LSV-TIEDOTE PUHEENJOHTAJALTA APUVÄLINEKERÄYS TSETSENIAAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LSV-TIEDOTE PUHEENJOHTAJALTA APUVÄLINEKERÄYS TSETSENIAAN"

Transkriptio

1 LSV-TIEDOTE sosiaalinen ISSN X Vol 19, n:o 6 joulukuu 2001 Julkaisija: Lääkärin vastuu ry PUHEENJOHTAJALTA Hyvää joulunalusaikaa kaikille. Kerrankin myös täällä Etelä-Suomessa on ollut lumista ja talvista jo pitkään ennen joulua. Saa nyt tietysti nähdä jatkuuko tätä jouluun saakka. LSV:n toimintasuunnitelmaa laadittaessa ja hyväksyttäessä on ehkä selvimpiä muutoksia toiminnassamme se, että moni suuri ja asiantuntijavaltainen kehitysyhteistyöhanke on ainakin LSV:n osalta päättymässä. Ylähengitystieinfektiohanke Filippiineillä on siirtynyt kokokaan KTL:n harteille, joskin LSV-läiset sitä edelleen vetävät. Ja pitkäaikaisin (suurin ja kaunein) hankkeemme, yhteistyö Bangladeshilaisen Gonoshastya Kendran (GK) kanssa on päättymässä. Hankkeen mahdollisia jatkoja vielä selvitellään, mutta niissä ei LSV enää ole mukana. Tällä hankkeiden vähenemisellä on monenlaisia vaikutuksia LSV:n toimintaan. Ensinnäkin järjestön suorat yhteydet kehitysmaihin vähenevät, ja painoarvomme kehy-poliittisessa keskustelussa voi heikentyä. Toiseksi tilanne vaikuttaa myös järjestön talouteen. Suurten kehitysyhteistyöhankkeiden osalta olemme käyttäneet omavastuurahoituksena aiempina vuosina hankkimiamme keräysvaroja (näitä on vielä jonkin verran jäljellä), ja toisaalta olemme kyenneet kirjaamaan osan kehitysyhteistyöhön kohdistuvasta toiminnastamme näiden kehy-hankkeiden hallintokuluiksi. Suurten hankkeiden päättymisen myötä on myös LSV:n talous tiukentumassa. Joudumme miettimään entistä tarkemmin, mitä teemme ja millä rahoituksella. Ja olemme vakavasti ryhtyneet miettimään, mitä muita rahoituslähteitä järjestöllä tässä tilanteessa voisi olla paitsi jäsenmaksut (jota emme aio korottaa) ja julkiset avustukset. Jatkossa suunnittelemme toki myös uusia kehitysyhteistyöhankkeita, ja joitakin alustavia kartoituksia on jo meneillään. Uusi lupaava avaus on Global Health -kurssi, jonka puitteissa koulutetaan uusia toimijoita ja asiantuntijoita terveydenhuollon kehitysyhteistyötehtäviin. Ennen uusien hankkeiden aloittamista täytyy kuitenkin saada pelisäännöt selviksi myös Ulkoministeriön kehitysyhteistyöosaston (Kyo) kanssa. Käsitykset siitä, mitä ja miten menoja voi eri hankkeille kirjata ja paljonko esimerkiksi alkuperäissuunnitelmista voidaan joustaa, on Kyossa tiukentumassa. Lisäksi kehitysyhteistyön tekeminen käy kansalaisjärjestölle vaikeaksi, jos säännökset muuttuvat kesken kautta! Toivotan joka tapauksessa kaikille LSV:n jäsenille rauhaisaa ja onnellista joulua. Muistakaa jouluostostenne keskellä myös maailman köyhiä esimerkiksi tukemalla LSV:n, UNICEFin tai jonkun muun kansalaisjärjestön työtä tasa-arvoisemman maailman puolesta. Kati Juva APUVÄLINEKERÄYS TSETSENIAAN Maaliskuussa 2000 Chris Hunterin, englantilaisen Centre for Peacemaking and Community Development (CPCD) -järjestön toiminnanjohtajan, vierailun aikana Helsingissä syntyi idea apuvälineiden keräyksestä Suomesta tšetšeenien pakolaisleireihin Ingushiassa. LSV:llä on jo pitempään ollut yhteys CPCD -järjestöön, joka on toiminut Tšetšeniassa vuodesta 1995 lähtien. Järjestön toimintaan on kuulunut mm. proteesien hankkiminen edellisen Tšetšenian sodan seurauksena haavoittuneille sekä väkivaltaa nähneiden ja kokeneiden lasten kuntoutus, joka on jatkunut pakolaisleireissä Ingushiassa. CPCD järjestöllä on koko ajan ollut toimivat kanavat päätoimistosta Moskovasta pakolaisleireihin perille asti, joten LSV:n osalle jäi apuvälineiden toimittaminen Moskovaan. Pienmuotoinen keräys tapahtui kahden päivän aikana kesäkuussa 2000, jolloin Helsingin, Espoon ja Vantaan sairaaloista ja terveysasemilta vastaanotimme vanhoja pyörätuoleja, kainalo- ja kyynärsauvoja, keppejä sekä rollaattoreita. Apuvälineiden toimitus oli suunniteltu tapahtumaan LSV:n Moskovan matkan yhteydessä viime keväänä. Pitkän paperibyrokratian jälkeen - jossa aina pyydettiin lisäselvityksiä, mm jokaisen apuvälineen erillinen paino, valmistusvuosi ja materiaalien hinta katukaupassa - oli selvä ettemme saisi apuvälineet Moskovaan. Selvitimme myös mahdollisuudet saada apuvälineet Ingusiaan Puolan kautta, mutta tämä kariutui korkean hinnan takia. Apuvälineet olivat säilössä NADA Hope ry:n tiloissa Auroran sairaalan alueella, ja heidän tilasopimus päättyessä vuoden vaihteessa jouduimme tekemään rationaalisen ratkaisun. Apuvälineet vietiin nyt marraskuussa NADA Hopen rekkakuljetuksessa muiden lahjoituksien kanssa sairaalaan Sofian ulkopuolelle Bulgariaan. Kiitämme kaikki keräykseen osallistuneita. Mia Westerholm-Ormio 1

2 RESEPTILÄÄKEMAINOKSIAKO KULUTTAJILLE? EU:n komissio on tehnyt ehdotuksen lääkelainsäädännön uudistamiseksi. Muiden uudistusten ohella tässä kumottaisiin reseptilääkkeiden yleisömainonnan ehdoton kielto ja lääketeollisuudelle annettaisiin rajoitetusti mahdollisuus jakaa informaatiota lääkkeistä suoraan potilaille. Tämä nähdään ensimmäisenä askeleena kohti laajempaa reseptilääkkeiden mainontaa. Kartoittaakseen suomalaisia kantoja asiaan Lääkärin sosiaalisen vastuu, Sosiaalilääketieteellinen yhdistys ja Stakes järjestivät aiheesta seminaarin Paikalla oli noin 60 osallistujaa viranomaisten, teollisuuden, potilasjärjestöjen ja lehdistön taholta. Tällä hetkellä reseptilääkkeiden mainonta on sallittua Yhdysvalloissa ja Uudessa Seelannissa. Etenkin Yhdysvalloissa reseptilääkkeiden mainontaan sijoitetaan merkittäviä summia ja mainostettujen lääkkeiden myynti on huomattavasti kasvanut. Mainonnan pelätäänkin kasvattavan terveydenhuollon kustannuksia, johtavan ylikultukseen ja suuntaavan lääkkeiden kulutusta ns. elämäntapalääkkeiden suuntaan. Professori Riitta Ahonen Kuopion yliopistosta painottikin, että lääkkeet eivät ole samanlaisia kuin tavalliset kulutushyödykkeet: niiden maksaja, valitsija ja käyttäjä ovat eri tahot sekä niillä voi olla väärin käytettynä huomattavia haittavaikutuksia. Markkinointia puolustetaan argumentoimalla, että potilailla on oikeus saada informaatiota reseptilääkkeistäkin. Seminaarissa korostettiin kuitenkin että markkinointi ei ole informointia vaan myynnin edistämistä. Jopa lääkäreille suunnattu mainonta on suhteellisen epäinformatiivista, puhumattakaan esimerkiksi joka paikassa näkyvistä kuluttajille suunnatuissa särkylääkemainoksista. Jo nykyistä mainontaa valvotaan kohtalaisen tarkasti eikä ole mitään syytä, miksi mainonnan informatiivisuus voisi lisääntyä. Marketta Majapuro Kauppakorkeakoulusta sanoikin, että tämä sama trendi on menossa koko markkinoinnissa: markkinoinnin fokus on siirtymässä informatiivisesta mainonnasta kohti brandien ja mielikuvien luomista. Majapuro on tutkinut mm. reseptivapaiden lääkkeiden mainontaa ja huomannut, että niiden välittämän kuvan kautta voidaan tulkita terveydestä tulleen ostettavissa oleva hyödyke. Lääkkeiden mainonta voi jopa johtaa ongelmiin tiedonsaannissa. Todennäköisesti mainosten tarjoama informaatio olisi ristiriitaista jokaisen lääkkeen ollessa se paras. Nykyisin hyväksytyt tuoteselosteet Pharmaca fennicasssa tai lääkepakkauksissa ovat ristiriitaisia. Esimerkiksi samaa vaikuttavaa ainetta olevien lääkkeiden teksteissä on mainittu erilaisia sivuvaikutuksia. Ei ole mitään syytä olettaa, että mainokset olisivat ristiriidattomampia ja selvempiä informaatiolähteitä kuin Pharmaca Fennica. Jos informaatiota halutaan antaa enemmän, voitaisiin se aloittaa esimerkiksi tekemällä myyntilupahakemusten mukana toimitetut tutkimustulokset julkisiksi asiakirjoiksi. Internetistä tiedonvälittäjänä puhui Sirpa Peura Apteekkariliitosta. Hänen mukaan terveydenhuollon ammattilaisten rooli on internetin myötä muuttumassa tiedon välittäjästä tiedon suodattajaksi ja sen tulkitsijaksi. Internetissä onkin paljon lääkeinformaatiota sisältäviä sivustoja, joista ei tiedä, ovatko ne mainontaa ja kuinka riippumatonta informaatio niissä on. Kuluttajilla ja potilailla on harvoin riittävästi mahdollisuuksia ja tietoa arvioida tätä. Tiedon leviämistä internetissä on vaikea tai jopa mahdotonta estää. Suomessa internetmainontaa koskevat samat säännöt kuin muutakin mainontaa, mutta mikä estää materiaalin levittämisen esimerkiksi Yhdysvaltojen kautta? Lääkemarkkinoinnin rajoja koetellaan myös toisella tavalla. Potilasjärjestöjen ja muiden tahojen pitämät lääketeollisuuden sponsoroimat yleisötilaisuudet ovat yleistyneet. Näissä monesti puhutaan uusista lääkehoidoista varsin kritiikittömään sävyyn. Tästä tutkijalääkäri Timo Klaukka käytti kuvaavaa termiä tiedon pesu. Markkinointi on suoraan potilaalle kiellettyä, mutta jos välikätenä käytetään kolmatta tahoa voidaan tiedon alkuperää häivyttää. Seminaarin ulkomaisena puhujana oli Charles Medawar Englannista. Hän on pitkänlinjan kuluttaja-analyytikko. Hän esitti, että lääketeollisuus, erityisesti suuret lääkeyritykset, on kriisissä. Vaikka tuotekehittelyyn satsataan yhä enemmän resursseja, uusien lääkeaineiden tulo markkinoille on jopa hidas- Paneelissa puhuivat mm. Elina Hemminki, Stakesista, Erkki Alanko Lääketeollisuus ry:stä, Timo Klaukka Kelasta, Riitta Ahonen Kuopion yliopistosta ja Leena Leikas Kuluttajavirastosta. 2

3 Ulkomaisena puhujana oli Charles Medawar Englannista tunut. Tämä on johtanut etsimään kustannustehokkaampia tapoja lisätä myyntiä ja kohentaa osakkeiden tuottavuutta. Ilmeisesti yksi teollisuuden ajatus on panostaa lisää markkinointiin. Medawar kertoi myös negatiivisista kokemuksista Yhdysvalloissa (esimerkiksi lääkekustannusten noususta ja mainonnan epäinformatiivisuudesta) sekä siitä kuinka lääketeollisuus pyrkii käyttämään hyväkseen suhteitaan potilasjärjestöihin. Seminaarin lopuksi olleessa paneelikeskustelussa kävi ilmi, että reseptilääkkeiden mainontaa ei yleisesti pidetty hyvänä asiana. Euroopan tasolla markkinoinnin puolesta kovasti puhuva lääketeollisuuskin näyttää Suomessa olevan eri linjoilla, kun sekään ei kannattanut kauppanimien käyttöä mainonnassa. Potilaan mahdollisuutta saada informaatiota pidettiin kyllä tärkeänä, erityisesti jos kyseessä on jokin harvinainen tauti, jonka hoidosta yleislääkärikään ei välttämättä paljon tiedä. Markkinointi ei kuitenkaan tätä riippumattoman informaation tarvetta täytä. Jäämme mielenkiinnolla odottamaan, kuinka komission aloite etenee ja minkälaiset mahdollisuudet siihen on vaikuttaa kansallisesti. Medawar oli sitä mieltä että prosessi voi mennä hyvin nopeastikin eteenpäin. Myös EU:n tasolla pitäisi miettiä, mikä on hyvä tasapaino teollisuuden intressien ja kansanterveyden välillä. Komissiossa asiaa hoitaa kauppadirektoraatti ja sen johdossa komissaari Erkki Liikanen. Ehkäpä hänen kauttaan voimme saada tätä suomalaista näkemystä reseptilääkkeiden markkinoinnista paremmin kuuluviin. Lauri Vuorenkoski LSV:n 20-vuotisjuhlaseminaari Muuttuva perhe ja lapsen turvallisuus Aika ja paikka: Lauantaina klo 13.00, Niilo Hallman - sali, Lastenklinikka, Helsinki. Alustava ohjelma: Avaus, pj. Kati Juva Juha Siltala: Kotitaloudesta tunnetaloudeksi ja erillisiksi ihmissuhteiksi - perheen ja lapsuuden muutos Tytti Solantaus: Lapset erilaisissa perheissä Minna Ahola: 'Ihan perhe vaan': nuoret lesboperheissä Keskustelua Tauko: Kahvia/Teetä, pikkupurtavaa Raija-Leena Punamäki: Lasten voimavarat poliittisen väkivallan oloissa Nina Forsten-Lindman: Pakolaisperheet Suomessa Keskustelu Bussikuljetus iltajuhlaan Pasilan Rauhanasemalle noin klo LSV:N 20-VUOTISJUHLIA......vietetään lauantaina 2.3. klo lähtien Rauhanasemalla (Helsingin Itä-Pasilassa). Tarjolla on ruokaa (vapaaehtoinen maksu toivottava) ja juomaa (omia voi tuoda täydennyksenä) sekä juhlapuheita (ei liikaa), yhdistyksen historiikki (mukana kuvakavalkadi), musiikkia (etnorummutusta sekä tanssittavaa) ja ennen kaikkea hyvää seuraa (kaikki te). TERVETULOA 3

4 EUROOPAN HAI-VERKOSTON VUOSIKOKOUS Tänä vuonna Euroopan HAI-verkoston vuosikokous pidettiin Frankfurtissa. Perinteisesti ennen vuosikokousta on päivän mittainen seminaari jostakin ajankohtaisesta aiheesta. Niin myös tällä kertaa. Nyt aiheena oli lääkkeiden saatavuus Euroopassa. Perinteisesti tätä asiaa on pohdittu lähinnä kehitysmaiden ongelmana, mutta nykyinen kehitys antaa merkkejä siitä, että lääkkeiden saatavuus ei ole enää itsestään selvää Euroopassakaan erityisesti turvallisten ja tärkeiden lääkkeiden saatavuus. Lääkkeiden hinnat ovat nousemassa ja kustannusten kasvu on jo tälläkin hetkellä esimerkiksi Suomessa joissakin tapauksissa lääkehoidon esteenä. Eikä ole näkyvissä mitään syytä, miksi tämä kehitys ei jatkuisi. Resurssien lisääminen terveydenhuoltoon ei poista tätä ongelmaa kuin enintään hetkellisesti. Alustajia oli lähes kaikista toimijaryhmistä: lääkärit, viranomaiset vakuutusyhtiöt, lääkeyritykset ja kuluttajat. Lääkkeiden saatavuuden merkittävimpinä esteinä nähtiin uusien kalliiksi hinnoiteltujen lääkkeiden tulo markkinoille, terveydenhuollon yksityistäminen, market oriented health care ja myyntilupaviranomaisten välinen kilpailu EU:ssa. Positiivisina asioina tästä näkökulmasta nähtiin päätöksenteon läpinäkyvyys, julkinen rahoitus, oikeudenmukainen terveyspolitiikka, riippumaton teknologian arviointi, potilaiden informointi, näyttöön perustuvan lääketieteen rajoitusten huomioon ottaminen ja geneeristen lääkkeiden käytön lisääminen. Yhtenä puhujana oli Suomessakin vieraillut Charles Medawar. Hänen tärkein viestinsä oli, että suuret lääkeyritykset ovat kriisissä. Suuret lääkeyritykset (Big Pharma) sijoittavat yhä enemmän resursseja lääkkeiden kehittelyyn, mutta siitä huolimatta uusien lääkeaineiden tulo markkinoille on hidastanut. Lääkkeiden kehittelyn kannattavuus ja kustannustehokkuus onkin vähentynyt. Tämän takia teollisuus on suunnannut Vuosikokouksessa vietettiin myös verkoston 20-vuotisjuhlia resurssejaan yhä enemmän muilla tavoin kasvattaakseen myyntiään. Kehittelykustannuksien kasvua voi miettiä myös terveydenhuollon kokonaisuuden kannalta: voisiko olla tehokkaampia keinoja lisätä terveyttä kuin lääkekehittely? Teollisuuden lisääntynyt satsaus markkinointiin ja halu reseptilääkkeiden markkinoin vapauttamisesta onkin tässä valossa helppo ymmärtää. Tulevaisuuden visiona voidaan nähdä jopa lääkemarkkinoinnin muistuttavan minkä tahansa kulutustavaran markkinointia. Tuotteen ominaisuuksien merkitys vähenee esimerkiksi brändin ja imagon rakentamisen rinnalla. John Abraham puhui EU:n lääkevalvonnasta. Tällä hetkellä ollaan tilanteessa, jossa lääketeollisuus voi kilpailuttaa eri jäsenmaiden kansallisia viranomaisia, kun he voivat valita, minkä jäsenmaan viranomaisille myyntilupahakemuksensa antavat ja lupamaksunsa maksavat. Kun lääke on hyväksytty yhdessä jäsenmaassa, pitää myös muiden jäsenmaiden antaa myyntilupa. Abraham on haastatellut eri maiden lääkeviranomaisia ja tullut johtopäätöksen, että tämä käytäntö on alentanut lääkkeiden hyväksymisen rimaa. Valvonnan tasoa on muutenkin heikennetty: vaadittavia kokeita on vähennetty ja prosessia nopeutettu. Osa haastatelluista viranomaisista sanoi suoraan, että prosessin nopeuttamien on vaaraksi kansanterveydelle. Komission ehdottamassa uudessa lääkelaissa prosessia nopeutettaisiin entisestään. Erityisesti nopea hyväksyminen on ongelma ns. me-too lääkkeillä. Hyvä esimerkki on tästä serivastatiini, joka muutama kuukausi sitten jouduttiin vetämään pois markkinoilta haittavaikutuksiensa takia. Toisena ongelmana lääkevalvonnassa on se, että myyntiluvan perusteena olevat tutkimukset ovat salaisia. Tästä esimerkkinä on uuden polven tulehduskipulääke refekoksibi. FDA:lle (Yhdysvaltojen lääkevalvontaviranomainen) toimitetuissa tutkimuksissa sillä havaittiin olevan vähemmän GI-kanavan haittavaikutuksia mutta enemmän sydäntoksisuutta kuin vertailuvalmisteella. Kun tutkimuksen tuloksista kerrottiin lääketieteen alan lehdissä sydäntoksisuudesta ei sanottu mitään ja markkinointi oli tämän mukaista. FDA kuitenkin huomasi sattumalta tämän ristiriidan ja antoi yritykselle huomautuksen. HAI-VERKOSTON TOIMINTA Itse vuosikokouksessa käytiin HAI:n eri painopistealueiden toimintaa läpi ja HAI:n kolmea tämän hetken tärkeintä kampanjaa (Public Private Interaxtion eli PPI, Access to essential medicines ja Direct to consumer advertising eli DTCA). Alkuvuodesta Euroopan toimisto on suurelta osin keskittynyt julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhön (PPI) sekä lääkkeiden saatavuuteen (Access). Huolestut- 4

5 HAI-verkoston vanhat gurut tässä takapenkissä: Charles Medawar, Andre Herxheimer ja Joel Lexchin tavaa on se, kuinka WHO ja mut YK-järjestöt ovat alkanut tehdä yhä enemmän yhteisyötä lääketeollisuuden kanssa. Tämän on ajateltu vaarantavan järjestöjen riippumattomuutta. HAI onkin ollut aktiivinen näissä asioissa WHO:hon päin, erityisesti World Health Assemblyssä. Anita Hardonin artikkeli GAVI:sta (Global Vaccine Initiative) on herättänyt paljon huomioita. Lääkehoidon saatavuutta (Access) käsiteltiin Euroopan näkökulmasta kattavasti edellisen päivän seminaarissa. Todettiin että Euroopan mailla ei ole juurikaan kokonaisvaltaista lääkepolitiikkaa. Tämän takia olisi tärkeää että edellisen päivän seminaarissa läpikäytyjä asioita otettaisiin Euroopassa kokonaisvaltaisemmin esille. Kehitysmaiden näkökulmasta asiaa on puitu viime aikoina paljon, erityisesti liittyen AIDS-lääkkeisiin ja TRIPS-sopimukseen. Tämän asian tiimoilta ovat monet kansalaisjärjestöt olleet aktiivisia puolustaen köyhien maiden oikeutta saada patentoituja lääkkeitä halvalla. HAI:n kanta tähän asiaan ei ole ollut aivan selkeä. Kokouksessa Elina Hemminki alusti HAI:n kannasta AIDS-lääkekampanjoissa Meri Larivaaran tekemän taustapaperin pohjalta. On selkeä vaara, että AIDS-ongelman ratkaisemisessa keskitytään liikaa lääkehoitoon, joka ei kuitenkaan ole parantavaa, jolla voi olla huomattavia sivuvaikutuksia ja joka vie resursseja (sekähenkisiä että aineellisia) pois keskeisimmistä toiminnoista. Perinteisesti HAI on lääkepolitiikassa kiinnittänyt kriittisesti huomiota juuri näihin asioihin. Voimmekin kysyä, miksi ei valittaisi jotain muuta sairautta tai lääkeryhmää access-kampanjan kohteeksi. Alustuksesta keskusteltiin, mutta kokouksessa ei tehty kuitenkaan selvää päätöstä asiasta. Sunnuntaina perustettiin työryhmä, jonka tehtävänä oli miettiä laajemminkin lääkkeiden saatavuuskysymystä ja aluksi tätä HIV-lääke kysymystä. Meri Larivaara on jäsenenä tässä ryhmässä. HAI:n Euroopan toimisto tarvitsee kipeästi työvoimaa. Toimisto voisi palkata kaksi uutta henkilöä, mutta sopivia ei ole toistaiseksi löydetty. Lisäksi rahoituksen varmistaminen on tuottanut päänvaivaa. EU rahoitus on loppumassa ja nyt onkin haettu mittavaa rahoitusta Hollannin, Ruotsin, Tanskan ja Suomen ulkoministeriöistä. Suomesta rahoitusta on haettu lähinnä Afrikassa tehtävän työn tukemiseen. Kaiken kaikkiaan rahoitusnäkymät ovat tällä hetkellä valoisat. KOMISSION EHDOTUS LÄÄKELAIN UUDISTAMISEKSI EU:n komissio on tehnyt ehdotuksen uudesta lääkelainsäädännöstä. Tämä on tuomassa muiden uudistuksien mukana myös reseptilääkkeiden mainonnan EU-maihin. Aluksi on tarkoitus antaa lupa lääketeollisuudelle jakaa informaatiota astma-, diabetes- ja HIV-potilaille kyseisten sairauksien lääkkeistä. Viiden vuoden kuluttua kokeilun tulokset arvioidaan ja mahdollisesti laajennetaan myös muihin reseptilääkkeisiin. Suora potilaiden informointi on vahvasti teollisuuden intresseissä ja on odotettavissa, että tämä tulee lisäämään lääkkeiden käyttöä ja lääkekustannuksia entisestään. HAI:n piirissä asiasta ollaan hyvin huolissaan ja tähän kehitykseen vaikuttaminen on yksi lyhyen tähtäimen tärkeimmistä asioista. Lakiuudistuksen pelätään olevan alku DTCA:lle (Direct to consumer advertising). Asiaa hoitaa DG Trade ja sen asettama G10 työryhmä, joka on lähinnä miehitetty teollisuuden ihmisillä. Potilasjärjestöjä edustaa IAPO (International Organization of Patients Organizations), jonka ilmeisesti teollisuus on perustanut. HAI:ta ei ole vielä otettu mukaan konsultaatioon, koska komissiosta on ilmoitettu, että jotkin potilasjärjestöt ovat sanoneet, että kuluttajajärjestöt (mukaan lukien HAI) eivät edusta heidän etujaan, ja tilalle on valittu IAPO. On aiheellista kysyä, miksi nämä kolme sairautta on yleensä valittu lakiuudistuksen kohteeksi (astma, diabetes ja HIV/AIDS). Medawaren arvion mukaan ei ole ainakaan sattumaa, että näistä kaksi on GSK:n (GlaxoSmithKline) vahvoja terapia-alueita. Joka tapauksessa muut potilasryhmät eivät tule näihin syihin tyytymään, vaan haluavat samat oikeudet. Kokouksessa mietittiin, kuinka lähteä lobbaamaan EU parlamenttia. Aikaa on vähän. G10 ryhmän esitykseen voi lähettää kommentteja asti. DG SANCO pitää seminaarin aiheesta joulukuun puolivälissä. Alkukeväästä asia menee parlamenttiin, jossa prosessi on monimutkainen. Tärkeä elin on parlamentin ympäristökomitea, johon Suomesta kuuluvat Eija-Riitta Korhola ja Riitta Myller. HAI järjestää Brysselissä Dag Hammarskjöld instituutin tukemana seminaarin asiasta. Sinne on tarkoitus kutsua tiedotusvälineitä ja MEPejä. HAI laatii myös nelisivuisen lobbauslehtisen/tiedotteen joulukuun puoliväliin mennessä. EU:n lääkelainsäädännön uudistus tuo myös muita muutoksia. Näitä ovat hintojen sääntelyn purkaminen ja harmonisointi (vain yksityisillä markkinoilla), geneeristen lääkkeiden saatavuus, myyntilupamenettelyn nopeuttaminen, hakemusasiakirjojen julkisuus (lue julkisuuden vähentäminen) ja myyntilupien määräaikaisuuden poistaminen. Myyntilupamenettelyn nopeuttamisen vastapainoksi haittavaikutusten raportointiin on ehdotettu myös uudistuksia. HAI-Europen hallituksen jäsenmäärää päätettiin laskea yhdeksästä seitsemään ja jäsenien vaihtuvuutta parantamaan luotiin maksimiaika, jonka kukin jäsen voi yhtäjaksoisesti olla hallituksessa (kuusi vuotta). Tämä aiheutti vilkasta keskustelua ja äänestyksiä. Elina Hemminki jatkaa hallituksessa ainakin seuraavan vuoden. Lauri Vuorenkoski, Meri Larivaara, Elina Hemminki 5

6 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2002 Lyhennelmä. Koknaisuudessaan on luettavissa lsv:n kotisivuilla osoitteessa TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA LSV-tiedotetta julkaistaan 6 numeroa. LSV:n kotisivu internetissä on osoitteessa Myös tiedotteet julkaistaan kotisivulla. LSV:n sähköisen postituslistan käyttöä yhtenä tiedonlevityskanavana jatketaan. Erilaisista seminaareista ja muista tapahtumista tiedottamista tehostetaan kauttaaltaan ja projekteista tehdään esittelyt kotisivulle. Vuoden 2002 aikana LSV osallistuu ainakin seuraavien julkaisujen tekemiseen, kustantamiseen ja/tai levittämiseen: * War or Health -kirja War or Health-kirja on ilmestynyt marraskuussa 2001 Zed- Books kustantamon kautta, julkaisijoina LSV ja IPPNW. Kirjoittajat ovat alansa huippuasiantuntijoita Suomesta ja maailmalta. Vuoden 2002 päätavoitteita ovat kirjasta tiedottaminen ja kirjan laaja levittäminen erityisesti kehitysmaissa. * Health and Disease in Developing countries -kirjan osalta selvitetään uusintapainoksen ottamista ja kirjan kääntämistä espanjaksi ja portugaliksi * Muuttuva perhe ja lapsen hyvinvointi- kirjan toimittaminen, julkaiseminen ja levittäminen * Julkaistaan uusi LSV:n esite suomen- ja englanninkielisenä. SODAN JA RAUHAN KYSYMYKSET Kansainväliset IPPNW -yhteydet IPPNW:n Suomen alaosastona LSV pitää aktiivista yhteyttä IPPNW:n keskustoimistoon Bostonissa sekä erityisesti Pohjoismaisiin ja Euroopan Unionin jäsenmaiden sisarjärjestöihin. Kehitetään edelleen yhteistyötä myös Venäjän IPPNW:n kanssa. IPPNW:n toiminnan tärkeys on entisestäänkin korostunut viimeisen vuoden aikana ydinaseiden ollessa mitä suurimmassa määrin ajankohtaisia yhtenä kansainvälisten kriisien pelottavimpana ratkaisukeinona. Jatketaan yhteistyötä IPPNW:n kanssa Helsingissä syyskuussa 2001 järjestetyn maailmanlaajuisen pienasekongressin pohjalta pienaseiden terveysvaikutuksien nostamiseksi yhdeksi rauhantyön keskeiseksi teemaksi erityisesti terveydenhuollon ammattilaisille. LSV:llä on edustaja IPPNW:n Councilissa sekä IPPNW:n opiskelijaedustustossa. Osallistutaan IPPNW:n maailmankongressiin Washingtonissa (USA) 1-5 toukokuuta 2002, sekä IPPNW:n muihin alueellisiin ja teemakohtaisiin kokouksiin. Ydinklubi Osallistutaan tarpeen mukaan IPPNW:n järjestämiin Dialogue-seminaareihin eri ydinasevaltioissa. Seminaareissa käydään virallisia keskusteluja ydinasevaltioiden päättäjien kanssa näiden ja maailman ydinasepolitiikasta. Vuonna 2002 järjestetään Helsingissä yksi seminaari aiheista 'Ydinaseet, politiikka ja Suomi'. Seminaarin tarkoituksena on herättää keskustelua Suomen ydinasepolitiikasta sekä kerätä uutta tietoa ydinaseriisuntaan liittyvästä kansallisesta ja kansainvälisestä politiikasta. 6 Peace Test projekti Peace Test - projektissa tutkitaan koululaisten ja yliopistoopiskelijoiden asenteita väkivaltaan ja konflikteihin. Tätä jatkuvaa tutkimusta tehdään vuonna 2002 noin 30 maassa. Tutkimustuloksia käytetään tämän jälkeen hyväksi väkivaltaisia asenteita vastustavassa tiedotuskampanjassa. Peace Test projekti on yhteistyöprojekti LSV:n, FiMSIC:n, IFMSA:n ja University of Texas School of Public Health:in kanssa. Lääketieteen opiskelijat ympäri maailmaa toteuttavat tutkimuksen. Kansainvälinen koordinaatiokeskus sijaitsee tällä hetkellä Texasin yliopistossa ja kansainvälisenä koordinaattorina toimii Ionut Chiriac. War or Health -kirja Kirja "War or Health" ilmestyi loppuvuonna 2001 Zed- Books -kustantamon kautta. Julkaisijoina ovat LSV ja IPPNW. Teoksessa on yli 60 suomalaisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden artikkelia sodan ja terveyden välisen suhteen eri puolista. Kirja on englanninkielinen ja se on suunnattu paitsi terveydenhuoltohenkilökunnalle ja sotilashenkilöille, myös kaikille avustusjärjestöissä tai kriisialueilla toimiville sekä toimittajille, diplomaateille, päättäjille ja suurelle yleisölle. Kirjasta julkaistaan 1000 kpl:n painos teollisuusmaissa sekä erikseen (LSV:n/Kyo:n tukemana) 1000 kpl:n halpapainos englanninkielisissä kehitysmaissa. KEHITYSYHTEISTYÖ LSV osallistuu KEPA:n jäsenjärjestönä sen toimintaan ja materiaalin levitykseen. Tiedotetaan KEPA eri toimintaryhmien toiminnasta tiedotteessa. KEPAn toiminnan yleinen yhteiskunnallistuminen tarjoaa hyviä lähtökohtia yhteistyölle. Ystävyyssairaalatoimintaa tuetaan edelleen ja etsitään keinoja toiminnan levittämiseksi laajemmalle. Jatketaan etnokeittokirjojen tekemistä. Gonoshasthaya Kendran (GK) terveyspalvelututkimuksen kehittäminen. Pneumokokkikantajuustutkimus jatkuu alkuvuoden aikana. Yhteistyön jatkumista arvioidaan. PERU-projektit 1)Tautivahti 2 ja 3:. Projektien tarkoituksena on estää sukupuolitauteja ja HIV/AIDS:in leviämistä nuorten keskuudessa Cajamarcassa ja Trujillossa Perussa. Asiantuntijat kouluttavat oppilaita kymmenessä koulussa (15-20 oppilasta per koulu). Nämä oppilaat puolestaan levittävät tietoa kahdelle koulutoverille ja yhdelle ulkopuoliselle, joka ei ole koulussa. Nämä puolestaan kouluttavat jälleen kaksi samanikäistä toveriaan esim. koulussa ja yhden ulkopuolisen. Tämä kouluttaminen jatkuu aina neljänteen, jopa viidenteen tasoon asti (ns. pyramidaalivaikutus). Koulutettavia olisi parhaimmillaan yli Lisäksi otetaan huomioon riskiryhmiä kuten prostituoidut ja homoseksuaalit, joille asiantuntijat pitävät vapaamuotoisia keskustelumuotoisia ryhmiä. Materiaalin laatiminen, painaminen ja levittäminen kuuluu asiaan. 2) Terveydenedistäjien koulutus Cajabamban maakunnassa Perussa. Vuopristoseutujen asukkaat jäävät Perussa usein vaille terveyspalveluita. Kylät ovat usein vaikeakulkuisten ja

7 pitkien matkojen päässä terveyskeskuksesta. Perun terveysministeriö on siksi tehnyt aloitteen, jossa kylien maallikoista koulutettaisiin pari terveydenedistäjää analysoimaan kylän terveydentilaa, hoitamaan yksinkertaisia sairaustapauksia, lähettämään tarvcittaessa terveyskeskukseen jne. Ministeriöllä ei kuitenkaan ole ollut varaa toteuttaa suunnitelmaa. Projekti toteutetaan kolmivuotisena kuten aiemmat vastaavantyyppiset projektit Perussa. Cajabamban alue on vielä syrjäisempää seutua kuin aiemmissa projekteissa ja terveydenedistäjien tarve on suuri. Koulutuksen sisältö vuonna 2002 tulee olemaan 1) terveydenedistäjän rooli, paikallisen terveydenhuollon arviointi, 2) äidin ja lapsen terveys, 3) aikuisen terveys, 4) lääkelaukku ja peruslääkkeiden käyttö. Perusterveydenhuollon projekti Turkissa (SAGLIK) Projekti koskee maansisäisten pakolaisten perusterveyspalveluiden kehittämistä Turkissa Mersinin kaupungissa. Projektin alustava suunnittelu ja kartoitus tehty vuoden 2001 aikana ja tämä työ jatkuu vuonna Paikallinen yhteistyökumppani on GIYAV-säätiö Mersinissä. Nigeria - projektit Tehdään vuoden 2002 alussa valmistelumatka jossa selvitetään mahdollisuuksia kahteen projektiin Nigeriassa 1) Sairaalalähtöisen äitiyskuolleisuustutkimuksen edistäminen tilastointimenetelmien kehittämisen kautta Adeoyo Maternity Hospitalissa, Ibadanissa Matkan tarkoitus on luoda kontakteja ja sunnitella yhteistyötä Adeoyo Maternity Hospitalin henkilökunnan kanssa äitiyskuolleisuuden vähentämiseen tähtääviä projekteja silmälläpitäen. Äitiyskuolleisuustilanteen alustava kartoitus on välttämätöntä, jotta saadaan selville miten tuleva projekti on järkevää kohdentaa. Äitiyskuolleisuuden kartoituksen lisäksi tarkoitus on matkan aikana arvioida sairaalan äitiyskuolleisuuden tilastointimenetelmiä ja identifioida erityisiä puutteita. Päämääränä on saada tilastoinninkehitysprojektiin mukaan jokin nigerialainen terveysalan kansalaisjärjestö (e.g. IPPF-Nigeria, FHI, ARFH, tms.) tai esimerkiksi paikallisia opiskelijoita. Projektin paikallisina yhteistyökumppaneina toimii Dr. Omokhodion/ Prof. Onadeko, College of Medicine, University of Ibadan ja Adeoyo Maternity Hospital. 2) Tiedot ja asenteet HIV/AIDS-kysymyksissä mekaanikoiden keskuudessa Ibadanissa, Nigeriassa. Matkan tarkoituskena on luoda kontakteja paikallisen NGO:n kanssa (Family health International, FHI, Lagos) ja muiden Nigerialaisten yhteistyökumppaneiden kanssa ja suunnitella tulevaa projektia. Global Health -kurssi LSV on mukana suunnittelemassa yhdessä kaikkien viiden lääketieteellisen tiedekunnan, David Livingstone-seuran sekä Lääkäriliittojen kehitysyhteistyöneuvottelukunnan ja FiMSIC:n kanssa Globaalin terveydenhuollon kurssia. Se koostuu 4- viikkoisesta Suomessa pidettävästä kurssijaksosta, joka sisältää luentoja ja interaktiivisia ryhmätöitä. Sitä seuraa 4-viikkoinen kenttäjakso opiskelijoiden itsensä valitsemalla työsaralla yhteistyömaissa. Kehitysmaiden lääketieteen opiskelijat (N=15) suorittavat kenttäjaksonsa Suomessa, suomalaiset (N=15) kehitysmaissa sellaisissa hankkeissa, joissa osapuolena on suomalaisia kehitysyhteistyöhankkeita tekeviä ammattilaisia tai jokin muu hyvin toiminut yhteistyö. Yhteistyömaita ovat Etelä- Afrikka, Filippiinit, Kiina, Chile ja Nigeria. Ensimmäinen kurssi pidettiin Helsingissä kesällä 2001 ja seuraava järjestetään Tampereella Health Action International (HAI) - toimintaryhmä HAI-ryhmän toiminnan painopisteenä on lääke- ja terveyspolitiikkaan liittyvän informaation käsittely ja levitys sekä Suomessa, EU:ssa että HAI-verkoston sisällä. HAI:n pääseurantaalueita vuonna 2002 ovat EU komission ehdottama reseptilääkkeiden mainonnan vapauttaminen, HIV:n tiimoilta käytävä keskustelu lääkehoidosta ja lääkkeiden saatavuudesta, henkisen pääoman patenttikysymykset (TRIPS), sekä julkisten ja yksityisten terveyden huoltoon liittyvien laitosten yhteistyö kansainvälisellä tasolla. Erityisesti EU:n lääkelainsäädännön uudistusta seurataan ja siihen pyritään vaikuttamaan. YMPÄRISTÖASIAT LSV osallistuu "Pohjoinen Ulottuvuus" - hankkeen yhteistyöhön ja voidaan suunnitella tämän puitteissa uusia ympäristöterveydenhuollon yhteistyöprojekteja. Majak-projekti. Jatketaan edelleen BMJ:n tilaamista Tsheljabinskin lastensairaalan lääkäreille. TUPAKOINNIN VASTAINEN TYÖ Lääkäri ja Tupakointi - projekti Potilaat yleensä uskovat lääkäriinsä, joka vastaanotolla kertoo tupakointiin liittyvistä terveysvaaroista, mutta on osoitettu, että lääkärit ja muu terveydenhuollon henkilökunta puhuvat näistä asioista potilailleen liian vähän. LSV teki vuonna 2001 tutkimuksen jossa kirjekyselynä (n ) kysyttiin lääkäreiden tupakoinnista, asenteista tupakointiin ja tupakoiviin potilaisiin.tämä projekti tehdään yhteistyössä Kuopion yliopiston, Lääkäriliiton ja Kansanterveyslaitoken kanssa. Keväällä 2002 tehdään samantapainen kysely satunnaisotannalla kaikissa viidessä lääketieteellisessä tiedekunnassa sekä myös kaikille lääketieteen opiskelijoille Eestissä ja Latviassa. Tämä projekti on myös osa isompaa kokonaisuutta missä pyritään saamaan tupakan terveysvaaroista kaksi teemapäivää lääketieteellsien tiedekunnan opintoohjelmaan Suomessa ja Baltian maissa. Tässä projektiosiossa yhteistyökumppaneina on Yliopistot, Kansanterveyslaitos ja Lääkärillitto. LÄHIALUETOIMINTA Osallistutaan aktiivisiesti Suomen valtion lähialuepolitiikan rakentamiseen yhteiseurooppalaisen Pohjoinen Ulottuvuus - hankkeen Suomen sosiaali- ja terveystyöryhmän jäsenenä. Yhteinen projekti Kansanterveyslaitoksen kanssa on suunnitteilla Venäjän Karjalan alueella. Kehitetään yhdessä FiMSIC:n ja NLY:n kanssa 'Baltic Friendship Club (BFC) - hanketta. MUUTTUVA PERHE JA LAPSEN HYVINVOINTI - TIEDOTUSHANKE Hankkeen tarkoituksena on antaa tietoa lasten hyvinvoinnista perheissä, jotka eroavat kansalaisuuden, etnisen taustan, pakolaisuuden tai perherakenteen takia ns. suomalaisista "normiperheistä", ja vaikuttaa näihin perheisiin kohdistuviin asenteisiin ja terveydenhuollon käytäntöihin. Ensisijaisena kohteena ovat ne terveyden- ja sosiaalihuollon ammattiryhmät, jotka kohtaavat työssään perheitä ja lapsia (lääkärit, terveyskeskustyöntekijät, neuvolatyöntekijät, kouluterveydenhuolto, päiväkotien työntekijät, lastensuojelu). Tämän lisäksi jaetaan tietoa väestölle yleensä. Ensisijaisen kohderyhmän suuruus on noin 7

8 henkilöä, mutta hankkeen lopullisena tavoitteena on tiedon lisääminen ja asenneilmaston muutos koko väestössä. Hankkeen pitkäaikaisena tavoitteena on lisätä tietoa ja suvaitsevaisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa koskien perheiden kulttuurillista, historiallista ja rakenteellista moninaisuutta ja lapsen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Välittömänä tavoitteena on edellä mainitun tiedon jakaminen niille henkilöille, jotka työnsä puolesta ensimmäisinä kohtaavat perheitä ja lapsia terveydenhuollon yleisten tarkastusten tai erikseen sovittujen yhteydenottojen takia. Tavoitteena on, että lisäämällä informaatiota ns. epätyypillisten perheiden stressitekijöistä, selviytymismekanismeista, erityisongelmista ja toisaalta vahvuuksista annetaan työntekijöille uusia valmiuksia kohdata luontevasti ja asiantuntevasti myös niiden perheiden tarpeita, ongelmia ja kysymyksiä, jotka aiemmin ovat tuntuneet vierailta ja hämmentäviltä. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa järjestetään LSV:n 20- vuotisjuhlaan liittyen seminaari, jonka teemaksi on valittu 'Muuttuva perhe ja lapsen turvallisuus. Seminaarin pidetään Niilo Hallman-salissa Lastenklinikalla 2.3. klo Seminaarin toteutuksesta vastaa LSV:n juhlatoimikunta. LSV:n 20-vuotisjuhlaseminaarin tuottama asiantuntijamateriaali muodostaa ytimen, jonka ympärille rakennetaan laajempi tiedotuspaketti ensi vaiheessa kirjan muodossa. Artikkeleiden pituus on liuskaa, ja ne on kirjoitettava yleistajuisesti. Kirjan tavoitteena on sekä antaa tutkimustietoa että tarjota mahdollisuus erilaisille perheille kertoa kokemuksistaan Suomessa, ja tuoda esiin omia vahvuuksiaan ja selviytymiskeinojaan. Uskomme, että tiedon välittäminen tällä tavoin on vuorovaikutteista ja tehokasta. Kirjan toimituskunnan muodostavat LSV:n puheenjohtaja Kati Juva, sihteeri Tuula Kieseppä ja toiminnanjohtaja Patrick Sandström. Muokkaamme kirjasta tietopaketin, jonka voi lukea myös internetin kautta. Tarjoamme siihen liittyvän linkin edellä kuvattujen yksiköiden kotisivuille. Lisäksi muodostamme aihealueen omat www-sivut, joihin keräämme myös kattavan linkkilistan. Seminaari järjestetään Kirjan artikkeleiden on oltava toimituksessa Kirja menee painoon elokuussa 2002 ja tulee jakeluun syys-lokakuussa WWW-sivut valmistuvat samaan aikaan. OPISKELIJATOIMINTA LSV:n esite jaetaan kaikille uusille opiskelijoille. Pyritään myös järjestämään informaatiotilaisuus LSV:n toiminnasta, esim. FiMSICin ulkomaanillan yhteydessä. Paikallisiin kandiseurojen lehtiin sekä Nuori Lääkäri -lehteen kirjoitetaan LSV:n toiminnasta. Järjestetään paikallisia seminaareja ja projekteja LSV:n aihepiireistä, esim. WHO teemapäivä Kuopiossa. Osallistutaan IPPNW:n Euroopan opiskelijakokoukseen maalis-huhtikuussa Eestissä. Annetaan kokouksen järjestelyyn asiantuntija apua ja autetaan rahoituksen järjestämisessä. Mahdollisuuksien mukaan pyritään lähettämään edustaja IPP- NW Maailman kogressiin, Washington DC:ssä. Toimitaan yhteistyössä FiMSICin kanssa mm. antamalla asiantuntija-apua sekä mahdollisesti rahoitusta valtakunnalliseen National Meetingiin. Jatketaan FiMSICin kanssa niin kutsuttua Baltic Friendship Club (BFC) -toimintaa. Vuoden 2002 kokous järjestetään Eestissä. Mahdollisuuksien mukaan osallistutaan kokouksen järjestelyyn ja tuetaan toimintaa taloudellisesti. Osana BFC toimintaa pyritään myös järjestämään myös lähialue matka tapaamaan paikallisia IFMSA- ja IPPNW aktiiveja. Osallistutaan jatkona viime kesän Women and Health Summer Schoolille Kuopiossa järjestettävään koulutusviikonloppuun aiheesta Kehitysmaiden lasten ja äitien terveys. Kyseessä koko viikonlopun kestävä tapahtuma jonka yhteydessä järjestetään muutakin aiheeseen liittyvää ohjelmaa, esim. posterinäyttely Nigerian äitiyskuolleisuus-projektista tai äitiyskuolleisuusongelmasta yleensä. Osallistutaan yhdessä mm. FiMSIC:n ja DLS:n kanssa Kuopiossa järjestettävään Akuutti/ katastrofilääketiede-päivään sekä järjestetään Oulussa lääkäri ja ihmisoikeudet mini-seminaari yhdessä FiMSIC:n kanssa. Järjestetään Kuopiossa pakolais-teemapäivä (tai vaihtoehtoisesti vähemmistö-päivä). Teemapäivä on tarkoitettu muillekin kuin lääketieteen opiskelijoille, eli sitä mainostetaan yliopistolaisille yleisesti. Helsingissä varastoidut mikroskoopit pyritään saamaan hyötykäyttöön. Tiedustellaan esim. lähialueiden koulujen tarvetta hyville toimiville mikroskoopeille ja jos vastaanottaja löytyy, hankitaan varaosia ja pakkausmateriaalia mikroskooppien toimittamiseen. Kartoitetaan yhteistyön mahdollisuuksia Amnestyn mediryhmän ja Sosiaalilääketieteen yhdistyksen kanssa. LSVn paikallisten opiskelijavastaavien tehtäviin kuuluu edelleen toiminta yhteistyössä FiMSICin paikallisen projektivastaavan kanssa. Näiden järjestämien keskusteluiltojen, projektien ja seminaarien ym. tukeminen on erityissijalla LSVn opiskelijatoiminnassa. LSV-kontaktihenkilöt: Puheenjohtaja Kati Juva Valhallankatu 16 A 17, Helsinki p (k), (t) tiedotevastaava Lauri Vuorenkoski, Suvantopolku 7 G 84, Vantaa p (t), toiminnanjohtaja Patrick Sandström PL Helsinki puh LSV:n tilinumero

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA?

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? Palveluvalikoimaneuvoston näkökulma Reima Palonen 10.9.2015 Esityksen sisältö Mikä on terveydenhuollon palveluvalikoima? Mikä on terveydenhuollon

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto LISÄÄ TURVALLISUUTTA JA TERVEYTTÄ SEKÄ TUOTTAVUUTTA TYÖPAIKOILLE EUROOPASSA Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto FI Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto Tervetuloa virastoon Työturvallisuus

Lisätiedot

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä)

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Muistio 1(5) Asiakasraati Aika Keskiviikko 25.2.2016 kello 16.00 18.00 Paikka Osallistujat Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Seppo Ranta, asiakasraadin puheenjohtaja, johtajaylilääkäri

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

TYÖPAJATYÖSKENTELY. Ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edistämisen kuntayhdyshenkilöiden työkokous Seinäjoki

TYÖPAJATYÖSKENTELY. Ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edistämisen kuntayhdyshenkilöiden työkokous Seinäjoki TYÖPAJATYÖSKENTELY Ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edistämisen kuntayhdyshenkilöiden työkokous Seinäjoki 4.10.2016 Sini Männistö ja Juha Mieskolainen 1 TYÖPAJATYÖSKENTELY: TEEMA Palautetaan mieleen

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton. Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.16

Mannerheimin Lastensuojeluliiton. Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.16 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Toijalan yhdistys ry Hallituksen kokous Laaksola 9.12.2014 klo 17.30 PÖYTÄKIRJA nettiversio PÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaaminen Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen

Lisätiedot

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo Miksi julistus? YK:ssa tekeillä uusi kehitysohjelma Vuosituhannen

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi AVI verkostopäivä 17.11.2015 Helsinki Anita Pohjanvuori Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta v v Muistisairaiden ihmisten ja

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297 HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Viite Asia EU; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

Oma Häme -hankkeen väliraportti

Oma Häme -hankkeen väliraportti Oma Häme -hankkeen väliraportti Tiedotustilaisuus 24.5.2016 Jukka Lindberg, projektipäällikkö Hämeen liitto www.omahäme.fi Missä menee Oma Häme hanke? Tiivistelmä: Sote III.sta Oma Häme hankkeeksi kevään

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Valinnan vapaus ja rahoituksen uudistaminen. 23.1.2016 Helsinki Olli Savela, yliaktuaari ja kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää

Valinnan vapaus ja rahoituksen uudistaminen. 23.1.2016 Helsinki Olli Savela, yliaktuaari ja kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää Valinnan vapaus ja rahoituksen uudistaminen 23.1.2016 Helsinki Olli Savela, yliaktuaari ja kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää Sote-rahoituksen vaihtoehtoja Sosiaali- ja terveystoimi on puolet kuntien menoista

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

2. VIESTINTÄRYHMÄ JA KREODIN TOIMITUSKUNTA 2013 2014. AMKIT-konsortio on päättänyt 9.1.2013 viestintäryhmän ja Kreodin toimituskunnan kokoonpanosta.

2. VIESTINTÄRYHMÄ JA KREODIN TOIMITUSKUNTA 2013 2014. AMKIT-konsortio on päättänyt 9.1.2013 viestintäryhmän ja Kreodin toimituskunnan kokoonpanosta. AMKIT-KONSORTIO MUISTIO Viestintäryhmä ja Kreodin toimituskunta 29.1.2013 AIKA 14.1.2013 klo 10.10-15 PAIKKA Tikkurila, Ratatie 22, tila A406 Kutsutut Hanna Lahtinen, pj Hanna-Riina Aho, etäyhteydellä,

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

EU-koheesiopolitiikan valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset

EU-koheesiopolitiikan valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset EU-koheesiopolitiikan 2020+ valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset Maakunnan yhteistyöryhmä 20.2.2017 Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja EU:n budjetin rakenne tehtäväalueittain 2014-2020

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suomen hydrologian yhdistys (SHY) VUOSIKOKOUS 15.5.2014 klo. 17.30-18:43 Suomen ympäristökeskus, Mechelininkatu 34a, Helsinki Läsnäolijat: Johanna Korhonen, Hannu Marttila, Harri Koivusalo, Ari Jolma,

Lisätiedot

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2011 Kuntatalo Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Tietoa ja inspiraatiota

Tietoa ja inspiraatiota Terveyspolitiikka Tietoa ja inspiraatiota Nykypäivänä arvostamme valinnan vapautta. Tämä ilmenee kaikkialla työelämässämme, vapaa-aikanamme ja koko elämäntyylissämme. Vapauteen valita liittyy luonnollisesti

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Timo Järvensivu Anne Kumpusalo-Vauhkonen Antti Mäntylä Keskeiset verkoston työtä ohjaavat kysymykset: Mitkä

Lisätiedot

Changemakerin jäsenkokous 16.9.2007

Changemakerin jäsenkokous 16.9.2007 Changemakerin jäsenkokous 16.9.2007 Umpimähkän leirikeskus, Oulunsalo Paikalla: Jarkko Lievonen Matleena Ikola Elina Törrönen Veera Värtelä Maria Vilja Minna Havunen Katja Rössi Johanna Paajanen Ilkka

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen Yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on suomeksi Helsingin miekkailijat ry, ruotsiksi Helsingfors fäktare rf ja sen virallinen lyhenne on HFM. Siitä käytetään näissä säännöissä

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

Järjestöjen monet roolit - Pohjois-Karjalan järjestöpäivä

Järjestöjen monet roolit - Pohjois-Karjalan järjestöpäivä Järjestöjen monet roolit - Pohjois-Karjalan järjestöpäivä 30.9.2016 Toiminnanjohtaja Elina Pajula Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen strategiset painopisteet 1. Osallisuus ihmisten äänen kuunteleminen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuosi 2016 on Yhdistyksen juhlavuosi, jolloin se täyttää 50 vuotta. Sitä juhlistetaan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO Kokousaika Keskiviikko 24.4. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo, pieni sali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KOKOUKSEN AVAUS VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC)

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2016 COM(2016) 712 final 2016/0349 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC) FI FI 1.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo

KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA 2016 VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo KESKEISET TULOKSET 1(2) Varainhankinta kuuluu nyt aiempaa useammin (73 %! 84 %) osana jonkun toimenkuvaan.

Lisätiedot

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5)

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lyömätön Linja Espoossa ry ja sen kotipaikka on Espoo. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Tarkoitus:

Lisätiedot

Asiakokonaisuus on esillä Genevessä TRIPS-neuvoston kokouksessa 15.-16.10.2015, missä asiasta odotetaan TRIPS-neuvoston päätöstä.

Asiakokonaisuus on esillä Genevessä TRIPS-neuvoston kokouksessa 15.-16.10.2015, missä asiasta odotetaan TRIPS-neuvoston päätöstä. Ulkoasiainministeriö PERUSMUISTIO UM201501182 TUO10 Seppänen Erkki(UM) 30.09.2015 Asia Komission päätösesitys Maailman kauppajärjestön TRIPSneuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kuvaa Reserviläisliitosta, sekä jäsenten että ulkopuolisten silmin Esim. mitä toimintaa jäsenet pitävät

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

Tarvitsetko projektiisi uuden vaihteen tai palikat järjestykseen? Tule saamaan oivalluksia ja kipinöitä!

Tarvitsetko projektiisi uuden vaihteen tai palikat järjestykseen? Tule saamaan oivalluksia ja kipinöitä! Sivu 1/5 Lue viesti selaimessa täältä www.vates.fi Uutiskirje 14.8.2014 Vielä ehtii! Vaikuta ja verkostoidu -iltapäivä 20.8. Tilaisuudessa on tarjolla asiaa hyvistä viestintäkäytänteistä ja kokemuksia

Lisätiedot

Globalisaation vaikutus päihdeasiakkaan asemaan. Teemaseminaari Aki Heiskanen

Globalisaation vaikutus päihdeasiakkaan asemaan. Teemaseminaari Aki Heiskanen Globalisaation vaikutus päihdeasiakkaan asemaan Teemaseminaari 3.12.2007 Aki Heiskanen Samanlaiset muutokset Huolimatta kunkin maan hyvinvointipalveluiden kansallisista erityispiirteistä eri maissa on

Lisätiedot

Puheenjohtaja Tarja avasi kokouksen klo 17.10 ja toivotti kaikki tervetulleiksi.

Puheenjohtaja Tarja avasi kokouksen klo 17.10 ja toivotti kaikki tervetulleiksi. Suomalais-brittiläisten yhdistysten keskusjärjestö ry Federation of Finnish-British Societies Johtokunnan kokous 17.5.2012 Skype-kokous Annalantie 1 33880 Lempäälä Läsnä: Lempäälässä Tarja Teitto-Tuckett,

Lisätiedot

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Ota kantaa Espoon päihdetilanteeseen Kyselyllä kartoitettiin Espoon asukkaiden päihteisiin, tupakkaan ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen

Lisätiedot

Monitoimijayhteistyöllä uusiin haasteisiin

Monitoimijayhteistyöllä uusiin haasteisiin 1 Monitoimijayhteistyöllä uusiin haasteisiin Pisara koordinaatio Oulun kaupunki Projektijohtaja Koordinaattori Minna Angeria Vastuullinen johtaja Keijo Koski 29.4 2010 Hymykin on herkässä kun on kumppani

Lisätiedot

Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017

Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017 Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017 Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta 1.3.2017 Juhana Aunesluoma Tutkimusjohtaja, Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopisto 28.2.2017 1 Teemat EU:n

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO HUTK, historiatieteet PÖYTÄKIRJA

OULUN YLIOPISTO HUTK, historiatieteet PÖYTÄKIRJA Aika Ma 14.9.2009, klo 10 Paikka HU 110 yliopistonlehtori Reija Satokangas yliopistonlehtori Kari Väyrynen Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.15. 2 Edellisen kokouksen muistio Edellisen kokouksen pöytäkirja

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 6/2014 Aika: 17.10.2014, 10.00-13.00 Paikka: Tampereen kaupungintalo,

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN Ohje 27.2.2017 6895/00.01.02/2016 1/2017 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN Kohderyhmät Lääkkeen määräämiseen tai toimittamiseen oikeutetut henkilöt Voimassaoloaika

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Ehkäisevän mielenterveystyön vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus

Ehkäisevän mielenterveystyön vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus Ehkäisevän mielenterveystyön vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus 8.5.2012 Tampere Kristian Wahlbeck kehitysjohtaja kristian.wahlbeck@mielenterveysseura.fi Uuden paradigman nousu Vaikuttava edistävä ja

Lisätiedot

VALINNANVAPAUS JA MONIKANAVARAHOITUKSEN YKSINKERTAISTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLOSSA - väliraportti

VALINNANVAPAUS JA MONIKANAVARAHOITUKSEN YKSINKERTAISTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLOSSA - väliraportti VALINNANVAPAUS JA MONIKANAVARAHOITUKSEN YKSINKERTAISTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLOSSA - väliraportti Selvityshenkilöryhmä Tiedotus- ja luovutustilaisuus 15.3.2016 15.3.2016 1 Selvityshenkilötyöryhmän

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä

Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä Terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari 18.10.2012 Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä Veikko Kujala ja Leea Järvi, Perusterveydenhuollon yksikkö Terveyden edistäminen

Lisätiedot

PUBLIC 16890/14 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto. (OR. en) 16890/14 LIMITE PV/CONS 71 RELEX EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia:

PUBLIC 16890/14 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto. (OR. en) 16890/14 LIMITE PV/CONS 71 RELEX EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. joulukuuta 2014 (OR. en) 16890/14 LIMITE PUBLIC PV/CONS 71 RELEX 1065 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3359. istunto (ULKOASIAT),

Lisätiedot

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat;

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat; 17.8.2011 Jäsenkirje 2/2011 Hyvää loppu kesää! Vuosikokous pidettiin Helsingissä 11.3.2011. Puheenjohtajaksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin Pekka Honkanen ja kansainvälisenä sihteerinä toimivaksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa?

Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa? Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa? Moniammatilliset toimintamallit tutuiksi! -road show 26.3.2014, Rovaniemi Kehittämispäällikkö Jaana Markkula Alkoholiohjelma, Terveyden

Lisätiedot

LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA

LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA Terveysakatemia 24.8.2010 Päivi Sillanaukee Lääkehuoltoon kuuluvat mm. Lääkekehitys ja -tutkimus, lääketuotanto, lääkkeiden tukkujakelu, lääkkeiden vähittäisjakelu, lääkkeiden

Lisätiedot

Inka-ohjelman Tulevaisuuden terveys -osion strategiakokous, Oulu 23.5.2014. Antti Kivelä Johtaja, Sitra

Inka-ohjelman Tulevaisuuden terveys -osion strategiakokous, Oulu 23.5.2014. Antti Kivelä Johtaja, Sitra Inka-ohjelman Tulevaisuuden terveys -osion strategiakokous, Oulu 23.5.2014 Antti Kivelä Johtaja, Sitra Hyvinvointi ja talous Länsimaat ovat historiallisessa murroksessa: Teollisen ajan yhteiskuntamalli

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa.

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. Suomen työnohjaajat ry SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. 2. Toiminnan tarkoitus ja toiminnan laatu Suomen

Lisätiedot

Säätiöt rahoittajina

Säätiöt rahoittajina Säätiöt rahoittajina Jyväskylä 9.2.2012 Aluksi Kun suunnittelimme ohjelmaa tälle päivälle, yksi ajatus oli tarjota lisätietoa yhdestä rahoitusvaihtoehdosta, säätiöistä. Joskus ne toimivat tarpeeseen, sen

Lisätiedot

Saamenkieliset palvelut osana sote valmistelua Lapissa

Saamenkieliset palvelut osana sote valmistelua Lapissa Saamenkieliset palvelut osana sote valmistelua Lapissa Taru Ijäs Kallio Perusterveydenhuollon yksikkö, LSHP Perusterveydenhuollon yksikkö 1 LAPIN SOTE TUOTANTOALUEEN ASIAKASPROSESSEJA VALMISTELEVIEN TYÖRYHMIEN

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 SAATE Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 9181/05 SAN 67 Asia: Neuvoston päätelmät

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

Suomen tie priorisointiseminaareista palveluvalikoiman määrittelyyn. Lauri Vuorenkoski terveyspolitiikan asiantuntija

Suomen tie priorisointiseminaareista palveluvalikoiman määrittelyyn. Lauri Vuorenkoski terveyspolitiikan asiantuntija Suomen tie priorisointiseminaareista palveluvalikoiman määrittelyyn Lauri Vuorenkoski terveyspolitiikan asiantuntija 1990-luku Keskustelu terveydenhuollon priorisoinnista kunnolla käynnistyi yhtenä taustavaikuttajana

Lisätiedot

TE4 Terveystiedon abikurssi. Terveydenhuolto ja Suomi

TE4 Terveystiedon abikurssi. Terveydenhuolto ja Suomi TE4 Terveystiedon abikurssi Terveydenhuolto ja Suomi TERVEYSPALVELUJÄRJESTELMÄN RAKENNE SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Kansanterveyslaki SAIRAANHOITOPIIRIT KUNNALLISET TERVEYS- PALVELUT YLIOPISTOLLISET

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.2.2016 COM(2016) 78 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 komission aloitteesta

Lisätiedot

LUOKKAKILPAILU- LUOKKAKILP INFO INF

LUOKKAKILPAILU- LUOKKAKILP INFO INF LUOKKAKILPAILU- INFO Neljä viidestä ei polta. Suomi on maailman ensimmäinen maa, jossa on kirjattu lakiin tavoitteeksi tupakkatuotteiden käytön loppuminen. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on mukana Savuton

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

Sote himmelien himmeli vai tiekartta hyvinvointiin

Sote himmelien himmeli vai tiekartta hyvinvointiin Sote himmelien himmeli vai tiekartta hyvinvointiin Sote-uudistus ja sosiaaliset oikeudet Vapaus valita toisin seminaari 9.3.2015 Professori Juhani Lehto Kansalaisten oikeudet lainsäädännössä Julkisen vallan

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

Terveysalan hallinto ja päätöksenteko. Riitta Räsänen syksy 2008

Terveysalan hallinto ja päätöksenteko. Riitta Räsänen syksy 2008 Terveysalan hallinto ja päätöksenteko Riitta Räsänen syksy 2008 Kurssin tavoitteet ja suoritus suomalaisen sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö ja järjestelmät toimintaympäristö kehittämisen haasteet

Lisätiedot

Kuntaliitto ja TEROKA -yhteistyösuunnitelma vuosille 2008 2010 8.2.2008: Elisa Hyvönen (KTL, Teroka) Sirkka Rousu (Kuntaliitto) 1

Kuntaliitto ja TEROKA -yhteistyösuunnitelma vuosille 2008 2010 8.2.2008: Elisa Hyvönen (KTL, Teroka) Sirkka Rousu (Kuntaliitto) 1 8.2.2008: Elisa Hyvönen (KTL, Teroka) Sirkka Rousu (Kuntaliitto) 1 Kuntaliiton ja TEROKA-hankkeen yhteistyösuunnitelma viestinnästä kuntiin Yhteistyön toimintaperiaatteet Tarkoitus - Sosioekonomisia terveyseroja

Lisätiedot

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. marraskuuta 2015 (OR. fr) 14098/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 17. marraskuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Elämä Kööpenhaminan jälkeen Kirkot ilmastotalkoisssa Tiistai Jukka Uosukainen, YM

Elämä Kööpenhaminan jälkeen Kirkot ilmastotalkoisssa Tiistai Jukka Uosukainen, YM Elämä Kööpenhaminan jälkeen Kirkot ilmastotalkoisssa Tiistai 26.01.2010 Jukka Uosukainen, YM KÖÖPENHAMINAN SOPIMUKSEN AVAIMET (ennen kokousta) Teollisuusmaille vertailukelpoiset absoluuttiset tavoitteet

Lisätiedot

PELASTAKAA LAPSET RY - Kansainvälinen kansalaisjärjestö

PELASTAKAA LAPSET RY - Kansainvälinen kansalaisjärjestö PELASTAKAA LAPSET RY - Kansainvälinen kansalaisjärjestö Hanna Markkula-Kivisilta Pääsihteeri Pelastakaa Lapset ry 2.11.2016 Mistä olemme tähän tulleet? Save the Children Fund perustettu Englannissa v.1919

Lisätiedot

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN 2.11.2016 Strategia Ensimmäisen kierroksen tavoite (Ohryssä 26.8.) Missio Visio Toimintaperiaatteet Painopistelinjauksia Toisen kierroksen tavoite (Ohryssä 21.10.) Tavoitteet

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Simo 29.3.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula Kokkonen

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Pelkosenniemi 15.2.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde

Lisätiedot