TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.2.2008 56. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja Isotalo Seppo jäsen Knuts Lars Runar jäsen Korhonen Pentti jäsen Lahti Marika jäsen Nappu Juha jäsen Saksa Kirsti jäsen Kuusela Marjatta varajäsen Huovinen Pentti Nieminen Mikko Järvensivu Jukka Rinne Heimo Sepponen Eero Vahtola Pirjo Sirén Petri Heino Paula Hurme Hannu Kaisti Aapo Kallio Hannu Kosola Seppo kv:n pj kv:n vpj kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra vt. kirkkoherra tiedotuspäällikkö yhteisten työmuotojen johtaja talous ja suunnitt.johtaja, sihteeri hallintojohtaja kiinteistöjohtaja Poissa von Schöneman Arja jäsen Hlavatý Jari jäsen Hirvonen Martti kirkkoherra Lehikoinen Jouni kirkkoherra Mäntylä Heikki kirkkoherra Norvasuo Tuomo kirkkoherra Fager Mia lakimies, sihteeri 65 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen. Alkuhartauden piti Pentti Huovinen.

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 67 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 68 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. 69 SIHTEERIN VALINTA Puheenjohtaja totesi, että sihteeri Mia Fager on sairauslomalla ja esitti, että talous ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti toimii kokouksen sihteerinä. hyväksyttiin yksimielisesti. 70 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lars Runar Knuts ja Seppo Isotalo. Kokouksen kuluessa Lars Runar Knutsin poistuttua pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Pentti Korhonen. 71 ILMOITUSASIAT 1. Länsi Suomen lääninhallituksen päätös Länsi Suomen lääninhallituksen sosiaali ja terveysosasto on päätöksellään myöntänyt Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle luvan perheasioiden sovittelutoimintaan ajalla

3 Päätöksestä on ilmoitettu perheasiain neuvottelukeskuksen johtajalle. 2. Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvoston päätös Seurakuntaneuvosto on hyväksynyt Kaarinan seurakunnan strategian seuraavasti: Liite Seurakuntaneuvosto on päättänyt tarkistaa strategiaan vuoden 2009 alussa. 3. Suomen Sotaveteraanien Viron Yhdistyksen kiitos Suomen Sotaveteraanien Viron Yhdistys on lähettänyt päivätyn kiitoskirjeen Turun Tuomiokirkossa Suomen pojille kerätystä rahasta. Kirje on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. 4. Pöytäkirjoja diakoniatyön johtokunnan pöytäkirja nro 1/ lähetystyön toimikunnan pöytäkirja nro 1/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. 5. Kirkkoneuvoston kokouksen siirtyminen Kirkkoneuvosto päätti kutsua koolle ylimääräisen kirkkovaltuuston kokouksen klo 18.00, hallintojohtajan listalla. Tämän vuoksi päätettiin myös kirkkoneuvoston kokous siirtää pidettäväksi tiistaina klo Siten torstain kokous peruuntuu. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Kirkkoneuvoston puheenjohtajan asiat Merkittiin, että pöydille on jaettu lisäesityslista 3/2008, joka on otsikoitu Sopimus Pyhän Henrikin reliikin deponoimisesta. lista on seuraava:

4 SOPIMUS PYHÄN HENRIKIN RELIIKIN DEPONOIMISESTA Turun tuomiokirkon reliikeistä Pyhän Henrikin reliikki on historiallisesti, kulttuurihistoriallisesti ja uskonnollisesti merkittävin reliikki. Pyhän Henrikin maalliset jäännökset siirrettiin juhlallisesti kesäkuun 18. päivänä vuonna 1300 Nousiaisista Turun tuomiokirkkoon, joka oli noussut Suomen hengellisen elämän keskukseksi. Turun tuomiokirkko vihittiin käyttöönsä tuomiokirkoksi edellisenä päivänä. Uskonpuhdistuksen jälkeenkin Pyhän Henrikin reliikkejä sekä muista reliikkejä säilytettiin vuosisatojen ajan Autuaan Hemmingin pyhäinjäännösarkussa tavalla, joka kunnioitti niiden ainutlaatuisuutta. Näille reliikeille on vuosisatoja annettu erityinen asema Turun tuomiokirkossa, vaikka luterilaisuuden katsantokanta reliikkeihin poikkesi selkeästi katolisen kirkon katsontakannasta. Reliikkien joutuminen vuonna 1924 Helsinkiin Museoviraston haltuun, ensin tutkimuksia varten ja sen tulkinnan mukaan omistajahallintaan, on selvitetty oheisessa Tuomiokirkkomuseon intendentin, filosofian lisensiaatti Riikka Kaistin laatimassa päivätyssä muistiossa. Muistiossa on lisäksi selvitetty reliikkien takaisinsaamiseen liittyviä toimenpiteitä ja neuvotteluja. Muistio on liitteenä: Liite Kaikki reliikkiin liittyvä aineisto arkistoidaan seurakuntayhtymän arkistoon tulevaisuuden tutkimus ja neuvottelutarpeita varten yhtenä kokonaisuutena. Tämä aineisto ei ole ilman Tuomiokirkkomuseon hoitokuntana toimivan yhteisen kirkkoneuvoston päätöstä julkinen. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on Turun tuomiokirkon edellisen peruskorjauksen yhteydessä tullut uudelleen tietoiseksi kahdeksan vuosikymmentä sitten siirrettyjen reliikkien olemassaolosta ja merkityksestä. Samalla itsenäisyytemme vahvistuttua suomalaisen luterilaisuuden erilaisuuden korostamisen sijaan on tullut kristillisten juuriemme uudelleen löytäminen. Tämä on näkynyt Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän seurakuntien laajana ekumeenisena yhteistyöhakuisuutena. Turun tuomiokirkon näkökulmasta Pyhän Henrikin reliikin saaminen silloin tällöin Tuomiokirkkoon on ollut aina juhlatapahtuma, jota on arvostettu. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti pyydettiin Museovirastolta päivätyllä kirjeellä Pyhän Henrikin kyynärvarsireliikin saamista Turun tuomiokirkossa olevaan Tuomiokirkkomuseoon. Aloitteen asiassa teki Turun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto kokouksessaan Tavoitteena oli saada asia ratkaistua ennen kristinuskon riemuvuotta Tämän jälkeen katolinen Pyhän Henrikin seurakunta kääntyi Museoviraston puoleen ja pyysi piispa Henrikin kyynärvarsireliikin sijoittamista Pyhän Henrikin ka

5 tedraaliin Helsinkiin. Tämä jälkimmäinen anomus johti reliikin deponointiin Pyhän Henrikin katedraaliin alkaen. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on päätöksellään todennut Museoviraston deponointipäätöksen käsittelyyn liittyneet virheellisyydet. Tämän jälkeen reliikki on ollut sijoitettuna Pyhän Henrikin katedraalissa Museoviraston jatkettua deponointia. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän käytyä neuvotteluja ja toimitettua selvityksiä on käsitys Museovirastossa säilytettyjen reliikkien oikeudellisesta asemasta täsmentynyt. Museovirastossa olevien muidenkin Tuomiokirkon reliikkien asema vastasi Pyhän Henrikin kyynärvarsireliikin asemaa. Museoviraston tutkittua asiaa se ilmoitti Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle palauttavansa kaikki reliikit Turun tuomiokirkkoon, niiden lailliselle omistajalle. Samassa kirjeessä Museovirasto kertoi jatkaneensa Pyhän Henrikin reliikin deponointia Pyhän Henrikin katoliselle seurakunnalle toistaiseksi, kunnes Museovirasto toisin ilmoittaa. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä lupasi Museovirastolle yrittää neuvotella Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan kanssa siitä, miten reliikkien omistusoikeuden selvittyä Pyhän Henrikin reliikki voitaisiin palauttaa Turun tuomiokirkkoon. Neuvotteluja varten asetettiin työryhmä, johon kuuluivat tuomiorovasti Rauno Heikola, hallintojohtaja Hannu Kallio, intendentti Riikka Kaisti sekä kielenkääntäjä Paula Montin. Neuvotteluissa pyrittiin löytämään tapa, jolla reliikki olisi pääsääntöisesti Turun tuomiokirkossa, mutta se voisi olla olennaisella tavalla osa myös Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan kirkollista elämää. Neuvottelujen edistämiseksi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkkoneuvosto ehdotti , että seurakuntayhtymä olisi valmis deponoimaan pysyvästi jonkin yhteisesti sovittavan Pyhän Henrikin reliikin mikäli reliikkien tutkimus osoittaisi, että Pyhän Henrikkiin liittyviä reliikkejä olisi kyynärvarsireliikin lisäksi muitakin. Tämä edellyttäisi luonnollisesti laajoja tieteellisiä tutkimuksia, joiden mahdollistamiseksi kyynärvarsireliikki olisi saatava Turun yliopistoon tutkimuksia varten. Tämä ehdotus ei johtanut yhteisymmärrykseen, minkä vuoksi Rauno Heikola ja Hannu Kallio kääntyivät Museoviraston puoleen, joka lähettikin Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnalle kirjeen deponoidun reliikin palauttamisesta. Neuvottelut alkoivat uudelleen joulukuussa 2007 ja saatiin neuvoteltua katolisen kirkon edustajien kanssa sopimus, joka mahdollistaa kyynärvarsireliikin tieteellisen tutkimuksen sekä määrittää kyynärvarsireliikin deponoinnin ehdot. Tämän jälkeen Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan edustajat edellyttivät vielä muutoksia sopimukseen. Lopullisen muotonsa sopimus sai Kahdeksan vuoden aika, jonka Pyhän Henrikin reliikki on ollut sijoitettuna Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan alttariin, on synnyttänyt tilanteen,

6 jossa katolinen seurakunta katsoo sen pois viemisen loukkaavan heidän oikeuksiaan. Yleinen mielipideilmasto, lehdistön kannanotot ja erilaisten asiaan perehtymättömien kirkollisten tahojen vaikutusyritykset ovat tehneet mahdottomaksi sen, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä ei ole voinut vedota laillisiin oikeuksiinsa reliikin omistajana. Sopimuksessa sovitaan kuitenkin vain määräaikaisesta, viiden vuoden deponoinnista. Lisäksi sopimuksen 5 kohdan tarkoituksena on tutkimusten toivottavasti annettua lisävalaistusta tarkemmin tunnistamattomien luureliikkien yhteydestä Pyhään Henrikkiin, mahdollistaa neuvotteluteitse nyt deponoitavan reliikin saaminen Turun tuomiokirkkoon. Lisäksi sopimus antaa meille täyden oikeuden saada reliikki väliaikaistarkoituksessa Turun tuomiokirkkoon niin halutessamme. Deponointiajan loputtua käydään deponoinnista ja sen ehdoista uudet neuvottelut. Nyt esitettävä ratkaisu on kokonaisuuden kannalta paras mahdollinen. Mikäli olisimme pitäytyneet laillisissa oikeuksissamme ja vaatineet reliikin palauttamista Tuomiokirkkoon, olisivat Suomen evankelisluterilaisen kirkon ja katolisen kirkon ekumeeniset suhteet kärsineet suuren vahingon. Uskomme, että myös katolinen kirkko tilanteen rauhoituttua antaa arvoa ratkaisullemme ja pohtii omaa rooliaan ekumenian osapuolena. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä liitteenä olevan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ja Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan välillä solmitun sopimuksen Pyhän Henrikin värttinäluureliikistä. Käsittely Puheenjohtaja Rauno Heikola kertoi, että Helsingissä on allekirjoitettu sopimus värttinäluureliikin deponoinnista. Sopimus jaettiin kokouksen osanottajille. Se on seuraava: Liite Rauno Heikola kertoi, että asia on sovittu julkistettavaksi erillisessä tiedotustilaisuudessa. Puheenjohtaja piti valitettavana sitä, että Turun Sanomat oli ottanut asian pääuutiseksi jo ennen tiedotustilaisuutta. Hallintojohtaja Hannu Kallio kertoi, että hän on omasta puolestaan laatinut muistion asioiden kulusta. Hän tulee täydentämään sen ja jättämään sen arkistoitavaksi mahdollista myöhempää tutkimusta varten. Lars Runar Knuts tiedusteli, onko laadittu sopimus neuvottelutulos, vai sopimus, joka on tuotu kirkkoneuvoston vahvistettavaksi. Knuts kannatti sopimuksen hyväksymistä.

7 Juha Nappu kannatti sopimuksen hyväksymistä. Keskustelun kuluessa kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esittää kiitokset asiaa valmistelleelle työryhmälle, johon kuuluivat Rauno Heikola, Hannu Kallio, Riikka Kaisti ja Paula Montin. hyväksyttiin. Hallintojohtajan asiat 73 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 4 / 2008 Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 25 / 2007 on määrätty vuoden 2008 kolehtikohteet. Sotaveteraanien keskuudessa tehtävään hengelliseen työhön kerättävä kolehti on liitetty ajallisesti Kansallisen veteraanipäivän läheisyyteen. Tänä vuonna Kansallinen veteraanipäivä on 27.4., ja se on sunnuntai. Silloin on kuitenkin määrätty kerättäväksi kolehti Pyhän Marian kirkon urkurakennushankkeeseen Kirkon Ulkomaanavun kautta. Nyt kirkkohallitus pyytää harkitsemaan kolehtikohteiden vaihtamista seuraavasti: sunnuntai pääsiäisestä Pyhän Marian kirkon urkurakennushankkeeseen, Kirkon Ulkomaanapu (Luotsikatu 1, Helsinki, viitenumeroluettelo) sunnuntai pääsiäisestä Sotaveteraanien keskuudessa tehtävään hengelliseen työhön, Kirkkohallitus (PL 185, Helsinki, viitenumeroluettelo). Kirkkoneuvosto merkitsee Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 4 / 2008 saaduksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 74 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 5 / 2008 Yleiskirje kuuluu seuraavasti: Seurakunnat ovat tehtävänsä mukaisesti läsnä koko suomalaisessa todellisuudessa ja kohtaavat ihmiset siinä elämänpiirissä, jossa he elävät. Irtisa

8 nomisuutiset yrityksissä eri puolilla maata haastavat myös paikallisseurakuntia. Kirkon yhteiskunnallisessa työssä on pohdittu, mitä seurakunnalta odotetaan ja miten seurakunta voi olla seurakuntalaisten tukena työelämän kriisitilanteissa. Yleiskirjeen liitteessä on ohjeita, miten seurakunta voi toimia työyhteisöjen tukena irtisanomis ja lomautustilanteissa. Liite kuuluu seuraavasti: Liite Seurakunnat saavat yleiskirjeet suoraan Kirkkohallituksesta. Kirjaamosta yleiskirje on lähetetty diakoniakeskukseen ja kasvatusasiain keskukseen. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 5 / Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 75 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 6 / 2008 Yleiskirjeen aiheena on kiinteistöinvestointeja koskeva arvonlisäverolain muutos Kiinteistöinvestointeihin sisältyvän arvonlisäveron vähennysoikeus ja palautusvelvollisuuskäytäntö muuttui Uudet säännökset koskevat kiinteistöjen uudisrakentamisen ja perusparantamisen menoihin sisältyvien verovähennysten oikaisuja kymmenen vuotta kestävän tarkistuskauden aikana. Lisäksi lain muutos on otettava huomioon aina kiinteistöjen myyntija ostotilanteessa sekä kiinteistön tai sen osan vuokraus ja vuokranantotilanteessa. Lain muutoksen tavoitteena on olla mahdollisimman tasapuolinen ja tarkoituksenmukainen kaikille osapuolille. Kirkkoneuvosto merkitsee Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 6 / 2008 tiedoksi. Yleiskirje lähetetään lakimiehelle, kiinteistötoimistolle ja taloustoimistolle noudatettavaksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

9 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 7 / 2008 Yleiskirje koskee talouden tilastotietojen lähettämistä Kirkkohallitukselle. Tiedot metsätalouden ja maankäytön (lomake A9) osalta tulee lähettää Kirkkohallitukselle mennessä. Taloustilastot lomake 7 (seurakunnan talous) ja lomake A8 (hautainhoitorahasto, hautasija ja hautausmaksut) viimeistään mennessä. Kirkkoneuvosto merkitsee Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 7 / 2008 saaduksi. Yleiskirje lähetetään toimenpiteitä varten kiinteistötoimistolle ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 77 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 8 / 2008 Yleiskirje sisältää seuraavat aiheet: 1. Seurakunnille tilitetyt verotulot vuonna Kulttuuriperintö seurakuntien taloudessa koulutuspäivä Kirjanpitoasioiden neuvottelukunnan lausunto sijoituskiinteistöjen käsittelystä 4. Sisäinen korko Kirjanpitoasioiden neuvottelukunnan ja laskentatoimen kehittämistyöryhmän jäsenet alkaen 1. Seurakunnille tilitetyt verotulot vuonna 2007 Seurakunnille tilitetyt verotulot kirjataan Kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti verohallinnon tilitysten suoritusajankohdan mukaan ao. tilikauden verotuloksi. Tilityksen mukaan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän verotulot ovat euroa (muutos 7 %), josta kirkollisveron osuus on euroa (muutos 5,4 %) ja yhteisöveron osuus euroa (muutos 16,3 %). Tilitykset kirkollisveroista ja yhteisöverojen osuudesta seurakunnittain ovat yleiskirjeen liitteenä ja luettavissa myös internetistä osoitteesta hallinto ja talous/talousasiat/tietoa. 2. Kulttuuriperintö seurakuntien taloudessa koulutuspäivä

10 Efeko Oy järjestää koulutuspäivän seurakuntien kulttuuriperinnön hoidosta, ylläpidosta, rahoituksesta sekä kirjanpidosta ja tilastoinnista Vantaalla. Kirkkohallituksen vuonna 2006 antamassa ohjeessa määriteltiin, mitkä kustannukset merkitään kulttuuriperinnöstä aiheutuviksi ja miten kirkko kerää tilastotietoa ko. asiakokonaisuudesta. Seurakuntien tulee ilmoittaa nämä kustannukset Kirkkohallitukselle taloustilastolomakkeella A7. 3. Kirjanpitoasioiden neuvottelukunnan lausunto sijoituskiinteistöjen käsittelystä Kirjanpitoasioiden neuvottelukunta antoi lausunnon sijoituskiinteistöihin liittyvistä kirjauksista. Kiinteistöosakeyhtiön osakkeet ja asunto osakeyhtiön osakkeet merkitään seurakunnan taseessa pysyviin vastaaviin, tase erään Sijoitukset. Merkitsemistapaan ei vaikuta se, onko kiinteistö ja asunto osakkeiden omistukseen liittyvät osakkeet hankittu seurakunnan omaan käyttöön taikka sijoitusmielessä. Maa ja vesialueet, rakennukset tms. merkitään taseeseen luonteensa mukaisiin tase eriin. Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut, muut rahoitustuotot ja kulut kirjataan tuloaskelmaan luonteensa mukaisille tehtäväalueille ja tileille. 4. Sisäinen korko Seurakunnat kohdentavat kustannukset perustehtävien kesken aiheuttamisperiaatteen mukaan. Kun tilivuoden aikaisen toiminnan osuutta pääomamenoista kohdennetaan tehtäväalueille, poistojen jälkeen jäljellä olevalle hankintamenolle lasketaan sisäinen korko. Sisäisenä korkona käytetään 12 kuukauden euribor korkoa 360 päivän mukaan laskettuna. 5. Kirjanpitoasioiden neuvottelukunnan ja laskentatoimen kehittämistyöryhmän jäsenet alkaen Kirjanpitoasioiden neuvottelukunnan jäsenet toimikaudella : talousjohtaja Jouni Lätti, Hyvinkään seurakunta talouspäällikkö Irma Hokka, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä tilintarkastaja Esko Säilä, KMPG Kunta Oy tilintarkastaja Sinikka Niitynperä, Audiator Oy toimitusjohtaja Eero Prepula, PK Finland Oy kehittämispäällikkö Anneli Heinonen, Kuntaliitto toimistopäällikkö Heikki Kämäräinen, Kirkkohallitus. Neuvottelukunta valitsee itse puheenjohtajat. Sihteerinä toimii taloussuunnittelupäällikkö Maija Liisa Hietakangas. Laskentatoimen kehittämistyöryhmän jäsenet toimikaudella : tilintarkastaja Esko Säilä, KMPG talouspäällikkö Birgitta Bragge, Tampereen seurakuntayhtymä

11 hallintopäällikkö Annica Forssell, Paraisten seurakuntayhtymä talousjohtaja Kari Hietala, Järvenpään seurakunta kirkkoherra Heikki Pelkonen, Laune Anne Saloniemi, Tornio kouluttaja Timo Tulisalo, Kirkon koulutuskeskus kirjanpitäjä Ulla Tylli, Anjalankosken seurakunta talouspäällikkö Tapio Yliluoma, Paimion seurakunta. Puheenjohtajana toimii Esko Säilä ja sihteerinä Maija Liisa Hietakangas. Kirkkoneuvosto merkitsee Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 8 / 2008 tiedoksi ja noudatettavaksi. Ilmoitus taloustoimistolle ja kiinteistötoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 78 KIRKON TYÖMARKKINALAITOKSEN YLEISKIRJE A 2 / 2008 Yleiskirjeen aiheet ovat seuraavat: 1. Luottamusmieskurssit 2. Kirkon yleisen virka ja työehtosopimus kirjan tilaaminen 3. Vuosilomalain muutos 4. Työsopimuslain ja työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muutos 1. Luottamusmieskurssit Kirkon työmarkkinalaitos on hyväksynyt JHL:n, JUKO:n, Jyty ry:n ja SVTL ry:n vuoden 2008 luottamusmieskurssit, joille osallistumista varten myönnettävää virkavapautta / työvapaata koskevat määräykset on määritelty luottamusmiessopimuksen 11 :ssä. Kurssipäiviltä luottamusmiehille maksetaan ns. ruokarahaa 22,30 euroa. 2. Virka ja työehtosopimus Kirja valmistuu painosta helmikuun puolessa välissä. Kirja sisältää sekä yleisen virka ja työehtosopimuksen että aiemmin erillisenä kirjana julkaistut erillissopimukset. Seurakunnat ja taloustoimisto saavat yhden kappaleen veloituksessa. Lisäkappaleita voi tilata osoitteesta Sopimusmateriaali on luettavissa myös osoitteesta: /2007/ Vuosilomalain muutos

12 Vuosilomalain 5 ja 7 :ää on muutettu sen johdosta, että on säädetty uusi siviilipalveluslaki. Lain muutoksilla ei ole vaikutusta kirkon vuosilomamääräysten soveltamiseen. 4. Työsopimuslain ja työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojelutoiminnasta annetun lain muutos Työsopimuslain 13 luvun 11 :ää on muutettu lailla 1333/2007. Lakiin on otettu säännös siitä, että työnteon keskeisiä ehtoja koskevan selvityksen antamisvelvollisuuden rikkominen on rangaistavaa. Selvityksen antaminen oli jo aiemmin säädetty työnantajan velvollisuudeksi, mutta velvollisuuden rikkomista ei ollut kriminalisoitu. Muutoksen tarkoituksena on parantaa määräaikaisissa työsuhteissa työskentelevien työntekijöiden asemaa ja ehkäistä sellaisten määräaikaisten työsopimusten käyttöä, joille ei ole olemassa lain mukaista perustetta. Tavoitteena on myös tehostaa työnantajan velvollisuutta antaa selvitys keskeisistä työsuhteen ehdoista. Lain muutoksella pyritään vaikuttamaan siihen, että työsopimukset solmittaisiin määräaikaisina vain silloin, kun sille on laissa tarkoitetut perusteet. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi ja noudatettavaksi Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeen A 2 / Ei muutoksenhakuoikeutta. Ilmoitus yksikköjen esimiehille (kirkkoherroja lukuun ottamatta) ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 79 TALOUSPÄÄLLIKKÖ IRMA HOKAN ANOMUS Kirkkohallitus on valinnut talouspäällikkö Irma Hokan Seurakuntien kirjanpitoasioiden neuvottelukuntaan vuosiksi Irma Hokka pyytää, että hän saisi osallistua neuvottelukunnan työskentelyyn työaikana. Kirkkoneuvosto oikeuttaa talouspäällikkö Irma Hokan osallistumaan Seurakuntien kirjanpitoasioiden neuvottelukunnan työskentelyyn vuosina virka aikana. Ilmoitus Irma Hokalle ja taloustoimistolle, hyväksyttiin.

13 DIAKONIASIHTEERI MERVI SALIN INKISEN SIVUTOIMILUPA ANOMUS Mervi Salin Inkinen on pyytänyt sivutoimilupaa seuraavalla anomuksella: Anon sivutoimilupaa toimiakseni diakonian tehtävissä Vahdon seurakunnassa Työ tulisi sisältämään kotikäyntityötä, jumalanpalvelusavustamista, leirityötä ja iltavastaanottotyötä. Sivutyötä olisi maksimissaan 10 tuntia viikossa. Sivutoimen työt on sovittu Vahdon seurakunnan kanssa tehtäviksi iltaisin tai viikonloppuisin sekä kesälomalla rippileirin osalta. Päätehtäväni Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän diakoniasihteerinä tapahtuu pääsääntöisesti virastoaikoina, jolloin en toimi sivutoimessani. Kirkkojärjestyksen (Kj 6:5;2) mukaan sivutoimen myöntämisessä on otettava huomioon, että viranhaltija ei sivutoimen vuoksi saa tulla esteelliseksi virassa, sivutoimi ei saa vaarantaa luottamusta viranhaltijoiden tasapuolisuuteen viranhoidossa eikä sivutoimi muutoinkaan saa haitata viran asianmukaista hoitamista. Lupa voidaan peruuttaa, jos siihen ilmenee syytä. Mervi Salin Inkisen sivutoimen hoito tapahtuisi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ulkopuolisessa seurakunnassa, joten voidaan katsoa, ettei kirkkojärjestyksen mukaista esteellisyyttä synny eikä luottamus viranhaltijoiden tasapuolisuuteen viranhoidossa vaarannu. Diakoniajohtaja Hannu Suihkonen puoltaa anomusta todeten, että sivutoimen hoito tulee rajata enintään 10 tuntiin viikossa ja diakoniasihteerin viran hoidon ulkopuolisiin aikoihin niin, ettei se haittaa diakoniasihteerin viran asianmukaista hoitamista. Sivutoimen tuntimäärä on hakijan vastuualueeseen ja tehtäviin nähden korkeahko, mutta tehtävän määräaikaisuuden vuoksi hallintojohtajan puoltaa hakemusta. Diakoniatyön johtokunta ei aikataulullisista syistä ole ehtinyt käsitellä anomusta. Johtoryhmä puoltaa anomusta käytyään asiasta keskustelun. Kirkkoneuvosto oikeuttaa diakoniasihteeri Mervi Salin Inkisen hoitamaan sivutoimena diakonian tehtäviä Vahdon seurakunnassa välisenä aikana enintään 10 tuntia viikossa siten, että tehtävät sijoittuvat diakoniasihteerin viran hoidon ulkopuolisiin aikoihin eivätkä haittaa diakoniasihteerin viran asianmukaista hoitamista. Ilmoitus Mervi Salin Inkiselle, diakoniatyön johtokunnalle, diakoniajohtajalle ja lakimiehelle.

14 hyväksyttiin. 81 KUUROJEN DIAKONIATYÖNTEKIJÄ KRISTIINA WALLENIUKSEN SIVUTOIMILUPA ANOMUS Kuurojen diakoniatyöntekijä Kristiina Wallenius on anonut lupaa toimia virkansa ohella viittomakielen tulkkina ja viittomien opettajana. Anomuksen mukaan viittomakielen tulkin työhön kuuluvat muun muassa asioimis ja harrastustulkkaukset. Tulkin tehtävänä on välittää viestiä kahden eri tavoin toimivan kulttuurin välillä tarkasti ja puolueettomasti. Tulkki ei ohjaa tilannetta tai asiakasta eikä osallistu tilanteen kulkuun. Ennen tulkkaustilannetta tulkki valmistautuu tehtävänsä perehtymällä tulkattavaan aiheeseen. Viittomien opettaja voi työskennellä viittomaryhmien opettajana tai tehdä kotiopetuksia perheissä, joissa kuuleville vanhemmille syntyy kuuro lapsi tai lapsi, jolle diagnosoidaan kielihäiriö. Anomuksessaan Wallenius ilmoittaa, Turun viittomakielen tulkkikeskus välittää tulkkaukset freelancer tulkkeina toimiville tulkeille, jolloin tulkki itse voi päättää, ottaako hän tilauksen vastaan vai ei. Anomuksen mukaan tulkkauspalvelut sijoittuisivat hänen vapaa aikaansa. Anomustaan Wallenius perustelee sillä, että sivutoimesta on hyötyä hänen varsinaisessa työssään, koska se lisää hänen tuntemustaan kuurojen kulttuurista ja maailmasta sekä ylläpitää ja kehittää hänen viittomakielen taitoaan. Viittomakielen tulkin työnantajana on tulkattava ja palkanmaksajana vammaispalvelulain perusteella asiakkaan kotikunta. Asiakkaalle tulkkauspalvelu on maksutonta. Kirkkojärjestyksen (Kj 6:5;2) mukaan sivutoimiluvan myöntämisessä on otettava huomioon, että viranhaltija ei sivutoimiluvan myötä saa tulla esteelliseksi virassa ja että sivutoimi ei saa vaarantaa luottamusta viranhaltijoiden tasapuolisuuteen viranhoidossa. Sivutoimi ei saa muutoinkaan haitata viran asianmukaista hoitamista. Sivutoimilupa voidaan peruuttaa, jos aihetta siihen ilmenee. Diakoniatyön johtokunnassa on asian todettu, että esteellisyys saattaa tulla pohdittavaksi tapauksissa, joissa henkilö on Kristiina Walleniuksen asiakkaana toisaalta diakoniatyön ja mahdollisesti sivutoimen myötä. Kristiina Wallenius on anomuksessaan ilmoittanut, että vastaanottaessaan freelancertulkkausta hän tulee tarkastelemaan, osaako asiakas erottaa hänen roolinsa kuurojen diakoniatyöntekijänä ja viittomakielen tulkkina. Epäillessään, että asiakas ei eri rooleja osaa erottaa, hän ei ota työtä vastaan. Johtokunta puoltaa anomusta siten, ettei sivutoimiluvan mukainen toiminta saata Kristiina Walleniusta esteelliseksi virassa eikä vaaranna luottamusta tasapuolisuu

15 teen viranhoidossa. Sivutoimiluvan enimmäistuntimääräksi johtokunta esittää enintään 10 tuntia viikossa. Johtoryhmä yhtyy diakoniatyön johtokunnan esitykseen. Kirkkoneuvosto päättää myöntää kuurojen diakoniatyöntekijä Kristiina Walleniukselle sivutoimiluvan viittomakielen tulkkina ja viittomien opettajana toimimista varten. Sivutoimilupa myönnetään kolmeksi vuodeksi, helmikuun 2011 loppuun, ehdolla, ettei sivutoimen hoitaminen haittaa hänen varsinaisen virkansa hoitamista. Viikoittainen tuntimäärä ei saa ylittää 10 tuntia. Lisäksi Kristiina Walleniusta kehotetaan huomioimaan tulkkaustehtäviä vastaanottaessaan kirkkojärjestyksen 6 luvun 5 pykälän määräykset esteellisyydestä ja viranhaltijoiden tasapuolisuuden säilymisestä viran hoidossa. Ilmoitus Kristiina Walleniukselle, diakoniajohtajalle ja lakimiehelle. Käsittely Juha Nappu tiedusteli, syntyykö sivutoimiluvan hoitamisen yhteydessä ongelmaa tai ristiriitaa sen johdosta, onko viranhaltija tekemässä virkatyötään tai sivutointaan. Hallintojohtaja Kallio vastasi, että asiaan liittyvää jääviyttä on pohdittu johtokunnan kokouksessa ja todettu, että ongelmia ei synny. Tarvittaessa diakoniajohtaja ratkaisee asiat. hyväksyttiin. 82 TOIMINTAKERTOMUKSEN 2007 LAATIMINEN Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvoston on vuosittain annettava kirkkovaltuustolle kertomus seurakuntayhtymän ja sen kunkin seurakunnan edellisen vuoden toiminnasta käsiteltäväksi kirkkovaltuustossa samanaikaisesti edellisen vuoden tilinpäätöksen kanssa. Ohjesäännössä on mainittu, mitkä asiat kertomuksessa on vähintään oltava. Kirkkoneuvosto on vuosittain asettanut toimikunnan valmistelemaan vuosikertomusta. Siihen ovat vuonna 2007 kuuluneet seuraavat jäsenet: hallintojohtaja Hannu Kallio (pj), lakimies Mia Fager, talouspäällikkö Irma Hokka, kasvatustoimen johtaja Hannu Hurme, talous ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti, tiedotuspäällikkö Paula Heino, kirkkoherra Eero Sepponen, tiedottaja Minna Vesanto ja hallintosihteeri Armi Laaksonen (siht.). Kirkkoneuvosto päättää asettaa toimikunnan valmistelemaan vuoden 2007 toimintakertomusta ja nimeää siihen seuraavat henkilöt:

16 hallintojohtaja Hannu Kallio, puheenjohtaja lakimies Mia Fager talouspäällikkö Irma Hokka kasvatustoimen johtaja Hannu Hurme talous ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti tiedotuspäällikkö Paula Heino kirkkoherra Eero Sepponen tiedottaja Minna Vesanto ja hallintosihteeri Armi Laaksonen, sihteeri. Ilmoitus tehtävään valituille ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely Juha Nappu katsoi, että toimikunnan viime vuonna laatima toimintakertomuksen kansanpainos Kohtaamisia oli painatuksen värivalikoimalta huono ja aiheutti lukemisongelmia. Hän ehdotti, että värivalikoima valitaan jatkossa paremmin. hyväksyttiin. 83 PAIMION SEURAKUNNAN ESITYS PAIMION SAIRAALAN SAIRAALASIELUNHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ Paimion seurakunnan kirkkoneuvosto on pykälässä 112 päättänyt esittää Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle, että se osallistuisi Paimion sairaalan sairaalasielunhoidon kustannuksiin jyvittämällä ne toimintaalueen seurakuntien kesken. Paimiossa sairaalasielunhoidosta vastaa 2. seurakuntapastori, jonka työajasta 50 % on määritelty sairaalapapin työksi. Esityksen mukaan sairaalapappi toimisi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän sairaalasielunhoidon alaisuudessa. Kiireellisissä rippi ja sielunhoitotapauksissa voitaisiin poikkeustapauksissa edelleen kääntyä Paimion seurakunnan papiston puoleen. Perusteluna esitykselle on, että Paimion sairaala on vuodesta 1987 alkaen ollut TYKS:n yksikkö. Yleisen käytännön mukaan kukin seurakunta järjestää toimintansa paikalliset erityistarpeet huomioiden. Paimion sairaala on katsottava tällaiseksi. Rinnakkaisesimerkkinä mainittakoon myös TYKS:n alainen Raision sairaala, jonka sielunhoidosta vastaa Raision seurakunta. Toisaalta ko. hoitolaitos vie seurakunnan varoja palkkakuluina, mutta vastaavasti kasvattaa kirkollisverokertymää. Samalla periaatteella Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on järjestänyt Turussa ja Kaarinassa sijaitseviin sairaaloihin, hoitolaitoksiin ja terveyskeskuksiin sairaalasielunhoidon palvelut. Paimion seurakunta ei

17 ole esittänyt riittäviä perusteita sille, että nykyistä vakiintuneeseen käytäntöön perustuvaa järjestelyä muutettaisiin. Sielunhoitotyön johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, ettei se pidä mahdollisena eikä tarpeellisena seurakuntayhtymän ottaa vastuulleen sairaalasielunhoidon järjestämistä Paimion sairaalassa. Johtoryhmä yhtyy sielunhoitotyön johtokunnan esitykseen. Kirkkoneuvosto päättää, ettei Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä pidä mahdollisena eikä tarpeellisena seurakuntayhtymän ottaa vastuulleen sairaalasielunhoidon järjestämistä Paimion sairaalassa. Ilmoitus Paimion seurakunnan kirkkoneuvostolle ja sielunhoitotyön johtokunnalle. hyväksyttiin. 84 KIINTEISTÖJOHTAJAN OSALLISTUMINEN ASIANTUNTIJAJÄSENENÄ PIETARI SÄÄTIÖN SUOMI TALO HANKKEEN JOHTORYHMÄN TYÖSKENTELYYN Pietari Säätiö perustettiin 1992 ja sen pääasialliseksi tehtäväksi määriteltiin saada Pietariin suomalaisille opiskelijoille, tutkijoille ja taiteilijoille asuntoja työtiloja. Nämä on tarkoitus toteuttaa Suomi talon yhteydessä, joka tulee sijaitsemaan Pietarin Pyhän Marian kirkon vieressä olevassa rakennuksessa. Säätiön hallitus on perustanut hankkeen rakennuttamista varten operatiivisen johtoryhmän, jonka jäseneksi he pyytävät seurakuntayhtymän kiinteistöjohtaja Seppo Kosolaa. Säätiön kirje kuuluu seuraavasti: Liite Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymällä oli 90 luvun lopussa ratkaiseva rooli Pietarin Pyhän Marian kirkon peruskorjauksessa. Seurakuntayhtymä antoi ensimmäisten joukossa suuren taloudellisen tuen, jonka avulla hanke saatiin käynnistettyä. Tällöin Kirkon Ulkomaanavun rakennustoimikunnan jäseneksi nimitettiin Seppo Kosola ja hän oli siinä tehtävässä kirkon saneerauksen valmistumiseen asti. Jo kirkkoa peruskorjattaessa suunniteltiin kirkkoa ympäröivän rakennuksen ns. Kirkkokartanon käyttöä ja saneerausta. Kirkkokartanon toiminta vahvistaa Pietarin Pyhän Marian kirkon asemaa ja taloutta. Kirkkokartanon ra

18 kennuksen kehittäminen ei kuitenkaan onnistunut, koska sen saanti Pietarin kaupungilta pitkittyi. Pietari Säätiö on kuitenkin onnistunut vuokrasopimuksella saamaan rakennuksen haltuunsa 49 vuodeksi ja nyt on aika peruskorjata rakennus ja sijoittaa siihen Suomi talo. Pietari on Turun kaupungin ystävyyskaupunki ja Pietarin Pyhän Marian seurakunta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ystävyysseurakunta. On luontevaa, että kiinteistöjohtaja on mukana kehittämässä ja toteuttamassa tätä toista vaihetta. Asiantuntijana toimiminen ei kuormita kohtuuttomasti kiinteistöjohtajan työtä ja hän itse on antanut suostumuksensa tehtävään. Kokouksia on Helsingissä muutaman kerran vuodessa ja Pietarissa käyntejä 2 3 kertaa vuodessa. Pietari Säätiö vastaa matkakustannuksista. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Pietari Säätiön hallituksen esityksen saada kiinteistöjohtaja Seppo Kosola Pietari Säätiön Suomi talo hankkeen operatiivisen johtoryhmän asiantuntijajäseneksi. Tehtävän Kosola voi suorittaa työajallaan. Ilmoitus Pietari Säätiölle ja Seppo Kosolalle. hyväksyttiin. 85 KIINTEISTÖTOIMISTON ASUNTOSIHTEERIN VIRAN TÄYTTÖ Kiinteistötoimiston asuntosihteeri Leena Jalava jää eläkkeelle Kun tästä vähennetään lomat ja kertyneet säästövapaat, on hänen viimeinen työpäivänsä Lisäksi Leena Jalava on lähtien 50 prosenttisella osa aikaeläkkeellä. Siten kiinteistötoimisto julisti asuntosihteerin viran avoimeksi Viran hakuilmoitus julkaistiin Turun Sanomissa, Kotimaa lehdessä ja sähköisesti verkossa. Hakuilmoitus kuuluu seuraavasti: Liite Määräaikaan mennessä tuli 133 hakemusta. Yhteenveto hakijoista kuuluu seuraavasti: Liite Haastatteluryhmänä toimi kiinteistöjohtaja Seppo Kosola, isännöitsijä Leo Saarinen ja asuntosihteeri Margit Hokkanen, jotka myös valitsivat hakijoiden joukosta 10 henkilöä haastatteluun. Haastatteluun kutsuttiin hakijat nrot

19 , 22, 23, 59, 72, 93, 105, 126, 129 ja 131. Haastattelut pidettiin 10.1., ja Haastattelujen perusteella joukosta erottautui selvimmin hakijat Sirpa Metsätähti (72) ja Kirsti Virta (129). Tarkan pohdinnan jälkeen haastatteluryhmä päätti yksimielisesti esittää merkonomi Kirsti Virtaa asuntosihteerin virkaan. Hän on valmistunut merkonomiksi laskentatoimen linjalta Työtehtävissä hän on toiminut Crawford Door Oy:ssä ja Elektromet Yhtiöt Oy:ssä. Lisäksi hän oli seurakuntayhtymän palveluksessa seitsemän kuukautta kiinteistöjohtajan sihteerinä. Sihteerin tehtävissä hän tutustui kokonaisvaltaisesti kiinteistötoimiston eri töihin ja sijaisti myös toista asuntosihteeriä lomien yms. aikoina. Kirkkoneuvosto päättää valita merkonomi Kirsti Virran kiinteistötoimiston avoinna olevaan asuntosihteerin virkaan. Virka täytetään ja siihen saakka Kirsti Virta toimii työsopimussuhteessa alkaen. Palkkauksessa noudatetaan uuden palkkausjärjestelmän mukaista palkkausta vaativuusryhmässä 402. Lisäksi hänellä on kuuden kuukauden koeaika. Ilmoitus Kirsti Virralle, kiinteistötoimistolle ja taloustoimistolle.. Käsittely Sihteeri totesi, että Kirsti Virta ei ole tällä hetkellä seurakuntayhtymän palveluksessa, minkä johdosta häneltä tulee edellyttää normaalikäytännön mukainen lääkärintodistus ennen virkavaalin vahvistamista. Kirkkoneuvosto päätti valita merkonomi Kirsti Virran kiinteistötoimiston avoinna olevaan asuntosihteerin virkaan. Virka täytetään ja siihen saakka Kirsti Virta toimii työsopimussuhteessa alkaen. Palkkauksessa noudatetaan uuden palkkausjärjestelmän mukaista palkkausta vaativuusryhmässä 402. Lisäksi hänellä on kuuden kuukauden koeaika. Samalla päätettiin, että Kirsi Virran tulee toimittaa ennen virkavaalin vahvistamista hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Ilmoitus Kirsti Virralle, kiinteistötoimistolle ja taloustoimistolle.. 86 SAIRAALASIELUNHOITAJAN VIRANSIJAISEN VALINTA Hakemuksia viransijaisuuteen hakuajan päättymiseen mennessä tuli 10. Hakemuksista laadittu yhteenveto kuuluu seuraavasti:

20 Liite Sielunhoitotyön johtokunnan asettama valmistelutyöryhmä, johon kuuluivat Hannu Hurme, Pirjo Aaltonen ja Hilkka Kakko Helle, kutsui haastatteluun Harri Heinosen, Katri Helinin, Liisa Oittisen ja Kirsi Perämaan. Valmistelutyöryhmä päätyi hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen ja haastatteluissa saamansa käsityksen perusteella esittämään sairaalasielunhoitajan viransijaisuuteen valittavaksi sairaalapastori Harri Heinosen. Sielunhoitotyön johtokunta yhtyy valmistelutyöryhmän esitykseen. Kirkkoneuvosto päättää valita sairaalasielunhoitajan viransijaisuuteen sairaalapastori Harri Heinosen ehdolla, että hän ennen viransijaisuuden vastaanottamista esittää hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Palkkaus määräytyy uuden palkkausjärjestelmän mukaan vaativuusryhmässä 602. Ilmoitus Harri Heinoselle, muille viransijaisuutta hakeneille, johtavalle sairaalasielunhoitajalle ja taloustoimistolle. Käsittely Hallintojohtaja totesi, että hakijoista kukaan ei ollut suorittanut sairaalasielunhoitajan erikoistumiskoulutusta. Heinonen on katsottava hakijoista pätevimmäksi. Puutteellisesta pätevyydestä johtuen peruspalkkaan tulee tehdä 5 %:n vähennys. Tämä 5 %:n vähennys tehdään siitä vaativuusryhmän 602 sisällä määrättävästä peruspalkasta mahdollisine vaativuusosineen, minkä kirkkoneuvosto tekemällään päätöksellä tähän virkaan vahvistaa. Työryhmän esitys sairaalasielunhoitajien palkkojen vaativuusosaa määrittäväksi positioksi on + 20 %. Kirkkoneuvosto päätti valita sairaalasielunhoitajan viransijaisuuteen sairaalapastori Harri Heinosen ehdolla, että hän ennen viransijaisuuden vastaanottamista esittää hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Palkkaus määräytyy uuden palkkausjärjestelmän mukaan vaativuusryhmässä 602. Peruspalkasta, mitä määritellään kirkkoneuvoston kokouksessa tai sen jälkeen, tehdään 5 %:n epäpätevyysvähennys. Ilmoitus Harri Heinoselle, muille viransijaisuutta hakeneille, johtavalle sairaalasielunhoitajalle ja taloustoimistolle.

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 1.11.2007 520 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 533 550 Aika torstai 1.11.2007 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] Aika 4.6.2014 Paikka Läsnä Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Akaan-Penttilä Aulikki Hirvonen-Nurmi Katri Kiviluoto Hilkka

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) 173 Kokouksen avaus Puheenjohtaja käytti puheenvuoron, jossa hän mm. kertasi kuluneena vuonna käsiteltyjä asioita, ja avasi kokouksen. 174 Kokouksen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/2010 10.02.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/2010 10.02.2010 1 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 10.02.2010 1 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 36 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kuusiston kanttorila, Linnanrauniontie 157 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Andersson, Jari

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2015 klo 17 18.05 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Haverinen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.55 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015 29 26 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 23.04.2015 26 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 Kirkkoneuvosto 25.10.2007 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 06.11.2007

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 Kirkkoneuvosto 25.10.2007 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 06.11.2007 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.30 20.30 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.5.2011 klo 17.00 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Haapala Heikki jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 7.11.2011 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1, Helsinki Läsnä Poissa Häkkänen Martti, puh.johtaja

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kirkkoneuvosto 17.4.2012. Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kirkkoneuvosto 17.4.2012. Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen Aika 17.4.2012 klo 17.30 18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Heikki Haapala jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen Pihkala Isto jäsen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Kellolahdentie 8, 70460 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848 379 SEURAKUNTANEUVOSTO 21.4.

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Kellolahdentie 8, 70460 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848 379 SEURAKUNTANEUVOSTO 21.4. KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Aika 19.4.2016 klo 16.30-17.05 (tarjoilu 16.00) Paikka Pyhän Johanneksen kirkon takkahuone, Kellolahdentie 8 Kokoonpano ja läsnäolo Mäkinen Aulikki

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 150 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 13/2014 KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 11.11.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 16.11.2015-17.12.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto Aika 1.12.2016 klo 17.30 18:45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja 163-166, 168-181 Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 167 Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen, 163-172

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 18.9.2014 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 1.3.2012 klo 17-19.10 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 1/2015

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 1/2015 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 1/2015 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 27.1.2015 klo 18:00-20.05 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Gustafsson Tarja

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kirkkoneuvosto 17.4.2012. Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kirkkoneuvosto 17.4.2012. Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen Aika 17.4.2012 klo 17.30 18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Heikki Haapala jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen Pihkala Isto jäsen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 11.6.2008 22. Paikka Huoltokeskuksen kahvio, Skarppakullantie 10

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 11.6.2008 22. Paikka Huoltokeskuksen kahvio, Skarppakullantie 10 11.6.2008 22 TYÖYMPÄRISTÖTOIMIKUNNAN KOKOUS Paikka Huoltokeskuksen kahvio, Skarppakullantie 10 Aika 11.6.2008 klo 13.30 15.55. Läsnä Kaisti Aapo puheenjohtaja, työsuojelupäällikkö Kosola Seppo ta jäsen,

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet:

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokouskutsu Seurakuntaneuvosto 13.2.2012 klo 18.00 Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokoonnumme ma. 13.2.2012 toimittamaan kirkolliskokouksen-

Lisätiedot

MERIMASKUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 Seurakuntaneuvosto 28.3.2011 1(6)

MERIMASKUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 Seurakuntaneuvosto 28.3.2011 1(6) Seurakuntaneuvosto 1(6) KOKOUSTIEDOT: AIKA: maanantaina 28.maaliskuuta 2011 klo 17.30 PAIKKA: Merimaskun seurakuntakoti PYKÄLÄT: 27 43 KOKOUKSEEN KUTSUTUT: lista läsnä Huovinen Matti kirkkoherra, pj x

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) Kirkkoneuvosto 4/2011 10.5.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) Kirkkoneuvosto 4/2011 10.5.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) KOKOUSTIEDOT Aika 10.5.2011 klo 17-17.52 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Vähäsarja Vilho vs. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj.

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 4.1.2010 klo 17.00-17.27 Paikka Seurakuntakeskus KÄSITELTÄVÄT ASIAT KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 KV 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6.

Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6. Kirkkoneuvosto 23.01.2013 sivu ( 1 / 10) KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2 2013 Aika: Keskiviikko 23.01.2013 klo 17.30-19.10 Kahvi on kokouksen alussa, klo 17.00 alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 (10) A S I A L U E T T E L O: 135. Kokouksen avaus 136. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 137. Pöytäkirjantarkastajien valinta 138. Ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.50 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. 73 Hartikainen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto.

Kirkkoneuvosto (8) Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto. Kirkkoneuvosto 7. 1.2015 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 7.1.2015 klo 17.30 18.05 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto. Läsnä Esa Mierlahti kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki. Hietaranta Miikka jäsen Honkala Sanna-Mari jäsen

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki. Hietaranta Miikka jäsen Honkala Sanna-Mari jäsen 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 8 /2014 Aika: maanantai 3.11.2014 klo 18 18.55, 19.00 19.28 Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki Läsnä: Poutiainen Matti puheenjohtaja

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti 7.4.2015 klo 18 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013 AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.45 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 19.55 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalon 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula Paavola

Lisätiedot

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16.

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16. Seurakuntaneuvosto I/2016 Ke 20.1.2016 klo 18 Seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Niemelä Heikki puheenjohtaja x Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen x

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.3.2008 121. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.3.2008 121. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 4.3.2008 121 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 127 146 Aika tiistai 4.3.2008 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kirkkoneuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kirkkoneuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 28.10.2014 kello 18.00 19.45 Paikka: Rusk seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) kokoustilassa Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen,

Lisätiedot

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 Aika: Torstai 05.02.2015 klo 17.00-18.47 Tarjoilu klo 16.45 alkaen Paikka: Vanhankirkon sali, Kirkkotie 2 liite sivu 2 KOKOUKSEN AVAUS 1 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) KOKOUSTIEDOT Aika 5.10.2010 klo 16-18.20 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Lepistö Jouko vt. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Liikavainio

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 2.3.2016 1 Kokousaika Keskiviikko 2.3.2016, klo 16.30 17.30 (virkaan liittyvät haastattelu klo 11.00 16.30) Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 30.11.2015 klo 18:40-20:00 Paikka Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, 00910 Helsinki Saapuvilla olleet jäsenet Martti Häkkänen, puheenjohtaja

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 16.2.2016 1 Kokousaika Tiistai 16.2.2016, klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen Kari Kannisto Heli Suoranta Kirsti Syyrakki Sara

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 19.02.2014 1 Aika Keskiviikkona 19.02.2014 klo 16.00 17.30 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 24.03.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 24.03.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 24.03.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 31.03.2014-1.5.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 5/2016 Kirkkoneuvosto 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 5/2016 Kirkkoneuvosto 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistai 12.04.2016, klo 17.45-19.00 Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 48 KOKOUKSEN AVAUS 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 (9) A S I A L U E T T E L O: 28. Kokouksen avaus 29. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30. Pöytäkirjan tarkastus 31. Ääntenlaskijat 32. Työjärjestys 33. Kirkkovaltuuston

Lisätiedot

Aika klo (kahvi klo 17.00) Paikka

Aika klo (kahvi klo 17.00) Paikka ESITYSLISTA 6 / 2014 Aika 2.9.2014 klo 17.30 (kahvi klo 17.00) Paikka Olarin kirkon kerhosiiven kokoushuone Läsnä Viitapohja, Salla-Maria puheenjohtaja Tapanainen, Riikka varapuheenjohtaja Finskas, Matti

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: 9.2.2011 kello 18.15-22.00 Paikka: Läsnä. Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Ahokas Lari Akaan-Penttilä Aulikki

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013 AIKA Torstaina 12.9.2013 klo 16.00 17.25 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Heikki Kilpeläinen Heikki Lindroth Anneli Marttila

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Heikki Kilpeläinen Heikki Lindroth Anneli Marttila YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.2015 kello 18.00 20.15 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Aulis Ansaharju varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 20.1.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 20.1.2016 klo 17.30-19.00 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Airio, Mirja Andersson,

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto 74-87 13.10.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto 74-87 13.10.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 13.10.2015 kello 18.00 19.33 Paikka: Ruskon seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkoneuvoston jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 31 Ääntenlaskijoiden valinta 32 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 19 Kirkkovaltuusto 29.10.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 19 Kirkkovaltuusto 29.10.2012 19 17 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 17 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/2007 Seurakuntaneuvosto 13.11.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh.

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/2007 Seurakuntaneuvosto 13.11.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 6/2007 Aika: tiistaina 13.11.2007 klo 18.00 19.55 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä ASIALISTA 67 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Aika tiistaina 27.4.2016 kello 16.00 17.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kokouspaikka Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Anu Aalto Tuomas Alaterä Kaarlo

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 25 KIRKKONEUVOSTO 23.3.2015

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 25 KIRKKONEUVOSTO 23.3.2015 YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 25 Aika Maanantaina 23.3.2015 klo 16.30-18.16 Paikka Läsnä Lagus Timo Määttä, puheenjohtaja Juhani Alaranta Jukka Hautala Kirsi Herranen-Somero, poissa Marja

Lisätiedot

Aika 4.9.2012 klo 18.00 (kahvi klo 17.30) Kahvin aikana näytetään kuvia Albertin seurakunnan

Aika 4.9.2012 klo 18.00 (kahvi klo 17.30) Kahvin aikana näytetään kuvia Albertin seurakunnan Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 6 / 2012 Aika 4.9.2012 klo 18.00 (kahvi klo 17.30) Kahvin aikana näytetään kuvia Albertin seurakunnan vierailusta Paikka Olarin kirkon kerhosiiven kerhohuone Läsnä Viitapohja,

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen Aika: 11.10.2012 klo 21-21.30 Paikka: Seurakuntatalossa Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Eronen Heikki Sokk Margus Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale

Lisätiedot

Irja Kivistö, sihteeri

Irja Kivistö, sihteeri Seurakuntaneuvosto 15.3.2010 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen

Lisätiedot

18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45

18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45 18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45 Jäsenet Poissaolosta ilmoittaneiden tilalle kutsutut varajäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015 PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 1/10

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015 PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 1/10 Kirkkoneuvosto 1/10 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 10.09.2015 klo 18.00 Paikka Virastotalon kokoushuone LÄSNÄ Jäsenet: Torsti Äärelä.pj Leena Hafren. Jarmo Arvola Timo Isotalo Kirsti Numminen Taina

Lisätiedot