FAKTORI. takaa parhaan hoitotuloksen MONIAMMATILLINEN TIIMI HEMOFILIA VAIKUTTAJAT KOOLLA HELSINGISSÄ S. 6. s. 4 ASIAA JA AJATUKSIA HEMOFILIASTA 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FAKTORI. takaa parhaan hoitotuloksen MONIAMMATILLINEN TIIMI HEMOFILIA VAIKUTTAJAT KOOLLA HELSINGISSÄ S. 6. s. 4 ASIAA JA AJATUKSIA HEMOFILIASTA 2015"

Transkriptio

1 ASIAA JA AJATUKSIA HEMOFILIASTA 2015 FAKTORI MONIAMMATILLINEN TIIMI takaa parhaan hoitotuloksen s. 4 HEMOFILIA VAIKUTTAJAT KOOLLA HELSINGISSÄ S. 6

2 Sisällys s. 6 Euroopan hemofiliakongressi EAHAD järjestettiin helmikuussa Finlandiatalolla. s. 4 Hemofiliapotilaiden ikääntyminen tuo uudenlaisia haasteita hoitoon, sanoo Gerry Dolan. s. 10 Mitä uutta hemofilian hoitoon on kehitteillä? Asiantuntija vastaa Asiaa ja ajatuksia hemofiliasta Julkaisija Bayer Oy, Keilaranta 12, Espoo, Espoo, , Päätoimittaja Tapani Vuola, asiantuntijalääkäri Toimitus Mediaattori Oy, yhteyshenkilö Elina Laaksonen, Paino Newprint Oy L.FI Ennakoivat lausunnot Tässä Faktori-lehden numerossa saattaa olla ennakoivia lausuntoja, jotka perustuvat Bayer-konsernin tai Bayer-toimialan johdon tämänhetkisiin oletuksiin ja ennusteisiin. Erilaiset odotettavissa olevat tai odottamattomat riskit ja epävarmat tekijät saattavat muuttaa yrityksen todellisia tuloksia, taloudellista tilannetta, kehitystä ja suoritusta näistä ennusteista. Joistakin tällaisista tekijöistä kerrotaan Bayerin tiedotteissa, jotka löytyvät Bayerin verkkosivustolta osoitteesta Yritys ei ole velvollinen päivittämään tai korjaamaan näitä ennakoivia lausuntoja uusien tietojen tai olosuhteiden vuoksi.

3 Pääkirjoitus Arvoisa lukija, HELMIKUUN LOPPUPUOLELLA Helsingissä järjestettiin kansainvälinen EAHADkongressi. Nimikummajainen on lyhennelmä sanoista European Association of Heamophilia and Allied Disorders eli vapaasti suomennettuna Euroopan hemofilia- ja verenvuototautien yhdistys. Kokous oli vieraiden mieleen tieteellisessä mielessä, mutta toimi varmasti myös näyteikkunana Suomeen. Avajaistilaisuudessa soi Sibeliuksen Finlandia, mikä sopikin kongressipaikkaan, Alvar Aallon suunnittelemaan Finlandia-taloon. Kokouksen puheenjohtajana toiminut professori Riitta Lassila teki kokouksen eteen suuren työn ja sai ansaitsemansa kiitokset EAHADyhdistykseltä sekä kongressin osallistujilta. Eräs teema kongressissa ja tässäkin lehdessä oli moniammatillinen yhteistyö. Kun ajattelee, kuinka monimutkaisten asioiden eteen hemofiliapotilas ja tämän perhe joutuvat raskausajan ja vanhuuden välillä, on helppo ymmärtää, että monipuolisesti koulutettu ja eri näkökulmia tarkasteleva työryhmä osaa parhaiten vastata potilaiden, perheiden ja läheisten tarpeisiin. Moniammatillista ja monimutkaista on myös lääkekehitys ja hidastakin. EAHADkongressissa keskusteltiin myös tulevaisuuden näkymistä. Niin kuin hyvin tiedätte, Bayer on niissä vahvasti mukana. Tapani Vuola Asiantuntijalääkäri, päätoimittaja Sisäinen järjestelmä pinta Faktori XII Faktori XIIa Faktori XI Faktori IX Faktori XIa Ca 2+ Ulkoinen järjestelmä KT Faktori IXa Faktori VIIa Faktori VII VIIIa ja Va VIIIa hajoaminen KT KT Ca 2+ Ca 2+ Faktori X Faktori Xa Proteiini S Va Protrombinaasikompleksi FL proteiini C Ca 2+ Protrombiini (II) Trombiini (IIa) Faktori XIIIa Ca 2+ Faktori XIII Trombomoduliini Proteiini C Fibriini (liukenematon) Fibriini (liukoinen) Fibrinogeeni

4 Syntymästä seniori-ikään Hemofiliapotilaan hyvä hoito vaatii eri ikävaiheisiin liittyvien haasteiden huomioimista. Parhaisiin tuloksiin päästään, jos yhteistyö ammattiryhmien välillä toimii saumattomasti potilaan polun varrella. TEKSTI Elina Puska KUVAT istockphoto ja Mikko Käkelä Äiti odottaa ensimmäistä lastaan. Tiedetään, että äiti on hemofilia A:n kantaja ja että lapsi on poika. Valitaanko synnytystavaksi keisarinleikkaus, normaali alatiesynnytys vai käynnistetty synnytys? Kysymykseen ei toistaiseksi ole yksiselitteistä vastausta. Saksassa, kuten Suomessakin, kantajille suositellaan usein normaalia alatiesynnytystä. Imukuppi- ja pihtisynnytyksiä pitäisi kuitenkin välttää, sillä välineiden käyttö lisää kallonsisäisen verenvuodon riskiä sikiöllä. Etenkin ennenaikaisesti syntyneille hemofiliaa sairastaville vauvoille suositellaan pään alueen ultraäänitutkimusta mahdollisen vuodon havaitsemiseksi, kertoo Berliinin hemofiliakeskuksen johtaja Robert Klamroth. Hemofilia vaatii erityistä huomiota elämän alkumetreiltä alkaen. Etukäteen tulisi miettiä, miten hemofiliaa kantavien naisten raskauden seuranta ja synnytykset hoidetaan. Haasteita hyväksymisessä Tieto oman lapsen perinnöllisestä ja pysyvästä sairaudesta voi olla shokki pienten lasten vanhemmille. Hemofiliahoitaja Elsbeth Müller-Kägi kertoo hoitaneensa Zürichin lastensairaalassa hiljattain taaperoikäistä vaikeaa hemofilia A:ta sairastavaa poikaa, jonka kohdalla suunnitelmat profylaksin aloittamisesta siirtyivät useaan otteeseen. Vanhemmat eivät olleet kiinnostuneita keskustelemaan siitä, miten säännöllinen lääkitys sopisi heidän arkeensa. Müller-Kägi arvelee, etteivät isä ja äiti olleet sinut lapsensa diagnoosin kanssa. Asiasta voi kieliä toistuva kiire pois tapaamisista tai se, jos vanhemmilla ei ole mitään kysyttävää. Usein olemme myös huomanneet, etteivät vanhemmat ole ymmärtäneet saamaansa informaatiota vaan saattavat yhä ajatella, että kerta-annos hyytymistekijää parantaa hemofilian. Tiedon jakamista kannattaa Müller- Kägin mielestä jatkaa. Vanhemmille voi myös ehdottaa vaiheittaista suunnitelmaa kotihoidon opettelemiseksi ja yhteydenottoa potilasjärjestöön vertaistuen saamiseksi. Joskus toisen lääkärin mielipide voi auttaa. Myös suoraa keskustelua diagnoosin hyväksymisestä voi yrittää. Yleensä annamme asioille aikaa ja pyrimme välttämään vastakkainasettelua, Müller-Kägi sanoo.

5 Asiantuntijat Inhibiittorit kiusana osalla Joskus hemofiliapotilaan elimistö alkaa taistella annettua hyytymistekijähoitoa vastaan. Hemofiliaa sairastavalle voi kehittyä inhibiittoreiksi kutsuttuja vasta-aineita, jotka muuttavat annetun hyytymistekijän tehottomaksi, jolloin lääkitys ei enää estä eikä rauhoita vuotoja. Suurin riski vasta-aineiden muodostumiselle on varhaislapsuudessa. Inhibiittori voidaan yrittää hävittää immunotoleranssihoidolla (ITI, immunotolerance induction) eli siedättämällä. Siedätyshoidossa hyytymistekijää annetaan tiheästi suurina annoksina. Siedätyshoito kestää useimmiten puolesta vuodesta vuoteen, joskus kauemminkin. Sen aikana lääkeinfuusioita annetaan useita kertoja viikossa tai jopa päivittäin. Tiheä pistäminen vaatii hyvää sitoutumista hoitoon. Noin kolmella neljästä siedätyshoito onnistuu. Jos vasta-aineita ei onnistuta hävittämään, voidaan vuotoja hoitaa ohitusvalmisteilla. Vasta-aineiden muodostuminen on yhä yksi hemofilian hoidon hankalimpia haasteita, Robert Klamroth sanoo. Matkalla itsehoitoon Aikuisuuden kynnyksellä hemofiliaa sairastavan nuoren odotetaan ottavan vastuu oman sairautensa hoitamisesta. Kyky pitkälle tulevaisuuteen kantavaan ajatteluun on kuitenkin vasta kehittymässä. Nuoren voi olla vaikea ymmärtää, miten tämän päivän valinnat sairauden hoidossa vaikuttavat omaan tulevaisuuteen, Elsbeth Müller-Kägi muistuttaa. Hemofilian kohdalla hoidon laiminlyönnillä voi olla kauaskantoisia vaikutuksia, sillä hoitamattomat vuodot voivat aiheuttaa pysyviä vaurioita tuki- ja liikuntaelimiin tai keskushermostoon. Hyytymishäiriöiden asiantuntijaa tulisi aina konsultoida hemofiliaa sairastavan infarktipotilaan hoidossa. Onnistunut itsehoito edellyttää, että nuori oppii hallitsemaan oman sairautensa ja kykenee hoitamaan sitä oikeaoppisesti. Tämä tarkoittaa, että nuori osaa pistää lääkkeen itse, tunnistaa vuodot ja osaa hoitaa ne. Hän myös huolehtii lääkkeiden saatavuudesta ja oppii kommunikoimaan häntä hoitavien ammattilaisten kanssa. Müller-Kägin mukaan moniammatillisen hoitotiimin tehtävä on tukea sekä nuorta että vanhempia paitsi näiden taitojen oppimisessa, myös erilaisten elämänroolien löytämisessä ja sairauteen liittyvien tunteiden kanssa pärjäämisessä. Yht äkkinen vastuu voi säikäyttää. Müller-Kägin mukaan hoitajat ja lääkärit voivat yhdessä valmistaa nuorta itsenäistymiseen kertomalla riittävän varhain, mitä onnistunut itsehoito vaatii ja miten siirtymävaihe lasten puolelta aikuisten terveydenhuoltoon tapahtuu. Ikä ei tule yksin Kehittyneen hoidon ansiosta hemofiliapotilaiden eliniänennuste ei nykyään poikkea normaalista. Yhä harvempi joutuu kärsimään nivel- ja lihasvuotojen haitoista. Ikääntyminen kuitenkin tuo hemofilian rinnalle muita terveysongelmia. Sydän- ja verisuonisairaudet ovat merkittävä haaste. Yhä useampi hemofiliapotilas saa sydäninfarktin, sanoo Nottinghamin yliopistosairaalan hematologi Gerry Dolan. Tilanne on uusi ja sikäli ongelmallinen, ettei näyttöön perustuvia hoitosuosituksia sydäntapahtumien hoidosta hemofiliapotilailla vielä ole. Vuototautia sairastavan sydänsairaan hoito on erityisen haastavaa. Siksi hyytymishäiriöiden asiantuntijaa tulisi aina konsultoida hemofiliaa sairastavan infarktipotilaan hoidossa. Yhteinen päämäärä Osastonlääkäri Klaus Österholm (vas., HUS, Jorvin fysiatrian poliklinikka), hematologi Robert Klamroth (Berliinin hemofiliakeskus), hematologi Gerry Dolan (Nottinghamin yliopistosairaala) ja hemofiliahoitaja Elsbeth Müller-Kägi (Zürichin yliopistollinen lastensairaala) puhuivat Finlandia-talossa helmikuussa järjestetyn eurooppalaisen hemofiliakongressin avajaisluennolla eri ikäkausiin liittyvistä hoidon haasteista ja moniammatillisen yhteistyön merkityksestä. Hyytymistekijäkorvaushoito tulisi antaa aina ennen mahdollista pallolaajennusta tai liuotushoitoa. Yksikössä tulisi olla valmis toimintamalli hemofiliapotilaiden hoitoon, sillä infarktitapauksissa on toimittava aina nopeasti, Dolan muistuttaa. Ikääntyminen tuo mukanaan muitakin haasteita. Kun näkö ja kuulo heikkenevät, reaktioaika pitenee ja lihasmassa pienenee, myös tasapaino-ongelmat lisääntyvät. Ikääntyvien hemofiliapotilaiden kaatumisriskiä lisäävät etenkin alaraajojen tuki- ja liikuntaelinongelmat. Hemofilian hoidossa on kiinnitetty onnistuneesti paljon huomiota nuoriin. Gerry Dolan uskoo, että seuraavaksi on keskityttävä ratkaisemaan ikääntymisen mukanaan tuomia terveydellisiä ja sosiaalisia haasteita

6 Hemofiliakongressi

7 KÄYTÄNTÖ JA TIEDE käsi kädessä Hemofiliakongressi EAHAD keräsi Helsinkiin ennätysyleisön. TEKSTI Elina Puska KUVAT Mikko Käkelä

8 EAHADissa ei perinteisesti ole rinnakkaisohjelmia, vaan osallistujilla on mahdollisuus seurata kaikkia luentoja. Kuva avajaisluennolta Finlandia-salista. On helmikuinen pakkasaamu Helsingissä. Tunnelma on jännittyneen odottava. Aurinko on näyttäytynyt ensimmäistä kertaa aikoihin, mikä lupaa hyvää. Finlandia-talon pimennetyssä salissa nelisatapäinen joukko istuu hiljaa. Vihreinä ja keltaisina valkokankaalla leiskuvat revontulet vaihtuvat höyryävän metsän keskeltä kajastavaan aamuauringon valoon Sibeliuksen Finlandian soidessa taustalla. Musiikin päätyttyä professori Riitta Lassila toivottaa osallistujat tervetulleiksi kahdeksanteen EAHAD-kongressiin ja sen avajaisluennolle. Helikopteriperspektiivistä katsottuna Euroopan Hemofilia- ja hyytymishäiriöiden yhdistys EAHADin (European Association for Haemophilia and Allied Disorders) tehtävä on edistää hyytymishäiriöiden kliinistä hoitoa, koulutusta ja tutkimusta Euroopassa. Keskeisessä roolissa on vuosittain järjestettävä kongressi. Tänä vuonna hyytymisteemaa lähestyttiin kokonaisvaltaisesti. Ohjelmassa korostui muun muassa laboratorion ja potilaiden hoidosta vastaavan klinikan yhteistyö. Hemofilian, kuten muidenkin hyytymis häiriöiden hoidossa vuorovaikutus laboratorion kanssa on äärimmäisen Eurooppa on halunnut vetää yhtä köyttä hemofilian hoidon kehittämisessä. Riitta Lassila tär keää. Klinikoilla pitäisi olla kiinnostusta laboratorion toimintaa kohtaan sekä ymmärrystä siitä, mitkä seikat vaikuttavat laboratoriotuloksiin. Kliinisten tietojen pitäisi myös kulkeutua sujuvasti laboratorioon, sanoo tämänvuotisen kongressin presidentti, osastonylilääkäri Riitta Lassila HUS Meilahden hyytymishäiriöyksiköstä. Saumatonta yhteistyötä peräänkuulutetaan myös lukuisten muiden ammattilaisten kanssa. Gynekologit, neuvolalääkärit, kätilöt ja synnytyslääkärit, fysiatrit ja fysioterapeutit, ortopedit, kardiologit, verisuonikirurgit, psykologit, sosiaalityöntekijät ja kivunhoidon asiantuntijat kuuluvat kaikki moniammatilliseen hoitotiimiin, joka rakentuu hoitovastuussa olevan hematologin ja sairaanhoitajan ympärille. Kaiken kaikkiaan tämänvuotisessa ohjelmassa pyrittiin tasapainoon käytännönläheisten aiheiden ja viimeisimmän tutkimustiedon välillä. Halusimme tarjota relevanttia tietoa hemofiliapotilaita tapaaville ammattilaisille. Tieteellisen annin huipentuma oli kenties se, että onnistuimme saamaan puhujaksi japanilaisen lastenlääkärin, joka on tehnyt hienon tutkimuksen hemofiliapotilaan hemostaasista ja kehittänyt täysin uuden ajatuksen ihon alle annosteltavasta lääkityksestä, Lassila sanoo. Eurooppa näyttää tietä Kun EAHADin ensimmäinen kongressi järjestettiin vuonna 2008 Wienissä, paikalla oli parisen sataa osallistujaa. Järjestäjät toivoivat tapahtumalle maltillista kasvua. Helsingissä kongressiin osallistui 1250 henkilöä 61 eri maasta. Suomalaiset pelkäsivät turhaan, että kylmä sää karsisi osallistujia. Tänä vuonna tehtiin kaikkien aikojen kävijäennätys, jär

9 Hemofiliakongressi Hemofilia on maailmalla yhä alihoidettu sairaus. Philippe de Moerloose jestön presidentti Philippe de Moerloose iloitsee. Eurooppalaisten lisäksi osallistujia oli muun muassa Irakista, Yhdysvalloista ja Kanadasta. Riitta Lassila uskoo, että pitkään käynnissä ollut rekisterityö on osasyy maanosan maineeseen. Eurooppa on halunnut vetää yhtä köyttä hemofilian hoidon kehittämisessä. Englannista alkunsa saanut turvallisuusseuranta on herättänyt laajaa mielenkiintoa ja rekisteriä on tähän mennessä sovellettu Australiaan, Kanadaan ja Etelä-Afrikkaan. Yhteisen EUHASS-turvallisuusrekisterin (European Hemophilia Safety Survaillance) avulla hemofilian ja muiden hyytymishäiriöiden hoitoon käytettyjen lääkkeiden turvallisuutta voidaan arvioida ja seurata. Hoitoyksiköt eri puolilta Eurooppaa ilmoittavat mahdolliset haittatapahtumat rekisteriin. Tietopankin pohjalta on julkaistu 13 tieteellistä artikkelia hyytymishäiriöiden hoidosta. Toinen merkittävä eurooppalainen aloite on ollut eri maiden osaamiskeskukset verkottava EUHANET (European Haemophilia Network). Sen puitteissa on laadittu hyytymishäiriöiden hoitoon keskittyvien osaamiskeskusten laatu kriteerit sekä luotu rekis teri järjestelmään hyväksytyistä yksiköistä. Hyksin Syöpäkeskukseen kuuluva HUS Meilahden hyytymishäiriöyksikkö sai EUHANETin Comprehensive Care Center -statuksen viime keväänä. Tunnusta voivat hakea keskukset, jotka tarjoavat muun muassa ympärivuorokautisia neuvonta- ja laboratoriopalveluja ja tekevät kattavaa tutkimustyötä. Hoitajien rooli korostuu Viime vuonna EAHADin yhteyteen perustettiin uusi jaos hoitajille. Sen ensimmäisiä tehtäviä on ollut rakentaa vuototautien hoitajien ammatillinen ansioluettelo, joka määrittelee keskeiset työssä vaadittavat osaamisalueet. Curriculum on esitelty järjestön hallituksessa ja se on parhaillaan arvioitavana lääketieteellisessä julkaisussa. Riitta Lassilan mukaan systemaattisen potilasohjauksen kehittäminen on EAHADin erityisen suojelun alla. Pediatriset hoitajat ovat jo pitkään kouluttautuneet aktiivisesti. Toivottavasti tämä viesti kuitenkin kantautuu myös heille, Lassila sanoo. Philippe de Moerloosen mukaan hoitajat ovat vielä toistaiseksi toistaiseksi aliedustettuina EAHADissa. Hän kuitenkin uskoo, että tulevina vuosina kongressin ohjelmaan tuodaan yhä enemmän moniammatillista näkökulmaa. Meillä on erittäin aktiivinen ryhmä, joka tekee hyvää työtä hollantilaisen vetäjänsä johdolla, de Moerloose sanoo. Hoitajilla on suuri rooli hemofiliapotilaan eri elämäntilanteissa. Asia tuli vahvasti esiin tämänvuotisen kongressin avanneessa monialaisessa koulutuksessa, jonka puhujista yksi edusti hoitajajaosta. Hoitajilla on tänä vuonna myös ensi kertaa edustus EAHADin hallituksessa. Tasa-arvoa potilaille Riitta Lassilan mukaan hemofilian hoito on Suomessa yleisesti ottaen hyvällä mallilla. Tärkeää on, että hoitoa voidaan tarjota kliinisen tarpeen mukaan ja että lääkekorvausjärjestelmä kohtelee eri valmisteita tasavertaisesti. Suomalaiset lastenhematologit ovat jo pitkään hoitaneet lapsipotilaita yliopistosairaaloissa. Aikuiset sen sijaan ovat Lassilan mukaan olleet pitkälti perusterveydenhuollon piirissä. Euroopan tasolla on sovittu lukuisten harvinaissairauksien kohdalla keskitetystä hoitomallista, jossa potilaat ovat asiantuntijaorganisaation hoidossa. Suomi tulee tässä muita maita perässä. Suomen Hematologiyhdistyksen hemofiliaryhmä on tehnyt jo 15 vuotta työtä yhdenmukaisen hoidon puolesta ja pikku hiljaa olemme siirtymässä kohti eurooppalaista keskitetyn hoidon tapaa. Kansainvälisesti tarkasteltuna hemofiliapotilaiden hoidossa riittää tekemistä. Potilasjärjestöt ja maailman hemofiliajärjestö taistelevat etenkin hoidon saa- tavuuden puolesta niin Euroopassa kuin muualla maailmassa. Libanonissa ja Kamerunissa työskennelleen Philippe de Moerloosen mukaan jopa prosenttia vuotohäi riöitä sairastavista jää vaille asianmukaista hoitoa. Hemofilia on yhä alihoidettu sairaus. Tämä on suurin haasteemme, de Moerloose sanoo. Urakka ohi Kolmipäiväisen kongressin jälkeen Lassila huokaa helpotuksesta. Ohjelma oli korkeatasoinen, logistiikka toimi, eikä helmikuinen Helsinkikään onneksi pelottanut kansainvälisiä vieraita. Lassila kiittää tapahtuman onnistumisesta edustavat puitteet ja ruokailut tarjonnutta Finlandia-taloa sekä Helsingin kaupunkia, joka huomioi kongressivieraat jo lentokentällä järjestämällä paikalle matkailualan opiskelijoita ja kaupunki-infoa. Lisäksi osallistujille tarjottiin ilmaiset kaupunkiliikenteen matkaliput sekä illallisvastaanotto kaupungintalolla. Erityiskiitokset saa myös tapahtumatoimisto, joka vastasi käytännön järjestelyistä ja jakoi taloudellisen vastuun yhdessä EAHADin kanssa. Philippe de Moerloose on Suomen ystävä ja hän ehdotti kongressin tuomista tänne jo muutama vuosi sitten. Aikaa valmistautumiseen oli siis riittävästi. Ilman ammattitaitoista kongressitoimistoa en silti olisi rohjennut lähteä tähän, Lassila nauraa. EUHANET-toiminta jatkuu EAHAD on ollut keskeinen vaikuttaja vuonna 2012 käynnistyneessä EU-rahoitteisessa EUHANET-projektissa. Sen alla on rakennettu turvallisuusseurannan ja hoitokeskusten arviointijärjestelmän lisäksi kattava vuototautiaiheinen verkkosivusto sekä harvinaisten vuotosairauksien tietopankki. Hankkeen EU-rahoitus päättyy toukokuussa, mutta EAHAD jatkaa projektin toimintaa kaikilla neljällä osa-alueella muun muassa lääkeyritysten tukemana. Yksi lähitulevaisuuden tavoitteista on kerätä tietopankki tukoksen vuoksi hoidetuista vuotohäiriöpotilaista. Sen avulla pyritään ratkomaan hankalia hoitotilanteita, kuten sydän- ja aivoinfarktitapauksia. Bayer on yksi EUHANET-projektin tukijoista

10 Hemofiliakongressi Kokemuksia EAHAD Helsingistä Eric Cubberley Tutkija, United Physicians, Pennsylvania USA EAHADissa on aina hyvä tieteellinen ohjelma. Toivoisin, että yhdysvaltalaislääkäritkin löytäisivät tapahtuman ja hyötyisivät sen tarjonnasta. Pidän erityisesti siitä, ettei osallistujan tarvitse valita eri luentovaihtoehtojen välillä, vaan koko ohjelmaa pystyy seuraamaan. On mielenkiintoista nähdä, miten pitkävaikutteiset lääkkeet otetaan Euroopassa vastaan. Meillä niistä on jo jonkin verran kokemusta. Satu Kinnunen Laboratoriohoitaja, SPR Veripalvelu/hemostaasitutkimukset Yleiskuva hemofilian hoidosta parantuu tällaisen tapahtuman myötä merkittävästi. Olen oppinut kongres sissa paljon ja erityisesti diagnostiikkaan liittyvät kysymykset ovat olleet mielenkiintoista. Geenitekniikan saralla voidaan tulevaisuudessa tehdä paljon uusia löytöjä. Hemofilian hoidon parissa tehdään jatkuvasti tutkimusta ja hoidot kehittyvät. Toivottavasti tämä näkyy potilaille entistä parempana hoitona. Giorgia Saccullo Erikoislääkäri, Palermon yliopiston hyytymishäiriökeskus Ilma on ollut kylmä, mutta muuten vierailu on ollut oikein lämmin ja antoisa! Kuuntelin mielenkiinnolla erityisesti muiden maiden hyviä kokemuksia aikuisten siedätyshoidosta. Peilaamme näitä kokemuksia omaan työhömme aikuispotilaiden parissa. Geeniterapia voi tuoda mielenkiintoisia mahdollisuuksia hemofilia potilaiden hoitoon tulevaisuudessa. Toivon, ettei heikko taloustilanne hankaloita mahdollisuuksiamme hoitaa potilaita hyvin

11 KYSYMYS & vastaus Jan Astermark Apulaisprofessori, Lundin yliopisto Johtaja, Malmön hyytymishäiriökeskus Toimialajohtaja, hematologia ja verisuonitaudit, Skånen yliopistollinen sairaala EAHAD-johtoryhmän jäsen ja EAHAD kongressin presidentti? Mitä hemofilian hoidon kehityksessä tällä hetkellä tapahtuu? Hemofilian hoidon tutkimuksessa haetaan tällä hetkellä ratkaisuja siihen, miten hoidon toteuttamista voitaisiin helpottaa ja tehostaa. Tutkimusta tehdään etenkin pitkävaikutteisten hyytymistekijävalmisteiden, nykyisten lääkeaineiden molekyylirakenteen parantamisen, geeniterapian ja vasta-ainepotilaiden hoidon kehittämisen parissa. Uudet pitkävaikutteiset hyytymistekijävalmisteet tulevat helpottamaan hoidon toteuttamista. Mikäli lääkeaineiden matalia pitoisuuksia ennen seuraava annosta onnistutaan nostamaan pitkävaikutteisimmilla valmisteilla, voidaan hyvin myös odottaa, että lääkkeet estävät vuotoja yhä tehokkaammin tai jopa kokonaan. Hoidon tavoitteena on, että hemofiliapotilaat voivat elää normaalia elämää. Säännöllinen ennaltaehkäisevä eli profylaktinen lääkitys on tämän hetken yleinen hoitosuositus hemofilian hoidossa. Profylaksin on osoitettu vähentävän vuotoja ja nivelvaurioita niin lapsilla kuin aikuisilla. Tällä hetkellä kiinnitetään paljon huomiota hemofiliapotilaiden yksilöllisiin tekijöihin, kuten genotyyppiin, elämäntapoihin ja liikuntatottumuksiin. Diagnostiikan kehittyessä profylaktinen hoito voidaan tulevaisuudessa optimoida potilaskohtaisesti. Hemofilian hoidossakin puhutaan lähitulevaisuudessa yksilöllisestä lääketieteestä ja hoidosta

12 L.FI Käy katsomassa sivustoamme internetissä:

1/2013. Asiaa ja ajatuksia hemofiliasta. Vasta-ainemysteeri kiinnostaa tutkijoita s. 4. Koko perheen projekti. Aatun siedätyshoito onnistui s.

1/2013. Asiaa ja ajatuksia hemofiliasta. Vasta-ainemysteeri kiinnostaa tutkijoita s. 4. Koko perheen projekti. Aatun siedätyshoito onnistui s. 1/2013 Asiaa ja ajatuksia hemofiliasta Vasta-ainemysteeri kiinnostaa tutkijoita s. 4 Koko perheen projekti Aatun siedätyshoito onnistui s. 6 Sisällys s. 6 Marja-mummolla oli kokemusta hemofiliasta äidin

Lisätiedot

Tanssitreeneihin. on aina kiva mennä Show-tanssin aktiiviharrastaja Anders s. 6 LÄÄKE JA LIIKE HELLIVÄT NIVELIÄ S. 4

Tanssitreeneihin. on aina kiva mennä Show-tanssin aktiiviharrastaja Anders s. 6 LÄÄKE JA LIIKE HELLIVÄT NIVELIÄ S. 4 ASIAA JA AJATUKSIA VERENVUOTOTAUDISTA 2016 LÄÄKE JA LIIKE HELLIVÄT NIVELIÄ S. 4 Tanssitreeneihin on aina kiva mennä Show-tanssin aktiiviharrastaja Anders s. 6 1 SISÄLLYS Tanssiharrastus kehittää paitsi

Lisätiedot

2/2013. Asiaa ja ajatuksia hemofiliasta. Näin hemofilia diagnosoidaan. Tutkija Heli Viljakainen. tuntee hemofiliapotilaan luuston s.

2/2013. Asiaa ja ajatuksia hemofiliasta. Näin hemofilia diagnosoidaan. Tutkija Heli Viljakainen. tuntee hemofiliapotilaan luuston s. 2/2013 Asiaa ja ajatuksia hemofiliasta Näin hemofilia diagnosoidaan s. 4 Tutkija Heli Viljakainen tuntee hemofiliapotilaan luuston s. 6 Sisällys s. 6 Tutkija Heli Viljakainen muistuttaa, että luustoystävällisten

Lisätiedot

Hemofiliapotilas tarvitsee tehokkaat kipulääkkeet s. 4. Hemofiliayhdistys vuototauteja sairastavat s. 6. Pertti Pere. Asiaa ja ajatuksia hemofiliasta

Hemofiliapotilas tarvitsee tehokkaat kipulääkkeet s. 4. Hemofiliayhdistys vuototauteja sairastavat s. 6. Pertti Pere. Asiaa ja ajatuksia hemofiliasta 1/2014 Asiaa ja ajatuksia hemofiliasta Hemofiliayhdistys kokoaa vuototauteja sairastavat s. 6 Pertti Pere Hemofiliapotilas tarvitsee tehokkaat kipulääkkeet s. 4 Sisällys suomen HEMOFILIAYHDISTYksen hallitus

Lisätiedot

Harvinaissairauksien hoito Suomessa. Heikki Lukkarinen, dosentti osastonylilääkäri Tyks Harvinaissairauksien yksikkö

Harvinaissairauksien hoito Suomessa. Heikki Lukkarinen, dosentti osastonylilääkäri Tyks Harvinaissairauksien yksikkö Harvinaissairauksien hoito Suomessa Heikki Lukkarinen, dosentti osastonylilääkäri Tyks Harvinaissairauksien yksikkö Mitä ovat harvinaiset sairaudet? Määritelmä vaihtelee maittain, EU:n virallisen määritelmän

Lisätiedot

Ryhmä 1: Harvinaissairaan hoitopolun ja hoitoprosessin selkey8äminen

Ryhmä 1: Harvinaissairaan hoitopolun ja hoitoprosessin selkey8äminen Ryhmä 1: Harvinaissairaan hoitopolun ja hoitoprosessin selkey8äminen Osa- alue 3, Parempaa ja tehokkaampaa terveydenhuoltoa harvinaissairaille toimenpide- ehdotus 5 Harvinaissairaiden hoitopolun selkey8äminen

Lisätiedot

Aikuisen epilepsiaa sairastavan ohjaus

Aikuisen epilepsiaa sairastavan ohjaus Aikuisen epilepsiaa sairastavan ohjaus Mervi Pöntinen neurologian poliklinikka/ PHKS Epilepsiahoitaja toimii hoitotyön asiantuntijana moniammatillisessa työryhmässä vastaten omalta osaltaan epilepsiaa

Lisätiedot

Nivelreumapotilaiden hoidon laatustandardit

Nivelreumapotilaiden hoidon laatustandardit Nivelreumapotilaiden hoidon laatustandardit Käännös kielelle: Laatija: Sähköposti: SOC 1 Henkilöiden, joilla on nivelreumaoireita, tulee päästä ajoissa diagnoosin (erottavan) tekemiseen pätevän terveydenhoidon

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla!

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla! Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus on osa hyvää hoitoa kattaa tutkimuksen, hoidon ja laitteiden turvallisuuden tarkoittaa myös sitä, ettei hoidosta aiheutuisi potilaalle haittaa

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Muistisairaan hoitomallia etsimässä

Muistisairaan hoitomallia etsimässä Muistisairaan hoitomallia etsimässä Ari Rosenvall Yleislääketieteen erikoislääkäri Mehiläinen Ympyrätalo Muistisairaudet Käypä hoito -työryhmän jäsen SIDONNAISUUTENI KAUPALLISEEN YRITYKSEEN VIIMEISEN 3

Lisätiedot

MILLOIN JA MITEN PALLIATIIVISEEN HOITOON ERIKOISTUNUT LÄÄKÄRI VOI PARHAITEN AUTTAA POTILAITAAN?

MILLOIN JA MITEN PALLIATIIVISEEN HOITOON ERIKOISTUNUT LÄÄKÄRI VOI PARHAITEN AUTTAA POTILAITAAN? MILLOIN JA MITEN PALLIATIIVISEEN HOITOON ERIKOISTUNUT LÄÄKÄRI VOI PARHAITEN AUTTAA POTILAITAAN? LL Kaisa Rajala, Palliatiivinen yksikkö, HUS Syöpäkeskus Geriatrian ja yleislääketieteen EL Palliatiivinen

Lisätiedot

- MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ?

- MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ? THM M Mustajoki Sairaanhoitajan käsikirjan päätoimittaja - MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ? M Mustajoki 290506 1 Miksi? Kaikilla potilas(!) ja sairaanhoitaja - sama tieto Perustelut

Lisätiedot

Osasto-opas. Synnytysvuodeosasto. www.eksote.fi

Osasto-opas. Synnytysvuodeosasto. www.eksote.fi Osasto-opas Synnytysvuodeosasto www.eksote.fi Synnytysvuodeosasto sijaitsee sairaalan päärakennuksen ensimmäisessä kerroksessa C-siivessä. Sisäänkäynti pääovesta. Osastolla hoidetaan raskaana olevia ja

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Muistisairaana kotona kauemmin

Muistisairaana kotona kauemmin Muistisairaana kotona kauemmin Merja Mäkisalo Ropponen Terveystieteiden tohtori, kansanedustaja Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Nykytilanne Suomessa sairastuu päivittäin 36 henkilöä muistisairauteen.

Lisätiedot

Ykkösklubi on 14 17-vuotiaille tyypin 1 diabetesta sairastaville nuorille suunnattua ryhmätoimintaa.

Ykkösklubi on 14 17-vuotiaille tyypin 1 diabetesta sairastaville nuorille suunnattua ryhmätoimintaa. Ykkösklubi 2015 Ykkösklubi Ykkösklubi on 14 17-vuotiaille tyypin 1 diabetesta sairastaville nuorille suunnattua ryhmätoimintaa. Ryhmiä ohjaavat koulutetut kummit. Ykkösklubitoiminta on yhteistyötä terveydenhuollon,

Lisätiedot

HUSLABIN TULEVAISUUDEN ORGANISAATIO

HUSLABIN TULEVAISUUDEN ORGANISAATIO HUSLABIN TULEVAISUUDEN ORGANISAATIO SKKY ry:n ja Sairaalakemistit ry:n syyskoulutuspäiv ivät t 31.10.2013 Toimitusjohtaja Piia Aarnisalo, HUSLAB 31.10.2013 1 SUOMEN JOHTAVA KLIINISTEN LABORTORIOPALVELUIDEN

Lisätiedot

Seulontaan liittyvän perinnöllisyysneuvonnan järjestäminen

Seulontaan liittyvän perinnöllisyysneuvonnan järjestäminen Seulontaan liittyvän perinnöllisyysneuvonnan järjestäminen Helsinki, THL 19.3.2009 Riitta Salonen-Kajander dosentti, ylilääkäri Perinnöllisyysklinikka Neuvonta ennen seulontaa Tärkeä mitä paremmin tieto

Lisätiedot

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Projektikoordinaattori Sydämen vajaatoimintapotilaan potilasohjauksen kehittämistyön taustaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella vajaatoimintaa

Lisätiedot

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Turvallisuus Lämpö & Ymmärrys Terveystalossa tunnen olevani parhaissa käsissä. Asiakkaalle välittyy lämmin tunnelma. Minusta

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

ASTMAPOTILAAN HOITOPOLKU: HENGITYSHOITAJA/ASTMALÄÄKÄRI

ASTMAPOTILAAN HOITOPOLKU: HENGITYSHOITAJA/ASTMALÄÄKÄRI Astmapotilaan hoidon aloitus ja hoitopolku Simon terveysasemalla ASTMAPOTILAAN HOITOPOLKU: HENGITYSHOITAJA/ASTMALÄÄKÄRI Terveyskeskuksessa on jo ennestään käytössä suhteellisen hyvin toimiva astmapotilaan

Lisätiedot

Kliiniset lääketutkimukset yliopistosairaalan näkökulma. Lasse Viinikka 18.3.2014 Etiikan päivä 2014

Kliiniset lääketutkimukset yliopistosairaalan näkökulma. Lasse Viinikka 18.3.2014 Etiikan päivä 2014 Kliiniset lääketutkimukset yliopistosairaalan näkökulma Lasse Viinikka 18.3.2014 Etiikan päivä 2014 Tutkimustyön merkitys potilashoidon kannalta parantaa asiantuntijuutta korkeatasoinen tutkija on alansa

Lisätiedot

PARANTAA Kuopion yliopistollinen sairaala, KYS, on yksi Suomen viidestä yliopistosairaalasta.

PARANTAA Kuopion yliopistollinen sairaala, KYS, on yksi Suomen viidestä yliopistosairaalasta. parantaa. PARANTAA Kuopion yliopistollinen sairaala, KYS, on yksi Suomen viidestä yliopistosairaalasta. KYS antaa korkeatasoista kliinistä hoitoa, tekee kansainvälisesti arvostettua tutkimusta ja kouluttaa

Lisätiedot

Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö

Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö Valtakunnallinen Harvinaisten sairauksien osaamis- ja resurssikeskus Palvelua harvinaisten parhaaksi Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö, Launeenkatu 10, 15100 Lahti invalidiliitto.fi/harvinaiset

Lisätiedot

Friends-ohjelma Aseman Lapset ry. Workshop 5.9.2012 Tampere

Friends-ohjelma Aseman Lapset ry. Workshop 5.9.2012 Tampere Friends-ohjelma Aseman Lapset ry Workshop 5.9.2012 Tampere Mikä on FRIENDS? Lasten ja nuorten mielenterveyttä edistävä sekä masennusta ja ahdistusta ennaltaehkäisevä ohjelma Perustuu - kognitiivis-behavioraalisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Lapset puheeksi lapsen kehityksen tukeminen, kun aikuinen sairastaa. Mika Niemelä, FT, Oulun yliopisto, Oulun yliopistollinen sairaala

Lapset puheeksi lapsen kehityksen tukeminen, kun aikuinen sairastaa. Mika Niemelä, FT, Oulun yliopisto, Oulun yliopistollinen sairaala Lapset puheeksi lapsen kehityksen tukeminen, kun aikuinen sairastaa Mika Niemelä, FT, Oulun yliopisto, Oulun yliopistollinen sairaala Sidonnaisuudet Tutkija, Oulun yliopisto, PPSHP Psykoterapiakouluttaja,

Lisätiedot

Tutkimus ja opetus sotessa

Tutkimus ja opetus sotessa Tutkimus ja opetus sotessa Palvelualuejohtaja, tutkimusjohtaja Esko Vanninen 12.5.2017 1 Tutkimus ja opetus on keskeinen osa KYSin toimintaa Perustuu terveydenhuoltolakiin ja valtion suoraan rahoitukseen

Lisätiedot

HYYTYMISVALMISTEIDEN HALLITTU KÄYTTÖ. Riitta Heino Erikoislääkäri TYKS, TOTEK

HYYTYMISVALMISTEIDEN HALLITTU KÄYTTÖ. Riitta Heino Erikoislääkäri TYKS, TOTEK HYYTYMISVALMISTEIDEN HALLITTU KÄYTTÖ Riitta Heino Erikoislääkäri TYKS, TOTEK ISCB 2009: KORVAUSPROTOKOLLAT 2010: FIBRINOGEENI 2011: HYYTYMISEN MONITOROINTI KORVAUKSEN HISTORIAA 70-luvulla: 2 litraa kirkkaita,

Lisätiedot

Sairaanhoito ja siihen liittyvä kuntoutus

Sairaanhoito ja siihen liittyvä kuntoutus REUMAA SAIRASTAVIEN HOITO JA KUNTOUTUS 27.8.2010 AIKUISTEN HOITO JA KUNTOUTUS Sairaanhoito ja siihen liittyvä kuntoutus Markku Korpela Osastonylilääkäri TAYS:n sisätautien vastuualue/reumakeskus Reumatologian

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

LAPSET JA BIOPANKIT. Valvira 25.11.2014. Jari Petäjä

LAPSET JA BIOPANKIT. Valvira 25.11.2014. Jari Petäjä LAPSET JA BIOPANKIT Valvira 25.11.2014 Jari Petäjä 1 Lasten elämänkaari sairaanhoidon näkökulmasta Aikuisten hoito kasvu ja kehitys perhe ja vanhemmuus raha, taudit potilaan hoitomyöntyvyys 0 ikä 16 25

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 1 Terveydenhuolto: rikkinäinen järjestelmä Potilas on usein sivuroolissa, palveluiden saatavuudessa on ongelmia

Lisätiedot

HARVINAISEN SAIRAUDEN YHDISTYS MUKANA HARVINAISESSA KATTOJÄRJESTÖSSÄ. Katri Karlsson Suomen HAE-yhdistyksen puheenjohtaja

HARVINAISEN SAIRAUDEN YHDISTYS MUKANA HARVINAISESSA KATTOJÄRJESTÖSSÄ. Katri Karlsson Suomen HAE-yhdistyksen puheenjohtaja HARVINAISEN SAIRAUDEN YHDISTYS MUKANA HARVINAISESSA KATTOJÄRJESTÖSSÄ Katri Karlsson Suomen HAE-yhdistyksen puheenjohtaja SISÄLLYS - HAE eli hereditäärinen angioödeema - Mikä on Suomen HAE-yhdistys? - Miten

Lisätiedot

Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea. Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry

Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea. Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry Mitä perhehoito on? Perhehoitolaki 1.4.2015 Ympäri- tai osavuorokautisen hoivan ja muun huolenpidon

Lisätiedot

TIEDON- JA TUEN SAANNIN MERKITYS HARVINAISSAIRAAN LAPSEN VANHEMPIEN ELÄMÄSSÄ

TIEDON- JA TUEN SAANNIN MERKITYS HARVINAISSAIRAAN LAPSEN VANHEMPIEN ELÄMÄSSÄ TIEDON- JA TUEN SAANNIN MERKITYS HARVINAISSAIRAAN LAPSEN VANHEMPIEN ELÄMÄSSÄ Opinnäytetyön tutkimustuloksia Terveydenhoitaja Tiina Ahonpää 2017 Opinnäyte työ valmistui toukokuussa 2016 Yhteistyössä Invalidiliiton

Lisätiedot

Työnjaon merkitys fysioterapeutille

Työnjaon merkitys fysioterapeutille Työnjaon merkitys fysioterapeutille Tutkimus tutuksi tapaaminen 29.5.2015: Terveydenhuollon ammattien työnjaon johtamisen vaikutus työn mielekkyyteen ja tuottavuuteen Heli Kangas UEF // University of Eastern

Lisätiedot

HIV-potilaan hoitotyö K-SKS

HIV-potilaan hoitotyö K-SKS HIV-potilaan hoitotyö K-SKS Valtakunnallinen HIVkoulutuspäivä 13.2.13 sh Ulla-Maarit Tiainen MITÄ KESKI-SUOMEN HIV -HOITOTYÖHÖN KUULUU TÄNÄÄN, n HIV-potilaita on hoidettu sisätautien pkl:lla 90-luvun alusta

Lisätiedot

Moniammatillisen yhteistyön osa-alueet ja verkostoneuvottelu. Kehitysvammaisen henkilön tukena terveydenhuollossa

Moniammatillisen yhteistyön osa-alueet ja verkostoneuvottelu. Kehitysvammaisen henkilön tukena terveydenhuollossa Moniammatillisen yhteistyön osa-alueet ja verkostoneuvottelu Kehitysvammaisen henkilön tukena terveydenhuollossa Moniammatillinen yhteistyö Suomen kielessä vain yksi moniammatillisuutta kuvaava käsite,

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toisen

Lisätiedot

Harvinaisten sairauksien kansallisesta ohjelmasta. Jaakko Yrjö-Koskinen 28.2.2014

Harvinaisten sairauksien kansallisesta ohjelmasta. Jaakko Yrjö-Koskinen 28.2.2014 Harvinaisten sairauksien kansallisesta ohjelmasta Jaakko Yrjö-Koskinen 28.2.2014 Ohjausryhmä Toimikausi 1.6.2012 31.12.2013 Tehtävät suunnitella ja ohjata EU:n harvinaisia sairauksia koskevan suosituksen

Lisätiedot

HIV. ja ikääntyminen

HIV. ja ikääntyminen HIV ja ikääntyminen LUKIJALLE Tämä esite tarjoaa lukijalleen tietoa ikääntymisen vaikutuksista elämään hiv-positiivisena. Esite on tehty yhteistyössä HUS:n Infektiosairauksien poliklinikan ja Hiv-tukikeskuksen

Lisätiedot

Tahdomme parantaa. Uudistuva KYS KAARISAIRAALA

Tahdomme parantaa. Uudistuva KYS KAARISAIRAALA Tahdomme parantaa Uudistuva KYS KAARISAIRAALA Tahdomme PARANTAA Sairaalan rooli on muuttumassa. Siellä vietetty aika on entistä lyhyempi ja kohdistuu tarkoin harkittuihin hoitoihin. Kaikki perustuu yhteistyöhön.

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

Pyöräilemme syöpää sairastavien lasten ja nuorten hyväksi

Pyöräilemme syöpää sairastavien lasten ja nuorten hyväksi Pyöräilemme syöpää sairastavien lasten ja nuorten hyväksi Liity osaksi Team Rynkeby -verkostoa osoitteissa: www.team-rynkeby.fi www.facebook.com/teamrynkebyfinland www.facebook.com/teamrynkeby TEAM RYNKEBY

Lisätiedot

Viranomaisen näkökulma: Järkevän lääkehoidon hyvät käytännöt valtakunnalliseksi toiminnaksi. Miten tästä yhdessä eteenpäin?

Viranomaisen näkökulma: Järkevän lääkehoidon hyvät käytännöt valtakunnalliseksi toiminnaksi. Miten tästä yhdessä eteenpäin? Viranomaisen näkökulma: Järkevän lääkehoidon hyvät käytännöt valtakunnalliseksi toiminnaksi. Miten tästä yhdessä eteenpäin? Antti Mäntylä, kehittämispäällikkö 19.3.2015 Järkevän lääkehoidon toteutumisen

Lisätiedot

Päivystysasetus. STM:n asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä - Voimaan 1.1.2015 / 1.1.

Päivystysasetus. STM:n asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä - Voimaan 1.1.2015 / 1.1. Päivystysasetus STM:n asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä - Voimaan 1.1.2015 / 1.1.2017 Yleiset säännökset Kiireellistä hoitoa oltava saatavilla

Lisätiedot

Otos 1. Otoksen sisältö:

Otos 1. Otoksen sisältö: Tekijät: Hanne Cojoc, Projektipäällikkö, Hyvinvointiteknologia Taneli Kaalikoski, Projektityöntekijä, Apuvälinetekniikka Laura Kosonen, Projektityöntekijä, Vanhustyö Eija Tapionlinna, Kontaktivastaava,

Lisätiedot

Ajankohtaista asiaa Brysselin ECRD 2012 konferenssissa Teksti: Miia Laitinen Kuvat: Vesa Nopanen & Miia Laitinen, kaaviot Eurordis

Ajankohtaista asiaa Brysselin ECRD 2012 konferenssissa Teksti: Miia Laitinen Kuvat: Vesa Nopanen & Miia Laitinen, kaaviot Eurordis Ajankohtaista asiaa Brysselin ECRD 2012 konferenssissa Teksti: Miia Laitinen Kuvat: Vesa Nopanen & Miia Laitinen, kaaviot Eurordis Kuvassa ylhäällä Eurordis:n puheenjohtaja Terkel Anderssen ja toimitusjohtaja

Lisätiedot

AVH-POTILAAN PSYYKKINEN TUKEMINEN

AVH-POTILAAN PSYYKKINEN TUKEMINEN AVH-POTILAAN PSYYKKINEN TUKEMINEN Ihmisen käsitys muuttuneesta tilanteesta muodostuu nopeasti ja on melko pysyvää. Hallinnan tunteen saavuttaminen ennustaa masennuksen vähäisyyttä, kuntoutumista, parempaa

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta

HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 22.11.2016 Liite 2 HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN 2017 VAKANSSIMUUTOKSET Liite 2a Liite 2b Liite 2c Liite 2d Perustettavat ja lakkautettavat toimet (nimikemuutokset) Perustettavat

Lisätiedot

LAPSIPERHEEN ARJEN VOIMAVARAT

LAPSIPERHEEN ARJEN VOIMAVARAT 2014 LAPSIPERHEEN ARJEN VOIMAVARAT Lapsiperheen elämään sisältyy monenlaisia ilonaiheita, mutta välillä arki voi olla melko rankkaa. Vanhemmat voivat hyötyä siitä, että he joskus pysähtyvät pohtimaan elämäänsä

Lisätiedot

Reumaliiton tavoitteena on saada reumasairaille oikea hoito oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa tarkoituksenmukaisella tavalla.

Reumaliiton tavoitteena on saada reumasairaille oikea hoito oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa tarkoituksenmukaisella tavalla. 19.3.2015 Reumaliiton tavoitteena on saada reumasairaille oikea hoito oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa tarkoituksenmukaisella tavalla. LIITON TOIMINTA-AJATUS KITEYTETTIIN 14.9.2015 REUMALIITON JA

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus vammattomalle vapaaehtoiselle. Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013

Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus vammattomalle vapaaehtoiselle. Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013 Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus vammattomalle vapaaehtoiselle Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013 Tämä on esimerkki tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutuksesta.

Lisätiedot

Kohti lasten ja nuorten sujuvia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Kommenttipuheenvuoro / Toteutuuko lapsen ja nuoren etu? Miten eteenpäin?

Kohti lasten ja nuorten sujuvia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Kommenttipuheenvuoro / Toteutuuko lapsen ja nuoren etu? Miten eteenpäin? Kohti lasten ja nuorten sujuvia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja Kommenttipuheenvuoro / Toteutuuko lapsen ja nuoren etu? Miten eteenpäin? Etelä-Suomen aluehallintovirasto Marja-Leena Stenroos 26.9.2014

Lisätiedot

Miksi valitsimme konsultaatiotiimin? Rajan lapset ja nuoret Perhepalvelupäällikkö Irmeli Henttonen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri 5.10.

Miksi valitsimme konsultaatiotiimin? Rajan lapset ja nuoret Perhepalvelupäällikkö Irmeli Henttonen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri 5.10. Miksi valitsimme konsultaatiotiimin? Rajan lapset ja nuoret Perhepalvelupäällikkö Irmeli Henttonen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri 5.10.2010 Konsultaatioryhmä Lääkäri, psykologi, sairaanhoitaja

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 08.09.2014 klo 09:00-11:45 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 61 EDELLISEN

Lisätiedot

Muistiliiton juhlavuosi välittää ja vaikuttaa. Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja

Muistiliiton juhlavuosi välittää ja vaikuttaa. Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Muistiliiton juhlavuosi välittää ja vaikuttaa Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Välittämisen viestin vieminen Välittämisen asenteen edistäminen yhteiskunnassa

Lisätiedot

Miten kannattaa palvelut kerätä, kun tavoitteena on valmistua akuuttilääketieteen erikoislääkäriksi TYKS ERVA alueelta

Miten kannattaa palvelut kerätä, kun tavoitteena on valmistua akuuttilääketieteen erikoislääkäriksi TYKS ERVA alueelta 1 Miten kannattaa palvelut kerätä, kun tavoitteena on valmistua akuuttilääketieteen erikoislääkäriksi TYKS ERVA alueelta Akuuttilääketiede hyväksyttiin omaksi erikoisalakseen 1.1 2013 ja samasta päivästä

Lisätiedot

Uuden sairaalan toimintamalli ja vaikutukset kuntien lähipalveluihin. Miten muutoksiin varaudutaan? Pirjo Mustonen, Uusi sairaala -hanke

Uuden sairaalan toimintamalli ja vaikutukset kuntien lähipalveluihin. Miten muutoksiin varaudutaan? Pirjo Mustonen, Uusi sairaala -hanke Uuden sairaalan toimintamalli ja vaikutukset kuntien lähipalveluihin. Miten muutoksiin varaudutaan? 24.9.2015 Pirjo Mustonen, Uusi sairaala -hanke Mitä tavoitellaan = visio Hoidon ja diagnostiikan korkea

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo 26.5.15

Anna-Maija Koivusalo 26.5.15 Anna-Maija Koivusalo 26.5.15 Kivuton sairaala projekti vuonna 214 Kivun arviointi projekti Kivuton sairaala toteutettiin yhdeksännen kerran syksyllä 214 pääosin Euroopan kipuviikolla (viikko 42). Mukana

Lisätiedot

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: -----------------------------------------

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- 1(16) Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä Potilaan käsikirja Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- Meritullinkatu 8, Helsinki

Lisätiedot

Lukiolaisten, väestön ja lääkärien näkemyksiä terveydenhuollon tulevaisuudesta

Lukiolaisten, väestön ja lääkärien näkemyksiä terveydenhuollon tulevaisuudesta Lukiolaisten, väestön ja lääkärien näkemyksiä terveydenhuollon tulevaisuudesta 10.7.2017 Yli puolet suomalaisista suhtautuu myönteisesti terveydenhuollon digitalisaatioon Kyselyt terveydenhuollon tulevaisuudesta

Lisätiedot

Miksi kuntoutusta pitää suunnitella?

Miksi kuntoutusta pitää suunnitella? Perusterveydenhuollon kuntoutussuunnitelman perusteet ja kuntoutussuunnitelmaopas Koulutuspäivä 17.9.2010 Miksi kuntoutusta pitää suunnitella? Miia Palo Ylilääkäri, avovastaanottotoiminta, Rovaniemen kaupunki

Lisätiedot

YMMÄRRYS. HOIVA. RAJAT. essipalvelut.fi

YMMÄRRYS. HOIVA. RAJAT. essipalvelut.fi Etelä-Suomen Sijaishuoltopalvelut ESSI Oy YMMÄRRYS. HOIVA. RAJAT. Etelä-Suomen Sijaishuoltopalvelut ESSI Etelä-Suomen Sijaishuoltopalvelut ESSI Oy on moniammatillisia sijaishuollon palveluja tuottava yritys,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluintegraation merkitys erikoissairaanhoidon potilaan näkökulmasta

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluintegraation merkitys erikoissairaanhoidon potilaan näkökulmasta Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluintegraation merkitys erikoissairaanhoidon potilaan näkökulmasta projektijohtaja Jorma Teittinen, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Palvelurakenneselvityksen loppuseminaari,

Lisätiedot

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Tapani Keränen Itä-Suomen yliopisto; Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, tutkimusyksikkö ja eettinen toimikunta 21.3.2012 1 Alueelliset eettiset

Lisätiedot

Lapsen ja kasvattajan välinen suhde:

Lapsen ja kasvattajan välinen suhde: Lapsen ja kasvattajan välinen suhde: Turvallinen päivähoidon aloitus ja oma hoitajuus -kehittäjäverkosto Tikkalan päiväkodissa 4.2.2010 Paula Korkalainen Pienet päivähoidossa huoli riittävästä turvallisuuden

Lisätiedot

Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014

Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014 Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014 MOSAIC-ohjausryhmä, 15.1.2015 Janne Laine, Johanna Leväsluoto, Jouko Heikkilä, Joona Tuovinen ja kumpp. Teknologian tutkimuskeskus

Lisätiedot

Valtakunnalliset lastensuojelupäivät. Näkökulmia sosiaaliseen markkinointiin. CASE: Perheaikaa.fi verkkopalvelu /

Valtakunnalliset lastensuojelupäivät. Näkökulmia sosiaaliseen markkinointiin. CASE: Perheaikaa.fi verkkopalvelu / Valtakunnalliset lastensuojelupäivät CASE: Perheaikaa.fi verkkopalvelu / Näkökulmia sosiaaliseen markkinointiin Kari Lankinen Kehitysjohtaja, TM Juulia Ukkonen Projektikoordinaattori, kätilö, BSc Health

Lisätiedot

Tutkimusstrategia. Parasta terveyspalvelua tutkijoiden tuella POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI

Tutkimusstrategia. Parasta terveyspalvelua tutkijoiden tuella POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI Tutkimusstrategia Parasta terveyspalvelua tutkijoiden tuella POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI ESIPUHE Teemme Kuopion yliopistollisessa sairaalassa tutkimusta hyvässä, myönteisessä ilmapiirissä. Tutkimustoiminnan

Lisätiedot

SAIRAALAFARMASIA JA KORKEALAATUINEN SYÖVÄNLÄÄKEHOITO SEKÄ TUTKIMUS

SAIRAALAFARMASIA JA KORKEALAATUINEN SYÖVÄNLÄÄKEHOITO SEKÄ TUTKIMUS SAIRAALAFARMASIA JA KORKEALAATUINEN SYÖVÄNLÄÄKEHOITO SEKÄ TUTKIMUS Syövän lääkehoitoon osallistuvan farmasian ammattilaisen tulee hallita lääkkeiden hankinta, potilasannosten käyttökuntoon saattaminen

Lisätiedot

Kohti taidokasta lääketurvaviestintää

Kohti taidokasta lääketurvaviestintää Page 1 of 6 JULKAISTU NUMEROSSA 2/2016 LÄÄKKEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET Kohti taidokasta lääketurvaviestintää Annikka Kalliokoski, Riitta Vuorela / Kirjoitettu 27.7.2016 / Julkaistu 8.8.2016 Eurooppalaista

Lisätiedot

Terveydenhuollon barometri 2009

Terveydenhuollon barometri 2009 Terveydenhuollon barometri 009 Sisältö Johdanto Sivu Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 4 Aineiston rakenne 5 Tutkimuksen rakenne 6 Tulokset Terveystyytyväisyyden eri näkökulmat 9 Omakohtaiset näkemykset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 51. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 51. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.03.2013 Sivu 1 / 1 5100/06.00.00/2011 Sosiaali- ja terveyslautakunta 62 15.5.2012 Kaupunginhallitus 85 4.3.2013 51 Valtuustoaloite Espoon terveydenhoitopalvelujen saatavuuden ja laadun parantamiseksi

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo 16.4.2014. Kivuton sairaala projekti vuonna 2013

Anna-Maija Koivusalo 16.4.2014. Kivuton sairaala projekti vuonna 2013 Anna-Maija Koivusalo 16.4.214 Kivuton sairaala projekti vuonna 213 Kivun arviointi projekti Kivuton sairaala toteutettiin kahdeksannen kerran syksyllä 213 pääosin viikolla 42. Mukana oli niin erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Nuori voi pahoin - arkea. terveydenhuollossa

Nuori voi pahoin - arkea. terveydenhuollossa Nuori voi pahoin - arkea Elina Hermanson terveydenhuollossa LT, lastent el, nuorisolääkäri Ylilääkäri / Hgin koulu ja opiskeluterveydenhuolto 25.9.13 25.9.2013 Kouluterveydenhuolto nykyään Ainon tarina

Lisätiedot

Uraauurtavaa ja älykkäämpää teknologiaa naisille elvie.com

Uraauurtavaa ja älykkäämpää teknologiaa naisille elvie.com Uraauurtavaa ja älykkäämpää teknologiaa naisille elvie.com Arvomme Elämme nykyään pidempään ja terveemmin, elämäntapojen, terveyden ja teknologian ollessa jatkuvasti yhä erottamattomampia toisistaan. Kuluttajateknologia

Lisätiedot

LÄÄKEINFORMAATION MERKITYS POTILAAN LÄÄKEHOITOON SITOUTUMISESSA. Meri Kekäle proviisori, FaT

LÄÄKEINFORMAATION MERKITYS POTILAAN LÄÄKEHOITOON SITOUTUMISESSA. Meri Kekäle proviisori, FaT LÄÄKEINFORMAATION MERKITYS POTILAAN LÄÄKEHOITOON SITOUTUMISESSA Meri Kekäle proviisori, FaT proviisori, Kuopion yliopisto 1995 farmasian tohtori, Helsingin yliopisto 2016 MERI KEKÄLE Tutkimusalueet lääkehoitoon

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry - jäsentensä kanssa kulkijana 50 vuotta. Jyrki Pinomaa Tukiliiton puheenjohtaja Helsinki 12.12.

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry - jäsentensä kanssa kulkijana 50 vuotta. Jyrki Pinomaa Tukiliiton puheenjohtaja Helsinki 12.12. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry - jäsentensä kanssa kulkijana 50 vuotta Jyrki Pinomaa Tukiliiton puheenjohtaja Helsinki 12.12.2011 KVPS Tukena Oy Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Kehitysvammaisten Tukiliitto

Lisätiedot

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Timo Järvensivu Anne Kumpusalo-Vauhkonen Antti Mäntylä Keskeiset verkoston työtä ohjaavat kysymykset: Mitkä

Lisätiedot

Vauva mielessä- Raskausajan päiväkirja

Vauva mielessä- Raskausajan päiväkirja Vauva mielessä- Raskausajan päiväkirja Lyhyesti projektista: Folkhälsans Förbund on yhteistyössä TYKS:in ja Turun yliopiston tutkijoiden ja kliinikoiden kanssa kehittänyt raskausajan päiväkirjan jota on

Lisätiedot

TIEDON TARVE HETI 24/7 Jouni Tuomi FT, yliopettaja

TIEDON TARVE HETI 24/7 Jouni Tuomi FT, yliopettaja TIEDON TARVE HETI 24/7 Jouni Tuomi FT, yliopettaja v i i s a a t v a l i n n a t v i i s a s v a n h e m m u u s v i i s a a t v a i m o t v i r k e ä t v a u v a t Mitä ja miksi? Ahtiainen H. & Muola

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

ADHD:n Käypä hoito suositus Hoitopolku eri ikäkausina

ADHD:n Käypä hoito suositus Hoitopolku eri ikäkausina ADHD:n Käypä hoito suositus Hoitopolku eri ikäkausina 12.10.2017 Jaakko Pitkänen Yleislääketieteen erikoislääkäri Lastenneuvola- ja kouluterveydenhuoltotyön erityispätevyys Koululääkäri, vt erikoislääkäri,

Lisätiedot

OPISKELUHUOLLON YHTEINEN ASIAKASTYÖ LAPE-SEMINAAR

OPISKELUHUOLLON YHTEINEN ASIAKASTYÖ LAPE-SEMINAAR OPISKELUHUOLLON YHTEINEN ASIAKASTYÖ LAPE-SEMINAAR1 23.11.2017 LAPSI- JA PERHEPALVELUT, ENNALTAEHKÄISEVÄT PALVELUT TANJA EKLÖF, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON VASTAAVA LÄÄKÄRI ELIISA ROINE, PALVELUPÄÄLLIKKÖ

Lisätiedot

Merja Karjalainen Miia Tiihonen Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä, Suonenjoki

Merja Karjalainen Miia Tiihonen Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä, Suonenjoki Merja Karjalainen Miia Tiihonen Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä, Suonenjoki Valmistelut: Alueen omahoitaja: Terveyskeskuksen lääkelista, tekstit, laboratoriotulokset Hoivakodin hoitaja: Talon lääkelista,

Lisätiedot

TERVETULOA PERHE- VALMENNUKSEEN!

TERVETULOA PERHE- VALMENNUKSEEN! TERVETULOA PERHE- VALMENNUKSEEN! Perhevalmennuksen tavoitteena on tukea ja vahvistaa vanhempia heidän hoito- ja kasvatustehtävässään jotta arki vauvan kanssa sujuisi hyvin. Valmennus toteutetaan vuorovaikutteisesti

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. Valtuusto 28.01.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. Valtuusto 28.01.2013 Sivu 1 / 1 Valtuusto 28.01.2013 Sivu 1 / 1 4468/06.00.00/2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta 116 22.11.2012 Kaupunginhallitus 375 17.12.2012 24 Valtuustokysymys reumapotilaiden hoidon turvaamisesta Valmistelijat

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Heli Hätönen, TtM Ennaltaehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori Imatran kaupunki Perustelut Imatralla

Lisätiedot

Moniammatillinen verkosto vuosina : tavoitteet, menetelmät ja tulokset

Moniammatillinen verkosto vuosina : tavoitteet, menetelmät ja tulokset Moniammatillinen verkosto vuosina 2012-2016: tavoitteet, menetelmät ja tulokset Antti Mäntylä, apteekkari, FaT 26.1.2017 Keskustelutilaisuus: Moniammatillinen yhteistyö tulevissa sote-rakenteissa Helsinki

Lisätiedot

Kyky-2 pilotti Eksote:ssa. Anneli Beilmann LT lastenneurologian ylilääkäri

Kyky-2 pilotti Eksote:ssa. Anneli Beilmann LT lastenneurologian ylilääkäri Kyky-2 pilotti Eksote:ssa Anneli Beilmann LT lastenneurologian ylilääkäri Kyky-2 pilotti - Visio Tukea asiakkaan arjen sujumista aktiivisesti ja kokonaisvaltaisesti yhteistyössä paikallisen Kelan ja yhteistyökumppanin

Lisätiedot

Toivon tietoa sairaudestani

Toivon tietoa sairaudestani Liite 5 N1 Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan nuoren kyselylomake 1. Hyvä kurssilainen! Olet osallistumassa narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssille. Tämä kyselylomake

Lisätiedot