SINUN JA PALOKUNTASI PUOLESTA!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SINUN JA PALOKUNTASI PUOLESTA!"

Transkriptio

1 SINUN JA PALOKUNTASI PUOLESTA! SUOMEN SOPIMUSPALOKUNTIEN LIITTO 1

2 SINUN JA PALOKUNTASI PUOLESTA! sspl 2014 ISBN (sid.) ISBN (PDF) Toimittaja Pekka Koivunen JULKAISIJA Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry / Finlands Avtalsbrandkårers Förbund rf. Taitto ja ulkoasu Anna Broholm/ PieniSuuri Idea, Ulvila Paino Eura Print Oy, Eura Kuvat Sasu Mäkinen, Tuomas Salmi, SSPL:n kuva-arkisto. Kuvat kertovat yleisesti palokuntatoiminnasta eikä niillä ole yhteyttä sivuilla olevaan tekstiin.

3 sisältö 5 SSPL sopimuspalokuntien puolesta 7 SSPL lyhyesti 8 SSPL avaa oven 10 SSPL:n kärkihankkeita 2010-luvulla 12 SSPL:n julkaisut ja jaettava materiaali 14 Kartta: Suomen paloasemat 16 SSPL jäsenyhteisöt pelastuslaitoksittain 20 SSPL Sopimuspalokuntien puolesta jo vuodesta SSPL ansiomitalit 23 Vuoden sopimuspalokunta 24 Liiton hallitus Hallinto 26 SSPL:n nettisivut palveluksessasi

4 SOPIMUSPALOKUNNAT SUOMESSA hälytyskelpoista sopimuspalokuntalaista nuorta ja tukitehtävissä 709 paloasemaa olevaa palokuntalaista 18,2 % pelastuslaitosten kustannuksista SUOMEN SOPIMUSPALOKUNTIEN LIITTO jäsenyhdistyksiä 534 jäsenpeitto 75,3 % 4

5 SSPL sopimuspalokuntien puolesta Sopimuspalokunnat ovat pelastusalan suurin toimijaryhmä Suomessa. Ne toimivat 709 paloasemalla ja niissä on erilaisiin pelastustoimen hälytystehtäviin kelpoista henkilöä. Lisäksi sopimuspalokunnissa toimii noin nuorta, naista ja miestä mitä erilaisimmissa hälytystoimintaa tukevissa tehtävissä. Sopimuspalokunnat ovat mukana 60 %:ssa kaikista pelastustoimen tehtävistä. Noin 90 % maamme pinta-alasta on ensisijaisesti sopimuspalokuntien vastuulla. Sopimuspalokuntajärjestelmä on osoittautunut kustannustehokkaaksi ja toimivaksi. Järjestelmän hallinnollisissa, taloudellisissa ja operatiivisissa asioissa on kuitenkin jatkuvasti paljon kehitettävää. Tähän kehitystyöhön perustettiin vuonna 2001 Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry Finlands Avtalsbrankårers Förbund rf (SSPL). Liitosta on vuosituhannen vaihteen jälkeen kehittynyt sopimuspalokuntien ja sopimuspalokuntatoiminnan merkittävin puolestapuhuja ja keskeinen asiantuntijataho. Se on määrätietoisella toiminnallaan vahvistanut koko sopimuspalokuntakentän asemaa osana Suomen pelastustoimen kokonaisuutta. Tänään liiton jäsenmäärä on 534 ja jäsenpeitto 75,3 %. SSPL on vapaaehtoisperiaatteella toimivien palokuntayhteisöjen muodostama järjestö, mutta sen ydintehtävään kuuluu myös yksittäisen palokuntalaisen palokuntatoiminnan jatkuvuuden vaaliminen ja kehittäminen. 5

6 6

7 SSPL lyhyesti SSPL on sopimuspalokuntatoiminnan ykkösasiantuntija Suomessa. Siksi se on mukana mitä erilaisimmissa valtakunnallisissa ja alueellisissa hankkeissa ja työryhmissä sopimuspalokuntien edustajana. Liiton jäsenpalokunnille on erittäin tärkeää ja hyödyllistä, että pelastusalan kehittämistyössä on asiantuntijoina käytännön palokuntatoimintaa tuntevia henkilöitä, jotka ovat edelleen aktiivisesti mukana palokuntiensa operatiivisessa toiminnassa. Etupainotteinen päätöksentekijöihin ja eri tahojen viranomaisiin vaikuttaminen on ollut SSPL:n ydintehtäviä koko sen olemassaoloajan. SSPL:n tehtävänä on tiedottaa pelastusalan asioista, tapahtumista ja ilmiöistä jäsenpalokunnilleen, mutta myös alan muille toimijatahoille. Oma, jatkuvasti lisääntyvä perinteinen sekä sähköinen julkaisutoiminta on osaltaan edesauttamassa jäsenpalokuntia ja niiden henkilöstöä yhä laadukkaampaan palvelutarjontaan. Koulutustoiminnallaan SSPL täydentää muiden alan toimijatahojen jättämiä aukkoja. Liiton jäsenpalvelu ottaa kentältä tulleen impulssin käsittelyyn, olkoon se vaikkapa uudistusehdotus, selvitystai lausuntopyyntö. Myös yksittäisen jäsenpalokuntien ongelmiin liitto antaa tarvittaessa asiantuntija-apua. 7

8 SSPL avaa oven, kun kyseessä ovat palokuntien yleiset toimintaedellytykset palokuntien työturvallisuuskysymykset palokuntien työterveyshuolto palokuntalaisten työttömyyskorvausasiat pelastustoimen rahoitus- ja kustannusasiat operatiiviset johtamisvastuuasiat sopimuspalokuntalaisten koulutuksen kehittäminen sopimusoikeudelliset asiat vakuutusasiat lakeihin, asetuksiin ja määräyksiin liittyvät kysymykset yhteistoiminta pelastusalan hyväksi yms. 8

9 9

10 SSPL ei pelkää tarttua sellaisiinkaan asioihin, joista pelastusalalla ei eri syistä haluta tai uskalleta puhua. Isto Kujala PALOKUNTASOPIMUKSET SUOMESSA SOPIMUSTEN SELVITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI files/391-palok_ sop-suomessaloppurap.pdf SOPIMUSPALOKUNTIEN LÄHTÖVARMUUS Vapaaehtoisten saatavuus turvallisuusja hälytystehtäviin -hankeen väliraportti Inklusive resumé på svenska HYVINVOIVA SOPIMUSPALOKUNTA Työilmapiiriselvitys toimenpidesuosituksineen Isto Kujala, Silvio Hjelt 2013 SOPIMUSPALOKUNTIEN LÄHTÖVARMUUS 1 Anne Mallius 2012 Suomen Sopimuspalokuntien Liiton julkaisuja - B:2/2012 files/329-sspl- HA-raportti pdf Hyvinvoiva sopimuspalokunta 1 SPL_HYVINVOINTIRAPORTTI2.indd files/396-sspl_ Sop_palok_lahtovarmuus_small.pdf 10

11 SSPL:n kärkihankkeita 2010-luvulla Sopimusten selvittämishanke SSPL selvitti jokaisen pelastustoimen alueen palokunta-, alue- ja henkilökohtaisten sopimusten tilan. Samassa yhteydessä selvitettiin sopimuspalokuntatoiminnan yhteiskunnalle aiheuttamat kustannukset, palokuntien määrä ja sopimushenkilöstön määrä. Hankkeen loppuraportti Palokuntasopimukset Suomessa sopimusten selvittämishankkeen loppuraportti julkistettiin Raportti on muodostanut perustan palokuntasopimusten edelleen kehittämiselle. Raporttia on rajoitetusti saatavilla. Hyvinvoiva sopimuspalokunta -hanke Hyvinvoiva sopimuspalokunta Työilmapiiriselvitys toimenpidesuosituksineen valmistui Hankkeen loppuraportti jaettiin painettuna kaikkiin sopimuspalokuntiin. Raportin tiedot perustuivat laajaan sopimuspalokuntalaisille tehtyyn kyselyyn; vastaajia oli peräti Raporttia on rajoitetusti saatavilla. Sopimuspalokuntien lähtövarmuus -hanke Osana SSPL:n ja SPEKin yhteishanketta Vapaaehtoishenkilöstön saatavuus hälytys- ja turvallisuustehtäviin SSPL selvitti sopimuspalokuntien lähtövarmuutta laajan tilastoaineiston ja kyselyn perusteella. Hankkeen tulokset julkistettiin vuoden 2013 lopulla. Raporttia on rajoitetusti saatavilla. 11

12 SSPL_Esite_A4_sv.indd 1 1/17/11 4:05:52 PM Petri Aalto, Ville Bräysy, Silvio Hjelt, Isto Kujala, Pekka Koivunen, Juho Luukko, Anne Mallius ja Mika Paavilainen SSPL:n julkaisut ja jaettava materiaali alokuntayhdistykset ovat oiva moninaisesta ja monipuolisesaistoiminnasta. Palokuntayhdisenestyksellinen toiminta edeluren tietomäärän hallitsemista. kirjaan on koottu hyödyllistä ja nläheistä informaatiota yhdisastuuhenkilöiden tehtävien helseksi ja erityisesti uusien jäsenhdyttämiseksi monipuoliseen paoimintaan. on ensisijaisesti hakuteos tiedon. Opasta tullaan kentältä saataautteen perusteella täydentämään issa painoksissa. Petri Aalto, Silvio Hjelt, Pekka Koivunen, Isto Kujala ja Anne Mallius PaLokuntayhdiStySten Liitto VaLtakunnaLLinen Vaikuttaja ja edunvalvoja SSPL on vapaaehtoisuuteen perustuvien palokuntayhdistysten liitto. Sen jäsenyhteisöt ovat vapaaehtoisia palokuntia (VPK), palomiesyhdistyksiä sekä tehdas- ja laitospalokuntia. SSPL on valtakunnallinen sopimuspalokuntien edunvalvoja. Liitto vaikuttaa aktiivisesti lakeja, asetuksia ja ohjeita valmisteltaessa. alueellisen yhteistoiminnan tukija SSPL tukee ja koordinoi pelastuslaitosten alueilla toimivien palokuntayhdistysten edunvalvontaa. Alueellinen toiminta keskittyy palokuntien päivittäisten ongelmien ratkaisuun. Tehokkaat sopimuspalokunnat edistävät osaltaan kansalaisten BRANDKÅRSFÖRENINGARNAS FÖRBUND SSPL är förbundet för de brandkårsföreningar som verkar på frivillighetens bas. Dess medlemssamfund är frivilliga brandkårer (FBK), brandmannaföreningar samt fabriks- och anstaltsbrandkårer. turvallisuutta kautta Suomen. SSPL toimii palokuntien toimintaedellytysten parantamiseksi niin maaseudulla kuin kaupungeissa. PÅVERKARE OCH INTRESSEBEVAKARE PÅ RIKSNIVÅ SSPL är avtalsbrandkårernas intressebevakare på riksnivå. Förbundet påverkar aktivt beredningen av lagar, förordningar och direktiv. STÖD FÖR DET REGIONALA SAMARBETET SSPL stöder och koordinerar intressebevakningen för brandkårsföreningarna inom respektive regionala räddningsverk. Den regionala verksamheten koncentrerar sig på att lösa brandkårernas dagliga problem. puheenjohtaja Antti Rantakangas Effektiva avtalsbrandkårer befrämjar medborgarnas trygghet i hela Finland. SSPL verkar för att förbättra brandkårernas verksamhetsbetingelser både på landsbygden och i städerna. ordförande Antti Rantakangas Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry Finlands Avtalsbrandkårers Förbund rf SSPL-haitariesite rajoitetusti saatavilla, myös ruotsin kielellä SUOMEN SOPIMUSPALOKUNTIEN LIITON JULKAISUJA A: 1/2009 Palokuntayhdistys toimii ISBN Palokuntayhdistys toimii Petri Aalto, Silvio Hjelt, Pekka Koivunen, Isto Kujala ja Anne Mallius palokuntayhdistys toimii Palokuntayhdistys toimii (1. painos 2008) painos loppunut Palokuntayhdistys toimii (2. uudistettu painos) 2012 rajoitetusti saatavilla 12 Suomen Sopimuspalokuntien Liiton julkaisuja, sarja A:2/2012 Palokuntayhdistys toimii 1

13 sop imu spa lokun avtals BRa nd kår ERn I FI NL an D SopimuSpalokuntab avtalsrandkåre n Con tract FiR E BRi DiE VERtRaGsF EuE КОН ТРА КТН ЫЕ ПО BRi GaDas DE Bom DKÅREN 2020 ЖА РНЫ BERos en FI NL an DI avoluntarios Sopimuspalokunta 2020 saatavilla, myös ruotsin kielellä HOMM RW EHR En В Ф ИН ЛЯ НД ИИЕ ЧАСТИ 1 AVTALSBRAN S I I ST I GaD Es IN FI NN La ND 1 SOPIMUSPALOKUNTA 2020 iin a IN FI NL an D Ei aina n nat su om es sa Näkökulmia ja strategisia linjauksia sopimuspalokuntatoiminnan kehittämiseksi SYN PU NK TER OC H STR ATE UTV ECK LAN GIS KA LIN JED DET AV AVT RAG NIN GA ALS BRA ND R FÖR KÅRSVE RKS AM HET EN Sopimuspalokunnat Suomessa (kuusikielinen) rajoitetusti saatavilla Sopimuspalokunnat -taskuesite saatavilla A. kuntalainen SopimuSpalo S I N U N A S I: LO KU N T SINUN JA PALOKU - SI UNSTA MLE P IO S OPU TAA! NST PA LO KU 112 -päivä päivä. Asiaa Hätänumero aiva.fi ettävä okkalaisille järjest Kahdeksaslu nouhata.fi kampanja. www. uusviikko van Paloturvallis un sijoittu vuoden loppu en njasivu. Pelastustoim virallinen kampa turvallisuusviikon kko.fi rvallisuusvii lla huomiota Piippaako sinu än kiinnittämään pyritä Kampanjalla toon. ien toimintakun palovaroittim akosinulla.fi uolista hyvin monip kset tekevät kunnat Pelastuslaito sopimuspalo tätyötä. Tässä turvallisuusviestin apuna. ovat arvokkaana sesi vetäjiin distyk ntayh ta oman paloku kuntatoimin Ole yhteydessä sopimuspalo la samal n! Tee ja tule mukaa alla an päivän Päivä paloasem lisuusasiaa mukav tutuksi! ivä Tapaturmapäään tapaturmapäivää. selvästi vietet Perjantai 13. rmapaiva.fi parempi kesä tapaturmapäivä.fi Tulipysäkkin sytyttelyjen ehkäisyyn painot- n Liitto ry Lasten ja nuorte /Suomeksi/ tuva hanke. uus/tulipysakki Paloturvallis uspalokuntie Suomen Sopim A2 Pallonkatu 20 ENRANTA LAPPE sspl.fi män llisuudesta enem Tiedät turva. kuin moni muu Si ja laita tieto Si kokemukse jakoon Turvallisuusviestintä -haitariesite saatavilla pi. äsi turvallisem Tee yhteisöst ön! turvallisuustyöh Tule mukaan turval Monipuolista n lopulla. merkeissä vuode kko.fi/ rvallisuusvii malla paivapaloase UIDA? OSAATKO Todista uimataitosi! testata uimahallin Uimataito tulee valvonnassa. henkilökunnan d rers Förbun s Avtalsbrandkå Liitto - Finland untien liitto, spalokuntien sopimuspalok en Suomen Sopimu teen perustuvien henkilökohtais vapaaehtoisuu palokuntia (VPK), ry (SSPL) on vapaaehtoisia kapalokuntia. hteisöt ovat jonka jäseny istyksiä tai työpaik palomiesyhd palokuntien sopimuksen niin, että pääsi 3. käy pinnan alla ja pintaan päästyäsi Pudottaudu uintisyvyiseen veteen ui yhtäjaksoisesti 200 metriä Jos pystyt aikaa vastaan. ei ole kilpailu MUISTA! Testi ja hengästymättä, rauhallisesti tekemään testin erinomainen. suoritus on ollut pudottuaan syvään Henkilö, joka ui uudelleen pinnalle, uimataidon määritelmä: alla ja päästyään Pohjoismaisen on uimataitoinen. pää käy veden 50 metriä selällään, veteen niin, että 200 metriä, josta joko yhtäjaksoisesti Uimataitomerkin voivat lunastaa suorituksen tehneet Onnistuneen tai uimahallin kassalta Facebook / Uimataito PÄIVITÄ UIMATAITOSTATUKSESI! O ssa: n osoittee Katso lähi aka.spek.fi /h :/ ps htt esta. turvallisuud Nou hätä! an tule muka Styöhön! turvallisuu sasiantuntija. Olet turvallisuu LE josta 50 metriä, N OA H I E A I TO INEN! T IMA TU selällään. ikko o npelastusliitt petus- ja henge Suomen Uimao n. ida ihmisiä uimaa 14 haluaa aktivo itoviikko_20 inta/uimata Uimataitovi SopimuSpalokunna t ovat pelastusalan suurin toimijaryhmä Suomessa. ne toimivat 709 paloasemal la ja niissä on erilaisiin pelastustoim en hälytystehtäviin kelpoista henkilöä. Lisäksi sopimuspal okunnissa toimii noin nuorta, naista ja miestä mitä erilaisimmis sa hälytystoimintaa tukevissa tehtävissä. lähin palokuntasi: Katso osoitteessa haka.spek.fi koulutus neuvonta valistus isuudet yleisötila Sopim tä uspalokuntia on joukkoviestin Jos haluat auttaa, etkä pelkää sitoutumista uuteen haasteeseen, voi sinustakin tulla SopimuS- kahta päätyyppiä: palokuntalainen vpk eli vapaaehtoinen palokun ta pelastusl aitoksen kanssa sopimuksen tehneessä vpk:ssa olet yhdistyksen jäsen ja sitä kautta sopimuspalokuntalainen. HälytySti lanteessa olet osa pelastuslaitoksen hälytysmuodostelmaa. toimenpidepalkkainen sopimuspalokunta SUOM EN SOPIM USPAL OKUN TIEN LIITTO 1 Suomessa on SSPL -esite saatavilla Rekrytointiesite saatavilla olet Henkilöko HtaiSeSSa sopimussuhteessa alueesi pelastuslaitoksen kanssa. Olet siis sen osa-aikaine n työntekijä. Osallistut hälytystoimintaan silloin kun se sinulle sopii vpk-muotoista sopimuspalokuntaa Suomessa on toimenpidepalkkaista sopimuspalokuntaa. lisätietoja myös: Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry Pallonkatu 20 A 2, LAPPEENRANTA Puh SSpl on vapaaehtoisuuteen perustuvien sopimuspal okuntien liitto, jonka jäsenyhteisöt ovat vapaaehtoisia palokuntia (VPK), toimenpidepalkkaisten eli henkilökohtaisen sopimuksen palokuntien palomiesyhdistyksiä ja laitos-/tehd assopimuspalokuntia. tule mukaan tositoimintaan! 13

14 14 sopimuspalokunta ammattiasema 24h

15 1. 2. Länsi-Uusimaa 3. Keski-Uusimaa 4. Itä-Uusimaa 5. Varsinais-Suomi 6. Kanta-Häme 7. Päijät-Häme 8. Kymenlaakso 9. Etelä-Karjala 10. Etelä-Savo 11. Keski-Suomi 12. Pirkanmaa 13. Satakunta 14. Etelä-Pohjanmaa 15. Pohjanmaa 16. Keski-Pohjanmaa ja Pietarsaari 17. Pohjois-Savo 18. Pohjois-Karjala 19. Jokilaaksot 20. Kainuu 21. Oulu-Koillismaa 22. Lappi 15

16 SSPL:N JÄSENYHTEISÖT PELASTUSLAITOKSITTAIN 0. AHVENANMAA Kumlinge FBK Kumlinge Ålands Brand- och Räddningsförbund Maarianhamina 1. HELSINKI Haagan VPK Helsingin VPK Laajasalon VPK - Degerö FBK Lauttasaaren VPK Malmin VPK Marjaniemen VPK Oulunkylän VPK Pakinkylän VPK Pitäjänmäen VPK Puistolan VPK Pukinmäen VPK Tammisalon VPK Tapanilan VPK Vanhan Käpylän VPK Vuosaaren VPK 2. LÄNSI-UUSIMAA Bobäck FBK Kirkkonummi Bromarf FBK Raasepori Espoon VPK - Esbo FBK Espoo Evitskog FBK Kirkkonummi Grankulla FBK Kauniainen Karis FBK Raasepori Karjalohjan VPK Karjalohja Kauklahden VPK Espoo Kylmälä FBK Kirkkonummi Kyrkslätt FBK Kirkkonummi Lappvik FBK Hanko Leppävaaran VPK Espoo Långvik FBK Kirkkonummi Navala FBK Kirkkonummi Nummelan VPK Vihti Nummen VPK Nummi-Pusula Oitbacka FBK - VPK Kirkkonummi Paloniemen VPK Lohja Pojo FBK Raasepori Pusulan VPK Nummi-Pusula Sjundeå FBK Siuntio Snappertuna FBK Raasepori Svartå FBK Raasepori Sökö-Sommarö FBK - VPK Espoo Tuomarilan VPK Espoo Tuorilan VPK Karkkila Veikkolan VPK-FBK Kirkkonummi Ventelän VPK Lohja Vihdin VPK Vihti Vihtijärven VPK Vihti Virkkalan VPK Lohja Österby FBK Raasepori 3. KESKI-UUSIMAA Friherrsin VPK Vantaa Halkian VPK Pornainen Hyvinkään konepajan TPK Hyvinkää Hyvinkään VPK Hyvinkää Jokelan VPK Tuusula Kellokosken VPK Tuusula Klaukkala-Metsäkylän VPK Nurmijärvi Korson VPK Vantaa Kårböle FBK - Kaarelan VPK Vantaa Laukkosken VPK Pornainen Levannon VPK Mäntsälä Nurmijärven Keskus VPK Nurmijärvi Ohkolan VPK Mäntsälä Pornaisten VPK Pornainen Rekolan VPK Vantaa 16 Savion VPK Kerava Seutulan ja Ripukylän VPK Vantaa Sottungsby FBK Vantaa Sälinkään VPK Mäntsälä Tuusulan VPK Tuusula 4. ITÄ-UUSIMAA Borgby-Hertsby FBK Sipoo Borgå FBK Porvoo Box FBK Sipoo Ebbo FBK Porvoo Finnby FBK - Suomenkylän VPK Porvoo Gumbo FBK Sipoo Hamarin VPK - Hammars FBK Porvoo Hardom FBK Pernaja Hindhår-Boe FBK Porvoo Hommansby FBK Pernaja Illby FBK Porvoo Immersby FBK Sipoo Isnäs FBK Pernaja Kallbäck FBK Sipoo Kullo FBK Porvoo Labby-Harsböle FBK Lapinjärvi Lappträsk FBK Lapinjärvi Lovisa FBK Loviisa Nickby-Kyrkoby FBK Sipoo Paipis FBK Sipoo Pernå Kyrkoby FBK Pernaja Pukkilan VPK Pukkila Sibbo FBK Sipoo Sibbo Skärgårds FBK Sipoo Sävträsk FBK rf Liljendal Talman VPK Sipoo Tolkis FBK Porvoo Valkon VPK Loviisa 5. VARSINAIS-SUOMI Alastaron Palomiehet ry Loimaa Askaisten VPK Masku Auran VPK Aura Halikon VPK Salo Hirvelän seudun VPK Salo Hitis FBK Kemiönsaari Houtskärs FBK Länsi-Turunmaa Iniö FBK Länsi-Turunmaa Jäkärlän VPK Turku Kakskerran VPK Turku Kalannin VPK Uusikaupunki Karinaisten VPK Pöytyä Karjalan VPK Mynämäki Kiikalan VPK Salo Kimito FBK Kemiönsaari Kiskon VPK Salo Korpo FBK Länsi-Turunmaa Kosken TL VPK Koski TL Kustavin VPK Kustavi Kuusiston VPK Kaarina Kuusjoen VPK Salo Laitilan VPK Laitila Lemun VPK Masku Liedon VPK Lieto Lokalahden VPK Uusikaupunki Maarian VPK Turku Marttilan VPK Marttila Maskun VPK Masku Metsämaan VPK Loimaa Mietoisten VPK Mynämäki Muurlan VPK Salo Mynämäen VPK Mynämäki Naantalin VPK Naantali

17 Nagu FBK Nousiaisten VPK Oripään VPK Paattisten VPK Paimion VPK Perniön VPK Perttelin VPK Piikkiön VPK Pyhämaan VPK Pyhärannan VPK Pöytyän VPK Raision VPK Rantakulman VPK Rautilan VPK Rosala FBK Ruskon VPK Rymättylän VPK Salon VPK Sauvon VPK Somerniemen VPK Someron seudun Palomieskerho ry Suomusjärven VPK Taivassalon VPK Tarvasjoen VPK Turun VPK Uudenkaupungin VPK Vahdon VPK Vehmaan VPK Västanfjärd FBK Yläneen kk:n VPK Yläneen VPK 6. KANTA-HÄME Forssan VPK Hattulan VPK Hauhon kk:n VPK Humppilan VPK Hämeenlinnan VPK Idänpään ja ympäristön VPK Janakkalan PKKY ry Jokioisten VPK Kalvolan VPK Kuuman VPK Lammin VPK Lopen VPK Matkun VPK Portaan VPK Rengon VPK Riihimäen VPK Ryttylän VPK Suonpään VPK Susikkaan VPK Tammelan VPK Teuron-Kuuslammin VPK Tuuloksen kirkonseudun VPK Tuuloksen VPK 7. PÄIJÄT-HÄME Ahtialan VPK Artjärven VPK Asikkalan Palomiehet ry Hakosilta-Nostava VPK Harjunalustan VPK Hartolan Palokunta ry Heinolan puolivakinainen palokuntayhdistys ry Herralan VPK Järvelän VPK Keski-Hollolan VPK Kosken VPK Lahden VPK Orimattilan VPK Padasjoen VPK Länsi-Turunmaa Nousiainen Oripää Turku Paimio Salo Salo Kaarina Uusikaupunki Pyhäranta Pöytyä Raisio Kaarina Vehmaa Kemiönsaari Rusko Naantali Salo Sauvo Somero Somero Salo Taivassalo Tarvasjoki Turku Uusikaupunki Rusko Vehmaa Kemiönsaari Pöytyä Pöytyä Forssa Hattula Hämeenlinna Humppila Hämeenlinna Hämeenlinna Janakkala Jokioinen Hämeenlinna Jokioinen Hämeenlinna Loppi Forssa Tammela Hämeenlinna Riihimäki Hausjärvi Forssa Tammela Tammela Tammela Hämeenlinna Hämeenlinna Lahti Artjärvi Asikkala Hollola Lahti Hartola Heinola Hollola Kärkölä Hollola Hämeenkoski Lahti Orimattila Padasjoki Pennalan VPK Renkomäen VPK Sysmän VPK Vesikansan VPK Vierumäen VPK Villähteen VPK 8. KYMENLAAKSO Anjalan VPK Elimäen VPK Haminan VPK Hurukselan VPK Iitin VPK Inkeroisten VPK Jaalan VPK Kaipiaisten VPK Karhulan VPK Klamilan ja ympäristön VPK Kotkan VPK Kouvolan VPK Kuusankosken VPK Kymin Läntinen VPK Liikkalan VPK Metsäkylän VPK Pyhtään VPK Selänpään VPK Siltakylän VPK Tiutisen VPK Tuohikotin VPK Turkian VPK Valkealan-Jokelan VPK Vehkalahden VPK Virojoen VPK Vuolenkosken VPK 9. ETELÄ-KARJALA Armilan ja Kourulanmäen VPK Hytin VPK Imatran VPK Joutsenon Palomiehet ry Lappeenrannan VPK Lauritsalan VPK Lemin VPK Luumäen Palomiehet ry Nuijamaan VPK Parikkalan VPK Rautjärven VPK Ruokolahden VPK Rutolan VPK Saaren VPK Savitaipaleen Palomiehet ry Simpeleen VPK Suomenniemen VPK Särkisalmen VPK Tainionkosken VPK Taipalsaaren VPK Tirilän VPK Uukuniemen VPK Vainikkalan VPK Viirun VPK Ylämaan VPK 10. ETELÄ-SAVO Anttolan VPK Enonkosken VPK Haukivuoren Palomieskerho ry Heinäveden VPK Hiirolan VPK Hirvensalmen kunnan VPK Joroisten Palomiehet ry Jäppilän VPK Karvion VPK Lohikosken seudun VPK Miekkoniemen VPK Orimattila Lahti Sysmä Hollola Heinola Nastola Kouvola Kouvola Hamina Kotka Iitti Kouvola Kouvola Kouvola Kotka Virolahti Kotka Kouvola Kouvola Kotka Kouvola Hamina Pyhtää Kouvola Pyhtää Kotka Kouvola Hamina Kouvola Hamina Virolahti Iitti Lappeenranta Lappeenranta Imatra Lappeenranta Lappeenranta Lappeenranta Lemi Luumäki Lappeenranta Parikkala Rautjärvi Ruokolahti Lappeenranta Parikkala Savitaipale Rautjärvi Suomenniemi Parikkala Imatra Taipalsaari Lappeenranta Parikkala Lappeenranta Savitaipale Ylämaa Mikkeli Enonkoski Mikkeli Heinävesi Mikkeli Hirvensalmi Joroinen Pieksämäki Heinävesi Sulkava Savonlinna 17

18 Mikkelin Esikaupungin VPK Mikkelin VPK Mäntyharjun Palomiehet ry Oravin WPK Otavan VPK Pieksämäen puolivakinainen Palomieskerho Punkaharjun VPK Rantasalmen VPK Ristiinan VPK Savonlinnan VPK Savonrannan VPK Vihtarin VPK Virtasalmen Palomieskerho ry 11. KESKI-SUOMI Haapamäen VPK Hankasalmen Palomiehet ry Jyväskylän VPK Jämsän VPK Jämsänkosken VPK Kannonkosken VPK Keuruun Kaupungin VPK Konginkankaan VPK Konneveden Palomiehet ry Korpilahden VPK Kuhmoisten VPK Kuohun VPK Kuoreveden VPK Kyyjärven Tulentorjujat ry Leivonmäen VPK Pihlajaveden VPK Rautpohjan VPK Saarijärven Palomiehet ry Toivakan Ruiskuveikot ry Uuraisten VPK Vaajakosken VPK Äänekosken VPK 12. PIRKANMAA Aitoon VPK Halkivahan VPK Hämeenkyrön kk:n VPK Kangasalan VPK Keikyän VPK Kiikan VPK Kiikoisten VPK Killinkosken VPK Kolhon VPK Korkeakosken VPK Kuhmalahden VPK Kurisjärven VPK Kurun VPK Kylmäkosken VPK Kyröskosken VPK Lempäälän VPK Linnavuoren Tehtaan Palokunta ry Luopioisten VPK Mouhijärven VPK Mäntän VPK Nokian VPK Nurmen VPK Nuutajärven VPK Onkkaalan VPK Oriveden Palomieskerho ry Parkanon VPK Punkalaitumen VPK Rautajärven VPK Ruoveden VPK Sahalahden VPK Salmentaan VPK Suodenniemen VPK Mikkeli Mikkeli Mäntyharju Savonlinna Mikkeli Pieksämäki Punkaharju Rantasalmi Ristiina Savonlinna Savonlinna Heinävesi Pieksämäki Keuruu Hankasalmi Jyväskylä Jämsä Jämsä Kannonkoski Keuruu Äänekoski Konnevesi Jyväskylä Kuhmoinen Jyväskylä Jämsä Kyyjärvi Leivonmäki Keuruu Jyväskylä Saarijärvi Toivakka Uurainen Jyväskylä Äänekoski Pälkäne Urjala Hämeenkyrö Kangasala Sastamala Sastamala Kiikoinen Virrat Mänttä-Vilppula Juupajoki Kuhmalahti Kylmäkoski Ylöjärvi Kylmäkoski Hämeenkyrö Lempäälä Nokia Pälkäne Sastamala Mänttä-Vilppula Nokia Lempäälä Urjala Pälkäne Orivesi Parkano Punkalaidun Pälkäne Ruovesi Kangasala Pälkäne Sastamala Tampereen VPK Teiskon VPK Toijalan VPK Tyrvään VPK Urjalan VPK Vesilahden VPK Viialan VPK Viljakkalan VPK Vilppulan kunnan VPK Virtain VPK Ylöjärven VPK 13. SATAKUNTA Ahlaisten VPK Eurajoen Kuivalahden VPK Eurajoen VPK Euran VPK Harjavallan VPK Hinnerjoen VPK Honkajoen VPK Honkilahden VPK Huhtamon VPK Huittisten VPK Jämijärven VPK Kaasmarkun VPK Kairilan VPK Kankaanpään VPK Karvian VPK Kauttuan tehtaiden VPK Kauvatsan WPK Kiukaisten VPK Kodisjoen VPK Kokemäen VPK Kukonharjan VPK Kullaan VPK Kuurolan VPK Köyliön Läntinen VPK Köyliön VPK Köyliön Vuorenmaan VPK Lapin VPK Lassilan VPK Lavian VPK Luvian VPK Länsi-Euran VPK Nakkilan VPK Noormarkun VPK Panelian VPK Pihlavan VPK Pomarkun VPK Porin VPK Preiviikin VPK Rauman VPK Reposaaren VPK Risten VPK Siikaisten VPK Suttilan VPK Säkylän VPK Tuiskulan VPK Ulvilan VPK Uudenkoiviston VPK Vampulan VPK 14. ETELÄ-POHJANMAA Alahärmän Palomiehet ry Alajärven VPK Alavuden Palomiehet ry Evijärven Palomiehet ry Ilmajoen VPK Isojoen Palomiehet ry Jurvan Palomieskerho ry Karijoen Palokerho ry Tampere Tampere Akaa Sastamala Urjala Vesilahti Akaa Ylöjärvi Mänttä- Vilppula Virrat Ylöjärvi Pori Eurajoki Eurajoki Eura Harjavalta Eura Honkajoki Eura Huittinen Huittinen Jämijärvi Ulvila Noormarkku Kankaanpää Karvia Eura Kokemäki Eura Rauma Kokemäki Huittinen Ulvila Kokemäki Köyliö Köyliö Köyliö Rauma Noormarkku Lavia Luvia Eura Nakkila Noormarkku Eura Pori Pomarkku Pori Pori Rauma Pori Kokemäki Siikainen Huittinen Säkylä Köyliö Ulvila Pori Huittinen Kauhava Alajärvi Alavus Evijärvi Ilmajoki Isojoki Kurikka Karijoki 18

19 Kauhajoen VPK Kauhajärven VPK Kauhavan Palomieskerho ry Kortesjärven Palomiehet ry Koskenkorvan VPK Kouran VPK Lappajärven Palomiehet ry Lehtimäen VPK Nurmon VPK Peräseinäjoen VPK Soinin Palomieskerho ry Teuvan Palomieskerho ry Töysän VPK Vimpelin Palomiehet ry Ylihärmän Sammutusmiehet ry Ylistaron Palomiehet ry Ähtärin VPK 15. POHJANMAA Björköby FBK Dragnäsbäck FBK / Vetokannaksen VPK Esse FBK Isonkyrön Palomiehet ry Korsholms Brandmannaförening Korsnäs halvordinarie brandkår Kristinestads Brandmannaklubb rf Kvevlax FBK Laihian Palomiesyhdistys ry Lappfjärd Brandklubb Norra Korsholms FBK Oravais Brandmanna Klubb rf Pedersöre FBK Pörtom FBK Replot FBK Sideby avtals brandkår Skatila FBK Smedsby-Böle FBK Solf FBK Södra Korsholms FBK Tjöck Brandklubb rf Vaasan VPK Vähänkyrön Palomiesyhdistys ry Wörå FBK Övermark Frivilliga Brandklubb 16. KESKI-POHJANMAA Bosund FBK Himangan VPK Jakobstads FBK Kannuksen Palomiehet ry Karleby FBK Kaarlelan VPK Kaustisen Palokerho ry Kälviän VPK Lestijärven Palomiehet ry Lohtajan VPK Perhon Palomiesyhdistys ry Toholammin Palomiesyhdistys ry 17. POHJOIS-SAVO Kangaslammin Palo- ja Pelastuskerho ry Kuopion VPK Leppävirran VPK Peltosalmen VPK Pielaveden Palohenkilöstö ry Siilinjärven Palokuntayhdistys ry Varpaisjärven VPK Vieremän Palomiesyhdistys ry 18. POHJOIS-KARJALA Enon Sopimuspalomiehet ry Joensuun VPK Kesälahden Pelastajat ry Kiteen VPK Kauhajoki Lapua Kauhava Kauhava Ilmajoki Seinäjoki Lappajärvi Alajärvi Seinäjoki Seinäjoki Soini Teuva Töysä Vimpeli Kauhava Seinäjoki Ähtäri Mustasaari Vaasa Pedersöre Isokyrö Mustasaari Korsnäs Kristiinankaupunki Mustasaari Laihia Kristiinankaupunki Mustasaari Oravais Pedersöre Närpiö Mustasaari Kristiinankaupunki Mustasaari Mustasaari Mustasaari Mustasaari Kristiinankaupunki Vaasa Vähäkyrö Vöyri-Maksamaa Närpiö Luoto Himanka Pietarsaari Kannus Kokkola Kaustinen Kokkola Lestijärvi Kokkola Perho Toholampi Varkaus Kuopio Leppävirta Iisalmi Pielavesi Siilinjärvi Varpaisjärvi Vieremä Joensuu Joensuu Kesälahti Kitee Lehmon VPK Pyhäselän Palomiesyhdistys ry Reijolan VPK Valtimon Palomiesyhdistys ry Viekin VPK 19. JOKILAAKSOT Alavieskan VPK Haapaveden VPK Kestilän VPK Kärsämäen VPK Nivalan VPK Oulaisten VPK Pulkkilan Palomiesyhdistys ry Pyhännän VPK Pyhäsalmen VPK Raahen VPK Rantsilan Palomiesyhdistys ry Reisjärven Sopimuspalokuntayhdistys Ruukin Palokuntalaisten tuki ry Sievin Puolivakinaiset Palomiehet ry Vihannin Tulentorjujat ry Ylivieskan VPK 20. KAINUU Hyrynsalmen Palokuntakerho Kuhmon VPK Paltamon VPK Sotkamon Palomiehet ry Vaalan Palomiehet ry Vuolijoen kunnan VPK ry 21. OULU-KOILLISMAA Hailuodon Palomiehet ry Iin Palomieskerho ry Kuusamon VPK Limingan VPK Muhoksen Palomiesyhdistys ry Oulun VPK Oulunsalon Palomiesyhdistys ry Taivalkosken VPK Tyrnävän Palokerho ry Utajärven palomiehet ry Yli-Iin VPK Ylikiimingin PVPK 22. LAPPI Alakemijoen VPK Enontekiön VPK Ivalon VPK Karigasniemen VPK Karungin VPK Kemijärven kunnan VPK Ry Kemijärven VPK Kemin VPK Keminmaan VPK Kolarin VPK Muonion VPK Ounasjoen VPK Pelkosenniemen VPK Pellon VPK Posion VPK Ranuan VPK Rovaniemen VPK Saarenkylän VPK Saariselän VPK Sallan VPK Savukosken VPK Sodankylän VPK Tervolan VPK Tornion VPK Utsjoen VPK Ylitornion VPK Yläkemijoen VPK Äkäslompolon VPK Kontiolahti Joensuu Joensuu Valtimo Lieksa Alavieska Haapavesi Siikalatva Kärsämäki Nivala Oulainen Siikalatva Pyhäntä Pyhäjärvi Raahe Siikalatva Reisjärvi Siikajoki Sievi Vihanti Ylivieska Hyrynsalmi Kuhmo Paltamo Sotkamo Vaala Kajaani Hailuoto Ii Kuusamo Liminka Muhos Oulu Oulunsalo Taivalkoski Tyrnävä Utajärvi Yli-Ii Oulu Rovaniemi Enontekiö Inari Utsjoki Tornio Kemijärvi Kemijärvi Kemi Keminmaa Kolari Muonio Rovaniemi Pelkosenniemi Pello Posio Ranua Rovaniemi Rovaniemi Inari Salla Savukoski Sodankylä Tervola Tornio Utsjoki Ylitornio Rovaniemi Kolari 19

20 SSPL sopimuspalokuntien puolesta jo vuodesta

21 SSPL:n perustava kokous pidettiin Tampere-talolla Paikalla oli valtuutettuja edustajia 230 sopimuspalokunnasta ja lukuisa joukko tarkkailijoita. Nuoren liiton ensimmäisiä huolia oli tulossa olleen alueellisen pelastustoimen vaikutus sopimuspalokuntiin. SSPL ja Suomen Kuntaliitto löysivät toisensa tavoitteenaan sopimuspalokuntajärjestelmän eloonjäämisen varmistaminen. Pitkien neuvottelujen jälkeen syntyi kolmiportainen sopimusmalli. Ylimenokauden ajaksi sovittiin, että kaikille olemassa oleville kunnallisille sopimuspalokunnille taattaisiin sopimus myös alueen pelastustoimen kanssa. Näin saavutettiin jatkolle työrauha. Ainuttakaan sopimuspalokuntaa ei tapettu tässä vaiheessa. Valtakunnalliseksi toimijaksi Liiton keskeinen tavoite alusta alkaen oli valtakunnallisen aseman vahvistaminen ja lopulta lausunnonantajan statuksen saavuttaminen. Liiton jäsenmäärä karttuikin nopeasti sellaiseksi, että sen valtakunnalli-nen asema tunnustettiin laajalti pelastusalan toimijoiden keskuudessa. SSPL on sittemmin ollut mukana selvittämässä muun muassa valtakunnallista ja paikallista hälyttämistä, valmistelemassa pariakin pelastuslakia, käsittelemässä toimintavalmiutta eri näkökulmista sekä antanut lausuntoja savusukellusohjeesta, korkealla työskentelemisestä, palosuojelurahastolaista, hätäkeskusuudistuksesta, pelastustoimen mahdollisesta valtiollistamisesta, työturvallisuuslainsäädännöstä, työssäjaksamisesta ja testaamisesta. SSPL on myös auttanut palokuntia verotus- ja vakuutusongelmien selvittämisessä ja ottanut kantaa palokuntalaisiin kohdistuvaan ikärasismiin. Liitto on ollut mukana selvittelemässä päivystysjärjestelyihin liittyviä ongelmia ja maanpuolustuskoulutuksen roolia. Näiden ohella SSPL on osallistunut pelastustoimen kehittämishankkeeseen. Työttömien palokuntalaisten korvauskohtelu saatiin vajaan kymmenen vuoden työn jälkeen ratkaistua. Palokuntien koulutusta ollaan oltu mukana kehittämässä koko liiton olemassaolon ajan ja työ jatkuu. SSPL on edelleen mukana koko pelastustoimen kehittämisessä aktiivisen asiantuntijan ja mielipidemuokkaajan roolissa. Yhteistyötä järjestökentällä Yhteistyö SPEKin järjestötoimikunnan, SPPL:n vapaaehtoisjaoston ja SSPL:n välillä on ollut tiivistä. Näin on pystytty estämään päällekkäisen työn tekemistä. Katse tulevaisuuteen Sopimuspalokuntien asema Suomen pelastustoimessa on vahva. Kuitenkin järjestelmällä on uhkia, joihin on varauduttava. Siksi liitto on tuottanut tulevaisuuden kehittämiskohteita valottavan Sopimuspalokunta julkaisun. Liiton toimintapolitiikkaan kuuluu pelastustoimen asioiden ja ilmiöiden tarkka seuraaminen ja etupainotteinen alan kehitykseen vaikuttaminen sopimuspalokuntien puolesta. Liiton toiminnan kannalta erityisen tärkeää onkin tiedon saanti kentältä. Tässä jäsenyhteisöt ja niiden edustajat ovat tärkein kanava. 21

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäyntialueet 31.12.2008 pendelöintitietojen pohjalta, 1.1.2011 kuntajaon mukaan. Työssäkäyntialueet merkitty värein ja muu yli 10 %:n pendelöinti nuolin. Uusimaa

Lisätiedot

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäyntialueet muodostettu 31.12.2009 pendelöintitietojen pohjalta, 1.1.2011 kuntajaon mukaan Uusimaa s. 2 Varsinais-Suomi s. 3 Satakunta s. 4 Kanta-Häme ja Päijät-Häme

Lisätiedot

KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Heikki Punnonen 18.5.2010

KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Heikki Punnonen 18.5.2010 KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Hkki Punnonen 18.5.2010 "Tavoitteena savuton työpaikka" on eräs hanke, jolla käännetään tupakointia laskuun. Monet yritykset ovat julistautuneet savuttomiksi.

Lisätiedot

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030 Maakunnittain 3 Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2010 ja 2030: Etelä-Karjala 2 2 Taipalsaari Lappeenranta Lemi Imatra Luumäki Ruokolahti Rautjärvi

Lisätiedot

Kuinka moni kunta on julistautunut savuttomaksi? Tilanne vuoden 2012 alussa - kunnat sairaanhoitopiireittäin

Kuinka moni kunta on julistautunut savuttomaksi? Tilanne vuoden 2012 alussa - kunnat sairaanhoitopiireittäin KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Hkki Punnonen 7.2.2012 "Tavoitteena savuton työpaikka" on eräs hanke, jolla käännetään tupakointia laskuun. Monet yritykset ovat julistautuneet savuttomiksi.

Lisätiedot

Kauppa-alue 1. Akaa Hämeenkoski Kerava

Kauppa-alue 1. Akaa Hämeenkoski Kerava Kauppa-alue 1 Akaa Hämeenkoski Kerava Länsi- Turunmaa Pirkkala Siuntio Asikkala Hämeenkyrö Kiikoinen Marttila Pomarkku Somero Askola Hämeenlinna Kirkkonummi Masku Pori Sysmä Aura Iitti Kokemäki Miehikkälä

Lisätiedot

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin Havainnollistettu laskennallisena muutospaineena tuloveroprosenttiin (ml. valtionuudistus & vos-leikkaukset)

Lisätiedot

Kunnallisessa elintarvikevalvonnassa vuonna 2012 tarkastettujen kohteiden määrä suhteessa elintarvikevalvonnan kohteisiin (ei sisällä alkutuotantoa)

Kunnallisessa elintarvikevalvonnassa vuonna 2012 tarkastettujen kohteiden määrä suhteessa elintarvikevalvonnan kohteisiin (ei sisällä alkutuotantoa) Kunnallisessa elintarvikevalvonnassa vuonna 2012 tarkastettujen kohteiden määrä suhteessa elintarvikevalvonnan kohteisiin (ei sisällä alkutuotantoa) Luvut on kerätty valvontayksiköiden elintarvikevalvonnan

Lisätiedot

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2014

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2014 Dnro A188/200/2013 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2014 Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2013 Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91a :n

Lisätiedot

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2015

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2015 Dnro A194/200/2014 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2015 Annettu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2014 Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a :n

Lisätiedot

N:o 288 809. Liite 1 TUKIALUEJAKO

N:o 288 809. Liite 1 TUKIALUEJAKO N:o 288 809 Liite 1 TUKIALUEJAKO Alue A Alastaro, Askola, Aura, Elimäki, Espoo, Helsinki, Järvenpää, Karinainen, Karjaa, Kauniainen, Kemiö, Kerava, Kiikala, Kirkkonummi, Koski Tl, Kouvola, Kuusjoki, Lapinjärvi,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2002 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2002 N:o 993 999. Laki. N:o 993. Repoveden kansallispuistosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2002 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2002 N:o 993 999. Laki. N:o 993. Repoveden kansallispuistosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2002 N:o 993 999 SISÄLLYS N:o Sivu 993 Laki Repoveden kansallispuistosta... 4219 994 Valtioneuvoston asetus Repoveden kansallispuistosta...

Lisätiedot

Kunnan kuuluminen Risen yhdyskuntaseuraamustoimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen 1.1.2015

Kunnan kuuluminen Risen yhdyskuntaseuraamustoimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen 1.1.2015 Kunnan kuuluminen Risen yhdyskuntaseuraamustoimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen 1.1.2015 Vuoden 2015 alussa toteutuneet kuntaliitokset: Lavia ja Pori > Pori Maaninka ja Kuopio> Kuopio Tarvasjoki

Lisätiedot

Taitaja9. Opas kilpailujärjestäjälle. Päivitetty 27.5.2008 Tuija Levo

Taitaja9. Opas kilpailujärjestäjälle. Päivitetty 27.5.2008 Tuija Levo Taitaja9 Opas kilpailujärjestäjälle Päivitetty 27.5.2008 Tuija Levo ALKUSANAT Taitaja9-toiminnan päätavoitteena on lisätä ammatilliseen koulutukseen hakeutuvien nuorten määrää erityisesti haasteellisilla

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1419. Asetus Tampereen teknillisestä korkeakoulusta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995

SISÄLLYS. N:o 1419. Asetus Tampereen teknillisestä korkeakoulusta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1995 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995 N:o 1419 1424 SISÄLLYS N:o Sivu 1419 Asetus Tampereen teknillisestä korkeakoulusta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta... 3235

Lisätiedot

Ylioppilastutkinnon. suorittaneita yhteensä

Ylioppilastutkinnon. suorittaneita yhteensä HS-vertailu: Korkeakouluopinnot aloittaneiden osuus lukioittain Ylioppilastutkinnon 2004-2006 suorittaneiden jatko-opinnot vuonna 2007 Lukio Kunta Ylioppilastutkinnon suorittaneita yhteensä Jatko-opintoihin

Lisätiedot

SUOMEN PAIKKAKUNTIEN KOORDINAATTEJA

SUOMEN PAIKKAKUNTIEN KOORDINAATTEJA SUOMEN PAIKKAKUNTIEN KOORDINAATTEJA A Alahärmä Alajärvi Alastaro Alatornio Alavieska Alavus Angeli Anjalankoski Antrea Anttola Artjärvi Asikkala Askainen Askola Aura B Bromarv D Dragsfjärd E Eckerö Elimäki

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymän potentiaaliset osallistuvat organisaatiot. Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sen hallinnonalan virastot ja laitokset

KDK-asiakasliittymän potentiaaliset osallistuvat organisaatiot. Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sen hallinnonalan virastot ja laitokset KDK-asiakasliittymän potentiaaliset osallistuvat organisaatiot Asiakasliittymän ensimmäisen toteutusvaiheen organisaatiot on listattu oheisessa listauksessa. Palvelun laajentamista muihin kulttuuri- ja

Lisätiedot

OULUN MAAKUNTA-ARKISTOSSA SÄILYTETTÄVÄT EVANKELIS- LUTERILAISTEN SEURAKUNTIEN MIRKOKORTIT

OULUN MAAKUNTA-ARKISTOSSA SÄILYTETTÄVÄT EVANKELIS- LUTERILAISTEN SEURAKUNTIEN MIRKOKORTIT päivitetty 17.3.2014 OULUN MAAKUNTA-ARKISTOSSA SÄILYTETTÄVÄT EVANKELIS- LUTERILAISTEN SEURAKUNTIEN MIRKOKORTIT Ahlainen 1742-1899 Akaa 1723-1897 Alahärmä 1734-1896 Alajärvi 1694-1893 Alastaro 1696-1897

Lisätiedot

JyMa:ssa olevat kirkonarkistojen mikrofilmirullat ja -kortit/15.12.2009

JyMa:ssa olevat kirkonarkistojen mikrofilmirullat ja -kortit/15.12.2009 JyMa:ssa olevat kirkonarkistojen mikrofilmirullat ja -kortit/15.12.2009. Seurakunta Rippikirjat Lastenkirjat Ahlainen 1742-1899 1837-1903 1854-1909 1831-1909 Kortit Akaa 1723-1897 1833-1907 1845-1905 1833-1908

Lisätiedot

Uutta kunnista. Kuntien luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset vuonna 2013. KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 1/2014. Sirkka-Liisa Piipponen

Uutta kunnista. Kuntien luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset vuonna 2013. KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 1/2014. Sirkka-Liisa Piipponen Uutta kunnista KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 1/2014 Kuntien luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset vuonna 2013 Sirkka-Liisa Piipponen PÄÄTULOKSET Valtuutetun ja hallituksen jäsenen kokouspalkkio valtuustokauden

Lisätiedot

Lapsen elatus ja huolto 1999 tiedonantajapalaute 5/2000

Lapsen elatus ja huolto 1999 tiedonantajapalaute 5/2000 Stakes/StakesTieto 8.6.2000 Sosiaali- ja terveystilastot PL 220, 00531 Helsinki Puh. (09) 3967 2372 Anu Muuri Puh. (09) 3967 2369 Mirja Viianen Fax. (09) 3967 2459 e-mail: etunimi.sukunimi@stakes.fi Lapsen

Lisätiedot

KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009)

KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009) KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009) KUNTA KOORDINAATTORI ETELÄ Artjärvi Asikkala Askola Borgå Esbo Espoo Forssa Hamina Hattula Heinola Helsinki Hollola Hyvinkää

Lisätiedot

VÄLTÄ HAKEMUKSESI KÄSITTELYN VIIVÄSTYMISTÄ TUTUSTU TÄHÄN OHJEESEEN HUOLELLISESTI! ALKOHOLIJUOMIEN ANNISKELULUPIA KOSKEVA HAKUMENETTELY

VÄLTÄ HAKEMUKSESI KÄSITTELYN VIIVÄSTYMISTÄ TUTUSTU TÄHÄN OHJEESEEN HUOLELLISESTI! ALKOHOLIJUOMIEN ANNISKELULUPIA KOSKEVA HAKUMENETTELY VÄLTÄ HAKEMUKSESI KÄSITTELYN VIIVÄSTYMISTÄ TUTUSTU TÄHÄN OHJEESEEN HUOLELLISESTI! ALKOHOLIJUOMIEN ANNISKELULUPIA KOSKEVA HAKUMENETTELY Alkoholijuomien anniskelua saa harjoittaa vain se, jolle on myönnetty

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1314. Valtioneuvoston päätös. kihlakuntajaosta annetun valtioneuvoston päätöksen 2 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1314. Valtioneuvoston päätös. kihlakuntajaosta annetun valtioneuvoston päätöksen 2 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1314 1318 SISÄLLYS N:o Sivu 1314 Valtioneuvoston päätös kihlakuntajaosta annetun valtioneuvoston päätöksen 2 :n muuttamisesta

Lisätiedot

Bitumikaton huoltokirja

Bitumikaton huoltokirja Bitumikaton huoltokirja Kohdetiedot Työkohde (nimi ja osoite) Tilaaja (nimi ja osoite) Katerakenne Pinta-ala, m 2 Kattourakoitsija KerabitPro Oy Valmistumispäivä Ensimmäinen tarkastusajankohta viimeistään

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009

Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 32/2010 Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009 32/2010 Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009 Edita Prima Oy, Helsinki 2010 1.4.2010 Julkaisun

Lisätiedot

Seurakunta Församling Digitaaliarkisto (rullat)/ Digitalarkiv (rullor)

Seurakunta Församling Digitaaliarkisto (rullat)/ Digitalarkiv (rullor) Seurakunta Församling Digitaaliarkisto 7. tarkk'ampujapataljoona (Hämeenlinna)(Suomen krenatööri) Finlands 7. Skarpskyttebataljonens (T:hus) fs. 18471865 (rull. 1847 Kortit / kort Ahlainen Vittisbofjärd

Lisätiedot

Peltikaton huoltokirja

Peltikaton huoltokirja Peltikaton huoltokirja Kohdetiedot Työkohde (nimi ja osoite) Tilaaja (nimi ja osoite) Katerakenne Pinta-ala, m 2 Kattourakoitsija KerabitPro Oy Valmistumispäivä Ensimmäinen tarkastusajankohta viimeistään

Lisätiedot

SOPIMUS VIRKAEHTOSOPIMUKSEN SITOVUUSPIIRIN RAJOITTAMISESTA

SOPIMUS VIRKAEHTOSOPIMUKSEN SITOVUUSPIIRIN RAJOITTAMISESTA SOPIMUS VIRKAEHTOSOPIMUKSEN SITOVUUSPIIRIN RAJOITTAMISESTA 1 Kirkon työmarkkinalaitos ja allekirjoittaneet järjestöt ovat evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 5 :n 2 momentin

Lisätiedot