HUS-TILAKESKUKSEN JA HUS-KIINTEISTÖT OY:N VÄLINEN SOPIMUS KIINTEISTÖJEN YLLÄPIDOSTA VUONNA 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUS-TILAKESKUKSEN JA HUS-KIINTEISTÖT OY:N VÄLINEN SOPIMUS KIINTEISTÖJEN YLLÄPIDOSTA VUONNA 2010"

Transkriptio

1 HUS-TILAKESKUKSEN JA HUS-KIINTEISTÖT OY:N VÄLINEN SOPIMUS KIINTEISTÖJEN YLLÄPIDOSTA VUONNA

2 Sopimuksen laajuus Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS-kuntayhtymä), jota edustaa HUS-tilakeskus, jäljempänä tilaaja ja HUS-Kiinteistöt Oy, jäljempänä tuottaja, ovat tänään tehneet HUS-kuntayhtymän omistamien ja eräiden muiden kiinteistöjen ylläpidosta sopimuksen. Lisäksi tällä sopimuksella sovitaan myös tuottajan järjestettäväksi annetun pysäköintitoiminnan tappion korvaamisesta. Ylläpitosopimus jakautuu seuraaviin osiin: 1. Ylläpitokorvaukseen sisältyvät tehtävät: 1.1. Kiinteistönhoito 1.2. Ulkoalueiden hoito 1.3. Yhdyskuntajätehuolto 1.4. Tietopalvelut 1.5. Muut erillistehtävät 2. Kiinteistöjen kunnossapito 3. Kiinteistöjen korjaus 4. Tulosyksiköiltä erikseen tilausten tai toteutumien perusteella laskutettavat palvelut: 4.1 Irtaimiston ja laitteiden kunnossapito 4.2 Erityis- ja ongelmajätehuolto 4.3 Pienkorjaukset 4.4 Muut palvelut 5. Korvaukset vuonna Muut sopimusehdot 7. Sopimuksen seuranta 8. Voimassaoloaika Sopimus koskee seuraavia tilaajan omistamia, hallinnassa tai vuokralla olevia kiinteistöjä ja kohteita: HYKS-sairaanhoitoalueella: Meilahden sairaala-alue, myös Terveystieteiden keskuskirjasto Voimakeskus Lastenlinna ja Ulfåsa Iho- ja allergiasairaala Kirurginen sairaala Töölön sairaala Jorvin sairaala Peijaksen sairaala Vuokrakiinteistöt: Kätilöopiston sairaala Muut vuokratut kohteet: Lastenlinnantie 11 C 22, Lastenlinnantie 11 C 29, Linnankoskenkatu 17 as. 1 Dialyysiasema: Puustellinpolku 16, Korkeavuorenkatu 17 B 10 ja Marian sairaala 2

3 Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella: Länsi-Uudenmaan sairaalan kiinteistöt (8 kpl) Tammiharjun sairaalan kiinteistöt (19 kpl) Lohjan sairaanhoitoalueella: Lohjan sairaalan kiinteistöt (sis. päiväkotikiinteistön) Paloniemen sairaalan kiinteistöt (sis. erityiskuntoutuskoti Metsärinteen) Hyvinkään sairaanhoitoalueella: Hyvinkään sairaalan alueella sijaitsevat rakennukset (3 kpl) Kellokosken sairaalan alueella sijaitsevat rakennukset (23 kpl) Ohkolan sairaalan alueella sijaitsevat rakennukset (6 kpl) Leivonniemi / Kaartsalo, henkilökunnan vapaa-ajan viettopaikka Suvela / Sahajärvi, Kellokosken potilaiden virkistyspaikka Porvoon sairaanhoitoalueella: Porvoon sairaalan kiinteistöt (2 kpl) Porvoon sairaalan asuntoalueen kiinteistöt (11 kpl) Kevätkummun sairaalan kiinteistöt (4 kpl) Sopimuksen kohtaa 4 voidaan soveltaa kaikissa HUS-tilakeskuksen vuokraamissa sekä HUS:n tulosalueiden käytössä olevissa kiinteistöissä tai huoneistoissa ottaen huomioon muut voimassa olevat palvelusopimukset. Yleisperiaatteena on, että sopimus sisältää kiinteistöön kiinteästi liittyvät osat, ulkoalueet sekä kiinteät laitteet ja verkostot. Tässä sopimuksessa määritellyt tehtävät hoidetaan tilaajan antamien taloudellisten resurssien puitteissa. 1. Ylläpitokorvauksen sisältämät palvelut 1.1 Kiinteistönhoito Yleistä Kiinteistön ylläpitoon kuuluvia toimintoja ovat kiinteistöjen hoito ja kunnossapito. Kiinteistönhoidolla tarkoitetaan kiinteistöjen ylläpitoon kuuluvaa säännöllistä toimintaa, jolla pysytetään kiinteistön olosuhteet halutulla tasolla. Kiinteistönhoitoa ovat mm. kiinteistön teknisten järjestelmien hoito, kiinteistön huolto, ulkoalueiden hoito sekä kiinteistön jätehuolto. Teknisten järjestelmien hoidolla haluttuja oloja tai haluttua toimintaa pidetään yllä teknisten järjestelmien tarkastuksen ja ohjaustoimien avulla. Kiinteistönhuollon tarkoituksena on estää vikojen ilmaantuminen ja pitää kohde käyttö- ja toimintakunnossa. Kiinteistönhoito käsittää rakennus-, LVI-, sähkö- ja teleteknisen huollon. Samoin hissien ja nostimien huolto ja tuottajan kiinteistönhoitoyksiköiden tekemät huoltotyöt sisältyvät tähän palveluun. Tuottajan sähkö- ja kiinteistönhoitoyksiköiden päivystykset sisältyvät palveluun samassa laajuudessa kuin ko. työt on hoidettu edellisenä vuonna. Muunlaisista järjestelyistä sovitaan tilaajan ja tuottajan välillä tarvittaessa erikseen. Teknisestä isännöinnistä ja kiinteistönhoidosta vastaavat tuottajan alueelliset kiinteistönhoitoyksiköt kokonaisvaltaisesti. Kiinteistönhoitoyksiköissä arkistoidaan alueen kiinteistönhoitoon liittyvät asiakirjat. Tekninen isännöitsijä vastaa alueensa kiinteistönhoidon, -huollon ja -korjausten organisoinnista, energian ja veden kulu- 3

4 1.1.2 Varallaolo tusseurannasta, raportoinnista sekä tavoitearvolaskelmista. Hän toimii myös alueensa energiavastuuhenkilönä. Tekninen isännöitsijä tai muu tuottajan nimeämä toimii myös alueensa painelaitteiden käytönvalvojana ja edustaa korjausrakentamisessa teknistä käyttäjää ja tekee alueensa LVI-, sähkö-, tele- ja rakennusteknisiä sekä mm. energiansäästöön tähtääviä korjausesityksiä. Kiinteistönhoitoyksiköt vastaavat osaltaan kemikaalivalvonnasta ja paloturvallisuuden valvonnasta ja osallistuvat niiden tarkastuksiin. Kiinteistöpalvelu, kiinteistöihin liittyvien vika- ja korjauspyyntöjä sekä palvelupyyntöjä vastaanotetaan keskitetysti Help-deskin kautta ympäri vuorokauden. Tuottaja välittää tiedot tietojärjestelmän avulla asianomaiselle yksikölle, joka tehdyn työn jälkeen dokumentoi sen järjestelmään. Normaalin työajan ulkopuolella kiireelliset pyynnöt ilmoitetaan tekniselle päivystäjälle. Kiinteistön valvonta sisältää kiinteistöjen lämpö-, höyry-, iv-, automaatio-, sähkö- ja telejärjestelmien sekä sairaalakaasun että lääkkeellisen ja teknisen paineilman toimivuuden valvonnan sekä tarvittavien huolto- tai korjaustoimien käynnistämisen. Sähkönjakeluverkon ja lämpökeskuksien häiriötilanteissa teknisen päivystäjän vasteaika normaalityöajan ulkopuolella on enintään 0,5 tuntia. Sairaanhoitoalueella on vähintään yksi tekninen päivystäjä. Välttämättömät toiminnan edellyttämät korjaustoimenpiteet, ihmishenkeen kohdistuvan uhan välttämisen vaatimat tai lisävahinkoja vähentävät korjaukset käynnistetään välittömästi. Vikaantumiset, jotka eivät aiheuta välitöntä vaaraa, korjataan normaalin työajan kuluessa Laitteiden ja komponenttien uusiminen Kaikki käytössä kuluvat osat, tiivisteet, laakerit, suodattimet jne. sekä toimintaan liittyvä työ sisältyvät kiinteistönhoitoon. Yleisesti silloin, kun vioittunut ja vaihdettava komponentti muodostaa toiminnallisen laitteiston kokonaisuudesta pienen osan, uusiminen kuuluu palveluun. Mikäli koko järjestelmä tai järjestelmän osakokonaisuus joudutaan vaihtamaan, tapahtuu se tilaajan kustannuksella Rakennustekniikka Sähköhuolto Rakennustekninen huolto sisältää kiinteistöjen (ei irtaimiston) lukkojen, ovipumppujen ja moottoriovien huollot sekä ikkuna- ja ovitiivisteiden tarkistukset ja uusinnat. Kiinteistönhoitoyksiköiden huoltotyö sisältää erilaisten kiinteistöteknisten järjestelmien käytön ja huollon. Rakennus- ja osastokohtaiset vedenkäsittelyjärjestelmät luetaan kiinteistöön kuuluviksi. Ilmanvaihtokanavien määräystenmukaiset nuohoukset nuohousohjelman mukaisesti sisältyvät sopimukseen. Säädöt ja sisäilmastoolosuhteet, käsitellyn veden ominaisuudet, paineilman laatu jne. hoidetaan ja tehdään tarvittavat mittaukset voimassa olevien säädösten ja standardien mukaisesti. Myös hissien, nosto-ovien, nosto- ja siirtolaitteiden huolto ja testaustoiminta säädösten ja niitä täydentävien standardien mukaisesti sisältyy palveluun. Sähköhuolto sisältää erilaisten sähköteknisten järjestelmien käytön ja toimintakunnosta huolehtimisen käytönjohtajan antamin valtuuksin ja velvoittein. Palvelu kattaa kaikki kiinteistöhuollon sähkö- ja teletekniikan alueet. Pääsääntöisesti palve- 4

5 1.1.6 Telehuolto lun ulkopuolelle jäävät lääkintälaitteet ja muut kiinteästä sähköverkosta pistokeliitännällä tai vastaavalla tavalla irrotettavissa olevat laitteet. Samoin palvelun ulkopuolelle jäävät viranomaisten määräämät muutos- ja korjaustyöt mikäli ne eivät kuulu normaaliin huolto- tai käyttötehtäviin. Sähköhuolto sisältää sähkönjakelujärjestelmien, niiden varavoimajärjestelmien huolto- ja kunnossapito-ohjelmien ylläpidon ja niiden mukaisista huolto- ja testaustoiminnoista sekä toimintakunnosta huolehtimisen säädösten ja niitä täydentävien standardien mukaisesti. Käytönjohtajalla on oikeus antaa täsmentäviä ohjeita tilaajan omistaman sähkönjakelujärjestelmän hoidosta ja huollosta siten kuin KTMp sähköalan töistä 516/96 määrää. Varavoimajärjestelmien koekäyttöaikataulu tiedotetaan sähkökäytönjohtajalle. Sähkönjakelujärjestelmän merkittävät tekniset häiriöt kirjataan ja raportoidaan sähkön käytön johtajalle ja kiinteistöpäällikölle. Myös sähkölaitteistojen määräaikaiskoestukset ja testaukset (mittaukset) sisältyvät pääsääntöisesti palveluun standardien ja näitä vastaavien ohjeiden mukaisesti. Kopiot määräaikaiskoestusten ja mittausten pöytäkirjoista toimitetaan sähkökäytönjohtajalle. Edelleen palveluun sisältyy olemassa olevan normaalin valaistuksen toimivuus (ei leikkausvalaisimet ja vastaavat) sekä yksittäisten rikkoutuneiden pistorasioiden, kytkimien ja niiden peitelevyjen vaihtaminen tai korjaaminen. Telehuolto sisältää erilaisten telejärjestelmien kuten automaattiset paloilmoitus-, hoitajakutsu-, henkilöhaku-, pikapuhelin-, keskusantenni-, henkilöturva- ja kulunvalvontajärjestelmien toimintakunnosta huolehtimisen. Televisiot, videot ym. laitteet eivät sisälly sopimukseen. Vastuurajaukset eritelty liitteessä Määräaikaistarkastukset Palveluun sisältyvät myös valtuutetuilta tarkastuslaitoksilta tilattavat määräaikaistarkastukset niille sähkölaitteistoille, hisseille, nosto-oville, nosto- ja siirtolaitteille paloilmaisinjärjestelmille ja sammutusjärjestelmille, joiden määräaikaistarkastuksista tilaaja (HUS-tilakeskus) näiden haltijana on säädösten perusteella velvollinen huolehtimaan. Käytettävät tarkastuslaitokset hyväksyy HUS-tilakeskus sähkön käytön johtajaa kuultuaan Energiaseuranta ja höyryn tuotanto Huoltokirja Sopimus sisältää myös sairaalahöyryn ja lämmön tuottamisen ja laadunvalvonnan, tuottamiseen liittyvät lakisääteiset tarkastukset, höyrykattiloiden ja niiden varusteiden huollot ja korjaukset kohteissa, joissa on sairaalahöyryn ja omaa lämmöntuotantoa. Meilahden voimakeskuksen tuotannosta laaditaan käyttöaika- ja päästöraportit ympäristö- ja päästölupien edellyttämässä aikataulussa ja laajuudessa. Raportit toimitetaan ympäristöhallinnon päällikölle ja kiinteistöpäällikölle 2 viikkoa ennen lupien edellyttämiä määräaikoja. Lupakäytännön muuttuessa mahdollisesta lisätyöstä sovitaan erikseen. Höyryntuotannosta toimitetaan Ryhtitietojen mukaisten maakaasun kulutusmääriin perustuva vuosiraportointi. Huoltotoimenpiteet ohjelmoidaan tuottajan Ryhti-ohjelmistolla siltä osin kuin tietojen keruu ja muut valmiudet sen mahdollistavat. Huolloista kehitetään lähiverkkoon Ryhdin tietoihin perustuvat tilahallinnon kanssa yhdessä sovittavat huoltoraportit. 5

6 1.2 Ulkoalueiden hoito Palvelu kattaa ulkoalueiden puhtaanapito- ja huoltotyöt, vihertyöt sekä talvikauden lumityöt ja liukkauden torjunnan liitteessä 1 esitetyssä laajuudessa. 1.3 Yhdyskuntajätehuolto 1.4 Tietopalvelut 1.5 Muut erillistehtävät Palvelu kattaa yhdyskuntajätehuollon liitteessä 2 esitetyssä laajuudessa. Erityisjätehuolto laskutetaan erikseen vastuuyksiköittäin raportoituna (kohta 5.2). Jäteluokituksessa ja jätehuollon eri vaiheissa molemmat osapuolet noudattavat HUS:n jätehuollon ohjeistoa. (HUS-sisäsivut/Liiketoiminta ja tukipalvelut/hus- Tilakeskus/HUS Ympäristökeskus) Sopimus sisältää piirustusarkistojen pidon nykyisessä tasossa sekä suoritettavien rakennustöiden aiheuttaman piirustusten päivityksen. Tämän sopimukseen piiriin sisältyvät sekä hankekohtaisesti tilattaviin rakennus-projekteihin sisältyvät että erikseen laskutettavat dokumenttiarkiston ylläpidon työt on eritelty liitteessä 3. Sopimus sisältää painelaitteiden käytönvalvonnan. Tuottajan henkilökunta toimii kiinteistöissä olevien painelaitteiden käytönvalvojina. Tuottaja sitoutuu siihen, että käytönvalvojilla on painelaitemääräysten mukainen pätevyys ja tilaaja vastaa tarvittavista korjaus- ja uusintainvestointien aiheuttamista kustannuksista. Tuottaja toimii painelaitteiden ja kattiloiden käyttäjänä ja nimeää niiden käytönvalvojat. Vastaavasti palveluun sisältyvät maakaasuasetuksen mukainen käytönvalvonta ja niiden raportoiminen tilaajalle. Painelaitteiden tarkastuksissa ja käytössä ilmenneistä merkittävistä seikoista tiedotetaan välittömästi HUS-tilakeskuksen kiinteistöpäällikölle. Vastaavasti palveluun sisältyvät maakaasuasetuksen mukainen käytönvalvonta sekä tuottajan palveluun liittyvien vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen (59/1999) mukainen käytönvalvonta ja niiden raportoiminen tilaajalle. Tuottaja nimeää - palonilmaisulaitteistoille hoitajat sisäasiainministeriön pelastusosaston julkaisun A:60 mukaisesti, - sammutuslaitteistoille kunnossapitotöistä huolehtivat laitteistojen hoitajat ja tarvittavat varahenkilöt sisäasianministeriön julkaisun A:65 mukaisesti ja - merkki- ja turvavalaistusjärjestelmille hoitajat. - Sähkötöiden johtajan - Ate-varastotiloista vastaavat - Tulityöluvista vastaavat - Väestönsuojan valvojat - Kulunvalvonnasta, videovalvonnasta, rikosilmoituksista, henkilöturvasta rakennusautomaatiosta ym. teknisestä toiminnasta vastaavat Päivitetty luettelo vastuuhenkilöistä vastuualueineen toimitetaan HUS- Tilakeskuksen kiinteistöpäällikölle, ympäristöhallinnon päällikölle, sähkön käytön johtajalle ja tilakeskuksen johtajalle. Sopimukseen sisältyvät lisäksi seuraavat TEM:n kanssa tehdystä energiansäästösopimuksesta johtuvat tehtävät: energiavastuuhenkilöiden nimeäminen, 6

7 ylläpitosopimuksen piiriin kuuluvien kiinteistöjen vuosittain Kuntaliittoa varten laadittavien kulutusraportin ja energiankatselmusten vuosiraporttien kokoaminen, vuosittain päivitettävä energiankäytön tehostamissuunnitelma vaikutusarvioineen, ylläpitosopimuksen piiriin kuuluvien kiinteistöjen kokonaisenergiataseen laadinta, energiakulutuksen seuraaminen ja vertaaminen sovittuihin tavoitteisiin. Energiaraportoinnista kehitetään Ryhti-tietoihin perustuvat yhdessä sovittavat raportointimallit lähiverkkoon Tuholaistorjunta ulkoalueilla ja jäteasemalla sisältyy sopimukseen. 2. Kiinteistöjen kunnossapito Kunnossapito on ylläpitoon kuuluvaa toimintaa, jossa kohteen ominaisuudet pysytetään uusimalla tai korjaamalla vialliset ja kuluneet osat ilman, että kohteen suhteellinen laatutaso olennaisesti muuttuu. Kunnossapidon tavoitteena on säilyttää kohde suunnilleen senlaatuisena kuin se oli alun perin valmistuessaan. Kohde ei kuitenkaan välttämättä pysy alkuperäisen kaltaisena, koska yleensä on tarkoituksenmukaista käyttää uudempia teknisiä ratkaisuja ja ottaa huomioon tarpeita, joita uudisrakentamisen yhteydessä ei vielä tunnettu. Kunnossapitoa voidaan tehdä hankemuotoisesti tai säännöllisten vuosikorjausten avulla. Sopimuksen piiriin kuuluvissa kiinteistöissä suoritetaan rakennus-, LVIA-, sähkö- ja teletöiden kunnossapitotehtävät sekä ns. tekniset pienkorjaukset vuoden 2009 laajuudessa. Kunnossapidon ja pienkorjausten tarvikkeiden hankinnoissa energian säästöä käytetään merkittävänä hankintakriteerinä. Palveluun kuuluu kemikaali- ja palovaarallisten aineiden käsittely- ja varastointitilojen tilaluokituksen ylläpito ja tilatietojen päivitys sekä muutosten raportointi HUStilakeskukselle. Kunnossapito ohjelmoidaan tilaajan kanssa yhteistyössä rakennuskohtaisesti ulkoalue-, rakennus-, LVIA-, sähkö- ja telekunnossapitoon. Kunnossapidon ohjelmointia kehitetään tilaajan kanssa tavoitteena Ryhtiohjelmistossa oleva rakennuskohtainen ulkoalue-, rakennus-, LVI-, sähkö- ja telekunnossapidon ohjelma, jonka toteutumista seurataan myös Ryhti-järjestelmällä. Tehtävien jakautumisesta hoitoon, kunnossapitoon ja perusparannuksiin on esimerkkejä liitteissä 1 ja 4. Liitteessä kohdassa perusparannus mainituista töistä osa rahoitetaan kiinteistöjen korjaustöinä. Energiakatselmusten yhteydessä tehdyt ehdotukset tulee ottaa huomioon kunnossapito- ja perusparannustöissä käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. 3. Kiinteistöjen korjaus Kiinteistöihin kohdistuvista korjaustöistä, jotka ovat luonteeltaan ennallistavia toimenpiteitä eivätkä paranna oleellisesti tilojen tai rakennuksen käytettävyyttä ja jotka ovat arvoltaan yli euron, mutta alle euroa laaditaan vuosisuunnitelma. Perusparannustyöt ovat investointeja, eivätkä ne kuulu tähän ryhmään. Suunnitelma hyväksytään erikseen. Suunnitelmaa tarkistetaan ja täydennetään tarvittaessa toimintavuoden aikana. 7

8 Tuottaja toteuttaa suunnitelman mukaiset työt erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti. Työt laskutetaan tilaajalta toteuman mukaan kuukausittain. 4. Tulosalueilta vastuuyksikkökohtaisesti erillislaskutettavat palvelut 4.1. Irtaimiston ja laitteiden huolto- ja korjauspalvelut Käyttäjien tuotantolaitteistojen kuten autoklaavien, huuhtelulaitteiden ja pesukoneiden huollot sisältyvät sopimukseen. Irtainten laitteiden ja irtaimiston kuten potilassänkyjen (ei sähkösänkyjen) korjaus kuuluu myös sopimukseen. Irtaimiston ja laitteiden huollosta ja korjauksesta laaditaan vakiintuneen käytännön mukaisesti kuukausittain tuloalueittain ja vastuuyksiköittäin raportit HUS:n sisäsivuille. Tuotteet on lueteltu liitteessä 5. Erikseen laskutettavat työt tehdään aina tilaukseen perustuen. Tilaus tehdään intrassa olevan ohjelman kautta tai muutoin kirjallisesti Erityis- ja ongelmajätehuolto Yhdyskuntajätehuollon ulkopuolelle jäävien jätelajien määriä seurataan tuottajayksiköittäin viivakoodijärjestelmällä. Erityis- ja ongelmajätehuollosta raportoidaan kuukausittain tuote ja vastuuyksikkökohtaisesti tulosalueittain HUS-tilakeskukselle tietoverkon avulla. Palvelun sisältö ja kyseiset jätelajit on lueteltu liitteessä 2. Tuottaja nimeää sopimuksen piiriin kuuluvien maantiekuljetusten turvallisuusneuvonantajansa (LmP188/99), joka raportoi vuosittain HUS:n ympäristöhallinnon päällikölle. Ne jätelajit, jotka tulevat tuottajavastuun piiriin sopimuskauden aikana sovitaan uudelleen myöhemmin Pienkorjauspalvelut Palvelun sisältönä ovat kiinteistöjen käyttäjäyksiköiden tilaamat ja rahoittamat pienet huoneistokorjaukset ja muutokset (katso liite 4). Tuottaja laatii aina käyttäjäyksikölle mahdollisesti tilattavasta työstä etukäteen kirjallisen tarjouksen. Alle 1000 euron tilaukset tuottajalle tekee käyttäjäyksikön edustaja. Yli 1000 euron tilaukset tuottajalle tekee sairaanhoitoalueiden osalta HUS-tilakeskus. Muiden tulosalueiden osalta tilauksen tekee tuottajalle kyseisen tulosalueen edustaja Muut erillislaskutettavat palvelut Käyttäjäpalveluita ovat mm. sisustus-, kalustus- ja laiteasennuspalvelut, muutto- ja kuljetuspalvelut sekä muut mahdolliset tukipalvelut. Muut kiinteistöihin liittyvät palvelut, joita käyttäjäyksiköt tilaavat, tuottaja sopii suoraan käyttäjäyksikön kanssa. Erikseen tilattavia ja käyttäjäyksiköiltä erillislaskutettavia palveluita ovat esimerkiksi: irtaimiston (kaapit, pöydät jne.) lukkojen huolto, korjaus ja uusinta kaikkien lukkojen uudelleen sarjoitus, lisäavainten teko rakennus- ja osastokohtaiset dialyysijärjestelmät keittiön kylmätilojen automaattiovet 8

9 irtaimistojen korjaus, kunnostus, muutos ja siirto sekä asennus (esim. kaapistot, pöydät, tuolit, hyllyt) irtaimiston valmistaminen, hankinta ja asennus (esim. ilmoitustaulut, jalkatuet jne.) muutot, kuljetukset. Tilaukset tulevat tuottajalle HUS:n intrasivuilla sijaitsevan Help-deskin webkäyttöliittymän avulla. Sairaanhoitoalueet ovat sisäisesti ohjeistaneet menettelyn yli 1000 euron tilauksissa. 5. Korvaukset vuonna 2010 Kohde Helsinki Jorvi Peijas Yhteensä Kiinteistöhoito ja kohta 1.5 Ulkoalueet Yhdyskunta jätehuolto Tietopalvelut Kunnossapito Tilavuokrat HYKS sha yht Ylläpitosopimus Tilavuokrat Hyvinkään sairaanhoitoalue yht Ylläpitosopimus Tilavuokrat Lohjan sairaanhoitoalue yht Ylläpitosopimus Tilavuokrat Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue yht Ylläpitosopimus Tilavuokrat Porvoon sairaanhoitoalue yht Sopimus yhteensä Lisäksi tuottajalle korvataan henkilökunta- ja asiakaspysäköinnin järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia Meilahden sairaala-alueen osalta euroa. Jorvin sairaala-alueen vastaavan korvauksen määrästä päätetään erikseen joulukuun 2010 aikana. Ylläpitokorvauksen ja kiinteistöjen kunnossapidon sekä pysäköintitappion laskutus tapahtuu 12 erään jaettuna ja lasku erääntyy kunkin kuukauden 5. päivänä. Kiinteistöjenkorjauspalvelu (kohta 3) laskutetaan kuukausittain toteuman mukaisesti. 9

10 Lopullinen ylläpidon ja kunnossapidon hinta sekä pysäköintitoiminnan tappioista aiheutuva korvaus määräytyy todellisten tuottajalle aiheutuneiden kustannusten mukaan. Tuottaja esittää tilaajalle ennakkotiedon toteutuneista kustannuksista HUS:n tilinpäätöksen laadinta-aikataulun mukaisesti. Toimintavuoden lopulliset kustannustiedot esitetään eriteltyinä rakennuksittain erikseen sovittavalla tavalla. Korvaukset mahdollisista lisätehtävistä tai kustannuksiin oleellisesti vaikuttavista toiminnan ja kustannusten muutoksista sovitaan toimintavuoden kuluessa tapauskohtaisesti erikseen. Erillislaskutettavat palvelut: Tämän sopimuksen nojalla tuotettujen erillislaskutettavien palveluiden laskutus tapahtuu palvelutyypeittäin erikseen sovittavalla tavalla ja aikataululla tapahtuvana kokoomalaskutuksena. Palvelutyypit laskutetaan erikseen kuukausittain tulosalueittain, sairaanhoitoalueiden osalta HUS-tilakeskukselle lähetettävillä kokoomalaskuilla, joiden liitteenä olevassa sähköisessä ecel-muotoisessa taulukossa on eriteltynä tuotetut palvelut ja tarvikkeet vastuuyksiköittäin. Liikelaitosten osalta laskut eivät kierrä HUS-tilakeskuksen kautta. Laskujen tulee perustua todellisiin kustannuksiin tai hyväksytyn tarjouksen mukaiseen hintaan. Käytettyjen varaosien ja tarvikkeiden hintaan tuottajalla on oikeus lisätä hankinta-, varastointi- ja käsittelykulut. Tämän sopimuksen mukaisiin laskuihin lisätään arvonlisävero. 6. Muut sopimusehdot Tämän sopimuksen mukaisissa tehtävissä noudatetaan: HUS-kuntayhtymän Hankintaohjetta, HUS:n investontiohjetta (pysyväisohje 4/2009), HUS-kuntayhtymän yleisiä tavara- ja palveluhankintojen hankinta- ja sopimusehtoja HUS jäteohjetta, Energiatehokkuuden varmistaminen HUS:n rakennushankkeissa -ohjetta sekä HUS-Kiinteistöt Oy:n laatujärjestelmää. Sopimusta sovellettaessa noudatetaan ensisijaisesti tähän sopimukseen kirjattuja ehtoja ja toissijaisesti Kiinteistönhoidon ja isännöinnin yleisiä sopimusehtoja (KH&I- YSE 2000, liite 6). Kiinteistöjen omistajaa HUS-kuntayhtymää edustaa virallisissa suhteissa kolmansiin osapuoliin nähden tilaaja. Kaikista tähän sopimukseen sisältymättömistä merkittävistä selvityksistä, jotka kohdistuvat HUS-kuntayhtymän omistamaan kiinteään käyttöomaisuuteen tai sen käytön strategisiin linjauksiin informoidaan etukäteen tilaajaa. 7. Sopimuksen seuranta Sopimuksen toteutumista seurataan kolmannesvuosittain pidettävissä seurantakokouksissa, jotka kiinteistöpäällikkö kutsuu koolle. Energiansäästösopimuksen velvoitteiden seurannasta järjestetään erillisiä yhteistyöneuvotteluja. Seuranta tapahtuu yhdessä Ryhti Ececutive ssa HUS-tilakeskukselle laaditun raportin avulla. 10

11 Kohtien 2 ja 3 toteutumista seurataan rakennuskohtaisella raportoinnilla maalis-, touko-, elo- ja lokakuussa pidettävissä seurantakokouksissa, jotka kiinteistöpäällikkö kutsuu koolle. 8. Voimassaoloaika Sopimus on voimassa toistaiseksi alkaen 6 kuukauden irtisanomisajalla. Mikäli sopimusosapuolet eivät ole yhteisesti sopineet vuoden 2011 alkuun mennessä uudesta korvaavasta sopimuksesta, jatkuu laskutus edellisen vuoden suuruisena kunnes sopimus on hyväksytty, edellyttäen ettei sopimuksen laajuus ole olennaisesti muuttunut. Tätä sopimusta on tehty kaksi samansanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. Helsingissä helmikuun. päivänä, 2010 HUS-tilakeskus HUS-Kiinteistöt Oy Ossi Heinonen HUS-tilakeskuksen johtaja Ilkka Marttila toimitusjohtaja 11

12 LIITE 1 ULKOALUEIDEN HOITO Ylläpitosopimukseen sisältyvät ulkoaluetyöt: päivittäiset kone- ja käsin siivoukset, kerran päivässä arkipäivisin roskakorien ja tuhkakuppien tyhjennys ulkoalueilta tarvittaessa ulko-ovien edustoilla olevien ritiläalustojen puhdistus tarvittaessa irtoroskien kerääminen kiinteistöjen ulkoalueita tarvittaessa sadevesikourujen puhdistus syksyisin ja keväisin ulkoalueiden kevät- ja syyssiivous väestönsuojatunnelin siivous ja pesu kaksi kertaa vuodessa pienet asfaltointipaikkaukset ulkokalusteiden (penkit, kukkalaatikot edellisen vuoden laajuudessa), siirrot keväisin ja syksyisin tarvittaessa korjaus. lasten leikkialueiden hiekkalaatikoiden hiekanvaihdot ja kalusteiden kunnossapito. EU-direktiivin määräämät säännöllisesti tehtävät leikkivälineiden katselmoinnit raportoidaan kiinteistöpäällikölle. tuhoeläinten torjunta ja myrkytykset lipputankojen huolto puistopuiden silmämääräinen kunnontarkkailu ja niiden raportoiminen tilahallinnolle sekä lahonneiden puiden kaato ja poiskuljetus parvekkeiden puhtaanapito suurten joulukuusien ja juhannuskoivujen, paikalleen sijoittaminen sekä poistaminen ulkoalueilla. yleisten tilojen viherkasvien hoito Jorvin sairaalassa edellisen vuoden laajuudessa. Ylläpitosopimukseen sisältyvät vihertyöt: nurmikoiden kevät- ja syyssiivous, paikkaus ja leikkaus piha-alueilla olevien kesäkukkien istutus ja hoito edellisen vuoden laajuudessa istutusalueiden hoito Ylläpitosopimukseen sisältyvät lumityöt: kone- ja käsityöt sekä tarvittaessa lumen poiskuljetus (koskee myöskin kiinteistöille kuuluvia katu- ja jalkakäytäväalueita) lumenpudotus katoilta tarvittaessa hiekoitukset (keväällä hiekan poisto ja pesu) Erikseen tilattavat tarjoukseen perustuvat työt: (eivät sisälly ylläpidon sopimushintaan) toimistojen muutot varastojen tyhjennykset arkistojen siirrot sähkösänkyjen kuljetukset tilaisuuksien järjestelyihin liittyvät kuljetukset koe-eläinten kuljetukset kuljetukset Lylyisten virkistysalueelle puiden ja istutusalueiden perustaminen ja uusiminen nurmikoiden uusiminen sisäkasvien suunnittelu, hankinta ja tarkastus

13 YLLÄPITOSOPIMUS, HYKS sairaanhoitoalue, LIITE 2 1 JÄTEHUOLTO 1. Ylläpitosopimukseen kuuluvat jätehuollon palvelut 1.1 Kakki jätelajit HUS-Kiinteistöt Oy:n tehtäviin kuuluu ulko- ja jäteasematiloissa sijaitsevien koneellisesti tyhjennettävien keräysvälineiden ylläpito kaikissa HYKS sairaanhoitoalueiden kiinteistöissä: Meilahden sairaala-alue, Töölön sairaala, Kirurginen sairaala, Kätilöopiston sairaala, Jorvin sairaala ja Peijaksen sairaala sekä alueiden muissa kiinteistöissä, mm. asuinkiinteistöt Puristimien, säiliöiden ja kylmäkonttien ylläpito, omistus ja vuokrasopimukset. Muu mahdollinen alueen jätehuoltoon liittyvän hydrauliikan ja tekniikan ylläpito, omistus ja vuokrasopimukset. Jätekirjapito- ja raportointi sähköisesti ecel -muodossa ympäristöhallinnon päällikölle kahdesti vuodessa (31.1. ja 1.8.) seuraavasti: Yhdyskuntajätehuollon ja hyötyjätehuollon raportit sisältävät jätekertymätiedot tonneina (t), kuutiona (m 3 ) tai tilavuuskappaleina (esim. 1 kpl/5 l) sekä kustannukset jätteistä jätelajeittain sekä kuljetuksesta euroina kiinteistökohtaisesti. Ongelmajätehuollon raportti sisältää öljynerotuskaivojätteen, jäteöljyn sekä kiinteiden öljyjätteiden, paristojen ja akkujen sekä loisteputkien kertymä- ja kustannustiedot kiloina (kg), kuutioina (m 3 ) tai tilavuuskappaleina (esim.1kpl/5l) sekä kustannukset jätteistä jätelajeittain sekä kuljetuksesta euroina kiinteistökohtaisesti. Raportointi sisältää myös tiedot jätehuollon sopimuskumppaneista sekä kohteesta, johon jätelajit toimitetaan. HUS Ympäristökeskus raportoi edellä mainitut jätteet julkaistavassa HUS:n ympäristöraportissa. HUS-Kiinteistöt Oy raportoi kiinteistöhuoltoon liittyvät jätteet sekä muut omassa toiminnassaan syntyvät jätteet. Ulkona olevien jätepisteiden puhtaana pito Tehdä, ylläpitää ja seurata jätesopimuksia, noudattaen jäte lainsäädäntöä ja kunnallisia jätemääräyksiä. Ylläpitosopimuksen ulkopuolelle jäävät Syntypaikkalajittelu ja siihen liittyvä neuvonta. Alueen kiinteistöjen sisäkuljetukset jäteasemalle. Sairaalan sisäinen jätehuolto, kuten astiat ja muut sisäiset siirrot. Jätehuoltoon liittyvät kiinteistöjen sisätilojen ja ulkona olevien varastokonttien siivous. Vahinkotapausten jätehuolto. 1.2 Yhdyskuntajätehuolto ja hyötyjätehuolto HUS-Kiinteistöt Oy:lle kuuluvat sopimusalueen puristimien ja pienastioiden kuljetusten järjestäminen noudattaen kunnallisia jätemääräyksiä.

14 YLLÄPITOSOPIMUS, HYKS sairaanhoitoalue, LIITE Ongelmajätehuolto Ongelmajätettä varastoidaan korkeintaan yhden vuoden ajan. Kerran vuodessa tyhjennettäviin ongelmajätteisiin kuuluvat mahdolliset öljynerotuskaivot ja loisteputket sekä akut, paristot ja lyijyjäte. HUS-Kiinteistöt Oy merkitsee ja lajittelee toiminnastaan syntyvät jätteet asianmukaisesti ja kuljettaa ne itse tai ostopalveluna käsittelyyn. HUS-Kiinteistöt Oy:n tulee säilyttää käsittelemiensä ongelmajätteiden siirtoasiakirjat ja esittää ne pyydettäessä HUS Ympäristökeskukselle. Siirtoasiakirjoja tulee säilyttää vähintään seitsemän vuotta. 2. Sopimuksen piiriin kuuluva erikseen laskutettava jätehuolto 2.1 Erityisjätehuolto Palvelut perustuvat säännöllisesti toistuessaan jatkuvaan tilaukseen ja tarvittaessa kertatilaukseen. Jätteen tuottaja lajittelee, pakkaa ja merkitsee lähetettävät jätteet. Laskutus tapahtuu viivakoodijärjestelmällä. Biologinen jätteen, punainen säkki, jäte laitetaan kylmäsäilöön. Pistävä ja viiltävä jäte, punainen säkki tai yksittäinen pi-vi astia, jäte laitetaan kylmäsäiliöön. Tietosuojattava paperijäte ja muu tietosuojattava jäte, jatkuva tai kertatilaus keräysyhtiöön. Sähkö- ja elektroniikkaromu, SER lajitellaan seuraaviin eriin. SER, koneromu: liedet, astian- ja pyykinpesukoneet, ym. vastaavan kokoiset. SER, pienlaiteromu: näppäimistö, laskin, puhelin, vastaaja, pieni radio yms. SER, kylmälaite: jääkaapit, pakastimet, myös arkut, yhdistelmäkaapit, yms. SER, kuvaruudut, TV, monitorit SER, muut: tietokoneen keskusyksikkö, tulostimet, pienet kopiokoneet, faksit, mikroaaltouuni, yms. SER, sairaalalaitteet. Tilaus jäteyhtiöltä. Erikseen laskutettavaan jätehuoltoon ei kuulu sisäkuljetus paikoissa, joissa toimii muut huoltomiehet.

15 YLLÄPITOSOPIMUS, Hyvinkään sairaanhoitoalue, LIITE 2 1 JÄTEHUOLTO 1. Ylläpitosopimukseen kuuluvat jätehuollon palvelut 1.1 Kakki jätelajit HUS-Kiinteistöt Oy:n tehtäviin kuuluu ulko- ja jäteasematiloissa sijaitsevien koneellisesti tyhjennettävien astioiden ylläpito kaikissa Hyvinkään sairaanhoitoalueiden kiinteistöissä, kuten Hyvinkään, Kellokosken ja Ohkolan sairaaloissa sekä alueiden muissa kiinteistöissä, mm. asuinkiinteistöt selvästi erikseen. Puristimien ylläpito, omistus ja vuokrasopimukset. Muu mahdollinen alueen jätehuoltoon liittyvän hydrauliikan ja tekniikan ylläpito, omistus ja vuokrasopimukset. Jätekirjapito- ja raportointi sähköisesti ecel -muodossa ympäristöhallinnon päällikölle kahdesti vuodessa (31.1. ja 1.8.) seuraavasti: Yhdyskuntajätehuollon ja hyötyjätehuollon raportit sisältävät jätekertymätiedot tonneina (t), kuutiona (m 3 ) tai tilavuuskappaleina (esim. 1 kpl/5 l) sekä kustannukset jätteistä jätelajeittain sekä kuljetuksesta euroina kiinteistökohtaisesti. Ongelmajätehuollon raportti sisältää öljynerotuskaivojätteen, jäteöljyn sekä kiinteiden öljyjätteiden, paristojen ja akkujen sekä loisteputkien kertymä- ja kustannustiedot kiloina (kg), kuutioina (m 3 ) tai tilavuuskappaleina (esim.1kpl/5l) sekä kustannukset jätteistä jätelajeittain sekä kuljetuksesta euroina kiinteistökohtaisesti. Raportointi sisältää myös tiedot jätehuollon sopimuskumppaneista sekä kohteesta, johon jätelajit toimitetaan. HUS Ympäristökeskus raportoi edellä mainitut jätteet julkaistavassa HUS:n ympäristöraportissa. HUS-Kiinteistöt Oy raportoi kiinteistöhuoltoon liittyvät jätteet sekä muut omassa toiminnassaan syntyvät jätteet. Keskitettyjen jätepisteiden puhtaanapito. Lastauslaiturien puhtaanapito Ylläpitosopimuksen ulkopuolelle jäävät Syntypaikkalajittelu ja siihen liittyvä neuvonta. Alueen kiinteistöjen sisäkuljetukset jäteasemalle. Sairaalan sisäinen jätehuolto, kuten astiat ja muut sisäiset siirrot. Jätehuoltoon liittyvät kiinteistöjen sisätilojen ja ulkona olevien varastokonttien siivous. Vahinkotapausten jätehuolto. Kellokosken ja Ohkolan sairaaloiden ulkona tapahtuva jätteiden kuljetus keskitettyyn jätepisteeseen 1.2 Yhdyskuntajätehuolto ja hyötyjätehuolto HUS-Kiinteistöt Oy:lle kuuluvat sopimusalueen puristimien ja pienastioiden kuljetusten järjestäminen noudattaen kunnallisia jätemääräyksiä.

16 YLLÄPITOSOPIMUS, Hyvinkään sairaanhoitoalue, LIITE Ongelmajätehuolto Ongelmajätettä varastoidaan korkeintaan yhden vuoden ajan. Kerran vuodessa tyhjennettäviin ongelmajätteisiin kuuluvat mahdolliset öljynerotuskaivot ja loisteputket sekä akut, paristot ja lyijyjäte. HUS-Kiinteistöt Oy merkitsee ja lajittelee toiminnastaan syntyvät jätteet asianmukaisesti ja kuljettaa ne itse tai ostopalveluna käsittelyyn. HUS-Kiinteistöt Oy:n tulee säilyttää käsittelemiensä ongelmajätteiden siirtoasiakirjat ja esittää ne pyydettäessä HUS Ympäristökeskukselle. Siirtoasiakirjoja tulee säilyttää vähintään seitsemän vuotta. Osasto tilaa itse muille ongelmajätteille noudon HUS:in ongelmajätehuolto-sopimuksen mukaan 2. Sopimuksen piiriin kuuluva erikseen laskutettava jätehuolto Palvelut perustuvat säännöllisesti toistuessaan jatkuvaan tilaukseen ja tarvittaessa kertatilaukseen. Jätteen tuottaja lajittelee, pakkaa ja merkitsee lähetettävät jätteet. Laskutus tapahtuu viivakoodijärjestelmän kautta. 2.1 Erityisjätehuolto Tietosuojattava paperijäte ja muu tietosuojattava jäte, jatkuva tai kertatilaus keräysyhtiöön. Erikseen laskutettavaan jätehuoltoon ei kuulu sisäkuljetus paikoissa joissa toimii HUS- Logistiikan huoltomiehet Biologinen jäte, Pistävä ja viiltäväjäte ja SER

17 YLLÄPITOSOPIMUS, Lohjan sairaanhoitoalue, LIITE 2 1 JÄTEHUOLTO 1. Ylläpitosopimukseen kuuluvat jätehuollon palvelut 1.1 Kakki jätelajit HUS-Kiinteistöt Oy:n tehtäviin kuuluu ulko- ja jäteasematiloissa sijaitsevien koneellisesti tyhjennettävien astioiden ylläpito kaikissa Lohjan sairaanhoitoalueiden kiinteistöissä: Lohjan ja Paloniemen sairaaloissa sekä alueiden muissa kiinteistöissä, mm. asuinkiinteistöt. Puristimien ylläpito, omistus ja vuokrasopimukset Muu mahdollinen alueen jätehuoltoon liittyvän hydrauliikan ja tekniikan ylläpito, omistus ja vuokrasopimukset. Jätekirjapito- ja raportointi sähköisesti ecel -muodossa ympäristöhallinnon päällikölle kahdesti vuodessa (31.1. ja 1.8.) seuraavasti: Yhdyskuntajätehuollon ja hyötyjätehuollon raportit sisältävät jätekertymätiedot tonneina (t), kuutiona (m 3 ) tai tilavuuskappaleina (esim. 1 kpl/5 l) sekä kustannukset jätteistä jätelajeittain sekä kuljetuksesta euroina kiinteistökohtaisesti. Ongelmajätehuollon raportti sisältää öljynerotuskaivojätteen, jäteöljyn sekä kiinteiden öljyjätteiden, paristojen ja akkujen sekä loisteputkien kertymä- ja kustannustiedot kiloina (kg), kuutioina (m 3 ) tai tilavuuskappaleina (esim.1kpl/5l) sekä kustannukset jätteistä jätelajeittain sekä kuljetuksesta euroina kiinteistökohtaisesti. Raportointi sisältää myös tiedot jätehuollon sopimuskumppaneista sekä kohteesta, johon jätelajit toimitetaan. HUS Ympäristökeskus raportoi edellä mainitut jätteet julkaistavassa HUS:n ympäristöraportissa. HUS-Kiinteistöt Oy raportoi kiinteistöhuoltoon liittyvät jätteet sekä muut omassa toiminnassaan syntyvät jätteet. Jäteaseman puristin tason ja ulkona olevien jätepisteiden puhtaanpito Tehdä, ylläpitää ja seurata jätesopimuksia, noudattaen jäte lainsäädäntöä ja kunnallisia jätemääräyksiä. Ylläpitosopimuksen ulkopuolelle jäävät Syntypaikkalajittelu ja siihen liittyvä neuvonta. Alueen kiinteistöjen sisäkuljetukset jäteasemalle. Sairaalan sisäinen jätehuolto, kuten astiat ja muut sisäiset siirrot. Jätehuoltoon liittyvät kiinteistöjen sisätilojen ja ulkona olevien varastokonttien siivous. Vahinkotapausten jätehuolto. 1.2 Yhdyskuntajätehuolto ja hyötyjätehuolto HUS-Kiinteistöt Oy:lle kuuluvat sopimusalueen puristimien ja pienastioiden kuljetusten järjestäminen noudattaen kunnallisia jätemääräyksiä. 1.3 Ongelmajätehuolto Ongelmajätettä varastoidaan korkeintaan yhden vuoden ajan. Kerran

18 YLLÄPITOSOPIMUS, Lohjan sairaanhoitoalue, LIITE 2 2 vuodessa tyhjennettäviin ongelmajätteisiin kuuluvat mahdolliset öljynerotuskaivot ja loisteputket sekä akut, paristot ja lyijyjäte. HUS-Kiintestöt Oy merkitsee ja lajittelee toiminnastaan syntyvät jätteet asianmukaisesti ja kuljettaa ne itse tai ostopalveluna käsittelyyn. HUS-Kiinteistöt Oy:n tulee säilyttää käsittelemiensä ongelmajätteiden siirtoasiakirjat ja esittää ne pyydettäessä HUS Ympäristökeskukselle. Siirtoasiakirjoja tulee säilyttää vähintään seitsemän vuotta Osasto tilaa itse muille ongelmajätteille noudon HUS:in ongelmajätehuolto-sopimuksen mukaan. 2. Sopimuksen piiriin kuuluva erikseen laskutettava jätehuolto 2.1 Erityisjätehuolto Palvelut perustuvat säännöllisesti toistuessaan jatkuvaan tilaukseen ja tarvittaessa kertatilaukseen. Jätteen tuottaja lajittelee, pakkaa ja merkitsee lähetettävät jätteet. Laskutus tapahtuu viivakoodijärjestelmällä. Biologinen jätteen, punainen säkki, jäte varastoidaan ulkona oleviin 4m³ syväkeräyssäiliöön. Pistävä ja viiltävä jäte, punainen säkki tai yksittäiset pakkaukset, jäte varastoidaan ulkona oleviin 4m³ syväkeräyssäiliöön. Tietosuojattava paperijäte ja muu tietosuojattava jäte, jatkuva tai kertatilaus keräysyhtiöön. Sähkö- ja elektroniikkaromu, SER lajitellaan seuraaviin eriin. SER, koneromu: liedet, astian- ja pyykinpesukoneet, ym. vastaavan kokoiset. SER, pienlaiteromu: näppäimistö, laskin, puhelin, vastaaja, pieni radio yms. SER, kylmälaite: jääkaapit, pakastimet, myös arkut, yhdistelmäkaapit, yms. SER, kuvaruudut, TV, monitorit SER, muut: tietokoneen keskusyksikkö, tulostimet, pienet kopiokoneet, faksit, mikroaaltouuni, yms. SER, sairaalalaitteet. Tyhjennyksen tilaus jäteyhtiöltä. Erikseen laskutettavaan jätehuoltoon ei kuulu sisäkuljetus paikoissa joissa toimii HUS- Logistiikan huoltomiehet

19 YLLÄPITOSOPIMUS, Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue, LIITE 2 1 JÄTEHUOLTO 1. Ylläpitosopimukseen kuuluvat jätehuollon palvelut 1.1 Kakki jätelajit HUS-Kiinteistöt Oy:n tehtäviin kuuluu ulko- ja jäteasematiloissa sijaitsevien koneellisesti tyhjennettävien astioiden ylläpito kaikissa Länsi- Uudenmaan sairaanhoitoalueiden kiinteistöissä: Tammiharjun ja Länsi- Uudenmaan sairaaloissa sekä alueiden muissa kiinteistöissä, mm. asuinkiinteistöt. Puristimien ylläpito, omistus ja vuokrasopimukset. Muu mahdollinen alueen jätehuoltoon liittyvän hydrauliikan ja tekniikan ylläpito, omistus ja vuokrasopimukset. Jätekirjapito- ja raportointi sähköisesti ecel -muodossa ympäristöhallinnon päällikölle kahdesti vuodessa (31.1. ja 1.8.) seuraavasti: Yhdyskuntajätehuollon ja hyötyjätehuollon raportit sisältävät jätekertymätiedot tonneina (t), kuutiona (m 3 ) tai tilavuuskappaleina (esim. 1 kpl/5 l) sekä kustannukset jätteistä jätelajeittain sekä kuljetuksesta euroina kiinteistökohtaisesti. Ongelmajätehuollon raportti sisältää öljynerotuskaivojätteen, jäteöljyn sekä kiinteiden öljyjätteiden, paristojen ja akkujen sekä loisteputkien kertymä- ja kustannustiedot kiloina (kg), kuutioina (m 3 ) tai tilavuuskappaleina (esim.1kpl/5l) sekä kustannukset jätteistä jätelajeittain sekä kuljetuksesta euroina kiinteistökohtaisesti. Raportointi sisältää myös tiedot jätehuollon sopimuskumppaneista sekä kohteesta, johon jätelajit toimitetaan. HUS Ympäristökeskus raportoi edellä mainitut jätteet julkaistavassa HUS:n ympäristöraportissa. HUS-Kiinteistöt Oy raportoi kiinteistöhuoltoon liittyvät jätteet sekä muut omassa toiminnassaan syntyvät jätteet. Länsi-Uudenmaan sairaalan ulkojätepisteiden puhtaanapito. Tammiharjun sairaalan ulkona tapahtuva jätteiden kuljetus, ulkona olevien jätepisteiden puhtaanapito. Tehdä, ylläpitää ja seurata jätesopimuksia, noudattaen jäte lainsäädäntöä ja kunnallisia jätemääräyksiä. Ylläpitosopimuksen ulkopuolelle jäävät Syntypaikkalajittelu ja siihen liittyvä neuvonta. Alueen kiinteistöjen sisäkuljetukset jäteasemalle. Sairaalan sisäinen jätehuolto, kuten astiat ja muut sisäiset siirrot. Jätehuoltoon liittyvät kiinteistöjen sisätilojen ja ulkona olevien varastokonttien siivous. Vahinkotapausten jätehuolto. Värikasettien pakkaus Kaluste varaston hoito 1.2 Yhdyskuntajätehuolto ja hyötyjätehuolto

20 YLLÄPITOSOPIMUS, Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue, LIITE 2 2 HUS-Kiinteistöt Oy:lle kuuluvat sopimusalueen puristimien ja pienastioiden kuljetusten järjestäminen noudattaen kunnallisia jätemääräyksiä. 1.3 Ongelmajätehuolto Ongelmajätettä varastoidaan korkeintaan yhden vuoden ajan. Kerran vuodessa tyhjennettäviin ongelmajätteisiin kuuluvat mahdolliset öljynerotuskaivot ja loisteputket sekä akut, paristot ja lyijyjäte. HUS- Kiinteistöt OY merkitsee ja lajittelee toiminnastaan syntyvät jätteet asianmukaisesti ja kuljettaa ne itse tai ostopalveluna käsittelyyn. HUS-Kiinteistöt Oy:n tulee säilyttää käsittelemiensä ongelmajätteiden siirtoasiakirjat ja esittää ne pyydettäessä HUS Ympäristökeskukselle. Siirtoasiakirjoja tulee säilyttää vähintään seitsemän vuotta. 2. Sopimuksen piiriin kuuluva erikseen laskutettava jätehuolto Palvelut perustuvat säännöllisesti toistuessaan jatkuvaan tilaukseen ja tarvittaessa kertatilaukseen. Jätteen tuottaja lajittelee, pakkaa ja merkitsee lähetettävät jätteet. Laskutus tapahtuu viivakoodijärjestelmällä. 2.1 Erityisjätehuolto Biologinen jätteen, punainen säkki, jäte varastoidaan viilennettyyn ongelmajätekonttiin. Pistävä ja viiltävä jäte, punainen säkki tai yksittäisiä pi-vi astioita, jäte varastoidaan viilennettyyn ongelmajätekonttiin. Tietosuojattava paperijäte ja muu tietosuojattava jäte, jatkuva tai kertatilaus keräysyhtiöön. Sähkö- ja elektroniikkaromu, SER lajitellaan seuraaviin eriin. SER, koneromu: liedet, astian- ja pyykinpesukoneet, ym. vastaavan kokoiset. SER, pienlaiteromu: näppäimistö, laskin, puhelin, vastaaja, pieni radio yms. SER, kylmälaite: jääkaapit, pakastimet, myös arkut, yhdistelmäkaapit, yms. SER, kuvaruudut, TV, monitorit SER, muut: tietokoneen keskusyksikkö, tulostimet, pienet kopiokoneet, faksit, mikroaaltouuni, yms. SER, sairaalalaitteet. Tyhjennyksen tilaus jäteyhtiöltä.

Hallitus 25.10.2010, LIITE 7 HUS-TILAKESKUKSEN JA HUS-KIINTEISTÖT OY:N VÄLINEN SOPIMUS KIINTEISTÖJEN YLLÄPIDOSTA

Hallitus 25.10.2010, LIITE 7 HUS-TILAKESKUKSEN JA HUS-KIINTEISTÖT OY:N VÄLINEN SOPIMUS KIINTEISTÖJEN YLLÄPIDOSTA Hallitus 25.10.2010, LIITE 7 HUS-TILAKESKUKSEN JA HUS-KIINTEISTÖT OY:N VÄLINEN SOPIMUS KIINTEISTÖJEN YLLÄPIDOSTA VUONNA 2011 Sopimuksen laajuus Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS-kuntayhtymä),

Lisätiedot

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015 JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015 1. SOPIJAOSAPUOLET: Tilaaja: Rantasalmen kunta / kunnanhallitus Y-tunnus 0166507-1 Poikkitie

Lisätiedot

Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5)

Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5) 3 vko 2 vko 1 vko 2 kk 1 kk 1 vuodessa Jatkuva 3 vko 2 vko 1 vko 2 kk 1 kk 1 vuodessa As Oy Mallitalo Oy 1.6.2008 Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5) YLEISET HOITOTEHTÄVÄT Työnjohto Työ- ja vikailmoitusten

Lisätiedot

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2016

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2016 JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2016 1. SOPIJAOSAPUOLET: Tilaaja: Rantasalmen kunta / kunnanhallitus Y-tunnus 0166507-1 Poikkitie

Lisätiedot

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet

Lisätiedot

Vuokranantaja LIVONSAAREN KYLÄYHDISTYS RY, y-tunnus Kyläkonttori, Velkuantie 988, Livonsaari

Vuokranantaja LIVONSAAREN KYLÄYHDISTYS RY, y-tunnus Kyläkonttori, Velkuantie 988, Livonsaari VUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja LIVONSAAREN KYLÄYHDISTYS RY, y-tunnus 1868028-6 Kyläkonttori, Velkuantie 988, 21180 Livonsaari 1.2 Vuokralainen NAANTALIN KAUPUNKI/TILALAITOS, y-tunnus 0135457-2

Lisätiedot

NLM 10 -ehtojen mukaisesta asennustoimituksesta 1 )

NLM 10 -ehtojen mukaisesta asennustoimituksesta 1 ) SOPIMUS NLM 10 -ehtojen mukaisesta asennustoimituksesta 1 ) 1 (10) TOIMITTAJA Nimi ja postiosoite TILAAJA Nimi ja postiosoite Puhelin Telefaksi Puhelin Telefaksi Sähköposti Sähköposti Toimittaja ja tilaaja

Lisätiedot

Vuokranantaja NAANTALIN KAUPUNKI / TILALAITOS, y-tunnus Käsityöläiskatu 2, Naantali

Vuokranantaja NAANTALIN KAUPUNKI / TILALAITOS, y-tunnus Käsityöläiskatu 2, Naantali VUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja NAANTALIN KAUPUNKI / TILALAITOS, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali 1.2 Vuokralainen NAANTALIN KAUPUNKI / SAARISTOLAUTAKUNTA Käsityöläiskatu

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

LAUSUNNON ANTAMINEN HUS-TILAKESKUKSELLE SISÄISEN VUOKRAN LASKENNAN JA SOVELTAMISEN PERIAATTEISTA

LAUSUNNON ANTAMINEN HUS-TILAKESKUKSELLE SISÄISEN VUOKRAN LASKENNAN JA SOVELTAMISEN PERIAATTEISTA HUS-Logistiikka johtokunta 32 22.10.2009 LAUSUNNON ANTAMINEN HUS-TILAKESKUKSELLE SISÄISEN VUOKRAN LASKENNAN JA SOVELTAMISEN PERIAATTEISTA LOGIS 32 HUS-Tilakeskus on pyytänyt lausuntoa sisäisen vuokran

Lisätiedot

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Yhteyshenkilö puhelin Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx Osoite Postinumero

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Mäntsälän kunta Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 3.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 I YLEISTÄ 1 Mäntsälän kunnan jätehuolto

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

energiatehokkuussopimus

energiatehokkuussopimus HUS-kuntayhtymän energiatehokkuussopimus Liittyjä Tämän sopimuksen kiinteänä osana ovat liittymistiedot sekä työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton allekirjoittama Kunta-alan energiatehokkuussopimus.

Lisätiedot

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS 2 3 TUOTANNON YLEISSOPIMUS SISÄLTÖ 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS...5 2 TOIMINTA JA TEHTÄVÄT...5 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...5 4. TUOTANNON VALVONTA...6

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO URAKKAOHJELMA ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO Tilaaja Espoon Asunnot Oy Upseerinkatu 3 B 02600 Espoo Espoon Asunnot

Lisätiedot

PL 193, 40101 JYVÄSKYLÄ Y-tunnus: 0514515-3 Yhteyshenkilö: Juha-Pekka Manninen

PL 193, 40101 JYVÄSKYLÄ Y-tunnus: 0514515-3 Yhteyshenkilö: Juha-Pekka Manninen LUONNOS 1(5) ESIVUOKRASOPIMUS Esivuokrasopimus on voimassa, kunnes varsinainen vuokrasopimus tehdään investointihankkeen taloudellisen loppuselvityksen perusteella. Tässä esisopimuksessa esitetään varsinaisen

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

32440 Alastaro I Puh. (02) I wwwloimaaji

32440 Alastaro I Puh. (02) I wwwloimaaji Loimaan kaupunki Loimaa ~ Tekninen- ja Ympäristö Loimijoentie 74 palvelukeskus 32440 Alastaro I Puh. (02) 761 10 I wwwloimaaji Jyvällä tulevaisuudesta 8.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ LOIMAAN LIIKUNTAHALLIN ILTA-

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ LUONNOS SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Salon kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA 1(6) VUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1 VUOKRANANTAJA: Joutsan kunta Y-tunnus 0174108-9 Länsitie 5, PL 20, 19651 JOUTSA 1.2 VUOKRALAINEN Grundfos Environment Finland Oy Y-tunnus: 1599796-6 PL 1036 00101 HELSINKI

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä Vuokralainen: Jämsän Vesi liikelaitos Y-0175622-1-300 Teollisuuskatu 10 42100 Jämsä

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUHINNASTO 2017

VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUHINNASTO 2017 Laukaan Vesihuolto Oy VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUHINNASTO 2017 Hyväksytty yhtiön hallituksen kokouksessa 7.11.2016 8. Voimaantulopäivä 1.1.2017. 1 Paineviemärijärjestelmät Paineviemärijärjestelmässä viemäri

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2017

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2017 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2017 LUONNOS Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 25.10.2016 Yhtymävaltuusto xx Sisällys PALVELUSOPIMUKSEN

Lisätiedot

PUI TESOPIMUS. Saimaan Tuki palvelut Oy: n Lappeenrannan kaupungille tuottamista ruoka-, laitos-, tekstiili- ja kiinteistöjen kunnossapitopalveluista.

PUI TESOPIMUS. Saimaan Tuki palvelut Oy: n Lappeenrannan kaupungille tuottamista ruoka-, laitos-, tekstiili- ja kiinteistöjen kunnossapitopalveluista. 1(5) PUI TESOPIMUS Saimaan Tuki palvelut Oy: n Lappeenrannan kaupungille tuottamista ruoka-, laitos-, tekstiili- ja kiinteistöjen kunnossapitopalveluista. xx.04.2015 Saimaan Tukipalvelut Oy Tullitie 7

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 4 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: SF-Caravan Lohenpyrstö Ry Haapatie 24, 92140 Pattijoki Vuokralainen

Lisätiedot

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Sivu 1 / 9 Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Hyväksynyt Ylä-Savon jätehuoltolautakunta xx.xx.2016 Iisalmi Kiuruvesi Keitele Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Vieremä Sivu 2 / 9 1 Yleistä jätetaksasta Ylä-Savon Jätehuolto

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Bussikorttien latausta koskeva myyntipalvelu

Bussikorttien latausta koskeva myyntipalvelu 1 Sopimus Dnro xxxx-2014 x.x.2014 Ympäristötoimiala Bussikorttien latausta koskeva myyntipalvelu 1 Sopimuksen osapuolet M Roine Oy ja Turun kaupungin Ympäristötoimialan (jäljempänä joukkoliikenne) sopivat

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vesiosuuskunta HKM

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vesiosuuskunta HKM 1/5 YLEISET SOPIMUSEHDOT Yleiset sopimusehdot...2 1...2 2...2 3...2 4...2 5...3 6...3 Kiinteistön liittämistä koskevat ehdot...3 7...3 8...3 9...4 10...4 11...4 Palvelujen käyttöä ja toimittamista koskevat

Lisätiedot

23.9.2015. Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo. Sibbo sjärgådsförening r.f.

23.9.2015. Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo. Sibbo sjärgådsförening r.f. 1 (5) Vuokranantaja: Vuokralainen: Vuokrakohde: Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Sibbo sjärgådsförening r.f. Simsalö fd skola, Simsalö, 01150 Söderkulla. Vuokrakohteen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1).

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1). Osapuolet. Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0557-.. Vuokralainen Raision kaupunki, y-tunnus 008-5. Vuokrauskohde Naantalin kaupungin 5. kaupunginosan 6. korttelin tontilla nro sijaitsevan Kiinteistö

Lisätiedot

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ /

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ / Laatusuunnitelmamalli 1(5) 17.3.2015 OUKA/1581/02.08.02/2015 OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI 17.03.2015 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, katu ja viherpalvelut Postiosoite: PL 32, 90015 Oulun

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki saa Kajaanin Teknologiakeskus Oy:n omistamasta tontista nro 205-1-38-3 liitteen 1 mukaisen 67 m² suuruisen määräalan.

Kajaanin kaupunki saa Kajaanin Teknologiakeskus Oy:n omistamasta tontista nro 205-1-38-3 liitteen 1 mukaisen 67 m² suuruisen määräalan. MAANVAIHTOKIRJA (luonnos 20.3.2015) OSAPUOLET Kajaanin kaupunki, ly-tunnus: 0214958-9, osoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani Kajaanin Teknologiakeskus Oy, y-tunnus: 0185384-9 osoite: Teknologiapuisto,

Lisätiedot

Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP)

Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP) Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ Jätekeskus ja jäteasemat Polvijärven jäteasema Avoinna arkisin ti klo 9-13 ja to klo 14-18 Ahertajantie 2 83700 Polvijärvi Kontiosuon jätekeskus

Lisätiedot

12.4. JY SISÄILMAINFO OPISKELIJOILLE

12.4. JY SISÄILMAINFO OPISKELIJOILLE 12.4. JY SISÄILMAINFO OPISKELIJOILLE Kampusmanageri Riitta Pirilä, SYK Oy Kuva: Jyväskylän yliopisto, Ruusupuisto 12.4.2016 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 1 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Suomen Yliopistokiinteistöt

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon PALVELUSOPIMUS

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon PALVELUSOPIMUS Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon PALVELUSOPIMUS 2 3 TUOTANNON PALVELUSOPIMUS SISÄLTÖ TUOTANNON PALVELUSOPIMUS...5 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS JA SOPIJAOSAPUOLET...5 2 TOIMINTA JA TEHTÄVÄT...5

Lisätiedot

[Tiedoston alaotsikko]

[Tiedoston alaotsikko] [Tiedoston alaotsikko] YMPÄRISTÖSUUNNITELMA 1 Sisällysluettelo Lämmönkulutus... 3 Sähkönkulutus... 3 Veden kulutus... 4 Hankinnat... 4 Materiaalikulutus... 5 Jätteet... 6 Kuljetukset ja liikenne... 8 Ympäristösuunnitelman

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Liikuntajohtaja (.2015) Helsingin kaupungin liikuntavirasto

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Liikuntajohtaja (.2015) Helsingin kaupungin liikuntavirasto HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) VUOKRASOPIMUS TMI MERCARTON KANSSA LAUTTASAAREN UIMARANNAN KIOSKI- JA VARASTOTILOISTA Sopimuksen numero Kaupungin päätös HEL 2015-000717 Liikuntajohtaja (.2015) Vuokra-alueen

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja kunta/kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain 2 :n 2 ja 3 momentissa

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4.

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. 1 Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. Allekirjoittaneet Mäntsälän kunta/ Mustijoen perusturva, jota tässä sopimuksessa nimitetään tilaajaksi ja Toimittaja Oy, jota tässä sopimuksessa nimitetään toimittajaksi,

Lisätiedot

TOIMINTA JA LAATUSUUNNITEMAN SISÄLTÖMALLI

TOIMINTA JA LAATUSUUNNITEMAN SISÄLTÖMALLI TOIMINTA JA LAATUSUUNNITEMAN SISÄLTÖMALLI 15.3.2012 LIITTYY ULKOVALAISTUKSEN YLLÄPIDON SOPIMUKSEEN ESPOON KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 0 Yleistä 1 1 Ylläpitosopimukseen osallistuvan henkilöstön (oma henkilöstö,

Lisätiedot

5.8.2014, ver 6 Sivu 1 / 6. Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 kunnanhallitus xx.xx.

5.8.2014, ver 6 Sivu 1 / 6. Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 kunnanhallitus xx.xx. 5.8.2014, ver 6 Sivu 1 / 6 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA (Levanto/ VPK) Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus xx.xx.2014

Lisätiedot

Sopimuskausi Liikennealueiden ja kiinteistöjen auraustyöt, sopimuskausi on talvikaudet syksy 2012-kevät 2015.

Sopimuskausi Liikennealueiden ja kiinteistöjen auraustyöt, sopimuskausi on talvikaudet syksy 2012-kevät 2015. Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ TALVIHOITOTÖIDEN HANKINTA Tilaaja Kouvolan kaupunki /Tekninen tuotanto Sopimuskausi Liikennealueiden ja kiinteistöjen auraustyöt, sopimuskausi on talvikaudet syksy 2012-kevät 2015.

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Sopimus 1 (4) Terveydenhuollon palvelualue 7720/2015 Suun terveydenhuolto Julkinen

Kuopion kaupunki Sopimus 1 (4) Terveydenhuollon palvelualue 7720/2015 Suun terveydenhuolto Julkinen Kuopion kaupunki Sopimus 1 (4) SOPIMUS VIRKA-AJAN ULKOPUOLISEN SUUN TERVEYDENHUOLLON PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ POHJOIS-SAVON ALUEELLA Sopijapuolet Kuopion kaupunki ja Lapinlahden kunta Pohjois-Savon

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

Sopimus 1 (5) 20.1.2016

Sopimus 1 (5) 20.1.2016 Sopimus 1 (5) SOPIJAPUOLET FORTUM POWER AND HEAT OY (jäljempänä "Fortum") PL 100, 00048 FORTUM, ja MUHOKSEN KUNTA, PL 39, 91501 MUHOS UTAJÄRVEN KUNTA, PL 18,91601 UTAJÄRVI VAALAN KUNTA, PL 12, 91701 VAALA,

Lisätiedot

Sisäinen tukipalvelutilaus (1000 ) ASIAKAS TP 2014 MTA 2015 TA 2016

Sisäinen tukipalvelutilaus (1000 ) ASIAKAS TP 2014 MTA 2015 TA 2016 VASTUUALUE: Kiinteistöpalvelut TA15 - Sisäinen tukipalvelutilaus (1000 ) ASIAKAS TP 2014 MTA 2015 TA 2016 TA16 muutos % Kiinteistöjen hoito ja -ylläpitopalvelut Tilakeskus 4 813 5 628 5 560-1,2 % kiinteistönhoito

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Taloushallinnon kevätseminaari

Taloushallinnon kevätseminaari Taloushallinnon kevätseminaari Minna Korpela Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Sisältö Tilinpäätöksen sujuvuus Ajankohtaista Palkeista Sisäinen valvonta Kirjanpidossa

Lisätiedot

Kh 8.2.2016 35 liite. Kauhavan kaupunki IRTAIMISTO-OHJE

Kh 8.2.2016 35 liite. Kauhavan kaupunki IRTAIMISTO-OHJE Kh 8.2.2016 35 liite Kauhavan kaupunki IRTAIMISTO-OHJE Sisällysluettelo 1. Ohjeen tarkoitus... 3 2. Irtaimistoluetteloon kirjattavan irtaimiston määrittely... 3 3. Irtaimistoluetteloon kirjattavat tiedot...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh 22.09.2016 Sivu 1 / 1 3883/2016 02.05.00 37 Taksat ja maksut Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh. 09 816 26840 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Johtokunta

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOPIIRI 18.5.2010 HYKS lautakunnan kokous 15.6.2010 OHEISMATERIAALI F

HYKS-SAIRAANHOITOPIIRI 18.5.2010 HYKS lautakunnan kokous 15.6.2010 OHEISMATERIAALI F HYKS-SAIRAANHOITOPIIRI 18.5.2010 HYKS lautakunnan kokous 15.6.2010 OHEISMATERIAALI F Investointiesitykset 2011-2013 ja investointiohjelma vuosille 2010-2012 (huomioitu investointiohjelmaan 2010-2012 hyväksytyttyjen

Lisätiedot

Sihteerin avaintehtävät

Sihteerin avaintehtävät SIHTEERIN OPAS Sihteerin avaintehtävät 1. Toimia presidentin oikeana kätenä sekä hallituksen että klubikokouksissa. 2. Liiton jäsenrekisterin ylläpito. (uudet jäsenet, eroavat jäsenet, jäsenten yhteystietojen

Lisätiedot

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA MUSTIKKAHAAN HUOLTO OY Versio 2016 OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2, osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle,

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS. KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä

PALVELUSOPIMUS. KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä 1 PALVELUSOPIMUS KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tilaaja: Mikkelin kaupunki (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan

Lisätiedot

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom 1510021096 7.10.2015 Loviisan kaupunki Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

x.11.2013 Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Mårtenspy skola, Martinkyläntie 485, 04240 Talma.

x.11.2013 Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Mårtenspy skola, Martinkyläntie 485, 04240 Talma. 1 (10) Vuokranantaja: Vuokralainen: Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Sipoon Kunta, Sivistysosasto, Kansalaisopisto PL 7, 04131 Sipoo Vuokrakohde: Mårtenspy skola,

Lisätiedot

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI 1 VUOKRASOPIMUS 1.1 Sopijapuolet 1.2 Sopimuksen kohde Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Lisätiedot

SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA

SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA [pp.kk.2016] 1. Osapuolet Tämän sopimuksen Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkamisesta (jäljempänä Sopimus ) ovat laatineet jäljempänä

Lisätiedot

3.1 Karelia Expert matkailupalvelu Oy:n roolin ja aseman määrittäminen

3.1 Karelia Expert matkailupalvelu Oy:n roolin ja aseman määrittäminen JOENSUUN KAUPUNGIN MATKAILUPALVELUSOPIMUS 1. Osapuolet Palvelun tuottaja Karelia Expert matkailupalvelu Oy (0932125-7) Koskikatu 5, 80100 Edustaja Toimitusjohtaja Markku Litja Palvelun tilaaja Edustaja

Lisätiedot

Ajankohtaisia energia-asioita taloyhtiöihin. Energianeuvoja Tommi Tuomi

Ajankohtaisia energia-asioita taloyhtiöihin. Energianeuvoja Tommi Tuomi Ajankohtaisia energia-asioita taloyhtiöihin Energianeuvoja Tommi Tuomi Kymenlaakson energianeuvonta Energianeuvoja Tommi Tuomi 020 615 7449 tommi.tuomi@kouvola.fi Sähköposti ja puhelin neuvontaa, neuvonta

Lisätiedot

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 1. YLEISTÄ SSuL:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan yhdistyslain,

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja KH xx.xx.2015 xx MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä Markku Mattila jäljempänä tässä sopimuksessa

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS

Lapuan kaupunki Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS Sopimusosapuolet: Yhteyshenkilö: Jaakko Rissanen Maanmittauslaitos, Yhteyshenkilö: Kari

Lisätiedot

SOPIMUS ETÄTYÖN TEKEMISESTÄ. 1. Sopijapuolet. Etätyöntekijä. Työyksikkö. Lähiesimies. 2. Työpaikka. Palvelukeskus/ työyksikkö

SOPIMUS ETÄTYÖN TEKEMISESTÄ. 1. Sopijapuolet. Etätyöntekijä. Työyksikkö. Lähiesimies. 2. Työpaikka. Palvelukeskus/ työyksikkö SOPIMUS ETÄTYÖN TEKEMISESTÄ 1. Sopijapuolet Etätyöntekijä Työyksikkö Lähiesimies 2. Työpaikka Palvelukeskus/ työyksikkö Etätyön suorituspaikka (osoite, puhelinnumero) 3. Etätyön luonne Etätyö on kokoaikaista

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Luonnos/Malli POPELYXXXXXXXX SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja ---- kunta/kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009 Liite 2 Seutuhallitus 5.6.2008 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009 Sivu 1 / 6 Sivu 2 / 6 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS VUODELLE

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot