Joutsenmerkin kriteerit Pientalot, kerrostalot ja päiväkotirakennukset Versio Pohjoismainen ympäristömerkintä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Joutsenmerkin kriteerit Pientalot, kerrostalot ja päiväkotirakennukset Versio 2.11 15.12.2009 30.6.2017. Pohjoismainen ympäristömerkintä"

Transkriptio

1 Joutsenmerkin kriteerit Pientalot, kerrostalot ja päiväkotirakennukset Versio Pohjoismainen ympäristömerkintä

2 Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti vuonna 1989 vapaaehtoisen virallisen ympäristömerkin, Joutsenmerkin. Alla mainitut organisaatiot edustavat Joutsenmerkkiä, jonka myöntämistä valvoo jokaisessa Pohjoismaassa kyseisen maan hallitus. Lisätietoa Joutsenmerkistä on saatavana organisaatioiden verkkosivustoissa. Suomi: Ympäristömerkintä PL 489 FI HELSINKI Puh: Tanska: Miljømærkning Danmark Fonden Dansk Standard, Portland Towers Göteborgs Plads 1 DK-2150 Nordhavn Puh: Faksi: Norja: Miljømerking Henrik Ibsens gate 20 NO-0255 Oslo Puh: Faksi: Islanti: Norræn Umhverfismerking á Íslandi Umhverfisstofnun Suðurlandsbraut 24 IS-108 REYKJAVIK Puh: Faksi: Ruotsi: Miljömärkning Sverige AB Box SE STOCKHOLM Puh: Faksi: Tämän asiakirjan saa kopioida ainoastaan kokonaisuudessaan, eikä sen sisältöä saa muuttaa. Jos asiakirjan tekstiä lainataan, tulee mainita asiakirjan tekijä Pohjoismainen ympäristömerkintä. Tämä on käännös ruotsinkielisestä asiakirjasta Svanenmärkning av Småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader, version Ristiriitatapauksissa pätee alkuperäinen teksti.

3 Joutsenmerkintä pientaloille, kerrostaloille ja päiväkotirakennuksille 089/2.11 Mikä on Joutsenmerkitty rakennus?... 1 Miksi valita Joutsenmerkki?... 1 Mitä voidaan Joutsenmerkitä?... 2 Joutsenmerkin hakeminen... 4 Mitä Joutsenmerkin saamiseen vaaditaan? Yleiset vaatimukset Joutsenmerkin hakijalle Energia ja sisäilma Energia Sisäilma Materiaalivaatimukset Kemiallisten rakennustuotteiden vaatimukset Kiinteiden rakennustuotteiden kemiallisia aineita koskevat vaatimukset Puutavaraa ja muita kuitupohjaisia materiaaleja koskevat vaatimukset Muut rakennustuotteita, materiaaleja ja sisätiloja koskevat vaatimukset 18 4 Laaduntarkkailu ja rakennushankkeen valvonta Rakennushankkeen käytäntöjä koskevat vaatimukset Kokonaispisteiden laskeminen Laadunohjaus Ohjeet asukkaille/isännöitsijälle Markkinointi Joutsenmerkin muoto Myynti muissa Pohjoismaissa Liite 1 Luettelo materiaaleista Liite 2 Pisteet ympäristömerkittyjen tuotteiden käytöstä Liite 3 Laskelma päivänvalokerrointa varten (koskee ainoastaan päiväkotirakennuksia) Liite 4 CLP-muuntotaulukko (Luokitusta koskeva asetus EY 1272/2008) Liite 5. Kemiallisia rakennustuotteita koskeva vakuutus Liite 6: Vakuutus koskien ei-toivottuja kemiallisia aineita kiinteissä rakennustuotteissa Liite 7 Vakuutus koskien nanohiukkasia kiinteissä rakennustuotteissa... 37

4 Liite 8 Vakuutus puu- ja bamburaaka-aineen alkuperän varmistamista koskevista käytännöistä Liite 9 Pohjoismaisen ympäristömerkinnän vaatimukset koskien metsien sertifiointia Liite 10 Sertifioidusta metsästä peräisin oleva tai ekologisesti viljelty puutavara Liite 11 Puutavaraa koskeva selvitys (yhteenveto) Liite 12 a Formaldehydi puupohjaisissa tuotteissa, pakollinen alkaen Liite 12 b. Formaldehydi puupohjaisissa tuotteissa, testausmenetelmät ja analyysilaboratoriota koskevat vaatimukset Liite 13 Vakuutus koskien formaldehydiä puu- ja bambupohjaisissa tuotteissa Liite 14 Joutsenmerkityn rakennnuksen laaduntarkastus puolueettoman kolmannen osapuolen tekemänä... 45

5 Mikä on Joutsenmerkitty rakennus? Pientalot, kerrostalot ja päiväkotirakennukset voidaan Joutsenmerkitä. Joutsenmerkin vaatimukset koskevat rakennusvaihetta, materiaaleja ja energiankulutusta. Jotta Joutsenmerkki voidaan myöntää, ympäristö on huomioitava rakennushankkeessa kokonaisvaltaisesti raakaaineista valmiiseen rakennukseen saakka. Alhaisten ympäristö- ja ilmastovaikutusten lisäksi rakennuksen sisätilojen tulee olla ympäristöystävälliset. Tämän varmistamiseksi Joutsenmerkin vaatimukset koskevat sisätilojen materiaaleja hyvää ilmanvaihtoa rakennusvaihetta materiaalien ja laadun tarkkailua kosteusvaurioiden välttämiseksi. Jotta rakennuksen vaikutukset ympäristölle ovat mahdollisimman alhaiset, Joutsenmerkin myöntämiseksi vaaditaan, että hankkeessa on otettu erityisen tarkasti huomioon terveyteen vaikuttavat seikat ja materiaalien sisältämät ympäristölle haitalliset aineet rakennuksen energiankulutus on alhainen rakennusjätteet käsitellään ympäristö huomioiden rakennukselle on käyttö- ja ylläpitosuunnitelma. Miksi valita Joutsenmerkki? Joutsenmerkin haltijalla on oikeus käyttää Joutsenmerkkiä rakennuksen markkinoinnissa. Joutsenmerkki on erittäin tunnettu ja luotettu merkki Pohjoismaissa. Joutsenmerkki on helppo ja kustannustehokas tapa kertoa rakennushankkeen ympäristöystävällisyydestä ja terveysseikkojen huomioimisesta ostajille, tavarantoimittajille ja muille tahoille, kuten viranomaisille. Entistä parempi ympäristön huomioiminen hankkeessa valmistaa rakennuttajia tuleviin ympäristövaatimuksiin. Ympäristökysymykset ovat monitahoisia, ja niihin perehtyminen voi viedä paljon aikaa. Joutsenmerkki toimii hyvänä ohjeistuksena. Joutsenmerkki sisältää ympäristöä ja terveyttä koskevien vaatimusten lisäksi myös laatuvaatimuksia, sillä ympäristö- ja laatuasioiden hallinta ovat usein suorassa yhteydessä toisiinsa. 1

6 Mitä voidaan Joutsenmerkitä? Joutsenmerkki voidaan myöntää neljälle rakennustyypille: pientaloille, mukaan lukien kesämökit ja vapaa-ajan asunnot kerrostaloille päiväkotirakennuksille olemassa olevien rakennusten yhteyteen rakennettaville lisärakennuksille (asuinrakennukset ja päiväkotirakennukset). Edellä mainitut rakennustyypit on määritelty maiden rakennusmääräyksissä. Useimmat vaatimukset ovat samoja kaikille rakennustyypeille, mutta vaatimukset voivat poiketa tietyiltä osin rakennustyypistä riippuen. Kesämökkien ja vapaa-ajan asuntojen tulee täyttää kaikki pientaloja koskevat vaatimukset, jotta niille voidaan myöntää Joutsenmerkki. Lisärakennusten, joissa ei ole lämmitysjärjestelmää (autotallit, autokatokset, vajat ja vastaavat rakennukset), tulee kuulua Joutsenmerkin piiriin, jos niitä markkinoidaan yhdessä Joutsenmerkityn rakennuksen kanssa. Joutsenmerkkiä ei kuitenkaan voida myöntää niille erikseen. Lisärakennusten, joissa ei ole lämmitysjärjestelmää, ei tarvitse täyttää kappaleen 2 vaatimusta lukuun ottamatta kohtaa O5 Kiinteät valaisimet. Lisärakennusten, joissa on lämmitysjärjestelmä, tulee täyttää kaikki vaatimukset. Kerrostalojen kohdalla vaatimukset koskevat koko rakennusta lukuun ottamatta tiloja, jotka eivät ole tarkoitettu asukkaiden käyttöön, kuten myymälä-, toimisto- ja koulutiloja. Perusperiaatteena on, että Joutsenmerkin hakija on vastuussa asiakkaalle kaikista Joutsenmerkityn rakennuksen, huoneiston tai päiväkotirakennuksen osista. Kokonaisvastuussa voi kuitenkin olla tiettyjä poikkeuksia pientalojen ja kerrostalojen kohdalla (katso seuraavassa mainittu luettelo). Poikkeukset eivät koske päiväkotirakennuksia. Poikkeukset kokonaisvastuusta koskien pientaloja ja kerrostaloja 1. Keittiön kalustus: keittiötä, joka täyttää Joutsenmerkinnän vaatimukset tuoteryhmissä Huonekalut ja kalusteet sekä Isot kodinkoneet (jääkaapit, pakastimet, astian- ja pyykinpesukoneet sekä kuivausrummut) vaatimuksen O7 mukaisesti suositellaan tämän kriteeristön kohdassa O Sisäpintojen maalaus (kosteita tiloja lukuun ottamatta): EU-ympäristömerkin ja/tai Joutsenmerkin vaatimukset täyttävien maalien käyttöä suositellaan. Poikkeukset kokonaisvastuusta koskien pientaloja 1. Ullakon sisustus: Jos ullakko toimitetaan sisustamattomana, tulee rakennuksen kuorirakenne asentaa valmiiksi niin, että energiaa ja tiiviyttä koskevat vaatimukset täyttyvät. 2. Julkisivujen maalaus: Joutsenmerkin hakijan tulee varmistaa, että rakennus on pohjamaalattu ja kestää altistumista säälle vähintään vuoden ajan vahingoittumatta. EUympäristömerkin tai Joutsenmerkin vaatimukset täyttävien maalien käyttöä suositellaan. 3. Perustustyöt: Ostaja voi tehdä perustustyöt itse alihankkijana. 2

7 Joutsenmerkin haltijalla on kuitenkin kokonaisvastuu rakennushankkeesta. Rakennuksen kuorirakenteen tulee olla valmiiksi asennettuna niin, että energiaa ja tiiviyttä koskevat vaatimukset täyttyvät. Pohjoismainen ympäristömerkintä voi hyväksyä hakemusten perusteella myös muita poikkeuksia, jos niiden katsotaan olevan asianmukaisia ja sellaisia, että ne eivät heikennä rakennuksen laatua ja asiakkaan turvallisuutta. Pientalojen, kerrostalojen ja päiväkotirakennusten Joutsenmerkinnän yleiset edellytykset Kaikkien rakennuksen osien, joita ei sopimuksessa ole määritelty poikkeuksiksi Joutsenmerkin vaatimuksista edellä mainitun mukaisesti, tulee täyttää tässä asiakirjassa kuvatut vaatimukset. Joutsenmerkin hakijan tulee pystyä osoittamaan Pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle, että kriteerien vaatimukset täyttyvät. Joutsenmerkki voidaan myöntää tietyn tyyppiselle pientalolle, kerrostalolle tai päiväkotirakennukselle. Poikkeus rakennustyypistä (asiakaskohtainen muutos) voidaan sallia, jos se täyttää Joutsenmerkin vaatimukset. Tämä tarkoittaa, että rakennustyypissä voidaan hyväksyä useita vaihtoehtoisia materiaaleja tai toteutuksia (esim. erilaiset pohjaratkaisut). Joutsenmerkin vaatimukset eivät koske rakennuksen ulkopuolisia asennuksia. Rakennus Joutsenmerkitään silloin, kun Joutsenmerkin haltija luovuttaa rakennuksen ostajalle. Pohjoismainen ympäristömerkintä ei vastaa kriteerien täyttymisestä myöhempänä ajankohtana, kuten korjaustöiden yhteydessä. Jotta rakennusta voidaan markkinoida Joutsenmerkillä, rakennuksen tulee täyttää rakennushankkeen aloitushetkellä voimassa olevat Joutsenmerkin vaatimukset. Rakennushankkeen aloittaminen: katso kohta Määritelmät asiakirjan lopussa. Olemassa olevien rakennusten yhteyteen rakennettavat lisärakennukset voidaan Joutsenmerkitä, jos seuraavat edellytykset täyttyvät: 1. Lisärakennuksen tulee sisältää kaikki osat ja ominaisuudet, jotka vaaditaan siihen, että rakennusta voidaan käyttää erillisenä asuntona tai päiväkotina. Rakennuksen sisäänkäynti, portaikko, pesutupa, jätehuone ja vastaavat tilat voivat sen sijaan olla yhteiset olemassa olevan rakennuksen kanssa. 2. Rakennuksen tulee kokonaisuudessaan olla kansallisen lainsäädännön uudisrakentamista koskevien säädösten mukainen, sillä lisärakennus katsotaan uudisrakennukseksi. 3. Lisärakennuksen energiankulutuksen tulee täyttää Joutsenmerkin vaatimus, jonka mukaan se saa olla korkeintaan 75 prosenttia kansallisissa rakennussäädöksissä mainitusta. Energiankulutuksen osoittava energiankulutuslaskelma voidaan tehdä pelkästään lisärakennuksesta tai sekä alkuperäisestä rakennuksesta että lisärakennuksesta. 4. Muut vaatimukset koskevat ainoastaan lisärakennusta ja alkuperäisen rakennuksen ja lisärakennuksen yhteisiä, uusia osia. 5. Joutsenmerkki myönnetään ainoastaan uusille osille, ja Joutsenmerkkiä tulee käyttää ainoastaan niiden yhteydessä. 3

8 Joutsenmerkin hakeminen Pientalojen, kerrostalojen ja päiväkotirakennusten Joutsenmerkinnän kriteerit koostuvat pakollisista vaatimuksista ja pistevaatimuksista. Pakolliset vaatimukset on merkitty tunnuksella O ja vaatimuksen numerolla. Kaikkien vaatimusten tulee täyttyä. Vaatimuksessa mainitaan, jos sen tietyt osat koskevat vain pientaloja, kerrostaloja tai päiväkotirakennuksia. Pistevaatimukset on merkitty tunnuksella P ja vaatimuksen numerolla. Jokaisesta täyttyneestä pistevaatimuksesta saa tietyn määrän pisteitä. Pisteet lasketaan yhteen ja niitä tulee kertyä tietty määrä, jotta Joutsenmerkin vaatimukset täyttyvät. Tekstissä esiintyvät symbolit Jokaisen vaatimuksen kohdalla kerrotaan, miten Joutsenmerkin hakijan tulee vahvistaa vaatimuksen täyttyminen. Symbolit ovat seuraavat: Liitä asiakirja Vaatimuksen täyttyminen vahvistetaan tarkastuskäynnillä Liitä hakemukseen selvitys ympäristö- ja laadunhallinnasta Liitteet voidaan lähettää sähköisesti ottamalla yhteyttä Pohjoismaiseen ympäristömerkintään. Hakemus Hakemus lähetetään sen maan Pohjoismaisen ympäristömerkinnän toimistoon, jossa rakennuksen myynti tapahtuu. Katso osoitetiedot sivulta 2. Hakemuksen tulee sisältää hakemuslomake kokonaan täytettynä ja asiakirjat, joista käy ilmi vaatimusten täyttyminen. Vaadittavat asiakirjat on mainittu vaatimuksissa. Lisätietoa on saatavana Pohjoismaisen ympäristömerkinnän toimistoista. Toimistojen verkkosivustot ja yhteystiedot ovat tämän asiakirjan alussa. Valvonta Pohjoismainen ympäristömerkintä suorittaa Joutsenmerkin myöntämisen yhteydessä tarkastuskäynnin, jolla varmistetaan vaatimusten täyttyminen. Pohjoismainen ympäristömerkintä käy läpi hakemuksen ja tarkastaa työmenetelmät, käytetyt materiaalit ja vastaavat asiat tarkastuskäynnillä. Tarkastuskäynnillä on esitettävä laskelmien perusteet, lähetettyjen todistusten alkuperäiskappaleet, mittauspöytäkirjat, ostotilastot ja vastaavat, jotka vahvistavat vaatimusten täyttymisen. Kysymykset Lisätietoja antaa Pohjoismainen ympäristömerkintä. Katso osoitteet tämän asiakirjan alusta. 4

9 Mitä Joutsenmerkin saamiseen vaaditaan? Pientalo, kerrostalo tai päiväkotirakennus voi saada Joutsenmerkin seuraavien ehtojen täyttyessä: kaikki pakolliset vaatimukset (O) täyttyvät pistevaatimuksista saadaan vähintään 40 % mahdollisista pisteistä (9 pistettä 22 pisteestä) Osa vaatimuksista liittyy maakohtaisiin vaatimuksiin. 1 Yleiset vaatimukset Joutsenmerkin hakijalle O1 Rakennuksen yleiskuvaus Hakemuksen tulee sisältää rakennuksen yleiskuvaus, josta käy ilmi rakennuksen asuinpintaala ja mahdollinen liiketoimintakäyttöön tarkoitettu pinta-ala. Hakemuksen tulee sisältää rakennekuvaus, josta käy ilmi rakennuksen tai rakennustyypin runkovaihtoehdot, julkisivutyypit, kattotyypit, perustus sekä ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmä. Rakennuksen mukana myytävien lämmittämättömien lisärakennusten (autotalli, autokatos, vaja tai vastaava) tulee olla mukana kuvauksessa. Kuvauksessa tulee mainita pohjaratkaisu- ja materiaalivaihtoehdot. Pientalot ja kerrostalot Kuvauksessa tulee mainita työt, jotka ostaja voi tehdä itse kohdan Mitä voidaan Joutsenmerkitä? mukaisesti. Päiväkotirakennukset Kuvauksen tulee sisältää kuvaus toiminnasta, arvio tiloissa oleskelevien lasten lukumäärästä ja muut vastaavat tiedot. Vaatimuksen mukainen kuvaus. Täyttyvätkö vaatimukset? O2 Vastuu rakennushankkeesta Hakemukseen tulee liittää selvitys, joka vahvistaa, että Joutsenmerkin hakija vastaa rakennushankkeesta rakennuksen ostajalle rakennuksen luovutushetkeen saakka. Joutsenmerkin hakija vastaa rakennustöistä ja työn laadusta riippumatta siitä, kuka rakennustyöt suorittaa ennen rakennuksen luovuttamista ostajalle. Jos rakennusvaiheessa ennen rakennuksen luovutusta käytetään esimerkiksi alihankkijoita, Joutsenmerkin hakija vastaa siitä, että nämä ovat tietoisia Joutsenmerkin vaatimuksista ja että vaatimuksia noudatetaan. Joutsenmerkin hakija vastaa ostajan ja mahdollisten alihankkijoiden välisistä valituksista ja reklamaatioista. Hakemuksessa tulee mainita käytettävät alihankkijat ja selvittää, miten laadunvalvonnan toteutuminen varmistetaan siihen saakka, kunnes rakennus on muuttovalmis. Selvityksessä voidaan tarvittaessa viitata kappaleeseen 4 Laaduntarkkailu ja rakennushankkeen valvonta. Pientalot ja kerrostalot Kokonaisvastuusta voidaan poiketa kohdan Mitä voidaan Joutsenmerkitä? mukaisesti. Päiväkotirakennukset Ei poikkeuksia. Vaatimuksen mukainen selvitys. 5

10 2 Energia ja sisäilma 2.1 Energia O3 Pohjoismainen ympäristömerkintä Tiiviys A) Suunniteltua vuotolukua koskevat vaatimukset Rakennus tulee suunnitella niin, että seuraavat tiiviyttä koskevat vaatimukset täyttyvät. Hakemukseen tulee liittää esimerkki lattian ja seinien, seinien ja katon sekä ikkunoiden ympärysten liitoskohtien suunnittelupiirustuksista. Suomi ja Norja Kerrostalot Kaksi- ja kolmikerroksiset kerrostalot 1,1 h -1 Neljä- ja viisikerroksiset kerrostalot 0,8 h -1 Kerrostalot, joissa on kuusi kerrosta tai enemmän 0,6 h -1 Pientalot ja päiväkotirakennukset Yksikerroksiset rakennukset 1,5 h -1 Kaksikerroksiset rakennukset ja kaksikerroksiset rivitalot Ruotsi Kerrostalot Vuotoluku ei saa ylittää seuraavia arvoja: 1,2 h -1 Vuotoluku ei saa ylittää seuraavia arvoja: Täyttyvätkö vaatimukset? Pientalot ja päiväkotirakennukset 0,5 (l/s*m 2 )A om A om : Katso kohta Määritelmät asiakirjan lopussa. Tanska Kerrostalot Kaksi- ja kolmikerroksiset kerrostalot Neljä- ja viisikerroksiset kerrostalot Kerrostalot, joissa on kuusi kerrosta tai enemmän Pientalot ja päiväkotirakennukset Yksikerroksiset rakennukset Kaksikerroksiset rakennukset ja kaksikerroksiset rivitalot 0,4 (l/s*m 2 )A om Vuotoluku ei saa ylittää seuraavia arvoja: 0,7( l/s*m 2 )A bo 0,5( l/s*m 2 )A bo 0,4 (l/s*m 2 )A bo 1,1 (l/s*m 2 )A bo 0,8 (l/s*m 2 )A bo Rakennuksissa, joissa on korkea katto ja joissa rakennuksen kuorirakenteen pinta-ala jaettuna rakennuksen kerrosalalla on yli 3, ilmanvaihto ei saa ylittää arvoa 0,40 l/s rakennuksen kuorirakenteen m 2 :ä kohti pientaloissa ja päiväkotirakennuksissa ja 0,50 l/s rakennuksen kuorirakenteen m 2 :ä kohti kerrostaloissa. B) Vaatimukset koskien käytäntöjä, joilla varmistetaan vaatimuksen O3 A) täyttyminen Joutsenmerkin hakijan tulee mitata ilmavuoto ja noudattaa käytäntöjä, joilla varmistetaan, että vaatimus täyttyy valmiissa rakennuksessa. Hakijan tulee käyttää mittausmenetelmää EN tai alalla tunnettua, pelkistettyä mittausmenetelmää. Pelkistettyä mittausmenetelmää käytettäessä ilmavuoto tulee mitata alipaineen ollessa vähintään 50 Pa. Mittaus voidaan toteuttaa omavalvontana. 6

11 O4 Pientaloissa ja päiväkotirakennuksissa ilmavuoto tulee mitata jokaisesta rakennuksesta. Kerrostaloissa ja kerrostalojen lisärakennuksissa ilmavuoto tulee mitata edustavasta otoksesta, jonka tulee olla vähintään 10 prosenttia asuntojen kokonaismäärästä, kuitenkin vähintään yhdestä huoneistosta. Olemassa olevien rakennusten lisärakennuksissa uuden lisärakennuksen tulee täyttää vaatimus. Vaatimus koskee rakennuksen kokonaispinta-alaa A om, mutta suurin vuotoarvo sisältää käytännössä usein ilmavuodon myös ympäröivistä asunnoista. Joutsenmerkin hakijan tulee säilyttää vaatimuksen täyttymisen osoittavat mittaustulokset jokaisesta rakennushankkeesta Joutsenmerkin voimassaolon ajan. Käytännöissä tulee mainita suoritettavat toimenpiteet siinä tapauksessa, jos tulokset eivät ole tyydyttävät. Tehtäessä ilmavuotoa koskevia pistokokeita vähintään 10 prosentissa asuntojen kokonaismäärästä, hakijalla on oltava käytännöt sen varmistamiseksi, että myös muut asunnot läpäisevät vaatimuksen. Yksityiskohtapiirustukset, jotka osoittavat, miten rakennus täyttää vaatimuksen. Käytännöt, joista käy ilmi pistokokeissa käytettävät menetelmät sekä suoritettavat toimenpiteet siinä tapauksessa, jos tulokset eivät ole tyydyttävät. Joutsenmerkin hakijan tulee säilyttää rakennushankkeen valmistumisen jälkeen tehdyt mittaustulokset jokaisesta rakennushankkeesta Joutsenmerkin voimassaolon ajan. Energiankulutus Vuosittainen energiankulutus saa olla enintään 75 prosenttia maan voimassa olevien rakennussäädösten ylemmästä raja-arvosta. Jos kansalliset rakennusten energiataloutta koskevat säädökset muuttuvat Joutsenmerkin voimassaoloaikana, Joutsenmerkin haltijan tulee lähettää Pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle dokumentaatio, josta käy ilmi vaatimuksen täyttyminen kohdan O4 mukaisesti suhteessa uusiin säädöksiin ennen viranomaisten asettaman siirtymäajan päättymistä. Kesämökkien ja vapaa-ajan asuntojen tulee täyttää pientaloja koskevat vaatimukset. Olemassa olevien rakennusten lisärakennuksen tulee täyttää energiankulutusta koskeva vaatimus. Sen sijaan energiankulutuslaskelma voidaan tehdä sekä alkuperäisestä rakennuksesta että lisärakennuksesta kokonaisuutena tai pelkästään lisärakennuksesta. Laskelma, joka osoittaa, että rakennus täyttää vaatimuksen. Jos energiankulutus vaihtelee rakennuksen eri osissa, hakemuksessa tulee osoittaa, että jokainen osa täyttää vaatimuksen. Jos rakennusten energiataloutta koskevat kansalliset säädökset muuttuvat Joutsenmerkin voimassaoloaikana, Joutsenmerkin haltijan tulee lähettää uusi dokumentaatio. P1 Energiankulutuksen vähentäminen Jos rakennuksen laskettu energiankulutus on pienempi kuin vaatimuksessa O4 määritelty raja-arvo, niin hakija saa 1 pisteen jokaista 2,5 prosentin vähennystä kohden. Pisteitä voi saada enintään 10. Katso kohta O4. Saavutetut pisteet: p P2 Lisäenergia paikallisesta energianlähteestä tai jäteveden lämmön talteenotosta Hakija saa yhden pisteen, jos rakennukseen asennetaan lisäenergianlähteeksi aurinkokeräin tai aurinkopaneeli tai jos jäteveden lämpöenergia otetaan talteen. Paikallisella energianlähteellä tarkoitetaan sitä, että laitteiston tulee olla rakennuksen tai rakennusten yhteydessä. Energianlähteen tai energian kierrättämisen tyyppi ja sijoituspaikka, joista käy ilmi, että vaatimus täyttyy. p 7

12 O5 Kiinteät valaisimet Kiinteissä sisä- ja ulkovalaisimissa tulee olla lamput, joiden energialuokka on B tai parempi. Heijastinlamppuina (yhteen suuntaan valoa heijastavina lamppuina) tulee käyttää energiatehokkaita LED-lamppuja (Light Emitting Diode) tai muita tehokkaita heijastinlamppuja. Ulkovalaisimissa tulee olla automaattinen tarveohjaus, jos niiden yhteenlaskettu tehontarve ylittää 30 wattia. Automaattinen tarveohjaus ja tehokkaat heijastinlamput: Katso kohta Määritelmät asiakirjan lopussa. Energialuokat ovat Euroopan komission valaisimia koskevan asetuksen 98/11/EY mukaisia. Selvitys rakennukseen asennetuista valaisimista. Yleiskuvaus asennettujen ulkovalaisinten yhteenlasketusta tehontarpeesta. Automaattinen tarveohjaus: Dokumentaatio käytetystä automatiikasta. Täyttyvätkö vaatimukset? O6 Energiamerkityt keittiölaitteet Jos rakennukseen asennetaan jääkaappi, pakastin tai pesukone, niiden energialuokan tulee olla vähintään A+. Kuivausrummun energialuokan tulee olla A tai parempi. Jos rakennukseen asennetaan uuneja tai astianpesukoneita, niiden energialuokan tulee olla vähintään A. Vaatimus ei koske kodinkoneita, jotka eivät kuulu energiamerkintäasetuksen piiriin. Energialuokat ovat seuraavien Euroopan komission asetusten mukaisia: jääkaapit ja pakastimet 2003/66/EY pesukoneet 95/12/EY kuivausrummut 95/13/EY uunit 2002/40/EY astianpesukoneet 97/17/EY Selvitys kodinkoneiden määrästä ja tyypistä sekä niiden energiamerkinnät. O7 Vettä säästävät suihkut ja pesuallashanat Suihkuissa (tai suihkusekoittajissa) ja pesuallashanoissa tulee olla vettä säästävä järjestelmä, joka on käytössä, kun rakennus luovutetaan asiakkaalle. Vettä säästävällä järjestelmällä tarkoitetaan, että järjestelmän tavallinen virtaama on enintään 12 l/min (virtaaman tehostusmahdollisuus sallitaan). Selvitys suihkujen ja sekoittajien teknisistä tiedoista (virtaamataulukot tai vastaavat). O8 Energian erillismittaus Vaatimus koskee ainoastaan rakennuksia, joissa on yhteinen energiahuolto useiden asuinyksiköiden kesken. Erillismittausjärjestelmät: yleisen sähkönkulutuksen mittausjärjestelmä tulee asentaa jokaiseen asuinyksikköön. lämpimän veden kulutuksen ja vesikiertoisen lämmityksen energiankulutuksen mittausjärjestelmä tulee asentaa jokaiseen asuinyksikköön, joilla on yhteinen lämpimän veden ja lämmitysenergian lähde. Joutsenmerkityissä lisärakennuksissa edellä mainittuja erillismittausjärjestelmää koskevia vaatimuksia sovelletaan lisärakennukseen, mutta ei olemassa olevaan rakennukseen. 8

13 Poikkeuksena tästä on ilmastoinnin lämmitysenergia silloin, kun ilmastointilaitteisto ja lämpöpatteri ovat useiden asuinyksiköiden yhteiset. Poikkeuksen muodostaa myös vesikiertoinen lämmitysenergia, jos hakija saa vähintään 3 pistettä kohdassa P1, mutta kohdasta P1 vähennetään tällöin yksi piste. Poikkeus koskee myös lämpimän käyttöveden mittausta lisärakennuksessa, johon ei ole teknisesti mahdollista asentaa mittaria olemassa olevien putkitusten takia. Poikkeus edellyttää, että yksi kohdassa P2 kuvatuista asennustoimenpiteistä tehdään ja että lämpimän veden kulutuksessa saavutetaan vähintään 25 prosentin energiansäästö. Kohdasta P2 vähennetään tässä tapauksessa yksi piste. Lämmitysenergian mittausjärjestelmän tulee olla asetuksen EN 834 (sähkömittarit), EN 835 (haihdutusmittarit) mukainen tai vastaava menetelmä. Sähkön ja lämpimän veden mittausjärjestelmän tulee olla MID-direktiivin EY tai vastaavan menetelmän mukainen. Selvitys asennettavista järjestelmistä. 2.2 Sisäilma O9 Ilmanvaihto Kansallisten ulkoilman epäpuhtauspitoisuutta ja sisäilman laatua koskevien suositusten tulee täyttyä. Erityisesti päiväkotirakennukset Päiväkotirakennuksiin tulee asentaa ilmanmäärän tarveohjauksen automatiikka. Tarveohjauksen tyyppi tulee ilmoittaa. Automaattinen tarveohjaus: Katso kohta Määritelmät asiakirjan lopussa. Suodattimen vaihtoa koskevat ohjeet ja mahdollinen huoltosopimus on oltava olemassa, katso vaatimus O50. Hakemuksen tulee liittää dokumentaatio menettelytavoista, jotka osoittavat, että ulkoilman epäpuhtauspitoisuuksia ja sisäilman ilmanlaatua koskevat kansalliset suositukset täyttyvät. Päiväkotirakennuksista selvitys tarveohjauksen tyypistä. Täyttyvätkö vaatimukset? P3 Melu (vaatimus koskee ainoastaan pientaloja ja kerrostaloja) Kerrostaloille ja pientaloille, joiden on maakohtaisia vaatimuksia parempi voimassa olevien seinien ja kerrosten äänieristystä koskevien ohjeiden mukaisesti viereisissä asunnoissa, eli asuntojen välillä tai rivitaloissa, myönnetään yksi piste. Kansalliset melua koskevat standardit: Ruotsissa SS 25267, Norjassa NS 8175, Suomessa SFS 5907, Tanskassa DS 490 ja Islannissa IST 45. Selvitys vaatimuksen täyttymisestä kansallisten standardien mukaisesti. Saavutetut pisteet: p O10 Melu (vaatimus koskee ainoastaan päiväkotirakennuksia) Oleskelutilojen ja lepotilojen ääniluokan tulee olla B Ruotsin, Norjan ja Suomen melua koskevien kansallisten standardien mukaisesti. Tanskassa ja Islannissa noudatetaan kansallisia säädöksiä. Kansalliset melua koskevat standardit: Ruotsissa SS 25268, Norjassa NS 8175, Suomessa SFS Selvitys vaatimuksen täyttymisestä kansallisten standardien tai säädösten mukaisesti. Täyttyvätkö vaatimukset? 9

14 O11 Päivänvalokerroin (vaatimus koskee ainoastaan päiväkotirakennuksia) Keskimääräisen päivänvalokertoimen lasten leikki- ja oleskelutiloissa tulee olla vähintään 4 prosenttia. Päivänvalokerroin saa olla alimmillaan leikki- ja oleskelutiloissa 1 prosentti. Katso laskentamenetelmät liitteestä 3. Laskenta voidaan suorittaa manuaalisesti tai tietokoneohjelman avulla. Laskelmat, jotka osoittavat, että vaatimus täyttyy. O12 Valaistusvoimakkuus (vaatimus koskee ainoastaan päiväkotirakennuksia) Sähkövalaistuksen ja päivänvalon yhteismäärän tulee keskivalaistusvoimakkuudeltaan olla vähintään 200 luksia normaalissa valaistuksessa. Tarpeen mukaan ja erityisissä aktiviteeteissa keskivalaistusvoimakkuuden tulee lattialla oleskelutilojen alueella ja nukkumatiloissa olla vähintään 300 luksia. Pesutuvassa ja huoltotiloissa keskivalaistusvoimakkuuden tulee olla vähintään 300 luksia. Hakijan tulee liittää hakemukseen valaistussuunnitelma ja laskelma valaistuksen voimakkuudesta. Ohjelmistoja, kuten Dialux, Relux tai vastaavat voidaan käyttää. Valaistussuunnitelma ja laskelmat, jotka osoittavat, että vaatimus täyttyy. P4 Valaistuksen tarveohjaus (vaatimus koskee ainoastaanpäiväkotirakennuksia) Automaattisen ja tehokkaan valaistuksen tarveohjausjärjestelmän (esim. päivänvalo-, liiketai läsnäoloanturien) asentamisesta yli 60 prosenttiin valaisimista myönnetään yksi piste. Selvitys valaisimien määrästä, tarveohjatun valaistuksen prosenttiosuus ja ohjauksen tyyppi. Saavutetut pisteet: p 10

15 3 Materiaalivaatimukset Jos kappaleen 3 vaatimuksiin liittyvät tuotteet ovat ympäristömerkittyjä (Joutsenmerkki tai EU-ympäristömerkki), dokumentointia ei vaadita. Toisin sanoen ympäristömerkityt tuotteet täyttävät kaikki vaatimukset automaattisesti. O13 Luettelo tuotteista ja materiaaleista Rakennushankkeessa käytettävien materiaalien ja tuoteryhmien yhteenvedon tulee sisältää seuraavat tiedot: Tuotenimi, tuotekuvaus (materiaali tai tuoteryhmä ja pääraaka-aine) ja tuotemerkki tai valmistaja. Vaatimus ei koske heloja ja nauloja. Liitteessä 1 on ehdotus materiaaliyhteenvedosta jaoteltuna tuoteryhmittäin ja materiaaleittain. Luettelo materiaaleista ja tuoteryhmistä edellä mainitun mukaisesti. Liitettä 1 voidaan käyttää. Täyttyvätkö vaatimukset? P5 Ympäristömerkittyjen rakennustarvikkeiden käyttö Rakennuksessa käytetyistä ympäristömerkityistä (Joutsenmerkki tai EU-ympäristömerkki) rakennustarvikkeista on mahdollista saada pisteitä. Jokaisesta tuotealueesta saa yhden pisteen, jos vähintään 10 prosenttia tuotteista on ympäristömerkittyjä, ja kaksi pistettä, jos vähintään 30 prosenttia tuotteista on ympäristömerkittyjä. Liitteessä 2 on esimerkki tuoteryhmistä. Kohdassa P5 voi saada yhteensä enintään 5 pistettä. Luettelo ympäristömerkityistä tuotteista lupanumeroineen. Liitettä 2 voidaan käyttää. Saavutetut pisteet: p 3.1 Kemiallisten rakennustuotteiden vaatimukset Kemiallisilla rakennustuotteilla tarkoitetaan juoksevia tai kovettamattomia kemiallisia tuotteita, joita käytetään rakennustöissä talovalmistajan tiloissa tai rakennuspaikalla. Työkoneissa käytettävää hydrauliöljyä tai puhdistusaineita ja vastaavia tuotteita ei katsota kemiallisiksi rakennustuotteiksi. Kemiallisia rakennustuotteita ovat esimerkiksi liimat, saumamassat, tasoitteet, sisämaalit, öljyt, lakat, ulkomaalit ja ulkolakat. Viittaus luokitukseen vaatimuksissa O15 ja O16 on voimassa ainoastaan luokitussäädösten ja vaarallisten kemikaalien merkintöjen mukaisesti Pohjoismaissa tai EU:n aine- ja valmistedirektiivien 67/548/ETY ja 1999/45/ETY mukaisesti (niiden mukautukset ja muutokset mukaan lukien). Jos liitteen XVII REACH (säädös 1907/2006/EY) 1 vaatimukset ovat tätä tiukempia kriteerien voimassaoloaikana, noudatetaan rajoituksia koskevan direktiivin vaatimusarvoja. Siirtymäaikana säädökseen CLP (säädös (EY) No 1272/2008) tuotteen luokitusta koskevat vaatimukset voidaan muuntaa liitteessä 4 olevan taulukon B4 avulla. Vaatimuksissa O16, O17 ja O18 sisältyvällä tarkoitetaan aineita, jotka tuotteen valmistaja tai alihankkija on lisännyt tuotteeseen ja joita on lopputuotteessa yli 100 ppm. Täyttyvätkö vaatimukset? 1 Aikaisemmin määritelty neuvoston direktiivissä 76/769/EÖF 2008/0033 (COD) (rajoitusdirektiivi). 11

16 O14 Kemialliset rakennustuotteet, käyttöturvallisuustiedote Kaikista käytettävistä kemiallisista rakennustuotteista tulee olla saatavana käyttöturvallisuustiedote. Paikallisen lainsäädännön mukaiset käyttöturvallisuustiedotteet, kuten REACH-asetuksen (1907/2006/EY) liite II kaikista tuotteista. Käyttöturvallisuustiedotteen tulee olla Pohjoismaisen ympäristömerkinnän saatavilla. O15 Kemialliset rakennustuotteet, luokitus Kemialliset rakennustuotteet eivät saa luokittua oheisen taulukon mukaisesti.. Taulukko 2. Luokitukset sekä vaaramerkit ja R-lausekkeet, joita kemiallisissa tuotteissa ei saa olla. Vaarallisuusluokka Vaaramerkit ja R-lausekkeet Ympäristölle N ja R50, R50/53 tai R51/R53 vaarallinen Syöpää aiheuttava T ja R45 ja/tai R49 tai Xn ja R40 Perimää T ja R46 tai Xn ja R68 vaurioittava Lisääntymiselle T ja R60 ja/tai R61 tai Xn ja R62 ja/tai R63 vaarallinen Erittäin T+ ja R26, R27, R28 ja/tai R39 myrkyllinen Myrkyllinen T ja R23, R24, R25, R39 ja/tai R48 Dokumentaatio kohdan O14 mukaisesti sekä liitteen 5 kemiallisia tuotteita koskeva kohta a täytettynä. O16 CMR-aineet kemiallisissa rakennustuotteissa (luokat 1, 2 ja 3) Kemiallisissa rakennustuotteissa käytettävät aineet eivät saa luokittua oheisen taulukon mukaisesti. Taulukko 3. Luokitukset sekä vaaramerkit ja R-lausekkeet, joita kemiallisissa tuotteissa olevissa aineissa ei saa olla. Vaarallisuusluokka Vaaramerkit ja R-lausekkeet Syöpää aiheuttava T ja R45 ja/tai R49 tai Xn ja R40 Perimää T ja R46 tai Xn ja R68 vaurioittava Lisääntymiselle T ja R60 ja/tai R61 tai Xn ja R62 ja/tai R63 vaarallinen Poikkeuksena ovat säilöntäaineet maaleissa, joissa tunnuksella R40 luokiteltuja ainesosia saa olla enintään 0,1 prosenttia sisämaaleissa ja 0,2 prosenttia ulkomaaleissa. Poikkeuksena ovat tinaorgaaniset yhdisteet, joista on säädetty kohdassa O17. Liitteen 5 kemiallisia tuotteita koskeva kohta b täytettynä. O17 Aineet, joita kemiallinen rakennustuote ei saa sisältää Kemiallinen rakennustuote ei saa sisältää seuraavia aineita: Halogenoidut parafiinit, korkeasti klooratut, lyhytketjuiset (C10 C13) ja keskiketjuiset (C14 C17) aineet Fluoratut ponnekaasut Perfluoratut ja polyfluoratut alkyyliyhdisteet (PFAS) Alkyylifenolietoksylaatit (APEO) ja alkyylifenolijohdannaiset (APD) 12

17 Bromatut palonestoaineet Ftalaatit, saumamassoja lukuun ottamatta Saumamassat eivät saa sisältää ftalaatteja DEHP, DBP, BBP, 711P, DIBP DIDP* ja DINP* Booriyhdisteet Kreosootit Bentso(a)pyreeni, bentso(b)pyreeni Bisfenoli-A Antimonitrioksidi Raskasmetallit lyijy, kadmium, arsenikki, kromi (VI), elohopea ja niiden yhdisteet Monoakryyliamidi Orgaaniset tinayhdisteet alla mainittua poikkeusta lukuun ottamatta 0,5 % silyylimuunnetuissa polymeereissä, kuten MS-polymeerit 0,2 % silikonituotteissa ja polyuretaaneissa, joissa on silaaneja isosyanaattien sijaan 0,03 % polyuretaaneissa, joissa on isosyanaatteja * Ftalaatit DIDP ja DINPovat sallittuja saumausmassoissa joita käytetään betonin ja sementin saumaamiseen ulkotiloissa, esimerkiksi parvekkeilla, luhtikäytävillä ja vastaavissa tiloissa. Liitteen 5 kohdat e r täytettyinä. O18 Pitkäaikaisvaikutteiset aineet kemiallisissa rakennustuotteissa Kemialliset rakennustuotteet eivät saa sisältää aineita, joilla on pitkäaikaisia haitallisia ympäristövaikutuksia alla olevan ESIS-luettelon mukaan. Näihin lasketaan kuuluviksi PBT- (hajoamaton, biokertyvä ja myrkyllinen) tai vpvb-aineiksi (erittäin hajoamaton ja erittäin biokertyvä) luokiteltavat aineet. Aineet, jotka itsessään täyttävät PBT- ja vpvb-kriteerit tai jotka voidaan muuttaa tällaisiksi aineiksi, jotka on merkitty luetteloon REACH 1907/2006/EY on julkaistu kokonaisuudessaan artikkelin 59 kappaleessa 10: Poikkeus koskee orgaanisten tinayhdisteiden DBT ja DOT (yhdisteitä TBT ja TPT ei saa käyttää) pitoisuuksia seuraavissa kolmessa tuotetyypissä, joissa hyväksytään seuraavat rajaarvot: =view&p_p_col_id=column- 1&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_substancetypelist_WAR_substanceportlet_delta=75&_substancet ypelist_war_substanceportlet_keywords=&_substancetypelist_war_substanceportlet_advancedsearch= false&_substancetypelist_war_substanceportlet_andoperator=true&_substancetypelist_war_substance portlet_orderbycol=inclusiondatecl&_substancetypelist_war_substanceportlet_orderbytype=desc&_su bstancetypelist_war_substanceportlet_cur=1 Lykättyjä tai arvioitavana olevina aineita ei katsota PBT- tai vpvb-aineiksi. Liitteen 5 kohta c täytettynä. O19 Nanohiukkaset kemiallisissa rakennustuotteissa Nanometalleja, nanohiiliyhdisteitä ja/tai nanofluoriyhdisteitä ei saa lisätä kemiallisiin rakennustuotteisiin, jos ei ole dokumentaatiota siitä, että niiden käytöllä ei ole ympäristö- tai terveysvaikutuksia. 13

18 Nanohiukkasia ovat mikroskooppiset hiukkaset, joissa vähintään yksi dimensio on alle 100 nm. Nanometalleja ovat esimerkiksi nanohopea, nanokulta ja nanokupari. Vaatimus ei koske jäämiä nanokoon hiukkasista, joita ei ole lisätty tuotteeseen tarkoituksellisesti. Vakuutus liitteen 5 kohdassa d siitä, että nanohiukkasia ei käytetä. Jos nanohiukkasia käytetään, tulee hakemukseen liittää dokumentaatio, joka osoittaa, että niiden käytöllä ei ole ympäristö- tai terveysvaikutuksia. O20 Kemiallisten rakennustuotteiden käsittely Joutsenmerkin hakijan tulee tehdä selvitys siitä, miten seuraavan taulukon mukaisesti luokiteltuja kemiallisia rakennustuotteita käsitellään niin, että henkilövahingot vältetään. Taulukko 3. Luokitukset sekä vaaramerkit ja R-lausekkeet. Vaarallisuusluokka Herkistävyys (hengitystiet, iho) Terveydelle vaarallinen Syövyttävä Vaaramerkit ja R-lausekkeet Xn ja R42 tai Xi ja R43 Xn ja R20, R21, R22, R48, R65 C ja R34 ja R35 Kuvaus siitä, miten kemikaaleja käsitellään turvallisella tavalla henkilövahinkojen välttämiseksi. Kuvaus kemikaalien käsittelyyn sopivista suojavarusteista sekä kemiallisten rakennustuotteiden käsittelyä koskevasta tiedosta rakennuspaikalla vastaava henkilö. 3.2 Kiinteiden rakennustuotteiden kemiallisia aineita koskevat vaatimukset Vaatimukset koskevat kiinteitä rakennustuotteita, joita käytetään rakennuksessa rakennuksen valmistajan tiloissa tai rakennuspaikalla. O21 Ei-toivotut kemialliset aineet Vaatimus koskee seuraavia tuoteryhmiä: Kiinteät tiivistystuotteet (kuten kosteiden tilojen tiivistekerrokset, kosteiden tilojen paneelit, höyrynsulku, tuulisuojaus ja radonsulku, asfalttikattopinnoitteet ja kattokalvot) Kyllästetty puu Eristemateriaali Muovituotteet, kuten putket (sähköjohtojen putkitukset esim. seinissä), voimavirtajohtojen putkitukset, viemäriputket, mahdollisten keskuspölynimurien muoviputket, lattian, sisäkaton ja sisäseinien pinnoitteet (ei koske teknisiä tiloja) Täyttyvätkö vaatimukset? Tuote ei saa sisältää seuraavia aineita*: Halogenoidut parafiinit, korkeasti klooratut, lyhytketjuiset (C10 C13) ja keskiketjuiset (C14 C17) aineet Fluoratut ponnekaasut Perfluoratut ja polyfluoratut alkyyliyhdisteet (PFAS) Alkyylifenolietoksylaatit (APEO) ja alkyylifenolijohdannaiset (APD) Bromatut palonestoaineet Ftalaatit Booriyhdisteet Kreosootit Bentso(a)pyreeni, bentso(b)pyreeni Bisfenoli-A 14

19 Antimonitrioksidi Raskasmetallit lyijy, kadmium, arsenikki, kromi(vi), elohopea ja niiden yhdisteet Orgaaniset tinayhdisteet Monoakryyliamidi *Sisältyvällä tarkoitetaan aineita, jotka tuotteen valmistaja tai alihankkija on lisännyt tuotteeseen ja joita on lopputuotteessa yli 100 ppm. Liitteen 6 kohdat a n täytettynä. P6 Kloorittomat muovituotteet Hakija saa yhden pisteen, jos kaikissa tuotteissa seuraavien tuoteryhmien sisällä käytetään kloorittomia muovituotteita: Sähköputket (esim. seinien sähkövetoihin) Keskuspölynimurin muoviputket Voimavirtajohtojen putkitukset (poikkeuksena hissi) Viemäriputket Hakija voi saada enintään kaksi pistettä. Hakijan ja muovituotteiden toimittajan vakuutus. Saavutetut pisteet: p O22 Nanohiukkaset kiinteissä rakennustuotteissa ja keittiölaitteissa Rakennuttajalla tulee olla kirjallinen käytäntö siitä, miten varmistetaan, että käytettävät rakennustuotteet eivät sisällä lisättyjä nanometalleja, nanohiiliyhdisteitä ja/tai nanofluoriyhdisteitä, jos ei ole olemassa dokumentaatiota, joka vahvistaa, että niiden käyttö ei aiheuta ympäristö- tai terveyshaittoja. Seuraavista tuotteista tulee dokumentoida, että niihin ei ole lisätty nanometalleja, nanohiiliyhdisteitä ja/tai nanofluoriyhdisteitä: lattiamateriaalit (esim. linoleumi, laatta, parketti ja laminaatti) keittiö- ja kylpyhuonekalusteet (esim. runkolevyt) keittiölaitteet ikkunat ilmanvaihtojärjestelmä Nanohiukkasia ovat mikroskooppiset hiukkaset, joissa vähintään yksi dimensio on alle 100 nm. Nanometalleja ovat esimerkiksi nanohopea, nanokulta ja nanokupari. Vaatimus ei koske jäämiä nanokoon hiukkasista, joita ei ole lisätty tuotteeseen tarkoituksellisesti. Vakuutus liitteessä 7 siitä, että nanohiukkasia ei käytetä. Jos nanohiukkasia käytetään, tulee hakemukseen liittää dokumentaatio, joka osoittaa, että niiden käytöllä ei ole ympäristö- tai terveysvaikutuksia. Kirjallinen käytäntö siitä, miten varmistetaan, että käytettävät rakennustuotteet eivät sisällä lisättyjä nanohiukkasia, ja jossa todetaan, ettei niiden käytöllä ole ympäristö- tai terveyshaittoja. Täyttyvätkö vaatimukset? 3.3 Puutavaraa ja muita kuitupohjaisia materiaaleja koskevat vaatimukset Nämä vaatimukset koskevat puukuituja ja bambua. Muita luonnonkuituja voidaan käyttää Pohjoismaisen ympäristömerkinnän hyväksynnällä. O23 Puu- ja bamburaaka-aineen kestävän kehityksen alkuperän varmistaminen Vaatimus koskee kaikkia rakennuksessa käytettäviä puu- ja bambupohjaisia materiaaleja, kuten massiivipuu- ja bambutuotteita sekä puusta tai bambusta valmistettuja liima- ja vanerituotteita tai kuitupohjaisia tuotteita. Täyttyvätkö vaatimukset? 15

20 Puu- ja bamburaaka-aineet eivät saa olla suojelluilta alueilta tai alueilta, jotka ovat tulossa suojelun piiriin alueilta, joiden omistus- tai käyttöoikeudet ovat epäselvät luvatta kaadettua puutavaraa tai kuituraaka-ainetta vanhasta, luonnontilaisesta metsästä tai metsästä, jolla on korkea suojeluarvo geenimuunneltua puuta tai kasveja. Valmistajan on noudatettava kirjallisia menettelytapoja, joilla varmistetaan, että puuraakaaine ja bambu ovat peräisin laillisista lähteistä ja kestävän kehityksen mukaisilta alueilta. Jos käy ilmi, että rakennuksessa on käytetty puuraaka-ainetta ja/tai bambua, joka on peräisin hyväksymättömiltä alueilta, Pohjoismainen ympäristömerkintä voi perua Joutsenmerkin. Puuraaka-aineen ja bambun alkuperän ilmoittamisessa voidaan käyttää alkuperäsertifikaattia (Chain of Custody certificate). Kirjallinen käytäntö, jossa kuvataan vaatimuksen täyttyminen. Liitettä 8 voidaan käyttää. O24 Tarkastettu puutavara ja bambu Vaatimus koskee puu- tai bambuosia, massiivipuuta tai bambua, liimapuuta tai -bambua ja vaneria. Kattotuolit Runko ja palkisto Sisäpaneelit Julkisivu (mukaan lukien parveke, terassi ja ulkoveranta) Sisäovet ja kalusteet Ovilistat (mukaan lukien kynnykset) Lattiat (mukaan lukien lattialistat) Ikkunat ja ulko-ovet (mukaan lukien listat) Joutsenmerkin hakijan tulee varmistaa, että edellä mainituissa tuotteissa käytetty puu- ja bamburaaka-aine ei ole peräisin kohdassa O23 mainituilta alueilta. Hakijan tulee ilmoittaa puu- tai bambulajin nimi ja maantieteellinen alkuperä (maa). Jos tuote on peräisin hyväksytyn metsänhoitostandardin mukaan sertifioidusta metsästä ja on dokumentoitu kohdassa O25, sitä ei tarvitse dokumentoida tässä vaatimuksessa. Edellä mainittujen tuotteiden sisältämästä puusta ja bambusta tulee ilmoittaa puu- tai bambulajin nimi ja maantieteellinen alkuperä (maa). Liitettä 10 voidaan käyttää. O25 Sertifioidusta metsästä peräisin oleva puutavara Vaatimus koskee seuraavia rakennuksen osia: kattotuolien puutavara rungon ja palkiston puutavara sisäpaneelien ja julkisivun puutavara (mukaan lukien parvekkeet, terassit ja ulkoverannat). Massiivipuusta, liimapuusta tai vanerista valmistetuista tuotteista vähintään 50 prosenttia tulee olla peräisin alueilta, joiden käyttö on sertifioitu Pohjoismaisen ympäristömerkinnän hyväksymän kansallisen metsänhoitostandardin mukaan. 16

21 Laskelmat voivat perustua painoon tai tilavuuteen. Hakijan tulee ilmoittaa kansallinen metsänhoitostandardi ja sertifiointijärjestelmä, jonka mukaan metsäalueen käyttö on sertifioitu. Metsänhoitostandardia ja sertifiointijärjestelmää koskevat vaatimukset on ilmoitettu liitteessä 9. Joutsenmerkin hakija saa halutessaan sisällyttää sertifioidun puun määrän laskelmaan muita rakennuksen osia (kuten lattiamateriaalia tai rakennuslevyjä). Joutsenmerkityt puutuotteet ovat sertifioidusta metsästä peräisin olevaa puutavaraa. Alkuperäsertifikaatti (Chain of Custody certificate) on riittävä dokumentaatio yhdessä kestävän metsänhoidon sertifikaatin kanssa silloin, kun Pohjoismainen ympäristömerkintä on hyväksynyt kyseisen maantieteellisen alueen kyseisen metsänhoitostandardin. Selvitys sertifioidun puutavaran osuudesta sekä laskentaperusteet. Liitettä 10 voidaan käyttää tavarantoimittajille ja liitettä 11 voidaan käyttää yhteenvetoon. P7 Pohjoismaisella ympäristömerkinnällä on oikeus vaatia lisäselvityksiä sen varmistamiseksi, että kyseistä metsänhoitostandardia ja sertifiointijärjestelmää koskevat vaatimukset voidaan hyväksyä Joutsenmerkin myöntämiseksi. Selvityksenä voi olla esimerkiksi kopio sertifiointijärjestön loppuraportista, kopio metsänhoitostandardista (mukaan lukien standardin laatineen järjestön nimi, osoite ja puhelinnumero) sekä viittaukset niitä tahoja ja eturyhmiä edustaviin henkilöihin, jotka ovat olleet mukana standardin luomisprosessissa. Suurempi määrä sertifioidusta metsänhoidosta peräisin olevaa puutavaraa Jos sertifioidusta metsänhoidosta (kohdan O25 mukaan) peräisin olevan puutavaran määrä on yli 60 prosenttia puutavaran kokonaismäärästä, hakija saa yhden pisteen. Dokumentaatio kohdan O25 mukaan. Saavutetut pisteet: p O26 Painekyllästetty puutavara Joutsenmerkityssä rakennuksessa ei saa käyttää painekyllästettyä puutavaraa (luokka M, A ja AB Pohjoismaisen puunsuojaneuvoston luokituksen mukaan) tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. Poikkeuksena ovat puuosat, jotka ovat kosketuksissa maahan tai kosteisiin kohteisiin ja joiden tulee olla kyllästettyjä turvallisuussyistä. Painekyllästettyjen puuosien tulee täyttää vaatimus O21 Ei-toivotut kemialliset aineet. Joutsenmerkitty kestävä puutavara täyttää vaatimuksen ja sitä voidaan käyttää. Joutsenmerkin hakijan vakuutus liitteen 6 kohdissa a n sekä selvitys painekyllästetyn puutavaran käytön tarpeellisuudesta. Käyttö turvallisuussyistä tulee perustella. O27 Formaldehydipäästöt Vaatimus koskee rakennuslevyjen, lattiamateriaalin tai huonekalujen ja kalusteiden puu- ja bambupohjaisia materiaaleja, joissa on yli 3 painoprosenttia formaldehydipohjaisia lisäaineita ja joita käytetään rakennuksen rakenteissa (paikasta riippumatta) tai kiinteissä kalusteissa, kuten vaatekaapeissa ja keittiökaapeissa. Liitteen 12 vaatimustaso on voimassa saakka. Liitteen 12 b vaatimustaso on voimassa lähtien. Joutsenmerkityt tuotteet täyttävät vaatimuksen. Analyysimenetelmät ja formaldehydin testauslaboratoriota koskevat vaatimukset ovat liitteessä 12 c. Puupohjaisen levytavaran toimittajan dokumentaatio siitä, että vaatimus täyttyy, tai vaihtoehtoisesti liitteen 13 mukainen vakuutus. 17

22 3.4 Muut rakennustuotteita, materiaaleja ja sisätiloja koskevat vaatimukset Täyttyvätkö vaatimukset? O28 Julkisivu- ja kattomateriaalit Julkisivu- ja kattomateriaalit eivät saa sisältää lyijyä tai niissä ei saa olla kuparia yli 10 painoprosenttia. Dokumentaatio vaatimuksen täyttymisestä. O29 Muovipinta sisätilojen lattia-, katto, ja seinäpinnoitteissa. Kloorattua muovia ei saa käyttää sisätilojen lattia-, katto- ja seinäpinnoitteissa (ei koske teknisiä tiloja). Dokumentaatio vaatimuksen täyttymisestä. O30 O31 Ikkunat ja ulko-ovet Ikkunoiden ja ulko-ovien osista, kuten karmit, puitteet tai ovilehti, jotka koostuvat polymeerimateriaalista, vähintään 30 prosenttia tulee olla valmistettu kierrätetystä polymeerimateriaalista. Vaatimus ei koske osia, jotka muodostavat alle 3 painoprosenttia ikkunan tai ulko-oven kokonaispainosta. Kierrätetyllä materiaalilla tarkoitetaan kuluttajakäytöstä kierrätettyä materiaalia sekä muun materiaalin, kuten muovin valmistuksen ylijäämää. Uusiutumattomista polymeerimateriaaleista tulee antaa selvitys siitä, kuinka suuri osa materiaalista on kierrätettyä. Materiaalitoimittajan vakuutus siitä, että raaka-aine on kierrätettyä. Vettä säästävät WC-istuimet Kaikkien rakennukseen asennettujen WC-istuinten tulee olla vettä säästäviä ja niissä tulee olla kaksi huuhteluvaihtoehtoa, joiden kulutus on säädetty enintään 3 ja 6 litraan. WC-istuinten tekninen tuoteseloste. O32 Lajittelupiste kotitalousjätteille Keittiössä tulee olla lajitteluastia vähintään kolmelle jätejakeelle. Kuvaus jätteiden lajitteluastiasta. O33 Kerrostalojen, rivitalojen ja päiväkotirakennusten jätteidenlajittelupiste Päiväkotirakennusten ja rakennusten, joissa on yli 8 asuntoa, yhteydessä tulee olla jätteiden lajittelupiste, jossa on paikat vähintään kuudelle lajitteluastialle esimerkiksi seuraavien jätteiden lajittelemiseen: paperi lasi metalli elektroniikkajäte sekajäte pahvi/kartonki biojäte vaarallinen jäte (ongelmajäte) Kuvaus jätteiden lajitteluastiasta. 18

23 4 Laaduntarkkailu ja rakennushankkeen valvonta 4.1 Rakennushankkeen käytäntöjä koskevat vaatimukset Vaatimukset koskevat rakennuksen valmistajaa ja rakennuspaikkaa sekä alihankkijoita. Silloin kun hakijalla on viranomaisvaatimuksiin liittyviä asiakirjoja, jotka täyttävät Joutsenmerkin kriteerien dokumentaatiovaatimukset, hakija voi käyttää viranomaisvaatimusten asiakirjoja. O34 Radon Rakennushankkeessa tulee varmistaa, että rakennuksen radonpitoisuus ei ylitä kansallisia raja-arvoja tai vaatimuksia. Dokumentaatio vaatimuksen täyttymisestä. Täyttyvätkö vaatimukset? O35 Materiaalivaatimukset Rakennuksen valmistajan tulee pystyä varmistamaan, että kappaleen 3 materiaalivaatimukset täyttyvät. Jos Joutsenmerkin hakija käyttää alihankkijoita koko rakennuksen tai rakennuksen osan rakentamiseen, hakijalla tulee olla dokumentaatio siitä, että alihankkijat tuntevat materiaalivaatimukset ja noudattavat niitä. Alihankkijoiden rakennukseen tuomia materiaaleja ja kemiallisia tuotteita tulee myös voida valvoa esimerkiksi sopimusten ja tarkastusten avulla. Käytännöt tai sopimukset, joista käy ilmi, miten kappaleen 3 materiaalivaatimus täyttyy rakennushankkeessa kokonaisuudessaan. Alihankkijoita käytettäessä hakijan tulee tehdä selvitys myös alihankkijoiden käytännöistä tai sopimuksista. O36 Rakennusjätteiden käsittely Jätteiden käsittelystä rakennushankkeen aikana tulee olla jätesuunnitelma ja käytännöt tai sopimus kolmannen osapuolen kanssa kansallisten ja paikallisten säädösten mukaisesti. Jos Joutsenmerkin hakija käyttää alihankkijoita koko rakennuksen tai rakennuksen osan rakentamiseen, hakijalla tulee olla dokumentaatio siitä, että myös alihankkijat noudattavat säädöksiä. Jätteiden käsittelysuunnitelma tai sopimus jätteiden käsittelystä. Alihankkijoita käytettäessä tulee ilmoittaa myös alihankkijan kanssa solmittu sopimus tai erillinen jätteidenkäsittelysuunnitelma ja jätteiden käsittelyn käytännöt. P8 Jätejakeiden mittaus Jos rakennuspaikalla mitataan ja dokumentoidaan vähintään kolme jätejaetta (sekajäte mukaan lukien), hakija saa yhden pisteen. Jos rakennuspaikalla mitataan ja dokumentoidaan vähintään viisi jätejaetta (sekajäte mukaan lukien), hakija saa kaksi pistettä. Purkujätettä ja massojen poiskuljetusta ei lasketa mukaan. Dokumentaatio vaatimuksen täyttymisestä. Saavutetut pisteet: p 19

24 O37 Kosteudenvalvonta Kosteusherkkien materiaalien tulee täyttää alhaista kosteuspitoisuutta koskevat kansalliset suositukset kosteudesta aiheutuvien ongelmien välttämiseksi valmiissa rakennuksessa. Joutsenmerkin hakijan tulee selvittää, miten tämä varmistetaan. Myös materiaalin käsittely ja varastointi rakennuspaikalla tulee ottaa huomioon. Jos rakennuksen perustana on maavarainen laatta (betonia), on oltava käytännöt sen varmistamiseksi, että laatan kosteuspitoisuus ei aiheuta kosteushaittoja laatan yläpuoliseen materiaaliin. Jos kosteusasioihin vaikuttavissa rakennustöissä käytetään alihankkijoita, Joutsenmerkin hakijan tulee varmistaa, että alihankkijat joko noudattavat hakijan käytäntöjä tai varmistavat kosteussuojan omilla käytännöillä. Kosteusmittaukset ovat menetelmä, jonka avulla kosteussuojan toimivuus voidaan varmistaa. Betonin kosteuspitoisuuden varmistamiseen voidaan käyttää myös betonin kosteuspitoisuuden laskelmia. Viittaukset aikaisemmin hyväksyttyihin ratkaisuihin voidaan hyväksyä, jos riippumaton kolmas osapuoli voi vahvistaa niiden oikeellisuuden. Käytännöt, jotka osoittavat vaatimuksen täyttymisen. Jos käytetään alihankkijoita, jotka vaikuttavat kosteussuojaan, myös näiden käytännöt tulee selvittää. Kuvaus betoniperustusten kosteudenvalvonnan menetelmistä. Dokumentaatio, joka vahvistaa, että mahdollinen kolmas osapuoli on puolueeton ja pätevä arvioimaan aikaisemmin hyväksytyt ratkaisut. Täyttyvätkö vaatimukset? O38 Vesiasennusten turvallinen toteuttaminen Joutsenmerkin hakijan tulee selvittää, miten vesiasennukset ja kosteiden tilojen rakentaminen toteutetaan turvallisella tavalla kansallisten säädösten mukaisesti, sekä miten omavalvonta toteutetaan ja dokumentoidaan. Seuraavia viittauksia voidaan käyttää: Suomi Rakennusmääräykset ja D1 koskien vesi- ja viemäriasennuksia. Ruotsi Svenska VVS Auktorisationin vesiasennuksia koskevat alakohtaiset säädökset. Byggkeramikrådetin alakohtaiset säädökset koskien kosteita tiloja (BBV) ja Golvbranchenin kosteiden tilojen valvonta (GVK) koskien alakohtaisia seinien ja lattioiden kosteussuojasäädöksiä. Norja Kosteita tiloja koskevat säädökset tai tekninen hyväksyntä. Tanska Bygningsreglement 2008, kappaleet 8.4 ja 4.6. Kuvaus vaatimuksen täyttymisestä sekä esimerkki omavalvonnasta. O39 Valvonta rakennushakkeen aikana Rakennushankkeessa tulee olla vastuuhenkilö, joka vastaa hankkeen laatuohjauksesta ja laadunvalvonnasta. Vastuuhenkilöitä voi olla myös useampia. Vastuuhenkilön tulee varmistaa, että vaadittavat valvontasuunnitelmat ja tarkastukset toteutetaan. Laatuvastaava voi olla hankkeessa mukana oleva tai sen ulkopuolinen henkilö, mutta henkilön tulee olla sertifioitu tai pystyä osoittamaan pätevyytensä tehtävään muulla luotettavalla tavalla. Vaatimukset O34, O35, O36, O37 ja O38 tulee sisällyttää Joutsenmerkityn rakennuksen valvontasuunnitelmaan. Valvontasuunnitelman tulee lisäksi sisältää kaikki muut oleelliset näkökohdat (kuten sähköasennukset, ilmastointi ja lämmitysjärjestelmä) sen varmistamiseksi, että sekä Joutsenmerkin vaatimukset että viranomaisvaatimukset täyttyvät rakennushankkeen aikana. 20

25 Rakennuttajalla tulee olla toiminnassaan käytössä laadunvarmistusjärjestelmä, joka takaa laadunvalvonnan edellä mainitulla tavalla. Joutsenmerkitystä rakennuksesta tulee esittää valvontasuunnitelma pyydettäessä. Jos Joutsenmerkin hakija ei itse ole rakennuttaja, rakennuttajan kanssa on oltava sopimus ja vaatimuksen mukainen dokumentaatio tulee esittää. Kuvaus rakennuttajan laadunvalvontajärjestelmästä, laatuvastaavan tai -vastaavien nimittämisestä, kopio valvontasuunnitelmasta, alihankkijoiden sopimuksia koskevat käytännöt liittyen mm. tehtyjen töiden valvontaan. Hakija voi mahdollisesti antaa esimerkin aikaisemmasta rakennushankkeesta, jossa on käytetty laadunvalvontajärjestelmää. O40 Valmiin rakennuksen tarkastus Rakennuksen valmistuttua rakennushankkeen laatuvastaava tekee esikatselmuksen mahdollisten puutteiden ja tarvittavien toimenpiteiden havaitsemiseksi ennen lopputarkastusta. Jos lopputarkastuksessa havaitaan puutteita, niistä tulee tehdä toimintasuunnitelma ja puutteet tulee korjata ostajan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Käytännöt, jotka osoittavat vaatimuksen täyttymisen. O41 Laadunvalvonta Vaatimus koskee ensimmäistä Joutsenmerkittyä rakennusta ja jälkiseurantaa 5 prosentille rakennuksista. Valmiista rakennuksesta tulee tarkastaa seuraavat asiat: Rakennuksen yleiskunto ja rakennusteknisen laadun arviointi Ilmeiset rakennusvirheet Valvontasuunnitelman toteutuminen kohdan O39 mukaisesti Esimerkki tarkistettavista kohteista on liitteessä 15. Riittävän pätevän kolmannen osapuolen tulee suorittaa tarkastus. Joutsenmerkin hakijalla tulee olla käytännöt tarkastuksessa mahdollisesti ilmenevien virheiden käsittelemiseksi ja korjaamiseksi. Sopimus tarkastuksen suorittajan kanssa ja dokumentaatio, josta käy ilmi, että tarkastaja on riittävän pätevä kolmas osapuoli. Tarkastajan raportti lähetetään Pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle pyydettäessä. Pohjoismainen ympäristömerkintä voi perua Joutsenmerkin, jos käy ilmi, että laatuvaatimukset eivät täyty. 4.2 Kokonaispisteiden laskeminen Täyttyvätkö vaatimukset? O42 Saadut pisteet Joutsenmerkin hakijan tulee saada vähintään 40 prosenttia enimmäispisteistä (9 pistettä 22 pisteestä), jotta Joutsenmerkki voidaan myöntää. Täytä vaatimuksista saadut pisteet oheiseen taulukko 4:ään nähdäksesi, ylittääkö hakemuskohde pisterajan. 21

26 Taulukko 4: Mahdolliset pisteet. P Tarkastelukohde (parametri) Hakijan pisteet Enimmäispisteet pientalot Enimmäispisteet kerrostalot P1 Energiankulutuksen vähentäminen P2 Lisäenergia paikallisesta energianlähteestä tai energian kierrättämisestä P3 Melu P4 P5 P6 P7 P8 Enimmäispisteet päiväkotirakennukset Valaistuksen tarveohjaus Ympäristömerkittyjen rakennus- tarvikkeiden käyttö Kloorittomat muovituotteet Suurempi määrä sertifioidusta metsänhoidosta peräisin olevaa puutavaraa Jätejakeiden mittaus Yhteensä Laskelma saaduista pisteistä. 4.3 Laadunohjaus Joutsenmerkin vaatimusten täyttymisen varmistamiseksi Joutsenmerkin hakijalla tulee olla kirjallinen laadunohjausjärjestelmä, joka sisältää seuraavassa mainitut käytännöt: Täyttyvätkö vaatimukset? O43 Tiedot rakennushankkeeseen osallistuville Rakennushankkeen työntekijöillä, työnjohtajat ja alihankkijat mukaan lukien, tulee olla riittävät tiedot sen varmistamiseksi, että Joutsenmerkin vaatimukset täyttyvät ennen Joutsenmerkityn rakennuksen rakentamista. Laadunohjausjärjestelmän käytännöt. O44 Lait ja asetukset Rakennuttajan on varmistettava, että työympäristöä koskevia säädöksiä, ympäristölainsäädäntöä ja laitteistokohtaisia käyttöehtoja tai toimilupia noudatetaan kaikissa Joutsenmerkityn rakennukset valmistuspisteissä. Hakemus allekirjoitettuna. 22

27 O45 Organisaatio ja vastuuhenkilöt Hakijalla on oltava suunnitelma sille osalle toimintaa, joka koskee Joutsenmerkityn rakennuksen rakentamista. Suunnitelmasta tulee käydä ilmi Joutsenmerkinnästä, rakennusvaiheesta, rakennustyön laadusta, markkinoinnista ja koulutuksesta vastaavat yhteyshenkilöt. Laadunohjausjärjestelmän käytännöt. O46 Muutokset ja poikkeukset Joutsenmerkin vaatimuksiin vaikuttavista suunnitelluista muutoksista on ilmoitettava Pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle, jonka tulee hyväksyä muutokset. Joutsenmerkin myöntämisen jälkeen tulleet uudet materiaalit tulee hyväksyttää, jos ne kuuluvat kappaleen 3 kohdan O35 piirin. Joutsenmerkin vaatimuksiin vaikuttavista odottamattomista poikkeuksista on ilmoitettava Pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle. Jos rakennushankkeessa tai sen osassa käytetään alihankkijoita, on dokumentoitava, että nämä ymmärtävät Joutsenmerkin vaatimukset koskien muutoksia ja poikkeuksia ja että he ovat tietoisia siitä, mitä materiaaleja voidaan käyttää. Laadunohjausjärjestelmän käytännöt. O47 O48 Reklamaatiot Hakijalla tulee olla käytännöt Joutsenmerkittyä rakennusta koskevien reklamaatioiden ja valitusten dokumentointiin, raportointiin ja käsittelyyn. Käytännöistä tulee käydä selkeästi ilmi, että Joutsenmerkin hakija vastaa asiakkaan mahdollisista reklamaatioista ja valituksista. Laadunohjausjärjestelmän käytännöt. Rakennukseen liittyvä dokumentointi Rakennetuista Joutsenmerkityistä rakennuksista tulee olla tehtynä kooste ja dokumentointi siitä, miten Joutsenmerkin haltija varmistaa kappaleen 2 kohdan O3 tiiviysvaatimusten, kappaleen 3 materiaalivaatimusten ja kappaleen 4.1 rakennushanketta koskevien vaatimusten täyttymisen. Joutsenmerkin haltijan tulee säilyttää dokumentaatio vähintään viisi vuotta rakennuksen käyttöönoton jälkeen. Joutsenmerkin haltijan tulee lähettää Pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle vuosittain rakennetuista Joutsenmerkityistä rakennuksista tehty kooste, josta käyvät ilmi rakennusten osoitetiedot ja kiinteistötunnukset. Laadunohjausjärjestelmän käytännöt. O49 Hakemuksen dokumentointi Joutsenmerkin hakijan tulee säilyttää kopio hakemuksesta sekä kaikista hakemukseen liitetyistä asiakirjoista ja laskelmista (mukaan lukien testiraportit, alihankkijoita koskeva dokumentaatio ja vastaavat tiedot). Kappaleessa 3 mainittua materiaaliluetteloa tulee päivittää, sillä uusia materiaaleja hyväksytään, katso kohta M4. Vaatimus on voimassa Joutsenmerkin voimassaolon ajan. Vaatimuksen täyttyminen vahvistetaan tarkastuskäynnillä 23

28 5 Ohjeet asukkaille/isännöitsijälle O50 Yleiset ohjeet ja ylläpitosuunnitelma Rakennuksesta tulee olla olemassa yleiset käyttöohjeet ja ylläpitosuunnitelma sen varmistamiseksi, että rakennuksen ostaja tuntee rakennuksen ylläpitotarpeet ja ympäristön näkökulmasta parhaat toimenpiteet. Yleisten ohjeiden ja ylläpitosuunnitelman tulee sisältää tiedot siitä, miten usein rakennuksen eri osat tulee huoltaa ja huollossa mahdollisesti tarvittavat erikoistuotteet. Jos rakennuksen huoltoon suositellaan erikoistuotteita, niiden tulee täyttää kappaleen 3 materiaalivaatimukset tai olla Joutsenmerkittyjä tai EU-ympäristömerkin (EU-kukka) saaneita tuotteita. Hakijan tulee myös tehdä selvitys siitä, tarvitaanko rakennuksen ylläpidossa ulkopuolista ja pätevää (auktorisoitua) palveluntarjoajaa vai voiko ylläpidon suorittaa itse. Yleisten tietojen ja ylläpitosuunnitelman tulee sisältää seuraavat kohdat: LVI-järjestelmästä on oltava selkeä ohjeistus, josta käy ilmi, miten järjestelmää tulee säätää parhaan mahdollisen energiatehokkuuden ja sisäilman laadun saavuttamiseksi. Ohjeistuksen tulee myös sisältää tiedot esimerkiksi huoltotoimenpiteiden ja suodattimen vaihdon aikaväleistä. Julkisivun, mukaan lukien säälle altistuvien puurakenteiden, kuten terassin ja kaiteiden pintakäsittely. Ikkunat, mukaan lukien aurinkosuojat. Kattopinnoite ja sadevesikourujen puhdistus ja pintakäsittely. Sähköasennusten huolto ja tarkistus. Lattioiden pintakäsittely. Kuvaus siitä, miten rakennus on suojattu radonsäteilyä vastaan. Kuvauksen tulee myös sisältää tiedot siitä, miten asukas/isännöitsijä voi varmistaa alhaisen radonpitoisuuden rakennuksessa sekä tiedot radonpitoisuuden mittausmahdollisuudesta rakennuksen käyttöönoton jälkeen. Muut sopimukseen kuuluvat laitteet, kuten keittiölaitteet. Suositus energiatehokkaiden valaisinten/lamppujen käytöstä energian säästämiseksi. Rakennuksesta on myös oltava olemassa huoltokirja, josta käy ilmi ylläpitosuunnitelma. Täyttyvätkö vaatimukset? Yleiset tiedot, ylläpitosuunnitelma ja mahdolliset huoltokirjat. 24

29 Määritelmät Termi Rakennushankkeen aloittaminen A om Ilmastoinnin automaattinen tarveohjaus Valaistuksen automaattinen tarveohjaus LED Energiatehokkaat heijastinlamput Lämmönvaihdin Kylmäsilta Käyttöturvatiedote Ftalaatit Asuinyksikkö Nanohiukkaset Määritelmä tai selitys Rakennushankkeen alkamiseksi katsotaan ajankohta, jolloin kellarin lattia tai perustukset on valettu. A om on rakennuksen ympäröivien osien yhteenlaskettu pinta-ala lämmitettyä sisäilmaa (m²) kohti. Ympäröivillä rakennuksen osilla tarkoitetaan sellaisia rakennuksen osia, jotka erottavat rakennuksen tai tilojen lämmitetyt osat vapaista tiloista, maasta tai osittain lämmitetyistä tiloista Huoneistoissa ja rivitaloissa mukaan voidaan käytännössä laskea huoneistoja erottavat seinät, katto ja lattia silloin, kun mittaukset tehdään yksittäisestä huoneistosta. Ilmastoinnin automaattisella tarveohjauksella tarkoitetaan sitä, että ilmastointijärjestelmässä on automaattinen virtaamanohjaus suhteessa ilman epäpuhtauspitoisuuteen. Tämä tarkoittaa, että automaattiseksi tarveohjaukseksi hyväksytään järjestelmät aikaohjauksesta edistyneisiin CO 2 -pitoisuuden mittauksiin ja läsnäolosensoreihin. Valaistuksen automaattisella tarveohjauksella tarkoitetaan sitä, että valaistus säätyy automaattisesti suhteessa päivänvalon määrään. Tämä tarkoittaa, että automaattiseksi tarveohjaukseksi hyväksytään järjestelmät ajastimista päivänvalo- tai läsnäoloantureihin tai näiden yhdistelmät. (Light Emitting Diode) Energiatehokkaat lamput Energiatehokkailla heijastinlampuilla tarkoitetaan kaikkia heijastinlamppuja, jotka ovat tavallisia halogeeniheijastinlamppuja energiatehokkaampia. Esimerkiksi niin kutsuttu IRC- tai EStekniikka (Energy Saving) hyväksytään. Lamput, joiden valaistusteho on korkeampi watteina. Käytetään lämpöenergian siirtämiseen aineesta toiseen aineiden sekoittumatta. Aine voi olla esimerkiksi vettä, ilmaa tai muuta nestettä. Rakennuksen yksityiskohta, jossa huonosti lämpöä eristävä materiaali katkaisee hyvin lämpöä eristävän materiaalin, esimerkiksi kun betonipalkisto kulkee eristävän ulkoseinän läpi ja jatkuu parvekkeena. Käyttöturvatiedotteessa kuvataan tuotteen kemiallinen sisältö ja ominaisuudet 16 määrätyn kohdan avulla. Kemialliset tuotteet, joita käyttöturvallisuustiedotteen säädökset koskevat, ovat terveydelle tai ympäristölle haitallisia tuotteita tai tuotteita, jotka sisältävät terveydelle tai ympäristölle vaarallisia aineita. Ftalaatteja käytetään pääasiassa muovien pehmennysaineina. Seuraavat ftalaatit on mainittu erityisesti kohdassa O17. DEHP (di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti), DBP (dibutyyliftalaatti), BBP (butyylibentsyyliftalaatti), 711P (1,2-bentsedikarboksyylihappo, di-c7-11-haarautuneet ja lineaariset alkyyliesterit), DIBP (Diisobutyyliftalaatti), DIDP (di-isodesyyliftalaatti), DINP (di-isononyyliftalaatti) Yksi useasta huoneistosta kerrostalossa tai yksi useasta talosta, esimerkiksi rivitalon asuinyksikkö. Nanohiukkasia ovat mikroskooppiset hiukkaset, joissa vähintään yksi dimensio on alle 100 nm. Nanometalleja ovat esimerkiksi nanohopea, nanokulta ja nanokupari. 25

30 Markkinointi Joutsenmerkkiä tulee käyttää niin että merkinnän tarkoituksesta ei ole epäselvyyttä ja siten, että rakennuksen Joutsenmerkintä käy ilmi kun rakennus luovutetaan ostajalle. Markkinoinnista tulee käydä selvästi ilmi että muut lämmittämättömät lisärakennukset, kuten autotalli, autokatos, vaja tai vastaavat rakennukset eivät kuulu Joutsenmerkin materiaalivaatimusten piiriin, jos niitä markkinoidaan yhdessä Joutsenmerkityn rakennuksen kanssa. Olemassa olevien rakennusten lisärakennukset voidaan Joutsenmerkitä, vaikka alkuperäinen rakennus ei ole Joutsenmerkitty. Väärinymmärrysten välttämiseksi Joutsenmerkittyjen lisärakennusten kohdalla tulee noudattaa erityisiä markkinointisäädöksiä. Joutsenmerkin haltija voi antaa rakennuksen ostajalle vakuutuksen tai sertifikaatin, josta käy ilmi että rakennus on ostettu Joutsenmerkittynä rakennuksena. Vakuutuksessa tai sertifikaatissa tulee mainita rakennuksen myyntipäivämäärä, versionumero ja Joutsenmerkin haltijan lisenssinumero. Markkinoinnin muita suuntaviivoja on saatavana päivätystä julkaisusta Tuotteiden Joutsenmerkintää koskevat ohjeet tai sen uudemmissa versioissa. Joutsenmerkin muoto Joutsenmerkin muoto on seuraava: Jokaiseen Joutsenmerkkiin kuuluu kahdeksannumeroinen lisenssitunnus, jota tulee käyttää yhdessä Joutsenmerkin kanssa. Lisätietoja Joutsenmerkin muodosta on saatavana päivätystä julkaisusta Tuotteiden Joutsenmerkintää koskevat ohjeet tai sen uudemmista versioista. Myynti muissa Pohjoismaissa Jos Joutsenmerkki rekisteröidään jossain muussa Pohjoismaassa, Joutsenmerkkiä voidaan käyttää laajemmalla markkina-alueella. Hakija lähettää Pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle seuraavat tiedot ja dokumentit: Lomake koskien myyntiä muissa Pohjoismaissa. Ohjeet asukkaille. Dokumentaatio, josta käy ilmi, että kansalliset säädökset täyttyvät. Dokumentaatio, josta käy ilmi vaatimusten O3, O4, P3, P5, O9, O10, O34, O36, O37 ja O39 täyttyminen kyseisessä maassa. 26

31 Joutsenmerkki myönnetään maksutta, mutta Joutsenmerkistä tulee maksaa kyseisen maan maksusäädösten mukaista lisenssimaksua. Pohjoismainen ympäristömerkintä vahvisti kriteerit 2.0 lausuntokierroksen jälkeen ja ne ovat voimassa saakka. Pohjoismaisen ympäristömerkinnän toimikunnan kokouksessa päätettiin muutoksesta koskien kattopinnoitteita kohdassa O28. Kokouksessa tehtiin täsmennys melua koskeviin vaatimuksiin (P3 ja O10) SLM:n kokoonnuttua Uusi versio on 2.1. Sihteeristön kokouksessa päätettiin poikkeuksesta kohtaan O8 Energian erillismittaus. Poikkeus koskee vesikiertoisen lämmitysenergian erillismittausta erittäin energiatehokkaissa kerrostaloissa. Uusi versio on 2.2. Sihteeristön kokouksessa päätettiin muutoksesta koskien kohtaa O27 Formaldehydipäästöt. Uusi versio on 2.3. Sihteeristön kokouksessa päätettiin, että tuoteryhmää laajennetaan kattamaan alkuperäisten rakennusten lisärakennukset. Uusi versio on 2.4. Sihteeristön kokouksessa päätettiin lykätä tiukempien formaldehydiä koskevien vaatimusten (O27) voimaantulopäivää 12 kuukaudella. Uusi versio on 2.5. Sihteeristön kokouksessa päätettiin pidentää kriteerien voimassaoloaikaa vuodella. Uusi versio on 2.6 ja se on voimassa saakka. Sihteeristön kokouksessa päätettiin, että kohdassa O8 otetaan käyttöön poikkeus koskien lisärakennusten lämpimän veden kulutuksen erillismittausta. Uusi versio on 2.7. Sihteeristön kokouksessa päätettiin lykätä tiukempien formaldehydiä koskevien vaatimusten (O27) käyttöönottoa kuudella kuukaudella sekä ottaa käyttöön uusi raja-arvo MDFlevyille (liite 12B). Uusi versio on 2.8. Sihteeristön kokouksessa päätettiin, että vaatimuksen O21 kielto käyttää kromia koskee vain kromia (VI). Vaatimus on harmonisoitu O17 kanssa. Uusi versio on 2.9. Yhdistyksen hallitus päätti , että tietyissä tapauksissa ulkotiloissa voi käyttää tiivistysmassoja jotka sisältävät ftalaatteja DIDP ja DINP. Katso vaatimus O17. Uusi versio on Yhdistyksen hallitus päätti pidentää kriteerien voimassaoloaikaa 18 kuukaudella saakka. Yhdistyksen hallitus päätti poistaa vaatimuksen (O50) Markkinointi sekä siihen liittyvän liitteen. Uusi versio on Ympäristömerkin käyttöoikeus on voimassa niin kauan kuin tuote täyttää vaatimukset tai kunnes kriteerien voimassaoloaika päättyy. Ympäristömerkinnällä on oikeus pidentää kriteerien voimassaoloaikaa sekä tarkistaa kriteerien sisältöä. Tässä tapauksessa myös luvan voimassaoloaikaa pidennetään automaattisesti ja luvanhaltijalle tiedotetaan asiasta. Ympäristömerkintäorganisaatio ilmoittaa uusista tämän jälkeen voimaan tulevista vaatimuksista viimeistään vuotta ennen kriteerien päättymispäivää. Näin luvanhaltijalle annetaan mahdollisuus uusia käyttölupansa. 27

32 Liite 1 Luettelo materiaaleista Luettelo tuotteista ja materiaaleista. Määrät ilmoitetaan sopivana yksikkönä. Taulukossa B1.1 on esimerkit ilmoitettavista materiaaleista. Taulukko B1.1: Ehdotus luetteloitavista tuotteista ja materiaaleista. Tuotenimi Tuotekuvaus Valmistaja Dokumentaatio Määrä Sisämaalit, -öljyt ja - lakat Tuotekuvaus Valmistaja Tuoteseloste + liite 5 Ulkomaalit Tuotekuvaus Valmistaja Tuoteseloste + liite 5 Liimat Tuotekuvaus Valmistaja Tuoteseloste + liite 5 Tasoitteet, saumamassat ja tiivistystuotteet Tuotekuvaus Valmistaja Tuoteseloste + liite 5 Muut kemialliset rakennustuotteet Tuotekuvaus Valmistaja Tuoteseloste + liite 5 Kiinteät tiivistystuotteet Tuotekuvaus Valmistaja Liite 6 Eristemateriaalit Tuotekuvaus Valmistaja Liite 6 Muovituotteet, jotka kuuluvat vaatimukseen O22 Tuotekuvaus Valmistaja Liite 6 Lattiapäällysteet Tuotekuvaus Valmistaja Liite 6 + liite 7 28

33 Tuotenimi Tuotekuvaus Valmistaja Dokumentaatio Määrä Kyllästetty puu (painekyllästetty puu, rajoitettu käyttö kohdan O26 mukaan) Tuotekuvaus Valmistaja Liite 6 (selvitys painekyllästetyn puun käyttötarpeesta) +metsävaatimus: liite 10 Puupohjaiset levyt, mukaan lukien keittiö- ja kylpyhuonekalusteet Tuotekuvaus Valmistaja Metsävaatimus: liite 10 + liite 13 tai vastaavat tiedot Keittiö- ja kylpyhuonekalusteet: liite 7 Puu kohdissa O23 ja O24 mainituilla tuotealueilla Tuotekuvaus Valmistaja Metsävaatimus: liite 8 + liite 10 Julkisivu- ja kattopäällysteet Tuotekuvaus Valmistaja Ikkunat Tuotekuvaus Valmistaja Liite 7 + metsävaatimus: liite 10 Dokumentaatio vaatimuksen O30 noudattamisesta Keittiölaitteet Tuotekuvaus Valmistaja Energialuokka + liite 7 LVI Tuotekuvaus Valmistaja Vesimäärä l/s + WC:t: litramäärä huuhtelussa Ilmanvaihtojärjestel mä Tuotekuvaus Valmistaja Liite 7 29

34 Liite 2 Pisteet ympäristömerkittyjen tuotteiden käytöstä Taulukko B2.1: Pistelaskelma Tuotetyyppi Tuotenimi Lupatunnus Käyttökohde Osuus kokonaismäärästä (%) Rakennuslevyt Pisteet Ikkunat Lattia Huonekalut/kalusteet (mukaan lukien keittiöja kylpyhuonekalusteet ja vaatekaapit) Keittiölaitteet Maali ja lakat Kemialliset rakennustuotteet Kestävä puutavara Suljetut tulisijat / Pannut kiinteälle biopolttoaineelle Lämpöpumput 30

35 Liite 3 Laskelma päivänvalokerrointa varten (koskee ainoastaan päiväkotirakennuksia) Empiirinen kaava keskimääräisen päivänvalokertoimen laskemiseen (Littlefair P.J. 1991, Iso- Britannia) sivuvalaistussa tilassa on seuraava: Jossa: LT θ (º) Lasin valon hajaläpäisy mukaan lukien korjaukset koskien mukautuksia ja mahdollisia ohuita verhoja. Puhtaille kaksoislasitetuille ikkunoille voidaan käyttää arvoa 0,7. Pystysuora kulma näkyvään taivaaseen mitattuna ikkunan keskipisteestä asteina A lys Ikkunan lasipinta-ala (m 2 ) A tot R Kaikkien huoneen pintojen yhteenlaskettu pinta-ala, mukaan lukien ikkunat (m2) Keskimääräinen heijastus kaikista huoneen pinnoista. Vaaleaksi maalatussa huoneessa voidaan käyttää arvoa 0,5. Kuvassa pystysuora kulma θ näkyvää taivasta kohti. Valitettavasti ei ole olemassa yksinkertaista kaavaa päivänvalokertoimen vähimmäisarvon laskemiseen manuaalisesti. Tästä syystä arvon laskemiseen helpommin voidaan käyttää seuraavassa mainittuja tietokoneohjelmia. Ohjelmat on lueteltu tarkkuusjärjestyksessä ja käyttäjäystävällisyyden mukaan. RADIANCE RELUX SUPERLITE LESO-DIAL Norjan valoteknillisen seuran Lyskulturin julkaisussa Dagslys i bygninger. Prosjekteringsveiledning, 1998 (sivu 35) on myös kaava päivänvalokertoimen laskemiseen erityyppisillä yläikkunoilla varustetuista huoneista. 31

Joutsenmerkin kriteerit Pientalot, kerrostalot ja päiväkotirakennukset Versio 2.12 15.12.2009 30.6.2017. Pohjoismainen ympäristömerkintä

Joutsenmerkin kriteerit Pientalot, kerrostalot ja päiväkotirakennukset Versio 2.12 15.12.2009 30.6.2017. Pohjoismainen ympäristömerkintä Joutsenmerkin kriteerit Pientalot, kerrostalot ja päiväkotirakennukset Versio 2.12 15.12.2009 30.6.2017 Pohjoismainen ympäristömerkintä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti vuonna 1989 vapaaehtoisen

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Pientalot, kerrostalot ja päiväkotirakennukset Versio Pohjoismainen ympäristömerkintä

Joutsenmerkin kriteerit Pientalot, kerrostalot ja päiväkotirakennukset Versio Pohjoismainen ympäristömerkintä Joutsenmerkin kriteerit Pientalot, kerrostalot ja päiväkotirakennukset Versio 2.10 15.12.2009 31.12.2015 Pohjoismainen ympäristömerkintä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti vuonna 1989 vapaaehtoisen

Lisätiedot

Joutsenmerkin myöntämisperusteet

Joutsenmerkin myöntämisperusteet Joutsenmerkin myöntämisperusteet Kahvinsuodattimet Lisämoduuli Versio 2.5 9. lokakuuta 2003 31. maaliskuuta 2014 Kahvinsuodattimet 047, versio 2.5, 11. joulukuuta 2013 Sisällysluettelo Paperituotteiden

Lisätiedot

Liite 1 Taulukon 1 ohjeet Liite 2 Viitearvot Liite 3 Laskentaohjeet Liite 4 Biomassan sertifiointiohjeet Liite 5 Näytteenotto- ja

Liite 1 Taulukon 1 ohjeet Liite 2 Viitearvot Liite 3 Laskentaohjeet Liite 4 Biomassan sertifiointiohjeet Liite 5 Näytteenotto- ja Liite 1 Taulukon 1 ohjeet Liite 2 Viitearvot Liite 3 Laskentaohjeet Liite 4 Biomassan sertifiointiohjeet Liite 5 Näytteenotto- ja analyysilaboratoriota koskevat vaatimukset Liite 6 Lomakkeet A-H Pohjoismainen

Lisätiedot

Joutsenmerkin logo-ohje. Pohjoismainen ympäristömerkintä 9. maaliskuuta 2016

Joutsenmerkin logo-ohje. Pohjoismainen ympäristömerkintä 9. maaliskuuta 2016 Joutsenmerkin logo-ohje Pohjoismainen ympäristömerkintä Pohjoismaiden ministerineuvosto päätti vuonna1989 perustaa vapaaehtoisen ja virallisen ympäristömerkin. Alla olevat organisaatiot/yritykset vastaavat

Lisätiedot

PEFC-merkintä puu- ja paperituotteiden hyvän alkuperän osoittajana

PEFC-merkintä puu- ja paperituotteiden hyvän alkuperän osoittajana PEFC-merkintä puu- ja paperituotteiden hyvän alkuperän osoittajana Huhtikuu 2012 PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry 1 Mitä ympäristömerkit ovat? Tarkoitus Ympäristömerkkien tarkoitus on ohjata ostopäätöksiä

Lisätiedot

Joutsenmerkin maksusäännöt

Joutsenmerkin maksusäännöt Joutsenmerkin maksusäännöt Pohjoismainen ympäristömerkintä Förslag till FS, februari 2016 18. toukokuuta 2016 Pohjoismainen ympäristömerkintä Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Hakemusmaksu 3 3 Tarkastuskäynnin

Lisätiedot

EU-ympäristömerkki painotuotteille

EU-ympäristömerkki painotuotteille EU-ympäristömerkki painotuotteille + vertailua Joutsenmerkkiin Kirsi Auranmaa, Finngraf 18.4.2013 Viralliset ympäristömerkit Joutsenmerkki perustettu 1989 käytössä kaikissa pohjoismaissa 64 tuoteryhmää

Lisätiedot

Ympäristömerkintä. Joutsenmerkki ympäristö ja vastuullisuus käsi kädessä

Ympäristömerkintä. Joutsenmerkki ympäristö ja vastuullisuus käsi kädessä Joutsenmerkki ympäristö ja vastuullisuus käsi kädessä Joutsenmerkin tavoitteet Joutsenmerkki ohjaa ostajia tekemään ympäristön kannalta parempia päätöksiä tuottajia valmistamaan ympäristön kannalta parempia

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Pientalot, kerrostalot, koulu- ja päiväkotirakennukset. Versio 3.0 9.3.2016 31.3.2020. Pohjoismainen ympäristömerkintä

Joutsenmerkin kriteerit Pientalot, kerrostalot, koulu- ja päiväkotirakennukset. Versio 3.0 9.3.2016 31.3.2020. Pohjoismainen ympäristömerkintä Joutsenmerkin kriteerit koulu- ja päiväkotirakennukset Versio 3.0 9.3.2016 31.3.2020 Pohjoismainen ympäristömerkintä Sisällysluettelo Mikä on Joutsenmerkitty talo 4 Miksi valita Joutsenmerkki 4 Mitä voidaan

Lisätiedot

Joutsenmerkin maksusäännöt

Joutsenmerkin maksusäännöt Joutsenmerkin maksusäännöt Pohjoismainen ympäristömerkintä 17. lokakuuta 2017 Förslag till FS, februari 2016 Pohjoismainen ympäristömerkintä Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Hakemusmaksu 3 3 Tarkastuskäynnin

Lisätiedot

POHJOISMAINEN YMPÄRISTÖMERKKI - ELI JOUTSENMERKKI. 24.9.2008 Antti Lehmuskoski SFS - Ympäristömerkintä

POHJOISMAINEN YMPÄRISTÖMERKKI - ELI JOUTSENMERKKI. 24.9.2008 Antti Lehmuskoski SFS - Ympäristömerkintä POHJOISMAINEN YMPÄRISTÖMERKKI - ELI JOUTSENMERKKI 24.9.2008 Antti Lehmuskoski SFS - Ympäristömerkintä YMPÄRISTÖMERKINTÖJÄ Ö Ä YMPÄRISTÖMERKINTÖJÄ Ö Ä (2) YMPÄRISTÖMERKINTÖJÄ Ö Ä (3) YMPÄRISTÖMERKINTÖJÄ

Lisätiedot

tuotteita koskevat säännöt

tuotteita koskevat säännöt Joutsenmerkinnän tuotteita koskevat säännöt Pohjoismainen ympäristömerkintä Förslag till FS, februari 2016 Pohjoismaiden ministerineuvosto päätti vuonna1989 perustaa vapaaehtoisen ja virallisen ympäristömerkin.

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Huonekalut ja kalusteet

Joutsenmerkin kriteerit Huonekalut ja kalusteet Joutsenmerkin kriteerit Huonekalut ja kalusteet Versio 4.11 17. maaliskuuta 2011 30. kesäkuuta 2019 Pohjoismainen ympäristömerkintä Pohjoismaiden ministerineuvosto päätti v. 1989 perustaa vapaaehtoisen

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Paino- ja kopiopaperit. Versio 4.1 22. kesäkuuta 2011 30. kesäkuuta 2016. Tulevaisuuden tekijä

Joutsenmerkin kriteerit Paino- ja kopiopaperit. Versio 4.1 22. kesäkuuta 2011 30. kesäkuuta 2016. Tulevaisuuden tekijä Joutsenmerkin kriteerit Paino- ja kopiopaperit Versio 4.1 22. kesäkuuta 2011 30. kesäkuuta 2016 Tulevaisuuden tekijä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen ja positiivisen Pohjoismaisen

Lisätiedot

Ympäristömerkit helpottavat hankkijan työtä

Ympäristömerkit helpottavat hankkijan työtä Ympäristömerkit helpottavat hankkijan työtä Esimerkkinä metsäsertifiointimerkit 18.1.2011 Vihreät hankinnat haltuun -seminaari Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry 1 Mitä ympäristömerkit

Lisätiedot

Metsäsertifiointi. Päättäjien metsäakatemia Aluejohtaja Pekka Vainikka

Metsäsertifiointi. Päättäjien metsäakatemia Aluejohtaja Pekka Vainikka Metsäsertifiointi Päättäjien metsäakatemia 22.5.2013 Aluejohtaja Pekka Vainikka Metsäsertifiointi Metsäsertifioinnilla tarkoitetaan menettelyä, jossa riippumaton kolmas osapuoli tarkastaa, vastaako metsien

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Kestävä puutavara - vaihtoehto perinteisesti kyllästetylle puutavaralle

Joutsenmerkin kriteerit Kestävä puutavara - vaihtoehto perinteisesti kyllästetylle puutavaralle Joutsenmerkin kriteerit Kestävä puutavara - vaihtoehto perinteisesti kyllästetylle puutavaralle Versio 1.6 2.4.2004 30.6.2016 Kestävän puutavara vaihtoehto perinteisesti kyllästetylle puutavaralle versio

Lisätiedot

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle Eurooppa-neuvoston päätös Kasvihuonekaasupäästötavoitteet: vuoteen

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Puutavaran kestävä alkuperä metsäsertifiointi pähkinänkuoressa

Puutavaran kestävä alkuperä metsäsertifiointi pähkinänkuoressa Puutavaran kestävä alkuperä metsäsertifiointi pähkinänkuoressa 27.10.2011 Puupäivä 2011, Wanha Satama Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry 1 Mitä ympäristömerkit ovat? Tarkoitus Ympäristömerkkien

Lisätiedot

CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille

CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille Valtaosa rakennustuotteista tarvitsee CE-merkinnän vuoteen 2013 mennessä. Ilman CE-merkintää ei rakennustuote voi määräajan jälkeen olla markkinoilla, ei Suomessa

Lisätiedot

Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) Johanna Kiiski 6.5.2015. Mistä lisää tietoa kemikaaleista?

Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) Johanna Kiiski 6.5.2015. Mistä lisää tietoa kemikaaleista? Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) Johanna Kiiski 6.5.2015 Mistä lisää tietoa kemikaaleista? Sisältö Tukes? Käyttöturvallisuustiedote Kemikaalien rajoitukset Erityistä huolta aiheuttavat aineet 6.5.2015

Lisätiedot

CE-merkintä 9.5.2011

CE-merkintä 9.5.2011 CE-merkintä 1 9.5.2011 Esityksen sisältö Mikä on CE-merkintä? Mihin CE-merkintä perustuu? Vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen Valmistajan ja Ilmoitetun laitoksen tehtävät CE-merkintä Suomessa nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 Rakennukset ja ilmastonmuutos Rakennusten osuus kokonaisenergiankulutuksesta on noin 40 prosenttia eli 140 TWh 140

Lisätiedot

Pohjoismainen ympäristömerkki

Pohjoismainen ympäristömerkki Pohjoismainen ympäristömerkki Kompostorit Kriteerit 7. kesäkuuta 1996 30. kesäkuuta 2015 Versio 2.10 Käännös norjankielisestä asiakirjasta: Miljømerkning av kompostbeholdere. Ristiriitatapauksissa pätee

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput (ILP)

Ilmalämpöpumput (ILP) Ilmalämpöpumput (ILP) 1 TOIMINTA Lämmönlähteenä ulkoilma Yleensä yksi sisäja ulkoyksikkö Lämmittää sisäilmaa huonejärjestelyn vaikutus suuri 2 1 ULKO- JA SISÄYKSIKKÖ Ulkoyksikkö kierrättää lävitseen ulkoilmaa

Lisätiedot

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016. Raskasrakenteiset LVI-hormielementit

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016. Raskasrakenteiset LVI-hormielementit VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016 Raskasrakenteiset LVI-hormielementit Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 2 1.1. Rajaukset... 2 2. Tuotekuvaus... 2 3. Tuotteen vaatimukset... 2 3.1. Yleistä...

Lisätiedot

Merkinnät hankinnan apuna. Lilli Puntti Tuotekehitystuen päällikkö o.t.o. työsuojelupäällikkö

Merkinnät hankinnan apuna. Lilli Puntti Tuotekehitystuen päällikkö o.t.o. työsuojelupäällikkö Merkinnät hankinnan apuna Lilli Puntti Tuotekehitystuen päällikkö o.t.o. työsuojelupäällikkö Kiilto Family -konserni Suomalainen perheyritys, perustettu 1919 Tampereella Henkilöstöä Suomessa ja ulkomailla

Lisätiedot

PEFC-projektisertifiointi VASTUULLISTA PUUTA RAKENTAMISEEN PEFC/02-1-01

PEFC-projektisertifiointi VASTUULLISTA PUUTA RAKENTAMISEEN PEFC/02-1-01 PEFC-projektisertifiointi VASTUULLISTA PUUTA RAKENTAMISEEN PEFC/02-1-01 PEFC lyhyesti Kuva: Scandinavian StockPhoto/gunnar3000 PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) on kansainvälinen

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Paino- ja kopiopaperit lisämoduuli

Joutsenmerkin kriteerit Paino- ja kopiopaperit lisämoduuli Joutsenmerkin kriteerit Paino- ja kopiopaperit lisämoduuli Versio 4.2 22. kesäkuuta 2011 30. kesäkuuta 2019 Sisällysluettelo Joutsenmerkitty paino- ja kopiopaperi 3 Miksi valita Joutsenmerkki? 3 Mitä papereita

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Huonekalut ja kalusteet

Joutsenmerkin kriteerit Huonekalut ja kalusteet Joutsenmerkin kriteerit Huonekalut ja kalusteet Versio 4.5 17. maaliskuuta 2011 30. kesäkuuta 2015 Pohjoismainen ympäristömerkintä Pohjoismaiden ministerineuvosto päätti v. 1989 perustaa vapaaehtoisen

Lisätiedot

Joutsenmerkin myöntämisperusteet Kestävä puutavara - vaihtoehto perinteisesti kyllästetylle puutavaralle

Joutsenmerkin myöntämisperusteet Kestävä puutavara - vaihtoehto perinteisesti kyllästetylle puutavaralle Joutsenmerkin myöntämisperusteet Kestävä puutavara - vaihtoehto perinteisesti kyllästetylle puutavaralle Versio 1.4 2. huhtikuuta 2004 31. maaliskuuta 2014 2(12) Pohjoismainen ympäristömerkintä Kestävän

Lisätiedot

Kemikaalit sähkölaitteissa

Kemikaalit sähkölaitteissa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 3.-4.5.2017 Tiia Salamäki Kemikaalit sähkölaitteissa Tietoiskuiltapäivä: Sähkölaitteiden markkinoille saattaminen 1 Mikä on kemikaali? Alkuaine ja sen yhdisteet

Lisätiedot

RAKENNUSTARVIKELAUSUNTO EPSCement EC350M/EC350P/EC200K

RAKENNUSTARVIKELAUSUNTO EPSCement EC350M/EC350P/EC200K Sivu 1 / 5 Tuoteryhmä: Tuotteet: Lattiat: Käytetään lattioilla EPSCement EC350M EPSCement EC350P EPSCement EC200K Laadittu: 2014-12-16 Päivitetty: 2014-12-16 Yritystiedot: EPSCement AB 132 82 Gustavsberg

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Lattiakaivot Tyyppihyväksyntäohjeet 2006 Ympäristöministeriön asetus lattiakaivojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet)

Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet) Yritysneuvojakoulutus Gardenia 28.2.2008 Ympäristötarkastaja Hannu Arovaara Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet) Ongelmajätteet Jätelaki (1072/1993) Jäte: aine tai esine, jonka sen haltija on poistanut

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteeriehdotus. Kahvipalvelut. 29. huhtikuuta 2015-29.kesäkuuta 2015. Pohjoismainen ympäristömerkintä

Joutsenmerkin kriteeriehdotus. Kahvipalvelut. 29. huhtikuuta 2015-29.kesäkuuta 2015. Pohjoismainen ympäristömerkintä Joutsenmerkin kriteeriehdotus Kahvipalvelut 29. huhtikuuta 2015-29.kesäkuuta 2015 Pohjoismainen ympäristömerkintä Pohjoismaiden ministerineuvosto päätti v. 1989 perustaa vapaaehtoisen ja positiivisen pohjoismaisen

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit. Tiivispaperit Lisämoduuli

Joutsenmerkin kriteerit. Tiivispaperit Lisämoduuli Joutsenmerkin kriteerit Tiivispaperit Lisämoduuli Versio 3.6 9. lokakuuta 2003-31.joulukuuta 2015 Tiivispaperit 049, versio 3.6 13. toukokuuta 2014 Sisällysluettelo Paperituotteiden ympäristömerkintä 1

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

Höyrynsulkuteipit ja muut tiivistystarvikkeet

Höyrynsulkuteipit ja muut tiivistystarvikkeet Höyrynsulkuteipit ja muut tiivistystarvikkeet 2.7.2014 Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 2 2. Tuotekuvaus... 2 3. Tuotteen vaatimukset... 2 4. Suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen...

Lisätiedot

Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 ASTA 2010 30.9.2010. Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto 1.10.

Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 ASTA 2010 30.9.2010. Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto 1.10. Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 1 ASTA 2010 30.9.2010 Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto Huomautukset 2 Esityksen valmisteluun on ollut lyhyt aika Joissain kohdissa voi

Lisätiedot

AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1

AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1 Korjausrakentamisen energiaselvityslomake, toimenpide- tai rakennuslupaa varten koskevat asiakirjat, perustuu asetukseen YM 4/13 (TIEDOT TÄYTETÄÄN TYHÄÄN KENTTÄÄN) RAKENNUTTAJA RAKENNUSPAIKAN OSOITE KIINTEISTÖTUNNUS

Lisätiedot

Rakennusosien ja materiaalien uudelleenkäytön sääntelyyn liittyviä kysymyksiä

Rakennusosien ja materiaalien uudelleenkäytön sääntelyyn liittyviä kysymyksiä Rakennusosien ja materiaalien uudelleenkäytön sääntelyyn liittyviä kysymyksiä ReUSE seminar Ulla-Maija Mroueh VTT Technical Research Centre of Finland Rakennusosien uudelleenkäytön sääntely Miten jäte-

Lisätiedot

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA MUSTIKKAHAAN HUOLTO OY Versio 2016 OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2, osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle,

Lisätiedot

Metsäsertifiointi puupohjaisten tuotteiden vastuullisuuden osoittamisessa

Metsäsertifiointi puupohjaisten tuotteiden vastuullisuuden osoittamisessa Metsäsertifiointi puupohjaisten tuotteiden vastuullisuuden osoittamisessa Motivan webinaaritilaisuus 24.11.2017 Pääsihteeri Auvo Kaivola Sisältö: Puu on erinomainen materiaali Mistä metsäsertifioinnissa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Tuomirinne 4 ja Vantaa

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Tuomirinne 4 ja Vantaa ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Tuomirinne 4 ja 6 0380 Vantaa 996 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on

Lisätiedot

PEFC-projektisertifiointi VASTUULLISTA PUUTA RAKENTAMISEEN PEFC/

PEFC-projektisertifiointi VASTUULLISTA PUUTA RAKENTAMISEEN PEFC/ PEFC-projektisertifiointi VASTUULLISTA PUUTA RAKENTAMISEEN PEFC/02-1-01 PEFC lyhyesti Kuva: Scandinavian StockPhoto/gunnar3000 PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) on kansainvälinen

Lisätiedot

Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö. Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Tauno Hietanen Rakennusteollisuus RT

Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö. Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Tauno Hietanen Rakennusteollisuus RT Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Rakennusteollisuus RT RakMK luotiin 1970 luvun jälkipuoliskolla Rakennusteollisuus RT ry 2 Rakennusteollisuus

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Huonekalut ja kalusteet

Joutsenmerkin kriteerit Huonekalut ja kalusteet Joutsenmerkin kriteerit Huonekalut ja kalusteet Versio 4.6 17. maaliskuuta 2011 31. joulukuuta 2017 Pohjoismainen ympäristömerkintä Pohjoismaiden ministerineuvosto päätti v. 1989 perustaa vapaaehtoisen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI NRO Y 103/05 Myöntämispäivä 4.5.2005 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJAT TUOTEKUVAUS. Teräsbetonipaalut

YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI NRO Y 103/05 Myöntämispäivä 4.5.2005 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJAT TUOTEKUVAUS. Teräsbetonipaalut YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI NRO Y 103/05 Myöntämispäivä 4.5.2005 TUOTTEEN NIMI Teräsbetonit VALMISTAJAT Paalut: Abetoni Oy Kokemäen TB-Paalu Oy Lujabetoni Oy Parma Oy Skanska Betoni Oy Teräsosat: Leimet Oy

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Kauniskuja 1 ja Vantaa

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Kauniskuja 1 ja Vantaa ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Kauniskuja ja 5 0230 Vantaa 997 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

Lämpöpumppujen rooli korjausrakentamisen määräyksissä

Lämpöpumppujen rooli korjausrakentamisen määräyksissä Lämpöpumppujen rooli korjausrakentamisen määräyksissä Vantaa, Fur Center, 28.11.2013 Yli-insinööri Jyrki Kauppinen Maankäyttö- ja rakennuslain muutos tuli voimaan 1.1.2013 Olennaiset tekniset vaatimukset

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. uudistuu - tulevat haasteet

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. uudistuu - tulevat haasteet Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi uudistuu - tulevat haasteet Ajankohtaista rakennusten energiatehokkuudesta seminaari 8.10.2010 Aika: 8.10. perjantaina klo 9.30 11.30 8.10.2010 1 Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Pyörätie 50 0280 Vantaa 2000 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

Tietoja yrityksestä. Keskeisiä tunnuslukuja

Tietoja yrityksestä. Keskeisiä tunnuslukuja 85 LOMAKE Päivämäärä Nimi ja osoite: Kestävän kehityksen ohjelma 31.1.2010 Tietoja yrityksestä Vuokrataloyhtiö Oy Kiinteistökatu 10 A, 00000 ASUNTOLA erk ki KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA JAYMPÄRISTÖOHJELMA

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Isonjärvenkuja Espoo

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Isonjärvenkuja Espoo ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Isonjärvenkuja 9 02940 Espoo 998 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

K-S Tili ja Isännöinti Oy

K-S Tili ja Isännöinti Oy K-S Tili ja Isännöinti Oy Asunto Oy:n valvontavastuu huoneiston kunnossapito- tai muutostöissä Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakas on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti taloyhtiölle kaikista huoneistonsa

Lisätiedot

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun Kai Ryynänen Esityksen sisältöä Mikä ohjaa hyvää sisäilman laatua Mitä käyttäjä voi tehdä sisäilman laadun parantamiseksi yhteenveto 3 D2 Rakennusten sisäilmasto

Lisätiedot

Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa Sähkö

Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa Sähkö Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa Sähkö Ympäristöä säästävä julkinen hankinta vapaaehtoinen väline. Tässä asiakirjassa esitetään EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit

Lisätiedot

PELLASLAAKSO RAKENNUSTAPASELOSTE JA MATERIAALILUETTELO

PELLASLAAKSO RAKENNUSTAPASELOSTE JA MATERIAALILUETTELO PELLASLAAKSO RAKENNUSTAPASELOSTE JA MATERIAALILUETTELO RAKENNUSTAPASELOSTE 2 Alapohja Anturat paalutetaan kovaan maahan asti ja toteutetaan betonivaluna. Anturan päälle muurataan kevytsoraharkko-sokkeli,

Lisätiedot

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Mikko Kylliäinen Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Dagmarinkatu 8 B 18, 00100 Helsinki kylliainen@kotiposti.net 1 JOHDANTO Suomen rakentamismääräyskokoelman

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Ikkunat Tyyppihyväksyntäohjeet 2008 Ympäristöministeriön asetus ikkunoiden tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008 Ympäristöministeriön päätöksen

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2014 (OR. en) 12469/14 ENV 705 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 11. elokuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D027173/04 Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

14.4.2014 Ranen esitys. Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy

14.4.2014 Ranen esitys. Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy 14.4.2014 Ranen esitys Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy Energiatehokas korjausrakentaminen Tavoitteena pienentää olemassa olevien rakennusten energiankulutusta Energiatehokkuusvaatimuksilla on vaikutusta

Lisätiedot

Asunto Oy Jyväskylän Haukansulka C

Asunto Oy Jyväskylän Haukansulka C Asunto Oy Jyväskylän Haukansulka C Haukkalantie 47 40740 Jyväskylä Rakenteilla uusia laadukkaita rivitalokoteja arvostetulle Haukkalan asuinalueelle upeiden Laajavuoren ulkoilumaastojen läheisyyteen. Kuuden

Lisätiedot

5/13 Ympäristöministeriön asetus

5/13 Ympäristöministeriön asetus 5/13 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2013 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

ristötoiminnan toiminnan neuvottelupäiv

ristötoiminnan toiminnan neuvottelupäiv Seurakuntien ympärist ristötoiminnan toiminnan neuvottelupäiv ivä - SÄÄSTÄ ENERGIAA - Pentti Kuurola, LVI-ins. LVI-Insinööritoimisto Mäkelä Oy Oulu Kuntoarviot Energiatodistukset Energiakatselmukset Hankesuunnittelu

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa 14.11.2013

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa 14.11.2013 Tommi Riippa 14.11.2013 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTOS Nyt vaaditaan rakennuslupa, jos korjauksella voidaan merkittävästi vaikuttaa energian kulutukseen. Lupakynnys aleni! Yleensäkin korjausten yhteydessä

Lisätiedot

CE-merkityt tuotteet, käyttäjänäkökulma 23.11.2011

CE-merkityt tuotteet, käyttäjänäkökulma 23.11.2011 CE-merkityt tuotteet, käyttäjänäkökulma 23.11.2011 Timo Pulkki Rakennustuoteteollisuus RTT EU:n sisämarkkinoiden toimintatapa Kansalliset viranomaiset: Päättävät kansallisesti rakentamiseen käytettäviltä

Lisätiedot

ITÄINEN RANTAKATU 50, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

ITÄINEN RANTAKATU 50, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. ITÄINEN RANTAKATU 50, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 2-3h+k (yhtiöjärjestyksen mukaan 4h+k), 76 m, 335 000 Vastaava välittäjä Annika Virtanen KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ LKV, PARTNER 050 540 4524 annika@bolkv.fi

Lisätiedot

Miten uusi energiatodistus poikkeaa aiemmasta?

Miten uusi energiatodistus poikkeaa aiemmasta? Miten uusi energiatodistus poikkeaa aiemmasta? Koulutusilta, HyRiMä:n kiinteistöyhdistys 20.11.2013, HAMK, Riihimäki DI Petri Pylsy EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2010/31/EU, annettu 19 päivänä

Lisätiedot

Värimylly Kylmäpuristettu Pellavaöljy

Värimylly Kylmäpuristettu Pellavaöljy 1.1 Tuotetunniste: CAS: 8001-26-1 232-278-6 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot: info@gvk.fi www.gvk.fi Hätäpuhelinnumero: Vaaralliset aineosat: Tunnistetiedot Kemiallinen nimi luokitus

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS MITEN JA MIKSI? Matti Hellgrén. Suomen Talokeskus Oy

ENERGIATODISTUS MITEN JA MIKSI? Matti Hellgrén. Suomen Talokeskus Oy ENERGIATODISTUS MITEN JA MIKSI? LAKI RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laki rakennuksen energiatodistuksesta 13.4.2007. Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta 19.6.2007. Koskee vuoden

Lisätiedot

11,01 10,91. As B 9,91 10,44 10,55 10,48 10,51 9,97 9,99 9,92 9,32 9,28 8,97

11,01 10,91. As B 9,91 10,44 10,55 10,48 10,51 9,97 9,99 9,92 9,32 9,28 8,97 Asunto Oy Espoon Asunto Tapiolan Oy Espoon viitoset Tapiolan viitoset Kontti 4, 0210 Kontti ASUNTO Espoo 4, 0210 OY Espoo ESPOON KONTTI 4 4h + k + askh + pe + s + pu + 2wc + 2vh + var = á 161 m2 (111 m2

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Käsiteltävät kemikaalit 3. Tuotantomäärät 4. Olemassa

Lisätiedot

Osakkaan ilmoitusvelvollisuus kunnossapito- ja muutostöissä

Osakkaan ilmoitusvelvollisuus kunnossapito- ja muutostöissä Osakkaan ilmoitusvelvollisuus kunnossapito- ja muutostöissä Asunto-osakeyhtiölain II osan 4. luvussa on säädetty osakkaan kunnossapitotöistä ja 5. luvussa osakkaan muutostöistä. Osakas on velvollinen ilmoittamaan

Lisätiedot

A4 Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje

A4 Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje Energiatehokkaan rakennuksen voi toteuttaa monin eri tavoin huolellisen suunnittelun ja rakentamisen avulla. Useat rakentamismääräysten osat ohjaavat energiatehokkuuteen. Kokonaisenergiatarkastelu koskee

Lisätiedot

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE NAANTALI, KERROSTALO 3h+kt+s+ph/khh+wc+vh+las.terassi+v+ak, 84 m, 314 000 Vastaava välittäjä Johanna Willberg MYYNTIPÄÄLLIKKÖ, LKV, PARTNER, KAUPANVAHVISTAJA 040 041 048

Lisätiedot

U-kirje 28/2017 vp; RoHS-direktiivin muutos. Neuvotteleva virkamies Else Peuranen, ympäristöministeriö Eduskunnan talousvaliokunnan kokous 30.3.

U-kirje 28/2017 vp; RoHS-direktiivin muutos. Neuvotteleva virkamies Else Peuranen, ympäristöministeriö Eduskunnan talousvaliokunnan kokous 30.3. U-kirje 28/2017 vp; RoHS-direktiivin muutos Neuvotteleva virkamies Else Peuranen, ympäristöministeriö Eduskunnan talousvaliokunnan kokous 30.3.2017 Taustaa Ensimmäinen RoHS-direktiivi annettiin 2002 (2002/95/EY)

Lisätiedot

Kotaniementie 7 as 3 Kaunisharju, 40800 Vaajakoski

Kotaniementie 7 as 3 Kaunisharju, 40800 Vaajakoski Kotaniementie 7 as 3 Kaunisharju, 1 Nyt ennakkomarkkinoinnissa upea rivitalo järven rannalla! As Oy Kotaranta rakennetaan omalle tontille Leppäveden rantaan. Yhtiö on vapaarahoitteinen ja käsittää yhden

Lisätiedot

Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä. Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12

Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä. Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12 Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12 Omavalvonnan säädökset Elintarvikelain 23/2006 mukaisesti kaikilla elintarvikealan toimijoilla on oltava

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Kynttilät. Versio 1.3 13. joulukuuta 2007 30. kesäkuuta 2015. Tulevaisuuden tekijä

Joutsenmerkin kriteerit Kynttilät. Versio 1.3 13. joulukuuta 2007 30. kesäkuuta 2015. Tulevaisuuden tekijä Joutsenmerkin kriteerit Kynttilät Versio 1.3 13. joulukuuta 2007 30. kesäkuuta 2015 Tulevaisuuden tekijä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen ja positiivisen pohjoismaisen ympäristömerkin

Lisätiedot

Ympäristövaatimukset hankinnoissa -monitoimilaitteet ja kopiokoneet

Ympäristövaatimukset hankinnoissa -monitoimilaitteet ja kopiokoneet 09/10/2007 LUONNOS Ympäristövaatimukset hankinnoissa -monitoimilaitteet ja kopiokoneet Seuraava luonnos vaatimuksista pohjautuu pääsääntöisesti IEE GreenLabelsPurchase - projektissa tuotettuihin aineistoihin,

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teemu Hartikainen, TkT 24.5.2013. EcoDesign-asetus tilalämmittimille ja markkinavalvonta Suomessa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teemu Hartikainen, TkT 24.5.2013. EcoDesign-asetus tilalämmittimille ja markkinavalvonta Suomessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teemu Hartikainen, TkT 24.5.2013 EcoDesign-asetus tilalämmittimille ja markkinavalvonta Suomessa Esityksen sisältö Tukesista lyhyesti Ekosuunnittelun ja energiamerkinnän

Lisätiedot

EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS

EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS - Hyväksyttiin keväällä 2011 - Tavoite rakennustuotteiden kilpailuesteiden poistaminen - Mahdollistaa tuotteiden Ce merkinnän - Erilainen kuin monet muut Ce merkintään tähtäävät

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? ENERGIA-ASIANTUNTIJA PETRI PYLSY KIINTEISTÖLIITTO

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? ENERGIA-ASIANTUNTIJA PETRI PYLSY KIINTEISTÖLIITTO ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? ENERGIA-ASIANTUNTIJA PETRI PYLSY KIINTEISTÖLIITTO 1 Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan

Lisätiedot

Rovaniemi, Keskusta Kohdenumero h,kk,s,p/toimisto, 55,0 m² Kov Energialuokka C Mh ,00 Vh ,00

Rovaniemi, Keskusta Kohdenumero h,kk,s,p/toimisto, 55,0 m² Kov Energialuokka C Mh ,00 Vh ,00 Kerrostalo Rovaniemi, Keskusta Kohdenumero 566819 2h,kk,s,p/toimisto, 55,0 m² Kov. 2017 Energialuokka C Mh. 59 700,00 Vh. 199 000,00 Valtakatu 19. Valsa nousee aivan Rovaniemen ytimeen, Valistustalon paikalle.

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. helmikuuta 2012 (22.02) (OR. en) 6782/12 ENV 133 ENT 43

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. helmikuuta 2012 (22.02) (OR. en) 6782/12 ENV 133 ENT 43 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. helmikuuta 2012 (22.02) (OR. en) 6782/12 ENV 133 ENT 43 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 20. helmikuuta 2012 Vastaanottaja: Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa 1 Ympäristömerkinnät lyhyesti ISO 14001 8 Kansainvälinen ympäristöjohtamisjärjestelmä, joka tähtää jatkuvaan parantamiseen ja ympäristösuorituskyvyn kehittämiseen.

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D038234/02 Liite.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D038234/02 Liite. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. maaliskuuta 2015 (OR. en) 6685/15 ADD 1 ENV 138 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 27. helmikuuta 2015 Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Liite

Lisätiedot

WISA -Spruce monitoimivaneri

WISA -Spruce monitoimivaneri WISA -Spruce monitoimivaneri Enemmän kuin rakennevaneri. Pohjoisen hitaasti kasvanut kuusipuu antaa WISA -Spruce vanerille erinomaiset ominaisuudet; mainion yhdistelmän esteettisesti miellyttävää ulkonäköä

Lisätiedot

Tuusula, Riihikallio Kohdenumero h,k,s, 80,0 m² Kov Energialuokka D Mh ,93 Vh ,00

Tuusula, Riihikallio Kohdenumero h,k,s, 80,0 m² Kov Energialuokka D Mh ,93 Vh ,00 Rivitalo Tuusula, Riihikallio Kohdenumero 597983 3h,k,s, 80,0 m² Kov. 1983 Energialuokka D Mh. 207 117,93 Vh. 209 000,00 Marsuntie 10. Viehättävä yhden tason rivitalohuoneisto Tuusulan Riihikalliosta toimivalla

Lisätiedot

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Komponenttiluettelo ikkuna yleistä Täytetään KATSAssa yksittäishyväksynnän yhteydessä Ikkunalle pääsee siirtymään Navigointi-, Perustiedot - ja Katsastustapahtuma

Lisätiedot