PERUSOPAS MAJAKAT.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERUSOPAS MAJAKAT. www.hella.com/municipal"

Transkriptio

1 PERUSOPAS MAJAKAT

2 MAJAKKAOPAS Uusi majakkaoppaamme on tarkoitettu kaikille, jotka työskentelevät suoraan tai epäsuoraan majakoiden parissa, hankkivat niitä tai haluavat vain tietää niistä enemmän. Nämä henkilöt vastaavat toimenkuvansa mukaan ihmisten, ajoneuvojen ja kuorman turvallisuudesta maataloudessa, kunnallissektorilla tai kuljettajina maanteillä. Oikea majakka ajoneuvossa voi lisätä turvallisuutta merkittävästi. Haluamme tällä oppaalla helpottaa käyttötarkoitukseen sopivan majakan löytämistä. Päätös oikeasta majakasta ei ole helppo, joten haluamme tämän oppaan tiedoilla antaa perusteita päätöksentekoon.

3 JOHDANTO 2 3 MILLOIN MAJAKKAA TÄYTYY/SAA KÄYTTÄÄ JA MIKSI? Majakoiden asennus ja käyttö on määritelty Suomen lainsäädännössä autojen ja perävaunujen rakenne- ja varusteasetuksessa. Siinä on kerrottu, milloin ja miten majakoita saa käyttää. Asetuksen (1248/2002) liite 1, kohta 20, alaviite 48 a) Direktiivin 76/756/ETY ja E-säännön n:o 48 mukaan pakollisina vaadittujen valaisimien ja heijastimien lisäksi vaaditaan (1) hinausautossa, tienpitoon käytettävässä autossa ja sellaisessa maidonkuljetusautossa, joka joudutaan pysäyttämään tien vasemmalle puolelle, vilkkuva ruskeankeltainen varoitusvalaisin (2) hälytysautossa vilkkuva sininen varoitusvalaisin b) Ajoneuvossa saa sen lisäksi, mitä direktiivissä sallitaan, olla seuraavat valaisimet ja heijastimet: (3) poliisiautossa ja poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen virkatehtävissä olevassa autossa vilkkuva sininen varoitusvalaisin (4) hälytysajoneuvona käytettävässä autossa, tiellä tai sen vieressä tehtävässä työssä käytettävässä autossa, tiepalveluautossa ja, milloin muuta erityistä syytä on, Liikenteen turvallisuusviraston luvalla muussakin autossa ruskeankeltainen vilkkuva varoitusvalaisin (5) erikoiskuljetukseen käytettävässä autossa tai perävaunussa taikka sen kuormassa erikseen määrätyt valaisimet ja heijastimet Lisäksi ajoneuvolakia selventävässä Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ohjeessa TRAFI/20083/ /2012 on mainittu vielä ruskeankeltaisesta varoitusvalaisimesta seuraavaa: Varoitusvalaisin voidaan asentaa myös hälytysajoneuvona käytettävään autoon, tiepalveluautoon ja tiellä tai sen vieressä tehtävässä työssä käytettävään autoon, jonka havaittavuutta on tarpeellista parantaa työn suorittamiseksi turvallisesti muu liikenne huomioiden.

4 STANDARDIT MITKÄ MAJAKAT ON SALLITTU TIELIIKENTEESSÄ? STANDARDI ECE-R65 Majakkaa saa käyttää julkisessa tieliikenteessä vain, jos se täyttää standardin ECE-R65 vaatimukset. ECE-R65 on eurooppalainen majakkastandardi. Siinä on määritelty saavutettavat valoarvot, valojakautuma, kiinnitysmääräykset yms. Standardi on luettavissa englanniksi osoitteessa (United Nations Economic Commission for Europe). Suuri E-hyväksyntämerkki (tässä ) osoittaa, että majakka täyttää standardin ECE-R65 vaatimukset, ja sillä on siten hyväksyntä. Merkkien selitykset: e1 = EMC-hyväksyntä CE = CE-merkintä E1 = hyväksyntämerkintä TA1 T = 360 A = Amber (keltainen); B = Blue (sininen) 1 = yö; 2 = päivä ja yö TA1 = keltainen majakka, jossa yötaso ECE-R65 mukaan TA2 = keltainen majakka, jossa päivä- ja yötaso ECE-R65 mukaan Kiinnitys Majakan [varoitusvalon] on oltava suunniteltu siten, että se ei pääse liikkumaan, kun se on asennettu oikein ajoneuvoon (ECE-R65 5.2). Muodon ja kiinnityksen tulee vastata standardia DIN Itse majakalla voi olla seuraavat muodot: A, B1, B2 tai C. Muoto A Muoto B1 Muoto B2 Muoto C

5 STANDARDIT 4 5 MAJAKOIDEN VALOVOIMA Erityisen tärkeää erottumiselle vilkkaassa tieliikenteessä on varoitusvalojen tuottama valovoima. Valovoiman mittayksikkö on kandela (cd), joka lasketaan seuraavasti: 1 cd = 1 lx 1 metrin etäisyydellä. Majakka tuottaa heijastimen asennosta riippuen eri määrän valoa, minkä vuoksi tällöin mitataan huippuvalovoima. Sen yksikkö on huippu-kandela, jonka lyhenne on cd (p). Je = määritettyyn suuntaan kohdistuva sekä kiertävän sädekimpun että paikallaan olevan, samaan aikaan vilkkuvan valonlähteen tehollinen valovoima. Tehollinen valovoima on ratkaiseva arvo standardin ECE-R65 vaatimusten täyttymiselle. Merkkien selitykset: Jm: maksimivalovoima (cd) C: aikavakio, C = 0,2 s T: jakson kesto J: valovoiman hetkellinen arvo (cd) F: "muotokerroin" Erityisesti USA:ssa ja Japanissa kerrotaan helposti harhaanjohtavia valoarvoja, koska näissä maissa on eri mittausmenetelmät. Suora vertailu eurooppalaisiin valmistajiin ei ole pääsääntöisesti mahdollista. Valovoimassa on kyse siitä, miten tehokkaasti polttimo, ksenonputki tai LED muuttaa elektroniikan luovuttaman energian näkyväksi valoksi. Ratkaisevaa on myös optinen järjestelmä sisältäen valoa ohjaavan suojakuvun. Nyrkkisääntö: Teollisuusalueilla varoitusvalojen tulisi olla viisi kertaa kirkkaampia kuin ympäristön valojen. Tiekäytössä kymmenen kertaa kirkkaampia kuin ympäröivät valot. cd (valovoima) cd (valovoima) t (aika) t (aika) Suuri valovoima Pieni valovoima leveän hajontapinnan vuoksi 1 voima 2 jaksoa

6 ECE R65 Valoarvot standardin ECE-R65 mukaan Saavutettavat valoarvot on ilmoitettu tehollisella valovoimalla. Keltaisen majakan on esimerkiksi yöllä saavutettava vähintään 70 cd:n (tehollinen kandela) valovoima +8 :n pystykulmassa. Sinisen majakan on puolestaan saavutettava vähintään 25 cd:n valovoima +4 :n pystykulmassa. Je, cd (kandela) 0 50 Sininen Keltainen Punainen 100 (yö) 230 (päivä) Valojakautuma ECE-R65 mukaan Oikein cd Kaavio 1 4 m cd cd 15,7 m 28,5 m Jarrutusmatka Esimerkki onnistuneesta asennuksesta: Varoitusmerkki on havaittavissa 25 metrin säteellä joka suunnasta.

7 STANDARDIT 6 7 ECE R65 Valojakautuma ECE-R65 mukaan (E-hyväksyntämerkki) Majakoiden tulee olla standardin ECE-R65 määräysten mukaan suunniteltu siten, että tavanomaisessa käytössä esiintyvästä tärinästä huolimatta voidaan taata moitteeton toiminta ja tässä standardissa määrättyjen ominaisuuksien säilyminen. Majakan on tärkeää olla suunniteltu siten, että se ei pääse liikkumaan, kun se on asennettu oikein ajoneuvoon. Väärä asennus merkitsee varoitustehon heikkenemistä. Valoarvot mitataan vähintään 25 metrin etäisyydeltä. Majakan tulee olla asennettu ajoneuvoon siten, että varoitusmerkki on havaittavissa 25 metrin säteellä joka suunnasta (ks. kaavio 1). Jos tämä ei ole mahdollista, ajoneuvoon on asennettava lisävaroitusjärjestelmiä (esim. lisää majakoita) (ks. kaavio 2). Seuraavissa kuvissa on esitetty ECE-R65-standardin toteutus (1,8 m pitkä henkilö). HELLA-majakat täyttävät ECE R-65:n vaatimukset (paitsi KLX-1). Jos valon valonlähteenä ei ole polttimo, minuutin ja 30 minuutin käytön jälkeen mitattujen valonvoimakkuuksien tulee olla vähimmäis- ja enimmäisvaatimusten mukaiset. Tämä osoittaa lämmönhallinnan tärkeyden LED-majakoissa, sillä vain parhaalla mahdollisella lämmönhallinnalla voidaan taata parhaat mahdolliset valoarvot myös pidempiaikaisessa käytössä. Väärin Kaavio cd 2,5 m cd cd 5 m 17,8 m Jarrutusmatka Esimerkki epäonnistuneesta asennuksesta: Varoitusmerkkiä ei voi havaita 25 metrin säteellä joka suunnasta varoitusteho katkeaa nostolaitteen tai vastaavan alueella. Tällöin ajoneuvon takaosaan täytyy lisätä toinen varoitusvalo tai ohjaamon katolle täytyy sijoittaa kaksi majakkaa.

8 STANDARDIT ECE R10 Mitä sähkömagneettinen yhteensopivuus tarkoittaa (ECE-R10)? Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) kertoo optisten varoitusjärjestelmien laadusta ja kuvaa kahta tekijää: Häiriöpäästöt: laitteen sähkömagneettiset häiriöpäästöt on vaimennettava tasolle, joka takaa ympäröivien laitteiden häiriöttömän toiminnan. Häiriönkestävyys: riittävän kestävyyden takaaminen ulkoa vaikuttavia sähkömagneettisia häiriöpäästöjä vastaan Tämä perustuu standardeihin CISPR 25 ja ISO 7637 ja ECE-R10 ECE-R65 Suojausluokkaa koskeva standardi CISPR 25: CISPR 25 on häiriöpäästöjä säätelevä standardi, jonka luokitus on 1 5. Luokan 5 tuotteet vastaavat tiukimpia vaatimuksia ja soveltuvat asennettavaksi jopa antennin välittömään läheisyyteen. Luokka 3 täyttää lain vaatiman tason ja takaa riittävän suojan tavallisissa käytännön tilanteissa. HELLAvalojärjestelmät täyttävät vähintään luokan 3, monet jopa luokan 5 vaatimukset ja toimivat taatusti kaikissa käyttötilanteissa. Majakoita saa käyttää julkisessa tieliikenteessä ainoastaan, jos niistä löytyvät nämä hyväksyntänumerot. Sähkömagneettiset vuorovaikutukset Matkapuhelin Satelliittiradio Navigaattori Telemaattiset palvelut Tietullien perintä Radio / TV Etäisyystutka Koko ajoneuvoelektroniikka

9 STANDARDIT 8 9 MITÄ IP-KOTELOINTILUOKKIA ON OLEMASSA? Se miten hyvin tuote on suojattu ympäristön vaikutuksilta, voi vaikuttaa ratkaisevasti tuotteen käyttöikään. Majakat altistuvat pölylle, vedelle ja muille epäpuhtauksille. HELLA-majakoita on eri kotelointiluokissa. Kotelointiluokka IP 5K4K Pölyä saa päästä sisään vain siinä määrin, että se ei vahingoita toimintaa ja turvallisuutta. Joka suunnasta paineella koteloa vasten suihkuava vesi ei saa vahingoittaa koteloa; vedenpaine noin 4 bar. Kotelointiluokka IP 5K9K Pölyä saa päästä sisään vain siinä määrin, että se ei vahingoita toimintaa ja turvallisuutta. Paine-/höyrypesurilla koteloa vasten ruiskutettavalla vedellä ei saa olla vahingollista vaikutusta; vedenpaine n. 100 bar. Kotelointiluokka IP 67 Pölyä ei saa päästä sisään. Hetkellisessäkään upotuksessa vettä ei saa päästä sisään. Kotelointiluokka IP 6K9K Pölyä ei saa päästä sisään. Paine-/höyrypesurilla koteloa vasten ruiskutettavalla vedellä ei saa olla vahingollista vaikutusta; vedenpaine n. 100 bar. Kotelointiluokka IP 6K4K Pölyä ei saa päästä sisään. Joka suunnasta paineella koteloa vasten suihkuava vesi ei saa vahingoittaa koteloa; vedenpaine noin 4 bar. Kokonaiskuva K = Ilmaisee testit tieajoneuvojen varusteille. Suoja vieraiden aineiden sisäänpääsyä vastaan (mukaan lukien pöly) Ensimmäinen luku 0 Ei erityistä suojaa 1 Kiinteiden kappaleiden Ø 50 mm 2 Kiinteiden kappaleiden Ø 12,5 mm 3 Kiinteiden kappaleiden Ø 2,5 mm 4 Kiinteiden kappaleiden Ø 1,0 mm 5K kuten 5 Suojattu pölyltä 6K kuten 6 Pölytiivis Suoja veden sisäänpääsyä vastaan Toinen luku 0 Ei erityistä suojaa 1 Pystysuoraan valuvat vesipisarat Enintään 15 :n kulmassa valuvat 2 vesipisarat Enintään 60 :n kulmassa valuvat 3 vesipisarat 4 Vesipisarat kaikista suunnista 4K Kuten 4, mutta paineella 5 Vesisuihku suuttimesta 6 Kuten 5, mutta paineella 7 Hetkellinen upotus veteen 8 Jatkuva upotus veteen 9K Puhdistus äärimmäisellä korkeapaineella

10 JOHDANTO ÄLYKÄS ELEKTRONIIKKA antaa LEDeille välttämättömän suojan. Navoitussuoja ja jännitehuippujen suoja ovat välttämättömiä, jotta LEDien äärimmäisen pitkä käyttöikä voidaan todella saavuttaa. Kun virta kulkee LEDissä virtaussuuntaan (anodilta + katodille ), valoa muodostuu (säteilee). Alla olevassa kuvassa esitetään toimintatapa. Älykkään elektroniikkaperiaatteemme ansiosta LEDien hyötysuhde on erittäin hyvä. Katodi n-tyyppinen kerros Elektroni Aktiivinen kerros (pn-rajapinta) Valosäteily Aukko p-tyyppinen kerros Anodi Katodi Sidoslanka LED-muotti Muottisidos Metallinen liitoskerros Lämpöantura (sähköeristetty) Keraaminen alusta Silikonilinssi

11 JOHDANTO KAIKKI LEDIT EIVÄT OLE SAMANLAISIA Kun hankit LED-valot, sijoitat korkealaatuiseen, kalliiseen tekniikkaan, mutta ne ovat kuitenkin ajan mittaan edullisia, koska niillä on pitempi, häiriötön käyttöaika. LEDien käytön nopea yleistyminen todistaa sen. Ota kuitenkin huomioon muutamia tärkeitä näkökohtia. Lämmönhallinnalla Lämmönhallinta johtaa LEDien lämmön pois ja luovuttaa sen ympäristöön. Ilman lämmönhallintaa Jos lämpöä ei johdeta pois LEDeistä, syntyy lämpöhuippuja. Ne vahingoittavat LEDejä ja voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä. LEDit saavuttavat erittäin pitkän käyttöaikansa vain hyvin suunnitellulla lämmönhallinnalla. HELLA kiinnittää tuotekehityksessä huomiota toimivaan lämmönhallintaan. Ilman luotettavaa lämmönhallintaa LEDit ylikuormittuvat ja voivat pahimmassa tapauksessa lakata kokonaan toimimasta. Lämmönhallinta on täysin välttämätöntä LEDien suojauksessa. LEDit ovat lämpöherkkiä. Liian korkeissa lämpötiloissa LEDien diodit menettävät valovoimansa ja voivat pahimmassa tapauksessa jopa tuhoutua. HELLA varmistaa lämpöä johtavien materiaalien valinnalla ja osien sijoittelulla lämmön tehokkaan virtauksen. Lämmönhallinta siis johtaa LEDeistä lämmön pois. Tästä syystä voimme taata tuotteillemme pitkän käyttöajan! Kun haluat hyödyntää LED-tekniikan edut täysimittaisesti, kiinnitä huomiota lämmönhallintaan!

12 SUOSITUS MIKÄ MAJAKKA MIHINKIN KÄYTTÖÖN? Tähän kysymykseen ei ole yleispätevää vastausta. Edes samoille käyttöalueille, vaikkapa traktoreissa, ei ole yhtä vastausta. Valintaa voidaan kuitenkin rajata selkeästi tietyillä kriteereillä. Jotta löytää oikean majakan oikeaan käyttötarkoitukseen, ennen hankintaa täytyy kysyä seuraavat kysymykset. Missä tai miten tiiviisti/usein majakkaa käytetään? Tällöin täytyy miettiä, kuinka usein majakkaa käytetään toiminnassa ja ennen kaikkea missä. Jos majakkaa käytetään hyvin usein, LED-tekniikan eduista, kuten käyttöiästä ja huoltovapaudesta, on enemmän hyötyä kuin vähäisessä käytössä. Käyttöpaikassa on ratkaisevaa sen vaativuus. Hankintahinta vai elinkaarikustannukset? HELLA-laatu maksaa aina lopulta hintansa takaisin! Tämä kysymys liittyy tiiviisti ensimmäiseen. Jos tänä päivänä vertaa halogeenimajakan ja LED-majakan hankintakustannuksia, saattaa hämmästyä. LED-majakat ovat monimutkaisen tekniikkansa vuoksi huomattavasti kalliimpia ja pelästyttävät monet käyttäjät hinnallaan. Kuitenkaan niiden eduille ei voi viitata kintaalla. LED-majakoilla on huomattavasti pidempi käyttöikä, ne ovat huoltovapaita ja kuluttavat vähemmän energiaa. Suuremmat hankintakustannukset kuolettuvat usein jo lyhyessä ajassa esim. polttimonvaihdoista johtuvien kulujen jäädessä pois ja seisokkiaikojen lyhentyessä, kuten seuraavasta esimerkistä käy ilmi: Halogeeni Ksenon LED 358,00 383,50 432,00 424,50 343,00 Kustannukset 225,00 291,50 221,50 262,00 302,50 170,00 181,00 170,00 140,50 100,00 Polttimonvaihto

13 SUOSITUS Millainen varoitusteho halutaan saada aikaan? Moottoriteillä tai kaupunkiliikenteessä lähestyviä ajoneuvoja halutaan usein varoittaa vaaratilanteesta jo kaukaa. Tällöin on suositeltavaa käyttää majakkaa, jolla on suuri varoitusteho (ksenon tai LED). Jos majakkaa kuitenkin käytetään hyvin harvoin eikä kovin vaarallisilla alueilla, halogeenimajakan varoitusteho voi olla täysin riittävä. Putkijalkakiinnitys KL 7000 R Kuinka paljon tärinää majakkaan kohdistuu? Tällöin on arvioitava, kuinka paljon majakka altistuu tärinälle, eli onko ajoneuvo jousitettu ja vaimentaako se siten osan tärinästä vai eikö se ole vaimennettu ja kohdistuuko tärinä majakkaan täysimääräisenä. Jos tärinäaltistusta on paljon, on valittava sellainen kiinnitysvaihtoehto, joka vaimentaa tärinää (esim. joustava putkijalka-asennus, kumijalka), ja/tai sellainen tekniikka, johon tärinä ei vaikuta niin voimakkaasti (LED). Joustava putkiasennus KLX 7000 FL Miten majakka halutaan kiinnittää ajoneuvoon? Kiinnitysvaihtoehtoja on valittavana neljä. Niistä täytyy valita ajoneuvon mukaan järkevin. Eri asennusversiot on kirjattu standardiin DIN 14620, jossa määritellään muodot A, B ja C. Kiinteä asennus KL 7000 LED Magneetti K-LED 2.0

14 VALOTEKNIIKAT LED-TEKNIIKKA LEDien perusominaisuudet Käyttöikä lämmönmuodostuksen vaikutus käyttöikään Kun puhutaan LEDin käyttöiästä tai valon heikkenemisestä, tarkoitetaan aikaa, jonka diodi palaa, ennen kuin sen valovoima on laskenut puoleen alkuperäisestä valoarvosta. LEDin toimivuus riippuu useista tekijöistä. Käytetty puolijohdemateriaali on yhtä tärkeä kuin käyttöolosuhteet tai piikiteen rappeutuminen. Käyttöiän pituutta ei voida kuitenkaan määrittää yleispätevästi. Kun vakio-ledit kestävät jopa tuntia, suurteho-ledien käyttöikä on vain noin neljäsosasta enintään puoleen tästä ( tuntia). Jos näitä diodeja käytettäisiin tauotta, jatkuva käyttö voisi kestää yli yksitoista tai yli kaksi vuotta. Käyttöikä riippuu paljolti käyttöpaikasta sekä syötetystä virrantiheydestä. Mitä suurempi virta kulkee, sitä enemmän diodi lämpenee. Tämä lyhentää käyttöikää. Myös ympäristön lämpötila vaikuttaa käyttöikään, sillä yleensä mitä lämpimämpää on, sitä nopeammin diodiin tulee toimintahäiriö. Periaatteessa kaikissa LEDeissä valonsäteilyn voimakkuus pienenee jatkuvasti ajan kuluessa. Tämä on etu, sillä toisin kuin perinteisten polttimoiden (hehkulamppu, halogeeni) kanssa LEDien kanssa ei joudu äkillisesti pimeään. Vaikka valovoima heikkenee, valo ei tavallisissa olosuhteissa sammu äkillisesti. Useimmissa LEDeissä tavallisesti käytetyt linssien muovit sumenevat ajan myötä, mikä myös heikentää valotehokkuutta. Käyttöikään eniten vaikuttavat tekijät Lämpötila Virrantiheys Piikiteen rappeutuminen LED-ohjaus Koska LEDit tarvitsevat vain vähän virtaa, ne syttyvät jo, kun ne saavat edes murto-osan (muutama ma) sallitusta päästövirrasta. Usein se riittää huolehtimaan riittävästä valosta. Kuten mainittu, käyttötilanteesta riippuen on olemassa erilaisia mahdollisuuksia käyttää LEDejä. Vastus Vakiovirta I = vakio DC/DC-muunnin Vieressä on kuvattu kolme mahdollisuutta. HELLA-majakoissa DC / DC on vakio. Takaamme erittäin suuren hyötysuhteen, jotta hukkalämpö (sisäinen lämpiäminen) saadaan pidettyä vähäisenä. Syöttöteho Syöttöteho Syöttöteho Häviö ~ % Häviö ~ % Häviö ~ % Pientehosovellukset Suurtehosovellukset LEDien kolme ohjausmahdollisuutta

15 VALOTEKNIIKAT Esimerkki ajovaloista: Tuttu tilanne paljon autoilevalle: likaantuneet ajovalot eivät valaise tietä riittävästi. Niitä joudutaan puhdistamaan usein käsin. Jonkin ajan kuluttua valot likaantuvat jälleen muun liikenteen vaikutuksesta. Seurauksena on valotehon heikentyminen ja vastaantulevan liikenteen häikäistyminen. Likahiukkaset taittavat valon väärin ja imevät sitä itseensä Likaisten majakoiden vaikutus varoitustehoon Lika vaikuttaa tehokkaiden majakoiden varoitustehoon. Jotta lian kertyminen suojakupuihin saadaan vähenemään tai estettyä, HELLA käyttää sileitä pintoja ilman ulkoista optiikkaa. Nämä eivät ole läheskään yhtä herkkiä likaantumaan ja takaavat näin parhaan mahdollisen varoitustehon. Puhdas majakka Maksimivaroitusteho Ei hajasäteilyä Paras mahdollinen valoaukko Likainen majakka Pienempi varoitusteho Paljon hajasäteilyä Pienempi valoaukko

16 VALOTEKNIIKAT LED, KSENON VAI HALOGEENI MIKÄ TEKNIIKKA ON OIKEA SINULLE? LED LED-tekniikka on muotia valotekniikassa. Kun tämän tekniikan etuja ja haittoja tarkastellaan, huomataan pian, millaisiin käyttötarkoituksiin LED-majakat ovat omiaan: + Äärimmäisen pitkä käyttöikä (moninkertainen verrattuna halogeeniin) Laadukkaat osat, monimutkainen tekniikka eikä liikkuvia osia (ei mekaanista kulumista). + Ei toimintahäiriön aiheuttamia seisokki- ja asennusaikoja Erittäin pitkäikäiset LEDit saattavat kestää jopa ajoneuvon koko käyttöiän ajan (huoltovapaita). + Paras toimintavarmuus HELLAN LED-tuotteiden tulee täyttää tiukat laatuvaatimukset, ennen kuin ne hyväksytään markkinoille. + Paras tärinänkestävyys LED koostuu vain muutamista kiinteistä osista ja kestää siksi huomattavasti paremmin tärinää kuin esim. ksenon. + Paras energiatehokkuus LED-majakan käytössä energiankulutus on huomattavasti alhaisempi kuin halogeenilla tai ksenonilla. + Parhaat valoarvot Paras mahdollinen varoitusteho. + Uudenaikainen muotoilu LEDien pieni rakenne mahdollistaa uudenaikaisen muotoilun. + Vähäiset elinkaarikustannukset Pitkän käyttöiän, huoltovapauden ja erinomaisen energiatehokkuuden ansiosta pienemmät elinkaarikustannukset kuin ksenon- tai halogeenituotteissa. - Suuremmat hankintakulut LED-majakoiden hankintahinnat ovat huomattavasti korkeampia kuin halogeenimajakoiden. Syynä tähän on selvästi monimutkaisempi tekniikka, jonka ansiosta voidaan saavuttaa pidempi käyttöikä ja siten huomattavasti pienemmät elinkaarikustannukset. Eduista ja haitoista näkyy aivan selvästi, millaisiin käyttötarkoituksiin LED-tuotteet soveltuvat parhaiten. Äärimmäisen pitkä käyttöikä, ei toimintahäiriön aiheuttamia seisokki- ja asennusaikoja Ihanteellisia ajoneuvoihin, jotka ovat pitkäkestoisessa käytössä (esim. jäteajoneuvot, katujen puhdistuskoneet tai kuorma-autot). Paras toimintavarmuus ja tärinänkestävyys Ihanteellisia ajoneuvoihin, joita kuormitetaan voimakkaasti ja käytetään pitkiä aikoja (esim. kaivosajoneuvot tai työkoneet). Paras energiatehokkuus Ihanteellisia ajoneuvoihin, joita käytetään pitkiä aikoja majakka päälle kytkettynä (esim. raskaat kuljetusajoneuvot, aurausajoneuvot). Uudenaikainen muotoilu Ihanteellisia kuljettajille, joille muotoilu on tärkeää edellä mainittujen etujen ohella.

17 VALOTEKNIIKAT Ksenon Ksenonpolttimo tuottaa tuplasti enemmän valoa kuin nykyaikainen H7-polttimo, mutta sen tehontarve on 30 % pienempi. Voimakkaammalla valoteholla saavutetaan ihanteellinen varoitusteho. + Parhaat valoarvot Ihanteellinen varoitusteho tehokkaan kaksoisvälähdysvaroitusmerkin ansiosta. + Pitkä käyttöikä Huomattavasti pidempi käyttöikä kuin halogeenilla. + Ei liikkuvia osia Ei mekaanista kulumista. + Erittäin hyvä tärinänkestävyys - Suuret hankintakulut Ksenonmajakoiden hankintahinnat ovat huomattavasti korkeampia kuin halogeenimajakoiden. Käyttösuositus: Ksenonmajakoiden käyttö on suositeltavaa kaikkialla, missä tarvitaan hyvää varoitustehoa ja majakkaa käytetään keskipitkiä aikoja. Halogeeni Käyttämällä kiiltäviä parabolisia heijastimia ja laadukkaita polttimoita saavutetaan halogeenimajakoiden hyvä varoitusteho. Tehokas valontuotto taataan suojakupujen erikoisoptiikoilla. + Keskitetty valo Pitkä kantama. + Pienet hankintakustannukset Halogeenimajakoiden hankintahinnat ovat huomattavasti edullisempia kuin ksenontai LED-majakoiden. - Lyhyempi käyttöikä Liikkuvien osien käyttö aiheuttaa mekaanista kulumista, minkä vuoksi käyttöikä jää huomattavasti lyhyemmäksi kuin ksenon- tai LED-majakoilla. - Korkeammat elinkaarikustannukset Suuremman energiankulutuksen, huollon ja siihen liittyvien seisokkiaikojen vuoksi halogeenimajakoiden elinkaarikustannukset ovat selvästi korkeammat kuin LEDmajakoiden. Käyttösuositus: Halogeenimajakoiden käyttö on järkevää aina, kun LEDien etuja ei päästä hyödyntämään kunnolla, esimerkiksi jos majakkaa käytetään vain vähän tai jos majakka joudutaan vaihtamaan ajoneuvossa usein mekaanisten vaurioiden vuoksi.

18

19 18 19 MIKSI HELLA?

20 LAATU HELLA-LAATU ON PERINNE HELLA on asettanut kunnianhimoiseksi toimintamallikseen taata tuotteiden tasaisen korkea laatu joka suhteessa. Tähän päästään määrittelemällä koko valmistusprosessin ajan laatukriteerit, joita tarkastetaan yksityiskohtaisesti huolellisesti valituin menetelmin. Sarjatuotannon laatu varmistetaan liitetyillä laaduntarkkailulla ja laatutesteillä. HELLAN laatutuotteet käyvät läpi erilaisia testimenetelmiä HELLA-standardin mukaan. HELLA-testilaboratorio Saksan Lippstadtissa suorittaa nämä testaukset. Vakuuttavaa, ensiluokkaista laatua HELLA antaa pitkän takuun täydelliselle toiminnalle ja pitää asiakkaat tyytyväisinä toimittamalla varaosia, lisävarusteita ja polttimoita. Koska HELLA perinteisenä yrityksenä on johtavien ajoneuvovalmistajien yhteistyökumppani, tuotteet valmistetaan tarkasti niille asetettujen toleranssien mukaan. Tämän ja tuotekehityksen hiottujen testimenetelmien ansiosta HELLA valmistaa tuotteita, joihin voi luottaa jokaisessa tilanteessa. HELLA-tuotteet käyvät läpi seuraavat testit: Roiskevesitesti HELLA-tuotteet testataan todellisissa ympäristöolosuhteissa yleisroiskevesikammioissa. Kammioissa on varusteet sadetta, tulvaa, suihkua ja ruiskutussumua vastaaviin testeihin. Niissä testituotteiden tiiviys tarkastetaan intervalli- ja roiskevesitesteissä enintään 5 baarin paineella ja suihkutustestissä enintään 10 baarin paineella. (IP XK4K) Painepesutesti Tuotteet testataan testilaitteessa enintään 120 baarin vedenpaineella ja +85 C:n veden lämpötilassa. Tässä testissä jäljitellään auton pesua pesulaitteessa tai painepesurilla (IP XK9K). IP-kotelointiluokka kertoo, voiko asiakas pestä majakan painepesurilla. Jos majakan kotelointiluokka on IP 9K, paine-/höyrypesurilla koteloa vasten ruiskutettavalla vedellä ei ole vahingollista vaikutusta. Pölytesti Tässä testissä tarkastetaan tuotteiden pölytiiviys. Kaikkien tuotteiden testausaineena käytetään polttamatonta portlandsementtiä. Testi suoritetaan vaihtoehtoisesti mallitoimintakäytössä tai tuottamalla yli- ja alipaine koekappaleessa. Testiä arvioidaan mm. määrittämällä fotometrinen arvo ennen testiä ja sen jälkeen (IP 5K). Vain näin HELLA pystyy varmistamaan, että pölyä ei pääse tuotteen sisään, ja takaamaan tuotteen pitkän käyttöiän.

21 LAATU Upotus- ja painetiiviystesti Testi suoritetaan vaatimusten mukaan kaikille valoteknisille tuotteille. Laskuputkessa saavutetaan 1 metrin veden syvyys. Toisessa testilaitteessa voidaan saavuttaa 6 metrin syvyys. Lisäksi upotusaltaassa suoritetaan ylipainekoe jopa 1,6 baariin saakka. Kaikki testit suoritetaan HELLA-standardin ja lain vaatimusten mukaan (IP 67). Lämpö-, kosteus- ja kylmyystestit Lämpötilanvaihtelutesteissä HELLA-tuotteet altistetaan litran ilmastokaapeissa lämpötilavaihteluille C. Lisäksi suoritetaan kosteustestejä jopa 95 %:n ilmankosteudessa ja jopa +80 C:n lämpötilassa. Niin kutsutussa "sokkikaapissa" lämpötila vaihtelee sekunneissa (enintään 6 sekunnin jaksoissa) -40 C:sta jopa +100 C:een. Nämä testit ovat silkkaa kuormitusta kaikille materiaaleille, niin valoille kuin yksittäisille elektroniikkaosille. Lämpö- ja kylmyyskokeet kestävät jopa 48 tuntia. Tärinätesti Tässä testissä simuloidaan tuotteiden käyttäytymistä "huonoilla teillä" ja siinä näkyvät esim. reaktiot kuopissa, sepeli-, sora- ja peltoteillä ja pelloilla. Valituissa tuotteissa, esim. lisävaloissa, käytetään testauksessa erityisiä ralliprofiileja. Laajakaistakohinakokeella testataan mekaaninen kestävyys pysty- ja vaaka-akselilla. Taajuusalue on tällöin Hz. Tärinätestin lisäksi kaikki tuotteet altistetaan lämpötilakerrostumille C. Näin tarkastetaan mm. muovin ikääntyminen. Kaikkia tuotteita testataan jopa 24 tuntia toiminnassa. Lisäksi tässä menetelmässä suoritetaan mekaaninen iskutesti, jossa simuloidaan käyttäytymistä töyssyissä (tuotteet pahvilaatikossa lähetettäessä) kiihtyvyydellä m/s 2. Lisätietoja HELLA-laatukriteereistä löytyy osoitteesta

22 TIETÄMISEN ARVOISTA TIESITKÖ, ETTÄ pyörivät HELLA-majakat polveutuvat 50-luvun HELLA KL-1:stä? RTK1 vuodelta 1972 oli ensimmäinen sinisen majakan ja kaiuttimen yhdistelmä? RTK-hälytysjärjestelmä vuosimalli 1972 on olemassa HELLAmajakkatuoteperheitä? Ne tunnistaa samanlaisesta ulkoasusta eritasoisilla tekniikoilla. Esimerkkinä on tuoteperhe KL LED. KL sukupolvi KL sukupolvi KL 7000 LED 3. sukupolvi HELLA-majakoita on eri värisiä? Esimerkiksi keltainen, sininen, punainen ja vihreä ja 12 = pyörivät varoitussignaalit Oranssi = päällä Valkoinen = pois tietyissä HELLAN LED-majakoissa varoitusmerkkikuvioita voidaan muuttaa? Esimerkiksi K-LED FO:ssa tai K-LED 2.0:ssa voidaan valita yhdeksästä eri vilkkujaksosta. Vilkkujaksojen ohjelmointi on helppoa, ja se on kuvattu seikkaperäisesti kyseisen majakan asennusohjeessa.

23 TIETÄMISEN ARVOISTA HELLA tarjoaa majakoiden lisäksi laajan valikoiman erilaisia kattopalkkiratkaisuja sinisillä (RTK7) ja keltaisilla (OWS7) valoilla? kaikkien HELLA-majakoiden mukana tulee kattava asennusohje? Siinä kerrotaan toimitussisältö, varusteet, tarvittavat asennustyökalut, johdotus ja paljon muuta. HELLA tarjoaa paljon varusteita eri majakoille? Esimerkiksi putkijalkoja, teleskooppipidikkeitä ja muita tarvikkeita saatavana on ohjainlaitteita? Niitä voidaan käyttää majakoiden ja hälytysmajakoiden toiminnanvalvontaan. HELLALLA on laaja varaosavalikoima? Esimerkiksi erivärisiä suojakupuja, polttimoita, ksenonputkia, vetohihnoja ja paljon muuta. HELLA tarjoaa työkalun, jolla voi vertailla eri majakoita ja niiden ominaisuuksia? Se löytyy osoitteesta tai

24 MIKROSIVUSTOT MIKROSIVUSTO MUNICIPAL Sivustolta löydät tietoja tekniikoista, kohokohdat, tuotetietoja sekä onlineluetteloita. Latausosiossa on tarjolla aina ajankohtaiset, uusimmat tuote-esitteet. Pikalinkkisi elämysmaailmaamme

25 VERKKOTYÖKALUT VERKKOTYÖKALUT ELIVER online-vertailutyökalu majakoille, optisille varoitusjärjestelmille, työvaloille ja lisävaloille HELLAN majakat ja optiset varoitusjärjestelmät ovat malliesimerkki laadusta, käytännöllisyydestä, turvallisuudesta ja kustannustehokkuudesta. Kaikenlaisiin kunnossapito- ja erikoisajoneuvoihin (esim. jäteautot, hiekoitusajoneuvot, lakaisukoneet) ja hälytysajoneuvoihin löytyvät oikeat HELLA-majakat tai -varoitusjärjestelmät. Jatkuva tutkimus ja tuotekehitys sekä asiakaskohtaiset ratkaisut pienissä tai suurissa tuotantoerissä tekevät HELLASTA ihanteellisen kumppanin julkisille ja yksityisille tahoille. Erityisesti HELLAN LED-tuotteet on suunniteltu kestämään täydellisesti värähtelyjä, likaa ja vettä. Lisäksi LED-tekniikan käyttö on taloudellista ja ympäristömyötäistä (vähemmän CO2-päästöjä). Majakoiden ja optisten varoitusjärjestelmien ELIVER-työkalullamme voit vertailla valittuja tuotteita todentuntuisesti, jotta voit tehdä oikean valinnan jokaiseen käyttötarkoitukseen. Käytössäsi on erilaisia ajoneuvoja ja ajoympäristöjä. Kaikentyyppisiin maatalouskoneisiin, kuten traktoreihin tai leikkuupuimureihin, työkoneisiin, metsäkoneisiin, erikoisajoneuvoihin ja kuorma-autoihin, löytyvät oikeat HELLA-työ- ja -lisävalot. Vertaa ELIVER-työkalulla upeita tuotteitamme ja löydä täydellinen työ- tai lisävalo itsellesi ja arjen töihisi. Katso valojakautuma peltotiellä, maantiellä tai maastossa. Lisäksi saat ELIVERillä kaikki tarpeelliset tiedot tehoista ja teknisistä ominaisuuksista. OWS7-konfiguraattori Uudella OWS7-konfiguraattorilla voit muodostaa oman yksilöllisen OWS7-versioisi. Aloita valitsemalla ajoneuvo (pienauto, pakettiauto, Sprinter ja hinausauto), valitse sitten sopiva eri kattopalkkileveyksistä ja yksilölliset valomoduulit. Voit luonnollisesti valita myös lisävarusteita, kuten työvalot, juoksevat signaalit ja lähimaaston valaisun sivulla. Sen jälkeen voit testata esikatselussa yksilöllisen OWS 7-paneelisi valituilla toiminnoilla. Tee oma yksilöllinen OWS7-kokoonpanosi täällä:

MAJAKAT JA OPTISET VAROITUSJÄRJESTELMÄT

MAJAKAT JA OPTISET VAROITUSJÄRJESTELMÄT MAJAKAT JA OPTISET VAROITUSJÄRJESTELMÄT www.hella.com/municipal JOHDANTO www.hella.com/municipal 02 03 SISÄLTÖ JOHDANTO SIVU OPTISET VAROITUSJÄRJESTELMÄT SIVU HELLA-laatu on perinne 04 05 IP-kotelointiluokka

Lisätiedot

HUOLTO-, KUNNOSSAPITO- JA ERIKOISAJONEUVOT

HUOLTO-, KUNNOSSAPITO- JA ERIKOISAJONEUVOT HUOLTO-, KUNNOSSAPITO- JA ERIKOISAJONEUVOT www.hella.com/municipal JOHDANTO 2 3 SISÄLTÖ Johdanto... 2 Johdanto... 4 HELLA-laatu on perinne....8 IP-kotelointiluokka.... 10 Kohderyhmät... 14 Jäteautot....

Lisätiedot

Koko tuotevalikoima sisältäen varusteet 45 käyttöesimerkkiä Koe valotekniikka tosiaikaisesti ja 3D:nä Internertissä

Koko tuotevalikoima sisältäen varusteet 45 käyttöesimerkkiä Koe valotekniikka tosiaikaisesti ja 3D:nä Internertissä TYÖVALOT Koko tuotevalikoima sisältäen varusteet 45 käyttöesimerkkiä Koe valotekniikka tosiaikaisesti ja 3D:nä Internertissä www.hella.com/worklights SISÄLTÖ Valotekniikat mitä olisi hyvä tietää Laatutestit

Lisätiedot

Älykäs valojärjestelmä

Älykäs valojärjestelmä AJAN TASALLA OLEVAA TIETOA autoalan innovaatioista tekee uudesta teknologiasta läpinäkyvää 2 tässä numerossa Auton valaistus: LEDja Xenon-teknologia 1 Julkaisu 02 Huhtikuu 2013 Älykäs valojärjestelmä Valo

Lisätiedot

Päästöt PAKOKAASUJÄRJESTELMÄN PÄÄTOIMINNOT. tässä numerossa Pakokaasujen puhdistus: kaikki pakoputkistosta. Päästöjen valvonta.

Päästöt PAKOKAASUJÄRJESTELMÄN PÄÄTOIMINNOT. tässä numerossa Pakokaasujen puhdistus: kaikki pakoputkistosta. Päästöjen valvonta. AJAN TASALLA OLEVAA TIETOA autoalan innovaatioista tekee uudesta teknologiasta läpinäkyvää 3 tässä numerossa Pakokaasujen puhdistus: kaikki pakoputkistosta 1 Päästöt Julkaisu 03 Maaliskuu 2014 EGR: pakokaasun

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta LUT Energia BH10A0200 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta LUT Energia BH10A0200 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta LUT Energia BH10A0200 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari VALAISTUKSEN ENERGIANSÄÄSTÖMAHDOLLISUUDET LOVIISAN VOIMALAITOKSELLA LIGHTNING

Lisätiedot

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi 1 Käyttäjän opas 2.0 ------- 2008 L300 Basic Ruohonleikkuurobotti 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 4 Käyttöohjeen tarkoitus... 4 Valmistajan ja laitteen tiedot... 4 Laitteen huolto... 4 Yleistä laitteesta...

Lisätiedot

Sähkö yhdistää. Suomen suurin on myös Suomen paikallisin. Lämmitys Valaistus Turvallisuus. Sähköistä osaamista 2012-2013. Lue lisää: www.elfin.

Sähkö yhdistää. Suomen suurin on myös Suomen paikallisin. Lämmitys Valaistus Turvallisuus. Sähköistä osaamista 2012-2013. Lue lisää: www.elfin. AMP979 Sähköistä osaamista 2012-2013 Lämmitys Valaistus Turvallisuus Sähkö yhdistää Suomen suurin on myös Suomen paikallisin Lue lisää: www.elfin.fi Elfin tuo koteihin lämpöä, valoa ja turvallisuutta lähes

Lisätiedot

HINNASTO Henkilöautot, 4x4, SUV ja kevyet kuorma-autot

HINNASTO Henkilöautot, 4x4, SUV ja kevyet kuorma-autot www.pirelli.fi HINNASTO Henkilöautot, 4x4, SUV ja kevyet kuorma-autot JÄLLEENMYYNTIEHDOT Voimassa 1.6.2011 alkaen KEHITETTY POHJOISMAISISSA OLOSUHTEISSA PIRELLIN TALVITESTIRATA, ÄLVSBYN, RUOTSI AJAJAN

Lisätiedot

säästää energiaa. näyttää hyvältä. nopeasti käyttövalmis.

säästää energiaa. näyttää hyvältä. nopeasti käyttövalmis. Mukavuutta, TURVALLISUUTTA ja energiansäästöä taustalla säästää energiaa. näyttää hyvältä. nopeasti käyttövalmis. On yleinen fakta, että energian säästäminen säästää myös rahaa etenkin kun energian hinta

Lisätiedot

Meillä on useita erilaisia tarvikkeita joita voit tarvita valoja asentaessa. Ehkä tarvitset korotusrenkaan alasvalojen

Meillä on useita erilaisia tarvikkeita joita voit tarvita valoja asentaessa. Ehkä tarvitset korotusrenkaan alasvalojen Tarvikkeet Meillä on useita erilaisia tarvikkeita joita voit tarvita valoja asentaessa. Ehkä tarvitset korotusrenkaan alasvalojen pinta-asennukseen tai maapiikin ja jatkoputken helpottamaan ulkovalojen

Lisätiedot

Käyttöohje GARDENA Robottikäyttöisistä R40Li

Käyttöohje GARDENA Robottikäyttöisistä R40Li Käyttöohje GARDENA Robottikäyttöisistä R40Li SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja turvallisuus... 5 1.1 Johdanto... 5 1.2 R40Li symbolit... 6 1.3 Käyttöohjeen symbolit... 7 1.4 Turvaohjeet... 8 2. Esittely...

Lisätiedot

Kattolämmityksen opas

Kattolämmityksen opas TUOTTAVA SISÄILMASTO Kattolämmityksen opas Kattolämmitystä koskevia kysymyksiä ja vastauksiasekä syventymisjakso ja mitoitusavain. Sisällysluettelo Johdanto Kysymyksiä ja vastauksia Sivu Viittaus syven

Lisätiedot

www.kaeser.com Paineilmatekniikka Paineilmatekniikan perusteet lyhyesti, ytimekkäästi ja helppotajuisesti

www.kaeser.com Paineilmatekniikka Paineilmatekniikan perusteet lyhyesti, ytimekkäästi ja helppotajuisesti www.kaeser.com Paineilmatekniikka Paineilmatekniikan perusteet lyhyesti, ytimekkäästi ja helppotajuisesti Tunnetteko Te paineilmakustannuksenne? Tarkat paineilmakustannuksenne saatte selville tilaamalla

Lisätiedot

Mukavamman mökkielämän puolesta!

Mukavamman mökkielämän puolesta! TUOTELUETTELO 2015 / 2016 ï $XULQNRSDQHHOLM UMHVWHOP W ï.ddvxodlwwhhw ï 2PD9RLPDODUDWNDLVXW ï 0 NNLN \P O W ï 9 M NDDSLW ï 0 NLQ O PPLW\V Mukavamman mökkielämän puolesta! Sisällysluettelo 5 ENERGIA 8 15

Lisätiedot

KAUPPAKIINTEISTÖN VALAISTUKSEN TUTKIMINEN JA KEHITTÄMINEN ENERGIAN SÄÄSTÖTAVOITTEET HUOMIOON OTTAEN Kohde Mikkelin Prisma

KAUPPAKIINTEISTÖN VALAISTUKSEN TUTKIMINEN JA KEHITTÄMINEN ENERGIAN SÄÄSTÖTAVOITTEET HUOMIOON OTTAEN Kohde Mikkelin Prisma Krister Steurs KAUPPAKIINTEISTÖN VALAISTUKSEN TUTKIMINEN JA KEHITTÄMINEN ENERGIAN SÄÄSTÖTAVOITTEET HUOMIOON OTTAEN Kohde Mikkelin Prisma Opinnäytetyö Sähkötekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2012 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

LedTrix - Led-teknologian osaamispankki

LedTrix - Led-teknologian osaamispankki Lauri Turunen & Kari Mönkkönen (toim.) C LedTrix - Led-teknologian osaamispankki Loppuraportti KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C: Raportteja, 17 LedTrix - Led-teknologian

Lisätiedot

Pidemmälle vähemmällä Polttonesteen säästämismahdollisuudet

Pidemmälle vähemmällä Polttonesteen säästämismahdollisuudet Sisällys Pidemmälle vähemmällä Polttonesteen säästämismahdollisuudet Polttonesteen kulutukseen liittyviä tekijöitä, joihin voi vaikuttaa Auton ja auton kunnon vaikutukset yksityiskohtaisesti Sivu 5 12

Lisätiedot

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja turvallisuus... 5 1.1 Johdanto... 5 1.2 Tuotteen symbolit... 6 1.3 Käyttöohjeen symbolit... 7 1.4 Turvaohjeet... 8 2. Esittely...

Lisätiedot

Tekninen opas nro 2. EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt

Tekninen opas nro 2. EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt Tekninen opas nro 2 EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 7 Oppaan tarkoitus... 7 Oppaan käyttö... 8 Vastuut ja toimenpiteet... 8 Tarkistusruudut... 8 Viittaukset...

Lisätiedot

Valaistus. Suunnittelu. Rakentaminen. Energiatehokkuus. Jokakodin valaistusopas

Valaistus. Suunnittelu. Rakentaminen. Energiatehokkuus. Jokakodin valaistusopas Valaistus Suunnittelu Rakentaminen Energiatehokkuus Jokakodin valaistusopas 12/2010 Sisältö Sisältö...1 1 Johdanto...3 2 Valaistussuunnittelun perusteita...4 2.1 Luonnonvalo osana kodin valaistusta...4

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1.1 Käsikirjan käyttöalue 2 1.2 DEFA AS 2

SISÄLTÖ. 1.1 Käsikirjan käyttöalue 2 1.2 DEFA AS 2 SISÄLTÖ 1 2 3 JOHDANTO 1.1 Käsikirjan käyttöalue 2 1.2 DEFA AS 2 DEFA WarmUp 2.1 Yleistä 3 2.2 Ympäristö 4 2.3 Turvallisuus 8 2.4 Taloudellisuus 8 2.5 Mukavuus 8 2.7 Ajastimet - SmartStart /Futura 9 2.8

Lisätiedot

Mukavamman mökkielämän puolesta!

Mukavamman mökkielämän puolesta! TUOTELUETTELO 2014 / 2015 Mukavamman mökkielämän puolesta! SW Energia Oy 2014-2015 SW ENERGIA OY Kairiskulmantie 10 20760 Piispanristi (Kaarina) Puh. 010 666 7696 Toimistomme Helsingissä Konalankuja 2

Lisätiedot

AURINKOA, JOPAS! JOHDATUS, OPASTUS JA PEREHDYTYS AURINKOENERGIAN SALOIHIN

AURINKOA, JOPAS! JOHDATUS, OPASTUS JA PEREHDYTYS AURINKOENERGIAN SALOIHIN 1 AURINKOA, JOPAS! JOHDATUS, OPASTUS JA PEREHDYTYS AURINKOENERGIAN SALOIHIN Tämän oppaan tarkoituksena on selittää, miten aurinkoenergiaa voi hyödyntää erilaisin menetelmin erilaisissa tapauksissa, sekä

Lisätiedot

Matkailuvaunun. käyttöohie. Weltweit Nummer 1

Matkailuvaunun. käyttöohie. Weltweit Nummer 1 Matkailuvaunun käyttöohie Weltweit Nummer 1 Hyvä matkailuautoilija, onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohie tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa. Ole hyvä ja lue tämä

Lisätiedot

Kaapit ja varusteet. Vapaasti seisovat kaapit. Seinälle asennettavat kaapit. Kaappien varusteet. Suojaa ja turvallisuutta pienessä tilassa

Kaapit ja varusteet. Vapaasti seisovat kaapit. Seinälle asennettavat kaapit. Kaappien varusteet. Suojaa ja turvallisuutta pienessä tilassa Kaapit ja varusteet Vapaasti seisovat kaapit Seinälle asennettavat kaapit Kaappien varusteet Tietokonekeskusten jäähdytys Pientoimiston kaapit Kerromme, mitä erilaisia vaihtoehtoja on saatavana Suojaa

Lisätiedot

RAKENNA JA REMONTOI. Rakentajan valo-opas. AIRAM Rakenna ja remontoi 1

RAKENNA JA REMONTOI. Rakentajan valo-opas. AIRAM Rakenna ja remontoi 1 RAKENNA JA REMONTOI Rakentajan valo-opas AIRAM Rakenna ja remontoi 1 SIVU VALAISIMEN VALINTA Valaistussuunnittelijan ajatuksia ja kokemuksia valaistuksesta 4 Valaisimien määrän valinta 8 Asennusolosuhteet

Lisätiedot

VALAISTUSSUUNNITTELUOPAS VALO JA VALONLÄHTEET. Valonlähteet. Valonlähteen värilämpötila. Loistelamput. Valonlähteen värintoistoindeksi

VALAISTUSSUUNNITTELUOPAS VALO JA VALONLÄHTEET. Valonlähteet. Valonlähteen värilämpötila. Loistelamput. Valonlähteen värintoistoindeksi Valaistussuunnitteluopas 2014 VALAISTUSSUUNNITTELUOPAS VALO JA VALONLÄHTEET Valolle voidaan antaa kaksi eri määritelmää: Se on aistittavaa valoa. Valo määritellään myös osaksi sähkömagneettista säteilyä,

Lisätiedot

Kaksimassavauhtipyörä. Tekniikka Vikadiagnostiikka/erikoistyökalu/käyttöohje

Kaksimassavauhtipyörä. Tekniikka Vikadiagnostiikka/erikoistyökalu/käyttöohje Kaksimassavauhtipyörä Tekniikka Vikadiagnostiikka/erikoistyökalu/käyttöohje Tämän esitteen sisältö ei ole sitova ja se on tarkoitettu vain informatiiviseksi. Mikäli lainsäädäntö sen mahdollistaa, ei Schaeffler

Lisätiedot

Toimintamalli - EkoValo. lightinglab.fi/ekovalo Espoo 2011

Toimintamalli - EkoValo. lightinglab.fi/ekovalo Espoo 2011 EkoValo lightinglab.fi/ekovalo Espoo 2011 Toimintamalli - Elohopealampuista energiatehokkaampaan ulkovalaistukseen Marjukka Puolakka, Antti Rantakallio, Leena Tähkämö, Anne Ylinen, Liisa Halonen Aalto-yliopisto

Lisätiedot