Valtatie E8. Turusta Tornioon

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtatie E8. Turusta Tornioon"

Transkriptio

1 Valtatie E8 Turusta Tornioon

2 2Olkiluoto talvella. Kuva: Hannu Huovila/TVO

3 3 Valtatie E8 - rannikkoseudun ja koko Suomen tulevaisuutta turvaamassa Turusta Ouluun ja Eurooppa-tienä aina Kilpisjärvelle saakka liikennettä välittävä valtatie 8 (E8) on yksi Suomen tärkeimmistä pohjois-eteläsuuntaisista teistä. Tien varren teollisuuden, muun elinkeinoelämän, matkailun, satamien ja asutuksen aiheuttama liikenne edellyttää selvästi nykyisiä parempia liikennöintiolosuhteita. Yhtenäisen rannikonsuuntaisen rautatieyhteyden puuttuessa valtatie E8 on länsirannikon ainoa pohjois-eteläsuuntainen liikenneyhteys. Tiehen kohdistuvat parantamistoimenpiteet tukevat koko länsirannikon kehittämistä. Aktiivinen kaivostoiminta sekä energiahuoltoon liittyvät ratkaisut kuten ydinvoima ja uusiutuvat energiamuodot parantavat entisestään rannikkoseudun tulevaisuudennäkymiä. Jo tehdyt energiaratkaisut luovat painetta entisestään rannikkoseudun tieyhteyksien kehittämiselle. Kasitie ry

4 4 Valtatie E8 - paikallinen, valtakunnallinen ja kansainvälinen Valtatiellä E8 on merkittävä paikallinen, valtakunnallinen ja kansainvälinen rooli. Tie toimii paikallisella tasolla asukkaiden ja elinkeinoelämän liikkumistarpeiden mahdollistajana. Valtakunnallisesti tie yhdistää läntisen Suomen kunnat ja näiden tärkeimmät maakuntakeskukset Turun, Porin, Vaasan, Kokkolan ja Oulun kaupungit, länsirannikon kuusi lentoasemaa sekä valtakunnan merkittävimmät satamat. Tietä täydentää rautatie Kokkolan ja Oulun välillä. Valtatie E8 on nelostien ohella Suomen tärkein maantieliikenteen väylä pohjoisen ja eteläisen Suomen välillä. Kansainvälisesti valtatie E8 on osa Eurooppa-tieverkostoa ja siltä on yhteys aina Jäämerelle asti. Yhdessä E4-tien kanssa E8 muodostaa Pohjanlahden ympäri kulkevan tieyhteyden. Eteläosastaan valtatie E8 kytkeytyy Suomen etelärannikon E18-tiehen (vt 1 ja vt 7) ja tätä kautta Venäjälle. Suomen rannikkoseutu kytkeytyy suoraan Itämeren moottoritiehen, joka johtaa kansainvälisen meriliikenteen lukuisiin satamiin eri puolille Eurooppaa ja muuta maailmaa. Valtatie E8 on monien ominaisuuksiensa puolesta ennen kaikkea yhtenäinen kokonaisuus.

5 5 Valtatie 8 (Eurooppa-tie 8) Eurooppa-tie E8 Valtatieverkko E8:n satamakaupungit Rautatie Lentoasema Matkustajasatama E4 21 E8 Tornio Kemi Oulu Liminka Raahe Pyhäjoki Kalajoki 8 Kokkola E8 Pietarsaari MustasaariVikby Vaasa Itämeren moottoritie 4 4 E8 Närpiö Kaskinen Kristiinankaupunki Lålby Seinäjoki Tuorila Söörmarkku Pori Tampere Luvia Rauma Eurajoki Uusikaupunki Laitila Mynämäki Naantali Raisio Turku 1 7 Kotka E18 E18 Helsinki Itämeren moottoritie

6 6 Valtatie E8 - asukkaiden yhteystarpeiden välittäjä Merenkulun ja jo 1500-luvulta peräisin olevien rannikon suuntaisten tieyhteyksien ansiosta rannikkoseutu muodostaa historiallisesti yhteenkuuluvan kulttuurialueen. Läntisen Suomen kasvukeskukset ja elinkeinoelämä keskittyvät edelleen voimakkaasti nimenomaan rannikon suunnassa. Näiden yhteystarpeita välittää nykyisin valtatie E8. Valtatien E8 varsi on tasaisesti asutettu. Rannikkoalueen kunnat ovat vetovoimaisia ja muuttovoittoisia. Tien varren kuntien asukasmäärä on yli

7 7 Asukasmäärät vuonna 2010 ja väestöennuste vuoteen 2030

8 8Valtatie E8, Pori. Kuva: Ramboll

9 9

10 10 Valtatie E8 - opintie Suomen länsirannikolla sivistysperinteet kumpuavat rannikon tuntumaan sijoittuvista kattavista koulutusmahdollisuuksista. Neljän yliopiston ja seitsemän ammattikorkeakoulun päätoimipaikat sijaitsevat valtatien E8 suurimmissa kaupungeissa. Kouluissa on yhteensä opiskelijaa. Koulujen välinen yhteistyö on laajaa. Valtatie E8 on tärkeä linkki monipuoliselle yliopisto- ja ammattikorkeakouluverkostolle.

11 11 Valtatien E8 vaikutusalueella olevien yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijamäärät (2008)

12 12 Valtatie E8 - vetovoimainen matkailutie Suomen länsirannikko tarjoaa monimuotoiset mahdollisuudet matkailulle. Valtatien E8 varrella on lukuisia merkittäviä luonto- ja kulttuurinähtävyyksiä sekä erilaisia tapahtumia kaikenikäisille. Idylliset rannikkokaupungit vanhoine keskustoineen, kesäfestivaaleineen ja tapahtumineen vetävät puoleensa matkailijoita eri puolelta Suomea ja kansainvälisestikin. Eräs vetovoimaisimmista rannikon kesätapahtumista on vuosittain järjestettävä Porin Jazz. Lapsiperheitä vetävät puoleensa mm. rannikon pitkät hiekkarannat (Porin Yyteri ja Kalajoen Hiekkasärkät) sekä erilaiset lapsiperheille suunnatut elämyspuistot. Kansainvälisesti tunnustettuja kohteita ovat mm. Vanha Rauma, Sammallahdenmäki ja Merenkurkun saaristo, jotka kuuluvat Unescon maailmanperintökohteisiin. Liikennevirasto on hyväksynyt Pohjanlahden rantatien valtakunnalliseksi matkailutieksi. Valtatie E8 toimii myös vilkkaana syöttöliikenteen väylänä sekä lentoliikennettä että junaliikennettä käyttäville matkailijoille.

13 13 JukuPark, Kalajoki Suomen vanhin museo, Raahe Vanha Rauma Turun linna

14 14 Kalajoen hiekkasärkät

15 15

16 16 Valtatie E8 - teollisuutta ja monipuolista elinkeinoelämää Valtatiellä E8 on suuri merkitys alueen työmatkaliikenteelle - tien varrella on lähes työpaikkaa. Valtatien E8 varren työllisyystilanne on valtakunnan tilannetta parempi ja monet kunnista ovat työpaikkojen suhteen omavaraisia. Esimerkiksi Vaasan, Turun ja Kemin kaupungit synnyttävät % enemmän työpaikkoja kuin omassa kunnassa on työssäkäyviä ihmisiä. Tie toimii samalla myös koko länsirannikon teollisuustoiminnan tavaravirtojen välittäjänä. Länsirannikon pohjoisosassa teollisuuden bruttotuotanto painottuu metalliteollisuuteen. Eteläosassa on metalliteollisuuden lisäksi paljon puu- ja elintarviketuotantoa sekä suunnitteilla tai rakenteilla olevaa energiatuotantoa ydin-, hake-, bio- ja tuulivoimaloineen. Valtatien E8:n maakunnista suurinta teollisuuden bruttotuotanto on Varsinais- Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla, joissa tuotetaan noin neljännes koko maan metalliteollisuustuotannon bruttoarvosta. Metalli- ja elektroniikkateollisuutta hyödyntävälle teknologiateollisuudelle on länsirannikolla hyvät toimintaedellytykset.

17 17 Muu teollisuus Metalliteollisuus M Kemianteollisuus Graafinen ala Metsäteollisuus Tekstiiliteollisuus Elintarviketeoll Varsinais Suomi Pohjois Pohjanmaa Satakunta Pohjanmaa Etelä Pohjanmaa Keski Pohjanmaa Valtatie E8:n varren maakuntien teollisen tuotannon bruttoarvo toimialoittain (v. 2008) Kunnittaiset työpaikkamäärät ja työpaikkaomavaraisuus (v. 2007)

18 18 Valtatie E8 - satamat teollisuuden portteina ulkomaille Länsirannikon satamat ovat avainasemassa Suomen teollisuuden ja tavaraliikenteen kannalta. Satamien sijainti on keskeinen Pohjoismaiden ja koko Pohjoiskalotin teollisuudelle. Niiden kautta kulkee nopea reitti Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisille alueille sekä Murmanskin alueelle Venäjälle. Länsirannikon satamien kautta kulkeekin lähes puolet Suomen vienti- ja tuontikuljetuksista. Useiden satamien toimintaedellytyksiä on parannettu viime aikoina vastaamaan kasvavaa kysyntää. Useimmat rannikon satamista ovat erikoistuneet tietyn teollisuustuotteen välittämiseen, joten satamiin suuntautuvat kuljetukset voivat olla hyvin erilaisia ja tulla laajaltakin alueelta. Lähes kaikki satamat tukeutuvat kumipyöräliikenteeseen. Valtatie E8 onkin länsirannikon tärkein teollisuutta ja satamia palveleva väylä.

19 19 Satamien tavaraliikenne vuonna Kuvassa ovat mukana ne kaupungit, joiden satamien kautta kulki vuonna 2009 vähintään 100 t tavaraa.

20 20 Raahen satama on tavaraliikenteeltään Perämeren suurin

21 21

22 22 Valtatie E8 - erikoiskuljetusten pääreitti Erikoiskuljetuksia liikkuu tiuhaan valtatiellä E8. Erikoiskuljetuslupia on erityisesti Pohjanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien välillä. E8- tien erikoiskuljetukset ovat usein vientitoimituksia tehtailta satamiin. Erikoiskuljetuksia suuntautuu myös sisämaasta rannikolle ja rannikon satamiin, sillä Keski-Suomessa painorajoitetut sillat muodostavat esteitä kuljetuksille. Suuria erikoiskuljetuksia tapahtuu lisäksi suuriin tuotantolaitoksiin, jotka historiallisista syistä ovat sijoittuneet rannikon läheisyyteen. Valtatie E8 on myös yksi tärkeimmistä vaarallisten aineiden kuljetusreiteistä. Kaasuja, räjähteitä, syövyttäviä ja helposti syttyviä aineita sisältävät kuljetukset ovat hyvin yleisiä valtatiellä E8. Eniten tieverkkoa kuormittavat kuitenkin muut raskaat kuljetukset. Raskaan liikenteen osuus liikennevirrassa on paikoitellen hyvinkin suuri.

23 23 Maakuntien väliset ja sisäiset erikoiskuljetukset (mukana erikoiskuljetusluvat, joita yli 20 kpl/vuosi) Maakunnan sisäiset Maakuntien väliset E Kokkola Pietarsaari Vaasa 500 Kalajoki Tornio 8 E8 Kemi Seinäjoki Oulu Vaarallisten aineiden kuljetukset, kpl/vuosi Kokkola Pietarsaari Vaasa Tornio E Kemi Kalajoki Seinäjoki Oulu Kristiinankaupunki Jyväsk Kristiinankaupunki Pori Tampere Pori Tampere Rauma Uusikaupunki Hämeenlinna Lahti Ko Rauma Uusikaupunki Lahti Turku Helsinki E1 Turku Helsinki E

24 24 Valtatie E8 toimii paikoin äärirajoillaan Valtatien E8 varren vilkas teollinen toiminta ja vilkas työmatkaliikenne kuormittavat rannikon liikenneverkkoa ja valtatietä E8. Erityisesti satamien läheisyydessä raskaan liikenteen osuus voi olla paikoin jopa 35 % liikennevirrasta. Suurimpien länsirannikon kaupunkien, Turun, Porin, Vaasan ja Oulun liikenneverkko ruuhkautuu työmatkaliikenteen aiheuttamana erityisesti kaupunkikeskustojen kohdilla. Ruuhkautuneimpia tieosuuksia valtatiellä E8 ovat välit Turku-Pori ja Vaasa-Kokkola sekä Raahen ja Oulun seutu aina Kemiin asti. Valtatiellä E8 Turun ja Oulun välisellä osuudella tapahtuu tien liikennemäärään ja pituuteen suhteutettuna enemmän kuolemaan ja loukkaantumiseen johtavia onnettomuuksia kuin muilla valtateillä keskimäärin. Raskaan liikenteen suuri osuus liikennevirrassa kasvattaa vakavan onnettomuuden riskiä. Valtatie 8 on yksi tärkeimmistä suurten erikoiskuljetusten väylistä, mikä kertoo sen statuksesta elinkeinoelämän reittinä. Se viestii myös länsirannikon elinkeinoelämän vireydestä.

25 25 Keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) valtateillä (2009) Onnettomuustiheys ja -aste valtatiellä E8 (v )

26 26 Suuret erikoiskuljetukset ovat arkipäivää valtatie E8:lla. Näyttävimpiä ovat veneveistämöiden tuotteet.

27 27

28 28 Valtatie E8 - tavoitetila vuonna 2030 Tavoitetilassa valtatie E8 on vuonna 2030 laadullisesti ja toiminnallisesti yhtenäinen osa kansainvälistä ja valtakunnallisesti tärkeää rannikkoseudun päätieyhteyttä, valtatie E8 kuuluu Suomen tiestön runkoverkkoon ja on osa yleiseurooppalaista TEN-verkkoa. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää tien standardin nostamista. Hankkeet etenevät yhteysväleittäin ja kohteittain. Osalle hankkeista on toteutusvalmiit suunnitelmat ja osa edellyttää tarkempien suunnitelmien laatimista. Toteuttamiseen eteneminen edellyttää useilla yhteysväleillä erityisesti suunnitteluvalmiuden parantamista. Itse toteuttaminen tapahtuu vaiheittain.

29 29 Kokkola Pietarsaari Mustasaari Vaasa Vikby Kaskinen Kristiinankaupunki 8 E8 Lålby Kalajoki ohituskaistat liittymäjärjestelyt ohikulkutie kevyen liikenteen järjestelyt tievalaistus yksityistiejärjestelyt tien standardin parantaminen Tuorila Pori Söörmarkku Luvia Eurajoki Rauma Unaja Uusikaupunki Laitila Mynämäki Naantali Turku Oulu Liminka Raahe 8 E8 Helsinki Vaasa Oulu Pori Vaasa Turku Pori tavoitetila 2030 Vaasa Koivulahti ja Liminka Haaransilta 2+2-kaistainen tie osin eritasoliittymin Muilta osin 2-kaistainen tie keskikaiteellisin ohituskaistoin Pori Söörmarkku 2+2-kaistainen tie eritasoliittymin Söörmarkku Tuorila tien parantaminen Tuorila Lålby 2-kaistatie ohituskaistoin Lålby-Vikby tien parantaminen Vaasan keskusta 2+2-kaistainen ohikulkutie Turku Mynämäki moottoritie Unaja Eurajoki ja Luvia Pori kapea 4-kaistainen tie Mynämäki Unaja ja Eurajoki Luvia 2+1-kaistainen keskikaidetie eritasoliittymin Laitilan ja Rauman keskustakohdat 2-kaistainen päätie eritasoliittymin 1. vaiheen toimenpiteet ohitus- ja lisäkaistat liittymäjärjestelyt kevyen liikenteen järjestelyt tievalaistus siltojen parantaminen tien leventäminen pohjavesialueiden suojaus meluesteiden rakentaminen liittymäjärjestelyt ohituskaistat tien standardin parantaminen 1. vaiheenkust.arvio 110 M 40 M 180 M 1.vaihe yhteensä 330 M

30 Valtatie E8 välillä Eurajoki-Pori. Kuva:Ramboll koko aukeaman

31 uva kasitieltä

32 32 Ramboll Finland Oy, Painopaikka Oy, 10/2010

POHJOIS-SUOMEN KANSAINVÄLISET LIIKENNEKÄYTÄVÄT

POHJOIS-SUOMEN KANSAINVÄLISET LIIKENNEKÄYTÄVÄT POHJOIS-SUOMEN KANSAINVÄLISET LIIKENNEKÄYTÄVÄT 2 B:52 ISBN 978-952-5731-03-3 ISSN 1236-8393 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. ALKUSANAT... 5 2. POHJOIS-SUOMI OSANA KANSAINVÄLISIÄ KULJETUSKETJUJA... 6 2.1 Elinkeinoelämä...7

Lisätiedot

KOKKOLAN, PIETARSAAREN JA KAUSTISEN ALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

KOKKOLAN, PIETARSAAREN JA KAUSTISEN ALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Esipuhe Kokkolan, Pietarsaaren ja Kaustisen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma on laadittu vuosina 2004-2005. Työn tavoitteena on ollut määritellä alueen liikennejärjestelmän tärkeimmät kehittämistoimenpiteet

Lisätiedot

Valtatie 18 yhdistää kolme maakuntaa

Valtatie 18 yhdistää kolme maakuntaa VALTATIE 18 KESKELLÄ SUOMEA YHDISTÄÄ JA KANSAINVÄLISTÄÄ VALTATIE 18 SEURANTATYÖRYHMÄ Keski-Suomen tiepiiri ja Vaasan tiepiiri Keski-Suomen liitto, Etelä-Pohjanmaan liitto ja Pohjanmaan liitto Jyväskylä-Vaasa

Lisätiedot

PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Ramboll Finland Oy Pori 2004 Kansikuva: Iso kuva: Pääliikenneverkko Porin seudulla (www.pori.fi) Pikkukuvat ylhäältä alas: Porin lentoasema (www.pori.fi), Tuulipuisto

Lisätiedot

MARKKU KIVARI REIJO HELAAKOSKI

MARKKU KIVARI REIJO HELAAKOSKI Kaakkois-Suomen liikennestrategia MARKKU KIVARI REIJO HELAAKOSKI RAPORTTEJA 86 2014 KAAKKOIS-SUOMEN LIIKENNESTRATEGIA Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Markku Kivari Kansikuva:

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET RAPORTTI Itä-Suomi ohjelman makrohanke M7 valmistelutyöryhmä 2006 LUONNOS 23.8.2006 1. JOHDANTO... 3 2. ITÄ-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ... 4 2.1. LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAT...

Lisätiedot

Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset

Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Hämeen tiepiiri, Hämeen liitto, Hämeenlinnan kaupunki, Janakkalan kunta 2007 Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Selvitys Hämeen tiepiiri, Hämeen

Lisätiedot

Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022

Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022 Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022 Tässä raportissa esitetään Liikennepoliittisen selonteon päätökset liikenneverkon kehittämisestä 2012 2022. esipuhe Pitkäjänteinen liikenneverkon kehittämisohjelma

Lisätiedot

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE Päijät-Hämeen liitto Kymenlaakson liitto Hollola Lahti Nastola Iitti Kouvola ESIPUHE Valtatien 12 kehittäminen Lahden ja Kouvolan

Lisätiedot

Oulunkaaren logistiikkaselvitys

Oulunkaaren logistiikkaselvitys Oulunkaaren logistiikkaselvitys 2011 Oulunkaaren logistiikkaselvitys 2011 ALKUSANAT Oulunkaaren logistiikkaselvityksessä on selvitetty alueen logistiikan kehittämistarpeet ja -potentiaalit. Logistiikkaselvityksen

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET RAPORTTI Itä-Suomi ohjelman makrohanke M7 valmistelutyöryhmä 23.03.2007 1. JOHDANTO... 3 2. ITÄ-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ... 4 2.1. LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAT...

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto

Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan liitto Valokuvat: Reijo Helaakoski Etelä-Karjalan liitto Lappeenranta 2009 Kaavoituspäällikkö Marjo Wallenius ISBN 952-9560-31-1 ISSN 1235-8185 Sisällysluettelo 1 VALTAKUNNALLISET JA ALUEELLISET

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Logistiikkaselvitys Ilkka Salanne ja Sanni Rönkkö 16.9.2014 2 (30) 16.9.2014 SISÄLTÖ 1 TOTEUTTAMINEN... 3 2 LOGISTIIKAN TAUSTA JA NYKYTILA... 4 2.1 Elinkeinoelämä... 4 2.2 Liikenneyhteydet... 9 2.3 Logistiikka-alueet

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNESTRATEGIA

SATAKUNNAN LIIKENNESTRATEGIA SATAKUNNAN LIIKENNESTRATEGIA Lausuntoversio 10.11.2014 Kannen valokuva: Sakari Somerpalo, Linea Konsultit Oy SATAKUNNAN LIIKENNESTRATEGIA Satakuntaliitto Sarja A:313 ISBN 978-952-5862-46-1 ISSN 0789-6824

Lisätiedot

Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma. Tavaraliikenne ja logistiikka

Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma. Tavaraliikenne ja logistiikka Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma Tavaraliikenne ja logistiikka 1.11.2005 ESIPUHE Päijät-Hämeen maakunnassa käynnistettiin liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen vuoden 2004 lopulla. Suunnittelu

Lisätiedot

TURUN SEUDUN KEHYSKUNTIEN. s u u n n i t e l m a

TURUN SEUDUN KEHYSKUNTIEN. s u u n n i t e l m a TURUN SEUDUN KEHYSKUNTIEN l i i k e n n e j ä r j e s t e l m ä - s u u n n i t e l m a L I I K E N N E S T R A T E G I A 2 0 2 5 A s k a i n e n L e m u M a s k u M e r i m a s k u M y n ä m ä k i N o

Lisätiedot

SELOSTUS Maakuntahallitus 19.12.2011

SELOSTUS Maakuntahallitus 19.12.2011 SELOSTUS Maakuntahallitus 19.12.2011 3 (52) Pohjanmaan maakuntakaava KAAVASELOSTUS 2. vaihemaakuntakaava Uusiutuvat energiamuodot ja niiden sijoittuminen Pohjanmaalla Maakuntahallitus 19.12.2011 Luonnos

Lisätiedot

Kuljetustarpeidenkehitysnäkymät Satakunnassa

Kuljetustarpeidenkehitysnäkymät Satakunnassa Tommi Mäkelä,JarkkoRantala, JormaMäntynen&EssiSinisalo Kuljetustarpeidenkehitysnäkymät Satakunnassa Tiehallinnon selvityksiä 56/2004 Tommi Mäkelä, Jarkko Rantala, Jorma Mäntynen & Essi Sinisalo Kuljetustarpeiden

Lisätiedot

varsinais-suomen liikennestrategia 2035 +

varsinais-suomen liikennestrategia 2035 + varsinais-suomen liikennestrategia 2035 + 2014 Varsinais-Suomen liikennestrategia 2035 + 2014 ISBN 978-952-320-000-5 Varsinais-Suomen liitto PL 273 (Ratapihankatu 36) 20101 Turku (02) 2100 900 www.varsinais-suomi.fi

Lisätiedot

Kasikäytävä kansantalouden tukipilari Turusta Tornioon

Kasikäytävä kansantalouden tukipilari Turusta Tornioon Kasikäytävä kansantalouden tukipilari Turusta Tornioon 2 Kasikäytävä on Suomen kansatalouden tukipilari. Se yhdistää kaikki liikenne- ja kuljetuspalvelut sekä kuljetusmuodot. Toimintaympäristö on vahva

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman 2011 2014 ympäristöselostus

Pohjanmaan maakuntaohjelman 2011 2014 ympäristöselostus Pohjanmaan maakuntaohjelman 2011 2014 ympäristöselostus 2 Pohjanmaan maakuntaohjelman 2011 2014 ympäristöselostus Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014... 3 2.1 Maakuntaohjelma

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEKAAVA 2 KESKUSTATOIMINNOT, KAUPPA JA LIIKENNE

ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEKAAVA 2 KESKUSTATOIMINNOT, KAUPPA JA LIIKENNE ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEKAAVA 2 KESKUSTATOIMINNOT, KAUPPA JA LIIKENNE KAAVASELOSTUS, LUONNOS 24.8.2015 1 ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava, vaihekaava 2 Keskustatoiminnot,

Lisätiedot

Valtatien 22 kehittäminen välillä Oulu - Kajaani

Valtatien 22 kehittäminen välillä Oulu - Kajaani Valtatien 22 kehittäminen välillä Oulu - Kajaani Esiselvitys Valtatien 22 kehittäminen välillä Oulu-Kajaani Esiselvitys Ramboll Finland Oy Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Lounais-Suomen liikennestrategia. elinkeinoelämän kilpailukykyä ja kaupunkiseutujen kestävää kasvua

Lounais-Suomen liikennestrategia. elinkeinoelämän kilpailukykyä ja kaupunkiseutujen kestävää kasvua Lounais-Suomen liikennestrategia elinkeinoelämän kilpailukykyä ja kaupunkiseutujen kestävää kasvua 2010 1. Liikennestrategia konkretisoi yhteisen näkemyksen Liikennestrategia perustuu Varsinais-Suomen

Lisätiedot

VÄYLÄT 2030. Väestön ja elinkeinoelämän haasteet liikenneväylien pidolle

VÄYLÄT 2030. Väestön ja elinkeinoelämän haasteet liikenneväylien pidolle 1 VÄYLÄT 2030 Väestön ja elinkeinoelämän haasteet liikenneväylien pidolle 2 Liikenne- ja viestintäministeriö Ohjelmia ja strategioita 1/2002 VÄYLÄT 2030 Väestön ja elinkeinoelämän haasteet liikenneväylien

Lisätiedot

POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHE 1 KAUPALLISTEN PALVELUJEN SIJOITTUMINEN POHJANMAALLA SELOSTUS

POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHE 1 KAUPALLISTEN PALVELUJEN SIJOITTUMINEN POHJANMAALLA SELOSTUS POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHE 1 KAUPALLISTEN PALVELUJEN SIJOITTUMINEN POHJANMAALLA Maakuntahallitus 22.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO: 1. JOHDANTO... 4 1.2 Vaihekaavan lähtökohdat ja yleiset tavoitteet... 4

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Satakuntaliitto Sarja A:313 ISBN 978-952-5862-46-1 ISSN 0789-6824 Satakuntaliitto 2015 Vaihde: (02) 620 4300 Fax:

Lisätiedot

VARTIUKSEN KANSAINVÄLISEN RAJA-ASEMAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008

VARTIUKSEN KANSAINVÄLISEN RAJA-ASEMAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008 Barents Link Forum VARTIUKSEN KANSAINVÄLISEN RAJA-ASEMAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kajaani, tammikuu 2008 SISÄLTÖ Alkusanat...4 1 Yleistä...5 2 Raja-aseman liikennejärjestelyt

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Nykytila- ja palvelutasoanalyysi, muistio 11.6.2012/Sito

KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Nykytila- ja palvelutasoanalyysi, muistio 11.6.2012/Sito KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Nykytila- ja palvelutasoanalyysi, muistio 11.6.2012/Sito Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT... 2 2.1 Valtakunnallinen alueidenkäyttö ja liikennepolitiikka...

Lisätiedot