Sisältö. 2 Hallituksen toimintakertomus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. 2 Hallituksen toimintakertomus"

Transkriptio

1

2

3 Sisältö 2 Hallituksen toimintakertomus 11 Konsernitilinpäätös 11 Tuloslaskelma 12 Tase 14 Laskelma oman pääoman muutoksista 15 Rahavirtalaskelma 16 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 47 Avainluvut 49 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS 49 Tuloslaskelma 50 Tase 52 Rahoituslaskelma 53 Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot 60 Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle 61 Tilintarkastuskertomus

4 Hallituksen toimintakertomus Yleistä vuodesta 2006 Ahlstromin tuotteiden kysyntä Euroopassa parani bruttokansantuotteen kasvaessa, kun taas Pohjois-Amerikassa kysyntä hiljeni vuoden loppua kohden alueen talouskasvun alkaessa hidastua. Kysynnän kasvu jatkui Aasiassa, Etelä-Amerikassa sekä Venäjällä, jotka ovat yhä tärkeämpiä markkina-alueita Ahlstromille. Liiketoimintaympäristö oli haasteellinen vuonna 2006, vaikka kysyntä olikin hyvää useilla tuotealueilla. Kuitujen, kemikaalien ja energian hinnat jatkoivat nousuaan, mikä alensi Ahlstromin katteita. Yhtiö jatkoi tuotteidensa hintojen korotuksia ja kustannustensa alentamista vuoden 2006 aikana kompensoidakseen kallistuneiden tuotantokustannusten vaikutusta. Vuosi 2006 oli Ahlstromille erityisen merkittävä, sillä yhtiö toteutti menestyksekkään osakeannin ja listautui Helsingin Pörssiin. Listautumisannin nettotuotot olivat yhteensä noin 200 milj. euroa. Taloudellinen kehitys vuonna 2006 Ahlstrom-konsernin liikevaihto kasvoi 1 599,1 milj. euroon (1 552,6 milj. euroa). Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto (oikaistu Kauttuan tehtaan PK1:n myynnillä) kasvoi 4,6 % vuodesta Vertailukelpoiset myyntimäärät (oikaistu Kauttuan tehtaan PK1:n myynnillä) kasvoivat 1,7 % vuoden 2005 tasosta. Liikevoitto vuonna 2006 oli 96,1 milj. euroa (117,2 milj. euroa). Tilikauden 2006 liikevoittoon sisältyi 8,7 milj. euroa (18,2 milj. euroa) kertaluonteisia nettotuottoja. Kertaluonteiset tuotot koostuivat Sonoco-Alcore-omistusosuuden myynnistä sekä kahdesta kiinteistökaupasta Saksassa. Tilikauden 2006 kertaluonteiset kustannukset liittyivät omaisuuserien alaskirjaukseen Etikettija pakkauspaperit liiketoiminta-alueella sekä uudelleenjärjestelykustannuksiin Suodatinmateriaalit- ja Tekniset paperit -liiketoiminta-alueilla. Ilman kertaluonteisia eriä tilikauden 2006 liikevoitto oli 87,3 milj. euroa (99,0 milj. euroa). Ahlstromin keskeisimpien raaka-aineiden sekä energian hinnat kasvoivat voimakkaasti vuonna 2006, mikä alensi selvästi Ahlstromin katteita. Ahlstrom pystyi osittain kompensoimaan kasvaneiden raaka-ainekustannusten vaikutusta korottamalla myyntihintoja, parantamalla tuottavuutta sekä alentamalla kiinteitä kustannuksia. Nettorahoituskulut olivat 14,9 milj. euroa (16,8 milj. euroa). Nettokorkokulut olivat 8,4 milj. euroa (11,5 milj. euroa). Rahoituserien nettomääräiset valuuttakurssitappiot olivat 4,5 milj. euroa (3,8 milj. euroa). Ahlstromin osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli 0,03 milj. euroa (0,4 milj. euroa). Ahlstrom myi 35,5 % osuutensa Sonoco-Alcore-yhteisyrityksestä heinäkuussa Voitto ennen veroja oli 81,2 milj. euroa (100,7 milj. euroa). Ilman kertaluonteisia nettotuottoja voitto ennen veroja oli 72,5 milj. euroa (82,5 milj. euroa). Tuloverot olivat 23,6 milj. euroa (38,1 milj. euroa). Ahlstromin veroaste tilikaudella 2006 oli 29 %. Tilikauden voitto oli 57,6 milj. euroa vuonna 2006 (62,6 milj. euroa). Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 10,4 % (12,4 %). Ilman kertaluonteisia eriä ROCE oli 9,5 % (10,5 %). Oman pääoman tuotto (ROE) oli 8,5 % (10,7 %). Tulos/osake (EPS) laski 1,31 euroon (1,71 euroa) pääasiassa maaliskuussa 2006 järjestetyn osakeannin vuoksi. Rahoitus ja rahoitusasema vuonna 2006 Liiketoiminnan nettorahavirta vuonna 2006 oli 119,2 milj. euroa (126,6 milj. euroa). Korolliset nettovelat vähenivät 185,4 milj. eurolla 155,2 milj. euroon ( : 340,6 milj. euroa). Ahlstromin mittava investointiohjelma tilikaudella 2006 rahoitettiin pääasiassa yhtiön hyvällä operatiivisella kassavirralla. Velkaantumisaste oli 20,3 % ( : 57,7 %) ja omavaraisuusaste 56,5 % ( : 43,2 %). Investoinnit vuonna 2006 Investoinnit ilman yritysostoja olivat 120,1 milj. euroa (62,4 milj. euroa). Vuonna 2006 yritysostojen arvo oli 7,8 milj. euroa (10,8 milj. euroa). Kasvustrategian toteuttaminen vuonna 2006 Ahlstrom jatkoi kasvustrategiansa toteuttamista vuonna 2006 investoimalla kiinnostaviin kasvaviin segmentteihin neljässä maanosassa. Ahlstromin investointien odotetaan tuottavan 3-5 vuodessa liikevaihtoa 1,5 kertaa investoinnin arvon verran ja saavuttavan vähintään 13 % tuoton sijoitetulle pääomalle. 2 Tilinpäätös 2006

5 Tilinpäätös Investointipäätökset sekä yritysostot vuonna 2006 Joulukuussa Ahlstrom päätti investoida 27 milj. euroa uuteen elintarvikkeiden kuitukankaita valmistavaan tuotantolinjaan Chirnsiden tehtaalla Isossa-Britanniassa. Uusi tuotantolinja hyödyntää spunmelt-teknologiaa ja palvelee pääasiassa kasvavia teepussimateriaalien ja muiden vastaavien suodatintuotteiden markkinoita. Uuden tuotantolinjan arvioidaan käynnistyvän vuoden 2008 lopulla. Lokakuussa Ahlstrom päätti investoida 23 milj. euroa kuitukankaiden uuteen tuotantokapasiteettiin Brasiliassa ja Ranskassa. Brasilian uudella tuotantolinjalla valmistetaan vesineulaustekniikan avulla pyyhkimistuotteita kotitalouksien ja teollisuuden tarpeisiin lähinnä Etelä-Amerikan markkinoille. Linjan arvioidaan käynnistyvän alkuvuodesta Brignoud n tehtaalle Ranskaan valmistuvalla uudella tuotantolinjalla valmistetaan teollisia kuitukankaita neulaustekniikalla, ja se keskittyy palvelemaan pääosin rakennus-, auto- ja sisustustuoteteollisuutta sekä pyyhkimis- ja hygieniatuotteiden sektoreita. Tuotantolinja otetaan käyttöön arviolta vuoden 2007 lopulla. Ahlstrom päätti lokakuussa rakentaa neulaustekniikkaa hyödyntävän suodatinmateriaaleja valmistavan tuotantolinjan Wuxin tehtaalle Kiinaan. Investointi palvelee Aasian kasvavia ilmansuodatusmarkkinoita. Uuden tuotantolinjan arvo on noin 4 milj. euroa, ja sen arvioidaan käynnistyvän vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä. Maaliskuussa Ahlstrom päätti investoida 38 milj. euroa uuteen lasihuopatehtaaseen Venäjällä. Tverin alueelle Redkinoon rakennettava tehdas keskittyy alkuvaiheessa erikoislasihuovan tuotantoon, mutta investointi mahdollistaa myös Ahlstromin muita laajentumishankkeita Venäjällä. Tehtaan on määrä aloittaa tuotanto vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä. Tammikuussa Ahlstrom osti erikoiskuitukankaita valmistavan HRS Textiles -yhtiön. Darlingtonissa, Etelä-Carolinan osavaltiossa Yhdysvalloissa sijaitseva HRS Textiles palvelee lähinnä Pohjois- Amerikan ilman- ja nesteiden suodattimien markkinoita. Yrityskauppa kasvatti Ahlstromin Suodatinmateriaalit-liiketoiminnan liikevaihtoa vuositasolla noin 17 milj. eurolla. Vuonna 2006 käynnistetyt investoinnit Joulukuussa Ahlstrom käynnisti uuden vesineulaustekniikkaa hyödyntävän kuitukankaiden tuotantolinjan Yhdysvaltain Green Bayssa, Wisconsinissa kaksi viikkoa etuajassa. Tuotantokapasiteetin laajennus on suunnattu palvelemaan pääasiassa Pohjois-Amerikan pyyhkimistuotteiden markkinoita, mutta sitä voidaan käyttää myös muiden kuitukangastuotteiden valmistamiseen. Investoinnin kokonaisarvo on noin 30 milj. euroa. Marraskuussa Ahlstrom otti käyttöön Mikkelin tehtaan laajennuksen, johon investointiin 5 milj. euroa. Elokuussa yhtiö otti Tampereen tehtaallaan käyttöön suodatinmateriaalien tuotantokapasiteetin laajennuksen. Investoinnin arvo oli 2 milj. euroa, ja se vahvistaa edelleen tehtaan asemaa uuden sukupolven suodatinmateriaalien kehittäjänä ja valmistajana. Kesäkuussa Ahlstrom investoi noin 5 milj. euroa uuteen erikoislasikuitulujitteita valmistavaan tehtaaseen Etelä- Carolinassa, Yhdysvalloissa. Syyskuussa Ahlstrom päätti 5 milj. euron lisäinvestoinnista tehtaan tuotantokapasiteetin laajentamiseen voidakseen vastata paremmin kasvaneeseen kysyntään. Uusi tehdas vahvistaa edelleen Ahlstromin asemaa johtavana erikoislujitteiden valmistajana erityisesti tuulivoimaloissa, veneenrakennuksessa sekä kuljetusvälineteollisuudessa. Uusi tehdas on käynnistämässä tuotantoaan vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä. Uusi nanokuituja hyödyntävä suodatinmateriaalien tuotantolinja käynnistyi kesäkuussa Madisonvillen tehtaalla Kentuckyssa, Yhdysvalloissa. Toukokuussa Ahlstrom uudisti yhdysvaltalaisen Green Bayn tehtaan tuotantokapasiteettia. Nyt tehdas pystyy valmistamaan puuvillaa sisältäviä kuitukangasmateriaaleja. Irrokepohjapapereiden tuotantokapasiteetin laajennushanke Torinon tehtaalla Italiassa valmistui tammikuussa Investoinnin arvo oli 18 milj. euroa. Divestoinnit vuonna 2006 Ahlstrom päätti heinäkuussa myydä 35,5 % omistusosuutensa Sonoco- Alcore-yhteisyrityksestä Sonocolle 39,5 milj. eurolla. Ahlstrom kirjasi myynnistä 3,4 milj. euron kertaluonteisen voiton vuoden 2006 kolmannen neljänneksen tulokseen. Yrityskauppa saatiin päätökseen lokakuussa. Ahlstrom myi heinäkuussa kiinteistön Hochheimissa, Saksassa WM-Bauträger GmbH -yhtiölle 7,5 milj. eurolla Ahlstrom Oyj 3

6 ja kirjasi kaupasta 4,6 milj. euron kertaluonteisen voiton vuoden 2006 kolmannen neljänneksen tulokseen. Ahlstrom myi kesäkuussa kiinteistön Hochheimissa, Saksassa AERO Pump Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG -yhtiölle 4,2 milj. eurolla ja kirjasi kaupasta 2,9 milj. euron kertaluonteisen voiton vuoden 2006 toisen neljänneksen tulokseen. Neljännellä vuosineljänneksellä Ahlstrom myi eräitä pienempiä osakeomistuksiaan ja kirjasi niistä 1,3 milj. euron kertaluonteisen voiton vuoden 2006 viimeisen neljänneksen tulokseen. Myynnit tukivat Ahlstromin strategiaa, jonka mukaan yhtiö keskittyy kuitumateriaalien kehittämiseen sekä valmistukseen ja luopuu ydinliiketoimintaansa kuulumattomista omaisuuseristä. Tutkimus ja tuotekehitys (T&K) vuonna 2006 Ahlstromin T&K-kulut olivat 25,0 milj. euroa (27,1 milj. euroa), 1,6 % (1,8 %) yhtiön kaikista kuluista ja 1,6 % (1,7 %) liikevaihdosta. Vuonna 2004 T&K-kulut olivat 27,6 milj. euroa, 1,8 % kaikista kuluista ja 1,8 % liikevaihdosta. Ahlstrom toi markkinoille edellisvuosien tapaan uusia tuotteita ja teknologioita vahvistaakseen edelleen johtavaa asemaansa kuitupohjaisten materiaalien markkinoilla. Vuonna 2006 keskeisimpiä uusia tuotteita olivat muun muassa autoihin tarkoitettu lämmön- ja meluneristemateriaali sekä kaksikerroksinen kehruumenetelmällä valmistettu kuitukangas terveydenhuollon sovelluksiin. Lisäksi Ahlstrom kehitti edelleen mikro- ja nanokuituja hyvödyntäviä valmistusteknologioita. Työ olemassa olevien tuotteiden parantamiseksi sekä valmistuskustannusten pienentämiseksi jatkui vuonna Innovaatiot ovat keskeinen osa Ahlstromin kasvustrategiaa. Yhtiön tavoitteena on, että % liikevaihdosta muodostuu uusista tai parannetuista tuotteista. Vuonna 2006 uusien tai parannettujen tuotteiden osuus koko liikevaihdosta oli noin 39 %. Muutokset konsernirakenteessa vuonna 2006 Ahlstromin strategiana on parantaa kannattavuutta muun muassa sulkemalla kilpailukyvyttömiä tuotantoyksiköitä. Tämän strategian mukaisesti yhtiö päätti syyskuussa sulkea Nümbrechtin tehtaan Saksassa. Tehdas suljettiin joulukuussa, ja Ahlstrom kirjasi sulkemiskustannuksia varten 2,5 milj. euron suuruisen varauksen vuoden 2006 kolmannen neljänneksen tulokseen. Muutokset Ahlstromin johtoryhmässä vuonna 2006 Ahlstromin teknologiajohtaja Patrick Jeambar, M.Sc. (Paper Eng.), MBA, nimitettiin johtamaan yhtiön Tekniset paperit -liiketoiminta-aluetta alkaen. Tämän tehtävän ohella hän jatkaa Ahlstromin innovaatio-, työterveys-, turvallisuus- ja ympäristöasioiden johdossa sekä Ahlstromin johtoryhmän jäsenenä. Tekniikan lisensiaatti Laura Raitio aloitti markkinointijohtajana ja Ahlstromin johtoryhmän jäsenenä Raitio vastaa konsernin markkinoinnista, liiketoiminnan kehittämisestä sekä myyntiverkostosta (pl. Aasian myyntitoimistot). Aiemmin Raitio toimi hiomapapereiden pohjapaperit-, esikyllästetyt huonekalupaperit- sekä tapettija julistepaperit -tuotelinjojen johtajana asemapaikkanaan Osnabrück Saksassa. Henkilöstö Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa Henkilöstön lukumäärä keskimäärin Palkat ja palkkiot, ml. bonukset, milj. euroa 234,1 225,1 254,8 Ahlstromin henkilöstöstä 72 % toimi Euroopassa, 23 % Pohjois-Amerikassa ja 5 % muualla maailmassa. Koko henkilöstöstä työskenteli Ranskassa 24 %, Yhdysvalloissa 23 %, Italiassa 14 %, Suomessa 13 % ja Saksassa 11 %. Vuonna 2006 FiberCompositestoimialalla työskenteli 54 % henkilöstöstä, Specialty Papers toimialalla 40 % ja muissa toiminnoissa 6 %. Riskienhallinta Ahlstromin riskienhallinnan tehtävänä on arvioida johdonmukaisesti päivittäiseen liiketoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia. Tavoitteena on tukea yhtiön asettamien tavoitteiden toteutumista ja toisaalta välttää tavoitteiden toteutumista vaarantavia toiminnallisia tai taloudellisia häiriöitä. Konsernin riskienhallinnan kehittämisohjelma jatkui vuonna 2006 konsernin talousjohtajan ohjauksessa. Riskienhallinnan periaatteiden täsmentämisen ja riskienhallinnan puitteiden kehittämisen tuloksena julkaistiin konsernitasoinen riskienhallintapolitiikka. Eräissä liiketoiminnoissa on toteutettu jäsenneltyä riskienarviointia. Vuonna 2007 Ahlstrom aikoo edelleen jatkaa riskienarviointiprosessia. Ahlstrom on luokitellut liiketoimintaansa vaikuttavat riskit kolmeen ryhmään, jotka ovat strategiset liiketoimintariskit, toiminnalliset riskit sekä rahoitusriskit. 4 Tilinpäätös 2006

7 Tilinpäätös Strategiset liiketoimintariskit Strategiset liiketoimintariskit liittyvät usein asiakassuhteisiin, tuotekehitykseen, tuotantokapasiteetin kilpailukyvyn säilyttämiseen sekä investointeihin ja yritysostoihin. Osa Ahlstromin strategisista liiketoimintariskeistä liittyy kuitumateriaalien maailmanmarkkinoihin, tuotantokapasiteetin käyttöasteeseen sekä raaka-aineiden hankintaan. Yhtiön organisaatiorakenteen mukaisesti liiketoiminta-alueilla ja tuotelinjoilla on päävastuu strategisten liiketoimintamahdollisuuksien ja -riskien käsittelystä. Toiminnalliset riskit Toiminnalliset riskit liittyvät usein puutteisiin tai virheisiin sisäisissä prosesseissa, henkilöstön toiminnassa, järjestelmissä tai ulkoisissa tapahtumissa. Toteutuessaan riskit voivat aiheuttaa tapaturmia, omaisuusvahinkoja, tuotantokatkoksia, ympäristövaikutuksia tai korvausvelvoitteita. Ahlstrom lievittää toiminnallisten riskien vaikutusta konserninlaajuisella vakuutusohjelmalla, johon sisältyy vahinko-, keskeytys-, vastuu- ja kuljetusvakuutuksia. Rahoitusriskit Konsernirahoitus vastaa rahoitusriskien hallinnasta hallituksen hyväksymän rahoituspolitiikan mukaisesti. Hallitus valvoo konsernirahoituksen toimintaa tarkastusvaliokunnan kautta. Rahoituspolitiikka kattaa rahoituksen hankkimiseen, korkoihin ja ulkomaanvaluuttoihin liittyvät riskit sekä vastapuoliriskin. Ahlstromin rahoitusriskeissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden 2006 aikana. Työturvallisuus- ja ympäristöasiat Työturvallisuus Ahlstrom noudattaa työturvallisuusasioissa kansainvälisiä, kansallisia ja paikallisia säännöksiä ja sopimuksia ja on lisäksi luonut sisäisiä standardeja ja ohjeita, joita liiketoimintayksiköiden tulee noudattaa. Koulutetut, useita eri konsernitoimintoja edustavat työryhmät tarkistavat toimipaikkojen työturvallisuusasioita järjestelmällisesti kolmen vuoden välein. Tavoitteena on varmistaa, että liiketoimintayksiköissä noudatetaan säännöksiä ja sisäisiä standardeja. Ahlstromin työturvallisuustulokset paranivat edelleen vuonna Tapaturmatiheys oli 16, hieman tavoitteeksi asetetun 12:n yläpuolella. Tunnusluku kertoo poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrän miljoonaa tehtyä työtuntia kohden. Ahlstromin toimipaikoista 74 % pystyi kuitenkin vähentämään tapaturmatiheyttään tai pitämään sen vuoden 2005 tasolla. Poissaoloon johtaneiden tapaturmien kokonaismäärä väheni vuonna Järjestelmällisistä toimintatavoista ja tunnuslukujen hyvästä kehityksestä huolimatta Ahlstromin Stenayn tehtaalla Ranskassa sattui työntekijän kuolemaan johtanut onnettomuus vuonna Viranomaiset tutkivat onnettomuutta ja tutkinnan tulokset julkistetaan niiden valmistuttua. Uusi järjestelmä kriisitilanteiden hallintaan ja viestintään otettiin käyttöön toimipaikkojen johdon tueksi vuonna Lisäksi työturvallisuusasioiden kehittäminen jatkuu vuonna 2007 raportointityökalujen parantamisella. Päätavoitteena on varmistaa, että työntekijät ja esimiehet saavat riittävästi tukea tapaturmien proaktiiviseen torjuntaan. Ympäristö Ahlstromin ympäristöpolitiikka on osa yhtiön toiminnallisten riskien hallinnan politiikkaa, jonka Ahlstromin hallitus hyväksyi vuonna Ympäristönsuojelun käytännöt perustuvat Ahlstromissa suurelta osin ISO 14001:2004 standardiin. Tämä jatkuvaan parantamiseen perustuva malli pohjautuu: 1. Toiminnan ja tuotteiden ympäristönäkökohtien ja vaikutusten tunnistamiseen 2. Tavoitteiden asettamiseen 3. Tavoitteiden toteutumisen seuraamiseen toiminnan tuloksia mittaamalla 4. Ympäristön suojelun jatkuvaan parantamiseen Ahlstrom soveltaa tätä mallia tuotteidensa elinkaaren kaikkiin vaiheisiin, tuotekehityksestä raaka-aineiden hankintaan, tuotantoon, jakeluun sekä tuotteiden hävittämiseen tai kierrättämiseen. Ympäristötunnuslukujen mukaan Ahlstromin ympäristösuojelun tulokset paranivat vuonna Ahlstromin hiilidioksidipäästöt vähenivät konserninlaajuisesti ja alittivat edelleen yhtiölle myönnettyjen päästöoikeuksien kokonaismäärän. Energiatehokkuus parani hiukan sekä sähkön että lämmön käytön osalta ja prosessiveden kulutus väheni. Myös kaatopaikkajätteen määrä pieneni edelleen, sillä yhtiö on siirtynyt ympäristöystävällisempiin jätteidenkäsittelymenetelmiin ja pyrkinyt aktiivisesti paitsi kierrättämään jätteitään myös vähentämään syntyvän jätteen määrää. Ahlstromin toimipaikoilla ei sattunut merkittäviä ympäristövahinkoja vuonna Vuoden 2006 lopulla 90 %:lle yhtiön tuotantokapasiteetista oli myönnetty ISO sertifikaatti. Ahlstromin käsityksen mukaan millään sen tehtaalla ei ole merkittäviä ongelmia sovellettavan ympäristölainsäädännön noudattamisessa. Yhtiö seuraa jatkuvasti lainsäädännön kehitty- Ahlstrom Oyj 5

8 mistä maailmanlaajuisesti. Tällä hetkellä Ahlstromin näkemyksen mukaan ympäristölainsäädäntöön ei ole odotettavissa merkittäviä yhtiön toimintaan tai tuotevalikoimaan vaikuttavia muutoksia. Teollisuuslaitosten on noudatettava Euroopan neuvoston IPPC-direktiiviä (direktiivi ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi) viimeistään vuonna Ahlstromin arvion mukaan yhtiöllä ei ole ongelmia tämän direktiivin noudattamisessa. Osakkeet ja osakepääoma Kaupankäynti Ahlstromin osakkeella alkoi Helsingin pörssin prelistalla ja päälistalla Vuonna 2006 vaihdettiin kaikkiaan 10,7 miljoonaa osaketta, joiden kokonaisarvo oli 246,0 milj. euroa, listautumisannin pääjärjestäjän käyttämä lisäosakeoptio pois lukien. Osakkeen alin kauppahinta vuonna 2006 oli 19,92 euroa ja ylin 25,45 euroa. Vuoden viimeinen kauppa tehtiin hintaan 22,65 euroa. Ahlstromin osakkeiden markkina-arvo vuoden 2006 lopussa oli milj. euroa. Ahlstrom-konsernin oma pääoma/ osake oli tilikauden lopussa 16,79 euroa ( : 16,21 euroa). Ahlstromin osakkeiden merkintään oikeuttavien optio-oikeuksien lukumäärä oli katsauskauden lopussa Ahlstromin optio-ohjelmaan I (2001) kuuluvilla optio-oikeuksilla merkittiin vuoden 2006 aikana yhteensä uutta Ahlstrom Oyj:n osaketta. Tätä osakemäärää vastaavien osakepääoman korotusten jälkeen yhtiön osakepääoma oli tilikauden lopussa ,50 euroa. Osakkeiden kokonaismäärä oli vuoden lopussa kappaletta ja kunkin osakkeen nimellisarvo oli 1,50 euroa. Osakkeiden merkintään oikeuttavat optiot mukaan lukien osakkeiden kokonaismäärä voi nousta enintään osakkeeseen. Ahlstrom Oyj:n hallitus mitätöi kappaletta yhtiön tytäryhtiöiden hallussa olevia Ahlstrom Oyj:n optio-ohjelman I a, b ja c (2001) optioita sekä optio-ohjelman II b ja c (2001) optioita vuonna Ahlstrom Oyj:n hallitus päätti marraskuussa hakea optio-ohjelmien I a, b ja c (2001) ja II b ja c (2001) optiooikeuksien listaamista Helsingin Pörssiin alkaen. Listalle haettiin kpl optio-ohjelman I (2001) optiota ja kpl optio-ohjelman II (2001) optiota. Kukin optio-oikeus oikeuttaa tällä hetkellä merkitsemään yhden Ahlstrom Oyj:n osakkeen 9,22 euron merkintähintaan. Osakkeiden merkintäaika on optio-ohjelman I a, b ja c (2001) optio-oikeuksilla ja optio-ohjelman II b ja c (2001) optio-oikeuksilla Hallituksella ei ole tällä hetkellä valtuuksia omien osakkeiden ostoon eikä vaihtovelkakirjalainojen, osakeoptioiden tai uusien osakkeiden liikkeelle laskuun. Varsinainen yhtiökokous 2006 Ahlstrom Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Yhtiökokous päätti korottaa yhtiön osakepääomaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti laskemalla liikkeelle enintään uutta osaketta. Osakkeet päätettiin tarjota kotimaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille ja yleisölle Suomessa. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 1,79 euroa osakkeelta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli ja osinko maksettiin Lisäksi yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaan. Yhtiökokous hyväksyi yhtiön ja konsernin tuloslaskelman ja taseen. Yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilivuodelta Yhtiökokous vahvisti Ahlstrom Oyj:n hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän. Yhtiön hallituksen kokoonpano pysyi ennallaan. Hallitukseen valittiin uudelleen Johan Gullichsen, Sebastian Bondestam, Jan Inborr, Urban Jansson, Bertel Paulig, Peter Seligson ja Willem F. Zetteler. Hallituksen toimikausi jatkuu seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa Johan Gullichsenin uudelleen yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Urban Jansson. Hallitus valitsi myös jäsenet valiokuntiinsa. Kompensaatiovaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Johan Gullichsen ja jäseniksi Urban Jansson sekä Willem F. Zetteler. Tarkastusvaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Peter Seligson ja jäseniksi Jan Inborr sekä Bertel Paulig. KPMG Oy Ab valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Listautumisanti Ahlstromin varsinainen yhtiökokous päätti korottaa yhtiön osakepääomaa laskemalla liikkeeseen yhteensä kappaletta uusia osakkeita osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Lisäksi yhtiökokous antoi valtuudet laskea liikkeeseen lisäosaketta (lisäosakeoptio). Instituutioanti alkoi ja päättyi Yleisöanti alkoi ja päättyi Alustava hintaväli oli 20,00 24,00 euroa osakkeelta. Ahlstromin hallitus asetti myyntihinnaksi 6 Tilinpäätös 2006

9 Tilinpäätös 22,00 euroa osakkeelta osakeannin markkinoinnin aikana investointipankeilta saatujen tarjousten perusteella. Instituutioannissa tarjottiin alun perin osaketta ja yleisölle suunnatussa osakeannissa osaketta. Instituutioanti ylimerkittiin noin 9,5-kertaisesti ja kotimaiselle yleisölle suunnattu osakeanti noin 6,6-kertaisesti. Ahlstrom Oyj:n hallitus päätti allokoida institutionaalisille sijoittajille yhteensä osaketta ja yleisölle osaketta. Instituutioannissa noin 43 prosenttia kysynnästä oli peräisin kotimaisilta sijoittajilta ja noin 57 prosenttia ulkomaisilta sijoittajilta. Yleisölle suunnattuun osakeantiin osallistui yhteensä sijoittajaa. Osakeannin järjestäjiä edustanut SEB Enskilda käytti edellämainitun lisäosakeoption ja merkitsi lisäosaketta kattamaan instituutioannin ylikysyntää. Ahlstrom sai osakeannista 172,1 milj. euron nettotuoton ja lisäosakeoptiosta 24,7 milj. euron nettotuoton. Ahlstrom aikoo käyttää nämä tuotot liiketoimintansa laajentamiseen ja kehittämiseen pääasiassa investoimalla uuteen kapasiteettiin ja uusiin teknologioihin nykyisessä toiminnassaan, investoimalla toiminnan maantieteelliseen laajentamiseen erityisesti Aasiassa, Venäjällä/Itä-Euroopassa sekä Amerikan mantereella kasvattaakseen toimintojaan maailmanlaajuisten asiakkaidensa rinnalla. Lisäksi Ahlstrom tähtää maailmanlaajuisen toimintansa ja tuotevalikoimansa laajentamiseen yritysostoin. Muita tapahtumia vuonna 2006 Ahlstrom Oyj:n hallitus päätti syyskuussa perustaa yhtiölle nimitysvaliokunnan. Nimitysvaliokunta koostuu kolmesta yhtiön hallituksen jäsenestä. Sen puheenjohtajaksi valittiin Ahlstrom Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Johan Gullichsen ja jäseniksi Jan Inborr sekä Urban Jansson. Nimitysvaliokunnan pääasiallisena tehtävänä on ehdottaa jäseniä yhtiön hallitukseen sekä laatia ehdotus hallituksen palkkioista. Nimitysvaliokunnan toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Euroopan komissio ilmoitti Ahlstrom Oyj:lle päättäneensä lopettaa tutkimukset tarrapapereita koskevasta kartelliepäilystä. Euroopan komissio käynnisti tutkimukset toukokuussa Tällä hetkellä Ahlstrom ei ole osapuolena merkittävissä oikeudellisissa prosesseissa. Tilikauden jälkeisiä tapahtumia Ahlstrom sopi ostavansa italialaisen Orlandi Groupin vesineulatut kuitukangasliiketoiminnot. Kaupan myötä Ahlstrom on yksi maailman johtavia pyyhkimistuotteissa käytettävien kuitukankaiden toimittajia. Kauppahinta on noin 60 milj. euroa, ja yritysoston arvioidaan vaikuttavan positiivisesti Ahlstromin osakekohtaiseen tulokseen vuodesta 2007 alkaen. Ostettu liiketoiminta käsittää kaksi tehdasta Cressassa ja Gallaratessa Pohjois-Italiassa lähellä Milanoa. Tehtailla on yhteensä neljä tuotantolinjaa, ja ne työllistävät noin 120 henkilöä. Yritysoston toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää ja due diligence -prosessin loppuunsaattamista. Yhtiön arvioi kaupan vahvistuvan kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Ahlstrom sopi ostavansa Fabriano Filter Media SpA:n. Kauppahinta on noin 7 milj. euroa. Fabriano sijaitsee Sassoferratossa Keski-Italiassa, ja se valmistaa mikrolasikuidusta suodatinmateriaaleja, joita käytetään pääasiassa korkeaa suodatustehoa edellyttävissä ilmansuodattimissa. Yritysosto täydentää Ahlstromin ilmansuodatinmateriaalien tuotevalikoimaa ja avaa yhtiölle pääsyn nopeasti kasvaville, korkeaa suodatustehoa vaativien tuotteiden markkinoille. Kauppaan kuuluu yksi tehdas, joka työllistää 32 henkilöä. Yritysoston odotetaan vahvistuvan vuoden toisen neljänneksen alussa. Ahlstrom päätti investoida 5 milj. euroa uuteen suodatinmateriaaleja valmistavaan tuotantolinjaan Groesbeckin tehtaalla Texasissa Yhdysvalloissa. Uusi linja valmistaa kuivamenetelmällä suodatinmateriaaleja pääasiassa Pohjois- Amerikan ilmansuodatinmarkkinoille, ja sen arvioidaan käynnistyvän vuoden 2008 alussa. Näkymät vuoden 2007 ensimmäiselle puoliskolle Vuoden 2007 ensimmäisellä puoliskolla kysynnän arvioidaan pysyvän vuoden 2006 tasolla Euroopassa. Myynnin mukaan laskettuna Ahlstromin päämarkkina-alueita ovat Saksa, Ranska ja Italia, joissa kysynnän arvioidaan olevan vakaata tai kasvavan. Ahlstromin tuotteita käytetään pääasiassa teollisissa prosesseissa, joten kuluttajakysynnän muutokset heijastuvat Ahlstromin tuotteiden kysyntään pienellä viiveellä. Yhdysvallat on Ahlstromin suurin yksittäinen markkina-alue, ja siellä kysyntä on tällä hetkellä vakaata. Yhdysvaltain kysynnän kehittymisen ennustettavuus on kuitenkin heikko. Yhdysvaltain asuntomarkkinoiden nykyinen vaimeus saattaa levitä muille aloille ja vaikuttaa Ahlstromin tuotteiden kysyntään. Etelä-Amerikassa ja Aasiassa kysynnän odotetaan kehittyvän positiivisesti bruttokansantuotteen kasvun myötä. Ahlstrom Oyj 7

10 Kuitujen ja kemikaalien kustannukset jatkoivat nousuaan vuoden 2006 viimeisellä neljänneksellä, mikä vaikutti Ahlstromin katteisiin. Ahlstromin tärkeimmän yksittäisen raaka-aineen sellun hinta jatkoi nousuaan myös tammikuussa 2007 ja sen arvioidaan pysyvän nykyisellä korkealla tasollaan. Kallistuneiden raaka-aineiden vaikutusta katteisiin kompensoidaan korottamalla myyntihintoja ja karsimalla kustannuksia. Öljyn ja maakaasun hintojen lasku jatkui vuoden 2006 viimeisellä neljänneksellä. Mikäli tämä kehitys jatkuu, Ahlstromin käyttämien synteettisten kuitujen sekä energian kustannukset alenevat asteittain. Ahlstrom näkee kuitupohjaisten materiaalien toimialalla edelleen lupaavia kasvumahdollisuuksia. Yhtiö edistää strategiansa mukaisesti kasvuhankkeita eri puolilla maailmaa. Useat uudet kasvuinvestoinnit lisäävät Ahlstromin myyntimääriä ja liikevaihtoa vuonna Toimialakatsaukset FiberComposites-toimiala Tilikaudella 2006 toimialan liikevaihto kasvoi 8,9 % ja oli 808,2 milj. euroa (742,3 milj. euroa). Myyntimäärät kasvoivat 6,2 % vuoden 2005 tasosta. Vuoden 2006 liikevoitto pieneni kuitenkin selvästi viime vuodesta ja oli 52,3 milj. euroa (65,5 milj. euroa), eli 6,5 % liikevaihdosta (8,8 %). Tilikauden 2006 liikevoittoon sisältyi 1,8 milj. euroa kertaluonteisia nettokuluja (2,8 milj. euroa kertaluonteisia tuottoja), jotka liittyivät pääasiassa Suodatinmateriaalit-liiketoiminta-alueen uudelleenjärjestelyihin. Raaka-aineiden ja energian kustannusten jatkuva nousu rasitti toimialan kannattavuutta. Useimmilla tuotealueilla toteutetut hinnankorotukset sekä sisäiset toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi kompensoivat osittain raaka-aineiden ja energian kohonneita kustannuksia. Kuitukankaat-liiketoiminta-alue (23 % konsernin liikevaihdosta) Ahlstromin kuitukankaita käytetään elintarvikepakkauksissa, terveydenhuollon tekstiileissä, pyyhkimistuotteissa, rakentamisessa sekä muissa teollisissa sovelluksissa. Vuonna 2006 myyntimäärät pysyivät yleisesti vuoden 2005 tasolla. Useiden kuitukangassovellusten kysyntä parani Euroopassa. Myös Pohjois-Amerikassa elintarviketeollisuuden sekä eräiden terveydenhuollon kuitukankaiden myyntimäärät kasvoivat. Vesineulaustekniikalla valmistettujen pyyhkimistuotteiden markkinatilanne säilyi hyvänä Pohjois-Amerikassa. Koko tilikaudella 2006 myyntimäärät olivat vuoden 2005 tasolla, mutta liikevaihto kasvoi hieman hinnankorotusten ansiosta. Energian ja raaka-aineiden kustannukset kasvoivat merkittävästi vuonna 2006, mikä alensi katteita. Liiketoiminta-alue pystyi kuitenkin osittain kompensoimaan kasvaneita tuotantokustannuksia parantamalla tuottavuutta, karsimalla kiinteitä kuluja sekä korottamalla myyntihintoja. Yhdysvaltain dollarin heikkeneminen vaikutti liiketoiminta-alueen taloudelliseen tulokseen, sillä merkittävä osa sen myynnistä kertyy muina valuuttoina kuin euroina. Ahlstrom päätti vuoden 2006 viimeisellä neljänneksellä investoida yhteensä 50 milj. euroa sekä kuitukankaiden tuotantokapasiteetin kasvattamiseen että teknologisen osaamisen laajentamiseen Brasiliassa, Ranskassa sekä Isossa-Britanniassa. Lisäksi Yhdysvaltoihin rakennettu uusi tuotantolinja käynnistettiin etuajassa vuoden 2006 lopulla. Suodatinmateriaalit-liiketoiminta-alue (21 % konsernin liikevaihdosta) Ahlstromin suodatinmateriaaleja käytetään kuljetusteollisuuden suodattimissa sekä ilman- ja nesteiden suodattimissa. Kuljetusteollisuuden suodatinmateriaalien kysyntä kehittyi positiivisesti Pohjois-Amerikassa ja oli erityisen vahvaa Etelä-Amerikassa sekä Aasiassa. Euroopassa markkinatilanne heikkeni vuoden 2006 ensimmäisen neljänneksen jälkeen, mutta vahvistui uudelleen vuoden loppua kohden. Ilmansuodattimien materiaalien kysyntä oli suhteellisen vaisua tuotelinjan päämarkkina-alueella Yhdysvalloissa asuntomarkkinoiden hiljentymisen vuoksi. Nesteiden suodatinmateriaalien osalta vahva markkinatilanne jatkui koko vuoden Vuonna 2006 liiketoiminta-alueen myyntimäärät kasvoivat 9 % ja liikevaihto 17 % vuodesta Kasvua vauhdittivat pääasiassa kuljetusteollisuuden suodatinmateriaalien vahva kysyntä kaikilla maantieteellisillä markkina-alueilla, erityisesti Etelä-Amerikassa ja Aasiassa. Lisäksi yritysostoin vuoden 2005 lopussa ja vuoden 2006 alussa hankittu lisäkapasiteetti sekä uudet tuotteet tukivat kasvua. Raaka-aineiden ja energian kustannukset nousivat vuonna 2006 ja heikensivät liiketoiminta-alueen katteita. Kohonneiden kustannusten vaikutusta pystyttiin osittain kompensoimaan korottamalla myyntihintoja, parantamalla tuottavuutta sekä alentamalla kiinteitä kustannuksia. Ahlstrom päätti siirtää Yhdysvalloissa nesteiden suodatinmateriaalien jatkojalostustoimintoja Mt. Holly Springsin tehtaalta Pennsylvani- Tilinpäätös 2006

11 Tilinpäätös asta toiselle tehtaalleen Bishopvilleen Etelä-Carolinaan vuoden 2006 viimeisellä neljänneksellä. Toimintojen siirto parantaa liiketoiminta-alueen kilpailukykyä ja sen arvioidaan toteutuvan vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä. Vuoden 2006 alussa Ahlstrom osti HRS Textiles Inc yhtiön Yhdysvalloissa vahvistaakseen edelleen asemaansa Pohjois-Amerikan ilman- ja nesteiden suodatinmateriaalien markkinoilla. Viimeisellä vuosineljänneksellä Ahlstrom päätti investoida 4 milj. euroa uuteen suodatinmateriaalien tuotantolinjaan Kiinassa palvellakseen nopeasti kasvavia polttokaasujen ja ilman suodatinten markkinoita. Uusi nanokuituja hyödyntävä suodatinmateriaalien tuotantolinja käynnistyi Madisonvillen tehtaalla Yhdysvalloissa, Kentuckyssa. Investoinnin ansiosta Ahlstrom voi tuoda suodatinvalmistajien markkinoille uusia tuotteita. Lasikuitumateriaalit-liiketoiminta-alue (7 % konsernin liikevaihdosta) Ahlstromin lasikuitumateriaaleja käytetään rakennusmateriaaleissa, vene- ja kuljetusteollisuudessa, tuulivoimaloissa sekä urheiluvälineissä. Markkinatilanne oli vuonna 2006 erittäin suotuisa Ahlstromin tärkeillä asiakastoimialoilla, tuulivoimala- sekä veneteollisuudessa. Myös rakennusmateriaalien sektorilla kysyntä vahvistui vuoden loppua kohti. Koko vuoden 2006 myyntimäärät kasvoivat 13 % ja liikevaihto 12 % vuodesta Liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi nopeammin kuin markkinat keskimäärin, sillä sekä tuulivoimala- ja veneteollisuudessa että rakennusmateriaalisektorilla kysyntä oli vilkasta. Korkeat energia- ja raakaainekustannukset vaikuttivat kuitenkin liiketoiminta-alueen kannattavuuteen. Niiden vaikutusta pystyttiin osittain lieventämään sisäisillä tehostamistoimenpiteillä sekä myyntihintojen korotuksilla, vaikka kilpailutilanne pysyikin kireänä koko vuoden. Ahlstrom päätti vuonna 2006 rakentaa uudet lasikuitumateriaaleja valmistavat tehtaat Venäjälle ja Yhdysvaltoihin. Bishopvillen tehdas Etelä- Carolinassa Yhdysvalloissa on käynnistämässä tuotantoaan vuoden 2007 ensimmäisen neljänneksen aikana, ja Tverin tehtaan Venäjällä arvioidaan aloittavan tuotannon vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä. Lisäksi Mikkelin tehtaan laajennushanke valmistui vuoden 2006 viimeisellä neljänneksellä. Nämä investoinnit vahvistavat edelleen Ahlstromin asemaa maailmanlaajuisesti johtavana lasikuitumateriaalien valmistajana ja tukevat liiketoimintaalueen tavoitetta kasvaa kannattavasti ja markkinoita nopeammin myös jatkossa. Specialty Papers -toimiala Tilikaudella 2006 toimialan liikevaihto laski hieman ja oli 794,0 milj. euroa (814,7 milj. euroa), sillä Kauttuan tehtaan PK1 myytiin vuonna Liiketoiminnan myynnillä oikaistut liikevaihto ja myyntimäärät pysyivät vuoden 2005 tasolla. Liikevoitto pieneni huomattavasti ja oli 32,2 milj. euroa (57,7 milj. euroa), 4,1 % liikevaihdosta (7,1 %). Tilikauden 2006 liikevoittoon sisältyi 4,2 milj. euroa kertaluonteisia nettokuluja (14,7 milj. euroa kertaluonteisia tuottoja), jotka liittyivät lähinnä Nümbrechtin tehtaan sulkemiseen Saksassa, omaisuuserien alaskirjaukseen Etikettija pakkauspaperit -liiketoiminta-alueella sekä uudelleenjärjestelyihin Tekniset paperit liiketoiminta-alueella. Myynnin kehittyminen vaihteli maantieteellisesti ja tuotelinjoittain. Nopeasti kasvavilla Aasian ja Etelä-Amerikan markkinoilla myynti kehittyi parhaiten. Toisaalta irrokepohjapapereiden ja huonekalupapereiden kysyntä oli hyvää. Joustopakkauspapereiden markkinatilanne oli haasteellinen. Jatkuvasti kohonneet raaka-aineiden ja energian kustannukset vaikuttivat merkittävästi toimialan kannattavuuteen. Lisäksi yksi toimialan tärkeistä tuotantolinjoista oli suljettu tammikuussa investointiseisokin vuoksi. Korkeiden raakaainekustannusten vaikutusta on pystytty osittain kompensoimaan myyntihintoja korottamalla. Etiketti- ja pakkauspaperit -liiketoimintaalue (32 % konsernin liikevaihdosta) Etiketti- ja pakkauspaperit liiketoimintaalue valmistaa erilaisia erikoispapereita tarroihin, etiketteihin, pakkauksiin sekä graafisiin sovelluksiin. Irrokepohjapapereiden sekä metalloitavien ja märkäliimattavien etikettipapereiden kysyntä oli hyvää läpi koko vuoden. Irrokepohjapapereiden markkinoilla oli kuitenkin väliaikaisesti ylitarjontaa vuoden 2006 lopulla, sillä alalle valmistui samanaikaisesti merkittävästi uutta tuotantokapasiteettia. Joustopakkauspapereiden markkinatilanne jatkui haasteellisena. Vuonna 2006 liiketoiminta-alueen myyntimäärät vähenivät 6 % ja liikevaihto 5 % vuoden 2005 tasosta Kauttuan tehtaan PK1:n myynnin vuoksi. Vertailukelpoiset myyntimäärät sekä liikevaihto olivat vuoden 2005 tasolla. La Gèren tehtaalla Ranskassa paperikone oli viimeisellä neljänneksellä suljettuna viikon ajan tulipalon vuoksi. Ahlstrom korotti tuotteidensa hintoja vuonna 2006 energian, raaka-aineiden sekä kuljetusten kustannusten nousun Ahlstrom Oyj 9

12 vuoksi. Liiketoiminta-alue pystyi osittain pienentämään kohonneiden tuotantokustannusten vaikutusta katteisiinsa myös parantamalla tuotannollista tehokkuttaan ja hankkimalla edullisempia raaka-aineita. Investointi irrokepohjapapereiden tuotantokapasiteetin laajentamiseksi Torinon tehtaalla Italiassa valmistui tammikuussa. Investointiin liittynyt tuotantoseisokki pienensi liikevoittoa noin 2,5 milj. eurolla. Vastaava investointihanke on meneillään La Gèren tehtaalla Ranskassa, ja se valmistuu vuoden 2007 toisella neljänneksellä. Investointien kokonaisarvo on noin 50 milj. euroa, ja ne vahvistavat Ahlstromin johtavaa asemaa kasvavilla irrokepohjapapereiden markkinoilla. Tekniset paperit liiketoiminta-alue (17 % konsernin liikevaihdosta) Tekniset paperit liiketoiminta-alueen päätuotteita ovat hiomapaperien pohjapaperit, krepatut paperit (esim. maalarinteippien pohjapaperit, pyyhkimistuotteet, terveydenhuollon sovellukset), esikyllästetyt huonekalupaperit, tiivisteja suojapaperit (esim. lämpöeristeisiin, kalanterin teloihin), päällystetyt paperit (esim. tapettien pohjapaperit, julistepaperit) sekä pergamenttipaperit. Liiketoiminta-alue palvelee pääasiassa rakennus-, sisustus-, elintarvike- ja autoteollisuutta sekä terveydenhuoltosektoria. Vuonna 2006 kysyntä oli hyvää ja vakaata useimmissa tuotelinjoissa. Esikyllästettyjen huonekalupapereiden markkinatilanne oli suotuisa, kun taas pergamenttipapereissa sekä siirtokuvapapereissa tilanne oli haasteellinen. Vuoden 2006 viimeisellä neljänneksellä liiketoiminta-alue aloitti uusien teollisuusprosessien irrokepaperien myynnin, mikä tarjoaa lupaavia tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksia esimerkiksi autoteollisuuden sovelluksissa. Myyntimäärät ja liikevaihto kasvoivat 3 % vuoteen 2005 verrattuina. Raaka-aineiden, pakkausten, kuljetusten sekä energian kohonneet kustannukset rasittivat liiketoiminta-alueen katteita. Merkittävien sisäisten tehostamistoimien ohella liiketoiminta-alue korotti myyntihintojaan turvatakseen kannattavuutensa. Tekniset paperit liiketoimintaalueen toiminnan tehostamisohjelma tähtää toiminnan parantamiseen ja kustannusten vähentämiseen. Yhtiön Nümbrechtin tehdas Saksassa suljettiin vuoden 2006 lopulla. Päätös tukee yhtiön strategiaa, jonka mukaan kannattavuutta parannetaan muun muassa sulkemalla kilpailukykynsä menettäneet tuotantolaitokset. Liiketoiminta-alue toi markkinoille useita uusia tai parannettuja tuotteita vuonna 2006 ja panosti erityisesti teknisesti edistyneisiin, korkean lisäarvon erikoispapereihin, kuten kulkuneuvoissa käytettävään lämpö- ja äänieristeeseen joka kestää jopa asteen kuumuutta, sekä uuteen esikyllästettyyn huonekalupaperiin. 10 Tilinpäätös 2006

13 Konsernitilinpäätös Tuloslaskelma Milj. euroa (Liitetieto) Liikevaihto (1,3) 1 599, ,6 Liiketoiminnan muut tuotot (2,4) 36,7 30,8 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 2,9-2,4 Valmistus omaan käyttöön 0,4-13,0 Aineet ja tarvikkeet (4) -893,0-802,8 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut (5) -319,6-313,1 Poistot (9,10,12) -79,9-82,9 Arvonalentumiset (11) -1,7-0,8 Liiketoiminnan muut kulut (4) -248,8-251,1 Liikevoitto 96,1 117,2 Rahoitustuotot (6) 2,5 3,2 Rahoituskulut (6) -17,4-20,0 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta (13) 0,0 0,4 Voitto ennen veroja 81,2 100,7 Tuloverot (7,15) -23,6-38,1 Tilikauden voitto 57,6 62,6 Jakautuminen Emoyrityksen omistajille 57,5 62,4 Vähemmistölle 0,1 0,2 Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) 1,31 1,71 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (euroa) 1,29 1,67 Ahlstrom Oyj 11

14 Tase Milj. euroa (Liitetieto) Varat Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet (9) 601,7 577,4 Liikearvo (10,11) 101,0 108,6 Muut aineettomat hyödykkeet (10) 32,6 39,0 Sijoituskiinteistöt (12) - 4,0 Osuudet osakkuusyrityksissä (13) 12,9 49,4 Muut sijoitukset (14) 0,2 2,9 Muut saamiset (17) 6,1 4,9 Laskennalliset verosaamiset (15) 25,9 32,2 Pitkäaikaiset varat yhteensä 780,4 818,4 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus (16) 214,4 212,6 Myyntisaamiset ja muut saamiset (17) 328,0 319,4 Tuloverosaamiset 8,7 0,7 Muut sijoitukset (14) 5,0 0,0 Rahavarat (18) 20,1 16,0 Lyhytaikaiset varat yhteensä 576,1 548,8 Varat yhteensä 1 356, ,2 12 Tilinpäätös 2006

15 Konsernitilinpäätös Milj. euroa (Liitetieto) Oma pääoma ja velat Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma (19) Osakepääoma 68,5 54,6 Ylikurssirahasto 209,3 26,7 Muut rahastot -2,4 4,7 Kertyneet voittovarat 490,4 503,7 765,8 589,7 Vähemmistön osuus 0,8 0,8 Oma pääoma yhteensä 766,6 590,5 Pitkäaikaiset velat Korolliset velat (22) 44,0 119,6 Työsuhde-etuuksiin liittyvät velvoitteet (20) 112,4 112,8 Varaukset (21) 3,7 3,7 Muut velat (23) 0,6 0,4 Laskennalliset verovelat (15) 26,8 26,3 Pitkäaikaiset velat yhteensä 187,4 262,8 Lyhytaikaiset velat Korolliset velat (22) 136,4 237,0 Ostovelat ja muut velat (23) 241,0 243,7 Tuloverovelat 12,4 19,9 Varaukset (21) 12,8 13,3 Lyhytaikaiset velat yhteensä 402,6 513,9 Velat yhteensä 590,0 776,7 Oma pääoma ja velat yhteensä 1 356, ,2 Ahlstrom Oyj 13

16 Laskelma oman pääoman muutoksista Vähem- Oma mistön pääoma Milj. euroa Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma osuus yht. Osake- Ylikurssi- Sijoitetun Käyvän Suojaus- Muunto- Kertyneet Yhteensä pääoma rahasto vapaan arvon rahasto erot voittooman rahasto varat pääoman rahasto Oma pääoma ,6 26, ,2 501,5 579,6 0,9 580,5 IAS 32:n ja 39:n käyttöönoton vaikutus , ,4-2,4 Oikaistu oma pääoma ,6 26,7-2,4 - -3,2 501,5 582,0 0,9 582,9 Rahavirran suojaukset, veroilla vähennettynä: Omaan pääomaan kirjatut voitot tai tappiot , ,0-1,0 Muuntoerot ,4-26,4-0,2 26,2 Voitot tai tappiot ulkomaisiin yksiköihin tehtyjen nettosijoitusten suojauksesta, veroilla vähennettynä , , ,5 Muut muutokset , ,4 0,0-0,0 Tilikauden voitto ,5 62,5 0,1 62,6 Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä ,4 1,0 6,9 64,9 70,4-0,1 70,3 Osingonjako ja muu ,7-62, ,7 Oma pääoma ,6 26,7-0,0 1,0 3,7 503,7 589,7 0,8 590,5 Rahavirran suojaukset, veroilla vähennettynä: Omaan pääomaan kirjatut voitot tai tappiot , ,9 - -0,9 Muuntoerot , , ,6 Voitot tai tappiot ulkomaisiin yksiköihin tehtyjen nettosijoitusten suojauksesta, veroilla vähennettynä ,9-8,9-8,9 Muut muutokset ,9-0,9 0,0-0,9 Tilikauden voitto ,5 57,5 0,1 57,6 Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä ,9-6,8 56,6 48,9 0,1 49,1 Osingonjako ja muu ,2-65,2-0,1-65,3 Osakeanti 13,7 182, ,1-196,1 Käytetyt optiot 0,1 0,2 0, ,9-0,9 Optioiden lunastus ,7-4,7 - -4,7 13,9 182,6 0, ,9 127,1-0,1 127,0 Oma pääoma ,5 209,3 0,5 0,0 0,1-3,1 490,4 765,8 0,8 766,6 14 Tilinpäätös 2006

17 Konsernitilinpäätös Rahavirtalaskelma Milj. euroa (Liitetieto) Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden voitto 57,6 62,6 Oikaisut: Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa ja siirrot muihin rahavirtoihin (28) 71,4 66,9 Rahoitustuotot ja -kulut 14,9 16,6 Osinkotuotot 0,0-0,1 Verot 23,6 38,1 Nettokäyttöpääoman muutokset: Myynti- ja muiden saamisten muutos -5,8-6,2 Vaihto-omaisuuden muutos -5,2 0,5 Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos -3,4-9,5 Varausten muutos -0,5-4,5 Saadut korot 3,5 0,7 Maksetut korot -8,7-9,3 Muut rahoituserät 1,5-19,8 Maksetut verot -29,6-9,4 Liiketoiminnan nettorahavirta 119,2 126,6 Investointien rahavirta Konserniyritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla (3) -7,8-10,8 Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -116,5-55,4 Konserniyritysten, liiketoimintojen ja osakkuusyritysten myynti (2) 39,5 29,7 Muiden sijoitusten myynti 0,6 19,2 Muiden sijoitusten lisäys -5,0 - Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 9,8 5,5 Saadut osingot 0,4 1,0 Investointien nettorahavirta -79,0-10,8 Rahoituksen rahavirta Osakeannista saadut maksut 195,1 - Pitkäaikaisten lainojen nostot - 45,0 Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset -137,5-74,9 Lyhytaikaisten korollisten lainojen muutos -21,5-27,1 Optioiden lunastus -6,8 - Maksetut osingot -65,3-62,8 Rahoituksen nettorahavirta -36,0-119,8 Rahavarojen muutos 4,3-4,0 Rahavarat tilikauden alussa 16,0 19,8 Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,1 0,3 Rahavarat tilikauden lopussa 20,1 16,0 Ahlstrom Oyj 15

18 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Yhteisön perustiedot Ahlstrom-konserni ( konserni ) on maailmanlaajuisesti toimiva kuitumateriaaleja valmistava yhtiö. Emoyhtiö Ahlstrom Oyj on suomalainen, Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki. Ahlstrom Oyj:n osakkeet on noteerattu Helsingin pörssissä maaliskuusta 2006 lähtien. Konsernitilinpäätös on saatavissa internetosoitteesta tai Ahlstrom Oyj:n pääkonttorista osoitteesta PL 329, Helsinki. Ahlstrom-konsernin segmenttiraportointi perustuu kahteen toimialaan, jotka ovat FiberComposites-toimiala (Kuitukomposiitit) ja Specialty Papers -toimiala (Erikoispaperit). FiberComposites-toimiala valmistaa kuitukankaita, suodatinmateriaaleja sekä lasikuitumateriaaleja. Specialty Papers -toimiala valmistaa etiketti- ja pakkauspapereita sekä teknisiä papereita. Ahlstromilla oli vuonna 2006 toimintaa 26 maassa. Laatimisperusta Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu voimassaolevia IAS- ja IFRSstandardeja ja niistä annettuja Standing Interpretations Committee (SIC) ja International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) -tulkintoja. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan Suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä EU:n IAS-asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti EU:ssa sovellettaviksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisen kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön mukaiset. Tilinpäätöksen laadinnassa on noudatettu seuraavia uusia tai uudistettuja standardeja ja tulkintoja. Vertailutiedot on muutettu, jos sitä on edellytetty. IAS 19 Työsuhde-etuudet-standardin muutos IAS 21 Valuuttakurssien muutosten vaikutukset -standardin muutos IFRIC 4 -tulkinta Miten määritellään sisältääkö järjestely vuokrasopimuksen Edellämainitut standardien muutokset ja tulkinnat ovat vaikuttaneet tilinpäätökseen vain työsuhde-etuuksiin liittyvien liitetietovaatimusten osalta. Konsernitilinpäätös esitetään euroina, joka on konsernin emoyhtiön toiminta- ja esittämisvaluutta. Konsernitilinpäätös laaditaan alkuperäisiin hankintamenoihin perustuen lukuun ottamatta johdannaissopimuksia, kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviä rahoitusinstrumentteja ja myytävissä olevia rahoitusinstrumentteja, jotka arvostetaan käypään arvoon. Pitkäaikaiset varat ja myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät arvostetaan kirjanpitoarvoon tai sitä alempaan myynnistä aiheutuvilla menoilla vähennettyyn käypään arvoon. Arvioiden käyttö IFRS-standardien mukaista tilinpäätöstä laadittaessa yhtiön johto joutuu tekemään arvioita ja oletuksia, jotka vaikuttavat kirjattavien varojen ja velkojen määriin, tilinpäätöspäivänä esitettyihin ehdollisiin eriin sekä kaudelta kirjattavien tuottojen ja kulujen määriin. Merkittävimmät konsernissa käytetyt arviot liittyvät mm. omaisuuserien arvonalentumistestauksiin, työsuhde-etuuksiin ja laskennallisiin veroihin. Arviot perustuvat johdon parhaaseen näkemykseen tilinpäätöshetkellä, mutta on mahdollista, että toteutumat poikkeavat tehdyistä arvioista. Arvonalentumistestaus Arvonalentumistestauksissa käytetään arvioita tulevista diskontatuista rahavirroista, jotka voidaan saada omaisuuserän käytöllä tai mahdollisella myymisellä. Toteutuneet rahavirrat voivat poiketa arvioista mm. omaisuuserien taloudellisen pitoaikojen, tuotteiden ennustettujen myyntihintojen, tuotantokustannusten tai käytetyn diskonttauskoron suhteen ja muutokset voivat johtaa arvonalennuskulujen kirjaamiseen. Työsuhde-etuudet Työsuhde-etuuksiin liittyvien kulujen ja velkojen laskennassa käytetään useita tilastollisia ja muita vakuutusmatemaattisia tekijöitä. Käytettyjen tekijöiden muutosten vaikutus jaksotetaan työntekijöiden jäljellä olevalle arvioidulle palvelusajalle. Käytetyt tilastolliset tekijät voivat kuitenkin poiketa huomattavasti toteutuneesta kehityksestä, mikä voi vaikuttaa konsernin tilikauden tulokseen. Laskennalliset verot Konserni arvioi tilinpäätösten yhteydessä erityisesti laskennalliset verosaamiset ja sen miten todennäköisesti tytäryhtiöillä on kerrytettävissä verotettavaa tuloa, jota vastaan käyttämättömät verotukselliset tappiot voidaan hyödyntää. Toteutumat voivat poiketa tehdyistä ennusteista, mikä voi johtaa laskennallisiin veroihin liittyviin tuotto- tai kulukirjauksiin tuloslaskelmassa. Konsolidointiperiaatteet Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiön ja kaikkien tytäryritysten tilinpäätökset. Tytäryritykset ovat yrityksiä, joissa emoyhtiöllä on määräysvalta. Määräysvalta syntyy, kun emoyhtiöllä on suoraan tai välillisesti oikeus määrätä tytäryrityksen talouden tai liiketoiminnan periaat- 16 Tilinpäätös 2006

19 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot teista tavoitteenaan hyödyn saaminen sen toiminnasta. Tytäryritykset luetellaan liitetiedossa 30. Tilikauden aikana hankitut tytäryritykset yhdistellään konsernitilinpäätökseen hankinta-ajankohdasta lähtien ja tilikauden aikana luovutetut yritykset myyntiajankohtaan saakka. Hankitut yritykset sisällytetään tilinpäätökseen hankintamenomenetelmää käyttäen. Osakkuusyritykset ovat yrityksiä, joissa konsernilla on huomattava vaikutusvalta, mutta ei määräysvaltaa talouden ja liiketoiminnan periaatteisiin. Sijoitukset osakkuusyrityksiin, joissa konsernin osuus äänivallasta on %, yhdistellään konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmää käyttäen. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus osakkuusyritysten tilikauden tuloksista on esitetty omana eränään liikevoiton jälkeen. Kaikki konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäiset saamiset ja velat sekä sisäisten tapahtumien realisoitumattomat katteet ja konserniyhtiöiden välinen voitonjako eliminoidaan konsernitilinpäätöksessä. Vähemmistöosuus esitetään erillisenä eränä omassa pääomassa konsernin taseessa. Vähemmistölle kuuluva osuus kauden voitosta tai tappiosta esitetään erikseen konsernin tuloslaskelman lopussa. Ulkomaan rahan määräiset tapahtumat Ulkomaan rahan määräiset monetaariset varat ja velat muunnetaan käyttäen tilinpäätöspäivän kursseja. Ulkomaan rahan määräiset ei-monetaariset varat ja velat, jotka arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon, muunnetaan käyttäen tapahtumapäivän valuuttakursseja. Muuntamisesta syntyneet kurssivoitot ja -tappiot kirjataan tuloslaskelmaan. Niiden ulkomaisten tytäryhtiöiden, joiden tilinpäätösvaluutta ei ole euro, taseet muunnetaan euroiksi tilinpäätöspäivän kurssia ja tuloslaskelmat kauden keskikurssia käyttäen. Kauden tuloksen muuntaminen eri kursseilla tuloslaskelmassa ja taseessa aiheuttaa muuntoeron, joka kirjataan omana eränään omaan pääomaan. Ulkomaisten tytäryritysten hankintamenon eliminoinnista ja hankinnan jälkeen kertyneiden oman pääoman erien muuntamisesta syntyneet muuntoerot sekä nettosijoitusta suojaavan valuuttatermiinin käyvän arvon muutos kirjataan omaan pääomaan. Kun tytäryhtiö myydään, nettosijoituksesta ja sen mahdollisesta suojauksesta aiheutunut muuntoero kirjataan tuloslaskelmaan osana myyntivoittoa tai -tappiota. Muuntoerot, jotka ovat syntyneet ennen , on kirjattu IFRS 1 -standardin salliman helpotuksen mukaisesti kertyneisiin voittovaroihin IFRS-siirtymän yhteydessä, eikä niitä myöskään myöhemmän tytäryrityksen myynnin yhteydessä kirjata tuloslaskelmaan. Ulkomaisten yksikköjen hankinnasta syntyvä liikearvo ja kyseisten ulkomaisten yksikköjen varojen ja velkojen kirjanpitoarvoihin hankinnan yhteydessä tehtävät käyvän arvon oikaisut on käsitelty kyseisen ulkomaisen yksikön toimintavaluutassa ja muunnettu tilinpäätöspäivän kurssia käyttäen. Rahoitusinstrumentit Rahoitusvarat ja rahoitusvelat Konsernin rahoitusvarat luokitellaan IAS 39 -standardin mukaisesti seuraaviin ryhmiin: käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat, myytävissä olevat sijoitukset sekä lainat ja muut saamiset. Varat luokitellaan alkuperäisen hankinnan yhteydessä ja luokittelu tapahtuu rahoitusvarojen hankinnan tarkoituksen perusteella. Rahoitusvarojen ostot ja myynnit kirjataan kaupantekopäivänä. Transaktiomenot on sisällytetty rahoitusvarojen alkuperäiseen kirjanpitoarvoon, kun kyseessä on erä, jota ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Rahoitusvarojen taseesta pois kirjaaminen tapahtuu silloin, kun konserni on menettänyt sopimusperusteisen oikeuden rahavirtoihin tai kun se on siirtänyt merkittäviltä osin kaikki rahoitusvarojen omistamiseen liittyvät riskit ja tuotot konsernin ulkopuolelle. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Tähän luokkaan määritettyihin rahoitusvaroihin sisältyvät kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat; johdannaiset, jotka eivät täytä suojauslaskennan ehtoja sekä kaikki sellaiset rahoitusvarat, jotka on määritetty alkuperäisen kirjaamisen tapahtuessa käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi. Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat on hankittu pääasiallisesti voiton saamiseksi lyhyen aikavälin markkinahintojen muutoksista. Ryhmän erät arvostetaan käypään arvoon, joka määritetään toimivilla markkinoilla julkaistujen tilinpäätöspäivän ostonoteerausten perusteella. Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät sekä 12 kuukauden sisällä erääntyvät rahoitusvarat sisältyvät taseen lyhytaikaisiin varoihin. Käyvän arvon muutoksista johtuvat sekä realisoitumattomat että realisoituneet voitot ja tappiot kirjataan tuloslaskelmaan sillä kaudella, jonka aikana ne syntyvät. Lainat ja muut saamiset Lainat ja muut saamiset ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia rahoitusva- Ahlstrom Oyj 17

20 roja, jotka syntyvät tavaroiden ja palvelujen tai rahan luovuttamisesta velalliselle. Lainoja ja muita saamisia ei noteerata toimivilla markkinoilla, ja niihin liittyvät maksut ovat kiinteitä tai määritettävissä. Lainat ja muut saamiset arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon. Lainat ja muut saamiset sisällytetään joko lyhyttai pitkäaikaisiin varoihin niiden maturiteetin mukaan. Myytävissä olevat sijoitukset Myytävissä olevien sijoitusten luokka sisältää noteeraamattomat osakkeet ja muut korolliset lyhytaikaiset sijoitukset. Nämä arvostetaan käypään arvoon. Noteeraamattomat osakkeet arvostetaan hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon, jos niiden käypää arvoa ei voida määrittää luotettavasti. Käyvän arvon muutoksista syntyvät realisoitumattomat voitot ja tappiot kirjataan suoraan omaan pääomaan käyvän arvon rahastoon niihin liittyvä verovaikutus huomioon ottaen. Käyvän arvon muutokset siirretään omasta pääomasta tuloslaskelmaan silloin, kun sijoitus myydään tai kun sijoituksen arvo on alentunut siten, että sijoituksesta kirjataan arvonalentumistappio. Myytävissä olevat sijoitukset sisältyvät pitkäaikaisiin varoihin, paitsi jos ne on tarkoitus pitää alle 12 kuukauden ajan tilinpäätöspäivästä lähtien. Rahavarat Rahavarat muodostuvat käteisvaroista, pankkitalletuksista ja muista lyhytaikaisista erittäin likvideistä sijoituksista. Rahoitusvelat Konsernin rahoitusvelat muodostuvat rahoituslaitoslainoista, ostoveloista ja muista rahoitusveloista. Rahoitusvelat merkitään alun perin kirjanpitoon käypään arvoon, joka perustuu saatuun vastikkeeseen. Rahoitusvelkoihin liittyvät transaktiomenot sisällytetään rahoitusvelkojen alkuperäiseen kirjanpitoarvoon. Myöhemmin rahoitusvelat arvostetaan efektiivisen koron menetelmällä jaksotettuun hankintamenoon. Johdannaissopimukset ja suojauslaskenta Johdannaissopimukset merkitään kirjanpitoon alun perin hankintamenoon, joka vastaa niiden käypää arvoa. Hankinnan jälkeen johdannaissopimukset arvostetaan käypään arvoon. Käypään arvoon arvostamisesta syntyvät voitot ja tappiot käsitellään kirjanpidossa johdannaissopimuksen käyttötarkoituksen mukaisesti. Konserni käyttää IAS 39 -standardin suojauslaskennan soveltamisen kriteerit täyttäviä johdannaissopimuksia vaihtuvakorkoisten lainojen rahavirran suojaukseen sekä ulkomaisiin yksiköihin tehtyjen nettosijoitusten suojaamiseen. Suojauslaskentaa varten konserni dokumentoi suojattavan kohteen, suojattavan riskin sekä riskinhallintatavoitteet ja suojausstrategian. Suojausten tehokkuutta testataan jokaisen tilinpäätöksen yhteydessä sekä suojausta aloitettaessa että jälkikäteen. Suojaus on tehokas, jos suojaava instrumentti kumoaa suojattavan erän rahavirtojen tai arvostamisen muutokset. Konserni käyttää ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen valuuttariskiltä suojaamiseen valuuttamääräisiä lainoja, termiinisopimuksia ja valuutanvaihtosopimuksia. Suojaavan instrumentin käyvän arvon muutoksen tehokas osa kirjataan suoraan omaan pääomaan muuntoeroihin. Käyvän arvon muutoksen tehoton osuus kirjataan tuloslaskelmaan. Mikäli suojaava instrumentti on valuuttalaina, siihen liittyvien kurssivoittojen tai -tappioiden tehokas osa kirjataan omaan pääomaan muuntoeroihin. Kun ulkomaisesta yksiköstä luovutaan, nettosijoituksen suojauksesta muuntoeroihin kertynyt määrä siirretään tuloslaskelmaan luovutusvoiton tai -tappion oikaisuna. Käytössä olevan periaatteen mukaisesti konserni suojaa noin puolet ulkomaisiin yksikköihin tehdyistä nettosijoituksista. Vaihtuvakorkoisten lainojen rahavirran suojaukseen käytetään koronvaihtosopimuksia. Suojauslaskennan kriteerit täyttävien rahavirran suojausten käyvän arvon muutokset kirjataan suoraan omaan pääomaan. Omaan pääomaan kirjatut voitot ja tappiot siirretään tuloslaskelmaan sillä kaudella, jolla suojattu erä merkitään tuloslaskelmaan. Kun suojausinstrumentti erääntyy tai myydään, tai kun suojauslaskennan kriteerit eivät enää täyty, omaan pääomaan kertynyt voitto tai tappio kirjataan tuloslaskelmaan. Suojauslaskentaa on sovellettu koronvaihtosopimuksiin vuosina 2005 ja 2006, mutta tilinpäätöshetkellä voimassa olleet koronvaihtosopimukset eivät olleet suojauslaskennan piirissä, vaikka sopimukset on tehty suojaavassa tarkoituksessa. Muihin kuin edellä luetelluihin johdannaissopimuksiin ei välttämättä sovelleta IAS 39 -standardin mukaista suojauslaskentaa siitä huolimatta, että ne on tehty konsernin rahoituspolitiikan mukaisesti suojaavassa tarkoituksessa. Käyvän arvon muutokset johdannaissopimuksista, joihin ei sovelleta suojauslaskentaa, sekä mahdollisten IAS 39 -standardissa määriteltyjen kytkettyjen johdannaisten käyvän arvon muutokset kirjataan tuloslaskelmaan kaudella, jolla ne syntyvät. Käyvät arvot määritetään käyttämällä julkisesti noteerattuja markkinahintoja ja kursseja sekä yleisesti hyväksyttyjä arvostusmenetelmiä. Arvostamisessa käytetyt tiedot ja oletukset perustuvat todennettavissa oleviin markkinahintoihin. Myynnin tuloutusperiaatteet Tuotot tavaroiden myynnistä kirjataan, kun tavara on toimitettu, omistusoikeus on siirtynyt asiakkaalle, eikä tavara ole enää konsernin hallinnassa, ja kun tavaroiden omistamiseen liittyvät merkittävät riskit ja edut ovat siirtyneet asiakkaalle. Konserni käyttää pääasiassa sellaisia toimitusehtoja, joiden mukaan myynti tuloutetaan tavaran toimitushetkellä. Tuotot palveluista kirjataan silloin, kun palvelu on suoritettu. Liikevaihtoa laskettaessa myyntituloista on vähennetty tuotepalautukset, välilliset verot sekä käteis- ja vuosialennukset. 18 Tilinpäätös 2006

Ahlstrom-konsernin tilinpäätös 2006

Ahlstrom-konsernin tilinpäätös 2006 Ahlstrom-konsernin tilinpäätös 2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsinki 2.2.2007 1 Taloudellinen kehitys 2006 Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 %* Sijoitetun pääoman

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Ahlstrom Tammi kesäkuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 6.8.215 Sisältö Huhti kesäkuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Huhti kesäkuu

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2016 31.12.2016 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2016 10-12/2015 Muutos% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos% Liikevaihto, MEUR 238,1 231,7 2,8 % 775,8 755,3 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-maaliskuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.2015

Ahlstrom. Tammi-maaliskuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.2015 Ahlstrom Tammi-maaliskuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.215 Sisältö Tammi-maaliskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009

Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009 Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009 Toimitusjohtajan katsaus 25.3.2009 Jan Lång Johtoryhmä Jan Lång Risto Anttonen Jari Mäntylä Gustav Adlercreutz Jean-Marie Becker Tommi Björnman Diego Borello Daniele

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2006

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2006 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2006 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.10.2006 klo 12.45 Ahlstrom Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2006: Vakaa kannattavuus haasteellisessa markkinatilanteessa Korkealaatuisia

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % Munksjö Tilinpäätöstiedote 2016 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % Liikevaihto 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% Käyttökate (oik.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q2/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q2/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q2/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 27.7.2006 1 Taloudellinen kehitys Q2/2006 Liikevaihto +3,8 %, myyntimäärät +2,0 %* pääasiassa

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton)

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton) 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.7.2009 OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 2009 sekä 1.1.2009 2009 (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.1. - 2009 1.1. - 1.1. - 31.12.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2007

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2007 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2007 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.4.2007 klo 08.30 Ahlstrom Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2007: Kasvustrategian toteuttaminen hyvässä vauhdissa Korkealaatuisia

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014 Ahlstrom Tammi-syyskuu 214 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Helsinki 24.1.214 Sisältö Heinä-syyskuu 214 Kulujen sopeuttamisohjelma Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2010

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2010 Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 21 26.1.21 Toimitusjohtaja Jan Lång Talousjohtaja Seppo Parvi 1 Heinä-syyskuu 21 lyhyesti Liikevaihdon kasvu yli 2 % Vahva liiketoiminnan rahavirta Shandong Puri

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 4.11. OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.7. - 30.9. 1.7. - 30.9. 1.1. - 30.9. 1.1. - 30.9.

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2008

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2008 Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 28 28.1.28 Toimitusjohtaja Risto Anttonen Heinä-syyskuu 28 lyhyesti Liikevaihto 451,2 miljoonaa euroa (444,9 milj. euroa), kasvua 1,4 % edellisestä vuodesta ja

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 Talentum-konserni on 1.1.2005 siirtynyt taloudellisessa raportoinnissaan

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja.

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09.2011 3.11.2011 KLO 10:00 -Liikevaihto 28,6 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa) -Liikevoitto 1,2 milj. kaksinkertaistui edellisestä vuodesta (0,6 milj. euroa) -Osakekohtainen voitto

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q3/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q3/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q3/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsinki 27.10.2006 1 Taloudellinen kehitys Q3/2006 Q3/2006 Q3/2005 2005 Liikevaihto, milj. euroa 385,9

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.9.2006-28.2.2007

Osavuosikatsaus 1.9.2006-28.2.2007 Osavuosikatsaus 1.9.2006-28.2.2007 VAAHTO GROUP -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS ajalta 1.9.2006-28.2.2007 Pulp & Paper Machinery Kovassa kilpailussa Pulp & Paper Machinery ryhmän katsauskauden myynti onnistui

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 26.10.2015 TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS Tätä täydennystä ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 10:00

OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 10:00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.06.2011 PÖRSSITIEDOTE 11.8.2011 KLO 10:00 - Liikevaihto 18,8 miljoonaa euroa (14,6 milj. euroa) - Liikevoitto 756 tuhatta euroa (244 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tulos 0,22 euroa

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

Konsernitilinpäätös. Konsernin tuloslaskelma

Konsernitilinpäätös. Konsernin tuloslaskelma 32 KONSERNITILINPÄÄTös FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Konsernitilinpäätös Konsernin tuloslaskelma Liikevaihto 5 6 161 6 296 Muut tuotot 11 91 108 Materiaalit ja palvelut 12 2 566 2 846 Henkilöstökulut 14 529

Lisätiedot

Ahlstromin varsinainen yhtiökokous 2007. Toimitusjohtajan katsaus Jukka Moisio

Ahlstromin varsinainen yhtiökokous 2007. Toimitusjohtajan katsaus Jukka Moisio Ahlstromin varsinainen yhtiökokous 2007 Toimitusjohtajan katsaus Jukka Moisio 1 Sisällysluettelo I Ahlstrom lyhyesti II Strategian toteuttaminen vuonna 2006 III Taloudellinen tulos 2006 IV Näkymät vuodelle

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.08.2014 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 130 TEUR (88 TEUR).

Lisätiedot