Tietoturvan historiaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietoturvan historiaa"

Transkriptio

1 Tietoturvan historiaa Markus Miettinen Helsinki 21. tammikuuta 2002 Seminaarityö Tietojenkäsittelytieteen historia seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

2 Sisällys 1.Johdanto Tietoturva ennen tietokoneita Entisajan kirjeenvaihtoa Viestinviejä suojattuna kanavana Sulkakynä ja sinettisormus Salakirjoituksen käyttö Steganografia Salakirjoituskoneet Tietoturva ja tietokonejärjestelmät Ensimmäiset tietokoneet Monikäyttäjäjärjestelmät Mikrotietokoneiden esiinmarssi Tietoverkot Tietoturva tutkimuksen kohteena Tietoturvamallit Yhteenveto...9

3 1. Johdanto "Nam et ipsa scientia potestas est"[bac97] Sir Francis Bacon ( ) "Tieto on valtaa", sanotaan. Kautta aikain on ihmisillä ollut tarve suojata hallussaan pitämäänsä tietoa joutumasta vääriin käsiin sekä estää lähettämiensä viestien väärentäminen. Tietoturvan mielenkiinnon kohteena on menetelmien ja järjestelmien tutkiminen, joiden avulla tämä tavoite voidaan toteuttaa. Tietoturvaa koskevassa kirjallisuudessa mainitaan usein seuraavat tavoitteet [STA98]: viestin lähettäjän tai järjestelmän käyttäjän todennus (authentication), järjestelmään ja tietoihin käsiksi pääsyn tai saantioikeuksien valvonta (access control), tiedon luottamuksellisuuden (confidentiality) säilyminen, tiedon eheyden (integrity) säilyminen, tiedon tai palvelun saatavuus (availability) [WHI96]ja toimenpiteiden kiistämättömyys (nonrepudiation). Tässä tutkielmassa tarkastellaan keskeisten tietoturvaan liittyvien käsitteiden kehitystä ja toteutumista erilaisissa historiallisissa tietojärjestelmissä. Moniin varsinkin uudempiin tietoturvamenetelmiin liittyy keskeisenä osana erilaisia sala kirjoitusmenetelmiä. Näitä ei tässä yhteydessä kuitenkaan tarkastella kovinkaan yksityiskohtaisesti, vaan keskitytään pohtimaan, millaisia tietoturvaongelmat eri aikoina ovat olleet, ja miten nykyisissä tietokonejärjestelmissä käytettävät tietoturvamenetelmät ovat kehittyneet. 1

4 Tämän johdantoluvun jälkeen esitetään luvussa kaksi, millaisia tietoturva menetelmiä on käytetty aikakaudella ennen tietokoneita. Kolmannessa luvussa selostetaan tietoturvan kehittymistä ensimmäisten tietokoneiden ajasta monikäyttäjäkoneisiin ja mikrotietokoneisiin. Lisäksi mainitaan eräitä uudempia maailmanlaajuisten tietoverkkojen mukanaan tuomia tietoturva uhkia. Tutkielman päättää neljännessä luvussa esitettävä eräiden tietoturvan tutkimuksessa saavutettujen tulosten esittely ja viidennessä luvussa esitettävä lyhyt yhteenveto. 2.Tietoturva ennen tietokoneita Tietoturvasta (computer security, information security, data security) puhuttaessa ajatellaan nykyään usein vain tietokoneisiin ja tietoliikenteeseen liittyviä tietoturvakysymyksiä. Itse asiassa tietoturvaan liittyvät ongelmat ovat kuitenkin olleet olemassa jo ennen tietokoneiden syntyä. Automaattisen tietojenkäsittelyn mukaantulo kuvaan on vain muuttanut tietoturvan tehtäväkenttää ja sen teknistä ympäristöä Entisajan kirjeenvaihtoa Kun henkilö entisaikoina halusi lähettää virallisen viestin jollekin vastapuolelle, kirjoitti hän viestin paperille, pergamentille tai papyrukselle ja lähetti viestinviejän tai lähetin kuljettamaan sanomaansa vastaanottajalle. Vastaanottaja sai viestin viestinviejältä ja saattoi lukea sen sisältämät tiedot. Periaatteessa hyvin yksin kertainen asetelma, mutta tietoturvan kannalta ongelmallinen. Miten lähettäjä ja vastaanottaja pystyivät varmistamaan sen, että viestiä ei ollut muutettu eikä sen sisältämät tiedot olleet joutuneet ulkopuolisten käsiin? 2

5 2.2. Viestinviejä suojattuna kanavana Tällaisessa järjestelmässä viestinviejä oli keskeisessä osassa. Jos molemmat osapuolet luottivat häneen, voitiin olla kohtuullisen varmoja siitä, että viesti oli autenttinen, sitä ei ollut muutettu ja että luottamuksellisuus oli säilynyt, jos viestinviejä ei ollut näyttänyt viestiä kenellekään muulle. Tilanne on eräällä tavalla verrattavissa nykyiseen puhelinjärjestelmään, jossa puhelinverkko on suojattu kanava, johon viestinnän osapuolet tavallisesti luottavat. Esimerkiksi Suomessa teleliikenneverkkojen välillä tapahtuvan viestinnän luottamuksellisuus valtiovallan erityisessä suojeluksessa [LAK95] [LAK99]. Muinaisina aikoina viestinviejä oli tuo "suojattu kanava". Varsinkin jos viestiä välitettiin pitkän matkan päähän, saattoi olla välttämätöntä vaihtaa viestinviejää matkalla, jolloin tällaista rikkumatonva "suojattua viestin välityskanavaa" ei enää ollut. Suojatun kanavan lisäksi voitiin kuitenkin käyttää kahta muuta turvakeinoa: allekirjoitusta ja sinettejä Sulkakynä ja sinettisormus Allekirjoitus oli viestin lähettäjän omakätisesti viestin alle kirjoittama nimi kirjoitus tai sitä vastaava "puumerkki", jonka täytyi olla sellainen, että sen katsottiin olevan vain hyvin hankalasti väärennettävissä. Lisäksi täytyi voida olettaa, että alle kirjoituksen ulkonäkö oli saatettu jollain tavoin vastaanottajan tietoon, esimerkiksi aiemman kirjeenvaihdon yhteydessä. Tällöin allekirjoituksella oli kaksi funktiota: se todensi eli autentikoi viestin lähettäjän, sekä todisti kiistämättömästi, että lähettäjä todella oli lähettänyt nimenomaisen viestin. Sinetin tehtävänä oli puolestaan varmistaa viestin eheyden sekä luottamuksellisuuden säilyminen. Kun viestin sisältävä asiakirja taiteltiin kasaan tai 3

6 suljettiin kirjekuoreen, sinetöitiin se sinettivahalla tai lakalla, johon painettiin lähettäjän henkilökohtainen sinettikuvio. Periaatteessa näin sinetöityä viestiä ei voinut avata ja lukea eikä siten myöskään muuttaa ilman että viestin vastaanottaja olisi asiaa huomannut. Mielenkiintoista on, että yhä nykyäänkin puhutaan tietoturvasovelluksissa digitaalisista allekirjoituksista ja että monien tietoturvaan liittyvien sovellusten käyttöliittymässä digitaalisen sertifikaatin symbolina käytetään usein sinettiä 1, kuten esimerkiksi Lotus Notes työryhmäohjelmistossa (versio 4.6) Salakirjoituksen käyttö Edellä kuvatut menetelmät antoivat viestinnän osapuolille mahdollisuuden varmistaa, että tietoturvaa ei heidän havaitsemattaan voida loukata, mutta itse viestin sisällön joutumista mahdollisen kolmannen osapuolen tietoon sillä ei voitu estää. Sitä varten tarvittiin salakirjoitusmenetelmiä, joiden avulla välitettävä viesti muutettiin selkokielisestä tekstistä (cleartext) salakirjoitukseksi (ciphertext). Viestin vastaan ottaja kykeni muuttamaan salakirjoitetun viestin takaisin selkotekstiksi vain, mikäli hänellä oli tiedossaan salakirjoitusavain, jonka avulla lähettäjä oli viestin sala kirjoittanut. Näin viestin sisältö voitiin suojata mahdolliselta viestin kaappaajalta. Tällaiseen tarkoitukseen sopivia, ns. klassisia salakirjoitusmenetelmiä tunnetaan useita. Tunnetuimpia niistä lienevät esimerkiksi roomalaisten käyttämä Caesar salakirjoitus, Vigenèren salakirjoitus sekä mm. englantilaisten ja yhdysvaltalaisten sotilaiden I ja II maailmansodassa käyttämä Playfair salakirjoitus [STA98]. 1 Käsitteet digitaalinen allekirjoitus ja sertifikaatti liittyvät epäsymmetrisen salakirjoituksen autentikointimenetelmiin[dif88]. 4

7 2.5. Steganografia Vaihtoehtoinen menetelmä, jota voitiin käyttää sanoman salaamiseksi ulkopuolisilta, oli ns. steganografia. Steganografialla tarkoitetaan menetelmää, jossa varsinainen viesti piilotetaan välitettävään sanomaan siten, että ulkopuolinen ei osaa lukea sitä sanoman seasta ilman, että tietää, millä tavoin viesti on sanomaan piilotettu. Steganografiassa voidaan käyttää esimerkiksi näkymätöntä mustetta, sanoman tiettyjen kirjaimien merkkaamista huomaamattomalla tavalla tai viestin koostamista jonkin tietyn säännön mukaan sanoman seasta poimituista sanoista Salakirjoituskoneet Oman ratkaisevan roolinsa niin tietoturvan kuin tietojenkäsittelytieteenkin historiassa muodostivat 1900 luvun alkupuoliskolla kehitetyt salakirjoituskoneet. Koska käsin tapahtuva viestien salaaminen ja purkaminen oli hidasta ja hankalaa, sekä menetelmästä riippuen myöskin virhealtista, kehittivät esimerkiksi saksalaiset kuuluisan ENIGMA salakirjoituskoneensa, jonka avulla tekstiä voitiin salakirjoittaa nopeasti ja luotettavasti. 3.Tietoturva ja tietokonejärjestelmät 3.1. Ensimmäiset tietokoneet Tietokoneiden aikakauden alussa 1940 ja 1950 luvulla koneet olivat suuria ja nykytietokoneisiin verrattuna erittäin hankalakäyttöisiä. Tällaisia koneita olivat muun muassa Aikenin Mark koneiden sarja I IV ( ) [OET62], von Neumannin EDVAC (1947 ) [NEU45] sekä Eckertin ja Mauchlyn UNIVAC (1951) [ROS69]. Koneet saivat syötteensä pääsääntöisesti reikäkorteilla eikä niissä 5

8 ollut vielä kehittynyttä käyttöjärjestelmää. Näinä automaattisen tietojenkäsittelyn alkuaikoina ei tietoturva ollut vielä noussut keskeiseksi kysymykseksi. Koska koneissa ei ollut liityntöjä ulkomaailmaan, riitti itse koneen ja sen syötteiden ja tulosteiden fyysinen suojaus estämään koneen väärinkäytön Monikäyttäjäjärjestelmät Tietoturvaominaisuuksien merkitys alkoi lisääntyä vasta 1970 luvulla, kun koneiden tehot kasvoivat ja niiden rakenne salli useamman käyttäjän käyttää konetta samanaikaisesti sekä käsitellä samassa tiedostojärjestelmässä sijaitsevia tiedostoja. Esimerkiksi helmikuussa 1971 valmistunut PDP 11 koneelle ohjelmoitu versio UNIX käyttöjärjestelmästä sisälsi jo muutamia tietoturvaominaisuuksia [RIT74], nimittäin käyttäjien todennuksen sekä pääsyn valvonnan. Kyseinen järjestelmä edellytti, että jokainen sen käyttäjä kirjautui sisään järjestelmään omalla käyttäjätunnuksellaan, ennenkuin hän pääsi käyttämään järjestelmää. Saman käyttäjätunnuksen avulla oli toteutettu tiedostojärjestelmän suojaus: kullekin tiedostolle talletettiin tieto siitä, kuka tiedoston omistaa ja millaiset luku, kirjoitus ja suoritusoikeudet tiedoston omistajalla ja muilla käyttäjillä oli tiedostoon. Toteutus on pääpiirteissään samanlainen kuin nykyisissäkin UNIX järjestelmissä sillä erotuksella, että myöhemmin pääsynvalvontamalliin on lisätty käyttäjäryhmän käsite. Tämän lisäyksen jälkeen kullekin tiedostolle merkitään myös tieto siitä, mihin käyttäjäryhmään tiedosto liittyy. Tämän ansiosta käyttäjäryhmälle voidaan asettaa erilliset saantioikeudet, jotka voivat olla erilaiset kuin tiedoston omistajan ja muiden käyttäjien saantioikeudet tiedostoon. 6

9 3.3. Mikrotietokoneiden esiinmarssi Uusi aikakausi tietojenkäsittelylaitteiden historiassa koitti, kun Apple 1 mikro tietokone julkaistiin vuonna Mikrotietokoneet oli tarkoitettu aluksi yksinomaan yhden käyttäjän ympäristöiksi, joten niissä ei ollut minkäänlaisia tietoturvaominaisuuksia. Esimerkiksi legendaarista suosiota saavuttaneen IBM PC:n käyttöjärjestelmä MS DOS ei tuntenut käyttäjän todentamista saatika saanti oikeuksien valvontaa. Periaatteessa kuka tahansa, jolla oli fyysinen pääsy järjestelmään saattoi tehdä siinä mitä tahansa toiminteita. Tuon ajan peruina onkin tietojenkäsittelijöiden anekdoottikokoelmaan jäänyt lukuisia tarinoita, joihin liittyy surullisenkuuluisa komento "format C:". 2 Käyttäjien todennus ja resurssien pääsynvalvonta tuli mikrotietokonemaailmassa laajemman yleisön käyttöön vasta Windows NT (1994) ja Linux (1991) käyttöjärjestelmien myötä, mutta nykyään yhä valtaosa käytössä olevista Windows pohjaisista mikrotietokonekäyttöjärjestelmistä ei tarjoa todellista luotettavaa käyttäjän todennusta tai saantioikeuksien valvontaa Tietoverkot Viimeisin ratkaiseva muutos tietoturvauhkien saralla on ollut tietoliikenne verkkojen leviäminen lähes kaikkiin tietojenkäsittelyjärjestelmiin. Internetin perusprotokollat, IP (internet protocol) [POS81a] ja TCP (transmission control protocol) [POS81b] kehitettin aikana, jolloin Internet oli vielä vain suhteellisen harvojen tutkijoiden ja asianharrastajien toiminta aluetta ja siten verkossa olevien mahdollisten vihamielisten käyttäjien lukumäärä häviävän pieni. Sen takia kummassakaan protokollassa ei ole esimerkiksi minkäänlaisia sisäänrakennettuja 2 Kyseinen MS DOS käyttöjärjestelmän komento mahdollisti kaikkien mikrotietokoneeseen talletettujen tietojen tuhoamisen, koska minkäänlaisia käyttöoikeuksien tarkistuksia ei tehty. 7

10 luotettavia käyttäjän tai lähdeosoitteen todennusmenetelmiä. Internetin räjähdysmäinen kasvu on luonut tietoturvaongelman, joka varsinkin viime vuosina on kasvanut huolestuttavasti. Internetistä käsin tehtävien tietomurtojen uhka on pakottanut organisaatiot ja yritykset suojaamaan omat talonsisäiset lähiverkkonsa ns. palomuuritietokoneilla, joiden tehtävänä on suodattaa mahdollinen laiton verkkoliikenne lähiverkon ja Internetin välillä ja siten estää tai edes vaikeuttaa lähiverkkoon suuntautuvat tietoturvahyökkäykset [CHE94]. Eräs Internetin esiin nostama tietoturvauhka on ns. palvelunestohyökkäys (denial of service attack) [NEE93]. Hyökkäyksessä lähetetään kohdekoneelle lyhyen ajan kuluessa suunnaton määrä palvelupyyntöjä, joita kohdekone alkaa käsitellä. Kun käsittelyssä olevien palvelupyyntöjen määrä kasvaa tarpeeksi suureksi, kasvaa kohdekoneen kuormitus niin suureksi, että kone ei enää kykene palvelemaan muita palvelupyyntöjä. Näin palvelun käyttö estyy kaikilta muilta, jotka haluaisivat käyttää kohdekoneen tarjoamia palveluita. 4.Tietoturva tutkimuksen kohteena 1970 luvun alussa alettiin ymmärtää, että siirryttäessä vanhanmallisista eräajo tyyppisistä käyttöjärjestelmistä UNIX:in kaltaisiin monen käyttäjän järjestelmiin, tietoturvaominaisuuksien merkitys tulisi lisääntymään merkittävästi, koska kasvavan käyttäjäpopulaation ansiosta järjestelmien täytyisi kyetä vastaamaan myös tahallisten väärinkäytösten muodostamaan tietoturva uhkaan [AND72]. Voidaankin perustellusti väittää, että tietojenkäsittelytieteellinen tietoturvan tutkimus sai tuolloin alkunsa Tietoturvamallit Yhdysvaltain armeijan rahoittaman tutkimuksen tuloksena julkaisivat Bell ja 8

11 LaPadula vuonna 1976 ensimmäisen teoreettisen, lähinnä sotilasjärjestelmiä varten kehitetyn tietoturvamallin, ns. BLP mallin [BEL76]. Malli perustuu ajatukselle, jonka mukaan järjestelmän käyttäjät ja tiedot mallinnetaan toimijoiksi (subjects) sekä objekteiksi (objects). Kullekin toimijalle ja kohteelle on määritelty tietty turvallisuustaso (security level), joka määrää millaisilla saantitavoilla (modes of access) tomijat voivat käyttää objekteja. Perusperiaatteena mallissa on, että tietyllä turvallisuustasolla oleva toimija ei saa lukea ylemmällä tasolla olevia objekteja eikä myöskään saa kirjoittaa alemmalla tasolla oleviin objekteihin. BLP mallin keskeinen tavoite on ehkäistä tietyn turvallisuusluokituksen saaneen tiedon luottamuksellisuuden menettäminen. Tämä tekee siitä varsin jäykän ja raskaan sellaisiin käyttötarkoituksiin, jossa luottamuksellisuuden säilyttäminen on ehdottoman tärkeää. Tämän takia on kehitetty toisenlaisia turvallisuusmalleja, jotka sopii paremmin esimerkiksi kaupallisiin ympäristöihin, jossa saatetaan kiinnittää enemmän huomiota tiedon luvattoman muuttamisen estämiseen. Esimerkki tällaisesta mallista on mm. ns. Clark Wilson malli [CLA87], jossa toimijoiden pääsyä objektien tietoihin ei mallinneta niinkään saantioikeuksien kautta, vaan määrittelemällä, mitä toiminteita tai ohjelmia kukin toimija saa käyttää. 5. Yhteenveto Tietojenkäsittelytieteen haarana tietoturva on yhä varsin nuori tutkimusala. Viimeaikaiset huomattavan paljon julkisuutta saaneet tietoturvahyökkäykset ovat kuitenkin aiheuttaneet sen, että yhä useammat organisaatiot ovat joutuneet suuntaamaan resurssejaan suojausjärjestelmien rakentamiseen ja menetelmien kehittämiseen, joiden avulla organisaatiot voivat suojautua vihamielisiltä 9

12 hyökkäyksiltä. Näin varsinkin siksi, että monen yrityksen arvokkain pääoma sijaitsee nimenomaan sen hallussaan pitämässä informaatiossa. Mielenkiintoisia tietoturvan tutkimusalueita ovat tällä hetkellä mm. tunkeilijoiden havaitsemisjärjestelmien (intrusion detection systems, IDSs) [AMO99] sekä luotettavien ja helppokäyttöisten sähköisen kaupankäynnin sovellusten kehitys. Tutkielman kirjoittaja työskentelee parhaillaan matkaviestinverkkojen tietoturva tarkkailun tutkimuksen parissa. 10

13 Viitteet AMO99 Amoroso, E., Intrusion detection, an introduction to Internet surveillance, correlation, traps, trace back and response, Intrusion.Net Books, Sparta, New Jersey, 1999, s AND72 Anderson, J., Computer security technology planning study Volume II, ESD TR 73 51, Electronic Systems Division, Air Force Systems Command, Hanscom Field, October, BAC97 Bacon, Sir Francis ( ), Teoksessa Meditationes Sacrae, BEL76 Bell, D.E., LaPadula, L., Secure Computer System: Unified Exposition and MULTICS Interpretation, MTR 2997 Rev. 1, tutkimusraportti, The MITRE Corporation, March, CHE94 CLA87 DIF88 Cheswick, W.R., Bellovin, S.M., Firewalls and Internet Security, repelling the wily hacker, Addison Wesley, Reading, MA, 1994, s Clark, D.D., Wilson, D.R., A comparison of commercial and military computer security policies, Proc IEEE Symposium on Security and Privacy, Oakland, Kalifornia, April, Diffie, W., The first ten years of public key cryptography, Proceedings of the IEEE, Vol. 78, Issue 5, s , May, LAK95 Laki rikoslain muuttamisesta (578/1995) , 38. luku, 3 4. LAK99 NEE93 NEU45 OET62 Laki yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta (565/1999) , 2. luku, 4 7. Needham, R. M., Denial of service, Proceedings of the 1st ACM conference on Computer and communications security, ACM Press, New York,, von Neumann, J., First draft of a report on the EDVAC, Moore school of electrical engineering, University of Pennsylvania, June, Julkaistu teoksessa: IEEE Annals of the history of computing, Vol. 15, Issue 4, 1993, s Oettiger, A.G., Retiring computer pioneer Howard Aiken, Communications of the ACM, Vol. 5, Issue 6, s , June, POS81a Postel, J., Internet Protocol, RFC 791,1981. POS81b Postel, J., Transmission Control Protocol, RFC 793,

14 RIT74 ROS69 STA98 WHI96 Ritchie, D., Thompson, K., The UNIX time sharing system, Communications of the ACM, Vol. 17, Issue 7, s , July, Rosen, S., Electronic Computers: A Historical Survey, ACM Computing Surveys (CSUR), Vol. 1, Issue 1, s. 7 36, March, Stallings, W., Cryptography and network security, principles and practice, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 1998, s White, G.B., Fisch, E.A., Pooch, U.W., Computer system and network security, CRC Press, Boca Raton, 1996, s

SÄHKÖISEN KAUPPAPAIKAN TURVALLISUUS

SÄHKÖISEN KAUPPAPAIKAN TURVALLISUUS SÄHKÖISEN KAUPPAPAIKAN TURVALLISUUS Mika Valonen 27.11.2005 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu tutkielma Tiivistelmä Internetissä toimivaan sähköiseen kauppapaikkaan kohdistuu useita turvallisuusuhkia,

Lisätiedot

raportteja 167 tutkimuksia Jarkko Paavola & Esko Vainikka (toim.) Näkökulmia

raportteja 167 tutkimuksia Jarkko Paavola & Esko Vainikka (toim.) Näkökulmia oppimateriaaleja puheenvuoroja raportteja 167 tutkimuksia Jarkko Paavola & Esko Vainikka (toim.) Näkökulmia tietoturvaan Turun ammattikorkeakoulun raportteja 167 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2013 ISBN

Lisätiedot

SANTERI SILTALA KIISTÄMÄTTÖMYYSPROTOKOLLAT

SANTERI SILTALA KIISTÄMÄTTÖMYYSPROTOKOLLAT SANTERI SILTALA KIISTÄMÄTTÖMYYSPROTOKOLLAT Kandidaatintyö Tarkastaja: Pekka Uotila II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Signaalinkäsittelyn ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma SILTALA,

Lisätiedot

TIETOKANTAKÄYTTÄJÄN AUTENTIKOINNIN JA AUKTORISOINNIN HALLINNOINTI ACTIVE DIRECTORY -YMPÄRISTÖSSÄ

TIETOKANTAKÄYTTÄJÄN AUTENTIKOINNIN JA AUKTORISOINNIN HALLINNOINTI ACTIVE DIRECTORY -YMPÄRISTÖSSÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOTEKNIIKAN OSASTO TIETOKANTAKÄYTTÄJÄN AUTENTIKOINNIN JA AUKTORISOINNIN HALLINNOINTI ACTIVE DIRECTORY -YMPÄRISTÖSSÄ Diplomityön aihe on hyväksytty Tietotekniikan

Lisätiedot

Maiju Virtanen LUOTTAMUKSEN HALLITSEMINEN SEMANTTISESSA WEBISSÄ

Maiju Virtanen LUOTTAMUKSEN HALLITSEMINEN SEMANTTISESSA WEBISSÄ Maiju Virtanen LUOTTAMUKSEN HALLITSEMINEN SEMANTTISESSA WEBISSÄ Tietojärjestelmätieteen kandidaatintutkielma 31.05.2002 Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Jyväskylä TIIVISTELMÄ Virtanen,

Lisätiedot

Toni Korpela PORTFOLIO 1 (45) 0302574 S142S03 15.8.2005. E-Business Systems 1 Portfolio Kevät 2005

Toni Korpela PORTFOLIO 1 (45) 0302574 S142S03 15.8.2005. E-Business Systems 1 Portfolio Kevät 2005 Toni Korpela PORTFOLIO 1 (45) E-Business Systems 1 Portfolio Kevät 2005 Toni Korpela PORTFOLIO 2 (45) 01) Planning the DotCom Business (1) ja (2) 1.1 i Tehtävänanto: Vertaa online-kirjakauppoja www.amazon.com

Lisätiedot

Puheluiden ja viestinnän yksityisyys mobiililaitteissa

Puheluiden ja viestinnän yksityisyys mobiililaitteissa Puheluiden ja viestinnän yksityisyys mobiililaitteissa University of Oulu Department of Information Processing Science Bachelor s Thesis Kimmo Paananen 9.3.2015 2 Tiivistelmä Tutkimuksessa perehdyttiin

Lisätiedot

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tietoja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Tietoturva- ja verkkopalvelujen käyttö kodeissa - kyselytutkimus laajakaistayhteyden käyttäjille. Marko Saarijärvi

Tietoturva- ja verkkopalvelujen käyttö kodeissa - kyselytutkimus laajakaistayhteyden käyttäjille. Marko Saarijärvi Tietoturva- ja verkkopalvelujen käyttö kodeissa - kyselytutkimus laajakaistayhteyden käyttäjille Marko Saarijärvi Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Iiro Sammalkorpi TCP/IP

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Iiro Sammalkorpi TCP/IP SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Iiro Sammalkorpi TCP/IP Liiketalous, matkailu, tietojenkäsittely ja viestintä Pori Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma TK00 Tietojenkäsittelyseminaari 2004 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

KÄYTTÖJÄRJESTELMIEN TIETOTURVA

KÄYTTÖJÄRJESTELMIEN TIETOTURVA Lappeenranta University of Technology Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma CT50A2602 Käyttöjärjestelmät Syksy 2013 Opintojakson Käyttöjärjestelmät seminaarityö Anssi Hauvala, Keijo

Lisätiedot

Jaakko Kosonen TIETOTURVA PILVIPALVELUISSA

Jaakko Kosonen TIETOTURVA PILVIPALVELUISSA Jaakko Kosonen TIETOTURVA PILVIPALVELUISSA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2015 TIIVISTELMÄ Kosonen, Jaakko Tietoturva pilvipalveluissa Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2015, 27

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Iiro Sammalkorpi Windows Active Directory, käyttöönotto ja hallinta

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Iiro Sammalkorpi Windows Active Directory, käyttöönotto ja hallinta SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Iiro Sammalkorpi Windows Active Directory, käyttöönotto ja hallinta Liiketalous, matkailu, tietojenkäsittely ja viestintä Pori Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma TK00 2005

Lisätiedot

Langattomien laitteiden tietoturva

Langattomien laitteiden tietoturva hyväksymispäivä arvosana arvostelija Langattomien laitteiden tietoturva Tea Silander Helsinki 19.4.2003 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Matemaattis-luonnontieteellinen Tekijä Författare

Lisätiedot

ICT-ULKOISTAMISEN HAASTEET INFORMAATIOTURVALLISUUDEN NÄKÖKULMASTA

ICT-ULKOISTAMISEN HAASTEET INFORMAATIOTURVALLISUUDEN NÄKÖKULMASTA Jussi Hartikainen ICT-ULKOISTAMISEN HAASTEET INFORMAATIOTURVALLISUUDEN NÄKÖKULMASTA Tietojenkäsittelytieteiden Pro Gradu 30. tammikuuta 2012 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Palvelimen Virtualisointi

Palvelimen Virtualisointi Palvelimen Virtualisointi Palvelimen Virtualisointi Tekijänoikeudet 2007 Lari Korpi Sisällys 1. Johdanto... 1 Miksi virtualisoida?... 1 Miksi virtualisoida palvelimia?... 5 2. Käsitteitä... 6 Palvelinprosessi...

Lisätiedot

PILVIPALVELUT JA PILVESTÄ TARJOTTAVAT TOIMISTOSOVELLUKSET

PILVIPALVELUT JA PILVESTÄ TARJOTTAVAT TOIMISTOSOVELLUKSET Artturi Mäkinen PILVIPALVELUT JA PILVESTÄ TARJOTTAVAT TOIMISTOSOVELLUKSET Opinnäytetyö Tietotekniikka Kesäkuu 2012 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Artturi Mäkinen Koulutusohjelma ja suuntautuminen

Lisätiedot

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa 28.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 1.1 Internetin palveluista... 3 1.2 Sopimuksen syntyminen... 3 1.3 Internetpalvelusopimuksen

Lisätiedot

TEOLLISUUSAUTOMAATION TIETOTURVA. Verkottumisen riskit ja niiden hallinta

TEOLLISUUSAUTOMAATION TIETOTURVA. Verkottumisen riskit ja niiden hallinta TEOLLISUUSAUTOMAATION TIETOTURVA Verkottumisen riskit ja niiden hallinta Suomen Automaatioseura ry Turvallisuusjaosto 2005 Verkkopainos 2010 1. verkkopainos Julkaisija: Suomen Automaatioseura ry Turvallisuusjaosto

Lisätiedot

Tietoturva julkisissa pilvipalveluissa

Tietoturva julkisissa pilvipalveluissa Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Tietoturva julkisissa pilvipalveluissa Kandidaatintyö 2. kesäkuuta 2011 Jussi-Pekka Erkkilä Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu

Lisätiedot

Informaatiojärjestelmien integroiminen terveydenhuollossa

Informaatiojärjestelmien integroiminen terveydenhuollossa Informaatiojärjestelmien integroiminen terveydenhuollossa...eli miten sovittaa yhteen XML, HL7 ja EDIFACT? Kari Mattsson Tietojenkäsittelyoppi Turun yliopisto Pro Gradu 31.12.2000

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTA JA HUOLTOVARMUUS

TIETOYHTEISKUNTA JA HUOLTOVARMUUS TIETOYHTEISKUNTA JA HUOLTOVARMUUS Olli Martikainen, Seppo Ihalainen 2000 1 (61) SELVITYS ICT-ALALLA TAPAHTUVISTA MUUTOKSISTA/UHKISTA JA NIIDEN VAIKUTUKSISTA HUOLTOVARMUUTEEN VUOTEEN 2005 MENNESSÄ. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Kaakon SOTE-INTO hanke / Matkanhallintajärjestelmä. Tarjous 88/2010. Liite 7: Western Systems Oy:n tietoturvaohje

Kaakon SOTE-INTO hanke / Matkanhallintajärjestelmä. Tarjous 88/2010. Liite 7: Western Systems Oy:n tietoturvaohje Kaakon SOTE-INTO hanke / Matkanhallintajärjestelmä Tarjous 88/2010 Liite 7: Western Systems Oy:n tietoturvaohje TARJOUS 88/2010 2 (10) Sisältö Kaakon SOTE-INTO hanke / Matkanhallintajärjestelmä... 1 Tarjous

Lisätiedot

HEIKKI SAARELMA VERKKOSOVELLUSTEN TIETOTURVATESTAUS OSANA VERKKOHOTELLI PALVELUA Diplomityö

HEIKKI SAARELMA VERKKOSOVELLUSTEN TIETOTURVATESTAUS OSANA VERKKOHOTELLI PALVELUA Diplomityö HEIKKI SAARELMA VERKKOSOVELLUSTEN TIETOTURVATESTAUS OSANA VERKKOHOTELLI PALVELUA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Koivisto Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatiotekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

Copyright 2013 Seppo Heikkinen, Jenna Lehtimäki, Joona Kannisto, Mikko Jaatinen, Markku Vajaranta, Arttu Niinimäki

Copyright 2013 Seppo Heikkinen, Jenna Lehtimäki, Joona Kannisto, Mikko Jaatinen, Markku Vajaranta, Arttu Niinimäki KORTTIMAKSAMISEN TURVALLISUUS Tietotekniikan laitos Seminaariraportti, Tietoliikenteen turvallisuus (TLT-3601) Kevätlukukausi 2013 Seppo Heikkinen versio 5 23.5.2013 Copyright 2013 Seppo Heikkinen, Jenna

Lisätiedot

Pikaviestinnän tietoturva Ongelmat, vaihtoehdot ja ratkaisut

Pikaviestinnän tietoturva Ongelmat, vaihtoehdot ja ratkaisut TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Pikaviestinnän tietoturva Ongelmat, vaihtoehdot ja ratkaisut Kandidaatintyö Olli Jarva Tietotekniikan

Lisätiedot

Digitaalisten asiakirjojen pitkäaikaissäilytys: tutkimus- ja kehittämisprojektien lähestymistapojen vertailu

Digitaalisten asiakirjojen pitkäaikaissäilytys: tutkimus- ja kehittämisprojektien lähestymistapojen vertailu Digitaalisten asiakirjojen pitkäaikaissäilytys: tutkimus- ja kehittämisprojektien lähestymistapojen vertailu Pro gradu -tutkielma Mirja Romppanen Informaatiotutkimuksen laitos Tampereen yliopisto 30.9.2004

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien tietoturvan ja tietosuojan hallinnan periaatteet ja hyvät käytännöt

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien tietoturvan ja tietosuojan hallinnan periaatteet ja hyvät käytännöt RAPORTTEJA 5/2005 Tero Tammisalo Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien tietoturvan ja tietosuojan hallinnan periaatteet ja hyvät käytännöt Ohje sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Lisätiedot

PALVELUNESTOHYÖKKÄYKSET JA NIILTÄ SUOJAUTUMINEN

PALVELUNESTOHYÖKKÄYKSET JA NIILTÄ SUOJAUTUMINEN Lari Oranen PALVELUNESTOHYÖKKÄYKSET JA NIILTÄ SUOJAUTUMINEN Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 28.5.2015 Tekijä(t) Lari Oranen Koulutusohjelma

Lisätiedot

SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON KEHITTYMINEN SUOMESSA 1986-2006

SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON KEHITTYMINEN SUOMESSA 1986-2006 TAMPEREEN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU Taloustieteiden laitos SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON KEHITTYMINEN SUOMESSA 1986-2006 Yrityksen taloustiede, laskentatoimi Pro gradu -tutkielma Huhtikuu 2007 Ohjaaja:

Lisätiedot