TIELIIKENNELAIT KRISTIINA KAHRI MATTI REINI TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2011 TOIMITTAJAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIELIIKENNELAIT KRISTIINA KAHRI MATTI REINI TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2011 TOIMITTAJAT"

Transkriptio

1 TIELIIKENNELAIT 2011 TOIMITTAJAT KRISTIINA KAHRI MATTI REINI TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2011

2 KAHDESKYMMENESNELJÄS PAINOS Lainsäädäntöä on seurattu säädöskokoelman numeroon 180/2011 (julkaisupäivä ) saakka. Julkaisija ja kustantaja: Talentum Media Oy ISBN Kariston Kirjapaino Oy 2011

3 SISÄLLYS Alkulause... III Lukijalle... V Lakikirjojen osastot... VI Luettelo teokseen otetuista säädöksistä...vii Oikeusalojen mukainen sisällysluettelo...xiii Lyhennyksiä...XIX TIELIIKENTEEN YLEISSÄÄNNÖKSET Tieliikenne Vi 201 Tieliikennelaki / d :n alla: LiikMA linja-auton turvavöiden käyttövelvollisuuden ilmoittamisesta kuvamerkillä /290 Vi 202 Tieliikenneasetus / :n alla: SisMA pelastustien merkitsemisestä /1384 Vi 201_2_28a_a LiikMp pysäköintikiekon käyttämisestä / Vi 201_3_50_a LiikMA tieliikenteen liikennevaloista / Vi 201_3_50_b LiikMp liikenteen ohjauslaitteista / Maastoliikenne Vi 236 Maastoliikennelaki / Vi 237 Maastoliikenneasetus / Tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistaminen ViEU 207 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 561/2006 tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 3821/85 ja (EY) N:o 2135/98 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3820/85 kumoamisesta A: ViEU 208 Neuvoston asetus (ETY) N:o 3821/85 tieliikenteen valvontalaitteista A: Vi 201_6a_92b_a L ajopiirturikorttien myöntämisen järjestämisestä / Vi 201_6a_92b_b VNA ajopiirturikorteista / Tiet ja katuverkko Ym 203 Maantielaki /503, 1, 3, 4 ja 7 luku Ym 207 L yksityisistä teistä /358, 1 5 ja 18 19, 10 ja 12 luku sekä Ym 203_1_6_a LiikMA maantielautoista / Ym 208a L tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä / Ym 208a_0_3_a VNA tie- ja katuverkon tietojärjestelmään tallennettavista ominaisuustiedoista /

4 Onnettomuustutkinta Vi 238 L tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta / Vi 238_5_18_a VNA tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta / RIKOKSET, RIKKOMUKSET JA SEURAAMUKSET Ri 101 Rikoslaki a luku. Sakosta, muuntorangaistuksesta ja rikesakosta 2a luvun 2 :n alla: A päiväsakon rahamäärästä /609 2a luvun 9 :n alla: A rikesakkorikkomuksista /610 7:3, 7:3a, 7:3b ja 16:6 23 luku. Liikennerikoksista Pr 213 L rikesakkomenettelystä / Pr 214 Rikesakkoasetus / Pr 211a L sakon ja rikesakon määräämisestä / Pr 213a L rikesakkorikkomuksista / Vi 212 L alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta / Vi 212_0_11_a VNA alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta / Vi 215 L liikennevalvontaa vaikeuttavien laitteiden kieltämisestä / Vi 216 L pysäköintivirhemaksusta / :n alla: SisMA:n /583 mukaiset korotetut pysäköintivirhemaksut Vi 217 A pysäköintivirhemaksusta / Vi 218 L ylikuormamaksusta / Vi 219 A ylikuormamaksusta / KULJETTAJANTUTKINTO, AJOKORTTI JA AJO-OPETUS Vi 201_5_64_a L kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä / Vi 201_5_64_b A kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä / Vi 211 Ajokorttiasetus / :n alla: SisMA poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuosina 2010 ja /1081, ositt. liite Vi 211_10_54_a LiikMp ajokorttiasetuksen soveltamisesta / Vi 201_5_72_a LiikMA ajokorttiin tehtävistä merkinnöistä / Vi 201_5_82c_a A puolustusvoimien ajokorteista / Op 306_6_14_b VNA liikenneopettajankoulutuksesta / Vi 201_5_66_b LiikMA liikenneopettajaoppilaiden opetusharjoittelusta / Vi 210_1_3_a L kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä / Vi 210_1_3_b VNA kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä /

5 Vi 206_2_0_a L taksinkuljettajien ammattipätevyydestä / Vi 206_2_0_b VNA taksinkuljettajien ammattipätevyydestä / KULJETUKSET Vaaralliset kuljetukset Vi 209 L vaarallisten aineiden kuljetuksesta / Vi 209_3_12_a A vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta / Vi 209_8_24_a VNA vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä / Vi 209_8_24_g LiikMA vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä / Vi 209_3a_0_a VNA vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta / Ym 426_2_5_j VNA eräiden vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa / Vi 209_3_10b_a VNA vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta / Muut kuljetukset Ym 506b L eläinten kuljetuksesta / TAVARA- JA HENKILÖLIIKENNE, JOUKKOLIIKENNE JA YLEINEN JÄRJESTYS Luvanvarainen tavara- ja henkilöliikenne Vi 205 L kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä / Vi 205_4_8_a L maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutuksesta / Vi 205_4_10_a LiikMA luvanvaraisen tavaraliikenteen vakavaraisuudesta ja yrittäjäkoulutuksen järjestämisestä / Vi 207 Joukkoliikennelaki / Vi 206 Taksiliikennelaki / Vi 206_3_17_a LiikMA taksiliikenteessä käytettävän esteettömän kaluston laatuvaatimuksista / Vi 206_2_8_a LiikMA taksiliikenteen yrittäjäkurssin opetussisällöstä / Vi 206_3_16_a VNA taksiliikenteen kuluttajahinnoista / So 111_4_6_a VNA sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksasta / Vi 224 Tiekuljetussopimuslaki / Vi 224a L eräistä kansainvälisistä yhdistetyistä kuljetuksista / Yleinen järjestys ja joukkoliikenne Tu 608 Järjestyslaki / Tu 609 L järjestyksen pitämisestä joukkoliikenteessä / Tu 610 L joukkoliikenteen tarkastusmaksusta / Tu 610_0_14_a A joukkoliikenteen tarkastusmaksusta /

6 AJONEUVOT, HALLINTO JA REKISTERÖINTI Ajoneuvosäädökset Vi 225 Ajoneuvolaki / Vi 225_10_82_a VNA liikennetarvikkeiden kaupasta, asennuksesta ja korjauksesta / Liikennejärjestelmän sääntely- ja valvontatehtävät sekä liikenneturvallisuus Vi 200_0_0_f L Liikennevirastosta / Vi 200_0_0_h VNA Liikennevirastosta / Vi 200_0_0_c LiikMA Liikenneviraston maksullisista suoritteista / Vi 200_0_0_g L Liikenteen turvallisuusvirastosta / Vi 200_0_0_i VNA Liikenteen turvallisuusvirastosta / Vi 200_0_0_k LiikMA Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista / Liikennerekisteri ja ajoneuvojen rekisteröinti Vi 210 L ajoneuvoliikennerekisteristä / Vi 210_5_23_a VNA ajoneuvoliikennerekisterin tiedoista / Vi 225_8_0_a VNA ajoneuvojen rekisteröinnistä / Vi 225_1_8_a L ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta / Autokiinnitys Si 423 Autokiinnityslaki / :n alla: OikMp autokiinnityslain täytäntöönpanosta /355 AJONEUVOJEN RAKENNE Ajoneuvojen rakenne ja varusteet Vi 225_4_27_a LiikMA autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista / Vi 225_2_11_a LiikMA kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista / Vi 225_2_14_a LiikMA traktorien, moottorityökoneiden ja maastoajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä hinattavien laitteiden rakenteesta ja varusteista / Vi 201_9_108_a LiikMp auton rakenteen muuttamisesta / Vi 225_7_61_a LiikMA L-luokan ajoneuvon korjaamisesta ja rakenteen muuttamisesta / Vi 225_1_7_a LiikMA vaurioituneen ajoneuvon kunnostamisesta ja ajoneuvon kokoamisesta osista /

7 Vi 225_2_10_a Vi 225_2_10_b LiikMA paineilmajarruilla varustettujen autojen ja niiden perävaunujen jarrujen vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta / LiikMA linja-autojen rakenteesta ja varusteista annetun LiikMp:n kumoamisesta / :n alla: LiikMp linja-autojen rakenteesta ja varusteista /637 Vi 225_3_20_a SisMA pelastusautoista / Vi 225_12_99_a LiikMA ajoneuvon renkaiden nastoista / Vi 212_0_3_a L alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen / Yr 501_2_15_f VNA autojen polttoaineenkulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen ilmoittamisesta / Sotilasajoneuvot Vi 225_1_1_a PlMA sotilasajoneuvoista / Kontit Vi 209_1_3_a Konttilaki / Vi 209_1_3_b Konttiasetus / AJONEUVOJEN HYVÄKSYNTÄ, LIIKENNEKELPOISUUS JA ROMUTUS Ajoneuvojen hyväksyntä ja liikennekelpoisuus Vi 227 VNA ajoneuvojen hyväksynnästä / Vi 225_5_40_a VNA traktoreiden, niiden perävaunujen ja traktoreilla vedettävien vaihdettavissa olevien laitteiden EY-tyyppihyväksynnästä / Vi 225_5c_0_a L ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä / Vi 225_5c_0_b L ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä / Vi 227a VNA liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta / Vi 228 L ajoneuvojen katsastusluvista / Vi 228_0_27_b LiikMp ajoneuvojen katsastusluvista / Vi 228_0_27_a A katsastustoiminnan koulutustoimikunnasta / Vi 228_0_19_a LiikMp ajoneuvojen katsastushenkilöstön lisäkoulutuksesta / Ajoneuvojen romutus Vi 230 L ajoneuvojen siirtämisestä / Ym 426_2_5_k VNA romuajoneuvoista / Ym 426_2_5_e VNp käytöstä poistettujen renkaiden hyödyntämisestä ja käsittelystä /

8 AJONEUVOJEN KÄYTTÖ TIELLÄ Vi 229 A ajoneuvojen käytöstä tiellä / Vi 229_6_46_a LiikMp ajoneuvojen kuormakoreista, kuormaamisesta ja kuorman kiinnittämisestä / Vi 201_9_108_b LiikMp erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista / Vi 201_9_108_c LiikMA koulu- ja päivähoitokuljetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä / Vi 212_0_3_b L alkolukon käytöstä koulu- ja päivähoitokuljetuksissa / Vi 201_6_87_a LiikMA muualla kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa rekisteröidylle tai käyttöön otetulle ajoneuvolle myönnettävistä poikkeusluvista / LIIKENNEVAKUUTUS JA LIIKENNEVAHINKOJEN KORVAAMINEN Vi 203 Liikennevakuutuslaki / Vi 203_4_18_a SosTMA liikennevakuutuslain mukaisten vakuutusten ja vahinkojen tilastoinnin perusteista sekä vakuutusmaksuihin sovellettavasta vahingottomien vuosien johdosta annettavien alennusten ja vahinkojen perusteella tehtävien korotusten järjestelmästä / Vi 204 Liikennevakuutusasetus / Vi 204a L liikennevahinkolautakunnasta / So 305 L liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta / Si 301 Vahingonkorvauslaki /412, 5:2 5:5, 5:7 5:8 ja 7: Si 305 Raideliikennevastuulaki / TIELIIKENNEVEROTUS Ve 515 Autoverolaki / Ve 516 Ajoneuvoverolaki / Ve 518 L polttoainemaksusta / Vi 200_0_0_b L sähköisten tienkäyttömaksujen keräämisjärjestelmistä / Asiahakemisto

Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä

Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä PANK tiemerkintäpäivät 6.-7.2. 2014, Hyvinkää Mikko Karhunen, liikenne- ja viestintäministeriö Turvallisuustilanteen kehitys 1990-2013 800 700 600 500

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA SISÄLLYS. N:o 1243. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA SISÄLLYS. N:o 1243. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1243 1247 SISÄLLYS N:o Sivu 1243 Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta... 5047

Lisätiedot

tieliikennelait LISÄAINEISTO TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2011 Tieliikennelait 2011 lisäaineisto Copyright Talentum Media Oy 2011

tieliikennelait LISÄAINEISTO TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2011 Tieliikennelait 2011 lisäaineisto Copyright Talentum Media Oy 2011 I tieliikennelait 2011 LISÄAINEISTO TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2011 II LUKIJALLE Tieliikennelait 2011 -teoksen lisäaineisto sisältää ajokorttiuudistukseen liittyvät keskeisimmät uudet säädökset ja säädösmuutokset,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 183. Asetus. vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 15 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 183. Asetus. vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 15 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1999 N:o 183 188 SISÄLLYS N:o Sivu 183 Asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 15 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle ajokorttilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ajokorttilaki. Esityksen tavoitteena on kehittää

Lisätiedot

KATSASTAJAN KÄSIKIRJA Versio 2.0 22.10.2008

KATSASTAJAN KÄSIKIRJA Versio 2.0 22.10.2008 1.0 Sisällysluettelo KATSASTAJAN KÄSIKIRJA Versio 2.0 22.10.2008 1 1.0 Sisällysluettelo 2. KÄSIKIRJAN TARKOITUS, SISÄLLÖNKUVAUS JA KÄYTTÖOHJE... 4 2.1 JOHDANTO...4 2.2 KÄSIKIRJAN KÄYTTÖ...5 2.3 KÄYTETTYJÄ

Lisätiedot

Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE: Ajoneuvoliikennerekisteri

Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE: Ajoneuvoliikennerekisteri Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE: Ajoneuvoliikennerekisteri 1) Rekisterinpitäjä (tarvittaessa eli jos rekisterinpitäjällä ei toimipaikkaa EU:n alueella, myös edustaja) Nimi Liikenteen

Lisätiedot

Kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen, nelipyörien sekä niiden perävaunujen rakenne ja varusteet

Kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen, nelipyörien sekä niiden perävaunujen rakenne ja varusteet 1 (21) Antopäivä: 18.12.2014 Voimaantulopäivä: 1.1.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ajoneuvolaki (1090/2002) 13 a, 17, 27 a, 29, 36, 60 a ja 61 a Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot:

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle ajoneuvojen katsastusja yksittäishyväksyntätehtävien järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi lait ajoneuvojen

Lisätiedot

2005_5adv.fm Page 1 Monday, August 8, 2005 11:35 AM 5/2005. Sisältö

2005_5adv.fm Page 1 Monday, August 8, 2005 11:35 AM 5/2005. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

ASIAREKISTERI SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAAN 2006 2010

ASIAREKISTERI SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAAN 2006 2010 ASIAREKISTERI SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAAN HELSINKI 2011 Hakusanaluettelo A ADR Afrikan unioni Afrikka AGR Agricola. Mikael Ahvenanmaa Aikuiskoulutus Ajoneuvo Ajoneuvohallinto Ajoneuvohallintokeskus Ajoneuvoliikennerekisteri

Lisätiedot

Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 29496/302/2003 PL 120 00101 Helsinki

Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 29496/302/2003 PL 120 00101 Helsinki Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 29496/302/2003 PL 120 00101 Helsinki Viite Ajoneuvohallintokeskukseen 24.09.2003 saapunut hakemuksenne, sekä 08.10.2003 saapuneet lisäselvitykset. Asia Säädösperusta Hakija,

Lisätiedot

Käsikirja seuraamusten määräämiseksi rangaistusvaatimus- ja rikesakkoasioissa

Käsikirja seuraamusten määräämiseksi rangaistusvaatimus- ja rikesakkoasioissa Käsikirja seuraamusten määräämiseksi rangaistusvaatimus- ja rikesakkoasioissa Poliisihallitus /2012 S I S Ä L L Y S 1. SISÄLLYSLUETTELO: TIELIIKENNERIKOKSET 2. ASIAHAKEMISTO 3. YLEINEN OSA 4. RIKKOMUSNIMIKKEISTÖ:

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖN TAKAISINPERINTÄ RATTIJUOPOILTA NÄIDEN AIHEUTTAMISTA LIIKENTEEN HENKILÖVAHINGOISTA

VAKUUTUSYHTIÖN TAKAISINPERINTÄ RATTIJUOPOILTA NÄIDEN AIHEUTTAMISTA LIIKENTEEN HENKILÖVAHINGOISTA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu VAKUUTUSYHTIÖN TAKAISINPERINTÄ RATTIJUOPOILTA NÄIDEN AIHEUTTAMISTA LIIKENTEEN HENKILÖVAHINGOISTA Vakuutustiede Pro Gradu-tutkielma 10.11.2014 Katariina Kujala Ohjaaja:

Lisätiedot

POHJANTÄHTITURVA AJONEUVOILLE

POHJANTÄHTITURVA AJONEUVOILLE POHJANTÄHTITURVA AJONEUVOILLE Vakuutusehdot voimassa 1.7.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO LIIKENNEVAKUUTUS 1 Vakuutusehtojen soveltamisala 6 2 Vakuutuksen voimassaoloalue 6 3 Vakuutuksen sisältö 6 4 Vakuutussopimus

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1694. Laki. joukkoliikennelain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

SISÄLLYS. N:o 1694. Laki. joukkoliikennelain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1694 1697 SISÄLLYS N:o Sivu 1694 Laki joukkoliikennelain muuttamisesta... 7167 1695 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

Rikosperusteinen määräaikainen ajokielto

Rikosperusteinen määräaikainen ajokielto Antero Olli Rikosperusteinen määräaikainen ajokielto 1. Johdanto Ajokielto on ajo-oikeuteen kohdistuva seuraamus, jolla pyritään estämään ajoneuvon kuljettajan osallistuminen liikenteeseen silloin, kun

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 1998 N:o 824 831. Laki. N:o 824. osakeyhtiölain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 1998 N:o 824 831. Laki. N:o 824. osakeyhtiölain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 1998 N:o 824 831 SISÄLLYS N:o Sivu 824 Laki osakeyhtiölain muuttamisesta... 2243 825 Laki osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain

Lisätiedot

Liikenne tietyömaalla. 5F Tienpitoajoneuvot

Liikenne tietyömaalla. 5F Tienpitoajoneuvot Liikenne tietyömaalla 5F Tienpitoajoneuvot Liikenne tietyömaalla 5F Tienpitoajoneuvot Toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2001 ISBN 951-726-854-8 TIEH 2200007-01 Oy Edita Ab Helsinki 2001 Julkaisua

Lisätiedot

Laki kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muuttamisesta ja harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 :n muuttamisesta

Laki kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muuttamisesta ja harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 :n muuttamisesta Luonnos 15.6.2012 Laki kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muuttamisesta ja harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 :n muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksen tarkoituksena

Lisätiedot

LVM/LTU 11.6.2010/ laus. 3 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LVM/LTU 11.6.2010/ laus. 3 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1 LVM/LTU 11.6.2010/ laus. 3 Hallituksen esitys Eduskunnalle ajoneuvojen katsastus- ja yksittäishyväksyntätehtävien järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN

Lisätiedot

2006_4lmu.fm Page 1 Tuesday, May 23, 2006 12:10 PM 4/2006. Sisältö

2006_4lmu.fm Page 1 Tuesday, May 23, 2006 12:10 PM 4/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2005_8lmu.fm Page 1 Tuesday, November 29, 2005 4:40 PM 8/2005. Sisältö

2005_8lmu.fm Page 1 Tuesday, November 29, 2005 4:40 PM 8/2005. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

OPPAAN KÄYTTÄJÄLLE. Opetushallituksessa 25.5.2011. Eero K. Niemi. Opetusneuvos

OPPAAN KÄYTTÄJÄLLE. Opetushallituksessa 25.5.2011. Eero K. Niemi. Opetusneuvos Työryhmän jäsenet: Eero K. Niemi, pj. Sirpa Ropponen, siht. Silja Siltala Anna-Liisa Tarvainen Ari-Pekka Elovaara Saara Remes Dennis Pasterstein Ville Jaakola Opetushallitus Opetushallitus Kuntaliitto

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä heinäkuuta 1998 N:o 546 554. Laki. N:o 546

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä heinäkuuta 1998 N:o 546 554. Laki. N:o 546 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä heinäkuuta 1998 N:o 546 554 SISÄLLYS N:o Sivu 546 Laki liikennevalvontaa vaikeuttavien laitteiden kieltämisestä... 1587 547 Laki tieliikennelain

Lisätiedot

TYÖPAIKALLA NÄHTÄVÄNÄ OLTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 2004

TYÖPAIKALLA NÄHTÄVÄNÄ OLTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 2004 Toimittaneet Harri Hietala Keijo Kaivanto TYÖPAIKALLA NÄHTÄVÄNÄ OLTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 2004 JA YHTEISTOIMINTALAKI TALENTUM Helsinki 2004 Talentum Media Oy sekä Harri Hietala ja Keijo Kaivanto ISBN 952-14-0778-6

Lisätiedot

momentti 5_09.fm Page 1 Tuesday, August 4, 2009 1:42 PM 5/2009 Sisältö

momentti 5_09.fm Page 1 Tuesday, August 4, 2009 1:42 PM 5/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Luonnos ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Luonnos ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupunkiraideliikenteestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kaupunkiraideliikennettä koskeva laki. Kaupunkiraideliikenteellä

Lisätiedot

ALKU HE-luonnos 2.2.2009 LIITE LUETTELO ALUEHALLINTOUUDISTUKSEN JOHDOSTA MUUTETTAVISTA ERITYIS- LAKIEN SÄÄNNÖKSISTÄ MINISTERIÖITTÄIN

ALKU HE-luonnos 2.2.2009 LIITE LUETTELO ALUEHALLINTOUUDISTUKSEN JOHDOSTA MUUTETTAVISTA ERITYIS- LAKIEN SÄÄNNÖKSISTÄ MINISTERIÖITTÄIN ALKU HE-luonnos 2.2.2009 LIITE LUETTELO ALUEHALLINTOUUDISTUKSEN JOHDOSTA MUUTETTAVISTA ERITYIS- LAKIEN SÄÄNNÖKSISTÄ MINISTERIÖITTÄIN Seuraavassa on lueteltu ministeriöittäin ne voimassa olevat lain säännökset,

Lisätiedot

momentti 7_09.fm Page 1 Friday, October 9, 2009 12:12 PM 7/2009 Sisältö

momentti 7_09.fm Page 1 Friday, October 9, 2009 12:12 PM 7/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot