V U O S I K E R T O M U S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "V U O S I K E R T O M U S"

Transkriptio

1 V U O S I K E R T O M U S 2008

2 SISÄLLYS TILIKAUSI Tilikauden toiminta...6 n ja emoyhtiön tulos...8 n tase...11 Osakepääoma ja omistus...16 Hallinto ja johto...16 Henkilöstö...16 Tytäryhtiöt...16 Yhteenveto selvitystilan etenemisestä...17 Tulevaisuuden näkymät...18 TULOSLASKELMAT JA TASEET...20 tuloslaskelma...20 tase - vastaavaa...21 tase vastattavaa...22 (euroa)...22 n tuloslaskelma...23 n tase - vastaavaa...24 n tase - vastattavaa TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätösperiaatteet...27 Tasetta koskevat liitetiedot...31 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot...35 Henkilöstöä sekä toimi- ja valvontaelinten jäseniä koskevat liitetiedot...37 a koskevat liitetiedot...37 Rahoituslaskelmat...38 Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2008

3 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS...38 ARSENAL-KONSERNIA KOSKEVAT KESKEISET TAPAHTUMAT JA VIRANOMAISPÄÄTÖKSET OMAISUUDENHOITOYHTIÖ ARSENAL OY:N YHTEYSTIEDOT...48 Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2008

4 Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2008

5 TILIKAUSI Yhtiön toiminnan tarkoitus Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy toimii valtion vakuusrahastolain tarkoittamana omaisuudenhoitoyhtiönä. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita valtion tai vakuusrahaston tukitoimien kohteena olevien pankkien omaisuutta sekä järjestämättömiä luottoja ja muita luottoja vakuuksineen. Yhtiön toiminnan pääasiallisena tarkoituksena on sen omistukseen siirretyn omaisuuden ja luottokannan realisointi mahdollisimman tehokkaasti ja tuottavasti niin, että sen toiminnasta aiheutuu valtiontaloudelle mahdollisimman vähäinen rasitus. Nykyisen yhtiörakenteen muodostuminen ja selvitystila Tilikausi Nykymuotoinen Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy (Arsenal) syntyi sitä edeltäneen Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n (kaupparekisterinumero ) jakautumisessa Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin numerolla Arsenalin täysin omistama tytäryhtiö Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-SSP Oy jakautui Jakautuneen Arsenal-SSP:n toimintaa jatkaa nykyinen Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-SSP Oy (Arsenal-SSP), joka on Arsenalin täysin omistama tytäryhtiö ja joka toimii vakuusrahastolain tarkoittamana omaisuudenhoitoyhtiönä. Pääosa Arsenal-SSP:n kiinteistöomaisuudesta siirtyi jakautumisen yhteydessä Kapiteeli-konserniin ja pääosa sen saatavista on myyty vuosina toteutetuilla saatavakaupoilla Arsenal ja Arsenal-SSP on asetettu selvitystilaan lukien valtioneuvoston hyväksyttyä yhtiöiden toiminnan lopettamisen vapaaehtoisella selvitystilamenettelyllä. Samalla valtioneuvosto antoi sitoumuksen siitä, että selvitystilaan asetettavat yhtiöt vastaavat sitoumuksistaan. Tämä tilinpäätös on laadittu kaudelta Kulunut kausi oli yhtiön kymmenes tilikausi. Arsenal-konsernin omaisuudenhoitoyhtiöiden tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen vertailuluvut ovat tilikaudelta Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2008

6 Tilikauden toiminta Arsenal on jatkanut suunnitelman mukaisia toimia omaisuudenhoitoyhtiötoiminnan päättämiseksi. Selvitystilamenettelyä on jatkettu perimällä saatavia, purkamalla sitoumuksia sekä realisoimalla yhtiön omaisuutta. Arsenal-konsernilla oli kauden lopussa 286 (392) perittävää asiakasta ja 1 (1) luottoasiakasta. Asiakkailla tarkoitetaan tässä päävelallisia. Perittävien luottojen nimellisarvo oli 229,7 (289,5) miljoonaa euroa ja muiden luottojen 1,6 (1,7) miljoonaa euroa. Osa jäljellä olevista perittävistä luotoista liittyy oikeudenkäynteihin tai ovat muuten riitaisia. Arsenalin hoitovastuulle aikanaan siirtyneiden Suomen Säästöpankki-SSP Oy:n (SSP) ja siihen sulautuneiden säästöpankkien arkistojen sekä Arsenalin omien arkistojen hoidosta on vastannut Heikkinen & Puljula Oy. Suomen Säästöpankin arkistojen arkistosuunnitelman mukaista tuhoamista on tilikauden aikana jatkettu tuhoamiselle määrättyjen rajoitusten puitteissa. Arsenalin tietohallintopalveluista vastaa Fujitsu Services Oy ja taloushallinnon ulkoistetuista palveluista Pretax BSP Oy. Varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin , hyväksyi tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ajalta ja myönsi selvitysmiehille vastuuvapauden. Yhtiökokous valitsi selvitysmiehiksi asianajaja Juha Siveniuksen ja johtaja Seppo Salosen. Osana selvitystilamenettelyä Arsenal palautti omistajille ennakkojako-osuutena 30 miljoonaa euroa. Oikeudenkäynnit Riita- ja rikosoikeudenkäynnit ja konkurssipesät Omaisuudenhoitoyhtiökonserni on kantajana, asianomistajana tai vastaajana 32 (44) oikeudenkäynnissä. Tilikauden aikana on päättynyt 22 oikeudenkäyntiä ja tullut vireille 10 uutta oikeudenkäyntiä. Oikeudenkäynnit liittyvät pääosin saatavien perinnän yhteydessä riitautettuihin luotto- ja vakuussitoumuksiin sekä konkurssipesiin. Lukuihin sisältyvät sellaiset konkurssipesien oikeudenkäynnit, joista Arsenal on ottanut kuluvastuun. Arsenal oli tilikauden päättyessä velkojana 17 (21) konkurssipesässä, joista 10 pesässä Arsenal on ottanut vastuun pesänhoitokuluista. Ns. Interbank-oikeudenkäynti päättyi kun KKO ei myöntänyt Arsenalin vastapuolille valituslupaa. Hovioikeuden tuomion perusteella vastapuolet velvoitettiin maksamaan Arsenalille korkoineen yli 20 miljoonan euron vahingonkorvaukset. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2008

7 Arsenal-SSP:n vahingonkorvaus- ja rikosasiat Vakuusrahastolain mukaisen erityistarkastuksen perusteella SSP:iin sulautuneiden säästöpankkien johtoon kuuluneita henkilöitä vastaan nostetuissa vahingonkorvausoikeudenkäynneissä kaikki jutut on ratkaistu lainvoimaisilla tuomioilla, joten erityistarkastuksiin liittyvät prosessit on kaikki saatettu päätökseen. Vastaajat on 21 tapauksessa tuomittu maksamaan Arsenal-SSP:lle vahingonkorvauksia yhteensä tuhatta euroa ja oikeudenkäyntikuluja tuhatta euroa. Neljässä tapauksessa kanteet on hylätty kokonaan. Arsenal-SSP on tuomittu maksamaan vastaajien oikeudenkäyntikuluja kokonaan tai osittain hävittyjen juttujen osalta yhteensä tuhatta euroa. Epäillyistä väärinkäytöksistä on aikanaan tehty tutkintapyyntö 13:n SSP:iin sulautuneen säästöpankin osalta. Tutkintapyynnöt koskivat pääosin samoja asiakokonaisuuksia kuin nostetut vahingonkorvauskanteet. Tapauksista on tehty syyttämättäjättämispäätös kahden säästöpankin osalta, lainvoimainen tuomio on saatu 11 säästöpankin osalta. Oikeudenkäynneissä on tuomittu kuusi henkilöä ehdottomaan ja 14 henkilöä ehdolliseen vankeusrangaistukseen sekä kolme henkilöä sakkorangaistukseen. Oikeudenkäynneistä ja erityistarkastuksista oli mennessä maksettu kuluja kaikkiaan tuhatta euroa. Vastaajilta oli peritty tuomittuja korvauksia yhteensä tuhatta euroa. Jakautumisen vastustamiseen liittyvät vahvistuskanteet Jakautumisen yhteydessä Arsenalille esitettiin vaatimuksia, jotka Arsenal katsoi perusteettomiksi. Tämän johdosta Arsenal käynnisti prosessit vaatimusten esittäjiä vastaan tarkoituksena vahvistuskanteilla saada päätökset siitä, että vaatimukset ovat perusteettomia. Kuuden negatiivisen vahvistuskanteen osalta on saatu lainvoimaiset päätökset siitä, että jakautumisen vastustamiselle ei ole ollut perusteita. Kahdessa tapauksessa vastustajien kanssa on päästy sopimukseen aikaisemmin ja kahden viimeisen jutun osalta käräjäoikeus on vahvistanut sovinnon Näin ollen kaikki jakautumiseen liittyvät vaatimukset on käsitelty loppuun. Tämän seurauksena myös jakautumisen vastustajien hyväksi annettu pankkitakaus on voitu päättyneen tilikauden aikana kokonaan purkaa. Selvitystilasta johtuvat oikeudenkäynnit Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2008

8 Selvitystilan määräpäivään mennessä emoyhtiö Arsenalille tuli 12 ja Arsenal-SSP:lle 44 valvontakirjelmää. Valvonnoista osa oli riitaisia ja osa riidattomia. Riitaisten valvontojen osalta on vaatimuksen esittäjä kahdessatoista tapauksessa luopunut vaatimuksestaan. Negatiivinen vahvistuskanne on jouduttu nostamaan yhdestätoista valvonnasta. Näistä viimeiset oikeusprosessit ovat päättyneet kuluneen tilikauden aikana. Tuomioistuimet ovat kaikissa tapauksissa hyväksyneet Arsenalin vaatimukset. Arsenaliin kohdistetut vaatimukset on kaikilta osin todettu perusteettomiksi. Myös kaikki Arsenalia vastaan nostetut vastakanteet on hylätty. Kaikki tuomiot ovat lainvoimaisia. Taseen ja tuloksen muutokset Taseen loppusumma kasvoi tilikauden aikana 7,8 miljoonalla eurolla 213,4 miljoonaan euroon. Vastuiden määrä, mukaan lukien taseen ulkopuoliset sitoumukset, oli kauden päättyessä 3,0 (3,8) miljoonaa euroa. Likvidit sijoitukset saamis- ja yritystodistuksiin olivat tilikauden päättyessä 57,6 (78,8) miljoonaa euroa ja määräaikaistalletuksiin 22,0 (22,0) miljoonaa euroa. n pakollisten varausten määrä oli kauden päättyessä 10,5 (14,0) miljoonaa euroa ja oman pääoman määrä 202,2 (170,4) miljoonaa euroa. Kauden päättyessä Arsenal-konsernilla ei ollut korollista vierasta pääomaa. Päättyneen tilikauden tulosta paransivat luotto- ja takaustappioiden ennakoitua suuremmat palautukset, saadut vahingonkorvaukset, konkurssipesien kulupalautukset sekä pakollisten varausten purut. n liikevoitto oli 31,8 (7,7) miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 31,8 (7,7) miljoonaa euroa. n ja emoyhtiön tulos tilinpäätökseen yhdistellyt yhtiöt tilinpäätökseen on yhdistelty tytäryhtiö Arsenal-SSP. n tulos n liikevoitto oli (7 725) tuhatta euroa, ja tilikauden tulos oli (7 725) tuhatta euroa. Korkokate n korkokate oli (4 206) tuhatta euroa. Muut tuotot Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2008

9 n toimintatuotot olivat yhteensä (429) tuhatta euroa, mistä 213 (261) tuhatta euroa muodostui arvopaperikaupan katteesta ja (168) tuhatta euroa muista toimintatuotoista. Hallintokulut n hallintokulut olivat yhteensä (1 708) tuhatta euroa, josta henkilöstökuluja oli 599 (594) tuhatta euroa ja muita hallintokuluja (1 113) tuhatta euroa. Tilikaudella 2008 muiden hallintokulujen määrää kasvatti niiden lisäykseksi kirjattu pakollisten varausten 750 (500) tuhannen euron lisäys. Liiketoiminnan muut kulut Liiketoiminnan muut kulut olivat yhteensä (1 693) tuhatta euroa. Tästä toimitila- ja muiden kiinteistövuokrien osuus oli 118 (115) tuhatta euroa ja asiantuntijapalkkiot (1 168) tuhatta euroa. Poistot ja arvonalennukset Yhtiöllä ei ole taseessaan kuluvaa käyttöomaisuutta. Suunnitelman mukaisia poistoja ei vuoden aikana ollut. Luotto- ja takaustappiot, kulunpalautukset ja varausten purut Luotto- ja takaustappioiden palautuksena tuloutui konsernille nettomääräisesti (1 710) tuhatta euroa ja kulunpalautuksina (3 057) tuhatta euroa. Kulunpalautukset ja varausten purku esitetään omilla riveillään tuloslaskelmassa lukuun ottamatta saatavien tappiovarauksen purkua, joka on sisällytetty luonteensa mukaisesti luottotappioiden palautuksiin. Satunnaiset kulut Satunnaisiin kuluihin on tilikauden aikana kirjattu luovutustappioita kiinteistöistä yhteensä 25 (0) tuhatta euroa. n tuloslaskelman pääkohdat, (1 000 eur) Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2008

10 Arsenal-konserni Korkokate Muut tuotot Osinkotuotot Arvopaperikaupan kate Muut Korkokate ja muut tuotot yht Muut kulut Henkilökulut Muut hallintokulut Liiketoiminnan muut kulut Poistot ja kiinteistöomaisuuden arvonalennukset Kulunpalautukset Varausten purku Luotto- ja takaustappiot Satunnaiset kulut Tilikauden voitto Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2008

11 n tase taseen loppusumma oli ( ) tuhatta euroa ja konsernin oma pääoma ( ) tuhatta euroa. Saamiset luottolaitoksilta Saamiset luottolaitoksilta olivat yhteensä (23 840) tuhatta euroa. Erään sisältyy (22 033) tuhatta euroa määräaikaistalletuksia. Luotot ja takaukset Luotot ja takaussaamiset vähenivät kauden alun tuhannesta eurosta tuhanteen euroon joulukuun loppuun mennessä. Taseen ulkopuoliset vastuusitoumukset olivat yhteensä (1 553) tuhatta euroa, mistä takausvastuita oli (1 179) tuhatta euroa. Takausvastuista osa liittyy saatavien turvaamistoimiin. Saamis- ja yritystodistukset Saamis- ja yritystodistuksia oli kauden päättyessä (78 818) tuhatta euroa. Osakkeet ja osuudet Osakkeiden ja osuuksien kirjanpitoarvo oli 15 (126) tuhatta euroa. Aineelliset hyödykkeet n kiinteistöjen ja kiinteistöosakkeiden kirjanpitoarvo oli kauden päättyessä 124 (20) tuhatta euroa. Muiden aineellisten hyödykkeiden kirjanpitoarvo oli tilikauden lopussa yhteensä 4 (5) tuhatta euroa. Muut varat, siirtosaamiset ja ennakot lla ei tilikaudella ollut muita varoja. Siirtosaamiset ja maksetut ennakot kauden päättyessä olivat yhteensä ( ) tuhatta euroa. Erään sisältyy omistajille maksettuja ennakkojako-osuuksia tuhatta euroa. n rahoitus Arsenal on toiminut rahoitusmarkkinoilla vain sijoittajana. Yhtiö on sijoittanut rahoitusylijäämänsä pankkien sijoitustodistuksiin ja määräaikaistalletuksiin sekä vakavaraisten kotimaisten yhtiöiden yritystodistuksiin. Sijoitusten määrä oli kauden päättyessä ( ) tuhatta euroa. Sijoitustoiminnan tuotto kuluneella tilikaudella oli 4,94 prosenttia. Velat yleisölle lla ei ollut tilikaudella eikä vertailukaudella velkoja yleisölle. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2008

12 Muut velat ja siirtovelat Muut velat olivat 394 (20 868) tuhatta euroa. Vähennys johtuu aloittavassa taseessa velkoihin kirjattujen vahingonkorvausten tuloutuksesta. Siirtovelat olivat kauden päättyessä 255 (349) tuhatta euroa. Pakolliset varaukset n pakollisiin varauksiin on kirjattu konsernin toiminnan alasajosta vastaisuudessa aiheutuvia kustannuksia. Pakolliset varaukset olivat yhteensä (13 967) tuhatta euroa. Oma pääoma n oma pääoma oli ( ) tuhatta euroa. n osakepääoma ja ylikurssirahasto ovat yhteensä (38 063) tuhatta euroa. n taseen pääkohdat, (1000 eur) Arsenal-konserni Vastaavaa Saamiset luottolaitoksilta Saamiset yleisöltä Saamistodistukset Osakkeet ja osuudet Aineelliset hyödykkeet Kiinteistöyhteisöjen osakkeet Koneet ja kalusto Siirtosaamiset ja maksetut ennakot Yhteensä Arsenal-konserni Vastattavaa Muut velat Pakolliset varaukset Siirtovelat Oma pääoma Yhteensä Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2008

13 n tulos Arsenalin voitto tilikaudelta oli (7 725) tuhatta euroa. Korkokate Arsenalin korkokate oli (-1 466) tuhatta euroa. Korkotuotot olivat (4 044) tuhatta euroa. Korkotuotoista (3 428) tuhatta euroa kertyi saamistodistuksista ja yritystodistuksista. Korkokulut olivat yhteensä (5 511) tuhatta euroa. Korkokulut tytäryhtiöille olivat yhteensä (5 511) tuhatta euroa. Muut tuotot Muut tuotot olivat yhteensä (1 236) tuhatta euroa. Arsenal hoitaa tytäryhtiönsä Arsenal-SSP:n liiketoiminnan ja hallinnon. n muihin toimintatuottoihin sisältyy (1 236) tuhannen euron veloitus Arsenal-SSP:ltä sen liiketoiminnan hoitamisesta. Hallintokulut Arsenalin hallintokulut olivat yhteensä (1 156) tuhatta euroa, mistä henkilöstökuluja oli 588 (580) tuhatta euroa ja muita hallintokuluja 529 (576) tuhatta euroa. Liiketoiminnan muut kulut Muut toimintakulut olivat 246 (217) tuhatta euroa. Tästä toimitilavuokrien osuus oli 114 (111) tuhatta euroa ja kone- ja laitevuokrien osuus 15 (21) tuhatta euroa. Tilintarkastuspalkkiot olivat 20 (6) tuhatta euroa. Poistot ja arvonalennukset Tilikauden sekä vertailukauden aikana ei kirjattu poistoja. Luottotappiot n luottotappioiden nettopalautukset ovat (2 849) tuhatta euroa. Arsenal-SSP:lle myönnetystä nimellisarvoltaan tuhannen euron pääomalainasta kirjattiin luottotappion palautusta (2 849) tuhatta euroa. Satunnaiset erät Satunnaisiin tuottoihin kirjattiin (6 479) tuhatta euroa konserniavustusta Arsenal-SSP tytäryhtiöltä. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2008

14 n tuloslaskelman pääkohdat, (1 000 eur) Arsenal Korkokate Muut tuotot Osinkotuotot Arvopaperikaupan kate Muut Korkokate ja muut tuotot yht Muut kulut Henkilökulut Muut hallintokulut Liiketoiminnan muut kulut Poistot ja kiinteistöomaisuuden arvonalennukset Luotto- ja takaustappiot Satunnaiset tuotot Tilikauden voitto n tase n taseen loppusumma oli ( ) tuhatta euroa. Saamiset yleisöltä Arsenalin saamiset yleisöltä ( ) tuhatta euroa ovat tilinpäätöshetkellä yksinomaan Arsenal-SSP:ltä. Arsenal on antanut Arsenal-SSP:lle tuhannen euron suuruisen pääomalainan, jonka kirjanpitoarvo emoyhtiön taseessa on ( ) tuhatta euroa vastaten Arsenal-SSP:n jäljellä olevaa omaa pääomaa lisättynä pääomalainan nimellisarvolla. Saamistodistukset Saamistodistuksia oli (78 818) tuhatta euroa. Osakkeet ja osuudet Arsenalin omistuksessa olevien osakkeiden kirjanpitoarvo kuluneen tilikauden lopussa oli 0 (0) tuhatta euroa. n omistuksessa on konserniin yhdistellyn tytäryhtiö Arsenal-SSP:n lisäksi tytär- ja osakkuusyhtiöitä, joita ei ole yhdistelty konserniin ja joiden osakkeilla ei ole kirjanpitoarvoa. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2008

15 Velat yleisölle Arsenalin ( ) tuhannen euron suuruiset velat yleisölle ovat velkoja tytäryhtiö Arsenal-SSP:lle. Oma pääoma n oma pääoma on kauden voiton (7 725) tuhannen euron jälkeen ( ) tuhatta euroa. n taseen pääkohdat, (1000 eur) Arsenal Vastaavaa Saamiset luottolaitoksilta Saamiset yleisöltä Saamistodistukset Osakkeet ja osuudet Siirtosaamiset ja maksetut ennakot Yhteensä Arsenal Vastattavaa Velat yleisölle Muut velat Pakolliset varaukset Siirtovelat Oma pääoma Yhteensä Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2008

16 Osakepääoma ja omistus Yhtiön osakepääoma oli tuhatta euroa ja osakkeita on yhteensä kappaletta. Tilikauden päättyessä yhtiön osakekannasta omisti Suomen valtio 78,95 prosenttia ( osaketta) ja Valtion vakuusrahasto 21,05 prosenttia (4 231 osaketta). Hallinto ja johto Selvitysmiehet Yhtiön selvitysmiehinä ovat toimineet asianajaja Juha Sivenius Asianajotoimisto Sivenius, Suvanto & Co Oy:stä ja johtaja Seppo Salonen Arsenalista koko tilikauden ajan. Arsenalin valvonta ja tilintarkastajat Arsenalin toimintaa valvovat Valtion vakuusrahasto, Valtiontalouden tarkastusvirasto ja valtiontilintarkastajat. Arsenalia ja Arsenal-SSP:tä koskevat samat salassapito- ja asiakkaansuojavelvoitteet kuin pankkeja. Pankkisalaisuuteen ja asiakkaansuojaan liittyvissä kysymyksissä omaisuudenhoitoyhtiö on Finanssivalvonnan alainen. Arsenalin tilintarkastajana toimii Ernst & Young Oy. Se toimii myös Arsenal-SSP:n tilintarkastajana ja hoitaa konsernin valvontatilintarkastuksen. Henkilöstö Arsenal- konsernin palveluksessa on tilikaudella keskimäärin 6 (7) henkilöä. Tilikauden päättyessä palveluksessa oli 6 henkilöä. Tytäryhtiöt Arsenalilla on yksi yhdistelty tytäryhtiö, Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-SSP Oy, joka toimii vakuusrahastolain tarkoittamana omaisuudenhoitoyhtiönä. Yhtiöllä ei ole palveluksessaan palkattua henkilökuntaa. n organisaatio hoitaa Arsenal-SSP:n hallintoa ja tekee sen liiketoimintaa koskevat päätökset Yhtiön selvitysmiehinä toimivat asianajaja Juha Sivenius sekä johtaja Seppo Salonen. Tilikausi oli yhtiön kymmenes. n ja Arsenal-SSP:n omistuksessa on lisäksi tytär- ja osakkuusyhtiöitä, joita ei ole yhdistelty konserniin. Tytäryhtiöiden tilikauden tulokset, omat pääomat ja tasetiedot on esitetty liitetietojen kohdassa 26. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2008

17 Yhteenveto selvitystilan etenemisestä Arsenalin ylimääräinen yhtiökokous päätti yhtiön asettamisesta selvitystilaan lukien. Myös Arsenalin tytäryhtiö Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal SSP Oy asetettiin selvitystilaan lukien. Patentti- ja rekisterihallitus määräsi julkisen haasteen määräpäiväksi molempien yhtiöiden osalta Määräpäivään mennessä emoyhtiö Arsenalille tuli 12 ja Arsenal-SSP:lle 44 valvontakirjelmää. Valvonnoista osa oli riitaisia ja osa riidattomia. Riitaisten valvontojen osalta on vaatimuksen esittäjä 12 tapauksessa luopunut vaatimuksestaan. Negatiivinen vahvistuskanne jouduttiin nostamaan 11 valvonnasta. Yhtiön toimeksiantoja hoitavilta asianajajilta pyydettiin lokakuussa 2003 selvitykset oikeudenkäyntien vaiheesta, oikeudenkäyntien arvioidusta kestosta ja kustannuksista. Arsenal-SSP:n luotonannolleen valtiolta saama, alun perin 4,7 miljardin euron omavelkainen takaus päättyi , kun valtioneuvosto teki Arsenalin hakemuksesta päätöksen takauksen poistamisesta. Valtio ei takauksen voimassaoloaikana joutunut maksuvelvolliseksi takauksen perusteella. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-Silta Oy:n selvitystila päättyi ja yhtiön purkautuminen merkittiin kaupparekisteriin Vuoden 2000 saatavakaupan ostajien ulosottolakiuudistukseen perustuvasta hinnanalennusvaatimuksesta päästiin sovintoratkaisuun ja sovintosopimus allekirjoitettiin Suomen Säästöpankin arkistojen tuhoamisen aloittamisesta annettiin palvelutuottajalle palvelusopimuksen mukainen ilmoitus Tytäryhtiö Master-Rahoitus Oy:n viimeiset vireillä olleet vahingonkorvaus- ja rikosjutut saatiin päätökseen päättyneen tilikauden aikana. Suomen Säästöpankin arkistojen arkistosuunnitelman mukainen tuhoaminen alkoi huhtikuussa Master-Rahoitus Oy asetettiin selvitystilaan lukien. Yhtiön selvitystila päättyi ja yhtiön purkautuminen merkittiin kaupparekisteriin Arsenal myi tehdyllä sopimuksella kaikki omistamansa Kylpyläkasino Oyj:n osakkeet Restel Oy:lle. Arsenal-SSP myi kaikki omistamansa Meri-Teijo Golf Oy:n osakkeet perustettavalle yhtiölle Compro-Pal Oy:lle. Viimeiset viisi vireillä ollutta Arsenalin jakautumiseen ja selvitystilaan liittyvää oikeudenkäyntiä päättyivät vuoden 2008 aikana. Ns. Interbank oikeudenkäynti saatiin päätökseen kun korkein oikeus ei antanut Arsenalin vastapuolille valituslupaa. Lainvoimaiseksi jääneessä Hel Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2008

18 singin hovioikeuden tuomiossa vastapuolet velvoitettiin yhteisvastuullisesti maksamaan Arsenalille korkoineen yli 20 miljoonan euron vahingonkorvaukset. Selvitystilan aikana on vuoden 2008 loppuun mennessä päättynyt yhteensä 114 oikeudenkäyntiä ja tullut vireille 57 uutta oikeudenkäyntiä. Suomen Säästöpankin arkistojen suunnitelman mukaista tuhoamista on jatkettu vuonna 2008 tuhoamiselle määrättyjen rajoitusten puitteissa. Tuhoamista on rajoittanut Helsingin hovioikeuden Arsenalin vastapuolien vaatimuksesta määräämä turvaamistoimi. Vuoden 2008 aikana vanhaa arkistomateriaa on tuhottu 20 hyllykilometriä. Arkistojen määrä tilikauden päättyessä oli 13 hyllykilometriä. Osana selvitystilamenettelyä Arsenal maksoi vuoden 2008 aikana omistajilleen ennakkojako-osuutena 30 miljoonaa euroa. Tätä ennen yhtiö on selvitystilan aikana maksanut omistajilleen ennakkojako-osuutena 50 miljoonaa euroa vuonna 2004, 30 miljoonaa euroa vuonna 2006 ja 20 miljoonaa euroa vuonna Selvitystilan aikana Arsenal on palauttanut omistajilleen pääomaa yhteensä 130 miljoonaa euroa. Tulevaisuuden näkymät Arsenalin tehtävä omaisuudenhoitoyhtiönä on määräaikainen. Arsenal ja sen tytäryhtiö Arsenal-SSP on tarkoitus purkaa selvitystilan päättyessä. Selvitystilahallinnon keskeisenä tehtävänä on jäljellä olevien saatavien periminen, arkistojen alasajo, omaisuuden realisointi, edunvalvonta konkurssipesissä ja oikeudenkäyntien hoito. Ulosottoperusteen määräaikaisuutta ja saatavien lopullista vanhenemista koskevien säännösten voimaantulo on osaltaan vähentänyt perintäkelpoisten saatavien ja niihin liittyvien osallisten määrää alkaen. Lainmuutoksella ei ole merkittävää vaikutusta alasajon taloudelliseen lopputulokseen. Merkittävin vaikutus alasajon lopputulokseen on konkurssipesien kautta saatavilla jakoosuuksilla, pesien kulupalautuksilla ja oikeuden päätöksiin perustuvilla vahingonkorvaustuotoilla. Vaikka oikeudenkäyntien määrä on selvitystilan aikana huomattavasti vähentynyt, on Arsenal-SSP edelleen osallisena lukuisissa oikeudenkäynneissä. Arsenalin velkomilla konkurssipesillä on myös huomattava määrä saamisia ja omaisuutta, joiden realisointi ei toistaiseksi ole ollut toteutettavissa. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy voidaan purkaa vasta kun vireillä olevat oikeudenkäynnit on saatu päätökseen. Suomen Säästöpankin arkistojen suunnitelman mukaista tuhoamista rajoittaa tällä hetkellä Helsingin hovioikeuden Arsenal-SSP:n vastapuolien vaatimuksesta määräämä turvaamistoimi. Turvaamistoimi tulee lisäämään loppuvaiheen arkistokustannuksia aikaisemmin arvioidusta. Kun säästöpankkiarkistojen suunnitelman mukainen tuhoaminen saadaan päätökseen, jäävät Arsenalin vastuulle säästöpankkiarkistojen ikuisesti säilytettäväksi määrätty materiaali sekä Arse- Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2008

19 nalin oman toiminnan aikana syntyneet arkistot, jotka toistaiseksi ovat kokonaan tuhoamiskiellossa. Suunnitelmien mukaan Arsenal tulee vuoden 2009 lopussa palauttamaan ennakkojako-osuutena omistajilleen yhteensä 30 miljoonaa euroa. Arsenal-konsernin oma pääoma riittää omaisuudenhoitoyhtiöiden toiminnan lopettamiseen. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2008

20 TULOSLASKELMAT JA TASEET tuloslaskelma (euroa) Korkotuotot , ,19 Korkoku lut 0,00 0,11 KORKOKATE , ,30 MUUT TUOTOT Arvopaperikaupan nettotuotot , ,59 Liiketo iminnan muut tuotot , , , ,89 MUUT KULUT Hallintoku lut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,51 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,19 Muut henkilösivukulut , , , ,46 Muut hallintokulut , , , ,60 Liiketo iminnan muut kulut , ,79 Kulunpalautu kset , ,81 Varausten pu rku , ,00 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista , ,78 LIIKEV OITTO , ,39 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut ,00 0,00 VARSINAISEN TOIMINNAN VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,39 TILIKAUDEN VOITTO , ,39 Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2008

21 tase - vastaavaa (euroa) VASTAAVAA Saamiset luottolaitoksilta Muut , ,51 Saamiset yleisöltä Muut , ,54 Saamistodistukset Muilta , ,12 Osakkeet ja osuudet Osakkeet ja osuudet , ,81 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 1,00 1,00 Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 841, , , ,31 Aineelliset hyödykkeet Kiinteistöt ja kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet , ,94 Muut aineelliset hyödykkeet 4 140, , , ,24 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot , , , ,11 Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2008

22 tase vastattavaa (euroa) VASTATTAVAA Vieras pääoma Muut velat Muut velat , ,18 Pakolliset varaukset , , , ,55 Siirtovelat ja saadut ennakot , , , ,37 Oma pääoma Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,64 Edellisten tilikausien voitto , ,71 Tilikauden voitto , , , , , , , ,11 TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset Takaukset ja pantit , ,50 Muut , , , ,33 Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2008

23 n tuloslaskelma (euroa) Korkotuotot , ,70 Korkokulut , ,12 KORKOKATE , ,42 MUUT TUOTOT Arvopaperikaupan nettotuotot ,26 400,00 Liiketoiminnan muut tuotot , , , ,00 MUUT KULUT Hallintokulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,51 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,71 Muut henkilösivukulut , , , ,98 Muut hallintokulut , , , ,19 Liiketoiminnan muut kulut , ,70 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista , ,77 LIIKEVOITTO , ,46 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot , ,93 VARSINAISEN TOIMINNAN VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,39 TILIKAUDEN VOITTO , ,39 Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2008

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2012 SISÄLLYS Tilikausi 1.1.- 31.12.2012... 2 Tilikauden tulos... 4 Osakepääoma ja omistus... 8 Hallinto ja johto... 8 Henkilöstö... 8 Tytäryhtiöt... 8 Yhteenveto selvitystilan

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2013 SISÄLLYS Tilikausi 1.1.- 31.12.2013... 2 Tilikauden tulos... 4 Osakepääoma ja omistus... 8 Hallinto ja johto... 8 Henkilöstö... 8 Tytäryhtiöt... 8 Yhteenveto selvitystilan

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2014 SISÄLLYS Tilikausi 1.1.- 31.12.2014... 2 Tilikauden tulos ja Tase... 4 Osakepääoma ja omistus... 8 Hallinto ja johto... 8 Henkilöstö... 8 Tytäryhtiöt... 8 Yhteenveto selvitystilan

Lisätiedot

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2008

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2008 Vuosikertomus 1.1. 31.12.2008 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 TILINPÄÄTÖS 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 9 Emoyhtiön tilinpäätös 20 Tilintarkastuskertomus 27 Taloudellliset tunnusluvut

Lisätiedot

Pohjolan Voima tilinpäätös

Pohjolan Voima tilinpäätös 09 Pohjolan Voima tilinpäätös Sisältö Tilinpäätös 2009 3 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätösperusteet 6 Tuloslaskelman liitetiedot 8 Taseen liitetiedot 11 Osake-erittely 24 Ehdotus vuosituloksen

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Toimintaympäristö ja liiketoiminnan kehitys vuonna 2012... 3 Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen

Lisätiedot

Mandatum Pankki on yksityishenkilöiden ja yhteisöjen varainhoitoon sekä investointipankkitoimintaan keskittynyt suomalainen liikepankki.

Mandatum Pankki on yksityishenkilöiden ja yhteisöjen varainhoitoon sekä investointipankkitoimintaan keskittynyt suomalainen liikepankki. vuosikertomus 2000 Mandatum Pankki on yksityishenkilöiden ja yhteisöjen varainhoitoon sekä investointipankkitoimintaan keskittynyt suomalainen liikepankki. Vuosi 2000 lyhyesti AVAINLUKUJA Aktiivihenkilöasiakkaita,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2014. 698/2014 Valtiovarainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2014. 698/2014 Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2014 698/2014 Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Lisätiedot

Kurssi koilliseen. Täysin purjein. Vuosikertomus 1.1. 31.12.2009

Kurssi koilliseen. Täysin purjein. Vuosikertomus 1.1. 31.12.2009 Kurssi koilliseen. Täysin purjein. Vuosikertomus 1.1. 31.12.2009 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 TILINPÄÄTÖS 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 9 Emoyhtiön tilinpäätös 21 Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma.

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma. Vuosikertomus 2003 Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen puheenjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Taseen ulkopuoliset sitoumukset Liitetiedot Tunnusluvut Tilikauden tulos ja

Lisätiedot

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2005. 145. toimintavuosi

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2005. 145. toimintavuosi SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2005 145. toimintavuosi SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 2 Toimintaympäristö... 2 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konserni... 2 Varainkäyttö ja

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2003. Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2003. Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Tilinpäätös 1.1.-31.12.2003 Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Tase ja tulos Kuntarahoituksen taseen loppusumma 31.12.2003 oli 4 643,6 miljoonaa euroa,

Lisätiedot

Uudistuva innovatiivinen rahoitusyhtiö

Uudistuva innovatiivinen rahoitusyhtiö Vuosikertomus 2009-10 Uudistuva innovatiivinen rahoitusyhtiö Vuosikertomus 2009-10 SAV1V FIRST NORTH MARKKINAPAIKALLA 1 SAV-Rahoitus Oyj Konserni Sisällysluettelo 4 Uudistuva ja innovatiivinen ajoneuvorahoittaja

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2004. Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2004. Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Tilinpäätös 1.1.-31.12.2004 Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1. Tase ja tulos Kuntarahoituksen taseen loppusumma 31.12.2004 oli 5 368 miljoonaa euroa,

Lisätiedot

Hallitus. Neuvottelukunta. Kuntarahoitus Oyj

Hallitus. Neuvottelukunta. Kuntarahoitus Oyj 2000 VUOSIKERTOMUS 2 KUNTARAHOITUS OYJ VUOSIKERTOMUS 2000 Hallitus Simo Lämsä, puheenjohtaja, toimitusjohtaja, Kuntien eläkevakuutus Pekka Alanen, varatoimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto Ari Huotari, sijoitusjohtaja,

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ LOPPUTILITYS 31.12.2011 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS...1 TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT...6 TULOSLASKELMA...7 TASE...8

Lisätiedot

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2004

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004 Sivu TOIMINTAKERTOMUS 1 KONSERNIN TULOSLASKELMA 10 KONSERNIN TASE 11 EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA 12 EMOYHTIÖN TASE 13 EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA 14

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ VUOSIKERTOMUS 2005

KUNTARAHOITUS OYJ VUOSIKERTOMUS 2005 VUOSIKERTOMUS 2005 KUNTARAHOITUS OYJ VUOSIKERTOMUS 2005 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen puheenjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tase Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä Raportti T24/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9331 Viite: Sky-kansio 6/3 KIRJANPITOLAIN 1336/97 MUKAISTEN TULOSLASKELMA- JA TASEKAAVOJEN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

United Bankers Oy 31.12.2013 T A S E K I R J A

United Bankers Oy 31.12.2013 T A S E K I R J A 31.12.2013 T A S E K I R J A 01.01.2013 31.12.2013 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 TOIMINTAKERTOMUS United Bankers -konserni Markkinakehitys Vuosi 2013 alkoi pääomamarkkinoilla epävarmoissa merkeissä.

Lisätiedot

Paikallisosuuspankkien POP-joukkovelkakirjalaina 1/2003

Paikallisosuuspankkien POP-joukkovelkakirjalaina 1/2003 Tarjousesite Paikallisosuuspankkien POP-joukkovelkakirjalaina 1/2003 Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskijat: Kurikan Osuuspankki Laihian Osuuspankki Lapinlahden Osuuspankki Lapuan Osuuspankki Piikkiön

Lisätiedot

LAURANTIS PHARMA OY KONSERNITILINPÄÄTÖS 2013 & 2012

LAURANTIS PHARMA OY KONSERNITILINPÄÄTÖS 2013 & 2012 LAURANTIS PHARMA OY KONSERNITILINPÄÄTÖS 2013 & 2012 Tuloslaskelma Laurantis Pharma -konserni Rahayksikkö EUR 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 327,10 0,00

Lisätiedot

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2004

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2004 TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2004 Osuuspankin nimi PORIN SEUDUN OSUUSPANKKI Tasekirjan sisällysluettelo sivu 1-17 Toimintakertomus 18-19 Osuuspankin tuloslaskelma ja tase 20-64 Osuuspankin tuloslaskelman ja

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA, FAS. Liitetieto. Liikevaihto

EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA, FAS. Liitetieto. Liikevaihto EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA, FAS 6-000 Liitetieto Liikevaihto 2 58139 108 554 Liiketoiminnan muut tuotot Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Aineiden ja tarvikkeiden käyttö Henkilöstökulut

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA TARJOUSASIAKIRJA 20.10.2004 NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA Nordea Pankki Suomi Oyj ( Nordea ) tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan mukaisin ehdoin ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

http://www.nordicaluminium.fi/vuosikertomus2009/index.html?tulosta=1

http://www.nordicaluminium.fi/vuosikertomus2009/index.html?tulosta=1 Page 1 of 41 Alumiinin markkinajohtaja ja edelläkävijä Nordic Aluminium suunnittelee, valmistaa ja markkinoi korkeatasoisia alumiiniprofiileja sekä pitkälle jalostettuja alumiinikomponentteja. Yritys on

Lisätiedot