Jorma Sipilä. Elämäntyyliyrittäjyys kiehtova vaihtoehto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jorma Sipilä. Elämäntyyliyrittäjyys kiehtova vaihtoehto"

Transkriptio

1 Jorma Sipilä KTM Jorma Sipilä on liikkeenjohdon konsultti, joka on aikaisemmin toiminut mm. yrityksen henkilöstöjohdossa. Konsulttina hän on erikoistunut strategisen johtamisen, palvelumarkkinoinnin ja -tuotekehityksen sekä organisaation kehittämisen projekteihin. Elämäntyyliyrittäjyys kiehtova vaihtoehto Elämäntyyliyrittäjä tekee oman juttunsa. Haluaisitko tehdä sitä mistä todella pidät, omalla tavallasi ja riittääkö Sinulle hyvä toimeentulo? Elämäntyyliyrittäjälle siinä ovat kolme peruskysymystä. Elämäntyyliyrittäjä on intohimoisen kiinnostunut jostain asiasta ja hänelle on kehittynyt näkemys siitä, miten hänen mielestään ko. asiassa pitäisi toimia. Elämäntyyliyrittäjä ei ole sama kuin elämäntapayrittäjä ja eikä hän pidä yrityksen kasvuakaan itseisarvona. Hänelle yrittäjyys on väline keskittyä omaan asiaan ja hankkia sille resursseja. Asian sisältö puhuttelee häntä enemmän kuin esimerkiksi kasvuluvut, oma arvostus ja rehellisyys itselle merkitsee enemmän kuin rikkauksilla ylpeily. Halu tehdä enemmän omalla tyylillä on ollut taloudellista pakkoa suurempi syy yrittäjäksi ryhtymiselle. Elämäntyyliyrittäjä voi kokea toiminnassaan ammatinharjoittajan piirteitä, mutta olennaista on, että hän kokee pyörittävänsä yritystä, hän ei ole freelancer. Sisällön ohella ambitioihin kuuluu hoitaa hyvin myös toiminnan talouspuoli ammattimaisuuden pitää näkyä siinäkin. Elämäntyyliyrittäjän johtajuus on oman itsensä johtamista, yhdessä tekemistä muiden ihmisten kanssa ja verkostojen luomista ja niissä toimimista. Elämäntyyliyrittäjä sommittelee, hoitaa asioita, vaikuttaa esimerkillään ja toiminnallaan ja haluaa elää muiden ihmisten kanssa. Johtaminen ei ole hänen mantrasanansa. Elämäntyyliyrittäjä osaa ja haluaa itsekin tehdä asioita omilla käsillään ja aivoillaan. Hän haluaa onnistumisen tunteita omasta suorittamisesta eivätkä muiden johtamisen kautta saavutetut tulokset riitä hänelle. Elämäntyyliyrittäjyyden ei tarvitse olla pienimuotoista, mutta sen toteuttaminen voi olla helpompaa pienessä yrityksessä. 39

2 Elämäntyyliyrittäjällä on vahva ammatillinen tausta suurempien yritysten tai yhteisöjen palveluksessa. Jossain vaiheessa heille on kuitenkin tullut tunne, että kompromisseja on tehty liian pitkään ja olisi aika tehdä jotain enemmän omin ehdoin ja samalla paremmin. Elämäntyyliyrittäjiä on aina ollut ja heillä on yhteisiä tunnuspiirteitä yksi niistä paradoksaalisesti on se, että he eivät halua tulla luokitelluksi mihinkään ryhmään. Elämäntyyliyrittäjä ei halua tehdä laatikkoa itselle vaan hän nimenomaan pyrkii pois laatikosta. Toimintaympäristön, arvojen ja teknologian kehityksen myötä elämäntyyliyrittäjyys on vaihtoehto ja mahdollista useammalle kuin aikaisemmin. 40

3 Elämäntyyliyrittäjyyden genret Käytännössä elämäntyyliyritykset ovat tyypiteltävissä neljään perustyyppiin (geneeriseen tyyppiin) sen ydinpiirteen mukaan, minkä varaan ne on perustettu: 1. Osaamisperusteiset 2. Paikkasidonnaiset 3. Harrastussidonnaiset 4. Arvosidonnaiset Kaiken toiminnan perusta on luonnollisesti osaamisessa. Paikkasidonnaisuudesta tai arvosidonnaisuudesta tulee kuitenkin lisälähtökohta tai reunaehto toiminnan kehittämiselle. Harrastussidonnaisuus taas kuvaa sitä, että toiminta on suurimmalle osalle asian parissa työskentelevistä vain harrastus tai huvi ja itsekin on tultu toimintaan mukaan harrastuksen kautta. Osaamista harrastuksetkin tietysti ovat. Elämäntyyliyritysten tyypittely antaa mahdollisuuden tarkastella monia vanhojakin ammatteja uusin silmin. Esimerkiksi metsänhoidon voi nähdä myös paikka- ja harrastussidonnaisena elämäntyyliyrittäjyytenä. Etätyö taas voi olla ratkaisu paikkasidonnaiselle osaajalle. Osaamisperusteiset elämäntyyliyritykset. Suurin osa elämäntyyliyrityksistä on perustettu yrittäjän erikoistuneen osaamisen varaan. Erikoistuminen voi kohdistua toimialaan, asiakassegmenttiin, johonkin substanssialueeseen, tuotteeseen, toimintatapaan tai näiden yhdistelmään. Voidaan erikoistua jonkin prosessin eri vaiheisiin, esimerkiksi tutkimiseen ja selvittämisen, ideointiin, suunnitteluun, vaihtoehtojen kehittämiseen, prototyyppien tekemiseen ja tuotekehitykseen, valmistukseen, logistiikkaan, ylläpitoon ja tukipalveluihin, ongelmien ratkomiseen, markkinointiin ja yhteiskunnalliseen vaikuttamisen jne. Pieni yritys kilpailee eri alueilla ja eri keinoilla kuin suuri yritys. Se keskittyy niihin asiakkaisiin, jotka eivät kiinnosta suuria yrityksiä tai joita ne eivät pysty hoitamaan. Tuotteissa haetaan vastaavasti niitä tuotealueita, joita isot eivät hoida ollenkaan tai kunnolla tyydytä. Elämäntyyliyrityksille on ominaista, että ne keskittyvät johonkin muuhun kuin varsinaiseen tuottamiseen raskailla, suurilla järjestelmillä, koneistoilla tai henkilöstöarmeijoilla. Monet elämäntyyliyrittäjät keskittyvät henkisen osaamisensa tarjoamiseen. He ovat kovamaineisia osaajia, joiden neuvoista sekä suunnittelu- ja toteutustaidoista ollaan valmiita maksamaan. Kun pystyy toimimaan ilman suurta tehdasta, varastoa tai jakelu- ja markkinointiorganisaatiota, säästyy monelta murheelta. Suuret yritysasiakkaat ovat yleensä myös pienten elämäntyyliyritysten taloudellinen tukijalka. Elämäntyyliyrittäjälle liiallinen alihankkijatyyppinen riippuvuus suurista asiakkaista voi kuitenkin olla yrityksen perustamisideaan usein kuuluvan vapausajattelun vastainen. Yrityksen alkutaipaleella se on kuitenkin tavallista ja viisastakin. Vaikka elämäntyyliyrityksen liikevaihto ei näyttäisi suurelta, niin kateprosentit voivat olla hyvät, ja juuri sitähän elämäntyyliyrittäjät haluavat. Siihen asemaan pääseminen on edellyttänyt sitä, että aikaisemmilla töillä on ansaittu riittävät referenssit. Tutkimusnäytöt, kilpailuvoitot ja muut julkiset tunnustukset tukevat myös osaajaimagoa. Täysin tyhjältä pöydältä aloittaminen on rankka tie. Paikkasidonnaiset elämäntyyliyritykset perustuvat yrittäjän tai osaajien haluun asua tai työskennellä jollain paikkakunnalla tai hyödyntää, ylläpitää ja kehittää arvokkaana pitämäänsä maa-aluetta, rakennuksia tai toimitiloja. Paikkasidonnainen elämäntyyliyrittäjä kehittää liiketoimintoja ja osaamista, jolla on markkinoita tietyllä alueella sekä keskittyy toimintaan, jota voi tehdä etätyönä tai sesonkiluontoisesti. Kiinteistösidonnainen elämäntyyliyrittäjä hakee osaamista ja toimintamuotoja, jotka mahdollistavat elannon hankkimisen jonkun kiinteistön puitteissa. Jollekin ihmiselle halu asua jossain tietyssä maassa tai paikkakunnalla on itseisarvo. Pienellä paikkakunnalla voivat vetää puoleensa alueen erilainen, vähemmän rahaa vaativa elämänrytmi, parempi turvallisuus, poikkeukselliset harrastusmahdollisuudet ja/tai lasten parempi kasvuympäristö. Joku taas voi hankkia tai periä kiinteistön tai maa-alueen, jonka säilyttämisellä, kehittämisellä ja jälkipolvillekin siirtämisellä on itselle ja mahdollisesti myös yhteiskunnalle, kulttuurin säilyttämisen näkökulmasta, suuri merkitys. 41

4 Monia maaseutuyrittäjiä voi hyvällä syyllä pitää elämäntyyliyrittäjinä. Maanviljelyssä ja metsänhoidossa on paljon sitä elämänsisältöä ja toimintatapaa, jota voidaan etsiä elämäntyyliyrittäjyyden kautta. Perinteisestä maataloudesta ovat kuitenkin monelta osin hävinneet elämäntyyliyrittäjyyden edellytykset, koska hyvä toimeentulo kohtuullisella ponnistuksella ei ole mahdollista. Maaseutuyrittäjä onkin nykyään monipuolinen yhdistelmäammattilainen, jonka kokonaisideassa voi olla mukana perinteistä maa- ja metsätaloutta, maa- ja talonrakennustoimintaa, matkailu-, harrastus- ja elämystoimintaa, koulutustoimintaa, kiinteistöjalostusta ja muuta sijoitustoimintaa. Monelle Suomen kunnalle elämäntyyliyrittäjyyden kehittyminen voi olla ratkaiseva keino asukkaiden pitämiseksi kunnassa. Harrastussidonnaiset elämäntyyliyritykset ovat syntyneet yrittäjän intohimoisesta kiinnostuksesta johonkin harrastukseen. Harrastuksesta tulee ammatti, ja ammatista tulee myös elinkeino. Liiketoimintamallia ryhdytään kehittämään, jotta voitaisiin viettää suurempi osa ajasta rakastetun harrastuksen parissa. Harrastajayrittäjä voi olla esimerkiksi vuorikiipeilijä, kalastaja, golffari, eränkävijä tai metsästäjä, muusikko, laulaja, taidemaalari tai kirjailija. Urheilulajien harrastaja voi ansaita leipänsä ammattiurheilijana, valmentajana, opettajana ja kurssien pitäjänä, nuorempien managerina, urheilujärjestön johtajana tai urheilujoukkueen omistajana, urheilupaikan työntekijänä, tarinankertojaluennoitsijana, urheilumatkojen johtajana, urheilupaikan ja tilojen vuokraajana, urheilupaikkojen suunnittelijana, urheilukilpailujen järjestäjänä, kommentaattorina ja selostajana, urheiluartikkeleiden ja kirjojen kirjoittajana, kääntäjänä, kustantajana tai nettisivujen ylläpitäjänä, urheilubusineksen konsulttina tai mannekiinina, jonkun organisaation pr-henkilönä tai imagotukena, urheiluväline- tai tarvikekauppiaan tai välinebrändin kehittäjänä. Taiteen harrastajalla on vastaavanlaisia mahdollisuuksia. Kaikilla aloilla harrastuksen muuntaminen liiketoiminnaksi, varsinkaan Suomen pienillä markkinoilla, ei ole kuitenkaan yhtä helppoa. Monissa urheilulajeissa ovat palkkiot kohonneet niin korkeiksi, että menestyvillä urheilijoilla on mahdollisuus merkittävien omaisuuksien keräämiseen, jonka turvin he voivat miettiä hyvinkin vapaasti, mitä he haluavat tehdä urheilun ohessa ja aktiiviurheilijauran jälkeen. Voi tehdä asioita, jotka tuntuvat kivoilta. Urheilun kautta saavutettu tunnettuus ja suosio ovat arvokas pääoma, jota on helppo hyödyntää myös taloudellisesti. Kun urheilun parista ei löydy elinkeinoa tai se ei kiinnosta, voi urheilija helposti siirtyä näyttelijäksi, laulajaksi, poliitikoksi tai mediapersoonaksi. Rahan tavoittelu voi kuitenkin johtaa kauaksi kaikesta siitä, mikä ennen oli tärkeää. Arvosidonnaiset elämäntyyliyritykset perustuvat halulle edistää jotain omasta mielestä erittäin tärkeää arvoa, ja yritystoiminnan kautta haetaan rahoitusta aatteen eteenpäinviennille. Elämäntyyliyrittäjän keskeisenä pontimena voi olla halu toimia jonkin ihmisryhmän elinolojen parantamiseksi tai vaikka halu toimia ekologisten arvojen, terveyden tai maailmanrauhan puolesta. Toiminta tukee joko suoraan näiden arvojen edistämistä tai tavoitetta edistetään siten, että liiketoiminnan tulokset käytetään ko. arvon hyväksi. Arvosidonnaisiin elämätyyliorganisaatioihin kuuluvat kirkot ja uskonlahkot sekä monet erilaiset terveyttä ja ekologista kehitystä ja maailmanrauhaa edistävät organisaatiot. Voittoa tavoittelematon toiminta kerää piiriinsä samanhenkisiä ihmisiä työhön yhteisen arvon puolesta. Toiminta voi tapahtua yhtiönä, yhdistyksenä tai säätiön muodossa. Yhdistyksen jäsenet voivat olla mukana vain rahoittajina, jäsenmaksuillaan, tai myös työntekijöinä. Rahoitusta hankitaan jäsenmaksujen lisäksi myös monin muin keinoin: palvelumaksuin, lahjoituksin, myymällä tavaroita tai järjestämällä vaikkapa rock-konsertteja. Arvosidonnaisuus ei tarkoita huonoa liiketoimintaa, pikemminkin päinvastoin. Maailman suurimmat rahat kerätään myymällä arvoja esimerkiksi uskontojen muodossa. Elämäntyyliyritysten filosofiaan sopii hyvin osallistuminen päätoiminnan ohella arvosidonnaiseen toimintaan joko aktiivisena osallistujana, ilmaistöillä tai taloudellisen tuen muodossa. Menestyksessä palaset loksahtavat kohdalleen. Oman kiinnostuskohteen nimeäminen on yleensä helpompaa kuin kehittää sen ympärille myös taloudellisesti menestyvä elämäntyyliyritys. Elämäntyyliyrittäjä mittaa menestystään omilla mittareillaan, jot- 42

5 ka voivat olla vastaveto valtavirran käyttämille mittareille. Ajankäyttö ja sisällölliset aikaansaannokset ovat tärkeämpiä mittareita kuin raha sinänsä. Raha mahdollistaa hyvät työedellytykset, autonomian ja luo arvostuksen tunnetta. Elämäntyyliyrittäjä korostaa käytettävissä olevaa rahaa, kannattavuutta pikemminkin kuin kasvulukuja ja suuria läpilaskutuksia. Tuottavuuden jatkuva kehittäminen pakollisissa asioissa on hänen jatkuvan kiinnostuksensa kohde, jotta aikaa jäisi enemmän asioille joita hän todella rakastaa. Kun yrittäjä itse on yrityksensä kantava voimavara, on luonnollista että hänen oma terveytensä ja kapasiteettinsa ratkaisee paljolti myös yrityksen kapasiteetin. Taloudellisesti menestyvän elämäntyyliyrityksen tunnuspiirteitä ovat: Yrittäjällä on vahva oma näkemys, tunnustettu osaaminen, verkostosuhteita ja alkupääomaa. Yritys on pienuudestaankin huolimatta strategisesti johdettu. Omaleimaisuus. Omarahoitteisuus, kasvu tulorahoituksella Voimakas tunnettuus, osaava maine sekä asiakkaiden ja verkostojen hoitama markkinointi. Yrityksellä on useita esim. kolme tulolähdettä tai rahoitusvirtaa, jotka kuitenkin hyödyntävät samaa synergistä osaamista. Tuotteistetut / tuotteistuneet palvelut. Kysyntään kapasiteettitilanteeseen pohjautuva hinnoittelu. Tarkka henkilöstörakenteen suunnittelu, suurten organisaatioiden työmalleja ei hyväksytä. Perheyrittäjyys voi olla menestyksen edellytys. Kaikkia käyttöön otettavia toimintamalleja arvioidaan kriittisesti omien tarpeiden näkökulmasta. Luovuutta kaikissa miten ratkaisuissa. Ei juridisia hölmöilyjä. Elämäntyyliyrittäjyyden saldo Elämäntyyliyrittäjäksi kasvetaan ja siten sillä ei oikeastaan jossain vaiheessa ole todellista vaihtoehtoa. Mahdollisuus keskittyä omaan asiaansa, toimia autonomisesti (ainakin tuntien niin) omalla tavallaan itse luo- 43

6 dussa ympäristössä, riittävä toimeentulo hankkien, on se suurin plussa, jonka elämäntyyliyrittäjä voi saada. Omaa oravanpyöräänsä hän ei välttämättä tiedosta: kun muut sanovat hänen tekevän työtä koko ajan, hän voi vastata, että hän on myös vapaalla koko ajan. Suuren yrityksen lentokenttiä koluavaan johtajaan verrattuna hän voi kokea, että ehkä sitten kuitenkin on saanut aikaa enemmän itselleen. Kiikkutuolissa joskus istuessaan hän ei ehkä rakentaisi elämäänsä niin kovasti eri tavalla, jos saisi uuden mahdollisuuden. Elämäntyyliyrittäjällä on ambitioita, kunnianhimoiseksi hän ei itseään kuitenkaan aina tunnusta. Hän haluaa osoittaa asioita itselleen ja läheisilleen, mutta on persompi myös yleiselle arvostukselle kuin hän ehkä haluaa myöntää. Autonomisuus on ollut paljon myös sitä, että on haluttu toimia eri tavalla kuin joku muu. Elämäntyyliyritys ei aina ole myytävissä ja yrityksen elinkaari päättyy yrittäjän mukana, ellei joku perheenjäsenistä tai työtovereista ole valmis jatkamaan yritystä. Elämäntyyliyrittäjän työn jäljet voivat kuitenkin näkyä paljon pidempään. Kun asioita on saanut tehdä omin ehdoin, eikä asioiden etenemistä ole ollut haittamassa suurille organisaatioille niin ominainen sisäinen muutosvastarinta ja inertia, on luonnollista että moni elämäntyyliyrittäjä on myös edellä omaa aikaansa ja sen työn arvo voidaan nähdä paljon myöhemmin. Elämäntyyliyritykset ovat omaleimainen aito, hyväksyttävä ja kunnioitettava yrittäjyysvaihtoehto, joka jää kasvuyrittäjyyttä ja työmarkkinapolitiikkaa korostavassa keskustelussa usein huomiotta. Elämäntyyliyrittäjät eivät suostu asettumaan annettuihin kaavamaisiin asenteisiin ja laatikoihin vaan rakentavat oman luovan vaihtoehtonsa ihmisten ehdoilla. Strategisesti johdettujen elämäntyyliyritysten määrä kasvaa ja samalla ne osoittavat perinteisille yrityksille mihin suuntaan työelämää tulisi kehittää, kun työmotivaatiota, työn- ja elämäniloa todella halutaan kehittää. Jorma Sipilän kirjoja Julkaistuja kirjoja ovat mm: Asiantuntija ja johtaja (WSOY 1996), Asiantuntijapalvelujen markkinointi (WSOY 1999), Asiantuntijapalvelujen tuotteistaminen (WSOY 1999), Asiantuntija ja asiakas (WSOY 1998), Palvelujen hinnoittelu (WSOY 2003), Osaajasta elämäntyyliyrittäjäksi (WSOY 2006) 44

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Tevallako tulevaisuuteen?

Tevallako tulevaisuuteen? Tevallako tulevaisuuteen? Selvitys muoti- ja designalan hyödyntämättömistä voimavaroista ja potentiaalista Diges ry Selvityksen toteuttaja Kirsi Lille (TaM) 17/2010 Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot

JOHTAMISOSAAMINEN MIKROYRITYKSEN MENESTYSTEKIJÄNÄ

JOHTAMISOSAAMINEN MIKROYRITYKSEN MENESTYSTEKIJÄNÄ JOHTAMISOSAAMINEN MIKROYRITYKSEN MENESTYSTEKIJÄNÄ Lisää kilpailukykyä kasvavan hevosalan pienyrittäjille Liiketaloustiede, yrittäjyyden kandidaatintutkielma Laatija Kirsti Poussa 14118 Ohjaaja KTT Maarit

Lisätiedot

asiantuntija- yrittä- jyyden suunnittelijan pelikirja

asiantuntija- yrittä- jyyden suunnittelijan pelikirja asiantuntija- yrittä- jyyden suunnittelijan pelikirja Asiantuntijayrittäjyyden suunnittelijan pelikirja Osaamisintensiivisen yrittäjyyden edistäminen ja uuden liiketoiminnan kehittäminen (OiLi) ja osaamisperustaisen

Lisätiedot

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20 Sisällysluettelo Esipuhe 3 1. Johdanto 4 2. Määritelmä ja käsitteet 4 3. Tuotteen tarkastuslista 10 4. Hinnoittelu 10 5. Myynti 17 6. Markkinointi ja viestintä 19 7. Tuotteistamismalli 20 8. Tekijöiden

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Yrittäminen ja yritysmuodot

Yrittäminen ja yritysmuodot Yrittäminen ja yritysmuodot Oma nimesi Tutkielma x.xx.20xx Sisällys 1 Yrittäminen... 1 1.1 Yritysrakenne Suomessa... 1 1.2 Mitä yrittäjältä vaaditaan... 2 2 Yritysidea... 2 3 Yritysmuodon valinta... 3

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Elina Pekkarinen. Innovaatiojohtaminen. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Liiketalouden koulutusohjelma. Tradenomi. Opinnäytetyö

Elina Pekkarinen. Innovaatiojohtaminen. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Liiketalouden koulutusohjelma. Tradenomi. Opinnäytetyö Elina Pekkarinen Innovaatiojohtaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Tradenomi Opinnäytetyö Maaliskuu 2015 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Elina Pekkarinen Innovaatiojohtaminen

Lisätiedot

SELVITYSRAPORTTI. Aalto EE Seija Hämäläinen Lisbeth Edlund

SELVITYSRAPORTTI. Aalto EE Seija Hämäläinen Lisbeth Edlund TERVEYS JA HYVINVOINTITEKNOLOGIAYRITYSTEN LIIKETOIMINTA OSAAMISEN TULEVAISUUDEN KEHITYSTARPEET JA TOIMINTAMALLI JULKISEN TERVEYDENHUOLLON JA TERVEYS /HYVINVOINTI TEKNOLOGIAYRITYSTEN YHTEISTYÖLLE SELVITYSRAPORTTI

Lisätiedot

YRITTÄJYYS OLE LÄSNÄ JA AVOIN - SITOUTAT HENKILÖSTÖN HAITIA

YRITTÄJYYS OLE LÄSNÄ JA AVOIN - SITOUTAT HENKILÖSTÖN HAITIA ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE Vakuutus ja rahoitus Perusasiat kuntoon asiantuntijan avulla Alihankinta Hanki apua ja keskity ydinliiketoimintaasi Franchising

Lisätiedot

ASIAA. jotka pitää mielessä, kun ostat digitaalisen liiketoiminnan konsultointia

ASIAA. jotka pitää mielessä, kun ostat digitaalisen liiketoiminnan konsultointia ASIAA jotka pitää mielessä, kun ostat digitaalisen liiketoiminnan konsultointia Kun ostat digitaalisen liiketoiminnan konsultointia ulkoisilta kumppaneilta, kannattaa pitää mielessä kysymys: miten yhteistyökumppani

Lisätiedot

TEK-paneelin 1/2011 tulokset

TEK-paneelin 1/2011 tulokset TEK-paneelin 1/2011 tulokset KAIKKI VASTAAJAT... 2 1. Tunnetko TEKin tavoitteet liittyen seuraavaan hallitusohjelmaan (Viisaat valinnat)?... 2 2. Mikä on mielestäsi sopiva vanhuuseläkkeen alaikäraja?...

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

Yrittäminen ja yritysmuodot

Yrittäminen ja yritysmuodot Yrittäminen ja yritysmuodot Oma nimesi Tutkielma x.xx.20xx Sisällys 1 Yrittäminen... 1 1.1 Yritysrakenne Suomessa... 1 1.2 Mitä yrittäjältä vaaditaan... 2 2 Yritysidea... 2 3 Yritysmuodon valinta... 3

Lisätiedot

KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta

KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta Maria Österåker 2009 Juthasvägen 34 A 3 FI - 66900 Nykarleby info@juthbacka.fi www.juthbacka.fi Kulttuuriyrittäjyys teoriassa ja käytännössä

Lisätiedot

määräisivät kunnat ja myös jätteen loppusijoituspaikkaa ei yrittäjä voisi valita.

määräisivät kunnat ja myös jätteen loppusijoituspaikkaa ei yrittäjä voisi valita. Etelä-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Teksti ja kuvat: Kari Tegelberg PUNKAHARJUN KULJETUS MUHONEN OY Yrittäjä arvostaa jatkuvuutta Punkaharjun Kuljetus Oy yhdessä kahden tytäryrityksen kanssa

Lisätiedot

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille Osaamisen johtamisella on selvä yhteys yrityksen menestykseen! Kilpailun kansainvälistyessä ja kiristyessä osaamisesta on tullut merkittävä kilpailutekijä. Yrityksen kilpailukyky riippuu siitä, miten se

Lisätiedot

Teollisuuden palveluliiketoiminta pk-yrityksessä KEHITTÄMISOPAS. Jorma Hokkanen Antti Isoviita

Teollisuuden palveluliiketoiminta pk-yrityksessä KEHITTÄMISOPAS. Jorma Hokkanen Antti Isoviita Teollisuuden palveluliiketoiminta pk-yrityksessä KEHITTÄMISOPAS Jorma Hokkanen Antti Isoviita SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. TEOLLISUUDEN PALVELULIIKETOIMINNAN KÄSITE 3. TEOLLISUUDEN PALVELULIIKETOIMINNAN NYKYTASON

Lisätiedot

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ 1 Heikki Susiluoma Maaseutututkija (FT) Tuohitie 57 40320 Jyväskylä heikki.susiluoma@ekoportti.fi 040 550 4944 LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Matkailun mikroyrittäjä

Lisätiedot

YRITTÄJÄN MUOTOKUVA. Nana Virtanen Soili Keskinen

YRITTÄJÄN MUOTOKUVA. Nana Virtanen Soili Keskinen YRITTÄJÄN MUOTOKUVA Nana Virtanen Soili Keskinen Turun aluetyöterveyslaitos Turku 2000 2 Raportti on tehty Varsinais-Suomen Yrittäjien taloudellisesti tukemana. KIRJOITTAJAT Nana Virtanen KM Opinto-ohjaaja,

Lisätiedot

2. TIIVISTELMÄ eli KESKEISET TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 2.1. OSA- AIKAISUUS JA ELÄMÄNTAPAYRITTÄJYYS ALAN KEHITTÄMISEN YHDEKSI LÄHTÖKOHDAKSI

2. TIIVISTELMÄ eli KESKEISET TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 2.1. OSA- AIKAISUUS JA ELÄMÄNTAPAYRITTÄJYYS ALAN KEHITTÄMISEN YHDEKSI LÄHTÖKOHDAKSI 1 Heikki Susiluoma Maaseutututkija (FT) Tuohitie 57 40320 Jyväskylä heikki.susiluoma@ekoportti.fi 040 550 4944 LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Matkailun mikroyrittäjä

Lisätiedot

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ Johtajuuden ja omistajuuden muutokset perheyrityksessä SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT Jouko Havunen & Jan Sten 2011 1. JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄT JA YRITYKSET INNOVAATIOYHTEISTYÖSSÄ

KÄYTTÄJÄT JA YRITYKSET INNOVAATIOYHTEISTYÖSSÄ KÄYTTÄJÄT JA YRITYKSET INNOVAATIOYHTEISTYÖSSÄ Tiina Mäkitalo-Keinonen Pia Arenius Sari Liikala Julkaisusarja A - Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Nro A26/2008 ISSN 1459-1332 ISBN 978-951-564-949-2

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta

Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta Opas 1/4 Suvi Louhelainen (toim.) Hevosyritys huippukuntoon (2010 2013) Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta Opas 1/4 Suvi Louhelainen (toim.) Hämeen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Hevosyrityksen menestystekijät ja sudenkuopat

Hevosyrityksen menestystekijät ja sudenkuopat Hevosyrityksen menestystekijät ja sudenkuopat Havaintoja eteläpohjalaisten hevosyritysten johtamisesta Kari Kallioniemi Juha-Matti Toppari Kari Kallioniemi Juha-Matti Toppari Hevosyrityksen menestystekijät

Lisätiedot