Ehdotuksia turvallisuusneuvonantajajärjestelmän kehittämiseksi yleensä alan kannalta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ehdotuksia turvallisuusneuvonantajajärjestelmän kehittämiseksi yleensä alan kannalta"

Transkriptio

1 1 Ehdotuksia turvallisuusneuvonantajajärjestelmän kehittämiseksi yleensä alan kannalta Tähän on koottu ehdotuksia turvallisuusneuvonantajajärjestelmän kehittämiseksi yleensä alan kannalta -kohtaan kirjoitetuista kommenteista kaikki sellaiset, jotka koskivat turvallisuusneuvonantajajärjestelmän kehittämistä. Yrityskoko 1-3 henkilöä: Koska ADR-ajolupa on jokaisella vaarallistenaineiden kuljettajalla niin kuljetusliikkeellä joka ei harjoita huolintaa mielestäni turvallisuusneuvonantajan toimi on tarpeeton. Turvallisuusneuvonantajien järjestäytyminen, yhteisten koulutuspäivien pitäminen, liikenne- ja viestintäm. tiedottaminen ja ohjeistaminen, turvallisuusneuvonantajien toimintaan liittyvän viranomaisvalvonnan järjestäminen, säännöksissä pitäisi tarkemmin määritellä kenellä on oltava turvallisuusneuvonantaja. Yrityksellä / laitoksella pitää olla ilmoittamisvelvollisuus nimestä ja toiminnasta. Selkeämpää linjaa siihen mitkä yritykset tarvitsevat turvallisuusneuvonantajaa. Rekisteri josta ilmenisi ketkä/kuka ovat/on eri yritysten turvallisuusneuvonantaja. Turvallisuusneuvonantajille esim. vuosittain koulutustapahtuma, jossa luennoitsijoina eri alojen asiantuntijoita ja mukana myös liikenteen valvontaan osallistuvat viranomaiset. Alakohtainen koulutus/tutkinto. Enemmän informaatiota missä mennään. Jos muutoksia, niin joku voisi tiedottaa niistä. Koulutus kaikille osapuolille. Kuljettajien täydennyskoulutuksen ja ajantasolla pysymisen (ADR-ajokortin) päivitys voisi antaa Turvallisuusneuvonantajan vastuulla. Perusteet: Varsinkin ulkomaanliikennettä harjoittavassa yrityksessä kuljettajien koulutukseen pääsy on vaikea ja kallis järjestää, voisi aikatauluttaa joustavammin. Kuljetusketjun molemmissa päissä lähetys-vastaanotto. Ollaan jonkun verran jäljessä varsinaiseen kuljetusportaaseen verrattuna. Ilmassa, merellä ja teillä on ollut eri systeemejä käytössä jo pitkään. Asenne ja vastuunkantokyky yleisesti ottaen parempi kun on koulutettu pidempään. Kurssit ovat hyviä mutta ovat turhan sekavia ainakin meidän alalla. Lakikokoelman käyttö monimutkaista. Saatava parempi ja helpompi teos. Sääntömuutosten tiedottaminen yleistyä. Liian laaja koulutusmateriaali, luokkakohtainen koulutus 3, 4, 5...(yrityksessämme käytetään vain yhtä polttoainelaatua). Myös pieniä yrityksiä olisi hyvä ohjeistaa ADR-määräyksistä. Parempi tiedottaminen suoraan turvallisuusneuvonantajille, turvallisuusneuvonantaja -päivien järjestäminen. Lakimuutoksista tietoa suoraan turv. neuvonantajalle. Selkeitä oppaita. Säiliöautojen puolelta (öljy-yhtiöt) sanelevat säännöt joten ei tarvitsisi koko järjestelmää. Säännöllinen täydennyskoulutus ohjeiden & sääntöjen muuttuessa! Tietyille osa-alueille tiivistetyt ohjeet. Tiukempi valvonta virkavallan puolelta että turvallisuusneuvonantajat hoitavat tehtävänsä. Olen huomannut että kappaletavara autoissa kulkee paljon ADR:ää "pimeästi" ilman merkintöjä ja kuskit ovat välinpitämättömiä!!! Turvallisuusneuvonantajien poistettava vilpillinen toiminta ADR kuljetuksista!!! Turvallisuus on tärkeää asiana, ei turha paperisota sitä lisää - päinvastoin. Erikoiskuljetus - esim. polttoaine ym. tää voisi olla paikallaan. Valmiiksi säädeltyä. Yrityskoko 4-10 henkilöä: Tedon saanti helpommaksi.

2 2 Turvallisuusneuvonantajan nimeämistä tulisi viranomaisen valvoa. Kun uusia sääntöjä tulee tai vanhoja muutetaan, kaikille turvallisuusneuvonantajille HETI ilmoitus muutoksista esim. sähköpostilla. Selkeitä mieluiten yksiselitteisiä ohjeita. Tiedottaminen suoraan yrityksille muutoksista. Tieto on oltava henkilöillä jotka ovat jossain muodossa tekemisissä vaarallisten aineiden kanssa. Ajatusten ja kokemusten jakaminen eri yritysten kesken. Alihankkijoiden (kuljetusfirmojen) tarkastaminen käytännössä mahdotonta kun kulj. ja varastointi ostetaan ulkopuolelta. Hyvä asia jos on tekemisissä aineiden kanssa jatkuvasti, mutta vain silloin tällöin ei pysty tarjoamaan oikeata palvelua. ILMAISIA kertauspäiviä!!! Että asiat pysyisivät mielessä! Yksinkertaisia seurantalomakkeita vaikka nettiin ja tiedotuksia/informaatiota mistä lisätietoa saa ettei kaikkea aina kuule puskaradion kautta. Tämä tarpeen siksi, koska läheskään moni ei ole päivittäin tekemisissä kyseisten asioiden kanssa. Järjestetään isompia alaa koskevia seminaareja/tilaisuuksia säännöllisesti. Kehittää lähettäjän ja vastaanottajan vastuuta, tarkistaa lähetysten pakkausten ja kuljetuksen oikeellisuutta. Koulutus vastaamaan lähemmin omaa toimialaa esim. polttoaineiden säiliöautokuljetukset. Koulutusoppaiden ja -materiaalin valmistaminen. Koulutusta ja muistuttamista liiton taholta. Koulutustilaisuuksia. Lisää koulutusta. Maalaisjärkeä enemmän ei turhaa paperin pyörittämistä. Neuvonantajille SKAL yms. tiedotuksia uusista asioista ja muutoksista ei vain erillisellä koulutuksella. Nykyinen hyvä. Otettava maalaisjärki käyttöön, nykyisellään pelkkä rahastussysteemi. Parantaa kokonaisuutta. Pitäis puhua asia eikä ainoastaan mitä laki sanoo. Rahastus lopetettava ja ryhdyttävä toimiin eikä hyssytellä asioilla! Selkeä virallinen lomakemalli. Sopuhintaiset kertauskurssit tietojen päivittämiseksi. Suppeampia lupia. Esim. vain palavien nesteiden (öljykuljetus). Tavaran lähettäjä ei useinkaan tiedä/välitä ADR-määräyksistä. Lisää koulutusta heillekin. Tiedottaminen. Tietämyksen lisääntyminen. Turvallisuusneuvonantajien tarpeellisuus pitäisi saada kuljetusliikkeiden tietoon paremmin. Nykyisin vähäisiä määriä kuljettavat liikkeet eivät ole hankkineet turvallisuusneuvonantajaa. Turvallisuusneuvonantajille suunnattua koulutusta/kursseja saisi järjestää säännöllisesti. Valvonnan tehostaminen, tiedän monia yrityksiä joissa ei ole kuultukaan ko. järjestelmästä. Valvontaa tehostettava. Vielä selkeämmät pelisäännöt tienpäällystysalan toimintojen yhdenmukaistamiseksi tarkoitettaessa vaarallisten aineiden kuljettamista varastointia. Toiminta viranomaisten kanssa ja viranomaisten vaatimusten yhdenmukaisuus. Villejä yrityksiä on, tarkempi kontrolli yritysten tasolle. Yhtenäiset ja selkeät seurantalomakkeet täyttöohjeineen. Yrityskoko henkilöä: Selkeämpää linja mitkä yritykset tarvitsevat turvallisuusneuvonantajaa.

3 3 Olisi hyvä saada asian tiimoilta jatkossa jonkinasteista yhteistoimintaa eri yritysten neuvonantajien kesken esim. seminaarien, palaverin jne. muodossa. Tällöin tietäisi miten kussakin yrityksessä toiminta tapahtuu, mitä mahdollisia ongelmia toimintaan liittyy, miten voitaisiin kehittää toimintaa, millaisia käytännön tilanteita asian tiimoilta esiintyy, jne. Kohtuuhintaisia luentoja, joihin muutkin asiasta kiinnostuneet voivat osallistua erilaisten Casien käsittelyä esim. tietty vaaraluokka tietyllä kuljetustavalla, tapaukset voisivat olla vaikka "netissä". Tiedottava yhteistyöelin, joka koostuisi asiantuntijoista. Ehkä järjestö tai jokin vastaava. Turvallisuusneuvonantaja päivät. Jossa kuljetuksen eri osapuolilla olisi keskustelufoorumi. Vähemmän papereita. Yhtenäiset lomakkeet yleiseen käyttöön. Parempi tiedottaminen, on yrityksiä jotka eivät ole kuulletkaan asiasta. Ehdottomasti täytyisi saada alalle lehti jossa käsiteltäisiin alan asioita. Turvallisuusneuvonantajille vuosittainen yhden päivän koulutus. Tietoa nettisivuista joilta voisi lukea alan tapahtumista. Hänvisar till ovanstående. Det är mycket svårt att få en enkel instruktion över ett så brett område med så många ämnen som finns i ADR bestämmelserna,men det bör finnas en enkel instruktion för den stora grupp människor som behadlar ADR gods utan att ha fått någon skolning överhuvudtaget, t.ex. kontorspersonal. lagerpersonal osv Kattojärjestö, jolle myöskin vuosittain raportointi. Kohdistaa koulutus niille yrityksille, joilla on todellinen tarve. Joku rajoitus, kuinka suuri yritys tarvitsee turv. neuvonantajan, voisi olla paikallaan. Koulutusta paitsi vaarallisista aineista, koulutusta tukea jokapäiväisiin työtehtäviin. Kuljetusten tilaajien koulutusta parannettava, elikä lähettäjien. Kuljetusyritys EI valitse pakkauksia, EI varastoi, EIkä luokittele eri aineita. Me kuljetamme, miksi pitää opiskella kemistiksi, voidakseen harjoittaa kuljetustoimintaa? ADR-määräykset ovat täysin riittäviä. Ei arvoisan tutkijankaan tarvitse opiskella esim. arkkitehdiksi, kyselläkseen kysymyksiä, joista ei ole hyötyä kenellekään muulle, kuin sille, joka saa siitä maksun. Kursseja, tiedotusta alaan liittyvästä. Käytäntöön liittyvää koulutusta ja yhteisiä tilaisuuksia tulisi lisätä. Lakien ja säädösten selkeyttäminen ja saattaminen tietojärjestelmiksi niin että yksinkertaisella haulla saa asioista selvää. Nykyisistä säädöksistä on työlästä löytää varma vastaus johonkin kysymykseen, ja siten on vaarana ettei välitetä asioista. Lisäkoulutus mahdolliseksi lyhyillä kertaus ja tilanneharjoittelu kursseilla. Lisää infoa ja koulutusta. Lisää tietoa asioista ruohonjuuritasolle siis lisää neuvonantajia, mutta koulutus helpommaksi Olen vahvasti sitä mieltä, että yritykset, jotka ostavat neuvonantajapalvelut ulkopuolisilta, eivät kaikilta osin täytä lain vaatimuksia. Eli kun johto ei ole täysin selvillä turvallisuusneuvonantajan vaatimuksista, tieto ei kulje riittävän hyvin neuvonantajan ja yrityksen välillä. Olisi hyvä nähdä käytännön esimerkkejä miten vast. kokoiset yritykset ovat hoitaneet asioitaan. Näin voisi saada hyviä vihjeitä koulutukseen, raportointiin yms. Rahtikirjoissa puutteita esim. Kiitolinjan pakettilinjaan ei mahdu VAK-merkintöjä Selvemmät säännöt! Säännöstön selkiyttäminen. Esimerkkitapausten laadinta. Toimintatapamallit. Sääntöjen muutosten tiedottaminen turvallisuusneuvonantajille. Tarkempi toimenkuva vastuualueista. Tiedottaminen vielä aika tuntematon käsite. Tiedotus määräysten muutoksista paremmaksi. Turvallisuusneuvonantajan työ ei ehkä aina ole niin arvostettu... Valvontaa lisättävä koska kaikki eivät noudata määräyksiä. Valvottava, että jokainen kriteerit täyttävä yritys/yhteisö hankkii/ostaa/nimeää turv. neuv. antajan. Varsinkin isoissa yrityksissä huolinta/kuljetus varastojen/autojen kohdalla isoja puutteita, miksi neuvonantajat eivät toimi. Yhteiset kokemustenvaihto/tiedotustilaisuudet tarpeellisia. Yhtenäiset määräykset ja standardit merkintöihin.

4 4 Yksinkertaiset ohjeet ja kirjaaminen. Ei päällekkäisiä järjestelmiä kuten nyt. Laatujärjestelmä ja Turvallisuusneuvonantajajärjestelmä. Yleiset lomakkeet käytettäväksi. Yrityskoko henkilöä: ATK:n entistä parempi hyödyntäminen. Esimerkiksi ministeriön välitön tiedottaminen neuvonantajille kaikista VAKkiin liittyvistä muutoksista. Enemmän ulkopuolista koulutustarjontaa yrityskohtaisesti. Yhteisiä raporttimalleja tulisi kehittää, turvallisuusneuvonantajan tulisi olla yhtiö sisältä jos halutaan raportoida myös pienet vahingot ja läheltä-piti -tilanteet. Käytäntöpainotteisempaa koulutusta. Selkeät toiminta ja pakkaus ohjeet. Tiedotus muutoksista ei ole, joutuu itse "kaivamaan" tietoa, turvallisuusneuvonantajan tehtävien "epämääräisyys", ei vastuuta. Turvaohje korttien saanti netti sivujen kautta. Enemmän koulutustarjontaa ja aiheesta käsitteleviä tietoja yrityksille, jotka ovat tekemisissä vaarallisten aineiden kanssa. Koska tämä turvallisuusneuvonantaja on nimetty pakolliseksi, tulisi myös koulutuksen olla ERITTÄIN edullista ja helposti saatavissa, niin kuin myös kaikenlaisen VAK- materiaalinkin. Enemmän mallitapauksia (merkinnät, rahtikirjat, turvallisuuskortit) nettiin! Esim. liikenneministeriö voisi vaikkapa sähköpostitse tiedottaa uusista lainsäädännön muutoksista. Kertauskursseja syytä pitää. Koskemaan kaikkia kuljetusmuotoja. Koulutus ja kurssit saisivat olla hieman edullisempia niin tulisi kerrattua selvästi useammin. Koulutusta... Kuljetuspuolella kaikilla kuskeilla pitäisi olla ADR/VAK-valmius, muutokset pitäisi tiedottaa nopeammin ja paremmin, turvallisuusneuvonantaja kokopäivätyöksi eikä suoritettavaksi oman toimen ohella. Lisäaikaa nipistettävä tarkastusten tekemiseksi ja toiminnan seuraamiseksi alalla toimivissa yrityksissä. Kuljetusliikkeille / lähettäjille laadittava yhteisiä toimintaperiaatteita. Lisää infoa ja painetta viranomaisilta. Lisää infoa. Pitäisi kai verkottua tietojen vaihtamiseksi. Lisää koulutusta. Mielestäni neuvonantajana tulisi toimia joku ulkopuolinen henkilö, jolla todella olisi aikaa ja tuntemusta vaarallisten aineiden käsittelystä/kuljettamisesta. Monella yrityksellä saattaa olla satunnaisia VAK-lähetyksiä ja tällöin tieto/taito ei voi olla kovinkaan hyvää. Ja jotta kaikki sujuisi säännösten mukaan tulisi tehtävän hoitamiseen olla kunnolla aikaa ja mahdollisuus kehittää esim. omaa ATK-systeemiä. Monipuolisemmaksi koskemaan muitakin aloja. Neuvonantajille vapautus ADR-täydennyskokeesta. Osaksi laatujärjestelmää, josta on mahdollista saada laatupisteitä tarjouskilpailussa. Jos ostoliikenteen ostaja ei ole halukas laadusta maksamaan, niin sitä on turha myöskään odottaa. Profiilin nosto. Selkeitä toimintamalleja eri tilanteita varten, jonkinlainen neuvontapalvelu turvallisuusneuvonantajille! Selkeämpää täsmäkoulutusta, jossa enemmän case-tyyppisiä tyypillisiä harjoituksia. Selvemmät määräykset (reunanumerot pois!). Selvempiä määräyksiä ja sanktioita, mikäli ei olla nimetty turvallisuusneuvonantajaa. Valmiita lomakkeita tna:n tehtäviin liittyvissä raportoinneissa. Turvallisuusneuvonantaja saattaa olla nimetty vain määräysten täyttämiseksi, eikä huolehdita tehtävien hoitamisesta. Tiedotteita liikenneministeriöstä esim. onko kaikilla alihankkijoilla oltava omat turvallisuusneuvonantajat.

5 5 Tiedotusta, teemapäiviä, lehti tai tiedote säännöllisesti etc. Turvallisuusneuvonantajan tehtäväkenttä liian laaja. Olisi hyvä jos olisi 2-3 neuvonantajaa suuremmassa yrityksessä; yksi luokittelua varten, 1 pakkauksia ja varastointia sekä 1 kuljettamista ja asiakirjoja varten. Tällöin pystyisi paremmin hallitsemaan oman alueensa. Turvallisuusneuvonantajat tulisi saattaa jonkin asteisen yhteisen tiedotuksen piiriin, kirje tai meili asioiden niin vaatiessa. Turvallisuuteen tulisi kiinnittää huomiota ihan oikeasti. Työn tulisi olla pitkäjänteistä. Muutosten tulisi olla erittäin perusteltuja. Lainsäädännön tulisi ohjata toimintoja oikeiden toimintatapojen suuntaan. VAK-muutoksista ilmoittelu ilman kalliita koulutuksia. Viranomaisten toivoisi tiedottavan laajemmin aiheesta, jotta alaa tuntemattomatkin ihmiset ymmärtäisivät jossain määrin järjestelmän tarpeellisuuden. Vuosittainen sääntöjen kertaus olisi asiaa. Yleiset turvallisuusneuvonantajapäivät kerran vuodessa, nettiin foorumi jossa vinkkejä ja uusin tieto. Yrityksen johdolle pitäisi paremmin tiedottaa turvallisuusneuvonantajan tehtävästä. Yrityksen johdolle pitäisi tehdä selväksi, että ko. tehtävään on nimettävä joku henkilö ellei käytetä ulkopuolista palvelua. Yrityksien johtoportaille infoa tutkinnon vaativuudesta ja työn merkityksestä ja että tulisi näkyä myös palkassa tai toimenkuvan muutoksessa. Yrityskoko henkilöä: Asian eteenpäin vienti yleisellä tasolla, mahdollisuus käydä sellaisissa yrityksissä jossa toimi on laajempaa tai ehkä koko päivä toimi. Ministeriö ja alan kouluttajat, järjestämällä koulutus-, informaatio ja teema tilaisuuksia. Uudistuksista, muutoksista ja esille tulleista tapahtumista, onnettomuuksista, vaaratilanteista ja yleensä alaan liittyvistä ongelmista. Olisi hyvä jos muutoksista informoitaisiin LvM:n toimesta ennen kuin muutokset tulevat voimaan kaikille maakuljetusten turvallisuusneuvonantajille. Viranomaistiedotuksen parantaminen. Koulutus melko kallista. Sellaista koulutusta, mikä kattaisi kaikki kuljetusmuodot. Kuljettajien entistä tarkempi seulonta tehtävään soveltuvuuden kannalta. Neuvonantajilla pitäisi olla esim. luottokorttikokoinen VAK-neuvonantajan kortti, jonka voisi näyttää kuljettajalle tarkastuksen yhteydessä. Turvallisuusneuvonantajille "koulutustilaisuuksia", jossa käydään eri yritysten tapoja, hyviä käytäntöjä, läpi. Koko logistinen ketju. Turvallisuusneuvonantaja -luettelo Suomen turvallisuusneuvonantajista firmoineen ja yhteystietoineen. Suositus: turvaohjekorttiin firman turvallisuusna. yht. tiedot. Ajankohtaisia koulutustilaisuuksia päivän tai puolen mittaisia ajankohtaistietoiskuja AKE:lta suoraa postia as. henkilöille! Alan jonkin asteinen "yhdistystoiminta". Avoin keskustelu, yhteiset tapaamiset, seminaarit -esim. viranomaistahon järjestäminä tehokkaita. Huolintaliikkeissä asiat yleisesti hoidettu hyvin, mutta kuljetusliikkeissä ilmeisesti puutteita tietotasossa. Vaatimustaso saattaa joissakin tapauksissa olla kuljetusyrittäjälle liian suuret, joten huolintaliikkeiden kautta tapahtuvaa koulutusta ja ohjaamista tulisi tukea. Ilmoitusvelvollisuus. Jatkokoulutus. Jonkinlaisia foorumeita ajatusten ja kokemusten vaihtoon sekä mahdollisuus opittujen asioiden vaihtoon esim. erilaisten onnettomuuksien jälkeen (ennalta ehkäisevä vaikutus). Julkistakaa tämä raportti. Lisäksi esim. SFS ja Norske Veritas voisivat huomioida tna:n tarpeen asiakasauditoinneissa. On jo muutama kyselyt tullut. Järjestelmä uusien asioiden tiedottamiseksi.

6 6 Kehittämispäiviä esim. kerran vuodessa. Kuljetus- ja varastointijärjestelmien lähentäminen. Toivotaan säännöllistä(vuosittain) turvallisuusneuvonantajien tapaamispäiviä. Kurssi/seminaari 1 kerta vuoteen josta saa todistuksen. Kuten edellä. Ja ehkä enemmän valtakunna llista tiedottamista niin, että kaikki tajuavat asian välttämättömyyden. Käytettyjen tyhjien astioiden merkitseminen. Liikaa pyrokratiaa ja laki vaatii kaikkia osallisia osallistumaan. EHDOTAN: kuljetusliikkeet hoitavat koko asian. Liian vähän kerrotaan, että asian voi hoitaa myös joku ulkopuolinen. Suomessa paljon pieniä tai yksittäisiä tapauksia jotka jäävät ilman hoitoa. Tämä järjestelmä on tarkoitettu kuljetusliikkeelle ei firmoille, jotka ei hoida kuljetusta ainoastaan omistavat lastauspaikan. Liikenneministeriön tulisi laatia postituslista, johon liittyneille tulisi sähköpostitse aina viimeisimmät alaa koskevat säädösmuutokset ja mahdollisesti myös muita alaa koskevia tiedotteita. Olisi hyvä mahdollisimman paljon saada yhteisiä kaavakkeita ym. menetelmiä, jolloin kaikki tarpeellinen ainakin tulee tehdyksi. Jos jokainen muokkaa omassa firmassa omia juttuja, voi olla että tärkeääkin jää huomaamatta. LVM:n taholta kaipaisin lisää vaan vielä koulutusta ja ikään kuin asian "jauhamista" tiedotteilla. Yhtiön johdolle kannattaisi varmaan informoida asian tärkeyttä ja sisältöä. Pitäisi olla jonkinlainen rekisteri mistä voisi hakea eri yritysten turvallisuusneuvonantajien yhteystietoja. Selkeämmät säännöt, mitä turvallisuusneuvonantajan tulee tehdä ja raportoida. Tietysti ne jostain löytyykin. Tiedotusta! Selkeämpiä linjauksia missä ja milloin neuvonantajan velvollisuudet siirtyvät toiselle osapuolelle. Seminaareja turvallisuusneuvonantajilla. Sinänsä tyhmä järjestelmä, kun yhden auton yrittäjän täytyisi kouluttautua myös itsensä valvojaksi. Se että huolintaliikkeet hoitaisivat velvoitteen heidän puolestaan ei toimi. Uskon että monet ovat vielä täysin tuuliajolla. Säännöstö on liian monimutkainen ja vaikeasti hallittava. OTO-työnä ei juuri tule kokemusta eikä kaikkiin asioihin osaa puuttua muuta työtä hoitaessaan. Tarkastukset lain vaatimusten noudattamiseksi. Tiedotejärjestelmä suoraan AKE:sta tai ministeriöstä turvallisuusneuvonantajille, jolloin tieto kulkee realisti niitä tarvitseville ja tieto menee suoritustasolle oikeanlaatuisena. AKE:lta päivitetty lista TNA koulutuksen suorittaneista, TYÖNANTAJITTAIN. TUTKINNON VOIMASSAOLOAI- KA ON LIIAN PITKÄ, on joitakin aloja joissa tna voi olla vastaavana passiivisesti (kulj. liikkeet). Viranomaisten tulisi alkaa kysyä VAK/ADR rikkomuksissa (ratsiat) turvallisuusneuvonantajan asemaa, ellei ole niin tämäkin on vastoin lain henkeä => korottaa rikkomuksen pvs. määrää. Turvallisuusneuvonantaja yhdistys, jossa voisi hyödyntää myös muiden yritysten turvallisuuteen liittyviä asioita ja toimintatapoja. Turvallisuusneuvonantajakoulutusta antavat koulutuslaitokset, jotka ovat saaneet oikeudet vanhoista kokemuksistaan. Tiukemmat vaatimukset koulutukselle, jotta se vastaa hinnoitteluaan. Turvallisuusneuvonantajan koulutuksen pitäisi sisältyä kuljetusalan upseerien peruskoulutukseen. Turvallisuusneuvonantajan osaamisvaatimuksia voisi lisätä, nykyisestä kokeesta pääsee läpi liian helpolla ja ilman asian ymmärrystä. Valmistajille, välittäjille ja käyttäjille lisää tietoa. Suuria kansainvälisiäkin yrityksiä, joissa ei tunneta koko asiaa, tai ei välitetä. Vastuut selkeämmäksi esim. toiminta onnettomuustapauksissa ja yleisimmissä rikkeissä: ajo- ja lepoaikojen ylitykset; seuranta ja vastuu. Vuosittainen koulutuspäivä, jonne kootaan/pyydetään turvallisuusneuvonantajat esim. lääneittäin. Yhdenmukaistaa saman alan yrityksien sisällä raportointi ja tarkastus/valvontatehtävät. Yritysten johdon asenteeseen pitää saada muutos. Eivät ymmärrä tai halua ymmärtää turv. neuv. antajan perimmäistä tarkoitusta. Eli vastuun oikeanlaista ymmärtämistä eikä vain näennäistä lain kirjaimen täyttämistä.

7 7 Yleistä tiedotusta lisää, jotta asia tulisi enemmän tietoisuuteen ja tutummaksi. Yrityskoko yli 1000 henkilöä: "Valtakunnassa" vastaavasti turvallisuusneuvonantajille vuosittain koulutuspäivä. Mitä uutta? Mitä on koettu ongelmaksi, vahinkoesimerkkejä. Alalla yhteistoiminta on lähtenyt hyvin käyntiin. Alan osaajien yhteistyössä on varmasti voimaa. Alueellisia ajankohtaispäiviä esim. kerran vuodessa. Ehkä liian byrokraattinen. Mietittävä järjestelmä osana yritystoimintaa ei erillistä yhteiskunnan edellyttämää toimintaa. Esilläpito ja tiedotus aihealueen lehdissä ym. Kerran vuodessa kokemustenvaihtopäivät. Onnettomuusraporttien jakelu takkuilee, kirjava käytäntö yrityksissä. Paikkakuntakohtaiset turvallisuusneuvonantajat. Samanlaisia tuntoja tuntui olevan Kemianteollisuuden järjestämään seminaariin osallistuvilla joillakin muillakin. Selvät tulkinnat! Tietoa muista neuvonantajista jotta heidän kanssaan voi vaihtaa mielipite itä ja saada vinkkejä toimintaan. Yhteinen "tietopankki" tapahtuneista onnettomuuksista nettiin ja jonkinlainen keskustelufoorumi yleisellä tasolla. Arvostusta lisättävä. Enemmän tiedon jakoa ja selvät pelisäännöt siitä, kuka todella tarvitsee turv. neuvonantajaa valvontaa lisättävä sekä yrityksissä, että maantiellä. Tehtävän tärkeyden korostaminen. Tiedotusta!!! Jotta esim. em. ongelmiin saadaan ratkaisuja - moni yritys ei todellakaan tiedä, miten vak pitää merkitä ja pakata tai mitä vastuita yrityksellä on. Useilla yrityksillä vak on vain pieni osa toimintaa eikä siihen ole kiinnitetty huomiota - esim. neuvonantajavaatimus on monelle aivan "uusi" tieto vieläkin. Neuvonantajien välille olisi hyvä saada yhteistyötä, koska meistä moni taistelee samojen ongelmien kanssa. Tapaamisia, jonnekin internettiin keskustelupalsta tai jotain... Yhteydenpito eri yritysten neuvonantajien kesken voisi antaa sopivia virikkeitä ja vin kkejä.

VAK-velvollisuudet. Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

VAK-velvollisuudet. Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. VAK-velvollisuudet Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä 2018 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. www.trafi.fi/vak Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vaarallisten aineiden kuljetus VAK Kuljetuksella

Lisätiedot

Ehdotuksia turvallisuusneuvonantajajärjestelmän kehittämiseksi omassa yrityksessä

Ehdotuksia turvallisuusneuvonantajajärjestelmän kehittämiseksi omassa yrityksessä 1 Ehdotuksia turvallisuusneuvonantajajärjestelmän kehittämiseksi omassa yrityksessä Tähän on koottu ehdotuksia turvallisuusneuvonantajajärjestelmän kehittämiseksi omassa yrityksessä -kohtaan kirjoitetuista

Lisätiedot

TAKING THE DANGER OUT OF DANGEROUS GOODS

TAKING THE DANGER OUT OF DANGEROUS GOODS Dangerous Goods Management Finland Oy TAKING THE DANGER OUT OF DANGEROUS GOODS www.dgm.fi DGM GROUP DGM Group (Dangerous Goods Management Group) on johtava kansainvälinen asiantuntijaorganisaatio, joka

Lisätiedot

Näytelogistiikka Itellan näkökulmasta

Näytelogistiikka Itellan näkökulmasta Näytelogistiikka Itellan näkökulmasta Labquality-päivät 10.2.2012 Pauliina Auveri VAK turvallisuusneuvonantaja Esityksen sisältö Lähettäjän yleiset velvollisuudet s.3 Näytteiden luokitus s. 4-6 Pakkaaminen

Lisätiedot

Finncont Oy, Virrat henkilöstöä n. 130 liikevaihto n. 20 milj. Perustettu v. 1974. Räätälöityjä ratkaisuja 40 vuotta

Finncont Oy, Virrat henkilöstöä n. 130 liikevaihto n. 20 milj. Perustettu v. 1974. Räätälöityjä ratkaisuja 40 vuotta Teollisuuden polttonesteet -seminaari 9.-10.9.2015, Tampere Työmaiden ja maatilojen siirrettävät (ja varasto-) säiliöt käyttökelpoiset vaihtoehdot eri kohteisiin Timo Linjamaa, myyntipäällikkö, vakiotuotteet

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen 28.5.2013 VALTIONEUVOSTON ASETUS VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSESTA TIELLÄ ANNETUN VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi Suomen Turvallisuusneuvonantajat Laatu ja turvallisuus auditointi Yritys: Tarkastelun kohde: Auditoija: Päiväys: 1.1 Vastuuhenkilöt 1.1.1 Onko kemikaalien maakuljetuksille nimetty turvallisuusneuvonantaja?

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus Santtu Hellstén STUK Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä Helsinki 10. 11.12.2015 Aiheita Vastuista: lähetys, vastaanotto, koulutus STUKin uusi opas turvajärjestelyistä

Lisätiedot

Kysely yhteistoimintaryhmien toiminnasta. Vakuutus- ja hyvinvointiyksikkö 2012

Kysely yhteistoimintaryhmien toiminnasta. Vakuutus- ja hyvinvointiyksikkö 2012 Kysely yhteistoimintaryhmien toiminnasta Vakuutus- ja hyvinvointiyksikkö 2012 2 Aktiivinen lomituksen yhteistoimintaryhmä Toimeksiantosopimus edellyttää ryhmän perustamista Yhteistoimintaryhmän tehtävät

Lisätiedot

Muutokset ADR- ajolupakoulutuksessa ja -kokeissa 1.7.2011.

Muutokset ADR- ajolupakoulutuksessa ja -kokeissa 1.7.2011. Muutokset ADR- ajolupakoulutuksessa ja -kokeissa 1.7.2011. Vantaa 11.4.2011, Oulu 12.4.2011, Tampere 14.4.2011 Pekka Kärkkäinen ADR- ajolupakokeet ja myönnetyt ajoluvat 2010 Perusajolupa kokeita 4384,

Lisätiedot

Minkälaista yhteistyötoimintaa luontaishoitoalalla mielestäsi tarvitaan?

Minkälaista yhteistyötoimintaa luontaishoitoalalla mielestäsi tarvitaan? Oulussa 19.3.2013 LUONTAISHOITOALAN TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖ Kyselytutkimuksen lähtökohtana on kartoittaa luontaishoitoalan toimijoiden tarvetta yhteistoimintaan Pohjois-Pohjanmaan alueella. Tämän tutkimuksen

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Uusi asunto-osakeyhtiölaki Osakkeenomistajan remontit Pakkalan Sali 2. 9 2010 Pekka Luoto Uusien määräysten tavoitteita, miksi uudet määräykset ovat

Lisätiedot

LAPPU -projekti (Kollin yleinen osoitelappu) Yhteenvetoa haastatteluista ja hankkeen eteneminen

LAPPU -projekti (Kollin yleinen osoitelappu) Yhteenvetoa haastatteluista ja hankkeen eteneminen LAPPU -projekti (Kollin yleinen osoitelappu) Yhteenvetoa haastatteluista ja hankkeen eteneminen 24.10.2003 Anu Kalliala TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 1 Suoritetut haastattelut Haastatteluja

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus Santtu Hellstén STUK Teollisuuden 11. säteilyturvallisuuspäivät Helsinki 7.-8.10.2015 Aiheita STUKin uusi opas turvajärjestelyistä http://www.julkari.fi/handle/10024/126376

Lisätiedot

Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Anne Silla ja Juha Luoma VTT

Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Anne Silla ja Juha Luoma VTT Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä Anne Silla ja Juha Luoma VTT Click to edit Master Tutkimuksen title style tavoitteet Click Selvittää to edit toimintatapoja

Lisätiedot

Trafin VAK-päivä Mari Suominen

Trafin VAK-päivä Mari Suominen Trafin VAK-päivä 2015 9.1.2015 Mari Suominen Sisältö Vaarallisten aineiden kuljetusta koskeva lainsäädäntö (VAK-laki, asetuksia) Suomen ja Venäjän väliset VAKrautatiemääräykset VAK-neuvottelukunta Muutoksia

Lisätiedot

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen KOKO TOTUUS Sisäilmahankkeen tiedottaminen Toimitusjohtaja 1 Viestintä Mitä? Oikean tiedon välittäminen, oikea-aikaisesti, oikeaan paikkaan. Tärkeät kysymykset: 1. MITÄ? ( oleellinen tieto, aikataulut

Lisätiedot

Turvallisuus ja kemikaalivirasto Simo Lehmusmies Trafin VAK päivä. VAK onnettomuusraportointi tieliikenteessä

Turvallisuus ja kemikaalivirasto Simo Lehmusmies Trafin VAK päivä. VAK onnettomuusraportointi tieliikenteessä Turvallisuus ja kemikaalivirasto Simo Lehmusmies 3.2.2016 Trafin VAK päivä VAK onnettomuusraportointi tieliikenteessä Tukes lyhyesti Ydintehtävät: valvonta ja toimeenpano, viestintä ja kehittäminen Perustettu

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Projektinhallinta. Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen

Projektinhallinta. Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen Projektinhallinta Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen Mitä, missä, milloin ja vielä miten, paljonko, kenelle,

Lisätiedot

Huom. Kansainvälisten ADR/RID-määräysten mukaan toimivaltaisen viranomaisen on poistettava tämä kansilehti ennen raportin lähettämistä eteenpäin.

Huom. Kansainvälisten ADR/RID-määräysten mukaan toimivaltaisen viranomaisen on poistettava tämä kansilehti ennen raportin lähettämistä eteenpäin. 1 (5) ONNETTOMUUSILMOITUS / VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUS Vaarallisten aineiden kuljetuksessa vaaraa aiheuttaneesta tapahtumasta liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen vaarallisten aineiden kuljetuksesta

Lisätiedot

Rajapintojen hallinta ADRlogistiikkaketjussa. ADR-seminaari 14.2.2013

Rajapintojen hallinta ADRlogistiikkaketjussa. ADR-seminaari 14.2.2013 Rajapintojen hallinta ADRlogistiikkaketjussa ADR-seminaari 14.2.2013 UN IMDG ADR IATA-DGR RID Rajapinnat eri kuljetusmuodoissa Vaaran paikka vai kohtauspaikka Kuljetustilauksesta toimitukseen Lähettäjä

Lisätiedot

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Selvitys Keski-Suomen alueella Nina Pimiä Projektipäällikkö 21.5.2015 Mitä tutkittiin? Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarvetta

Lisätiedot

Kun nuori tulee töihin

Kun nuori tulee töihin Kun nuori tulee töihin Tämän oppaan tarkoituksena on toimia käsikirjana pk-yrityksen työllistäessä nuoren henkilön. Mukaan on koottu muistilista työnantajalle perehdytyksen tueksi. Vastaavasti mukana on

Lisätiedot

Muutos! Tehokasta tiedotusta! Tehokkaan tiedotuksen abc Toimittaja Soila Ojanen Vuojoen kartano 12.6.2009

Muutos! Tehokasta tiedotusta! Tehokkaan tiedotuksen abc Toimittaja Soila Ojanen Vuojoen kartano 12.6.2009 Muutos! Tehokasta tiedotusta! Tehokkaan tiedotuksen abc Toimittaja Soila Ojanen Vuojoen kartano 12.6.2009 Miten toimittaja katsoo maailmaa? Toimittaja etsii AINA uutista Dramaattista Ristiriitaista Erilaista

Lisätiedot

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Johdanto... 2 1. Opetushenkilökunnan tehtävät... 2 1.1. Kurssin vastuuopettaja... 2 1.2. Kurssimestarit ja assistentit... 3 1.2.1. Vastuuyliopiston

Lisätiedot

Ammattipätevyysseminaari. Yli-insinööri Timo Repo

Ammattipätevyysseminaari. Yli-insinööri Timo Repo Ammattipätevyysseminaari Yli-insinööri Timo Repo Keskeiset säädökset Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee ammatilliseen koulutukseen liittyvän lainsäädännön ja valtioneuvoston päätökset sekä ohjaa

Lisätiedot

Miltä lainsäädäntö ja valvonta näyttävät kuljetusyrittäjän silmin? Kuljetusliike Helokivi Oy, toimitusjohtaja Kari Helokivi

Miltä lainsäädäntö ja valvonta näyttävät kuljetusyrittäjän silmin? Kuljetusliike Helokivi Oy, toimitusjohtaja Kari Helokivi Miltä lainsäädäntö ja valvonta näyttävät kuljetusyrittäjän silmin? Kuljetusliike Helokivi Oy, toimitusjohtaja Kari Helokivi? Perustettu 1962 Kotipaikka Lahti 21 Vetoautoa 24 Perävaunua 22 Jalkalavakonttia

Lisätiedot

Mauno Rahikainen 2009-09-29

Mauno Rahikainen 2009-09-29 SISÄLTÖ - Alustus - Tutustutaan toisiimme - Omat odotukset (mitä minä haluan tietää) - Vaalivaliokunnan tehtävät (sääntöjen vaatimat) - Miksi vaalivaliokunta on tärkein vaikuttaja järjestöissä? - Järjestön

Lisätiedot

1. Matkustaja- ja matkustusturvallisuus päivittäisessä työssä

1. Matkustaja- ja matkustusturvallisuus päivittäisessä työssä Koulutusohjelmat vuodelle 2015 1. Matkustaja- ja matkustusturvallisuus päivittäisessä työssä Sisältää henkilöliikenteen kuljettajan lainsäädännölliset oikeudet ja velvollisuudet häiriö-, vaara ja onnettomuustilanteissa.

Lisätiedot

VAARALLISTEN AINEIDEN kuljetus käsittely varastointi

VAARALLISTEN AINEIDEN kuljetus käsittely varastointi VAARALLISTEN AINEIDEN kuljetus käsittely varastointi KEMIKAALITURVALLISUUS ILMAKULJETUKSET ICAO-TI & IATA DGR PERUSKURSSI Vaarallisten aineiden ilmakuljetuksia koskevan asetuksen (210/97) mukainen peruskoulutus.

Lisätiedot

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi kouluttaa pk-yrityksiä Sisältö ATEX lainsäädännöstä ja sen erikoispiirteistä

Lisätiedot

Ti5313500 Tietoturvan Perusteet : Politiikka

Ti5313500 Tietoturvan Perusteet : Politiikka Ti5313500 Tietoturvan Perusteet : Pekka Jäppinen 12. joulukuuta 2007 Pekka Jäppinen, Lappeenranta University of Technology: 12. joulukuuta 2007 Ohjeistus/säännöt henkilöstölle kuinka toimia Kertoo mitä

Lisätiedot

Oivahymy-pilotin kokemukset ja jatkosuunnitelmat. 24.-25.1.2012 Elintarvikevalvonnan valtakunnalliset koulutuspäivät Tampere Ulla Poutiainen, SULO

Oivahymy-pilotin kokemukset ja jatkosuunnitelmat. 24.-25.1.2012 Elintarvikevalvonnan valtakunnalliset koulutuspäivät Tampere Ulla Poutiainen, SULO Oivahymy-pilotin kokemukset ja jatkosuunnitelmat 24.-25.1.2012 Elintarvikevalvonnan valtakunnalliset koulutuspäivät Tampere, SULO Oivahymy Tausta Mitä pilotissa tehtiin Kokemukset pilotista Jatkosuunnitelmat

Lisätiedot

Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä

Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 22.12.2006/1233 Laki yhteistoiminnasta yrityksissä

Lisätiedot

Työterveys Akaasia. Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto. 1 Akaa Akaa - Ikaalinen - Sastamala

Työterveys Akaasia. Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto. 1 Akaa Akaa - Ikaalinen - Sastamala Työterveys Akaasia Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto 1 Akaa Mistä ilmenee, että tth ei tunne toimialaanne? Ei tunneta työn vaatimuksia, työn riskit ovat vieraita Ei tiedetä, mitä työpaikalla

Lisätiedot

Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä. Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12

Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä. Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12 Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12 Omavalvonnan säädökset Elintarvikelain 23/2006 mukaisesti kaikilla elintarvikealan toimijoilla on oltava

Lisätiedot

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Yhteistyössä: Kuljetusala.com Kuljetusala pitää Suomen pyörät pyörimässä Kuljetusala liikuttaa kaikkea Suomessa ja ulkomailla

Lisätiedot

Paremmilla tiedoilla entistä parempaa hoitoa. Parempi kokonaisuus.

Paremmilla tiedoilla entistä parempaa hoitoa. Parempi kokonaisuus. Paremmilla tiedoilla entistä parempaa hoitoa Yhtenäiset potilastiedot. Terveydenhoito saa uudet mahdollisuudet käyttää tietojasi. Parempi kokonaisuus. Potilastietojen yhdistäminen otetaan nyt käyttöön

Lisätiedot

Kuinka tasa-arvoinen ruotsinsuomalainen nainen/mies on kotona?

Kuinka tasa-arvoinen ruotsinsuomalainen nainen/mies on kotona? Kuinka tasa-arvoinen ruotsinsuomalainen nainen/mies on kotona? Kyselyä koskevia ohjeita Lähettäjä. Tämän kyselyn tekevät Ruotsinsuomalaisten Keskusliitto ja Ruotsinsuomalaisten Naisten Foorumi. Rahoittajana

Lisätiedot

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA Palotarkastusinsinööri Tapio Stén Pirkanmaan pelastuslaitos, pvm. 27.9.2017 Pelastusviranomaisen rooli väestönsuojien

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely

Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely Raportti Heidi Oinonen Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry osallisuushanke Salli Toukokuu 2013 Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekyselyn

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

SuLVI Yhdessä pärjäämme paremmin Pelisäännöt kuntoon

SuLVI Yhdessä pärjäämme paremmin Pelisäännöt kuntoon Pelisäännöt kuntoon SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Operatiivinen johto, yhteydenpito sidosryhmiin, hanke-edustus: toiminnanjohtaja Tiina Strand tiina.strand@sulvi.fi, 040 505 5445 Nettisivupäivitykset,

Lisätiedot

Käyttöönoton helpottaminen yritysnäkökulmasta Kevät 2017 Ville Kivilompolo & Sanna Tuuliainen Julkisten palveluiden palvelumuotoilu Lapin yliopisto

Käyttöönoton helpottaminen yritysnäkökulmasta Kevät 2017 Ville Kivilompolo & Sanna Tuuliainen Julkisten palveluiden palvelumuotoilu Lapin yliopisto Käyttöönoton helpottaminen yritysnäkökulmasta Kevät 2017 Ville Kivilompolo & Sanna Tuuliainen Julkisten palveluiden palvelumuotoilu Lapin yliopisto Palveluseteli on valinnanvapautta lisäävä vaihtoehto

Lisätiedot

Yhdistystoimijan ABC. Rekisteröity yhdistys. Rekisteröimätön yhdistys. Yhdistysrekisteri

Yhdistystoimijan ABC. Rekisteröity yhdistys. Rekisteröimätön yhdistys. Yhdistysrekisteri Yhdistystoimijan ABC Rekisteröity yhdistys on oikeushenkilö (juridinen henkilö) voi tehdä sitoumuksia jäsenet eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa on merkitty yhdistysrekisteriin paras ratkaisu pitkäaikaiseksi

Lisätiedot

Liikennekaari-vaikutusarviointikysely

Liikennekaari-vaikutusarviointikysely Liikennekaari-vaikutusarviointikysely Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenille 18.5.2016 Liikennekaari-vaikutusarviointi Kysely lähetettiin noin 4 350 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n

Lisätiedot

10 hyvää syytä. Järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu

10 hyvää syytä. Järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu 10 hyvää syytä Järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu 10 hyvää syytä, miksi järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu Yhteiset pelisäänöt 1. Tehokas yhteistyö henkilöstön kanssa Luottamusmies

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen

Lisätiedot

Anne Vehmas Ramboll Finland Oy

Anne Vehmas Ramboll Finland Oy Miten voin osallistua oman liikenneympäristöni suunnitteluun? Anne Vehmas Ramboll Finland Oy Osallistuminen liikenneympäristön suunnittelussa Liikenneympäristön i suunnittelusta t vastaavat t kunnat, Tiehallinto,

Lisätiedot

TTYHY:n jäsenkysely 2014

TTYHY:n jäsenkysely 2014 TTYHY:n jäsenkysely 2014 1. Oletko saanut yhdistyksestä tarvitsemaasi apua tai palvelua? Kerrotko missä onnistuimme tai mitä jäit kaipaamaan. en Rakenneuudistus: työsopimukseen lisätty koeaika tiettyyn

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. Tero Björkman. Opiskelijakunta JAMKO

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. Tero Björkman. Opiskelijakunta JAMKO JUPINAVIIKOT 2017 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Tero Björkman Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 Johdanto... 3 Palautteiden

Lisätiedot

Verkottumisen mahdollisuudet

Verkottumisen mahdollisuudet Verkottumisen mahdollisuudet Verkostojen luominen kannattaa aloittaa varhain Pro-hankinta Oy Ota selvää, minkälaisia oman toimialan hankintailmoitukset ovat käytä esim. Credita palvelua, josta löytyy myös

Lisätiedot

VAHVA SUOMALAINEN. Suomi Finland 100

VAHVA SUOMALAINEN. Suomi Finland 100 VAHVA SUOMALAINEN Suomi Finland 100 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Talousvaliokunta 10.11.2017 Ari Herrala

Lisätiedot

Harmaa talous nujerretaan yhteisvoimin. Harmaa talous seminaari 9.8.2013 Teppo Mikkola Puheenjohtaja Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Harmaa talous nujerretaan yhteisvoimin. Harmaa talous seminaari 9.8.2013 Teppo Mikkola Puheenjohtaja Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Harmaa talous nujerretaan yhteisvoimin Harmaa talous seminaari 9.8.2013 Teppo Mikkola Puheenjohtaja Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Harmaa talous ei saa estää lakeja ja sopimuksia noudattavan kuljetusyrityksen

Lisätiedot

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa Anna-Leena Ruotsalainen AHOT:lla eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelma, 10 ov KÄSITELTY NEUVOTTELUKUNNASSA: Opetussuunnitelman laatija täyttää seuraavat kohdat perustuen neuvottelukunnan tai muun asiantuntijatyöryhmän kokouksen

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja Tammikuussa 2012 toteutettiin valtakunnallinen Yritys- Suomi lanseerauskampanja. Mikkelin

Lisätiedot

b) ovat a alakohdassa mainitun määräyksen liitteessä C tarkoitettuja kuljetuksia;

b) ovat a alakohdassa mainitun määräyksen liitteessä C tarkoitettuja kuljetuksia; 1 2.2.1 Asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta annetun valtioneuvoston asetuksen ja asetusta vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta turvallisuusneuvonantajasta annetun

Lisätiedot

Tähän on koottu Muita kommentteja -kohtaan kirjoitetuista kommenteista kaikki, paitsi "ei muita kommentteja" -tyyliset vastaukset.

Tähän on koottu Muita kommentteja -kohtaan kirjoitetuista kommenteista kaikki, paitsi ei muita kommentteja -tyyliset vastaukset. 1 Muita kommentteja Tähän on koottu Muita kommentteja -kohtaan kirjoitetuista kommenteista kaikki, paitsi "ei muita kommentteja" -tyyliset vastaukset. Yrityskoko 1-3 henkilöä: Homma on mennyt liian hienohipiäiseksi.

Lisätiedot

Kaikkia uutisia ei todellakaan tule luettua, mutta jos otsikko antaa kipinää vaikkapa autopuolen sopimuksista, niin luen silloin koko uutisen...

Kaikkia uutisia ei todellakaan tule luettua, mutta jos otsikko antaa kipinää vaikkapa autopuolen sopimuksista, niin luen silloin koko uutisen... 1) Luetko uutiskirjettä? 1. aina 66,3 % 2. useimmiten 28,2 % 3. joskus 3,9 % 4. harvemmin 1 % 5. en juuri koskaan 0,6% 2) Miten tarkoin luet läpi uutiskirjeen artikkelit? 1. Luen aina kaikki uutiset 19,4

Lisätiedot

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 2015 kommenttipuheenvuoro. Tilintarkastajajärjestelmä ja valvonta

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 2015 kommenttipuheenvuoro. Tilintarkastajajärjestelmä ja valvonta Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 2015 kommenttipuheenvuoro Tilintarkastajajärjestelmä ja valvonta 21.5.2015 Tapani Vuopala KHT, Toimitusjohtaja tapani.vuopala@dhsaudit.fi 5/26/2015 Kommenttipuheenvuoron

Lisätiedot

Turvallisuusjohtamisjärjestelmien arvioinnin kehitys EU-lainsäädännössä

Turvallisuusjohtamisjärjestelmien arvioinnin kehitys EU-lainsäädännössä Turvallisuusjohtamisjärjestelmien arvioinnin kehitys EU-lainsäädännössä Tarkastaja Antti Kesälahti 24.1.2018 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Esityksen kulku 1. Sääntelykehys 2. Hakemuksen arviointiprosessi

Lisätiedot

Kehnosti: 1 0 % % % % Hyvin: %

Kehnosti: 1 0 % % % % Hyvin: % Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot Postitse jäse1 Sähköpostin1 Savon Vasa1 Yhdistyksen i1 Kuulumalla W1 Postitse jäsenkirjeellä 11.8 % Sähköpostin kautta jäsenkirjeellä tai tiedotteella 1 % Savon

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Suomen Turvallisuusneuvonantajat ry. VAKKI PAKKI nro;1/2011

Suomen Turvallisuusneuvonantajat ry. VAKKI PAKKI nro;1/2011 Suomen Turvallisuusneuvonantajat ry 1 VAKKI PAKKI nro;1/2011 Uudellamaalla on pelastuslaitokset saaneet käyttöön uuden kemikaalitorjuntayksikön Yhdistyksen hallitus kävi neljäs päivä helmikuuta Herttoniemen

Lisätiedot

- suunnittelussa - normeissa - rakentamisessa

- suunnittelussa - normeissa - rakentamisessa 1. Uudet normit, joista ei käyttökokemusta, tietokoneohjelmat testaamatta 2. Kokeneet osaajat (suuret ikäluokat) eläköityvät, mistä seuraajat? 3. Suunnitelmien tarkastamiseen käytettävät (viranomais)resurssit

Lisätiedot

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen Kiipulan ammattiopisto Liiketalous ja tietojenkäsittely Erja Saarinen 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Hyvät internetsivut... 3 3. Kuvien koko... 4 4. Sivujen lataus... 4 5. Sivukartta... 5 6. Sisältö...

Lisätiedot

AHOT-toiminta TAMKissa

AHOT-toiminta TAMKissa AHOT-toiminta TAMKissa AHOT voi jonain päivänä olla kilpailuvaltti! Hanna Saraketo Koulutuspäällikkö, liiketoiminta ja palvelut yksikkö, liiketalouden ja matkailun koulutusohjelmat, Ikaalisten toimipiste

Lisätiedot

Tieliikennteen sääntelyn sidosryhmätilaisuus - Vares-info

Tieliikennteen sääntelyn sidosryhmätilaisuus - Vares-info Tieliikennteen sääntelyn sidosryhmätilaisuus - Vares-info 24.11.2015 Esa Aaltonen Reijo Jälkö Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Muutoksen tavoitteet VAkuuttaminen ja REkisteröinti Sähköiseksi Asiointi

Lisätiedot

Paremmilla tiedoilla entistä parempaa hoitoa. Yhtenäiset potilastiedot. Terveydenhoito saa uudet mahdollisuudet käyttää tietojasi.

Paremmilla tiedoilla entistä parempaa hoitoa. Yhtenäiset potilastiedot. Terveydenhoito saa uudet mahdollisuudet käyttää tietojasi. Paremmilla tiedoilla entistä parempaa hoitoa Yhtenäiset potilastiedot. Terveydenhoito saa uudet mahdollisuudet käyttää tietojasi. Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Moni tekijä vaikuttaa vointiisi. Mitä paremmin

Lisätiedot

Miten osoittaa ympäristövastuullisuus kuljetuksen tilaajalle?

Miten osoittaa ympäristövastuullisuus kuljetuksen tilaajalle? Miten osoittaa ympäristövastuullisuus kuljetuksen tilaajalle? - Infotilaisuus liikenteen energiatehokkuusopimuksista Trafin Auditoriossa 15.4.2013 Tervetuloa! Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Miten

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

Ajankohtaista työturvallisuudesta 12.2.2015. työturvallisuusvastaava Risto Lappalainen p. 0295 34 3966

Ajankohtaista työturvallisuudesta 12.2.2015. työturvallisuusvastaava Risto Lappalainen p. 0295 34 3966 Ajankohtaista työturvallisuudesta 12.2.2015 työturvallisuusvastaava Risto Lappalainen p. 0295 34 3966 Kysymyksiä ja vastauksia Mitä keinoja vähentää läheltäpiti-, vaaratilanteita (esim. tienkäyttäjän ajoneuvo

Lisätiedot

SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä!

SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Pelisäännöt kuntoon SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Operatiivinen johto: toiminnanjohtaja Tiina Strand tiina.strand@sulvi.fi, 040 505 5445 Viestintä, kotisivut, tapahtumat, some yms:

Lisätiedot

TAPATURVA LAKI LAKIPYKÄLISTÖ turvallisuuden lainsäädäntö soveltamisohjeineen. Tapaturva Oy 09 464 700 www.tapaturva.fi

TAPATURVA LAKI LAKIPYKÄLISTÖ turvallisuuden lainsäädäntö soveltamisohjeineen. Tapaturva Oy 09 464 700 www.tapaturva.fi TAPATURVA LAKI LAKIPYKÄLISTÖ turvallisuuden lainsäädäntö soveltamisohjeineen Turvakäräjät Uusia oikeustapauksia (ym.) viikoittain TAPATURVA LAKI Aina ajantasainen nettipalvelu Laki Posti Tiedot seurantalistanne

Lisätiedot

Odotukset ja toiveet yhdistysekstranetille

Odotukset ja toiveet yhdistysekstranetille Odotukset ja toiveet yhdistysekstranetille Alueelliset järjestöpäivät 24. 25.10.2009 Intranet ja Ekstranet Intranet on lähiverkko, joka on eristetty tietyn ryhmän käyttöön. Tavallisesti intranetillä tarkoitetaan

Lisätiedot

Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella. Janne Rautasuo 30.1.2015

Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella. Janne Rautasuo 30.1.2015 Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella Janne Rautasuo 30.1.2015 Pelastuslaki 379/2011 41 Palontutkinta Pelastuslaitoksen on suoritettava palontutkinta Tavoitteena on vastaavien onnettomuuksien

Lisätiedot

N:o 302 LIITE B KULJETUSVÄLINEITÄ JA KULJETUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

N:o 302 LIITE B KULJETUSVÄLINEITÄ JA KULJETUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 825 LIITE B KULJETUSVÄLINEITÄ JA KULJETUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Liitteen sisällys 10 000 Muiden kansallisten ja kansainvälisten määräysten noudattaminen 10 001 Liitteen B määräysten soveltaminen 10 002

Lisätiedot

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, ROOLI JA ASEMA. Yki Hytönen ja Aija Lehtonen

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, ROOLI JA ASEMA. Yki Hytönen ja Aija Lehtonen HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, ROOLI JA ASEMA Yki Hytönen ja Aija Lehtonen Hyväksytty hallituksen kokouksessa 11.9.2014 HALLITUS JA SEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ KAMERASEURASSA - valitsee yhdistyksen puheenjohtajan, hallituksen

Lisätiedot

Erotu joukosta. Miksi seurojen on oltava aktiivisia tiedottajia. Arja Vartia

Erotu joukosta. Miksi seurojen on oltava aktiivisia tiedottajia. Arja Vartia Erotu joukosta Miksi seurojen on oltava aktiivisia tiedottajia Arja Vartia Toimitusten resurssit Urheilutoimituksissa on yleensä viikonloppuisin vain muutama toimittaja Medioiden kustannuspaineet ovat

Lisätiedot

Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen. oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi

Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen. oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Konsepti 1: Oman osaamisen arviointi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, pekka silven, Heidi

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen ja ydinlaitosrakentaminen - Tsernobyl 1986 - Onnettomuustutkinnan yhteydessä luotiin Turvallisuuskulttuuri -käsite - Turvallisuuskulttuuri -käsite määriteltiin 1991 ensimmäisen kerran 1991 IAEA:n (The

Lisätiedot

SML:N JÄSENKERHOJEN C-TOIMITSIJAKOULUTUS 1/09

SML:N JÄSENKERHOJEN C-TOIMITSIJAKOULUTUS 1/09 SML:N JÄSENKERHOJEN C-TOIMITSIJAKOULUTUS 1/09 DIA KÄSIKIRJOITUS C-TOIMITSIJAKOULUTUKSIA PITÄVILLE KOULUTTAJILLE (Käsikirjoitus on tarkoitettu kouluttajan avuksi). Arvoisa kouluttaja Tämä diakäsikirjoitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 157/2009 Jussi Holmalahti, johtaja Lupaosasto Tietojärjestelmät

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä + Palveluverkkotyöryhmä Viestintä + Sisältö n Ymmärrämmekö sidosryhmiä? n Ymmärretäänkö meitä? n Mistä sidosryhmät saavat tietoa palveluverkkoasioista ja keneltä? n Mikä voi mennä pieleen jos viestintävastuu

Lisätiedot

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi TARJOUSPYYNTÖ Koulutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Mestar Varikkokatu 2 70620 Kuopio www.mestar.fi Osoite, josta saa lisätietoja: Katso edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, johon

Lisätiedot

Yleisiä kommentteja kokeesta.

Yleisiä kommentteja kokeesta. Lukuvuoden fysiikan valtakunnallisen kokeen palaute.6. Palautteita yhteensä 454 oppilaan tuloksesta. Pistekeskiarvo 7,6 joka vastaa arvosanaa 6,5. Oppilaita per pistemäärä 5 5 5 5 4 6 8 4 6 8 4 6 8 4 6

Lisätiedot

Yrityssaneerauksen valvonnan toteutus käytännössä

Yrityssaneerauksen valvonnan toteutus käytännössä Yrityssaneerauksen valvonnan toteutus käytännössä Tekes projekti 40024 Yrityksen maksukyky & strateginen johtamien Jenny Väyrynen 20.11.2009 Lähtökohta Mitä valvonta on? Kenen hyödyksi valvonta on tarkoitettu?

Lisätiedot

HE 143/2015 (Kabotaasi) Hallitusneuvos Jorma Hörkkö, LVM Eduskunnan liikenne- ja viestintävlk

HE 143/2015 (Kabotaasi) Hallitusneuvos Jorma Hörkkö, LVM Eduskunnan liikenne- ja viestintävlk HE 143/2015 (Kabotaasi) Hallitusneuvos Jorma Hörkkö, LVM Eduskunnan liikenne- ja viestintävlk 17.2.2016 Minkä vuoksi Suomen omat määritelmät poistettaisiin Hallituksen vastaus komission perusteltuun lausuntoon

Lisätiedot

Yrityksen kilpailukyky vahvaksi: ensitietoa matkailun turvallisuusnormistosta. Seinäjoki 8.10.2013 Kouvola 9.10.2013 Eija Raasakka

Yrityksen kilpailukyky vahvaksi: ensitietoa matkailun turvallisuusnormistosta. Seinäjoki 8.10.2013 Kouvola 9.10.2013 Eija Raasakka Yrityksen kilpailukyky vahvaksi: ensitietoa matkailun turvallisuusnormistosta Seinäjoki 8.10.2013 Kouvola 9.10.2013 Eija Raasakka Esityksen sisältöä Taustaa matkailun turvallisuustyölle Matkailun turvallisuusverkosto

Lisätiedot

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lentokoneasennuksen perustutkinto, kokeilu Koodi: LEK141 Päätös: LAO C99/20 Liikennöinti ja kunnossapito Opiskelija suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä kuljettamalla

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Yritykseen perehdyttämisen yhteydessä tulee työntekijälle selvittää muun muassa seuraavat

Yritykseen perehdyttämisen yhteydessä tulee työntekijälle selvittää muun muassa seuraavat 1 UUDEN TYÖNTEKIJÄN PEREHDYTTÄMINEN Perehdyttämisellä tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla uusi työntekijä oppii tuntemaan yrityksen ja työpaikan sekä työssä noudatettavat työpaikan järjestykseen ja turvallisuuteen

Lisätiedot