Ehdotuksia turvallisuusneuvonantajajärjestelmän kehittämiseksi yleensä alan kannalta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ehdotuksia turvallisuusneuvonantajajärjestelmän kehittämiseksi yleensä alan kannalta"

Transkriptio

1 1 Ehdotuksia turvallisuusneuvonantajajärjestelmän kehittämiseksi yleensä alan kannalta Tähän on koottu ehdotuksia turvallisuusneuvonantajajärjestelmän kehittämiseksi yleensä alan kannalta -kohtaan kirjoitetuista kommenteista kaikki sellaiset, jotka koskivat turvallisuusneuvonantajajärjestelmän kehittämistä. Yrityskoko 1-3 henkilöä: Koska ADR-ajolupa on jokaisella vaarallistenaineiden kuljettajalla niin kuljetusliikkeellä joka ei harjoita huolintaa mielestäni turvallisuusneuvonantajan toimi on tarpeeton. Turvallisuusneuvonantajien järjestäytyminen, yhteisten koulutuspäivien pitäminen, liikenne- ja viestintäm. tiedottaminen ja ohjeistaminen, turvallisuusneuvonantajien toimintaan liittyvän viranomaisvalvonnan järjestäminen, säännöksissä pitäisi tarkemmin määritellä kenellä on oltava turvallisuusneuvonantaja. Yrityksellä / laitoksella pitää olla ilmoittamisvelvollisuus nimestä ja toiminnasta. Selkeämpää linjaa siihen mitkä yritykset tarvitsevat turvallisuusneuvonantajaa. Rekisteri josta ilmenisi ketkä/kuka ovat/on eri yritysten turvallisuusneuvonantaja. Turvallisuusneuvonantajille esim. vuosittain koulutustapahtuma, jossa luennoitsijoina eri alojen asiantuntijoita ja mukana myös liikenteen valvontaan osallistuvat viranomaiset. Alakohtainen koulutus/tutkinto. Enemmän informaatiota missä mennään. Jos muutoksia, niin joku voisi tiedottaa niistä. Koulutus kaikille osapuolille. Kuljettajien täydennyskoulutuksen ja ajantasolla pysymisen (ADR-ajokortin) päivitys voisi antaa Turvallisuusneuvonantajan vastuulla. Perusteet: Varsinkin ulkomaanliikennettä harjoittavassa yrityksessä kuljettajien koulutukseen pääsy on vaikea ja kallis järjestää, voisi aikatauluttaa joustavammin. Kuljetusketjun molemmissa päissä lähetys-vastaanotto. Ollaan jonkun verran jäljessä varsinaiseen kuljetusportaaseen verrattuna. Ilmassa, merellä ja teillä on ollut eri systeemejä käytössä jo pitkään. Asenne ja vastuunkantokyky yleisesti ottaen parempi kun on koulutettu pidempään. Kurssit ovat hyviä mutta ovat turhan sekavia ainakin meidän alalla. Lakikokoelman käyttö monimutkaista. Saatava parempi ja helpompi teos. Sääntömuutosten tiedottaminen yleistyä. Liian laaja koulutusmateriaali, luokkakohtainen koulutus 3, 4, 5...(yrityksessämme käytetään vain yhtä polttoainelaatua). Myös pieniä yrityksiä olisi hyvä ohjeistaa ADR-määräyksistä. Parempi tiedottaminen suoraan turvallisuusneuvonantajille, turvallisuusneuvonantaja -päivien järjestäminen. Lakimuutoksista tietoa suoraan turv. neuvonantajalle. Selkeitä oppaita. Säiliöautojen puolelta (öljy-yhtiöt) sanelevat säännöt joten ei tarvitsisi koko järjestelmää. Säännöllinen täydennyskoulutus ohjeiden & sääntöjen muuttuessa! Tietyille osa-alueille tiivistetyt ohjeet. Tiukempi valvonta virkavallan puolelta että turvallisuusneuvonantajat hoitavat tehtävänsä. Olen huomannut että kappaletavara autoissa kulkee paljon ADR:ää "pimeästi" ilman merkintöjä ja kuskit ovat välinpitämättömiä!!! Turvallisuusneuvonantajien poistettava vilpillinen toiminta ADR kuljetuksista!!! Turvallisuus on tärkeää asiana, ei turha paperisota sitä lisää - päinvastoin. Erikoiskuljetus - esim. polttoaine ym. tää voisi olla paikallaan. Valmiiksi säädeltyä. Yrityskoko 4-10 henkilöä: Tedon saanti helpommaksi.

2 2 Turvallisuusneuvonantajan nimeämistä tulisi viranomaisen valvoa. Kun uusia sääntöjä tulee tai vanhoja muutetaan, kaikille turvallisuusneuvonantajille HETI ilmoitus muutoksista esim. sähköpostilla. Selkeitä mieluiten yksiselitteisiä ohjeita. Tiedottaminen suoraan yrityksille muutoksista. Tieto on oltava henkilöillä jotka ovat jossain muodossa tekemisissä vaarallisten aineiden kanssa. Ajatusten ja kokemusten jakaminen eri yritysten kesken. Alihankkijoiden (kuljetusfirmojen) tarkastaminen käytännössä mahdotonta kun kulj. ja varastointi ostetaan ulkopuolelta. Hyvä asia jos on tekemisissä aineiden kanssa jatkuvasti, mutta vain silloin tällöin ei pysty tarjoamaan oikeata palvelua. ILMAISIA kertauspäiviä!!! Että asiat pysyisivät mielessä! Yksinkertaisia seurantalomakkeita vaikka nettiin ja tiedotuksia/informaatiota mistä lisätietoa saa ettei kaikkea aina kuule puskaradion kautta. Tämä tarpeen siksi, koska läheskään moni ei ole päivittäin tekemisissä kyseisten asioiden kanssa. Järjestetään isompia alaa koskevia seminaareja/tilaisuuksia säännöllisesti. Kehittää lähettäjän ja vastaanottajan vastuuta, tarkistaa lähetysten pakkausten ja kuljetuksen oikeellisuutta. Koulutus vastaamaan lähemmin omaa toimialaa esim. polttoaineiden säiliöautokuljetukset. Koulutusoppaiden ja -materiaalin valmistaminen. Koulutusta ja muistuttamista liiton taholta. Koulutustilaisuuksia. Lisää koulutusta. Maalaisjärkeä enemmän ei turhaa paperin pyörittämistä. Neuvonantajille SKAL yms. tiedotuksia uusista asioista ja muutoksista ei vain erillisellä koulutuksella. Nykyinen hyvä. Otettava maalaisjärki käyttöön, nykyisellään pelkkä rahastussysteemi. Parantaa kokonaisuutta. Pitäis puhua asia eikä ainoastaan mitä laki sanoo. Rahastus lopetettava ja ryhdyttävä toimiin eikä hyssytellä asioilla! Selkeä virallinen lomakemalli. Sopuhintaiset kertauskurssit tietojen päivittämiseksi. Suppeampia lupia. Esim. vain palavien nesteiden (öljykuljetus). Tavaran lähettäjä ei useinkaan tiedä/välitä ADR-määräyksistä. Lisää koulutusta heillekin. Tiedottaminen. Tietämyksen lisääntyminen. Turvallisuusneuvonantajien tarpeellisuus pitäisi saada kuljetusliikkeiden tietoon paremmin. Nykyisin vähäisiä määriä kuljettavat liikkeet eivät ole hankkineet turvallisuusneuvonantajaa. Turvallisuusneuvonantajille suunnattua koulutusta/kursseja saisi järjestää säännöllisesti. Valvonnan tehostaminen, tiedän monia yrityksiä joissa ei ole kuultukaan ko. järjestelmästä. Valvontaa tehostettava. Vielä selkeämmät pelisäännöt tienpäällystysalan toimintojen yhdenmukaistamiseksi tarkoitettaessa vaarallisten aineiden kuljettamista varastointia. Toiminta viranomaisten kanssa ja viranomaisten vaatimusten yhdenmukaisuus. Villejä yrityksiä on, tarkempi kontrolli yritysten tasolle. Yhtenäiset ja selkeät seurantalomakkeet täyttöohjeineen. Yrityskoko henkilöä: Selkeämpää linja mitkä yritykset tarvitsevat turvallisuusneuvonantajaa.

3 3 Olisi hyvä saada asian tiimoilta jatkossa jonkinasteista yhteistoimintaa eri yritysten neuvonantajien kesken esim. seminaarien, palaverin jne. muodossa. Tällöin tietäisi miten kussakin yrityksessä toiminta tapahtuu, mitä mahdollisia ongelmia toimintaan liittyy, miten voitaisiin kehittää toimintaa, millaisia käytännön tilanteita asian tiimoilta esiintyy, jne. Kohtuuhintaisia luentoja, joihin muutkin asiasta kiinnostuneet voivat osallistua erilaisten Casien käsittelyä esim. tietty vaaraluokka tietyllä kuljetustavalla, tapaukset voisivat olla vaikka "netissä". Tiedottava yhteistyöelin, joka koostuisi asiantuntijoista. Ehkä järjestö tai jokin vastaava. Turvallisuusneuvonantaja päivät. Jossa kuljetuksen eri osapuolilla olisi keskustelufoorumi. Vähemmän papereita. Yhtenäiset lomakkeet yleiseen käyttöön. Parempi tiedottaminen, on yrityksiä jotka eivät ole kuulletkaan asiasta. Ehdottomasti täytyisi saada alalle lehti jossa käsiteltäisiin alan asioita. Turvallisuusneuvonantajille vuosittainen yhden päivän koulutus. Tietoa nettisivuista joilta voisi lukea alan tapahtumista. Hänvisar till ovanstående. Det är mycket svårt att få en enkel instruktion över ett så brett område med så många ämnen som finns i ADR bestämmelserna,men det bör finnas en enkel instruktion för den stora grupp människor som behadlar ADR gods utan att ha fått någon skolning överhuvudtaget, t.ex. kontorspersonal. lagerpersonal osv Kattojärjestö, jolle myöskin vuosittain raportointi. Kohdistaa koulutus niille yrityksille, joilla on todellinen tarve. Joku rajoitus, kuinka suuri yritys tarvitsee turv. neuvonantajan, voisi olla paikallaan. Koulutusta paitsi vaarallisista aineista, koulutusta tukea jokapäiväisiin työtehtäviin. Kuljetusten tilaajien koulutusta parannettava, elikä lähettäjien. Kuljetusyritys EI valitse pakkauksia, EI varastoi, EIkä luokittele eri aineita. Me kuljetamme, miksi pitää opiskella kemistiksi, voidakseen harjoittaa kuljetustoimintaa? ADR-määräykset ovat täysin riittäviä. Ei arvoisan tutkijankaan tarvitse opiskella esim. arkkitehdiksi, kyselläkseen kysymyksiä, joista ei ole hyötyä kenellekään muulle, kuin sille, joka saa siitä maksun. Kursseja, tiedotusta alaan liittyvästä. Käytäntöön liittyvää koulutusta ja yhteisiä tilaisuuksia tulisi lisätä. Lakien ja säädösten selkeyttäminen ja saattaminen tietojärjestelmiksi niin että yksinkertaisella haulla saa asioista selvää. Nykyisistä säädöksistä on työlästä löytää varma vastaus johonkin kysymykseen, ja siten on vaarana ettei välitetä asioista. Lisäkoulutus mahdolliseksi lyhyillä kertaus ja tilanneharjoittelu kursseilla. Lisää infoa ja koulutusta. Lisää tietoa asioista ruohonjuuritasolle siis lisää neuvonantajia, mutta koulutus helpommaksi Olen vahvasti sitä mieltä, että yritykset, jotka ostavat neuvonantajapalvelut ulkopuolisilta, eivät kaikilta osin täytä lain vaatimuksia. Eli kun johto ei ole täysin selvillä turvallisuusneuvonantajan vaatimuksista, tieto ei kulje riittävän hyvin neuvonantajan ja yrityksen välillä. Olisi hyvä nähdä käytännön esimerkkejä miten vast. kokoiset yritykset ovat hoitaneet asioitaan. Näin voisi saada hyviä vihjeitä koulutukseen, raportointiin yms. Rahtikirjoissa puutteita esim. Kiitolinjan pakettilinjaan ei mahdu VAK-merkintöjä Selvemmät säännöt! Säännöstön selkiyttäminen. Esimerkkitapausten laadinta. Toimintatapamallit. Sääntöjen muutosten tiedottaminen turvallisuusneuvonantajille. Tarkempi toimenkuva vastuualueista. Tiedottaminen vielä aika tuntematon käsite. Tiedotus määräysten muutoksista paremmaksi. Turvallisuusneuvonantajan työ ei ehkä aina ole niin arvostettu... Valvontaa lisättävä koska kaikki eivät noudata määräyksiä. Valvottava, että jokainen kriteerit täyttävä yritys/yhteisö hankkii/ostaa/nimeää turv. neuv. antajan. Varsinkin isoissa yrityksissä huolinta/kuljetus varastojen/autojen kohdalla isoja puutteita, miksi neuvonantajat eivät toimi. Yhteiset kokemustenvaihto/tiedotustilaisuudet tarpeellisia. Yhtenäiset määräykset ja standardit merkintöihin.

4 4 Yksinkertaiset ohjeet ja kirjaaminen. Ei päällekkäisiä järjestelmiä kuten nyt. Laatujärjestelmä ja Turvallisuusneuvonantajajärjestelmä. Yleiset lomakkeet käytettäväksi. Yrityskoko henkilöä: ATK:n entistä parempi hyödyntäminen. Esimerkiksi ministeriön välitön tiedottaminen neuvonantajille kaikista VAKkiin liittyvistä muutoksista. Enemmän ulkopuolista koulutustarjontaa yrityskohtaisesti. Yhteisiä raporttimalleja tulisi kehittää, turvallisuusneuvonantajan tulisi olla yhtiö sisältä jos halutaan raportoida myös pienet vahingot ja läheltä-piti -tilanteet. Käytäntöpainotteisempaa koulutusta. Selkeät toiminta ja pakkaus ohjeet. Tiedotus muutoksista ei ole, joutuu itse "kaivamaan" tietoa, turvallisuusneuvonantajan tehtävien "epämääräisyys", ei vastuuta. Turvaohje korttien saanti netti sivujen kautta. Enemmän koulutustarjontaa ja aiheesta käsitteleviä tietoja yrityksille, jotka ovat tekemisissä vaarallisten aineiden kanssa. Koska tämä turvallisuusneuvonantaja on nimetty pakolliseksi, tulisi myös koulutuksen olla ERITTÄIN edullista ja helposti saatavissa, niin kuin myös kaikenlaisen VAK- materiaalinkin. Enemmän mallitapauksia (merkinnät, rahtikirjat, turvallisuuskortit) nettiin! Esim. liikenneministeriö voisi vaikkapa sähköpostitse tiedottaa uusista lainsäädännön muutoksista. Kertauskursseja syytä pitää. Koskemaan kaikkia kuljetusmuotoja. Koulutus ja kurssit saisivat olla hieman edullisempia niin tulisi kerrattua selvästi useammin. Koulutusta... Kuljetuspuolella kaikilla kuskeilla pitäisi olla ADR/VAK-valmius, muutokset pitäisi tiedottaa nopeammin ja paremmin, turvallisuusneuvonantaja kokopäivätyöksi eikä suoritettavaksi oman toimen ohella. Lisäaikaa nipistettävä tarkastusten tekemiseksi ja toiminnan seuraamiseksi alalla toimivissa yrityksissä. Kuljetusliikkeille / lähettäjille laadittava yhteisiä toimintaperiaatteita. Lisää infoa ja painetta viranomaisilta. Lisää infoa. Pitäisi kai verkottua tietojen vaihtamiseksi. Lisää koulutusta. Mielestäni neuvonantajana tulisi toimia joku ulkopuolinen henkilö, jolla todella olisi aikaa ja tuntemusta vaarallisten aineiden käsittelystä/kuljettamisesta. Monella yrityksellä saattaa olla satunnaisia VAK-lähetyksiä ja tällöin tieto/taito ei voi olla kovinkaan hyvää. Ja jotta kaikki sujuisi säännösten mukaan tulisi tehtävän hoitamiseen olla kunnolla aikaa ja mahdollisuus kehittää esim. omaa ATK-systeemiä. Monipuolisemmaksi koskemaan muitakin aloja. Neuvonantajille vapautus ADR-täydennyskokeesta. Osaksi laatujärjestelmää, josta on mahdollista saada laatupisteitä tarjouskilpailussa. Jos ostoliikenteen ostaja ei ole halukas laadusta maksamaan, niin sitä on turha myöskään odottaa. Profiilin nosto. Selkeitä toimintamalleja eri tilanteita varten, jonkinlainen neuvontapalvelu turvallisuusneuvonantajille! Selkeämpää täsmäkoulutusta, jossa enemmän case-tyyppisiä tyypillisiä harjoituksia. Selvemmät määräykset (reunanumerot pois!). Selvempiä määräyksiä ja sanktioita, mikäli ei olla nimetty turvallisuusneuvonantajaa. Valmiita lomakkeita tna:n tehtäviin liittyvissä raportoinneissa. Turvallisuusneuvonantaja saattaa olla nimetty vain määräysten täyttämiseksi, eikä huolehdita tehtävien hoitamisesta. Tiedotteita liikenneministeriöstä esim. onko kaikilla alihankkijoilla oltava omat turvallisuusneuvonantajat.

5 5 Tiedotusta, teemapäiviä, lehti tai tiedote säännöllisesti etc. Turvallisuusneuvonantajan tehtäväkenttä liian laaja. Olisi hyvä jos olisi 2-3 neuvonantajaa suuremmassa yrityksessä; yksi luokittelua varten, 1 pakkauksia ja varastointia sekä 1 kuljettamista ja asiakirjoja varten. Tällöin pystyisi paremmin hallitsemaan oman alueensa. Turvallisuusneuvonantajat tulisi saattaa jonkin asteisen yhteisen tiedotuksen piiriin, kirje tai meili asioiden niin vaatiessa. Turvallisuuteen tulisi kiinnittää huomiota ihan oikeasti. Työn tulisi olla pitkäjänteistä. Muutosten tulisi olla erittäin perusteltuja. Lainsäädännön tulisi ohjata toimintoja oikeiden toimintatapojen suuntaan. VAK-muutoksista ilmoittelu ilman kalliita koulutuksia. Viranomaisten toivoisi tiedottavan laajemmin aiheesta, jotta alaa tuntemattomatkin ihmiset ymmärtäisivät jossain määrin järjestelmän tarpeellisuuden. Vuosittainen sääntöjen kertaus olisi asiaa. Yleiset turvallisuusneuvonantajapäivät kerran vuodessa, nettiin foorumi jossa vinkkejä ja uusin tieto. Yrityksen johdolle pitäisi paremmin tiedottaa turvallisuusneuvonantajan tehtävästä. Yrityksen johdolle pitäisi tehdä selväksi, että ko. tehtävään on nimettävä joku henkilö ellei käytetä ulkopuolista palvelua. Yrityksien johtoportaille infoa tutkinnon vaativuudesta ja työn merkityksestä ja että tulisi näkyä myös palkassa tai toimenkuvan muutoksessa. Yrityskoko henkilöä: Asian eteenpäin vienti yleisellä tasolla, mahdollisuus käydä sellaisissa yrityksissä jossa toimi on laajempaa tai ehkä koko päivä toimi. Ministeriö ja alan kouluttajat, järjestämällä koulutus-, informaatio ja teema tilaisuuksia. Uudistuksista, muutoksista ja esille tulleista tapahtumista, onnettomuuksista, vaaratilanteista ja yleensä alaan liittyvistä ongelmista. Olisi hyvä jos muutoksista informoitaisiin LvM:n toimesta ennen kuin muutokset tulevat voimaan kaikille maakuljetusten turvallisuusneuvonantajille. Viranomaistiedotuksen parantaminen. Koulutus melko kallista. Sellaista koulutusta, mikä kattaisi kaikki kuljetusmuodot. Kuljettajien entistä tarkempi seulonta tehtävään soveltuvuuden kannalta. Neuvonantajilla pitäisi olla esim. luottokorttikokoinen VAK-neuvonantajan kortti, jonka voisi näyttää kuljettajalle tarkastuksen yhteydessä. Turvallisuusneuvonantajille "koulutustilaisuuksia", jossa käydään eri yritysten tapoja, hyviä käytäntöjä, läpi. Koko logistinen ketju. Turvallisuusneuvonantaja -luettelo Suomen turvallisuusneuvonantajista firmoineen ja yhteystietoineen. Suositus: turvaohjekorttiin firman turvallisuusna. yht. tiedot. Ajankohtaisia koulutustilaisuuksia päivän tai puolen mittaisia ajankohtaistietoiskuja AKE:lta suoraa postia as. henkilöille! Alan jonkin asteinen "yhdistystoiminta". Avoin keskustelu, yhteiset tapaamiset, seminaarit -esim. viranomaistahon järjestäminä tehokkaita. Huolintaliikkeissä asiat yleisesti hoidettu hyvin, mutta kuljetusliikkeissä ilmeisesti puutteita tietotasossa. Vaatimustaso saattaa joissakin tapauksissa olla kuljetusyrittäjälle liian suuret, joten huolintaliikkeiden kautta tapahtuvaa koulutusta ja ohjaamista tulisi tukea. Ilmoitusvelvollisuus. Jatkokoulutus. Jonkinlaisia foorumeita ajatusten ja kokemusten vaihtoon sekä mahdollisuus opittujen asioiden vaihtoon esim. erilaisten onnettomuuksien jälkeen (ennalta ehkäisevä vaikutus). Julkistakaa tämä raportti. Lisäksi esim. SFS ja Norske Veritas voisivat huomioida tna:n tarpeen asiakasauditoinneissa. On jo muutama kyselyt tullut. Järjestelmä uusien asioiden tiedottamiseksi.

6 6 Kehittämispäiviä esim. kerran vuodessa. Kuljetus- ja varastointijärjestelmien lähentäminen. Toivotaan säännöllistä(vuosittain) turvallisuusneuvonantajien tapaamispäiviä. Kurssi/seminaari 1 kerta vuoteen josta saa todistuksen. Kuten edellä. Ja ehkä enemmän valtakunna llista tiedottamista niin, että kaikki tajuavat asian välttämättömyyden. Käytettyjen tyhjien astioiden merkitseminen. Liikaa pyrokratiaa ja laki vaatii kaikkia osallisia osallistumaan. EHDOTAN: kuljetusliikkeet hoitavat koko asian. Liian vähän kerrotaan, että asian voi hoitaa myös joku ulkopuolinen. Suomessa paljon pieniä tai yksittäisiä tapauksia jotka jäävät ilman hoitoa. Tämä järjestelmä on tarkoitettu kuljetusliikkeelle ei firmoille, jotka ei hoida kuljetusta ainoastaan omistavat lastauspaikan. Liikenneministeriön tulisi laatia postituslista, johon liittyneille tulisi sähköpostitse aina viimeisimmät alaa koskevat säädösmuutokset ja mahdollisesti myös muita alaa koskevia tiedotteita. Olisi hyvä mahdollisimman paljon saada yhteisiä kaavakkeita ym. menetelmiä, jolloin kaikki tarpeellinen ainakin tulee tehdyksi. Jos jokainen muokkaa omassa firmassa omia juttuja, voi olla että tärkeääkin jää huomaamatta. LVM:n taholta kaipaisin lisää vaan vielä koulutusta ja ikään kuin asian "jauhamista" tiedotteilla. Yhtiön johdolle kannattaisi varmaan informoida asian tärkeyttä ja sisältöä. Pitäisi olla jonkinlainen rekisteri mistä voisi hakea eri yritysten turvallisuusneuvonantajien yhteystietoja. Selkeämmät säännöt, mitä turvallisuusneuvonantajan tulee tehdä ja raportoida. Tietysti ne jostain löytyykin. Tiedotusta! Selkeämpiä linjauksia missä ja milloin neuvonantajan velvollisuudet siirtyvät toiselle osapuolelle. Seminaareja turvallisuusneuvonantajilla. Sinänsä tyhmä järjestelmä, kun yhden auton yrittäjän täytyisi kouluttautua myös itsensä valvojaksi. Se että huolintaliikkeet hoitaisivat velvoitteen heidän puolestaan ei toimi. Uskon että monet ovat vielä täysin tuuliajolla. Säännöstö on liian monimutkainen ja vaikeasti hallittava. OTO-työnä ei juuri tule kokemusta eikä kaikkiin asioihin osaa puuttua muuta työtä hoitaessaan. Tarkastukset lain vaatimusten noudattamiseksi. Tiedotejärjestelmä suoraan AKE:sta tai ministeriöstä turvallisuusneuvonantajille, jolloin tieto kulkee realisti niitä tarvitseville ja tieto menee suoritustasolle oikeanlaatuisena. AKE:lta päivitetty lista TNA koulutuksen suorittaneista, TYÖNANTAJITTAIN. TUTKINNON VOIMASSAOLOAI- KA ON LIIAN PITKÄ, on joitakin aloja joissa tna voi olla vastaavana passiivisesti (kulj. liikkeet). Viranomaisten tulisi alkaa kysyä VAK/ADR rikkomuksissa (ratsiat) turvallisuusneuvonantajan asemaa, ellei ole niin tämäkin on vastoin lain henkeä => korottaa rikkomuksen pvs. määrää. Turvallisuusneuvonantaja yhdistys, jossa voisi hyödyntää myös muiden yritysten turvallisuuteen liittyviä asioita ja toimintatapoja. Turvallisuusneuvonantajakoulutusta antavat koulutuslaitokset, jotka ovat saaneet oikeudet vanhoista kokemuksistaan. Tiukemmat vaatimukset koulutukselle, jotta se vastaa hinnoitteluaan. Turvallisuusneuvonantajan koulutuksen pitäisi sisältyä kuljetusalan upseerien peruskoulutukseen. Turvallisuusneuvonantajan osaamisvaatimuksia voisi lisätä, nykyisestä kokeesta pääsee läpi liian helpolla ja ilman asian ymmärrystä. Valmistajille, välittäjille ja käyttäjille lisää tietoa. Suuria kansainvälisiäkin yrityksiä, joissa ei tunneta koko asiaa, tai ei välitetä. Vastuut selkeämmäksi esim. toiminta onnettomuustapauksissa ja yleisimmissä rikkeissä: ajo- ja lepoaikojen ylitykset; seuranta ja vastuu. Vuosittainen koulutuspäivä, jonne kootaan/pyydetään turvallisuusneuvonantajat esim. lääneittäin. Yhdenmukaistaa saman alan yrityksien sisällä raportointi ja tarkastus/valvontatehtävät. Yritysten johdon asenteeseen pitää saada muutos. Eivät ymmärrä tai halua ymmärtää turv. neuv. antajan perimmäistä tarkoitusta. Eli vastuun oikeanlaista ymmärtämistä eikä vain näennäistä lain kirjaimen täyttämistä.

7 7 Yleistä tiedotusta lisää, jotta asia tulisi enemmän tietoisuuteen ja tutummaksi. Yrityskoko yli 1000 henkilöä: "Valtakunnassa" vastaavasti turvallisuusneuvonantajille vuosittain koulutuspäivä. Mitä uutta? Mitä on koettu ongelmaksi, vahinkoesimerkkejä. Alalla yhteistoiminta on lähtenyt hyvin käyntiin. Alan osaajien yhteistyössä on varmasti voimaa. Alueellisia ajankohtaispäiviä esim. kerran vuodessa. Ehkä liian byrokraattinen. Mietittävä järjestelmä osana yritystoimintaa ei erillistä yhteiskunnan edellyttämää toimintaa. Esilläpito ja tiedotus aihealueen lehdissä ym. Kerran vuodessa kokemustenvaihtopäivät. Onnettomuusraporttien jakelu takkuilee, kirjava käytäntö yrityksissä. Paikkakuntakohtaiset turvallisuusneuvonantajat. Samanlaisia tuntoja tuntui olevan Kemianteollisuuden järjestämään seminaariin osallistuvilla joillakin muillakin. Selvät tulkinnat! Tietoa muista neuvonantajista jotta heidän kanssaan voi vaihtaa mielipite itä ja saada vinkkejä toimintaan. Yhteinen "tietopankki" tapahtuneista onnettomuuksista nettiin ja jonkinlainen keskustelufoorumi yleisellä tasolla. Arvostusta lisättävä. Enemmän tiedon jakoa ja selvät pelisäännöt siitä, kuka todella tarvitsee turv. neuvonantajaa valvontaa lisättävä sekä yrityksissä, että maantiellä. Tehtävän tärkeyden korostaminen. Tiedotusta!!! Jotta esim. em. ongelmiin saadaan ratkaisuja - moni yritys ei todellakaan tiedä, miten vak pitää merkitä ja pakata tai mitä vastuita yrityksellä on. Useilla yrityksillä vak on vain pieni osa toimintaa eikä siihen ole kiinnitetty huomiota - esim. neuvonantajavaatimus on monelle aivan "uusi" tieto vieläkin. Neuvonantajien välille olisi hyvä saada yhteistyötä, koska meistä moni taistelee samojen ongelmien kanssa. Tapaamisia, jonnekin internettiin keskustelupalsta tai jotain... Yhteydenpito eri yritysten neuvonantajien kesken voisi antaa sopivia virikkeitä ja vin kkejä.

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus Santtu Hellstén STUK Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä Helsinki 10. 11.12.2015 Aiheita Vastuista: lähetys, vastaanotto, koulutus STUKin uusi opas turvajärjestelyistä

Lisätiedot

Muutokset ADR- ajolupakoulutuksessa ja -kokeissa 1.7.2011.

Muutokset ADR- ajolupakoulutuksessa ja -kokeissa 1.7.2011. Muutokset ADR- ajolupakoulutuksessa ja -kokeissa 1.7.2011. Vantaa 11.4.2011, Oulu 12.4.2011, Tampere 14.4.2011 Pekka Kärkkäinen ADR- ajolupakokeet ja myönnetyt ajoluvat 2010 Perusajolupa kokeita 4384,

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen 28.5.2013 VALTIONEUVOSTON ASETUS VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSESTA TIELLÄ ANNETUN VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen KOKO TOTUUS Sisäilmahankkeen tiedottaminen Toimitusjohtaja 1 Viestintä Mitä? Oikean tiedon välittäminen, oikea-aikaisesti, oikeaan paikkaan. Tärkeät kysymykset: 1. MITÄ? ( oleellinen tieto, aikataulut

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus Santtu Hellstén STUK Teollisuuden 11. säteilyturvallisuuspäivät Helsinki 7.-8.10.2015 Aiheita STUKin uusi opas turvajärjestelyistä http://www.julkari.fi/handle/10024/126376

Lisätiedot

Turvallisuus ja kemikaalivirasto Simo Lehmusmies Trafin VAK päivä. VAK onnettomuusraportointi tieliikenteessä

Turvallisuus ja kemikaalivirasto Simo Lehmusmies Trafin VAK päivä. VAK onnettomuusraportointi tieliikenteessä Turvallisuus ja kemikaalivirasto Simo Lehmusmies 3.2.2016 Trafin VAK päivä VAK onnettomuusraportointi tieliikenteessä Tukes lyhyesti Ydintehtävät: valvonta ja toimeenpano, viestintä ja kehittäminen Perustettu

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Selvitys Keski-Suomen alueella Nina Pimiä Projektipäällikkö 21.5.2015 Mitä tutkittiin? Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarvetta

Lisätiedot

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Johdanto... 2 1. Opetushenkilökunnan tehtävät... 2 1.1. Kurssin vastuuopettaja... 2 1.2. Kurssimestarit ja assistentit... 3 1.2.1. Vastuuyliopiston

Lisätiedot

Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä

Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 22.12.2006/1233 Laki yhteistoiminnasta yrityksissä

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Työterveys Akaasia. Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto. 1 Akaa Akaa - Ikaalinen - Sastamala

Työterveys Akaasia. Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto. 1 Akaa Akaa - Ikaalinen - Sastamala Työterveys Akaasia Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto 1 Akaa Mistä ilmenee, että tth ei tunne toimialaanne? Ei tunneta työn vaatimuksia, työn riskit ovat vieraita Ei tiedetä, mitä työpaikalla

Lisätiedot

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi kouluttaa pk-yrityksiä Sisältö ATEX lainsäädännöstä ja sen erikoispiirteistä

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Yhteistyössä: Kuljetusala.com Kuljetusala pitää Suomen pyörät pyörimässä Kuljetusala liikuttaa kaikkea Suomessa ja ulkomailla

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

Ti5313500 Tietoturvan Perusteet : Politiikka

Ti5313500 Tietoturvan Perusteet : Politiikka Ti5313500 Tietoturvan Perusteet : Pekka Jäppinen 12. joulukuuta 2007 Pekka Jäppinen, Lappeenranta University of Technology: 12. joulukuuta 2007 Ohjeistus/säännöt henkilöstölle kuinka toimia Kertoo mitä

Lisätiedot

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa Anna-Leena Ruotsalainen AHOT:lla eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan

Lisätiedot

Liikennekaari-vaikutusarviointikysely

Liikennekaari-vaikutusarviointikysely Liikennekaari-vaikutusarviointikysely Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenille 18.5.2016 Liikennekaari-vaikutusarviointi Kysely lähetettiin noin 4 350 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n

Lisätiedot

Kyselytutkimus standardeista ja. Mikko Turku / Kyselytutkimus standardeista ja. niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa

Kyselytutkimus standardeista ja. Mikko Turku / Kyselytutkimus standardeista ja. niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa Kyselytutkimus standardeista ja niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa 1 Aineisto ja menetelmä Kysely yrityksille ja valvojille keväällä 2015 Osa kysymyksistä yhteisiä Tietämykset ja käsitykset standardeista

Lisätiedot

TTYHY:n jäsenkysely 2014

TTYHY:n jäsenkysely 2014 TTYHY:n jäsenkysely 2014 1. Oletko saanut yhdistyksestä tarvitsemaasi apua tai palvelua? Kerrotko missä onnistuimme tai mitä jäit kaipaamaan. en Rakenneuudistus: työsopimukseen lisätty koeaika tiettyyn

Lisätiedot

SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä!

SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Pelisäännöt kuntoon SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Operatiivinen johto: toiminnanjohtaja Tiina Strand tiina.strand@sulvi.fi, 040 505 5445 Viestintä, kotisivut, tapahtumat, some yms:

Lisätiedot

Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely

Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely Raportti Heidi Oinonen Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry osallisuushanke Salli Toukokuu 2013 Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekyselyn

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 2015 kommenttipuheenvuoro. Tilintarkastajajärjestelmä ja valvonta

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 2015 kommenttipuheenvuoro. Tilintarkastajajärjestelmä ja valvonta Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 2015 kommenttipuheenvuoro Tilintarkastajajärjestelmä ja valvonta 21.5.2015 Tapani Vuopala KHT, Toimitusjohtaja tapani.vuopala@dhsaudit.fi 5/26/2015 Kommenttipuheenvuoron

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen ja ydinlaitosrakentaminen - Tsernobyl 1986 - Onnettomuustutkinnan yhteydessä luotiin Turvallisuuskulttuuri -käsite - Turvallisuuskulttuuri -käsite määriteltiin 1991 ensimmäisen kerran 1991 IAEA:n (The

Lisätiedot

SML:N JÄSENKERHOJEN C-TOIMITSIJAKOULUTUS 1/09

SML:N JÄSENKERHOJEN C-TOIMITSIJAKOULUTUS 1/09 SML:N JÄSENKERHOJEN C-TOIMITSIJAKOULUTUS 1/09 DIA KÄSIKIRJOITUS C-TOIMITSIJAKOULUTUKSIA PITÄVILLE KOULUTTAJILLE (Käsikirjoitus on tarkoitettu kouluttajan avuksi). Arvoisa kouluttaja Tämä diakäsikirjoitus

Lisätiedot

Yleisiä kommentteja kokeesta.

Yleisiä kommentteja kokeesta. Lukuvuoden fysiikan valtakunnallisen kokeen palaute.6. Palautteita yhteensä 454 oppilaan tuloksesta. Pistekeskiarvo 7,6 joka vastaa arvosanaa 6,5. Oppilaita per pistemäärä 5 5 5 5 4 6 8 4 6 8 4 6 8 4 6

Lisätiedot

Kaikkia uutisia ei todellakaan tule luettua, mutta jos otsikko antaa kipinää vaikkapa autopuolen sopimuksista, niin luen silloin koko uutisen...

Kaikkia uutisia ei todellakaan tule luettua, mutta jos otsikko antaa kipinää vaikkapa autopuolen sopimuksista, niin luen silloin koko uutisen... 1) Luetko uutiskirjettä? 1. aina 66,3 % 2. useimmiten 28,2 % 3. joskus 3,9 % 4. harvemmin 1 % 5. en juuri koskaan 0,6% 2) Miten tarkoin luet läpi uutiskirjeen artikkelit? 1. Luen aina kaikki uutiset 19,4

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille Kupiainen Niina 8.10.2014 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 Valmistelu Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma oli lausuntokierroksella

Lisätiedot

Yhteistyöstrategia 2012

Yhteistyöstrategia 2012 Yhteistyöstrategia 2012 Suunnitelma yhteistyön parantamiselle Länsi- Uudenmaan Pelastuslaitoksen ja alueen sopimuspalokuntien välillä Projekti Tavoitteet: Tämän kehittämisprojektin tavoitteena oli luoda

Lisätiedot

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi TARJOUSPYYNTÖ Koulutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Mestar Varikkokatu 2 70620 Kuopio www.mestar.fi Osoite, josta saa lisätietoja: Katso edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, johon

Lisätiedot

Kehnosti: 1 0 % % % % Hyvin: %

Kehnosti: 1 0 % % % % Hyvin: % Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot Postitse jäse1 Sähköpostin1 Savon Vasa1 Yhdistyksen i1 Kuulumalla W1 Postitse jäsenkirjeellä 11.8 % Sähköpostin kautta jäsenkirjeellä tai tiedotteella 1 % Savon

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla vuonna 2015 sattuneista onnettomuuksista. 1.1.2011

Lisätiedot

HE 143/2015 (Kabotaasi) Hallitusneuvos Jorma Hörkkö, LVM Eduskunnan liikenne- ja viestintävlk

HE 143/2015 (Kabotaasi) Hallitusneuvos Jorma Hörkkö, LVM Eduskunnan liikenne- ja viestintävlk HE 143/2015 (Kabotaasi) Hallitusneuvos Jorma Hörkkö, LVM Eduskunnan liikenne- ja viestintävlk 17.2.2016 Minkä vuoksi Suomen omat määritelmät poistettaisiin Hallituksen vastaus komission perusteltuun lausuntoon

Lisätiedot

Yritykseen perehdyttämisen yhteydessä tulee työntekijälle selvittää muun muassa seuraavat

Yritykseen perehdyttämisen yhteydessä tulee työntekijälle selvittää muun muassa seuraavat 1 UUDEN TYÖNTEKIJÄN PEREHDYTTÄMINEN Perehdyttämisellä tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla uusi työntekijä oppii tuntemaan yrityksen ja työpaikan sekä työssä noudatettavat työpaikan järjestykseen ja turvallisuuteen

Lisätiedot

Yhdistys edistää vaarallisten aineiden kuljetusturvallisuutta Suomessa.

Yhdistys edistää vaarallisten aineiden kuljetusturvallisuutta Suomessa. Yhdistys edistää vaarallisten aineiden kuljetusturvallisuutta Suomessa. Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään ammatissaan - vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia,

Lisätiedot

KANGASNIEMEN KUNTA KIINTEISTÖVEROPROJEKTI 2016-2020 PROJEKTISUUNNITELMA

KANGASNIEMEN KUNTA KIINTEISTÖVEROPROJEKTI 2016-2020 PROJEKTISUUNNITELMA KANGASNIEMEN KUNTA KIINTEISTÖVEROPROJEKTI 2016-2020 PROJEKTISUUNNITELMA Sisällys 1. Tausta ja tarve... 3 2. Toteutus... 3 2.1 Tiedotus... 3 2.2 Projektin käytännöt... 3 2.3 Mittauskäynnit... 4 2.4 Projektin

Lisätiedot

Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi

Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi 1 (6) 22.9.2015 Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi eija.maunu@lvm.fi kirsi.miettinen@lvm.fi Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi

Lisätiedot

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lentokoneasennuksen perustutkinto, kokeilu Koodi: LEK141 Päätös: LAO C99/20 Liikennöinti ja kunnossapito Opiskelija suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä kuljettamalla

Lisätiedot

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Selvitys Keski Suomen alueella Nina Pimiä Projekti insinööri 29.1.2016 Mitä tutkittiin? Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarvetta

Lisätiedot

Merimiesten asenteet ja turvallisuuskulttuuri. Jouni Lappalainen

Merimiesten asenteet ja turvallisuuskulttuuri. Jouni Lappalainen Merimiesten asenteet ja turvallisuuskulttuuri Jouni Lappalainen 22.09.09 0 Tutkimuksen tarkoitus Onko merenkulun turvallisuuskulttuuri muuttunut ISM-koodin käyttöönoton jälkeen? Kirjallisuustutkimus Haastattelututkimus

Lisätiedot

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM Hankintalakiuudistus Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM 1 Taustaa Komissio antoi joulukuussa 2011 ehdotukset uusiksi julkisia hankintoja koskeviksi direktiiveiksi

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ POHJOIS-SAVON METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2008

TIIVISTELMÄ POHJOIS-SAVON METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2008 TIIVISTELMÄ POHJOIS-SAVON METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2008 1. Yleistä Arviointistandardi: FFCS 1001:2003 ja FFCS 1002-1:2003 Arvioinnin laajuus: Metsien

Lisätiedot

Tiivistelmä opiskelijapalautteista (n=51)

Tiivistelmä opiskelijapalautteista (n=51) Tiivistelmä opiskelijapalautteista (n=51) 1. Minkä vuoksi hakeuduit keskustelemaan Hyviksen kanssa? Opiskeluun liittyvät asiat (esim. ajanhallinta, opiskelutaidot, oppimisvaikeudet) 25 % Elämäntavat (esim.

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

Vastuullisuusmallista hyötyä kuljetusyrityksille ja tilaajille

Vastuullisuusmallista hyötyä kuljetusyrityksille ja tilaajille Vastuullisuusmallista hyötyä kuljetusyrityksille ja tilaajille 10.1.2017 Marke Lahtinen Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. 11.1.2017 1 Vastuullisen ammattiliikenteen edistäminen vapaaehtoisuuden

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä 6. Kilpailukohteet 7. Kaluston ja palvelun

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖ-

Lisätiedot

Tehtävät, työn organisointi ja toimintatavat

Tehtävät, työn organisointi ja toimintatavat Kitkajärvien ja Posionjärven hoidon ja kunnostuksen työryhmä Tehtävät, työn organisointi ja toimintatavat Työryhmän I kokous 2.9.2013 Työryhmän tehtävät ja asema järvien ja niiden valuma-alueen ongelmien

Lisätiedot

AHOT-toiminta TAMKissa

AHOT-toiminta TAMKissa AHOT-toiminta TAMKissa AHOT voi jonain päivänä olla kilpailuvaltti! Hanna Saraketo Koulutuspäällikkö, liiketoiminta ja palvelut yksikkö, liiketalouden ja matkailun koulutusohjelmat, Ikaalisten toimipiste

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

ADR-ajolupakokeiden pitäminen ja arviointi

ADR-ajolupakokeiden pitäminen ja arviointi Ohje 1 (5) Antopäivä: 3.2.2012 Voimaantulopäivä: 10.2.2012 Voimassa: 30.6.2016 saakka Säädösperusta: Asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta 401/2011 Muutostiedot: Kumoaa/muuttaa ohjeen TRAFI/22055/03.04.03.01/2011.

Lisätiedot

Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli. Lasse Nykänen VTT

Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli. Lasse Nykänen VTT Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli Lasse Nykänen VTT Vastuullisuus Triple bottom line: economic, social and environment Lähtökohta vastuullisuusmallin kokeilututkimuksissa: Turvallisuus,

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

Tavoitteena laadukkaat järjestämissuunnitelmat

Tavoitteena laadukkaat järjestämissuunnitelmat November 16, 2011 Tavoitteena laadukkaat järjestämissuunnitelmat Näyttötutkintomestarin koulutusohjelma 25 op Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu 1 2 Tavoitteena laadukkaat

Lisätiedot

Kouluyhteisön monikulttuurisuustaitojen kehittämisohjelma

Kouluyhteisön monikulttuurisuustaitojen kehittämisohjelma Kouluyhteisön monikulttuurisuustaitojen kehittämisohjelma Täydennyskoulutuksen ensimmäinen palautekysely Avovastaukset Net Effect Oy 1 Nimeä kolme asiaa, jotka opit täydennyskoulutuksessa Verkostoituminen,

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

PALAUTEKYSELYN TULOKSET

PALAUTEKYSELYN TULOKSET Mentorointiohjelma 2014 PALAUTEKYSELYN TULOKSET 18.11.2014, n=72 Mentorointiohjelma 2014 0 FAKTAT 18.11.2014 31 paria Helsingissä 20 paria Tampereella 9 paria Oulussa 120 ammattilaista 6-11/2014 RILin

Lisätiedot

MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI

MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 Malli henkilötietojen käsittelyn/henkilörekisterin

Lisätiedot

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 26.5.2016 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Tietojärjestelmien valvonta Terveysteknologia-ryhmä

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

Kehitysvamma-alan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyöpäivä -ajankohtaista Anne Mårtensson Opetushallitus

Kehitysvamma-alan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyöpäivä -ajankohtaista Anne Mårtensson Opetushallitus Kehitysvamma-alan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyöpäivä -ajankohtaista 9.11.2012 Anne Mårtensson Opetushallitus VAMPO 2010-2015 Suomen vammaispoliittinen ohjelma VAMPO 2010 2015

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi 18.1.2012 1(4) YMPÄRISTÖVALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelmassa kuvataan Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet sekä raportoidaan

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Vakka-Suomen sosiaalitoimien valmiussuunnittelun käynnistäminen. Valmiussuunnitelman päivitys aloitetaan sosiaalijaoston työkokouksessa

Vakka-Suomen sosiaalitoimien valmiussuunnittelun käynnistäminen. Valmiussuunnitelman päivitys aloitetaan sosiaalijaoston työkokouksessa Sosiaalijaosto 6 27.08.2009 Sosiaalijaosto 34 28.10.2009 Sosiaalijaosto 57 18.12.2009 Sosiaalijaosto 6 29.01.2010 Sosiaalijaosto 30 06.05.2010 Sosiaalijaosto 43 16.06.2010 Sosiaalijaosto 60 11.08.2010

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Valmisteilla: Kunteko 2020

Valmisteilla: Kunteko 2020 Valmisteilla: Kunteko 2020 Liikkeelle sopimuskirjauksesta Osapuolet käsittelevät seuraavassa pääneuvotteluryhmän kokouksessa erikseen laadittavaa ehdotusta työryhmän asettamiseksi valmistelemaan työelämän

Lisätiedot

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja yritysten itsesääntely ohjaamassa kaivostoimintaa. Dilacomi-loppuseminaari Prof. Kai Kokko

Lainsäädäntö ja yritysten itsesääntely ohjaamassa kaivostoimintaa. Dilacomi-loppuseminaari Prof. Kai Kokko Lainsäädäntö ja yritysten itsesääntely ohjaamassa kaivostoimintaa Dilacomi-loppuseminaari 27.9.2013 Prof. Kai Kokko Sisältö Sääntelyn kokonaisvaltaisuus Sääntely ja lainsäädäntö Yritysten ympäristövastuu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 6.5.2015 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Asiakastietolaki Laki 159/2007 (ja muutokset

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Jukka Aalto Helsinki 26.11.2015 Näkökulmat 1. Henkilöstöhallinto 2. Taloushallinto 3. Haasteet 27.11.2015

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Tuomas Kallinki Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 Sivu 1/5 KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULUKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

Kelan ja palveluntuottajien yhteistyö. Anneli Louhenperä Suunnittelija Palveluntuottajien koulutuspäivät 30.1.2014 ja 2.4.2014

Kelan ja palveluntuottajien yhteistyö. Anneli Louhenperä Suunnittelija Palveluntuottajien koulutuspäivät 30.1.2014 ja 2.4.2014 Kelan ja palveluntuottajien yhteistyö Anneli Louhenperä Suunnittelija Palveluntuottajien koulutuspäivät 30.1.2014 ja 2.4.2014 Esityksen sisältö Kuntoutusryhmän ja palveluntuottajan yhteistyö Kurssien toimeenpano

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat 30.10.2015 Elina Antikainen 1. Ikäsi Yhteensä 34 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue (äänestysalueittain) Muut asuinalueet: Linnankoski

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

Sisäpiiriluetteloiden ylläpito ja johdon liiketoimien raportointi Sire palvelua käyttäen

Sisäpiiriluetteloiden ylläpito ja johdon liiketoimien raportointi Sire palvelua käyttäen Sisäpiiriluetteloiden ylläpito ja johdon liiketoimien raportointi Sire palvelua käyttäen Asiakastilaisuudet liikkeeseenlaskijoille Maaliskuu 2016 1 Sisältö Velvollisuudet ja luettelot Liiketoimet Palvelun

Lisätiedot

Vesiliikenne TOT 5/03. Luotsikutterin kuljettaja putosi mereen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Luotsikutterin kuljettaja.

Vesiliikenne TOT 5/03. Luotsikutterin kuljettaja putosi mereen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Luotsikutterin kuljettaja. TOT-RAPORTTI 5/03 Luotsikutterin kuljettaja putosi mereen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Luotsikutterin kuljettajat NN (58 v.) ja MM olivat lähdössä suorittamaan työtehtävää. MM nousi kutteriin

Lisätiedot

Omin Jaloin -menetelmäkoulutuksen palaute Copy

Omin Jaloin -menetelmäkoulutuksen palaute Copy Omin Jaloin -menetelmäkoulutuksen palaute Copy 1. Koulutusryhmä johon osallistuin (mikäli osallistuit päiviin eri ryhmistä vastaa 1. koulutuspäivän osalta) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 17: Turku 6. ja

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 22.9.2014 250/07.01.01.02.01/2013 1. Rekisterinpitäjä Nimi

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY

MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY 26.5.2010 Lähetetty 24.4.2010 N= 830 Vastauksia 216 Vastausprosentti 26 % Vastaajat edustavat lähes kaikkia verkostotoimijoita

Lisätiedot

Loimi-Hämeen jätehuollon yhteistoiminta-alueen jätepoliittinen ohjelma 2015-2020. Jätehuolto -määräykset

Loimi-Hämeen jätehuollon yhteistoiminta-alueen jätepoliittinen ohjelma 2015-2020. Jätehuolto -määräykset Loimi-Hämeen jätehuollon yhteistoiminta-alueen jätepoliittinen ohjelma 2015-2020 Jätehuolto -määräykset Hannele Tiitto, jätehuoltosuunnittelija, Forssan kaupungin jätelautakunta Ohjelmatyön tekijät Jätelautakunta

Lisätiedot

Koulumatka mitataan kotipihalta koulun tai päiväkodin pihalle lyhintä mahdollista kulkukelpoista reittiä (pyörä- ja kävelytiet mukaan lukien) pitkin.

Koulumatka mitataan kotipihalta koulun tai päiväkodin pihalle lyhintä mahdollista kulkukelpoista reittiä (pyörä- ja kävelytiet mukaan lukien) pitkin. 1 ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSPERIAATTEET (KULJETUSSÄÄNTÖ) 1.8.2011 ALKAEN YLEISET PERIAATTEET Perusopetuslain 32 :n mukaan koulumatkoilla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, mikäli - perusopetusta

Lisätiedot

Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen

Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen Työsuojelupäivät 25.-26.9.2014 Oulu Reima Lehtola 11.9.2014 Etelä-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue 1 Tilaajavastuulain tavoite on edistää: -

Lisätiedot