Valtuusto Sivu 1 / 47

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtuusto 18.03.2013 Sivu 1 / 47"

Transkriptio

1 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto Sivu 1 / 47 Kokoustiedot Aika maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja tai (09) Käsiteltävät asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Espoon äänestysaluejaon muuttaminen 4 4 Toimivallan siirto Verohallinnolle kunnallis- ja 8 kiinteistöveroista vapauttamisesta 5 2 Muutos Espoon ja Kauniaisten kaupunkien sekä 10 Kirkkonummen kunnan ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimukseen 6 Blominmäen osayleiskaavan hyväksyminen, alue (Pöydälle ) 7 3 Valtuuston työjärjestyksen 5 :n mukainen luettelo vireillä 39 olevista valtuustoaloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä 8 Valtuustoaloite Espoon terveydenhoitopalvelujen 40 saatavuuden ja laadun parantamiseksi 9 Valtuustoaloite vapaan matkustusoikeuden myöntämisestä 43 rollaattorilla kulkeville 10 Valtuustoaloite Espoon tilastrategian laatimisesta ja tilakustannusten seurannan uudistamisesta 46 Espoo Timo Soini puheenjohtaja

2 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 1 Valtuusto Sivu 2 / 47 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Selostus Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin, että kokous oli kutsuttu koolle valtuuston puheenjohtajan allekirjoittamalla valtuuston jäsenille, kaupunginhallitukselle, kaupunginjohtajalle sekä toimialojen johtajille toimitetulla ja ilmoitustaululla kuulutetulla kokouskutsulla, joka kuului seuraavasti: Liitteet A ja B - 1.

3 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 2 Valtuusto Sivu 3 / 47 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Kok. / Vihr.

4 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3 Valtuusto Sivu 4 / / /2013 Keskusvaalilautakunta Kaupunginhallitus Espoon äänestysaluejaon muuttaminen Valmistelijat / lisätiedot: Pirkanniemi Risto, puh. (09) Kaupunginhallitus Valtuusto 1 hyväksyy Espoon kaupungin äänestysalueisiin lukien liitteestä ilmenevät äänestysalueiden rajojen muutokset. Äänestysalueiden lukumäärä nousee 70:ään, kun muodostetaan kaksi uutta äänestysaluetta 12 Saunalahti ja 79 Tillinmäki. 2 oikeuttaa keskusvaalilautakunnan tekemään tarvittaessa teknisiä tarkistuksia äänestysaluejakoon. Liite Oheismateriaali Selostus 1 Äänestysalue A0 - Äänestysalue ehdotus muutokset Äänestysalue ehdotus uudet Äänestysalue ehdotus muutokset Äänestysalue äänioikeutetut Äänestysalue ehdotus muutokset Ehdotetaan, että Espoon äänestysalueiden lukumäärä nostetaan 70:ään ja rajoja muutetaan lukien pienentämällä liian suuriksi kasvaneita äänestysalueita. Muutettua äänestysaluejakoa noudatettaisiin ensimmäisen kerran kesän 2014 europarlamenttivaaleissa. Vaalilain mukaan äänestysalueista päättää valtuusto. Valtuuston on myös määrättävä, mihin äänestysalueeseen kuuluvat ne henkilöt, joita ei ole väestötietojärjestelmään merkitty minkään kiinteistön kohdalle (Espoossa äänestysalue 99). Päätös äänestysalueista tulee voimaan 15. päivänä lokakuuta, jos päätös tehdään ja päätöksestä ilmoitetaan maistraatille sen määräämällä tavalla

5 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3 Valtuusto Sivu 5 / 47 viimeistään saman vuoden huhtikuussa. Myöhemmin tehty tai maistraatille ilmoitettu päätös tulee voimaan 15. päivänä lokakuuta seuraavana vuonna. Espoossa on 68 äänestysaluetta. Suurimmalla äänestysalueella on noin äänioikeutettua asukasta (74 Piispansilta) ja pienimmällä noin äänioikeutettua asukasta (78 Matinmetsä). Äänestysalueen koon määrittelemisestä Äänestysalueiden optimaalista kokoa tavoiteltaessa tulee ottaa erityisesti huomioon, että vaalipäivän äänestyspaikka on riittävän lähellä äänestysalueen äänestäjiä (saavutettavuus) ja että vaalipäivänä ei äänestyspaikalle muodostuisi suurempia ruuhkia (äänestyksen sujuvuus). Äänestysalueen tulisi olla kuitenkin kooltaan riittävä, jotta se toimisi tarkoituksenmukaisesti. Ehdotus äänestysaluejaoksi Valmistelussa on lähtötietoina käytetty äänioikeutettujen asukkaiden lukumääriä äänestysalueittain vuoden 2012 kunnallisvaaleissa sekä vaalipäivänä äänestäneiden lukumääriä. Lisäksi on otettu huomioon väestöennusteet pienalueittain. Ehdotetaan, että tehdään seuraavat muutokset: 1 Äänestysalueesta 11 Kurttila erotetaan osa, josta muodostetaan uusi äänestysalue 12 Saunalahti. Äänestysalue 11 on kasvanut liian suureksi. 2 Äänestysalue 80 Nöykkiö-Tillinmäki jaetaan kahteen osaan, jolloin uusien alueiden nimet ovat 80 Nöykkiö ja 79 Tillinmäki. Äänestysalue 80 on kasvanut liian suureksi. 3 Osa äänestysalueesta 77 Kuitinniitty siirretään alueeseen 71 Kuitinkallio. Äänestysalue 77 on liian suuri. 4 Osa äänestysalueesta 74 Piispansilta siirretään alueeseen 78 Matinmetsä, jossa on huomattavasti vähemmän asukkaita. Äänestysalue 74 on kasvanut liian suureksi. 5 Osa äänestysalueesta 70 Olarinmäki-Henttaa siirretään alueisiin 71 Kuitinkallio ja 72 Olarinpuisto-Päivänkehrä. Muutoksella varaudutaan Suurpellon alueen kasvamiseen. Muutoksen johdosta alueen 70 uusi nimi on Suurpelto-Henttaa ja alueen 71 uusi nimi on Kuitinkallio-Olarinmäki. 6 Osa Äänestysalueesta 55 Jousenkaari-Hakalehto siirretään alueeseen 57 Koivu-Mankkaa, jolloin alueiden asukkaiden lukumäärät tasoittuvat.

6 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3 Valtuusto Sivu 6 / 47 Päätöshistoria Keskusvaalilautakunta Osa äänestysalueesta 40 Jupperi siirretään alueeseen 39 Rastaspuisto. Alue 40 on kasvanut liian suureksi ottaen huomioon alueen vaalipäivän äänestysaktiivisuuden vilkkauden. 8 Osa äänestysalueesta 37 Lansa-Sepänkylä siirretään alueeseen 36 Kilonpuisto, jolloin alueiden asukkaiden lukumäärät tasoittuvat. 9 Osa äänestysalueesta 39 Rastaspuisto siirretään alueeseen 38 Karakallio, jolloin alueiden asukkaiden lukumäärät tasoittuvat. Keskusvaalilautakunnan sihteeri Katja Rytilahti Keskusvaalilautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että valtuusto 1 hyväksyy Espoon kaupungin äänestysalueisiin lukien liitteestä 1 ilmenevät äänestysalueiden rajojen muutokset. Äänestysalueiden lukumäärä nousee 70:ään, kun muodostetaan kaksi uutta äänestysaluetta 12 Saunalahti ja 79 Tillinmäki. 2 oikeuttaa keskusvaalilautakunnan tekemään tarvittaessa teknisiä tarkistuksia äänestysaluejakoon. Päätös Keskusvaalilautakunta: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto 1 hyväksyy Espoon kaupungin äänestysalueisiin lukien liitteestä ilmenevät äänestysalueiden rajojen muutokset. Äänestysalueiden lukumäärä nousee 70:ään, kun muodostetaan kaksi uutta äänestysaluetta 12 Saunalahti ja 79 Tillinmäki. 2 oikeuttaa keskusvaalilautakunnan tekemään tarvittaessa teknisiä tarkistuksia äänestysaluejakoon.

7 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3 Valtuusto Sivu 7 / 47 Päätös Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi

8 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 4 Valtuusto Sivu 8 / / /2013 Kaupunginhallitus Toimivallan siirto Verohallinnolle kunnallis- ja kiinteistöveroista vapauttamisesta Valmistelijat / lisätiedot: Kuismin Timo, puh. (09) Kaupunginhallitus Valtuusto ei pidätä Espoon kaupungille toimivaltaa kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa. Oheismateriaali - Kuntaliiton yleiskirje Selostus Veronkantolakia on muutettu voimaan tulleella lailla siten, että toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa siirtyy kunnilta verohallinnolle alkaen. Kunta voi kuitenkin halutessaan pidättää ratkaisuvallan itsellään ilmoittamalla asiasta verohallinnolle mennessä. Ratkaisuvalta koskee sekä kunnallis- että kiinteistöverosta vapauttamishakemuksia, jotka tulevat vireille aikavälillä Seuraava mahdollisuus kunnan ratkaisuvallan pidättämiseen on vuonna 2015 koskien ajanjaksoa Kunta voi myös halutessaan pidättää ratkaisuvallan vain toisessa asiaryhmässä, joko kunnallis- tai kiinteistöverojen osalta. Kunnallis- ja kiinteistöveroista vapauttamisesta päättäminen on johtosäännöllä delegoitu lakiasiainjohtajalle. Taustaa Aiemmin voimassa olleen veroasiamiesjärjestelmän aikana Espoon veroasiamiehet, jotka olivat verohallinnon virkamiehiä, valmistelivat alusta loppuun kaupunginlakimiehen päätettäväksi kaikki veronhuojennusasiat. Sittemmin tämä käytäntö muuttui siten, että veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö antoi huojennusasioista pelkästään lausunnon, jonka pohjalta valmisteltiin huojennuspäätös. Syksyllä 2009 verohallinto ilmoitti, että lausuntojen antaminen kunnille lopetetaan vuoden 2010 alusta lukien. Tästä lähtien huojennusasiat on valmisteltu kokonaan kaupungin omana työnä. Verottajalta on kuitenkin jouduttu jokaista hakemusta varten aina erikseen pyytämään yksilöityjä tietoja päätöksenteon tueksi.

9 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 4 Valtuusto Sivu 9 / 47 Veroasioiden salassapitosäännösten vuoksi kunnilla ei myöskään ole ollut käytettävissään tietoa siitä, mitä huojennushakemuksista on mahdollisen valtionveron osalta päätetty. Käsiteltävien veronhuojennushakemusten määrä on Espoossa vaihdellut ollen viime vuosina keskimäärin noin 20 hakemusta/ vuosi. Vuonna 2011 oli yhteensä 22 hakemusta ja vuonna hakemusta. Hakemuksista vajaa kolmannes on koskenut kiinteistöveroja ja loput kunnallisveroja. Hakemukset ovat vaihdelleet suuruudeltaan muutamasta sadasta muutamaan tuhanteen euroon. Huojennushakemusten käsittelyn keskittäminen verohallinnolle parantaisi osaamista, poistaisi päällekkäisiä toimintoja ja olisi etenkin ratkaisukäytännön yhtenäisyyden vuoksi perusteltua ja tarkoituksenmukaista. Espoolla ei myöskään ole käytännössä mitään tarvetta pidättää ratkaisuvaltaa tältä osin itsellään. Uutta käytäntöä voitaisiin seurata kahden ja puolen vuoden ajan ja pidättää sen jälkeen vuonna 2015 päätösvalta kaupungille, mikäli siihen silloin nähtäisiin tarvetta. Asia on Vantaalla käsiteltävänä kaupunginhallituksen ja valtuuston kokouksissa maanantaina Kaupunginjohtajan esitys on, ettei Vantaa pidättäisi veronhuojennusasioissa ratkaisuvaltaa itsellään. Helsingissä asia on vielä virkamiesvalmistelussa ja heidänkin alustava kantansa on se, ettei myöskään Helsinki pidättäisi näiltä osin ratkaisuvaltaa itsellään. Päätöshistoria Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto ei pidätä Espoon kaupungille toimivaltaa kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa. Päätös Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi

10 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 5 Valtuusto Sivu 10 / / /2013 Kaupunginhallitus Muutos Espoon ja Kauniaisten kaupunkien sekä Kirkkonummen kunnan ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimukseen Valmistelijat / lisätiedot: Hemminki Kaisa, puh. (09) Mustonen Eila, puh. (09) Kaupunginhallitus Valtuusto hyväksyy Espoon ja Kauniaisten kaupunkien ja Kirkkonummen kunnan ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintaa koskevan sopimuksen muutoksen liitteen mukaisena. Liite Oheismateriaali Selostus 2 Espoon Kauniaisten ja Kirkkonummen yhteistoimintasopimusehdotus voimaan Espoon ja Kauniaisten kaupunkien sekä Kirkkonummen kunnan ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimus (voimaan ) - Virkaeläinlääkärien vastaanoton potilaiden ja sairauskäyntien kotikuntajakaumatiedot v Espoon valtuusto on hyväksynyt Espoon ja Kauniaisten kaupunkien sekä Kirkkonummen kunnan ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintaa koskevan sopimuksen. Lainsäädännön muutosten johdosta sopimusta tulee muuttaa. Sopimuksen muutoksella siirretään Kirkkonummen kunnan kemikaalivalvonta Kirkkonummen ympäristönsuojeluviranomaiselta Espoon sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuuteen Espoon seudun ympäristöterveyden järjestettäväksi alkaen. Sopimusta muutetaan eläinlääkintähuollon palvelutason ja eläinlääkärivastaanoton osalta siten, että sopimus vastaa nykyistä toimintaa. Sopimuksessa selkeytetään eläinlääkintähuollon kuntakohtaisten maksuosuuksien määräytymistä maksuperiaate säilyttäen.

11 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 5 Valtuusto Sivu 11 / 47 Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta annetun lain (410/2009) mukaan kemikaalivalvonta tulee hoitaa samassa toimielimessä kuin muutkin ympäristöterveydenhuollon tehtävät. Kirkkonummen kemikaalilain mukaiset valvontakohteet on sisällytetty Espoon seudun ympäristöterveyden valvontasuunnitelman ja siten säännöllisen valvonnan piiriin vuoden 2013 alusta lähtien. Seutuyksikön eläinlääkintäpalvelut on järjestetty eläinlääkintähuoltolain mukaisesti siten, että kaikille kotieläimille on kiireellisen eläinlääkäriavun saanti turvattu ympärivuorokautisesti ja hyötyeläimille järjestetään myös peruseläinlääkäripalvelut. Espoon sosiaali- ja terveyslautakunta on käsitellyt yhteistoimintasopimuksen muuttamista kaupungineläinlääkärien vastaanottotilojen osalta. Sopimusmuutoksia ei toteutettu Kirkkonummen kunnan vastustuksen johdosta. Kirkkonummen eläinlääkärivastaanottotilan vuokrasopimuksen päättyessä siirrettiin eläinlääkärien vastaanottotoiminta asianmukaisesti varustettuun yhteisvastaanottotilaan lokakuussa Eläinlääkäripalvelujen resursoinnissa on eläinlääkintähuoltolain (765/2009) mukaisesti otettu huomioon alueella toimivat yksityiset palvelujen tuottajat, joita on useita sekä Espoossa että Kirkkonummella. Espoon sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt valvontayksikön suunnitelman eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta ja kunnan järjestämistä eläinlääkäripalveluista vuosille Aluehallintovirasto on myös arvioinut suunnitelman ja todennut, että suunnitelma on valtakunnallisen valvontaohjelman mukainen. Eläinlääkintähuoltolain muutos on vaikuttanut eläinlääkintähuollon tehtäväkenttään ja toiminnan todelliset kustannukset eivät perustu aiemmassa määrin virka-aikana tapahtuvaan potilastyöhön. Eläinlääkärien työajasta 30 % on varattu eläinten hyvinvoinnin valvontaan (eläinsuojelu) ja eläintautilain mukaisten tehtävien hoitoon. Eläinlääkintähuollon tehtäviin on seutuyksikössä sisällytetty myös kunnalle kuuluva löytöeläinten talteen oton ja säilytyksen järjestäminen. Virka-ajan ulkopuolisesta eläinlääkäripäivystyksestä on sopimus Yliopistollisen eläinsairaalan kanssa. Päivystyssopimukset maksavat yhtensä euroa / v, josta Yliopistollinen eläinsairaalan laskelman mukaan Kirkkonummen kunnan alueen osuus on kustannuksista 33,3 % eli euroa /v (erillinen sopimus, joka on liitetty osaksi Espoon sopimusta.) Päivystyssopimukset yliopistollinen eläinsairaala on hinnoitellut hyöty- ja harraste-eläinten määrän ja palvelutarpeen perusteella. Ulkoisten palvelujen ostojen kustannukset (eläinlääkäripäivystys, löytöeläinten talteenotto- ja säilytys, löytöeläinten kuljetus) ovat seutuyksikön eläinlääkintähuollon osalta yhteensä noin euroa/ v. Kustannusten jaon tulee olla oikeudenmukainen, selkeä ja mahdollisimman yksinkertainen. Vuosittaista yksityiskohtaista jakaumaa eri kuntien maksuosuuksien määrittämiseksi, jossa huomioitaisiin kaupungineläinlääkärien vastaanoton potilaiden, eläinlääkärien tekemien sairauskäyntien, eläinsuojelu- ja eläintautilain mukaisten

12 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 5 Valtuusto Sivu 12 / 47 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyslautakunta valvontatehtävien, päivystyssopimusten, eri kunnista irrallaan tavattujen löytöeläinten ja niiden säilytyksen aiheuttamat kustannukset, ei ole aiheellista tehdä. Edellä mainittuja muuttujia seurataan vuosittain ja kustannusten jakoperusteita (ostopalvelusopimukset, potilaiden kotikuntajakauma, valvontatehtävät) tarkistetaan 3 vuoden välein. Tässä sopimuksen päivityksessä noudatetaan aiemman sopimuksen periaatetta ja huomioidaan seutuyksikön toimintavuosien virkaeläinlääkärin vastaanoton potilaiden kotikuntajakaumien vuosittainen keskitaso sekä päivystyksen ostopalvelusopimusten kustannukset. Yhteistoimintasopimusta laadittaessa eläinlääkintähuollon kustannusten sovittiin jakautuvan virkaeläinlääkärien hoitamien potilaiden kotikuntien perusteella siten, että jokainen kunta maksaa vähintään 5 % eläinlääkintähuollon kustannuksista. Virkaeläinlääkärien vastaanotolla käyneiden potilaiden kotikuntien prosentuaaliset osuudet ovat vaihdelleet vuosina siten, että espoolaisten potilaiden osuudet ovat olleet 64,17-70,7 %, kirkkonummelaisten 28,19-35,32 % ja kauniaislaisten 0,5-1,52 %. Uudessa sopimuksessa eläinlääkintähuollon kustannukset jaetaan siten, että Espoon maksuosuus on 65 %, Kauniaisten 5 % ja Kirkkonummen 30 %. Potilaiden ja valvontatehtävien kuntajakaumaa seurataan vuosittain ja maksuosuuksien jakauma tarkistetaan kolmen vuoden välein. Yhteistoimintasopimuksen muutos on menossa Kauniaisten kaupunginvaltuuston ja Kirkkonummen kunnanvaltuuston käsittelyyn Terveyspalvelujen johtaja Eetu Salunen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi Espoon ja Kauniaisten kaupunkien ja Kirkkonummen kunnan ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintaa koskevan sopimuksen muutoksen liitteen mukaisena. Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Päätöshistoria Kaupunginhallitus Perusturvajohtaja Juha Metso Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Espoon ja Kauniaisten kaupunkien ja Kirkkonummen kunnan

13 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 5 Valtuusto Sivu 13 / 47 ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintaa koskevan sopimuksen muutoksen liitteen mukaisena. Päätös Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi - Kauniaisten kaupunki - Kirkkonummen kunta

14 Valtuusto Sivu 14 / / /2011 Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunginhallitus Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunginhallitus Valtuusto Blominmäen osayleiskaavan hyväksyminen, alue (Pöydälle ) Valmistelijat / lisätiedot: Katajamäki Mirkka, puh. (09) Hämäläinen Tanja, puh. (09) Palola Aulis, puh. (09) Vehmas Martti, puh. (09) Kaupunginhallitus Valtuusto hyväksyy päivätyn ja tarkistetun Blominmäen osayleiskaavan, piirustusnumero Oheismateriaali Selostus - Blominmäen osayleiskaava, lausuntojen lyhennelmät ja vastineet - Blominmäen osayleiskaava, muistutusten lyhennelmät ja vastineet - Kaavakartta A3, merkinnät ja määräykset - Blominmäen osayleiskaava, kaavaselostuksen liitteet - Blominmäen osayleiskaava kaavaselostus - Blominmäen jätevedenpuhdistamon mahdollisten hätäylivuotojen Natura-arviointi - Luonnonsuojelulain 65 :n mukainen lausunto Blominmäen jätevedenpuhdistamon mahdollisten hätäylivuotojen Naturaarvioinnista - Blominmäen jätevedenpuhdistamon purkujärjestelyjen muutokset HSY Huom! Valtuutettuja pyydetään varaamaan mukaan kokoukseen aiemmin esityslistan mukana jaetut edellä mainitut oheismateriaalit. Osayleiskaavalla mahdollistetaan seudullisen jäteveden kalliopuhdistamon sijoittaminen Espoon Blominmäkeen niin, että säilytetään alueen luonto- ja virkistysarvot. Kaavan tavoitteena on turvata Pohjois-Espoon ja Keskuspuiston välinen ekologinen viheryhteys ja kevyenliikenteen väyläverkosto. Kaavassa osoitetaan tilavaraus Espoo-Salo -oikoradalle sekä varaudutaan Kehä III:n leventämiseen 2+2-kaistaiseksi. Lisäksi

15 Valtuusto Sivu 15 / 47 kaavassa tarkennetaan Kehä III:n eteläpuolella asuntoalueiden ja virkistysalueen rajausta asemakaavoitusta varten. Blominmäen osayleiskaava-alue sijaitsee Länsi-Espoossa Turunväylän eteläpuolella Kehä III:n varrella. Kaava-alueen pinta-ala on noin 130 hehtaaria. Alue on pääasiassa rakentamatonta, topografialtaan vaihtelevaa metsäistä aluetta. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Espoon opaskarttapohjalla esitettynä Vireilletulo Espoon valtuusto päätti jätevedenpuhdistamon siirtämisestä pois Suomenojalta ja uuden puhdistamon rakentamisesta kalliopuhdistamona Blominmäkeen sekä kehotti kaupunkisuunnittelukeskusta käynnistämään jätevedenpuhdistamon edellyttämän kaavoituksen. Lisäksi valtuusto päätti, että Blominmäen kaavoituksen yhteydessä turvataan Pohjois-Espoon ja Keskuspuiston välinen toimiva ekologinen viheryhteys ja kevyenliikenteen väyläverkosto. Blominmäen osayleiskaavan vireilletulosta kuulutettiin kaupungin virallisissa ilmoituslehdissä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Blominmäen osayleiskaavaan liittyen on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on päivätty ja tarkistettu Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavaprosessin ajan. Kaavan tavoitteista ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta järjestettiin tiedotus- ja keskustelutilaisuus

16 Valtuusto Sivu 16 / 47 Alueen kuvaus Blominmäki sijaitsee Länsi-Espoossa Turunväylän eteläpuolella Kehä III:n varrella n. 2 km Espoon keskuksesta länteen. Kaava-alueen pinta-ala on noin 130 hehtaaria. Alue on pääasiassa rakentamatonta metsäaluetta, joka on osa laajempaa etelä-pohjoissuuntaista viheryhteyttä Keskuspuiston ja Nuuksion välillä. Alue rajautuu lännessä Blominmäen asuinalueeseen ja Myntinsolmun tiealueeseen, lounaassa Näkinkylän asuinalueeseen ja etelässä Näkinmetsän alueeseen. Pohjoisessa alue rajautuu Gumbölenjoen laaksoon, koillisessa Rintamäen asuinalueeseen ja idässä Muuralan sekä Mikkelän asuin- ja teollisuusalueisiin. Suunnittelualueella ei ole asuinalueita. Alueen kaakkoiskulmassa on teollisuus- ja varastotontti, jossa toimii yhdyskuntateknisen huollon varikko. Kaava-alueen omistaa pääasiassa Espoon kaupunki. Kaava-alue sijaitsee Gumbölen- ja Espoonjokilaaksojen välisellä vedenjakajaselänteellä. Pohjoisessa kaava-aluetta rajaa loivarinteinen laakso, jossa virtaa Espoon arvokkaimmaksi yksittäiseksi virtavesikohteeksi luokiteltu Gumbölenjoki. Kaava-alueen maasto on pienipiirteisesti vaihtelevaa ja maastonmuotojen rikkonaisuus näkyy niin maaperässä kuin kasvillisuuden mosaiikkimaisena vaihteluna. Maisemaa hallitsee n. 50 metrin korkeudelle merenpinnasta nouseva täyttömäki, johon on läjitetty ylijäämämaita. Kaava-alueella ei sijaitse arvokkaita maisema-alueita tai muita kulttuurihistoriallisia arvoja. Kaava-alueen luonnonympäristö on luontotyypeiltään ja luonnontilaisuudeltaan vaihtelevaa. Kaava-alueella esiintyy luonnonsuojelulain ja metsälain suojelemia luontokohteita. Teirinsuon eteläosassa sijaitsee luonnonsuojelulain 29 :n mukainen luontotyyppi, suojeltu Teirinsuon tervaleppäkorpi. Teirinsuo lähiympäristöineen luokitellaan maakunnallisesti arvokkaaksi suokokonaisuudeksi. Suo on todettu myös geologisesti arvokkaaksi eloperäiseksi muodostumaksi. Luonnonsuojelulain 49 :n suojeleman liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja esiintyy eri puolilla kaava-aluetta, erityisesti täyttömäen länsi- ja pohjoispuolella, Vitmossenin ja Teirinsuon välisellä kannaksella sekä Kehä III:n varressa ja Näkinmetsässä. Kaava-alueen poikki itä-länsisuuntaisesti kulkee Kehä III, jonka liikennemäärä vuonna 2010 oli ajoneuvoa vuorokaudessa. Blominmäen asuntoalueelta on Blomintien tasoliittymäyhteys Kehä III:lle. Lisäksi Blominmäen täyttömäeltä on oma tasoliittymäyhteys Kehä III:lle. Blominmäen osayleiskaava-alueella ei ole julkisia palveluita. Kaava-alueen läheiset palvelut koostuvat lähinnä itäpuolella Mikkelässä ja Rintamäellä sijaitsevista päivähoitopalveluista sekä Mikkelän alakoulusta ja länsipuolella liikuntapalveluista. Ulkoilureitti kulkee Teirinsuon ja Vitmossenin välistä kannasta ja Näkinmetsän läpi Rintamäen ja

17 Valtuusto Sivu 17 / 47 Bassenmäen asuntoalueiden välillä. Se alittaa Kehä III:n kevyen liikenteen alikulkuna Mikkelänkallion länsipuolella. Suunnittelun lähtökohdat Espoon kaupunginhallitus hyväksyi Blominmäen osayleiskaavan tavoitteet : - Osoitetaan valtuuston päätöksen mukaisesti Blominmäkeen alue jäteveden kalliopuhdistamolle siihen liittyvine toimintoineen. - Säilytetään alueen luonto- ja virkistysarvot sekä toimiva ekologinen yhteys välillä Nuuksio - Espoon keskuspuisto. - Osoitetaan tilavaraus Länsiradalle/Espoo-Salo -oikoradalle sekä Kehä III:n leventämiselle katuverkko- ja liittymäjärjestelyineen - Tarkennetaan asumisen ja virkistysalueen rajat Kehä III:n eteläpuoleisella alueella asemakaavoitusta varten. Osayleiskaavan MRL 66 :n mukainen viranomaisneuvottelu järjestettiin Maakuntakaava-, yleiskaava- ja asemakaavatilanne Maakuntakaava Alueella on voimassa ympäristöministeriön vahvistama maakuntakaava (lainvoima ) ja ympäristöministeriön vahvistama 3. vaihemaakuntakaava. Maakuntakaavassa osayleiskaava-alue on osoitettu virkistys- ja taajamatoimintojen alueeksi. Alueen kautta kulkee yhdysradan ohjeellinen linjaus ja moottoriväylä- merkintä (Kehä III). Suomenojan nykyinen puhdistamo on osoitettu kohdemerkinnällä ET (yhdyskuntateknisen huollon alue). Ympäristöministeriö on vahvistanut kesäkuussa 2010 Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavan (lainvoima ). Vaihemaakuntakaavassa tarkastellaan toimintoja, joilla on merkittäviä ympäristövaikutuksia jotka edellyttävät keskinäistä yhteensovittamista. Uudenmaan liitto on käynnistänyt vuonna 2009 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan laatimisen eli maakuntakaavan uudistamisen. 2. vaihemaakuntakaavassa on kyse vahvistettujen Uudenmaan maakuntakaavan ja 1. vaihemaakuntakaavan sekä Itä-Uudenmaan maakuntakaavan uudelleen tarkastelusta. Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä sekä Maakuntahallitus päätti käynnistää Espoon uuden jätevedenpuhdistamon sijaintia koskevan vaihemaakuntakaavan (Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaavan) laadinnan.

18 Valtuusto Sivu 18 / 47 Ympäristöministeriö vahvisti 3. vaihemaakuntakaavan ja määräsi maankäyttö- ja rakennuslain 201 :n perusteella maakuntakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaavassa esitetään kohdemerkinnällä sijaintipaikka uudelle jätevedenpuhdistamolle Espoon Blominmäessä ja ohjeellisella merkinnällä siirtoviemärin linjaus puhdistamolta nykyiselle Suomenojan puhdistamolle. Samalla voimassa olevista maakuntakaavoista kumotaan Suomenojan puhdistamoa ja puhdistamon vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja koskevia merkintöjä. Yleiskaava Suunnittelualueella on voimassa Espoon pohjoisosien yleiskaava osa I ( ), sekä Espoon eteläosien yleiskaava ( ). Kaava-alue on pääosin yleiskaavoissa virkistysaluetta. Lisäksi Kehä III on tieliikenteen aluetta sekä Espoon eteläosien yleiskaavassa osoitettu merkittävästi parannettavan kaksiajorataisen päätien tai pääkadun merkinnällä. Espoon eteläosien yleiskaavassa Espoo-Salon oikoratayhteys on osoitettu joukkoliikenteen yhteystarvemerkinnällä. Pohjoisosien yleiskaavassa on lisäksi osoitettu teollisuuden ja varastoinnin alue sekä pääulkoilureitti. korkeimman hallinto-oikeuden päätös kumosi Espoon eteläosien yleiskaavan kolmen kohdealueen osalta, joista Näkinmetsä sijaitsee osittain suunnittelualueella. Asemakaava Alueen kaakkoiskulmassa Mikkelässä (Mikkelä IIB, Mikkelänkallio) on lähivirkistysalueeksi sekä teollisuus- ja varastokäyttöön asemakaavoitettua aluetta. Alueen koilliskulmassa Rintamäessä (Hirvisuo-Rintamäki) on lähivirkistysalueeksi osoitettua aluetta. Alueen eteläosalle on laadittu Näkinmetsän asemakaavaluonnos, joka on ollut nähtävillä alkuvuodesta Valtuusto on hyväksynyt Bassenkylän asemakaavan (lainvoima ), joka on Näkinmetsän kaava-alueesta erotettu osakaava. Blominmäen osayleiskaava-alueella on vireillä kaksi asemakaavaa Näkinmetsän asemakaavan lisäksi. Mikkelänkallion (Mikkelä IIB, Mikkelänkallio, asemakaavan muutos) asemakaava sijoittuu osayleiskaava-alueen kaakkoisosaan. Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan HSY Veden varikon laajennustarve sekä Blominmäen jätevedenkalliopuhdistamon louhintatunnelin rakentaminen Kehä III:n ali Blominmäkeen. Kaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä Blominmäen asemakaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä Blominmäen asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa Espoon jäteveden kalliopuhdistamon rakentaminen alueelle samalla turvaten alueen luonto- ja virkistysarvojen säilyttäminen. Lisäksi tavoitteena on varautua Kehä III:n leventämiseen 2+2-kaistaiseksi ja osoittaa puhdistamolle johtava rinnakkaiskatuyhteys sekä varmistaa Blominmäen asuinalueen turvallinen liittyminen katuverkkoon.

19 Valtuusto Sivu 19 / 47 Muut suunnitelmat ja selvitykset Blominmäen jätevedenpuhdistamo- puhdistamon ja kalliotunnelien yleissuunnitelma valmistui lokakuussa Hankkeen aikaisempia selvityksiä ovat Espoon jätevedenpuhdistuksen kehittämissuunnitelma (2006), Espoon kalliopuhdistamon hankesuunnitelma (2007), Espoon jätevedenpuhdistamon prosessivertailu (2008) ja Espoon uuden jätevedenpuhdistamon YVA-raportti (2008). Espoon kaupunginhallitus hyväksyi Espoo-Lohja-radan eli Länsiradan varren maankäytön kehityskuvaselvitystä koskevan asian. Päätöksen mukaisesti Espoon alueella selvitys otetaan yhdeksi lähtökohdaksi yleiskaavasuunnitelmien ja muiden maankäytön suunnitelmien laadinnassa. Espoo-Lohja-Salo-radan alustava yleissuunnitelma ja ympäristövaikutusten arviointi valmistuivat Espoon kaupunkisuunnittelukeskus laati vuonna 2011 raideliikennevision vuoteen Raideliikennevisiossa on esitetty raitiotie, joka kulkee Lommilasta Mikkelänkallion kautta osayleiskaava-alueen läpi Kauklahden juna-asemalle ja edelleen Kivenlahden metroasemalle. Kehä III:n parantamisesta välillä Mankki-Muurala valmistui aluevaraussuunnitelma vuoden 2011 alussa. Tulevaisuudessa Kehä III on tarkoitus parantaa kaksiajorataiseksi nelikaistaiseksi pääväyläksi. Kaava-alueella on tehty useita luontoselvityksiä mm. Näkinmetsän asemakaavoitusta, jäteveden kalliopuhdistamon ympäristövaikutusten arviointia, Espoo-Salo-oikoradan ympäristövaikutusten arviointia ja Kehä III:lle välille Mankki-Muurala laadittua aluevaraussuunnitelmaa varten. Näiden lisäksi kaava-alueella ja sen lähiympäristöstä on aiemmin selvitetty eri yhteyksissä kasvillisuutta, luontotyyppejä, liito-oravia, lepakoita, pesimälinnustoa sekä uhanalaisia ja muuta huomionarvoista lajistoa. Lisäksi aluetta koskevat useat laajemman tasoiset selvitykset muun muassa geologisista arvoista. MRA 30 :n mukainen kuuleminen Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi kaavaluonnoksen nähtäville Tällöin kaupunkisuunnittelulautakunta edellytti selvitettävän riittääkö kaavaluonnoksen mukainen viherkäytävä varmistamaan Pohjois- Espoon ja Keskuspuiston välille toimivan ekologisen viheryhteyden ja miten turvataan Näkinmetsän alueelle toimiva asuinalue. Osayleiskaavaluonnos oli julkisesti nähtävillä Osayleiskaavaluonnoksesta pidettiin tiedotus- ja keskustelutilaisuus Kaavaluonnoksesta saatiin 10 lausuntoa ja 5 mielipidettä. Lausunnoissa todettiin mm. että 3. vaihemaakuntakaavan on oltava voimassa ennen osayleiskaavan hyväksymistä. Lausunnonantajat ottivat kantaa

Paluumuuttajien työllistyminen ja palvelut Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava. Selvitystyön raportti Blominmäen jätevedenpuhdistamo

Paluumuuttajien työllistyminen ja palvelut Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava. Selvitystyön raportti Blominmäen jätevedenpuhdistamo selostus Paluumuuttajien työllistyminen ja palvelut Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava Selvitystyön raportti Blominmäen jätevedenpuhdistamo Uudenmaan liiton julkaisuja A 32-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja

Lisätiedot

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C. Kaavaselostus

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C. Kaavaselostus Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C Kaavaselostus Kate 6.11.2013 Kh 14.2.2011 Ympa 2.2.2011 Ympa 18.1.2011 Ympa 22.10.2009 Asia 73/10.02.02/2011 (ent. 145/712/2008) Kaavan laatijat:

Lisätiedot

Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A

Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Vastineet kaavaehdotuksesta tehtyihin muistutuksiin 24.2.2009 Ympa 24.2.2009 29 Ympa om d Kh 2.3.2009 92 Kh liite 1 Asia 248/712/2005 Kaavan laatijat:

Lisätiedot

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava Kaavaluonnoksen palauteraportti Ympa 8.6.2010 Ympa liite Asia 145/712/2008 Kaavan laatija: Suvi Lehtoranta, kaavoitusarkkitehti MA S-posti suvi.lehtoranta@vihti.fi

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Tampere / J. Mäkelä 21.10.2008 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Valkeakosken kaupunki LOUNAISSUUNNAN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti ja

Lisätiedot

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava. Kaavaehdotuksen selostus

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava. Kaavaehdotuksen selostus Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava Kaavaehdotuksen selostus Kh 14.2.2011 Ympa 2.2.2011 20 liite 2 Ympa 18.1.2011 Asia 145/712/2008 Kaavan laatijat: Suvi Lehtoranta, kaavoitusarkkitehti MA S-posti

Lisätiedot

TULOTIEN ASEMAKAAVA Korttelit 49-65 sekä virkistys- ja katualueet Sitova tonttijako korttelit 49-65 SIUNTION KUNTA

TULOTIEN ASEMAKAAVA Korttelit 49-65 sekä virkistys- ja katualueet Sitova tonttijako korttelit 49-65 SIUNTION KUNTA ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM www.eriarc.fi SIUNTION KUNTA TULOTIEN ASEMAKAAVA Korttelit 49-65 sekä virkistys- ja katualueet Sitova tonttijako korttelit 49-65 9.7.2010, tarkistettu 14.6.2012, 4.10.2012

Lisätiedot

Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44

Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44 Kokoustiedot Aika 09.12.2013 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset:valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

LAUSUNNOT, MUISTUTUKSET JA VASTINEET EHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLOAJALTA 22.5. 27.6.2014

LAUSUNNOT, MUISTUTUKSET JA VASTINEET EHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLOAJALTA 22.5. 27.6.2014 1 SULAN OSAYLEISKAAVA LAUSUNNOT, MUISTUTUKSET JA VASTINEET EHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLOAJALTA 22.5. 27.6.2014 LAUSUNNOT 1. Keski-Uudenmaan maakuntamuseo Ei huomautettavaa. Museovirasto on lausunnonantaja arkeologisen

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014. TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi

KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014. TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014 TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi Kaavaehdotus 16.4.2014 TEUVAN KUNTA 1 Esipuhe Teuvan kunnanhallitus on tehnyt päätöksen

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

Valtuusto 23.02.2015 Sivu 1 / 44

Valtuusto 23.02.2015 Sivu 1 / 44 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 23.02.2015 Sivu 1 / 44 Kokoustiedot Aika 23.02.2015 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Dnr 000/000/2012 Kh nro 0/00.0.2000 00 I Kunta Kaavan nimi Kirkkonummi INKILÄNPORTTI Asemakaavalla muodostuvat korttelit 3070-3073 sekä niihin rajautuvat tie-, katu-, virkistys-

Lisätiedot

Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 80

Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 80 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 80 Kokoustiedot Aika 08.06.2015 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

1 (39) Liite 17 Vastineraportti. H. Ylinen 11.5.2015

1 (39) Liite 17 Vastineraportti. H. Ylinen 11.5.2015 Liite 17 Vastineraportti 1 (39) H. Ylinen 11.5.2015 Nakkilan kunta osayleiskaavan tarkistus Oikeusvaikutteinen 3. ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niiden vastineet Nakkilan taajamaosayleiskaavan

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Söderkullan keskustan asemakaavan muutos ja asemakaava liikerakentamista varten 0630 - C3878

Söderkullan keskustan asemakaavan muutos ja asemakaava liikerakentamista varten 0630 - C3878 SIPOON KUNTA Söderkullan keskustan asemakaavan muutos ja asemakaava 0630 - C3878 Selostus 30.11.2006 SUUNNITTELUKESKUS OY Sipoon kunta 1 (35) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alueen nimi:

Lisätiedot

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a KAAVOITUS N132 Kotirinne Asemakaava ja asemakaavan muutos Valmisteluaineiston selostus Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a Asia 299/713/2007 Kaavaprosessi ja käsittelyvaiheet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

JOKIHAARAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOKIHAARAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy UURAISTEN KUNTA JOKIHAARAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Oikeusvaikutteinen SELOSTUS 685-P12048 Ehdotus 9.3.2012 Osayleiskaava 15.11.2012 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy P12048

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA KAAVAEHDOTUS KAAVASELOSTUS, 05.03.2015

PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA KAAVAEHDOTUS KAAVASELOSTUS, 05.03.2015 PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA Asemakaava koskee kiinteistöjä 635-424-4-24, 635-424-2-128, 635-424-5-4, 635-424-4-32, 635-424-4-35, 635-424-4-36, 635-424-4-37 ja 635-424-4-38. Asemakaavan

Lisätiedot

Noormarkun-Toukarin osayleiskaava

Noormarkun-Toukarin osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PORIN KAUPUNKI Noormarkun-Toukarin osayleiskaava Oikeusvaikutteinen Tavoitevuosi 2025 Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 0160P11420 Kaavaselostus 1 (46)

Lisätiedot

KOPSAMON OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA

KOPSAMON OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JUUPAJOEN KUNTA KOPSAMON OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Selostus, ehdotusvaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22696 Selostus ehdotusvaihe I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ nro 3422 kkltk hallitus valtuusto nähtävilläolo ANTTILANRANTA Korttelit 8089-8094 sekä luonnos 13.6.2006 19.6.2006 MRA 30 17.7.-18.8.2006 katu-, erityis- ja A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN

Lisätiedot