Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2013 TALOUDELLINEN ASEMA PARANI HAASTAVALLA NELJÄNNEKSELLÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2013 TALOUDELLINEN ASEMA PARANI HAASTAVALLA NELJÄNNEKSELLÄ"

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2013 TALOUDELLINEN ASEMA PARANI HAASTAVALLA NELJÄNNEKSELLÄ

2 2 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2013: TALOUDELLINEN ASEMA PARANI HAASTAVALLA NELJÄNNEKSELLÄ Huom! Sulkeissa olevat luvut viittaavat edeltävän tilikauden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. TAMMI MAALISKUU 2013 PÄÄKOHDAT - Ramirentin liikevaihto 152,8 (164,3) miljoonaa euroa, laskua 7,0 % ( 8,7 % paikallisilla valuuttakursseilla laskettuna). Liikevaihdon lasku ilman toimintoja Venäjällä ja Ukrainassa maaliskuussa 2012 oli 5,6 %. - EBITDA 48,1 (41,9) miljoonaa euroa eli 31,5 % (25,5 %) liikevaihdosta - EBITA 22,6 (14,4) miljoonaa euroa eli 14,8 % (8,7 %) liikevaihdosta - EBITA ilman kertaluonteisia eriä 1) oli 12,4 miljoonaa euroa eli 8,1 % (8,7 %) liikevaihdosta - EBIT 18,0 (12,3) miljoonaa euroa eli 11,8 % (7,5 %) liikevaihdosta - EBIT ilman kertaluonteisia eriä 1) oli 10,7 (12,3) miljoonaa euroa eli 7,0 % (7,5 %) liikevaihdosta - Tilikauden tulos 11,0 (7,9) miljoonaa euroa ja tulos/osake 0,10 (0,07) euroa - Rahavirta investointien jälkeen 19,0 (6,4) miljoonaa euroa - Nettovelka 220,3 (257,7) miljoonaa euroa - Nettovelka/EBITDA 1,0x (1,2x) VUODEN 2013 NÄKYMÄT ENNALLAAN Ramirentin näkymät vuodelle 2013 ovat ennallaan. Vuoden 2013 EBITA-liiketuloksen arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. AVAINLUVUT 1 3/13 1 3/12 Muutos 1 12/12 Liikevaihto 152,8 164,3 7,0 % 714,1 Käyttökate (EBITDA) 48,1 41,9 14,9 % 210,5 Osuus liikevaihdosta, % 31,5 % 25,5 % 29,4 % EBITA-liiketulos 1,2) 22,6 14,4 56,9 % 100,6 Osuus liikevaihdosta, % 14,8 % 8,7 % 14,1 % Liiketulos (EBIT) 18,0 12,3 45,9 % 92,5 Osuus liikevaihdosta, % 11,8 % 7,5 % 13,0 % Tulos ennen veroja (EBT) 15,2 10,7 42,5 % 83,0 Osuus liikevaihdosta, % 9,9 % 6,5 % 11,6 % Tulos/osake, laimentamaton ja laimennettu, 0,10 0,07 39,6 % 0,59 Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin 32,4 35,7 9,3 % 124,0 Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 21,2 % 21,7 % 17,4 % Rahavirta investointien jälkeen 19,0 6,4 197,4 % 54,2 Sijoitettu pääoma kauden lopussa 654,0 565,1 15,7 % 604,3 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 3) 18,9 % 19,6 % 18,9 % Oman pääoman tuotto (ROE), % 3) 20,7 % 16,9 % 18,6 % Nettovelka 220,3 257,7 14,5 % 239,4 Nettovelka/EBITDA 3) 1,0x 1,2x 1,1x Nettovelkaantumisaste, % 64,5 % 84,6 % 65,8 % Omavaraisuusaste, % 38,2 % 37,6 % 43,7 % Henkilöstö kauden lopussa ,9 % ) Kertaluonteiset erät sisältävät verottoman 10,1 miljoonan euron suuruisen myyntivoiton liittyen Fortrentin perustamiseen ja 2,9 miljoonan euron arvonalentumistappion Unkarin liikearvosta heikon markkinatilanteen seurauksena. 2) Liiketulos ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA), milj. euroa 3) Tunnusluvut on laskettu liukuvana 12 kuukauden keskiarvona *Muutetun IAS19 standardin takautuva soveltaminen koskien Ruotsin ja Norjan segmentte

3 3 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ MAGNUS ROSÉN, RAMIRENTIN TOIMITUSJOHTAJA: Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihtoomme vaikutti hieman heikentynyt markkinatilanne ja pitkä talvikausi erityisesti Pohjoismaissa, jossa rakennushankkeiden aloituksia on siirretty. Teollisuudessa kysyntä oli vakaata vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Olemme jatkaneet ensimmäisen vuosineljänneksen aikana yhtenäisen toimintamallin kehittämistä vahvistaaksemme synergioita kaikissa toimintamaissamme. Heikon markkinatilanteen johdosta olemme sopeuttaneet toimintojamme Europe Central -segmentissä ja tehneet kaluston siirtoja parantaaksemme kapasiteetin käyttöasteita. Olemme jatkaneet henkilöstön määrän ja toimipisteiden vähentämistä Europe Central -toimintamaissa. Fortrent, Ramirentin ja Cramon yhteisyritys Venäjällä ja Ukrainassa aloitti toimintansa maaliskuussa. Fortrent on johtava konevuokrauspalveluiden tarjoaja näillä markkinoilla, jotka tarjoavat meille hyvää pitkän aikavälin kasvupotentiaalia. Ramirentin ja Cramon liiketoimintojen integraatioprosessi etenee suunnitelmiemme mukaan. Euroopan yleinen taloudellinen tilanne on edelleen epävarma ja olemme valmistuneet markkinatilanteen mahdollisiin muutoksiin. Ramirentin tavoitteena on kestävä kannattava kasvu ja haluamme myös ylläpitää vahvaa tasetta. Käytämme harkintaa investoinneissa ja kustannusten hallinnassa. RAMIRENT TAMMI MAALISKUU 2013 Vuosi 2013 alkoi hitaasti erityisesti rakentamisen toimialalla johtuen pääosin pitkästä talvesta. Teollisuuden toimialan aktiviteetti oli edellisvuoden vastaavan ajankohdan tasolla. Konevuokraus-palveluiden kysyntä pysyi vakaana Pohjoismaissa. Kysyntä oli heikkoa Europe Central -segmentissä ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Markkinatilanne Venäjällä oli hyvä johtuen suotuisasta kysynnästä asuntorakentamisessa. Baltian maissa markkinatilanne pysyi vakaana. LIIKEVAIHTO Ramirent konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 7,0 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 152,8 (164,3) miljoonaa euroa. Paikallisilla valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto laski 8,7 % vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Konsernin vertailukelpoinen liikevaihdon lasku vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä oli 5,6 %. Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto tammi maaliskuussa 2012 ei sisällä Venäjän ja Ukrainan maaliskuun liikevaihtoa vuodelta Liikevaihto laski edellisvuoteen verrattuna Suomessa, Norjassa, Tanskassa, Europe East ja Europe Central -segmenteissä ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna Ruotsissa. Suomen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,9 % (23,2 %), Ruotsin osuus 32,8 % (29,1 %), Norjan osuus 24,9 % (26,4 %), Tanskan osuus 5,9 % (5,9 %), Europe Eastin osuus 6,3 % (7,4 %) ja Europe Centralin osuus 7,2 % (8,0 %). Segmenttikohtainen liikevaihdon kehitys oli seuraava: LIIKEVAIHTO 1 3/13 1 3/12 Muutos 1 12/12 SUOMI 35,1 38,4 8,6 % 166,5 RUOTSI 50,3 48,1 4,4 % 209,9 NORJA 38,1 43,7 12,9 % 174,0 TANSKA 9,1 9,8 7,7 % 44,7 EUROPE EAST 9,7 12,2 20,2 % 63,3 EUROPE CENTRAL 11,0 13,3 16,9 % 62,7 Segmenttien välisen liikevaihdon eliminointi 0,4 1,2 7,1 Liikevaihto yhteensä 152,8 164,3 7,0 % 714,1

4 4 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ TULOS Kannattavuus pysyi vakaana hyvän toiminnan tehokkuuden ja kustannusten hallinnan seurauksena. Myös kiinteät kustannukset pysyivät vakaina johtuen alhaisemmasta työntekijöiden määrästä ja toimipisteiden määrän vähennyksestä. Ensimmäisen vuosineljänneksen tulosta parantaa Ramirentin ja Cramon yhteisyrityksen Fortrentin muodostamisen yhteydessä kirjattu 10,1 miljoonan euron veroton myyntivoitto. Unkarin heikon markkinatilanteen johdosta Ramirent on verrannut Unkarin liikearvon kirjanpitoarvoa sen kerrytettävissä olevaan rahamäärään ja sen seurauksena kirjannut 2,9 miljoonan euron arvonalentumistappion vuoden ensimmäiselle vuosineljännekselle. Konsernin vuoden ensimmäisen neljänneksen käyttökate (EBITDA) parani 14,9 % verrattua edelliseen vuoteen ja oli 48,1 (41,9) miljoonaa euroa. EBITDAmarginaali parani 31,5 %:iin (25,5 %) liikevaihdosta. Luottotappiot ja luottotappiovarausten nettomuutos olivat 1,9 ( 1,9) miljoonaa euroa. Poistot kasvoivat ja olivat 30,1 (29,5) miljoonaa euroa. Konsernin liiketulos (EBIT) oli 18,0 (12,3) miljoonaa euroa eli 11,8 % (7,5 %) liikevaihdosta. Liiketulos (EBIT) ilman kertaluonteista myyntivoittoa ja arvonalentumistappiota oli 10,7 (12,3) miljoonaa euroa eli 7,0 % (7,5 %) liikevaihdosta. Nettorahoituserät olivat 2.8 ( 1.7) miljoonaa euroa ja niihin sisältyi valuuttakurssieroja 0,0 (1,5) miljoonaa euroa. Konsernin tulos ennen veroja oli 15,2 (10,7) miljoonaa euroa. Tuloverojen määrä oli 4,2 ( 2,8) miljoonaa euroa. Tammi maaliskuun 2013 katsauskauden tulos oli 11,0 (7,9) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,10 (0,07) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 18,9 % (19,6 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) 20,7 % (16,9 %). Osakekohtainen oma pääoma oli 3,17 (2,82) euroa katsauskauden lopussa. Segmenttikohtaiset liiketulos- ja liiketulosprosentit on esitetty alla: EBIT 1 3/13 1 3/ /12 SUOMI 3,1 5,0 30,2 Osuus liikevaihdosta, % 8,8 % 12,9 % 18,2 % RUOTSI 6,7 6,5 33,3 Osuus liikevaihdosta, % 13,3 % 13,5 % 15,9 % NORJA 4,3 3,9 22,2 Osuus liikevaihdosta, % 11,4 % 8,9 % 12,8 % TANSKA 1,5 0,2 1,6 Osuus liikevaihdosta, % 16,0 % 2,1 % 3,6 % EUROPE EAST 11,0 1) 0,1 10,9 Osuus liikevaihdosta, % 113,1 % 1) 0,6 % 17,3 % EUROPE CENTRAL 5,2 2) 2,2 1,6 Osuus liikevaihdosta, % 47,5 % 2) 16,8 % 2,5 % Segmenteille kohdistamattomat erät 0,4 0,5 4,2 KONSERNIN LIIKEVOITTO (EBIT) 18,0 12,3 92,5 Osuus liikevaihdosta, % 11,8 % 7,5 % 13,0 % 1) Veroton myyntivoitto (10,1 miljoonan euroa) liittyen Fortrentin (Ramirentin ja Cramon yhteisyritys) yritysjärjestelyyn on kirjattu Europe East segmentille. 2) Liikearvon arvonalentumistappio 2,9 miljoonaa euroa Unkarin heikon markkinatilanteen johdosta on kirjattu Europe Central segmentille. *Muutetun IAS19 standardin takautuva soveltaminen koskien Ruotsin ja Norjan segmenttejä

5 5 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ INVESTOINNIT JA RAHAVIRTA Ramirent konsernin tammi maaliskuun 2013 bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin olivat 32,4 (35,7) miljoonaa euroa, joista 0,0 (15,9) miljoonaa euroa liittyi yritysostoihin. Yritysostoja ei tehty ensimmäisellä neljänneksellä. Investoinnit koneisiin ja laitteisiin olivat ensimmäisellä neljänneksellä yhteensä 29,3 (20,3) miljoonaa euroa. Aineellisten pitkäaikaisten varojen vähennykset olivat myyntiarvoltaan 4,4 (7,6) miljoonaa euroa. Tästä kone- ja laiteinvestointien osuus oli 4,3 (7,5) miljoonaa euroa. Investointisitoumuksien määrä oli yhteensä 8,9 (3,4) miljoonaa euroa vuoden ensimmäisen neljänneksen lopussa. Konsernin tammi maaliskuun liiketoiminnan rahavirta oli 42,1 (41,2) miljoonaa euroa, mistä nettokäyttöpääoman muutos oli 16,6 (2,2) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli 23,1 ( 34,8) miljoonaa euroa. Rahavirta investointien jälkeen kasvoi selvästi ja oli 19,0 (6,4) miljoonaa euroa. Tammi maaliskuun 2013 aikana ei maksettu osinkoja tai ostettu omia osakkeita. RAHOITUS Maaliskuun 2013 lopussa korollinen vieras pääoma oli 312,8 (260,4) miljoonaa euroa. Nettovelan määrä laski ensimmäisellä neljänneksellä 37,4 miljoonaa euroa ja oli 220,3 (257,7) miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste laski 64,5 %:iin (84,6 %). Nettovelan suhde käyttökatteeseen (EBITDA) oli 1,0x (1,2x) katsauskauden lopussa. Ramirent laski liikkeelle 100 miljoonan euron vakuudettoman joukkovelkakirjalainan Lainan maturiteetti on kuusi vuotta ja se erääntyy Lainan kiinteä vuotuinen kuponkikorko on 4,375 prosenttia. Lainan liikkeeseen lasku pidentää Ramirentin velkasalkun maturiteettiprofiilia ja laajentaa rahoituspohjaa. Joukkovelkakirjalainan myötä rahavarat ja muut rahoitusvarat olivat 92,4 (2,6) miljoonaa euroa maaliskuun lopussa. Ramirentillä oli käyttämättömiä sitovia luottolimiittejä 266,3 miljoonan euron arvosta Taseen loppusumma oli 895,4 (811,5) miljoonaa euroa maaliskuun 2013 lopussa. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvo oli 453,9 (486,9) miljoonaa euroa katsauskauden lopussa. Konsernin oma pääoma oli 341,6 (304,8) miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste oli 38,2 % (37,6 %). Katsauskauden lopussa taseen ulkopuoliset leasingvuokravastuut olivat yhteensä 98,9 (118,9) miljoonaa euroa, joista 3,6 (9,7) miljoonaa euroa kohdistui vuokrakalustoon. HENKILÖSTÖ JA TOIMIPISTEET Henkilöstö Henkilöstö Toimipisteet Toimipisteet SUOMI RUOTSI NORJA TANSKA EUROPE EAST EUROPE CENTRAL Konsernihallinto YHTEENSÄ

6 6 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ SUOMI AVAINLUVUT 1 3/13 1 3/12 Muutos 1 12/12 Liikevaihto 35,1 38,4 8,6 % 166,5 EBIT 3,1 5,0 37,4 % 30,2 Liiketulosprosentti, % 8,8 % 12,9 % 18,2 % Investoinnit 8,1 3,9 110,8 % 25,7 Henkilöstö ,8 % 572 Toimipisteet ,5 % 76 Tammi maaliskuu 2013 Liikevaihto Ramirentin liikevaihto Suomessa laski 8,6 %:ia 35,1 (38,4) miljoonaan euroon vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Edellisen vuoden liikevaihto sisälsi suuria teollisuusprojekteja, jotka ovat nyt päättyneet. Konevuokrauspalveluiden kysyntä rakentamisen toimialalla laski hieman, mikä johtui pääosin pitkästä talvesta. Pohjois-Suomessa markkinoiden aktiviteetti oli alhainen johtuen rakentamisen ja teollisuuden investointien vähentymisestä. Kannattavuus Liiketulos (EBIT) laski 37,4 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 3,1 (5,0) miljoonaa euroa. Liiketulosprosentti heikentyi 8,8 %:iin (12,9 %) liikevaihdosta. Liiketulos (EBIT) oli edelliseen vuoteen verrattuna alhaisemmalla tasolla johtuen sekä alhaisemmista volyymeista että heikommista kapasiteetin käyttöasteista. Hintapaine kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Markkinoiden näkymät 2013 Rakennusteollisuuden (RT) huhtikuussa 2013 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan rakentamisen määrä laskee 3 % vuonna Asuntorakentamisen arvioidaan pysyvän alle pitkän aikavälin keskiarvon. Toimitilarakentamisen arvioidaan laskevan vuonna RT:n ennusteen mukaan korjausrakentaminen kasvaa 3 % vuonna RUOTSI AVAINLUVUT 1 3/13 1 3/12 Muutos 1 12/12 Liikevaihto 50,3 48,1 4,4 % 209,9 EBIT 6,7 6,5 3,0 % 33,3 Liiketulosprosentti, % 13,3 % 13,5 % 15,9 % Investoinnit 10,9 25,0 56,5 % 45,5 Henkilöstö ,3 % 677 Toimipisteet ,1 % 79 *Muutetun IAS19 standardin takautuva soveltaminen koskien Ruotsin ja Norjan segmenttejä Tammi maaliskuu 2013 Liikevaihto Ramirentin liikevaihto Ruotsissa kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 4,4 % ja oli 50,3 (48,1) miljoonaa euroa. Paikallisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto kasvoi 0,2 %. Konevuokrauspalveluiden kysyntä säilyi vakaana ensimmäisellä neljänneksellä. Vahva rakentamisen aktiviteetti tuki kysyntää pääkaupunkiseudulla. Suurten rakennusprojektien vähäinen määrä vaikutti negatiivisesti Etelä-Ruotsin alueen liikevaihtoon. Ramirentin kysyntä teollisuuden toimialalla oli hyvää Keski- ja Pohjois-Ruotsissa.

7 7 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ Kannattavuus Liiketulos (EBIT) kasvoi 3,0 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 6,7 (6,5) miljoonaa euroa. Liiketulosprosentti pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 13,3 % (13,5 %). Kustannusten hallinta ja hyvät kapasiteetin käyttöasteet tukivat kannattavuutta vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Hintataso pysyi vakaana ensimmäisellä neljänneksellä. Markkinoiden näkymät 2013 Ruotsin rakennusteollisuuden (BI) huhtikuussa 2013 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan rakentamisen määrä laskee Ruotsissa 1 % vuonna Asuntorakentamisen ja toimitilarakentamisen ennustetaan pysyvän vakaana. Infrarakentamisen määrän arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. NORJA AVAINLUVUT 1 3/13 1 3/12 Muutos 1 12/12 Liikevaihto 38,1 43,7 12,9 % 174,0 EBIT 4,3 3,9 11,2 % 22,2 Liiketulosprosentti, % 11,4 % 8,9 % 12,8 % Investoinnit 8,7 1,7 406,1 % 33,6 Henkilöstö % 467 Toimipisteet *Muutetun IAS19 standardin takautuva soveltaminen koskien Ruotsin ja Norjan segmenttejä Tammi maaliskuu 2013 Liikevaihto Ramirentin liikevaihto Norjassa laski vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 12,9 % ja oli 38,1 (43,7) miljoonaa euroa. Paikallisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto laski 14,7 %. Liikevaihdon lasku johtui pääosin pienentyneestä käytettyjen koneiden ja laitteiden myynnistä. Ramirentin kysyntä oli hyvää öljyja kaasuteollisuudessa. Kannattavuus Liiketulos (EBIT) kasvoi 11,2 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 4,3 (3,9) miljoonaa euroa. Liiketulosprosentti parani selvästi 11,4 %:iin (8,9 %) liikevaihdosta. Kannattavuus vahvistui parantuneen toiminnan tehokkuuden ja kustannusten hallinnan johdosta. Hintatasot pysyivät vakaina ensimmäisellä neljänneksellä. Markkinoiden näkymät 2013 Norjan rakennusmarkkinoiden arvioidaan pysyvän suotuisana vuonna Prognoscentret tutkimuslaitoksen huhtikuussa 2013 julkaistun suhdanneennusteen mukaan rakentamisen määrä kasvaa Norjassa 5,8 % vuonna Markkinoiden aktiviteetin odotetaan pysyvän hyvänä erityisesti asunto- ja infrarakentamisessa. Prognoscentret arvioi, että korjausrakentaminen kasvaa edelleen Norjassa vuonna Kysynnän odotetaan pysyvän suotuisana useilla teollisuuden toimialoilla. TANSKA AVAINLUVUT 1 3/13 1 3/12 Muutos 1 12/12 Liikevaihto 9,1 9,8 7,7 % 44,7 EBIT 1,5 0,2 n/a 1,6 Liiketulosprosentti, % 16,0 % 2,1 % 3,6 % Investoinnit 1,2 0,4 188,0 % 2,0 Henkilöstö ,9 % 192 Toimipisteet ,6 % 19

8 8 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ Tammi maaliskuu 2013 Liikevaihto Ramirentin liikevaihto Tanskassa laski vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 7,7 % ja oli 9,1 (9,8) miljoonaa euroa. Paikallisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto laski 7,4 %. Konevuokrauspalveluiden kysyntä jatkui heikkona johtuen rakentamisen toimialan alhaisesta aktiviteetista. Heikosta markkinatilanteesta huolimatta hintatasot ovat pysyneet markkinoilla vakaina. Kannattavuus Liiketulos (EBIT) laski vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 1,5 ( 0,2) miljoonaan euroon. Liiketulosprosentti oli edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna alhaisemmalla tasolla ja oli 16,0 % ( 2,1 %) liikevaihdosta. Kannattavuutta heikensivät alhaisemmat kapasiteetin käyttöasteet hitaasti käynnistyneen vuoden takia. Markkinoiden näkymät 2013 Tanskan rakennusmarkkinoiden ennustetaan alkavan vähitellen toipua vuoden 2013 toiselta neljännekseltä lähtien. Tanskan rakennusteollisuuden huhtikuussa julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan rakentamisen määrän arvioidaan laskevan 1,4 % vuonna Toimitilarakentamisen ja infrarakentamisen ennustetaan kasvavan hiukan vuonna Asuntorakentamisen odotetaan pysyvän vakaana. EUROPE EAST - Baltian maat ja Fortrent, Ramirentin ja Cramon yhteisyritys Venäjällä ja Ukrainassa AVAINLUVUT 1 3/13 1 3/12 Muutos 1 12/12 Liikevaihto 9,7 12,2 20,2 % 63,3 EBIT 11,0 1) 0,1 n/a 10,9 Liiketulosprosentti, % 113,1 % 1) 0,6 % 17,3 % Investoinnit 1,5 2,0 22,2 % 9,8 Henkilöstö ,6 % 443 Toimipisteet ,6 % 62 1) Segmentin liiketulos ilman kertaluonteista myyntivoittoa oli 0,9 ( 0,1) miljoonaa euroa eli 8,8 % ( 0,6 %) liikevaihdosta. Tammi maaliskuu 2013 Liikevaihto Ramirentin liikevaihto Europe East -segmentissä putosi 20,2 % vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja oli 9,7 (12,2) miljoonaa euroa. Paikallisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto putosi 19,5 %. Vertailukelpoinen liikevaihdon lasku huomioituna Venäjän ja Ukrainan liiketoimintojen siirto Fortrentiin alkaen oli 0,8 % vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä. Maaliskuun 2013 alusta lähtien Fortrentin liikevaihto ei sisälly Ramirent konsernin liikevaihtoon. Ramirentin osuus (50 %) katsauskauden tuloksesta sisällytetään Europe East segmentin liiketulokseen pääomaosuus-menetelmää käyttäen. Rakentamisen aktiviteetti säilyi varsin vakaana Baltian maissa. Volyymeihin vaikutti muutamien rakennushankkeiden siirtyminen eteenpäin. Kannattavuus Liiketulos (EBIT) kasvoi selvästi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 11,0 ( 0,1) miljoonaa euroa. Liiketulosprosentti oli 113,1 %:ia ( 0,6 %) liikevaihdosta. EBIT sisältää 10,1 miljoonan euron suuruisen kertaluonteisen myyntivoiton liittyen Fortrentin muodostamiseen. EBIT ilman kertaluonteista myyntivoittoa oli 0,9 ( 0,1) miljoonaa euroa eli 8,8 % ( 0,6 %) liikevaihdosta. Operatiivinen kannattavuus vahvistui parantuneiden kapasiteetin käyttöasteiden ja kustannusten hallinnan ansiosta. Markkinoiden näkymät 2013 Baltian maissa markkinatilanne oli suhteellisen vakaa, vaikkakin markkinoiden volyymit ovat vielä selvästi alle edellisen suhdannesyklin huippujen. Rakentamisen markkinoiden elpymisen odotetaan jatkuvan vuonna Euroconstructin joulukuun 2012 ennusteen mukaan rakentamisen määrän odotetaan kasvavan hieman eli noin 2 4 % vuonna 2013.

9 9 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ FORTRENT - YHTEISYRITYS VENÄJÄLLÄ JA UKRAINASSA Ramirent sai kilpailuviranomaisten hyväksynnän yhteisyritykselle ja yhteisyritys pantiin täytäntöön Yritys tulee toimimaan uuden Fortrent - brändin alla Venäjällä ja Ukrainassa. Fortrentin liikevaihto kasvoi maaliskuussa ,0 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 4,2 (4,0) miljoonaa euroa. Liiketulos ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) oli 0,2 (0,2) miljoonaa euroa eli 4,8 % (5,1 %) liikevaihdosta. Katsauskauden tulos oli 0,3 miljoonaa euroa. Fortrentin emoyhtiö on suomalainen osakeyhtiö Fortrent Oy, jonka omistajuus ja hallinta on jaettu Ramirentin ja Cramon kesken tasan 50/50. Saavuttaakseen yhtäläisen omistusosuuden yhteisyrityksessä, Cramo maksoi järjestelyn toteutuksen yhteydessä Ramirentille noin 9,2 miljoonaa euroa käteisenä. Yritysjärjestelystä seurannut 10,1 miljoonan euron myyntivoitto sisältyy Europe East -segmentin vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen tulokseen. Fortrentin liiketoimintojen integrointi etenee suunnitelmien mukaan. Yhteisyrityksen hallituksen puheenjohtaja on Anton Artemiev, jolla on laaja kokemus Venäjän markkinoilta ja kansainvälisestä liiketoiminnasta. Grigory Grif on nimitetty Fortrentin toimitusjohtajaksi. Aikaisemmin hän on työskennellyt Ramirentin Venäjän ja Ukrainan liiketoimintojen johtajana. Markkinatilanne Venäjällä oli vakaa ja rakentamisen määrä kasvoi hiukan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Euroconstructin mukaan rakentamisen markkinoiden ennustetaan kasvavan Venäjällä 0 5 % vuonna Asuntorakentamisen arvioidaan kasvavan Venäjällä vuonna Toimitilarakentamisen volyymin ennustetaan kasvavan hiukan vuonna EUROPE CENTRAL - Puola, Tšekin tasavalta, Slovakia ja Unkari AVAINLUVUT 1 3/13 1 3/12 Muutos 1 12/12 Liikevaihto 11,0 13,3 16,9 % 62,7 EBIT 5,2 2,2 135,2 % 1,6 Liiketulosprosentti, % 47,5 % 16,8 % 2,5 % Investoinnit 1,3 1,9 30,9 % 8,0 Henkilöstö ,6 % 626 Toimipisteet ,2 % 80 Tammi maaliskuu 2013 Liikevaihto Ramirentin liikevaihto Europe Central -segmentissä putosi 16,9 % vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja oli 11,0 (13,3) miljoonaa euroa. Paikallisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto putosi 17,8 %. Konevuokrauspalveluiden kysyntä jatkui heikkona kaikissa Europe Central -segmentin toimintamaissa. Rakentamisen toimialan volyymit laskivat erityisesti Puolassa ja volyymit olivat edelleen alhaisella tasolla myös muissa Europe Central -maissa. Kannattavuus Liiketulos (EBIT) oli 5,2 ( 2,2) miljoonaa euroa. Liiketulosprosentti laski verrattuna edelliseen vuoteen ja oli 47,5 % ( 16,8 %). Unkarin heikon markkinatilanteen johdosta Ramirent on verrannut Unkarin liikearvon kirjanpitoarvoa sen kerrytettävissä olevaan rahamäärään ja sen seurauksena kirjannut 2,9 miljoonan euron arvonalentumistappion vuoden ensimmäiselle vuosineljännekselle. Liiketulos (EBIT) ilman liikearvon alentumistappiota oli 2,3 ( 2,2) miljoonaa euroa eli 21,2 % ( 16,8 %) liikevaihdosta. Kannattavuutta heikensivät alhaiset volyymit ja sekä heikot kapasiteetin käyttöasteet kaikissa Europe Central -segmentin toimintamaissa. Voimakas kilpailu konevuokrauksen toimialalla on lisännyt painetta vuokraushintoihin. Markkinoiden ylikapasiteetista johtuen Ramirent on jatkanut toimintojen sopeuttamista markkinatilanteeseen Puolassa, Tšekin tasavallassa ja Slovakiassa. Ramirent on vähentänyt Europe Central -

10 10 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ segmentissä yli 200 työntekijää ja toimipisteiden määrä on laskenut 103:ta 76:een edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Ramirent on onnistunut leikkaamaan kiinteitä kustannuksia ja laajentamaan tuotetarjontaansa jäljellä olevissa toimipisteissä. Ramirent on myös siirtänyt kalustoa Europe Central -segmentin toimintamaista maista lähinnä Baltian maihin. Markkinoiden näkymät 2013 Ramirent ei odota Europe Central -segmentin markkinoiden toipuvan vuonna Euroconstructin mukaan rakentamisen määrän ennustetaan laskevan vuonna % Europe Central -toimintamaissa (Puola, Tšekin tasavalta, Slovakia ja Unkari).

11 11 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ MUUTOKSET KONSERNIN JOHDOSSA TAMMI MAALISKUU 2013 Erik Alteryd (49) M.Sc. Eng. nimitettiin Ruotsin segmentin johtajaksi ja Ramirent - konsernin johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa tehtävässään OSAKKEET Kaupankäynti osakkeilla Ramirent Oyj:n markkina-arvo maaliskuun 2013 lopussa oli 802,2 (712,0) miljoonaa euroa. Markkinaarvo ilman omia osakkeita oli 794,8 (705,2) miljoonaa euroa. Osakkeen päätöskurssi katsauskauden lopussa oli 7,38 (6,55). Kauden korkein noteeraus oli 8,83 (8,81) ja alin 6,31 (5,50). Kaupankäynnillä painotettu osakkeen keskihinta oli 7,65 (7,56). Osakekurssi nousi noin 13,5 % tammi maaliskuussa Katsauskauden aikana osakevaihto oli 75,8 (76,8) miljoonaa euroa, eli ( ) vaihdettua osaketta, mikä vastaa 9,2 % (9,3 %) Ramirentin osakekannasta. Keskimääräinen päivittäinen vaihto osakkeella oli kappaletta, mikä vastaa euron päivittäistä keskimääräistä volyymia. Maaliskuun lopussa 2013 yhtiöllä oli yhteensä (10 970) osakkeenomistajaa. Maaliskuun lopussa hallintarekisteröidyt ja ulkomaiset osakkeenomistajat omistivat 52,0 % osakkeista. Liputusilmoitukset Yhtiö ei saanut tammi maaliskuun 2013 aikana arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 :n mukaisia ilmoituksia omistusosuuden muuttumisesta Ramirent Oyj:ssä. Maaliskuun 2013 lopussa yli 5,0 % osakkeista omistavat osakkeenomistajat olivat Nordstjernan AB joka omistaa 29,33 % osakepääomasta, Oy Julius Tallberg joka omistaa 11,01 % osakepääomasta ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma, joka omistaa 6,78 % osakepääomasta. Osakepääoma ja osakkeiden määrä Katsauskauden lopussa Ramirent Oyj:n osakepääoma oli 25,0 miljoonaa euroa ja ulkona olevien osakkeiden määrä kappaletta. Omat osakkeet Ramirent Oyj:llä oli hallussaan omaa osaketta eli 0,92 % kaikista osakkeista maaliskuun lopussa Omia osakkeita ei ole hankittu vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. KANNUSTINJÄRJESTELMÄ (LTI) 2013 Ramirentin hallitus hyväksyi uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän yhtiön johdolle Kannustinjärjestelmän tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja konsernin avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi, sitouttaa johto yhtiöön ja tarjota johdolle kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä, joka perustuu yhtiön osakkeiden omistukseen. Uusi järjestelmä sisältää osakkeiden omistuksen perusteella jaettavia lisäosakkeita (matching shares) ja suoriteperusteisesti jaettavia osakkeita (performance shares), ja se on suunnattu noin 50:lle johtoon kuuluvalle henkilölle ansaintajaksolla Uudessa järjestelmässä on yksi ansaintajakso, kalenterivuodet Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta perustuu yhtiön osakkeen kokonaistuottoon (Total Shareholder Return, TSR) ja konsernin kumulatiiviseen taloudelliseen tulokseen (Economic Profit). Ansaintajakson perusteella maksettava enimmäispalkkio vastaa yhteensä enintään Ramirent Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 2013 Ramirent Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin , vahvisti vuoden 2012 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8). Yhtiökokous valitsi uudelleen hallitukseen seuraavat nykyisistä jäsenistä: Kevin Appleton, Kaj-Gustaf Bergh, Johan Ek, Peter Hofvenstam, Erkki Norvio, Susanna Renlund ja Gry Hege Sølsnes. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Mats O. Paulsson. Hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Yhtiökokous hyväksyi esityksen, että hallituksen jäsenten palkkiot ovat seuraavat: Hallituksen puheenjohtajalle euroa/kk ja lisäksi maksetaan euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja valiokuntien kokouksiin sekä muista vastaavista

12 12 OSAVUOSIKATSAUS Q RAMIRENT OYJ hallitustehtävistä; hallituksen varapuheenjohtajalle euroa/kk ja lisäksi maksetaan euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja valiokuntien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä; ja muille hallituksen jäsenille euroa/kk ja lisäksi maksetaan euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja valiokuntien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä. Lisäksi hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut ja muut kulut korvataan yhtiön vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön mukaisesti. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhdestä tilintarkastajasta ja valitsi yhtiön tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n ( PwC ) toimikaudeksi, joka kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Vastuunalaisena tilintarkastajana toimii KHT Ylva Eriksson. Tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 5 :ää ja 11 :ää siten, että hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä on vähintään kolme ja enintään kahdeksan ja että hallitukseen ei kuulu varajäseniä. Yhtiökokous valtuutti hallituksen esityksen mukaisesti hallituksen päättämään enintään yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan yhtiökokoukseen asti. Yhtiökokous päätti myös valtuuttaa hallituksen päättämään enintään uuden osakkeen annista ja/tai enintään yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta. Valtuutuksen nojalla hallituksella on myös oikeus antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 :ssä tarkoitettuja optio-oikeuksia, vaihtovelkakirjalainoja ja/tai muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön omia osakkeita. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Valtuutukset ovat voimassa tätä kokousta seuraavaan kolmanteen varsinaiseen yhtiökokoukseen asti ja ne kumoavat varsinaisen yhtiökokouksen antamat valtuutukset. OSINKO VUODELTA 2012 Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, että osinkoa jaetaan 0,34 euroa osaketta kohti vuoden 2012 vahvistetun tilinpäätöksen perusteella. Osingonjakoon liittyvät päivämäärät vuonna 2013 olivat: - Yhtiökokous * - Osingon irtoamispäivä Osingon täsmäytymispäivä Osingon maksupäivä *Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka omistaa tai ostaa osakkeita viimeistään yhtiökokouspäivänä ( ). Hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,34 euron osakekohtainen osinko maksettiin STRATEGIA JA TALOUDELLISET TAVOITTEET Ramirentin strategia keskittyy kolmeen tavoitteen ympärille. 1. Tavoitteena on kestävä kannattava kasvu vahvistamalla asiakastarjontaa, laajentamalla asiakaspohjaa ja kasvamalla ulkoistamismahdollisuuksien sekä valikoitujen yritysostojen avulla. Ramirent keskittyy asiakkaaseen vahvan paikallisen asiakastuntemuksen ympäristöä, turvallisuutta, terveyttä ja laatua painottavien räätälöityjen ratkaisujen sekä erinomaisen avainasiakkuuksien hallinnan avulla; 2. Toiminnan korkeatasoisuus kehittämällä yhtenäistä Ramirent-toimintamallia; ja 3. Riskien vähentäminen tasapainoisen liiketoimintaportfolion ja riskien hallinnan kautta. Ramirentin strategian tavoitteena on generoida hyvää tuottoa osakkeenomistajille ylläpitämällä samalla taloudellista vakautta. Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat: 1. Kannattavuus: Oman pääoman tuotto (ROE), 18 % yli suhdanteen 2. Velkaantumisaste ja riski: Nettovelan suhde käyttökatteeseen (EBITDA) tulee olla alle 1,6x jokaisen tilikauden lopussa

TILINPÄÄTÖS- KATSAUS. ennätystasolla

TILINPÄÄTÖS- KATSAUS. ennätystasolla TILINPÄÄTÖS- KATSAUS KANNATTAvuus PArani, liikevaihto ennätystasolla 2 TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2012 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE, 1.1. 31.12.2012: KANNATTAVUUS PARANI, LIIKE- VAIHTO ENNÄTYSTASOLLA

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote RAHAVIRTOJEN KASVU TUKI VAHVAA TASETTA

Tilinpäätöstiedote RAHAVIRTOJEN KASVU TUKI VAHVAA TASETTA Tilinpäätöstiedote RAHAVIRTOJEN KASVU TUKI VAHVAA TASETTA 2 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI JOULUKUU 2013: RAHAVIRTOJEN KASVU TUKI VAHVAA TASETTA TAMMI JOULUKUU

Lisätiedot

SISÄLLYS. Hallituksen toimintakertomus... 3

SISÄLLYS. Hallituksen toimintakertomus... 3 Tilinpäätös SISÄLLYS Hallituksen toimintakertomus... 3 Konsernitilinpäätös IFRS... 9 Konsernin tuloslaskelma IFRS... 9 Konsernin laaja tuloslaskelma IFRS... 9 Konsernin tase IFRS...10 Laskelma konsernin

Lisätiedot

SISÄLLYS. Hallituksen toimintakertomus... 3

SISÄLLYS. Hallituksen toimintakertomus... 3 Tilinpäätös 2010 SISÄLLYS Hallituksen toimintakertomus... 3 Konsernitilinpäätös IFRS... 8 Konsernin laaja tuloslaskelma IFRS... 8 Konsernin tase IFRS... 9 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista IFRS...10

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 OSAVUOSIKATSAUS /2013 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 VAIKEA VUOSINELJÄNNES, KUSTANNUSLEIKKAUSTEN VAIKUTUKSET TOTEUTUMASSA 1-3/2013 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot

Lisätiedot

(KATSO SIVU 4) Ramirent 2012

(KATSO SIVU 4) Ramirent 2012 TILINPÄÄTÖS 2 VUOSI 2012 OLI MENESTYKSEKÄS RAMIRENTILLE JA KAIKKI TALOUDELLISET TAVOITTEEMME TÄYTTYIVÄT. KESKITYIMME YHTENÄISEN JA JOHDONMUKAISEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMISEEN, JOKA ON EDESAUTTANUT YHTIÖMME

Lisätiedot

Ramirent Oyj. Hallituksen toimintakertomus, konsernitilinpäätös (IFRS) ja emoyhtiön tilinpäätös (FAS) Tilivuosi 2008 (1.1. - 31.12.

Ramirent Oyj. Hallituksen toimintakertomus, konsernitilinpäätös (IFRS) ja emoyhtiön tilinpäätös (FAS) Tilivuosi 2008 (1.1. - 31.12. Ramirent Oyj Y-tunnus: FI09771354 Hallituksen toimintakertomus, konsernitilinpäätös (IFRS) ja emoyhtiön tilinpäätös (FAS) Tilivuosi 2008 (1.1. - 31.12.2008) 2(98) Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Ramirent Oyj. Hallituksen toimintakertomus, konsernitilinpäätös (IFRS) ja emoyhtiön tilinpäätös (FAS) Tilivuosi 2007 (1.1. - 31.12.

Ramirent Oyj. Hallituksen toimintakertomus, konsernitilinpäätös (IFRS) ja emoyhtiön tilinpäätös (FAS) Tilivuosi 2007 (1.1. - 31.12. Ramirent Oyj Y-tunnus: FI09771354 Hallituksen toimintakertomus, konsernitilinpäätös (IFRS) ja emoyhtiön tilinpäätös (FAS) Tilivuosi 2007 (1.1. - 31.12.2007) 2(85) Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 KANNATTAVUUS PARANI TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ 1-6/2013 (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): Liikevaihto 308,6 (321,4) milj. euroa; muutos -4,0 %. Liikevaihdon muutos

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 TULOS ALKOI PARANTUA VUOSINELJÄNNEKSEN LOPUSSA

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 TULOS ALKOI PARANTUA VUOSINELJÄNNEKSEN LOPUSSA OSAVUOSIKATSAUS /2014 / CRAMO OYJ / FOR A GREAT DAY AT WORK CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 TULOS ALKOI PARANTUA VUOSINELJÄNNEKSEN LOPUSSA 1-3/2014 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot edellisvuoteen

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi Osavuosikatsaus Q1 Tammi maaliskuu 2012 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 26.4.2012 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta Osavuosikatsaus Q2 Tammi kesäkuu 2014 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 25.7.2014 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta

Lisätiedot

51 Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS. 52 Emoyhtiön tase, FAS. 53 Emoyhtiön rahoituslaskelma, FAS

51 Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS. 52 Emoyhtiön tase, FAS. 53 Emoyhtiön rahoituslaskelma, FAS Tilinpäätös 2014 Sisältö 01 Hallituksen toimintakertomus 08 Konsernin tuloslaskelma 09 Konsernin laaja tuloslaskelma 10 Konsernitase 11 Konsernin rahavirtalaskelma 12 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 6.8.2009 klo 9.00

Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 6.8.2009 klo 9.00 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2009 HAASTAVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ, KOVIA SOPEUTUSTOIMIA Liikevaihto: 216,2 (280,8) milj. euroa, laskua 23,0 %; paikallisissa valuutoissa laskua 15,2 % EBITA-liikevoitto 6,3

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote TOIMINNALLISTA TEHOKKUUSOHJELMAA EDISTETTIIN VAIHTELEVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ

Tilinpäätöstiedote TOIMINNALLISTA TEHOKKUUSOHJELMAA EDISTETTIIN VAIHTELEVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ Tilinpäätöstiedote 2014 TOIMINNALLISTA TEHOKKUUSOHJELMAA EDISTETTIIN VAIHTELEVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ 2 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014: TOIMINNALLISTA TEHOKKUUSOHJELMAA

Lisätiedot

LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI, KANNATTAVUUS PARANI KAIKILLA MARKKINOILLA

LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI, KANNATTAVUUS PARANI KAIKILLA MARKKINOILLA OSAVUOSIKATSAUS /2015 / CRAMO OYJ / MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2015 LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI, KANNATTAVUUS PARANI KAIKILLA MARKKINOILLA 4-6/2015 keskeiset tapahtumat (suluissa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2010 HAASTAVA ENSIMMÄINEN VUOSINELJÄNNES Liikevaihto 101,1 (106,9) milj. euroa,

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2013

Tilinpäätöstiedote 2013 Tilinpäätöstiedote 2013 1 CAVERION OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 28.1.2014 KLO 8.00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2013 Käyttökate paranee suunnitelmien mukaisesti viimeisen vuosineljänneksen vahva

Lisätiedot

KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI

KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI Ramirent-konsernin tilinpäätöstiedote 2006 KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI Liikevaihto kasvoi 28,0 % ollen 497,9 (389,0) Me. Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) kasvoi 60,2 %

Lisätiedot

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 VAHVA KASSAVIRTA, TULOSTAVOITTEET SAAVUTETTIIN 1-12/2012 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): - Liikevaihto 688,4 (679,9) milj. euroa;

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2009 6.5.2009 klo 9.00

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2009 6.5.2009 klo 9.00 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2009 MARKKINAT HEIKENTYIVÄT EDELLEEN, SÄÄSTÖTOIMENPITEET AIHEUTTIVAT KUSTANNUKSIA Liikevaihto 106,9 (126,8) milj. euroa, laskua 15,7 %, paikallisissa valuutoissa laskua

Lisätiedot

TIKKURILA INSPIRES YOU TO COLOR YOUR LIFE. TM

TIKKURILA INSPIRES YOU TO COLOR YOUR LIFE. TM Osavuosikatsaus Q2 Tammi-kesäkuu 2010 1 (22) Tikkurila Oyj Pörssitiedote 11.8.2010 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2010 Tulos parani, valuuttakurssit vauhdittivat liikevaihdon

Lisätiedot

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko Q1 2 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2011 Kasvu jatkui ja kannattavuus parani selvästi kolmannella neljänneksellä

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2011 Kasvu jatkui ja kannattavuus parani selvästi kolmannella neljänneksellä Osavuosikatsaus Q3 Tammi-syyskuu 2011 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 27.10.2011 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2011 Kasvu jatkui ja kannattavuus parani selvästi kolmannella

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2010 CRAMO OYJ

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2010 CRAMO OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2010 CRAMO OYJ TILINPÄÄTÖS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 MARKKINAT VAHVISTUIVAT, KANNATTAVUUS NOUSUUN TOISELLA VUOSI- PUOLISKOLLA

Lisätiedot

Glaston arvioi vuoden 2013 liikevaihdon olevan vuoden 2012 tasolla ja liiketuloksen olevan positiivinen.

Glaston arvioi vuoden 2013 liikevaihdon olevan vuoden 2012 tasolla ja liiketuloksen olevan positiivinen. Glaston Oyj Abp OSAVUOSIKATSAUS 25.4.2013 klo 13.00 Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2013 Jatkuvien toimintojen tammi-maaliskuu 2013 verrattuna tammi-maaliskuu (vertailuvuoden luvut on oikaistu) Saadut

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi kannattavuutta

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi kannattavuutta Osavuosikatsaus Q2 Tammi-kesäkuu 2011 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 11.8.2011 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi

Lisätiedot

PÖYRY OYJ - 29.4.2014. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014

PÖYRY OYJ - 29.4.2014. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014 PÖYRY OYJ - 29.4.2014 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014 PÖYRY OYJ Osavuosikatsaus 29.4.2014 klo 8.30 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO LASKIVAT KESKEISET TUNNUSLUVUT 2014 Muutos, % 1-12/ Pöyry-konserni Tilauskanta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q2/2011 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q2/2011 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2011 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2011 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011 VAHVA LIIKEVAIHDON KASVU, PAREMPI KANNATTAVUUS, LISÄÄNTYNYT MARKKINOIDEN

Lisätiedot

Monia strategisia askelia otettu vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi, tulos laski vielä vuodesta 2014

Monia strategisia askelia otettu vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi, tulos laski vielä vuodesta 2014 Osavuosikatsaus Q1 2015 2 STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS Q1 2015 STOCKMANN Oyj Abp, Osavuosikatsaus 29.4.2015 klo 8.00 EET Monia strategisia askelia otettu vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi, tulos laski

Lisätiedot