KOKO24/7. Yhteistyöllä kohti muutoksia. Maakuntien rajat luovat haasteita. Tietäjä-hanke voimistaa vahvuuksia. Mahdollisuuksien maaseutu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKO24/7. Yhteistyöllä kohti muutoksia. Maakuntien rajat luovat haasteita. Tietäjä-hanke voimistaa vahvuuksia. Mahdollisuuksien maaseutu"

Transkriptio

1 Juupajoki Keuruu Kuhmalahti Mänttä-Vilppula Pälkäne Ruovesi Virrat KOKO24/7 Koheesio ja kilpailukykyohjelman tiedotuslehti 1/ Yhteistyöllä kohti muutoksia 14 Maakuntien rajat luovat haasteita 10 Mahdollisuuksien maaseutu 16 Tietäjä-hanke voimistaa vahvuuksia 12 Ennakointia ja yhteistyötä 18 Vaihtelevuutta asuntokantaan

2 Pääkirjoitus Menestys syntyy yhteistyöllä Elinkeino-, palvelu- ja yhdyskuntarakenteen muutokset haastavat meidät etsimään uusia aluekehittämisen toimintamalleja. Ratkaisujen löytämiseksi kaivataan aktiivista otetta ja tiivistä kuntien, yrittäjien ja kehittämisorganisaatioiden välistä yhteistyötä kunta- ja maakuntarajoja ylittävää yhteistyötä unohtamatta. Rakennemuutosten mukanaan tuomiin haasteisiin on pystytty vastaamaan KOKO-ohjelman tarjoamien resurssien myötä. Halu aluekehittämiselle lähtee kuitenkin meistä itsestämme. Vain me pystymme vaikuttamaan omaan tulevaisuuteemme. Alueellinen kehittämistyö on käynnistettävä pienistä asioista. Näistä kehityksen puroista syntyy kokonaisuudessaan suuria tuloksia, joilla voimme vastata valtakunnallisestikin merkittäviin ongelmiin. Tavoitteenamme onkin luoda alueellisesti sellaisia toimintamalleja, joilla saamme katkaistua negatiivisen kehityksen kierteen myös kansallisesti. Me Ylä-Pirkanmaalla, Keuruulla ja Kaakkois-Pirkanmaalla olemme ottaneet tarmokkaan otteen aluekehittämiseen ja se on tuottanut tulosta. Menestyksekkään työn taustalla ovat tiiviit yhteistyöverkostot niin paikallisesti kuin ylimaakunnallisestikin. Olemme huomanneet vanhan sanonnan yhteistyö on voimaa merkityksen. Vain yhdessä voimme kehittää asuinympäristöjämme monimuotoisemmiksi, vahvistaa yrittäjyyttä ja elinkeinoelämää sekä tukea alueellista matkailua ja kulttuuria ja luoda elinympäristöstämme entistäkin elinvoimaisemman ja kilpailukykyisemmän. Kunta muutoksessa ja KOKO Kuntakenttä on ollut viime vuosina ennennäkemättömässä murroksessa. Paras-hankkeen myötä kuntien määrä on merkittävästi vähentynyt, yhteistoiminta-alueita on perustettu vähintään asukkaan väestöpohjan aikaansaamiseksi perusterveydenhuollossa ja uuden lain myötä myös sosiaalitoimen tehtävät on pääosin siirrettävä yhteistoiminta-alueelle. Talouden syöksy vuoden 2009 lopulla puraisi entisestäänkin vaikeuksissa olevaa kuntataloutta kovalla kädellä. Väestö vanhenee, ja siihen tulee varautua samalla pohtien, mistä saamme riittävän työvoiman. Siinäpä haasteita kylliksi. Uusia tuulia ja uusia ajatuksia tarvitaan. Pälkäneellä ja entisen Kuhmalahden alueella KOKO 24/7 tulee hyvään saumaan. Lainsäädäntö ja suuret linjaukset valtakunnassamme tehdään valitettavan usein suurten kaupunkien ja kaupunkiseutujen näkökulmasta. Maaseutu unohdetaan. Pälkäneellä perusajatus on, että Pälkäne tarjoaa terveellisen ja turvallisen vaihtoehdon kaupunkiseudun asumiselle. Toivomme, että KOKO 24/7 nimensä mukaisesti toimii täysillä luotsaten meitä karikoiden ohi kohti valoisaa tulevaisuutta. KOKOn myötä esille on noussut mielenkiintoisia avauksia. Esimerkiksi ajatus maaseutupuistosta Pälkäneen keskustan rantamaisemiin ja Syrjänharjulle tähän reittiin liittyvine tarinoineen, on viehättävä. Lähiruoka, jota usein esim. nuorison piirissä arvostetaan, on Pälkäneellä todellinen vahvuus, kunhan sen mahdollisuudet kaupallisesti osataan oikein toteuttaa. Hiljattain olimme pohtimassa yhteistyön mahdollisuuksia kylien elinvoimaisuuden ja lähipalveluiden turvaamisessa. Tilaisuuden nimikin oli siltoja rakentava Vuoropuhelun paikka; mahdollisuuksia ja tuloksia. Paljon peräänkuulutettu kumppanuus kolmannen sektorin toimijoiden kanssa on tärkeää täällä kaakkoisella Pirkanmaalla. Kohdakkoin olemme aloittamassa Pälkäneellä strategia- ja kehityskuvatyötä. Sen ja KOKO 24/7:n avulla voimme etsiä lisää uusia avauksia kohti parempaa huomista. Toivotan kaikille lukijoille hyvää kevättä. KOKOssa on virtaa käytetään se hyödyksi. Esko Arasalo kunnanjohtaja, Pälkäne Toiminnanjohtaja Arto Pirttilahti Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys ry KOKO Alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma Sisällys 2 3 Pääkirjoitukset ja KOKO-ohjelma 4 5 Kehittämisen uudet toimintamallit 6 9 Elinkeinoelämän toimintaympäristöt Kulttuuri, matkailu ja vapaa-aika Strateginen alueiden kehittäminen Tahdomme tehdä tulevaisuutta ja tiivistää kuntien, yrittäjien ja kehittämistoimijoiden välistä yhteistyötä. KOKO on työ- ja elinkeinoministeriön koordinoima erityisohjelma. Ohjelma on alueiden kehittämisestä annetun lain (1651/2009) 24 mukainen. Valtioneuvosto hyväksyi KOKOn ohjelma-asiakirjan, ohjelma-alueet ja verkostot Ohjelma käynnistyi vuoden 2010 alussa ja jatkuu vuoden 2013 loppuun. KOKO 24/7 on Ylä-Pirkanmaan, Kaakkois-Pirkanmaan ja Keuruun koheesio- ja kilpailukykyohjelma. Ohjelma-alueeseen kuuluvat Juupajoki, Keuruu, Kangasalan kunnasta Kuhmalahden alue, Mänttä-Vilppula, Pälkäne, Ruovesi ja Virrat. Ohjelma-alueen kunnissa yhdistyvät maaseutumaiset ja pikkukaupunkimaiset piirteet, monipuolinen elinkeinoelämä ja yrittäjyyden vahva asema. Myös vapaa-ajanasumisen, matkailun ja kulttuurin merkitys kunnissa on huomattava. KOKO-ohjelmalla voimistetaan ohjelma-alueen kuntien omia vahvuuksia neljän toimenpidekokonaisuuden kautta: Yhteistyöllä kohti muutoksia Tietäjä-hanke voimistaa vahvuuksia Maakuntien rajat luovat haasteita Koheesio- ja kilpailukykyohjelman tiedotuslehti Julkaisija: Ylä-Pirkanmaan, Keuruun ja Kaakkois-Pirkanmaan KOKO 24/7 Internet: Päätoimittajat: Esko Arasalo, Arto Pirttilahti Toimituspäälliköt: Antti Korkka, Miia Nurminen-Piirainen, Senni Jalonen Toimitus ja taitto: Viestintätoimisto Tulus Oy, toimitussihteeri Liisa Oksanen, toimittajat Merja Haverinen, Reetta Salonen, ulkoasun suunnittelu ja taitto Saila Kurtti Painopaikka: PK Paino Oy, Tampere Etusivun kuvat: Sanja Säpyskä, Viestintätoimisto Tulus Oy, Arto Jalonen 1. Alueiden kehittämisen uudet toimintamallit: hyödynnetään tehokkaammin ennakointitietoa osana kuntien strategista suunnittelua. Tiivistetään kuntien välistä yhteistyötä. 2. Elinkeinoelämän toimintaympäristö: parannetaan erityisesti teknologia- ja luonnonvarateollisuuden klusterikehittämistä ja kansainvälistymistä. Vahvistetaan kuntien työpaikka- ja palvelurakenteen kehittämissuunnittelua. 3. Matkailu, kulttuuri- ja vapaa-ajan asuminen: vahvistetaan alueen kuntien vetovoimaa ja parannetaan luovien alojen yritysten ja matkailuyrittäjien osaamista. 4. Toimenpiteiden poikkileikkaavana teemana on strateginen alueiden kehittäminen ja maankäytön suunnittelu. Sen avulla etsitään toimintatapoja, joiden avulla elinkeino- ja yhdyskuntarakenteen muutosten hallinta saataisiin selkeämmäksi osaksi eri aluetasoilla tapahtuvaa kehittämistoimintaa. Vaihtelevuutta asuntokantaan 2 3

3 Maakuntakorkeakoulut tuovat nostetta seutukuntiin Tamperelaiset ammattikorkeakoulut ja yliopistot ovat lyöneet hynttyyt yhteen luodakseen entistä dynaamisemman osaamiskeskittymän. Yhteistyö tukee myös seutukuntien elinvoimaisuutta ja menestystä, sillä nyt korkeakoulut pystyvät tarjoamaan entistä enemmän opetus-, tutkimus- ja kehitystoimintaa seutukuntien käyttöön. - Maakuntakorkeakoulut tukevat seutukuntien yritystoimintaa edistämällä työvoiman saatavuutta ja pysyvyyttä seutukunnissa. Korkeakoulujen välisellä yhteistyöllä halutaan myös lisätä kansainvälistä kilpailukykyä. Työelämän kansainvälistymistä tuetaan Pirkanmaalla jalkauttamalla myös muun muassa ulkomaalaisia opiskelijoita seutukuntiin, Tampereen ammattikorkeakoulun rehtori Markku Lahtinen kiteyttää. Etenkin pienissä kunnissa työvoiman saaminen ja henkilöstön osaamisen kehittäminen ovat usein haasteellisia. Maakuntakorkeakoulut tarjoavat ratkaisua tähän ongelman luomalla seutukuntiin paremmat aikuiskoulutusmahdollisuudet ja lisäämällä pikkukuntien houkuttelevuutta opinnäytetyöntekijöille. - Noin prosenttia opiskelijoista työllistyy siihen kuntaan, johon on tehnyt opinnäytetyönsä. Maakuntien työ- ja elinkeinoelämän kehittämiseksi onkin tärkeää sitouttaa nuoret työntekijät seutukuntiin jo opiskeluvaiheessa, Lahtinen kertoo. Yhteistyöllä tehoa ja taloudellisuutta Korkeakoulujen välisen yhteistyön ansiosta oppilaitoksilla on paremmat mahdollisuudet tarjota monialaisempaa koulutusta ja osaamista koko Pirkanmaalla. - Tampereen ammattikorkeakoulun ja yliopistojen yhteistyön tavoitteena on luoda yksi Suomen vetovoimaisimmista ja monialaisimmista koulutuksen, tutkimuksen ja aluekehityksen yhteenliittymistä. Yhdessä pystymme toimimaan entistä tehokkaammin ja taloudellisemmin, Lahtinen kertoo. Kunta- ja palvelura kenneuudistus luo elinvoimaisia kuntia Kunta- ja palvelurakenneuudistus kannustaa entistä suurempien ja vahvempien kuntien muodostamiseen. Tavoitteena on elinvoimainen, toimintakykyinen ja eheä kuntarakenne, joka varmistaa laadukkaiden palveluiden saatavuuden koko maassa. - Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen taustalla ovat voimakkaat rakenteelliset muutokset, kuten väestön vanheneminen, palvelukysynnän kasvu, sisäinen muuttoliike ja työvoiman niukkeneminen. Muuttuvat toimintaympäristöt ovat luoneet kunnille haasteita miten esimerkiksi tarjota kaikille kuntalaisille tasapuolisia palveluita myös tulevaisuudessa? Tämä on synnyttänyt tarpeen kuntien väliselle yhteistyölle, kertoo Kuntaliiton kaupunkitutkimuspäällikkö Kauko Aronen. Muutos on välttäm ätöntä yhteistyöllä siitä selvitään Hyviä uutisia: Pirkanmaalla menee mainiosti. Säilyttääkseen tilanteen positiivisena maakunnan on kuitenkin kyettävä muuttumaan ajan mukana. - KOKO-ohjelma luo myönteistä virettä yhdessä tekemisen meiningillään, kehuu Pirkanmaan maakuntajohtaja Esa Halme. Pirkanmaan maakunnalla menee hyvin kaikilla mittareilla. - Pirkanmaa on Suomen houkuttelevinta aluetta muun muassa opiskelijoille ja yrityksille. Yritysten on täällä hyvä ja helppo toimia, toteaa Pirkanmaan maakuntajohtaja Esa Halme. Teollisuudelle Pirkanmaa on tuotannollisen Suomen painopiste muun muassa maantieteellisen sijaintinsa ansiosta. Pirkanmaan maa- ja metsätalous on tuottavaa ja seisoo riittoisalla luonnonvarapohjalla. Maakunnassa on myös paljon vaihtoehtoja työpaikkojen ja asuinpaikkojen suhteen ja eri osissa maakuntaa on hyviä, elinvoimaisia taajamia ja kuntia. Mitkään vahvuudet eivät kuitenkaan ole riittäviä, ellei niitä kehitetä. - Jatkuvan muutoksen sisäistäminen on tärkeää. Muun muassa yliopistojen ja tietoyhteiskunnan toimijoiden on kyettävä positiiviseen muutokseen, samoin teollisuuden on pystyttävä tuottamaan enemmän arvonlisää asiakkailleen, Halme painottaa. - Muutoksen toteuttamiseen tarvitsemme lisää yhteistyötä Kuva: Kuvamanu Ky ja ennen kaikkea työn tekemistä yhdessä. Esimerkiksi yhteiset tietojärjestelmät purkavat esteitä eri toimijoiden ja kuntien väliltä, Halme toteaa. - Vaikka tiedän tämän herättävän ristiriitaisia mielipiteitä, totean kuitenkin, että pitäisi löytyä uskallusta katsoa rakenteita niin maakunnan kuin kuntien, yritysten ja palvelujenkin tasolta. Täytyisi tarkastella, onko rakenteita tarvetta muuttaa ja jos on, vaaditaan vielä rohkeutta viedä muutokset läpi, Halme sanoo. - Loppujen lopuksi muutos on kuitenkin suurimmalle osalle positiivinen asia, vaikka sitä usein vastustetaankin. Tiiviimpi valtionohjaus kuntien tueksi Kunta- ja palvelurakenneuudistus on saanut aikaan enemmän kuntaliitoksia kuin koskaan ennen Suomen historiassa. Vielä muutama vuosi sitten maassamme oli 448 kuntaa, nyt määrä on 336. Aronen kertoo, että osa kuntaliitoshankkeista on jäänyt kuitenkin puolitiehen. Näiden hankkeiden loppuunsaattamiseksi kaivataan nyt entistä tiiviimpää valtionohjausta. Kunta- ja palvelurakenneuudistukselle onkin jo valmisteilla jatkotoimia, jotka luovat lakiin entistä selkeämpiä vaatimuksia muun muassa sosiaalitoimen ja perusterveydenhuollon yhtenäisyydestä ja kaupunkiseutujen tiiviistä yhteistyöstä. Tiivistyvä valtionohjaus herättää kuitenkin paljon kysymyksiä kunnille itselleen jäävistä mahdollisuuksista ja resursseista. Aronen painottaa, että valtionohjauksesta huolimatta kunnilla säilyy edelleen itsehallinta ja vapaus päättää itse palveluidensa sisällöstä. - Tarkoituksena on tarjota kunnille apua ja ohjausta. Kuntia ei riisuta vallasta, vaan yhtenäisen kuntamallin myötä kunnille luodaan vain entistä paremmat toimintamahdollisuudet ja -puitteet, Aronen toteaa. Kauko Aronen kehuu, että Mänttä-Vilppulassa kahden kunnan voimavarat on onnistuttu yhdistämään tehokkaasti. KOKO ylittää rajoja Esa Halmeen mukaan KOKO-ohjelma voi tuoda positiivista muutosta maaseutumaisille alueille. Yksi KOKO:n vahvuus on rajaaitoja kaatavat toimintatavat. - KOKO-ohjelman alueilla on yhdessä tekemisen meininki, joka on elinvoimaisuudelle tärkeä lähtökohta. On hyvä, että maakunnan osissa eri toimijat pitävät yhteyttä ja pyrkivät muuttamaan toimintatapoja sen sijaan että käyttäisivät rahaa uusien toimintojen aloittamiseen. Sille on ehdottomasti tarvetta, ja Pirkanmaan liitonkin kannalta se on oikea toimintatapa, Halme kehuu. KOKOn haaste on Halmeen mukaan hallinnon puoli. Verrattuna käytettyyn rahaan ja mukana olevaan toimijamäärään hallinnon määrä on valtava. Byrokratia on vienyt paljon aikaa, kun muun muassa pelkkään ohjelman valmisteluun kului vuosia. Tärkeintä Pirkanmaan KOKO-alueilla Halmeen mielestä on turvata on nuoren väestöosan säilyminen. - Nuorille täytyy tarjota todellisia vaihtoehtoja jäädä tai tulla alueelle. Nuoria täytyy kuulla aidosti ja varmistaa, että heille on asumisvaihtoehtoja tarjolla. Asumista on syytä pohtia koko elämänkaaren kannalta enemmän kuin nykyään tehdään, Halme vaatii. - Tämä on haaste myös elinkeinoelämän kannalta. Täytyisi varautua siihen, että nuorten yrittäjien määrä kasvaa. Toisaalta nykyisten yritysten palkkaamishalukkuutta tulee nostaa, Halme toteaa. KOKO-ohjelman onnistumista mitataan parhaiten alueilla aikaansaaduilla konkreettisilla muutoksilla. Esimerkiksi toteutunut palveluasuminen on tärkeämpää kuin hallinnollinen toiminta. Myös KOKO-ohjelman jälkeen tarvitaan samantyyppistä rajoja ylittävää toimintaa maakunnan eri osissa mikä ohjelman malli tai nimi sitten tuleekaan olemaan. - Maaseutua ei voi kehittää ilman, että on läsnä alueella. Kehittämisen täytyy lähteä ihmisistä, ei ihmisille, Halme huomauttaa. - Muutos ei saa olla rasite, vaan elämäntavan osa. On oleellista, että muutoksessa viihdytään, maakuntajohtaja Esa Halme korostaa. 4 KEHITTÄMISEN UUDET TOIMINTAMALLIT KEHITTÄMISEN UUDET TOIMINTAMALLIT 5

4 Taskurahastosta vipuvarsi yritysten rahoitukseen Ylä-Pirkanmaan ja Keuruun seudun yrityksillä on viime lokakuusta lähtien ollut mahdollisuus saada joustavasti sekä rahoitus- että neuvonta-apua toiminnan käynnistämiseen ja aloitusvaiheen ongelmien ylittämiseen. Ns. taskurahaston toiminnassa tarvittava asiantuntemus on karttunut aiemmin perustetun pääomasijoitusrahaston myötä. - Yrityksen perustaminen lähtee aina yritysideasta. Sen jälkeen tarvitaan kuitenkin pääomaa liikkeellelähtöön. Harvalla on omasta takaa yrityksen perustamiseen tarvittavia reaalivakuuksia, jolloin taskurahasto voi tulla apuun, havainnollistaa Mänttä-Vilppulan yrityskehitysyhtiö MW-Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Otto Härkönen. Härkönen luonnehtii taskurahastoa eli virallisemmin pienpääomarahastoa elinkeinojen kehittämistyökaluksi, jolla pidetään yllä Ylä-Pirkanmaan ja Keuruun elinkeinoelämän vireyttä ja sitä myöten myös Taskurahasto on toiminut lokakuusta lähtien. Tähän mennessä rahastolla on ollut kuusi yritys-casea, joista neljää on avustettu. Emme halua pitää yrityksiä jonossa, vaan koetamme tehdä päätökset mahdollisimman nopeasti. Rahantarve on usein hyvin akuutti, Otto Härkönen huomauttaa. Kuva: Pelismo Oy työpaikkoja. Taskurahasto pystyy sijoittamaan yritykseen millä tahansa laillisella sijoituselementillä, kuten suoravelkakirjoilla tai lainoilla. Toinen keskeinen tapa auttaa yritystä on liiketoiminnassa neuvominen. Raha on vain yksi työkalu, joskin tärkeä, Härkönen toteaa. Rahaston asiantuntemuksella yrityksen pääoma saadaan karttumaan ns. vipuvarsiefektillä, jonka avulla pienikin rahavaranto voidaan parhaimmassa tapauksessa saada moninkertaistettua. Taskurahastosta tukea ravintolan perustamiseen Pääomasijoitusrahasto toi kokemusta Pienpääomarahasto ponnistaa osittain vuonna 2003 perustetun pääomasijoitusrahaston pohjalta. Pääomasijoitusrahaston toimintaperiaate oli pitkälti sama, mutta mukaan otetut yritykset olivat isompia ja sijoitettavat summat suurempia. Pääomasijoitusrahastosta saatu kokemus antoi uskallusta perustaa pienemmän ja joustavamman rahaston. - Osaamme luovia byrokratian rattaissa ja kykenemme seurustelemaan monenlaisten pääomasijoittajien kanssa. Termit ovat nyt kunnossa, naurahtaa Keuruun-Multian elinkeinoyhtiö Keulink Oy:n toimitusjohtaja Esa Lintula. Pääomasijoitusrahaston toiminta-aika päättyy alkuperäisen suunnitelman mukaan vuoden 2013 lopussa. Taskurahasto puolestaan on tarkoitettu pysyväksi työkaluksi. Rahaston pyörittäminen ei vaadi suuria summia rahaa, sillä se pyritään hoitamaan mahdollisimman pienellä organisaatiolla. - Emme odota isoja tuottoja. Usein pääomarahaston hallinnoija saa merkittäviä korvauksia me emme sellaisia rahoja näe, nauraa Härkönen. Ravintola Vallesmannia Mänttä-Vilppulassa pyörittävälle Janne Ylihaverille tarjoutui viime syksynä tilaisuus perustaa toinen lounasravintola. Ongelmana oli kuitenkin rahoitus: - Tarvitsin pääomaa irtaimiston ostoon: aterimiin, pöytäliinoihin sekä autoon, kertoo Ylihaveri. Taskurahastosta Ylihaverille järjestyi tarvittava rahoitus ja lainantakaus parissa viikossa. - Toiminta oli todella nopeaa ja joustavaa ja se palveli erinomaisesti pienyrittäjän tarpeita, kiittelee Ylihaveri. Lainan ansiosta Ylihaveri pystyi laajentamaan liiketoimintaansa Isoniemen teollisuusalueella sijaitsevaan ravintola Pumppumestareihin. Yrittäjä maksaa saamansa lainan takaisin pienpääomarahastolle kahden ja puolen vuoden aikana. Kuva: Keurus Foto P. ja H. Nelimarkka Elinkeinollinen yhteistyöryhmä Ylä-Pirkanmaan ja Keuruun elinkeinollinen yhteistyöryhmä koostuu alueiden elinkeino- ja kehittämistoimijoista. Yhteistyöryhmän toiminta toteuttaa KOKOohjelman toimenpiteitä elinkeinoelämän toimintaympäristö sekä alueiden kehittämisen uudet toimintamallit. Vuoden 2011 aikana yhteistyöryhmän toiminnan keskeisiä tavoitteita ovat elinkeinostrategiatyö ja työssäkäyntialueen kartoitukset. Yhteistyöryhmän klusterikehittämisen tuloksena saatiin alueella käynnistymään Energia- ja ympäristöklusterin kehittämishanke. Taskurahaston vipuvaikutus: Lähtötilanne: Kolme vuotta toiminut yritys, jolla on kovat kasvukivut. Tuotteilla on kysyntää, mutta yritys tarvitsee rahaa pystyäkseen laajentamaan tuotantoaan. Taskurahasto tulee hätiin, ja ehdottaa suunnattua osakeantia, jossa yrityksen kolme omistajaa ostaa osakkeita eurolla ja taskurahasto samalla summalla. Mukaan saadaan kaksi myötäsijoittajaa, jotka molemmat raottavat kukkaroaan euron verran. Koossa on euroa. Käännytään Averan puoleen. Avera eli Aloitusrahasto Vera Oy on valtion sijoitusrahasto aloittaville yrityksille. Avera avustaa yleensä samalla summalla, jonka yksityinen puoli on yritykseen jo sijoittanut. Koossa on euroa. Kuvioihin otetaan mukaan Tekes, joka vaatii omarahoitusosuudeksi vähintään 40 %. Tekesin rahoituksen avulla rahaa on lopulta koossa euroa. Pääomasijoitusrahaston avulla kolmen ison yrityksen tulevaisuus on turvattu ja sitä myöten niiden tarjoamat työpaikat. Rahaston avulla on saatu säilytettyä lähes sata työpaikkaa. Kymmenen vuoden aikana se vastaa 1000 henkilötyövuotta. Sillä on kunnille iso merkitys, summaa Esa Lintula. Energia- ja ympäristöalalle innovatiivista kehitystoimintaa Ylä-Pirkanmaan ja Keuruun alueella käynnistyy huhtikuussa energia- ja ympäristöklusterin (ENY) kehittämishanke. Hankkeen aikana Ylä-Pirkanmaalle ja Keuruulle luodaan innovaatio- ja toimintaympäristö, joka auttaa klusterin yrityksiä liiketoimintojensa kehittämisessä. Lisäksi teknologia-alan yrityksille etsitään uusia liiketoimintamahdollisuuksia energia- ja ympäristöteknologioista. Hankkeen yhtenä tavoitteena on turvata alueen teollisuuden kilpailukyky. Samalla alueelle synnytetään uusia teknologiateollisuuden yrityksiä ja työpaikkoja sekä taataan jo olemassa olevien työpaikkojen säilyminen. ENY-hanke on EU-rahoitteinen projekti ja sen hallinnoinnista vastaa Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys ry. Hanke kestää vuoden 2013 loppuun. Projektipäällikkö tarttuu tehtävään käytännön kautta ENY-hankkeen projektipäällikkö Jonna Haapamäki-Syrjälä hyppää hankemaailmaan kovin odotuksin. - Ensimmäinen suuri tavoitteeni on saada yritykset innostumaan hankkeesta. Tarkoitukseni ei ole tuoda valmiita ratkaisuja yrittäjien eteen, vaan haluan saada yritykset pohtimaan näitä energia- ja ympäristöasioita yhdessä minun ja toistensa kanssa. Haapamäki-Syrjälä kertoo tuovansa hankkeeseen enemmän käytäntöä, vähemmän kalvoja. Pitkän ympäristö- ja energiapuolen kokemuksen omaava Haapamäki-Syrjälä haluaakin aluksi toimia lähinnä silmien avaajana ympäristö- ja energialiiketoimintaan tutustutaan ensin sisäisten mallien kautta kartoittamalla erilaisia kehitys- ja yhteistyömahdollisuuksia. Arjen ja loman vietto kahden pojan ja aviomiehen kanssa on Haapamäki- Syrjälän listalla ykkösenä. Muutoin ENY-hankkeen projektipäällikkö rentoutuu vapaa-ajallaan hiihtämällä, pyöräilemällä, vesijuosten sekä dekkareita lukien. Kesälomapäivät ovat jo vuosia kuluneet oman tilan marjaviljelmillä mansikoita, vadelmia ja herukoita poimiessa. - Välillä on upeaa tehdä ruumiillista työtä ja antaa aivoille täysi nollaus, Haapamäki-Syrjälä toteaa. 6 ELINKEINOELÄMÄN TOIMINTAYMPÄRISTÖT ELINKEINOELÄMÄN TOIMINTAYMPÄRISTÖT 7 Kuva: Tomi Aho

5 Pieni kylä täynnä elinvoimaa Virtain ja Ähtärin välissä sijaitseva pieni Killinkosken kylä on täynnä elinvoimaa. Menestyksen takana on vahva yhteistyö- ja järjestöperinne sekä vertaistaan vailla oleva talkoohenki ja ennakkoluulottomuus. - Me killinkoskelaiset olemme todenneet, että meidän on itse nostettava kissan häntä jos me emme itse tee jotain, niin ei kukaan muukaan tee, Killinkosken kyläyhdistys ry:n puheenjohtaja Vesa Postinen kuvailee. Killinkosken kyläyhdistys on tehnyt vuosia töitä kylän puolesta, luoden yhteisöstä viihtyisän ja elinvoimaisen sekä toimien asukkaiden ja eri yhteisöjen välisenä yhdyssiteenä. Esimerkillinen työ on huomattu myös kylän ulkopuolella ja Killinkoski valittiinkin vuonna 2005 Pirkanmaan vuoden kyläksi. Lisäksi valtioneuvosto valitsi Killinkosken valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi vuonna Tällaisen kyläyhteisön saa aikaan vain pitkäjänteisellä työllä, jota Killinkosken kyläyhdistys on menestyksekkäästi tehnyt. Tämä kylä on sellainen kokonaisuus, josta moni saisi ottaa oppia, Virtain yrityspalvelut Oy:n toimitusjohtaja Fred Motzkin kehuu. Mielenkiintoisia matkailukohteita perinnemaisemissa Killinkoskella on pitkä teollinen perinne, onhan kylä nauha- ja makaroniteollisuuden suomalainen syntysija. Kylässä on sijainnut myös J. W. Enqvistin puuhiomo. Vanhat tehdastilat toimivat tänä päivänä mielenkiintoisena ja monipuolisena matkailukohteena. Wanhasta Tehtaawsta löytyy muun muassa Pohjoismaiden ainoa nauhateollisuusmuseo ja tehtaanmyymälä, Suomen kameramuseo, Valokuvaamo Tenhola -näyttely sekä VPK:n Wanhan palokaluston näyttely. Näyttelyiden lisäksi Killinkoskella järjestetään lukuisia kesätapahtumia, joista suurin on heinäkuussa pidettävä kortti- ja keräilytapahtuma. Killinkosken suosituimpiin kesätapahtumiin osallistuu jopa henkilöä. Kaiken kaikkiaan kylän kulttuuritarjontaan tutustuu vuosittain noin matkailijaa eri puolilta Suomea. - Killinkoskelle on helppo poiketa vaikka lomamatkalla, sillä kylä sijaitsee vilkkaan kantatie 68:n varrella, Postinen vinkkaa. Kuva: Linda Peltola Kehitysyhtiöt tukevat alueellista elinkeinoelämää Yritystoiminnan ja elinkeinoelämän kehitysyhtiöt palvelevat yrityksiä elinkaaren kaikissa vaiheissa tarjoten neuvoja aina yrityksen perustamisesta rahoitusjärjestelyihin ja omistajavaihdoksiin. - Kehittämisyhtiöt luovat kuntiin lisää yrityksiä ja työpaikkoja sekä tukevat jo olemassa olevia yrityksiä muun muassa osaavan työvoiman löytämisessä, Virtain Yrityspalvelu Oy:n toimitusjohtaja Fred Motzkin kiteyttää. - Tarjoamme yrityksille muun muassa liikeidean arviointia ja kehittämistä, starttirahalausuntoja sekä hankeneuvontaa. Lisäksi hoidamme yhteyksiä ELY-keskuksiin, työvoimahallintoon ja muihin tahoihin, joiden palveluja yritystoiminta tarvitsee. Meiltä on saatavissa myös aina ajantasaiset tiedot alueen teollisuustonteista ja yrityskiinteistöjen vuokraamisesta. Virtain Yrityspalvelu tekee lisäksi yhteistyötä Tampereen teknillisen yliopiston eri osaamisalueiden kanssa. Yhteistyöllä tuetaan Virtain yritysten verkostoitumista korkeakoulun kanssa ja kehitetään koko alueen ja sen yritysten menestystä. Käy Kylässä matkailuja virkistyspalveluita yhteisvoimin Kylämatkailun kehittämiseksi Virroilla, Ruovedellä ja Mänttä-Vilppulassa on meneillään Virtain kylien kehittämisyhdistys ry:n hallinnoima Käy Kylässä -hanke. Hankkeen tavoitteena on yhdistää aktiivisten kylien ja niiden yhteisöjen ja yritysten mahdollisuudet tuottaa ja kehittää matkailu- ja virkistyspalveluita. - Hankkeen taustalla on selkeä tarve yhteistyölle ja yhteisöllisyydelle, sillä yksittäisten toimijoiden resurssit ovat pienet. Yhteisvoimin pystymme kuitenkin lisäämään tietoisuutta kylien tapahtumista ja palveluista ja järjestämään entistä isompia palveluja tapahtumakokonaisuuksia, hankkeen projektipäällikkö Tiina Perämäki kertoo. Tehostettua markkinointia ja palveluiden tuotteistamista Käy Kylässä -hankkeessa lisätään ja monipuolistetaan kylätalojen käyttöä. Samalla tilojen varaamista helpotetaan yhteisellä internet-pohjaisella varausjärjestelmällä. - Käy Kylässä -sivuilta löytyvät kylien matkailupalvelut sekä kylätalojen varaustiedot yhdestä paikasta. Internet-sivujen lisäksi olemme tehostaneet myös henkilökohtaista palvelua perustamalla Virroille ja Ruovedelle Käy Kylässä -toimipisteet, joista saa tietoa kylien palveluista ja tapahtumista. Olemme myös aloittaneet palveluiden tuotteistamisen, sillä valmiita palvelupaketteja on helpompi myydä ja markkinoida esimerkiksi erilaisille ryhmille. Ryhmille myös luodaan palvelupaketteja toiveiden mukaisesti, Perämäki kertoo. - Koulutamme lisäksi kyläoppaita esittelemään seutua ja jakamaan kylien omia tarinoita maaseutumatkailijoille. Kierrämme myös muutamilla maaseutumatkailuun suunnatuilla messuilla esittelemässä kylien toimintaa sekä yhdistysten ja yritysten välistä yhteistyömallia. Perämäki kehottaa muitakin kyliä lyömään hynttyyt yhteen. - Esimerkiksi tapahtumajärjestelyt ovat sujuneet nyt huomattavasti helpommin ja markkinointimahdollisuudet ovat lisääntyneet. Matkailupalvelut vaativat jatkuvaa kehittämistä ja tällainen yhteistyö tarjoaa sille hyvät puitteet. Missä viipyvät junien lisävuorot Orivesi Mänttä-Vilppula-radalla? Kalusto on valmiina, radanvarren kunnat ovat valmiita panostuksiin ja liikenne- ja viestintäministeriökin on ajatukselle myönteinen. Silti hanke ei vaikuta edistyvän. Kuva: Mänttä-Vilppulan matkailuinfo Radanvarren kunnat per äävät luvattuja lisävuoroja Liikenne- ja viestintäministeriö päätti vuonna 2009 esittää omassa kehittämisohjelmassa junavuorojen määrän nostamista kolmesta viiteen välillä Tampere Mänttä-Vilppula. Asia ei kuitenkaan ole sen jälkeen sanottavasti edistynyt. - Suunnitelmia on tehty runsaasti, mutta toteutusta on vähän, huokaisee Juupajoen kunnanjohtaja Hannu Koski. Tilausta vuorojen lisäämiselle olisi. Tarvetta liikkumiseen on sekä Mänttä-Vilppulasta Tampereelle että toisinpäin. - Pendelöinti lisääntyy jo nyt molempiin suuntiin, Koski korostaa. Radan varren kunnissa käy töissä osaajia Tampereelta ja toisaalta Tampere isona kaupunkina tarjoaa monelle juupajokelaiselle elannon. Mänttä- Vilppula puolestaan vetää puoleensa opiskelijoita Tampereelta ja kauempaakin. Junalla Juupajoen asemalta Tampereen keskustaan pääsee 40 minuutissa. Hyvät edellytykset vuorojen lisäämiselle VR lanseerasi rataosuudelle Orivesi Mänttä- Vilppula vuonna 2006 uuden kiskobussikaluston. Kiskobussit on tarkoitettu hiljaisille rataosuuksille. Oriveden ja Mänttä-Vilppulan kautta kulkeva ns. Haapamäen rata poikkeaa muista hiljaisista rataosuuksista, sillä toinen pää on isossa kaupungissa eli Tampereella. Rata myös kulkee usean kunnan keskustan läpi. - Mänttä-Vilppulan, Juupajoen ja Oriveden käsityksen mukaan tilanne olisi raideliikenteen kehittämisen kannalta hyvä. Kalusto on jo olemassa, samoin kuin rakenteistakin suurin osa, eli lähtökustannukset olisivat pienet. Raideliikenne on myös poliittisessa myötätuulessa, Koski pohtii. Radan varren kunnille vuorojen lisääminen olisi tärkeää, sillä kuntien logistinen asema parantuisi huomattavasti. Joukkoliikennettä kehittämällä voitaisiin vaikuttaa asumiseen ja parantaa opiskelumahdollisuuksia. - Mielestäni myös Mänttä-Vilppulan taidekaupunkihanke hyötyisi rataliikenteen kehittämisestä, Koski toteaa. Juupajoki on edistänyt junaliikennettä kunnan alueella parhaansa mukaan. - Rakensimme Korkeakosken seisakkeen pääosin kunnan varoilla, ja kunnan vastuulla on myös seisakkeen ylläpito. Mikäli suunnitelma Lylyn seisakkeen käyttöönotosta toteutuu, kunta rakentaa sinne uudet laiturit, Koski kertoo. 8 ELINKEINOELÄMÄN TOIMINTAYMPÄRISTÖT / KULTTUURI, MATKAILU JA VAPAA-AIKA ELINKEINOELÄMÄN TOIMINTAYMPÄRISTÖT / KULTTUURI, MATKAILU JA VAPAA-AIKA 9

6 Monien mahdollisuuksien maaseutu Asumisen ja palveluiden keskittyminen suuriin kaupunkeihin herättää kysymyksiä maaseudun huomisesta. Maaseudun tulevaisuus ei voi perustua enää pelkästään maatalouteen, julkisen sektorin työpaikkoihin ja keskuksissa työssäkäyntiin nyt tarvitaan uusia elinkeinoja. - Maaseudun työpaikoista vain noin kymmenen prosenttia kuuluu maatalouden piiriin, joten maaseutua ei voida katsoa enää vain maatalouden näkökulmasta. Maaseudun kehittäminen markkinavoimien ehdoilla puolestaan ohittaa liian monta koko yhteiskunnan kilpailukyvyn kannalta merkittävää mahdollisuutta. Tar- vitsemmekin nyt maaseutua rikastuttavan kolmannen tien uuden maaseudun, jonka perustana ovat ihmiset, heidän osaamisensa ja siitä syntyvä kilpailukyky, aluetieteen professori Hannu Katajamäki kertoo. Maaseutu luo paljon mahdollisuuksia, joten se pitäisi tulevaisuudessa nähdä monimuotoisten toimintojen kokonaisuutena. - Tämä pitää sisällään esimerkiksi perusmaatalouden erikoistumisen, monitoimisen maatilatalouden mahdollisuudet, paikalliseen bioenergiaan liittyvät ratkaisut, matkailun mahdollisuudet sekä työn hajauttamisen ja etätyön edellytykset, Katajamäki kiteyttää. Suomalaisen osaamisen uudet näkymät Katajamäen mukaan yksi maaseudun suurista tulevaisuuden mahdollisuuksista ovat pienyrittäjien luomat mikroklusterit esimerkiksi pienteollisuuteen, matkailuun ja palvelualoille. Tärkeitä mikroklustereita ovat myös uusien energialähteiden hyödyntämiseen erikoistuneet arvoketjut, jotka käyttävät raaka-aineenaan peltoenergiakasveja, puuta, tuulta, aurinkoa, vettä, maalämpöä ja orgaanista jätettä. Yksittäisinä nämä uusiutuvat energialähteet eivät ole merkittäviä, mutta älykkäiden mikroverkkojen avulla niistä saataisiin tasaista energiaa kantaverkkoihin asti. Tekniikka on jo hallussamme, mutta verkkojen optimoinnissa on vielä paljon tehtävää. Uusiutuvien energialähteiden käyttö olisi tärkeää sekä maaseudun että kansallisen kehityksen kautta älykkäät mikroverkot tuottaisivat työpaikkoja maaseudullemme ja loisivat uudenlaisen näkymän koko suomalaiseen osaamiseen, Katajamäki lopettaa. Vapaa-ajan asukkaista elinvoimaa maaseudulle Kesämökkibarometrin mukaan Suomessa on yhteensä noin mökkiä. Vapaa-ajan asukkaat viettävät mökillään vuodessa keskimäärin 75 vuorokautta ja käyttävät tuhansia euroja mm. päivittäistavaroiden, muiden tavaroiden ja palvelujen ostoon sekä käyttömenoihin. Mökkeilyssä liikkuu vuosittain kaiken kaikkiaan jopa noin 4,5 miljardia euroa. Tutkimusten mukaan etenkin maaseudulla vapaa-ajan asuminen voisi tuottaa taloudellista hyvinvointia vielä nykyistäkin enemmän. Kaakkois-Pirkanmaan TIETÄJÄ-hanke tekee keväällä 2011 vapaa-ajanasukkaille kyselyn, jolla selvitetään vapaa-ajan asunnolla vietetyn ajan pituuteen vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi kartoitetaan vapaa-ajan asumiseen liittyvää kulutuskäyttäytymistä ja -tarpeita alueen yritystoiminnan kehittämiseksi. Esiselvityksen ja kyselyn pohjalta luodaan ehdotukset vapaa-ajan asumisen kehittämiseksi. Kaakkois-Pirkanmaalla vapaa-ajan asunnon vaikutus aluetalouteen, palvelutarjontaan ja sosiaaliseen pääomaan on merkittävä. Mikkolan Navetalla tarjotaan korkeatasoisia kulttuuripalveluja Pälkäneellä, Luopioisten kirkonkylässä yhdistykset ovat aktivoituneet esimerkillisesti korkeatasoisten kulttuuripalvelujen tuottajina. Mikkolan Navetalle on muodostunut monipuolinen toimijayhteisö, joka tarjoaa palveluita aina kahvilasta kierrätyspuotiin, taidenäyttelyistä ja -lainaamosta Terve Talo -keskukseen ja soitinrakennuspajaan ja paljon muuta. Toiminnan organisoijana toimii Mikkolan Navetta ry., joka on vuokrannut toimitilat Pälkäneen kunnalta ja vuokraa niitä edelleen jäsenilleen ja muille yhteistyökumppaneille. Mikkolan Navetalla toimivan Muodonmuutoksia ry:n toiminnanjohtaja Outi Nummen mukaan Mikkolan Navetan tarjoamat puitteet ovat todella merkittävät yhdistysten ja pienten yritysten toiminnan kannalta. - Yhdistysten resurssit ovat usein pienet ja rajalliset ja monilla paikkakunnilla olemassaolosta joudutaan kilpailemaan. Meidän tilanteemme on todella hyvä, sillä Pälkäne on vuokrannut meille tilat toiminnan pyörittämiseen. Tällainen yhdistyskeskittymä mahdollistaa voimavarojen yhdistämisen ja sitä kautta monipuolisen toiminnan. Yhteisvoimin olemme pystyneet esimerkiksi laajentamaan aukioloaikojamme ja näin tarjoamaan palveluitamme entistä suuremmalle yleisölle. Vilinää läpi kesän vierailijoita ympäri Pirkanmaata Mikkolan Navetan toimijat ovat tärkeässä asemassa kunnan kulttuurituotannossa. Lukuisten tapahtumien yleisömäärät ovat kasvussa, ja etenkin kesälomakaudella Mikkolan Navetalla riittää vilinää. - Tapahtumiimme saapuu osallistujia ympäri Pirkanmaata ja kauempaakin ja esimerkiksi osa vapaa-ajanasukkaista suunnittelee mökkivierailujensa aikataulut tilaisuuksiemme mukaan, Nummi kehuu. Taiteilijat Pirkko ja Timo Pajunen valmistautuvat kesän 2011 Maisema Meissä -taidenäyttelyyn, joka on samalla Muodonmuutoksia ry:n 5-vuotisjuhlanäyttely. Näyttelyyn voi tutustua Mikkolan Navetassa ja sen pihapiirissä Kesätapahtumat syntyvät yhdistysvoimin Ruoveden Perinnetapahtuma ry:n pieni, mutta sitkeä porukka järjestää vuodesta toiseen Ruovedellä merkittäviä kesätapahtumia. Välillä rahoitusvaikeuksienkin kanssa paininut yhdistys on tällä hetkellä yksi kunnan tärkeimmistä tapahtumatuottajista. - Toimintamme perustana on vahva yhteen hiileen puhaltaminen. Ilman tiivistä yhteistyötä emme olisi saaneet järjestettyä perinteikkäitä tapahtumiamme vuodesta toiseen, kertoo Ruoveden Perinnetapahtuma ry:n puheenjohtaja Leo Laine. Noituutta yhteistyöllä Suurimmat Ruoveden Perinnetapahtuma ry:n järjestämät kesätapahtumat ovat Noitakäräjät ja Noitien yö. Tapahtumajärjestelyissä yhdistys tekee tiivistä yhteistyötä kunnan, eri yhdistysten, yritysten ja seurakunnan kanssa. - Tapahtumat ovat laajentuneet vuosien varrella, joten yhteistyön merkitys korostuu koko ajan enemmän. Tänä vuonna kokoamme torimyyntiin osallistuvien yhteisöjen, yhdistysten ja yrityksen jäsenistä koostuvan toritoimikunnan avuksemme Noitakäräjien käytännön järjestelyihin. Kunnan puoleen Kuva: Ruoveden Perinnetapahtuma ry Ruoveden 41. Noitakäräjät järjestetään heinäkuun toisena viikonloppuna. Ohjelmistossa on muun muassa vuoden noidan valinta, hevoskulkue ja erilaisia kisailuja saappaanheitosta laserammuntaan. Tänä vuonna on luvassa myös erityisesti lapsille ja nuorille suunnattua ohjelmaa, jonka järjestelytoimikuntaan aktivoidaan kunnan nuorisoa. käännymme esimerkiksi toripaikkojen myyntiin liittyen, sillä kesäavustajamme aloittaa työnsä torimyynnin kannalta liian myöhään. Olemme saaneet kunnalta myös vuosittain toiminta- ja markkinointiavustusta. Lisäksi toimimme tiiviissä yhteistyössä kylätoimikuntien kanssa, Laine valottaa. Kuva: Ruoveden Perinnetapahtuma ry 10 KULTTUURI, MATKAILU JA VAPAA-AIKA KULTTUURI, MATKAILU JA VAPAA-AIKA 11

KOKODEMO. Ikärakenne haastaa muuttumaan. Uudenlaista asumista ja yrittäjyyttä. Ihmisen mittainen työura. Torille poimimaan palveluita

KOKODEMO. Ikärakenne haastaa muuttumaan. Uudenlaista asumista ja yrittäjyyttä. Ihmisen mittainen työura. Torille poimimaan palveluita DEMO-verkosto KOKODEMO Ikärakenne haastaa muuttumaan Uudenlaista asumista ja yrittäjyyttä Ihmisen mittainen työura Torille poimimaan palveluita 7 Omatoimi-talossa eletään yksilöinä yhteisössä Ikääntyvien

Lisätiedot

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään.

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. DEMO-verkosto KOKODEMO Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. 2 Aktiivisen ikääntymisen teemavuosi 2012 Hyvät käytännöt ja toimintamallit

Lisätiedot

maaseutu Yrittäjyydellä maaseudulle Rahoitusta maaseudun yritysten tarpeisiin Mikä LEADER? syyskuu l 2010 KESKI-SUOMEN

maaseutu Yrittäjyydellä maaseudulle Rahoitusta maaseudun yritysten tarpeisiin Mikä LEADER? syyskuu l 2010 KESKI-SUOMEN syyskuu l 2010 KESKI-SUOMEN maaseutu Ruokaa läheltä Voimaa pienessä kylässä Mikä LEADER? Rahoitusta maaseudun yritysten tarpeisiin Yrittäjyydellä vaikutusmahdollisuuksia maaseudulle 1 PÄÄKIRJOITUS Tervetuloa

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset Kyläkapula Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset 2/2012 Pohjoismaissa oli tapana, että viestikapula kiersi

Lisätiedot

Avoin kuitu tuo nopeat yhteydet 3

Avoin kuitu tuo nopeat yhteydet 3 PIRKANMAAN LIITON TIEDOTUSLEHTI 3.2012 www.pirkanmaa.fi Avoin kuitu tuo nopeat yhteydet 3 Henkilöstön kehittämistä on tutkittu kunnissa Yrittäjyys ja innovatiivisuus palkittiin Pirkan päivänä 8 16 Näköalapaikalla

Lisätiedot

Menestyjien mukana Innovatiivinen Oulun seutu

Menestyjien mukana Innovatiivinen Oulun seutu Menestyjien mukana Innovatiivinen Oulun seutu Innovatiivinen Oulun seutu 2009 2011 Julkaisijat Oulun kauppakamari Uusikatu 53, 90100 Oulu Puhelin: 010 821 8800 Fax: 010 821 8809 etunimi.sukunimi@chamber.fi

Lisätiedot

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 1. Strategian kohdealue Pirkan Helmen strategia kohdistuu Akaan, Pälkäneen, Urjalan ja Valkeakosken alueille kokonaisuudessaan. Alueella oli vuoden 2012 lopussa

Lisätiedot

www. Paja Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 hyödylliset hankelinkit haastaa Sotkamon nuoret

www. Paja Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 hyödylliset hankelinkit haastaa Sotkamon nuoret Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 Paja haastaa Sotkamon nuoret www. hyödylliset hankelinkit Yritysryhmälle kehittämistuki jopa 75 % Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Tee ympäristötekoja,

Lisätiedot

Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä. Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa

Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä. Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa Oulun Kauppakamarilehti 1/2012 Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa Kemet ponnistaa vientiin osana maailmanlaajuista konsernia

Lisätiedot

Mikkeli vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009

Mikkeli vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009 Mikkeli vuonna 2020 Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009 Sisältö Tavoite... 3 Osallistaminen... 4 Menetelmä... 5 Tulokset... 6 Yhteenveto... 6 Alle 36-vuotiaat... 7 36-55-vuotiaat... 8 Yli 55-vuotiaat...

Lisätiedot

LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013

LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013 LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013 STRATEGISET PAINOPISTEET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET POKO RY:N TOIMIKAUDELLE 2014-2020 Otto Huttunen, Helena Kairamo, Markku

Lisätiedot

Vaikuttamis suunnitelma 2011. www.centralfinlandchamber.fi

Vaikuttamis suunnitelma 2011. www.centralfinlandchamber.fi Vaikuttamis suunnitelma 2011 www.centralfinlandchamber.fi 1 puheenjohtajalta Kilpailukyky syntyy yritysten kautta K ilpailukyky syntyy siellä, missä yritykset ovat eli alueilla, sanoo Keskuskauppakamarin

Lisätiedot

Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön. Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta

Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön. Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta Oulun Kauppakamarilehti 2/2012 Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta Alueiden asema säilyy vahvana tulevallakin ohjelmakaudella

Lisätiedot

Auran joulunavaus. Pui parhaat päältä. Luovaa yrittäjyyttä ja uskoa kotiseutuun. Koko perheen joulutapahtuma 28.11. Opitaan yrittämään

Auran joulunavaus. Pui parhaat päältä. Luovaa yrittäjyyttä ja uskoa kotiseutuun. Koko perheen joulutapahtuma 28.11. Opitaan yrittämään 2014 Opitaan yrittämään Käytännän taitoja ja elämänhallintaa yrittäjyyskasvatuksella Elisenvaaran koulussa. Sivu 5 JYMY luomujäätelöä Aurasta Jäätelössä on maku avainasemassa. Sivu 6 Yritykset tärkeä osa

Lisätiedot

kevät 2013 Keski-Suomen maaseutu Nuorten maaseutu Elinvoimaa etsimässä Kylätaloja ja liikuntapaikkoja

kevät 2013 Keski-Suomen maaseutu Nuorten maaseutu Elinvoimaa etsimässä Kylätaloja ja liikuntapaikkoja kevät 2013 Keski-Suomen maaseutu Nuorten maaseutu Elinvoimaa etsimässä Kylätaloja ja liikuntapaikkoja Pääkirjoitus Maaseuturahaston merkitys Keski-Suomen maaseudulle Euroopan unionin toiminnassa yhtenä

Lisätiedot

Pirkanmaa. Ympäristöohjelmalla yhteistä suuntaa SIVU 10 1/2011. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA

Pirkanmaa. Ympäristöohjelmalla yhteistä suuntaa SIVU 10 1/2011. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA 1/2011 www.pirkanmaa.fi Pirkanmaa PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA KUVAT: JARI SALONEN, HANNU VALLAS, KIRSTI PALOKANGAS Budjettitavoitteissa liikenne ja keskusareena SIVU 6 Ympäristöohjelmalla yhteistä suuntaa

Lisätiedot

HYVÄKÄS -SANOMAT. Tampereen malli on kuin sipuli - aina löytyy uusia kerroksia Sivu 2. Reija Linnamaa: PARHAAT PALVELUT KUNNILTA

HYVÄKÄS -SANOMAT. Tampereen malli on kuin sipuli - aina löytyy uusia kerroksia Sivu 2. Reija Linnamaa: PARHAAT PALVELUT KUNNILTA Pellon talous nousee keskittämällä Sivu 10 www.kunnat.net/hyvakas HYVÄKÄS -SANOMAT PARHAAT PALVELUT KUNNILTA Svensk resumé Sidan 15 2010 Reija Linnamaa: Tampereen malli on kuin sipuli - aina löytyy uusia

Lisätiedot

uusiutuva pohjoiskarjala

uusiutuva pohjoiskarjala 2 08 b u s i n e s s & t e c h n o l o g y uusiutuva pohjoiskarjala miljardien eurojen urheilubisnes kauppakamari tehokäyttöön muutos on maailman tapa maailman huipulle ihan toinen kaupunki pohjois-karjalan

Lisätiedot

Sujuvan arjen. maaseutu

Sujuvan arjen. maaseutu Sujuvan arjen maaseutu Varsinais-Suomen paikallisen kehittämisen ohjelma 2010-2015 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 4 Mikä on paikallisen kehittämisen ohjelma? 5 I Varsinaissuomalainen maaseutu menestyy 7 II

Lisätiedot

Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi

Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi Vesuri-ryhmä ry:n paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020, luonnos 14.6.2013 1 Sisällys 1. Vesuri-ryhmä toiminta-alue ja väestömäärä...

Lisätiedot

Sisällys. YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n paikallinen strategia 2020

Sisällys. YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n paikallinen strategia 2020 Sisällys 1. STRATEGIAN KOHDEALUE JA VÄESTÖMÄÄRÄ... 3 1.1. Strategian kohdealueen kuvaus... 3 1.2. YHYRES-kehittämisyhdistys ry... 4 Jäsenet... 4 Hallitus ja kolmikanta... 4 Osaaminen... 4 Sidosryhmät...

Lisätiedot

Alkuvoimaa yrittämiseen

Alkuvoimaa yrittämiseen nro 4/10 TALOUSELÄMÄN JA YRITTÄMISEN MAKASIINILEHTI 72. vuosikerta JUNTTIBILEISTÄ Alkuvoimaa yrittämiseen TALOUS KOULUTUS KASVU Carolina Hemming yritysvakuutukset puh. 010 514 8005 vaasa Sanna Tiesmaa

Lisätiedot

Lisää tontteja tulossa s. 4 5

Lisää tontteja tulossa s. 4 5 Lisää tontteja tulossa s. 4 5 Etelä-Pirkanmaalla palvelut pelaavat, tilaa on tarjolla ja tekemisen meininkiä riittää. Yrittäjä, tervetuloa menestymään! V A S K O O L I Rakkaalla seudulla on monta nimeä

Lisätiedot

Pirkanmaa. Kulttuurissa on ideaa 2/2012. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA. Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt

Pirkanmaa. Kulttuurissa on ideaa 2/2012. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA. Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt 2/2012 www.pirkanmaa.fi Pirkanmaa PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA Kulttuurissa on ideaa SIVU 10 Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt SIVU 2 ja 9 KUVA: PETRI KOVALAINEN Maakuntakaavatyö löytyy netistä SIVUT

Lisätiedot

Kauppakamari. Oulun ja Lapin Kauppakamarilehti 3/2009. Konsulttiyrittäjä Tadesse Taye: Afrikassa valtavat markkinat suomalaisyrityksille

Kauppakamari. Oulun ja Lapin Kauppakamarilehti 3/2009. Konsulttiyrittäjä Tadesse Taye: Afrikassa valtavat markkinat suomalaisyrityksille Kauppakamari Oulun ja Lapin Kauppakamarilehti 3/2009 Konsulttiyrittäjä Tadesse Taye: Afrikassa valtavat markkinat suomalaisyrityksille Toimitusjohtaja Keith Silverang: Missä ovat Oulun uudet Nokiat? Kansainvälistyminenkin

Lisätiedot

Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013

Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013 Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013 YriTTäminen PerinTeeT kansainvälisyys asuminen luonto Perinteiden innoittamana tähän päivään. Tempaudu mukaan maaseudun elämään! PÄÄKIRJOITUS Kirjoittaja Juha

Lisätiedot

Kauppakamarilehti 1 2010

Kauppakamarilehti 1 2010 Oulun Kauppakamarilehti 1 2010 Oulun infra antaa mahdollisuuksia matkailulle Oulunsalon lentoaseman odotettu laajennus käynnistyy Globaalia liiketoimintaa voi johtaa myös Oulunsalosta Sukupolvenvaihdoksilla

Lisätiedot

Kuntamyrskyn keskellä Kehittäminen nojaa verkostoihin. Talousasiantuntija Sixten Korkman. 1 Yrittäjä MAGAZINE

Kuntamyrskyn keskellä Kehittäminen nojaa verkostoihin. Talousasiantuntija Sixten Korkman. 1 Yrittäjä MAGAZINE KESKI-POHJANMAAN YRITTÄJÄT RY:N MAGAZINE 1/2012 Kuntamyrskyn keskellä Kehittäminen nojaa verkostoihin Talousasiantuntija Sixten Korkman Tulevaisuus on omissa käsissämme 1 Yrittäjä MAGAZINE KOSEK on kaikille

Lisätiedot

12 Yrittäjäksi. pitkän työsuhteen jälkeen. KYMeN. Tiina Pakkanen on ajatellut itsensä aina yrittäjäksi. Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3

12 Yrittäjäksi. pitkän työsuhteen jälkeen. KYMeN. Tiina Pakkanen on ajatellut itsensä aina yrittäjäksi. Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3 KYMEn Yrittäjät ry jäsenlehti www.kysanomat.fi Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3 KYMeN KYMEN YRITTÄJÄT RY:N JÄSENLEHTI 1/2012 12 Yrittäjäksi pitkän työsuhteen jälkeen Tiina Pakkanen on ajatellut

Lisätiedot