FAKTORI. takaa parhaan hoitotuloksen MONIAMMATILLINEN TIIMI HEMOFILIA VAIKUTTAJAT KOOLLA HELSINGISSÄ S. 6. s. 4 ASIAA JA AJATUKSIA HEMOFILIASTA 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FAKTORI. takaa parhaan hoitotuloksen MONIAMMATILLINEN TIIMI HEMOFILIA VAIKUTTAJAT KOOLLA HELSINGISSÄ S. 6. s. 4 ASIAA JA AJATUKSIA HEMOFILIASTA 2015"

Transkriptio

1 ASIAA JA AJATUKSIA HEMOFILIASTA 2015 FAKTORI MONIAMMATILLINEN TIIMI takaa parhaan hoitotuloksen s. 4 HEMOFILIA VAIKUTTAJAT KOOLLA HELSINGISSÄ S. 6

2 Sisällys s. 6 Euroopan hemofiliakongressi EAHAD järjestettiin helmikuussa Finlandiatalolla. s. 4 Hemofiliapotilaiden ikääntyminen tuo uudenlaisia haasteita hoitoon, sanoo Gerry Dolan. s. 10 Mitä uutta hemofilian hoitoon on kehitteillä? Asiantuntija vastaa Asiaa ja ajatuksia hemofiliasta Julkaisija Bayer Oy, Keilaranta 12, Espoo, Espoo, , Päätoimittaja Tapani Vuola, asiantuntijalääkäri Toimitus Mediaattori Oy, yhteyshenkilö Elina Laaksonen, Paino Newprint Oy L.FI Ennakoivat lausunnot Tässä Faktori-lehden numerossa saattaa olla ennakoivia lausuntoja, jotka perustuvat Bayer-konsernin tai Bayer-toimialan johdon tämänhetkisiin oletuksiin ja ennusteisiin. Erilaiset odotettavissa olevat tai odottamattomat riskit ja epävarmat tekijät saattavat muuttaa yrityksen todellisia tuloksia, taloudellista tilannetta, kehitystä ja suoritusta näistä ennusteista. Joistakin tällaisista tekijöistä kerrotaan Bayerin tiedotteissa, jotka löytyvät Bayerin verkkosivustolta osoitteesta Yritys ei ole velvollinen päivittämään tai korjaamaan näitä ennakoivia lausuntoja uusien tietojen tai olosuhteiden vuoksi.

3 Pääkirjoitus Arvoisa lukija, HELMIKUUN LOPPUPUOLELLA Helsingissä järjestettiin kansainvälinen EAHADkongressi. Nimikummajainen on lyhennelmä sanoista European Association of Heamophilia and Allied Disorders eli vapaasti suomennettuna Euroopan hemofilia- ja verenvuototautien yhdistys. Kokous oli vieraiden mieleen tieteellisessä mielessä, mutta toimi varmasti myös näyteikkunana Suomeen. Avajaistilaisuudessa soi Sibeliuksen Finlandia, mikä sopikin kongressipaikkaan, Alvar Aallon suunnittelemaan Finlandia-taloon. Kokouksen puheenjohtajana toiminut professori Riitta Lassila teki kokouksen eteen suuren työn ja sai ansaitsemansa kiitokset EAHADyhdistykseltä sekä kongressin osallistujilta. Eräs teema kongressissa ja tässäkin lehdessä oli moniammatillinen yhteistyö. Kun ajattelee, kuinka monimutkaisten asioiden eteen hemofiliapotilas ja tämän perhe joutuvat raskausajan ja vanhuuden välillä, on helppo ymmärtää, että monipuolisesti koulutettu ja eri näkökulmia tarkasteleva työryhmä osaa parhaiten vastata potilaiden, perheiden ja läheisten tarpeisiin. Moniammatillista ja monimutkaista on myös lääkekehitys ja hidastakin. EAHADkongressissa keskusteltiin myös tulevaisuuden näkymistä. Niin kuin hyvin tiedätte, Bayer on niissä vahvasti mukana. Tapani Vuola Asiantuntijalääkäri, päätoimittaja Sisäinen järjestelmä pinta Faktori XII Faktori XIIa Faktori XI Faktori IX Faktori XIa Ca 2+ Ulkoinen järjestelmä KT Faktori IXa Faktori VIIa Faktori VII VIIIa ja Va VIIIa hajoaminen KT KT Ca 2+ Ca 2+ Faktori X Faktori Xa Proteiini S Va Protrombinaasikompleksi FL proteiini C Ca 2+ Protrombiini (II) Trombiini (IIa) Faktori XIIIa Ca 2+ Faktori XIII Trombomoduliini Proteiini C Fibriini (liukenematon) Fibriini (liukoinen) Fibrinogeeni

4 Syntymästä seniori-ikään Hemofiliapotilaan hyvä hoito vaatii eri ikävaiheisiin liittyvien haasteiden huomioimista. Parhaisiin tuloksiin päästään, jos yhteistyö ammattiryhmien välillä toimii saumattomasti potilaan polun varrella. TEKSTI Elina Puska KUVAT istockphoto ja Mikko Käkelä Äiti odottaa ensimmäistä lastaan. Tiedetään, että äiti on hemofilia A:n kantaja ja että lapsi on poika. Valitaanko synnytystavaksi keisarinleikkaus, normaali alatiesynnytys vai käynnistetty synnytys? Kysymykseen ei toistaiseksi ole yksiselitteistä vastausta. Saksassa, kuten Suomessakin, kantajille suositellaan usein normaalia alatiesynnytystä. Imukuppi- ja pihtisynnytyksiä pitäisi kuitenkin välttää, sillä välineiden käyttö lisää kallonsisäisen verenvuodon riskiä sikiöllä. Etenkin ennenaikaisesti syntyneille hemofiliaa sairastaville vauvoille suositellaan pään alueen ultraäänitutkimusta mahdollisen vuodon havaitsemiseksi, kertoo Berliinin hemofiliakeskuksen johtaja Robert Klamroth. Hemofilia vaatii erityistä huomiota elämän alkumetreiltä alkaen. Etukäteen tulisi miettiä, miten hemofiliaa kantavien naisten raskauden seuranta ja synnytykset hoidetaan. Haasteita hyväksymisessä Tieto oman lapsen perinnöllisestä ja pysyvästä sairaudesta voi olla shokki pienten lasten vanhemmille. Hemofiliahoitaja Elsbeth Müller-Kägi kertoo hoitaneensa Zürichin lastensairaalassa hiljattain taaperoikäistä vaikeaa hemofilia A:ta sairastavaa poikaa, jonka kohdalla suunnitelmat profylaksin aloittamisesta siirtyivät useaan otteeseen. Vanhemmat eivät olleet kiinnostuneita keskustelemaan siitä, miten säännöllinen lääkitys sopisi heidän arkeensa. Müller-Kägi arvelee, etteivät isä ja äiti olleet sinut lapsensa diagnoosin kanssa. Asiasta voi kieliä toistuva kiire pois tapaamisista tai se, jos vanhemmilla ei ole mitään kysyttävää. Usein olemme myös huomanneet, etteivät vanhemmat ole ymmärtäneet saamaansa informaatiota vaan saattavat yhä ajatella, että kerta-annos hyytymistekijää parantaa hemofilian. Tiedon jakamista kannattaa Müller- Kägin mielestä jatkaa. Vanhemmille voi myös ehdottaa vaiheittaista suunnitelmaa kotihoidon opettelemiseksi ja yhteydenottoa potilasjärjestöön vertaistuen saamiseksi. Joskus toisen lääkärin mielipide voi auttaa. Myös suoraa keskustelua diagnoosin hyväksymisestä voi yrittää. Yleensä annamme asioille aikaa ja pyrimme välttämään vastakkainasettelua, Müller-Kägi sanoo.

5 Asiantuntijat Inhibiittorit kiusana osalla Joskus hemofiliapotilaan elimistö alkaa taistella annettua hyytymistekijähoitoa vastaan. Hemofiliaa sairastavalle voi kehittyä inhibiittoreiksi kutsuttuja vasta-aineita, jotka muuttavat annetun hyytymistekijän tehottomaksi, jolloin lääkitys ei enää estä eikä rauhoita vuotoja. Suurin riski vasta-aineiden muodostumiselle on varhaislapsuudessa. Inhibiittori voidaan yrittää hävittää immunotoleranssihoidolla (ITI, immunotolerance induction) eli siedättämällä. Siedätyshoidossa hyytymistekijää annetaan tiheästi suurina annoksina. Siedätyshoito kestää useimmiten puolesta vuodesta vuoteen, joskus kauemminkin. Sen aikana lääkeinfuusioita annetaan useita kertoja viikossa tai jopa päivittäin. Tiheä pistäminen vaatii hyvää sitoutumista hoitoon. Noin kolmella neljästä siedätyshoito onnistuu. Jos vasta-aineita ei onnistuta hävittämään, voidaan vuotoja hoitaa ohitusvalmisteilla. Vasta-aineiden muodostuminen on yhä yksi hemofilian hoidon hankalimpia haasteita, Robert Klamroth sanoo. Matkalla itsehoitoon Aikuisuuden kynnyksellä hemofiliaa sairastavan nuoren odotetaan ottavan vastuu oman sairautensa hoitamisesta. Kyky pitkälle tulevaisuuteen kantavaan ajatteluun on kuitenkin vasta kehittymässä. Nuoren voi olla vaikea ymmärtää, miten tämän päivän valinnat sairauden hoidossa vaikuttavat omaan tulevaisuuteen, Elsbeth Müller-Kägi muistuttaa. Hemofilian kohdalla hoidon laiminlyönnillä voi olla kauaskantoisia vaikutuksia, sillä hoitamattomat vuodot voivat aiheuttaa pysyviä vaurioita tuki- ja liikuntaelimiin tai keskushermostoon. Hyytymishäiriöiden asiantuntijaa tulisi aina konsultoida hemofiliaa sairastavan infarktipotilaan hoidossa. Onnistunut itsehoito edellyttää, että nuori oppii hallitsemaan oman sairautensa ja kykenee hoitamaan sitä oikeaoppisesti. Tämä tarkoittaa, että nuori osaa pistää lääkkeen itse, tunnistaa vuodot ja osaa hoitaa ne. Hän myös huolehtii lääkkeiden saatavuudesta ja oppii kommunikoimaan häntä hoitavien ammattilaisten kanssa. Müller-Kägin mukaan moniammatillisen hoitotiimin tehtävä on tukea sekä nuorta että vanhempia paitsi näiden taitojen oppimisessa, myös erilaisten elämänroolien löytämisessä ja sairauteen liittyvien tunteiden kanssa pärjäämisessä. Yht äkkinen vastuu voi säikäyttää. Müller-Kägin mukaan hoitajat ja lääkärit voivat yhdessä valmistaa nuorta itsenäistymiseen kertomalla riittävän varhain, mitä onnistunut itsehoito vaatii ja miten siirtymävaihe lasten puolelta aikuisten terveydenhuoltoon tapahtuu. Ikä ei tule yksin Kehittyneen hoidon ansiosta hemofiliapotilaiden eliniänennuste ei nykyään poikkea normaalista. Yhä harvempi joutuu kärsimään nivel- ja lihasvuotojen haitoista. Ikääntyminen kuitenkin tuo hemofilian rinnalle muita terveysongelmia. Sydän- ja verisuonisairaudet ovat merkittävä haaste. Yhä useampi hemofiliapotilas saa sydäninfarktin, sanoo Nottinghamin yliopistosairaalan hematologi Gerry Dolan. Tilanne on uusi ja sikäli ongelmallinen, ettei näyttöön perustuvia hoitosuosituksia sydäntapahtumien hoidosta hemofiliapotilailla vielä ole. Vuototautia sairastavan sydänsairaan hoito on erityisen haastavaa. Siksi hyytymishäiriöiden asiantuntijaa tulisi aina konsultoida hemofiliaa sairastavan infarktipotilaan hoidossa. Yhteinen päämäärä Osastonlääkäri Klaus Österholm (vas., HUS, Jorvin fysiatrian poliklinikka), hematologi Robert Klamroth (Berliinin hemofiliakeskus), hematologi Gerry Dolan (Nottinghamin yliopistosairaala) ja hemofiliahoitaja Elsbeth Müller-Kägi (Zürichin yliopistollinen lastensairaala) puhuivat Finlandia-talossa helmikuussa järjestetyn eurooppalaisen hemofiliakongressin avajaisluennolla eri ikäkausiin liittyvistä hoidon haasteista ja moniammatillisen yhteistyön merkityksestä. Hyytymistekijäkorvaushoito tulisi antaa aina ennen mahdollista pallolaajennusta tai liuotushoitoa. Yksikössä tulisi olla valmis toimintamalli hemofiliapotilaiden hoitoon, sillä infarktitapauksissa on toimittava aina nopeasti, Dolan muistuttaa. Ikääntyminen tuo mukanaan muitakin haasteita. Kun näkö ja kuulo heikkenevät, reaktioaika pitenee ja lihasmassa pienenee, myös tasapaino-ongelmat lisääntyvät. Ikääntyvien hemofiliapotilaiden kaatumisriskiä lisäävät etenkin alaraajojen tuki- ja liikuntaelinongelmat. Hemofilian hoidossa on kiinnitetty onnistuneesti paljon huomiota nuoriin. Gerry Dolan uskoo, että seuraavaksi on keskityttävä ratkaisemaan ikääntymisen mukanaan tuomia terveydellisiä ja sosiaalisia haasteita

6 Hemofiliakongressi

7 KÄYTÄNTÖ JA TIEDE käsi kädessä Hemofiliakongressi EAHAD keräsi Helsinkiin ennätysyleisön. TEKSTI Elina Puska KUVAT Mikko Käkelä

8 EAHADissa ei perinteisesti ole rinnakkaisohjelmia, vaan osallistujilla on mahdollisuus seurata kaikkia luentoja. Kuva avajaisluennolta Finlandia-salista. On helmikuinen pakkasaamu Helsingissä. Tunnelma on jännittyneen odottava. Aurinko on näyttäytynyt ensimmäistä kertaa aikoihin, mikä lupaa hyvää. Finlandia-talon pimennetyssä salissa nelisatapäinen joukko istuu hiljaa. Vihreinä ja keltaisina valkokankaalla leiskuvat revontulet vaihtuvat höyryävän metsän keskeltä kajastavaan aamuauringon valoon Sibeliuksen Finlandian soidessa taustalla. Musiikin päätyttyä professori Riitta Lassila toivottaa osallistujat tervetulleiksi kahdeksanteen EAHAD-kongressiin ja sen avajaisluennolle. Helikopteriperspektiivistä katsottuna Euroopan Hemofilia- ja hyytymishäiriöiden yhdistys EAHADin (European Association for Haemophilia and Allied Disorders) tehtävä on edistää hyytymishäiriöiden kliinistä hoitoa, koulutusta ja tutkimusta Euroopassa. Keskeisessä roolissa on vuosittain järjestettävä kongressi. Tänä vuonna hyytymisteemaa lähestyttiin kokonaisvaltaisesti. Ohjelmassa korostui muun muassa laboratorion ja potilaiden hoidosta vastaavan klinikan yhteistyö. Hemofilian, kuten muidenkin hyytymis häiriöiden hoidossa vuorovaikutus laboratorion kanssa on äärimmäisen Eurooppa on halunnut vetää yhtä köyttä hemofilian hoidon kehittämisessä. Riitta Lassila tär keää. Klinikoilla pitäisi olla kiinnostusta laboratorion toimintaa kohtaan sekä ymmärrystä siitä, mitkä seikat vaikuttavat laboratoriotuloksiin. Kliinisten tietojen pitäisi myös kulkeutua sujuvasti laboratorioon, sanoo tämänvuotisen kongressin presidentti, osastonylilääkäri Riitta Lassila HUS Meilahden hyytymishäiriöyksiköstä. Saumatonta yhteistyötä peräänkuulutetaan myös lukuisten muiden ammattilaisten kanssa. Gynekologit, neuvolalääkärit, kätilöt ja synnytyslääkärit, fysiatrit ja fysioterapeutit, ortopedit, kardiologit, verisuonikirurgit, psykologit, sosiaalityöntekijät ja kivunhoidon asiantuntijat kuuluvat kaikki moniammatilliseen hoitotiimiin, joka rakentuu hoitovastuussa olevan hematologin ja sairaanhoitajan ympärille. Kaiken kaikkiaan tämänvuotisessa ohjelmassa pyrittiin tasapainoon käytännönläheisten aiheiden ja viimeisimmän tutkimustiedon välillä. Halusimme tarjota relevanttia tietoa hemofiliapotilaita tapaaville ammattilaisille. Tieteellisen annin huipentuma oli kenties se, että onnistuimme saamaan puhujaksi japanilaisen lastenlääkärin, joka on tehnyt hienon tutkimuksen hemofiliapotilaan hemostaasista ja kehittänyt täysin uuden ajatuksen ihon alle annosteltavasta lääkityksestä, Lassila sanoo. Eurooppa näyttää tietä Kun EAHADin ensimmäinen kongressi järjestettiin vuonna 2008 Wienissä, paikalla oli parisen sataa osallistujaa. Järjestäjät toivoivat tapahtumalle maltillista kasvua. Helsingissä kongressiin osallistui 1250 henkilöä 61 eri maasta. Suomalaiset pelkäsivät turhaan, että kylmä sää karsisi osallistujia. Tänä vuonna tehtiin kaikkien aikojen kävijäennätys, jär

9 Hemofiliakongressi Hemofilia on maailmalla yhä alihoidettu sairaus. Philippe de Moerloose jestön presidentti Philippe de Moerloose iloitsee. Eurooppalaisten lisäksi osallistujia oli muun muassa Irakista, Yhdysvalloista ja Kanadasta. Riitta Lassila uskoo, että pitkään käynnissä ollut rekisterityö on osasyy maanosan maineeseen. Eurooppa on halunnut vetää yhtä köyttä hemofilian hoidon kehittämisessä. Englannista alkunsa saanut turvallisuusseuranta on herättänyt laajaa mielenkiintoa ja rekisteriä on tähän mennessä sovellettu Australiaan, Kanadaan ja Etelä-Afrikkaan. Yhteisen EUHASS-turvallisuusrekisterin (European Hemophilia Safety Survaillance) avulla hemofilian ja muiden hyytymishäiriöiden hoitoon käytettyjen lääkkeiden turvallisuutta voidaan arvioida ja seurata. Hoitoyksiköt eri puolilta Eurooppaa ilmoittavat mahdolliset haittatapahtumat rekisteriin. Tietopankin pohjalta on julkaistu 13 tieteellistä artikkelia hyytymishäiriöiden hoidosta. Toinen merkittävä eurooppalainen aloite on ollut eri maiden osaamiskeskukset verkottava EUHANET (European Haemophilia Network). Sen puitteissa on laadittu hyytymishäiriöiden hoitoon keskittyvien osaamiskeskusten laatu kriteerit sekä luotu rekis teri järjestelmään hyväksytyistä yksiköistä. Hyksin Syöpäkeskukseen kuuluva HUS Meilahden hyytymishäiriöyksikkö sai EUHANETin Comprehensive Care Center -statuksen viime keväänä. Tunnusta voivat hakea keskukset, jotka tarjoavat muun muassa ympärivuorokautisia neuvonta- ja laboratoriopalveluja ja tekevät kattavaa tutkimustyötä. Hoitajien rooli korostuu Viime vuonna EAHADin yhteyteen perustettiin uusi jaos hoitajille. Sen ensimmäisiä tehtäviä on ollut rakentaa vuototautien hoitajien ammatillinen ansioluettelo, joka määrittelee keskeiset työssä vaadittavat osaamisalueet. Curriculum on esitelty järjestön hallituksessa ja se on parhaillaan arvioitavana lääketieteellisessä julkaisussa. Riitta Lassilan mukaan systemaattisen potilasohjauksen kehittäminen on EAHADin erityisen suojelun alla. Pediatriset hoitajat ovat jo pitkään kouluttautuneet aktiivisesti. Toivottavasti tämä viesti kuitenkin kantautuu myös heille, Lassila sanoo. Philippe de Moerloosen mukaan hoitajat ovat vielä toistaiseksi toistaiseksi aliedustettuina EAHADissa. Hän kuitenkin uskoo, että tulevina vuosina kongressin ohjelmaan tuodaan yhä enemmän moniammatillista näkökulmaa. Meillä on erittäin aktiivinen ryhmä, joka tekee hyvää työtä hollantilaisen vetäjänsä johdolla, de Moerloose sanoo. Hoitajilla on suuri rooli hemofiliapotilaan eri elämäntilanteissa. Asia tuli vahvasti esiin tämänvuotisen kongressin avanneessa monialaisessa koulutuksessa, jonka puhujista yksi edusti hoitajajaosta. Hoitajilla on tänä vuonna myös ensi kertaa edustus EAHADin hallituksessa. Tasa-arvoa potilaille Riitta Lassilan mukaan hemofilian hoito on Suomessa yleisesti ottaen hyvällä mallilla. Tärkeää on, että hoitoa voidaan tarjota kliinisen tarpeen mukaan ja että lääkekorvausjärjestelmä kohtelee eri valmisteita tasavertaisesti. Suomalaiset lastenhematologit ovat jo pitkään hoitaneet lapsipotilaita yliopistosairaaloissa. Aikuiset sen sijaan ovat Lassilan mukaan olleet pitkälti perusterveydenhuollon piirissä. Euroopan tasolla on sovittu lukuisten harvinaissairauksien kohdalla keskitetystä hoitomallista, jossa potilaat ovat asiantuntijaorganisaation hoidossa. Suomi tulee tässä muita maita perässä. Suomen Hematologiyhdistyksen hemofiliaryhmä on tehnyt jo 15 vuotta työtä yhdenmukaisen hoidon puolesta ja pikku hiljaa olemme siirtymässä kohti eurooppalaista keskitetyn hoidon tapaa. Kansainvälisesti tarkasteltuna hemofiliapotilaiden hoidossa riittää tekemistä. Potilasjärjestöt ja maailman hemofiliajärjestö taistelevat etenkin hoidon saa- tavuuden puolesta niin Euroopassa kuin muualla maailmassa. Libanonissa ja Kamerunissa työskennelleen Philippe de Moerloosen mukaan jopa prosenttia vuotohäi riöitä sairastavista jää vaille asianmukaista hoitoa. Hemofilia on yhä alihoidettu sairaus. Tämä on suurin haasteemme, de Moerloose sanoo. Urakka ohi Kolmipäiväisen kongressin jälkeen Lassila huokaa helpotuksesta. Ohjelma oli korkeatasoinen, logistiikka toimi, eikä helmikuinen Helsinkikään onneksi pelottanut kansainvälisiä vieraita. Lassila kiittää tapahtuman onnistumisesta edustavat puitteet ja ruokailut tarjonnutta Finlandia-taloa sekä Helsingin kaupunkia, joka huomioi kongressivieraat jo lentokentällä järjestämällä paikalle matkailualan opiskelijoita ja kaupunki-infoa. Lisäksi osallistujille tarjottiin ilmaiset kaupunkiliikenteen matkaliput sekä illallisvastaanotto kaupungintalolla. Erityiskiitokset saa myös tapahtumatoimisto, joka vastasi käytännön järjestelyistä ja jakoi taloudellisen vastuun yhdessä EAHADin kanssa. Philippe de Moerloose on Suomen ystävä ja hän ehdotti kongressin tuomista tänne jo muutama vuosi sitten. Aikaa valmistautumiseen oli siis riittävästi. Ilman ammattitaitoista kongressitoimistoa en silti olisi rohjennut lähteä tähän, Lassila nauraa. EUHANET-toiminta jatkuu EAHAD on ollut keskeinen vaikuttaja vuonna 2012 käynnistyneessä EU-rahoitteisessa EUHANET-projektissa. Sen alla on rakennettu turvallisuusseurannan ja hoitokeskusten arviointijärjestelmän lisäksi kattava vuototautiaiheinen verkkosivusto sekä harvinaisten vuotosairauksien tietopankki. Hankkeen EU-rahoitus päättyy toukokuussa, mutta EAHAD jatkaa projektin toimintaa kaikilla neljällä osa-alueella muun muassa lääkeyritysten tukemana. Yksi lähitulevaisuuden tavoitteista on kerätä tietopankki tukoksen vuoksi hoidetuista vuotohäiriöpotilaista. Sen avulla pyritään ratkomaan hankalia hoitotilanteita, kuten sydän- ja aivoinfarktitapauksia. Bayer on yksi EUHANET-projektin tukijoista

10 Hemofiliakongressi Kokemuksia EAHAD Helsingistä Eric Cubberley Tutkija, United Physicians, Pennsylvania USA EAHADissa on aina hyvä tieteellinen ohjelma. Toivoisin, että yhdysvaltalaislääkäritkin löytäisivät tapahtuman ja hyötyisivät sen tarjonnasta. Pidän erityisesti siitä, ettei osallistujan tarvitse valita eri luentovaihtoehtojen välillä, vaan koko ohjelmaa pystyy seuraamaan. On mielenkiintoista nähdä, miten pitkävaikutteiset lääkkeet otetaan Euroopassa vastaan. Meillä niistä on jo jonkin verran kokemusta. Satu Kinnunen Laboratoriohoitaja, SPR Veripalvelu/hemostaasitutkimukset Yleiskuva hemofilian hoidosta parantuu tällaisen tapahtuman myötä merkittävästi. Olen oppinut kongres sissa paljon ja erityisesti diagnostiikkaan liittyvät kysymykset ovat olleet mielenkiintoista. Geenitekniikan saralla voidaan tulevaisuudessa tehdä paljon uusia löytöjä. Hemofilian hoidon parissa tehdään jatkuvasti tutkimusta ja hoidot kehittyvät. Toivottavasti tämä näkyy potilaille entistä parempana hoitona. Giorgia Saccullo Erikoislääkäri, Palermon yliopiston hyytymishäiriökeskus Ilma on ollut kylmä, mutta muuten vierailu on ollut oikein lämmin ja antoisa! Kuuntelin mielenkiinnolla erityisesti muiden maiden hyviä kokemuksia aikuisten siedätyshoidosta. Peilaamme näitä kokemuksia omaan työhömme aikuispotilaiden parissa. Geeniterapia voi tuoda mielenkiintoisia mahdollisuuksia hemofilia potilaiden hoitoon tulevaisuudessa. Toivon, ettei heikko taloustilanne hankaloita mahdollisuuksiamme hoitaa potilaita hyvin

11 KYSYMYS & vastaus Jan Astermark Apulaisprofessori, Lundin yliopisto Johtaja, Malmön hyytymishäiriökeskus Toimialajohtaja, hematologia ja verisuonitaudit, Skånen yliopistollinen sairaala EAHAD-johtoryhmän jäsen ja EAHAD kongressin presidentti? Mitä hemofilian hoidon kehityksessä tällä hetkellä tapahtuu? Hemofilian hoidon tutkimuksessa haetaan tällä hetkellä ratkaisuja siihen, miten hoidon toteuttamista voitaisiin helpottaa ja tehostaa. Tutkimusta tehdään etenkin pitkävaikutteisten hyytymistekijävalmisteiden, nykyisten lääkeaineiden molekyylirakenteen parantamisen, geeniterapian ja vasta-ainepotilaiden hoidon kehittämisen parissa. Uudet pitkävaikutteiset hyytymistekijävalmisteet tulevat helpottamaan hoidon toteuttamista. Mikäli lääkeaineiden matalia pitoisuuksia ennen seuraava annosta onnistutaan nostamaan pitkävaikutteisimmilla valmisteilla, voidaan hyvin myös odottaa, että lääkkeet estävät vuotoja yhä tehokkaammin tai jopa kokonaan. Hoidon tavoitteena on, että hemofiliapotilaat voivat elää normaalia elämää. Säännöllinen ennaltaehkäisevä eli profylaktinen lääkitys on tämän hetken yleinen hoitosuositus hemofilian hoidossa. Profylaksin on osoitettu vähentävän vuotoja ja nivelvaurioita niin lapsilla kuin aikuisilla. Tällä hetkellä kiinnitetään paljon huomiota hemofiliapotilaiden yksilöllisiin tekijöihin, kuten genotyyppiin, elämäntapoihin ja liikuntatottumuksiin. Diagnostiikan kehittyessä profylaktinen hoito voidaan tulevaisuudessa optimoida potilaskohtaisesti. Hemofilian hoidossakin puhutaan lähitulevaisuudessa yksilöllisestä lääketieteestä ja hoidosta

12 L.FI Käy katsomassa sivustoamme internetissä:

Tanssitreeneihin. on aina kiva mennä Show-tanssin aktiiviharrastaja Anders s. 6 LÄÄKE JA LIIKE HELLIVÄT NIVELIÄ S. 4

Tanssitreeneihin. on aina kiva mennä Show-tanssin aktiiviharrastaja Anders s. 6 LÄÄKE JA LIIKE HELLIVÄT NIVELIÄ S. 4 ASIAA JA AJATUKSIA VERENVUOTOTAUDISTA 2016 LÄÄKE JA LIIKE HELLIVÄT NIVELIÄ S. 4 Tanssitreeneihin on aina kiva mennä Show-tanssin aktiiviharrastaja Anders s. 6 1 SISÄLLYS Tanssiharrastus kehittää paitsi

Lisätiedot

Aikuisen epilepsiaa sairastavan ohjaus

Aikuisen epilepsiaa sairastavan ohjaus Aikuisen epilepsiaa sairastavan ohjaus Mervi Pöntinen neurologian poliklinikka/ PHKS Epilepsiahoitaja toimii hoitotyön asiantuntijana moniammatillisessa työryhmässä vastaten omalta osaltaan epilepsiaa

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Muistisairaana kotona kauemmin

Muistisairaana kotona kauemmin Muistisairaana kotona kauemmin Merja Mäkisalo Ropponen Terveystieteiden tohtori, kansanedustaja Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Nykytilanne Suomessa sairastuu päivittäin 36 henkilöä muistisairauteen.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Projektikoordinaattori Sydämen vajaatoimintapotilaan potilasohjauksen kehittämistyön taustaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella vajaatoimintaa

Lisätiedot

Lapset puheeksi lapsen kehityksen tukeminen, kun aikuinen sairastaa. Mika Niemelä, FT, Oulun yliopisto, Oulun yliopistollinen sairaala

Lapset puheeksi lapsen kehityksen tukeminen, kun aikuinen sairastaa. Mika Niemelä, FT, Oulun yliopisto, Oulun yliopistollinen sairaala Lapset puheeksi lapsen kehityksen tukeminen, kun aikuinen sairastaa Mika Niemelä, FT, Oulun yliopisto, Oulun yliopistollinen sairaala Sidonnaisuudet Tutkija, Oulun yliopisto, PPSHP Psykoterapiakouluttaja,

Lisätiedot

PARANTAA Kuopion yliopistollinen sairaala, KYS, on yksi Suomen viidestä yliopistosairaalasta.

PARANTAA Kuopion yliopistollinen sairaala, KYS, on yksi Suomen viidestä yliopistosairaalasta. parantaa. PARANTAA Kuopion yliopistollinen sairaala, KYS, on yksi Suomen viidestä yliopistosairaalasta. KYS antaa korkeatasoista kliinistä hoitoa, tekee kansainvälisesti arvostettua tutkimusta ja kouluttaa

Lisätiedot

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: -----------------------------------------

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- 1(16) Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä Potilaan käsikirja Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- Meritullinkatu 8, Helsinki

Lisätiedot

HIV-potilaan hoitotyö K-SKS

HIV-potilaan hoitotyö K-SKS HIV-potilaan hoitotyö K-SKS Valtakunnallinen HIVkoulutuspäivä 13.2.13 sh Ulla-Maarit Tiainen MITÄ KESKI-SUOMEN HIV -HOITOTYÖHÖN KUULUU TÄNÄÄN, n HIV-potilaita on hoidettu sisätautien pkl:lla 90-luvun alusta

Lisätiedot

LAPSIPERHEEN ARJEN VOIMAVARAT

LAPSIPERHEEN ARJEN VOIMAVARAT 2014 LAPSIPERHEEN ARJEN VOIMAVARAT Lapsiperheen elämään sisältyy monenlaisia ilonaiheita, mutta välillä arki voi olla melko rankkaa. Vanhemmat voivat hyötyä siitä, että he joskus pysähtyvät pohtimaan elämäänsä

Lisätiedot

HYYTYMISVALMISTEIDEN HALLITTU KÄYTTÖ. Riitta Heino Erikoislääkäri TYKS, TOTEK

HYYTYMISVALMISTEIDEN HALLITTU KÄYTTÖ. Riitta Heino Erikoislääkäri TYKS, TOTEK HYYTYMISVALMISTEIDEN HALLITTU KÄYTTÖ Riitta Heino Erikoislääkäri TYKS, TOTEK ISCB 2009: KORVAUSPROTOKOLLAT 2010: FIBRINOGEENI 2011: HYYTYMISEN MONITOROINTI KORVAUKSEN HISTORIAA 70-luvulla: 2 litraa kirkkaita,

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 1 Terveydenhuolto: rikkinäinen järjestelmä Potilas on usein sivuroolissa, palveluiden saatavuudessa on ongelmia

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Tahdomme parantaa. Uudistuva KYS KAARISAIRAALA

Tahdomme parantaa. Uudistuva KYS KAARISAIRAALA Tahdomme parantaa Uudistuva KYS KAARISAIRAALA Tahdomme PARANTAA Sairaalan rooli on muuttumassa. Siellä vietetty aika on entistä lyhyempi ja kohdistuu tarkoin harkittuihin hoitoihin. Kaikki perustuu yhteistyöhön.

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 08.09.2014 klo 09:00-11:45 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 61 EDELLISEN

Lisätiedot

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Tapani Keränen Itä-Suomen yliopisto; Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, tutkimusyksikkö ja eettinen toimikunta 21.3.2012 1 Alueelliset eettiset

Lisätiedot

Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014

Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014 Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014 MOSAIC-ohjausryhmä, 15.1.2015 Janne Laine, Johanna Leväsluoto, Jouko Heikkilä, Joona Tuovinen ja kumpp. Teknologian tutkimuskeskus

Lisätiedot

Ajankohtaista asiaa Brysselin ECRD 2012 konferenssissa Teksti: Miia Laitinen Kuvat: Vesa Nopanen & Miia Laitinen, kaaviot Eurordis

Ajankohtaista asiaa Brysselin ECRD 2012 konferenssissa Teksti: Miia Laitinen Kuvat: Vesa Nopanen & Miia Laitinen, kaaviot Eurordis Ajankohtaista asiaa Brysselin ECRD 2012 konferenssissa Teksti: Miia Laitinen Kuvat: Vesa Nopanen & Miia Laitinen, kaaviot Eurordis Kuvassa ylhäällä Eurordis:n puheenjohtaja Terkel Anderssen ja toimitusjohtaja

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta

HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 22.11.2016 Liite 2 HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN 2017 VAKANSSIMUUTOKSET Liite 2a Liite 2b Liite 2c Liite 2d Perustettavat ja lakkautettavat toimet (nimikemuutokset) Perustettavat

Lisätiedot

HIV. ja ikääntyminen

HIV. ja ikääntyminen HIV ja ikääntyminen LUKIJALLE Tämä esite tarjoaa lukijalleen tietoa ikääntymisen vaikutuksista elämään hiv-positiivisena. Esite on tehty yhteistyössä HUS:n Infektiosairauksien poliklinikan ja Hiv-tukikeskuksen

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät

Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät Pidetty maanantaina 17.9.2007 Helsingissä Osallistujat: JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Merja LAUNIS Urheilutyönantajat ry Esko RANTO Jalkapallon

Lisätiedot

Uuden sairaalan toimintamalli ja vaikutukset kuntien lähipalveluihin. Miten muutoksiin varaudutaan? Pirjo Mustonen, Uusi sairaala -hanke

Uuden sairaalan toimintamalli ja vaikutukset kuntien lähipalveluihin. Miten muutoksiin varaudutaan? Pirjo Mustonen, Uusi sairaala -hanke Uuden sairaalan toimintamalli ja vaikutukset kuntien lähipalveluihin. Miten muutoksiin varaudutaan? 24.9.2015 Pirjo Mustonen, Uusi sairaala -hanke Mitä tavoitellaan = visio Hoidon ja diagnostiikan korkea

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 51. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 51. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.03.2013 Sivu 1 / 1 5100/06.00.00/2011 Sosiaali- ja terveyslautakunta 62 15.5.2012 Kaupunginhallitus 85 4.3.2013 51 Valtuustoaloite Espoon terveydenhoitopalvelujen saatavuuden ja laadun parantamiseksi

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Työnjaon merkitys fysioterapeutille

Työnjaon merkitys fysioterapeutille Työnjaon merkitys fysioterapeutille Tutkimus tutuksi tapaaminen 29.5.2015: Terveydenhuollon ammattien työnjaon johtamisen vaikutus työn mielekkyyteen ja tuottavuuteen Heli Kangas UEF // University of Eastern

Lisätiedot

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Timo Järvensivu Anne Kumpusalo-Vauhkonen Antti Mäntylä Keskeiset verkoston työtä ohjaavat kysymykset: Mitkä

Lisätiedot

Katsaus työkykyneuvojien arkeen yksilöllistä tukea työhön paluun onnistumiseksi

Katsaus työkykyneuvojien arkeen yksilöllistä tukea työhön paluun onnistumiseksi Katsaus työkykyneuvojien arkeen yksilöllistä tukea työhön paluun onnistumiseksi Työkykyryhmä 9/2013 1 21.10.2013 Terveysosasto Työkykyneuvonta 2 21.10.2013 Kela tarjoaa uutta työhön paluuta tukevaa asiakaspalvelua

Lisätiedot

Moniammatillinen verkosto vuosina : tavoitteet, menetelmät ja tulokset

Moniammatillinen verkosto vuosina : tavoitteet, menetelmät ja tulokset Moniammatillinen verkosto vuosina 2012-2016: tavoitteet, menetelmät ja tulokset Antti Mäntylä, apteekkari, FaT 26.1.2017 Keskustelutilaisuus: Moniammatillinen yhteistyö tulevissa sote-rakenteissa Helsinki

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖT: Raili Kerola, Tuula Mäntymäki, Riitta Liinamaa, Riitta Toivonen, Reino Rissanen, Maria Riitta Laukkanen Veteläinen.

LUOTTAMUSHENKILÖT: Raili Kerola, Tuula Mäntymäki, Riitta Liinamaa, Riitta Toivonen, Reino Rissanen, Maria Riitta Laukkanen Veteläinen. PUIMALA: Asiakaslähtöinen palvelu kunnassa LUOTTAMUSHENKILÖT: Raili Kerola, Tuula Mäntymäki, Riitta Liinamaa, Riitta Toivonen, Reino Rissanen, Maria Riitta Laukkanen Veteläinen. Mitä tarkoittaa asiakaslähtöinen

Lisätiedot

Hyvän hoidon kriteeristö

Hyvän hoidon kriteeristö Hyvän hoidon kriteeristö Työkirja työyhteisöille muistisairaiden ihmisten hyvän hoidon ja elämänlaadun kehittämiseen ja arviointiin 4., uudistettu painos 2016 1 Muistisairaan ihmisen hyvän hoidon elementit

Lisätiedot

Lapsen ja kasvattajan välinen suhde:

Lapsen ja kasvattajan välinen suhde: Lapsen ja kasvattajan välinen suhde: Turvallinen päivähoidon aloitus ja oma hoitajuus -kehittäjäverkosto Tikkalan päiväkodissa 4.2.2010 Paula Korkalainen Pienet päivähoidossa huoli riittävästä turvallisuuden

Lisätiedot

Sisällyttävä vastaanotto Partnerskap Skåne

Sisällyttävä vastaanotto Partnerskap Skåne Sisällyttävä vastaanotto Partnerskap Skåne Tervetuloa! Partnerskap Skåne on moottori, joka tuo yhteen Skoonen hyvät voimat toteuttamaan maahantulijoiden vastaanottoa mahdollisimman sisällyttävällä tavalla.

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Porin Perusturvan Mobiilitoiminnasta ja kotiuttamisesta

Porin Perusturvan Mobiilitoiminnasta ja kotiuttamisesta Porin Perusturvan Mobiilitoiminnasta ja kotiuttamisesta YL Katriina Lähteenmäki Yleislääketieteen ja Akuuttilääketieteen el Ensihoitolääketieteen erityispätevyys Päivystyslääketieteen erityispätevyys mobiilitoiminnan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. Valtuusto 28.01.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. Valtuusto 28.01.2013 Sivu 1 / 1 Valtuusto 28.01.2013 Sivu 1 / 1 4468/06.00.00/2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta 116 22.11.2012 Kaupunginhallitus 375 17.12.2012 24 Valtuustokysymys reumapotilaiden hoidon turvaamisesta Valmistelijat

Lisätiedot

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Kuolevan potilaan kohtaaminen Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Mikä tämän esityksen tavoite on? Saada neuvoja kuolevan ihmisen kohtaamiseen. Saada

Lisätiedot

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Etelä-Savon RAMPE osahankkeessa toteutettiin moniammatillisen tiimityön valmennusta simulaatio oppimisympäristössä

Lisätiedot

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14 Global Mindedness kysely Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere 13.5. May- 14 Mistä olikaan kyse? GM mittaa, kuinka vastaajat suhtautuvat erilaisen kohtaamiseen ja muuttuuko

Lisätiedot

SUOMEN KÄTILÖLIITTO FINLANDS BARNMORSKEFÖRBUND RY TIIVISTELMÄ

SUOMEN KÄTILÖLIITTO FINLANDS BARNMORSKEFÖRBUND RY TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ SYNNYTTÄJÄN HOITO PONNISTUSVAIHEESSA - hoitotyön suositus välilihan repeämien ehkäisemiseksi (14.3.2011) Peräaukon sulkijalihaksen repeämän riskitekijöiden huomiointi Kätilön tulisi tietää

Lisätiedot

Kun älykkäät koneet ja muu teknologinen kehitys yhdistyvät asiantuntijatyössä

Kun älykkäät koneet ja muu teknologinen kehitys yhdistyvät asiantuntijatyössä Kun älykkäät koneet ja muu teknologinen kehitys yhdistyvät asiantuntijatyössä Dosentti Osmo Kuusi Aalto-yliopisto, Turun Yliopisto 11/15/16 Professiot asiantuntevuuden ydinryhmä Perinteisesti professiolla

Lisätiedot

Potilaan parhaaksi! Näyttöön perustuvan ohjauksen vahvistaminen-osahankkeen loppuseminaari

Potilaan parhaaksi! Näyttöön perustuvan ohjauksen vahvistaminen-osahankkeen loppuseminaari Hallintoylihoitaja Pirjo Kejonen 17.5.2011 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Potilaan parhaaksi! Näyttöön perustuvan ohjauksen vahvistaminen-osahankkeen loppuseminaari Potilaan ohjaus Potilaan ja omaisten

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Tampereen yliopisto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Timo Tiainen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Toivon tietoa sairaudestani

Toivon tietoa sairaudestani Liite 4 LY1 Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan yläasteella olevan nuoren kyselylomake 1. Hyvä kurssilainen! Olet osallistumassa narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssille.

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Miten nuoret voivat nuorisopsykiatrian näkökulmasta?

Miten nuoret voivat nuorisopsykiatrian näkökulmasta? Miten nuoret voivat nuorisopsykiatrian näkökulmasta? Keski-Pohjanmaan keskussairaalan nuorisopsykiatrian yksikkö Psykologi Jaakko Hakulinen & sosiaalityöntekijä Riitta Pellinen 1 Nuorisopsykiatrian yksiköstä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (5) 49 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto toivomusponnesta joustavien ikärajojen ja lähetteettömien palvelujen jatkamisesta nuorten päihdepalveluissa ja -hoidossa

Lisätiedot

Lääkärin kokemuksia ensitiedon antamisesta. Kaija Mikkola Neonatologian erikoislääkäri HUS/LaNu/Neonatologian yksikkö/jorvin sairaala

Lääkärin kokemuksia ensitiedon antamisesta. Kaija Mikkola Neonatologian erikoislääkäri HUS/LaNu/Neonatologian yksikkö/jorvin sairaala Lääkärin kokemuksia ensitiedon antamisesta Kaija Mikkola Neonatologian erikoislääkäri HUS/LaNu/Neonatologian yksikkö/jorvin sairaala SAIRAALA KOTI Lapsi Lääkäri Vanhemmat Hoitohenkilökunta Suku ja ystävät

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi Lapsen kielen kehitys II Kielen ja puheen kehityksen tukeminen www.eksote.fi Lapsi- ja nuorisovastaanotto Puheterapia 2010 PUHUMAAN OPPIMINEN Puhe on ihmisen tärkein ilmaisun väline. Pieni lapsi oppii

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto PROFESSORILUENTO Professori Päivi Rautava Ehkäisevä terveydenhuolto Lääketieteellinen tiedekunta 4.5.2016 Professori Päivi Rautava pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 4. toukokuuta

Lisätiedot

Oikeutusoppaan esittelyä

Oikeutusoppaan esittelyä Oikeutusoppaan esittelyä Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä Tarkastaja, STUK 11.2.2015 Oikeutus säteilylle altistavissa tutkimuksissa opas hoitaville lääkäreille (STUK opastaa / maaliskuu

Lisätiedot

Harvinaiset-verkosto

Harvinaiset-verkosto Harvinaiset-verkosto verkosto Mitä aukkoja harvinaissairaan palveluissa? Hanna Eloranta varapuheenjohtaja Harvinaiset-verkosto 20 jäsenyhteisöä, joiden toiminnassa on edustettuina useita harvinaisia sairaus-

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan

Lisätiedot

POTILAAN OPAS. EYLEA likitaitteisuuden aiheuttaman suonikalvon uudissuonittumisen hoidossa

POTILAAN OPAS. EYLEA likitaitteisuuden aiheuttaman suonikalvon uudissuonittumisen hoidossa POTILAAN OPAS EYLEA likitaitteisuuden aiheuttaman suonikalvon uudissuonittumisen hoidossa EYLEA Potilaan opas Lääkäri on määrännyt sinulle EYLEA -hoidon, koska sinulla on todettu likitaitteisuuden aiheuttama

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN IV KOKOUS

OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN IV KOKOUS OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN IV KOKOUS Aika: to 12.12.2013 klo 12.00 16.00 Paikka: Jämsä, Sairaalantie 11, auditorio Asialista 1. Kokouksen avaus 2.

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo 26.4.16

Anna-Maija Koivusalo 26.4.16 Anna-Maija Koivusalo 26.4.16 X Kivuton sairaala Kivun arviointi projekti Kivuton sairaala toteutettiin kymmenennen ja viimeisen kerran syksyllä 2015 viikolla 42. Idean kivun arvioinnin valtakunnallisesta

Lisätiedot

Kelan työkykyneuvojaverkosto ja heidän tehtävänsä

Kelan työkykyneuvojaverkosto ja heidän tehtävänsä Kelan työkykyneuvojaverkosto ja heidän tehtävänsä Työ- ja toimintakykyetuuksien osaamiskeskus Ismo Hiljanen KYKY -työkykyprosessin kehittämisohjelman tausta KYKY-hankkeen (työkykyprosessin kehittämisohjelma

Lisätiedot

Apulaisylilääkäri. Sädehoito. Tuija Wigren. TAYS Syövänhoidon vastuualue

Apulaisylilääkäri. Sädehoito. Tuija Wigren. TAYS Syövänhoidon vastuualue Tuija Wigren Apulaisylilääkäri TAYS Syövänhoidon vastuualue Sädehoito Tähän asti kliininen auditointi ollut luonteeltaan informoiva ja sisältänyt neuvontaa monista perusvaatimuksista osittain päällekkäistä

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Euroopan lääkeviraston esittämät muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiseksi

Euroopan lääkeviraston esittämät muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiseksi Liite II Euroopan lääkeviraston esittämät muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiseksi Tämä valmisteyhteenveto ja pakkausseloste on laadittu viitemaamenettelyssä. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset

Lisätiedot

Vertaistoiminta korvaushoitopotilaan elämänhallinnan tukena

Vertaistoiminta korvaushoitopotilaan elämänhallinnan tukena Vertaistoiminta korvaushoitopotilaan elämänhallinnan tukena Liisa Osolanus Tuija Siera Jane Toija Helena Virokannas Päihdetiedostusseminaari, Costa del Sol 5.6.2015 ESITYKSEN TULOKULMA: OSIS2 Vertaistoiminnan

Lisätiedot

Akuuttilääketiede erikoisalana. Johanna Tuukkanen, anest.el vt. ylilääkäri, KSKS päivystysalue

Akuuttilääketiede erikoisalana. Johanna Tuukkanen, anest.el vt. ylilääkäri, KSKS päivystysalue Akuuttilääketiede erikoisalana Johanna Tuukkanen, anest.el vt. ylilääkäri, KSKS päivystysalue Miksi uusi erikoisala? Maailma ja lääketiede sen mukana on muuttunut Muutos on tarpeen Päivystyspalvelut eivät

Lisätiedot

Ikääntyneet huomioiva toimintamalli lähisuhdeväkivaltaan puuttumisessa

Ikääntyneet huomioiva toimintamalli lähisuhdeväkivaltaan puuttumisessa Ikääntyneet huomioiva toimintamalli lähisuhdeväkivaltaan puuttumisessa Leena Serpola-Kaivo-oja Toiminnanjohtaja Suomen vanhusten turvakotiyhdistys ry Rikoksentorjuntaneuvoston ja Helsingin kaupungin Rikoksentorjunta

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen avainasiakkaiden tarpeisiin Sote-johdon neuvottelupäivät 2.2.2016

Osaamisen kehittäminen avainasiakkaiden tarpeisiin Sote-johdon neuvottelupäivät 2.2.2016 Osaamisen kehittäminen avainasiakkaiden tarpeisiin Sote-johdon neuvottelupäivät 2.2.2016 Juha Luomala, Verson johtaja Risto Raivio, Päijät-Hämeen perusterveydenhuollon yksikön johtaja Työpajan tavoite,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Päivystys ja muut 24/7 - palvelut - seminaari Laajavuori 11.5.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke & Keski-Suomen shp/campus

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Varhainen tukihyvinvoinnin. lapselle

Varhainen tukihyvinvoinnin. lapselle Tiedosta hyvinvointia Varhaisen tuen tutkimus ja kehittäminen 1 Varhainen tukihyvinvoinnin edellytys lapselle KT, erikoistutkija Liisa Heinämäki Stakes Liisa Heinämäki Tiedosta hyvinvointia Varhaisen tuen

Lisätiedot

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto. Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016 Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.fi Puh:0503256450 4.3.2016 Maahanmuutto on siirtymä Valtava sosiokulttuurinen muutos,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Pieni. EKG-opasvihko. lapsiperheille

Pieni. EKG-opasvihko. lapsiperheille Pieni EKG-opasvihko lapsiperheille PIENI EKG-OPASVIHKO LAPSIPERHEILLE Tässä pienessä EKG-opasvihkossa on lyhyesti kuvattu EKGtutkimus, eli sydänfilmin otto. Toivomme Teidän lukevan oppaan yhdessä lapsenne

Lisätiedot

Lääkärinlausunnot ja hyvä yhteistyö Salon alueella

Lääkärinlausunnot ja hyvä yhteistyö Salon alueella Lääkärinlausunnot ja hyvä yhteistyö Salon alueella Salon nykyisen mallin tarina Idea nykyiseen toimintamalliin Muutama vuosi sitten Salon kaupungin terveyskeskuksen kuntoutusyksikössä oli fysiatrian erikoistuvan

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI / PUHEEKSIOTTAMINEN. Sari Anetjärvi

VARHAINEN TUKI / PUHEEKSIOTTAMINEN. Sari Anetjärvi VARHAINEN TUKI / PUHEEKSIOTTAMINEN Sari Anetjärvi Pienten asioiden filosofia Työyhteisössä, kuten elämässä yleensäkin, pienet asiat, niin hyvät kuin huonotkin, ovat merkittäviä. Pienestä ongelmasta on

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Terveys- ja hyvinvointikeskus - uusi tapa tarjota palveluja. Hyvinvointia ja terveyttä

Terveys- ja hyvinvointikeskus - uusi tapa tarjota palveluja. Hyvinvointia ja terveyttä Terveys- ja hyvinvointikeskus - uusi tapa tarjota palveluja Hyvinvointia ja terveyttä Terveys- ja hyvinvointikeskuksesta tarjotaan avosairaanhoidon terveysasemapalveluja psykiatria- ja päihdepalveluja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/16 01.10.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/16 01.10.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) 324 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Tuomo Valokaisen ym. aloitteesta koskien kaupunginsairaalan ja terveyskeskuksen

Lisätiedot

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1.

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1. Liite 8 Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1. VN1 Hyvä kuntoutujan vanhempi/huoltaja, Tämä kyselylomake on osa tutkimusta narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskursseista, jollaiseen

Lisätiedot

Tekoäly ja oppivat hoitojärjestelmät Sairaanhoitopiirien kyberturvallisuusseminaari KTT Jouni Leinonen, IBM

Tekoäly ja oppivat hoitojärjestelmät Sairaanhoitopiirien kyberturvallisuusseminaari KTT Jouni Leinonen, IBM Tekoäly ja oppivat hoitojärjestelmät Sairaanhoitopiirien kyberturvallisuusseminaari 19.10.2016 KTT Jouni Leinonen, IBM Thomas J. Watson ja kuuluisa slogan Tekoälyn määrittelyä Tekoäly eli keinoäly on tietokone

Lisätiedot

Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja. Vuokko Pihlainen Kliinisen hoitotyön asiantuntija

Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja. Vuokko Pihlainen Kliinisen hoitotyön asiantuntija Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja Kliinisen hoitotyön asiantuntija 28.102016 Esityksen sisältönä Potilasohjauksen näkökulmia Kehittämistyön lähtökohtia Potilasohjauksen nykykäytäntöjä ja menetelmiä

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevä päihdetyö kunnissa. Lounais-Uudenmaan kuntien tapaaminen Hangossa

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevä päihdetyö kunnissa. Lounais-Uudenmaan kuntien tapaaminen Hangossa Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevä päihdetyö kunnissa Lounais-Uudenmaan kuntien tapaaminen Hangossa 6.10.2016 Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Mikko Valkonen, peruspalvelut, oikeudet ja luvat,

Lisätiedot

Moniammatillisuus terveydenhuollossa. Palvelupäällikkö Jaana Helenius 26.9.2013

Moniammatillisuus terveydenhuollossa. Palvelupäällikkö Jaana Helenius 26.9.2013 Moniammatillisuus terveydenhuollossa Palvelupäällikkö Jaana Helenius 26.9.2013 Moniammatillisuus Yhteistyö on monitasoinen ja uloitteinen, useista osa-alueista koostuva ilmiö, jonka määrittely vaihtelee

Lisätiedot

Paremman elämän puolesta

Paremman elämän puolesta Paremman elämän puolesta MSD toimii paremman elämän puolesta, suomalaisen potilaan parhaaksi. Meille on tärkeää, että jokainen lääkehoitoa tarvitseva saa juuri hänelle parhaiten sopivan hoidon. Me MSD:llä

Lisätiedot

Keuhkoahtaumapotilaan ohjaus kuntoon

Keuhkoahtaumapotilaan ohjaus kuntoon Keuhkoahtaumapotilaan ohjaus kuntoon Minna Virola, sairaanhoitaja, projektityöntekijä, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP), Oulaskankaan sairaala Sairaanhoitajapäivät, Helsinki 17.3.2011 24.10.2011

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

SINIKKA BOTS TERVEYDEN EDISTÄMISEN YLILÄÄKÄRI, HUS PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA, STESO

SINIKKA BOTS TERVEYDEN EDISTÄMISEN YLILÄÄKÄRI, HUS PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA, STESO SINIKKA BOTS TERVEYDEN EDISTÄMISEN YLILÄÄKÄRI, HUS PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA, STESO 1 KOHTI TAVOITTEELLISTA TERVEYDEN EDISTÄMISTÄ 1) Alueellinen yhteistyö Yleistä HUS:ista

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Oulun yliopisto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Auli Saukkonen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Tutkimuksesta vastaavan henkilön eettinen arvio tutkimussuunnitelmasta. Tapani Keränen TAYS

Tutkimuksesta vastaavan henkilön eettinen arvio tutkimussuunnitelmasta. Tapani Keränen TAYS eettinen arvio tutkimussuunnitelmasta Tapani Keränen TAYS eettinen arvio tutkimussuunnitelmasta: perusteet Tutkimuksesta vastaavan henkilön (TVH) tulee havaita ja arvioida tutkimukseen liittyvät eettiset

Lisätiedot

Tietoa ja tuloksia tutkittavalle: miten ja miksi?

Tietoa ja tuloksia tutkittavalle: miten ja miksi? Tietoa ja tuloksia tutkittavalle: miten ja miksi? Helena Kääriäinen tutkimusprofessori 29.1.16 HK 1 Potilaat ja kansalaiset ovat tutkimuksen tärkein voimavara Biopankkien pitäisi olla kansalaisen näkökulmasta

Lisätiedot

pyöräile keinu kiipeile kokeile innostu hallitse!

pyöräile keinu kiipeile kokeile innostu hallitse! pyöräile keinu kiipeile kokeile innostu hallitse! LUKIJALLE Varhaislapsuus on kallisarvoista oppimisen ja kehityksen aikaa. Lapsi oppii leikkimällä, liikkumalla, peuhaamalla, tutkimalla ja kokeilemalla.

Lisätiedot

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä Tämä kirjanen yksilökeskeisen ajattelun työvälineistä tarjoaa lukijalle tilaisuuden tukea ihmisiä tavoilla, joilla on heille todellista merkitystä. Opas tarjoaa

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

RISKEISTÄ RIKAS LAPSUUS. Tatu Hirvonen. tatuhirv@ gmail.com. www.miner vakustannus.fi

RISKEISTÄ RIKAS LAPSUUS. Tatu Hirvonen. tatuhirv@ gmail.com. www.miner vakustannus.fi RISKEISTÄ RIKAS Tatu Hirvonen LAPSUUS tatuhirv@ gmail.com www.miner vakustannus.fi RISKIKASVATUKSEN NÄKÖKULMA Etsitään hyvää tasapainoa järkevän riskien välttämisen/poistamisen ja riskien hyväksymisen/sietämisen

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen 26.10.2015 Pitkänimen sairaala, Psykoterapiapaja. Elina Kinnunen, asiantuntijalääkäri, Kela - vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus

Lisätiedot