Tulevaisuuden palvelut. Asukastilaisuudet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulevaisuuden palvelut. Asukastilaisuudet"

Transkriptio

1 Tulevaisuuden palvelut Asukastilaisuudet

2 Asukastilaisuudet Tulevaisuuden palvelut Hämeenlinnassa TILAISUUDET KLO 18 ALKAEN Ma 4.5. Hauho-talolla, Sirpa Ylikerälä, Jari Pekuri, Irina Pohjola, Anne Tuominen ja Juuso Heinisuo Ti 5.5. Lammilla (Lammi ja Tuulos) Turvantalossa, Markku Nurmikari, Markku Rimpelä, Irina Pohjola, Ismo Hannula, Pirkko Mattila, Helena Hirviniemi Ke 6.5. Rengon koulu, koulun ruokasalissa, Jukka Lindberg,Antti Karrimaa, Marja Suutari, Ismo Hannula ja Tarja Mikkola To 7.5. Kalvolan Palotalolla, Leena Harjula, Antti Karrimaa, Jari Jokivuo, Heli Pirkkalainen ja Juuso Heinisuo Ma Keskusta, Kumppanuustalon auditoriossa, Liisa Lepola, Markku Rimpelä, Antti Karrimaa, Päivi Joenmäki, Seija Mäkinen, Niklas Lähteenmäki Ismo Hannula ja Tarja Mikkola Tarja Majuri ja Maarit Kaartokallio sekä maankäytön sunnittelu (kaavoitus) kaikissa paikalla,

3 Tilaisuuden ohjelma 1. Kahvitarjoilu 2. Palveluverkkotyön toimeksianto 3. Kaupungin taloustilanne nyt ja tulevaisuudessa 4. Palvelumallista lyhyesti 5. Palveluverkko kartalla ja kohteina 6. Saavutettavuus 7. Palvelutyytyväisyydestä 8. Väestön kehityksestä 9. Joukkoliikenteestä 10. Pyydetty puheenvuoro 11. Muuta mahdollista 12. Yhteinen Keskustelu pyydettyjä puheenvuoroja

4 Palveluverkkotyön toimeksianto

5 Palha 2. palveluverkko / Tilausbudjetti 2015 palveluverkko PALVELUVERKKO PALHASSA 13. Opetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnittelu (LANULA) 15. Nostetaan opetuksen ja varhaiskasvatuksen tilojen käyttöastetta 16. Käynnistetään kokeilu palvelusetelin käyttöönotosta varhaiskasvatuspalveluissa 17. Otetaan luovasti käyttöön uusia oppimis- ja palveluympäristöjä 23. Kirjastoverkkoa tarkastellaan ja määritellään kiinteiden kirjastopisteiden lukumäärä, kehitetään seudullista kirjastotointa yhdessä Hattulan ja Janakkalan kanssa 31. Arvioidaan uudis- ja saneerausrakentamisen mitoitusta ja tilojen suunnittelussa huomioidaan elinkaarenaikainen muuntojousto 33 Tilojen käytön tehostaminen. Hallinto- ja palvelutilojen käytön tiivistäminen ja tilojen monikäyttöisyys, Ulkoisten vuokratilojen vähentäminen, Tyhjien tilojen jalostaminen ja myynti, Palvelujen käytössä olevien tilojen tiivistäminen 36. Yhteispalvelun ja asiakaspalvelun kehittäminen Kastellissa PALVELUVERKKO TIBUSSA 1. Palveluiden määrän arviointi 2. Palveluiden arviointi realiteetin näkökulmasta 3. Ei lakisääteisten tehtävien arviointi 4. Kaksinapainen terveysasemaverkko kantakaupungissa 5. Vanajaveden sairaalaan yhden osaston siirto Ahvenistolle % avosairaanhoidon ulkoistaminen 7. Raitaharjun muuttaminen erityiseksi palveluasumiseksi 8. Kaurialan koulun tulevaisuus

6 KH Palvelu- ja hankintaohjelman sekä tilausbudjetin keskeisimmät hankkeet on tarkoituksenmukaista koota sellaisiksi kokonaisuuksiksi, joita kaupunginhallitus tai konsernijaosto ohjausryhmänä ohjaa säännöllisesti. Kokonaisuuksia ovat Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus Palveluverkko Hankinnat ja monituottajuus (Linna Infran - liikelaitoksen tulevaisuuden kehittämistyö konsernijaostolla) Henkilöstötuloksellisuus ja talouden tasapainotus Työllisyyspaketti Kukin laaja kokonaisuus vaatii monipuolista virkamiesvalmistelua. Jotta työ etenisi hyvin, on välttämätöntä keskittyä ja suunnata resursseja edellä esitettyjen kokonaisuuksien edistämiseen keväällä Muiden hankkeiden edistyminen voi kevään aikana hidastua. Samalla on tärkeää, että kaupunginhallitus linjaa ja tekee päätöksiä, joita työn edistyminen vaatii. Kenakkalan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää 1. merkitä tiedoksi Palha 2 raportoinnin ja lähettää sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle 2. koota merkittävät hankkeet laajemmiksi kokonaisuuksiksi edellä esitellyn mukaisesti 3. toimia poliittisena ohjausryhmänä hankkeille 4. käynnistää useita hankkeita yhdistävän palveluverkkotyön 5. käsitellä säännöllisesti edellä mainittuja hankekokonaisuuksia

7 Palveluverkkotyö Perustuu palvelumalliin ja kaupungin taloudellisen tilanteen mukaiseen palvelujen uudelleenarviointiin 2. Koko kaupunkia koskevat palveluverkkoon liittyvät toimenpiteet, KH ohjaa ja lautakunnat päättävät 3. Tilannekatsaus nykyisiin palveluihin ja palveluverkkoon ja ehdotukset niiden kehittämiseen seuraavan 10 vuoden aikana 4. Tilaajaryhmä projektiryhmänä 5. Ohjausryhmänä toimii kaupunginhallitus 6. Palveluverkkosuunnitelmaa tarkennetaan joka toinen vuosi 7. Vuorovuosina tarkennetaan Maankäytön strategiset linjaukset 8. Työssä otetaan huomioon: 1. Yleiskaava, asuntotuotanto, palvelukysynnän tilastoalueittainen ikäluokkatasoinen kehitys, toimintaympäristömuutokset 2. Palvelusuunnitelma, palvelujen savutettavuus 3. Olemassa olevat palveluverkkoselvitykset (koulu, varhaiskasvatus, elämänlaatupalvelut) 4. Kiinteistöjen kuntoarviot ja peruskorjaustarpeet 5. Investointiohjelma 6. Asukasosallisuus- kokemuksellinen tieto 7. Palvelutyytyväisyyden kartoittaminen alueellisesti

8 Palveluverkko Tavoite Kaupungin palveluverkko suunnitellaan kokonaisuutena ottaen huomioon kaupungin taloudellinen tilanne, kaupungin väestörakenne ja kasvusuunnat sekä tarpeet palvelujen sisällölliselle uudistamiselle. Tehdään toimenpide-ehdotuksia tuleville vuosille ( ) eri palvelualueiden tarpeet huomioon ottaen. Hyödyt 1,.Tehokkuus olemassa olevien tilojen käytössä 2. Pienistä ja haavoittuvista yksiköistä luopuminen 3. Uusien toimintamallien mahdollistuminen 4.Peruskorjaussuunnittelu ja uusinvestoinnit kokonaisuuden kannalta oikeaan aikaan ja oikeisiin paikkoihin 5.Palveluverkon tiivistäminen - pienemmät tukipalvelukustannukset 6.Kiinteistökustannusten aleneminen tai kasvun hillitseminen 7.Toiminnallisten hyötyjen varmistaminen esim. ESH-PTH 8.Terveelliset ja turvalliset tilat TALOUS Käyttötalouden kustannukset lisääntyvät uusien tilojen myötä. Palvelusetelillä kustannusten kasvun hillintää ja investointien vähentäminen. Heikkokuntoisten tilojen tuoma taloudellinen riski pienenee Tilankäyttö tehostuu ja sitä myötä henkilöstön tehokkaampi käyttö mahdollistuu Uudet läheiset tilat voivat mahdollistaa uudenlaisia toimintamalleja

9 PALVELUVERKKO PROJEKTIN KOKONAISUUDEN ROADMAP HUHTIKUU 2015 TOUKOKUU 2015 KESÄKUU 2015 PROJEKTIRYHMÄ TILAAJARYHMÄ Tilaajapäälliköt Palvelutuotantojohto Viikolla klo 8.00 JORY KH OHJAUSRYHMÄ info 1.6 LAUTAKUNNAT Ikla Tetola Lanula Elala Yhla KV talous-tulevaisuus seminaari 8.6 info 15.6 OSALLISUUS / ASUKKAAT Paikallisuutta edistävät palveluverkkotilaisuudet pitäjissä viikolla

10 Kaupungin talous ohjaamassa työtä

11 Verotasapaino toimintakatteen kasvu per Hämeenlinna TP 2012 TP 2013 TPe2014 TA2015 TASU 2016 TASU 2017 TE 2018 TE 2019 TE 2020 Asukasluku Verotettava tulo Muutos-% 7,07 % -0,33 % 0,32 % 3,86 % 3,28 % 4,03 % 4,03 % 4,03 % Veroprosentti 19,50 19,50 20,25 20,50 21,50 22,00 22,00 22,00 22,00 Toimintakate Muutos 0,18 % 5,54 % 3,25 % 3,25 % 3,25 % 3,42 % 3,41 % 3,41 % Sopeutus Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot Satunnaiset erät Ylijäämä/alijäämä Kumulatiivinen ylij/alij Kumulatiivinen ylij/alij./as Nettoinvestoinnit Lainakanta 1000 eur Nettolaina 1000 eur Nettolaina eur/as Nettolaina veroprosenttia 5,06 4,92 4,31 6,49 7,92 7,94 7,62 7,25 6, Copyright Perlacon Oy

12 Asukkaat Toimintakate Investoinnit VEROPROSENTTI MUUTOS 3,25-3, KUMULATIIVINEN ALIJÄÄMÄ 22, , , , ,25 20,5 19, ,5 19,5 18,

13 Palvelumallista Copyright Perlacon 13 Oy 2015

14 Kaupunkistrategia - Kestävä elämäntapa+ - Asunto-ohjelma+ - Maankäytön strategiset periaatteet Maija Majava

15 Hämeenlinnan kaupungin palvelujen järjestämisen painopisteet Hämeenlinnan strategia Kaupunkilaisten hyvää arkielämää tukevat kumppanuuteen ja tarpeeseen perustuvat palvelut 1. Vaikuttavat, tehokkaat, kokonaistaloudelliset ja laadukkaat palvelut 2. Palveluita ja toimintaa kehitetään oivaltavasti ja innovatiivisesti 3. Hyvinvointia, osallistumista aktiivisuutta tukevat tavat toimia 4. Johtaminen ja päätöksenteko osaamiseen ja tietoon perustuvaaa

16 Vaikuttavuustavoitteet - Hämeenlinnan kaupunki on kestävä organisaatio Tunnistetaan keskeiset pitkän aikavälin kustannusajurit esim. syrjäytyminen, työttömyys, kansansairaudet, opintojen keskeyttäminen Tunnistetaan keskeiset pitkän aikavälin positiiviset muutosajurit esim. osallisuus, ilo, ihmissuhteet, arvostus, luovuus, yrittelijäisyys, erilaisuuden hyväksyminen, positiivinen palaute Palveluvalikoimassa ja toiminnan tavoitteissa huomioidaan ennaltaehkäisy ja kokonaisvaikuttavuus asiakkaiden elämänkaaren kannalta Elinkaarikustannusajattelun huomiointi investoinneissa Kustannusvaikuttavuutta mitataan elinkaari-indeksillä. vaikuttavuus Palvelut TK, PR, RM

17 Vaikuttavuus - Hämeenlinnan kaupungin toiminta vaikuttaa koko alueen elinvoimaan Tulot Menot vaikuttavuus Elinvoimaisuusjalanjälki Spin-off -uusi liiketoiminta, yhtiöittäminen, markkinatilanne Vero-kickback Sosiaalinen vaikuttavuus (nuorten) työllisyys Palvelut TK, PR, RM

18 Asiakaslähtöisyystavoitteet - Hämeenlinna on asukkaittensa yhteisö Asiakkaat otetaan kumppaneina mukaan kehittämään palveluja ja määrittelemään palvelutarvetta. Asukkaita tuetaan ottamaan entistä enemmän vastuuta omasta hyvinvoinnistaan. Palvelut ovat hyvinvoinnin tuki. Tavoitteena on hyvä asiakaskokemus ja organisaation asiakasymmärryksen syventyminen. Palvelut asiakaslähtöisyys TK, PR, RM

19 Tuottavuustavoitteet - Kaupungin palveluissa oikea hinta ja laatu Tuottavuuden kehittämiselle asetetaan selkeät, numeraaliset tavoitteet. (Keinoina johtaminen, rakenteet, palveluverkko, tilat, henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi, hankinnat, innovaatiot) Kannustetaan henkilöstöä kehittämään arjen valinnoilla tuottavuutta. Jatketaan uudistuksia yhdessä henkilöstön kanssa. Tuottavuuden kasvusta palkitaan. Päätökset ja johtaminen perustuvat analysoituun tietoon ja kustannusten laskentaan. Tuottavuuden kehittämisessä hyödynnetään markkinoita ja monituottajamallia sekä kuntien keskinäistä vertailua. Palvelut tuottavuus TK, PR, RM

20 Hämeenlinnan palvelumalli - valinnat 1. Hyvinvoinnin tukeminen elämänkaarisissa asiakaslähtöisissä, saavutettavissa palveluissa, (palvelukeskittymät) 2. Aktiivinen kansalaisuus, oma vastuu, osallisuus uudet demokratian muodot 3. Sähköisten palvelujen lisääminen 4. Palveluohjauksen ja asiakaspalvelun kehittäminen 5. Tietoon perustuva johtaminen 6. Monituottajuus ja sopimusohjaus, yhteisöllisyys 7. Hankinnat

21 PALVELUMALLI Yhteisöllis et tilat Tapahtumat Vapaaehe toistyö Neuvonta Kirjasto Yksityiset palvelut Kaupalliset palvelut Hyvinvoinninkeskus Terveysasema Avosairaa nhoito Hamma s-hoito Lasten ja nuorten keskus Ateriapalv elut Liikunta Varhaiskasvatus Perusopetus Neuvola Ikäihmisten palvelukeskus

22 Palveluverkko kartalla, Saavutettavus, Palvelutyytyväisyys, Väestön kehitys

23 7.1 Palvelutyytyväisyyskysely Hauho, n=45 (9 %) Tutkimus toteutettiin osana palveluverkkotyötä välisenä aikana Tutkimukseen VRK-otos oli 9200 Hämeenlinnalaista. Tutkimukseen vastasi kaikkiaan 883 henkilöä. Tutkimuksessa kartoitettiin: Miten hyvin Hämeenlinnan kaupunki on järjestänyt palveluja? Palvelujen käyttöä Palvelujen saatavuutta Lähipalvelujen muoto (jos joudutaan vähentämään)

24 7.2 Palvelutyytyväisyyskysely Hauho, tulosyhteenveto Palvelu on hoidettu mielestäni (käyttäjät) Oletteko te tai perheenjäsenenne käyttänyt viimeisen 12kk aikana? (käytetyimmät palvelut) Kaikki vastaajat ja käyttäjät Erittäin hyvin 4 Terveyskeskuksen palveluohjaus (ajanvarauspiste) 25 % 31 % Terveyskeskuksen lääkärivastaanotto 19 % 31 % Teiden ja katujen hoito talvella 4 % 22 % Teiden ja katujen hoito kesällä 7 % 32 % Palvelun saatavuus tällä hetkellä (käyttäjät) Mikäli lähipalveluita joudutaan vähentämään, millaiseksi palvelun muuttaisitte? Kaikki vastaajat ja käyttäjät Hyvä Keskinkertainen Huono Terveyskeskuksen lääkärivastaanotto 32 % 40 % 28 % Terveyskeskuksen palveluohjaus 43 % 40 % 17 % Teiden ja katujen hoito talvella 11 % 52 % 37 % Teiden ja katujen hoito kesällä 19 % 61 % 20 %

25 Alvettula palvelupisteet

26 Alvettula kävellen

27 Alvettula pyörällä

28 Eteläinen palvelupisteet

29 Eteläinen kävellen

30 Eteläinen pyörällä

31 Hauho kk palvelupisteet

32 Hauho kk kävellen

33 Hauho kk pyörällä

34 Väestö

35 Väestö ikäryhmittäin

36 Väestö tilastoalueittain

37 Joukkoliikenne

38 HAUHO: Joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet o Eteläisten kautta tavoiteluokitus II perustaso. Tarjotaan perusliikkumisen yhteydet arkisin ja lauantaisin kantakaupunkiin (työ, koulu, opiskelu, asiointi) o Hauhontaan ja Alvettulan kautta tavoiteluokitus III perustaso. Tarjotaan perusliikkumisen yhteys / yhteydet arkisin lähitaajamaan tai suoraan kantakaupunkiin. o Muualla Hauholla tavoiteluokitus IV asiointiyhteydet. Tarjotaan autottomille mahdollisuus asioida lähitaajamassa tai kantakaupungissa vähintään kerran viikossa. o Tavoitteet tarkistetaan tänä vuonna.

39 Hauhon bussiyhteydet o Tarjouskilpailun ratkaisu kesken. syksyllä 2015 o Kilpailutettu arkivuorot nykyisellä palvelutasolla pieniä aikataulumuutoksia liittyen mm. yhtenäiskoulun toimintaaikoihin. painotettu palvelutasotavoitteiden mukaisesti Eteläisten kautta kulkevaa reittiä. o Lauantailiikenteessä sama linja-auto ajaa myös Lammin liikennettä Hauholta kantakaupunkiin 3 vuoroa, kantakaupungista Hauholle 3 vuoroa o Kevät 2014: Hauho kantakaupunki arkisin 12 bussivuoroa kumpaankin suuntaan Hauho kantakaupunki lauantaisin 4 bussivuoroa kumpaankin suuntaan Kyläpussi liikennöi eri puolilla Hauhoa arkisin

40 Palvelulinja Kyläpussi, Hauho

41 Palveluverkko

42 HAUHO Tilat M2 Asiakkaat Työntekijät Kokonaisvuokra PV Tase-arvo Kunto Toimintakate Huom ALVETTULA Päiväkoti x62, Osakkeet kaupungin ja yksit. Esikoulu Alakoulu , % 5463 ETELÄINEN Päiväkoti Esikoulu % Alakoulu Liikuntatoiminta , %, 64% 28724

43 HAUHO Tilat M2 Asiakkaat Työntekijät Kokonaisvuokra/v PV Tasearvo Kunto Toimintakate MYLLYTUPA Päiväkoti Esikoulu % Ryhmäperhepäivähoito , Mäntykodon alakerta 65% YHTENÄIS- KOULU % Alakoulu Yläkoulu Liikuntatoiminta Nuorisotila Terveysneuvonta 1 32, LinnaInfra 41,5 4416

44 HAUHO Kirjasto/ palvelupiste Toimintakate TERVEYS- ASEMA Neuvola Avosairaanhoito Hammashoito Tilat M2 Asiakkaat Työntekijät Kokonaisvuokra PV , ,5 Henkinen hyvinv. 15, Sosiaalityö 18, KOIVUKOTO Kotihoito Paloasema Urheilukentän huoltorakennus Tasearvo Kunto 0 92% % Vanhusten asuntosäätiö % 0 80%

45 HAUHO MUUT Tasearvo Toiminta kate Vähäjärven sauna (yhdistys), määräaikainen vuokraus Luotia sotaveteraanien maja, myynnissä - Museo (Hauho seura) -35 VPK:N museo -274 Teollisuushalleja, joita yritykset lunastavat Suojamäki,? Kunnantalo, myynnissä Mäntykoto, myynnissä, kirjaston lämpö ja vesi! Liikuntakentät kouluilla: Alvettula, Eteläinen, yhtenäiskoulu 4 leikkipaikkaa, Urheilukenttä Ostopalvelut: Hämeen Mokia Ry, työpaja; 4H yhdistys, työpaja; Loviisan Kammari, Vammaisten asumispalvelut

46 KIITOS!

47 Asiakkaat Työntekijät Tilat M2 Kokonais vuokra Tasearvo

48 Asiakkaat Työntekijät Tilat M2 Kokonais vuokra Tasearvo

49 Asiakkaat Työntekijät Tilat M2 Kokonais vuokra Tasearvo

PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA II 2014-2020

PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA II 2014-2020 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA II 2014-2020 1 Palvelu- ja hankintaohjelma/rakenne ja tausta-aineistot OSA 1 Hämeenlinnan malli- tavoitteena tasapaino (2%), tavoitteet ja hankkeet OSA 2/Liitteet Rakennemuutostarinat

Lisätiedot

~T~ 4~. ~1$~Ji. HÄMEENLINNAN KAUPUNKI ARVIOINTIKERTOMUS 2013. www.harneeniinna.fi/arv~ointikertomus Tarkastuslautakunta 14.5.2014.

~T~ 4~. ~1$~Ji. HÄMEENLINNAN KAUPUNKI ARVIOINTIKERTOMUS 2013. www.harneeniinna.fi/arv~ointikertomus Tarkastuslautakunta 14.5.2014. - : - -,,.-~. ~ ~ -.,.~ Liite 7/KH 26.5.2014 216 KV 9.6.2014 84 ~: ~ ~ -~ - ~- ~ 41%, ~- ~ -VO. ~ ~ -~ ~ 4~. -~ - ~ : ~.: ~;. 4 ~-.. - / ~,.7 ~OO~O ~T~ ~ r ~ ~1$~Ji. O - ~. - - -.~--~*~ ~ -,~ ~ -4 - HAMEENUNNAN

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012

TILAUSBUDJETTI 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012 TILAUSBUDJETTI 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012 KH 2.11.2009 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 9 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin. Tilausbudjetti 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017. Kaupunginvaltuusto. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.

Hämeenlinnan kaupungin. Tilausbudjetti 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017. Kaupunginvaltuusto. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna. Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kaupunginvaltuusto Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi 3 Hämeenlinnan kaupunki Tilausbudjetti 2015 Taloussuunnitelma

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta. Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013

Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta. Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013 Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013 Kaupunkirakennelautakunta päätti palauttaa palvelulinjaukset valmisteltaviksi. Palvelulinjauksia

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje Uuden Oulun taloustyöryhmä Sisältö Johdanto...3 Yhdistymisprosessi ja yhdistymissopimuksen toteuttaminen...3 Johtamisjärjestelmä...4 Yleinen

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI Liite / KH 1.6.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2015 Hämeenlinnan kaupunki Talous- ja hallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetin toteutuminen. 3 Tuloslaskelma.. 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Siikalatvan kunta. Ohjausryhmän esitys talouden tasapainottamisohjelmaksi 2015-2018, kunnanjohtajan esitys. Ohjausryhmän 6. kokous 11.8.

Siikalatvan kunta. Ohjausryhmän esitys talouden tasapainottamisohjelmaksi 2015-2018, kunnanjohtajan esitys. Ohjausryhmän 6. kokous 11.8. Siikalatvan kunta Ohjausryhmän esitys talouden tasapainottamisohjelmaksi 2015-2018, kunnanjohtajan esitys Ohjausryhmän 6. kokous 11.8.2015 Kirjasivat: HT Eero Laesterä KTM Katja Pesonen Tasapainottamisen

Lisätiedot

Valitse kohde. 0. Espoon tuottavuusohjelma 20.3.2013. 2009 2012 loppuraportti

Valitse kohde. 0. Espoon tuottavuusohjelma 20.3.2013. 2009 2012 loppuraportti Valitse kohde. 0 Espoon tuottavuusohjelma 20.3.2013 2009 2012 loppuraportti Sisällysluettelo 1. Tausta... 3 2. Tuottavuusohjelman kehittämisalueet ja organisointi... 4 3. Palvelujen järjestämisen ja palveluverkon

Lisätiedot

p uv k o e r er e v Pa m l

p uv k o e r er e v Pa m l Ta Pa m l k i yhm ä n pu ausr u a hj k o en kon e r er e p uv l e v Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja C 1/2009 Palveluverkon ohjausryhmä HYVINVOINTIPALVELUT Palveluverkon

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1. PALVELUSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN JA RESURSSEIHIN LIITTYVÄT

Lisätiedot

Välitilinpäätös I 2012

Välitilinpäätös I 2012 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös I 2012 1.1. - 31.7.2012 KH 17.9.2012 Yleiset

Lisätiedot

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelu- ja kuntarakenneselvitys

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelu- ja kuntarakenneselvitys Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelu- ja kuntarakenneselvitys Seutuneuvottelukunta 12.11.2014 Jarkko Majava FCG Konsultointi 10.11.2014 Page 1 Sisältö 1. Selvityksen lähtökohdat 2. Demokratia ja

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 Kaupunginhallitus 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

Sastamala. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007

Sastamala. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007 1 Sastamala Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 UUDEN KAUPUNGIN PERUSTAMINEN s.3 2 PERUSTAMISEN EDELLYTYKSET

Lisätiedot

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Palvelu- ja hankintaohjelma 1 (50) Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2013:1 ISSN 0785-0352 PALVELU-

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2014-2018 TALOUSARVIO 2014. Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 102

TALOUSSUUNNITELMA 2014-2018 TALOUSARVIO 2014. Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 102 TALOUSARVIO 2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 102 Sisällys YLEISPERUSTELUT... 2 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 2 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKISTRATEGIA... 4 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 5 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013

SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 Kaupunginvaltuusto 14.12.2009 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN STRATEGIA 1 2. SASTAMALAN TOIMINTAMALLI 13 3. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

Kuopion kaupunki 18.09.2013 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA. Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020

Kuopion kaupunki 18.09.2013 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA. Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Kuopion kaupunki 18.09.2013 LUONNOS PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Palvelu- ja hankintaohjelma 0 (46) Sisällys I PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA... 1

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet... 5-8 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 16.6..2008

Kaupunginhallitus 16.6..2008 YLÖJÄRVEN KAUPUNKISTRATEGIA 2009-2015 Kaupunginhallitus 16.6..2008 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. STRATEGIAPROSESSI 1.1. Mitä on strategia ja strateginen suunnittelu? 1 2. STRATEGIAPERUSTA 2 3. YLÖJÄRVEN VISIO

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

Tilaaja-tuottaja palvelusopimus vuodelle 2013

Tilaaja-tuottaja palvelusopimus vuodelle 2013 Tilaaja-tuottaja palvelusopimus vuodelle 2013 Sosiaalisen tuen palvelut Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta 20.11.2012 allekirjoitettu 9.1.2013 SISÄLLYS 1. Sopimusosapuolet... 3 2. Sopimuksen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013

TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013 TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013 Kunnanhallitus 29.11.2010 182 Kunnanvaltuusto 13.12.2010 KV 13.12.2010 ja taloussuunnitelma 2012 2013 Sisältö Sivu 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2. JOHDANTO...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2007. Taloussuunnitelma 2008-2009. Valtuustoseminaari 6-7.10.2006

TALOUSARVIO 2007. Taloussuunnitelma 2008-2009. Valtuustoseminaari 6-7.10.2006 TALOUSARVIO 2007 Taloussuunnitelma 2008-2009 2009 Valtuustoseminaari 6-7.10.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1 LOHJAN KAUPUNGIN TAVOITTEET... 1 1.1 Kaupunkistrategia... 1 2 KÄYTTÖTALOUS- JA TULOSLASKELMAOSA... 3

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2008. Taloussuunnitelma 2009-2010

TALOUSARVIO 2008. Taloussuunnitelma 2009-2010 TALOUSARVIO 2008 Taloussuunnitelma 2009-2010 Kaupunginhallitus 29.10.2007 TALOUSARVIO 2008 Toimittaja: Ulkoasu ja taitto: Kuvat: Painopaikka: Lohjan kaupunki Ulla Långström Lohjan kaupunki Painoyhtymä

Lisätiedot