HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 15/ (54) RAKENNUSLAUTAKUNTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 15/2013 1 (54) RAKENNUSLAUTAKUNTA"

Transkriptio

1 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 15/ (54) HENKILÖTIEDOT POISTETTU RAKENNUSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTA KOKOUSAIKA TIISTAI KLO 9.00 Paikka Rakennuslautakunnan kokoushuone Siltasaarenkatu 13, 1. kerros ESITTELIJÄT Virastopäällikkö Lauri Jääskeläinen Hallintopäällikkö Mikko Salmela (HP) p Yli-insinööri Kai Miller (YI) p Yliarkkitehti Henna Helander (YA) p PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ Vs. rakennuslakimies Saija Haapalehto p

2 HELSINGIN KAUPUNKI JÄSENET RAKENNUSLAUTAKUNNAN JÄSENET JA VARAJÄSENET KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJAT, ESITTELIJÄT, PÖYTÄKIRJANPITÄJÄT HENKILÖKOHTAISET VARAJÄSENET Puheenjohtaja Koskinen Kauko Kok Adamsson Nina DI, KTM, kiinteistöneuvos Siimakuja 7, Malminkaari Helsinki, Helsinki p.t , f , Varapuheenjohtaja Paalimäki Tuula Vihr Nordin Maria arkkitehti arkkitehti p , p , Ahonen Johanna Kok Loimukoski Jorma Tapio toiminnanjohtaja lakiasiainjohtaja, VT Kansallinen lastenliitto ry Finpro ry Kansakoulukuja 3 Mannerheimintie 38 A Helsinki Helsinki p , p , Tossavainen Timo Kok Halonen Mirja yhteysjohtaja p , Kauriintie 3 F Helsinki p , Tulenheimo Martti Vihr Warinowski Tino Kristianinkatu 2 C Helsinki p Aaltonen Jaana SDP Salonen Tapani viestintäpäällikkö toimitusjohtaja p , p , Malin Petra Vas Lainà Patrizio sosiaalityöntekijä KTM, tohtoriopiskelija p , Lindell Harri PS Jovanovic Zorana päätoimittaja Katajanokanranta 17 F Helsinki p , Finne-Elonen Laura RKP Vainio Dan terveyskeskuslääkäri lärare, ekon. mag. Dagmarinkatu 8 B 30 Hökblomstervägen 7 bostad Helsinki Helsingfors p , tel , KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJA VARALLA Kurttila Tuomas SDP Tenkula Tarja toiminnanjohtaja osastonhoitaja Toukolankatu 27 A 40 Revontulentie 2 V Helsinki Helsinki p , p ,

3 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSLAUTAKUNNAN JÄSENET JA VARAJÄSENET KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJAT, ESITTELIJÄT, PÖYTÄKIRJANPITÄJÄT Penttilä Hannu Apulaiskaupunginjohtaja Diplomi-insinööri Hallintokeskus, Pohjoisesplanadi 11-13, PL HELSINGIN KAUPUNKI p.t , , ESITTELIJÄ SIJAINEN Jääskeläinen Lauri Miller Kai Virastopäällikkö Yli-insinööri Rakennusvalvontavirasto Rakennusvalvontavirasto PL 2300 PL HELSINGIN KAUPUNKI HELSINGIN KAUPUNKI p. t , p. t , Salmela Mikko Kotaluoto Kirsti Hallintopäällikkö Toimistopäällikkö Rakennusvalvontavirasto Rakennusvalvontavirasto PL 2300 PL HELSINGIN KAUPUNKI HELSINGIN KAUPUNKI p. t , p. t , Helander Henna Veijalainen Juha Yliarkkitehti Toimistopäällikkö Rakennusvalvontavirasto Rakennusvalvontavirasto PL 2300 PL HELSINGIN KAUPUNKI HELSINGIN KAUPUNKI p. t , p. t , i Miller Kai Levanto Risto Yli-insinööri Toimistopäällikkö Rakennusvalvontavirasto Rakennusvalvontavirasto PL 2300 PL HELSINGIN KAUPUNKI HELSINGIN KAUPUNKI p. t , p. t , PÖYTÄKIRJANPITÄJÄT Haapalehto Saija Vehviläinen Juha Vs. rakennuslakimies Rakennuslakimies Rakennusvalvontavirasto Rakennusvalvontavirasto PL 2300 PL HELSINGIN KAUPUNKI HELSINGIN KAUPUNKI p.t , p. t TIEDOTTAJA Ruuska Pentti Haavisto Marjukka Rakennuslakimies Rakennusvalvontavirasto Rakennusvalvontavirasto PL 2300 PL HELSINGIN KAUPUNKI HELSINGIN KAUPUNKI P.T , p.t ,

4 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA VP KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÄÄTÖSEHDOTUS Todettaneen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. VP2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN PÄÄTÖSEHDOTUS Rakennuslautakunta päättänee valita jäsen Aaltosen (varalla jäsen Finne-Elonen) ja jäsen Tossavaisen (varalla jäsen Paalimäki) tarkastamaan kokouksesta laadittavan pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa.

5 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA VP3 LJ ILMOITUSASIOITA PÄÄTÖSEHDOTUS Rakennuslautakunta päättänee merkitä asiat tiedoksi ja tarpeellisin osin noudatettavaksi. Rakennusasiat I Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan päätös HEL Kaupunginvaltuuston päätös asemakaava-asiassa (nro 12159, Vanhakaupunki, Villa Arabeskin alue) Kaupunginvaltuuston on hyväksynyt 27. kaupunginosan (Vanhakaupunki) puistoalueen osan asemakaavan muutoksen nro (Villa Arabeskin alue). Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti todeta, että päätöksestä on maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla kuulutettu , jolloin kaava on tullut voimaan. II Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan päätös HEL Kaupunginvaltuuston päätös asemakaava-asiassa (nro 12135, Malmi, tontti 38317/3) Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 38. kaupunginosan (Malmi, Pihlajamäki) korttelin nro tontin nro 3 asemakaavan muutoksen nro (Pihlajistontie 1). Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti todeta, että päätöksestä on maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla kuulutettu , jolloin kaava on tullut voimaan../. Ilmoitusasioihin liittyviä asiakirjoja on nähtävinä kokoushuoneessa

6 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA VP4 MU, JVE, LJ RAKENNUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO KAUPUNGINHALLITUKSELLE HELSINGIN JA UUDENMAAN NÄKÖVAMMAISET RY:N KUNNALLISALOITTEESTA JALKAKÄYTÄVILLE SIJOITETUISTA MAINOSLAITTEISTA HEL LAUSUNTOEHDOTUS Rakennuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:n (HUN ry) kunnallisaloitteesta seuraavan lausunnon. Aloitteessa esitetään jalkakäytäville sijoitettavien mainostelineiden kieltämistä Helsingin kaupungin keskustassa vyöhykkeellä 1 ja kauppakeskusten katetuilla torialueilla ja kävelyreiteillä. Mainostelineillä HUN ry tarkoittaa siirrettäviä, irrallisia standeja, joita myös kutsutaan A-standeiksi. Mainostelineitä on kuitenkin monenkokoisia ja mallisia. Vyöhykkeellä 1 viitataan rakentamistapaohjeessa Ulkomainoslaitteet, sijoittamisperiaatteet esitettyyn ulkomainoslaitteiden vyöhykejakoon. Vyöhyke I käsittää ohjeessa kantakaupungin keskeiset osat../. Ohjeet siirrettävistä mainostelineistä ja ulkomainoslaitteista ovat esityslistan liitteenä. Standiasiaa on viime vuosina käsitelty rakennuslautakunnassa useasti. Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:n vastaavansisältöinen esitys kieltää A-mainostelineet kaupungin ykkösvyöhykkeellä oli esillä rakennuslautakunnassa Silloin rakennuslautakunta ei täyskieltoa kannattanut. Sen sijaan lautakunta esitti perustettavaksi laajapohjaisen työryhmän, joka ottaisi kantaa yleisesti keskeisillä jalankulkuväylillä ja aluekeskuksissa oleviin, kulkua haittaaviin erilaisiin esteisiin../. Rakennuslautakunnan lausunto on esityslistan liitteenä../. Kaupunginjohtaja asetti mainoslaitetyöryhmän, jonka tehtävänä oli jalankulkua haittaavien esteiden sijoittelua koskevien ohjeiden tarkistaminen. Työryhmän loppuraportti on esityslistan liitteenä.

7 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA VP4 MU, JVE, LJ Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä merkitä mainoslaitetyöryhmän loppuraportin tiedoksi sekä todeta työryhmän työn päättyneeksi. Samalla kaupunginjohtaja päätti kehottaa rakennusvalvontavirastoa päivittämään yhteistyössä rakennusviraston kanssa standien sijoittamista koskevan rakentamistapaohjeen mennessä. Kaupunginjohtajan kehotuksen mukaisesti rakennuslautakunnalle esiteltiin siirrettäviä mainostelineitä koskevat uudet sijoittamisperiaatteet. Uusissa ohjeissa esitettiin kielto sijoittaa talvisin lumiseen aikaan standit kadulle kokonaan. Silloin kun standi halutaan sijoittaa ohjeistuksesta poiketen, tuli esityksen mukaan sijoittamiselle hankkia rakennusviraston lupa. Esteettömyyden erikoistason alueilla (liikekeskusta, kävelykadut, terveysasemien ja palvelutalojen ympäristöt) esitettiin standien käyttö kokonaan kiellettäväksi. Nykyisessä, vuodelta 2001 olevassa ohjeessa standien sijoittaminen on kielletty lähinnä rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaissa ympäristöissä, kuten Senaatintorilla sitä rajaavine katuineen, Esplanadin puistossa sitä rajaavine katuineen, eräiden julkisten rakennusten ympäristössä ja kirkollisilla alueilla../. Rakennuslautakunnalle tehty esitys on esityslistan liitteenä. Rakennuslautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Talvella 2012 käynnistynyt kadunpitomääräysten laatimistyö on kesken. Näihin määräyksiin on mahdollista ottaa myös A-standeja koskevia asioita. Kadunpitomääräykset on tarkoitus viedä valtuuston hyväksyttäväksi. Kadunpitomääräysten laatimista esitettiin kaupunginjohtajan asettaman kadunpitotyöryhmän päivätyssä loppuraportissa. Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä asettaa kaupunkitilaohjetyöryhmän. Ryhmän tehtävänä on laatia ohjeet yleisten alueiden suunnittelussa sekä kaupunkiympäristön laadun- ja kustannushallinnassa työvälineenä käytettävistä periaatteista. Laadittavan kaupunkitilaohjeen avulla Helsingin ilmettä ja identiteettiä vahvistetaan kustannustehokkaammin. Työryhmä laatii loppuraportin vuoden 2014 loppuun mennessä.

8 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA VP4 MU, JVE, LJ Katujen kunnossapidon valvonta, joka aikaisemmin kuului suoraan lain perusteella rakennusvalvonnalle, siirrettiin vuoden 2013 alusta johtosääntömuutoksilla kokonaisuudessaan rakennustoimelle (HKR:lle). Samalla rakennusvalvonnan tehtävistä poistettiin maankäyttö- ja rakennuslain 167 :n 2 momentin mukainen julkista ulkotilaa koskeva valvontatehtävä, joka siirrettiin rakennustoimelle. Rakennusvalvonta ei vuoden 2013 alusta lukien ole enää se viranomainen, joka valvoo esimerkiksi kevyen liikenteen väylien liikkumisesteettömyyttä. Rakennuslautakunta toteaa, että standien kieltäminen ykkösvyöhykkeellä on mahdollista tehdä rakentamistapaohjetta muuttamalla. Muutos olisi huomattava ja siitä tulisi kuulla Helsingin seudun kauppakamaria, Helsingin City Markkinointia ja Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistystä. Muutoksen valmistelu tulisi tehdä yhteistyössä rakennusviraston kanssa. Katujen kunnossapidon, viihtyisyyden ja esteettömyyden valvonta kuuluu johtosääntömuutosten seurauksena rakennusvirastolle. Rakennuslautakunta puoltaa tehtyä kunnallisaloitetta osittain. Vyöhyke I on laaja ulottuen merenrannasta etelästä pohjoiseen suunnilleen linjalle Teollisuuskatu Nordenskiöldinkatu. Lännessä vyöhyke katkaisee Lapinlahden ja Lauttasaaren sillat, idässä Kulosaaren sillan. Rakennuslautakunta katsoo, että A-mainostelineiden kielto voisi koskea niemen ydinliikekeskustaa, jolloin rajana olisivat etelässä Tehtaankatu, pohjoisessa Pitkäsilta, lännessä Fredrikinkatu ja idässä Unioninkatu. Lisäksi kielto koskisi nykyiseen tapaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaita ympäristöjä sekä vyöhykejaosta riippumatta aina esteettömyyden erikoistason alueita (kauppakeskukset, kävelykadut, terveysasemien ja palvelutalojen ympäristöt). Lumiseen aikaan standien sijoittaminen katualueelle olisi kiellettyä kokonaan. ESITTELIJÄ Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry on tehnyt kunnallisaloitteen ( ), joka kuuluu seuraavasti: Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry PL 06, IIRIS Helsingin kaupunginhallitus Kunnallisaloite mainostelineiden kieltämiseksi Helsingissä

9 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA VP4 MU, JVE, LJ Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry (HUN ry) esittää mainostelineiden kieltämistä Helsingin kaupungin keskustassa vyöhykkeellä 1 ja kauppakeskusten katetuilla torialueilla ja kävelyreiteillä. Asiasta on tehty useita esityksiä kaupunginhallitukselle vuosien kuluessa. Kaupungin hallintokunnat ovat käsitelleet mainostelineiden kieltoa yleisten töiden, kiinteistö- ja rakennuslautakunnissa. Kaupunginjohtajan nimeämä ulkomainostyöryhmä on käsitellyt asiaa vuonna 2011 ja saanut HUN ry:n esityksen asiasta. Korkein hallinto-oikeus on tehnyt linjapäätöksen koskien mainostelineiden kieltämistä. Useissa kaupungeissa, kuten Tampereella ja Hämeenlinnassa, on linjattu mainostelinekielto kaupungin keskustaan ja isoihin kauppakeskuksiin. Helsingissä on 8800 näkövammaista henkilöä eli 1,6% helsinkiläisistä. Jalkakäytävillä seisovien mainoslaitteiden havaitseminen 10 asteen putkinäöllä tai muun näkökenttäpuutoksen vuoksi on vaikeaa. Näkövammaisuus aiheuttaa vaikeuksia liikkumisessa, tasapainossa ja etäisyyden arvioinnissa. Yli puolet näkövammaisesta on ikääntyneitä. Kaikki näkövammaiset eivät käytä valkoista keppiä. Näkövammaiset yrittävät selviytyä omatoimisesti liikkumisessaan kaupungilla. Jalkakäytäville sijoitetut mainoslaitteet ovat esteenä vaikeasti heikkonäköisille, sokeille ja opaskoiran kanssa kulkeville. Telineisiin törmätään, vaatteet jäävät niihin kiinni ja ne kaatuvat helposti eteen. Jalkakäytävillä ei ole tarpeeksi tilaa. Kun kaupan avonaisen oven edessä on auto ja mainosteline, niin näkövammainen ei pysty hahmottamaan turvallista ohikulkureittiä, vaan ohjautuu helposti ajoradalle. Talvisin vaikeutta lisäävät lumivallit jalkakäytävän reunassa. Liikkuminen erityisesti keskustassa ja kauppakeskuksissa on vaikeaa, koska mainostelineiden viidakko on valtava. Telineviidakko haittaa myös lastenvaunujen kanssa liikkuvia tai pyörätuolia käyttäviä kansalaisia. Helsinki on sitoutunut olemaan esteetön kaupunki. Helsingissä Kunnioittavasti

10 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA VP4 MU, JVE, LJ Timo Lehtonen, puheenjohtaja./. Kunnallisaloite liitteineen on esityslistan liitteenä. Nykyinen siirrettävien mainostelineiden eli standien sijoittamisperiaatteita koskeva ohje on hyväksytty rakennuslautakunnan toimesta Ohjeeseen on sen jälkeen tehty lainsäädäntömuutoksista johtuvia tarkistuksia. Lausunnon määräaika on Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle. Lisätiedot: Lauri Jääskeläinen, virastopäällikkö ( )

11 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA VP5 LJ, KMI LAUSUNNON ANTAMINEN KAUPUNGINHALLITUKSELLE LUONNOKSESTA LAIKSI TERVEYDENSUOJELULAIN MUUTTAMISESTA SEKÄ LUONNOKSESTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI ASUNNON JA MUUN OLESKELUTILAN TERVEYDELLISISTÄ OLOSUHTEISTA HEL LAUSUNTOEHDOTUS Rakennuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon. Lakiehdotus terveydensuojelulain muuttamisesta Voimassa olevaan lakiin nähden muutos on pyrkimys yhtenäistää terveydellisiä olosuhteita koskevia selvityksiä ja tutkimuksia tekevien ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksia ja hyväksymis-menettelyä. Tärkeä muutos on myös nykyisen sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysohjeen siirtäminen asetukseksi. Sertifiointi Sertifiointi on erinomaisen hyvä ja tervetullut uudistus. Yhtenäistä valtion ylläpitämän henkilösertifiointijärjestelmän luomista on pohdittu monissa eri yhteyksissä myös talonrakennusalalle koskien sekä suunnittelijoita että työnjohtoa. Aika näyttää, milloin ilmeisestikin resurssipulaan kariutuneet uudistustoimenpiteet toteutuvat. Ehdotuksen mukaan sosiaali- ja terveysministeriö nimeää hakemuksesta toimijan (toimijat), joka huolehtii sertifioinnista. On tärkeää huolehtia siitä, että toimijan tulee myös tosiasiallisesti olla lain 49 c :n mukaisesti toiminnallisesti ja taloudellisesti riippumaton sertifioitaviin nähden. Esteellisyys- tms. seikat on käytännössä tarkoin huomioitava. Lain uuden kohdan (49 d ) mukainen, ministeriön nimeämän toimijan ylläpitämä julkinen tietojärjestelmä auttaa ongelmista kärsivien rakennusten omistajia löytämään luotettavaa asiantuntija-apua verrattuna nykyiseen tilanteeseen, missä konsulttikenttä rehottaa varsin villisti. Se, miten kyseisen pykälän 4. momentissa vaadittu henkilön ammattitaidon ylläpito käytännössä pystytään osoittamaan (arviointi, koulutus ja näihin rinnastettavat tavat), jää nähtäväksi. Tähän kohtaan toivoisi

12 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA VP5 LJ, KMI esitettävän lisää yksiselitteisempää, erilaisia tulkintoja vähemmälle jättävää konkretiaa. Esitys rajoittuu täysin jo olemassa olevia haittoja mittaavien henkilöiden sertifiointiin. Rakentaminen painottuu kuitenkin tulevaisuudessa entistä voimakkaammin korjaus- ja muutostöihin. Erityisesti korjaushankkeissa on tarkoituksenmukaista pyrkiä ehkäisemään terveyshaittoja jo ennen niiden syntymistä. Vanhat rakenteet eivät usein enää toimi entisellä tavalla uusissa olosuhteissa ja rakennustyönaikainen kosteus helposti aktivoi vanhoissa rakenteissa olevan orgaanisen materiaalin biologista toimintaa. Muun muassa tämän johdosta sertifiointi pitää laajentaa koskemaan myös vanhojen rakennusten korjaus- ja muutostöissä tarvittavaa, mahdollisten riskirakenteiden korjaamisen tai uusimisen tarpeen arviointia sekä näitä arviointeja suorittavia henkilöitä. Samoin vanhojen rakennusten ilmanvaihtojärjestelyjen arviointi tulee rajata vain päteväksi todettujen henkilöiden tehtäväksi. Riittävä pätevyys olisi esimerkiksi vastaavan uudisrakennuksen ilmanvaihtosuunnittelijan pätevyys. Tältä osin säännös olisi voimaanpantavissa ilman sertifiointijärjestelmän luomisen aiheuttamaa viivettä. Rakennuslautakunta kiinnittää huomiota eroavuuteen, mikä vallitsee maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen ulkopuolisen tarkastuksen ja terveydensuojelulain mukaisen ulkopuolisen asiantuntijan käytön osalta. Maankäyttö- ja rakennuslain 151 :n 4 momentin säännös lähtee siitä, että rakennusvalvontaviranomainen voi vaatia luvanhakijaa esittämään asiantuntijalausunnon siitä, täyttääkö suunniteltu ratkaisu tai rakentaminen sille asetetut vaatimukset. On siis luvanhakijan tai muun vastaavan toimijan asia tilata asiantuntijalausunto. Terveydensuojelulain 45 lähtee taas siitä, että viranomainen itse tilaa terveyshaitan selvittämiseksi tarvittavat tutkimukset ulkopuoliselta asiantuntijalta. Lautakunta esittää harkittavaksi, tulisiko myös terveydensuojelulaissa omaksua maankäyttö- ja rakennuslain mukainen käytäntö. Kun lakimuutoksen kautta siirrytään keskitettyyn ulkopuolisen asiantuntijan pätevyyden sertifiointiin, luulisi jatkossa olevan nykyistä helpompaa kääntää asiantuntijan käytön valinta viranomaiselta yksityiselle.

13 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA VP5 LJ, KMI Korjausvastuu Korjausvastuun kohdistumisen selventäminen on sinänsä hyvä muutos. Lakiehdotuksen 27 (Jos terveyshaitta aiheutuu kuitenkin asunnon tai muun oleskelutilan käytöstä, joka ei ole tavanomaista kuitenkin jättää määrittelemättä esimerkiksi asunnon tavanomaisen käytön. Onko esimerkiksi runsaskin tupakointi asunnossa tai parvekkeella asunnon tavanomaista käyttöä vai ei? Voi kuitenkin kysyä, jääkö korjausvastuun kohdentuminen edelleen epäselväksi. Kenelle pitäisi korjausmääräys kohdentaa esimerkiksi uuden rakennuksen urakkasopimuksen kahden vuoden mittaisen takuuajan aikana (Rakennusalan yleiset sopimusehdot YSE 1998)? Takuuaikana urakoitsija on velvollinen kustannuksellaan korjaamaan ne urakkasuorituksessaan takuuaikana ilmenneet virheet, joita urakoitsija ei näyttä hänestä riippumattomasta syystä aiheutuneiksi esimerkiksi osoittamalla, että kyseessä on normaali kuluminen tai virheellisen käytön taikka tilaajan vastuulle kuuluvien huoltotoimenpiteiden laiminlyönnin aiheuttama vaurio. Asuntokauppalaissa pidetään uuden asunnon virheenä muun muassa sitä, jos asunnon ominaisuuksista aiheutuu tai voidaan perustellusti olettaa aiheutuvan haittaa terveydelle (AsuntokauppaL 4 luvun 14 ). Terveydellisestä haitasta todetaan hallituksen esityksessä: Näin asunnossa olisi virhe esimerkiksi, jos maalista haihtuvien höyryjen todettaisiin tai perustellusti epäiltäisiin aiheuttavan vaaraa ihmisten terveydelle yleensä. Jos sen sijaan haittaa aiheutuisi vain pienelle kyseiseen aineeseen erityisen herkästi reagoivalle ihmisryhmälle, asuntoa ei voitaisi pitää virheellisenä pelkästään tämän poikkeuksellisen seikan vuoksi. Eri asia on, että asunto saattaa tällöinkin olla virheellinen esimerkiksi sen vuoksi, että myyjä on ollut tietoinen ostajan olosuhteista, esimerkiksi allergisuudesta tietylle materiaalille, mutta antanut materiaaleista puutteellisen tiedon tai jättänyt ostajalle tarpeellisen tiedon kokonaan antamatta. (HE 14/1994). Yleisesti on katsottu, ettei terveydensuojeluviranomaisille kuulu selvittää eri toimijoiden sopimussuhteista johtuvia vastuita. Uusien rakennusten osalta pitäisi rakennuslautakunnan mielestä

14 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA VP5 LJ, KMI kuitenkin harkita vastuun kohdentumisen linkittämistä vähintäänkin asuntokauppalain säännöksiin. Lakiehdotuksen 45 täsmentää vaatimuksia tarkastusten dokumentoinnin suhteen. Tarkastusraportit ja niiden liitteet voivat olla helpostikin ristiriidassa julkisuudesta annetun lain ja henkilötietolain kanssa. Sen takia 45 :ää tulee ehdottomasti selventää vaikka esimerkkien avulla eikä jättää hankalaa asia kuntien terveydensuojeluviranomaisten murheeksi. Asetusehdotus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista Lämpötilaa ja ilman virtausnopeutta koskeva asetusehdotuksen 4 viittaa liitteen 1 taulukon mukaisiin arvoihin. Liitteen 1 taulukon 1 mukaan ei huonetilan lämpötila saa lämmityskauden ulkopuolella ylittää 32 ºC. Kyseistä lämpötilaa voi pitää Suomen oloissa sietämättömänä korkeana. Vertailun vuoksi mainittakoon Suomen rakentamismääräyskokoelman (RakMK) osan D2 (Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, 2012) ohje Sen mukaan rakennuksen käyttöaikana ei oleskeluvyöhykkeen lämpötila saa yleensä olla korkeampi kuin 25 ºC. Asetuksen 6 käsittelee ilmanvaihdon toimivuutta. Ohjearvoihin viittaaminen on ongelmallista, jos ei määritellä, minkä ajankohdan ohjearvoista on kyse. Tässä yhteydessä tarkoitetaan ilmeisesti Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D2 ohjearvoja. Niistä ensimmäiset ovat vuodelta 1975 ja ne ovat muuttuneet sen jälkeen useaan kertaan. Vanhoja säännöksiä ei yleensä ole enää käytettävissä. Säännöksen soveltaminen esitetyssä muodossa tulisi olemaan ongelmallista tai jopa mahdotonta, sillä merkittävä osa asuinrakennusten vanhoista ilmanvaihtolaitoksista ei täytä edes rakentamisajankohtansa ohjearvoja. Sama koskee sekä painovoimaisia että koneellisia ilmanvaihtolaitoksia. Ainakin pitäisi säätää todella pitkä siirtymäaika. Tarkoituksenmukaista olisi viitata ohjearvoihin ainoastaan nykyisen RakMK osan D2 (vuodelta 2012) mukaisissa ja sitä myöhemmissä rakennuksissa. Muissa sovellettaisiin 6 2 ja 3 momentin mukaisia minimi-ilmanvaihdon lukuarvoja. Aistinvaraiseen havainnointiin viitataan seuraavissa pykälissä: 6

15 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA VP5 LJ, KMI Ilmanvaihto (Ilmanvaihdon toimivuutta voidaan selvittää havainnoimalla aistinvaraisesti sisäilman laatua, Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (Asuinhuoneistossa ei saa olla aistinvaraisesti tunnistettavaa naftaleenin hajua), 11 Formaldehydi jos sisäilmassa on havaittavissa formaldehydin hajua ja Ym äristön tu akansavu Asuinhuoneistossa ei saa olla aistivaraisesti tunnistettavaa tupakansavun hajua). Miten aistinvaraisuutta määritellään? Kaikilla asiaan kytkeytyvillä henkilöillä - asunnon omistaja, asukas, henkilösertifioitu ulkopuolinen asiatuntija ja kunnan terveydensuojeluviranomainen pitäisi olla samaa hajuaistiherkkyys. Onko tämä mahdollista? Lisäksi on syytä huomioida, että aistinvaraisesti tunnistettavan tupakansavun voimakkuus vaihtelee erittäin paljon riippuen havainnoijan hajukynnyksestä. Määrittely on siis suurella todennäköisyydellä ristiriidassa samassa 13 :ssä olevan lukuarvon kanssa. Toinen tulee poistaa. Lakiehdotuksen 49 d :n 1 momentin mukaisen ulkopuolisen asiantuntijan koulutuksen sisältövaatimukset ja osaamistavoitteet on määritelty asetuksen 17 :n mukaan liitteessä 3. Koulutukseen sisältyy kymmenen opetuskokonaisuutta, laajuudeltaan minimissään 45 opintopistettä. Näihin opetuskokonaisuuksiin liittyy yhteensä 97 osaamistavoitetta, jotka aidosti ulosmitattuna edellyttää koulutettavalta todella vankkaa paneutumista asioihin, luultavimmin enemmän kuin yllä mainitun opintopistemäärän verran. Koulutuksen kestoksi on arvioitu noin 1,5 vuotta. Mikä taho kouluttaa? Lopuksi rakennuslautakunta kiinnittää huomiota asetusehdotuksen luettavuuteen ja kielelliseen ymmärrettävyyteen. Esimerkkinä voi mainita 5 :n säännöksen Mitä arvojen ylittymisellä oikeastaan tarkoitetaan? Ilmeisesti sitä, että kosteusarvot poikkeavat raja-arvoista (20 % tai 60 %). Parempi olisi silloin puhua suoraan arvoista poikkeamisesta eikä ylittymisestä. Useissa asetusehdotuksen pykälissä on liian monta momenttia. Tällaisia ovat ainakin 6 (7 momenttia) ja 8 (8 momenttia). Kun säännöksiin viittaa, joutuu joka kerran erikseen tarkistamaan, että viittaus osuu oikeaan momenttiin. LIITTEET Liite 1 Lausuntopyyntöasiakirjat

16 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA VP5 LJ, KMI ESITTELIJÄ Hallintokeskus on pyytänyt muun muassa rakennuslautakunnan lausuntoa luonnoksesta laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista. Ehdotuksen tarkoituksena on parantaa asuntojen ja muiden oleskelutilojen terveydellistä valvontaa. Tarkoituksena on parantaa asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisiä olosuhteita koskevien tutkimusten ja selvitysten tasoa, jolloin voidaan tilojen parantamiseksi tehtävät toimenpiteet kohdentaa oikein. Näin voidaan nopeuttaa terveyshaittoihin puuttumista, ehkäistä vakavia terveyshaittoja ja toisaalta vähentää myös terveyshaitoista aiheutuvia kustannuksia. Nykyisin käytössä oleva asumisterveysohje (2003:1) siirrettäisiin sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi. Asetuksessa määriteltäisiin myös viranomaisvalvonnan tukena käytettävien ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyyden osoittamiseksi suoritettavan koulutuksen sisällöstä ja laajuudesta sekä pätevyyden ylläpitämiseksi tarpeellisista määräajoista. Asetus rajataan koskemaan asuntojen ja muiden oleskelutilojen terveydellisten olosuhteiden valvontaa. Asetuksen mukaisia viiteja ohjearvoja ei voitaisi soveltaa esimerkiksi kesämökkien tai työpaikkojen terveydellisiin olosuhteisiin sellaisenaan. Lausunnon antamisen määräaika on Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle. Lisätiedot: Jääskeläinen Lauri, virastopäällikkö, puhelin (09) Miller Kai, yli-insinööri, puhelin (09)

17 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA VP6 SH RAKENNUSLAUTAKUNNAN VIRKAMATKA SAKSAAN HAMPURIIN ESITTELIJÄ Rakennuslautakunta on valmistellut ulkomaille suuntautuvaa virkamatkaa. Käytäntönä on ollut, että lautakunta on voinut toimikautensa aikana tehdä yhden ulkomaisen virkamatkan. Tällaisiksi matkoiksi luokitellaan Pohjoismaiden, Baltian, Pietarin ja Moskovan ulkopuolelle suuntautuvat matkat, joista päättäminen kuuluu kaupunginhallituksen voimaantulleiden ohjeiden (Virka- ja työtehtävien hoitamiseen liittyvä matkustaminen ja kuljettaminen) mukaan kaupunginhallitukselle. Matka on tarkoitus tehdä Hampuriin. Matkan ajankohta on torstai lauantai Matkakustannukset (laskettuna 18 osanottajan mukaan) ovat alustavasti 864 euroa/henkilö majoituttaessa yhden hengen huoneisiin. Kustannukset kattavat lennot turistiluokassa, lentokenttäverot ja vastaavat maksut sekä majoittumisen. Lisäksi maksettavaksi tulevat sopimuksen mukaiset arvioidut päivärahat 161,65 euroa/henkilö (61 euroa/matkavuorokausi) ja mahdolliset luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaiset ansionmenetyskorvaukset. Yksi matkalle osallistuva rakennuslautakunnan varsinainen jäsen matkustaa Hampuriin laivalla. Laivan lähtöaikatauluista riippuen kyseisen henkilön osalta virkamatka alkaa tiistai-iltana ja päättyy maanantaina Hänelle maksetaan koko ajalta päivärahaa, majoittumiskustannukset, ja matkavakuutus on voimassa koko matkan ajan. Henkilölle tulisi siten maksettavaksi matkan ajalta päivärahoja arviolta 344,65 euroa. Edullisuusperiaatteen mukaisesti henkilön matkakustannuksista korvataan kuitenkin korkeintaan edullisimmalla kulkuneuvolla tehdyn matkan kokonaiskustannuksia vastaava määrä. Matkalle osallistuisivat rakennuslautakunnan varsinaisten jäsenten lisäksi kaupunkikuvaneuvottelukunnan kaksi ja teknillisen neuvottelukunnan kaksi rakennuslautakunnan valitsemaa asiantuntijajäsentä. Kaupunginhallituksen edellä mainitun päätöksen mukaan myös heidän osaltaan matkasta päättää kaupunginhallitus. Rakennusvalvontavirastosta matkalle osallistuisivat lautakunnan kaikki esittelijät (virastopäällikkö ja kolme osastopäällikköä), lautakunnan sihteeri ja tarvittaessa yksi viraston muu työntekijä. Haluttaessa voi matkalle osallistua myös kaupunginhallituksen edustaja rakennuslautakunnassa. Viraston

18 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA VP6 SH työntekijöiden matkalle osallistumisesta päättää virastopäällikkö. Virastopäällikön matkasta päättää puolestaan apulaiskaupunginjohtaja. Virkamatkan kustannukset maksetaan rakennusvalvontaviraston määrärahoista. Hampuri on Saksan toiseksi suurin kaupunki, jonka asukasluku on noin 1,8 miljoonaa. Kaupunki on lisäksi Euroopan tunnetuimpia satamakaupunkeja. Elben kautta mereen yhteydessä oleva Hampurin satama on Saksan suurin. Hampurin sisäsataman kehitysprojekti HafenCity on ollut toistaiseksi Euroopan suurin kaupunkikeskustan uudistusprojekti. Virkamatkan tärkeimmät tutustumiskohteet ovat HafenCity ja IBAasuntomessut. Tarkoituksena on myös vierailla kansainvälisessä puistonäyttelyssä. Matkaohjelmaan sovitetaan myös yksi viranomaistapaaminen. PÄÄTÖSEHDOTUS Rakennuslautakunta esittänee kaupunginhallitukselle, että sen varsinaiset jäsenet, kaupunginhallituksen edustaja rakennuslautakunnassa sekä kaupunkikuvaneuvottelukunnan että teknillisen neuvottelukunnan kaksi asiantuntijajäsentä oikeutetaan tekemään kauintaan kolme matkavuorokautta kestävä virkamatka Hampuriin Lisäksi esitetään, että yksi rakennuslautakunnan varsinaisen jäsen oikeutetaan tekemään kauintaan kuusi matkavuorokautta kestävä virkamatka Hampuriin Virkamatkasta on laadittava matkalasku voimassa olevien säännösten mukaisesti. Matkalasku on esitettävä välittömästi virkamatkan päätyttyä, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä lukien hallintokeskukselle hyväksyttäväksi. Matkalaskussa saadaan ottaa huomioon kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaiset matkustamis- ja majoituskustannukset sekä päivärahat ja hakemuksesta mahdolliset luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaiset ansionmenetyskorvaukset. Kirje kaupunginhallitukselle. Lisätiedot: Lauri Jääskeläinen, virastopäällikkö, puh. (09)

19 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA HP Aiempi käsittely: Tulos:Ltk:n kokouksessa pöydälle pantu asia. Tunnus Muutoksenhakija OIK XXXXXX XXXXXX Rakennuspaikka Tapaninkylä, XXXXX XXXXX Pinta-ala 480 m² Kaava 8378 Lainvoimaisuus 1982 Muutoksenhaun kohde C Päättäjä lupayksikön päällikkö Päätöspvm Esittelijä LUVANHAKIJAN OIKAISUNHAKU TOIMENPIDELUPAPÄÄTÖKSESTÄ, JOLLA LUPAHAKEMUS VARASTORAKENNELMAN RAKENTAMISEKSI ON HYLÄTTY Haetaan toimenpidelupaa varastorakennelman rakentamiselle puretun varaston sijaintipaikalle. Hakijan antaman selvityksen mukaan varasto on rakennettu korvaamaan huonokuntoisena samalta paikalta lähes kokonaisuudessaan purettua rakennelmaa. Pientalon rakentamisen (lupatunnus A) yhteydessä on esitetty säilytettäväksi 19 m2:n suuruinen kylmä varasto tontin pohjoisnurkassa lähempänä kuin 1,5 metriä kolmen rajanaapurin rajaa. Pientalon lupapäätöstä tehtäessä naapureilla ei ole ollut huomauttamista hankkeen johdosta. Hakijalla on pientalon lupaa hakiessaan ollut silmämääräiseen kuntoarvioon perustuen tarkoitus korjata varasto. Korjauksen yhteydessä varaston rakenteet ovat kuitenkin osoittautuneet kunnoltaan niin huonoiksi, että varasto on lähes kokonaisuudessaan purettu. Uusi korvaava varastorakennelma on rakennettu entisen varaston paikalle. Rakennettu varasto on

20 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA HP kylmä, matala ja ulkonäöltään ympäröivään rakennuskantaan soveltuva. Varaston koko on 19,8 m2. Hakijan ilmoituksen mukaan varasto vastaa kooltaan ja muodoltaan alkuperäistä varastoa. Naapurikiinteistön 39120/2 haltija on toimittanut virastolle kirjeen, jossa pyydetään rakennusvalvontavirastoa puuttumaan luvatta ja liian lähelle rajaa tapahtuvaan varaston rakentamiseen. Virasto on tämän jälkeen edellyttänyt hakijalta selvitystä rakentamisesta sekä toimenpideluvan hakemista jo rakennetulle varastorakennelmalle TOIMENPIDELUPAPÄÄTÖS Rakennusvalvontaviraston kaupunkikuvaosaston lupayksikön päällikkö on tekemällään päätöksellä hylännyt XXXXX XXXXX ja XXXXX XXXXX lupahakemuksen seuraavilla perusteilla: Varaston sijainti on Helsingin kaupungin rakennusjärjestyksen ja osittain asemakaavan vastainen. Varasto on rakennettu rakennusjärjestyksen vastaisesti ilman tontin 39120/2 omistajan suostumusta sekä lisäksi osittain asemakaavassa istutettavaksi määrätylle alueen osalle. Katon lappeelta valuva vesi ja lumi voi aiheuttaa haittaa naapurille. Rakennuksen sijainti poikkeaa merkittävästi Helsingin kaupungin rakennusjärjestyksestä, haittaa tarpeettomasti naapuria ja vaikeuttaa naapurikiinteistön sopivaa rakentamista. Rakentaminen on osittain Suomen rakentamismääräyskokoelman E1 vastaista eikä palon mahdollista leviämistä ole rakenteellisesti hidastettu rakentamismääräysten edellyttämällä tavalla. Hakijan perustelut kuten tontin järkevä ja tehokas käyttö, puretun varaston 60 vuotta kestänyt sijainti samalla paikalla sekä ilman toimenpidelupaa tapahtunut rakentaminen eivät ole erityisiä perusteita poiketa säädöksistä. LUVANHAKIJAN OIKAISUNHAKU XXXXX XXXXX on säädetyssä ajassa hakenut oikaisua edellä mainittuun lupapäätökseen seuraavilla perusteilla:

Luvattoman rakennustyön keskeyttäminen, 529-30-29-3, Pehtoorinkuja 4, 21110 Naantali

Luvattoman rakennustyön keskeyttäminen, 529-30-29-3, Pehtoorinkuja 4, 21110 Naantali Rakennuslautakunta 43 26.10.2011 Rakennuslautakunta 17 23.05.2012 Rakennuslautakunta 55 21.11.2012 Rakennuslautakunta 61 18.12.2012 Rakennuslautakunta 54 06.11.2013 Rakennuslautakunta 1 29.01.2014 Luvattoman

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö 17.11.2014 Hallintolaki 10 Viranomaisten yhteistyö

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1 / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 5.5.2015

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 5.5.2015 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 (5) RAKENNEYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 5.5.2015 Rakenneyksikön päällikkö on 5.5.2015 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 50 51 Päätökset annetaan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2015 1 (5) RAKENNEYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 19.5.2015 Rakenneyksikön päällikkö on 19.5.2015 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 52 53 Päätökset annetaan

Lisätiedot

Lausunto 1 (5) 16.9.2013

Lausunto 1 (5) 16.9.2013 Lausunto 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO LAUSUNTO ESITYKSESTÄ TERVEYDENSUOJELULAIN MUUTTAMISEKSI JA ASETUKSESTA ASUNNON JA MUUN OLESKELUTILAN TERVEYDELLISISTÄ OLOSUHTEISTA

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 10.4.2012, kello 17.30 18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala

Lisätiedot

Lupanumero 2015-7 Päätöspäivä 21.4.2015 41

Lupanumero 2015-7 Päätöspäivä 21.4.2015 41 / 8 Lupanumero 205-7 Päätöspäivä 2.4.205 4 HAKIJA As Oy Porvoon Stenbockinkatu 2 c/o Sisco Asunnot Oy Linnavuorentie 28 C, 00950 HELSINKI RAKENNUSPAIKKA Kiinteistötunnus Kaupunginosa 638-026-2406-000 KAUPUNGINOSA

Lisätiedot

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 )

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 ) Rakennuslautakunta 31 17.06.2015 Rakennuslautakunta 37 26.08.2015 Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö rakennuslautakunnan päätöksestä 31, 17.6.2015 (5.kaupunginosan korttelin 57 tontti 15, Mäntymäentie

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 17.2.2015

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 17.2.2015 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (5) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden 17.2 2015 tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 198. Rakennuslautakunta 01.11.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 198. Rakennuslautakunta 01.11.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 01.11.2012 Sivu 1 / 1 2377/10.03.00/2011 198 Uhkasakon tuomitseminen ja uuden uhkasakolla tehostetun päävelvoitteen asettaminen keskeneräisen rakennuspaikan siistimiseksi, rauennut lupa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Rakennusvalvontavirasto 3/2015 25.03.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Rakennusvalvontavirasto 3/2015 25.03.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 8 Rakennusvalvontaviraston kaupunkikuvaosaston vakanssin 017608 pätevyysvaatimusten, tehtäväkohtaisen palkan ja hinnoitteluryhmän vahvistaminen 1.4.2015 lukien HEL 2015-003131

Lisätiedot

Antti Voutilainen Arkk tsto Antti Voutilainen Oy Laivurinkatu 33 C 54 00150 HELSINKI RAKENNUSLUPA. Hakija Asunto Oy Töölö-Hesperia

Antti Voutilainen Arkk tsto Antti Voutilainen Oy Laivurinkatu 33 C 54 00150 HELSINKI RAKENNUSLUPA. Hakija Asunto Oy Töölö-Hesperia Antti Voutilainen Arkk tsto Antti Voutilainen Oy Laivurinkatu 33 C 54 00150 HELSINKI RAKENNUSLUPA Tunnus 14-2366-15-D Hakija Asunto Oy Töölö-Hesperia Rakennuspaikka Taka-Töölö, 091-014-0464-0004 Döbelninkatu

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSLAUTAKUNNAN 29.9.2015 KOKOUKSEN PÄÄTÖSTIEDOTE

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSLAUTAKUNNAN 29.9.2015 KOKOUKSEN PÄÄTÖSTIEDOTE PÄÄTÖSTIEDOTE 29.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSLAUTAKUNNAN 29.9.2015 KOKOUKSEN PÄÄTÖSTIEDOTE VP1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11 12.02.2015. 11 Asianro 7103/10.03.00.03/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11 12.02.2015. 11 Asianro 7103/10.03.00.03/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 11 Asianro 7103/10.03.00.03/2014 Oikaisuvaatimus / Vs. tarkastusarkkitehti Saara Revon päätös 24.11.2014 943 / 12-14-2 / Hiihtäjäntie 15 / jätekatos Vs. rakennustarkastaja

Lisätiedot

Terveydensuojelulainsäädän nön muutokset ja asuntojen terveyshaittojen arviointi

Terveydensuojelulainsäädän nön muutokset ja asuntojen terveyshaittojen arviointi Terveydensuojelulainsäädän nön muutokset ja asuntojen terveyshaittojen arviointi Sisäilmapaja 5 Nurmes 12.11.2013 Ylitarkastaja Vesa Pekkola, Sosiaali- ja terveysministeriö 1 Yleisperiaate rakennuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 197. Rakennuslautakunta 01.11.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 197. Rakennuslautakunta 01.11.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 01.11.2012 Sivu 1 / 1 4532/10.03.00/2012 197 Oikaisuvaatimus katselmuspöytäkirjaan ja määräykseen, 49-50-15-12, Katri Valan tie 12, 02660 Espoo Valmistelijat / lisätiedot: Juvalainen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 (7) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO KAUPUNKITILAYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 17.3.2015

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 (7) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO KAUPUNKITILAYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 17.3.2015 9/2015 1 (7) KAUPUNKITILAYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 17.3.2015 Kaupunkitilayksikön päällikön 17.3.2015 tekemät rakennuslupapäätökset 30 31 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 20.3.2015,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 2979/10.03.00/2012 135 Betoniharkkorakenteisen tukimuurin ja muiden piharakenteiden rakentamista koskevan toimenpidepyynnön saattaminen rakennuslautakunnan käsiteltäväksi,

Lisätiedot

Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014

Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014 Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014 OIKAISUVAATIMUS RAKENNUSLUPAAN 14-0016-R/ AS OY METSOHOVIN KATETUT TERASSIT/VASTINE VALITUKSEEN 244/00.02.02/2014 VOLTK 17 Juhani Riuttanen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Rakennuslautakunta 26.06.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Rakennuslautakunta 26.06.2014 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 26.06.2014 Sivu 1 / 1 2833/10.03.00/2014 98 Purkamislupa-asia, 2014-828, Länsituulentie 7 02100 ESPOO, Tapiolan Toimitalo Oy c/o Corbel Oy Päätöspäivämäärä 26.06.2014 Päätös annetaan

Lisätiedot

Ryhtyminen MRL 182 :n mukaisiin toimenpiteisiin/ Seinäke/ Anna-Liisa Välske

Ryhtyminen MRL 182 :n mukaisiin toimenpiteisiin/ Seinäke/ Anna-Liisa Välske Ympäristölautakunta 5 20.01.2011 Ympäristölautakunta 14 08.02.2011 Ympäristölautakunta 13 05.02.2013 Ympäristölautakunta 24 12.03.2013 Ympäristölautakunta 15 04.03.2014 Ryhtyminen MRL 182 :n mukaisiin

Lisätiedot

55 14.04.2015. Rakennuspaikka ÖVERBY, 257-496-0002-0207 Asentajantie 3, 02400 KIRKKONUMMI

55 14.04.2015. Rakennuspaikka ÖVERBY, 257-496-0002-0207 Asentajantie 3, 02400 KIRKKONUMMI Rakennus- ja ympäristölautakunta 55 14.04.2015 Oikaisuvaatimus 15-4-OIK viranhaltijapäätöksestä 23.2.2015 72 / Rakennuslupahakemus 15-22-B / Överby 496-2-207, 496-4-113-M-601 ja 496-2-112-M-603 / Konewatt

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO KAUPUNKITILAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 15.3.

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO KAUPUNKITILAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 15.3. HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 (5) HENKILÖTIEDOT POISTETTU 15.3.2016 Kaupunkitilayksikön viranhaltijoiden15.3.2016 tekemät rakennuslupapäätökset 23 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 18.3.2016,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTIEDOTE 2.2.2016

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTIEDOTE 2.2.2016 PÄÄTÖSTIEDOTE 2.2.2016 HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTIEDOTE 2.2.2016 VP1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 2082m2

Tontin pinta-ala: 2082m2 Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA KUN RYHDYT RAKENTAMAAN: 1. Tontin hankinta ja rakennusoikeuden varmistus Lappajärven kunnan omistamia tontteja voi tiedustella kunnan Teknisestä toimistosta. Tontteja on kaupan myös avoimilla markkinoilla.

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-4-45-9 Pinta-ala 1559.0 Eteläinen Heikelintie 4 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Rakennusvalvontavirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Rakennusvalvontavirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 5 n osastopäälliköiden ja toimintayksiköiden päälliköiden sijaisten määrääminen HEL 2016-003682 T 00 01 00 Päätös Yleinen osasto Hallintoyksikkö Kaupunkikuvaosasto Tietopalveluyksikkö

Lisätiedot

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö Kuopion alueellinen rakennuslautakunta Johtosääntö Kuopion kaupunginvaltuusto 25.10.2010 112 Suonenjoen kaupunginvaltuusto 25.10.2010 59 Voimaantulo 1.1.2011 Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-1-300-3 Pinta-ala 1254.0 Fasaaninpolku 8 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus Lisärakennusoikeus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTIEDOTE

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTIEDOTE PÄÄTÖSTIEDOTE 13.12.2016 HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTIEDOTE 13.12.2016 VP1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 107 09.10.2014. 107 Asianro 5559/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 107 09.10.2014. 107 Asianro 5559/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) 107 Asianro 5559/10.03.00/2013 Teettämisuhan määrääminen täytäntöön pantavaksi / 778-424-9-57 / Simolantie 8, 77630 Lempyy / palaneen rakennuksen purkaminen ja

Lisätiedot

HUOM!! Kokous alkaa klo 18.00

HUOM!! Kokous alkaa klo 18.00 -3, YMP 13.9.2012 17:30 Nivalan kaupunki Tekninen lupajaos 13.9.2012 HUOM!! Kokous alkaa klo 18.00 Esityslista 5/2012 -1, YMP 13.9.2012 17:30 Kokousaika 13.9.2012 klo 18.00 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Mervi Abell Lupa-arkkitehti Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto RI, RA

Mervi Abell Lupa-arkkitehti Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto RI, RA Mervi Abell Lupa-arkkitehti Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto RI, RA Rakennustarkastusyhdistyksen ohje: Kosteusvauriokorjausten lupamenettely Mervi Abell Rakennustarkastusyhdistys RTY ry. projektiryhmä

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA

ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA Ympäristölautakunta 4.3.2014 16 Sisällys 1 Yleistä... 2 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta (MRL 125

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1

Lupatunnus R Sivu 1 Lupatunnus 12-0111-R 01.10.2012 64 Sivu 1 Kerimäen kunta Kerimäentie 10 58200 Kerimäki RAKENNUSPAIKKA Jouhenniemi, 246-408-0004-0629 Teollisuustie, 58200 KERIMÄKI Kiinteistön nimi HERTTUALA pinta-ala 4000

Lisätiedot

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet MRL MRA RakMk LAKI ASETUS MÄÄRÄYS OHJE SELOSTUS 1.1.2000 MRL & MRA 1.5.2000 RakMk A1 2000 Rakennustyön valvonta, määräykset ja ohjeet 1.5.2000 RakMk A4

Lisätiedot

Terveydensuojelulain muutos ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyys. Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö

Terveydensuojelulain muutos ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyys. Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö Terveydensuojelulain muutos ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyys Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö Terveydensuojelulainsäädäntöön muutoksia Ulkopuolisille asiantuntijoille valtakunnallinen

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Rakennusvalvonta Päätösote RAKENNUSLUPA. Lupatunnus A Sivu 1

Mikkelin kaupunki Rakennusvalvonta Päätösote RAKENNUSLUPA. Lupatunnus A Sivu 1 Lupatunnus 15-0338-A 28.05.2015 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Jouni Riihelä PL 33 50101 MIKKELI Rakennuspaikka Sairila, 491-419-0001-0344 Metsä-Sairilantie 18, 50800 Mikkeli Kiinteistön nimi METSÄ-SAIRILA Pinta-ala

Lisätiedot

Asuinhuoneistojen kadun- ja pihanpuoleisten ikkunoiden uusiminen puualumiini-ikkunoina

Asuinhuoneistojen kadun- ja pihanpuoleisten ikkunoiden uusiminen puualumiini-ikkunoina Antti Voutilainen Laivurinkatu 33 C 54 00150 HELSINKI TOIMENPIDELUPA Tunnus 14-2233-15-C Hakija Asunto Oy Töölö-Hesperia Rakennuspaikka Taka-Töölö, 091-014-0464-0004 Döbelninkatu 4 Lainvoimaisuus 1980

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Rakennusvalvontavirasto 4/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Rakennusvalvontavirasto 4/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 10 Rakennusvalvontaviraston työhyvinvoinnin toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodeksi 2015 HEL 2015-005265 T 01 04 05 Päätös Päätöksen perustelut hyväksyi rakennusvalvontaviraston

Lisätiedot

Joonas Grönlundin ym. valtuustoaloite aurinkoenergian hyödyntämisen helpottamisesta

Joonas Grönlundin ym. valtuustoaloite aurinkoenergian hyödyntämisen helpottamisesta Kaupunginhallitus 87 09.03.2015 Kaupunginhallitus 98 16.03.2015 Kaupunginvaltuusto 33 30.03.2015 Joonas Grönlundin ym. valtuustoaloite aurinkoenergian hyödyntämisen helpottamisesta 1440/00.02.04.00/2014

Lisätiedot

Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus

Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus Rakennuslautakunta 53 03.06.2014 Rakennuslautakunta 59 01.07.2014 Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus 187/10.03.00.04.00/2014 RAKLA 53 Valmistelija/lisätiedot: Rakennustarkastaja

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT LUPA- JA VALVONTAMAKSU (MRL 145 ) 1 Yleistä Luvan haltija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastusja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

LUPA NRO 2012-448 / UPM-KYMMENE OYJ:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS

LUPA NRO 2012-448 / UPM-KYMMENE OYJ:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS Rakennuslautakunta 35 03.07.2012 LUPA NRO 2012-448 / UPM-KYMMENE OYJ:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS RAKLA 35 Rakennuslupa nro 2012-448 Rakennuspaikka: 405-32-1-8 Pinta-ala 2210456.0 Puuportintie 186 53200 LAPPEENRANTA

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 121. Rakennuslautakunta 17.09.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 121. Rakennuslautakunta 17.09.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 17.09.2015 Sivu 1 / 1 3125/10.03.00/2015 121 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Laajennuslupa-asia, 2013-1095, Räisäläntie 5, Bique Tomi Matti Johannes ym. Päätöspäivämäärä

Lisätiedot

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan Lupanumero 2013-0001 Päätöspäivä 13.02.2013 10 Hakija Rantanen Mika Juhani Muuntajantie 3 28760 PORI Rantanen Johanna Katriina Muuntajantie 3 28760 PORI Rakennuspaikka Kiinteistötunnus 608-402-0001-0346

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 (11) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 1.9.2015

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 (11) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 1.9.2015 24/2015 1 (11) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 1.9.2015 Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden 1.9 2015 tekemät rakennuslupapäätökset 66 69 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 4.9.2015,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Rakennusvalvontavirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Rakennusvalvontavirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 11 n osastopäälliköiden ja toimintayksiköiden päälliköiden sijaisten määrääminen HEL 2016-003682 T 00 01 00 Päätös Yleinen osasto Hallintoyksikkö Kaupunkikuvaosasto

Lisätiedot

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo)

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) Rakennus- ja ympäristölautakunta 202 04.11.2015 Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) 674/10.03.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 04.11.2015 202 Valmistelija:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 123. Rakennuslautakunta 22.08.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 123. Rakennuslautakunta 22.08.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 22.08.2013 Sivu 1 / 1 2819/10.03.00/2013 123 Oikaisuvaatimus rakenneinsinöörin 23.5.2013 antamaan määräykseen, lupatunnus 2009-1833, kiinteistö 49-54-146-16, Degerbyntie 23, 02600 Espoo

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 127 05.12.2013. 127 Asianro 6125/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 127 05.12.2013. 127 Asianro 6125/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (1) 127 Asianro 6125/10.03.00/2013 Uhkasakon asettaminen päävelvoitteen noudattamiseksi / 34-190-1 / Savolanrannantie 33 / luvaton laituri Vs. rakennustarkastaja Ilkka

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2005 ALKAEN Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Muutos KV 28.8.2006

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/1 22.04.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/1 22.04.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2013 1 (5) 441 V Lainan myöntäminen Tuomarinkylän Talli Oy:lle HEL 2013-003007 T 02 05 03 00 Päätös päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi

Lisätiedot

RAKENNUSRASITTEEN PERUSTAMINEN

RAKENNUSRASITTEEN PERUSTAMINEN RAKENNUSRASITTEEN PERUSTAMINEN Lomakkeet ja neuvonta Rakennusvalvonta, Rauhankatu 3 (1.krs), 18100 Heinola puh. (03) 849 3573 ja 849 3574 Hakemusasiakirjat hakemus rasitesopimus 2 kpl asemapiirros ja/tai

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Ympäristötoimialan johtosääntö 1 Toimiala Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta Rakennuslautakunta Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Turun

Lisätiedot

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 21.10.2014 158 09.12.2014 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 45/2015 RAKENNUSVALVONTAVIRASTO Rasite

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 45/2015 RAKENNUSVALVONTAVIRASTO Rasite 18.12.2015 45 1 Tunnus 5-0047-15-RAS Hakija Asunto Oy Hietalahden Puistikko Asunto Oy Helsingin Hietalahden Helmi Tontit Kiinteistötunnus Oikeutettu Rasitettu 091-005-0118-0003 X X 091-005-0118-0002 X

Lisätiedot

VP2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Rakennuslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi jäsen Kivistön ja jäsen Laakin.

VP2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Rakennuslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi jäsen Kivistön ja jäsen Laakin. PÄÄTÖSTIEDOTE 5.7.2016 HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTIEDOTE 5.7.2016 VIRASTOPÄÄLLIKKÖ VP1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Tervetuloa! 14.1.2016

Tervetuloa! 14.1.2016 Tervetuloa! 14.1.2016 Viranomaisvalvonta rakentamisessa Maankäyttö- ja rakennuslaki 124 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia,

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA ympa 11.3.2015 14 ympa liite 2 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA Voimaantulo 1.5.2015 1 Yleistä Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (7) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 10.2.

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (7) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 10.2. 3/2015 1 (7) TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 10.2.2015 Talotekniikkayksikön muiden viranhaltijoiden 10.2.2015 tekemät rakennuslupapäätökset: Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

Ymp.ltk. 13.12.2011 Liite 10 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET

Ymp.ltk. 13.12.2011 Liite 10 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1 Ymp.ltk. 13.12.2011 Liite 10 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 2 1 YLEISTÄ Rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan rakennustyön toteuttamiseksi tarpeellisista

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Voimassa oleva 5 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta Tässä säädetyn lisäksi viranhaltijoiden ratkaisuvallasta määrätään myös henkilöstösäännössä,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2016 1 (15) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 19.4.

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2016 1 (15) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 19.4. 16/2016 1 (15) TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 19.4.2016 Talotekniikkayksikön muiden viranhaltijoiden 19.4.2016 tekemät rakennuslupapäätökset: 70 74 Päätökset annetaan julkipanon

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 YLEISTÄ Nämä asiakirjat piirustuksineen ja liitteineen sisältävät rakennusluvan. Rakennettaessa on noudatettava hyväksyttyjä piirustuksia.

Lisätiedot

Yhdellä lomakkeella voidaan hakea kaikki samalle rakennuspaikalle samaan aikaan haettavat luvat.

Yhdellä lomakkeella voidaan hakea kaikki samalle rakennuspaikalle samaan aikaan haettavat luvat. 1 R A K E N N U S L U V A N H A K E M I N E N SAVONLINNAN KAUPUNGISSA Lupaa rakentamiseen, purkamiseen ja toimenpiteeseen haetaan rakennusvalvonnasta saatavalla hakulomakkeella. Lomake on saatavilla myös

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2015 1 (15) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO YLIARKKITEHTI HENKILÖTIEDOT POISTETTU 30.4.2015

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2015 1 (15) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO YLIARKKITEHTI HENKILÖTIEDOT POISTETTU 30.4.2015 31/2015 1 (15) YLIARKKITEHTI HENKILÖTIEDOT POISTETTU 30.4.2015 Yliarkkitehti on 30.4.2015 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset: 173 175 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 5.5.2015, jolloin päätösten

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 YLEISTÄ... 2 2 RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOSTEN

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 79 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) 3390/11.111/2014 KHALL 79 Hakija Nimi Eeva ja Paavo Runtti Osoite Lodentie

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNK. Saap. L I..y O. Dno. Joensuunkaupunki PAATOS Konsernihalhnto. Rakennusvalvonta 2 /

JOENSUUN KAUPUNK. Saap. L I..y O. Dno. Joensuunkaupunki PAATOS Konsernihalhnto. Rakennusvalvonta 2 / 2 / Kuntanumero Kaup.osa 1 kylä Kortteli/tila Tontti / Rn:o Pinta-ala 474540 m2 167 435 51 io8 Rakennuspaikka Purkamistupa 2015-248 S 323 Päätöspäivämäärä 11.06.2015 Dno Saap. L I..y O ja heikko kunto.

Lisätiedot

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä Kokousaika 26.1.215 klo 17. Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 224 225 226 227 228 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Kiinteistöveron määrääminen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) KIRKKONEUVOSTO 2/ 2012 7.3.2012

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) KIRKKONEUVOSTO 2/ 2012 7.3.2012 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) Aika Tiistai 7.3.2012 klo 9.05 9.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Eija Nurminen puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu Hyttinen Riitta

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013 Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Osakkeenomistajan remontit Kunnossapito- tai muutostyö Kunnossapitotyöt: Yhtiön kunnossapitoa on kiinteistön ylläpitoon kuuluva toiminta, joka

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Rakennuslautakunta 05.06.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Rakennuslautakunta 05.06.2014 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 05.06.2014 Sivu 1 / 1 2509/10.03.00/2014 80 Purkamislupa-asia, 2014-736, Lippajärventie 44 02940 ESPOO, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi Päätöspäivämäärä 05.06.2014 Päätös

Lisätiedot

Omakotirakennuspaikkojen tarjouskilpailu syksy 2015. VESIJÄRVI 2 kaava-alueen kaksi rakennuspaikkaa tarjousmenettelyllä

Omakotirakennuspaikkojen tarjouskilpailu syksy 2015. VESIJÄRVI 2 kaava-alueen kaksi rakennuspaikkaa tarjousmenettelyllä Omakotirakennuspaikkojen tarjouskilpailu syksy 2015 VESIJÄRVI 2 kaava-alueen kaksi rakennuspaikkaa tarjousmenettelyllä Siilinjärven kunta Konserni- ja maankäyttöpalvelut 1.10.2015 Sisältö 1. Yleistä...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (5) Ympäristölautakunta Ytp/3 10.12.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (5) Ympäristölautakunta Ytp/3 10.12.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (5) 3 Asunto Oy Kotkankatu 1 kuuleminen määräyksestä poistaa asuntoon Tivolitie 4 B 17 terveyshaitta HEL 2013-013664 T 11 02 02 02 Päätösehdotus Taloyhtiö Taustaa

Lisätiedot

Maisematyöluvat. KAAVOITUS JA METSÄTALOUS Pori 9.1.2014

Maisematyöluvat. KAAVOITUS JA METSÄTALOUS Pori 9.1.2014 Maisematyöluvat KAAVOITUS JA METSÄTALOUS Pori 9.1.2014 130 Lupamenettelyn perusteet Rakennusluvan, toimenpideluvan, purkamisluvan ja maisematyöluvan ratkaisee kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Maisematyölupa

Lisätiedot

Rakennuksen kiireellisistä kunnostustoimista ja ympäristön siistimisestä määrääminen

Rakennuksen kiireellisistä kunnostustoimista ja ympäristön siistimisestä määrääminen Ympäristölautakunta 31 21.05.2014 Rakennuksen kiireellisistä kunnostustoimista ja ympäristön siistimisestä määrääminen YMPL 31 Tarkastusten ja katselmuksen perusteella liikerakennus ja sen ympäristö tontilla

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

L x Asianajotoimisto Lehtinen & Koponen Oy ``.

L x Asianajotoimisto Lehtinen & Koponen Oy ``. L x Asianajotoimisto Lehtinen & Koponen Oy ``. 1 HEINOLAN KAUPUNKI Heinolan kaupunki Tekninen lautakunta Rauhankatu 3 18100 Heinola A s : n ; ' i 0 5-11- 2013 2A3 v1. v1 Asia Oikaisuvaatimus postilaatikon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/9 20.5.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/9 20.5.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) 9 Munkkiniemen Kartanontie 22:n asemakaavan muuttaminen (nro 12255, tontti 30008/22) HEL 2011-006696 T 10 03 03 Päätösehdotus Tiivistelmä Esittelijän perustelut

Lisätiedot

Lupatunnus 12-0072-R 12.06.2012 32

Lupatunnus 12-0072-R 12.06.2012 32 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä PL 111 570101 SAVONLINNA RAKENNUSPAIKKA Anttola, 246-402-0001-0049 Kitkantie 6, 58410 HAAPAKALLIO Kiinteistön nimi AAPELINMÄKI pinta-ala 4000 m² Rakentamismääräykset

Lisätiedot

LUONNOS 1. Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä

LUONNOS 1. Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä 1 / 6 LUONNOS 1 KAUPPAKIRJA (19.3.2012/UO) KAUPAN OSAPUOLET MYYJÄ Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä Risto Rytin katu 36 32700 Huittinen OSTAJA (he- / Y-tunnus), jäljempänä Ostaja

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakennuslupapäätös Rakennuslupapäätöksen tekee rakennustarkastaja. Rakennuslupapäätös annetaan ns. julkipanon jälkeen ( 14 vrk oikaisuvaatimusaika

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 73 13.06.2013. 73 Asianro 4553/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 73 13.06.2013. 73 Asianro 4553/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 73 Asianro 4553/10.03.00/2013 Oikaisuvaatimus / Tarkastusarkkitehti Mikko Etulan päätös 20.5.2013 419 / 2-9906-0 / Rakennuslupa ja rakennustöiden aloittaminen ennen

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN JA TERVEYDENSUOJELUN YHTEISTYÖ

RAKENNUSVALVONNAN JA TERVEYDENSUOJELUN YHTEISTYÖ PÄIVI KAUPPINEN-KETOJA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå RAKENNUSVALVONNAN JA TERVEYDENSUOJELUN YHTEISTYÖ PORVOON RAKENNUSVALVONTA JA TERVEYDENSUOJELU Porvoon kaupunki, noin 50 000 asukasta Rakennusvalvonta

Lisätiedot