Tavoite Monipuolinen ja tehokas vaikuttamistyö rasismia vastaan sekä lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen rasismin vastaisessa toiminnassa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tavoite Monipuolinen ja tehokas vaikuttamistyö rasismia vastaan sekä lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen rasismin vastaisessa toiminnassa."

Transkriptio

1 Yhteiset Lapsemme ry Kertomus yhdistyksen toiminnasta vuonna 2013 YLEISTÄ Vuosi 2013 oli Yhteiset Lapsemme ry:n toiminnan 25-vuotisjuhlavuosi. Yhdistys on vuonna 1988 perustettu, poliittisesti, uskonnollisesti ja ideologisesti sitoutumaton valtakunnallinen lastensuojelujärjestö. Yhteiset Lapsemme ry:n toiminta edistää eri tavoin monikulttuuristen lasten hyvinvointia. Toiminta perustuu käsitykseen kohtaamisen ja arkisen kanssakäymisen merkityksestä eri kulttuureista tulleiden ihmisten keskinäisen ymmärryksen lisäämisessä. Yhdistyksen keskeiset toimintamuodot ovat kansalaistoiminta, kansainväliseen adoptioon liittyvä toiminta, monikulttuurinen lastensuojelu, kansainvälinen toiminta sekä viestintä- ja tiedotus ja koulutus- ja julkaisutoiminta. Juhlavuotta vietettiin rasismin vastaisen kampanjan merkeissä teemalla Ole rohkea ja reilu uskalla välittää. Vuoden 2013 lopussa yhdistykseen kuului 915 jäsentä ja vuosi oli yhdistyksen 26. toimintavuosi. Yhteiset Lapsemme ry:n juhlavuosi alkoi suruviestillä yhdistyksen perustajajäsenen ja koko tähänastisen toiminnan aikaisen puheenjohtajan Yrjö Männistön poismenosta Puheenjohtajan tehtäviä toimintavuoden ajan hoiti yhdistyksen varapuheenjohtaja Pekka Iivonen. Toimintavuosi oli yhdistyksen strategiakauden ( ) kolmas vuosi. Toiminta oli toimintasuunnitelman mukaista ja vastasi asetettuja tavoitteita. KANSALAISTOIMINTA Tavoite Monipuolinen ja tehokas vaikuttamistyö rasismia vastaan sekä lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen rasismin vastaisessa toiminnassa. Juhlavuoden teema Ole rohkea ja reilu uskalla välittää oli keskeinen työkalu yhdistyksen rasisminvastaisessa toiminnassa. Teemaa vei vahvasti eteenpäin juhlavuoden kampanja, mutta se nivoutui tiiviisti yhteen yhdistyksen muun vaikuttamistyön kanssa. Kampanjan nimissä toteutettu toiminta oli koko yhdistyksen toimintaa. Kampanjavuoden tavoitteena oli nostaa esiin erityisesti lapsiin ja nuoriin kohdistuva rasismi sekä luoda toimintamalleja niin rasismin vastaiseen toimintaan kuin myös työskentelyyn rasismin kokemusten käsittelyyn. Toimintavuoden aikana Yhteiset Lapsemme ry toimi edelleen aktiivisesti lastensuojelun, kansainvälisen adoption sekä monikulttuurisuuden toimijoiden verkostoissa. Jäsenille järjestettiin pikkujoulujuhla. 1

2 Projektit ja kehittämistoiminta sekä tutkimukseen liittyvä toiminta Tavoite Rahoituslähteiden monipuolinen hyödyntäminen hankkeisiin, joiden kautta monikulttuuristen lasten ääni rasismin vastaisessa toiminnassa tulee kuulluksi. Materiaalin kehittäminen ja tuottaminen moniarvoisuuden puolesta lasten ja nuorten kanssa tehtävän työn tueksi Ole rohkea ja reilu uskalla välittää rasisminvastainen kampanjavuosi Yhdistyksen 25-vuotisjuhlavuoden rasismin vastainen kampanja oli menestys ja sen tavoitteet toteutuivat yli odotusten. Kampanjassa toteutetun toiminnan tuloksena Yhteiset Lapsemme ry:llä on käytössään uusia, raikkaita vaikuttamistyön toimintamalleja ja työkaluja. Yhdistys on vahvistanut asemaansa ja rooliaan rasismin vastaisten toimijoiden verkostossa ja saanut useita uusia yhteistyömahdollisuuksia. Kampanjaa ja sitä kautta koko yhdistyksen toimintaa tehtiin näkyväksi monissa tapahtumissa myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Kampanjavuosi tarjosi monia mahdollisuuksia yhdistyksen toimintayksiköiden yhteiselle toiminnalle. Kampanja jatkui muutaman kuukauden vuoden 2014 puolella. Kampanja herätti laajaa kiinnostusta jo kampanjakoordinaattorin rekrytoinnista lähtien. Tehtävään haki yli 100 kiinnostunutta. Kampanjakoordinaattoriksi valittiin FM Essi Lindberg. Kesän aikana kampanjassa työskenteli myös opiskelija Ada Kukkonen. Kampanjassa toteutettiin lukuisa määrä erilaisia tapahtumia (mm. Rasismin vastainen iltapäivä perheille ja Open Your Mind-juhlagaala), joiden järjestämiseen osallistui myös muita rasismin vastaisen verkoston toimijoita (mm. SPR:n Ei rasismille! - hanke ja sisäasiainministeriön Etnisten suhteiden neuvottelukunta Etno). Kampanja näkyi vuoden mittaan monissa tapahtumissa ja festivaaleilla eri puolella Suomea (mm. Helsingin Taiteiden Yö, Joen Yö Joensuussa, Suomi Areena & Pori Jazz ). Näkyvyyttä saatiin myös kampanjan www-sivujen ja Facebook-ryhmän kautta. Kampanjan toimintaa rekisteröitiin myös mediassa. Kampanjaan rekrytoitiin kasvoiksi kymmeniä henkilöitä, eri-ikäisiä ihmisiä eri aloilta, tunnettuja ja eitunnettuja, tukemaan kampanjan viestiä ja viemään sitä eteenpäin. Vuoden aikana järjestetyissä tapahtumissa ja konserteissa esiintyi Pro bono -periaatteella monia tunnettuja artisteja. Yksi kampanjan keskeinen työväline oli lyhytelokuva Samuel. Elokuva herättää katsojat puuttumaan lapsiin kohdistuvaan rasistiseen kohteluun. Sitä on näytetty mm. kouluissa ja erilaisissa tapahtumissa. Elokuva on katsottavissa myös YuoTubessa. Kampanjan aikana toteutettiin yhteistyössä Etnon kanssa nuorille suunnattu valtakunnallinen Rasisti on pahisti -videokilpailu. Kilpailuun lähetettiin 26 työtä eri puolelta Suomea. Kampanjan aikana kohdattiin ja tavoitettiin suuri joukko suomalaisia, joiden kanssa oli mahdollista keskustella ennakkoluuloista, rasismista ja niitä lähellä olevista ilmiöistä. Lapsia ja nuoria kohdattiin rasisminvastaisissa työpajoissa, joiden toimintamallia kampanjan kuluessa kehitettiin. Kampanjan toimintaan ja erityisesti työpajojen kehittämiseen osallistui opiskelijoita ja harjoittelijoita useasta eri oppilaitoksesta. Kehittämistyöstä 2

3 tehtiin kaksi opinnäytetyötä (Heini Nygren ja Mikael Metsälä/Metropolia AMK ja Vilma Näveri/Humanistinen ammattikorkeakoulu). Elämyksellinen tiedotushanke romaniväestön lasten tilanteesta Toimintavuoden aikana käynnistettiin elämyksellinen tiedotushanke, jonka tarkoituksena on lisätä suomalaisten lasten ja nuorten tietämystä ja ymmärrystä Euroopassa liikkuvan romaniväestön tilanteesta. Hanke toteutetaan yhteistyössä Helsingin Diakonissalaitoksen Päiväkeskus Hirundon ja SPR:n Ei rasismille! - hankkeen kanssa. Hankkeessa julkaistiin joulukuussa Naima Mohamudin käsikirjoittama ja ohjaama fiktiivinen lyhytelokuva, Breaking the Cycle. Elokuva kertoo kahden teini-ikää lähestyvän romanilapsen elämästä Bukarestin slummissa sekä nuoruuden toiveikkuudesta, huumorista ja rakkaudesta äärimmäisen epäinhimillisissäkin olosuhteissa. Katsojia herätellään näkemään romanit humaanimmasta näkökulmasta ei vain toisina, kerjäläisinä ja muualta tulleina, vaan arvokkaina ihmisinä. Hankkeessa tuotettiin tiedotusmateriaalia käytettäväksi työskentelyssä nuorten kanssa kouluissa ja järjestöissä. Taidepedagogista työskentelyä Euroopasta tulleiden, Suomessa asuvien romanilasten kanssa valmisteltiin aloitettavaksi vuoden 2014 alusta. Tutkimusseminaari Helmikuussa järjestetty tutkimusseminaari tavoitti jälleen kerran kymmeniä eri tavoin työssään monikulttuurisuuden kanssa tekemisissä olevia ammattilaisia. Seminaarissa esitellyt tutkimukset käsittelivät kansainvälisesti adoptoitujen kouluarkea, adoptiohakijoiden kokemuksia adoptioneuvonnasta, suomen kielen käyttöä monietnisessä yläkoulussa sekä yksintulleiden pakolaislasten kokemuksia jälkihuollon aikana KANSAINVÄLISEEN ADOPTIOON LIITTYVÄ TOIMINTA Tavoite Yhteiset Lapsemme ry:n erityisroolin kirkastaminen adoptiotoimijoiden verkostossa ja erityisesti adoptiohakijoille suunnattujen palveluiden kehittäminen adoptiokuraattoritoiminnassa. Kansainväliseen adoptioon liittyvässä toiminnassa keskeiset toimintamuodot olivat edelleen adoptiovalmennuskurssit ja adoptiokuraattoritoiminta. Muita adoptioon liittyviä toimintamuotoja olivat adoptiohakijoille ja vanhemmille suunnatut vertaisryhmätoiminta, luento- ja koulutustilaisuudet ja muut tilaisuudet. Yhteistyö ja vuorovaikutus aikuisten adoptoitujen kanssa oli vilkasta, niin aikuisten adoptoitujen yhdistysten kuin yksityishenkilöiden kanssa. Kaikilla adoptiovalmennuskursseilla oli aikuisen adoptoidun vierailu. Yhteiset Lapsemme ry oli yhteistyökumppanina Vuxna Internationellt Adopterade rf:n järjestämässä tilaisuudessa, jossa aiheena oli identiteetti sekä matkat synnyinmaihin. Myös muiden adoptiotoimijoiden kanssa yhteistyö on ollut vilkasta. Tavoitteen mukainen uudenlaisen roolin selkeyttäminen toteutui. Yhdistyksellä on edelleen vahva rooli adoptioperheiden ja hakijoiden arjen tuntijana, mutta samalla on ollut mahdollisuus vahvistaa adoptioasiantuntijuuden roolia erityisesti 3

4 adoptiolautakuntatyöskentelyn kautta. Adoptiolautakunnan jäsenenä Tuula Kumpumäki osallistui toukokuussa pohjoismaisten keskusviranomaisten kokoukseen Oslossa ja marraskuussa Venäjän tiede- ja opetusministeriön järjestämään, kansainväliseen adoptiotoimijoille tarkoitettuun seminaariin Moskovassa. Lastensuojelun keskusliiton huhtikuussa julkaisemassa Adoptio lapsen etu? - kirjassa julkaistiin Tuula Kumpumäen kirjoittama artikkeli Kotiin Suomeen. Kirjassa käsitellään kotimaiseen ja kansainväliseen adoptioon liittyviä eettisiä näkökulmia. Adoptiovalmennus antaa tietoa kansainvälisestä adoptiosta ja mahdollisuuden ajatustenvaihtoon ja keskusteluun. Adoptiovalmennusta järjestettiin 10 kerran iltakursseina (kolme kurssia) Helsingissä ja kahden viikonlopun viikonloppukursseina Tampereella (kaksi kurssia), Espoossa (kaksi kurssia) sekä yksi kurssi Oulussa ja Vaasassa (ruotsinkielinen). Valmennuskursseilla oli yhteensä 142 osallistujaan. Osana valmennuskursseja järjestettiin adoptiolapsen terveydentilaa ja sisarussuhteita käsitellyt luentotilaisuus. Valmennuskurssiohjaajille järjestettiin kehittämisviikonloppu. Adoptiokuraattori on mukana adoptioprosessin ja adoptioperheiden elämän eri vaiheissa. Valtakunnallisena puhelinpalveluna adoptiokuraattoritoiminta tavoittaakin hyvin adoptiovanhemmat ja -hakijat, adoptoidut ja eri alojen ammattilaiset. Adoptiokuraattori osallistui kuraattoritoimintaa tukeviin koulutuksiin ja myös luennoi ja teki kuraattoritoimintaa tunnetuksi useissa adoptiohakijoille ja perheille tarkoitetuissa tilaisuuksissa. Vuoden aikana adoptiokuraattori sai 208 (245) yhteydenotto. Suluissa vuoden 2012 luvut. Suurin osa soittajista (129) oli edelleen adoptioäitejä. (148). Toiseksi suurin ryhmä 54 (68). Adoptiokuraattoriin olivat yhteydessä myös ammattilaiset 11 (11), adoptioisät 4 (9) sekä adoptoidut aikuiset 9 (4). Myös yksi (5) adoptiolapsen sukulainen otti yhteyttä. Miksi adoptiokuraattoriin ollaan yhteydessä? Adoptiovanhemmat oma jaksaminen adoptiolapsen psyykkinen ja /tai fyysinen terveys lapsen koulunkäynti kiintymyssuhde alkuaika lapsen kanssa adoptiolapsen biologinen tausta päivähoitoon liittyvät asiat murrosikään liittyvät asiat parisuhde, avioero, perhekriisit sisarussuhteet adoptioperheessä kiusaaminen ja rasismi Adoptiohakijat tietoa adoptioprosessista lapsiesitys ja lapsen terveys adoptioneuvonta kohdemaan valinta adoptiolupa, lisäselvitykset, sisaruslupa hakumatka hakijoiden oma ikä ja terveys hakumatka, lapsen kohtaaminen vanhemman lapsen adoptio, sisarusadoptio keskeytynyt prosessi eettiset kysymykset adoptiovalmennus 4

5 MONIKULTTUURINEN LASTENSUOJELU Yhteiset Lapsemme ry:n monikulttuurista lastensuojelua toteutetaan kahdessa lastenkodissa, Monikulttuurinen Koti Ilolassa ja Monikulttuurinen Koti Laurilassa, sekä Monikulttuurisessa perhekeskuksessa. Monikulttuuriset lastenkodit Tavoite Perhetyön menetelmien, kriisisijoitusvalmiuksien ja omaohjaajuuden vahvistaminen sekä lastensuojelun jälkihuoltopalveluiden kehittämisen jatkaminen monikulttuurisissa lastenkodeissa Kotien arjessa huomioitiin monipuolisesti lasten kulttuuritaustaan liittyvät erityiskysymykset ja tuettiin heidän identiteetin kehittymistä. Lasten vanhempien, sukulaisten ja muun lähiverkostoon välistä vuorovaikutusta tuettiin tapaamisin, puheluin ja yhteisneuvotteluin. Lapset kävivät mahdollisuuksien mukaan kotilomilla. Yhteistyötä tehtiin lasten sosiaalityöntekijöiden ja edustajien sekä lasta hoitavien tahojen mm. terapeuttien kanssa. Yhdistyksellä oli molempien kotien osalta puite- tai hankintasopimus lastensuojelun ympärivuorokautisen sijaishuollon järjestämisestä Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kanssa. Helsingin kaupungin kansaa puitesopimus on vain Koti Ilolan kanssa. Aiemmin solmitut puitesopimukset olivat voimassa Keski-Suomen, Hangon, Lohjan ja Perusturvakuntayhtymä Karviaisen kuntien ja Turun kaupungin kanssa. Muiden kuntien (Porvoo, Salo, Kontiolahti ja Kotka) sijoitukset perustuvat maksusitoumuksiin. Puitesopimuksen puuttumisesta huolimatta Helsinki sijoitti Koti Laurilaan vuoden aikana 14 lasta lyhyelle kriisija arviointijaksolle. Ilolassa yksi lapsi oli sijoitettuna lyhyellä kriisijaksolla. Toimintavuoden aikana kodeista itsenäistyi tai kotiutui muulla perusteella kolme nuorta. Tilikauden päättyessä Koti Ilolassa oli sijoitettuna kuusi lasta ja Koti Laurilassa viisi lasta. Monikulttuurinen Koti Ilola Monikulttuurinen Koti Ilolassa toimittiin tavoitteiden mukaisesti. Vuoden aikana vahvistettiin omaohjaajuutta ja kiintymyssuhdeteoriaan perustuvaa työskentelyotetta. Myös työrooleja selkiytettiin. Lasten rikkonaisia kiintymyssuhteita on työstetty työryhmässä ja lasten kanssa. Toimintavuoden aikana Koti Iloaan oli sijoitettuna 6-7, iältään 9-17-vuotiasta, lasta. He olivat kotoisin Iranista, Kongosta, Suomesta ja Marokosta. Lapset kävivät koulua Nikkilässä, Porvoossa ja Söderkullassa. Ilolan arki sujui tuttua päivä- ja viikkorytmiä noudattaen. Lapsia tuettiin Ilolan yhteisössä olemisessa sekä käymään kotilomilla ja viettämään aikaa ystävien kanssa. Lasten omaa kulttuuria, uskontoa ja keskinäistä ymmärrystä tuettiin mahdollistamalla eri uskontojen juhlien vietto. Työryhmässä ja keskusteluissa lasten ja nuorten kanssa kulttuurien ja uskontojen huomioiminen on ollut jokapäiväistä. Tavoitteena on lasten pärjääminen suomalaisessa yhteiskunnassa oman kulttuurin, uskonnon ja perheen jäsenenä. 5

6 Ilolan lapset harrastivat tanssia, karatea, yleisurheilua, jalkapalloa koripalloa ja teatteria. Osa lapsista osallistui harrastusleireille ja kisamatkoille. Hiihtolomalla tytöt ja pojat tekivät omat mökkiretket Forssaan. Kaksi nuorista kävi kesällä Ruotsissa ja kaksi Tallinnassa ohjaajien kanssa. Lapsille yhteinen kesälomamatka oli mökkikylpyläloma Imatralla. Ilolassa työskenteli seitsemän työntekijää ja harjoittelussa oli yksi sosionomiopiskelija. Henkilökunta kokoontui yhteiseen työryhmäpäivään kerran kuukaudessa, jolloin keskusteltiin mm. akuuteista lasten asioita, päivitettiin talon säännöt ja kerrattiin yhteiset kasvatuslinjat sekä tarkennettiin työtehtäviä ja vastuualueita. Henkilökunnalle järjestettiin säännöllinen ryhmätyönohjaus. Lisäksi työryhmän ammattitaitoa tuettiin, tavoitteita selkeytettiin ja ohjaajien keskinäistä tukea vahvistettiin yhteisessä työskentelyprosessissa työterveyspsykologin ohjauksessa. Prosessityöskentelyn jälkeen työnohjauksen tavoitteeksi asetettiin perustehtävää tukeva jäsentäminen, työn rajaaminen sekä työssä jaksamisen tukeminen. Ilolan kiinteistö liittyi kunnalliseen vesi- ja viemäriverkkoon. Monikulttuurinen Koti Laurila Koti Laurilassa oli sijoitettuna vuoden 2013 aikana 20 lasta. Näistä 14 oli Helsingin kaupungin kriisisijoituksia. Yleisin syy kriisisijoituksiin oli perheessä tapahtuneen lapseen/lapsiin kohdistunut väkivallan epäily. Kriisisijoitukset kestivät yhdestä viikosta muutamaan kuukauteen. Iältään Koti Laurilaan sijoitetut lapset olivat 5-16-vuotiaita ja he olivat taustaltaan useasta eri kulttuurista (Somalia, Suomi, Kosovon albaaneja, Venäjä, Afganistan, Kongo ja Irak). Sijoitettujen lasten määrä vaihteli neljästä kahdeksaan lasta kerrallaan. Perhetyötä tehtiin tiiviisti kahden nuoren kotiin. Yksi lapsi vieraili säännöllisesti tukiperheessä. Lapsille mahdollistettiin tarpeen mukainen terapia. Laurilan lapset kävivät koulua Hyvinkäällä, Riihimäellä ja Helsingissä. Muutama lapsi oli myös lyhyen sijoituksen ajan kotiopetuksessa Laurilassa. Lapset harrastivat erilaisia kamppailulajeja, partiota, kielikursseja, Zumbaa, kuntosalilla käyntiä ja uimista. Vuoden aikana retkeiltiin muun muassa museoissa, kylpylöissä, erilaisilla messuilla ja urheilutapahtumissa. Tämän lisäksi käytiin retkeilemässä, kalastamassa, elokuvissa, ostoksilla sekä huvipuistoissa. Lapsilla oli säännölliset palaverit, joissa he saivat tuoda esille toiveitaan ja mielipiteitään. Laurilassa työskenteli 6-7 työntekijää. Tämän lisäksi apuna käytettiin pääsääntöisesti tuttuja keikkatyöntekijöitä. Vuoden aikana Laurilassa oli työharjoittelussa kaksi opiskelijaa, joista toinen opiskeli sosionomiksi ja toinen sairaanhoitajaksi. Työntekijöillä oli säännölliset työnohjaukset ja talon palaverit Työryhmässä vahvistettiin kriisityöskentelyn osaamista ja arvioitiin kriisisijoitusten vaikutusta lastenkodin arkeen ja käytäntöihin. Myös perhetyön käytäntöjä vahvistettiin yhteisellä työskentelyllä. Yksi ohjaajista aloitti perhetyön koulutuksen. Yhteistyö Juhla - ja kampanjavuosi tarjosi mahdollisuuksia myös yhteiselle toiminnalle eri yksiköiden välillä. Ilolan ja Laurilan lapset mm. tekivät yhteisen videon kampanjan videokilpailuun ja osallistuivat kampanjan ja 6

7 yhdistyksen tapahtumiin. Kampanjan työntekijät vierailivat elokuvaohjaaja Naima Mohamudin kanssa Ilolassa. Kilpailuun osallistuminen ja vierailu oli lasten antaman palautteen mukaan hyvin mieluisa. Yksi Ilolassa asuva nuori suoritti hyvin onnistuneesti työelämään tutustumisjakson yhdistyksen keskustoimistolla. Osa Ilolan lapsista ja ohjaajista kävi tutustumiskäynnillä yhdistyksen muissa toimipisteissä. Vaikka lastenkotien keskinäinen yhteistyö oli hyvää, yhdistyksen eri toimintayksiköiden ja erityisesti lastenkotien, perhekeskuksen ja adoptiokuraattoritoiminnan keskinäisen yhteistyön kehittämisessä on vielä paljon mahdollisuuksia. Vuodelle 2012 suunnitellusta lastenkotien tukiperheiden kouluttamisesta lastenkodeille luovuttiin. Lastenkotien johtoryhmä (toiminnanjohtaja ja lastenkotien esimiehet) kokoontui kerran kuukaudessa. Kotien esimiehille järjestettiin yhteinen työnohjaus. Monikulttuurinen perhekeskus Tavoite: Ennaltaehkäisevien ja varhaisen tuen palvelujen ja toimintamuotojen kehittäminen Maahanmuuttajaperheiden tietoisuuden lisääminen suomalaisen lastensuojelun tavoitteista ja tarkoituksesta Perhekeskus auttaa ja tukee venäjänkielisiä lapsiperheitä heidän omalla äidinkielellään lasten kasvatukseen, kehitykseen ja perhe-elämään liittyvissä ongelmissa. Toimintavuosi oli perhekeskuksen 10-vuotis juhlavuosi. Lämminhenkinen juhlatilaisuus järjestettiin perhekeskuksessa syyskuussa. Juhlaan osallistui yhdistyksen työntekijöitä, perhekeskuksen yhteistyökumppaneita vuosien varrelta sekä vieraita Petroskoista. Asiakastyö Perhekeskuksen varhaisen tuen toimintamuodot toteutettiin Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämän avustuksen turvin. Varhaisen tuen palvelut ovat perheille maksuttomia ja niitä olivat: - äiti - ja lapsi kerho Kerran viikossa kokoontuva kerho äideille ja 0-4 v lapsille. Kerhon toiminnassa oli mukana 22 äitiä ja 24 lasta. - tukihenkilötoiminta kouluissa Toiminta on tarkoitettu helpottamaan ala-asteikäisten lasten koulukäyntivaikeuksia. Vuoden aikana tukihenkilö on avustanut 12 venäjänkielistä lasta 10 eri koulussa. 7

8 - varhaisen tuen perhetyö Perhetyö tukee perheitä lasten kanssa syntyneiden ongelmatilanteiden varhaisessa vaiheessa ja estää tilanteen pahenemisen. Toimintavuoden aikana perhetyötä on tehty seitsemässä lapsiperheessä. Myös yhteen vielä lasta odottavaan perheeseen on tehty perhetyötä. - vanhempien kahvila Vanhempien kahvila kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Toimintaan osallistui viisi perhettä. - infotilaisuudet Järjestettiin kaksi infotilaisuutta venäjänkielisille vanhemmille. Tilaisuuksissa on tehty tunnetuksi Helsingin kaupungin varhaisen tuen perhetyötä ja kotipalveluja sekä mielenterveyspalveluita. Tilaisuuksiin osallistui noin 40 henkilöä. - lapsiperheiden kesätukiohjelma Kesäaikana toteutettuun toimintaan osallistui kuusi perhettä (10 lasta). Perheille tarjottiin mahdollisuus viettää ohjatusti aikaa yhdessä ja tehtiin tutuksi lapsiperheille mahdollisia kesänviettotapoja. Monikulttuurinen perhekeskus tarjoaa myös perheterapeuttisia palveluita jo lastensuojelun asiakkaana oleville lapsiperheille. Palvelun tilaaja ja maksaja on perheen lastensuojelun asiakkuutta hoitava kunta. Perheelle palvelu on maksutonta. Perhetyötä lastensuojeluperheille on annettu Helsingissä seitsemälle perheelle (12 lasta) yhtensä 630 tuntia. Perheterapiaa on annettu kuudelle helsinkiläiselle perheelle (yhdeksän lasta) yhteensä 106 tuntia. Lisäksi lastensuojelun perhetyötä on annettu yhdelle vantaalaiselle perheelle (kolme lasta) ja Skype-yhteyden yhdelle perheelle kautta Sodankylään. Muuta Venäjänkielisen kerhon toiminta jatkui. Kerhossa oli viisi ryhmää eri-ikäisille lapsille ja sen toimintaan osallistui noin 70 lasta. Kesäkuussa perhekeskuksessa järjestettiin yhteistyössä lastenteatteriyhdistys Pelikanin kanssa kaksi viikon mittaista päiväleiriä. TIEDOTUS JA VIESTINTÄ SEKÄ JULKAISU- JA KOULUTUSTOIMINTA Tavoite: Sähköisten viestintämuotojen edelleen tehostaminen yhdistyksen sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä Kotisivujen uudistaminen Yhdistyksen juhlavuosi ja sen teemat näkyvät seminaareissa ja julkaisuissa Yhteiset Lapsemme lehti ilmestyi vuoden aikana neljä kertaa. Lehden ulkoasu ja taitto uudistettiin juhlavuoden ja juhlavuoden kampanjan hengessä. Lehdessä nostettiin esiin erilaisia tapahtumia ja merkkipaaluja vuosien varrelta. Lukijoille myös esiteltiin yhdistyksen toiminnassa mukana olleita vapaaehtoisia ja työntekijöitä. Juhlavuoden kampanja oli näyttävästi esillä lehden jokaisessa numerossa. 8

9 Myös yhdistyksen Internet-sivut uusittiin. Juhlavuosi ja sen tapahtumat olivat näkyvästi esillä niin www-sivuilla kuin myös yhdistyksen Facebook-sivustolla. Jäseniin pidettiin yhteyttä sähköisillä jäsenkirjeillä. Henkilökunnan käyttöön avattiin oma Intranet. Juhlaseminaari Kun kukaan ei kumminkaan välitä Kohti välittämisen ja puuttumisen kulttuuria järjestettiin Kulttuuriareena Gloriassa. Seminaarissa äänen sai eri toimijoiden toteuttama rasismin vastainen toiminta. Juhlaseminaari huipentui Open Your Mind juhlagaalaan. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Tavoite: Kansainvälisen toimintamme näkyvyyden lisääminen Suomessa ja vuorovaikutuksen lisääminen kansanvälisten yhteistyökumppaneittemme kanssa Kehitysyhteistyö ja kummitoiminta Yhteistyö bolivialaisen Defensa de los Niñas y Niños Internacion Sección Bolivia -järjestön (DNI) kanssa jatkui suunnitelmien mukaan. Orurossa toteutettava hanke on osa DNI:n valtakunnallista toimintaa, jonka tavoitteena on saada lasten ja nuorten oma ääni kuuluviin niin ruohonjuuritasolla kuin yhteiskunnan rakenteissa ja lainsäädännössä. Hankkeen keskiössä on lasten ja nuorten oma toiminta kouluissa (oppilasneuvostojen perustaminen ja toiminnan tukeminen) sekä ryhmätoiminta lasten ja nuorten asuinalueilla. Hankkeen aikana on Oruron kaupunginosien 3 ja 4 kouluihin perustettu oppilasneuvostoja tai vahvistettu olemassa olevien oppilasneuvostojen toimintaa. Koululaisille on opetettu demokraattisten oppilasneuvostovaalien järjestämisen vaiheet ja vaaleihin osallistuminen. Oppilasneuvostoja on tuettu toimintasuunnitelmien suunnittelussa ja toteutuksessa. Asuinalueiden lasten ja nuorten ryhmissä (prikaatit) on käsitelty elämän tärkeitä arvoja keskustelujen ja toiminnallisten menetelmien kautta. Opettajille ja lasten vanhemmille on järjestetty työpajoja niin ikään tärkeistä teemoista. Toimintavuoden aikana tehtiin hankkeen seurantamatka. Bolivian hanketta ja sen tavoitteita tehtiin tunnetuksi useissa vuoden aikana järjestetyissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Vakiintunutta kummitoimintaa Intiaan (The Children s Garden School Society) ja Kolumbiaan (Hogar Monserrate) jatkettiin. Yhteistyö Venäjällä Venäjän Karjalassa toteutetussa Perhe lapselle hankkeessa oli kolmas ja viimeinen toimintavuosi. Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää yhteistyössä Petroskoin kaupungin lastensuojelun kanssa menetelmiä, jotta lastenkodeissa asuvia lapsia voitaisiin sijoittaa perhehoitoon tai palauttaa takaisin biologiseen perheeseen. Hankkeessa kehitetään menetelmiä erityisesti biologisten vanhempien kanssa työskentelyyn. Hankkeen puitteissa järjestettiin huhtikuussa Petroskoissa koulutuspäivät paikallisille lastensuojelun ammattilaisille. Petroskoin kaupungin hallinnon ja lastensuojelun edustajia kävi koulutusmatkalla Helsingissä syyskuussa. 9

10 Olimme mukana yhteispohjoismaisessa, Pohjoismaisen ministerineuvoston rahoittamassa hankkeessa, jossa esiteltiin lastensuojelun käytäntöjä Suomessa, Norjassa ja Karjalassa. Hankkeen julkaisussa esitellään kahdessa artikkelissa (kirjoittajat Pekka Iivonen, Irma Marttinen ja Tuula Kumpumäki) yhdistyksen palvelutuotantoa ja lähialueyhteistyötä. Hankkeen loppuseminaarissa Petroskoissa oli kaksi yhdistyksen toimintaa esittelevää puheenvuoroa. YHTEISTYÖ Yhteiset Lapsemme teki toimintavuoden aikana aktiivisesti yhteistyötä useiden monikulttuurisuus- ja lastensuojelutoimijoiden kanssa. Erityisesti yhteistyötä rasismin vastaisessa toiminnassa tiivistettiin mm. SPR:n Ei rasismille-hankkeen, Amnesty International Suomen osaston ja Planin Ei vihapuheelle - kampanjan kanssa. Yhdistys on Lastensuojelun Keskusliiton, SOSTE ry:n, Kehitysyhteistyön palvelukeskus KEPAn, Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n ja Venäjän Lasten Säätiön jäsenjärjestö. Yhdistys kuuluu lisäksi Suomi- Intia-seuraan. Yhdistyksellä oli edustus adoptiolautakunnan kansainvälisten asioiden jaostossa ja täysistunnossa (Tuula Kumpumäki/Anja Wikstedt), Lastensuojelun Keskusliiton lastensuojelun neuvottelukunnassa (Tuula Kumpumäki) sekä Helsingin kaupungin psykiatrian maahanmuuttajatyöryhmän ohjausryhmässä (Ella Lazareva) sekä SPR:n Ei rasismille-hankkeen ohjausryhmässä (Irma Marttinen). Tuula Kumpumäki oli mukana Lastensuojelun Keskusliiton sijaishuollon päivien suunnittelutyöryhmässä. Osallistuimme ajankohtaiseen, Suomen ja Venäjän lastensuojelukäytäntöihin liittyvään keskusteluun tekemällä tutuksi Venäjän tiedotusvälineille niin yhdistyksen toimintaa Suomessa asuvan venäjänkielisen väestön kanssa kuin myös suomalaista lastensuojelua. Tuula Kumpumäki tapasi Euroopan Neuvoston raportoija Olga Borzovan tämän Suomen työvierailulla ja esitteli yhdistyksen toimintaa ja kokemuksia monikulttuurisesta lastensuojelutyöstä. Tapahtumat: Adoptiopäivä adoptiohakijoille. Aiheena adoptiolasten terveydentila ja kiintymyssuhde sekä adoptiokuraattoritoiminta (yhteistyössä Helsingin kaupungin adoptiotyöryhmän ja Interpedian kanssa), Helsinki Adoptiovalmennuskurssiohjaajien koulutuspäivät, Helsinki 6.2. Tutkimusseminaari, Nordean auditorio, Helsinki Adoptioilta isovanhemmille ja perheiden läheisille (Yhteistyössä Pelastakaa Lapset ry:n ja Interpedia ry:n kanssa), Helsinki Ruotsinkieliset Adoptioteemapäivät, (yhteistyössä Interpedia ry:n kanssa), Vaasa Adoptio ja sosiaalinen media. Koulutuspäivä ammattilaisille, (yhteistyössä Pelastakaa Lapset ry:n, Helsingin kaupungin adoptiotyöryhmän, Interpedia ry:n ja Adoptioperheet ry:n kanssa), Helsinki Maailma kylässä tapahtuma Avoimet ovet Monikulttuurinen Koti Laurilassa 10

11 19.9. Monikulttuurinen perhekeskus 10 vuotta Pikkujoulujuhla jäsenille, Kulosaaren kartano, Helsinki Juhlaseminaari, Kulttuuriareena Gloria, Helsinki Breaking the Cycle -lyhytelokuvan julkistamistilaisuus, Elokuvateatteri Andorra, Helsinki Teatteri-ilta Kun kyyhkyset katosivat, Kansallisteatteri, Helsinki Jouluglögi-tilaisuus yhdistyksen toimistolla Kampanjatapahtumat: Ruusuviikko Iso Roballa, kampanjan avaus Rasismin vastaisen päivän tapahtuma, Kamppi, Helsinki Kampanja mukana Musicians Against Racism-tapahtumassa Gloriassa Kampanja mukana Vantaan kaupunkijuhlassa Ravintolapäivä Cuppila Rohkea & Reilu, Helsinki Kampanja esittäytyy Etnon järjestämässä Etnisten suhteiden foorumissa (Essi & Irma) Kampanja mukana Maailma Kylässä -festivaaleilla 2.6. Kampanja mukana Helsinki Street Festival -tapahtumassa 4.6. Rohkeasti rasismia vastaan! -paja Yhteiset Lapsemme ry:n henkilökunnan kehittämispäivässä 5.6. Rohkeasti rasismia vastaan! -paja: Rasisminvastainen elokuva-aiheinen keskustelupaja Ilolassa Kampanja mukana SUN ROBA -katufestivaaleilla x.7. Rasisminvastainen lyhytelokuvapaja Laurilassa Katukampanja ja uusien kasvojen etsimistä Joensuun Popkatuviikolla Suomi Areena & Pori Jazz: Uusia kasvoja ja tukijoita Ole rohkea ja reilu uskalla välittää! kampanjalle PechaKucha-esitelmä kampanjasta Porissa 3.8. Kampanja mukana Kallio Block Party tapahtumassa Ravintolapäivä Cuppila Rohkea & Reilu, Helsinki Ole rohkea ja reilu! - pop up elokuvagalleria, Taiteiden yö, Helsinki vapaaehtoisia) Reiluna Joen yössä -tapahtuma Joensuussa Rasismin vastainen iltapäivä, Kulttuurikeskus Caisa, Helsinki Rohkeasti rasismia vastaan! -paja aikuisille ja lapsille Pelastakaa Lapset ry:n Pietari-kerhon tapaamisessa Yhteiset Lapsemme juhlaseminaari Gloriassa OPEN YOUR MIND rasisminvastainen tapahtuma Gloriassa Kampanja mukana Breaking the Cycle -elokuvan ensi-illassa, elokuvateatteri Andorra, Helsinki TALOUS, HALLINTO JA HENKILÖSTÖ Tavoite: Negatiivisen oman pääoman pienentäminen ja yhdistyksen taloudellisen tilanteen vahvistaminen Uusien varainhankinnan keinojen hyödyntäminen ja erityisesti yritysyhteistyön kehittäminen Talous 11

12 Vuoden 2013 tilikauden tulos oli ylijäämäinen ,68 euroa. Ylijäämä jäi alle budjetoidun, mutta yhdistyksen oman pääoman negatiivisuutta saatiin kuitenkin merkittävästi pienennettyä. Tilikauden budjetti oli edelleen kaikin puolin tiukka ja edellytti tarkkaa kuluseurantaa. Lastenkodeista Koti Ilolan käyttöaste oli lähes suunnitellun mukaista, mutta Laurilassa se jäi huomattavasti suunnitellusta. Myös Laurilan kulut ylittivät budjetoidun. Samoin yleistoiminnan ja kansainväliseen adoptioon liittyvän toiminnan kulut ylittyivät. Monikulttuurisen perhekeskuksen tulos puolestaan oli hyvä, vaikka esimerkiksi Helsingin kaupungin sen toimintaan myöntämä avustus pieneni huomattavasti suunnitellusta. Yhdistyksen yleistoiminta rahoitettiin RAY:n myöntämällä euron yleisavustuksella sekä oman palvelumyynnin tuotoilla. Yleisavustukseen saatiin korotus, joka mahdollisti toimistosihteerin palkkaamisen keskustoimistoon. Monikulttuurisen perhekeskuksen toimintaa rahoitettiin Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan järjestöavustuksella ( e) sekä palvelumyynnin tuotoilla. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusta myönnettiin myös kansainväliseen adoptioon liittyvään toimintaan (5000 e). Adoptiokuraattoritoiminta jatkui RAY:n kohdennetulla toiminta-avustuksella ( e). Ole rohkea ja reilu - uskalla välittää - kampanja toteutettiin RAY:n projektiavustuksella. Monikulttuuristen lastenkotien toiminta rahoitettiin kuntien maksamilla hoitovuorokausimaksuilla. Romani-tiedotushankkeeseen ja Breaking the Cycle -elokuvan tekemiseen saatiin rahoitusta ulkoasiainministeriön Eurooppa-tiedotuksesta. Sohlbergin säätiön vuodelle 2012 myöntämään tukiperhetoiminnan kehittämiseen suunnitellun avustuksen käyttötarkoitukselle myönnettiin haettu muutos. Muutos mahdollisti avustuksen käytön toiminnallisten menetelmien kehittämiseen ja visuaalisen aineiston tuottamiseen romani-hankkeessa. Hankkeeseen saatiin pieni avustus Ei rasismille!-hankkeelta ja osa kuluista katettiin. Stiftelsen den 7nde Mars myönsi avustuksen ( e) Petroskoissa toteutettuun Perhe Lapselle-hankkeeseen. Bolivian kehitysyhteistyöhanketta toteutettiin ulkoministeriön kehitysyhteistyötuella. Hankeen omarahoitusosuus kerättiin Maailma Kylässä-tapahtuman sekä Ravintolapäivän myynti- ja keräystuotoilla, teatteriretken tuotolla sekä lahjoituksilla. Yhdistyksen omistama Yhla Oy kautta myytiin taloushallinnon palveluita Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto ry:lle sekä lukien myös Interpedia ry:lle. Varainhankinta Varainhankinnan tavoitteet Bolivian kehitysyhteistyön osalta toteutuivat suunnitellusti. Kampanjavuoden näkyvyys loi joitakin mahdollisuuksia myös varainhankinnalle, mutta merkittäviä, pitkäjänteisiä avauksia ei saatu toteutettua. Kampanjan tapahtumiin saatiin kuitenkin paljon Pro Bono - toimintaa, mitä voidaan pitää erittäin positiivisena asiana. Varainhankinnan systemaattinen kehittäminen vaatisi enemmän henkilöstö- ja taloudellista resurssia kuin mitä yhdistyksellä on ollut mahdollisuus siihen osoittaa. 12

13 Hallitus Varsinaiset jäsenet 2013: Varajäsenet 2013: Yrjö Männistö, pj. (kuollut ) Pekka Iivonen (vpj.) Outi Salo Kristiina Ikonen Ilkka Turunen Osmo Toivanen Azeb Hailu Merja Tikkanen-Vilagi Linda Mäkynen-Lönnberg Kitte Marttinen Ayalnesh Ruotsalainen Nina Keres Leena Virtanen Hallituksen sihteerinä toimi Irma Marttinen. Hallitus kokoontui kuusi kertaa (16.1., 18.3., 13.5., 13.6., 28.9., ja 9.12.). Juhlavuoden kevätkokous pidettiin 16.4., ja sen yhteydessä esitettiin valokuvakooste Yhteiset Lapsemme ry:n toiminnasta vuosien varrella. Myös syyskokous järjestettiin juhlavuoden tunnelmissa. Pirkko Männistö kutsuttiin syyskokouksen päätöksellä Yhteiset Lapsemme ry:n kunniajäseneksi. Työvaliokunta Työvaliokuntaan kuuluivat varapuheenjohtaja Pekka Iivonen, talouspäällikkö Tiina Sundholm sekä toiminnanjohtaja Tuula Kumpumäki. Työvaliokunta kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. Tilintarkastajat Tilintarkastajina toimivat Pentti Lavanko (HTM) ja Päivi Sten (HTM). Varatilintarkastajiksi oli nimetty Tilintarkastus Helle-Baltsceffsky Oy. Yhdistyksen kirjanpitäjänä toimi talouspäällikkö Tiina Sundholm. Henkilökunta Tilikauden päättyessä Yhteiset Lapsemme ry:ssä työskenteli 23 työntekijää. Lisäksi vuoden aikana on ollut osaaikaisia työntekijöitä hoitamassa erityisesti lastenkotien lyhyitä ja satunnaisia sijaisuuksia. Tärkeän voimavaran yhdistyksen toiminnassa muodostivat eri alojen opiskelijat, joita vuoden aikana oli useita suorittamassa harjoitteluaan yhdistyksen kaikissa toimintayksiköissä. Vapaaehtoistyötä tehtiin ennen muuta yhdistyksen työryhmissä ja neuvottelukunnissa. Yhdistyksen keskustoimistossa työskenteli toiminnanjohtaja Tuula Kumpumäki, tiedottaja Irma Marttinen, suunnittelija Anja Wikstedt, osa-aikainen toimistosihteeri Valentina Loutchina sekä lukien kampanjakoordinaattori Essi Lindberg. Talouspäällikkö Tiina Sundholmin työpiste on Lohjalla ja adoptiokuraattori Kerstin Rauma työskentelee Lahdessa. Monikulttuurinen Koti Ilolan vastuuhenkilönä toimi vastaava ohjaaja/johtaja Pirkko Kokko ja Koti Laurilassa vastuuhenkilönä toimi vastaava ohjaaja Mia Laurell. Monikulttuurisen perhekeskuksen johtajana toimi Ella Lazareva. Työhyvinvointi Henkilökunnan työterveyshuolto on järjestetty Lääkäriasema Mehiläisessä. Yhdistyksen varhaisen tuen malli päivitettiin. Lastenkotien ja perhekeskuksen henkilökunnalla oli säännöllinen työnohjaus. Eläkevakuutusyhtiö Varma myönsi yhdistykselle avustuksen henkilökunnan työhyvinvoinnin tukemiseen. Henkilökunnalle oli 13

14 tarjolla liikuntasetelit. Henkilökunnan yhteinen kehittämispäivä järjestettiin kesäkuussa juhlavuoden kampanjan hengessä. Toimitilat Yhdistyksen keskustoimisto toimi vuokratiloissa osoitteessa Iso Roobertinkatu 1 A 16, Helsinki. Tiloja vuokrattiin yhdessä Pesäpuu ry:n ja Erityishuoltojärjestöjen liiton, Ehjä ry:n kanssa. Monikulttuurinen Koti Ilola Sipoossa ja Monikulttuurinen Koti Laurila Hyvinkäällä toimivat yhdistyksen omistamissa kiinteistöissä. Monikulttuurinen perhekeskus toimi vuokratiloissa Helsingin Vuosaaressa. Lisäksi perhekeskuksen toimintaa varten oli vuokrattuna yksi kerhotila Vuosaaresta. 14

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 19.10.2017 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry 27.4.2016

Yhteiset Lapsemme ry 27.4.2016 Yhteiset Lapsemme ry 27.4.2016 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 MISSIO Yhteiset Lapsemme edistää monikulttuuristen lasten hyvinvointia vaikuttamalla eri tavoin suomalaisessa yhteiskunnassa ja haluaa antaa

Lisätiedot

Pelastakaa Lasten Läheltä tueksi hanke ja vanhempien oma ryhmä Café Social

Pelastakaa Lasten Läheltä tueksi hanke ja vanhempien oma ryhmä Café Social Pelastakaa Lasten Läheltä tueksi hanke ja vanhempien oma ryhmä Café Social 23.5.2017 Pelastakaa Lapset ry Vuonna 1922 perustettu kansalaisjärjestö, joka taistelee lapsen oikeuksien puolesta laadukkaan

Lisätiedot

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta KONKREETTISET TOIMENPITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Ehkäisevän työn kehittäminen Sijaishuollon kehittäminen 1. ei toteudu 2. toteutunut 3. toteutunut hyvin 1.

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015. Malliyhdistys Ry. Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle

Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015. Malliyhdistys Ry. Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015 Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle Malliyhdistys Ry Puh. 040 123 4567 Y-tunnus 12345-6 Tiekatu 23 A 15 00120 PAIKKAKUNTA www.malliyhdistys.fi

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Hankkeen taustaa Suomessa on arviolta tuhatkunta toimivaa maahanmuuttajayhdistystä Yhdistyksiä alettiin perustaa erityisesti 1990 luvun puolivälin jälkeen Reilu kolmannes

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Kuva: Thinkstock / Ryan McVay

Kuva: Thinkstock / Ryan McVay Kuva: Thinkstock / Ryan McVay SOS-LAPSIKYLÄN 1 VUOSI 2014 Toiminnanjohtajan katsaus Lastensuojelussa yhä tärkeämpää on, että nykyiset resurssit kohdennetaan aiempaa järkevämmin, ongelmia ennaltaehkäisevällä

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

Emma & Elias -avustusohjelma. Järjestöjen lasten suojelun maajoukkue

Emma & Elias -avustusohjelma. Järjestöjen lasten suojelun maajoukkue Emma & Elias -avustusohjelma Järjestöjen lasten suojelun maajoukkue Yksi ohjelma, monta tarkoitusta Järjestöjen tekemään hyvää työtä esiin Ray:n aseman tukeminen Tulosten ja vaikutusten vahvistaminen Lapsen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma Järjestöhautomo Sosiaalipedagoginen näkökulma Marjo Raivio, 1100247 Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaaliala Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä XXXAC03-2284 Laaja kirjallinen

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Pohjois-Haagan ala-asteen vanhempainyhdistyksen vuosikokous 25.9.2014 VANHEMPAINYHDISTYS

Pohjois-Haagan ala-asteen vanhempainyhdistyksen vuosikokous 25.9.2014 VANHEMPAINYHDISTYS Pohjois-Haagan ala-asteen vanhempainyhdistyksen vuosikokous 25.9.2014 VANHEMPAINYHDISTYS Kokouksen avaus ja laillisuuden toteaminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

Lisätiedot

NOPUS. Pohjoismainen koulutusohjelma sosiaalipalvelujen kehittämiseksi

NOPUS. Pohjoismainen koulutusohjelma sosiaalipalvelujen kehittämiseksi NOPUS Pohjoismainen koulutusohjelma sosiaalipalvelujen kehittämiseksi Organisaatio Pohjoismaisen Ministerineuvoston alainen laitos Suomessa Nopus-toiminta perustuu Stakesin ja Vaasan kaupungin väliseen

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/9 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/9 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5 Aika: perjantai 13.11.2015 klo 12.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry

Keravan Reserviläiset ry Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus Tuloslaskelma ja tase 2011 Yleistä Vuosi 2011 oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013 Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Nuorten Kipinä -kehittämisryhmä Tausta Hankkeiden (Ester, Koppi, sähköinen asiointi) yhteiset tavoitteet

Lisätiedot

Pesäpuu ry. Historiaa:

Pesäpuu ry. Historiaa: Pesäpuu ry Pesäpuu ry on perustettu vuonna 1998, joka ylläpitää valtakunnallista lastensuojelun erityisosaamisen keskusta. Toimintaamme tukee Raha-automaattiyhdistys ja toimintamme on yleishyödyllistä.

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry MISSIO VISIO

Yhteiset Lapsemme ry MISSIO VISIO Yhteiset Lapsemme ry on Helsingissä vuonna 1988 perustettu, poliittisesti, uskonnollisesti ja ideologisesti sitoutumaton valtakunnallinen lastensuojelujärjestö. Yhdistys toimii maahanmuuttajalasten, ulkomailta

Lisätiedot

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Perheiden hyvinvoinnin merkitys lapselle MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Marita Viertonen toiminnanjohtaja marita.viertonen@mll.fi p. 044 299 0541 MLL on kaikille avoin poliittisesti

Lisätiedot

Me, media ja maailma. - kansalaisjärjestö globaalikasvattajana

Me, media ja maailma. - kansalaisjärjestö globaalikasvattajana Me, media ja maailma - kansalaisjärjestö globaalikasvattajana 14.5.2008 Planin kansainvälisyyskasvatus kansainvälisyyskasvatus mahdollistaa ei vain perusymmärryksen lapsen oikeuksista ja kehitysyhteistyöstä

Lisätiedot

PALOMA- projekti 2013-2015

PALOMA- projekti 2013-2015 Toimintamalli ikääntyvien maahanmuuttajien hyvinvoinnin lisäämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi Jyvässeudulla asuinalueittain PALOMA- projekti 2013-2015 PÄÄTAVOITE Pysyvän asuinalueittaisen toimintamallin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki 1. Tavoitteena lapsiystävällinen yhteiskunta MLL:n Suunta 2024 strategia: Suomi on lapsiystävällinen yhteiskunta Vuonna 2016 piirin toiminnassa korostuvat Vapaaehtoisuuden

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2015 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

TOIMINTA- KERTOMUS 2013

TOIMINTA- KERTOMUS 2013 TOIMINTA- KERTOMUS 2013 VaLa Vastuullinen Lahjoittaminen ry AnDo Ansvarsfullt Donerande rf 2 (6) Vastuullinen Lahjoittaminen ry / Ansvarsfullt Donerande rf SISÄLLYS 1. Vastuullinen Lahjoittaminen ry 2.

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011. Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Yleistä

Vuosikertomus 2010. vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011. Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Yleistä vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011 Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry Vuosikertomus 2010 Yleistä Toiminnan tarkoitus Tukea yhdessä Lihastautiliiton kanssa neuromuskulaarisia tauteja sairastavien ja

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 201 Paikallistoimikunta Paikallistoimikunnan kokouksia oli vuonna 201 kaksi: kevätkokous (11.2.) ja syyskokous (13.11.).

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

Oulun kaupunki PÖYTÄKIRJA 7/2016 Maahanmuuttajaneuvosto

Oulun kaupunki PÖYTÄKIRJA 7/2016 Maahanmuuttajaneuvosto Aika Maanantai 19.12 klo 12:18 16:50 Paikka Villa Victor, Torikatu 23 Kokouksen osanottajat Fischer Erwin, puh.joht. Suorsa Angela, varapuh.joht. Dolinšek Saša El Hassane Kazza Györgyne Szanto Bernadett

Lisätiedot

Monitoimijainen perhevalmennus

Monitoimijainen perhevalmennus Monitoimijainen perhevalmennus Ulla Lindqvist Projektipäällikkö, VTL, KM Tukevasti alkuun, vahvasti kasvuun hanke ulla.j.lindqvist@hel.fi Monitoimijainen perhevalmennus on esimerkki Perhekeskus toiminnasta,

Lisätiedot

OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS

OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS OSALLISUUDEN JA YHTEISÖLLISYYDEN VAHVISTAMINEN JA TUKEMINEN RYHMÄMUOTOISILLA TOIMINNOILLA v AVOIMET RYHMÄTOIMINNOT Avoin päiväkoti ja alueelliset perheryhmät Isä lapsi toiminta

Lisätiedot

KOHTAAMINEN. Kotimaisen adoption kehittämishanke 2010-2013

KOHTAAMINEN. Kotimaisen adoption kehittämishanke 2010-2013 KOHTAAMINEN Kotimaisen adoption kehittämishanke 2010-2013 KOHTAAMINEN hankkeen lähtöajatus Pysyvyyden turvaaminen ja oikeus perheeseen pitkäaikaista sijaishuoltoa tarvitsevalle lapselle LOS 20 artikla

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ PERHESOSIAALITYÖN TOIMIPISTEET: Lastensuojelun palvelut: Peruspalvelukeskus Virastotalo, Kuninkaanlähteenkatu 8, 38700 Kankaanpää,

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2016

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2016 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2016 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen - SOS-Lapsikylä ry:n kehittämishanke

Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen - SOS-Lapsikylä ry:n kehittämishanke Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen - SOS-Lapsikylä ry:n kehittämishanke SOS-LAPSIKYLÄ RY Vuonna 1962 perustettu SOS-Lapsikylä ry on osa maailmanlaajuista SOS Children

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

Финляндская Ассоциация Русскоязычных Обществ ФАРО р.о. Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto FARO ry

Финляндская Ассоциация Русскоязычных Обществ ФАРО р.о. Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto FARO ry Финляндская Ассоциация Русскоязычных Обществ ФАРО р.о. Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto FARO ry Hyväksytty kevätkokouksessa 20.4.2013 FARO ry:n Hallituksen vuosikertomus toimintakaudelta 1.1

Lisätiedot

Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B.

Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B. Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle 2016 26.4.2017 Tekijä Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B Toimintavuosi 2016 pähkinänkuoressa Sopeutumista, keskittymistä avaintoimintoihin,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2011-31.12.2011. Sisältö. Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry

Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2011-31.12.2011. Sisältö. Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2011-31.12.2011 Sisältö Sisältö... 1 1. Yleistä... 2 2. Virallinen toiminta... 2 2.1. Yhdistyksen kokoukset... 2 2.2. Tietotekniikan

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Hyvinvointia etsimässä Helsingin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 16.9.

Hyvinvointia etsimässä Helsingin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 16.9. Hyvinvointia etsimässä Helsingin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009-2012 Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 16.9.2009 Taina Hussi Lastensuojelu on kaikkien lasten suojelua Helsingin lasten

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 Oulun-seudun Lämpö-,Vesi-ja Ilmastointitekninen Yhdistys ry, OuLVI TOIMINTAKERTOMUS 2012 Perustietoja yhdistyksestä: Rekisteri no 110.106 Asiakirja no 69195649 Y-10161609 Merkitty rekisteriin 13.6.1972

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT TAMPERE Lanula 27.8.2009, 111 Päivitetty 1.2.2015 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT TAMPERE 2(6) Sisällysluettelo 1. LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT: TAUSTA JA PERUSTEET...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTAVUODEN YLEISNÄKYMÄT JA -TAVOITTEET Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö Turvakotityö: Kriisityö Avotyö: Kriisityö ja selviytymisen tukeminen Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään Verkko- ja puhelinauttaminen Etsivä ja jalkautuva väkivaltatyö

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta (Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta TERVEYS JA TURVALLISUUS 23.5.2013 SPR:n toimintamuodot (Asetus 3 ) Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestö: 1) ylläpitää auttamisvalmiutta

Lisätiedot

Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio

Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä  Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä www.liikkuvakoulu.fi Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio Liikkuva koulu -ohjelmassa on tärkeää lisätä liikettä ja vähentää istumista koulupäivän

Lisätiedot

4. Yhdistyksen tilillä on n 600e ja käteiskassa koululla n. 112,90. Myyjäisistä tuli 75,70. Tilanne tammikuussa 15.1.2013.

4. Yhdistyksen tilillä on n 600e ja käteiskassa koululla n. 112,90. Myyjäisistä tuli 75,70. Tilanne tammikuussa 15.1.2013. Vallilan vanhemmat-yhdistyksen kokous 02.04.2013 Aika: Tiistai 02.04.2013 klo 18.00 Paikka: Vallilan koulun opettajanhuone 1. Läsnä Opettaja Sami Paavola Annu Kilpeläinen (3A) Anu Vauramo (6A) Kati Lounema

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012

Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sisältö... 1 1. Yleistä... 2 2. Virallinen toiminta... 2 2.1. Yhdistyksen kokoukset... 2 2.2. Tietotekniikan

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhempien Akatemia toimivia kasvatuskäytäntöjä vanhemmuuden tueksi Toteuttaja Nuorten Ystävät ry RAY:n tuella Vuosille

Lisätiedot

Ylivieskan Seutukunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry. Ylivieskan Seutukunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n virallinen ensirekisteröintipäivämäärä

Ylivieskan Seutukunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry. Ylivieskan Seutukunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n virallinen ensirekisteröintipäivämäärä 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu YLEISTÄ... 3 ORGANISAATIO hallitus... 5 henkilöstö... 5 tilintarkastus... 5 kirjanpito... 6 TOIMINTA yhdistyksen kokoukset ja jäsenet... 6 muu toiminta... 6 tiedottaminen... 8 TULEVA

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet... 2 Toiminnalliset avaintavoitteet... 2 Ryhmätoiminta... 2 Nuorten kurssit ja koulutukset...

Lisätiedot

POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT

POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT VASTAANOTTOKOTI TEHOSTETTU PERHETYÖ KOTIUTUS- JA TUKITYÖRYHMÄ 2 POIJUPUISTON VASTAANOTTOKOTI Espoolaisten 13-18 -vuotiaiden nuorten

Lisätiedot

Leija-hanke. 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen

Leija-hanke. 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen Leija-hanke 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen YVPL Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry Olemme lastensuojelujärjestö Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry on lastensuojelujärjestö,

Lisätiedot

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle 11.2.2017 Tulevaisuuden Ystävät ry Framtidens Vänner rf Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Tulevaisuuden Ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on kutsua eri

Lisätiedot

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor MAAHANMUUTTAJAT UUDESSA OULUSSA 2011 Vieraskieliset - suomalaisia, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame 5 013 henkilöä Ulkomaalaiset henkilöt, joilla

Lisätiedot

Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari

Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari Hotel Arthur 9.5.2014 Vaskivuoren lukion rehtori Eira Kasper Hankekoordinaattori Veli-Matti Palomäki YANZU 言 祖 Kiinan kieltä lukioissa Kansainvälistymisen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2016 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2016... 3

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

SUOMEN PAKOLAISAPU Järjestöhautomo. 1.11.2011 PIETARSAARI Järjestökonsultti Tiina Mäkinen

SUOMEN PAKOLAISAPU Järjestöhautomo. 1.11.2011 PIETARSAARI Järjestökonsultti Tiina Mäkinen SUOMEN PAKOLAISAPU Järjestöhautomo 1.11.2011 PIETARSAARI Järjestökonsultti Tiina Mäkinen Taustaa Suomen Pakolaisavusta Järjestö perustettiin vuonna 1965 uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton kehitysyhteistyöjärjestö

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Yhdistyksen hallitus Toiminnankoordinaattori OMA Hoivapalvelu Oy:n

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Tuloslaskelma ja Tase Yleistä Vuosi 2009 oli yhdistyksemme 51. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus 1 (7) 16.9.2015/tl Talousarvio 2016 Varsinainen toiminta Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava Ay avustus Ray avustukset 795 000 860 000 Palkat 440 000 479 000 Palkkiot, hallitus 6 000 6 000 Eläkekulut

Lisätiedot

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen)

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen) Näin homma toimii seminaari sekä Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry 15 - vuotta Aika: Torstai 31.10.2013 Paikka: Wegeliussali, ODL, Albertinkatu 16, 90100 Oulu 9.30 Aamukahvi 10.00 Musiikkiesitys

Lisätiedot

JOSE TOIMINTA 2013 1/7 Joensuun seudun erilaiset oppijat ry 1.10.2013 Puosuntie 1 80170 Joensuu

JOSE TOIMINTA 2013 1/7 Joensuun seudun erilaiset oppijat ry 1.10.2013 Puosuntie 1 80170 Joensuu JOSE TOIMINTA 2013 1/7 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Josen jäseninä on erilaisia oppijoita, heidän läheisiään ja työnsä vuoksi oppimisvaikeuksista kiinnostuneita. Josen tarkoituksena on koota edellä mainitut

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan rahoitus. Järjestötoiminnan perusteet - koulutus 25.11.2015 Liisanpuiston auditorio, Pori

Yhdistystoiminnan rahoitus. Järjestötoiminnan perusteet - koulutus 25.11.2015 Liisanpuiston auditorio, Pori Yhdistystoiminnan rahoitus Järjestötoiminnan perusteet - koulutus 25.11.2015 Liisanpuiston auditorio, Pori Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry - toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013 YHDISTYKSEN ARVOT VISIO Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Inhimillisyys Suvaitsevaisuus Ilo Visio on näkymä yhdistyksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (5) 74 Pääkaupunkiseudun Helsingin Selkäyhdistys ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuspäätöksestä HEL 2015-000578 T 02 05 01 00 Päätös päätti

Lisätiedot

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina KANTU 2015 Eila Hirvonen SAMK, yliopettaja 13.2.2015 Yhteistyökumppanit Satakunnan Syöpäydistys ry vuodesta 2010 alkaen ja edelleen

Lisätiedot

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000 1 (7) 22.9.2014/tl Varsinainen toiminta Tarkennettu Talousarvio Ay avustus Ray avustukset 754 000 839 000 Palkat 414 500 467 500 Palkkiot 12 500 8 000 Eläkekulut 91 000 88 750 Lakisääteiset sos.kulut 27

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto. Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016 Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.fi Puh:0503256450 4.3.2016 Maahanmuutto on siirtymä Valtava sosiokulttuurinen muutos,

Lisätiedot

Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry. Takana 20 vuotta toimintaa

Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry. Takana 20 vuotta toimintaa + Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry Takana 20 vuotta toimintaa + Miten kaikki alkoi? 1993 Syömishäiriöisten lasten vanhempien tukiyhdistys perustettiin Turussa 31.3.1993. Valtakunnallinen yhdistys,

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Martoissa on arjen mahdollisuus Vuosikokous 26.4.2014 Tavoitteet 2015 Toiminnan tunnettuuden parantaminen sisältölähtöisesti Kestävän kehityksen edistäminen kotitalousneuvonnan

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN OPPILASHUOLLON KEHITTÄMISVERKOSTO

PÄÄKAUPUNKISEUDUN OPPILASHUOLLON KEHITTÄMISVERKOSTO PÄÄKAUPUNKISEUDUN OPPILASHUOLLON KEHITTÄMISVERKOSTO Kehittämishankkeeseen osallistuvat Helsingin, Espoon ja Vantaan koulupsykologit ja koulukuraattorit. Koordinoiva kaupunki on Vantaa. Ohjausryhmä: Vantaa

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 1. VIRTA KAINUUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät Virta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT

VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT - KOHTI PERHEKESKUSTA 11.6.2013 Pori, lastenpsykiatri Antti Haavisto RAUMA Asukkaita vajaa 40 000 Ikäluokka n 450 Alle kouluikäisiä n 3000, 7-14-v n 3000 PERUSTAA Lapsen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2013 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.12.2012 Sisällys 1. Valmentautuminen 2. Opiskelu 3. Tuki- ja asiantuntijapalvelut 4. Hallinto 5. Tehostamishanke

Lisätiedot