Tilaajan ja toimittajan yhteistyö. Pauli Karjalainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilaajan ja toimittajan yhteistyö. Pauli Karjalainen 25.05.2007"

Transkriptio

1 Tilaajan ja toimittajan yhteistyö Pauli Karjalainen

2 UPM:n strateginen kehys 2

3 UPM TTT Verkosto Johtajisto Yritysvastuujohtoryhmä Liiketoiminnan tarpeet EVP HR Div. New Div F&S Div Mag WP RAF /WAW K E H I T Y S UPM, TTT Kaisa Lehtipuro Länsi- Eurooppa Peter Walmsley Karima Hivert Keski- Eurooppa Bernd Goeke Pohjois- Eurooppa Pauli Karjalainen TTT Verkosto Alueellinen TTT koordinointi Kiina Liu Jun Pohjois- Amerikka Bob Holycross - paikalliset yksiköt Paikalliset tarpeet 3

4 UPM:n tuotantoyksiköt Pohjois- Euroopassa 2007 Kajaani Pietarsaari Paper division Paper mills (8) Pulp mills (4) Wood products (25) Converting (5) Converflex in Sweden Joensuu Keuruu Jyväskylä Jämsänkoski Savonlinna Parkano Pori Korkeakoski Kaipola Tampere Pellosniemi Heinola Vuohijärvi Rauma Valkeakoski Lappeenranta Lahti Luumäki Kuusankoski Lohja Chudovo-RWS and Helsinki Pestovo-Novo in Russia UPM Otepää AS in Estonia May 31,

5 TTT JOHTAMISMALLI UPM-Kymmene Way Forward Tarkoitus Visio Keskeiset menestys tekijä) UPM Työterveys terveys- ja turvallisuuspää äämäärä: Yksi parhaista metsäteollisuusyrityksistä turvallisuudessa ja työhyvinvoinnissa. UPM globaalit TTT-tavoitteet TTT-toiminta Palaute Jatkuva prosessi Alueelliset TTT-toimintasuunnitelmat Yksikön TTT-toimintaohjelma Työpaikkakohtainen vaarojen tunnistus 5

6 Vaaratilanneilmoitukset Vaaratilanne on tekijä tai tilanne, jossa on henkilövahingon, työhön liittyvän terveyden heikentymisen, omaisuusvahingon, työympäristön vahingon tai näiden yhdistelmien mahdollisuus. Vaaratilanneilmoitus on syytä tehdä aina, kun huomataan henkilövahingon tai terveyden heikentymisen mahdollisuus eri tekijöistä tai tilanteesta johtuen. Vaaratilanneilmoitukset on tehdään niin pian kuin se on mahdollista vastaavien tapausten estämiseksi. Vaaratilanneilmoitus voidaan tehdä myös ilman niin sanottua 'läheltä-piti'-tilannetta. Näin esimerkiksi todettaessa koneenosien yllättävä ja äkillinen liike, vaikka ketään ei olisikaan ollut vaaraalueella. Samoin vaaratilanneilmoitus tehdään esimerkiksi työterveyshuollon toimesta työstä johtuvan kuormittumisen johdosta, jonka epäillään johtavan myöhemmin terveyden heikentymiseen. 6

7 10 TYÖN VAAROJEN SELVITTÄMINEN JA ARVIOINTI Työnantajan on työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät sekä, milloin niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. 7

8 10 TYÖN VAAROJEN SELVITTÄMINEN JA ARVIOINTI työn ja toiminnan luonne: riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät sekä, milloin niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle selvitys ja arviointi oltava olemassa (ei pakkoa kirjallisesti) vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi määräytyvät työantajan toimialan, toiminnan luonteen, työpaikan koon ja muiden erityispiirteiden mukaan mahdollisuus käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita 8

9 RISKIEN LUOKITTELUMALLI UPM, SUOMI ESIINTYMINEN SEURAUKSET VÄHÄINEN HAITALLINEN VAKAVA EPÄTODEN- MERKITYKSETÖN VÄHÄINEN KOHTALAINEN NÄKÖINEN RISKI RISKI RISKI MAHDOLLINEN VÄHÄINEN KOHTALAINEN MERKITTÄVÄ RISKI RISKI RISKI TODEN- KOHTALAINEN MERKITTÄVÄ SIETÄMÄTÖN NÄKÖINEN RISKI RISKI RISKI 9

10 INVESTOINNIN TYÖSUOJELUTAVOITTEET Investoinnin työsuojelullisena tavoitteena on aikaansaada mahdollisimman hyvin toimiva ja turvallinen tuotantolaitos, työpaikka tai prosessi, jossa vahinkomahdollisuudet on tiedostettu ja ratkaistu turvallisuusmääräysten vaatimusten mukaisesti sekä hyvää suunnittelukäytäntöä noudattaen. Asetetut tavoitteet pyritään investointihankkeen toteutuksessa saavuttamaan taloudellisesti ja turvallisesti hyvässä yhteistyössä. 10

11 Turvallisuustavoitteen toteutuminen edellyttää projektin vastuuhenkilöiltä ja suunnittelijoilta ennen muuta hyvää yhteistyötä oman yrityksen tuotanto- ja työsuojeluhenkilöstön kanssa sekä suunnittelussa toimivien osapuolten välillä. Yhteistyö ja keskustelu viranomaisten, erityisesti työsuojelu- ja paloviranomaisten sekä vakuutusyhtiön kanssa, mahdollistaa eri tahojen vaatimusten ja kokemuksen huomioon ottamisen optimaaliseen turvallisuustasoon pääsemiseksi niin toteutuksessa kuin jatkossakin. 11

12 Päätyönantajan velvoitteet yhteisellä työpaikalla toimintojen yhteensovittaminen liikenteen ja liikkumisen järjestelyt yleinen järjestys ja siisteys työpaikan yleissuunnittelu työolosuhteiden ja työympäristön yleinen turvallisuus ja terveellisyys Yhteisellä rakennustyömaalla lisäksi pääurakoitsijan asemassa oleva työnantaja, tai jos ei ole, rakennushanketta johtava tai valvova rakennuttaja tai muu vastaa, että työstä ei aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville eikä muillekaan työn vaikutuspiirissä oleville henkilöille 12

13 Mitä tapahtui? Alholman saha ja jalostus oli tilannut kanavakuivaamon betoniholvien uusimistyön UPM-Kymmene Oyj:n rakennusosastolta. Saneeraustyöhön kuului vanhojen elementtirakenteisten betoniholvien purkaminen ja uusien betoniholvien valaminen. UPM-Kymmene Oyj:n rakennusosasto käytti työhön oman työntekijän lisäksi vuokraamiaan XXXX nimisen rakennusyrityksen palveluksessa olevia kahta työntekijää. Molempien työnantajien palveluksessa olevia työntekijöitä johti kyseessä olevassa työssä UPM-Kymmene Oyj:n rakennusosaston työnjohtaja. 13

14 Mitä tapahtui? Kanavakuivaamo nro 9:n saneeraustyöhön kuuluva holvin purkaminen oli aloitettu. Holvien muodostamia betonielementtejä oli pudotettu kerralla yleensä neljä kappaletta n. 6 metriä alapuolella olevalle lattialle. Pudottaminen tapahtui piikkaamalla betonielementtien päistä betoni pois siten, että betonielementtien harjateräkset tulivat näkyviin. Piikkaamisen jälkeen harjateräkset katkaistiin polttoleikkaamalla elementtien toisesta päästä, jolloin betonilaatta putosi alas. Työntekijät olivat työskennelleet työkohteessa muodostuneen aukon välittömässä läheisyydessä. Ko. aukon koko kasvoi työn edistyessä. Muodostuneesta aukosta oli putoamiskorkeus n. 6 m alapuolella olevaan kuivaamon lattiaan, joka oli maan tasolla. Aukkojen reunoja ei ollut työn aikana suojattu putoamisen estävillä suojarakenteilla. Aukon reunalle oli rakennettu lankuista kulun estot. 14

15 Mitä tapahtui? xxx työntekijä oli lähtenyt kulkemaan työpisteeseensä kohti purkukohdetta. Purkukohteeseen päästäkseen hänen oli kierrettävä kulkueste. Työntekijä valitsi aukon ylittämiseksi n. 40 cm levyisen elementin reunan, joka oli jäänyt jäljelle purkutyöstä. Aukko olisi ollut mahdollista kiertää kahta kautta: rakennuksen päädystä portaat alas ja toisesta päästä tikkaat ylös tai kiertämällä aukko kanavakuivaamon seinustaa pitkin, jossa huonekorkeus oli vähän reilu metri. Ylittäessään aukkoa elementin kapeaa reunaa pitkin työntekijä putosi 6 m alapuolella olevalle lattialle. Hän kuoli saamiinsa vammoihin sairaalassa. 15

16 Mustasaaren käräjäoikeuden tuomio Käräjäoikeus tuomitsi Alholman sahan käyttöpäällikön (työn tilaaja) sekä UPM-Kymmenen Wisaforestin rakennusosaston työnjohtajan sakkorangaistuksiin työturvallisuusrikoksesta (RL 47:1) ja kuolemantuottamuksesta (RL 21:8). Käyttöpäällikön rangaistus: 50 päiväsakkoa. Perusteet: riskien arviointimenettelyn laiminlyönti ja purkutöiden suunnitelman puuttuminen 16

17 Tuomion perusteita: Työnjohtajan rangaistus: 70 päiväsakkoa. riittävän ja tehokkaan valvonnan puuttuminen. Työnjohtaja ei ollut paikalla tapaturman sattuessa, koska hänellä oli valvonnassaan samanaikaisesti 5 työkohdetta Wisaforestin alueella. työkohteessa kulkemisesta ei oltu annettu ohjeita. Molempien osalta: olisi pitänyt ryhtyä toimenpiteisiin estääkseen työsuojelumääräysten vastaisen rakennustyön. Oikeudenkäyntikulut ja todistelukulut: yhteisvastuu n. xxxx euroa. Asianajajan oikeudenkäyntikulut vajaa xxx euroa. 17

18 Yhteisen työpaikan turvallisuuden hallinta, yhteistyö Oma esimerkki Vaaratilanneilmoitusten tärkeys Tasapuolinen kohtelu Voit kysyä, sinun ei tarvitse olla kaikkitietävä Tiedonvälitys on nopeaa Palautteen merkitys on suuri Muista pienten asioiden suuri merkitys Työmaatarkastusten tärkeys Työmaa viedään loppuun saakka turvallisesti Varaudu toimimaan mahdollisessa onnettomuustilanteessa 18

19 Yhteenveto Noudatamme lakia Teemme säännöt noudatettavaksi Välitämme puuttumalla Haluamme parantaa toimintaamme edistämällä parhaita käytäntöjä 19

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 26.3.2009/205

Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 26.3.2009/205 1 of 32 04/08/2011 13:56 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2009» 26.3.2009/205 26.3.2009/205 Seurattu SDK 804/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Valtioneuvoston

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun.

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun. Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 5/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2013:6 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2013:6 ISBN 978-952-13-5545-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5546-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

RAKENNUS-, PINTAKÄSITTELY- JA TALOTEKNIIKKA-ALOJEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

RAKENNUS-, PINTAKÄSITTELY- JA TALOTEKNIIKKA-ALOJEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2012:14 RAKENNUS-, PINTAKÄSITTELY- JA TALOTEKNIIKKA-ALOJEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS RAKENNUS-, PINTAKÄSITTELY- JA TALOTEKNIIKKA-ALOJEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

Lisätiedot

tapaturma Työturvallisuuden myönteinen kehitys pysähtyi vuonna 2004 paperi- ja selluteollisuudessa.

tapaturma Työturvallisuuden myönteinen kehitys pysähtyi vuonna 2004 paperi- ja selluteollisuudessa. 0 Tutkija Liisa Yrjämä: Vapaa-ajan tapaturmat vakavampia kuin työtapaturmat s. 8. Työsuojelupäällikkö Ari Hänninen, UPM Raflatac Oy: Tuottavuutta, laatua ja turvallisuutta yhtä aikaa s. 4. tapaturma Paperiteollisuuden

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-05842-07 27.6.2007. Putoamissuojaus pientalorakentamisessa. Tarja Mäkelä, Hannu Kauranen

TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-05842-07 27.6.2007. Putoamissuojaus pientalorakentamisessa. Tarja Mäkelä, Hannu Kauranen TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-05842-07 27.6.2007 Putoamissuojaus pientalorakentamisessa Kirjoittajat Tarja Mäkelä, Hannu Kauranen Raportin nimi Putoamissuojaus pientalorakentamisessa Asiakkaan nimi, yhteyshenkilö

Lisätiedot

HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2012:15 HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2012:15 Opetushallitus

Lisätiedot

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 1 Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 6 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät LIIKENNEVIRASTON TURVALLISUUSKOORDINAATTORIEN KOULUTUS 28.10.2011 Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät Simo Sauni 1 LÄHTÖKOHTA Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 2 (205/2009)

Lisätiedot

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa 10 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa Liikenneviraston ohjeita 10/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Markku Nummelin

Lisätiedot

MUOTTITYÖN TURVALLISUUS

MUOTTITYÖN TURVALLISUUS MUOTTITYÖN TURVALLISUUS Muottityön turvallisuus Betonikeskus ry Ohjausryhmä Pekka Ylänne Peri Suomi Ltd Oy puh. joht. Mirja Pahkala Ramirent Finland Oy Risto Lehikoinen Doka Finland Oy Seppo Petrow Betonikeskus

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

Betonielementtien turvallinen asennus

Betonielementtien turvallinen asennus Betonielementtien turvallinen asennus Betoniteollisuus ry 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 3 1. YHTEINEN TYÖPAIKKA 4 1.1. Asenne, lainsäädäntö ja huolehtimisvelvollisuus...4 1.2. Työturvallisuusjärjestelmät...5

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Rakennustekniikka. Tuotantotekniikka INSINÖÖRITYÖ JULKISIVUMUURAUSURAKAN TYÖTURVALLISUUSMUISTIO

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Rakennustekniikka. Tuotantotekniikka INSINÖÖRITYÖ JULKISIVUMUURAUSURAKAN TYÖTURVALLISUUSMUISTIO TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA Rakennustekniikka Tuotantotekniikka INSINÖÖRITYÖ JULKISIVUMUURAUSURAKAN TYÖTURVALLISUUSMUISTIO Työn tekijä: Sam Nyqvist Työn valvoja: Niilo Kemppainen Työn ohjaaja: Minna

Lisätiedot

Betonielementtien turvallinen asennus

Betonielementtien turvallinen asennus Betonielementtien turvallinen asennus Betonikeskus ry 1 Turbea_taitto_071017.indd 1 17.10.2007 12:53:56 Ohjausryhmä Seppo Immonen, Betset Oy, puh. joht. Vesa Engman, VIE- Rakennus Oy Anssi Koskenvesa,

Lisätiedot

Koneyrityksen riskienhallinta

Koneyrityksen riskienhallinta Koneyrityksen enhallinta Näkökulmana seuraavat alat: energia, metsänparannus ja puunhankinta Riskikartta Työprosessin vaihe Riskianalyysi Seurausluokka Riskiluokka Toimenpiteet Seuranta Lukijalle Käsissäsi

Lisätiedot

Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS

Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS 1 Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS 2 JOHDANTO Tämä ohje käsittelee psykososiaalista kuormittumista työyhteisössä. Työelämässä esiintyy aina jonkin verran stressiä eli työssä kuormittumista.

Lisätiedot

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TURVALLISUUS

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TURVALLISUUS 56 YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TURVALLISUUS Merja Mynttinen Opinnäytetyö YLEMPI AMK-TUTKINTO Joulukuu 2006 Tekniikka ja liikenne 1 Tekijä MYNTTINEN, Merja Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 56 Luottamuksellisuus

Lisätiedot

TURVALLISESTI TYÖSSÄOPPIMASSA hotelli-, ravintola- ja catering-alalla

TURVALLISESTI TYÖSSÄOPPIMASSA hotelli-, ravintola- ja catering-alalla TURVALLISESTI TYÖSSÄOPPIMASSA hotelli-, ravintola- ja catering-alalla MONISTE 17/2003 OPETUSHALLITUS Opetushallitus Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-1932-1 (nid.) ISBN 952-13-1933-X

Lisätiedot

Ratu TT 15.10 RT 10-11011 RAKENNESUUNNITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSTEHTÄVÄT SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 OHJEEN TARKOITUS JA SOVELLUSALA

Ratu TT 15.10 RT 10-11011 RAKENNESUUNNITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSTEHTÄVÄT SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 OHJEEN TARKOITUS JA SOVELLUSALA RAKENNESUUNNITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSTEHTÄVÄT Tässä ohjeessa esitetään rakennesuunnittelijan työturvallisuustehtävät ja rakennesuunnitteluun liittyen rakentamisen muiden osapuolten työturvallisuustehtävät.

Lisätiedot

Esimiestoiminnan haasteet. 31.10.2013 Asianajaja, osakas Maisa Nikkola

Esimiestoiminnan haasteet. 31.10.2013 Asianajaja, osakas Maisa Nikkola Esimiestoiminnan haasteet 31.10.2013 Asianajaja, osakas Maisa Nikkola Tausta Työhyvinvoinnin juridiikka Työsopimuslain yleiset velvollisuudet Työturvallisuuslain erikoissääntely Yhdenvertaisuuslaki Tasa-arvolaki

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

Työhyvinvointi, toimintakyvystä huolehtiminen ja ergonomia. Pauli Vennervirta Suomen ympäristöopisto SYKLI

Työhyvinvointi, toimintakyvystä huolehtiminen ja ergonomia. Pauli Vennervirta Suomen ympäristöopisto SYKLI Työhyvinvointi, toimintakyvystä huolehtiminen ja ergonomia Pauli Vennervirta Suomen ympäristöopisto SYKLI 1 9.00 Aloitus, päivän ohjelma Päivän ohjelma 9.10-10.20 Työsuojelun ja työhyvinvoinnin lainsäädäntö

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 20.1.2006/44

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 20.1.2006/44 1 of 17 21/03/2011 13:46 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 20.1.2006/44 20.1.2006/44 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki työsuojelun

Lisätiedot