TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.2.2008 56. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja Isotalo Seppo jäsen Knuts Lars Runar jäsen Korhonen Pentti jäsen Lahti Marika jäsen Nappu Juha jäsen Saksa Kirsti jäsen Kuusela Marjatta varajäsen Huovinen Pentti Nieminen Mikko Järvensivu Jukka Rinne Heimo Sepponen Eero Vahtola Pirjo Sirén Petri Heino Paula Hurme Hannu Kaisti Aapo Kallio Hannu Kosola Seppo kv:n pj kv:n vpj kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra vt. kirkkoherra tiedotuspäällikkö yhteisten työmuotojen johtaja talous ja suunnitt.johtaja, sihteeri hallintojohtaja kiinteistöjohtaja Poissa von Schöneman Arja jäsen Hlavatý Jari jäsen Hirvonen Martti kirkkoherra Lehikoinen Jouni kirkkoherra Mäntylä Heikki kirkkoherra Norvasuo Tuomo kirkkoherra Fager Mia lakimies, sihteeri 65 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen. Alkuhartauden piti Pentti Huovinen.

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 67 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 68 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. 69 SIHTEERIN VALINTA Puheenjohtaja totesi, että sihteeri Mia Fager on sairauslomalla ja esitti, että talous ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti toimii kokouksen sihteerinä. hyväksyttiin yksimielisesti. 70 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lars Runar Knuts ja Seppo Isotalo. Kokouksen kuluessa Lars Runar Knutsin poistuttua pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Pentti Korhonen. 71 ILMOITUSASIAT 1. Länsi Suomen lääninhallituksen päätös Länsi Suomen lääninhallituksen sosiaali ja terveysosasto on päätöksellään myöntänyt Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle luvan perheasioiden sovittelutoimintaan ajalla

3 Päätöksestä on ilmoitettu perheasiain neuvottelukeskuksen johtajalle. 2. Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvoston päätös Seurakuntaneuvosto on hyväksynyt Kaarinan seurakunnan strategian seuraavasti: Liite Seurakuntaneuvosto on päättänyt tarkistaa strategiaan vuoden 2009 alussa. 3. Suomen Sotaveteraanien Viron Yhdistyksen kiitos Suomen Sotaveteraanien Viron Yhdistys on lähettänyt päivätyn kiitoskirjeen Turun Tuomiokirkossa Suomen pojille kerätystä rahasta. Kirje on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. 4. Pöytäkirjoja diakoniatyön johtokunnan pöytäkirja nro 1/ lähetystyön toimikunnan pöytäkirja nro 1/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. 5. Kirkkoneuvoston kokouksen siirtyminen Kirkkoneuvosto päätti kutsua koolle ylimääräisen kirkkovaltuuston kokouksen klo 18.00, hallintojohtajan listalla. Tämän vuoksi päätettiin myös kirkkoneuvoston kokous siirtää pidettäväksi tiistaina klo Siten torstain kokous peruuntuu. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Kirkkoneuvoston puheenjohtajan asiat Merkittiin, että pöydille on jaettu lisäesityslista 3/2008, joka on otsikoitu Sopimus Pyhän Henrikin reliikin deponoimisesta. lista on seuraava:

4 SOPIMUS PYHÄN HENRIKIN RELIIKIN DEPONOIMISESTA Turun tuomiokirkon reliikeistä Pyhän Henrikin reliikki on historiallisesti, kulttuurihistoriallisesti ja uskonnollisesti merkittävin reliikki. Pyhän Henrikin maalliset jäännökset siirrettiin juhlallisesti kesäkuun 18. päivänä vuonna 1300 Nousiaisista Turun tuomiokirkkoon, joka oli noussut Suomen hengellisen elämän keskukseksi. Turun tuomiokirkko vihittiin käyttöönsä tuomiokirkoksi edellisenä päivänä. Uskonpuhdistuksen jälkeenkin Pyhän Henrikin reliikkejä sekä muista reliikkejä säilytettiin vuosisatojen ajan Autuaan Hemmingin pyhäinjäännösarkussa tavalla, joka kunnioitti niiden ainutlaatuisuutta. Näille reliikeille on vuosisatoja annettu erityinen asema Turun tuomiokirkossa, vaikka luterilaisuuden katsantokanta reliikkeihin poikkesi selkeästi katolisen kirkon katsontakannasta. Reliikkien joutuminen vuonna 1924 Helsinkiin Museoviraston haltuun, ensin tutkimuksia varten ja sen tulkinnan mukaan omistajahallintaan, on selvitetty oheisessa Tuomiokirkkomuseon intendentin, filosofian lisensiaatti Riikka Kaistin laatimassa päivätyssä muistiossa. Muistiossa on lisäksi selvitetty reliikkien takaisinsaamiseen liittyviä toimenpiteitä ja neuvotteluja. Muistio on liitteenä: Liite Kaikki reliikkiin liittyvä aineisto arkistoidaan seurakuntayhtymän arkistoon tulevaisuuden tutkimus ja neuvottelutarpeita varten yhtenä kokonaisuutena. Tämä aineisto ei ole ilman Tuomiokirkkomuseon hoitokuntana toimivan yhteisen kirkkoneuvoston päätöstä julkinen. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on Turun tuomiokirkon edellisen peruskorjauksen yhteydessä tullut uudelleen tietoiseksi kahdeksan vuosikymmentä sitten siirrettyjen reliikkien olemassaolosta ja merkityksestä. Samalla itsenäisyytemme vahvistuttua suomalaisen luterilaisuuden erilaisuuden korostamisen sijaan on tullut kristillisten juuriemme uudelleen löytäminen. Tämä on näkynyt Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän seurakuntien laajana ekumeenisena yhteistyöhakuisuutena. Turun tuomiokirkon näkökulmasta Pyhän Henrikin reliikin saaminen silloin tällöin Tuomiokirkkoon on ollut aina juhlatapahtuma, jota on arvostettu. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti pyydettiin Museovirastolta päivätyllä kirjeellä Pyhän Henrikin kyynärvarsireliikin saamista Turun tuomiokirkossa olevaan Tuomiokirkkomuseoon. Aloitteen asiassa teki Turun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto kokouksessaan Tavoitteena oli saada asia ratkaistua ennen kristinuskon riemuvuotta Tämän jälkeen katolinen Pyhän Henrikin seurakunta kääntyi Museoviraston puoleen ja pyysi piispa Henrikin kyynärvarsireliikin sijoittamista Pyhän Henrikin ka

5 tedraaliin Helsinkiin. Tämä jälkimmäinen anomus johti reliikin deponointiin Pyhän Henrikin katedraaliin alkaen. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on päätöksellään todennut Museoviraston deponointipäätöksen käsittelyyn liittyneet virheellisyydet. Tämän jälkeen reliikki on ollut sijoitettuna Pyhän Henrikin katedraalissa Museoviraston jatkettua deponointia. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän käytyä neuvotteluja ja toimitettua selvityksiä on käsitys Museovirastossa säilytettyjen reliikkien oikeudellisesta asemasta täsmentynyt. Museovirastossa olevien muidenkin Tuomiokirkon reliikkien asema vastasi Pyhän Henrikin kyynärvarsireliikin asemaa. Museoviraston tutkittua asiaa se ilmoitti Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle palauttavansa kaikki reliikit Turun tuomiokirkkoon, niiden lailliselle omistajalle. Samassa kirjeessä Museovirasto kertoi jatkaneensa Pyhän Henrikin reliikin deponointia Pyhän Henrikin katoliselle seurakunnalle toistaiseksi, kunnes Museovirasto toisin ilmoittaa. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä lupasi Museovirastolle yrittää neuvotella Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan kanssa siitä, miten reliikkien omistusoikeuden selvittyä Pyhän Henrikin reliikki voitaisiin palauttaa Turun tuomiokirkkoon. Neuvotteluja varten asetettiin työryhmä, johon kuuluivat tuomiorovasti Rauno Heikola, hallintojohtaja Hannu Kallio, intendentti Riikka Kaisti sekä kielenkääntäjä Paula Montin. Neuvotteluissa pyrittiin löytämään tapa, jolla reliikki olisi pääsääntöisesti Turun tuomiokirkossa, mutta se voisi olla olennaisella tavalla osa myös Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan kirkollista elämää. Neuvottelujen edistämiseksi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkkoneuvosto ehdotti , että seurakuntayhtymä olisi valmis deponoimaan pysyvästi jonkin yhteisesti sovittavan Pyhän Henrikin reliikin mikäli reliikkien tutkimus osoittaisi, että Pyhän Henrikkiin liittyviä reliikkejä olisi kyynärvarsireliikin lisäksi muitakin. Tämä edellyttäisi luonnollisesti laajoja tieteellisiä tutkimuksia, joiden mahdollistamiseksi kyynärvarsireliikki olisi saatava Turun yliopistoon tutkimuksia varten. Tämä ehdotus ei johtanut yhteisymmärrykseen, minkä vuoksi Rauno Heikola ja Hannu Kallio kääntyivät Museoviraston puoleen, joka lähettikin Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnalle kirjeen deponoidun reliikin palauttamisesta. Neuvottelut alkoivat uudelleen joulukuussa 2007 ja saatiin neuvoteltua katolisen kirkon edustajien kanssa sopimus, joka mahdollistaa kyynärvarsireliikin tieteellisen tutkimuksen sekä määrittää kyynärvarsireliikin deponoinnin ehdot. Tämän jälkeen Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan edustajat edellyttivät vielä muutoksia sopimukseen. Lopullisen muotonsa sopimus sai Kahdeksan vuoden aika, jonka Pyhän Henrikin reliikki on ollut sijoitettuna Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan alttariin, on synnyttänyt tilanteen,

6 jossa katolinen seurakunta katsoo sen pois viemisen loukkaavan heidän oikeuksiaan. Yleinen mielipideilmasto, lehdistön kannanotot ja erilaisten asiaan perehtymättömien kirkollisten tahojen vaikutusyritykset ovat tehneet mahdottomaksi sen, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä ei ole voinut vedota laillisiin oikeuksiinsa reliikin omistajana. Sopimuksessa sovitaan kuitenkin vain määräaikaisesta, viiden vuoden deponoinnista. Lisäksi sopimuksen 5 kohdan tarkoituksena on tutkimusten toivottavasti annettua lisävalaistusta tarkemmin tunnistamattomien luureliikkien yhteydestä Pyhään Henrikkiin, mahdollistaa neuvotteluteitse nyt deponoitavan reliikin saaminen Turun tuomiokirkkoon. Lisäksi sopimus antaa meille täyden oikeuden saada reliikki väliaikaistarkoituksessa Turun tuomiokirkkoon niin halutessamme. Deponointiajan loputtua käydään deponoinnista ja sen ehdoista uudet neuvottelut. Nyt esitettävä ratkaisu on kokonaisuuden kannalta paras mahdollinen. Mikäli olisimme pitäytyneet laillisissa oikeuksissamme ja vaatineet reliikin palauttamista Tuomiokirkkoon, olisivat Suomen evankelisluterilaisen kirkon ja katolisen kirkon ekumeeniset suhteet kärsineet suuren vahingon. Uskomme, että myös katolinen kirkko tilanteen rauhoituttua antaa arvoa ratkaisullemme ja pohtii omaa rooliaan ekumenian osapuolena. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä liitteenä olevan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ja Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan välillä solmitun sopimuksen Pyhän Henrikin värttinäluureliikistä. Käsittely Puheenjohtaja Rauno Heikola kertoi, että Helsingissä on allekirjoitettu sopimus värttinäluureliikin deponoinnista. Sopimus jaettiin kokouksen osanottajille. Se on seuraava: Liite Rauno Heikola kertoi, että asia on sovittu julkistettavaksi erillisessä tiedotustilaisuudessa. Puheenjohtaja piti valitettavana sitä, että Turun Sanomat oli ottanut asian pääuutiseksi jo ennen tiedotustilaisuutta. Hallintojohtaja Hannu Kallio kertoi, että hän on omasta puolestaan laatinut muistion asioiden kulusta. Hän tulee täydentämään sen ja jättämään sen arkistoitavaksi mahdollista myöhempää tutkimusta varten. Lars Runar Knuts tiedusteli, onko laadittu sopimus neuvottelutulos, vai sopimus, joka on tuotu kirkkoneuvoston vahvistettavaksi. Knuts kannatti sopimuksen hyväksymistä.

7 Juha Nappu kannatti sopimuksen hyväksymistä. Keskustelun kuluessa kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esittää kiitokset asiaa valmistelleelle työryhmälle, johon kuuluivat Rauno Heikola, Hannu Kallio, Riikka Kaisti ja Paula Montin. hyväksyttiin. Hallintojohtajan asiat 73 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 4 / 2008 Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 25 / 2007 on määrätty vuoden 2008 kolehtikohteet. Sotaveteraanien keskuudessa tehtävään hengelliseen työhön kerättävä kolehti on liitetty ajallisesti Kansallisen veteraanipäivän läheisyyteen. Tänä vuonna Kansallinen veteraanipäivä on 27.4., ja se on sunnuntai. Silloin on kuitenkin määrätty kerättäväksi kolehti Pyhän Marian kirkon urkurakennushankkeeseen Kirkon Ulkomaanavun kautta. Nyt kirkkohallitus pyytää harkitsemaan kolehtikohteiden vaihtamista seuraavasti: sunnuntai pääsiäisestä Pyhän Marian kirkon urkurakennushankkeeseen, Kirkon Ulkomaanapu (Luotsikatu 1, Helsinki, viitenumeroluettelo) sunnuntai pääsiäisestä Sotaveteraanien keskuudessa tehtävään hengelliseen työhön, Kirkkohallitus (PL 185, Helsinki, viitenumeroluettelo). Kirkkoneuvosto merkitsee Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 4 / 2008 saaduksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 74 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 5 / 2008 Yleiskirje kuuluu seuraavasti: Seurakunnat ovat tehtävänsä mukaisesti läsnä koko suomalaisessa todellisuudessa ja kohtaavat ihmiset siinä elämänpiirissä, jossa he elävät. Irtisa

8 nomisuutiset yrityksissä eri puolilla maata haastavat myös paikallisseurakuntia. Kirkon yhteiskunnallisessa työssä on pohdittu, mitä seurakunnalta odotetaan ja miten seurakunta voi olla seurakuntalaisten tukena työelämän kriisitilanteissa. Yleiskirjeen liitteessä on ohjeita, miten seurakunta voi toimia työyhteisöjen tukena irtisanomis ja lomautustilanteissa. Liite kuuluu seuraavasti: Liite Seurakunnat saavat yleiskirjeet suoraan Kirkkohallituksesta. Kirjaamosta yleiskirje on lähetetty diakoniakeskukseen ja kasvatusasiain keskukseen. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 5 / Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 75 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 6 / 2008 Yleiskirjeen aiheena on kiinteistöinvestointeja koskeva arvonlisäverolain muutos Kiinteistöinvestointeihin sisältyvän arvonlisäveron vähennysoikeus ja palautusvelvollisuuskäytäntö muuttui Uudet säännökset koskevat kiinteistöjen uudisrakentamisen ja perusparantamisen menoihin sisältyvien verovähennysten oikaisuja kymmenen vuotta kestävän tarkistuskauden aikana. Lisäksi lain muutos on otettava huomioon aina kiinteistöjen myyntija ostotilanteessa sekä kiinteistön tai sen osan vuokraus ja vuokranantotilanteessa. Lain muutoksen tavoitteena on olla mahdollisimman tasapuolinen ja tarkoituksenmukainen kaikille osapuolille. Kirkkoneuvosto merkitsee Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 6 / 2008 tiedoksi. Yleiskirje lähetetään lakimiehelle, kiinteistötoimistolle ja taloustoimistolle noudatettavaksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

9 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 7 / 2008 Yleiskirje koskee talouden tilastotietojen lähettämistä Kirkkohallitukselle. Tiedot metsätalouden ja maankäytön (lomake A9) osalta tulee lähettää Kirkkohallitukselle mennessä. Taloustilastot lomake 7 (seurakunnan talous) ja lomake A8 (hautainhoitorahasto, hautasija ja hautausmaksut) viimeistään mennessä. Kirkkoneuvosto merkitsee Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 7 / 2008 saaduksi. Yleiskirje lähetetään toimenpiteitä varten kiinteistötoimistolle ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 77 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 8 / 2008 Yleiskirje sisältää seuraavat aiheet: 1. Seurakunnille tilitetyt verotulot vuonna Kulttuuriperintö seurakuntien taloudessa koulutuspäivä Kirjanpitoasioiden neuvottelukunnan lausunto sijoituskiinteistöjen käsittelystä 4. Sisäinen korko Kirjanpitoasioiden neuvottelukunnan ja laskentatoimen kehittämistyöryhmän jäsenet alkaen 1. Seurakunnille tilitetyt verotulot vuonna 2007 Seurakunnille tilitetyt verotulot kirjataan Kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti verohallinnon tilitysten suoritusajankohdan mukaan ao. tilikauden verotuloksi. Tilityksen mukaan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän verotulot ovat euroa (muutos 7 %), josta kirkollisveron osuus on euroa (muutos 5,4 %) ja yhteisöveron osuus euroa (muutos 16,3 %). Tilitykset kirkollisveroista ja yhteisöverojen osuudesta seurakunnittain ovat yleiskirjeen liitteenä ja luettavissa myös internetistä osoitteesta hallinto ja talous/talousasiat/tietoa. 2. Kulttuuriperintö seurakuntien taloudessa koulutuspäivä

10 Efeko Oy järjestää koulutuspäivän seurakuntien kulttuuriperinnön hoidosta, ylläpidosta, rahoituksesta sekä kirjanpidosta ja tilastoinnista Vantaalla. Kirkkohallituksen vuonna 2006 antamassa ohjeessa määriteltiin, mitkä kustannukset merkitään kulttuuriperinnöstä aiheutuviksi ja miten kirkko kerää tilastotietoa ko. asiakokonaisuudesta. Seurakuntien tulee ilmoittaa nämä kustannukset Kirkkohallitukselle taloustilastolomakkeella A7. 3. Kirjanpitoasioiden neuvottelukunnan lausunto sijoituskiinteistöjen käsittelystä Kirjanpitoasioiden neuvottelukunta antoi lausunnon sijoituskiinteistöihin liittyvistä kirjauksista. Kiinteistöosakeyhtiön osakkeet ja asunto osakeyhtiön osakkeet merkitään seurakunnan taseessa pysyviin vastaaviin, tase erään Sijoitukset. Merkitsemistapaan ei vaikuta se, onko kiinteistö ja asunto osakkeiden omistukseen liittyvät osakkeet hankittu seurakunnan omaan käyttöön taikka sijoitusmielessä. Maa ja vesialueet, rakennukset tms. merkitään taseeseen luonteensa mukaisiin tase eriin. Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut, muut rahoitustuotot ja kulut kirjataan tuloaskelmaan luonteensa mukaisille tehtäväalueille ja tileille. 4. Sisäinen korko Seurakunnat kohdentavat kustannukset perustehtävien kesken aiheuttamisperiaatteen mukaan. Kun tilivuoden aikaisen toiminnan osuutta pääomamenoista kohdennetaan tehtäväalueille, poistojen jälkeen jäljellä olevalle hankintamenolle lasketaan sisäinen korko. Sisäisenä korkona käytetään 12 kuukauden euribor korkoa 360 päivän mukaan laskettuna. 5. Kirjanpitoasioiden neuvottelukunnan ja laskentatoimen kehittämistyöryhmän jäsenet alkaen Kirjanpitoasioiden neuvottelukunnan jäsenet toimikaudella : talousjohtaja Jouni Lätti, Hyvinkään seurakunta talouspäällikkö Irma Hokka, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä tilintarkastaja Esko Säilä, KMPG Kunta Oy tilintarkastaja Sinikka Niitynperä, Audiator Oy toimitusjohtaja Eero Prepula, PK Finland Oy kehittämispäällikkö Anneli Heinonen, Kuntaliitto toimistopäällikkö Heikki Kämäräinen, Kirkkohallitus. Neuvottelukunta valitsee itse puheenjohtajat. Sihteerinä toimii taloussuunnittelupäällikkö Maija Liisa Hietakangas. Laskentatoimen kehittämistyöryhmän jäsenet toimikaudella : tilintarkastaja Esko Säilä, KMPG talouspäällikkö Birgitta Bragge, Tampereen seurakuntayhtymä

11 hallintopäällikkö Annica Forssell, Paraisten seurakuntayhtymä talousjohtaja Kari Hietala, Järvenpään seurakunta kirkkoherra Heikki Pelkonen, Laune Anne Saloniemi, Tornio kouluttaja Timo Tulisalo, Kirkon koulutuskeskus kirjanpitäjä Ulla Tylli, Anjalankosken seurakunta talouspäällikkö Tapio Yliluoma, Paimion seurakunta. Puheenjohtajana toimii Esko Säilä ja sihteerinä Maija Liisa Hietakangas. Kirkkoneuvosto merkitsee Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 8 / 2008 tiedoksi ja noudatettavaksi. Ilmoitus taloustoimistolle ja kiinteistötoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 78 KIRKON TYÖMARKKINALAITOKSEN YLEISKIRJE A 2 / 2008 Yleiskirjeen aiheet ovat seuraavat: 1. Luottamusmieskurssit 2. Kirkon yleisen virka ja työehtosopimus kirjan tilaaminen 3. Vuosilomalain muutos 4. Työsopimuslain ja työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muutos 1. Luottamusmieskurssit Kirkon työmarkkinalaitos on hyväksynyt JHL:n, JUKO:n, Jyty ry:n ja SVTL ry:n vuoden 2008 luottamusmieskurssit, joille osallistumista varten myönnettävää virkavapautta / työvapaata koskevat määräykset on määritelty luottamusmiessopimuksen 11 :ssä. Kurssipäiviltä luottamusmiehille maksetaan ns. ruokarahaa 22,30 euroa. 2. Virka ja työehtosopimus Kirja valmistuu painosta helmikuun puolessa välissä. Kirja sisältää sekä yleisen virka ja työehtosopimuksen että aiemmin erillisenä kirjana julkaistut erillissopimukset. Seurakunnat ja taloustoimisto saavat yhden kappaleen veloituksessa. Lisäkappaleita voi tilata osoitteesta Sopimusmateriaali on luettavissa myös osoitteesta: /2007/ Vuosilomalain muutos

12 Vuosilomalain 5 ja 7 :ää on muutettu sen johdosta, että on säädetty uusi siviilipalveluslaki. Lain muutoksilla ei ole vaikutusta kirkon vuosilomamääräysten soveltamiseen. 4. Työsopimuslain ja työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojelutoiminnasta annetun lain muutos Työsopimuslain 13 luvun 11 :ää on muutettu lailla 1333/2007. Lakiin on otettu säännös siitä, että työnteon keskeisiä ehtoja koskevan selvityksen antamisvelvollisuuden rikkominen on rangaistavaa. Selvityksen antaminen oli jo aiemmin säädetty työnantajan velvollisuudeksi, mutta velvollisuuden rikkomista ei ollut kriminalisoitu. Muutoksen tarkoituksena on parantaa määräaikaisissa työsuhteissa työskentelevien työntekijöiden asemaa ja ehkäistä sellaisten määräaikaisten työsopimusten käyttöä, joille ei ole olemassa lain mukaista perustetta. Tavoitteena on myös tehostaa työnantajan velvollisuutta antaa selvitys keskeisistä työsuhteen ehdoista. Lain muutoksella pyritään vaikuttamaan siihen, että työsopimukset solmittaisiin määräaikaisina vain silloin, kun sille on laissa tarkoitetut perusteet. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi ja noudatettavaksi Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeen A 2 / Ei muutoksenhakuoikeutta. Ilmoitus yksikköjen esimiehille (kirkkoherroja lukuun ottamatta) ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 79 TALOUSPÄÄLLIKKÖ IRMA HOKAN ANOMUS Kirkkohallitus on valinnut talouspäällikkö Irma Hokan Seurakuntien kirjanpitoasioiden neuvottelukuntaan vuosiksi Irma Hokka pyytää, että hän saisi osallistua neuvottelukunnan työskentelyyn työaikana. Kirkkoneuvosto oikeuttaa talouspäällikkö Irma Hokan osallistumaan Seurakuntien kirjanpitoasioiden neuvottelukunnan työskentelyyn vuosina virka aikana. Ilmoitus Irma Hokalle ja taloustoimistolle, hyväksyttiin.

13 DIAKONIASIHTEERI MERVI SALIN INKISEN SIVUTOIMILUPA ANOMUS Mervi Salin Inkinen on pyytänyt sivutoimilupaa seuraavalla anomuksella: Anon sivutoimilupaa toimiakseni diakonian tehtävissä Vahdon seurakunnassa Työ tulisi sisältämään kotikäyntityötä, jumalanpalvelusavustamista, leirityötä ja iltavastaanottotyötä. Sivutyötä olisi maksimissaan 10 tuntia viikossa. Sivutoimen työt on sovittu Vahdon seurakunnan kanssa tehtäviksi iltaisin tai viikonloppuisin sekä kesälomalla rippileirin osalta. Päätehtäväni Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän diakoniasihteerinä tapahtuu pääsääntöisesti virastoaikoina, jolloin en toimi sivutoimessani. Kirkkojärjestyksen (Kj 6:5;2) mukaan sivutoimen myöntämisessä on otettava huomioon, että viranhaltija ei sivutoimen vuoksi saa tulla esteelliseksi virassa, sivutoimi ei saa vaarantaa luottamusta viranhaltijoiden tasapuolisuuteen viranhoidossa eikä sivutoimi muutoinkaan saa haitata viran asianmukaista hoitamista. Lupa voidaan peruuttaa, jos siihen ilmenee syytä. Mervi Salin Inkisen sivutoimen hoito tapahtuisi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ulkopuolisessa seurakunnassa, joten voidaan katsoa, ettei kirkkojärjestyksen mukaista esteellisyyttä synny eikä luottamus viranhaltijoiden tasapuolisuuteen viranhoidossa vaarannu. Diakoniajohtaja Hannu Suihkonen puoltaa anomusta todeten, että sivutoimen hoito tulee rajata enintään 10 tuntiin viikossa ja diakoniasihteerin viran hoidon ulkopuolisiin aikoihin niin, ettei se haittaa diakoniasihteerin viran asianmukaista hoitamista. Sivutoimen tuntimäärä on hakijan vastuualueeseen ja tehtäviin nähden korkeahko, mutta tehtävän määräaikaisuuden vuoksi hallintojohtajan puoltaa hakemusta. Diakoniatyön johtokunta ei aikataulullisista syistä ole ehtinyt käsitellä anomusta. Johtoryhmä puoltaa anomusta käytyään asiasta keskustelun. Kirkkoneuvosto oikeuttaa diakoniasihteeri Mervi Salin Inkisen hoitamaan sivutoimena diakonian tehtäviä Vahdon seurakunnassa välisenä aikana enintään 10 tuntia viikossa siten, että tehtävät sijoittuvat diakoniasihteerin viran hoidon ulkopuolisiin aikoihin eivätkä haittaa diakoniasihteerin viran asianmukaista hoitamista. Ilmoitus Mervi Salin Inkiselle, diakoniatyön johtokunnalle, diakoniajohtajalle ja lakimiehelle.

14 hyväksyttiin. 81 KUUROJEN DIAKONIATYÖNTEKIJÄ KRISTIINA WALLENIUKSEN SIVUTOIMILUPA ANOMUS Kuurojen diakoniatyöntekijä Kristiina Wallenius on anonut lupaa toimia virkansa ohella viittomakielen tulkkina ja viittomien opettajana. Anomuksen mukaan viittomakielen tulkin työhön kuuluvat muun muassa asioimis ja harrastustulkkaukset. Tulkin tehtävänä on välittää viestiä kahden eri tavoin toimivan kulttuurin välillä tarkasti ja puolueettomasti. Tulkki ei ohjaa tilannetta tai asiakasta eikä osallistu tilanteen kulkuun. Ennen tulkkaustilannetta tulkki valmistautuu tehtävänsä perehtymällä tulkattavaan aiheeseen. Viittomien opettaja voi työskennellä viittomaryhmien opettajana tai tehdä kotiopetuksia perheissä, joissa kuuleville vanhemmille syntyy kuuro lapsi tai lapsi, jolle diagnosoidaan kielihäiriö. Anomuksessaan Wallenius ilmoittaa, Turun viittomakielen tulkkikeskus välittää tulkkaukset freelancer tulkkeina toimiville tulkeille, jolloin tulkki itse voi päättää, ottaako hän tilauksen vastaan vai ei. Anomuksen mukaan tulkkauspalvelut sijoittuisivat hänen vapaa aikaansa. Anomustaan Wallenius perustelee sillä, että sivutoimesta on hyötyä hänen varsinaisessa työssään, koska se lisää hänen tuntemustaan kuurojen kulttuurista ja maailmasta sekä ylläpitää ja kehittää hänen viittomakielen taitoaan. Viittomakielen tulkin työnantajana on tulkattava ja palkanmaksajana vammaispalvelulain perusteella asiakkaan kotikunta. Asiakkaalle tulkkauspalvelu on maksutonta. Kirkkojärjestyksen (Kj 6:5;2) mukaan sivutoimiluvan myöntämisessä on otettava huomioon, että viranhaltija ei sivutoimiluvan myötä saa tulla esteelliseksi virassa ja että sivutoimi ei saa vaarantaa luottamusta viranhaltijoiden tasapuolisuuteen viranhoidossa. Sivutoimi ei saa muutoinkaan haitata viran asianmukaista hoitamista. Sivutoimilupa voidaan peruuttaa, jos aihetta siihen ilmenee. Diakoniatyön johtokunnassa on asian todettu, että esteellisyys saattaa tulla pohdittavaksi tapauksissa, joissa henkilö on Kristiina Walleniuksen asiakkaana toisaalta diakoniatyön ja mahdollisesti sivutoimen myötä. Kristiina Wallenius on anomuksessaan ilmoittanut, että vastaanottaessaan freelancertulkkausta hän tulee tarkastelemaan, osaako asiakas erottaa hänen roolinsa kuurojen diakoniatyöntekijänä ja viittomakielen tulkkina. Epäillessään, että asiakas ei eri rooleja osaa erottaa, hän ei ota työtä vastaan. Johtokunta puoltaa anomusta siten, ettei sivutoimiluvan mukainen toiminta saata Kristiina Walleniusta esteelliseksi virassa eikä vaaranna luottamusta tasapuolisuu

15 teen viranhoidossa. Sivutoimiluvan enimmäistuntimääräksi johtokunta esittää enintään 10 tuntia viikossa. Johtoryhmä yhtyy diakoniatyön johtokunnan esitykseen. Kirkkoneuvosto päättää myöntää kuurojen diakoniatyöntekijä Kristiina Walleniukselle sivutoimiluvan viittomakielen tulkkina ja viittomien opettajana toimimista varten. Sivutoimilupa myönnetään kolmeksi vuodeksi, helmikuun 2011 loppuun, ehdolla, ettei sivutoimen hoitaminen haittaa hänen varsinaisen virkansa hoitamista. Viikoittainen tuntimäärä ei saa ylittää 10 tuntia. Lisäksi Kristiina Walleniusta kehotetaan huomioimaan tulkkaustehtäviä vastaanottaessaan kirkkojärjestyksen 6 luvun 5 pykälän määräykset esteellisyydestä ja viranhaltijoiden tasapuolisuuden säilymisestä viran hoidossa. Ilmoitus Kristiina Walleniukselle, diakoniajohtajalle ja lakimiehelle. Käsittely Juha Nappu tiedusteli, syntyykö sivutoimiluvan hoitamisen yhteydessä ongelmaa tai ristiriitaa sen johdosta, onko viranhaltija tekemässä virkatyötään tai sivutointaan. Hallintojohtaja Kallio vastasi, että asiaan liittyvää jääviyttä on pohdittu johtokunnan kokouksessa ja todettu, että ongelmia ei synny. Tarvittaessa diakoniajohtaja ratkaisee asiat. hyväksyttiin. 82 TOIMINTAKERTOMUKSEN 2007 LAATIMINEN Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvoston on vuosittain annettava kirkkovaltuustolle kertomus seurakuntayhtymän ja sen kunkin seurakunnan edellisen vuoden toiminnasta käsiteltäväksi kirkkovaltuustossa samanaikaisesti edellisen vuoden tilinpäätöksen kanssa. Ohjesäännössä on mainittu, mitkä asiat kertomuksessa on vähintään oltava. Kirkkoneuvosto on vuosittain asettanut toimikunnan valmistelemaan vuosikertomusta. Siihen ovat vuonna 2007 kuuluneet seuraavat jäsenet: hallintojohtaja Hannu Kallio (pj), lakimies Mia Fager, talouspäällikkö Irma Hokka, kasvatustoimen johtaja Hannu Hurme, talous ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti, tiedotuspäällikkö Paula Heino, kirkkoherra Eero Sepponen, tiedottaja Minna Vesanto ja hallintosihteeri Armi Laaksonen (siht.). Kirkkoneuvosto päättää asettaa toimikunnan valmistelemaan vuoden 2007 toimintakertomusta ja nimeää siihen seuraavat henkilöt:

16 hallintojohtaja Hannu Kallio, puheenjohtaja lakimies Mia Fager talouspäällikkö Irma Hokka kasvatustoimen johtaja Hannu Hurme talous ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti tiedotuspäällikkö Paula Heino kirkkoherra Eero Sepponen tiedottaja Minna Vesanto ja hallintosihteeri Armi Laaksonen, sihteeri. Ilmoitus tehtävään valituille ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely Juha Nappu katsoi, että toimikunnan viime vuonna laatima toimintakertomuksen kansanpainos Kohtaamisia oli painatuksen värivalikoimalta huono ja aiheutti lukemisongelmia. Hän ehdotti, että värivalikoima valitaan jatkossa paremmin. hyväksyttiin. 83 PAIMION SEURAKUNNAN ESITYS PAIMION SAIRAALAN SAIRAALASIELUNHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ Paimion seurakunnan kirkkoneuvosto on pykälässä 112 päättänyt esittää Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle, että se osallistuisi Paimion sairaalan sairaalasielunhoidon kustannuksiin jyvittämällä ne toimintaalueen seurakuntien kesken. Paimiossa sairaalasielunhoidosta vastaa 2. seurakuntapastori, jonka työajasta 50 % on määritelty sairaalapapin työksi. Esityksen mukaan sairaalapappi toimisi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän sairaalasielunhoidon alaisuudessa. Kiireellisissä rippi ja sielunhoitotapauksissa voitaisiin poikkeustapauksissa edelleen kääntyä Paimion seurakunnan papiston puoleen. Perusteluna esitykselle on, että Paimion sairaala on vuodesta 1987 alkaen ollut TYKS:n yksikkö. Yleisen käytännön mukaan kukin seurakunta järjestää toimintansa paikalliset erityistarpeet huomioiden. Paimion sairaala on katsottava tällaiseksi. Rinnakkaisesimerkkinä mainittakoon myös TYKS:n alainen Raision sairaala, jonka sielunhoidosta vastaa Raision seurakunta. Toisaalta ko. hoitolaitos vie seurakunnan varoja palkkakuluina, mutta vastaavasti kasvattaa kirkollisverokertymää. Samalla periaatteella Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on järjestänyt Turussa ja Kaarinassa sijaitseviin sairaaloihin, hoitolaitoksiin ja terveyskeskuksiin sairaalasielunhoidon palvelut. Paimion seurakunta ei

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.2.2011 81 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 93 119. Aika torstai 17.2.2011 klo16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.3.2008 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 147 179 Aika torstai 27.3.2008 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra 26.11.2009 614 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 621 662 Aika torstai 26.11.2009 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.9.2007 407 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 426 455 Aika torstai 6.9.2007 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.2.2006 104. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.2.2006 104. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 23.2.2006 104 YHTEIEN KIRKKONEUVOTON KOKOU :t 108 139 Aika torstai 23.2.2006 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.2.2006 70. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.2.2006 70. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 9.2.2006 70 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 69 107 Aika torstai 9.2.2006 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 5.10.2006 415 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 497 518 Aika torstai 5.10.2006 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 19.4.2007 243 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 233 256 Aika torstai 19.4.2007 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 11.12.2013 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2005 542 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 536 562 Aika torstai 24.11.2005 klo 16.00 19.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.5.2008 247. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.5.2008 247. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.5.2008 247 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 272 297 Aika keskiviikko 14.5.2008 klo 16.00 17.25 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.5.2010 262 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 270 294 Aika torstai 6.5.2010 klo 16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.6.2005 336. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.6.2005 336. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 16.6.2005 336 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 327 355 Aika torstai 16.6.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2011 513. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2011 513. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2011 513 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 525 552 Aika torstai 24.11.2011 klo 16.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 13.11.2014 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3. 4.10.2007 444

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3. 4.10.2007 444 3. 4.10.2007 444 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 473 494 Aika Paikka keskiviikko 3.10.2007 klo 16.00 20.00, jolloin kokous keskeytettiin ja kokous jatkui 4.10.2007 klo 7.30 14.00 Tuomiokirkkoseurakunnan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 10.3.2005 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 123 149 Aika torstai 10.3.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.10.2010 494. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.10.2010 494. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 28.10.2010 494 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 531 558. Aika torstai 28.10.2010 klo15.00 15.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.6.2015 209. Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.6.2015 209. Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 11.6.2015 209 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 11.6.2015 klo 16.00 17.40 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.10.2005 502 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 488 514 Aika torstai 27.10.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.4.2005 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.4.2005 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 7.4.2005 187 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 194 Aika torstai 7.4.2005 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.3.2010 143. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.3.2010 143. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 11.3.2010 143 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 144 175 Aika torstai 11.3.2010 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.4.2005 226 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 235 Aika torstai 21.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.11.2004 474. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.11.2004 474. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 11.11.2004 474 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 455 472. Aika torstai 11.11.2004 klo 16.00 17.15. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot