LSV-TIEDOTE PUHEENJOHTAJALTA APUVÄLINEKERÄYS TSETSENIAAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LSV-TIEDOTE PUHEENJOHTAJALTA APUVÄLINEKERÄYS TSETSENIAAN"

Transkriptio

1 LSV-TIEDOTE sosiaalinen ISSN X Vol 19, n:o 6 joulukuu 2001 Julkaisija: Lääkärin vastuu ry PUHEENJOHTAJALTA Hyvää joulunalusaikaa kaikille. Kerrankin myös täällä Etelä-Suomessa on ollut lumista ja talvista jo pitkään ennen joulua. Saa nyt tietysti nähdä jatkuuko tätä jouluun saakka. LSV:n toimintasuunnitelmaa laadittaessa ja hyväksyttäessä on ehkä selvimpiä muutoksia toiminnassamme se, että moni suuri ja asiantuntijavaltainen kehitysyhteistyöhanke on ainakin LSV:n osalta päättymässä. Ylähengitystieinfektiohanke Filippiineillä on siirtynyt kokokaan KTL:n harteille, joskin LSV-läiset sitä edelleen vetävät. Ja pitkäaikaisin (suurin ja kaunein) hankkeemme, yhteistyö Bangladeshilaisen Gonoshastya Kendran (GK) kanssa on päättymässä. Hankkeen mahdollisia jatkoja vielä selvitellään, mutta niissä ei LSV enää ole mukana. Tällä hankkeiden vähenemisellä on monenlaisia vaikutuksia LSV:n toimintaan. Ensinnäkin järjestön suorat yhteydet kehitysmaihin vähenevät, ja painoarvomme kehy-poliittisessa keskustelussa voi heikentyä. Toiseksi tilanne vaikuttaa myös järjestön talouteen. Suurten kehitysyhteistyöhankkeiden osalta olemme käyttäneet omavastuurahoituksena aiempina vuosina hankkimiamme keräysvaroja (näitä on vielä jonkin verran jäljellä), ja toisaalta olemme kyenneet kirjaamaan osan kehitysyhteistyöhön kohdistuvasta toiminnastamme näiden kehy-hankkeiden hallintokuluiksi. Suurten hankkeiden päättymisen myötä on myös LSV:n talous tiukentumassa. Joudumme miettimään entistä tarkemmin, mitä teemme ja millä rahoituksella. Ja olemme vakavasti ryhtyneet miettimään, mitä muita rahoituslähteitä järjestöllä tässä tilanteessa voisi olla paitsi jäsenmaksut (jota emme aio korottaa) ja julkiset avustukset. Jatkossa suunnittelemme toki myös uusia kehitysyhteistyöhankkeita, ja joitakin alustavia kartoituksia on jo meneillään. Uusi lupaava avaus on Global Health -kurssi, jonka puitteissa koulutetaan uusia toimijoita ja asiantuntijoita terveydenhuollon kehitysyhteistyötehtäviin. Ennen uusien hankkeiden aloittamista täytyy kuitenkin saada pelisäännöt selviksi myös Ulkoministeriön kehitysyhteistyöosaston (Kyo) kanssa. Käsitykset siitä, mitä ja miten menoja voi eri hankkeille kirjata ja paljonko esimerkiksi alkuperäissuunnitelmista voidaan joustaa, on Kyossa tiukentumassa. Lisäksi kehitysyhteistyön tekeminen käy kansalaisjärjestölle vaikeaksi, jos säännökset muuttuvat kesken kautta! Toivotan joka tapauksessa kaikille LSV:n jäsenille rauhaisaa ja onnellista joulua. Muistakaa jouluostostenne keskellä myös maailman köyhiä esimerkiksi tukemalla LSV:n, UNICEFin tai jonkun muun kansalaisjärjestön työtä tasa-arvoisemman maailman puolesta. Kati Juva APUVÄLINEKERÄYS TSETSENIAAN Maaliskuussa 2000 Chris Hunterin, englantilaisen Centre for Peacemaking and Community Development (CPCD) -järjestön toiminnanjohtajan, vierailun aikana Helsingissä syntyi idea apuvälineiden keräyksestä Suomesta tšetšeenien pakolaisleireihin Ingushiassa. LSV:llä on jo pitempään ollut yhteys CPCD -järjestöön, joka on toiminut Tšetšeniassa vuodesta 1995 lähtien. Järjestön toimintaan on kuulunut mm. proteesien hankkiminen edellisen Tšetšenian sodan seurauksena haavoittuneille sekä väkivaltaa nähneiden ja kokeneiden lasten kuntoutus, joka on jatkunut pakolaisleireissä Ingushiassa. CPCD järjestöllä on koko ajan ollut toimivat kanavat päätoimistosta Moskovasta pakolaisleireihin perille asti, joten LSV:n osalle jäi apuvälineiden toimittaminen Moskovaan. Pienmuotoinen keräys tapahtui kahden päivän aikana kesäkuussa 2000, jolloin Helsingin, Espoon ja Vantaan sairaaloista ja terveysasemilta vastaanotimme vanhoja pyörätuoleja, kainalo- ja kyynärsauvoja, keppejä sekä rollaattoreita. Apuvälineiden toimitus oli suunniteltu tapahtumaan LSV:n Moskovan matkan yhteydessä viime keväänä. Pitkän paperibyrokratian jälkeen - jossa aina pyydettiin lisäselvityksiä, mm jokaisen apuvälineen erillinen paino, valmistusvuosi ja materiaalien hinta katukaupassa - oli selvä ettemme saisi apuvälineet Moskovaan. Selvitimme myös mahdollisuudet saada apuvälineet Ingusiaan Puolan kautta, mutta tämä kariutui korkean hinnan takia. Apuvälineet olivat säilössä NADA Hope ry:n tiloissa Auroran sairaalan alueella, ja heidän tilasopimus päättyessä vuoden vaihteessa jouduimme tekemään rationaalisen ratkaisun. Apuvälineet vietiin nyt marraskuussa NADA Hopen rekkakuljetuksessa muiden lahjoituksien kanssa sairaalaan Sofian ulkopuolelle Bulgariaan. Kiitämme kaikki keräykseen osallistuneita. Mia Westerholm-Ormio 1

2 RESEPTILÄÄKEMAINOKSIAKO KULUTTAJILLE? EU:n komissio on tehnyt ehdotuksen lääkelainsäädännön uudistamiseksi. Muiden uudistusten ohella tässä kumottaisiin reseptilääkkeiden yleisömainonnan ehdoton kielto ja lääketeollisuudelle annettaisiin rajoitetusti mahdollisuus jakaa informaatiota lääkkeistä suoraan potilaille. Tämä nähdään ensimmäisenä askeleena kohti laajempaa reseptilääkkeiden mainontaa. Kartoittaakseen suomalaisia kantoja asiaan Lääkärin sosiaalisen vastuu, Sosiaalilääketieteellinen yhdistys ja Stakes järjestivät aiheesta seminaarin Paikalla oli noin 60 osallistujaa viranomaisten, teollisuuden, potilasjärjestöjen ja lehdistön taholta. Tällä hetkellä reseptilääkkeiden mainonta on sallittua Yhdysvalloissa ja Uudessa Seelannissa. Etenkin Yhdysvalloissa reseptilääkkeiden mainontaan sijoitetaan merkittäviä summia ja mainostettujen lääkkeiden myynti on huomattavasti kasvanut. Mainonnan pelätäänkin kasvattavan terveydenhuollon kustannuksia, johtavan ylikultukseen ja suuntaavan lääkkeiden kulutusta ns. elämäntapalääkkeiden suuntaan. Professori Riitta Ahonen Kuopion yliopistosta painottikin, että lääkkeet eivät ole samanlaisia kuin tavalliset kulutushyödykkeet: niiden maksaja, valitsija ja käyttäjä ovat eri tahot sekä niillä voi olla väärin käytettynä huomattavia haittavaikutuksia. Markkinointia puolustetaan argumentoimalla, että potilailla on oikeus saada informaatiota reseptilääkkeistäkin. Seminaarissa korostettiin kuitenkin että markkinointi ei ole informointia vaan myynnin edistämistä. Jopa lääkäreille suunnattu mainonta on suhteellisen epäinformatiivista, puhumattakaan esimerkiksi joka paikassa näkyvistä kuluttajille suunnatuissa särkylääkemainoksista. Jo nykyistä mainontaa valvotaan kohtalaisen tarkasti eikä ole mitään syytä, miksi mainonnan informatiivisuus voisi lisääntyä. Marketta Majapuro Kauppakorkeakoulusta sanoikin, että tämä sama trendi on menossa koko markkinoinnissa: markkinoinnin fokus on siirtymässä informatiivisesta mainonnasta kohti brandien ja mielikuvien luomista. Majapuro on tutkinut mm. reseptivapaiden lääkkeiden mainontaa ja huomannut, että niiden välittämän kuvan kautta voidaan tulkita terveydestä tulleen ostettavissa oleva hyödyke. Lääkkeiden mainonta voi jopa johtaa ongelmiin tiedonsaannissa. Todennäköisesti mainosten tarjoama informaatio olisi ristiriitaista jokaisen lääkkeen ollessa se paras. Nykyisin hyväksytyt tuoteselosteet Pharmaca fennicasssa tai lääkepakkauksissa ovat ristiriitaisia. Esimerkiksi samaa vaikuttavaa ainetta olevien lääkkeiden teksteissä on mainittu erilaisia sivuvaikutuksia. Ei ole mitään syytä olettaa, että mainokset olisivat ristiriidattomampia ja selvempiä informaatiolähteitä kuin Pharmaca Fennica. Jos informaatiota halutaan antaa enemmän, voitaisiin se aloittaa esimerkiksi tekemällä myyntilupahakemusten mukana toimitetut tutkimustulokset julkisiksi asiakirjoiksi. Internetistä tiedonvälittäjänä puhui Sirpa Peura Apteekkariliitosta. Hänen mukaan terveydenhuollon ammattilaisten rooli on internetin myötä muuttumassa tiedon välittäjästä tiedon suodattajaksi ja sen tulkitsijaksi. Internetissä onkin paljon lääkeinformaatiota sisältäviä sivustoja, joista ei tiedä, ovatko ne mainontaa ja kuinka riippumatonta informaatio niissä on. Kuluttajilla ja potilailla on harvoin riittävästi mahdollisuuksia ja tietoa arvioida tätä. Tiedon leviämistä internetissä on vaikea tai jopa mahdotonta estää. Suomessa internetmainontaa koskevat samat säännöt kuin muutakin mainontaa, mutta mikä estää materiaalin levittämisen esimerkiksi Yhdysvaltojen kautta? Lääkemarkkinoinnin rajoja koetellaan myös toisella tavalla. Potilasjärjestöjen ja muiden tahojen pitämät lääketeollisuuden sponsoroimat yleisötilaisuudet ovat yleistyneet. Näissä monesti puhutaan uusista lääkehoidoista varsin kritiikittömään sävyyn. Tästä tutkijalääkäri Timo Klaukka käytti kuvaavaa termiä tiedon pesu. Markkinointi on suoraan potilaalle kiellettyä, mutta jos välikätenä käytetään kolmatta tahoa voidaan tiedon alkuperää häivyttää. Seminaarin ulkomaisena puhujana oli Charles Medawar Englannista. Hän on pitkänlinjan kuluttaja-analyytikko. Hän esitti, että lääketeollisuus, erityisesti suuret lääkeyritykset, on kriisissä. Vaikka tuotekehittelyyn satsataan yhä enemmän resursseja, uusien lääkeaineiden tulo markkinoille on jopa hidas- Paneelissa puhuivat mm. Elina Hemminki, Stakesista, Erkki Alanko Lääketeollisuus ry:stä, Timo Klaukka Kelasta, Riitta Ahonen Kuopion yliopistosta ja Leena Leikas Kuluttajavirastosta. 2

3 Ulkomaisena puhujana oli Charles Medawar Englannista tunut. Tämä on johtanut etsimään kustannustehokkaampia tapoja lisätä myyntiä ja kohentaa osakkeiden tuottavuutta. Ilmeisesti yksi teollisuuden ajatus on panostaa lisää markkinointiin. Medawar kertoi myös negatiivisista kokemuksista Yhdysvalloissa (esimerkiksi lääkekustannusten noususta ja mainonnan epäinformatiivisuudesta) sekä siitä kuinka lääketeollisuus pyrkii käyttämään hyväkseen suhteitaan potilasjärjestöihin. Seminaarin lopuksi olleessa paneelikeskustelussa kävi ilmi, että reseptilääkkeiden mainontaa ei yleisesti pidetty hyvänä asiana. Euroopan tasolla markkinoinnin puolesta kovasti puhuva lääketeollisuuskin näyttää Suomessa olevan eri linjoilla, kun sekään ei kannattanut kauppanimien käyttöä mainonnassa. Potilaan mahdollisuutta saada informaatiota pidettiin kyllä tärkeänä, erityisesti jos kyseessä on jokin harvinainen tauti, jonka hoidosta yleislääkärikään ei välttämättä paljon tiedä. Markkinointi ei kuitenkaan tätä riippumattoman informaation tarvetta täytä. Jäämme mielenkiinnolla odottamaan, kuinka komission aloite etenee ja minkälaiset mahdollisuudet siihen on vaikuttaa kansallisesti. Medawar oli sitä mieltä että prosessi voi mennä hyvin nopeastikin eteenpäin. Myös EU:n tasolla pitäisi miettiä, mikä on hyvä tasapaino teollisuuden intressien ja kansanterveyden välillä. Komissiossa asiaa hoitaa kauppadirektoraatti ja sen johdossa komissaari Erkki Liikanen. Ehkäpä hänen kauttaan voimme saada tätä suomalaista näkemystä reseptilääkkeiden markkinoinnista paremmin kuuluviin. Lauri Vuorenkoski LSV:n 20-vuotisjuhlaseminaari Muuttuva perhe ja lapsen turvallisuus Aika ja paikka: Lauantaina klo 13.00, Niilo Hallman - sali, Lastenklinikka, Helsinki. Alustava ohjelma: Avaus, pj. Kati Juva Juha Siltala: Kotitaloudesta tunnetaloudeksi ja erillisiksi ihmissuhteiksi - perheen ja lapsuuden muutos Tytti Solantaus: Lapset erilaisissa perheissä Minna Ahola: 'Ihan perhe vaan': nuoret lesboperheissä Keskustelua Tauko: Kahvia/Teetä, pikkupurtavaa Raija-Leena Punamäki: Lasten voimavarat poliittisen väkivallan oloissa Nina Forsten-Lindman: Pakolaisperheet Suomessa Keskustelu Bussikuljetus iltajuhlaan Pasilan Rauhanasemalle noin klo LSV:N 20-VUOTISJUHLIA......vietetään lauantaina 2.3. klo lähtien Rauhanasemalla (Helsingin Itä-Pasilassa). Tarjolla on ruokaa (vapaaehtoinen maksu toivottava) ja juomaa (omia voi tuoda täydennyksenä) sekä juhlapuheita (ei liikaa), yhdistyksen historiikki (mukana kuvakavalkadi), musiikkia (etnorummutusta sekä tanssittavaa) ja ennen kaikkea hyvää seuraa (kaikki te). TERVETULOA 3

4 EUROOPAN HAI-VERKOSTON VUOSIKOKOUS Tänä vuonna Euroopan HAI-verkoston vuosikokous pidettiin Frankfurtissa. Perinteisesti ennen vuosikokousta on päivän mittainen seminaari jostakin ajankohtaisesta aiheesta. Niin myös tällä kertaa. Nyt aiheena oli lääkkeiden saatavuus Euroopassa. Perinteisesti tätä asiaa on pohdittu lähinnä kehitysmaiden ongelmana, mutta nykyinen kehitys antaa merkkejä siitä, että lääkkeiden saatavuus ei ole enää itsestään selvää Euroopassakaan erityisesti turvallisten ja tärkeiden lääkkeiden saatavuus. Lääkkeiden hinnat ovat nousemassa ja kustannusten kasvu on jo tälläkin hetkellä esimerkiksi Suomessa joissakin tapauksissa lääkehoidon esteenä. Eikä ole näkyvissä mitään syytä, miksi tämä kehitys ei jatkuisi. Resurssien lisääminen terveydenhuoltoon ei poista tätä ongelmaa kuin enintään hetkellisesti. Alustajia oli lähes kaikista toimijaryhmistä: lääkärit, viranomaiset vakuutusyhtiöt, lääkeyritykset ja kuluttajat. Lääkkeiden saatavuuden merkittävimpinä esteinä nähtiin uusien kalliiksi hinnoiteltujen lääkkeiden tulo markkinoille, terveydenhuollon yksityistäminen, market oriented health care ja myyntilupaviranomaisten välinen kilpailu EU:ssa. Positiivisina asioina tästä näkökulmasta nähtiin päätöksenteon läpinäkyvyys, julkinen rahoitus, oikeudenmukainen terveyspolitiikka, riippumaton teknologian arviointi, potilaiden informointi, näyttöön perustuvan lääketieteen rajoitusten huomioon ottaminen ja geneeristen lääkkeiden käytön lisääminen. Yhtenä puhujana oli Suomessakin vieraillut Charles Medawar. Hänen tärkein viestinsä oli, että suuret lääkeyritykset ovat kriisissä. Suuret lääkeyritykset (Big Pharma) sijoittavat yhä enemmän resursseja lääkkeiden kehittelyyn, mutta siitä huolimatta uusien lääkeaineiden tulo markkinoille on hidastanut. Lääkkeiden kehittelyn kannattavuus ja kustannustehokkuus onkin vähentynyt. Tämän takia teollisuus on suunnannut Vuosikokouksessa vietettiin myös verkoston 20-vuotisjuhlia resurssejaan yhä enemmän muilla tavoin kasvattaakseen myyntiään. Kehittelykustannuksien kasvua voi miettiä myös terveydenhuollon kokonaisuuden kannalta: voisiko olla tehokkaampia keinoja lisätä terveyttä kuin lääkekehittely? Teollisuuden lisääntynyt satsaus markkinointiin ja halu reseptilääkkeiden markkinoin vapauttamisesta onkin tässä valossa helppo ymmärtää. Tulevaisuuden visiona voidaan nähdä jopa lääkemarkkinoinnin muistuttavan minkä tahansa kulutustavaran markkinointia. Tuotteen ominaisuuksien merkitys vähenee esimerkiksi brändin ja imagon rakentamisen rinnalla. John Abraham puhui EU:n lääkevalvonnasta. Tällä hetkellä ollaan tilanteessa, jossa lääketeollisuus voi kilpailuttaa eri jäsenmaiden kansallisia viranomaisia, kun he voivat valita, minkä jäsenmaan viranomaisille myyntilupahakemuksensa antavat ja lupamaksunsa maksavat. Kun lääke on hyväksytty yhdessä jäsenmaassa, pitää myös muiden jäsenmaiden antaa myyntilupa. Abraham on haastatellut eri maiden lääkeviranomaisia ja tullut johtopäätöksen, että tämä käytäntö on alentanut lääkkeiden hyväksymisen rimaa. Valvonnan tasoa on muutenkin heikennetty: vaadittavia kokeita on vähennetty ja prosessia nopeutettu. Osa haastatelluista viranomaisista sanoi suoraan, että prosessin nopeuttamien on vaaraksi kansanterveydelle. Komission ehdottamassa uudessa lääkelaissa prosessia nopeutettaisiin entisestään. Erityisesti nopea hyväksyminen on ongelma ns. me-too lääkkeillä. Hyvä esimerkki on tästä serivastatiini, joka muutama kuukausi sitten jouduttiin vetämään pois markkinoilta haittavaikutuksiensa takia. Toisena ongelmana lääkevalvonnassa on se, että myyntiluvan perusteena olevat tutkimukset ovat salaisia. Tästä esimerkkinä on uuden polven tulehduskipulääke refekoksibi. FDA:lle (Yhdysvaltojen lääkevalvontaviranomainen) toimitetuissa tutkimuksissa sillä havaittiin olevan vähemmän GI-kanavan haittavaikutuksia mutta enemmän sydäntoksisuutta kuin vertailuvalmisteella. Kun tutkimuksen tuloksista kerrottiin lääketieteen alan lehdissä sydäntoksisuudesta ei sanottu mitään ja markkinointi oli tämän mukaista. FDA kuitenkin huomasi sattumalta tämän ristiriidan ja antoi yritykselle huomautuksen. HAI-VERKOSTON TOIMINTA Itse vuosikokouksessa käytiin HAI:n eri painopistealueiden toimintaa läpi ja HAI:n kolmea tämän hetken tärkeintä kampanjaa (Public Private Interaxtion eli PPI, Access to essential medicines ja Direct to consumer advertising eli DTCA). Alkuvuodesta Euroopan toimisto on suurelta osin keskittynyt julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhön (PPI) sekä lääkkeiden saatavuuteen (Access). Huolestut- 4

5 HAI-verkoston vanhat gurut tässä takapenkissä: Charles Medawar, Andre Herxheimer ja Joel Lexchin tavaa on se, kuinka WHO ja mut YK-järjestöt ovat alkanut tehdä yhä enemmän yhteisyötä lääketeollisuuden kanssa. Tämän on ajateltu vaarantavan järjestöjen riippumattomuutta. HAI onkin ollut aktiivinen näissä asioissa WHO:hon päin, erityisesti World Health Assemblyssä. Anita Hardonin artikkeli GAVI:sta (Global Vaccine Initiative) on herättänyt paljon huomioita. Lääkehoidon saatavuutta (Access) käsiteltiin Euroopan näkökulmasta kattavasti edellisen päivän seminaarissa. Todettiin että Euroopan mailla ei ole juurikaan kokonaisvaltaista lääkepolitiikkaa. Tämän takia olisi tärkeää että edellisen päivän seminaarissa läpikäytyjä asioita otettaisiin Euroopassa kokonaisvaltaisemmin esille. Kehitysmaiden näkökulmasta asiaa on puitu viime aikoina paljon, erityisesti liittyen AIDS-lääkkeisiin ja TRIPS-sopimukseen. Tämän asian tiimoilta ovat monet kansalaisjärjestöt olleet aktiivisia puolustaen köyhien maiden oikeutta saada patentoituja lääkkeitä halvalla. HAI:n kanta tähän asiaan ei ole ollut aivan selkeä. Kokouksessa Elina Hemminki alusti HAI:n kannasta AIDS-lääkekampanjoissa Meri Larivaaran tekemän taustapaperin pohjalta. On selkeä vaara, että AIDS-ongelman ratkaisemisessa keskitytään liikaa lääkehoitoon, joka ei kuitenkaan ole parantavaa, jolla voi olla huomattavia sivuvaikutuksia ja joka vie resursseja (sekähenkisiä että aineellisia) pois keskeisimmistä toiminnoista. Perinteisesti HAI on lääkepolitiikassa kiinnittänyt kriittisesti huomiota juuri näihin asioihin. Voimmekin kysyä, miksi ei valittaisi jotain muuta sairautta tai lääkeryhmää access-kampanjan kohteeksi. Alustuksesta keskusteltiin, mutta kokouksessa ei tehty kuitenkaan selvää päätöstä asiasta. Sunnuntaina perustettiin työryhmä, jonka tehtävänä oli miettiä laajemminkin lääkkeiden saatavuuskysymystä ja aluksi tätä HIV-lääke kysymystä. Meri Larivaara on jäsenenä tässä ryhmässä. HAI:n Euroopan toimisto tarvitsee kipeästi työvoimaa. Toimisto voisi palkata kaksi uutta henkilöä, mutta sopivia ei ole toistaiseksi löydetty. Lisäksi rahoituksen varmistaminen on tuottanut päänvaivaa. EU rahoitus on loppumassa ja nyt onkin haettu mittavaa rahoitusta Hollannin, Ruotsin, Tanskan ja Suomen ulkoministeriöistä. Suomesta rahoitusta on haettu lähinnä Afrikassa tehtävän työn tukemiseen. Kaiken kaikkiaan rahoitusnäkymät ovat tällä hetkellä valoisat. KOMISSION EHDOTUS LÄÄKELAIN UUDISTAMISEKSI EU:n komissio on tehnyt ehdotuksen uudesta lääkelainsäädännöstä. Tämä on tuomassa muiden uudistuksien mukana myös reseptilääkkeiden mainonnan EU-maihin. Aluksi on tarkoitus antaa lupa lääketeollisuudelle jakaa informaatiota astma-, diabetes- ja HIV-potilaille kyseisten sairauksien lääkkeistä. Viiden vuoden kuluttua kokeilun tulokset arvioidaan ja mahdollisesti laajennetaan myös muihin reseptilääkkeisiin. Suora potilaiden informointi on vahvasti teollisuuden intresseissä ja on odotettavissa, että tämä tulee lisäämään lääkkeiden käyttöä ja lääkekustannuksia entisestään. HAI:n piirissä asiasta ollaan hyvin huolissaan ja tähän kehitykseen vaikuttaminen on yksi lyhyen tähtäimen tärkeimmistä asioista. Lakiuudistuksen pelätään olevan alku DTCA:lle (Direct to consumer advertising). Asiaa hoitaa DG Trade ja sen asettama G10 työryhmä, joka on lähinnä miehitetty teollisuuden ihmisillä. Potilasjärjestöjä edustaa IAPO (International Organization of Patients Organizations), jonka ilmeisesti teollisuus on perustanut. HAI:ta ei ole vielä otettu mukaan konsultaatioon, koska komissiosta on ilmoitettu, että jotkin potilasjärjestöt ovat sanoneet, että kuluttajajärjestöt (mukaan lukien HAI) eivät edusta heidän etujaan, ja tilalle on valittu IAPO. On aiheellista kysyä, miksi nämä kolme sairautta on yleensä valittu lakiuudistuksen kohteeksi (astma, diabetes ja HIV/AIDS). Medawaren arvion mukaan ei ole ainakaan sattumaa, että näistä kaksi on GSK:n (GlaxoSmithKline) vahvoja terapia-alueita. Joka tapauksessa muut potilasryhmät eivät tule näihin syihin tyytymään, vaan haluavat samat oikeudet. Kokouksessa mietittiin, kuinka lähteä lobbaamaan EU parlamenttia. Aikaa on vähän. G10 ryhmän esitykseen voi lähettää kommentteja asti. DG SANCO pitää seminaarin aiheesta joulukuun puolivälissä. Alkukeväästä asia menee parlamenttiin, jossa prosessi on monimutkainen. Tärkeä elin on parlamentin ympäristökomitea, johon Suomesta kuuluvat Eija-Riitta Korhola ja Riitta Myller. HAI järjestää Brysselissä Dag Hammarskjöld instituutin tukemana seminaarin asiasta. Sinne on tarkoitus kutsua tiedotusvälineitä ja MEPejä. HAI laatii myös nelisivuisen lobbauslehtisen/tiedotteen joulukuun puoliväliin mennessä. EU:n lääkelainsäädännön uudistus tuo myös muita muutoksia. Näitä ovat hintojen sääntelyn purkaminen ja harmonisointi (vain yksityisillä markkinoilla), geneeristen lääkkeiden saatavuus, myyntilupamenettelyn nopeuttaminen, hakemusasiakirjojen julkisuus (lue julkisuuden vähentäminen) ja myyntilupien määräaikaisuuden poistaminen. Myyntilupamenettelyn nopeuttamisen vastapainoksi haittavaikutusten raportointiin on ehdotettu myös uudistuksia. HAI-Europen hallituksen jäsenmäärää päätettiin laskea yhdeksästä seitsemään ja jäsenien vaihtuvuutta parantamaan luotiin maksimiaika, jonka kukin jäsen voi yhtäjaksoisesti olla hallituksessa (kuusi vuotta). Tämä aiheutti vilkasta keskustelua ja äänestyksiä. Elina Hemminki jatkaa hallituksessa ainakin seuraavan vuoden. Lauri Vuorenkoski, Meri Larivaara, Elina Hemminki 5

6 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2002 Lyhennelmä. Koknaisuudessaan on luettavissa lsv:n kotisivuilla osoitteessa TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA LSV-tiedotetta julkaistaan 6 numeroa. LSV:n kotisivu internetissä on osoitteessa Myös tiedotteet julkaistaan kotisivulla. LSV:n sähköisen postituslistan käyttöä yhtenä tiedonlevityskanavana jatketaan. Erilaisista seminaareista ja muista tapahtumista tiedottamista tehostetaan kauttaaltaan ja projekteista tehdään esittelyt kotisivulle. Vuoden 2002 aikana LSV osallistuu ainakin seuraavien julkaisujen tekemiseen, kustantamiseen ja/tai levittämiseen: * War or Health -kirja War or Health-kirja on ilmestynyt marraskuussa 2001 Zed- Books kustantamon kautta, julkaisijoina LSV ja IPPNW. Kirjoittajat ovat alansa huippuasiantuntijoita Suomesta ja maailmalta. Vuoden 2002 päätavoitteita ovat kirjasta tiedottaminen ja kirjan laaja levittäminen erityisesti kehitysmaissa. * Health and Disease in Developing countries -kirjan osalta selvitetään uusintapainoksen ottamista ja kirjan kääntämistä espanjaksi ja portugaliksi * Muuttuva perhe ja lapsen hyvinvointi- kirjan toimittaminen, julkaiseminen ja levittäminen * Julkaistaan uusi LSV:n esite suomen- ja englanninkielisenä. SODAN JA RAUHAN KYSYMYKSET Kansainväliset IPPNW -yhteydet IPPNW:n Suomen alaosastona LSV pitää aktiivista yhteyttä IPPNW:n keskustoimistoon Bostonissa sekä erityisesti Pohjoismaisiin ja Euroopan Unionin jäsenmaiden sisarjärjestöihin. Kehitetään edelleen yhteistyötä myös Venäjän IPPNW:n kanssa. IPPNW:n toiminnan tärkeys on entisestäänkin korostunut viimeisen vuoden aikana ydinaseiden ollessa mitä suurimmassa määrin ajankohtaisia yhtenä kansainvälisten kriisien pelottavimpana ratkaisukeinona. Jatketaan yhteistyötä IPPNW:n kanssa Helsingissä syyskuussa 2001 järjestetyn maailmanlaajuisen pienasekongressin pohjalta pienaseiden terveysvaikutuksien nostamiseksi yhdeksi rauhantyön keskeiseksi teemaksi erityisesti terveydenhuollon ammattilaisille. LSV:llä on edustaja IPPNW:n Councilissa sekä IPPNW:n opiskelijaedustustossa. Osallistutaan IPPNW:n maailmankongressiin Washingtonissa (USA) 1-5 toukokuuta 2002, sekä IPPNW:n muihin alueellisiin ja teemakohtaisiin kokouksiin. Ydinklubi Osallistutaan tarpeen mukaan IPPNW:n järjestämiin Dialogue-seminaareihin eri ydinasevaltioissa. Seminaareissa käydään virallisia keskusteluja ydinasevaltioiden päättäjien kanssa näiden ja maailman ydinasepolitiikasta. Vuonna 2002 järjestetään Helsingissä yksi seminaari aiheista 'Ydinaseet, politiikka ja Suomi'. Seminaarin tarkoituksena on herättää keskustelua Suomen ydinasepolitiikasta sekä kerätä uutta tietoa ydinaseriisuntaan liittyvästä kansallisesta ja kansainvälisestä politiikasta. 6 Peace Test projekti Peace Test - projektissa tutkitaan koululaisten ja yliopistoopiskelijoiden asenteita väkivaltaan ja konflikteihin. Tätä jatkuvaa tutkimusta tehdään vuonna 2002 noin 30 maassa. Tutkimustuloksia käytetään tämän jälkeen hyväksi väkivaltaisia asenteita vastustavassa tiedotuskampanjassa. Peace Test projekti on yhteistyöprojekti LSV:n, FiMSIC:n, IFMSA:n ja University of Texas School of Public Health:in kanssa. Lääketieteen opiskelijat ympäri maailmaa toteuttavat tutkimuksen. Kansainvälinen koordinaatiokeskus sijaitsee tällä hetkellä Texasin yliopistossa ja kansainvälisenä koordinaattorina toimii Ionut Chiriac. War or Health -kirja Kirja "War or Health" ilmestyi loppuvuonna 2001 Zed- Books -kustantamon kautta. Julkaisijoina ovat LSV ja IPPNW. Teoksessa on yli 60 suomalaisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden artikkelia sodan ja terveyden välisen suhteen eri puolista. Kirja on englanninkielinen ja se on suunnattu paitsi terveydenhuoltohenkilökunnalle ja sotilashenkilöille, myös kaikille avustusjärjestöissä tai kriisialueilla toimiville sekä toimittajille, diplomaateille, päättäjille ja suurelle yleisölle. Kirjasta julkaistaan 1000 kpl:n painos teollisuusmaissa sekä erikseen (LSV:n/Kyo:n tukemana) 1000 kpl:n halpapainos englanninkielisissä kehitysmaissa. KEHITYSYHTEISTYÖ LSV osallistuu KEPA:n jäsenjärjestönä sen toimintaan ja materiaalin levitykseen. Tiedotetaan KEPA eri toimintaryhmien toiminnasta tiedotteessa. KEPAn toiminnan yleinen yhteiskunnallistuminen tarjoaa hyviä lähtökohtia yhteistyölle. Ystävyyssairaalatoimintaa tuetaan edelleen ja etsitään keinoja toiminnan levittämiseksi laajemmalle. Jatketaan etnokeittokirjojen tekemistä. Gonoshasthaya Kendran (GK) terveyspalvelututkimuksen kehittäminen. Pneumokokkikantajuustutkimus jatkuu alkuvuoden aikana. Yhteistyön jatkumista arvioidaan. PERU-projektit 1)Tautivahti 2 ja 3:. Projektien tarkoituksena on estää sukupuolitauteja ja HIV/AIDS:in leviämistä nuorten keskuudessa Cajamarcassa ja Trujillossa Perussa. Asiantuntijat kouluttavat oppilaita kymmenessä koulussa (15-20 oppilasta per koulu). Nämä oppilaat puolestaan levittävät tietoa kahdelle koulutoverille ja yhdelle ulkopuoliselle, joka ei ole koulussa. Nämä puolestaan kouluttavat jälleen kaksi samanikäistä toveriaan esim. koulussa ja yhden ulkopuolisen. Tämä kouluttaminen jatkuu aina neljänteen, jopa viidenteen tasoon asti (ns. pyramidaalivaikutus). Koulutettavia olisi parhaimmillaan yli Lisäksi otetaan huomioon riskiryhmiä kuten prostituoidut ja homoseksuaalit, joille asiantuntijat pitävät vapaamuotoisia keskustelumuotoisia ryhmiä. Materiaalin laatiminen, painaminen ja levittäminen kuuluu asiaan. 2) Terveydenedistäjien koulutus Cajabamban maakunnassa Perussa. Vuopristoseutujen asukkaat jäävät Perussa usein vaille terveyspalveluita. Kylät ovat usein vaikeakulkuisten ja

7 pitkien matkojen päässä terveyskeskuksesta. Perun terveysministeriö on siksi tehnyt aloitteen, jossa kylien maallikoista koulutettaisiin pari terveydenedistäjää analysoimaan kylän terveydentilaa, hoitamaan yksinkertaisia sairaustapauksia, lähettämään tarvcittaessa terveyskeskukseen jne. Ministeriöllä ei kuitenkaan ole ollut varaa toteuttaa suunnitelmaa. Projekti toteutetaan kolmivuotisena kuten aiemmat vastaavantyyppiset projektit Perussa. Cajabamban alue on vielä syrjäisempää seutua kuin aiemmissa projekteissa ja terveydenedistäjien tarve on suuri. Koulutuksen sisältö vuonna 2002 tulee olemaan 1) terveydenedistäjän rooli, paikallisen terveydenhuollon arviointi, 2) äidin ja lapsen terveys, 3) aikuisen terveys, 4) lääkelaukku ja peruslääkkeiden käyttö. Perusterveydenhuollon projekti Turkissa (SAGLIK) Projekti koskee maansisäisten pakolaisten perusterveyspalveluiden kehittämistä Turkissa Mersinin kaupungissa. Projektin alustava suunnittelu ja kartoitus tehty vuoden 2001 aikana ja tämä työ jatkuu vuonna Paikallinen yhteistyökumppani on GIYAV-säätiö Mersinissä. Nigeria - projektit Tehdään vuoden 2002 alussa valmistelumatka jossa selvitetään mahdollisuuksia kahteen projektiin Nigeriassa 1) Sairaalalähtöisen äitiyskuolleisuustutkimuksen edistäminen tilastointimenetelmien kehittämisen kautta Adeoyo Maternity Hospitalissa, Ibadanissa Matkan tarkoitus on luoda kontakteja ja sunnitella yhteistyötä Adeoyo Maternity Hospitalin henkilökunnan kanssa äitiyskuolleisuuden vähentämiseen tähtääviä projekteja silmälläpitäen. Äitiyskuolleisuustilanteen alustava kartoitus on välttämätöntä, jotta saadaan selville miten tuleva projekti on järkevää kohdentaa. Äitiyskuolleisuuden kartoituksen lisäksi tarkoitus on matkan aikana arvioida sairaalan äitiyskuolleisuuden tilastointimenetelmiä ja identifioida erityisiä puutteita. Päämääränä on saada tilastoinninkehitysprojektiin mukaan jokin nigerialainen terveysalan kansalaisjärjestö (e.g. IPPF-Nigeria, FHI, ARFH, tms.) tai esimerkiksi paikallisia opiskelijoita. Projektin paikallisina yhteistyökumppaneina toimii Dr. Omokhodion/ Prof. Onadeko, College of Medicine, University of Ibadan ja Adeoyo Maternity Hospital. 2) Tiedot ja asenteet HIV/AIDS-kysymyksissä mekaanikoiden keskuudessa Ibadanissa, Nigeriassa. Matkan tarkoituskena on luoda kontakteja paikallisen NGO:n kanssa (Family health International, FHI, Lagos) ja muiden Nigerialaisten yhteistyökumppaneiden kanssa ja suunnitella tulevaa projektia. Global Health -kurssi LSV on mukana suunnittelemassa yhdessä kaikkien viiden lääketieteellisen tiedekunnan, David Livingstone-seuran sekä Lääkäriliittojen kehitysyhteistyöneuvottelukunnan ja FiMSIC:n kanssa Globaalin terveydenhuollon kurssia. Se koostuu 4- viikkoisesta Suomessa pidettävästä kurssijaksosta, joka sisältää luentoja ja interaktiivisia ryhmätöitä. Sitä seuraa 4-viikkoinen kenttäjakso opiskelijoiden itsensä valitsemalla työsaralla yhteistyömaissa. Kehitysmaiden lääketieteen opiskelijat (N=15) suorittavat kenttäjaksonsa Suomessa, suomalaiset (N=15) kehitysmaissa sellaisissa hankkeissa, joissa osapuolena on suomalaisia kehitysyhteistyöhankkeita tekeviä ammattilaisia tai jokin muu hyvin toiminut yhteistyö. Yhteistyömaita ovat Etelä- Afrikka, Filippiinit, Kiina, Chile ja Nigeria. Ensimmäinen kurssi pidettiin Helsingissä kesällä 2001 ja seuraava järjestetään Tampereella Health Action International (HAI) - toimintaryhmä HAI-ryhmän toiminnan painopisteenä on lääke- ja terveyspolitiikkaan liittyvän informaation käsittely ja levitys sekä Suomessa, EU:ssa että HAI-verkoston sisällä. HAI:n pääseurantaalueita vuonna 2002 ovat EU komission ehdottama reseptilääkkeiden mainonnan vapauttaminen, HIV:n tiimoilta käytävä keskustelu lääkehoidosta ja lääkkeiden saatavuudesta, henkisen pääoman patenttikysymykset (TRIPS), sekä julkisten ja yksityisten terveyden huoltoon liittyvien laitosten yhteistyö kansainvälisellä tasolla. Erityisesti EU:n lääkelainsäädännön uudistusta seurataan ja siihen pyritään vaikuttamaan. YMPÄRISTÖASIAT LSV osallistuu "Pohjoinen Ulottuvuus" - hankkeen yhteistyöhön ja voidaan suunnitella tämän puitteissa uusia ympäristöterveydenhuollon yhteistyöprojekteja. Majak-projekti. Jatketaan edelleen BMJ:n tilaamista Tsheljabinskin lastensairaalan lääkäreille. TUPAKOINNIN VASTAINEN TYÖ Lääkäri ja Tupakointi - projekti Potilaat yleensä uskovat lääkäriinsä, joka vastaanotolla kertoo tupakointiin liittyvistä terveysvaaroista, mutta on osoitettu, että lääkärit ja muu terveydenhuollon henkilökunta puhuvat näistä asioista potilailleen liian vähän. LSV teki vuonna 2001 tutkimuksen jossa kirjekyselynä (n ) kysyttiin lääkäreiden tupakoinnista, asenteista tupakointiin ja tupakoiviin potilaisiin.tämä projekti tehdään yhteistyössä Kuopion yliopiston, Lääkäriliiton ja Kansanterveyslaitoken kanssa. Keväällä 2002 tehdään samantapainen kysely satunnaisotannalla kaikissa viidessä lääketieteellisessä tiedekunnassa sekä myös kaikille lääketieteen opiskelijoille Eestissä ja Latviassa. Tämä projekti on myös osa isompaa kokonaisuutta missä pyritään saamaan tupakan terveysvaaroista kaksi teemapäivää lääketieteellsien tiedekunnan opintoohjelmaan Suomessa ja Baltian maissa. Tässä projektiosiossa yhteistyökumppaneina on Yliopistot, Kansanterveyslaitos ja Lääkärillitto. LÄHIALUETOIMINTA Osallistutaan aktiivisiesti Suomen valtion lähialuepolitiikan rakentamiseen yhteiseurooppalaisen Pohjoinen Ulottuvuus - hankkeen Suomen sosiaali- ja terveystyöryhmän jäsenenä. Yhteinen projekti Kansanterveyslaitoksen kanssa on suunnitteilla Venäjän Karjalan alueella. Kehitetään yhdessä FiMSIC:n ja NLY:n kanssa 'Baltic Friendship Club (BFC) - hanketta. MUUTTUVA PERHE JA LAPSEN HYVINVOINTI - TIEDOTUSHANKE Hankkeen tarkoituksena on antaa tietoa lasten hyvinvoinnista perheissä, jotka eroavat kansalaisuuden, etnisen taustan, pakolaisuuden tai perherakenteen takia ns. suomalaisista "normiperheistä", ja vaikuttaa näihin perheisiin kohdistuviin asenteisiin ja terveydenhuollon käytäntöihin. Ensisijaisena kohteena ovat ne terveyden- ja sosiaalihuollon ammattiryhmät, jotka kohtaavat työssään perheitä ja lapsia (lääkärit, terveyskeskustyöntekijät, neuvolatyöntekijät, kouluterveydenhuolto, päiväkotien työntekijät, lastensuojelu). Tämän lisäksi jaetaan tietoa väestölle yleensä. Ensisijaisen kohderyhmän suuruus on noin 7

LSV-TIEDOTE. Kati Juva. BALKAN -ilta

LSV-TIEDOTE. Kati Juva. BALKAN -ilta LSV-TIEDOTE sosiaalinen ISSN 0780-119X Vol 18, n:o 2 huhtikuu 2000 Julkaisija: Lääkärin vastuu ry PUHEENJOHTAJALTA Aurinkoista kevättä kaikkille lsvläisille. Asuinpaikastanne riippuen voivat sinivuokot

Lisätiedot

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty LSV:n vuosikokouksessa 13.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. VUODEN 2015 STRATEGISET TAVOITTEET 2.1. Yhteiset strategiset tavoitteet

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMALUONNOS 2015. Esitys hallitukselle 13.12.2014. Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

TOIMINTASUUNNITELMALUONNOS 2015. Esitys hallitukselle 13.12.2014. Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMALUONNOS 2015 Esitys hallitukselle 13.12.2014 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. VUODEN 2015 STRATEGISET TAVOITTEET 2.1. Yhteiset strategiset tavoitteet 2.2.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.11.2013 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 1 Toimintasuunnitelma 2014 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.11.2013 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 HYVÄKSYTTY JÄRJESTÖN KEVÄTKOKOUKSESSA 9.5.2015 Sisällys 1. YLEINEN YHDISTYSTOIMINTA... 4 1.1 Yleistä... 4 1.2 Toiminnan painopisteet 2014... 4 1.3 Järjestön hallinto... 4 1.3.1 Sääntömääräiset

Lisätiedot

LSV-TIEDOTE PUHEENJOHTAJALTA

LSV-TIEDOTE PUHEENJOHTAJALTA LSV-TIEDOTE sosiaalinen ISSN 0780-119X Vol 18, n:o 3 kesäkuu 2000 Julkaisija: Lääkärin vastuu ry PUHEENJOHTAJALTA Hyvää kesää kaikille. Toivottavasti itse kullakin teistä on jossain välissä mahdollisuus

Lisätiedot

LSV-TIEDOTE PUHEENJOHTAJALTA. Tässä numerossa:

LSV-TIEDOTE PUHEENJOHTAJALTA. Tässä numerossa: LSV-TIEDOTE sosiaalinen ISSN 0780-119X Vol 22, n:o 1 helmikuu 2003 Julkaisija: Lääkärin vastuu ry PUHEENJOHTAJALTA Hyvää pakkastalvea kaikille. Huoli maailman tilanteesta sen kun syvenee. Taas on rauhanliikkeelle

Lisätiedot

Uhusiano-tiedote 2/2010

Uhusiano-tiedote 2/2010 Uhusiano-tiedote 2/2010 Pääkirjoitus: Neljä kovaa koota (s.2), Uhusiano täytti 20 vuotta (s. 3), Uhusiano-seminaarin satoa (s. 7 13), Kepan strategia (s. 13), Suomi-firman hyväksi (s.15), Monitaitaja taittajana

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 2015 Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 1 SISÄLTÖ YHTEENVETO... 3 1 LÄHIRUOKAOHJELMA... 7 2 TEHTÄVÄ JA OHJAAVA AJATTELUTAPA... 8

Lisätiedot

Peqqissuseq. Peqqissuseq. Suleqatigiinneq. Peqqissuseq. Peqqissuseq Peqqissuseq. Peqqissuseq. Suleqatigiinneq Suleqatigiinneq.

Peqqissuseq. Peqqissuseq. Suleqatigiinneq. Peqqissuseq. Peqqissuseq Peqqissuseq. Peqqissuseq. Suleqatigiinneq Suleqatigiinneq. Samstarv Samstarv Samstarv Samstarv peqqissuseq peqqissuseqq peqqissuseqq alan pohjoismainen yhteistyö tulevaisuudessa Bo Könberg alan pohjoismainen yhteistyö tulevaisuudessa ISBN 978-92-893-2812-8 http://dx.doi.org/10.6027/anp2014-732

Lisätiedot

FIP 2010 Apteekkien rooli kehittyy

FIP 2010 Apteekkien rooli kehittyy MUUTTUVA APTEEKKIEN ROOLI SIVU 14 ETÄFARMASIA SIVU 16 PROVIISORIT MÄÄRÄÄVÄT LÄÄKKEITÄ SIVU 20 FARMAKOGENETIIKKA SIVU 22 APTEEKIN KIRJANPITO SIVU 28 SÄÄNTÖUUDISTUS SIVU 34 YHDISTYMISKYSELYN TULOKSET SIVU

Lisätiedot

T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 1 / 2 0 1 2

T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 1 / 2 0 1 2 Uusi Invalidi 1/2012 1 T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 1 / 2 0 1 2 Rohkeasti julkisten palvelujen puolesta

Lisätiedot

Henkiriepu 1/2007 Positiiviset ry:n jäsentiedote Sisällys 1/2007 Puheenjohtajalta 3 Toimiston ja hallituksen kuulumisia 4 Kokemuksia harjoittelusta 6 Positiivinen kolumni 7 Käsikirja hiv-positiivisille

Lisätiedot

HENKIRIEPU 5/2005 1 Positiiviset ry:n jäsentiedote Numero 5/2005 9 12 2005 Sisällysluettelo Puheenjohtajalta 3 Toimiston kuulumisia 4 Syyskokouksen uutisia 5 Positiiviset ry tiedottaa 5 Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

LSV- TIEDOTE TÄNÄÄN KOULULÄÄKÄRINÄ NIGERIASSA. Vol 32, 2014 n:o 2. Lääkärin sosiaalinen vastuu LSV-TIEDOTE 2/2014 1

LSV- TIEDOTE TÄNÄÄN KOULULÄÄKÄRINÄ NIGERIASSA. Vol 32, 2014 n:o 2. Lääkärin sosiaalinen vastuu LSV-TIEDOTE 2/2014 1 LSV- TIEDOTE Vol 32, 2014 n:o 2 Lääkärin sosiaalinen vastuu TÄNÄÄN KOULULÄÄKÄRINÄ NIGERIASSA LSV-TIEDOTE 2/2014 1 TÄSSÄ NUMEROSSA 3 Varapuheenjohtajalta 4 Kevätkokouksen antia 6 Paperittomien oikeus terveydenhuoltoon

Lisätiedot

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS Köyhyyttä kokevien ihmisten osallisuus yhteiskunnassa Tie osallisuuteen on kaksisuuntainen EU:n kolmas köyhyyttä kokevien ihmisten kokous Palais d Egmont,

Lisätiedot

LSV-TIEDOTE 2/2006. ISSN 0780-119X Vol 24, n:o 2 Julkaisija: Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

LSV-TIEDOTE 2/2006. ISSN 0780-119X Vol 24, n:o 2 Julkaisija: Lääkärin sosiaalinen vastuu ry LSV-TIEDOTE 2/2006 ISSN 0780-119X Vol 24, n:o 2 Julkaisija: Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 1 LSV-kontaktihenkilöt: Tiedotusvastaavan terveiset Hyvää kevättä minunkin puolesta kaikille, jotka tätä tiedotetta

Lisätiedot

OIKeUS TYÖhÖN JA TOImeeN TULOON: IhmISOIKeUKSIeN JULISTUS 60 VUOTTA 3/2008

OIKeUS TYÖhÖN JA TOImeeN TULOON: IhmISOIKeUKSIeN JULISTUS 60 VUOTTA 3/2008 OIKeUS TYÖhÖN JA TOImeeN TULOON: IhmISOIKeUKSIeN JULISTUS 60 VUOTTA 3/2008 2 3/2008 PÄÄKIRJOITUS Oikeus synnyttää velvollisuuden Kaikki ihmisolennot syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan.

Lisätiedot

PROVIISORI. Viitehintojen H-hetki lähestyy

PROVIISORI. Viitehintojen H-hetki lähestyy LÄÄKELAITOKSEN SIIRTO SIVU 6 TEEMA: VIITEHINTAJÄRJESTELMÄ SIVU 8 RUOTSIN APTEEKIN UNIKAMPANJA SIVU 14 LÄÄKÄRIPÄIVÄT SIVU 16 PROFESSORI ARTO URTTI SIVU 18 UUSI SARJA: LAATUVINKKI SIVU 22 UUSI HALLITUS JÄRJESTÄYTYI

Lisätiedot

YKKÖSKETJU LIIKUNTAEXTRA. Ykkösketju toivottaa kaikille lukijoille Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2012. Sivuilla 5-8

YKKÖSKETJU LIIKUNTAEXTRA. Ykkösketju toivottaa kaikille lukijoille Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2012. Sivuilla 5-8 Euroopan NMKY vierasilla 4.-6.11.2011 3 Nuorisopolitiikkaa ja kohtaamisia Berliinissä 4 LIIKUNTAEXTRA 5-8 Suomen NMKY:n syysliittopäivät Kuopiossa 9 Kohti urheiluvuotta 2012 10 Liitolta hyvää tarjolla

Lisätiedot

Positiiviset ry:n jäsentiedote 1/2010

Positiiviset ry:n jäsentiedote 1/2010 Henkiriepu Positiiviset ry:n jäsentiedote 1/2010 SISÄLLYS 1/2010 3 PUHEENJOHTAJALTA 4 TOIMISTON JA HALLITUKSEN KUULUMISIA 7 Hallituksen jäseniä esittäytyy 8 Maailman Aids-päivä 2009 ja DUBLININ KONFERENSSISTA

Lisätiedot

Henkiriepu. Positiiviset ry:n jäsentiedote 3/2009

Henkiriepu. Positiiviset ry:n jäsentiedote 3/2009 Henkiriepu Positiiviset ry:n jäsentiedote 3/2009 SISÄLLYS 3/2009 3 POSITIIVISET RY 20 VUOTTA 4 Vaikuttamista 20 vuotta 7 Toivon voima 9 Toimintaa 20 vuotta 14 Positiivisiin toivon talkoisiin 15 20-VUOTISJUHLAT

Lisätiedot

PROVIISORI. Viitehintojen H-hetki lähestyy. Hoitajaresepti on odotettu uudistus. Ministeri Paula Risikko

PROVIISORI. Viitehintojen H-hetki lähestyy. Hoitajaresepti on odotettu uudistus. Ministeri Paula Risikko E-RESEPTI SIVU 6 APTEEKKIEN VERKKOKAUPPA SIVU 9 TEEMA: RESEPTINKIRJOITUS OIKEUS SIVU 12 PROVIISORIPÄIVÄ SIVU 16 RUOTSIN APTEEKKIUUDISTUS SIVU 24 RESEPTINKIRJOITUS MUISSA MAISSA SIVU 28 VEROSUUNNITTELU

Lisätiedot

Henkilöstömitoitusten on koskettava koko henkilökuntaa

Henkilöstömitoitusten on koskettava koko henkilökuntaa Ystea-lehti 2/2012 Julkaisija: Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry:n jäsenlehti Ystea ry on Toimihenkilöliitto Erto ry:n jäsenyhdistys, www.ystea.fi Ystea on myös Facebookissa. Päätoimittaja:

Lisätiedot

Syksy 2010 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013

Syksy 2010 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013 Syksy 2010 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013 1 Media Desk Finland c/o Suomen elokuvasäätiö Kanavakatu 12 FI-00160 Helsinki Puh. +358 9 6220 3013 Kerstin Degerman Puh. +358

Lisätiedot

Lääkärien eturistiriitojen tunnistaminen ja ratkaiseminen täydennyskoulutuksessa. Kristiina Patja Amos Pasternack

Lääkärien eturistiriitojen tunnistaminen ja ratkaiseminen täydennyskoulutuksessa. Kristiina Patja Amos Pasternack Lääkärien eturistiriitojen tunnistaminen ja ratkaiseminen täydennyskoulutuksessa Kristiina Patja Amos Pasternack 1 Ei siis kukaan lääkärikään, sikäli kuin on todellinen lääkäri, tähtää lääkärin etuun eikä

Lisätiedot

»Millä ehdoilla. 22 E-resepti. 33 Uusi. 24 Raisa. 20 Cecilian. JUHA REHULA: Lääkepolitiikan haasteiden 3 kärjessä. uuteen järjestöön?

»Millä ehdoilla. 22 E-resepti. 33 Uusi. 24 Raisa. 20 Cecilian. JUHA REHULA: Lääkepolitiikan haasteiden 3 kärjessä. uuteen järjestöön? 20 Cecilian apteekki 22 E-resepti Ruotsissa 24 Raisa Laaksonen 26 Lääketieto 10 askelta vai neuvonta 27 lomaan 33 Uusi hallitus SUOMEN PROVIISORIYHDISTYKSEN LEHTI 1 2011 JUHA REHULA: Lääkepolitiikan haasteiden

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön viikko haastaa toimintaan kautta maan

Ehkäisevän päihdetyön viikko haastaa toimintaan kautta maan EHYT 4 14.10.2014 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote Ehkäisevän päihdetyön viikko haastaa toimintaan kautta maan JATKUU SIVULLA Tammikuussa tienataan Tipattomalla EHYT ry:n koordinoima Tipaton

Lisätiedot

Terveysfoorumi. Miten terveydenhuollon valinnat. Liite 46 16.11.2012. Terveysfoorumilla 11.5.2012 käytyä keskustelua. Suomen lääkärilehti

Terveysfoorumi. Miten terveydenhuollon valinnat. Liite 46 16.11.2012. Terveysfoorumilla 11.5.2012 käytyä keskustelua. Suomen lääkärilehti Terveysfoorumi Suomen lääkärilehti Miten terveydenhuollon valinnat Finlands Läkartidning pitäisi tehdä? 2012 Finnish Medical Journal www.laakarilehti.fi Terveysfoorumilla 11.5.2012 käytyä keskustelua Liite

Lisätiedot

TAPAA OPETUSALAN LÄHIALUEYHTEISTYÖ TUKEA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLILLÄ 1990 2012

TAPAA OPETUSALAN LÄHIALUEYHTEISTYÖ TUKEA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLILLÄ 1990 2012 Sirpa Janhonen, Anneli Sarja MONTA Mare Rantaniemi & Kyösti Kurtakko (toim.) TAPAA OPETUSALAN LÄHIALUEYHTEISTYÖ TUKEA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLILLÄ 1990 2012 Yhteistyömuotoja yläkoululaisen elämänhallinnan

Lisätiedot