vaaliliitto A PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VASEMMISTON, KESKUSTAN JA SITOUTUMATTOMIEN VAALILIITON ÄÄNENKANNATTAJA 2014 päämääränä muutos!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "vaaliliitto A PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VASEMMISTON, KESKUSTAN JA SITOUTUMATTOMIEN VAALILIITON ÄÄNENKANNATTAJA 2014 päämääränä muutos!"

Transkriptio

1 vaaliliitto A PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VASEMMISTON, KESKUSTAN JA SITOUTUMATTOMIEN VAALILIITON ÄÄNENKANNATTAJA 2014 päämääränä muutos!

2 2 VAHVASTI JÄSENTEN ASIALLA PÄÄKIRJOITUS Tee Puuliitosta luotettava ja vahva vaikuttaja Katso vaalivideo! Puuliiton toiminta perustuu jäsendemokratiaan. Joka viides vuosi jäsenet valitsevat suoralla vaalilla edustajat liiton korkeinta päätösvaltaa käyttävään, 41-henkiseen valtuustoon ja työttömyyskassan edustajistoon. Valittu valtuusto ja edustajisto valitsevat Puuliiton ja Puukassan hallitukset, liiton puheenjohtajan sekä sihteerin. tetut yhteiskunnalliset näkemykset. Puuliiton tulee olla vahva vaikuttaja omien alojensa sopimustoiminnassa ja muualla yhteiskunnassa. Jotta nämä muutokset voidaan toteuttaa, Vahvasti jäsenten asialla -vaaliliitto tarvitsee sinun äänesi liittovaaleissa. Puuliiton liittovaalit pidetään postivaaleina Tule mukaan tekemään muutosta ja äänestä edustajat liiton korkeinta päätösvaltaa käyttävään valtuustoon sekä työttömyyskassan edustajistoon. JYRKI ALAPARTANEN Jyrki Alapartanen Näihin Puuliiton liittovaaleihin osallistuu kaksi vaaliliittoa: tämän lehden julkaissut Vahvasti jäsenten asialla -vaaliliitto, joka edustaa vasemmistoa, keskustaa ja sitoutumattomia sekä Yhteistyövaaliliitto, joka edustaa sosiaalidemokraatteja. Vahvasti jäsenten asialla -vaaliliitolla on yhteensä 196 ehdokasta, ja sen tunnuksena vaaleissa on Vaaliliitto A. Vaaleissa valitut edustajat päättävät esimerkiksi liiton ja osastojen säännöistä, jäsenmaksun määrästä ja siitä, mihin jäsenmaksutulot käytetään. Liiton valtuusto ja kassan edustajisto päättävät myös mahdollisista liittofuusioista Haluamme, että kaikkien sopimusalojemme työntekijät voivat ongelmia kohdatessaan luottaa liittoon, joka hoitaa sille kuuluvat tehtävät. hallitustensa esityksestä. Lisäksi valtuusto päättää tärkeät asiakirjat liiton edunvalvonnallisesta ja järjestöllisestä linjasta. Vahvasti jäsenten asialla -vaaliliiton ehdokaslistalla on vahva edustus eri alojen ammattilaisia ympäri Suomea. Vaaliliittomme tavoittelee Puuliittoa, joka on jäsenten näkökulmasta vahva vaikuttaja työelämän asioissa, ajaa jäsenten oikeuksia ja parantaa heidän elintasoaan kaikilla käytettävissä olevilla keinoilla. Haluamme, että kaikkien sopimusalojemme työntekijät voivat ongelmia kohdatessaan luottaa liittoon, joka hoitaa sille kuuluvat tehtävät. Haluamme Puuliiton, jonka toiminnan perustana ovat jäsenten tasavertaisuus, yksilön mahdollisuus vaikuttaa ja yhteisöllisyyden vahvistaminen liiton toiminnassa. Liittomme arvoperustan tulee nojata vahvasti oikeudenmukaisuuteen, rehellisyyteen ja suvaitsevaisuuteen ja tunnustaa jäsenvaaleissa osoi- Julkaisija Vahvasti jäsenten asialla -vaaliliitto Vastaava päätoimittaja Jyrki Alapartanen Toimittaja Veera Nuutinen Ulkoasu ja taitto Malla Vartiainen Kannen kuva Janica Karasti Piirros (s. 5) Timo Takkunen Toimitussihteeri Susanna Patrikainen Painopaikka Kaleva Oy, Oulu Painosmäärä kpl

3 VAALILIITTO A 3 Päämääränä muutos Vahvasti jäsenten asialla vaaliliiton päämääränä tulevalla valtuustokaudella on muutos. Jokainen vaaliliitolle osoitettu ääni tuo mahdollisuuden muutokseen lähemmäksi. Ole muutoksentekijä ja äänestä! Kaiken liiton toiminnan tulee tähdätä jäsenten etujen ajamiseen. Puuliiton tulee suunnata voimavaransa yhdessä päätettyjen tavoitteiden toteuttamiseen. Resursseja ei saa tuhlata sisäiseen kilpajuoksuun. Liitosta on tehtävä entistä vahvempi edunvalvoja. Vaaliliitto painottaa tiukkaa otetta työpaikkojen sekä kaikille yhdenvertaisten työsuhteen ehtojen ja toimeentuloon riittävän palkan puolustamiseksi. Toimiva alueorganisaatio edellyttää aktiivien jaksamiseen ja koulutukseen panostamista. Turvallisten työpaikkojen edellytyksenä on vahva työsuojeluosaaminen. Liiton on muututtava ajan mukana ja muutos lähtee edustajien valinnasta. Vaaliliitto on valmis nostamaan kissan pöydälle, rikkomaan vanhoja rajoja ja tekemään rohkeita liikkeitä. Asiat eivät muutu, jollei niistä puhuta. Janica Karasti Liiton toiminnan tulee olla läpinäkyvää kautta linjan. Jäsendemokratian on toteuduttava työpaikkatasolta ammattiosastoihin ja liiton ylimpään päätöksentekoon saakka. Jäsenmaksut tulee käyttää huolella, rehellisesti ja oikeudenmukaisesti. Liitto on jäsenten oma liike, ei vakuutusyhtiö. Jokaisella jäsenellä on oikeus omaan yhteiskunnalliseen vakaumukseen ja oikeus vaikuttaa. Vaaliliitto haluaa edistää osallisuutta ja yhteisöllisyyttä nykypäivän muodoissa. Vaaliliiton edustajat ovat rohkeita ilmaisemaan mielipiteensä ja tuomaan esille jäsenistön tarpeet. Liitto on kansainvälinen ja solidaarinen. Kansainvälisellä vaikuttamistyöllä on yhä tärkeämpi merkitys jäsenistön edunvalvonnan kannalta. Vaaliliitto puolustaa heikommassa asemassa olevien etuja tarvittaessa yli sopimusalojen ja maiden rajojen. Lyhyemmät työpäivät, elävänä eläkkeelle Moni on mediaa seuraamalla varmasti huomannut, että Suomen valtapuolue Kokoomus ja sen läheinen kumppani Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) haluavat kiivaasti nostaa eläkeiän alarajaa. Tämä on sinänsä ymmärrettävää, koska suomalaiset elävät keskimäärin yhä pidempään ja eläkevuosia kertyy enemmän. Fakta on kuitenkin myös se, että raskaan fyysisen työn tekijöille jo nykyisen eläkeiän saavuttaminen on usein utopiaa kuin kaukainen ranta, jonne saakka kolhuja saanut vene ei koskaan tule pääsemään. Kokoomuksen eduskuntaryhmän tuore puheenjohtaja Arto Satonen lisäsi vettä myllyyn kesäkuun lopulla: hän esitti, että suomalaisten työaika pitäisi palauttaa 8 tuntiin päivässä. Käytännössä tämä tarkoittaisi jo nyt 8 tunnin työpäivää tekeville pekkaspäivien hautaamista ja nyt 7,5 tunnin työaikaa tekeville päivittäisen työajan pidennystä. Kilpailukyky halleluja! vaatisi meitä tekemään enemmän töitä. Tuntuu uskomattomalta, että Kokoomus ehdottaa samaan aikaan työajan pidennystä ja eläkeiän nostoa. Vuorotteluvapaan ehtoja on jo kiristetty lähtien. Haluammeko yhteiskunnan, jossa palkkatyö on ainoa elämän tarkoitus ja jossa ihmisestä otetaan Nykyaikaisessa yhteiskunnassa työtä tulisi jakaa eikä lisätä. Työaikoja pitäisi siis lyhentää, ei pidentää. Riina Simonen kaikki irti, kun vielä pystytään? Vai haluammeko yhteiskunnan, jossa jokainen työskentelee kykyjensä ja jaksamisensa mukaan? Suomessa on satoja tuhansia työttömiä mutta päteviä ja työhaluisia ihmisiä. Nykyaikaisessa yhteiskunnassa työtä tulisi jakaa eikä lisätä. Työaikoja pitäisi siis lyhentää, ei pidentää. Ansiotason ei tarvitsisi kuitenkaan laskea, koska työn tuottavuus tehtyä tuntia kohden kasvaa lyhyemmällä työajalla. Tästä on lukuisia tutkimuksia ja hyviä kokemuksia. Työaikoja lyhennettäessä kaikki siis voittavat. Paras keino pidentää työuria on panostaa tosissaan työympäristöasioihin ja antaa ihmisille mahdollisuus vuorotteluvapaaseen, osa-aikatyöhön ja kevennettyyn työhön silloin, kun siihen on tarvetta. Lisäksi työnantajien on tarjottava töitä palkkatyötä vailla oleville riippumatta siitä, minkä ikäinen työnhakija on kyseessä. Sekä nuoret että iäkkäät työntekijät kokevat työpaikoilla ja työnhaussa ikäsyrjintää. RIINA SIMONEN Puu- ja erityisalojen liiton sosiaalisihteeri

4 4 VAHVASTI JÄSENTEN ASIALLA Tehokas työsuojelu vaatii enemmän voimavaroja Työsuojelun tavoitteena on tukea työntekijöiden työkykyä takaamalla turvalliset ja terveelliset työolot. Kun työsuojelu on järjestelmällinen osa jokapäiväistä työntekoa, on työpaikalle helppo luoda yhteisiä työsuojelukäytäntöjä ja toimintatapoja. Koska työsuojelu on keskeinen osa hyvää työelämää ja työympäristön turvallisuuteen liittyviä asioita on runsaasti, Puuliiton tulisi lisätä työsuojelun resursseja. Liitolla on liian vähän työsuojelusta vastaavia työntekijöitä. Tämä vaatii pikaista korjaamista, sillä työsuojelusta muun työn ohessa vastaaminen johtaa työntekijän ylikuormittumiseen. Työpaikoilla toimivien työsuojeluvaltuutettujen osaamista voidaan parantaa lisäämällä työsuojelukoulutuksia ja työsuojelun ajankohtaispäiviä. Koulutuksia on mahdollista järjestää myös yhdessä muiden liittojen kanssa. Kaikille Puuliiton jäsenille tulisi järjestää vuosittain kaksi päivää työsuojelukoulutusta, joka on kirjattava työehtosopimuksiin tai lakiin. Puuliiton aloilla toimivilla yrityksillä pitää olla lakisääteistä vähimmäistasoa parempi, toimiva työterveyshuolto, ja sen toteutumisen valvontaa on parannettava. Työterveys- huollon toimipisteiden on esimerkiksi oltava tarpeeksi lähellä työpistettä, jotta hoitoon pääsee tarvittaessa nopeasti. Myös työterveyshuollon jatkuvaan kilpailutukseen on syytä kiinnittää huomiota, sillä työterveyshuollon laatu heikkenee, jos terveyspalveluiden tuottaja vaihtuu usein eikä tunne hyvin työpaikan olosuhteita. Työsuojeluvaltuutettujen saama korvaus tulee nostaa samalle tasolle kuin luottamusmiesten korvaus. Työpaikoilla tarvitaan myös nykyistä enemmän yhteistyötä työsuojeluvaltuutettujen ja työnantajan välillä. Yhteistyötä voidaan vahvistaa lisäämällä työehtosopimuksiin säännölliset yhteiset työsuojelutapaamiset työpaikoilla ja maininta, jonka mukaan myös työsuojeluvaltuutettu on mukana yt-neuvottelukunnassa. EERO KIRJAVA ( ) Puu- ja erityisalojen liiton työympäristösihteeri Ay-liike tarvitsee myös siirtolaiset jäsenikseen Siirtolaisinstituutin arvion mukaan eri puolilla maailmaa asuu ainakin 1,5 miljoonaa ihmistä, joiden juuret ovat Suomessa. Aikoinaan Suomesta muutettiin muualle paremman toimeentulon perässä. Monella meistä onkin suvussamme tai tuttavapiirissämme Ruotsiin tai muualle muuttanut henkilö. Riikka Vasama Nyt muuttoliikkeen suunta on kääntynyt. Sekä maahanmuuttajien että ulkomailta Suomeen tulevien keikkatyöläisten määrä kasvaa vuosi vuodelta. Tilastokeskuksen ja Siirtolaisinstituutin ennusteet vuoden 2050 maahanmuuttajamääristä vaihtelevat tulijasta jopa 1,3 miljoonaan. Yli puolet meille muuttavista saapuu vapaan liikkuvuuden perusoikeuden mahdollistamana toisista EU-maista. Ylivoimaisesti suurin osa heistä kuuluu nuoreen, työikäiseen väestönosaan. Ulkomaalaistaustaisen työntekijän asema on Suomessa valitettavan usein heikko ja maassa oleskelu työnantajasta riippuvaista. Selviytymiskeinona on nöyryys, ei omien oikeuksien puolesta taistelu. Suomalaisten on ehkä vaikea kuvitella pelkoa, jota siirtolaistyöntekijä voi tuntea, jos hänen lähtömaastaan puuttuvat työntekijän asemaa turvaavat lait ja ammattiliittoon kuuluminen saattaa olla jopa hengenvaarallista. Kaikille Suomessa työskenteleville kuuluvat samat oikeudet ja työehdot kansalaisuudesta ja lähtömaasta riippumatta. Ammattiliitoilta puut- tuu vielä toistaiseksi ryhmäkanneoikeus, jonka turvin se voisi puolustaa niitä, jotka eivät itse halua tai voi ottaa riskiä kannella rikkomuksista. Siksi ay-liike tarvitsee jäsenikseen myös ulkomaalaistaustaiset palkansaajat. Suomen väestönkasvu perustuu jo nyt suurimmalta osin maahanmuuttoon. Koska siirtolaisten osuus tulee väestöennusteiden mukaan kasvamaan, suomalainen sopimusjärjestelmä on paikoin vaarassa murentua, jos ulkomaalaistaustaiset jäävät suurena joukkona sen ulkopuolelle. Vain kaikkien Suomessa työskentelevien asioita ajamalla ammattiliitot pystyvät valvomaan työehtojen toteutumista tehokkaasti ja suojaamaan jäsentensä työpaikkoja. Onnistuakseen tässä liitot tarvitsevat kaikki jäsenet tuekseen. Ammattiliittojen vahvuus on edelleen paikallistasolla, siellä missä työtä tehdään. Ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden työtoverit, luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut ja ammattiosastojen toimihenkilöt ovat avainasemassa palkkojen ja työehtojen polkumyynnin vastaisessa työssä, sillä he voivat levittää parhaiten tietoa ay-oikeuksista ulkomaalaistaustaisille työtovereilleen. RIIKKA VASAMA Puu- ja erityisalojen liiton kansainvälinen sihteeri

5 VAALILIITTO A 5 Eduskunnan on reagoitava metsäalan harmaaseen talouteen Metsäala on murroksessa. Metsäyhtiöt kilpailuttavat urakoitaan, ja ne saa hoitaakseen halvimman tarjouksen tehnyt yritys riippumatta siitä, soveltaako se Suomen työlainsäädännön ja työehtosopimusten määräyksiä. Niinpä Puuliitto onkin asettanut saartoon useita metsäpalveluyrityksiä, jotka käyttävät alipalkattua ulkomaista työvoimaa. Metsäteollisuus vastustaa kaikkia toimia, joilla tätä Suomeen hiipinyttä harmaata taloutta ja palkkojen polkemista pyritään kitkemään. Viimeksi tämä nähtiin, kun Metsäteollisuus ja Metsähallitus vesittivät metsäalan uuden työehtosopimuksen viime metreillä. Metsäteollisuus vaatii metsäalan koulutusta uudistettavaksi, koska sen mukaan alalle tarvitaan lisää työvoimaa. Samaan aikaan metsätyönantajat kuitenkin ir- Alipalkatun työvoiman käyttö on yleistynyt myös maatalousaloilla. tisanovat kilpaa työntekijöitään tuotannollisin ja taloudellisin syin, viimeisimpänä Stora Enso ja muutamat metsänhoitoyhdistykset. Lisäksi maan hallituksella on valmistelussa kestävän metsätalouden rahoituslain uudistus. Lakiin sisältyvä metsänuudistamisen tukemisen lopettaminen tarkoittaisi useiden työpaikkojen häviämistä metsäaloilta. Se vaikuttaisi varsinkin Pohjois-Suomeen. Kiistelty lakiesitys Metsähallituksen metsätalouden yhtiöittämisestä saataneen maan hallituksen käsittelyyn loppukesästä. Eduskunnan tulee ottaa asiat omiin käsiinsä ja tehdä selväksi valtion kanta sen kansallisomaisuuden hoitamiseen sekä harmaan talouden torjuntaan. Metsiemme tasokas hoito on vaarassa, jos metsätyöt siirtyvät halpatyövoimaa käyttäville yrityksille. Ammattiliittojen on toimittava päättäväisesti sitä vastaan, että metsä- ja maatalousalojen työt teetetään epämääräisillä yrittäjillä. Puuliiton tulee ajaa yhdessä SAK:n kanssa ammattiliittojen Harri Häkkinen kanneoikeuden kirjaamista lakiin, jotta liitot voisivat valvoa myös sen hiljaisen työntekijän työ- ja palkkaehtoja. Alipalkatun työvoiman käyttö on yleistynyt myös maatalousaloilla. Näiden ongelmien selvittämiseksi ja kitkemiseksi eduskunnan tulee lisätä aluehallintoviraston resursseja. Lisäksi tilaajavastuulakia tulee muuttaa niin, että työehtojen valvonta voidaan ulottaa myös metsä- ja maatalousalojen alihankkijayrityksiin. HARRI HÄKKINEN Puu- ja erityisalojen liiton työehtosihteeri Lue lisää, ole muutoksentekijä ja äänestä! Timo Takkunen

6 6 VAHVASTI JÄSENTEN ASIALLA Jäsenet tarvitsevat turvakseen kattavat aluepalvelut Puuliiton sopimusalojen työpaikoilla on käynnissä merkittävä pirstaloituminen. Monella työpaikalla ei ole enää entisissä määrin luottamusmies- tai työsuojeluorganisaatiota hoitamassa arkisia asioita. Pienten yrityksen työntekijät kohtaavat kuitenkin työsuhdeongelmia suuremmalla todennäköisyydellä kuin suurissa organisaatioissa työskentelevät. Työpaikkojen ongelmat ja erimielisyydet liittyvät useimmiten työehtosopimuksen tulkintaan, palkkoihin, työolosuhteisiin tai työterveyshuoltoon. Ongelmia ratkoessaan jäsen löytää usein turvakseen liiton aluepalvelut. Aluetoimiston arkista työtä on kaikkein heikoimmassa asemassa olevien jäsenten edunvalvonta ja neuvonta. Liiton aluepalvelut ovat myös luottamusmiesten tuki ja apu edunvalvontatyössä. Heidän työnsä on muuttunut entistä haastavammaksi, koska edunvalvontatehtävät vaihtuvat kiihtyvällä vauhdilla. Aluetoimiston arkista työtä on kaikkein heikoimmassa asemassa olevien jäsenten edunvalvonta ja neuvonta. Luottamusmiehet ovat tukalassa tilanteessa myös siksi, että työnantajat esittävät entistä enemmän vaatimuksia työolojen tai palkkojen heikentämisestä. Aluetoimitsija voi pelkällä läsnäolollaan rauhoittaa työnantajien hurjimpia aikeita. Edellä kuvaamistani rakennemuutoksista huolimatta Puuliitossa on 2000-luvun aikana keskitetty aluetoimistojen palveluja ja lisätty aluetoimitsijoiden työtehtäviä. Jäsenistöltä ja luottamushenkilöiltä saadun arkisen palautteen perusteella suunnan tulisi olla päinvastainen, ja aluetoimistoilla pitäisi olla enemmän työntekijöitä. Usein kuulee sanottavan, että todellista tasa-arvoa ja hyvää jäsenpalvelua on se, että liiton palvelut löytyvät omalta alueelta, ja jäsenet voivat hoitaa asioitaan tarvittaessa myös kasvotusten. Jos Puuliitto aikoo säilyttää asemansa vahvana edunvalvojana, kurssi on käännettävä aluepalveluiden karsimisesta niiden parantamiseen. Kaiken liiton toiminnan tulee tähdätä jäsenten etujen ajamiseen. Puuliiton on suunnattava voimavaransa tämän tavoitteen toteuttamiseen, eikä esimerkiksi poliittisten ryhmien väliseen kilpajuoksuun. Liittovaaleissa valittava uusi valtuusto tulee olemaan seuraavalla vaalikaudella arvovalinnan edessä: säilyttääkö Puuliitto kattavan aluepalvelu- ja osastoverkostonsa vai siirtyykö se entistä keskitetympään malliin? Sinä, liiton äänioikeutettu jäsen voit vaikuttaa tähän äänestämällä liittovaaleissa. Kumpi on sinulle tärkeämpää: liiton palveluiden keskittäminen vai koko Suomen kattavat jäsenpalvelut? Kumpi on sinulle tärkeämpää: liiton palveluiden keskittäminen vai koko Suomen kattavat jäsenpalvelut? Juha Lyytinen Tunnen laajasti Vahvasti jäsenen asialla -vaaliliiton ehdokkaita, ja siksi uskallan väittää: kun annat äänesi jäsenten näköiselle vaaliliitolle, jäsenet tulevat olemaan etusijalla. Vahvasti jäsenten puolella! JUHA LYYTINEN Puu- ja erityisalojen liiton Itä-Suomen aluetoimitsija Tykkää meistä Facebookissa

7 VAALILIITTO A 7 Uudistettu yhteistoimintalaki ei vastaa työntekijöiden tarpeita Työpaikkojen yhteistoiminta perustuu työnantajan ja työntekijöiden keskinäiseen neuvotteluun. Sen tarkoituksena on kehittää yritysten toimintaa ja työolosuhteita sekä työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa omaa työtään koskeviin asioihin. Yhteistoimintalain mukaan työnantajalla on velvollisuus neuvotella työntekijöiden kanssa suunnitelmista, jotka vaikuttavat henkilöstön asemaan suoraan tai epäsuorasti. Lakia sovelletaan yrityksessä, jossa työskentelee säännöllisesti työsuhteessa vähintään kaksikymmentä henkilöä. Suomen kaikkien yritysten yli 1,3 miljoonasta työntekijästä vajaat kuuluu yhteistoimintalain piiriin. Tutkimukset osoittavat, että tuottavan ja tehokkaan työn taustalla on työpaikan hyvä luottamusympäristö. Tästä voidaan päätellä, että yhteistoimintalaki on tarpeellinen työväline toiminaan kehittämiselle yrityksissä. Yhteistoimintalaki uudistettiin vuonna Uudistuksen taustalla oli tarve päästä irti historian lakiin lyömästä irtisanomislain leimasta, jota 1990-luvun laman laajat irtisanomiset pahensivat. Nyt seitsemän vuotta myöhemmin ja vuonna 2008 alkaneen talouskriisin jälkeen on valitettavasti todettava, että uudistus ei ole toteutunut halutulla tavalla. Luottamusmiesten ja jäsenten kanssa keskusteltuani olen tullut siihen johtopäätökseen, että lain uudistaminen ei tuonut siihen työntekijöiden toivomaa mahdollisuutta vaikuttaa yritysten päätöksentekoon silloin, kun ne ovat ajankohtaisia. Kun yrityksissä neuvotellaan työvoiman vähentämisestä, päätökset on yleensä tehty jo ennen yhteistoimintaneuvotteluiden aloittamista. Irtisanomisista, lomauttamisesta tai osa-aikaistamisesta neuvotteleminen tällä tavalla on farssi, työntekijöiden näkökulmasta jopa ihmisarvoa alentavaa. On sekä henkilöstölle että yritysjohdolle turhauttavaa neuvotella valmiiksi päätetystä asiasta. On myös yleistä, että yrityksissä käydään varmuuden vuoksi neuvottelut seuraavan vuoden lomauttamis- tai irtisanomistarpeesta tietämättä todellista, konkreetista tarvetta. Tällä menettelyllä Nyt seitsemän vuotta myöhemmin ja vuonna 2008 alkaneen talouskriisin jälkeen on valitettavasti todettava, että uudistus ei ole toteutunut halutulla tavalla. pyritään nopeuttamaan henkilöstön vähentämistä sellaisissa tilanteissa, joissa vähentämistarve tulee akuutisti vastaan. Todellisuudessa yhteistoimintalain 8. luku on tarkoitettu neuvotteluvelvoitteeksi tilanteessa, jossa työnantajalla on tiedossa tuotannollinen tai taloudellinen työvoiman vähentämistarve. Neuvotteluiden jälkeen työnantajan on yksilöidysti ja tarkasti kerrottava neuvottelun lopullinen päätös. Jos työnantaja ei kykene tekemään päätöstä, on uudet neuvottelut käytävä, kun todellinen vähentämistarve on tiedossa. Irtisanomispaketit alkavat olla yleisiä monissa yrityksissä, mutta niiden sisältö ja korvausten taso ovat riittämättömiä. Yhteistoimintalakiin tulisikin kirjata nykyistä vahvemmin työnantajaa koskevat muutosturvavelvoitteet, joilla se velvoitetaan edistämään irtisanottujen työntekijöiden työllistymistä. Muutosturvavelvoitteiden ja irtisanomispakettien tulee koskea yhdenvertaisesti kaikkia työntekijöitä. Siksi lakiin on kirjattava, että työnantajan on maksettava irtisanomilleen työntekijöille irtisanomisajan palkan lisäksi muutosturvapakettina irtisanomisajan palkkaa vastaava summa. Näin toimitaan jo nyt, kun irtisanotaan yritysjohtoa, vaikkakin johtajien kultaiset kädenpuristukset ovat toki moninkertaisia palkkaan verrattuna. Lakimuutos vähentäisi sekä irtisanomisia että ennenaikaisia yhteistoimintaneuvotteluja. On myös yleistä, että yrityksissä käydään varmuuden vuoksi neuvottelut seuraavan vuoden lomauttamis- tai irtisanomistarpeesta tietämättä todellista, konkreetista tarvetta. JYRKI ALAPARTANEN Puu- ja erityisalojen liiton sihteeri

8 8 MEKAANINEN METSÄTEOLLISUUS VAHVASTI JÄSENTEN ASIALLA 2 Ahola Hannu Vatjusjärvi 3 Ahtiala Kari Sähköasentaja Sastamala 4 Kai Ahvenranta Viilusorvari Hirvensalmi 5 Eriksson Simo Sähköasentaja Pori 6 Grönholm Pasi Sit. Pori 7 Hakala Heikki Sahaaja Trukinkuljettaja Lusi 8 Hannila Kaj-Erkki Höyläri Hoisko 9 Heikkala Matti Trukinkuljettaja Pudasjärvi 10 Huhtaniemi Kari Koneenkuljettaja Järvelä 11 Huusko Risto Vuokatti 12 Huvinen Kimmo Sit. Tehdastyöntekijä Heinola 13 Hyppölä Tiina Vanerinvalmistaja Lappila 14 Hyrynkangas Kai Harjavalta 15 Hyttinen Anna-Liisa Kuopio 16 Häkkinen Kari Hannula 17 Hänninen Jukka Kymönkoski 18 Härkänen Tiia-Mari Tehdastyöntekijä Latoja Kerimäki 19 Höylä Terjo Sahatyömies Hankasalmi 20 Juvonen Seppo Kuivaamon vuorovalvoja Hummovaara 21 Järvi Veijo Elementintekijä Ylistaro 22 Jääskeläinen Kari Sähköasentaja Hamina 23 Kainulainen Pasi Sit. Elementintekijä Sonkajärvi 24 Karhu Mika Liimapuun valmistaja Keitele 25 Karvinen Hannu Sorvari Savonlinna 26 Kauppi Tarmo Rimottaja Välijoki 27 Keränen Kauno Taivalkoski 28 Kettunen Jukka CNC-työstäjä Savonlinna 29 Kiiskinen Matti Joensuu 30 Kokkonen Tuula Leikkaaja Savonlinna 31 Koskela Jani Konepuuseppä Hyllykallio 32 Koski Ville Terämies Parkano 33 Kuitunen Anna-Maria Vanerityöntekijä Mikkeli 34 Kuitunen Timo Vanerityöntekijä Pakkaaja Mikkeli 35 Köri Matti-Pekka Linjanhoitaja Lahti 36 Lahtinen Seppo Vanerityöntekijä Vihtavuori 37 Lappalainen Mikko Trukinkuljettaja Iisalmi 38 Latukka Juha-Matti Kalajoki 39 Lauri Arbo Sahuri Kyrö 40 Leinonen Heikki Laitosmies Alavieska 41 Leppänen Veikko Laitosmies Kemi 42 Luttinen Marko Ikkunatyöntekijä Tavastkenkä 43 Mahlamäki Raimo Höyläämötyöntekijä Närpiö

9 VAALILIITTO A MEKAANINEN METSÄTEOLLISUUS 9 44 Markkanen Isto Tuotannon varamies Varkaus 45 Metso Juha Sahuri Lohja 46 Metso Olavi Laaduttaja Iisalmi 47 Mikkola Ari Kärsämäki 48 Myllys Stina Kuivaaja Kesälahti 49 Mäki Markku Pori 50 Mäläskä Ari Elementtityöntekijä Kemi 51 Männistö Reijo Tukinlajittelija Luvia 52 Määttä Ari Posio 53 Neste Jouni Suolahti 54 Nousiainen Maritta Kemi 55 Nousiainen Matti Elementtityöntekijä Pyhäjoki 56 Pannula Markku Trukkikuski Oksakoski 57 Peltola Jouni Trukinkuljettaja Mänttä 58 Perkiö Niko Varastonhoitaja Lusi 59 Piipari Paavo Vanerityöntekijä Operaattori Mikkeli 60 Piippolainen Vuokko Tuotantotyöntekijä Pietarsaari 61 Puittinen Jonne Rimoittaja Lieksa 62 Pynnönen Pasi Kinkomaa 63 Pyy Risto Vanerityöntekijä Mikkeli 64 Rahkonen Pertti Elementtityöntekijä Suolahti 65 Rautanen Erkka Laitosmies Renko 66 Rautio Juha Sunds-sahaaja Savonlinna 67 Repo Minna Tuotantotyöntekijä Simpele 68 Riihimäki Niko Pyhäntä 69 Romsi Olavi Kuljetuslavantekijä Lautiosaari 70 Ronkainen Harri Iisalmi 71 Ruonakoski Toni Trukinkuljettaja Lahti 72 Räsänen Saku Tukkikoneenkuljettaja Vastila 73 Sallila Lauri Vanerinvalmistaja Järvelä 74 Salo Veli Pyöräkuormaajan kuljettaja Lappi 75 Siekkeli Simo Viilutyöntekijä Selänpää 76 Siltaoja Marko Elementintekijä Isojoki 77 Sohlman Olli Saumaaja Konginkangas 78 Tattari Esko Lappila 79 Tauriainen Mika Kuusamo 80 Turunen Tiia Vanerityöntekijä Huutomäki 81 Vahertimo Petro Jalasjärvi 82 Valkonen Esa Asettaja Savonlinna 83 Väisänen Jani Työsuojeluvaltuutettu Äänekoski 84 Väkiparta Jouni Elementtinaulaaja Mäntsälä 85 Väätäinen Ari Huoltomies Iisvesi Ehdokkaista lisää verkkosivuillamme

10 8 Puusepän- ja veneenrakennusteollisuus, harja- ja sivellinteollisuus VAHVASTI JÄSENTEN ASIALLA Aaltonen Tero Teollisuustyöntekijä Juornaankylä Ahola Jorma Verhoilija Kausala Annala Esa Huonekalutyöntekijä Pieksämäki Aukeala Harri Sastamala Granat Tapani Raanujärvi Haapanen Marjut Puutyöntekijä Loimaa Henriksson Tiina Forssa 178 Hirvi Tapio Kannus Hirvonen Maire Sivellintyöntekijä Kerava Härmäaho Hannu Loimaa Jokela Hannu, pakkausvalmistaja/ varastomies Tampere Julin Benita Konepuuseppä Härmä Jäppinen Tomi Koneenhoitaja Muhniemi 184 Järvi Jori Veneenrakentaja Kokkola Kaikkonen Jouni Haapavesi Kallio Timo Littoinen Katajamäki Reijo Jurva Keto Simo Talonmies Punkalaidun Kinnari Juha Sähköasentaja Kokkola Koivula Pauli Sit. Huonekaluverhoilija Kurikka Kokkarinen Juha Konepuuseppä Palokka Komsi Kari Prässäri Jurva Koskela Kimmo Lahti Laitinen Risto Konepuuseppä Littoinen Lehtinen Arto Konepuuseppä Mänttä Lempinen Hanne Masku Mensonen Jari Vaihetyöntekijä Varkaus Mourujärvi Marita Viimeistelijä Posio Mäenpää Jari Kunnossapitovastaava Rutava Mäki Petri Ruovesi Männikkö Jari Lumijoki Mäntylä Nina Trukinkuljettaja Lahti Niemi Mika Laminointityöntekijä Kalajoki Nieminen Eero Uretaanivalaja Varastotyöntekijä Lahti Paananen Veli Maalari Siilinjärvi

11 Puusepän- ja veneenrakennusteollisuus, harja- ja sivellinteollisuus Palmroos Janne Pihtipudas Parkkinen Heli Parketinvalmistaja Toivala Peltomaa Eero Puutyöntekijä Kilvakkala Perälä Jukka Kauhajoki Petäys Marko Verhoilija/ liimari Kurikka Pitkämäki Veikko mestari Orivesi Puntanen Mikko Veneenkasaaja Karhi Päivärinta Seppo Verhoilija Lahti Rahkola Kai Kalajoki Rajakari Matti Varastomies Nummela Rajala Matti Laminoitsija Kumila Rantanen Jaana Maalaamotyöntekijä Hollola Rantonen Jaana Sit. Haapajärvi Reitti Rauno Asentaja Raisio Ridell Jouko Oulu Ripson Lea Veneenrakentaja / Båtbyggare Pietarsaari / Jakobstad Ruotsalainen Kimmo Kalusteasentaja Siilinjärvi Räsänen Helena Syväniemi Saarinen Asko Lastaaja Alavus Savolainen Pirjo Ompelija Lahti Siironen Petri Sit. CNC-poraaja Himanka Storbacka Tommy Veneenrakentaja Karleby Suksi Timo Ruiskulaminoitsija Kiikala Timonen Roni Kokoaja Nummela Turunen Jukka Lapinlahti Varis Jukka Höylääjä Purnujärvi Vattulainen Esko Listoituskoneenhoitaja Nastola Västinsalo Minna Tuotantotyöntekijä Mäyry Ehdokkaista lisää verkkosivuillamme Puuliiton vaalit Muista äänestää!

12 8 Metsä-, metsäkone- ja taimitarha-ala, turvetuotanto- ja turveteollisuusalat sekä bioenegia-ala Aarnio Pekka Leivonmäki Ahonen Pauli Metsäkoneenkuljettaja Pöljä Alaoja Sirpa Sit. Siemenkeskustyöntekijä Rovaniemi Ehrukainen Reima Onkamo Haataja Markku Sit. Vieremä 299 Heikkinen Hannu Metsäkoneenkuljettaja Petäjävesi 300 Hirvonen Aarne Säimen 301 Hänninen Ville Metsäkoneenkuljettaja Haukivuori Isosalmi Antti-Veikko Ulvila Järvinen Nils Kokemäki 304 Kinnunen Pasi Työkoneenkuljettaja Eno 305 Kontinen Reijo Kolari 306 Korkalainen Aimo Rautavaara Kotala Esa Vihti Kumpulainen Matti Metsäkoneenkuljettaja Pihtipudas 309 Kuukasjärvi Esko Rovaniemi 310 Körkkö Teuvo Metsäkoneenkuljettaja Kuosku 311 Lahti Ari Koneenkuljettaja Rauma Lehtonen Heikki Lyly Luusua Tapio Kotalankylä

13 Metsä-, metsäkone- ja taimitarha-ala, turvetuotanto- ja turveteollisuusalat sekä bioenegia-ala Moilanen Kaarlo Sit. Puhoskylä Möttönen Janne Metsäkoneenkuljettaja Suomussalmi Nokela Markku Metsätyömies Kuopio Nurmi Niko Prosessinhoitaja Turenki Ojala Sauli Metsäkoneenkuljettaja Hamina 319 Pennanen Timo Turvetyöntekijä Pielavesi 320 Pollari Kari Metsäkoneenkuljettaja Veteli 321 Pulkkinen Markku Rautavaara Pyykkönen Kari Ruhtinansalmi Salmela Reijo Metsäkoneenkuljettaja Kemijärvi 324 Tuisku Arto Rovaniemi 325 Tyrväinen Seppo Taimitarhatyöntekijä Joroinen 326 Vallintaus Hannu Metsäkoneenkuljettaja Jämsä 327 Våg Voitto Hiidenniemi Ehdokkaista lisää verkkosivuillamme Puuliiton vaalit Muista äänestää!

14 8 Maatalous-, puutarha- ja viherala, ravi- ja ratsastusala, turkis- ja rehukeskusala sekä golfala Alatalo Jaana Sit. Eläintenhoitaja Oulu Anastasiadis Renos Viherrakentaja Helsinki Helminen Riitta Tallityöntekijä Urjalankylä Kapiichuk Oleksandra Karjanhoitaja Alavus Karvonen Katja Puutarhatyöntekijä Iisalmi 367 Kiviluoma Juha-Matti Kasvihuonetyöntekijä Teuva Kuutok Leida Kasvihuonetyöntekijä Joroinen Laaksonen Timo Kuorma-autonkuljettaja Tuusula Laurikainen Ulla Kasvihuonetyöntekijä Juva Leskinen Kaisa Ratsastuksenohjaaja Kempele 372 Nyman Jussi Ympäristönhoitaja Järvenpää 373 Ojala Erja Puutarhatyöntekijä Jalasjärvi 374 Rauma Veli-Matti Kaustinen Suojama Niilo Golfkentänhoitaja Turku Vokkolainen Jenni Tallimestari Kirkkonummi Ehdokkaista lisää verkkosivuillamme Puuliiton vaalit Muista äänestää!

15 VAALILIITTO A VAHVASTI JÄSENTEN ASIALLA 9 Kestävää sosiaalista ja ekologista kehitystä maatalousaloillemme Suomessa on toteutettava pitkäjänteistä ja suunnitelmallista maatalouspolitiikkaa, joka antaa kestävän pohjan maaseutualojemme palkkatyölle. Maatalouspoliittisen strategian tulee perustua kestävään kehitykseen ja siinä tulee huomioida Suomen pohjoiseen sijaintiin liittyvät edut ja haasteet. Euroopan Unionin maatalouspolitiikkaa on toteutettava Suomessa siten, että maaseudun ja sen ammattien elinkelpoisuus säilyy. Vaaliliitto korostaa, että Puuliiton on suunnattava aiempaa enemmän resursseja ja luotava uudenlaisia lähestymistapoja maatalousalojen työehtojen valvontaan. Jäsenhankintaan panostettava Maatalousaloilla (maatalouselinkeinot, puutarha-ala, turkisala ja viherrakentaminen) järjestäytymispotentiaali on suuri. Järjestäytymisasteen nostamisen merkitys kasvaa erityisen suureksi yleissitovuuden säilyttämisen kannalta. Vahvistaakseen asemiaan neuvottelupöydässä ja alan työehtojen valvonnassa Puuliiton on panostettava aiempaa tehokkaammin jäsenhankintaan maatalousalojen työpaikoilla. Turkistuotannon työolot turvattava Turkistuotannon työpaikat on turvattava antamalla työrauha alan toimijoille. Turkistuotanto on toteutettava ympäristöseikat ja eläinten hoidon eettiset kysymykset tarkoin huomioon ottavalla tavalla. Tuotannolle ja turkisalan työntekijöille on valtiovallan toimin taattava turvalliset ja terveelliset työskentelyolosuhteet. Vahvasti jäsenten asialla -vaaliliitto Alan työehtoja ja niiden valvontaa kehitettävä Puuliiton tulee ponnistella kehittääkseen maatalousalojen työehtoja muiden palkansaajaryhmien tasolle. Maatalousalojen ammattilaisten työpanos ja koulutus on nostettava ansaittuun arvoonsa. Maatalousalojen sosiaalinen polkumyynti (alipalkkaus, työehtojen rikkominen ja heikossa työntekijäasemassa olevien riisto) on estettävä sekä kotimaassa että kansainvälisen yhteistyön kautta tuotannossa myös muualla maailmassa. Liiton sopimusaloista etenkin maaseutuelinkeino- ja puutarha-alalla työskentelee huomattava määrä ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä. Ulkomaalaisille Suomessa työskenteleville palkansaajille on ehdottomasti taattava työskentely suomalaisin työehdoin. Luomutuotantoa kehitettävä ja geeniruuan tuotantoa valvottava Vaaliliitto painottaa, että maatalouden ja sen sivuelinkeinojen on perustuttava puhtaaseen ja kestävän kehityksen periaatteet täyttävään tuotantoon. Suomen tulee hyödyntää pohjoinen sijaintinsa ja maineensa puhtaana ympäristönä tuottamalla markkinoille turvallisia ja terveellisiä tuotteita. Puhdas ja turvallinen tuotantoympäristö on myös maatalousaloilla työskentelevän palkansaajan etu. Kotimaisten elintarvikkeiden tuottamista tulee tukea verotuksellisin keinoin. Lisäksi on järjestettävä lähiruuan saatavuutta ja suomalaisen ruuan arvostusta tukevia toimia, kuten pienten tuottajien tarjonnan yhteismarkkinointia.

16 10 Henkilöhaastattelut Toimittaja Veera Nuutinen VAHVASTI JÄSENTEN ASIALLA Vuorotyöntekijä tarvitsee lepoaikaa Jani Väisänen tuntee tehdastyön hyvinvointiriskit: vuorotyö ja liialliset ylityöt. Kun ihmisen vireystila on hyvä, totta kai silloin työskentelee myös turvallisemmin, ja jaksaa. Metsä Woodin Suolahden vaneritehtaiden koneissa pyörivät havuja koivutukit öin ja päivin. Raskasta työtä tehdään tehtailla kolmessa vuorossa. Jani Väisänen, 44, valvoo ja tukee viidensadan tehdastyöntekijän henkistä ja fyysistä työhyvinvointia ja turvallisuutta. Väisänen on Suolahden vaneritehtaiden työsuojeluvaltuutettu. Yli kahdenkymmenen työvuotensa aikana Väisäselle on muodostunut selkeä käsitys tehdastyön terveysja turvallisuusriskeistä. Vuorotyöstä johtuva väsyminen on meillä yksi suurimmista ongelmista, hän sanoo. Metsä Woodin raskaimmat työaikamallit ovat kolmivuorotyötä, jota tehdään lähes kaikissa tehtaan työpisteissä. Väisänen listaa vuorotyön aiheuttamia hyvinvointiongelmia: lepo- ja palautumisajan vähäisyys, univaikeudet, väsyminen. Kun ihmisen vireystila on hyvä, totta kai silloin työskentelee myös turvallisemmin, ja jaksaa. Kaikki hoksottimet ovat ihan eri lailla käytössä. Tehdasrakennuksen seinällä pyörii laskuri, jonka numerot kertovat, että vaneritehtaalla on työskennelty yhtäjaksoisesti kymmenen päivää ilman yhtään työtapaturmaa. Kesällä 2013 Suolahden tehtailta irtisanottiin 26 työntekijää. Väisänen kertoo huomaavansa yt-neuvotteluiden vaikutuksen edelleen työtovereissaan. Kestää monta vuotta, ennen kuin pelko häviää ihmisten mielistä. Pitkään yt:iden jälkeenkin voidaan työskennellä kiireessä ja vähän hätiköiden. Ollaan kipeinä töissä eikä uskalleta olla enää sairaslomallakaan, vaikka siihen olisi tarvetta. Sitä kautta turvallisuusriskit kasvavat. Työntekijöiden uupuminen ytkierroksen jälkeen huolettaa työsuojeluvaltuutettua. Jos pomo pyytää toistuvasti ylitöihin, niistä ei välttämättä uskalleta kieltäytyä. Jos ylitöiden tekeminen muuttuu säännölliseksi, työnantaja kiertää sillä tavalla kalliimpia työaikamalleja. Hetkellinen ylityö on aina halvempaa työnantajalle, Väisänen muistuttaa. Suorapuheisen Väisäsen mielestä ay-liikkeen tulisi valvoa jäsentensä etuja nykyistä ärhäkämmin. Olisi toimittava jo ennen kuin työntekijöiden asemaa pyritään heikentämään. Pitäisi reagoida kovemmin, ja paikallisesti me olemme niin tehneetkin. Viime yt:iden aikana tehtaan työntekijät ilmaisivat mieltään spontaanilla ulosmarssilla. Oman ammattiosastonsa puheenjohtaja toivoo Puu- ja erityisalojen liitolta aluetoimitsijoiden määrän lisäämistä ja heidän asemansa parantamista. Työpaikoilla olisi hyvä näkyä nykyistä enemmän. Väisäsen mielestä hyvän työsuojeluvaltuutetun ominaisuuksia ovat rehellisyys ja tasapuolisuus. Leipääntyä työssä ei saa. Silloin on vaarana, että puutteita, tapaturmia tai turvallisuusriskejä ruvetaan katsomaan sormien läpi. Pitää muistaa, ketkä edunvalvojan ovat valinneet hoitamaan asioitaan ja olla heidän luottamuksensa arvoinen. Metsä Woodin työsuojeluvaltuutettu Jani Väisänen tietää, että lepoajalla on suuri merkitys työhyvinvoinnille. Vapaa-ajallaan hän rentoutuu perhokalastamalla. Kohtuullinen jäsenmaksu ja hyvät palvelut Juha Kokkarinen parantaisi Puuliiton taloutta kattavalla työnantajaperinnällä. Kun Juha Kokkarinen, 41, sai viitisentoista vuotta sitten kipinän ay-uralleen, sytykkeenä oli tiedonhalu. Hänestä on tärkeää olla perillä siitä, miten asiat hoidetaan niin omalla työpaikalla kuin muuallakin yhteiskunnassa. Kenties hän siksi viihtyykin vas- tuullisissa tehtävissä. Viimeiset viisi vuotta Kokkarinen on hoitanut puu- ja erityisalojen asioita liiton hallituksessa. Lisäksi hän puolustaa pääluottamusmiehenä seitsemänkymmenen työntekijän etuja myymäläkalusteita valmistavan Pikval Oy:n Vaajakosken tehtaalla. Vaajakoskella työntekijöiden ja työnantajan välit ovat suorat ja toimivat. Diplomaattisen oloinen Kokkarinen pitää tätä saavutuksenaan. Kuuluu asiaan olla välillä myös eri mieltä, kunhan kantansa perustelee hyvin.

17 VAALILIITTO A 11 Olen pystynyt säilyttämään ihmisten työpaikkoja perustelemalla, miksi juuri sieltä ei kannata vähentää. Usein työnantajakin on ymmärtänyt, jos asia ei ollut aivan loppuun ajateltu, Kokkarinen sanoo. Puuliiton seuraavan valtuuston suurimpia haasteita on liiton ja työttömyyskassan talous. Eläköitymisten ja rakennemuutoksen vuoksi liiton jäsenmäärä on hitaassa laskussa, ja sitä mukaa varoja on käytettävissä entistä vähemmän. Kokkarisen mukaan kokonaisjäsenmaksua ei ole enää varaa korottaa, jos se halutaan pitää kohtuullisena. Mutta jos reilusti yli puolet jäsenmaksuista alkaa mennä henkilöstön palkanmaksuun, on pohdittava, miten saamme hoidettua pienemmällä henkilöstömäärällä ne tehtävät, jotka liitolle kuuluvat. Vieläpä hyvin ja tehokkaasti, hän linjaa. Kokkarinen painottaa, että henkilöstön irtisanomisiin ei tarvitse mennä. Säästöjä hän hakisi ensisijaisesti yhdistämällä voimia muiden liittojen kanssa. Jos suunniteltu liittofuusio ei toteudu, eri liitoilla voisi olla silti yhteisiä työntekijöitä. Puualan järjestäytymisastetta Kokkarinen pyrkisi parantamaan laajentamalla luottamusmiesverkostoa. Varsinkin pienistä puusepänverstaista on hankala saada jäseniä, jos siellä ei ole luottamusmiehiä. Heidän kauttaan jäsenmaksun työnantajaperintä olisi helpompaa saada käyttöön pienissäkin yrityksissä. Kokkarisen työpaikalla Vaajakoskella valmistetaan tavarataloihin myymäläkalusteita puusta ja metallista. Kalusteteollisuus on yksi niistä aloista, joiden povataan katoavan Suomesta halvemman työvoiman maihin, kuten Viroon tai tällaisia uhkakuvia ainakin työnantajat mielellään maalaavat. Kokkarisen mielestä Suomi pystyisi kilpailemaan naapurinsa kanssa tasaisemmin ottamalla mallia investointeihin liitettävistä verohelpotuksista, joita Virossa on käytössä. Kun vahvistetaan investointihalukkuutta tehtaisiin, vaikutetaan työpaikkojen pysymiseen. Pikval Oy:n pääluottamusmies Juha Kokkarisen mielestä liiton toiminnan tulee olla läpinäkyvää ja kestää tarkastelua niin jäsenten taholta kuin ulkopuoleltakin. Tervetuloa 2010-luvulle, ay-liike! Pääluottamusmies Jussi Nymanin mielestä ammattiliitot hyötyisivät nykyaikaisemmasta imagosta. Vihervarikko Oy:n pääluottamusmies Jussi Nyman, 35, on aloittanut työviikkonsa Helsingin Herttoniemessä leikkaamalla ruusupensaita raikkaassa sateessa. Puistotyöntekijä viihtyy ulkona säällä kuin säällä. Vihervarikko vastaa viheralueiden hoidosta ja ylläpidosta useis-sa Uudenmaan kunnissa. Kesäisin nurmea leikkaavat ja kitkevät kymmenet kausityöläiset. Viisi ympärivuotista työntekijää ovat lomautettuina lähes joka talvi. Palkkatasossa näkyy, että viherala pyörii kausityövoimalla. Järvenpäässä asuvan Nymanin palkasta valtaosan nielaisevat asumiskulut. Onhan tämä meidän viheralamme aika marginaalinen ja unohdettu koko isossa liitossa. Työehtoihin ei ole tullut huononnuksia minun aikanani, mutta ei parannuksiakaan, Nyman arvioi. Monen nuoren ensimmäinen kesätyöpaikka on viheralalla. Ke- sätyöntekijöitä perehdyttäessään Nyman suosittelee heille aina Puuja erityisalojen liiton jäsenyyttä. Matalapalkka-alalla moni tuntee kuitenkin houkutusta liittyä yksityiseen työttömyyskassaan. Liittovaltuustossa toimivan Nymanin mielestä ammattiliittojen pitää toimia ripeästi pärjätäkseen kilpailussa jäsenistä. Jos emme jotenkin rupea notkistumaan, niin näkisin, että yksityinen kassa tulee viemään voiton. Puuliitossa notkistuminen tapahtuisi Vihervarikko Oy:n pääluottamusmies Jussi Nyman on opiskellut ympäristönhoitajaksi Hyvinkään maaseutuopistolla. Ympäristönsuojelua kehittämällä saatetaan luoda paljon uusia työpaikkoja, hän tuumii. Nymanin mukaan parhaiten vaikuttamalla työelämänsä aloittaviin nuoriin. Työelämään tulevia pitäisi valistaa liiton tehtävästä työläisten edunvalvojana. Esimerkiksi kertomalla, millaisia huononnuksia voisi tulla ilman järjestäytymistä. Ihanteellista olisi, että kassan tuoma työttömyysturva olisi vain osa liiton palvelua, eikä ainoa syy lähteä mukaan. Koko ammattiyhdistysliike hyötyisi Nymanin mielestä raikkaammasta julkikuvasta. Monelle tulee ay-liikkeestä mieleen viiksekkäät ja mahakkaat miehet ryyppäämässä. Tämä on asia, joka kaipaisi muutosta. Nykyään pelkällä imagolla pääsee jo pitkälle, hän visioi. Ilmeen päivittämisessä voisi auttaa esimerkiksi mainoskampanja luvun ay-liike näyttää Nymanin mukaan kansainväliseltä ja moninaiselta. Hän pitää SAK:n hyllytettyä vaalimainosta esimerkkinä onnistuneen herättelevästä kampanjasta. Mainoksessa näyttelijä Oiva Lohtanderin esittämä porvari naureskeli työläisille, jotka eivät edes äänestä.

18 12 VAHVASTI JÄSENTEN ASIALLA Nuoret duunarit löytyvät netistä Marko Luttisella on tapana voittaa Puuliiton jäsenhankintakilpailut. Päivää ennen haastattelua Piklaksen tehtaan pääluottamusmies Marko Luttisen, 33, puhelin soi. Puuliitosta onnitellaan: Luttinen on voittanut liiton jäsenhankintakilpailun arvonnassa matkalahjakortin. Eikä kerta ollut edes ensimmäinen. Muutaman kerran on sattunut voitto napsahtamaan, Luttinen virnuilee silmät tuikkien. Oman arvionsa mukaan Luttinen on tuonut Puu- ja erityisalojen liittoon lähes sata uutta jäsentä seitsemän liittoaktiivivuotensa aikana. Vaatimaton kaveri ei kuitenkaan osaa leuhkia saavutuksellaan. Reippaan rekrytointitahdin salaisuus on yksinkertainen: rehellinen ja avoin keskustelu. Kerron, mikä on luottamusmiehen ja liiton rooli: työntekijällä on tuki takanaan, liitosta saa edunvalvontaa ja oikeusapua. Luttinen ilmoitti riitauttavansa asian, jollei tehtaalla toimita lain mukaan. Lopulta työnantaja perui kaikki irtisanomiset. Ikkunoita valmistavan Piklaksen Pyhännän tehtaan työntekijöiden järjestäytymisaste on pyöreät sata. Työnantajayritys sitä vastoin ei kuulu työnantajaliittoon. Aikaisemmin tästä oli vähällä koitua ongelmia. Osapuolten välit olivat lähellä kärjistymistä vuonna 2009, kun Piklas aikoi irtisanoa 17 työntekijää ilman laillista irtisanomisperustetta. Luttinen ilmoitti riitauttavansa asian, jollei tehtaalla toimita lain mukaan. Lopulta työnantaja perui kaikki irtisanomiset. Yhtiö on sittemmin ottanut jupakasta opikseen ja neuvottelukulttuuri tehtaalla on muuttunut lainmukaiseksi. Kun työnantajalla ei ole omaa edunvalvontajärjestöä ohjeistamassa, se varmistaa toimintatapojensa laillisuuden usein luottamushenkilöiltä. Piklaksen pääluottamusmies Marko Luttinen on rekrytoinut Puuliittoon lähes sata uutta jäsentä. Puuliitto tavoittaisi etenkin nuoret duunarit paremmin vahvistamalla läsnäoloaan verkossa. Kun minulla on liiton tuki ja tunnen työsuhdeasiat, niin neuvottelut sujuvat ilman ongelmia, Luttinen sanoo. Pääluottamusmies Luttisella on paljon kokemusta jäsenrekrytoinnista. Hänestä Puuliitto tavoittaisi etenkin nuoret duunarit paremmin vahvistamalla läsnäoloaan verkossa. Ensimmäisenä hän uudistaisi liiton verkkosivut. Niin sisällön kuin ulkoasunkin pitäisi olla kiinnostavammat. Nythän ne eivät ole kovin vetoavan näköiset, vuodelta 1970 varmaan, Luttinen murjaisee. Sosiaaliselle ja leppoisalle pääluottamusmiehelle on jäänyt Puuliiton järjestämiltä kursseilta käteen monta hyvää ystävää ympäri Suomea. Kokemusten vaihdosta on hyötyä edunvalvontatyössä. Koulutusten välillä luottamushenkilöt pitävät tiiviisti yhteyttä puhelimitse ja Facebookissa. Luttinen pitää Puuliiton panosta aktiivien kouluttamiseen tärkeänä. Pyyhkeitä liitto saa koulutusten harventamisesta. Koulutuksia ei ole enää kuin muutaman kerran vuodessa. Siihen toivoisin enemmän panostusta. Kun toimintaympäristö muuttuu ja alalla on paljon irtisanomisia, pitäisi koko ajan olla kartalla tapahtumista.

19 VAALILIITTO A 13 Hiljainen puurtaja on liiton voima Matti Heikkala haluaa antaa äänen jäsenkunnan hiljaisille. Puu- ja erityisalojen liiton liittovaltuutettu, pääluottamusmies Matti Heikkalalla, 61, on toimiva resepti jäsendemokratian parantamiseksi: nuijanheiluttajien on ryhdyttävä kuuntelemaan jäseniä silloin, kun näillä on asiaa. Jäsenillä olisi kyllä ideoita, mutta niiden esiin tuomisessa meillä riittää vielä töitä. Usein ne tahdotaan tyrmätä: sanotaan, että ei niitä asioita niin hoideta, Heikkala hymähtää. Toimivaan liittoon tarvittaisiin meidän kaikkien aktivoitumista. Pudasjärveläisen Heikkalan mielestä ammattiliiton on oltava ennen kaikkea yksittäisten jäsentensä asialla. Sitoutumaton liittovaltuutettu haluaa ajaa heidän etuaan, ei poliittisten ryhmittymien tavoitteita. Nuijanheiluttajien on ryhdyttävä kuuntelemaan jäseniä silloin, kun näillä on asiaa. Omaa ammattiosastoaan johtaessaan Heikkala on ryhtynyt parantamaan mielikuvaa ammattiyhdistysliikkeestä kouriintuntuvin toimin. Osasto on avustanut työttömiä ja sotainvalideja taloudellisesti sekä lahjoittanut tietokoneita kouluille. Tavoitteena on näkyä Pudasjärven kunnassa positiivisessa valossa. Halusimme tuoda esille, ettei ay-toiminta ole läpeensä poliittista, vaan osallistuvaa. Tälläkin seudulla on vielä paljon vanhanaikaista mielikuvaa ay-liikkeestä, Heikkala huomauttaa. Yleishyödylliset lahjoitukset ovat toimintamalli, josta myös liitto voisi Heikkalan mielestä ottaa Siinä pitää aktivoitua, kun vielä voi. Ei sitä koskaan tiedä, milloin se osuu omalle kohdalle. mallia. Hän haluaisi myös siirtää Puuliiton toiminnan painopistettä enemmän pohjoista kohti. Moottoripyöräilyä ja raskasta musiikkia harrastava Heikkala on työskennellyt 33 vuotta hirsihuviloita valmistavan Kontiotuotteen tehtaalla. Luottamusmiehenä hän on toiminut viisitoista vuotta, joista viimeiset kuusi vuotta tehtaan pääluottamusmiehenä. Luottamusmiehellä on sata ammattia, Heikkala sanoo. On hallittava niin työehtosopimukset kuin neuvottelutaidot. On myös osattava kuunnella, kun työtoveri vuodattaa huoliaan. Asia, joka Heikkalaa erityisesti huolestuttaa on vuokratyön yleistyminen alalla. Hän kaipaa vuokratyön villeihin ehtoihin lakimuutoksia, joita ammattiyhdistysliikkeen olisi ajettava voimakkaasti. Siinä pitää aktivoitua, kun vielä voi. Ei sitä koskaan tiedä, milloin se osuu omalle kohdalle, Heikkala sanoo. Meillä on jo muutama esimerkki, kuinka hyvän määräaikaisen työntekijän sopimus on päättynyt, ja hänet on palkattu takaisin vuokratyöfirman kautta. Rivijäsenten etujen ajaminen on liiton tärkein tehtävä, Heikkala painottaa. Se palkitsee, sillä tuloksena on entistä aktiivisempi liitto. Meidän aktiivien ei pidä unohtaa näitä hiljaisia jäseniä. Kun niistä yksi saa äänensä kuuluville, niin entistä useampi rupeaa sanomaan jotakin. Sieltä ne hyvät ideat tulevat. Liiton voima ovat ne hiljaiset puurtajat. Kontiotuotteen pääluottamusmies Matti Heikkala haluaa ajaa jäsenten etuja poliittisesti riippumattomana. Muista äänestää! PUULIITON VAALIT

20 14 VAHVASTI JÄSENTEN ASIALLA Liittoaktiivin sinnikkyys palkittiin Pienen perhepuutarhan luottamusmies Katja Karvonen puski läpi työntekijöiden lomarahat ja ylityökorvaukset. Iisalmelaisella Jauhiaisen puutarhalla työt vaihtuvat vuodenaikojen mukana. Juhannuksen jälkeen kasvukausi on ohi ja kesäkukat myyty. Syksyllä puutarhalla ryhdytään valmistamaan ruukkuja seuraavan kevään istutuksiin. Perheyrityksessä on kuusi ympärivuotista työntekijää, joista luottamusmies Katja Karvonen, 38, on työpaikkansa ainoa puuliittolainen. Viime syksy oli yrityksessä ensimmäinen, jolloin muutama työntekijä jouduttiin lomauttamaan kuukausiksi. Se oli omistajalle kova pala. Hän on viimeiseen asti taistellut lomautuksia vastaan, ja työt on pyritty jakamaan tasaisesti koko vuodelle, Karvonen sanoo. Jauhiaisen puutarhan työntekijöistä monet ovat omistajapariskunnan sukulaisia, eivätkä he ole katsoneet tarpeelliseksi järjestäytyä. Kaikki ovat kuitenkin hyötyneet siitä, että Karvonen on aktivoitunut ajamaan heidän asioitaan. Karvonen ryhtyi luottamushenkilöksi vuonna 2009 tarttuakseen työpaikkansa epäkohtiin. Lomaltapaluurahoissa ja ylityökorvauksissa oli puutteita. Pekkaspäivät puuttuivat kokonaan, hän luettelee. Ensimmäiseksi hän tunnusteli työtovereiltaan näiden mielipiteitä. Eikö ollut oikein vaatia kaikille lakisääteiset korvaukset? Tästä kaikki olivat samaa mieltä. Karvosesta tuntui hyvältä, että työkaverit antoivat ainakin henkisen tukensa, vaikka eivät itse kuuluneet liittoon. Puuliiton aluetoimitsijan avulla korvaukset ja vapaat neuvoteltiin lakisääteiselle tasolle. Siihen riitti vain yhden työntekijän aktiivi- Eikö ollut oikein vaatia kaikille lakisääteiset korvaukset? Jauhiaisen puutarhan pelargonit tarvitsevat runsaasti vettä ja ravinteita. Pääluottamusmies Katja Karvosen lempikukka on orvokki. suus ja sinnikkyys. Yksin ei kuitenkaan ollut helppoa avata suutaan epäkohdista, Karvonen myöntää. Oli aikoja, kun mietin, että mitä minulle nyt tapahtuu. Ja koenkin, että tämä vaikutti minun ja työnantajan väleihin. Kaikki työasiat me kuitenkin pystymme aina keskustelemaan hyvin. Nyt Karvonen ajattelee, että liiton tuki oli tärkeää, koska se rohkaisi tarttumaan asioihin vastaisuudessakin. Minulla on Puuliitosta sellainen kuva, että se ajaa vahvasti jäsentensä etuja ja hyvinvointia. Olen aina saanut tukea, kun olen sitä tarvinnut, oli kyse sitten isosta tai pienestä asiasta, hän kiittää. Se on tärkeää varsinkin nyt, kun työelämä on muuttunut entistä pätkittäisemmäksi. On paljon määräaikaisia töitä ja lomautuksia. Epävarmasta ajasta huolimatta Karvonen viihtyy hyvin puutarhalla. Hän pitää työn vaihtelevuudesta, myyntityöstä ja asiakaspalvelusta, jossa hänen ystävällinen ja lämmin persoonansa pääsee esiin. Tässä työssä kehittyy koko ajan. Kasvien saloja on hyvin vaikea opiskella kirjasta, ne täytyy oppia käytännössä, Karvonen hymyilee. Ryhmäkanneoikeus avaisi monta asiaa eteenpäin, sanoo W-team Oy:n metsäkoneenkuljettaja Ville Hänninen. Laittomat ylityöt kuriin kanneoikeudella Ville Hänninen haluaa puuttua metsäkoneenkuljettajien hurjiin ylityömääriin. Metsäkoneenkuljettaja Ville Hännistä ei ole aivan helppo löytää työmaaltaan. On ajettava pitkän matkaa mutkittelevaa pikkutietä Mikkelin Hiirolassa ennen kuin metsästä al- kaa kuulua ryskettä. Hakkuualueella melskaa valtava ajokone, jonka koura kahmii maasta oksia ja raivaa niitä kasoiksi. Kuljettaja seisauttaa koneen ja hyppää alas ohjaamosta. Saimaan metsäkonealan ammattiosaston puheenjohtaja Hänninen, 47, tuli W-team Oy:lle kuljettajaksi toimittuaan ensin vuosia itsenäisenä koneyrittäjänä. Takaisin hän ei enää vaihtaisi. Kun kuljettajat työskentelevät kukin omalla työmaallaan, niin edunvalvonta kuin jäsenten tavoittaminenkin muuttuvat haasteellisiksi. Työmoraalistanikin huomaa, että ajattelen ja työskentelen yrittäjälähtöisesti, Hänninen sanoo. Koneyrittäjien ja kuljettajien edunvalvonnalla tulisi hänestä olla yhtenevät tavoitteet.

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa.

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa. Liittymällä Sähköliiton jäseneksi olet hyvässä seurassa. Meitä sähköliittolaisia on noin 36 000 ajamassa parempia työehtoja kaikille. Meitä on niin rakennustyömailla, voimalaitoksissa ja tehtaissa kuin

Lisätiedot

Sivu 1 (10) Puuliiton vaalit 2014. Tulos vertailulukujärjestyksessä vaalipiireittäin 3.10.2014

Sivu 1 (10) Puuliiton vaalit 2014. Tulos vertailulukujärjestyksessä vaalipiireittäin 3.10.2014 Sivu 1 (10) Puuliiton vaalit 2014 Tulos vertailulukujärjestyksessä vaalipiireittäin 3.10.2014 Vaalipiiri: 01 - Mekaanisen metsäteollisuuden vaalipiiri Lähetetty: 14687 Hyväksytty: 6074 Valitaan: 17 Äänestys

Lisätiedot

Puuliiton vaalit 2014. Tulos vertailulukujärjestyksessä piireittäin 3.10.2014

Puuliiton vaalit 2014. Tulos vertailulukujärjestyksessä piireittäin 3.10.2014 Puuliiton vaalit 2014 Tulos vertailulukujärjestyksessä piireittäin 3.10.2014 Vaalipiiri: 01 - Mekaanisen metsäteollisuuden vaalipiiri Lähetetty: 14687 Hyväksytty: 6074 Valitaan: 17 Äänestys %: 41,4% Sija

Lisätiedot

Yhteistyöllä vahva liitto

Yhteistyöllä vahva liitto Yhteistyöllä vahva liitto Vaaliohjelma 2012 Yhteistyöllä vahva liitto Metallin yhteistyön vaaliliiton toiminnan perustana ovat työväenliikkeen keskeiset arvot: vapaus, tasa-arvo, solidaarisuus ja suvaitsevaisuus.

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

Rakennusliiton 22. liittokokousvaalit ja rakennusalan työttömyyskassan vaalit 2011 Turun vaalipiirissä

Rakennusliiton 22. liittokokousvaalit ja rakennusalan työttömyyskassan vaalit 2011 Turun vaalipiirissä Rakennusliiton 22. liittokokousvaalit ja rakennusalan työttömyyskassan vaalit 2011 Turun vaalipiirissä Tule Rakentamaan Liittoa vaaliliitto on asettanut Turun Aluejärjestö ry:n alueelta 54 laadukasta ehdokasta

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2012 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y.

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 72 osallistujaa, yhteissaalis 150355 g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 2 Eino Karppinen 6465 Puuliitto Kuhmon os. 752 ry 3 Mikko Kuusimaa

Lisätiedot

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT 1. Yleistä Luottamusmiesvalinnoissa noudatetaan Palvelualojen Ammattiliitto PAMin hallituksen vahvistamia luottamusmiesvalintoja koskevia sääntöjä. Näillä säännöillä ei ole

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

edustajistovaalit 2012 Ja Hyvinvointi Lisääntyy

edustajistovaalit 2012 Ja Hyvinvointi Lisääntyy edustajistovaalit 2012 AANESTa Ja Hyvinvointi Lisääntyy edustajistovaalit koko suomessa Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n edustajistovaalit järjestetään 12. - 28.3.2012. Vaaleissa Suomen suurin

Lisätiedot

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8. MAKSIMIRANKING 2017 N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.2017 N 52 50,2 Johanna Forsström / 88 65,0 70,0 72,5 72,5 Rauma 15.4.2017 N 63 61,70 Anne Heikkilä / 78 65,0 72,5 80,0 72,5

Lisätiedot

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö N:o 6 27 TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö Taajuuskokonaisuus 1 105,7 Anjalankoski 106,2 Espoo 106,0 Eurajoki 104,1 Haapavesi

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Pojat 9 40m 6.20 se, pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 60m 8.86 pe Elmer Vauhkonen 2015 12.8. Iisalmi 100m 14.58 pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 150m 21.76

Lisätiedot

1. Hokkanen Jaana URMAS Savolainen Päivi KAMS Niskanen Eeva K-SMAS

1. Hokkanen Jaana URMAS Savolainen Päivi KAMS Niskanen Eeva K-SMAS Suomen Metsästäjäliitto Pohjois-Savon piiri Hirvenjuoksun PM-kilpailut IISALMI 21.7.2013 Sarja M Paras aika 21.00 1. Väätäinen Kari URMAS 287 254 594 1135 2. Lemmetty Timo Haapamäen HS 300 272 534 1106

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

SML:N POHJANMAAN PIIRIN PM-KILPAILUT ÄHTÄRISSÄ

SML:N POHJANMAAN PIIRIN PM-KILPAILUT ÄHTÄRISSÄ SML: POHJAMAA PIIRI PM-KILPAILUT ÄHTÄRISSÄ 19.7.2015 TULOKSET METSÄSTYSLUODIKKO Alkuk. Loppuk. Yhteensä 1. Raja Tiia Jalasjärvi 80 73 153 1. Rauma Sami VS-VA 94 90 184 2. Seppälä Lauri Orismala 92 86 178

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

TULOKSET. SML ISM Kuopiossa ILMAHIRVI 10M KAIKKI SARJAT. Sarja Etunimi Sukunimi Seura Alku Loppu Tulos Ratkot

TULOKSET. SML ISM Kuopiossa ILMAHIRVI 10M KAIKKI SARJAT. Sarja Etunimi Sukunimi Seura Alku Loppu Tulos Ratkot SML ISM Kuopiossa 4.3.2017 ILMAHIRVI 10M KAIKKI SARJAT Sarja Etunimi Sukunimi Seura Alku Loppu Tulos Ratkot M 1 Jesse Hyttinen PK 95 93 188 2 Aki Nyyssönen SS 94 92 186 3 Olli Paananen PS 93 92 185 20

Lisätiedot

TULOKSET 19:00 Itä-Suomen mestaruuskilpailut Kuopio

TULOKSET 19:00 Itä-Suomen mestaruuskilpailut Kuopio ILMAHIRVI TULOKSET 9:00 Itä-Suomen mestaruuskilpailut..0 Kuopio etunimi sukunimi piiri ak. lk. lopputulos ratko M Aki Nyyssönen SS 9 9 9 0 Markku Kontturi PK 9 89 85 0 Pauli Markkanen PS 9 90 8 0 4 Olli

Lisätiedot

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ 23.9.2016 Paperiliitto r.y. 1 PAPERILIITTO Yksi liitto (21:stä) yli miljoona jäsenisestä SAK:sta Perustettu vuonna 1906 Tampereella 61

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

AJOTAITOKISA Kuorma-auto Kesäpäivät 2013, Kajaani

AJOTAITOKISA Kuorma-auto Kesäpäivät 2013, Kajaani AJOTAITOKISA Kuorma-auto Kesäpäivät 2013, Kajaani 1 Tapani Kalliomäki Pori 060 390 2 Sami Leppänen Parikkala 035 700 3 Jarmo Kauppinen Mänttä 064 765 4 Pentti Ignatius Joensuu 039 965 5 Risto Ruuth Kouvola

Lisätiedot

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 176 N:o 22 Liite 2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 2.1 Analoginen radiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Taajuus ERP (MHz) (kw) AAVASAKSA 87,9 10 AAVASAKSA AAVASAKSA

Lisätiedot

Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin:

Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin: Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin: Sinä olet jäsen ammattiosastossa eli Jyväskylän Kirjatyöntekijäin Yhdistyksessä (JKY) JKY ja noin 300 muuta ammattiosastoa ovat

Lisätiedot

kampanjaopas #kunnontyönpäivä

kampanjaopas #kunnontyönpäivä kampanjaopas #kunnontyönpäivä mistä on kyse? Kansainvälistä kunnon työn päivää juhlitaan 7.10. Satoja tapahtumia yli 60 eri maassa. Juhlimme onnistumisia sekä muistamme, että korjattavaa löytyy vielä niin

Lisätiedot

Koulutus on tarkoitettu henkilöstönedustajalle (lm ja tsv) ja varahenkilölle.

Koulutus on tarkoitettu henkilöstönedustajalle (lm ja tsv) ja varahenkilölle. AMMATTILIITTO PRON KOULUTUKSET 2018 LUOTTAMUSHENKILÖKOULUTUS Koulutus on tarkoitettu henkilöstönedustajalle (lm ja tsv) ja varahenkilölle. Työsuojeluinfo Kohderyhmä: uudet työsuojeluvaltuutetut ja varavaltuutetut

Lisätiedot

M AK+LK SIJA NIMI PIIRI SARJA

M AK+LK SIJA NIMI PIIRI SARJA ISM 1.7.2017 Juuka LUODIKKO M uusinta 1 Pauli Markkanen PS M 49 42 91 85 176 186 2 Pertti Miettinen PS M 48 41 89 87 176 184 3 Marko Sikanen PS M 47 40 87 86 173 4 Aki Hännikäinen SS M 45 40 85 79 164

Lisätiedot

Teollisuusliiton opiskelijajäseneksi

Teollisuusliiton opiskelijajäseneksi Teollisuusliiton opiskelijajäseneksi www.operaatiovakiduuni.fi www.taisteluamisopetuksesta.fi 14.9.2016 Jussi-Pekka Ahonen 1 Teollisuusliitto Metalliliitosta tuli Teollisuusliitto vuonna 2017 Perustettu

Lisätiedot

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi Suomalainen työelämätietous Pikku-koto kurssi Työelämätietoutta - Suomalaisia pidetään ahkerasti työtä tekevänä kansana. - Erityisen haluttuja työntekijöitä tulee Pohjanmaalta. - Nykyisin Suomessa on paljon

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

Hj-katsastus, Pohjois-Savo

Hj-katsastus, Pohjois-Savo Hj-katsastus, Pohjois-Savo Heinjoki, Kuopio, 11.06.2017 Yksilökilpailut Hirvikävely Hirvikävely (sarjassa on 4 arviota, ei aikapisteitä) Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Teemu 80 Haapamäen

Lisätiedot

HAASTATTELUKYSYMYKSIÄ

HAASTATTELUKYSYMYKSIÄ HAASTATTELUKYSYMYKSIÄ Seuraavassa luettelossa on Tako-ryhmän käyttämiä ja toimivia aihepiireja eli teemoja kysymyksineen ja mahdollisia lisäkysymyksiä vapaasti sovellettavaksi. Ensin esittelemme kaikille

Lisätiedot

Hämeen Vapaa-ajankalastajapiiri Pilkkimestaruus 2017 tulokset Viljakkala, Haveri / Kyrösjärvi

Hämeen Vapaa-ajankalastajapiiri Pilkkimestaruus 2017 tulokset Viljakkala, Haveri / Kyrösjärvi Hämeen Vapaa-ajankalastajapiiri Pilkkimestaruus 2017 tulokset Viljakkala, Haveri / Kyrösjärvi 25.02.2017 NUORET 19 (alle 19 v.) 1 7 Kinnunen Nico HeKa 398 2 2 Nevala Ville Valkeakosken Kalaveikot 1 366

Lisätiedot

Kokonaistilanne. Page 1

Kokonaistilanne. Page 1 Jyväskylä Liiton erikoiskilpailu Keuruu Tervaken kilpailu Hutunki Syyskisa Äänekoski Syyskynnöt Jyväskylä Valmet erikoinen Hutunki Talven odotus Jyväskylä Silver open Äänekoski X-Games Keuruu Kaamoskaadot

Lisätiedot

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen Aito HSO ry Hyvä sijoitus osaamiseen Aidossa elämässä tarvitaan oikeaa kumppania Työelämä on iso osa elämäämme. Se kulkee aivan samoin periaattein kuin muukin meitä ympäröivä maailma. Siellä on haasteita,

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖVÄEN LUISTELIJAT XXXIII Jussin luistelu/sm-ratamaraton M 30 KM Nro Aika Sija J

HELSINGIN TYÖVÄEN LUISTELIJAT XXXIII Jussin luistelu/sm-ratamaraton M 30 KM Nro Aika Sija J 110109 M 30 KM Nro Aika Sija J Brandt Robert HTL SM 306 51,43 1 Kotijärvi Antero KuLs SM 300 53,01 2 Isoviita Vesa PoPy SM 301 53,52 3 Suihkonen Jani HTL SM 309 54,31 4 Nurminen Jouni J 741 56,52 5 Siippu

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

Bussiin nousulista ==============

Bussiin nousulista ============== 1/6 Bussiin nousulista ============== Grp. Metallin ao. 148 r.y. Päivitetty lista 28.1.2009 Virkistysviikonloppumatka Kuusamoon 31.1. - 1.2.2009 (la-su/2 pv) "Holiday Club Kuusamon tropiikki" Bussi nro

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

# Pelaaja Seura Yhteensä

# Pelaaja Seura Yhteensä Teerenpeli Tour 2015 kokonaistilanne - 3 parasta tulosta lasketaan mukaan SCR # Pelaaja Seura 1 2 3 4 5 6 Yhteensä 1 El- Ghaoui Mohamed MeG 79 86 80 84 243 2 Lehtikangas Jari LG 85 76 85 85 246 3 Lindqvist

Lisätiedot

Sija Nimi Kaupunki Syntymävuosi Ikäluokka Paino Tanko Ero Tulos 1 60 Nita Viitanen Pori ,10 40,0 1,27 23

Sija Nimi Kaupunki Syntymävuosi Ikäluokka Paino Tanko Ero Tulos 1 60 Nita Viitanen Pori ,10 40,0 1,27 23 18.3.2017 Pori 1 60 Nita Viitanen Pori 18.3.2017 1998 20 58,10 40,0 1,27 23 1 90 Kalevi Lampinen Pori 18.3.2017 1943 60 80,30 82,5 2,20 10 1 90 Mika Turkia Pori 18.3.2017 1977 Avoin 80,40 82,5 2,10 25

Lisätiedot

Sija Nimi Kaupunki Syntymävuosi Ikäluokka Paino Tanko Ero Tulos 1 60 Nita Viitanen Pori ,10 40,0 1,27 23

Sija Nimi Kaupunki Syntymävuosi Ikäluokka Paino Tanko Ero Tulos 1 60 Nita Viitanen Pori ,10 40,0 1,27 23 18.3.2017 Pori 1 60 Nita Viitanen Pori 18.3.2017 1998 20 58,10 40,0 1,27 23 1 90 Kalevi Lampinen Pori 18.3.2017 1943 60 80,30 82,5 2,20 10 1 90 Mika Turkia Pori 18.3.2017 1977 Avoin 80,40 82,5 2,10 25

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0 Tulostettu 12.03.16 klo 13.30.05 Sivu 1 STL 6v 1km 1 503 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat ry 17.35,9 0,0 2 504 Vepsäläinen Julianna Suonenjoen Taksiautoilijat r 20.29,5 +2.53,6 3 502 Juvani Iiris

Lisätiedot

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON LÄHTÖKOHDAT Selvittää jäseneksi liittyneiden ajatuksia ammattiliittoon liittymisestä, mitkä ovat tärkeimmät syyt, jotka ovat merkinneet

Lisätiedot

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus LUONNOS Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

Kansallinen tikkaa Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry

Kansallinen tikkaa Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry Kansallinen 25 + 125 tikkaa 27.1.2018 Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry päivitetty 28.1.2018 klo 17 25 tikkaa MM 1. Järvinen Tarmo JST 42 41 40 40 40 203 2. Vaarala Simo PaavT 38 43 36 39 45 201 (4x10,

Lisätiedot

Pm-Hirvenjuoksut. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä,

Pm-Hirvenjuoksut. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä, Pm-Hirvenjuoksut Nilsiä, 19.07.2014 Yksilökilpailut Kävely Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Teemu 94 Haapamäen hs 582 (-1m/+3m/+1m/-4m)

Lisätiedot

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15)

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) 1991 Siilinjärvi/Tarinaharju Hcp, 36 reikää 1. Seppo Jolkkonen Porvoo 2. Mikko Juntunen Kuopio 3. Arto Teronen Helsinki 1992 Nokia River Golf 1. Mikko

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 14.11.2014 Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2015 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot

ESITYS LIITTOVALTUUSTON / TYÖTTÖMYYSKASSAN VALTUUSTON JÄSENIKSI

ESITYS LIITTOVALTUUSTON / TYÖTTÖMYYSKASSAN VALTUUSTON JÄSENIKSI ESITYS LIITTOVALTUUSTON / TYÖTTÖMYYSKASSAN VALTUUSTON JÄSENIKSI / 1. Teemu Honkanen Tuomo Heinonen os. 390 os. 390 2. Helmut Jurgensson Martin Adorf maa- ja vesirakennusalan työntekijä 3. Esko Karhu Matti

Lisätiedot

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT 1 Nyl 3km P 1 Kaisu Salminen Keski-Pohjanmaan koulutu 11.00.00 2 Nina Pajari Ammattiopisto Lappia 11.00.30 3 Terhi Lehtola Haapaveden ammattiopisto 11.01.00

Lisätiedot

RHY:n kilpailu - Tuloskooste 31.01.2016

RHY:n kilpailu - Tuloskooste 31.01.2016 RHY:n kilpailu JUUKA, 15.03.2014 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle 50v Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 101 Petrovaaran Metsästysseura 288 (24:09) 244 (-5m/-23m)

Lisätiedot

Pohjois-Savon pm-hirvenjuoksu

Pohjois-Savon pm-hirvenjuoksu Pohjois-Savon pm-hirvenjuoksu Nilsiä, 23.07.2016 Yksilökilpailut M 1. Lemmetty Timo 2 Haapamäen hs 281 (18:07) 260 (-9m/-11m) 576 (96) 1117 2. Ruuskanen Ari 1 NUMA 273 (19:22) 276 (+5m/+7m) 564 (94) 1113

Lisätiedot

TOIVEIKKAIN MIELIN ÄÄNESTÄMÄÄN JA KOHTI LIITTOKOKOUSTA

TOIVEIKKAIN MIELIN ÄÄNESTÄMÄÄN JA KOHTI LIITTOKOKOUSTA TOIVEIKKAIN MIELIN ÄÄNESTÄMÄÄN JA KOHTI LIITTOKOKOUSTA Tule Rakentamaan Liittoa vaaliliitto on asettanut Satakunnan vaalipiirissä täyden listan, 48 ehdokasta. Ehdokkaita on vaalipiirissä asetettu 14 ammattiosastosta,

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 Miehet Yleinen: 1. 55 Jouni Kokkonen Merilapin urheilukalastajat 3361 2. 51 Mika Jaako Merilapin urheilukalastajat 2935 3. 76 Mika Nampajärvi Koillisen kilpakalastajat 2914 4.

Lisätiedot

Pm-Hirvenjuoksut. Single Competitor Competitions. Kävely. Nilsiä,

Pm-Hirvenjuoksut. Single Competitor Competitions. Kävely. Nilsiä, Pm-Hirvenjuoksut Nilsiä, 19.07.2014 Single Competitor Competitions Kävely Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Teemu 94 Haapamäen

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA. Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU

ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA. Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU # Nimi Kerho Tulos 1 Tero Toivanen KUORES 1 184 2 Jari Pihlainen IISRES 1 182

Lisätiedot

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020 Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Stefan Borgman, pj Mauri Nousiainen Mikael Rosenberg Samuli Hujo Antero Lehti Erkki Penkari Markus Niemelä Kimmo

Lisätiedot

Kaikkien aikojen parhaat tulokset 4.12.2015

Kaikkien aikojen parhaat tulokset 4.12.2015 Kaikkien aikojen parhaat tulokset 4.12.2015 Miehet halli päiväys tulos ka. sarjat 2s. Pasi Uotila Ailec, Helsinki Tali 1.10.2006 600 300,0 300 300 Toni Laine Räme, Lohja Kupittaa 9.3.2007 600 300,0 300

Lisätiedot

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta 1 (21) Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Uusimaa (01) Kaupunkimaiset kunnat (1) Espoo (049) 6 516 6 407 7 342 Hanko (078) 252 277 234 Helsinki (091) 23

Lisätiedot

Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka

Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka 19.02.2017 päivitetty 20.2.2017 klo 16.30 25 tikkaa MM 1. Hyyrynen Juha KLT 42 42 43 43 42 212 2. Järvinen Tarmo JST 39 44 42 43 40

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

Teuva, Rivakka

Teuva, Rivakka 23. - 24.11.1985 Teuva, Rivakka 1. Marko Kiikeri Ilmajoen Kisailijat 2. Michael Lyyski Laihian Liitto-Urheilijat 3. Mika Heikkonen Riihimäen Voima-Veljet 2. Hannu Härkänen Ylä-Tikkurilan Kipinä 3. Seppo

Lisätiedot

Pm-hirvenjuoksut Pohjois-Savo

Pm-hirvenjuoksut Pohjois-Savo Pm-hirvenjuoksut Pohjois-Savo Nilsiä, 22.07.2017 Yksilökilpailut Kävely Hirvikävely (sarjassa on 4 arviota, ei aikapisteitä) Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 112 Haapamäen hs

Lisätiedot

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL 27.11.2017 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2018 - JHL YHTEENVETO KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit, 3 kpl - Uuden luottamusmiehen kurssi, kaikki

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 21.-22.1.1961, Sodankylä ja Tainionkoski 1. Tom Rutqvist Kouvolan Painijat 2. Veli Haarala Ylivieskan Kuula 3. Taisto Aikio Lapin Veikot 1. Väinö Rantala Lapuan Virkiä

Lisätiedot

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL 21.11.2016 tarkistettu ja korjattu Yksityisen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2017 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit,

Lisätiedot

SIJA NIMI NRO SEURA JOUKKUE PISTEET

SIJA NIMI NRO SEURA JOUKKUE PISTEET Miehet 1 Etelä-Aho Teemu 265 Lakeuden Urheilukalastajat 3265 2 Niittymaa Ari 52 Viialan perhokalastajat x 3030 3 Ollikainen Juha-Pekka 35 Mikkelin Kalamiehet Mi1 2970 4 Kervinen Esa 169 Iisalmen pilkkijät

Lisätiedot

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen http://kesa.sporttisaitti.com Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen 28.06.2014 Päivitetty Lopputulokset 28.6.2014 20:46 Sarja M 1 54 MARKO HOLOPAINEN M PK 19 22 41 0 2 61 JUHA HEIKKILÄ M PK 20 18 38 1

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 11.11.2013

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 11.11.2013 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2014 Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) 1. 20.01. 22.01. Rakennusliitto 1. jakso (Tampere,

Lisätiedot

Liiton strategia Karoliina Öystilä

Liiton strategia Karoliina Öystilä Liiton strategia 2017-2027 15.10.2016 Karoliina Öystilä Liitto-kokonaisuus Jäseniä 34 000 Ammattiosastoja 69 Aluejärjestöjä 7 Liiton toiminnan kulmakivet SEL Työehtosopimukset Järjestäytyminen Alan työpaikat

Lisätiedot

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta 20 Smolander Åke 94 Rasku Hannu 22 Toivanen Jouni 95 Rasku Jukka 24 Soini Jukka 98 Fred Christer 25 Partanen Pentti 99 Salo Sakari 27 Ruotsalainen

Lisätiedot

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja:

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: LUOKKA M-D Nimi Seura Liitto Tulos (tas) (x) (viim.s.) 1. Karhu Tuula Mättäjät Joensuu 1302 (150) 2. Heinonen Marja Pmma Tampere 1262 (186) 3. Saukkonen Eeva

Lisätiedot

PANK ry:n toimielimet 2016

PANK ry:n toimielimet 2016 PANK ry:n toimielimet 2016 HALLITUS Ville Alatyppö ville.alatyppo@hel.fi Kuntaliitto/Helsingin kaupunki, pj. Lars Forstén lars.forsten@lemminkainen.com INFRA ry/asfalttijaosto/lemminkäinen Infra Oy, vpj

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät 51 kg 67 kg 1. Antti Juntumaa Oulun Tarmo 1. Rainer Tapio Rovaniemen Reipas 2. Jukka Arola Otanmäen Työv.Urh. 2. Kalevi

Lisätiedot

Lihavalmistealan ehdokkaat

Lihavalmistealan ehdokkaat Lihavalmistealan ehdokkaat Aki Ahonlinna logistiikkatyöntekijä, osaston varaluottamusmies, Jukka Alanko laitosmies, pääluottamusmies, Honkajoki Oy, Honkajoki Jari Eronen työsuojeluvaltuutettu, Jussi Granlund

Lisätiedot

EL Pm 2017 ei rekisteröidyt

EL Pm 2017 ei rekisteröidyt EL Pm 2017 ei rekisteröidyt Naiset kilpailija yhdistys tulos Kaadot viim.srj 1. Helena Saarimaa Lapua 676 2. Eila A Rajamäki Kauhava 668 3. Kaarina Tuuri Lapua 642 4. Pirkko Rissa Lapua 617 5. Sirkka Kangas

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Yhteisiä asioitahan ne työsuojeluasiat ovat! Työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen vaalit järjestetään määrävälein työpaikoilla

Yhteisiä asioitahan ne työsuojeluasiat ovat! Työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen vaalit järjestetään määrävälein työpaikoilla Yhteisiä asioitahan ne työsuojeluasiat ovat! Työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen vaalit järjestetään määrävälein työpaikoilla Työntekijöiden oikeus turvalliseen työympäristöön ja sen kehittämiseen

Lisätiedot

NAISET RANKING Netta Miettinen 1995 Avoin 81,85 55,0 26,85 17 Lahti

NAISET RANKING Netta Miettinen 1995 Avoin 81,85 55,0 26,85 17 Lahti NAISET RANKING 2016 Naisilla voittaa pienempi erotus Miehillä suurempi erotus 60 Hanna Rantala 1982 Avoin 52,10 35,0 17,10 52 Tampere 20.8.2016 60 Hanna Rantala 1982 Avoin 52,00 35,0 17,00 51 Lahti 9.10.2016

Lisätiedot

Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi valitut. Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua

Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi valitut. Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua Kajaanin kaupunginvaltuusto 2017-2021 Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi 2017-2021 valitut. Nimi Ääniä Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua Hatva

Lisätiedot

Kemera -työmäärät 2016 Toteutusilmoituksen saapumispäivä

Kemera -työmäärät 2016 Toteutusilmoituksen saapumispäivä Suomen metsäkeskus 6.2.2017 Kemera -työmäärät 2016 Toteutusilmoituksen saapumispäivä 1.1.-31.12.2016 Välisumma (näkyvät rivit yhteensä) 6 368 727 495 110 66 060 Kunnostusojitus ja suometsänhoito Metsätien

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot