HUS-TILAKESKUKSEN JA HUS-KIINTEISTÖT OY:N VÄLINEN SOPIMUS KIINTEISTÖJEN YLLÄPIDOSTA VUONNA 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUS-TILAKESKUKSEN JA HUS-KIINTEISTÖT OY:N VÄLINEN SOPIMUS KIINTEISTÖJEN YLLÄPIDOSTA VUONNA 2010"

Transkriptio

1 HUS-TILAKESKUKSEN JA HUS-KIINTEISTÖT OY:N VÄLINEN SOPIMUS KIINTEISTÖJEN YLLÄPIDOSTA VUONNA

2 Sopimuksen laajuus Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS-kuntayhtymä), jota edustaa HUS-tilakeskus, jäljempänä tilaaja ja HUS-Kiinteistöt Oy, jäljempänä tuottaja, ovat tänään tehneet HUS-kuntayhtymän omistamien ja eräiden muiden kiinteistöjen ylläpidosta sopimuksen. Lisäksi tällä sopimuksella sovitaan myös tuottajan järjestettäväksi annetun pysäköintitoiminnan tappion korvaamisesta. Ylläpitosopimus jakautuu seuraaviin osiin: 1. Ylläpitokorvaukseen sisältyvät tehtävät: 1.1. Kiinteistönhoito 1.2. Ulkoalueiden hoito 1.3. Yhdyskuntajätehuolto 1.4. Tietopalvelut 1.5. Muut erillistehtävät 2. Kiinteistöjen kunnossapito 3. Kiinteistöjen korjaus 4. Tulosyksiköiltä erikseen tilausten tai toteutumien perusteella laskutettavat palvelut: 4.1 Irtaimiston ja laitteiden kunnossapito 4.2 Erityis- ja ongelmajätehuolto 4.3 Pienkorjaukset 4.4 Muut palvelut 5. Korvaukset vuonna Muut sopimusehdot 7. Sopimuksen seuranta 8. Voimassaoloaika Sopimus koskee seuraavia tilaajan omistamia, hallinnassa tai vuokralla olevia kiinteistöjä ja kohteita: HYKS-sairaanhoitoalueella: Meilahden sairaala-alue, myös Terveystieteiden keskuskirjasto Voimakeskus Lastenlinna ja Ulfåsa Iho- ja allergiasairaala Kirurginen sairaala Töölön sairaala Jorvin sairaala Peijaksen sairaala Vuokrakiinteistöt: Kätilöopiston sairaala Muut vuokratut kohteet: Lastenlinnantie 11 C 22, Lastenlinnantie 11 C 29, Linnankoskenkatu 17 as. 1 Dialyysiasema: Puustellinpolku 16, Korkeavuorenkatu 17 B 10 ja Marian sairaala 2

3 Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella: Länsi-Uudenmaan sairaalan kiinteistöt (8 kpl) Tammiharjun sairaalan kiinteistöt (19 kpl) Lohjan sairaanhoitoalueella: Lohjan sairaalan kiinteistöt (sis. päiväkotikiinteistön) Paloniemen sairaalan kiinteistöt (sis. erityiskuntoutuskoti Metsärinteen) Hyvinkään sairaanhoitoalueella: Hyvinkään sairaalan alueella sijaitsevat rakennukset (3 kpl) Kellokosken sairaalan alueella sijaitsevat rakennukset (23 kpl) Ohkolan sairaalan alueella sijaitsevat rakennukset (6 kpl) Leivonniemi / Kaartsalo, henkilökunnan vapaa-ajan viettopaikka Suvela / Sahajärvi, Kellokosken potilaiden virkistyspaikka Porvoon sairaanhoitoalueella: Porvoon sairaalan kiinteistöt (2 kpl) Porvoon sairaalan asuntoalueen kiinteistöt (11 kpl) Kevätkummun sairaalan kiinteistöt (4 kpl) Sopimuksen kohtaa 4 voidaan soveltaa kaikissa HUS-tilakeskuksen vuokraamissa sekä HUS:n tulosalueiden käytössä olevissa kiinteistöissä tai huoneistoissa ottaen huomioon muut voimassa olevat palvelusopimukset. Yleisperiaatteena on, että sopimus sisältää kiinteistöön kiinteästi liittyvät osat, ulkoalueet sekä kiinteät laitteet ja verkostot. Tässä sopimuksessa määritellyt tehtävät hoidetaan tilaajan antamien taloudellisten resurssien puitteissa. 1. Ylläpitokorvauksen sisältämät palvelut 1.1 Kiinteistönhoito Yleistä Kiinteistön ylläpitoon kuuluvia toimintoja ovat kiinteistöjen hoito ja kunnossapito. Kiinteistönhoidolla tarkoitetaan kiinteistöjen ylläpitoon kuuluvaa säännöllistä toimintaa, jolla pysytetään kiinteistön olosuhteet halutulla tasolla. Kiinteistönhoitoa ovat mm. kiinteistön teknisten järjestelmien hoito, kiinteistön huolto, ulkoalueiden hoito sekä kiinteistön jätehuolto. Teknisten järjestelmien hoidolla haluttuja oloja tai haluttua toimintaa pidetään yllä teknisten järjestelmien tarkastuksen ja ohjaustoimien avulla. Kiinteistönhuollon tarkoituksena on estää vikojen ilmaantuminen ja pitää kohde käyttö- ja toimintakunnossa. Kiinteistönhoito käsittää rakennus-, LVI-, sähkö- ja teleteknisen huollon. Samoin hissien ja nostimien huolto ja tuottajan kiinteistönhoitoyksiköiden tekemät huoltotyöt sisältyvät tähän palveluun. Tuottajan sähkö- ja kiinteistönhoitoyksiköiden päivystykset sisältyvät palveluun samassa laajuudessa kuin ko. työt on hoidettu edellisenä vuonna. Muunlaisista järjestelyistä sovitaan tilaajan ja tuottajan välillä tarvittaessa erikseen. Teknisestä isännöinnistä ja kiinteistönhoidosta vastaavat tuottajan alueelliset kiinteistönhoitoyksiköt kokonaisvaltaisesti. Kiinteistönhoitoyksiköissä arkistoidaan alueen kiinteistönhoitoon liittyvät asiakirjat. Tekninen isännöitsijä vastaa alueensa kiinteistönhoidon, -huollon ja -korjausten organisoinnista, energian ja veden kulu- 3

4 1.1.2 Varallaolo tusseurannasta, raportoinnista sekä tavoitearvolaskelmista. Hän toimii myös alueensa energiavastuuhenkilönä. Tekninen isännöitsijä tai muu tuottajan nimeämä toimii myös alueensa painelaitteiden käytönvalvojana ja edustaa korjausrakentamisessa teknistä käyttäjää ja tekee alueensa LVI-, sähkö-, tele- ja rakennusteknisiä sekä mm. energiansäästöön tähtääviä korjausesityksiä. Kiinteistönhoitoyksiköt vastaavat osaltaan kemikaalivalvonnasta ja paloturvallisuuden valvonnasta ja osallistuvat niiden tarkastuksiin. Kiinteistöpalvelu, kiinteistöihin liittyvien vika- ja korjauspyyntöjä sekä palvelupyyntöjä vastaanotetaan keskitetysti Help-deskin kautta ympäri vuorokauden. Tuottaja välittää tiedot tietojärjestelmän avulla asianomaiselle yksikölle, joka tehdyn työn jälkeen dokumentoi sen järjestelmään. Normaalin työajan ulkopuolella kiireelliset pyynnöt ilmoitetaan tekniselle päivystäjälle. Kiinteistön valvonta sisältää kiinteistöjen lämpö-, höyry-, iv-, automaatio-, sähkö- ja telejärjestelmien sekä sairaalakaasun että lääkkeellisen ja teknisen paineilman toimivuuden valvonnan sekä tarvittavien huolto- tai korjaustoimien käynnistämisen. Sähkönjakeluverkon ja lämpökeskuksien häiriötilanteissa teknisen päivystäjän vasteaika normaalityöajan ulkopuolella on enintään 0,5 tuntia. Sairaanhoitoalueella on vähintään yksi tekninen päivystäjä. Välttämättömät toiminnan edellyttämät korjaustoimenpiteet, ihmishenkeen kohdistuvan uhan välttämisen vaatimat tai lisävahinkoja vähentävät korjaukset käynnistetään välittömästi. Vikaantumiset, jotka eivät aiheuta välitöntä vaaraa, korjataan normaalin työajan kuluessa Laitteiden ja komponenttien uusiminen Kaikki käytössä kuluvat osat, tiivisteet, laakerit, suodattimet jne. sekä toimintaan liittyvä työ sisältyvät kiinteistönhoitoon. Yleisesti silloin, kun vioittunut ja vaihdettava komponentti muodostaa toiminnallisen laitteiston kokonaisuudesta pienen osan, uusiminen kuuluu palveluun. Mikäli koko järjestelmä tai järjestelmän osakokonaisuus joudutaan vaihtamaan, tapahtuu se tilaajan kustannuksella Rakennustekniikka Sähköhuolto Rakennustekninen huolto sisältää kiinteistöjen (ei irtaimiston) lukkojen, ovipumppujen ja moottoriovien huollot sekä ikkuna- ja ovitiivisteiden tarkistukset ja uusinnat. Kiinteistönhoitoyksiköiden huoltotyö sisältää erilaisten kiinteistöteknisten järjestelmien käytön ja huollon. Rakennus- ja osastokohtaiset vedenkäsittelyjärjestelmät luetaan kiinteistöön kuuluviksi. Ilmanvaihtokanavien määräystenmukaiset nuohoukset nuohousohjelman mukaisesti sisältyvät sopimukseen. Säädöt ja sisäilmastoolosuhteet, käsitellyn veden ominaisuudet, paineilman laatu jne. hoidetaan ja tehdään tarvittavat mittaukset voimassa olevien säädösten ja standardien mukaisesti. Myös hissien, nosto-ovien, nosto- ja siirtolaitteiden huolto ja testaustoiminta säädösten ja niitä täydentävien standardien mukaisesti sisältyy palveluun. Sähköhuolto sisältää erilaisten sähköteknisten järjestelmien käytön ja toimintakunnosta huolehtimisen käytönjohtajan antamin valtuuksin ja velvoittein. Palvelu kattaa kaikki kiinteistöhuollon sähkö- ja teletekniikan alueet. Pääsääntöisesti palve- 4

5 1.1.6 Telehuolto lun ulkopuolelle jäävät lääkintälaitteet ja muut kiinteästä sähköverkosta pistokeliitännällä tai vastaavalla tavalla irrotettavissa olevat laitteet. Samoin palvelun ulkopuolelle jäävät viranomaisten määräämät muutos- ja korjaustyöt mikäli ne eivät kuulu normaaliin huolto- tai käyttötehtäviin. Sähköhuolto sisältää sähkönjakelujärjestelmien, niiden varavoimajärjestelmien huolto- ja kunnossapito-ohjelmien ylläpidon ja niiden mukaisista huolto- ja testaustoiminnoista sekä toimintakunnosta huolehtimisen säädösten ja niitä täydentävien standardien mukaisesti. Käytönjohtajalla on oikeus antaa täsmentäviä ohjeita tilaajan omistaman sähkönjakelujärjestelmän hoidosta ja huollosta siten kuin KTMp sähköalan töistä 516/96 määrää. Varavoimajärjestelmien koekäyttöaikataulu tiedotetaan sähkökäytönjohtajalle. Sähkönjakelujärjestelmän merkittävät tekniset häiriöt kirjataan ja raportoidaan sähkön käytön johtajalle ja kiinteistöpäällikölle. Myös sähkölaitteistojen määräaikaiskoestukset ja testaukset (mittaukset) sisältyvät pääsääntöisesti palveluun standardien ja näitä vastaavien ohjeiden mukaisesti. Kopiot määräaikaiskoestusten ja mittausten pöytäkirjoista toimitetaan sähkökäytönjohtajalle. Edelleen palveluun sisältyy olemassa olevan normaalin valaistuksen toimivuus (ei leikkausvalaisimet ja vastaavat) sekä yksittäisten rikkoutuneiden pistorasioiden, kytkimien ja niiden peitelevyjen vaihtaminen tai korjaaminen. Telehuolto sisältää erilaisten telejärjestelmien kuten automaattiset paloilmoitus-, hoitajakutsu-, henkilöhaku-, pikapuhelin-, keskusantenni-, henkilöturva- ja kulunvalvontajärjestelmien toimintakunnosta huolehtimisen. Televisiot, videot ym. laitteet eivät sisälly sopimukseen. Vastuurajaukset eritelty liitteessä Määräaikaistarkastukset Palveluun sisältyvät myös valtuutetuilta tarkastuslaitoksilta tilattavat määräaikaistarkastukset niille sähkölaitteistoille, hisseille, nosto-oville, nosto- ja siirtolaitteille paloilmaisinjärjestelmille ja sammutusjärjestelmille, joiden määräaikaistarkastuksista tilaaja (HUS-tilakeskus) näiden haltijana on säädösten perusteella velvollinen huolehtimaan. Käytettävät tarkastuslaitokset hyväksyy HUS-tilakeskus sähkön käytön johtajaa kuultuaan Energiaseuranta ja höyryn tuotanto Huoltokirja Sopimus sisältää myös sairaalahöyryn ja lämmön tuottamisen ja laadunvalvonnan, tuottamiseen liittyvät lakisääteiset tarkastukset, höyrykattiloiden ja niiden varusteiden huollot ja korjaukset kohteissa, joissa on sairaalahöyryn ja omaa lämmöntuotantoa. Meilahden voimakeskuksen tuotannosta laaditaan käyttöaika- ja päästöraportit ympäristö- ja päästölupien edellyttämässä aikataulussa ja laajuudessa. Raportit toimitetaan ympäristöhallinnon päällikölle ja kiinteistöpäällikölle 2 viikkoa ennen lupien edellyttämiä määräaikoja. Lupakäytännön muuttuessa mahdollisesta lisätyöstä sovitaan erikseen. Höyryntuotannosta toimitetaan Ryhtitietojen mukaisten maakaasun kulutusmääriin perustuva vuosiraportointi. Huoltotoimenpiteet ohjelmoidaan tuottajan Ryhti-ohjelmistolla siltä osin kuin tietojen keruu ja muut valmiudet sen mahdollistavat. Huolloista kehitetään lähiverkkoon Ryhdin tietoihin perustuvat tilahallinnon kanssa yhdessä sovittavat huoltoraportit. 5

6 1.2 Ulkoalueiden hoito Palvelu kattaa ulkoalueiden puhtaanapito- ja huoltotyöt, vihertyöt sekä talvikauden lumityöt ja liukkauden torjunnan liitteessä 1 esitetyssä laajuudessa. 1.3 Yhdyskuntajätehuolto 1.4 Tietopalvelut 1.5 Muut erillistehtävät Palvelu kattaa yhdyskuntajätehuollon liitteessä 2 esitetyssä laajuudessa. Erityisjätehuolto laskutetaan erikseen vastuuyksiköittäin raportoituna (kohta 5.2). Jäteluokituksessa ja jätehuollon eri vaiheissa molemmat osapuolet noudattavat HUS:n jätehuollon ohjeistoa. (HUS-sisäsivut/Liiketoiminta ja tukipalvelut/hus- Tilakeskus/HUS Ympäristökeskus) Sopimus sisältää piirustusarkistojen pidon nykyisessä tasossa sekä suoritettavien rakennustöiden aiheuttaman piirustusten päivityksen. Tämän sopimukseen piiriin sisältyvät sekä hankekohtaisesti tilattaviin rakennus-projekteihin sisältyvät että erikseen laskutettavat dokumenttiarkiston ylläpidon työt on eritelty liitteessä 3. Sopimus sisältää painelaitteiden käytönvalvonnan. Tuottajan henkilökunta toimii kiinteistöissä olevien painelaitteiden käytönvalvojina. Tuottaja sitoutuu siihen, että käytönvalvojilla on painelaitemääräysten mukainen pätevyys ja tilaaja vastaa tarvittavista korjaus- ja uusintainvestointien aiheuttamista kustannuksista. Tuottaja toimii painelaitteiden ja kattiloiden käyttäjänä ja nimeää niiden käytönvalvojat. Vastaavasti palveluun sisältyvät maakaasuasetuksen mukainen käytönvalvonta ja niiden raportoiminen tilaajalle. Painelaitteiden tarkastuksissa ja käytössä ilmenneistä merkittävistä seikoista tiedotetaan välittömästi HUS-tilakeskuksen kiinteistöpäällikölle. Vastaavasti palveluun sisältyvät maakaasuasetuksen mukainen käytönvalvonta sekä tuottajan palveluun liittyvien vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen (59/1999) mukainen käytönvalvonta ja niiden raportoiminen tilaajalle. Tuottaja nimeää - palonilmaisulaitteistoille hoitajat sisäasiainministeriön pelastusosaston julkaisun A:60 mukaisesti, - sammutuslaitteistoille kunnossapitotöistä huolehtivat laitteistojen hoitajat ja tarvittavat varahenkilöt sisäasianministeriön julkaisun A:65 mukaisesti ja - merkki- ja turvavalaistusjärjestelmille hoitajat. - Sähkötöiden johtajan - Ate-varastotiloista vastaavat - Tulityöluvista vastaavat - Väestönsuojan valvojat - Kulunvalvonnasta, videovalvonnasta, rikosilmoituksista, henkilöturvasta rakennusautomaatiosta ym. teknisestä toiminnasta vastaavat Päivitetty luettelo vastuuhenkilöistä vastuualueineen toimitetaan HUS- Tilakeskuksen kiinteistöpäällikölle, ympäristöhallinnon päällikölle, sähkön käytön johtajalle ja tilakeskuksen johtajalle. Sopimukseen sisältyvät lisäksi seuraavat TEM:n kanssa tehdystä energiansäästösopimuksesta johtuvat tehtävät: energiavastuuhenkilöiden nimeäminen, 6

7 ylläpitosopimuksen piiriin kuuluvien kiinteistöjen vuosittain Kuntaliittoa varten laadittavien kulutusraportin ja energiankatselmusten vuosiraporttien kokoaminen, vuosittain päivitettävä energiankäytön tehostamissuunnitelma vaikutusarvioineen, ylläpitosopimuksen piiriin kuuluvien kiinteistöjen kokonaisenergiataseen laadinta, energiakulutuksen seuraaminen ja vertaaminen sovittuihin tavoitteisiin. Energiaraportoinnista kehitetään Ryhti-tietoihin perustuvat yhdessä sovittavat raportointimallit lähiverkkoon Tuholaistorjunta ulkoalueilla ja jäteasemalla sisältyy sopimukseen. 2. Kiinteistöjen kunnossapito Kunnossapito on ylläpitoon kuuluvaa toimintaa, jossa kohteen ominaisuudet pysytetään uusimalla tai korjaamalla vialliset ja kuluneet osat ilman, että kohteen suhteellinen laatutaso olennaisesti muuttuu. Kunnossapidon tavoitteena on säilyttää kohde suunnilleen senlaatuisena kuin se oli alun perin valmistuessaan. Kohde ei kuitenkaan välttämättä pysy alkuperäisen kaltaisena, koska yleensä on tarkoituksenmukaista käyttää uudempia teknisiä ratkaisuja ja ottaa huomioon tarpeita, joita uudisrakentamisen yhteydessä ei vielä tunnettu. Kunnossapitoa voidaan tehdä hankemuotoisesti tai säännöllisten vuosikorjausten avulla. Sopimuksen piiriin kuuluvissa kiinteistöissä suoritetaan rakennus-, LVIA-, sähkö- ja teletöiden kunnossapitotehtävät sekä ns. tekniset pienkorjaukset vuoden 2009 laajuudessa. Kunnossapidon ja pienkorjausten tarvikkeiden hankinnoissa energian säästöä käytetään merkittävänä hankintakriteerinä. Palveluun kuuluu kemikaali- ja palovaarallisten aineiden käsittely- ja varastointitilojen tilaluokituksen ylläpito ja tilatietojen päivitys sekä muutosten raportointi HUStilakeskukselle. Kunnossapito ohjelmoidaan tilaajan kanssa yhteistyössä rakennuskohtaisesti ulkoalue-, rakennus-, LVIA-, sähkö- ja telekunnossapitoon. Kunnossapidon ohjelmointia kehitetään tilaajan kanssa tavoitteena Ryhtiohjelmistossa oleva rakennuskohtainen ulkoalue-, rakennus-, LVI-, sähkö- ja telekunnossapidon ohjelma, jonka toteutumista seurataan myös Ryhti-järjestelmällä. Tehtävien jakautumisesta hoitoon, kunnossapitoon ja perusparannuksiin on esimerkkejä liitteissä 1 ja 4. Liitteessä kohdassa perusparannus mainituista töistä osa rahoitetaan kiinteistöjen korjaustöinä. Energiakatselmusten yhteydessä tehdyt ehdotukset tulee ottaa huomioon kunnossapito- ja perusparannustöissä käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. 3. Kiinteistöjen korjaus Kiinteistöihin kohdistuvista korjaustöistä, jotka ovat luonteeltaan ennallistavia toimenpiteitä eivätkä paranna oleellisesti tilojen tai rakennuksen käytettävyyttä ja jotka ovat arvoltaan yli euron, mutta alle euroa laaditaan vuosisuunnitelma. Perusparannustyöt ovat investointeja, eivätkä ne kuulu tähän ryhmään. Suunnitelma hyväksytään erikseen. Suunnitelmaa tarkistetaan ja täydennetään tarvittaessa toimintavuoden aikana. 7

8 Tuottaja toteuttaa suunnitelman mukaiset työt erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti. Työt laskutetaan tilaajalta toteuman mukaan kuukausittain. 4. Tulosalueilta vastuuyksikkökohtaisesti erillislaskutettavat palvelut 4.1. Irtaimiston ja laitteiden huolto- ja korjauspalvelut Käyttäjien tuotantolaitteistojen kuten autoklaavien, huuhtelulaitteiden ja pesukoneiden huollot sisältyvät sopimukseen. Irtainten laitteiden ja irtaimiston kuten potilassänkyjen (ei sähkösänkyjen) korjaus kuuluu myös sopimukseen. Irtaimiston ja laitteiden huollosta ja korjauksesta laaditaan vakiintuneen käytännön mukaisesti kuukausittain tuloalueittain ja vastuuyksiköittäin raportit HUS:n sisäsivuille. Tuotteet on lueteltu liitteessä 5. Erikseen laskutettavat työt tehdään aina tilaukseen perustuen. Tilaus tehdään intrassa olevan ohjelman kautta tai muutoin kirjallisesti Erityis- ja ongelmajätehuolto Yhdyskuntajätehuollon ulkopuolelle jäävien jätelajien määriä seurataan tuottajayksiköittäin viivakoodijärjestelmällä. Erityis- ja ongelmajätehuollosta raportoidaan kuukausittain tuote ja vastuuyksikkökohtaisesti tulosalueittain HUS-tilakeskukselle tietoverkon avulla. Palvelun sisältö ja kyseiset jätelajit on lueteltu liitteessä 2. Tuottaja nimeää sopimuksen piiriin kuuluvien maantiekuljetusten turvallisuusneuvonantajansa (LmP188/99), joka raportoi vuosittain HUS:n ympäristöhallinnon päällikölle. Ne jätelajit, jotka tulevat tuottajavastuun piiriin sopimuskauden aikana sovitaan uudelleen myöhemmin Pienkorjauspalvelut Palvelun sisältönä ovat kiinteistöjen käyttäjäyksiköiden tilaamat ja rahoittamat pienet huoneistokorjaukset ja muutokset (katso liite 4). Tuottaja laatii aina käyttäjäyksikölle mahdollisesti tilattavasta työstä etukäteen kirjallisen tarjouksen. Alle 1000 euron tilaukset tuottajalle tekee käyttäjäyksikön edustaja. Yli 1000 euron tilaukset tuottajalle tekee sairaanhoitoalueiden osalta HUS-tilakeskus. Muiden tulosalueiden osalta tilauksen tekee tuottajalle kyseisen tulosalueen edustaja Muut erillislaskutettavat palvelut Käyttäjäpalveluita ovat mm. sisustus-, kalustus- ja laiteasennuspalvelut, muutto- ja kuljetuspalvelut sekä muut mahdolliset tukipalvelut. Muut kiinteistöihin liittyvät palvelut, joita käyttäjäyksiköt tilaavat, tuottaja sopii suoraan käyttäjäyksikön kanssa. Erikseen tilattavia ja käyttäjäyksiköiltä erillislaskutettavia palveluita ovat esimerkiksi: irtaimiston (kaapit, pöydät jne.) lukkojen huolto, korjaus ja uusinta kaikkien lukkojen uudelleen sarjoitus, lisäavainten teko rakennus- ja osastokohtaiset dialyysijärjestelmät keittiön kylmätilojen automaattiovet 8

9 irtaimistojen korjaus, kunnostus, muutos ja siirto sekä asennus (esim. kaapistot, pöydät, tuolit, hyllyt) irtaimiston valmistaminen, hankinta ja asennus (esim. ilmoitustaulut, jalkatuet jne.) muutot, kuljetukset. Tilaukset tulevat tuottajalle HUS:n intrasivuilla sijaitsevan Help-deskin webkäyttöliittymän avulla. Sairaanhoitoalueet ovat sisäisesti ohjeistaneet menettelyn yli 1000 euron tilauksissa. 5. Korvaukset vuonna 2010 Kohde Helsinki Jorvi Peijas Yhteensä Kiinteistöhoito ja kohta 1.5 Ulkoalueet Yhdyskunta jätehuolto Tietopalvelut Kunnossapito Tilavuokrat HYKS sha yht Ylläpitosopimus Tilavuokrat Hyvinkään sairaanhoitoalue yht Ylläpitosopimus Tilavuokrat Lohjan sairaanhoitoalue yht Ylläpitosopimus Tilavuokrat Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue yht Ylläpitosopimus Tilavuokrat Porvoon sairaanhoitoalue yht Sopimus yhteensä Lisäksi tuottajalle korvataan henkilökunta- ja asiakaspysäköinnin järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia Meilahden sairaala-alueen osalta euroa. Jorvin sairaala-alueen vastaavan korvauksen määrästä päätetään erikseen joulukuun 2010 aikana. Ylläpitokorvauksen ja kiinteistöjen kunnossapidon sekä pysäköintitappion laskutus tapahtuu 12 erään jaettuna ja lasku erääntyy kunkin kuukauden 5. päivänä. Kiinteistöjenkorjauspalvelu (kohta 3) laskutetaan kuukausittain toteuman mukaisesti. 9

10 Lopullinen ylläpidon ja kunnossapidon hinta sekä pysäköintitoiminnan tappioista aiheutuva korvaus määräytyy todellisten tuottajalle aiheutuneiden kustannusten mukaan. Tuottaja esittää tilaajalle ennakkotiedon toteutuneista kustannuksista HUS:n tilinpäätöksen laadinta-aikataulun mukaisesti. Toimintavuoden lopulliset kustannustiedot esitetään eriteltyinä rakennuksittain erikseen sovittavalla tavalla. Korvaukset mahdollisista lisätehtävistä tai kustannuksiin oleellisesti vaikuttavista toiminnan ja kustannusten muutoksista sovitaan toimintavuoden kuluessa tapauskohtaisesti erikseen. Erillislaskutettavat palvelut: Tämän sopimuksen nojalla tuotettujen erillislaskutettavien palveluiden laskutus tapahtuu palvelutyypeittäin erikseen sovittavalla tavalla ja aikataululla tapahtuvana kokoomalaskutuksena. Palvelutyypit laskutetaan erikseen kuukausittain tulosalueittain, sairaanhoitoalueiden osalta HUS-tilakeskukselle lähetettävillä kokoomalaskuilla, joiden liitteenä olevassa sähköisessä ecel-muotoisessa taulukossa on eriteltynä tuotetut palvelut ja tarvikkeet vastuuyksiköittäin. Liikelaitosten osalta laskut eivät kierrä HUS-tilakeskuksen kautta. Laskujen tulee perustua todellisiin kustannuksiin tai hyväksytyn tarjouksen mukaiseen hintaan. Käytettyjen varaosien ja tarvikkeiden hintaan tuottajalla on oikeus lisätä hankinta-, varastointi- ja käsittelykulut. Tämän sopimuksen mukaisiin laskuihin lisätään arvonlisävero. 6. Muut sopimusehdot Tämän sopimuksen mukaisissa tehtävissä noudatetaan: HUS-kuntayhtymän Hankintaohjetta, HUS:n investontiohjetta (pysyväisohje 4/2009), HUS-kuntayhtymän yleisiä tavara- ja palveluhankintojen hankinta- ja sopimusehtoja HUS jäteohjetta, Energiatehokkuuden varmistaminen HUS:n rakennushankkeissa -ohjetta sekä HUS-Kiinteistöt Oy:n laatujärjestelmää. Sopimusta sovellettaessa noudatetaan ensisijaisesti tähän sopimukseen kirjattuja ehtoja ja toissijaisesti Kiinteistönhoidon ja isännöinnin yleisiä sopimusehtoja (KH&I- YSE 2000, liite 6). Kiinteistöjen omistajaa HUS-kuntayhtymää edustaa virallisissa suhteissa kolmansiin osapuoliin nähden tilaaja. Kaikista tähän sopimukseen sisältymättömistä merkittävistä selvityksistä, jotka kohdistuvat HUS-kuntayhtymän omistamaan kiinteään käyttöomaisuuteen tai sen käytön strategisiin linjauksiin informoidaan etukäteen tilaajaa. 7. Sopimuksen seuranta Sopimuksen toteutumista seurataan kolmannesvuosittain pidettävissä seurantakokouksissa, jotka kiinteistöpäällikkö kutsuu koolle. Energiansäästösopimuksen velvoitteiden seurannasta järjestetään erillisiä yhteistyöneuvotteluja. Seuranta tapahtuu yhdessä Ryhti Ececutive ssa HUS-tilakeskukselle laaditun raportin avulla. 10

11 Kohtien 2 ja 3 toteutumista seurataan rakennuskohtaisella raportoinnilla maalis-, touko-, elo- ja lokakuussa pidettävissä seurantakokouksissa, jotka kiinteistöpäällikkö kutsuu koolle. 8. Voimassaoloaika Sopimus on voimassa toistaiseksi alkaen 6 kuukauden irtisanomisajalla. Mikäli sopimusosapuolet eivät ole yhteisesti sopineet vuoden 2011 alkuun mennessä uudesta korvaavasta sopimuksesta, jatkuu laskutus edellisen vuoden suuruisena kunnes sopimus on hyväksytty, edellyttäen ettei sopimuksen laajuus ole olennaisesti muuttunut. Tätä sopimusta on tehty kaksi samansanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. Helsingissä helmikuun. päivänä, 2010 HUS-tilakeskus HUS-Kiinteistöt Oy Ossi Heinonen HUS-tilakeskuksen johtaja Ilkka Marttila toimitusjohtaja 11

12 LIITE 1 ULKOALUEIDEN HOITO Ylläpitosopimukseen sisältyvät ulkoaluetyöt: päivittäiset kone- ja käsin siivoukset, kerran päivässä arkipäivisin roskakorien ja tuhkakuppien tyhjennys ulkoalueilta tarvittaessa ulko-ovien edustoilla olevien ritiläalustojen puhdistus tarvittaessa irtoroskien kerääminen kiinteistöjen ulkoalueita tarvittaessa sadevesikourujen puhdistus syksyisin ja keväisin ulkoalueiden kevät- ja syyssiivous väestönsuojatunnelin siivous ja pesu kaksi kertaa vuodessa pienet asfaltointipaikkaukset ulkokalusteiden (penkit, kukkalaatikot edellisen vuoden laajuudessa), siirrot keväisin ja syksyisin tarvittaessa korjaus. lasten leikkialueiden hiekkalaatikoiden hiekanvaihdot ja kalusteiden kunnossapito. EU-direktiivin määräämät säännöllisesti tehtävät leikkivälineiden katselmoinnit raportoidaan kiinteistöpäällikölle. tuhoeläinten torjunta ja myrkytykset lipputankojen huolto puistopuiden silmämääräinen kunnontarkkailu ja niiden raportoiminen tilahallinnolle sekä lahonneiden puiden kaato ja poiskuljetus parvekkeiden puhtaanapito suurten joulukuusien ja juhannuskoivujen, paikalleen sijoittaminen sekä poistaminen ulkoalueilla. yleisten tilojen viherkasvien hoito Jorvin sairaalassa edellisen vuoden laajuudessa. Ylläpitosopimukseen sisältyvät vihertyöt: nurmikoiden kevät- ja syyssiivous, paikkaus ja leikkaus piha-alueilla olevien kesäkukkien istutus ja hoito edellisen vuoden laajuudessa istutusalueiden hoito Ylläpitosopimukseen sisältyvät lumityöt: kone- ja käsityöt sekä tarvittaessa lumen poiskuljetus (koskee myöskin kiinteistöille kuuluvia katu- ja jalkakäytäväalueita) lumenpudotus katoilta tarvittaessa hiekoitukset (keväällä hiekan poisto ja pesu) Erikseen tilattavat tarjoukseen perustuvat työt: (eivät sisälly ylläpidon sopimushintaan) toimistojen muutot varastojen tyhjennykset arkistojen siirrot sähkösänkyjen kuljetukset tilaisuuksien järjestelyihin liittyvät kuljetukset koe-eläinten kuljetukset kuljetukset Lylyisten virkistysalueelle puiden ja istutusalueiden perustaminen ja uusiminen nurmikoiden uusiminen sisäkasvien suunnittelu, hankinta ja tarkastus

13 YLLÄPITOSOPIMUS, HYKS sairaanhoitoalue, LIITE 2 1 JÄTEHUOLTO 1. Ylläpitosopimukseen kuuluvat jätehuollon palvelut 1.1 Kakki jätelajit HUS-Kiinteistöt Oy:n tehtäviin kuuluu ulko- ja jäteasematiloissa sijaitsevien koneellisesti tyhjennettävien keräysvälineiden ylläpito kaikissa HYKS sairaanhoitoalueiden kiinteistöissä: Meilahden sairaala-alue, Töölön sairaala, Kirurginen sairaala, Kätilöopiston sairaala, Jorvin sairaala ja Peijaksen sairaala sekä alueiden muissa kiinteistöissä, mm. asuinkiinteistöt Puristimien, säiliöiden ja kylmäkonttien ylläpito, omistus ja vuokrasopimukset. Muu mahdollinen alueen jätehuoltoon liittyvän hydrauliikan ja tekniikan ylläpito, omistus ja vuokrasopimukset. Jätekirjapito- ja raportointi sähköisesti ecel -muodossa ympäristöhallinnon päällikölle kahdesti vuodessa (31.1. ja 1.8.) seuraavasti: Yhdyskuntajätehuollon ja hyötyjätehuollon raportit sisältävät jätekertymätiedot tonneina (t), kuutiona (m 3 ) tai tilavuuskappaleina (esim. 1 kpl/5 l) sekä kustannukset jätteistä jätelajeittain sekä kuljetuksesta euroina kiinteistökohtaisesti. Ongelmajätehuollon raportti sisältää öljynerotuskaivojätteen, jäteöljyn sekä kiinteiden öljyjätteiden, paristojen ja akkujen sekä loisteputkien kertymä- ja kustannustiedot kiloina (kg), kuutioina (m 3 ) tai tilavuuskappaleina (esim.1kpl/5l) sekä kustannukset jätteistä jätelajeittain sekä kuljetuksesta euroina kiinteistökohtaisesti. Raportointi sisältää myös tiedot jätehuollon sopimuskumppaneista sekä kohteesta, johon jätelajit toimitetaan. HUS Ympäristökeskus raportoi edellä mainitut jätteet julkaistavassa HUS:n ympäristöraportissa. HUS-Kiinteistöt Oy raportoi kiinteistöhuoltoon liittyvät jätteet sekä muut omassa toiminnassaan syntyvät jätteet. Ulkona olevien jätepisteiden puhtaana pito Tehdä, ylläpitää ja seurata jätesopimuksia, noudattaen jäte lainsäädäntöä ja kunnallisia jätemääräyksiä. Ylläpitosopimuksen ulkopuolelle jäävät Syntypaikkalajittelu ja siihen liittyvä neuvonta. Alueen kiinteistöjen sisäkuljetukset jäteasemalle. Sairaalan sisäinen jätehuolto, kuten astiat ja muut sisäiset siirrot. Jätehuoltoon liittyvät kiinteistöjen sisätilojen ja ulkona olevien varastokonttien siivous. Vahinkotapausten jätehuolto. 1.2 Yhdyskuntajätehuolto ja hyötyjätehuolto HUS-Kiinteistöt Oy:lle kuuluvat sopimusalueen puristimien ja pienastioiden kuljetusten järjestäminen noudattaen kunnallisia jätemääräyksiä.

14 YLLÄPITOSOPIMUS, HYKS sairaanhoitoalue, LIITE Ongelmajätehuolto Ongelmajätettä varastoidaan korkeintaan yhden vuoden ajan. Kerran vuodessa tyhjennettäviin ongelmajätteisiin kuuluvat mahdolliset öljynerotuskaivot ja loisteputket sekä akut, paristot ja lyijyjäte. HUS-Kiinteistöt Oy merkitsee ja lajittelee toiminnastaan syntyvät jätteet asianmukaisesti ja kuljettaa ne itse tai ostopalveluna käsittelyyn. HUS-Kiinteistöt Oy:n tulee säilyttää käsittelemiensä ongelmajätteiden siirtoasiakirjat ja esittää ne pyydettäessä HUS Ympäristökeskukselle. Siirtoasiakirjoja tulee säilyttää vähintään seitsemän vuotta. 2. Sopimuksen piiriin kuuluva erikseen laskutettava jätehuolto 2.1 Erityisjätehuolto Palvelut perustuvat säännöllisesti toistuessaan jatkuvaan tilaukseen ja tarvittaessa kertatilaukseen. Jätteen tuottaja lajittelee, pakkaa ja merkitsee lähetettävät jätteet. Laskutus tapahtuu viivakoodijärjestelmällä. Biologinen jätteen, punainen säkki, jäte laitetaan kylmäsäilöön. Pistävä ja viiltävä jäte, punainen säkki tai yksittäinen pi-vi astia, jäte laitetaan kylmäsäiliöön. Tietosuojattava paperijäte ja muu tietosuojattava jäte, jatkuva tai kertatilaus keräysyhtiöön. Sähkö- ja elektroniikkaromu, SER lajitellaan seuraaviin eriin. SER, koneromu: liedet, astian- ja pyykinpesukoneet, ym. vastaavan kokoiset. SER, pienlaiteromu: näppäimistö, laskin, puhelin, vastaaja, pieni radio yms. SER, kylmälaite: jääkaapit, pakastimet, myös arkut, yhdistelmäkaapit, yms. SER, kuvaruudut, TV, monitorit SER, muut: tietokoneen keskusyksikkö, tulostimet, pienet kopiokoneet, faksit, mikroaaltouuni, yms. SER, sairaalalaitteet. Tilaus jäteyhtiöltä. Erikseen laskutettavaan jätehuoltoon ei kuulu sisäkuljetus paikoissa, joissa toimii muut huoltomiehet.

15 YLLÄPITOSOPIMUS, Hyvinkään sairaanhoitoalue, LIITE 2 1 JÄTEHUOLTO 1. Ylläpitosopimukseen kuuluvat jätehuollon palvelut 1.1 Kakki jätelajit HUS-Kiinteistöt Oy:n tehtäviin kuuluu ulko- ja jäteasematiloissa sijaitsevien koneellisesti tyhjennettävien astioiden ylläpito kaikissa Hyvinkään sairaanhoitoalueiden kiinteistöissä, kuten Hyvinkään, Kellokosken ja Ohkolan sairaaloissa sekä alueiden muissa kiinteistöissä, mm. asuinkiinteistöt selvästi erikseen. Puristimien ylläpito, omistus ja vuokrasopimukset. Muu mahdollinen alueen jätehuoltoon liittyvän hydrauliikan ja tekniikan ylläpito, omistus ja vuokrasopimukset. Jätekirjapito- ja raportointi sähköisesti ecel -muodossa ympäristöhallinnon päällikölle kahdesti vuodessa (31.1. ja 1.8.) seuraavasti: Yhdyskuntajätehuollon ja hyötyjätehuollon raportit sisältävät jätekertymätiedot tonneina (t), kuutiona (m 3 ) tai tilavuuskappaleina (esim. 1 kpl/5 l) sekä kustannukset jätteistä jätelajeittain sekä kuljetuksesta euroina kiinteistökohtaisesti. Ongelmajätehuollon raportti sisältää öljynerotuskaivojätteen, jäteöljyn sekä kiinteiden öljyjätteiden, paristojen ja akkujen sekä loisteputkien kertymä- ja kustannustiedot kiloina (kg), kuutioina (m 3 ) tai tilavuuskappaleina (esim.1kpl/5l) sekä kustannukset jätteistä jätelajeittain sekä kuljetuksesta euroina kiinteistökohtaisesti. Raportointi sisältää myös tiedot jätehuollon sopimuskumppaneista sekä kohteesta, johon jätelajit toimitetaan. HUS Ympäristökeskus raportoi edellä mainitut jätteet julkaistavassa HUS:n ympäristöraportissa. HUS-Kiinteistöt Oy raportoi kiinteistöhuoltoon liittyvät jätteet sekä muut omassa toiminnassaan syntyvät jätteet. Keskitettyjen jätepisteiden puhtaanapito. Lastauslaiturien puhtaanapito Ylläpitosopimuksen ulkopuolelle jäävät Syntypaikkalajittelu ja siihen liittyvä neuvonta. Alueen kiinteistöjen sisäkuljetukset jäteasemalle. Sairaalan sisäinen jätehuolto, kuten astiat ja muut sisäiset siirrot. Jätehuoltoon liittyvät kiinteistöjen sisätilojen ja ulkona olevien varastokonttien siivous. Vahinkotapausten jätehuolto. Kellokosken ja Ohkolan sairaaloiden ulkona tapahtuva jätteiden kuljetus keskitettyyn jätepisteeseen 1.2 Yhdyskuntajätehuolto ja hyötyjätehuolto HUS-Kiinteistöt Oy:lle kuuluvat sopimusalueen puristimien ja pienastioiden kuljetusten järjestäminen noudattaen kunnallisia jätemääräyksiä.

16 YLLÄPITOSOPIMUS, Hyvinkään sairaanhoitoalue, LIITE Ongelmajätehuolto Ongelmajätettä varastoidaan korkeintaan yhden vuoden ajan. Kerran vuodessa tyhjennettäviin ongelmajätteisiin kuuluvat mahdolliset öljynerotuskaivot ja loisteputket sekä akut, paristot ja lyijyjäte. HUS-Kiinteistöt Oy merkitsee ja lajittelee toiminnastaan syntyvät jätteet asianmukaisesti ja kuljettaa ne itse tai ostopalveluna käsittelyyn. HUS-Kiinteistöt Oy:n tulee säilyttää käsittelemiensä ongelmajätteiden siirtoasiakirjat ja esittää ne pyydettäessä HUS Ympäristökeskukselle. Siirtoasiakirjoja tulee säilyttää vähintään seitsemän vuotta. Osasto tilaa itse muille ongelmajätteille noudon HUS:in ongelmajätehuolto-sopimuksen mukaan 2. Sopimuksen piiriin kuuluva erikseen laskutettava jätehuolto Palvelut perustuvat säännöllisesti toistuessaan jatkuvaan tilaukseen ja tarvittaessa kertatilaukseen. Jätteen tuottaja lajittelee, pakkaa ja merkitsee lähetettävät jätteet. Laskutus tapahtuu viivakoodijärjestelmän kautta. 2.1 Erityisjätehuolto Tietosuojattava paperijäte ja muu tietosuojattava jäte, jatkuva tai kertatilaus keräysyhtiöön. Erikseen laskutettavaan jätehuoltoon ei kuulu sisäkuljetus paikoissa joissa toimii HUS- Logistiikan huoltomiehet Biologinen jäte, Pistävä ja viiltäväjäte ja SER

17 YLLÄPITOSOPIMUS, Lohjan sairaanhoitoalue, LIITE 2 1 JÄTEHUOLTO 1. Ylläpitosopimukseen kuuluvat jätehuollon palvelut 1.1 Kakki jätelajit HUS-Kiinteistöt Oy:n tehtäviin kuuluu ulko- ja jäteasematiloissa sijaitsevien koneellisesti tyhjennettävien astioiden ylläpito kaikissa Lohjan sairaanhoitoalueiden kiinteistöissä: Lohjan ja Paloniemen sairaaloissa sekä alueiden muissa kiinteistöissä, mm. asuinkiinteistöt. Puristimien ylläpito, omistus ja vuokrasopimukset Muu mahdollinen alueen jätehuoltoon liittyvän hydrauliikan ja tekniikan ylläpito, omistus ja vuokrasopimukset. Jätekirjapito- ja raportointi sähköisesti ecel -muodossa ympäristöhallinnon päällikölle kahdesti vuodessa (31.1. ja 1.8.) seuraavasti: Yhdyskuntajätehuollon ja hyötyjätehuollon raportit sisältävät jätekertymätiedot tonneina (t), kuutiona (m 3 ) tai tilavuuskappaleina (esim. 1 kpl/5 l) sekä kustannukset jätteistä jätelajeittain sekä kuljetuksesta euroina kiinteistökohtaisesti. Ongelmajätehuollon raportti sisältää öljynerotuskaivojätteen, jäteöljyn sekä kiinteiden öljyjätteiden, paristojen ja akkujen sekä loisteputkien kertymä- ja kustannustiedot kiloina (kg), kuutioina (m 3 ) tai tilavuuskappaleina (esim.1kpl/5l) sekä kustannukset jätteistä jätelajeittain sekä kuljetuksesta euroina kiinteistökohtaisesti. Raportointi sisältää myös tiedot jätehuollon sopimuskumppaneista sekä kohteesta, johon jätelajit toimitetaan. HUS Ympäristökeskus raportoi edellä mainitut jätteet julkaistavassa HUS:n ympäristöraportissa. HUS-Kiinteistöt Oy raportoi kiinteistöhuoltoon liittyvät jätteet sekä muut omassa toiminnassaan syntyvät jätteet. Jäteaseman puristin tason ja ulkona olevien jätepisteiden puhtaanpito Tehdä, ylläpitää ja seurata jätesopimuksia, noudattaen jäte lainsäädäntöä ja kunnallisia jätemääräyksiä. Ylläpitosopimuksen ulkopuolelle jäävät Syntypaikkalajittelu ja siihen liittyvä neuvonta. Alueen kiinteistöjen sisäkuljetukset jäteasemalle. Sairaalan sisäinen jätehuolto, kuten astiat ja muut sisäiset siirrot. Jätehuoltoon liittyvät kiinteistöjen sisätilojen ja ulkona olevien varastokonttien siivous. Vahinkotapausten jätehuolto. 1.2 Yhdyskuntajätehuolto ja hyötyjätehuolto HUS-Kiinteistöt Oy:lle kuuluvat sopimusalueen puristimien ja pienastioiden kuljetusten järjestäminen noudattaen kunnallisia jätemääräyksiä. 1.3 Ongelmajätehuolto Ongelmajätettä varastoidaan korkeintaan yhden vuoden ajan. Kerran

18 YLLÄPITOSOPIMUS, Lohjan sairaanhoitoalue, LIITE 2 2 vuodessa tyhjennettäviin ongelmajätteisiin kuuluvat mahdolliset öljynerotuskaivot ja loisteputket sekä akut, paristot ja lyijyjäte. HUS-Kiintestöt Oy merkitsee ja lajittelee toiminnastaan syntyvät jätteet asianmukaisesti ja kuljettaa ne itse tai ostopalveluna käsittelyyn. HUS-Kiinteistöt Oy:n tulee säilyttää käsittelemiensä ongelmajätteiden siirtoasiakirjat ja esittää ne pyydettäessä HUS Ympäristökeskukselle. Siirtoasiakirjoja tulee säilyttää vähintään seitsemän vuotta Osasto tilaa itse muille ongelmajätteille noudon HUS:in ongelmajätehuolto-sopimuksen mukaan. 2. Sopimuksen piiriin kuuluva erikseen laskutettava jätehuolto 2.1 Erityisjätehuolto Palvelut perustuvat säännöllisesti toistuessaan jatkuvaan tilaukseen ja tarvittaessa kertatilaukseen. Jätteen tuottaja lajittelee, pakkaa ja merkitsee lähetettävät jätteet. Laskutus tapahtuu viivakoodijärjestelmällä. Biologinen jätteen, punainen säkki, jäte varastoidaan ulkona oleviin 4m³ syväkeräyssäiliöön. Pistävä ja viiltävä jäte, punainen säkki tai yksittäiset pakkaukset, jäte varastoidaan ulkona oleviin 4m³ syväkeräyssäiliöön. Tietosuojattava paperijäte ja muu tietosuojattava jäte, jatkuva tai kertatilaus keräysyhtiöön. Sähkö- ja elektroniikkaromu, SER lajitellaan seuraaviin eriin. SER, koneromu: liedet, astian- ja pyykinpesukoneet, ym. vastaavan kokoiset. SER, pienlaiteromu: näppäimistö, laskin, puhelin, vastaaja, pieni radio yms. SER, kylmälaite: jääkaapit, pakastimet, myös arkut, yhdistelmäkaapit, yms. SER, kuvaruudut, TV, monitorit SER, muut: tietokoneen keskusyksikkö, tulostimet, pienet kopiokoneet, faksit, mikroaaltouuni, yms. SER, sairaalalaitteet. Tyhjennyksen tilaus jäteyhtiöltä. Erikseen laskutettavaan jätehuoltoon ei kuulu sisäkuljetus paikoissa joissa toimii HUS- Logistiikan huoltomiehet

19 YLLÄPITOSOPIMUS, Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue, LIITE 2 1 JÄTEHUOLTO 1. Ylläpitosopimukseen kuuluvat jätehuollon palvelut 1.1 Kakki jätelajit HUS-Kiinteistöt Oy:n tehtäviin kuuluu ulko- ja jäteasematiloissa sijaitsevien koneellisesti tyhjennettävien astioiden ylläpito kaikissa Länsi- Uudenmaan sairaanhoitoalueiden kiinteistöissä: Tammiharjun ja Länsi- Uudenmaan sairaaloissa sekä alueiden muissa kiinteistöissä, mm. asuinkiinteistöt. Puristimien ylläpito, omistus ja vuokrasopimukset. Muu mahdollinen alueen jätehuoltoon liittyvän hydrauliikan ja tekniikan ylläpito, omistus ja vuokrasopimukset. Jätekirjapito- ja raportointi sähköisesti ecel -muodossa ympäristöhallinnon päällikölle kahdesti vuodessa (31.1. ja 1.8.) seuraavasti: Yhdyskuntajätehuollon ja hyötyjätehuollon raportit sisältävät jätekertymätiedot tonneina (t), kuutiona (m 3 ) tai tilavuuskappaleina (esim. 1 kpl/5 l) sekä kustannukset jätteistä jätelajeittain sekä kuljetuksesta euroina kiinteistökohtaisesti. Ongelmajätehuollon raportti sisältää öljynerotuskaivojätteen, jäteöljyn sekä kiinteiden öljyjätteiden, paristojen ja akkujen sekä loisteputkien kertymä- ja kustannustiedot kiloina (kg), kuutioina (m 3 ) tai tilavuuskappaleina (esim.1kpl/5l) sekä kustannukset jätteistä jätelajeittain sekä kuljetuksesta euroina kiinteistökohtaisesti. Raportointi sisältää myös tiedot jätehuollon sopimuskumppaneista sekä kohteesta, johon jätelajit toimitetaan. HUS Ympäristökeskus raportoi edellä mainitut jätteet julkaistavassa HUS:n ympäristöraportissa. HUS-Kiinteistöt Oy raportoi kiinteistöhuoltoon liittyvät jätteet sekä muut omassa toiminnassaan syntyvät jätteet. Länsi-Uudenmaan sairaalan ulkojätepisteiden puhtaanapito. Tammiharjun sairaalan ulkona tapahtuva jätteiden kuljetus, ulkona olevien jätepisteiden puhtaanapito. Tehdä, ylläpitää ja seurata jätesopimuksia, noudattaen jäte lainsäädäntöä ja kunnallisia jätemääräyksiä. Ylläpitosopimuksen ulkopuolelle jäävät Syntypaikkalajittelu ja siihen liittyvä neuvonta. Alueen kiinteistöjen sisäkuljetukset jäteasemalle. Sairaalan sisäinen jätehuolto, kuten astiat ja muut sisäiset siirrot. Jätehuoltoon liittyvät kiinteistöjen sisätilojen ja ulkona olevien varastokonttien siivous. Vahinkotapausten jätehuolto. Värikasettien pakkaus Kaluste varaston hoito 1.2 Yhdyskuntajätehuolto ja hyötyjätehuolto

20 YLLÄPITOSOPIMUS, Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue, LIITE 2 2 HUS-Kiinteistöt Oy:lle kuuluvat sopimusalueen puristimien ja pienastioiden kuljetusten järjestäminen noudattaen kunnallisia jätemääräyksiä. 1.3 Ongelmajätehuolto Ongelmajätettä varastoidaan korkeintaan yhden vuoden ajan. Kerran vuodessa tyhjennettäviin ongelmajätteisiin kuuluvat mahdolliset öljynerotuskaivot ja loisteputket sekä akut, paristot ja lyijyjäte. HUS- Kiinteistöt OY merkitsee ja lajittelee toiminnastaan syntyvät jätteet asianmukaisesti ja kuljettaa ne itse tai ostopalveluna käsittelyyn. HUS-Kiinteistöt Oy:n tulee säilyttää käsittelemiensä ongelmajätteiden siirtoasiakirjat ja esittää ne pyydettäessä HUS Ympäristökeskukselle. Siirtoasiakirjoja tulee säilyttää vähintään seitsemän vuotta. 2. Sopimuksen piiriin kuuluva erikseen laskutettava jätehuolto Palvelut perustuvat säännöllisesti toistuessaan jatkuvaan tilaukseen ja tarvittaessa kertatilaukseen. Jätteen tuottaja lajittelee, pakkaa ja merkitsee lähetettävät jätteet. Laskutus tapahtuu viivakoodijärjestelmällä. 2.1 Erityisjätehuolto Biologinen jätteen, punainen säkki, jäte varastoidaan viilennettyyn ongelmajätekonttiin. Pistävä ja viiltävä jäte, punainen säkki tai yksittäisiä pi-vi astioita, jäte varastoidaan viilennettyyn ongelmajätekonttiin. Tietosuojattava paperijäte ja muu tietosuojattava jäte, jatkuva tai kertatilaus keräysyhtiöön. Sähkö- ja elektroniikkaromu, SER lajitellaan seuraaviin eriin. SER, koneromu: liedet, astian- ja pyykinpesukoneet, ym. vastaavan kokoiset. SER, pienlaiteromu: näppäimistö, laskin, puhelin, vastaaja, pieni radio yms. SER, kylmälaite: jääkaapit, pakastimet, myös arkut, yhdistelmäkaapit, yms. SER, kuvaruudut, TV, monitorit SER, muut: tietokoneen keskusyksikkö, tulostimet, pienet kopiokoneet, faksit, mikroaaltouuni, yms. SER, sairaalalaitteet. Tyhjennyksen tilaus jäteyhtiöltä.

Hallitus 25.10.2010, LIITE 7 HUS-TILAKESKUKSEN JA HUS-KIINTEISTÖT OY:N VÄLINEN SOPIMUS KIINTEISTÖJEN YLLÄPIDOSTA

Hallitus 25.10.2010, LIITE 7 HUS-TILAKESKUKSEN JA HUS-KIINTEISTÖT OY:N VÄLINEN SOPIMUS KIINTEISTÖJEN YLLÄPIDOSTA Hallitus 25.10.2010, LIITE 7 HUS-TILAKESKUKSEN JA HUS-KIINTEISTÖT OY:N VÄLINEN SOPIMUS KIINTEISTÖJEN YLLÄPIDOSTA VUONNA 2011 Sopimuksen laajuus Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS-kuntayhtymä),

Lisätiedot

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS VESI- JA VIEMÄRILAITOSTEN YLLÄPIDOSTA VUONNA 2015

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS VESI- JA VIEMÄRILAITOSTEN YLLÄPIDOSTA VUONNA 2015 JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS VESI- JA VIEMÄRILAITOSTEN YLLÄPIDOSTA VUONNA 2015 1. SOPIJAOSAPUOLET: Tilaaja: Rantasalmen kunta / vesi- ja viemärilaitos Y-tunnus 0166507-1

Lisätiedot

Hallitus 13.12.2012, LIITE 9 HUS-TILAKESKUKSEN JA HUS-KIINTEISTÖT OY:N VÄLINEN SOPIMUS KIINTEISTÖJEN YLLÄPIDOSTA

Hallitus 13.12.2012, LIITE 9 HUS-TILAKESKUKSEN JA HUS-KIINTEISTÖT OY:N VÄLINEN SOPIMUS KIINTEISTÖJEN YLLÄPIDOSTA Hallitus 13.12.2012, LIITE 9 HUS-TILAKESKUKSEN JA HUS-KIINTEISTÖT OY:N VÄLINEN SOPIMUS KIINTEISTÖJEN YLLÄPIDOSTA VUONNA 2013 Sopimuksen laajuus Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS-kuntayhtymä),

Lisätiedot

Vuokralainen vastaa ja maksaa itse. Vuokranantaja vastaa ja sisältyy vuokraan

Vuokralainen vastaa ja maksaa itse. Vuokranantaja vastaa ja sisältyy vuokraan asumispalveluyksikköä 1 Vuokranantaja vastaa ja sisältyy vuokraan Vuokralainen vastaa ja maksaa itse KIINTEISTÖYHTIÖN HALLINTO Hallinnollinen isännöinti KiinteistöOy hallinto Kirjanpito ja maksuliikenne

Lisätiedot

Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5)

Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5) 3 vko 2 vko 1 vko 2 kk 1 kk 1 vuodessa Jatkuva 3 vko 2 vko 1 vko 2 kk 1 kk 1 vuodessa As Oy Mallitalo Oy 1.6.2008 Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5) YLEISET HOITOTEHTÄVÄT Työnjohto Työ- ja vikailmoitusten

Lisätiedot

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015 JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015 1. SOPIJAOSAPUOLET: Tilaaja: Rantasalmen kunta / kunnanhallitus Y-tunnus 0166507-1 Poikkitie

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ/ Vastuunjakotaulukko. Liite 3

TARJOUSPYYNTÖ/ Vastuunjakotaulukko. Liite 3 TARJOUSPYYNTÖ/ Vastuunjakotaulukko Liite 3 Sopimuskauden alkaessa olemassa oleva irtaimisto ja laitteet annetaan palveluntuottajan käyttöön veloituksetta. Em. määrät ja kunto vaihtelevat, joten liitteessä

Lisätiedot

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN KEHITTÄMISEN TOIMIALAN VÄLINEN SOPIMUS KIINTEISTÖJEN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN KEHITTÄMISEN TOIMIALAN VÄLINEN SOPIMUS KIINTEISTÖJEN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015 JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN KEHITTÄMISEN TOIMIALAN VÄLINEN SOPIMUS KIINTEISTÖJEN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015 SOPIJAOSAPUOLET: TILAAJA : Rantasalmen kunta Y-tunnus 0166507-1 Poikkitie

Lisätiedot

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2016

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2016 JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2016 1. SOPIJAOSAPUOLET: Tilaaja: Rantasalmen kunta / kunnanhallitus Y-tunnus 0166507-1 Poikkitie

Lisätiedot

TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT

TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT POISTUMISREITTIVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS- PÖYTÄKIRJA 08/07 VOT6502 2 Poistumisreittivalaistuksen kunnossapito-ohjelma Poistumisreitin

Lisätiedot

Etelä-Savon shp:n tekniikan tulosyksikön ja vuokralaisen välinen vastuunjakotaulukko. YLEISET Tekninen varallaolojärjestelmä

Etelä-Savon shp:n tekniikan tulosyksikön ja vuokralaisen välinen vastuunjakotaulukko. YLEISET Tekninen varallaolojärjestelmä Sivu1 / 5 YLEISET Tekninen varallaolojärjestelmä Kiinteistövero Talvikunnossapito Ulkoalueiden hoito Yhdyskuntajätteiden kuljetus ja hävitys Koko kiinteistöä palvelevat järjestelmät Energian kulutus -

Lisätiedot

TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3. Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito

TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3. Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3 Sopimuksen kohde Tilaaja Tuottaja Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito Asikkalan kunta, tekninen

Lisätiedot

Perusmaksu (sisältää 2h työtä)

Perusmaksu (sisältää 2h työtä) A. VALVONTASUUNNITELMAN MUKAISTEN VALVONTA- JA TARKASTUSTEHTÄVIEN MAKSUT Asuinrakennusten palotarkastukset, veloitukset Perusmaksu Tuntiveloitus (alv. 0%) Yleinen palotarkastus - - Jälkipalotarkastus -

Lisätiedot

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA Palotarkastusinsinööri Tapio Stén Pirkanmaan pelastuslaitos, pvm. 27.9.2017 Pelastusviranomaisen rooli väestönsuojien

Lisätiedot

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen HINNASTO 1/2009 1.1.2009 alkaen YHTEYSTIEDOT: DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA Ritamäentie 20, 06200 PORVOO AVOINNA: ma-pe 7.00-19.00 Puh 020 637 7080, fax 020 637 7050 la 9.00-14.00 PIENJÄTEASEMAT MÖMOSSENIN PIENJÄTEASEMA

Lisätiedot

1 Sopimusosapuolet. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) (myöhemmin HUS) Y-1567535-0

1 Sopimusosapuolet. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) (myöhemmin HUS) Y-1567535-0 Hallitus 12.11.2012, LIITE 1 SOPIMUS HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖASUNTOPOLIITTISEN OHJELMAN TOIMEENPANON JA HENKILÖSTÖASUNTOJEN HALLINNAN SIIRROSTA HUS-KIINTEISTÖT OY:N TEHTÄVÄKSI

Lisätiedot

LAUSUNNON ANTAMINEN HUS-TILAKESKUKSELLE SISÄISEN VUOKRAN LASKENNAN JA SOVELTAMISEN PERIAATTEISTA

LAUSUNNON ANTAMINEN HUS-TILAKESKUKSELLE SISÄISEN VUOKRAN LASKENNAN JA SOVELTAMISEN PERIAATTEISTA HUS-Logistiikka johtokunta 32 22.10.2009 LAUSUNNON ANTAMINEN HUS-TILAKESKUKSELLE SISÄISEN VUOKRAN LASKENNAN JA SOVELTAMISEN PERIAATTEISTA LOGIS 32 HUS-Tilakeskus on pyytänyt lausuntoa sisäisen vuokran

Lisätiedot

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet

Lisätiedot

OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI

OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI Ohje turvavalaistuksen kunnossapito-ohjelman laatimiseksi 1 OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI Ohje turvavalaistuksen kunnossapito-ohjelman laatimiseksi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TURVAVALAISTUS...3

Lisätiedot

Vuokranantaja LIVONSAAREN KYLÄYHDISTYS RY, y-tunnus Kyläkonttori, Velkuantie 988, Livonsaari

Vuokranantaja LIVONSAAREN KYLÄYHDISTYS RY, y-tunnus Kyläkonttori, Velkuantie 988, Livonsaari VUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja LIVONSAAREN KYLÄYHDISTYS RY, y-tunnus 1868028-6 Kyläkonttori, Velkuantie 988, 21180 Livonsaari 1.2 Vuokralainen NAANTALIN KAUPUNKI/TILALAITOS, y-tunnus 0135457-2

Lisätiedot

Kiinteistönhoitopalvelut 1 Tukipalvelut

Kiinteistönhoitopalvelut 1 Tukipalvelut 19.10.2010 Vastuurajat / 10.10.2010 Vastuurajat Monnin kiinteistönhoito ja yleiset alueet 1 / 16 Kiinteistönhoitopalvelut 1 Tukipalvelut Koodi Palvelutuote Päättää Esittä ä Teett ää Valv oo Toteutt aa

Lisätiedot

1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9)

1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9) 1 (4) ESIVUOKRASOPIMUS Sopimusosapuolet 1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9) Kihlakangas 13, 96800 Rovaniemi (jäljempänä vuokranantaja ) 2. Lapin pelastuslaitos (Y: 0937073-7) (jäljempänä

Lisätiedot

Vuokranantaja NAANTALIN KAUPUNKI / TILALAITOS, y-tunnus Käsityöläiskatu 2, Naantali

Vuokranantaja NAANTALIN KAUPUNKI / TILALAITOS, y-tunnus Käsityöläiskatu 2, Naantali VUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja NAANTALIN KAUPUNKI / TILALAITOS, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali 1.2 Vuokralainen NAANTALIN KAUPUNKI / SAARISTOLAUTAKUNTA Käsityöläiskatu

Lisätiedot

Ylläpito. Talvihoito. Viheralueiden hoito. Liikennealueiden hoito. Perusomaisuus. Puhtaanapito. Kalusteiden ja varusteiden hoito.

Ylläpito. Talvihoito. Viheralueiden hoito. Liikennealueiden hoito. Perusomaisuus. Puhtaanapito. Kalusteiden ja varusteiden hoito. Talvihoito Viheralueiden hoito Liikennealueiden hoito Perusomaisuus Puhtaanapito Kalusteiden ja varusteiden hoito Rakenteiden hoito Kunnossapito Talvihoidon erillistuote Ylläpito Erillistuotteet Kunnossa-

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

NLM 10 -ehtojen mukaisesta asennustoimituksesta 1 )

NLM 10 -ehtojen mukaisesta asennustoimituksesta 1 ) SOPIMUS NLM 10 -ehtojen mukaisesta asennustoimituksesta 1 ) 1 (10) TOIMITTAJA Nimi ja postiosoite TILAAJA Nimi ja postiosoite Puhelin Telefaksi Puhelin Telefaksi Sähköposti Sähköposti Toimittaja ja tilaaja

Lisätiedot

SKH-ISÄNNÖINTI OY SOPIMUSEHDOT

SKH-ISÄNNÖINTI OY SOPIMUSEHDOT SKH-ISÄNNÖINTI OY SOPIMUSEHDOT SKH-Isännöinti Oy SKH-Isännöinti Oy, y-tunnus 0494478-9 Beckerintie 8, 00410 Helsinki Puh. 09 530 8860, www.skh.fi Sisältö 1 SKH-ISÄNNÖINTI OY:SSÄ SOVITAAN ISÄNNÖINTITEHTÄVIEN

Lisätiedot

Arandur / Kaivomestarin hanke

Arandur / Kaivomestarin hanke 7.10.2010 Richard Malm Arandur / Kaivomestarin hanke Kaivomestari - ensimmäinen julkisen ja yksityisen sektorin kiinteistöalan kumppanuushanke Suomessa. Elinkaaritoimitus: mitä sopimus sisältää? Substanssipalvelut

Lisätiedot

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO: 1. JÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 3 2. KIINTEISTÖN JÄTEMAKSUT 4-6 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Ankkurikatu 8, 06100 Porvoo Asiakaspalvelu, puh.

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Porvoon sairaanhoitoalue (jäljempänä sha)

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Porvoon sairaanhoitoalue (jäljempänä sha) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN JA ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN AIESOPIMUS ENSIHOIDON PALVELUTUOTANNOSTA JA ENSIVASTEPALVELUISTA 1. Sopijaosapuolet Itä-Uudenmaan

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Mäntsälän kunta Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 3.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 I YLEISTÄ 1 Mäntsälän kunnan jätehuolto

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA. 1.4 Kauniaisten kaupunki Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen

SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA. 1.4 Kauniaisten kaupunki Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA 1 Osapuolet 1.1 Helsingin kaupunki PL 1, 00099 Helsingin kaupunki 1.2 Espoon kaupunki PL 5, 02771 Espoo 1.3 Vantaan kaupunki Asematie

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN Savunhallintaprojekti 12/2008 03/2010 Status 1. Savunhallintalaitteistojen määrittely ja kartoitus valmis 2. Savunhallintalaitteiden tarkastustoiminnan nykytilanne

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Tela 17.4.2012 Valmistelija: Kuntatekniikka, rakennuspäällikkö Risto Lehtonen, puh. 234 4384 Jätelain mukaan jätehuollosta

Lisätiedot

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Yhteyshenkilö puhelin Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx Osoite Postinumero

Lisätiedot

PMhankintajärjestelmä

PMhankintajärjestelmä PMhankintajärjestelmä Yleisesitys kumppaneille 19.1.2015 Tuomme tilalle ratkaisut Sisältö Hankintojen sähköistys projekti Senaatti-kiinteistöissä Ylläpidon hankintatoimen sähköistäminen Hankintajärjestelmän

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUS 2015, KAAVOITUSPALVELUT

HANKINTASOPIMUS 2015, KAAVOITUSPALVELUT HANKINTASOPIMUS 2015, KAAVOITUSPALVELUT 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA SOPIJAOSAPUOLET Tällä sopimuksella sovitaan niistä kaavoituspalveluhankkeista vuodelle 2015, joiden toteutuksesta Rantasalmen kunta tilaajana

Lisätiedot

Trellum Ek-sote vuokrasopimusluonnos /malli 11.8.2009

Trellum Ek-sote vuokrasopimusluonnos /malli 11.8.2009 Trellum Ek-sote vuokrasopimusluonnos /malli 11.8.2009 1. VUKRANANTAJA Lappeenrannan Kaupunki Kaupunginjohtaja Seppo Miettinen 2. VUKRALAINEN Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (jatkossa

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3. Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito

TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3. Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3 Sopimuksen kohde Tilaaja Tuottaja Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito Asikkalan kunta, tekninen

Lisätiedot

Osakas A-osakkeet B-osakkeet

Osakas A-osakkeet B-osakkeet 1 (5) LISÄSOPIMUS 28.2.2013 PÄIVÄTTYYN TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY:N OSAKASSOPIMUKSEEN A-lisäosakkeet / VSS-tila 1. OSAPUOLET Osakas A-osakkeet B-osakkeet Finprop Tapiola Oy (Y-tunnus: 1749679-4) 460

Lisätiedot

Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen

Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 4/2014 1 (1) 24 Asianro 7006/02.05.00/2014 Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

Lisätiedot

Haahtela RES huoltokirja

Haahtela RES huoltokirja Haahtela RES huoltokirja Katri Korpela 15.5.2014 Haahtela RES Real Estate System Toiminnanohjausjärjestelmä kiinteistöjen ylläpito- ja huoltotehtävien hallinnointiin Selainpohjainen Helppokäyttöinen Voidaan

Lisätiedot

Vastuunjakotaulukko. Elä ja Asu Oy:n Kauklahden palvelutalo, vuokrasopimuksen liite 2

Vastuunjakotaulukko. Elä ja Asu Oy:n Kauklahden palvelutalo, vuokrasopimuksen liite 2 1 Vastuunjakotaulukko Elä ja Asu Oy:n Kauklahden palvelutalo, vuokrasopimuksen liite 2 Vuokralainen vastaa kustannuksellaan kokonaisuudessaan Vuokrakohteen ylläpidosta ja kunnossapidosta. Kiinteistön ylläpitoon

Lisätiedot

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS 2 3 TUOTANNON YLEISSOPIMUS SISÄLTÖ 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS...5 2 TOIMINTA JA TEHTÄVÄT...5 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...5 4. TUOTANNON VALVONTA...6

Lisätiedot

energiatehokkuussopimus

energiatehokkuussopimus HUS-kuntayhtymän energiatehokkuussopimus Liittyjä Tämän sopimuksen kiinteänä osana ovat liittymistiedot sekä työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton allekirjoittama Kunta-alan energiatehokkuussopimus.

Lisätiedot

Tilaliikelaitos. Tilaliikelaitos. Kiinteistöpalvelut Pauli Jokkala Kiinteistöpäällikkö

Tilaliikelaitos. Tilaliikelaitos. Kiinteistöpalvelut Pauli Jokkala Kiinteistöpäällikkö Tilaliikelaitos Kiinteistöpalvelut 27.9.2017 Pauli Jokkala Kiinteistöpäällikkö Tilaliikelaitoksen organisaatio 1.1.2016 alkaen Johtokunta Johtaja Pekka Latvala Hallinto ja talous Hallinto- ja talouspäällikkö

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

PL 193, 40101 JYVÄSKYLÄ Y-tunnus: 0514515-3 Yhteyshenkilö: Juha-Pekka Manninen

PL 193, 40101 JYVÄSKYLÄ Y-tunnus: 0514515-3 Yhteyshenkilö: Juha-Pekka Manninen LUONNOS 1(5) ESIVUOKRASOPIMUS Esivuokrasopimus on voimassa, kunnes varsinainen vuokrasopimus tehdään investointihankkeen taloudellisen loppuselvityksen perusteella. Tässä esisopimuksessa esitetään varsinaisen

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin terveyskeskus

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin terveyskeskus ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin terveyskeskus 3.12.2010 1 1. Helsingin kaupungin terveyskeskuksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Kaupungin terveyskeskuksen energiankulutus... 3 1.2 Energiansäästötavoite

Lisätiedot

Palvelusopimus. Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä. Kemin kaupunki

Palvelusopimus. Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä. Kemin kaupunki Palvelusopimus Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä Kemin kaupunki 1.8.2014 ATERIAPALVELUSOPIMUS 2 (8) Sisällysluettelo: 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN KOHDE... 3 3 SOPIMUSASIAKIRJAT

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS UIMAOPETUS

PALVELUSOPIMUS UIMAOPETUS PALVELUSOPIMUS UIMAOPETUS Lukuvuodelle 2016-2017 Ohjaavan osan voimassaolo (1-4 vuotta) s. 1-3 Palveluosan voimassaolo (1 vuosi) s. 4-5 Hyväksymismerkinnät: Lasten ja nuorten lautakunta 18.5.2016 Liikelaitosten

Lisätiedot

Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus

Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus Sopimusluonnos 1 (5) Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus Sisällys 1 Sopijapuolet... 2 2 Sopimuksen tausta, tarkoitus ja kohde... 2 3 Sopimuksen voimaantulo... 2 4 Asiakirjojen noudattamisjärjestys...

Lisätiedot

LIITE 1, Palvelukuvaus

LIITE 1, Palvelukuvaus Lääkkeiden jakelupalvelu 1(6) Sisällys 1. PALVELUN SISÄLTÖ... 2 1.1. PALVELUN SUORITTAMINEN... 2 1.2. ASIAKASKOHTAISET LÄÄKE-ERÄT... 2 1.3. PALVELUN ALOITUS JA KOULUTUS... 3 1.4. LÄÄKKEIDEN TARKASTUS...

Lisätiedot

Palveluhankinnan sisältö

Palveluhankinnan sisältö Lakeuden Etappi Oy Palveluhankinnan sisältö Kiinteistöhuolto PH004-2017-IL Ilkka Letonsaari 8.9.2017 Sisällys Tilaaja... 2 Toimeksiannon suorituspaikka... 2 Toimeksiannon sisältö... 2 Tehtävän sisältö...

Lisätiedot

EKOHUOLTO+ Kustannustehokkaan kiinteistön täysihoito. 1 Lassila & Tikanoja Oyj

EKOHUOLTO+ Kustannustehokkaan kiinteistön täysihoito. 1 Lassila & Tikanoja Oyj EKOHUOLTO+ Kustannustehokkaan kiinteistön täysihoito 1 Lassila & Tikanoja Oyj TAVOITTEENA ENERGIATEHOKKUUS ENERGIATEHOKKUUDEN AVAIN ON ASENTEISSA JA OSAAMISESSA Ennakoiva kiinteistöhuolto: Ekohuolto koulutetut

Lisätiedot

Liite NAYTTO

Liite NAYTTO Liite NAYTTO 18.5.2017 Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake 1 1. lukuvuoden 4.1.1 Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen 15 osp työprosessin hallinta

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO URAKKAOHJELMA ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO Tilaaja Espoon Asunnot Oy Upseerinkatu 3 B 02600 Espoo Espoon Asunnot

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON TEHTÄVÄLUETTELO 1[5] Lohjan Vuokra-asunnot Oy PVM: 21.5.2014

KIINTEISTÖNHOIDON TEHTÄVÄLUETTELO 1[5] Lohjan Vuokra-asunnot Oy PVM: 21.5.2014 KIINTEISTÖNHOIDON TEHTÄVÄLUETTELO 1[5] Yhtiön käyttämää huoltokirjaa käytettävä ja vikailmoitukset kirjattava LAATIJA: Rewero Oy Käytössä oleva huoltokirja on RYHTI YHTEISTEHTÄVÄT URAKOIT- SOPIMUS- ERILLIS-

Lisätiedot

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Medbit Oy 1 SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT-12-2014 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: Raision sosiaali- ja terveyskeskus Y- tunnus: 0204428-5 Osoite: PL 100, 20201 RAISIO Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Sisäilmapaja5 12.-13.11.2014 Nurmes Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto

Sisäilmapaja5 12.-13.11.2014 Nurmes Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto Olen Janne Korhonen ja toimin Joensuun kaupungin Teknisen keskuksen kiinteistöpalvelut yksikössä kiinteistönhoitopäällikkönä. Kiinteistöpalvelut yksikköön kuuluu vastuualueina kiinteistönhoito, rakennustekniikan

Lisätiedot

Ajankohtaista säädösrintamalta

Ajankohtaista säädösrintamalta Ajankohtaista säädösrintamalta Kirsi Rajaniemi Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät, 19.-20.11.2013 Helsinki Valmisteilla asetukset paloilmoittimista ja automaattisista sammutuslaitteistoista Lausunnolle

Lisätiedot

Tulosyksikköohje 4 03 15.01.2014

Tulosyksikköohje 4 03 15.01.2014 Vahvistus pvm 17.02.2006 Sivu 1(6) Tämä ohje kumoaa aikaisemmat paloilmoitusjärjestelmän liittämisestä hätäkeskukseen annetut ohjeet ja ohje astuu voimaan välittömästi. PALOILMOITINLAITTEEN LIITTÄMINEN

Lisätiedot

HUOLTO-OHJELMA. Näytä Paketit Huoltotehtävät eriteltyinä Näytä Kaikki Vain ohjelmoidut kiinteistöt. Kiinteistöryhmä. Vuosi

HUOLTO-OHJELMA. Näytä Paketit Huoltotehtävät eriteltyinä Näytä Kaikki Vain ohjelmoidut kiinteistöt. Kiinteistöryhmä. Vuosi HUOLTO-OHJELMA Huollon suodatus Kiinteistön suodatus Näytä Paketit Huoltotehtävät eriteltyinä Näytä Kaikki Vain ohjelmoidut kiinteistöt Tyyppi Vastuuhenkilö Huoltaja Kiinteistöryhmä Huoltopiiri Kiinteistö

Lisätiedot

Korjausurakan valmistavat toimenpiteet, elinkaari, kuntoarviot ja -tutkimukset. Sellosali 18.9.2012 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri

Korjausurakan valmistavat toimenpiteet, elinkaari, kuntoarviot ja -tutkimukset. Sellosali 18.9.2012 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri Korjausurakan valmistavat toimenpiteet, elinkaari, kuntoarviot ja -tutkimukset Sellosali 18.9.2012 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri Kiinteistön elinkaari Kiinteistön vaiheet maanhankinnasta ja kiinteistön

Lisätiedot

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnalliset muutokset... 1 2. Hallinnolliset - ja sopimusmuutokset... 1 3. Henkilöstöä koskevat muutokset... 1

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä NSA-Yhtiöt Oy jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

2. VUOKRAMINEN VUOKRSOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet. 2.1 Toiminnan määrittely. Yrityksellä oikeus käyttää hallssa olevia toimiston viereisiä sosiaalitiloja.

2. VUOKRAMINEN VUOKRSOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet. 2.1 Toiminnan määrittely. Yrityksellä oikeus käyttää hallssa olevia toimiston viereisiä sosiaalitiloja. VUOKRSOPIMUS 1.1 Sopijapuolet Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI Easy-Lift Oy, jäljempänä yritys. Teollsuustie 8, 89400 HYRYNSALMI 1.2 Sopimuksen kohde 2. VUOKRAMINEN Vuokrattava

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007 Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt 12.12.2006 sekä määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2007 alkaen. 1 Järjestämästään jätehuollosta aiheutuvien jätteen kuljetus-,

Lisätiedot

Huoltokirjan vaatimusten huomioiminen projektissa Versio 5 23.5.2012

Huoltokirjan vaatimusten huomioiminen projektissa Versio 5 23.5.2012 Huoltokirjan vaatimusten huomioiminen projektissa ersio 5 MUUTOKET ersio Muutos Päivämäärä/ Tekijä 2 Kohta 3 Huonetilatiedot siirretty kohdaksi 9 sekä tarkennettu laadittaviksi vain suurissa hankkeissa

Lisätiedot

32440 Alastaro I Puh. (02) I wwwloimaaji

32440 Alastaro I Puh. (02) I wwwloimaaji Loimaan kaupunki Loimaa ~ Tekninen- ja Ympäristö Loimijoentie 74 palvelukeskus 32440 Alastaro I Puh. (02) 761 10 I wwwloimaaji Jyvällä tulevaisuudesta 8.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ LOIMAAN LIIKUNTAHALLIN ILTA-

Lisätiedot

Kannuksen kaupunki IRTAIMISTO -OHJE

Kannuksen kaupunki IRTAIMISTO -OHJE Kannuksen kaupunki IRTAIMISTO -OHJE 2 Sisältö 1. OHJEEN TARKOITUS... 3 2. IRTAIMISTOLUETTELOON KIRJATTAVAN IRTAIMISTON MÄÄRITTELY... 3 3. IRTAIMISTOLUETTELOON KIRJATTAVAT TIEDOT... 4 4. POISTETTAVAN TAI

Lisätiedot

SOTEMAKU esiselvitysraportti

SOTEMAKU esiselvitysraportti Esiselvitys SOTEMAKU esiselvitysraportti Talous / alatyöryhmä kiinteistöt: Jari Hakala, epshp pj Timo Hakala, Eskoo Jorma Hemminki, epshp Jussi Aittoniemi, Seinäjoen kaupunki Timo Ketola, Alajärvi Marko

Lisätiedot

LAITEPAIKKA- HINNASTO

LAITEPAIKKA- HINNASTO 1 OPERAATTORIHINNASTO LAITEPAIKKA- HINNASTO Hinnasto sisältää Ikaalisten- Parkanon Puhelin Osakeyhtiön vahvistamat laitepaikkahinnat Operaattorihinnaston yleiset ehdot Voimassa 1.1. 2013 lukien 1. Oikeus

Lisätiedot

Lohjan kaupungin toimitilojen kiinteistönhoito- ja siivouspalvelujen asiakastyytyväisyyskysely

Lohjan kaupungin toimitilojen kiinteistönhoito- ja siivouspalvelujen asiakastyytyväisyyskysely Lohjan kaupungin toimitilojen kiinteistönhoito- ja siivouspalvelujen asiakastyytyväisyyskysely Kokonaisvastaajamäärä: 59 1. Ulkoalueen hoitotyöt Kysymykseen vastanneet: 58 Huolehdimme koneaurauksesta ja

Lisätiedot

Anvia Oyj Laitepaikkatuotteet

Anvia Oyj Laitepaikkatuotteet 1 Teleoperaattorihinnasto Anvia Oyj Laitepaikkatuotteet Voimassa 1.7.2012 alkaen toistaiseksi 2 SISÄLLYSLUETTELO Laitepaikkatuotteet... 3 1. Yleistä... 3 2. Laitepaikkatuotteet... 3 2.1 Telinepaikka...

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUHINNASTO 2017

VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUHINNASTO 2017 Laukaan Vesihuolto Oy VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUHINNASTO 2017 Hyväksytty yhtiön hallituksen kokouksessa 7.11.2016 8. Voimaantulopäivä 1.1.2017. 1 Paineviemärijärjestelmät Paineviemärijärjestelmässä viemäri

Lisätiedot

Hallituksen tehtäviä ja toimivaltaa taloyhtiössä

Hallituksen tehtäviä ja toimivaltaa taloyhtiössä Hallituksen tehtäviä ja toimivaltaa taloyhtiössä Heidi Vitikainen Lakimies Kiinteistöliitto Uusimaa Asunto-osakeyhtiön toimielimet Yhtiökokous - osakkaat päättäjinä - yleistoimivalta - valitsee hallituksen

Lisätiedot

TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA

TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA Exilight Oy Hermiankatu 6-8A Tel. +358 (0)10 773 5400 33720 Tampere Fax. +358 (0)10 773 5409 Kiinteistö: Omistaja:

Lisätiedot

LIITTYMISSOPIMUS NRO 5XXX ASIAKAS OY FINGRID OYJ

LIITTYMISSOPIMUS NRO 5XXX ASIAKAS OY FINGRID OYJ 20XX-S-XXX SOPIMUSLUONNOSMALLI 18.5.2015 Huom! Tämä sopimusmalli on kytkinlaitosliityntää varten. Punaiset kohdat päivitetään. LIITTYMISSOPIMUS NRO 5XXX ASIAKAS OY JA FINGRID OYJ 2(5) Sisällys 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Osastopäällikkö 33, 11.6.2014. Toimisto- ja koulutus- sekä terapiatiloina

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Osastopäällikkö 33, 11.6.2014. Toimisto- ja koulutus- sekä terapiatiloina HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) RASTILAN RAVINTOLAN YLÄKERRAN VUOKRASOPIMUS Sopimuksen numero HEL 2014-007699 Kaupungin päätös Osastopäällikkö 33, 11.6.2014 Vuokra-alueen käyttötarkoitus Vuokranantaja

Lisätiedot

SOPIMUS LIIKUNTATILOJEN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS LIIKUNTATILOJEN KÄYTÖSTÄ SOPIMUS LIIKUNTATILOJEN KÄYTÖSTÄ Sopimusosapuolet: Oy Vihdin Jäähalli Ab, myöhemmin Myyjä Vihti-Nummela Mudo Taekwondoseura ry, myöhemmin Ostaja Tausta Myyjä on kolmannen sektorin yritys, joka yhtiöjärjestyksensä

Lisätiedot

Tietojen keruu kiinteistötietojärjestelmiin rakennushankkeessa ja niiden hyödyntäminen huoltokirjassa

Tietojen keruu kiinteistötietojärjestelmiin rakennushankkeessa ja niiden hyödyntäminen huoltokirjassa Tietojen keruu kiinteistötietojärjestelmiin rakennushankkeessa ja niiden hyödyntäminen huoltokirjassa SSTY sairaalatekniikan päivät To 13.2.2014 10.00-10.30 Case Meilahden potilastorni Hannu Tuovinen Granlund

Lisätiedot

Kouvolan ja Iitin uudet jätteenkuljetusurakat alkavat 1.1.2014

Kouvolan ja Iitin uudet jätteenkuljetusurakat alkavat 1.1.2014 Sivu 1 / 5 TIEDOTE KOUVOLAN JA IITIN ISÄNNÖITSIJÖILLE 20.11.2013 Kouvolan ja Iitin uudet jätteenkuljetusurakat alkavat 1.1.2014 myös entiset Kuusankoski ja Anjalankoski yhtenäisen jätteenkuljetuksen ja

Lisätiedot

Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistoasetusten valmistelu. Keskustelutilaisuudet ja 28.9.

Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistoasetusten valmistelu. Keskustelutilaisuudet ja 28.9. Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistoasetusten valmistelu Keskustelutilaisuudet 13.9. ja 28.9. Keskustelutilaisuuden ohjelma 1) Yleistä asetusten valmistelusta 2) Laitteiden vaatimukset 3) Laitteiston toteutus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja -peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos JYTA Peruspalvelulautakunta TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015 1. Sopimuksen

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS. Sopimusaluetta voidaan myös muuttaa, mikäli leirintäaluerakennusten tms. sijainti muuttuu.

VUOKRASOPIMUS. Sopimusaluetta voidaan myös muuttaa, mikäli leirintäaluerakennusten tms. sijainti muuttuu. VUOKRASOPIMUS OSAPUOLET Kokkolan kaupunki (jäljempänä vuokranantaja) Pink Olive, Erkki Ahtiainen tmi (jäljempänä vuokraaja) Ly-tunnus 2223661-2 p. 0400-504 606 sähköposti: erkki.ahtiainen@kokkola-camping.fi

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

Kiinteistöjen kasvavat ylläpitokustannukset

Kiinteistöjen kasvavat ylläpitokustannukset Kiinteistöjen kasvavat ylläpitokustannukset Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry KTI Kiinteistötieto Oy Ylläpitokustannusten kehitys kerrostalokiinteistöissä Kaikki kuluerät (ml. korjaukset)

Lisätiedot

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Sivu 1 / 9 Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Hyväksynyt Ylä-Savon jätehuoltolautakunta xx.xx.2016 Iisalmi Kiuruvesi Keitele Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Vieremä Sivu 2 / 9 1 Yleistä jätetaksasta Ylä-Savon Jätehuolto

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

Lisätiedot

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon PALVELUSOPIMUS

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon PALVELUSOPIMUS Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon PALVELUSOPIMUS 2 3 TUOTANNON PALVELUSOPIMUS SISÄLTÖ TUOTANNON PALVELUSOPIMUS...5 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS JA SOPIJAOSAPUOLET...5 2 TOIMINTA JA TEHTÄVÄT...5

Lisätiedot

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA 1(6) VUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1 VUOKRANANTAJA: Joutsan kunta Y-tunnus 0174108-9 Länsitie 5, PL 20, 19651 JOUTSA 1.2 VUOKRALAINEN Grundfos Environment Finland Oy Y-tunnus: 1599796-6 PL 1036 00101 HELSINKI

Lisätiedot

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JÄTTEIDEN VASTAANOTTO TOIMINTAOHJEET 3 2. DOMARGÅRDIN JÄTEASEMAN VASTAANOTTOHINNAT 4 3. PIENJÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 6 4. JÄTEASTIOIDEN TYHJENNYSMAKSUT

Lisätiedot

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet Kunnanhallitus 332 25.08.2014 Kunnanvaltuusto 79 01.09.2014 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen 379/00.04.02/2013 Kunnanhallitus 25.08.2014 332 Selostus EVTEK-kuntayhtymä Kuntayhtymän jäsenkunnat sekä osuudet

Lisätiedot

Toimitilavuokran tausta ja laskentatavan päivitys 2014 Tila- ja asuntojaoston kokous 27.5.2013. Tilakeskus liikelaitos Carl Slätis

Toimitilavuokran tausta ja laskentatavan päivitys 2014 Tila- ja asuntojaoston kokous 27.5.2013. Tilakeskus liikelaitos Carl Slätis Toimitilavuokran tausta ja laskentatavan päivitys 2014 Tila- ja asuntojaoston kokous 27.5.2013 Tilakeskus liikelaitos Carl Slätis Toimitilavuokran tausta Nykyinen toimitilavuokra ja sen laskentaperiaatteet

Lisätiedot

TR 10 Liite 1 2008-03-20. PANK-HYVÄKSYNTÄ Lisävaatimukset PTM-mittaukselle. C) mspecta

TR 10 Liite 1 2008-03-20. PANK-HYVÄKSYNTÄ Lisävaatimukset PTM-mittaukselle. C) mspecta PANK-HYVÄKSYNTÄ Lisävaatimukset PTM-mittaukselle C) mspecta 1 Tuotesertifiointi PANK-HYVÄKSYNTÄ Lisävaatimukset PTM-mittaukselle 1 Yleistä PANK Laboratoriotoimikunta on hyväksynyt ohjeen PANKhyväksyntä

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Saarijärven kaupunki Sivulantie 11 43100 SAARIJÄRVI (Y-tunnus 0176975-1) Vuokralainen: Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot