Porin satamien ja Meri-Porin teollisuuden liikennetarpeiden priorisointi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Porin satamien ja Meri-Porin teollisuuden liikennetarpeiden priorisointi"

Transkriptio

1 Knowledge taking people further --- Porin satamien ja Meri-Porin teollisuuden liikennetarpeiden priorisointi Marraskuu 2004

2 ESIPUHE Porin Tahkoluodon ja Mäntyluodon satamien toiminnan elinehtona ovat tieverkon ja liikennejärjestelyjen toimivuus. Satamien toimintaedellytysten turvaamiseksi on esitetty erilaisia tiehankkeita ja parantamistoimenpiteitä liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantamiseksi. Sataman ja Meri-Porin alueen eri toimijoilla ja tienpitäjällä on omat näkemyksensä esitettyjen hankkeiden tarpeellisuudesta ja prioriteetista. Työn tavoitteena oli tarkastella Meri-Porin alueen toimintoja ja väylätarpeita kokonaisuutena, koota eri toimijoiden näkemykset esitetyistä hankkeista, kuvata yhteinen tahtotila ja priorisoida esitetyt hankkeet kiireellisyysluokkiin ottaen huomioon satamaliikenteen kasvu, muutokset liikennemuotojakaumassa ja liikenneinvestointeihin varatut rajalliset varat. Työ täydentää meneillään olevia Porin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman osaselvityksiä Pääliikenneverkko ja Elinkeinoelämän kuljetukset. Jatkossa tämä selvitys toimii lähtökohtana Meri-Porin alueen eri toimijoiden yhteisen tahtotilan tarkemmassa määrittelyssä. Työn tuloksia voidaan käyttää asioiden eteenpäin viemiseksi Tiehallinnon, Porin kaupungin ja muiden päättävien tahojen suuntaan. Työtä on ohjannut ohjausryhmä, johon kuuluvat hankeasiamies Paavo Kajander, satamajohtaja Harri Virta ja liikenneinsinööri Markku Setälä Porin kaupungilta sekä toimitusjohtaja Esa Haavisto Hacklin Oy:stä. Työ on tehty Porin kaupungin, Porin sataman ja Hacklin Oy:n toimeksiannosta :n Porin yksikössä, jossa työstä on vastannut DI Sanna Välimäki. Karttaesitykset on laatinut ja kannen valokuvan on ottanut DI Eija Riihimäki Ramboll Finland Oy:stä. Pori, marraskuu

3 Sisältö 1. Yleistä Pääteiden liikenne ja onnettomuudet Liikennemäärät Onnettomuudet Porin Satamien liikenne ja kehitysnäkymät Meri-Porin alueen teollisuus ja kuljetukset Vaarallisten aineiden kuljetukset ja erikoiskuljetukset Muuta huomioitavaa Kaavoitus ja kehitysnäkymät Ongelmat ja parannusehdotukset Tieverkon ongelmat Hanke-ehdotukset Hankkeiden priorisointi Jatkotoimenpiteet

4 1. Yleistä Porin satamien ja Meri-Porin teollisuuden kannalta tärkeänä menestyksen osatekijänä ovat toimivat ja turvalliset liikenneyhteydet. Satamat generoivat liikennettä, joka on otettava huomioon niin meriväylien kuin maantie- ja rautatieverkoston kehittämisessä. Lähtökohtana ovat satamien kehittymisen turvaaminen sekä kasvavat liikennemäärät. Meri-Porin alueella liikennettä synnyttävät satamien tavaraliikenne, satamissa toimivat laitokset, Meri-Porin alueen teollisuus, asuminen ja työmatkaliikenne sekä alueen muut toiminnot kuten Yyterin alueen virkistystoiminta. Arvioiden mukaan maanteitse satamiin tuleva ja satamasta lähtevä vuotuinen raskas liikenne kasvaa nykyisestä noin 25% vuoteen 2008 mennessä. Tämä muodostuu rikkihapon ja romun uusista kuljetuksista sekä jäte-, ferro-, ilmeniitti-, kemikaali- ja öljykuljetuksista. Myös sahatavaran osalta määrät pysyvät korkeina. Tuhkakuljetukset lisääntynevät lähitulevaisuudessa erityisesti pohjoisella satamatiellä. Jätteenpolttolaitoksen sijoituspaikka ja toimintaperiaate tulevat osaltaan vaikuttamaan merkittävästi raskaan liikenteen määriin Meri-Porin alueella. Jätteenpolttolaitos voi maksimissaan kolminkertaistaa raskaan liikenteen määrä Pohjoisella satamatiellä ja kaksinkertaistaa Reposaaren maantiellä. 2. Pääteiden liikenne ja onnettomuudet 2.1 Liikennemäärät luvulla Mäntyluodontien, valtatien 2, liikennemäärät eivät juurikaan nousseet, mutta 2000-luvulla liikenne on kasvanut räjähdysmäisesti. Ulasoorin liittymän ja Mäntyluodon välillä liikenne on kolmessa vuodessa (v ) kasvanut noin 30% ja raskaan liikenteen määrä on kasvanut noin 20%. Raskaan liikenteen määrää ovat kasvattaneet erityisesti kemikaalikuljetukset. Reposaaren maantiellä liikenteen kokonaismäärä on laskenut 4% vuosien 2001 ja 2004 välillä, mutta raskaan liikenteen määrä on kasvanut kuitenkin jopa 61%. Pohjoisella satamatiellä kokonaisliikennemäärä on noussut tasaisesti, mutta raskaan liikenteen osuus on kääntynyt laskuun 2000-luvulla johtuen ilmeisesti Poikeljärvi-Noormarkku välisen maantien raskaan ajoneuvoliikenteen läpikulkukiellosta. Ajoneuvoyhdistelmien ja vaarallisten aineiden kuljetusten läpiajaokielto Vanhalla Vaasantiellä eli mt:llä 2701 astui voimaan Läpiajokielto koskee ajoneuvoyhdistelmiä, joiden kokonaispaino on suurempi kuin 12 tonnia. Liikennemäärät Suomen pääteillä kasvavat keskimäärin noin 4,5% 3 vuodessa. Nykyiset liikennemäärät on esitetty taulukossa 1 ja kuvassa 1. Taulukko1. Liikennemääriä. KVL/raskas liikenne (raskaan liikenteen %-osuus) Kasvu Mäntyluodontie (valtatie 2) Pori-Ulasoori / / / 815 (7%) 10% / 2% Ulasoori Rieskala 7230 / / / 741 (8%) 28% / 19% Rieskala Reposaarentien liittymä 6915/ / / 566 (9%) 24% / 23% Reposaarentien liittymä Mäntyluoto 2023 / / / 290 (12%) 31% / 18% Mäntyluodontieltä poikkeavat tiet Kyläsaarentie (2652) 3537 / 77 (2%) Paarnoorintie (12861) 865 / 21 (2%) Metsäkulmanraitti (13003) 739 / 15 (2%) Harry Gullichsenintie (2653) 3029 / 126 (5%) Vanha tie (2652) 1410 / 46 (3%) Yyterintie (13001) 1431 / 45 (3%) Reposaaren maantie (mt 269) Reposaarentien liittymä mt / / / 297 (12%) -4% / 61% mt 272 Tahkoluoto 1851 / 226 (12%) Pohjoinen satamatie (mt 272) Porin p. satamatie 500/61 950/ /115 (11%) 6% / -23% Poikeljärvi-Noormarkku (mt 2701) 1636/89 (5%) 3

5 Liikenteen kasvu vv (esim. Ulasoori - R ieskala -väli) KVL (kevyet) KVL (ras kaat) Kuva 1. Meri-Porin ja pohjoisen satamatien liikennemäärät v ja tärkeimpien yritysten sijainti. 2.2 Onnettomuudet Mäntyluodon tiellä välillä Länsitie Kirrisannantie tapahtui vuosina yhteensä 101 liikenneonnettomuutta. Näistä henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia oli 38, kuolemaan johtaneita 3 kpl ja eläinonnettomuuksia 24 kpl. Länsitien liittymässä tapahtui 2 onnettomuutta, Ulasoorin liittymässä 3 onnettomuutta ja Rieskalan liittymässä 6 onnettomuutta, joista 2 oli henkilövahinkoon johtaneita. Eniten onnettomuuksia tapahtui välillä Ulasoori-Rieskala (48 kpl, joista 15 kpl eläinonnettomuuksia). Mäntyluodontiellä keskimääräinen heva-onnettomuustiheys on 51,2 onn./100km kun valtakunnallinen valtateiden keskiarvo v oli 15,8 onn./100km. Onnettomuustiheys on yli kolminkertainen Mäntyluodontiellä verrattuna valtakunnalliseen valtateiden keskiarvoon. Heikon liikenneturvallisuustason lisäksi viime vuosien onnettomuuskehitys on huolestuttavaa (kuva 2). 4

6 kpl Liikenneonnettomuudet Mäntyluodontiellä vuosina kaikki onnettomuudet heva-onnettomuudet Kuva 2. Liikenneonnettomuudet Mäntyluodontiellä vuosina Reposaaren maantiellä (mt. 269) tapahtui samalla aikajaksolla 24 liikenneonnettomuutta, joista 5 oli henkilönvahinkoon johtaneita ja 9 eläinonnettomuuksia. Pohjoisen satamatien liittymässä tapahtui 2 onnettomuutta, joista toinen oli henkilövahinko-onnettomuus. Valtaosa onnettomuuksista tapahtui välillä Pohjoisen satamatien liittymä-reposaari. Pohjoisella satamatiellä (mt. 272) tapahtui samalla aikajaksolla 19 onnettomuutta, joista 3 oli henkilövahinkoon johtaneita. Suurin osa onnettomuuksista tapahtui välillä Ämttöö-VT 8. 90% (17 kpl) Pohjoisella satamatiellä tapahtuneista onnettomuuksista oli eläinonnettomuuksia. Maantiellä 2701 Poikeljärvi-Noormarkku tapahtui samalla aikajaksolla 16 onnettomuutta, joista 2 oli henkilövahinkoon johtaneita ja 2 eläinonnettomuuksia. 2.3 Porin Satamien liikenne ja kehitysnäkymät Vuonna 2003 Porin satamissa käsiteltiin yli kuusi miljoonaa tonnia tavaraa. Eniten kasvua oli hiili-, kemikaali ja kierrätysmetalliliikenteessä. Liikenne jakaantuu tasan Mäntyluodon ja Tahkoluodon kesken. Satamien monipuoliset tavaravirrat vaativat toimivia liikenneratkaisuja. Etenkin vaarallisten aineiden kuljetukset, raskas liikenne ja ylileveät ja -korkeat kuljetukset asettavat erityisvaatimuksia liikennejärjestelyille. Tavoitteena on säilyttää Mäntyluodon asema yhtenä parhaimmista erikoiskuljetusten satamista Suomessa. Kuvassa 3 on Porin satamien tavaraliikenteen kehittyminen vuodesta Viime vuonna liikenteen kasvu on ollut erityisen voimakasta. Tavaraliikenteen määrä on kuusinkertaistunut vuodesta 1956, mutta tieyhteys satamaan on pysynyt samantasoisena. Liitteessä 1 on esitetty tarkemmin tavaraliikenteen määrät vuonna 2003 ja ennusteet vuosille 2004 ja Lisäksi liikennettä synnyttävät Tahkoluodon satama-alueella toimivat laitokset ja varastot sekä maansiirtokuljetukset. 5

7 tonnia/ vuosi Kuva 3. Tavaraliikenne Porin satamissa vuosina Meri-Porin alueen teollisuus ja kuljetukset Meri-Porin alueella on paljon teollisuutta. Satamien alueella toimivat mm. Technip offshore Finland Oy, Stena, Kuusakoski, Ekokem, Fortum ja PVO-lämpövoima Oy. Kaanaassa toimii Kemira Pigments Oy ja Pihlavassa toimivat Ahlström Pihlava Oy ja Suomen Kuitulevy Oy. Uudenniityn teollisuusalueella toimii noin 60 yritystä. Tärkeimpien yritysten ja laitosten sijainti on esitetty kuvassa 1. Fortumilla ja PVO-Lämpövoimalla on Tahkoluodon satamassa hiilivoimalaitokset, joihin hiilikuljetukset tulevat laivoilla. Hiilivoimalaitosten kipsikuljetukset suuntautuvat pääasiassa Kankaanpäähän osittain etelän kautta ja osittain pohjoisen satamatien kautta lähinnä turverekkojen paluukuormina. Tuhkasta noin 80% menee toistaiseksi täyttöihin satama-alueella. Lähitulevaisuudessa tuhkat saatetaan kuljettaa Ahlaisten läjitysalueelle, mikä tarkoittaa noin tonnin tuhkakuljetuksia/vuosi pohjoiselle satamatielle. Tahkoluodon satamassa toimii Stena, jolla on romukuljetuksia yhdessä Kuusakosken kanssa n tonnia vuodessa. Stenalla on vain Porissa murskauslaitos, joten Stenan muut yksiköt tuottavat Porissa käsiteltävää ainesta. Kuljetukset saapuvat Tahkoluotoon eri suunnilta, pääasiassa pääkaupunkiseudulta, Uudeltamaalta ja Jyväskylän seudulta. Rautateitse saapuu nyt n tonnia/vuosi ja autoilla n tonnia/vuosi (10 täysperävaunuyhdistelmää/vrk). Jätteeksi lähtee vuodessa n tonnia, joka kuljetetaan puoliperävaunuyhdistelmällä Peittoonkorpeen Pohjoisen satamatien kautta, tonnia ei-magneettista metallijauhetta viedään ulkomaille (laivataan) ja tonnia terästä toimitetaan Rautaruukille Raaheen ja Outokummulle Tornioon (puolet autoilla, puolet rautateitse). Tahkoluodon satamassa sijaitsevat lisäksi Kemiran ilmeniitti- ja ferrosulfaattivarastot, Harjavalta Copperin rikkihapposäiliöt sekä öljysatamassa öljy- ja bensiinivarastot. 6

8 Kemira Pigmentsin kuljetukset suuntautuvat Porin Kaanaasta Mäntyluodon ja Tahkoluodon satamiin, Ahlaisten läjitysalueelle sekä Helsingin ja Rauman suuntaan. Kemiralle tulevat kuljetukset saapuvat Mäntyluodon ja Tahkoluodon satamista sekä Helsingin ja Vaasan suunnalta. Lähitulevaisuudessa kuljetukset lisääntyvät oleellisesti ylittäen vuonna tonnin rajan. Suuri osa Kemiralle tulevista kuljetuksista luokitellaan vaarallisiksi (nestekaasu, rikkihappo, suolahappo, lipeä sekä sula ja kiinteä rikki). Pihlavan sahan rekkaliikenne on noin 40 rekkaa päivässä, josta Porin suuntaan ja Mäntyluodon satamaan 5 päivässä. Suomen Kuitulevyn kuljetuksia on noin 30 päivässä Porin suuntaan. Näistä suurin osa on täysperävaunullisia kuljetuksia. Meri-Porin höyläämön kuljetuksia on noin 10 päivässä. Sekä sahan että kuitulevytehtaan kuljetukset tulevat lisääntymään. Technip offshore Finland Oy:lle arvioitu tavaraliikenne maanteitse on noin kuljetusta vuorokaudessa. Lisäksi raaka-ainekuljetuksia telakalle tulee pääasiassa rautateitse Raahen Rautaruukilta. Tyypillisesti tulee kerralla tonnia terästä kerran viikossa. Mäntyluodosta lähtee konepajoille työstettäväksi suuria kappaletavaroita. Valmiit osat kuljetetaan vastaavasti takaisin Mäntyluotoon. Erikoiskuljetuksia oli vuonna kpl. Uudenniityn teollisuusalueella toimii yli 60 yritystä, joille toimivat kuljetusyhteydet Poriin, Porin satamiin ja muualle Suomeen ovat elinehto. Alueella toimii useita raskas- ja erikoiskuljetuksia harjoittavia yrityksiä ja päivittäin ympäri Suomea laite- ja tavaratoimituksia kuljetuksia yrityksiä. Teollisuusalueella tuotettavat varasto- ja logistiikkapalvelut ovat kasvamassa Vaarallisten aineiden kuljetukset ja erikoiskuljetukset Vaarallisten aineiden kuljetuksia ovat mm. hapot, kemikaalit, kivennäisöljyt, jäteöljyt sekä konteissa kuljetettavat vaaralliset aineet. Porin satamiin tuli ja sieltä lähti vuonna 2003 kemikaaleja, kivennäisöljyjä ja rikkihappoa yhteensä tonnia (n. 80 rekkaa/vrk). Vuonna 2008 satamiin tulevien ja lähtevien VAK-kuljetusten määrän uskotaan nousevan yli 1,5 miljoonaan tonniin. Erityisen riskin muodostavat samoilla reiteillä hoidettavat emäs- ja happokuljetukset. Konteissa kuljetettavia vaarallisia aineita ovat mm. titaniumtetrakloridi, sodiumkloraatti ja nikkelisulfaatti. Noin 30% konteissa kuljetettavista vaarallisista aineista kuljetetaan rautateitse Mäntyluodon satamaan. Maanteitse näitä kuljetuksia hoidetaan n tonnia vuodessa. Esim. räjähdysaltista sodiumkloraattia (luokka 5,1) tuodaan Äetsästä Mäntyluodon satamaan 1200 konttia eli noin tonnia vuodessa ja määrä on ollut tasaisessa kasvussa viime vuosina. Titaniumtetrakloridikuljetukset hoidetaan Kolpantietä pitkin. Lisäksi satamien alueella on muita toimijoita, joille tulee/lähtee vaarallisten aineiden kuljetuksia. Esim. Ekokemillä on jäteöljykuljetuksia tonnia vuodessa. Kemiran liikenne on suurelta osin vaarallisten aineiden kuljetuksia. Kuljetukset hoidetaan nykyisin yksinomaan autoilla. Vuonna 2003 Kemira Pigments Oy:n raskas liikenne Mäntyluodontiellä oli 107 ajon/vrk ja Pohjoisella satamatiellä 19 ajon/vrk. Kolpantiellä Kemiran raskas liikenne oli 190 ajon/vrk, josta liikenne jakautui Mäntyluodon ja Tahkoluodon satamiin sekä pohjoiselle satamatielle. Kemira Pigments Oy:n lähiajan mahdolliset kehittämishankkeet lisäävät raskaan liikenteen määriä. Jätteenpolttolaitoksen liikenteellisiä vaikutuksia arvioidaan kappaleessa 2.6. Mäntyluodon satamaan/satamasta kuljetetaan noin 500 ylipitkää, -leveää tai -painavaa yksikköä vuodessa. Lisäksi Technip offshorella on erikoiskuljetuksia noin 280 kpl vuodessa. Yhteensä erikoiskuljetuksia hoidetaan Mäntyluodontiellä siis lähes 800 kpl/vuodessa. Erikoiskuljetusten reitti on hyvä, mutta kuljetuksia haittaavat Mäntyluodontien ruuhkaisuus ja huono kunto. Erikoiskuljetusreitti (ylikorkeat, -leveät, -raskaat, -pitkät kuljetukset) menee tällä hetkellä Mäntyluodontietä Mäntyluodon satamaan ja Porista valtateitä pohjoiseen, etelään ja itään. Runkoverkolla vapaa korkeus ja leveys ovat seitsemän metriä (katuverkolla leveys kuusi met- 7

9 riä). Tulevaisuuden varauksena on erikoiskuljetusrampin rakentaminen kevyen liikenteen väylän yhteyteen Laanin eritasoliittymässä. Pori-Söörmarkku väylälle on eritasoliittymävaraukset Hyvelän ja Söörmarkun liittymiin. Mäntyluodontiellä on portaaleista johtuvia korkeusrajoituksia (5,5-6,8m). Alikulkuja, jotka erikoiskuljetusreitti alittaa, ohittaa tai kiertää ovat Levon, Karjarannan, Korven, Laanin, Ruutukuopan ja Honkaluodon eritasoliittymät. Reposaaren maantietä ei ole määritelty erikoiskuljetusreitiksi. Erikoiskuljetukset hoidetaan Kolpantien tai Kirrinsannantien kautta. 2.6 Muuta huomioitavaa Porissa selvitysvaiheessa olevan jätteenpolttolaitoksen sijoitusvaihtoehtoina ovat Kemira, Ulasoori ja Aittaluoto. Samoin jätteenpolttolaitoksen toimintaperiaatteissa on eri vaihtoehtoja. Jätteenpolttolaitos aiheuttaa kuljetustarpeita riippuen sijoituspaikasta sekä toimintaperiaatteesta. Mikäli laitoksen sijoituspaikaksi tulee Kemira, sen liikenteelliset vaikutukset tulevat olemaan merkittäviä Meri-Porin alueella. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa todetaan, että liikenteen kasvu riippuu useasta tekijästä; toteuttamisvaihtoehdosta, lisäenergian tuotantotasosta ja polttoainevaihtoehdosta sekä Kemiran sivutuotteiden mahdollisesta kaatopaikkasijoituksesta. Ennustetilanteessa 2010 on oletettu Kemiran laajennushankkeiden sekä voimalaitoskokonaisuuden toteutuneen laajimmassa mitassa. Lisäksi on oletettu, että turve tulee Pohjoisen satamatien kautta. Maksimissaan raskaan liikenteen määrä voi kolminkertaistua Pohjoisella satamatiellä nousten 393 ajoneuvoon vuorokaudessa. Reposaaren maantiellä raskaan liikenteen määrä kaksinkertaistuisi nykyisestään. Mäntyluodontiellä raskaan liikenteen määrä kasvaisi Kemiran liikenteen kasvusta ja jätteenpolttolaitoksen liikenteestä johtuen 292 ajoneuvolla vuorokaudessa eli 69% vuoden 2003 tilanteesta. /Kemira Pigments Oy:n titaanidioksidija ferrosulfaattituotannon kehittämisvaihtoehdot, Ympäristövaikutusten arviointiselostus 2004/ Kuljetusten ei uskota siirtyvän rautateille teknisistä syistä ja nykyisessä kilpailutilanteessa. 3. Kaavoitus ja kehitysnäkymät Yleiskaavassa on varaukset Mäntyluodontien nelikaistaistukselle ja eritasoliittymille Ulasoorin, Uudenniityn ja Rieskalan liittymiin. Yleiskaavassa on varaus Uudenniityn teollisuusalueen laajentumiseksi kaupunkiin päin. Ahlströmin aluetta Pihlavassa on suunniteltu laajennettavaksi ja teollisuusraiteen viereen on varaus uudelle tieyhteydelle, joka parantaa kulkuyhteyksiä etenkin sataman suuntaan. Pohjoisen satamatien ja Reposaaren maantien risteyksen tuntumaan on varaus yritystoiminnalle. Kellahden läjitysaluetta on mahdollisuus kehittää ja laajentaa ja sen yhteyteen voi syntyä hyötykäyttöön liittyvää yritystoimintaa. Kaupungin päässä Tikkulan ja Ulasoorin väliselle alueelle on selvitetty maaliikennekeskuksen sijoittamista. Mäntyluodon satamaan on selvitetty logistiikka- ja lisäarvoalueen sijoittamista. Kaanaan aluetta on tavoitteena kehittää kaavoituksellisin keinoin lisäämällä vapaa-ajan ja pientalotontteja. Esim. Kangastien varteen on kokeiluluonteisesti kaavoitettu 24 mökkitonttia. Aapontie on suunniteltu jatkettavaksi Kangastielle asti. Herrainpäiville Karhuluodontien varteen on kaavoitettu 9 tonttia (3 asuntoa/tontti) ympärivuotista asumista varten. Yyterin kartanon aluetta on tavoitteena kehittää ja alueelle on kaavoitettu suuria omakotitontteja. Kyläsaari on kasvavaa ja kehittyvää aluetta kohtuullisen matkan päässä keskustasta. Koko Mäntyluodontien eteläpuoli on tarkoitus pitää harvaanasuttuna ja säilyttää laajat virkistysalueet luontoretkeilyä varten. Alueella on mm. retkeilyreittejä ja lintutorneja. Yyterin kartanon alueelle johtavan tien varressa on ratsastuskeskus, josta on hevosliikennettä Mäntyluodontien yli. Myös Pihlavan uimahallilta lähtevä kuntopolku (talvisin hiihtolatu) ylittää Mäntyluodontien. Ajoratakeskus synnyttää liikennettä kilpailujen aikana. Yyterin matkailullista vetovoimaa on pitkäjänteisesti kehitetty. UPM lomakylä kuuluu osana laajaa Yyterin kehittämissuunnitelmaa ja tavoitteena on laajentaa lomakylän toimintaa. Yyterin alueella tullaan lisää- 8

10 mään matkailupalvelujen tarjontaa. Muita virkistystoimintoja ovat mm. surfkisakeskus Yyterissä, golfkenttä Herrainpäivillä sekä venesatama ja kalastusmahdollisuudet Kallossa. 4. Ongelmat ja parannusehdotukset 4.1 Tieverkon ongelmat Mäntyluodontie (VT2) on 17 kilometriä pitkä, kapea, turvaton ja huonokuntoisella päällysteellä varustettu, vilkkaasti liikennöity valtatie. Satamaliikenteen lisäksi tieosuuksilla on runsaasti teollisuuden raskas- ja henkilöliikennettä. Mäntyluodontiellä raskaan liikenteen osuus on 7-12%. Raskasliikenne on erittäin raskasta, sillä kuormat ovat tonnia. Raskasliikenne on suurelta osin vaarallisten aineiden kuljetusta kaikilla tieosuuksilla. Liikenne ruuhkautuu aamulla klo 6-8 ja iltapäivällä klo Muina aikoina liikenne sujuu kohtalaisen hyvin. Kesäaikana ruuhkaa muodostuu ajoittain Yyterin ja Vanhan Pihlavantien risteykseen. Tiejaksolla pieniä liittymiä on paljon ja isot liittymät ovat hankalia. Satamien lisäksi Yyterin alueen saavutettavuus on erittäin tärkeässä asemassa koko Porin seudun kehittämisen kannalta. Raskas ajoneuvoyhdistelmä kuluttaa tasaisella ajolla noin litraa/100 km ja kiihdytyksessä kulutus nousee moninkertaiseksi. Reposaaren maantie Reposaaren liittymästä Tahkoluotoon on liikenneturvallisuuden kannalta hyvin ongelmallinen. Tie on erittäin kapea ja siinä ei ole kevyen liikenteen väylää. Onnettomuuden sattuessa tieosuudella ei ole varatietä pelastusajoneuvoja varten. Erityisesti neljän kilometrin tieosuus välillä Kappelin silta - Pohjoinen satamatie on onnettomuuden sattuessa täysin pelastusajoneuvojen saavuttamattomissa. Raskaan liikenteen osuus tieosuudella on nyt n. 12% ja tulee kasvamaan nykyisestään mikäli Kemiran kehittämishankkeet toteutuvat. Porin pohjoinen satamatie palvelee nykyisin kohtalaisen hyvin kuljetuksia, jotka suuntautuvat VT8:lle. Pohjoisella satamatiellä raskaan liikenteen osuus on 11-15%. Satamatien jatke palvelisi etenkin Keski-Suomeen suuntautuvia kuljetuksia ja sen myötä raskasta liikennettä siirtyisi Mäntyluodontieltä Pohjoiselle satamatielle. Pohjoisen satamatien käyttö on melko vähäistä johtuen tien heikosta talvikunnossapidosta sekä Poikeljärvi-Noormarkku välisen maantien raskaan ajoneuvoliikenteen läpiajokiellosta. 4.2 Hanke-ehdotukset Meri-Porin liikenneyhteyskyselyssä alkuvuodesta 2004 alueen yritykset ovat omina kehittämisehdotuksinaan esittäneet useita toimenpiteitä. Lisäksi on tämän selvityksen yhteydessä haastateltu joitakin kuljetusyrityksiä sekä pelastuslaitoksen edustajaa. Esitetyt toimenpideehdotukset on koottu taulukkoon 2. Taulukko 2. Satamien ja Meri-Porin teollisuuden esittämät kehittämistoimenpiteet v Paikka toimenpide kustannusarvio tienpitäjä tilanne 1000 VT2, Mäntyluodontie VT2 Uusiniitty- Tiilimäki ja VT8 Ruutukuoppa- Tiiliruukki VT2, Pori Mäntyluoto VT 2, Pori Mäntyluoto VT2, Mäntyluodontie Mäntyluodontie 4-kaistaistus + eritasoliittymät täyden- tievalaistuksen täminen nelikaistaistus tien kunnossapidon tehostaminen, tiepäällysteen uusiminen kaistojen levennys ja/tai kolmas kaista Tiepiiri PTS 140 Tiepiiri tehty TTS 9

11 VT 2, Rieskalan liittymä Rieskalan liittymän parantaminen ja yksityistiejärjestelyt sekä valaistuksen täydentäminen Eritasoliittymä Rieskalan liittymä Rieskalan liittymä Riittävän suuri liikenneympyrä ja oma ohituskaista Pihlavaan tulevalle liikenteelle Rieskalan liittymä Liittymän läheisyyteen kevyen liikenteen alikulku Ulasoorin liittymä Ulasoorin tasoliittymän parantaminen Ulasoorin liittymä Ulasoorin eritasoliittymä + rinnakkaisyhteys Uudenniityn teollisuusalueelle + Preiviikintien sulkeminen Yyterin ja Vanhan Pihlavantien risteys Levon eritasoliittymä Kemiran kuljetuksille yhteys Mäntyluodon satamaan Kirrintien kautta Ulasoorintie Kyläsaaren työmatkaliikenteen ohjaaminen Ulasoorintielle Paikka toimenpide kustannusarvio 1000 Mäntyluodontie Leveämmät pientareet VT 2, Mäntyluodontien liittymät Mäntyluodontien liittymiin levennykset, liittymät ryhmittymis- ja kiihdytyskaistat (erityisesti Pihlavan ja Ulasoorin liittymät) Mäntyluodontien pikkuliittymien sulkeminen liittymät Mäntyluodontien eritasoliittymät, jotka liittymät alittavat VT2:n (nykyisen vapaan kulkukorkeuden ja leveyden säilyttäminen) tienpitäjä tilanne VT 2 Vihti-Pori yhteysvälin parantaminen 600 Tiepiiri TTS (VT2 Vihti-Pori yhteysvälin parantamien) Tiesuunnitelmavaiheessa Tiepiiri TTS (VT2 Vihti-Pori yhteysvälin parantaminen) Tiepiiri teettää vaikutusselvityksen Porin kaupunki Ulasoorintie Ulasoorintien jatkaminen Uudenniityn asuntoalueelle + asuntoalueen liittymän sulkeminen Mt 269 Reposaaren maantie Mt 269, Reposaaren Kevyen liikenteen väylä 840 Tiepiiri liittymä- poh- joisen satamatien liittymä Mt 269, pohjoisen Kevyen liikenteen väylä 500 Tiepiiri satamatien liittymä Tahkoluodontie Reposaaren läppäsiltnitelma sillan parantaminen 290 Tiepiiri Satakunnan tieverkon kehittämissuun , TTS Lampaluoto meluntorjunta Porin pohjoisen satamatien jatke mt 272 Poikeljärvi-Noormarkktien Porin pohjoisen satama Tiepiiri Satakunnan tieverkon kehittämissuun- jatke nitelma: hanke toteutetaan ( ) mikäli kohteelle saadaan ulkopuolista rahoitusta. Rahoituksesta 2,3 M kohdentuu ohjelmakauden ulkopuolelle, PTS VT 8, Pori-Söörmarkku VT 8 Pori- Söörmarkku Uusi valtatiejakso (TTS) (PTS) Tiepiiri TTS, PTS 10

12 4.3 Hankkeiden priorisointi Kaikkien esitettyjen toimenpiteiden ja hankkeiden toteuttaminen ei ole mahdollista rajallisten rahoitusresurssien vuoksi. Siksi toimenpiteet on asetettava tärkeysjärjestykseen ja niitä voidaan toteuttaa sitä mukaa kun rahaa on käytettävissä. Tällä hetkellä Tiehallinnolla ei ole rahoitusraamia TTS:n ja Valtatien 2 yhteysvälin Helsinki Pori kehittämishankkeen ulkopuolella oleviin hankkeisiin. Seuraavassa on esitetty ohjausryhmän asettama toimenpiteiden tärkeysjärjestys jaoteltuna pitkän tähtäimen suuriin hankkeisiin ja lähitulevaisuuden pienempiin hankkeisiin. Kaikki esitetyt lähitulevaisuuden toimenpiteet tukevat myös pitkän tähtäimen tavoitteita. Pitkän tähtäimen tavoitteet: Pohjoisen satamatien jatke Mäntuodontie välillä Tiilimäki-Uusiniitty nelikaistaistus ja eritasoliittymät / leventäminen / ohituskaistat Pori-Söörmarkku uusi valtatiejakso Lähitulevaisuuden tavoitteet: Kevyen liikenteen väylä Reposaaren maantielle ensisijaisesti välille pohjoisen satamatien liittymä-tahkoluodontie, jatkossa myös välille Reposaarentien liittymä Pohjoisen satamatien liittymä. Ulasoorin eritasoliittymä, Uudenniityn teollisuusalueelle rinnakkaisyhteys, johon yhdistetään Paarnoorintie ja Pietniementie. Uudenniityn, Yyterin ja Kirrinsannantien liittymiin pitkät ryhmittymis- ja kiihdytyskaistat niille suunnille, joissa raskaan liikenteen osuus on suuri tai muu erityisjärjestely kuten liittymien porrastus. Kirrintien puuttuvan osuuden rakentaminen. Vireillä oleva Rieskalan kiertoliittymä tulee suunnitella sellaiseksi, että siitä ei ole haittaa raskaalle liikenteelle. Ei liikennevaloja Mäntyluodontielle. Kunnossapidon tehostaminen, erityisesti talvikunnossapito Pohjoisella satamatiellä ja Reposaaren liittymästä Mäntyluodon satamaan välisellä tieosuudella sekä päällysteen uusiminen Mäntyluodontiellä. Valtatien 2 yhteysvälin Helsinki Pori kehittämishanke on mukana Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta- ja taloussuunnitelmassa Yhteysvälin parantamisen tavoitteena on 1950-luvulla rakennetun tien modernisointi liikenteen ja ympäristön tarpeita vastaavaksi. Yksi hankekokonaisuuden ulkopuolelle jäävistä, mutta kiireellisistä hankkeista on mm. Ulasoorin eritasoliittymän rakentaminen, josta onkin nyt käynnistetty toimenpideselvityksen tekeminen. Ulasoorin eritasoliittymä on pyritty sisällyttämään VT 2:n 40 M :n kehittämishakkeeseen. Koko yhteysvälin kehittämisen jatkosuunnittelusta on tehty hanke- ja toimenpidepäätös syksyllä 2002 ja Tiehallinto on päätöksen mukaisesti jatkanut hankkeen jatkosuunnittelua toteuttamisedellytysten varmistamiseksi. Valtatien 2 yhteysvälin kehittämishankkeeseen sisältyvät (nyt suunnitteluvaiheessa olevat) seuraavat hankkeet: Yksityistiejärjestelyt eli pikkuliittymien sulkeminen Rieskalan ja Ulasoorin liittymien väliltä, kuten yhteysvälin kehittämisselvityksessä on esitetty. Kiertoliittymä Rieskalan liittymään (tiesuunnitelmavaiheessa). Suunnitelmassa kiertoliittymän halkaisija 50 m, erikoiskuljetukset huomioitu, kevyelle liikenteelle normaalit odotussaarekkeet. Kuvassa 4 on esitetty pitkän ja lyhyen tähtäimen tavoitteet sekä valtatien 2 yhteysvälin kehittämishankkeeseen sisältyvät hankkeet. 11

13 Kuva 4. Ehdotetut pitkän ja lyhyen tähtäimen tavoitteet sekä suunnitteluvaiheessa olevat hankkeet. 5. Jatkotoimenpiteet Tämä selvitys toimii lähtöaineistona ja keskustelun pohjana Meri-Porin alueen eri toimijoiden yhteisen tahtotilan määrittelyssä. Esitetyt hankkeet, niiden tärkeysjärjestys ja toimenpiteiden yksityiskohtien tarkistukset tulee käsitellä yhteisesti Meri-Porin yrittäjien ja muiden toimijoiden kesken niin, että löydetään yhteinen näkemys asioiden eteenpäin viemiseksi. Kannanottojen jälkeen hankelista viimeistellään ja tarvittaessa tästä muistiosta laaditaan jatkossa esitetyyppinen tiivistelmä, joka toimii työkaluna asian esittelyssä Tiepiirin, Porin kaupungin ja muiden päättävien tahojen suuntaan. Tavoitteena on löytää ne hankkeet, joita yhteistyössä viedään eteenpäin. 12

14 LIITTEET: LIITE 1: Porin satamien tavaraliikenne vuonna 2003 ja ennusteet vuosille 2004 ja PORIN SATAMAT TAVARALIIKENNE Tonnia/vuosi ennuste ennuste TUONTI ULKOMAILTA KAPPALETAVARA KEMIKAALIT KIVENNÄISÖLJYT KIVIHIILI JA KOKSI MALMIT JA RIKASTEET METALLIT JA METALLITEOKSET RAAKAMINERAALIT MUU TAVARA KONTIT TEUTA TUONTI YHTEENSÄ VIENTI ULKOMAILLE SAHATAVARA KONTITETTU SAHATAVARA SAHAAMATON PUUTAVARA SAHATAVARA YHTEENSÄ FERROSULFAATTI KAPPALETAVARA KEMIKAALIT LANNOITTEET METALLIT JA METALLITEOKSET RIKKIHAPPO MUU TAVARA KONTIT TEUTA VIENTI YHTEENSÄ TUONTI KOTIMAASTA KIVENNÄISÖLJYT YHTEENSÄ VIENTI KOTIMAAHAN JÄLLEENLAIVAUSHIILI Muut YHTEENSÄ ULKOMAANLIIKENNE KOTIMAANLIIKENNE KONTTILIIKENNE YHTEENSÄ ei sisällä maanteitse kuljetettavaa kierrätysmetallia 13

Verkostoidu Porin seudulla -hanke

Verkostoidu Porin seudulla -hanke Itämeren laaja-alaisin teollisuuspuisto Satamatoimintaa hyödyntävälle Teollisuudelle Kaupalle Logistiikka-alan yrityksille Rakentuu olemassa olevan teollisuuden ja teollisuusklustereiden ympärille Satakunta

Lisätiedot

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 2 (5) VT 6 TAAVETTI - LAPPEENRANTA TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE Yleistä Tiesuunnitelman liikenne-ennuste

Lisätiedot

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta 1 Ysiväylä kansallinen kehityskäytävä -seminaari Helsinki 23.3.2006 Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta Tiejohtaja Mauri Pukkila Tiehallinto

Lisätiedot

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008)

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) Kustannustarkastelua Ramboll Finland Oy on arvioinut eri vaihtoehdoissa ne investoinnit, jotka tiehallinto joutuu tekemään uuden jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS. Tiehallinnon selvityksiä 30/2004

KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS. Tiehallinnon selvityksiä 30/2004 KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS Tiehallinnon selvityksiä 30/2004 Kansikuva: SCC Viatek Oy 2003 ISSN 1457-9871 ISBN 951-803-287-4 TIEH 3200880 Julkaisua saatavana pdf-muodossa:

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687 MUSTASAAREN KUNTA Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos Työ: 23687 Tampere, 7.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 www.airix.fi

Lisätiedot

Valtatien 8 lähitulevaisuuden parantamistoimenpiteet

Valtatien 8 lähitulevaisuuden parantamistoimenpiteet Toteutuvatko "kasitien" kehittämistoimet lähitulevaisuudessa? Tällä hetkellä Monilla vilkkailla pääteillä 100 km/h on jo vaarallisen korkea - tilanne on tyydyttävä vain paperilla! 60 % liikennekuolemista

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

LOGISTICS 2008. Kehä III:n ruuhkat pahenevat saadaanko sataman liikenneyhteydet toimimaan?

LOGISTICS 2008. Kehä III:n ruuhkat pahenevat saadaanko sataman liikenneyhteydet toimimaan? LOGISTICS 2008 Kehä III:n ruuhkat pahenevat saadaanko sataman liikenneyhteydet toimimaan? 17.4.2008 Kaupungininsinööri Urpo Vainio Vantaan kaupunki Kuntatekniikan keskus Helsingin tavarasataminen tonnivirrat

Lisätiedot

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Rantaväylän tulevaisuus puntarissa Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Valtakunnan päätieverkkoon kuuluva valtatie 4 kulkee Vaajakoskelta Tikkakoskelle. Jyväskylässä

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

Vt 8 ja Pyhäjoen ydinvoimalan edellyttämät tieinvestoinnit

Vt 8 ja Pyhäjoen ydinvoimalan edellyttämät tieinvestoinnit Vt 8 ja Pyhäjoen ydinvoimalan edellyttämät tieinvestoinnit Risto Leppänen 30.10.2013 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Valtakunnalliset kärkihankkeet Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma LIIKENTEEN KYSYNTÄ LIIKKUMINEN Kulkutavat

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät Alustavat tulokset Sito Parhaan ympäristön tekijät Lähtökohdat ja tarkastellut vaihtoehdot Tässä hankearvioinnissa on tarkasteltu valtatien 19 parantamista välillä Seinäjoki- Lapua ja siihen liittyviä

Lisätiedot

Pääteiden kehittämisen periaatteet / Aulis Nironen

Pääteiden kehittämisen periaatteet / Aulis Nironen 1 15.12.2003 Aulis Nironen 2 PÄÄTEIDEN KÄSITTEITÄ Pääteillä tarkoitetaan valta- ja kantateitä Valtatiet palvelevat tärkeiden asutus- ja liikennekeskusten välistä kaukoliikennettä ja muodostavat maantieverkon

Lisätiedot

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa 27.2.2014 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Martti Norrkniivilä Sisältö Pohjolan ja Suomen liikennekäytävät Kaivostoiminnan liikenteelliset

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 31.10.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Yleisötilaisuuden ohjelma 18:00 Tilaisuuden avaus ja hankkeen esittely

Lisätiedot

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta 13.10.2011 (Timo Vuoriainen, Tapio Koikkalainen) 27.11.2013 päivitetty Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta Jyväskylän seudulla on useita tärkeitä

Lisätiedot

28.11.2012 Matti Vehviläinen

28.11.2012 Matti Vehviläinen Satakunnan ajankohtaiset liikennehankkeet Perustienpidon tilannekatsaus (Satakunta) Yhteysvälihankkeen Turku Pori eteneminen Muita Satakunnan tieverkon kehittämiskohteita 28.11.2012 Matti Vehviläinen Perustienpito

Lisätiedot

LIITTEET. 50 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnitelma

LIITTEET. 50 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnitelma 50 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnitelma LIITTEET LIITTEET LIITE 1: Yhteysviranomaisen lausunto YVA-selostuksesta (23.6.2008) LIITE 2: Hankekortti LIITE 3 MELUTARKASTELU:

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS 191 1

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS 191 1 HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS 191 1 LAUSUNTO UUDENMAAN TIEPIIRIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUN- NITELMASTA 2006-2009 Khs 2005-947 Uudenmaan tiepiirin TTS:ssa esitetyt tienpidon keskeiset näkökohdat ja linjaukset

Lisätiedot

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS 2016 4 1. LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1.1 Suunnittelukohde Suunnittelukohteena on valtatien 2 ja maantien 2444 (Siltatie) eritasoliittymä

Lisätiedot

PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE LIIKENNESUUNNITELMA

PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE LIIKENNESUUNNITELMA 9LT50021VL 10.5.2005 Lappeenrannan kaupunki Tekninen toimi Palvelutuotanto PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE, 9LT50021VL Esipuhe Lappeenrannan Pajarilan aluetta kehitetään teollisuus-

Lisätiedot

Kehä III:sta uusi Vaalimaa 12.12.2007 Tiehallinnon suunnitelmat Kehä III:n liikenneongelmien ratkaisemiseksi

Kehä III:sta uusi Vaalimaa 12.12.2007 Tiehallinnon suunnitelmat Kehä III:n liikenneongelmien ratkaisemiseksi Tiehallinnon suunnitelmat Kehä III:n liikenneongelmien Kehä III on osa E 18 tietä 2 Vanhasen II hallituksen ohjelma: "Suomi on sitoutunut toteuttamaan Helsinki Vaalimaa -moottoritien E 18 vuoteen 2015

Lisätiedot

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Asikkala 2011 Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla 1 SISÄLTÖ 1. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 SUUNNITTELUKOHDE JA TIEVERKKO 3 1.2 MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS

Lisätiedot

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1(7) 19.9.2014 MUISTIO MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1. Yleistä Tässä Mäskälän kaavarunkoalueen liikenteellisessä selvityksessä tarkastellaan kaavakaavarunkoalueen synnyttämän liikenteen

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla KAS ELY L Seutukuntakierrokset 2016 Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla Lähtökohdat Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan liikennealue

Lisätiedot

VALTATIEN 18 ÄHTÄRI - MULTIA JA MAATIE 621 LIESJÄRVI - KEURUU, YLEISSUUNNITTELU YLEISÖTILAISUUS 12.6 KEURUULLA JA 13.6 MULTIALLA

VALTATIEN 18 ÄHTÄRI - MULTIA JA MAATIE 621 LIESJÄRVI - KEURUU, YLEISSUUNNITTELU YLEISÖTILAISUUS 12.6 KEURUULLA JA 13.6 MULTIALLA VALTATIEN 18 ÄHTÄRI - MULTIA JA MAATIE 621 LIESJÄRVI - KEURUU, YLEISSUUNNITTELU YLEISÖTILAISUUS 12.6 KEURUULLA JA 13.6 MULTIALLA Hankkeen taustaa Hanke on osa EU:n Itämeriohjelman Keskipohjolan kuljetuskäytävän

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1(5) 2.2.2012 MUISTIO SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1. Yleistä Tämä Siirin alueen toinen liikenteellinen selvitys liittyy Siiri II alueen asemakaavan laadintaan, jossa Iso-Harvoilantieltä alkavaa

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS

YLEISÖTILAISUUS MAANTIEN 16685 PALOKANORREN PARANTAMINEN VÄLILLÄ SAARIJÄRVENTIE - RITOPOHJANTIE, JYVÄSKYLÄ. TIESUUNNITELMA. SUUNNITTELUKOHTEEN SIJAINTI SUUNNITTELU KOHDE SIJAITSEE NOIN 7KM PÄÄSSÄ JYVÄSKYLÄN KESKUSTASTA

Lisätiedot

Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III Lahnus

Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III Lahnus Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III-Lahnus 1 Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III Lahnus Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri Espoon kaupunki Vantaan kaupunki Destia Selvitysalue Vihdintien

Lisätiedot

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

Ahtausalan taloudellinen tilanne ja merkitys taloudelle. EK:n työmarkkinasektori

Ahtausalan taloudellinen tilanne ja merkitys taloudelle. EK:n työmarkkinasektori Ahtausalan taloudellinen tilanne ja merkitys taloudelle EK:n työmarkkinasektori Talouskriisi koettelee ahtausalaa Viennin ja tuonnin putoamisen vuoksi myös ahtausala on kärsinyt heikosta taloustilanteesta

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset Alexandru Simut Lappeenrannan kaupunki Kadut ja ympäristö 19.12.2013 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto..3

Lisätiedot

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Kunnanhallitus 18.4.2017 72 liite 2 Kantatien 62 ja maantien 15139 liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Projektin sisältö ja tekijät Työssä selvitettiin kantatien 62 ja maantien 15139

Lisätiedot

Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi. Liperin kunta

Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi. Liperin kunta Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi Liperin kunta Marko Tikkanen, Matti Romppanen Luonnos 26.5.2017 Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten

Lisätiedot

Liikenneturvallisuuskatsaus Satakunnassa

Liikenneturvallisuuskatsaus Satakunnassa Liikenneturvallisuuskatsaus Satakunnassa Jaakko Klang Varsinais-Suomen Ely-keskus Loimaan seudun liikenneturvallisuusryhmän kokous Jaakko Klang / Varsinais-Suomen ELYkeskus, 10 min Liikenneturvallisuuskatsaus

Lisätiedot

Vt 22 Oulu Kajaani yhteysvälin parantaminen

Vt 22 Oulu Kajaani yhteysvälin parantaminen Vt 22 Oulu Kajaani yhteysvälin parantaminen POP ELY 20.08.2013 2 Lähtökohdat Tien merkitys Vt 22 Oulu Kajaani on osa Suomen poikittaista kansainvälistä tieyhteyttä Ruotsista Tornion raja-asemalta Vartiuksen

Lisätiedot

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla KAS ELY L Seutukuntakierrokset 2016 Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla Lähtökohdat Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan liikennealue

Lisätiedot

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta LIITE 9 Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta Luonnos 13.5.2015 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 4 2 NYKYTILA... 4 2.1 Liikenneverkko... 4

Lisätiedot

MUISTIO J. Rinta-Piirto 4.6.2008 Seinäjoen Itikanmäki Liikenne-ennuste ja arvioita toimivuuksista Lähtökohtia Seinäjoen Itikanmäen alueelle on suunnitteilla uutta maankäyttöä. Tavoitteena on muuttaa joen

Lisätiedot

E18 Turun kehätien kehittämisselvitys

E18 Turun kehätien kehittämisselvitys Tekninen lautakunta 104 29.10.2014 Kaupunginhallitus 439 10.11.2014 Kaupunginhallitus 457 24.11.2014 E18 Turun kehätien kehittämisselvitys 737/10.05.01/2014 TEKLA 104 Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS MUISTIO 16.10.2007 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUALUE 2 1.1 Tarkastelukohde ja liikennemäärät... 2 1.2 Liittymäjärjestelyt... 3

Lisätiedot

Puumala. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma

Puumala. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma Puumala Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma 20.12.2013 Onnettomuusanalyysi Tarkastelussa käytettiin kunnan alueelta vuosina 2008-2012 poliisin tietoon

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Tiesuunnitelman tarkistaminen Yleisötilaisuus 5.11.2014 Kymen Paviljonki 5.11.2014 1 Hankkeen taustaa Valtatien 12 tieosuudelle on laadittu

Lisätiedot

Lausunto Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle Kaakkois-Suomen maanteiden hallinnollisesta asemasta ja kehittämisestä asemakaava-alueilla

Lausunto Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle Kaakkois-Suomen maanteiden hallinnollisesta asemasta ja kehittämisestä asemakaava-alueilla Tekninen lautakunta 146 19.04.2017 Lausunto Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle Kaakkois-Suomen maanteiden hallinnollisesta asemasta ja kehittämisestä asemakaava-alueilla 247/00.04.00/2017 TEKLA 146 Liite

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS 16X161127 27.3.2014 TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS LAHELANPELTO II ASEMAKAAVAN TOIMIVUUSTARKASTELU Esipuhe Tämä toimivuustarkastelu on tehty Tuusulan kunnan toimeksiannosta. Selvitys käsittää

Lisätiedot

Tasoliittymät ja perusverkon eritasoliittymät 6.5.2015

Tasoliittymät ja perusverkon eritasoliittymät 6.5.2015 Tasoliittymät ja perusverkon eritasoliittymät 6.5.2015 Ajankohtainen T&K Valmistuneet ja tekeillä olevat T&K -selvitykset Valmistunut selvitys Turvasaarekkeella varustetut liittymät Liikenneturvallisuus

Lisätiedot

ALOITE LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA TIELLÄ NRO 314 VÄLILLÄ KANAVATIEN RISTEYS- KOLAVANTIEN RISTEYS

ALOITE LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA TIELLÄ NRO 314 VÄLILLÄ KANAVATIEN RISTEYS- KOLAVANTIEN RISTEYS ALOITE LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA TIELLÄ NRO 314 VÄLILLÄ KANAVATIEN RISTEYS- KOLAVANTIEN RISTEYS ASIKKALAN KUNTA KUNNAN VALTUUSTO Rusthollistie 2 17200 VÄÄKSY 28.9.2015 ALOITE: LIIKENNETURVALLISUUDEN

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen merkittävän tieverkon palvelutasoselvitys TIIVISTELMÄ 2016

Uudenmaan ELY-keskuksen merkittävän tieverkon palvelutasoselvitys TIIVISTELMÄ 2016 Uudenmaan ELY-keskuksen merkittävän tieverkon palvelutasoselvitys TIIVISTELMÄ 2016 Taustat ja tavoitteet Tavoitteena kehittää menetelmä ja määrittää maantieverkon henkilöliikenteelle ja kuljetuksille tarjoama

Lisätiedot

Tieverkollinen selvitys valtatien 26 ja maantien 387 palvelutasosta, rooleista ja kehittämisestä

Tieverkollinen selvitys valtatien 26 ja maantien 387 palvelutasosta, rooleista ja kehittämisestä Tieverkollinen selvitys valtatien 26 ja maantien 387 palvelutasosta, rooleista ja kehittämisestä Jussi Kailasto Yksikön päällikkö, Liikennejärjestelmä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Vetävät väylät 13.9.2017

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuus liittyen tuulivoimapuistojen kuljetuksiin

Kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuus liittyen tuulivoimapuistojen kuljetuksiin S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC Finland Oy Kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuus liittyen tuulivoimapuistojen kuljetuksiin Selvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1 (6) Miettinen Tuomas

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Kesäkuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/05/30 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Tiehallinto Oulun Tiepiiri 2005 Lähtökohdat ja tavoitteet... 2 Lähtökohdat... 4 Tarkastelu... 10 Johtopäätökset...

Lisätiedot

Työryhmän esitys Suomen maaliikenteen runkoväyliksi

Työryhmän esitys Suomen maaliikenteen runkoväyliksi Työryhmän esitys Suomen maaliikenteen runkoväyliksi Taustaa LVM:n työryhmän raportti 38/2003 Valtakunnallisesti merkittävät liikenneverkot ja terminaalit. Lausuntokierros. 20.2.200 työryhmä määrittämään

Lisätiedot

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Jalasjärven kunta Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 30.4.2015 (päivitetty 28.10.2015) KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Päivämäärä 28/10/2015

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA KÄVELY- JA PYÖRÄILYPAIKKAA. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA KÄVELY- JA PYÖRÄILYPAIKKAA. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA KÄVELY- JA PYÖRÄILYPAIKKAA - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset Alexandru Simut Lappeenrannan kaupunki Kadut ja ympäristö 17.12.2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU

VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU Tarkastus Päivämäärä 3.4.2010 Laatija Jouni Lehtomaa Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Valtatien

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Tiesuunnitelman tarkistaminen Yleisötilaisuus 5.11.2014 Kymen Paviljonki 5.11.2014 1 Hankkeen taustaa Valtatien 12 tieosuudelle on laadittu

Lisätiedot

VALTATIE 2 HELSINKI PORI YHTEYSVÄLIN KEHITTÄMINEN

VALTATIE 2 HELSINKI PORI YHTEYSVÄLIN KEHITTÄMINEN Turun tiepiiri 2004 VALTATIE 2 HELSINKI PORI YHTEYSVÄLIN KEHITTÄMINEN ULASOORIN ERITASOLIITTYMÄ Toimenpideselvityksen tarkistus Pori Kannen ilmakuva: Porin Satama Kannen tunnus: Karppi I Aluerakenteen

Lisätiedot

Multimäki II, kunnallistekniikan YS

Multimäki II, kunnallistekniikan YS 1 / 7 Liikenteelliset tarkastelut Tero Rahkonen L1 28.5.2014 2 / 7 2 (7) 28.5.2014 SISÄLTÖ 1 LIIKENNEMÄÄRÄT... 3 1.1 Nykyliikenne... 3 1.2 Ennusteliikenne... 3 2 LIIKENTEEN TOIMIVUUS... 4 2.1 Toimivuustarkastelut...

Lisätiedot

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020 FCG Planeko Oy YLISTARO Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana n yleiskaavaa 2020 31.10.2008 1 (9) FCG Planeko Oy 30.10.2008 Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten

Lisätiedot

Kt 43 liittymätarkastelu

Kt 43 liittymätarkastelu S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Kt 43 liittymätarkastelu Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28071 Raportti 1 (9) Tuomas Miettinen Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset Alexandru Simut Lappeenrannan kaupunki Kadut ja ympäristö 17.12.2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto.3

Lisätiedot

Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta

Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta Rambøll Finland Oy Tiehallinto/ Kaakkois-Suomen tiepiiri Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta Tiesuunnitelma Ympäristömeluselvitys 10.7.2009 Vt 6 parantaminen

Lisätiedot

Keskeisen päätieverkon toimintalinjat

Keskeisen päätieverkon toimintalinjat Keskeisen päätieverkon toimintalinjat Tytti Viinikainen Kanta-Hämeen liikennejärjestelmätyöryhmän kokous 21.4.2017 Taustaa Työtä esitelty aiemmin Kanta-Hämeen liikennejärjestelmätyöryhmässä keväällä 2016

Lisätiedot

Automaattinen liikennevalvonta Kuopion katuverkolla

Automaattinen liikennevalvonta Kuopion katuverkolla Automaattinen liikennevalvonta Kuopion katuverkolla Sisältö Työn tausta Automaattinen liikennevalvonta Suomessa Automaattisen liikennevalvonnan hyötyjä Lähtökohdat Kuopiossa Kuopiossa tapahtuneet onnettomuudet

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 24/2015 1 (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/2 27.10.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 24/2015 1 (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/2 27.10.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 24/2015 1 (5) 2 Länsisataman liikenneyhteyksien vaihtoehtoiset ratkaisut (a-asia) HEL 2014-002250 T 08 00 00 Hankenro 0923_18 Päätösehdotus Tiivistelmä Esittelijän perustelut

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1/8 PORI/1288/2015 VP 37/12.6.2015 TAHKOLUOTO PAAKARIT OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kuvataan

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Liikenne- ja viestintäministeriö 21. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä

Lisätiedot

Liite 1 Venäjän suuralueiden tuonti ja vienti. Venäjän suuralueiden tuonti 2003 (1 000 tonnia/v)

Liite 1 Venäjän suuralueiden tuonti ja vienti. Venäjän suuralueiden tuonti 2003 (1 000 tonnia/v) 87 LIITTEET Liite 1 n suuralueiden ja n suuralueiden 2003 (1 000 tonnia/v) 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 Kontitettu tavara Puutuotteet Kappaletavara Kuiva bulk Nestebulk 10 000

Lisätiedot

Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen teiden ja siltojen korjaamisesta

Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen teiden ja siltojen korjaamisesta Kaupunginhallitus 93 25.03.2013 Tekninen lautakunta 44 14.05.2013 Tekninen lautakunta 79 19.11.2013 Kaupunginhallitus 5 20.01.2014 Kaupunginvaltuusto 3 27.01.2014 Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen

Lisätiedot

ELOVAINION KOHDAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

ELOVAINION KOHDAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS ELOVAINION KOHDAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS LIIKENNE-ENNUSTE LÄHTÖKOHDAT Liikenteellisiä tarkasteluita varten laadittiin liikenne-ennuste Ylöjärven keskustan alueelta. Ennusteessa on otettu huomioon Ylöjärven

Lisätiedot

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007 Kauklahden alueella on käynnissä useita maankäytön kehittämiseen tähtääviä suunnitelmia. Kauklahdenväylän kehittämisselvitys Länsiväylän ja Kehä III:n välillä on laadittu, jotta maankäytön suunnittelussa

Lisätiedot

Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa

Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa 2 Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää: Kuinka suuri merkitys tieverkon kunnolla ja erityisesti tien pintakunnolla on raskaan liikenteen toimintaolosuhteisiin

Lisätiedot

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 LIITE 4 Salo, Rannikon OYK Liikenteelliset vaikutukset Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 Osayleiskaava-alueella kulkee kaksi lounais-koillis-suuntaista tietä: Merikulmantie (mt 1824) ja Hämeenkyläntie

Lisätiedot

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen valtatielle 23 välille Söörmarkku Noormarkku Porin kaupunki. Toimenpideselvitys

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen valtatielle 23 välille Söörmarkku Noormarkku Porin kaupunki. Toimenpideselvitys Kevyen liikenteen väylän rakentaminen valtatielle 23 välille Söörmarkku Noormarkku Porin kaupunki Toimenpideselvitys Kevyen liikenteen väylän rakentaminen valtatielle 23 välille Söörmarkku Noormarkku

Lisätiedot

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS 1/5 Kaavoitus RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS Tehtävä Tehtävänä oli tarkastella asemakaava-alueen liikennejärjestelyjä, asemakaavan vaikutusta liikenneverkkoon sekä uuden maankäytön

Lisätiedot

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130)

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130) Takumäenkuja asemakaavamuutos 2523, Pullerinmäki, liikennetarkastelu 30.12.2015 Liikennetarkastelu on tehty Takumäenkujan asemakaavan muutosta varten (kohteen sijainti liitteessä 1). Kaavan tarkoituksena

Lisätiedot

Ajoneuvoasetuksen muutos 2013

Ajoneuvoasetuksen muutos 2013 Ajoneuvoasetuksen muutos 2013 Kuntatekniikan päivät 21-22.5.2015 Turku Mikko Rauhanen SiltaExpert Oy 2.4.2015 MITÄ ON TAPAHTUNUT - 1.10.2013 raskaan liikenteen suurimmat sallitut mitat ja massat kasvoivat

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA 1 SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUKOHDE... 2 Taustaa... 2 Kaavatilanne... 2 2. LIIKENNEVERKKO... 3 Autoliikenne... 3 Jalankulku

Lisätiedot

LIITE 4. / BILAGA 4. LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS. 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki

LIITE 4. / BILAGA 4. LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS. 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki 1. LIIKENNEVERKKO JA LIIKENNEMÄÄRÄT NYKYTILANTEESSA Nykytilanteessa kaava-alueelle johtavina

Lisätiedot

Hatanpään Puistokuja 23, Tampere

Hatanpään Puistokuja 23, Tampere Rambøll Finland Oy YH-Länsi Oy Hatanpään Puistokuja 23, Tampere Meluselvitys 8.2.2012 Hatanpään Puistokuja 23, Tampere YH-Länsi Oy Meluselvitys 8.2.2012 Viite 82128678 Versio Pvm 8.2.2012 Hyväksynyt Tarkistanut

Lisätiedot

Linnainmaan asuinalue - Linnainmaankadun päiväkoti

Linnainmaan asuinalue - Linnainmaankadun päiväkoti Linnainmaan asuinalue - Linnainmaankadun päiväkoti Asemakaavan 8559 yleisötilaisuus, 04.05.2016 04.05.2016 Katri Jokela Henkilö- ja autopaikkamäärät sekä vertailu Määrät Linnainmaankatu 120 28 12-15 14

Lisätiedot

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 1 Esipuhe Tämä liikenneselvitystyö on laadittu Oy Sunny-Trading Ltd :n toimeksiannosta. Se käsittää

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

OULUN SEUDUN LIIKENNE. 11.2.2015 Pasi Heikkilä

OULUN SEUDUN LIIKENNE. 11.2.2015 Pasi Heikkilä 11.2.2015 Pasi Heikkilä SISÄLTÖ Seudulliset kärkihankkeet Vt4, Vt8, satama ja ratapihat Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Oulun seudun liikenteen johtoryhmä POHJOIS-POHJANMAAN LIIKENTEEN KÄRKIHANKKEET

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Lokakuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/10/27 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla, yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus Kouvola

Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla, yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus Kouvola Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus Kouvola 12.3.2013 Tilaisuuden ohjelma Klo 17.30-17.45 Tilaisuuden avaus ja työn taustojen esittely Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Lisätiedot

Valtatien 6 Taavetin läntisen liittymän parantaminen eritasoliittymäksi, Luumäki Tiesuunnitelma

Valtatien 6 Taavetin läntisen liittymän parantaminen eritasoliittymäksi, Luumäki Tiesuunnitelma 1.6T 6 VALTATIEN 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ TAAVETTI LAPPEENRANTA; Valtatien 6 Taavetin läntisen liittymän parantaminen eritasoliittymäksi, Luumäki Tiesuunnitelma Tähän muistioon on kerätty yhteenveto alueen

Lisätiedot