Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2013 TALOUDELLINEN ASEMA PARANI HAASTAVALLA NELJÄNNEKSELLÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2013 TALOUDELLINEN ASEMA PARANI HAASTAVALLA NELJÄNNEKSELLÄ"

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2013 TALOUDELLINEN ASEMA PARANI HAASTAVALLA NELJÄNNEKSELLÄ

2 2 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2013: TALOUDELLINEN ASEMA PARANI HAASTAVALLA NELJÄNNEKSELLÄ Huom! Sulkeissa olevat luvut viittaavat edeltävän tilikauden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. TAMMI MAALISKUU 2013 PÄÄKOHDAT - Ramirentin liikevaihto 152,8 (164,3) miljoonaa euroa, laskua 7,0 % ( 8,7 % paikallisilla valuuttakursseilla laskettuna). Liikevaihdon lasku ilman toimintoja Venäjällä ja Ukrainassa maaliskuussa 2012 oli 5,6 %. - EBITDA 48,1 (41,9) miljoonaa euroa eli 31,5 % (25,5 %) liikevaihdosta - EBITA 22,6 (14,4) miljoonaa euroa eli 14,8 % (8,7 %) liikevaihdosta - EBITA ilman kertaluonteisia eriä 1) oli 12,4 miljoonaa euroa eli 8,1 % (8,7 %) liikevaihdosta - EBIT 18,0 (12,3) miljoonaa euroa eli 11,8 % (7,5 %) liikevaihdosta - EBIT ilman kertaluonteisia eriä 1) oli 10,7 (12,3) miljoonaa euroa eli 7,0 % (7,5 %) liikevaihdosta - Tilikauden tulos 11,0 (7,9) miljoonaa euroa ja tulos/osake 0,10 (0,07) euroa - Rahavirta investointien jälkeen 19,0 (6,4) miljoonaa euroa - Nettovelka 220,3 (257,7) miljoonaa euroa - Nettovelka/EBITDA 1,0x (1,2x) VUODEN 2013 NÄKYMÄT ENNALLAAN Ramirentin näkymät vuodelle 2013 ovat ennallaan. Vuoden 2013 EBITA-liiketuloksen arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. AVAINLUVUT 1 3/13 1 3/12 Muutos 1 12/12 Liikevaihto 152,8 164,3 7,0 % 714,1 Käyttökate (EBITDA) 48,1 41,9 14,9 % 210,5 Osuus liikevaihdosta, % 31,5 % 25,5 % 29,4 % EBITA-liiketulos 1,2) 22,6 14,4 56,9 % 100,6 Osuus liikevaihdosta, % 14,8 % 8,7 % 14,1 % Liiketulos (EBIT) 18,0 12,3 45,9 % 92,5 Osuus liikevaihdosta, % 11,8 % 7,5 % 13,0 % Tulos ennen veroja (EBT) 15,2 10,7 42,5 % 83,0 Osuus liikevaihdosta, % 9,9 % 6,5 % 11,6 % Tulos/osake, laimentamaton ja laimennettu, 0,10 0,07 39,6 % 0,59 Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin 32,4 35,7 9,3 % 124,0 Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 21,2 % 21,7 % 17,4 % Rahavirta investointien jälkeen 19,0 6,4 197,4 % 54,2 Sijoitettu pääoma kauden lopussa 654,0 565,1 15,7 % 604,3 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 3) 18,9 % 19,6 % 18,9 % Oman pääoman tuotto (ROE), % 3) 20,7 % 16,9 % 18,6 % Nettovelka 220,3 257,7 14,5 % 239,4 Nettovelka/EBITDA 3) 1,0x 1,2x 1,1x Nettovelkaantumisaste, % 64,5 % 84,6 % 65,8 % Omavaraisuusaste, % 38,2 % 37,6 % 43,7 % Henkilöstö kauden lopussa ,9 % ) Kertaluonteiset erät sisältävät verottoman 10,1 miljoonan euron suuruisen myyntivoiton liittyen Fortrentin perustamiseen ja 2,9 miljoonan euron arvonalentumistappion Unkarin liikearvosta heikon markkinatilanteen seurauksena. 2) Liiketulos ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA), milj. euroa 3) Tunnusluvut on laskettu liukuvana 12 kuukauden keskiarvona *Muutetun IAS19 standardin takautuva soveltaminen koskien Ruotsin ja Norjan segmentte

3 3 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ MAGNUS ROSÉN, RAMIRENTIN TOIMITUSJOHTAJA: Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihtoomme vaikutti hieman heikentynyt markkinatilanne ja pitkä talvikausi erityisesti Pohjoismaissa, jossa rakennushankkeiden aloituksia on siirretty. Teollisuudessa kysyntä oli vakaata vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Olemme jatkaneet ensimmäisen vuosineljänneksen aikana yhtenäisen toimintamallin kehittämistä vahvistaaksemme synergioita kaikissa toimintamaissamme. Heikon markkinatilanteen johdosta olemme sopeuttaneet toimintojamme Europe Central -segmentissä ja tehneet kaluston siirtoja parantaaksemme kapasiteetin käyttöasteita. Olemme jatkaneet henkilöstön määrän ja toimipisteiden vähentämistä Europe Central -toimintamaissa. Fortrent, Ramirentin ja Cramon yhteisyritys Venäjällä ja Ukrainassa aloitti toimintansa maaliskuussa. Fortrent on johtava konevuokrauspalveluiden tarjoaja näillä markkinoilla, jotka tarjoavat meille hyvää pitkän aikavälin kasvupotentiaalia. Ramirentin ja Cramon liiketoimintojen integraatioprosessi etenee suunnitelmiemme mukaan. Euroopan yleinen taloudellinen tilanne on edelleen epävarma ja olemme valmistuneet markkinatilanteen mahdollisiin muutoksiin. Ramirentin tavoitteena on kestävä kannattava kasvu ja haluamme myös ylläpitää vahvaa tasetta. Käytämme harkintaa investoinneissa ja kustannusten hallinnassa. RAMIRENT TAMMI MAALISKUU 2013 Vuosi 2013 alkoi hitaasti erityisesti rakentamisen toimialalla johtuen pääosin pitkästä talvesta. Teollisuuden toimialan aktiviteetti oli edellisvuoden vastaavan ajankohdan tasolla. Konevuokraus-palveluiden kysyntä pysyi vakaana Pohjoismaissa. Kysyntä oli heikkoa Europe Central -segmentissä ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Markkinatilanne Venäjällä oli hyvä johtuen suotuisasta kysynnästä asuntorakentamisessa. Baltian maissa markkinatilanne pysyi vakaana. LIIKEVAIHTO Ramirent konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 7,0 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 152,8 (164,3) miljoonaa euroa. Paikallisilla valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto laski 8,7 % vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Konsernin vertailukelpoinen liikevaihdon lasku vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä oli 5,6 %. Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto tammi maaliskuussa 2012 ei sisällä Venäjän ja Ukrainan maaliskuun liikevaihtoa vuodelta Liikevaihto laski edellisvuoteen verrattuna Suomessa, Norjassa, Tanskassa, Europe East ja Europe Central -segmenteissä ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna Ruotsissa. Suomen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,9 % (23,2 %), Ruotsin osuus 32,8 % (29,1 %), Norjan osuus 24,9 % (26,4 %), Tanskan osuus 5,9 % (5,9 %), Europe Eastin osuus 6,3 % (7,4 %) ja Europe Centralin osuus 7,2 % (8,0 %). Segmenttikohtainen liikevaihdon kehitys oli seuraava: LIIKEVAIHTO 1 3/13 1 3/12 Muutos 1 12/12 SUOMI 35,1 38,4 8,6 % 166,5 RUOTSI 50,3 48,1 4,4 % 209,9 NORJA 38,1 43,7 12,9 % 174,0 TANSKA 9,1 9,8 7,7 % 44,7 EUROPE EAST 9,7 12,2 20,2 % 63,3 EUROPE CENTRAL 11,0 13,3 16,9 % 62,7 Segmenttien välisen liikevaihdon eliminointi 0,4 1,2 7,1 Liikevaihto yhteensä 152,8 164,3 7,0 % 714,1

4 4 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ TULOS Kannattavuus pysyi vakaana hyvän toiminnan tehokkuuden ja kustannusten hallinnan seurauksena. Myös kiinteät kustannukset pysyivät vakaina johtuen alhaisemmasta työntekijöiden määrästä ja toimipisteiden määrän vähennyksestä. Ensimmäisen vuosineljänneksen tulosta parantaa Ramirentin ja Cramon yhteisyrityksen Fortrentin muodostamisen yhteydessä kirjattu 10,1 miljoonan euron veroton myyntivoitto. Unkarin heikon markkinatilanteen johdosta Ramirent on verrannut Unkarin liikearvon kirjanpitoarvoa sen kerrytettävissä olevaan rahamäärään ja sen seurauksena kirjannut 2,9 miljoonan euron arvonalentumistappion vuoden ensimmäiselle vuosineljännekselle. Konsernin vuoden ensimmäisen neljänneksen käyttökate (EBITDA) parani 14,9 % verrattua edelliseen vuoteen ja oli 48,1 (41,9) miljoonaa euroa. EBITDAmarginaali parani 31,5 %:iin (25,5 %) liikevaihdosta. Luottotappiot ja luottotappiovarausten nettomuutos olivat 1,9 ( 1,9) miljoonaa euroa. Poistot kasvoivat ja olivat 30,1 (29,5) miljoonaa euroa. Konsernin liiketulos (EBIT) oli 18,0 (12,3) miljoonaa euroa eli 11,8 % (7,5 %) liikevaihdosta. Liiketulos (EBIT) ilman kertaluonteista myyntivoittoa ja arvonalentumistappiota oli 10,7 (12,3) miljoonaa euroa eli 7,0 % (7,5 %) liikevaihdosta. Nettorahoituserät olivat 2.8 ( 1.7) miljoonaa euroa ja niihin sisältyi valuuttakurssieroja 0,0 (1,5) miljoonaa euroa. Konsernin tulos ennen veroja oli 15,2 (10,7) miljoonaa euroa. Tuloverojen määrä oli 4,2 ( 2,8) miljoonaa euroa. Tammi maaliskuun 2013 katsauskauden tulos oli 11,0 (7,9) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,10 (0,07) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 18,9 % (19,6 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) 20,7 % (16,9 %). Osakekohtainen oma pääoma oli 3,17 (2,82) euroa katsauskauden lopussa. Segmenttikohtaiset liiketulos- ja liiketulosprosentit on esitetty alla: EBIT 1 3/13 1 3/ /12 SUOMI 3,1 5,0 30,2 Osuus liikevaihdosta, % 8,8 % 12,9 % 18,2 % RUOTSI 6,7 6,5 33,3 Osuus liikevaihdosta, % 13,3 % 13,5 % 15,9 % NORJA 4,3 3,9 22,2 Osuus liikevaihdosta, % 11,4 % 8,9 % 12,8 % TANSKA 1,5 0,2 1,6 Osuus liikevaihdosta, % 16,0 % 2,1 % 3,6 % EUROPE EAST 11,0 1) 0,1 10,9 Osuus liikevaihdosta, % 113,1 % 1) 0,6 % 17,3 % EUROPE CENTRAL 5,2 2) 2,2 1,6 Osuus liikevaihdosta, % 47,5 % 2) 16,8 % 2,5 % Segmenteille kohdistamattomat erät 0,4 0,5 4,2 KONSERNIN LIIKEVOITTO (EBIT) 18,0 12,3 92,5 Osuus liikevaihdosta, % 11,8 % 7,5 % 13,0 % 1) Veroton myyntivoitto (10,1 miljoonan euroa) liittyen Fortrentin (Ramirentin ja Cramon yhteisyritys) yritysjärjestelyyn on kirjattu Europe East segmentille. 2) Liikearvon arvonalentumistappio 2,9 miljoonaa euroa Unkarin heikon markkinatilanteen johdosta on kirjattu Europe Central segmentille. *Muutetun IAS19 standardin takautuva soveltaminen koskien Ruotsin ja Norjan segmenttejä

5 5 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ INVESTOINNIT JA RAHAVIRTA Ramirent konsernin tammi maaliskuun 2013 bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin olivat 32,4 (35,7) miljoonaa euroa, joista 0,0 (15,9) miljoonaa euroa liittyi yritysostoihin. Yritysostoja ei tehty ensimmäisellä neljänneksellä. Investoinnit koneisiin ja laitteisiin olivat ensimmäisellä neljänneksellä yhteensä 29,3 (20,3) miljoonaa euroa. Aineellisten pitkäaikaisten varojen vähennykset olivat myyntiarvoltaan 4,4 (7,6) miljoonaa euroa. Tästä kone- ja laiteinvestointien osuus oli 4,3 (7,5) miljoonaa euroa. Investointisitoumuksien määrä oli yhteensä 8,9 (3,4) miljoonaa euroa vuoden ensimmäisen neljänneksen lopussa. Konsernin tammi maaliskuun liiketoiminnan rahavirta oli 42,1 (41,2) miljoonaa euroa, mistä nettokäyttöpääoman muutos oli 16,6 (2,2) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli 23,1 ( 34,8) miljoonaa euroa. Rahavirta investointien jälkeen kasvoi selvästi ja oli 19,0 (6,4) miljoonaa euroa. Tammi maaliskuun 2013 aikana ei maksettu osinkoja tai ostettu omia osakkeita. RAHOITUS Maaliskuun 2013 lopussa korollinen vieras pääoma oli 312,8 (260,4) miljoonaa euroa. Nettovelan määrä laski ensimmäisellä neljänneksellä 37,4 miljoonaa euroa ja oli 220,3 (257,7) miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste laski 64,5 %:iin (84,6 %). Nettovelan suhde käyttökatteeseen (EBITDA) oli 1,0x (1,2x) katsauskauden lopussa. Ramirent laski liikkeelle 100 miljoonan euron vakuudettoman joukkovelkakirjalainan Lainan maturiteetti on kuusi vuotta ja se erääntyy Lainan kiinteä vuotuinen kuponkikorko on 4,375 prosenttia. Lainan liikkeeseen lasku pidentää Ramirentin velkasalkun maturiteettiprofiilia ja laajentaa rahoituspohjaa. Joukkovelkakirjalainan myötä rahavarat ja muut rahoitusvarat olivat 92,4 (2,6) miljoonaa euroa maaliskuun lopussa. Ramirentillä oli käyttämättömiä sitovia luottolimiittejä 266,3 miljoonan euron arvosta Taseen loppusumma oli 895,4 (811,5) miljoonaa euroa maaliskuun 2013 lopussa. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvo oli 453,9 (486,9) miljoonaa euroa katsauskauden lopussa. Konsernin oma pääoma oli 341,6 (304,8) miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste oli 38,2 % (37,6 %). Katsauskauden lopussa taseen ulkopuoliset leasingvuokravastuut olivat yhteensä 98,9 (118,9) miljoonaa euroa, joista 3,6 (9,7) miljoonaa euroa kohdistui vuokrakalustoon. HENKILÖSTÖ JA TOIMIPISTEET Henkilöstö Henkilöstö Toimipisteet Toimipisteet SUOMI RUOTSI NORJA TANSKA EUROPE EAST EUROPE CENTRAL Konsernihallinto YHTEENSÄ

6 6 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ SUOMI AVAINLUVUT 1 3/13 1 3/12 Muutos 1 12/12 Liikevaihto 35,1 38,4 8,6 % 166,5 EBIT 3,1 5,0 37,4 % 30,2 Liiketulosprosentti, % 8,8 % 12,9 % 18,2 % Investoinnit 8,1 3,9 110,8 % 25,7 Henkilöstö ,8 % 572 Toimipisteet ,5 % 76 Tammi maaliskuu 2013 Liikevaihto Ramirentin liikevaihto Suomessa laski 8,6 %:ia 35,1 (38,4) miljoonaan euroon vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Edellisen vuoden liikevaihto sisälsi suuria teollisuusprojekteja, jotka ovat nyt päättyneet. Konevuokrauspalveluiden kysyntä rakentamisen toimialalla laski hieman, mikä johtui pääosin pitkästä talvesta. Pohjois-Suomessa markkinoiden aktiviteetti oli alhainen johtuen rakentamisen ja teollisuuden investointien vähentymisestä. Kannattavuus Liiketulos (EBIT) laski 37,4 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 3,1 (5,0) miljoonaa euroa. Liiketulosprosentti heikentyi 8,8 %:iin (12,9 %) liikevaihdosta. Liiketulos (EBIT) oli edelliseen vuoteen verrattuna alhaisemmalla tasolla johtuen sekä alhaisemmista volyymeista että heikommista kapasiteetin käyttöasteista. Hintapaine kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Markkinoiden näkymät 2013 Rakennusteollisuuden (RT) huhtikuussa 2013 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan rakentamisen määrä laskee 3 % vuonna Asuntorakentamisen arvioidaan pysyvän alle pitkän aikavälin keskiarvon. Toimitilarakentamisen arvioidaan laskevan vuonna RT:n ennusteen mukaan korjausrakentaminen kasvaa 3 % vuonna RUOTSI AVAINLUVUT 1 3/13 1 3/12 Muutos 1 12/12 Liikevaihto 50,3 48,1 4,4 % 209,9 EBIT 6,7 6,5 3,0 % 33,3 Liiketulosprosentti, % 13,3 % 13,5 % 15,9 % Investoinnit 10,9 25,0 56,5 % 45,5 Henkilöstö ,3 % 677 Toimipisteet ,1 % 79 *Muutetun IAS19 standardin takautuva soveltaminen koskien Ruotsin ja Norjan segmenttejä Tammi maaliskuu 2013 Liikevaihto Ramirentin liikevaihto Ruotsissa kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 4,4 % ja oli 50,3 (48,1) miljoonaa euroa. Paikallisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto kasvoi 0,2 %. Konevuokrauspalveluiden kysyntä säilyi vakaana ensimmäisellä neljänneksellä. Vahva rakentamisen aktiviteetti tuki kysyntää pääkaupunkiseudulla. Suurten rakennusprojektien vähäinen määrä vaikutti negatiivisesti Etelä-Ruotsin alueen liikevaihtoon. Ramirentin kysyntä teollisuuden toimialalla oli hyvää Keski- ja Pohjois-Ruotsissa.

7 7 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ Kannattavuus Liiketulos (EBIT) kasvoi 3,0 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 6,7 (6,5) miljoonaa euroa. Liiketulosprosentti pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 13,3 % (13,5 %). Kustannusten hallinta ja hyvät kapasiteetin käyttöasteet tukivat kannattavuutta vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Hintataso pysyi vakaana ensimmäisellä neljänneksellä. Markkinoiden näkymät 2013 Ruotsin rakennusteollisuuden (BI) huhtikuussa 2013 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan rakentamisen määrä laskee Ruotsissa 1 % vuonna Asuntorakentamisen ja toimitilarakentamisen ennustetaan pysyvän vakaana. Infrarakentamisen määrän arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. NORJA AVAINLUVUT 1 3/13 1 3/12 Muutos 1 12/12 Liikevaihto 38,1 43,7 12,9 % 174,0 EBIT 4,3 3,9 11,2 % 22,2 Liiketulosprosentti, % 11,4 % 8,9 % 12,8 % Investoinnit 8,7 1,7 406,1 % 33,6 Henkilöstö % 467 Toimipisteet *Muutetun IAS19 standardin takautuva soveltaminen koskien Ruotsin ja Norjan segmenttejä Tammi maaliskuu 2013 Liikevaihto Ramirentin liikevaihto Norjassa laski vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 12,9 % ja oli 38,1 (43,7) miljoonaa euroa. Paikallisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto laski 14,7 %. Liikevaihdon lasku johtui pääosin pienentyneestä käytettyjen koneiden ja laitteiden myynnistä. Ramirentin kysyntä oli hyvää öljyja kaasuteollisuudessa. Kannattavuus Liiketulos (EBIT) kasvoi 11,2 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 4,3 (3,9) miljoonaa euroa. Liiketulosprosentti parani selvästi 11,4 %:iin (8,9 %) liikevaihdosta. Kannattavuus vahvistui parantuneen toiminnan tehokkuuden ja kustannusten hallinnan johdosta. Hintatasot pysyivät vakaina ensimmäisellä neljänneksellä. Markkinoiden näkymät 2013 Norjan rakennusmarkkinoiden arvioidaan pysyvän suotuisana vuonna Prognoscentret tutkimuslaitoksen huhtikuussa 2013 julkaistun suhdanneennusteen mukaan rakentamisen määrä kasvaa Norjassa 5,8 % vuonna Markkinoiden aktiviteetin odotetaan pysyvän hyvänä erityisesti asunto- ja infrarakentamisessa. Prognoscentret arvioi, että korjausrakentaminen kasvaa edelleen Norjassa vuonna Kysynnän odotetaan pysyvän suotuisana useilla teollisuuden toimialoilla. TANSKA AVAINLUVUT 1 3/13 1 3/12 Muutos 1 12/12 Liikevaihto 9,1 9,8 7,7 % 44,7 EBIT 1,5 0,2 n/a 1,6 Liiketulosprosentti, % 16,0 % 2,1 % 3,6 % Investoinnit 1,2 0,4 188,0 % 2,0 Henkilöstö ,9 % 192 Toimipisteet ,6 % 19

8 8 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ Tammi maaliskuu 2013 Liikevaihto Ramirentin liikevaihto Tanskassa laski vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 7,7 % ja oli 9,1 (9,8) miljoonaa euroa. Paikallisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto laski 7,4 %. Konevuokrauspalveluiden kysyntä jatkui heikkona johtuen rakentamisen toimialan alhaisesta aktiviteetista. Heikosta markkinatilanteesta huolimatta hintatasot ovat pysyneet markkinoilla vakaina. Kannattavuus Liiketulos (EBIT) laski vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 1,5 ( 0,2) miljoonaan euroon. Liiketulosprosentti oli edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna alhaisemmalla tasolla ja oli 16,0 % ( 2,1 %) liikevaihdosta. Kannattavuutta heikensivät alhaisemmat kapasiteetin käyttöasteet hitaasti käynnistyneen vuoden takia. Markkinoiden näkymät 2013 Tanskan rakennusmarkkinoiden ennustetaan alkavan vähitellen toipua vuoden 2013 toiselta neljännekseltä lähtien. Tanskan rakennusteollisuuden huhtikuussa julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan rakentamisen määrän arvioidaan laskevan 1,4 % vuonna Toimitilarakentamisen ja infrarakentamisen ennustetaan kasvavan hiukan vuonna Asuntorakentamisen odotetaan pysyvän vakaana. EUROPE EAST - Baltian maat ja Fortrent, Ramirentin ja Cramon yhteisyritys Venäjällä ja Ukrainassa AVAINLUVUT 1 3/13 1 3/12 Muutos 1 12/12 Liikevaihto 9,7 12,2 20,2 % 63,3 EBIT 11,0 1) 0,1 n/a 10,9 Liiketulosprosentti, % 113,1 % 1) 0,6 % 17,3 % Investoinnit 1,5 2,0 22,2 % 9,8 Henkilöstö ,6 % 443 Toimipisteet ,6 % 62 1) Segmentin liiketulos ilman kertaluonteista myyntivoittoa oli 0,9 ( 0,1) miljoonaa euroa eli 8,8 % ( 0,6 %) liikevaihdosta. Tammi maaliskuu 2013 Liikevaihto Ramirentin liikevaihto Europe East -segmentissä putosi 20,2 % vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja oli 9,7 (12,2) miljoonaa euroa. Paikallisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto putosi 19,5 %. Vertailukelpoinen liikevaihdon lasku huomioituna Venäjän ja Ukrainan liiketoimintojen siirto Fortrentiin alkaen oli 0,8 % vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä. Maaliskuun 2013 alusta lähtien Fortrentin liikevaihto ei sisälly Ramirent konsernin liikevaihtoon. Ramirentin osuus (50 %) katsauskauden tuloksesta sisällytetään Europe East segmentin liiketulokseen pääomaosuus-menetelmää käyttäen. Rakentamisen aktiviteetti säilyi varsin vakaana Baltian maissa. Volyymeihin vaikutti muutamien rakennushankkeiden siirtyminen eteenpäin. Kannattavuus Liiketulos (EBIT) kasvoi selvästi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 11,0 ( 0,1) miljoonaa euroa. Liiketulosprosentti oli 113,1 %:ia ( 0,6 %) liikevaihdosta. EBIT sisältää 10,1 miljoonan euron suuruisen kertaluonteisen myyntivoiton liittyen Fortrentin muodostamiseen. EBIT ilman kertaluonteista myyntivoittoa oli 0,9 ( 0,1) miljoonaa euroa eli 8,8 % ( 0,6 %) liikevaihdosta. Operatiivinen kannattavuus vahvistui parantuneiden kapasiteetin käyttöasteiden ja kustannusten hallinnan ansiosta. Markkinoiden näkymät 2013 Baltian maissa markkinatilanne oli suhteellisen vakaa, vaikkakin markkinoiden volyymit ovat vielä selvästi alle edellisen suhdannesyklin huippujen. Rakentamisen markkinoiden elpymisen odotetaan jatkuvan vuonna Euroconstructin joulukuun 2012 ennusteen mukaan rakentamisen määrän odotetaan kasvavan hieman eli noin 2 4 % vuonna 2013.

9 9 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ FORTRENT - YHTEISYRITYS VENÄJÄLLÄ JA UKRAINASSA Ramirent sai kilpailuviranomaisten hyväksynnän yhteisyritykselle ja yhteisyritys pantiin täytäntöön Yritys tulee toimimaan uuden Fortrent - brändin alla Venäjällä ja Ukrainassa. Fortrentin liikevaihto kasvoi maaliskuussa ,0 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 4,2 (4,0) miljoonaa euroa. Liiketulos ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) oli 0,2 (0,2) miljoonaa euroa eli 4,8 % (5,1 %) liikevaihdosta. Katsauskauden tulos oli 0,3 miljoonaa euroa. Fortrentin emoyhtiö on suomalainen osakeyhtiö Fortrent Oy, jonka omistajuus ja hallinta on jaettu Ramirentin ja Cramon kesken tasan 50/50. Saavuttaakseen yhtäläisen omistusosuuden yhteisyrityksessä, Cramo maksoi järjestelyn toteutuksen yhteydessä Ramirentille noin 9,2 miljoonaa euroa käteisenä. Yritysjärjestelystä seurannut 10,1 miljoonan euron myyntivoitto sisältyy Europe East -segmentin vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen tulokseen. Fortrentin liiketoimintojen integrointi etenee suunnitelmien mukaan. Yhteisyrityksen hallituksen puheenjohtaja on Anton Artemiev, jolla on laaja kokemus Venäjän markkinoilta ja kansainvälisestä liiketoiminnasta. Grigory Grif on nimitetty Fortrentin toimitusjohtajaksi. Aikaisemmin hän on työskennellyt Ramirentin Venäjän ja Ukrainan liiketoimintojen johtajana. Markkinatilanne Venäjällä oli vakaa ja rakentamisen määrä kasvoi hiukan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Euroconstructin mukaan rakentamisen markkinoiden ennustetaan kasvavan Venäjällä 0 5 % vuonna Asuntorakentamisen arvioidaan kasvavan Venäjällä vuonna Toimitilarakentamisen volyymin ennustetaan kasvavan hiukan vuonna EUROPE CENTRAL - Puola, Tšekin tasavalta, Slovakia ja Unkari AVAINLUVUT 1 3/13 1 3/12 Muutos 1 12/12 Liikevaihto 11,0 13,3 16,9 % 62,7 EBIT 5,2 2,2 135,2 % 1,6 Liiketulosprosentti, % 47,5 % 16,8 % 2,5 % Investoinnit 1,3 1,9 30,9 % 8,0 Henkilöstö ,6 % 626 Toimipisteet ,2 % 80 Tammi maaliskuu 2013 Liikevaihto Ramirentin liikevaihto Europe Central -segmentissä putosi 16,9 % vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja oli 11,0 (13,3) miljoonaa euroa. Paikallisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto putosi 17,8 %. Konevuokrauspalveluiden kysyntä jatkui heikkona kaikissa Europe Central -segmentin toimintamaissa. Rakentamisen toimialan volyymit laskivat erityisesti Puolassa ja volyymit olivat edelleen alhaisella tasolla myös muissa Europe Central -maissa. Kannattavuus Liiketulos (EBIT) oli 5,2 ( 2,2) miljoonaa euroa. Liiketulosprosentti laski verrattuna edelliseen vuoteen ja oli 47,5 % ( 16,8 %). Unkarin heikon markkinatilanteen johdosta Ramirent on verrannut Unkarin liikearvon kirjanpitoarvoa sen kerrytettävissä olevaan rahamäärään ja sen seurauksena kirjannut 2,9 miljoonan euron arvonalentumistappion vuoden ensimmäiselle vuosineljännekselle. Liiketulos (EBIT) ilman liikearvon alentumistappiota oli 2,3 ( 2,2) miljoonaa euroa eli 21,2 % ( 16,8 %) liikevaihdosta. Kannattavuutta heikensivät alhaiset volyymit ja sekä heikot kapasiteetin käyttöasteet kaikissa Europe Central -segmentin toimintamaissa. Voimakas kilpailu konevuokrauksen toimialalla on lisännyt painetta vuokraushintoihin. Markkinoiden ylikapasiteetista johtuen Ramirent on jatkanut toimintojen sopeuttamista markkinatilanteeseen Puolassa, Tšekin tasavallassa ja Slovakiassa. Ramirent on vähentänyt Europe Central -

10 10 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ segmentissä yli 200 työntekijää ja toimipisteiden määrä on laskenut 103:ta 76:een edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Ramirent on onnistunut leikkaamaan kiinteitä kustannuksia ja laajentamaan tuotetarjontaansa jäljellä olevissa toimipisteissä. Ramirent on myös siirtänyt kalustoa Europe Central -segmentin toimintamaista maista lähinnä Baltian maihin. Markkinoiden näkymät 2013 Ramirent ei odota Europe Central -segmentin markkinoiden toipuvan vuonna Euroconstructin mukaan rakentamisen määrän ennustetaan laskevan vuonna % Europe Central -toimintamaissa (Puola, Tšekin tasavalta, Slovakia ja Unkari).

11 11 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ MUUTOKSET KONSERNIN JOHDOSSA TAMMI MAALISKUU 2013 Erik Alteryd (49) M.Sc. Eng. nimitettiin Ruotsin segmentin johtajaksi ja Ramirent - konsernin johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa tehtävässään OSAKKEET Kaupankäynti osakkeilla Ramirent Oyj:n markkina-arvo maaliskuun 2013 lopussa oli 802,2 (712,0) miljoonaa euroa. Markkinaarvo ilman omia osakkeita oli 794,8 (705,2) miljoonaa euroa. Osakkeen päätöskurssi katsauskauden lopussa oli 7,38 (6,55). Kauden korkein noteeraus oli 8,83 (8,81) ja alin 6,31 (5,50). Kaupankäynnillä painotettu osakkeen keskihinta oli 7,65 (7,56). Osakekurssi nousi noin 13,5 % tammi maaliskuussa Katsauskauden aikana osakevaihto oli 75,8 (76,8) miljoonaa euroa, eli ( ) vaihdettua osaketta, mikä vastaa 9,2 % (9,3 %) Ramirentin osakekannasta. Keskimääräinen päivittäinen vaihto osakkeella oli kappaletta, mikä vastaa euron päivittäistä keskimääräistä volyymia. Maaliskuun lopussa 2013 yhtiöllä oli yhteensä (10 970) osakkeenomistajaa. Maaliskuun lopussa hallintarekisteröidyt ja ulkomaiset osakkeenomistajat omistivat 52,0 % osakkeista. Liputusilmoitukset Yhtiö ei saanut tammi maaliskuun 2013 aikana arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 :n mukaisia ilmoituksia omistusosuuden muuttumisesta Ramirent Oyj:ssä. Maaliskuun 2013 lopussa yli 5,0 % osakkeista omistavat osakkeenomistajat olivat Nordstjernan AB joka omistaa 29,33 % osakepääomasta, Oy Julius Tallberg joka omistaa 11,01 % osakepääomasta ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma, joka omistaa 6,78 % osakepääomasta. Osakepääoma ja osakkeiden määrä Katsauskauden lopussa Ramirent Oyj:n osakepääoma oli 25,0 miljoonaa euroa ja ulkona olevien osakkeiden määrä kappaletta. Omat osakkeet Ramirent Oyj:llä oli hallussaan omaa osaketta eli 0,92 % kaikista osakkeista maaliskuun lopussa Omia osakkeita ei ole hankittu vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. KANNUSTINJÄRJESTELMÄ (LTI) 2013 Ramirentin hallitus hyväksyi uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän yhtiön johdolle Kannustinjärjestelmän tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja konsernin avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi, sitouttaa johto yhtiöön ja tarjota johdolle kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä, joka perustuu yhtiön osakkeiden omistukseen. Uusi järjestelmä sisältää osakkeiden omistuksen perusteella jaettavia lisäosakkeita (matching shares) ja suoriteperusteisesti jaettavia osakkeita (performance shares), ja se on suunnattu noin 50:lle johtoon kuuluvalle henkilölle ansaintajaksolla Uudessa järjestelmässä on yksi ansaintajakso, kalenterivuodet Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta perustuu yhtiön osakkeen kokonaistuottoon (Total Shareholder Return, TSR) ja konsernin kumulatiiviseen taloudelliseen tulokseen (Economic Profit). Ansaintajakson perusteella maksettava enimmäispalkkio vastaa yhteensä enintään Ramirent Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 2013 Ramirent Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin , vahvisti vuoden 2012 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8). Yhtiökokous valitsi uudelleen hallitukseen seuraavat nykyisistä jäsenistä: Kevin Appleton, Kaj-Gustaf Bergh, Johan Ek, Peter Hofvenstam, Erkki Norvio, Susanna Renlund ja Gry Hege Sølsnes. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Mats O. Paulsson. Hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Yhtiökokous hyväksyi esityksen, että hallituksen jäsenten palkkiot ovat seuraavat: Hallituksen puheenjohtajalle euroa/kk ja lisäksi maksetaan euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja valiokuntien kokouksiin sekä muista vastaavista

12 12 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ hallitustehtävistä; hallituksen varapuheenjohtajalle euroa/kk ja lisäksi maksetaan euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja valiokuntien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä; ja muille hallituksen jäsenille euroa/kk ja lisäksi maksetaan euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja valiokuntien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä. Lisäksi hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut ja muut kulut korvataan yhtiön vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön mukaisesti. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhdestä tilintarkastajasta ja valitsi yhtiön tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n ( PwC ) toimikaudeksi, joka kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Vastuunalaisena tilintarkastajana toimii KHT Ylva Eriksson. Tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 5 :ää ja 11 :ää siten, että hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä on vähintään kolme ja enintään kahdeksan ja että hallitukseen ei kuulu varajäseniä. Yhtiökokous valtuutti hallituksen esityksen mukaisesti hallituksen päättämään enintään yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan yhtiökokoukseen asti. Yhtiökokous päätti myös valtuuttaa hallituksen päättämään enintään uuden osakkeen annista ja/tai enintään yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta. Valtuutuksen nojalla hallituksella on myös oikeus antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 :ssä tarkoitettuja optio-oikeuksia, vaihtovelkakirjalainoja ja/tai muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön omia osakkeita. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Valtuutukset ovat voimassa tätä kokousta seuraavaan kolmanteen varsinaiseen yhtiökokoukseen asti ja ne kumoavat varsinaisen yhtiökokouksen antamat valtuutukset. OSINKO VUODELTA 2012 Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, että osinkoa jaetaan 0,34 euroa osaketta kohti vuoden 2012 vahvistetun tilinpäätöksen perusteella. Osingonjakoon liittyvät päivämäärät vuonna 2013 olivat: - Yhtiökokous * - Osingon irtoamispäivä Osingon täsmäytymispäivä Osingon maksupäivä *Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka omistaa tai ostaa osakkeita viimeistään yhtiökokouspäivänä ( ). Hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,34 euron osakekohtainen osinko maksettiin STRATEGIA JA TALOUDELLISET TAVOITTEET Ramirentin strategia keskittyy kolmeen tavoitteen ympärille. 1. Tavoitteena on kestävä kannattava kasvu vahvistamalla asiakastarjontaa, laajentamalla asiakaspohjaa ja kasvamalla ulkoistamismahdollisuuksien sekä valikoitujen yritysostojen avulla. Ramirent keskittyy asiakkaaseen vahvan paikallisen asiakastuntemuksen ympäristöä, turvallisuutta, terveyttä ja laatua painottavien räätälöityjen ratkaisujen sekä erinomaisen avainasiakkuuksien hallinnan avulla; 2. Toiminnan korkeatasoisuus kehittämällä yhtenäistä Ramirent-toimintamallia; ja 3. Riskien vähentäminen tasapainoisen liiketoimintaportfolion ja riskien hallinnan kautta. Ramirentin strategian tavoitteena on generoida hyvää tuottoa osakkeenomistajille ylläpitämällä samalla taloudellista vakautta. Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat: 1. Kannattavuus: Oman pääoman tuotto (ROE), 18 % yli suhdanteen 2. Velkaantumisaste ja riski: Nettovelan suhde käyttökatteeseen (EBITDA) tulee olla alle 1,6x jokaisen tilikauden lopussa

13 13 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ 3. Osingonjako: Osingonjako vähintään 40 % nettotuloksesta RISKIENHALLINTA JA LIIKETOIMINNAN RISKIT Ramirentin riskienhallinta on johdonmukaista ja sen tavoitteena on varmistaa toimintojen jatkuvuus ja saavuttaa strategiset ja taloudelliset tavoitteet. Riskienhallinta keskittyy ennakoiviin toimenpiteisiin, toimintojen suojaamiseen, negatiivisten vaikutusten rajoittamiseen ja mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Alla luetellut strategiset riskit koskevat Ramirent - konsernia ja ne voivat vaikuttaa myös yhtiön osakkeen arvoon. Muutokset asiakassektorien kysynnässä vaikuttavat Ramirentin liiketoimintaan ja yhtiön taloudelliseen asemaan. Muutokset voivat liittyä esimerkiksi talouden sykleihin, asiakasyritysten strategioiden muutoksiin, tuotevaatimuksiin tai ympäristöasioihin. Ramirentin liiketoimintaan, kannattavuuteen ja taloudelliseen asemaan vaikuttavat pääasialliset riskit liittyvät rakennustoimialan suhdanteiden vaihteluihin. Rahoitusmarkkinoiden tilanne voi rajoittaa rahoituksen saatavuutta uusille hankkeille ja hiljentää asuntomarkkinoita sekä kehittyneillä että kehittyvillä markkinoilla, mikä voi vaikuttaa kielteisesti Ramirentin asiakkaisiin ja siten myös Ramirent-konserniin. Kiinteiden kustannusten korkea osuus tekee osaltaan mukautumisen markkinoiden kysynnän nopeisiin muutoksiin haasteelliseksi. Ramirent pyrkii vähentämään liiallista riippuvuutta yksittäisestä toimialasta etsimällä uusia asiakasryhmiä rakennusalan ulkopuolelta ja tekemällä pidempiä sopimuksia. Ramirent toimii joustavasti tarjoamalla asiakkaiden tarpeiden mukaan räätälöityjä ratkaisuja: yleisiä vuokrauspalveluja yksittäisestä tuotteesta tietyn projektin koko kaluston hallintaan sekä tarjoamalla teknistä tukea ja paikallista läsnäoloa. Ramirent toimii lisäksi kustannustehokkaasti ja pyrkii näin varmistamaan kilpailukykynsä. Yhtiö on jatkanut kustannusrakenteen sopeuttamista ja liiketoimintamallin kehittämistä. Ramirent jatkaa panostuksia henkilöstön kouluttamisessa ja kehittää projektinhallinnan työkaluja, jotta projektit voidaan viedä läpi ammattimaisesti ja kustannustehokkaasti. Ramirent on kehittänyt erilaisia ennustamistyökaluja mahdollisten kysyntämuutosten ennakoimiseksi sekä kalustokapasiteetin ja hintatasojen suunnittelemiseksi. Yhtenäisen kalustorakenteen avulla pyritään optimoimaan käyttöastetta ja ylläpitämään hintatasoja. Ramirentin melko yhtenäinen kalustorakenne ja kaluston siirtäminen mahdollistaa reagoimisen kysynnän heikentymiseen, mutta ei kuitenkaan laajamittaiseen markkinoiden laskuun. Ramirent jatkaa kaluston kehittämistä kalustostrategiansa mukaisesti. Kalustostrategia on laadittu jokaiselle markkina-alueelle ja valikoiduille brändeille. Hajautetun organisaation ja Ramirentin yksiköiden itsenäisen luonteen johdosta Ramirentillä on suhteellisen korkea riippuvuus liiketoimintayksiköistä. Hajautettu päätöksenteko lisää väärinkäytösten riskiä. Liiketoiminnan hallinta tällaisessa organisaatiossa asettaa raportoinnille ja valvonnalle vaatimuksia, jotka saattavat muodostua hankaliksi organisaation tietyille osille ja voivat vaikeuttaa konsernijohdon toimenpiteiden nopeaa täytäntöönpanoa liiketoimintayksiköissä olosuhteiden muuttuessa. Ramirentiin kohdistuu tiettyjä rahoitusriskejä, kuten valuuttariski, korkoriski ja maksuvalmius- ja jälleenrahoitusriskit. Ramirentin rahoitusriskien hallinta pyrkii varmistamaan riittävän rahoituksen toiminnallisille tarpeille ja minimoimaan rahoituskulut sekä valuuttakurssien ja korkojen vaihtelun ja muiden rahoitusriskien vaikutuksen kustannustehokkaasti. Valuuttakurssien vaihtelu voi vaikuttaa merkittävästi Ramirentin taloudelliseen tulokseen. Valuuttakurssien vaihtelun vaikutus käy ilmi, kun euroalueen ulkopuolisten tytäryhtiöiden liikevaihto ja taloudelliset tulokset muunnetaan euromääräisiksi. Luottoriskillä tarkoitetaan sen todennäköisyyttä, ettei asiakas täytä sitoumuksiaan Ramirentiä kohtaan. Ramirentin liiketoimintayksiköt vastaavat myyntitoimintaansa liittyvistä luottoriskeistä. Liiketoimintayksiköt arvioivat asiakkaidensa luottokelpoisuuden ottamalla huomioon asiakkaan taloudellisen aseman, aiemmat kokemukset ja muut asiaan vaikuttavat tekijät. Suurimmat riskit on kuvattu tarkemmin yhtiön tilinpäätöksessä KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Muutokset Ramirentin johdossa Ramirent muuttaa johtoryhmänsä rakennetta alkaen. Muutoksen tavoitteena on lisätä toiminnan tehokkuutta ja organisaatiorakenteen selkeyttä. Uusi rakenne muodostuu konsernin johtoryhmästä ja laajennetusta johtoryhmästä.

14 14 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ alkaen konsernin johtoryhmä muodostuu seuraavista seitsemästä jäsenestä, joista Executive Vice Presidentit raportoivat toimitusjohtajalle: Magnus Rosén, toimitusjohtaja Jonas Söderkvist, talousjohtaja. Hänet on nimitetty myös Executive Vice Presidentiksi, konsernitoiminnot. Anna Hyvönen, Executive Vice President, Suomi ja Baltian maat Bjørn Larsen, Executive Vice President, Norja Erik Alteryd, Executive Vice President, Ruotsi ja Tanska (alkaen kesäkuu 2013) Mikael Kämpe, johtaja, konsernin kalustohallinta. Hänet on nimitetty Executive Vice Presidentiksi, Europe Central. Dino Leistenschneider, johtaja, konsernin hankintatoimi tulee johtamaan uutta yhdistettyä hankinta - ja kalustohallintaorganisaatiota konsernitasolla. Hänet on nimitetty Executive Vice Presidentiksi, hankinta ja kalustohallinta. Konsernin johtoryhmän lisäksi laajennettu johtoryhmä koostuu seuraavista jäsenistä alkaen : Tomasz Walawender, Senior Vice President, Europe Central on nimitetty Senior Vice Presidentiksi, Puola. Hän raportoi EVP:lle, Europe Central. Erik Høi, jatkaa Senior Vice Presidenttinä, Tanska ja hän raportoi EVP:lle, Ruotsi ja Tanska. Heiki Onton, maajohtaja, Baltian maat on nimitetty Senior Vice Presidentiksi, Baltian maat ja hän raportoi EVP:lle, Suomi ja Baltian maat. Franciska Janzon, johtaja, viestintä ja sijoittajasuhteet, on nimitetty Senior Vice Presidentiksi, markkinointi, viestintä ja sijoittajasuhteet. Hän raportoi talousjohtaja ja EVP:lle, konsernitoiminnot. Peggy Hansson, HR-johtaja on nimitetty Senior Vice Presidentiksi, HR, terveys ja turvallisuus. Hän raportoi talousjohtaja ja EVP:lle, konsernitoiminnot. Mats Munkhammar, tietohallintojohtaja on nimitetty myös Senior Vice Presidentiksi. Hän raportoi talousjohtaja ja EVP:lle, konsernitoiminnot. Ramirentin liiketoimintasegmentit, kuten raportoitu ulkoisesti, pysyvät ennallaan eli Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Europe Central ja Europe East. VUODEN 2013 NÄKYMÄT Ramirentin näkymät vuodelle 2013 ovat ennallaan. Vuoden 2013 EBITA-liiketuloksen arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. TULEVAISUUTTA KOSKEVAT ARVIOT Tämän katsauksen lausumat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita ja joihin kuuluvat rajoituksetta lausumat yleisen taloudellisen ja markkinatilanteen kehityksen odotuksista, asiakastoimialojen kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta, yhtiön kasvusta, kehityksestä ja kannattavuudesta, säästötoimenpiteistä, valuuttakurssien ja korkotason vaihtelusta, vireillä olevien ja tulevien yrityshankintojen ja uudelleenjärjestelyjen menestyksellisyydestä, sekä lausumat, joita edeltävät sanat uskoo, odottaa, ennakoi, ennustaa ja vastaavat ilmaisut, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Tällaiset lausumat perustuvat tämänhetkisiin odotuksiin ja tällä hetkellä tiedossa oleviin tosiasioihin. Siksi niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden johdosta todelliset tulokset voivat erota merkittävästi yhtiön tällä hetkellä odottamista tuloksista.

15 15 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ TAULUKOT Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Siinä on sovellettu samoja laskentaperiaatteita kuin konsernin päättyneen tilikauden tilinpäätöksessä lukuun ottamatta alla lueteltujen FRS -standardimuutoksia. - IAS19 (muutettu) Työsuhde-etuudet. Muutoksen seurauksena mahdollisuus ns. putkimenetelmän soveltamiseen etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutusmatemaattisten voittojen ja tappioiden kirjaamisessa poistuu. Kaikki vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjataan välittömästi muihin laajan tuloksen eriin. Muutoksen seurauksena takautuvaan työsuoritukseen perustuvat menot kirjataan välittömästi ja korkokulu ja varojen odotettu tuotto korvataan nettokorolla, joka määritetään käyttäen velvoitteen diskonttauksessa käytettyä korkoa. Konserni raportoi tilikauden työsuoritukseen perustuvat menot työsuhde-etuuksissa ja nettokorot rahoituskuluissa. IAS19-muutokset vaativat vertailukauden oikaisua. Vaikutus vuoden 2012 avaavan taseen eläkevastuisiin on 3,7 miljoonaa euroa ja omaan pääomaan 2.8 miljoonaa euroa. Nettovaikutus vuoden 2012 tulokseen on 0,1 miljoonaa euroa ja muihin laajan tuloksen eriin 1,3 miljoonaa euroa. Vaikutus tässä osavuosikatsauksessa esitettyihin konsernin tuloslaskelman, laajan tuloslaskelman ja taseen vertailutietoihin esitetään alla olevassa taulukossa. IAS 19 -MUUTOKSEN VAIKUTUS VAIKUTUS TASEESEEN Eläkevelvoitteiden kasvu 3,7 5,3 Laskennallisten verosaamisten kasvu 1,0 1,2 Nettovaikutus omaan pääomaan 2,8 4,1 VAIKUTUS TULOSLASKELMAAN Työsuhde-etuuksista aiheutuvien kulujen vähennys 0,2 Korkokulujen kasvu 0,1 Laskennallisten verojen vähennys Vaikutus tilikauden tulokseen 0,1 - IAS 1 (muutettu) Tilinpäätöksen esittäminen. Muutoksen seurauksena muut laajan tuloksen erät ryhmitellään uudelleen luokiteltaviin eriin ja eriin, joita ei milloinkaan luokitella uudelleen. - IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen. Standardissa annetaan käyvälle arvolle täsmällinen määritelmä ja määrätään yhdet käyvän arvon määrittämistä ja liitetietoja koskevat vaatimukset, jotka koskevat kaikkia IFRSstandardeja. Muutoksella ei ole olennaista vaikutusta konsernin taloudelliseen raportointiin. IFRS 7 (muutettu) Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot rahoitusvarojen ja -velkojen netottaminen. Muutoksella ei ole vaikutusta konsernin taloudelliseen raportointiin. IAS 12 (muutettu) Tuloverot, laskennallisia veroja koskeva muutos. Muutoksella ei ole vaikutusta konsernin taloudelliseen raportointiin. Konsolidoidut tilinpäätöstiedot esitetään tuhansina euroina, jollei toisin ole ilmoitettu. Pyöristyksistä johtuen yksittäisten lukujen summa voi erota yhteenlasketusta luvusta. Tämän pörssitiedotteen taloudellisia tietoja ei ole tilintarkastettu.

16 16 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ KONSERNIN TULOSLASKELMA 1 3/13 1 3/12 (EUR 1 000) 1 12/12 Tuotot vuokraustoiminnasta Tuotot palvelutoiminnasta Koneiden ja laitteiden myyntituotot LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Liiketoiminnan muut kulut Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta Poistot LIIKETULOS (EBIT) Rahoitustuotot Rahoituskulut TULOS ENNEN VEROJA (EBT) Tuloverot KATSAUSKAUDEN TULOS Katsauskauden tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille Määräysvallattomille omistajille YHTEENSÄ Osakekohtainen tulos (EPS) EPS emoyhtiön omistajien osuudesta tilikauden voitosta, laimentamaton (EUR) 0,10 0,07 0,59 EPS emoyhtiön omistajien osuudesta tilikauden voitosta, laimennettu (EUR) 0,10 0,07 0,59 *Muutetun IAS19 standardin takautuva soveltaminen koskien Ruotsin ja Norjan segmenttejä

17 17 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 1 3/13 (EUR 1 000) 1 3/ /12 KATSAUSKAUDEN TULOS Muut laajan tuloksen erät: Erät joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi: Vakuutusmatemaattiset voitot/(tappiot) etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä Tuloverot 172 Yhteensä Erät jotka voidaan siirtää myöhemmin tulosvaikutteisiksi: Muuntoerot Rahavirran suojaukset Voitoksi ja tappioksi luokiteltavien rahavirran suojausten osuus Tuloverot Yhteensä Muut laajan tuloksen erät yhteensä KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille Määräysvallattomille omistajille YHTEENSÄ *Muutetun IAS19 standardin takautuva soveltaminen koskien Ruotsin ja Norjan segmenttejä

18 18 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ TASE (EUR 1 000) PITKÄAIKAISET VARAT Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä Pitkäaikaiset lainasaamiset Muut rahoitusvarat Laskennalliset verosaamiset PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus Myynti- ja muut saamiset Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset Rahavarat ja muut rahoitusvarat LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ Varat siirretty Fortrentiin VARAT YHTEENSÄ (EUR 1 000) OMA PÄÄOMA Osakepääoma Arvonmuutosrahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA Määräysvallattomien omistajien osuus OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ PITKÄAIKAISET VELAT Laskennalliset verovelat Eläkevelvoitteet Varaukset Korolliset velat Muut velat PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ LYHYTAIKAISET VELAT Ostovelat ja muut velat Varaukset Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat Korolliset velat

19 19 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ Velat siirretty Fortrentiin VELAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ *Muutetun IAS19 standardin takautuva soveltaminen koskien Ruotsin ja Norjan segmenttejä LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA Osakepääoma voittovarat Kertyneet (EUR 1 000) OMA PÄÄOMA IAS 19 vaikutus OMA PÄÄOMA Katsauskauden tulos Arvonmuutos rahasto SVOP-rahasto Muuntoerot Oma pääoma yhteensä Muut laajan tulokset erät KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ Osakeperusteiset maksut Omien osakkeiden hankinta Osingonjako LIIKETOIMET OMISTAJIEN KANSSA YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA Katsauskauden tulos Muut laajan tulokset erät KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ Osakeperusteiset maksut LIIKETOIMET OMISTAJIEN KANSSA YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA Katsauskauden tulos Muut laajan tulokset erät KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ Osakeperusteiset maksut Omien osakkeiden luovutus Osingonjako LIIKETOIMET OMISTAJIEN KANSSA YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA *Muutetun IAS19 standardin takautuva soveltaminen koskien Ruotsin ja Norjan segmenttejä

20 20 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 1 3/13 1 3/12 (EUR 1 000) Liiketoiminnan rahavirrat 1 12/12 Tulos ennen veroja Oikaisut Poistot ja arvonalentumiset Oikaisu vuokrauskäytössä olleen kaluston myynnistä saatuihin maksuihin Rahoitustuotot ja -kulut Muut oikaisut Käyttöpääoman muutos Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos Vaihto-omaisuuden muutos Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos Maksetut korot Saadut korot Maksetut välittömät verot Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien rahavirrat Tytäryhtiöiden hankinnat, netto saatujen rahavarojen jälkeen Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin Pitkäaikaisten aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnistä saadut maksut (ilman vuokrauskaluston myyntejä) Tytäryhtiöiden myynnistä saadut maksut Lainasaamisten lisäys, vähennys ja muut muutokset Investointien nettorahavirta Rahoituksen rahavirrat Maksetut osingot Omien osakkeiden hankinta Lyhytaikaisten lainojen nostot ja takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen nettomuutos tilikauden aikana Rahavarat katsauskauden alussa Rahavarat katsauskauden lopussa *Muutetun IAS19 standardin takautuva soveltaminen koskien Ruotsin ja Norjan segmenttejä

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % Munksjö Tilinpäätöstiedote 2016 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % Liikevaihto 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% Käyttökate (oik.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 26.10.2015 TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS Tätä täydennystä ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2016 31.12.2016 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2016 10-12/2015 Muutos% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos% Liikevaihto, MEUR 238,1 231,7 2,8 % 775,8 755,3 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Ahlstrom Tammi kesäkuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 6.8.215 Sisältö Huhti kesäkuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Huhti kesäkuu

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja.

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09.2011 3.11.2011 KLO 10:00 -Liikevaihto 28,6 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa) -Liikevoitto 1,2 milj. kaksinkertaistui edellisestä vuodesta (0,6 milj. euroa) -Osakekohtainen voitto

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 - Liikevaihto 10,7 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa) - Liikevoitto 592 tuhatta euroa (444 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 10:00

OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 10:00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.06.2011 PÖRSSITIEDOTE 11.8.2011 KLO 10:00 - Liikevaihto 18,8 miljoonaa euroa (14,6 milj. euroa) - Liikevoitto 756 tuhatta euroa (244 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tulos 0,22 euroa

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-maaliskuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.2015

Ahlstrom. Tammi-maaliskuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.2015 Ahlstrom Tammi-maaliskuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.215 Sisältö Tammi-maaliskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Tammi-maaliskuu

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton)

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton) 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.7.2009 OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 2009 sekä 1.1.2009 2009 (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.1. - 2009 1.1. - 1.1. - 31.12.

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

Myynti 1.000 kpl 2008/2009

Myynti 1.000 kpl 2008/2009 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2008-28.2.2009 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 5.8.2009 Tammi kesäkuu 2009 Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 45,3 milj. euroa (69,4), jossa oli

Lisätiedot

Suomen liikevaihto kasvoi 32 prosentilla 17,3 miljoonaan euroon. Edellisenä vuonna liikevaihto oli 13,2 miljoonaa euroa.

Suomen liikevaihto kasvoi 32 prosentilla 17,3 miljoonaan euroon. Edellisenä vuonna liikevaihto oli 13,2 miljoonaa euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2017 PÖRSSITIEDOTE 9.11.2017 KLO 9:10 TULOS LÄHES KAKSINKERTAINEN - Liikevaihto 40,0 miljoonaa euroa (28,3 milj. euroa) - Liikevoitto 2,0 miljoonaa euroa

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 Tammi - syyskuu - Vuoden 2005 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 244,8 milj. euroa (229,6 vastaavalla

Lisätiedot

Containerships Oyj:n osavuosikatsaus Markkinatilanne ja keskeiset tapahtumat

Containerships Oyj:n osavuosikatsaus Markkinatilanne ja keskeiset tapahtumat Containerships Oyj Pörssitiedote 14.11.2017 klo 17:30 Containerships Oyj:n osavuosikatsaus 1.7.-30.9.2017 - Liikevaihto 55,8 (48,4) milj. euroa - Käyttökate 3,7 milj. euroa (3,4 milj. euroa) - Nettotulos

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6)

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6) NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.08.2012 Klo 9.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 35,41 miljoonaa euroa (38,67 miljoonaa

Lisätiedot

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Osavuosikatsaus 06.11.2009 klo 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2009 - Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa

Lisätiedot

MARTELA Yhtiökokous 14.3. 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden lopussa

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

Venäjän (ZAO YEInternational) ja Liettuan (UAB YEInternational) liiketoiminta kuluneella katsauskaudella ylitti lievästi asetetut tavoitteet.

Venäjän (ZAO YEInternational) ja Liettuan (UAB YEInternational) liiketoiminta kuluneella katsauskaudella ylitti lievästi asetetut tavoitteet. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 14.8.2006 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2006 - Liikevaihto 12,8 milj. euroa (11,2 milj. euroa) - Liikevoitto 446 tuhatta euroa

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot