEDIAKATSAUS 2/ Nuoret blogistit kannattavat maksuperusteisia järjestelmiä A-talkissa vieraillut Elina Lepomäki ehdotti Verkkouutisten blogissaan siirtymistä maksuperusteiseen eläkejärjestelmään: Vanhuuseläkedebatti pitäisi suunnata lähivuosien rahoitusratkaisujen pohdinnasta järjestelmätason kysymyksiin. Miksei meilläkin tehtäisi eläkereformi, joka pitkällä siirtymäkaudella muuntaisi kädestä suuhun -tiimalasin toimivaksi järjestelmäksi, jossa suoritukset rahastoitaisiin laajasti ja kansalaisilla olisi enemmän vaikutusvaltaa omaan vanhuudenturvaansa? Rahoitusongelmakin ratkeaisi kuin itsestään. (26.4.) Samoilla linjoilla on Sokaris Korhonen Uuden Suomen blogissaan. Jos kaikki maksut olisivat täysin henkilökohtaisia ja ne rahastoitaisiin yksityisesti, ehtisivät ne kasvaa korkoa korolle yksilön koko työuran ajan, toisin kuin nykyään., Korhonen kirjoitti. (28.4.) Otto Lehto perää blogitekstissään kesäkuun lopulla Suomeen perustuloa ja henkilökohtaista vakuuttamista. Lehdon mukaan ajatus siitä, että ihminen löytää itselleen sopivan vakinaisen työpaikan loppuelämäkseen, on aikansa elänyt. Lehto esittelee kolme uudenlaista takuueläkkeeseen sekä henkilökohtaiseen vakuuttamiseen perustuvaa mallia. (26.6.) Kommentteja rahastojen käyttöön ja ennustelaskelmiin Raimo Ilaskivi kysyy blogissaan, mihin eläkerahastoja jemmataan. Ilaskiven mukaan aiemmin rahastoille kaavailtiin toimia kriisivaiheissa, väestöpyramidin ollessa vinoutuneimmillaan, puskureina eläkkeiden riittävyyden takeeksi. Ilaskivi ihmetteli, kuinka kauan väestöpyramidin aiheuttama poikkeuskausi kestää ja nimenomaan, kuinka paljon se edellyttäisi rahastojen pääomiin turvauduttavan. (22.4.) Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin ennustelaskelmat ovat ylioptimistisia, väittää Olli Makkonen Uuden Suomen blogimerkinnässään. Laskelma on selvästi tehty toimimaan, eli oletukset on asetettu niin, että lopputuloksesta tulee siedettävä, Makkonen muotoilee. Kirjoittajan mukaan laskelmien työllisyysasteoletus on liian korkea, eikä mukana ole yhtään lamaa. Blomerkintä keräsi 84 kommenttia. (19.4.) Eläkeikäkeskusteluun uudenlaisia avauksia Kansanedustaja Osmo Soininvaara kirjoittaa blogissaan Singaporen kokemuksista, joista Suomenkin kannattaisi Soininvaaran mukaan ottaa mallia. Singaporessa on laki, joka kehottaa työnantajaa ja työntekijää solmimaan uuden kolmivuotinen työsopimus uudella palkalla, kun työntekijä täyttää 62 vuotta. Jos sopimusta ei synny, työnantajalle koituu ankara taloudellinen sanktio. (25.4.) Toukokuun alussa eläkekeskusteluun saatiin uusi avaus. Ilmarisen eläkevakuutuksista vastaava johtaja Sini Kivihuhta ehdotti blogissaan varhaiseläkkeen ottamista uudelleen käyttöön uudella tavalla. (2.5.) Jos esim. vanhuuseläkeikää nostetaan 5 vuotta, voidaan samalla tehdä mahdolliseksi saada vähentämätöntä varhaiseläkettä 63-vuotiaana. Varhaiseläkkeen saa, jos on oikeasti pitkä työura ja alentunut suorituskyky. Kohtuuden mukaan ne, joiden toimintakyky ei enää riitä, jäisivät aiemmin varhaiseläkkeelle. Kivihuhta pohti. (2.5.)

8 ELÄKETURVAKESKUKSEN MEDIAKATSAUS 2/ Suosittuja ja paljon jaettuja eläkejuttuja Kansan Uutisten Työeläkemaksut ovat siirrettyä palkkaa -uutista jaettiin aktiivisesti sosiaalisessa mediassa toukokuun lopulla. Jutussa Pamin puheenjohtaja Ann Selin ihmettelee työnantajien jatkuvaa luistamista eläkemaksuvelvollisuudesta. Selin muistuttaa, että työeläkemaksut ovat työntekijöille kuuluvaa, siirrettyä palkkaa. (KU 27.5.) Poiminta keskustelusta: Eli jengi saakin aika hitosti enemmän palkkaa kuin luulevat, kun suurimman osan Ty- EL-maksuista maksaa Nytin laaja juttua Suomen eläkejärjestelmästä jaettiin ja kommentoitiin vilkkaasti sosiaalisessa mediassa. (HS Nyt 17.5.) Poiminta keskustelusta: Kun tänä vuonna eläkkeelle jäävä saa työeläkkeenä keskimäärin noin 50 prosenttia keskipalkasta, tulen saamaan noin viidenneksen tätä vähemmän. Sitten, kun (ehkä) 70-vuotiaana jään eläkkeelle taitaa olla myöhäistä valittaa. Henrik Vuornos Facebookissa Suosittu oli niin ikään HS:n toukokuun lopulla julkaisema Suuri eläkeuudistus ei ollutkaan menestystarina -uutisjuttu. Jutussa kerrottiin, että vuoden 2005 eläkeuudistuksen vaikutukset ovat olleet vähäisempiä kuin on aiemmin uskottu. (HS 27.5.) Poimintoja keskustelusta: Totuus suuresta eläkeuudistuksesta. Tällaisista tuloksista oli viitteitä jo viime marraskuussa Työeläkepäivillä. Mielestäni on selvää, että eläkeikä pitäisi sitoa elinajan pitenemiseen. Mikään muu ei ole millään tavalla perusteltavissa oikeudenmukaiseksi. SYL:n puheenjohtaja Jarno Lappalainen Facebookissa Kun eläkkeitä pienennetään, sen PITÄÄ koskea myös jo eläkkeellä Nuoret ärähtivät irtisanomisjärjestyksestä Helsingin Sanomien Nuoret tulisi irtisanoa ensimmäisenä -uutinen kirvoitti paljon kriittisiä kommentteja, ja sitä jaettiin myös kommenttien kera. Alkuperäisessä jutussa ETK:n toimitusjohtaja Jukka Rantala ehdotti, että Suomessakin selvitettäisiin, pitäisikö meillä ottaa käyttöön Ruotsin mallin mukainen irtisanomisjärjestys. (HS 10.6.) Poimintoja keskustelusta: Kyvykkyydellä ei niin väliä? HS: Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja: Nuoret tulisi irtisnoa Nuoret on se voimavara joka luo uutta ja vanhukset ovat useimmiten kehityksen jarruna, miksi sitten tukisimme sellaista toimintaa ja kehitystä, jota ei tule tukea. Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Jukka Rantala, voisi näyttää esimerkkiä muille ja antaa suosiolla tilaa nuorille, se olisi yhteisönkin kannalta viisas ratkaisu. Matti Lehtinen Hs.fi keskustelupalstalla

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Twitter: @MinnaLehmuskero Yleistä rahoituksesta Eläkkeet voidaan rahoittaa Jakojärjestelmällä Rahastoivalla

Lisätiedot

Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet. Työsuhdejuridiikka kurssi Marina Sirola

Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet. Työsuhdejuridiikka kurssi Marina Sirola Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet Työsuhdejuridiikka kurssi Marina Sirola Sisältö Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet Työeläkevakuuttaminen Miksi eläkeuudistus 2017 tehtiin? Työeläkkeen laskemisen

Lisätiedot

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Twitter: @MinnaLehmuskero Yleistä rahoituksesta Eläkkeet voidaan rahoittaa Jakojärjestelmällä Rahastoivalla

Lisätiedot

TYÖELÄKKEET UUDISTUVAT VUONNA 2017

TYÖELÄKKEET UUDISTUVAT VUONNA 2017 TYÖELÄKKEET UUDISTUVAT VUONNA 2017 Eläkeikä nousee asteittain Työssä jatkamista palkitaan Eläkekarttumat yhtenäistyvät Työuraeläke tulee käyttöön Eläkkeen voi ottaa 1 osittaisena KEITÄ TYÖELÄKEUUDISTUS

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Eläkeuudistuksen periaatteet Työuraeläke Osittainen varhennettu vanhuuseläke Lisätietoa osoitteesta

Esityksen sisältö. Eläkeuudistuksen periaatteet Työuraeläke Osittainen varhennettu vanhuuseläke Lisätietoa osoitteesta Esityksen sisältö Eläkeuudistuksen periaatteet Työuraeläke Osittainen varhennettu vanhuuseläke Lisätietoa osoitteesta etera.fi/elakeuudistus etera.fi/pages/elakelaskuri-2017.aspx etera.fi/omaelake Työeläke

Lisätiedot

Eläketurvakeskus Muistio 1 (7)

Eläketurvakeskus Muistio 1 (7) Eläketurvakeskus Muistio 1 (7) Työeläkkeiden indeksointi ansiotason kasvun perusteella Tässä muistiossa esitetään Eläketurvakeskuksen päivitetty arvio kansalaisaloitteen mukaisen indeksimuutoksen kustannusvaikutuksista.

Lisätiedot

Miksi pidempiä työuria?

Miksi pidempiä työuria? Miksi pidempiä työuria? Työeläkepäivä 20.10.2010 Jukka Rantala Eläketurvakeskus Eläketurvakeskus KOULUTTAA 2 Pääasiallinen sisältö Onko työurien pidentäminen tärkeää? Kuinka pitkiä työuria suomalaiset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA Lehdistötilaisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2013 (Ennakkotietoja) Sijoitustuotto: 9,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo:

Lisätiedot

Eläkejärjestelmä ja indeksit Työeläkekoulu Nikolas Elomaa edunvalvontajohtaja

Eläkejärjestelmä ja indeksit Työeläkekoulu Nikolas Elomaa edunvalvontajohtaja Eläkejärjestelmä ja indeksit Työeläkekoulu 24.11.2016 Nikolas Elomaa edunvalvontajohtaja Twitter: @nikolaselomaa Sisällys Mistä lakialoitteessa on kyse? Indeksimuutoksen voittajat ja häviäjät Kuinka paljon

Lisätiedot

Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta

Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta Eläkeuudistuksen tavoitteet pidentää työuria ja myöhentää eläkkeelle siirtymistä työskentely tavoite-eläkeikään asti kannattaa turvata riittävät

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia TEL-lisäeläkevakuutuksen lakkauttamisesta

Kysymyksiä ja vastauksia TEL-lisäeläkevakuutuksen lakkauttamisesta 22.10.2014 Sivu 1 Kysymyksiä ja vastauksia TEL-lisäeläkevakuutuksen lakkauttamisesta Olen vanhuuseläkkeellä. Vaikuttaako lakimuutos eläkkeeseeni? Miten käy perhe-eläkkeen ja hautausavustuksen? Lakimuutos

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta (HE 71/2016)

Kansaneläkelaitoksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta (HE 71/2016) Esikuntapalvelut Lausunto 18.5.2016 Kela 1/29/2016 Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Kansaneläkelaitoksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

TYÖELÄKEUUDISTUS 2017

TYÖELÄKEUUDISTUS 2017 TYÖELÄKEUUDISTUS 2017 MIKSI UUDISTUS? Suomalaiset elävät keskimäärin entistä pidempään ja elinajan ennustetaan kasvavan edelleen. Työmarkkinajärjestöt ovat sitoutuneet neuvottelemaan ratkaisun, joka nostaa

Lisätiedot

Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi

Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi TNS Gallup Oy on selvittänyt kolmen palkansaajien keskusjärjestön SAK:n, STTK:n ja Akavan toimeksiannosta kansalaisten suhtautumista

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 110/2009 vp Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun suuruudesta vuonna 2010 ja sairausvakuutuslain 7 luvun :n ja 18 luvun :n muuttamisesta Eduskunnalle ALOITTEEN

Lisätiedot

Mistä luottamus syntyy ja mihin se kaatuu?

Mistä luottamus syntyy ja mihin se kaatuu? Mistä luottamus syntyy ja mihin se kaatuu? Jyri Liukko, VTT, erikoistutkija jyri.liukko@etk.fi @JyriLiukko Tela 2.11.2015 Luottamus eläketurvaan ETK:n Luottamus-tutkimukset 2011 ja 2014 Luottamus heikentynyt

Lisätiedot

HE 130/2016 vp. Samalla esityksessä ehdotetaan tehtäväksi muutamia teknisluonteisia tarkistuksia työeläkelakeihin.

HE 130/2016 vp. Samalla esityksessä ehdotetaan tehtäväksi muutamia teknisluonteisia tarkistuksia työeläkelakeihin. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työntekijän eläkelain, julkisten alojen eläkelain, työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Minkälaiset palvelut kuntalaiset haluavat ja millä hinnalla? Pauli Forma

Minkälaiset palvelut kuntalaiset haluavat ja millä hinnalla? Pauli Forma Minkälaiset palvelut kuntalaiset haluavat ja millä hinnalla? Pauli Forma Ikärakenne Lähtökohtia Palvelujen tarve lisääntyy ja painopiste muuttuu Palveluja tuottavat työntekijät siirtyvät eläkkeelle Työvoimakilpailu

Lisätiedot

Mistä oli kyse eläkeneuvotteluissa?

Mistä oli kyse eläkeneuvotteluissa? Mistä oli kyse eläkeneuvotteluissa? Suomen aktuaariyhdistys 16.2.2010 Jukka Rantala Eläketurvakeskus Eläketurvakeskus KOULUTTAA 2 Sisältö Taustaa Eläkeneuvotteluryhmän työskentelystä Eläkeikä- ja työuramittareista

Lisätiedot

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Julkaistavissa.. klo. jälkeen HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Hallitukseen luotetaan enemmän kuin oppositioon Suomalaisista kaksi viidestä ( %) ilmoittaa, että hallituksen kyky hoitaa maamme asioita

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN MEDIAKATSAUS

ELÄKETURVAKESKUKSEN MEDIAKATSAUS Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN ELÄKETURVAKESKUKSEN MEDIAKATSAUS Mediakatsaus kokoaa työeläkealaa koskevan keskustelun päälinjat neljännesvuosittain Eläketurvakeskuksen viestintäosaston tuottaman

Lisätiedot

Työeläkelaitosten vakavaraisuussääntelyn uudistaminen

Työeläkelaitosten vakavaraisuussääntelyn uudistaminen Työeläkelaitosten vakavaraisuussääntelyn uudistaminen Riskinkantokyvyn vahvistaminen Heli Backman 29.2.2012 Eläkemaksujen nousupainetta hillitään sijoitustuottojen avulla HE eläkelaitosten vakavaraisuussäännösten

Lisätiedot

Eläkkeellesiirtymisikä vuonna Jari Kannisto

Eläkkeellesiirtymisikä vuonna Jari Kannisto Eläkkeellesiirtymisikä vuonna 2016 Jari Kannisto 15.2.2017 Aiheet Työeläkkeelle siirtyneiden määrä Eläkkeellesiirtymisiän kehitys Työllisyys Työllisen ajan odote 2 Eläkkeelle siirtymisen myöhentämistavoitetta

Lisätiedot

Rakenneuudistukset tarkastelussa Heikki Koskenkylä Valtiot. tri, konsultti

Rakenneuudistukset tarkastelussa Heikki Koskenkylä Valtiot. tri, konsultti Rakenneuudistukset tarkastelussa Heikki Koskenkylä Valtiot. tri, konsultti Millä eväillä valtiontalous ja kilpailukyky saadaan kuntoon? Suomen Perustan pikkujouluseminaari 10.12.2013 Ostrobotnia 1. Suomen

Lisätiedot

Arvio Eläketurvakeskuksen vuoden 2016 pitkän aikavälin ennustelaskelmaraportista Raimo Voutilainen, fil.tri, SHV

Arvio Eläketurvakeskuksen vuoden 2016 pitkän aikavälin ennustelaskelmaraportista Raimo Voutilainen, fil.tri, SHV Arvio Eläketurvakeskuksen vuoden 2016 pitkän aikavälin ennustelaskelmaraportista 2.12.2016 Raimo Voutilainen, fil.tri, SHV Esityksen sisältö 1. Lehdistökatsaus 2. Havaintoja raportista 3. Arvio raportista

Lisätiedot

Työelämä ja ammattiyhdistysliike 2011

Työelämä ja ammattiyhdistysliike 2011 Työelämä ja ammattiyhdistysliike Työelämä ja ammattiyhdistysliike Johdanto Tarkoituksena on ollut selvittää kansalaisten suhtautumista työelämää ja sopimustoimintaa koskeviin ehdotuksiin. Samassa yhteydessä

Lisätiedot

TIEDOTUSOPIN VALINTAKOE

TIEDOTUSOPIN VALINTAKOE TAMPEREEN YLIOPISTO TIEDOTUSOPIN VALINTAKOE 12.6.2006 Tiedotusopin valintakoe koostuu neljästä tehtäväkokonaisuudesta. Valintakokeesta voi saada yhteensä 60 pistettä. Kokeen eri osat tuottavat pisteitä

Lisätiedot

Maaseutu ja suomalaisten hyvä elämä

Maaseutu ja suomalaisten hyvä elämä 1 (8) Media-analyysi ja raportti toukokuu 2011 Tiivistelmä Mediaosumien lukumäärä 217 (printti, sähköiset, verkko). Todennäköisesti kaikkien aikojen ennätys kuukausittaisten mediaosumien määrässä! Huomioarvo

Lisätiedot

HALLITUSOHJELMAN PUOLIVÄLIN TARKISTE :

HALLITUSOHJELMAN PUOLIVÄLIN TARKISTE : Verot, elvytys ja ostovoima HALLITUSOHJELMAN PUOLIVÄLIN TARKISTE : VEROTUKSEN LINJAUS VUOSILLE 2010 JA 2011 1 HALLITUKSEN LINJAAMAT KEVENNYKSET: 1,11 mrd. + PUOLIVÄLIN TARKISTE Hallitusohjelman mukaan

Lisätiedot

HE 137/1997 vp PERUSTELUT

HE 137/1997 vp PERUSTELUT HE 137/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain 4 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion eläkerahastosta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (6) 116 Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esityksestä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

HE 165/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 165/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 165/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Tampereen Osakesäästäjät Pasi Hagman, Susanna Miekk-oja, Johannes Salin

Tampereen Osakesäästäjät Pasi Hagman, Susanna Miekk-oja, Johannes Salin Tampereen Osakesäästäjät 18.5.2016 Pasi Hagman, Susanna Miekk-oja, Johannes Salin Suomalaisilla on realistinen käsitys lakisääteisen eläkkeen riittävyydestä Miten hyvin uskot lakisääteisen eläkkeesi aikanaan

Lisätiedot

Puolet kansasta: Sote uudistus ei muuta merkittävästi palveluja

Puolet kansasta: Sote uudistus ei muuta merkittävästi palveluja Puolet kansasta: Sote uudistus ei muuta merkittävästi palveluja. Noin puolet kansalaisista katsoo, että palvelujen laatu ( %), määrä (0 %), saavutettavuus ( %) ja toimivuus ( %) ei muutu tai paranevat

Lisätiedot

Työeläkevakuuttajien hallinnon koulutus vuonna 2016

Työeläkevakuuttajien hallinnon koulutus vuonna 2016 Kutsu 1 (6) Työeläkevakuuttajien hallinnon koulutus vuonna 2016 Työeläkevakuuttajat Tela järjestää koulutusohjelman, jonka tarkoituksena on perehdyttää työeläkevakuuttajien hallinoissa toimiville jäsenille

Lisätiedot

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9. Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.2016 Esityksen sisältö Pari sanaa Eläketurvakeskuksesta Strategiatyö vaihe

Lisätiedot

36 Eläkevelvoitteet - TILINPÄÄTÖS

36 Eläkevelvoitteet - TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2012 1 36 Eläkevelvoitteet Lataa Excel Konserniyhtiöillä on erilaisia etuus- ja maksupohjaisia eläkejärjestelyjä kunkin toimintamaan paikallisten olosuhteiden ja käytäntöjen mukaisesti. Kyseiset

Lisätiedot

Työeläkevakuuttajien hallinnon koulutus vuonna 2016

Työeläkevakuuttajien hallinnon koulutus vuonna 2016 Kutsu 1 (5) Työeläkevakuuttajien hallinnon koulutus vuonna 2016 järjestää koulutusohjelman, jonka tarkoituksena on perehdyttää työeläkevakuuttajien hallinoissa toimivat jäsenet työeläkejärjestelmään ja

Lisätiedot

#puhurahasta Setlementtiliiton nuorisotyön neuvottelupäivät Jukka Moilanen/Mun talous

#puhurahasta Setlementtiliiton nuorisotyön neuvottelupäivät Jukka Moilanen/Mun talous #puhurahasta Setlementtiliiton nuorisotyön neuvottelupäivät 18.8.2016 Jukka Moilanen/Mun talous Puhu rahasta-haastekampanja 29.2. 4.3.2016 Puhu rahasta -haasteviikolla kannustimme suomalaisia puhumaan

Lisätiedot

ILMARISEN TILINPÄÄTÖS 2015. Tulosinfo 19.2.2016 / Toimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN TILINPÄÄTÖS 2015. Tulosinfo 19.2.2016 / Toimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN TILINPÄÄTÖS 2015 Tulosinfo 19.2.2016 / Toimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISTÄ VUONNA 2015 Hyvä sijoitustuotto Hyvä vakavaraisuus Kustannustehokas toiminta Hyvitykset ennätystasolla TyEL-vakuutettujen

Lisätiedot

HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA!

HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA! HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA! Diak Länsi 29.11.2007 Rehtori, dosentti Jorma Niemelä 1. Ihmisarvoinen vanhuus kuuluu jokaiselle. Siihen kuuluu oikeus olla osallisena ympäröivästä yhteisöstä

Lisätiedot

Asuntopolitiikan tutkimus ja julkinen keskustelu

Asuntopolitiikan tutkimus ja julkinen keskustelu Asuntopolitiikan tutkimus ja julkinen keskustelu ASU-vuosiseminaari, Lahti 23.-24.10.2014 Asuntopolitiikka muutoksessa konsortio Hanna Kettunen (sekä Tuula Laukkanen ja Christer Bengs) Konsortion hankkeiden

Lisätiedot

EDUSKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNALLE

EDUSKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNALLE LAUSUNTO 1 (5) EDUSKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNALLE Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on pyytänyt Työeläkevakuuttajat TELA ry:ltä asiantuntijaa 17.2.2017 kuulemiseen, jossa käsitellään

Lisätiedot

KANSALAISET: NÄMÄ OVAT TYÖLLISTYMISEN ESTEET SUOMESSA

KANSALAISET: NÄMÄ OVAT TYÖLLISTYMISEN ESTEET SUOMESSA KANSALAISET: NÄMÄ OVAT TYÖLLISTYMISEN ESTEET SUOMESSA Maan hallitus yrittää synnyttää kautensa aikana yli. työpaikkaa, jotta työllisyysaste nousisi prosenttiin prosentista. Asiantuntijoiden mukaan tarvitaan

Lisätiedot

Kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin viestit

Kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin viestit Kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin viestit Ilmastonmuutokseen sopeutuminen sosiaalisena ja yhteiskuntaa läpäisevänä tehtävänä Jukka Noponen ja Juho Saari 22.4.2014 Asiantuntijapaneeli kokoontunut

Lisätiedot

HE 128/2005 vp. oli 4,85 prosenttia, kun työttömyysvakuutusmaksua

HE 128/2005 vp. oli 4,85 prosenttia, kun työttömyysvakuutusmaksua HE 128/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki

Lisätiedot

Vain reilu viidennes hyvin perillä itsehallintoalueuudistuksesta

Vain reilu viidennes hyvin perillä itsehallintoalueuudistuksesta Vain reilu viidennes hyvin perillä itsehallintoalueuudistuksesta Hallituspuolueet sopivat marraskuussa uusista, nykyisiin maakuntiin perustuvista itsehallintoalueista, joissa ylintä päätösvaltaa käyttää

Lisätiedot

38. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät

38. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 38. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Osallisuus ja kumppanuus kuntoutuksen sosiaalisina mahdollisuuksina Janne Jalava & Ullamaija Seppälä 18. 19.3.2010 1 Johdanto 18. 19.3.2010 2 Kuntoutus on monitieteellinen

Lisätiedot

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry Sosiaalisen median pelisäännöt FC Honka ry 16.05.2016 Honkalaisuus on tukemista, jakamista ja arvostamista Honkalaiseen perheeseen kuuluvat niin pelaajat kuin heidän läheisensä, joukkueiden ja seuran toimijat

Lisätiedot

Eläkejärjestelmän indeksit ja laskelmia niiden muuttamisen seurauksista. Syksyn 2016 laskelmiin perustuvat arviot

Eläkejärjestelmän indeksit ja laskelmia niiden muuttamisen seurauksista. Syksyn 2016 laskelmiin perustuvat arviot Eläkejärjestelmän indeksit ja laskelmia niiden muuttamisen seurauksista Syksyn 2016 laskelmiin perustuvat arviot Tausta diapaketille Kansalaisaloite työeläkeindeksin palauttamisesta palkkatasoindeksiksi

Lisätiedot

Alma Media Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys

Alma Media Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys Alma Media Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys 2012 Alma Media noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antamaa, 1.10.2010 alkaen voimassa olevaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sellaisenaan.

Lisätiedot

INSINÖÖRIAKTIIVIT MINISTERI KIURUN VIERAINA 12.2.2013 EDUSKUNNASSA

INSINÖÖRIAKTIIVIT MINISTERI KIURUN VIERAINA 12.2.2013 EDUSKUNNASSA INSINÖÖRIAKTIIVIT MINISTERI KIURUN VIERAINA 12.2.2013 EDUSKUNNASSA Tammikuun alussa Lappeenrannan Insinöörien puheenjohtaja Reijo Mustonen havahtui käydessään Ympäristöministeriön www-sivuilla, jossa ilmoitettiin

Lisätiedot

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkeasioiden

Lisätiedot

Ajankohtaista kunta-alan eläkesioista. KT:n työmarkkinaseminaari 11.9.2013 Työmarkkinalakimies Markus Mankin

Ajankohtaista kunta-alan eläkesioista. KT:n työmarkkinaseminaari 11.9.2013 Työmarkkinalakimies Markus Mankin Ajankohtaista kunta-alan eläkesioista KT:n työmarkkinaseminaari 11.9.2013 Työmarkkinalakimies Markus Mankin Eläkeuudistuksen välttämättömyys Työmarkkinoiden keskusjärjestöt linjasivat 2009 kunnianhimoisen

Lisätiedot

Uudet tietyypit Tiehallinto 1.1.-31.12.2005

Uudet tietyypit Tiehallinto 1.1.-31.12.2005 JULKISUUSANALYYSI Uudet tietyypit Tiehallinto 1.1.-31.12.2005 Oy Observer Finland Ab Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki tel: +358 (0)9 686 131 fax: +358 (0)9 6861 3300 e-mail: info@observer.fi www.observer.fi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 119/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjän eläkelain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjän eläkelakia. Muutos

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallintopäivä

Talous- ja palkkahallintopäivä Talous- ja palkkahallintopäivä 2016 TyEL-ajankohtaista TyEL-tunnusluvut vuodelle 2017 Tilapäinen työnantaja 25,1 % Sopimustyönantaja 25,1 % Palkkasumma alle tai ei vakinaisia työntekijöitä 8 334 / 6 kk

Lisätiedot

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Raportti Tutkimusraportti 3.2.2010 23.3.2010 TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimusjohtaja Tutkija Suvi Kovero Mikko Kesä Innolink Research Oy Oy. 2009-2010 2010 Perustiedot

Lisätiedot

Aarno Loka Laitinen, Iltalehti

Aarno Loka Laitinen, Iltalehti Oskut ovat olleet monin tavoin tyytymättömiä yhteiskuntaan, koska se on jättänyt heidät heitteille. Isä toki ostaa Oskulle asunnon, äiti antaa autonsa ja bensakorttinsa käyttöön, maksaa kännykän, vaatteet,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 159/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

LIITE TUTKIMUKSEEN "ELÄKEIÄN SITOMINEN ELINAIKAAN

LIITE TUTKIMUKSEEN ELÄKEIÄN SITOMINEN ELINAIKAAN LIITE TUTKIMUKSEEN "ELÄKEIÄN SITOMINEN ELINAIKAAN MITEN KÄY TYÖURIEN JA TULONJAON?" LIITTYVÄÄN OIKAISUUN (Eläketurvakeskuksen raportteja 0/3, B 2) Jukka Lassila..3 Tutkimuksessa Eläkeiän sitominen elinaikaan

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

02/2015 TIIVISTELMÄ. Laskelmia vuoden 2017 työeläkeuudistuksen vaikutuksista. Mikko Kautto ja Ismo Risku (toim.) ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA

02/2015 TIIVISTELMÄ. Laskelmia vuoden 2017 työeläkeuudistuksen vaikutuksista. Mikko Kautto ja Ismo Risku (toim.) ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA 02/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA TIIVISTELMÄ Mikko Kautto ja Ismo Risku (toim.) Laskelmia vuoden 2017 työeläkeuudistuksen vaikutuksista Vuoden 2017 eläkeuudistusta koskevassa sopimuksessa vanhuuseläkkeen

Lisätiedot

Työeläkesijoittamisen kulmakivet - tuottavuus ja turvaavuus. Peter Halonen Analyytikko

Työeläkesijoittamisen kulmakivet - tuottavuus ja turvaavuus. Peter Halonen Analyytikko Työeläkesijoittamisen kulmakivet - tuottavuus ja turvaavuus Peter Halonen Analyytikko Sisältö Työeläkevarojen määrä ja kehitys Keskimäärin kasvua Varat maantieteellisesti Merkittävä kotimaan paino Sijoituskohteet

Lisätiedot

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja Alma Median tulos Q3 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Avainkohdat Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät 2 Avainkohdat

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

HE 214/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

HE 214/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset HE 214/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain 39 ja 46 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilain opintotuen rahoitusta

Lisätiedot

HE vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi työttömyysvakuutusmaksut

HE vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi työttömyysvakuutusmaksut Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi työttömyysvakuutusmaksut vuodelle

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Lisää matalapalkkatyötä

Lisää matalapalkkatyötä Liite 1 Lisää matalapalkkatyötä Talousneuvosto 27.2.2013 Osmo Soininvaara Juhana Vartiainen Tausta Vlti Valtioneuvoston t kanslian tilaus kirjoittajilta, itt jilt sopimus 22.1.2013, 2013 määräaika 20.2.2013

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM Hankintalakiuudistus Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM 1 Taustaa Komissio antoi joulukuussa 2011 ehdotukset uusiksi julkisia hankintoja koskeviksi direktiiveiksi

Lisätiedot

Lausuntoyhteenveto ja palaute eläkelaitosten määräyksiin ja ohjeisiin esitetyistä muutoksista ja

Lausuntoyhteenveto ja palaute eläkelaitosten määräyksiin ja ohjeisiin esitetyistä muutoksista ja Palautelomake 1 (5) Lausuntoyhteenveto ja palaute eläkelaitosten määräyksiin ja ohjeisiin esitetyistä muutoksista 31.12.2016 ja 1.1.2017 Kooste lausunnoissa esitetyistä kommenteista Finanssivalvonnan vastaus

Lisätiedot

Keskisuomalaisille kansanedustajille

Keskisuomalaisille kansanedustajille Keskisuomalaisille kansanedustajille eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta 20.11.2011 Neuvottelukunnan tehtävä Neuvottelukunnan tehtävänä on toimia keskisuomalaisten eläkeläisten yhdyssiteenä sekä harjoittaa

Lisätiedot

Eläkejärjestelmän automaattiset vakautusmekanismit - teoriaa ja kokemuksia elinaikakertoimista ja jarruista. Sanna Tenhunen / Risto Vaittinen

Eläkejärjestelmän automaattiset vakautusmekanismit - teoriaa ja kokemuksia elinaikakertoimista ja jarruista. Sanna Tenhunen / Risto Vaittinen Eläkejärjestelmän automaattiset vakautusmekanismit - teoriaa ja kokemuksia elinaikakertoimista ja jarruista Sanna Tenhunen / Risto Vaittinen Eläketurvakeskus KOULUTTAA Työikäisen (20-64) väestön suhde

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Talouspolitiikan arviointi. Roope Uusitalo

Talouspolitiikan arviointi. Roope Uusitalo Talouspolitiikan arviointi Roope Uusitalo 27.3. 2014 Outline Mitä? Kuka? Miksi? Miten? Talouspolitiikan arviointi Tavoitteena muodostaa taloustieteelliseen tutkimukseen perustuva käsitys talouspoliittisten

Lisätiedot

Puun ja turpeen käyttö lämpölaitoksissa tulevaisuuden mahdollisuudet

Puun ja turpeen käyttö lämpölaitoksissa tulevaisuuden mahdollisuudet Puun ja turpeen käyttö lämpölaitoksissa tulevaisuuden mahdollisuudet Tilanne tällä hetkellä Kiinteiden puupolttoaineiden käyttö lämpö- ja voimalaitoksissa 2000-2012 Arvioita tämänhetkisestä tilanteesta

Lisätiedot

Eläkeuudistus ja uudet eläkelajit: OVE ja työuraeläke? Työeläkekoulu Janne Pelkonen erityisasiantuntija

Eläkeuudistus ja uudet eläkelajit: OVE ja työuraeläke? Työeläkekoulu Janne Pelkonen erityisasiantuntija Eläkeuudistus ja uudet eläkelajit: OVE ja työuraeläke? Työeläkekoulu 24.11.2016 Janne Pelkonen erityisasiantuntija Twitter: @Jiipelkonen Uudistus tuunaa eläkejärjestelmää, mutta ei muuta sen perusarvoja.

Lisätiedot

Alma Media Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys

Alma Media Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys Alma Media Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys 2014 Kuva: Miika Kainu Alma Media noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antamaa, 1.10.2010 alkaen voimassa olevaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia

Lisätiedot

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen HE 144/2015 vp laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a :n sekä valtion vientitakuista annetun lain 10

Lisätiedot

Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta

Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta 12.7.2016 Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta Suomalaisista alle kolmannes (30 %) ilmoittaa, että Juha Sipilän hallituksen (keskusta, perussuomalaiset, kokoomus)

Lisätiedot

Kestävä työ ja työkyky - Polkuja työelämään Tempo hanke. Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö

Kestävä työ ja työkyky - Polkuja työelämään Tempo hanke. Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö Kestävä työ ja työkyky - Polkuja työelämään Tempo hanke Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö Osatyökykyisyys ja työelämä Hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen edellyttää korkeampaa työllisyysastetta ja pidempiä

Lisätiedot

Sivistystoimen lautakunta 21 16.02.2012 Kunnanhallitus 66 13.03.2012 Kunnanvaltuusto 16 27.03.2012

Sivistystoimen lautakunta 21 16.02.2012 Kunnanhallitus 66 13.03.2012 Kunnanvaltuusto 16 27.03.2012 Sivistystoimen lautakunta 21 16.02.2012 Kunnanhallitus 66 13.03.2012 Kunnanvaltuusto 16 27.03.2012 Kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen kuntalisä 1.8.2012 alkaen SIVLTK 21 vs. varhaiskasvatuksen päällikkö

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa)

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa) 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan omavastuuajan

Lisätiedot

Televälittäjät ja mediatalot solmivat epäpyhiä liittoja

Televälittäjät ja mediatalot solmivat epäpyhiä liittoja Televälittäjät ja mediatalot solmivat epäpyhiä liittoja 5.10.2000 06:51 Operaattorit ja vanhat mediatalot ovat löytäneet toisensa ja uusia yhteistyökuvioita on paljon ilmassa: on perustettu kimppayrityksiä

Lisätiedot

Esimerkkilaskelmia nettotulojen ja veroasteen muutoksesta

Esimerkkilaskelmia nettotulojen ja veroasteen muutoksesta Eduskunta Sisäinen tietopalvelu Tutkija Sami Grönberg Muistio 18.1.216* Esimerkkilaskelmia nettotulojen ja veroasteen muutoksesta 216-217 Tarkasteltava kysymys Kuinka palkan, eläkkeen ja päivärahatulojen

Lisätiedot

Alma Media Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys 2015

Alma Media Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys 2015 Alma Media Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys 2015 Alma Media noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antamaa, 1.10.2010 alkaen voimassa olevaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sellaisenaan

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut

Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut 1 Työsuhteen säännöstys ja sääntelyjärjestys Työehtosopimus ja soveltamisala Paikallinen sopiminen Työsäännöt Työlainsäädäntö Vakiintunut käytäntö Työsopimus TYÖSUHDE

Lisätiedot

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS Lähes kaikki äänestäjät haluavat nostaa tärkeimmiksi kuntavaaliteemoiksi vanhusten huollon ( %), kotikunnan talouden ja velkaantumisen

Lisätiedot

Wikittelyä ja viestintää. Case Eläketurvakeskus. Tietopäivät 3.6.2009. Sannamari Ollikkala verkkopalvelusuunnittelija, Eläketurvakeskus

Wikittelyä ja viestintää. Case Eläketurvakeskus. Tietopäivät 3.6.2009. Sannamari Ollikkala verkkopalvelusuunnittelija, Eläketurvakeskus Wikittelyä ja viestintää Intranet tietojohtamisen välineenä Case Eläketurvakeskus Tietopäivät 3.6.2009 Sannamari Ollikkala verkkopalvelusuunnittelija, Eläketurvakeskus Eläketurvakeskus Eläketurvakeskus

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Alma Median tulos Q4 ja 2011

Alma Median tulos Q4 ja 2011 Alma Median tulos Q4 ja 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Avainkohdat Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät 2 Liikevaihto

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖ Vero-osasto 8.11.2001 EU/291001/0844 Suuri valiokunta 00102 EDUSKUNTA ASIA: EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA

Lisätiedot

Tutkija, maailma tarvitsee sinua!

Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Yleistajuistamisen perusteet VNK-SELVITYSTOIMINNAN VIESTINTÄ- JA HYÖDYNTÄJÄDIALOGIN KOULUTUSTYÖPAJA 17.11. LIISA MAYOW, KASKAS MEDIA Mitä jos maailman kaikki ongelmat

Lisätiedot