Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2009

2 Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto Kannen kuva: Eijaliisa Heikkinen Digitaalinen tulostus: Kopijyvä Oy 2

3 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan tervehdys 4 Toimintaympäristö 4 Niiralan Kulman liiketoiminnan kehittyminen vuonna Yhtiön 60. toimintavuosi 5 Rakentaminen ja peruskorjaaminen 5 Hakemukset ja asuntojen käyttöaste 5 Liikevaihto 5 Ympäristövaikutukset 5 Taloudellinen toiminta ja asema 5 Tavoitteiden toteutuminen 5 Niiralan Kulma Oy:n toimintaan liittyvistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä 6 Käyttöaste 6 Rahoituskustannukset 6 Vuokrasaatavat 6 Kilpailu vuokralaisista 6 Ylläpitokorjaukset 6 Henkilöstö 7 Sisäilmaongelmat 7 Yllättävät kiinteistövahingot 7 Rakennuttaminen 8 Kiinteistönhoito-osaston toiminta 9 Talousosaston toiminta 9 Vuokrien perintä 9 Uusi jyvityskäytäntö 9 Asukaspalveluosaston ja asukkaiden toiminta 10 Asukaspalvelu 10 Asukasneuvosto 10 Asukkaiden toiminta 10 Yhtiökokous, hallitus ja tilintarkastajat 11 Tytäryhtiön tiedot 11 NIIRALAN KULMA NUMEROINA Henkilöstötase 12 Vakituisen henkilöstön ammatti ja sukupuolijakauma 12 Sairauspäiviä eri henkilöstöryhmissä 12 Henkilöstön koulutusjakauma 13 Vakinaisen henkilöstön työsuhteen kesto 13 Nikulaisten ikärakenne Asukaspalvelu 14 Asuntojen ja asukkaiden määrä 14 Vuokrasopimusten purut 14 Asukasdemokratia 14 Muuttojen määrä 14 Vuokrakehitys Suomessa ja Niiralan Kulmassa Tunnusluvut 15 Tase 16 Tuloslaskelma 17 Rahoituslaskelma 17 Talousarviovertailu 18 Esitys tilikauden tulosta koskevaksi toimenpiteeksi 19 Tilintarkastuskertomus 19 3

4 TOIMITUSJOHTAJAN TERVEHDYS Vuosi 2009 oli Niiralan Kulman 60. toimintavuosi. Juhlavuotta vietettiin järjestämällä asukkaille, henkilökunnalle ja yhteistyökumppaneille monenlaisia tapahtumia ja uudistamalla yhtiön graafinen ilme. Juhlavuosi oli yhtiölle taloudellisesti ja toiminnallisesti onnistunut, koska lähes kaikki toimintaa kuvaavat tunnusluvut toteutuivat suunnitellun mukaisesti ja pysyivät hyvällä tasolla. Kaikki omistajan asettamat tavoitteet saavutettiin ja yhtiön itselleen asettamista tavoitteista saavutettiin 83 %. Liikevaihto saavutettiin suunnitellusti ja peruskorjausrahastoa pystyttiin kartuttamaan hieman suunniteltua enemmän. Käyttöaste pysyi edelleen korkeana, ollen 99,8 % ja vaihtuvuus pysyi edellisen vuoden tasolla 19,6 %:ssa. Asuntohakemusten määrä pysyi suhteellisen tasaisena koko toimintavuoden ajan. Vuokrantarkistus tehtiin maaliskuun alussa ja yleisen kustannustason nousun johdosta keskivuokra nousi 2,5 %, joka vastaa 0,2 /m2/kk korotusta keskineliövuokraan. Korotus noudattelee valtakunnallista keskitasoa vastaavanlaisissa vuokrataloyhtiöissä. Suurten kaupunkien vuokrataloyhtiöiden joukossa Niiralan Kulman vuokrat ovat edullisimmat. Vuoden 2009 aikana yhtiön johto valmisteli jyvityksen käyttöönottoa ja esitteli sen yhtiön hallitukselle, joka hyväksyi jyvityksen käyttöönoton seuraavassa, vuoden 2010 vuokranmäärityksessä. Pitkällä tähtäimellä tämä tulee entisestään parantamaan yhtiön kilpailukykyä vuokra-asuntomarkkinoilla ja samalla se tekee vuokranmäärityksestä oikeudenmukaisemman, koska pienten asuntojen rakentaminen, ylläpitäminen ja tuleva peruskorjaaminen on suhteessa kalliimpaa, kuin isojen asuntojen. Lisäksi vuokraasuntojen kysyntä kohdistuu suurimmaksi osaksi pieniin asuntoihin, joiden vuokra Niiralan Kulmassa on kilpailijoihin verrattuna huomattavasti edullisempi. Vuoden 2010 alkupuoliskolla asuntohakemusten määrä on kasvanut noin 20 %. Yhtiössä seurataan hakemusten määrän kehitystä tarkoin ja jos hakemusten määrä pysyy näinkin korkeana, on harkittava uudisrakentamisen lisäämistä. Mutta pitkäaikainen kokemus osoittaa, että mihin tahansa vuokra-asuntoja ei kannata rakentaa. Jotta varmistetaan asuntojen korkea käyttöaste myös tulevaisuudessa sekä turvataan eri alueiden asukasrakenteen tasapuolinen kehittyminen, yhtiö tarvitsee tontteja uudistuotannolle myös keskustasta tai läheltä keskustaa. Vuoden 2009 aikana toteutettiin yhteistyössä muiden suurten vuokrataloyhtiöiden kanssa kaksi perinteistä tutkimusta, asukastyytyväisyys- ja imagotutkimus. Nämä tutkimukset tehtiin vastaavalla tavalla kuin aikaisemmat tutkimukset, jotta voidaan verrata mihin suuntaan toiminta on muuttunut. Asukastyytyväisyystutkimuksessa, joka tehtiin yhtiössä asuville, Niiralan Kulma saavutti parhaan kokonaistuloksen mukana olleiden yhtiöiden joukossa. Asukkaat ovat tutkimuksen mukaan tyytyväisiä yhtiön tuottamiin asumispalveluihin sekä laadullisesti, että hinnallisesti. Imagotutkimuksessa mitattiin vuokrataloyhtiöiden paikallista imagoa tekemällä kysely satunnaisesti valituille kuopiolaisille. Tutkimuksessa mukana olleista vuokra-asuntoja tarjoavista toimijoista olemme luotettavin ja nykyaikaisin sekä yhtiömme vuokrataso on kilpailukykyisin, asuntojen varustelutaso paras ja vuokrasuhde turvallisin. Nämä tutkimukset kertovat omalta osaltaan sen, että yhtiö on onnistunut 60 toimintavuoden aikana ottamaan vankan ja merkittävän aseman Kuopion vuokra-asuntomarkkinoilla. Tämän aseman säilyttäminen ja edelleen vahvistaminen edellyttää jatkuvaa toimintojen kehittämistä ja vakiintuneiden toimintatapojen kriittistä tarkastelua. Toimimalla kustannustehokkaasti, määrätietoisesti ja laadukkaasti turvaamme yhtiön menestyksen myös jatkossa. Kiitän lämpimästi koko ammattitaitoista ja tehtäviinsä sitoutunutta henkilöstöämme hyvin suoritetusta työstä. Kiitokset asukkaillemme, yhteistyökumppaneillemme, omistajan edustajille ja Niiralan Kulma Oy:n hallitukselle hyvästä yhteistyöstä vuonna Kari Keränen toimitusjohtaja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Vuotta 2009 leimasi kansainvälisen talouden syvä lama. Yhdysvaltain rahoitusmarkkinoilta alkanut maailmantalouden myllerrys pysäytti maailmankaupan. Tämä tuntui erityisesti Suomessa, koska Suomi on voimakkaasti riippuvainen viennistä. Viennin väheneminen heijastuu väistämättä Suomen tuotantoon, bruttokansantuotteeseen ja kansalaisten aineelliseen elintasoon. Vuoden 2009 loppuun mennessä bruttokansantuote supistui noin 7 prosenttia. Vuodelle 2010 on ennustettu noin 1,5 prosentin kasvua, joten taantuman pahin vaihe näyttää olevan takanapäin. Inflaatio laski koko vuoden ajan. Samoin lyhyet markkinakorot jatkoivat edellisen vuoden syksyllä alkanutta laskuaan. Työttömyys kasvoi vuoden aikana 1,8 prosenttia ja kasvun ennustetaan edelleen jatkuvan. Työttömyyden kasvua ja talouden alamäkeä hallitus loivensi elvyttämällä. Elvytyspaketilla pyrittiin minimoimaan työttömäksi jäävien määrää ja auttamaan vaikeiden aikojen yli. Paketin painopistealueita olivat väyläinvestoinnit ja korjausrakentamisen edistäminen. Rakennuskustannusten nousu pysähtyi alkuvuoden 2009 jälkeen ja kääntyi keväällä laskuun. Koko vuoden aikana rakennuskustannusindeksi laski yhden prosentin, kun se vuotta aikaisemmin nousi 1,6 prosenttia. Kuopion kaupungin väkiluku kasvoi vuonna hengellä. Kasvu on jatkunut verkkaisesti useita vuosia. Viimevuotinen kasvu oli suurin seitsemään vuoteen. Kuopiossa oli myytävänä asuntoja jopa puolet vähemmän kuin edellisenä vuonna, mikä käänsi asuntojen hinnat nousuun. Vanhojen asuntojen hinnat nousivat vuoden aikana 8,4 prosenttia. Vuoden 2010 alussa asuntojen hinnat ovat samalla tasolla kuin ne olivat korkeimmillaan vuonna Vuoden aikana aloitettiin vain muutama kovanrahan asuntokohteen rakentaminen. 4

5 YHTIÖN LIIKETOIMINNAN KEHITTYMINEN Liikevaihto Niiralan Kulman vuoden 2009 liikevaihto oli budjetoidun mukaisesti 31,4 miljoonaa euroa. Pääosin vuokrista ja käyttökorvauksista koostuva tulorahoitus toteutui hyvin, eikä tilojen vajaakäytöstä aiheutunut vuokratappioita. Vuoden 2010 liikevaihto on hyväksytyn budjetin mukaan 32,3 miljoonaa euroa. Yhtiön 60. toimintavuosi Kulunut vuosi oli yhtiön 60. toimintavuosi. Täysiä vuosia juhlistettiin teettämällä yhtiölle uusi graafinen ilme ja uudistamalla kotisivut sisällöltään, toiminnaltaan ja ilmeeltään yhteistyössä Kuopion Muotoiluakatemian kanssa. Asukastoimijat järjestivät kaikille nikulaisille asukastoimintapäivän elokuussa Kuopio-hallissa ja 60- vuotiaan yhtiön pääjuhla vietettiin Kuopion Musiikkikeskuksessa. Järjestettyyn konserttiin kutsuttiin vieraaksi yhtiössä pitkään asuneita asukkaita, yhteistyökumppaneita, sidosryhmien edustajia, henkilökunta ja poliittisia päättäjiä. Rakentaminen ja peruskorjaaminen Vuoden 2009 aikana kilpailutettiin kolme peruskorjauskohdetta ja aloitettiin yhden uudisrakennuskohteen suunnittelu. Urakkatarjouksia kaikkiin peruskorjauskohteisiin saatiin hyvin, myös valtakunnallisilta urakoitsijoilta. Kustannustaso Kuopiossa ei kuitenkaan laskenut edellisvuodesta. Tähän vaikuttivat Kuopion alueen kohtuullisen suuri rakentamisvilkkaus etenkin liikerakentamisessa ja valtion myöntämä 10 prosentin suhdanneluontoinen korjausavustus. Niiralan Kulmalla on useita puutaloalueita, joiden kartoituksissa on käynyt ilmi, että kohteiden peruskorjaaminen tämän päivän asumisen vaatimukset täyttäviksi asunnoiksi (sisäilmaongelmien, liikuntaesteettömyyden, energiatehokkuuden, paloturvallisuuden, asumisturvallisuuden, kaupunkikuvan, alueen ja kiinteistöjen imagon ja kaupunkirakenteen tiiviyden kannalta) on kustannukset huomioonottaen mahdotonta. Siksi yhtiö käynnisti Linnanpellon alueen kehittämishankkeen, jonka tarkoituksena on selvittää puutalovaltaisen alueen rakennusten purkamista ja uusien rakentamista tilalle. Asiasta on käyty neuvotteluja kaavoittajan kanssa ja hanke on Kuopion vuoden 2010 kaavoitusohjelmassa. Hakemukset ja asuntojen käyttöaste Asuntohakemusten määrä pysyi koko vuoden hyvin tasaisena. Vuoden vaihteessa voimassa olevia hakemuksia oli rekisterissä hieman alle tuhat. Tämä on lähellä tasapainotilannetta, jossa omatoimiseen asumiseen pystyvät ja kriteerit täyttävät hakijat saavat asunnon kohtuuajassa ja tyhjiä asuntoja ei juuri ole. Jätetyistä asuntohakemuksista noin 74 % kohdistuu pieniin asuntoihin, yksiöihin ja kaksioihin. Kilpailu vuokra-asuntomarkkinoilla on pysynyt edellisen vuoden tasolla. Vaihtuvuus Niiralan Kulman asunnoissa oli 19,6 % sisältäen peruskorjausten vuoksi tehdyt vaihdot. Yhtiön asuntojen käyttöaste säilyi tavoitteen mukaisesti koko vuoden erittäin korkeana, ollen 99,8 %. Ympäristövaikutukset Yhtiön toiminnan keskeisimmät ympäristövaikutukset syntyvät rakennusten energiankulutuksesta ja niistä aiheutuvista päästöistä. Päästöjen vähentämiseksi Niiralan Kulma Oy on sitoutunut valtakunnalliseen asuinkiinteistöjen energiansäästösopimuksen (AESS) mukaisiin tavoitteisiin vähentää asuinkiinteistöjen energiankulutusta. Tämä sopimus uusitaan vuonna 2010 uudeksi kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseksi vuosille Tilivuoden 2009 aikana yhtiö oli mukana toteuttamassa Kuopion kaupungin eri hallintokuntien ja kaupungin kokonaan omistamien yhtiöiden kanssa yhteistyössä laadittua toimintasuunnitelmaa energiankäytön tehostamiseksi. Toimintasuunnitelmassa esitetään konkreettisia toimia, jotka edistävät Kuopion ilmastopoliittisen ohjelman tavoitteiden ja päämäärien toteutumista Yhtiössä on kokeiltu reilun vuoden ajan kolmessa kohteessa egain Oy:n kanssa yhteistyössä sääennustukseen perustuvaa ennakoivaa lämpötilanohjausta. Kokemukset olivat myönteisiä ja kokeilua laajennettiin yhteensä kahteentoista kohteeseen, joissa on yhteensä asuinneliötä. Taloudellinen toiminta ja asema Yhtiön taloudellinen tilanne ja maksuvalmius olivat hyvät koko tilivuoden ajan. Kustannusseurannan suurimmat säästöt syntyivät korkomenojen ja henkilöstökulujen ryhmässä. Hoitomenot puolestaan ylittyivät jaksotettujen korjausmenojen kulujen kertymisestä tilivuodelle ja kiinteistöverojen takautuvista maksuista. Tilivuodelta kertyi ylijäämää euroa ja peruskorjausrahastoa kartutettiin eurolla. Ylijäämä tuloutetaan tulevien vuosien vuokranmäärityksessä ja peruskorjausrahastoa käytetään peruskorjausten omien varojen kattamiseen ja kalliiden jaksottaisten vuosikorjausten osittaiseen kattamiseen. Tavoitteiden toteutuminen Niiralan Kulman tavoitteita ja tulevaisuutta käsittelevässä asiakirjassa Visio 2015 on määritelty yhtiön missioksi edullisten ja riittävän laadukkaiden asumispalveluiden tuottaminen kuopiolaisille. Yhtiön toiminta täytti hyvin tämän tavoitteen myös tilivuonna Yhtiön omistaja, Kuopion kaupunki, asetti yhtiölle omat tavoitteensa vuodelle Nämä tavoitteet yhdistettiin yhtiön omiin toiminnan tavoitteisiin ja niiden seuranta tapahtuu omistajan laatiman vuosikellon mukaisesti kolme kertaa vuodessa. Omistajan asettamat tavoitteet saavutettiin kaikki ja ennuste yhtiön itselleen asettamien tavoitteiden saavuttamiselle on 83 % koko vuoden osalta. 5

6 YHTIÖN TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ Käyttöaste Suurin vuokrataloyhtiön toimintaan liittyvä riski on asuntojen alhainen käyttöaste, joka johtaa tulorahoituksen pienenemiseen, ellei vuokrattuna olevien tilojen vuokria koroteta. Tyhjinä olevien tilojen aiheuttamat käyttö- ja pääomakustannukset kertyvät yhtiön maksettaviksi eikä niistä tiloista saada vastaavasti tuloja. Niiralan Kulma on budjetoinut tulonsa 100 prosentin käyttöasteen mukaisesti. Yhden prosenttiyksikön käyttöasteen lasku aiheuttaa noin 0,10 euron korotuspaineen yhtiön perimään keskivuokraan. Niiralan Kulman asuntojen käyttöaste on säilynyt tavoitteen mukaisena jo vuosikymmeniä ja nykyinen asemamme Kuopion vuokra-asuntomarkkinoilla, kilpailukykyiset vuokrat ja palvelun laatu mahdollistavat tavoitteen mukaisen käyttöasteen saavuttamisen myös vuonna Viime vuonna koettu taantuma ei vaikuttanut Niiralan Kulman vuokra-asuntojen kysyntään. Tulevaisuudessa tavoitteen saavuttaminen riippuu Kuopion kehityksestä sekä vuokra-asumisen haluttavuudesta ja kilpailukyvystä verrattuna omistusasumiseen sekä yhtiön kilpailukyvystä muihin vuokra-asuntoja tarjoaviin toimijoihin verrattuna. Rahoituskustannukset Niiralan Kulman taloudelliseen toimintaan liittyy oleellisena osana suuri vieraan pääoman osuus taseessa. Yhtiöllä on merkittävä määrä korkokustannuksia aiheuttavaa lainaa. Vuosittaiset korkokustannukset ovat vaihdelleet % liikevaihdosta. Korkokustannusten hallinta on yhtiön toiminnan kannalta yksi tärkeimmistä osatekijöistä ja korkotason muutokset yksi suurimmista kustannusriskiä aiheuttavista toimintaympäristön muutostekijöistä. Lainasalkun korkorakenteella on pyritty vakaaseen korkotasoon ja toisaalta hyötymään lyhyiden korkojen sekä korkojohdannaissopimusten mahdollistamasta alhaisemmasta, tosin riskiäkin sisältävästä korkotasosta. Vuoden 2009 lopussa Niiralan Kulman lainasalkun keskikorko oli 2,64 %. Vuodelle 2010 on budjetoitu pankkilainoille kolmen prosentin korkotaso. Keskipitkällä aikavälillä, vuoteen 2013 saakka, lainasalkun keskikoron vaihteluväliksi on arvioitu 3,5 4,5 %. Lähivuosina korkokustannusten nousun aiheuttama rahoituskustannusten nousun riski ei siis muodostune merkittäväksi uhaksi Niiralan Kulman toiminnalle. Vuonna 2008 alkaneen finanssikriisin seurauksena pankkien tarjoamien uusien lainojen marginaalit kohosivat merkittävästi. Finanssikriisin pahimman vaiheen mentyä ohi, marginaalit uusissa lainoissa ovat vakiintuneet vähän alle prosentin tasolle. Yhtiö seuraa aktiivisesti rahamarkkinoiden tilannetta ja kilpailuttaa tarvitsemansa lainat kulloinkin parhaaksi katsomassaan aikataulussa. Keskipitkällä aikavälillä ei ole odotettavissa suuria marginaalien korotuksia. Vuokrasaatavat Niiralan Kulman saatavat vuokralaisilta ovat kasvaneet koko 2000-luvun. Vuokrasaamisten kasvu on ollut suuri suhteellisesti tarkasteltuna, mutta euromääräisesti ei kuitenkaan ole kyse merkittävästä yhtiön toimintaa uhkaavasta riskistä. Vuokrasaamisten kasvu saatiin pysäytettyä vuoden 2008 puolivälissä. Yleinen piittaamattomuus vuokranmaksuvelvoitteiden täyttämiseen näyttää lisääntyneen ja äskettäin koettu lama lisäsi paineita vuokrasaatavien kasvulle. Yhtiön hallitus hyväksyi vuoden 2008 keväällä uuden ohjeistuksen menettelytavoiksi tilanteisiin, missä asunnonhakijalla on merkintöjä luottotiedoissa. Tämä ohjeistus on auttanut merkittävästi hillitsemään vuokrarästien kasvua. Kertyneet vuokrasaatavat eivät aiheuta yhtiön rahoitusasemaan nähden riskiä. Kilpailu vuokralaisista Viime vuosina Kuopion vuokra-asuntomarkkinoille on tullut tai on tulossa useita uusia toimijoita lisäämään vuokra-asuntojen, asumisoikeusasuntojen ja ns. välimallin asuntojen tarjontaa. Uusina aktiivisina toimijoina mainittakoon Icecapital, TA-Asunnot Oy ja S- Asunnot Oy. Lisäksi Kuopiossa vuokra-asumispalveluja tarjoavat monet muut toimijat ja yksityiset vuokranantajat. Kuopiolaisten kannalta on hyvä, että kaupungissa on erilaisia toimijoita tarjoamassa monipuolisia asumispalveluja. Niiralan Kulma Oy on Kuopiossa suurin vuokra-asuntojen tarjoaja. Yhtiöllä on kilpailijoihin verrattuna suuruudesta, vuokratasosta ja asumispalvelujen laadusta syntyvä kilpailuetu, joten yhtiö pärjää myös jatkossa kilpailtaessa vuokralaisista. Ylläpitokorjaukset Pitkäjänteisen ja kokonaistaloudellisen kiinteistönpidon edellytyksenä ovat riittävät kiinteistöjen ylläpitokorjaukset, joilla vältetään korjausvelan muodostuminen. Niiralan Kulman kiinteistöjen korjaustoiminta perustuu kiinteistöjen tutkittuun korjaustarpeeseen. Korjauksia ei ole jätetty tekemättä tai lykätty esim. kustannuksiin vedoten, mikäli kiinteistö on tarkoitus säilyttää kiinteistökannassa. Tarvittaessa kiinteistön peruskorjausta on aikaistettu, jotta kiinteistöjen tekninen taso saadaan täyttämään laadukkaan asumisen edellytykset. Yhtiön pitkäjänteinen ylläpito- ja peruskorjaustoiminta on estänyt kiinteistöjen korjausvelan muodostumista. Täten yhtiön kiinteistökannassa ei ole merkittävää korjausvelkaa, eikä sen kertyminen ole todennäköistä. 6

7 Henkilöstö Niiralan Kulmassa asumispalvelujen tuottaminen hoidetaan suurelta osin oman henkilöstön voimin. Yhtiössä on tehty riskianalyysi oman henkilöstön osalta. Siinä kartoitettiin, millaisia riskejä sisältyy henkilöstön tehtäviin / resursseihin ja onko korvaavia / sijaisresursseja saatavilla. Laadittu riskianalyysi päivitetään sopivin väliajoin. Yhtiön henkilöstön keski-ikä oli vuoden 2009 lopussa noin 48 vuotta. Henkilöstön sairauspoissaolot ovat korkealla tasolla osittain korkeasta keski-iästä johtuen. Runsaat sairauspoissaolot puolestaan vaikeuttavat töiden käytännön järjestelyjä. Sairauspoissaolot laskettuna työntekijää kohti laskivat tilivuoden aikana 25 prosenttia. Ikääntymisen aiheuttamiin riskeihin on varauduttu panostamalla työterveyshuoltoon ja työkykyä ylläpitävään toimintaan, opastamalla oikeisiin työmenetelmiin, huolehtimalla työergonomiasta ja hankkimalla raskaisiin töihin helpottavia apuvälineitä. Yhtiön toimistosta tehtiin savuton työpaikka Kuopion kaupungin mallin mukaisesti. Tupakointi ei ole enää sallittua työajalla. Lisäksi yhtiö tukee tupakoinnin lopettamista ja halukkaat pääsivät tupakasta vieroitus kurssille. Oma ammattitaitoinen, työhönsä sitoutunut henkilöstö on yhtiölle merkittävä voimavara, mutta henkilöstön ikääntyminen ja sairauspoissaolojen korkea määrä antaa aihetta seurata tilannetta kriittisesti. Sisäilmaongelmat Sisäilmaongelmista reklamoidaan entistä herkemmin. Varsinkin liiketilavuokralaisten tiloja on tutkittu ja korjattu vuoden aikana. Myös muutamista asunnoista on tullut joko asukkaan tai terveystarkastajan yhteydenottoja epäillyistä ongelmista sisäilmassa. Kukin tapaus selvitetään yhtiön kiinteistöosaston toimesta ja tehdään tarvittavat korjaukset. Kustannukset rakennuksen korjaamiseksi sisäilmaongelmien poistamiseksi voivat olla huomattavat. Koska yhtiöllä ei ole merkittävää määrää liiketiloja, eikä liiketilojen kustannuksia voida tasata olemassa olevaan arava-asuntokantaan, sisäilmakorjaukset muodostavat tulevaisuudessa riskin yhtiön liiketilojen kannattavuudelle. Liiketilojen vuokrasopimukset on tehty siten, että tilojen vuokraaja maksaa myös korjauksista aiheutuvat kustannukset. Yllättävät kiinteistövahingot Kiinteistöillä sattui vuoden 2009 aikana useita vesivahinkoja. Yhtiö käy jokaisessa vesivahingossa tapahtuman kulun läpi vakuutusyhtiön edustajan ja oman henkilöstön kanssa, ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin vahinkojen välttämiseksi vastaisuudessa. Tulipaloja sattui vuoden aikana muutamia. Niihin on useimmiten ollut syynä asukkaan oma toiminta. Niiralan Kulman kaikissa asunnoissa on yhtiön toimesta asennetut palovaroittimet, mutta niiden toimintakunnossa pitäminen on asukkaan vastuulla. Yhtiön kiinteistöt on vakuutettu täysarvosta vakuutusyhtiö Tapiolassa. Jos asukas on aiheuttanut vahingon huolimattomuudellaan, yhtiö perii omavastuuosuuden asukkaalta. Yllättävät vahingot eivät aiheuta suurta riskiä yhtiön toiminnalle. Kuopion kaupunginjohtaja Petteri Paronen toi Niiralan Kulman 60-vuotisjuhlaan omistajan tervehdyksen. 7

8 RAKENNUTTAMINEN Vuoden alussa aloitettiin peruskorjaus Niiralan Kulman Inkiläntie 2:n taloissa A ja B, joista kaikki B-talon 53 asunnon korjaustyöt valmistuivat vuoden aikana. A-talon asunnoista viimeiset valmistuvat huhtikuun 2010 lopussa. Huhtikuussa aloitettiin Neulamäkeen Juontotie 7 talo C:n pitkään valmisteilla ollut hanke, jossa 27 asuntoa muutetaan 53 mielenterveyskuntoutujien asumispalveluyksiköksi, joihin Mainio Vire Oy tuottaa hoivapalvelut. Jo aikaisemmin Kuopion kaupungilta vapautuneet päiväkotitilat rakennuksen alimmassa kerroksessa saatiin näin takaisin hyötykäyttöön. Kohteeseen saatiin valtion myöntämää erityisryhmille suunnattua avustusta noin 40 % kustannuksista. Kiinteistö Oy Kuopion Ellankulman peruskorjauksessa olleista kiinteistöistä Vehmersalmelle valmistui helmikuun lopussa Lempeläntie 11, jossa on 16 pienasuntoa. Samaan urakkaan kuulunut 10 perheasuntoa sisältävä Miettiläntie 16 oli valmistunut jo edellisen vuoden syksyllä. Kaikki aloitetut investoinnit olivat yhteensä 19,65 milj. euroa. Vuoden aikana suunnittelutettiin peruskorjausohjelman mukaisesti peruskorjaus Inkilänmäenkatu 30:een, jossa korjaustyöt aloitettiin aivan vuoden lopulla valtion investointituen avulla. Valtion investointituen saamiseksi suunnittelutettiin peruskorjaus myös vuonna 2010 ohjelman mukaisessa järjestyksessä olleeseen Saarijärventie 16:een, jonka työt saatiin käyntiin samaan aikaan Inkilänmäenkatu 30 töiden kanssa. Vuoden aikana käynnistettiin Pappilanmäen uudisrakennuskohteen suunnittelu. Kuopion kaupungin vuokratontille rakennetaan 34 asuntoa. Tilivuoden aikana yhtiössä jatkettiin jaksottaisia korjauksia. Parvekkeiden pinnoitus- ja betonikorjaus suunniteltiin ja toteutettiin Litmasenkaari 8:ssa kesällä. Korjaus onnistui hyvin suotuisien kesäolosuhteiden ansiosta. Hautalahdenkujalla tehtiin koekorjaus parvekkeiden ulkopuolisille rakenteille ja siitä saadun kokemuksen perusteella loput parvekerakenteet korjataan kesällä Myös muita jaksottaisia korjauksia tehdään kesällä Juontotie 7 C-talo peruskorjattiin päihde ja mielenterveyskuntoutujien palveluyksiköksi, johon palvelut tuottaa Mainio Vire Oy. 8

9 KIINTEISTÖNHOITO-OSASTON OSASTON TOIMINTA Niiralan Kulmassa on vuoden aikana panostettu entistä enemmän energiansäästöön. Kaikki yhtiön edellisenä vuonna käyttöönottamat kiinteistöjen energiatodistukset päivitettiin. Vuonna 2008 kolmessa kiinteistössä koeluontoisesti käyttöön otetun, sääennusteen huomioonottavan lämmitystarpeen määrittelyn (eggain säätöjärjestelmä), kokemukset olivat niin hyviä, että järjestelmä päätettiin ottaa käyttöön 12 kiinteistössä vuoden 2010 alkupuolella. Muillakin, perinteisemmillä tavoilla panostettiin energiansäästöön: useisiin kohteisiin hankittiin säästösuihkukahvoja, säädettiin virtaamia, kiinnitettiin erityistä huomiota vesikalusteiden vesivuotoihin, asennettiin vakiopaineventtiileitä sellaisiin kohteisiin, joissa vesijohtoverkoston paine oli korkea jne. Lisäksi uusittiin lämpimän käyttöveden lämmönvaihtimia kahteen kohteeseen. Kiinteistöosaston työt tehtiin pääasiassa oman henkilökunnan voimin. Suuremmissa vesivahinkotapauksissa ostettiin kuivatukset ja korjaukset ulkopuolisilta tekijöiltä. Huoneistokorjausten odotusaika, 1 2 viikkoa, on edelleen kohtuullisen lyhyt. Vuosikorjausbudjetin töistä työllistivät eniten lukuisat piha-alueiden ja kulkuväylien korjaukset. Kiinteistöosaston henkilöstöä on työllistänyt normaalirutiinien lisäksi uusien tietokonesovellusten käyttöön harjaantuminen. Niiralan Kulmassa ja Kiinteistö Oy Kuopion Ellankulmassa on otettu käyttöön kokeilussa ollut huoltokirjaohjelma ja kulutusseurantaohjelma. Kiinteistöosastolla aloitettiin vuoden aikana vuosikorjausbudjetin nimikkeistön uusiminen. Tarkoituksena on luoda budjettinimikkeet Talo 90 -nimikkeistön pohjalta. Samoin aloitettiin tilikartan uusiminen, ja huoneistotarkastusten ja määräaikaistarkastusten käytäntöjen ja tarkastuslomakkeiden kehittäminen. Niiralan Kulman varastolle Hopeakatu 6:een kerätään kiinteistöille jätetty suurikokoinen lajittelematon jäte ja ongelmajätteet, kuten televisiot, huonekalut, loisteputket jne. Lajittelemattomien jätteiden kuljetuksesta ja varastoinnista aiheutuu yhtiölle huomattavia ylimääräisiä kuluja. TALOUSOSASTON TOIMINTA Yhtiössä otettiin tilivuoden aikana käyttöön sähköinen ostolaskujen käsittelyjärjestelmä eoffice. Sähköinen järjestelmä tehostaa yhtiön toimintaa, kun kustannusten seuranta helpottuu ja laskujen fyysinen kierrätys jää pois. Vuokrien perintä Pahin vuokrasaamisten kasvu on saatu taittumaan vuoden 2009 aikana. Vuokraseurannan henkilökuntaa lisättiin ja asukasvalinnan yhteydessä vaadittiin hallituksen päätöksen mukaiset vakuudet tulevan vuokran maksusta. Vuoden 2009 lopussa vuokrasaamisten kokonaismäärä oli noin euroa, josta euroa on alle kolme vuotta vanhoja. Viimeisen kolmen vuoden aikana poismuuttaneilta asukkailta kertyneet vuokrasaatavat sisällytetään taseeseen. Asuvilta asukkailta kertyvä saamisten osuus on kasvanut viidellä prosentilla. Uusi jyvityskäytäntö Niiralan Kulmassa otettiin käyttöön uusi vuokrien jyvityskäytäntö Yhtiön henkilöstö valmisteli jyvitystä ja esitteli sen asukkaille vuoden 2009 aikana. Asiaa käsiteltiin myös asukasneuvostossa ja lopulta jyvityksestä päätettiin yhtiön hallituksessa. Jyvitys toteutetaan siten, että pienissä asunnoissa vuokra neliötä kohti on suurempi kuin saman kohteen suurissa asunnoissa. Tällöin asuntojen rakentamisesta, peruskorjauksista ja hoidosta aiheutuvat kustannukset kohdistuvat oikeudenmukaisemmin erikokoisille asunnoille kuin aikaisemmin. Muutos toteutetaan osassa taloja liukuvasti kolmen vuoden aikana ja osassa taloja heti kokonaan. Tehty jyvitys on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn vuonna 2005 antaman suosituksen mukainen. Tällä toimenpiteellä varmistetaan osaltaan yhtiön asuntojen korkea käyttöaste myös tulevaisuudessa. 9

10 ASUKASPALVELUOSASTON JA ASUKKAIDEN TOIMINTA Asukaspalvelu Yhtiön toimistolla palvellaan asuvia asukkaita, asukkaiksi haluavia ja yhtiöstä pois muuttavia asiakkaita. Asukaspalveluosasto tuottaa asukaspalvelut myös tytäryhtiö Kiinteistö Oy Kuopion Ellankulmalle. Asumisrauhan turvaamiseen ja asukasdemokratian käynnistämiseen ja ylläpitoon on varattu kahden asukasisännöitsijän työpanos. Yhtiölle saapuneiden kirjallisten häiriöilmoitusten käsittelyyn on varattu reagointiaikaa noin viikko. Yhtiö käyttää KK Security Oy:n palveluja niissä kiinteistöissä, joissa asukkaiden ilmoitusten perusteella ilmenee toistuvia häiriöitä, mutta kirjallista ilmoitusta häiriöistä ei ole saatu. Vuoden aikana toimistolla asioi vuoronumerojärjestelmän kautta n asiakasta, joista noin asiakaspalvelussa ja noin vuokraseurannassa. Asukaslehti Nikulainen ilmestyi vuoden aikana kaksi kertaa. Asukasneuvosto Vuoden 2009 aikana asukasneuvosto kokoontui neljä kertaa. Asukasneuvostoon kuuluivat seuraavat henkilöt eteläiseltä alueelta: Elina Hakulinen (Blominkatu 1) Minna Takala (Kortekatu 6) Martti Miettinen (Blominkatu 1) Varalla Leasisko Pöntinen (Nuotiokuja 2) pohjoiselta alueelta: Paavo Savolainen (Rastaantie 3) Raimo Lehtelä (Saarijärventie 14) Hannu Lappalainen (Justeerikuja 4) Varalla Keijo Karttunen (Keihäskatu 1) Lisäksi asukasneuvoston jäseninä toimivat hallituksen asukasjäsenet Seija Hakola ja Eero Hakulinen. Asukkaiden toiminta Asukastoimikuntia ja yhdyshenkilöitä oli vuoden lopussa yhteensä 103 kpl. Toimikuntien toiminta ei ole vakiintunut varsinkaan Petosen alueelle, koska alueen asukkaat ovat keskimäärin nuorempaa työikäistä väkeä, jonka halu ja mahdollisuudet sitoutua asukastoimintaan on vähäisempi, ja koska alueella on muuta yhtiötä suurempi asukasvaihtuvuus. Vuoden aikana järjestettiin seuraavat asukastapahtumat: Pilkkikilpailut 8.3. Neulaniemessä Perhepäivä, yhtiön 60. juhlavuoden tapahtuma Kuopio-hallilla Niku-futis -turnaus ja loppuottelu, joka pelattiin Perhepäivän päätteeksi Kuopio-hallissa Kokouskoulutusta kahdessa osassa ja joka jatkuu edelleen Siisti Kuopio -projektin käynnistäminen siten, että projektin idea vietiin kaupungin asuntotoimeen, josta sitä lähdettiin markkinoimaan asukasyhdistyksille, yrityksille, päiväkoteihin ja kouluihin. Ensimmäinen kaikille kuopiolaisille järjestetty ympäristön siivoustempaus järjestettiin Tapahtumia tullaan järjestämään myös tulevina vuosina. Aktiivisesti yhtiön asukastoiminnan järjestelyihin osallistuneita henkilöitä palkittiin matkalla Joensuun teatteriin Niiralan Kulman 60-vuotisasukastapahtumassa oli monenlaista toimintaa koko perheelle, mutta varsinkin lapsille. Temppuradan tehtäviin osallistumisesta sai leiman passiin (vasemmalla). Kasvomaalauksen sai myös Niku-maskotti Päivi-pupu (alla). 10

11 YHTIÖKOKOUS, HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT Niiralan Kulman varsinainen yhtiökokous pidettiin , jossa omistajaa eli Kuopion kaupunkia edusti kaupunginhallituksen nimeämänä Pekka Kantanen. Yhtiökokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen määräämät asiat. Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n ja yhtiön hallitukseen vuosiksi seuraavat henkilöt: Matti Kuronen Leila Tuomainen Risto Asikainen Heini Pirttivaara Antti Mykkänen Sirkka-Liisa Halimaa Veikko Tiihonen Eero Hakulinen Seija Hakola Hallituksen jäsen Heini Pirttivaara jätti eronpyyntönsä yhtiön hallitukselle joulukuussa Hallitus merkitsi tiedokseen Pirttivaaran eron ja totesi, että hallitus on toimintakykyinen seuraavaan yhtiökokoukseen asti ilman täydennystä. Yhtiökokoukseen saakka hallituksen jäseninä toimivat Matti Kurosen ja Eero Hakulisen lisäksi: Eila Holopainen Jari Hoffrén Martti Nevantie Ella Kääriäinen Pirjo Salmelainen Heikki Nuutinen Aila Kähkönen Hallitus kokoontui vuoden aikana kymmenen kertaa. Kokouksiin osallistui keskimäärin 7,5 jäsentä. Yhtiön johdossa ei tapahtunut tilivuoden aikana muutoksia. Johtoryhmään kuuluivat toimitusjohtaja Kari Keränen, talouspäällikkö Päivi Tolonen, rakennuttajapäällikkö Ari Marttinen, kiinteistöpäällikkö Seppo Ahtiainen ja asukaspalvelupäällikkö Päivi Vanninen. Kiinteistöpäällikön osaeläkkeellä olon aikana hänen sijaisenaan johtoryhmässä toimi kiinteistönhoitopäällikkö Jari Tuomainen. Valvontatilintarkastajana toimi Pricewaterhouse Coopers Oy. TYTÄRYHTIÖN TIEDOT Niiralan Kulma Oy omisti vuonna 2009 koko osakekannan asuntolainoitetussa kiinteistöyhtiö Kiinteistö Oy Kuopion Ellankulmassa. Kiinteistö Oy Kuopion Ellankulman muodostavat seuraavat Kuopion eri kylissä sijaitsevat kiinteistöt: Riistavesi: asuntoja yhteensä 32 Katuosoite asuntoja m 2 Koulutie ,0 Koulutie ,5 päiväkoti 1 176,0 Hirvilahti: asuntoja yhteensä 7 Niemisjärventie ,0 Kurkimäki: asuntoja yhteensä 12 Kentäntie ,0 kerhotila 1 60,0 Vehmersalmi: suorassa omistuksessa asuntoja yhteensä 71 Lempeläntie ,0 Miettiläntie ,5 Metsätie ,0 Saitanjärventie ,0 Vierumäentie ,0 Vierumäentie ,0 Pentinpolku ,0 Kohmantie ,0 Niiralan Kulman hallituksen puheenjohtaja Matti Kuronen lausui yhtiön 60-vuotisjuhlan tervetuliaissanat Musiikkikeskuksessa pidetyssä tilaisuudessa. Vehmersalmi: asunto-osakeyhtiöissä Lempeläntie 9 (1 liiketilana) 5 289,6 Miettiläntie ,0 Miettiläntie ,0 Mäntytie ,0 -liiketilavuokralaisia yht ,6 Koko Ellankulmassa asuntoja yhteensä

12 HENKILÖSTÖTASE Vakinaisen henkilöstön ammatti ja sukupuolijakauma Miehiä Naisia Yhteensä Johtoryhmä ja päälliköt Työnjohto Toimistotyöntekijät Siivoojat Kiinteistönhoitajat Varastomies, autonkuljettaja ja muut ammattimiehet 4-4 Sähkömiehet, putkimiehet ja muut erikoisammattimiehet 5-5 Maalarit, kirvesmiehet, laatta-asentajat ja mattomiehet Yhteensä Sairauspäiviä eri henkilöstöryhmissä Johtoryhmä ja työnjohto Toimistotyöntekijät Siivoojat Kiinteistönhoitajat Ammattimiehet Keskimäärin päivää/työntekijä Henkilöstön työhyvinvointia ja jaksamista ylläpidetään myös vuosittaisen henkilöstölle järjestettävän tyky-päivän avulla. Yllä ja viereisellä sivulla Nikun henkilöstö antaa tyylinäytteitä toukokuun 2009 alussa pidetyssä henkilöstötapahtumassa. 12

13 Henkilöstön koulutusjakauma hlö %-osuus Perusaste Ammattikoulu tai -tutkinto, merkantti Merkonomi, teknikko, tradenomi Korkeakouluaste, insinööri 4 3 Yhteensä Yo-tutkinto Henkilöstön työsuhteen kesto hlö % % 0-2 vuotta vuotta vuotta vuotta yli 20 vuotta Nikulaisten ikärakenne Hallinto Kiinteis tönhoito S iivous Korjaus ja kunnos s apito v v v v v. 13

14 ASUKASPALVELU Asuntojen ja asukkaiden määrä Vuokrasopimusten purut Asuntoja vuoden alussa Asukkaita vuoden alussa Asukasdemokratia Häiriöiden takia Vuokravelkojen takia Asukastoimikuntia Toimikuntien jäseniä tai yhdyshenkilöitä Muuttojen määrä Uudet vuokrasopimukset valmistuneisiin asuntoihin Uudet vuokrasopimukset vanhoihin asuntoihin Yhtiön sisäiset vaihdot: peruskorjausmuutot ym Vuokrakehitys Suomessa ja Niiralan Kulmassa

15 TUNNUSLUVUT ASUNTOJA kpl ASUNTOPINTA-ALA m ASUKKAITA kpl Asunnon hakijat Hakijamäärä kpl Asunnottomia hakijoita oli kpl Välittömässä asunnon tarpeessa oli kpl Käyttöaste (tyhjyydet/tavoitevuokrakertymä) % 99,83 99,87 99,85 Vapautuneet asunnot keskimäärin kpl Vaihdot, myös peruskorjausvaihdot keskimäärin kpl/kk Vaihtuvuus (vain vanhat asunnot, ei valmistuneet) % 19,58 19,40 20,58 TASE Liikevaihto Liikevoitto + poistot = hoitokate Hoitokate liikevaihdosta % 48,63 49,45 50,90 KIRJANPIDON TULOS KUSTANNUSSEURANNAN YLIJÄÄMÄ Hoitomenot ja tontinvuokra /asm 2 /kk 4,80 4,09 3,83 Pääomamenot /asm 2 /kk 3,96 3,93 3,78 Keskivuokra asunnoista /asm 2 /kk 7,83 7,34 7,02 Vuokrasaamiset taseessa /asunto 63,29 67,71 75,46 Vuokrasaamiset liikevaihdosta % 1,15 1,31 1,52 Saamiset asuvilta asukkailta Saamiset asuvilta asukkailta /asunto 24,63 23,15 17,84 Vuokravelka asuvat asukkaat % 0,45 0,45 0,36 Kokonaisvuokravaje Omavaraisuusaste % 10,41 9,50 8,98 Quick Ratio % 1,99 2,04 2,92 Lainojen hoitokate % 1,17 1,08 1,17 Sijoitetun pääoman tuottoprosentti % 3,97 3,44 3,75 KOROT Lainat valtiolta % 3,74 3,70 3,60 Lainat rahoituslaitoksilta % 1,96 3,42 3,31 Lainat kaupungilta % 4,26 3,84 3,71 Lainojen keskikorko % 2,64 3,54 3,43 Lainat valtiolta Lainat rahoituslaitoksilta Lainat liiketiloihin Lainat kaupungilta, ym Pitkäaikainen vieras pääoma / asunnot Asuinneliövelka /asm Korkojen osuus lainoista % 3,31 4,49 3,57 Maksettujen lyhennysten osuus lainoista % 5,35 4,57 4,06 15

16 TASE Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä Muut osakkeet ja osuudet Sijoitukset yhteensä Pysyvät vastaavat yhteensä Vaihtuvat vastaavat Pitkäaikaiset saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Lyhytaikaiset saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Vuokrasaamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä Vastaavaa yhteensä Vastattavaa Oma pääoma Osakepääoma Osakeanti Edellisten tilikausien tappio Tilikauden tappio Oma pääoma yhteensä Tilinpäätössiirtymien kertymä Vapaaehtoiset varaukset Pakolliset varaukset Eläkerahasto Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat valtiokonttorilta Lainat vakuutuslaitoksilta Velat saman konsernin yrityksille Lainat muu pitkäaikainen Pitkäaikainen yhteensä Lyhytaikainen Lainat valtiokonttorilta Lainat rahoituslaitoksilta Velat saman konsernin yrityksille Saadut ennakot Ostovelat Siirtovelat Muut velat Lyhytaikainen yhteensä Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä

17 TULOSLASKELMA Liikevaihto Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Kiinteistönhoitokulut Luottotappiot Arvonlisävero omasta työstä Liiketoiminnan muut kulut yhteensä Liikevoitto (-tappio) Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Satunnaiset erät Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Vapaaehtoisten varausten muutos Tilikauden voitto (tappio) RAHOITUSLASKELMA LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Liikevoitto Lisätään poistot ja arvonalennukset Liiketoiminnan investoinnit Vero Vuokravaikutteiset lainojen maksut Vuokravaikutteiset lainojen nostot Saamisten muutos (lisäys -) Lyhytaikaisten velkojen muutos (lisäys +) ilman lainojen lyhennyksen muutosta Osakepääoman korotus Osakemerkintä Ellankulma Vuokravaikutteiset rahoitustuotot ja -kulut Satunnaiset erät Liiketoiminnan rahavirta netto RAKENTAMISEN RAHAVIRTA Rakentamisen investoinnit Lyhytaikaisten velkojen muutos (lisäys +) Lainojen nostot Lainojen maksut Rakentamisen rahavirta netto LIIKETOIMINNAN JA RAKENTAMISEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ RAHOITUSOMAISUUDEN MUUTOS

18 TALOUSARVIOVERTAILU Tavoite Toteutunut Toteutunut Liikevaihto Vuokrat Käyttökorvaukset Liikevaihto yhteensä Henkilöstökulut Kiinteistönhoitopalkat Siivouspalkat Korjaus- ja huoltopalkat Hallinnon palkat Palkat yhteensä Henkilöstökulujen oikaisut Palkat / henkilöstökulujen oikaisut Henkilöstösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Kiinteistönhoitokulut Hallinto Käyttö ja huolto Ulkoalueiden hoito Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi Sähkö ja kaasu Jätehuolto Vahinkovakuutukset Vuokrat Kiinteistövero Korjaukset Kiinteistönhoitokulut yhteensä Luottotappiot Arvonlisävero omasta työstä Liiketoiminnan muut kulut yhteensä Liikevoitto (-tappio) Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut Satunnaiset erät Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Vapaaehtoisten varausten muutos Tilikauden voitto Korkojaksotus peritään vuokrissa Poistojen tuloutus, varausten oikaisu Lainojen lyhennykset Lainarahastointi Peruskorjausrahastoon Yli-/alijäämän tuloutus Varaus tuleviin vuokrankorotustarpeisiin Korjauskulut taseesta Kalusto, kaapeli tv ym. taseesta: toimiston ja hallin muutostyöt Kustannusseurannan ylijäämä

19 ESITYS TILIKAUDEN TULOSTA KOSKEVAKSI TOIMENPITEEKSI Niiralan Kulma Oy:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden tulos tappiota 20,82 euroa kirjataan voitto ja tappiotilille. Kuopiossa 23. helmikuuta 2010 Niiralan Kulma Oy:n hallitus TILINTARKASTUSKERTOMUS Niiralan Kulma Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tarkastaneet Niiralan Kulma Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lain mukainen ja että varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ja sen perusteella antaa lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja tilintarkastuksen suunnittelua ja suorittamista siten, että saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa ei ole olennaisia virheellisyyksiä ja että hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat toimineet osakeyhtiölain mukaisesti. Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen lukujen ja muiden tietojen oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa on väärinkäytöksestä tai virheestä johtuva olennainen virheellisyys. Tarvittavia tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa arvioidaan myös tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadintaan ja esittämiseen liittyvää sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleistä esittämistapaa, tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sekä johdon tilinpäätöksen laadinnassa soveltamia arvioita. Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsityksemme mukaan olemme suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteitä lausuntoamme varten. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Kuopiossa 17. maaliskuuta 2010 KPMG OY AB Esko Taskinen KHT 19

20 Niku-henki kestää isältä tyttärelle NIKU ON YHTEISÖLLINEN, ASUKASLÄHTÖINEN JA TALOUDELLINEN Yhteisöllisyys Nikussa tarkoittaa, että Asukkaat ja henkilöstö toimivat yhteiseksi hyväksi. Henkilöstö kehittää itseään jatkuvasti ihmisinä ja ammattitaitoisina työntekijöinä. Näin varmistamme asukkaille laadukkaan palveluketjun, joka ei katkea missään asumisen vaiheessa. Yhteistyö asukkaiden, henkilöstön ja eri sidos- ja asiakasryhmien välillä on sujuvaa. Niku on luotettava yhteistyökumppani. Asukkaat ja henkilöstö ovat ylpeitä nikulaisuudestaan. Asukaslähtöisyys Nikussa tarkoittaa, että Jokainen asunto on asukkaan koti. Pidämme hyvää huolta asuntojen ja kiinteistöjen kunnosta, asuinympäristön viihtyisyydestä ja asumisrauhasta. Tarjoamme asukkaille laadukkaita asumispalveluita kaikissa elämänvaiheissa. Henkilöstö kohtelee asukkaita tasa-arvoisesti, oikeudenmukaisesti ja joustavasti. Taloudellisuus Nikussa tarkoittaa, että Tuotamme hinnaltaan edullisia ja kilpailukykyisiä asumispalveluita. Kehitämme Nikua suunnitelmallisesti toimintaympäristön muutokset huomioon ottaen. Säästämme ympäristöä ja energiaa. Vuorikatu Kuopio Puh. (017)

Niiralan Kulma Oy Vuosikertomus 2008

Niiralan Kulma Oy Vuosikertomus 2008 Niiralan Kulma Oy Vuosikertomus 2008 Vuosikertomuksen toteutus: Kuvat: Kannen kuva: Digitaalinen tulostus: Arja Tuura Niiralan Kulman arkisto (NK a) ja Eijaliisa Heikkinen (ELH) Eijaliisa Heikkinen Kuopion

Lisätiedot

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto Digitaalinen tulostus: Kuopion kaupungin painatuskeskus

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto Digitaalinen tulostus: Kuopion kaupungin painatuskeskus Vuosikertomus 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan tervehdys 3 Toimintakertomus 4 Olennaiset tapahtumat tilikaudella 4 Rakennuttaminen 4 Asukaspalvelu ja asukasdemokratia 4 Vuosikorjaukset, siivous ja

Lisätiedot

a ÜtÄtÇ ^âäåt bç iâéá ~xüàéåâá ECCJ

a ÜtÄtÇ ^âäåt bç iâéá ~xüàéåâá ECCJ a ÜtÄtÇ ^âäåt bç iâéá ~xüàéåâá ECCJ Vuosikertomuksen toteutus: Kuvat: Arja Tuura Tämän vuosikertomuksen kuvat ovat entisen Alavan lastensairaalan kiinteistöistä, jotka Niiralan Kulma rakennutti nykyisille

Lisätiedot

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto Vuosikertomus 2012 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan tervehdys 3 Toimintakertomus 4 Olennaiset tapahtumat tilikaudella 4 Rakennuttaminen 4 Asukaspalvelu 4 Vuosikorjaukset, siivous ja kiinteistönhoito 6

Lisätiedot

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto Vuosikertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan tervehdys 3 Toimintakertomus 4 Olennaiset tapahtumat tilikaudella 4 Asukaspalvelu ja asukasdemokratia 4 Rakennuttaminen 5 Vuosikorjaukset, siivous ja

Lisätiedot

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto Vuosikertomus 2014 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan tervehdys 3 Toimintakertomus 4 Asukaspalvelu, -demokratia ja -toiminta 4 Vuosikorjaukset, siivous ja kiinteistönhoito 5 Rakennuttaminen 5 Hallinto-osaston

Lisätiedot

Jyväskylän vuokra-asunnot Oy

Jyväskylän vuokra-asunnot Oy Jyväskylän vuokra-asunnot Oy 2011 Koteja kaikille Sisältö Toimitusjohtajan katsaus... 3 Konsernirakenne... 5 Hallinto... 5 Yhtiön muu johto... 6 Riskienhallinta... 6 Talous... 7 Ehdotus tuloksen käytöstä...

Lisätiedot

Lahden Talot lyhyesti

Lahden Talot lyhyesti vuosikertomus 2011 Lahden Talot lyhyesti L ahden Talot -konserni on Lahden seudun suurin vuokranantaja, joka omistaa, ylläpitää sekä vuokraa ja rakennuttaa vuokraasuntoja Lahdessa. Konsernilla on vankka

Lisätiedot

Kaapeli-tv-ohjelmat DNA:lta 2011 loppuun mennessä. Toimintakertomus vuodelta 2008. Energiatodistus avuksi energiankulutuksen tarkkailuun

Kaapeli-tv-ohjelmat DNA:lta 2011 loppuun mennessä. Toimintakertomus vuodelta 2008. Energiatodistus avuksi energiankulutuksen tarkkailuun Var s i nai s S u o m e n A s u m i s o i ke u s Oy:n ti e d otu s le hti 3 4 7 9 11 Kaapeli-tv-ohjelmat DNA:lta 2011 loppuun mennessä Toimintakertomus vuodelta 2008 Energiatodistus avuksi energiankulutuksen

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012. Toimintakertomus ja. tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012. Toimintakertomus ja. tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 1 Sisältö 1. Toimitusjohtajan katsaus 3 Sivakka-yhtymä Oy 3 Sivakka-konserni 3 2. Asuntojen vuokraus 4 3. Kiinteistöt 5 4. Talous

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008 Toimialue Jakelualue Kuntarajat PUUMALA PUNKAHARJU PARIK- KALA RUOKOLAHTI RAUTJÄRVI TAIPALSAARI JOUTSENO IMATRA LAPPEENRANTA Julkaisussa käytetyt lyhenteet: 1 MW(h) = megawatti(tunti)

Lisätiedot

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra vuosikertomus Punkaharju Parikkala Ruokolahti Rautjärvi Taipalsaari Imatra Lappeenranta Julkaisussa käytetyt lyhenteet: 1 MW(h) = megawatti(tunti) = 1 000 kilowatti(tunti)a = 1 000 kw(h) 1 GW(h) = gigawatti(tunti)

Lisätiedot

Helsingin kaupungin asunnot Oy Tarjoamme turvallista, kohtuu hintaista ja laadukasta asumista.

Helsingin kaupungin asunnot Oy Tarjoamme turvallista, kohtuu hintaista ja laadukasta asumista. Lainat edullisemmiksi Konvertoinnilla saatiin miljoonahyöty. s. 5 Työmaalle laatusertifikaatti Rakennusalalla torjutaan harmaata taloutta. s. 7 Palvelua keskeisillä sijainneilla Hekan taloushallinto keskitetään

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 1 V O A S V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 9

Vuosikertomus 2009 1 V O A S V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 9 Vuosikertomus 2009 1 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus... Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2009... Konsernituloslaskelma... 5 6-7 8-9 Säätiön tuloslaskelma... 10-11 Konsernitase... Säätiön

Lisätiedot

Jyväskylän vuokra-asunnot Oy

Jyväskylän vuokra-asunnot Oy Jyväskylän vuokra-asunnot Oy 2010 Koteja kaikille Sisältö Toimitusjohtajan katsaus... 3 Konsernirakenne... 5 Hallinto... 6 Talous... 8 Ehdotus tuloksen käytöstä... 12 Henkilöstö... 13 Palvelutiimi... 14

Lisätiedot

Ensimmäiset kiinteistöt Vason isännöinnissä. Vason toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2007. Vaso on houkutteleva työpaikka

Ensimmäiset kiinteistöt Vason isännöinnissä. Vason toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2007. Vaso on houkutteleva työpaikka Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti KEVÄT 2008 3 4 Ensimmäiset kiinteistöt Vason isännöinnissä Vason toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2007 7 Vaso on houkutteleva työpaikka 10 Ilmettä

Lisätiedot

KRUUNUASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2014

KRUUNUASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2014 KRUUNUASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2014 Vuoden 2013 lopulla Kruunuasunnot Oy:n omistukseen A-Kruunu Oy:ltä siirtyneen Dragsvikin talon numero 29 täsmäperusparannus valmistui. Talo on vapaarahoitteinen vuokratalo,

Lisätiedot

Lahden Talot lyhyesti

Lahden Talot lyhyesti vuosikertomus 2010 Lahden Talot lyhyesti L ahden Talot -konserni on Lahden seudun suurin vuokranantaja, joka omistaa, ylläpitää sekä vuokraa ja rakennuttaa vuokraasuntoja Lahdessa. Konsernilla on vankka

Lisätiedot

11 Oulun Sivakka Oy:n tilinpääätös. 10 Tulevaisuuden näkymät 09. 08 Henkilöstö. 06 Oulun Sivakka Oy:n talous. Oulun Tervatalot Oy:n tilinpääätös

11 Oulun Sivakka Oy:n tilinpääätös. 10 Tulevaisuuden näkymät 09. 08 Henkilöstö. 06 Oulun Sivakka Oy:n talous. Oulun Tervatalot Oy:n tilinpääätös TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2006 T i l i k a u s i 1. 1. 2 0 0 6-3 1. 1 2. 2 0 0 6 02 sisältö 18 Oulun Tervatalot Oy:n tilinpääätös 16 Tulevaisuuden näkymät 15 Hallinto 14 Oulun Tervatalot Oy:n talous

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16 - 1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2009...s. 6 Talouden tunnuslukuja...s. 8 Tuloslaskelma...s. 9 Tase vastaavaa...s.

Lisätiedot

KRUUNUASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2010

KRUUNUASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2010 KRUUNUASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2010 Riihimäen Kokonkatu 3:n molemmat kerrostalot kokivat perinpohjaisen perusparannuksen. Kesällä myös piha-alueet viimeisteltiin valmiiksi. Sisällys Kansikuvat: Yläkuvassa

Lisätiedot

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012 Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012 YLEISTÄ TVT Asunnot Oy on Turun kaupungin täysin omistama vuokra-asuntoja omistava ja hallinnoiva yhtiö. Yhtiö muodostaa konsernin tytär- ja osakkuusyhtiöineen.

Lisätiedot

Varsinais Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti Kevät 2010

Varsinais Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti Kevät 2010 Varsinais Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti Kevät 2010 Asukas tekee ekotalosta tosivihreän 2 Vason 100. talo harjakorkeudessa 3 Vason toimintakertomus ja tilinpäätös 2009 4 Henrik Elfving on pitkän

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 Sisältö Sivu 4 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Asuntojen vuokraus 7 Kiinteistöt 8 9 Talous 9 Hallinto 10 Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä 11 Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

oras invest Vuosikertomus 2008

oras invest Vuosikertomus 2008 oras invest Vuosikertomus 2008 sisältö Oras Invest lyhyesti...1 Toimitusjohtajan katsaus... 2 Oras Invest Oy tunnusluvut 2008... 4 Strategia ja tavoitteet... 4 Omistusyritykset Oras... 5 Uponor... 6 Kemira...7

Lisätiedot

Sisältö. Liikevaihto, miljoonaa euroa. Liikevoitto, miljoonaa euroa. Oman pääoman tuottoprosentti. Omavaraisuusasteprosentti

Sisältö. Liikevaihto, miljoonaa euroa. Liikevoitto, miljoonaa euroa. Oman pääoman tuottoprosentti. Omavaraisuusasteprosentti 2011 VUOSIKERTOMUS Liikevaihto, miljoonaa euroa 40 Konserni Emo 30 20 10 0 2007 2008 2009 2010 2011 Liikevoitto, miljoonaa euroa Konserni Emo 7 6 5 4 3 2 1 20,8 8,9 24,2 10,3 25,8 10,3 28,1 10,7 36,2 6,3

Lisätiedot

KOAS 40 VUOTTA AITOA. keski-suomen opiskelija-asuntosäätiön toimintakertomus 2014

KOAS 40 VUOTTA AITOA. keski-suomen opiskelija-asuntosäätiön toimintakertomus 2014 KOAS 40 VUOTTA AITOA OpiskelijaELÄMÄÄ keski-suomen opiskelija-asuntosäätiön toimintakertomus 2014 1 KOAS 40 VUOTTA AITOA OpiskelijaELÄMÄÄ Merkittävin syy Koasin perustamiselle oli kuitenkin opiskelijamäärän

Lisätiedot

Helsingin kaupungin asunnot Oy Tarjoamme turvallista, kohtuu hintaista ja laadukasta asumista. VUOSIKERTOMUS 2014

Helsingin kaupungin asunnot Oy Tarjoamme turvallista, kohtuu hintaista ja laadukasta asumista. VUOSIKERTOMUS 2014 Tehokkuutta täydennysrakentamisella Vallilan uusi Heka-talo sijoitettiin pysäköintipaikan tilalle. s. 6 Turvallista asumista Hekalla Asunnon vaihtaminen onnistuu elämäntilanteen muuttuessa. s. 8 Palveluverkostoa

Lisätiedot

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2013

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2013 Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2013 YLEISTÄ TVT Asunnot Oy on Turun kaupungin täysin omistama vuokra-asuntoja omistava ja hallinnoiva yhtiö. Yhtiö muodostaa konsernin tytär- ja osakkuusyhtiöineen.

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013. Toimintakertomus ja. tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013. Toimintakertomus ja. tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 1 Sisältö 1. Toimitusjohtajan katsaus 3 Sivakka-yhtymä Oy 3 Sivakka-konserni 3 2. Asuntojen vuokraus 4 3. Kiinteistöt 5 4. Talous

Lisätiedot