ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 416. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo"

Transkriptio

1 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus AIKA klo 15:00-16:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA LAUTAKUNTIEN JA MUIDEN TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT SEKÄ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 155 KAUPUNGINVALTUUSTON PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA HUOLEHTIMINEN 156 MARKKINOINTIYHTEISTYÖ ORIVEDEN PONNISTUS RY:N NAISLENTOPALLOJOUKKUEEN KANSSA KAUDELLA ARVIOINTIKERTOMUKSEN LAATIMINEN ORIVEDEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS YLEISAVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN VUONNA HANKEHAKEMUS JA SOPIMUS PIRKANMAAN LIITON KUNTAKEHITYSHANKKEESEN / LOPPURAPORTIN HYVÄKSYMINEN ILMOITUSASIAT KAUPUNGINJOHTAJAN VUOSILOMA-AJAT TOIMIOHJE TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJALLE 440

2 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Viljanen Jussi 15:00-16:45 kaupunginhallituksen puheenjohtaja Järvinen Jussi 15:00-16:45 kaupunginhallituksen varapj. Jokinen Kaarina 15:00-16:45 jäsen Ketola Jussi 15:00-16:45 jäsen Lahtinen Nina 15:00-16:45 jäsen Mäkinen-Aakula Marjo 15:00-16:45 jäsen Nevala Hannu 15:00-16:45 jäsen Palomäki Marita 15:00-16:45 varajäsen Tuhkanen Pekka 15:00-16:45 varajäsen Jakara Riitta 15:55-16:45 kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Nieminen Antti 15:00-16:45 kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Uotila Kalle 15:00-16:45 kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja POISSA Kahelin Anne jäsen Koppanen Matti jäsen MUU Kuusisto Juha 15:00-16:45 esittelijä Lappi Helena 15:00-16:45 pöytäkirjanpitäjä Kallio Terhi 15:05-15:46 vs. liikuntapäällikkö Ronkainen Jouko 15:05-15:31 liigajaoston pj. Oriveden Ponnistuksen liigajaosto Viitanen Pasi 15:05-15:31 urheilutoimenjohtaja Oriveden Ponnistuksen liigajaosto Lilja Marjatta 15:47-16:28 talousjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Jussi Viljanen Puheenjohtaja Helena Lappi Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS torstaina kello Hannu Nevala Marjo Mäkinen-Aakula

3 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Oriveden kaupungintalo, hallintosihteerin työhuoneessa viraston avoinnaoloajan Hallintosihteeri Helena Lappi

4 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kaupunginhallitus 152 Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kaupunginhallitus 153 Pöytäkirjantarkastajiksi ovat vuorossa Hannu Nevala ja Marjo Mä ki nen-aaku la. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannu Nevala ja Marjo Mä kinen-aa ku la.

6 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus LAUTAKUNTIEN JA MUIDEN TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT SEKÄ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT Kaupunginhallitus 154 Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat lautakuntien ja muiden toi mi elin ten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat: 1. Maankäyttöinsinööri: - päätöspöytäkirja :t 12-13/2014 (kokouksessa tehty lisäys). 2. Kaupunginjohtaja: - päätöspöytäkirja, yleinen päätös 11/ Talousjohtaja: - päätöspöytäkirja, yleinen päätös 12/2014 ja henkilöstöpäätös 12/2014 (kokouksessa tehty lisäys). 4. Ympäristölautakunta: - pöytäkirja Sote-jaosto: - pöytäkirja Elämänlaatulautakunta: - pöytäkirja Rantayleiskaavatoimikunta: (kokouksessa tehty lisäys) - pöytäkirja Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että se ei käytä kun ta lain 51 :n mukaista otto-oikeutta eikä ota käsiteltäväkseen yllä mai nituis sa pöytäkirjoissa ja päätöspöytäkirjoissa päätettyjä asioita. Päätökset ovat täytäntöön pantavissa. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

7 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus KAUPUNGINVALTUUSTON PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA HUOLEHTIMINEN Kaupunginhallitus 155 Kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan seuraavat otsikkoasiat: 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta 36 Kiinteistö Oy Oriveden Kenkätalon selvitysmenettely 37 Selvitys Kylänvuoren alueella kaupungin omistamilla alueilla tehdyistä metsä- ja maisematöistä 38 Eräjärven seudun vesiosuuskunnan toiminta-alue 39 Tilan 562? myyminen / Tokmanni 40 Avustuksen myöntäminen Verkko-osuuskunta Ysinetin monipalveluverkko-hankkeelle 41 Ympäristöterveydenhuollon seudullisen yhteistoiminta-alueen perus ta mi nen 42 Oriveden kaupungin tilinpäätös vuodelta Henkilöstökertomus Arviointikertomuksen laatiminen Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuuston kokouksessa tehdyt päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, kaupunginvaltuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa ja päätökset eivät ole muutenkaan lainvastaisia. Kaupunginhallitus toteaa kaupunginvaltuuston kokouksen tehdyt pää tök set laillisiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

8 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus MARKKINOINTIYHTEISTYÖ ORIVEDEN PONNISTUS RY:N NAISLENTOPALLOJOUKKUEEN KANSSA KAUDELLA Kaupunginhallitus 156 Kaupunki on useiden vuosien ajan tehnyt markkinointiyhteistyötä Oriveden Pon nis tus ry:n naislentopallojoukkueen kanssa. Kaupungin näkökulmasta yh teis työn tavoite on kehittää Orive den positiivista tunnettavuutta ja imagoa sekä alueellisella että valtakunnallisella tasolla. Oriveden Ponnistuksen lii ga jouk kue saavutti SM-hopeaa viime kaudella ja on tämän lisäksi saa vutta nut usei ta mitaleja (v lähtien 9 mi talia, vain kahtena vuonna mi talien ul ko puo lel la), Me nestys on tuonut Orive del le laa jas ti myön teistä julki suut ta eri tie do tus väli neissä valtakun nan, maa kun nan se kä pai kallistasolla. Li säk si lii ga jouk kue on ollut hyvä esi merkki nuo rille ori vesiläisille ja tyt tö jen len to pallo onkin Orivedel lä hy vin suosittu laji. Oriveden Ponnistuksen liigajaosto esittää markkinointiyhteistyölle jatkoa tu le val la kaudella Joukkue on panostamassa vahvasti tulevaan kau teen ja tavoittelee jälleen mitalia. Oriveden Ponnistuksen edusta jat ovat ko kouksessa selvittämässä joukkueen ti lan net ta ja tavoitteita. Liit teenä ko koukseen osallistuville Orpo:n lii ga jaoston esitys, jossa ehdotetaan, että Oriveden kaupunki on mukana tulevalla kau del la edellisen kauden ehdoilla sekä lisäksi kaupunki osallistuisi CEV-cu pin kustannuksiin kaupunki osallistuisi 1500 e/kierros,joka si säl täisi myös mahdollisen tv-pelin lattiamainospaikan. Kaupungin taloudellinen näkymät ovat kireät talouden ta sa pai not ta mis ohjel maa ollaan juuri toteuttamassa ja määrärahoja on leikattu kai kis ta menois ta. Kyseessä ollen yhteistyösopimuksen tasoa leikattiin viime kaudelle noin 15 %. Toisaalta kaupunkimarkkinointi on tärkeässä roolissa Ori veden imagon kehit tä mi ses sä vetovoimaiseksi ja ha lu tuk si asuin- ja yritys paikkakunnaksi. Ori ve den Ponnistus ja tällä hetkellä eri tyi ses ti naislento pallo on yksi po si tiivi sim pia Oriveden tun net ta vuus te ki jöi tä (Valmistelu: kaupunginjohtaja JK) Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää seuraavaa: 1. Kaupunki tekee kaudeksi Oriveden Ponnistus ry:n lentopallon lii ga jaos ton kanssa markkinointiyhteistyösopimuksen, jonka mukaan naislentopallojoukkue tuo Oriveden positiivisesti esille. 2. Joukkueen kaikkiin peliasuihin tulee Oriveden kaupungin mainos, kaikissa kotipeleissä on Oriveden kaupungin salimainos ja kaupunki saa nimikkopelaajan, joka esitellään otteluavauksissa koti- ja vieraspeleissä. Edelleen kau pun ki saa mainoksen peliasuun, kaupungin logo tulee otteluesitteeseen ja kaupunki saa mainostilaa mahdollisiin painotuotteisiin sekä kaupunki voi

9 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus käyt tää pelaajia omissa markkinointitilaisuuksissa erikseen sovittavalla tavalla. Lisäksi liigajoukkueen pelaajat osallistuvat kaupungin terveys- liikunnan edistämiseen esim. kouluissa järjestettävissä tilaisuuksissa. Näistä sovitaan erikseen. 3. Kaupunki suorittaa Oriveden Ponnistus ry:n lentopallon liigajaostolle kaudesta yhteistyökorvausta edellä 2-kohdassa tarkoitetusta yhteistyöstä yhteensä euroa kahdessa osassa siten, että ensimmäinen osa maksetaan vuoden 2014 heinäkuussa ja toinen osa vuoden 2015 tammikuussa. Kaupunki maksaa bonusta menestyksen mukaan seuraavasti: SM-kulta 2500 euroa, hopea 1700 euroa, pronssi 900 euroa. Lisäksi Suomen cupin voi tos ta kaupunki maksaa 1700 euroa ja toisesta sijasta 900 euroa. Challenge-Cupin osalta ehdotusta mahdollisesti tarkennetaan kokouksessa saa dun selvityksen jälkeen. Kaupunki osal lis tuu Challenge-Cupin kus tannuk siin 1500 euroa/kierros (esittelijän kokouksessa tekemä lisäys). 4. Kaupunki ei peri Oriveden Ponnistus ry:n lentopallon liigajaostolta kotiottelusta kaupungin liikuntahallissa salivuokraa, kahviovuokraa, toimistovuokraa eikä pelaajien käyttömaksuja, koska näissä tilaisuuksissa on kyse kau pun gin ja joukkueen yhteistoimintatilaisuuksista. Kaupunginhallitus suo rit taa edellä todetulta sisäisenä eränä elämänlaatujaoston alaiselle liikuntapalveluille näistä tilaisuuksista perimättä jääneet maksut, enintään 3000 eu roa. 5. Oriveden Ponnistus ry:n lentopallon liigajaosto toimittaa kaupungille hen ki lö kun nan yleiseen käyttöön vähintään 10 kpl kausikortteja, jotka ovat ker ta koh tai ses ti kaupungin henkilökunnan vapaasti käytettävissä. Lisäksi Ori ve den Ponnistus ry. luovuttaa kaupungille erikseen sovittavan määrän ko ti ot te lui hin yksittäisiä vapaalippuja, joilla kaupunki kutsuu otteluihin yhteistyön merkeissä eri yhteistyötahojen edustajia. 6. Kaupunki toimii yhdessä erikseen sovittavassa runkosarjan kotiottelussa ot te lu isän tä nä. Lisäksi kaupunki toimii yhdessä mitalipeliottelussa otteluisäntänä mikäli mahdollista ottaen huomioon ottelujen määrä. 7. Toteaa, että kaupunki ei muuta kautta taloudellisesti tue Oriveden Ponnistus ry:n lentopallon liigajaoston toimintaa kaudella Kaupunginhallitus edellyttää, että riittävät tiedot liigajaoston edellisen kau den tilinpäätöksestä toimitetaan talousjohtajalle ennen ensimmäisen mak su erän suorittamista ja tilinpäätösasiakirjat toimitetaan kaupungille. 9. Oriveden kaupunki edellyttää, että Oriveden Ponnistus ry:n lentopallo liigajoukkue noudattaa puhtaan urheilun pelisääntöjä. Mahdollisessa rikkomustapauksessa kaupunki pidättää oikeuden neuvotella yhteistyökorvaussumman alentamisesta.

10 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen kohdat 1-9. Merkittiin, että kaupunginhallitus kuuli asiantuntijoina Oriveden Ponnistus ry:n lentopallo liigajaoston puheenjohtaja Jouko Ronkaista, Oriveden Ponnis tus ry:n lentopallo liigajaoston kakkosvalmentaja, urheilutoimenjohtaja Pa si Viitasta ja Oriveden Ponnistus ry:n puheenjohtaja Kalle Uotilaa sekä vs. liikuntapäällikkö Terhi Kalliota. Merkittiin, että kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Kalle Uotila poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

11 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus ARVIOINTIKERTOMUKSEN LAATIMINEN Tarkla 38 Puheenjohtajan ehdotus: Jatketaan vuoden 2013 arviointikertomuksen laa ti mis ta. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin Kaupunginvaltuusto Liitteenä on Oriveden kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuo del ta Käsittely: Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Markku Kallio selvitti tarkas tus lau ta kun nan arviointikertomuksen sisältöä kokoukseen osallistuville. Päätös: Kaupunginvaltuusto merkitsi Oriveden tarkastuslautakunnan arvioin ti ker to muk sen 2013 tietoonsa saatetuksi ja saattaa sen edelleen kaupun gin hal li tuk sel le käsiteltäväksi. Merkittiin, että talousjohtaja Marjatta Lilja, tekninen johtaja Antti Jortikka, kas va tus- ja opetusjohtaja Pauliina Pikka ja maankäyttöinsinööri Päivi Valka ma olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana Kaupunginhallitus 157 Liitteenä on Oriveden kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuo del ta Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi Ori veden kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 2013 ja toimittaa sen edelleen palvelukeskuksille ja lautakunnille tiedoksi ja huomioon otetta vak si. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että talousjohtaja Marjatta Lilja oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

12 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus ORIVEDEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS Kaupunginhallitus 158 Oriveden kaupungin kassatileillä oli 1,87 milj. euroa, kun edellis vuon na vastaavana aikana oli 4,16 milj. euroa. Tämän lisäksi kau pun gilla oli rahoitusarvopapereita, joiden arvo oli 1,15 milj. euroa, joka on hieman ar vo pa pe rei den hankinta-arvoa korkeampi arvo. Kau pun gin lai na kan ta huhti kuun lo pussa oli 25,47 milj. euroa, edel lisvuonna vas taa vaan ai kaan 20,49 milj.eu roa. Rahoituslaskelman mukaan kaupungin kassavarat ovat huhtikuun loppuun men nes sä vähentyneet 1,97 milj. eurolla. Alkuvuoden aikana on nostettu uut ta pitkäaikaista lainaa 5,0 milj. euroa ja lyhennetty vanhoja lainoja 1,37 milj. eurolla. Talousarviossa ra hoi tus las kel maan vuo del le 2013 las ket tu lainan ot to tarve on 10,0 milj. euroa. Talousarvioon vuo delle 2013 merki tyt in ves toin nit ovat net tona yh teensä 6,0 milj. eu roa, näistä huhti kuun lop puun men nes sä on to teu tunut noin 1,99 milj. eu roa. Suurin inves tointi kohde al kuvuo den aika na on ollut Keskuskoulun peruskorjaus. Käyttötalouden vuoden 2014 talousarvio osoittaa tilikauden alijäämää noin 3,1 milj. euroa. Huhtikuun lopun käyttötalouden menoista ja tuloista laskettu tasaisen vauhdin mukainen tilinpäätösennuste osoittaa kuitenkin alijää mää noin 4,6 milj. euroa. Liitteenä kokoukseen osallistuville olevassa tilin pää tös en nus tees sa ole viin käyttötalouden tuloihin ja menoihin on jaksotettu ti lin pää tök sessä to teutu viksi ennustetut luvut. Merkit tävästi suurimmat poik kea mat ovat palvelujen ostoissa ja henki lös tö ku luis sa. Palvelujen ostois sa on ennakoitu erikoissairaanhoidon ja yhteistoiminta-alueen menojen ylit ty vän noin 3,1 milj. euroa talousarvioon verrattuna. Arviot perustuvat pal ve lu jen tuottajien raportointiin. Verotulojen osal ta tam mi-touko kuun mak suun pa no jen ja mar raskuun maksuunpanotili tyksen en nakko tie don perus teella las kettuna näyt tää siltä, että verotulot alit taisivat ta lousar vion 0,5 milj. eurolla. Vuoden 2013 lukuihin verrattuna vuoden 2014 tammi-huhtikuun toi min tatuo tot ovat vähentyneet 12,8 % ja toimintakulut lisääntyneet 0,4 %, jolloin toi min ta ka te on kasvanut edellisvuodesta 3,2 %. Toimintatuottojen vä he nemi nen johtuu pääosin Tampere-Orivesi yhteistoiminta-alueelle siirtyneistä pal ve luis ta, jolloin myös maksutuotot siirtyivät Tampereelle. Palvelukeskuksittain käyttötalousmenojen toteutumat ovat huhtikuun lopussa seuraavat (lomarahojen maksatus huomioon ottaen toteutuma saisi olla enin tään 32,0 %): - kaupunginhallitus 35,0 % - lasten ja nuorten lautakunta 29,5 % - elämänlaatulautakunta 31,2 % - tekninen lautakunta 31,1 % - ympäristölautakunta 24,3 %. Verotulojen osalta toukokuun maksuunpanon mukaan laske tun ennusteen

13 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus mu kaan verotuloja kertynee yhteensä noin 30,0 milj. euroa, kun talousarvioon on merkitty 30,5 milj. euroa. Kunnallisverotilitysten perusteella kertymä on 26,6 milj. eu roa (talousarvio 27,2 milj.euroa), yhtei sö ve rona 1,3 milj. eu roa (talou sar vio 1,1 milj. euroa) ja kiinteistöverona 2,1 milj. eu roa (talousar vio 2,2 milj.euroa). Kunnallisverojen tammi-toukokuun ti li tysten kumu la tii vi nen muutos edellisen vuoden vastaa vaan aikaan verrat tu na on 7,7 %, kun viime vuoden tilinpäätöksen mukai nen lisäys oli 6,5 %. Vuoden 2014 kunnallisveron kertymästä selittyy 4,9 % tuloveroprosentin ko ro tuksel la. Verotuloennusteessa on huomioitu vuoden 2013 mak suun pa no ti li tyksen mukainen kaupungilta perittävänä tasona 1,5 milj. euroa marraskuulle (Valmistelu: talousjohtaja ML) Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee Oriveden kaupungin talouskatsauksen tiedoksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että talousjohtaja Marjatta Lilja oli asiantuntijana paikalla asian kä sit te lyn aikana. Merkittiin, että valtuuston puheenjohtaja Riitta Jakara saapui kokoukseen tä män pykälän käsittelyn aikana kello

14 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus YLEISAVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN VUONNA 2014 Kaupunginhallitus Yleisjohdon (1101) käyttösuunnitelmassa kohtaan Yleisavustukset (1106) si säl ty vät varaukset yhdistysten / järjestöjen toiminta-avustuksiin sekä mahdol li siin kiinteistöverovapautuksiin. Määräraha on talouden ta sa pai not tamis oh jel man yhteydessä tehdyn vähennyksen jälkeen yhteensä euroa. Määräraha jaetaan kaupunginhallituksen erillisellä päätöksellä. Oriveden kaupunginhallituksen yleisavustukset paikallisille yhteisöille on ju lis tet tu haettavaksi mennessä Oriveden Sanomissa jul kais tul la kuulutuksella. Oriveden kaupungille on jätetty seuraavat hakemukset vuodelle 2014: Yleisavustukset: - Oriveden Sotaveteraanit ry: euroa toiminnan tukemiseen, - Oriveden seudun Hengitysyhdistys ry: 500 euroa toiminnan tu ke miseen, (yhdistys on mukana Potku-projektissa ja Voi Hyvin -hank keessa), - Oriveden Reumayhdistys ry: 350 euroa toiminnan tukemiseen, - Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry: euroa per he kes kus toi minnan ammatilliseen ohjaukseen, (lasten ja nuorten lautakunta on kä sitel lyt asian kokouksessaan ja päättänyt varata ao. mää rä rahan vuoden 2014 talousarvioon). Kokoontumistilojen korjausavustukset: - Västilän Voima ry: euroa (Voimantalon ja sen piha-alueen kunnos tus- ja parannustöihin), - Oriveden Sosialidemokraattinen yhdistys ry: euroa (Taiston talon ilmalämpöpumppujen asentamiseen ja sitä kautta läm mi tys kus tannus ten alentamiseen), - Siitaman nuorisoseura ry: euroa (seurantalo Jukolan kaivon kun nos ta mi seen, piippujen pellitykseen, rännien ja kuistin oikaisuun se kä yhden ilmalämpöpumpun hankintaan). Kiinteistöveroa koskevat avustushakemukset: - Eräjärven Urheilijat ry: 971,53 euroa (Erälinnan kiinteistövero), - Eräjärven Seuratalo Oy: 477,17 euroa (kokoontumishuoneiston kiin-

15 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus teis tö ve ro). Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää: 1. myöntää yleisavustuksia seuraavasti: - Oriveden Sotaveteraanit ry: euroa, - Oriveden seudun Hengitysyhdistys ry: 300 euroa, - Oriveden Reumayhdistys ry: 300 euroa, 2. myöntää kokoontumistilojen avustuksia anomusten mukaisiin korjausym. toimenpiteisiin seuraavasti: - Västilän Voima ry: 500 euroa, - Oriveden Sosialidemokraattinen yhdistys ry: euroa, - Siitaman nuorisoseura ry: euroa. 3. myöntää kiinteistöveroavustuksia: - Eräjärven Urheilijat ry: 950 euroa, - Eräjärven Seuratalo Oy: 450 euroa 4. toteaa, että Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry:n hakemus on käsitelty las ten ja nuorten lautakunnan kokouksessa Päätös: Päätösehdotuksen kohdat 1-4 hyväksyttiin. Merkittiin, että kaupunginhallituksen jäsen Anne Kahelin poistui es teel li senä kokouksesta (yhteisöjäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kaupunginhallitus 159 Yleisavustusten hakemista koskevan määräajan puitteissa mennes sä Oriveden kaupungille on toimitettu myös Pitkäjärven Nuorisoseura ry:n kokoontumistilojen korjausavustushakemus eurosta Lehtolan toimi ta lon räystäskourujen korjaukseen sekä peltikaton korjaukseen ja maa laami seen, pihan muotoiluun ja salin lattian lakkaukseen. Avustushakemus on jää nyt kuitenkin käsittelemättä muiden hakemusten yhteydessä. Lisäksi yleisavustusten hakuajan päättymisen jälkeen Sotainvalidien Vel jeslii ton Oriveden osasto ry on toimittanut päivätyn hakemuksen euron toiminta-avustuksesta. Avustusta anotaan sotainvalidien ate riapal ve luun. Kaupunginhallituksen määrärahoihin sisältyy euron määräraha yleisavus tuk siin, joka on kokonaisuudessaan käytetty aiemman päätöksen mu-

16 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus kaan. Koska Pitkäjärven Nuorisoseura ry:n hakemuksen osalta kyseessä on kau pun gin käsittelyssä tapahtunut virhe, tulee asia käsitellä uudelleen, vaikka määrärahaa ei enää ole käytettävissä. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää aiemmin te kemän sä päätöksen lisäksi myöntää: 1. yleisavustuksena Sotainvalidien Veljesliiton Oriveden osasto ry:lle euroa. 2. myöntää kokoontumistilojen avustuksena korjaus- ym. toimenpiteisiin Pit kä jär ven Nuorisoseura ry:lle 800 euroa. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että talousjohtaja Marjatta Lilja oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

17 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus HANKEHAKEMUS JA SOPIMUS PIRKANMAAN LIITON KUNTAKEHITYSHANKKEESEN / LOPPURAPORTIN HYVÄKSYMINEN Kaupunginhallitus Tampereen ja Oriveden kaupunki ovat tehneet Pirkanmaan liitolle hanke-esityksen Pirkan maan kunta kehityshankkeen pilottihankkeeksi. Hankkeen nimi: Vuo ro vai ku tuk sen ja osallistumisen mallinnus Tampereen ja Oriveden sosiaali- ja ter vey den huol lon yhteistoiminta-alueella. Hanke on käsitelty myönteisesti Pirkanmaan liiton kuntajohtajakokoukses sa ja hankkeesta on neuvoteltu Pir kan maan lii ton edus ta jien ja Ori ve den se kä Tam pereen edusta jine kesken. Pirkanmaan liiton maakuntahallitus käsittelee hanketta syyskuun alussa. Hankkeen tiedot: Toteutusaika Hankekuvaus Tampere ja Orivesi ovat sopineet yhteistoiminta-alueen muodostamisesta sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien järjestämiseksi siten, että Tampere toimii yhteistoiminta-alueen isäntäkuntana. Toiminta alkaa vaiheittain vuosina Pääpaino toiminnan aloittamisessa on vuosi Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen yleisenä palveluita koskevana tavoitteena on ollut toteuttaa siir tymä kohti aikaisempaa suurempia palveluiden järjestämisyksiköitä niin, et tä palvelut järjestetään vähintään asukkaan väestöpohjalla. Hankkeen tavoite Tulevan yhteistoiminta-alueen yksi suurimmista haasteista on orivesiläisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien kehittäminen ja takaaminen. Tähän mennessä maahamme syntyneillä yhteistoiminta-alueilla ei asiaa ole juuri mietitty, vaan ainoaksi vaikuttamiskanavaksi on jäänyt yhteislautakunta, joka on toiminut kiinteänä osana isäntäkunnan kunnallishallinnossa. Hankkeen keskeisin tavoite onkin rakentaa ja muokata uudenlaisia vuorovaikutus-, osallistumis- ja vaikuttamiskanavia tähän vaihtoehtoon. Kunnat, joiden sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö on siirtynyt yhteistoiminta-alueen palvelukseen, ja joilta oma sosiaali- ja terveyslautakunta on poistunut organisaa tiosta, ovat täysin uudenlaisessa tilanteessa suhtees sa sosiaali- ja terveys palveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen kuin aikai semmin. Kysymys on suuresta muutoksesta myös asukkaiden ja luottamushenkilöiden roolin ja kunnan identiteetin kannalta. Oriveden siirtäessä sekä sosiaali- että tervey denhuollon yhteistoiminta-alueelle on arvioitu, että lähes

18 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus puolet kunnan vuosibudjetista siirtyisi yhteistoiminta-alueen hallinnoitavaksi, tämä näh dään hyvin merkityksellisenä itsenäisen Oriveden toiminnalle. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kehittämisen näkökulmasta kysymys on myös osaamis- ja tietoperustasta. Yhteistoiminta-alueille siirtyvän henkilöstön myötä asiantuntemus Oriveden kaupungin omassa organisaatiossa tulee vä henemään, samoin lautakunnan myötä asiaan perehtyneiden luottamus henkilöiden osuus. Pahimmassa skenaariossa vuorovaikutus jää muutaman edustuksellisen luottamishenkilöpaikan varaan. Kunnalliseen päätöksentekoon liittyvä demokraattinen edustuksellisuus tarvitseekin uudenlaisissa ra kenteissa uudet viestintä-, vaikuttamis- ja toimintaväylät. Peruskunnan int ressien ja yhteistoiminta-alueen yhteisten tarpeiden välille on kyettävä luo maan strategisia linjauksia, tämä edellyttää uudenlaisten suunnittelu- ja päätöksentekomallien kehittämistä. Lisäksi tarvitaan uudenlaisia toiminta muotoja, joilla kunnan asukkaiden palvelutarpeen arviointi perusteluineen etenee asiantuntijanorganisaationa toimivan yhteistoiminta-alueen ja omat olosuhteensa tuntevan kunnan välillä. Nämä väylät toimisivat Oriveden kaupungin hallinnon ja yhteistoiminta-alueen välillä myös taloussuunnitte lun perustana niin pitkällä tähtäimellä kuin vuositasollakin. Erityisen tärkeää on varmistaa kuntalaiselle toimivat palveluihin vaikuttamisen kanavat tilanteessa, jossa palveluiden hallinto ei toimikaan entiseen tapaan oman kunnan lauta kunnan kautta. Samaan aikaan palveluiden tuottamistavat ovat moninais tumassa ja asiakkaan asema terveydenhuoltolain muutosten myötä on muu tenkin muuttumassa. Asiakaslähtöisyys ja valinnanvapaus tulevat li sään tymään, tällä voidaan nähdä olevan selkeä muutosvaikutus myös de mo kraattiseen järjestelmään; valtuustot eivät enää kuntalaisen puolesta päätä kään paikkaa, josta palveluita hakea. Tämän voidaan nähdä muutta van kenttää kokonaisuudessaan. Hankkeen tuloksena syntyykin uusi toimintamalli Tampereen ja Oriveden yhteistoiminta-alueelle, jolla varmistetaan Oriveden kaupungin luottamushenkilöiden ja kuntalaisten osallisuus, vaikutusmahdollisuudet ja tiedon saanti palveluntarpeen kehit tymisen, palvelujärjestelmän muutostarpeiden ja tavoitteiden osalta. Tällä mallilla haetaan ratkaisu myös siihen, miten sosiaali- ja terveydenhuollon yhteyttä Oriveden kaupungin muiden toimintasektorien kanssa voidaan edelleen kehittää ja tukea. Lisäksi hanke antaa arvokasta tietoa isäntäkuntamallin toimivuudesta sosiaali- ja terveyspalvelujen jär jestämisessä tilanteessa, jossa lähtökohdiltaan ja toimintatavoiltaan kaksi toisistaan poikkeavaa kuntaa yhdistää toimintansa. Hankkeella on myös val takunnallista merkitystä, sillä kokemuksia keskuskaupungin ja ke hyskunnan yhteistoiminta-alueesta, jossa palvelut järjestetään tilaaja-tuot taja toiminta tavalla, ei juuri ole. Kuntatalouden näkökulmasta hanke palve lee tuottavuuskehityksen seurantaa ja antaa tietoa siitä, onko yhteistoimin nan kautta ylipäätään mahdollista hillitä kuntien menojen kasvua sosiaali- ja tervey denhuollon alalla. Lisähaasteen hankkeen onnistu-

19 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus neelle toteutuk selle luo sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien ja tietoliikenneyh teyksien yhteensovittaminen. Hankkeen organisointi ja kustannukset eriteltyinä - Projektipäällikkö (50 prosenttia työajasta) - Varaudutaan ostopalveluihin - Ohjausryhmä - Tarvittavat työryhmät Henkilöstökustannuksiin: ( kokouksessa tehty korjaus) Ostopalvelukustannuksiin: Välillisiin kustannuksiin: Yhteensä: Haettava rahoitus: (60 % hankkeen kustannuksista) Toteuttajan rahoitus: (40 % hankkeen kustannuksista) Liitteenä kokoukseen osallistuville hankehakemus ja sopimusluonnos tuen siir tä mi ses tä Pir kanmaan kuntakehityshankkeen toteuttamista varten. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää: - merkitä tiedoksi Vuorovaikutuksen ja osallistumisen mallinnus Tampereen ja Oriveden sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueella pilotti hankehakemuksen, - hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen koskien tuen siirtämisestä Pir kanmaan kun takehityshankkeen toteuttamista varten, - valtuuttaa kaupunginjohtajan tekemään mahdollisia tarvittavia tarkennuksia so pi muk seen ja al le kirjoittamaan sopimuksen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että talousjohtaja Marjatta Lilja oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana. Kaupunginhallitus 160 Projekti vuorovaikutuksen, osallistumisen ja vaikuttamisen mallinnuksesta Tam pe reen ja Oriveden sosiaali- ja terveydenhuollon yh teis toi min ta-alu eella on saatu valmiiksi. Projektia on toteutettu kaupunkien yhteistyönä ajalla Tampereen kaupungista projektissa on ollut pro jek tipääl lik kö nä yhteyspäällikkö Tuukka Salkoaho ja Oriveden kaupungista vs. so si aa li- ja terveysjohtaja Tuija Peurala sekä vs. sosiaali- ja ter ve ys joh taja/vs. suunnittelupäällikkö Leila Rutanen.

20 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Projektista on laadittu loppuraportti, joka on liitteenä kokoukseen osal lis tuvil le. Loppuraportissa on kuvattu mitkä ovat kuntien yhteistoiminnan oi keudel li set reunaehdot, mitä alueellisen vaikuttamisen mallit Suomessa, Ori vedel lä ja Tampereella ovat sekä mitä yhteistoiminta-alueella on tehty vuo rovai ku tuk sen rakentamiseksi ja miten vuorovaikutusta tulisi edelleen ke hittää. Loppuraportin mukaan Tampere-Orivesi yhteistoiminta-alueen vuo ro vai kutus ja siihen liittyvä luottamushenkilöiden sekä viranhaltijoiden osal lis tu minen on saatu luotua. Myös kuntalaisten osallistamista on projektin kuluessa laa jen net tu. Tulevaisuudessa suurin kehittämishaaste on kuitenkin kun talais ten osallisuutta ja aktiivisuutta lisäävien ja täydentävien toi min ta muo tojen tukeminen. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy Pirkanmaan liiton kuntakehityshankkeeseen liittyvän vuorovaikutuksen, osallistumisen ja vai kut ta mi sen mallinnusta koskevan loppuraportin ja toimittaa sen edelleen Pir kan maan liitolle yhdessä hankkeesta tehtävän taloudellisen lop pu sel vityk sen kanssa. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että talousjohtaja Marjatta Lilja oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 28.04.2014 klo 18:00-18:41 Paikka Sylvään koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 14 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43 Kunnanhallitus 09.02.2015 Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.05.2014 klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31) Kaupunginhallitus 11.05.2015 AIKA 11.05.2015 klo 17:00-19:00 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1

KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kunnanhallitus Aika 01.06.2015 18:30 Paikka Kunnanviraston kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 81 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2010 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.10.2010 kello 15:00-17:35 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 71 Kokouksen

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116 Tekninen lautakunta Aika 25.09.2014 klo 17:00-19:05 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 65 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 118 66

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 17/2014 410 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 17:00-18:48 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 185 Tekniset palvelut 413 186

Lisätiedot