VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT"

Transkriptio

1 Merkitse päivämäärät muistiin! Manner-Suomen ESR-ohjelma VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT Raportti

2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 TOIMINTALINJA 1:...5 TYÖORGANISAATIOIDEN, TYÖSSÄOLEVAN TYÖVOIMAN JA YRITYSTEN KEHITTÄMINEN SEKÄ YRITTÄJYYDEN LISÄÄMINEN Osaamisella ja työelämän laadun kehittämisellä parempaan muutoksenhallintaan PROTEK Yrittäjyys työvoiman käyttötapana ja työmarkkinoiden toimivuuden moottorina Aloittavien yrittäjien ja pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämisohjelma APAKE Yrittäjyyskasvatuksella ja -osaamisella muutosvoimaa Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tarjoajana Tasa-arvoa työelämään yhdenvertaisuutta yhteiskuntaan Terveenä ja osaavana työssä...25 TOIMINTALINJA 2:...29 TYÖLLISTYMISEN JA TYÖMARKKINOILLA PYSYMISEN EDISTÄMINEN SEKÄ SYRJÄYTYMISEN EHKÄISEMINEN Välityömarkkinat Työstä työhön kehittämisohjelma Paremmat arjen taidot ja opintojen kautta töihin Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja valtavirtaistaminen (Valtava)...41 TOIMINTALINJA 3:...45 TYÖMARKKINOIDEN TOIMINTAA EDISTÄVIEN OSAAMIS-, INNOVAATIO- JA PALVELUJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN Yritysharava eli Valtakunnallinen KOTTI-hanke Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen valtakunnallisella kehittämisohjelmalla Yritys-Suomi palvelujärjestelmän kehittämisohjelma Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi Koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointi Innovaatio- ja osaamisjärjestelmien kehittäminen Osaajana työmarkkinoille Osaamisklustereiden kasvu- ja kansainvälistymisohjelma...64 TOIMINTALINJA 4:...67 JÄSENVALTIOIDEN JA ALUEIDEN VÄLINEN YHTEISTYÖ ESR-TOIMINNASSA Eurooppalaisen yhteistyön lisääminen työvoima-, koulutus- ja elinkeinopolitiikassa edistämällä työperäistä maahanmuuttoa Kansainvälinen yhteistyö hyvien käytäntöjen etsimiseksi ja levittämiseksi...71 LIITE 1: Manner-Suomen ESR-ohjelman valtakunnallisen osion indikaattorit LIITE 2: Valtakunnallisten kehittämisohjelmien varaukset, sidonnat ja maksut

3 JOHDANTO Työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö järjestivät Helsingissä yhteisen työkokouksen valtakunnallisille kehittämisohjelmille ja ESR-hankkeita rahoittaville viranomaisille. Tähän raporttiin on koottu valtakunnallisten kehittämisohjelmien laatimat tiivistelmät, joista selviävät mm. kunkin kehittämisohjelman välitulokset ja haasteet. Kunkin kuvauksen lopussa on luettelo kaikista kehittämisohjelmassa toteutetuista yksittäisistä hankkeista. Mikä on valtakunnallinen kehittämisohjelma Valtakunnallinen kehittämisohjelma on kansallisista tavoitteista lähtevä kokonaisuus. Kehittämisohjelman sisältö pohjautuu kehittämisohjelmasta vastaavan ministeriön strategiaan ja kehittämisohjelman toteuttaminen tapahtuu yhtenä tai useampana ESR-ohjelman valtakunnallisesta osiosta rahoitettavana hankkeena. Kehittämisohjelmia toteutetaan ESR-ohjelman jokaisessa neljässä toimintalinjassa. Valtakunnallisen osion rahoitus on käytettävissä koko ohjelma-alueella Itä- Suomea lukuun ottamatta. Myös Manner-Suomen ESR-ohjelman alueosioiden rahoituksella voidaan käynnistää kehittämisohjelmiin liittyviä hankkeita. Kehittämisohjelman tavoitteena voi olla jonkin toimintamallin kehittäminen, selvityksen tekeminen tai kehittämisohjelma voi olla luonteeltaan enemmänkin strateginen teema. Kehittämisohjelma voi koostua yhdestä tai useammasta hankkeesta. Hankkeita voidaan toteuttaa valtakunnallisesti tai alueellisesti. Kehittämisohjelma voi myös koostua pilottihankkeista, joissa kehitetyt toimintatavat pilotoinnin jälkeen levitetään muualle maahan. Kehittämisohjelman puitteissa voidaan levittää hyviä käytäntöjä ja pyrkiä varmistamaan, ettei yksittäisten hankkeitten tarvitse keksiä pyörää uudelleen. Kehittämisohjelmaan voi sisältyä ns. tukirakenne, joka kokoaa näitä hankkeiden tuloksia yhteen ja varmistaa hankkeiden välisen yhteistyön. Kehittämisohjelmia on yhteensä 23 ja ne ovat kooltaan, sisällöltään ja toteutustavoiltaan erilaisia. Kehittämisohjelmista yhdeksän toteutetaan TEM:in hallinnonalalla, kahdeksan OKM:n ja kaksi STM:n hallinnonalalla. Kolmea kehittämisohjelmaa toteutetaan TEM:in ja OKM:n yhteistyönä ja yhtä TEM:in ja STM:n yhteistyönä. Kehittämisohjelmien vaikutukset ja rahoitus Koska ohjelman indikaattoritiedot kerätään puolivuosittain, ovat viimeisimmät käytettävissä olevat tiedot vuoden 2010 lopulta. Kehittämisohjelmien hankkeissa on mm. aloittanut yli henkilöä ja hankkeilla on vaikutettu lähes uuden työpaikan ja yrityksen syntymiseen. Lyhytkestoisiin toimenpiteisiin ja tiedotustilaisuuksiin on osallistunut yli henkilöä. Koulutus- ja henkilötyöpäivä on kertynyt yhteensä lähes Kaikki indikaattoritiedot löytyvät liitteestä 1. Kehittämisohjelmien rahoituskehys (EU+valtio) on yhteensä 417,7 miljoonaa euroa mennessä kehyksestä oli varattu 81 %, sidottu 57 % ja maksettu 25 %. Kehittämisohjelmat etenevät melko eri tahtiin, mikä näkyy myös liitteenä 2 olevasta rahoitusta kuvaavasta taulukosta 3

4 4

5 TOIMINTALINJA 1: TYÖORGANISAATIOIDEN, TYÖSSÄOLEVAN TYÖVOIMAN JA YRITYSTEN KEHITTÄMINEN SEKÄ YRITTÄJYYDEN LISÄÄMINEN 5

6 1.1 Osaamisella ja työelämän laadun kehittämisellä parempaan muutoksenhallintaan PROTEK Kehittämisohjelman rakenne Tavoite Tähänastiset tulokset ja vaikutukset, miten valtakunnallisuus näkyy kehittämisohjelmassa Missä on onnistuttu erityisen hyvin Mitä tulee tehostaa, haasteet (pl. hallinto) Tukirakenne TEMissä ELY-keskuksissa on itse toteutettuja hankkeita, lisäksi rahoitetaan ulkopuolisia hankkeita (myös alueohjelmissa rahoitetaan samantyyppisiä hankkeita). Koordinaatiohankkeita on vain muutamassa ELY-keskuksessa. Kehittämisohjelman tavoitteena on kehittää pk-yritysten osaamisen kehittämiseen uusi toimintamalli. Tavoitteena on, että mallista muodostuu yritysten ja TEM-hallinnon normaali toimintatapa, jota toteutetaan pääasiassa yhteishankintakoulutuksena (TäsmäKoulutus). Kehittämisohjelmassa painotetaan verkostomaista toimintaa pk-yritysten kesken, tavoitteena on kokeilla erilaisia verkostoyhteistyön muotoja ja saada aikaan alueellisia ja teema- tai toimialakohtaisia verkostoja. Keskeistä kehittämisohjelmassa on myös pk-yritysten palveluohjaus siten, että yritykset voivat kehittämisessä hyödyntää erilaisia rahoitus- ja kehittämisinstrumentteja (esimerkiksi ELYkeskusten tuotteistetut asiantuntijapalvelut, oppisopimuskoulutus, kehittämisrahoitus jne). Valtakunnallinen koordinaatio on verkottanut Protek-toimijoita keskenään ja näin edistänyt kokemusten vaihtoa ja toimintamallien esittelyä toimijoiden välillä. Protektyöryhmien myötä useita kehittämisohjelman teemoja on tarkasteltu laajemmin ja tuotekehitystä tehty valtakunnallisesti (mm. TäsmäKoulutuksen prosessi, osaamistarpeiden tunnistaminen ja kartoittaminen). Monilla alueilla yhteishankintakoulutuksen (TäsmäKoulutus) kysyntä on kasvanut. Protek-toiminnalla on selkeä yhteys kansalliseen toimintaan, sillä erilaiset mallit ja toimintatavat voidaan ELYkeskuksissa siirtää kansalliseen rahoitukseen. Yhteishankintakoulutuksen ja TäsmäKoulutuksen mallien luominen ja valtakunnallinen työ TäsmäKoulutus-prosessien yhtenäistämiseksi; pk-yritysten kokonaisvaltaisesta palveluohjauksesta saadut hyvät kokemukset, työkalujen luominen mm. osaamistarpeiden tunnistamiseen Toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi ja mittaaminen, hajanaisen hankekokonaisuuden haltuun ottaminen, ELYkeskusten substanssiohjauksen erot, hyvät caset, viestintä, verkostomaisen toimintatavan mallintaminen, ESR-rahoituksen väheneminen loppuohjelmakautta kohti 6

7 Kehittämisohjelmasta rahoitetut hankkeet Koodi Viranomainen Projektin nimi Aloituspvm PäättymispvmToteuttajan nimi Postitoimipaikka S10026 Kaakkois-Suomen ELY Rakennus-ja kiinteistöklusterin koulutuksen ja yhteistoiminnan kehittämisen uudet ratkaisut (KIRAKEprojekti), PROTEK RT/Talonrakennust Kouvola eollisuuden Lahti- Kymen Piiri ry S10028 Hämeen ELY InnoSteel MetalOske (Metallialan osaamisen ja osaajien kehittäminen huomioiden uuden teknologian mahdollisuudet/vaatimukset) S10050 Hämeen ELY Nyt tapahtuu- palvelutoimiala näkyväksi Innosteel Factory Oy Hämeenlinna Sosiaalikehitys Oy Hämeenlinna S10091 Pohjois-Pohjanmaan ELY Muutosvoimaa Oulun OULUN KAUPUNKI elinkeinoliikelaitos BusinessOulu S10103 Pirkanmaan ELY Osuvaa osaamisen johtamista Tampere Business Tampere yritysverkostossa Campus TBC ry S10104 Pirkanmaan ELY HynäPro - kehittyvä yritysverkosto Tredea Oy Tampere teknologiateollisuudessa S10113 Varsinais-Suomen ELY ProoMu Koneteknologiakes TURKU kus Turku Oy S10115 Satakunnan ELY Osaamisesta kasvua 2, Satakunta Satakunnan ELYkeskus PORI S10142 Varsinais-Suomen ELY TäsmäProtek Varsinais-Suomen TE-keskus Turku S10215 Pohjois-Pohjanmaan ELY METKA (Metallitoimialan ennakointi ja työelämälähtöisten koulutustarpeiden arviointi) Raahen osaamiskeskus Oy S10223 Pohjois-Pohjanmaan ELY Pohjois-Pohjanmaan ProtekTuki Pohjois- Pohjanmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus S10278 Lapin ELY LOGNET - Osaavaa henkilöstöä pkyritysten logistiikkatehtäviin Pohjois- Suomessa Oulun yliopisto/taloustietei den tiedekunta S10287 Varsinais-Suomen ELY OPTIMES TAO, Turun Ammattiopistosääti ö S10373 TEM PROTEK. Valtakunnallinen kehittämisohjelma: Osaamisella ja työelämän laadun kehittämiselläparempaan muutoksenhallintaan. S10516 Satakunnan ELY Osaavana pidempään työelämässä (Protek) Työ- ja elinkeinoministeriö Satakunnan ELYkeskus S10650 Uudenmaan ELY Protek Uusimaa Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus S10686 Varsinais-Suomen ELY Verkonkutoja - Kehittämisverkostojen luominen verkostomanagerin koordinoimana S10710 Hämeen ELY Protek - yhteishankintakoulutuksen ja yrityspalvelujen edistäminen S10716 Uudenmaan ELY Itsenäisten ammatinharjoittajien mentorointi Turun ammattikorkeakoul u Hämeen ELYkeskus Akavan Erityisalat ry RAAHE OULU Kemi Turku Valtioneuvosto Pori Helsinki Turku Lahti Helsinki S10718 Uudenmaan ELY Verkostoveturi Teknologiateollisuu HELSINKI s ry S10720 Uudenmaan ELY PK-PRO Länsi-Uudenmaan Lohja Yrityskeskus Oy S10733 Keski-Suomen ELY Protek: Yritysten Taitava Keski-Suomi Keski-Suomen Jyväskylä kauppakamari S10749 Uudenmaan ELY TAKO-projekti Mäntsälän Mäntsälä Yrityskehitys Oy S10783 Keski-Suomen ELY Protek - Yrittäjät Keski-Suomen Jyväskylä Yrittäjät S10809 Uudenmaan ELY PK-raksaverkosto Keski-Uudenmaan Koulutuskuntayhtym ä, Keuda Aikuiskoulutus (myöhemmin Keuda) Järvenpää 7

8 S10819 Uudenmaan ELY VETO - Verkostojen Ennakoiva Teknologiakeskus Hyvinkää Työssä Oppiminen TechVilla Oy S10823 Uudenmaan ELY Maaseudun muutosvalmennus ja Maa- ja Helsinki Protek-verkostot metsätaloustuottajai n Keskusliitto MTK ry S10966 Pohjanmaan ELY PROTEK - Toimenpiteet Pohjanmaan ELYkeskus Vaasa S10990 Etelä-Pohjanmaan ELY PROTEK Etelä-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus Seinäjoki S11054 Pohjois-Pohjanmaan ELY Pohjois-Pohjanmaan ProtekTuki - projektin työvoimapoliittiset toimenpiteet Pohjois- Pohjanmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Oulu S11063 Hämeen ELY Työtä ja osaamista Hämeeseen Hämeen ELYkeskus Lahti S11079 Pohjanmaan ELY PROTEK - Osaamispääoman Keski-Pohjanmaan Kokkola kehittämisohjelma Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla koulutusyhtymä / Keski-Pohjanmaan aikuisopisto S11134 Etelä-Pohjanmaan ELY Vientirengashautomo-hanke Etelä-Pohjanmaan Seinäjoki kauppakamari S11137 Keski-Suomen ELY PROFIT (Profiloituva informaatioteknologian osaaminen) Jyväskylän yliopisto Jyväskylän yliopisto S11187 Hämeen ELY Teknologiayritysten henkilökunnan yritys-/alakohtainen kouluttautuminen (TeknoBoost) S11190 Lapin ELY LOIMU - Laatua, oppia, intoa ja muutoksen hallintaa yrityslähtöisellä koulutuksella S11321 Pohjois-Pohjanmaan ELY Pohjois-Suomeen kilpailukykyä verkostoliiketoiminnalla (PPVERKKO) S11379 Uudenmaan ELY GRAFiT - Graafisen teollisuuden osaamistarvekartoitus ja uudenlaisen verkostokoulutuksen kehityshanke Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Hämeenlinna Lapin ELY-keskus Rovaniemi Ylivieskan seutukuntayhdistys r.y. Ylivieska Aalto-yliopiston Helsinki kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus S11443 Kaakkois-Suomen ELY Rakennus- ja kiinteistöalan koulutuksen ja yritysyhteistyön kehitysprojekti (KIRAKE2) S11623 Uudenmaan ELY Yrityskoulutus Itä-Uudellamaalla - Företagsutbildning i Östra Nyland Talonrakennusteolli suuden Lahti- Kymen Piiri ry Kehitysyhtiö Posintra Oy Kouvola Porvoo 8

9 1.2 Yrittäjyys työvoiman käyttötapana ja työmarkkinoiden toimivuuden moottorina Kehittämisohjelman rakenne Tavoite Tähänastiset tulokset ja vaikutukset, miten valtakunnallisuus näkyy kehittämisohjelmassa Missä on onnistuttu erityisen hyvin Mitä tulee tehostaa, haasteet (pl. hallinto) Ohjelmakokonaisuuteen voidaan viitata markkinoinnillisissa yhteyksissä myös iskulauseella Yhdessä yrittämään! Ohjelmassa on kaksi koordinaatioprojektia: Seudullisten yrityspalvelujen tuki sekä Osuustoiminnallinen yrittäminen ja yhteisötalous. Molemmilla koordinaatioprojekteilla on alihankintana toteutettava tukiprojekti Seudullisten yrityspalvelujen tukihanke ja Yhdessä yrittämään! Koordinaatioprojektit rahoittaa TEM, muut rahoitetaan ELYkeskuksista. Ohjelmalla on kaksi erillistä tavoitealuetta: 1. Kaikkien ohjelman projektien pitää tukea ja edistää seudullisten yrityspalvelujen kehittämistä (kehittäminen voi koskea mm. hallinnollista rakennetta, yhteistoiminnan prosesseja tai palvelun sisältöä) 2. Edistää uuden tyyppisen yrittäjyyden syntyä mm. tukemaan julkista palvelutuotantoa, omistajan vaihdostilanteita, opiskelijasta yrittäjäksi siirtymistä tai vaikkapa ryhtymistä vapaaksi ammatinharjoittajaksi yrittäjä- ja palkkatyön rajamaille. Molempien koordinaatioprojektien tukiprojektit toteutetaan valtakunnallisina, myös mm. maahanmuuttajayrittäjyyden tuki (MASUUNI-projekti) on tuottanut valtakunnallisen toimintamallin ja materiaalin. Valtakunnallisuus näkyy vahvasti ohjelman viestinnällisinä linjauksina. Seudulliset yrityspalvelut toimivat Yritys-Suomen viestinnällisen sateenvarjon alla ja Yhdessä yrittämään! kampanjointi on valtakunnallista (esitteet, radiomainonta, koulutukset, sivusto). Ohjelma on eurooppalaisena yhteistyönä hallinnoinut valtakunnallisesti eräitä EU:n komission Small Business Act:in mukaisia toimia koko Suomessa (Yrittävä Eurooppa kilpailu hyville hankkeille, hyvien hankekäytäntöjen raportointi komission tietokantaan sekä Europen SME-week). Seudullisten yrityspalvelujen yhteistoimintasopimuksia tarkoittavat neuvottelut on saatu alulle koko maassa ja maaliskuun 2011 loppuun mennessä 26 seutua on saanut Yritys-Suomi tunnuksen käyttöoikeuden. Yhdessä yrittämään koulutuksilla on tavoitettu yritys- ja uraneuvontaorganisaatiot monipuolisesti ja tietoisuus osuuskunnan käyttömahdollisuuksista yritysmuotona on kasvanut. Tavoitteena on sekä uudenlaisen yrityspalveluorganisaation että uudenlaisen yrittäjyyden kehittäminen. Uutta kehitettäessä pitää ottaa reippaasti käyttöön hyväksi todettuja toimintatapoja mutta varoa keksimästä pyörää uudelleen. Toimijoilta vaaditaan hyvää perusosaamista ja ympäristön kriittistä seuraamista. 9

10 Hankkeessa on käytännöllistä enemmän painottaa suomalaista kehittämistraditiota: työelämän laadun ja tuottavuuden samanaikaista kehittämistä. Uudenlaista yrittäjyyttä leimaa tuottavuus, joka antaa myös perustan yrittäjän työhyvinvoinnin rahoitukselle. Yrittäjyys työvoiman käyttötapana ohjelmassa pyritään yrittäjyyden uudistamiseen, rikastamiseen ja monimuotoistamiseen, siten että yrittäjätyö ja yritysten henkilöstön kasvu tuottaisivat mahdollisimman positiivisen työllisyysvaikutuksen. Maassamme pääosa yrittäjistä on yksinyrittäjiä. One man, one company malli korostaa yrittäjän itsenäisyyttä ja ihannoitavaa yrittäjärohkeutta. Työllisyyden kannalta ratkaisu ei kuitenkaan ole välttämättä paras. Yksinyrittämismallin puitteissa on vaikea kehittää samanaikaisesti yrittäjän hyvinvointia ja yritystoiminnan tuottavuutta. Yrittäjyyden monipuolisen kehittämisen ongelma ei välttämättä ole suomalaisten passiivisiksi moititut yrittäjyysasenteet. Tutkimusten mukaan yrittäjyysaktiivisuus on maassamme hyvällä tasolla. Vaikka palveluja taitavasti ostava yksinyrittäjä hyödyntää ulkopuoliset resurssit, markkinoilla ei ole kaikkea tarjolla. Siksi keskeiset tuottavuuden kehittämiselementit, kuten kiinteän omaisuuden ja koneinvestointien täysmittainen hyödyntäminen, tietotekniikan ja tiedon sujuva käyttö, logististen ratkaisujen tehokkuus ym. eivät ole parhaalla tavalla yksinyrittäjän ulottuvilla. Luonteva ratkaisu on silloin yritystoiminnan yksikkökoon kasvattaminen yhteistyöllä, joka kiteytyy ohjelman iskulauseessa Yhdessä yrittämään!. Yhteistoiminta on tuottavuuden parantamisen ja riskien hallinnan kulmakivi. Yrittäjän työolojen ja tuottavuuden samanaikainen kehittäminen tarvitsee tuekseen monipuolista näkemystä liiketoimintamalleista. Yritysneuvontaorganisaatioille liiketoimintamallien kehittämisen tukeminen voi myös olla virkistävä harjoitus.. Yritysneuvonnan omien toimintamallien kehittämisessä syntyvä näkemyksellisyys edesauttaa kehitystyön tukemista myös asiakaskunnan piirissä. Yhä useammalla yrittäjällä on tulevaisuudessa taustanaan korkeakouluopintoja ja niiden myötä kehittynyt valmius suhtautua myös yritystoimintaansa ennakkoluulottomasti ja analyyttisesti. Digiajan liikeideoissa ja toimintamalleissa voi olla myös intomielistä analysointia vaativia elementtejä. 10

11 Kehittämisohjelmassa rahoitetut hankkeet Koodi Viranomainen Projektin nimi Aloituspvm Päättymispvm Toteuttajan nimi Postitoimipaikka S10047 Varsinais-Suomen ELY Varsinais-Suomalaisten Yrityssalo Oy Salo yrityspalveluiden kehittämisprojekti - YPK S10061 Kaakkois-Suomen ELY Vähän aikaa toimineille Vise Consulting Hämeenlinna starttirahayrityksille suunnattu aktiivinen neuvontapalvelu Kaakkois-Suomessa Ltd Oy S10066 Kaakkois-Suomen ELY Hoiva-alan yrityksille suunnattu Aher Oy Mäntyharju koulutus- ja neuvontapalvelu S10067 Kaakkois-Suomen ELY Pitkäkestoinen koulutusohjelma Aher Oy Mäntyharju yrityksen perustajille ja vähän aikaa yrittäjinä toimineille S10077 Varsinais-Suomen ELY Yritysten ensiaskeleet Turun Raision kaupunki Raisio seudulla II S10078 Varsinais-Suomen ELY Yritysten ensiaskeleet Turun Paimion kaupunki Paimio seudulla I S10097 Pirkanmaan ELY Aloittavien yritysten Tredea Oy Tampere neuvontapalvelut S10374 TEM Seudullisten yrityspalvelujen tuki Työ- ja elinkeinoministeriö, Työvoima- ja yrityspalvelut ryhmä PL 32 Valtioneuvosto S10545 Pohjois-Pohjanmaan ELY Yrityspalvelujen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla (YPAKE) S10575 Lapin ELY Lapin seudulliset yrityspalvelut; hallinnointi ja koordinointi S10643 Kaakkois-Suomen ELY TOIMIALOJEN YHTEISET PELISÄÄNNÖT -HANKE S10658 TEM Osuustoiminnallinen yrittäminen ja yhteisötalous Pohjois- Pohjanmaan TEkeskus OULU Lapin TE-keskus Rovaniemi Kouvola Innovation Kouvola Oy Työ- ja PL 32 Valtioneuvosto elinkeinoministeriö, Työvoima- ja yrityspalvelut ryhmä (jäljempänä myös: TYPA - ryhmä) S10697 Uudenmaan ELY PÄTÄKKÄ Innofocus, Länsi- Nummela Uudenmaan aikuiskoulutuskesk us S10737 Uudenmaan ELY Maahanmuuttajat suomalaisen Suomen HELSINKI yrittäjyyden lisäarvona - MASUUNI Uusyrityskeskukset ry S10746 Hämeen ELY Yritysten Häme - seudullisen yrityspalveluverkoston koordinointihanke Hämeen ELYkeskus Lahti S10877 Keski-Suomen ELY Seudullisen yrittäjyyden edistäminen Keski-Suomessa (valtak.osio) Keski-Suomen ELY-keskus S11032 Hämeen ELY Uusi Silta Yrittäjyyteen Lahden alueen uusyrityskeskus ry S11033 Hämeen ELY Alkavien yrittäjien neuvonta ja sen kehittäminen Kanta-Hämeessä Jyväskylä Lahti Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Hämeenlinna Kokkola S11078 Pohjanmaan ELY Start Up Yrityspalveluohjelma Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä / Keski-Pohjanmaan aikuisopisto S11351 Etelä-Pohjanmaan ELY YRITYSAREENA Seinäjoen koulutuskuntayhty mä, Sedu Aikuiskoulutus liikelaitos Seinäjoki 11

12 S11402 Uudenmaan ELY Creative Blender! - uudenlainen toimintamalli nuorten työllistymiseen, yrittäjyyteen ja pkyritysten kehittämiseen S11425 Etelä-Pohjanmaan ELY Yritysareena, työvoimapoliittiset toimenpiteet Aalto-yliopisto, Helsinki kauppakorkeakoul u, Pienyrityskeskus Etelä-Pohjanmaan Seinäjoki elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus S11649 Uudenmaan ELY Länsi-Uudenmaan yrityspalvelujen kehittämishanke S11661 Hämeen ELY Luovan yritystoiminnan kasvuohjelma Novago Yrityskehitys Oy Lohja Heinolan kaupunki, Heinola konsernihallinto 12

13 1.3 Aloittavien yrittäjien ja pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämisohjelma APAKE Kehittämisohjelman rakenne Tavoite Tähänastiset tulokset ja vaikutukset, miten valtakunnallisuus näkyy kehittämisohjelmassa Missä on onnistuttu erityisen hyvin Mitä tulee tehostaa, haasteet (pl. hallinto) Tukirakenne TEMissä ELY-keskukset rahoittavat itse toteutettavia hankkeita (myös alueohjelmissa samantyyppisiä hankkeita). Kehittämisohjelma toteutetaan pääasiassa itse toteutetuin hankkein. Kehittämisohjelman tavoitteena on kehittää pk-yritysten liiketoimintaosaamista asiantuntijapalvelujen ja valmennusohjelmien avulla, parantaa yritysten kansainvälistymisvalmiuksia ja edistää sukupolvenvaihdoksia. Toimenpiteiden avulla syntyy uusia innovatiivisia yrityksiä ja kasvukykyisten yritysten määrä lisääntyy. Kehittämisohjelmassa luodaan uusia toimintatapoja ja -malleja yritysten liiketoimintaosaamisen edistämiseen. Ohjelmassa on käynnissä TEMin koordinaatiohankkeen lisäksi valtakunnallisia kehittämishankkeita kuten Yritysten sukupolven- tai omistajanvaihdosten edistäminen hanke, luovien alojen kehittämiseen keskittyvä Jalostamo- hanke sekä nk. Kakkosvaihde hanke, jossa kehitetään keinoja alle kolme vuotta toimineiden yritysten eloonjäämisasteen parantamiseen. Em. hankkeissa tuotteistetaan ja kokeillaan uusia tapoja ja toimintamalleja, joita voidaan levittää ja tuotteistaa. Valtakunnallisen koordinaatiohankkeen tehtävänä on tukea ohjelman hankkeita ja ELY-keskuksia pk-yritysten kehittämisen asiantuntija- ja koulutuspalvelujen toimeenpanossa sekä kehittää ja uudistaa pk-yritysten kehittämisen palveluja. Kehittämistoimet tehdään yhteistyössä ELY-keskusten ja muiden yrityspalveluja tuottavien tahojen kanssa. Jalostamo hankkeessa on kehitetty ja testattu luovien alojen yritysten neuvontapalvelua ja levitetty mallia kolmentoista ELY-keskuksen alueelle. Yritysten sukupolven- tai omistajanvaihdosten edistäminen hankkeessa on tehty useita oppaita ja evaluoitu nykyiset omistajanvaihdospalvelut ja testattu ja tuotteistettu valmennusohjelmia aiheeseen liittyen. Valtakunnallisessa koordinaatiohankkeessa pk-yritysten osaamisen kehittämispalvelujen uudistaminen etenee aikataulussa, tosin työ vaatii paljon aikaa ja resursseja. Työn tuloksena kehitetyt toimintamallit siirtyvät kansallisen rahoitukseen ja valtakunnallisesti saadaan aikaan yhtenäiset toimintatavat. Toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi ja mittaaminen, viestintä, ELY-keskusten sitouttaminen kehittämistoimintaan. Tulevaisuuden haaste on resurssien väheneminen (etenkin 13

14 henkilöresurssit) siirryttäessä kansalliseen rahoitukseen, myös nykyisen ESR-rahoituksen riittävyys on haaste loppuohjelmakautena. Kehittämisohjelmassa rahoitetut hankkeet Koodi Viranomainen Projektin nimi AloituspvmPäättymispvmToteuttajan nimi Postitoimipaikka S10132 Pirkanmaan ELY Osaamisesta kasvua Pirkanmaan ELY-keskus Tampere kehittämisohjelma, Pirkanmaa S10184 Pohjanmaan ELY Osaamisesta kasvuun Pohjanmaan ELY-keskus, Vaasa Oman tuotannon hankkeiden toteutusyksikkö S10189 Varsinais-Suomen ELY Osaamisesta kasvua - Varsinais Varsinais-Suomen ELYkeskus Turku Suomi S10214 Pohjois-Pohjanmaan ELY Osaamisesta kasvua - Pohjois Pohjois-Pohjanmaan TEkeskus Oulu Pohjanmaalla S10310 Etelä-Pohjanmaan ELY Osaamisesta kasvua 2 - Etelä- Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaan ELYkeskus Työllisyys,yrittäjyys ja osaaminen yksikkö Seinäjoki S10372 TEM Aloittavien yrittäjien ja pkyritysten liiketoimintaosaamisen kehittämisohjelma (APAKE) Työ- ja elinkeinoministeriö/tekeskukset VALTIONEUVOSTO S10656 Uudenmaan ELY Viennin uudet horisontit Uudenmaan TE-keskus Helsinki S10683 Kaakkois-Suomen ELY Osaamisesta kasvua - Kaakkois Kaakkois-Suomen ELYkeskus KOUVOLA Suomi S10817 Keski-Suomen ELY Osaamisesta kasvua - kehittämisohjelma, Keski-Suomi Keski-Suomen ELY-keskus Jyväskylä S10869 Lapin ELY Lapin aloittavien yrittäjien ja pkyritysten liiketoimintaosaamisen kehittämisohjelma (APAKE) Lapin työ- ja elinkeinokeskus Rovaniemi S10907 Hämeen ELY VIRVE kehittämisohjelma pkyrityksille Hämeen TE-keskus, työllisyys ja yrittäjyys vastuualue LAHTI Hämeen TE-keskus Lahti S10971 Hämeen ELY Yritysten sukupolvenvaihdos ja siihen liittyvät teemat S11001 Pohjanmaan ELY Kakkosvaihde Keski-Pohjanmaan Uusyrityskeskus ry S11439 Hämeen ELY Kasvuvipu Culminatum Innovation Oy Ltd Kokkola Espoo 14

15 1.4 Yrittäjyyskasvatuksella ja -osaamisella muutosvoimaa Kehittämisohjelman rakenne Tavoite Rahoittajana Opetushallitus Hankkeiden koordinoinnista vastaa rahoittaja. Hankkeissa tavoitteena on 1. kehittää myönteistä yrityskulttuuria ja asenneilmapiiriä. 2. luoda alueellisia verkostoja yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyysosaamisen suunnitteluun ja toteuttamiseen (opetuksen ja koulutuksen järjestäjien sekä elinkeinoelämän yhteistyö). 3. luoda yrittäjyyskasvatuksessa ja yrittäjyysopinnoissa jatkumo esiopetuksesta korkeakouluopintoihin. 4. kehittää opiskelijoiden yrittäjyysosaamista. 5. kehittää opettajien ja koulutuksen järjestäjien valmiuksia yrittäjyyskasvatuksessa. Kehittämisohjelmalla on toimeenpantu opetus- ja kulttuuriministeriön yrittäjyyskasvatuksen strategista tahtotilaa 2015 (Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat, 2009). Tähänastiset tulokset ja vaikutukset, miten valtakunnallisuus näkyy kehittämisohjelmassa Missä on onnistuttu erityisen hyvin Hankkeissa on luotu 1. toimintamalleja ja materiaalia, jolla tuetaan opettajia yrittäjyyskasvatustehtävässä - materiaalit ja mallit on luotu aluerajat ylittävissä verkostoissa ja ne levitetään valtakunnallisesti (Kasvu Yrittäjyyteen, NY-ohjelmat) 2. malleja, jotka synnyttävät aitoa yrittäjyyttä oppilaitoksissa - verkostot valtakunnallisia (NY-ohjelmat ja HOPE) 3. malli kansalliselle resurssikeskukselle sekä perustettu yhdistys, joka hanketoiminnan päätyttyä vastaa keskusten koordinoinnista (YES-keskukset). 4. itsearviointimalli yrittäjyyskasvatuksen tilan arviointiin. Kehittämis- ja testausverkosto koostuu eri puolilla Suomea toimivista yksiköistä; kansallinen malli johon on myös kansainvälisesti osoitettu kiinnostusta (Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo) 5. käytännössä lähes kaikki kansalliset opettajankoulutusyksiköt verkostoiva hanke, joka vahvistaa yrittäjyyskasvatuksen roolia opettajankoulutuksessa (YVI) Kehittämisohjelmassa on asetettu hanketoiminnalle mittavat tavoitteet, mutta rahoitus ohjelmalle on ollut suhteellisen vaatimaton (noin 8 milj. euroa). Tästä huolimatta hankkeissa saavutetut tulokset ovat erittäin vakuuttavia. Hankkeille asetetut määrälliset tavoitteet ovat ylittyneet (koulutetut opettajat, perustetut yritykset, opetussuunnitelmatyö, tuotettu materiaali). Kehittämisohjelmassa onnistumista on edistänyt se, että käynnistetyt seitsemän hanketta on valittu niin, että hankkeille 15

16 on ollut aito, kansalliseen koulutuspolitiikkaan kytkeytyvä tilaus. Kansallisesti merkittäville hankkeille on voitu taata tukea ja näkyvyyttä niin keskushallinnossa (esim. OKM:stä, OPH:sta, koulutuksen arviointineuvostosta) kuin löytää mielenkiintoa kansallisilta ja alueellisilta toimijoilta (esim. Suomen Yrittäjiltä, kuntien kehittämiskeskuksilta). Hanketoiminnan verkottamisessa on onnistuttu. Verkottuminen on ollut kouluasteet ja aluerajat ylittävää. Verkottuminen on vahvaa hankkeiden sisällä, mutta myös eri hankkeiden välillä. Tämä näkyy erityisen hyvin, kun hankkeiden tuotoksia levitetään levitystyöhön osallistuu usea hanke. Yrittäjyyskasvatuksesta kiinnostuneet opettajat ovat löytäneet valtakunnallisen hankkeen myötä viiteryhmän, jossa innostus kehittää uudenlaista opettamista ja oppimista on saanut paikoin herätysliikemäisiä piirteitä. Se on edistänyt hanketoimintaa ja tuotosten levittämistä. Mitä tulee tehostaa, haasteet (pl. hallinto) Kehittämisohjelmassa käytettävissä olevat varat on pääosin varattu käynnissä oleville hankkeille ja niiden toiminnan juurruttamiseen. Näillä näkymin ei erityistä tarvetta tehostaa toimintaa, jossa hankkeet näyttävät suoriutuvan asetetuista tavoitteista yli odotusten. Syksyllä 2011 tullaan hakemaan hanketta, jonka tavoitteena on vahvistaa erityisesti yleissivistävän koulutuksen ja yrityselämän yhteistyötä mm. opettajien työelämäjaksoilla. Kehittämisohjelmassa rahoitetut hankkeet Koodi Viranomainen Projektin nimi Aloituspvm Päättymispvm Toteuttajan nimi Postitoimipaikka S10152 OPH Kasvu yrittäjyyteen Valkeakosken Seudun Kehitys Oy Valkeakoski S10154 OPH YES-yrittäjyyskasvatuskeskukset Suomen Yrittäjät ry alkaen ( POSEK Oy), hanketta koordinoi YES ry Helsinki S10313 OPH HOPE Länsi-Pirkanmaan IKAALINEN koulutuskuntayhtymä, Ikaalisten käsija taideteollisuusoppilaitos S10339 OPH Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lappeenranta Koulutus- ja kehittämiskeskus S10380 OPH NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Nuori yrittäjyys ry Helsinki S11457 OPH Yrittäjyyskasvatushankkeiden koonti Aalto-yliopisto, kauppakorkeakoulu, Helsinki ja arviointihanke Pienyrityskeskus S11561 OPH YVI Turun yliopisto, Turun normaalikoulu Turku 16

17 1.5 Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma Kehittämisohjelman rakenne Tavoite Tähänastiset tulokset ja vaikutukset, miten valtakunnallisuus näkyy kehittämisohjelmassa Valtakunnallista kehittämisohjelmaa johtaa opetus- ja kulttuuriministeriö ja rahoittavana viranomaisena toimii Hämeen ELY-keskus. Kehittämisohjelman koordinaatiohanke on Luova Suomi, jonka tehtävänä on tukea rahoitettuja hankkeita, levittää syntyneitä parhaita käytäntöjä sekä tuottaa toimialaa palvelevaa ennakointi- ja tutkimustietoa. Ohjelman tavoitteena on luovien alojen tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnan, liiketoiminta- ja yrittäjäosaamisen ja tuottaja- ja manageritaitojen edistäminen sekä alojen toimintaympäristön ennakointiin liittyvien kysymysten analysointi ja alan tietopohjan syventäminen. Kehittämisohjelman avulla voidaan vakiinnuttaa sekä saada aikaan kasvua ja jatkuvuutta luovien alojen yritystoiminnalle, lisätä alan työllisyyttä sekä vahvistaa näiden alojen kansainvälistymistä, kulttuurivientiä ja -yrittäjyyttä. Ohjelman avulla voidaan myös vahvistaa muiden toimialojen kilpailukykyä. Kehittämisohjelmaan on valittu 18 hanketta, joita toteuttaa yhteensä 73 organisaatiota eri puolilta Suomea. Itä-Suomessa on toteutettu saman sisältöisiä hankkeita kuin varsinaisesta kehittämisohjelmasta. Kehittämisohjelman hankkeita toteutetaan tyypillisesti yli aluehallinnon toimialuerajojen. Esimerkkinä Dimeke -hanke jota toteutetaan samanaikaisesti sekä Oulussa, Tampereella että Helsingissä viiden eri korkeakoulun yhteishankkeena. Kehittämisohjelmaa koordinoiva Luova Suomi hanke vahvistaa omalta osaltaan kehittämisohjelman valtakunnallista ulottuvuutta ja Etelä- Savossa on käynnistynyt hanke, joka tukee Itä-Suomen osuutta. Kehittämisohjelman hankkeiden tarjoamiin pitkäkestoisiin koulutuksiin ja toimenpiteisiin on osallistunut noin 2100 luovilla aloilla työskentelevää henkilöä, joista 450 on yrittäjiä. Mukana hankkeiden toimenpiteissä on ollut noin 500 luovan alan yritystä. Kehittämisohjelman toimenpiteiden seurauksena on vahvistettu luovien alojen ja kulttuurin välittäjäportaan ammattitaitoa ja liiketoimintaosaamista, kehitetty ja toteutettu luoville aloille räätälöityjä yrittäjyysvalmennuksia sekä tuettu tuote- ja palvelukehitysosaamista. Kehittämisohjelmatyön kautta on toimeenpantu vaalikauden hallituspolitiikkaa vahvistamalla luovaa taloutta ja edistämällä kulttuurivientiä sekä -yrittäjyyttä. Kehittämisohjelman toimeenpano on vahvistanut opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön välistä yhteistyötä. 17

18 Missä on onnistuttu erityisen hyvin Hankkeiden kautta on kehitetty useita hyviä käytänteitä joiden kautta kehittämisohjelman keskeisiä tavoitteita on saatu näkyvästi eteenpäin. Näihin lukeutuvat mm. tuottaja/manageritaitojen ja välittäjäportaan vahvistaminen mm. TAIVEX, Sillanrakentajat ja Finnish Music Express hankkeiden kautta, sekä luovien alojen yrittäjyysvalmennusohjelma Creada. Näiden hankkeiden kautta on syntynyt uusia yrityksiä, kansainvälistymisen osaamista sekä toimijoiden välisiä verkostoja. Hankkeissa on kehitetty myös useita toimivia työkaluja luovien alojen eri toimijoille. Esimerkiksi ART360 hankkeessa on laadittu tietopankki taiteilijoiden hyvistä sopimuskäytänteistä mallilomakkeineen, kuvataiteen tekijänoikeuksien tietopankki sekä malleja edistämään taiteen hankintaa ja yhteistyötä taiteilijoiden ja taiteen hankkijoiden kanssa. Pienten luovien alojen toimijoiden voi olla vaikea osallistua rakennerahastohankkeisiin, mutta ART360-hanke on koonnut pienet toimijat yhteen ja mahdollistaa heidän osallistumisensa hanketoimintaan. Toimijoiden ja kehittäjien aktiivisuus osana valtakunnallista toimintaa koordinoivan Luova Suomi hankkeen kautta on myös ollut kiitettävää. (Mitattuna esim. valtakunnallisten ja kansainvälisten tapahtumien osallistujamäärien (muk.lukien kansainvälinen CEB konferenssi), toimijoiden aktiivisuutena osana viestintää ja esim. uutisten tuotantoa ja tiedonvälitystä sekä verkkosivuston kävijämäärien ja uutiskirjeen tilaajamäärien kautta). Mitä tulee tehostaa, haasteet (pl. hallinto) Pysyvän verkostomaisen toimintamallin sekä hyvien käytäntöjen juurruttamista haastavat yhä mm. toimijoiden hajanaisuus, heterogeenisuus, toimijoiden koko sekä toimintaympäristön rakenteet, jotka eivät aina palvele työelämälähtöisten osaamispalveluiden tuottamista luovien alojen kannalta mielekkäästi. Hanketoiminnan näkökulmasta haasteita on osin aiheutunut myös hankkeiden (mm. osatoteuttajien lukumäärän) kasvaminen liian suuriksi, vaikka tämä on osin myös vahvistanut toiminnan valtakunnallista vaikuttavuutta. Hanketoimijoiden yhteistyön ja viestinnän tehostamiseen (hyvien/huonojen käytäntöjen levittäminen) on jatkossakin kiinnitettävä huomiota, ja nämä on huomioitava entistä vahvemmin jo hankesuunnitelmia laadittaessa. Tämä tukee omalta osaltaan myös koordinoivan toiminnon rakentumista aktiiviseksi, verkostomaiseksi tukipalveluksi. 18

19 Kehittämisohjelmassa rahoitetut hankkeet Koodi Viranomainen Projektin nimi Aloituspvm Päättymispvm Toteuttajan nimi Postitoimipaikka S10280 Hämeen ELY CREADA, luovien alojen yrittäjyysvalmennus Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu Helsinki Pienyrityskeskus S10318 Hämeen ELY ART Satakunnan ammattikorkeakoulu Pori S10336 Hämeen ELY Film Location Finland POEM-Säätiö Oulu S10517 Hämeen ELY Finnish Music Express Sibelius-Akatemia Helsinki S10642 Hämeen ELY Luova Suomi Aalto-korkeakoulusäätiö Aalto S10644 Hämeen ELY YLÖS - Ammattiteattereiden yleisötyön Tampereen yliopisto, Tutkivan TAMPEREEN YLIO kehittäminen teatterityön keskus, Näyttelijäntyön laitos S10841 Hämeen ELY KULTAHANKE Suomen Yrittäjäopisto Hämeenlinna S10875 Hämeen ELY SILLANRAKENTAJAT - luovien alojen agenttien ja vientiammattilaisten valmennusohjelma Päijät-Hämeen koulutuskonserni - kuntayhtymä/lahden ammattikorkeakoulu, Innovaatiokeskus Cursor Oy, Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö S10882 Hämeen ELY VAKA Valtakunnallinen Klubi - ja aluekiertuehanke Kotka S10904 Hämeen ELY DiMeKe - Tuotekehitystä digimediaan Oulun yliopiston koulutus- ja Oulu tutkimuspalvelut S10977 Hämeen ELY TAIVEX - vientivalmennus Teatterin tiedotuskeskus ry Helsinki S10986 Hämeen ELY Kulttuurin ketju - kulttuurin matkailullinen Turun kaupunki/turku Touring Turku tuotteistaminen S11026 Hämeen ELY Art Hub - luovien alojen osaamisyhteisö Tampereen Seudun Tampere Uusyrityskeskus ry S11083 Hämeen ELY Produforum Föreningen Luckan i Helsingfors huvudstadsregionen rf. S11369 Hämeen ELY Voimaa taiteesta - palvelukehitysosaamisen Tampereen yliopisto, Tutkivan Tampereen yliopisto edistäminen luovan alan yritysten ja teatterityön keskus hyvinvointialan välillä S11417 Hämeen ELY Luovien alojen tapahtumatuotannon Sibelius-Akatemia Helsinki johtajaosaamisen kehittäminen S11620 Hämeen ELY Luova Suomi Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus Aalto S11641 Hämeen ELY WDC2012 Helsinki - Rovaniemi Rovaniemen Kehitys Oy Rovaniemi Lahti 19

20 1.6 Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tarjoajana Kehittämisohjelman rakenne Tavoite Tähänastiset tulokset ja vaikutukset, miten valtakunnallisuus näkyy kehittämisohjelmassa Rahoittaja Lapin ELY-keskus, yhteyshenkilö Marika Lindroth Kehittämisohjelmavastaava Henna Antila OKM Kehittämisohjelmatiimin asiantuntijat Katri Santtila, Satu Heikkinen ja Sandra Bergqvist OKM Koordinoiva hanke Kolmas lähde (Aalto-yliopisto Pienyrityskeskus, Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry, Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry, Teatterikorkeakoulu Kokos-palvelut, Sosiaalikehitys Oy) Kehittämisohjelma pyrkii kehittämään kolmannen sektorin palveluosaamista ja palvelujen tuottamista kulttuurin, liikunnan ja nuorison toimialoilla. Samalla selvitetään toiminnan vaikutuksia toimijoiden asemaan yleishyödyllisinä yhdistyksinä. Ohjelman avulla lisätään ennaltaehkäiseviä hyvinvointipalveluita eri väestöryhmille yhdessä kuntien kanssa. Lisäksi kehitetään työhyvinvointiin liittyviä toimenpiteitä ja toimintamalleja, joilla tuetaan työssä jaksamista, viihtymistä ja pysymistä. Ohjelma pyrkii myös vahvistamaan kansalaisyhteiskuntaa ja synnyttämään yhteistyöverkostoja. Kehittämisohjelman tuloksia ovat: - kehittyneet kumppanuudet ja yhteistyöverkostot eri sektoreiden kesken - sosiaaliset innovaatiot ja uuden hyvinvointipalveluiden mallit - uudet työpaikat kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen palveluiden tuottamisessa - koulutetut toimijat ja osaamisen kehittyminen kolmannella sektorilla - lisääntynyt tietoisuus kolmannen sektorin tuottamista palveluista. Kolmannen sektorin rooli hyvinvointipalvelujen tarjoajana on uusi toiminnan osa-alue. Uutta on etenkin kulttuuri-, liikuntaja nuorisoalojen merkitys ennaltaehkäisevässä hyvinvointityössä. Kehittämisohjelmassa on selvitetty kolmannen sektorin palvelutoiminnan edellytyksiä, mm. verotuksellisia ja juridisia kysymyksiä, kehitetty yhdistysten/seurojen liiketoiminta- ja palvelujen tuotteistamisosaamista, nostettu esille keskustelua yhdistysten perustoiminnan ja palvelutoiminnan eroista ja erillään pitämisestä, rakennettu yhteistyötä kuntiin (ja yrityksiin) sekä pilotoitu uudenlaisia hyvinvointipalvelutoiminnan malleja. Yhdistyksiin on pilottiprojektien myötä myös muodostunut uusia työpaikkoja. Valmius työntekijöiden palkkaamiseen on vahvistunut, kun koko seuraorganisaatiota on pilottiprojekteissa kehitetty kokonaisvaltaisesti. Valtakunnallisuus näkyy siinä, että ohjelmalla on vain yksi rahoittava taho, jolloin kaikki kehittämisohjelman projektit läpäisevät saman prosessin, eikä päällekkäisyyttä synny. Rahoittajan vastuuhenkilö ja ministeriön 20

TM 51 % OPM 36 % KTM 8 % STM 3 % SM 2 %

TM 51 % OPM 36 % KTM 8 % STM 3 % SM 2 % rahasto-osuudet hallinnonaloittain TM 51 % OPM 36 % KTM 8 % STM 3 % SM 2 % Eija Haatanen 8.11.2007 1 ESR Tuotekehitys Sosiaaliset innovaatiot ESR kehittämisinstrumenttina, joka tuo lisäarvoa kansalliseen

Lisätiedot

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelman toteutuminen

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelman toteutuminen Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelman 007-013 toteutuminen Ohjausryhmä ja hankkeiden yhteistapaaminen Helsinki 1.9.009 Kirsi Kaunisharju Kehittämisohjelman strateginen

Lisätiedot

Luova Suomi Creative Industries Finland. Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Kajaani, 30.8.2011 Pienyrityskeskus

Luova Suomi Creative Industries Finland. Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Kajaani, 30.8.2011 Pienyrityskeskus Luova Suomi Creative Industries Finland Silja Suntola Luova talous ja kulttuuri Projektijohtaja alueiden voimana Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Kajaani, 30.8.2011 Pienyrityskeskus VERKOSTO Tietoa ja

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR-ohjelma

Manner-Suomen ESR-ohjelma Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ohjelmasta tuetaan työllisyyttä ja osaamista edistäviä hankkeita. Rahoituksella tuetaan heikoimmassa asemassa olevia ryhmiä ja edistetään tasa-arvoisuutta. ESR-ohjelman

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

Yritystoiminnan kehittämisedellytykset EU-ohjelmakaudella 2007-2013

Yritystoiminnan kehittämisedellytykset EU-ohjelmakaudella 2007-2013 Yritystoiminnan kehittämisedellytykset EU-ohjelmakaudella 2007-2013 Hallitusohjelma Rakennerahasatokausi 2007-2013 Pirkanmaan TE-keskuksen tulossuunnitelma 2008 Pirkanmaan ennakointipalvelu Tutkimuspäällikkö,

Lisätiedot

Hallinnonalojen välinen yhteistyö työelämän kehittämisessä 3.11.2010

Hallinnonalojen välinen yhteistyö työelämän kehittämisessä 3.11.2010 Hallinnonalojen välinen yhteistyö työelämän kehittämisessä 3.11.2010 TEM, Työmarkkinaneuvos Teija Felt Tulevaisuuskatsaus, TEM 2010 Kohotetaan työvoiman osaamista seuraavilla toimilla: Sisällytetään elinikäisen

Lisätiedot

Luovien alojen valtakunnallinen kehittäjä

Luovien alojen valtakunnallinen kehittäjä Luovien alojen valtakunnallinen kehittäjä Jos haluat rakentaa laivan, älä rummuta ihmisiä kokoon puutavaraa keräämään, älä jaa heille tehtäviä ja työtä, vaan opeta heidät ikävöimään merelle. Virallinen

Lisätiedot

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rakennerahasto-ohjelman valtakunnalliset hankkeet 15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rahoituksen jakautuminen (pl. alueellinen yhteistyö) Valtakunnalliset teemat EAKR ESR

Lisätiedot

RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi

RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi ESR-sisällöt Pekka Stenfors Keski-Suomen ELY-keskus/ Turku 13.6.2014 Hallinnon muutokset ESR-rakennerahastohallinto Varsinais-Suomen osalta 1.1.2014 alkaen Keski-Suomen ELY-keskuksessa

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

INTERREG IVC. Alueiden välinen yhteistyö Suomessa. Tuomas Turpeinen

INTERREG IVC. Alueiden välinen yhteistyö Suomessa. Tuomas Turpeinen INTERREG IVC Alueiden välinen yhteistyö Suomessa Tuomas Turpeinen Mikä on INTERREG IVC? Lissabonin ja Göteborgin strategioissa määriteltyjä tavoitteita korostava yhteistyöohjelma Tarjoaa yhteistyömahdollisuuksia

Lisätiedot

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET Järjestöpäivät Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna Kulttuuriasiainneuvos Mirja Virtala 24.9.2008 Opetusministeriön liikuntayksikkö OPETUSMINISTERIÖ 1 ESR VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen (ESR) Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen ESRkehittämisohjelma

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen ESRkehittämisohjelma Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen ESRkehittämisohjelma 2007-2013 Pieniä ihmeitä Luovien alojen ja kulttuurin hanketapaaminen Tampere 27.1.2010 Kirsi Kaunisharju Opetusministeriö

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa. ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö

Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa. ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa rahoituskaudelle 2014-2020 ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö ESR rahoitus Suomessa 2014-2020 Euroopan sosiaalirahaston varoilla

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman tuki alueellisen elinvoimaisuuden vahvistamisessa Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012 TEM ja työelämän laatu Antti Närhinen Antti Närhinen 30.3.2012 1 Esitykseni TEM ja työelämän laatu eli TYLA kavereiden kesken Mitä tarkoittamme? Miten palvelemme? Hallitusohjelma

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

Taito-ohjelma yleisesti ja syksyn haun erityispiirteet

Taito-ohjelma yleisesti ja syksyn haun erityispiirteet Taito-ohjelma yleisesti ja syksyn haun erityispiirteet Taito-hakuinfo OKM 7.9.2016 Päivi Bosquet Marika Lindroth Taito-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahastoohjelma Toimintalinja:

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 -ohjelma Sisaltää EAKR Euroopan aluekehitysrahaston ja ESR

Lisätiedot

ALUEELLISET OHJAAMOT JA KOHTAAMO -PROJEKTI

ALUEELLISET OHJAAMOT JA KOHTAAMO -PROJEKTI ALUEELLISET OHJAAMOT JA KOHTAAMO -PROJEKTI KT, projektipäällikkö Salmia NUORISOTAKUU KOKONAISUUS /TEM Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittäminen TL3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite 6.1

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2018 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Luovien alojen kehittämisfoorumi Rakennerahasto-ohjelman rakenne Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 1. Pk-yritysten kilpailukyky Uuden liiketoiminnan luominen Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.2010 Maija Tuominen, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Nuori kuski osaa! Nuoret ammattikuljettajat työkykyisinä ja työelämätaitoisina ratissa

Nuori kuski osaa! Nuoret ammattikuljettajat työkykyisinä ja työelämätaitoisina ratissa Nuori kuski osaa! Nuoret ammattikuljettajat työkykyisinä ja työelämätaitoisina ratissa Nuori kuski osaa! -projektin tarkoituksena tuottaa kriteerit logistiikka-alan pk-yrityksiin nuoren työntekijän perehdyttämiseen

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste. Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus

Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste. Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus 25.2.2015 Helsinki Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen

Lisätiedot

Työvoimapoliittisina toimenpiteinä toteutettavat hankkeet Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus

Työvoimapoliittisina toimenpiteinä toteutettavat hankkeet Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus Työvoimapoliittisina toimenpiteinä toteutettavat hankkeet Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus Neuvotteleva virkamies Markku Virtanen TEM/TYO/TOKI 31.08.2010 Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus Valmentava

Lisätiedot

Työvoiman saatavuus Lapissa Rovaniemi Rahoitusasiantuntija Liisa Irri

Työvoiman saatavuus Lapissa Rovaniemi Rahoitusasiantuntija Liisa Irri Euroopan sosiaalirahaston mahdollisuudet edistää työvoiman saatavuutta Työvoiman saatavuus Lapissa Rovaniemi 5.6.2017 Rahoitusasiantuntija Liisa Irri ESR:n toimintalinjat ja erityistavoitteet TL 3 Työllisyys

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Hollola 13.2.2015 Kari Sartamo 18.2.2015 JULKISET RAHASTOT EU kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Kestävää

Lisätiedot

Mitä tapahtuu Opin ovissa?

Mitä tapahtuu Opin ovissa? Mitä tapahtuu Opin ovissa? Alueellisten TNO -asiantuntijoiden koulutus 5.-6.3.2013 Jyväskylä Projektipäällikkö Auli Ryhänen Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti, JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu auli.ryhanen@jamk.fi

Lisätiedot

Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista. Haku Valtteri Karhu Marika Lindroth

Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista. Haku Valtteri Karhu Marika Lindroth Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista Haku 1.1 1.3.2016 Valtteri Karhu Marika Lindroth Tavoitteet Vahvistetaan nuorten elämänhallintaa, osallisuutta ja voimavaroja, jotta motivaatio opiskeluun ja

Lisätiedot

Nuorisotakuu kokonaisuus /TEM. Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittäminen

Nuorisotakuu kokonaisuus /TEM. Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittäminen Nuorisotakuu kokonaisuus /TEM Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittäminen TL3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite 6.1 Nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lisätiedot

ALPO-tukirakenne. Katsaus tuloksiin, johtopäätöksiin ja kehittämistarpeisiin. Hannu-Pekka Huttunen

ALPO-tukirakenne. Katsaus tuloksiin, johtopäätöksiin ja kehittämistarpeisiin. Hannu-Pekka Huttunen ALPO-tukirakenne Katsaus tuloksiin, johtopäätöksiin ja kehittämistarpeisiin Hannu-Pekka Huttunen Oikeilla neuvoilla, oikeaan paikkaan Neuvojien koulutuspäivä Helsinki 28.04.2014 ALPO - Alkupolku Suomeen

Lisätiedot

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen ESRkehittämisohjelma. Kirsi Kaunisharju

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen ESRkehittämisohjelma. Kirsi Kaunisharju Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen ESRkehittämisohjelma 2007-2013 Kirsi Kaunisharju Keskeistä 19.8.2010 Hankeideat ideoiden jakaminen ja hyvät hankkeet Riittävät/olennaiset verkostot

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Satu Rinkinen, Tuija Oikarinen & Helinä Melkas LUT Lahti School of Innovation 11.11.2014 Lahden tiedepäivä Alue- ja innovaatiopolitiikan haasteet - Europe

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2017 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus-

Lisätiedot

ORGANISAATION NIMI LISÄLISTA 9/ PAIKKA Tampereen palvelualan ammattiopisto (TPA), Koulukatu 18, Tampere

ORGANISAATION NIMI LISÄLISTA 9/ PAIKKA Tampereen palvelualan ammattiopisto (TPA), Koulukatu 18, Tampere ORGANISAATION NIMI LISÄLISTA 9/2017 1 LISÄLISTA ON TARKASTAMATON JA ALLEKIRJOITTAMATON AIKA 26.09.2017 16:00 PAIKKA Tampereen palvelualan ammattiopisto (TPA), Koulukatu 18, Tampere KÄSITELLYT ASIAT Asia

Lisätiedot

Suomen työelämästä Euroopan paras vuoteen 2020. Margita Klemetti, TEM, 2013/08

Suomen työelämästä Euroopan paras vuoteen 2020. Margita Klemetti, TEM, 2013/08 Suomen työelämästä Euroopan paras vuoteen 2020 Margita Klemetti, TEM, 2013/08 Työelämän kehittämisstrategia Hallitusohjelman kirjaus kesäkuu 2011 Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa työryhmän valmistelemaan

Lisätiedot

KOHTAAMO Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittämisen tuki

KOHTAAMO Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittämisen tuki KOHTAAMO Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittämisen tuki Katariina Soanjärvi Projektipäällikkö, KT 2 OHJELMALLISIA LÄHTÖKOHTIA Osa toimia, joilla Suomi lunastaa Eurooppa 2020 strategian kansallisessa toimeenpanoohjelmassa

Lisätiedot

CREATIVE INDUSTRIES FINLAND. Silja Suntola Luova Suomi, projek>johtaja Aalto yliopisto

CREATIVE INDUSTRIES FINLAND. Silja Suntola Luova Suomi, projek>johtaja Aalto yliopisto CREATIVE INDUSTRIES FINLAND Silja Suntola Luova Suomi, projek>johtaja Aalto yliopisto Luovien alojen valtakunnallinen kehigäjä 1. Tietoa luovista aloista ja taloudesta 2. Yhteiskunnallisen keskustelun

Lisätiedot

Rakennerahastotoiminnalla kestävää kasvua ja työtä

Rakennerahastotoiminnalla kestävää kasvua ja työtä Rakennerahastotoiminnalla kestävää kasvua ja työtä Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivä 13.11.2013 Congress Paasitorni, Helsinki Aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä 13.11.2013 2 Etunimi Sukunimi

Lisätiedot

Kotona Suomessa-hankkeen tavoite

Kotona Suomessa-hankkeen tavoite Kotona Suomessa-hankkeen tavoite Kotona Suomessa yhdistää maahanmuuttajien parissa työskentelevät asiantuntijat verkostoksi, joka toteuttaa yhä laadukkaampia ja vaikuttavampia kotouttamispalveluita kaikkialla

Lisätiedot

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa.

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. Taustatekijät 1. Maailmantalouden

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Itä-Suomen EAKR-ohjelman painopisteet PK:n strategian ja POKATin sisältö EAKR-ohjelman toteuttaminen

Lisätiedot

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus Rakennerahastokausi 2014-2020 - millaista toimintaa rahoitetaan? ELY-keskus 22.1.2015 Hankkeita on käynnissä Hakemuksia ELY-keskukselle maakunnassa ESR 43, EAKR 7 kpl, ESR hakemuksista 16% ylialueellisia

Lisätiedot

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014 Terveyttä ja hyvinvointia yhteistyöllä Itä-Suomessa Kevätkoulutuspäivät 20.-21.3.2014 KYS, Kuopio STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena Veikko Kujala, puheenjohtaja Suomen terveyttä edistävät sairaalat

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma ESR Etelä-Pohjanmaa Aluekehittämispalaverit 14.-23.4.2015 www.rakennerahastot.fi sivustolta löytyy - Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

HYVÄ ALUEFOORUM 29.10.2009

HYVÄ ALUEFOORUM 29.10.2009 HYVÄ ALUEFOORUM 29.10.2009 KASTE-OHJELMA Margit Päätalo Kaste-suunnittelija, Pohjois-Suomi puh. 044-703 4093 margit.paatalo@ouka.fi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) 2008-2011

Lisätiedot

Aikuisohjauksen kehittämisen satoa OpinTori-projektinpäätösseminaari Oulu

Aikuisohjauksen kehittämisen satoa OpinTori-projektinpäätösseminaari Oulu Aikuisten tieto-, neuvonta-ja ohjauspalvelujen kehittäminen Suomessa Aikuisohjauksen kehittämisen satoa OpinTori-projektinpäätösseminaari 19.3.2013 Oulu Projektipäällikkö Auli Ryhänen Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti,

Lisätiedot

Musiikki elämään. Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke

Musiikki elämään. Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke musiikki elämään Musiikki elämään Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke 2011 2013 Musiikki elämään Voidaanko taide-elämystä syventää taidepedagogiikan keinoin?

Lisätiedot

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen 7.11.2013 Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Nuorten työttömyys on kasvanut 2012 Syyskuun lopussa 29 721

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNE- RAHASTO-OHJELMA. Luovaa osaamista. VALTAKUNNALLINEN ESR- HAKU Haku

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNE- RAHASTO-OHJELMA. Luovaa osaamista. VALTAKUNNALLINEN ESR- HAKU Haku KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNE- RAHASTO-OHJELMA Luovaa osaamista VALTAKUNNALLINEN ESR- HAKU Haku 15.8. - 30.11.2017 Hakijan ohje 2 ESR-HANKEHAKU Hämeen ELY-keskus avaa Kestävää kasvua

Lisätiedot

Ohjelmakauden EAKR ja ESR tilanne. Kymenlaakson Liitto Jussi Lehtinen Maakuntavaltuusto

Ohjelmakauden EAKR ja ESR tilanne. Kymenlaakson Liitto Jussi Lehtinen Maakuntavaltuusto Ohjelmakauden 2007 2013 EAKR ja ESR tilanne Kymenlaakson Liitto Jussi Lehtinen Maakuntavaltuusto 15.12.2014 Kymenlaakson liiton EAKR hanketoiminta ohjelmakaudella 2007 2013 Ohjelmakaudella rahoitusta myönnettiin

Lisätiedot

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen ESR Pohjois-Karjalassa Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari 2.12.2010 Raisa Lappeteläinen Euroopan Sosiaalirahasto EU:n rakennerahasto rahoittaa inhimillisten voimavarojen kehittämistä ESR:n tehtävänä

Lisätiedot

Alueellinen ESR haku Rahoitusasiantuntija Merja Rossi Hämeen ELY-keskus

Alueellinen ESR haku Rahoitusasiantuntija Merja Rossi Hämeen ELY-keskus ESR hankehaku syksyllä 2017 Alueellinen ESR haku 1.5.-3.10.2017 Rahoitusasiantuntija Merja Rossi Hämeen ELY-keskus Rakennerahasto-ohjelman tavoitteita Nuorisotakuun toimeenpanon tukeminen Uudenlaiset palvelut

Lisätiedot

Taito-ohjelma yleisesti ja alkavan haun erityiskysymykset

Taito-ohjelma yleisesti ja alkavan haun erityiskysymykset Taito-ohjelma yleisesti ja alkavan haun erityiskysymykset Taito-hakuinfo Tieteiden talo 13.1.2016 Päivi Bosquet Marika Lindroth Taito-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahastoohjelma

Lisätiedot

Lukioiden työelämäyhteistyö Seuraavan haun painotukset

Lukioiden työelämäyhteistyö Seuraavan haun painotukset Lukioiden työelämäyhteistyö Seuraavan haun painotukset Lukioiden työelämäyhteistyö-kokonaisuuden syksyn 2016 haun ennakkoinfo OKM 20.5.2016 Marika Lindroth Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Lukioiden työelämäyhteistyö-kokonaisuus

Lisätiedot

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti ESR TL 3:n kehittämisohjelma: Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden valtakunnallisella kehittämisohjelmalla Projektipäällikkö

Lisätiedot

Katse työllisyyteen Hyvinvointifoorumi Kajaanissa 8.12.2014 Anne Huotari Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Katse työllisyyteen Hyvinvointifoorumi Kajaanissa 8.12.2014 Anne Huotari Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ESR-hankkeet ja rahoitusmahdollisuudet Katse työllisyyteen Hyvinvointifoorumi Kajaanissa 8.12.2014 Anne Huotari Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Alueellinen ESR-rahoitus Kainuussa ohjelmakaudella 2014-2020,

Lisätiedot

Työssä ympäristöalalla - oma tarinani

Työssä ympäristöalalla - oma tarinani Työssä ympäristöalalla - oma tarinani Turun yliopiston työelämäpalvelut 4.4.2017 Ylitarkastaja Anna Laiho, ympäristönsuojeluyksikkö, Varsinais-Suomen ELY-keskus 5.4.2017 Toiminta-ajatus Elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Työelämän kehittämis- ja palvelutoiminta uudistuu -seminaari 3.11.2010 Hilton Helsinki Strand Hallitusneuvos Merja Leinonen merja.leinonen@minedu.fi

Lisätiedot

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut?

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? Näkökulmia muutoksen hallitsemiseen Sysmässä, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Rahoitusyksikkö Ohjelmakauden muutos on tuonut

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Suomen työelämän kehittäminen Miten voidaan hyödyntää liikunnan mahdollisuuksia?

Suomen työelämän kehittäminen Miten voidaan hyödyntää liikunnan mahdollisuuksia? Suomen työelämän kehittäminen Miten voidaan hyödyntää liikunnan mahdollisuuksia? Työministeri Lauri Ihalainen Arvokas työelämä -seminaari 10.6.2013 Vierumäki Työelämän ja työhyvinvoinnin kehittäminen Suomen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus

Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus Seurantakomitean kokous Liminka/Oulu 18.-19.5.2016 Ylitarkastaja Harri Ahlgren, työ- ja elinkeinoministeriö, yritys- ja alueosasto Ohjelman edistymistilanne

Lisätiedot

TL 3 Osaajana työmarkkinoille tilannekatsaus

TL 3 Osaajana työmarkkinoille tilannekatsaus TL 3 Osaajana työmarkkinoille tilannekatsaus EU-rakennerahastopäivät 2008 Sotkamo 4.9.2008 Seija Rasku OPM/KTPO Kirsti Kylä-Tuomola OPM/KTPO Laura Jauhola OPH Jaana Lepistö LSLH Kehittämisohjelman tavoitteet

Lisätiedot

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Iloa ohjaukseen, voimaa verkostosta -seminaari Lappeenranta 8.6.2010 Projektisuunnittelija Anna-Kaisa Tiihonen Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä. Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto

Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä. Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä 18.4.2013 Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto Mitä rakennerahastot ovat? EU:n ja valtion alueiden kehittämiseen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman seurantakomitean kokous Turku, 23.5.2016 Ylitarkastaja Hanna-Mari Kuhmonen,

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Keski-Suomen Opin ovi - te teitte sen! Keski-Suomen Opin ovi hankkeen päätösseminaari Jyväskylä

Keski-Suomen Opin ovi - te teitte sen! Keski-Suomen Opin ovi hankkeen päätösseminaari Jyväskylä Keski-Suomen Opin ovi - te teitte sen! Keski-Suomen Opin ovi hankkeen päätösseminaari 27.11.2012 Jyväskylä Projektipäällikkö Auli Ryhänen Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti, JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

EAKR- ja ESR-toimenpideohjelmien rooli Itämeristrategian toteuttamisessa

EAKR- ja ESR-toimenpideohjelmien rooli Itämeristrategian toteuttamisessa EAKR- ja ESR-toimenpideohjelmien rooli Itämeristrategian toteuttamisessa Itämeren alue kutsuu miten Suomessa vastataan? Helsinki/TEM, 8.9.2010 Ylitarkastaja Harri Ahlgren TEM/Alueiden kehittämisyksikkö

Lisätiedot

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 13.4.2010 Markku Gardin

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 13.4.2010 Markku Gardin Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 13.4.2010 Markku Gardin Laajempi aluejako 9 toimialuetta Toimialueet Lappi Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi

Lisätiedot

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA - Luovaa taloutta edistävät julkiset toimet ja kehittämislinjaukset Rysä goes Luova Suomi, Mikkeli, 16.-17.10.2012 Tn Sakari Immonen TEM/Elinkeino- ja innovaatio-osasto

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Kai Koivumäki 1 Osaamistalkoot Valtioneuvoston tulevaisuuskatsaukset pohjana seuraavalle hallitusohjelmalle: TEM Haasteista mahdollisuuksia > työllisyysaste

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Kulttuurin edistäminen. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Kulttuurin edistäminen. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Kulttuurin edistäminen www.omahäme.fi 1. Vaikuttavuus (miksi tätä tehtävää tehdään) Poliittisen ohjauksen näkökulmasta (mitä kansan valitsemat

Lisätiedot

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 3.3.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 24.2.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Nuorten Ohjaamot. Kohtaamo-hanke 5.11.2015

Nuorten Ohjaamot. Kohtaamo-hanke 5.11.2015 Nuorten Ohjaamot Kohtaamo-hanke NUORTEN PALVELUIDEN KEHITTÄMISKOKOKONAISUUS ESR- OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 (Felt 24.3.2015) ESR-Nuorisotakuu TEM, toimintalinja 3: Ohjaamo-toiminnan ja nettiohjauksen kehittäminen

Lisätiedot

YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen

YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen ELY-keskuksen, TE-toimiston ja seudun kuntien välillä on ollut seitsemän YS-sopimusta. Aluekohtaisesta YS-toiminnan palvelujen koordinoinnista vastaa TE-toimisto.

Lisätiedot

Miten maakuntaohjelmaa on toteutettu Pohjois-Savossa. Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa

Miten maakuntaohjelmaa on toteutettu Pohjois-Savossa. Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa Miten maakuntaohjelmaa 2014-2017 on toteutettu Pohjois-Savossa Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa 15.5.2017 Pohjois-Savon maakuntasuunnitelman 2030 ja maakuntaohjelman 2014-2017 toimintalinjat Aluerahoitukset

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen 3 000 Perustettujen yritysten lkm suurilla kaupunkiseuduilla 2006-2012

Lisätiedot

Hevoshankkeet osana maaseudun kehittämisohjelman toteutusta

Hevoshankkeet osana maaseudun kehittämisohjelman toteutusta Hevoshankkeet osana maaseudun kehittämisohjelman toteutusta Ely:n kokemuksia käynnissä olevista hankkeista Uusien hankkeiden suunnitteluun näkemyksiä Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Ypäjä 24.5.2011 Hevosalan

Lisätiedot

TYKE-TOIMINNAN UUDET SUUNTAVIIVAT - kehittämishankkeen loppuraportin esittely

TYKE-TOIMINNAN UUDET SUUNTAVIIVAT - kehittämishankkeen loppuraportin esittely TYKE-TOIMINNAN UUDET SUUNTAVIIVAT - kehittämishankkeen loppuraportin esittely YHDESSÄ ENEMMÄN uudistuva työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä 19.10.2011 Helsinki Hallitusneuvos Merja Leinonen merja.leinonen@minedu.fi

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

Kohti Kaakkois-Suomen Ohjaamoa Ritva Kaikkonen / Timo Hakala Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Kohti Kaakkois-Suomen Ohjaamoa Ritva Kaikkonen / Timo Hakala Kaakkois-Suomen ELY-keskus Kohti Kaakkois-Suomen Ohjaamoa 23.9.2014 Ritva Kaikkonen / Timo Hakala Kaakkois-Suomen ELY-keskus Ohjaamo-toiminta osana nuorisotakuuta ja elinikäistä ohjausta Lähtökohdat ja tarpeet: Monialaiset ja kehittyvät

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2010 rakennerahasto-ohjelma Ohjaamoa tukevien valtakunnallisten ja alueellisten hakujen hakuajat Pia Pirskanen 4.11.2014 Valtakunnallinen ESR-toimenpidekokonaisuus: Nuorisotakuu

Lisätiedot

Yhteisötalous ja yhteiskuntavastuullinen yrittäjyys 14.10.2009

Yhteisötalous ja yhteiskuntavastuullinen yrittäjyys 14.10.2009 1 Yhteisötalous ja yhteiskuntavastuullinen yrittäjyys 14.10.2009 Kommentti teemaan Timo Mäkitalo tutkimuspäällikkö Oulun kaupunki 2 Keinoja työllisyyden hoitoon Kinnula Perustettu 1914 Asukkaita n.2.000

Lisätiedot

Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa

Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa Pori 2.9.2015 Anne Jortikka Visio Työelämästrategia Suomen työelämä Euroopan paras vuoteen 2020 Työelämän laadun ja tuottavuuden samanaikainen kehittäminen

Lisätiedot