Tavoite Monipuolinen ja tehokas vaikuttamistyö rasismia vastaan sekä lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen rasismin vastaisessa toiminnassa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tavoite Monipuolinen ja tehokas vaikuttamistyö rasismia vastaan sekä lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen rasismin vastaisessa toiminnassa."

Transkriptio

1 Yhteiset Lapsemme ry Kertomus yhdistyksen toiminnasta vuonna 2013 YLEISTÄ Vuosi 2013 oli Yhteiset Lapsemme ry:n toiminnan 25-vuotisjuhlavuosi. Yhdistys on vuonna 1988 perustettu, poliittisesti, uskonnollisesti ja ideologisesti sitoutumaton valtakunnallinen lastensuojelujärjestö. Yhteiset Lapsemme ry:n toiminta edistää eri tavoin monikulttuuristen lasten hyvinvointia. Toiminta perustuu käsitykseen kohtaamisen ja arkisen kanssakäymisen merkityksestä eri kulttuureista tulleiden ihmisten keskinäisen ymmärryksen lisäämisessä. Yhdistyksen keskeiset toimintamuodot ovat kansalaistoiminta, kansainväliseen adoptioon liittyvä toiminta, monikulttuurinen lastensuojelu, kansainvälinen toiminta sekä viestintä- ja tiedotus ja koulutus- ja julkaisutoiminta. Juhlavuotta vietettiin rasismin vastaisen kampanjan merkeissä teemalla Ole rohkea ja reilu uskalla välittää. Vuoden 2013 lopussa yhdistykseen kuului 915 jäsentä ja vuosi oli yhdistyksen 26. toimintavuosi. Yhteiset Lapsemme ry:n juhlavuosi alkoi suruviestillä yhdistyksen perustajajäsenen ja koko tähänastisen toiminnan aikaisen puheenjohtajan Yrjö Männistön poismenosta Puheenjohtajan tehtäviä toimintavuoden ajan hoiti yhdistyksen varapuheenjohtaja Pekka Iivonen. Toimintavuosi oli yhdistyksen strategiakauden ( ) kolmas vuosi. Toiminta oli toimintasuunnitelman mukaista ja vastasi asetettuja tavoitteita. KANSALAISTOIMINTA Tavoite Monipuolinen ja tehokas vaikuttamistyö rasismia vastaan sekä lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen rasismin vastaisessa toiminnassa. Juhlavuoden teema Ole rohkea ja reilu uskalla välittää oli keskeinen työkalu yhdistyksen rasisminvastaisessa toiminnassa. Teemaa vei vahvasti eteenpäin juhlavuoden kampanja, mutta se nivoutui tiiviisti yhteen yhdistyksen muun vaikuttamistyön kanssa. Kampanjan nimissä toteutettu toiminta oli koko yhdistyksen toimintaa. Kampanjavuoden tavoitteena oli nostaa esiin erityisesti lapsiin ja nuoriin kohdistuva rasismi sekä luoda toimintamalleja niin rasismin vastaiseen toimintaan kuin myös työskentelyyn rasismin kokemusten käsittelyyn. Toimintavuoden aikana Yhteiset Lapsemme ry toimi edelleen aktiivisesti lastensuojelun, kansainvälisen adoption sekä monikulttuurisuuden toimijoiden verkostoissa. Jäsenille järjestettiin pikkujoulujuhla. 1

2 Projektit ja kehittämistoiminta sekä tutkimukseen liittyvä toiminta Tavoite Rahoituslähteiden monipuolinen hyödyntäminen hankkeisiin, joiden kautta monikulttuuristen lasten ääni rasismin vastaisessa toiminnassa tulee kuulluksi. Materiaalin kehittäminen ja tuottaminen moniarvoisuuden puolesta lasten ja nuorten kanssa tehtävän työn tueksi Ole rohkea ja reilu uskalla välittää rasisminvastainen kampanjavuosi Yhdistyksen 25-vuotisjuhlavuoden rasismin vastainen kampanja oli menestys ja sen tavoitteet toteutuivat yli odotusten. Kampanjassa toteutetun toiminnan tuloksena Yhteiset Lapsemme ry:llä on käytössään uusia, raikkaita vaikuttamistyön toimintamalleja ja työkaluja. Yhdistys on vahvistanut asemaansa ja rooliaan rasismin vastaisten toimijoiden verkostossa ja saanut useita uusia yhteistyömahdollisuuksia. Kampanjaa ja sitä kautta koko yhdistyksen toimintaa tehtiin näkyväksi monissa tapahtumissa myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Kampanjavuosi tarjosi monia mahdollisuuksia yhdistyksen toimintayksiköiden yhteiselle toiminnalle. Kampanja jatkui muutaman kuukauden vuoden 2014 puolella. Kampanja herätti laajaa kiinnostusta jo kampanjakoordinaattorin rekrytoinnista lähtien. Tehtävään haki yli 100 kiinnostunutta. Kampanjakoordinaattoriksi valittiin FM Essi Lindberg. Kesän aikana kampanjassa työskenteli myös opiskelija Ada Kukkonen. Kampanjassa toteutettiin lukuisa määrä erilaisia tapahtumia (mm. Rasismin vastainen iltapäivä perheille ja Open Your Mind-juhlagaala), joiden järjestämiseen osallistui myös muita rasismin vastaisen verkoston toimijoita (mm. SPR:n Ei rasismille! - hanke ja sisäasiainministeriön Etnisten suhteiden neuvottelukunta Etno). Kampanja näkyi vuoden mittaan monissa tapahtumissa ja festivaaleilla eri puolella Suomea (mm. Helsingin Taiteiden Yö, Joen Yö Joensuussa, Suomi Areena & Pori Jazz ). Näkyvyyttä saatiin myös kampanjan www-sivujen ja Facebook-ryhmän kautta. Kampanjan toimintaa rekisteröitiin myös mediassa. Kampanjaan rekrytoitiin kasvoiksi kymmeniä henkilöitä, eri-ikäisiä ihmisiä eri aloilta, tunnettuja ja eitunnettuja, tukemaan kampanjan viestiä ja viemään sitä eteenpäin. Vuoden aikana järjestetyissä tapahtumissa ja konserteissa esiintyi Pro bono -periaatteella monia tunnettuja artisteja. Yksi kampanjan keskeinen työväline oli lyhytelokuva Samuel. Elokuva herättää katsojat puuttumaan lapsiin kohdistuvaan rasistiseen kohteluun. Sitä on näytetty mm. kouluissa ja erilaisissa tapahtumissa. Elokuva on katsottavissa myös YuoTubessa. Kampanjan aikana toteutettiin yhteistyössä Etnon kanssa nuorille suunnattu valtakunnallinen Rasisti on pahisti -videokilpailu. Kilpailuun lähetettiin 26 työtä eri puolelta Suomea. Kampanjan aikana kohdattiin ja tavoitettiin suuri joukko suomalaisia, joiden kanssa oli mahdollista keskustella ennakkoluuloista, rasismista ja niitä lähellä olevista ilmiöistä. Lapsia ja nuoria kohdattiin rasisminvastaisissa työpajoissa, joiden toimintamallia kampanjan kuluessa kehitettiin. Kampanjan toimintaan ja erityisesti työpajojen kehittämiseen osallistui opiskelijoita ja harjoittelijoita useasta eri oppilaitoksesta. Kehittämistyöstä 2

3 tehtiin kaksi opinnäytetyötä (Heini Nygren ja Mikael Metsälä/Metropolia AMK ja Vilma Näveri/Humanistinen ammattikorkeakoulu). Elämyksellinen tiedotushanke romaniväestön lasten tilanteesta Toimintavuoden aikana käynnistettiin elämyksellinen tiedotushanke, jonka tarkoituksena on lisätä suomalaisten lasten ja nuorten tietämystä ja ymmärrystä Euroopassa liikkuvan romaniväestön tilanteesta. Hanke toteutetaan yhteistyössä Helsingin Diakonissalaitoksen Päiväkeskus Hirundon ja SPR:n Ei rasismille! - hankkeen kanssa. Hankkeessa julkaistiin joulukuussa Naima Mohamudin käsikirjoittama ja ohjaama fiktiivinen lyhytelokuva, Breaking the Cycle. Elokuva kertoo kahden teini-ikää lähestyvän romanilapsen elämästä Bukarestin slummissa sekä nuoruuden toiveikkuudesta, huumorista ja rakkaudesta äärimmäisen epäinhimillisissäkin olosuhteissa. Katsojia herätellään näkemään romanit humaanimmasta näkökulmasta ei vain toisina, kerjäläisinä ja muualta tulleina, vaan arvokkaina ihmisinä. Hankkeessa tuotettiin tiedotusmateriaalia käytettäväksi työskentelyssä nuorten kanssa kouluissa ja järjestöissä. Taidepedagogista työskentelyä Euroopasta tulleiden, Suomessa asuvien romanilasten kanssa valmisteltiin aloitettavaksi vuoden 2014 alusta. Tutkimusseminaari Helmikuussa järjestetty tutkimusseminaari tavoitti jälleen kerran kymmeniä eri tavoin työssään monikulttuurisuuden kanssa tekemisissä olevia ammattilaisia. Seminaarissa esitellyt tutkimukset käsittelivät kansainvälisesti adoptoitujen kouluarkea, adoptiohakijoiden kokemuksia adoptioneuvonnasta, suomen kielen käyttöä monietnisessä yläkoulussa sekä yksintulleiden pakolaislasten kokemuksia jälkihuollon aikana KANSAINVÄLISEEN ADOPTIOON LIITTYVÄ TOIMINTA Tavoite Yhteiset Lapsemme ry:n erityisroolin kirkastaminen adoptiotoimijoiden verkostossa ja erityisesti adoptiohakijoille suunnattujen palveluiden kehittäminen adoptiokuraattoritoiminnassa. Kansainväliseen adoptioon liittyvässä toiminnassa keskeiset toimintamuodot olivat edelleen adoptiovalmennuskurssit ja adoptiokuraattoritoiminta. Muita adoptioon liittyviä toimintamuotoja olivat adoptiohakijoille ja vanhemmille suunnatut vertaisryhmätoiminta, luento- ja koulutustilaisuudet ja muut tilaisuudet. Yhteistyö ja vuorovaikutus aikuisten adoptoitujen kanssa oli vilkasta, niin aikuisten adoptoitujen yhdistysten kuin yksityishenkilöiden kanssa. Kaikilla adoptiovalmennuskursseilla oli aikuisen adoptoidun vierailu. Yhteiset Lapsemme ry oli yhteistyökumppanina Vuxna Internationellt Adopterade rf:n järjestämässä tilaisuudessa, jossa aiheena oli identiteetti sekä matkat synnyinmaihin. Myös muiden adoptiotoimijoiden kanssa yhteistyö on ollut vilkasta. Tavoitteen mukainen uudenlaisen roolin selkeyttäminen toteutui. Yhdistyksellä on edelleen vahva rooli adoptioperheiden ja hakijoiden arjen tuntijana, mutta samalla on ollut mahdollisuus vahvistaa adoptioasiantuntijuuden roolia erityisesti 3

4 adoptiolautakuntatyöskentelyn kautta. Adoptiolautakunnan jäsenenä Tuula Kumpumäki osallistui toukokuussa pohjoismaisten keskusviranomaisten kokoukseen Oslossa ja marraskuussa Venäjän tiede- ja opetusministeriön järjestämään, kansainväliseen adoptiotoimijoille tarkoitettuun seminaariin Moskovassa. Lastensuojelun keskusliiton huhtikuussa julkaisemassa Adoptio lapsen etu? - kirjassa julkaistiin Tuula Kumpumäen kirjoittama artikkeli Kotiin Suomeen. Kirjassa käsitellään kotimaiseen ja kansainväliseen adoptioon liittyviä eettisiä näkökulmia. Adoptiovalmennus antaa tietoa kansainvälisestä adoptiosta ja mahdollisuuden ajatustenvaihtoon ja keskusteluun. Adoptiovalmennusta järjestettiin 10 kerran iltakursseina (kolme kurssia) Helsingissä ja kahden viikonlopun viikonloppukursseina Tampereella (kaksi kurssia), Espoossa (kaksi kurssia) sekä yksi kurssi Oulussa ja Vaasassa (ruotsinkielinen). Valmennuskursseilla oli yhteensä 142 osallistujaan. Osana valmennuskursseja järjestettiin adoptiolapsen terveydentilaa ja sisarussuhteita käsitellyt luentotilaisuus. Valmennuskurssiohjaajille järjestettiin kehittämisviikonloppu. Adoptiokuraattori on mukana adoptioprosessin ja adoptioperheiden elämän eri vaiheissa. Valtakunnallisena puhelinpalveluna adoptiokuraattoritoiminta tavoittaakin hyvin adoptiovanhemmat ja -hakijat, adoptoidut ja eri alojen ammattilaiset. Adoptiokuraattori osallistui kuraattoritoimintaa tukeviin koulutuksiin ja myös luennoi ja teki kuraattoritoimintaa tunnetuksi useissa adoptiohakijoille ja perheille tarkoitetuissa tilaisuuksissa. Vuoden aikana adoptiokuraattori sai 208 (245) yhteydenotto. Suluissa vuoden 2012 luvut. Suurin osa soittajista (129) oli edelleen adoptioäitejä. (148). Toiseksi suurin ryhmä 54 (68). Adoptiokuraattoriin olivat yhteydessä myös ammattilaiset 11 (11), adoptioisät 4 (9) sekä adoptoidut aikuiset 9 (4). Myös yksi (5) adoptiolapsen sukulainen otti yhteyttä. Miksi adoptiokuraattoriin ollaan yhteydessä? Adoptiovanhemmat oma jaksaminen adoptiolapsen psyykkinen ja /tai fyysinen terveys lapsen koulunkäynti kiintymyssuhde alkuaika lapsen kanssa adoptiolapsen biologinen tausta päivähoitoon liittyvät asiat murrosikään liittyvät asiat parisuhde, avioero, perhekriisit sisarussuhteet adoptioperheessä kiusaaminen ja rasismi Adoptiohakijat tietoa adoptioprosessista lapsiesitys ja lapsen terveys adoptioneuvonta kohdemaan valinta adoptiolupa, lisäselvitykset, sisaruslupa hakumatka hakijoiden oma ikä ja terveys hakumatka, lapsen kohtaaminen vanhemman lapsen adoptio, sisarusadoptio keskeytynyt prosessi eettiset kysymykset adoptiovalmennus 4

5 MONIKULTTUURINEN LASTENSUOJELU Yhteiset Lapsemme ry:n monikulttuurista lastensuojelua toteutetaan kahdessa lastenkodissa, Monikulttuurinen Koti Ilolassa ja Monikulttuurinen Koti Laurilassa, sekä Monikulttuurisessa perhekeskuksessa. Monikulttuuriset lastenkodit Tavoite Perhetyön menetelmien, kriisisijoitusvalmiuksien ja omaohjaajuuden vahvistaminen sekä lastensuojelun jälkihuoltopalveluiden kehittämisen jatkaminen monikulttuurisissa lastenkodeissa Kotien arjessa huomioitiin monipuolisesti lasten kulttuuritaustaan liittyvät erityiskysymykset ja tuettiin heidän identiteetin kehittymistä. Lasten vanhempien, sukulaisten ja muun lähiverkostoon välistä vuorovaikutusta tuettiin tapaamisin, puheluin ja yhteisneuvotteluin. Lapset kävivät mahdollisuuksien mukaan kotilomilla. Yhteistyötä tehtiin lasten sosiaalityöntekijöiden ja edustajien sekä lasta hoitavien tahojen mm. terapeuttien kanssa. Yhdistyksellä oli molempien kotien osalta puite- tai hankintasopimus lastensuojelun ympärivuorokautisen sijaishuollon järjestämisestä Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kanssa. Helsingin kaupungin kansaa puitesopimus on vain Koti Ilolan kanssa. Aiemmin solmitut puitesopimukset olivat voimassa Keski-Suomen, Hangon, Lohjan ja Perusturvakuntayhtymä Karviaisen kuntien ja Turun kaupungin kanssa. Muiden kuntien (Porvoo, Salo, Kontiolahti ja Kotka) sijoitukset perustuvat maksusitoumuksiin. Puitesopimuksen puuttumisesta huolimatta Helsinki sijoitti Koti Laurilaan vuoden aikana 14 lasta lyhyelle kriisija arviointijaksolle. Ilolassa yksi lapsi oli sijoitettuna lyhyellä kriisijaksolla. Toimintavuoden aikana kodeista itsenäistyi tai kotiutui muulla perusteella kolme nuorta. Tilikauden päättyessä Koti Ilolassa oli sijoitettuna kuusi lasta ja Koti Laurilassa viisi lasta. Monikulttuurinen Koti Ilola Monikulttuurinen Koti Ilolassa toimittiin tavoitteiden mukaisesti. Vuoden aikana vahvistettiin omaohjaajuutta ja kiintymyssuhdeteoriaan perustuvaa työskentelyotetta. Myös työrooleja selkiytettiin. Lasten rikkonaisia kiintymyssuhteita on työstetty työryhmässä ja lasten kanssa. Toimintavuoden aikana Koti Iloaan oli sijoitettuna 6-7, iältään 9-17-vuotiasta, lasta. He olivat kotoisin Iranista, Kongosta, Suomesta ja Marokosta. Lapset kävivät koulua Nikkilässä, Porvoossa ja Söderkullassa. Ilolan arki sujui tuttua päivä- ja viikkorytmiä noudattaen. Lapsia tuettiin Ilolan yhteisössä olemisessa sekä käymään kotilomilla ja viettämään aikaa ystävien kanssa. Lasten omaa kulttuuria, uskontoa ja keskinäistä ymmärrystä tuettiin mahdollistamalla eri uskontojen juhlien vietto. Työryhmässä ja keskusteluissa lasten ja nuorten kanssa kulttuurien ja uskontojen huomioiminen on ollut jokapäiväistä. Tavoitteena on lasten pärjääminen suomalaisessa yhteiskunnassa oman kulttuurin, uskonnon ja perheen jäsenenä. 5

6 Ilolan lapset harrastivat tanssia, karatea, yleisurheilua, jalkapalloa koripalloa ja teatteria. Osa lapsista osallistui harrastusleireille ja kisamatkoille. Hiihtolomalla tytöt ja pojat tekivät omat mökkiretket Forssaan. Kaksi nuorista kävi kesällä Ruotsissa ja kaksi Tallinnassa ohjaajien kanssa. Lapsille yhteinen kesälomamatka oli mökkikylpyläloma Imatralla. Ilolassa työskenteli seitsemän työntekijää ja harjoittelussa oli yksi sosionomiopiskelija. Henkilökunta kokoontui yhteiseen työryhmäpäivään kerran kuukaudessa, jolloin keskusteltiin mm. akuuteista lasten asioita, päivitettiin talon säännöt ja kerrattiin yhteiset kasvatuslinjat sekä tarkennettiin työtehtäviä ja vastuualueita. Henkilökunnalle järjestettiin säännöllinen ryhmätyönohjaus. Lisäksi työryhmän ammattitaitoa tuettiin, tavoitteita selkeytettiin ja ohjaajien keskinäistä tukea vahvistettiin yhteisessä työskentelyprosessissa työterveyspsykologin ohjauksessa. Prosessityöskentelyn jälkeen työnohjauksen tavoitteeksi asetettiin perustehtävää tukeva jäsentäminen, työn rajaaminen sekä työssä jaksamisen tukeminen. Ilolan kiinteistö liittyi kunnalliseen vesi- ja viemäriverkkoon. Monikulttuurinen Koti Laurila Koti Laurilassa oli sijoitettuna vuoden 2013 aikana 20 lasta. Näistä 14 oli Helsingin kaupungin kriisisijoituksia. Yleisin syy kriisisijoituksiin oli perheessä tapahtuneen lapseen/lapsiin kohdistunut väkivallan epäily. Kriisisijoitukset kestivät yhdestä viikosta muutamaan kuukauteen. Iältään Koti Laurilaan sijoitetut lapset olivat 5-16-vuotiaita ja he olivat taustaltaan useasta eri kulttuurista (Somalia, Suomi, Kosovon albaaneja, Venäjä, Afganistan, Kongo ja Irak). Sijoitettujen lasten määrä vaihteli neljästä kahdeksaan lasta kerrallaan. Perhetyötä tehtiin tiiviisti kahden nuoren kotiin. Yksi lapsi vieraili säännöllisesti tukiperheessä. Lapsille mahdollistettiin tarpeen mukainen terapia. Laurilan lapset kävivät koulua Hyvinkäällä, Riihimäellä ja Helsingissä. Muutama lapsi oli myös lyhyen sijoituksen ajan kotiopetuksessa Laurilassa. Lapset harrastivat erilaisia kamppailulajeja, partiota, kielikursseja, Zumbaa, kuntosalilla käyntiä ja uimista. Vuoden aikana retkeiltiin muun muassa museoissa, kylpylöissä, erilaisilla messuilla ja urheilutapahtumissa. Tämän lisäksi käytiin retkeilemässä, kalastamassa, elokuvissa, ostoksilla sekä huvipuistoissa. Lapsilla oli säännölliset palaverit, joissa he saivat tuoda esille toiveitaan ja mielipiteitään. Laurilassa työskenteli 6-7 työntekijää. Tämän lisäksi apuna käytettiin pääsääntöisesti tuttuja keikkatyöntekijöitä. Vuoden aikana Laurilassa oli työharjoittelussa kaksi opiskelijaa, joista toinen opiskeli sosionomiksi ja toinen sairaanhoitajaksi. Työntekijöillä oli säännölliset työnohjaukset ja talon palaverit Työryhmässä vahvistettiin kriisityöskentelyn osaamista ja arvioitiin kriisisijoitusten vaikutusta lastenkodin arkeen ja käytäntöihin. Myös perhetyön käytäntöjä vahvistettiin yhteisellä työskentelyllä. Yksi ohjaajista aloitti perhetyön koulutuksen. Yhteistyö Juhla - ja kampanjavuosi tarjosi mahdollisuuksia myös yhteiselle toiminnalle eri yksiköiden välillä. Ilolan ja Laurilan lapset mm. tekivät yhteisen videon kampanjan videokilpailuun ja osallistuivat kampanjan ja 6

7 yhdistyksen tapahtumiin. Kampanjan työntekijät vierailivat elokuvaohjaaja Naima Mohamudin kanssa Ilolassa. Kilpailuun osallistuminen ja vierailu oli lasten antaman palautteen mukaan hyvin mieluisa. Yksi Ilolassa asuva nuori suoritti hyvin onnistuneesti työelämään tutustumisjakson yhdistyksen keskustoimistolla. Osa Ilolan lapsista ja ohjaajista kävi tutustumiskäynnillä yhdistyksen muissa toimipisteissä. Vaikka lastenkotien keskinäinen yhteistyö oli hyvää, yhdistyksen eri toimintayksiköiden ja erityisesti lastenkotien, perhekeskuksen ja adoptiokuraattoritoiminnan keskinäisen yhteistyön kehittämisessä on vielä paljon mahdollisuuksia. Vuodelle 2012 suunnitellusta lastenkotien tukiperheiden kouluttamisesta lastenkodeille luovuttiin. Lastenkotien johtoryhmä (toiminnanjohtaja ja lastenkotien esimiehet) kokoontui kerran kuukaudessa. Kotien esimiehille järjestettiin yhteinen työnohjaus. Monikulttuurinen perhekeskus Tavoite: Ennaltaehkäisevien ja varhaisen tuen palvelujen ja toimintamuotojen kehittäminen Maahanmuuttajaperheiden tietoisuuden lisääminen suomalaisen lastensuojelun tavoitteista ja tarkoituksesta Perhekeskus auttaa ja tukee venäjänkielisiä lapsiperheitä heidän omalla äidinkielellään lasten kasvatukseen, kehitykseen ja perhe-elämään liittyvissä ongelmissa. Toimintavuosi oli perhekeskuksen 10-vuotis juhlavuosi. Lämminhenkinen juhlatilaisuus järjestettiin perhekeskuksessa syyskuussa. Juhlaan osallistui yhdistyksen työntekijöitä, perhekeskuksen yhteistyökumppaneita vuosien varrelta sekä vieraita Petroskoista. Asiakastyö Perhekeskuksen varhaisen tuen toimintamuodot toteutettiin Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämän avustuksen turvin. Varhaisen tuen palvelut ovat perheille maksuttomia ja niitä olivat: - äiti - ja lapsi kerho Kerran viikossa kokoontuva kerho äideille ja 0-4 v lapsille. Kerhon toiminnassa oli mukana 22 äitiä ja 24 lasta. - tukihenkilötoiminta kouluissa Toiminta on tarkoitettu helpottamaan ala-asteikäisten lasten koulukäyntivaikeuksia. Vuoden aikana tukihenkilö on avustanut 12 venäjänkielistä lasta 10 eri koulussa. 7

8 - varhaisen tuen perhetyö Perhetyö tukee perheitä lasten kanssa syntyneiden ongelmatilanteiden varhaisessa vaiheessa ja estää tilanteen pahenemisen. Toimintavuoden aikana perhetyötä on tehty seitsemässä lapsiperheessä. Myös yhteen vielä lasta odottavaan perheeseen on tehty perhetyötä. - vanhempien kahvila Vanhempien kahvila kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Toimintaan osallistui viisi perhettä. - infotilaisuudet Järjestettiin kaksi infotilaisuutta venäjänkielisille vanhemmille. Tilaisuuksissa on tehty tunnetuksi Helsingin kaupungin varhaisen tuen perhetyötä ja kotipalveluja sekä mielenterveyspalveluita. Tilaisuuksiin osallistui noin 40 henkilöä. - lapsiperheiden kesätukiohjelma Kesäaikana toteutettuun toimintaan osallistui kuusi perhettä (10 lasta). Perheille tarjottiin mahdollisuus viettää ohjatusti aikaa yhdessä ja tehtiin tutuksi lapsiperheille mahdollisia kesänviettotapoja. Monikulttuurinen perhekeskus tarjoaa myös perheterapeuttisia palveluita jo lastensuojelun asiakkaana oleville lapsiperheille. Palvelun tilaaja ja maksaja on perheen lastensuojelun asiakkuutta hoitava kunta. Perheelle palvelu on maksutonta. Perhetyötä lastensuojeluperheille on annettu Helsingissä seitsemälle perheelle (12 lasta) yhtensä 630 tuntia. Perheterapiaa on annettu kuudelle helsinkiläiselle perheelle (yhdeksän lasta) yhteensä 106 tuntia. Lisäksi lastensuojelun perhetyötä on annettu yhdelle vantaalaiselle perheelle (kolme lasta) ja Skype-yhteyden yhdelle perheelle kautta Sodankylään. Muuta Venäjänkielisen kerhon toiminta jatkui. Kerhossa oli viisi ryhmää eri-ikäisille lapsille ja sen toimintaan osallistui noin 70 lasta. Kesäkuussa perhekeskuksessa järjestettiin yhteistyössä lastenteatteriyhdistys Pelikanin kanssa kaksi viikon mittaista päiväleiriä. TIEDOTUS JA VIESTINTÄ SEKÄ JULKAISU- JA KOULUTUSTOIMINTA Tavoite: Sähköisten viestintämuotojen edelleen tehostaminen yhdistyksen sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä Kotisivujen uudistaminen Yhdistyksen juhlavuosi ja sen teemat näkyvät seminaareissa ja julkaisuissa Yhteiset Lapsemme lehti ilmestyi vuoden aikana neljä kertaa. Lehden ulkoasu ja taitto uudistettiin juhlavuoden ja juhlavuoden kampanjan hengessä. Lehdessä nostettiin esiin erilaisia tapahtumia ja merkkipaaluja vuosien varrelta. Lukijoille myös esiteltiin yhdistyksen toiminnassa mukana olleita vapaaehtoisia ja työntekijöitä. Juhlavuoden kampanja oli näyttävästi esillä lehden jokaisessa numerossa. 8

9 Myös yhdistyksen Internet-sivut uusittiin. Juhlavuosi ja sen tapahtumat olivat näkyvästi esillä niin www-sivuilla kuin myös yhdistyksen Facebook-sivustolla. Jäseniin pidettiin yhteyttä sähköisillä jäsenkirjeillä. Henkilökunnan käyttöön avattiin oma Intranet. Juhlaseminaari Kun kukaan ei kumminkaan välitä Kohti välittämisen ja puuttumisen kulttuuria järjestettiin Kulttuuriareena Gloriassa. Seminaarissa äänen sai eri toimijoiden toteuttama rasismin vastainen toiminta. Juhlaseminaari huipentui Open Your Mind juhlagaalaan. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Tavoite: Kansainvälisen toimintamme näkyvyyden lisääminen Suomessa ja vuorovaikutuksen lisääminen kansanvälisten yhteistyökumppaneittemme kanssa Kehitysyhteistyö ja kummitoiminta Yhteistyö bolivialaisen Defensa de los Niñas y Niños Internacion Sección Bolivia -järjestön (DNI) kanssa jatkui suunnitelmien mukaan. Orurossa toteutettava hanke on osa DNI:n valtakunnallista toimintaa, jonka tavoitteena on saada lasten ja nuorten oma ääni kuuluviin niin ruohonjuuritasolla kuin yhteiskunnan rakenteissa ja lainsäädännössä. Hankkeen keskiössä on lasten ja nuorten oma toiminta kouluissa (oppilasneuvostojen perustaminen ja toiminnan tukeminen) sekä ryhmätoiminta lasten ja nuorten asuinalueilla. Hankkeen aikana on Oruron kaupunginosien 3 ja 4 kouluihin perustettu oppilasneuvostoja tai vahvistettu olemassa olevien oppilasneuvostojen toimintaa. Koululaisille on opetettu demokraattisten oppilasneuvostovaalien järjestämisen vaiheet ja vaaleihin osallistuminen. Oppilasneuvostoja on tuettu toimintasuunnitelmien suunnittelussa ja toteutuksessa. Asuinalueiden lasten ja nuorten ryhmissä (prikaatit) on käsitelty elämän tärkeitä arvoja keskustelujen ja toiminnallisten menetelmien kautta. Opettajille ja lasten vanhemmille on järjestetty työpajoja niin ikään tärkeistä teemoista. Toimintavuoden aikana tehtiin hankkeen seurantamatka. Bolivian hanketta ja sen tavoitteita tehtiin tunnetuksi useissa vuoden aikana järjestetyissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Vakiintunutta kummitoimintaa Intiaan (The Children s Garden School Society) ja Kolumbiaan (Hogar Monserrate) jatkettiin. Yhteistyö Venäjällä Venäjän Karjalassa toteutetussa Perhe lapselle hankkeessa oli kolmas ja viimeinen toimintavuosi. Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää yhteistyössä Petroskoin kaupungin lastensuojelun kanssa menetelmiä, jotta lastenkodeissa asuvia lapsia voitaisiin sijoittaa perhehoitoon tai palauttaa takaisin biologiseen perheeseen. Hankkeessa kehitetään menetelmiä erityisesti biologisten vanhempien kanssa työskentelyyn. Hankkeen puitteissa järjestettiin huhtikuussa Petroskoissa koulutuspäivät paikallisille lastensuojelun ammattilaisille. Petroskoin kaupungin hallinnon ja lastensuojelun edustajia kävi koulutusmatkalla Helsingissä syyskuussa. 9

10 Olimme mukana yhteispohjoismaisessa, Pohjoismaisen ministerineuvoston rahoittamassa hankkeessa, jossa esiteltiin lastensuojelun käytäntöjä Suomessa, Norjassa ja Karjalassa. Hankkeen julkaisussa esitellään kahdessa artikkelissa (kirjoittajat Pekka Iivonen, Irma Marttinen ja Tuula Kumpumäki) yhdistyksen palvelutuotantoa ja lähialueyhteistyötä. Hankkeen loppuseminaarissa Petroskoissa oli kaksi yhdistyksen toimintaa esittelevää puheenvuoroa. YHTEISTYÖ Yhteiset Lapsemme teki toimintavuoden aikana aktiivisesti yhteistyötä useiden monikulttuurisuus- ja lastensuojelutoimijoiden kanssa. Erityisesti yhteistyötä rasismin vastaisessa toiminnassa tiivistettiin mm. SPR:n Ei rasismille-hankkeen, Amnesty International Suomen osaston ja Planin Ei vihapuheelle - kampanjan kanssa. Yhdistys on Lastensuojelun Keskusliiton, SOSTE ry:n, Kehitysyhteistyön palvelukeskus KEPAn, Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n ja Venäjän Lasten Säätiön jäsenjärjestö. Yhdistys kuuluu lisäksi Suomi- Intia-seuraan. Yhdistyksellä oli edustus adoptiolautakunnan kansainvälisten asioiden jaostossa ja täysistunnossa (Tuula Kumpumäki/Anja Wikstedt), Lastensuojelun Keskusliiton lastensuojelun neuvottelukunnassa (Tuula Kumpumäki) sekä Helsingin kaupungin psykiatrian maahanmuuttajatyöryhmän ohjausryhmässä (Ella Lazareva) sekä SPR:n Ei rasismille-hankkeen ohjausryhmässä (Irma Marttinen). Tuula Kumpumäki oli mukana Lastensuojelun Keskusliiton sijaishuollon päivien suunnittelutyöryhmässä. Osallistuimme ajankohtaiseen, Suomen ja Venäjän lastensuojelukäytäntöihin liittyvään keskusteluun tekemällä tutuksi Venäjän tiedotusvälineille niin yhdistyksen toimintaa Suomessa asuvan venäjänkielisen väestön kanssa kuin myös suomalaista lastensuojelua. Tuula Kumpumäki tapasi Euroopan Neuvoston raportoija Olga Borzovan tämän Suomen työvierailulla ja esitteli yhdistyksen toimintaa ja kokemuksia monikulttuurisesta lastensuojelutyöstä. Tapahtumat: Adoptiopäivä adoptiohakijoille. Aiheena adoptiolasten terveydentila ja kiintymyssuhde sekä adoptiokuraattoritoiminta (yhteistyössä Helsingin kaupungin adoptiotyöryhmän ja Interpedian kanssa), Helsinki Adoptiovalmennuskurssiohjaajien koulutuspäivät, Helsinki 6.2. Tutkimusseminaari, Nordean auditorio, Helsinki Adoptioilta isovanhemmille ja perheiden läheisille (Yhteistyössä Pelastakaa Lapset ry:n ja Interpedia ry:n kanssa), Helsinki Ruotsinkieliset Adoptioteemapäivät, (yhteistyössä Interpedia ry:n kanssa), Vaasa Adoptio ja sosiaalinen media. Koulutuspäivä ammattilaisille, (yhteistyössä Pelastakaa Lapset ry:n, Helsingin kaupungin adoptiotyöryhmän, Interpedia ry:n ja Adoptioperheet ry:n kanssa), Helsinki Maailma kylässä tapahtuma Avoimet ovet Monikulttuurinen Koti Laurilassa 10

11 19.9. Monikulttuurinen perhekeskus 10 vuotta Pikkujoulujuhla jäsenille, Kulosaaren kartano, Helsinki Juhlaseminaari, Kulttuuriareena Gloria, Helsinki Breaking the Cycle -lyhytelokuvan julkistamistilaisuus, Elokuvateatteri Andorra, Helsinki Teatteri-ilta Kun kyyhkyset katosivat, Kansallisteatteri, Helsinki Jouluglögi-tilaisuus yhdistyksen toimistolla Kampanjatapahtumat: Ruusuviikko Iso Roballa, kampanjan avaus Rasismin vastaisen päivän tapahtuma, Kamppi, Helsinki Kampanja mukana Musicians Against Racism-tapahtumassa Gloriassa Kampanja mukana Vantaan kaupunkijuhlassa Ravintolapäivä Cuppila Rohkea & Reilu, Helsinki Kampanja esittäytyy Etnon järjestämässä Etnisten suhteiden foorumissa (Essi & Irma) Kampanja mukana Maailma Kylässä -festivaaleilla 2.6. Kampanja mukana Helsinki Street Festival -tapahtumassa 4.6. Rohkeasti rasismia vastaan! -paja Yhteiset Lapsemme ry:n henkilökunnan kehittämispäivässä 5.6. Rohkeasti rasismia vastaan! -paja: Rasisminvastainen elokuva-aiheinen keskustelupaja Ilolassa Kampanja mukana SUN ROBA -katufestivaaleilla x.7. Rasisminvastainen lyhytelokuvapaja Laurilassa Katukampanja ja uusien kasvojen etsimistä Joensuun Popkatuviikolla Suomi Areena & Pori Jazz: Uusia kasvoja ja tukijoita Ole rohkea ja reilu uskalla välittää! kampanjalle PechaKucha-esitelmä kampanjasta Porissa 3.8. Kampanja mukana Kallio Block Party tapahtumassa Ravintolapäivä Cuppila Rohkea & Reilu, Helsinki Ole rohkea ja reilu! - pop up elokuvagalleria, Taiteiden yö, Helsinki vapaaehtoisia) Reiluna Joen yössä -tapahtuma Joensuussa Rasismin vastainen iltapäivä, Kulttuurikeskus Caisa, Helsinki Rohkeasti rasismia vastaan! -paja aikuisille ja lapsille Pelastakaa Lapset ry:n Pietari-kerhon tapaamisessa Yhteiset Lapsemme juhlaseminaari Gloriassa OPEN YOUR MIND rasisminvastainen tapahtuma Gloriassa Kampanja mukana Breaking the Cycle -elokuvan ensi-illassa, elokuvateatteri Andorra, Helsinki TALOUS, HALLINTO JA HENKILÖSTÖ Tavoite: Negatiivisen oman pääoman pienentäminen ja yhdistyksen taloudellisen tilanteen vahvistaminen Uusien varainhankinnan keinojen hyödyntäminen ja erityisesti yritysyhteistyön kehittäminen Talous 11

12 Vuoden 2013 tilikauden tulos oli ylijäämäinen ,68 euroa. Ylijäämä jäi alle budjetoidun, mutta yhdistyksen oman pääoman negatiivisuutta saatiin kuitenkin merkittävästi pienennettyä. Tilikauden budjetti oli edelleen kaikin puolin tiukka ja edellytti tarkkaa kuluseurantaa. Lastenkodeista Koti Ilolan käyttöaste oli lähes suunnitellun mukaista, mutta Laurilassa se jäi huomattavasti suunnitellusta. Myös Laurilan kulut ylittivät budjetoidun. Samoin yleistoiminnan ja kansainväliseen adoptioon liittyvän toiminnan kulut ylittyivät. Monikulttuurisen perhekeskuksen tulos puolestaan oli hyvä, vaikka esimerkiksi Helsingin kaupungin sen toimintaan myöntämä avustus pieneni huomattavasti suunnitellusta. Yhdistyksen yleistoiminta rahoitettiin RAY:n myöntämällä euron yleisavustuksella sekä oman palvelumyynnin tuotoilla. Yleisavustukseen saatiin korotus, joka mahdollisti toimistosihteerin palkkaamisen keskustoimistoon. Monikulttuurisen perhekeskuksen toimintaa rahoitettiin Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan järjestöavustuksella ( e) sekä palvelumyynnin tuotoilla. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusta myönnettiin myös kansainväliseen adoptioon liittyvään toimintaan (5000 e). Adoptiokuraattoritoiminta jatkui RAY:n kohdennetulla toiminta-avustuksella ( e). Ole rohkea ja reilu - uskalla välittää - kampanja toteutettiin RAY:n projektiavustuksella. Monikulttuuristen lastenkotien toiminta rahoitettiin kuntien maksamilla hoitovuorokausimaksuilla. Romani-tiedotushankkeeseen ja Breaking the Cycle -elokuvan tekemiseen saatiin rahoitusta ulkoasiainministeriön Eurooppa-tiedotuksesta. Sohlbergin säätiön vuodelle 2012 myöntämään tukiperhetoiminnan kehittämiseen suunnitellun avustuksen käyttötarkoitukselle myönnettiin haettu muutos. Muutos mahdollisti avustuksen käytön toiminnallisten menetelmien kehittämiseen ja visuaalisen aineiston tuottamiseen romani-hankkeessa. Hankkeeseen saatiin pieni avustus Ei rasismille!-hankkeelta ja osa kuluista katettiin. Stiftelsen den 7nde Mars myönsi avustuksen ( e) Petroskoissa toteutettuun Perhe Lapselle-hankkeeseen. Bolivian kehitysyhteistyöhanketta toteutettiin ulkoministeriön kehitysyhteistyötuella. Hankeen omarahoitusosuus kerättiin Maailma Kylässä-tapahtuman sekä Ravintolapäivän myynti- ja keräystuotoilla, teatteriretken tuotolla sekä lahjoituksilla. Yhdistyksen omistama Yhla Oy kautta myytiin taloushallinnon palveluita Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto ry:lle sekä lukien myös Interpedia ry:lle. Varainhankinta Varainhankinnan tavoitteet Bolivian kehitysyhteistyön osalta toteutuivat suunnitellusti. Kampanjavuoden näkyvyys loi joitakin mahdollisuuksia myös varainhankinnalle, mutta merkittäviä, pitkäjänteisiä avauksia ei saatu toteutettua. Kampanjan tapahtumiin saatiin kuitenkin paljon Pro Bono - toimintaa, mitä voidaan pitää erittäin positiivisena asiana. Varainhankinnan systemaattinen kehittäminen vaatisi enemmän henkilöstö- ja taloudellista resurssia kuin mitä yhdistyksellä on ollut mahdollisuus siihen osoittaa. 12

13 Hallitus Varsinaiset jäsenet 2013: Varajäsenet 2013: Yrjö Männistö, pj. (kuollut ) Pekka Iivonen (vpj.) Outi Salo Kristiina Ikonen Ilkka Turunen Osmo Toivanen Azeb Hailu Merja Tikkanen-Vilagi Linda Mäkynen-Lönnberg Kitte Marttinen Ayalnesh Ruotsalainen Nina Keres Leena Virtanen Hallituksen sihteerinä toimi Irma Marttinen. Hallitus kokoontui kuusi kertaa (16.1., 18.3., 13.5., 13.6., 28.9., ja 9.12.). Juhlavuoden kevätkokous pidettiin 16.4., ja sen yhteydessä esitettiin valokuvakooste Yhteiset Lapsemme ry:n toiminnasta vuosien varrella. Myös syyskokous järjestettiin juhlavuoden tunnelmissa. Pirkko Männistö kutsuttiin syyskokouksen päätöksellä Yhteiset Lapsemme ry:n kunniajäseneksi. Työvaliokunta Työvaliokuntaan kuuluivat varapuheenjohtaja Pekka Iivonen, talouspäällikkö Tiina Sundholm sekä toiminnanjohtaja Tuula Kumpumäki. Työvaliokunta kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. Tilintarkastajat Tilintarkastajina toimivat Pentti Lavanko (HTM) ja Päivi Sten (HTM). Varatilintarkastajiksi oli nimetty Tilintarkastus Helle-Baltsceffsky Oy. Yhdistyksen kirjanpitäjänä toimi talouspäällikkö Tiina Sundholm. Henkilökunta Tilikauden päättyessä Yhteiset Lapsemme ry:ssä työskenteli 23 työntekijää. Lisäksi vuoden aikana on ollut osaaikaisia työntekijöitä hoitamassa erityisesti lastenkotien lyhyitä ja satunnaisia sijaisuuksia. Tärkeän voimavaran yhdistyksen toiminnassa muodostivat eri alojen opiskelijat, joita vuoden aikana oli useita suorittamassa harjoitteluaan yhdistyksen kaikissa toimintayksiköissä. Vapaaehtoistyötä tehtiin ennen muuta yhdistyksen työryhmissä ja neuvottelukunnissa. Yhdistyksen keskustoimistossa työskenteli toiminnanjohtaja Tuula Kumpumäki, tiedottaja Irma Marttinen, suunnittelija Anja Wikstedt, osa-aikainen toimistosihteeri Valentina Loutchina sekä lukien kampanjakoordinaattori Essi Lindberg. Talouspäällikkö Tiina Sundholmin työpiste on Lohjalla ja adoptiokuraattori Kerstin Rauma työskentelee Lahdessa. Monikulttuurinen Koti Ilolan vastuuhenkilönä toimi vastaava ohjaaja/johtaja Pirkko Kokko ja Koti Laurilassa vastuuhenkilönä toimi vastaava ohjaaja Mia Laurell. Monikulttuurisen perhekeskuksen johtajana toimi Ella Lazareva. Työhyvinvointi Henkilökunnan työterveyshuolto on järjestetty Lääkäriasema Mehiläisessä. Yhdistyksen varhaisen tuen malli päivitettiin. Lastenkotien ja perhekeskuksen henkilökunnalla oli säännöllinen työnohjaus. Eläkevakuutusyhtiö Varma myönsi yhdistykselle avustuksen henkilökunnan työhyvinvoinnin tukemiseen. Henkilökunnalle oli 13

14 tarjolla liikuntasetelit. Henkilökunnan yhteinen kehittämispäivä järjestettiin kesäkuussa juhlavuoden kampanjan hengessä. Toimitilat Yhdistyksen keskustoimisto toimi vuokratiloissa osoitteessa Iso Roobertinkatu 1 A 16, Helsinki. Tiloja vuokrattiin yhdessä Pesäpuu ry:n ja Erityishuoltojärjestöjen liiton, Ehjä ry:n kanssa. Monikulttuurinen Koti Ilola Sipoossa ja Monikulttuurinen Koti Laurila Hyvinkäällä toimivat yhdistyksen omistamissa kiinteistöissä. Monikulttuurinen perhekeskus toimi vuokratiloissa Helsingin Vuosaaressa. Lisäksi perhekeskuksen toimintaa varten oli vuokrattuna yksi kerhotila Vuosaaresta. 14

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry 27.4.2016

Yhteiset Lapsemme ry 27.4.2016 Yhteiset Lapsemme ry 27.4.2016 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 MISSIO Yhteiset Lapsemme edistää monikulttuuristen lasten hyvinvointia vaikuttamalla eri tavoin suomalaisessa yhteiskunnassa ja haluaa antaa

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki 1. Tavoitteena lapsiystävällinen yhteiskunta MLL:n Suunta 2024 strategia: Suomi on lapsiystävällinen yhteiskunta Vuonna 2016 piirin toiminnassa korostuvat Vapaaehtoisuuden

Lisätiedot

TOIMINTA- KERTOMUS 2013

TOIMINTA- KERTOMUS 2013 TOIMINTA- KERTOMUS 2013 VaLa Vastuullinen Lahjoittaminen ry AnDo Ansvarsfullt Donerande rf 2 (6) Vastuullinen Lahjoittaminen ry / Ansvarsfullt Donerande rf SISÄLLYS 1. Vastuullinen Lahjoittaminen ry 2.

Lisätiedot

Oulun kaupunki PÖYTÄKIRJA 7/2016 Maahanmuuttajaneuvosto

Oulun kaupunki PÖYTÄKIRJA 7/2016 Maahanmuuttajaneuvosto Aika Maanantai 19.12 klo 12:18 16:50 Paikka Villa Victor, Torikatu 23 Kokouksen osanottajat Fischer Erwin, puh.joht. Suorsa Angela, varapuh.joht. Dolinšek Saša El Hassane Kazza Györgyne Szanto Bernadett

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

Финляндская Ассоциация Русскоязычных Обществ ФАРО р.о. Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto FARO ry

Финляндская Ассоциация Русскоязычных Обществ ФАРО р.о. Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto FARO ry Финляндская Ассоциация Русскоязычных Обществ ФАРО р.о. Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto FARO ry Hyväksytty kevätkokouksessa 20.4.2013 FARO ry:n Hallituksen vuosikertomus toimintakaudelta 1.1

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen - SOS-Lapsikylä ry:n kehittämishanke

Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen - SOS-Lapsikylä ry:n kehittämishanke Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen - SOS-Lapsikylä ry:n kehittämishanke SOS-LAPSIKYLÄ RY Vuonna 1962 perustettu SOS-Lapsikylä ry on osa maailmanlaajuista SOS Children

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

4. Yhdistyksen tilillä on n 600e ja käteiskassa koululla n. 112,90. Myyjäisistä tuli 75,70. Tilanne tammikuussa 15.1.2013.

4. Yhdistyksen tilillä on n 600e ja käteiskassa koululla n. 112,90. Myyjäisistä tuli 75,70. Tilanne tammikuussa 15.1.2013. Vallilan vanhemmat-yhdistyksen kokous 02.04.2013 Aika: Tiistai 02.04.2013 klo 18.00 Paikka: Vallilan koulun opettajanhuone 1. Läsnä Opettaja Sami Paavola Annu Kilpeläinen (3A) Anu Vauramo (6A) Kati Lounema

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTAVUODEN YLEISNÄKYMÄT JA -TAVOITTEET Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2013 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.12.2012 Sisällys 1. Valmentautuminen 2. Opiskelu 3. Tuki- ja asiantuntijapalvelut 4. Hallinto 5. Tehostamishanke

Lisätiedot

KOHTAAMINEN. Kotimaisen adoption kehittämishanke 2010-2013

KOHTAAMINEN. Kotimaisen adoption kehittämishanke 2010-2013 KOHTAAMINEN Kotimaisen adoption kehittämishanke 2010-2013 KOHTAAMINEN hankkeen lähtöajatus Pysyvyyden turvaaminen ja oikeus perheeseen pitkäaikaista sijaishuoltoa tarvitsevalle lapselle LOS 20 artikla

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 1. VIRTA KAINUUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät Virta

Lisätiedot

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sivu 1 / 6 NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014 Naantalin 4H-yhdistys 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet. Sääntöjen mukaisesti

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Valtakunnalliset sijaishuollon päivät Vaasa, 5.10.2011 VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus

Lisätiedot

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor MAAHANMUUTTAJAT UUDESSA OULUSSA 2011 Vieraskieliset - suomalaisia, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame 5 013 henkilöä Ulkomaalaiset henkilöt, joilla

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä kokouksen avaus.

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä kokouksen avaus. JOENSUUN JÄÄKARHUT RY Mäntyniementie 1, 80220 Joensuu SEURAN SYYSKOKOUS 2007 PÖYTÄKIRJA AIKA Keskiviikko 21.11.2007 klo 18.30 PAIKKA Mäntyniementie 1, Karhu-Sali 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN OPPILASHUOLLON KEHITTÄMISVERKOSTO

PÄÄKAUPUNKISEUDUN OPPILASHUOLLON KEHITTÄMISVERKOSTO PÄÄKAUPUNKISEUDUN OPPILASHUOLLON KEHITTÄMISVERKOSTO Kehittämishankkeeseen osallistuvat Helsingin, Espoon ja Vantaan koulupsykologit ja koulukuraattorit. Koordinoiva kaupunki on Vantaa. Ohjausryhmä: Vantaa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki

Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki Gospel Riders moottoripyöräkerho ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 LAPIN LIIKUNTA RY YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO 1/2016 Helsinki 16.2.2016 SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS

PÄÄTÖSLUETTELO 1/2016 Helsinki 16.2.2016 SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS PÄÄTÖSLUETTELO 1/2016 Helsinki 16.2.2016 SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: La 13.2.2016 klo 10.00 15.00 Paikka: Kotola, Yrjönkatu 29 A 1, Helsinki Läsnä: Elina Laavi puheenjohtaja Paula

Lisätiedot

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto. Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016 Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.fi Puh:0503256450 4.3.2016 Maahanmuutto on siirtymä Valtava sosiokulttuurinen muutos,

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (5) 74 Pääkaupunkiseudun Helsingin Selkäyhdistys ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuspäätöksestä HEL 2015-000578 T 02 05 01 00 Päätös päätti

Lisätiedot

MYYRAS VIIRILÄN OMAKOTIYHDISTYS RY/MYRAS VIIRILÄ EGNAHEMSFÖRENING RF

MYYRAS VIIRILÄN OMAKOTIYHDISTYS RY/MYRAS VIIRILÄ EGNAHEMSFÖRENING RF Säännöt MYYRAS VIIRILÄN OMAKOTIYHDISTYS RY/MYRAS VIIRILÄ EGNAHEMSFÖRENING RF 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Myyras - Viirilän Omakotiyhdistys ry/myras Viirilä Egnahemsförening rf. Yhdistyksen

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Perhetukea maahanmuuttajille

Perhetukea maahanmuuttajille Perhetukea maahanmuuttajille Startti Perhetyö Maahanmuuttajille Startti Maahanmuuttajapalvelut tarjoavat ammatillista tukea haastavissa tilanteissa oleville maahanmuuttajataustaisille perheille. Myös toisen

Lisätiedot

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Jäsenkokous ehdokasasettelusta Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

I Kasvattajana muuttuvassa maailmassa. Kasvatuskaaoksesta yhteiseen ymmärrykseen...17

I Kasvattajana muuttuvassa maailmassa. Kasvatuskaaoksesta yhteiseen ymmärrykseen...17 Sisällys Alkusanat...5 I Kasvattajana muuttuvassa maailmassa Matti Rimpelä Kasvatuskaaoksesta yhteiseen ymmärrykseen...17 Kasvatuksen ammattilaisten erityinen tehtävä...19 Lapsen kehittyminen aikuiseksi...21

Lisätiedot

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Perhepalvelukeskus, Korkalonkatu 4, 96100 Rovaniemi Päivitetty 1.5.2016 / Marja Leena Nurmela Kuva: Pekka Ojaniemi Palveluja perheille Avoin päiväkoti Avoimen päiväkodin

Lisätiedot

Osallisuus yksilöiden ja yhteiskunnan sidosaineena. Asukaslähtöinen kehittäminen Kotkassa

Osallisuus yksilöiden ja yhteiskunnan sidosaineena. Asukaslähtöinen kehittäminen Kotkassa Kuntaliiton Demokratiapäivä 18.10.2016 Helsinki Osallisuus yksilöiden ja yhteiskunnan sidosaineena Asukaslähtöinen kehittäminen Kotkassa Marjo Tolvanen marjo.tolvanen@sepra.fi GSM 044 277 4513 www.sepra.fi/fi/tuen-hakeminen/kaupunkikehittaminen

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

Yhdistyksen perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä tasa-arvon edistäminen.

Yhdistyksen perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä tasa-arvon edistäminen. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Hakunilan Seudun Koiraharrastajat HSKH r.y., josta voidaan käyttää epävirallista lyhennystä HSKH. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta

Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta KatuMetro - Monikulttuurisuus ja maahanmuutto Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta 2010-2012 VTT, tutkija Vuoden 2010 tutkimus- ja kehittämistoiminta ja tiedottaminen:

Lisätiedot

Loimaan. Perhepalvelut

Loimaan. Perhepalvelut Loimaan Perhepalvelut PERHEPALVELUT Loimaan perhepalvelujen työmuotoja ovat palvelutarpeen arviointi, lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö ja sosiaa- liohjaus. Perhepalveluihin kuuluvat myös tukihenkilö-

Lisätiedot

Lastensuojelutaustaisen nuoren sosiaalisen pääoman kasvattaminen Hanke Satu Oksman & Anna Lähteenmäki

Lastensuojelutaustaisen nuoren sosiaalisen pääoman kasvattaminen Hanke Satu Oksman & Anna Lähteenmäki Lastensuojelutaustaisen nuoren sosiaalisen pääoman kasvattaminen Hanke 2016-2018 Satu Oksman & Anna Lähteenmäki Kuopion seudun nuorisoasunnot ry:n (KSNA) ja Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys ry:n (Josna)

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 1. Toiminta-avustukset a. Taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustukset 2015 b. Taide- ja kulttuuriyhteisöjen toiminta-avustukset

Lisätiedot

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. SÄÄNNÖT 1 LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ - LOTTA SVÄRD STIFTELSEN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi Säätiön nimi on - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2. Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Perhepalvelukeskus, Korkalonkatu 4, 96100 Rovaniemi Kuva: Pekka Ojaniemi Palveluja perheille Avoin päiväkoti Avoimen päiväkodin toiminta on tarkoitettu alle kouluikäisille

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014

SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 Yleistä Yhdistyksen toiminnassa vuosi 2014 oli 29 toimintavuosi. Yhdistyksen toiminta keskittyi vuoden 2014 aikana perinteisten tapahtumien eli Lasipäivän,

Lisätiedot

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto Esimiestyö Kevan Kaari-työpaja & Kunteko2020 14.4.2016 Helsinki, Paasitorni Oppimisverkosto Open space työskentelyn tulokset Kokemuksia verkostoista: olen ollut Hyödyllisissä verkostoissa Hyödyttömissä

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOKEMUKSIA HYVINVOINTITIEDON KERUUSTA LAAJOISSA 4- VUOTISTERVEYSTARKASTUKSISSA, Oulu, Kempele, Liminka.

LAPSIPERHEIDEN KOKEMUKSIA HYVINVOINTITIEDON KERUUSTA LAAJOISSA 4- VUOTISTERVEYSTARKASTUKSISSA, Oulu, Kempele, Liminka. LAPSIPERHEIDEN KOKEMUKSIA HYVINVOINTITIEDON KERUUSTA LAAJOISSA 4- VUOTISTERVEYSTARKASTUKSISSA, Oulu, Kempele, Liminka. Salmi Sirpa ja Jurmu Tiina Opinnäytetyö, syksy 2012 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoite

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT 1(5) TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessilla on kolme avustuskokonaisuutta, Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen avustukset,

Lisätiedot

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Yleistä Suomen Keskustanaiset ry toimii aktiivisesti sukupuolten välisen tasa-arvon ja ihmisten

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry (SKRL ry). Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle Toimintasuunnitelma 2017 Kooste jäsenkokoukselle 29.10.2016 Strategiset tavoitteet Toimijoiden määrän kasvu Verkoston laaja näkyvyys Vaikuttamistoiminnan pitkäjänteisyys ja teemaryhmien asiantuntemuksen

Lisätiedot

T a m p e r e e n A - K i l t a r y : n s ä ä n n ö t

T a m p e r e e n A - K i l t a r y : n s ä ä n n ö t T a m p e r e e n A - K i l t a r y : n s ä ä n n ö t 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tampereen A-Kilta ry ja sen kotipaikka on Tampere. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Tarkoitus

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys SÄÄNNÖT Satakissa ry Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Satakissa ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys ja sen kotipaikka on Porin kaupunki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistyksen

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Toiminta-avustuskokonaisuuksien kriteerit vuonna 2015 (Lasten ja nuorten palvelujen sekä ikäihmisten palvelujen lautakunta) 1 Lautakunnat päättävät tarkemmista

Lisätiedot

SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry 1(6) SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen

Lisätiedot

Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella. Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le

Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella. Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le Perheille kohdennetuilla palveluilla tuetaan vanhempia tai muita huoltajia turvaamaan lasten hyvinvointi

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Lohjan Kylät ry. ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lohjan kaupunki ja siihen liittymispäätöksensä tehneet

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste

Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste Taiteen edistämiskeskus Aiemmin Taiteen keskustoimikunta (1968 2012) Tehtävänä taiteen edistäminen kansallisesti ja kansainvälisesti Myös kulttuurin

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

115 vuotta. Uudenmaan Martat ry 85 vuotta. Anne Lempinen

115 vuotta. Uudenmaan Martat ry 85 vuotta. Anne Lempinen 115 vuotta Uudenmaan Martat ry 85 vuotta Anne Lempinen Uudenmaan Martat 85 vuotta Tuodaan juhlavuosi osaksi arkea Juhlavuotta tuodaan monin tavoin ja erilaisin tapahtumin esille tavoitteena on, että juhlavuosi

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste.

Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste. Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste Joensuu, 2013 Historia 3.9.2009 Seminaari Sortavalassa projektin perustamisesta, jonka

Lisätiedot

2010 toiminta-avustus 2 000. Africarewo ry Afrikkalaisnaisten monikulttuurisuusohjelma 2010 2 500. 2010 toiminta-avustus 4 500

2010 toiminta-avustus 2 000. Africarewo ry Afrikkalaisnaisten monikulttuurisuusohjelma 2010 2 500. 2010 toiminta-avustus 4 500 Hakija Asia PÄÄTÖS EUR ABC Nuorisotoiminta yhdistys Africans and African- Europeans Association AFAES Monikulttuurisuus osana suomalaista todellisuutta 2 000 Africarewo Afrikkalaisnaisten monikulttuurisuusohjelma

Lisätiedot

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011 Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi Miessakit ry:n raportteja 1/2011 Peter Peitsalo Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki SISÄLLYS JOHDANTO... 5 MIESLÄHTÖISEN TYÖN KEHITTÄMISPROSESSI... 6

Lisätiedot

Pasi Pitkänen 1.varapuheenjohtaja, edunvalvontavaliokunnan pj Marko Luostarinen 2. varapuheenjohtaja

Pasi Pitkänen 1.varapuheenjohtaja, edunvalvontavaliokunnan pj Marko Luostarinen 2. varapuheenjohtaja 1 YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN TARKOITTAMA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Toiminnan tavoitteena edunvalvonnan saralla oli pyrkiä kohti pitkän aikavälin tavoitetta saada Kuopioon Suomen parhaat yrittämisen olosuhteet.

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika, kello 9:00 12:00 Paikka TIEKE, Salomonkatu 17 A, 10.krs Paikalla Vesa Kotilainen Pirjo Ilola Taru Rastas Martti From Kristiina Seppälä Michael Burman Itella,pj, operaattori

Lisätiedot