EMASympäristöselonteko Sappi Kirkniemi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EMASympäristöselonteko. 2009 Sappi Kirkniemi"

Transkriptio

1 EMASympäristöselonteko 2009 Sappi Kirkniemi Sappi Kirkniemi EMAS-ympäristöselonteko

2 KUVA Sisältö Tehtaanjohtajan puheenvuoro 3 Sappi Kirkniemi 4 Sappin kestävän kehityksen ohjeet 6 Ympäristöpolitiikka ja -järjestelmä 7 Ympäristönäkökohdat 8 Paperinvalmistuksen materiaalitase 11 Veden käyttö metsäteollisuudessa 12 Metsätalouden vesiensuojelu 13 Puuraaka-aineen käyttö ja PEFC 14 Ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet 15 Lupaehtojen toteutuminen 16 Ympäristönsuojelun tason kehittyminen 17 Tavoitteiden toteutuminen Päivitetty ympäristöohjelma 19 Sappi Kirkniemi ja BAT (paras käyttökelpoinen tekniikka) 20 Ympäristövaikutukset 22 Sisäinen kuormitus vesistössä 23 Hapetuskierrätys 24 Jätevesien käsittely ja jätehuolto 25 Ilma 26 Melu 27 Työturvallisuus ja työhyvinvointi 28 Ympäristönsuojeluinvestoinnit 30 Sanasto 31 Laatujärjestelmäpäällikkö Carita Sommar Ympäristöpäällikkö Ulla-Maija Kovanen Turvallisuuspäällikkö Jari Haijanen Tuotantopäällikkö Jouni Laakso Tuotespesialisti Merja Turva Tuotespesialisti Riikka Sederholm Sappi Kirkniemi EMAS-ympäristöselonteko Toimitus: Ulla-Maija Kovanen Jari Haijanen Carita Sommar Kirsi Skyttä Taitto: Mainostoimisto PTV-Team Oy 2 Sappi Kirkniemi EMAS-ympäristöselonteko

3 Tehtaanjohtajan puheenvuoro Martti Savelainen tehtaanjohtaja Kirkniemen paperitehdas julkaisee nyt järjestyksessä toisen täydellisen EMAS-asetuksen mukaisen ympäristöselontekonsa, jossa on keskeiset tiedot tehtaan ympäristövelvoitteista, -vaikutuksista ja ympäristönsuojelun tason kehittymisestä. EMASjärjestelmä tukee Sappi Ltd -yhtiön ja tehtaan kestävän kehityksen toimintatapaa vähentää ympäristövaikutuksia ja käyttää luonnonvaroja entistä tarkemmin. Ympäristöselonteossa käsitelty laitoskokonaisuus muodostuu paperitehtaasta ja Fortum Power and Heat Oy:n voimalaitoksesta, jotka toimivat kiinteässä yhteistyössä tehdasalueella. Sappi Kirkniemen tehtaalla on aina pyritty ottamaan ympäristöasiat huomioon keskeisenä osana toimintaa. Tehtaan käynnistymisestä lähtien vesienpuhdistuksen kapasiteettia on lisätty aktiivisesti vuosien saatossa ja nykyisillä laitteilla saavutetaan erittäin hyviä tuloksia. Tehtaan ympäristönsuojelutyö tuottaa tulosta. Kestävä kehitys ja ympäristön huomioon ottaminen eivät ole ristiriidassa tehokkaan tuotannollisen toiminnan kanssa. Kun tuotanto on huippukunnossa, myös ympäristöasiat pystytään hoitamaan esimerkillisellä tavalla. Tuloksiin on päästy ammattitaidolla ja asenteella sekä parasta käyttökelpoista tekniikkaa hyödyntäen ja jatkuvasti toimintatapoja kehittäen. Tehokas tapa ohjata toimintaa oikeaan suuntaan on asettaa ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet osaksi jokavuotista suunnittelua, joka määrittelee puitteet toiminnalle ja edistää jatkuvaa kehitystä. Tavoitteiden toteutumista seurataan niin tehdas- kuin osastotasolla säännöllisissä kokoontumisissa. Tehtaalla on käytössä toimiva johtamisjärjestelmä, joka pitää sisällään ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät, laadunhallintajärjestelmät sekä puun alkuperäketjun hallinnan. Ympäristölupa sisältää monia velvoitteita, niin vesien- ja ilmansuojelusta, kuin jätehuollosta, kemikaaleista ja tehtaan aiheuttamasta melusta. Vaasan hallintooikeuden muuttamasta paperitehtaan ympäristölupapäätöksessä olevasta vapaa-ajan asutuksen meluasiaan liittyvästä kohdasta on valitettu. Olemme arvioineet uuden ympäristöluvan ehtojen vaikutukset toimintaamme ja tehneet jo tarvittavat muutokset vuoden 2010 ohjelmaan sekä ympäristötavoitteisiimme Velvoitteiden toteutumista ja noudattamista valvotaan mittausten ja tarkastusten avulla sekä raportoimalla niistä säännöllisesti valvoville tahoille, kuten paikallisille ympäristöviranomaisille. Tehtaan toiminnasta tiedotetaan tehtaan sisäisissä viestintäkanavissa sekä naapurusto- ym. tapaamisissa. Toivon tämän ympäristöselonteon vastaavan kysymyksiinne Sappi Kirkniemen tehtaan ympäristöasioista ja niihin liittyvistä toiminnoista. Kirkniemessä, 10. syyskuuta 2010 Martti Savelainen tehtaanjohtaja Vuoden 2009 keskeiset saavutuksemme tarkasteltuna ympäristöpolitiikan neljästä näkökulmasta: Ympäristövaikutusten näkökulma Lupaehdot ja lakivelvoitteet täytetty Kuormitus vesistöön vähentynyt 2000-luvulla: - biologinen hapenkulutus 70 % - kemiallinen hapenkulutus 35 % - fosfori 40 % - typpi 30 % Asiakas- ja sidosryhmänäkökulma Integroidut toimintajärjestelmät sertifioitu; ISO 14001, OHSAS ja ISO 9001 Sappi Fine Paper Europe -tehtaiden sertifikaatissa Puun alkuperäketjun hallinta (PEFC % yli 80) Ympäristölupapäätös 21. joulukuuta 2009 Henkilöstönäkökulma Ei satunnaisia häiriöpäästöjä Jätteistä hyötykäyttöön yli 98 % Omistajanäkökulma Prosessiveden ominaiskulutus 18 % vähemmän kuin BAT-vertailuasiakirjan alaraja Energiatehokkuusjärjestelmä sertifioitu liittyminen Työ- ja elinkeinoministeriön alaiseen energiatehokkuussopimukseen Sappi Kirkniemi EMAS-ympäristöselonteko

4 Sappi Kirkniemi Sappi Kirkniemi valmistaa tehokkaasti ja ympäristöä kunnioittaen korkealaatuisia päällystettyjä aikakauslehtipapereita - Galerie Lite, Galerie Brite ja Galerie Fine. Otamme ympäristönsuojelun huomioon kaikessa toiminnassamme. Historia Vuonna 1962 Oy Metsäliiton Paperi Ab päätti paperitehtaan rakentamisesta Lohjan Kirkniemeen. Vuosien varrella paperitehtaan nimi on muuttunut osana erilaisia yritysjärjestelyjä. Vuonna 1973 tehdasyksikkö sai nimen Metsäliiton Teollisuus Oy, Kirkniemen tehtaat. Vuoden 1987 alusta Kirkniemen paperitehtaasta tuli osa G.A. Serlachius Oy:n ja Metsäliiton Teollisuus Oy:n muodostamaa Metsä-Serlaa. Vuodesta 2001 tehdas oli osa M-realia, joka myi Graphics Papers -liiketoiminnan ja Kirkniemen tehtaan eteläafrikkalaiselle Sappi Ltd:lle. Sappi Kirkniemen toiminnasta vastaavaksi yhtiöksi perustettiin Sappi Finland I Oy Kirkniemen tehdas kuuluu Sappi Fine Paper Europen yhdeksän tehtaan muodostamaan toimialueeseen. Paperikonelinja 1 käynnistyi vuonna 1966 ja toinen paperikone vuonna Molempia paperikoneita ja tuotevalikoimaa on uusittu säännöllisesti. Tuotteet ja tuotantovälineistö ovat edustaneet aikansa huippua. Paperikone 1:n uusinnassa vuonna 1982 tuote muutettiin WSOP:ksi, joka oli ensimmäinen offset-painomene- telmään soveltuva päällystämätön aikakauslehtipaperi. Paperikone 2:n uusinnassa vuonna 1990 otettiin päällystyksessä raaka-aineeksi ensimmäisenä käyttöön kipsi. Paperikone 1:n viimeisin iso uudistus vuonna 1994 aloitti erittäin kevyiden päällystettyjen paperilaatujen valmistuksen aikakauden. Vain pari vuotta edellisestä Kirkniemessä auottiin jälleen uusia uria. Haapaa raaka-aineena käyttävä, tuotannon kaksinkertaistava paperikone 3 käynnistettiin Tuotteet Galerie Lite, Galerie Brite ja Galerie Fine Kirkniemessä valmistetaan päällystettyä aikakauslehtipaperia kolmella paperikoneella, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on tonnia vuodessa. Kirkniemen tehdas tuottaa korkeatasoisia aikakauslehtipapereita neliöpainoalueella g/m 2. Jokainen paperikonelinja on erikoistunut yhden tuotteen valmistamiseen eri neliömassoissa. Galerie-tuotteista kevyin, Galerie Lite, soveltuu korkean opasiteetin ansiosta erityisesti laajalevikkisiin aikakauslehtiin ja suuripainoksisiin kuvastoihin. Galerie Brite on parhaimmillaan erityyppisissä aikakauslehdissä ja kuvastoissa. Galerie Finen suurimmat käyttökohteet ovat laadukkaat aikakaus- ja asiakaslehdet sekä myyntikuvastot. Galerie Fineä valmistetaan sekä kiiltävä- että silkkipintaisena. Tuotteet myydään yhtiön oman myyntiverkoston kautta ja viennin osuus on noin 94 % kokonaistuotannosta. Sappi Kirkniemi tänään Sappi Kirkniemi sijaitsee Lohjanjärven rannalla. Vuonna 2009 paperitehtaalla tuotettiin paperia noin tonnia ja tehtaan liikevaihto oli noin 330 miljoonaa euroa. Kirkniemessä työskenteli vuoden 2009 lopussa noin 610 henkilöä. Tuotannon raaka-aineina käytetään kuusesta tehtaalla valmistettavia mekaanisia massoja ja ostettua kemiallista massaa eli sellua. Paperin valmistuksessa käytetään runsaasti vettä sekä erilaisia täyteaineita ja päällystyspigmenttejä, kuten kaoliinisavea, kipsiä ja kalsiumkarbonaattia. Tämän lisäksi käytössä on lukuisia kemikaaleja. Kirkniemen tehtaalla käytettävä höyry 4 Sappi Kirkniemi EMAS-ympäristöselonteko

5 Massan käsittely Paperiradan muodostus Kuivatus Päällystys Kalanterointi Pituusleikkaus Pakkaus ja suurin osa sähköstä valmistetaan tehdasvoimalaitoksella. Paperitehdas aputoimintoineen käyttää lämpöä (höyryä) lähes GWh ja sähköä hieman yli GWh vuodessa. Höyryä käytetään paperin kuivatuksessa ja prosessivesien lämmittämisessä. Sähköä kuluu erilaisten koneiden ja laitteiden käytössä. Tarvittavasta sähköstä noin 25 % ostetaan valtakunnan verkosta. Kaikki tehtaan prosessiperäiset jätevedet käsitellään tehtaan jätevedenpuhdistamolla. Saniteettivedet ohjataan kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle. Puhdistettu jätevesi johdetaan Lohjanjärveen. Tuotantoprosessi Kirkniemen tehdas käsittää massanvalmistusosaston ja kolme paperinvalmistuslinjaa. Massaosastolla valmistetaan paperinvalmistuksessa tarvittava hiokeja hierremassa (mekaaninen massa). Paperikone 1 käsittää paperikoneen, sen yhteydessä olevan online-päällystyskoneen ja kiillotuskalanterit paperin pinnan viimeistelyyn. Paperikone 2:een kuuluu paperikone, erillinen päällystyskone sekä kiillotuskalanterit. Konelinjoilla on yhteiset pituusleikkurit tuotteen leikkaamiseksi asiakkaan tilaamaan leveyteen sekä pakkaamo, jossa rullat suojataan kestämään koko kuljetusketju tehtaalta asiakkaan varastoon. Paperikonelinja 3 sijaitsee erillisessä rakennuksessa. Se koostuu paperikoneesta, offline-päällystyskoneesta, matta- ja kiillotuskalentereista sekä pituusleikkureista ja pakkaamosta. Paperinvalmistuksen raaka-aineita ovat: kuidut (sellu, hioke ja hierre) täyteaineet ja päällystyspigmentit side- ja lisäaineet vesi. Havusellulla saadaan paperille vaadittava lujuus ja mekaanisella havupuumassalla paperiin hyvä tasaisuus ja optiset ominaisuudet. Pigmentit parantavat paperin painettavuutta. Lisäaineilla tehostetaan tuotantoprosessia ja parannetaan erilaisia tuoteominaisuuksia. Veden avulla muodostetaan paperin rakenteeseen tarvittavat kemialliset sidokset puukuitujen välille. Vettä käytetään muun muassa jäähdytys-, laimennus- ja pesuvetenä. Massojen käsittelyssä: valmistetaan hioke ja hierre sekä hajotetaan kemiallinen sellu ja paperihylky pulppereissa jauhetaan massoja kuitujen paperiteknisten ominaisuuksien parantamiseksi sekoitetaan erilaiset massat halutussa suhteessa sekä lisätään tarvittavat täyteaineet, apuaineet ja sävytysväri lisätään kemikaaleja parantamaan paperiradan muodostusta ja veden poistoa paperikoneella lisätään limantorjuntakemikaaleja estämään epäpuhtauksien muodostumista putkistoihin ja säiliöihin. Paperikoneen perälaatikkoon johdettava massaseos laimennetaan kiertoveteen noin kaksisataakertaisesti. Perälaatikon tehtävänä on levittää massaseos tasaisesti liikkuvalle viiralle, jossa paperiradasta suotautuu vettä imujen tehostamana. Paperikoneen puristinosan jälkeen paperissa on vielä yli 50 % kosteutta, joka haihdutetaan höyryllä lämmitettävien kuivatussylintereiden avulla. Kuivatusvaiheessa paperikuitujen välille muodostuvat lujat sidokset. Päällystyskoneella paperin pintaan levitetään vaaleaa pigmenttiä sisältävää päällystyspastaa, joka kuivataan lämpösäteilyllä ja ilmapuhalluksella (infra- ja leijukuivatus) sekä kuivaussylintereillä. Jälkikäsittelyssä paperin pinta silotetaan ja kiillotetaan matta- tai kiillotuskalanterilla ennen pituusleikkausta ja pakkausta. Päällystetty paperi saa näin sopivat pinta- ja painatusominaisuudet. Paperin loppukosteudeksi jää noin 4 %. Sappi Kirkniemi EMAS-ympäristöselonteko

6 ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 Olemme sitoutuneet Sappin arvoihin ja ympäristöpolitiikkaan sekä noudattamaan kestävän kehityksen ohjeistoa. Talous, yhteiskunta ja ympäristö ovat kestävän kehityksen päätekijät; tasapainoiset kolme kulmakiveä vastuulliselle liiketoiminnalle. Sappi Kirkniemen ympäristöpolitiikan neljä näkökulmaa huomioivat nämä tekijät ja Sappin kestävän kehityksen ohjeet arkipäivän toiminnassa. Talous Pitkäkestoisen kannattavan kasvun painottaminen Eettisten käytäntöjen edistäminen Asiakastyytyväisyyden edistäminen teknologian ja innovaatioiden avulla Kilpailuasemamme vahvistaminen tärkeimmillä markkina-alueilla Liiketoiminnan edellytysten varmistaminen Arvon tuottaminen sidosryhmille DET NORS KE V ERI TAS MANAG EMEN T SYST EM CERTI FIC ATE Certificate No AQ- NLD -Rv A R ev1 This is to certify that Sappi Fi ne Paper E urope And its legal entities / locations as per Appendix have been found to conform to the Management System Standards Yhteiskunta Yhteistyö yhteisöjen kanssa Avoin ja rakentava yhteistyö sidosryhmien kanssa Yhdenvertaisen, monimuotoisen työpaikan luominen Hyvä työpaikka Koulutus- ja kehitysmahdollisuuksien tarjoaminen Hyvinvointi, turvallisuus ja terveys etusijalla OHSA S 18001:2007 This certificate is vali d concerning all activities related to: Mar keting, Development and Production of coated gra phic paper a nd specialities. Initial C ertification date: Pla ce and date: for the Accredited Unit: This Certificate is valid until: T HE NETH ERL ANDS The audit has been performed under the supervision of: Lead Auditor Management Representative 25 January January 2011 Barendrecht, 8 oktober 2009 A. Donatz A.G. Ke rbusch DET NORS KE V ERI TAS CERTI FIC ATI ON B.V., Ympäristö Parhaiden ympäristökäytäntöjen ja lakien noudattaminen Jatkuva sitoutuminen riippumattomiin ympäristö-, puu- ja kuitusertifiointijärjestelmiin Biodiversiteetin turvaaminen edistämällä kestävää metsänhoitoa Kasvihuonekaasujen vähentäminen ja uusiutuvista lähteistä olevan energian käytön lisääminen Kiinteän jätteen vähentäminen ja veden laadun parantaminen Kierrätyskuidun talteenotto 6 Sappi Kirkniemi EMAS-ympäristöselonteko

7 Ympäristöpolitiikka ja -järjestelmä Toteutamme kestävään kehitykseen, jatkuvaan parantamiseen ja vastuulliseen liiketoimintaan sekä ympäristökuormituksen pienentämiseen liittyvät tavoitteemme suunnitelmallisen, tavoitteellisen ja johdonmukaisen toimintajärjestelmämme avulla. Kirkniemen ympäristöpolitiikka määrittelee päämäärät ja periaatteet tarkastellen neljästä näkökulmasta. Sappi Kirkniemen ympäristöpolitiikka Ympäristövaikutusten näkökulma Päämääränä tehokkuus ja jatkuva parantaminen Periaatteena kehittää valmistusprosessia ja toiminta tapoja hyödyntäen paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) Laadukkuus Kunnioitus ARVOT Asiakas- ja sidosryhmänäkökulma Päämääränä lakien noudattaminen ja rakentava yhteistyö sidosryhmien kanssa Periaatteena keskustella sekä kertoa aktiivisesti tuotteista, valmistusprosessista ja ympäristötyöstämme Henkilöstönäkökulma Päämääränä vastuullinen työpaikka Periaatteena antaa kehitysmahdollisuuksia sekä asettaa ympäristö, turvallisuus ja terveys etusijalle Tinkimättömyys Omistajanäkökulma Päämääränä kestävä kehitys Periaatteena säästää ja kierrättää sekä energiatehokkuuden jatkuva parantaminen Ympäristöpolitiikan toteuttaminen toimintajärjestelmässä on vaiheittainen 1. Suunnittelu Tunnistetaan ja valitaan toiminnan tärkeät ympäristönäkökohdat, asetetaan niitä koskevat tavoitteet sekä valitaan mittarit näiden tavoitteiden seurantaa varten. Plan Do 2. Toteutus Sovitaan toimintatavat, joita noudattamalla asetettuihin tavoitteisiin voidaan päästä. Nämä toimintatavat kirjataan työ- ja toimintaohjeisiin, määritellään organisaation ja eri henkilöiden vastuut tavoitteiden suhteen. 4. Kehittäminen Käynnistetään tarvittavat kehitystoimet (projekti, investointi, koulutus) sekä korjataan ohjeistusta ja toimintatapoja tarpeen mukaan. Tämän jälkeen aloitetaan uusi kehittämiskierros ympäristönäkökohtien ja -tavoitteiden tarkistuksella. Act Check 3. Arviointi Analysoidaan ympäristömittareista saatua tietoa ja tavoitearvojen saavuttamista. Arvioinnin perusteella pyritään tunnistamaan kohteet tai toiminnot, joissa on kehitystarpeita. Lisäksi suoritetaan kohdennettuja sisäisiä arviointeja. Sappi Kirkniemi EMAS-ympäristöselonteko

8 Ympäristönäkökohdat Ympäristönäkökohdat ovat asioita, joilla on vaikutuksia Kirkniemen tehtaan ympäristöpäästöihin, raaka-aineiden käyttöön, energian kulutukseen tai muihin ympäristöä rasittaviin toimintoihin. Merkittävät ympäristönäkökohdat ovat tehtaan luvissa ja lainsäädännössä säädeltyjä tai tehtaan keskeisten sidosryhmien kannalta tärkeitä asioita. Näiden tunnistamisessa otetaan huomioon: luvat ja viranomaismääräykset Kirkniemen sisäiset tarpeet ja paikalliset olosuhteet Sappi Fine Paper Europe -tehtaiden ympäristötavoitteet tehtaan sidosryhmät. Kirkniemen keskeiset ympäristönäkökohdat ja niiden hallinta Jätevesipäästöt Kirkniemen tehtaan vesistöön johtamat jätevedet aiheuttavat paikallisia ympäristövaikutuksia Lohjanjärven eteläosassa. Kokonaisuutena tehtaan vaikutus järven veden laatuun on kuitenkin rajallinen. Esimerkiksi Lohjanjärven rehevöitymistä säätelevän minimiravinteen fosforin kuormituksesta tehtaan osuus oli 7 % ja typpikuormasta oli 5 % laskettuna Mustionjoesta lähtevistä ravinneainevirtaamista vuonna 2009*. Lohjanjärvestä vedet laskevat järven eteläosasta Mustionjokea pitkin mereen Pohjanpitäjänlahteen. Jätevesien johtamiselle on asetettu tiukat ehdot tehtaan ympäristöluvassa. Ehtojen täyttämiseksi ja jätevesikuormituksen minimoimiseksi pyrimme: pitämään tehtaalta jätevedenpuhdistamolle johdettavan jätevesikuormituksen mahdollisimman alhaisena ja ta - saisena mahdollisimman tehokkaaseen ja käyttövarmaan jätevedenpuhdistamon toimintaan varmistamaan puhdistamon kapasiteetin riittävyyden muutoksia tai investointeja suunniteltaessa. Satunnaiset häiriöpäästöt Erilaiset satunnaispäästöt (öljy, kemikaalit, ym.) tehtaan jätevesi- tai kirkasvesikanaaleihin kulkeutuvat puhdistamolle tai suoraan järveen ja aiheuttavat ympäristövahinkoriskin. Häiriöitä ovat myös jäteveden puhdistamon aiheuttamat ajoittaiset hajuhaitat. Päästöjä voi tapahtua myös ilmaan ja maaperään esimerkiksi laiterikkojen tai onnettomuuksien seurauksena. Vuodesta 1998 tehtaalla on ollut käytössä sisäisten ympäristöpoikkeamien hallinta- ja raportointimenettely, jota on myöhemmin tehostettu riskien tunnistamisella ja ennaltaehkäisevien toimien lisäyksellä. Välitämme tiedon poikkeamista koko tehtaan henkilökunnalle. Jatkuvaa riskien arviointia toteutetaan sisäisten ympäristöpoikkeamien hallinta- ja raportointimenettelyssä. Ympäristöriskikartoitukset sisältyvät lupaprosesseihin. VTT teki Kirkniemessä vuosina perusteellisen ympäristöriskikartoituksen, joka päivitettiin vuonna Selvityksen mukaan lähes kaikki teknisin toimenpitein poistettavissa olevat riskitekijät on jo poistettu edellisen riskianalyysin laadinnan jälkeen. Henkilöstön osaamisen kehittäminen todettiin olevan riskienhallinnan kannalta tärkeää. * Lohjanjärven pistekuormittajien yhteistarkkailun yhteenveto vuosilta , julkaisu 200/2010, Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry. 8 Sappi Kirkniemi EMAS-ympäristöselonteko

9 C O 2 Satunnaisten häiriöpäästöjen aiheuttamiin riskeihin varaudumme mm: teknisten toimenpiteiden ja henkilöstön koulutuksen avulla päästöjen torjuntavalmiuksien ylläpidolla ja kehittämisellä tehokkaalla tiedonkululla huolehtimalla korjaavien toimenpitei - den tehokkaasta läpiviennistä. Päästöt ilmaan Paperitehtaan ja voimalaitoksen toiminnasta aiheutuu erilaisia päästöjä ilmaan (hiukkaset, rikkidioksidi, typen oksidit, hiilidioksidi, haihtuvat orgaaniset yhdisteet). Päästöt ovat melko vähäisiä, eikä niillä ole merkittäviä vaikutuksia ilmanlaatuun. Voimalaitoksen ilmapäästöille on asetettu rajat sen ympäristöluvassa. Tehtaan ja voimalaitoksen ilmapäästöjen vaikutusten minimoimiseksi huolehdimme polttoprosessien hyvästä polttotuloksesta ja hyötysuhteesta, suosimme vähäpäästöisiä polttoaineita ja käytämme tehokkaasti savukaasujen puhdistuslaitteita. Olemme esimerkiksi tehostaneet uusiutuvien biopolttoaineiden käyttöä. Energiatehokkuuden parantaminen on osa tuotantotehokkuutta, sillä se vähentää energian tarvetta ja energian tuotannoista aiheutuvia päästöjä ja näin osaltaan kasvihuonekaasujen syntyä. Kirkniemen tehdas ja voimalaitos kuuluvat EU:n päästökaupan piiriin ja asianmukaiset luvat ovat voimassa. Paperitehtaalla on kasvihuonekaasujen (CO 2 ) päästölupa valmistusprosessissa käytettävälle maakaasulle sekä myönnettyjä hiilidioksidin päästöoikeuksia t/a. Kirkniemen voimalaitoksella on päästölupa energiantuotannossa käytettäville fossiilisille polttoaineille (maakaasulle, kevyt- ja raskasöljylle) sekä myönnettyjä hiilidioksidin päästöoikeuksia t/a päästökauppakaudelle Tuotteen hiilijalanjälkilaskelmien kriteereitä kehitetään Euroopan paperiteollisuudelle. Sappissa seurataan laskentatapojen kehittymistä, koska laskelmissa on useita tekijöitä, joihin tehtaalla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa. Paperin- ja massanvalmistuksen hiilidioksidipäästöt ovat laskettuna Paper Profile -ympäristötuoteselosteessa. Ympäristömelu Kirkniemen tehtaan toiminta aiheuttaa melua lähiympäristöön. Melu on luonteeltaan pääasiassa tasaista huminaa. Ympäristömelulle on asetettu rajat tehtaan ja voimalaitoksen ympäristöluvissa. Pyrimme välttämään toiminnassamme tarpeettoman melun aiheuttamista. Melun tasoa ja lähteitä kartoitetaan säännöllisesti melumallin ja mittausten avulla. Viimeisin meluselvitys on vuodelta Vuosina teimme laajan ympäristömelun vaimennusprojektin. Kaikkien uusien prosessien ja laitteiden hankinnassa huolehditaan siitä, että tehtaan aiheuttama ympäristömelu ei lisäänny. Sappi Kirkniemi EMAS-ympäristöselonteko

10 Ympäristönäkökohta Kirkniemi 2009 Vaikutusmekanismi ympäristön tilaan Melu, äänitehotaso db alle 50 * Viihtyvyyshaitta lähialueella. Orgaaninen aines Hapen kuluminen vesistössä vaikuttaa esim. BOD kg/t vesistöön 0,05 pohjaeläinten ja kalojen lajisuhteisiin. COD kg/t vesistöön 1,43 Kiintoaine kg/t vesistöön 0,59 Fosfori g/t vesistöön 1,58 Fosfori on minimiravinne ja kiihdyttää levätuotantoa. Typpi g/t vesistöön 30,6 Ravinnepitoisuuksien nousu lisää mm. leväkasvua ja aiheuttaa lievää haittaa kalastukselle. Raaka-aineet tuotantoon kg/t 1028 Raaka-ainehävikin pieneneminen säästää luonnonvaroja. Jäähdytysvedet m 3 /t 31 Jäähdytysvedet nostavat purkualueella järven veden lämpötilaa. Talvella jää on heikkoa Pensaaren salmessa. Jäteveden määrä m 3 /t 9,8 Poikkeamatilanteessa voi vaikuttaa jätevesipuhdistamon toimintaan. Energian käyttö Fossiilisten polttoaineiden käyttö edistää ilmastomuutosta (kasvi- - sähkö MWh/t 1,51 huoneilmiö). Savukaasujen rikki- ja typpidioksidipäästöt ilmaan - lämpö MWh/t 1,15 aiheuttavat maaperän ja vesistön happamoitumista. Ilmapäästöt CO 2 kg/t 667 SO 2 kg/t 0,01 NO 2 kg/t 0,74 Hiukkaset kg/t 0,06 Kaatopaikkajäte kg/t 1,3 Kaatopaikkakäsittelyssä: kaatopaikkakaasujen muodostuminen ja Ongelmajäte kg/t 0,3 suotovesien aiheuttama kuormitus. Jätteet yhteensä kg/t 118 * Esimerkiksi 50 km/h nopeudella ajavan kuorma-auton aiheuttama äänitehotaso on noin 108 db(a). Ympäristöluvan mukaiset ja valtioneuvoston antamat yleiset melutason ohjearvot db(a) (VNp 993/92) asuinalueille ovat alle 50 db yöllä ja alle 55 db päivällä. Liikenteen aiheuttama melu voi monin paikoin ylittää ko. arvot. Valmistusprosessin tehokkuus Massan- ja paperin valmistuksessa tarvitaan runsaasti vettä, raaka-aineita ja kemikaaleja. Huolehdimme valmistusprosessin tehokkuudesta voidaksemme vähentää toiminnasta suoraan aiheutuvia päästöjä sekä energiantuotannosta ja raaka-aineiden hankinnasta aiheutuvia välillisiä ympäristöhaittoja. Lisäksi vähennämme kemikaalien käyttöä siellä missä se on mahdollista. Pyrimme käyttämään puhdasta vettä, raaka-aineita, kemikaaleja ja energiaa säästeliäästi. Käytämme ja huollamme raakaaineiden talteenottolaitteistoja tehokkaasti. Viime vuosina olemme tehostaneet energian käyttöä paperinvalmistuksessa. Vesijärjestelmän sulkemisastetta on parannettu, jolloin jäteveden määrä on pienentynyt. Energiatehokkuus Massan- ja paperinvalmistuksessa tarvitaan runsaasti sähköä ja lämpöenergiaa (höyry). Minimoimalla energiankulutuksen voimme vähentää tuotannosta aiheutuvia ympäristöhaittoja ja energiahuollon kustannuksia. Vuonna 2009 tehtaan energiatehokkuusjärjestelmä sertifioitiin. Kirkniemen tehdas liittyi Työ- ja Elinkeinoministeriön alaiseen energiavaltaisen teollisuuden energiatehokkuussopimukseen sitoutuen energiatehokkuusjärjestelmään sekä asettamaan jatkuvalle parantamiselle tavoitteet. Kirkniemen tehdas käyttää Motiva Oy:n kehittämää raportointityökalua energiatehokkuustoimenpiteiden toteutuksen seurantaan. Optimoimme energiankulutusta: käyttämällä koneita ja laitteita mahdollisimman tehokkaasti ja oikein huolehtimalla prosessin hy västä kunnossapidosta seuraamalla sähkön ja höyryn kulutusta ja puuttumalla välittömästi ongelmiin etsimällä ja toteuttamalla energian kulutusta alentavia toimenpiteitä ja investointeja käymällä systemaattisesti läpi tehtaan osaprosessit energiatehokkuusjärjestelmässä kuvatuin analyysein ja toteuttamalla löydetyt taloudellisesti kannattavat energiansäästöratkaisut kouluttamalla avainhenkilöstöä havaitsemaan työympäristönsä energiatehokkuuteen vaikuttavat tekijät. 10 Sappi Kirkniemi EMAS-ympäristöselonteko

11 Paperinvalmistuksen materiaalitase PÄÄSTÖT ILMAAN (t) Hiilidioksidi CO Rikkidioksidi SO 2 :na 4,9 Typen oksidit NO 2 :na 348 Hiukkaset 28,5 TUOTANTO (t) Mekaaninen massa Paperi Materiaalitase antaa kokonaiskuvan resurssien käytöstä, valmistetuista tuotteista sekä aiheutuneista päästöistä vuonna Materiaalitase auttaa hahmottamaan ympäristönäkökohtia, jotka liittyvät tuotteeseen, raaka-aineiden käyttöön ja ympäristövaikutuksiin. KUITURAAKA- AINEET (m 3 ) Puu Hake MUUT RAAKA- AINEET (t) Sellu Pigmentit Sideaineet Lisäaineet ENERGIA (GWh) Sähkö 710 Höyry 544 VESI 1000 m 3 Prosessivesi Jäähdytysvesi PÄÄSTÖT VETEEN (t) Kemiallinen hapenkulutus (COD) 675 Biologinen hapenkulutus (BOD) 27 Fosfori 0,7 Typpi 14 Kiintoaine 276 JÄTTEET (t) Kaatopaikkajäte (kuiva) 597 Ongelmajätteet 147 Jätteet hyötykäyttöön Sappi Kirkniemi EMAS-ympäristöselonteko

12 Veden käyttö metsäteollisuudessa Paperia ei voi valmistaa ilman vettä Massanvalmistuksessa irrotetaan puun kuidut toisistaan. Paperinvalmistusprosessissa näistä muodostetaan vettä apuna käyttäen luja, yhtenäinen matto. Vettä tarvitaan lisäksi: kuitujen kuljettamiseen lämmön siirtämiseen tilojen, koneiden ja laitteiden pesuun jäähdyttämiseen. Oikea vesi oikeaan paikkaan Prosessissa vettä lisätään paperikoneilla korvaamaan kiertovettä ja kuivatuksessa haihtuvaa vettä. Kierrätettyä vettä käytetään massanvalmistukseen, laimennuksiin, kuidutukseen ja pesuihin. Vesiä kierrätetään prosessin puhtaammista osista käyttökohteisiin, joissa veden laatuvaatimukset ovat tuorevettä alhaisemmat. Jäteveden puhdistukseen tuleva prosessijätevesi syntyy pyörrepuhdistus- ja kiintoaineen talteenottolaitteistojen rejekteistä sekä mas- sanvalmistuksen kuidun talteenoton kirkassuodoksen ylijäämästä. Jäähdytys- ja tiivistysvedet kulkevat omissa järjestelmissään puhtaana, eikä niitä siten tarvitse puhdistaa käytön jälkeen. Tuotannon ympäristövaikutusten minimointi on tasapainottelua Metsäteollisuus ja Kirkniemen tehdas ovat investoineet uusiin ympäristöteknologioihin tehtaan sisäisissä veden puhdistusprosesseissa. Metsäteollisuus ja Kirkniemen tehdas ovat tehostaneet vedenkäyttöä ja vähentäneet vesistökuormitusta. Massa- ja paperiteollisuuden ravinnekuormitus on noin 4 prosenttia Suomen kokonaispäästöistä. Vesistökuormituksen pienentäminen johtaa usein jätteiden tai ilmaa suuntautuvien päästöjen lisääntymiseen. Veden käytön vähentäminen pienentää aluksi energian kulutusta, mutta säästöjä maksimoimalla tullaan tilanteeseen, jossa energian tarve alkaa kasvaa. Suomen käytettävissä olevista vesivarannoista hyödynnetään noin 3 % ja metsäteollisuuden vedenotto on siitä 6,5 %. Vettä kannattaa käyttää siellä, missä sitä on Suomessa ei ole pulaa vedestä. Teollinen tuotanto ei kilpaile juomavedestä. Ympäristön kuormitus on minimoitu (BAT). Vettä säästetään kierrättämällä. Metsäteollisuuden tuotanto Suomessa säästää vesivaroja asiakasmaissa, joissa niitä on niukemmin. Suomen paperiteollisuuden tuotannosta menee vientiin 90 %. Metsäteollisuus on pieni osa veden kiertokulkua Suomessa. 3 % 6,5 % 12 Sappi Kirkniemi EMAS-ympäristöselonteko

13 HAIHDUNTA HAIHDUNTA PUHDISTETTU VESI RAAKA-AINEET VESI TUOTTEET Vesijalanjäljen laskentamenetelmiä kehitteillä Euroopan paperiteollisuudessa Vesijalanjälkilaskelmissa on useita ulkopuolisia tekijöitä, joihin ei voi vaikuttaa paperinvalmistuksessa tehtaalla ja siksi toistaiseksi seuraamme laskelmien kehittämistä. Veden käyttöä Kirkniemen tehtaalla olemme vähentäneet useilla teknisillä ratkaisuilla. Lohjanjärvestä otetun tuoreveden käyttömäärä paperikoneille oli vuonna ,8 m 3 /paperitonni; 18 % alle BAT-vertailuasiakirjan alarajan. Vesi kiertää jatkuvasti luonnossa Puut ja muu metsäkasvillisuus tarvitsevat vettä elintoimintoihinsa. Vettä haihtuu kasvillisuudesta, maasta ja vesistöistä ilmaan. Vesi tiivistyy ylemmissä ilmakerroksissa, josta se sataa takaisin maahan - sadevesi kerääntyy vesistöihin ja maaperään, josta se on taas puiden ja muun kasvillisuuden käytettävissä. Vesi ei katoa ekosysteemistä mihinkään, se vain muuttaa olomuotoaan. Metsätalouden vesistövaikutukset ovat väliaikaisia Kun puusto poistetaan, haihdutus vähenee ja veden virtaus lisääntyy - kiintoainesta ja ravinteita lähtee liikkeelle - mahdollisia vesistövaikutuksia hakkuupaikan ominaisuuksien mukaan Taimettumisen ja pohjakasvillisuuden kehittymisen myötä tilanne palautuu ennalleen noin kymmenen vuoden sisällä. Metsäsertifiointi parantaa vesiensuojelun tasoa Suomalaiseen perhemetsätalouteen soveltuu kansainvälinen, maailmalla laajimmin käytetty metsäsertifiointijärjestelmä PEFC. PEFC-sertifioinnin kriteerejä ovat: Lakisääteisiä vaatimuksia noudatetaan. Energiapuuta korjataan kestävästi. Metsätiesuunnitelmiin sisältyy ympäristöselvitys. Vesistöjen ja pienvesien läheisyydessä huolehditaan vesiensuojelusta - vesistöjen varteen jätetään kiinto- ( ) ) 2 O ainesta ja ravinteita sitova suojakaista, jonka minimileveys on viisi metriä - suojakaistaa ei muokata, lannoiteta eikä raivata, sillä ei käytetä kemiallisia kasvinsuojeluaineita eikä siltä nosteta kantoja. Vesiensuojelusta huolehditaan kunnostusojituskohteilla. Pohjavesien laatu turvataan metsätalouden toimenpiteissä - kemiallisia kasvinsuojeluaineita ja lannoitteita ei käytetä 1. luokan pohjavesialueilla - koneiden huoltopaikat on määritelty pohjavesien kannalta turvallisille paikoille. Luonnontilaisia soita ei ojiteta. Sappi Kirkniemi EMAS-ympäristöselonteko

14 +358 (10) Product Ga lerie Fine gsm Product Galerie Lite gsm Company Mill Sappi Fine Pape r Europe Kirkniemi, Finland Information gathere d from to Product Company Mill Ga lerie Brite gsm Sappi Fine Paper Europe Company Mill Sappi Fine Paper Europe Kirkniemi mill, Finland Information gathere d from to Date of issue Kirkniemi, Finland Date of issue Information gathere d from to Date of issue Environmental Management Certified env iro nmental mana gement s yst em at the mill ISO since 2003 and EMAS since 2007 Company sys tems ensure traceabilit y of the origin of woo d yes no 10% recovered paper Chain of c ust ody certification sch emes: PEFC Environmental Managem ent Certified env iro nmental mana gement syst em at the mill Environmental Management Certified env iro nmental mana gement s yst em at the mill ISO since 2003 and EMAS since 2007 Company sys tems ensure trace ability of the origin of woo d yes no 10% recovered paper Chain of c ust ody certification sch emes: PEFC The total sh are of certifi ed fibres in this produc t: 78% Chain of c ust ody certification sch emes: PEFC Countries of fibre origin: Finland All wood /pulp is from sustaina ble and controlled sources in line with our purchas ing polic y. Company sys tems ensure traceabilit y of the origin of woo d yes % recovered paper ISO since 2003 and EMAS since 2007 The total sh are of certifi ed fibres in this produc t: 83% no 10 The total sh are of certifi ed fibres in this produc t: 82% Countries of fibre origin: Finland Countries of fibre origin: Finland All wood /pulp is from sustaina ble and controlled sources in line with our purchas ing polic y. Environmental parameters Product composition Environmental parameters Product compositi on The figures are based on methods and procedures of measurement approved by the local (or national) environmental regulators at the production site. The figures include both paper and pulp production. Water COD 4,41 kg/tonne AOX 0,043 kg/tonne NTot 0,080 kg/tonne P Tot 0,005 kg/tonne Air SO 2 0,14 kg/tonne NO x 1,20 kg/tonne Chemical pulp 26% Moi sture 4% Bin ders 5% More information Mechanical pulp 25% Pig ments and fillers 40% All wood /pulp is from sust aina ble and controlled sources in line with our purchas ing polic y. Environmental parameters Product composition The figures are based on methods and procedures of measurement approved by the local (or national) environmental regulators at the production site. The figures include both paper and pulp production. Water COD 4,0 kg/tonne AOX 0,037 kg/tonne NTot kg/tonn 0,073 P Tot 0,004 kg/tonne e Che mic al pulp 21% Moisture 4% Binders 5% Mec hani cal pulp 31% The figures are based on methods and procedures of measurement approved by the local (or national) environmental regulators at the production site. The figures include both paper and pulp production. Water COD 3,96 kg/tonne AOX 0,037 kg/tonne NTot 0,073 kg/tonne P Tot 0,004 kg/tonne Air SO 2 0,121 kg/tonne NO x 1,13 kg/tonne Chem ica l pulp 22% Mois tu re 4% Bin ders 4% Pig ments and fillers 33% More informatio n Mec hani cal pulp 37% CO 2 (fossil) 520 kg/tonne Contac t person Merja Turva Addres s FI Air SO 2 0,12 x NO kg/tonne 1,13 kg/tonne Pigments and fillers 39% CO 2 (fossil) 513 kg/tonne Contac t person Riikka Sederho lm Addres s FI Lohja Solid w aste l and filled 5,7 BDk g/tonne Finland CO 2 (fossil) kg/tonne More information Solid w aste l and filled 5,0 BDk g/tonne Finland Phone Purchase d elec tricit y consumption (10) ppi.com Solid waste land filled BDk g/tonne 513 Contac t person Riikka Sederholm Addres s FI Lohja /tonne of final product 898 kwh ore information about Paper Profile can be found on rofile.com 5,0 Finland Phone Purchase d elec tricit y consumption (10) ppi.com Phone Purchase d elec tricit y consumption /tonne of final product 896 kwh about Paper Profile can be found on /tonne of final product 896 kwh e i n f o r m a t i on a b o u t P a pe r P r o f i l e c a n b e f o u n d o n w w w. p a p e r p r o f i l e. c o m Riikka.Sed sappi.c om Kuljetukset Puuraaka-aineen käyttö Paperiteollisuuden raaka-aineiden ja tuotteiden kuljetukset vaikuttavat ympäristöön. Kuljetuksien yhteydessä syntyy etenkin ilmapäästöjä. Suurin osa kuljetuksia koskevista päätöksistä tehdään Sappi Fine Paper Europen keskushallinnon ohjaamina, jolloin tehtaan vaikutusvalta jää vähäiseksi. Lisäksi kuljetukset riippuvat voimakkaasti raaka-aineiden tuottajamaista ja tuotteiden markkinoista. Kirkniemen omassa toiminnassa vähennetään tehtaan sisäisten ja lähialueen kuljetusten aiheuttamia ympäristöhaittoja muun muassa kuljetusten huolellisella suunnittelulla, uudenaikaista kalustoa suosimalla sekä taloudellista ajotapaa edistämällä. Vientikuljetukset on keskitetty pääosin Hankoon ja Helsingin Vuosaareen, jonne liikennöivien junien aikatauluja ja junavaunujen määriä optimoidaan kuljetusten minimoimiseksi. Metsien talouskäyttö vaikuttaa aina metsäluontoon ja saattaa aiheuttaa paikallisia ympäristöhaittoja. Kestävässä metsätaloudessa suojellaan metsäluonnon monimuotoisuutta ja edistetään vastuullista puunhankintaa. Kirkniemen tehtaan puunhankinnasta vastaavalla Metsäliitto Osuuskunnalla, sellumassojen valmistajilla ja Kirkniemen tehtaalla on kaikilla puun alkuperäketjun hallinnan sertifikaatit (PEFC CoC). Puun alkuperäketjun hallinnan avulla tunnemme puun alkuperän ja sertifioidun puuaineksen osuuden. Näin varmistamme, että käyttämämme massan puuraaka-aine tulee kestävästi hoidetuista metsistä. Sertifioidun puun osuus Kirkniemen tuotteiden kuituraaka-aineesta on yli 80 %. Sappi Kirkniemen valmistamat päällystetyt aikakauslehtipaperit ovat helposti siistattavia ja siten käytettävissä raakaaineena uudelleen. Galerie-tuoteperheen saantoetu merkitsee kevyttä paperia hyvin paperiteknisin ominaisuuksin. Palautteet PEFC/ Vastaamme kaikkiin asiakkaiden ja naapuruston yhteydenottoihin ja kirjaamme ne palauterekisteriin. Tallennamme ympäristönsuojelun tiedostoihin yhteydenoton ajankohdan, syyn ja tehdyt toimenpiteet. Raportoimme ja käsittelemme yhteydenotot tehtaan johtoryhmässä säännöllisesti. Paper Profile tietoa tuotteistamme Sappi Fine Paper Europen tehtaiden paperituotteilla on Paper Profile -ympäristötuoteselosteet. Paper Profile on eurooppalaisten paperinvalmistajien kehittämä tuoteseloste, johon on koottu yhtenäiseen muotoon kyseisen paperituotteen ympäristöasioita koskevia tietoja ja tunnuslukuja. Tuoteselosteessa on tietoa muun muassa tuotteen koostumuksesta, sen tuottamisen yhteydessä syntyvistä päästöistä ja tehtaan ympäristöjärjestelmästä. 14 Sappi Kirkniemi EMAS-ympäristöselonteko

15 Ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet Vuosittaisten ympäristötavoitteiden ja -mittareiden lähtökohtana ovat tehtaan keskeiset ympäristönäkökohdat. Tehdastason tavoitteet toteutetaan käytännössä osastoilla. Tavoitteet ovat numeerisia tai toiminnallisia ja niiden toteutumista seurataan toimintajärjestelmässä määritellyllä tavalla. Tavoitteenamme on alittaa erittäin tiukat päästöjen luparajat kaikissa olosuhteissa. Päämäärä on ilmaistu siten, että toimimme lakien ja säännösten mukaisesti, tehokkaasti sekä jatkuvasti parantaen. Satunnaispäästöjen ennaltaehkäisy ja niiden määrän pienentäminen kuuluvat vastuulliseen työpaikkaan ja ympäristöpäämääriimme. Tavoitteenamme on välttyä kokonaan vakavammilta, viranomaisilmoituksen tekemistä edellyttäviltä, satunnaispäästöiltä. Vähäisemmistäkin poikkeamista pyrimme saamaan kattavasti ilmoituksia, jotta voimme arvojemme mukaisesti tinkimättömästi parantaa ympäristöriskien hallintaa. Jätteet pyrimme ohjaamaan mahdollisimman laajasti hyötykäyttöön. Jäteveden esiselkeytyksen kuitulietteen ja puhdistamon biolietteen käytämme ensisijaisesti maanrakennukseen ja -parannukseen. Toissijaiseesti hyödynnämme lietteet voimalaitoksen polttoaineena. Kestävän kehityksen päämäärän mukaan tavoitteenamme on minimoida prosessien vedenkulutus ja käyttää raaka-aineita mahdollisimman tehokkaasti. Keskeisin vedenkulutuksen vähentämistavoite on pienentää veden ominaiskulutusta, jolloin käytämme mahdollisimman vähän vettä valmistettua paperitonnia kohden. Raaka-ainetehokkuudessa tavoittelemme mahdollisimman pientä kiintoainehävikkiä jäteveden puhdistuslaitokselle. Meneillään olevien energiansäästötoimenpiteiden tavoitteena on, että otamme kaikkien muutos- ja korjausinvestointien sekä ajotapamuutosten yhteydessä huomioon myös energiatehokkuuden parantamisen. Ympäristöpäämääränä yhteistyö sidosryhmien kanssa merkitsee avoimia ja rakentavia suhteita naapurustoon sekä kalastuskuntien ja yhdistysten edustajiin. Tavoitteenamme on jatkuva tiedonvaihto ajankohtaisista asioista. Pidämme naapuristokokouksia ja tiedotamme asioista tarvittaessa. Sertifioitu puun alkuperäketjun hallintajärjestelmä ja paperin ympäristömerkkikelpoisuus ovat esimerkkejä asiakkaidemme ympäristöodotusten täyttämisestä. EMAS-ympäristöselonteon välityksellä kerromme jatkossakin säännöllisesti tehtaamme ympäristöasioiden kestävän kehityksen menestyksekkäästä matkasta. Sappi Kirkniemi EMAS-ympäristöselonteko

16 Lupaehtojen toteutuminen 2009 Lakimääräisten ympäristö- ja turvallisuusasioiden raportoinnilla on Sappissa keskeinen asema ja sillä tähdätään jatkuvaan parantamiseen. Kirkniemen tehdas vahvistaa puolivuosittain yhtiön johdolle lakimuutosten toimeenpanon tehtaalla sekä lupamääräysten toteutumisen. Viikoittain raportoidaan turvallisuus- ja ympäristöasioiden tila ja merkittävästä poikkeamasta toimitetaan viranomaiselle lähetetyn tutkintaraportin käännös. Vuosiraporttiin kootaan ympäristönsuojelun tasosta keskeiset indikaattorit. Vuoden 2009 raportoinnit valvovalle viranomaiselle on tehty lupaehtojen mukaisesti ja viranomainen on ne hyväksynyt ympäristöhallinnon tietokantaan. Vastaavasti päästöselvitykset on todennettu ja siirrot on tehty päästökauppalain mukaisista hiilidioksidipäästöistä. Vuonna 2009 CO 2 -päästöoikeuksia oli riittävästi. Sappi Kirkniemellä on lainvoimainen jätevesien johtamislupa ja ympäristölupa. Voimalaitoksen uusi ympäristölupapäätös on lainvoimainen. Tehdas on huomioinut toiminnassaan 21. joulukuuta 2009 Vaasan hallinto-oikeuden muuttaman Länsi- Suomen ympäristölupaviraston ympäristölupapäätöksen. Paperitehtaan ympäristölupapäätöksessä olevasta vapaaajan asutuksen meluasiaan liittyvästä kohdasta on valitettu. Kokonaisuudessaan jätevesipäästöt olivat edelleen hyvin hallinnassa. Jätevesien johtamisluvassa määrätyt luparajat eivät ole ylittyneet kertaakaan. Tammikuussa 2009 ylittyi kokonaisfosforin ohjearvo, kun jätevedenpuhdistamolla lietettä karkasi paperikoneiden käynnistyessä pitkän seisokin jälkeen. Päästöparametri Yksikkö Luparaja Ohjearvo* Ohjearvo korvautuu Toteutunut vuosi- Huomautus kk-keskiarvo kk-keskiarvo vuosikeskiarvorajalla keskiarvo 2009 (vuodesta 2011) BOD 7 kg/d Ei ylityksiä COD Cr kg/d Ei ylityksiä Kokonaisfosfori kg/d ,0 1 ohjearvoylitys Kokonaistyppi kg/d Ei ylityksiä * Ohjearvo on jätevesiluvassa määritelty tavoitteellinen päästötaso, jonka ylittymisestä on raportoitava viranomaiselle ja määriteltävä korjaavat toimenpiteet. Ohjearvo poistuu ja tilalle tulee päästöparametrin päiväarvo vuosikeskiarvona, kun uusi ympäristölupa saa lainvoiman. 16 Sappi Kirkniemi EMAS-ympäristöselonteko

17 Ympäristönsuojelun tason kehittyminen. Ennuste 2010 on laskettu tammi-heinäkuun mitatuista luvuista. Sappi Kirkniemi EMAS-ympäristöselonteko

18 Tavoitteiden toteutuminen 2009 Ympäristötavoitteemme saavutimme ne hyvin vuonna Jätevesivaikutusten hallinta Vesistökuormitus on vähentynyt kaikilla päästötyypeillä merkittävästi (kts sivu 17). Ominaispäästöt ovat erittäin alhaiset verrattuna BAT-vertailuasiakirjassa annettuihin minimirajoihin (kts sivu 21). Virtaamavaihtelu on vähentynyt (jätevesivirtaaman vrk-keskiarvon 200 l/s ylityksiä oli 27 kpl). Satunnaisten häiriöpäästöjen vähentäminen Satunnaispäästöjä ei esiintynyt. Poikkeavia häiriöpäästöjä oli edellisvuosia vähemmän (9 kpl). Jätteiden lajittelu- ja raportointijärjestelmän kehittäminen Jätteiden hyötykäyttöaste oli 98,9 %. Energia- ja raaka-ainetehokkuuden ylläpito Paineilmajärjestelmän tehokkuutta parannettiin. Hiilidioksidin päästöoikeuksia oli riittävästi. Kiintoainehäviö oli 28 kg/t (2,8 %). Prosessiveden ominaiskulutus oli 9,8 m 3 /d. Ominaiskulutustavoitteita ei saavutettu, koska paperin alhainen kysyntä maailman markkinoilla supisti tuotantoa noin 30 %. Sidosryhmäyhteistyön kehittäminen Sidosryhmäkokouksia oli kaksi kappaletta. Palauterekisteriin on kirjattu kuusi yhteydenottoa. Henkilöstölehdessä oli kaksi ympäristöaiheista artikkelia. ISO 14001, OHSAS ja ISO 9001 järjestelmät hyväksyttiin Sappi Fine Paper Europen tehtaiden sertifikaattiin sekä Kirkniemen PEFC CoC -sertifikaatti todennettiin. Paper Profile -ympäristötuoteselosteet julkaistiin. Ympäristönsuojelun tasoa kuvaavat keskeiset indikaattorit on asetettu toiminnallisina ja mitattavina tavoitteina. Tehdas tiedostaa vesistössä pohjaeläimet biologisiksi indikaattoreiksi sekä Lohjanjärven ja sen saariston biologisen monimuotoisuuden. Biologisia indikaattoreita seurataan sidosryhmäyhteistyössä. Sappi Kirkniemen ympäristöpäällikkö on kutsuttu Metsäteollisuus ry:n ympäristövaliokuntaan, vesienhoitolain toimeenpanoon kuuluvaan Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen vesienhoidon suunnittelun työryhmään, Länsi- Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry:n tarkkailuyhteistyöhön sekä Lohjan ympäristöklusteriin. 18 Sappi Kirkniemi EMAS-ympäristöselonteko

19 Päivitetty ympäristöohjelma Tavoitteenamme on jätevesivaikutusten hallinta kaikissa olosuhteissa viranomaisten asettamien luparajojen puitteissa. Lisäksi olemme tarkastaneet tavoitteitamme satunnaisten häiriöpäästöjen vähentämiseksi ja jätteiden lajittelun tehostamiseksi, energia- ja raaka-ainetehokkuuden parantamiseksi sekä sidosryhmäyhteistyön kehittämiseksi. Vuosien tavoitteet ja mittarit ympäristöohjelmassa Ympäristövaikutusten näkökulma Puhdistamon toiminnan ja häiriötilanteiden hallinnan kehittäminen - jätevesivirtaama < 200 l/s, ylityksiä < 12 kpl - kiintoainehäviö jätevesiin < 25 kg/t BAT-minimiarvojen ja lupaehtojen toteuttaminen; päiväkuormituksen kk-luparaja (vuosikeskiarvo) - COD Cr < 6000 kg/d (4500) - fosfori < 9 kg/d (7) - typpi < 130 kg/d (100) Asiakas- ja sidosryhmänäkökulma Lakimääräinen raportointi ja ympäristölupien edellyttämät selvitykset Tiedonvälitys sidosryhmille (kpl tapaamisia) Puun alkuperäketjun hallinta (PEFC % yli 70) Henkilöstönäkökulma Ei satunnaisia häiriöpäästöjä Jätteiden tehokas laittelu ja hyötykäyttö (hyötykäyttöaste yli 97 %) Omistajanäkökulma Prosessiveden ominaiskulutus < 9,5 m 3 /d Energiatehokkuussopimuksen mukaiset parannustavoitteet ja toteutussuunnitelma ulottuvat vuodelle 2016 Ilmapäästöjen ja polttoainejakauman seuranta (biopolttoaineen osuus %) Tehtaan biopohjaisten jätteiden hyödyntäminen voimalaitoksella fossiilisten CO 2 -päästöjen vähentämiseksi Hiilidioksidipäästöoikeuksien riittävyyden seuranta Sappi Kirkniemi EMAS-ympäristöselonteko

20 Sappi Kirkniemi ja BAT (paras käyttökelpoinen tekniikka) Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristöluvissa annettavien lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan (BAT, Best Available Techniques). BAT-tekniikoista onkin vähitellen muodostunut yksi keskeinen mittari metsäteollisuuden toiminnan tasolle. BAT-tekniikka muodostuu joukosta tapauskohtaisesti määriteltäviä toimenpiteitä, teknisiä ratkaisuja ja päästötasoja, joilla saavutetaan kokonaisuutena hyvä ympäristönsuojelun taso. Lisäksi EU on laatinut massa- ja paperiteollisuudelle niin sanotut BAT-vertailuasiakirjat (BREFit), jossa on tietoja alalle soveltuvista BATtekniikoista ja joukko hyvää suorituskykyä kuvaavia lukuarvoja mm. jätevesipäästöille ja puhdistamon mitoitukselle. Yleiset BAT-vaatimukset edellyttävät, että tehtaalla on johdonmukainen, suunnitelmallinen ja tavoitteellinen johtamisjärjestelmä, jossa otetaan huomioon ympäristöasiat. Kirkniemen tehtaalla oleva ISO standardin mukainen ympäristöjärjestelmä täyttää nämä vaatimukset. Lisäksi BAT edellyttää henkilökunnan olevan riittävästi koulutettua ympäristöasioiden hoitoon. Kirkniemessä henkilöstön koulutus on osa tehtaan johtamisjärjestelmää. Olemme esimerkiksi luoneet uusien työntekijöiden perehdytykseen kattavan ja systemaattisen menettelytavan. Yleisiä BAT:in mukaisia teknisiä ratkaisuja ovat jatkuvatoimisten mittausten lisäksi muun muassa Kirkniemen tehtaan tehokas ja pitkälle automatisoitu prosessinohjausjärjestelmä, sekä suunnitelmallinen ja ennakoiva laitteiden kunnossapito. BAT-vertailuasiakirjoissa luetellut alakohtaiset BAT-tekniikat olemme ottaneet käyttöön kokonaisuudessaan. BAT-tekniikoita ovat mm. puun kuivakuorinta, tehokkaan prosessiveden käytön ja kierrätyksen mahdollistava vesijärjestelmä, mekaanisen massan katkaisupesu, pigmenttipitoisten prosessivesien erilliskäsittely sekä biologinen jätevedenpuhdistus. Lisäksi kaatopaikalle sijoitettavan jätteen määrä on saatu erittäin alhaiseksi sekä ongelmajätteet kerätään ja varastoidaan erikseen. Prosessiveden käytön ja jätevesipäästöjen vähentämisessä olemme olleet edelläkävijä. Vedenkäytön tehostaminen aloitettiin jo 1980-luvulla. Tehtaan nykyinen päästötaso on erittäin alhainen verrattuna BAT-vertailuasiakirjoissa annettuihin arvoihin. Kirkniemi alittaa jo nyt niiden minimitason. Lisäksi päästöt vähenivät kaikilla päästötyypeillä vuodesta 2006 alkaen, mikä on seurausta investoinneista, raaka-ainemuutoksista sekä tavoitteellisesta, johdonmukaisesta ja järjestelmällisestä ympäristönsuojelutoiminnasta. Myös jätevedenpuhdistamon suorituskyky on erinomainen ja BAT-vaatimukset selvästi täyttävä. Ympäristöohjelmaamme sisältyy puhdistamon toiminnan ja häiriötilanteiden hallinnan kehittäminen. 20 Sappi Kirkniemi EMAS-ympäristöselonteko

EMASympäristökatsaus. Sappi Kirkniemi

EMASympäristökatsaus. Sappi Kirkniemi EMASympäristökatsaus 214 Sappi Kirkniemi Alkusanat Talous, yhteiskunta ja ympäristö ovat kestävän kehityksen päätekijät, joihin Sappi on sitoutunut. Kirkniemen tehdas on huomioinut nämä ympäristöpolitiikassaan

Lisätiedot

METSÄTEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖ- JA VASTUULLISUUSSITOUMUKSET VÄLIRAPORTTI

METSÄTEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖ- JA VASTUULLISUUSSITOUMUKSET VÄLIRAPORTTI METSÄTEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖ- JA VASTUULLISUUSSITOUMUKSET VÄLIRAPORTTI 1 YMPÄRISTÖ- JA VASTUULLISUUSSITOUMUSTEN TAVOITTEIDEN EDISTYMINEN Tavoite on saavutettu tai arvioidaan saavutettavan vuoteen 22 mennessä.

Lisätiedot

M e t s ä b o a r d v u o s ikert o M us 2 0 12 2012 Metsä board

M e t s ä b o a r d v u o s ikert o M us 2 0 12 2012 Metsä board VUOSIKERTOMUS 2012 korkealaatuisia kartonkeja ja papereita Metsä Board on Euroopan johtava taivekartongin valmistaja, maailman johtava päällystettyjen valkopintaisten kraftlainerien tuottaja ja merkittävä

Lisätiedot

KOHTI YHÄ PAREMPAA SUORITUSKYKYÄ

KOHTI YHÄ PAREMPAA SUORITUSKYKYÄ YMPÄRISTÖ KOHTI YHÄ PAREMPAA SUORITUSKYKYÄ Osa Botnian kilpailukykyä on tahto olla ympäristöasioissa selluteollisuuden edelläkävijä. Jokainen botnialainen on selvillä omaan työtehtäväänsä liittyvistä ympäristövaikutuksista

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3. Paikallisuus työtä lähellä... 23. Mitä valtio-omisteisten yhtiöiden tulee raportoida? Mikä on GRI?

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3. Paikallisuus työtä lähellä... 23. Mitä valtio-omisteisten yhtiöiden tulee raportoida? Mikä on GRI? SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO....................................... 3 Raportin sisällöstä................................ 3 Vapo: tuotteita, palveluita ja energiaa turpeesta ja puusta...........................................

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille 30.5.2011.

Hakemus on tullut vireille 30.5.2011. Päätös Nro 176/2011/1 Dnro ESAVI/141/04.08/2011 Etelä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 30.12.2011 ASIA Corenso United Oy Ltd:n kartonkitehtaan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista koskeva hakemus,

Lisätiedot

M-real/Metsä board vuosikertomus 2011

M-real/Metsä board vuosikertomus 2011 M-real/Metsä board vuosikertomus 2011 2 toimitusjohtajan katsaus 4 toimintaympäristö 6 Metsä boardin strategia 8 paperboard 10 paper and pulp 12 kestävä kehitys 22 tilinpäätös 98 selvitys hallinto- ja

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ympäristölupaja valvontakäytäntöjen kehittämismahdollisuudet

Metsäteollisuuden ympäristölupaja valvontakäytäntöjen kehittämismahdollisuudet Metsäteollisuuden ympäristölupaja valvontakäytäntöjen kehittämismahdollisuudet Pekka Ojanen (toim.) Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 8/2011 Metsäteollisuuden ympäristölupaja

Lisätiedot

METSÄ FIBREN VUOSIRAPORTTI 2013

METSÄ FIBREN VUOSIRAPORTTI 2013 METSÄ FIBREN VUOSIRAPORTTI 2013 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 4 METSÄ FIBRE 2013 6 TUOTTEET JA PALVELUT 8 TOIMINTA 10 KESTÄVÄ KEHITYS 14 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 16 YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS PEFC/02-31-120 JULKAISIJA

Lisätiedot

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti Yhteiskuntavastuun raportti Tikkurilan toimipaikat Ympäristöselonteon vahvistamispäätös DNV Certification Oy/Ab on akkreditoituna todentajana (FIN-V-002) tarkastanut Tikkurila Oy:n Vantaan toimipaikan

Lisätiedot

Mustankorkea Oy. EMAS Ympäristöselonteko 2003. 1 EMAS-ympäristöselonteko Mustankorkea Oy

Mustankorkea Oy. EMAS Ympäristöselonteko 2003. 1 EMAS-ympäristöselonteko Mustankorkea Oy Mustankorkea Oy EMAS Ympäristöselonteko 2003 1 EMAS-ympäristöselonteko Mustankorkea Oy SISÄLLYS ESIPUHE...3 1 MUSTANKORKEA OY...4 2 JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN TOIMINTA...6 Loppusijoitus...6 Kompostointi...6

Lisätiedot

Sisältö. Nokian Renkaat Oyj/Ympäristöselonteko 2006 1

Sisältö. Nokian Renkaat Oyj/Ympäristöselonteko 2006 1 Nokian Renkaat Oyj/Ympäristöselonteko 26 1 Sisältö Alkusanat... 2 Nokian Renkaat... 3 Laadunkehitys- ja turvallisuusjohtaminen... 4 Renkaan elinkaari... 8 Tuotekehitys... 1 Renkaan valmistuprosessi...

Lisätiedot

Outokumpu ja ympäristö 2004. Outokumpu ja ympäristö 2004

Outokumpu ja ympäristö 2004. Outokumpu ja ympäristö 2004 Outokumpu ja ympäristö 2004 Outokumpu ja ympäristö 2004 Outokummulla on vahva vastuunkannon kulttuuri Kerromme mitä vastuullisuus meille tarkoittaa ja miten se näkyy toiminnoissamme. Millaisia vaikutuksia

Lisätiedot

Mallasteollisuus 3 % Rehuteollisuus 16 % Benecol-liiketoiminta 3 % Elintarviketeollisuus 35 % Kemianteollisuus 43 %

Mallasteollisuus 3 % Rehuteollisuus 16 % Benecol-liiketoiminta 3 % Elintarviketeollisuus 35 % Kemianteollisuus 43 % R A I S I O Y H T Y M Ä Y M P Ä R I S T Ö R A P O R T T I 2 0 0 0 SISÄLTÖ Raisio Yhtymä... Raportin kattavuus ja muutokset konsernirakenteessa... Pääjohtajan katsaus... Ympäristöjohtajaminen... Ympäristöpolitiikka...

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuu 2009

Yhteiskuntavastuu 2009 Yhteiskuntavastuu 2009 Teollisuuden Voima Oyj H y v i n v o i n t i a y d i n s ä h k ö l l ä Raportointiperiaatteet Tavoitteemme Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) yhteiskuntavastuun tavoitteena on antaa

Lisätiedot

KONSERNIN ESITTELY. Raisio Yhtymä luvuin

KONSERNIN ESITTELY. Raisio Yhtymä luvuin RAISIO YHTYMÄ YMPÄRISTÖRAPORTTI 1999 SISÄ LTÖ KONSERNIN ESITTELY... 3 PÄÄJOHTAJAN KATSAUS... 6 RAISIO YHTYMÄN YMPÄRISTÖPOLITIIKKA... 7 YMPÄRISTÖJOHTAMINEN... 8 KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERIAATTEIDEN TOTEUTUMINEN...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma DIPLOMITYÖ YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA Tarkastajat:

Lisätiedot

Y M P Ä R I S T Ö T I L I N P Ä Ä T Ö S 2 0 0 4. Botnian ympäristötilinpäätös 2004 1

Y M P Ä R I S T Ö T I L I N P Ä Ä T Ö S 2 0 0 4. Botnian ympäristötilinpäätös 2004 1 Y M P Ä R I S T Ö T I L I N P Ä Ä T Ö S 2 0 0 4 Botnian ympäristötilinpäätös 2004 1 Sisältö 2 Tapahtumat ja toimenpiteet vuonna 2004 Botnian ympäristötavoitteet vuodelle 2005 3 Vastuu ympäristöasioista

Lisätiedot

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Finland Convention Bureau 17.8.2009 Travelcon Oy SISÄLLYS OSA I KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERUSTEET 1 JOHDANTO... 4 2 MANUAALIN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 6 3 KESTÄVÄ

Lisätiedot

KIRJAPAINON HANKINTOJEN YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTIEN HUOMIOIMINEN, CASE: OTAVAN KIRJAPAINO OY

KIRJAPAINON HANKINTOJEN YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTIEN HUOMIOIMINEN, CASE: OTAVAN KIRJAPAINO OY LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma BH10A0300 Ympäristötekniikan kandidaatintyö ja seminaari KIRJAPAINON HANKINTOJEN YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTIEN HUOMIOIMINEN,

Lisätiedot

Y M P Ä R I S T Ö R A A K A - A I N E E T Y H T E I S K U N T A V A S T U U

Y M P Ä R I S T Ö R A A K A - A I N E E T Y H T E I S K U N T A V A S T U U Yritysvastuu Y M P Ä R I S T Ö R A A K A - A I N E E T Y H T E I S K U N T A V A S T U U STRATEGIA TUOTEALUEET TIIVISTELMÄ TILINPÄÄTÖSTIEDOISTA OSINKO TILINPÄÄTÖSTIEDOT HALLINTO-OHJE OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Lisätiedot

Painotalon ympäristöjärjestelmän rakentaminen

Painotalon ympäristöjärjestelmän rakentaminen Painotalon ympäristöjärjestelmän rakentaminen Ville Räty Opinnäytetyö.. Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Koulutusala Tekniikan ja liikenteen ala Koulutusohjelma Ympäristöteknologian

Lisätiedot

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 EAKR Lähdeviite: Alanen, J. 2002: Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002.

Lisätiedot

METSÄ FIBRE OY ÄÄNEKOSKEN BIOTUOTETEHTAAN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

METSÄ FIBRE OY ÄÄNEKOSKEN BIOTUOTETEHTAAN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS METSÄ FIBRE OY ÄÄNEKOSKEN BIOTUOTETEHTAAN Kannen havainnekuva: Sweco Industry Oy Karttakuvat: Maanmittauslaitos (MML) Suomen ympäristökeskus (SYKE) SISÄLLYS YHTEYSTIEDOT JA NÄHTÄVILLÄOLO... 1 TERMIT JA

Lisätiedot

YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2010

YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2010 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2010 Tutkimus& kehitys YHDEKSÄS YHTEIS KUNTA VASTUURAPORTTIMME, OLE HYVÄ! Yhteiskuntavastuuraportti on osa Eko toiminnot. Yhtiöiden palvelut kuvataan lyhyesti sivuilla 2 5 ja

Lisätiedot

Oy Metsä-Botnia Ab. OY METSÄ-BOTNIA AB sivut >2 OY METSÄ-BOTNIA AB >4 KONSERNIN AVAINLUVUT >6 BOTNIAN VUOSI LYHYESTI >8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Oy Metsä-Botnia Ab. OY METSÄ-BOTNIA AB sivut >2 OY METSÄ-BOTNIA AB >4 KONSERNIN AVAINLUVUT >6 BOTNIAN VUOSI LYHYESTI >8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosikertomus 1 2 Oy Metsä-Botnia Ab Botnia on yksi johtavista kemiallisen sellun valmistajista maailmassa, ja se tarjoaa laajan tuotevalikoiman asiakkailleen, jotka valmistavat korkealaatuisia paperi-,

Lisätiedot

Professori Esa Vakkilainen

Professori Esa Vakkilainen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma Ulla Ikonen SUOMEN KEMIALLISEN METSÄTEOLLISUUDEN PÄÄSTÖKEHITYS VUOTEEN 2020 Työn tarkastajat: Työn ohjaaja:

Lisätiedot

upm kuusankoskella UPM, Kymi

upm kuusankoskella UPM, Kymi UPM, KYMI YMPÄRISTÖNSUOJELUN KEHITYS 28 YMPÄRISTÖRAPORTTI 28 UPM:N PAPERI- JA SELLUTEHTAAT UPM, Kymi Tuotantokyky 84 tonnia paperia 54 tonnia sellua Henkilöstön määrä 83 Tuotteet päällystetty ja päällystämätön

Lisätiedot

Taustaselvitys energiatehokkuudesta ympäristölupamenettelyssä

Taustaselvitys energiatehokkuudesta ympäristölupamenettelyssä Suomen ympäristö 454 Eero Siitonen, Mika Pohjonen, Lea Gynther, Pertti Koski Taustaselvitys energiatehokkuudesta ympäristölupamenettelyssä HELSINKI 2001 Ympäristöministeriö 1... YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Suomen

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2013

Yritysvastuuraportti 2013 Yritysvastuuraportti 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...3 Raportin sisältö...3 Vapo lyhyesti...4 Muutokset organisaation rakenteessa...5 Organisaation toimitusketju...6 Vapon jäsenyydet...6 Viestintäjohtajan

Lisätiedot