NAANTALIN SATAMA ERIKOISKULJETUKSET REITTITARKASTELU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "25.1.2012 NAANTALIN SATAMA ERIKOISKULJETUKSET REITTITARKASTELU"

Transkriptio

1 NAANTALIN SATAMA ERIKOISKULJETUKSET REITTITARKASTELU

2 1 1. JOHDANTO Erikoiskuljetukset ovat kuljetuksia, jotka ylittävät normaaliliikenteelle sallitut mitta- ja/tai massarajat. Tyypillisiä erikoiskuljetuksia ovat jakamattomien esineiden kuten koneiden, elementtien, rakennusten, nostureiden ja isojen tuotteiden kuljetukset (kuva 1). Naantalin satamaan on arvioitu saapuvan vuosittain noin erikoiskuljetusta. Vuoden 2011 tilastojen perusteella noin 12% erikoiskuljetuksista on ylileveitä. Erikoiskuljetusreiteille on Suomessa hyväksytty perustavoitteet, joilla ulottumarajoitusten osalta tarkoitetaan sallittua kuljetuskorkeutta ja leveyttä 7 m x 7 m. Reittivaihtoehdot on käyty läpi ajouratarkasteluin ajoneuvoilla, jotka ELY-keskuksen mukaan ovat yleisesti käytössä olevia ja riittävän kattavia. Ajouratarkastelussa käytetyt ajoneuvot on esitetty tarkemmin kohdassa 2. ELY-keskus myöntää jatkossa luvat erikoiskuljetuksille myös katuverkolle. Kaupunki sitoutuu sopimuksella säilyttämään reitit. Tämän tarkastelun tarkoituksena on selvittää Naantalin satamaan johtavien erikoiskuljetusreittivaihtoehtojen toteutuskelpoisuus ja kustannukset. Nykyinen reitti kulkee Satamatien kautta, mutta mahdollinen Humaliston kaavan eteneminen poistaisi nykyisen reitin käytöstä. Reittitarkastelut on tehty kolmelle vaihtoehtoiselle reitille. Ensimmäinen reittivaihtoehto kulkee Vanton eritasoliittymästä Viestitietä pitkin satamaan. Toinen reitti kulkee Vanton eritasoliittymästä Linkkikadun kautta KT 40:lle, josta poistutaan Järveläntielle ja Järveläntieltä edelleen satamaan. Kolmas reitti kulkee kaavoitusvaiheessa olevan Humaliston kaava-alueen mukaisen Humalistontien ja kaava-alueen ulkopuolisen Vanhan Satamatien kautta. Sataman pelastussuunnitelmassa on otettu kantaa, että satamasta on oltava purkautumisreitit vähintään kahteen suuntaan. KT 40 ei sovellu erikoiskuljetusreitiksi välillä Vanton eritasoliittymä Linkkikadun liittymä maantien ylittävän alikulkukorkeudeltaan erikoiskuljetuksille liian matalan kevyen liikenteen sillan vuoksi. Kuva 1. Esimerkki erikoiskuljetuksesta

3 2 2. TARKASTELLUT AJONEUVOT a. Kokonaispituus 31 m, leveys 5,8 m b. Kokonaispituus 35,4 m, leveys 5,8 m c. Kokonaispituus 30 m, leveys 5 m (lavetin taaempi teli ei ohjaudu) d. Kokonaispituus 36 m, leveys 7 m (lavetissa kääntyvä teli) e. Ylikorkeat kuljetukset

4 3 3. REITTI VE1 Vanton eritasoliittymä - Patenttikatu Viestitie Viljatie Järveläntie (kuva 2). Kuva 2. Reitti VE1 AJOSUUNTA SATAMAAN Vanton eritasoliittymässä erikoiskuljetus kulkee vastakkaiseen ajosuuntaan (Turkuun päin) johtavaa ramppia pitkin. Rampin ja Patenttikadun liittymän saarekkeet ovat jo nykyisin yliajettavia (betoninen reunakivi korkeus enintään 6 cm). Patenttikadun keskisaarekkeen liikennemerkit tulee poistaa kuljetuksen ajaksi. (Kuva 3).

5 4 Kuva 3. Ajoneuvon d ajoura rampilta Patenttikadulle Linkkikadun liittymän kohdalla varauduttava poistamaan kuljetuksen ajaksi joko liikenteenjakaja liikennemerkit tai suojatie-merkki. Viestitien ja Viljatien liittymässä poistettava kuljetuksen ajaksi joko liikenteenjakaja -saarekkeen merkit tai tien oikealla reunalla oleva suojatien merkki ajoneuvoilla a, b ja c. Ajoneuvolla d on poistettava liikennemerkit molemmin puolin. Viljatien ja Järveläntien liittymässä poistettava kuljetuksen ajaksi Viljatien puoleisen liikenteenjakaja-saarekkeen merkit ajoneuvolla d (kuva 4). Ajoneuvolla c kyseinen liikenteenjakaja muodostuu esteeksi.

6 5 Kuva 4. Ajoneuvon d ajoura Viestitieltä Viljatielle Sataman porttialueella Järveläntiellä kuljetuksen tulee kulkea valvontarakennuksen eteläpuolista kaistaa. Erikoiskuljetusreitin vieminen valvontarakennuksen pohjoispuolelta ei ole toteuttamiskelpoinen vaihtoehto johtuen kaistajärjestelyistä, tiettyjen ajoratojen lämmityksestä ja henkilöautojen tunnistusjärjestelmästä. Valvontarakennuksen eteläpuolisen kaistan muuttaminen erikoiskuljetusten vaatimalle tasolle edellyttäisi kevyen liikenteen portin siirtoa. Portin siirtoon arvioidaan liittyvän myös kevyen liikenteen väylän linjauksen muutos lyhyellä matkalla. Lisäksi val-

7 6 vontarakennuksen toinen uloke tulisi poistaa. Ulokkeen alla vapaa korkeus on 4,7 m. Liikennemerkkejä tulisi poistaa kuljetuksen ajaksi liittymäalueella ja Viljatien alussa yhteensä 4 kpl (kuva 5). Porttialueen graniittisilla reunakivillä rajatut saarekkeet eivät täytä korkeuseron takia yliajettavan graniittisen reunakiven vaatimusta, joka on enintään 4 cm. AJOSUUNTA POIS SATAMASTA Porttialueella tila- ja toimenpidevaatimukset ovat lähes samat riippumatta ajosuunnasta. Kuva 5. Ajoneuvon d ajoura porttialueella suunnassa poispäin satamasta Viestitien ja Viljatien liittymässä on poistettava kuljetuksen ajaksi joko liikenteenjakajasaarekkeen merkit tai ajoradan reunalla oleva suojatien/pyörätien merkki. Viljatien ajoradan saarekkeet vaikeuttavat kääntymistä Viljatieltä Viestitielle. Käännyttäessä KT40 rampille erikoiskuljetuksen tulee ajaa keskisaarekkeiden yli, jolloin kääntyminen onnistuu poistamalla saarekkeiden liikennemerkit kuljetuksen ajaksi(kuva 6).

8 7 Kuva 6. Ajoneuvon d ajoura Patenttikadulta rampille YLIKORKEA KULJETUS Satamaan päin ajettaessa Vanton eritasoliittymässä on portaali, jonka alikulkukorkeus on noin 7,6 m. Maskun suunnasta tuleva erikoiskuljetus alittaa Vanton eritasoliittymän kohdalla voimalinjat, joiden alikulkukorkeus on välillä 13,05 m 15,30 m. Viestitiellä on Prosessikadun liittymän jälkeen varoitusportaali, jonka alikulkukorkeus on noin 4,8 m. Kyseinen portaali varoittaa noin 600 m eteenpäin sijaitsevasta ajoradan yläpuolisesta höyryputkesta, jonka alikulkukorkeus on ajoradan toisella reunalla noin 5,4 m ja toisella reunalla noin 4,9 m. Noin 30 m höyryputken jälkeen sijaitsee toinen varoitusportaali (alikulkukorkeus noin 4,8 m) toista ajosuuntaa varten. Höyryputki ja varoitusportaalit rajoittavat kuljetuskorkeutta molempiin ajosuuntiin. Viestitiellä on noin 170 m Prosessikadun liittymän jälkeen katua risteävä sähkölinja, jonka alikulkukorkeus alimpaan lankaan on noin 6,6 m (kuva 7).

9 8 Kuva 7. Katua risteävä sähkölinja Viestitiellä Sataman porttialueen jälkeen ajoradan yli kulkee höyryputki, jonka alikulkukorkeus on 7,1-7,4 m (kuva 8). Kuva 8. Radan ja höyryputken risteyskohta

10 9 TOTEUTTAMISKELPOISET PARANNUSTOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1) Viljatien keskisaarekkeet tulisi muuttaa yliajettaviksi välillä Viestitie Järveläntie sekä varustaa saarekkeet irrotettavilla liikennemerkeillä (kuva 9). Saarekkeet ovat yliajettavissa, mikäli graniittisen reunakiven ja asfaltin pinnan korkeusero on enintään 4 cm. Korkeuseroa voidaan pienentää asfaltoimalla alue uudelleen. Vaihtoehtoisesti saarekkeet voidaan rakentaa uudelleen. Kuva 9. Toimenpiteet Viljatiellä 2) Kevyen liikenteen portin siirto ja väylän linjauksen muutos lyhyellä matkalla (kuva 10). 3) Kevyen liikenteen väylän rakenteiden parantaminen osittain ajorataa vastaavaksi (kuva 10). 4) Valvontarakennuksen ulokkeen poisto (kuva 10). 5) Liikennemerkkien muuttaminen irrotettaviksi porttialueella.

11 10 Kuva 10. Toimenpiteet sataman porttialueella Korkeusesteet: 6) Viestitien varoitusportaalien (2 kpl) poisto ja Fortumin höyryputkiston nosto. 7) Viestitien ylittävän sähkölinjan nostaminen kadun kohdalta ylemmäs. Varoetäisyyden ilmajohtoon tulee jännitteestä riippuen olla vähintään 2 metriä, joten alimman sähköjohdon nostotarve on vähintään 2,4 m. 8) Sataman porttialueen jälkeen (sataman puolella) ajoradan yli kulkevan höyryputken alituskorkeus on riittävä 7 metrin korkuiselle erikoiskuljetukselle. Korkeusrajoitus merkki tulee vaihtaa 7 m:ksi (kuva 11).

12 11 Kuva 11. Höyryputken alituskorkeus -merkki TOIMENPITEIDEN KUSTANNUSARVIO Parannustoimenpiteillä saavutetaan erikoiskuljetusreitti tarkastelluille ajoneuvoille, joiden maksimikorkeus on 7 m. Kustannusarvio VE1: Viljatien päällystys Kevyen liikenteen portin siirto Kevyen liikenteen väylän siirto ja osittainen rakenteiden parantaminen Ulokkeen poisto Liikennemerkkimuutokset Höyryputkiston nostaminen Sähkölinjan nostaminen YHTEENSÄ: MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS Sataman puoleisessa päässä noin 900 m matkalla Viestitie sijaitsee yksityisomistuksessa olevalla teollisuusalueella. Viestitiehen liittyvää kaavaa laadittaessa tulee olla yhteistyössä ELYkeskuksen kanssa, jotta tavoitteena oleva maantietasoinen yhteys satamaan pystyttäisiin muodostamaan. Muodostunut maankäyttö Viestitien vierialueilla soveltuu erittäin hyvin sekä erikoiskuljetuksille että muulle satamaliikenteelle. Lisäksi tämän reitin käyttöä puoltaa se, että satamaliikenne Armonlaaksontiellä keskustan läheisyydessä pystytään minimoimaan. Reitin selkeyttä lisää myös se, että ehdotettujen toimenpiteiden jälkeen sama reitti soveltuu sekä erikoiskuljetuksille että muulle satamaliikenteelle pääreitiksi.

13 12 4. REITTI VE2 Vanton eritasoliittymä Linkkikatu / Järveläntie (kuva 12). Järveläntiellä KT40 alittavan sillan alikulkukorkeus on 5,08 5,75 m. Silta rajoittaa kuljetuskorkeutta sataman suuntaan. Tämän johdosta erikoiskuljetusreittinä on tarkasteltu ainoastaan ajosuunnan satamasta poispäin ramppia. Kuva 12. Reitti VE2 AJOSUUNTA SATAMAAN Patenttikadulta Linkkikadulle käännyttäessä erikoiskuljetus ei mahdu kääntymään vaan joutuu osittain ylittämään välikaistan (kuva 13). Linkkikadulla joudutaan kahteen eri kohtaan laajentamaan yliajettavaa osuutta nykyisen viheralueen tilalle. Linkkikadulta KT 40:lle käännyttäessä tulee voida ajaa keskisaarekkeen yli ja liikennemerkki poistaa kuljetuksen ajaksi (kuva 14). Linkkikadun ylittävä sähköjohto poistuu lähiaikoina, joten sähköjohdon alikulkukorkeutta ei ole tämän tarkastelun yhteydessä mitattu. Satamaan ajettaessa erikoiskuljetusten tulee käyttää vastakkaisen ajosuunnan ramppia. Käännyttäessä rampilta Järveläntielle ajoneuvolla a, kohteessa ei ole esteitä. Ajoneuvolla b ajettaessa rengaslinja kulkee asfaltoidun alueen ulkopuolella pientareella. Ajoneuvolla c ja d (kuva 15) ajettaessa ajoradan ja pientareen leveydet eivät liittymäkaarteessa riitä ajoneuvon kääntymiselle.

14 13 Kuva 13. Ajoneuvon d ajoura käännyttäessä Patenttikadulta Linkkikadulle Kuva 14. Ajoneuvon d ajoura käännyttäessä Linkkikadulta KT 40:lle

15 14 Kuva 15. Ajoneuvon d ajoura käännyttäessä rampilta Järveläntielle Järveläntien ja Viljatien liittymässä esteeksi muodostuu liittymän keskisaareke kaikilla tarkastelluilla ajoneuvoilla. Sataman porttialueen ja sataman välillä esteet ovat samat kuin edellä esitetyllä vaihtoehdolla VE1. AJOSUUNTA POIS SATAMASTA Sataman ja porttialueen välillä esteet ovat samat kuin ajettaessa satamaan. Viljatien ja Järveläntien liittymässä esteeksi muodostuu liittymän keskisaareke kaikilla ajoneuvoilla (kuva 16).

16 15 Kuva 16. Ajoneuvon d ajoura Viljatien ja Järveläntien liittymässä Käännyttäessä Järveläntieltä rampille Turkuun päin ajoneuvoilla c ja d ajoradan leveys liittymän sisäkaarteessa on liian pieni. Linkkikadulla sekä Linkkikadun molemmissa päissä esteet ovat samat kuin satamaan päin ajettaessa. YLIKORKEA KULJETUS Korkeutta rajoittavia tekijöitä ei ole reitillä ennen sataman porttialuetta. Sataman porttialueen ja sataman välillä esteet ovat samat kuin edellä esitetyllä vaihtoehdolla VE1.

17 16 TOTEUTTAMISKELPOISET PARANNUSTOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1) Patenttikadun ja Linkkikadun liittymän välikaista tulee muuttaa yliajettavaksi osittain (kuva 17). Kuva 17. Toimenpiteet Patenttikadun ja Linkkikadun liittymässä 2) Linkkikadulla nykyistä viheraluetta muutetaan kantavaksi ja yliajettavaksi kahdessa eri kohtaa yhteensä noin 60 m2. 3) Liittymää tulisi väljentää Rampin ja Järveläntien liittymässä (kuva 18). Vaihtoehtoisesti Järveläntieltä tulisi poistaa rampin liittymän kohdalta välikaista tai muuttaa se yliajettavaksi.

18 Kuva 18. Toimenpiteet rampin ja Järveläntien liittymässä 17

19 18 4) Järveläntien keskisaarekkeita Viljatien liittymässä tulisi muuttaa yliajettavaksi (kuva 19). Kuva 19. Toimenpiteet Järveläntien ja Viljatien liittymässä 5) Sataman porttialueen ja sataman välillä toimenpiteet ovat samat kuin edellä esitetyllä vaihtoehdolla VE1. TOIMENPITEIDEN KUSTANNUSARVIO Parannustoimenpiteillä saavutetaan erikoiskuljetusreitti tarkastelluille ajoneuvoille, joiden maksimikorkeus on 7 m. Heikennys nykytilaan on ainoastaan porttialueella olevan kevyen liikenteen portin siirrosta aiheutuva kevyen liikenteen väylän linjauksen muutos. Kustannusarvio VE2: Viljatien päällystys Kevyen liikenteen portin siirto Kevyen liikenteen väylän siirto ja osittainen rakenteiden parantaminen Ulokkeen poisto Liikennemerkkimuutokset Patenttikadun ja Linkkikadun liittymä Viheralueen muutokset Linkkikadulla Rampin ja Järveläntien liittymä YHTEENSÄ:

20 19 MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS Maanomistus ja reitin ympäristön tämänhetkinen maankäyttö mahdollistavat reitin käytön. Kuitenkin Järveläntien eteläpuolisen alueen maankäytön kehittämisessä erityisesti asuinrakentamiskäyttöön (AKR Humaliston osayleiskaavassa) joudutaan huomioimaan Järveläntien liikenne. 5. REITTI VE3 Vanton eritasoliittymä Linkkikatu / Humalistontie (Vanha satamatie) (kuva 20). Kuva 20. Reitti VE3 TOIMENPITEET Liittymä KT40:ltä Humalistontielle tulee rakennettavaksi uudelleen, mikäli Humalistontie toteutuu tämänhetkisen kaavaluonnoksen mukaisena. Humaliston kaava-alueella erikoiskuljetusreitti tulisi ottaa huomioon portaalien korkeudessa sekä liittymien ja erityisesti liittymäsaarekkeiden suunnittelussa. Humaliston kaava-alueen ulkopuolisella osuudella tulee Vanha Satamatie rakentaa uudelleen noin 350 metrin matkalla, mikäli kyseinen reitti tulee yleiseen käyttöön. Mikäli tasauksen muuttamiseen Humaliston kaava-alueen ulkopuolella ei ole tarvetta, niin kadun uudelleen rakentaminen voidaan tehdä uusimalla kuivatus, kantava kerros ja pintarakenteet. Mikäli kyseinen osuus on erikoiskuljetusten käytössä, tulee liittymä Järveläntielle rakentaa uudelleen ja muuttaa Daniscon tehdasalueen porttijärjestelmä. Reitiltä poistuisivat (kaava-alueen puolella) vaaka ja vaa an viereinen rakennus sekä portti/aita. Järveläntien liittymän rakentamisen yhteydessä poistuisi tai tulisi siirrettäväksi mm. Finnfeeds Finland Oy:n tehdasalueen portti/aita, satama-alueen ja tehdasalueen opastetaulut sekä muutamia valaisinpylväitä (kuva 21). Lisäksi liittymässä on näkyvissä betonikaivo, joka sijoittuu mahdolliselle Järveläntien liittymäalueelle, jonka johdosta kaivon korkeutta tulisi siinä yhteydessä muuttaa.

21 20 Kuva 21. Ajoneuvon d ajoura Vanhalta Satamatieltä Järveläntielle YLIKORKEA KULJETUS Kyseisellä reitillä ei ole nykyisiä korkeusesteitä, mikäli tavoitellaan enintään 7 m korkuista reittiä. Humalistontien nykyisten portaalien alikulkukorkeus on noin 7,3 m ja 7,55 m. Humaliston kaavaluonnoksen mukainen Humalistontien linjaus muuttuu ja tarvittaessa portaalit on korkeuden puolesta mahdollista siirtää. Finnfeeds Finland Oy:n tehdasalueella on siltarakenne ajoradan yläpuolella (kuva 22), jonka nykyinen alikulkukorkeus on noin 9,40-9,50 m.

22 21 Kuva 22. Siltarakenne Finnfeeds Finland Oy:n tehdasalueella TOIMENPITEIDEN KUSTANNUSARVIO Parannustoimenpiteillä saavutetaan erikoiskuljetusreitti tarkastelluille ajoneuvoille, joiden maksimikorkeus on 7 m. Kustannusarvio VE3 (Vanhan Satamatien muuttaminen katualueeksi ja yleisen liikenteen käyttöön): Rakenteiden parantaminen Kuivatusjärjestelyt Aitaaminen Muutokset Järveläntien liittymässä YHTEENSÄ: Kustannusarvio koskee ainoastaan Humaliston kaavaluonnoksen ulkopuolisia alueita, sillä erikoiskuljetusreitin huomioiminen Humaliston kaava-alueen rakentamisen yhteydessä ei merkittävästi lisää rakentamiskustannuksia. Humalistontien nykyiset portaalit ovat korkeuden puolesta siirtokelpoisia, mikäli erikoiskuljetusreitti toteutetaan Humaliston kautta. Tämä reitin kustannuksia lisää kuitenkin se, että Vanhan Satamatien maapohja ei ole Naantalin kaupungin omistuksessa. MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS Alueella on voimassa Humaliston osayleiskaava vuodelta Lisäksi vireillä on Humaliston I- alueen asemakaavamuutos. Muutoksen tavoitteena on muuttaa Naantalin keskustan välittömässä läheisyydessä sijaitseva, vajaakäytössä oleva alue korkeatasoiseksi ja merelliseksi asuin- ja työpaikka-alueeksi. Humaliston asemakaavamuutos on rajattu koskemaan tässä vaiheessa kortteleita 6, 8 ja osittain korttelia 9. Em. kortteleihin on tavoitteena kaavoittaa ensisijaisesti asuinrakentamista sekä tarvittavissa määrin myös liike- ja toimistorakentamista. Humaliston I-alueen asemakaavamuutostyö aloitettiin elokuussa Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavamuutoksen joulukuussa 2004, mutta korkein hallinto-oikeus kumosi sen päätöksellään lokakuussa Uuden kaavan kumouduttua kaavamuutosalueella on edelleen voi-

23 22 massa vuoden 2004 asemakaavaa edeltänyt, vuonna 1990 laadittu Saharannan asemakaava, jonka pohjalta alueelle on rakentunut joitakin kerrostaloja. Vuodesta 2006 lähtien on valmisteltu uudelleen Humaliston I-alueen asemakaavaa. Tällöin lähtökohtana on ollut uudistaa asemakaava Kho:n päätöksen mukaisesti hyödyntäen 2004 laadittua asemakaavaa ja lisäselvityksiä. Asemakaavamuutos perustuu Humaliston osayleiskaavaan, jossa on määritelty laajemmin ympäröivän alueen maankäyttö. Asemakaavamuutoksen valmistelu jatkuu edelleen. Erikoiskuljetusreitin johtamisessa Humaliston asemakaavamuutosalueen läpi on kaksi erilaista toteutusvaihtoehtoa, joiden vaihtoehtoisuus johtuu kaavamerkinnän tulkintatavasta ja maanomistuksesta. Lähtökohtaisesti koko Humalistontie (Vanhan Satamatie) Järveläntielle / satamaan asti tulisi saada katualueeksi, jotta se voitaisiin ottaa sekä erikoiskuljetusten että muun satamaliikenteen yleiseen käyttöön. Mikäli kuitenkin yksityisestä maanomistuksesta ja kaavatulkinnasta johtuen Finnfeeds Finland Oy:n tehdasalueen läpi ei saada hallinnollisesti muodostettua katualuetta, on mahdollista yrittää saada aikaan sopimus, jolla tehdasalueen läpi voitaisiin viedä erikoiskuljetuksia avaamalla tehdasalueen portit kuljetusten ajaksi. Tämän porteilla suljetun reitin lisäksi on kuitenkin tarpeen muodostaa satamasta muulle liikenteelle avoin kulkuyhteys Luonnonmaan suuntaan. Muu liikenne tulee siinä tapauksessa johtaa Humaliston asemakaavamuutosalueen läpi (Kopenkadun kautta), jolloin satamaliikenne aiheuttaa häiriötä asuinkortteleissa. Sataman pelastussuunnitelma edellyttää, että satamasta on purkautumisreitti vähintään kahteen suuntaan, eli Humaliston kautta satamaan kulkevaa reittiä ei voida kokonaan sulkea. Lisäksi reittivaihtoehto 3:n pohjoispuolella sijaitsee ns. Sokerinmäki, jonka maankäytön kehittämisessä joudutaan huomioimaan Humalistontien (Vanha Satamatie) liikenne. 6. YHTEENVETO Tutkitut kolme reittiä ovat kaikki teknisesti toteuttamiskelpoisia erikoiskuljetusreiteiksi. Selvityksen mukaan Järveläntien (VE2) muuttaminen erikoiskuljetusreitiksi on toteuttamiskustannuksiltaan edullisin. Viestitien (VE1) muuttamisessa erikoiskuljetusreitiksi suurimmat kustannutukset aiheutuvat höyryputken korottamisesta. ELY-keskuksen mukaan satamiin tulisi olla maantieyhteys. Mikäli Viestitie muutettaisiin maantieksi, olisi perusteltua ohjata myös erikoiskuljetukset tälle reitille. Vanhan satamatien (VE3) ottaminen erikoiskuljetusreitiksi edellyttää uuden katuyhteyden muodostamista nykyisen teollisuuslaitoksen alueen läpi. Yhteydestä muodostuisi neljäs satamaan suuntautuva pääkatu, joka edellyttäisi korkeaa kunnossapidon tasoa. Satama pitää tärkeänä, että satamasta on kaksi purkautumisreittiä. Tammikuussa 2012 luonnosvaiheessa oleva asemakaava mahdollistaa jatkossakin liikenteen Satamatien kautta sataman ja Luonnonmaan sataman välillä. Humaliston vahvistetussa osayleiskaavassa on nykyisen Satamatien kautta satamaan suuntautuva moottoriajoneuvoliikenteen yhteys katkaistu. Osayleiskaavan toteutuminen edellyttää katuyhteyden (Vanha Satamatie, VE3) muodostamista TY-alueen kautta Armonlaaksontieltä satamaan. Toteuttamiskelpoisimmaksi erikoiskuljetusreitiksi lyhyellä aikavälillä osoittautui Järveläntien (VE2) reitti. Reitin toteuttaminen palvelee osaltaan myös Viestitien (VE1) reitin mahdollista myöhempää toteutumista.

ERIKOISKULJETUSTEN HUOMIOIMINEN VÄYLÄ- JA LIIKENNESUUNNITTELUSSA KAISU LAITINEN

ERIKOISKULJETUSTEN HUOMIOIMINEN VÄYLÄ- JA LIIKENNESUUNNITTELUSSA KAISU LAITINEN ERIKOISKULJETUSTEN HUOMIOIMINEN VÄYLÄ- JA LIIKENNESUUNNITTELUSSA KAISU LAITINEN RAMBOLL Perustettu vuonna 1962 Vuonna 2011 Suomessa lähes 1300 työntekijää 27 paikkakunnalla ORGANISAATIO Espoo - Helsinki

Lisätiedot

Erikoiskuljetusten huomiominen. Liikenteen, väylien ja maankäytön suunnittelussa USL

Erikoiskuljetusten huomiominen. Liikenteen, väylien ja maankäytön suunnittelussa USL Erikoiskuljetusten huomiominen Liikenteen, väylien ja maankäytön suunnittelussa USL 1 Talopaketit, rakennukset Kaivinkoneet ja murskaimet Kuva: Havator Group Kuva: Havator Group Kuva: Ajopalvelu A.Vuori

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten vaikutusten tarkastelu 141-C6961

Naantalin kaupunki. Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten vaikutusten tarkastelu 141-C6961 Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten 141-C6961 10.1.2006 SUUNNITTELUKESKUS OY RAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LASKENTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 3 2 TULOKSET... 3 2.1 Matkatuotokset...

Lisätiedot

PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE LIIKENNESUUNNITELMA

PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE LIIKENNESUUNNITELMA 9LT50021VL 10.5.2005 Lappeenrannan kaupunki Tekninen toimi Palvelutuotanto PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE, 9LT50021VL Esipuhe Lappeenrannan Pajarilan aluetta kehitetään teollisuus-

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU SUUNNITELMASELOSTUS 15.2.2017 SUUNNITELMASELOSTUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN PERUSTIEDOT 3 1.1. Yleistä 3 1.2. Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset ja työt 3 1.3. Tavoitteet ja lähtökohdat 3 2. SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6645/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6645/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2016 1 (1) 201 Asianro 6645/10.03.01.00/2016 Kaunismäenkatu, Kaunismäenrinne, Nuolimäenrinne, Kalliokaarre ja Kalliokielo sekä teräsritilärappuset välillä Kalliokielo - Kaunismäenkatu,

Lisätiedot

Poikkileikkaus liittymäalue PL 170. Selitteet. Odotuskatos. Korotettu laatoitus. Reunakivi. Nurmetettu alue. Hyv. Tark. Laat.

Poikkileikkaus liittymäalue PL 170. Selitteet. Odotuskatos. Korotettu laatoitus. Reunakivi. Nurmetettu alue. Hyv. Tark. Laat. Poikkileikkaus liittymäalue PL 170 Selitteet Odotuskatos Korotettu laatoitus Reunakivi Nurmetettu alue Tasokoordinaatisto: Hyv. Tark. Laat. Mittakaava Korkeusjärjestelmä: JÄRVI-SAIMAAN Päiväys Katusuunnitelma

Lisätiedot

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Valtimon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.10.2011 VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä 11/10/2011 Laatija Jouni Mikkonen Tarkastaja

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687 MUSTASAAREN KUNTA Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos Työ: 23687 Tampere, 7.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 www.airix.fi

Lisätiedot

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Kunnanhallitus 18.4.2017 72 liite 2 Kantatien 62 ja maantien 15139 liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Projektin sisältö ja tekijät Työssä selvitettiin kantatien 62 ja maantien 15139

Lisätiedot

HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS

HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS 2.9.2015 2 TOIMEKSIANTO JA SELVITYSALUEEN SIJAINTI Toimeksiannosta olemme laatineet alikulkuselvityksen Harsun työpaikkaalueen kaavaluonnoksen perusteella. Toimeksiantajana

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2016 1 (5) 224 Länsimäentie välillä Niittipolku-Nastapolku, Sinkilätie, Sinkiläpolku, Naulakalliontie välillä Mellunmäentie-Huhtakivenkuja, Untamalantie välillä Viitankruununtie-Länsimäentie,

Lisätiedot

Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu

Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu 11.05.2011 Sisältö Esipuhe... 2 1. Työn tavoitteet ja lähtökohdat... 3 2. Nykytilanne ja maankäyttösuunnitelmat... 4 3. Liittymän toteuttamismahdollisuudet...

Lisätiedot

NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU

NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU 43 NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU 44 Kevyen liikenteen reittitarkastelu välillä Sahanteränkatu Enqvistinkatu 1. Työn sisältö ja tarkoitus Reitti alkaa Sahanteränkadun päästä ja päättyy

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

ERIKOISKULJETUSTEN HUOMIOIMINEN VÄYLÄ- JA LIIKENNESUUNNITTELUSSA KAISU LAITINEN

ERIKOISKULJETUSTEN HUOMIOIMINEN VÄYLÄ- JA LIIKENNESUUNNITTELUSSA KAISU LAITINEN ERIKOISKULJETUSTEN HUOMIOIMINEN VÄYLÄ- JA LIIKENNESUUNNITTELUSSA 9.4.2014 KAISU LAITINEN KAISU LAITINEN Valtakunnallisen Suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkon kehittämisprojekti SEKV:n ja keskikaidehankkeiden

Lisätiedot

RAKENTAMISEN TYÖNAIKAISET JÄRJESTELYT KATUVERKOSSA

RAKENTAMISEN TYÖNAIKAISET JÄRJESTELYT KATUVERKOSSA 8.1.2013 1 (5) HUSLAB RAKENTAMISEN TYÖNAIKAISET JÄRJESTELYT KATUVERKOSSA 1. Työmaan sijainti ja aikataulu Rakentamiskohde sijaitsee Meilahdessa Tukholmankadun, Topeliuksenkadun ja Haartmaninkadun välisellä

Lisätiedot

X = Y = X = Y =

X = Y = X = Y = X = 6674100 X = 6674100 Y = 25488750 Y = 25488650 X = 6674050 Y = 25488650 Y = 25488700 X = 6674000 NS Y = 25488800 X = 6674000 1 Kaupunkitekniikan keskus Ramboll Finland Oy / Markku Lindroos 12.9.2016

Lisätiedot

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 433-P26804 Suunnitelmaselostus Mönkkönen Eino Sisällysluettelo

Lisätiedot

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS 1/5 Kaavoitus RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS Tehtävä Tehtävänä oli tarkastella asemakaava-alueen liikennejärjestelyjä, asemakaavan vaikutusta liikenneverkkoon sekä uuden maankäytön

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

Raportti. Naantalin kaupunki. Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus. Kanavavaihtoehdot 67050263.SU 10.1.2006

Raportti. Naantalin kaupunki. Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus. Kanavavaihtoehdot 67050263.SU 10.1.2006 Raportti 67050263.SU 10.1.2006 Naantalin kaupunki Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus Kanavavaihtoehdot 1 YLEISTÄ Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistukseen

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS 2016 4 1. LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1.1 Suunnittelukohde Suunnittelukohteena on valtatien 2 ja maantien 2444 (Siltatie) eritasoliittymä

Lisätiedot

HEINIKON YRITYSALUEEN ERITASOLIITTYMÄN ALUE- VARAUSSUUNNITELMA, YLÖJÄRVI

HEINIKON YRITYSALUEEN ERITASOLIITTYMÄN ALUE- VARAUSSUUNNITELMA, YLÖJÄRVI Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki Asiakirjatyyppi Aluevaraussuunnitelma Päivämäärä 06/2014 HEINIKON YRITYSALUEEN ERITASOLIITTYMÄN ALUE- VARAUSSUUNNITELMA, YLÖJÄRVI Tarkastus Sari Kirvesniemi Päivämäärä

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

LIITE 12a. Naantalin keskustan rakennemalli. Armonlaaksontien liittymäjärjestelyt Ve a JHa

LIITE 12a. Naantalin keskustan rakennemalli. Armonlaaksontien liittymäjärjestelyt Ve a JHa LIITE 12a ARMONLAAKSONTIEN LIITTYMÄJÄRJESTELYT Ve a Armonlaaksontien ja Satamatien liittymään on sijoitettu kiertoliittymä, joka on muodoltaan ovaali. Liittymä on tavanomaista kiertoliittymää kookkaampi

Lisätiedot

Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto. Johdanto. Liikenneselvitys. Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys Yhteenveto 4.5.

Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto. Johdanto. Liikenneselvitys. Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys Yhteenveto 4.5. 4.5.2016 1 (5) Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto Johdanto Tampereen kaupunki kehittää uutta Hiedanrannan asuin- ja työpaikka-aluetta kaupungin länsiosaan nykyisen Lielahden kaupan alueen

Lisätiedot

UURAISTEN LIIKENNEJÄRJESTELYSUUNNITELMA

UURAISTEN LIIKENNEJÄRJESTELYSUUNNITELMA 16UTS0163 11.1.2013 UURAISTEN KUNTA KESKI-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS UURAISTEN LIIKENNEJÄRJESTELYSUUNNITELMA Esipuhe Tämä liikennejärjestelysuunnitelma on laadittu Uuraisten kunnan

Lisätiedot

Kt 43 liittymätarkastelu

Kt 43 liittymätarkastelu S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Kt 43 liittymätarkastelu Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28071 Raportti 1 (9) Tuomas Miettinen Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/2015 1 (5) 396 Atlantinkaaren alueen liikennesuunnitelma HEL 2014-014704 T 08 00 00 Hankenro2361_2 Esitys esitti kaupunginhallitukselle Atlantinkaaren alueen liikennesuunnitelman

Lisätiedot

Vt4 Oulu-Kemi, Kempele - Kello moottoritien parantaminen Pennasentien alikulkukäytävä Teräsbetoninen laattakehäsilta

Vt4 Oulu-Kemi, Kempele - Kello moottoritien parantaminen Pennasentien alikulkukäytävä Teräsbetoninen laattakehäsilta Pennasentien alikulkukäytävä Pennasentien alikulkukäytävä Hl 18,0 + 15,75 m Kokonaispituus 14,15 m Vinous 0 gon > 3,782 m 124 300 (i=136,3) Siltapaikka sijaitsee Oulun kaupungin Kaakkurissa Vt4:n paalulla

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 733/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 733/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 26 Asianro 733/10.03.01.00/2015 Katusuunnitelmien hyväksyminen nähtävilläoloa varten Hiltulanlahdenkatu, Oravanmarja ja Vitostien kiertoliittymä Suunnittelujohtaja

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN KUNTA KAAVOITUKSEN TULOSYKSIKKÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS VIHILUODON YRITYSALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELYJÄ VARTEN VIHILUODON OSA-ALUE

Lisätiedot

16X205184 03.10.2014 NAANTALIN KAUPUNKI PORHONKALLION-VIRPIN ASEMAKAAVA-ALUE LIITTYMÄVAIHTOEHTOJEN VERTAILU

16X205184 03.10.2014 NAANTALIN KAUPUNKI PORHONKALLION-VIRPIN ASEMAKAAVA-ALUE LIITTYMÄVAIHTOEHTOJEN VERTAILU 16X205184 03.10.2014 NAANTALIN KAUPUNKI PORHONKALLION-VIRPIN ASEMAKAAVA-ALUE LIITTYMÄVAIHTOEHTOJEN VERTAILU 1 Yhteenveto Naantalin kaupunki on laatimassa asemakaavaa Porhonkallion-Virpin alueelle, jonne

Lisätiedot

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 12.3.2010 MUISTIO Hannu Sainio 1(7) KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 1. Lähtökohtia Keinusaaren alue rajautuu Viipurintien, Keinusaarentien, Vanajantien, Kutalanjoen ja rautatien väliin. Keinusaari

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

Tekninen keskus Katu- ja viherpalvelut / RAK, Ramboll Finland Oy / Leevi Laksola Jyrki Oinaanoja

Tekninen keskus Katu- ja viherpalvelut / RAK, Ramboll Finland Oy / Leevi Laksola Jyrki Oinaanoja 1 (5) 03/06/2016 Tekninen keskus Katu- ja viherpalvelut / RAK, Ramboll Finland Oy / Leevi Laksola Jyrki Oinaanoja KATUSUUNNITELMIEN SELOSTUS KAAVA-ALUEET: KATUJEN NIMET: Niittykummun keskus Niittykatu,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 196 29.10.2014. 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 196 29.10.2014. 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014 Varstakadun, Luhtikujan, Lyhdekujan, Suvitien, Sormulanraitin ja Puutossalmentien kevyen liikenteen väylän katusuunnitelmaluonnoksien

Lisätiedot

VT 9:N RINNAKKAISYHTEYS Juvankatu - Heikkilänkatu

VT 9:N RINNAKKAISYHTEYS Juvankatu - Heikkilänkatu VT 9:N RINNAKKAISYHTEYS Juvankatu - Heikkilänkatu Aitolahdentie Johdanto Juvankadulla Kaukajärvellä ja Aitolahdentiellä Koilliskeskuksessa on todettu liikenteellisiä ongelmia, niin ruuhkautumiseen kuin

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma Kuntatekniikka YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma Infrasuunnittelu Oy D1010 19.5.2014 YLEISSUUNNITELMA SISÄLLYS YLEISTÄ 1 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1 1.1 Kustannusarviot 2 2 MITOITUS

Lisätiedot

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Joensuun kaupunki Asiakirjatyyppi Suunnitelmaselostus Päivämäärä 30.11.2015 KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

Lisätiedot

Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava. Liikenteen toimivuustarkastelu

Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava. Liikenteen toimivuustarkastelu NAANTALIN KAUPUNKI Ympäristövirasto Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava Liikenteen toimivuustarkastelu 1.9.2009 Liikennesuunnitelma Työ n:o 9052 NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO LUOLALA Aluepelastuslaitoksen

Lisätiedot

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie 1 Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie Tiesuunnitelman esittelytilaisuus 11.2.2013 2013 klo 15.00 16.00. 2 Maantien 3051

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki PL 193 40101 Postitoimipaikka Lausunto Päiväys: 14.8.2015 Yhteyshenkilö: Samuli Hämäläinen Puhelin: 040 647 5198 Sähköposti: samuli.hamalainen@elenia.fi Fax: Varassaari Haapalahti asemakaavan

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu 1.11.2011 Liikenneselvitys 1 (3) M. Karttunen Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja

Lisätiedot

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV 0-2500 EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T 30.9.2016 2 (5) Valtatie

Lisätiedot

Hämeentien katu- ja liikennemerkkisuunnitelman muutos välillä Martinkatu - Saharannankuja

Hämeentien katu- ja liikennemerkkisuunnitelman muutos välillä Martinkatu - Saharannankuja Kaupunkisuunnittelulautakunta 188 08.11.2016 Hämeentien katu- ja liikennemerkkisuunnitelman muutos välillä Martinkatu - Saharannankuja 1679/10.03.01.01/2016 Kaupunkisuunnittelulautakunta 08.11.2016 188

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA

PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA Liite 16 PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA VT 7 MELUALUEEN LEVEYS 6.10.2005 SUUNNITTELUKESKUS OY RAPORTTI Turku / M. Sairanen VT 7, melualueen leveys 6.10.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. LASKENNAN

Lisätiedot

MATHILDEDALIN ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT

MATHILDEDALIN ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT Vastaanottaja Salon kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Elokuu 2015 MATHILDEDALIN ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT Päivämäärä 21.8.15 Laatija Tarkastaja Riikka Salli, Jukka Niilo-Rämä Lauri Vesanen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Savilahti - Keskusta (Niiralankatu - Tulliportinkatu) yleissuunnitelmaperiaatteiden hyväksyminen nähtävillä oloa varten Va. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä xx.xx.2015 Luonnos Viite 1510019205 NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN

Lisätiedot

Suolijärvi: Reittikartta

Suolijärvi: Reittikartta Suolijärvi: Reittikartta Juoksureitin rajat määrittyvät koko matkalla ulkoilureitin reunojen mukaan. Jumi 55 Kataja (kävelytien pohjoispuolella sisäkaarteessa käännyttäessä sähkölinjalle) Pirkan Hölkän

Lisätiedot

E18 Turun kehätien kehittämisselvitys

E18 Turun kehätien kehittämisselvitys Tekninen lautakunta 104 29.10.2014 Kaupunginhallitus 439 10.11.2014 Kaupunginhallitus 457 24.11.2014 E18 Turun kehätien kehittämisselvitys 737/10.05.01/2014 TEKLA 104 Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika

Lisätiedot

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA 1 (14) Kaupunkirakenneyksikkö RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA Yleissuunnitelma 2 (14) Sisällysluettelo 1. Suunnittelualue 1.1 Yleistä 1.2 Kadut, LP-alue, Rantakyläntori

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Kokemäki. Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO

Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Kokemäki. Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Sisältö 1 LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1 1.1 Tieverkon

Lisätiedot

Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Kokemäki. Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO

Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Kokemäki. Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Sisältö 1 LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1 1.1 Tieverkon

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

TERÄSTIE ASEMAKAAVAN SELOSTUS

TERÄSTIE ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12097/10.02.01/2016 Asemakaavan muutos koskee Kaupunginosan 52, Koria korttelia 624 sekä puisto- ja katualuetta Selostus liittyy 2.9.2016 päivättyyn kaavakarttaan. Asemakaavan nro 52/005 TERÄSTIE ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Erikoiskuljetusten erityisehdot ja toimintamalli E18 (vt7) moottoritieosuudella Heinlahti - Sutela (Kotka) syyskuusta 2014 alkaen

Erikoiskuljetusten erityisehdot ja toimintamalli E18 (vt7) moottoritieosuudella Heinlahti - Sutela (Kotka) syyskuusta 2014 alkaen E18 Koskenkylä - Kotka EKM Palvelusopimus ERIKOISKULJETUKSET MOOTTORITIELLÄ VÄLILLÄ 1 (3) HEINLAHTI - SUTELA, KOTKA päivitetty Erityisehdot ja toimintamalli syyskuusta 2014 alkaen 17.12.2014 Erikoiskuljetusten

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 1 Moisio 1 D:no 287/2014 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan itäpuolella ja se rajoittuu

Lisätiedot

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys 6.3.2014 6.3.2014 1 (8) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnittelualue... 2 2 NYKYTILA... 3 2.1 Nykyinen liikenneverkko... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

Nro Sijainti Kohde Toimenpidekuvaus Kust. ( ) HEVA.väh. Tieosoite Kiireellisyys

Nro Sijainti Kohde Toimenpidekuvaus Kust. ( ) HEVA.väh. Tieosoite Kiireellisyys TOIMENPIDERAPORTTI 3..20 Someron kaupunki Nro Sijainti Kohde Toimenpidekuvaus Kust. ( ) HEVA.väh. Tieosoite Kiireellisyys Tienpitäjä Turuntie (mt 280) välillä Rankkulantie - Kyttälän th Kevyen liikenteen

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

STANSVIKINNUMMEN ALUSTAVAT SUUNNITTELUPERIAATTEET Nähtävillä Kaupunkisuunnitteluvirasto

STANSVIKINNUMMEN ALUSTAVAT SUUNNITTELUPERIAATTEET Nähtävillä Kaupunkisuunnitteluvirasto STANSVIKINNUMMEN ALUSTAVAT SUUNNITTELUPERIAATTEET Nähtävillä 18.5. - 5.6.2015 Kaupunkisuunnitteluvirasto 18.5.2015 Stansvikinnummen alustavat suunnitteluperiaatteet Nähtävillä 18.5. - 5.6.2015 Kaupunkisuunnitteluvirasto

Lisätiedot

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Jalasjärven kunta Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 30.4.2015 (päivitetty 28.10.2015) KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Päivämäärä 28/10/2015

Lisätiedot

VOIMALANTIE 5-6 VANTAA Asemakaavan muutos nro LIIKENNE SUUNNITTELUALUE

VOIMALANTIE 5-6 VANTAA Asemakaavan muutos nro LIIKENNE SUUNNITTELUALUE SUUNNITTELUALUE MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAT 1.VAIHE Murata Electronics Oy:n laajennus noin 8500 kem2 Voimalantie 6:n alueelle Muratan työntekijöiden pysäköinti, noin 500 autopaikkaa. Nykyisin autopaikkoja on

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 30.6.2014 Viite 1510007986 NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS NASTOLAN KUNTA ESISELVITYS Päivämäärä 30.6.20014

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS JA MAANKÄYTTÖSOPIMUSTEN TARVE...

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Kesäkuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/05/30 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Air-Ix Ympäristö Oy PL 52 20781 Kaarina 2005 2 MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, joka koskee 14.6. 2005 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus

Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 12.9.2016 Yleiskartta 2 Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma Tavoitteena on korvata nykyinen silta uudella kiinteällä yhteýdellä Lähtökohtana on,

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen L-vastuualueen rakennushankkeet 2015. Urakoitsijailtapäivä 2015

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen L-vastuualueen rakennushankkeet 2015. Urakoitsijailtapäivä 2015 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen L-vastuualueen rakennushankkeet 2015 Urakoitsijailtapäivä 2015 30.1.2015 Esityksen sisältö: Investointihankkeet 2015 Käynnissä olevat ELY-keskuksen omat uudet hankkeet Muiden

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Tasoliittymät ja perusverkon eritasoliittymät 6.5.2015

Tasoliittymät ja perusverkon eritasoliittymät 6.5.2015 Tasoliittymät ja perusverkon eritasoliittymät 6.5.2015 Ajankohtainen T&K Valmistuneet ja tekeillä olevat T&K -selvitykset Valmistunut selvitys Turvasaarekkeella varustetut liittymät Liikenneturvallisuus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ko/2 1 YLEISTEN TÖIDEN LAUTAKUNTA 15.3.2011

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ko/2 1 YLEISTEN TÖIDEN LAUTAKUNTA 15.3.2011 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ko/2 1 2 LEHTISAARENTIE, NRO 29745/1, PAPINPÖYDÄNKUJA JA LP- ALUEET, NRO 29746/1, LEHDESNIITYNTIE, NRO 29747/1 JA KUUSISAARENTIE, NRO 29817/1, KATUSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN,

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH 10.10.2013 Sisältö 1 Lähtökohdat... 7 2 Nykytila... 9 3 Suunnitelman sisältö... 14 3.1 Toimenpiteet... 14 3.2 Liikennejärjestelyt: nykyiset

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KORTTELI 0102, HÄMEENMAAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KORTTELI 0102, HÄMEENMAAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.1.2013 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KORTTELI 0102, HÄMEENMAAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2013 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

ERIKOISKULJETUKSET SUURHANKESEMINAARI KALAJOKI

ERIKOISKULJETUKSET SUURHANKESEMINAARI KALAJOKI ERIKOISKULJETUKSET SUURHANKESEMINAARI KALAJOKI 26.08.2016 MIKÄ ON ERIKOISKULJETUS, LYHYESTI KULJETUS JOKA YLITTÄÄ LAINSALLIMAT MASSA JA TIELAISSA SALLITUT KULJETUSMITAT: PITUUS, LEVEYS JA KORKEUS. EDELLYTTÄÄ

Lisätiedot

D. LIIKENTEENOHJAUS- SUUNNITELMA

D. LIIKENTEENOHJAUS- SUUNNITELMA Lakeuden Maanrakennus Oy D. LIIKENTEENOHJAUS- SUUNNITELMA Maantien 11345 parantaminen välillä Arkadian yhteislyseon liittymä Kisatien liittymä Tommi Keso 9.6.2017 Sivu 2 1 RAKENNUSKOHTEEN YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 53. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 53. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 04.02.2013 Sivu 1 / 1 920/10.03.01/2012 Tekninen lautakunta 7 23.1.2013 53 Lausunnon antaminen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tiesuunnitelmasta Länsiväylän (kt

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Rakentaminen mahdollisesti omana työnä? Aikataulu: 2016. Budjetti: Ts 120 000. Pituus noin 480 metriä. Asemakaava on hyväksytty

Rakentaminen mahdollisesti omana työnä? Aikataulu: 2016. Budjetti: Ts 120 000. Pituus noin 480 metriä. Asemakaava on hyväksytty Leppämaantien kevytväylä Rakentaminen mahdollisesti omana työnä? Aikataulu: 2016. Budjetti: Ts 120 000. Uusi kevyen liikenteen väylä ajoradan viereen reunatuella erotettuna. Pituus noin 480 metriä. Yhteyshenkilöt/

Lisätiedot

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet.

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet. Maastokäynnin 8.4.2010 kohteet: de-ehdotuksen lyhenne: alautteen : K = kevyen liikenteen väylä Asukas- A = U-ELY:n liikenneturvallisuusaloitteet L = kyselyn K = asukaskysely N = nopeusrajoitus palaut-

Lisätiedot

Eestinmalmi, Eestinmalmi I, Hannuksenpelto I, Hannuksenpelto

Eestinmalmi, Eestinmalmi I, Hannuksenpelto I, Hannuksenpelto 1 Tekninen keskus Katu- ja viherpalvelut / RAK, WSP Finland Oy / Juha Väänänen KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS KAAVA-ALUEET: Eestinmalmi, Eestinmalmi I, Hannuksenpelto I, Hannuksenpelto II KADUN NIMI: Martinsillantie,

Lisätiedot