TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.2.2008 56. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja Isotalo Seppo jäsen Knuts Lars Runar jäsen Korhonen Pentti jäsen Lahti Marika jäsen Nappu Juha jäsen Saksa Kirsti jäsen Kuusela Marjatta varajäsen Huovinen Pentti Nieminen Mikko Järvensivu Jukka Rinne Heimo Sepponen Eero Vahtola Pirjo Sirén Petri Heino Paula Hurme Hannu Kaisti Aapo Kallio Hannu Kosola Seppo kv:n pj kv:n vpj kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra vt. kirkkoherra tiedotuspäällikkö yhteisten työmuotojen johtaja talous ja suunnitt.johtaja, sihteeri hallintojohtaja kiinteistöjohtaja Poissa von Schöneman Arja jäsen Hlavatý Jari jäsen Hirvonen Martti kirkkoherra Lehikoinen Jouni kirkkoherra Mäntylä Heikki kirkkoherra Norvasuo Tuomo kirkkoherra Fager Mia lakimies, sihteeri 65 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen. Alkuhartauden piti Pentti Huovinen.

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 67 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 68 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. 69 SIHTEERIN VALINTA Puheenjohtaja totesi, että sihteeri Mia Fager on sairauslomalla ja esitti, että talous ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti toimii kokouksen sihteerinä. hyväksyttiin yksimielisesti. 70 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lars Runar Knuts ja Seppo Isotalo. Kokouksen kuluessa Lars Runar Knutsin poistuttua pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Pentti Korhonen. 71 ILMOITUSASIAT 1. Länsi Suomen lääninhallituksen päätös Länsi Suomen lääninhallituksen sosiaali ja terveysosasto on päätöksellään myöntänyt Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle luvan perheasioiden sovittelutoimintaan ajalla

3 Päätöksestä on ilmoitettu perheasiain neuvottelukeskuksen johtajalle. 2. Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvoston päätös Seurakuntaneuvosto on hyväksynyt Kaarinan seurakunnan strategian seuraavasti: Liite Seurakuntaneuvosto on päättänyt tarkistaa strategiaan vuoden 2009 alussa. 3. Suomen Sotaveteraanien Viron Yhdistyksen kiitos Suomen Sotaveteraanien Viron Yhdistys on lähettänyt päivätyn kiitoskirjeen Turun Tuomiokirkossa Suomen pojille kerätystä rahasta. Kirje on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. 4. Pöytäkirjoja diakoniatyön johtokunnan pöytäkirja nro 1/ lähetystyön toimikunnan pöytäkirja nro 1/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. 5. Kirkkoneuvoston kokouksen siirtyminen Kirkkoneuvosto päätti kutsua koolle ylimääräisen kirkkovaltuuston kokouksen klo 18.00, hallintojohtajan listalla. Tämän vuoksi päätettiin myös kirkkoneuvoston kokous siirtää pidettäväksi tiistaina klo Siten torstain kokous peruuntuu. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Kirkkoneuvoston puheenjohtajan asiat Merkittiin, että pöydille on jaettu lisäesityslista 3/2008, joka on otsikoitu Sopimus Pyhän Henrikin reliikin deponoimisesta. lista on seuraava:

4 SOPIMUS PYHÄN HENRIKIN RELIIKIN DEPONOIMISESTA Turun tuomiokirkon reliikeistä Pyhän Henrikin reliikki on historiallisesti, kulttuurihistoriallisesti ja uskonnollisesti merkittävin reliikki. Pyhän Henrikin maalliset jäännökset siirrettiin juhlallisesti kesäkuun 18. päivänä vuonna 1300 Nousiaisista Turun tuomiokirkkoon, joka oli noussut Suomen hengellisen elämän keskukseksi. Turun tuomiokirkko vihittiin käyttöönsä tuomiokirkoksi edellisenä päivänä. Uskonpuhdistuksen jälkeenkin Pyhän Henrikin reliikkejä sekä muista reliikkejä säilytettiin vuosisatojen ajan Autuaan Hemmingin pyhäinjäännösarkussa tavalla, joka kunnioitti niiden ainutlaatuisuutta. Näille reliikeille on vuosisatoja annettu erityinen asema Turun tuomiokirkossa, vaikka luterilaisuuden katsantokanta reliikkeihin poikkesi selkeästi katolisen kirkon katsontakannasta. Reliikkien joutuminen vuonna 1924 Helsinkiin Museoviraston haltuun, ensin tutkimuksia varten ja sen tulkinnan mukaan omistajahallintaan, on selvitetty oheisessa Tuomiokirkkomuseon intendentin, filosofian lisensiaatti Riikka Kaistin laatimassa päivätyssä muistiossa. Muistiossa on lisäksi selvitetty reliikkien takaisinsaamiseen liittyviä toimenpiteitä ja neuvotteluja. Muistio on liitteenä: Liite Kaikki reliikkiin liittyvä aineisto arkistoidaan seurakuntayhtymän arkistoon tulevaisuuden tutkimus ja neuvottelutarpeita varten yhtenä kokonaisuutena. Tämä aineisto ei ole ilman Tuomiokirkkomuseon hoitokuntana toimivan yhteisen kirkkoneuvoston päätöstä julkinen. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on Turun tuomiokirkon edellisen peruskorjauksen yhteydessä tullut uudelleen tietoiseksi kahdeksan vuosikymmentä sitten siirrettyjen reliikkien olemassaolosta ja merkityksestä. Samalla itsenäisyytemme vahvistuttua suomalaisen luterilaisuuden erilaisuuden korostamisen sijaan on tullut kristillisten juuriemme uudelleen löytäminen. Tämä on näkynyt Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän seurakuntien laajana ekumeenisena yhteistyöhakuisuutena. Turun tuomiokirkon näkökulmasta Pyhän Henrikin reliikin saaminen silloin tällöin Tuomiokirkkoon on ollut aina juhlatapahtuma, jota on arvostettu. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti pyydettiin Museovirastolta päivätyllä kirjeellä Pyhän Henrikin kyynärvarsireliikin saamista Turun tuomiokirkossa olevaan Tuomiokirkkomuseoon. Aloitteen asiassa teki Turun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto kokouksessaan Tavoitteena oli saada asia ratkaistua ennen kristinuskon riemuvuotta Tämän jälkeen katolinen Pyhän Henrikin seurakunta kääntyi Museoviraston puoleen ja pyysi piispa Henrikin kyynärvarsireliikin sijoittamista Pyhän Henrikin ka

5 tedraaliin Helsinkiin. Tämä jälkimmäinen anomus johti reliikin deponointiin Pyhän Henrikin katedraaliin alkaen. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on päätöksellään todennut Museoviraston deponointipäätöksen käsittelyyn liittyneet virheellisyydet. Tämän jälkeen reliikki on ollut sijoitettuna Pyhän Henrikin katedraalissa Museoviraston jatkettua deponointia. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän käytyä neuvotteluja ja toimitettua selvityksiä on käsitys Museovirastossa säilytettyjen reliikkien oikeudellisesta asemasta täsmentynyt. Museovirastossa olevien muidenkin Tuomiokirkon reliikkien asema vastasi Pyhän Henrikin kyynärvarsireliikin asemaa. Museoviraston tutkittua asiaa se ilmoitti Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle palauttavansa kaikki reliikit Turun tuomiokirkkoon, niiden lailliselle omistajalle. Samassa kirjeessä Museovirasto kertoi jatkaneensa Pyhän Henrikin reliikin deponointia Pyhän Henrikin katoliselle seurakunnalle toistaiseksi, kunnes Museovirasto toisin ilmoittaa. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä lupasi Museovirastolle yrittää neuvotella Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan kanssa siitä, miten reliikkien omistusoikeuden selvittyä Pyhän Henrikin reliikki voitaisiin palauttaa Turun tuomiokirkkoon. Neuvotteluja varten asetettiin työryhmä, johon kuuluivat tuomiorovasti Rauno Heikola, hallintojohtaja Hannu Kallio, intendentti Riikka Kaisti sekä kielenkääntäjä Paula Montin. Neuvotteluissa pyrittiin löytämään tapa, jolla reliikki olisi pääsääntöisesti Turun tuomiokirkossa, mutta se voisi olla olennaisella tavalla osa myös Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan kirkollista elämää. Neuvottelujen edistämiseksi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkkoneuvosto ehdotti , että seurakuntayhtymä olisi valmis deponoimaan pysyvästi jonkin yhteisesti sovittavan Pyhän Henrikin reliikin mikäli reliikkien tutkimus osoittaisi, että Pyhän Henrikkiin liittyviä reliikkejä olisi kyynärvarsireliikin lisäksi muitakin. Tämä edellyttäisi luonnollisesti laajoja tieteellisiä tutkimuksia, joiden mahdollistamiseksi kyynärvarsireliikki olisi saatava Turun yliopistoon tutkimuksia varten. Tämä ehdotus ei johtanut yhteisymmärrykseen, minkä vuoksi Rauno Heikola ja Hannu Kallio kääntyivät Museoviraston puoleen, joka lähettikin Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnalle kirjeen deponoidun reliikin palauttamisesta. Neuvottelut alkoivat uudelleen joulukuussa 2007 ja saatiin neuvoteltua katolisen kirkon edustajien kanssa sopimus, joka mahdollistaa kyynärvarsireliikin tieteellisen tutkimuksen sekä määrittää kyynärvarsireliikin deponoinnin ehdot. Tämän jälkeen Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan edustajat edellyttivät vielä muutoksia sopimukseen. Lopullisen muotonsa sopimus sai Kahdeksan vuoden aika, jonka Pyhän Henrikin reliikki on ollut sijoitettuna Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan alttariin, on synnyttänyt tilanteen,

6 jossa katolinen seurakunta katsoo sen pois viemisen loukkaavan heidän oikeuksiaan. Yleinen mielipideilmasto, lehdistön kannanotot ja erilaisten asiaan perehtymättömien kirkollisten tahojen vaikutusyritykset ovat tehneet mahdottomaksi sen, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä ei ole voinut vedota laillisiin oikeuksiinsa reliikin omistajana. Sopimuksessa sovitaan kuitenkin vain määräaikaisesta, viiden vuoden deponoinnista. Lisäksi sopimuksen 5 kohdan tarkoituksena on tutkimusten toivottavasti annettua lisävalaistusta tarkemmin tunnistamattomien luureliikkien yhteydestä Pyhään Henrikkiin, mahdollistaa neuvotteluteitse nyt deponoitavan reliikin saaminen Turun tuomiokirkkoon. Lisäksi sopimus antaa meille täyden oikeuden saada reliikki väliaikaistarkoituksessa Turun tuomiokirkkoon niin halutessamme. Deponointiajan loputtua käydään deponoinnista ja sen ehdoista uudet neuvottelut. Nyt esitettävä ratkaisu on kokonaisuuden kannalta paras mahdollinen. Mikäli olisimme pitäytyneet laillisissa oikeuksissamme ja vaatineet reliikin palauttamista Tuomiokirkkoon, olisivat Suomen evankelisluterilaisen kirkon ja katolisen kirkon ekumeeniset suhteet kärsineet suuren vahingon. Uskomme, että myös katolinen kirkko tilanteen rauhoituttua antaa arvoa ratkaisullemme ja pohtii omaa rooliaan ekumenian osapuolena. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä liitteenä olevan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ja Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan välillä solmitun sopimuksen Pyhän Henrikin värttinäluureliikistä. Käsittely Puheenjohtaja Rauno Heikola kertoi, että Helsingissä on allekirjoitettu sopimus värttinäluureliikin deponoinnista. Sopimus jaettiin kokouksen osanottajille. Se on seuraava: Liite Rauno Heikola kertoi, että asia on sovittu julkistettavaksi erillisessä tiedotustilaisuudessa. Puheenjohtaja piti valitettavana sitä, että Turun Sanomat oli ottanut asian pääuutiseksi jo ennen tiedotustilaisuutta. Hallintojohtaja Hannu Kallio kertoi, että hän on omasta puolestaan laatinut muistion asioiden kulusta. Hän tulee täydentämään sen ja jättämään sen arkistoitavaksi mahdollista myöhempää tutkimusta varten. Lars Runar Knuts tiedusteli, onko laadittu sopimus neuvottelutulos, vai sopimus, joka on tuotu kirkkoneuvoston vahvistettavaksi. Knuts kannatti sopimuksen hyväksymistä.

7 Juha Nappu kannatti sopimuksen hyväksymistä. Keskustelun kuluessa kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esittää kiitokset asiaa valmistelleelle työryhmälle, johon kuuluivat Rauno Heikola, Hannu Kallio, Riikka Kaisti ja Paula Montin. hyväksyttiin. Hallintojohtajan asiat 73 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 4 / 2008 Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 25 / 2007 on määrätty vuoden 2008 kolehtikohteet. Sotaveteraanien keskuudessa tehtävään hengelliseen työhön kerättävä kolehti on liitetty ajallisesti Kansallisen veteraanipäivän läheisyyteen. Tänä vuonna Kansallinen veteraanipäivä on 27.4., ja se on sunnuntai. Silloin on kuitenkin määrätty kerättäväksi kolehti Pyhän Marian kirkon urkurakennushankkeeseen Kirkon Ulkomaanavun kautta. Nyt kirkkohallitus pyytää harkitsemaan kolehtikohteiden vaihtamista seuraavasti: sunnuntai pääsiäisestä Pyhän Marian kirkon urkurakennushankkeeseen, Kirkon Ulkomaanapu (Luotsikatu 1, Helsinki, viitenumeroluettelo) sunnuntai pääsiäisestä Sotaveteraanien keskuudessa tehtävään hengelliseen työhön, Kirkkohallitus (PL 185, Helsinki, viitenumeroluettelo). Kirkkoneuvosto merkitsee Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 4 / 2008 saaduksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 74 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 5 / 2008 Yleiskirje kuuluu seuraavasti: Seurakunnat ovat tehtävänsä mukaisesti läsnä koko suomalaisessa todellisuudessa ja kohtaavat ihmiset siinä elämänpiirissä, jossa he elävät. Irtisa

8 nomisuutiset yrityksissä eri puolilla maata haastavat myös paikallisseurakuntia. Kirkon yhteiskunnallisessa työssä on pohdittu, mitä seurakunnalta odotetaan ja miten seurakunta voi olla seurakuntalaisten tukena työelämän kriisitilanteissa. Yleiskirjeen liitteessä on ohjeita, miten seurakunta voi toimia työyhteisöjen tukena irtisanomis ja lomautustilanteissa. Liite kuuluu seuraavasti: Liite Seurakunnat saavat yleiskirjeet suoraan Kirkkohallituksesta. Kirjaamosta yleiskirje on lähetetty diakoniakeskukseen ja kasvatusasiain keskukseen. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 5 / Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 75 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 6 / 2008 Yleiskirjeen aiheena on kiinteistöinvestointeja koskeva arvonlisäverolain muutos Kiinteistöinvestointeihin sisältyvän arvonlisäveron vähennysoikeus ja palautusvelvollisuuskäytäntö muuttui Uudet säännökset koskevat kiinteistöjen uudisrakentamisen ja perusparantamisen menoihin sisältyvien verovähennysten oikaisuja kymmenen vuotta kestävän tarkistuskauden aikana. Lisäksi lain muutos on otettava huomioon aina kiinteistöjen myyntija ostotilanteessa sekä kiinteistön tai sen osan vuokraus ja vuokranantotilanteessa. Lain muutoksen tavoitteena on olla mahdollisimman tasapuolinen ja tarkoituksenmukainen kaikille osapuolille. Kirkkoneuvosto merkitsee Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 6 / 2008 tiedoksi. Yleiskirje lähetetään lakimiehelle, kiinteistötoimistolle ja taloustoimistolle noudatettavaksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

9 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 7 / 2008 Yleiskirje koskee talouden tilastotietojen lähettämistä Kirkkohallitukselle. Tiedot metsätalouden ja maankäytön (lomake A9) osalta tulee lähettää Kirkkohallitukselle mennessä. Taloustilastot lomake 7 (seurakunnan talous) ja lomake A8 (hautainhoitorahasto, hautasija ja hautausmaksut) viimeistään mennessä. Kirkkoneuvosto merkitsee Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 7 / 2008 saaduksi. Yleiskirje lähetetään toimenpiteitä varten kiinteistötoimistolle ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 77 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 8 / 2008 Yleiskirje sisältää seuraavat aiheet: 1. Seurakunnille tilitetyt verotulot vuonna Kulttuuriperintö seurakuntien taloudessa koulutuspäivä Kirjanpitoasioiden neuvottelukunnan lausunto sijoituskiinteistöjen käsittelystä 4. Sisäinen korko Kirjanpitoasioiden neuvottelukunnan ja laskentatoimen kehittämistyöryhmän jäsenet alkaen 1. Seurakunnille tilitetyt verotulot vuonna 2007 Seurakunnille tilitetyt verotulot kirjataan Kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti verohallinnon tilitysten suoritusajankohdan mukaan ao. tilikauden verotuloksi. Tilityksen mukaan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän verotulot ovat euroa (muutos 7 %), josta kirkollisveron osuus on euroa (muutos 5,4 %) ja yhteisöveron osuus euroa (muutos 16,3 %). Tilitykset kirkollisveroista ja yhteisöverojen osuudesta seurakunnittain ovat yleiskirjeen liitteenä ja luettavissa myös internetistä osoitteesta hallinto ja talous/talousasiat/tietoa. 2. Kulttuuriperintö seurakuntien taloudessa koulutuspäivä

10 Efeko Oy järjestää koulutuspäivän seurakuntien kulttuuriperinnön hoidosta, ylläpidosta, rahoituksesta sekä kirjanpidosta ja tilastoinnista Vantaalla. Kirkkohallituksen vuonna 2006 antamassa ohjeessa määriteltiin, mitkä kustannukset merkitään kulttuuriperinnöstä aiheutuviksi ja miten kirkko kerää tilastotietoa ko. asiakokonaisuudesta. Seurakuntien tulee ilmoittaa nämä kustannukset Kirkkohallitukselle taloustilastolomakkeella A7. 3. Kirjanpitoasioiden neuvottelukunnan lausunto sijoituskiinteistöjen käsittelystä Kirjanpitoasioiden neuvottelukunta antoi lausunnon sijoituskiinteistöihin liittyvistä kirjauksista. Kiinteistöosakeyhtiön osakkeet ja asunto osakeyhtiön osakkeet merkitään seurakunnan taseessa pysyviin vastaaviin, tase erään Sijoitukset. Merkitsemistapaan ei vaikuta se, onko kiinteistö ja asunto osakkeiden omistukseen liittyvät osakkeet hankittu seurakunnan omaan käyttöön taikka sijoitusmielessä. Maa ja vesialueet, rakennukset tms. merkitään taseeseen luonteensa mukaisiin tase eriin. Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut, muut rahoitustuotot ja kulut kirjataan tuloaskelmaan luonteensa mukaisille tehtäväalueille ja tileille. 4. Sisäinen korko Seurakunnat kohdentavat kustannukset perustehtävien kesken aiheuttamisperiaatteen mukaan. Kun tilivuoden aikaisen toiminnan osuutta pääomamenoista kohdennetaan tehtäväalueille, poistojen jälkeen jäljellä olevalle hankintamenolle lasketaan sisäinen korko. Sisäisenä korkona käytetään 12 kuukauden euribor korkoa 360 päivän mukaan laskettuna. 5. Kirjanpitoasioiden neuvottelukunnan ja laskentatoimen kehittämistyöryhmän jäsenet alkaen Kirjanpitoasioiden neuvottelukunnan jäsenet toimikaudella : talousjohtaja Jouni Lätti, Hyvinkään seurakunta talouspäällikkö Irma Hokka, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä tilintarkastaja Esko Säilä, KMPG Kunta Oy tilintarkastaja Sinikka Niitynperä, Audiator Oy toimitusjohtaja Eero Prepula, PK Finland Oy kehittämispäällikkö Anneli Heinonen, Kuntaliitto toimistopäällikkö Heikki Kämäräinen, Kirkkohallitus. Neuvottelukunta valitsee itse puheenjohtajat. Sihteerinä toimii taloussuunnittelupäällikkö Maija Liisa Hietakangas. Laskentatoimen kehittämistyöryhmän jäsenet toimikaudella : tilintarkastaja Esko Säilä, KMPG talouspäällikkö Birgitta Bragge, Tampereen seurakuntayhtymä

11 hallintopäällikkö Annica Forssell, Paraisten seurakuntayhtymä talousjohtaja Kari Hietala, Järvenpään seurakunta kirkkoherra Heikki Pelkonen, Laune Anne Saloniemi, Tornio kouluttaja Timo Tulisalo, Kirkon koulutuskeskus kirjanpitäjä Ulla Tylli, Anjalankosken seurakunta talouspäällikkö Tapio Yliluoma, Paimion seurakunta. Puheenjohtajana toimii Esko Säilä ja sihteerinä Maija Liisa Hietakangas. Kirkkoneuvosto merkitsee Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 8 / 2008 tiedoksi ja noudatettavaksi. Ilmoitus taloustoimistolle ja kiinteistötoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 78 KIRKON TYÖMARKKINALAITOKSEN YLEISKIRJE A 2 / 2008 Yleiskirjeen aiheet ovat seuraavat: 1. Luottamusmieskurssit 2. Kirkon yleisen virka ja työehtosopimus kirjan tilaaminen 3. Vuosilomalain muutos 4. Työsopimuslain ja työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muutos 1. Luottamusmieskurssit Kirkon työmarkkinalaitos on hyväksynyt JHL:n, JUKO:n, Jyty ry:n ja SVTL ry:n vuoden 2008 luottamusmieskurssit, joille osallistumista varten myönnettävää virkavapautta / työvapaata koskevat määräykset on määritelty luottamusmiessopimuksen 11 :ssä. Kurssipäiviltä luottamusmiehille maksetaan ns. ruokarahaa 22,30 euroa. 2. Virka ja työehtosopimus Kirja valmistuu painosta helmikuun puolessa välissä. Kirja sisältää sekä yleisen virka ja työehtosopimuksen että aiemmin erillisenä kirjana julkaistut erillissopimukset. Seurakunnat ja taloustoimisto saavat yhden kappaleen veloituksessa. Lisäkappaleita voi tilata osoitteesta Sopimusmateriaali on luettavissa myös osoitteesta: /2007/ Vuosilomalain muutos

12 Vuosilomalain 5 ja 7 :ää on muutettu sen johdosta, että on säädetty uusi siviilipalveluslaki. Lain muutoksilla ei ole vaikutusta kirkon vuosilomamääräysten soveltamiseen. 4. Työsopimuslain ja työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojelutoiminnasta annetun lain muutos Työsopimuslain 13 luvun 11 :ää on muutettu lailla 1333/2007. Lakiin on otettu säännös siitä, että työnteon keskeisiä ehtoja koskevan selvityksen antamisvelvollisuuden rikkominen on rangaistavaa. Selvityksen antaminen oli jo aiemmin säädetty työnantajan velvollisuudeksi, mutta velvollisuuden rikkomista ei ollut kriminalisoitu. Muutoksen tarkoituksena on parantaa määräaikaisissa työsuhteissa työskentelevien työntekijöiden asemaa ja ehkäistä sellaisten määräaikaisten työsopimusten käyttöä, joille ei ole olemassa lain mukaista perustetta. Tavoitteena on myös tehostaa työnantajan velvollisuutta antaa selvitys keskeisistä työsuhteen ehdoista. Lain muutoksella pyritään vaikuttamaan siihen, että työsopimukset solmittaisiin määräaikaisina vain silloin, kun sille on laissa tarkoitetut perusteet. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi ja noudatettavaksi Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeen A 2 / Ei muutoksenhakuoikeutta. Ilmoitus yksikköjen esimiehille (kirkkoherroja lukuun ottamatta) ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 79 TALOUSPÄÄLLIKKÖ IRMA HOKAN ANOMUS Kirkkohallitus on valinnut talouspäällikkö Irma Hokan Seurakuntien kirjanpitoasioiden neuvottelukuntaan vuosiksi Irma Hokka pyytää, että hän saisi osallistua neuvottelukunnan työskentelyyn työaikana. Kirkkoneuvosto oikeuttaa talouspäällikkö Irma Hokan osallistumaan Seurakuntien kirjanpitoasioiden neuvottelukunnan työskentelyyn vuosina virka aikana. Ilmoitus Irma Hokalle ja taloustoimistolle, hyväksyttiin.

13 DIAKONIASIHTEERI MERVI SALIN INKISEN SIVUTOIMILUPA ANOMUS Mervi Salin Inkinen on pyytänyt sivutoimilupaa seuraavalla anomuksella: Anon sivutoimilupaa toimiakseni diakonian tehtävissä Vahdon seurakunnassa Työ tulisi sisältämään kotikäyntityötä, jumalanpalvelusavustamista, leirityötä ja iltavastaanottotyötä. Sivutyötä olisi maksimissaan 10 tuntia viikossa. Sivutoimen työt on sovittu Vahdon seurakunnan kanssa tehtäviksi iltaisin tai viikonloppuisin sekä kesälomalla rippileirin osalta. Päätehtäväni Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän diakoniasihteerinä tapahtuu pääsääntöisesti virastoaikoina, jolloin en toimi sivutoimessani. Kirkkojärjestyksen (Kj 6:5;2) mukaan sivutoimen myöntämisessä on otettava huomioon, että viranhaltija ei sivutoimen vuoksi saa tulla esteelliseksi virassa, sivutoimi ei saa vaarantaa luottamusta viranhaltijoiden tasapuolisuuteen viranhoidossa eikä sivutoimi muutoinkaan saa haitata viran asianmukaista hoitamista. Lupa voidaan peruuttaa, jos siihen ilmenee syytä. Mervi Salin Inkisen sivutoimen hoito tapahtuisi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ulkopuolisessa seurakunnassa, joten voidaan katsoa, ettei kirkkojärjestyksen mukaista esteellisyyttä synny eikä luottamus viranhaltijoiden tasapuolisuuteen viranhoidossa vaarannu. Diakoniajohtaja Hannu Suihkonen puoltaa anomusta todeten, että sivutoimen hoito tulee rajata enintään 10 tuntiin viikossa ja diakoniasihteerin viran hoidon ulkopuolisiin aikoihin niin, ettei se haittaa diakoniasihteerin viran asianmukaista hoitamista. Sivutoimen tuntimäärä on hakijan vastuualueeseen ja tehtäviin nähden korkeahko, mutta tehtävän määräaikaisuuden vuoksi hallintojohtajan puoltaa hakemusta. Diakoniatyön johtokunta ei aikataulullisista syistä ole ehtinyt käsitellä anomusta. Johtoryhmä puoltaa anomusta käytyään asiasta keskustelun. Kirkkoneuvosto oikeuttaa diakoniasihteeri Mervi Salin Inkisen hoitamaan sivutoimena diakonian tehtäviä Vahdon seurakunnassa välisenä aikana enintään 10 tuntia viikossa siten, että tehtävät sijoittuvat diakoniasihteerin viran hoidon ulkopuolisiin aikoihin eivätkä haittaa diakoniasihteerin viran asianmukaista hoitamista. Ilmoitus Mervi Salin Inkiselle, diakoniatyön johtokunnalle, diakoniajohtajalle ja lakimiehelle.

14 hyväksyttiin. 81 KUUROJEN DIAKONIATYÖNTEKIJÄ KRISTIINA WALLENIUKSEN SIVUTOIMILUPA ANOMUS Kuurojen diakoniatyöntekijä Kristiina Wallenius on anonut lupaa toimia virkansa ohella viittomakielen tulkkina ja viittomien opettajana. Anomuksen mukaan viittomakielen tulkin työhön kuuluvat muun muassa asioimis ja harrastustulkkaukset. Tulkin tehtävänä on välittää viestiä kahden eri tavoin toimivan kulttuurin välillä tarkasti ja puolueettomasti. Tulkki ei ohjaa tilannetta tai asiakasta eikä osallistu tilanteen kulkuun. Ennen tulkkaustilannetta tulkki valmistautuu tehtävänsä perehtymällä tulkattavaan aiheeseen. Viittomien opettaja voi työskennellä viittomaryhmien opettajana tai tehdä kotiopetuksia perheissä, joissa kuuleville vanhemmille syntyy kuuro lapsi tai lapsi, jolle diagnosoidaan kielihäiriö. Anomuksessaan Wallenius ilmoittaa, Turun viittomakielen tulkkikeskus välittää tulkkaukset freelancer tulkkeina toimiville tulkeille, jolloin tulkki itse voi päättää, ottaako hän tilauksen vastaan vai ei. Anomuksen mukaan tulkkauspalvelut sijoittuisivat hänen vapaa aikaansa. Anomustaan Wallenius perustelee sillä, että sivutoimesta on hyötyä hänen varsinaisessa työssään, koska se lisää hänen tuntemustaan kuurojen kulttuurista ja maailmasta sekä ylläpitää ja kehittää hänen viittomakielen taitoaan. Viittomakielen tulkin työnantajana on tulkattava ja palkanmaksajana vammaispalvelulain perusteella asiakkaan kotikunta. Asiakkaalle tulkkauspalvelu on maksutonta. Kirkkojärjestyksen (Kj 6:5;2) mukaan sivutoimiluvan myöntämisessä on otettava huomioon, että viranhaltija ei sivutoimiluvan myötä saa tulla esteelliseksi virassa ja että sivutoimi ei saa vaarantaa luottamusta viranhaltijoiden tasapuolisuuteen viranhoidossa. Sivutoimi ei saa muutoinkaan haitata viran asianmukaista hoitamista. Sivutoimilupa voidaan peruuttaa, jos aihetta siihen ilmenee. Diakoniatyön johtokunnassa on asian todettu, että esteellisyys saattaa tulla pohdittavaksi tapauksissa, joissa henkilö on Kristiina Walleniuksen asiakkaana toisaalta diakoniatyön ja mahdollisesti sivutoimen myötä. Kristiina Wallenius on anomuksessaan ilmoittanut, että vastaanottaessaan freelancertulkkausta hän tulee tarkastelemaan, osaako asiakas erottaa hänen roolinsa kuurojen diakoniatyöntekijänä ja viittomakielen tulkkina. Epäillessään, että asiakas ei eri rooleja osaa erottaa, hän ei ota työtä vastaan. Johtokunta puoltaa anomusta siten, ettei sivutoimiluvan mukainen toiminta saata Kristiina Walleniusta esteelliseksi virassa eikä vaaranna luottamusta tasapuolisuu

15 teen viranhoidossa. Sivutoimiluvan enimmäistuntimääräksi johtokunta esittää enintään 10 tuntia viikossa. Johtoryhmä yhtyy diakoniatyön johtokunnan esitykseen. Kirkkoneuvosto päättää myöntää kuurojen diakoniatyöntekijä Kristiina Walleniukselle sivutoimiluvan viittomakielen tulkkina ja viittomien opettajana toimimista varten. Sivutoimilupa myönnetään kolmeksi vuodeksi, helmikuun 2011 loppuun, ehdolla, ettei sivutoimen hoitaminen haittaa hänen varsinaisen virkansa hoitamista. Viikoittainen tuntimäärä ei saa ylittää 10 tuntia. Lisäksi Kristiina Walleniusta kehotetaan huomioimaan tulkkaustehtäviä vastaanottaessaan kirkkojärjestyksen 6 luvun 5 pykälän määräykset esteellisyydestä ja viranhaltijoiden tasapuolisuuden säilymisestä viran hoidossa. Ilmoitus Kristiina Walleniukselle, diakoniajohtajalle ja lakimiehelle. Käsittely Juha Nappu tiedusteli, syntyykö sivutoimiluvan hoitamisen yhteydessä ongelmaa tai ristiriitaa sen johdosta, onko viranhaltija tekemässä virkatyötään tai sivutointaan. Hallintojohtaja Kallio vastasi, että asiaan liittyvää jääviyttä on pohdittu johtokunnan kokouksessa ja todettu, että ongelmia ei synny. Tarvittaessa diakoniajohtaja ratkaisee asiat. hyväksyttiin. 82 TOIMINTAKERTOMUKSEN 2007 LAATIMINEN Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvoston on vuosittain annettava kirkkovaltuustolle kertomus seurakuntayhtymän ja sen kunkin seurakunnan edellisen vuoden toiminnasta käsiteltäväksi kirkkovaltuustossa samanaikaisesti edellisen vuoden tilinpäätöksen kanssa. Ohjesäännössä on mainittu, mitkä asiat kertomuksessa on vähintään oltava. Kirkkoneuvosto on vuosittain asettanut toimikunnan valmistelemaan vuosikertomusta. Siihen ovat vuonna 2007 kuuluneet seuraavat jäsenet: hallintojohtaja Hannu Kallio (pj), lakimies Mia Fager, talouspäällikkö Irma Hokka, kasvatustoimen johtaja Hannu Hurme, talous ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti, tiedotuspäällikkö Paula Heino, kirkkoherra Eero Sepponen, tiedottaja Minna Vesanto ja hallintosihteeri Armi Laaksonen (siht.). Kirkkoneuvosto päättää asettaa toimikunnan valmistelemaan vuoden 2007 toimintakertomusta ja nimeää siihen seuraavat henkilöt:

16 hallintojohtaja Hannu Kallio, puheenjohtaja lakimies Mia Fager talouspäällikkö Irma Hokka kasvatustoimen johtaja Hannu Hurme talous ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti tiedotuspäällikkö Paula Heino kirkkoherra Eero Sepponen tiedottaja Minna Vesanto ja hallintosihteeri Armi Laaksonen, sihteeri. Ilmoitus tehtävään valituille ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely Juha Nappu katsoi, että toimikunnan viime vuonna laatima toimintakertomuksen kansanpainos Kohtaamisia oli painatuksen värivalikoimalta huono ja aiheutti lukemisongelmia. Hän ehdotti, että värivalikoima valitaan jatkossa paremmin. hyväksyttiin. 83 PAIMION SEURAKUNNAN ESITYS PAIMION SAIRAALAN SAIRAALASIELUNHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ Paimion seurakunnan kirkkoneuvosto on pykälässä 112 päättänyt esittää Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle, että se osallistuisi Paimion sairaalan sairaalasielunhoidon kustannuksiin jyvittämällä ne toimintaalueen seurakuntien kesken. Paimiossa sairaalasielunhoidosta vastaa 2. seurakuntapastori, jonka työajasta 50 % on määritelty sairaalapapin työksi. Esityksen mukaan sairaalapappi toimisi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän sairaalasielunhoidon alaisuudessa. Kiireellisissä rippi ja sielunhoitotapauksissa voitaisiin poikkeustapauksissa edelleen kääntyä Paimion seurakunnan papiston puoleen. Perusteluna esitykselle on, että Paimion sairaala on vuodesta 1987 alkaen ollut TYKS:n yksikkö. Yleisen käytännön mukaan kukin seurakunta järjestää toimintansa paikalliset erityistarpeet huomioiden. Paimion sairaala on katsottava tällaiseksi. Rinnakkaisesimerkkinä mainittakoon myös TYKS:n alainen Raision sairaala, jonka sielunhoidosta vastaa Raision seurakunta. Toisaalta ko. hoitolaitos vie seurakunnan varoja palkkakuluina, mutta vastaavasti kasvattaa kirkollisverokertymää. Samalla periaatteella Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on järjestänyt Turussa ja Kaarinassa sijaitseviin sairaaloihin, hoitolaitoksiin ja terveyskeskuksiin sairaalasielunhoidon palvelut. Paimion seurakunta ei

17 ole esittänyt riittäviä perusteita sille, että nykyistä vakiintuneeseen käytäntöön perustuvaa järjestelyä muutettaisiin. Sielunhoitotyön johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, ettei se pidä mahdollisena eikä tarpeellisena seurakuntayhtymän ottaa vastuulleen sairaalasielunhoidon järjestämistä Paimion sairaalassa. Johtoryhmä yhtyy sielunhoitotyön johtokunnan esitykseen. Kirkkoneuvosto päättää, ettei Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä pidä mahdollisena eikä tarpeellisena seurakuntayhtymän ottaa vastuulleen sairaalasielunhoidon järjestämistä Paimion sairaalassa. Ilmoitus Paimion seurakunnan kirkkoneuvostolle ja sielunhoitotyön johtokunnalle. hyväksyttiin. 84 KIINTEISTÖJOHTAJAN OSALLISTUMINEN ASIANTUNTIJAJÄSENENÄ PIETARI SÄÄTIÖN SUOMI TALO HANKKEEN JOHTORYHMÄN TYÖSKENTELYYN Pietari Säätiö perustettiin 1992 ja sen pääasialliseksi tehtäväksi määriteltiin saada Pietariin suomalaisille opiskelijoille, tutkijoille ja taiteilijoille asuntoja työtiloja. Nämä on tarkoitus toteuttaa Suomi talon yhteydessä, joka tulee sijaitsemaan Pietarin Pyhän Marian kirkon vieressä olevassa rakennuksessa. Säätiön hallitus on perustanut hankkeen rakennuttamista varten operatiivisen johtoryhmän, jonka jäseneksi he pyytävät seurakuntayhtymän kiinteistöjohtaja Seppo Kosolaa. Säätiön kirje kuuluu seuraavasti: Liite Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymällä oli 90 luvun lopussa ratkaiseva rooli Pietarin Pyhän Marian kirkon peruskorjauksessa. Seurakuntayhtymä antoi ensimmäisten joukossa suuren taloudellisen tuen, jonka avulla hanke saatiin käynnistettyä. Tällöin Kirkon Ulkomaanavun rakennustoimikunnan jäseneksi nimitettiin Seppo Kosola ja hän oli siinä tehtävässä kirkon saneerauksen valmistumiseen asti. Jo kirkkoa peruskorjattaessa suunniteltiin kirkkoa ympäröivän rakennuksen ns. Kirkkokartanon käyttöä ja saneerausta. Kirkkokartanon toiminta vahvistaa Pietarin Pyhän Marian kirkon asemaa ja taloutta. Kirkkokartanon ra

18 kennuksen kehittäminen ei kuitenkaan onnistunut, koska sen saanti Pietarin kaupungilta pitkittyi. Pietari Säätiö on kuitenkin onnistunut vuokrasopimuksella saamaan rakennuksen haltuunsa 49 vuodeksi ja nyt on aika peruskorjata rakennus ja sijoittaa siihen Suomi talo. Pietari on Turun kaupungin ystävyyskaupunki ja Pietarin Pyhän Marian seurakunta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ystävyysseurakunta. On luontevaa, että kiinteistöjohtaja on mukana kehittämässä ja toteuttamassa tätä toista vaihetta. Asiantuntijana toimiminen ei kuormita kohtuuttomasti kiinteistöjohtajan työtä ja hän itse on antanut suostumuksensa tehtävään. Kokouksia on Helsingissä muutaman kerran vuodessa ja Pietarissa käyntejä 2 3 kertaa vuodessa. Pietari Säätiö vastaa matkakustannuksista. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Pietari Säätiön hallituksen esityksen saada kiinteistöjohtaja Seppo Kosola Pietari Säätiön Suomi talo hankkeen operatiivisen johtoryhmän asiantuntijajäseneksi. Tehtävän Kosola voi suorittaa työajallaan. Ilmoitus Pietari Säätiölle ja Seppo Kosolalle. hyväksyttiin. 85 KIINTEISTÖTOIMISTON ASUNTOSIHTEERIN VIRAN TÄYTTÖ Kiinteistötoimiston asuntosihteeri Leena Jalava jää eläkkeelle Kun tästä vähennetään lomat ja kertyneet säästövapaat, on hänen viimeinen työpäivänsä Lisäksi Leena Jalava on lähtien 50 prosenttisella osa aikaeläkkeellä. Siten kiinteistötoimisto julisti asuntosihteerin viran avoimeksi Viran hakuilmoitus julkaistiin Turun Sanomissa, Kotimaa lehdessä ja sähköisesti verkossa. Hakuilmoitus kuuluu seuraavasti: Liite Määräaikaan mennessä tuli 133 hakemusta. Yhteenveto hakijoista kuuluu seuraavasti: Liite Haastatteluryhmänä toimi kiinteistöjohtaja Seppo Kosola, isännöitsijä Leo Saarinen ja asuntosihteeri Margit Hokkanen, jotka myös valitsivat hakijoiden joukosta 10 henkilöä haastatteluun. Haastatteluun kutsuttiin hakijat nrot

19 , 22, 23, 59, 72, 93, 105, 126, 129 ja 131. Haastattelut pidettiin 10.1., ja Haastattelujen perusteella joukosta erottautui selvimmin hakijat Sirpa Metsätähti (72) ja Kirsti Virta (129). Tarkan pohdinnan jälkeen haastatteluryhmä päätti yksimielisesti esittää merkonomi Kirsti Virtaa asuntosihteerin virkaan. Hän on valmistunut merkonomiksi laskentatoimen linjalta Työtehtävissä hän on toiminut Crawford Door Oy:ssä ja Elektromet Yhtiöt Oy:ssä. Lisäksi hän oli seurakuntayhtymän palveluksessa seitsemän kuukautta kiinteistöjohtajan sihteerinä. Sihteerin tehtävissä hän tutustui kokonaisvaltaisesti kiinteistötoimiston eri töihin ja sijaisti myös toista asuntosihteeriä lomien yms. aikoina. Kirkkoneuvosto päättää valita merkonomi Kirsti Virran kiinteistötoimiston avoinna olevaan asuntosihteerin virkaan. Virka täytetään ja siihen saakka Kirsti Virta toimii työsopimussuhteessa alkaen. Palkkauksessa noudatetaan uuden palkkausjärjestelmän mukaista palkkausta vaativuusryhmässä 402. Lisäksi hänellä on kuuden kuukauden koeaika. Ilmoitus Kirsti Virralle, kiinteistötoimistolle ja taloustoimistolle.. Käsittely Sihteeri totesi, että Kirsti Virta ei ole tällä hetkellä seurakuntayhtymän palveluksessa, minkä johdosta häneltä tulee edellyttää normaalikäytännön mukainen lääkärintodistus ennen virkavaalin vahvistamista. Kirkkoneuvosto päätti valita merkonomi Kirsti Virran kiinteistötoimiston avoinna olevaan asuntosihteerin virkaan. Virka täytetään ja siihen saakka Kirsti Virta toimii työsopimussuhteessa alkaen. Palkkauksessa noudatetaan uuden palkkausjärjestelmän mukaista palkkausta vaativuusryhmässä 402. Lisäksi hänellä on kuuden kuukauden koeaika. Samalla päätettiin, että Kirsi Virran tulee toimittaa ennen virkavaalin vahvistamista hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Ilmoitus Kirsti Virralle, kiinteistötoimistolle ja taloustoimistolle.. 86 SAIRAALASIELUNHOITAJAN VIRANSIJAISEN VALINTA Hakemuksia viransijaisuuteen hakuajan päättymiseen mennessä tuli 10. Hakemuksista laadittu yhteenveto kuuluu seuraavasti:

20 Liite Sielunhoitotyön johtokunnan asettama valmistelutyöryhmä, johon kuuluivat Hannu Hurme, Pirjo Aaltonen ja Hilkka Kakko Helle, kutsui haastatteluun Harri Heinosen, Katri Helinin, Liisa Oittisen ja Kirsi Perämaan. Valmistelutyöryhmä päätyi hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen ja haastatteluissa saamansa käsityksen perusteella esittämään sairaalasielunhoitajan viransijaisuuteen valittavaksi sairaalapastori Harri Heinosen. Sielunhoitotyön johtokunta yhtyy valmistelutyöryhmän esitykseen. Kirkkoneuvosto päättää valita sairaalasielunhoitajan viransijaisuuteen sairaalapastori Harri Heinosen ehdolla, että hän ennen viransijaisuuden vastaanottamista esittää hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Palkkaus määräytyy uuden palkkausjärjestelmän mukaan vaativuusryhmässä 602. Ilmoitus Harri Heinoselle, muille viransijaisuutta hakeneille, johtavalle sairaalasielunhoitajalle ja taloustoimistolle. Käsittely Hallintojohtaja totesi, että hakijoista kukaan ei ollut suorittanut sairaalasielunhoitajan erikoistumiskoulutusta. Heinonen on katsottava hakijoista pätevimmäksi. Puutteellisesta pätevyydestä johtuen peruspalkkaan tulee tehdä 5 %:n vähennys. Tämä 5 %:n vähennys tehdään siitä vaativuusryhmän 602 sisällä määrättävästä peruspalkasta mahdollisine vaativuusosineen, minkä kirkkoneuvosto tekemällään päätöksellä tähän virkaan vahvistaa. Työryhmän esitys sairaalasielunhoitajien palkkojen vaativuusosaa määrittäväksi positioksi on + 20 %. Kirkkoneuvosto päätti valita sairaalasielunhoitajan viransijaisuuteen sairaalapastori Harri Heinosen ehdolla, että hän ennen viransijaisuuden vastaanottamista esittää hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Palkkaus määräytyy uuden palkkausjärjestelmän mukaan vaativuusryhmässä 602. Peruspalkasta, mitä määritellään kirkkoneuvoston kokouksessa tai sen jälkeen, tehdään 5 %:n epäpätevyysvähennys. Ilmoitus Harri Heinoselle, muille viransijaisuutta hakeneille, johtavalle sairaalasielunhoitajalle ja taloustoimistolle.

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 1.11.2007 520 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 533 550 Aika torstai 1.11.2007 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma 1.12.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) 173 Kokouksen avaus Puheenjohtaja käytti puheenvuoron, jossa hän mm. kertasi kuluneena vuonna käsiteltyjä asioita, ja avasi kokouksen. 174 Kokouksen

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] Aika 4.6.2014 Paikka Läsnä Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Akaan-Penttilä Aulikki Hirvonen-Nurmi Katri Kiviluoto Hilkka

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/2010 10.02.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/2010 10.02.2010 1 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 10.02.2010 1 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 8/2017

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 8/2017 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 8/2017 Aika ja paikka Reposaaren pappila 6.11.2017 klo 18.00-19.21 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, pj Gustafsson Tarja Grönblom Kirsi

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.11.2014 klo 16.39-19.34, tauko klo 18.50-19.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 136 KOKOUKSEN

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Aika Tiistai 16.5.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (9) A S I A L U E T T E L O: 19. Kokouksen avaus 20. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 22. Ääntenlaskijoiden valinta 23.

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 36 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kuusiston kanttorila, Linnanrauniontie 157 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Andersson, Jari

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Aika Tiistai 30.5.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 11.2.2014 klo 17.30-18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/ Aika Ti 6.6.2017 klo 18.00 19.17 Paikka Mäntyharjun seurakuntakeskus Läsnä Jäsenet: Kristiina Häkkänen Miia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Liisa Kuoksa Pertti Lahti Sari Lantta Jukka Lehtonen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.55 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2017 Suokatu 22, KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2017 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2017 Suokatu 22, KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2017 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 28.3.2017 klo 17, kahvit ennen kokousta. Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C. Kokoonpano ja läsnäolo Ilpo Rannankari puheenjohtaja läsnä Liisa Karjalainen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen 12 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 17.3.2016 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja, poistui :n 32 käsittelyn ajaksi Ainasoja,

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo, Rauhan sali, Rauhankatu 14 Läsnä Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 21.6.2010 klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2015 klo 17 18.05 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Haverinen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, puheenjohtaja Lehtomäki Elina varapj., puheenjohtaja Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, puheenjohtaja Lehtomäki Elina varapj., puheenjohtaja Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 1/2017 Sivu 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 5.1.2017 klo 15.00-18.48 Paikka Myllykosken kirkon seurakuntasalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 4.5.2006 217 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 245-265 Aika torstai 4.5.2006 klo 16.00-17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/ klo

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/2017 Aika ja paikka Ahlaisten seurakuntakoti 17.10.2017 klo 18.00-18.49 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, pj Gustafsson Tarja Grönblom

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 Kirkkoneuvosto 25.10.2007 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 06.11.2007

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 Kirkkoneuvosto 25.10.2007 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 06.11.2007 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.30 20.30 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015 29 26 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 23.04.2015 26 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.30 20.10 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka Marjut

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 4/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 4/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) Aika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Virkkunen vs. kirkkoherra, puheenjohtaja, poissa 39-40

Lisätiedot

JÄMSÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone

JÄMSÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone KIRKKONEUVOSTO 1 (12) KOKOUSTIEDOT Aika 15.3.2017 klo 17.00-18.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone KN 38 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 17.2.2015 klo 17.00 19.40 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto II/ klo

Seurakuntaneuvosto II/ klo Seurakuntaneuvosto II/2014 26.2.2014 klo 18.00-1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Aika Tiistai 4.4.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Minna

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru poistui paikalta

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Aika: 9.2.2016 klo 19.00 19.30 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) Kirkkoneuvosto 4/2011 10.5.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) Kirkkoneuvosto 4/2011 10.5.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) KOKOUSTIEDOT Aika 10.5.2011 klo 17-17.52 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Vähäsarja Vilho vs. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj.

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 20.2.2017 klo 17.30 18.18 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 1.3.2012 klo 17-19.10 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

MERIMASKUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 Seurakuntaneuvosto 28.3.2011 1(6)

MERIMASKUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 Seurakuntaneuvosto 28.3.2011 1(6) Seurakuntaneuvosto 1(6) KOKOUSTIEDOT: AIKA: maanantaina 28.maaliskuuta 2011 klo 17.30 PAIKKA: Merimaskun seurakuntakoti PYKÄLÄT: 27 43 KOKOUKSEEN KUTSUTUT: lista läsnä Huovinen Matti kirkkoherra, pj x

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Kellolahdentie 8, 70460 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848 379 SEURAKUNTANEUVOSTO 21.4.

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Kellolahdentie 8, 70460 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848 379 SEURAKUNTANEUVOSTO 21.4. KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Aika 19.4.2016 klo 16.30-17.05 (tarjoilu 16.00) Paikka Pyhän Johanneksen kirkon takkahuone, Kellolahdentie 8 Kokoonpano ja läsnäolo Mäkinen Aulikki

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kirkkoneuvosto 17.4.2012. Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kirkkoneuvosto 17.4.2012. Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen Aika 17.4.2012 klo 17.30 18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Heikki Haapala jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen Pihkala Isto jäsen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 150 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 13/2014 KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 11.11.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 16.11.2015-17.12.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN Pöytäkirja SEURAKUNTA Nro 6/2017

HÄMEENLINNA-VANAJAN Pöytäkirja SEURAKUNTA Nro 6/2017 1 HÄMEENLINNA-VANAJAN Pöytäkirja 3.10.2017 SEURAKUNTA Nro 6/2017 DIAKONIATYÖN JOHTOKUNTA Kokousaika Tiistai 3.10.2017 klo 17.30 19.45 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo, 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 18.9.2014 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke 19.10.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen

Lisätiedot

Nuorisokeskus Marttinen,Vanha pappila, Paunu sali. 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Nuorisokeskus Marttinen,Vanha pappila, Paunu sali. 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Työjärjestyksen hyväksyminen VIRTAIN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU KIRKKOVALTUUSTO 1.11.2016 KOKOUSAIKA 14.11.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Nuorisokeskus Marttinen,Vanha pappila, Paunu sali Mikäli ette pääse kokoukseen pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.5.2011 klo 17.00 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Haapala Heikki jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

ESITYSLISTA 9/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: maanantai klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30

ESITYSLISTA 9/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: maanantai klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 9/2012 Aika: maanantai 3.12.2012 klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30 Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki Läsnä: Poutiainen Matti

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2017 Kirkkoneuvosto 24-34

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2017 Kirkkoneuvosto 24-34 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2017 Kirkkoneuvosto 24-34 Aika Torstai 28.2.2017 kello 16.00 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto Aika 1.12.2016 klo 17.30 18:45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja 163-166, 168-181 Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 167 Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen, 163-172

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 (10) A S I A L U E T T E L O: 135. Kokouksen avaus 136. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 137. Pöytäkirjantarkastajien valinta 138. Ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/ 31 28 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 30.05.2016 28 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 7.11.2011 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1, Helsinki Läsnä Poissa Häkkänen Martti, puh.johtaja

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS RUSK SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 KIRKKEUVOST KOKOUS Aika: Torstai 19.01.2017 kello 18.00 19.37 Paikka: Ruskon seurakuntakeskus ( Vanhatie 7 Rusko) Kirkkoneuvoston jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto Lehtonen Riitta jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto Lehtonen Riitta jäsen Aika 24.1.2017 klo 17.30 18.20 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Lehtonen Riitta jäsen Puusaari

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Aika tiistai 29.1.2013 klo 18.30 19.20 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6.

Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6. Kirkkoneuvosto 23.01.2013 sivu ( 1 / 10) KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2 2013 Aika: Keskiviikko 23.01.2013 klo 17.30-19.10 Kahvi on kokouksen alussa, klo 17.00 alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus

Lisätiedot

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki. Hietaranta Miikka jäsen Honkala Sanna-Mari jäsen

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki. Hietaranta Miikka jäsen Honkala Sanna-Mari jäsen 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 8 /2014 Aika: maanantai 3.11.2014 klo 18 18.55, 19.00 19.28 Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki Läsnä: Poutiainen Matti puheenjohtaja

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kirkkoneuvosto 17.4.2012. Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kirkkoneuvosto 17.4.2012. Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen Aika 17.4.2012 klo 17.30 18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Heikki Haapala jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen Pihkala Isto jäsen

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 4.1.2010 klo 17.00-17.27 Paikka Seurakuntakeskus KÄSITELTÄVÄT ASIAT KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 KV 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Aika Tiistai 21.3.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 8 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 8 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 6.10.2016 1 Kokousaika Torstai 6.10.2016, klo 17.00 18.45 Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen Kari Eskelinen Jarmo Kannisto Heli Suoranta Kirsti

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 1/2015

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 1/2015 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 1/2015 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 27.1.2015 klo 18:00-20.05 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Gustafsson Tarja

Lisätiedot

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (6) KOKOUSAIKA 19.5.2015 klo 17 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto.

Kirkkoneuvosto (8) Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto. Kirkkoneuvosto 7. 1.2015 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 7.1.2015 klo 17.30 18.05 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto. Läsnä Esa Mierlahti kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 5/2016 Kirkkoneuvosto 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 5/2016 Kirkkoneuvosto 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistai 12.04.2016, klo 17.45-19.00 Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 48 KOKOUKSEN AVAUS 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 11.6.2008 22. Paikka Huoltokeskuksen kahvio, Skarppakullantie 10

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 11.6.2008 22. Paikka Huoltokeskuksen kahvio, Skarppakullantie 10 11.6.2008 22 TYÖYMPÄRISTÖTOIMIKUNNAN KOKOUS Paikka Huoltokeskuksen kahvio, Skarppakullantie 10 Aika 11.6.2008 klo 13.30 15.55. Läsnä Kaisti Aapo puheenjohtaja, työsuojelupäällikkö Kosola Seppo ta jäsen,

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) KOKOUSTIEDOT Aika 5.10.2010 klo 16-18.20 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Lepistö Jouko vt. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Liikavainio

Lisätiedot

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Seurakuntaneuvosto 22.5.2014 sivu 1 (6) HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.5.2014 klo 18.00 Paikka Hakunilan kirkon kokoustila Hakunilantie 48, Vantaa Osallistujat: Jäsenet

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9)

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9) Kirkkoneuvosto 1 (9) Aika: Keskiviikko 27.9.2017 kello 16.30-17.38 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Kaisa Rönkä puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Jukka Lemmetyinen Ville

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 19.55 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalon 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula Paavola

Lisätiedot