TOIMINTAKERTOMUS 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2004"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2004 AIKUISKOULUTUS TYÖTEHOSEURAN AIKUISKOULUTUSKESKUS

2 Yleistä tietoa Työtehoseura ry:stä Työtehoseuran toiminta jakaantuu tutkimus- ja koulutustoimintaan. Koulutustoimintaa johtaa koulutusjohtokunta, jonka jäsenet ja varajäsenet Työtehoseuran johtokunta valitsee enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan. Työtehoseuran johtokunta valitsi kokouksessaan toimikaudeksi seuraavan koulutusjohtokunnan: LUOMA, TARMO, toimitusjohtaja, puheenjohtaja KASANEN PIRKKO, tutkimusjohtaja, varapuheenjohtaja HAUKKASALO, HANNU, maakuntainsinööri NIEMI, PEKKA, varatoimitusjohtaja KARONEN, TAPANI, osastopäällikkö KARPELA, TANJA, kulttuuriministeri LAHTINEN, MATTI, taloudenhoitaja SINNELÄ, PIRJO, kauppapuutarhuri SKYTTEN, AIMO, katsastusaseman apulaispäällikkö KUJANPÄÄ, MARKKU, hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä MÄENPÄÄ, KEIJO, rehtori, esittelijä Varajäsenet JALONEN, OSSI, asiamies NIEMINEN, MAURI, työehtotoimitsija NIKANDER, RAINE, kehitysjohtaja ANTTILA, TERO, toiminnanjohtaja SUMARI, SIKKE, yrittäjä PEKKINEN, TAHVO, toimitusjohtaja BEHM, KIMMO, kunnanjohtaja Koulutusjohtokunta kokoontui toimintavuonna neljä kertaa. Kokouspöytäkirjoihin kirjattiin 63 pykälää. Yleistietoa TTS:n Aikuiskoulutuksesta Työtehoseuran aikuiskoulutuskeskus on Työtehoseura ry: n omistama ammatillinen aikuiskoulutuskeskus. Ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen tehtävänä on antaa toisen asteen ammatillista koulutusta lähinnä aikuisväestölle suunnattuna. Tavoitteena on tuottaa sellaista ammatillista osaamista, joka edesauttaa sekä yritysten että koko yhteiskunnan menestymistä. Aikuiskoulutuskeskuksen koulutusaloja ovat: autoala, kuljetus- ja logistiikka-ala, maarakennusala, puutarha-ala sekä puu- ja verhoiluala. Lisäksi koulutusaloja vastaavana yksikkönä toimii yrityspalveluyksikkö, jonka tehtävänä on kehittää yritystoimintaa ja yrittäjyyteen liittyvää koulutusta sekä kehittää yritysyhteistyötä. Oppilaitos järjestää työvoimaviranomaisten rahoittamaa työvoimapoliittista koulutusta, opetusviranomaisten rahoittamaa omaehtoista ammatillista koulutusta ja oppisopimuskoulutusta sekä suoraan yritysten tarpeisiin suunniteltua henkilöstökoulutusta. Pääosa koulutuksesta on tutkintoon valmistavaa koulutusta. MISSIO Parannamme elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kilpailukykyä kehittämällä yksilöiden ammatillista osaamista. ARVOT Asiakaskeskeisyys Elinikäinen oppiminen Hyvä laatu Yksilön kunnioittaminen Työtehoseuran aikuiskoulutuskeskuksen koulutustarjonta perustuu vankkaan henkilökunnan osaamiseen ja sen jatkuvaan kehittämiseen. Opetuksen jatkuva kehittäminen, läheinen yhteistyö työelämän kanssa sekä ajanmukainen opetuskalusto takaavat kilpailukykyisen ja työelämän tarpeisiin soveltuvan koulutuksen. Rehtorin puheenvuoro Aikuiskoulutuksen haasteet ovat henkisiä Ammatillinen aikuiskoulutus oli Suomessa vuonna 2004 suhteellisen hyvässä mallissa. Kollegoiden kanssa keskustellessa on tullut vaikutelma, että oppilaitosten toiminta oli suhteellisen vakiintunutta ja tuloksellista. Samoin meidän oppilaitoksessa: toiminnan volyymi ja liikevaihto jopa kasvoivat selkeästi ja kasvu pystyttiin tekemään taloudellisesti kannattavasti. Hyvää tilannetta meidän tulee hyödyntää panostamalla henkiseen kasvuun. Henkistä kasvua ohjaa perusajatus, että muutumme oppilaitoksesta palveluorganisaatioksi. Aikuiskoulutuskeskusten keskeisenä tehtävänä nähdään elinkeinoelämän palvelutehtävä. Se luo haasteita organisaation kehittämiselle - niin organisaatiokulttuurille kuin johtamis- ja toimintatavoille. Asiantuntijuus, joustavuus ja nykyaikaiset metodit sekä suunniteltu ja hallittu toimintatapa ovat elinehtoja menestymiselle. Vuoden 2004 suuria valtakunnallisia keskusteluja ovat olleet ammatillisen aikuiskoulutuksen asema koulutuspolitiikassa sekä oppimisprosessien henkilökohtaisempi ohjaaminen eli henkilökohtaistaminen. Aikuiskoulutuksen asema määrittelee ne puitteet ja resurssit, joilla voimme toteuttaa tätä tärkeää tehtävää. Henkilökohtaistaminen puolestaan määrittelee meidän opetustoiminnan suuntaamista ja asettaa koulutustoiminnan kehittämishaasteita. Se tarkoittaa, että koulutustoiminta on entistä asiakaskeskeisempää. Olemme mukana valtakunnallisessa yhteistyöverkostossa luomassa toimintamalleja henkilökohtaistamiselle. Katson tulevaisuuteen optimistisesti. Uskon, että ammatillisen aikuiskoulutuksen asema nähdään oikeassa valossa ja toiminnalle saadaan hyvät puitteet ja resurssit. Samoin henkilökohtaistamisen kehittämisessä olemme vahvasti mukana ja se kehittää meidän toimintakykyämme oikeaan suuntaan. Vuoden 2004 ponnistukset ja saavutukset veivät meitä monta askelta eteenpäin. Esitän parhaat kiitokset siitä henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille. Keijo Mäenpää SISÄLLYS Rehtorin puheenvuoro 3 Yleistietoja Työtehoseura ry:stä 3 Autoala 4 Kuljetusala 6 Maarakennusala 8 Puu- ja verhoiluala 10 Puutarha-ala 12 TTS Yrityspalvelu 14 Oppisopimuskeskus 15 Kehittäminen toimintavuoden aikana 16 Aikuiskoulutuskeskuksen johtotiimi Koulutusjohtaja, rehtori Keijo Mäenpää Hallintopäällikkö Markku Kujanpää Kehityspäällikkö Jorma Mattila Koulutuspäällikkö, auto-ala, Kari I. Mattila Koulutuspäällikkö, kuljetusala, Esa Ikäheimo Koulutuspäällikkö, maarakennusala, Matti Saarela asti, Tapani Miettinen 1.9. alkaen. Koulutuspäällikkö, puu- ja verhoiluala, Vesa Taipale Koulutuspäällikkö, puutarha-ala, Leena Väyrynen Koulutuspäällikkö, Yrityspalvelu, Risto Saari Työtehoseura ry:n organisaatio JÄSENKOKOUS VALTUUSKUNTA JOHTOKUNTA Talous Johtoryhmä Taloushallinto TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN Toimitusjohtaja Maatalous Metsätalous Kotitalous Aikuiskoulutuskeskus Koulutusjohtokunta KOULUTUS Lönnrot Opisto

3 Autoala Autoalan koulutustarjonta kattaa pienkone-, henkilöauto-, raskaskalusto-, työkonetekniikan mekaanikko- ja varaosamyyjäkoulutukset. Tuotetarjontaan kuuluu myös henkilöautopuolen vauriokorjaus- ja myyjäkoulutukset. Koulutuksia toteutettiin sekä perustutkintoon valmistavana uusille alalle tuleville ja alan vaihtajille ja ammatti / erikoisammattitutkintoon valmistavina täydennyskoulutuksina. Auto- ja pienkonealan toimintaympäristössä näkyi yritysten lisääntynyt kiinnostus rekrytoitavaan ja ammattitaitoa ylläpitävään koulutukseen. Koulutuksen tarjoajissa ei tapahtunut suuria muutoksia. Strategisia liittoutumia tehtiin niin valittujen oppilaitosten kuin yritystenkin kanssa. Koulutuksissa korostui ihmissuhdetaitojen ja jatkuvan oppimisen taitojen kehittäminen. Elektroniikan voimakkaasti laajeneva osuus teknologiassa loi lisäkoulutustarpeita ammatissa jo toimiville. Korirakenteiden ja materiaalien kehittyminen loi paineita teknisen osaamisen koulutukseen, johon vastattiin koriakatemian käynnistämisellä. Koulutusalan kokonaisvolyymissä tapahtui merkittävää kasvua sekä oppilastyöpäivä (otp) että taloudellisella tasolla. Otp kasvu oli +6,4 % ja taloudellinen kasvu oli +21 %. Talouden kasvaminen opiskelijatyöpäiviä nopeammin johtui koulutustoiminnan painopisteen siirtymisestä yritysyhteistyökoulutuksiin. Koulutustoiminta rakentui neljän peruspilarin varaan; työvoimapoliittinen, omaehtoinen, oppisopimus ja yrityskoulutus. Työvoimapoliittinen koulutus jakaantuu kahteen osaan; yleiseen peruskoulutukseen ja yrityskohtaiseen rekrytoivaan koulutukseen. Näiden koulutusten yhteismääräksi muodostui otp. Omaehtoinen koulutus painottuu erityisesti autoalan kaupalliseen peruskoulutukseen volyymin ollessa 3772 otp. Volyymin lasku edellisestä vuodesta johtui koulutusalalla käytettävissä olevien paikkojen määrän laskusta. Oppisopimuskoulutus jakautuu perustutkintotason sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintotason koulutukseen. Oppisopimuskoulutuksessa tapahtui voimakasta kasvua sekä perustutkinnoissa, että ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa. Koulutuksen vuosivolyymi nousi edellisvuodesta yli kaksinkertaiseksi. Yrityskoulutus muodostuu lyhytkursseista. Näitä järjestetään sekä yritysten tilausten perusteella, että omana tuotantona. Koulutusten sisältö ja rakenne on aina vähintään tutkinnon osaan tähtäävä ja useiden lyhytkurssien kautta oppija voi saada valmennuksen myös koko tutkinnon suorittamiseen. Vuosivolyymi on 896 otp, josta on huomioitava, että koulutuksiin liittyvää työssäoppimista ja etäopiskelua ei näissä lasketa. Jos ne huomioitaisiin, niin volyymi nousisi yli 4000 päivän. Tutkintotilaisuuksiin osallistuneiden henkilöiden (ei sisällä työvoimapoliittisessa tai omassa oppisopimuskoulutuksessa olleita opiskelijoita ) osalta muodostui 59 otp. Koulutusalalla tehtiin Opetushallitukselle Pienkonemekaanikon ammattitutkinnon perusteiden päivitys. Autoalan tutkintotoimikunnissa koulutusalalla on edustus, kahdessa sihteerinä ja yhdessä jäsenenä. Koulutusalalla otettiin vastaan 108 tutkintoa, joiden määrässä on pientä laskua edellisvuoteen. Tämä johtuu koulutusten ajoittumisesta, jolloin 2005 luku tulee olemaan ehkä jopa historian suurin. Vuoden aikana merkittävimmät investoinnit tehtiin koriakatemian toimintaympäristöön ja ATK opetuksen työvälineisiin. Koulutusalalle hankittiin mobiili ATK luokka, jota hyödynnettiin sekä perusopetuksessa että asiakasprojekteissa. Perusopetuskalustoon tehdyt investoinnit ja muut toimintamenot säilyivät kohtuullisen hyvin budjetoiduissa ja operatiiviset kustannukset poistoineen saatiin hyvin katettua. Koulutusalan omaa henkilöstöä koulutettiin lyhytkursseilla yli 100 henkilötyöpäivän verran. Tämän lisäksi oli vuoden aikana 7 henkeä oman osaamiseen kehittämiseen tähtäävässä oppisopimuskoulutuksessa. Omaehtoisessa pätevöitymiskoulutuksessa (pedgoginen / insinööri) oli vuoden aikana 4 henkeä. Vuosi oli kokonaisuudessaan kiihkeän kehittymisen ja kehittämisen aikaa. Tiimitoiminnan kehittäminen asetti laajoja haasteita henkilöstölle. Näissä haasteissa henkilöstö onnistui mainiosti. Toiminnalle luodut pohjat antavat koulutusalalle ja sen sisälle muodostuneille kuudelle operatiiviselle tiimille hyvät edellytykset kehittyä koulutusalan tavoitteiden ja akk:n mission ja vision mukaiseksi alansa laadullisesti johtavaksi yksiköksi. Koulutusammatit v. 2004: Automekaanikko Autosähkömekaanikko Kuorma- ja linja-automekaanikko Automaalari Autokorinkorjaaja Pienkonemekaanikko Varaosamyyjä Automyyjä Autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinto Maatalouskonehuoltoyrittäjä Asiakasräätälöityjä lyhytkursseja Autoalan toteutuma v. 2004: Koulutuspaikat 145 Opiskelijatyöpäivät Käyttöaste 89% Autoalan opiskelijatyöpäivätoteutuma koulutusmuodoittain v. 2004: Työvoimakoulutus Omaehtoinen koulutus Oppisopimuskoulutus Muu koulutus 955

4 Kuljetus- ja logistiikka-ala K uljetus- ja logistiikka-alalla koulutettiin kertomusvuonna citybussin-, linja-auton-, invataksin- ja D1-linja-auton-, yhdistelmäajoneuvon-, sekä jakeluautonkuljettajia. Varastonhoitajia ja varastotyöntekijöitä koulutettiin logistiikan perustutkinnon varastonhoitajakoulutuksessa. Lisäksi järjestettiin maahanmuuttajien citybussinkuljettajakoulutukseen valmentava koulutus. Lyhytkursseina jatkettiin ADR-ajolupakoulutusta. Toiminta laajeni ja kehittyi toimintavuoden aikana merkittävästi sekä opiskelijamäärän että liikevaihdon osalta. Kasvu suuntautui erityisesti logistiikka-alalle varastotyöntekijäkoulutuksen käynnistymisen myötä, mistä johtuen kuljetusalan nimi muutettiin kertomusvuonna kuljetus- ja logistiikka-alaksi. Myös henkilöliikenteen kuljettajakoulutus vahvisti asemaansa maamme johtavana koulutusorganisaationa. Valmistuneiden kuljettajien työllistyminen jatkui edelleen erinomaisena. Pääkaupunkiseudulla kilpailutuksen seurauksena kuljettajatarve kääntyi jälleen kasvuun. Tammikuussa valmistui Nuolikujan kiinteistön neljäs saneerausvaihe, jolloin simulaattorikoulutukselle saatiin erinomaiset koulutustilat. Toimintavuoden painopistealueena olikin simulaattorihanke, jossa koulutusohjelmia kehitettiin ja testattiin simulaattorilla tapahtuvaan opetukseen sopivaksi. Koulutusalalla oli myös merkittävä rooli neuvotteluissa Ajoneuvohallintokeskuksen kanssa simulaattorin käytön hyväksymiseksi citybussin- ja linja-autonkuljettajien D-ajolupakoulutuksen ajoharjoittelussa. Lisäksi osallistuttiin laajahkoon vertailevaan tutkimukseen simulaattorilla toteutetun ajoharjoittelun ja normaalilla linja-autolla toteutetun ajoharjoittelun oppimistulosten vaikuttavuuden vertailuun. Omat kouluttajat toivat erinomaisen asiantuntemuksensa simulaattorikoulutuksen sisältöön. Myös oppimisprosessia kehitettiin entistä suunnitelmallisemmaksi ja järjestelmällisemmäksi. Parhaimmin tässä onnistuttiin citybussinkuljettajakoulutuksessa, joissa päiväkohtainen toteutussuunnitelma ja toteutuksen arviointi- ja palautejärjestelmä toimii jo osana toteutuksen henkilökohtaistamista. Logistiikan koulutuksen painopistealueena oli uusimman koulutustuotteen, varastotyöntekijäkoulutuksen, kolmivuotisen koulutussopimuksen saaminen ja koulutuksen käynnistäminen logistiikan perustutkinnon varastonhoitajan osatutkintoon valmistavana koulutuksena. Koulutuksesta valmistuneiden määrä lisääntyi kertomusvuonna, mutta työhönsijoittuminen hieman taantui. Vantaalla toteutettavan citybussinkuljettajakoulutuksen aloittaneista oli toimintavuonna edelleen suurin osa B-ajoluvan omaavia. C-ajolupakoulutuksen kasvaessa käyttöön otettiin viides C-ajo-opetusvarustein varustettu kuorma-auto. Linja-autonkuljettajakoulutus jatkui Rajamäellä. Citybussin- ja linja-autonkuljettajakoulutuksista valmistui yhteensä 185 uutta kuljettajaa, jossa lisäystä yli 10 % ja heidän työllistymisensä oli n 90 %. Yhdistelmäajoneuvonkuljettajia valmistui oppisopimuskoulutus mukaan lukien 69 ja työllistyminen oli n 85 %. Maahanmuuttajien citybussinkuljettajakoulutukseen valmistavan koulutuksen suoritti hyväksyttävästi hieman yli 30 opiskelijaa. Heistä 84 % hyväksyttiin jatkamaan citybussinkuljettajakoulutukseen Invataksin- ja D1-linja-autonkuljettajien kysyntä, etenkin pääkaupunkiseudulla, säilyi korkeana. Toimintavuonna päättäneestä kurssista valmistui 14 opiskelijaa, joista työllistyi yli 85 %. Vantaalla käynnistettiin helmikuussa ensimmäinen logistiikan perustutkinnon, varastonhoitajan osatutkintoon valmistava koulutus, johon valitaan ammattitaitokartoitusjaksolle opiskelijaa. Kahden viikon ammattitaitokartoitusjakson jälkeen jatkoon pääsee soveltuvuuden perusteella noin puolet. Varastotyöntekijäkoulutuksista ehti valmistua vuoden aikana 45 opiskelijaa, joiden työhön sijoittuminen oli n. 60 %. Heistä kaikki osallistuivat yhteen näyttöön. Vastaavaa varastonhoitajan koulutusta jatkettiin 40 opintoviikkoa kestävänä koulutuksena. 12 opiskelijaa suoritti koulutuksen hyväksyttävästi loppuun, ja he kaikki suorittivat hyväksytysti myös perustutkinnon näytöt. Logistiikan perustutkinnon autonkuljettajakoulutuksesta valmistui 10 kuljettajaa, jotka työllistyivät 90 %: sti. Vastaavasta maahanmuuttajien koulutuksesta valmistui 9 kuljettajaa. Vaarallisten aineiden ajolupakoulutuksen toteuttamista jatkettiin sekä yrityskohtaisina koulutuksina että työvoimakoulutuksena. Oppisopimuskoulutuksena toteutettiin asiakasyrityksille yhdistelmäajoneuvokuljettajan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta, mikä sisälsi kaikille myös näyttökokeet. Toimintavuoden aikana hankittiin tiehoitovarustein varustettu neliakselinen C-ajo-opetusvarustein ja sorakasettilaittein varustettu täysperävaunun vetoauto. Lisäksi hankittiin uusi lähiliikenne linja-auto ja pikkubussi sekä uusia myyntilaitteita linja-autokoulutukseen. Lisäksi tehtiin kauppasopimus uudesta neliakselisesta erikoiskuljetusperävaunusta. Koulutusvolyymin lisääntyessä lisättiin henkilöstöresursseja palkkaamalla uusia henkilöitä sekä käyttämällä muutamaa vuokrattua kouluttajaa. Henkilöstö osoitti erinomaista joustavuutta kasvavan volyymin toteutuksessa ja selviytyi siitä erinomaisesti. Kuljetus- ja logistiikka-alan koulutusammatit v. 2004: Linja-autonkuljettaja Citybussinkuljettaja Maahanmuuttajille valmentava koulutus citybussinkuljettajakoulutukseen Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Jakelu- ja kuorma-autonkuljettaja Maahanmuuttajille valmentava koulutus jakelu- ja kuormaautonkuljettajakoulutukseen Logistiikan perustutkinto, varastopalvelujen koulutusohjelma D1-autonkuljettaja Trukinkuljettaja ADR-ajolupakoulutus Laatu- ja ympäristökoulutus Key-koulutus Tieturva 1-koulutus Kuljetus- ja logistiikka-alan toteutuma v. 2004: Koulutuspaikat 160 Opiskelijatyöpäivät Käyttöaste 156 % Kuljetus- ja logistiikka-alan opiskelijatyöpäivätoteutuma koulutusaloittain v. 2004: Työvoimakoulutus Omaehtoinen koulutus Oppisopimuskoulutus 2740 Muu koulutus

5 Maarakennusala Maarakennusalan koulutusta toteutettiin toimintavuonna perustutkintotasoisena maarakennuskoneenkuljettajan ja maarakentajan koulutusohjelmissa, sekä ammattitutkintotavoitteisena maarakennuskoneenkuljettajan ja liikennealueiden kunnossapitokoneenkuljettajan suuntautumisvaihtoehtoina. Maarakennusalan koulutuslinja kouluttaa maarakennuskoneenkuljettajia myös nuorisoasteen kolmivuotisena koulutuksena. Toimintavuonna järjestettiin myös turvallisuuskoulutusta työssäoleville alan ammattilaisille. Hakijoiden määrä eri koulutuksiin vaihteli. Työvoimakoulutuksiin hakijoita oli riittävästi, mutta nuorisokoulutuksen paikkoja jäi täyttämättä. Loppuvuodesta tehostettiinkin nuorisokoulutuksen markkinointia ja yhteistyötä paikallisen ammattioppilaitoksen opinto-ohjaajan kanssa. Koulutustoiminta keskittyi toimintavuonna pääasiassa maarakennuskoneenkuljettajakoulutukseen. Toteutuneesta koulutuksesta noin 98 prosenttia oli eri koulutusmuodoin järjestettyä maarakennuskoneenkuljettajakoulutusta, vajaa 2 prosenttia maarakentajien oppisopimuskoulutuksen tietopuolista - ja maarakennuskonehuoltoasentajakoulutusta. Maarakennuskoneenkuljettajakoulutuksessa korostetaan yrittäjyyden merkitystä, sillä ala työllistää paljon itsenäisiä yrittäjiä. Yrittäjyyteen liittyvät oppiaineet ovat osa koulutuksen sisältöä, jota toimintavuoden opetuksessa on hoidettu yhteistyössä TTS Yrityspalveluyksikön kanssa. Toimintavuonna maarakennusalalla koulutettiin yhteensä opiskelijatyöpäivää. Siitä työvoimakoulutuksena pääasiassa maarakennuskoneenkuljettajakoulutusta 7389 opiskelijatyöpäivää, nuorisoasteen koulutuksena 3402 opiskelijatyöpäivää, sekä ammatillisena lisäkoulutuksena ja muuna koulutuksena 1212 opiskelijatyöpäivää. Oppisopimuskoulutuksen tietopuolisia opintoja ja näyttöjä maarakennuskoneenkuljettajille ja maarakentajille yhteensä 92 opiskelijatyöpäivää. Muuna koulutuksena järjestettiin tietöiden turvallisuuskoulutusta myös työssä oleville henkilöille. Opiskelijatyöpäivissä oli vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna noin 28 %. Vähennys johtuu useista tekijöistä. Maatalouskoneasentajien koulutus siirtyi toimintavuonna auto-alan hoidettavaksi, työvoimakoulutuksen määrä pieneni edelliseen vuoteen verrattuna, samoin oppisopimusopiskelijoiden määrä väheni. Koulutuksen päätti 38 maarakennuskoneenkuljettajaa ja heistä 27 suoritti näyttötutkinnon. 66 % päättäneistä työllistyi. Oppisopimuskoulutuksen tietopuoliset opinnot päätti 7 opiskelijaa, heistä 6 suoritti maarakennuskoneenkuljettajan perustutkinnon näytöt ja yksi maarakentajan perustutkinnon näytöt. Koulutuksen keskeyttäneiden määrä oli toimintavuonna melko suuri. Toimintavuonna on lisätty konekalustoa hankkimalla käytetty seulavaunu, jolla monipuolistetaan harjoittelumahdollisuuksia ja parannetaan asiakastöiden toteutusmahdollisuuksia. Kaivukonekalustoa on uusittu vaihtamalla kaksi konetta uusiin ja yksi kaivukone on hankittu lisää. Maarakennusalan henkilöstö vaihtui toimintavuoden aikana usealla uudella kouluttajalla mm. eläköitymisen seurauksena. Koulutusalalla aloitti syksyllä uusi koulutuspäällikkö, edeltäjän jäädessä osa-aikaeläkkeelle ja koulutustehtäviin. Maarakennusalan koulutustoimintaa kehitettiin ja suunniteltiin tiimissä. Uudet kouluttajat osallistuivat muun koulutusalan kanssa koko aikuiskoulutuskeskuksen järjestämään tiimikoulutukseen. Maarakennusalan koulutusammatit v. 2004: Maarakennuskoneenkuljettaja Maarakennuskoneenkuljettaja; nuorisoaste Maarakennuskoneen tai liikennealueiden kunnossapitokoneiden kuljettaja Maarakennuskonehuoltoasentaja Maarakennusalan toteutuma v. 2004: Koulutuspaikat 65 Opiskelijatyöpäivät Käyttöaste 73 % Maarakennusalan opiskelijatyöpäivätoteutuma koulutusmuodoittain v. 2004: Työvoimakoulutus 7389 Omaehtoinen koulutus 4381 Oppisopimuskoulutus 92 Muu koulutus

6 Puu- ja verhoiluala Puu- ja verhoilualalla koulutettiin toimintavuonna puuseppiä ja verhoilijoita puusepänliikkeiden, rakennusliikkeiden ja verhoiluliikkeiden työntekijöiksi sekä yrittäjiksi. Alan yritykset ovat pieniä, ja niiden toiminta suurimmaksi osaksi tilaustyötä. Tämä luo määrätyt ominaispiirteet koulutusalalle. Puualan perustutkintoon valmistava koulutus antaa valmiuksia työskennellä tilauspuusepäntyössä ja kalusteiden ym. sisustuselementtien asentajana. Teollisuuspuusepän ammattitutkinto valmistaa ikkuna- ja oviteollisuuden prosessimaiseen työskentelyyn. Verhoilututkintojen painopiste on perinteisen verhoilun hallinnassa ja oman pienimuotoisen yrityksen vetämisessä. Toimintavuoden painopistealueina oli eri tutkintoihin valmistavat koulutukset. Verhoilualan perustutkinnon suoritti 14 opiskelijaa, puualan perustutkinnon 6 opiskelijaa, verhoilijan ammattitutkinnon 5 opiskelijaa sekä verhoilijamestarin erikoisammattitutkinnon 3 opiskelijaa. Osatutkintoja suoritti yhteensä 21 opiskelijaa. Toimintavuonna koulutuksessa oli keskimäärin 48 opiskelijaa, joka vastaa opiskelijatyöpäivää. Alan koulutuksesta oli noin 72 % työvoimakoulutusta, 25 % omaehtoista ammatillista koulutusta ja 3 % oppisopimuskoulutusta. Työvoimakoulutuksen määrä kasvoi noin 4 % edellisvuodesta. Toisaalta omaehtoisen koulutuksen määrä pieneni 38 % edellisvuodesta. Nämä vaihtelut vuoteen 2003 verrattuna selittyvät sillä, että omaehtoisena koulutuksena toteutettavaa verhoilualan peruskoulutusta ei järjestetty lainkaan toimintavuonna, vähentyneen koulutustarpeen takia. Puualan työvoimakoulutus lisääntyi taas yritysten tarpeiden kasvaessa, varsinkin keittiökalustealalla. Puu- ja verhoilualan koulutus on hyvin käytännön läheistä. Koulutustiloissa on käytössä asialliset koneet ja laitteet. Harjoitustöiden ja asiakastöiden tekeminen ovat opiskelulle välttämättömiä, koska teknisellä alalla työtä oppii vain tekemällä. Opiskelijat suorittivat myös 6-8 viikon mittaisen työssäoppimisjakson alan yrityksissä Puusepänalalla tapahtuneet muutokset huomioitiin myös koulutuksessa. Huonekalujen valmistus on vähentynyt mutta talonrakennustoiminta on jatkunut vilkkaana koko toimintavuoden. Tämän vuoksi puualan perustutkintoon valmistavassa koulutuksessa painopistettä siirrettiin edelleen puurakentamiseen ja tuotteiden asentamiseen. Koulutuksen suorittaneet saivat näin valmiuksia työskennellä myös sisustus- ja asennuspuuseppinä rakennuskohteissa. Teollisuuspuusepän koulutusta järjestettiin nyt kahden ikkunoita valmistavan yrityksen tarpeisiin. Opiskelijat suorittivat koulutuksen ja tutkinnon työn ohessa oppisopimuskoulutuksena. Koulutus ja tutkinnot toteutettiin kokonaan opiskelijoiden työpaikalla. Yhteistyössä johtavan keittiökalusteyrityksen kanssa järjestettiin työvoimapoliittisena yhteishankintakoulutuksena rekry-kalusteasentajakoulutus, joka toteutettiin osittain akk:ssa ja osittain työpaikoilla. Yrittäjäjaksoja totutettiin TTS Yrityspalvelun kanssa. Puusepänalan ammattitutkinnot ovat uudistettu ja tästä johtuen laadittiin uudet oppilaitoskohtaiset opetussuunnitelmat. Uudistustyö jatkuu vielä vuonna Puu- ja verhoilualan tiimissä työskenteli toimintavuonna koulutuspäällikön lisäksi neljä vakinaista kouluttajaa. Kaikki kouluttajat ovat pedagogiseti päteviä. Koulutuksen kehittämisen painopistealueena oli toimintavuonna erityisesti opiskelun henkilökohtaistaminen. Alan kouluttajat osallistuivat koulutustilaisuuksiin ja käytännön toimenpiteitä suoritettiin päivittäisessä koulutuksen toteuttamisessa. Yksi kouluttaja suoritti opettajan pedagogiset opinnot ja osallistui akk:n verkko-opiskelun kehittämistyöryhmään. Verhoilualan kouluttajat osallistuivat myös verhoilualan alueellisen neuvottelukunnan toimintaan. Vuoden aikana tehtiin myös laitehankintoja. Peruspuuntyöstökoneista uusittiin oikohöylä, reunahiomakone sekä talttaporakone. Myös oppimisympäristöä parannettiin kunnostamalla opetustiloja, osittain opiskelijatyönä. Puu- ja verhoilualan koulutusammatit v. 2004: Puuseppä Huonekaluverhoilija Puu- ja verhoilualan toteutuma v Koulutuspaikat 57 Opiskelijatyöpäivät Käyttöaste 84 % Puu- ja verhoilualan opiskelijatyöpäivätoteutuma koulutusmuodoittain v Työvoimakoulutus 8794 Omaehtoinen koulutus 3069 Oppisopimuskoulutus 331 Muu koulutus

7 Puutarha-ala Puutarha-alalla koulutettiin kertomusvuonna puutarhureita, puistopuutarhureita, puistomestareita sekä kukka- ja puutarhakaupan myyjiä. Koulutukset olivat alan tutkintoihin valmistavia. Puutarha-alan koulutuksen suosio on vuosi vuodelta kasvanut, hakijamäärät nousivat jälleen edelliseen vuoteen verrattuna. Puutarha-alan koulutukseen haki yhteensä 241 henkilöä ja koulutuksen aloitti 50 henkilöä. Oppisopimusopiskelijoita oli vuoden aikana mukana eri kursseilla yhteensä 37 henkilöä. Toimintavuoden aikana tehtiin opiskelijatyöpäivää, joista työvoimakoulutusta 37 %. Koulutuspaikkojen käyttöaste oli 122 %. Kasvua edelliseen vuoteen oli 17 %. Puutarha-alan koulutus on alan tutkintoihin valmistavaa. Vuoden aikana järjestettiin puutarhatalouden perustutkinnossa yhteensä 22 näyttötilaisuutta erikokoisille ryhmille. Näyttöjen suunnittelu ja järjestäminen vaatii paljon aikaa ja on osa kouluttajien työtä. Lisäksi näyttöjä vastaanottamassa on aina ulkopuolinen työelämän edustaja. Näytöt ajoittuvat tasaisesti koko koulutuksen ajalle. Vuonna 2004 puutarhatalouden perustutkinnon, puutarhurin tutkinnon, suoritti 24 opiskelijaa ja puistopuutarhurin ammattitutkinnon suoritti 2 opiskelijaa. Lisäksi valmistui kukka- ja puutarhakaupan kurssilta 13 opiskelijaa, jotka suorittivat puutarhatalouden osatutkinnon. Oppisopimusopiskelijoiden, puistopuutarhurien ja puistomestarien näytöt järjestettiin lähes kokonaan henkilökohtaistettuna opiskelijoiden työpaikoilla. Yhtenä kehittämisen painopistealueena olikin suunnitella ja läpiviedä koulutuksen henkilökohtaistamista. Toimintavuonna panostettiin uuden koulutustuotteen, puistomestarikoulutuksen, suunnitteluun ja koulutusprosessin läpiviemiseen. Puistomestarikoulutuksen myötä puutarha-alan koulutuslinja kouluttaa tällä hetkellä ammattilaisia koko alan tutkintorakenteeseen, perustutkinnosta - erikoisammattitutkintoon. Ensimmäiset puistomestarit valmistuivat myös toimintavuonna, jolloin puistomestarin erikoisammattitutkinnon sai loppuun suoritettua 5 opiskelijaa. Viheralan yritysten kanssa jatkettiin yhteistyötä toimintavuonna, mm tekemällä erilaisia opiskeluun liittyviä pihan kunnostukseen ja hoitoon kuuluvia harjoitustöitä yhteistyöyritystemme kohteissa. Näin saimme omat resurssimme tehokkaampaan käyttöön yhteistyöyritysten tarjotessa valmiiksi suunnitellut työharjoituskohteet. Yhteistyötä jatkettiin lähiseudun muiden puutarhaoppilaitosten kanssa. Meidän puutarhuriopiskelijoillamme oli mahdollisuus suorittaa yksi valinnainen aine Kiipulan ammattiopistossa ja vastaavasti Kiipulasta ja Lepaan ammattiopistosta voivat opiskelijat tulla suorittamaan meille yhden valinnaisen aineen samana ajankohtana. Meidän opiskelijoista 4 henkilöä suoritti opintoja Kiipulassa ja Kiipulasta ja Lepaalta 5 opiskelijaa suoritti opintoja meillä. Oppilaitoksen ympäristön kohentamista jatkettiin rakentamalla laattakäytävä rakennuksen 17 päätyyn sekä kaatamalla koivuja rakennusten 16 ja 17 väliseltä alueelta. Kylvö- ja ryhmäkukat toimivat sekä opetusmateriaalina että viihtyvyyden lisääjänä. Istutuksia hoitamassa oli jo kolmatta kesää puutarhuri, joka toimi myös opiskelijoiden työnohjaajana sekä kouluttajana. Rakennukseen 8 tilojen pintasaneerausta jatkettiin. Katto korjattiin ja tuuletusikkunoihin asetettiin venttiilit. Loppusyksyllä kouluttajat saivat tilavamman opettajahuoneen kahdesta yhdistetystä luokasta. Kesä oli sateinen ja syksyllä alkoi esiintyä henkilöstöllä ja opiskelijoilla terveydellisiä ongelmia. Syyksi epäiltiin rakennuksen 8 sisäilmaa. Loppuvuodesta teetettiin tutkimus, jolla pyritään selvittämään ongelmien syyt. Tulokset valmistuvat vuoden 2005 alussa. Suuria opetuskalustohankintoja ei tehty. Puutarha-alalle palkattiin toimintavuonna yksi osa-aikainen ja yksi tuntiopettaja, joiden myötä puutarhatiimin toimintaa kehitettiin. Tiimi osallistui koko akk:ssa järjestettävään tiimivalmennukseen. Puutarha-alalla puutarhatiimin merkitys on tärkeä koko koulutusprosessin onnistumiselle. Tiimi kehittää, suunnittelee ja toteuttaa yhdessä koulutusta. Kaksi kouluttajaa aloitti näyttötutkintomestarikoulutuksen. Yksi kouluttaja suoritti ammattikasvatuksen aineopinnot sekä AiHe-projektiin kuuluvan Heko-koulutuksen. Puutarha-alan koulutusammatit v. 2004: Puutarhuri Puistopuutarhuri Puistomestari Kukka- ja puutarhakaupanmyyjä Puutarha-alan toteutuma v. 2004: Koulutuspaikat 63 Opiskelijatyöpäivät Käyttöaste 122 % Puutarha-alan opiskelijatyöpäivätoteutuma v Työvoimakoulutus 7283 Omaehtoineen koulutus 9135 Oppisopimuskoulutus Muu koulutus 13 13

8 Yrityspalvelu Oppisopimuskeskus Yrityspalvelu on yritys- ja yrittäjäkoulutukseen keskittyvä henkilöstön osaamisen kehittämispalveluja suunnitteleva ja tuottava koulutusala. Yrityspalvelu toimii TTS:n Vantaan yksikössä. Sen palvelut suunnataan ensisijaisesti yritysten johtamis- ja esimiesosaamisen kehittämiseksi ja yrittäjäkoulutukseen. Koulutusta toteutetaan sekä tutkintoon johtavana että henkilöstökoulutuksena. Yrityspalvelun omissa ohjelmissa oli tammikuussa opiskelemassa 51 opiskelijaa ja joulukuussa 65 opiskelijaa. Yhteensä Yrityspalvelussa tehtiin 6333 oppilastyöpäivää. Opiskelijat ovat pääasiassa työssä olevia aikuisia. Koulutus toteutettiin kokonaan ns. monimuotomenetelmää käyttäen. Siinä lähiopetuksen osuus on yksi-kaksi päivää kuukaudessa, ja etäopiskelun ja työssäoppimisen osuudet ovat merkittävässä roolissa. Menetelmä mahdollistaa asiakkaille opiskelun työn ohessa ja oppimisen yhdistämisen oman työpaikan kehittämiseen etätehtävien avulla. Yrityspalvelun eräänä toimintana on vastata Työtehoseuran aikuiskoulutuskeskuksen oppisopimuskeskuksen toiminnasta. Sen tehtävänä on kehittää ja ohjata oppilaitoksen oppisopimuskoulutusta sekä vastata siihen liittyvästä viranomaistehtävästä oli voimakkaan laajentumisen vuosi. OPM:n myöntämiä lisäkoulutuskiintiöpaikkoja saatiin käyttöömme 150. Määrä ei riittänyt vastaamaan kysyntää. Toimivaksi koettu työssä oppimiseen perustuva oppisopimuskoulutus on erittäin kysytty koulutusmuoto. Mm. autoalan voimakas kasvu olisi vaatinut runsaasti lisää koulutuspaikkoja voidaksemme tyydyttää markkinoiden tarpeen. Koulutusaloittain uusia oppisopimuksia tehtiin vuoden 2004 aikana seuraavasti: Toimintavuodelle on ollut tunnusomaista laajentaa yhteistyötä toisten oppilaitosten kanssa koulutuksen ja näyttöjen järjestämiseksi laajalla alueella. Yrityspalvelu on toiminut seuraavien oppilaitosten näyttöjen vastaanottajana: Kotkan ammatillinen koulutuskeskus, Johtamistaidon opisto, Uudenmaan Maaseutuopisto ja Edupoli. Autoalan työjohdon erikoisammattitutkintoon johtava koulutus on käynnissä yhteistyössä Rastorin kanssa Oulussa ja paikallisen Ammattiopiston kanssa Joensuussa. Näyttöyhteistyö koskee yhteensä 51 opiskelijaa. perustutkinto määrä/muutos lisäkoulutus määrä/muutos Yrityspalvelu toimii aikuiskoulutuskeskuksen yrittäjäkoulutuksen asiantuntijana ja koordinaattorina. Yrittäjän ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen lisäksi on yhteistyössä puu- ja verhoilualan sekä puutarha-alan kanssa toteutettu perustutkintojen yrittäjäjaksojen koulutus ja tutkintojen vastaanotto. Lisäksi muukin oppilaitoksemme sisäinen yhteistyö on laajentunut toimintavuoden aikana. auto- ja pienkone 213/ / +24 kuljetus ja logistiikka 29/ / -21 puu- ja verhoilu 0/0 12/ -6 puutarha 2/ -1 5/0 yrityspalvelu 0/0 35/ +1 Yrityspalvelun rooliin kuuluu olla aktiivinen koulutuksen kehittäjä koko oppilaitoksen tasolla. Syksyllä käynnistettiin Opetushallituksen tukema PK-Log hanke, jossa tutkitaan ja tuotteistetaan osaamisen johtamispalvelua varastoalan yrityksille. Hanke on osa laajempaa valtakunnallista Kattava projektia, jolla haetaan aikuiskoulutuskeskusten palvelukonseptia yrityksille. Lisäksi osallistuttiin mm. opiskelun henkilökohtaistamista ohjaavaan OPH: n koordinoimaan Aihe-projektiin, verkko-opetus-, työssäoppimis-, ja opetussuunnitel- Yrityspalvelun tutkinnot, niissä opiskelevat ja mien kehittämishankkeisiin. valmistuneet vuonna 2004: Tekniikan erikoisammattitutkinto Johtamisen erikoisammattitutkinto 16 Autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinto Yrittäjän ammattitutkinto Yrittäjän erikoisammattitutkinto Myynnin ammattitutkinto koulutuksessa valmistuneet Yrittäjäksi valmentava koulutus tutkintoja TTS Yrityspalvelun tiimillä on käytössään erittäin korkeatasoiset resurssit: Tiimiin kuuluu koulutuspäällikkö ja kaksi kouluttajaa ja lisäksi itsenäisinä yrittäjinä kahdeksan aktiivista huippuasiantuntijaa. Omasta henkilökunnasta on pätevöitynyt kaksi ja yksi aloitti pedagogiset opinnot. Kaikki kolme ovat suorittaneet näyttötutkintomestarin koulutuksen. Lisäkoulutuksista oli ammattitutkintotavoitteisia 114 ja erikoisammattitutkintotavoitteisia

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 3.8.2011 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Innovaatiopäivä 7.5.2014

Innovaatiopäivä 7.5.2014 Innovaatiopäivä 7.5.2014 Teakin koulutustarjonta yrityksille 1 Teak Opiskelijamäärä 400 700 opiskelijaa/päivä Yli 100 000 opiskelijatyöpäivää vuosittain Liikevaihto n. 5.5 milj.euroa Toiminta valtakunnallista

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus, kuljetusala. Yli-insinööri Timo Repo

Ammatillinen koulutus, kuljetusala. Yli-insinööri Timo Repo Ammatillinen koulutus, kuljetusala Yli-insinööri Timo Repo Kuljettajatutkimuksen mukaan: Työni on... Yhteisöllistä (sosiaalista) Arvostettua 5 4 Fyysisesti (ruumiillisesti) raskasta Sopivan haasteellista

Lisätiedot

Ennakointikamari LVIS

Ennakointikamari LVIS Ennakointikamari LVIS LVIS-alojen ammatillisen koulutuksen tarjonta ja kysyntä pääkaupunkiseudulla Minkälaisiin tehtäviin oppilaitoksista valmistutaan? Sähkö-ja automaatiotekniikan perustutkinto Sähkö-

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

2012 Osavuosikatsaus 1-9

2012 Osavuosikatsaus 1-9 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto 212 Osavuosikatsaus 1-9 Mikkeli Pieksämäki Juva www.esedu.fi Sisältö OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 3.9.212... 3 1 Perustutkinto-opiskelijoiden määrän kehittyminen...

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

Liikenne- ja kuljetuspalvelualan ennakointikamari, pääkaupunkiseutu. 27.1.2009 Leija Tapio Jalonen

Liikenne- ja kuljetuspalvelualan ennakointikamari, pääkaupunkiseutu. 27.1.2009 Leija Tapio Jalonen Liikenne- ja kuljetuspalvelualan ennakointikamari, pääkaupunkiseutu 27.1.2009 Leija Tapio Jalonen Liikenne- ja kuljetuspalvelualan ammatillisen koulutuksen tarjonta pääkaupunkiseudulla Katsaus koulutustarjontaan

Lisätiedot

TTS LYHYESTI. Sisällys

TTS LYHYESTI. Sisällys Vuosikertomus 2007 TTS LYHYESTI T TS on valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, jonka palveluksessa on 185 työntekijää ja liikevaihto on noin 15 miljoonaa euroa. Toimintaajatuksenamme on parantaa

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

Mitä ja miten ammattiin opiskeleva oppii ja mikä muuttuu uuden lainsäädännön myötä

Mitä ja miten ammattiin opiskeleva oppii ja mikä muuttuu uuden lainsäädännön myötä Mitä ja miten ammattiin opiskeleva oppii ja mikä muuttuu uuden lainsäädännön myötä 5.10.2017 Pirjo Kauhanen pirjo.kauhanen@jao.fi Kuva: Mathias Falk / Skills Finland AMISreformi Koulutukseen joustavasti

Lisätiedot

Ammattiopisto Livia. Peimarin koulutuskuntayhtymä

Ammattiopisto Livia. Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia Peimarin koulutuskuntayhtymä Maaseutuopisto Paimio Maaseutuopisto Tuorla Sosiaali- ja terveysopisto Kalatalous- ja ympäristöopisto Maaseutuopiston toimipaikat Tuorla, Kaarina Paimio

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys Petri Sotarauta 28.11.2017 2 #AMISREFORMI REFORMI PÄHKINÄNKUORESSA Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva ja

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi Tiedotusvälineille 9.8.2010 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2010 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Opetushallituksen arvioita syksyn 2017 koulutuksen aloittavien ja opiskelijoiden määristä sekä oppilaitosten lukumääristä

Opetushallituksen arvioita syksyn 2017 koulutuksen aloittavien ja opiskelijoiden määristä sekä oppilaitosten lukumääristä Tiedotusvälineille 3.8.2017 Aineistoa vapaasti käytettäväksi Opetushallituksen arvioita syksyn 2017 koulutuksen aloittavien ja opiskelijoiden määristä sekä oppilaitosten lukumääristä Tässä tilastokoosteessa

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammattilaisen kädenjälki 8.11.2017 Helsinki Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen koulutusreformissa Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA YLEISTÄ OPPISOPIMUKSESTA Hämeenlinnan seudun oppisopimustoimiston tehtävänä on palvella alueensa (Hämeenlinna, Hattula, Janakkala) elinkeinoelämää ja

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

Ammattipätevyysseminaari. Yli-insinööri Timo Repo

Ammattipätevyysseminaari. Yli-insinööri Timo Repo Ammattipätevyysseminaari Yli-insinööri Timo Repo Keskeiset säädökset Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee ammatilliseen koulutukseen liittyvän lainsäädännön ja valtioneuvoston päätökset sekä ohjaa

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

Sinussa on kasvun mahdollisuus. Ammatillista koulutusta aikuisille jo vuodesta 1974

Sinussa on kasvun mahdollisuus. Ammatillista koulutusta aikuisille jo vuodesta 1974 Sinussa on kasvun mahdollisuus Ammatillista koulutusta aikuisille jo vuodesta 1974 Oppia tositarkoituksella Aikuisille Koulutukset Ammatilliset tutkinnot Sertifikaatit ja ammattipätevyydet Joustava Käytännönläheinen

Lisätiedot

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova,

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Oppisopimustoiminnan i i i ajankohtaiskatsaus k t 14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Henkilöstö 3 ½ koulutustarkastajaa 4 ½ koulutussihteeriä Toimipisteet Otavankatu 5A, Pori ja Satamakatu 17, Rauma Eniten

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä.

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. MITÄ OPPISOPIMUKSELLA VOI OPISKELLA? Oppisopimus on työssäoppimista ja opiskelua oppilaitoksessa Oppisopimuksen avulla voit suorittaa perustutkinnon

Lisätiedot

RPKK KoulutustaRjonta 2009

RPKK KoulutustaRjonta 2009 RPKK koulutustarjonta 2009 huomisen SUUNNANNÄYTTÄJÄt 2 Suomen ensimmäinen Suomen ensimmäisen kauppaopiston, Raahen Porvari- ja Kauppakoulun, perustivat laivanvarustajaveljekset Johan ja Baltzar Fellman

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

Laki. Lain tarkoitus ja soveltamisala. Rahoituksen periaatteet. Määritelmä. HE 186/1996 vp. EV 207/1996 vp -

Laki. Lain tarkoitus ja soveltamisala. Rahoituksen periaatteet. Määritelmä. HE 186/1996 vp. EV 207/1996 vp - EV 207/1996 vp - HE 186/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitusta koskevaksi lainsäädännöksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 186/1996 vp ammatillisen

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA 14.11.2014. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos

AJANKOHTAISTA 14.11.2014. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos AJANKOHTAISTA 14.11.2014 Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos tilastoja Näyttötutkinnon suorittaneet 1995-2013 Ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto

Lisätiedot

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI OPISKELE UUTTA AIKUISENA TYÖN OHELLA TAI KOKOPÄIVÄISESTI Tredussa opiskelet oman opiskelusuunnitelmasi mukaan. Koulutusta tarjotaan 20:lle eri

Lisätiedot

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII -

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus p Perus, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutusta Yhteistyöoppilaitokset 17 kuntaa Valittavana yli 360 tutkintoa Tietopuolinen

Lisätiedot

LOMAKE 4. Ennakkotieto, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain nojalla myönnettävän järjestämisluvan ja koulutustehtävän hakeminen

LOMAKE 4. Ennakkotieto, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain nojalla myönnettävän järjestämisluvan ja koulutustehtävän hakeminen LOMAKE 4. Ennakkotieto, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain nojalla myönnettävän järjestämisluvan ja koulutustehtävän hakeminen Taulukko 1. Hakijan perustiedot. Nimi Y-tunnus Lähiosoite Postinumero

Lisätiedot

Koulutuksen tarjoamat valmiudet tulevaisuuden osaajille. Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät HML 3.-4.4.2014

Koulutuksen tarjoamat valmiudet tulevaisuuden osaajille. Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät HML 3.-4.4.2014 Koulutuksen tarjoamat valmiudet tulevaisuuden osaajille Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät HML 3.-4.4.2014 Markku Kainuun Suonpää, ammattiopisto, opettaja, aikuiskoulutus NTM, tutkintovastaava Ohjelma

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19. 20.3.2009, Helsinki Opetushallitus Ulla Nieminen, Koulutuskeskus Salpaus Taustaa Osuma-projekti,

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet

Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Puutarha-alan kehittämispäivät 20.-21.11.2014 Axxell Överby Anne Liimatainen, Opetushallitus Aiheet Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Puutarha-alan tutkintojen

Lisätiedot

Aikuiskoulutusorganisaatioiden nykytilan kartoitus 2011

Aikuiskoulutusorganisaatioiden nykytilan kartoitus 2011 Aikuiskoulutusorganisaatioiden nykytilan kartoitus 2011 1. Minkä ELY-keskuksen alueella pääosin toimitte? Etelä-Pohjanmaa Etelä-Savo Häme Kaakkois-Suomi Kainuu Keski-Suomi Lappi Pirkanmaa Pohjanmaa Pohjois-Karjala

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI Yrityspalvelupäällikkö Armi Hyvönen, TAKK Infotilaisuus välityömarkkinatoimijoille Pirkanmaan TE-toimisto

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI Yrityspalvelupäällikkö Armi Hyvönen, TAKK Infotilaisuus välityömarkkinatoimijoille Pirkanmaan TE-toimisto AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI 26.1.2018 Yrityspalvelupäällikkö Armi Hyvönen, TAKK Infotilaisuus välityömarkkinatoimijoille Pirkanmaan TE-toimisto 26.1.2018 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus www.takk.fi

Lisätiedot

Sisustusalan ammattiosaajaksi

Sisustusalan ammattiosaajaksi Sisustusalan ammattiosaajaksi Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Artesaani, sisustusala kpedu.fi Näyttötutkintoperusteisesti KESKI-POHJANMAAN MAASEUTUOPISTO Toholammin ARTESAANIOPISTO - Ullavantie

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2009 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2009 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 6.8.2009 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2009 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus

Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus 2013 Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus Ammattikoulutus Johtaja Pasi Kankare Ammatillinen peruskoulutus Opetusneuvos

Lisätiedot

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen (1) Opiskelijalle tulee järjestää mahdollisuus näytön tai muun osaamisen osoittamisen uusintaan tai hyväksytyn

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja työelämän kehittäjä. 1 Suomalainen koulutusjärjestelmä Tohtorin tutkinto

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus puutoimialan edistäjänä

Ammatillinen koulutus puutoimialan edistäjänä Ammatillinen koulutus puutoimialan edistäjänä Puutoimiala kasvuun seminaari 13.11.2017 Ville Bräysy opintopäällikkö Mikko Karjalainen opiskelija, NY-yrittäjä Oulun seudun koulutuskuntayhtymä/ Oulun seudun

Lisätiedot

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010 Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen Johanna Laukkanen 27.1.2010 Ammatillinen työvoimakoulutus Ammatillinen työvoimakoulutus Pääosin tutkintotavoitteista koulutusta Myös lisä- ja täydennyskoulutusta Yrittäjäkoulutusta

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta Mitä muutoksia on tulossa 2017-2019 http://www.oph.fi/download/171627_toisen_asteen_ammatillisen_koulutuksen_reformi.pdf Ammatillisen koulutuksen reformi on esitelty eduskunnalle ja tulee päätettäväksi

Lisätiedot

Kirje 20.10.2014. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015

Kirje 20.10.2014. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 Kirje OKM/65/592/2014 20.10.2014 Jakelussa mainituille Viite Asia Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 Osana nuorisotakuun toimia opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Kädentaitaja keramiikka-alalla

Kädentaitaja keramiikka-alalla Kädentaitaja keramiikka-alalla Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Artesaani, keramiikka-ala Näyttöperusteisesti aikuiskoulutuksena kpedu.fi KESKI-POHJANMAAN MAASEUTUOPISTO TOHOLAMMIN YKSIKKÖ ARTESAANIOPISTO,

Lisätiedot

Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen:

Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen: 1 Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen: 1. Kartoitetaan valmennusyksikössä suoritettavat koulutusalat a. Etsitään valmennusyksikön aloja vastaavia koulutusaloja tarjoavat oppilaitokset. i.

Lisätiedot

Jyväskylän oppisopimuskeskuksen yleisesittely

Jyväskylän oppisopimuskeskuksen yleisesittely Jyväskylän oppisopimuskeskuksen yleisesittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Jyväskylän oppisopimuskeskus on keskisuomalaisten yritysten ja työelämän kasvun tuki. Ammatillisen koulutuksen asiantuntijamme

Lisätiedot

Satakunnan oppisopimuskeskus

Satakunnan oppisopimuskeskus Satakunnan oppisopimuskeskus Henkilöstö Koulutustarkastajat Janne Koskela, Riitta Lehtonen, Juha Nurmi, Anne Nurmimäki (Rauma) Koulutussihteerit: Sirpa Häyhtiö, Kirsi Aulapalo, Kirsi Jokisuo, Satu Uusi-Uola

Lisätiedot

Matkalla työelämään ja maarakennuskoneenkuljettajaksi. Eija Kinnunen-Likola, Jyväskylän aikuisopisto 13.2.2013 eija.kinnunen-likola@jao.

Matkalla työelämään ja maarakennuskoneenkuljettajaksi. Eija Kinnunen-Likola, Jyväskylän aikuisopisto 13.2.2013 eija.kinnunen-likola@jao. Matkalla työelämään ja maarakennuskoneenkuljettajaksi Eija Kinnunen-Likola, Jyväskylän aikuisopisto 13.2.2013 eija.kinnunen-likola@jao.fi Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Jyväskylän ammattiopisto Lukiokoulutus

Lisätiedot

Työvoimakoulutuksen suunnittelun lähtökohtia vuodelle 2015. Petri Järvinen Koulutusasiantuntija Varsinais-Suomen ELY-keskus

Työvoimakoulutuksen suunnittelun lähtökohtia vuodelle 2015. Petri Järvinen Koulutusasiantuntija Varsinais-Suomen ELY-keskus Työvoimakoulutuksen suunnittelun lähtökohtia vuodelle 2015 Petri Järvinen Koulutusasiantuntija Varsinais-Suomen ELY-keskus 1 Työmarkkinatilanne Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus koulutusmuotona Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus on ollut aiemmin Suomessa pääasiassa aikuisten koulutusmuoto ammatillisten tutkintojen suorittamiseen Oppisopimuskoulutuksella

Lisätiedot

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Vuoden 2014 oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuksen paikat Päätös

Lisätiedot

Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa

Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa Näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Syksy 2014 Sanna Penttinen Ammatillinen aikuiskoulutus Ohjauksen ja tukitoimien tarve Lähtökohtaisesti kaikki tutkinnon

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Vankilaopetuspäivät 7.-8.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Ammatillisen perus- ja aikuiskoulutus yksikkö 1.8.2015 alkaen, työn alla juuri nyt näyttötutkintoihin

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

Kaupan lähiesimieskoulutus

Kaupan lähiesimieskoulutus Kaupan lähiesimieskoulutus -uutta osaamista kaupan kentälle -Tiiminvetäjä -Tuoteryhmävastaava -Lähiesimies Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Koulutus pähkinänkuoressa Perustana opetusministeriön työnjohtokoulutuskokeilu

Lisätiedot

Tullialan ammattitutkinnon infotilaisuus 9.3.2012 Tullin asiakkaille. Munkkiniemen koulutustalo/ Tullin koulutus Hollantilaisentie 11, Helsinki

Tullialan ammattitutkinnon infotilaisuus 9.3.2012 Tullin asiakkaille. Munkkiniemen koulutustalo/ Tullin koulutus Hollantilaisentie 11, Helsinki Tullialan ammattitutkinnon infotilaisuus 9.3.2012 Tullin asiakkaille Munkkiniemen koulutustalo/ Tullin koulutus Hollantilaisentie 11, Helsinki Tullialan ammattitutkinnon kohderyhmä (lähde: OPH/ Näyttötutkinnon

Lisätiedot

Hallituksen esitys laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunto 1 (5) 17.5.2017 Eduskunnan sivistysvaliokunta siv@eduskunta.fi HE 39/2017 vp Hallituksen esitys laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Johdanto Suomen Yrittäjät

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

OAJ:n Vaasan paikallisyhdistys ry OAJ:s lokalförening i Vasa

OAJ:n Vaasan paikallisyhdistys ry OAJ:s lokalförening i Vasa OAJ:n Vaasan paikallisyhdistys ry OAJ:s lokalförening i Vasa KASVATUS- JA KOULUTUSSANASTOA KASVATUS- JA KOULUTUSSANASTOA Varhaiskasvatus ELTO eli erityislastentarhanopettaja, KELTO eli kiertävä erityislastentarhanopettaja

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMA

NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMA NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMA OPH ja OKM työseminaari 13.6.2013 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Nuorten aikuisten osaamisohjelma Jyväskylän koulutuskuntayhtymään saatu v. 2013 1,2 m lisärahoitus 83 t

Lisätiedot

Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi

Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi Luokka Ydinprosessit Prosessin tarkoitus Valmistavan koulutuksen järjestäminen tutkinnon suorittajan ja työelämän tarpeisiin Prosessin

Lisätiedot

ADR- SEMINAARI 2012. Oppilaitoksen ja kuljetusalan yhteistyö. Aikuiskoulutuspäällikkö Arto Kähkönen Lapin ammattiopisto 11.5.2012. www.lao.

ADR- SEMINAARI 2012. Oppilaitoksen ja kuljetusalan yhteistyö. Aikuiskoulutuspäällikkö Arto Kähkönen Lapin ammattiopisto 11.5.2012. www.lao. ADR- SEMINAARI 2012 Oppilaitoksen ja kuljetusalan yhteistyö Aikuiskoulutuspäällikkö Arto Kähkönen Lapin ammattiopisto 11.5.2012 Oppilaitoksen ja kuljetusalan yhteistyö Esityksen sisältö: - Toimiiko yhteistyö?

Lisätiedot

Mikä on ammatillinen tutkinto?

Mikä on ammatillinen tutkinto? Mikä on ammatillinen tutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä ammatillinen tutkinto tarkoittaa. Kainuun ammattiopisto Opintie 3, 87100 Kajaani p. (08) 61 651 www.kao.fi Mikä on

Lisätiedot

LIITE. C. Selvitys opetuksesta vastaava johtajan/johtajien kelpoisuudesta ja työkokemuksesta toimipisteittäin (hakemuslomakkeen liite 2)

LIITE. C. Selvitys opetuksesta vastaava johtajan/johtajien kelpoisuudesta ja työkokemuksesta toimipisteittäin (hakemuslomakkeen liite 2) 10 LIITE Koulutuksen järjestäjien tulee toimittaa tämän kirjeen liitteen kohdissa A - F mainitut tiedot: hakemuslomake ja sen liitteinä kopiot mainituista asiakirjoista sekä pyydetyt selvitykset/suunnitelmat.

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2008 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2008 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 5.8. 2008 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2008 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Sivu 1/3 OPETUSHALLITUS Rahoitus-yksikkö E-mail: laskentapalvelut@oph.fi Valtionosuuden saaja: 913 Helsingin kaupunki Oppisopimus Perustiedot PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien

Lisätiedot

TTS LYHYESTI. Sisällys 2 TTS LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TTS LYHYESTI. Sisällys 2 TTS LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosikertomus 2008 TTS LYHYESTI TS on valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, jonka palveluksessa on 220 työntekijää ja liikevaihto on noin 18 miljoonaa euroa. Toiminta-ajatuksenamme on parantaa

Lisätiedot

Prosessiteollisuuden työntekijän osaamistarpeet miten niihin vastataan perustutkinnon toimeenpanossa?

Prosessiteollisuuden työntekijän osaamistarpeet miten niihin vastataan perustutkinnon toimeenpanossa? Prosessiteollisuuden työntekijän osaamistarpeet miten niihin vastataan perustutkinnon toimeenpanossa? Prosessiteollisuuden tutkintotoimikunta Riku Silván 2.9.2011 Sisältö Näyttötutkinnot Tutkintotoimikunta

Lisätiedot

Valtakunnallinen Työnjohtokoulutuskokeilu. Raporttien yhteenveto vuodelta 2011

Valtakunnallinen Työnjohtokoulutuskokeilu. Raporttien yhteenveto vuodelta 2011 Valtakunnallinen Työnjohtokoulutuskokeilu Raporttien yhteenveto vuodelta 2011 Verkostotapaaminen 19.4.2012 Seurantatietoja Aloittaneet, valmistuneet ja keskeyttäneet opiskelijat koulutusaloittain 300 259

Lisätiedot

AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA

AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA OPISKELUPAIKAN VALINTA ON ISO PÄÄTÖS, MUTTA LOPPUELÄMÄÄSI SE EI LUKITSE. UNELMA-AMMATIIN VOI PÄÄTYÄ MONTAA ERI REITTIÄ JA MINKÄ IKÄISENÄ TAHANSA. KATSO ARMANIN TARINA TÄSTÄ

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 1 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 www.jao.fi/fi/jyvaskylan-oppisopimuskeskus oppisopimus@jao.fi 2 Oppisopimuskoulutus

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto

Tampereen seudun ammattiopisto Tampereen seudun ammattiopisto Tämä on Tredu Opiskelijoita n.18 000 Ammatillinen peruskoulutus 8110 josta aikuisopiskelijoita 1200 Muu aikuiskoulutus 6500 josta tutkintotavoitteisessa koulutuksessa 2300

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelut- ja turvallisuusalan ennakointikamari

Kiinteistöpalvelut- ja turvallisuusalan ennakointikamari Kiinteistöpalvelut- ja turvallisuusalan ennakointikamari Kiinteistöpalvelut- ja turvallisuusalan ennakointikamari Matti Husso Tuntiopettaja KM, tradenomi (turvallisuus) matti.husso@edu.hel.fi 040-33 40

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi

Ammatillisen koulutuksen reformi Ammatillisen koulutuksen reformi Laki ammatillisesta koulutuksesta hyväksyttiin eduskunnassa 30.6.2017 Keskeiset muutokset Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva

Lisätiedot

YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3)

YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3) YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3) Ammatin sisällöllinen kiinnostavuus 34 40 21 4 1 4,00 Ammatin hyvä imago 35 41 14 8 3 10 55 25 10 38 37 23 3 44 44 12 35 22 26 9 9 10 50 40 60 40 8 32

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 30.1.2014 EK Anne Mårtensson Opetushallitus Sisältö Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

TTSon valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio,

TTSon valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, Toimintakertomus 2006 TTS LYHYESTI TTSon valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, jonka palveluksessa on 200 työntekijää ja liikevaihto on noin 15 miljoonaa euroa. Toiminta-ajatuksenamme on

Lisätiedot

KOULUTUS KESTO AJANKOHTA HELSINGIN VANKILA. Muu ammatillinen lisäkoulutus ja valmentava ja ohjaava koulutus Valmentava I mahd.

KOULUTUS KESTO AJANKOHTA HELSINGIN VANKILA. Muu ammatillinen lisäkoulutus ja valmentava ja ohjaava koulutus Valmentava I mahd. ETELÄ KOULUTUS KESTO AJANKOHTA HELSINGIN VANKILA Muu ammatillinen lisäkoulutus ja valmentava ja ohjaava koulutus Valmentava I mahd. syksy 2013 Pintakäsittelyn perustutkinto (rakennusmaalari) kevät ja syksy

Lisätiedot