Ahls trom Oyj Tilinpäätös 2005 Ahlstrom Oyj PL 329 Eteläesplanadi Helsinki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ahls trom Oyj Tilinpäätös 2005 Ahlstrom Oyj PL 329 Eteläesplanadi 14 00101 Helsinki www.ahlstrom.com"

Transkriptio

1 Tilinpäätös 2005

2

3 Sisältö Financial statements 2 Hallituksen toimintakertomus 7 Konsernitilinpäätös 7 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Laskelma oman pääoman muutoksista 10 Rahavirtalaskelma 11 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 43 Tunnusluvut 45 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS 45 Tuloslaskelma 46 Tase 48 Rahoituslaskelma 49 Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot 57 Osakkeet ja osakkeenomistajat 58 Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle 59 Tilintarkastuskertomus

4 Hallituksen toimintakertomus Yleistä tilikaudesta 2005 Taloudellinen tilanne oli vuonna 2005 maailmanlaajuisesti Ahlstromille edelleen haasteellinen. Euroopan markkinoiden kasvu oli epätyydyttävää, kun taas Pohjois-Amerikassa yhtiön tuotteiden kysyntä parani. Aasiassa kysynnän kasvu jatkui. Raaka-aineiden, energian ja logistiikkakustannusten nousu jatkui vuonna Ahlstrom pystyi kuitenkin osittain kompensoimaan kasvaneita kustannuksia karsimalla kiinteitä kuluja ja nostamalla myyntihintoja. Lisäksi yhtiö jatkoi raaka-aineiden hankinnan tehostamista keskittämällä ostojaan sekä käyttämällä mahdollisuuksien mukaan halvempia raaka-aineita. Ahlstromin pitkän tähtäimen strategiana on kasvaa kannattavasti keskittymällä korkeaa lisäarvoa tuottaviin ja kasvaviin liiketoimintoihin. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yhtiö julkisti vuonna 2005 useita kasvuhankkeita, joihin sisältyy sekä orgaanisia investointeja että yritysostoja. Nämä investoinnit lisäävät Ahlstromin tuotantokapasiteettia ja tukevat yhtiön tulevaa kasvua sen päämarkkinoilla Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Aasiassa. Taloudellinen kehitys vuonna 2005 Konsernin liikevoitto kasvoi 117,2 milj. euroon vuonna 2005 (62,1 milj. euroa). Vuoden 2005 liikevoittoon sisältyy yhteensä 18,2 milj. euron suuruiset kertaluonteiset nettotuotot (yhteensä 20,0 milj. euron kertaluonteiset tappiot). Kannattavuuden parantuminen johtuu pääasiassa Ahlstromin sisäisistä toimenpiteistä, joiden avulla on lisätty tuottavuutta ja vähennetty kiinteitä kustannuksia. Tilikauden 2005 voitto oli 62,6 milj. euroa (33,4 milj. euroa). Laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) oli 1,71 euroa (0,91 euroa). Vuoden 2005 liikevaihto pysyi likimain edellisvuoden tasolla ja oli 1 552,6 milj. euroa (1 567,8 milj. euroa). Kun hylsy- ja hylsykartonkiliiketoimintojen myyntiä vuonna 2004 ei oteta huomioon, liikevaihto tilikaudelta 2005 kasvoi 4,2 % ja myyntimäärät 3,7 % verrattuna vuoteen Nettorahoituskulut olivat 16,8 milj. euroa (16,9 milj. euroa). Nettokorkokulut olivat yhteensä 11,5 milj. euroa (12,5 milj. euroa). Valuuttakurssitappiot olivat 3,8 milj. euroa (0,5 milj. euron tappio), josta valtaosa eli 3,0 milj. euroa (1,1 milj. euroa) liittyi valuuttojen muuntoerojen vaikutuksilta suojautumiseen. Vuoden 2004 kustannukset raportoitiin korkokuluina tuolloin käytössä olleen suomalaisen kirjanpito- ja tilinpäätöskäytännön (FAS) mukaisesti. Vuoden 2004 nettorahoituskuluihin sisältyy myös 1,7 milj. euroa yritysmyynneistä koituneita tappioita. Ahlstromin osuus osakkuusyhtiöiden (Jujo Thermal ja Sonoco-Alcore) tuloksesta laski 0,4 milj. euroon (2,7 milj. euroa). Lasku johtui osittain Suomen paperiteollisuuden työtaistelusta, joka vaikutti negatiivisesti edellämainittuihin yhtiöihin. Tulos ennen veroja oli 100,7 milj. euroa (47,9 milj. euroa). Tuloverot olivat yhteensä 38,1 milj. euroa (14,5 milj. euroa). Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 12,4 % (7,0 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) 10,7 % (5,6 %). Vuoden 2004 IFRS-vertailuluvut on oikaistu, sillä Ranskan valtion tukemaa ennenaikaista eläköitymistä koskeva laki on muuttunut. Tämä takautuva vastuu on kirjattu vuoden 2004 lukuihin IFRS-periaatteiden mukaisesti. Tämän seurauksena vuoden 2004 liikevoitto pieneni 1,7 milj. eurolla 62,1 milj. euroon, ja taseen eläkevastuut kasvoivat vastaavasti 1,7 milj. eurolla. Rahoitus ja rahoitusasema vuonna 2005 Liiketoiminnan nettorahavirta (rahavirta nettokorkokulujen, maksettujen verojen ja käyttöpääoman muutoksen jälkeen) oli 126,6 milj. euroa (128,0 milj. euroa). Korollisten nettovelkojen määrä väheni 21,2 milj. eurolla 340,6 milj. euroon (361,8 milj. euroa). Ahlstromin velkaantumisaste eli gearing (korollisten nettovelkojen ja oman pääoman suhde) oli vuoden lopussa 57,7 % (62,3 %). Omavaraisuusaste oli 43,2 % (42,0 %). Konsernin maksuvalmius säilyi hyvänä koko vuoden. Vuoden 2005 lopussa rahavarojen ja likvidien arvopaperien määrä oli 16,0 milj. euroa (19,8 milj. euroa). Investoinnit Investoinnit ilman yritysostoja olivat 62,4 milj. euroa vuonna 2005 (101,0 milj. euroa). Yritysostot mukaan lukien investoinnit olivat 73,2 milj. euroa (167,0 milj. euroa). Vuonna 2006 investointien (pois lukien yritysostot) odotetaan ylittävän selvästi vuoden 2005 tason. Tilinpäätös 2005

5 Tilinpäätös Kasvuinvestoinnit Ahlstrom jatkoi kasvustrategiansa toteuttamista vuonna Kasvu on yksi keskeinen elementti yhtiön liiketoimintastrategiassa. Yhtiö osti joulukuussa FiberMarkin imukykyisten suodatinmateriaalien liiketoiminnat Yhdysvalloissa sekä Lantor Incin suodatinmateriaaliliiketoiminnan. Jälkimmäiseen kauppaan sisältyy kaksi tuotantolaitosta, joista toinen on Yhdysvalloissa ja toinen Kiinassa. Ostettujen liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2005 oli yhteensä noin 20 milj. euroa. Ahlstrom päätti joulukuussa laajentaa Mikkelin tehtaan tuotantokapasiteettia. Investointihanke sisältää rakennuksen laajennuksen ja uutta konekantaa, ja sen arvo on 5 milj. euroa. Rakennustöiden arvioidaan valmistuvan lokakuussa Marraskuussa yhtiö päätti investoida 30 milj. euroa superkalanteroitujen irrokepohjapapereiden tuotantokapasiteetin laajentamiseen La Gèren tehtaalla Ranskassa. Hankkeen arvioidaan valmistuvan alkuvuodesta Syyskuussa Ahlstrom päätti investoida uuteen vesineulausteknologiaa hyödyntävään tuotantolinjaan Yhdysvalloissa Green Bayn tehtaalla. Lisäkapasiteetti palvelee pääasiassa Pohjois- Amerikan kasvavia pyyhkimistuotteiden markkinoita. Syyskuussa Ahlstrom päätti myös investoida uuteen, nanokuituja hyödyntävään tuotantokapasiteettiin Madisonvillen tehtaalla Yhdysvalloissa. Uusi tuotantolinja palvelee ensisijaisesti Ahlstromin Suodatinmateriaalit-liiketoiminta-aluetta. Kesäkuussa Ahlstrom käynnisti uuden mikrokuitulinjan Torinon tehtaalla Italiassa. Investoinnin arvo oli 6 milj. euroa. Maaliskuussa Ahlstrom päätti investoida 18 milj. euroa superkalanteroitujen irrokepohjapapereiden tuotantokapasiteetin laajentamiseen Torinon tehtaalla Italiassa. Hanke valmistui tammikuussa Yritysmyynnit Ahlstrom myi Ahlstrom Kauttua Oy:n osakepääoman Jujo Thermal Oy:lle elokuussa. Osapuolet sopivat, että kauppahintaa ei julkisteta. Yritysmyynnin yhteydessä Kauttuan tehtaan tarraetikettipaperia sekä märkäliimattavia etikettipapereita valmistava paperi- kone 1 siirrettiin Ahlstromin yhteisyritykselle Jujo Thermalille. Tehtaan paperikone 4 jatkaa krepattujen papereiden valmistamista osana Ahlstromia. Heinäkuussa Ahlstrom myi Torinon lähellä Italiassa sijaitsevan vesivoimalaitoksen italialaiselle energiayhtiölle SIED S.p.A:lle. Osapuolet sopivat, että kauppahintaa ei julkisteta. Tutkimus ja tuotekehitys Ahlstromin tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 27,1 milj. euroa vuonna 2005 (27,6 milj. euroa), eli 1,75 % (1,76 %) liikevaihdosta. Merkittävimmät tuotekehityshankkeet vuonna 2005 liittyivät Torinon tehtaalle Italiassa rakennettuun mikrokuitulinjaan sekä elintarvikepakkauksiin kehitettyyn uuteen kierrätettävään paperipohjaiseen pakkausmateriaaliin. Ahlstrom kehitti myös useita muita uusia tuotteita eri markkinoille. Ympäristö Ahlstrom pyrkii minimoimaan ympäristövaikutuksensa kaikissa tuotantovaiheissa sekä varastoinnissa, kuljetuksissa ja tuotteiden käytön aikana. Vuoden 2005 lopussa 79 % yhtiön tuotannosta oli katettu ISO sertifikaateilla. Voimassa olevien ympäristöohjelmien myötä ISO sertifikaattien odotetaan kattavan yli 90 % Ahlstromin tuotannosta vuoden 2006 loppuun mennessä. Ahlstromin ympäristövaikutuksissa ei tapahtunut suuria muutoksia vuonna 2005 verrattuna edelliseen vuoteen. Kaatopaikkajätteen määrä kuitenkin väheni 21 %. Myös hiilidioksidipäästöt vähenivät hieman, ja Euroopassa Ahlstromin päästöt jäivät sille jaettujen päästöoikeuksien tasosta. Vuonna 2005 Ahlstromin tuotantolaitoksilla ei sattunut merkittäviä ympäristövahinkoja. Ahlstromin käsityksen mukaan millään sen tehtailla ei ole ongelmia ympäristölainsäädännön noudattamisessa. Yhtiö työskentelee jatkuvasti pystyäkseen noudattamaan myös uusia, voimaan tulevia ympäristösäännöksiä. Yhtiön näkemyksen mukaan ympäristölainsäädäntöön ei ole odotettavissa merkittäviä, Ahlstromin toimintaan vaikuttavia muutoksia. Ennakolta ei ole odotettavissa myöskään merkittäviä ongelmia Euroopan neuvoston IPPC-direktiivin noudattamisessa (direktiivi ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi). Henkilöstö Vuoden 2005 lopussa Ahlstromilla oli työntekijää (5 755). Keskimäärin työntekijöitä oli tilikauden aikana Ahlstrom Oyj

6 (6 428). Henkilöstön määrän vähentyminen johtui pääasiassa Sonoco-Alcore yhteisyrityksen muodostamisesta vuonna 2004, viimeisten pakkausyksiköiden myynnistä vuonna 2004, Ahlstrom Kauttuan myynnistä vuonna 2005 sekä toimintojen uudelleenjärjestelyistä eri puolilla organisaatiota. Osakkeet ja osakepääoma Vuoden 2005 lopussa Ahlstrom Oyj:n osakepääoma oli 54,6 milj. euroa ja osakkeiden kokonaismäärä oli Kunkin osakkeen nimellisarvo oli 1,50 euroa. Konsernin osakekohtainen oma pääoma oli 16,21 euroa (15,94 euroa). Varsinainen yhtiökokous Ahlstrom Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin , vahvisti hallituksen jäsenten määräksi seitsemän. Kuusi hallituksen jäsentä valittiin uudelleen: Johan Gullichsen, Sebastian Bondestam, Jan Inborr, Urban Jansson, Peter Seligson ja Willem F. Zetteler. Bertel Paulig valittiin uutena jäsenenä. KPMG Oy Ab valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastusyhteisöksi. Hallituksen ja tilintarkastajan toimikaudet jatkuvat seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Lisäksi yhtiökokous päätti jakaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,75 euroa osakkeelta (yhteensä noin 27,3 milj. euroa). Ylimääräinen yhtiökokous Ahlstrom Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous, joka pidettiin , päätti jakaa ylimääräistä osinkoa tilikaudelta 2004 hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,97 euroa osakkeelta (yhteensä noin 35,3 milj. euroa). Ylimääräinen yhtiökokous päätti lisäksi muuttaa yhtiön optio-ohjelmien ehtoja. Optio-ohjelman I (2001) optioilla merkittävien osakkeiden merkintäaikaa jatkettiin asti. Optio-ohjelma II:n (2001) optioilla merkittävien osakkeiden merkintäaika muutettiin alkamaan ja päättymään Merkintäaika alkaa kuitenkin vasta sen jälkeen, kun yhtiö on listautunut pörssiin. Molempien ohjelmien osalta päätettiin lisäksi, että määräaikaa, jonka kuluessa optioiden haltijan on vaadittava yhtiötä lunastamaan optionsa, pidennetään asti. Optioiden haltijalla on oikeus vaatia yhtiötä lunastamaan optionsa, mikäli yhtiö ei ole listautunut pörssiin mennessä. Liiketoimintastrategia ja pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteet Ahlstrom Oyj:n hallitus vahvisti Ahlstromin liiketoimintastrategian, jossa kasvu on yksi keskeinen elementti. Samalla hallitus asetti yhtiölle seuraavat pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteet: Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) vähintään13 % Velkaantumisaste % (korollisten nettovelkojen ja oman pääoman suhde) Osinkoja jaetaan keskimäärin vähintään 50 % tilikauden nettotuloksesta. Näkymät vuodelle 2006 Ahlstromin liiketoimintaympäristö on haasteellinen myös vuonna Kasvun odotetaan olevan Euroopassa edelleen vaatimatonta, kun taas Etelä- ja Pohjois-Amerikassa sekä Aasiassa kysynnän arvioidaan kasvavan voimakkaammin. Energian ja raaka-aineiden kustannusten arvioidaan pysyvän vuoden 2005 tasolla tai nousevan, mikä ylläpitää katteisiin kohdistuvia paineita. Tavoitteena on, että hinnankorotukset kompensoivat kustannusten nousua. Vuoden 2005 aikana ja kuluvan vuoden alussa päätetyt kasvuinvestoinnit ja yritysostot ovat Ahlstromin pitkän tähtäimen kasvustrategian mukaisia. Myös nykyinen markkinatilanne luo edellytykset yhtiön kasvulle vuonna Ahlstrom keskittyy jatkossakin tuottavuuden parantamiseen ja ylläpitää tiukkaa kustannuskuria parantaakseen kannattavuuttaan. Toimialakatsaukset FiberComposites (Kuitukomposiitit) -toimiala FiberComposites-toimialan liikevaihto kasvoi 11,8 % yhteensä 742,3 milj. euroon (663,8 milj. euroa). Myyntimäärät kasvoivat 7,3 % edellisvuodesta. Kasvu johtui pääasiassa kuitukankaiden hyvästä kysynnästä etenkin Pohjois- Amerikassa sekä vuosina 2004 ja 2005 toteutetuista yritysostoista ja investoinneista. Myynti kehittyi suotuisasti kaikilla liiketoiminta-alueilla. Toimialan liikevoitto vuodelta 2005 oli 65,5 milj. euroa (39,8 milj. euroa), ja sen osuus liikevaihdosta oli 8,8 % (6,0 %). Kannattavuuden parantuminen johtui pääasiassa pyyhkimistuotteiden vahvasta kysynnästä, tuotannon tehostumisesta ja kiinteiden kustannusten pienentymisestä. Kertaluonteiset erät, mukaan luettuna Torinossa sijaitsevan vesivoimalan myynti, paransivat liikevoittoa yhteensä 2,8 milj. euroa (7,3 milj. euron kertaluonteiset tappiot). Kuitukankaat-liiketoiminta-alue (49 % FiberComposites-toimialan liikevaihdosta) Ahlstromin kuitukankaita käytetään elintarvikepakkauksissa, sairaalatekstiileissä, pyyhkimistuotteissa, rakentamisessa sekä erilaisissa teknisissä sovelluksissa. Markkinatilanne vaihteli maantieteellisesti markkina-alueittain. Kysyntä oli suhteellisen vankkaa Pohjois-Amerikassa, kun taas eräillä Euroopan markkinoilla kysyntä oli vaisua. Pyyhkimistuotteiden ja terveydenhuollon kuitukankaiden kysyntä oli erityisen vahvaa. Liiketoiminta-alueen liikevaihto vuonna 2005 kasvoi 17,8 % ja myyntimäärät 20,3 % edellisvuoteen verrattuna, mikä johtui erityisesti pyyhkimis- Tilinpäätös 2005

7 Tilinpäätös tuotteiden ja terveydenhuollon kuitukankaiden myyntimäärien kasvusta niin Euroopassa, Yhdysvalloissa kuin Aasiassakin. Vuosi 2005 oli sekä Green Bayn tehtaan että Windsor Locksin tehtaan uuden pyyhkimistuotteiden tuotantolinjan ensimmäinen täysi toimintavuosi osana Ahlstromia. Molemmat tehtaat sijaitsevat Yhdysvalloissa. Green Bayn tehdas ostettiin lokakuussa 2004 ja Windsor Locksin uusi tuotantolinja käynnistyi kesäkuussa Kohdennettu investointiohjelma jatkui vuonna Syyskuussa Ahlstrom päätti investoida uuteen vesineulausteknologiaa hyödyntävään tuotantolinjaan Green Bayn tehtaalla Yhdysvalloissa. Uusi tuotantokapasiteetti palvelee ensisijaisesti Pohjois-Amerikan kasvavia pyyhkimistuotteiden markkinoita. Investoinnin arvioidaan valmistuvan tammikuussa Liiketoiminta-alue sulki Edinburghin toimistonsa Isossa-Britanniassa virtaviivaistaakseen palvelutoimintojaan. Ahlstromin konserninlaajuinen liiketoiminnan kehittämisohjelma a plus on osaltaan auttanut liiketoiminta-aluetta parantamaan sekä tuottavuuttaan että kannattavuuttaan. Suodatinmateriaalit-liiketoiminta-alue (38 % FiberComposites-toimialan liikevaihdosta) Ahlstromin suodatinmateriaaleja käytetään kuljetusteollisuuden suodattimissa, ilman suodattimissa sekä erilaisissa erikoissuodattimissa. Suodatinmateriaalien kokonaismarkkinat kasvoivat vuonna Kuljetusteollisuuden suodatinmateriaalien osalta markkinatilanne oli vuonna 2005 kuitenkin vaisumpi kuin moniin vuosiin, erityisesti Pohjois-Amerikassa ja Länsi- Euroopassa. Aasian markkinat jatkoivat kuitenkin hyvällä kasvu-uralla. Suodatinmateriaalit-liiketoimintaalueen liikevaihto kasvoi 7,4 %. Myyntimäärät pysyivät edellisvuoden tasolla. Myyntihintoja korotettiin vuoden 2005 jälkimmäisellä puoliskolla kaikilla maantieteellisillä alueilla ja useimmilla tuotealueilla. Hinnankorotusten taustalla oli tarve kompensoida osittain energia- ja raaka-ainekustannusten nousua. Liiketoiminta-alue teki kaksi yritysostoa joulukuussa. Lantor Incin ostoon sisältyy kaksi tuotantolaitosta, toinen Yhdysvalloissa ja toinen Kiinassa. Yritysosto laajentaa Ahlstromin tuotevalikoimaa kuumien kaasujen suodatuksessa käytettäviin suodatinmateriaaleihin ja muihin erikoissuodatinmateriaaleihin. FiberMarkin imukykyisten suodatinmateriaalien liiketoiminnan osto vahvistaa myös Ahlstromin asemaa erikoissuodatinmateriaalien markkinoilla. Näiden lisäksi Ahlstrom osti tammikuussa 2006 erikoiskuitukankaita valmistavan HRS Textiles Incin. HRS sijaitsee Darlingtonissa, Yhdysvalloissa, ja se palvelee lähinnä Pohjois-Amerikan ilman ja nesteiden suodattimien valmistajia. HRS:n osto vahvistaa Ahlstromin asemaa Pohjois- Amerikassa, erityisesti lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointisektorilla. Ostettujen liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2005 oli yhteensä noin 37 milj. euroa. Uusi mikrokuitulinja otettiin käyttöön Torinon tehtaalla Italiassa kesäkuussa. Investoinnin myötä Ahlstrom pystyy valmistamaan erittäin suorituskykyisiä, monikerroksisia suodatinmateriaaleja. Yhtiön päätös investoida nanokuituja hyödyntävään tuotantokapasiteettiin julkistettiin syyskuussa. Uusi nanokuitulinja palvelee maailmanlaajuisia markkinoita, ja sen arvioidaan käynnistyvän vuoden 2006 ensimmäisen neljänneksen lopulla. Liiketoiminta-alue sulki New Windsorin tehtaan Yhdysvalloissa vuonna 2005 ja siirsi sen ilmansuodatinmateriaaleja valmistavat tuotantolinjat Groesbeckin tehtaalle Yhdysvalloissa. Tällä toimenpiteellä liiketoiminta-alue haluaa varmistaa, että sen kustannusrakenne pysyy kilpailukykyisenä. Tuotantolinjojen siirto myös parantaa pohjoisamerikkalaisten asiakkaiden palvelua. Tiukka kustannusten hallinta ja a plus - kehittämisohjelman jatkaminen paransivat tuottavuutta ja vähensivät hylyn määrää, mikä vaikutti myönteisesti liiketoiminta-alueen taloudelliseen tulokseen. Lasikuitumateriaalit-liiketoiminta-alue (13 % FiberComposites-toimialan liikevaihdosta) Ahlstromin Lasikuitumateriaalit-liiketoiminta-alue palvelee lujite-, erikoislujiteja lasihuopatuotteiden markkinoita. Yleinen markkinatilanne kehittyi suotuisasti vuonna Kysyntä oli erityisen vilkasta veneteollisuuden ja tuulivoimaloiden sovelluksissa, mutta rakentamisessa kysyntä vaimeni vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 4,0 % ja myyntimäärät 2,3 % edellisvuoden tasosta. Ankara kilpailutilanne asetti paineita tuotteiden myyntihinnoille ja katteille, mutta liiketoiminta-alue pystyi korottamaan myyntihintojaan vuoden 2005 ensimmäisellä puoliskolla. Lasihuopalinjan tuotantokapasiteetin kasvattamiseen tähtäävä, 3,5 milj. euron investointi Karhulan tehtaalla saatiin onnistuneesti päätökseen vuoden 2005 toisella puoliskolla. Joulukuussa 2005 liiketoiminta-alue päätti myös laajentaa Mikkelin tehdastaan. Laajennusinvestointiin sisältyy lisärakennuksen ohella uutta konekantaa, ja sen arvo on noin 5 milj. euroa. Investointi mahdollistaa Mikkelin tehtaan tuotantokapasiteetin lisäämisen jopa 50 %:lla lähivuosien aikana. Specialty Papers (Erikoispaperit) -toimiala Specialty Papers -toimialan liikevaihto ilman hylsy- ja hylsykartonkiliiketoimintaa pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 814,7 milj. euroa (808,0 milj. euroa). Ahlstrom Oyj 5

8 Vertailukelpoiset myyntimäärät kasvoivat 2,1 % edellisvuodesta. Ahlstrom Kauttua Oy:n myynti elokuussa 2005 pienensi osaltaan liikevaihtoa. Liikevaihto ja myyntimäärät kasvoivat etenkin irrokepohjapapereiden kysynnän kasvun seurauksena. Myyntimääriä kasvatti myös julistepapereiden parantunut kysyntä. Huonekalumarkkinoiden hiljeneminen heikensi esikyllästettyjen huonekalupapereiden kysyntää. Liikevoitto kasvoi vuonna 2005 selvästi edellisvuodesta ja oli 57,7 milj. euroa (20,9 milj. euroa). Kannattavuuden paraneminen johtui irrokepohjapapereiden hyvästä kysynnästä, tuotannon tehostumisesta sekä kiinteiden kustannusten pienentymisestä. Vuoden 2005 liikevoittoon sisältyy omaisuuserien myynnistä saatu 14,8 milj. euron kertaluonteinen nettovoitto (2004: 8,9 milj. euron kertaluonteiset nettotappiot ilman hylsy- ja hylsykartonkiliiketoimintaa). Etiketti- ja pakkauspaperit -liiketoiminta-alue (67 % Specialty Papers -toimialan liikevaihdosta) Liiketoiminta-alue koostuu irrokepohjapaperi- ja pakkaus- ja etikettipaperitoiminnoista. Sen päätuotteita ovat irrokepohjapaperit, tarraetikettipaperit märkäliimattavat etikettipaperit, metalloitavat paperit, joustopakkauspaperit sekä graafiset- ja toimistopaperit. Joustopakkauspapereiden, märkäliimattavien etikettipapereiden sekä tarraetikettipapereiden markkinatilanne oli heikko, kun taas irrokepohjapapereiden, metalloitavien etikettipapereiden sekä toimisto- ja graafisten papereiden kysyntä oli vahvaa. Irrokepohjapapereiden kysynnän kasvua vauhditti pääasiassa tarrasovellusten käytön lisääntyminen erityisesti Aasiassa, Itä-Euroopassa sekä Etelä-Amerikassa. Kesällä Ahlstromin irrokepohjapapereiden kysyntä oli erityisen vilkasta, sillä Suomen paperiteollisuuden työtaistelu aiheutti toimitushäiriöitä alalla. Etiketti- ja pakkauspaperit -liiketoiminta-alueen liikevaihto ja myyntimäärät pysyivät vuoden 2004 tasolla. Märkäliimattavien- ja tarraetikettipapereiden myynti laski vuodesta 2004 kahdesta syystä; Suomen paperiteollisuuden työtaistelun vuoksi Kauttuan tehdas oli suljettu lähes seitsemän viikkoa. Lisäksi Kauttuan tehdas myytiin Jujo Thermal Oy:lle elokuussa, joten sen raportointi osana liiketoiminta-aluetta päättyi. Muissa neljässä tuotelinjassa sekä liikevaihto että myyntimäärät kasvoivat. Liiketoiminta-alue ilmoitti vuonna 2005 kahdesta investointihankkeesta, joiden tarkoituksena on laajentaa irrokepohjapapereiden tuotantokapasiteettia sekä Torinon tehtaalla Italiassa että La Gèren tehtaalla Ranskassa. Investointien kokonaisarvo on lähes 50 milj. euroa, ja ne ovat osa Ahlstromin pitkän tähtäimen strategiaa kasvaa kannattavasti keskittymällä korkeaa lisäarvoa tuottaviin ja kasvaviin liiketoimintoihin. Torinon tehtaalla investointihanke saatiin onnistuneesti päätökseen tammikuussa 2006, ja La Gèren tehtaalla investoinnin arvioidaan valmistuvan tammikuussa Ahlstromin konserninlaajuinen a plus -kehittämisohjelma on tukenut liiketoiminta-alueella pitkäjänteisesti tehtyä työtä tehokkuuden parantamiseksi. Työ on tuottanut näkyviä tuloksia ja kasvattanut tuotantomääriä. Tiukka kiinteiden kustannusten valvonta jatkuu edelleen. Tekniset paperit -liiketoiminta-alue (33 % Specialty Papers -toimialan liikevaihdosta) Tekniset paperit -liiketoiminta-alueen päätuotteita ovat hiomapapereiden pohjapaperit, krepatut paperit kuten maalarinteipin pohjapaperit, esikyllästetyt huonekalupaperit, päällystetyt paperit kuten tapetti- ja julistepaperit, sekä pergamenttipaperit. Liiketoiminta-alue palvelee pääasiassa rakennus-, sisustus-, elintarvike- ja autoteollisuutta sekä terveydenhuollon sektoria. Vuoden 2005 ensimmäisellä puoliskolla kysyntä jäi melko heikoksi, mikä heijasti yleistä haastavaa tilannetta Euroopan markkinoilla. Erityisesti esikyllästettyjen huonekalupapereiden markkinatilanne oli vaisu Euroopassa. Maalarinteippien pohjapapereiden toimitukset Kauttuan tehtaalta vaikeutuivat, sillä tehdas oli suljettuna lähes seitsemän viikkoa Suomen paperiteollisuuden työtaistelun vuoksi. Kesän jälkeen markkinat alkoivat elpyä, ja tämä kehitys vahvistui kolmannen ja neljännen vuosineljänneksen aikana. Myyntimäärät kasvoivat 3,3 % edellisvuodesta. Liikevaihto kuitenkin pysyi edellisvuoden tasolla tuotevalikoiman muutosten vuoksi. Myynti Aasiaan ja Pohjois-Amerikkaan jatkoi kasvuaan myös vuonna Tuotantokustannusten, erityisesti energian ja kemikaalien, nousu alensi liiketoiminta-alueen katteita vuoden 2005 toisella puoliskolla. Vuoden 2003 lopulla käynnistetty toiminnan kehittämisohjelma eteni. Vuonna 2005 liiketoiminta-alue onnistui alentamaan kiinteitä kustannuksiaan merkittävästi ohjelman aikataulusta edellä. Investoinnit kohdennettiin pääasiassa tuottavuuden ja laadun parantamiseen. St. Severinin tehtaalla Ranskassa yhtiö investoi pergamenttipaperin tuotantokapasiteetin kasvattamiseen palvellakseen kasvavaa leipomoteollisuutta aiempaa paremmin. Yhtiö investoi Osnabrückin tehtaalla Saksassa paperikone 3:n nopeuden lisäämiseen tavoitteena kasvattaa esikyllästettyjen huonekalupapereiden tuotantomääriä. Tilinpäätös 2005

9 Konsernitilinpäätös Tuloslaskelma Milj. euroa (Liitetieto) Liikevaihto (1,3) 1 552, ,8 Liiketoiminnan muut tuotot (2,4) 30,8 21,7 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -2,4-8,4 Valmistus omaan käyttöön -13,0 0,2 Aineet ja tarvikkeet -876,1-873,6 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut (5) -313,1-340,1 Poistot (9, 10, 12) -82,9-86,7 Arvonalentumiset (11) -0,8-3,6 Liiketoiminnan muut kulut (4) -177,8-215,1 Liikevoitto 117,2 62,1 Rahoitustuotot (6) 3,2 5,1 Rahoituskulut (6) -20,0-21,9 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta (13) 0,4 2,7 Voitto ennen veroja 100,7 47,9 Tuloverot (7, 15) -38,1-14,5 Tilikauden voitto 62,6 33,4 Jakautuminen Emoyrityksen omistajille 62,4 33,2 Vähemmistölle 0,2 0,2 Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) 1,71 0,91 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (euroa) 1,67 0,90 Ahlstrom Oyj

10 Tase Milj. euroa (Liitetieto) Varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet (9) 577,4 574,4 Liikearvo (10, 11) 108,6 106,9 Muut aineettomat hyödykkeet (10) 39,0 24,7 Sijoituskiinteistöt (12) 4,0 3,9 Osuudet osakkuusyhtiöissä (13) 49,4 49,9 Muut sijoitukset (14) 2,9 3,3 Muut saamiset (17) 4,9 7,2 Laskennalliset verosaamiset (15) 32,2 35,5 Pitkäaikaiset varat yhteensä 818,4 805,7 Vaihto-omaisuus (16) 212,6 212,6 Myyntisaamiset ja muut saamiset (17) 320,2 329,8 Muut sijoitukset (14) 0,0 13,5 Rahavarat (18) 16,0 19,8 Lyhytaikaiset varat yhteensä 548,8 575,7 Varat yhteensä 1 367, ,4 Oma pääoma ja velat Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma (19) Osakepääoma 54,6 54,6 Ylikurssirahasto 26,7 26,7 Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot 4,7-3,2 Kertyneet voittovarat 503,7 501,5 589,7 579,6 Vähemmistön osuus 0,8 0,9 Oma pääoma yhteensä 590,5 580,5 Velat Korolliset velat (22) 119,6 212,5 Työsuhde-etuuksiin liittyvät velvoitteet (20) 112,8 108,6 Varaukset (21) 3,7 3,7 Muut velat (23) 0,4 0,1 Laskennalliset verovelat (15) 26,3 13,0 Pitkäaikaiset velat yhteensä 262,8 337,9 Korolliset velat (22) 237,0 182,6 Ostovelat ja muut velat (23) 263,6 262,6 Varaukset (21) 13,3 17,7 Lyhytaikaiset velat yhteensä 513,9 462,9 Velat yhteensä 776,7 800,9 Oma pääoma ja velat yhteensä 1 367, ,4 Tilinpäätös 2005

11 Konsernitilinpäätös Laskelma oman pääoman muutoksista Vähem- mistön pääoma Milj. euroa Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma osuus yht. Osake- Ylikurssi- Käyvän Suojaus- Muunto- Kertyneet Yht. pääoma rahasto arvon rahasto erot voitto- rahasto varat Oma Oma pääoma ,6 26, ,5 673,8-673,8 IFRS:n käyttöönoton vaikutus (liitetieto 32) ,5-69,5 1,1-68,4 Oikaistu oma pääoma ,6 26, ,0 604,3 1,1 605,4 Muuntoerot ,6 - -8,6-0,2-8,8 Voitot tai tappiot ulkomaisiin yksiköihin tehtyjen nettosijoitusten suojauksesta, veroilla vähennettynä ,4-5,4-5,4 Muut muutokset ,2-0,2 Tilikauden voitto ,2 33,2 0,2 33,4 Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä ,2 33,2 30,0-0,2 29,8 Osingonjako ja muu ,7-54, ,7 Oma pääoma ,6 26, ,2 501,5 579,6 0,9 580,5 IAS 32:n ja 39:n käyttöönoton vaikutus - - 2, ,4-2,4 Oikaistu oma pääoma ,6 26,7 2,4 - -3,2 501,5 582,0 0,9 582,9 Rahavirran suojaukset, veroilla vähennettynä: Omaan pääomaan kirjatut voitot tai tappiot , ,0-1,0 Muuntoerot ,4-26,4-0,2 26,2 Voitot tai tappiot ulkomaisiin yksiköihin tehtyjen nettosijoitusten suojauksesta, veroilla vähennettynä , , ,5 Muut muutokset , ,4 0,0-0,0 Tilikauden voitto ,5 62,5 0,1 62,6 Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä ,4 1,0 6,9 64,9 70,4-0,1 70,3 Osingonjako ja muu ,7-62, ,7 Oma pääoma ,6 26,7 0,0 1,0 3,7 503,7 589,7 0,8 590,5 Ahlstrom Oyj

12 Rahavirtalaskelma Milj. euroa (Liitetieto) Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden voitto 62,6 33,4 Oikaisut: Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa ja siirrot muihin rahavirtoihin (28) 66,9 92,8 Rahoitustuotot ja -kulut 16,6 14,8 Osinkotuotot -0,1-0,7 Verot 38,1 14,5 Nettokäyttöpääoman muutokset: Myynti- ja muiden saamisten muutos -6,2 1,8 Vaihto-omaisuuden muutos 0,5 3,5 Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos -9,5-4,2 Varausten muutos -4,5-8,8 Saadut korot 0,7 3,7 Maksetut korot -9,3-17,0 Muut rahoituserät -19,8 1,5 Maksetut verot -9,4-7,3 Liiketoiminnan nettorahavirta 126,6 128,0 Investointien rahavirta Konserniyhtiöiden hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla (3) -10,8-64,9 Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -55,4-101,0 Konserniyhtiöiden ja liiketoimintojen myynti (2) 29,7 1,4 Muiden sijoitusten myynti 19,2 11,1 Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 5,5 2,2 Saadut osingot 1,0 2,9 Investointien nettorahavirta -10,8-148,3 Rahoituksen rahavirta Korollisten lainojen muutos -57,1 70,3 Maksetut osingot -62,8-54,6 Rahoituksen nettorahavirta -119,8 15,7 Rahavarojen muutos -4,0-4,5 Rahavarat tilikauden alussa 19,8 24,1 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,3 0,2 Rahavarat tilikauden lopussa 16,0 19,8 10 Tilinpäätös 2005

13 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Pääasialliset laatimisperiaatteet Ahlstrom-konserni ( konserni ) on maailmanlaajuisesti toimiva kuitumateriaaleja valmistava yhtiö. Emoyhtiö Ahlstrom Oyj on suomalainen, Suomen lakien mukaan toimiva julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki. Konsernitilinpäätös on saatavissa Internetosoitteesta tai Ahlstrom Oyj:n pääkonttorista osoitteesta PL 329, Helsinki. Konsernin toiminta jaotellaan kahteen segmenttiin, jotka ovat Fiber- Composites-segmentti (Kuitukomposiitit) ja Specialty Papers -segmentti (Erikoispaperit). FiberComposites-segmentti valmistaa suodatinmateriaaleja, kotitalouksien, terveydenhoitoalan ja teollisuuden kuitukankaita sekä lasikuitulujitteita. Specialty Papers -segmentti valmistaa tarra-, pakkaus- ja etikettipapereita sekä teknisiä papereita muun muassa hiekkapaperi-, huonekalu- ja autoteollisuudelle sekä leipomoille. Laatimisperusta Tämä on konsernin ensimmäinen tilinpäätös, joka on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu voimassaolevia IAS- ja IFRS-standardeja ja niistä annettuja Standing Interpretation Committee (SIC) ja International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC) -tulkintoja. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan Suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä EU:n IAS-asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti EU:ssa sovellettaviksi hyväksyttyjä standardeja ja tulkintoja. Myös konsernitilinpäätöksen lii- tetiedot ovat suomalaisen kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön mukaiset. Konsernin IFRS-standardeihin siirtymispäivä oli , ja tässä yhteydessä sovellettiin IFRS 1 (Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto) -standardia. IAS 39 (Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen) ja IAS 32 (Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot) -standardien osalta siirtymispäivä oli kuitenkin Vuoden 2004 vertailutiedot on muutettu rahoitusinstrumentteja lukuun ottamatta IFRS-standardien mukaisiksi. Konserni on soveltanut IFRS-standardeja ensi kertaa soveltaville yhtiöille myönnettyä helpotusta, jonka mukaan rahoitusinstrumenttien vuoden 2004 vertailutiedot voidaan esittää noudattaen suomalaista tilinpäätöskäytäntöä. Yhteenveto IFRS-standardien käyttöönotosta johtuvista eroista on esitetty liitetiedossa 32, IFRS:ään siirtyminen. Konsernitilinpäätös esitetään euroina. Konsernitilinpäätös laaditaan alkuperäisiin hankintamenoihin perustuen lukuun ottamatta johdannaissopimuksia, kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviä rahoitusinstrumentteja ja myytävissä olevia rahoitusinstrumentteja, jotka arvostetaan käypään arvoon. Pitkäaikaiset varat ja myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät arvostetaan kirjanpitoarvoon tai sitä alempaan myynnistä aiheutuvilla menoilla vähennettyyn käypään arvoon. Arvioiden käyttö IFRS-standardien mukaista tilinpäätöstä laadittaessa yhtiön johto joutuu tekemään arvioita ja oletuksia, jotka vaikuttavat kirjattavien varojen ja velkojen määriin, tilinpäätöspäivänä esitettyihin ehdollisiin eriin sekä kaudelta kirjattavien tuottojen ja kulujen määriin. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista. Konsolidointiperiaatteet Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiön ja kaikkien tytäryritysten tilinpäätökset. Tytäryritykset ovat yrityksiä, joissa emoyhtiöllä on määräysvalta. Määräysvalta syntyy, kun emoyhtiöllä on suoraan tai välillisesti oikeus määrätä tytäryrityksen talouden tai liiketoiminnan periaatteista tavoitteenaan hyödyn saaminen sen toiminnasta. Tytäryritykset luetellaan liitetiedossa 30. Tilikauden aikana hankitut tytäryritykset yhdistellään konsernitilinpäätökseen hankinta-ajankohdasta lähtien ja tilikauden aikana luovutetut yritykset myyntiajankohtaan saakka. Hankitut yritykset sisällytetään tilinpäätökseen hankintamenomenetelmää käyttäen. Osakkuusyhtiöt ovat yrityksiä, joissa konsernilla on huomattava vaikutusvalta, mutta ei määräysvaltaa talouden ja liiketoiminnan periaatteisiin. Sijoitukset osakkuusyrityksiin, joissa konsernin osuus äänivallasta on %, yhdistellään konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmää käyttäen. Kaikki konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäiset saamiset ja velat sekä sisäisten tapahtumien realisoitumattomat katteet ja konserniyhtiöiden välinen voitonjako eliminoidaan konsernitilinpäätöksessä. Vähemmistöosuus esitetään erillisenä eränä omassa pääomassa konsernin taseessa. Vähemmistölle kuuluva osuus kauden voitosta tai tappiosta esitetään erikseen konsernin tuloslaskelman lopussa. Ahlstrom Oyj 11

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON vuosikertomus 2011 TiLiNPääTös

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON vuosikertomus 2011 TiLiNPääTös WärtsiLÄ OYJ CORPORATION ABP vuosikertomus 2011 TiliNPäätös WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Tilinpäätös 03 Viisivuotiskatsaus 05 Tunnuslukujen laskentakaavat 07 Konsernin tuloslaskelma 09 Konsernin tase 11 Konsernin

Lisätiedot

Edita Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2012

Edita Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2012 Edita Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.2012 Edita Oyj PL 110 00043 EDITA Y-tunnus 0912752-6 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 8 Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) 9 Konsernin

Lisätiedot

Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1

Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1 Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2007 Sisältö Konsernin tuloslaskelma 3 Konsernitase 4 Konsernin rahavirtalaskelma 5 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 6 Liitetiedot

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 Tilinpäätös

Vuosikertomus 2009 Tilinpäätös Vuosikertomus 2009 Tilinpäätös Missio Tehtävämme on auttaa asiakkaitamme hallitsemaan paremmin viestintäänsä sekä lisäämään viestinnän vaikuttavuutta ja tehokkuutta. VISIO Tavoitteenamme on saavuttaa yhä

Lisätiedot

Soprano Oyj konserni. Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Soprano Oyj konsernin tilinpäätös (IFRS)

Soprano Oyj konserni. Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Soprano Oyj konsernin tilinpäätös (IFRS) Soprano Oyj Konserni tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Soprano Oyj konsernin tilinpäätös (IFRS) Sisällysluettelo Konsernin tuloslaskelma 1 Konsernitase 2 Konsernin

Lisätiedot

Vuosikertomus. Tilinpäätös 2010

Vuosikertomus. Tilinpäätös 2010 Vuosikertomus Tilinpäätös 2010 edita-konserni Tukitoiminnot Marketing Services Editorial Communication Publishing Print & Distribution Mainonnan suunnittelu ja tuotanto Toimitustyö Oppimateriaalit Korkealaatuinen

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperusta Sanoman konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti,

Lisätiedot

1. Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet

1. Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet 1 1. Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet Konsernin perustiedot Sanoma-konserni muodostuu kolmesta raportoivasta segmentistä: Media, News ja Learning. Mediaan kuuluu neljä strategista liiketoimintayksikköä:

Lisätiedot

TIIMARI OYJ ABP y-tunnus 0106264-1 TIIMARI OYJ ABP TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2007 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Hallituksen toimintakertomus 3-7 Konsernitilinpäätös Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

T I L I N P Ä Ä T Ö S 2 0 0 5

T I L I N P Ä Ä T Ö S 2 0 0 5 T I L I N P Ä Ä T Ö S 2 0 0 5 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 3 Konsernitilinpäätös 2005 (IFRS) Konsernin tase... 9 Konsernin tuloslaskelma... 10 Konsernin rahavirtalaskelma... 11 Laskelma konsernin

Lisätiedot

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2013

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2013 Nordic Morning Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.2013 Nordic Morning Oyj PL 110 00043 NORDIC MORNING Y-tunnus 0912752-6 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 8 Konsernin laaja

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperusta Sanoman konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti,

Lisätiedot

TIIMARI OYJ ABP y-tunnus 0106264-1 TIIMARI OYJ ABP TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TIIMARI OYJ ABP y-tunnus 0106264-1 TIIMARI OYJ ABP TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TIIMARI OYJ ABP y-tunnus 0106264-1 TIIMARI OYJ ABP TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2010 TIIMARI OYJ ABP:N TILINPÄÄTÖS 2010 Sivu Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernitilinpäätös; IFRS Konsernin

Lisätiedot

2013 Tilinpäätös. Sisältö

2013 Tilinpäätös. Sisältö 2013 Tilinpäätös Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2013... 2 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS.... 8 Konsernitase, IFRS... 9 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS... 10 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Osakkeet ja osakkeenomistajat Osakkeet ja osakkeenomistajat Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2013 A-osake K-osake Osakkeita % osakkeista % äänistä Novametor Oy 1 389 000 465 801 1 854 801 10,2 13,0 Suomalainen Tiedeakatemia ry 425

Lisätiedot

IFRS-konsernitilinpäätöksen laadintaperiatteet 31.12.2007

IFRS-konsernitilinpäätöksen laadintaperiatteet 31.12.2007 IFRS-konsernitilinpäätöksen laadintaperiatteet 1 YRITYKSEN PERUSTIEDOT Lemminkäinen Oyj on suomalainen, Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki. Rekisteröity osoite

Lisätiedot

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, IFRS YRITYKSEN PERUSTIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, IFRS YRITYKSEN PERUSTIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET YRITYKSEN PERUSTIEDOT Elektroniikkakonserni Efore on tietoliikenne-, teollisuusautomaatio- ja terveydenhuoltosektoreita palveleva kansainvälinen yritys, jonka liiketoiminta muodostuu asiakaskohtaisista

Lisätiedot

Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010

Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010 TILINPÄÄTÖS 2010 Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010 Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 5 Konsernitase, IFRS 6 Konsernin rahavirtalaskelma,

Lisätiedot

Vaisalan historian paras vuosi

Vaisalan historian paras vuosi Tilinpäätös 2005 Vaisalan historian paras vuosi Pekka Ketonen Toimitusjohtaja Vuosi 2005 oli Vaisalalle myönteinen. Kysyntä elpyi vuoden aikana pari vuotta kestäneen alamäen jälkeen. Tulosparannusta ovat

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9 TILIN PÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS AJALTA 1.1.-31.12.2011 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 4-9 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 10-11 Konsernitase 12-13 Konsernin rahavirtalaskelma 14-15

Lisätiedot

Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Ala-Ilkan ja varapuheenjohtajaksi Pekka Martelan.

Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Ala-Ilkan ja varapuheenjohtajaksi Pekka Martelan. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen kokouskutsussa mainitut ehdotukset koskien valtuuksien antamista hallitukselle omien osakkeiden hankinnasta ja/tai niiden luovuttamisesta. Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen

Lisätiedot

Y-tunnus 0114891-2 MARTELA OYJ

Y-tunnus 0114891-2 MARTELA OYJ Y-tunnus 0114891-2 MARTELA OYJ TASEKIRJA 31.12.2012 MARTELA OYJ SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus 1-5 2. Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) 6 3. Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS) 7 4. Konsernin tase

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernin perustiedot Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja tarjoava yritys. Yli 75-vuotisen kokemuksensa avulla Vaisala mahdollistaa

Lisätiedot

Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö

Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö Tasekirja 31.12.2010 Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö 1.1.-31.12.2010 TASEKIRJA Sisältö Hallituksen toimintakertomus 1-5 Soprano Oyj konsernin tilinpäätös (IFRS) Kansi

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.2009-31.12.2009 2 Solteq Tilinpäätös 2009 Sisältö 4 7 8 9 10 11 12 20 21 22 22 22 23 23 24 24 24 24 25 26 28 30 30 31 32 32 33 34 36 36 37 38 38 39 40 41 43 45 45 46

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2012 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällys Sivu

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2014 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2024 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2013-30.6.2014 Sisällys Sivu

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS HOUSE. TRAINERS HOUSE l TILINPÄÄTÖS 2013

TILINPÄÄTÖS HOUSE. TRAINERS HOUSE l TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 HOUSE TRAINERS HOUSE l TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS AJALTA 1.1.-31.12.2013 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 4-9 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 10-11 Konsernitase

Lisätiedot

TIIMARI OYJ ABP y-tunnus 0106264-1 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TIIMARI OYJ ABP y-tunnus 0106264-1 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TIIMARI OYJ ABP y-tunnus 0106264-1 TIIMARI OYJ ABP TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2009 TIIMARI OYJ ABP 0106264-1 TIIMARI OYJ ABP:N TILINPÄÄTÖS 2009 Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernitilinpäätös;

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖs 2007-2008

TILINPÄÄTÖs 2007-2008 TILINPÄÄTÖs 2007-2008 Sisällysluettelo Konsernitilinpäätös, IFRS Hallituksen toimintakertomus... 3 Tunnusluvut... 5 Konsernin tuloslaskelma, IFRS...7 Konsernin tase, IFRS... 8 Konsernin rahavirtalaskelma,

Lisätiedot