LSV-TIEDOTE PUHEENJOHTAJALTA APUVÄLINEKERÄYS TSETSENIAAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LSV-TIEDOTE PUHEENJOHTAJALTA APUVÄLINEKERÄYS TSETSENIAAN"

Transkriptio

1 LSV-TIEDOTE sosiaalinen ISSN X Vol 19, n:o 6 joulukuu 2001 Julkaisija: Lääkärin vastuu ry PUHEENJOHTAJALTA Hyvää joulunalusaikaa kaikille. Kerrankin myös täällä Etelä-Suomessa on ollut lumista ja talvista jo pitkään ennen joulua. Saa nyt tietysti nähdä jatkuuko tätä jouluun saakka. LSV:n toimintasuunnitelmaa laadittaessa ja hyväksyttäessä on ehkä selvimpiä muutoksia toiminnassamme se, että moni suuri ja asiantuntijavaltainen kehitysyhteistyöhanke on ainakin LSV:n osalta päättymässä. Ylähengitystieinfektiohanke Filippiineillä on siirtynyt kokokaan KTL:n harteille, joskin LSV-läiset sitä edelleen vetävät. Ja pitkäaikaisin (suurin ja kaunein) hankkeemme, yhteistyö Bangladeshilaisen Gonoshastya Kendran (GK) kanssa on päättymässä. Hankkeen mahdollisia jatkoja vielä selvitellään, mutta niissä ei LSV enää ole mukana. Tällä hankkeiden vähenemisellä on monenlaisia vaikutuksia LSV:n toimintaan. Ensinnäkin järjestön suorat yhteydet kehitysmaihin vähenevät, ja painoarvomme kehy-poliittisessa keskustelussa voi heikentyä. Toiseksi tilanne vaikuttaa myös järjestön talouteen. Suurten kehitysyhteistyöhankkeiden osalta olemme käyttäneet omavastuurahoituksena aiempina vuosina hankkimiamme keräysvaroja (näitä on vielä jonkin verran jäljellä), ja toisaalta olemme kyenneet kirjaamaan osan kehitysyhteistyöhön kohdistuvasta toiminnastamme näiden kehy-hankkeiden hallintokuluiksi. Suurten hankkeiden päättymisen myötä on myös LSV:n talous tiukentumassa. Joudumme miettimään entistä tarkemmin, mitä teemme ja millä rahoituksella. Ja olemme vakavasti ryhtyneet miettimään, mitä muita rahoituslähteitä järjestöllä tässä tilanteessa voisi olla paitsi jäsenmaksut (jota emme aio korottaa) ja julkiset avustukset. Jatkossa suunnittelemme toki myös uusia kehitysyhteistyöhankkeita, ja joitakin alustavia kartoituksia on jo meneillään. Uusi lupaava avaus on Global Health -kurssi, jonka puitteissa koulutetaan uusia toimijoita ja asiantuntijoita terveydenhuollon kehitysyhteistyötehtäviin. Ennen uusien hankkeiden aloittamista täytyy kuitenkin saada pelisäännöt selviksi myös Ulkoministeriön kehitysyhteistyöosaston (Kyo) kanssa. Käsitykset siitä, mitä ja miten menoja voi eri hankkeille kirjata ja paljonko esimerkiksi alkuperäissuunnitelmista voidaan joustaa, on Kyossa tiukentumassa. Lisäksi kehitysyhteistyön tekeminen käy kansalaisjärjestölle vaikeaksi, jos säännökset muuttuvat kesken kautta! Toivotan joka tapauksessa kaikille LSV:n jäsenille rauhaisaa ja onnellista joulua. Muistakaa jouluostostenne keskellä myös maailman köyhiä esimerkiksi tukemalla LSV:n, UNICEFin tai jonkun muun kansalaisjärjestön työtä tasa-arvoisemman maailman puolesta. Kati Juva APUVÄLINEKERÄYS TSETSENIAAN Maaliskuussa 2000 Chris Hunterin, englantilaisen Centre for Peacemaking and Community Development (CPCD) -järjestön toiminnanjohtajan, vierailun aikana Helsingissä syntyi idea apuvälineiden keräyksestä Suomesta tšetšeenien pakolaisleireihin Ingushiassa. LSV:llä on jo pitempään ollut yhteys CPCD -järjestöön, joka on toiminut Tšetšeniassa vuodesta 1995 lähtien. Järjestön toimintaan on kuulunut mm. proteesien hankkiminen edellisen Tšetšenian sodan seurauksena haavoittuneille sekä väkivaltaa nähneiden ja kokeneiden lasten kuntoutus, joka on jatkunut pakolaisleireissä Ingushiassa. CPCD järjestöllä on koko ajan ollut toimivat kanavat päätoimistosta Moskovasta pakolaisleireihin perille asti, joten LSV:n osalle jäi apuvälineiden toimittaminen Moskovaan. Pienmuotoinen keräys tapahtui kahden päivän aikana kesäkuussa 2000, jolloin Helsingin, Espoon ja Vantaan sairaaloista ja terveysasemilta vastaanotimme vanhoja pyörätuoleja, kainalo- ja kyynärsauvoja, keppejä sekä rollaattoreita. Apuvälineiden toimitus oli suunniteltu tapahtumaan LSV:n Moskovan matkan yhteydessä viime keväänä. Pitkän paperibyrokratian jälkeen - jossa aina pyydettiin lisäselvityksiä, mm jokaisen apuvälineen erillinen paino, valmistusvuosi ja materiaalien hinta katukaupassa - oli selvä ettemme saisi apuvälineet Moskovaan. Selvitimme myös mahdollisuudet saada apuvälineet Ingusiaan Puolan kautta, mutta tämä kariutui korkean hinnan takia. Apuvälineet olivat säilössä NADA Hope ry:n tiloissa Auroran sairaalan alueella, ja heidän tilasopimus päättyessä vuoden vaihteessa jouduimme tekemään rationaalisen ratkaisun. Apuvälineet vietiin nyt marraskuussa NADA Hopen rekkakuljetuksessa muiden lahjoituksien kanssa sairaalaan Sofian ulkopuolelle Bulgariaan. Kiitämme kaikki keräykseen osallistuneita. Mia Westerholm-Ormio 1

2 RESEPTILÄÄKEMAINOKSIAKO KULUTTAJILLE? EU:n komissio on tehnyt ehdotuksen lääkelainsäädännön uudistamiseksi. Muiden uudistusten ohella tässä kumottaisiin reseptilääkkeiden yleisömainonnan ehdoton kielto ja lääketeollisuudelle annettaisiin rajoitetusti mahdollisuus jakaa informaatiota lääkkeistä suoraan potilaille. Tämä nähdään ensimmäisenä askeleena kohti laajempaa reseptilääkkeiden mainontaa. Kartoittaakseen suomalaisia kantoja asiaan Lääkärin sosiaalisen vastuu, Sosiaalilääketieteellinen yhdistys ja Stakes järjestivät aiheesta seminaarin Paikalla oli noin 60 osallistujaa viranomaisten, teollisuuden, potilasjärjestöjen ja lehdistön taholta. Tällä hetkellä reseptilääkkeiden mainonta on sallittua Yhdysvalloissa ja Uudessa Seelannissa. Etenkin Yhdysvalloissa reseptilääkkeiden mainontaan sijoitetaan merkittäviä summia ja mainostettujen lääkkeiden myynti on huomattavasti kasvanut. Mainonnan pelätäänkin kasvattavan terveydenhuollon kustannuksia, johtavan ylikultukseen ja suuntaavan lääkkeiden kulutusta ns. elämäntapalääkkeiden suuntaan. Professori Riitta Ahonen Kuopion yliopistosta painottikin, että lääkkeet eivät ole samanlaisia kuin tavalliset kulutushyödykkeet: niiden maksaja, valitsija ja käyttäjä ovat eri tahot sekä niillä voi olla väärin käytettynä huomattavia haittavaikutuksia. Markkinointia puolustetaan argumentoimalla, että potilailla on oikeus saada informaatiota reseptilääkkeistäkin. Seminaarissa korostettiin kuitenkin että markkinointi ei ole informointia vaan myynnin edistämistä. Jopa lääkäreille suunnattu mainonta on suhteellisen epäinformatiivista, puhumattakaan esimerkiksi joka paikassa näkyvistä kuluttajille suunnatuissa särkylääkemainoksista. Jo nykyistä mainontaa valvotaan kohtalaisen tarkasti eikä ole mitään syytä, miksi mainonnan informatiivisuus voisi lisääntyä. Marketta Majapuro Kauppakorkeakoulusta sanoikin, että tämä sama trendi on menossa koko markkinoinnissa: markkinoinnin fokus on siirtymässä informatiivisesta mainonnasta kohti brandien ja mielikuvien luomista. Majapuro on tutkinut mm. reseptivapaiden lääkkeiden mainontaa ja huomannut, että niiden välittämän kuvan kautta voidaan tulkita terveydestä tulleen ostettavissa oleva hyödyke. Lääkkeiden mainonta voi jopa johtaa ongelmiin tiedonsaannissa. Todennäköisesti mainosten tarjoama informaatio olisi ristiriitaista jokaisen lääkkeen ollessa se paras. Nykyisin hyväksytyt tuoteselosteet Pharmaca fennicasssa tai lääkepakkauksissa ovat ristiriitaisia. Esimerkiksi samaa vaikuttavaa ainetta olevien lääkkeiden teksteissä on mainittu erilaisia sivuvaikutuksia. Ei ole mitään syytä olettaa, että mainokset olisivat ristiriidattomampia ja selvempiä informaatiolähteitä kuin Pharmaca Fennica. Jos informaatiota halutaan antaa enemmän, voitaisiin se aloittaa esimerkiksi tekemällä myyntilupahakemusten mukana toimitetut tutkimustulokset julkisiksi asiakirjoiksi. Internetistä tiedonvälittäjänä puhui Sirpa Peura Apteekkariliitosta. Hänen mukaan terveydenhuollon ammattilaisten rooli on internetin myötä muuttumassa tiedon välittäjästä tiedon suodattajaksi ja sen tulkitsijaksi. Internetissä onkin paljon lääkeinformaatiota sisältäviä sivustoja, joista ei tiedä, ovatko ne mainontaa ja kuinka riippumatonta informaatio niissä on. Kuluttajilla ja potilailla on harvoin riittävästi mahdollisuuksia ja tietoa arvioida tätä. Tiedon leviämistä internetissä on vaikea tai jopa mahdotonta estää. Suomessa internetmainontaa koskevat samat säännöt kuin muutakin mainontaa, mutta mikä estää materiaalin levittämisen esimerkiksi Yhdysvaltojen kautta? Lääkemarkkinoinnin rajoja koetellaan myös toisella tavalla. Potilasjärjestöjen ja muiden tahojen pitämät lääketeollisuuden sponsoroimat yleisötilaisuudet ovat yleistyneet. Näissä monesti puhutaan uusista lääkehoidoista varsin kritiikittömään sävyyn. Tästä tutkijalääkäri Timo Klaukka käytti kuvaavaa termiä tiedon pesu. Markkinointi on suoraan potilaalle kiellettyä, mutta jos välikätenä käytetään kolmatta tahoa voidaan tiedon alkuperää häivyttää. Seminaarin ulkomaisena puhujana oli Charles Medawar Englannista. Hän on pitkänlinjan kuluttaja-analyytikko. Hän esitti, että lääketeollisuus, erityisesti suuret lääkeyritykset, on kriisissä. Vaikka tuotekehittelyyn satsataan yhä enemmän resursseja, uusien lääkeaineiden tulo markkinoille on jopa hidas- Paneelissa puhuivat mm. Elina Hemminki, Stakesista, Erkki Alanko Lääketeollisuus ry:stä, Timo Klaukka Kelasta, Riitta Ahonen Kuopion yliopistosta ja Leena Leikas Kuluttajavirastosta. 2

3 Ulkomaisena puhujana oli Charles Medawar Englannista tunut. Tämä on johtanut etsimään kustannustehokkaampia tapoja lisätä myyntiä ja kohentaa osakkeiden tuottavuutta. Ilmeisesti yksi teollisuuden ajatus on panostaa lisää markkinointiin. Medawar kertoi myös negatiivisista kokemuksista Yhdysvalloissa (esimerkiksi lääkekustannusten noususta ja mainonnan epäinformatiivisuudesta) sekä siitä kuinka lääketeollisuus pyrkii käyttämään hyväkseen suhteitaan potilasjärjestöihin. Seminaarin lopuksi olleessa paneelikeskustelussa kävi ilmi, että reseptilääkkeiden mainontaa ei yleisesti pidetty hyvänä asiana. Euroopan tasolla markkinoinnin puolesta kovasti puhuva lääketeollisuuskin näyttää Suomessa olevan eri linjoilla, kun sekään ei kannattanut kauppanimien käyttöä mainonnassa. Potilaan mahdollisuutta saada informaatiota pidettiin kyllä tärkeänä, erityisesti jos kyseessä on jokin harvinainen tauti, jonka hoidosta yleislääkärikään ei välttämättä paljon tiedä. Markkinointi ei kuitenkaan tätä riippumattoman informaation tarvetta täytä. Jäämme mielenkiinnolla odottamaan, kuinka komission aloite etenee ja minkälaiset mahdollisuudet siihen on vaikuttaa kansallisesti. Medawar oli sitä mieltä että prosessi voi mennä hyvin nopeastikin eteenpäin. Myös EU:n tasolla pitäisi miettiä, mikä on hyvä tasapaino teollisuuden intressien ja kansanterveyden välillä. Komissiossa asiaa hoitaa kauppadirektoraatti ja sen johdossa komissaari Erkki Liikanen. Ehkäpä hänen kauttaan voimme saada tätä suomalaista näkemystä reseptilääkkeiden markkinoinnista paremmin kuuluviin. Lauri Vuorenkoski LSV:n 20-vuotisjuhlaseminaari Muuttuva perhe ja lapsen turvallisuus Aika ja paikka: Lauantaina klo 13.00, Niilo Hallman - sali, Lastenklinikka, Helsinki. Alustava ohjelma: Avaus, pj. Kati Juva Juha Siltala: Kotitaloudesta tunnetaloudeksi ja erillisiksi ihmissuhteiksi - perheen ja lapsuuden muutos Tytti Solantaus: Lapset erilaisissa perheissä Minna Ahola: 'Ihan perhe vaan': nuoret lesboperheissä Keskustelua Tauko: Kahvia/Teetä, pikkupurtavaa Raija-Leena Punamäki: Lasten voimavarat poliittisen väkivallan oloissa Nina Forsten-Lindman: Pakolaisperheet Suomessa Keskustelu Bussikuljetus iltajuhlaan Pasilan Rauhanasemalle noin klo LSV:N 20-VUOTISJUHLIA......vietetään lauantaina 2.3. klo lähtien Rauhanasemalla (Helsingin Itä-Pasilassa). Tarjolla on ruokaa (vapaaehtoinen maksu toivottava) ja juomaa (omia voi tuoda täydennyksenä) sekä juhlapuheita (ei liikaa), yhdistyksen historiikki (mukana kuvakavalkadi), musiikkia (etnorummutusta sekä tanssittavaa) ja ennen kaikkea hyvää seuraa (kaikki te). TERVETULOA 3

4 EUROOPAN HAI-VERKOSTON VUOSIKOKOUS Tänä vuonna Euroopan HAI-verkoston vuosikokous pidettiin Frankfurtissa. Perinteisesti ennen vuosikokousta on päivän mittainen seminaari jostakin ajankohtaisesta aiheesta. Niin myös tällä kertaa. Nyt aiheena oli lääkkeiden saatavuus Euroopassa. Perinteisesti tätä asiaa on pohdittu lähinnä kehitysmaiden ongelmana, mutta nykyinen kehitys antaa merkkejä siitä, että lääkkeiden saatavuus ei ole enää itsestään selvää Euroopassakaan erityisesti turvallisten ja tärkeiden lääkkeiden saatavuus. Lääkkeiden hinnat ovat nousemassa ja kustannusten kasvu on jo tälläkin hetkellä esimerkiksi Suomessa joissakin tapauksissa lääkehoidon esteenä. Eikä ole näkyvissä mitään syytä, miksi tämä kehitys ei jatkuisi. Resurssien lisääminen terveydenhuoltoon ei poista tätä ongelmaa kuin enintään hetkellisesti. Alustajia oli lähes kaikista toimijaryhmistä: lääkärit, viranomaiset vakuutusyhtiöt, lääkeyritykset ja kuluttajat. Lääkkeiden saatavuuden merkittävimpinä esteinä nähtiin uusien kalliiksi hinnoiteltujen lääkkeiden tulo markkinoille, terveydenhuollon yksityistäminen, market oriented health care ja myyntilupaviranomaisten välinen kilpailu EU:ssa. Positiivisina asioina tästä näkökulmasta nähtiin päätöksenteon läpinäkyvyys, julkinen rahoitus, oikeudenmukainen terveyspolitiikka, riippumaton teknologian arviointi, potilaiden informointi, näyttöön perustuvan lääketieteen rajoitusten huomioon ottaminen ja geneeristen lääkkeiden käytön lisääminen. Yhtenä puhujana oli Suomessakin vieraillut Charles Medawar. Hänen tärkein viestinsä oli, että suuret lääkeyritykset ovat kriisissä. Suuret lääkeyritykset (Big Pharma) sijoittavat yhä enemmän resursseja lääkkeiden kehittelyyn, mutta siitä huolimatta uusien lääkeaineiden tulo markkinoille on hidastanut. Lääkkeiden kehittelyn kannattavuus ja kustannustehokkuus onkin vähentynyt. Tämän takia teollisuus on suunnannut Vuosikokouksessa vietettiin myös verkoston 20-vuotisjuhlia resurssejaan yhä enemmän muilla tavoin kasvattaakseen myyntiään. Kehittelykustannuksien kasvua voi miettiä myös terveydenhuollon kokonaisuuden kannalta: voisiko olla tehokkaampia keinoja lisätä terveyttä kuin lääkekehittely? Teollisuuden lisääntynyt satsaus markkinointiin ja halu reseptilääkkeiden markkinoin vapauttamisesta onkin tässä valossa helppo ymmärtää. Tulevaisuuden visiona voidaan nähdä jopa lääkemarkkinoinnin muistuttavan minkä tahansa kulutustavaran markkinointia. Tuotteen ominaisuuksien merkitys vähenee esimerkiksi brändin ja imagon rakentamisen rinnalla. John Abraham puhui EU:n lääkevalvonnasta. Tällä hetkellä ollaan tilanteessa, jossa lääketeollisuus voi kilpailuttaa eri jäsenmaiden kansallisia viranomaisia, kun he voivat valita, minkä jäsenmaan viranomaisille myyntilupahakemuksensa antavat ja lupamaksunsa maksavat. Kun lääke on hyväksytty yhdessä jäsenmaassa, pitää myös muiden jäsenmaiden antaa myyntilupa. Abraham on haastatellut eri maiden lääkeviranomaisia ja tullut johtopäätöksen, että tämä käytäntö on alentanut lääkkeiden hyväksymisen rimaa. Valvonnan tasoa on muutenkin heikennetty: vaadittavia kokeita on vähennetty ja prosessia nopeutettu. Osa haastatelluista viranomaisista sanoi suoraan, että prosessin nopeuttamien on vaaraksi kansanterveydelle. Komission ehdottamassa uudessa lääkelaissa prosessia nopeutettaisiin entisestään. Erityisesti nopea hyväksyminen on ongelma ns. me-too lääkkeillä. Hyvä esimerkki on tästä serivastatiini, joka muutama kuukausi sitten jouduttiin vetämään pois markkinoilta haittavaikutuksiensa takia. Toisena ongelmana lääkevalvonnassa on se, että myyntiluvan perusteena olevat tutkimukset ovat salaisia. Tästä esimerkkinä on uuden polven tulehduskipulääke refekoksibi. FDA:lle (Yhdysvaltojen lääkevalvontaviranomainen) toimitetuissa tutkimuksissa sillä havaittiin olevan vähemmän GI-kanavan haittavaikutuksia mutta enemmän sydäntoksisuutta kuin vertailuvalmisteella. Kun tutkimuksen tuloksista kerrottiin lääketieteen alan lehdissä sydäntoksisuudesta ei sanottu mitään ja markkinointi oli tämän mukaista. FDA kuitenkin huomasi sattumalta tämän ristiriidan ja antoi yritykselle huomautuksen. HAI-VERKOSTON TOIMINTA Itse vuosikokouksessa käytiin HAI:n eri painopistealueiden toimintaa läpi ja HAI:n kolmea tämän hetken tärkeintä kampanjaa (Public Private Interaxtion eli PPI, Access to essential medicines ja Direct to consumer advertising eli DTCA). Alkuvuodesta Euroopan toimisto on suurelta osin keskittynyt julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhön (PPI) sekä lääkkeiden saatavuuteen (Access). Huolestut- 4

5 HAI-verkoston vanhat gurut tässä takapenkissä: Charles Medawar, Andre Herxheimer ja Joel Lexchin tavaa on se, kuinka WHO ja mut YK-järjestöt ovat alkanut tehdä yhä enemmän yhteisyötä lääketeollisuuden kanssa. Tämän on ajateltu vaarantavan järjestöjen riippumattomuutta. HAI onkin ollut aktiivinen näissä asioissa WHO:hon päin, erityisesti World Health Assemblyssä. Anita Hardonin artikkeli GAVI:sta (Global Vaccine Initiative) on herättänyt paljon huomioita. Lääkehoidon saatavuutta (Access) käsiteltiin Euroopan näkökulmasta kattavasti edellisen päivän seminaarissa. Todettiin että Euroopan mailla ei ole juurikaan kokonaisvaltaista lääkepolitiikkaa. Tämän takia olisi tärkeää että edellisen päivän seminaarissa läpikäytyjä asioita otettaisiin Euroopassa kokonaisvaltaisemmin esille. Kehitysmaiden näkökulmasta asiaa on puitu viime aikoina paljon, erityisesti liittyen AIDS-lääkkeisiin ja TRIPS-sopimukseen. Tämän asian tiimoilta ovat monet kansalaisjärjestöt olleet aktiivisia puolustaen köyhien maiden oikeutta saada patentoituja lääkkeitä halvalla. HAI:n kanta tähän asiaan ei ole ollut aivan selkeä. Kokouksessa Elina Hemminki alusti HAI:n kannasta AIDS-lääkekampanjoissa Meri Larivaaran tekemän taustapaperin pohjalta. On selkeä vaara, että AIDS-ongelman ratkaisemisessa keskitytään liikaa lääkehoitoon, joka ei kuitenkaan ole parantavaa, jolla voi olla huomattavia sivuvaikutuksia ja joka vie resursseja (sekähenkisiä että aineellisia) pois keskeisimmistä toiminnoista. Perinteisesti HAI on lääkepolitiikassa kiinnittänyt kriittisesti huomiota juuri näihin asioihin. Voimmekin kysyä, miksi ei valittaisi jotain muuta sairautta tai lääkeryhmää access-kampanjan kohteeksi. Alustuksesta keskusteltiin, mutta kokouksessa ei tehty kuitenkaan selvää päätöstä asiasta. Sunnuntaina perustettiin työryhmä, jonka tehtävänä oli miettiä laajemminkin lääkkeiden saatavuuskysymystä ja aluksi tätä HIV-lääke kysymystä. Meri Larivaara on jäsenenä tässä ryhmässä. HAI:n Euroopan toimisto tarvitsee kipeästi työvoimaa. Toimisto voisi palkata kaksi uutta henkilöä, mutta sopivia ei ole toistaiseksi löydetty. Lisäksi rahoituksen varmistaminen on tuottanut päänvaivaa. EU rahoitus on loppumassa ja nyt onkin haettu mittavaa rahoitusta Hollannin, Ruotsin, Tanskan ja Suomen ulkoministeriöistä. Suomesta rahoitusta on haettu lähinnä Afrikassa tehtävän työn tukemiseen. Kaiken kaikkiaan rahoitusnäkymät ovat tällä hetkellä valoisat. KOMISSION EHDOTUS LÄÄKELAIN UUDISTAMISEKSI EU:n komissio on tehnyt ehdotuksen uudesta lääkelainsäädännöstä. Tämä on tuomassa muiden uudistuksien mukana myös reseptilääkkeiden mainonnan EU-maihin. Aluksi on tarkoitus antaa lupa lääketeollisuudelle jakaa informaatiota astma-, diabetes- ja HIV-potilaille kyseisten sairauksien lääkkeistä. Viiden vuoden kuluttua kokeilun tulokset arvioidaan ja mahdollisesti laajennetaan myös muihin reseptilääkkeisiin. Suora potilaiden informointi on vahvasti teollisuuden intresseissä ja on odotettavissa, että tämä tulee lisäämään lääkkeiden käyttöä ja lääkekustannuksia entisestään. HAI:n piirissä asiasta ollaan hyvin huolissaan ja tähän kehitykseen vaikuttaminen on yksi lyhyen tähtäimen tärkeimmistä asioista. Lakiuudistuksen pelätään olevan alku DTCA:lle (Direct to consumer advertising). Asiaa hoitaa DG Trade ja sen asettama G10 työryhmä, joka on lähinnä miehitetty teollisuuden ihmisillä. Potilasjärjestöjä edustaa IAPO (International Organization of Patients Organizations), jonka ilmeisesti teollisuus on perustanut. HAI:ta ei ole vielä otettu mukaan konsultaatioon, koska komissiosta on ilmoitettu, että jotkin potilasjärjestöt ovat sanoneet, että kuluttajajärjestöt (mukaan lukien HAI) eivät edusta heidän etujaan, ja tilalle on valittu IAPO. On aiheellista kysyä, miksi nämä kolme sairautta on yleensä valittu lakiuudistuksen kohteeksi (astma, diabetes ja HIV/AIDS). Medawaren arvion mukaan ei ole ainakaan sattumaa, että näistä kaksi on GSK:n (GlaxoSmithKline) vahvoja terapia-alueita. Joka tapauksessa muut potilasryhmät eivät tule näihin syihin tyytymään, vaan haluavat samat oikeudet. Kokouksessa mietittiin, kuinka lähteä lobbaamaan EU parlamenttia. Aikaa on vähän. G10 ryhmän esitykseen voi lähettää kommentteja asti. DG SANCO pitää seminaarin aiheesta joulukuun puolivälissä. Alkukeväästä asia menee parlamenttiin, jossa prosessi on monimutkainen. Tärkeä elin on parlamentin ympäristökomitea, johon Suomesta kuuluvat Eija-Riitta Korhola ja Riitta Myller. HAI järjestää Brysselissä Dag Hammarskjöld instituutin tukemana seminaarin asiasta. Sinne on tarkoitus kutsua tiedotusvälineitä ja MEPejä. HAI laatii myös nelisivuisen lobbauslehtisen/tiedotteen joulukuun puoliväliin mennessä. EU:n lääkelainsäädännön uudistus tuo myös muita muutoksia. Näitä ovat hintojen sääntelyn purkaminen ja harmonisointi (vain yksityisillä markkinoilla), geneeristen lääkkeiden saatavuus, myyntilupamenettelyn nopeuttaminen, hakemusasiakirjojen julkisuus (lue julkisuuden vähentäminen) ja myyntilupien määräaikaisuuden poistaminen. Myyntilupamenettelyn nopeuttamisen vastapainoksi haittavaikutusten raportointiin on ehdotettu myös uudistuksia. HAI-Europen hallituksen jäsenmäärää päätettiin laskea yhdeksästä seitsemään ja jäsenien vaihtuvuutta parantamaan luotiin maksimiaika, jonka kukin jäsen voi yhtäjaksoisesti olla hallituksessa (kuusi vuotta). Tämä aiheutti vilkasta keskustelua ja äänestyksiä. Elina Hemminki jatkaa hallituksessa ainakin seuraavan vuoden. Lauri Vuorenkoski, Meri Larivaara, Elina Hemminki 5

6 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2002 Lyhennelmä. Koknaisuudessaan on luettavissa lsv:n kotisivuilla osoitteessa TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA LSV-tiedotetta julkaistaan 6 numeroa. LSV:n kotisivu internetissä on osoitteessa Myös tiedotteet julkaistaan kotisivulla. LSV:n sähköisen postituslistan käyttöä yhtenä tiedonlevityskanavana jatketaan. Erilaisista seminaareista ja muista tapahtumista tiedottamista tehostetaan kauttaaltaan ja projekteista tehdään esittelyt kotisivulle. Vuoden 2002 aikana LSV osallistuu ainakin seuraavien julkaisujen tekemiseen, kustantamiseen ja/tai levittämiseen: * War or Health -kirja War or Health-kirja on ilmestynyt marraskuussa 2001 Zed- Books kustantamon kautta, julkaisijoina LSV ja IPPNW. Kirjoittajat ovat alansa huippuasiantuntijoita Suomesta ja maailmalta. Vuoden 2002 päätavoitteita ovat kirjasta tiedottaminen ja kirjan laaja levittäminen erityisesti kehitysmaissa. * Health and Disease in Developing countries -kirjan osalta selvitetään uusintapainoksen ottamista ja kirjan kääntämistä espanjaksi ja portugaliksi * Muuttuva perhe ja lapsen hyvinvointi- kirjan toimittaminen, julkaiseminen ja levittäminen * Julkaistaan uusi LSV:n esite suomen- ja englanninkielisenä. SODAN JA RAUHAN KYSYMYKSET Kansainväliset IPPNW -yhteydet IPPNW:n Suomen alaosastona LSV pitää aktiivista yhteyttä IPPNW:n keskustoimistoon Bostonissa sekä erityisesti Pohjoismaisiin ja Euroopan Unionin jäsenmaiden sisarjärjestöihin. Kehitetään edelleen yhteistyötä myös Venäjän IPPNW:n kanssa. IPPNW:n toiminnan tärkeys on entisestäänkin korostunut viimeisen vuoden aikana ydinaseiden ollessa mitä suurimmassa määrin ajankohtaisia yhtenä kansainvälisten kriisien pelottavimpana ratkaisukeinona. Jatketaan yhteistyötä IPPNW:n kanssa Helsingissä syyskuussa 2001 järjestetyn maailmanlaajuisen pienasekongressin pohjalta pienaseiden terveysvaikutuksien nostamiseksi yhdeksi rauhantyön keskeiseksi teemaksi erityisesti terveydenhuollon ammattilaisille. LSV:llä on edustaja IPPNW:n Councilissa sekä IPPNW:n opiskelijaedustustossa. Osallistutaan IPPNW:n maailmankongressiin Washingtonissa (USA) 1-5 toukokuuta 2002, sekä IPPNW:n muihin alueellisiin ja teemakohtaisiin kokouksiin. Ydinklubi Osallistutaan tarpeen mukaan IPPNW:n järjestämiin Dialogue-seminaareihin eri ydinasevaltioissa. Seminaareissa käydään virallisia keskusteluja ydinasevaltioiden päättäjien kanssa näiden ja maailman ydinasepolitiikasta. Vuonna 2002 järjestetään Helsingissä yksi seminaari aiheista 'Ydinaseet, politiikka ja Suomi'. Seminaarin tarkoituksena on herättää keskustelua Suomen ydinasepolitiikasta sekä kerätä uutta tietoa ydinaseriisuntaan liittyvästä kansallisesta ja kansainvälisestä politiikasta. 6 Peace Test projekti Peace Test - projektissa tutkitaan koululaisten ja yliopistoopiskelijoiden asenteita väkivaltaan ja konflikteihin. Tätä jatkuvaa tutkimusta tehdään vuonna 2002 noin 30 maassa. Tutkimustuloksia käytetään tämän jälkeen hyväksi väkivaltaisia asenteita vastustavassa tiedotuskampanjassa. Peace Test projekti on yhteistyöprojekti LSV:n, FiMSIC:n, IFMSA:n ja University of Texas School of Public Health:in kanssa. Lääketieteen opiskelijat ympäri maailmaa toteuttavat tutkimuksen. Kansainvälinen koordinaatiokeskus sijaitsee tällä hetkellä Texasin yliopistossa ja kansainvälisenä koordinaattorina toimii Ionut Chiriac. War or Health -kirja Kirja "War or Health" ilmestyi loppuvuonna 2001 Zed- Books -kustantamon kautta. Julkaisijoina ovat LSV ja IPPNW. Teoksessa on yli 60 suomalaisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden artikkelia sodan ja terveyden välisen suhteen eri puolista. Kirja on englanninkielinen ja se on suunnattu paitsi terveydenhuoltohenkilökunnalle ja sotilashenkilöille, myös kaikille avustusjärjestöissä tai kriisialueilla toimiville sekä toimittajille, diplomaateille, päättäjille ja suurelle yleisölle. Kirjasta julkaistaan 1000 kpl:n painos teollisuusmaissa sekä erikseen (LSV:n/Kyo:n tukemana) 1000 kpl:n halpapainos englanninkielisissä kehitysmaissa. KEHITYSYHTEISTYÖ LSV osallistuu KEPA:n jäsenjärjestönä sen toimintaan ja materiaalin levitykseen. Tiedotetaan KEPA eri toimintaryhmien toiminnasta tiedotteessa. KEPAn toiminnan yleinen yhteiskunnallistuminen tarjoaa hyviä lähtökohtia yhteistyölle. Ystävyyssairaalatoimintaa tuetaan edelleen ja etsitään keinoja toiminnan levittämiseksi laajemmalle. Jatketaan etnokeittokirjojen tekemistä. Gonoshasthaya Kendran (GK) terveyspalvelututkimuksen kehittäminen. Pneumokokkikantajuustutkimus jatkuu alkuvuoden aikana. Yhteistyön jatkumista arvioidaan. PERU-projektit 1)Tautivahti 2 ja 3:. Projektien tarkoituksena on estää sukupuolitauteja ja HIV/AIDS:in leviämistä nuorten keskuudessa Cajamarcassa ja Trujillossa Perussa. Asiantuntijat kouluttavat oppilaita kymmenessä koulussa (15-20 oppilasta per koulu). Nämä oppilaat puolestaan levittävät tietoa kahdelle koulutoverille ja yhdelle ulkopuoliselle, joka ei ole koulussa. Nämä puolestaan kouluttavat jälleen kaksi samanikäistä toveriaan esim. koulussa ja yhden ulkopuolisen. Tämä kouluttaminen jatkuu aina neljänteen, jopa viidenteen tasoon asti (ns. pyramidaalivaikutus). Koulutettavia olisi parhaimmillaan yli Lisäksi otetaan huomioon riskiryhmiä kuten prostituoidut ja homoseksuaalit, joille asiantuntijat pitävät vapaamuotoisia keskustelumuotoisia ryhmiä. Materiaalin laatiminen, painaminen ja levittäminen kuuluu asiaan. 2) Terveydenedistäjien koulutus Cajabamban maakunnassa Perussa. Vuopristoseutujen asukkaat jäävät Perussa usein vaille terveyspalveluita. Kylät ovat usein vaikeakulkuisten ja

7 pitkien matkojen päässä terveyskeskuksesta. Perun terveysministeriö on siksi tehnyt aloitteen, jossa kylien maallikoista koulutettaisiin pari terveydenedistäjää analysoimaan kylän terveydentilaa, hoitamaan yksinkertaisia sairaustapauksia, lähettämään tarvcittaessa terveyskeskukseen jne. Ministeriöllä ei kuitenkaan ole ollut varaa toteuttaa suunnitelmaa. Projekti toteutetaan kolmivuotisena kuten aiemmat vastaavantyyppiset projektit Perussa. Cajabamban alue on vielä syrjäisempää seutua kuin aiemmissa projekteissa ja terveydenedistäjien tarve on suuri. Koulutuksen sisältö vuonna 2002 tulee olemaan 1) terveydenedistäjän rooli, paikallisen terveydenhuollon arviointi, 2) äidin ja lapsen terveys, 3) aikuisen terveys, 4) lääkelaukku ja peruslääkkeiden käyttö. Perusterveydenhuollon projekti Turkissa (SAGLIK) Projekti koskee maansisäisten pakolaisten perusterveyspalveluiden kehittämistä Turkissa Mersinin kaupungissa. Projektin alustava suunnittelu ja kartoitus tehty vuoden 2001 aikana ja tämä työ jatkuu vuonna Paikallinen yhteistyökumppani on GIYAV-säätiö Mersinissä. Nigeria - projektit Tehdään vuoden 2002 alussa valmistelumatka jossa selvitetään mahdollisuuksia kahteen projektiin Nigeriassa 1) Sairaalalähtöisen äitiyskuolleisuustutkimuksen edistäminen tilastointimenetelmien kehittämisen kautta Adeoyo Maternity Hospitalissa, Ibadanissa Matkan tarkoitus on luoda kontakteja ja sunnitella yhteistyötä Adeoyo Maternity Hospitalin henkilökunnan kanssa äitiyskuolleisuuden vähentämiseen tähtääviä projekteja silmälläpitäen. Äitiyskuolleisuustilanteen alustava kartoitus on välttämätöntä, jotta saadaan selville miten tuleva projekti on järkevää kohdentaa. Äitiyskuolleisuuden kartoituksen lisäksi tarkoitus on matkan aikana arvioida sairaalan äitiyskuolleisuuden tilastointimenetelmiä ja identifioida erityisiä puutteita. Päämääränä on saada tilastoinninkehitysprojektiin mukaan jokin nigerialainen terveysalan kansalaisjärjestö (e.g. IPPF-Nigeria, FHI, ARFH, tms.) tai esimerkiksi paikallisia opiskelijoita. Projektin paikallisina yhteistyökumppaneina toimii Dr. Omokhodion/ Prof. Onadeko, College of Medicine, University of Ibadan ja Adeoyo Maternity Hospital. 2) Tiedot ja asenteet HIV/AIDS-kysymyksissä mekaanikoiden keskuudessa Ibadanissa, Nigeriassa. Matkan tarkoituskena on luoda kontakteja paikallisen NGO:n kanssa (Family health International, FHI, Lagos) ja muiden Nigerialaisten yhteistyökumppaneiden kanssa ja suunnitella tulevaa projektia. Global Health -kurssi LSV on mukana suunnittelemassa yhdessä kaikkien viiden lääketieteellisen tiedekunnan, David Livingstone-seuran sekä Lääkäriliittojen kehitysyhteistyöneuvottelukunnan ja FiMSIC:n kanssa Globaalin terveydenhuollon kurssia. Se koostuu 4- viikkoisesta Suomessa pidettävästä kurssijaksosta, joka sisältää luentoja ja interaktiivisia ryhmätöitä. Sitä seuraa 4-viikkoinen kenttäjakso opiskelijoiden itsensä valitsemalla työsaralla yhteistyömaissa. Kehitysmaiden lääketieteen opiskelijat (N=15) suorittavat kenttäjaksonsa Suomessa, suomalaiset (N=15) kehitysmaissa sellaisissa hankkeissa, joissa osapuolena on suomalaisia kehitysyhteistyöhankkeita tekeviä ammattilaisia tai jokin muu hyvin toiminut yhteistyö. Yhteistyömaita ovat Etelä- Afrikka, Filippiinit, Kiina, Chile ja Nigeria. Ensimmäinen kurssi pidettiin Helsingissä kesällä 2001 ja seuraava järjestetään Tampereella Health Action International (HAI) - toimintaryhmä HAI-ryhmän toiminnan painopisteenä on lääke- ja terveyspolitiikkaan liittyvän informaation käsittely ja levitys sekä Suomessa, EU:ssa että HAI-verkoston sisällä. HAI:n pääseurantaalueita vuonna 2002 ovat EU komission ehdottama reseptilääkkeiden mainonnan vapauttaminen, HIV:n tiimoilta käytävä keskustelu lääkehoidosta ja lääkkeiden saatavuudesta, henkisen pääoman patenttikysymykset (TRIPS), sekä julkisten ja yksityisten terveyden huoltoon liittyvien laitosten yhteistyö kansainvälisellä tasolla. Erityisesti EU:n lääkelainsäädännön uudistusta seurataan ja siihen pyritään vaikuttamaan. YMPÄRISTÖASIAT LSV osallistuu "Pohjoinen Ulottuvuus" - hankkeen yhteistyöhön ja voidaan suunnitella tämän puitteissa uusia ympäristöterveydenhuollon yhteistyöprojekteja. Majak-projekti. Jatketaan edelleen BMJ:n tilaamista Tsheljabinskin lastensairaalan lääkäreille. TUPAKOINNIN VASTAINEN TYÖ Lääkäri ja Tupakointi - projekti Potilaat yleensä uskovat lääkäriinsä, joka vastaanotolla kertoo tupakointiin liittyvistä terveysvaaroista, mutta on osoitettu, että lääkärit ja muu terveydenhuollon henkilökunta puhuvat näistä asioista potilailleen liian vähän. LSV teki vuonna 2001 tutkimuksen jossa kirjekyselynä (n ) kysyttiin lääkäreiden tupakoinnista, asenteista tupakointiin ja tupakoiviin potilaisiin.tämä projekti tehdään yhteistyössä Kuopion yliopiston, Lääkäriliiton ja Kansanterveyslaitoken kanssa. Keväällä 2002 tehdään samantapainen kysely satunnaisotannalla kaikissa viidessä lääketieteellisessä tiedekunnassa sekä myös kaikille lääketieteen opiskelijoille Eestissä ja Latviassa. Tämä projekti on myös osa isompaa kokonaisuutta missä pyritään saamaan tupakan terveysvaaroista kaksi teemapäivää lääketieteellsien tiedekunnan opintoohjelmaan Suomessa ja Baltian maissa. Tässä projektiosiossa yhteistyökumppaneina on Yliopistot, Kansanterveyslaitos ja Lääkärillitto. LÄHIALUETOIMINTA Osallistutaan aktiivisiesti Suomen valtion lähialuepolitiikan rakentamiseen yhteiseurooppalaisen Pohjoinen Ulottuvuus - hankkeen Suomen sosiaali- ja terveystyöryhmän jäsenenä. Yhteinen projekti Kansanterveyslaitoksen kanssa on suunnitteilla Venäjän Karjalan alueella. Kehitetään yhdessä FiMSIC:n ja NLY:n kanssa 'Baltic Friendship Club (BFC) - hanketta. MUUTTUVA PERHE JA LAPSEN HYVINVOINTI - TIEDOTUSHANKE Hankkeen tarkoituksena on antaa tietoa lasten hyvinvoinnista perheissä, jotka eroavat kansalaisuuden, etnisen taustan, pakolaisuuden tai perherakenteen takia ns. suomalaisista "normiperheistä", ja vaikuttaa näihin perheisiin kohdistuviin asenteisiin ja terveydenhuollon käytäntöihin. Ensisijaisena kohteena ovat ne terveyden- ja sosiaalihuollon ammattiryhmät, jotka kohtaavat työssään perheitä ja lapsia (lääkärit, terveyskeskustyöntekijät, neuvolatyöntekijät, kouluterveydenhuolto, päiväkotien työntekijät, lastensuojelu). Tämän lisäksi jaetaan tietoa väestölle yleensä. Ensisijaisen kohderyhmän suuruus on noin 7

8 henkilöä, mutta hankkeen lopullisena tavoitteena on tiedon lisääminen ja asenneilmaston muutos koko väestössä. Hankkeen pitkäaikaisena tavoitteena on lisätä tietoa ja suvaitsevaisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa koskien perheiden kulttuurillista, historiallista ja rakenteellista moninaisuutta ja lapsen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Välittömänä tavoitteena on edellä mainitun tiedon jakaminen niille henkilöille, jotka työnsä puolesta ensimmäisinä kohtaavat perheitä ja lapsia terveydenhuollon yleisten tarkastusten tai erikseen sovittujen yhteydenottojen takia. Tavoitteena on, että lisäämällä informaatiota ns. epätyypillisten perheiden stressitekijöistä, selviytymismekanismeista, erityisongelmista ja toisaalta vahvuuksista annetaan työntekijöille uusia valmiuksia kohdata luontevasti ja asiantuntevasti myös niiden perheiden tarpeita, ongelmia ja kysymyksiä, jotka aiemmin ovat tuntuneet vierailta ja hämmentäviltä. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa järjestetään LSV:n 20- vuotisjuhlaan liittyen seminaari, jonka teemaksi on valittu 'Muuttuva perhe ja lapsen turvallisuus. Seminaarin pidetään Niilo Hallman-salissa Lastenklinikalla 2.3. klo Seminaarin toteutuksesta vastaa LSV:n juhlatoimikunta. LSV:n 20-vuotisjuhlaseminaarin tuottama asiantuntijamateriaali muodostaa ytimen, jonka ympärille rakennetaan laajempi tiedotuspaketti ensi vaiheessa kirjan muodossa. Artikkeleiden pituus on liuskaa, ja ne on kirjoitettava yleistajuisesti. Kirjan tavoitteena on sekä antaa tutkimustietoa että tarjota mahdollisuus erilaisille perheille kertoa kokemuksistaan Suomessa, ja tuoda esiin omia vahvuuksiaan ja selviytymiskeinojaan. Uskomme, että tiedon välittäminen tällä tavoin on vuorovaikutteista ja tehokasta. Kirjan toimituskunnan muodostavat LSV:n puheenjohtaja Kati Juva, sihteeri Tuula Kieseppä ja toiminnanjohtaja Patrick Sandström. Muokkaamme kirjasta tietopaketin, jonka voi lukea myös internetin kautta. Tarjoamme siihen liittyvän linkin edellä kuvattujen yksiköiden kotisivuille. Lisäksi muodostamme aihealueen omat www-sivut, joihin keräämme myös kattavan linkkilistan. Seminaari järjestetään Kirjan artikkeleiden on oltava toimituksessa Kirja menee painoon elokuussa 2002 ja tulee jakeluun syys-lokakuussa WWW-sivut valmistuvat samaan aikaan. OPISKELIJATOIMINTA LSV:n esite jaetaan kaikille uusille opiskelijoille. Pyritään myös järjestämään informaatiotilaisuus LSV:n toiminnasta, esim. FiMSICin ulkomaanillan yhteydessä. Paikallisiin kandiseurojen lehtiin sekä Nuori Lääkäri -lehteen kirjoitetaan LSV:n toiminnasta. Järjestetään paikallisia seminaareja ja projekteja LSV:n aihepiireistä, esim. WHO teemapäivä Kuopiossa. Osallistutaan IPPNW:n Euroopan opiskelijakokoukseen maalis-huhtikuussa Eestissä. Annetaan kokouksen järjestelyyn asiantuntija apua ja autetaan rahoituksen järjestämisessä. Mahdollisuuksien mukaan pyritään lähettämään edustaja IPP- NW Maailman kogressiin, Washington DC:ssä. Toimitaan yhteistyössä FiMSICin kanssa mm. antamalla asiantuntija-apua sekä mahdollisesti rahoitusta valtakunnalliseen National Meetingiin. Jatketaan FiMSICin kanssa niin kutsuttua Baltic Friendship Club (BFC) -toimintaa. Vuoden 2002 kokous järjestetään Eestissä. Mahdollisuuksien mukaan osallistutaan kokouksen järjestelyyn ja tuetaan toimintaa taloudellisesti. Osana BFC toimintaa pyritään myös järjestämään myös lähialue matka tapaamaan paikallisia IFMSA- ja IPPNW aktiiveja. Osallistutaan jatkona viime kesän Women and Health Summer Schoolille Kuopiossa järjestettävään koulutusviikonloppuun aiheesta Kehitysmaiden lasten ja äitien terveys. Kyseessä koko viikonlopun kestävä tapahtuma jonka yhteydessä järjestetään muutakin aiheeseen liittyvää ohjelmaa, esim. posterinäyttely Nigerian äitiyskuolleisuus-projektista tai äitiyskuolleisuusongelmasta yleensä. Osallistutaan yhdessä mm. FiMSIC:n ja DLS:n kanssa Kuopiossa järjestettävään Akuutti/ katastrofilääketiede-päivään sekä järjestetään Oulussa lääkäri ja ihmisoikeudet mini-seminaari yhdessä FiMSIC:n kanssa. Järjestetään Kuopiossa pakolais-teemapäivä (tai vaihtoehtoisesti vähemmistö-päivä). Teemapäivä on tarkoitettu muillekin kuin lääketieteen opiskelijoille, eli sitä mainostetaan yliopistolaisille yleisesti. Helsingissä varastoidut mikroskoopit pyritään saamaan hyötykäyttöön. Tiedustellaan esim. lähialueiden koulujen tarvetta hyville toimiville mikroskoopeille ja jos vastaanottaja löytyy, hankitaan varaosia ja pakkausmateriaalia mikroskooppien toimittamiseen. Kartoitetaan yhteistyön mahdollisuuksia Amnestyn mediryhmän ja Sosiaalilääketieteen yhdistyksen kanssa. LSVn paikallisten opiskelijavastaavien tehtäviin kuuluu edelleen toiminta yhteistyössä FiMSICin paikallisen projektivastaavan kanssa. Näiden järjestämien keskusteluiltojen, projektien ja seminaarien ym. tukeminen on erityissijalla LSVn opiskelijatoiminnassa. LSV-kontaktihenkilöt: Puheenjohtaja Kati Juva Valhallankatu 16 A 17, Helsinki p (k), (t) tiedotevastaava Lauri Vuorenkoski, Suvantopolku 7 G 84, Vantaa p (t), toiminnanjohtaja Patrick Sandström PL Helsinki puh LSV:n tilinumero

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA?

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? Palveluvalikoimaneuvoston näkökulma Reima Palonen 10.9.2015 Esityksen sisältö Mikä on terveydenhuollon palveluvalikoima? Mikä on terveydenhuollon

Lisätiedot

Itämeristrategian rahoitus

Itämeristrategian rahoitus Itämeristrategian rahoitus Itämeren alue kutsuu miten Suomessa vastataan? Helsinki/TEM, 8.9.2010 Petri Haapalainen, TEM petri.haapalainen@tem.fi Keskeisiä lähtökohtia, kysymyksiä ja haasteita Lähtökohtia

Lisätiedot

SUOMEN AEPF-VERKOSTON TYÖSTÄ VUOSINA 2007-2008

SUOMEN AEPF-VERKOSTON TYÖSTÄ VUOSINA 2007-2008 SUOMEN AEPF-VERKOSTON TYÖSTÄ VUOSINA 2007-2008 I Taustaa ja ajankohtaista Helsingissä syyskuussa 2006 pidetyssä Aasian ja Euroopan kansalaisfoorumissa AEPF 6 korostettiin tarvetta vahvistaa AEPF -verkoston

Lisätiedot

Sidonnaisuudet ja avoimuus lääkärien näkökulma. Heikki Pälve toiminnanjohtaja

Sidonnaisuudet ja avoimuus lääkärien näkökulma. Heikki Pälve toiminnanjohtaja Sidonnaisuudet ja avoimuus lääkärien näkökulma Heikki Pälve toiminnanjohtaja Sidonnaisuudet Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kokoomus puolueen jäsen Mitä muuta katsotaan merkitykselliseksi??? Yritystoiminta

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Yritykset & ihmisoikeudet. 2.6.2014 Työministeri Lauri Ihalainen

Yritykset & ihmisoikeudet. 2.6.2014 Työministeri Lauri Ihalainen Yritykset & ihmisoikeudet 2.6.2014 Työministeri Lauri Ihalainen Valtioneuvosto, yhteiskuntavastuu ja ihmisoikeudet mistä on kyse? Valtioneuvoston yhteiskuntavastuupolitiikan isoimpia kysymyksiä tällä hetkellä

Lisätiedot

EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille. www.kehys.fi

EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille. www.kehys.fi EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille www.kehys.fi EU:n budjetti 2007-2013 Viisi päälohkoa: Yhteensä 974,7 miljardia 1. Kestävä kasvu 433,0 miljardia 2. Luonnonvarojen kestävä kehitys ja suojelu

Lisätiedot

toiminnaksi, Ilkka Vuori, LKT, professori (emeritus), KTO:n koordinaattori

toiminnaksi, Ilkka Vuori, LKT, professori (emeritus), KTO:n koordinaattori KTO puiteohjelmasta toiminnaksi, 2008-2015 Ilkka Vuori, LKT, professori (emeritus), KTO:n koordinaattori TULE-parlamentti parlamentti, Helsinki 4.12.2008 2008 Mieleen palauttamiseksi Tarve: tule-ongelmien

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Aihe: Marraskuun 6. päivä 2012 ensimmäisen kerran valtakunnallinen Lääkehoidon päivä. Tiedoksi kaikille,

Aihe: Marraskuun 6. päivä 2012 ensimmäisen kerran valtakunnallinen Lääkehoidon päivä. Tiedoksi kaikille, Aihe: Marraskuun 6. päivä 2012 ensimmäisen kerran valtakunnallinen Lääkehoidon päivä Tiedoksi kaikille, Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko teki alkuvuodesta aloitteen, jonka mukaisesti 6.11.2012

Lisätiedot

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä)

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Muistio 1(5) Asiakasraati Aika Keskiviikko 25.2.2016 kello 16.00 18.00 Paikka Osallistujat Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Seppo Ranta, asiakasraadin puheenjohtaja, johtajaylilääkäri

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto LISÄÄ TURVALLISUUTTA JA TERVEYTTÄ SEKÄ TUOTTAVUUTTA TYÖPAIKOILLE EUROOPASSA Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto FI Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto Tervetuloa virastoon Työturvallisuus

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI 1. LÄHTÖKOHDAT Sosiaalityöntekijät kokivat osan asiakastilanteista

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

syyskokous Helsingissä uudessa Käpylän kuntoutuskeskuksessa yhdessä alaosaston kanssa

syyskokous Helsingissä uudessa Käpylän kuntoutuskeskuksessa yhdessä alaosaston kanssa Vuoden 2002 toimintasuunnitelma Yhdistyksemme toiminta-ajatuksena on kehittää ja ylläpitää jäsenistömme ammattitaitoa sekä kliinisessä että tieteellisessä työssä sekä toimia fysiatrien ja fysiatriaan erikoistuvien

Lisätiedot

Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi. Terveysfoorumi 2011 Piia Peura Lääketaloustieteilijä Piia.Peura@fimea.fi

Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi. Terveysfoorumi 2011 Piia Peura Lääketaloustieteilijä Piia.Peura@fimea.fi Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi Terveysfoorumi 2011 Piia Peura Lääketaloustieteilijä Piia.Peura@fimea.fi Arviointien tavoite Tuottaa tietoa lääkkeiden käyttöönottoon ja korvattavuuteen

Lisätiedot

Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa ja Huippuostajat ohjelmat Tampereella

Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa ja Huippuostajat ohjelmat Tampereella Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa ja Huippuostajat ohjelmat Tampereella 16.4.2014, Pirkanmaan ELY -keskus Raimo Pakkanen, ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen, ohjelmapäällikkö Mitä, kenelle,

Lisätiedot

Toimintakertomus Kooste jäsenkokoukselle

Toimintakertomus Kooste jäsenkokoukselle Toimintakertomus 2016 Kooste jäsenkokoukselle 8.4.2017 painopisteet Koulutustoiminnan kehittäminen Valtakunnalliset ja paikalliset koulutustilaisuudet, asiantuntijavieraat: Changemaker-viikonloput, kampanjakoulutukset,

Lisätiedot

Energiaunioni. ylitarkastaja Ville Niemi. Kuntamarkkinat 10.9.2015

Energiaunioni. ylitarkastaja Ville Niemi. Kuntamarkkinat 10.9.2015 Energiaunioni ylitarkastaja Ville Niemi Kuntamarkkinat 10.9.2015 Energiaunioni On yksi kymmenestä Junckerin komission prioriteetista Energiaunionista vastaa komission varapuheenjohtaja Slovakian Maros

Lisätiedot

Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen

Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Access via Finland reittimarkkinointikampanjan tuloksia Teija Suoknuuti/NELI ELLO loppuseminaari 15.3.2012 Kotka 7.4.2010 Tausta ja tavoitteet Logistiikkasektori

Lisätiedot

HARVINAISEN SAIRAUDEN YHDISTYS MUKANA HARVINAISESSA KATTOJÄRJESTÖSSÄ. Katri Karlsson Suomen HAE-yhdistyksen puheenjohtaja

HARVINAISEN SAIRAUDEN YHDISTYS MUKANA HARVINAISESSA KATTOJÄRJESTÖSSÄ. Katri Karlsson Suomen HAE-yhdistyksen puheenjohtaja HARVINAISEN SAIRAUDEN YHDISTYS MUKANA HARVINAISESSA KATTOJÄRJESTÖSSÄ Katri Karlsson Suomen HAE-yhdistyksen puheenjohtaja SISÄLLYS - HAE eli hereditäärinen angioödeema - Mikä on Suomen HAE-yhdistys? - Miten

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen Yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on suomeksi Helsingin miekkailijat ry, ruotsiksi Helsingfors fäktare rf ja sen virallinen lyhenne on HFM. Siitä käytetään näissä säännöissä

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2020 Kehitysyhteistyötutkimus 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Ainejärjestöt ja kehitysyhteistyö. Noora Luukka Anni Loukaskorpi

Ainejärjestöt ja kehitysyhteistyö. Noora Luukka Anni Loukaskorpi Ainejärjestöt ja kehitysyhteistyö Noora Luukka Anni Loukaskorpi Koulutuksen sisältö Esittelykierros JYY:n kehysektori Avaintoimijat ja -tehtävät Kehy-valiokunta Päähankkeet Kehitysyhteistyöprojekti Intiassa

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

Yhdistystiedote 3/2015

Yhdistystiedote 3/2015 Yhdistystiedote 3/2015 Tervehdys yhdistysaktiivi, Kevät etenee hyvää vauhtia. Useimpien kanssa tapasimmekin jo liittokokouksessa. Tässä yhdistystiedotteessa on koottu tärkeimpiä liiton kuulumisia teille

Lisätiedot

TYÖPAJATYÖSKENTELY. Ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edistämisen kuntayhdyshenkilöiden työkokous Seinäjoki

TYÖPAJATYÖSKENTELY. Ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edistämisen kuntayhdyshenkilöiden työkokous Seinäjoki TYÖPAJATYÖSKENTELY Ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edistämisen kuntayhdyshenkilöiden työkokous Seinäjoki 4.10.2016 Sini Männistö ja Juha Mieskolainen 1 TYÖPAJATYÖSKENTELY: TEEMA Palautetaan mieleen

Lisätiedot

EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä

EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä Eeva Raevaara, tasa-arvoyksikkö EU:n tasa-arvoinstituutti European Institute for Gender Equality (EIGE) 1990-luvun lopulla Ruotsi teki aloitteen instituutin

Lisätiedot

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo Miksi julistus? YK:ssa tekeillä uusi kehitysohjelma Vuosituhannen

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007 1(6) Aika 13.6.2007 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Fredman & Månsson Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja Une Tyynilä, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Jan Hjelt, hallituksen jäsen Salla Korhonen,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Miten järjestö brändätään vapaaehtoisille kiinnostavaksi?

Miten järjestö brändätään vapaaehtoisille kiinnostavaksi? Miten järjestö brändätään vapaaehtoisille kiinnostavaksi? Veera Hämäläinen 7.11.213 2 Tunnettuudesta brändiin Jotta voi rakentaa brändiä, järjestö pitää tuntea. Paranna siis järjestösi tunnettuutta. Rakenna

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

9.12.2011. www.kepa.fi

9.12.2011. www.kepa.fi 9.12.2011 www.kepa.fi Mikä Kepa? Vuonna 1985 perustettu Kepa on kehitysyhteistyön kattojärjestö. Kepaan kuuluu lähes 300 kehitysmaa- ja globaalikysymysten kanssa työskentelevää tai niitä seuraavaa järjestöä.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297 HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Viite Asia EU; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Ajankohtaista päihdepolitiikasta. Kristiina Hannula 24.3.2012

Ajankohtaista päihdepolitiikasta. Kristiina Hannula 24.3.2012 Ajankohtaista päihdepolitiikasta Kristiina Hannula 24.3.2012 2 Kansanterveysjärjestöjen ja alkoholielinkeinon suhde Terveyden edistämisen keskuksen Päihde-ja mielenterveysfoorumin nimeämä työryhmä pohti

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla!

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla! Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus on osa hyvää hoitoa kattaa tutkimuksen, hoidon ja laitteiden turvallisuuden tarkoittaa myös sitä, ettei hoidosta aiheutuisi potilaalle haittaa

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton. Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.16

Mannerheimin Lastensuojeluliiton. Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.16 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Toijalan yhdistys ry Hallituksen kokous Laaksola 9.12.2014 klo 17.30 PÖYTÄKIRJA nettiversio PÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaaminen Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje LÄÄKKEIDEN HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOIT- TAMINEN

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje LÄÄKKEIDEN HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOIT- TAMINEN Ohje x.x.2017 6895/00.01.02/2016 x/2017 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje LÄÄKKEIDEN HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOIT- TAMINEN Kohderyhmät Lääkkeen määräämiseen tai toimittamiseen oikeutetut

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. helmikuuta 2017 (OR. en) 5808/17 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Ed. asiak. nro: 5590/17 Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea /

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 1 Sitoumus Itämeren tilan parantamiseksi Itämerihaaste on Turun ja Helsingin kaupunkien yhteinen aloite Itämeren tilan parantamiseksi. Itämerihaaste julkistettiin kesäkuussa 2007.

Lisätiedot

Kysely kansalaisjärjestölinjauksesta

Kysely kansalaisjärjestölinjauksesta Kysely kansalaisjärjestölinjauksesta 1. Voidaanko kansalaisjärjestöiltä edellyttää kehitysyhteistyöhankkeissaan kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen liittyvää kapasiteetin luomista kohdemaissa? Kyllä 90.9%

Lisätiedot

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ: Hyvät Käytännöt

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ: Hyvät Käytännöt Ehkäisevän päihdetyön, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisemisen yhteistyöpäivä Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan toimijoille LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ:

Lisätiedot

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi AVI verkostopäivä 17.11.2015 Helsinki Anita Pohjanvuori Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta v v Muistisairaiden ihmisten ja

Lisätiedot

Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa. Kuntamarkkinat, 12.9.2013. Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija

Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa. Kuntamarkkinat, 12.9.2013. Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa Kuntamarkkinat, 12.9.2013 Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija EU:n direktiivi potilaan oikeuksista rajat ylittävässä terveydenhuollossa,

Lisätiedot

LUOKKAKILPAILU- LUOKKAKILP INFO INF

LUOKKAKILPAILU- LUOKKAKILP INFO INF LUOKKAKILPAILU- INFO Neljä viidestä ei polta. Suomi on maailman ensimmäinen maa, jossa on kirjattu lakiin tavoitteeksi tupakkatuotteiden käytön loppuminen. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on mukana Savuton

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

KARJALAN TASAVALTA BISNESFOKUKSESSA

KARJALAN TASAVALTA BISNESFOKUKSESSA KARJALAN TASAVALTA BISNESFOKUKSESSA Venäjän-kaupan huippuseminaari Lahdessa 3.10.2013 Markinvest Oy, Karjalankatu 35A 15150 LAHTI 03 752 1810 www.markinvest.fi Tehdään oikeita asioita oikein. Asiakkaistamme

Lisätiedot

Ryhmä 1. Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön

Ryhmä 1. Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön Vapaaehtoisuus on muuttunt pakoksi Joudumme hallinnollisiin tehtäviin, emme voi keskittyä meille tärkeiden asioiden kehittämiseen

Lisätiedot

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi 6.10.2006 Voimassa olevat säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Ravitsemustieteen Yhdistys Föreningen

Lisätiedot

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ Ehkäisevän päihdetyön, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn toimijoiden yhteistyöpäivä 17.11.2015 /ESavi Orientaatioksi..

Lisätiedot

Oma Häme -hankkeen väliraportti

Oma Häme -hankkeen väliraportti Oma Häme -hankkeen väliraportti Tiedotustilaisuus 24.5.2016 Jukka Lindberg, projektipäällikkö Hämeen liitto www.omahäme.fi Missä menee Oma Häme hanke? Tiivistelmä: Sote III.sta Oma Häme hankkeeksi kevään

Lisätiedot

KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo

KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA 2016 VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo KESKEISET TULOKSET 1(2) Varainhankinta kuuluu nyt aiempaa useammin (73 %! 84 %) osana jonkun toimenkuvaan.

Lisätiedot

Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017

Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017 Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017 Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta 1.3.2017 Juhana Aunesluoma Tutkimusjohtaja, Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopisto 28.2.2017 1 Teemat EU:n

Lisätiedot

Valinnan vapaus ja rahoituksen uudistaminen. 23.1.2016 Helsinki Olli Savela, yliaktuaari ja kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää

Valinnan vapaus ja rahoituksen uudistaminen. 23.1.2016 Helsinki Olli Savela, yliaktuaari ja kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää Valinnan vapaus ja rahoituksen uudistaminen 23.1.2016 Helsinki Olli Savela, yliaktuaari ja kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää Sote-rahoituksen vaihtoehtoja Sosiaali- ja terveystoimi on puolet kuntien menoista

Lisätiedot

HYVINVOINTIALAN YKSITYINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ SATAKUNNASSA

HYVINVOINTIALAN YKSITYINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ SATAKUNNASSA HYVINVOINTIALAN YKSITYINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ SATAKUNNASSA Sosiaali- ja terveyspalvelualan toimijoiden liiketoimintaosaamisen tutkimus- ja kehittämistarpeita kartoittava selvitys Tutkija Eevaleena Mattila

Lisätiedot

Team Finland ajankohtaiskatsaus. Marko Laiho, TEM Team Finland

Team Finland ajankohtaiskatsaus. Marko Laiho, TEM Team Finland Team Finland ajankohtaiskatsaus Marko Laiho, TEM Team Finland Tekesin Serve-ohjelman tutkimusbrunssi 16.12.2013 TEAM FINLAND: TAUSTAA JA TARKOITUS Team Finland -verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

Changemakerin jäsenkokous 16.9.2007

Changemakerin jäsenkokous 16.9.2007 Changemakerin jäsenkokous 16.9.2007 Umpimähkän leirikeskus, Oulunsalo Paikalla: Jarkko Lievonen Matleena Ikola Elina Törrönen Veera Värtelä Maria Vilja Minna Havunen Katja Rössi Johanna Paajanen Ilkka

Lisätiedot

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Riikka Laaninen 8.1.015 Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Sisällys 1. Tutkimuksen esittely.... Tutkimukseen vastanneet.... Somen nykyinen käyttö.... Miten tutkijat käyttävät somea

Lisätiedot

Mikä ihmeen WTO? Kepa / Matti Hautsalo

Mikä ihmeen WTO? Kepa / Matti Hautsalo Mikä ihmeen WTO? Kepa / Matti Hautsalo 04.10.2005 WTO on Maailman kauppajärjestö WTO:n historia Jäsenyys ja toimintakulttuuri Leirit WTO:n sisällä Tärkeimmät neuvottelualueet Muita keskeisiä kysymyksiä

Lisätiedot

vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010

vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010 Auran PÖYTÄKIRJA vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010 AIKA: Sunnuntai 07.11.2010 klo 18.00-20.20 PAIKKA: Auran yhtenäiskoulun neuvotteluhuone LÄSNÄ: Tero Sahla Satu Rautias-Barnett

Lisätiedot

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Timo Järvensivu Anne Kumpusalo-Vauhkonen Antti Mäntylä Keskeiset verkoston työtä ohjaavat kysymykset: Mitkä

Lisätiedot

ISAT-painoalojen ulkoinen arviointi

ISAT-painoalojen ulkoinen arviointi ISAT-painoalojen ulkoinen arviointi ARVIOINNIN TAUSTA ARVIOINNIN TAUSTA ISAT-painoalojen ulkoinen arviointi perustui ISATin toimintasuunnitelmaan 2010-2013 ja Innovatiivinen aluekehitystyö -toimintaan

Lisätiedot

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri MEMO/11/292 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri Nuorista eurooppalaisista 53 prosenttia muuttaisi ulkomaille töihin Yli puolet

Lisätiedot

Onko yhteistyö lääketeollisuuden kanssa lähtökohtaisesti epäilyttävää?

Onko yhteistyö lääketeollisuuden kanssa lähtökohtaisesti epäilyttävää? Onko yhteistyö lääketeollisuuden kanssa lähtökohtaisesti epäilyttävää? Etiikan päivä 2014 Juhani Eskola 19.3.2014 Esityksen nimi / Tekijä 1 Esityksen teemat Otsikon kysymys on ymmärrettävä Rokotekehitys

Lisätiedot

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suomen hydrologian yhdistys (SHY) VUOSIKOKOUS 15.5.2014 klo. 17.30-18:43 Suomen ympäristökeskus, Mechelininkatu 34a, Helsinki Läsnäolijat: Johanna Korhonen, Hannu Marttila, Harri Koivusalo, Ari Jolma,

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

2. VIESTINTÄRYHMÄ JA KREODIN TOIMITUSKUNTA 2013 2014. AMKIT-konsortio on päättänyt 9.1.2013 viestintäryhmän ja Kreodin toimituskunnan kokoonpanosta.

2. VIESTINTÄRYHMÄ JA KREODIN TOIMITUSKUNTA 2013 2014. AMKIT-konsortio on päättänyt 9.1.2013 viestintäryhmän ja Kreodin toimituskunnan kokoonpanosta. AMKIT-KONSORTIO MUISTIO Viestintäryhmä ja Kreodin toimituskunta 29.1.2013 AIKA 14.1.2013 klo 10.10-15 PAIKKA Tikkurila, Ratatie 22, tila A406 Kutsutut Hanna Lahtinen, pj Hanna-Riina Aho, etäyhteydellä,

Lisätiedot

Kokoelmien verkostot alueelliset ja kansainväliset. HAMBI 50-vuotisjuhlaseminaari Erna Storgårds VTT Culture Collection WDCM139

Kokoelmien verkostot alueelliset ja kansainväliset. HAMBI 50-vuotisjuhlaseminaari Erna Storgårds VTT Culture Collection WDCM139 Kokoelmien verkostot alueelliset ja kansainväliset HAMBI 50-vuotisjuhlaseminaari 18.3.2014 Erna Storgårds VTT Culture Collection WDCM139 Mihin mikrobikokoelmia tarvitaan? 2 Culture Collection Laaja käyttäjäjoukko;

Lisätiedot

Tekesin palvelut teollisuudelle

Tekesin palvelut teollisuudelle DM xx-2016 Tekesin palvelut teollisuudelle Nastolan Teollisuusryhmä 28.9.2017 Markku Mäkelä/Tekes Lahti Tekesin toimipisteet Suomessa Rovaniemi Kemi Oulu Jyväskylä Seinäjoki Vaasa Tampere Pori Turku Kajaani

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTYÖN VAIKUTTAVUUS YHTEIS- KUNNASSA VAPAAEHTOISTYÖN VAIKUTTAVUUS YHTEISKUNNASSA

VAPAAEHTOISTYÖN VAIKUTTAVUUS YHTEIS- KUNNASSA VAPAAEHTOISTYÖN VAIKUTTAVUUS YHTEISKUNNASSA VAPAAEHTOISTYÖN VAIKUTTAVUUS YHTEIS- KUNNASSA VAPAAEHTOISTYÖN VAIKUTTAVUUS YHTEISKUNNASSA Pekka Paatero 29.9.2009 Kaksi näkökulmaa: 1. Vaikuttavuus julkisen sektorin toimintaa tukevana 2. Vaikuttavuus

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN?

MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN? MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN? 1. MILLOIN? KOSKA? 2. MIHIN AIKAAN? 3. MINÄ PÄIVÄNÄ? 4. MILLÄ VIIKOLLA? 5. MISSÄ KUUSSA? 6. MINÄ VUONNA? 7. MILLÄ VUOSIKYMMENELLÄ? 8. MILLÄ

Lisätiedot

Järjestöjen monet roolit - Pohjois-Karjalan järjestöpäivä

Järjestöjen monet roolit - Pohjois-Karjalan järjestöpäivä Järjestöjen monet roolit - Pohjois-Karjalan järjestöpäivä 30.9.2016 Toiminnanjohtaja Elina Pajula Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen strategiset painopisteet 1. Osallisuus ihmisten äänen kuunteleminen

Lisätiedot

Tietoa ja inspiraatiota

Tietoa ja inspiraatiota Terveyspolitiikka Tietoa ja inspiraatiota Nykypäivänä arvostamme valinnan vapautta. Tämä ilmenee kaikkialla työelämässämme, vapaa-aikanamme ja koko elämäntyylissämme. Vapauteen valita liittyy luonnollisesti

Lisätiedot

LAKIALOITE Alkoholilain 33 :n muuttamisesta Eduskunnalle

LAKIALOITE Alkoholilain 33 :n muuttamisesta Eduskunnalle LAKIALOITE Alkoholilain 33 :n muuttamisesta Eduskunnalle Alkoholijuomat poikkeavat useimmista muista kulutushyödykkeistä, sillä ne aiheuttavat suuria terveydellisiä, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia haittoja.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

Miten lisää kilpailukykyä? Partneripäivät 12.9.2014 Leena Mörttinen

Miten lisää kilpailukykyä? Partneripäivät 12.9.2014 Leena Mörttinen Miten lisää kilpailukykyä? Partneripäivät 12.9.2014 Leena Mörttinen Suomen talous yskii Bruttokansantuote 2014 BKT kasvu, % Latvia Vuosimuutos, % Liettua Puola Ruotsi Iso-Britannia Luxemburg Romania Unkari

Lisätiedot

EU-koheesiopolitiikan valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset

EU-koheesiopolitiikan valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset EU-koheesiopolitiikan 2020+ valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset Maakunnan yhteistyöryhmä 20.2.2017 Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja EU:n budjetin rakenne tehtäväalueittain 2014-2020

Lisätiedot