FAKTORI. takaa parhaan hoitotuloksen MONIAMMATILLINEN TIIMI HEMOFILIA VAIKUTTAJAT KOOLLA HELSINGISSÄ S. 6. s. 4 ASIAA JA AJATUKSIA HEMOFILIASTA 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FAKTORI. takaa parhaan hoitotuloksen MONIAMMATILLINEN TIIMI HEMOFILIA VAIKUTTAJAT KOOLLA HELSINGISSÄ S. 6. s. 4 ASIAA JA AJATUKSIA HEMOFILIASTA 2015"

Transkriptio

1 ASIAA JA AJATUKSIA HEMOFILIASTA 2015 FAKTORI MONIAMMATILLINEN TIIMI takaa parhaan hoitotuloksen s. 4 HEMOFILIA VAIKUTTAJAT KOOLLA HELSINGISSÄ S. 6

2 Sisällys s. 6 Euroopan hemofiliakongressi EAHAD järjestettiin helmikuussa Finlandiatalolla. s. 4 Hemofiliapotilaiden ikääntyminen tuo uudenlaisia haasteita hoitoon, sanoo Gerry Dolan. s. 10 Mitä uutta hemofilian hoitoon on kehitteillä? Asiantuntija vastaa Asiaa ja ajatuksia hemofiliasta Julkaisija Bayer Oy, Keilaranta 12, Espoo, Espoo, , Päätoimittaja Tapani Vuola, asiantuntijalääkäri Toimitus Mediaattori Oy, yhteyshenkilö Elina Laaksonen, Paino Newprint Oy L.FI Ennakoivat lausunnot Tässä Faktori-lehden numerossa saattaa olla ennakoivia lausuntoja, jotka perustuvat Bayer-konsernin tai Bayer-toimialan johdon tämänhetkisiin oletuksiin ja ennusteisiin. Erilaiset odotettavissa olevat tai odottamattomat riskit ja epävarmat tekijät saattavat muuttaa yrityksen todellisia tuloksia, taloudellista tilannetta, kehitystä ja suoritusta näistä ennusteista. Joistakin tällaisista tekijöistä kerrotaan Bayerin tiedotteissa, jotka löytyvät Bayerin verkkosivustolta osoitteesta Yritys ei ole velvollinen päivittämään tai korjaamaan näitä ennakoivia lausuntoja uusien tietojen tai olosuhteiden vuoksi.

3 Pääkirjoitus Arvoisa lukija, HELMIKUUN LOPPUPUOLELLA Helsingissä järjestettiin kansainvälinen EAHADkongressi. Nimikummajainen on lyhennelmä sanoista European Association of Heamophilia and Allied Disorders eli vapaasti suomennettuna Euroopan hemofilia- ja verenvuototautien yhdistys. Kokous oli vieraiden mieleen tieteellisessä mielessä, mutta toimi varmasti myös näyteikkunana Suomeen. Avajaistilaisuudessa soi Sibeliuksen Finlandia, mikä sopikin kongressipaikkaan, Alvar Aallon suunnittelemaan Finlandia-taloon. Kokouksen puheenjohtajana toiminut professori Riitta Lassila teki kokouksen eteen suuren työn ja sai ansaitsemansa kiitokset EAHADyhdistykseltä sekä kongressin osallistujilta. Eräs teema kongressissa ja tässäkin lehdessä oli moniammatillinen yhteistyö. Kun ajattelee, kuinka monimutkaisten asioiden eteen hemofiliapotilas ja tämän perhe joutuvat raskausajan ja vanhuuden välillä, on helppo ymmärtää, että monipuolisesti koulutettu ja eri näkökulmia tarkasteleva työryhmä osaa parhaiten vastata potilaiden, perheiden ja läheisten tarpeisiin. Moniammatillista ja monimutkaista on myös lääkekehitys ja hidastakin. EAHADkongressissa keskusteltiin myös tulevaisuuden näkymistä. Niin kuin hyvin tiedätte, Bayer on niissä vahvasti mukana. Tapani Vuola Asiantuntijalääkäri, päätoimittaja Sisäinen järjestelmä pinta Faktori XII Faktori XIIa Faktori XI Faktori IX Faktori XIa Ca 2+ Ulkoinen järjestelmä KT Faktori IXa Faktori VIIa Faktori VII VIIIa ja Va VIIIa hajoaminen KT KT Ca 2+ Ca 2+ Faktori X Faktori Xa Proteiini S Va Protrombinaasikompleksi FL proteiini C Ca 2+ Protrombiini (II) Trombiini (IIa) Faktori XIIIa Ca 2+ Faktori XIII Trombomoduliini Proteiini C Fibriini (liukenematon) Fibriini (liukoinen) Fibrinogeeni

4 Syntymästä seniori-ikään Hemofiliapotilaan hyvä hoito vaatii eri ikävaiheisiin liittyvien haasteiden huomioimista. Parhaisiin tuloksiin päästään, jos yhteistyö ammattiryhmien välillä toimii saumattomasti potilaan polun varrella. TEKSTI Elina Puska KUVAT istockphoto ja Mikko Käkelä Äiti odottaa ensimmäistä lastaan. Tiedetään, että äiti on hemofilia A:n kantaja ja että lapsi on poika. Valitaanko synnytystavaksi keisarinleikkaus, normaali alatiesynnytys vai käynnistetty synnytys? Kysymykseen ei toistaiseksi ole yksiselitteistä vastausta. Saksassa, kuten Suomessakin, kantajille suositellaan usein normaalia alatiesynnytystä. Imukuppi- ja pihtisynnytyksiä pitäisi kuitenkin välttää, sillä välineiden käyttö lisää kallonsisäisen verenvuodon riskiä sikiöllä. Etenkin ennenaikaisesti syntyneille hemofiliaa sairastaville vauvoille suositellaan pään alueen ultraäänitutkimusta mahdollisen vuodon havaitsemiseksi, kertoo Berliinin hemofiliakeskuksen johtaja Robert Klamroth. Hemofilia vaatii erityistä huomiota elämän alkumetreiltä alkaen. Etukäteen tulisi miettiä, miten hemofiliaa kantavien naisten raskauden seuranta ja synnytykset hoidetaan. Haasteita hyväksymisessä Tieto oman lapsen perinnöllisestä ja pysyvästä sairaudesta voi olla shokki pienten lasten vanhemmille. Hemofiliahoitaja Elsbeth Müller-Kägi kertoo hoitaneensa Zürichin lastensairaalassa hiljattain taaperoikäistä vaikeaa hemofilia A:ta sairastavaa poikaa, jonka kohdalla suunnitelmat profylaksin aloittamisesta siirtyivät useaan otteeseen. Vanhemmat eivät olleet kiinnostuneita keskustelemaan siitä, miten säännöllinen lääkitys sopisi heidän arkeensa. Müller-Kägi arvelee, etteivät isä ja äiti olleet sinut lapsensa diagnoosin kanssa. Asiasta voi kieliä toistuva kiire pois tapaamisista tai se, jos vanhemmilla ei ole mitään kysyttävää. Usein olemme myös huomanneet, etteivät vanhemmat ole ymmärtäneet saamaansa informaatiota vaan saattavat yhä ajatella, että kerta-annos hyytymistekijää parantaa hemofilian. Tiedon jakamista kannattaa Müller- Kägin mielestä jatkaa. Vanhemmille voi myös ehdottaa vaiheittaista suunnitelmaa kotihoidon opettelemiseksi ja yhteydenottoa potilasjärjestöön vertaistuen saamiseksi. Joskus toisen lääkärin mielipide voi auttaa. Myös suoraa keskustelua diagnoosin hyväksymisestä voi yrittää. Yleensä annamme asioille aikaa ja pyrimme välttämään vastakkainasettelua, Müller-Kägi sanoo.

5 Asiantuntijat Inhibiittorit kiusana osalla Joskus hemofiliapotilaan elimistö alkaa taistella annettua hyytymistekijähoitoa vastaan. Hemofiliaa sairastavalle voi kehittyä inhibiittoreiksi kutsuttuja vasta-aineita, jotka muuttavat annetun hyytymistekijän tehottomaksi, jolloin lääkitys ei enää estä eikä rauhoita vuotoja. Suurin riski vasta-aineiden muodostumiselle on varhaislapsuudessa. Inhibiittori voidaan yrittää hävittää immunotoleranssihoidolla (ITI, immunotolerance induction) eli siedättämällä. Siedätyshoidossa hyytymistekijää annetaan tiheästi suurina annoksina. Siedätyshoito kestää useimmiten puolesta vuodesta vuoteen, joskus kauemminkin. Sen aikana lääkeinfuusioita annetaan useita kertoja viikossa tai jopa päivittäin. Tiheä pistäminen vaatii hyvää sitoutumista hoitoon. Noin kolmella neljästä siedätyshoito onnistuu. Jos vasta-aineita ei onnistuta hävittämään, voidaan vuotoja hoitaa ohitusvalmisteilla. Vasta-aineiden muodostuminen on yhä yksi hemofilian hoidon hankalimpia haasteita, Robert Klamroth sanoo. Matkalla itsehoitoon Aikuisuuden kynnyksellä hemofiliaa sairastavan nuoren odotetaan ottavan vastuu oman sairautensa hoitamisesta. Kyky pitkälle tulevaisuuteen kantavaan ajatteluun on kuitenkin vasta kehittymässä. Nuoren voi olla vaikea ymmärtää, miten tämän päivän valinnat sairauden hoidossa vaikuttavat omaan tulevaisuuteen, Elsbeth Müller-Kägi muistuttaa. Hemofilian kohdalla hoidon laiminlyönnillä voi olla kauaskantoisia vaikutuksia, sillä hoitamattomat vuodot voivat aiheuttaa pysyviä vaurioita tuki- ja liikuntaelimiin tai keskushermostoon. Hyytymishäiriöiden asiantuntijaa tulisi aina konsultoida hemofiliaa sairastavan infarktipotilaan hoidossa. Onnistunut itsehoito edellyttää, että nuori oppii hallitsemaan oman sairautensa ja kykenee hoitamaan sitä oikeaoppisesti. Tämä tarkoittaa, että nuori osaa pistää lääkkeen itse, tunnistaa vuodot ja osaa hoitaa ne. Hän myös huolehtii lääkkeiden saatavuudesta ja oppii kommunikoimaan häntä hoitavien ammattilaisten kanssa. Müller-Kägin mukaan moniammatillisen hoitotiimin tehtävä on tukea sekä nuorta että vanhempia paitsi näiden taitojen oppimisessa, myös erilaisten elämänroolien löytämisessä ja sairauteen liittyvien tunteiden kanssa pärjäämisessä. Yht äkkinen vastuu voi säikäyttää. Müller-Kägin mukaan hoitajat ja lääkärit voivat yhdessä valmistaa nuorta itsenäistymiseen kertomalla riittävän varhain, mitä onnistunut itsehoito vaatii ja miten siirtymävaihe lasten puolelta aikuisten terveydenhuoltoon tapahtuu. Ikä ei tule yksin Kehittyneen hoidon ansiosta hemofiliapotilaiden eliniänennuste ei nykyään poikkea normaalista. Yhä harvempi joutuu kärsimään nivel- ja lihasvuotojen haitoista. Ikääntyminen kuitenkin tuo hemofilian rinnalle muita terveysongelmia. Sydän- ja verisuonisairaudet ovat merkittävä haaste. Yhä useampi hemofiliapotilas saa sydäninfarktin, sanoo Nottinghamin yliopistosairaalan hematologi Gerry Dolan. Tilanne on uusi ja sikäli ongelmallinen, ettei näyttöön perustuvia hoitosuosituksia sydäntapahtumien hoidosta hemofiliapotilailla vielä ole. Vuototautia sairastavan sydänsairaan hoito on erityisen haastavaa. Siksi hyytymishäiriöiden asiantuntijaa tulisi aina konsultoida hemofiliaa sairastavan infarktipotilaan hoidossa. Yhteinen päämäärä Osastonlääkäri Klaus Österholm (vas., HUS, Jorvin fysiatrian poliklinikka), hematologi Robert Klamroth (Berliinin hemofiliakeskus), hematologi Gerry Dolan (Nottinghamin yliopistosairaala) ja hemofiliahoitaja Elsbeth Müller-Kägi (Zürichin yliopistollinen lastensairaala) puhuivat Finlandia-talossa helmikuussa järjestetyn eurooppalaisen hemofiliakongressin avajaisluennolla eri ikäkausiin liittyvistä hoidon haasteista ja moniammatillisen yhteistyön merkityksestä. Hyytymistekijäkorvaushoito tulisi antaa aina ennen mahdollista pallolaajennusta tai liuotushoitoa. Yksikössä tulisi olla valmis toimintamalli hemofiliapotilaiden hoitoon, sillä infarktitapauksissa on toimittava aina nopeasti, Dolan muistuttaa. Ikääntyminen tuo mukanaan muitakin haasteita. Kun näkö ja kuulo heikkenevät, reaktioaika pitenee ja lihasmassa pienenee, myös tasapaino-ongelmat lisääntyvät. Ikääntyvien hemofiliapotilaiden kaatumisriskiä lisäävät etenkin alaraajojen tuki- ja liikuntaelinongelmat. Hemofilian hoidossa on kiinnitetty onnistuneesti paljon huomiota nuoriin. Gerry Dolan uskoo, että seuraavaksi on keskityttävä ratkaisemaan ikääntymisen mukanaan tuomia terveydellisiä ja sosiaalisia haasteita

6 Hemofiliakongressi

7 KÄYTÄNTÖ JA TIEDE käsi kädessä Hemofiliakongressi EAHAD keräsi Helsinkiin ennätysyleisön. TEKSTI Elina Puska KUVAT Mikko Käkelä

8 EAHADissa ei perinteisesti ole rinnakkaisohjelmia, vaan osallistujilla on mahdollisuus seurata kaikkia luentoja. Kuva avajaisluennolta Finlandia-salista. On helmikuinen pakkasaamu Helsingissä. Tunnelma on jännittyneen odottava. Aurinko on näyttäytynyt ensimmäistä kertaa aikoihin, mikä lupaa hyvää. Finlandia-talon pimennetyssä salissa nelisatapäinen joukko istuu hiljaa. Vihreinä ja keltaisina valkokankaalla leiskuvat revontulet vaihtuvat höyryävän metsän keskeltä kajastavaan aamuauringon valoon Sibeliuksen Finlandian soidessa taustalla. Musiikin päätyttyä professori Riitta Lassila toivottaa osallistujat tervetulleiksi kahdeksanteen EAHAD-kongressiin ja sen avajaisluennolle. Helikopteriperspektiivistä katsottuna Euroopan Hemofilia- ja hyytymishäiriöiden yhdistys EAHADin (European Association for Haemophilia and Allied Disorders) tehtävä on edistää hyytymishäiriöiden kliinistä hoitoa, koulutusta ja tutkimusta Euroopassa. Keskeisessä roolissa on vuosittain järjestettävä kongressi. Tänä vuonna hyytymisteemaa lähestyttiin kokonaisvaltaisesti. Ohjelmassa korostui muun muassa laboratorion ja potilaiden hoidosta vastaavan klinikan yhteistyö. Hemofilian, kuten muidenkin hyytymis häiriöiden hoidossa vuorovaikutus laboratorion kanssa on äärimmäisen Eurooppa on halunnut vetää yhtä köyttä hemofilian hoidon kehittämisessä. Riitta Lassila tär keää. Klinikoilla pitäisi olla kiinnostusta laboratorion toimintaa kohtaan sekä ymmärrystä siitä, mitkä seikat vaikuttavat laboratoriotuloksiin. Kliinisten tietojen pitäisi myös kulkeutua sujuvasti laboratorioon, sanoo tämänvuotisen kongressin presidentti, osastonylilääkäri Riitta Lassila HUS Meilahden hyytymishäiriöyksiköstä. Saumatonta yhteistyötä peräänkuulutetaan myös lukuisten muiden ammattilaisten kanssa. Gynekologit, neuvolalääkärit, kätilöt ja synnytyslääkärit, fysiatrit ja fysioterapeutit, ortopedit, kardiologit, verisuonikirurgit, psykologit, sosiaalityöntekijät ja kivunhoidon asiantuntijat kuuluvat kaikki moniammatilliseen hoitotiimiin, joka rakentuu hoitovastuussa olevan hematologin ja sairaanhoitajan ympärille. Kaiken kaikkiaan tämänvuotisessa ohjelmassa pyrittiin tasapainoon käytännönläheisten aiheiden ja viimeisimmän tutkimustiedon välillä. Halusimme tarjota relevanttia tietoa hemofiliapotilaita tapaaville ammattilaisille. Tieteellisen annin huipentuma oli kenties se, että onnistuimme saamaan puhujaksi japanilaisen lastenlääkärin, joka on tehnyt hienon tutkimuksen hemofiliapotilaan hemostaasista ja kehittänyt täysin uuden ajatuksen ihon alle annosteltavasta lääkityksestä, Lassila sanoo. Eurooppa näyttää tietä Kun EAHADin ensimmäinen kongressi järjestettiin vuonna 2008 Wienissä, paikalla oli parisen sataa osallistujaa. Järjestäjät toivoivat tapahtumalle maltillista kasvua. Helsingissä kongressiin osallistui 1250 henkilöä 61 eri maasta. Suomalaiset pelkäsivät turhaan, että kylmä sää karsisi osallistujia. Tänä vuonna tehtiin kaikkien aikojen kävijäennätys, jär

9 Hemofiliakongressi Hemofilia on maailmalla yhä alihoidettu sairaus. Philippe de Moerloose jestön presidentti Philippe de Moerloose iloitsee. Eurooppalaisten lisäksi osallistujia oli muun muassa Irakista, Yhdysvalloista ja Kanadasta. Riitta Lassila uskoo, että pitkään käynnissä ollut rekisterityö on osasyy maanosan maineeseen. Eurooppa on halunnut vetää yhtä köyttä hemofilian hoidon kehittämisessä. Englannista alkunsa saanut turvallisuusseuranta on herättänyt laajaa mielenkiintoa ja rekisteriä on tähän mennessä sovellettu Australiaan, Kanadaan ja Etelä-Afrikkaan. Yhteisen EUHASS-turvallisuusrekisterin (European Hemophilia Safety Survaillance) avulla hemofilian ja muiden hyytymishäiriöiden hoitoon käytettyjen lääkkeiden turvallisuutta voidaan arvioida ja seurata. Hoitoyksiköt eri puolilta Eurooppaa ilmoittavat mahdolliset haittatapahtumat rekisteriin. Tietopankin pohjalta on julkaistu 13 tieteellistä artikkelia hyytymishäiriöiden hoidosta. Toinen merkittävä eurooppalainen aloite on ollut eri maiden osaamiskeskukset verkottava EUHANET (European Haemophilia Network). Sen puitteissa on laadittu hyytymishäiriöiden hoitoon keskittyvien osaamiskeskusten laatu kriteerit sekä luotu rekis teri järjestelmään hyväksytyistä yksiköistä. Hyksin Syöpäkeskukseen kuuluva HUS Meilahden hyytymishäiriöyksikkö sai EUHANETin Comprehensive Care Center -statuksen viime keväänä. Tunnusta voivat hakea keskukset, jotka tarjoavat muun muassa ympärivuorokautisia neuvonta- ja laboratoriopalveluja ja tekevät kattavaa tutkimustyötä. Hoitajien rooli korostuu Viime vuonna EAHADin yhteyteen perustettiin uusi jaos hoitajille. Sen ensimmäisiä tehtäviä on ollut rakentaa vuototautien hoitajien ammatillinen ansioluettelo, joka määrittelee keskeiset työssä vaadittavat osaamisalueet. Curriculum on esitelty järjestön hallituksessa ja se on parhaillaan arvioitavana lääketieteellisessä julkaisussa. Riitta Lassilan mukaan systemaattisen potilasohjauksen kehittäminen on EAHADin erityisen suojelun alla. Pediatriset hoitajat ovat jo pitkään kouluttautuneet aktiivisesti. Toivottavasti tämä viesti kuitenkin kantautuu myös heille, Lassila sanoo. Philippe de Moerloosen mukaan hoitajat ovat vielä toistaiseksi toistaiseksi aliedustettuina EAHADissa. Hän kuitenkin uskoo, että tulevina vuosina kongressin ohjelmaan tuodaan yhä enemmän moniammatillista näkökulmaa. Meillä on erittäin aktiivinen ryhmä, joka tekee hyvää työtä hollantilaisen vetäjänsä johdolla, de Moerloose sanoo. Hoitajilla on suuri rooli hemofiliapotilaan eri elämäntilanteissa. Asia tuli vahvasti esiin tämänvuotisen kongressin avanneessa monialaisessa koulutuksessa, jonka puhujista yksi edusti hoitajajaosta. Hoitajilla on tänä vuonna myös ensi kertaa edustus EAHADin hallituksessa. Tasa-arvoa potilaille Riitta Lassilan mukaan hemofilian hoito on Suomessa yleisesti ottaen hyvällä mallilla. Tärkeää on, että hoitoa voidaan tarjota kliinisen tarpeen mukaan ja että lääkekorvausjärjestelmä kohtelee eri valmisteita tasavertaisesti. Suomalaiset lastenhematologit ovat jo pitkään hoitaneet lapsipotilaita yliopistosairaaloissa. Aikuiset sen sijaan ovat Lassilan mukaan olleet pitkälti perusterveydenhuollon piirissä. Euroopan tasolla on sovittu lukuisten harvinaissairauksien kohdalla keskitetystä hoitomallista, jossa potilaat ovat asiantuntijaorganisaation hoidossa. Suomi tulee tässä muita maita perässä. Suomen Hematologiyhdistyksen hemofiliaryhmä on tehnyt jo 15 vuotta työtä yhdenmukaisen hoidon puolesta ja pikku hiljaa olemme siirtymässä kohti eurooppalaista keskitetyn hoidon tapaa. Kansainvälisesti tarkasteltuna hemofiliapotilaiden hoidossa riittää tekemistä. Potilasjärjestöt ja maailman hemofiliajärjestö taistelevat etenkin hoidon saa- tavuuden puolesta niin Euroopassa kuin muualla maailmassa. Libanonissa ja Kamerunissa työskennelleen Philippe de Moerloosen mukaan jopa prosenttia vuotohäi riöitä sairastavista jää vaille asianmukaista hoitoa. Hemofilia on yhä alihoidettu sairaus. Tämä on suurin haasteemme, de Moerloose sanoo. Urakka ohi Kolmipäiväisen kongressin jälkeen Lassila huokaa helpotuksesta. Ohjelma oli korkeatasoinen, logistiikka toimi, eikä helmikuinen Helsinkikään onneksi pelottanut kansainvälisiä vieraita. Lassila kiittää tapahtuman onnistumisesta edustavat puitteet ja ruokailut tarjonnutta Finlandia-taloa sekä Helsingin kaupunkia, joka huomioi kongressivieraat jo lentokentällä järjestämällä paikalle matkailualan opiskelijoita ja kaupunki-infoa. Lisäksi osallistujille tarjottiin ilmaiset kaupunkiliikenteen matkaliput sekä illallisvastaanotto kaupungintalolla. Erityiskiitokset saa myös tapahtumatoimisto, joka vastasi käytännön järjestelyistä ja jakoi taloudellisen vastuun yhdessä EAHADin kanssa. Philippe de Moerloose on Suomen ystävä ja hän ehdotti kongressin tuomista tänne jo muutama vuosi sitten. Aikaa valmistautumiseen oli siis riittävästi. Ilman ammattitaitoista kongressitoimistoa en silti olisi rohjennut lähteä tähän, Lassila nauraa. EUHANET-toiminta jatkuu EAHAD on ollut keskeinen vaikuttaja vuonna 2012 käynnistyneessä EU-rahoitteisessa EUHANET-projektissa. Sen alla on rakennettu turvallisuusseurannan ja hoitokeskusten arviointijärjestelmän lisäksi kattava vuototautiaiheinen verkkosivusto sekä harvinaisten vuotosairauksien tietopankki. Hankkeen EU-rahoitus päättyy toukokuussa, mutta EAHAD jatkaa projektin toimintaa kaikilla neljällä osa-alueella muun muassa lääkeyritysten tukemana. Yksi lähitulevaisuuden tavoitteista on kerätä tietopankki tukoksen vuoksi hoidetuista vuotohäiriöpotilaista. Sen avulla pyritään ratkomaan hankalia hoitotilanteita, kuten sydän- ja aivoinfarktitapauksia. Bayer on yksi EUHANET-projektin tukijoista

10 Hemofiliakongressi Kokemuksia EAHAD Helsingistä Eric Cubberley Tutkija, United Physicians, Pennsylvania USA EAHADissa on aina hyvä tieteellinen ohjelma. Toivoisin, että yhdysvaltalaislääkäritkin löytäisivät tapahtuman ja hyötyisivät sen tarjonnasta. Pidän erityisesti siitä, ettei osallistujan tarvitse valita eri luentovaihtoehtojen välillä, vaan koko ohjelmaa pystyy seuraamaan. On mielenkiintoista nähdä, miten pitkävaikutteiset lääkkeet otetaan Euroopassa vastaan. Meillä niistä on jo jonkin verran kokemusta. Satu Kinnunen Laboratoriohoitaja, SPR Veripalvelu/hemostaasitutkimukset Yleiskuva hemofilian hoidosta parantuu tällaisen tapahtuman myötä merkittävästi. Olen oppinut kongres sissa paljon ja erityisesti diagnostiikkaan liittyvät kysymykset ovat olleet mielenkiintoista. Geenitekniikan saralla voidaan tulevaisuudessa tehdä paljon uusia löytöjä. Hemofilian hoidon parissa tehdään jatkuvasti tutkimusta ja hoidot kehittyvät. Toivottavasti tämä näkyy potilaille entistä parempana hoitona. Giorgia Saccullo Erikoislääkäri, Palermon yliopiston hyytymishäiriökeskus Ilma on ollut kylmä, mutta muuten vierailu on ollut oikein lämmin ja antoisa! Kuuntelin mielenkiinnolla erityisesti muiden maiden hyviä kokemuksia aikuisten siedätyshoidosta. Peilaamme näitä kokemuksia omaan työhömme aikuispotilaiden parissa. Geeniterapia voi tuoda mielenkiintoisia mahdollisuuksia hemofilia potilaiden hoitoon tulevaisuudessa. Toivon, ettei heikko taloustilanne hankaloita mahdollisuuksiamme hoitaa potilaita hyvin

11 KYSYMYS & vastaus Jan Astermark Apulaisprofessori, Lundin yliopisto Johtaja, Malmön hyytymishäiriökeskus Toimialajohtaja, hematologia ja verisuonitaudit, Skånen yliopistollinen sairaala EAHAD-johtoryhmän jäsen ja EAHAD kongressin presidentti? Mitä hemofilian hoidon kehityksessä tällä hetkellä tapahtuu? Hemofilian hoidon tutkimuksessa haetaan tällä hetkellä ratkaisuja siihen, miten hoidon toteuttamista voitaisiin helpottaa ja tehostaa. Tutkimusta tehdään etenkin pitkävaikutteisten hyytymistekijävalmisteiden, nykyisten lääkeaineiden molekyylirakenteen parantamisen, geeniterapian ja vasta-ainepotilaiden hoidon kehittämisen parissa. Uudet pitkävaikutteiset hyytymistekijävalmisteet tulevat helpottamaan hoidon toteuttamista. Mikäli lääkeaineiden matalia pitoisuuksia ennen seuraava annosta onnistutaan nostamaan pitkävaikutteisimmilla valmisteilla, voidaan hyvin myös odottaa, että lääkkeet estävät vuotoja yhä tehokkaammin tai jopa kokonaan. Hoidon tavoitteena on, että hemofiliapotilaat voivat elää normaalia elämää. Säännöllinen ennaltaehkäisevä eli profylaktinen lääkitys on tämän hetken yleinen hoitosuositus hemofilian hoidossa. Profylaksin on osoitettu vähentävän vuotoja ja nivelvaurioita niin lapsilla kuin aikuisilla. Tällä hetkellä kiinnitetään paljon huomiota hemofiliapotilaiden yksilöllisiin tekijöihin, kuten genotyyppiin, elämäntapoihin ja liikuntatottumuksiin. Diagnostiikan kehittyessä profylaktinen hoito voidaan tulevaisuudessa optimoida potilaskohtaisesti. Hemofilian hoidossakin puhutaan lähitulevaisuudessa yksilöllisestä lääketieteestä ja hoidosta

12 L.FI Käy katsomassa sivustoamme internetissä:

Hemofiliapotilas tarvitsee tehokkaat kipulääkkeet s. 4. Hemofiliayhdistys vuototauteja sairastavat s. 6. Pertti Pere. Asiaa ja ajatuksia hemofiliasta

Hemofiliapotilas tarvitsee tehokkaat kipulääkkeet s. 4. Hemofiliayhdistys vuototauteja sairastavat s. 6. Pertti Pere. Asiaa ja ajatuksia hemofiliasta 1/2014 Asiaa ja ajatuksia hemofiliasta Hemofiliayhdistys kokoaa vuototauteja sairastavat s. 6 Pertti Pere Hemofiliapotilas tarvitsee tehokkaat kipulääkkeet s. 4 Sisällys suomen HEMOFILIAYHDISTYksen hallitus

Lisätiedot

MS-tauti opetti elämään rohkeammin!

MS-tauti opetti elämään rohkeammin! 1 /2013 Lehti ms-taudin pariss a eläville Huomio kognitiivisiin taitoihin Tärkeää puhetta seksistä MS-tauti opetti elämään rohkeammin! Neurologi Marianne Männikkö: On tärkeää erottaa, mikä on turvalliseksi

Lisätiedot

Lehti ms-taudin pariss a eläville

Lehti ms-taudin pariss a eläville 1 /2012 Lehti ms-taudin pariss a eläville Hoitoa ja huolenpitoa Lapissa Maailma ei kaatunutkaan MS-päivä on kevään huipennus 4 14 13 tässä lehdessä Hoitoa ja huolenpitoa Lapissa... 4 Seija kirjoitti tuskan

Lisätiedot

Suomen Punainen Risti, Veripalvelu. Julkaisija Suomen Hemofiliayhdistys r.y. Toimittaja Vesa Rasi Kuvitus ja taitto Vesa Rainne ISBN 952-5457-10-9

Suomen Punainen Risti, Veripalvelu. Julkaisija Suomen Hemofiliayhdistys r.y. Toimittaja Vesa Rasi Kuvitus ja taitto Vesa Rainne ISBN 952-5457-10-9 Suomen Punainen Risti, Veripalvelu Julkaisija Suomen Hemofiliayhdistys r.y. Toimittaja Vesa Rasi Kuvitus ja taitto Vesa Rainne ISBN 952-5457-10-9 Lukijalle Suomen Hemofiliayhdistys ry julkaisi ensimmäisen

Lisätiedot

Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta 50 vuotta Teemana tutkimus

Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta 50 vuotta Teemana tutkimus POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 5/2010 Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta 50 vuotta Teemana tutkimus Kastellin Apteekki Apteekki lähelläsi Kastellin Apteekki sijaitsee kätevästi Oysin ja

Lisätiedot

Vauvan tuoma elämänmuutos oli tervetullut. Gynekologin vinkit MS-tautia sairastavalle. PETtutkimuksella. tarkempaa kuvaa aivoista

Vauvan tuoma elämänmuutos oli tervetullut. Gynekologin vinkit MS-tautia sairastavalle. PETtutkimuksella. tarkempaa kuvaa aivoista 1 / 2014 Lehti ms-taudin parissa eläville Gynekologin vinkit MS-tautia sairastavalle PETtutkimuksella tarkempaa kuvaa aivoista Vauvan tuoma elämänmuutos oli tervetullut Neurologi Jori Ruuskanen: Naishormoneilla

Lisätiedot

nähdään www.nahdaan.fi Tietoa silmänpohjan kosteasta ikärappeumasta ja sen hoidosta 1/2014 Kostean ikärappeuman tutkimus ja hoito s.

nähdään www.nahdaan.fi Tietoa silmänpohjan kosteasta ikärappeumasta ja sen hoidosta 1/2014 Kostean ikärappeuman tutkimus ja hoito s. www.nahdaan.fi Tietoa silmänpohjan kosteasta ikärappeumasta ja sen hoidosta 1/2014 Kostean ikärappeuman tutkimus ja hoito s. 16 19 Nähdään-lehden henkilökuvassa Gigi Hohenthal s. 8 14 8 22 15 1/2014 Lukijalle

Lisätiedot

Tiedämme, miltä lapsettomuus tuntuu

Tiedämme, miltä lapsettomuus tuntuu L ap set tom i en yh di st ys Si m p u kk a ry:n jäsen lehti 1 2011 Tiedämme, miltä lapsettomuus tuntuu Laaja keskenmenokokonaisuus Avoimuus lahjamunasoluhoidoissa lisääntynyt Simpukka-yhdistys on Suomen

Lisätiedot

Geeniperimä ja sairaudet Avohoitotalon rakennustyö käyntiin Terveydenhuoltolaki tulee

Geeniperimä ja sairaudet Avohoitotalon rakennustyö käyntiin Terveydenhuoltolaki tulee POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 4/2008 Geeniperimä ja sairaudet Avohoitotalon rakennustyö käyntiin Terveydenhuoltolaki tulee 1

Lisätiedot

Harvinaistoimintaa 20 vuotta

Harvinaistoimintaa 20 vuotta H A R V I N A I S I A Harvinaistoimintaa 20 vuotta SUOMEN REUMALIITON HARVINAISTOIMINTA Harvinaisia reumasairauksia ja tulehduksellisia lihassairauksia sairastaville. Vertaistukitoimintaa Harvinaistietoa

Lisätiedot

Perheterapeutti. Perheterapeutit kokoontuvat Turussa Keula kohti kongressia s. 14. Valokuva terapian välineenä s. 26

Perheterapeutti. Perheterapeutit kokoontuvat Turussa Keula kohti kongressia s. 14. Valokuva terapian välineenä s. 26 Perheterapeutti 1-2014 Valokuva terapian välineenä s. 26 Keho kertoo, mikä terapiassa vaikuttaa s. 20 Perheterapeutit kokoontuvat Turussa Keula kohti kongressia s. 14 Tässä numerossa ARTIKKELIT VAKIOPALSTAT

Lisätiedot

Päivä elämästä VUOSIKERTOMUS 2012

Päivä elämästä VUOSIKERTOMUS 2012 Päivä elämästä VUOSIKERTOMUS 2012 Suuri sairaalaorganisaatio pystyy turvaamaan laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut. Aki Lindén Aki Lindén, HUS:n toimitusjohtaja: Vuosi 2012 oli HUS:n tähänastisen

Lisätiedot

H A R V I N A I S I A Kesäkuu 1/2015

H A R V I N A I S I A Kesäkuu 1/2015 H A R V I N A I S I A Kesäkuu 1/2015 SUOMEN REUMALIITON HARVINAISTOIMINTA Harvinaisia reumasairauksia ja tulehduksellisia lihassairauksia sairastaville. Vertaistukitoimintaa Harvinaistietoa Harvinaisia-lehti

Lisätiedot

FIP 2010 Apteekkien rooli kehittyy

FIP 2010 Apteekkien rooli kehittyy MUUTTUVA APTEEKKIEN ROOLI SIVU 14 ETÄFARMASIA SIVU 16 PROVIISORIT MÄÄRÄÄVÄT LÄÄKKEITÄ SIVU 20 FARMAKOGENETIIKKA SIVU 22 APTEEKIN KIRJANPITO SIVU 28 SÄÄNTÖUUDISTUS SIVU 34 YHDISTYMISKYSELYN TULOKSET SIVU

Lisätiedot

Kasteohjelma haasteiden edessä Matti Rimpelä päätoimittajaksi. Neuvola ja kouluterveyslehti muuttuu kotiin tilattuna maksulliseksi

Kasteohjelma haasteiden edessä Matti Rimpelä päätoimittajaksi. Neuvola ja kouluterveyslehti muuttuu kotiin tilattuna maksulliseksi Terveyden edistämisen ja ehkäisevän lastensuojelun ammattilehti 1 2009 Kasteohjelma haasteiden edessä Matti Rimpelä päätoimittajaksi Neuvola ja kouluterveyslehti muuttuu kotiin tilattuna maksulliseksi

Lisätiedot

HIV-SEULONTA ÄITIYSNEUVOLOISSA

HIV-SEULONTA ÄITIYSNEUVOLOISSA HIV-TIETOPAKETTI PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA TOIMIVILLE HIV-SEULONTA ÄITIYSNEUVOLOISSA Kansanterveyslaitos 1997 HIV-TIETOPAKETTI PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA TOIMIVILLE HIV-SEULONTA ÄITIYSNEUVOLOISSA Toimittaneet

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Oulun Yliopistollinen sairaala Oulaskankaan sairaala Visalan sairaala. Uusi strategia näyttää suuntaa

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Oulun Yliopistollinen sairaala Oulaskankaan sairaala Visalan sairaala. Uusi strategia näyttää suuntaa POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Oulun Yliopistollinen sairaala Oulaskankaan sairaala Visalan sairaala 6/2009 Uusi strategia näyttää suuntaa Kastellin Apteekki Apteekki lähelläsi Kastellin Apteekki

Lisätiedot

Yhteistyöstä virtaa yhdistystoimintaan s. 22. Kohti vahvuusperustaista opetusta positiivisen pedagogiikan keinoin s. 12

Yhteistyöstä virtaa yhdistystoimintaan s. 22. Kohti vahvuusperustaista opetusta positiivisen pedagogiikan keinoin s. 12 ADHD-liiton jäsenlehti Kohti vahvuusperustaista opetusta positiivisen pedagogiikan keinoin s. 12 Yhteistyöstä virtaa yhdistystoimintaan s. 22 Syksyn sopeutumisvalmennuskurssit s. 24 a d h d-liitto ry adhd-förbundet

Lisätiedot

Syöpä. cancer.fi. Heidi Ahjoniemeltä. on leikattu gliooma 2/2011

Syöpä. cancer.fi. Heidi Ahjoniemeltä. on leikattu gliooma 2/2011 Syöpä 2/2011 SYÖPÄJÄRJESTÖJEN AIKAKAUSLEHTI cancer.fi Aivokasvainpotilasta hoitaa asiantuntijatiimi Toisenlainen tunti lukijakirjoitus Vuoden syöpälääkäri ja -hoitaja valittu Heidi Ahjoniemeltä on leikattu

Lisätiedot

Syöpä. Toivo vie. cancer.fi. elämää eteenpäin 4/2011

Syöpä. Toivo vie. cancer.fi. elämää eteenpäin 4/2011 Syöpä 4/2011 SYÖPÄJÄRJESTÖJEN AIKAKAUSLEHTI cancer.fi Mitä syöpiä Suomessa seulotaan? Eturauhasen syöpä seuloa vai ei? Potilaan polku - kirjoituskilpailun satoa Toivo vie elämää eteenpäin Tässä numerossa

Lisätiedot

Pär Slätis: suurlähettilään tervehdys 2. Moniammatillinen aivoriihi hyvän hoidon takeena 4. Sinikka Nopola ja hämäläisen terveyden eväät 8

Pär Slätis: suurlähettilään tervehdys 2. Moniammatillinen aivoriihi hyvän hoidon takeena 4. Sinikka Nopola ja hämäläisen terveyden eväät 8 1 2007 Tules-vuosikymmen -terveyshankkeen tiedote Pär Slätis: suurlähettilään tervehdys 2 Moniammatillinen aivoriihi hyvän hoidon takeena 4 Sinikka Nopola ja hämäläisen terveyden eväät 8 Väitökset potilaan

Lisätiedot

Tulevaisuusvaliokunta Teknologian arviointeja 8 IKÄÄNTYNEIDEN ITSENÄISTÄ SUORIUTUMISTA TUKEVA TEKNOLOGIA

Tulevaisuusvaliokunta Teknologian arviointeja 8 IKÄÄNTYNEIDEN ITSENÄISTÄ SUORIUTUMISTA TUKEVA TEKNOLOGIA Tulevaisuusvaliokunta Teknologian arviointeja 8 IKÄÄNTYNEIDEN ITSENÄISTÄ SUORIUTUMISTA TUKEVA TEKNOLOGIA Internet-pohjaisten omahoidon tukijärjestelmien arviointi VTT Teknologian tutkimuksen ryhmä Annele

Lisätiedot

OLEN HARVINAINEN. Harvinaisten sairauksien päivän kyselyn tuloksia 2012

OLEN HARVINAINEN. Harvinaisten sairauksien päivän kyselyn tuloksia 2012 Harvinaisten sairauksien päivän kyselyn tuloksia 2012 OLEN HARVINAINEN Harvinaisiin sairaus- ja vammaryhmiin kuuluvien kokemuksia ja ajatuksia palveluista, vertaistuesta ja arjen haasteista Toimituskunta

Lisätiedot

1/2011SYÖPÄJÄRJESTÖJEN AIK AKAUSLEHTI

1/2011SYÖPÄJÄRJESTÖJEN AIK AKAUSLEHTI Syöpä 1/2011 SYÖPÄJÄRJESTÖJEN AIKAKAUSLEHTI cancer.fi Arjen ystävä kulkee rinnalla Harvinaisten syöpien verkostot Aika hakea kuntoutukseen Jaana Kosonen voitti kirjoituskilpailun Tässä numerossa 1/2011

Lisätiedot

Munuais- ja maksaliitto ry 4/2011. Paikat kunnossa Sirpan seuraajalle s. 8 Sinuksi sairauden kanssa s. 18. KYLLÄ raikasi Kuopion torilla s.

Munuais- ja maksaliitto ry 4/2011. Paikat kunnossa Sirpan seuraajalle s. 8 Sinuksi sairauden kanssa s. 18. KYLLÄ raikasi Kuopion torilla s. Livsvillkor Munuais- ja maksaliitto ry 4/2011 Paikat kunnossa Sirpan seuraajalle s. 8 Sinuksi sairauden kanssa s. 18 KYLLÄ raikasi Kuopion torilla s. 10 Elinsiirron ansiosta elämä voi jatkua täysipainoisena.

Lisätiedot

Arjen ihana tavallisuus s.10

Arjen ihana tavallisuus s.10 LIVSVILLKOR Munuais- ja maksaliitto ry 4/2012 Arjen ihana tavallisuus s.10 Perinnöllinen sairaus seuraa kuin kummilusikka s.26 We innovate Healthcare Elämä kirjoittaa kysymykset me etsimme vastauksia Lääkkeiden,

Lisätiedot

6 Potilaaksi ei pidä jäädä

6 Potilaaksi ei pidä jäädä Hengitysliiton jäsenlehti 5/2013 6 Potilaaksi ei pidä jäädä 16 Moni tupakoija ei tunnista sairauttaan 30 Arkkiatri: Potilasta on kuunneltava Hengitysliitto 2 Hengitys > 5 2013 Hengitysliiton jäsenlehti

Lisätiedot

5. 2013. Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen. Teema: henkilöstö

5. 2013. Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen. Teema: henkilöstö 5. 2013 Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen Teema: henkilöstö Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Työelämässä on huomioitava myös nuoret 6 Työnohjaaja auttaa työyhteisiöä

Lisätiedot

Uskallus & innovaatiot

Uskallus & innovaatiot katsaus 298/2013 Uskallus & innovaatiot Uusia näkökulmia suomalaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Uskallus & innovaatiot Uusia näkökulmia suomalaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Tekesin katsaus

Lisätiedot