Vaikuttavaa voimaa Metallin vaaleissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaikuttavaa voimaa Metallin vaaleissa"

Transkriptio

1 AUTOALAN TYÖNTEKIJÖIDEN VALTAKUNNALLINEN LEHTI 1/2012 Tässä lehdessä: Marcedes-mekaanikko Marianne Vallius esittelyssä sivulla 6 Pääkirjoitus Raimo Riima...2 Tehdään vaikutus, kehottaa Matti Mäkelä...3 Liittokokouksessa kuuluu jäsenten ääni...4 Näytön paikka, sanoo Kati Leppäjärvi...5 Tärkeät vaalit, korostaa Arja Taipale...8 Äänestämällä vaikutat - suomeksi ja ruotsiksi...14 Helena Haltun linjauksia.19 Autoalan Vaikuttajien ehdokkaat keskiaukeamalla Vaikuttavaa voimaa Metallin vaaleissa Autoalan Vaikuttajilla on kattava, monipuolinen ehdokaslista. Autoalan Vaikuttajat haluavat tehokkaan, vahvan Metalliliiton, joka toimii määrätietoisesti Autoalan työehtojen ja työolosuhteiden parantamiseksi.

2 AUTOALAN VAIKUTTAJAT AUTOALAN VAIKUTTAJAT Pääkirjoitus Nyt on jäsenillä näytön paikka! Maaliskuun aikana on Metalliliiton jäsenillä hyvä mahdollisuus vaikuttaa tulevien työehtosopimustavoitteiden asetteluun, kun liitto järjestää liittokokousvaalit. Vaaleilla valitaan 464 liittokokousedustajaa Tampereella toukokuussa pidettävään liittokokoukseen. Autoalan edustajia valitaan kokoukseen 36 ja juuri sinulla on oikeus ja mahdollisuus vaikuttaa kuka edustaa sinua siellä, kun käytät äänioikeutta vaaleissa. Metalliliiton päättävin elin on liittokokous, joka linjaa tulevan nelivuotiskauden tavoitteet. Tärkein linjaus koskee työehtosopimustavoitteita, joita me autoalallakin käytämme tulevissa neuvotelluissa pohjana. Toinen tärkeä linjaus on liiton hallinnon valinta kokouksessa. Hallinnon paikat jakaantuvat ryhmien saaman kannatuksen mukaan. Juuri näihin sinä pystyt vaikuttamaan äänestämällä vaaleissa. Jos sinusta tuntuu että liiton linjaa pitää muuttaa, silloin kannattaa valita Autoalan Vaikuttajien riveistä hyvä ehdokas, joka ajaa jäsenistön etuja tulevissa työehtoneuvotteluissa. Demariryhmä on ollut monta liittokokouskautta enemmistönä liiton hallinnossa ja ovat siis määränneet liiton linjan sopimusneuvotteluissa. Viime vuosien sopimukset ovat saaneet kovaa arvostelua, koska liiton linjana ovat olleet maltilliset korotukset. Monet muut liitot ovat ajaneet ohi Metallin palkkojen, koska ovat neuvotelleet paremmat sopimukset. Nyt olisi hyvä muuttaa Metallin linjaa ja parhaiten se onnistuu antamalla tuki Vaikuttajille. Autoalan Vaikuttajien päätavoite on ammattimme arvostuksen nostaminen, joka tarkoittaa parempia työolosuhteita alalla sekä palkkatason nostamista muihin aloihin verrattuna. Nuorten palkkoja pitää nostaa nopeasti alallamme, jotta nuoret jäisivät autoalalle. Vanhempien työntekijöiden jaksamisen parantaminen on tämän nelivuotiskauden suuria tavoitteita. Samoin toimihenkilöiden palkkarakenteen käyttöönotto on ykköstavoitteitamme. Meillä on monia hyviä parannustavoitteita, mutta siihen tarvitsemme sinun tukeasi ja ääntäsi. Toivon, että käytät omaa äänioikeutta paremman autoalan puolesta. Tehdään nyt se autoalan ammatin arvostuksen lähtölaukaus ja äänestetään autoalan parhaat Vaikuttajat alamme päättäviin elimiin. Tämän lehden keskiaukealla on kaikki Autoalan Vaikuttajien ehdokkaiden kuvat ja numerot ja toivon, että käytät äänioikeutta ja valitset jonkun heistä pystyäksemme tekemään koko autoalasta paremman. Julkaisija Metallin Vasemmistoryhmä Päätoimittaja Raimo Riima Toimituskunta Autoalan Vaikuttajien hallitus Taitto Timo Sandberg Painopaikka Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani metallinvaikuttajat.fi Raimo Riima Päätoimittaja Onko nyt nuorten esiinmarssin aika? Yllä olevaan kysymykseen vastaatte te, Metalliliiton jäsenet. Te määrittelette kuka on liittokokousedustaja tänä vuonna. Itse toivon vastauksen olevan kyllä. Perustelen sitä sillä, että varsinkin autoalalla on tapahtunut sukupolven vaihdos viimeisten vuosien aikana. Nuoret ovat suuressa roolissa autoalalla, kun puhutaan kuka on se duunari haalarit päällä tekemässä niitä töitä. Tämän takia toivon, että nuoret olisivat myös päättämässä asioista, jotka koskettavat meitä kaikkia seuraavat neljä vuotta. Sanotaan, että meissä nuorissa on tulevaisuus. Näyttäkää se, ja äänestäkää nuoria liittokokoukseen. Tällä nuorten esiin nostamisella en toki tarkoita sitä, ettei kokemuksesta olisi hyötyä ja ettei vanhempia ehdokkaita pidä äänestää. Tulevaisuutta ajatellen on kuitenkin tärkeää antaa nuorille vastuuta ja vaatia heitä myös kantamaan se. Ja voin luvata että sen myös teemme! Yhtenä osoituksena vastuun antamisesta on, että minut valittiin tänä vuonna autoalan johtoryhmään, jossa päätetään autoalaa koskevista asioista mm. työehdoista. Olen omalta osaltani valmis kantamaan sitä vastuuta ja tekemään töitä meidän kaikkien autoalan ihmisten eteen, että meillä on ansiotaso, jolla jokainen tulee toimeen. Pekkasten eteen pitää tehdä työtä että saamme palautettua sen mikä meille kuuluu. Että jokainen autoalan ihminen pääsee terveenä eläkkeelle. Lista on pitkä asioista joita voimme ja meidän pitää parantaa. Me Autoalan Vaikuttajat lupaamme tehdä töitä kaikkien alan ihmisten puolesta. Vaikka itse olen Turusta, tiedän että pystyn ajamaan myös esimerkiksi Rovaniemellä töitä tekevän autoalan ihmisen asiaa. On aika vaikuttaa Autoalan Vaikuttajien kautta. Käytä ääntäsi! AUTOALAN TYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI 1/2012 Jukka-Pekka Hiltunen Jukka-Pekka Hiltunen toteaa, että nuoret ovat suuressa roolissa autoalan työpaikoilla ja kehottaa äänestämään nuoria liittokokousedustajiksi. Matti Mäkelä: Tehdään vaikutus! Me haluamme kehittää liitosta entistä vahvemman edunvalvojan, sanoo Metalliliiton sihteeri Matti Mäkelä. Siksi kannattaa äänestää Metallin Vaikuttajien ehdokkaita Metalliliiton liittokokousvaaleissa. Metallityöväen liiton jäsentä on jälleen näyttämässä suuntaa Suomelle. Maaliskuun liittokokousvaaleissa valitaan 464 edustajaa toukokuun liittokokoukseen. Metallin Vaikuttajien eli Metalliliiton vasemmiston ja sitoutumattomien vaaliliiton tunnus vaaleissa on Tee vaikutus. Metalliliiton sihteeri ja Metallin Vaikuttajien vaaliliiton vetäjä Matti Mäkelä selittää tunnuksen ajatusta: Osallistumalla vaaleihin ja äänestämällä meidän vaaliliittomme ehdokkaita voi vaikuttaa Metalliliiton toimintaan seuraavaksi neljäksi vuodeksi eteenpäin. Liittokokoukseen valittava porukka tekee ratkaisut ja me haluamme kehittää liitosta entistä vahvemman edunvalvojan, Mäkelä sanoo. Metallin Vaikuttajilla on 538 ehdokkaan monipuolinen ja kattava ehdokaslista. Mukana on nuoria ensikertalaisia sekä jo useat liittokokoukset kokeneita konkareita. Saavutimme viime vaaleissa neljä vuotta sitten noin 37 prosentin kannatuksen. Tämän parantaminen on selkeä tavoitteemme näissä vaaleissa, Mäkelä sanoo. Metallialojen aseman näyttävä palkoissa Metallin Vaikuttajilla on seitsemän keskeistä teemaa tämän kevään vaaleissa ja liittokokouksessa. Ensimmäiseksi, metalliteollisuus on suomalaisen vientiteollisuuden kärki, ja sen pitää näkyä myös metallityöntekijöiden palkoissa. Palkkataso vaikuttaa suoraan metallityön arvostukseen ja koulutukseen hakeutumiseen. Tasokkailla työehtosopimuksilla varmistetaan työn arvostus ja tulevaisuus. Me Vaikuttajat vaadimme työsuhteita ja palkkoja, joilla tulee toimeen, Mäkelä sanoo. Metalliliiton liittosihteeri Matti Mäkelä kehottaa äänestämään aktiivisesti liittokokousvaaleissa ja näin vaikuttamaan siihen, että Metalliliitto tulevaisuudessa on entistä vahvempi vaikuttaja. Toiseksi, hyvät työolosuhteet ja mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön parantavat oleellisesti työssä jaksamista. Turvallinen ja terveellinen työympäristö on myös tuottava, Mäkelä muistuttaa. Metallin Vaikuttajien mielestä työntekijän ikä ja työkyky on huomioitava esimerkiksi työjärjestelyillä ja erityisellä seniorivapaalla. Samoin laadukas työterveydenhuolto on taattava jokaiselle työntekijälle. Kolmanneksi, metallialoilla on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota työn ja perheelämän yhteensovittamiseen. Vaadimme, että työaikojen on joustettava paremmin työntekijöiden elämäntilanteiden mukaan, ja vuorotyön työaikamallien oikeudenmukaisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota, Mäkelä sanoo. Ja sairaan lapsen hoidon ikärajaa on nostettava nykyisestä kymmenestä ikävuodesta. Osaaminen pitää työn Suomessa Metallin Vaikuttajien vaaliteemojen neljäs kohta koskee koulutusta. Osaamisen kehittäminen on elinehto sille, että työt pysyvät Suomessa. Työnantajan on oltava velvollinen järjestämään kaikille työntekijöille täydennyskoulutusta, ja koulutuksen on aina oltava houkuttelevampaa kuin työttömyyden, Mäkelä sanoo. Metallialojen peruskoulutukseen on saatava vetovoimaa, ja myös naiset on saatava kiinnostumaan metalliteollisuudesta. Yritysten on tarjottava harjoittelu- ja oppisopimuspaikkoja alalle tuleville ja kannustettava työntekijöitä suorittamaan näyttötutkintoja, Mäkelä luettelee. Viides Metallin Vaikuttajien teema on vuokratyö sitä tulee käyttää vain lyhyissä ruuhkahuipuissa. Vuokratyöntekijöillä on oltava samat työehdot kuin tilaajayrityksen työntekijöillä, Mäkelä painottaa. Metallin Vaikuttajat vaatii myös, että työnantajan irtisanottujen työntekijöiden takaisinottovelvollisuutta ei saa kiertää vuokratyövoimalla, ja että tilaajayrityksen luottamusmiehen on voitava edustaa myös vuokratyöntekijöitä. Kuudenneksi, Metallin Vaikuttajat vastustaa jyrkästi harmaan talouden ja talousrikollisuuden leviämistä metalliteollisuudessa. Valvontaa on lisättävä ja rangaistuksia on kovennettava, Mäkelä vaatii. Aluehallintavirastojen toimintaedellytyksiä on parannettava ja ay-liikkeen on saatava kanneoikeus. Samoin työpaikan luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun on saatava tiedot kaikista työpaikalla työskentelevistä työntekijöistä, Mäkelä sanoo. Äänestä ja tee vaikutus Metallin Vaikuttajien seitsemäs ja kokoava vaaliteema kuuluu Metalliliitto on vaikuttaja. Vain vahva, tavoitteellinen ja itsenäinen Metalliliitto pystyy reagoimaan alan muutoksiin tarpeeksi nopeasti. Liiton vahva ammatti-identiteetti tukee myös järjestäytymistä, Mäkelä sanoo. Myös eri liittojen välinen yhteistyö tukee jäsenten edunvalvontatyötä. Metallin Vaikuttajien mielestä Metalliliiton toiminnan on kaiken kaikkiaan perustuttava oikeudenmukaisuuteen, tasaarvoisuuteen ja avoimuuteen. Metalliliitto on jäsentensä liitto. Viime syksy osoitti selvästi, mikä merkitys on joukkovoimalla. Raamisopimus vahvisti koko ammattiyhdistysliikkeen uskottavuutta kertaheitolla. Saimme sopimukseemme perälaudan, joka oli meille kynnyskysymys, Mäkelä sanoo. Työehtosopimuksen syntyminen lakon kautta oli Mäkelän mukaan osoitus Metalliliiton joukkovoimasta. Jatkossa onkin erityisen tärkeää pitää huolta metallityöntekijöiden järjestäytymisestä. Jäsenhankinnan merkitystä ei voi korostaa liiaksi. Olemme onnistuneet Metallissa pitämään järjestäytymisasteen kohtuullisen korkeana, mutta ei pidä tuudittautua vääränlaiseen hyvään oloon. Meidän täytyy tehdä paljon töitä myös äänestysaktiivisuuden puolesta. Se on tärkeää jäsendemokratian kannalta. Korkea äänestysaktiivisuus on myös merkittävä signaali ulospäin. Tällä on suuri vaikutus muun muassa suhteessa työnantajiin, Mäkelä muistuttaa. Joten äänestä ja tee vaikutus!

3 AUTOALAN VAIKUTTAJAT AUTOALAN VAIKUTTAJAT Ville-Petteri Risberg: Jäsenten ääni ja tahto kuuluviin Liittokokouksessa jäsenten ääni ja tah to pääsevät kuuluviin, Metal liliiton järjestö sihteeri Ville-Petteri Risberg sanoo. Ville-Petteri Risberg Metallityöväen liitto valmistautuu 21. liittokokoukseensa, joka pidetään Tampereella Kokous on Metallin ylin päättävä elin, joka pidetään neljän vuoden välein. Ammattiosastot ovat tehneet esityksiä kokoukselle ja monenlainen aktiivisuus tulee jatkumaan aina kokoukseen asti. Kokoukseen valitaan edustajat suhteellista vaalitapaa noudattaen. Nyt Metallin jäsenellä on tilaisuus käyttää jäsenelle kuuluvaa oikeutta ja jopa velvollisuutta äänestää. Uskon, että vaaliliittojen ehdokkaat käyvät hyvän ja rehdin kamppailun pääsystä kokousedustajaksi, Metalliliiton järjestösihteeri Ville-Petteri Risberg sanoo. Toivon erityisesti, että jäsenet käyttävät tilaisuutta hyväkseen keskustella ehdokkaiden kanssa jäsenen kannalta tärkeistä asioista. Vaalityöstä uusia aktiiveja liiton toimintaan Liittokokous siis päättää liiton linjoista ja toimintatavoista seuraaviksi neljäksi vuodeksi. Kokousedustajat valitaan ympäri maata ja he edustavat kattavasti koko Metallin kenttää. Heillä on paras tieto ja kokemus alan työpaikkojen tilanteesta. Tätä tietoa tulee käyttää koko jäsenistön työehtojen ja hyvinvoinnin parantamiseen, Ville-Petteri Risberg sanoo. Liittokokous kaikkine järjestelyineen ja vaaleineen on mahtava voimannäyttö Metalliliitolta. Itse kokouksessa on paikalla 464 kokousedustajan, liiton henkilökunnan, seuraajien ja kansainvälisten vieraiden kanssa yhteensä lähes tuhat ihmistä. Lisäksi kokousta seuraa Suomen johtavat tiedotusvälineet, joista osa on paikan päällä kokouksen ajan. Metallin Vaikuttajat -vaaliliitolla on kattava ja monipuolinen 538 ehdokkaan ehdokaslista ympäri maata. Metallin vaalit ovat aktivoineet tuhansia jäseniä, niin ehdokkaita, tukiryhmien jäseniä kuin ehdokkaiden valitsijayhdistyksissä mukana olevia. Tämä aktivointi ei saa jäädä pelkästään vaaleihin liittyväksi, vaan tämä on oiva mahdollisuus saada uusia aktiiveja mukaan myös liiton toimintaan. Ammattiyhdistystoiminta ei ole paperinmakuista, tylsää puuhastelua, vaan aitoa, arkistakin työtä jäsenistön hyvinvoinnin eteen työpaikoilla, ammattiosastoissa ja esimerkiksi kunnallisessa päätöksenteossa, Risberg sanoo. Suomalaisia palkansaajia on paljon. Miksi emme käyttäisi meille kuuluvaa valtaa ja voimaa? Ammattiyhdistystoiminta on aina perustunut joukkovoimaan yhteisten asioiden ajamiseksi. Risberg haluaakin vedota kaikkiin lukijoihin: Käyttäkää äänioikeuttanne, käyttäkää se viisaasti ja antakaa ääni Metallin Vaikuttajien ehdokkaalle, näin saamme kehitettyä itsenäistä Metalliliittoa vahvaksi ja tavoitteelliseksi ammattiliitoksi, joka pystyy reagoimaan alan muutoksiin nopeasti. Kati Leppäjärvi Se on näytön paikka Metallin Vaikuttajien vaalijuhlassa Turussa jäsenen ääni kuului, mutta myös hauskaa pidettiin ja nauru raikui. Kuvassa etualalla järjestösihteeri Ville-Petteri Risberg, liittosihteeri Matti Mäkelä ja liikenneministeri Merja Kyllönen. Kyseessä ei ole viihdeohjelma Putous, vaan meille kaikille tärkeät Metallin vaalit. Meille kaikille äänioikeutetuille on suotu mahdollisuus äänestää ja näyttää miten arvostamme omaa työtämme ja haluamme kehittää oman alan asioita. Nyt meillä on mahdollisuus näyttää, että pystymme halutessamme saamaan äänestysprosentiksi 100. Tuolla tulok- Kati Leppäjärvi on innokas saunoja ja viihtyy elävän tulen äärellä. Ne elementit olivat lähistöllä, kun hän kuvaushetkellä oli Murikka opiston rantasaunalla Autoalan Vaikuttajien tilaisuudessa. sella saadaan painoarvoa autoalan edunvalvontaan. Itse olen asettunut myös ehdokkaaksi ja sain arvonnassa numeron 71. Minulla ei ole mahdollisuutta laajamittaiseen vaalikiertueeseen, vaalipaneeleja ehdokkaille ei ole, mutta on tämä Autoalan Vaikuttajien lehti ja näin ollen voin hieman kertoa, millainen ehdokas olen. Neljännesvuosisata ay-aktiivina, Veljekset Laakkosen autosihteerinä sekä luottamus- ja työsuojeluvaltuutetun tehtävissä ovat tuoneet elämääni valtavasti haasteita sekä tietämystä ja taitoa erottaa oikea väärästä. Parinkymmenen vuoden yksinhuoltajuus sekä asuminen 50-luvun rintamamiestalossa, jossa remontoitavaa riittäisi vaikka muille jakaa. Kaikki tuo on tuonut kärsivällisyyttä, jota kaikilla elämäni osa-alueilla olen näinä vuosina tarvinnut. Palkitsevaa on ollut nähdä, että mahdottomaltakin tuntuvista asioista on tullut mahdollisia. Pienikin muutos antaa voimia taistella paremman huomisen puolesta. Luonteeltani olen positiivinen, empaattinen, melko avoin ja oikeudenmukainen. Oman edun tavoittelua en hyväksy. Uskon, että alaltamme on mahdollista jäädä eläkkeelle terveenä. Ainakin suurimmilla työpaikoilla on henkiseen ja fyysiseen työssä jaksamiseen panostettu. Työsuojelu on avainasemassa ja mielestäni pienempienkin alamme työnantajien etu on panostaa henkilöstönsä jaksamiseen. Luotan myös siihen, että alallamme liittoon kuulumattomat ymmärtävät järjestäytymisen tärkeyden, ja liittyvät Metallin jäseniksi. Minut tuntevat tietävät minut kovaksi saunojaksi ja elävän tulen äärellä mielellään istuvaksi, nämä ovat keinoni rentoutua ja jaksaa. Käytetään äänioikeuttamme, ehdokaslistamme on täynnä hyviä ehdokkaita. Se on näytön paikka, ennakkoäänestä! Kati Leppäjärvi ao 114

4 AUTOALAN VAIKUTTAJAT AUTOALAN VAIKUTTAJAT Autoalalle kasvanut Vahva, itsenäinen Mercedes-mekaanikko Metalliliitto Marianne Vallius on oikeastaan kasvanut autoalalle. Hänen isänsä ja äitinsä ajoivat Jokkis-rallia, joten tytär oli pienestä pitäen autojen kanssa tekemisissä. Kun ei ollut päivähoitopaikkaa, niin olin faijan kanssa tallilla, leikin rasvamontussa, Marianne Vallius naurahtaa. Hän kiinnostui autoista, oppi korjaamaan niitä, hankki isompana lisäksi koulutusta. Nyt hän on työskennellyt melkein viisi vuotta Herttoniemessä Veholla Mercedes-mekaanikkona. Nuoren naisen kykyihin kalliiden autojen korjaajana ei heti uskottu. Alussa sain aika paljon vakuuttaa, että osaamista löytyy. Nyt aletaan pikku hiljaa luottaa siihen, että minäkin jotain osaan. Yhä edelleen epäilijöitä silti on. Lähinnä keski-ikäiset miehet katsovat pitkään, kun nuori nainen käy heidän arvokkaan ajopelinsä kimppuun. Mutta ammattitaidollaan Marianne Vallius murtaa näitä ennakkoluuloja. on turvattava Metalliliiton työehtosihteeri Turja Lehtonen pitää näitä liittokokousvaaleja ratkaisevan tärkeinä liiton tulevaisuuden kannalta. Hän korostaa, että mikäli liitto halutaan pitää itsenäisenä ja vahvana silloin on syytä äänestää Autoalan Vaikuttajia. Lehtonen kertoo, että hän tuli aikoinaan mukaan Autoalan Vaikuttajien toimintaan koska tässä porukassa sai toimia vapaasti, ilman ylhäältä annettuja ohjeita ja määräyksiä. Autoalan Vaikuttajissa sai olla sitä mieltä mitä kenttäkin oli ja voi tuoda kentän aitoa näkemystä esiin ja viedä eteenpäin, vielä vaalien jälkeenkin, hän korostaa. Nyt hän on tullut siihen tulokseen, että Metalliliiton tulevaisuuden kannalta tässä tilanteessa tarvitaan erityisesti vahvaa kannatusta Autoalan Vaikuttajille liittokokousvaaleissa. Meidän ryhmämme on ollut ainut ryhmä, joka on halunnut vahvistaa Metalliliittoa ja pitää sen itsenäisenä, mistä vahvana näyttönä toimii vuoden 2009 ylimääräinen liittokokous. Turja Lehtonen perustelee väitettään sillä, että näissä vaaleissa ratkaistaan monta asiaa. Mikäli Autoalan Vaikuttajien kannatus putoaa tulevissa vaaleissa, niin mahdollisten sääntömuutosten ja kaikkien muiden muutosten tekeminen tulee olemaan huomattavasti yksinkertaisempaa. Siinä tilanteessa Teamhankkeiden kaltaiset ja muut liiton itsenäisyyttä vaarantavat puuhailut nostavat taas päätään, hän toteaa. Ääni tulevissa liittokokousvaaleissa Autoalan Vaikuttajien ehdokkaalle on ääni Vahvalle Liitolle, Turja Lehtonen painottaa. Jari Salmi on Vantaan Auto- ja konekaupan ammattiosaston puheenjohtaja. Liittokokouksen päätökset koskettavat meitä kaikkia Jari Salmi on Vantaan Auto- ja konekaupan ammattiosaston puheenjohtaja. Hän työskentelee varaosavastaavana Toyota Material Handling Finland Oy:llä Vantaalla. Hän on ollut kerran aikaisemmin liittokokousedustajana ja tietää, että suuressa kokouksessa on vaikea saada erityisalojen ääntä kuuluviin. Siksi autopuolelta pitäisi saada kokousedustajiksi kokeneita ihmisiä, jotka toisivat alan ongelmat esiin. Alan erityisongelmien lisäksi Jari Salmi haluaisi, että liitto panostaisi muun muassa työssä jaksamiseen liittyviin asioihin. Hän itse on puhunut vahvas- ti sen puolesta, että lauantait pitäisi saada pois lomapäivistä. Tämä toisi viikon verran vuosilomaa lisää ja auttaisi osaltaan myös työssä jaksamisessa, hän sanoo. Hän haluaisi myös, että sairaan lapsen hoitomääräykset ulotettaisiin koskemaan alle 12- vuotiaita lapsia. Kymmenvuotias on ehdottomasti liian nuori olemaan yksin sairaana kotona, hän toteaa. Hän muistuttaa vielä miten tärkeää on käydä äänestämässä. Liittokokous päättää asioista, jotka koskettavat meitä kaikkia. Halu vaikuttaa asioihin Ammattiyhdistysliikkeen toiminnasta Marianne Vallius kiinnostui vasta aivan äskettäin. Hän seurasi neuvotteluja uudesta työehtosopimuksesta, tiukkoja vaatimuksia, pientä lakkoilua ja miten homma kuivui kasaan. Ihmettelin miksi tyydyttiin niin pieneen palkankorotukseen, kun kuitenkin pyydettiin paljon enemmän. Hän toteaa, että työpaikoilla oli laajasti tyytymättömyyttä sopimusratkaisuun. On aivan turha mutista töissä. Se ei johda mihinkään, jos kukaan ei tee mitään asioiden muuttamiseksi. Niinpä Marianne Vallius päätti tehdä jotain. Hän asettui ehdokkaaksi liittokokousvaaleissa Autoalan Vaikuttajien listoilla. Mikäli Marianne Vallius pääsee liittokokoukseen, hän voi osaltaan vaikuttaa Metalliliiton tulevan toiminnan linjauksiin. Jo ehdokkaana yritän omalta osaltani vaikuttaa ja tuoda työpaikkojen ääntä kuuluviin, hän toteaa. Marianne Vallius haluaa vaikuttaa oman alansa työehtoihin ja on ehdokkaana liittokokousedustajaksi. Jouko Ahola on ollut viisi kertaa aiemmin liittokokouksessa edustajana. Hän tietää, että tulosten aikaansaaminen suuressa kokouksessa vatiin yhteistyötä ja määrätietoisuutta. Siksi hän toivoo, että autoalan vahva etijoukko Autoalan Vaikuttajat saisi riitävän suuren edustajajoukon kokoukseen. Kokemuksen voimalla autoalan puolesta Jouko Ahola on eläkkeellä ja Metalliliiton vapaajäsen. Vaikka päiväkohtaiset työelämän ongelmat eivät häntä erityisesti kosketa, hän haluaa edelleen vaikuttaa autoalan työolosuhteiden ja palkkauksen paranemiseen. Siksi hän pyydettäessä asettui liittokokousvaaleissa ehdokkaaksi ja on valmis tuomaan pitkän kokemuksensa autoalan työntekijöiden käytettäväksi. Ja kokemusta Aholalla tosiaan on monenlaisista luottamustehtävistä. Hän on ollut viisi kertaa aiemmin liittokokouksessa edustajana, hän on toiminut Turussa ammattiosaston puheenjohtajana, parisenkymmentä vuotta työpaikkansa luottamusmiehenä ja toimii edelleen osaston jäsenhuoltajana sekä varapuheenjohtajana. Meiltä on ammattiosastosta neljä ehdokasta Autoalan Vaikuttajien listoilla. Halusimme mahdollisimman kattavan ja monipuolisen ehdokaslistan, jotta kukin äänestäjä löytäisi näistä itselleen soveliaan henkilön, jonka laittaa liittokokoukseen alan asioita puolustamaan. Ahola itse haluaa huolehtia autoalan arvostuksen ja palkkauksen myönteisestä kehityksestä. Erityisesti hän painottaisi myös työolosuhteiden kehittämistä. Jouko Ahola on pitkään toiminut Autoalan Vaikuttajissa ja uskoo, että ääni Vaikuttajien ehdokkaalle vie parhaiten autoalan asioita eteenpäin. Työehtosihteeri Turja Lehtonen toteaa, että ääni Autoalan Vaikuttajille on ääni vahvalle liitolle.

5 AUTOALAN VAIKUTTAJAT AUTOALAN VAIKUTTAJAT Tärkeät vaalit on tulossa älä jätä äänestämättä! Nyt jos koskaan kannattaa käyttää äänioikeuttaan ja äänestää Autoalan Vaikuttajien ehdokkaita. Autoalalla ei tällä hetkellä kovin ruusuisesti mene. Useassa autoliikkeessä ja maahantuonnissa alkavat taas yt-neuvottelut, niin myös omalla työpaikallani. Kokonaismarkkinat supistuvat, taloudellinen tilanne maassa ei ole hyvä. Ihmiset ja yrityksetkin lykkäävät uuden auton ostopäätöstä tuonnemmaksi odottelemaan parempia aikoja. Vähän vanhempia autoja ei enää tuoda merkkikorjaamoille, vaan etsitään paikkakunnan pienempiä pajoja edullisemman huoltohinnan saamiseksi. Syystäkin autoalan jäsenet ovat huolissaan tulevaisuudesta. Toivoisin liikkeenjohdolle ja omistajille malttia tässä tilanteessa. Ei pidä painaa liian nopeasti paniikkinappulaa, jolloin olemme samassa tilanteessa kuin edellisen taantuman aikaan ja varsinkin sen jälkeen. Autokaupan ja muunkin liike-elämän piristyessä taas saatamme olla tilanteessa, jossa ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilökunta on nk. kilometritehtaassa. Edellisen taantuman jälkeen alalle ei ole palkattu kovin paljoa uutta väkeä. Me Autoalan Vaikuttajat haluamme nostaa alamme ammatin arvostusta sille kuuluvalle tasolle. Tämä saavutetaan mm. koulutuksella. Autoalan perusja jatkokoulutukseen on saatava tarpeeksi vetovoimaa, jotta nuoret hakeutuisivat alalle. Palkkarakenne varsinkin autokaupan puolella on ehdottomasti saatava aikaiseksi. Sitä on odotettu jo liian kauan. Edistystä on jo tullut, mutta niin kovin hitaasti. Olen itse pitänyt asiasta kovastikin ääntä auto- ja konealan johtoryhmässä. Työhyvinvointiin on satsattava. Se maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Poissaolot vähenevät, kun väki viihtyy työssään. Motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilökunta on työnantajan tärkein voimavara. Se vain tuntuu joskus olevan heiltä hukassa. Siksi siitä pitää koko ajan muistuttaa. Toivoisin kattavampaa työsuojelu- ja luottamusmiesverkostoa autoalalle. Pitää muistaa, että pienilläkin työpaikoilla kannattaa valinnat tehdä. Me Autoalan Vaikuttajat toimimme rehellisesti ja avoimesti. Toimintamme on pitkäjänteistä ja suunnitelmallista. Me otamme aidosti huomioon ihmiset ja eri ammattiryhmät. Me arvostamme ammattiamme toivomme Sinunkin niin tekevän. Äänestä siis Autoalan Vaikuttajien ehdokasta. Näin turvaat samalla myös vahvan, tavoitteellisen ja itsenäisen Metalliliiton toiminnan myös jatkossa Arja Taipale Autoalan Vaikuttajien puheenjohtaja ja liittokokousehdokas Ennakkotieto: Autoalan Vaikuttajien kesäpäivät Tietysti Kesäpäivillä on myös mukavaa yhdessäoloa ja saunomista rantasaunassa... Autoalan Vaikuttajien kesäpäivät pidetään Sammalniemessä, Juupajoella! Kesäpäivillä Autoalan Vaikuttajat suunnittelevat tulevaa toimintaa ja tietysti siellä arvioidaan myös käytyä liittokokousta. Nyt olisikin tärkeä hoitaa liittokokousvaalit niin, että Sammalniemen kesäpäivillä voitai siin todeta, että edellytykset autoalan edunvalvonnan tehostamiselle olisivat huomattavasti parantuneet. Lisätietoa tapahtumasta ke vään aikana....tai Sammalniemen tunnelmallisessa savusaunassa. Anssi Hikipään motto: Tekemällä oppii Anssi Hikipää on 30-vuotias ajoneuvoasentaja Lappeenrannasta. Hän työskentelee Auto- Eekoolla. Hänellä on avopuoliso, 6- ja 4-vuotiaat tytöt sekä vapun tienoilla on perheenlisäystä tiedossa. Harrastuksina minulla on ATK, musiikki, kitaran soitto, moottoripyöräily, autot ja oman talon remontointi, Anssi kertoo. Liittokokouksessa Anssi Hikipää haluaisi edistää nuorten työllistymismahdollisuuksia. Nuorille on saatava paremmat mahdollisuudet päästä työelämään koulun jälkeen, Anssi sanoo. Ainakin jonkinlainen lisäkoulutus olisi hyvä vaihtoehto, jos työelämään ei pääse heti valmistumisen jälkeen. Niille nuorille, jotka pääsevät valmistuttuaan työelämään, tulisi työnantajan toimesta järjestää koulutusta heti alkumetreillä. Se tarkoittaisi tutustumista yrityksen merkkeihin ja malleihin, muutenkin kuin vain kisälli - muodossa. Omaksi motokseen Anssi mainitsee tekemällä oppii ja haluaisi, että varsinkin nuorille tarjottaisiin tällainen aito oppimisen mahdollisuus. Autoalan haasteita Anssi Hikipää Anssi Hikipää näkee tulevaisuuden haasteina autoalalla sen, että vastuu kasvaa nuoremmilla, kun vanhemmat työntekijät jäävät eläkkeelle. Haasteena on myös sähköautojen markkinoille tulo sekä kasvava elektronisten laitteiden lisääntyminen. Ongelmana hänen mielestään on myös kiristyvä työtahti. Työntekijöiden määrä on liian pieni suhteessa työn määrään ja työn asettamiin vaatimuksiin. Myös palkan tulisi vastata näitä vaatimuksia. Työssä jaksamiseen pitäisi Anssin mielestä kiinnittää enemmän huomiota. Vanhemmilla työntekijöillä tulisi olla mahdollisuus lyhyempään työviikkoon tai työpäivään. Tyky-toimintaan pitäisi myös panostaa. Ja kyllä jaksamista ja työssä viihtymistä auttaisi sekin, että johtoportaalta tulisi joskus kannustusta ja myönteistä palautetta. Vaikuttamisen halu vei mukanaan Vuosi Minua, nuorta kloppia pyydettiin ehdokkaaksi metallin liittokokousvaaleihin Autoalan Vaikuttajien listalle. Mietin hetken, mutta jo viiden minuutin päästä päätös oli selvä. Totta kai lähden, ilmoitin. Seuraavan vuoden alussa pidetyissä vaaleissa minut sitten valittiin liittokokousedustajaksi, minut jolla oli hyvin vähän kokemusta ammattiyhdistysliikkeestä. Tampere-talossa kaikki oli suurta ja hetken jo mietin, että mihin tässä nyt oikein tulikaan lähdettyä. Onnekseni mukana oli kokeneempia edustajia, joilta sain apua aina kun sitä tarvitsin. Ja sitä tarvittiin. Tuosta kokemuksesta voi sanoa alkaneen minun haluni vaikuttaa ja ottaa vastuuta ammattiyhdistysliikkeessä, jossa nuoria näkee aivan liian vähän. Ehkä sekin vaikutti osaltaan aktiivisuuteni kasvuun. Koin että totta kai meitä nuoriakin täytyy olla mukana päättämässä omista asioistamme. Liittokokous käyttää Metalliliitossa korkeinta päätäntävaltaa. Siellä päätetään esimerkiksi Liiton suuntaviivoista neljäksi vuodeksi kerrallaan ja siellä valitaan liiton johto. Tänä vuonna on tullut taas aika, jolloin jokainen metallin jäsen, niin nuori kuin vanha, voi omalta osaltaan vaikuttaa ja antaa äänensä liittokokousvaaleissa. Toivon todella että näin myös tapahtuu! Yli neljä vuotta olen rakentanut verkostoa ja kehittänyt omaa tietotaitoani, eri vaikuttamismahdollisuuksista liitossa, järjestänyt tapahtumia ja koulutusta ammattiosastoni jäsenille. Nyt toivon, että tämä realisoituu ääninä, joiden avulla saan sitä selkänojaa teiltä autoalan ihmisiltä tuleviin koitoksiin. Mikäli Autoalan Vaikuttajat saavat vaalissa riittävän suuren kannatuksen, niin pystymme nostamaan tämän kunniakkaan alan edunvalvonnan sille tasolle, mitä se ansaitsee. Jukka-Pekka Hiltunen Jukka-Pekka Hiltusella on ollut vientiä järjestötehtävissä sen jälkeen, kun hän nelisen vuotta sitten lähti ehdokkaaksi liittokokousvaaleissa.

6 AUTOALAN VAIKUTTAJAT AUTOALAN VAIKUTTAJAT Autoalan ehdokkaat VAALILIITTO D Jarmo Lantunen automekaanikko ao. 79 sihteeri V-S Autocenter Ao. 079 Forssa Jukka Honkakorpi (SIT) asentaja ao. 80 opintosihteeri Delta-Auto Ao. 080 Tampere Juhani Jara maansiirtokoneasentaja ao. 80 puheenjohtaja ja liiton tasa-arvotoimikunnan varapuh.joht. Wittraktor Ao. 080 Lempäälä Hemmo Hiltunen (SIT) autosähköasentaja ao 84 toimikunnan jäsen Metroauto Tikkurila Ao. 084 Helsinki 60 Harri Hoviniemi autosähkömekaanikko ao. 84 puheenjohtaja tutkintotoimikunnan varapuh.joht. tutkintomestari Bilia Oy Ao. 084 Vantaa Olli Suominen asentaja Raskone Oy Ao. 163 Pori Jan Backman ao. 172 sihteeri työmarkkinatiedottaja Autoliike Lähdemäki Ao. 172 Vaasa Heikki Murtola automekaanikko ao. 211 varapuh.joht. Keskusautohalli Ao. 211 Salo Jukka Seger autonasentaja ao. 225 taloudenhoitaja ja toimikunnan jäsen Ao. 225 Lohja 80 Anssi Hikipää ajoneuvoasentaja Auto-Eekoo Ao. 242 Lappeenranta 81 Viktor Knieling Ao. 242 Lappeenranta 61 Kari Oikola (SIT) autonasentaja ao. 84 taloudenhoitaja Veho Autotalot Oy Ao. 084 Vantaa 62 Raimo Riima autonasentaja liittotoimikunnan jäsen Automaa Herttoniemi Ao. 084 Helsinki 63 Tuomo Sairila (SIT) mekaanikko Delta-Auto Ao. 084 Helsinki 64 Marianne Vallius ajoneuvoasentaja Veho Autotalot Oy Herttoniemi Ao. 084 Helsinki 65 Jouko Ahola ao. 87 varapuh.joht. ja jäsenvastaava Ao. 087 Turku 82 Håkan Ståhlström Automekaanikko Ao. 245 Kouvola 83 Henry Gröndahl (SIT) Porvoon-Autotarvike Ao. 246 Loviisa 84 Aulis Torkkeli (SIT) autokorimekaanikko ao. 301 puheenjohtaja Delta-Auto Ao. 301 Kotka 85 Kari Keränen autonasentaja ao. 302 puheenjohtaja Pörhön Autoliike Kajaani Ao. 302 Kajaani 86 Pasi Mantere (SIT) raskaankaluston luottamusmies ao. 306 puheenjohtaja Wetteri Power Oy Ao. 306 Rovaniemi 87 Arto Tolonen (SIT) autokorikorjaaja ao. 306 toimikunnan jäsen Ao. 306 Rovaniemi 66 Jukka-Pekka Hiltunen autokorimekaanikko ao. 87 puheenjohtaja valtakunnallisen nuorisotoimik:n jäsen autoalan johtoryhmän jäsen edustajiston sihteeri Ao. 087 Turku 67 Rym Kuronen-Lund asentaja Länsiauto Oy Turku Ao. 087 Turku 68 Jarmo Kytömaa mekaanikko Keskusautohalli Ao. 087 Turku 69 Jari Lipponen (SIT) varaosamyyjä 2. työsuojeluvaravaltuutettu J. Rinta-Jouppi Kuopio Ao. 112 Kuopio 70 Hannu Korhonen autopeltiseppä ao. varapuheenjohtaja Länsi-Auto Lahti Ao. 114 Lahti 88 Kari Järviö särmääjä Ruukki Oy Ao. 307 Seinäjoki 89 Otto Vottonen ajoneuvoasentaja Timosen Auto Oy Ao. 320 Joensuu 90 Mikko Peura dieselasentaja Ao. 337 Vantaa 91 Katja Mäkelä kunnostaja Assistor Oy Ao. 379 Hanko 92 Tuula Koski-Jakovuori (SIT) autosihteeri Tammer-Auto Ao. 402 Tampere 93 Helena Halttu autosihteeri ao. puheenjohtaja liittotoimikunnan 1. varajäsen Tojo-Auto Ao. 413 Keminmaa 71 Kati Leppäjärvi (SIT) autosihteeri luottamusmies Veljekset Laakkonen Ao. 114 Lahti 72 Sampo Kelhä ao. 118 sihteeri Wetteri Ao. 118 Oulu 73 Matti Leiviskä Delta-Auto Ao. 118 Oulu 74 Juhani Törmälä eläkeläinen Ao. 118 Oulu 75 Kari Savolainen kuorma- työsuojeluvaravaltuutettu autoalan työalatoimikunan jäsen Raskone Ao. 150 Jyväskylä 94 Pasi Huotari varaosamyyjä ao. 419 toimikunnan jäsen E Hartikainen Oy Ao. 419 Kajaani 95 Jari Salmi varaosavastaava ao. 424 puheenjohtaja Toyota Industrial Equipment Finland Oy Ao. 424 Vantaa 96 Arja Taipale ostoassistentti ao. 424 varapuh.joht. ja sihteeri SAK:n valtuuston jäsen autoalan johtoryhmän jäsen Autoalan Vaikuttajien puh.joht. Maan Auto Oy Ao. 424 Vantaa Tee vaikutus AUTOALAN VAIKUTTAJAT Jotta olisi vaihtoehtoja METALLIN VAALIT 2012 Ennakkoäänestys Uurnavaali

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

OAJ:n valtuustovaalit 2010

OAJ:n valtuustovaalit 2010 VANTAAN OPETTAJA VAALIEXTRA 8.2.2010 Vantaan opettajien ammattiyhdistys ry Talkootie 7, 01350 Vantaa puh: 09-873 4020, toimisto@voay.fi, www.voay.fi Tiedottaja: Annika Arstila-Aaltonen p. 050-4096 460

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

Millainen maailmani pitäisi olla?

Millainen maailmani pitäisi olla? Millainen maailmani pitäisi olla? Luomme itsellemme huomaamattamme paineita keräämällä mieleen asioita joiden pitäisi olla toisin kuin ne ovat. Tällä aiheutamme itsellemme paitsi tyytymättömyyttä mutta

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Elämä ja työ -kansanopistopäivät 8.8.2012 klo15.00

Elämä ja työ -kansanopistopäivät 8.8.2012 klo15.00 METALLITYÖVÄEN LIITTO RY Puhe 1 (5) Arvoisa ministeri, hyvät kansanopistopäiville osallistujat! Syyskuun alussa tulee kuluneeksi 35 vuotta tämän Murikkaopiston toiminnan käynnistämisestä. Päätös opiston

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista Elina Nurmikari kehittämispäällikkö Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö 26.10.2016 Tämän päivän köyhä opiskelija on tulevaisuuden

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 17.9.2015 Insinööritieteiden korkeakoulu Psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Reflektointiprosessi aloittaa oppimisen 1. Orientoituminen ja suunnittelu: millainen tehtävä

Lisätiedot

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2.4.2016 Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2 (6)

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA

LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA 24.2.2015 Salo Katri Inkinen, erityisperhetyöntekijä, Tl&p-menetelmäkouluttaja Lausteen perhekuntoutuskeskus, Vaalan Perheyksikkö, Turku MITEN KOULUTUSTA

Lisätiedot

Kurssitusten tarve kipuaa

Kurssitusten tarve kipuaa Kurssitusten tarve kipuaa 9.11.2000 08:02 Muinoin tietotekniikkakurssilla opeteltiin ohjelmat läpikotaisin. Nyt niistä opetellaan vain työssä tarvittavat toiminnot. Niissäkin on työntekijälle tekemistä,

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Liiton strategia Karoliina Öystilä

Liiton strategia Karoliina Öystilä Liiton strategia 2017-2027 15.10.2016 Karoliina Öystilä Liitto-kokonaisuus Jäseniä 34 000 Ammattiosastoja 69 Aluejärjestöjä 7 Liiton toiminnan kulmakivet SEL Työehtosopimukset Järjestäytyminen Alan työpaikat

Lisätiedot

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011 Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja llä 11 Vanhempien palautteet Marja Leena Nurmela Tukeva/Rovaseutu Tietoa lasten eroryhmästä Lasten eroryhmät kokoontuivat 7

Lisätiedot

Kaikkia uutisia ei todellakaan tule luettua, mutta jos otsikko antaa kipinää vaikkapa autopuolen sopimuksista, niin luen silloin koko uutisen...

Kaikkia uutisia ei todellakaan tule luettua, mutta jos otsikko antaa kipinää vaikkapa autopuolen sopimuksista, niin luen silloin koko uutisen... 1) Luetko uutiskirjettä? 1. aina 66,3 % 2. useimmiten 28,2 % 3. joskus 3,9 % 4. harvemmin 1 % 5. en juuri koskaan 0,6% 2) Miten tarkoin luet läpi uutiskirjeen artikkelit? 1. Luen aina kaikki uutiset 19,4

Lisätiedot

50mk/h minimipalkaksi

50mk/h minimipalkaksi Anarkistinen kirjasto Anti-Copyright 2012 toukokuu 21 Mika Sakki 50mk/h minimipalkaksi Pyydä mahdotonta Mika Sakki 50mk/h minimipalkaksi Pyydä mahdotonta 2000 Syndika vapaa työväenlehti 1/2000 2000 2 Sisältö

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

Kaupan työ ja tulevaisuus seminaari 8.11.2007 Finlandia-talo, Helsinki. Puheenjohtaja Ann Selin, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

Kaupan työ ja tulevaisuus seminaari 8.11.2007 Finlandia-talo, Helsinki. Puheenjohtaja Ann Selin, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry 1 Kaupan työ ja tulevaisuus seminaari 8.11.2007 Finlandia-talo, Helsinki Puheenjohtaja Ann Selin, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry Tästä eteenpäin ammattiliiton eväät Arvoisa Tasavallan Presidentti,

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

NUORET EHDOKKAAT. Yhteistyöllä vahva liitto. Auto- ja konealojen vaalipiirin ROUHEITA

NUORET EHDOKKAAT. Yhteistyöllä vahva liitto. Auto- ja konealojen vaalipiirin ROUHEITA MUKANA MYÖS ROUHEITA RUOKAOHJEITA! Auto- ja konealojen vaalipiirin NUORET EHDOKKAAT ÄLÄ OLE HILJAA, KÄYTÄ ÄÄNTÄSI! Ennakkoäänestys 2.-16.3. Uurnavaali 25.-27.3. Yhteistyöllä vahva liitto AHONEN JONI ajoneuvoasentaja,

Lisätiedot

Työpahoinvoinnin alkeet. Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus Maija Saviniemi

Työpahoinvoinnin alkeet. Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus Maija Saviniemi Työpahoinvoinnin alkeet Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus 12.11.2014 Maija Saviniemi Miksi olen pessimisti? Miksi tarkastelemme työtä pahoinvoinnin näkökulmasta? Onko työpahoinvoinnissa edes

Lisätiedot

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta TIEDOTE ESPOON JHL-YHDISTYSTEN YHDISTYMISHANKKEESTA Maan hallituksen päätökset ja Sote-hanke toteutuessaan, vaikuttavat myös meidän JHL

Lisätiedot

5. Uskonnot ja niihin liittyvät juhlapyhät vaikuttavat liikaa yritykseni arkeen

5. Uskonnot ja niihin liittyvät juhlapyhät vaikuttavat liikaa yritykseni arkeen 5. Uskonnot ja niihin liittyvät juhlapyhät vaikuttavat liikaa yritykseni arkeen 3% 17% 37% 38% 5% 0 20 40 60 80 100 120 % täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja

Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja Ammattiosaston tehtävä ja tarkoitus 1. Koota palvelu- ja niitä lähellä olevilla aloilla työskenteleviä jäseniksi 2. Toimia palkka- ja työehtojen parantamiseksi

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT säännöt 1(5) PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Porin Lyseon Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. II Yhdistyksen

Lisätiedot

Esikoulu- / perhepäiväkotikysely 2015

Esikoulu- / perhepäiväkotikysely 2015 Esikoulu- / kysely 2015 Tutkimuksen tuloksia käytetään parantamaan esikoulujen ja päiväperhekotien laatua Göteborgissa. Vastaa kysymyksiin omien, vanhempana tai huoltajana saamiesi kokemusten pohjalta.

Lisätiedot

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ (malli) Hyväksytty Keskustan kunnallisasiain neuvottelukunnassa 18.4.2012 ja vahvistettu puoluehallituksessa 27.4.2012 Valtuustoryhmän tarkoitus 1 kunnan / kaupungin

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Sinut ry:n lehti 2014 Testaa tietosi Sinuista Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Mikä tää on? Hyppysissäsi oleva lehti on sijaisperheiden nuorille suunnattu Sinutlehti. Suomen Sijaiskotinuorten

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö HYVINVOIVA SIHTEERI Haasta itsesi huipulle seminaari 23.9.2016 Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö SIHTEERI 2 26.9.2016 SIHTEERI ENNEN Kun esimies tuli aamulla töihin, hänen sihteerinsä oli ovella vastassa

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

Mitä on tapahtunut? -Emme ymmärrä mitään. -Tunne-elämä on jäissä. -Pikkuinen on edessä, mutta niin kaukana. -Hoitajat hoitavat Jaakkoa ja vanhempia

Mitä on tapahtunut? -Emme ymmärrä mitään. -Tunne-elämä on jäissä. -Pikkuinen on edessä, mutta niin kaukana. -Hoitajat hoitavat Jaakkoa ja vanhempia Jaakon elämä Emme uskoneet, että selviät, Emme uskoneet, että saisimme pitää sinut, Sinua hoivattiin, puolestasi rukoiltiin, välillä rukousta ei voinut lopettaa, se jatkui herkeämättä, hiljaa mielessä.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY (U. Suomen Golfliitto, Radiokatu 20, Helsinki, sivu 1

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY (U. Suomen Golfliitto, Radiokatu 20, Helsinki,  sivu 1 SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY 25.1.16 (U sivu 1 4. JÄSENET Tässä kohdassa tehdään uusi jäsenyyskriteeristö. Seurajäsen vastaa varsinaisia golfseuroja. Yhteisöjäsenyys mahdollistaa

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta

Koululaisten oma yhteiskunta Koululaisten oma yhteiskunta Yrityskylä on kuudesluokkalaisille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden oppimisympäristö. Yrityskylä on pienoiskaupunki, jossa on vähintään 15 eri yrityksen ja

Lisätiedot

TTYHY:n jäsenkysely 2014

TTYHY:n jäsenkysely 2014 TTYHY:n jäsenkysely 2014 1. Oletko saanut yhdistyksestä tarvitsemaasi apua tai palvelua? Kerrotko missä onnistuimme tai mitä jäit kaipaamaan. en Rakenneuudistus: työsopimukseen lisätty koeaika tiettyyn

Lisätiedot

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi TEE OIKEIN Kumpi on (suuri) suurempi, Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) valoisampi kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) halvempi kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) helpompi

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Lataa strategiset työkalut

Lataa strategiset työkalut Lataa strategiset työkalut Joiden avulla saavutat taloudellisen riippumattomuuden. Mitä sinä tekisit, jos pystyisit rakentamaan jopa 4.000,00 kuukaudessa tuottavan tulovirran? Entä miten pitkään olet valmis

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä Terveyden edistämistä työpaikalle / P Husman Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä Terveyden edistämistä työpaikalle / P Husman Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Työhyvinvointia arjessa Päivi Husman, teemajohtaja Työhön osallistuminen ja kestävä työura Työterveyslaitos Työhyvinvointi tehdään arjessa yhdessä Työkykyä, terveyttä ja hyvinvointia

Lisätiedot

NUORISOVALIOKUNTALAISEN KÄSIKIRJA

NUORISOVALIOKUNTALAISEN KÄSIKIRJA NUORISOVALIOKUNTALAISEN KÄSIKIRJA Nuorisovaliokunnan rooli Hallituksen asettama, nuorten asioiden asiantuntijaelin. Noudattaa PAMin hallituksen laatimaa valiokuntien yleisohjesääntöä. Vie nuorten asioita

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu 2010 Ylemmät yhdessä enemmän Sisällysluettelo I Työelämän muutosturvallisuuden ja työssä jaksamisen vahvistaminen... 3 1.1 Koko

Lisätiedot

TAITOVALMENTAJAT LASTEN TOIMINNAN TUKENA U20 MM-KISASEMINAARI 3.-4.1.2015, SOKOS HOTELLI VANTAA

TAITOVALMENTAJAT LASTEN TOIMINNAN TUKENA U20 MM-KISASEMINAARI 3.-4.1.2015, SOKOS HOTELLI VANTAA TAITOVALMENTAJAT LASTEN TOIMINNAN TUKENA U20 MM-KISASEMINAARI 3.-4.1.2015, SOKOS HOTELLI VANTAA PERUSAJATUS JA TAVOITE LASTEN KIEKKOILU ALUEVALMENTAJAT SJL TUTOR- VALMENTAJAT valmennuspäälliköt. seuravalmentajat.

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi OPPILASKUNTAKANSIO www.sastamalannuoret.fi 2015-2016 SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi Sisällys OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN... 2 Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet... 2 Oppilaskuntaosallisuus...

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

sosiaalialan menestystekijä

sosiaalialan menestystekijä sosiaalialan menestystekijä Osaaminen, vuorovaikutus, tahto. {Osaaminen on tietoa, taitoa ja oikeaa asennetta.} Ammattijärjestö Talentia edistää jäsentensä urakehitystä vaikuttamalla sosiaalialan lainsäädäntöön,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

SYNNYTYSKESKUSTELU. Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio.

SYNNYTYSKESKUSTELU. Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio. SYNNYTYSKESKUSTELU Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio. Synnytyskeskustelu käydään lapsivuodeosastoilla ennen perheen kotiutumista ja tähän hetkeen on

Lisätiedot

Ammattiosastojen ja liiton sääntömuutokset

Ammattiosastojen ja liiton sääntömuutokset Ammattiosastojen ja liiton sääntömuutokset Ammattiosastojen uudet mallisäännöt hyväksyttiin edustajistossa keväällä 2014 Yhdistyslaki muuttui 2010. Sekä liiton että ammattiosastojen mallisääntöihin tehtiin

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Puhelinpalvelutyön työolokysely 2011

Puhelinpalvelutyön työolokysely 2011 Puhelinpalvelutyön työolokysely 2011 1 Taustaa I Vastausaika 3.-21.2.2011 Kysely kohdistettu ensisijaisesti isompien vahinkovakuutusyhtiöiden toimihenkilöille, mutta muutkin saivat vastata Vastaajia yhteensä

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa.

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. LISÄÄ NAISIA KAUPPAKAMAREIDEN LUOTTAMUSTEHTÄVIIN 12.11.7 Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. Tutkimuksen avulla selvitetään

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5)

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lyömätön Linja Espoossa ry ja sen kotipaikka on Espoo. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Tarkoitus:

Lisätiedot

Ammattina avustaminen

Ammattina avustaminen Ammattina avustaminen Henkilökohtaisen avustajan työ työelämän tutkimuksen näkökulmasta Milja Mäkinen, YTK Henkilökohtainen avustaja Tampereen yliopiston Porin yksikkö Ammattina avustaminen 2010 - tutkimus

Lisätiedot

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ.

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. Wulff-Yhtiöt Oyj rekrytointi Kari Juutilainen InHunt Group gsm 044 995 5382 kari.juutilainen@inhunt.fi www.urawulffilla.fi Myynti on työtä, jossa tuloksellisuus

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

Metsäammattilaisten suhtautuminen erirakenteiskasvatukseen. Zhuo Cheng & Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos

Metsäammattilaisten suhtautuminen erirakenteiskasvatukseen. Zhuo Cheng & Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos Metsäammattilaisten suhtautuminen erirakenteiskasvatukseen Zhuo Cheng & Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos Tutkimus eri-ikäiskasvatuksen seminaarisarjan osallistujat 8/19 tilaisuudesta, 771/985 osallistujasta

Lisätiedot

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan.

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan. KYLLÄ, JA Onnistut yrittämässäsi ja saavutat enemmän kuin odotit, enemmän kuin kukaan osasi odottaa. KYLLÄ, MUTTA Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen asia menee vikaan. EI, MUTTA Et

Lisätiedot

Koulutuksella TEHOKKUUTTA yritysten ja ihmisten johtaminen

Koulutuksella TEHOKKUUTTA yritysten ja ihmisten johtaminen Koulutuksella TEHOKKUUTTA yritysten ja ihmisten johtaminen TTS Johtaminen, Yrittäjyys, Logistiikka Vuosittain noin 200 henkilöä/yrittäjää suorittaa TTS:llä johtamiseen tai yritysjohtamiseen liittyvän koulutuksen

Lisätiedot

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti 2012-2016 Teksti ja kansainvälisten seksuaalioikeuksien (World Association for Sexual Health, WAS 2014)

Lisätiedot

Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5

Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5 AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2016 Sivu 1 (5) AY- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN KOULUTUS 2016 Viestintäalan toimihenkilöt ja tekniset toimihenkilöt Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen työterveyslääkäriyhdistys 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Katri Tiitola 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

Nimi: Kotipaikka: Osoite:

Nimi: Kotipaikka: Osoite: Jäsenvaliokunnan ehdotus yhdistysten mallisäännöiksi 4.3.2015 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakennusmestarit

Lisätiedot