SINUN JA PALOKUNTASI PUOLESTA!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SINUN JA PALOKUNTASI PUOLESTA!"

Transkriptio

1 SINUN JA PALOKUNTASI PUOLESTA! SUOMEN SOPIMUSPALOKUNTIEN LIITTO 1

2 SINUN JA PALOKUNTASI PUOLESTA! sspl 2014 ISBN (sid.) ISBN (PDF) Toimittaja Pekka Koivunen JULKAISIJA Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry / Finlands Avtalsbrandkårers Förbund rf. Taitto ja ulkoasu Anna Broholm/ PieniSuuri Idea, Ulvila Paino Eura Print Oy, Eura Kuvat Sasu Mäkinen, Tuomas Salmi, SSPL:n kuva-arkisto. Kuvat kertovat yleisesti palokuntatoiminnasta eikä niillä ole yhteyttä sivuilla olevaan tekstiin.

3 sisältö 5 SSPL sopimuspalokuntien puolesta 7 SSPL lyhyesti 8 SSPL avaa oven 10 SSPL:n kärkihankkeita 2010-luvulla 12 SSPL:n julkaisut ja jaettava materiaali 14 Kartta: Suomen paloasemat 16 SSPL jäsenyhteisöt pelastuslaitoksittain 20 SSPL Sopimuspalokuntien puolesta jo vuodesta SSPL ansiomitalit 23 Vuoden sopimuspalokunta 24 Liiton hallitus Hallinto 26 SSPL:n nettisivut palveluksessasi

4 SOPIMUSPALOKUNNAT SUOMESSA hälytyskelpoista sopimuspalokuntalaista nuorta ja tukitehtävissä 709 paloasemaa olevaa palokuntalaista 18,2 % pelastuslaitosten kustannuksista SUOMEN SOPIMUSPALOKUNTIEN LIITTO jäsenyhdistyksiä 534 jäsenpeitto 75,3 % 4

5 SSPL sopimuspalokuntien puolesta Sopimuspalokunnat ovat pelastusalan suurin toimijaryhmä Suomessa. Ne toimivat 709 paloasemalla ja niissä on erilaisiin pelastustoimen hälytystehtäviin kelpoista henkilöä. Lisäksi sopimuspalokunnissa toimii noin nuorta, naista ja miestä mitä erilaisimmissa hälytystoimintaa tukevissa tehtävissä. Sopimuspalokunnat ovat mukana 60 %:ssa kaikista pelastustoimen tehtävistä. Noin 90 % maamme pinta-alasta on ensisijaisesti sopimuspalokuntien vastuulla. Sopimuspalokuntajärjestelmä on osoittautunut kustannustehokkaaksi ja toimivaksi. Järjestelmän hallinnollisissa, taloudellisissa ja operatiivisissa asioissa on kuitenkin jatkuvasti paljon kehitettävää. Tähän kehitystyöhön perustettiin vuonna 2001 Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry Finlands Avtalsbrankårers Förbund rf (SSPL). Liitosta on vuosituhannen vaihteen jälkeen kehittynyt sopimuspalokuntien ja sopimuspalokuntatoiminnan merkittävin puolestapuhuja ja keskeinen asiantuntijataho. Se on määrätietoisella toiminnallaan vahvistanut koko sopimuspalokuntakentän asemaa osana Suomen pelastustoimen kokonaisuutta. Tänään liiton jäsenmäärä on 534 ja jäsenpeitto 75,3 %. SSPL on vapaaehtoisperiaatteella toimivien palokuntayhteisöjen muodostama järjestö, mutta sen ydintehtävään kuuluu myös yksittäisen palokuntalaisen palokuntatoiminnan jatkuvuuden vaaliminen ja kehittäminen. 5

6 6

7 SSPL lyhyesti SSPL on sopimuspalokuntatoiminnan ykkösasiantuntija Suomessa. Siksi se on mukana mitä erilaisimmissa valtakunnallisissa ja alueellisissa hankkeissa ja työryhmissä sopimuspalokuntien edustajana. Liiton jäsenpalokunnille on erittäin tärkeää ja hyödyllistä, että pelastusalan kehittämistyössä on asiantuntijoina käytännön palokuntatoimintaa tuntevia henkilöitä, jotka ovat edelleen aktiivisesti mukana palokuntiensa operatiivisessa toiminnassa. Etupainotteinen päätöksentekijöihin ja eri tahojen viranomaisiin vaikuttaminen on ollut SSPL:n ydintehtäviä koko sen olemassaoloajan. SSPL:n tehtävänä on tiedottaa pelastusalan asioista, tapahtumista ja ilmiöistä jäsenpalokunnilleen, mutta myös alan muille toimijatahoille. Oma, jatkuvasti lisääntyvä perinteinen sekä sähköinen julkaisutoiminta on osaltaan edesauttamassa jäsenpalokuntia ja niiden henkilöstöä yhä laadukkaampaan palvelutarjontaan. Koulutustoiminnallaan SSPL täydentää muiden alan toimijatahojen jättämiä aukkoja. Liiton jäsenpalvelu ottaa kentältä tulleen impulssin käsittelyyn, olkoon se vaikkapa uudistusehdotus, selvitystai lausuntopyyntö. Myös yksittäisen jäsenpalokuntien ongelmiin liitto antaa tarvittaessa asiantuntija-apua. 7

8 SSPL avaa oven, kun kyseessä ovat palokuntien yleiset toimintaedellytykset palokuntien työturvallisuuskysymykset palokuntien työterveyshuolto palokuntalaisten työttömyyskorvausasiat pelastustoimen rahoitus- ja kustannusasiat operatiiviset johtamisvastuuasiat sopimuspalokuntalaisten koulutuksen kehittäminen sopimusoikeudelliset asiat vakuutusasiat lakeihin, asetuksiin ja määräyksiin liittyvät kysymykset yhteistoiminta pelastusalan hyväksi yms. 8

9 9

10 SSPL ei pelkää tarttua sellaisiinkaan asioihin, joista pelastusalalla ei eri syistä haluta tai uskalleta puhua. Isto Kujala PALOKUNTASOPIMUKSET SUOMESSA SOPIMUSTEN SELVITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI files/391-palok_ sop-suomessaloppurap.pdf SOPIMUSPALOKUNTIEN LÄHTÖVARMUUS Vapaaehtoisten saatavuus turvallisuusja hälytystehtäviin -hankeen väliraportti Inklusive resumé på svenska HYVINVOIVA SOPIMUSPALOKUNTA Työilmapiiriselvitys toimenpidesuosituksineen Isto Kujala, Silvio Hjelt 2013 SOPIMUSPALOKUNTIEN LÄHTÖVARMUUS 1 Anne Mallius 2012 Suomen Sopimuspalokuntien Liiton julkaisuja - B:2/2012 files/329-sspl- HA-raportti pdf Hyvinvoiva sopimuspalokunta 1 SPL_HYVINVOINTIRAPORTTI2.indd files/396-sspl_ Sop_palok_lahtovarmuus_small.pdf 10

11 SSPL:n kärkihankkeita 2010-luvulla Sopimusten selvittämishanke SSPL selvitti jokaisen pelastustoimen alueen palokunta-, alue- ja henkilökohtaisten sopimusten tilan. Samassa yhteydessä selvitettiin sopimuspalokuntatoiminnan yhteiskunnalle aiheuttamat kustannukset, palokuntien määrä ja sopimushenkilöstön määrä. Hankkeen loppuraportti Palokuntasopimukset Suomessa sopimusten selvittämishankkeen loppuraportti julkistettiin Raportti on muodostanut perustan palokuntasopimusten edelleen kehittämiselle. Raporttia on rajoitetusti saatavilla. Hyvinvoiva sopimuspalokunta -hanke Hyvinvoiva sopimuspalokunta Työilmapiiriselvitys toimenpidesuosituksineen valmistui Hankkeen loppuraportti jaettiin painettuna kaikkiin sopimuspalokuntiin. Raportin tiedot perustuivat laajaan sopimuspalokuntalaisille tehtyyn kyselyyn; vastaajia oli peräti Raporttia on rajoitetusti saatavilla. Sopimuspalokuntien lähtövarmuus -hanke Osana SSPL:n ja SPEKin yhteishanketta Vapaaehtoishenkilöstön saatavuus hälytys- ja turvallisuustehtäviin SSPL selvitti sopimuspalokuntien lähtövarmuutta laajan tilastoaineiston ja kyselyn perusteella. Hankkeen tulokset julkistettiin vuoden 2013 lopulla. Raporttia on rajoitetusti saatavilla. 11

12 SSPL_Esite_A4_sv.indd 1 1/17/11 4:05:52 PM Petri Aalto, Ville Bräysy, Silvio Hjelt, Isto Kujala, Pekka Koivunen, Juho Luukko, Anne Mallius ja Mika Paavilainen SSPL:n julkaisut ja jaettava materiaali alokuntayhdistykset ovat oiva moninaisesta ja monipuolisesaistoiminnasta. Palokuntayhdisenestyksellinen toiminta edeluren tietomäärän hallitsemista. kirjaan on koottu hyödyllistä ja nläheistä informaatiota yhdisastuuhenkilöiden tehtävien helseksi ja erityisesti uusien jäsenhdyttämiseksi monipuoliseen paoimintaan. on ensisijaisesti hakuteos tiedon. Opasta tullaan kentältä saataautteen perusteella täydentämään issa painoksissa. Petri Aalto, Silvio Hjelt, Pekka Koivunen, Isto Kujala ja Anne Mallius PaLokuntayhdiStySten Liitto VaLtakunnaLLinen Vaikuttaja ja edunvalvoja SSPL on vapaaehtoisuuteen perustuvien palokuntayhdistysten liitto. Sen jäsenyhteisöt ovat vapaaehtoisia palokuntia (VPK), palomiesyhdistyksiä sekä tehdas- ja laitospalokuntia. SSPL on valtakunnallinen sopimuspalokuntien edunvalvoja. Liitto vaikuttaa aktiivisesti lakeja, asetuksia ja ohjeita valmisteltaessa. alueellisen yhteistoiminnan tukija SSPL tukee ja koordinoi pelastuslaitosten alueilla toimivien palokuntayhdistysten edunvalvontaa. Alueellinen toiminta keskittyy palokuntien päivittäisten ongelmien ratkaisuun. Tehokkaat sopimuspalokunnat edistävät osaltaan kansalaisten BRANDKÅRSFÖRENINGARNAS FÖRBUND SSPL är förbundet för de brandkårsföreningar som verkar på frivillighetens bas. Dess medlemssamfund är frivilliga brandkårer (FBK), brandmannaföreningar samt fabriks- och anstaltsbrandkårer. turvallisuutta kautta Suomen. SSPL toimii palokuntien toimintaedellytysten parantamiseksi niin maaseudulla kuin kaupungeissa. PÅVERKARE OCH INTRESSEBEVAKARE PÅ RIKSNIVÅ SSPL är avtalsbrandkårernas intressebevakare på riksnivå. Förbundet påverkar aktivt beredningen av lagar, förordningar och direktiv. STÖD FÖR DET REGIONALA SAMARBETET SSPL stöder och koordinerar intressebevakningen för brandkårsföreningarna inom respektive regionala räddningsverk. Den regionala verksamheten koncentrerar sig på att lösa brandkårernas dagliga problem. puheenjohtaja Antti Rantakangas Effektiva avtalsbrandkårer befrämjar medborgarnas trygghet i hela Finland. SSPL verkar för att förbättra brandkårernas verksamhetsbetingelser både på landsbygden och i städerna. ordförande Antti Rantakangas Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry Finlands Avtalsbrandkårers Förbund rf SSPL-haitariesite rajoitetusti saatavilla, myös ruotsin kielellä SUOMEN SOPIMUSPALOKUNTIEN LIITON JULKAISUJA A: 1/2009 Palokuntayhdistys toimii ISBN Palokuntayhdistys toimii Petri Aalto, Silvio Hjelt, Pekka Koivunen, Isto Kujala ja Anne Mallius palokuntayhdistys toimii Palokuntayhdistys toimii (1. painos 2008) painos loppunut Palokuntayhdistys toimii (2. uudistettu painos) 2012 rajoitetusti saatavilla 12 Suomen Sopimuspalokuntien Liiton julkaisuja, sarja A:2/2012 Palokuntayhdistys toimii 1

13 sop imu spa lokun avtals BRa nd kår ERn I FI NL an D SopimuSpalokuntab avtalsrandkåre n Con tract FiR E BRi DiE VERtRaGsF EuE КОН ТРА КТН ЫЕ ПО BRi GaDas DE Bom DKÅREN 2020 ЖА РНЫ BERos en FI NL an DI avoluntarios Sopimuspalokunta 2020 saatavilla, myös ruotsin kielellä HOMM RW EHR En В Ф ИН ЛЯ НД ИИЕ ЧАСТИ 1 AVTALSBRAN S I I ST I GaD Es IN FI NN La ND 1 SOPIMUSPALOKUNTA 2020 iin a IN FI NL an D Ei aina n nat su om es sa Näkökulmia ja strategisia linjauksia sopimuspalokuntatoiminnan kehittämiseksi SYN PU NK TER OC H STR ATE UTV ECK LAN GIS KA LIN JED DET AV AVT RAG NIN GA ALS BRA ND R FÖR KÅRSVE RKS AM HET EN Sopimuspalokunnat Suomessa (kuusikielinen) rajoitetusti saatavilla Sopimuspalokunnat -taskuesite saatavilla A. kuntalainen SopimuSpalo S I N U N A S I: LO KU N T SINUN JA PALOKU - SI UNSTA MLE P IO S OPU TAA! NST PA LO KU 112 -päivä päivä. Asiaa Hätänumero aiva.fi ettävä okkalaisille järjest Kahdeksaslu nouhata.fi kampanja. www. uusviikko van Paloturvallis un sijoittu vuoden loppu en njasivu. Pelastustoim virallinen kampa turvallisuusviikon kko.fi rvallisuusvii lla huomiota Piippaako sinu än kiinnittämään pyritä Kampanjalla toon. ien toimintakun palovaroittim akosinulla.fi uolista hyvin monip kset tekevät kunnat Pelastuslaito sopimuspalo tätyötä. Tässä turvallisuusviestin apuna. ovat arvokkaana sesi vetäjiin distyk ntayh ta oman paloku kuntatoimin Ole yhteydessä sopimuspalo la samal n! Tee ja tule mukaa alla an päivän Päivä paloasem lisuusasiaa mukav tutuksi! ivä Tapaturmapäään tapaturmapäivää. selvästi vietet Perjantai 13. rmapaiva.fi parempi kesä tapaturmapäivä.fi Tulipysäkkin sytyttelyjen ehkäisyyn painot- n Liitto ry Lasten ja nuorte /Suomeksi/ tuva hanke. uus/tulipysakki Paloturvallis uspalokuntie Suomen Sopim A2 Pallonkatu 20 ENRANTA LAPPE sspl.fi män llisuudesta enem Tiedät turva. kuin moni muu Si ja laita tieto Si kokemukse jakoon Turvallisuusviestintä -haitariesite saatavilla pi. äsi turvallisem Tee yhteisöst ön! turvallisuustyöh Tule mukaan turval Monipuolista n lopulla. merkeissä vuode kko.fi/ rvallisuusvii malla paivapaloase UIDA? OSAATKO Todista uimataitosi! testata uimahallin Uimataito tulee valvonnassa. henkilökunnan d rers Förbun s Avtalsbrandkå Liitto - Finland untien liitto, spalokuntien sopimuspalok en Suomen Sopimu teen perustuvien henkilökohtais vapaaehtoisuu palokuntia (VPK), ry (SSPL) on vapaaehtoisia kapalokuntia. hteisöt ovat jonka jäseny istyksiä tai työpaik palomiesyhd palokuntien sopimuksen niin, että pääsi 3. käy pinnan alla ja pintaan päästyäsi Pudottaudu uintisyvyiseen veteen ui yhtäjaksoisesti 200 metriä Jos pystyt aikaa vastaan. ei ole kilpailu MUISTA! Testi ja hengästymättä, rauhallisesti tekemään testin erinomainen. suoritus on ollut pudottuaan syvään Henkilö, joka ui uudelleen pinnalle, uimataidon määritelmä: alla ja päästyään Pohjoismaisen on uimataitoinen. pää käy veden 50 metriä selällään, veteen niin, että 200 metriä, josta joko yhtäjaksoisesti Uimataitomerkin voivat lunastaa suorituksen tehneet Onnistuneen tai uimahallin kassalta Facebook / Uimataito PÄIVITÄ UIMATAITOSTATUKSESI! O ssa: n osoittee Katso lähi aka.spek.fi /h :/ ps htt esta. turvallisuud Nou hätä! an tule muka Styöhön! turvallisuu sasiantuntija. Olet turvallisuu LE josta 50 metriä, N OA H I E A I TO INEN! T IMA TU selällään. ikko o npelastusliitt petus- ja henge Suomen Uimao n. ida ihmisiä uimaa 14 haluaa aktivo itoviikko_20 inta/uimata Uimataitovi SopimuSpalokunna t ovat pelastusalan suurin toimijaryhmä Suomessa. ne toimivat 709 paloasemal la ja niissä on erilaisiin pelastustoim en hälytystehtäviin kelpoista henkilöä. Lisäksi sopimuspal okunnissa toimii noin nuorta, naista ja miestä mitä erilaisimmis sa hälytystoimintaa tukevissa tehtävissä. lähin palokuntasi: Katso osoitteessa haka.spek.fi koulutus neuvonta valistus isuudet yleisötila Sopim tä uspalokuntia on joukkoviestin Jos haluat auttaa, etkä pelkää sitoutumista uuteen haasteeseen, voi sinustakin tulla SopimuS- kahta päätyyppiä: palokuntalainen vpk eli vapaaehtoinen palokun ta pelastusl aitoksen kanssa sopimuksen tehneessä vpk:ssa olet yhdistyksen jäsen ja sitä kautta sopimuspalokuntalainen. HälytySti lanteessa olet osa pelastuslaitoksen hälytysmuodostelmaa. toimenpidepalkkainen sopimuspalokunta SUOM EN SOPIM USPAL OKUN TIEN LIITTO 1 Suomessa on SSPL -esite saatavilla Rekrytointiesite saatavilla olet Henkilöko HtaiSeSSa sopimussuhteessa alueesi pelastuslaitoksen kanssa. Olet siis sen osa-aikaine n työntekijä. Osallistut hälytystoimintaan silloin kun se sinulle sopii vpk-muotoista sopimuspalokuntaa Suomessa on toimenpidepalkkaista sopimuspalokuntaa. lisätietoja myös: Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry Pallonkatu 20 A 2, LAPPEENRANTA Puh SSpl on vapaaehtoisuuteen perustuvien sopimuspal okuntien liitto, jonka jäsenyhteisöt ovat vapaaehtoisia palokuntia (VPK), toimenpidepalkkaisten eli henkilökohtaisen sopimuksen palokuntien palomiesyhdistyksiä ja laitos-/tehd assopimuspalokuntia. tule mukaan tositoimintaan! 13

14 14 sopimuspalokunta ammattiasema 24h

15 1. 2. Länsi-Uusimaa 3. Keski-Uusimaa 4. Itä-Uusimaa 5. Varsinais-Suomi 6. Kanta-Häme 7. Päijät-Häme 8. Kymenlaakso 9. Etelä-Karjala 10. Etelä-Savo 11. Keski-Suomi 12. Pirkanmaa 13. Satakunta 14. Etelä-Pohjanmaa 15. Pohjanmaa 16. Keski-Pohjanmaa ja Pietarsaari 17. Pohjois-Savo 18. Pohjois-Karjala 19. Jokilaaksot 20. Kainuu 21. Oulu-Koillismaa 22. Lappi 15

16 SSPL:N JÄSENYHTEISÖT PELASTUSLAITOKSITTAIN 0. AHVENANMAA Kumlinge FBK Kumlinge Ålands Brand- och Räddningsförbund Maarianhamina 1. HELSINKI Haagan VPK Helsingin VPK Laajasalon VPK - Degerö FBK Lauttasaaren VPK Malmin VPK Marjaniemen VPK Oulunkylän VPK Pakinkylän VPK Pitäjänmäen VPK Puistolan VPK Pukinmäen VPK Tammisalon VPK Tapanilan VPK Vanhan Käpylän VPK Vuosaaren VPK 2. LÄNSI-UUSIMAA Bobäck FBK Kirkkonummi Bromarf FBK Raasepori Espoon VPK - Esbo FBK Espoo Evitskog FBK Kirkkonummi Grankulla FBK Kauniainen Karis FBK Raasepori Karjalohjan VPK Karjalohja Kauklahden VPK Espoo Kylmälä FBK Kirkkonummi Kyrkslätt FBK Kirkkonummi Lappvik FBK Hanko Leppävaaran VPK Espoo Långvik FBK Kirkkonummi Navala FBK Kirkkonummi Nummelan VPK Vihti Nummen VPK Nummi-Pusula Oitbacka FBK - VPK Kirkkonummi Paloniemen VPK Lohja Pojo FBK Raasepori Pusulan VPK Nummi-Pusula Sjundeå FBK Siuntio Snappertuna FBK Raasepori Svartå FBK Raasepori Sökö-Sommarö FBK - VPK Espoo Tuomarilan VPK Espoo Tuorilan VPK Karkkila Veikkolan VPK-FBK Kirkkonummi Ventelän VPK Lohja Vihdin VPK Vihti Vihtijärven VPK Vihti Virkkalan VPK Lohja Österby FBK Raasepori 3. KESKI-UUSIMAA Friherrsin VPK Vantaa Halkian VPK Pornainen Hyvinkään konepajan TPK Hyvinkää Hyvinkään VPK Hyvinkää Jokelan VPK Tuusula Kellokosken VPK Tuusula Klaukkala-Metsäkylän VPK Nurmijärvi Korson VPK Vantaa Kårböle FBK - Kaarelan VPK Vantaa Laukkosken VPK Pornainen Levannon VPK Mäntsälä Nurmijärven Keskus VPK Nurmijärvi Ohkolan VPK Mäntsälä Pornaisten VPK Pornainen Rekolan VPK Vantaa 16 Savion VPK Kerava Seutulan ja Ripukylän VPK Vantaa Sottungsby FBK Vantaa Sälinkään VPK Mäntsälä Tuusulan VPK Tuusula 4. ITÄ-UUSIMAA Borgby-Hertsby FBK Sipoo Borgå FBK Porvoo Box FBK Sipoo Ebbo FBK Porvoo Finnby FBK - Suomenkylän VPK Porvoo Gumbo FBK Sipoo Hamarin VPK - Hammars FBK Porvoo Hardom FBK Pernaja Hindhår-Boe FBK Porvoo Hommansby FBK Pernaja Illby FBK Porvoo Immersby FBK Sipoo Isnäs FBK Pernaja Kallbäck FBK Sipoo Kullo FBK Porvoo Labby-Harsböle FBK Lapinjärvi Lappträsk FBK Lapinjärvi Lovisa FBK Loviisa Nickby-Kyrkoby FBK Sipoo Paipis FBK Sipoo Pernå Kyrkoby FBK Pernaja Pukkilan VPK Pukkila Sibbo FBK Sipoo Sibbo Skärgårds FBK Sipoo Sävträsk FBK rf Liljendal Talman VPK Sipoo Tolkis FBK Porvoo Valkon VPK Loviisa 5. VARSINAIS-SUOMI Alastaron Palomiehet ry Loimaa Askaisten VPK Masku Auran VPK Aura Halikon VPK Salo Hirvelän seudun VPK Salo Hitis FBK Kemiönsaari Houtskärs FBK Länsi-Turunmaa Iniö FBK Länsi-Turunmaa Jäkärlän VPK Turku Kakskerran VPK Turku Kalannin VPK Uusikaupunki Karinaisten VPK Pöytyä Karjalan VPK Mynämäki Kiikalan VPK Salo Kimito FBK Kemiönsaari Kiskon VPK Salo Korpo FBK Länsi-Turunmaa Kosken TL VPK Koski TL Kustavin VPK Kustavi Kuusiston VPK Kaarina Kuusjoen VPK Salo Laitilan VPK Laitila Lemun VPK Masku Liedon VPK Lieto Lokalahden VPK Uusikaupunki Maarian VPK Turku Marttilan VPK Marttila Maskun VPK Masku Metsämaan VPK Loimaa Mietoisten VPK Mynämäki Muurlan VPK Salo Mynämäen VPK Mynämäki Naantalin VPK Naantali

17 Nagu FBK Nousiaisten VPK Oripään VPK Paattisten VPK Paimion VPK Perniön VPK Perttelin VPK Piikkiön VPK Pyhämaan VPK Pyhärannan VPK Pöytyän VPK Raision VPK Rantakulman VPK Rautilan VPK Rosala FBK Ruskon VPK Rymättylän VPK Salon VPK Sauvon VPK Somerniemen VPK Someron seudun Palomieskerho ry Suomusjärven VPK Taivassalon VPK Tarvasjoen VPK Turun VPK Uudenkaupungin VPK Vahdon VPK Vehmaan VPK Västanfjärd FBK Yläneen kk:n VPK Yläneen VPK 6. KANTA-HÄME Forssan VPK Hattulan VPK Hauhon kk:n VPK Humppilan VPK Hämeenlinnan VPK Idänpään ja ympäristön VPK Janakkalan PKKY ry Jokioisten VPK Kalvolan VPK Kuuman VPK Lammin VPK Lopen VPK Matkun VPK Portaan VPK Rengon VPK Riihimäen VPK Ryttylän VPK Suonpään VPK Susikkaan VPK Tammelan VPK Teuron-Kuuslammin VPK Tuuloksen kirkonseudun VPK Tuuloksen VPK 7. PÄIJÄT-HÄME Ahtialan VPK Artjärven VPK Asikkalan Palomiehet ry Hakosilta-Nostava VPK Harjunalustan VPK Hartolan Palokunta ry Heinolan puolivakinainen palokuntayhdistys ry Herralan VPK Järvelän VPK Keski-Hollolan VPK Kosken VPK Lahden VPK Orimattilan VPK Padasjoen VPK Länsi-Turunmaa Nousiainen Oripää Turku Paimio Salo Salo Kaarina Uusikaupunki Pyhäranta Pöytyä Raisio Kaarina Vehmaa Kemiönsaari Rusko Naantali Salo Sauvo Somero Somero Salo Taivassalo Tarvasjoki Turku Uusikaupunki Rusko Vehmaa Kemiönsaari Pöytyä Pöytyä Forssa Hattula Hämeenlinna Humppila Hämeenlinna Hämeenlinna Janakkala Jokioinen Hämeenlinna Jokioinen Hämeenlinna Loppi Forssa Tammela Hämeenlinna Riihimäki Hausjärvi Forssa Tammela Tammela Tammela Hämeenlinna Hämeenlinna Lahti Artjärvi Asikkala Hollola Lahti Hartola Heinola Hollola Kärkölä Hollola Hämeenkoski Lahti Orimattila Padasjoki Pennalan VPK Renkomäen VPK Sysmän VPK Vesikansan VPK Vierumäen VPK Villähteen VPK 8. KYMENLAAKSO Anjalan VPK Elimäen VPK Haminan VPK Hurukselan VPK Iitin VPK Inkeroisten VPK Jaalan VPK Kaipiaisten VPK Karhulan VPK Klamilan ja ympäristön VPK Kotkan VPK Kouvolan VPK Kuusankosken VPK Kymin Läntinen VPK Liikkalan VPK Metsäkylän VPK Pyhtään VPK Selänpään VPK Siltakylän VPK Tiutisen VPK Tuohikotin VPK Turkian VPK Valkealan-Jokelan VPK Vehkalahden VPK Virojoen VPK Vuolenkosken VPK 9. ETELÄ-KARJALA Armilan ja Kourulanmäen VPK Hytin VPK Imatran VPK Joutsenon Palomiehet ry Lappeenrannan VPK Lauritsalan VPK Lemin VPK Luumäen Palomiehet ry Nuijamaan VPK Parikkalan VPK Rautjärven VPK Ruokolahden VPK Rutolan VPK Saaren VPK Savitaipaleen Palomiehet ry Simpeleen VPK Suomenniemen VPK Särkisalmen VPK Tainionkosken VPK Taipalsaaren VPK Tirilän VPK Uukuniemen VPK Vainikkalan VPK Viirun VPK Ylämaan VPK 10. ETELÄ-SAVO Anttolan VPK Enonkosken VPK Haukivuoren Palomieskerho ry Heinäveden VPK Hiirolan VPK Hirvensalmen kunnan VPK Joroisten Palomiehet ry Jäppilän VPK Karvion VPK Lohikosken seudun VPK Miekkoniemen VPK Orimattila Lahti Sysmä Hollola Heinola Nastola Kouvola Kouvola Hamina Kotka Iitti Kouvola Kouvola Kouvola Kotka Virolahti Kotka Kouvola Kouvola Kotka Kouvola Hamina Pyhtää Kouvola Pyhtää Kotka Kouvola Hamina Kouvola Hamina Virolahti Iitti Lappeenranta Lappeenranta Imatra Lappeenranta Lappeenranta Lappeenranta Lemi Luumäki Lappeenranta Parikkala Rautjärvi Ruokolahti Lappeenranta Parikkala Savitaipale Rautjärvi Suomenniemi Parikkala Imatra Taipalsaari Lappeenranta Parikkala Lappeenranta Savitaipale Ylämaa Mikkeli Enonkoski Mikkeli Heinävesi Mikkeli Hirvensalmi Joroinen Pieksämäki Heinävesi Sulkava Savonlinna 17

18 Mikkelin Esikaupungin VPK Mikkelin VPK Mäntyharjun Palomiehet ry Oravin WPK Otavan VPK Pieksämäen puolivakinainen Palomieskerho Punkaharjun VPK Rantasalmen VPK Ristiinan VPK Savonlinnan VPK Savonrannan VPK Vihtarin VPK Virtasalmen Palomieskerho ry 11. KESKI-SUOMI Haapamäen VPK Hankasalmen Palomiehet ry Jyväskylän VPK Jämsän VPK Jämsänkosken VPK Kannonkosken VPK Keuruun Kaupungin VPK Konginkankaan VPK Konneveden Palomiehet ry Korpilahden VPK Kuhmoisten VPK Kuohun VPK Kuoreveden VPK Kyyjärven Tulentorjujat ry Leivonmäen VPK Pihlajaveden VPK Rautpohjan VPK Saarijärven Palomiehet ry Toivakan Ruiskuveikot ry Uuraisten VPK Vaajakosken VPK Äänekosken VPK 12. PIRKANMAA Aitoon VPK Halkivahan VPK Hämeenkyrön kk:n VPK Kangasalan VPK Keikyän VPK Kiikan VPK Kiikoisten VPK Killinkosken VPK Kolhon VPK Korkeakosken VPK Kuhmalahden VPK Kurisjärven VPK Kurun VPK Kylmäkosken VPK Kyröskosken VPK Lempäälän VPK Linnavuoren Tehtaan Palokunta ry Luopioisten VPK Mouhijärven VPK Mäntän VPK Nokian VPK Nurmen VPK Nuutajärven VPK Onkkaalan VPK Oriveden Palomieskerho ry Parkanon VPK Punkalaitumen VPK Rautajärven VPK Ruoveden VPK Sahalahden VPK Salmentaan VPK Suodenniemen VPK Mikkeli Mikkeli Mäntyharju Savonlinna Mikkeli Pieksämäki Punkaharju Rantasalmi Ristiina Savonlinna Savonlinna Heinävesi Pieksämäki Keuruu Hankasalmi Jyväskylä Jämsä Jämsä Kannonkoski Keuruu Äänekoski Konnevesi Jyväskylä Kuhmoinen Jyväskylä Jämsä Kyyjärvi Leivonmäki Keuruu Jyväskylä Saarijärvi Toivakka Uurainen Jyväskylä Äänekoski Pälkäne Urjala Hämeenkyrö Kangasala Sastamala Sastamala Kiikoinen Virrat Mänttä-Vilppula Juupajoki Kuhmalahti Kylmäkoski Ylöjärvi Kylmäkoski Hämeenkyrö Lempäälä Nokia Pälkäne Sastamala Mänttä-Vilppula Nokia Lempäälä Urjala Pälkäne Orivesi Parkano Punkalaidun Pälkäne Ruovesi Kangasala Pälkäne Sastamala Tampereen VPK Teiskon VPK Toijalan VPK Tyrvään VPK Urjalan VPK Vesilahden VPK Viialan VPK Viljakkalan VPK Vilppulan kunnan VPK Virtain VPK Ylöjärven VPK 13. SATAKUNTA Ahlaisten VPK Eurajoen Kuivalahden VPK Eurajoen VPK Euran VPK Harjavallan VPK Hinnerjoen VPK Honkajoen VPK Honkilahden VPK Huhtamon VPK Huittisten VPK Jämijärven VPK Kaasmarkun VPK Kairilan VPK Kankaanpään VPK Karvian VPK Kauttuan tehtaiden VPK Kauvatsan WPK Kiukaisten VPK Kodisjoen VPK Kokemäen VPK Kukonharjan VPK Kullaan VPK Kuurolan VPK Köyliön Läntinen VPK Köyliön VPK Köyliön Vuorenmaan VPK Lapin VPK Lassilan VPK Lavian VPK Luvian VPK Länsi-Euran VPK Nakkilan VPK Noormarkun VPK Panelian VPK Pihlavan VPK Pomarkun VPK Porin VPK Preiviikin VPK Rauman VPK Reposaaren VPK Risten VPK Siikaisten VPK Suttilan VPK Säkylän VPK Tuiskulan VPK Ulvilan VPK Uudenkoiviston VPK Vampulan VPK 14. ETELÄ-POHJANMAA Alahärmän Palomiehet ry Alajärven VPK Alavuden Palomiehet ry Evijärven Palomiehet ry Ilmajoen VPK Isojoen Palomiehet ry Jurvan Palomieskerho ry Karijoen Palokerho ry Tampere Tampere Akaa Sastamala Urjala Vesilahti Akaa Ylöjärvi Mänttä- Vilppula Virrat Ylöjärvi Pori Eurajoki Eurajoki Eura Harjavalta Eura Honkajoki Eura Huittinen Huittinen Jämijärvi Ulvila Noormarkku Kankaanpää Karvia Eura Kokemäki Eura Rauma Kokemäki Huittinen Ulvila Kokemäki Köyliö Köyliö Köyliö Rauma Noormarkku Lavia Luvia Eura Nakkila Noormarkku Eura Pori Pomarkku Pori Pori Rauma Pori Kokemäki Siikainen Huittinen Säkylä Köyliö Ulvila Pori Huittinen Kauhava Alajärvi Alavus Evijärvi Ilmajoki Isojoki Kurikka Karijoki 18

19 Kauhajoen VPK Kauhajärven VPK Kauhavan Palomieskerho ry Kortesjärven Palomiehet ry Koskenkorvan VPK Kouran VPK Lappajärven Palomiehet ry Lehtimäen VPK Nurmon VPK Peräseinäjoen VPK Soinin Palomieskerho ry Teuvan Palomieskerho ry Töysän VPK Vimpelin Palomiehet ry Ylihärmän Sammutusmiehet ry Ylistaron Palomiehet ry Ähtärin VPK 15. POHJANMAA Björköby FBK Dragnäsbäck FBK / Vetokannaksen VPK Esse FBK Isonkyrön Palomiehet ry Korsholms Brandmannaförening Korsnäs halvordinarie brandkår Kristinestads Brandmannaklubb rf Kvevlax FBK Laihian Palomiesyhdistys ry Lappfjärd Brandklubb Norra Korsholms FBK Oravais Brandmanna Klubb rf Pedersöre FBK Pörtom FBK Replot FBK Sideby avtals brandkår Skatila FBK Smedsby-Böle FBK Solf FBK Södra Korsholms FBK Tjöck Brandklubb rf Vaasan VPK Vähänkyrön Palomiesyhdistys ry Wörå FBK Övermark Frivilliga Brandklubb 16. KESKI-POHJANMAA Bosund FBK Himangan VPK Jakobstads FBK Kannuksen Palomiehet ry Karleby FBK Kaarlelan VPK Kaustisen Palokerho ry Kälviän VPK Lestijärven Palomiehet ry Lohtajan VPK Perhon Palomiesyhdistys ry Toholammin Palomiesyhdistys ry 17. POHJOIS-SAVO Kangaslammin Palo- ja Pelastuskerho ry Kuopion VPK Leppävirran VPK Peltosalmen VPK Pielaveden Palohenkilöstö ry Siilinjärven Palokuntayhdistys ry Varpaisjärven VPK Vieremän Palomiesyhdistys ry 18. POHJOIS-KARJALA Enon Sopimuspalomiehet ry Joensuun VPK Kesälahden Pelastajat ry Kiteen VPK Kauhajoki Lapua Kauhava Kauhava Ilmajoki Seinäjoki Lappajärvi Alajärvi Seinäjoki Seinäjoki Soini Teuva Töysä Vimpeli Kauhava Seinäjoki Ähtäri Mustasaari Vaasa Pedersöre Isokyrö Mustasaari Korsnäs Kristiinankaupunki Mustasaari Laihia Kristiinankaupunki Mustasaari Oravais Pedersöre Närpiö Mustasaari Kristiinankaupunki Mustasaari Mustasaari Mustasaari Mustasaari Kristiinankaupunki Vaasa Vähäkyrö Vöyri-Maksamaa Närpiö Luoto Himanka Pietarsaari Kannus Kokkola Kaustinen Kokkola Lestijärvi Kokkola Perho Toholampi Varkaus Kuopio Leppävirta Iisalmi Pielavesi Siilinjärvi Varpaisjärvi Vieremä Joensuu Joensuu Kesälahti Kitee Lehmon VPK Pyhäselän Palomiesyhdistys ry Reijolan VPK Valtimon Palomiesyhdistys ry Viekin VPK 19. JOKILAAKSOT Alavieskan VPK Haapaveden VPK Kestilän VPK Kärsämäen VPK Nivalan VPK Oulaisten VPK Pulkkilan Palomiesyhdistys ry Pyhännän VPK Pyhäsalmen VPK Raahen VPK Rantsilan Palomiesyhdistys ry Reisjärven Sopimuspalokuntayhdistys Ruukin Palokuntalaisten tuki ry Sievin Puolivakinaiset Palomiehet ry Vihannin Tulentorjujat ry Ylivieskan VPK 20. KAINUU Hyrynsalmen Palokuntakerho Kuhmon VPK Paltamon VPK Sotkamon Palomiehet ry Vaalan Palomiehet ry Vuolijoen kunnan VPK ry 21. OULU-KOILLISMAA Hailuodon Palomiehet ry Iin Palomieskerho ry Kuusamon VPK Limingan VPK Muhoksen Palomiesyhdistys ry Oulun VPK Oulunsalon Palomiesyhdistys ry Taivalkosken VPK Tyrnävän Palokerho ry Utajärven palomiehet ry Yli-Iin VPK Ylikiimingin PVPK 22. LAPPI Alakemijoen VPK Enontekiön VPK Ivalon VPK Karigasniemen VPK Karungin VPK Kemijärven kunnan VPK Ry Kemijärven VPK Kemin VPK Keminmaan VPK Kolarin VPK Muonion VPK Ounasjoen VPK Pelkosenniemen VPK Pellon VPK Posion VPK Ranuan VPK Rovaniemen VPK Saarenkylän VPK Saariselän VPK Sallan VPK Savukosken VPK Sodankylän VPK Tervolan VPK Tornion VPK Utsjoen VPK Ylitornion VPK Yläkemijoen VPK Äkäslompolon VPK Kontiolahti Joensuu Joensuu Valtimo Lieksa Alavieska Haapavesi Siikalatva Kärsämäki Nivala Oulainen Siikalatva Pyhäntä Pyhäjärvi Raahe Siikalatva Reisjärvi Siikajoki Sievi Vihanti Ylivieska Hyrynsalmi Kuhmo Paltamo Sotkamo Vaala Kajaani Hailuoto Ii Kuusamo Liminka Muhos Oulu Oulunsalo Taivalkoski Tyrnävä Utajärvi Yli-Ii Oulu Rovaniemi Enontekiö Inari Utsjoki Tornio Kemijärvi Kemijärvi Kemi Keminmaa Kolari Muonio Rovaniemi Pelkosenniemi Pello Posio Ranua Rovaniemi Rovaniemi Inari Salla Savukoski Sodankylä Tervola Tornio Utsjoki Ylitornio Rovaniemi Kolari 19

20 SSPL sopimuspalokuntien puolesta jo vuodesta

21 SSPL:n perustava kokous pidettiin Tampere-talolla Paikalla oli valtuutettuja edustajia 230 sopimuspalokunnasta ja lukuisa joukko tarkkailijoita. Nuoren liiton ensimmäisiä huolia oli tulossa olleen alueellisen pelastustoimen vaikutus sopimuspalokuntiin. SSPL ja Suomen Kuntaliitto löysivät toisensa tavoitteenaan sopimuspalokuntajärjestelmän eloonjäämisen varmistaminen. Pitkien neuvottelujen jälkeen syntyi kolmiportainen sopimusmalli. Ylimenokauden ajaksi sovittiin, että kaikille olemassa oleville kunnallisille sopimuspalokunnille taattaisiin sopimus myös alueen pelastustoimen kanssa. Näin saavutettiin jatkolle työrauha. Ainuttakaan sopimuspalokuntaa ei tapettu tässä vaiheessa. Valtakunnalliseksi toimijaksi Liiton keskeinen tavoite alusta alkaen oli valtakunnallisen aseman vahvistaminen ja lopulta lausunnonantajan statuksen saavuttaminen. Liiton jäsenmäärä karttuikin nopeasti sellaiseksi, että sen valtakunnalli-nen asema tunnustettiin laajalti pelastusalan toimijoiden keskuudessa. SSPL on sittemmin ollut mukana selvittämässä muun muassa valtakunnallista ja paikallista hälyttämistä, valmistelemassa pariakin pelastuslakia, käsittelemässä toimintavalmiutta eri näkökulmista sekä antanut lausuntoja savusukellusohjeesta, korkealla työskentelemisestä, palosuojelurahastolaista, hätäkeskusuudistuksesta, pelastustoimen mahdollisesta valtiollistamisesta, työturvallisuuslainsäädännöstä, työssäjaksamisesta ja testaamisesta. SSPL on myös auttanut palokuntia verotus- ja vakuutusongelmien selvittämisessä ja ottanut kantaa palokuntalaisiin kohdistuvaan ikärasismiin. Liitto on ollut mukana selvittelemässä päivystysjärjestelyihin liittyviä ongelmia ja maanpuolustuskoulutuksen roolia. Näiden ohella SSPL on osallistunut pelastustoimen kehittämishankkeeseen. Työttömien palokuntalaisten korvauskohtelu saatiin vajaan kymmenen vuoden työn jälkeen ratkaistua. Palokuntien koulutusta ollaan oltu mukana kehittämässä koko liiton olemassaolon ajan ja työ jatkuu. SSPL on edelleen mukana koko pelastustoimen kehittämisessä aktiivisen asiantuntijan ja mielipidemuokkaajan roolissa. Yhteistyötä järjestökentällä Yhteistyö SPEKin järjestötoimikunnan, SPPL:n vapaaehtoisjaoston ja SSPL:n välillä on ollut tiivistä. Näin on pystytty estämään päällekkäisen työn tekemistä. Katse tulevaisuuteen Sopimuspalokuntien asema Suomen pelastustoimessa on vahva. Kuitenkin järjestelmällä on uhkia, joihin on varauduttava. Siksi liitto on tuottanut tulevaisuuden kehittämiskohteita valottavan Sopimuspalokunta julkaisun. Liiton toimintapolitiikkaan kuuluu pelastustoimen asioiden ja ilmiöiden tarkka seuraaminen ja etupainotteinen alan kehitykseen vaikuttaminen sopimuspalokuntien puolesta. Liiton toiminnan kannalta erityisen tärkeää onkin tiedon saanti kentältä. Tässä jäsenyhteisöt ja niiden edustajat ovat tärkein kanava. 21

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot Yhteensä: Manner-Suomi 87 200 334,6 10,9 58,4 97 008 300,0 11,7 51,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 4 735 399,7 12,2 63,6 3 745 380,1 14,4 56,3 Helsinki 14 957 399,2 12,1 62,4 13 921 349,0 16,7 44,0 Vantaa 5 652

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Yhteensä: Manner-Suomi 101 405 363,59 11,10 59,0 115 631 335,39 11,83 52,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 6 115 429,83 12,46 63,7

Lisätiedot

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta 1 (21) Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Uusimaa (01) Kaupunkimaiset kunnat (1) Espoo (049) 6 516 6 407 7 342 Hanko (078) 252 277 234 Helsinki (091) 23

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

7.11.2013 Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 kunnittain. Kutsuikä (vv) lasketaan kutsuvuoden ja syntymävuoden erotuksella.

7.11.2013 Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 kunnittain. Kutsuikä (vv) lasketaan kutsuvuoden ja syntymävuoden erotuksella. Koodi Kunta 020 AKAA X X X X X X X X 005 ALAJÄRVI X X X X X X X X X X 009 ALAVIESKA X X X X X X X X X 010 ALAVUS X X X X X X X X X X 016 ASIKKALA X X X X X X X X X X 018 ASKOLA X X X X X X X X X X 019

Lisätiedot

asumisoikeus ARAvuokraasunnot

asumisoikeus ARAvuokraasunnot 29.11.2012 RAJOITUSTEN PIIRISSÄ OLEVA ARA-ASUNTOKANTA VUONNA 2011 ARAVA ARA 1 Uusimaa Muu maa Askola 32 32 0 32 1 Uusimaa Pääkaupunkiseutu Espoo 17493 3105 6818 1697 24311 4802 29113 1 Uusimaa Muu maa

Lisätiedot

KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009)

KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009) KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009) KUNTA KOORDINAATTORI ETELÄ Artjärvi Asikkala Askola Borgå Esbo Espoo Forssa Hamina Hattula Heinola Helsinki Hollola Hyvinkää

Lisätiedot

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset Ville Nieminen Käynnistyneet kuntajakoselvitykset 33 selvitystä, joissa yhteensä 169 kuntaa mukana» n. 5 kuntaa selvitystä kohden 136 eri kuntaa 8 erityisselvitystä»

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3.

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3. Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3. Lähde: Kuntaliiton tiedustelu, ennakkotieto Jos muun kuin vakituisen asuinrakennuksen veroprosenttia ei ole määrätty, on käytetty yleistä kiinteistöveroprosenttia.

Lisätiedot

TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT

TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT Kunta (lopullinen kysely Manner- Suomen kuntajaon 1.1.2016 mukaan) Akaa Alajärvi Alavieska Alavus Asikkala Askola Aura Enonkoski Enontekiö Espoo Eura Eurajoki Evijärvi Forssa

Lisätiedot

Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska

Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska 17 Pohjois-Pohjanmaa IPRA 010 Alavus 14 Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1 Saajat 2013 Akaan kaupunki 253 300,00 Alajärven kaupunki 72 000,00 Alavieskan kunta 55 100,00 Alavuden kaupunki 17 000,00 Asikkalan kunta 51 000,00 Auran kunta 54 700,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun

Lisätiedot

Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta

Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta Maakunnat 2014 Vuonna 2011 voimaan tullut Valtioneuvoston päätös maakunnista (VNP 799/2009) 020 Akaa 06 Pirkanmaa 005

Lisätiedot

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, aakkosjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, aakkosjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012 RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, aakkosjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012 Akaa Pirkanmaa 174,93 85. 85. 80. Alajärvi Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, suuruusjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, suuruusjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, suuruusjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012 Virolahti Kymenlaakso 389,48 1. 1. 1. Forssa Kanta-Häme

Lisätiedot

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030 Maakunnittain 3 Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2010 ja 2030: Etelä-Karjala 2 2 Taipalsaari Lappeenranta Lemi Imatra Luumäki Ruokolahti Rautjärvi

Lisätiedot

Kunta MTV3:n näkyvyysalue

Kunta MTV3:n näkyvyysalue Kunta MTV3:n näkyvyysalue Akaa Alajärvi Alavieska Keski- Alavus Asikkala Askola Aura Enonkoski Enontekiö Espoo Eura Eurajoki Evijärvi Keski- Forssa Haapajärvi Keski- Haapavesi Keski- Hailuoto Halsua Keski-

Lisätiedot

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö N:o 6 27 TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö Taajuuskokonaisuus 1 105,7 Anjalankoski 106,2 Espoo 106,0 Eurajoki 104,1 Haapavesi

Lisätiedot

1.1.2013 alk. Ortokuvat. Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. (24 %) Veroton Exkl. moms. Kunta

1.1.2013 alk. Ortokuvat. Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. (24 %) Veroton Exkl. moms. Kunta 020 Akaa 200,00 248,00 005 Alajärvi 400,00 496,00 009 Alavieska 100,00 124,00 010 Alavus 400,00 496,00 016 Asikkala 300,00 372,00 018 Askola 100,00 124,00 019 Aura 100,00 124,00 035 Brändö 200,00 248,00

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013. 759/2013 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013. 759/2013 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013 759/2013 Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2013 Verohallinto

Lisätiedot

RAY:n rahapelien pelaaminen: Kunnat suuruusjärjestyksessä pelaamismäärän mukaan

RAY:n rahapelien pelaaminen: Kunnat suuruusjärjestyksessä pelaamismäärän mukaan RAY:n rahapelien pelaaminen: Kunnat suuruusjärjestyksessä pelaamismäärän mukaan Pelaus / aikuisväestö KUNTA MAAKUNTA 2015 2014 Muutos Muutos % 1 Virolahti Kymenlaakso 355,54 386,89-31,34-8,10 % 2 Pertunmaa

Lisätiedot

Maatalouslomitusta hoitava paikallisyksikkö v. 2013 sijaintikunta KUNTANIMI Numero 2013 Paikallisyksikkö Maakuntano 005 Alajärvi 5 ALAJÄRVI 14 759 Soini 5 ALAJÄRVI 14 934 Vimpeli 5 ALAJÄRVI 14 010 Alavus

Lisätiedot

Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012

Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012 Tilastot Liite 2 Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012 sivu Vammaisten tulkkauspalveluun oikeutetut ja käyttäjät 2 Vammaisten tulkkauspalveluun oikeutetut, Etelä- ja Länsi-Suomi 3 Vammaisten

Lisätiedot

terveydenhuollon nettomenot Kunta Väkiluku 1000 /as /as. /as. /as.

terveydenhuollon nettomenot Kunta Väkiluku 1000 /as /as. /as. /as. Kunnan Kunnan Vuosien 2011-2013 Vuosien 2011-2013 Muutokset, Muutokset, keskiarvo vuoden keskiarvo vuoden (+)nousee (+)nousee Kaikki kunnat 5 398 173 16 676 457 3 089 16 676 457 3 089 Etelä-Karjala 132

Lisätiedot

Jyväskylän steinerk 16000 Jämsän kaupunki 72000 Kaarinan kaupunki 306300 Kajaanin kaupunki 143900 Kalajoen kaupunki 92100 Kangasalan kunta 542500

Jyväskylän steinerk 16000 Jämsän kaupunki 72000 Kaarinan kaupunki 306300 Kajaanin kaupunki 143900 Kalajoen kaupunki 92100 Kangasalan kunta 542500 VUOSI 2015 Akaan kaupunki 127900 Asikkalan kunta 25700 Auran kunta 27600 Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 13000 Englantilaisen koulun säätiö 24000 Espoon kaupunki 1773900 Espoon Steinerkoulun

Lisätiedot

VM/KAO Saaristo-osakuntalisät ja niiden rahoitus koulutustaustalisästä v ALUSTAVA TIETO

VM/KAO Saaristo-osakuntalisät ja niiden rahoitus koulutustaustalisästä v ALUSTAVA TIETO VM/KAO Saaristo-osakuntalisät ja niiden rahoitus koulutustaustalisästä v. 2017 ALUSTAVA TIETO NYKYINEN ALENNETTU UUSI NETTO- NETTO- 97 Hirvensalmi 2 290 111 302 105 030 580 492 574 220 250,8 435 Luhanka

Lisätiedot

Joutsan kunta ,00 Juankosken kaupunki ,00 Juvan kunta ,00 Jyväskylän kaupunki ,00 Järvenpään kaupunki ,00 Kaarinan

Joutsan kunta ,00 Juankosken kaupunki ,00 Juvan kunta ,00 Jyväskylän kaupunki ,00 Järvenpään kaupunki ,00 Kaarinan Saajat 2014 Akaan kaupunki 257 100,00 Alavieskan kunta 55 900,00 Alavuden kaupunki 17 300,00 Asikkalan kunta 51 800,00 Auran kunta 55 500,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 26 400,00

Lisätiedot

Maatalous- ja puutarhayritysten työvoima 2010

Maatalous- ja puutarhayritysten työvoima 2010 Maatalous- ja puutarhayritysten työvoima 2010 Ennakkotiedot Uudenmaan ELY-keskus Kunta Tuotantosuunta Tilojen lukumäärä Työntekijöiden lukumäärä Yhteensä Miehet Naiset Työmäärä yhteensä, henkilötyövuotta

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Helsingin kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Annikki Thodén 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 3269 Valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymisperusteista vuodelle 2011 Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2010 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 176 N:o 22 Liite 2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 2.1 Analoginen radiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Taajuus ERP (MHz) (kw) AAVASAKSA 87,9 10 AAVASAKSA AAVASAKSA

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012. 610/2012 Verohallinnon päätös. pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012. 610/2012 Verohallinnon päätös. pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012 610/2012 Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2015

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2015 Suomen Kuntaliitto 17.2.2016 KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2015 Väkilukukerroin: 0,3926575 Verotettavien tulojen kerroin: 0,00002355 1) Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavat

Lisätiedot

Maanmittaushallituksen pitäjänkartat polyedriprojektiossa 1: :

Maanmittaushallituksen pitäjänkartat polyedriprojektiossa 1: : Maanmittaushallituksen pitäjänkartat polyedriprojektiossa 1:20.000 1916 1932: (Timo Meriluoto) (Päivitetty 7.2.2015) [Huom! Luettelon lähtöoletuksena on, että MMH teki kaikista 1916 1924 laatimistaan pitäjänkartoista

Lisätiedot

KRUUNUPYY 44 600 SVT

KRUUNUPYY 44 600 SVT 4706 N:o 119 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw)

Lisätiedot

Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot Taulu 1b. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan

Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot Taulu 1b. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot 30.09.2013 Taulu 1b. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Kunta Ajoneuvot Autot Henkilöautot Pakettiautot Kuorma-autot

Lisätiedot

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013 Dnro A129/200/2012 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013 Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2012 Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91a :n

Lisätiedot

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Ehdokasasetteluoikeudet vahvistettu puoluehallituksen kokouksessa 31.10.2015 (Oulun piirin osalta 16.11.2015, Lapin piiriin muutoksia 12.2.2016) Luetteloa tarkistetaan

Lisätiedot

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Ehdokasasetteluoikeudet vahvistettu puoluehallituksen kokouksessa 31.10.2015 (muutoksia: Oulun piiri 16.11.2015&12.3.&15.4.2016, Lappi 12.2.2016, Varsinais-Suomi

Lisätiedot

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus LUONNOS Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00 Valtion erityisavustus pedagogisten ICTohjaukseen Statligt specialunderstöd för pedagogisk ICT-handledning Koulutuksen järjestäjä Myönnettävä summa ( ) Akaan kaupunki 10900,00 Alajärven kaupunki 9800,00

Lisätiedot

Valtionosuusuudistus: Esityksen vaikutus kuntien valtionosuuteen vuoden 2014 tasossa sekä vuosien siirtymätasaus Lähde: VM/KAO 9.4.

Valtionosuusuudistus: Esityksen vaikutus kuntien valtionosuuteen vuoden 2014 tasossa sekä vuosien siirtymätasaus Lähde: VM/KAO 9.4. Valtionosuusuudistus: Esityksen vaikutus kuntien valtionosuuteen vuoden 2014 tasossa sekä vuosien 2015-2019 siirtymätasaus Lähde: VM/KAO 9.4.2014 Maakunta/kunta Asukas- Valtionosuudet Valtionosuuksien

Lisätiedot

Selvitysperusteiden tarkastelua maakunnittain päivitys 22.8.2013

Selvitysperusteiden tarkastelua maakunnittain päivitys 22.8.2013 Selvitysperusteiden tarkastelua maakunnittain päivitys 22.8.2013 Kartat perustuvat kolmen selvitysperusteen tarkasteluun: 1. kunnan väestöpohja Tilastokeskuksen väestötietoihin () pohjautuen; 2. työpaikkaomavaraisuus

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

Faba edustajistovaali 2015 Maidontuotanto-vaalipiirin vaalialueet

Faba edustajistovaali 2015 Maidontuotanto-vaalipiirin vaalialueet Faba edustajistovaali 2015 Maidontuotanto-vaalipiirin vaalialueet Sisältää Maanmittauslaitoksen Yleiskarttarasteri 1:4 500 000 aineistoa, 2014 Akaa Asikkala Askola Aura Eura Eurajoki Finström Forssa Föglö

Lisätiedot

Population register center POPULATION IN THE MAINLAND 5298858

Population register center POPULATION IN THE MAINLAND 5298858 Population register center POPULATION IN THE MAINLAND 5298858 Region of Uusimaa 1408020 Espoo 241565 Hanko 9657 Helsinki 576632 Hyvinkää 44987 Inkoo 5575 Järvenpää 38288 Karjalohja 1481 Karkkila 9076 Kauniainen

Lisätiedot

Kriteeritarkastelua maakunnittain

Kriteeritarkastelua maakunnittain Kriteeritarkastelua maakunnittain Tarkastelu perustuu kolmen pääkriteerin tarkasteluun: -Palvelu- ja väestöpohjakriteeri Tilastokeskuksen väestötietojen perusteella -- ja työssäkäyntikriteerit Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäyntialueet muodostettu 31.12.2009 pendelöintitietojen pohjalta, 1.1.2011 kuntajaon mukaan Uusimaa s. 2 Varsinais-Suomi s. 3 Satakunta s. 4 Kanta-Häme ja Päijät-Häme

Lisätiedot

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin Havainnollistettu laskennallisena muutospaineena tuloveroprosenttiin (ml. valtionuudistus & vos-leikkaukset)

Lisätiedot

Avustukset ryhmäkoon pienentämiseen 2010

Avustukset ryhmäkoon pienentämiseen 2010 Avustukset ryhmäkoon pienentämiseen 2010 Hakija Summa Akaan kaupunginhallitus 46800 Alajärven kaupunginhallitus 78000 Alavieskan kunnanhallitus 30640 Anna Tapion säätiö 25660 Artjärven kunnanhallitus 7000

Lisätiedot

Promena -jalkineet työhön ja vapaa-aikaan

Promena -jalkineet työhön ja vapaa-aikaan PROMENA JALKINEIDEN EDUSTAJAT 1. Pohjois.Suomi Paula Soronen Puhelin 045 853 0877 2. Itä-Suomi Seppo Joutsemo Puhelin 045 911 2055 3. Keski-Suomi Lea Leppänen Puhelin 045 853 0850 4. Keski-Pohjanmaa ja

Lisätiedot

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan.

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. 1 Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. Etelä-Suomi Altia Oyj A sikkalan kunnan vesilaito s Espoon Vesi

Lisätiedot

Kunnat 2015 Maakunnat 2015

Kunnat 2015 Maakunnat 2015 Kunnat 2015 Maakunnat 2015 020 Akaa 06 Pirkanmaa 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa 009 Alavieska 17 Pohjois-Pohjanmaa 010 Alavus 14 Etelä-Pohjanmaa 016 Asikkala 07 Päijät-Häme 018 Askola 01 Uusimaa 019 Aura

Lisätiedot

KELA Matkat kunnittain ryhmiteltynä

KELA Matkat kunnittain ryhmiteltynä KELA Matkat kunnittain ryhmiteltynä Period: 1/8/2012-31/8/2012 Auton asemapaikka Tilauksen lähtö Tilauksen kohde Tapahtumia ASKAINEN LEMU MYNÄMÄKI 3 ASKAINEN LEMU RAISIO 2 ASKAINEN LEMU TURKU 1 ASKAINEN

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Työministeriön asetus. työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä asioista

SISÄLLYS. N:o 1367. Työministeriön asetus. työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä asioista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1367 1368 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Työministeriön asetus työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä

Lisätiedot

Ajoneuvokanta, kaikki ajoneuvorekisterissä olevat ajoneuvot

Ajoneuvokanta, kaikki ajoneuvorekisterissä olevat ajoneuvot 8.4.2014 Ajoneuvokanta, kaikki ajoneuvorekisterissä olevat ajoneuvot 31.03.2014 Taulu 1. Kaikki ajoneuvorekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Ajoneuvot Autot Henkilöautot Pakettiautot

Lisätiedot

Kuntauudistustilanne Porin seudulla ja valtakunnassa

Kuntauudistustilanne Porin seudulla ja valtakunnassa Kuntauudistustilanne Porin seudulla ja valtakunnassa Porin kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Työvaliokunta ja ohjausryhmä 14.3.2014 Nakkila Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen 19.3.2014 Page 1 Porin

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vaalilain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että vaalilain vaalipiirijakoa koskeva sääntely saatetaan vastaamaan ensi vuoden

Lisätiedot

Toimeentulotuen menot

Toimeentulotuen menot 1 (12) Perus Perus,,, yhteensä yhteensä, Uusimaa (01) Askola (018) 275 31,80 13-40,8 9-62,3 298 16,30 Espoo (049) 45 152 0,20 5 243 4 853-12,4 51 249 0,30 Hanko (078) 772-5,3 70 23,60 17-6,4 861-3,5 Helsinki

Lisätiedot

Lainakanta 2010 Milj. Euroa/ euroa asukas. Koko maa , , , ,66 0,41 44,

Lainakanta 2010 Milj. Euroa/ euroa asukas. Koko maa , , , ,66 0,41 44, 2010 / Koko maa 5 375 276 18,98 10519,4 1 956 6655,7 1 211 12,66 0,41 44,5 10 4573 5 Alajärvi 14 10 487 20,50 18,6 1 771 6,8 745 17,47 0,33 28,8 7 3145 9 Alavieska 17 2 770 21,00 8,0 2 886 5,8 2 145 28,62

Lisätiedot

Kunnat ja suuralueet. 020 Akaa 3 Länsi-Suomi. 005 Alajärvi 3 Länsi-Suomi. 009 Alavieska 4 Pohjois- ja Itä-Suomi. 010 Alavus 3 Länsi-Suomi

Kunnat ja suuralueet. 020 Akaa 3 Länsi-Suomi. 005 Alajärvi 3 Länsi-Suomi. 009 Alavieska 4 Pohjois- ja Itä-Suomi. 010 Alavus 3 Länsi-Suomi Kunnat Suuralueet 020 Akaa 3 Länsi-Suomi 005 Alajärvi 3 Länsi-Suomi 009 Alavieska 4 Pohjois- ja Itä-Suomi 010 Alavus 3 Länsi-Suomi 016 Asikkala 2 Etelä-Suomi 018 Askola 1 Helsinki-Uusimaa 019 Aura 2 Etelä-Suomi

Lisätiedot

Valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat kunnittain Uudenmaan ympäristökeskuksen alueella

Valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat kunnittain Uudenmaan ympäristökeskuksen alueella Uudenmaan ympäristökeskuksen alueella UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS MOR-Y01 Hyvinkää 001, 012, 017, 019, 021 5 96 Karjalohja 005 1 11 Karkkila 014, 015, 016, 020 4 119 Mäntsälä 012, 023, 024, 026 4 259 Nummi-Pusula

Lisätiedot

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäyntialueet 31.12.2008 pendelöintitietojen pohjalta, 1.1.2011 kuntajaon mukaan. Työssäkäyntialueet merkitty värein ja muu yli 10 %:n pendelöinti nuolin. Uusimaa

Lisätiedot

Eläkkeelle numeroina 2012

Eläkkeelle numeroina 2012 Eläkkeelle numeroina 2012 Voit tutustua eläkeläisen tukiin verkossa www.kela.fi Lisätietoja palvelunumeroista ma pe klo 8 18 Eläkeasiat 020 692 202 Omaisen kuoltua 020 692 208 Sisältö: Kansaneläke 2 Takuueläke

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut

Kuntatalouden tunnusluvut Ii Oulu Kuntatalouden tunnusluvut Oulun selvitysalue Hailuoto Kempele Lumijoki Muhos Liminka Tyrnävä 7.5.2014 Heikki Miettinen Kuntatalouden indikaattorit Kriisikunnaksi voidaan nimetä sellainen kunta:

Lisätiedot

Koko maa ,74 0,36 0,94 0,02 0,43 0,02 1,05 0,02 Manner-Suomi ,75 0,36 0,94 0,02 0,44 0,02 1,05 0,02

Koko maa ,74 0,36 0,94 0,02 0,43 0,02 1,05 0,02 Manner-Suomi ,75 0,36 0,94 0,02 0,44 0,02 1,05 0,02 Kuntien vuoden 2014 veroprosentit Lähde: Verohallinto Jos muun kuin vakituisen asuinrakennuksen veroprosenttia ei ole määrätty, on käytetty yleistä kiinteistöveroprosenttia. Kunta Asukas- Tulovero-% Kiinteistöveroprosentit:

Lisätiedot

Elisa ADSL hinnasto (alv. 24%)

Elisa ADSL hinnasto (alv. 24%) Elisa ADSL hinnasto (alv. 24%) 8M/1M Full 24M/1M Kunnat 1M/512k 2M/512k rate Full rate Forssa 35,47 37,50 44,62 50,72 Humppila 35,47 37,50 44,62 50,72 Jokioinen 35,47 37,50 44,62 50,72 Kylmäkoski 35,47

Lisätiedot

Kunnan kuuluminen Risen yks-toimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen

Kunnan kuuluminen Risen yks-toimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen YKS-toimisto Kunta Yhdyskuntaseuraamustoimisto Osoite Puhelin Telekopio Arviointikeskus Akaa Tampereen yhdyskuntaseuraamustoimisto Rautatienkatu 10, 4 krs. 33100 TAMPERE 029 56 80900 029 56 80945 Länsi-Suomen

Lisätiedot

Eläkkeelle numeroina 2013

Eläkkeelle numeroina 2013 Eläkkeelle numeroina 2013 Voit tutustua eläkeläisen tukiin verkossa www.kela.fi Lisätietoja palvelunumeroista ma pe klo 8 18 Eläkeasiat 020 692 202 Omaisen kuoltua 020 692 208 Sisältö: Kansaneläke 2 Takuueläke

Lisätiedot

Sähköiseen tukihakuun osallistuneiden maatilojen lukumäärä ja osuudet kunnittain prosenttijärjestyksessä, 29.4.2011

Sähköiseen tukihakuun osallistuneiden maatilojen lukumäärä ja osuudet kunnittain prosenttijärjestyksessä, 29.4.2011 Sähköiseen tukihakuun osallistuneiden maatilojen lukumäärä ja osuudet kunnittain prosenttijärjestyksessä, 29.4.2011 ELY-keskus/alue ja kunta Koko maa yhteensä (335 kuntaa) 20 664 33,21 % Ahvenanmaan valtionvirasto

Lisätiedot

Kohdunkaulansyöpää ehkäisevään seulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012

Kohdunkaulansyöpää ehkäisevään seulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 Kutsuikäryhmät ovat vielä joidenkin kuntien osalta puutteelliset. Kaikista kunnista tietoa Joukkotarkastusrekisteriin ei vielä ole saatavissa. Päivitetty 13.4.2012 Kohdunkaulansyöpää ehkäisevään seulontaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vaalilain 5 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan vaalilakia muutettavaksi. Vaalipiirijakoa koskeva sääntely saatetaan vastaamaan ensi vuoden alusta vo i- maan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2011. 1089/2011 Oikeusministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2011. 1089/2011 Oikeusministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2011 1089/2011 Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä sekä jen toimipaikoista ja edunvalvonta-alueista Annettu Helsingissä 18 päivänä

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta /2011 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta /2011 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2011 1125/2011 Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2011 Verohallinto

Lisätiedot

Avustusta saaneet opetuksen järjestäjät

Avustusta saaneet opetuksen järjestäjät Avustusta saaneet opetuksen järjestäjät Esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittäminen 2015 Opetuksen järjestäjä Akaan Kaupunki 79300 Alajärven Kaupunki 50100 Alavieskan Kunta 3800 Alavuden Kaupunki

Lisätiedot

AVI Hakija Vaikutusalue Myönnetty Etelä-Suomen AVI Asikkalan kunta Asikkala 30000 Etelä-Suomen AVI Askolan kunta Askola 60000 Etelä-Suomen AVI Espoon

AVI Hakija Vaikutusalue Myönnetty Etelä-Suomen AVI Asikkalan kunta Asikkala 30000 Etelä-Suomen AVI Askolan kunta Askola 60000 Etelä-Suomen AVI Espoon AVI Hakija Vaikutusalue Myönnetty Etelä-Suomen AVI Asikkalan kunta Asikkala 30000 Etelä-Suomen AVI Askolan kunta Askola 60000 Etelä-Suomen AVI Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Espoo 180000 Etelä-Suomen

Lisätiedot

Sähköisten tukihakemusten määrät ELY-keskuksittain ( klo 8.45)

Sähköisten tukihakemusten määrät ELY-keskuksittain ( klo 8.45) Sähköisten tukihakemusten määrät ELY-keskuksittain (19.4.2013 klo 8.45) Sähköisen ELY-keskus Tilatunnusten määrä vuonna 2012 (kpl) tukihakemuksen jättäneet tilat (kpl) Osuus kaikista tiloista (%) Uudenmaan

Lisätiedot

Syyttäjälaitoksen rakenne- ja resurssityöryhmä Liite 4. SYYTTÄJÄNVIRASTOT JA NIIDEN PAIKALLISTOIMISTOT (vuoden 2005 resurssein)

Syyttäjälaitoksen rakenne- ja resurssityöryhmä Liite 4. SYYTTÄJÄNVIRASTOT JA NIIDEN PAIKALLISTOIMISTOT (vuoden 2005 resurssein) Syyttäjälaitoksen rakenne- ja resurssityöryhmä Liite 4 SYYTTÄJÄNVIRASTOT JA NIIDEN PAIKALLISTOIMISTOT (vuoden 2005 resurssein) (KGRWXVV\\WWlMlQYLUDVWRMD Viraston sijoituskihlakunta tummennettu. Paikallistoimiston

Lisätiedot

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Ehdokasasetteluoikeudet vahvistettu puoluehallituksen kokouksessa 31.10.2015 (Oulun piirin osalta 16.11.) Luetteloa tarkistetaan piirijärjestöjen esityksestä tarvittaessa,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012. 609/2012 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012. 609/2012 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012 609/2012 Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2012 Verohallinto

Lisätiedot

Sairaanhoitokorvausten saajat/ Matkat

Sairaanhoitokorvausten saajat/ Matkat Koko maa Invataksi 61 836 646 451 28 369 866 50,11 43,89 Paaritaksi 29 953 54 340 6 484 076 131,84 119,32 Taksi 337 255 2 539 189 139 100 865 63,03 54,78 Akaa Invataksi 66 1 462 82 640 60,41 56,53 Paaritaksi

Lisätiedot

Äänestysaktiivisuus Äänioikeutetuista ja äänestäneistä on vähennetty ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset. Äänioikeutetut. Ennakkoon äänestäneet

Äänestysaktiivisuus Äänioikeutetuista ja äänestäneistä on vähennetty ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset. Äänioikeutetut. Ennakkoon äänestäneet http://192.49.229.35/tp2012k2/s/aanaktiivisuus/aanestys1.htm Etusivu - PRESIDENTINVAALI 5.2.2012 - Äänestysaktiivisuus Äänestysaktiivisuus Äänioikeutetuista ja äänestäneistä on vähennetty ulkomailla asuvat

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

Tilatunnusten määrä (kpl)

Tilatunnusten määrä (kpl) Sähköisen tukihakemuksen tehneiden maatilojen osuudet alueittain, 30.4.2012 TEK Tilatunnusten (kpl) määrä Uudenmaan 3901 1128 28,92 % Varsinais-Suomen 6449 2590 40,16 % Satakunnan 3858 1549 40,15 % Hämeen

Lisätiedot

Kauppa-alue 1. Akaa Hämeenkoski Kerava

Kauppa-alue 1. Akaa Hämeenkoski Kerava Kauppa-alue 1 Akaa Hämeenkoski Kerava Länsi- Turunmaa Pirkkala Siuntio Asikkala Hämeenkyrö Kiikoinen Marttila Pomarkku Somero Askola Hämeenlinna Kirkkonummi Masku Pori Sysmä Aura Iitti Kokemäki Miehikkälä

Lisätiedot

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Ehdokasasetteluoikeudet vahvistettu puoluehallituksen kokouksessa 31.10.2015 (muutoksia: Oulun piiri 16.11.2015&12.3.&15.4.2016, Lappi 12.2.2016, Varsinais-Suomi

Lisätiedot

Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd

Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd 1 (10) Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd Akaa (020) 563 457 573 Alajärvi (005) 206 181 203 Alavieska (009) 25 47 23 Alavus (010) 261 274

Lisätiedot

1.1.2014 alk. Ortokuvat Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. Veroton Exkl. moms. Kunta

1.1.2014 alk. Ortokuvat Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. Veroton Exkl. moms. Kunta 020 Akaa 200.00 246.00 005 Alajärvi 400.00 492.00 009 Alavieska 100.00 123.00 010 Alavus 400.00 492.00 016 Asikkala 300.00 369.00 018 Askola 100.00 123.00 019 Aura 100.00 123.00 035 Brändö 200.00 246.00

Lisätiedot

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi Liittotunnus yhdistysnumero yhdistyksen nimi prosentti 2015 374 021 Jyty Espoo - Jyty Esbo ry 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 313 054 Jyty Helsinki ry 1,3%

Lisätiedot

Kuinka moni kunta on julistautunut savuttomaksi työpaikaksi?

Kuinka moni kunta on julistautunut savuttomaksi työpaikaksi? KUNTALIITTO Hkki Punnonen 12.3.2013 "Tavoitteena savuton työpaikka" on eräs hanke, jolla käännetään tupakointia laskuun. Monet yritykset ovat julistautuneet savuttomiksi. Kaikki sairaanhoitopiirit ovat

Lisätiedot

Akaan kaupunki 29 685,25 0 29 685,25 0

Akaan kaupunki 29 685,25 0 29 685,25 0 Rintamaveteraanien kotiin vietävien kunnallisten avopalveluiden määrärahan käyttö vuodelta 2015 Kunta / Kuntayhtymä Määräraha Lisämääräraha Yhteensä Käyttäm. jäänyt Akaan kaupunki 29 685,25 0 29 685,25

Lisätiedot

Hyvinkään Kaupunki 75800 29200 105000 Hämeenkosken Kunta 0 900 1000 Hämeenkyrön kunta 19900 4400 24300 Hämeenlinnan Kaupunki 0 38900 38900 Iisalmen

Hyvinkään Kaupunki 75800 29200 105000 Hämeenkosken Kunta 0 900 1000 Hämeenkyrön kunta 19900 4400 24300 Hämeenlinnan Kaupunki 0 38900 38900 Iisalmen Liite: Erityisavustukset erityisopetuksen laadun kehittämiseen ja siihen liittyvään koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen vuosille 2015-2016 Koulunkäyntiavustajien palkkaaminen Opetushenkilöstön ja koulunkäyntiavustajien

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1152. Valtioneuvoston asetus. valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1152. Valtioneuvoston asetus. valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1152 1155 SISÄLLYS N:o Sivu 1152 Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun valtioneuvostonasetuksenmuuttamisesta...

Lisätiedot

Tulonsaajien keskitulo ja tuloluokat suurimmissa kaupungeissa, koko maassa, Päijät-Hämeen kunnissa sekä Lahdessa alueittain 2014

Tulonsaajien keskitulo ja tuloluokat suurimmissa kaupungeissa, koko maassa, Päijät-Hämeen kunnissa sekä Lahdessa alueittain 2014 Tekninen ja ympäristötoimiala I Pauli Mero 23.05.2016 Tulonsaajien keskitulo ja tuloluokat suurimmissa kaupungeissa, koko maassa, Päijät-Hämeen kunnissa sekä Lahdessa alueittain 2014 Keskitulolla tarkoitetaan

Lisätiedot