Vaikuttavaa voimaa Metallin vaaleissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaikuttavaa voimaa Metallin vaaleissa"

Transkriptio

1 AUTOALAN TYÖNTEKIJÖIDEN VALTAKUNNALLINEN LEHTI 1/2012 Tässä lehdessä: Marcedes-mekaanikko Marianne Vallius esittelyssä sivulla 6 Pääkirjoitus Raimo Riima...2 Tehdään vaikutus, kehottaa Matti Mäkelä...3 Liittokokouksessa kuuluu jäsenten ääni...4 Näytön paikka, sanoo Kati Leppäjärvi...5 Tärkeät vaalit, korostaa Arja Taipale...8 Äänestämällä vaikutat - suomeksi ja ruotsiksi...14 Helena Haltun linjauksia.19 Autoalan Vaikuttajien ehdokkaat keskiaukeamalla Vaikuttavaa voimaa Metallin vaaleissa Autoalan Vaikuttajilla on kattava, monipuolinen ehdokaslista. Autoalan Vaikuttajat haluavat tehokkaan, vahvan Metalliliiton, joka toimii määrätietoisesti Autoalan työehtojen ja työolosuhteiden parantamiseksi.

2 AUTOALAN VAIKUTTAJAT AUTOALAN VAIKUTTAJAT Pääkirjoitus Nyt on jäsenillä näytön paikka! Maaliskuun aikana on Metalliliiton jäsenillä hyvä mahdollisuus vaikuttaa tulevien työehtosopimustavoitteiden asetteluun, kun liitto järjestää liittokokousvaalit. Vaaleilla valitaan 464 liittokokousedustajaa Tampereella toukokuussa pidettävään liittokokoukseen. Autoalan edustajia valitaan kokoukseen 36 ja juuri sinulla on oikeus ja mahdollisuus vaikuttaa kuka edustaa sinua siellä, kun käytät äänioikeutta vaaleissa. Metalliliiton päättävin elin on liittokokous, joka linjaa tulevan nelivuotiskauden tavoitteet. Tärkein linjaus koskee työehtosopimustavoitteita, joita me autoalallakin käytämme tulevissa neuvotelluissa pohjana. Toinen tärkeä linjaus on liiton hallinnon valinta kokouksessa. Hallinnon paikat jakaantuvat ryhmien saaman kannatuksen mukaan. Juuri näihin sinä pystyt vaikuttamaan äänestämällä vaaleissa. Jos sinusta tuntuu että liiton linjaa pitää muuttaa, silloin kannattaa valita Autoalan Vaikuttajien riveistä hyvä ehdokas, joka ajaa jäsenistön etuja tulevissa työehtoneuvotteluissa. Demariryhmä on ollut monta liittokokouskautta enemmistönä liiton hallinnossa ja ovat siis määränneet liiton linjan sopimusneuvotteluissa. Viime vuosien sopimukset ovat saaneet kovaa arvostelua, koska liiton linjana ovat olleet maltilliset korotukset. Monet muut liitot ovat ajaneet ohi Metallin palkkojen, koska ovat neuvotelleet paremmat sopimukset. Nyt olisi hyvä muuttaa Metallin linjaa ja parhaiten se onnistuu antamalla tuki Vaikuttajille. Autoalan Vaikuttajien päätavoite on ammattimme arvostuksen nostaminen, joka tarkoittaa parempia työolosuhteita alalla sekä palkkatason nostamista muihin aloihin verrattuna. Nuorten palkkoja pitää nostaa nopeasti alallamme, jotta nuoret jäisivät autoalalle. Vanhempien työntekijöiden jaksamisen parantaminen on tämän nelivuotiskauden suuria tavoitteita. Samoin toimihenkilöiden palkkarakenteen käyttöönotto on ykköstavoitteitamme. Meillä on monia hyviä parannustavoitteita, mutta siihen tarvitsemme sinun tukeasi ja ääntäsi. Toivon, että käytät omaa äänioikeutta paremman autoalan puolesta. Tehdään nyt se autoalan ammatin arvostuksen lähtölaukaus ja äänestetään autoalan parhaat Vaikuttajat alamme päättäviin elimiin. Tämän lehden keskiaukealla on kaikki Autoalan Vaikuttajien ehdokkaiden kuvat ja numerot ja toivon, että käytät äänioikeutta ja valitset jonkun heistä pystyäksemme tekemään koko autoalasta paremman. Julkaisija Metallin Vasemmistoryhmä Päätoimittaja Raimo Riima Toimituskunta Autoalan Vaikuttajien hallitus Taitto Timo Sandberg Painopaikka Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani metallinvaikuttajat.fi Raimo Riima Päätoimittaja Onko nyt nuorten esiinmarssin aika? Yllä olevaan kysymykseen vastaatte te, Metalliliiton jäsenet. Te määrittelette kuka on liittokokousedustaja tänä vuonna. Itse toivon vastauksen olevan kyllä. Perustelen sitä sillä, että varsinkin autoalalla on tapahtunut sukupolven vaihdos viimeisten vuosien aikana. Nuoret ovat suuressa roolissa autoalalla, kun puhutaan kuka on se duunari haalarit päällä tekemässä niitä töitä. Tämän takia toivon, että nuoret olisivat myös päättämässä asioista, jotka koskettavat meitä kaikkia seuraavat neljä vuotta. Sanotaan, että meissä nuorissa on tulevaisuus. Näyttäkää se, ja äänestäkää nuoria liittokokoukseen. Tällä nuorten esiin nostamisella en toki tarkoita sitä, ettei kokemuksesta olisi hyötyä ja ettei vanhempia ehdokkaita pidä äänestää. Tulevaisuutta ajatellen on kuitenkin tärkeää antaa nuorille vastuuta ja vaatia heitä myös kantamaan se. Ja voin luvata että sen myös teemme! Yhtenä osoituksena vastuun antamisesta on, että minut valittiin tänä vuonna autoalan johtoryhmään, jossa päätetään autoalaa koskevista asioista mm. työehdoista. Olen omalta osaltani valmis kantamaan sitä vastuuta ja tekemään töitä meidän kaikkien autoalan ihmisten eteen, että meillä on ansiotaso, jolla jokainen tulee toimeen. Pekkasten eteen pitää tehdä työtä että saamme palautettua sen mikä meille kuuluu. Että jokainen autoalan ihminen pääsee terveenä eläkkeelle. Lista on pitkä asioista joita voimme ja meidän pitää parantaa. Me Autoalan Vaikuttajat lupaamme tehdä töitä kaikkien alan ihmisten puolesta. Vaikka itse olen Turusta, tiedän että pystyn ajamaan myös esimerkiksi Rovaniemellä töitä tekevän autoalan ihmisen asiaa. On aika vaikuttaa Autoalan Vaikuttajien kautta. Käytä ääntäsi! AUTOALAN TYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI 1/2012 Jukka-Pekka Hiltunen Jukka-Pekka Hiltunen toteaa, että nuoret ovat suuressa roolissa autoalan työpaikoilla ja kehottaa äänestämään nuoria liittokokousedustajiksi. Matti Mäkelä: Tehdään vaikutus! Me haluamme kehittää liitosta entistä vahvemman edunvalvojan, sanoo Metalliliiton sihteeri Matti Mäkelä. Siksi kannattaa äänestää Metallin Vaikuttajien ehdokkaita Metalliliiton liittokokousvaaleissa. Metallityöväen liiton jäsentä on jälleen näyttämässä suuntaa Suomelle. Maaliskuun liittokokousvaaleissa valitaan 464 edustajaa toukokuun liittokokoukseen. Metallin Vaikuttajien eli Metalliliiton vasemmiston ja sitoutumattomien vaaliliiton tunnus vaaleissa on Tee vaikutus. Metalliliiton sihteeri ja Metallin Vaikuttajien vaaliliiton vetäjä Matti Mäkelä selittää tunnuksen ajatusta: Osallistumalla vaaleihin ja äänestämällä meidän vaaliliittomme ehdokkaita voi vaikuttaa Metalliliiton toimintaan seuraavaksi neljäksi vuodeksi eteenpäin. Liittokokoukseen valittava porukka tekee ratkaisut ja me haluamme kehittää liitosta entistä vahvemman edunvalvojan, Mäkelä sanoo. Metallin Vaikuttajilla on 538 ehdokkaan monipuolinen ja kattava ehdokaslista. Mukana on nuoria ensikertalaisia sekä jo useat liittokokoukset kokeneita konkareita. Saavutimme viime vaaleissa neljä vuotta sitten noin 37 prosentin kannatuksen. Tämän parantaminen on selkeä tavoitteemme näissä vaaleissa, Mäkelä sanoo. Metallialojen aseman näyttävä palkoissa Metallin Vaikuttajilla on seitsemän keskeistä teemaa tämän kevään vaaleissa ja liittokokouksessa. Ensimmäiseksi, metalliteollisuus on suomalaisen vientiteollisuuden kärki, ja sen pitää näkyä myös metallityöntekijöiden palkoissa. Palkkataso vaikuttaa suoraan metallityön arvostukseen ja koulutukseen hakeutumiseen. Tasokkailla työehtosopimuksilla varmistetaan työn arvostus ja tulevaisuus. Me Vaikuttajat vaadimme työsuhteita ja palkkoja, joilla tulee toimeen, Mäkelä sanoo. Metalliliiton liittosihteeri Matti Mäkelä kehottaa äänestämään aktiivisesti liittokokousvaaleissa ja näin vaikuttamaan siihen, että Metalliliitto tulevaisuudessa on entistä vahvempi vaikuttaja. Toiseksi, hyvät työolosuhteet ja mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön parantavat oleellisesti työssä jaksamista. Turvallinen ja terveellinen työympäristö on myös tuottava, Mäkelä muistuttaa. Metallin Vaikuttajien mielestä työntekijän ikä ja työkyky on huomioitava esimerkiksi työjärjestelyillä ja erityisellä seniorivapaalla. Samoin laadukas työterveydenhuolto on taattava jokaiselle työntekijälle. Kolmanneksi, metallialoilla on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota työn ja perheelämän yhteensovittamiseen. Vaadimme, että työaikojen on joustettava paremmin työntekijöiden elämäntilanteiden mukaan, ja vuorotyön työaikamallien oikeudenmukaisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota, Mäkelä sanoo. Ja sairaan lapsen hoidon ikärajaa on nostettava nykyisestä kymmenestä ikävuodesta. Osaaminen pitää työn Suomessa Metallin Vaikuttajien vaaliteemojen neljäs kohta koskee koulutusta. Osaamisen kehittäminen on elinehto sille, että työt pysyvät Suomessa. Työnantajan on oltava velvollinen järjestämään kaikille työntekijöille täydennyskoulutusta, ja koulutuksen on aina oltava houkuttelevampaa kuin työttömyyden, Mäkelä sanoo. Metallialojen peruskoulutukseen on saatava vetovoimaa, ja myös naiset on saatava kiinnostumaan metalliteollisuudesta. Yritysten on tarjottava harjoittelu- ja oppisopimuspaikkoja alalle tuleville ja kannustettava työntekijöitä suorittamaan näyttötutkintoja, Mäkelä luettelee. Viides Metallin Vaikuttajien teema on vuokratyö sitä tulee käyttää vain lyhyissä ruuhkahuipuissa. Vuokratyöntekijöillä on oltava samat työehdot kuin tilaajayrityksen työntekijöillä, Mäkelä painottaa. Metallin Vaikuttajat vaatii myös, että työnantajan irtisanottujen työntekijöiden takaisinottovelvollisuutta ei saa kiertää vuokratyövoimalla, ja että tilaajayrityksen luottamusmiehen on voitava edustaa myös vuokratyöntekijöitä. Kuudenneksi, Metallin Vaikuttajat vastustaa jyrkästi harmaan talouden ja talousrikollisuuden leviämistä metalliteollisuudessa. Valvontaa on lisättävä ja rangaistuksia on kovennettava, Mäkelä vaatii. Aluehallintavirastojen toimintaedellytyksiä on parannettava ja ay-liikkeen on saatava kanneoikeus. Samoin työpaikan luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun on saatava tiedot kaikista työpaikalla työskentelevistä työntekijöistä, Mäkelä sanoo. Äänestä ja tee vaikutus Metallin Vaikuttajien seitsemäs ja kokoava vaaliteema kuuluu Metalliliitto on vaikuttaja. Vain vahva, tavoitteellinen ja itsenäinen Metalliliitto pystyy reagoimaan alan muutoksiin tarpeeksi nopeasti. Liiton vahva ammatti-identiteetti tukee myös järjestäytymistä, Mäkelä sanoo. Myös eri liittojen välinen yhteistyö tukee jäsenten edunvalvontatyötä. Metallin Vaikuttajien mielestä Metalliliiton toiminnan on kaiken kaikkiaan perustuttava oikeudenmukaisuuteen, tasaarvoisuuteen ja avoimuuteen. Metalliliitto on jäsentensä liitto. Viime syksy osoitti selvästi, mikä merkitys on joukkovoimalla. Raamisopimus vahvisti koko ammattiyhdistysliikkeen uskottavuutta kertaheitolla. Saimme sopimukseemme perälaudan, joka oli meille kynnyskysymys, Mäkelä sanoo. Työehtosopimuksen syntyminen lakon kautta oli Mäkelän mukaan osoitus Metalliliiton joukkovoimasta. Jatkossa onkin erityisen tärkeää pitää huolta metallityöntekijöiden järjestäytymisestä. Jäsenhankinnan merkitystä ei voi korostaa liiaksi. Olemme onnistuneet Metallissa pitämään järjestäytymisasteen kohtuullisen korkeana, mutta ei pidä tuudittautua vääränlaiseen hyvään oloon. Meidän täytyy tehdä paljon töitä myös äänestysaktiivisuuden puolesta. Se on tärkeää jäsendemokratian kannalta. Korkea äänestysaktiivisuus on myös merkittävä signaali ulospäin. Tällä on suuri vaikutus muun muassa suhteessa työnantajiin, Mäkelä muistuttaa. Joten äänestä ja tee vaikutus!

3 AUTOALAN VAIKUTTAJAT AUTOALAN VAIKUTTAJAT Ville-Petteri Risberg: Jäsenten ääni ja tahto kuuluviin Liittokokouksessa jäsenten ääni ja tah to pääsevät kuuluviin, Metal liliiton järjestö sihteeri Ville-Petteri Risberg sanoo. Ville-Petteri Risberg Metallityöväen liitto valmistautuu 21. liittokokoukseensa, joka pidetään Tampereella Kokous on Metallin ylin päättävä elin, joka pidetään neljän vuoden välein. Ammattiosastot ovat tehneet esityksiä kokoukselle ja monenlainen aktiivisuus tulee jatkumaan aina kokoukseen asti. Kokoukseen valitaan edustajat suhteellista vaalitapaa noudattaen. Nyt Metallin jäsenellä on tilaisuus käyttää jäsenelle kuuluvaa oikeutta ja jopa velvollisuutta äänestää. Uskon, että vaaliliittojen ehdokkaat käyvät hyvän ja rehdin kamppailun pääsystä kokousedustajaksi, Metalliliiton järjestösihteeri Ville-Petteri Risberg sanoo. Toivon erityisesti, että jäsenet käyttävät tilaisuutta hyväkseen keskustella ehdokkaiden kanssa jäsenen kannalta tärkeistä asioista. Vaalityöstä uusia aktiiveja liiton toimintaan Liittokokous siis päättää liiton linjoista ja toimintatavoista seuraaviksi neljäksi vuodeksi. Kokousedustajat valitaan ympäri maata ja he edustavat kattavasti koko Metallin kenttää. Heillä on paras tieto ja kokemus alan työpaikkojen tilanteesta. Tätä tietoa tulee käyttää koko jäsenistön työehtojen ja hyvinvoinnin parantamiseen, Ville-Petteri Risberg sanoo. Liittokokous kaikkine järjestelyineen ja vaaleineen on mahtava voimannäyttö Metalliliitolta. Itse kokouksessa on paikalla 464 kokousedustajan, liiton henkilökunnan, seuraajien ja kansainvälisten vieraiden kanssa yhteensä lähes tuhat ihmistä. Lisäksi kokousta seuraa Suomen johtavat tiedotusvälineet, joista osa on paikan päällä kokouksen ajan. Metallin Vaikuttajat -vaaliliitolla on kattava ja monipuolinen 538 ehdokkaan ehdokaslista ympäri maata. Metallin vaalit ovat aktivoineet tuhansia jäseniä, niin ehdokkaita, tukiryhmien jäseniä kuin ehdokkaiden valitsijayhdistyksissä mukana olevia. Tämä aktivointi ei saa jäädä pelkästään vaaleihin liittyväksi, vaan tämä on oiva mahdollisuus saada uusia aktiiveja mukaan myös liiton toimintaan. Ammattiyhdistystoiminta ei ole paperinmakuista, tylsää puuhastelua, vaan aitoa, arkistakin työtä jäsenistön hyvinvoinnin eteen työpaikoilla, ammattiosastoissa ja esimerkiksi kunnallisessa päätöksenteossa, Risberg sanoo. Suomalaisia palkansaajia on paljon. Miksi emme käyttäisi meille kuuluvaa valtaa ja voimaa? Ammattiyhdistystoiminta on aina perustunut joukkovoimaan yhteisten asioiden ajamiseksi. Risberg haluaakin vedota kaikkiin lukijoihin: Käyttäkää äänioikeuttanne, käyttäkää se viisaasti ja antakaa ääni Metallin Vaikuttajien ehdokkaalle, näin saamme kehitettyä itsenäistä Metalliliittoa vahvaksi ja tavoitteelliseksi ammattiliitoksi, joka pystyy reagoimaan alan muutoksiin nopeasti. Kati Leppäjärvi Se on näytön paikka Metallin Vaikuttajien vaalijuhlassa Turussa jäsenen ääni kuului, mutta myös hauskaa pidettiin ja nauru raikui. Kuvassa etualalla järjestösihteeri Ville-Petteri Risberg, liittosihteeri Matti Mäkelä ja liikenneministeri Merja Kyllönen. Kyseessä ei ole viihdeohjelma Putous, vaan meille kaikille tärkeät Metallin vaalit. Meille kaikille äänioikeutetuille on suotu mahdollisuus äänestää ja näyttää miten arvostamme omaa työtämme ja haluamme kehittää oman alan asioita. Nyt meillä on mahdollisuus näyttää, että pystymme halutessamme saamaan äänestysprosentiksi 100. Tuolla tulok- Kati Leppäjärvi on innokas saunoja ja viihtyy elävän tulen äärellä. Ne elementit olivat lähistöllä, kun hän kuvaushetkellä oli Murikka opiston rantasaunalla Autoalan Vaikuttajien tilaisuudessa. sella saadaan painoarvoa autoalan edunvalvontaan. Itse olen asettunut myös ehdokkaaksi ja sain arvonnassa numeron 71. Minulla ei ole mahdollisuutta laajamittaiseen vaalikiertueeseen, vaalipaneeleja ehdokkaille ei ole, mutta on tämä Autoalan Vaikuttajien lehti ja näin ollen voin hieman kertoa, millainen ehdokas olen. Neljännesvuosisata ay-aktiivina, Veljekset Laakkosen autosihteerinä sekä luottamus- ja työsuojeluvaltuutetun tehtävissä ovat tuoneet elämääni valtavasti haasteita sekä tietämystä ja taitoa erottaa oikea väärästä. Parinkymmenen vuoden yksinhuoltajuus sekä asuminen 50-luvun rintamamiestalossa, jossa remontoitavaa riittäisi vaikka muille jakaa. Kaikki tuo on tuonut kärsivällisyyttä, jota kaikilla elämäni osa-alueilla olen näinä vuosina tarvinnut. Palkitsevaa on ollut nähdä, että mahdottomaltakin tuntuvista asioista on tullut mahdollisia. Pienikin muutos antaa voimia taistella paremman huomisen puolesta. Luonteeltani olen positiivinen, empaattinen, melko avoin ja oikeudenmukainen. Oman edun tavoittelua en hyväksy. Uskon, että alaltamme on mahdollista jäädä eläkkeelle terveenä. Ainakin suurimmilla työpaikoilla on henkiseen ja fyysiseen työssä jaksamiseen panostettu. Työsuojelu on avainasemassa ja mielestäni pienempienkin alamme työnantajien etu on panostaa henkilöstönsä jaksamiseen. Luotan myös siihen, että alallamme liittoon kuulumattomat ymmärtävät järjestäytymisen tärkeyden, ja liittyvät Metallin jäseniksi. Minut tuntevat tietävät minut kovaksi saunojaksi ja elävän tulen äärellä mielellään istuvaksi, nämä ovat keinoni rentoutua ja jaksaa. Käytetään äänioikeuttamme, ehdokaslistamme on täynnä hyviä ehdokkaita. Se on näytön paikka, ennakkoäänestä! Kati Leppäjärvi ao 114

4 AUTOALAN VAIKUTTAJAT AUTOALAN VAIKUTTAJAT Autoalalle kasvanut Vahva, itsenäinen Mercedes-mekaanikko Metalliliitto Marianne Vallius on oikeastaan kasvanut autoalalle. Hänen isänsä ja äitinsä ajoivat Jokkis-rallia, joten tytär oli pienestä pitäen autojen kanssa tekemisissä. Kun ei ollut päivähoitopaikkaa, niin olin faijan kanssa tallilla, leikin rasvamontussa, Marianne Vallius naurahtaa. Hän kiinnostui autoista, oppi korjaamaan niitä, hankki isompana lisäksi koulutusta. Nyt hän on työskennellyt melkein viisi vuotta Herttoniemessä Veholla Mercedes-mekaanikkona. Nuoren naisen kykyihin kalliiden autojen korjaajana ei heti uskottu. Alussa sain aika paljon vakuuttaa, että osaamista löytyy. Nyt aletaan pikku hiljaa luottaa siihen, että minäkin jotain osaan. Yhä edelleen epäilijöitä silti on. Lähinnä keski-ikäiset miehet katsovat pitkään, kun nuori nainen käy heidän arvokkaan ajopelinsä kimppuun. Mutta ammattitaidollaan Marianne Vallius murtaa näitä ennakkoluuloja. on turvattava Metalliliiton työehtosihteeri Turja Lehtonen pitää näitä liittokokousvaaleja ratkaisevan tärkeinä liiton tulevaisuuden kannalta. Hän korostaa, että mikäli liitto halutaan pitää itsenäisenä ja vahvana silloin on syytä äänestää Autoalan Vaikuttajia. Lehtonen kertoo, että hän tuli aikoinaan mukaan Autoalan Vaikuttajien toimintaan koska tässä porukassa sai toimia vapaasti, ilman ylhäältä annettuja ohjeita ja määräyksiä. Autoalan Vaikuttajissa sai olla sitä mieltä mitä kenttäkin oli ja voi tuoda kentän aitoa näkemystä esiin ja viedä eteenpäin, vielä vaalien jälkeenkin, hän korostaa. Nyt hän on tullut siihen tulokseen, että Metalliliiton tulevaisuuden kannalta tässä tilanteessa tarvitaan erityisesti vahvaa kannatusta Autoalan Vaikuttajille liittokokousvaaleissa. Meidän ryhmämme on ollut ainut ryhmä, joka on halunnut vahvistaa Metalliliittoa ja pitää sen itsenäisenä, mistä vahvana näyttönä toimii vuoden 2009 ylimääräinen liittokokous. Turja Lehtonen perustelee väitettään sillä, että näissä vaaleissa ratkaistaan monta asiaa. Mikäli Autoalan Vaikuttajien kannatus putoaa tulevissa vaaleissa, niin mahdollisten sääntömuutosten ja kaikkien muiden muutosten tekeminen tulee olemaan huomattavasti yksinkertaisempaa. Siinä tilanteessa Teamhankkeiden kaltaiset ja muut liiton itsenäisyyttä vaarantavat puuhailut nostavat taas päätään, hän toteaa. Ääni tulevissa liittokokousvaaleissa Autoalan Vaikuttajien ehdokkaalle on ääni Vahvalle Liitolle, Turja Lehtonen painottaa. Jari Salmi on Vantaan Auto- ja konekaupan ammattiosaston puheenjohtaja. Liittokokouksen päätökset koskettavat meitä kaikkia Jari Salmi on Vantaan Auto- ja konekaupan ammattiosaston puheenjohtaja. Hän työskentelee varaosavastaavana Toyota Material Handling Finland Oy:llä Vantaalla. Hän on ollut kerran aikaisemmin liittokokousedustajana ja tietää, että suuressa kokouksessa on vaikea saada erityisalojen ääntä kuuluviin. Siksi autopuolelta pitäisi saada kokousedustajiksi kokeneita ihmisiä, jotka toisivat alan ongelmat esiin. Alan erityisongelmien lisäksi Jari Salmi haluaisi, että liitto panostaisi muun muassa työssä jaksamiseen liittyviin asioihin. Hän itse on puhunut vahvas- ti sen puolesta, että lauantait pitäisi saada pois lomapäivistä. Tämä toisi viikon verran vuosilomaa lisää ja auttaisi osaltaan myös työssä jaksamisessa, hän sanoo. Hän haluaisi myös, että sairaan lapsen hoitomääräykset ulotettaisiin koskemaan alle 12- vuotiaita lapsia. Kymmenvuotias on ehdottomasti liian nuori olemaan yksin sairaana kotona, hän toteaa. Hän muistuttaa vielä miten tärkeää on käydä äänestämässä. Liittokokous päättää asioista, jotka koskettavat meitä kaikkia. Halu vaikuttaa asioihin Ammattiyhdistysliikkeen toiminnasta Marianne Vallius kiinnostui vasta aivan äskettäin. Hän seurasi neuvotteluja uudesta työehtosopimuksesta, tiukkoja vaatimuksia, pientä lakkoilua ja miten homma kuivui kasaan. Ihmettelin miksi tyydyttiin niin pieneen palkankorotukseen, kun kuitenkin pyydettiin paljon enemmän. Hän toteaa, että työpaikoilla oli laajasti tyytymättömyyttä sopimusratkaisuun. On aivan turha mutista töissä. Se ei johda mihinkään, jos kukaan ei tee mitään asioiden muuttamiseksi. Niinpä Marianne Vallius päätti tehdä jotain. Hän asettui ehdokkaaksi liittokokousvaaleissa Autoalan Vaikuttajien listoilla. Mikäli Marianne Vallius pääsee liittokokoukseen, hän voi osaltaan vaikuttaa Metalliliiton tulevan toiminnan linjauksiin. Jo ehdokkaana yritän omalta osaltani vaikuttaa ja tuoda työpaikkojen ääntä kuuluviin, hän toteaa. Marianne Vallius haluaa vaikuttaa oman alansa työehtoihin ja on ehdokkaana liittokokousedustajaksi. Jouko Ahola on ollut viisi kertaa aiemmin liittokokouksessa edustajana. Hän tietää, että tulosten aikaansaaminen suuressa kokouksessa vatiin yhteistyötä ja määrätietoisuutta. Siksi hän toivoo, että autoalan vahva etijoukko Autoalan Vaikuttajat saisi riitävän suuren edustajajoukon kokoukseen. Kokemuksen voimalla autoalan puolesta Jouko Ahola on eläkkeellä ja Metalliliiton vapaajäsen. Vaikka päiväkohtaiset työelämän ongelmat eivät häntä erityisesti kosketa, hän haluaa edelleen vaikuttaa autoalan työolosuhteiden ja palkkauksen paranemiseen. Siksi hän pyydettäessä asettui liittokokousvaaleissa ehdokkaaksi ja on valmis tuomaan pitkän kokemuksensa autoalan työntekijöiden käytettäväksi. Ja kokemusta Aholalla tosiaan on monenlaisista luottamustehtävistä. Hän on ollut viisi kertaa aiemmin liittokokouksessa edustajana, hän on toiminut Turussa ammattiosaston puheenjohtajana, parisenkymmentä vuotta työpaikkansa luottamusmiehenä ja toimii edelleen osaston jäsenhuoltajana sekä varapuheenjohtajana. Meiltä on ammattiosastosta neljä ehdokasta Autoalan Vaikuttajien listoilla. Halusimme mahdollisimman kattavan ja monipuolisen ehdokaslistan, jotta kukin äänestäjä löytäisi näistä itselleen soveliaan henkilön, jonka laittaa liittokokoukseen alan asioita puolustamaan. Ahola itse haluaa huolehtia autoalan arvostuksen ja palkkauksen myönteisestä kehityksestä. Erityisesti hän painottaisi myös työolosuhteiden kehittämistä. Jouko Ahola on pitkään toiminut Autoalan Vaikuttajissa ja uskoo, että ääni Vaikuttajien ehdokkaalle vie parhaiten autoalan asioita eteenpäin. Työehtosihteeri Turja Lehtonen toteaa, että ääni Autoalan Vaikuttajille on ääni vahvalle liitolle.

5 AUTOALAN VAIKUTTAJAT AUTOALAN VAIKUTTAJAT Tärkeät vaalit on tulossa älä jätä äänestämättä! Nyt jos koskaan kannattaa käyttää äänioikeuttaan ja äänestää Autoalan Vaikuttajien ehdokkaita. Autoalalla ei tällä hetkellä kovin ruusuisesti mene. Useassa autoliikkeessä ja maahantuonnissa alkavat taas yt-neuvottelut, niin myös omalla työpaikallani. Kokonaismarkkinat supistuvat, taloudellinen tilanne maassa ei ole hyvä. Ihmiset ja yrityksetkin lykkäävät uuden auton ostopäätöstä tuonnemmaksi odottelemaan parempia aikoja. Vähän vanhempia autoja ei enää tuoda merkkikorjaamoille, vaan etsitään paikkakunnan pienempiä pajoja edullisemman huoltohinnan saamiseksi. Syystäkin autoalan jäsenet ovat huolissaan tulevaisuudesta. Toivoisin liikkeenjohdolle ja omistajille malttia tässä tilanteessa. Ei pidä painaa liian nopeasti paniikkinappulaa, jolloin olemme samassa tilanteessa kuin edellisen taantuman aikaan ja varsinkin sen jälkeen. Autokaupan ja muunkin liike-elämän piristyessä taas saatamme olla tilanteessa, jossa ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilökunta on nk. kilometritehtaassa. Edellisen taantuman jälkeen alalle ei ole palkattu kovin paljoa uutta väkeä. Me Autoalan Vaikuttajat haluamme nostaa alamme ammatin arvostusta sille kuuluvalle tasolle. Tämä saavutetaan mm. koulutuksella. Autoalan perusja jatkokoulutukseen on saatava tarpeeksi vetovoimaa, jotta nuoret hakeutuisivat alalle. Palkkarakenne varsinkin autokaupan puolella on ehdottomasti saatava aikaiseksi. Sitä on odotettu jo liian kauan. Edistystä on jo tullut, mutta niin kovin hitaasti. Olen itse pitänyt asiasta kovastikin ääntä auto- ja konealan johtoryhmässä. Työhyvinvointiin on satsattava. Se maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Poissaolot vähenevät, kun väki viihtyy työssään. Motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilökunta on työnantajan tärkein voimavara. Se vain tuntuu joskus olevan heiltä hukassa. Siksi siitä pitää koko ajan muistuttaa. Toivoisin kattavampaa työsuojelu- ja luottamusmiesverkostoa autoalalle. Pitää muistaa, että pienilläkin työpaikoilla kannattaa valinnat tehdä. Me Autoalan Vaikuttajat toimimme rehellisesti ja avoimesti. Toimintamme on pitkäjänteistä ja suunnitelmallista. Me otamme aidosti huomioon ihmiset ja eri ammattiryhmät. Me arvostamme ammattiamme toivomme Sinunkin niin tekevän. Äänestä siis Autoalan Vaikuttajien ehdokasta. Näin turvaat samalla myös vahvan, tavoitteellisen ja itsenäisen Metalliliiton toiminnan myös jatkossa Arja Taipale Autoalan Vaikuttajien puheenjohtaja ja liittokokousehdokas Ennakkotieto: Autoalan Vaikuttajien kesäpäivät Tietysti Kesäpäivillä on myös mukavaa yhdessäoloa ja saunomista rantasaunassa... Autoalan Vaikuttajien kesäpäivät pidetään Sammalniemessä, Juupajoella! Kesäpäivillä Autoalan Vaikuttajat suunnittelevat tulevaa toimintaa ja tietysti siellä arvioidaan myös käytyä liittokokousta. Nyt olisikin tärkeä hoitaa liittokokousvaalit niin, että Sammalniemen kesäpäivillä voitai siin todeta, että edellytykset autoalan edunvalvonnan tehostamiselle olisivat huomattavasti parantuneet. Lisätietoa tapahtumasta ke vään aikana....tai Sammalniemen tunnelmallisessa savusaunassa. Anssi Hikipään motto: Tekemällä oppii Anssi Hikipää on 30-vuotias ajoneuvoasentaja Lappeenrannasta. Hän työskentelee Auto- Eekoolla. Hänellä on avopuoliso, 6- ja 4-vuotiaat tytöt sekä vapun tienoilla on perheenlisäystä tiedossa. Harrastuksina minulla on ATK, musiikki, kitaran soitto, moottoripyöräily, autot ja oman talon remontointi, Anssi kertoo. Liittokokouksessa Anssi Hikipää haluaisi edistää nuorten työllistymismahdollisuuksia. Nuorille on saatava paremmat mahdollisuudet päästä työelämään koulun jälkeen, Anssi sanoo. Ainakin jonkinlainen lisäkoulutus olisi hyvä vaihtoehto, jos työelämään ei pääse heti valmistumisen jälkeen. Niille nuorille, jotka pääsevät valmistuttuaan työelämään, tulisi työnantajan toimesta järjestää koulutusta heti alkumetreillä. Se tarkoittaisi tutustumista yrityksen merkkeihin ja malleihin, muutenkin kuin vain kisälli - muodossa. Omaksi motokseen Anssi mainitsee tekemällä oppii ja haluaisi, että varsinkin nuorille tarjottaisiin tällainen aito oppimisen mahdollisuus. Autoalan haasteita Anssi Hikipää Anssi Hikipää näkee tulevaisuuden haasteina autoalalla sen, että vastuu kasvaa nuoremmilla, kun vanhemmat työntekijät jäävät eläkkeelle. Haasteena on myös sähköautojen markkinoille tulo sekä kasvava elektronisten laitteiden lisääntyminen. Ongelmana hänen mielestään on myös kiristyvä työtahti. Työntekijöiden määrä on liian pieni suhteessa työn määrään ja työn asettamiin vaatimuksiin. Myös palkan tulisi vastata näitä vaatimuksia. Työssä jaksamiseen pitäisi Anssin mielestä kiinnittää enemmän huomiota. Vanhemmilla työntekijöillä tulisi olla mahdollisuus lyhyempään työviikkoon tai työpäivään. Tyky-toimintaan pitäisi myös panostaa. Ja kyllä jaksamista ja työssä viihtymistä auttaisi sekin, että johtoportaalta tulisi joskus kannustusta ja myönteistä palautetta. Vaikuttamisen halu vei mukanaan Vuosi Minua, nuorta kloppia pyydettiin ehdokkaaksi metallin liittokokousvaaleihin Autoalan Vaikuttajien listalle. Mietin hetken, mutta jo viiden minuutin päästä päätös oli selvä. Totta kai lähden, ilmoitin. Seuraavan vuoden alussa pidetyissä vaaleissa minut sitten valittiin liittokokousedustajaksi, minut jolla oli hyvin vähän kokemusta ammattiyhdistysliikkeestä. Tampere-talossa kaikki oli suurta ja hetken jo mietin, että mihin tässä nyt oikein tulikaan lähdettyä. Onnekseni mukana oli kokeneempia edustajia, joilta sain apua aina kun sitä tarvitsin. Ja sitä tarvittiin. Tuosta kokemuksesta voi sanoa alkaneen minun haluni vaikuttaa ja ottaa vastuuta ammattiyhdistysliikkeessä, jossa nuoria näkee aivan liian vähän. Ehkä sekin vaikutti osaltaan aktiivisuuteni kasvuun. Koin että totta kai meitä nuoriakin täytyy olla mukana päättämässä omista asioistamme. Liittokokous käyttää Metalliliitossa korkeinta päätäntävaltaa. Siellä päätetään esimerkiksi Liiton suuntaviivoista neljäksi vuodeksi kerrallaan ja siellä valitaan liiton johto. Tänä vuonna on tullut taas aika, jolloin jokainen metallin jäsen, niin nuori kuin vanha, voi omalta osaltaan vaikuttaa ja antaa äänensä liittokokousvaaleissa. Toivon todella että näin myös tapahtuu! Yli neljä vuotta olen rakentanut verkostoa ja kehittänyt omaa tietotaitoani, eri vaikuttamismahdollisuuksista liitossa, järjestänyt tapahtumia ja koulutusta ammattiosastoni jäsenille. Nyt toivon, että tämä realisoituu ääninä, joiden avulla saan sitä selkänojaa teiltä autoalan ihmisiltä tuleviin koitoksiin. Mikäli Autoalan Vaikuttajat saavat vaalissa riittävän suuren kannatuksen, niin pystymme nostamaan tämän kunniakkaan alan edunvalvonnan sille tasolle, mitä se ansaitsee. Jukka-Pekka Hiltunen Jukka-Pekka Hiltusella on ollut vientiä järjestötehtävissä sen jälkeen, kun hän nelisen vuotta sitten lähti ehdokkaaksi liittokokousvaaleissa.

6 AUTOALAN VAIKUTTAJAT AUTOALAN VAIKUTTAJAT Autoalan ehdokkaat VAALILIITTO D Jarmo Lantunen automekaanikko ao. 79 sihteeri V-S Autocenter Ao. 079 Forssa Jukka Honkakorpi (SIT) asentaja ao. 80 opintosihteeri Delta-Auto Ao. 080 Tampere Juhani Jara maansiirtokoneasentaja ao. 80 puheenjohtaja ja liiton tasa-arvotoimikunnan varapuh.joht. Wittraktor Ao. 080 Lempäälä Hemmo Hiltunen (SIT) autosähköasentaja ao 84 toimikunnan jäsen Metroauto Tikkurila Ao. 084 Helsinki 60 Harri Hoviniemi autosähkömekaanikko ao. 84 puheenjohtaja tutkintotoimikunnan varapuh.joht. tutkintomestari Bilia Oy Ao. 084 Vantaa Olli Suominen asentaja Raskone Oy Ao. 163 Pori Jan Backman ao. 172 sihteeri työmarkkinatiedottaja Autoliike Lähdemäki Ao. 172 Vaasa Heikki Murtola automekaanikko ao. 211 varapuh.joht. Keskusautohalli Ao. 211 Salo Jukka Seger autonasentaja ao. 225 taloudenhoitaja ja toimikunnan jäsen Ao. 225 Lohja 80 Anssi Hikipää ajoneuvoasentaja Auto-Eekoo Ao. 242 Lappeenranta 81 Viktor Knieling Ao. 242 Lappeenranta 61 Kari Oikola (SIT) autonasentaja ao. 84 taloudenhoitaja Veho Autotalot Oy Ao. 084 Vantaa 62 Raimo Riima autonasentaja liittotoimikunnan jäsen Automaa Herttoniemi Ao. 084 Helsinki 63 Tuomo Sairila (SIT) mekaanikko Delta-Auto Ao. 084 Helsinki 64 Marianne Vallius ajoneuvoasentaja Veho Autotalot Oy Herttoniemi Ao. 084 Helsinki 65 Jouko Ahola ao. 87 varapuh.joht. ja jäsenvastaava Ao. 087 Turku 82 Håkan Ståhlström Automekaanikko Ao. 245 Kouvola 83 Henry Gröndahl (SIT) Porvoon-Autotarvike Ao. 246 Loviisa 84 Aulis Torkkeli (SIT) autokorimekaanikko ao. 301 puheenjohtaja Delta-Auto Ao. 301 Kotka 85 Kari Keränen autonasentaja ao. 302 puheenjohtaja Pörhön Autoliike Kajaani Ao. 302 Kajaani 86 Pasi Mantere (SIT) raskaankaluston luottamusmies ao. 306 puheenjohtaja Wetteri Power Oy Ao. 306 Rovaniemi 87 Arto Tolonen (SIT) autokorikorjaaja ao. 306 toimikunnan jäsen Ao. 306 Rovaniemi 66 Jukka-Pekka Hiltunen autokorimekaanikko ao. 87 puheenjohtaja valtakunnallisen nuorisotoimik:n jäsen autoalan johtoryhmän jäsen edustajiston sihteeri Ao. 087 Turku 67 Rym Kuronen-Lund asentaja Länsiauto Oy Turku Ao. 087 Turku 68 Jarmo Kytömaa mekaanikko Keskusautohalli Ao. 087 Turku 69 Jari Lipponen (SIT) varaosamyyjä 2. työsuojeluvaravaltuutettu J. Rinta-Jouppi Kuopio Ao. 112 Kuopio 70 Hannu Korhonen autopeltiseppä ao. varapuheenjohtaja Länsi-Auto Lahti Ao. 114 Lahti 88 Kari Järviö särmääjä Ruukki Oy Ao. 307 Seinäjoki 89 Otto Vottonen ajoneuvoasentaja Timosen Auto Oy Ao. 320 Joensuu 90 Mikko Peura dieselasentaja Ao. 337 Vantaa 91 Katja Mäkelä kunnostaja Assistor Oy Ao. 379 Hanko 92 Tuula Koski-Jakovuori (SIT) autosihteeri Tammer-Auto Ao. 402 Tampere 93 Helena Halttu autosihteeri ao. puheenjohtaja liittotoimikunnan 1. varajäsen Tojo-Auto Ao. 413 Keminmaa 71 Kati Leppäjärvi (SIT) autosihteeri luottamusmies Veljekset Laakkonen Ao. 114 Lahti 72 Sampo Kelhä ao. 118 sihteeri Wetteri Ao. 118 Oulu 73 Matti Leiviskä Delta-Auto Ao. 118 Oulu 74 Juhani Törmälä eläkeläinen Ao. 118 Oulu 75 Kari Savolainen kuorma- työsuojeluvaravaltuutettu autoalan työalatoimikunan jäsen Raskone Ao. 150 Jyväskylä 94 Pasi Huotari varaosamyyjä ao. 419 toimikunnan jäsen E Hartikainen Oy Ao. 419 Kajaani 95 Jari Salmi varaosavastaava ao. 424 puheenjohtaja Toyota Industrial Equipment Finland Oy Ao. 424 Vantaa 96 Arja Taipale ostoassistentti ao. 424 varapuh.joht. ja sihteeri SAK:n valtuuston jäsen autoalan johtoryhmän jäsen Autoalan Vaikuttajien puh.joht. Maan Auto Oy Ao. 424 Vantaa Tee vaikutus AUTOALAN VAIKUTTAJAT Jotta olisi vaihtoehtoja METALLIN VAALIT 2012 Ennakkoäänestys Uurnavaali

Autoalan etutaistelija riisui haarniskansa

Autoalan etutaistelija riisui haarniskansa AUTOALAN TYÖNTEKIJÖIDEN VALTAKUNNALLINEN LEHTI 1/2010 Tässä lehdessä: Autoala uuteen nousuun, Raimo Riima...2 Piristymistä havaittavissa kirjoittaa liittosihteeri Matti Mäkelä...3 Järjestösihteeri Ville-Petteri

Lisätiedot

Metallialan arvostusta tulee lisätä

Metallialan arvostusta tulee lisätä KYMEN JA SAVO-KARJALAN METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI 1/2011 Tässä lehdessä: Miten työympäristöön voi vaikuttaa...3 Liittokokousvaaleissa on kyse liiton linjasta...4 Matti Mäkelä arvioi työehtosopimusta......5

Lisätiedot

Metallista muutosvoimia eduskuntaan

Metallista muutosvoimia eduskuntaan VAASAN JA KESKI-SUOMEN METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI 1/2010 Tässä lehdessä: Piristymistä havaittavissa kirjoittaa liittosihteeri Matti Mäkelä...3 Järjestösihteeri Ville-Petteri Risberg...4 Työpaikan muutoksia

Lisätiedot

Se on meistä kiinni. Äänestä Metalliliiton vahvoja vaikuttajia.

Se on meistä kiinni. Äänestä Metalliliiton vahvoja vaikuttajia. METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI HELSINKI 1/2008 METALLIN LIITTOKOKOUSVAALIT 2008 Ennakkoäänestys 14. - 28.3.2008 Uurnavaali 6. - 8.4.2008 Se on meistä kiinni. Äänestä Metalliliiton vahvoja vaikuttajia. Pääkirjoitus

Lisätiedot

Liikunta edesauttaa työssä jaksamista

Liikunta edesauttaa työssä jaksamista KYMEN JA SAVO-KARJALAN METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI 2/2009 Tässä lehdessä: Työsuojeluvaalit ja työsuojeluvaltuutetun tehtävät...3 Järjestösihteerin säkeet...4 Liittosihteeri Matti Mäkelä ja liiton haasteet...5

Lisätiedot

Vaikuttavaa voimaa kunnallisvaaleissa

Vaikuttavaa voimaa kunnallisvaaleissa HELSINGIN JA UUDENMAAN METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI 2/2012 Tässä lehdessä mm: Uudet tuulet Metallin Vaikuttajaryhmässä...2 Turja Lehtosen linjauksia..3 Juha Kapiainen eurooppalaisessa junassa...4 Valtion

Lisätiedot

Kuka voittaa, kun me työntekijät tapellaan keskenämme? Jäsenten ääni ja tahto kuuluviin. Tervetuloa mukaan osaston opintojaostoon

Kuka voittaa, kun me työntekijät tapellaan keskenämme? Jäsenten ääni ja tahto kuuluviin. Tervetuloa mukaan osaston opintojaostoon 8 Kuka voittaa, kun me työntekijät tapellaan keskenämme? Minun mielestäni mielipideeroja saa olla. Demokratiassa me voimme ilmaista mielipiteemme yksin tai vaikka puolueen kautta. Se on täysin hyväksyttävää

Lisätiedot

Rakennusliiton yleiskeskustelun puheenvuorot

Rakennusliiton yleiskeskustelun puheenvuorot Rakennusliiton 23. liittokokous 22. 24.5.2015 Rakennusliiton yleiskeskustelun puheenvuorot Matti Piirainen, os. 001 Helsingin kirvesmiehet Ensinnäkin näihin edellisiin puheenvuoroihin: tämä kansainvälisen

Lisätiedot

Ruusu-Alasin. Anna meidän juosta puolestasi. Lakko toi tulosta. Hermann s Finland Oy muovaa materiaaleista taidetta s. 4. s. 2

Ruusu-Alasin. Anna meidän juosta puolestasi. Lakko toi tulosta. Hermann s Finland Oy muovaa materiaaleista taidetta s. 4. s. 2 Ruusu-Alasin Lakko toi tulosta s. 2 www.metallindemarit.fi 2/2011 Hermann s Finland Oy muovaa materiaaleista taidetta s. 4 Ensimmäistä kertaa mukana Satakunta s. 6 7 Murikassa tehtiin nuorten videota s.

Lisätiedot

Rauta. Elämme edelleen vientiteollisuudesta VALMETIN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO PERUSTETTU 1940 2 / 28.2.2015

Rauta. Elämme edelleen vientiteollisuudesta VALMETIN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO PERUSTETTU 1940 2 / 28.2.2015 Rauta KOURA 7 4 VALMETIN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO PERUSTETTU 1940 2 / 28.2.2015 Elämme edelleen vientiteollisuudesta 2 RAUTAKOURA 74 OMISSA NIMISSÄ RAUTAKOURA 74 Julkaisija Valmetin metallityöväen

Lisätiedot

SEL:n jäsen, vaikuta työehtoihisi ja liiton toimintaan! Äänestä edustajakokouksen postivaaleissa 28.3. 4.4.2012 tai uurnavaaleissa 18. 25.4.2012!

SEL:n jäsen, vaikuta työehtoihisi ja liiton toimintaan! Äänestä edustajakokouksen postivaaleissa 28.3. 4.4.2012 tai uurnavaaleissa 18. 25.4.2012! www.elintarviketyolaiset.fi www.facebook.com/elintarviketyolaiset Ehdokkaat keskiaukeamalla! SEL:n jäsen, vaikuta työehtoihisi ja liiton toimintaan! Äänestä edustajakokouksen postivaaleissa 28.3. 4.4.2012

Lisätiedot

Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti 1-2004 ENNAKKOÄÄNESTYS POSTIN KAUTTA 5.-18.3.2004.

Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti 1-2004 ENNAKKOÄÄNESTYS POSTIN KAUTTA 5.-18.3.2004. metalli HELSINGIN Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti 1-2004 SIVU 2 SIVU 2 SIVU 3 SIVU 3 SIVU 4 ja 5 SIVU 6 ja 7 ENNAKKOÄÄNESTYS POSTIN KAUTTA 5.-18.3.2004. AMMATTIOSASTON TOIMISTOLLA

Lisätiedot

Lehtitaloissa osingot etusijalla. Lääkealalla persaukiset palkkaratkaisut. Politiikkaa miljoonille, ei miljonääreille. Numero 7 (1/2014) sivu 12

Lehtitaloissa osingot etusijalla. Lääkealalla persaukiset palkkaratkaisut. Politiikkaa miljoonille, ei miljonääreille. Numero 7 (1/2014) sivu 12 Numero 7 (1/2014) Lääkealalla persaukiset palkkaratkaisut sivu 12 Lehtitaloissa osingot etusijalla sivut 20 ja 30 Politiikkaa miljoonille, ei miljonääreille sivu 32 Hannu Siltala Enemmistö palkkatyöläisiä

Lisätiedot

Neuvotteluissa ei palele

Neuvotteluissa ei palele 2010 1 Syksy 2010 Neuvotteluissa ei palele Tässä lehdessä mm. Kuka vielä muistaa kuumaa kesää? Meillä Metalliliitossa lämpöä riitti elokuussa vielä omastakin takaa, kun neuvottelimme uusista palkankorotuksista.

Lisätiedot

Viisseiska. Luottamusmiesvaalit 1.11. 15.12.2008 Kunnallisvaalit 26.10.2008 Ennakkoäänestys 15. 21.10.2008. Sisällysluettelo

Viisseiska. Luottamusmiesvaalit 1.11. 15.12.2008 Kunnallisvaalit 26.10.2008 Ennakkoäänestys 15. 21.10.2008. Sisällysluettelo Viisseiska Lokakuu 2008 Salon metallityöväenammattiosasto r.y. Someron metallityöväen ammattiosasto r.y. Luottamusmiesvaalit 1.11. 15.12.2008 Kunnallisvaalit 26.10.2008 Ennakkoäänestys 15. 21.10.2008 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Metallissa ei alistuta alennusmyyntiin

Metallissa ei alistuta alennusmyyntiin HELSINGIN JA UUDENMAAN METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI 1/2013 Tässä lehdessä mm: Liittosihteeri Matti Mäkelä...3 Metallin vasemmistoryhmän vetäjä Turja Lehtonen...5 Omistajien tulokierroksesta kirjoittaa Paavo

Lisätiedot

Viisseiska. Paikallista taidonnäytettä. Sisällysluettelo. Eduskuntavaalit 19.4.2015 ennakkoäänestys 8. 14.4.

Viisseiska. Paikallista taidonnäytettä. Sisällysluettelo. Eduskuntavaalit 19.4.2015 ennakkoäänestys 8. 14.4. Viisseiska Kevät 2015 Salon metallityöväenammattiosasto r.y. Someron metallityöväen ammattiosasto r.y. Paikallista taidonnäytettä Eduskuntavaalit 19.4.2015 ennakkoäänestys 8. 14.4. Sisällysluettelo Puheenjohtajan

Lisätiedot

METALLIN VAALIT. s. 32-35. Ennakkoäänestys 2.-16.3. Komennusmiesehdokkaat. Uurnavaali 25.-27.3. Asiaa liittokokouksesta

METALLIN VAALIT. s. 32-35. Ennakkoäänestys 2.-16.3. Komennusmiesehdokkaat. Uurnavaali 25.-27.3. Asiaa liittokokouksesta METALLIN VAALIT Ennakkoäänestys 2.-16.3. Uurnavaali 25.-27.3. Komennusmiesehdokkaat Asiaa liittokokouksesta s. 32-35 Tässä numerossa mm: Liittosihteeri Matti Mäkelän haastattelu Majoitusasiaa: Vihdoinkin

Lisätiedot

metalli HELSINGIN Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti 2-2007

metalli HELSINGIN Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti 2-2007 metalli HELSINGIN Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti 2-2007 KESÄ ON TULLUT KAUPUNKIIN MIELLYTTÄVÄÄ KESÄÄ JA AURINKOISIA LOMAPÄIVIÄ LUKIJOILLEMME Osaston toimisto on suljettuna 30.6.-29.7.2007

Lisätiedot

VIISSEISKA. Salon metallityöväen ammattiosasto r.y. sekä osastot 315 ja 211 Huhtikuu 2006 www.metalli57.com. Palkat nousevat 1.6.

VIISSEISKA. Salon metallityöväen ammattiosasto r.y. sekä osastot 315 ja 211 Huhtikuu 2006 www.metalli57.com. Palkat nousevat 1.6. VIISSEISKA Salon metallityöväen ammattiosasto r.y. sekä osastot 315 ja 211 Huhtikuu 2006 www.metalli57.com Palkat nousevat 1.6.2006 sivu 5 Helsingintie 16 in memoriam sivu 5 Puheenjohtajan palsta sivu

Lisätiedot

Nro 1/04. Tässä numerossa: Haastattelu työministeriössä...5. Osaston liittokokousaloitteita...8

Nro 1/04. Tässä numerossa: Haastattelu työministeriössä...5. Osaston liittokokousaloitteita...8 Nro 1/04 Tässä numerossa: Haastattelu työministeriössä...5 Osaston liittokokousaloitteita...8 Metalliliiton puheenjohtaja ja sihteeri haastattelussa... 14 2004 1 Komennusmies-lehti on Metallin ammattiosasto

Lisätiedot

Numero 9 (1/2015) Liitto kokous vaalit

Numero 9 (1/2015) Liitto kokous vaalit Numero 9 (1/2015) Liitto kokous vaalit Hannu Siltala Muutos on mahdollinen Sinun ammattiliitossasi TEAMissa käydään sen historian ensimmäiset liittovaalit. Nyt on äänestämällä aidosti mahdollisuus vaikuttaa

Lisätiedot

PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 1 2015

PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 1 2015 PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 1 2015 Niko Simola: Katse vaalikautta pidemmälle SIVU 14 Näkymätön näkyväksi SIVU 29 SUUNNITTELIJA TUNTEE TIENSÄ SIVU 10 TEEMANA nuoret aikuiset TUTUSTU

Lisätiedot

Sähköliitto kannustaa nuoria järjestäytymään uusin konstein

Sähköliitto kannustaa nuoria järjestäytymään uusin konstein sähköalojen ammattiliiton jäsenlehti maaliskuu 3 2015 Sähköliitto kannustaa nuoria järjestäytymään uusin konstein 4 Teemana Työsuojelu, ennen ja nyt 60 vuotta 5 nytlöytyysähäköitä kansanedustajaehdokkaita

Lisätiedot

Valtuuston vaalikokous

Valtuuston vaalikokous 2/2009 Valtuuston vaalikokous Liiton kultaiset ansiomerkit Eläketyöryhmän selvitys Säästötoimet Talven liikuntatapahtumia Pääkirjoitus Helsingissä 24. päivänä huhtikuuta 2009 Julkilausuma Helsingissä huhtikuun

Lisätiedot

NYT. Huoltomies hallituksessa Edustajisto esittäytyy Käytä lomaetujasi! vasama 2/2009 Helmikuu 2 2009. TULe Tampereen Kesäpäiville s.

NYT. Huoltomies hallituksessa Edustajisto esittäytyy Käytä lomaetujasi! vasama 2/2009 Helmikuu 2 2009. TULe Tampereen Kesäpäiville s. vasama 2/2009 Helmikuu 2 2009 1 SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITON JÄSENLEHTI Koulutus & luottamusmiehet 4-8 Huoltomies hallituksessa Edustajisto esittäytyy Käytä lomaetujasi! 12-13 10-11 15 NYT TULe Tampereen

Lisätiedot

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo:

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo: tietoalani Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 2/2009 Alanko ja Turo: Työpari auttaa jaksamaan s.8 IT EVVK Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia s. 11 JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 Tes-neuvottelut katkolla

Lisätiedot

Osasto 022 yhdistyi ja tempaisi s. 8

Osasto 022 yhdistyi ja tempaisi s. 8 1 vasama 5/2012 To ukokuu 5 2012 SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITON JÄSENLEHTI Osasto 022 yhdistyi ja tempaisi s. 8 Harmaa talous puhutti Tampereella Kesäduunarin selviytymisohjeet Taitajat matkalla työelämään

Lisätiedot

16 Tietotekniikan palvelualan

16 Tietotekniikan palvelualan TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 1 : 2012 Tietoa. 12 UIL:n palvelut ja jäsenedut esittelyssä. Mikä on yleisin jäsenpalvelusta kysyttävä kysymys? Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus 9.11.2011

Lisätiedot

RVL. Oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta sivu 6. Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti

RVL. Oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta sivu 6. Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti RAUTATIEVIRKAMIES RVL rautatievirkamiesliiton jäsenlehti 4 2014 Oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta sivu 6 Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015! Pääkirjoitus Puheenjohtaja Seppo Juselius 040 073

Lisätiedot