Tampereen seudun Osaava -projektin perusopetuksen rehtorien syysseminaari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen seudun Osaava -projektin perusopetuksen rehtorien syysseminaari 2.11.2011"

Transkriptio

1 Tampereen seudun Osaava -projektin perusopetuksen rehtorien syysseminaari Yleissivistys ja osaaminen työelämässä 2030 hankkeen satoa Hanna-Kaisa Aalto Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto

2 Aamun teemat Yleistä tulevaisuusajattelusta Yleisempi yhteiskunnallinen muutos Keskeiset teemat koulutuskentällä nyt ja lähitulevaisuudessa Ryhmästä nousevat teemat

3

4 Tulevaisuusajattelun tavoitteet Nähdä ennen näkemättömiä asioita vaihtaa näkökulmaa Ei kertoa ihmisille, mitä ajatella, vaan houkutella ajattelemaan toisin opettaa ihmisiä ottamaan tavaksi vaihtoehtojen tarkastelun Kyseenalaistaa rajoja, tapoja ja ennakkokäsityksiä, jotta joudutaan miettimään ja toteuttamaan uusia ideoita Kompleksisten, hämmentävien ja epävarmojen mahdollisuuksien esiin tuomista ihmisille Tulevaisuustyöskentely jalostaa ymmärrystä, johon päätöksenteko nojaa; se ei poista päätöksenteon tuskaa eikä tulevaisuuden perimmäistä epävarmuutta (Mannermaa) 4

5 Näkökulmia muutokseen...

6

7 Ja muutoksen hallintaan... 7

8

9 Maailman CO 2 -päästöt ja ilmaston stabilointitavoitteen mukaiset päästöt 2050 Limit global warming to ºC (Source: CDIAC & IEA & IPCC) CO2 emissions (tons of CO2) CDIAC BP Target ºC high Target ºC low +2ºC? P.Tapio: Tulevaisuusajattelu Petri Tapio 2010 Time (Year)

10 The pathway to Vision 2050 / backcasting 2050 TODAY Source: World Business Council for Sustainable 10 Development: Vision 2050 project, 2009

11 Todennäköinen tulevaisuus Kasvaa vähän Business as usual Laskee vähän Toteutunut historia Nykyhetki Tulevaisuuskuvat Olli Hietanen 11

12 Luova tulevaisuus? Toteutunut historia Nykyhetki Tulevaisuuskuvat 12

13 Tutkimusavaruus prismana (Pirkko Anttila) IHMINEN Psykofyysinen ympäristö TEKNIIKKA Tuotannollinen ympäristö LUONTO Luonnon ympäristö TALOUS Taloudellinen ympäristö KULTTUURI Artefaktien ympäristö YHTEISÖ Sosiaalinen ympäristö

14 Oman alani tilanne? (Linturi 2008) Lineaarinen Kompleksi Häiriötilanne Visionäärinen Arvioidaan tulevat muutokset ja valmistaudutaan niihin kehittämällä uusia taitoja, kykyjä ja toimintamalleja Vahvistetaan missiota, rakennetaan arvopohjaista johtotähteä Organisoidaan ymmärrystä, uudelleen muotoillaan oma asema ja rajat, haetaan uusia viehättäjiä (ohjaavat ideat), asetetaan ja poistetaan ehtoja ja rajoitteita Strateginen Varmistetaan kiinnittyminen visioon, uudelleen allokoidaan olemassaolevat resurssit, korostetaan ongelmanratkaisua Ohjataan ja lisätään eri toimijoiden, ryhmien ja organisaatioiden välistä vuorovaikutusta Luodaan ympäristöjä ja kokeiluja, jotka mahdollistavat uusien toimintamallien ja tapojen syntymisen Taktinen Hyödynnetään olemassaolevia mahdollisuuksia ja tilaisuuksia, uudelleen organisoidaan toimintaa, otetaan käyttöön parhaita käytäntöjä Avataan strategisia keskusteluita, rakennetaan monipuolinen tosiasiapohja omasta toiminnasta ja toimintaympäristöstä Kriisitilanne?

15 Välipulinaa tulevaisuudenkuvista Oma unelmakouluni 2025? Pahin painajaiseni 2025? Muutettava Säilytettävä

16 Hankkeen lähtökohdat Pienen kansamme, jolla ei ole muuta rikkautta, täytyy saavuttaa menestyksensä hyödyllisillä tiedoilla ja perustaa arvonsa siihen, että se sivistyksessä, avuissa ja kaikenpuolisessa edistyksessä on maailman valistuneimpain kansain tasalla. Sakari Topelius (1875) 16

17 Sivistys? Sivistys on tietoihin, taitoihin ja arvoihin perustuvaa kykyä vastata ajan ja elämisen muutosten haasteisiin. Sivistys on näin inhimillisten kykyjen, taitojen, tietojen, asenteiden ja jopa arvojen jatkuvaa uusintamista, kehittämistä ja jalostamista. Sivistykseen kuuluu joukko taitoja ja tietoja, joita kansalainen tarvitsee elämänsä hallinnassa. 17

18 Signaalit tulevaisuudesta ovat jo läsnä? 18

19 Case Koulutuksen tulevaisuus ja koulutusjärjestelmän haasteet 19

20 Haasteita lähitulevaisuudessa? Julkisessa taloudessa jaetaan niukkuutta (syvenevän laman seuraukset?) Monikulttuurisuus, moniarvoisuus ja etnisyys lisääntyvät Raaka-aineiden hinnat nousevat Ympäristöongelmat (ympäristöonnettomuudet ja rikollisuus) Elinkaariajattelu Syrjäytyminen ja väliinputoajaryhmät (ei sosiaaliset ongelmat, vaan hyvinvointisairaudet liikaa karkkia ) Moniviranomaisyhteistyö ~ asianomistajuuden hämärtyminen Yhteiskunnan juridisoituminen Suomalaisen yhteiskunnan eriarvoistuminen Media ja viestintäosaaminen (imago & brändi) Palveluiden virtualisoituminen E-kuluttaja/lapset kuluttajina Hallinto monimutkaistuu ja raportointi lisääntyy Laatu, luotettavuus ja turvallisuus puhuttelevat

21 Vuosituhannen alkupuolella koulutukseen ja oppimiseen liittyviin tulevaisuudenkuviin on liitetty seuraavan tyyppisiä teemoja: reaaliaikainen tietäminen ja oppiminen ubiikin (kaikkialla läsnäolevan) tietoteknologian mahdollistamana semanttinen Web 17.0 yksilöllisesti räätälöidyt oppimis- ja opetussuunnitelmat erilaisiin testeihin perustuen virtuaaliset yksilön ja ryhmien oppimista tukevat simulaatiot yksilöllisten ravintotarpeiden testaaminen kognitiivisten prosessien tueksi geneettisesti kasvatettu älykkyys globaalit on-line simulaatioyhteisöt (e-universes), joissa esimerkiksi kognitiotutkijat, opetussuunnitelmien tekijät ja käyttäytymistutkijat voivat testata uusia asioita sosiaalisen median merkityksen kasvu mukana kulkeva henkilökohtainen keinoäly ikääntymisen vaikutusten eliminointi aivotoiminnoissa aivotoiminnan edistäminen kemiallisesti (muistin, keskittymiskyvyn, koordinaation, jne. parantaminen) integroidut elinikäisen oppimisen systeemit e-opetus (keinoälyyn pohjautuva) ihmisen kyvyt (muisti, nopeus, hahmontunnistus, päätöksenteko, jne.) ylittävät tietokoneet keinotekoiset mikrobit kehittämässä älyä

22 Demografinen transitio iskee erityisesti Eurooppaan Source: Prof. Wolfgang Lutz/Global Education Trend scenario, World Population Program, IIASA 2009

23 Väestöllinen huoltosuhde - vajaa miljoonan tt:n poistuma työvoimasta v. 2025!!!

24 24

25 Mitä lastenhuoneessanne tapahtuu?

26 Digitalisoiminen https://foursquare.com/

27 KIBS-palvelut tai jotain RE

28 Viihteellistyminen? Hyödyllisyys, helppokäyttöisyys ja hauskuus = wow-efekti +on+itikantappokone/a https://posterous.com/ https://www.readability.com/

29 Trendiviidakko Kokonaisvaltainen palvelu, service design, kestävä kehitys, uusiutuvat energiateknologiat, 24/7, julkisen sektorin kriisiytyminen, riskirahoitusmallit, ikääntyminen, avoimmuus ja läpinäkyvyys, aasialaisten rantautuminen Eurooppaan, sosiaalinen media, virtuaaliset palvelumallit, pellolta pöytään kotoa kotiin=synergiat, läsnääly, maahanmuuttajat, kansainvälisyys, ubiikki, slow life, ilmastonmuutos, luonnonkatastrofit, yrittäjyys, vastuullisuus, eettisyys, ekologiset arvot, turvallisuus, funktionaalisuus, monikulttuurisuus työelämässä, Hybriditalous, itsensä toteuttaminen... 29

30 Miltä tuntuisi. Yleissivistys ja osaaminen työelämässä hankkeen Tulevaisuusbarometin kyselyä mukaillen Oppimisympäristönä Suomi ja oppilaitokset tukemassa oppimisen kaikkiallisuutta sen sijaan, että luokkatilaan ja opetusprofessioon suuret paineet Toisen asteen ammatilliset oppilaitokset yrityksiksi Pääsääntöisesti englanninkielinen korkeakouluopetus Opintokokonaisuudet klustereihin (esim. meri) Oppivelvollisuusikä 18 vuotta ja ammattiopetus yleissivistävän rinnalle kaikille Opettajakoulutukseen kolminkertaiset resurssit ja koulutus täysremonttiin Ammatilliseen opetukseen panostaminen ja yliopiston aloituspaikkojen vähentäminen puolella Oppilaitokset hoitamaan opetuksen ohella yhteistyö ja aluekehitystoimintoja Perinteisen lähiopetuksen vähentäminen kaikilla koulutusasteilla kolmanneksella (rinnalle laadukas monimuoto-opetus; verkkoluennot, dynaamiset oppimisohjelmat, moniaistinen virtuaaliympäristö, 100$ kannettava, jne.) Suomi tulee polarisoitumaan suomalaiset maahanmuuttajat Kiertävät opettajat myyvät opetuspalveluja, kilpailu parhaista opettajista oppilaitosten/ -yhteisöjen välillä köyhille ja heikommille jää verkko-opetus 30

31 Jatkossa virallisia tutkintoja vain kansalaisten perusturvallisuuteen (esim. lääkäri) ja oikeuksiin (esim. poliisi) liittyvissä ammateissa. Maksulliset yksityiset eliittikoulut kaikille opiskeluasteille Oppisopimuskoulutus kaikille ammattiryhmille (terveydenhoitajasta opettajaan, kirjanpitäjästä näyttelijään) Koulutusaikojen radikaali lyhentäminen ja pilkkominen moduuleiksi ammattitaidon kasvua tukemaan (esim. kaupan / hoitoalalle vuoden perehdytys ja erikoistuminen myöhemmin) Elämänhallinta muuttuvassa maailmassa (ilmastonmuutos, globalisaatio, verkostoituminen, jne.) koulutuksen tärkein ohjaava tekijä Rikas & joutilas ikääntynyt yläluokka nuoret ja työikäiset vaikeuksissa sosiaalitukien vähentyessä rahojen loppuessa koulutuksen heikkenevät resurssit Vuonna 2030 ulkomaalaisväestön lisääntyminen on lisännyt ulkomaalaisille suunnattujen erikoiskoulujen määrää (esim. Russia College, China Center) Kielikylpyryhmiä ja luokkia on kaikissa Suomen alueellisten koulutusyhtymien oppilaitoksissa.

32 Mikäli perusopetuksessa ryhdytään strategisesti tukemaan tiettyjä työelämän osaamistarpeiden kannalta tärkeitä taitoja ja ominaisuuksia, millainen vaikutus sillä on: negatiivinen vaikutus ei vaikutusta Positiivinen vaikutu s A) Yksilön osaamiseen 1,9% 11,1% 87% B) Yleissivistykseen 33,3% 38,9% 27,8% C) Työelämän osaamistarpeiden tyydyttämiseen D) Kansalliseen kilpailukykyyn E) Hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseen 1,9% 3,7% 94,4% 0% 18,5% 81,5% 13% 48,1% 38,9% 32

33 Mikäli monet opettajat ryhtyvät yrittäjiksi, millainen vaikutus sillä on: negatiivinen vaikutus ei vaikutust a positiiv inen vaikutu s A) Yksilön osaamiseen 35,8% 39,6% 24,5% B) Yleissivistykseen 58,5% 35,8% 5,7% C) Työelämän osaamistarpeiden tyydyttämiseen 22,6% 37,7% 39,6% D) Kansalliseen kilpailukykyyn 34% 41,5% 24,5% E) Hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseen 62,3% 32,1% 5,7% 33

34 TOP 5 keskustelussa Sivistyskäsitteen uudelleen määrittely? Koulutuksellinen tasa-arvo? Turvallisuus? Uudet yhteistyön muodot? Yhteistyötaidot?

35 Kuosa 2007 Nano, Bio ja Geeniteknologia mahdollistaa uusia toimintamalleja Elävän verkoston malli Rakennettu ympäristö (Ubi) kommunikoi ihmisiin asennetun teknologian kanssa Moderni yhteisöllisyys muovaa sosiaalista maailmaa Hyvinvointiteknologia osana hyvinvoinninkehittymistä Yksilön vastuu lisääntyy Älykkyys ja lahjakkuus ymmärretään harjoiteltavina ominaisuuksina Freelancer yrittäjyys lisääntyy Tiimi-Akatemian malli Spesialistien ja suunnittelijoiden rooli pienenee Kaikkien työpanosta tarvitaan Yhteisöllisen tiedon rakentamistaito Generalistiselle Ja holistiselle osaamiselle kasvava tarve Horisontaaliset tutkinnot Modulaariset tutkinnot Pelit oppimisen välineinä Joustavuuden tarve lisääntyy Pystyttävä kouluttamaan verkosto-osaajia Teknologia vapauttaa ihmiset luovaan ajatteluun ja toimimaan sosiaalisesti Hakkerietiikka Lähiopetus perusteltava Teknologia osaksi kulttuurista toimintaympäristöä Opitaan maailmaan, jossa tieto ja säännöt muuttuvat jatkuvasti Tietokoneista tuhansia kertoja nykyistä tehokkaampia Sosiaaliset verkot tulevat tehokkaammiksi Web Keskimääräinen ÄÖ lisääntyy Nuorten syrjäytyminen estettävä Nopeammin muuttuvat osaamistarpeet Nopeammin muuttuva tieto Tietoverkkojen voima lisääntyy

36 Koulutuksen ja oppimisen paradigmat Suomessa Kuosa 2007 Auktoritatiivinen malli Keskusteleva malli Elävän verkoston malli Pänttääminen -Monologi ylhäältä alas - Kurin ja järjestyksen opettaminen - Fyysinen työ - Juoksukunto tärkeää - Mestari-kisällimalli - Monotonisuus - Tiedon soveltaminen - Keskustelu ja väittely - Kriittinen ajattelu - Itse tiedon hakeminen - Oppimaan oppiminen - ATK ym. tekniset taidot - Vuorovaikutus ja tasa-arvo - Suunnittelu ja asiantuntijuus - Verkostotoimintataidot -Yhteisöllisen tiedon rakentamistaito - Pelit ja hakkerietiikka -Sosiaaliset vuorovaikutus ja vakuuttamistaidot - Säännöt ja tieto muuttuvat -Psyko-fyysinen kunto - Lähiopetus perusteltava

37 Mistä ei puhuta?

Oppimisen muuttuva maasto

Oppimisen muuttuva maasto 0 Kansallinen ennakointiverkosto Oppimisen muuttuva maasto Taloudellisesta taantumasta nousuun oppimista kehittämällä Toim. Antti Hautamäki ISBN 978-951-563-670-6 Helsinki 2008 Oppiminen ja koulutus tulevaisuustyöryhmän

Lisätiedot

Pasi Silander (toim.) MUUTOKSEEN. tietoyhteiskuntakehitykseen kouluissa ja opetustoimessa

Pasi Silander (toim.) MUUTOKSEEN. tietoyhteiskuntakehitykseen kouluissa ja opetustoimessa Pasi Silander (toim.) Johtajuudella toimintakulttuurin MUUTOKSEEN tietoyhteiskuntakehitykseen kouluissa ja opetustoimessa Tietoyhteiskunta syntyy visioista. Pasi Silander (toim.) Johtajuudella toimintakulttuurin

Lisätiedot

1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA. Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020

1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA. Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 Helsingin kaupungin opetusvirasto Käyntiosoite

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulu ja johtaminen

Tulevaisuuden koulu ja johtaminen MARJO KYLLÖNEN Tulevaisuuden koulu ja johtaminen Skenaariot 2020-luvulla AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Esitetään Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikön johtokunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

Oppimisen tulevaisuus 2030. Hannu Linturi, Tommi Laitio, Anita Rubin, Olli Sirén, Jenni Linturi

Oppimisen tulevaisuus 2030. Hannu Linturi, Tommi Laitio, Anita Rubin, Olli Sirén, Jenni Linturi Oppimisen tulevaisuus 2030 Hannu Linturi, Tommi Laitio, Anita Rubin, Olli Sirén, Jenni Linturi Otavan Opiston Osuuskunta, Demos Helsinki, Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus 200 3. Sisällysluettelo.

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ

TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ Proaktiivisesti kohti rakennemuutosta (ENNE) projekti 15.8.2012 TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ Jari

Lisätiedot

KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017

KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017 KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017 Ulkoasu ja taitto: Hanna Söderström Kustantaja: Keuruun seudun aikuiset työelämään Koulutuksella on katetta -hanke, Kehittämisyhtiö KeuLink

Lisätiedot

Rakennus- ja kiinteistöalan tulevaisuuden näkymiä. Toim. HANNU HYYPPÄ

Rakennus- ja kiinteistöalan tulevaisuuden näkymiä. Toim. HANNU HYYPPÄ Rakennus- ja kiinteistöalan tulevaisuuden näkymiä Toim. HANNU HYYPPÄ Rakennus- ja kiinteistöalan tulevaisuuden näkymiä Toimittanut Hannu Hyyppä Työryhmä Risto Vahanen, Pontus Kihlman, Heikki Lamminaho,

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Opettaminen ja oppimisen muodot muuttuvat, muuttuuko oppimis- ja opettamiskulttuuri heijastuksia opetuksen kehittämisprojekti OpinNetista.

Opettaminen ja oppimisen muodot muuttuvat, muuttuuko oppimis- ja opettamiskulttuuri heijastuksia opetuksen kehittämisprojekti OpinNetista. Saija Mäki-Komsi Opettaminen ja oppimisen muodot muuttuvat, muuttuuko oppimis- ja opettamiskulttuuri heijastuksia opetuksen kehittämisprojekti OpinNetista. SAATESANAT Opettaminen ja oppimisen muodot muuttuvat,

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUSPOLITIIKKA ALKUVUOSINA

AIKUISKOULUTUSPOLITIIKKA ALKUVUOSINA Aikuiskoulutusneuvoston julkaisuja 19/2008 AIKUISKOULUTUSPOLITIIKKA SUOMESSA 2010 -LUVUN ALKUVUOSINA Helsinki 2008 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. AIKUISKOULUTUSPOLITIIKKAAN VAIKUTTAVIA LÄHTÖKOHTIA...

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2020

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2020 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2020 VARSINAIS-SUOMEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN VISIO 2020 Yrittäjyyskasvatus on Varsinais-Suomen yrittäjyyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

LIIKETALOUSALAN OSAAMISTARPEET

LIIKETALOUSALAN OSAAMISTARPEET Ritva Rajander-Juusti LIIKETALOUSALAN OSAAMISTARPEET Ennakointitietoa koulutuksen suunnittelun tueksi Raportit ja selvitykset 2013:1 Opetushallitus ja tekijät Raportit ja selvitykset 2013:1 ISBN 978-952-13-5365-9

Lisätiedot

Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma

Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma Ohjelma pähkinänkuoressa uudessa esitteessämme Yhdessä oppien teemme rohkeaa ja poreilevaa yrittäjyyttä Stadiin Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma 1 Sisällys 1. Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma

Lisätiedot

Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät Suomen Akatemia Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja

Lisätiedot

OPH ennakointiselvitys - Teollisen tuotannon muutosten vaikutus ammattitaitovaatimuksiin tuotevalmistuksessa. Timo Rainio

OPH ennakointiselvitys - Teollisen tuotannon muutosten vaikutus ammattitaitovaatimuksiin tuotevalmistuksessa. Timo Rainio OPH ennakointiselvitys - Teollisen tuotannon muutosten vaikutus ammattitaitovaatimuksiin tuotevalmistuksessa Timo Rainio 1 1 Sisällys 1 Sisällys... 2 2 Tiivistelmä... 4 3 Ennakointiselvityksen tavoitteet

Lisätiedot

Yhteenveto verkkokyselyn tuloksista 29.3.2013

Yhteenveto verkkokyselyn tuloksista 29.3.2013 Yhteenveto verkkokyselyn tuloksista 29.3.2013 Sisältö 1. Kyselyjen toteutus 2. Vastaajat 3. Verkkokyselyjen tulokset Liite: Kyselyn ja verkkoraporttipalautteen kooste kullekin päämäärälle 29.3.2013 2 1.

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

Osaamisen tiekartta tulevaisuuteen. Kemianteollisuuden koulutuslinjaus. Koulutusvaihtoehdot. Alan vetovoima Tulevaisuuden haasteet

Osaamisen tiekartta tulevaisuuteen. Kemianteollisuuden koulutuslinjaus. Koulutusvaihtoehdot. Alan vetovoima Tulevaisuuden haasteet Ennakointi Ammattilaisuus ja osaaminen Henkilöstö Koulutusvaihtoehdot Alan vetovoima Tulevaisuuden haasteet Strategia Innovaatiot Yhteistyö Osaamisen tiekartta tulevaisuuteen Kemianteollisuuden koulutuslinjaus

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Muistiot 5 Sivistysbarometri kansallisen keskustelun avaajana sivistyksestä ja tulevaisuuden osaamistarpeista Selvityshenkilön raportti

Muistiot 5 Sivistysbarometri kansallisen keskustelun avaajana sivistyksestä ja tulevaisuuden osaamistarpeista Selvityshenkilön raportti Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Muistiot 5 Sivistysbarometri kansallisen keskustelun avaajana sivistyksestä ja tulevaisuuden osaamistarpeista Selvityshenkilön raportti Osmo Kuusi Muistiot 5 lokakuu

Lisätiedot

JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ

JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ TIETOYHTEISKUNTAOPETUS KOLMANNELLA SEKTORILLA Liisa Mäenpää Pro gradu-tutkielma Aikuiskasvatus Ohjaaja Leo Pekkala Kevät 2007 2 Älkää koskeko tavaroihini. Haluan niiden olevan siellä,

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! 1 Tampereen elinkeinostrategia alkuperäinen 19.8.2002 uudistettu 11.2.2004 tarkistettu osaamis- ja elinkeinolautakunnassa 7.3.2005 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

1. Vahva varsinaissuomalainen kulttuuritoimijoiden ääni (Esipuhe Henri Terho)

1. Vahva varsinaissuomalainen kulttuuritoimijoiden ääni (Esipuhe Henri Terho) Luonnos 28.1.2015 2 1. Vahva varsinaissuomalainen kulttuuritoimijoiden ääni (Esipuhe Henri Terho) Varsinais-Suomen kulttuuristrategia 2015-2025 2015 ISBN 978-952-320-002-9 Varsinais-Suomen liitto PL 273

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! Tampereen elinkeinostrategia 19.8.2002 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö osaamisintensiivisille yrityksille Elämän laatu osaaville ihmisille Eli innovatiivisuutta

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA Sisällysluettelo Miksi yrittäjyyskasvatuksen strategia?... 4 Suomi osana globaalia toimintaympäristöä...

Lisätiedot

Arvot, työ ja vastuu. Kansallinen Ennakointiverkosto. Yritystoiminnan ehdot arvonmuodostuksen uudessa logiikassa

Arvot, työ ja vastuu. Kansallinen Ennakointiverkosto. Yritystoiminnan ehdot arvonmuodostuksen uudessa logiikassa Kansallinen Ennakointiverkosto Yritystoiminnan tulevaisuus - asiantuntijaryhmän loppuraportti 1 Arvot, työ ja vastuu Yritystoiminnan ehdot arvonmuodostuksen uudessa logiikassa Toimittanut Antti Hautamäki

Lisätiedot

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia?

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Olli Luukkainen Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Koulutus tasa-arvon turvaajana Yhteiskunta on hyvä, jos ihmiset voivat elää siinä hyvää elämää ja olla onnellisia. Hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

VIESTINTÄALAN JA -AMMATTIEN TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEITA Esiselvitys viestintäalan laadullisen ennakoinnin hankkeelle

VIESTINTÄALAN JA -AMMATTIEN TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEITA Esiselvitys viestintäalan laadullisen ennakoinnin hankkeelle VIESTINTÄALAN JA -AMMATTIEN TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEITA Esiselvitys viestintäalan laadullisen ennakoinnin hankkeelle Paula Haara Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMET Tampereen yliopisto

Lisätiedot