HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 15/ (54) RAKENNUSLAUTAKUNTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 15/2013 1 (54) RAKENNUSLAUTAKUNTA"

Transkriptio

1 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 15/ (54) HENKILÖTIEDOT POISTETTU RAKENNUSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTA KOKOUSAIKA TIISTAI KLO 9.00 Paikka Rakennuslautakunnan kokoushuone Siltasaarenkatu 13, 1. kerros ESITTELIJÄT Virastopäällikkö Lauri Jääskeläinen Hallintopäällikkö Mikko Salmela (HP) p Yli-insinööri Kai Miller (YI) p Yliarkkitehti Henna Helander (YA) p PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ Vs. rakennuslakimies Saija Haapalehto p

2 HELSINGIN KAUPUNKI JÄSENET RAKENNUSLAUTAKUNNAN JÄSENET JA VARAJÄSENET KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJAT, ESITTELIJÄT, PÖYTÄKIRJANPITÄJÄT HENKILÖKOHTAISET VARAJÄSENET Puheenjohtaja Koskinen Kauko Kok Adamsson Nina DI, KTM, kiinteistöneuvos Siimakuja 7, Malminkaari Helsinki, Helsinki p.t , f , Varapuheenjohtaja Paalimäki Tuula Vihr Nordin Maria arkkitehti arkkitehti p , p , Ahonen Johanna Kok Loimukoski Jorma Tapio toiminnanjohtaja lakiasiainjohtaja, VT Kansallinen lastenliitto ry Finpro ry Kansakoulukuja 3 Mannerheimintie 38 A Helsinki Helsinki p , p , Tossavainen Timo Kok Halonen Mirja yhteysjohtaja p , Kauriintie 3 F Helsinki p , Tulenheimo Martti Vihr Warinowski Tino Kristianinkatu 2 C Helsinki p Aaltonen Jaana SDP Salonen Tapani viestintäpäällikkö toimitusjohtaja p , p , Malin Petra Vas Lainà Patrizio sosiaalityöntekijä KTM, tohtoriopiskelija p , Lindell Harri PS Jovanovic Zorana päätoimittaja Katajanokanranta 17 F Helsinki p , Finne-Elonen Laura RKP Vainio Dan terveyskeskuslääkäri lärare, ekon. mag. Dagmarinkatu 8 B 30 Hökblomstervägen 7 bostad Helsinki Helsingfors p , tel , KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJA VARALLA Kurttila Tuomas SDP Tenkula Tarja toiminnanjohtaja osastonhoitaja Toukolankatu 27 A 40 Revontulentie 2 V Helsinki Helsinki p , p ,

3 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSLAUTAKUNNAN JÄSENET JA VARAJÄSENET KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJAT, ESITTELIJÄT, PÖYTÄKIRJANPITÄJÄT Penttilä Hannu Apulaiskaupunginjohtaja Diplomi-insinööri Hallintokeskus, Pohjoisesplanadi 11-13, PL HELSINGIN KAUPUNKI p.t , , ESITTELIJÄ SIJAINEN Jääskeläinen Lauri Miller Kai Virastopäällikkö Yli-insinööri Rakennusvalvontavirasto Rakennusvalvontavirasto PL 2300 PL HELSINGIN KAUPUNKI HELSINGIN KAUPUNKI p. t , p. t , Salmela Mikko Kotaluoto Kirsti Hallintopäällikkö Toimistopäällikkö Rakennusvalvontavirasto Rakennusvalvontavirasto PL 2300 PL HELSINGIN KAUPUNKI HELSINGIN KAUPUNKI p. t , p. t , Helander Henna Veijalainen Juha Yliarkkitehti Toimistopäällikkö Rakennusvalvontavirasto Rakennusvalvontavirasto PL 2300 PL HELSINGIN KAUPUNKI HELSINGIN KAUPUNKI p. t , p. t , i Miller Kai Levanto Risto Yli-insinööri Toimistopäällikkö Rakennusvalvontavirasto Rakennusvalvontavirasto PL 2300 PL HELSINGIN KAUPUNKI HELSINGIN KAUPUNKI p. t , p. t , PÖYTÄKIRJANPITÄJÄT Haapalehto Saija Vehviläinen Juha Vs. rakennuslakimies Rakennuslakimies Rakennusvalvontavirasto Rakennusvalvontavirasto PL 2300 PL HELSINGIN KAUPUNKI HELSINGIN KAUPUNKI p.t , p. t TIEDOTTAJA Ruuska Pentti Haavisto Marjukka Rakennuslakimies Rakennusvalvontavirasto Rakennusvalvontavirasto PL 2300 PL HELSINGIN KAUPUNKI HELSINGIN KAUPUNKI P.T , p.t ,

4 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA VP KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÄÄTÖSEHDOTUS Todettaneen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. VP2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN PÄÄTÖSEHDOTUS Rakennuslautakunta päättänee valita jäsen Aaltosen (varalla jäsen Finne-Elonen) ja jäsen Tossavaisen (varalla jäsen Paalimäki) tarkastamaan kokouksesta laadittavan pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa.

5 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA VP3 LJ ILMOITUSASIOITA PÄÄTÖSEHDOTUS Rakennuslautakunta päättänee merkitä asiat tiedoksi ja tarpeellisin osin noudatettavaksi. Rakennusasiat I Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan päätös HEL Kaupunginvaltuuston päätös asemakaava-asiassa (nro 12159, Vanhakaupunki, Villa Arabeskin alue) Kaupunginvaltuuston on hyväksynyt 27. kaupunginosan (Vanhakaupunki) puistoalueen osan asemakaavan muutoksen nro (Villa Arabeskin alue). Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti todeta, että päätöksestä on maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla kuulutettu , jolloin kaava on tullut voimaan. II Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan päätös HEL Kaupunginvaltuuston päätös asemakaava-asiassa (nro 12135, Malmi, tontti 38317/3) Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 38. kaupunginosan (Malmi, Pihlajamäki) korttelin nro tontin nro 3 asemakaavan muutoksen nro (Pihlajistontie 1). Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti todeta, että päätöksestä on maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla kuulutettu , jolloin kaava on tullut voimaan../. Ilmoitusasioihin liittyviä asiakirjoja on nähtävinä kokoushuoneessa

6 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA VP4 MU, JVE, LJ RAKENNUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO KAUPUNGINHALLITUKSELLE HELSINGIN JA UUDENMAAN NÄKÖVAMMAISET RY:N KUNNALLISALOITTEESTA JALKAKÄYTÄVILLE SIJOITETUISTA MAINOSLAITTEISTA HEL LAUSUNTOEHDOTUS Rakennuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:n (HUN ry) kunnallisaloitteesta seuraavan lausunnon. Aloitteessa esitetään jalkakäytäville sijoitettavien mainostelineiden kieltämistä Helsingin kaupungin keskustassa vyöhykkeellä 1 ja kauppakeskusten katetuilla torialueilla ja kävelyreiteillä. Mainostelineillä HUN ry tarkoittaa siirrettäviä, irrallisia standeja, joita myös kutsutaan A-standeiksi. Mainostelineitä on kuitenkin monenkokoisia ja mallisia. Vyöhykkeellä 1 viitataan rakentamistapaohjeessa Ulkomainoslaitteet, sijoittamisperiaatteet esitettyyn ulkomainoslaitteiden vyöhykejakoon. Vyöhyke I käsittää ohjeessa kantakaupungin keskeiset osat../. Ohjeet siirrettävistä mainostelineistä ja ulkomainoslaitteista ovat esityslistan liitteenä. Standiasiaa on viime vuosina käsitelty rakennuslautakunnassa useasti. Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:n vastaavansisältöinen esitys kieltää A-mainostelineet kaupungin ykkösvyöhykkeellä oli esillä rakennuslautakunnassa Silloin rakennuslautakunta ei täyskieltoa kannattanut. Sen sijaan lautakunta esitti perustettavaksi laajapohjaisen työryhmän, joka ottaisi kantaa yleisesti keskeisillä jalankulkuväylillä ja aluekeskuksissa oleviin, kulkua haittaaviin erilaisiin esteisiin../. Rakennuslautakunnan lausunto on esityslistan liitteenä../. Kaupunginjohtaja asetti mainoslaitetyöryhmän, jonka tehtävänä oli jalankulkua haittaavien esteiden sijoittelua koskevien ohjeiden tarkistaminen. Työryhmän loppuraportti on esityslistan liitteenä.

7 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA VP4 MU, JVE, LJ Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä merkitä mainoslaitetyöryhmän loppuraportin tiedoksi sekä todeta työryhmän työn päättyneeksi. Samalla kaupunginjohtaja päätti kehottaa rakennusvalvontavirastoa päivittämään yhteistyössä rakennusviraston kanssa standien sijoittamista koskevan rakentamistapaohjeen mennessä. Kaupunginjohtajan kehotuksen mukaisesti rakennuslautakunnalle esiteltiin siirrettäviä mainostelineitä koskevat uudet sijoittamisperiaatteet. Uusissa ohjeissa esitettiin kielto sijoittaa talvisin lumiseen aikaan standit kadulle kokonaan. Silloin kun standi halutaan sijoittaa ohjeistuksesta poiketen, tuli esityksen mukaan sijoittamiselle hankkia rakennusviraston lupa. Esteettömyyden erikoistason alueilla (liikekeskusta, kävelykadut, terveysasemien ja palvelutalojen ympäristöt) esitettiin standien käyttö kokonaan kiellettäväksi. Nykyisessä, vuodelta 2001 olevassa ohjeessa standien sijoittaminen on kielletty lähinnä rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaissa ympäristöissä, kuten Senaatintorilla sitä rajaavine katuineen, Esplanadin puistossa sitä rajaavine katuineen, eräiden julkisten rakennusten ympäristössä ja kirkollisilla alueilla../. Rakennuslautakunnalle tehty esitys on esityslistan liitteenä. Rakennuslautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Talvella 2012 käynnistynyt kadunpitomääräysten laatimistyö on kesken. Näihin määräyksiin on mahdollista ottaa myös A-standeja koskevia asioita. Kadunpitomääräykset on tarkoitus viedä valtuuston hyväksyttäväksi. Kadunpitomääräysten laatimista esitettiin kaupunginjohtajan asettaman kadunpitotyöryhmän päivätyssä loppuraportissa. Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä asettaa kaupunkitilaohjetyöryhmän. Ryhmän tehtävänä on laatia ohjeet yleisten alueiden suunnittelussa sekä kaupunkiympäristön laadun- ja kustannushallinnassa työvälineenä käytettävistä periaatteista. Laadittavan kaupunkitilaohjeen avulla Helsingin ilmettä ja identiteettiä vahvistetaan kustannustehokkaammin. Työryhmä laatii loppuraportin vuoden 2014 loppuun mennessä.

8 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA VP4 MU, JVE, LJ Katujen kunnossapidon valvonta, joka aikaisemmin kuului suoraan lain perusteella rakennusvalvonnalle, siirrettiin vuoden 2013 alusta johtosääntömuutoksilla kokonaisuudessaan rakennustoimelle (HKR:lle). Samalla rakennusvalvonnan tehtävistä poistettiin maankäyttö- ja rakennuslain 167 :n 2 momentin mukainen julkista ulkotilaa koskeva valvontatehtävä, joka siirrettiin rakennustoimelle. Rakennusvalvonta ei vuoden 2013 alusta lukien ole enää se viranomainen, joka valvoo esimerkiksi kevyen liikenteen väylien liikkumisesteettömyyttä. Rakennuslautakunta toteaa, että standien kieltäminen ykkösvyöhykkeellä on mahdollista tehdä rakentamistapaohjetta muuttamalla. Muutos olisi huomattava ja siitä tulisi kuulla Helsingin seudun kauppakamaria, Helsingin City Markkinointia ja Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistystä. Muutoksen valmistelu tulisi tehdä yhteistyössä rakennusviraston kanssa. Katujen kunnossapidon, viihtyisyyden ja esteettömyyden valvonta kuuluu johtosääntömuutosten seurauksena rakennusvirastolle. Rakennuslautakunta puoltaa tehtyä kunnallisaloitetta osittain. Vyöhyke I on laaja ulottuen merenrannasta etelästä pohjoiseen suunnilleen linjalle Teollisuuskatu Nordenskiöldinkatu. Lännessä vyöhyke katkaisee Lapinlahden ja Lauttasaaren sillat, idässä Kulosaaren sillan. Rakennuslautakunta katsoo, että A-mainostelineiden kielto voisi koskea niemen ydinliikekeskustaa, jolloin rajana olisivat etelässä Tehtaankatu, pohjoisessa Pitkäsilta, lännessä Fredrikinkatu ja idässä Unioninkatu. Lisäksi kielto koskisi nykyiseen tapaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaita ympäristöjä sekä vyöhykejaosta riippumatta aina esteettömyyden erikoistason alueita (kauppakeskukset, kävelykadut, terveysasemien ja palvelutalojen ympäristöt). Lumiseen aikaan standien sijoittaminen katualueelle olisi kiellettyä kokonaan. ESITTELIJÄ Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry on tehnyt kunnallisaloitteen ( ), joka kuuluu seuraavasti: Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry PL 06, IIRIS Helsingin kaupunginhallitus Kunnallisaloite mainostelineiden kieltämiseksi Helsingissä

9 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA VP4 MU, JVE, LJ Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry (HUN ry) esittää mainostelineiden kieltämistä Helsingin kaupungin keskustassa vyöhykkeellä 1 ja kauppakeskusten katetuilla torialueilla ja kävelyreiteillä. Asiasta on tehty useita esityksiä kaupunginhallitukselle vuosien kuluessa. Kaupungin hallintokunnat ovat käsitelleet mainostelineiden kieltoa yleisten töiden, kiinteistö- ja rakennuslautakunnissa. Kaupunginjohtajan nimeämä ulkomainostyöryhmä on käsitellyt asiaa vuonna 2011 ja saanut HUN ry:n esityksen asiasta. Korkein hallinto-oikeus on tehnyt linjapäätöksen koskien mainostelineiden kieltämistä. Useissa kaupungeissa, kuten Tampereella ja Hämeenlinnassa, on linjattu mainostelinekielto kaupungin keskustaan ja isoihin kauppakeskuksiin. Helsingissä on 8800 näkövammaista henkilöä eli 1,6% helsinkiläisistä. Jalkakäytävillä seisovien mainoslaitteiden havaitseminen 10 asteen putkinäöllä tai muun näkökenttäpuutoksen vuoksi on vaikeaa. Näkövammaisuus aiheuttaa vaikeuksia liikkumisessa, tasapainossa ja etäisyyden arvioinnissa. Yli puolet näkövammaisesta on ikääntyneitä. Kaikki näkövammaiset eivät käytä valkoista keppiä. Näkövammaiset yrittävät selviytyä omatoimisesti liikkumisessaan kaupungilla. Jalkakäytäville sijoitetut mainoslaitteet ovat esteenä vaikeasti heikkonäköisille, sokeille ja opaskoiran kanssa kulkeville. Telineisiin törmätään, vaatteet jäävät niihin kiinni ja ne kaatuvat helposti eteen. Jalkakäytävillä ei ole tarpeeksi tilaa. Kun kaupan avonaisen oven edessä on auto ja mainosteline, niin näkövammainen ei pysty hahmottamaan turvallista ohikulkureittiä, vaan ohjautuu helposti ajoradalle. Talvisin vaikeutta lisäävät lumivallit jalkakäytävän reunassa. Liikkuminen erityisesti keskustassa ja kauppakeskuksissa on vaikeaa, koska mainostelineiden viidakko on valtava. Telineviidakko haittaa myös lastenvaunujen kanssa liikkuvia tai pyörätuolia käyttäviä kansalaisia. Helsinki on sitoutunut olemaan esteetön kaupunki. Helsingissä Kunnioittavasti

10 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA VP4 MU, JVE, LJ Timo Lehtonen, puheenjohtaja./. Kunnallisaloite liitteineen on esityslistan liitteenä. Nykyinen siirrettävien mainostelineiden eli standien sijoittamisperiaatteita koskeva ohje on hyväksytty rakennuslautakunnan toimesta Ohjeeseen on sen jälkeen tehty lainsäädäntömuutoksista johtuvia tarkistuksia. Lausunnon määräaika on Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle. Lisätiedot: Lauri Jääskeläinen, virastopäällikkö ( )

11 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA VP5 LJ, KMI LAUSUNNON ANTAMINEN KAUPUNGINHALLITUKSELLE LUONNOKSESTA LAIKSI TERVEYDENSUOJELULAIN MUUTTAMISESTA SEKÄ LUONNOKSESTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI ASUNNON JA MUUN OLESKELUTILAN TERVEYDELLISISTÄ OLOSUHTEISTA HEL LAUSUNTOEHDOTUS Rakennuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon. Lakiehdotus terveydensuojelulain muuttamisesta Voimassa olevaan lakiin nähden muutos on pyrkimys yhtenäistää terveydellisiä olosuhteita koskevia selvityksiä ja tutkimuksia tekevien ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksia ja hyväksymis-menettelyä. Tärkeä muutos on myös nykyisen sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysohjeen siirtäminen asetukseksi. Sertifiointi Sertifiointi on erinomaisen hyvä ja tervetullut uudistus. Yhtenäistä valtion ylläpitämän henkilösertifiointijärjestelmän luomista on pohdittu monissa eri yhteyksissä myös talonrakennusalalle koskien sekä suunnittelijoita että työnjohtoa. Aika näyttää, milloin ilmeisestikin resurssipulaan kariutuneet uudistustoimenpiteet toteutuvat. Ehdotuksen mukaan sosiaali- ja terveysministeriö nimeää hakemuksesta toimijan (toimijat), joka huolehtii sertifioinnista. On tärkeää huolehtia siitä, että toimijan tulee myös tosiasiallisesti olla lain 49 c :n mukaisesti toiminnallisesti ja taloudellisesti riippumaton sertifioitaviin nähden. Esteellisyys- tms. seikat on käytännössä tarkoin huomioitava. Lain uuden kohdan (49 d ) mukainen, ministeriön nimeämän toimijan ylläpitämä julkinen tietojärjestelmä auttaa ongelmista kärsivien rakennusten omistajia löytämään luotettavaa asiantuntija-apua verrattuna nykyiseen tilanteeseen, missä konsulttikenttä rehottaa varsin villisti. Se, miten kyseisen pykälän 4. momentissa vaadittu henkilön ammattitaidon ylläpito käytännössä pystytään osoittamaan (arviointi, koulutus ja näihin rinnastettavat tavat), jää nähtäväksi. Tähän kohtaan toivoisi

12 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA VP5 LJ, KMI esitettävän lisää yksiselitteisempää, erilaisia tulkintoja vähemmälle jättävää konkretiaa. Esitys rajoittuu täysin jo olemassa olevia haittoja mittaavien henkilöiden sertifiointiin. Rakentaminen painottuu kuitenkin tulevaisuudessa entistä voimakkaammin korjaus- ja muutostöihin. Erityisesti korjaushankkeissa on tarkoituksenmukaista pyrkiä ehkäisemään terveyshaittoja jo ennen niiden syntymistä. Vanhat rakenteet eivät usein enää toimi entisellä tavalla uusissa olosuhteissa ja rakennustyönaikainen kosteus helposti aktivoi vanhoissa rakenteissa olevan orgaanisen materiaalin biologista toimintaa. Muun muassa tämän johdosta sertifiointi pitää laajentaa koskemaan myös vanhojen rakennusten korjaus- ja muutostöissä tarvittavaa, mahdollisten riskirakenteiden korjaamisen tai uusimisen tarpeen arviointia sekä näitä arviointeja suorittavia henkilöitä. Samoin vanhojen rakennusten ilmanvaihtojärjestelyjen arviointi tulee rajata vain päteväksi todettujen henkilöiden tehtäväksi. Riittävä pätevyys olisi esimerkiksi vastaavan uudisrakennuksen ilmanvaihtosuunnittelijan pätevyys. Tältä osin säännös olisi voimaanpantavissa ilman sertifiointijärjestelmän luomisen aiheuttamaa viivettä. Rakennuslautakunta kiinnittää huomiota eroavuuteen, mikä vallitsee maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen ulkopuolisen tarkastuksen ja terveydensuojelulain mukaisen ulkopuolisen asiantuntijan käytön osalta. Maankäyttö- ja rakennuslain 151 :n 4 momentin säännös lähtee siitä, että rakennusvalvontaviranomainen voi vaatia luvanhakijaa esittämään asiantuntijalausunnon siitä, täyttääkö suunniteltu ratkaisu tai rakentaminen sille asetetut vaatimukset. On siis luvanhakijan tai muun vastaavan toimijan asia tilata asiantuntijalausunto. Terveydensuojelulain 45 lähtee taas siitä, että viranomainen itse tilaa terveyshaitan selvittämiseksi tarvittavat tutkimukset ulkopuoliselta asiantuntijalta. Lautakunta esittää harkittavaksi, tulisiko myös terveydensuojelulaissa omaksua maankäyttö- ja rakennuslain mukainen käytäntö. Kun lakimuutoksen kautta siirrytään keskitettyyn ulkopuolisen asiantuntijan pätevyyden sertifiointiin, luulisi jatkossa olevan nykyistä helpompaa kääntää asiantuntijan käytön valinta viranomaiselta yksityiselle.

13 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA VP5 LJ, KMI Korjausvastuu Korjausvastuun kohdistumisen selventäminen on sinänsä hyvä muutos. Lakiehdotuksen 27 (Jos terveyshaitta aiheutuu kuitenkin asunnon tai muun oleskelutilan käytöstä, joka ei ole tavanomaista kuitenkin jättää määrittelemättä esimerkiksi asunnon tavanomaisen käytön. Onko esimerkiksi runsaskin tupakointi asunnossa tai parvekkeella asunnon tavanomaista käyttöä vai ei? Voi kuitenkin kysyä, jääkö korjausvastuun kohdentuminen edelleen epäselväksi. Kenelle pitäisi korjausmääräys kohdentaa esimerkiksi uuden rakennuksen urakkasopimuksen kahden vuoden mittaisen takuuajan aikana (Rakennusalan yleiset sopimusehdot YSE 1998)? Takuuaikana urakoitsija on velvollinen kustannuksellaan korjaamaan ne urakkasuorituksessaan takuuaikana ilmenneet virheet, joita urakoitsija ei näyttä hänestä riippumattomasta syystä aiheutuneiksi esimerkiksi osoittamalla, että kyseessä on normaali kuluminen tai virheellisen käytön taikka tilaajan vastuulle kuuluvien huoltotoimenpiteiden laiminlyönnin aiheuttama vaurio. Asuntokauppalaissa pidetään uuden asunnon virheenä muun muassa sitä, jos asunnon ominaisuuksista aiheutuu tai voidaan perustellusti olettaa aiheutuvan haittaa terveydelle (AsuntokauppaL 4 luvun 14 ). Terveydellisestä haitasta todetaan hallituksen esityksessä: Näin asunnossa olisi virhe esimerkiksi, jos maalista haihtuvien höyryjen todettaisiin tai perustellusti epäiltäisiin aiheuttavan vaaraa ihmisten terveydelle yleensä. Jos sen sijaan haittaa aiheutuisi vain pienelle kyseiseen aineeseen erityisen herkästi reagoivalle ihmisryhmälle, asuntoa ei voitaisi pitää virheellisenä pelkästään tämän poikkeuksellisen seikan vuoksi. Eri asia on, että asunto saattaa tällöinkin olla virheellinen esimerkiksi sen vuoksi, että myyjä on ollut tietoinen ostajan olosuhteista, esimerkiksi allergisuudesta tietylle materiaalille, mutta antanut materiaaleista puutteellisen tiedon tai jättänyt ostajalle tarpeellisen tiedon kokonaan antamatta. (HE 14/1994). Yleisesti on katsottu, ettei terveydensuojeluviranomaisille kuulu selvittää eri toimijoiden sopimussuhteista johtuvia vastuita. Uusien rakennusten osalta pitäisi rakennuslautakunnan mielestä

14 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA VP5 LJ, KMI kuitenkin harkita vastuun kohdentumisen linkittämistä vähintäänkin asuntokauppalain säännöksiin. Lakiehdotuksen 45 täsmentää vaatimuksia tarkastusten dokumentoinnin suhteen. Tarkastusraportit ja niiden liitteet voivat olla helpostikin ristiriidassa julkisuudesta annetun lain ja henkilötietolain kanssa. Sen takia 45 :ää tulee ehdottomasti selventää vaikka esimerkkien avulla eikä jättää hankalaa asia kuntien terveydensuojeluviranomaisten murheeksi. Asetusehdotus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista Lämpötilaa ja ilman virtausnopeutta koskeva asetusehdotuksen 4 viittaa liitteen 1 taulukon mukaisiin arvoihin. Liitteen 1 taulukon 1 mukaan ei huonetilan lämpötila saa lämmityskauden ulkopuolella ylittää 32 ºC. Kyseistä lämpötilaa voi pitää Suomen oloissa sietämättömänä korkeana. Vertailun vuoksi mainittakoon Suomen rakentamismääräyskokoelman (RakMK) osan D2 (Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, 2012) ohje Sen mukaan rakennuksen käyttöaikana ei oleskeluvyöhykkeen lämpötila saa yleensä olla korkeampi kuin 25 ºC. Asetuksen 6 käsittelee ilmanvaihdon toimivuutta. Ohjearvoihin viittaaminen on ongelmallista, jos ei määritellä, minkä ajankohdan ohjearvoista on kyse. Tässä yhteydessä tarkoitetaan ilmeisesti Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D2 ohjearvoja. Niistä ensimmäiset ovat vuodelta 1975 ja ne ovat muuttuneet sen jälkeen useaan kertaan. Vanhoja säännöksiä ei yleensä ole enää käytettävissä. Säännöksen soveltaminen esitetyssä muodossa tulisi olemaan ongelmallista tai jopa mahdotonta, sillä merkittävä osa asuinrakennusten vanhoista ilmanvaihtolaitoksista ei täytä edes rakentamisajankohtansa ohjearvoja. Sama koskee sekä painovoimaisia että koneellisia ilmanvaihtolaitoksia. Ainakin pitäisi säätää todella pitkä siirtymäaika. Tarkoituksenmukaista olisi viitata ohjearvoihin ainoastaan nykyisen RakMK osan D2 (vuodelta 2012) mukaisissa ja sitä myöhemmissä rakennuksissa. Muissa sovellettaisiin 6 2 ja 3 momentin mukaisia minimi-ilmanvaihdon lukuarvoja. Aistinvaraiseen havainnointiin viitataan seuraavissa pykälissä: 6

15 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA VP5 LJ, KMI Ilmanvaihto (Ilmanvaihdon toimivuutta voidaan selvittää havainnoimalla aistinvaraisesti sisäilman laatua, Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (Asuinhuoneistossa ei saa olla aistinvaraisesti tunnistettavaa naftaleenin hajua), 11 Formaldehydi jos sisäilmassa on havaittavissa formaldehydin hajua ja Ym äristön tu akansavu Asuinhuoneistossa ei saa olla aistivaraisesti tunnistettavaa tupakansavun hajua). Miten aistinvaraisuutta määritellään? Kaikilla asiaan kytkeytyvillä henkilöillä - asunnon omistaja, asukas, henkilösertifioitu ulkopuolinen asiatuntija ja kunnan terveydensuojeluviranomainen pitäisi olla samaa hajuaistiherkkyys. Onko tämä mahdollista? Lisäksi on syytä huomioida, että aistinvaraisesti tunnistettavan tupakansavun voimakkuus vaihtelee erittäin paljon riippuen havainnoijan hajukynnyksestä. Määrittely on siis suurella todennäköisyydellä ristiriidassa samassa 13 :ssä olevan lukuarvon kanssa. Toinen tulee poistaa. Lakiehdotuksen 49 d :n 1 momentin mukaisen ulkopuolisen asiantuntijan koulutuksen sisältövaatimukset ja osaamistavoitteet on määritelty asetuksen 17 :n mukaan liitteessä 3. Koulutukseen sisältyy kymmenen opetuskokonaisuutta, laajuudeltaan minimissään 45 opintopistettä. Näihin opetuskokonaisuuksiin liittyy yhteensä 97 osaamistavoitetta, jotka aidosti ulosmitattuna edellyttää koulutettavalta todella vankkaa paneutumista asioihin, luultavimmin enemmän kuin yllä mainitun opintopistemäärän verran. Koulutuksen kestoksi on arvioitu noin 1,5 vuotta. Mikä taho kouluttaa? Lopuksi rakennuslautakunta kiinnittää huomiota asetusehdotuksen luettavuuteen ja kielelliseen ymmärrettävyyteen. Esimerkkinä voi mainita 5 :n säännöksen Mitä arvojen ylittymisellä oikeastaan tarkoitetaan? Ilmeisesti sitä, että kosteusarvot poikkeavat raja-arvoista (20 % tai 60 %). Parempi olisi silloin puhua suoraan arvoista poikkeamisesta eikä ylittymisestä. Useissa asetusehdotuksen pykälissä on liian monta momenttia. Tällaisia ovat ainakin 6 (7 momenttia) ja 8 (8 momenttia). Kun säännöksiin viittaa, joutuu joka kerran erikseen tarkistamaan, että viittaus osuu oikeaan momenttiin. LIITTEET Liite 1 Lausuntopyyntöasiakirjat

16 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA VP5 LJ, KMI ESITTELIJÄ Hallintokeskus on pyytänyt muun muassa rakennuslautakunnan lausuntoa luonnoksesta laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista. Ehdotuksen tarkoituksena on parantaa asuntojen ja muiden oleskelutilojen terveydellistä valvontaa. Tarkoituksena on parantaa asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisiä olosuhteita koskevien tutkimusten ja selvitysten tasoa, jolloin voidaan tilojen parantamiseksi tehtävät toimenpiteet kohdentaa oikein. Näin voidaan nopeuttaa terveyshaittoihin puuttumista, ehkäistä vakavia terveyshaittoja ja toisaalta vähentää myös terveyshaitoista aiheutuvia kustannuksia. Nykyisin käytössä oleva asumisterveysohje (2003:1) siirrettäisiin sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi. Asetuksessa määriteltäisiin myös viranomaisvalvonnan tukena käytettävien ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyyden osoittamiseksi suoritettavan koulutuksen sisällöstä ja laajuudesta sekä pätevyyden ylläpitämiseksi tarpeellisista määräajoista. Asetus rajataan koskemaan asuntojen ja muiden oleskelutilojen terveydellisten olosuhteiden valvontaa. Asetuksen mukaisia viiteja ohjearvoja ei voitaisi soveltaa esimerkiksi kesämökkien tai työpaikkojen terveydellisiin olosuhteisiin sellaisenaan. Lausunnon antamisen määräaika on Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle. Lisätiedot: Jääskeläinen Lauri, virastopäällikkö, puhelin (09) Miller Kai, yli-insinööri, puhelin (09)

17 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA VP6 SH RAKENNUSLAUTAKUNNAN VIRKAMATKA SAKSAAN HAMPURIIN ESITTELIJÄ Rakennuslautakunta on valmistellut ulkomaille suuntautuvaa virkamatkaa. Käytäntönä on ollut, että lautakunta on voinut toimikautensa aikana tehdä yhden ulkomaisen virkamatkan. Tällaisiksi matkoiksi luokitellaan Pohjoismaiden, Baltian, Pietarin ja Moskovan ulkopuolelle suuntautuvat matkat, joista päättäminen kuuluu kaupunginhallituksen voimaantulleiden ohjeiden (Virka- ja työtehtävien hoitamiseen liittyvä matkustaminen ja kuljettaminen) mukaan kaupunginhallitukselle. Matka on tarkoitus tehdä Hampuriin. Matkan ajankohta on torstai lauantai Matkakustannukset (laskettuna 18 osanottajan mukaan) ovat alustavasti 864 euroa/henkilö majoituttaessa yhden hengen huoneisiin. Kustannukset kattavat lennot turistiluokassa, lentokenttäverot ja vastaavat maksut sekä majoittumisen. Lisäksi maksettavaksi tulevat sopimuksen mukaiset arvioidut päivärahat 161,65 euroa/henkilö (61 euroa/matkavuorokausi) ja mahdolliset luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaiset ansionmenetyskorvaukset. Yksi matkalle osallistuva rakennuslautakunnan varsinainen jäsen matkustaa Hampuriin laivalla. Laivan lähtöaikatauluista riippuen kyseisen henkilön osalta virkamatka alkaa tiistai-iltana ja päättyy maanantaina Hänelle maksetaan koko ajalta päivärahaa, majoittumiskustannukset, ja matkavakuutus on voimassa koko matkan ajan. Henkilölle tulisi siten maksettavaksi matkan ajalta päivärahoja arviolta 344,65 euroa. Edullisuusperiaatteen mukaisesti henkilön matkakustannuksista korvataan kuitenkin korkeintaan edullisimmalla kulkuneuvolla tehdyn matkan kokonaiskustannuksia vastaava määrä. Matkalle osallistuisivat rakennuslautakunnan varsinaisten jäsenten lisäksi kaupunkikuvaneuvottelukunnan kaksi ja teknillisen neuvottelukunnan kaksi rakennuslautakunnan valitsemaa asiantuntijajäsentä. Kaupunginhallituksen edellä mainitun päätöksen mukaan myös heidän osaltaan matkasta päättää kaupunginhallitus. Rakennusvalvontavirastosta matkalle osallistuisivat lautakunnan kaikki esittelijät (virastopäällikkö ja kolme osastopäällikköä), lautakunnan sihteeri ja tarvittaessa yksi viraston muu työntekijä. Haluttaessa voi matkalle osallistua myös kaupunginhallituksen edustaja rakennuslautakunnassa. Viraston

18 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA VP6 SH työntekijöiden matkalle osallistumisesta päättää virastopäällikkö. Virastopäällikön matkasta päättää puolestaan apulaiskaupunginjohtaja. Virkamatkan kustannukset maksetaan rakennusvalvontaviraston määrärahoista. Hampuri on Saksan toiseksi suurin kaupunki, jonka asukasluku on noin 1,8 miljoonaa. Kaupunki on lisäksi Euroopan tunnetuimpia satamakaupunkeja. Elben kautta mereen yhteydessä oleva Hampurin satama on Saksan suurin. Hampurin sisäsataman kehitysprojekti HafenCity on ollut toistaiseksi Euroopan suurin kaupunkikeskustan uudistusprojekti. Virkamatkan tärkeimmät tutustumiskohteet ovat HafenCity ja IBAasuntomessut. Tarkoituksena on myös vierailla kansainvälisessä puistonäyttelyssä. Matkaohjelmaan sovitetaan myös yksi viranomaistapaaminen. PÄÄTÖSEHDOTUS Rakennuslautakunta esittänee kaupunginhallitukselle, että sen varsinaiset jäsenet, kaupunginhallituksen edustaja rakennuslautakunnassa sekä kaupunkikuvaneuvottelukunnan että teknillisen neuvottelukunnan kaksi asiantuntijajäsentä oikeutetaan tekemään kauintaan kolme matkavuorokautta kestävä virkamatka Hampuriin Lisäksi esitetään, että yksi rakennuslautakunnan varsinaisen jäsen oikeutetaan tekemään kauintaan kuusi matkavuorokautta kestävä virkamatka Hampuriin Virkamatkasta on laadittava matkalasku voimassa olevien säännösten mukaisesti. Matkalasku on esitettävä välittömästi virkamatkan päätyttyä, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä lukien hallintokeskukselle hyväksyttäväksi. Matkalaskussa saadaan ottaa huomioon kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaiset matkustamis- ja majoituskustannukset sekä päivärahat ja hakemuksesta mahdolliset luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaiset ansionmenetyskorvaukset. Kirje kaupunginhallitukselle. Lisätiedot: Lauri Jääskeläinen, virastopäällikkö, puh. (09)

19 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA HP Aiempi käsittely: Tulos:Ltk:n kokouksessa pöydälle pantu asia. Tunnus Muutoksenhakija OIK XXXXXX XXXXXX Rakennuspaikka Tapaninkylä, XXXXX XXXXX Pinta-ala 480 m² Kaava 8378 Lainvoimaisuus 1982 Muutoksenhaun kohde C Päättäjä lupayksikön päällikkö Päätöspvm Esittelijä LUVANHAKIJAN OIKAISUNHAKU TOIMENPIDELUPAPÄÄTÖKSESTÄ, JOLLA LUPAHAKEMUS VARASTORAKENNELMAN RAKENTAMISEKSI ON HYLÄTTY Haetaan toimenpidelupaa varastorakennelman rakentamiselle puretun varaston sijaintipaikalle. Hakijan antaman selvityksen mukaan varasto on rakennettu korvaamaan huonokuntoisena samalta paikalta lähes kokonaisuudessaan purettua rakennelmaa. Pientalon rakentamisen (lupatunnus A) yhteydessä on esitetty säilytettäväksi 19 m2:n suuruinen kylmä varasto tontin pohjoisnurkassa lähempänä kuin 1,5 metriä kolmen rajanaapurin rajaa. Pientalon lupapäätöstä tehtäessä naapureilla ei ole ollut huomauttamista hankkeen johdosta. Hakijalla on pientalon lupaa hakiessaan ollut silmämääräiseen kuntoarvioon perustuen tarkoitus korjata varasto. Korjauksen yhteydessä varaston rakenteet ovat kuitenkin osoittautuneet kunnoltaan niin huonoiksi, että varasto on lähes kokonaisuudessaan purettu. Uusi korvaava varastorakennelma on rakennettu entisen varaston paikalle. Rakennettu varasto on

20 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA HP kylmä, matala ja ulkonäöltään ympäröivään rakennuskantaan soveltuva. Varaston koko on 19,8 m2. Hakijan ilmoituksen mukaan varasto vastaa kooltaan ja muodoltaan alkuperäistä varastoa. Naapurikiinteistön 39120/2 haltija on toimittanut virastolle kirjeen, jossa pyydetään rakennusvalvontavirastoa puuttumaan luvatta ja liian lähelle rajaa tapahtuvaan varaston rakentamiseen. Virasto on tämän jälkeen edellyttänyt hakijalta selvitystä rakentamisesta sekä toimenpideluvan hakemista jo rakennetulle varastorakennelmalle TOIMENPIDELUPAPÄÄTÖS Rakennusvalvontaviraston kaupunkikuvaosaston lupayksikön päällikkö on tekemällään päätöksellä hylännyt XXXXX XXXXX ja XXXXX XXXXX lupahakemuksen seuraavilla perusteilla: Varaston sijainti on Helsingin kaupungin rakennusjärjestyksen ja osittain asemakaavan vastainen. Varasto on rakennettu rakennusjärjestyksen vastaisesti ilman tontin 39120/2 omistajan suostumusta sekä lisäksi osittain asemakaavassa istutettavaksi määrätylle alueen osalle. Katon lappeelta valuva vesi ja lumi voi aiheuttaa haittaa naapurille. Rakennuksen sijainti poikkeaa merkittävästi Helsingin kaupungin rakennusjärjestyksestä, haittaa tarpeettomasti naapuria ja vaikeuttaa naapurikiinteistön sopivaa rakentamista. Rakentaminen on osittain Suomen rakentamismääräyskokoelman E1 vastaista eikä palon mahdollista leviämistä ole rakenteellisesti hidastettu rakentamismääräysten edellyttämällä tavalla. Hakijan perustelut kuten tontin järkevä ja tehokas käyttö, puretun varaston 60 vuotta kestänyt sijainti samalla paikalla sekä ilman toimenpidelupaa tapahtunut rakentaminen eivät ole erityisiä perusteita poiketa säädöksistä. LUVANHAKIJAN OIKAISUNHAKU XXXXX XXXXX on säädetyssä ajassa hakenut oikaisua edellä mainittuun lupapäätökseen seuraavilla perusteilla:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1 / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen

Lisätiedot

Lausunto 1 (5) 16.9.2013

Lausunto 1 (5) 16.9.2013 Lausunto 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO LAUSUNTO ESITYKSESTÄ TERVEYDENSUOJELULAIN MUUTTAMISEKSI JA ASETUKSESTA ASUNNON JA MUUN OLESKELUTILAN TERVEYDELLISISTÄ OLOSUHTEISTA

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö 17.11.2014 Hallintolaki 10 Viranomaisten yhteistyö

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (6) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2015 1 (5) RAKENNEYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 19.5.2015 Rakenneyksikön päällikkö on 19.5.2015 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 52 53 Päätökset annetaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3087/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3087/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) 86 Asianro 3087/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 428-5-21 / luvaton laituri Rakennuslupainsinööri Antti Kankkunen Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (1) 53 Asianro 2888/10.03.00/2013 Oikaisuvaatimus / rakennustarkastaja Esa Koposen päätös 26.11.2012 1067 / osittaiset loppukatselmukset 26.3.2013 ja 2.4.2013 / 8-49-12

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ (8) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ (8) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2016 1 (8) RAKENNEYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 9.8.2016 Rakenneyksikön päällikkö on 19.7.2016 ja 9.8.2016 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 26 29 Päätökset

Lisätiedot

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 )

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 ) Rakennuslautakunta 31 17.06.2015 Rakennuslautakunta 37 26.08.2015 Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö rakennuslautakunnan päätöksestä 31, 17.6.2015 (5.kaupunginosan korttelin 57 tontti 15, Mäntymäentie

Lisätiedot

Antti Voutilainen Arkk tsto Antti Voutilainen Oy Laivurinkatu 33 C 54 00150 HELSINKI RAKENNUSLUPA. Hakija Asunto Oy Töölö-Hesperia

Antti Voutilainen Arkk tsto Antti Voutilainen Oy Laivurinkatu 33 C 54 00150 HELSINKI RAKENNUSLUPA. Hakija Asunto Oy Töölö-Hesperia Antti Voutilainen Arkk tsto Antti Voutilainen Oy Laivurinkatu 33 C 54 00150 HELSINKI RAKENNUSLUPA Tunnus 14-2366-15-D Hakija Asunto Oy Töölö-Hesperia Rakennuspaikka Taka-Töölö, 091-014-0464-0004 Döbelninkatu

Lisätiedot

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m²

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m² Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 09.06.2015 Rakennuslupa 15-64-A, Dåvits 410-1-81 / Oikaisuvaatimus 15-12-OIK 490/10.03.00.02/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 Asia Rakennuslupa Hakemus on

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 39 03.03.2015 58 14.04.2015 Juoksevan uhkasakon tuomitseminen maksettavaksi korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen perusteella kiinteistölle

Lisätiedot

Ryhtyminen MRL 182 :n mukaisiin toimenpiteisiin/ Seinäke/ Anna-Liisa Välske

Ryhtyminen MRL 182 :n mukaisiin toimenpiteisiin/ Seinäke/ Anna-Liisa Välske Ympäristölautakunta 5 20.01.2011 Ympäristölautakunta 14 08.02.2011 Ympäristölautakunta 13 05.02.2013 Ympäristölautakunta 24 12.03.2013 Ympäristölautakunta 15 04.03.2014 Ryhtyminen MRL 182 :n mukaisiin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ kaupunginosan (Haaga) korttelin tontti 3

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ kaupunginosan (Haaga) korttelin tontti 3 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/2012 1 (7) 354 Poikkeamishakemus (Haaga, Puutarhurinkuja 2) (b-asia) HEL 2012-011277 T 10 04 01 Rakvv 29-2575-12-12-S 14.8.2012 Päätös Rakennuspaikka Hakemus Säännökset,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 8411/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 8411/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 13 Asianro 8411/10.03.00.00/2014 Oikaisuvaatimus / Vs. tarkastusarkkitehti Saara Revon päätös 24.11.2014 946 / 19-17-2 / Mustikkatie 21 / Jäte-pyöräkatos, entisen

Lisätiedot

LUVATON RAKENTAMINEN JA LUVATON KÄYTTÖTARKOITUS

LUVATON RAKENTAMINEN JA LUVATON KÄYTTÖTARKOITUS LUVATON RAKENTAMINEN JA LUVATON KÄYTTÖTARKOITUS Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari 17.11.2015, Savoy-teatteri Minna Mättö, rakennuslakimies, OTM, VT Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto 1 MILLOIN

Lisätiedot

Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014

Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014 Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014 OIKAISUVAATIMUS RAKENNUSLUPAAN 14-0016-R/ AS OY METSOHOVIN KATETUT TERASSIT/VASTINE VALITUKSEEN 244/00.02.02/2014 VOLTK 17 Juhani Riuttanen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO KAUPUNKITILAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 15.3.

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO KAUPUNKITILAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 15.3. HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 (5) HENKILÖTIEDOT POISTETTU 15.3.2016 Kaupunkitilayksikön viranhaltijoiden15.3.2016 tekemät rakennuslupapäätökset 23 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 18.3.2016,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 2979/10.03.00/2012 135 Betoniharkkorakenteisen tukimuurin ja muiden piharakenteiden rakentamista koskevan toimenpidepyynnön saattaminen rakennuslautakunnan käsiteltäväksi,

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-4-45-9 Pinta-ala 1559.0 Eteläinen Heikelintie 4 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ sallitaan myös muu toimistokäyttö.

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ sallitaan myös muu toimistokäyttö. Helsingin kaupunki Esityslista 24/2016 1 (5) 4 Poikkeamishakemus (Kuntatalo Oy, Kallion tontti 11303/3, Toinen Linja 14) HEL 2014-015224 T 10 04 01 Rakvv 11-3839-14-S Päätösehdotus Hakija Rakennuspaikka

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 2082m2

Tontin pinta-ala: 2082m2 Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo

Lisätiedot

Lupanumero Päätöspäivä

Lupanumero Päätöspäivä 1 / 5 HAKIJA Joutsenhanhi / Sisco Vuokra-Asunnot Oy Linnavuorentie 28 C, 00950 HELSINKI RAKENNUSPAIKKA Kiinteistötunnus 68-0-527-0001 Kaupunginosa KAUPUNGINOSA Kortteli 527 Tontti 1 Kiinteistön pinta-ala

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTIEDOTE 2.2.2016

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTIEDOTE 2.2.2016 PÄÄTÖSTIEDOTE 2.2.2016 HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTIEDOTE 2.2.2016 VP1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 107 09.10.2014. 107 Asianro 5559/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 107 09.10.2014. 107 Asianro 5559/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) 107 Asianro 5559/10.03.00/2013 Teettämisuhan määrääminen täytäntöön pantavaksi / 778-424-9-57 / Simolantie 8, 77630 Lempyy / palaneen rakennuksen purkaminen ja

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-1-300-3 Pinta-ala 1254.0 Fasaaninpolku 8 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus Lisärakennusoikeus

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo 6.6.2016 alkaen Toimialajohtaja alueen päällikkö tekninen johtaja rakennustarkastaja 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 15 Hyväksyy rakennusjärjestyksen MRL 21 Määrää

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 07.02.2013 Sivu 1 / 1 4922/10.03.00/2012 21 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle uudisrakennuslupaa koskevasta valituksesta, kiinteistö 49-12-14-2, Revontulentie 1, 02100

Lisätiedot

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan Lupanumero 2013-0001 Päätöspäivä 13.02.2013 10 Hakija Rantanen Mika Juhani Muuntajantie 3 28760 PORI Rantanen Johanna Katriina Muuntajantie 3 28760 PORI Rakennuspaikka Kiinteistötunnus 608-402-0001-0346

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Rakennusvalvonta Päätösote RAKENNUSLUPA. Lupatunnus A Sivu 1

Mikkelin kaupunki Rakennusvalvonta Päätösote RAKENNUSLUPA. Lupatunnus A Sivu 1 Lupatunnus 15-0338-A 28.05.2015 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Jouni Riihelä PL 33 50101 MIKKELI Rakennuspaikka Sairila, 491-419-0001-0344 Metsä-Sairilantie 18, 50800 Mikkeli Kiinteistön nimi METSÄ-SAIRILA Pinta-ala

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1

Lupatunnus R Sivu 1 Lupatunnus 12-0111-R 01.10.2012 64 Sivu 1 Kerimäen kunta Kerimäentie 10 58200 Kerimäki RAKENNUSPAIKKA Jouhenniemi, 246-408-0004-0629 Teollisuustie, 58200 KERIMÄKI Kiinteistön nimi HERTTUALA pinta-ala 4000

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Rakennusvalvontavirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Rakennusvalvontavirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 5 n osastopäälliköiden ja toimintayksiköiden päälliköiden sijaisten määrääminen HEL 2016-003682 T 00 01 00 Päätös Yleinen osasto Hallintoyksikkö Kaupunkikuvaosasto Tietopalveluyksikkö

Lisätiedot

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo)

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) Rakennus- ja ympäristölautakunta 202 04.11.2015 Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) 674/10.03.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 04.11.2015 202 Valmistelija:

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT LUPA- JA VALVONTAMAKSU (MRL 145 ) 1 Yleistä Luvan haltija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastusja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

HUOM!! Kokous alkaa klo 18.00

HUOM!! Kokous alkaa klo 18.00 -3, YMP 13.9.2012 17:30 Nivalan kaupunki Tekninen lupajaos 13.9.2012 HUOM!! Kokous alkaa klo 18.00 Esityslista 5/2012 -1, YMP 13.9.2012 17:30 Kokousaika 13.9.2012 klo 18.00 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (22) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (22) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 2/2015 1 (22) RAKENNEYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 20.1.2015 Rakenneyksikön päällikkö on 20.1.2015 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 12-30 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 23.1.2015,

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTIEDOTE

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTIEDOTE PÄÄTÖSTIEDOTE 13.12.2016 HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTIEDOTE 13.12.2016 VP1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

Kiviaineksen ottaminen rakentamisen yhteydessä. Tapaus Masku

Kiviaineksen ottaminen rakentamisen yhteydessä. Tapaus Masku Kiviaineksen ottaminen rakentamisen yhteydessä Tapaus Masku Varsinais-Suomen ELY-keskus, johtava lakimies Pauli Rajala 11.11.2016 Säännöstaustaa Maa-aineslaki ei koske rakentamisen yhteydessä irrotettujen

Lisätiedot

15:69. Tontin pinta-ala ,00 m² Sallittu kerrosala 20132,00 m² Käytetty kerrosala 1650,00 m² Rakennuspaikan. 1748,56 m² kokonaiskerrosala

15:69. Tontin pinta-ala ,00 m² Sallittu kerrosala 20132,00 m² Käytetty kerrosala 1650,00 m² Rakennuspaikan. 1748,56 m² kokonaiskerrosala Rakennuslupa Lupanumero 2012-0043 Päätöspäivä 26.09.2012 38 Sivu 1 Hakija Valkamaa Jouko Antero Karikorventie 135 Rakennuspaikka Kiinteistötunnus 608-406-0015-0069 Kaupunginosa/kylä Pomarkku Tilan nimi

Lisätiedot

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 21.10.2014 158 09.12.2014 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 45/2015 RAKENNUSVALVONTAVIRASTO Rasite

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 45/2015 RAKENNUSVALVONTAVIRASTO Rasite 18.12.2015 45 1 Tunnus 5-0047-15-RAS Hakija Asunto Oy Hietalahden Puistikko Asunto Oy Helsingin Hietalahden Helmi Tontit Kiinteistötunnus Oikeutettu Rasitettu 091-005-0118-0003 X X 091-005-0118-0002 X

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Rakennusvalvontavirasto 4/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Rakennusvalvontavirasto 4/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 10 Rakennusvalvontaviraston työhyvinvoinnin toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodeksi 2015 HEL 2015-005265 T 01 04 05 Päätös Päätöksen perustelut hyväksyi rakennusvalvontaviraston

Lisätiedot

Överby Asuinrakennuksen (rak. v. 1910) purkaminen. Rakennuspaikka: Haapajärvi , Majtorp

Överby Asuinrakennuksen (rak. v. 1910) purkaminen. Rakennuspaikka: Haapajärvi , Majtorp Rakennus- ja ympäristölautakunta 4 26.01.2016 Rakennusvalvonnan ilmoitusasioita Rakennus- ja ympäristölautakunta 26.01.2016 4 Rakennus- ja ympäristölautakunnalle tiedoksi saatetaan seuraavat päätökset:

Lisätiedot

Tervetuloa! 14.1.2016

Tervetuloa! 14.1.2016 Tervetuloa! 14.1.2016 Viranomaisvalvonta rakentamisessa Maankäyttö- ja rakennuslaki 124 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Rakennusvalvontavirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Rakennusvalvontavirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 11 n osastopäälliköiden ja toimintayksiköiden päälliköiden sijaisten määrääminen HEL 2016-003682 T 00 01 00 Päätös Yleinen osasto Hallintoyksikkö Kaupunkikuvaosasto

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen 17.11.2004 HAKIJA Heinäveden kunta ASIA Kermajärven lauttasalmeen rakennetun moottorikelkkareitin penkereen leventämistä koskevassa päätöksessä

Lisätiedot

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnantalolla

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnantalolla 1 RAKENNUSLAUTAKUNTA 2/2012 Aika: Torstai 15.3.2012 klo. 19.00-20.00 Paikka: Karvian kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Pekka Niskala puheenjohtaja Sirkka Mäkinen varapuheenjohtaja Kari Aalto jäsen Jani

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2016 1 (15) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 19.4.

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2016 1 (15) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 19.4. 16/2016 1 (15) TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 19.4.2016 Talotekniikkayksikön muiden viranhaltijoiden 19.4.2016 tekemät rakennuslupapäätökset: 70 74 Päätökset annetaan julkipanon

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91 Kokousaika 28.9.2011 klo 15.15-16.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari Viuhkola

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 3/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi virallisista kääntäjistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi virallisista kääntäjistä annettua

Lisätiedot

Lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle rakennuslautakunnan päätökseen kohdistuneen valituksen johdosta

Lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle rakennuslautakunnan päätökseen kohdistuneen valituksen johdosta Rakennuslautakunta 10 04.02.2014 Lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle rakennuslautakunnan päätökseen 3.12.2013 107 kohdistuneen valituksen johdosta 1389/10.03.00.04.00/2013 RAKLA 10 Liitteet Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Ympäristötoimialan johtosääntö 1 Toimiala Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta Rakennuslautakunta Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Turun

Lisätiedot

Rakennuksen kiireellisistä kunnostustoimista ja ympäristön siistimisestä määrääminen

Rakennuksen kiireellisistä kunnostustoimista ja ympäristön siistimisestä määrääminen Ympäristölautakunta 31 21.05.2014 Rakennuksen kiireellisistä kunnostustoimista ja ympäristön siistimisestä määrääminen YMPL 31 Tarkastusten ja katselmuksen perusteella liikerakennus ja sen ympäristö tontilla

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN JA TERVEYDENSUOJELUN YHTEISTYÖ

RAKENNUSVALVONNAN JA TERVEYDENSUOJELUN YHTEISTYÖ PÄIVI KAUPPINEN-KETOJA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå RAKENNUSVALVONNAN JA TERVEYDENSUOJELUN YHTEISTYÖ PORVOON RAKENNUSVALVONTA JA TERVEYDENSUOJELU Porvoon kaupunki, noin 50 000 asukasta Rakennusvalvonta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (5) Ympäristölautakunta Ytp/3 10.12.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (5) Ympäristölautakunta Ytp/3 10.12.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (5) 3 Asunto Oy Kotkankatu 1 kuuleminen määräyksestä poistaa asuntoon Tivolitie 4 B 17 terveyshaitta HEL 2013-013664 T 11 02 02 02 Päätösehdotus Taloyhtiö Taustaa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/ KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/ KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2010 1 368 23.9.2010 ja 30.9.2010 pöydälle pantu asia KRUUNUNHAAN ARVOKKAITA PORRASHUONEITA KOSKEVASTA ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA TEHDYT MUISTUTUKSET, SAAPUNEET KIRJEET

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 YLEISTÄ... 2 2 RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOSTEN

Lisätiedot

Timo Saarinen, ympäristöministeriö

Timo Saarinen, ympäristöministeriö Maankäyttö- ja rakennuslain muutokset 2013 olennaiset tekniset vaatimukset 2014 rakennuksen suunnittelu, rakennustyönjohto, viranomaisvalvonta P-Savon ELY-keskus 4.12.2013 Timo Saarinen, ympäristöministeriö

Lisätiedot

Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto

Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto Prof. Kai T. Kokko Lapin yliopisto, syksy 2011 Tentit 24.11. ja 26.1. Sisältö Rakentamisrajoitukset Toimenpiderajoitus Rakennuskiellot 1a Ehdollinen

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2015 1 (15) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO YLIARKKITEHTI HENKILÖTIEDOT POISTETTU 30.4.2015

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2015 1 (15) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO YLIARKKITEHTI HENKILÖTIEDOT POISTETTU 30.4.2015 31/2015 1 (15) YLIARKKITEHTI HENKILÖTIEDOT POISTETTU 30.4.2015 Yliarkkitehti on 30.4.2015 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset: 173 175 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 5.5.2015, jolloin päätösten

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 182. Rakennuslautakunta 25.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 182. Rakennuslautakunta 25.09.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 25.09.2012 Sivu 1 / 1 182 Päätökset ja kirjelmät Päätösehdotus Rakennusvalvontapäällikkö Veronica Rehn-Kivi Rakennuslautakunta merkitsee tiedoksi seuraavat päätökset: Rakennuslautakunnan

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista

Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista Rakennus- ja ympäristölautakunta 141 02.09.2015 Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista RAKYL 141 Jätelain

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

VP2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Rakennuslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi jäsen Kivistön ja jäsen Laakin.

VP2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Rakennuslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi jäsen Kivistön ja jäsen Laakin. PÄÄTÖSTIEDOTE 5.7.2016 HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTIEDOTE 5.7.2016 VIRASTOPÄÄLLIKKÖ VP1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

Suomen rakentamismääräyskokoelma muuttuu, miten käy rakentamista koskevien palomääräysten ja ohjeiden?

Suomen rakentamismääräyskokoelma muuttuu, miten käy rakentamista koskevien palomääräysten ja ohjeiden? Suomen rakentamismääräyskokoelma muuttuu, miten käy rakentamista koskevien palomääräysten ja ohjeiden? Paloseminaari 17, Paloturvallisuus ja standardisointi 11.2.2015 Jorma Jantunen Rakenteellista paloturvallisuutta

Lisätiedot

3 Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 42. korttelin tontti nro 5, osoitteessa Pirttiluodontie X, 21110 Naantali.

3 Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 42. korttelin tontti nro 5, osoitteessa Pirttiluodontie X, 21110 Naantali. 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 2 Ostaja 3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 42. korttelin tontti nro 5, osoitteessa Pirttiluodontie X, 21110 Naantali.

Lisätiedot

LUONNOS 1. Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä

LUONNOS 1. Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä 1 / 6 LUONNOS 1 KAUPPAKIRJA (19.3.2012/UO) KAUPAN OSAPUOLET MYYJÄ Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä Risto Rytin katu 36 32700 Huittinen OSTAJA (he- / Y-tunnus), jäljempänä Ostaja

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö Oulun kaupunki Rakennusvalvontatoimen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 115 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 12 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 MITEN VOIN VAIKUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN? 1 Mikä on rakennusjärjestys Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 315/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 315/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (1) 17 Asianro 315/10.03.00/2014 Oikaisuvaatimus / valvonta-arkkitehti Risto Rädyn päätös 31.12.2013 1121 (lupatunnus 13-1053-R) / 7-39-14 / Omakotitie 13 / talousrakennus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 89/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkölain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkölain markkinavalvontaa koskevia säännöksiä. Esityksen

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. 1 ULVILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 31.01.2011 Valt. 7 Voimaantulo: 01.02.2011 1 Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. Ympäristölautakunta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 76/2007/4 vesijohdon ja paineviemärin rakentamiselle

Lisätiedot

Rantapoikkeamiset kunnalla entä vastuu? Tuire Nurmio Turun hallinto-oikeus

Rantapoikkeamiset kunnalla entä vastuu? Tuire Nurmio Turun hallinto-oikeus Rantapoikkeamiset kunnalla entä vastuu? Tuire Nurmio Turun hallinto-oikeus 14.6.2016 Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen myös uuden rakennuksen rakentamiseen ranta-alueella,

Lisätiedot

Juoksevan uhkasakon asettaminen luvatonta rakentamista/laajentamista sekä ennallistamismääräystä koskevassa asiassa/osmo Roukala, Morsiussaarentie 8

Juoksevan uhkasakon asettaminen luvatonta rakentamista/laajentamista sekä ennallistamismääräystä koskevassa asiassa/osmo Roukala, Morsiussaarentie 8 Rakennus- ja ympäristölautakunta 74 15.04.2015 Juoksevan uhkasakon asettaminen luvatonta rakentamista/laajentamista sekä ennallistamismääräystä koskevassa asiassa/osmo Roukala, Morsiussaarentie 8 Rakennus-

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 238 PALKAN TAKAISINPERINNÄN KOHTUULLISTAMISTA KOSKEVA VAATIMUS Terke 2010-1542 Esityslistan asia TJA/20 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä Ympäristölautakunnan määräys ratkaisuvallan siirtämisestä Ympäristölautakunta siirtää ratkaisuvaltaansa 1.1.2015 alkaen seuraavasti: Muutettu ympäristölautakunnan kokouksessa 3.11.2016 77, tulee voimaan

Lisätiedot

/-,,'/, ß.-F OIKAISUVAATIMUS. (luvan nro 20L4-359) pykälässä 23L. Antopäivä 0L.06.20L5. lupapäätöksen maankäyttö- ja rakennuslain vastaisena sekä

/-,,'/, ß.-F OIKAISUVAATIMUS. (luvan nro 20L4-359) pykälässä 23L. Antopäivä 0L.06.20L5. lupapäätöksen maankäyttö- ja rakennuslain vastaisena sekä /-,,'/, ß.-F Pentt ja Birgitta Haimakainen OIKAISUVAATIMUS Tullikamarinkatu L 67TOO KOKKOLA KOKKOL,a.;1 ( \upunkl RAKËNN U 5VALVOT. l,q, SASTO.LZ- t.qþ-.- zo - tl,o.-----6:----.--. Kokkolan kaupung n Rakennus-

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä.

Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä. PÄÄTÖS Nro 48/05/1 Dnro ISY-2005-Y-46 Annettu julkipanon jälkeen 18.5.2005 HAKIJA Pekka Leppänen ASIA Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä. HAKEMUS Pekka Leppänen

Lisätiedot

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet.

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet. Ulkoilulaki 606/73 ULKOILUREITTI Arvo Vitikainen 2016 Ulkoilureitit Jos yleisen ulkoilutoiminnan kannalta on tärkeätä saada johdetuksi ulkoilijain kulkeminen kiinteistön kautta eikä siitä aiheudu huomattavaa

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 76 08.08.2013. 76 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 76 08.08.2013. 76 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) 76 Asianro 1749/10.03.00/2013 Lausunto Kuopion hallinto-oikeudelle / ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös 13.6.2013 63 / rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 7

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 7 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2015 Nro 7 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT (Hyväksytty ympäristölautakunnassa 26.2.2015) 1 Yleistä

Lisätiedot

Asemapiirros ja / tai rakennuspiirustus, johon rasite/rasitteet on selkeästi merkitty Vuokrasopimuksen jäljennös (vuokratontin osalta)

Asemapiirros ja / tai rakennuspiirustus, johon rasite/rasitteet on selkeästi merkitty Vuokrasopimuksen jäljennös (vuokratontin osalta) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Rakennusvalvonta PL 38 53101 LAPPEENRANTA HAKEMUS RAKENNUSRASITTEEN PERUSTAMISEKSI RASITTEEN PERUSTAMISEN HAKIJAKIINTEISTÖT Kaupunginosa Kortteli Tontti Katuosoite Tontin haltijat

Lisätiedot