Aktiivisen kehittämisen vuosi Kesäopinnot vakiintumassa osaksi kolmen ammattikorkeakoulun

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aktiivisen kehittämisen vuosi 2013 2. Kesäopinnot vakiintumassa osaksi kolmen ammattikorkeakoulun"

Transkriptio

1 FUAS-VUOSI 2013 TOIMINTAKERTOMUS Kesäopinnot vakiintumassa osaksi kolmen ammattikorkeakoulun arkea 6 FUAS-yhteistyö palvelee sekä opiskelijoita että opettajia 8 Aktiivisen kehittämisen vuosi Pallotellen hyväntekeväisyyttä FUAS Fudis

2 PÄÄKIRJOITUS FUAS-liittoumassa aktiivisen kehittämisen vuosi ANNA RÄIKKÖNEN FUAS-tahtotila 2020 on olla kansainvälisesti arvostettu, laajan metropolialueen kansainvälistä kilpailukykyä vahvistava itsenäisten korkeakoulujen liittouma, joka tarjoaa toimialallaan kaikki metropolialueen elinkeinoelämän ja väestön tarvitsemat korkeakouluopetus-, tutkimus- ja aluekehityspalvelut. FUASIN TAHTOTILAA ja strategiaa on vuoden 2013 aikana toteutettu vaiheessa, jolloin Suomen korkeakoulukentällä on käynnissä mittavat uudistukset ja rakenteellisen kehittämisen toimet, jotka luonnollisesti heijastuvat myös FUAS-liittouman kolmeen ammattikorkeakouluun. Vuoden 2013 työskentelyssä oli hyvin isona prosessina toimilupahakemusten valmistelu ja siihen liittyen myös visioiden, strategioiden ja painopistealueiden määrittäminen. Tämä määritystyö ja strategioiden päivittäminen entisestään vahvisti ja selkiytti FUAS-liittouman merkitystä korkeakoulujen strategisessa kehittämisessä. Toimilupahakemuksissa tuotiin esiin se, että FUAS-liittouman ammattikorkeakoulut ovat strategian ja liittoumasopimuksen mukaisesti itsenäisiä ammattikorkeakouluja eikä yhteiseen omistukseen ole edellytyksiä. Laajan metropolialueen näkökulmasta liittoumatason yhteistyö koulutuksessa, aluekehityksessä sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa vahvistui vuoden 2013 aikana. Toiminnan kehittämistä ohjattiin strategian toteuttamissuunnitelmanohjelman avulla. Vuoden 2013 aikana FUAS-liittouman rakenteita ja prosesseja sekä toiminnan ja talouden ohjausjärjestelmää selkeytettiin myös entisestään. Tämä on mahdollistanut liittoumastrategian määrätietoisen toteuttamisen FUAS-liittoumahallinnossa ja kaikissa liittouman jäsenkorkeakouluissa. FUAS-LIITTOUMAA ON vuoden aikana edelleen kehitetty pitkäjänteisesti kohti kansainvälistä edelläkävijyyttä työelämäläheisissä TKI-toimintaan kytkeytyvissä oppimisprosesseissa. Opiskelijoiden oppimismahdollisuuksia lisättiin erityisesti kesäopintojen avulla. Samoin virtuaalikampusta on kehitetty kohti tulevaisuuden entistä mobiilimpaa maailmaa ja siihen liittyvää ohjauksellista ja opetuksellista uudistamista. FUAS-liittoumaan perustettiin vuoden 2013 alusssa kuusi yhteistä palvelutoimintoa ja niiden vetovastuut ovat: Laurea: liittoumahallinto, laatu- ja tietotuotantopalvelut, LAMK: viestintä sekä koulutuksen kansainvälistymistä ja vientiä edistävä Global Activities -toiminto ja HAMK: tietohallinto ja virtuaalikampus. Yhteisissä toiminnoissa on koottu yhteen jäsenkorkeakoulujen erilliset toiminnot ja niiden tarkoitus on parantaa näin toiminnan kustannustehokkuutta ja laatua. Ne ovat mahdollistaneet kunkin ammattikorkeakoulun parhaan osaamisen hyödyntämisen koordinoidusti toiminnan alueella. Toiminnot on suunniteltu ja käynnistetty yhtenäisenä kokonaisuutena osana FUASliittoumastrategian toteuttamista. Outi Kallioinen rehtori, Lahden ammattikorkeakoulu FUAS-rehtorikollegion puheenjohtaja» JULKAISIJA Hämeen ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu Toimituskunta Aino-Maria Pokela, Jaana Ignatius, Eeva Lassila Toimitussihteeri Aino-Maria Pokela, Graafinen suunnittelu ja taitto Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Viestintä- ja markkinointipalvelut, Sanna Henttonen Kannen kuva Ville Salminen

3 3 SISÄLLYS VILLE SALMINEN MAARIT VIRTANEN » Pääkirjoitus 4» Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta 5» Koulutuksen kehittäminen 6» Kesäopinnot vakiintumassa osaksi kolmen ammattikorkeakoulun arkea 8» Oppisopimustyyppinen koulutus FUAS-yhteistyönä palvelee sekä opiskelijoita että opettajia 10» FUAS-liittouman opiskelijakunnat yhteistyössä 11» Pallotellen hyväntekeväisyyttä FUAS Fudis » FUAS Research Review -arvioinnista arvokasta tietoa TKI-toiminnan kehittämiseen 13» CONNECT Pienet yritykset tarvitsevat verkostojen tuen Afrikan markkinoille pääsyyn 14» Biojätteistä ja lietteistä kestävää toimintaa (BIOLIIKE) A hanke HAMKin, LAMKin ja Laurean yhteistyönä 15» CareMan -tutkimus- ja kehittämishanke kansainvälistää sosiaali- ja terveysalan johtamiskoulutusta 16» KU Leuven Association -yhteistyö myötätuulessa 17» Yhteisten toimintojen vuosi 18» A Year of Shared Functions 19» Year of Active Development in FUAS

4 4 TEKSTI Ulla Kotonen, FUAS-liittouma Tutkimus-, kehittämis- innovaatiotoiminta (TKI) FUAS-liittouman TKI-toimintaa kehitetään liittoumastrategiassa määritellyillä painoaloilla: hyvinvoinnin turvaaminen, teknologiaosaaminen ja yrittäjyys, yhteiskunnan turvallisuus ja eheys sekä ympäristö ja energiatehokkuus. Vuonna 2013 TKI-toiminnan kehittämisen painopisteitä olivat kansainvälisen TKI-toiminnan kasvattaminen, toimintaedellytysten vahvistaminen sekä toiminnan läpinäkyvyyden lisääminen. ISTOCKPHOTO Sivuilla on käsitelty tarkemmin FUAS Research Review -arviointia ja FUAS-hankkeita. LIITTOUMAN KORKEAKOULUISSA oli vuonna 2013 käynnissä kahdeksan FUAS-painoalahanketta. Uusia hankehakemuksia jätettiin 18, myönteisen rahoituspäätöksen sai kuusi hanketta. Lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatiin rahoitus FUAS-painoalojen työelämälähtöisen opetus-, tutkimus- ja kehitystyön vahvistamiseen. FUAS TKI-toiminnan todentamiseksi ja turvaamiseksi sekä toiminnan jatkuvaksi kehittämiseksi toteutettiin kansainvälinen FUAS Research Review -arviointi ja FUAS-jäsenkorkeakoulujen TKI-tukipalvelukartoitus. TKI-tukipalvelukartoituksen tavoitteena oli FUAS TKI-tukipalveluiden kehittämistarpeen arviointi. Vuonna 2013 järjestettiin kolme TKI-tapahtumaa: Voice of FUAS, TKI:n ja opetuksen integraatio yhteisen FUAS-koulutustarjonnan painoaloilla ja FUAS TKI-toiminta tutuksi. TKI-tapahtumien lisäksi FUAS TKI-toiminnan läpinäkyvyyttä lisättiin mm. laatimalla FUAS TKI-viestintäsuunnitelma, tuottamalla FUAS TKI-toimintaa koskevia tiedotteita ja avaamalla FUAS TKI Yammer-ryhmä. FUASpainoalat ovat hyvinvoinnin turvaaminen teknologiaosaaminen ja yrittäjyys FUAS-VUOSI 2013

5 5 TEKSTI Aija Töytäri, FUAS-liittouma Koulutuksen kehittäminen Koulutuksen strateginen ohjausryhmä (KoSO) kehitti koulutusta vuoden 2013 aikana FUAS-strategian toteuttamisohjelman mukaisesti. KoSO loi vuoden 2013 aikana toiminnalliset rakenteet perustamalla nejä työryhmää: Painoalojen puheenjohtajaryhmä, pragmaryhmä, osaamisen kehittämisryhmä ja aikuiskoulutuksen työryhmä. Vuoden 2013 koulutuksen kehittämisen painopisteitä olivat koulutustarjonta ja ammattikorkeakoulun pedagoginen kehittäminen. ympäristö ja energiatehokkuus FUAS-PAINOALAT TUOTTIVAT vuoden 2013 aikana työryhmineen yhteisen opintotarjonnan sisältöjä sekä kuvasivat tarjonnan suunnittelu-, toteutus- ja arviointitavat. Syksyllä 2013 järjestettiin painoalaseminaari, jossa kehitettiin FU- AS-painoalojen yhteistä tarjontaa sekä TKI:n ja opetuksen integraatiota. Pragmaryhmä käsitteli opintojen sujuvoittamista edistäviä ratkaisuja opiskelijaliikkuvuuden edistämiseksi ja käytännön toimintaesteiden poistamiseksi, kehitti yhteisiä suunnitteluperiaatteita, aikatauluja, ilmoittautumiskäytäntöjä ja valmisteli ympärivuotista FUAS-opintotarjontaa sekä toimi 55 opintopisteen työryhmänä. Osaamisen kehittämisryhmä rakensi FUASin yhteistä verkostomaista ammattikorkeakoulupedagogista toimintamallia painoalojen opintotarjonnassa valmistelemalla arviointikriteerit FUAS-painoalojen yhteisen opintotarjonnan toteutuksen arvioimiseksi. Arviointien pohjalta käynnistettiin yhteisen verkostomaisen FUAS-opintojen pedagogisen toimintamallin luominen. Lisäksi KoSO käynnisti avoimen ammattikorkeakoulun yhteisen FUAS-polkuopintomallin ja yhteisten käytänteiden rakentamisen, kehitti virtuaalikampuksen kanssa opintotarjonnan toteuttamista virtuaalisesti, osallistui FUASkoulutuksen, laadunhallinnan ja kokonaisarkkitehtuurityön välisen integraation vahvistamiseen ja opiskelijahyvinvointikyselyn uudistamiseen sekä osallistui FUAS-opetussuunnitelmien arviointityöhön. yhteiskunnan turvallisuus ja eheys INFO Vähintään 55 op vuodessa suorittaneiden osuus on yksi OKM:n sopimusindikaattoreista kaudelle Laskennallisesta perusrahoituksesta 26 % muodostuu edellä mainitun indikaattorin mukaan. KoSOon on perustettu 55 op -työryhmä, jonka tehtävä on edistää läpäisyä niin, että 55 op/vuosi saavutetaan. TOIMINTAKERTOMUS 2013

6 6 TEKSTI Irina Aittomäki, HAMK KUVA Ville Salminen Kesäopinnot vakiintumassa osaksi kolmen ammattikorkeakoulun arkea Hämeen ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu ja Laureaammattikorkeakoulu ovat järjestäneet kesäopintoja yhdessä omille tutkintoopiskelijoilleen vuodesta 2010 lähtien. FUAS-liittouman ammattikorkeakoulujen opiskelijat voivat osallistua kesäopintoihin missä tahansa kolmesta liittouman ammattikorkeakoulusta. HANKKEEN TOIMIJAT huolehtivat, että kesäopinnot otettiin huomioon suunnittelussa ja koulutusohjelmat eri ammattikorkeakouluissa tarjosivat kesällä opintoja. Aikataulutus ja koordinointi sekä ketterä käytännön ongelmien ratkaiseminen olivat avainasemassa kesäopintojen onnistumiselle, puhumattakaan keskeisten toimijoiden välisestä aktiivisesta yhteistyöstä ja tarjonnan jatkuvasta kehittämisestä opiskelija- ja henkilökuntapalautteen pohjalta. FUASliittouman ammattikorkeakoulut tukivat muutosta, joka lähti tarpeista ja rehtorit hyväksyivät esityksiä, joissa tehtiin liittoumastrategian pohjalta käytännön tason muutoksia kesäopintojen järjestämisestä. Kesäopintojen hallinnointiin on luotu järjestelmäintegraatio, joka välittää tietoja korkeakoulujen välillä. Järjestelmä on mahdollistanut suurten ilmoittautumismäärien käsittelyn ja keskeiset toimijat ovat viime vuosina voineet keskittyä järjestelmän kehittämiseen, kesäopintojen markkinointiin ja ohjeiden sekä tukitoimien kehittämiseen. Kesäopintojen kysyntää on selvitetty keräämällä palautetta opiskelijoilta ja palautteen pohjalta on kehitetty seuraavan kesän opintotarjontaa. Kesäopintojen käynnistämistä tuettiin Opintoprosessin tuki -hankkeella, joka päättyi vuonna Vuonna 2013 kesäopinnoissa suoritettiin 7386 opintopistettä, joka vastaa noin 35 kappaletta 210 opintopisteen tutkintoa. Tämä on 21,5 % enemmän kuin vuonna Yhteensä 1398 opiskelijaa suoritti FUASkesäopintoja. Tämä on 12,4 % enemmän kuin vuonna FUAS-VUOSI 2013

7 7 KESÄOPINNOT KOLMEN OPISKELIJAN SILMIN LIIKETALOUDEN OPISKELIJA, LAMK YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN OPISKELIJA, HAMK SOSIONOMI- OPISKELIJA, LAUREA Miksi hait suorittamaan kesäopintoja? Hain suorittamaan kesäopintoja, koska taloudellisen tilanteen vuoksi minulla oli tarve nostaa myös kesällä opintotukea. Lisäksi tarkoituksenani on valmistua aikaisemmin, jota kesäopintojen suorittaminen edesauttoi. Hain suorittamaan kesäopintoja, koska näin sain suoritettua vapaavalintaisen aineen, joka oli kiinnostava tulevaisuuttani ajatellen ja olin törmännyt jonkin verran ko. aiheeseen työssäni, joten halusin oppia asiasta uutta. Suorittamani kurssi sopi minulle kesäkurssiksi, koska se vedettiin verkkokurssina, jolloin sen pystyi suorittamaan kotoa käsin, jolloin tehtäviä pystyi tekemään silloin, kun se sopi itselle. Suoritin kesäopintoja, koska halusin saada opintoja nopeammin eteenpäin. Olen kotona äitiyslomalla ja kesäaikana minun on helpompi tehdä opintoja, kun mies on lomalla. Mitä hyötyä kesäopinnoista oli? Niiden avulla sai suoritettua pois alta esimerkiksi vapaavalintaisia opintoja, joiden suorittaminen kesällä nopeuttaa valmistumistani. Suoritin myös kieliopintoja kesäopintojen puitteissa. Hyötynä opinnoista oli tietenkin tarvittavat opintopisteet, joita olen yrittänyt ottaa sellaisilta kursseilta, joista olisi jatkossa todellista hyötyä myös työelämässä. Kesäopinnoista oli hyötyä opintojeni edistymisen kannalta, kesäopinnot mahdollistivat opiskelun myös kotona ollessa. Missä ammattikorkeakoulussa suoritit kesäopintoja? Mitä kursseja olit valinnut? Minulla oli kieliopintoja ja vapaasti valittavia opintoja kaikista FUASliittouman kouluista (Lamk, Hamk ja Laurea). Suoritin kaikki opintoni kuitenkin etäopintoina, joten fyysisesti minun ei tarvinnut käydä millään koululla suorittamassa opintoja. Suoritin hankintaosaamisen kurssin Laureassa. Suoritin HAMKissa perhetyön, päihdetyön ja esimiestyöskentelyn opintoja. Mitä erilaista toisessa ammattikorkeakoulussa oli? Lähinnä moodle-järjestelmät. Lamkissa ja HAMKissa vastaavat moodlet, mutta Laurean vastaava oli melko erilainen ja vaikeammin käytettävä. En oikein pysty vertaamaan ammattikorkeakouluja keskenään, koska en käynyt Laureassa kertaakaan, mutta verkkokurssin suorittaminen oli minulle uusi kokemus, joka ei ole minulle oikein mieluinen, sillä mielestäni opetuksen lähitunnit ovat hyviä paikkoja oppia uutta, sillä lähitunneilla syntyy usein hyviä keskusteluja. Näin saa hyvin jaettua erilaisia työelämän kokemuksia toisten kanssa. Mitään hyvin poikkeavaa en käytännössä huomannut omaan kouluuni verrattuna, sähköinen järjestelmä oli erilainen ja hieman epäselvempi. TOIMINTAKERTOMUS 2013

8 8 TEKSTI Ann-Nina Maksimainen, LAMK KUVA Ville Salminen Oppisopimustyyppinen koulutus FUAS-yhteistyönä palvelee sekä opiskelijoita että opettajia Syöpähoitotyön kehittäjä -koulutus toteutettiin FUAS-yhteistyönä hyödyntäen erilaisia pedagogisia ratkaisuja yhteen sovittaen ja kehittäen. Tämä mahdollisti laajan verkostoitumisen ja opettajien erityisosaamisalueiden hyödyntämisen kaikissa kolmessa liittouman ammattikorkeakoulussa. Verkkoluentojen toteutuksesta saatiin hyvää kokemusta ja tietoa verkon integrointimahdollisuuksista muuhun opetukseen. FUAS-VUOSI 2013

9 9 VUONNA 2013 FUAS-liittouman ammattikorkeakoulut ovat toteuttaneet 30 opintopisteen laajuisen Syöpähoitotyön kehittäjä -koulutuksen. Kyseessä oli jo kolmas yhteinen oppisopimustyyppinen kehittäjäkoulutus, johon haettiin rahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Kaksi aikaisempaa toteutusta painottui kirurgiseen hoitotyöhön. FUAS-liittouman tavoitteena on ollut kehittää oppisopimustyyppisestä koulutuksesta vahva kliinisen hoitotyön kehittämiseen painottuva koulutus. Sen on tarkoitus palvella työelämän muuttuvia osaamistarpeita sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön tulevaa erikoistumiskoulutus kokeilua. Koulutuksen joustavat opetukselliset rakenteet ja työelämäläheinen toteutus mahdollistavat sen, että koulutuksen avulla voidaan nopeasti reagoida työelämän tarpeisiin vaihtamalla koulutuksen kliinistä teemaa kulloisenkin osaamistarpeen mukaan. Yhteisen rahoitushakemuksen tekeminen, koulutuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi on kehittänyt ymmärrystä eri toimijoiden työkäytänteistä ja on myönteisellä tavalla pakottanut jokaisen toimijan tarkastelemaan omaa opettajuuttaan sekä ottamaan käyttöön uusia pedagogisia työelämälähtöisiä ratkaisuja. Kaikkiaan FUAS-yhteistyö ja työyhteisöjen oppiminen on haastanut opettajaa luopumaan perinteisen opettajan roolista ja astumaan työyhteisön valmentajan rooliin. Kollegiaalinen vertaiskeskustelu on vahvistanut ammatti-identiteettiä ja luonut uusia ammatillisia verkostoja. FUASyhteistyö konkretisoituu opiskelijoille yhteisinä teemapäivinä ja opintokäynteinä sekä opiskelijoiden näytöissä toteuttamien ja testaamien hyvien käytäntöjen jakamisena koko FUAS-alueelle Näytön Paikka -konferenssissa. Tällainen toiminta on lisäarvo yhteisesti toteutetulle koulutukselle. Lisäksi laadun varmistamiseksi FUASissa on oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen toteuttamiseksi kehitetty ja pilotoitu sopimus- ja todistuspohjat sekä palautelomakkeet opiskelijalle, mentorille sekä työnantajan edustajille Syöpähoitotyön kehittäjä -koulutukseen valittiin yhteensä 70 hoitotyön ammattilaista ympäri Suomea ja koulutuksen toteutus tapahtui välisenä aikana. Koulutukseen osallistujat työskentelivät syöpään sairastuneen potilaan moniammatillisissa hoitoympäristöissä sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa. Vuoden kestäneen koulutuksen tarkoituksena oli vastata syöpäpotilaan hoidon nopeasti lisääntyvään ja muuttuvaan tarpeeseen. Erityisesti koulutuksen tavoitteena oli osaamisen kehittäminen hoidon vaikuttavuuden, palveluiden kustannustehokkuuden sekä potilaan että työntekijän tyytyväisyyden näkökulmasta. Valtakunnan tasolla koulutuksen osaamiskokonaisuuksien suunnittelussa tehtiin yhteistyötä Suomen Syöpäjärjestön ja työelämän edustajien kanssa. Alueellisesti toteutettiin osaamistarvekysely alueen syöpähoidon asiantuntijoille. Koulutuksen osaamiskokonaisuuksiksi muodostuivat neljä osaamisaluetta: Asiakaslähtöinen kliininen osaaminen, ohjaus-, konsultointi- ja asiantuntijaviestintä osaaminen, voimavaraistavan työotteen osaaminen ja innovatiivinen kehittämisosaaminen. Koulutuksen toteutuksen lähtökohtana oli työssä tapahtuva oppiminen ja potilaan hoidon kehittäminen, jota tuettiin asiakaslähtöisin menetelmin muun muassa mentoroinnin, työnohjauksellisen ryhmäprosessin, vertaiskäyntien, työkierron ja verkottumisen avulla digitaalisissa ympäristöissä. Työssä oppimista tukivat 13 lähipäivää, joista osa toteutetiin työelämäorganisaatioissa hyödyntäen asiantuntijaluentoja verkkojärjestelmä ACP:n välityksellä. Työssä oppimista on tukenut myös itsenäinen opiskelu ja verkossa toteutettavat interaktiiviset tehtävät. Opiskelijoiden tekemissä kehittämistöissä luotiin uutta kliinistä tietoa ja testattiin luotuja hoitokäytäntöjä. Kaikki kolme oppisopimustyyppistä kehittäjäkoulutusta on toteutettu tiiviinä FUAS-verkostoyhteistyö- koulutus tarkoittaa uudenlaisen FUAS-oppisopimustyyppinen nä tutkimuksellisella otteella. Koulutuksesta vastannut toimintakulttuurin luomista. Se mahdollistaa opettajana työryhmä on aktiivisesti kehittänyt oppisopimustyyppistä koulutusta kansalli- työyhteisön valmentajana että kasvun sekä pedagogina, sen Futurex-hankkeen avulla. Koulutusmallin kehitys- avaa uusia väyliä opettajien tutkijana. Tällainen toiminta työssä on keskitytty oppisopimustyyppisen, aidosti työ- verkostoitumiselle ja yhteistyön monipuolistumiselle. elämälähtöisen koulutuksen ja sen pedagogisten ratkaisujen kehittämiseen. Aikaisempien koulutusten aikana on kehitetty reflektioprofiili-työväline aikuisen oppimisen arviointiin. Tuloksia on julkistettu kansallisesti ja FUAS-tasoisesti tekemällä koulutusta näkyväksi Ammattikasvatuksen kehittämis- ja tutkimuspäivillä 2010, Aikuiskoulutuspäivillä 2011, artikkelit sidosryhmälehdissä vuosina sekä AMK ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivillä Tutkimuksellinen yhteistyö jatkuu edelleen reflektioprofiilin kehittämisen merkeissä. FUAS-strategiassa painottuu tutkimus ja kehittämistyö kansainvälisessä toimintaympäristössä sekä koulutusviennin edellytysten selvittäminen. Syöpäpotilaan hoitotyö edellyttää erityisosaamista myös muissa maissa. Tämä oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus voisi toimia koulutuksen viennin pilottina tulevaisuudessa. FUAS ja kansainväliset kumppanit voivat jatkossa kehittää koulutusta esim. benchmarking-toiminnan avulla. TOIMINTAKERTOMUS 2013

10 10 VILLE SALMINEN FUAS-liittouman opiskelijakunnat yhteistyössä Vuonna 2013 Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun sekä Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnat jatkoivat yhteistyötään FUAS-liittoumaan liittyvissä asioissa. TEKSTI Jari Koistinen, LAMKO TAMMIKUUSSA OPISKELIJAKUNNAT järjestivät Tikkurilassa yhteisen FUAS-perehdytyksen opiskelijakuntien uusille toimijoille, missä käsiteltiin liittouman toimintaa ja tavoitteita niin henkilöstön kuin opiskelijan näkökulmasta. Huhtikuussa 2013 FUAS-opiskelijakunnat julkaisivat yhteisen kannanoton liittyen FU- AS-kesäopintoihin. Kannanotossa opiskelijakunnat esittivät huolensa FUAS-korkeakoulujen tarjoamien kesäopintojen kehityksestä ja kurssien soveltumattomuudesta valmistumisen nopeutumiseen. FUAS-liittouman ammattikorkeakoulut huomioivat kannanoton ja paransivat kesäopintojen tarjontaa. Syyskuussa FUASopiskelijakunnat järjestivät yhdessä Espoossa FUAS-jalkapalloturnauksen, jonka päävastuussa oli LAUREAMKO. Jalkapalloturnauksesta on tarkoitus tehdä jatkuva perinne. SYKSYLLÄ 2013 FUAS-opiskelijakunnat valmistautuivat yhdessä Suomen Opiskelijakuntien Liiton SAMOK ry:n liittokokoukseen. Liittokokoukseen tehtiin yhteisiä esityksiä ja lisäksi FUAS-opiskelijakunnat järjestivät yhteisen keskustelupaneelin SAMOKin puheenjohtaja- ja hallitusehdokkaille Lahdessa. Marras-joulukuussa FUAS-opiskelijakunnissa valmistauduttiin uusien luottamushenkilöiden perehdytyksiin erityisesti tulevan tammikuun yhteistä perehdytysohjelmaa suunnittelemalla. Lisäksi FUAS-opiskelijakuntien pääsihteerit edustivat FUASin strategisissa ohjausryhmissä. Ohjausryhmien edustukset oli jaettuna seuraavasti: Koulutuksen strategisessa ohjausryhmässä LAUREAMKOn pääsihteeri, TKI strategisessa ohjausryhmässä HAMKOn pääsihteeri sekä ohjaus- ja järjestelmät -ohjausryhmässä LAM- KOn pääsihteeri. Opiskelijakuntien hallituksen edustajat sekä muut työntekijät olivat mukana muissa FUASin työryhmissä vaihtelevasti. FUAS-VUOSI 2013

11 11 TEKSTI Riku Kemppinen, HAMKO KUVAT Mirja Lundgren Pallotellen hyväntekeväisyyttä FUAS Fudis 2013 FUAS-liittouman ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnat järjestivät FUAS Fudis -hyväntekeväisyysjalkapalloturnauksen ensimmäistä kertaa. Turnaus järjestettiin Espoon Leppävaarassa TURNAUKSEN SUUNNITTELUT oli alustavasti aloitettu jo vuonna 2012, kun opiskelijakunnat miettivät yhdessä, miten FUASin näkyvyyttä ja opiskelijakuntien yhteistyötä voitaisiin lisätä. Syntyi ajatus jalkapalloturnauksesta, joka järjestettäisiin niin, että kaikilla FUAS-liittouman ammattikorkeakoulujen opiskelijoilla olisi siihen mahdollisuus osallistua. Niinpä turnauksessa oli kaksi eri sarjaa, rentosarja sekä kilpasarja. Rentosarja oli tarkoitettu sellaisille osallistujille, joille tärkeintä on yhdessä liikkuminen ja pelailu. Kilpasarja taas puolestaan sellaisille osallistujille, jotka halusivat tavoitella menestystä turnauksessa. Kilpasarjan voittajaksi selvisi Laurean ja HAMKin opiskelijoista muodostunut joukkue nimeltään Iso Jytky. TURNAUKSEEN OSALLISTUI yhteensä 36 joukkuetta ja noin 200 osallistujaa. Tämä tarkoittaa sitä, että FUAS Fudis oli vuoden 2013 Suomen suurin opiskelijoiden jalkapalloturnaus. Turnauksen järjestelyt menivät suhteellisen hyvin muutamia aikataulullisia haasteita lukuun ottamatta. Ilmapiiri turnauksessa vaikutti olevan hyvä ja innostunut, vaikka keli ei osallistuneita sillä kertaa suosinutkaan. Turnauksesta syntyneet tuotot lahjoitettiin Uusi Lastensairaala säätiolle. Järjestäjät ja osallistujat kokivat turnauksen niin onnistuneeksi, että turnaus järjestetään myös vuonna Turnauspaikkana vuonna 2014 on Lahti. TOIMINTAKERTOMUS 2013

12 12 TEKSTI Ulla Kotonen, LAMK FUAS Research Review -arvioinnista arvokasta tietoa TKI-toiminnan kehittämiseen FUAS-liittouman jäsenkorkeakoulujen yhteisen kansainvälisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan arvioinnin tarkoituksena oli antaa selkeä ja realistinen kuva FUASin ja sen jäsenkorkeakoulujen TKI-toiminnasta. Research Review -arvioinnilla tuotettiin arvokasta tietoa FUAS-painoalojen TKI-toiminnan kehittämiseen ja FUASin TKI-toiminnan kilpailukyvyn vahvistamiseen. FUASpainoalojen TKI-toiminnan lisäksi arvioinnissa tarkasteltiin TKI-toiminnan roolia FUASissa, TKI-toiminnan ja koulutuksen integraatiota, TKI-toiminnan kansainvälisyyttä sekä TKI-toiminnan laatua ja aluevaikuttavuutta. Arviointi toteutettiin kaksivaiheisena prosessina: itsearviointina ja kansainvälisen arviointiryhmän tekemänä ulkoisena arviointina. Arviointiryhmään kuuluiivat Jack Spaapen, The Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, Jordi Molas-Gallart, INGENIO a Research Institute of the Spanish Counsil for Scientific Research and the Polytechnic University of Valencia ja Matti Lähdeniemi, Satakunnan ammattikorkeakoulu. Arviointi osoitti FUASin TKI-toiminnan olevan laadukasta, laajasti henkilöstöä ja opiskelijoita yhdistävää opetukseen integroitua toimintaa. FUAS-painoalat nähtiin relevantteina ja toisiaan hyvin täydentävinä. Keskeisimmäksi TKI-toiminnan kehittämiskohteeksi nousi yhteistyön tiivistäminen laajan Metropolialueen eri toimijoiden kanssa. VILLE SALMINEN Lisätietoa arvioinnista FUAS Research Review -julkaisusta Integrating RDI into Learning. An Evaluation of research, development and innovation activities at FUAS institutions (www.fuas.fi > Materiaalipankki) FUAS-VUOSI 2013

13 13 MAARIT VIRTANEN Projektissa yhdistyvät HAMKin teknologia- ja biotalousosaaminen, LAMKin ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arviointiosaaminen ja Laurea-ammattikorkeakoulun kansainvälistymis- ja verkosto-osaaminen. TEKSTI Birgit Aurela, Laurea CONNECT Pienet yritykset tarvitsevat verkostojen tuen Afrikan markkinoille pääsyyn Kehitysmaat tarvitsevat uusiutuvaan energiaan liittyviä ratkaisuja, joita suomalaiset pk-yritykset pystyvät tarjoamaan. CONNECT-projektissa tutkitaan ja luodaan uusia tapoja rakentaa toimivia verkostoja markkinoillepääsyn tueksi. Projektin alussa laadittiin kymmenestä maasta maaraportit sekä lyhyet yhteenvedot, jotka löytyvät projektin nettisivuilta. Maaraporttien sekä olemassa olevien verkostojen perusteella valittiin Nigeria, Kenia ja Etelä-Afrikka kohdemaiksi. Maaraporttien tekemisessä, työpajoissa ja seminaareissa on ollut mukana suuri määrä kansainvälisiä ja suomalaisia opiskelijoita kaikista kolmesta FUAS-liittouman korkeakoulusta. Kohdemaissa verkostoja luotiin eri keinoin. Nigeriassa verkoston luominen alkoi alumnin ja hyväntekeväisyysjärjestön kautta, Keniassa korkeakoulupartnerien ja hyväntekeväisyysjärjestön kautta, kun taas Etelä-Afrikassa verkostoiduttiin pääasiassa korkeakouluyhteistyön avulla. Nigeriassa ja Keniassa verkostot tuottivat suomalaisille pk-yrityksille tarjouspyynnön ja/tai yritysten välisiä yhteistyöneuvotteluja. TEKESin Groove-ohjelmasta rahoitettu CONNECT-projekti oli ensimmäinen FUAS-liittouman yhteinen hanke. TOIMINTAKERTOMUS 2013

14 14 TEKSTI Maritta Kymäläinen, HAMK Biojätteistä ja lietteistä kestävää toimintaa (BIOLIIKE) A hanke HAMKin, LAMKin ja Laurean yhteistyönä BIOLIIKE -hankkeessa pureudutaan biojätteiden ja lietteiden hyödyntämisen ajankohtaisiin haasteisiin. HAMK toimii hallinnoijana ja vastaa hankkeen käytännön kokeellisesta tutkimuksesta, jossa keskitytään biokaasulaitoksiin, niiden käsittelyprosesseihin ja lopputuotteena saatavaan mädätysjäännökseen. Tavoitteena on tehostaa koko ketjua biojätteistä ja lietteistä lopputuotteeksi, ja saada lopputuotteiden sisältämät ravinteet hyötykäyttöön. Laurean osiossa tarkastellaan näiden erilaisten lopputuotevaihtoehtojen liiketoiminta- ja markkinapotentiaalia, mihin liittyen HAMK-Laurea yhteistyönä tehdään mm. mädätysjäännöksen testausta viherkattomateriaalina. LAMKin opiskelijavetoisissa työpajoissa haetaan tehostamiskeinoja ja uusia ratkaisuvaihtoehtoja biojätteiden ja lietteiden kokonaisvaltaiselle hyödyntämiselle. Kaikissa osahankkeissa opiskelijat ovat merkittäviä hanketoteuttajia yhteistyössä paitsi FUAS-liittouman ammattikorkeakoulujen niin hankkeessa mukana olevien yritysten kanssa. Hankkeessa syntyy mm. kymmenkunta AMK-opinnäytetyötä. Yhteistyössä on tehty yritysvierailuja, järjestetty yhteisluentoja ym. opetustoteutuksia, osallistuttu työpajoihin ja tehty hankkeen aikaista toteutussuunnittelua. ANNUKKA PAKARINEN ANNUKKA PAKARINEN JANI VEHVILÄINEN Hankkeessa mukana olevat yritykset ovat Envor Biotech Oy, HS Vesi Oy, Kemira Oyj, Kiertokapula Oy ja St1 Biofuels Oy. Hanke saa rahoitusta Etelä-Suomen EAKR-ohjelmasta, jota koordinoi Etelä-Suomen maakuntien yhteinen EU-yksikkö. Hanke on alkanut v helmikuussa ja jatkuu lokakuun loppuun Hankkeen tavoitteena on tehostaa koko ketjua biojätteistä ja lietteistä lopputuotteeksi, ja saada lopputuotteiden sisältämät ravinteet hyötykäyttöön. BIOLIIKE-hankkeessa syntyy mm. kymmenen opinnäytetyötä. FUAS-VUOSI 2013

15 15 VILLE SALMINEN TEKSTI Päivi Huotari, LAMK CareMan -tutkimus- ja kehittämishanke kansainvälistää sosiaali- ja terveysalan johtamiskoulutusta Euroopan talouskriisi ja ikääntyvä väestö eivät mahdollista nykyisellä palvelurakenteella laadukkaiden ja vaikuttavien sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamista, ja tulevaisuuden hyvinvointipalvelut edellyttävätkin uudistuvaa johtamista. CareMan-hankkeessa tuotettava yhteinen johtamisen moduuli perustuu laajan tutkimusosioon, jossa analysoidaan osallistuvien korkeakoulujen opetussuunnitelmat sekä kuvataan työelämässä tarvittava organisaatiokulttuurin ja laatujohtamisen osaaminen. Lisäksi hankkeessa toteutetaan laaja johtamisosaamisen kysely neljässä maassa. CareMan on viiden eurooppalaisen korkeakoulun yhteinen tutkimus- ja kehittämishanke (Development of culture and quality of care master s degree programmes enhancing social and health care management competencies). Hanke käynnistyi lokakuussa 2013 ja sen tavoitteena on luoda ja pilotoida viiden korkeakoulun joint degree -tutkinto sosiaali- ja terveysalan johtamisen ylempään korkeakoulutukseen. CareMan-Hanketta koordinoi Lahden ammattikorkeakoulu ja muina partnereina mukana ovat Hämeen ammattikorkeakoulu, Charles University Tšekinmaasta, Edinburgh Napier University Skotlannista sekä University of Évora Portugalista. Hanke vahvistaa entisestään yhteistyökorkeakoulujen sosiaali- ja terveysalan ylempään korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen kansainvälistä yhteisopetusta. Projekti rahoitetaan Euroopan Unionin Erasmus Life Long Learning -ohjelmasta, ja se toteutetaan vuosina Hankkeen tavoitteena on luoda ja pilotoida viiden korkeakoulun joint degree -tutkinto sosiaali- ja terveysalan johtamisen ylempään korkeakoulutukseen. TOIMINTAKERTOMUS 2013

16 16 TEKSTI Eeva Lassila ja Jaana Ignatius, FUAS-liittouma KU Leuven Association -yhteistyö myötätuulessa Vuoden 2013 aikana FUAS-liittouman ja KU Leuven Associationin yhteistyö keskittyi laadunhallinnan benchmarking -projektiin ja johdon strategiseen workshopiin, jossa etsittiin uusia yhteisyön mahdollisuuksia. PROJEKTI SYVENSI tietämystä assosiaatioja liittoumatason laadunhallinnasta ja sen hyvistä käytänteistä. Benchmarking toi esille yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia laadunhallinnan toimintatavoissa ja ajattelussa. Lisäksi se edisti oman toiminnan kriittistä itsearviointia ja vertaisoppimista. Benchmarking vahvisti FUASlaadunhallinnan muotoutumista tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi: FUAS-laadunhallintaa toteutetaan jäsenammattikorkeakoulujen laatujärjestelmien kautta. Korkeakoulujen arviointineuvoston rahoittama laadunhallinnan benchmarking -projekti jakautui kahteen osa-alueeseen Quality Management ja Learning Outcomes. Projektin tarkoituksena oli vahvistaa liittoumien laadunhallintaa kansainvälisesti sekä keskittyä case-kohtaisesti sosiaalialan oppimistavoitteiden käsittelyyn. Projekti toteutettiin järjestämällä projektiryhmälle kaksi vierailua (Hamk; Hämeenlinna ja KU Leuven Association; Leuven, Belgia) sekä työskentelemällä ennen vierailujen ja niiden välissä virtuaalisesti mm. ennakkomateriaalien parissa. Projektista on julkaistu loppuraportti, joka on tallennettu fuas.fi -sivustolle (www.fuas.fi > Raportit ja julkaisut). LOKAKUUN ALUSSA järjestettiin Suomessa liittoumien johdolle strateginen workshop, jossa tarkasteltiin TKI-toimintaan ja koulutukseen liittyviä yhteistyön mahdollisuuksia. Workshopissa ideoitiin ja konkretisoitiin yhteistyötä neljän teeman; yhteisen strategiatyön, yrittäjyyden ja TKI-työn sekä yhteisten opintojaksojen ja opettaja- ja opiskelijavaihdon aloilla. Workshop loi pohjaa mm. FUASin innovaatiotoiminnan kansainväliseen kehittämiseen. Yhteistyön kehittämiseksi avattiin KU Leuven Associationin SharePoint -ympäristöön yhteinen työryhmäsivusto, jonne on tallennettu aikaisempien projektien ja kokousten materiaaleja sekä muita yhteistyöhön liittyviä dokumentteja. Sivustoa tullaan käyttämään yhteisten projektien työskentelyalustana. KU LEUVEN ASSOCIATION Perustettu 2002 Liittoumaan kuuluvat K.U. Leuvenin yliopisto sekä flaaminkielisen alueen 12 ammattikorkeakoulua FUASin ensimmäinen kansainvälinen partneri FUAS-VUOSI 2013

FUAS pähkinänkuoressa 5/2014

FUAS pähkinänkuoressa 5/2014 FUAS pähkinänkuoressa 5/2014 FUAS liittouman kehitysvaiheet Kumppanuussopimus 2008 Yhteinen strateginen tahtotila 2020: sopimus OKM:n kanssa (2010 2012) Toimenpideohjelma (2010 2012) FUAS liittouman perustamissopimus

Lisätiedot

FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli

FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli 01.02.2012 Suomen suurin ammattikorkeakoulukokonaisuus FUAS toimii Helsingin laajalla metropolialueella Opiskelijoita 21.000 HAMK LAMK Henkilöstöä 1.700 Liikevaihto

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

FUAS pähkinänkuoressa

FUAS pähkinänkuoressa FUAS pähkinänkuoressa Tulevaisuusseminaari Långvik 30.-31.1.2014 Outi Kallioinen rehtorikollegion pj. FUAS-liittouman kehitysvaiheet Kumppanuussopimus 2008 Yhteinen strateginen tahtotila 2020: sopimus

Lisätiedot

FUAS Virtuaalikampus. Voimaa ja laatua kumppanuudesta 7.3.2011. Jaana Kullaslahti, HAMK

FUAS Virtuaalikampus. Voimaa ja laatua kumppanuudesta 7.3.2011. Jaana Kullaslahti, HAMK FUAS Virtuaalikampus Voimaa ja laatua kumppanuudesta 7.3.2011 Jaana Kullaslahti, HAMK 2 Työryhmän jäsenet Leena Vainio HAMK, pj. Kari Katajisto HAMK (IT-Tietohallinto) Pirjo Kuisma HAMK (Opintoprosessin

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu vuonna 2020

Laurea-ammattikorkeakoulu vuonna 2020 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU V I S I O 2 0 2 0 Metropolialueen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn kansainvälinen kehittäjä 30.1.2014 Jouni Koski www.laurea.fi Laurea-ammattikorkeakoulu vuonna 2020 Metropolialueen

Lisätiedot

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014 Tietoa Laureasta Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014 Reijo Lähde 3/11/2014 3/11/2014 Laurea-ammattikorkeakoulu 2 Laurean koulutusalat Fysioterapia Hoitotyö Hotelli-

Lisätiedot

FUAS ajankohtaisia asioita. Rehtoriterveiset Voimaa ja laatua kumppanuudesta seminaari 7.3.2012 Outi Kallioinen, LAMK

FUAS ajankohtaisia asioita. Rehtoriterveiset Voimaa ja laatua kumppanuudesta seminaari 7.3.2012 Outi Kallioinen, LAMK FUAS ajankohtaisia asioita Rehtoriterveiset Voimaa ja laatua kumppanuudesta seminaari 7.3.2012 Outi Kallioinen, LAMK FUASin vastaus OKM:lle 17.2.2011 HAMK, LAMK ja Laurea ovat muodostaneet strategisen

Lisätiedot

Kooste Anne Kärki, Anne Ilvonen, Seliina Päällysaho

Kooste Anne Kärki, Anne Ilvonen, Seliina Päällysaho Kooste Anne Kärki, Anne Ilvonen, Seliina Päällysaho Hankkeissa (N=17) on mukana 2 25 amkia/hanke Lähes jokaisessa hankkeessa on tavoitteena Yritys/organisaatioyhteistyön tehostaminen, osaamisen kehittäminen,

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

Ympärivuotinen opiskelu opintojen ja ohjauksen sekä opintotehokkuuden näkökulmista

Ympärivuotinen opiskelu opintojen ja ohjauksen sekä opintotehokkuuden näkökulmista Ympärivuotinen opiskelu opintojen ja ohjauksen sekä opintotehokkuuden näkökulmista Oppiminen kannattaa aina S. Niinistö-Sivuranta Laurea 17.3.2014 www.laurea.fi Oppia voi milloin vain Mitä Laureassa on

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN TOIMINTAMALLIA RAKENTAMASSA 7.3.2012 Tuula Piensoho Voimaa ja laatua kumppanuudesta -seminaari, Hyvinkää

AIKUISKOULUTUKSEN TOIMINTAMALLIA RAKENTAMASSA 7.3.2012 Tuula Piensoho Voimaa ja laatua kumppanuudesta -seminaari, Hyvinkää AIKUISKOULUTUKSEN TOIMINTAMALLIA RAKENTAMASSA 7.3.2012 Tuula Piensoho Voimaa ja laatua kumppanuudesta -seminaari, Hyvinkää 2 Näistä asioista puhumme tänään Hankkeen lähtökohdat Hankkeen tavoitteet ja toimintavaiheet

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

FUAs-lEHti EsittElyssä: 8 12

FUAs-lEHti EsittElyssä: 8 12 FUAS-LEHTI nro 2 2013 Esittelyssä: Uudet FUAStoimijat 8 12 Liittoumahallituksen jäsenet korostavat yhteistyön tuomia etuja 4 Jotain sinistä, jotain uutta, jotain lainattua, jotain vanhaa 15 3 Pääkirjoitus

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu talousalueen elinvoimaisuuden edistäjänä

Ammattikorkeakoulu talousalueen elinvoimaisuuden edistäjänä Ammattikorkeakoulu talousalueen elinvoimaisuuden edistäjänä Talousalueparlamentti, Hyvinkää 18.8.2010 Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoululaitoksen haasteet laatu, tehokkuus, vaikuttavuus, kansainvälinen

Lisätiedot

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Annamaija Id-Korhonen Lahti University of Applied Sciences Lahden tiedepäivä 12.11.2013 tulevaisuuden palvelut 2020 Sosiaali-

Lisätiedot

Osaamisperustaisuus korkeakouluissa (ESR) hanke 1.1.2012 30.6.2014

Osaamisperustaisuus korkeakouluissa (ESR) hanke 1.1.2012 30.6.2014 Osaamisperustaisuus korkeakouluissa (ESR) hanke 1.1.2012 30.6.2014 Hankkeen tavoitteena on edistää korkeakoulujen rakenteellista kehittämistä seuraavasti: 1. Suomalaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool. Levi HL ja JH

21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool. Levi HL ja JH 21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool TAUSTAA RAMKIN JA SAMKIN YHTEISTYÖLLE KESÄKOULUSSA Magellan verkosto, USA RAMK ja SAMK ainoat korkeakoulut ko. verkostossa

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN

TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN Harri Koskenranta yliopettaja 1 Esityksen sisältö Laureasta Turvallisuusalan korkeakoulututkinnot Laureassa Turvan koulutuksen kehittäminen T&K&I 2 Laureasta

Lisätiedot

Ympärivuotinen opiskelu ja koulutuksen strateginen suunnittelu TYÖPAJA 3, YHTEENVETO 16.-17.9.2014

Ympärivuotinen opiskelu ja koulutuksen strateginen suunnittelu TYÖPAJA 3, YHTEENVETO 16.-17.9.2014 Ympärivuotinen opiskelu ja koulutuksen strateginen suunnittelu AMK-KOULUTUKSESTA JA PEDAGOGISESTA KEHITTÄMISESTÄ VASTAAVIEN VARAREHTOREIDEN TYÖPAJA TYÖPAJA 3, YHTEENVETO 16.-17.9.2014 Työpajan osallistujat

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

HAMK VISIO. HAMKilla on innostavin korkeakoulutus ja työelämälähtöisin tutkimus. OPISKELIJAN OSAAMINEN JA OPPIMINEN KESKIÖSSÄ - YMPÄRIVUOTISESTI

HAMK VISIO. HAMKilla on innostavin korkeakoulutus ja työelämälähtöisin tutkimus. OPISKELIJAN OSAAMINEN JA OPPIMINEN KESKIÖSSÄ - YMPÄRIVUOTISESTI HAMK VISIO 2020 HAMKilla on innostavin korkeakoulutus ja työelämälähtöisin tutkimus. OPISKELIJAN OSAAMINEN JA OPPIMINEN KESKIÖSSÄ - YMPÄRIVUOTISESTI Rakenteellinen kehittäminen Esimerkkejä toiminnasta

Lisätiedot

Verkostoitumisen avulla uusiutuvaa energiaa Afrikan kehittyville markkinoille. Lahden tiedepäivä 11.11.2014 Maarit Virtanen Lahden ammattikorkeakoulu

Verkostoitumisen avulla uusiutuvaa energiaa Afrikan kehittyville markkinoille. Lahden tiedepäivä 11.11.2014 Maarit Virtanen Lahden ammattikorkeakoulu Verkostoitumisen avulla uusiutuvaa energiaa Afrikan kehittyville markkinoille Lahden tiedepäivä 11.11.2014 Maarit Virtanen Lahden ammattikorkeakoulu Megatrendejä Afrikassa https://tapahtumat.tekes.fi/

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Liiketalouden ala Tutkinto-ohjelma Liiketalous, päiväopiskelu Liiketalous, monimuoto European Business Administration International Business and Logistics

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma: Röntgenhoitaja Röntgenhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Korkeakoulutusta vuodesta 1840 Juuret syvällä Mustialan mullassa V HAMKilla on vuonna 2020 innostavin korkeakoulutus ja työelämälähtöisin tutkimus. Keskeisimmät tunnusluvut

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Laadunhallinta osana johtamista Katri Luukka Apulaisrehtori Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut Koulutuskeskus Salpaus

Laadunhallinta osana johtamista Katri Luukka Apulaisrehtori Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut Koulutuskeskus Salpaus Laadunhallinta osana johtamista Katri Luukka Apulaisrehtori Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen kansallisen laatuverkoston tapaaminen 16.3.2012, Lahti YHTEISET

Lisätiedot

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned OPINTOJEN TEHOKKUUS, LAATU JA PEDAGOGISET RATKAISUT työelämä- ja opiskelijalähtöiset pedagogiset ratkaisut amk-koulutuksessa 16.9. Työpaja I: Opintojen tehokkuus ja laatu www.arcada.fi DIAK to be Arcada

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Globaali vastuu Diakin strategiassa ja käytännössä. Rehtori Jorma Niemelä Korkeakoulujen kv. asioiden kevätpäivät Tampere 12.5.

Globaali vastuu Diakin strategiassa ja käytännössä. Rehtori Jorma Niemelä Korkeakoulujen kv. asioiden kevätpäivät Tampere 12.5. Globaali vastuu Diakin strategiassa ja käytännössä Rehtori Jorma Niemelä Korkeakoulujen kv. asioiden kevätpäivät Tampere Mikä Diakonia-ammattikorkeakoulu? Osa eurooppalaisten diakonia-alan korkeakoulujen

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Millä kriteereillä kansainväliset yhteistyökumppanit valitaan - kuka päättää kriteereistä ja kumppaneista -

Millä kriteereillä kansainväliset yhteistyökumppanit valitaan - kuka päättää kriteereistä ja kumppaneista - Millä kriteereillä kansainväliset yhteistyökumppanit valitaan - kuka päättää kriteereistä ja kumppaneista - Helli Kitinoja Seinäjoen ammattikorkeakoulu KV-kevätpäivät Lahti 23.5.2012 4.6.2012 KESU 2011-2016

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin

Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin Päivi Karttunen vararehtori 16.6.2009 Päivi Karttunen 1 Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen (1) OPM 2008: Rakenteellisen kehittämisen

Lisätiedot

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4. SCIENTIX - LUMA-opettajien verkkoportaalista t uusia ideoita opetukseen M ij P ll i Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.2015 Mitä ajatuksia herättävät nämä yhdistelmät: Opettaja

Lisätiedot

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Pohjoismainen ECHE-hanke ECHE-dokumenttien tarkastelu ja vertailu

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

EDELLÄKÄVIJÖIDEN KUMPPANUUS JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO

EDELLÄKÄVIJÖIDEN KUMPPANUUS JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO EDELLÄKÄVIJÖIDEN KUMPPANUUS JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO 1 KESKI-SUOMI JA PIRKANMAA TOIMINTA-ALUEINA Väkiluku n. 800 000 2 KESKEISET TUNNUSLUVUT JAMK TAMK Liikevaihto, M 58 75

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Kestävä kehitys, vastuullisuus. Työryhmän kokous 26.10

Kestävä kehitys, vastuullisuus. Työryhmän kokous 26.10 Kestävä kehitys, vastuullisuus Työryhmän kokous 26.10 Agenda Kooste haastattelukierrokselta (toimitetaan myöhemmin) Toimintasuunnitelma 2016, alustava ehdotus Raportti 2016 muoto ja sisältö, alustava ehdotus

Lisätiedot

Työn opinnollistamisen levittäminen, prosessin kehittäminen ja henkilöstön valmentaminen ammattikorkeakoulussa Case Laurea-ammattikorkeakoulu

Työn opinnollistamisen levittäminen, prosessin kehittäminen ja henkilöstön valmentaminen ammattikorkeakoulussa Case Laurea-ammattikorkeakoulu Työn opinnollistamisen levittäminen, prosessin kehittäminen ja henkilöstön valmentaminen ammattikorkeakoulussa Case Laurea-ammattikorkeakoulu Johanna Lahti Pauliina Nurkka www.laurea.fi Työn opinnollistaminen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus. Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012

Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus. Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012 Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012 SUOMALAINEN KORKEAKOULULAITOS 2020 Suomalainen korkeakoululaitos on vuonna 2020 laadukkaampi, vaikuttavampi,

Lisätiedot

Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Opinto-ohjaajat Metropoliassa 14.11.2014 KTL, kehityspäällikkö Finnish Educational System Source: www.hamk.fi 14.11.2014 Ylemmät amk-tutkinnot pähkinänkuoressa

Lisätiedot

IP kurssi kansainvälistymisen keinona. Arja Maunumäki Oamk 18.11.2011

IP kurssi kansainvälistymisen keinona. Arja Maunumäki Oamk 18.11.2011 1 IP kurssi kansainvälistymisen keinona Arja Maunumäki Oamk 2 Intensiivikurssi (IP) Life Long Learning > Erasmus > Intensive Programmes (IP) Lyhyitä (2-6 viikkoa) opintojaksoja, joille opiskelijat ja opettajat

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI oppisopimustyyppinen koulutus Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan osaaminen 31.1.2019 terveydenhoitajia koulutetaan tulevaisuuden

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksen ja Arenen ajankohtaiset kuulumiset; ammattikorkeakoulu uudistus. Riitta Rissanen Toiminnanjohtaja 9/2014

Ammattikorkeakoulutuksen ja Arenen ajankohtaiset kuulumiset; ammattikorkeakoulu uudistus. Riitta Rissanen Toiminnanjohtaja 9/2014 Ammattikorkeakoulutuksen ja Arenen ajankohtaiset kuulumiset; ammattikorkeakoulu uudistus Riitta Rissanen Toiminnanjohtaja 9/2014 Arene ry:n kannanotto (5.3.2014) Yhteiskunnan ja talouselämän muutosten

Lisätiedot

YAMK-tutkinnon verkostomainen kehittämismalli FUAS GRADUATE SCHOOL. Katri Ojasalo Yliopettaja, Laurea

YAMK-tutkinnon verkostomainen kehittämismalli FUAS GRADUATE SCHOOL. Katri Ojasalo Yliopettaja, Laurea YAMK-tutkinnon verkostomainen kehittämismalli FUAS GRADUATE SCHOOL Katri Ojasalo Yliopettaja, Laurea 2 ESITYKSEN ETENEMINEN Mikä on FUAS-liittoutuma? FUAS:n YAMK-tunnuslukuja Mikä on FUAS Graduate School?

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

KOULUTUSVIENNIN MYÖTÄ MAAILMALLE

KOULUTUSVIENNIN MYÖTÄ MAAILMALLE KOULUTUSVIENNIN MYÖTÄ MAAILMALLE - Koulutusviennistä imua korkeakoulujen kansainvälistymiseen? Mirka Gustafsson, Mari Perlinen ja Jukka Pulkkinen ESITYKSEN SISÄLTÖ 1 Mistä koulutusviennissä oikein on kyse?

Lisätiedot

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Elokuu 2012 Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulu sijaitsee Kaupin kampuksella yli 10 000

Lisätiedot

1.10.2013 30.9.2015 Leena Lähdesmäki, lehtori Soile Tikkanen, lehtori

1.10.2013 30.9.2015 Leena Lähdesmäki, lehtori Soile Tikkanen, lehtori http://ergocarebank.sth.kth.se/ 1.10.2013 30.9.2015 Leena Lähdesmäki, lehtori Soile Tikkanen, lehtori Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Oulaisten ammattiopisto, Sosiaali ja terveysalan yksikkö Hankkeen

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Terveydenhoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Terveydenhoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Terveydenhoitaja Terveydenhoitaja (AMK) Nuorisokoulutuksessa opintojen kesto on

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Cleantech-klusteriyhteistyö Itämeren alueella Case BSR Stars

Cleantech-klusteriyhteistyö Itämeren alueella Case BSR Stars Cleantech-klusteriyhteistyö Itämeren alueella Case BSR Stars Riku Rikkola Kehittämispäällikkö EU toiminnot ja partneriverkostot Finnish Cleantech Cluster Sisältö Finnish Cleantech Cluster BSR Stars lippulaivaohjelma

Lisätiedot

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa)

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa) Tutkimuksen laadunvarmistus laitostasolla: Itsearviointi Tutkimuksen laadunvarmistukseen ja laadun arviointiin liittyvä kysely on tarkoitettu vastattavaksi perusyksiköittäin (laitokset, osastot / laboratoriot,

Lisätiedot

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa 2015 www.tamk.fi TAMK numeroina Koulutusvastuu 7 koulutusalalla Kulttuuriala Liiketalous Tekniikka Luonnonvara-ala Sosiaali- ja terveysala Matkailu- ja ravitsemisala Ammatillinen opettajankoulutus lähes

Lisätiedot

Katsaus Lounais-Suomen. toimintavuoteen 2014. Anne Kärki apulaistoiminnanjohtaja Olli Mertanen toiminnanjohtaja 5.2.2015

Katsaus Lounais-Suomen. toimintavuoteen 2014. Anne Kärki apulaistoiminnanjohtaja Olli Mertanen toiminnanjohtaja 5.2.2015 Katsaus Lounais-Suomen ammattikorkeakoululiittouman ensimmäiseen toimintavuoteen 2014 Anne Kärki apulaistoiminnanjohtaja Olli Mertanen toiminnanjohtaja 5.2.2015 Pentti Rauhalan selvityksestä sopimusperusteiseen

Lisätiedot

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010 Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä Maija Innola 17.11.2010 Ulkomaisten opiskelijoiden määrä kasvanut suomalaisissa korkeakouluissa Vuonna 2009 ulkomaisia

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hanketyöpaja LLP-ohjelman keskitettyjä hankkeita (Leonardo & Poikittaisohjelma) valmisteleville11.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa

Lisätiedot

KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015)

KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015) KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015) Maija Kalm-Akubardia, Diakonia-ammattikorkeakoulu Maija.kalm-akubardia@diak.fi DSS-alumnikysely luotiin ensisijaisesti selvittämään

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen opinnoissa syvennät johtamisen eri osa-alueiden

Lisätiedot

Johanna Moisio Korkeakoulu- ja tiedeyksikkö

Johanna Moisio Korkeakoulu- ja tiedeyksikkö 12. Millaista päihde- ja mielenterveystyön osaamista koulutus tuottaa? Mielenterveys- ja päihdetyön osaamiselle on kysyntää - mitä haasteita se asettaa korkeaasteen koulutukselle? Johanna Moisio Korkeakoulu-

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

Verkostojen voima saako rahalle vastinetta?

Verkostojen voima saako rahalle vastinetta? Verkostojen voima saako rahalle vastinetta? Kv-kevätpäivät Sessio B1, 13.5.2014 Kirsti Virtanen, Turun ammattikorkeakoulu Mervi Rantanen, Aalto-yliopisto Sisältö 1. Verkostoyhteistyön johtaminen - case

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Koulutustarjonnan vähentyessä

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto

Suoritettava tutkinto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, ikäosaaminen Suoritettava tutkinto Suomalaisen väestön ikääntyminen näkyy sekä eliniän pidentymisenä että ikääntyneiden väestöosuuden kasvuna. Ikääntyvä

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

Autenttisuutta arviointiin

Autenttisuutta arviointiin Autenttisuutta arviointiin Laadun arvioinnin toteutuminen YAMKkoulutusohjelmissa Päivi Huotari, Salla Sipari & Liisa Vanhanen-Nuutinen Raportointi: vahvuudet, kehittämisalueet ja hyvät käytänteet Arviointikriteeristön

Lisätiedot

Verkkokeskustelujen tavoite

Verkkokeskustelujen tavoite Anu Valtari 25.1.2012 FUAS-LIITTOUMA FUAS tunnetuksi Verkkokeskustelujen tuloksia Verkkokeskustelujen tavoite Kaksivaiheisen projektin kokonaistavoitteena oli tehdä FUAStoimijoille liittouma tunnetuksi,

Lisätiedot

There is No Wrong Door - ei ole väärää ovea

There is No Wrong Door - ei ole väärää ovea Yhteisenä tavoitteena kansainvälinen osaava metropoli There is No Wrong Door - ei ole väärää ovea Pertti Vuorela 9.6.2011 NoWrongDoor konseptoi kansainväliset asettautumispalvelut metropolialueella Asiakasta

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

Energiatehokkuus muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa. 9.12.2015 Arto Pekkala

Energiatehokkuus muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa. 9.12.2015 Arto Pekkala Energiatehokkuus muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa 9.12.2015 Arto Pekkala Rahoituksen leikkaukset Versio 3/2015 Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistaminen Aikataulut?

Lisätiedot

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina KANTU 2015 Eila Hirvonen SAMK, yliopettaja 13.2.2015 Yhteistyökumppanit Satakunnan Syöpäydistys ry vuodesta 2010 alkaen ja edelleen

Lisätiedot

Oivaltamisen iloa. Suomi vuonna 2025. Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012. Markku Lahtinen. www.tamk.fi. Tammikuu 2012

Oivaltamisen iloa. Suomi vuonna 2025. Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012. Markku Lahtinen. www.tamk.fi. Tammikuu 2012 Oivaltamisen iloa Suomi vuonna 2025 Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012 Markku Lahtinen Tammikuu 2012 TAMK Yksi suurimmista Suomen suurimpia ammattikorkeakouluja yli 11 000 opiskelijaa 2500 aloittavaa tutkinto-opiskelijaa

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut

Lisätiedot

ANESTESIAHOITOTYÖN UUDISTUVA ASIANTUNTIJUUS JA KOULUTUKSEN NYKYTILA

ANESTESIAHOITOTYÖN UUDISTUVA ASIANTUNTIJUUS JA KOULUTUKSEN NYKYTILA ANESTESIAHOITOTYÖN UUDISTUVA ASIANTUNTIJUUS JA KOULUTUKSEN NYKYTILA Ann-Nina Maksimainen, LAMK, TtM, Työelämäpalvelut; vastaava lehtori Maria Tuominen, LAMK, TtM, Hoitotyö: vastaava lehtori Mistä löytyy

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

Ylempien amk-tutkintojen toteuttaminen verkossa

Ylempien amk-tutkintojen toteuttaminen verkossa Ylempien amk-tutkintojen toteuttaminen verkossa Heli Mattila Ylemmät amk-tutkinnot Samkissa Business Management and Entrepreneurship (BME) Automaatioteknologia Hyvinvointiteknologia Kuntoutus (Turkuamkin

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2011-2012 Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

Verkostoja ja verkosto-osaamista kehittämällä toimivampiin vanhusten avopalveluihin Espoossa ja Vantaalla

Verkostoja ja verkosto-osaamista kehittämällä toimivampiin vanhusten avopalveluihin Espoossa ja Vantaalla Verkostoja ja verkosto-osaamista kehittämällä toimivampiin vanhusten avopalveluihin Espoossa ja Vantaalla Hannele Niiniö, projektipäällikkö, Laurea-ammattikorkeakoulu Timo Järvensivu, KTT, tutkimuspäällikkö

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR

Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR Kaakkois-Suomen ELO-seminaari 26.3.2015 Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Projektin tavoitteet Projektin tavoitteena on rakentaa Saimaan

Lisätiedot

Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa

Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa Cleantech gaalan iltapäiväseminaari 20.11.2013 Helena Mälkki & Petri Peltonen Aalto-yliopisto,

Lisätiedot

FUAS Newsletter 1/2010 1/7

FUAS Newsletter 1/2010 1/7 FUAS Newsletter 1/2010 1/7 FUAS-LIITTOUMA ETENEE Pentti Rauhala, FUAS-liittouman rehtoriryhmän pj. FUAS-liittouma (Federation of Universities of Applied Sciences) syntyi kuluvana vuonna Hämeen, Lahden

Lisätiedot

Tutkintotodistukset yhteisohjelmissa ja korkeakoulujen maksullinen tutkintoon johtava koulutus

Tutkintotodistukset yhteisohjelmissa ja korkeakoulujen maksullinen tutkintoon johtava koulutus Tutkintotodistukset yhteisohjelmissa ja korkeakoulujen maksullinen tutkintoon johtava koulutus Erasmus Mundus ohjelmien tapaaminen 17.10.2011 Eeva Kaunismaa, opetus- ja kulttuuriministeriö Tutkintotodistukset

Lisätiedot

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutusstrategian laadinta ja toimeenpano Pohjois-Savossa: koulutusorganisaatioiden yhteistyö Aikuiskoulutuksen rooli elinkeinoelämän ja maakunnan kehittämisessä,

Lisätiedot

COSMOS NETWORK asiantuntijoiden työkäytäntöjen ja työperäisen maahanmuuton kehittäminen. www.turkuamk.fi

COSMOS NETWORK asiantuntijoiden työkäytäntöjen ja työperäisen maahanmuuton kehittäminen. www.turkuamk.fi COSMOS NETWORK asiantuntijoiden työkäytäntöjen ja työperäisen maahanmuuton kehittäminen Toteutusaika 1.1.2010-31.12.2012 Toteuttajaorganisaatio Turun ammattikorkeakoulu, Tietoliikenne ja sähköinen kauppa

Lisätiedot

MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012

MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012 MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012 Strategisten verkostojen johtaminen ja organisaatioiden uudistuminen Helena Kuusisto-Ek Metropolia Ammattikorkeakoulu 1 Teemat: - Johtamisen haasteet muuttuvat

Lisätiedot

Suomen 2011 osallistumiskriteerit

Suomen 2011 osallistumiskriteerit KAH Suomen 2011 osallistumiskriteerit ARTEMIS Call 2011 -työpaja @ Helsinki 17.1.2011 Oiva Knuuttila KAH ARTEMIS Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems Sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä

Lisätiedot