Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2009

2 Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto Kannen kuva: Eijaliisa Heikkinen Digitaalinen tulostus: Kopijyvä Oy 2

3 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan tervehdys 4 Toimintaympäristö 4 Niiralan Kulman liiketoiminnan kehittyminen vuonna Yhtiön 60. toimintavuosi 5 Rakentaminen ja peruskorjaaminen 5 Hakemukset ja asuntojen käyttöaste 5 Liikevaihto 5 Ympäristövaikutukset 5 Taloudellinen toiminta ja asema 5 Tavoitteiden toteutuminen 5 Niiralan Kulma Oy:n toimintaan liittyvistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä 6 Käyttöaste 6 Rahoituskustannukset 6 Vuokrasaatavat 6 Kilpailu vuokralaisista 6 Ylläpitokorjaukset 6 Henkilöstö 7 Sisäilmaongelmat 7 Yllättävät kiinteistövahingot 7 Rakennuttaminen 8 Kiinteistönhoito-osaston toiminta 9 Talousosaston toiminta 9 Vuokrien perintä 9 Uusi jyvityskäytäntö 9 Asukaspalveluosaston ja asukkaiden toiminta 10 Asukaspalvelu 10 Asukasneuvosto 10 Asukkaiden toiminta 10 Yhtiökokous, hallitus ja tilintarkastajat 11 Tytäryhtiön tiedot 11 NIIRALAN KULMA NUMEROINA Henkilöstötase 12 Vakituisen henkilöstön ammatti ja sukupuolijakauma 12 Sairauspäiviä eri henkilöstöryhmissä 12 Henkilöstön koulutusjakauma 13 Vakinaisen henkilöstön työsuhteen kesto 13 Nikulaisten ikärakenne Asukaspalvelu 14 Asuntojen ja asukkaiden määrä 14 Vuokrasopimusten purut 14 Asukasdemokratia 14 Muuttojen määrä 14 Vuokrakehitys Suomessa ja Niiralan Kulmassa Tunnusluvut 15 Tase 16 Tuloslaskelma 17 Rahoituslaskelma 17 Talousarviovertailu 18 Esitys tilikauden tulosta koskevaksi toimenpiteeksi 19 Tilintarkastuskertomus 19 3

4 TOIMITUSJOHTAJAN TERVEHDYS Vuosi 2009 oli Niiralan Kulman 60. toimintavuosi. Juhlavuotta vietettiin järjestämällä asukkaille, henkilökunnalle ja yhteistyökumppaneille monenlaisia tapahtumia ja uudistamalla yhtiön graafinen ilme. Juhlavuosi oli yhtiölle taloudellisesti ja toiminnallisesti onnistunut, koska lähes kaikki toimintaa kuvaavat tunnusluvut toteutuivat suunnitellun mukaisesti ja pysyivät hyvällä tasolla. Kaikki omistajan asettamat tavoitteet saavutettiin ja yhtiön itselleen asettamista tavoitteista saavutettiin 83 %. Liikevaihto saavutettiin suunnitellusti ja peruskorjausrahastoa pystyttiin kartuttamaan hieman suunniteltua enemmän. Käyttöaste pysyi edelleen korkeana, ollen 99,8 % ja vaihtuvuus pysyi edellisen vuoden tasolla 19,6 %:ssa. Asuntohakemusten määrä pysyi suhteellisen tasaisena koko toimintavuoden ajan. Vuokrantarkistus tehtiin maaliskuun alussa ja yleisen kustannustason nousun johdosta keskivuokra nousi 2,5 %, joka vastaa 0,2 /m2/kk korotusta keskineliövuokraan. Korotus noudattelee valtakunnallista keskitasoa vastaavanlaisissa vuokrataloyhtiöissä. Suurten kaupunkien vuokrataloyhtiöiden joukossa Niiralan Kulman vuokrat ovat edullisimmat. Vuoden 2009 aikana yhtiön johto valmisteli jyvityksen käyttöönottoa ja esitteli sen yhtiön hallitukselle, joka hyväksyi jyvityksen käyttöönoton seuraavassa, vuoden 2010 vuokranmäärityksessä. Pitkällä tähtäimellä tämä tulee entisestään parantamaan yhtiön kilpailukykyä vuokra-asuntomarkkinoilla ja samalla se tekee vuokranmäärityksestä oikeudenmukaisemman, koska pienten asuntojen rakentaminen, ylläpitäminen ja tuleva peruskorjaaminen on suhteessa kalliimpaa, kuin isojen asuntojen. Lisäksi vuokraasuntojen kysyntä kohdistuu suurimmaksi osaksi pieniin asuntoihin, joiden vuokra Niiralan Kulmassa on kilpailijoihin verrattuna huomattavasti edullisempi. Vuoden 2010 alkupuoliskolla asuntohakemusten määrä on kasvanut noin 20 %. Yhtiössä seurataan hakemusten määrän kehitystä tarkoin ja jos hakemusten määrä pysyy näinkin korkeana, on harkittava uudisrakentamisen lisäämistä. Mutta pitkäaikainen kokemus osoittaa, että mihin tahansa vuokra-asuntoja ei kannata rakentaa. Jotta varmistetaan asuntojen korkea käyttöaste myös tulevaisuudessa sekä turvataan eri alueiden asukasrakenteen tasapuolinen kehittyminen, yhtiö tarvitsee tontteja uudistuotannolle myös keskustasta tai läheltä keskustaa. Vuoden 2009 aikana toteutettiin yhteistyössä muiden suurten vuokrataloyhtiöiden kanssa kaksi perinteistä tutkimusta, asukastyytyväisyys- ja imagotutkimus. Nämä tutkimukset tehtiin vastaavalla tavalla kuin aikaisemmat tutkimukset, jotta voidaan verrata mihin suuntaan toiminta on muuttunut. Asukastyytyväisyystutkimuksessa, joka tehtiin yhtiössä asuville, Niiralan Kulma saavutti parhaan kokonaistuloksen mukana olleiden yhtiöiden joukossa. Asukkaat ovat tutkimuksen mukaan tyytyväisiä yhtiön tuottamiin asumispalveluihin sekä laadullisesti, että hinnallisesti. Imagotutkimuksessa mitattiin vuokrataloyhtiöiden paikallista imagoa tekemällä kysely satunnaisesti valituille kuopiolaisille. Tutkimuksessa mukana olleista vuokra-asuntoja tarjoavista toimijoista olemme luotettavin ja nykyaikaisin sekä yhtiömme vuokrataso on kilpailukykyisin, asuntojen varustelutaso paras ja vuokrasuhde turvallisin. Nämä tutkimukset kertovat omalta osaltaan sen, että yhtiö on onnistunut 60 toimintavuoden aikana ottamaan vankan ja merkittävän aseman Kuopion vuokra-asuntomarkkinoilla. Tämän aseman säilyttäminen ja edelleen vahvistaminen edellyttää jatkuvaa toimintojen kehittämistä ja vakiintuneiden toimintatapojen kriittistä tarkastelua. Toimimalla kustannustehokkaasti, määrätietoisesti ja laadukkaasti turvaamme yhtiön menestyksen myös jatkossa. Kiitän lämpimästi koko ammattitaitoista ja tehtäviinsä sitoutunutta henkilöstöämme hyvin suoritetusta työstä. Kiitokset asukkaillemme, yhteistyökumppaneillemme, omistajan edustajille ja Niiralan Kulma Oy:n hallitukselle hyvästä yhteistyöstä vuonna Kari Keränen toimitusjohtaja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Vuotta 2009 leimasi kansainvälisen talouden syvä lama. Yhdysvaltain rahoitusmarkkinoilta alkanut maailmantalouden myllerrys pysäytti maailmankaupan. Tämä tuntui erityisesti Suomessa, koska Suomi on voimakkaasti riippuvainen viennistä. Viennin väheneminen heijastuu väistämättä Suomen tuotantoon, bruttokansantuotteeseen ja kansalaisten aineelliseen elintasoon. Vuoden 2009 loppuun mennessä bruttokansantuote supistui noin 7 prosenttia. Vuodelle 2010 on ennustettu noin 1,5 prosentin kasvua, joten taantuman pahin vaihe näyttää olevan takanapäin. Inflaatio laski koko vuoden ajan. Samoin lyhyet markkinakorot jatkoivat edellisen vuoden syksyllä alkanutta laskuaan. Työttömyys kasvoi vuoden aikana 1,8 prosenttia ja kasvun ennustetaan edelleen jatkuvan. Työttömyyden kasvua ja talouden alamäkeä hallitus loivensi elvyttämällä. Elvytyspaketilla pyrittiin minimoimaan työttömäksi jäävien määrää ja auttamaan vaikeiden aikojen yli. Paketin painopistealueita olivat väyläinvestoinnit ja korjausrakentamisen edistäminen. Rakennuskustannusten nousu pysähtyi alkuvuoden 2009 jälkeen ja kääntyi keväällä laskuun. Koko vuoden aikana rakennuskustannusindeksi laski yhden prosentin, kun se vuotta aikaisemmin nousi 1,6 prosenttia. Kuopion kaupungin väkiluku kasvoi vuonna hengellä. Kasvu on jatkunut verkkaisesti useita vuosia. Viimevuotinen kasvu oli suurin seitsemään vuoteen. Kuopiossa oli myytävänä asuntoja jopa puolet vähemmän kuin edellisenä vuonna, mikä käänsi asuntojen hinnat nousuun. Vanhojen asuntojen hinnat nousivat vuoden aikana 8,4 prosenttia. Vuoden 2010 alussa asuntojen hinnat ovat samalla tasolla kuin ne olivat korkeimmillaan vuonna Vuoden aikana aloitettiin vain muutama kovanrahan asuntokohteen rakentaminen. 4

5 YHTIÖN LIIKETOIMINNAN KEHITTYMINEN Liikevaihto Niiralan Kulman vuoden 2009 liikevaihto oli budjetoidun mukaisesti 31,4 miljoonaa euroa. Pääosin vuokrista ja käyttökorvauksista koostuva tulorahoitus toteutui hyvin, eikä tilojen vajaakäytöstä aiheutunut vuokratappioita. Vuoden 2010 liikevaihto on hyväksytyn budjetin mukaan 32,3 miljoonaa euroa. Yhtiön 60. toimintavuosi Kulunut vuosi oli yhtiön 60. toimintavuosi. Täysiä vuosia juhlistettiin teettämällä yhtiölle uusi graafinen ilme ja uudistamalla kotisivut sisällöltään, toiminnaltaan ja ilmeeltään yhteistyössä Kuopion Muotoiluakatemian kanssa. Asukastoimijat järjestivät kaikille nikulaisille asukastoimintapäivän elokuussa Kuopio-hallissa ja 60- vuotiaan yhtiön pääjuhla vietettiin Kuopion Musiikkikeskuksessa. Järjestettyyn konserttiin kutsuttiin vieraaksi yhtiössä pitkään asuneita asukkaita, yhteistyökumppaneita, sidosryhmien edustajia, henkilökunta ja poliittisia päättäjiä. Rakentaminen ja peruskorjaaminen Vuoden 2009 aikana kilpailutettiin kolme peruskorjauskohdetta ja aloitettiin yhden uudisrakennuskohteen suunnittelu. Urakkatarjouksia kaikkiin peruskorjauskohteisiin saatiin hyvin, myös valtakunnallisilta urakoitsijoilta. Kustannustaso Kuopiossa ei kuitenkaan laskenut edellisvuodesta. Tähän vaikuttivat Kuopion alueen kohtuullisen suuri rakentamisvilkkaus etenkin liikerakentamisessa ja valtion myöntämä 10 prosentin suhdanneluontoinen korjausavustus. Niiralan Kulmalla on useita puutaloalueita, joiden kartoituksissa on käynyt ilmi, että kohteiden peruskorjaaminen tämän päivän asumisen vaatimukset täyttäviksi asunnoiksi (sisäilmaongelmien, liikuntaesteettömyyden, energiatehokkuuden, paloturvallisuuden, asumisturvallisuuden, kaupunkikuvan, alueen ja kiinteistöjen imagon ja kaupunkirakenteen tiiviyden kannalta) on kustannukset huomioonottaen mahdotonta. Siksi yhtiö käynnisti Linnanpellon alueen kehittämishankkeen, jonka tarkoituksena on selvittää puutalovaltaisen alueen rakennusten purkamista ja uusien rakentamista tilalle. Asiasta on käyty neuvotteluja kaavoittajan kanssa ja hanke on Kuopion vuoden 2010 kaavoitusohjelmassa. Hakemukset ja asuntojen käyttöaste Asuntohakemusten määrä pysyi koko vuoden hyvin tasaisena. Vuoden vaihteessa voimassa olevia hakemuksia oli rekisterissä hieman alle tuhat. Tämä on lähellä tasapainotilannetta, jossa omatoimiseen asumiseen pystyvät ja kriteerit täyttävät hakijat saavat asunnon kohtuuajassa ja tyhjiä asuntoja ei juuri ole. Jätetyistä asuntohakemuksista noin 74 % kohdistuu pieniin asuntoihin, yksiöihin ja kaksioihin. Kilpailu vuokra-asuntomarkkinoilla on pysynyt edellisen vuoden tasolla. Vaihtuvuus Niiralan Kulman asunnoissa oli 19,6 % sisältäen peruskorjausten vuoksi tehdyt vaihdot. Yhtiön asuntojen käyttöaste säilyi tavoitteen mukaisesti koko vuoden erittäin korkeana, ollen 99,8 %. Ympäristövaikutukset Yhtiön toiminnan keskeisimmät ympäristövaikutukset syntyvät rakennusten energiankulutuksesta ja niistä aiheutuvista päästöistä. Päästöjen vähentämiseksi Niiralan Kulma Oy on sitoutunut valtakunnalliseen asuinkiinteistöjen energiansäästösopimuksen (AESS) mukaisiin tavoitteisiin vähentää asuinkiinteistöjen energiankulutusta. Tämä sopimus uusitaan vuonna 2010 uudeksi kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseksi vuosille Tilivuoden 2009 aikana yhtiö oli mukana toteuttamassa Kuopion kaupungin eri hallintokuntien ja kaupungin kokonaan omistamien yhtiöiden kanssa yhteistyössä laadittua toimintasuunnitelmaa energiankäytön tehostamiseksi. Toimintasuunnitelmassa esitetään konkreettisia toimia, jotka edistävät Kuopion ilmastopoliittisen ohjelman tavoitteiden ja päämäärien toteutumista Yhtiössä on kokeiltu reilun vuoden ajan kolmessa kohteessa egain Oy:n kanssa yhteistyössä sääennustukseen perustuvaa ennakoivaa lämpötilanohjausta. Kokemukset olivat myönteisiä ja kokeilua laajennettiin yhteensä kahteentoista kohteeseen, joissa on yhteensä asuinneliötä. Taloudellinen toiminta ja asema Yhtiön taloudellinen tilanne ja maksuvalmius olivat hyvät koko tilivuoden ajan. Kustannusseurannan suurimmat säästöt syntyivät korkomenojen ja henkilöstökulujen ryhmässä. Hoitomenot puolestaan ylittyivät jaksotettujen korjausmenojen kulujen kertymisestä tilivuodelle ja kiinteistöverojen takautuvista maksuista. Tilivuodelta kertyi ylijäämää euroa ja peruskorjausrahastoa kartutettiin eurolla. Ylijäämä tuloutetaan tulevien vuosien vuokranmäärityksessä ja peruskorjausrahastoa käytetään peruskorjausten omien varojen kattamiseen ja kalliiden jaksottaisten vuosikorjausten osittaiseen kattamiseen. Tavoitteiden toteutuminen Niiralan Kulman tavoitteita ja tulevaisuutta käsittelevässä asiakirjassa Visio 2015 on määritelty yhtiön missioksi edullisten ja riittävän laadukkaiden asumispalveluiden tuottaminen kuopiolaisille. Yhtiön toiminta täytti hyvin tämän tavoitteen myös tilivuonna Yhtiön omistaja, Kuopion kaupunki, asetti yhtiölle omat tavoitteensa vuodelle Nämä tavoitteet yhdistettiin yhtiön omiin toiminnan tavoitteisiin ja niiden seuranta tapahtuu omistajan laatiman vuosikellon mukaisesti kolme kertaa vuodessa. Omistajan asettamat tavoitteet saavutettiin kaikki ja ennuste yhtiön itselleen asettamien tavoitteiden saavuttamiselle on 83 % koko vuoden osalta. 5

6 YHTIÖN TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ Käyttöaste Suurin vuokrataloyhtiön toimintaan liittyvä riski on asuntojen alhainen käyttöaste, joka johtaa tulorahoituksen pienenemiseen, ellei vuokrattuna olevien tilojen vuokria koroteta. Tyhjinä olevien tilojen aiheuttamat käyttö- ja pääomakustannukset kertyvät yhtiön maksettaviksi eikä niistä tiloista saada vastaavasti tuloja. Niiralan Kulma on budjetoinut tulonsa 100 prosentin käyttöasteen mukaisesti. Yhden prosenttiyksikön käyttöasteen lasku aiheuttaa noin 0,10 euron korotuspaineen yhtiön perimään keskivuokraan. Niiralan Kulman asuntojen käyttöaste on säilynyt tavoitteen mukaisena jo vuosikymmeniä ja nykyinen asemamme Kuopion vuokra-asuntomarkkinoilla, kilpailukykyiset vuokrat ja palvelun laatu mahdollistavat tavoitteen mukaisen käyttöasteen saavuttamisen myös vuonna Viime vuonna koettu taantuma ei vaikuttanut Niiralan Kulman vuokra-asuntojen kysyntään. Tulevaisuudessa tavoitteen saavuttaminen riippuu Kuopion kehityksestä sekä vuokra-asumisen haluttavuudesta ja kilpailukyvystä verrattuna omistusasumiseen sekä yhtiön kilpailukyvystä muihin vuokra-asuntoja tarjoaviin toimijoihin verrattuna. Rahoituskustannukset Niiralan Kulman taloudelliseen toimintaan liittyy oleellisena osana suuri vieraan pääoman osuus taseessa. Yhtiöllä on merkittävä määrä korkokustannuksia aiheuttavaa lainaa. Vuosittaiset korkokustannukset ovat vaihdelleet % liikevaihdosta. Korkokustannusten hallinta on yhtiön toiminnan kannalta yksi tärkeimmistä osatekijöistä ja korkotason muutokset yksi suurimmista kustannusriskiä aiheuttavista toimintaympäristön muutostekijöistä. Lainasalkun korkorakenteella on pyritty vakaaseen korkotasoon ja toisaalta hyötymään lyhyiden korkojen sekä korkojohdannaissopimusten mahdollistamasta alhaisemmasta, tosin riskiäkin sisältävästä korkotasosta. Vuoden 2009 lopussa Niiralan Kulman lainasalkun keskikorko oli 2,64 %. Vuodelle 2010 on budjetoitu pankkilainoille kolmen prosentin korkotaso. Keskipitkällä aikavälillä, vuoteen 2013 saakka, lainasalkun keskikoron vaihteluväliksi on arvioitu 3,5 4,5 %. Lähivuosina korkokustannusten nousun aiheuttama rahoituskustannusten nousun riski ei siis muodostune merkittäväksi uhaksi Niiralan Kulman toiminnalle. Vuonna 2008 alkaneen finanssikriisin seurauksena pankkien tarjoamien uusien lainojen marginaalit kohosivat merkittävästi. Finanssikriisin pahimman vaiheen mentyä ohi, marginaalit uusissa lainoissa ovat vakiintuneet vähän alle prosentin tasolle. Yhtiö seuraa aktiivisesti rahamarkkinoiden tilannetta ja kilpailuttaa tarvitsemansa lainat kulloinkin parhaaksi katsomassaan aikataulussa. Keskipitkällä aikavälillä ei ole odotettavissa suuria marginaalien korotuksia. Vuokrasaatavat Niiralan Kulman saatavat vuokralaisilta ovat kasvaneet koko 2000-luvun. Vuokrasaamisten kasvu on ollut suuri suhteellisesti tarkasteltuna, mutta euromääräisesti ei kuitenkaan ole kyse merkittävästä yhtiön toimintaa uhkaavasta riskistä. Vuokrasaamisten kasvu saatiin pysäytettyä vuoden 2008 puolivälissä. Yleinen piittaamattomuus vuokranmaksuvelvoitteiden täyttämiseen näyttää lisääntyneen ja äskettäin koettu lama lisäsi paineita vuokrasaatavien kasvulle. Yhtiön hallitus hyväksyi vuoden 2008 keväällä uuden ohjeistuksen menettelytavoiksi tilanteisiin, missä asunnonhakijalla on merkintöjä luottotiedoissa. Tämä ohjeistus on auttanut merkittävästi hillitsemään vuokrarästien kasvua. Kertyneet vuokrasaatavat eivät aiheuta yhtiön rahoitusasemaan nähden riskiä. Kilpailu vuokralaisista Viime vuosina Kuopion vuokra-asuntomarkkinoille on tullut tai on tulossa useita uusia toimijoita lisäämään vuokra-asuntojen, asumisoikeusasuntojen ja ns. välimallin asuntojen tarjontaa. Uusina aktiivisina toimijoina mainittakoon Icecapital, TA-Asunnot Oy ja S- Asunnot Oy. Lisäksi Kuopiossa vuokra-asumispalveluja tarjoavat monet muut toimijat ja yksityiset vuokranantajat. Kuopiolaisten kannalta on hyvä, että kaupungissa on erilaisia toimijoita tarjoamassa monipuolisia asumispalveluja. Niiralan Kulma Oy on Kuopiossa suurin vuokra-asuntojen tarjoaja. Yhtiöllä on kilpailijoihin verrattuna suuruudesta, vuokratasosta ja asumispalvelujen laadusta syntyvä kilpailuetu, joten yhtiö pärjää myös jatkossa kilpailtaessa vuokralaisista. Ylläpitokorjaukset Pitkäjänteisen ja kokonaistaloudellisen kiinteistönpidon edellytyksenä ovat riittävät kiinteistöjen ylläpitokorjaukset, joilla vältetään korjausvelan muodostuminen. Niiralan Kulman kiinteistöjen korjaustoiminta perustuu kiinteistöjen tutkittuun korjaustarpeeseen. Korjauksia ei ole jätetty tekemättä tai lykätty esim. kustannuksiin vedoten, mikäli kiinteistö on tarkoitus säilyttää kiinteistökannassa. Tarvittaessa kiinteistön peruskorjausta on aikaistettu, jotta kiinteistöjen tekninen taso saadaan täyttämään laadukkaan asumisen edellytykset. Yhtiön pitkäjänteinen ylläpito- ja peruskorjaustoiminta on estänyt kiinteistöjen korjausvelan muodostumista. Täten yhtiön kiinteistökannassa ei ole merkittävää korjausvelkaa, eikä sen kertyminen ole todennäköistä. 6

7 Henkilöstö Niiralan Kulmassa asumispalvelujen tuottaminen hoidetaan suurelta osin oman henkilöstön voimin. Yhtiössä on tehty riskianalyysi oman henkilöstön osalta. Siinä kartoitettiin, millaisia riskejä sisältyy henkilöstön tehtäviin / resursseihin ja onko korvaavia / sijaisresursseja saatavilla. Laadittu riskianalyysi päivitetään sopivin väliajoin. Yhtiön henkilöstön keski-ikä oli vuoden 2009 lopussa noin 48 vuotta. Henkilöstön sairauspoissaolot ovat korkealla tasolla osittain korkeasta keski-iästä johtuen. Runsaat sairauspoissaolot puolestaan vaikeuttavat töiden käytännön järjestelyjä. Sairauspoissaolot laskettuna työntekijää kohti laskivat tilivuoden aikana 25 prosenttia. Ikääntymisen aiheuttamiin riskeihin on varauduttu panostamalla työterveyshuoltoon ja työkykyä ylläpitävään toimintaan, opastamalla oikeisiin työmenetelmiin, huolehtimalla työergonomiasta ja hankkimalla raskaisiin töihin helpottavia apuvälineitä. Yhtiön toimistosta tehtiin savuton työpaikka Kuopion kaupungin mallin mukaisesti. Tupakointi ei ole enää sallittua työajalla. Lisäksi yhtiö tukee tupakoinnin lopettamista ja halukkaat pääsivät tupakasta vieroitus kurssille. Oma ammattitaitoinen, työhönsä sitoutunut henkilöstö on yhtiölle merkittävä voimavara, mutta henkilöstön ikääntyminen ja sairauspoissaolojen korkea määrä antaa aihetta seurata tilannetta kriittisesti. Sisäilmaongelmat Sisäilmaongelmista reklamoidaan entistä herkemmin. Varsinkin liiketilavuokralaisten tiloja on tutkittu ja korjattu vuoden aikana. Myös muutamista asunnoista on tullut joko asukkaan tai terveystarkastajan yhteydenottoja epäillyistä ongelmista sisäilmassa. Kukin tapaus selvitetään yhtiön kiinteistöosaston toimesta ja tehdään tarvittavat korjaukset. Kustannukset rakennuksen korjaamiseksi sisäilmaongelmien poistamiseksi voivat olla huomattavat. Koska yhtiöllä ei ole merkittävää määrää liiketiloja, eikä liiketilojen kustannuksia voida tasata olemassa olevaan arava-asuntokantaan, sisäilmakorjaukset muodostavat tulevaisuudessa riskin yhtiön liiketilojen kannattavuudelle. Liiketilojen vuokrasopimukset on tehty siten, että tilojen vuokraaja maksaa myös korjauksista aiheutuvat kustannukset. Yllättävät kiinteistövahingot Kiinteistöillä sattui vuoden 2009 aikana useita vesivahinkoja. Yhtiö käy jokaisessa vesivahingossa tapahtuman kulun läpi vakuutusyhtiön edustajan ja oman henkilöstön kanssa, ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin vahinkojen välttämiseksi vastaisuudessa. Tulipaloja sattui vuoden aikana muutamia. Niihin on useimmiten ollut syynä asukkaan oma toiminta. Niiralan Kulman kaikissa asunnoissa on yhtiön toimesta asennetut palovaroittimet, mutta niiden toimintakunnossa pitäminen on asukkaan vastuulla. Yhtiön kiinteistöt on vakuutettu täysarvosta vakuutusyhtiö Tapiolassa. Jos asukas on aiheuttanut vahingon huolimattomuudellaan, yhtiö perii omavastuuosuuden asukkaalta. Yllättävät vahingot eivät aiheuta suurta riskiä yhtiön toiminnalle. Kuopion kaupunginjohtaja Petteri Paronen toi Niiralan Kulman 60-vuotisjuhlaan omistajan tervehdyksen. 7

8 RAKENNUTTAMINEN Vuoden alussa aloitettiin peruskorjaus Niiralan Kulman Inkiläntie 2:n taloissa A ja B, joista kaikki B-talon 53 asunnon korjaustyöt valmistuivat vuoden aikana. A-talon asunnoista viimeiset valmistuvat huhtikuun 2010 lopussa. Huhtikuussa aloitettiin Neulamäkeen Juontotie 7 talo C:n pitkään valmisteilla ollut hanke, jossa 27 asuntoa muutetaan 53 mielenterveyskuntoutujien asumispalveluyksiköksi, joihin Mainio Vire Oy tuottaa hoivapalvelut. Jo aikaisemmin Kuopion kaupungilta vapautuneet päiväkotitilat rakennuksen alimmassa kerroksessa saatiin näin takaisin hyötykäyttöön. Kohteeseen saatiin valtion myöntämää erityisryhmille suunnattua avustusta noin 40 % kustannuksista. Kiinteistö Oy Kuopion Ellankulman peruskorjauksessa olleista kiinteistöistä Vehmersalmelle valmistui helmikuun lopussa Lempeläntie 11, jossa on 16 pienasuntoa. Samaan urakkaan kuulunut 10 perheasuntoa sisältävä Miettiläntie 16 oli valmistunut jo edellisen vuoden syksyllä. Kaikki aloitetut investoinnit olivat yhteensä 19,65 milj. euroa. Vuoden aikana suunnittelutettiin peruskorjausohjelman mukaisesti peruskorjaus Inkilänmäenkatu 30:een, jossa korjaustyöt aloitettiin aivan vuoden lopulla valtion investointituen avulla. Valtion investointituen saamiseksi suunnittelutettiin peruskorjaus myös vuonna 2010 ohjelman mukaisessa järjestyksessä olleeseen Saarijärventie 16:een, jonka työt saatiin käyntiin samaan aikaan Inkilänmäenkatu 30 töiden kanssa. Vuoden aikana käynnistettiin Pappilanmäen uudisrakennuskohteen suunnittelu. Kuopion kaupungin vuokratontille rakennetaan 34 asuntoa. Tilivuoden aikana yhtiössä jatkettiin jaksottaisia korjauksia. Parvekkeiden pinnoitus- ja betonikorjaus suunniteltiin ja toteutettiin Litmasenkaari 8:ssa kesällä. Korjaus onnistui hyvin suotuisien kesäolosuhteiden ansiosta. Hautalahdenkujalla tehtiin koekorjaus parvekkeiden ulkopuolisille rakenteille ja siitä saadun kokemuksen perusteella loput parvekerakenteet korjataan kesällä Myös muita jaksottaisia korjauksia tehdään kesällä Juontotie 7 C-talo peruskorjattiin päihde ja mielenterveyskuntoutujien palveluyksiköksi, johon palvelut tuottaa Mainio Vire Oy. 8

9 KIINTEISTÖNHOITO-OSASTON OSASTON TOIMINTA Niiralan Kulmassa on vuoden aikana panostettu entistä enemmän energiansäästöön. Kaikki yhtiön edellisenä vuonna käyttöönottamat kiinteistöjen energiatodistukset päivitettiin. Vuonna 2008 kolmessa kiinteistössä koeluontoisesti käyttöön otetun, sääennusteen huomioonottavan lämmitystarpeen määrittelyn (eggain säätöjärjestelmä), kokemukset olivat niin hyviä, että järjestelmä päätettiin ottaa käyttöön 12 kiinteistössä vuoden 2010 alkupuolella. Muillakin, perinteisemmillä tavoilla panostettiin energiansäästöön: useisiin kohteisiin hankittiin säästösuihkukahvoja, säädettiin virtaamia, kiinnitettiin erityistä huomiota vesikalusteiden vesivuotoihin, asennettiin vakiopaineventtiileitä sellaisiin kohteisiin, joissa vesijohtoverkoston paine oli korkea jne. Lisäksi uusittiin lämpimän käyttöveden lämmönvaihtimia kahteen kohteeseen. Kiinteistöosaston työt tehtiin pääasiassa oman henkilökunnan voimin. Suuremmissa vesivahinkotapauksissa ostettiin kuivatukset ja korjaukset ulkopuolisilta tekijöiltä. Huoneistokorjausten odotusaika, 1 2 viikkoa, on edelleen kohtuullisen lyhyt. Vuosikorjausbudjetin töistä työllistivät eniten lukuisat piha-alueiden ja kulkuväylien korjaukset. Kiinteistöosaston henkilöstöä on työllistänyt normaalirutiinien lisäksi uusien tietokonesovellusten käyttöön harjaantuminen. Niiralan Kulmassa ja Kiinteistö Oy Kuopion Ellankulmassa on otettu käyttöön kokeilussa ollut huoltokirjaohjelma ja kulutusseurantaohjelma. Kiinteistöosastolla aloitettiin vuoden aikana vuosikorjausbudjetin nimikkeistön uusiminen. Tarkoituksena on luoda budjettinimikkeet Talo 90 -nimikkeistön pohjalta. Samoin aloitettiin tilikartan uusiminen, ja huoneistotarkastusten ja määräaikaistarkastusten käytäntöjen ja tarkastuslomakkeiden kehittäminen. Niiralan Kulman varastolle Hopeakatu 6:een kerätään kiinteistöille jätetty suurikokoinen lajittelematon jäte ja ongelmajätteet, kuten televisiot, huonekalut, loisteputket jne. Lajittelemattomien jätteiden kuljetuksesta ja varastoinnista aiheutuu yhtiölle huomattavia ylimääräisiä kuluja. TALOUSOSASTON TOIMINTA Yhtiössä otettiin tilivuoden aikana käyttöön sähköinen ostolaskujen käsittelyjärjestelmä eoffice. Sähköinen järjestelmä tehostaa yhtiön toimintaa, kun kustannusten seuranta helpottuu ja laskujen fyysinen kierrätys jää pois. Vuokrien perintä Pahin vuokrasaamisten kasvu on saatu taittumaan vuoden 2009 aikana. Vuokraseurannan henkilökuntaa lisättiin ja asukasvalinnan yhteydessä vaadittiin hallituksen päätöksen mukaiset vakuudet tulevan vuokran maksusta. Vuoden 2009 lopussa vuokrasaamisten kokonaismäärä oli noin euroa, josta euroa on alle kolme vuotta vanhoja. Viimeisen kolmen vuoden aikana poismuuttaneilta asukkailta kertyneet vuokrasaatavat sisällytetään taseeseen. Asuvilta asukkailta kertyvä saamisten osuus on kasvanut viidellä prosentilla. Uusi jyvityskäytäntö Niiralan Kulmassa otettiin käyttöön uusi vuokrien jyvityskäytäntö Yhtiön henkilöstö valmisteli jyvitystä ja esitteli sen asukkaille vuoden 2009 aikana. Asiaa käsiteltiin myös asukasneuvostossa ja lopulta jyvityksestä päätettiin yhtiön hallituksessa. Jyvitys toteutetaan siten, että pienissä asunnoissa vuokra neliötä kohti on suurempi kuin saman kohteen suurissa asunnoissa. Tällöin asuntojen rakentamisesta, peruskorjauksista ja hoidosta aiheutuvat kustannukset kohdistuvat oikeudenmukaisemmin erikokoisille asunnoille kuin aikaisemmin. Muutos toteutetaan osassa taloja liukuvasti kolmen vuoden aikana ja osassa taloja heti kokonaan. Tehty jyvitys on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn vuonna 2005 antaman suosituksen mukainen. Tällä toimenpiteellä varmistetaan osaltaan yhtiön asuntojen korkea käyttöaste myös tulevaisuudessa. 9

10 ASUKASPALVELUOSASTON JA ASUKKAIDEN TOIMINTA Asukaspalvelu Yhtiön toimistolla palvellaan asuvia asukkaita, asukkaiksi haluavia ja yhtiöstä pois muuttavia asiakkaita. Asukaspalveluosasto tuottaa asukaspalvelut myös tytäryhtiö Kiinteistö Oy Kuopion Ellankulmalle. Asumisrauhan turvaamiseen ja asukasdemokratian käynnistämiseen ja ylläpitoon on varattu kahden asukasisännöitsijän työpanos. Yhtiölle saapuneiden kirjallisten häiriöilmoitusten käsittelyyn on varattu reagointiaikaa noin viikko. Yhtiö käyttää KK Security Oy:n palveluja niissä kiinteistöissä, joissa asukkaiden ilmoitusten perusteella ilmenee toistuvia häiriöitä, mutta kirjallista ilmoitusta häiriöistä ei ole saatu. Vuoden aikana toimistolla asioi vuoronumerojärjestelmän kautta n asiakasta, joista noin asiakaspalvelussa ja noin vuokraseurannassa. Asukaslehti Nikulainen ilmestyi vuoden aikana kaksi kertaa. Asukasneuvosto Vuoden 2009 aikana asukasneuvosto kokoontui neljä kertaa. Asukasneuvostoon kuuluivat seuraavat henkilöt eteläiseltä alueelta: Elina Hakulinen (Blominkatu 1) Minna Takala (Kortekatu 6) Martti Miettinen (Blominkatu 1) Varalla Leasisko Pöntinen (Nuotiokuja 2) pohjoiselta alueelta: Paavo Savolainen (Rastaantie 3) Raimo Lehtelä (Saarijärventie 14) Hannu Lappalainen (Justeerikuja 4) Varalla Keijo Karttunen (Keihäskatu 1) Lisäksi asukasneuvoston jäseninä toimivat hallituksen asukasjäsenet Seija Hakola ja Eero Hakulinen. Asukkaiden toiminta Asukastoimikuntia ja yhdyshenkilöitä oli vuoden lopussa yhteensä 103 kpl. Toimikuntien toiminta ei ole vakiintunut varsinkaan Petosen alueelle, koska alueen asukkaat ovat keskimäärin nuorempaa työikäistä väkeä, jonka halu ja mahdollisuudet sitoutua asukastoimintaan on vähäisempi, ja koska alueella on muuta yhtiötä suurempi asukasvaihtuvuus. Vuoden aikana järjestettiin seuraavat asukastapahtumat: Pilkkikilpailut 8.3. Neulaniemessä Perhepäivä, yhtiön 60. juhlavuoden tapahtuma Kuopio-hallilla Niku-futis -turnaus ja loppuottelu, joka pelattiin Perhepäivän päätteeksi Kuopio-hallissa Kokouskoulutusta kahdessa osassa ja joka jatkuu edelleen Siisti Kuopio -projektin käynnistäminen siten, että projektin idea vietiin kaupungin asuntotoimeen, josta sitä lähdettiin markkinoimaan asukasyhdistyksille, yrityksille, päiväkoteihin ja kouluihin. Ensimmäinen kaikille kuopiolaisille järjestetty ympäristön siivoustempaus järjestettiin Tapahtumia tullaan järjestämään myös tulevina vuosina. Aktiivisesti yhtiön asukastoiminnan järjestelyihin osallistuneita henkilöitä palkittiin matkalla Joensuun teatteriin Niiralan Kulman 60-vuotisasukastapahtumassa oli monenlaista toimintaa koko perheelle, mutta varsinkin lapsille. Temppuradan tehtäviin osallistumisesta sai leiman passiin (vasemmalla). Kasvomaalauksen sai myös Niku-maskotti Päivi-pupu (alla). 10

11 YHTIÖKOKOUS, HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT Niiralan Kulman varsinainen yhtiökokous pidettiin , jossa omistajaa eli Kuopion kaupunkia edusti kaupunginhallituksen nimeämänä Pekka Kantanen. Yhtiökokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen määräämät asiat. Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n ja yhtiön hallitukseen vuosiksi seuraavat henkilöt: Matti Kuronen Leila Tuomainen Risto Asikainen Heini Pirttivaara Antti Mykkänen Sirkka-Liisa Halimaa Veikko Tiihonen Eero Hakulinen Seija Hakola Hallituksen jäsen Heini Pirttivaara jätti eronpyyntönsä yhtiön hallitukselle joulukuussa Hallitus merkitsi tiedokseen Pirttivaaran eron ja totesi, että hallitus on toimintakykyinen seuraavaan yhtiökokoukseen asti ilman täydennystä. Yhtiökokoukseen saakka hallituksen jäseninä toimivat Matti Kurosen ja Eero Hakulisen lisäksi: Eila Holopainen Jari Hoffrén Martti Nevantie Ella Kääriäinen Pirjo Salmelainen Heikki Nuutinen Aila Kähkönen Hallitus kokoontui vuoden aikana kymmenen kertaa. Kokouksiin osallistui keskimäärin 7,5 jäsentä. Yhtiön johdossa ei tapahtunut tilivuoden aikana muutoksia. Johtoryhmään kuuluivat toimitusjohtaja Kari Keränen, talouspäällikkö Päivi Tolonen, rakennuttajapäällikkö Ari Marttinen, kiinteistöpäällikkö Seppo Ahtiainen ja asukaspalvelupäällikkö Päivi Vanninen. Kiinteistöpäällikön osaeläkkeellä olon aikana hänen sijaisenaan johtoryhmässä toimi kiinteistönhoitopäällikkö Jari Tuomainen. Valvontatilintarkastajana toimi Pricewaterhouse Coopers Oy. TYTÄRYHTIÖN TIEDOT Niiralan Kulma Oy omisti vuonna 2009 koko osakekannan asuntolainoitetussa kiinteistöyhtiö Kiinteistö Oy Kuopion Ellankulmassa. Kiinteistö Oy Kuopion Ellankulman muodostavat seuraavat Kuopion eri kylissä sijaitsevat kiinteistöt: Riistavesi: asuntoja yhteensä 32 Katuosoite asuntoja m 2 Koulutie ,0 Koulutie ,5 päiväkoti 1 176,0 Hirvilahti: asuntoja yhteensä 7 Niemisjärventie ,0 Kurkimäki: asuntoja yhteensä 12 Kentäntie ,0 kerhotila 1 60,0 Vehmersalmi: suorassa omistuksessa asuntoja yhteensä 71 Lempeläntie ,0 Miettiläntie ,5 Metsätie ,0 Saitanjärventie ,0 Vierumäentie ,0 Vierumäentie ,0 Pentinpolku ,0 Kohmantie ,0 Niiralan Kulman hallituksen puheenjohtaja Matti Kuronen lausui yhtiön 60-vuotisjuhlan tervetuliaissanat Musiikkikeskuksessa pidetyssä tilaisuudessa. Vehmersalmi: asunto-osakeyhtiöissä Lempeläntie 9 (1 liiketilana) 5 289,6 Miettiläntie ,0 Miettiläntie ,0 Mäntytie ,0 -liiketilavuokralaisia yht ,6 Koko Ellankulmassa asuntoja yhteensä

12 HENKILÖSTÖTASE Vakinaisen henkilöstön ammatti ja sukupuolijakauma Miehiä Naisia Yhteensä Johtoryhmä ja päälliköt Työnjohto Toimistotyöntekijät Siivoojat Kiinteistönhoitajat Varastomies, autonkuljettaja ja muut ammattimiehet 4-4 Sähkömiehet, putkimiehet ja muut erikoisammattimiehet 5-5 Maalarit, kirvesmiehet, laatta-asentajat ja mattomiehet Yhteensä Sairauspäiviä eri henkilöstöryhmissä Johtoryhmä ja työnjohto Toimistotyöntekijät Siivoojat Kiinteistönhoitajat Ammattimiehet Keskimäärin päivää/työntekijä Henkilöstön työhyvinvointia ja jaksamista ylläpidetään myös vuosittaisen henkilöstölle järjestettävän tyky-päivän avulla. Yllä ja viereisellä sivulla Nikun henkilöstö antaa tyylinäytteitä toukokuun 2009 alussa pidetyssä henkilöstötapahtumassa. 12

13 Henkilöstön koulutusjakauma hlö %-osuus Perusaste Ammattikoulu tai -tutkinto, merkantti Merkonomi, teknikko, tradenomi Korkeakouluaste, insinööri 4 3 Yhteensä Yo-tutkinto Henkilöstön työsuhteen kesto hlö % % 0-2 vuotta vuotta vuotta vuotta yli 20 vuotta Nikulaisten ikärakenne Hallinto Kiinteis tönhoito S iivous Korjaus ja kunnos s apito v v v v v. 13

14 ASUKASPALVELU Asuntojen ja asukkaiden määrä Vuokrasopimusten purut Asuntoja vuoden alussa Asukkaita vuoden alussa Asukasdemokratia Häiriöiden takia Vuokravelkojen takia Asukastoimikuntia Toimikuntien jäseniä tai yhdyshenkilöitä Muuttojen määrä Uudet vuokrasopimukset valmistuneisiin asuntoihin Uudet vuokrasopimukset vanhoihin asuntoihin Yhtiön sisäiset vaihdot: peruskorjausmuutot ym Vuokrakehitys Suomessa ja Niiralan Kulmassa

15 TUNNUSLUVUT ASUNTOJA kpl ASUNTOPINTA-ALA m ASUKKAITA kpl Asunnon hakijat Hakijamäärä kpl Asunnottomia hakijoita oli kpl Välittömässä asunnon tarpeessa oli kpl Käyttöaste (tyhjyydet/tavoitevuokrakertymä) % 99,83 99,87 99,85 Vapautuneet asunnot keskimäärin kpl Vaihdot, myös peruskorjausvaihdot keskimäärin kpl/kk Vaihtuvuus (vain vanhat asunnot, ei valmistuneet) % 19,58 19,40 20,58 TASE Liikevaihto Liikevoitto + poistot = hoitokate Hoitokate liikevaihdosta % 48,63 49,45 50,90 KIRJANPIDON TULOS KUSTANNUSSEURANNAN YLIJÄÄMÄ Hoitomenot ja tontinvuokra /asm 2 /kk 4,80 4,09 3,83 Pääomamenot /asm 2 /kk 3,96 3,93 3,78 Keskivuokra asunnoista /asm 2 /kk 7,83 7,34 7,02 Vuokrasaamiset taseessa /asunto 63,29 67,71 75,46 Vuokrasaamiset liikevaihdosta % 1,15 1,31 1,52 Saamiset asuvilta asukkailta Saamiset asuvilta asukkailta /asunto 24,63 23,15 17,84 Vuokravelka asuvat asukkaat % 0,45 0,45 0,36 Kokonaisvuokravaje Omavaraisuusaste % 10,41 9,50 8,98 Quick Ratio % 1,99 2,04 2,92 Lainojen hoitokate % 1,17 1,08 1,17 Sijoitetun pääoman tuottoprosentti % 3,97 3,44 3,75 KOROT Lainat valtiolta % 3,74 3,70 3,60 Lainat rahoituslaitoksilta % 1,96 3,42 3,31 Lainat kaupungilta % 4,26 3,84 3,71 Lainojen keskikorko % 2,64 3,54 3,43 Lainat valtiolta Lainat rahoituslaitoksilta Lainat liiketiloihin Lainat kaupungilta, ym Pitkäaikainen vieras pääoma / asunnot Asuinneliövelka /asm Korkojen osuus lainoista % 3,31 4,49 3,57 Maksettujen lyhennysten osuus lainoista % 5,35 4,57 4,06 15

16 TASE Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä Muut osakkeet ja osuudet Sijoitukset yhteensä Pysyvät vastaavat yhteensä Vaihtuvat vastaavat Pitkäaikaiset saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Lyhytaikaiset saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Vuokrasaamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä Vastaavaa yhteensä Vastattavaa Oma pääoma Osakepääoma Osakeanti Edellisten tilikausien tappio Tilikauden tappio Oma pääoma yhteensä Tilinpäätössiirtymien kertymä Vapaaehtoiset varaukset Pakolliset varaukset Eläkerahasto Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat valtiokonttorilta Lainat vakuutuslaitoksilta Velat saman konsernin yrityksille Lainat muu pitkäaikainen Pitkäaikainen yhteensä Lyhytaikainen Lainat valtiokonttorilta Lainat rahoituslaitoksilta Velat saman konsernin yrityksille Saadut ennakot Ostovelat Siirtovelat Muut velat Lyhytaikainen yhteensä Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä

17 TULOSLASKELMA Liikevaihto Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Kiinteistönhoitokulut Luottotappiot Arvonlisävero omasta työstä Liiketoiminnan muut kulut yhteensä Liikevoitto (-tappio) Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Satunnaiset erät Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Vapaaehtoisten varausten muutos Tilikauden voitto (tappio) RAHOITUSLASKELMA LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Liikevoitto Lisätään poistot ja arvonalennukset Liiketoiminnan investoinnit Vero Vuokravaikutteiset lainojen maksut Vuokravaikutteiset lainojen nostot Saamisten muutos (lisäys -) Lyhytaikaisten velkojen muutos (lisäys +) ilman lainojen lyhennyksen muutosta Osakepääoman korotus Osakemerkintä Ellankulma Vuokravaikutteiset rahoitustuotot ja -kulut Satunnaiset erät Liiketoiminnan rahavirta netto RAKENTAMISEN RAHAVIRTA Rakentamisen investoinnit Lyhytaikaisten velkojen muutos (lisäys +) Lainojen nostot Lainojen maksut Rakentamisen rahavirta netto LIIKETOIMINNAN JA RAKENTAMISEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ RAHOITUSOMAISUUDEN MUUTOS

18 TALOUSARVIOVERTAILU Tavoite Toteutunut Toteutunut Liikevaihto Vuokrat Käyttökorvaukset Liikevaihto yhteensä Henkilöstökulut Kiinteistönhoitopalkat Siivouspalkat Korjaus- ja huoltopalkat Hallinnon palkat Palkat yhteensä Henkilöstökulujen oikaisut Palkat / henkilöstökulujen oikaisut Henkilöstösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Kiinteistönhoitokulut Hallinto Käyttö ja huolto Ulkoalueiden hoito Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi Sähkö ja kaasu Jätehuolto Vahinkovakuutukset Vuokrat Kiinteistövero Korjaukset Kiinteistönhoitokulut yhteensä Luottotappiot Arvonlisävero omasta työstä Liiketoiminnan muut kulut yhteensä Liikevoitto (-tappio) Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut Satunnaiset erät Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Vapaaehtoisten varausten muutos Tilikauden voitto Korkojaksotus peritään vuokrissa Poistojen tuloutus, varausten oikaisu Lainojen lyhennykset Lainarahastointi Peruskorjausrahastoon Yli-/alijäämän tuloutus Varaus tuleviin vuokrankorotustarpeisiin Korjauskulut taseesta Kalusto, kaapeli tv ym. taseesta: toimiston ja hallin muutostyöt Kustannusseurannan ylijäämä

19 ESITYS TILIKAUDEN TULOSTA KOSKEVAKSI TOIMENPITEEKSI Niiralan Kulma Oy:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden tulos tappiota 20,82 euroa kirjataan voitto ja tappiotilille. Kuopiossa 23. helmikuuta 2010 Niiralan Kulma Oy:n hallitus TILINTARKASTUSKERTOMUS Niiralan Kulma Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tarkastaneet Niiralan Kulma Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lain mukainen ja että varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ja sen perusteella antaa lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja tilintarkastuksen suunnittelua ja suorittamista siten, että saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa ei ole olennaisia virheellisyyksiä ja että hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat toimineet osakeyhtiölain mukaisesti. Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen lukujen ja muiden tietojen oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa on väärinkäytöksestä tai virheestä johtuva olennainen virheellisyys. Tarvittavia tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa arvioidaan myös tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadintaan ja esittämiseen liittyvää sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleistä esittämistapaa, tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sekä johdon tilinpäätöksen laadinnassa soveltamia arvioita. Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsityksemme mukaan olemme suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteitä lausuntoamme varten. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Kuopiossa 17. maaliskuuta 2010 KPMG OY AB Esko Taskinen KHT 19

20 Niku-henki kestää isältä tyttärelle NIKU ON YHTEISÖLLINEN, ASUKASLÄHTÖINEN JA TALOUDELLINEN Yhteisöllisyys Nikussa tarkoittaa, että Asukkaat ja henkilöstö toimivat yhteiseksi hyväksi. Henkilöstö kehittää itseään jatkuvasti ihmisinä ja ammattitaitoisina työntekijöinä. Näin varmistamme asukkaille laadukkaan palveluketjun, joka ei katkea missään asumisen vaiheessa. Yhteistyö asukkaiden, henkilöstön ja eri sidos- ja asiakasryhmien välillä on sujuvaa. Niku on luotettava yhteistyökumppani. Asukkaat ja henkilöstö ovat ylpeitä nikulaisuudestaan. Asukaslähtöisyys Nikussa tarkoittaa, että Jokainen asunto on asukkaan koti. Pidämme hyvää huolta asuntojen ja kiinteistöjen kunnosta, asuinympäristön viihtyisyydestä ja asumisrauhasta. Tarjoamme asukkaille laadukkaita asumispalveluita kaikissa elämänvaiheissa. Henkilöstö kohtelee asukkaita tasa-arvoisesti, oikeudenmukaisesti ja joustavasti. Taloudellisuus Nikussa tarkoittaa, että Tuotamme hinnaltaan edullisia ja kilpailukykyisiä asumispalveluita. Kehitämme Nikua suunnitelmallisesti toimintaympäristön muutokset huomioon ottaen. Säästämme ympäristöä ja energiaa. Vuorikatu Kuopio Puh. (017)

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010.

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010. Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 1 Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010 Sisallys Sivu Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Luettelo kaytetyista tilikirjoista 5 Tositelajit

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2008-31.12.2008 1454032-3 Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruorianpuisto Y-tunnus 2036665-9 Tasekirja 31.12.2013 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 Sisällys Sivu Tase 3-4 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 SIVAKKA-YHTYMÄ OY

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 SIVAKKA-YHTYMÄ OY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 SIVAKKA-YHTYMÄ OY 02 sisältö 11 Oulun Tervatalot Oy:n tilinpäätös 10 Oulun Sivakka Oy:n tilinpäätös 09 Sivakka-yhtymä Oy:n tilinpäätös 08 Tulevaisuuden näkymät 07 Hallinto

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Kokouskutsu. Varsinainen yhtiökokous

Kokouskutsu. Varsinainen yhtiökokous Kokouskutsu Kiinteistö Oy Tirrolampi c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200, fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www. holidayclub.fi/isannointi -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

AS ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AS ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AS 2013 T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot 1000 Kehittämismenot Kehittämismenot yhteensä Aineettomat oikeudet 1020 Aineettomat oikeudet Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Lapinniemi I KUTSU Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kiinteistö Oy Lapinniemi I KUTSU Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kiinteistö Oy Lapinniemi I KUTSU 8.6.2017 Kiinteistö Oy Lapinniemi I -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuokra-asuntomäärä kasvoi ja Lumo laajensi asumisen palveluita Liikevaihto 1.1. 30.9.2014 miljoonaa euroa +7,5%

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XVII KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XVII -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XVI KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XVI -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kiinteistö Oy Lapinniemi VI KUTSU 8.6.2017 Kiinteistö Oy Lapinniemi VI -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28.6.2017 alkaen klo 16.30 Tampereen

Lisätiedot

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS FINGRID Datahub 8.2.2017 Y-tunnus 2745543-5 FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS 16.02.2016-31.12.2016 FINGRID DATAHUB OY SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Hallituksen

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XIV KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XIV -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot