Tekninen lautakunta 1/ Helinä Niemelä, jäsen Anneli Partanen, jäsen Seija Sainkangas, jäsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen lautakunta 1/2011 1. Helinä Niemelä, jäsen Anneli Partanen, jäsen Seija Sainkangas, jäsen"

Transkriptio

1 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 1/ KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, puheenjohtaja Esko Hautala, varapuheenjohtaja, poissa 1 klo Aulis Aakko, jäsen Helinä Niemelä, jäsen Anneli Partanen, jäsen Seija Sainkangas, jäsen POISSA Jussi Leinonen, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET Erkki Rytky, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Antti-Jussi Vahteala, talousjohtaja, läsnä :t 1-2 klo Petri Pelkonen, esittelijä Tuula Salmela, pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Tekninen lautakunta totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t 1-13 PÖYTÄKIRJAN Tekninen lautakunta valitsi kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi Seija Sainkankaan ja Aulis TARKASTUSTAPA Aakon. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Puheenjohtaja TARKASTUSAIKA Haapavesi ALLEKIRJOITUKSET Pöytäkirjanpitäjä Hannu Riuttanen Tuula Salmela Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Todistaa Seija Sainkangas Haapavesi Toimistosihteeri Aulis Aakko Tuula Salmela

2 Tekninen lautakunta Asiat: Asia nro Liite nro Asia Sivu 1 1a Maarakennusurakkatarjouksen hyväksyminen, Haapakenttä Palveluvuositarjoukset ajalle Yksityisteiden talviaurauksen vastaanottomerkitsijän / valvojan valinta Myllyperän aurausalueelle vuosille Maanvuokrasopimus, Ahola Kyösti ja Heikki Maanvuokrasopimus, Kanula Tero Tuulenpesä -tilan myyminen Matti Hatulalle AR-tontin myyminen Rakennus Inspro Oy:lle perustettavan asuntoosakeyhtiön lukuun 10 9 Ajoneuvon siirtämisestä, säilyttämisestä ja hallinnoinnista aiheutuvien kustannusten perintä Metsonperän yksityistien parantamisen avustaminen Löytölän - Kaijalan yksityistien parantamisen avustaminen Teknisen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle , 8, 8a Selityspyyntö Piipsanneva - Eskolanniemi siirtoviemäriin liittyen 16 Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus Talousjohtajan esityksestä työjärjestystä muutettiin yksimielisesti siten, että 12 (Maarakennusurakkatarjouksen hyväksyminen, Haapakenttä) käsiteltiin ensimmäisenä pykälänä ja 10 (Palveluvuositarjoukset ajalle ) toisena pykälänä ja 1 (Yksityisteiden talviaurauksen vastaanottomerkitsijän / valvojan valinta Myllyperän aurausalueelle vuosille ) kolmantena pykälänä ja siitä edelleen työjärjestyksen mukaan. Pykälänumerointi muutettiin käsittelyjärjestystä vastaavaksi.

3 Tekninen lautakunta MAARAKENNUSURAKKATARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN, HAAPAKENTTÄ (Valm. tekninen johtaja) Tekninen toimisto on pyytänyt urakkatarjouksia Haapakentän terminaalialueen rakentamisesta. Urakasta on ilmoitettu hankintailmoitukset.fi -nettipalvelussa ja urakkatarjouspyyntöasiakirjat on lähetetty 18 alalla toimivalle yritykselle. Tarjouksien jättöaika umpeutuu klo ja tarjoukset avataan Saadut tarjoukset esitellään kokouksessa. Tekninen lautakunta päättää Haapakentän terminaalialueen maarakennusurakoisijan hyväksymisestä kokouksessa tehtävän päätösesityksen pohjalta. Käsittely: Määräaikaan mennessä tarjouksia saatiin 12 kpl ja ne avattiin sekä arvioitiin pidetyssä avaamistilaisuudessa. Liitteenä nro 1a/2011 tarjousten avaamistilaisuuden pöytäkirja. Tekninen johtaja teki kokouksessa ehdotuksen: Tekninen lautakunta valitsee Lemminkäinen Infra Oy:n tarjouksen tarjouspyynnössä esitetyillä vertailuperusteilla kokonaistaloudellisesti edullisimpana. Hankinnan arvo on alv 0 %. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merk. Talousjohtaja Antti-Jussi Vahteala oli paikalla tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Esko Hautala poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo

4 Tekninen lautakunta PALVELUVUOSITARJOUKSET AJALLE (Valm. kiinteistöpäällikkö) Tilapalvelut on pyytänyt urakoitsijoilta tuntityötarjouksia kiinteistöjen huolto- ja kunnossapitotöistä. Tarjouksia sai antaa mm. kirvesmies-, maalaus-, matto-, LVI-, sähkö-, automaatio-, kylmälaite- ja metallitöistä. Tarjouspyyntö oli Haapavesi- ja Pyhäjokiseutu-lehdissä sekä kaupungin ilmoitustaululla ja www-sivuilla. Tarjousten jättöaika umpeutui klo ja tarjoukset avattiin klo Tuntityötarjouksista tehty vertailutaulukko on liitteenä 5/2011. Kiinteistöjen huolto- ja kunnossapitotöihin valitaan kulloinkin saatavilla olevista tarjoajista edullisin urakoitsija. Edullisuutta määritettäessä tilaaja arvioi ensin työtehtävään kuluvan ajan ja määrittää sitten edullisimman urakoitsijan huomioiden yksikköhinnan, vähimmäistuntiveloitusajan ja kilometrikustannuksen. Työn tilaaja varmistaa säännöllisesti, että työssä käytettävällä urakoitsijalla on tilaajavastuulain mukaiset lakisääteiset velvoitteet asianmukaisesti hoidettu. Tekninen lautakunta valtuuttaa tilapalvelun ottamaan kiinteistöjen huoltoja kunnossapitotöihin kulloinkin saatavilla olevista tarjoajista edullisimman urakoitsijan. Edullisuutta määritettäessä tilaaja arvioi ensin työtehtävään kuluvan ajan ja määrittää sitten edullisimman urakoitsijan huomioiden yksikköhinnan, vähimmäistuntiveloitusajan ja kilometrikustannuksen. Käsittely: Tekninen johtaja täydensi kokouksessa ehdotusta: Lisäksi työn tilaaja varmistaa säännöllisesti, että työssä käytettävällä urakoitsijalla on tilaajavastuulain mukaiset lakisääteiset velvoitteet asianmukaisesti hoidettu. Täydennetty ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merk. Talousjohtaja Antti-Jussi Vahteala oli paikalla tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

5 Tekninen lautakunta YKSITYISTEIDEN TALVIAURAUKSEN VASTAANOTTOMERKITSIJÄN / VALVOJAN VALINTA MYLLYPERÄN AURAUSALUEELLE VUOSILLE (Valm. maanrakennusmestari) Tekninen lautakunta on valinnut Myllyperän aurausalueen valvojaksi Heikki Rankisen aurausvuosille Myllyperän alueella toiminut linkousyrittäjä ei jatkanut enää auraussopimusta, joten vuoden 2011 alusta lähtien Myllyperän aurausalueen linkousyrittäjänä on toiminut Heikki Rankinen. Täten teknisen lautakunnan on valittava alueelle uusi vastaanottomerkitsijä / valvoja vuosille Tekninen lautakunta valitsee Myllyperän aurausalueen vastaanottomerkitsijäksi / valvojaksi aurausvuosille Esko Hyvärisen. Hyväksyttiin.

6 Tekninen lautakunta

7 Tekninen lautakunta MAANVUOKRASOPIMUS, AHOLA KYÖSTI JA HEIKKI (Valm. maankäyttöinsinööri) Ryyppymäen risteyksen pohjoispuolella oleva peltoalue on Länsi-Huis-kan asemakaavassa merkitty MT-1 alueeksi, josta kaavamerkinnöissä on selitys: Avoimena peltoalueena säilytettävä alue. Alueella voidaan harjoittaa maataloutta, joka ei aiheuta kohtuutonta häiriötä asuinalueille. Aluetta voidaan käyttää myös palstaviljelyyn. Ko. alueesta on 1,8 ha ollut vuokralla Viljo Pirttisalolla ja hänen vuokrasopimus päättyi Pirttisalo ilmoitti, että hän ei tule enää itse jatkamaan peltojen viljelyä, mutta että hänen vävynsä Tikka Jarkko Kärsämäeltä olisi halukas vuokraamaan samalla vuokralla kuin hänelläkin oli (vuokra 150 euroa/vuosi/vuokra-alue), ei korkeammalla vuokralla. Viereiset pellot ovat vuokralla Kyösti ja Heikki Aholalla (vuokra 117 euroa/ha/vuosi 2011). Aholat ovat ilmoittaneet tiedusteltaessa, että ovat halukkaita vuokraamaan myös Pirttisalolta pois jäävät pellot tällä vuokratasolla (117 euroa/ha/v), jolla alueen vuokraksi tulee 210 euroa/v (parempi vuosivuokra). Aholoiden aiemmin tehty vuokrasopimus päättyy ja on järkevä tehdä nyt tästä pienemmästä alueesta samaan ajankohtaan päättyvä vuokrasopimus, niin jatkosta voi sitten sopia yhdellä sopimuksella. Liitteenä nro 1/2011 luonnos uudesta vuokrasopimuksesta (ehdot ovat samat kuin Aholoiden aiemmassa sopimuksessa). Tekninen lautakunta päättää, että maanvuokrasopimus Kyösti ja Heikki Aholan kanssa tehdään liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisesti. Hyväksyttiin.

8 Tekninen lautakunta MAANVUOKRASOPIMUS, KANULA TERO (Valm. maankäyttöinsinööri) Haapakosken uusimman ns. Best-hallin pohjoispuolella oleva Kotikunnas nimiseen kaupungin omistamaan tilaan kuuluva peltoalue on ollut vuokralla Tero Kanulalla ja hänen vuokrasopimus päättyi Kyseinen peltoalue pieneni noin puoleen (0,204 ha:in), kun v viimeinen hallilaajennus toteutettiin. Kanula on halukas jatkamaan edelleen ko. alueen vuokraamista, koska se sijaitsee aivan hänen omistamansa peltoalueen vieressä. Liitteenä nro 2/2011 luonnos uudesta vuokrasopimuksesta. Vuokraehdot ovat muutoin samat kuin Kanulan aiemmassa sopimuksessa, paitsi että vuokra-aika on muutettu toistaiseksi voimassaolevaksi ja sopimus on irtisanottavissa kaupungin puolelta 3 kuukauden irtisanomisajalla. Tekninen lautakunta päättää, että maanvuokrasopimus Tero Kanulan kanssa tehdään liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisesti. Hyväksyttiin.

9 Tekninen lautakunta TUULENPESÄ -TILAN MYYMINEN MATTI HATULALLE (Valm. maankäyttöinsinööri) Matti Hatula on esittänyt haluavansa ostaa Länsi-Huiskan kaava-alueelta rakennuspaikan korttelista 707 tontti 2. Hatulalla on tarkoitus alkaa rakentamaan v keväällä. Kyseinen tontti muodostuu Tuulenpesä nimisestä tilasta, kiinteistötunnus , pinta-ala on 2200 m 2. Tilan kauppahinnaksi muodostuu pinta-alan ja kaupunginvaltuuston päättämien tonttien m 2 -hintojen perusteella kiinteistönmuodostamiskuluineen ,00 euroa. Liitteenä nro 3/2011on tilan myyntiä koskeva kauppakirjaluonnos. Tekninen lautakunta hyväksyy Tuulenpesä -tilan myynnin Matti Hatulalle ,00 euron kauppahinnalla liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisesti. Hyväksyttiin.

10 Tekninen lautakunta AR-TONTIN MYYMINEN RAKENNUS INSPRO OY:LLE PERUSTETTAVAN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN LUKUUN (Valm. maankäyttöinsinööri) Rakennus Inspro Oy on varannut Kotimetsän kaava-alueelta korttelin 136 AR-alueen (alun perin 1 tontti), joka on kaupunginhallituksen päätöksellä jaettu kahdeksi AR-tontiksi. Rakennus Inspro Oy on ilmoittanut haluavansa ostaa nyt uuden tonttijaon mukaisen tontin nro 2 (Vuorenpeikon puiston puoleinen tontti). Tontti muodostuu noin m 2 :n suuruisesta määräalasta Kivisuo -nimisestä tilasta (tilatunnus ). Rakennus Inspro Oy:llä on tarkoitus hakea rakennuslupa ja rakentaa tontille rivitalo. Kauppakirjan valmistelussa on noudatettu kaupunginvaltuuston päättämiä tonttien myyntihintoja ja muita ehtoja vuodelle Kauppakirjaluonnos on liitteenä nro 4/2011. Tekninen lautakunta myy Rakennus Inspro Oy:lle perustettavan asuntoosakeyhtiön lukuun noin m 2 :n suuruisen määräalan Kivisuo-tilasta, tunnus (korttelin 136 tontti nro 2) euron kauppahinnalla ja muuten liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin. Hyväksyttiin.

11 Tekninen lautakunta AJONEUVON SIIRTÄMISESTÄ, SÄILYTTÄMISESTÄ JA HALLINNOINNISTA AIHEUTUVIEN KUSTANNUSTEN PERINTÄ (Valm. maanrakennusmestari) Laki ajoneuvojen siirtämisestä (828/2008) on tullut voimaan Laki velvoittaa tienpitoviranomaisen siirtämään pois vastuullaan olevalle tieosuudelle jätetyt hylätyt ajoneuvot ja onnettomuusajoneuvot. Yksityisellä tiellä tapahtuneen liikennevahingon takia jätetyn ajoneuvon sekä yksityisellä tiellä tai alueella olevan hylätyn ajoneuvon kunta kuitenkin siirtää vain tienpitäjän tai alueen haltijan perustellusta pyynnöstä. Jos romuajoneuvon haltija laiminlyö jätelain mukaisen velvollisuutensa toimittaa ajoneuvo asianmukaiseen vastaanottopaikkaan, sen poistaminen ympäristöstä kuuluu myös kunnan velvollisuuksiin. Kunta voi toimittaa romuajoneuvon suoraan jätelain 181 :n mukaiselle kerääjälle tai esikäsittelijälle. Yksityisessä käytössä olevilta piha- ja varastoalueilta sekä muilta yksityiseen käyttöön tarkoitetuilta erityisiltä alueilta kunta poistaa romuajoneuvon vain alueen omistajan perustellusta pyynnöstä. Varastoon siirretyn ajoneuvon säilyttämisestä ja muun käsittelyn järjestämisestä vastaa kunta. Kunnalla on oltava käytettävissään alueeltaan siirrettyjen ajoneuvojen säilyttämistä ja muuta käsittelyä varten varasto. Ajoneuvojen siirto ja varastointi sekä hallinnointi aiheuttavat kustannuksia, jotka ajoneuvon omistaja, haltija tai ajoneuvon luvattomasti käyttöön ottanut kuljettaja on velvollinen korvaamaan. Yksityisen tienpitäjän tai alueen omistajan pyynnöstä suoritetun siirron kustannukset korvaa tienpitäjä tai alueen omistaja, jollei kunta saa kustannuksia perittyä ajoneuvon omistajalta. Korvaus määrätään kunnan osalta kunnallisen viranomaisen hyväksymän taksan mukaisesti. Korvaus voidaan periä siten kuin verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa säädetään. Jos korvauksen periminen olisi ilmeisen kohtuutonta, se voidaan jättää perimättä tai perittävää summaa voidaan alentaa. Haapaveden kaupungilla ei ole vahvistettua taksaa siirtolain lain mukaisten korvausten perimiseksi. Tekninen lautakunta päättää, että ajoneuvon siirrosta ja varastoinnista peritään seuraavat korvaukset. Taksa sisältää myös hallinnointikulut. Ajoneuvon siirto varastoon 150,00 Ajoneuvon varastointi 50,00

12 Tekninen lautakunta Hyväksyttiin.

13 Tekninen lautakunta METSONPERÄN YKSITYISTIEN PARANTAMISEN AVUSTAMINEN (Valm. maanrakennusmestari) Metsonperän yksityistien tiekunta on kokouksessaan päättänyt hakea tekniseltä lautakunnalta avustusta tien parantamiseen. Pohjois- Pohjanmaan Ely-keskus on myöntänyt puuhuoltorahasta tiekunnalle avustusta euroa kuivatuksen, kantavuuden ja kulutuskerroksen parantamiseen. Avustus on 50 % hyväksytystä euron kustannusarviosta. Työn on oltava valmis Kaupunki on myöntänyt yksityisteiden parannushankkeisiin 15 % Elykeskuksen hyväksymästä kustannusarviosta. Avustus Metsonperän yksityistien tiekunnalle olisi euroa. Yksityisteiden avustamisen ensisijainen tavoite on talviaurauksen hoitaminen. Määrärahan käyttö riippuu talven sadannasta, joten sen riittävyys joudutaan arvioimaan vuoden lopulla. Tekninen lautakunta myöntää Metsonperän yksityistiekunnalle perusparannusavustusta 15 % ELY-keskuksen hyväksymästä kustannusarviosta, euroa. Hyväksyttiin.

14 Tekninen lautakunta LÖYTÖLÄN KAIJALAN YKSITYISTIEN PARANTAMISEN AVUSTAMINEN (Valm. maanrakennusmestari) Löytölän Kaijalan yksityistien tiekunta on kokouksessaan päättänyt hakea tekniseltä lautakunnalta avustusta tien parantamiseen. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt tiekunnalle enintään euroa avustusta tien kantavuuden, kuivatuksen ja kulutuskerroksen parantamiseen. Avustus on 60 % hyväksytystä euron kustannusarviosta. Työn on oltava valmis mennessä. Kaupunki on myöntänyt avustusta yksityisteiden parannushankkeisiin 15 % ELY-keskuksen hyväksymästä kustannusarviosta. Avustus Löytölän Kaijalan yksityistien tiekunnalle olisi euroa. Yksityisteiden avustamisen ensisijainen tavoite on talviaurauksen hoitaminen. Määrärahan käyttö riippuu talven sadannasta, joten sen riittävyys joudutaan arvioimaan vuoden lopulla. Tekninen lautakunta myöntää Löytölän - Kaijalan yksityistiekunnalle perusparannusavustusta 15 % ELY-keskuksen hyväksymästä kustannusarviosta, euroa. Hyväksyttiin.

15 Tekninen lautakunta TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2011 (Valm. tekninen johtaja) Hallintosäännön 51 :n (Talousarvion täytäntöönpano) mukaan kaupunginhallitus, lautakunta ja kansalaisopiston johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Liitteenä nro 6/2011 on ehdotus teknisen lautakunnan alaisten toimintojen käyttösuunnitelmaksi vuodelle Ehdotus on laadittu kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion 2011 perusteella. Tekninen lautakunta hyväksyy omien tulosalueittensa käyttösuunnitelman vuodelle 2011 liitteen nro 6/2011 mukaisena. Hyväksyttiin.

16 Tekninen lautakunta SELITYSPYYNTÖ PIIPSANNEVA - ESKOLANNIEMI SIIRTOVIEMÄRIIN LIITTYEN (Valm. tekninen johtaja) Heino Aholan kuolinpesä asiamiehenään Timo Ahola on esittänyt Pohjois- Suomen aluehallintovirastolle vaatimuksen Piipsanneva - Eskolan-niemi siirtoviemärin siirtämisestä. Vaatimus on liitteenä nro 7/2011. Selvitystä pyydetään mennessä. Selitysluonnos teknisen lautakunnan vastaukseksi annetaan kokouksessa. Tekninen lautakunta päättää asiasta kokouksessa annettavan esityksen pohjalta. Käsittely: Liitteenä nro 8/2011 on selitysluonnos teknisen lautakunnan vastaukseksi. Käydyn keskustelun pohjalta päätettiin lisätä selitykseen maininta siirtoviemärin mahdollistamasta kyläviemäröinnistä Nevalanmäen pohjavesialueella. Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti antaa Aluehallintovirastolle liitteen nro 8a/2011 mukaisen täydennetyn selvityksen Heino Aholan kuolinpesän vaatimuksesta.

17 Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät 1-11 HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, faksinumero sekä sähköposti Haapaveden kaupungin tekninen lautakunta, Tähtelänkuja 1, HAAPAVESI / PL 40, HAAPAVESI Faksinumero: Sähköposti: Pykälät 1-11 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja toimittaminen Kts. jäljempänä. Liitetään pöytäkirjaan

18 Tekninen lautakunta VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, faksinumero sekä sähköposti Oulun hallinto-oikeus, Isokatu 4, OULU / PL 189, OULU Faksinumero: Sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, faksinumero sekä sähköposti Pykälät Valitusaika Markkinaoikeus, Erottajankatu 1-3 / PL 118, HELSINKI 1 14 päivää Puh , fax , sähköposti: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimus- / valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuskirjelmässä / valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimuskirjelmässä / valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän / valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän / valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen / valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä / valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle / valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Oikaisuvaatimuskirjelmään / valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus- / valitusajan alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmään / valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä / valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä / HLL 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat / valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus- / valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus- / valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus- / valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus- / valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) ja asetuksen (925/2008) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

Tekninen lautakunta 3/2011 30. Helinä Niemelä, Anneli Partanen, Seija Sainkangas

Tekninen lautakunta 3/2011 30. Helinä Niemelä, Anneli Partanen, Seija Sainkangas HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 3/2011 30 KOKOUSAIKA 22.6.2011 klo 18.00-18.25 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Esko Hautala, Aulis

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Heikki Halla-aho Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä, Seija Ristimaa. Heino Vuorenmaa,

Heikki Halla-aho Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä, Seija Ristimaa. Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 18/2009 369 KOKOUSAIKA 5.10.2009 klo 14.00 15.06 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho Marjaana

Lisätiedot

Heikki Halla-aho, jäsen. Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, jäsen

Heikki Halla-aho, jäsen. Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 6/2009 151 KOKOUSAIKA 30.3.2009 klo 13.30 16.50. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kaupungintalo Erkki Rytky,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 Kokousaika 19.07.2011 klo 19.00-20.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 14/2010 261 KOKOUSAIKA 16.8.2010 klo 14.00-16.04 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki

Lisätiedot

Heino Vuorenmaa, jäsen Raili Soukkamäki, varajäsen Mikko Laitala, varajäsen, läsnä 142 (klo 16.10-16.25) POISSA Marjaana Laitila-Säily, jäsen

Heino Vuorenmaa, jäsen Raili Soukkamäki, varajäsen Mikko Laitala, varajäsen, läsnä 142 (klo 16.10-16.25) POISSA Marjaana Laitila-Säily, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 12/2009 271 KOKOUSAIKA 8.6.2009 klo 16.00-18.12 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET Erkki Rytky, puheenjohtaja, poissa 142 (klo 16.10-16.25)

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 22/2009 435 KOKOUSAIKA 23.11.2009 klo 18.05-20.22 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki Halla-aho,

Lisätiedot

Heikki Halla-aho. Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Heikki Halla-aho. Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2010 131 KOKOUSAIKA 19.4.2010 klo 14.00-15.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Heino Vuorenmaa, jäsen

Marjaana Laitila-Säily. Heino Vuorenmaa, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 17/2011 303 KOKOUSAIKA 10.10.2011 klo 16.00-18.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja, poissa 163 klo

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN;

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN; KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40 Yhdyskuntalautakunta 15.05.2012 AIKA 15.05.2012 klo 17:30-19:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 10.5.2011 klo 19.00 19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto Pöytäkirja 2/2015 11 Tarkastuslautakunta 20.04.2015 Hakemisto Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 8 Pöytäkirjan tarkastajat 14 9 Selonteko vuoden 2014 tilinpäätöksestä 15 10 Havaintoja sisäisestä

Lisätiedot

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17 KOKOUSPAIKKA Haapaveden kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Reijo Mikkola. ASIAT: 16-20 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Anu Leppisaari Tapio Uusitalo

Reijo Mikkola. ASIAT: 16-20 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Anu Leppisaari Tapio Uusitalo TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2008 KOKOUSAIKA: Perjantaina 30.05.2008 klo 10.00- KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali ESITYSLISTA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki, pj.

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. 92 Hallintojohtajan viran täyttäminen 171. 93 Elinkeino- ja kehittämisrahaston sääntöjen muutos sekä käyttövaltuus 174

Käsittellyt asiat. 92 Hallintojohtajan viran täyttäminen 171. 93 Elinkeino- ja kehittämisrahaston sääntöjen muutos sekä käyttövaltuus 174 Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 6/2008 Kokousaika Tiistai 26.03.2008 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kh:n kokoushuone Käsittellyt asiat sivu Asia no 91 Järjestäytymisasiat 170 92 Hallintojohtajan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 29.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 29.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 29.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslautakunnan talousarvion määrärahojen käyttösuunnitelma vuodelle 2014... 2 Pykälän liite: Rakennuslautakunnan talousarvion

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK, 12.5.2015 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK, 12.5.2015 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK, 12.5.2015 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Vuoden 2015 talousarvio; teknisen lautakunnan ja jätelautakunnan ulkoisten määrärahojen käyttösuunnitelma... 2 2 Teknisen toimen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013. 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253. 193. Kirkonkylän yleiskaava...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013. 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253. 193. Kirkonkylän yleiskaava... PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013 Käsiteltävät asiat 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253 193. Kirkonkylän yleiskaava...254 194. Vastine hallinto-oikeudelle kaavavalituksesta...255

Lisätiedot