Ehdotuksia turvallisuusneuvonantajajärjestelmän kehittämiseksi yleensä alan kannalta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ehdotuksia turvallisuusneuvonantajajärjestelmän kehittämiseksi yleensä alan kannalta"

Transkriptio

1 1 Ehdotuksia turvallisuusneuvonantajajärjestelmän kehittämiseksi yleensä alan kannalta Tähän on koottu ehdotuksia turvallisuusneuvonantajajärjestelmän kehittämiseksi yleensä alan kannalta -kohtaan kirjoitetuista kommenteista kaikki sellaiset, jotka koskivat turvallisuusneuvonantajajärjestelmän kehittämistä. Yrityskoko 1-3 henkilöä: Koska ADR-ajolupa on jokaisella vaarallistenaineiden kuljettajalla niin kuljetusliikkeellä joka ei harjoita huolintaa mielestäni turvallisuusneuvonantajan toimi on tarpeeton. Turvallisuusneuvonantajien järjestäytyminen, yhteisten koulutuspäivien pitäminen, liikenne- ja viestintäm. tiedottaminen ja ohjeistaminen, turvallisuusneuvonantajien toimintaan liittyvän viranomaisvalvonnan järjestäminen, säännöksissä pitäisi tarkemmin määritellä kenellä on oltava turvallisuusneuvonantaja. Yrityksellä / laitoksella pitää olla ilmoittamisvelvollisuus nimestä ja toiminnasta. Selkeämpää linjaa siihen mitkä yritykset tarvitsevat turvallisuusneuvonantajaa. Rekisteri josta ilmenisi ketkä/kuka ovat/on eri yritysten turvallisuusneuvonantaja. Turvallisuusneuvonantajille esim. vuosittain koulutustapahtuma, jossa luennoitsijoina eri alojen asiantuntijoita ja mukana myös liikenteen valvontaan osallistuvat viranomaiset. Alakohtainen koulutus/tutkinto. Enemmän informaatiota missä mennään. Jos muutoksia, niin joku voisi tiedottaa niistä. Koulutus kaikille osapuolille. Kuljettajien täydennyskoulutuksen ja ajantasolla pysymisen (ADR-ajokortin) päivitys voisi antaa Turvallisuusneuvonantajan vastuulla. Perusteet: Varsinkin ulkomaanliikennettä harjoittavassa yrityksessä kuljettajien koulutukseen pääsy on vaikea ja kallis järjestää, voisi aikatauluttaa joustavammin. Kuljetusketjun molemmissa päissä lähetys-vastaanotto. Ollaan jonkun verran jäljessä varsinaiseen kuljetusportaaseen verrattuna. Ilmassa, merellä ja teillä on ollut eri systeemejä käytössä jo pitkään. Asenne ja vastuunkantokyky yleisesti ottaen parempi kun on koulutettu pidempään. Kurssit ovat hyviä mutta ovat turhan sekavia ainakin meidän alalla. Lakikokoelman käyttö monimutkaista. Saatava parempi ja helpompi teos. Sääntömuutosten tiedottaminen yleistyä. Liian laaja koulutusmateriaali, luokkakohtainen koulutus 3, 4, 5...(yrityksessämme käytetään vain yhtä polttoainelaatua). Myös pieniä yrityksiä olisi hyvä ohjeistaa ADR-määräyksistä. Parempi tiedottaminen suoraan turvallisuusneuvonantajille, turvallisuusneuvonantaja -päivien järjestäminen. Lakimuutoksista tietoa suoraan turv. neuvonantajalle. Selkeitä oppaita. Säiliöautojen puolelta (öljy-yhtiöt) sanelevat säännöt joten ei tarvitsisi koko järjestelmää. Säännöllinen täydennyskoulutus ohjeiden & sääntöjen muuttuessa! Tietyille osa-alueille tiivistetyt ohjeet. Tiukempi valvonta virkavallan puolelta että turvallisuusneuvonantajat hoitavat tehtävänsä. Olen huomannut että kappaletavara autoissa kulkee paljon ADR:ää "pimeästi" ilman merkintöjä ja kuskit ovat välinpitämättömiä!!! Turvallisuusneuvonantajien poistettava vilpillinen toiminta ADR kuljetuksista!!! Turvallisuus on tärkeää asiana, ei turha paperisota sitä lisää - päinvastoin. Erikoiskuljetus - esim. polttoaine ym. tää voisi olla paikallaan. Valmiiksi säädeltyä. Yrityskoko 4-10 henkilöä: Tedon saanti helpommaksi.

2 2 Turvallisuusneuvonantajan nimeämistä tulisi viranomaisen valvoa. Kun uusia sääntöjä tulee tai vanhoja muutetaan, kaikille turvallisuusneuvonantajille HETI ilmoitus muutoksista esim. sähköpostilla. Selkeitä mieluiten yksiselitteisiä ohjeita. Tiedottaminen suoraan yrityksille muutoksista. Tieto on oltava henkilöillä jotka ovat jossain muodossa tekemisissä vaarallisten aineiden kanssa. Ajatusten ja kokemusten jakaminen eri yritysten kesken. Alihankkijoiden (kuljetusfirmojen) tarkastaminen käytännössä mahdotonta kun kulj. ja varastointi ostetaan ulkopuolelta. Hyvä asia jos on tekemisissä aineiden kanssa jatkuvasti, mutta vain silloin tällöin ei pysty tarjoamaan oikeata palvelua. ILMAISIA kertauspäiviä!!! Että asiat pysyisivät mielessä! Yksinkertaisia seurantalomakkeita vaikka nettiin ja tiedotuksia/informaatiota mistä lisätietoa saa ettei kaikkea aina kuule puskaradion kautta. Tämä tarpeen siksi, koska läheskään moni ei ole päivittäin tekemisissä kyseisten asioiden kanssa. Järjestetään isompia alaa koskevia seminaareja/tilaisuuksia säännöllisesti. Kehittää lähettäjän ja vastaanottajan vastuuta, tarkistaa lähetysten pakkausten ja kuljetuksen oikeellisuutta. Koulutus vastaamaan lähemmin omaa toimialaa esim. polttoaineiden säiliöautokuljetukset. Koulutusoppaiden ja -materiaalin valmistaminen. Koulutusta ja muistuttamista liiton taholta. Koulutustilaisuuksia. Lisää koulutusta. Maalaisjärkeä enemmän ei turhaa paperin pyörittämistä. Neuvonantajille SKAL yms. tiedotuksia uusista asioista ja muutoksista ei vain erillisellä koulutuksella. Nykyinen hyvä. Otettava maalaisjärki käyttöön, nykyisellään pelkkä rahastussysteemi. Parantaa kokonaisuutta. Pitäis puhua asia eikä ainoastaan mitä laki sanoo. Rahastus lopetettava ja ryhdyttävä toimiin eikä hyssytellä asioilla! Selkeä virallinen lomakemalli. Sopuhintaiset kertauskurssit tietojen päivittämiseksi. Suppeampia lupia. Esim. vain palavien nesteiden (öljykuljetus). Tavaran lähettäjä ei useinkaan tiedä/välitä ADR-määräyksistä. Lisää koulutusta heillekin. Tiedottaminen. Tietämyksen lisääntyminen. Turvallisuusneuvonantajien tarpeellisuus pitäisi saada kuljetusliikkeiden tietoon paremmin. Nykyisin vähäisiä määriä kuljettavat liikkeet eivät ole hankkineet turvallisuusneuvonantajaa. Turvallisuusneuvonantajille suunnattua koulutusta/kursseja saisi järjestää säännöllisesti. Valvonnan tehostaminen, tiedän monia yrityksiä joissa ei ole kuultukaan ko. järjestelmästä. Valvontaa tehostettava. Vielä selkeämmät pelisäännöt tienpäällystysalan toimintojen yhdenmukaistamiseksi tarkoitettaessa vaarallisten aineiden kuljettamista varastointia. Toiminta viranomaisten kanssa ja viranomaisten vaatimusten yhdenmukaisuus. Villejä yrityksiä on, tarkempi kontrolli yritysten tasolle. Yhtenäiset ja selkeät seurantalomakkeet täyttöohjeineen. Yrityskoko henkilöä: Selkeämpää linja mitkä yritykset tarvitsevat turvallisuusneuvonantajaa.

3 3 Olisi hyvä saada asian tiimoilta jatkossa jonkinasteista yhteistoimintaa eri yritysten neuvonantajien kesken esim. seminaarien, palaverin jne. muodossa. Tällöin tietäisi miten kussakin yrityksessä toiminta tapahtuu, mitä mahdollisia ongelmia toimintaan liittyy, miten voitaisiin kehittää toimintaa, millaisia käytännön tilanteita asian tiimoilta esiintyy, jne. Kohtuuhintaisia luentoja, joihin muutkin asiasta kiinnostuneet voivat osallistua erilaisten Casien käsittelyä esim. tietty vaaraluokka tietyllä kuljetustavalla, tapaukset voisivat olla vaikka "netissä". Tiedottava yhteistyöelin, joka koostuisi asiantuntijoista. Ehkä järjestö tai jokin vastaava. Turvallisuusneuvonantaja päivät. Jossa kuljetuksen eri osapuolilla olisi keskustelufoorumi. Vähemmän papereita. Yhtenäiset lomakkeet yleiseen käyttöön. Parempi tiedottaminen, on yrityksiä jotka eivät ole kuulletkaan asiasta. Ehdottomasti täytyisi saada alalle lehti jossa käsiteltäisiin alan asioita. Turvallisuusneuvonantajille vuosittainen yhden päivän koulutus. Tietoa nettisivuista joilta voisi lukea alan tapahtumista. Hänvisar till ovanstående. Det är mycket svårt att få en enkel instruktion över ett så brett område med så många ämnen som finns i ADR bestämmelserna,men det bör finnas en enkel instruktion för den stora grupp människor som behadlar ADR gods utan att ha fått någon skolning överhuvudtaget, t.ex. kontorspersonal. lagerpersonal osv Kattojärjestö, jolle myöskin vuosittain raportointi. Kohdistaa koulutus niille yrityksille, joilla on todellinen tarve. Joku rajoitus, kuinka suuri yritys tarvitsee turv. neuvonantajan, voisi olla paikallaan. Koulutusta paitsi vaarallisista aineista, koulutusta tukea jokapäiväisiin työtehtäviin. Kuljetusten tilaajien koulutusta parannettava, elikä lähettäjien. Kuljetusyritys EI valitse pakkauksia, EI varastoi, EIkä luokittele eri aineita. Me kuljetamme, miksi pitää opiskella kemistiksi, voidakseen harjoittaa kuljetustoimintaa? ADR-määräykset ovat täysin riittäviä. Ei arvoisan tutkijankaan tarvitse opiskella esim. arkkitehdiksi, kyselläkseen kysymyksiä, joista ei ole hyötyä kenellekään muulle, kuin sille, joka saa siitä maksun. Kursseja, tiedotusta alaan liittyvästä. Käytäntöön liittyvää koulutusta ja yhteisiä tilaisuuksia tulisi lisätä. Lakien ja säädösten selkeyttäminen ja saattaminen tietojärjestelmiksi niin että yksinkertaisella haulla saa asioista selvää. Nykyisistä säädöksistä on työlästä löytää varma vastaus johonkin kysymykseen, ja siten on vaarana ettei välitetä asioista. Lisäkoulutus mahdolliseksi lyhyillä kertaus ja tilanneharjoittelu kursseilla. Lisää infoa ja koulutusta. Lisää tietoa asioista ruohonjuuritasolle siis lisää neuvonantajia, mutta koulutus helpommaksi Olen vahvasti sitä mieltä, että yritykset, jotka ostavat neuvonantajapalvelut ulkopuolisilta, eivät kaikilta osin täytä lain vaatimuksia. Eli kun johto ei ole täysin selvillä turvallisuusneuvonantajan vaatimuksista, tieto ei kulje riittävän hyvin neuvonantajan ja yrityksen välillä. Olisi hyvä nähdä käytännön esimerkkejä miten vast. kokoiset yritykset ovat hoitaneet asioitaan. Näin voisi saada hyviä vihjeitä koulutukseen, raportointiin yms. Rahtikirjoissa puutteita esim. Kiitolinjan pakettilinjaan ei mahdu VAK-merkintöjä Selvemmät säännöt! Säännöstön selkiyttäminen. Esimerkkitapausten laadinta. Toimintatapamallit. Sääntöjen muutosten tiedottaminen turvallisuusneuvonantajille. Tarkempi toimenkuva vastuualueista. Tiedottaminen vielä aika tuntematon käsite. Tiedotus määräysten muutoksista paremmaksi. Turvallisuusneuvonantajan työ ei ehkä aina ole niin arvostettu... Valvontaa lisättävä koska kaikki eivät noudata määräyksiä. Valvottava, että jokainen kriteerit täyttävä yritys/yhteisö hankkii/ostaa/nimeää turv. neuv. antajan. Varsinkin isoissa yrityksissä huolinta/kuljetus varastojen/autojen kohdalla isoja puutteita, miksi neuvonantajat eivät toimi. Yhteiset kokemustenvaihto/tiedotustilaisuudet tarpeellisia. Yhtenäiset määräykset ja standardit merkintöihin.

4 4 Yksinkertaiset ohjeet ja kirjaaminen. Ei päällekkäisiä järjestelmiä kuten nyt. Laatujärjestelmä ja Turvallisuusneuvonantajajärjestelmä. Yleiset lomakkeet käytettäväksi. Yrityskoko henkilöä: ATK:n entistä parempi hyödyntäminen. Esimerkiksi ministeriön välitön tiedottaminen neuvonantajille kaikista VAKkiin liittyvistä muutoksista. Enemmän ulkopuolista koulutustarjontaa yrityskohtaisesti. Yhteisiä raporttimalleja tulisi kehittää, turvallisuusneuvonantajan tulisi olla yhtiö sisältä jos halutaan raportoida myös pienet vahingot ja läheltä-piti -tilanteet. Käytäntöpainotteisempaa koulutusta. Selkeät toiminta ja pakkaus ohjeet. Tiedotus muutoksista ei ole, joutuu itse "kaivamaan" tietoa, turvallisuusneuvonantajan tehtävien "epämääräisyys", ei vastuuta. Turvaohje korttien saanti netti sivujen kautta. Enemmän koulutustarjontaa ja aiheesta käsitteleviä tietoja yrityksille, jotka ovat tekemisissä vaarallisten aineiden kanssa. Koska tämä turvallisuusneuvonantaja on nimetty pakolliseksi, tulisi myös koulutuksen olla ERITTÄIN edullista ja helposti saatavissa, niin kuin myös kaikenlaisen VAK- materiaalinkin. Enemmän mallitapauksia (merkinnät, rahtikirjat, turvallisuuskortit) nettiin! Esim. liikenneministeriö voisi vaikkapa sähköpostitse tiedottaa uusista lainsäädännön muutoksista. Kertauskursseja syytä pitää. Koskemaan kaikkia kuljetusmuotoja. Koulutus ja kurssit saisivat olla hieman edullisempia niin tulisi kerrattua selvästi useammin. Koulutusta... Kuljetuspuolella kaikilla kuskeilla pitäisi olla ADR/VAK-valmius, muutokset pitäisi tiedottaa nopeammin ja paremmin, turvallisuusneuvonantaja kokopäivätyöksi eikä suoritettavaksi oman toimen ohella. Lisäaikaa nipistettävä tarkastusten tekemiseksi ja toiminnan seuraamiseksi alalla toimivissa yrityksissä. Kuljetusliikkeille / lähettäjille laadittava yhteisiä toimintaperiaatteita. Lisää infoa ja painetta viranomaisilta. Lisää infoa. Pitäisi kai verkottua tietojen vaihtamiseksi. Lisää koulutusta. Mielestäni neuvonantajana tulisi toimia joku ulkopuolinen henkilö, jolla todella olisi aikaa ja tuntemusta vaarallisten aineiden käsittelystä/kuljettamisesta. Monella yrityksellä saattaa olla satunnaisia VAK-lähetyksiä ja tällöin tieto/taito ei voi olla kovinkaan hyvää. Ja jotta kaikki sujuisi säännösten mukaan tulisi tehtävän hoitamiseen olla kunnolla aikaa ja mahdollisuus kehittää esim. omaa ATK-systeemiä. Monipuolisemmaksi koskemaan muitakin aloja. Neuvonantajille vapautus ADR-täydennyskokeesta. Osaksi laatujärjestelmää, josta on mahdollista saada laatupisteitä tarjouskilpailussa. Jos ostoliikenteen ostaja ei ole halukas laadusta maksamaan, niin sitä on turha myöskään odottaa. Profiilin nosto. Selkeitä toimintamalleja eri tilanteita varten, jonkinlainen neuvontapalvelu turvallisuusneuvonantajille! Selkeämpää täsmäkoulutusta, jossa enemmän case-tyyppisiä tyypillisiä harjoituksia. Selvemmät määräykset (reunanumerot pois!). Selvempiä määräyksiä ja sanktioita, mikäli ei olla nimetty turvallisuusneuvonantajaa. Valmiita lomakkeita tna:n tehtäviin liittyvissä raportoinneissa. Turvallisuusneuvonantaja saattaa olla nimetty vain määräysten täyttämiseksi, eikä huolehdita tehtävien hoitamisesta. Tiedotteita liikenneministeriöstä esim. onko kaikilla alihankkijoilla oltava omat turvallisuusneuvonantajat.

5 5 Tiedotusta, teemapäiviä, lehti tai tiedote säännöllisesti etc. Turvallisuusneuvonantajan tehtäväkenttä liian laaja. Olisi hyvä jos olisi 2-3 neuvonantajaa suuremmassa yrityksessä; yksi luokittelua varten, 1 pakkauksia ja varastointia sekä 1 kuljettamista ja asiakirjoja varten. Tällöin pystyisi paremmin hallitsemaan oman alueensa. Turvallisuusneuvonantajat tulisi saattaa jonkin asteisen yhteisen tiedotuksen piiriin, kirje tai meili asioiden niin vaatiessa. Turvallisuuteen tulisi kiinnittää huomiota ihan oikeasti. Työn tulisi olla pitkäjänteistä. Muutosten tulisi olla erittäin perusteltuja. Lainsäädännön tulisi ohjata toimintoja oikeiden toimintatapojen suuntaan. VAK-muutoksista ilmoittelu ilman kalliita koulutuksia. Viranomaisten toivoisi tiedottavan laajemmin aiheesta, jotta alaa tuntemattomatkin ihmiset ymmärtäisivät jossain määrin järjestelmän tarpeellisuuden. Vuosittainen sääntöjen kertaus olisi asiaa. Yleiset turvallisuusneuvonantajapäivät kerran vuodessa, nettiin foorumi jossa vinkkejä ja uusin tieto. Yrityksen johdolle pitäisi paremmin tiedottaa turvallisuusneuvonantajan tehtävästä. Yrityksen johdolle pitäisi tehdä selväksi, että ko. tehtävään on nimettävä joku henkilö ellei käytetä ulkopuolista palvelua. Yrityksien johtoportaille infoa tutkinnon vaativuudesta ja työn merkityksestä ja että tulisi näkyä myös palkassa tai toimenkuvan muutoksessa. Yrityskoko henkilöä: Asian eteenpäin vienti yleisellä tasolla, mahdollisuus käydä sellaisissa yrityksissä jossa toimi on laajempaa tai ehkä koko päivä toimi. Ministeriö ja alan kouluttajat, järjestämällä koulutus-, informaatio ja teema tilaisuuksia. Uudistuksista, muutoksista ja esille tulleista tapahtumista, onnettomuuksista, vaaratilanteista ja yleensä alaan liittyvistä ongelmista. Olisi hyvä jos muutoksista informoitaisiin LvM:n toimesta ennen kuin muutokset tulevat voimaan kaikille maakuljetusten turvallisuusneuvonantajille. Viranomaistiedotuksen parantaminen. Koulutus melko kallista. Sellaista koulutusta, mikä kattaisi kaikki kuljetusmuodot. Kuljettajien entistä tarkempi seulonta tehtävään soveltuvuuden kannalta. Neuvonantajilla pitäisi olla esim. luottokorttikokoinen VAK-neuvonantajan kortti, jonka voisi näyttää kuljettajalle tarkastuksen yhteydessä. Turvallisuusneuvonantajille "koulutustilaisuuksia", jossa käydään eri yritysten tapoja, hyviä käytäntöjä, läpi. Koko logistinen ketju. Turvallisuusneuvonantaja -luettelo Suomen turvallisuusneuvonantajista firmoineen ja yhteystietoineen. Suositus: turvaohjekorttiin firman turvallisuusna. yht. tiedot. Ajankohtaisia koulutustilaisuuksia päivän tai puolen mittaisia ajankohtaistietoiskuja AKE:lta suoraa postia as. henkilöille! Alan jonkin asteinen "yhdistystoiminta". Avoin keskustelu, yhteiset tapaamiset, seminaarit -esim. viranomaistahon järjestäminä tehokkaita. Huolintaliikkeissä asiat yleisesti hoidettu hyvin, mutta kuljetusliikkeissä ilmeisesti puutteita tietotasossa. Vaatimustaso saattaa joissakin tapauksissa olla kuljetusyrittäjälle liian suuret, joten huolintaliikkeiden kautta tapahtuvaa koulutusta ja ohjaamista tulisi tukea. Ilmoitusvelvollisuus. Jatkokoulutus. Jonkinlaisia foorumeita ajatusten ja kokemusten vaihtoon sekä mahdollisuus opittujen asioiden vaihtoon esim. erilaisten onnettomuuksien jälkeen (ennalta ehkäisevä vaikutus). Julkistakaa tämä raportti. Lisäksi esim. SFS ja Norske Veritas voisivat huomioida tna:n tarpeen asiakasauditoinneissa. On jo muutama kyselyt tullut. Järjestelmä uusien asioiden tiedottamiseksi.

6 6 Kehittämispäiviä esim. kerran vuodessa. Kuljetus- ja varastointijärjestelmien lähentäminen. Toivotaan säännöllistä(vuosittain) turvallisuusneuvonantajien tapaamispäiviä. Kurssi/seminaari 1 kerta vuoteen josta saa todistuksen. Kuten edellä. Ja ehkä enemmän valtakunna llista tiedottamista niin, että kaikki tajuavat asian välttämättömyyden. Käytettyjen tyhjien astioiden merkitseminen. Liikaa pyrokratiaa ja laki vaatii kaikkia osallisia osallistumaan. EHDOTAN: kuljetusliikkeet hoitavat koko asian. Liian vähän kerrotaan, että asian voi hoitaa myös joku ulkopuolinen. Suomessa paljon pieniä tai yksittäisiä tapauksia jotka jäävät ilman hoitoa. Tämä järjestelmä on tarkoitettu kuljetusliikkeelle ei firmoille, jotka ei hoida kuljetusta ainoastaan omistavat lastauspaikan. Liikenneministeriön tulisi laatia postituslista, johon liittyneille tulisi sähköpostitse aina viimeisimmät alaa koskevat säädösmuutokset ja mahdollisesti myös muita alaa koskevia tiedotteita. Olisi hyvä mahdollisimman paljon saada yhteisiä kaavakkeita ym. menetelmiä, jolloin kaikki tarpeellinen ainakin tulee tehdyksi. Jos jokainen muokkaa omassa firmassa omia juttuja, voi olla että tärkeääkin jää huomaamatta. LVM:n taholta kaipaisin lisää vaan vielä koulutusta ja ikään kuin asian "jauhamista" tiedotteilla. Yhtiön johdolle kannattaisi varmaan informoida asian tärkeyttä ja sisältöä. Pitäisi olla jonkinlainen rekisteri mistä voisi hakea eri yritysten turvallisuusneuvonantajien yhteystietoja. Selkeämmät säännöt, mitä turvallisuusneuvonantajan tulee tehdä ja raportoida. Tietysti ne jostain löytyykin. Tiedotusta! Selkeämpiä linjauksia missä ja milloin neuvonantajan velvollisuudet siirtyvät toiselle osapuolelle. Seminaareja turvallisuusneuvonantajilla. Sinänsä tyhmä järjestelmä, kun yhden auton yrittäjän täytyisi kouluttautua myös itsensä valvojaksi. Se että huolintaliikkeet hoitaisivat velvoitteen heidän puolestaan ei toimi. Uskon että monet ovat vielä täysin tuuliajolla. Säännöstö on liian monimutkainen ja vaikeasti hallittava. OTO-työnä ei juuri tule kokemusta eikä kaikkiin asioihin osaa puuttua muuta työtä hoitaessaan. Tarkastukset lain vaatimusten noudattamiseksi. Tiedotejärjestelmä suoraan AKE:sta tai ministeriöstä turvallisuusneuvonantajille, jolloin tieto kulkee realisti niitä tarvitseville ja tieto menee suoritustasolle oikeanlaatuisena. AKE:lta päivitetty lista TNA koulutuksen suorittaneista, TYÖNANTAJITTAIN. TUTKINNON VOIMASSAOLOAI- KA ON LIIAN PITKÄ, on joitakin aloja joissa tna voi olla vastaavana passiivisesti (kulj. liikkeet). Viranomaisten tulisi alkaa kysyä VAK/ADR rikkomuksissa (ratsiat) turvallisuusneuvonantajan asemaa, ellei ole niin tämäkin on vastoin lain henkeä => korottaa rikkomuksen pvs. määrää. Turvallisuusneuvonantaja yhdistys, jossa voisi hyödyntää myös muiden yritysten turvallisuuteen liittyviä asioita ja toimintatapoja. Turvallisuusneuvonantajakoulutusta antavat koulutuslaitokset, jotka ovat saaneet oikeudet vanhoista kokemuksistaan. Tiukemmat vaatimukset koulutukselle, jotta se vastaa hinnoitteluaan. Turvallisuusneuvonantajan koulutuksen pitäisi sisältyä kuljetusalan upseerien peruskoulutukseen. Turvallisuusneuvonantajan osaamisvaatimuksia voisi lisätä, nykyisestä kokeesta pääsee läpi liian helpolla ja ilman asian ymmärrystä. Valmistajille, välittäjille ja käyttäjille lisää tietoa. Suuria kansainvälisiäkin yrityksiä, joissa ei tunneta koko asiaa, tai ei välitetä. Vastuut selkeämmäksi esim. toiminta onnettomuustapauksissa ja yleisimmissä rikkeissä: ajo- ja lepoaikojen ylitykset; seuranta ja vastuu. Vuosittainen koulutuspäivä, jonne kootaan/pyydetään turvallisuusneuvonantajat esim. lääneittäin. Yhdenmukaistaa saman alan yrityksien sisällä raportointi ja tarkastus/valvontatehtävät. Yritysten johdon asenteeseen pitää saada muutos. Eivät ymmärrä tai halua ymmärtää turv. neuv. antajan perimmäistä tarkoitusta. Eli vastuun oikeanlaista ymmärtämistä eikä vain näennäistä lain kirjaimen täyttämistä.

7 7 Yleistä tiedotusta lisää, jotta asia tulisi enemmän tietoisuuteen ja tutummaksi. Yrityskoko yli 1000 henkilöä: "Valtakunnassa" vastaavasti turvallisuusneuvonantajille vuosittain koulutuspäivä. Mitä uutta? Mitä on koettu ongelmaksi, vahinkoesimerkkejä. Alalla yhteistoiminta on lähtenyt hyvin käyntiin. Alan osaajien yhteistyössä on varmasti voimaa. Alueellisia ajankohtaispäiviä esim. kerran vuodessa. Ehkä liian byrokraattinen. Mietittävä järjestelmä osana yritystoimintaa ei erillistä yhteiskunnan edellyttämää toimintaa. Esilläpito ja tiedotus aihealueen lehdissä ym. Kerran vuodessa kokemustenvaihtopäivät. Onnettomuusraporttien jakelu takkuilee, kirjava käytäntö yrityksissä. Paikkakuntakohtaiset turvallisuusneuvonantajat. Samanlaisia tuntoja tuntui olevan Kemianteollisuuden järjestämään seminaariin osallistuvilla joillakin muillakin. Selvät tulkinnat! Tietoa muista neuvonantajista jotta heidän kanssaan voi vaihtaa mielipite itä ja saada vinkkejä toimintaan. Yhteinen "tietopankki" tapahtuneista onnettomuuksista nettiin ja jonkinlainen keskustelufoorumi yleisellä tasolla. Arvostusta lisättävä. Enemmän tiedon jakoa ja selvät pelisäännöt siitä, kuka todella tarvitsee turv. neuvonantajaa valvontaa lisättävä sekä yrityksissä, että maantiellä. Tehtävän tärkeyden korostaminen. Tiedotusta!!! Jotta esim. em. ongelmiin saadaan ratkaisuja - moni yritys ei todellakaan tiedä, miten vak pitää merkitä ja pakata tai mitä vastuita yrityksellä on. Useilla yrityksillä vak on vain pieni osa toimintaa eikä siihen ole kiinnitetty huomiota - esim. neuvonantajavaatimus on monelle aivan "uusi" tieto vieläkin. Neuvonantajien välille olisi hyvä saada yhteistyötä, koska meistä moni taistelee samojen ongelmien kanssa. Tapaamisia, jonnekin internettiin keskustelupalsta tai jotain... Yhteydenpito eri yritysten neuvonantajien kesken voisi antaa sopivia virikkeitä ja vin kkejä.

Ehdotuksia turvallisuusneuvonantajajärjestelmän kehittämiseksi omassa yrityksessä

Ehdotuksia turvallisuusneuvonantajajärjestelmän kehittämiseksi omassa yrityksessä 1 Ehdotuksia turvallisuusneuvonantajajärjestelmän kehittämiseksi omassa yrityksessä Tähän on koottu ehdotuksia turvallisuusneuvonantajajärjestelmän kehittämiseksi omassa yrityksessä -kohtaan kirjoitetuista

Lisätiedot

Loikkasen työtehtäviin kuuluu kemikaaliturvallisuus ja ympäristöterveys ja turvallisuus. Lisäksi hän kuuluu VAK-neuvottelukunnan yleisjaostoon.

Loikkasen työtehtäviin kuuluu kemikaaliturvallisuus ja ympäristöterveys ja turvallisuus. Lisäksi hän kuuluu VAK-neuvottelukunnan yleisjaostoon. PUHELINHAASTATTELUT 1 Liite 7 KESKUSJÄRJESTÖT Seppo Loikkanen, Kemianteollisuus ry (13.12.2001) Loikkasen työtehtäviin kuuluu kemikaaliturvallisuus ja ympäristöterveys ja turvallisuus. Lisäksi hän kuuluu

Lisätiedot

Tähän on koottu Muita kommentteja -kohtaan kirjoitetuista kommenteista kaikki, paitsi "ei muita kommentteja" -tyyliset vastaukset.

Tähän on koottu Muita kommentteja -kohtaan kirjoitetuista kommenteista kaikki, paitsi ei muita kommentteja -tyyliset vastaukset. 1 Muita kommentteja Tähän on koottu Muita kommentteja -kohtaan kirjoitetuista kommenteista kaikki, paitsi "ei muita kommentteja" -tyyliset vastaukset. Yrityskoko 1-3 henkilöä: Homma on mennyt liian hienohipiäiseksi.

Lisätiedot

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14 SISÄLLYS 1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2 2. Vastaajat... 2 3. Tyytyväisyys sisäiseen viestintään koko organisaatiossa ja omassa yksikössä 5 3.1. Tyytyväisyys ikäryhmittäin...

Lisätiedot

Yhdistyskompassi. Finlandssvenska organisationsutvecklare Svenska studiecentralen (Ruotsinkielinen opintokeskus) Malin Ström. Kolmas uudistettu painos

Yhdistyskompassi. Finlandssvenska organisationsutvecklare Svenska studiecentralen (Ruotsinkielinen opintokeskus) Malin Ström. Kolmas uudistettu painos Yhdistyskompassi Malin Ström Finlandssvenska organisationsutvecklare Svenska studiecentralen (Ruotsinkielinen opintokeskus) Kolmas uudistettu painos - 1 - ISBN 951-97713-7-9 Paino: Keab-Paper, Vaasa 2003-2

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Upseeriliiton verkkopalvelun käyttäjäkysely

Raportointi >> Perusraportti Upseeriliiton verkkopalvelun käyttäjäkysely hannusipila (Upseeriliitto Ry), olet kirjautuneena sisään. 7. syyskuuta 2010 14:51:56 Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat Help Päällä P Raportointi >>

Lisätiedot

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o Viestintä OIKEAA TIETOA OIKEILLE IHMISILLE Viestintä on paljon muutakin kuin yksisuuntaista tiedottamista. Viestinnällä voidaan luoda yhteisöllisyyttä, me-henkeä, ratkaista hankalia tilanteita ja jopa

Lisätiedot

täyttää lain valvonta vaatimukset ja varmistaa luomtuotteiden luomuisuus pitäisi tukea osaltaan koko luomusektoria, ei yrittää tappaa sitä

täyttää lain valvonta vaatimukset ja varmistaa luomtuotteiden luomuisuus pitäisi tukea osaltaan koko luomusektoria, ei yrittää tappaa sitä Eviran luomuvalvonnan asiakaskysely 2011, vapaat vastaukset 1. Mikä on mielestäsi luomuvalvonnan tavoite? täyttää lain valvonta vaatimukset ja varmistaa luomtuotteiden luomuisuus pitäisi tukea osaltaan

Lisätiedot

Miten edunvalvontaa tulisi kehittää? Missä asioissa toivotte enemmän aktiivisuutta Kiinteistöliitolta ja sen jäsenjärjestöiltä?

Miten edunvalvontaa tulisi kehittää? Missä asioissa toivotte enemmän aktiivisuutta Kiinteistöliitolta ja sen jäsenjärjestöiltä? 2 Taloyhtiön tilinpitäjä tekninenisännöinti tilintarkastaja tilintarkastaja as.oy:ssä TILITOIMISTO Tilitoimisto, kirjanpito -vuokravalvonta Tilitoimiston hoitaja toiminnanjohtaja Toiminnanjohtaja Turvallisuuspäällikkö

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ

HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ Alustava yhteenveto vastauksista; 21.2.2008 1(24) HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ Kaarin Ruuhilehto ja Jari Knuuttila Sisällys 1. Johdanto 2. Vastaajien taustatiedot

Lisätiedot

Freelancer - Palkkiokysely 2006

Freelancer - Palkkiokysely 2006 Kokonaisvastaajamäärä: Freelancer - Palkkiokysely. Olen Kysymykseen vastanneet: (ka:,) (.) Toimittaja,% (.) valokuvaaja,% (.) graafikko,% (.) muu, mikä,% Kysymys [.] (Olen. muu, mikä). myös toimittaja

Lisätiedot

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 2009-2012

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 2009-2012 VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 29-212 Valmistuneiden kyselyn yhteenvetoraportti 212 Tampereen seudun ammattiopisto Tredu Riku Kumpu Sisällysluettelo Koulutusalojen yhteiset tiedot... 3 Taustatiedot...

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ Johtajuuden ja omistajuuden muutokset perheyrityksessä SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT Jouko Havunen & Jan Sten 2011 1. JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Yleisiä kommentteja UUDELY/1408/00.02.00/2012. UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 020 636 0070 www.ely-keskus.

Yleisiä kommentteja UUDELY/1408/00.02.00/2012. UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 020 636 0070 www.ely-keskus. UUDELY/1408/00.02.00/2012 Kooste Uudenmaan ELY-keskuksen ja alueen TE-toimistojen kommenteista luonnokseen hallituksen esitykseksi laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien

Lisätiedot

KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS

KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS Kalastusalueiden kyselyn tulokset Tuire Mäki Jyväskylän yliopisto Taloustieteen tiedekunta 7.10.2008 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 TAUSTATIEDOT... 4 2.1

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN

ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN 1/21 ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN Sisältö I. ASUNTOKAUPAN TURVA - NYKYTILANTEEN ONGELMIA... 2 1. KIINTEISTÖKAUPPARIIDAT... 2 2. ASUNTOKAUPPARIITOJEN ERITYISPIIRTEET... 3 3. KUNTOTARKASTUKSIIN LIITTYVIÄ

Lisätiedot

Osio 4: Suunnittelun ohjaus ja yhteensovittaminen

Osio 4: Suunnittelun ohjaus ja yhteensovittaminen Osio 4: Suunnittelun ohjaus ja yhteensovittaminen 4.1 Kuka yleensä ( ensisijaisesti) johtaa suunnittelua hankkeissanne? Tilaaja Kaikki vastaajat 40% (49/124) 48% (16/33) 39% (33/85) 25% (2/8) 40% (2/5)

Lisätiedot

UUDENMAAN MARTAT RY YHTEENVETO TULOKSISTA 1(18) Palautekysely, syyskuu 2008 Marttayhdistyksille syyskokouksessa 22.11.2008

UUDENMAAN MARTAT RY YHTEENVETO TULOKSISTA 1(18) Palautekysely, syyskuu 2008 Marttayhdistyksille syyskokouksessa 22.11.2008 UUDENMAAN MARTAT RY YHTEENVETO TULOKSISTA 1(18) Kysely lähetettiin kaikille uusimaalaisten marttayhdistysten hallituksille, joita on yhteensä 148 (sisältää 15 marttakerhoa/toimintaryhmää). Vastauksia saatiin

Lisätiedot

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Jälkiarviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2009 gg Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi ASIKKALAN KUNTA ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi Hyväksytty kunnanhallituksessa 11.6.2007 ASIKKALAN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

DCT-kysely koulutustarpeista 2009-02-25

DCT-kysely koulutustarpeista 2009-02-25 DCT-kysely koulutustarpeista 2009-02-25 B1: Kuinka usein ja minkä pituiseen täydennyskoulutukseen olet osallistunut viimeisen viiden (5) vuoden aikana? B2: Millaisena olet pitänyt täydennyskoulutuksen

Lisätiedot

alle 30 vuotta 2 2 % 31-40 vuotta 19 22 % 41--50 vuotta 27 32 % 51-60 vuotta 29 34 % yli 60 vuotta 8 9 % Mies 65 76 % Nainen 20 24 %

alle 30 vuotta 2 2 % 31-40 vuotta 19 22 % 41--50 vuotta 27 32 % 51-60 vuotta 29 34 % yli 60 vuotta 8 9 % Mies 65 76 % Nainen 20 24 % 1 / 27 13.2.2015 16:12 joukovuolle1@gmail.com Muokkaa tätä lomaketta Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot 1 Taustatiedot 1.1 Ikä alle 30 vuotta 2 2 % 31-40 vuotta 19 22 % 41--50 vuotta 27 32 % 51-60

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Hälytysosaston viikkoharjoitustoiminta ja koulutuksen kehittäminen

Raportointi >> Perusraportti Hälytysosaston viikkoharjoitustoiminta ja koulutuksen kehittäminen järjestötoiminta (Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö), olet kirjautuneena sisään. 15. elokuuta 2011 12:42:30 Your boss is {0} Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä

Lisätiedot

1 (21) SYKSYN 2005 KIRJASTOKYSELY. Vastauksia ja kommentteja. AJANKOHTAISTA KIRJASTOALALLA -seminaari Helsinki 9.12.2005 KIITOS KAIKILLE VASTANNEILLE!

1 (21) SYKSYN 2005 KIRJASTOKYSELY. Vastauksia ja kommentteja. AJANKOHTAISTA KIRJASTOALALLA -seminaari Helsinki 9.12.2005 KIITOS KAIKILLE VASTANNEILLE! 1 (21) SYKSYN 2005 KIRJASTOKYSELY Vastauksia ja kommentteja AJANKOHTAISTA KIRJASTOALALLA -seminaari Helsinki 9.12.2005 KIITOS KAIKILLE VASTANNEILLE! 2 (21) KOOSTEEN SISÄLLYS KIRJASTOVERKKOA JA MAASEUDUN

Lisätiedot