Extranet -arkkitehtuuri. Portaaliratkaisu. Portal 3 tai oma viritys. LDAP iplanet. Html, xml. http. Rajapinta Ias. COM-palvelut.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Extranet -arkkitehtuuri. Portaaliratkaisu. Portal 3 tai oma viritys. LDAP iplanet. Html, xml. http. Rajapinta Ias. COM-palvelut."

Transkriptio

1 Network/Web Extranet -arkkitehtuuri Tiehallinto palvelut Copyright TietoEnator/dGOV EXTRANET ZONE INTRANET ZONE Extranet palvelu Extranet DB Oracle DB 6RQHUDÃ)LUHZDOO Käyttäjien hallinta? Ias-palvelut Sovelluspalvelin IAS RMI/ CORBAXDK/ XML, HTML Autentikointi? Rajapinta Ias LDAP iplanet Liito Tietyörekisteri Laadunosoitus Siltarekisteri Sttarapalvelut Tiesääasemat Maanrakennuksen standardointi Kelisyöttö Kaupunkiväylät Kelikamerakuvien haku Liikenneohjeistot LAM-pistet Rekisterien katselu IVAR Tierekisteirin tietolajitaulun ylläpito Liikenneturvallisuus Ohjepankki Onnettomuusrekisterit Asiakirjojen yhteiskäyttö Vuorovaikutteinen suunnittelu Lupapalvelut 1 Kumppaniverkko Portaaliratkaisu Portal 3 tai oma viritys http Security Html, xml Web-tiesää Digiroad MULTICHANNELING COM-palvelut Liittymäjärjestelmät XML Html, xml Sidosryhmät Järjestelmät Portal services INTERNET ZONE VIKING

2

3 Extranet -arkkitehtuuri Tiehallinto Helsinki 2001

4 Helsinki 2001 Julkaisua myy/saatavana: Tiehallinto KESKUSHALLINTO Hallinto, tietohallinto Opastinsilta 12 A PL HELSINKI Puhelinvaihde

5 Extranet -arkkitehtuuri. Helsinki Tiehallinto, Hallinto, tietohallinto. 45 s. Asiasanat: internet, tietohallinto, palvelu Aiheluokka: U681.3, 22 TIIVISTELMÄ Tiehallinnon extranet on internet/www-teknologiaan pohjautuva pääasiassa selainkäyttöinen eri sidosryhmille suunnattu yhtenäinen palvelukokonaisuus. Eri sidosryhmät käyttävät extranetia joko saadakseen tietoa rekistereistä tai päivittääkseen tiehallinnon rekistereitä tai toimittaakseen Tiehallinnolle tienpidon hoitoon liittyviä asiakirjoja kuten esimerkiksi urakoinnin tarjouksia. Tiehallinnon extranettia tarvitaan useista syistä. Sen kautta tarjotaan sidosryhmille heidän tarpeidensa mukaiset, helppokäyttöiset ja aina käytettävissä olevat sovellukset yhtenäisen käyttöliittymän kautta. Yhdenmukaisuus, helppokäyttöisyys ja saavutettavuus on hyvän extranetin tunnuspiirteitä. Näitä ominaisuuksia tarvitaan siinä muuttuvassa tilanteessa, johon Tiehallinto joutuu kun sen järjestelmien käyttäjäksi tulee huomattava joukko uusia organisaatiota, joilla ei välttämättä ole syvällistä atk- osaamista tai Tiehallinnon järjestelmien tuntemusta. Kuvassa sivulla 11 on esitetty extranetin perusperiaatteet. Tiehallinnon extranet-palvelu ei vaadi asennuksia sidosryhmien työasemiin tai verkkoihin, koska Tiehallinnon extranetia käytetään www-selaimella. Tällöin koko extranet-palvelu on täysin Tiehallinnon hallinnassa, ja se päättää kuka saa käyttää mitä ja milloin. Oma extranet, joka toimii omassa laiteympäristössä on myös välttämättömyys tietoturvallisuuden takia. Tiehallinnon järjestelmien suora käyttö ohi extranetin voi johtaa tilanteeseen, että joku voi tahallaan tai tahattomasti aiheuttaa järjestelmille vakavaa haittaa, vahinkoa tai anastaa arkaluonteista tietoa. Vain asianmukaisesti suunniteltu ja toteutettu extranet mahdollistaa tarvittavan tietoturvan. Tiehallinnon extranetin tekniseksi alustaksi on valittu eri vaihtoehdoista Tiehallinnon kannalta edullisin vaihtoehto, joka tukee parhaiten Tiehallinnon nykyistä sovelluskantaa ja osaamista. Valitun arkkitehtuurin tulevaisuus on myös turvattu, sillä se perustuu markkinajohtajien tuotteisiin. Laitekantana on HP:n unix-laitteet, ja Intel-pohjaiset NT-palvelimet palvelevat Webtiesään tarpeita. Tiehallinnon extranet perustuu Java-teknologiaan ja Oracle:n Internet alustoihin, kuten Internet Application Server:iin (Ias) ja Portal 3.0:een. Tärkeimpiä jatkotoimia ovat: tehdä tarvittavat sovellusmuutokset extranettiin tulevin järjestelmiin, päättää Tiehallinnon tietoturvapolitiikan mukaisista extranetin tietoturvaperiaatteista päättää tavasta hoitaa uudet käyttäjät ja heidän käyttöoikeudet sekä tehdä tarvittavat extranettiin liittyvät tuotevalinnat. käyttöympäristön tekninen toteutus, dokumentointi sekä sopimukset tekeminen eri osapuolinen kesken käyttöympäristöön liittyvistä vastuista ja velvollisuuksista Hanke on saanut Euroopan Unionin liikenteen perusrakenteen kehittämiseen tarkoitettua TEN-T (Trans-European Networks - Transport) -rahoitusta.

6 Extranet -arkkitehtuuri. [Extranet architecture] Helsinki Finnish Road Administration.. 45 p. ABSTRACT Finnra s extranet is collection of services intended to be used by partners, suppliers and customers. Services are build from Finnra s operative databases and systems. Some extranet users may browse Finnra s databases, download documents and use other read-only information sources. Other extranet users like contractors may have access to update databases or for example upload tender documents to Finnra s network. Conversation can be established also at the application-to-application level instead of web browser- application level. Because of different user skills and minimal support resources, all services should be easy install, manage and use. The user of Finnra s extranet should also feel all the time that using is secure and for example tender documents are in no way ended up to competitors. This can be achieved by using modern web technologies, reliable authentication solutions, centralized user account management and secure communication protocols. Finnra s extranet is based on the following principles: All services can be used with browser. So there is no need to install and maintain specific client software Extranet is organised as portal and some level of user personification Whole extranet enviroment is managed and owned by Finnra, so we can allways decide who and what and when can use the extranet. User account management is based on Single-Sign-On and mainly RBAC- (RoleBasedAccessConrtol). Extranet services are based on operative systems and level of integration is high Overall solution is based on standards and is very scalable and costeffective Techinical solution is based on HP Unix- operating system, J2EE (Java, EJB, etc.) environment and Oracle Portal 3.0 and Internet Application Server. Near future activities are Evaluate and test IAS concept with operative Oracle applictions Decide and refine data security policy of extranet Design ja implement RBAC- based model Implement the operative extranet platform and make agreements of its duties and responsilities with all counterparts The study has been granted European Community financial support in the field of Trans-European Networks Transport.

7 ALKUSANAT Tiehallinnossa halutaan yhdenmukaistaa liiketoimintaa ja vakiinnuttaa kumppanuuksia. Tietojärjestelmien osalta tämä merkitsee sitä, että järjestelmien tulee olla modulaarisia ja helposti sidosryhmien saavutettavissa. Tiehallinnon extranet on yhtenäinen palvelukokonaisuus sidosryhmien käyttöön. Se perustuu moderniin Internet/WWW-teknologiaan ja on selainkäyttöinen, mutta myös sovellus-sovellus tason liittymät ovat mahdollisia. Muita extranetin piirteitä ovat helppokäyttöinen käyttäjärajapinta, keskitetty käyttäjä- ja pääsyn hallinta sekä vahva tietoturva. Tiehallinnon extranetin määrittelyprojekti tehtiin tammi-huhtikuussa Projektissa järjestettiin kuusi puolen päivän työpajaa. Projektin tilaaja oli tietohallinto, konsulttina projektissa toimi TietoEnator Corporation, joka valittiin normaalin tarjouskilpailun perusteella. Tiehallinnon extranetin suunnittelu ja toteutus on tarkoitus tehdä loppuvuoden 2001 aikana. Helsingissä, huhtikuussa 2001 Tiehallinto Keskushallinto, Hallinto, tietohallinto FOREWORD One of the main aspects in Finnra s development is to unify business operation and establish partnerships. In IT- system area this development means that systems must be modular and new user connections to them should be easy to open. One answer to this is extranet. Finnra s extranet is a consistent collection of services for partners use. It is based on a modern web technology and mainly used by browser but also application-toapplication level communication is possible. Other features include easy user interface, centralized user and access management and high level of security. Definition of Finnra s extranet was carried out by project with TietoEnator Corporation. TietoEnator was chosen after normal tender competition and project started in January 2001and ended in April. Project was organised to six half-day workshop. Design and implementation of Finnra s extranet is planned to happen at the end of year Helsinki April 2001 Central Administration Data administration

8

9 Extranet -arkkitehtuuri 7 Sisältö 1 VAATIMUKSET JA TAVOITTEET Yleistä Vaatimukset Liiketoimintatarpeet Ehdotetun arkkitehtuurin sopiminen vaatimuksiin Vastaavuus Tiehallinnon vaatimuksiin Vastaavuus kriittisiin menestystekijöihin 13 2 PALVELUT Järjestelmät/sovellukset ja niiden riippuvuudet WebTiesää Lilli Tierekisteri ja Siltarekisteri Onnettomuusrekisteri Erikoiskuljetus Asianhallinta Käyttäjät Käytön volyymiarvioita Käytettävyysvaatimukset Tietovarastot Tietopalvelut 18 3 TEKNISEN ARKKITEHTUURIN KULMAKIVET JA TOPOLOGIA Arkkitehtuurin kulmakivet Arkkitehtuurin rakenne Oracle IAS-ratkaisu ja Java-teknologiat Asiointi, tietopalvelu ja tiedontuottajaliittymät Vahva tietoturva Käytönaikainen hallinta Paikkatietoratkaisujen asettamat vaatimukset extranet ratkaisulle Arkkitehtuurin valintaperusteita Microsoft vs Java 24 4 OPERATIIVISET JÄRJESTELMÄT JA EXTRANET Tietovarastot Sovelluskehitys Perusmalli Extranetin vaikutus sovelluskehitykseen Extranetin käyttöliittymä Extranetin peruskäyttöliittymä Portaali-ominaisuudet 27

10 8 Extranet -arkkitehtuuri Monikanava-liittymä Sovellus-sovellusliittymä Erityislaitteet Rajapinnat Extranetin ja Tiehallinnon sisäinen rajapinta. Extranetin sisärajapinta Extranetin ja extranetin käyttäjien välinen rajapinta. Extranetin ulkorajapinta TIETOTURVALLISUUS Sopimuksen tekeminen extranet-käyttäjän kanssa Pääsynvalvonta Tunnistaminen / allekirjoitus Extranet-käyttäjien hallinta Kertakirjautuminen (Single sign-on) Palomuurit Extranet-käyttäjien käyttöoikeuksien antaminen ja tietoturva Toisinnetut web-serverit palvelutasolla Luottamuksellisuus ja eheys Tietojen laatu 36 6 KÄYTTÖYMPÄRISTÖ Konekanta Järjestelmähallinta Käytön hallinta Käytettävyys Toiminnan jatkuvuus Varalaitteisto Skaalautuvuus Palvelimen skaalautuvuus Sovelluksien skaalautuvuus Kehitys- ja testiympäristöt Siirtymävaiheen ja migraation tekninen hallinta Alustat 39 7 RATKAISUVAIHTOEHTOJEN VERTAILU Pelkät HTML-sivut Replikointi Läpinäkyvä palvelu, jota olemme ehdottaneet Java -sovelluspalvelin pohjainen ratkaisu Itse koodaten Portaalityyppinen tuote. 41

11 Extranet -arkkitehtuuri Intranet tyyppinen portaalituote 41 8 JATKOTEHTÄVÄT Sovellusten liittäminen extranetiin Tietoturva Tuote- ja ratkaisuvalinnat 43 9 LÄHTEET 45

12 10 Extranet -arkkitehtuuri

13 Extranet -arkkitehtuuri 11 VAATIMUKSET JA TAVOITTEET 1 VAATIMUKSET JA TAVOITTEET 1.1 Yleistä Extranet-arkkitehtuurin määrittelystä sovittiin Tiehallinnon ja TietoEnator Oyj:n kesken Työ tuli suorittaa mennessä. Extranetarkkitehtuurin suunnittelusta vastasi TietoEnator Oyj:ssä Olli-Pekka Jalovaara, Janne Kallunki, Harri Niemi, Petteri Puhakka ja Jaakko Tapanainen. Työn lähtökohtina ollut materiaali on esitetty lähteissä. Projektin työskentely tapahtui kuudessa workshopissa sekä niiden välillä tehtynä asiantuntijatyönä. Extranet Tiehallinnon extranet käyttäjä. 1) Kuka olet? 2) Tunnemme sinut ja annamme sinulle ne sovellukset käyttöön joihin sinulla on oikeudet [=meillä on sopimus] 3) Palvelut ovat käytettäviä, luotettavia ja löydettävissä. EXTRANET 1) Tunnistetaan sovellus 2) Tiedonsiirron oikeellisuus Sovellus, joka hyödyntää Tiehallinnon Extranet palveluja. TIEHALLINNON SOVELLUKSET 1) Sinulle annetaan nämä extranet oikeudet 2) Sovellus toimii kuten intrassa ja internetissä. Kuva 1. Extranetin perusperiaatteet 1.2 Vaatimukset Extranet-ratkaisulle on Tiehallinnossa asetettu seuraavanlaisia tavoitteita: 1. Ratkaisu on yhtenäinen kaikille sidosryhmille 2. Ratkaisu täyttää monipuolisesti tietoturvan asettamat vaatimukset 3. Ratkaisu perustuu avoimiin standardeihin ja soveltuu hyvin tiehallinnon operatiiviseen tietojärjestelmäarkkitehtuuriin 4. Ratkaisun mukaisten palveluiden käyttäminen ei pääsääntöisesti edellytä käyttäjältä erityisiä investointeja

14 12 Extranet -arkkitehtuuri VAATIMUKSET JA TAVOITTEET 5. Ratkaisu on hallinnan kannalta selkeä ja kustannustehokas 1.3 Liiketoimintatarpeet Tiehallinnon liiketoimintatarpeet extranet-ratkaisulle on kuvattu dokumentissa: IT-Arkkitehtuuri A61 Extranet-arkkitehtuuri. Niiden pohjalta määriteltiin arkkitehtuurin kriittiset menestystekijät: KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT Oikeat palvelut Toimintavarmuus Käytettävyys Toteutuskelpoisuus Tietoturvallisuus Käyttäjäodotukset Kustannustehokkuus Monipuolisuus Arkkitehtuurin joustavuus Kuva 1 Kriittiset menestystekijät Menestystekijät rakentuvat toinen toisensa varaan. Hierarkkisuus kuvaa riippuvuutta, ei painoarvoa eikä tärkeyttä. Tiehallinnon extranet rakentuu monipuolisuuden ja arkkitehtuurin joustavuuden päälle. Monipuolisuus on käytettävyyttä ja palvelukyvyn varmistamista. Arkkitehtuurin joustavuus taas johtaa kustannustehokkuuden saavuttamiseen sekä palveluvasteen ylläpitoon. Nämä molemmat edesauttavat extranetin käyttäjäodotusten täyttymistä. Tietoturvallisuus, käyttäjäodotukset ja kustannustehokkuus edesauttavat extranetin toteutumiskelpoisuutta. Se edesauttaa käytettävyyttä ja toimintavarmuutta. Kun meillä on toimintavarma extranet niin voimme olla varmoja että palvelut ovat saatavilla. Kun asiaa lähestytään toisesta näkökulmasta niin voidaan todeta, että ilman oikeita palveluita monipuolisesta ja joustavasta arkkitehtuurista ei ole mitään hyötyä.

15 Extranet -arkkitehtuuri 13 VAATIMUKSET JA TAVOITTEET 1.4 Ehdotetun arkkitehtuurin sopiminen vaatimuksiin Extranet-ratkaisulle Tiehallinnossa asetettujen tavoitteiden täyttyminen ehdotetussa arkkitehtuurissa on tiivistetty seuraavasssa Vastaavuus Tiehallinnon vaatimuksiin Ratkaisu on yhtenäinen kaikille sidosryhmille Yhden luukun periaate sekä keskitetty tietoturva toteuttavat tämän tavoitteen. Ratkaisu täyttää monipuolisesti tietoturvan asettamat vaatimukset Keskitetty tietoturva ja tietoturvatasojen valinta sekä käyttäjähallinta vastaa tähän tavoitteeseen. Ratkaisu perustuu avoimiin standardeihin ja soveltuu hyvin tiehallinnon operatiiviseen tietojärjestelmäarkkitehtuuriin Tietoliikenne, tiedon rakenne, tietoturva protokollat ja käyttäjätietojen hallinnan ratkaisut noudattavat yleisiä standardeja. Noudatettavia standardeja ovat mm. HTML, HTTP, SSL, XML, LDAP, web-selain. Ratkaisun mukaisten palveluiden käyttäminen ei pääsääntöisesti edellytä käyttäjältä erityisiä investointeja Käyttäjältä vaadittavat investoinnit ovat minimissään. Käyttäjältä vaaditaan perus extranet-järjestelmien käyttöön vain normaali web-selain. Tällaisia ovat MS IE ja Netscape Navigator. Ratkaisu on hallinnan kannalta selkeä ja kustannustehokas Hallinta voidaan portaaliratkaisun tullessa kyseeseen hoitaa pääosin portaalin omalla hallintatyökalulla. Kertakirjautumisratkaisussa (Single sign-on SSO) vaaditaan keskitettyä käyttäjänhallintaa, joka edellyttää toimintamalleja ja jatkuvaa ylläpitoa Vastaavuus kriittisiin menestystekijöihin Oikeat palvelut Palveluita voi arkkitehtuurin periaatteiden mukaisesti lisätä rajattomasti. Oikeiden palvelujen tuominen extranetiin on yksi tärkeimpiä asioita, mutta niiden löytäminen laajemmin on tämän selvityksen ulkopuolella. Tässä arkkitehtuuriselvityksessä on otettu mukaan vain perustapaukset sovelluksista, joiden avulla arkkitehtuurin toimintatapa on varmistettu. Toimintavarmuus Toimintavarmuutta saadaan varmistetulla ja kahdennetulla konekannalla ja riittävän nopeilla koneilla sekä tietoliikenneyhteyksillä. Extranet-sovelluksen toimintavarmuuteen pitää kiinnittää huomiota varsinaisen extranetsovelluksen rakentamiseen kuuluvissa tehtävissä. Käytettävyys Käytettävyyttä saadaan yhtenäisellä kirjautumismenettelyllä sekä yhtenäisellä ulkoasulla (brändi), joka saadaan aikaan useiden sovellusten ollessa kyseessä portal-ratkaisulla. Käytettävyys liittyy kiinteästi itse sovelluksen toimintaan. Tähän pitää kiinnittää erikseen huomiota kunkin extranetiin liitettävän sovelluksen osalta.

16 14 Extranet -arkkitehtuuri PALVELUT Toteutuskelpoisuus Arkkitehtuuri on toteutuskelpoinen. Valittavissa olevat teknologiat ovat olemassa. Tietoturvallisuus Keskitetty tietoturvallisuus lisää tietoturvaa. Extranet-tason antamat oikeudet eivät anna oikeuksia sovelluksen kaikkiin osiin. Palomuuritekniikoin voidaan estää ylimääräiset protokollat ja muiden kuin sallittujen porttien kautta tuleva liikenne ja yritykset. Tietoturvapolitiikka, joka voidaan ottaa käyttöön extranetin käyttöönoton yhteydessä voi sen lisäksi lisätä sovellusten tietoturvaa intra- ja internet tasolla. Käyttäjän odotukset Käyttöryhmäkohtaisilla etusivuilla voidaan ohjata käyttäjät käyttämään suoraan heille kuuluvia sovelluksia ja suunnata heidän käyttönsä heidän kiinnostusalueille suoraan. Yksinkertaiset ja standardoidut kirjautumismenetelmät ovat kautta linjan samantyyppisiä, joka helpottaa käyttäjän käyttökynnystä. Käyttäjän odotuksiin liittyy taas kiinteästi itse sovelluksen toiminta, johon extranet tapauksessa on kiinnitettävä huomiota. Kustannustehokkuus Kustannustehokkuuden kulmakiviä on se, että itse perussovelluksiin ei tarvitse tehdä paljon uutta toiminnallisuutta. Esitetty extranet-arkkitehtuuri on joustava, jonka johdosta se on myös kustannustehokas. Monipuolisuus ja arkkitehtuurin joustavuus Perusideana kaikkea yli kulkevia sovelluksia voidaan ottaa mukaan extranettiin. Erilaiset HTML:t ja niiden versiot sekä mikä tahansa XMLrakenne kulkee mukana. Arkkitehtuuria voidaan skaalata ylöspäin. Voidaan ottaa mukaan monikanavaratkaisuja extranet-tasolle. Voidaan ajaa Oracle perusohjelmistoja extranet-tasolla. Voidaan skaalata konekantaa ylöspäin kuormaa tasaavasti. Voidaan ottaa mukaan uusia protokollia. Voidaan rakentaa lisää itse extranet -sovelluksen toiminnallisuutta. 2 PALVELUT 2.1 Järjestelmät/sovellukset ja niiden riippuvuudet Taulukossa 1 on kuvattuna eräitä järjestelmiä, jotka toimivat malliesimerkkeinä extranetin tietojärjestelmistä. Näiden lisäksi on olemassa ja on määritelty lukuisia muita extranetiin liittyviä sovelluksia kuten esimerkiksi kuntotietorekisteri. Toteutus Käyttötapa Käyttöliittymä Extranetrajapinta Käyttäjä-hallinta Sovellusmuutokset

17 Extranet -arkkitehtuuri 15 PALVELUT WebTiesää Lilli Tierekisteri Siltarekisteri Onnettomuusrekisteri Poliisi käyttäjänä, vahva tunnistus Muutama asiakas, vahva tunnistaminen vaatimuksena Erikoiskuljetus MS, Java, Oracle selain, HTML/j2ee, java-applet HTML, sms, Forms Intra, IIS- >HTML XML monikanavaisuuteen Määrittelyssä Oracle Forms ja DB Oracle Forms Ias- >HTML Informaatiotietopalvelu ylläpito useita käyttäjiä ja käyttäjäryhmiä Taulukko 1 Extranetin alkuvaiheen perussovellukset WebTiesää WebTiesää on jo toteutettu sovellus. WebTiesää on Tiehallinnon Tiesääjärjestelmään liittyvä kuvien, animaatioiden ja tiesää- ja liikennetiedon katseluun tarkoitettu ohjelmisto. WebTiesää on toteutettu käyttäen HTML-, Java-, VBScript- ja C/C++ohjelmointikieliä. Tietokantana käytetään Oracle-tietokantaa ja käyttöliittymänä on selain. Työasemassa on vaatimuksena oltava Java run time environment 1.3 plugin:in ja eräiden kuvaformaattien tarpeisiin Java Media Framework -komponentti. Karttapalvelimena käytetään MapObjects Internet Map Server 2.0:a tulevaisuudessa, tällä hetkellä karttakuvat ovat palvelimella kuvina ja mitään erillistä paikkatietopalvelinta ei ole käytössä. WebTiesää on Intrinsic Oy:n toteuttama sovellus Lilli LiiTo-projekti kehittää moniurakoitsijaympäristöön soveltuvan toimintamallin tienkäyttäjiltä ja viranomaisilta tulevien, teiden liikennöitävyyteen liittyvien yhteydenottojen hallintaan ja tietojen välittämiseen eri osapuolten välillä. Lilli on LiiTo-projektin osasovellus, joka on urakoitsijoiden, tiemestareiden ja liikennekeskusten käytössä oleva sovellus, jonka avulla hallitaan yhteydenoton tietoja ja joka vastaa viestien lähettämisestä ja kuittausten vastaanotosta. Lilli on tällä hetkellä määrittelyvaiheessa. Käyttöliittyminä on vaatimuksena mahdollisuus HTML-, sms- ja -käyttöön.

18 16 Extranet -arkkitehtuuri PALVELUT Tierekisteri ja Siltarekisteri Tierekisteri ja siltarekisteri ovat uudehkoja olemassa olevia Oracle Forms - sovelluksia tierekisteri- ja siltarekisteritietokantojen ylläpitoon ja katseluun. Näiden sovellusten internet käyttöliittymän rakentaminen edellyttää Oraclen Ias sovelluspalvelinta. Tämä tarkoittaa sitä, että Forms sovelluksien käyttöliittymäksi valitaan tällöin java appletti, joka pyörii web selaimessa. Sovelluksen muuntaminen toimimaan näin tapahtuu pienin muutoksin. Teknisesti Forms sovelluksia voidaan ajaa internet käyttöliittymässä extranetissa sijaitsevassa Ias palvelimessa. Käytännössä ne kannattaa kuitenkin ajaa intanetin tasolla olevalla Ias palvelimella. Tämä sen vuoksi, että Forms sovellukset vievät Ias-palvelimen resursseja ja niistä saattaa olla haittaa varsinaisen extranet palvelimen toiminnalle. Toinen syy on se, että tällä tavalla saadaan järjestelmät näkymään myös intranet ja tarvittaessa internet -tasolla vastaavalla tekniikalla ja vastaavalla käyttöliittymällä Onnettomuusrekisteri Onnettomuusrekisteri on olemassa oleva Oracle Forms -sovellus onnettomuustietojen ylläpitoon. Jatkossa sovellus olisi kyettävä muuttamaan extranet-pohjaiseksi Erikoiskuljetus Erikoiskuljetuksien anomiseen ja hyväksymiseen tarvitaan asiointisovellus erikoiskuljetuksia tekeville kuljetusyrityksille. Sovelluksen vaatimuksena on vahva tietoturva Asianhallinta Extranetin dokumentinhallintapalveluissa hyödynnetään Tiehallinnon rakenteilla olevaa keskitettyä dokumentinhallintajärjestelmää, vrt. Dokumentinhallinnan kehittämisprojekti Doku2000. Dokumentinhallintajärjestelmä sisältää sovelluspalvelimen, joka huolehtii, että käyttäjällä on pääsy dokumentteihin vain käyttöoikeuksiensa puitteissa. Kun sidosryhmillä on pääsy extranetissä toimivaan dokumentinhallintajärjestelmään, voidaan vähentää tiedon kopiointia ja jakelua. Lisäksi dokumentti on käyttäjien ulottuvilla ilman välivaiheita heti, kun dokumentin omistaja on antanut käyttäjille oikeudet dokumenttiin. Dokumentinhallintajärjestelmän käyttöliittymä on extranet-käyttöön sopiva ohut suomen- ja englanninkielinen selainkäyttöliittymä, joka ei edellytä asennuksia käyttäjän työasemaan. Lisäksi käyttöliittymä sisältää vain extranet-käytössä tarvittavan perustoiminnallisuuden. Käyttäjä tunnistetaan extranetin yleisenä palveluna ennen pääsyä dokumentinhallintaan. Käyttäjä näkee vain ne dokumentit, joihin hänellä on vähintään katseluoikeus. Dokumentin omistajan omille dokumenteilleen antamat do-

19 Extranet -arkkitehtuuri 17 PALVELUT kumenttikohtaiset käyttöoikeudet eri käyttäjäryhmille ja käyttäjille on talletettu dokumentinhallintajärjestelmään. Extranetiin voidaan toteuttaa myös hakupalvelu, jonka avulla käyttäjä voi kohdistaa haun yhdellä kertaa sekä Tiehallinnon dokumentinhallintajärjestelmään että extranet-sivuihin. Extranet-käyttäjä voi seurata käyttöoikeuksiensa puitteissa Tiehallinnossa käsiteltäviä asioita ja asioitaan, ja pääsee helposti asioihin ja toimenpiteisiin linkitettyihin dokumentteihin. Tiehallinnon dokumentinhallintajärjestelmä ja diariointi- ja arkistointijärjestelmä TiKu integroidaan keskenään. TiKusta näkyvät myös asian käsittelyyn liittyvät välitoimenpiteet. Yksittäiseen välivaiheeseen voi Tiehallinnossa liittyä monia dokumentteja. Paperidokumentteja skannataan tarpeen mukaan, jolloin niitäkin voi saada extranet-käyttäjien ulottuville. Keskitetty dokumentinhallintajärjestelmä integroidaan tarpeen mukaan eri järjestelmiin, joita on mahdollista käyttää extranetin kautta. Karttakäyttöliittymät ovat yksi mahdollisuus. Extranetin kautta tarjottavassa asianhallintapalvelussa tarvitaan mahdollisimman saumaton liityntä työjonoista tms. käsiteltäviksi otettavien asioiden ja niihin liittyvien dokumentinhallintajärjestelmässä hallittavien dokumenttien välillä. Asioihin ei kuitenkaan välttämättä tarvitse liittyä dokumentteja. Asioiden ohjaukseen työvaiheesta, tehtävästä ja henkilöltä seuraavalle on kaksi perusvaihtoehtoa. Joko käyttäjä ohjaa asian etenemistä tapauskohtaisesti harkintansa mukaan, tai sitten apuna on ennalta määritelty prosessi, jonka mukaan erillinen workflow engine vie asiaa eteenpäin käsittelyssä. 2.2 Käyttäjät Tiehallinnon asiakkuusryhmiä on määritelty asiakkusprojektissa. Siinä niitä on käsitelty laajemmin kuin pelkän extranetin käytön mielessä. Käyttäjäryhmät tarkentuvat siinä vaiheessa, kun extranetiin toteutettavat ja liitettävät järjestelmät päätetään. Käyttäjäryhmiä voidaan pohtia eräiden extranetiin mahdollisesti liitettävien sovellusten kautta. Webtiesäässä käyttäjinä ovat ne osapuolet, jotka käyttävät hyväksi tiesää- ja liikennemittaustietoa sekä tutka-, satelliitti-, kelikamera- ja muita kuvia. LiiTo-projektin käyttäjäryhmiksi on määritelty viranomaiset ja tien käyttäjät, urakoitsijoiden ohjauskeskukset ja urakkavastaavat sekä asiakaspalvelu ja puhelinkeskuskäyttö. Erikoiskuljetukset-asiointisovelluksen käyttäjäkuntaa tulevat olemaan kuljetus- ja logistiikkayhtiöt. Tie- ja siltarekisterin käyttäjäkuntaa voivat urakoitsijoiden lisäksi olla kunnat.

20 18 Extranet -arkkitehtuuri PALVELUT 2.3 Käytön volyymiarvioita Tässä esitetyt volyymiarviot ovat karkeita ja koskevat extranet-käyttöä eräisiin määriteltyihin ja jo oleviin järjestelmiin. Webtiesää: maksimissaan n. 100 yhtäaikaista käyttäjää. Tierekisteri: yhtäaikaista käyttäjää. Siltarekisteri: yhtäaikaista käyttäjää. Lilli: maksimissaan n. 300 yhtäaikaista käyttäjää. 2.4 Käytettävyysvaatimukset Tässä esitetyt käytettävyysvaatimukset kohdistuvat ainoastaan eräiden tärkeiden extranetissä olevien järjestelmien toimintaan. Webtiesään toiminta talvella on vaadittu olevan 24 h. Periaatteessa vaatimus on voimassa ympäri vuoden mutta lyhyet alle 15 minuutin mittaiset katkot voidaan sallia kesäaikana. Webtiesää on extranetiin ajatelluista järjestelmistä kriittisin. Lillin käytettävyys on myös periaatteessa 24 tuntia ympäri vuoden, mutta järjestelmänä se ei ole yhtä kriittinen kuin Webtiesää. Tie- ja siltarekisterin on oltava käytettävissä virka-aikoina. Extranetin käytettävyys on mitoitettava kriittisemmän järjestelmän mukaan. 2.5 Tietovarastot Tietovarastojen käytöstä on Tiehallinnossa menossa Info2000-projekti. Info2000-projektin vastuulla on tietovarastojen mallintaminen ja olemassa olevien tietovarastojen integrointi. Pyrkimyksenä Info2000-projektissa on myös, että nykyisin hajallaan olevat informaatiokannat ja yksikkökohtaiset tietovarastot saataisiin integroitua kokonaisratkaisuun. Info2000-projektissa on lähetty ajatuksesta, että ratkaisun tulisi olla mahdollisimman avoin ja joustava. 2.6 Tietopalvelut Arkkitehtuuri ja vaatimukset tietopalveluille saadaan Info2000 projektin kautta. Extranet-arkkitehtuurissa tämä on huomioitu niin pitkälti kuin olemassa olevilla tiedoilla on mahdollista.

21 Extranet -arkkitehtuuri 19 TEKNISEN ARKKITEHTUURIN KULMAKIVET JA TOPOLOGIA 3 TEKNISEN ARKKITEHTUURIN KULMAKIVET JA TOPOLOGIA 3.1 Arkkitehtuurin kulmakivet Tiehallinnon extranetin arkkitehtuuriratkaisu on kuvattu alla. EXTRANET KERROS 6RQHUDÃ)LUHZDOO http ja/tai Net8 Käyttäjien hallinta Extranet palvelu Autentikointi SSO- ja LDAP-tuoteratkaisu Rajapinta XML, HTML Portaaliratkaisu Portal 3.0 LDAP Käyttäjänhallinta Käytettävyys Tilastointi Sessionhallinta http Html, xml MQ Security Html, xml Sovelluspalvelin IAS LDAPtunnistus Sidosryhmät Toiset järjestelmät Ias-palvelut Ensimmäinen vaihe: Lilli Rekisterien katselu Tierekisterin ylläpito Siltarekisteri Onnettomuusrekisteri Net8 Oracle-sovellukset ja tietokannat Dokumentinhallinta Liikenne- ja tietekniset ohjeistot Ohjepankki tiestön ylläpidosta Asiakirjojen yhteiskäyttö Tarjousten jättäminen Muut DCOM-palvelut Web-tiesää Liittymäjärjestelmät Digiroad Myöhemmin toteutettavia Ias-palveluita Viestitystyyppiset palvelut Stara Lilli INTRANET KERROS KÄYTTÖLIITTYMÄ KERROS Laadunosoitus Lupapalvelut Maanrakennuksen standardointi Kumppaniverkko Kaupunkiväylien toimintalinjat Tietyörekisteri Vuorovaikutteinen suunnittelu IVAR Liikenneturvallisuus Kuva 2 Teknisen arkkitehtuurin rakenne Arkkitehtuurin rakenne Extranetin arkkitehtuurin kulmakivenä on jakaa toiminnallinen alue kolmeen kerrokseen. Ylimpänä kerroksena on käyttöliittymäkerros. Toisena kerroksena extranet-kerros ja kolmantena intranet-kerros. Käyttöliittymäkerroksessa on ainoastaan nk. "thin client" eli selainpohjainen portaalikäyttöön perustuva client-ohjelma. Toinen kerros eli extranet-kerros sisältää käyttäjän tunnistamiseen liittyvät toiminnallisuudet. Käyttäjien auktorisointi ja profilointi voidaan hoitaa käyttämällä LDAP-tunnistusta (LDAP = Light weight Directory Access Protocol). Tuote LDAP-tunnistukseen ja kertakirjautumiseen voi olla esimerkiksi SUN:n iplanet tai Microsoftin Active Directory. Käyttäjille annetaan erilaisia rooleja. Roolien perusteella käyttäjä saa tarvitsemansa portaalinäkymän extranetiin tullessaan (profilointi). Roolien perusteella voidaan pitää yllä tietoa siitä, mitä palveluja käyttäjän on mahdollista käyttää ja mitä ei.

22 20 Extranet -arkkitehtuuri TEKNISEN ARKKITEHTUURIN KULMAKIVET JA TOPOLOGIA Portaalin ratkaisu toteutetaan Oracle Portal 3.0 -ratkaisuna. Portaali toimii extranetin käyttäjille ulkoasun tuojana ja sisäänpääsypisteenä järjestelmiin. Portaaliratkaisun avulla voidaan käyttöliittymä roolittaa käyttäjäryhmittäin. Oracle Portal 3.0 on tuote, joka on suunniteltu nimenomaan profiloitujen käyttäjänäkymien suunnitteluun. Oracle Portal 3.0 sopii myös erittäin hyvin Tiehallinnon arkkitehtuurin sen vuoksi, että Tiehallinnon tietokannoista valtaosa Oracle-tietokantoja ja toiminnallinen yhteensopivuus on näin taattu. Tärkein toiminnallinen osa extranet-kerrosta on Oracle Ias-sovelluspalvelin (Ias = Internet Application Server), joka välittää palvelut extranetin rajapinnan kautta varsinaisille intranetin palveluille. Ias-sovelluspalvelun toiminnallisuus toteutetaan käyttäen EJB-komponentteja. Oracle Ias on tuote, jolla Oracle-tietokannat, www-sovellukset ja Oracle-pohjaiset sovellukset voidaan nitoa yhteen käytettäväksi saman sovelluspalvelimen kautta. Oracle Ias on luonnollinen valinta ympäristöissä, missä www-sovelluksiksi aiotaan muuntaa olemassa olevia Oracle Forms -sovelluksia. Alimpana kerroksena on intranet-kerros, jossa on palomuurilla eristettynä varsinaiset sovelluskohtaiset palvelut. Palvelut voidaan jakaa kolmeen osaan. Ensiksikin on Oracle Ias-palvelut, jotka perustuvat Oracletietokantaan ja olemassa oleviin Oracle Forms -sovelluksiin. Toisena on dokumenttipohjaiset järjestelmät, joiden toiminnallisuus hoidetaan dokumentinhallintajärjestelmän kautta ja kolmantena on erilliset sovellukset, jotka on toteutettu kyseiseen tarpeeseen sopivalla välineellä. Tällaisia on esimerkiksi WebTiesää. Stara-palvelut hyödynnetään XML- ja HTML-rajapintoja käyttäen. Starapalvelut hoitavat viestinvälityksensä valitsemallaan tekniikalla ja valitsemallaan Message Queue -tuotteella. Message Queue -tekniikka soveltuu kokonaisarkkitehtuuriin. Sovellus-sovellus tyyppiset palvelut kuten esimerkiksi toisille palvelun tarjoajille tarjottavat Digiroad-aineistot hoidetaan käyttäen XML-pohjaisia siirtoja käyttäen protokollana joko tai FTP:tä. Sovellussovellusyhteyksissäkin voidaan käyttää tunnistusmekanismina LDAPhakemistotunnistusta. Jos asiakas tarvitsee jotain ulkopuolisia asennettavia komponentteja (esimerkiksi karttapalvelut vaativat tällaisia), on sovellustasolla huomioitava se, että komponentit on ladattavissa palveluun tultaessa Oracle IAS-ratkaisu ja Java-teknologiat Tiehallinnon järjestelmien luonteesta ja extranet-palvelun luonteesta johtuen extranet-palvelun yksi perusteknologia on Oracle Ias. Oraclen perustuotteet muodostavat kaksi kokonaisuutta: tietokannan ja sovelluspalvelimen (=Ias). Mikä tekee sovelluspalvelimen tässä tapauksessa kiinnostavaksi on se, että se sisältää myös extranet-palvelun perussovelluksen: Portal 3.0:n. Se taas sisältää monia extranet- toimintoja valmiina. Ias sisältää mahdollisuuden ajaa Oraclen perussovellustyökaluilla tehtyjä sovelluksia internet maailmassa. Ias sisältää Java-alustan ja monia skaalautumisvaihtoehtoja. Siksi Ias on yksi vahva perusteknologia katsottaessa Tiehallinnon extranettia.

www.solita.fi solita@solita.fi

www.solita.fi solita@solita.fi www.solita.fi solita@solita.fi JAVA-SOVELLUSTEN RAKENTAMINEN INTEGROITUUN YMPÄRISTÖÖN Jarno Peltoniemi Solita Oy 10.5.2005 Aiheet Johdanto Portaalit, portletit Oracle Portal Java-sovelluksen rakentaminen

Lisätiedot

in condition monitoring

in condition monitoring Etäteknologioiden automaatiosovellukset Using e-speak e in condition monitoring tutkija professori Hannu Koivisto Sisältö Tausta Globaali kunnonvalvontajärjestelmä E-speak globaalissa kunnonvalvontajärjestelmässä

Lisätiedot

Potilastiedot ja tietoturvallisuus Käyttäjähallinta ja tietoturva kertakirjautumisella

Potilastiedot ja tietoturvallisuus Käyttäjähallinta ja tietoturva kertakirjautumisella Potilastiedot ja tietoturvallisuus Käyttäjähallinta ja tietoturva kertakirjautumisella Terveydenhuollon atk-päivät 19-20.5.2008, Redicom Oy jukka.koskinen@redicom.fi Käyttäjähallinta (IDM) Salasanahallinta

Lisätiedot

Paikkatietorajapinnat IT arkkitehtuurin näkökulmasta 21.12.200 7

Paikkatietorajapinnat IT arkkitehtuurin näkökulmasta 21.12.200 7 Paikkatietorajapinnat IT arkkitehtuurin näkökulmasta 21.12.200 7 Mikä on IT arkkitehtuuri? Liiketoimintamalli määrittelee IT arkkitehtuurin IT arkkitehtuuri ottaa kantaa sovelluksen laadullisiin vaatimuksiin

Lisätiedot

Verkottunut suunnittelu

Verkottunut suunnittelu Rintekno Oy / JMM / 10.1.2002 Verkottunut suunnittelu DOKUMENTTI- POHJAINEN Tarkastus ja hyväksyntä Automaattinen dokumenttien luonti MALLIPOHJAINEN 2D:SSÄ JA 3D:SSÄ Tarkastus ja hyväksyntä Virtuaaliset

Lisätiedot

Portaaliteknologiat mahdollistavat ajattelutavan muutoksen

Portaaliteknologiat mahdollistavat ajattelutavan muutoksen - 1 - Portaaliteknologiat mahdollistavat ajattelutavan muutoksen Petri Kanerva Fusion Middleware Architect, Oracle Finland Oy 29.04.2010 The following is intended to outline our general

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri. Järjestelmäarkkitehtuuri

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri. Järjestelmäarkkitehtuuri Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) ja Järjestelmäarkkitehtuuri Sovellukset ovat olemassa Järjestelmien uudistaminen vie yleensä arvioitua enemmän resursseja ja kestää arvioitua kauemmin Migration (Migraatio

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA, Service-oriented architecture SOA,

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA, Service-oriented architecture SOA, Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA SOA-arkkitehtuuri perustuu xml:ään ja Web Services teknologioihin Mahdollistaa joustavan mukautumisen tuleviin muutoksiin Kustannustehokas Toteutukset perustuvat

Lisätiedot

Helpottuuko sovellusten välinen integraatio XML:n avulla - kokemuksia ja ratkaisuja, teknologiajohtaja Sauli Tujunen, atbusiness Communications Oyj

Helpottuuko sovellusten välinen integraatio XML:n avulla - kokemuksia ja ratkaisuja, teknologiajohtaja Sauli Tujunen, atbusiness Communications Oyj SUOMEN KUNTALIITTO Sosiaali- ja terveysyksikkö Helpottuuko sovellusten välinen integraatio XML:n avulla - kokemuksia ja ratkaisuja, teknologiajohtaja Sauli Tujunen, atbusiness Communications Oyj ~ (operatiiviset-/tiedonjakelu-/si~llönhallinta~velluk~et)

Lisätiedot

Sopimushallintaa Alfrescolla. Jarmo Sorvari IT-järjestelmäpäällikkö TAMK

Sopimushallintaa Alfrescolla. Jarmo Sorvari IT-järjestelmäpäällikkö TAMK Sopimushallintaa Alfrescolla Jarmo Sorvari IT-järjestelmäpäällikkö TAMK TAMK ja PIRAMK yhteen Tilaisuus uudistaa perusinfraa ja arkkitehtuuria Yksi RAKETTI KA-piloteista Uuden IT-infran suunnittelu aiempi

Lisätiedot

Käyttäjähallinta liiketoiminnan selkärankana. Ratkaisuna LDAP-hakemistot

Käyttäjähallinta liiketoiminnan selkärankana. Ratkaisuna LDAP-hakemistot Käyttäjähallinta liiketoiminnan selkärankana Internet Expo 2000 24.8.2000 Jari Pirhonen Konsultti, CISSP AtBusiness Communications Oyj www.atbusiness.com Copyright 2000 AtBusiness Communications Oyj /

Lisätiedot

KODAK EIM & RIM VIParchive Ratkaisut

KODAK EIM & RIM VIParchive Ratkaisut ATK Päivät 2006 Mikkeli KODAK EIM & RIM VIParchive Ratkaisut 29.-30.5. 2006 Stefan Lindqvist HCIS Sales Specialist Health Care Information Systems Kodak Health Group 3/24/2013 1 Arkistoinnin haasteita

Lisätiedot

Sisällys. Valtion tietotekniikan rajapintasuosituksia. XML:n rooleja sähköisen asioinnin tavoitearkkitehtuurissa. dbroker - asiointialusta

Sisällys. Valtion tietotekniikan rajapintasuosituksia. XML:n rooleja sähköisen asioinnin tavoitearkkitehtuurissa. dbroker - asiointialusta Palveluita ja sisältöä portaaliin - XML:n mahdollisuuksista XML-tietokannat ja julkishallinnon XML-sovellukset, 28.05.2002 Lasse Akselin, TietoEnator Oyj Sisällys Valtion tietotekniikan rajapintasuosituksia

Lisätiedot

Älykkäämpi päätelaitteiden hallinta Juha Tujula, CTO, Enfo Oyj. 2013 IBM Corporation

Älykkäämpi päätelaitteiden hallinta Juha Tujula, CTO, Enfo Oyj. 2013 IBM Corporation Älykkäämpi päätelaitteiden hallinta Juha Tujula, CTO, Enfo Oyj 2013 IBM Corporation 3 Enfo Suomessa Markkinat: Suomessa IT-palvelumarkkinan koko on noin 2,5 miljardia euroa ja sen arvioidaan kasvavan pitkällä

Lisätiedot

T-111.361 Hypermediadokumentin laatiminen. Sisältö. Tavoitteet. Mitä on www-ohjelmointi? Arkkitehtuuri (yleisesti) Interaktiivisuuden keinot

T-111.361 Hypermediadokumentin laatiminen. Sisältö. Tavoitteet. Mitä on www-ohjelmointi? Arkkitehtuuri (yleisesti) Interaktiivisuuden keinot T-111.361 Hypermediadokumentin laatiminen -Ohjelmointi Peruskäsitys www-ohjelmoinnin kentästä Tekniikat interaktiivisuuden toteuttamiseen tekniikat tekniikat Tietokannat Juha Laitinen TKK/TML juha.laitinen@hut.fi

Lisätiedot

HSMT J2EE & EJB & SOAP &...

HSMT J2EE & EJB & SOAP &... HSMT J2EE & EJB & SOAP &... Ville Leppänen HSMT, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2011 p.1/15 Missä mennään... 1. Johdanto (1h) 2. Säikeet (2h) 3. Samanaikaisuudesta (2h) 4. Hajautetuista sovelluksista

Lisätiedot

Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri

Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri VIKING Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen palvelut Kouvola 2001 Raportin

Lisätiedot

HOJ J2EE & EJB & SOAP &...

HOJ J2EE & EJB & SOAP &... HOJ J2EE & EJB & SOAP &... Ville Leppänen HOJ, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2012 p.1/18 Missä mennään... 1. Johdanto (1h) 2. Säikeet (2h) 3. Samanaikaisuudesta (2h) 4. Hajautetuista sovelluksista

Lisätiedot

TeliaSonera. Marko Koukka. IT viikon seminaari 11.10. 2007 Identiteetin hallinta palveluna, Sonera Secure IDM

TeliaSonera. Marko Koukka. IT viikon seminaari 11.10. 2007 Identiteetin hallinta palveluna, Sonera Secure IDM TeliaSonera Marko Koukka IT viikon seminaari 11.10. 2007 Identiteetin hallinta palveluna, Sonera Secure IDM Sisällysluettelo Identiteetinhallinta operaattorin näkökulmasta Identiteetinhallinnan haasteet

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä www.niksula.cs.hut.fi/~jjkankaa// Demosovelluksen tekninen määrittely v. 0.6 Päivitetty 11.12.2000 klo 20:26 Mickey Shroff 2 (12) Dokumentin versiohistoria Versio Päivämäärä Tekijä / muutoksen tekijä Selite

Lisätiedot

Potilastiedot ja tietoturvallisuus Tietoturvaselvitykset ja asiantuntijakonsultointi roolipohjaisen käyttäjähallinnan osalta

Potilastiedot ja tietoturvallisuus Tietoturvaselvitykset ja asiantuntijakonsultointi roolipohjaisen käyttäjähallinnan osalta Potilastiedot ja tietoturvallisuus Tietoturvaselvitykset ja asiantuntijakonsultointi roolipohjaisen käyttäjähallinnan osalta Terveydenhuollon atk-päivät 26.-27.5.2009, Redicom Oy jukka.koskinen@redicom.fi

Lisätiedot

- Jarjestelmaasiantuntija Markku Jaatinen

- Jarjestelmaasiantuntija Markku Jaatinen SUOMEN KUNTALIITTO Sairaalapalvelut Terveydenhuollon ATK-päivät 26. - 27.5.1 997 Lahti, Kauppahotelli Grand - Jarjestelmaasiantuntija Markku Jaatinen Telecom Finland Tietojenhallinta Intranetin ja Internetin

Lisätiedot

582203 Tietokantasovellus (4 op) - Web-sovellukset ja niiden toteutus

582203 Tietokantasovellus (4 op) - Web-sovellukset ja niiden toteutus 582203 Tietokantasovellus (4 op) - Web-sovellukset ja niiden toteutus Sisältö Mikä on web-sovellus? Selaimen rooli web-sovelluksessa Palvelimen rooli web-sovelluksessa Aineistopyynnöt Tiedon välittäminen

Lisätiedot

SOA SIG SOA Tuotetoimittajan näkökulma

SOA SIG SOA Tuotetoimittajan näkökulma SOA SIG SOA Tuotetoimittajan näkökulma 12.11.2007 Kimmo Kaskikallio IT Architect Sisältö IBM SOA Palveluiden elinkaarimalli IBM Tuotteet elinkaarimallin tukena Palvelukeskeinen arkkitehtuuri (SOA) Eri

Lisätiedot

Tiedostojen jakaminen turvallisesti

Tiedostojen jakaminen turvallisesti Tiedostojen jakaminen turvallisesti Taustaa Tiedostojen jakaminen sähköisesti (File Sharing) on ollut joissakin organisaatioissa ongelmallista hallita. Jaettaviksi halutut viestit ovat liitetiedostoineen

Lisätiedot

Case TUHTI. Projektin tunnuslukuja. ! Suuri perusjärjestelmäuudistus! Työt alkoivat kesällä 1999. ! Java luokkia n. 5000

Case TUHTI. Projektin tunnuslukuja. ! Suuri perusjärjestelmäuudistus! Työt alkoivat kesällä 1999. ! Java luokkia n. 5000 Case TUHTI 17.12.2002 1 TietoEnator 2002 Projektin tunnuslukuja! Suuri perusjärjestelmäuudistus! Työt alkoivat kesällä 1999! Otettu tuotantokäyttöön syksyllä 2001! Proof of Concept (5 henkilöä 4 kk) ->

Lisätiedot

Taltioni teknisen alustan arviointi

Taltioni teknisen alustan arviointi Taltioni teknisen alustan arviointi Taltioni sidosryhmätilaisuus, 10.1.2012 Jaakko Lähteenmäki, Niilo Saranummi 1/11/2012 2 Selvitystyön kohde Selvitystyö: VTT & Fujitsu Keskeiset vaatimukset Taltioni-palvelulle?

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Integraation tavoitteita Lähtökohta Web-palvelut Asiakasrekisteri ERP, Tuotannon ohjaus Tuotanto Myynti Intranet Extranet? CRM Johdon tuki Henkilöstö Kirjanpito Palkanlaskenta

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Avoimet web-rajapinnat

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Avoimet web-rajapinnat Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

Integraatiotekniikan valinta - tie onnistumiseen.

Integraatiotekniikan valinta - tie onnistumiseen. Integraatiotekniikan valinta - tie onnistumiseen markus.andersson@commit.fi http://www.commit.fi 1 Agenda Järjestelmäintegroinnin nykytila Menestystekijät Teknologiatekijät Tekijöistä onnistunut projekti

Lisätiedot

Vaivattomasti parasta tietoturvaa

Vaivattomasti parasta tietoturvaa Vaivattomasti parasta tietoturvaa BUSINESS SUITE Tietoturvan valinta voi olla myös helppoa Yrityksen tietoturvan valinta voi olla vaikeaa loputtomien vaihtoehtojen suossa tarpomista. F-Secure Business

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE

Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE Versio Päivämäärä Henkilö Kuvaus 1.0 13.12.2013 Pöyry Alustava rakenne ja sisältö 1.1 22.12.2013 Pöyry Lisätty tekstiä ilmoituksiin, turvallisuuteen ja sisäiseen API:in

Lisätiedot

Visma Software Oy

Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan ja siihen liittyvän muun materiaalin kopiointi on kielletty ilman :n

Lisätiedot

ZENworks Application Virtualization 11

ZENworks Application Virtualization 11 ZENworks Application Virtualization 11 ZENworks / perinteinen asennus ZENworks virtualisointi Ei erillistä asennusta Ei vaadita erilisiä oikeuksia Oletusasetukset mukana Eri versiot samanaikaisesti Sama

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Standardoidutu tapa integroida sovelluksia Internetin kautta avointen protokollien ja rajapintojen avulla. tekniikka mahdollista ITjärjestelmien liittämiseen yrityskumppaneiden

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702)

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

Tietojärjestelmien yhteensovittaminen turvallisesti älykkäisiin koneisiin

Tietojärjestelmien yhteensovittaminen turvallisesti älykkäisiin koneisiin Tietojärjestelmien yhteensovittaminen turvallisesti älykkäisiin koneisiin Tampereen teknillinen yliopisto 28.1.2010 Jouni Vuorensivu Remion Ltd. www.remion.com jouni.vuorensivu@remion.com Jouni Vuorensivu

Lisätiedot

Liiketoimintajärjestelmien integrointi

Liiketoimintajärjestelmien integrointi Liiketoimintajärjestelmien integrointi Vierailuluento 2.3.2015 Esa Heikkinen Mystes Oy Agenda Liiketoimintajärjestelmien integrointi EAI: Enterprise Application Integration EAS: Enterprise Application

Lisätiedot

Älykästä. kulunvalvontaa. toimii asiakkaan omassa tietoverkossa

Älykästä. kulunvalvontaa. toimii asiakkaan omassa tietoverkossa Älykästä kulunvalvontaa e Acces toimii asiakkaan omassa tietoverkossa Perinteisen kulunvalvonnan seitsemän pullonkaulaa eli miksi useat yritykset eivät ole hankkineet kulunvalvontajärjestelmää? 1. Koska

Lisätiedot

Koira testissä vai Racci tuotannossa O10G/IAS10 Linuxilla

Koira testissä vai Racci tuotannossa O10G/IAS10 Linuxilla Koira testissä vai Racci tuotannossa O10G/IAS10 Linuxilla Petri Tumppila/Bemecon Oy, petri.tumppila@bemecon.fi Tuomas Pystynen/Deepbase Oy, tuomas.pystynen@deepbase.com OUGF 4.11.2004 Agenda Ympäristö

Lisätiedot

FiSMA 1.1 Toiminnallisen laajuuden mittausmenetelmä Ohje monikerrosarkkitehtuurin mittaamiseen

FiSMA 1.1 Toiminnallisen laajuuden mittausmenetelmä Ohje monikerrosarkkitehtuurin mittaamiseen FiSMA 1.1 Monikerrosarkkitehtuuri 1 (6) FiSMA 1.1 Toiminnallisen laajuuden mittausmenetelmä Ohje monikerrosarkkitehtuurin mittaamiseen 1. Yleiset periaatteet FiSMA 1.1 -menetelmässä mitataan sovellusperiaatteen

Lisätiedot

Kokemuksia käyttäjätunnistuksen ja käyttöoikeushallinnan käyttöönotosta

Kokemuksia käyttäjätunnistuksen ja käyttöoikeushallinnan käyttöönotosta Kokemuksia käyttäjätunnistuksen ja käyttöoikeushallinnan käyttöönotosta 25.8.2004, Kaksi tärkeää käyttäjä-alkuista sanaa Käyttäjätunnistus ( todennus, Authentication ) Välttämätöntä nykyisissä järjestelmissä

Lisätiedot

Sovellusarkkitehtuurit

Sovellusarkkitehtuurit HELIA TiKo-05 1 (9) Sovellusarkkitehtuurit ODBC (Open Database Connectivity)... 2 JDBC (Java Database Connectivity)... 5 Middleware... 6 Middleware luokittelu... 7 Tietokanta -middleware... 8 Tapahtumamonitorit

Lisätiedot

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön 1 BIM mallien tutkimuksen suunnat JAO, Jyväskylä, 22.05.2013 Prof. Jarmo Laitinen, TTY rakentamisen tietotekniikka Jarmo Laitinen 23.5.2013 Jarmo Laitinen 23.5.2013

Lisätiedot

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TEHTÄVÄ 2: Symantec Endpoint Protection Manager, SEPM keskitetyn tietoturva hallintaohjelmiston asennus, sekä vaadittavien palveluiden/roolien käyttöönottaminen

Lisätiedot

AVOT:n tekninen ympäristö käyttäjän näkökulmasta

AVOT:n tekninen ympäristö käyttäjän näkökulmasta Koulutusosasto AVOT:n tekninen ympäristö käyttäjän näkökulmasta majuri Mika Kalliomaa Pääesikunta Koulutusosasto mika.kalliomaa@milnet.fi Puolustusvoimat perustaa koulutusportaalin (25.11.2002) Puolustusvoimat

Lisätiedot

EMVHost Online SUBJECT: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT COMPANY: EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje AUTHOR: DATE: 15.03.

EMVHost Online SUBJECT: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT COMPANY: EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje AUTHOR: DATE: 15.03. EMVHost Online SUBJECT: COMPANY: COMMENTS: AUTHOR: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT NETS OY EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje NETS OY DATE: 15.03.2011 VERSION: 1.0 1 SISÄLLYS SISÄLLYS...

Lisätiedot

Liiketoimintajärjestelmien integrointi

Liiketoimintajärjestelmien integrointi Liiketoimintajärjestelmien integrointi Vierailuluento 12.12.2016 Esa Heikkinen Mystes Oy Agenda Liiketoimintajärjestelmien integrointi EAI: Enterprise Application Integration EAS: Enterprise Application

Lisätiedot

Eija Lahtinen Kelikamerapisteiden uusiminen ja käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri

Eija Lahtinen Kelikamerapisteiden uusiminen ja käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri Eija Lahtinen Kelikamerapisteiden uusiminen ja käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri VIKING Eija Lahtinen Kelikamerapisteiden uusiminen ja käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri Tiehallinto Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

MatTaFi projektin HAKA-pilotti

MatTaFi projektin HAKA-pilotti projektin HAKA-pilotti Matti Harjula matti.harjula@hut.fi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Teknillinen korkeakoulu 15. tammikuuta 2008 1 2 Materiaalin tuottajat ongelmana 3 Uusien sovellusten yksinkertaisempi

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Toukokuu 2012 1 (14) Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Asennusohje Toukokuu 2012 2 (14) Sisällysluettelo 1. Vaatimukset palvelimelle... 3 1.1..NET Framework 4.0... 3 1.2. Palvelimen Internet

Lisätiedot

LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva. Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy

LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva. Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy 17.1.2014 Toimintaympäristö Uranus on Suomessa perustettu, Suomessa toimiva ja suomalaisessa omistuksessa oleva yritys.

Lisätiedot

Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri

Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri VIKING Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Tielaitos Uudenmaan tiepiiri Liikennekeskus Opastinsilta 12 PL 70 00521 HELSINKI

Lisätiedot

_c o/ A 'VP. Liikenne- ja kelikamerat. Oc Tf EH/e-.c TIEHALLINTO. Pirkko Kanerva. Keski - Suomen tiepiirin alueejia

_c o/ A 'VP. Liikenne- ja kelikamerat. Oc Tf EH/e-.c TIEHALLINTO. Pirkko Kanerva. Keski - Suomen tiepiirin alueejia _c o/ A 'VP TIEHALLINTO Pirkko Kanerva Liikenne- ja kelikamerat Keski - Suomen tiepiirin alueejia I Oc Tf EH/e-.c Pirkko Kanerva Liikenne- ja kelikamerat Keski - Suomen tiepiirin alueella Tiehallinto Keski-Suomen

Lisätiedot

Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE

Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE Versio Päivämäärä Henkilö Kuvaus 1.0 13.12.2013 Pöyry Alustava rakenne ja sisältö 1.1 22.12.2013 Pöyry Lisätty tekstiä ilmoituksiin, turvallisuuteen ja sisäiseen API:in

Lisätiedot

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari Alkuraportti Avoimen lähdekoodin käyttö WWW-sovelluspalvelujen toteutuksessa Lappeenranta, 30.3.2008,

Lisätiedot

Kaikki analogiset järjestelmät digitaalisiksi ja verkkokäyttöisiksi - jo tänään Kustannustekkuutta ja joustavuutta työskentelyyn

Kaikki analogiset järjestelmät digitaalisiksi ja verkkokäyttöisiksi - jo tänään Kustannustekkuutta ja joustavuutta työskentelyyn Kaikki analogiset järjestelmät digitaalisiksi ja verkkokäyttöisiksi - jo tänään Kustannustekkuutta ja joustavuutta työskentelyyn Terveydenhuollon 29. ATK-päivät Jyväskylä 25-27.5.2003 Verkostoitumisen

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 1 TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2011 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Tervetuloa

Lisätiedot

Hintatiedotus ja tietojen välitys. Loppuraportti

Hintatiedotus ja tietojen välitys. Loppuraportti Hintatiedotus ja tietojen välitys Loppuraportti Henkilöliikenne 18. marraskuuta 2002 1 Lähtökohdat VR Henkilöliikenteellä on käytössä Journey Planner reitinsuunnittelupalvelu. Palvelua käyttävät matkustajat

Lisätiedot

Web-palveluiden toteutus älykortille

Web-palveluiden toteutus älykortille älykortille Jukka Hänninen Valvoja: Prof. Raimo Kantola Ohjaaja: DI Kaj Höglund, Elisa Oyj Sisältö Työn tausta Standardointi Älykortin web-palvelin Toteutus Hyödyt ja mahdollisuudet Kohdatut ongelmat Lopputulos

Lisätiedot

API:Hack Tournee 2014

API:Hack Tournee 2014 apisuomi API:Hack Tournee 2014 #apihackfinland Twitter: @ApiSuomi API:Suomi - Suomen metarajapinta apisuomi Apisuomi kerää vertailutietoa ja arvosteluja rajapinnoista madaltaen avoimen datan uudelleenkäytön

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Milloin kannattaa käyttää XML:ää CASE: VR - e-cargo

Milloin kannattaa käyttää XML:ää CASE: VR - e-cargo Milloin kannattaa käyttää XML:ää CASE: VR - e-cargo ebusiness Forum Kouvola, 3.10.2002 25.9.2002, Ina Mickelsson, EDI Management sivu 1 E-Cargo Esityksen sisältö: hankkeen taustat ja tavoitteet hankkeen

Lisätiedot

Integrointi. Ohjelmistotekniikka kevät 2003

Integrointi. Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Integrointi Ohjelmistotekniikka kevät 2003 ERP (Toiminnanohjausjärjestelmä) Myynti Henkilöstö, palkanlaskenta Kirjanpito Myynti Myyjät Extranet Tietovarasto Laskutus, reskontrat Asiakas ERP Asiakasrekisteri

Lisätiedot

Älykäs verkottuminen ja käyttäjänhallinta. Pekka Töytäri TeliaSonera Finland

Älykäs verkottuminen ja käyttäjänhallinta. Pekka Töytäri TeliaSonera Finland Älykäs verkottuminen ja käyttäjänhallinta Pekka Töytäri TeliaSonera Finland 1 Älykäs verkottuminen Tekniikka, organisaatio ja prosessit muodostavat yhtenäisesti toimivan palvelualustan Älykäs toiminnallisuus

Lisätiedot

Microsoft Dynamics CRM 4.0. Jani Liukkonen

Microsoft Dynamics CRM 4.0. Jani Liukkonen Microsoft Dynamics CRM 4.0 Jani Liukkonen Microsoft Dynamics CRM kokonaisuus Täysi CRM toiminnallisuus ja joustavuus Vuorovaikutukset -Markkinointi Myynti -Asiakaspalvelu xrm -Prosessituki SOA -Joustava

Lisätiedot

Investointien turvaaminen, yhteensopivuuden ja jatkuvuuden varmistamisen kautta

Investointien turvaaminen, yhteensopivuuden ja jatkuvuuden varmistamisen kautta Investointien turvaaminen, yhteensopivuuden ja jatkuvuuden varmistamisen kautta Tietohallinnon näkökulmasta: Hannu Örn hannu.orn@stm.fi Tietohallinto Sosiaali- ja terveysministeriö STM/ ICT-INFRA palvelut

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP)

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP) Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP) Hankkeen tavoitteet ja sisältö Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut projektin (KRYSP) tavoitteena on tuottaa sähköinen asiointipalvelukokonaisuus,

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.4-0-201505291153 Pekka Muhonen 8/12/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes

Lisätiedot

Tietoturvallinen liikkuva työ. Juha Tschokkinen

Tietoturvallinen liikkuva työ. Juha Tschokkinen Tietoturvallinen liikkuva työ Juha Tschokkinen Legacy environment Customers Partners Azure Windows Server Active Directory Microsoft Azure Active Directory Public cloud Cloud BYO On-premises VPN Classic

Lisätiedot

TURVALLISEN TEKNIIKAN SEMINAARI 2003. Laitteiden etähallinta tietoverkkojen välityksellä Jani Järvinen, tuotepäällikkö

TURVALLISEN TEKNIIKAN SEMINAARI 2003. Laitteiden etähallinta tietoverkkojen välityksellä Jani Järvinen, tuotepäällikkö TURVALLISEN TEKNIIKAN SEMINAARI 2003 Laitteiden etähallinta tietoverkkojen välityksellä Jani Järvinen, tuotepäällikkö Mitä on etähallinta? Jotain muuta kuin laitteen välittömässä läheisyydessä tapahtuvaa

Lisätiedot

Harri Kaukovuo Senior Sales Consultant Technology Sales Oracle Finland Oy

Harri Kaukovuo Senior Sales Consultant Technology Sales Oracle Finland Oy Harri Kaukovuo Senior Sales Consultant Technology Sales Oracle Finland Oy Oracle10 g Web Services Sisältö Service Oriented Architecture (SOA) Web Services Service Oriented Architecture Service Oriented

Lisätiedot

FiSMA 1.1 Toiminnallisen laajuuden mittausmenetelmä Ohje monikerrosarkkitehtuurin mittaamiseen

FiSMA 1.1 Toiminnallisen laajuuden mittausmenetelmä Ohje monikerrosarkkitehtuurin mittaamiseen FiSMA 1.1 Monikerrosarkkitehtuuri 1 (7) FiSMA 1.1 Toiminnallisen laajuuden mittausmenetelmä Ohje monikerrosarkkitehtuurin mittaamiseen 1. Yleiset periaatteet FiSMA 1.1 -menetelmässä mitataan sovellusperiaatteen

Lisätiedot

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry Viisaat hankinnat: Avoimuudet uusissa JIT 2015 -ehdoissa JulkICTLab-seminaari 20.11.2015 Martin von Willebrand, puheenjohtaja Avoin arkkitehtuuri Luo jäsenien menestystarinoita avoimilla ratkaisuilla Avoimet

Lisätiedot

Työasemien hallinta Microsoft System Center Configuration Manager 2007. Jarno Mäki Head of Training Operations M.Eng, MCT, MCSE:Security, MCTS

Työasemien hallinta Microsoft System Center Configuration Manager 2007. Jarno Mäki Head of Training Operations M.Eng, MCT, MCSE:Security, MCTS Työasemien hallinta Microsoft System Center Configuration Jarno Mäki Head of Training Operations M.Eng, MCT, MCSE:Security, MCTS IT Education Center Agenda Yleistä työasemien hallinnasta Työasemien hallinta

Lisätiedot

Federointi-investoinnin tehokas hyödyntäminen Haka- ja Virtu-seminaarissa 17.1.2012

Federointi-investoinnin tehokas hyödyntäminen Haka- ja Virtu-seminaarissa 17.1.2012 Federointi-investoinnin tehokas hyödyntäminen Haka- ja Virtu-seminaarissa 17.1.2012 Joonatan Henriksson, Nixu Oy joonatan.henriksson@nixu.com 050 342 3472 17.1.2012 Nixu 2012 Agenda Federoinnin hyödyt

Lisätiedot

PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri. Liite 3: Tietojärjestelmäarkkitehtuurin. integraatioarkkitehtuuri

PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri. Liite 3: Tietojärjestelmäarkkitehtuurin. integraatioarkkitehtuuri 1 (9) PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Liite 3: Tietojärjestelmäarkkitehtuurin looginen jäsennys ja integraatioarkkitehtuuri 2 (9) Sisältö 1 TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURIN LOOGINEN JÄSENNYS

Lisätiedot

PILETTI. Tekninen vaatimusmäärittely. v. 0.2

PILETTI. Tekninen vaatimusmäärittely. v. 0.2 PILETTI Tekninen vaatimusmäärittely v. 0.2 2 Sisällysluettelo 1. Yleiskuvaus... 3 2. Taustajärjestelmä... 4 3. Palvelupisteiden sovellus... 4 4. Korttisovellus ja turvaratkaisu... 4 5. Rajapinnat... 5

Lisätiedot

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat Tapio Ahomäki Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat 15.9.2016 Trimble yrityksenä Tekla Oy Trimble Solutions Oy Tekla on ollut osa Trimble Corporationia vuodesta 2011 Teklan liiketoiminnan kehitys

Lisätiedot

Arkkitehtuuriohjaus tietojärjestelmäuudistuksessa, case Fimlab Laboratoriot

Arkkitehtuuriohjaus tietojärjestelmäuudistuksessa, case Fimlab Laboratoriot Arkkitehtuuriohjaus tietojärjestelmäuudistuksessa, case Fimlab Laboratoriot Sähköisten palveluiden ARKKITEHTUURI- JA RAKENNUSTOIMISTO Terhi Vesanen, johtava konsultti Carita Savin, palveluarkkitehti Muutokset

Lisätiedot

Paikkatiedon tulevaisuus

Paikkatiedon tulevaisuus Paikkatiedon tulevaisuus Yksityismetsätalouden metsänhoitajien vierailu TE:llä 11.10.2007 Juhani Tervo Pääarkkitehti, GIS Iso skaala erilaisia paikkatietojärjestelmiä Paikkatieto tietojärjestelmissä Paikkatietojärjestelmä

Lisätiedot

Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi

Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi VIKING Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen

Lisätiedot

ISACA Finland 24.1.2008 OWASP 24.1.2008. The OWASP Foundation. Timo Meriläinen Antti Laulajainen. http://www.owasp.org

ISACA Finland 24.1.2008 OWASP 24.1.2008. The OWASP Foundation. Timo Meriläinen Antti Laulajainen. http://www.owasp.org ISACA Finland 24.1.2008 Timo Meriläinen Antti Laulajainen 24.1.2008 Copyright The Foundation Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the License. The Foundation

Lisätiedot

Tietohallinto Projektipäällikkö Matti Sairanen. Fujitsu Myyntijohtaja Markku Örn

Tietohallinto Projektipäällikkö Matti Sairanen. Fujitsu Myyntijohtaja Markku Örn Tietohallinto Projektipäällikkö Matti Sairanen Fujitsu Myyntijohtaja Markku Örn Sähköinen asiakirjahallinta Sähköinen työpöytä Dokumenttienhallinta (kuvatut käsittelyprosessit) Asiahallinta Sähköinen arkisto

Lisätiedot

Kari Rouvinen Johtaja, Technology Products & Solutions. Oracle Finland Oy

Kari Rouvinen Johtaja, Technology Products & Solutions. Oracle Finland Oy Kari Rouvinen Johtaja, Technology Products & Solutions Oracle Finland Oy Puolimatkassa Fusioniin Yritysostoja Collaxa Kesäkuu 2004 Prosessi-integraatio ohjelmisto PeopleSoft Tammikuu 2005 Yritysohjelmisto

Lisätiedot

Kattava tietoturva kerralla

Kattava tietoturva kerralla Kattava tietoturva kerralla PROTECTION SERVICE FOR BUSINESS Tietoturvan on oltava kunnossa Haittaohjelmahyökkäyksen tai tietoturvan vaarantumisen seuraukset voivat olla vakavia ja aiheuttaa merkittäviä

Lisätiedot

FuturaPlan. Järjestelmävaatimukset

FuturaPlan. Järjestelmävaatimukset FuturaPlan Järjestelmävaatimukset 25.1.2017 2.2 Hermiankatu 8 D tel. +358 3 359 9600 VAT FI05997751 33720 Tampere fax. +358 3 359 9660 www.dbmanager.fi i Versiot Versio Päivämäärä Tekijä Kommentit 1.0

Lisätiedot

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1 TietoEnator Pilot Ari Hirvonen Senior Consultant, Ph. D. (Economics) TietoEnator Oyj presentation TietoEnator 2003 Page 1 Sallikaa minun kysyä, mitä tietä minun tulee kulkea? kysyi Liisa. Se riippuu suureksi

Lisätiedot

Miten PKI-projekti onnistuu? AtBusiness Tietoturvatorstai

Miten PKI-projekti onnistuu? AtBusiness Tietoturvatorstai Miten PKI-projekti onnistuu? AtBusiness Tietoturvatorstai 6.3.2003 Jari.Pirhonen@atbusiness.com Senior Consultant, CISSP, CISA AtBusiness Communications Oyj www.atbusiness.com Copyright 2003 AtBusiness

Lisätiedot

Pirkko Kanerva. Tieinfo. Keski-Suomen tiepliri / L / ',/i TIEH!LL!::TO. Kirjasto. OtriEbi /lc

Pirkko Kanerva. Tieinfo. Keski-Suomen tiepliri / L / ',/i TIEH!LL!::TO. Kirjasto. OtriEbi /lc Pirkko Kanerva Tieinfo Keski-Suomen tiepliri / L / ',/i TIEH!LL!::TO Kirjasto OtriEbi /lc Pirkko Kanerva Tieinfo Keski-Suomen tiepiiri Tiehallinto Keski-Suomen tiepiiri Liikenteen palvelut Jyväskylä 2004

Lisätiedot

Miten voin selvittää säästömahdollisuuteni ja pääsen hyötymään niistä?

Miten voin selvittää säästömahdollisuuteni ja pääsen hyötymään niistä? Se edullisempi tietokanta Miten voin selvittää säästömahdollisuuteni ja pääsen hyötymään niistä? Rasmus Johansson rasmus.johansson@microsoft.com Ratkaisumyyntipäällikkö (Sovellusalusta) Microsoft Oy Miten

Lisätiedot

TUTKI OMAT TIETOTURVA-AUKKOSI. ENNEN KUIN JOKU MUU TEKEE SEN PUOLESTASI. F-Secure Radar Ville Korhonen

TUTKI OMAT TIETOTURVA-AUKKOSI. ENNEN KUIN JOKU MUU TEKEE SEN PUOLESTASI. F-Secure Radar Ville Korhonen TUTKI OMAT TIETOTURVA-AUKKOSI. ENNEN KUIN JOKU MUU TEKEE SEN PUOLESTASI. F-Secure Radar Ville Korhonen ON OLEMASSA KAHDENLAISIA YRITYKSIÄ: 1. NE JOIHIN ON MURTAUDUTTU 2. NE JOTKA EIVÄT VIELÄ TIEDÄ SITÄ

Lisätiedot

Pekka Hagström, 11.10.2007 Panorama Partners Oy

Pekka Hagström, 11.10.2007 Panorama Partners Oy Pekka Hagström, 11.10.2007 Panorama Partners Oy Identiteetin hallinnan osa-alueet Näkemys organisaatioiden nykyisistä IdM haasteista Katse eteenpäin - Identiteetin hallinnan Roadmap Identiteetinhallinnan

Lisätiedot

VisualStudio Pikaopas, osa 1: WEB sivujen suunnittelu

VisualStudio Pikaopas, osa 1: WEB sivujen suunnittelu HAAGA HELIA/IltaTiko ICT2TD005: Ohjelmisto suunnittelutaito 1 VisualStudio Pikaopas, osa 1: WEB sivujen suunnittelu Tämä pikaopas opastaa käyttämään VisualStudion web sivujen suunnittelu ja toteutusominaisuuksia.

Lisätiedot

Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa

Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa Osa II OUGF / 12.5.2004 c Sisält ltö Mitä uutta? Yleistä lisensoinnista Lisensointiin liittyviä ongelmia Hankinnassa muistettavia asioita

Lisätiedot