HUS-TILAKESKUKSEN JA HUS-KIINTEISTÖT OY:N VÄLINEN SOPIMUS KIINTEISTÖJEN YLLÄPIDOSTA VUONNA 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUS-TILAKESKUKSEN JA HUS-KIINTEISTÖT OY:N VÄLINEN SOPIMUS KIINTEISTÖJEN YLLÄPIDOSTA VUONNA 2010"

Transkriptio

1 HUS-TILAKESKUKSEN JA HUS-KIINTEISTÖT OY:N VÄLINEN SOPIMUS KIINTEISTÖJEN YLLÄPIDOSTA VUONNA

2 Sopimuksen laajuus Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS-kuntayhtymä), jota edustaa HUS-tilakeskus, jäljempänä tilaaja ja HUS-Kiinteistöt Oy, jäljempänä tuottaja, ovat tänään tehneet HUS-kuntayhtymän omistamien ja eräiden muiden kiinteistöjen ylläpidosta sopimuksen. Lisäksi tällä sopimuksella sovitaan myös tuottajan järjestettäväksi annetun pysäköintitoiminnan tappion korvaamisesta. Ylläpitosopimus jakautuu seuraaviin osiin: 1. Ylläpitokorvaukseen sisältyvät tehtävät: 1.1. Kiinteistönhoito 1.2. Ulkoalueiden hoito 1.3. Yhdyskuntajätehuolto 1.4. Tietopalvelut 1.5. Muut erillistehtävät 2. Kiinteistöjen kunnossapito 3. Kiinteistöjen korjaus 4. Tulosyksiköiltä erikseen tilausten tai toteutumien perusteella laskutettavat palvelut: 4.1 Irtaimiston ja laitteiden kunnossapito 4.2 Erityis- ja ongelmajätehuolto 4.3 Pienkorjaukset 4.4 Muut palvelut 5. Korvaukset vuonna Muut sopimusehdot 7. Sopimuksen seuranta 8. Voimassaoloaika Sopimus koskee seuraavia tilaajan omistamia, hallinnassa tai vuokralla olevia kiinteistöjä ja kohteita: HYKS-sairaanhoitoalueella: Meilahden sairaala-alue, myös Terveystieteiden keskuskirjasto Voimakeskus Lastenlinna ja Ulfåsa Iho- ja allergiasairaala Kirurginen sairaala Töölön sairaala Jorvin sairaala Peijaksen sairaala Vuokrakiinteistöt: Kätilöopiston sairaala Muut vuokratut kohteet: Lastenlinnantie 11 C 22, Lastenlinnantie 11 C 29, Linnankoskenkatu 17 as. 1 Dialyysiasema: Puustellinpolku 16, Korkeavuorenkatu 17 B 10 ja Marian sairaala 2

3 Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella: Länsi-Uudenmaan sairaalan kiinteistöt (8 kpl) Tammiharjun sairaalan kiinteistöt (19 kpl) Lohjan sairaanhoitoalueella: Lohjan sairaalan kiinteistöt (sis. päiväkotikiinteistön) Paloniemen sairaalan kiinteistöt (sis. erityiskuntoutuskoti Metsärinteen) Hyvinkään sairaanhoitoalueella: Hyvinkään sairaalan alueella sijaitsevat rakennukset (3 kpl) Kellokosken sairaalan alueella sijaitsevat rakennukset (23 kpl) Ohkolan sairaalan alueella sijaitsevat rakennukset (6 kpl) Leivonniemi / Kaartsalo, henkilökunnan vapaa-ajan viettopaikka Suvela / Sahajärvi, Kellokosken potilaiden virkistyspaikka Porvoon sairaanhoitoalueella: Porvoon sairaalan kiinteistöt (2 kpl) Porvoon sairaalan asuntoalueen kiinteistöt (11 kpl) Kevätkummun sairaalan kiinteistöt (4 kpl) Sopimuksen kohtaa 4 voidaan soveltaa kaikissa HUS-tilakeskuksen vuokraamissa sekä HUS:n tulosalueiden käytössä olevissa kiinteistöissä tai huoneistoissa ottaen huomioon muut voimassa olevat palvelusopimukset. Yleisperiaatteena on, että sopimus sisältää kiinteistöön kiinteästi liittyvät osat, ulkoalueet sekä kiinteät laitteet ja verkostot. Tässä sopimuksessa määritellyt tehtävät hoidetaan tilaajan antamien taloudellisten resurssien puitteissa. 1. Ylläpitokorvauksen sisältämät palvelut 1.1 Kiinteistönhoito Yleistä Kiinteistön ylläpitoon kuuluvia toimintoja ovat kiinteistöjen hoito ja kunnossapito. Kiinteistönhoidolla tarkoitetaan kiinteistöjen ylläpitoon kuuluvaa säännöllistä toimintaa, jolla pysytetään kiinteistön olosuhteet halutulla tasolla. Kiinteistönhoitoa ovat mm. kiinteistön teknisten järjestelmien hoito, kiinteistön huolto, ulkoalueiden hoito sekä kiinteistön jätehuolto. Teknisten järjestelmien hoidolla haluttuja oloja tai haluttua toimintaa pidetään yllä teknisten järjestelmien tarkastuksen ja ohjaustoimien avulla. Kiinteistönhuollon tarkoituksena on estää vikojen ilmaantuminen ja pitää kohde käyttö- ja toimintakunnossa. Kiinteistönhoito käsittää rakennus-, LVI-, sähkö- ja teleteknisen huollon. Samoin hissien ja nostimien huolto ja tuottajan kiinteistönhoitoyksiköiden tekemät huoltotyöt sisältyvät tähän palveluun. Tuottajan sähkö- ja kiinteistönhoitoyksiköiden päivystykset sisältyvät palveluun samassa laajuudessa kuin ko. työt on hoidettu edellisenä vuonna. Muunlaisista järjestelyistä sovitaan tilaajan ja tuottajan välillä tarvittaessa erikseen. Teknisestä isännöinnistä ja kiinteistönhoidosta vastaavat tuottajan alueelliset kiinteistönhoitoyksiköt kokonaisvaltaisesti. Kiinteistönhoitoyksiköissä arkistoidaan alueen kiinteistönhoitoon liittyvät asiakirjat. Tekninen isännöitsijä vastaa alueensa kiinteistönhoidon, -huollon ja -korjausten organisoinnista, energian ja veden kulu- 3

4 1.1.2 Varallaolo tusseurannasta, raportoinnista sekä tavoitearvolaskelmista. Hän toimii myös alueensa energiavastuuhenkilönä. Tekninen isännöitsijä tai muu tuottajan nimeämä toimii myös alueensa painelaitteiden käytönvalvojana ja edustaa korjausrakentamisessa teknistä käyttäjää ja tekee alueensa LVI-, sähkö-, tele- ja rakennusteknisiä sekä mm. energiansäästöön tähtääviä korjausesityksiä. Kiinteistönhoitoyksiköt vastaavat osaltaan kemikaalivalvonnasta ja paloturvallisuuden valvonnasta ja osallistuvat niiden tarkastuksiin. Kiinteistöpalvelu, kiinteistöihin liittyvien vika- ja korjauspyyntöjä sekä palvelupyyntöjä vastaanotetaan keskitetysti Help-deskin kautta ympäri vuorokauden. Tuottaja välittää tiedot tietojärjestelmän avulla asianomaiselle yksikölle, joka tehdyn työn jälkeen dokumentoi sen järjestelmään. Normaalin työajan ulkopuolella kiireelliset pyynnöt ilmoitetaan tekniselle päivystäjälle. Kiinteistön valvonta sisältää kiinteistöjen lämpö-, höyry-, iv-, automaatio-, sähkö- ja telejärjestelmien sekä sairaalakaasun että lääkkeellisen ja teknisen paineilman toimivuuden valvonnan sekä tarvittavien huolto- tai korjaustoimien käynnistämisen. Sähkönjakeluverkon ja lämpökeskuksien häiriötilanteissa teknisen päivystäjän vasteaika normaalityöajan ulkopuolella on enintään 0,5 tuntia. Sairaanhoitoalueella on vähintään yksi tekninen päivystäjä. Välttämättömät toiminnan edellyttämät korjaustoimenpiteet, ihmishenkeen kohdistuvan uhan välttämisen vaatimat tai lisävahinkoja vähentävät korjaukset käynnistetään välittömästi. Vikaantumiset, jotka eivät aiheuta välitöntä vaaraa, korjataan normaalin työajan kuluessa Laitteiden ja komponenttien uusiminen Kaikki käytössä kuluvat osat, tiivisteet, laakerit, suodattimet jne. sekä toimintaan liittyvä työ sisältyvät kiinteistönhoitoon. Yleisesti silloin, kun vioittunut ja vaihdettava komponentti muodostaa toiminnallisen laitteiston kokonaisuudesta pienen osan, uusiminen kuuluu palveluun. Mikäli koko järjestelmä tai järjestelmän osakokonaisuus joudutaan vaihtamaan, tapahtuu se tilaajan kustannuksella Rakennustekniikka Sähköhuolto Rakennustekninen huolto sisältää kiinteistöjen (ei irtaimiston) lukkojen, ovipumppujen ja moottoriovien huollot sekä ikkuna- ja ovitiivisteiden tarkistukset ja uusinnat. Kiinteistönhoitoyksiköiden huoltotyö sisältää erilaisten kiinteistöteknisten järjestelmien käytön ja huollon. Rakennus- ja osastokohtaiset vedenkäsittelyjärjestelmät luetaan kiinteistöön kuuluviksi. Ilmanvaihtokanavien määräystenmukaiset nuohoukset nuohousohjelman mukaisesti sisältyvät sopimukseen. Säädöt ja sisäilmastoolosuhteet, käsitellyn veden ominaisuudet, paineilman laatu jne. hoidetaan ja tehdään tarvittavat mittaukset voimassa olevien säädösten ja standardien mukaisesti. Myös hissien, nosto-ovien, nosto- ja siirtolaitteiden huolto ja testaustoiminta säädösten ja niitä täydentävien standardien mukaisesti sisältyy palveluun. Sähköhuolto sisältää erilaisten sähköteknisten järjestelmien käytön ja toimintakunnosta huolehtimisen käytönjohtajan antamin valtuuksin ja velvoittein. Palvelu kattaa kaikki kiinteistöhuollon sähkö- ja teletekniikan alueet. Pääsääntöisesti palve- 4

5 1.1.6 Telehuolto lun ulkopuolelle jäävät lääkintälaitteet ja muut kiinteästä sähköverkosta pistokeliitännällä tai vastaavalla tavalla irrotettavissa olevat laitteet. Samoin palvelun ulkopuolelle jäävät viranomaisten määräämät muutos- ja korjaustyöt mikäli ne eivät kuulu normaaliin huolto- tai käyttötehtäviin. Sähköhuolto sisältää sähkönjakelujärjestelmien, niiden varavoimajärjestelmien huolto- ja kunnossapito-ohjelmien ylläpidon ja niiden mukaisista huolto- ja testaustoiminnoista sekä toimintakunnosta huolehtimisen säädösten ja niitä täydentävien standardien mukaisesti. Käytönjohtajalla on oikeus antaa täsmentäviä ohjeita tilaajan omistaman sähkönjakelujärjestelmän hoidosta ja huollosta siten kuin KTMp sähköalan töistä 516/96 määrää. Varavoimajärjestelmien koekäyttöaikataulu tiedotetaan sähkökäytönjohtajalle. Sähkönjakelujärjestelmän merkittävät tekniset häiriöt kirjataan ja raportoidaan sähkön käytön johtajalle ja kiinteistöpäällikölle. Myös sähkölaitteistojen määräaikaiskoestukset ja testaukset (mittaukset) sisältyvät pääsääntöisesti palveluun standardien ja näitä vastaavien ohjeiden mukaisesti. Kopiot määräaikaiskoestusten ja mittausten pöytäkirjoista toimitetaan sähkökäytönjohtajalle. Edelleen palveluun sisältyy olemassa olevan normaalin valaistuksen toimivuus (ei leikkausvalaisimet ja vastaavat) sekä yksittäisten rikkoutuneiden pistorasioiden, kytkimien ja niiden peitelevyjen vaihtaminen tai korjaaminen. Telehuolto sisältää erilaisten telejärjestelmien kuten automaattiset paloilmoitus-, hoitajakutsu-, henkilöhaku-, pikapuhelin-, keskusantenni-, henkilöturva- ja kulunvalvontajärjestelmien toimintakunnosta huolehtimisen. Televisiot, videot ym. laitteet eivät sisälly sopimukseen. Vastuurajaukset eritelty liitteessä Määräaikaistarkastukset Palveluun sisältyvät myös valtuutetuilta tarkastuslaitoksilta tilattavat määräaikaistarkastukset niille sähkölaitteistoille, hisseille, nosto-oville, nosto- ja siirtolaitteille paloilmaisinjärjestelmille ja sammutusjärjestelmille, joiden määräaikaistarkastuksista tilaaja (HUS-tilakeskus) näiden haltijana on säädösten perusteella velvollinen huolehtimaan. Käytettävät tarkastuslaitokset hyväksyy HUS-tilakeskus sähkön käytön johtajaa kuultuaan Energiaseuranta ja höyryn tuotanto Huoltokirja Sopimus sisältää myös sairaalahöyryn ja lämmön tuottamisen ja laadunvalvonnan, tuottamiseen liittyvät lakisääteiset tarkastukset, höyrykattiloiden ja niiden varusteiden huollot ja korjaukset kohteissa, joissa on sairaalahöyryn ja omaa lämmöntuotantoa. Meilahden voimakeskuksen tuotannosta laaditaan käyttöaika- ja päästöraportit ympäristö- ja päästölupien edellyttämässä aikataulussa ja laajuudessa. Raportit toimitetaan ympäristöhallinnon päällikölle ja kiinteistöpäällikölle 2 viikkoa ennen lupien edellyttämiä määräaikoja. Lupakäytännön muuttuessa mahdollisesta lisätyöstä sovitaan erikseen. Höyryntuotannosta toimitetaan Ryhtitietojen mukaisten maakaasun kulutusmääriin perustuva vuosiraportointi. Huoltotoimenpiteet ohjelmoidaan tuottajan Ryhti-ohjelmistolla siltä osin kuin tietojen keruu ja muut valmiudet sen mahdollistavat. Huolloista kehitetään lähiverkkoon Ryhdin tietoihin perustuvat tilahallinnon kanssa yhdessä sovittavat huoltoraportit. 5

6 1.2 Ulkoalueiden hoito Palvelu kattaa ulkoalueiden puhtaanapito- ja huoltotyöt, vihertyöt sekä talvikauden lumityöt ja liukkauden torjunnan liitteessä 1 esitetyssä laajuudessa. 1.3 Yhdyskuntajätehuolto 1.4 Tietopalvelut 1.5 Muut erillistehtävät Palvelu kattaa yhdyskuntajätehuollon liitteessä 2 esitetyssä laajuudessa. Erityisjätehuolto laskutetaan erikseen vastuuyksiköittäin raportoituna (kohta 5.2). Jäteluokituksessa ja jätehuollon eri vaiheissa molemmat osapuolet noudattavat HUS:n jätehuollon ohjeistoa. (HUS-sisäsivut/Liiketoiminta ja tukipalvelut/hus- Tilakeskus/HUS Ympäristökeskus) Sopimus sisältää piirustusarkistojen pidon nykyisessä tasossa sekä suoritettavien rakennustöiden aiheuttaman piirustusten päivityksen. Tämän sopimukseen piiriin sisältyvät sekä hankekohtaisesti tilattaviin rakennus-projekteihin sisältyvät että erikseen laskutettavat dokumenttiarkiston ylläpidon työt on eritelty liitteessä 3. Sopimus sisältää painelaitteiden käytönvalvonnan. Tuottajan henkilökunta toimii kiinteistöissä olevien painelaitteiden käytönvalvojina. Tuottaja sitoutuu siihen, että käytönvalvojilla on painelaitemääräysten mukainen pätevyys ja tilaaja vastaa tarvittavista korjaus- ja uusintainvestointien aiheuttamista kustannuksista. Tuottaja toimii painelaitteiden ja kattiloiden käyttäjänä ja nimeää niiden käytönvalvojat. Vastaavasti palveluun sisältyvät maakaasuasetuksen mukainen käytönvalvonta ja niiden raportoiminen tilaajalle. Painelaitteiden tarkastuksissa ja käytössä ilmenneistä merkittävistä seikoista tiedotetaan välittömästi HUS-tilakeskuksen kiinteistöpäällikölle. Vastaavasti palveluun sisältyvät maakaasuasetuksen mukainen käytönvalvonta sekä tuottajan palveluun liittyvien vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen (59/1999) mukainen käytönvalvonta ja niiden raportoiminen tilaajalle. Tuottaja nimeää - palonilmaisulaitteistoille hoitajat sisäasiainministeriön pelastusosaston julkaisun A:60 mukaisesti, - sammutuslaitteistoille kunnossapitotöistä huolehtivat laitteistojen hoitajat ja tarvittavat varahenkilöt sisäasianministeriön julkaisun A:65 mukaisesti ja - merkki- ja turvavalaistusjärjestelmille hoitajat. - Sähkötöiden johtajan - Ate-varastotiloista vastaavat - Tulityöluvista vastaavat - Väestönsuojan valvojat - Kulunvalvonnasta, videovalvonnasta, rikosilmoituksista, henkilöturvasta rakennusautomaatiosta ym. teknisestä toiminnasta vastaavat Päivitetty luettelo vastuuhenkilöistä vastuualueineen toimitetaan HUS- Tilakeskuksen kiinteistöpäällikölle, ympäristöhallinnon päällikölle, sähkön käytön johtajalle ja tilakeskuksen johtajalle. Sopimukseen sisältyvät lisäksi seuraavat TEM:n kanssa tehdystä energiansäästösopimuksesta johtuvat tehtävät: energiavastuuhenkilöiden nimeäminen, 6

7 ylläpitosopimuksen piiriin kuuluvien kiinteistöjen vuosittain Kuntaliittoa varten laadittavien kulutusraportin ja energiankatselmusten vuosiraporttien kokoaminen, vuosittain päivitettävä energiankäytön tehostamissuunnitelma vaikutusarvioineen, ylläpitosopimuksen piiriin kuuluvien kiinteistöjen kokonaisenergiataseen laadinta, energiakulutuksen seuraaminen ja vertaaminen sovittuihin tavoitteisiin. Energiaraportoinnista kehitetään Ryhti-tietoihin perustuvat yhdessä sovittavat raportointimallit lähiverkkoon Tuholaistorjunta ulkoalueilla ja jäteasemalla sisältyy sopimukseen. 2. Kiinteistöjen kunnossapito Kunnossapito on ylläpitoon kuuluvaa toimintaa, jossa kohteen ominaisuudet pysytetään uusimalla tai korjaamalla vialliset ja kuluneet osat ilman, että kohteen suhteellinen laatutaso olennaisesti muuttuu. Kunnossapidon tavoitteena on säilyttää kohde suunnilleen senlaatuisena kuin se oli alun perin valmistuessaan. Kohde ei kuitenkaan välttämättä pysy alkuperäisen kaltaisena, koska yleensä on tarkoituksenmukaista käyttää uudempia teknisiä ratkaisuja ja ottaa huomioon tarpeita, joita uudisrakentamisen yhteydessä ei vielä tunnettu. Kunnossapitoa voidaan tehdä hankemuotoisesti tai säännöllisten vuosikorjausten avulla. Sopimuksen piiriin kuuluvissa kiinteistöissä suoritetaan rakennus-, LVIA-, sähkö- ja teletöiden kunnossapitotehtävät sekä ns. tekniset pienkorjaukset vuoden 2009 laajuudessa. Kunnossapidon ja pienkorjausten tarvikkeiden hankinnoissa energian säästöä käytetään merkittävänä hankintakriteerinä. Palveluun kuuluu kemikaali- ja palovaarallisten aineiden käsittely- ja varastointitilojen tilaluokituksen ylläpito ja tilatietojen päivitys sekä muutosten raportointi HUStilakeskukselle. Kunnossapito ohjelmoidaan tilaajan kanssa yhteistyössä rakennuskohtaisesti ulkoalue-, rakennus-, LVIA-, sähkö- ja telekunnossapitoon. Kunnossapidon ohjelmointia kehitetään tilaajan kanssa tavoitteena Ryhtiohjelmistossa oleva rakennuskohtainen ulkoalue-, rakennus-, LVI-, sähkö- ja telekunnossapidon ohjelma, jonka toteutumista seurataan myös Ryhti-järjestelmällä. Tehtävien jakautumisesta hoitoon, kunnossapitoon ja perusparannuksiin on esimerkkejä liitteissä 1 ja 4. Liitteessä kohdassa perusparannus mainituista töistä osa rahoitetaan kiinteistöjen korjaustöinä. Energiakatselmusten yhteydessä tehdyt ehdotukset tulee ottaa huomioon kunnossapito- ja perusparannustöissä käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. 3. Kiinteistöjen korjaus Kiinteistöihin kohdistuvista korjaustöistä, jotka ovat luonteeltaan ennallistavia toimenpiteitä eivätkä paranna oleellisesti tilojen tai rakennuksen käytettävyyttä ja jotka ovat arvoltaan yli euron, mutta alle euroa laaditaan vuosisuunnitelma. Perusparannustyöt ovat investointeja, eivätkä ne kuulu tähän ryhmään. Suunnitelma hyväksytään erikseen. Suunnitelmaa tarkistetaan ja täydennetään tarvittaessa toimintavuoden aikana. 7

8 Tuottaja toteuttaa suunnitelman mukaiset työt erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti. Työt laskutetaan tilaajalta toteuman mukaan kuukausittain. 4. Tulosalueilta vastuuyksikkökohtaisesti erillislaskutettavat palvelut 4.1. Irtaimiston ja laitteiden huolto- ja korjauspalvelut Käyttäjien tuotantolaitteistojen kuten autoklaavien, huuhtelulaitteiden ja pesukoneiden huollot sisältyvät sopimukseen. Irtainten laitteiden ja irtaimiston kuten potilassänkyjen (ei sähkösänkyjen) korjaus kuuluu myös sopimukseen. Irtaimiston ja laitteiden huollosta ja korjauksesta laaditaan vakiintuneen käytännön mukaisesti kuukausittain tuloalueittain ja vastuuyksiköittäin raportit HUS:n sisäsivuille. Tuotteet on lueteltu liitteessä 5. Erikseen laskutettavat työt tehdään aina tilaukseen perustuen. Tilaus tehdään intrassa olevan ohjelman kautta tai muutoin kirjallisesti Erityis- ja ongelmajätehuolto Yhdyskuntajätehuollon ulkopuolelle jäävien jätelajien määriä seurataan tuottajayksiköittäin viivakoodijärjestelmällä. Erityis- ja ongelmajätehuollosta raportoidaan kuukausittain tuote ja vastuuyksikkökohtaisesti tulosalueittain HUS-tilakeskukselle tietoverkon avulla. Palvelun sisältö ja kyseiset jätelajit on lueteltu liitteessä 2. Tuottaja nimeää sopimuksen piiriin kuuluvien maantiekuljetusten turvallisuusneuvonantajansa (LmP188/99), joka raportoi vuosittain HUS:n ympäristöhallinnon päällikölle. Ne jätelajit, jotka tulevat tuottajavastuun piiriin sopimuskauden aikana sovitaan uudelleen myöhemmin Pienkorjauspalvelut Palvelun sisältönä ovat kiinteistöjen käyttäjäyksiköiden tilaamat ja rahoittamat pienet huoneistokorjaukset ja muutokset (katso liite 4). Tuottaja laatii aina käyttäjäyksikölle mahdollisesti tilattavasta työstä etukäteen kirjallisen tarjouksen. Alle 1000 euron tilaukset tuottajalle tekee käyttäjäyksikön edustaja. Yli 1000 euron tilaukset tuottajalle tekee sairaanhoitoalueiden osalta HUS-tilakeskus. Muiden tulosalueiden osalta tilauksen tekee tuottajalle kyseisen tulosalueen edustaja Muut erillislaskutettavat palvelut Käyttäjäpalveluita ovat mm. sisustus-, kalustus- ja laiteasennuspalvelut, muutto- ja kuljetuspalvelut sekä muut mahdolliset tukipalvelut. Muut kiinteistöihin liittyvät palvelut, joita käyttäjäyksiköt tilaavat, tuottaja sopii suoraan käyttäjäyksikön kanssa. Erikseen tilattavia ja käyttäjäyksiköiltä erillislaskutettavia palveluita ovat esimerkiksi: irtaimiston (kaapit, pöydät jne.) lukkojen huolto, korjaus ja uusinta kaikkien lukkojen uudelleen sarjoitus, lisäavainten teko rakennus- ja osastokohtaiset dialyysijärjestelmät keittiön kylmätilojen automaattiovet 8

9 irtaimistojen korjaus, kunnostus, muutos ja siirto sekä asennus (esim. kaapistot, pöydät, tuolit, hyllyt) irtaimiston valmistaminen, hankinta ja asennus (esim. ilmoitustaulut, jalkatuet jne.) muutot, kuljetukset. Tilaukset tulevat tuottajalle HUS:n intrasivuilla sijaitsevan Help-deskin webkäyttöliittymän avulla. Sairaanhoitoalueet ovat sisäisesti ohjeistaneet menettelyn yli 1000 euron tilauksissa. 5. Korvaukset vuonna 2010 Kohde Helsinki Jorvi Peijas Yhteensä Kiinteistöhoito ja kohta 1.5 Ulkoalueet Yhdyskunta jätehuolto Tietopalvelut Kunnossapito Tilavuokrat HYKS sha yht Ylläpitosopimus Tilavuokrat Hyvinkään sairaanhoitoalue yht Ylläpitosopimus Tilavuokrat Lohjan sairaanhoitoalue yht Ylläpitosopimus Tilavuokrat Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue yht Ylläpitosopimus Tilavuokrat Porvoon sairaanhoitoalue yht Sopimus yhteensä Lisäksi tuottajalle korvataan henkilökunta- ja asiakaspysäköinnin järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia Meilahden sairaala-alueen osalta euroa. Jorvin sairaala-alueen vastaavan korvauksen määrästä päätetään erikseen joulukuun 2010 aikana. Ylläpitokorvauksen ja kiinteistöjen kunnossapidon sekä pysäköintitappion laskutus tapahtuu 12 erään jaettuna ja lasku erääntyy kunkin kuukauden 5. päivänä. Kiinteistöjenkorjauspalvelu (kohta 3) laskutetaan kuukausittain toteuman mukaisesti. 9

10 Lopullinen ylläpidon ja kunnossapidon hinta sekä pysäköintitoiminnan tappioista aiheutuva korvaus määräytyy todellisten tuottajalle aiheutuneiden kustannusten mukaan. Tuottaja esittää tilaajalle ennakkotiedon toteutuneista kustannuksista HUS:n tilinpäätöksen laadinta-aikataulun mukaisesti. Toimintavuoden lopulliset kustannustiedot esitetään eriteltyinä rakennuksittain erikseen sovittavalla tavalla. Korvaukset mahdollisista lisätehtävistä tai kustannuksiin oleellisesti vaikuttavista toiminnan ja kustannusten muutoksista sovitaan toimintavuoden kuluessa tapauskohtaisesti erikseen. Erillislaskutettavat palvelut: Tämän sopimuksen nojalla tuotettujen erillislaskutettavien palveluiden laskutus tapahtuu palvelutyypeittäin erikseen sovittavalla tavalla ja aikataululla tapahtuvana kokoomalaskutuksena. Palvelutyypit laskutetaan erikseen kuukausittain tulosalueittain, sairaanhoitoalueiden osalta HUS-tilakeskukselle lähetettävillä kokoomalaskuilla, joiden liitteenä olevassa sähköisessä ecel-muotoisessa taulukossa on eriteltynä tuotetut palvelut ja tarvikkeet vastuuyksiköittäin. Liikelaitosten osalta laskut eivät kierrä HUS-tilakeskuksen kautta. Laskujen tulee perustua todellisiin kustannuksiin tai hyväksytyn tarjouksen mukaiseen hintaan. Käytettyjen varaosien ja tarvikkeiden hintaan tuottajalla on oikeus lisätä hankinta-, varastointi- ja käsittelykulut. Tämän sopimuksen mukaisiin laskuihin lisätään arvonlisävero. 6. Muut sopimusehdot Tämän sopimuksen mukaisissa tehtävissä noudatetaan: HUS-kuntayhtymän Hankintaohjetta, HUS:n investontiohjetta (pysyväisohje 4/2009), HUS-kuntayhtymän yleisiä tavara- ja palveluhankintojen hankinta- ja sopimusehtoja HUS jäteohjetta, Energiatehokkuuden varmistaminen HUS:n rakennushankkeissa -ohjetta sekä HUS-Kiinteistöt Oy:n laatujärjestelmää. Sopimusta sovellettaessa noudatetaan ensisijaisesti tähän sopimukseen kirjattuja ehtoja ja toissijaisesti Kiinteistönhoidon ja isännöinnin yleisiä sopimusehtoja (KH&I- YSE 2000, liite 6). Kiinteistöjen omistajaa HUS-kuntayhtymää edustaa virallisissa suhteissa kolmansiin osapuoliin nähden tilaaja. Kaikista tähän sopimukseen sisältymättömistä merkittävistä selvityksistä, jotka kohdistuvat HUS-kuntayhtymän omistamaan kiinteään käyttöomaisuuteen tai sen käytön strategisiin linjauksiin informoidaan etukäteen tilaajaa. 7. Sopimuksen seuranta Sopimuksen toteutumista seurataan kolmannesvuosittain pidettävissä seurantakokouksissa, jotka kiinteistöpäällikkö kutsuu koolle. Energiansäästösopimuksen velvoitteiden seurannasta järjestetään erillisiä yhteistyöneuvotteluja. Seuranta tapahtuu yhdessä Ryhti Ececutive ssa HUS-tilakeskukselle laaditun raportin avulla. 10

11 Kohtien 2 ja 3 toteutumista seurataan rakennuskohtaisella raportoinnilla maalis-, touko-, elo- ja lokakuussa pidettävissä seurantakokouksissa, jotka kiinteistöpäällikkö kutsuu koolle. 8. Voimassaoloaika Sopimus on voimassa toistaiseksi alkaen 6 kuukauden irtisanomisajalla. Mikäli sopimusosapuolet eivät ole yhteisesti sopineet vuoden 2011 alkuun mennessä uudesta korvaavasta sopimuksesta, jatkuu laskutus edellisen vuoden suuruisena kunnes sopimus on hyväksytty, edellyttäen ettei sopimuksen laajuus ole olennaisesti muuttunut. Tätä sopimusta on tehty kaksi samansanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. Helsingissä helmikuun. päivänä, 2010 HUS-tilakeskus HUS-Kiinteistöt Oy Ossi Heinonen HUS-tilakeskuksen johtaja Ilkka Marttila toimitusjohtaja 11

12 LIITE 1 ULKOALUEIDEN HOITO Ylläpitosopimukseen sisältyvät ulkoaluetyöt: päivittäiset kone- ja käsin siivoukset, kerran päivässä arkipäivisin roskakorien ja tuhkakuppien tyhjennys ulkoalueilta tarvittaessa ulko-ovien edustoilla olevien ritiläalustojen puhdistus tarvittaessa irtoroskien kerääminen kiinteistöjen ulkoalueita tarvittaessa sadevesikourujen puhdistus syksyisin ja keväisin ulkoalueiden kevät- ja syyssiivous väestönsuojatunnelin siivous ja pesu kaksi kertaa vuodessa pienet asfaltointipaikkaukset ulkokalusteiden (penkit, kukkalaatikot edellisen vuoden laajuudessa), siirrot keväisin ja syksyisin tarvittaessa korjaus. lasten leikkialueiden hiekkalaatikoiden hiekanvaihdot ja kalusteiden kunnossapito. EU-direktiivin määräämät säännöllisesti tehtävät leikkivälineiden katselmoinnit raportoidaan kiinteistöpäällikölle. tuhoeläinten torjunta ja myrkytykset lipputankojen huolto puistopuiden silmämääräinen kunnontarkkailu ja niiden raportoiminen tilahallinnolle sekä lahonneiden puiden kaato ja poiskuljetus parvekkeiden puhtaanapito suurten joulukuusien ja juhannuskoivujen, paikalleen sijoittaminen sekä poistaminen ulkoalueilla. yleisten tilojen viherkasvien hoito Jorvin sairaalassa edellisen vuoden laajuudessa. Ylläpitosopimukseen sisältyvät vihertyöt: nurmikoiden kevät- ja syyssiivous, paikkaus ja leikkaus piha-alueilla olevien kesäkukkien istutus ja hoito edellisen vuoden laajuudessa istutusalueiden hoito Ylläpitosopimukseen sisältyvät lumityöt: kone- ja käsityöt sekä tarvittaessa lumen poiskuljetus (koskee myöskin kiinteistöille kuuluvia katu- ja jalkakäytäväalueita) lumenpudotus katoilta tarvittaessa hiekoitukset (keväällä hiekan poisto ja pesu) Erikseen tilattavat tarjoukseen perustuvat työt: (eivät sisälly ylläpidon sopimushintaan) toimistojen muutot varastojen tyhjennykset arkistojen siirrot sähkösänkyjen kuljetukset tilaisuuksien järjestelyihin liittyvät kuljetukset koe-eläinten kuljetukset kuljetukset Lylyisten virkistysalueelle puiden ja istutusalueiden perustaminen ja uusiminen nurmikoiden uusiminen sisäkasvien suunnittelu, hankinta ja tarkastus

13 YLLÄPITOSOPIMUS, HYKS sairaanhoitoalue, LIITE 2 1 JÄTEHUOLTO 1. Ylläpitosopimukseen kuuluvat jätehuollon palvelut 1.1 Kakki jätelajit HUS-Kiinteistöt Oy:n tehtäviin kuuluu ulko- ja jäteasematiloissa sijaitsevien koneellisesti tyhjennettävien keräysvälineiden ylläpito kaikissa HYKS sairaanhoitoalueiden kiinteistöissä: Meilahden sairaala-alue, Töölön sairaala, Kirurginen sairaala, Kätilöopiston sairaala, Jorvin sairaala ja Peijaksen sairaala sekä alueiden muissa kiinteistöissä, mm. asuinkiinteistöt Puristimien, säiliöiden ja kylmäkonttien ylläpito, omistus ja vuokrasopimukset. Muu mahdollinen alueen jätehuoltoon liittyvän hydrauliikan ja tekniikan ylläpito, omistus ja vuokrasopimukset. Jätekirjapito- ja raportointi sähköisesti ecel -muodossa ympäristöhallinnon päällikölle kahdesti vuodessa (31.1. ja 1.8.) seuraavasti: Yhdyskuntajätehuollon ja hyötyjätehuollon raportit sisältävät jätekertymätiedot tonneina (t), kuutiona (m 3 ) tai tilavuuskappaleina (esim. 1 kpl/5 l) sekä kustannukset jätteistä jätelajeittain sekä kuljetuksesta euroina kiinteistökohtaisesti. Ongelmajätehuollon raportti sisältää öljynerotuskaivojätteen, jäteöljyn sekä kiinteiden öljyjätteiden, paristojen ja akkujen sekä loisteputkien kertymä- ja kustannustiedot kiloina (kg), kuutioina (m 3 ) tai tilavuuskappaleina (esim.1kpl/5l) sekä kustannukset jätteistä jätelajeittain sekä kuljetuksesta euroina kiinteistökohtaisesti. Raportointi sisältää myös tiedot jätehuollon sopimuskumppaneista sekä kohteesta, johon jätelajit toimitetaan. HUS Ympäristökeskus raportoi edellä mainitut jätteet julkaistavassa HUS:n ympäristöraportissa. HUS-Kiinteistöt Oy raportoi kiinteistöhuoltoon liittyvät jätteet sekä muut omassa toiminnassaan syntyvät jätteet. Ulkona olevien jätepisteiden puhtaana pito Tehdä, ylläpitää ja seurata jätesopimuksia, noudattaen jäte lainsäädäntöä ja kunnallisia jätemääräyksiä. Ylläpitosopimuksen ulkopuolelle jäävät Syntypaikkalajittelu ja siihen liittyvä neuvonta. Alueen kiinteistöjen sisäkuljetukset jäteasemalle. Sairaalan sisäinen jätehuolto, kuten astiat ja muut sisäiset siirrot. Jätehuoltoon liittyvät kiinteistöjen sisätilojen ja ulkona olevien varastokonttien siivous. Vahinkotapausten jätehuolto. 1.2 Yhdyskuntajätehuolto ja hyötyjätehuolto HUS-Kiinteistöt Oy:lle kuuluvat sopimusalueen puristimien ja pienastioiden kuljetusten järjestäminen noudattaen kunnallisia jätemääräyksiä.

14 YLLÄPITOSOPIMUS, HYKS sairaanhoitoalue, LIITE Ongelmajätehuolto Ongelmajätettä varastoidaan korkeintaan yhden vuoden ajan. Kerran vuodessa tyhjennettäviin ongelmajätteisiin kuuluvat mahdolliset öljynerotuskaivot ja loisteputket sekä akut, paristot ja lyijyjäte. HUS-Kiinteistöt Oy merkitsee ja lajittelee toiminnastaan syntyvät jätteet asianmukaisesti ja kuljettaa ne itse tai ostopalveluna käsittelyyn. HUS-Kiinteistöt Oy:n tulee säilyttää käsittelemiensä ongelmajätteiden siirtoasiakirjat ja esittää ne pyydettäessä HUS Ympäristökeskukselle. Siirtoasiakirjoja tulee säilyttää vähintään seitsemän vuotta. 2. Sopimuksen piiriin kuuluva erikseen laskutettava jätehuolto 2.1 Erityisjätehuolto Palvelut perustuvat säännöllisesti toistuessaan jatkuvaan tilaukseen ja tarvittaessa kertatilaukseen. Jätteen tuottaja lajittelee, pakkaa ja merkitsee lähetettävät jätteet. Laskutus tapahtuu viivakoodijärjestelmällä. Biologinen jätteen, punainen säkki, jäte laitetaan kylmäsäilöön. Pistävä ja viiltävä jäte, punainen säkki tai yksittäinen pi-vi astia, jäte laitetaan kylmäsäiliöön. Tietosuojattava paperijäte ja muu tietosuojattava jäte, jatkuva tai kertatilaus keräysyhtiöön. Sähkö- ja elektroniikkaromu, SER lajitellaan seuraaviin eriin. SER, koneromu: liedet, astian- ja pyykinpesukoneet, ym. vastaavan kokoiset. SER, pienlaiteromu: näppäimistö, laskin, puhelin, vastaaja, pieni radio yms. SER, kylmälaite: jääkaapit, pakastimet, myös arkut, yhdistelmäkaapit, yms. SER, kuvaruudut, TV, monitorit SER, muut: tietokoneen keskusyksikkö, tulostimet, pienet kopiokoneet, faksit, mikroaaltouuni, yms. SER, sairaalalaitteet. Tilaus jäteyhtiöltä. Erikseen laskutettavaan jätehuoltoon ei kuulu sisäkuljetus paikoissa, joissa toimii muut huoltomiehet.

15 YLLÄPITOSOPIMUS, Hyvinkään sairaanhoitoalue, LIITE 2 1 JÄTEHUOLTO 1. Ylläpitosopimukseen kuuluvat jätehuollon palvelut 1.1 Kakki jätelajit HUS-Kiinteistöt Oy:n tehtäviin kuuluu ulko- ja jäteasematiloissa sijaitsevien koneellisesti tyhjennettävien astioiden ylläpito kaikissa Hyvinkään sairaanhoitoalueiden kiinteistöissä, kuten Hyvinkään, Kellokosken ja Ohkolan sairaaloissa sekä alueiden muissa kiinteistöissä, mm. asuinkiinteistöt selvästi erikseen. Puristimien ylläpito, omistus ja vuokrasopimukset. Muu mahdollinen alueen jätehuoltoon liittyvän hydrauliikan ja tekniikan ylläpito, omistus ja vuokrasopimukset. Jätekirjapito- ja raportointi sähköisesti ecel -muodossa ympäristöhallinnon päällikölle kahdesti vuodessa (31.1. ja 1.8.) seuraavasti: Yhdyskuntajätehuollon ja hyötyjätehuollon raportit sisältävät jätekertymätiedot tonneina (t), kuutiona (m 3 ) tai tilavuuskappaleina (esim. 1 kpl/5 l) sekä kustannukset jätteistä jätelajeittain sekä kuljetuksesta euroina kiinteistökohtaisesti. Ongelmajätehuollon raportti sisältää öljynerotuskaivojätteen, jäteöljyn sekä kiinteiden öljyjätteiden, paristojen ja akkujen sekä loisteputkien kertymä- ja kustannustiedot kiloina (kg), kuutioina (m 3 ) tai tilavuuskappaleina (esim.1kpl/5l) sekä kustannukset jätteistä jätelajeittain sekä kuljetuksesta euroina kiinteistökohtaisesti. Raportointi sisältää myös tiedot jätehuollon sopimuskumppaneista sekä kohteesta, johon jätelajit toimitetaan. HUS Ympäristökeskus raportoi edellä mainitut jätteet julkaistavassa HUS:n ympäristöraportissa. HUS-Kiinteistöt Oy raportoi kiinteistöhuoltoon liittyvät jätteet sekä muut omassa toiminnassaan syntyvät jätteet. Keskitettyjen jätepisteiden puhtaanapito. Lastauslaiturien puhtaanapito Ylläpitosopimuksen ulkopuolelle jäävät Syntypaikkalajittelu ja siihen liittyvä neuvonta. Alueen kiinteistöjen sisäkuljetukset jäteasemalle. Sairaalan sisäinen jätehuolto, kuten astiat ja muut sisäiset siirrot. Jätehuoltoon liittyvät kiinteistöjen sisätilojen ja ulkona olevien varastokonttien siivous. Vahinkotapausten jätehuolto. Kellokosken ja Ohkolan sairaaloiden ulkona tapahtuva jätteiden kuljetus keskitettyyn jätepisteeseen 1.2 Yhdyskuntajätehuolto ja hyötyjätehuolto HUS-Kiinteistöt Oy:lle kuuluvat sopimusalueen puristimien ja pienastioiden kuljetusten järjestäminen noudattaen kunnallisia jätemääräyksiä.

16 YLLÄPITOSOPIMUS, Hyvinkään sairaanhoitoalue, LIITE Ongelmajätehuolto Ongelmajätettä varastoidaan korkeintaan yhden vuoden ajan. Kerran vuodessa tyhjennettäviin ongelmajätteisiin kuuluvat mahdolliset öljynerotuskaivot ja loisteputket sekä akut, paristot ja lyijyjäte. HUS-Kiinteistöt Oy merkitsee ja lajittelee toiminnastaan syntyvät jätteet asianmukaisesti ja kuljettaa ne itse tai ostopalveluna käsittelyyn. HUS-Kiinteistöt Oy:n tulee säilyttää käsittelemiensä ongelmajätteiden siirtoasiakirjat ja esittää ne pyydettäessä HUS Ympäristökeskukselle. Siirtoasiakirjoja tulee säilyttää vähintään seitsemän vuotta. Osasto tilaa itse muille ongelmajätteille noudon HUS:in ongelmajätehuolto-sopimuksen mukaan 2. Sopimuksen piiriin kuuluva erikseen laskutettava jätehuolto Palvelut perustuvat säännöllisesti toistuessaan jatkuvaan tilaukseen ja tarvittaessa kertatilaukseen. Jätteen tuottaja lajittelee, pakkaa ja merkitsee lähetettävät jätteet. Laskutus tapahtuu viivakoodijärjestelmän kautta. 2.1 Erityisjätehuolto Tietosuojattava paperijäte ja muu tietosuojattava jäte, jatkuva tai kertatilaus keräysyhtiöön. Erikseen laskutettavaan jätehuoltoon ei kuulu sisäkuljetus paikoissa joissa toimii HUS- Logistiikan huoltomiehet Biologinen jäte, Pistävä ja viiltäväjäte ja SER

17 YLLÄPITOSOPIMUS, Lohjan sairaanhoitoalue, LIITE 2 1 JÄTEHUOLTO 1. Ylläpitosopimukseen kuuluvat jätehuollon palvelut 1.1 Kakki jätelajit HUS-Kiinteistöt Oy:n tehtäviin kuuluu ulko- ja jäteasematiloissa sijaitsevien koneellisesti tyhjennettävien astioiden ylläpito kaikissa Lohjan sairaanhoitoalueiden kiinteistöissä: Lohjan ja Paloniemen sairaaloissa sekä alueiden muissa kiinteistöissä, mm. asuinkiinteistöt. Puristimien ylläpito, omistus ja vuokrasopimukset Muu mahdollinen alueen jätehuoltoon liittyvän hydrauliikan ja tekniikan ylläpito, omistus ja vuokrasopimukset. Jätekirjapito- ja raportointi sähköisesti ecel -muodossa ympäristöhallinnon päällikölle kahdesti vuodessa (31.1. ja 1.8.) seuraavasti: Yhdyskuntajätehuollon ja hyötyjätehuollon raportit sisältävät jätekertymätiedot tonneina (t), kuutiona (m 3 ) tai tilavuuskappaleina (esim. 1 kpl/5 l) sekä kustannukset jätteistä jätelajeittain sekä kuljetuksesta euroina kiinteistökohtaisesti. Ongelmajätehuollon raportti sisältää öljynerotuskaivojätteen, jäteöljyn sekä kiinteiden öljyjätteiden, paristojen ja akkujen sekä loisteputkien kertymä- ja kustannustiedot kiloina (kg), kuutioina (m 3 ) tai tilavuuskappaleina (esim.1kpl/5l) sekä kustannukset jätteistä jätelajeittain sekä kuljetuksesta euroina kiinteistökohtaisesti. Raportointi sisältää myös tiedot jätehuollon sopimuskumppaneista sekä kohteesta, johon jätelajit toimitetaan. HUS Ympäristökeskus raportoi edellä mainitut jätteet julkaistavassa HUS:n ympäristöraportissa. HUS-Kiinteistöt Oy raportoi kiinteistöhuoltoon liittyvät jätteet sekä muut omassa toiminnassaan syntyvät jätteet. Jäteaseman puristin tason ja ulkona olevien jätepisteiden puhtaanpito Tehdä, ylläpitää ja seurata jätesopimuksia, noudattaen jäte lainsäädäntöä ja kunnallisia jätemääräyksiä. Ylläpitosopimuksen ulkopuolelle jäävät Syntypaikkalajittelu ja siihen liittyvä neuvonta. Alueen kiinteistöjen sisäkuljetukset jäteasemalle. Sairaalan sisäinen jätehuolto, kuten astiat ja muut sisäiset siirrot. Jätehuoltoon liittyvät kiinteistöjen sisätilojen ja ulkona olevien varastokonttien siivous. Vahinkotapausten jätehuolto. 1.2 Yhdyskuntajätehuolto ja hyötyjätehuolto HUS-Kiinteistöt Oy:lle kuuluvat sopimusalueen puristimien ja pienastioiden kuljetusten järjestäminen noudattaen kunnallisia jätemääräyksiä. 1.3 Ongelmajätehuolto Ongelmajätettä varastoidaan korkeintaan yhden vuoden ajan. Kerran

18 YLLÄPITOSOPIMUS, Lohjan sairaanhoitoalue, LIITE 2 2 vuodessa tyhjennettäviin ongelmajätteisiin kuuluvat mahdolliset öljynerotuskaivot ja loisteputket sekä akut, paristot ja lyijyjäte. HUS-Kiintestöt Oy merkitsee ja lajittelee toiminnastaan syntyvät jätteet asianmukaisesti ja kuljettaa ne itse tai ostopalveluna käsittelyyn. HUS-Kiinteistöt Oy:n tulee säilyttää käsittelemiensä ongelmajätteiden siirtoasiakirjat ja esittää ne pyydettäessä HUS Ympäristökeskukselle. Siirtoasiakirjoja tulee säilyttää vähintään seitsemän vuotta Osasto tilaa itse muille ongelmajätteille noudon HUS:in ongelmajätehuolto-sopimuksen mukaan. 2. Sopimuksen piiriin kuuluva erikseen laskutettava jätehuolto 2.1 Erityisjätehuolto Palvelut perustuvat säännöllisesti toistuessaan jatkuvaan tilaukseen ja tarvittaessa kertatilaukseen. Jätteen tuottaja lajittelee, pakkaa ja merkitsee lähetettävät jätteet. Laskutus tapahtuu viivakoodijärjestelmällä. Biologinen jätteen, punainen säkki, jäte varastoidaan ulkona oleviin 4m³ syväkeräyssäiliöön. Pistävä ja viiltävä jäte, punainen säkki tai yksittäiset pakkaukset, jäte varastoidaan ulkona oleviin 4m³ syväkeräyssäiliöön. Tietosuojattava paperijäte ja muu tietosuojattava jäte, jatkuva tai kertatilaus keräysyhtiöön. Sähkö- ja elektroniikkaromu, SER lajitellaan seuraaviin eriin. SER, koneromu: liedet, astian- ja pyykinpesukoneet, ym. vastaavan kokoiset. SER, pienlaiteromu: näppäimistö, laskin, puhelin, vastaaja, pieni radio yms. SER, kylmälaite: jääkaapit, pakastimet, myös arkut, yhdistelmäkaapit, yms. SER, kuvaruudut, TV, monitorit SER, muut: tietokoneen keskusyksikkö, tulostimet, pienet kopiokoneet, faksit, mikroaaltouuni, yms. SER, sairaalalaitteet. Tyhjennyksen tilaus jäteyhtiöltä. Erikseen laskutettavaan jätehuoltoon ei kuulu sisäkuljetus paikoissa joissa toimii HUS- Logistiikan huoltomiehet

19 YLLÄPITOSOPIMUS, Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue, LIITE 2 1 JÄTEHUOLTO 1. Ylläpitosopimukseen kuuluvat jätehuollon palvelut 1.1 Kakki jätelajit HUS-Kiinteistöt Oy:n tehtäviin kuuluu ulko- ja jäteasematiloissa sijaitsevien koneellisesti tyhjennettävien astioiden ylläpito kaikissa Länsi- Uudenmaan sairaanhoitoalueiden kiinteistöissä: Tammiharjun ja Länsi- Uudenmaan sairaaloissa sekä alueiden muissa kiinteistöissä, mm. asuinkiinteistöt. Puristimien ylläpito, omistus ja vuokrasopimukset. Muu mahdollinen alueen jätehuoltoon liittyvän hydrauliikan ja tekniikan ylläpito, omistus ja vuokrasopimukset. Jätekirjapito- ja raportointi sähköisesti ecel -muodossa ympäristöhallinnon päällikölle kahdesti vuodessa (31.1. ja 1.8.) seuraavasti: Yhdyskuntajätehuollon ja hyötyjätehuollon raportit sisältävät jätekertymätiedot tonneina (t), kuutiona (m 3 ) tai tilavuuskappaleina (esim. 1 kpl/5 l) sekä kustannukset jätteistä jätelajeittain sekä kuljetuksesta euroina kiinteistökohtaisesti. Ongelmajätehuollon raportti sisältää öljynerotuskaivojätteen, jäteöljyn sekä kiinteiden öljyjätteiden, paristojen ja akkujen sekä loisteputkien kertymä- ja kustannustiedot kiloina (kg), kuutioina (m 3 ) tai tilavuuskappaleina (esim.1kpl/5l) sekä kustannukset jätteistä jätelajeittain sekä kuljetuksesta euroina kiinteistökohtaisesti. Raportointi sisältää myös tiedot jätehuollon sopimuskumppaneista sekä kohteesta, johon jätelajit toimitetaan. HUS Ympäristökeskus raportoi edellä mainitut jätteet julkaistavassa HUS:n ympäristöraportissa. HUS-Kiinteistöt Oy raportoi kiinteistöhuoltoon liittyvät jätteet sekä muut omassa toiminnassaan syntyvät jätteet. Länsi-Uudenmaan sairaalan ulkojätepisteiden puhtaanapito. Tammiharjun sairaalan ulkona tapahtuva jätteiden kuljetus, ulkona olevien jätepisteiden puhtaanapito. Tehdä, ylläpitää ja seurata jätesopimuksia, noudattaen jäte lainsäädäntöä ja kunnallisia jätemääräyksiä. Ylläpitosopimuksen ulkopuolelle jäävät Syntypaikkalajittelu ja siihen liittyvä neuvonta. Alueen kiinteistöjen sisäkuljetukset jäteasemalle. Sairaalan sisäinen jätehuolto, kuten astiat ja muut sisäiset siirrot. Jätehuoltoon liittyvät kiinteistöjen sisätilojen ja ulkona olevien varastokonttien siivous. Vahinkotapausten jätehuolto. Värikasettien pakkaus Kaluste varaston hoito 1.2 Yhdyskuntajätehuolto ja hyötyjätehuolto

20 YLLÄPITOSOPIMUS, Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue, LIITE 2 2 HUS-Kiinteistöt Oy:lle kuuluvat sopimusalueen puristimien ja pienastioiden kuljetusten järjestäminen noudattaen kunnallisia jätemääräyksiä. 1.3 Ongelmajätehuolto Ongelmajätettä varastoidaan korkeintaan yhden vuoden ajan. Kerran vuodessa tyhjennettäviin ongelmajätteisiin kuuluvat mahdolliset öljynerotuskaivot ja loisteputket sekä akut, paristot ja lyijyjäte. HUS- Kiinteistöt OY merkitsee ja lajittelee toiminnastaan syntyvät jätteet asianmukaisesti ja kuljettaa ne itse tai ostopalveluna käsittelyyn. HUS-Kiinteistöt Oy:n tulee säilyttää käsittelemiensä ongelmajätteiden siirtoasiakirjat ja esittää ne pyydettäessä HUS Ympäristökeskukselle. Siirtoasiakirjoja tulee säilyttää vähintään seitsemän vuotta. 2. Sopimuksen piiriin kuuluva erikseen laskutettava jätehuolto Palvelut perustuvat säännöllisesti toistuessaan jatkuvaan tilaukseen ja tarvittaessa kertatilaukseen. Jätteen tuottaja lajittelee, pakkaa ja merkitsee lähetettävät jätteet. Laskutus tapahtuu viivakoodijärjestelmällä. 2.1 Erityisjätehuolto Biologinen jätteen, punainen säkki, jäte varastoidaan viilennettyyn ongelmajätekonttiin. Pistävä ja viiltävä jäte, punainen säkki tai yksittäisiä pi-vi astioita, jäte varastoidaan viilennettyyn ongelmajätekonttiin. Tietosuojattava paperijäte ja muu tietosuojattava jäte, jatkuva tai kertatilaus keräysyhtiöön. Sähkö- ja elektroniikkaromu, SER lajitellaan seuraaviin eriin. SER, koneromu: liedet, astian- ja pyykinpesukoneet, ym. vastaavan kokoiset. SER, pienlaiteromu: näppäimistö, laskin, puhelin, vastaaja, pieni radio yms. SER, kylmälaite: jääkaapit, pakastimet, myös arkut, yhdistelmäkaapit, yms. SER, kuvaruudut, TV, monitorit SER, muut: tietokoneen keskusyksikkö, tulostimet, pienet kopiokoneet, faksit, mikroaaltouuni, yms. SER, sairaalalaitteet. Tyhjennyksen tilaus jäteyhtiöltä.

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN KEHITTÄMISEN TOIMIALAN VÄLINEN SOPIMUS KIINTEISTÖJEN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN KEHITTÄMISEN TOIMIALAN VÄLINEN SOPIMUS KIINTEISTÖJEN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015 JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN KEHITTÄMISEN TOIMIALAN VÄLINEN SOPIMUS KIINTEISTÖJEN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015 SOPIJAOSAPUOLET: TILAAJA : Rantasalmen kunta Y-tunnus 0166507-1 Poikkitie

Lisätiedot

Kiinteistönhoidon palvelukuvaus

Kiinteistönhoidon palvelukuvaus 10.9.2013 Tekninen palvelukeskus/porin Palveluliikelaitos Kiinteistönhoidon palvelukuvaus Kohde: Kiinteistövarallisuuden isännöimät toimitilat SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Vastuunrajausohje 7 2 Tukipalvelut

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu 1 (29) KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu HANKINNAN KOHDE Linnan Tilapalvelut -liikelaitos (www.hameenlinna.fi/paatoksenteko-ja-talous/kaupunginorganisaatio/konserniyhtiot/linnan-tilapalvelut/)

Lisätiedot

TARJOAVA YRITYS Y-TUNNUS YHTEYSHENKILÖ SÄHKÖPOSTI OSOITE

TARJOAVA YRITYS Y-TUNNUS YHTEYSHENKILÖ SÄHKÖPOSTI OSOITE TARJOUSLOMAKE KOHDE KAUSTISEN KEHITYS OY / AS OY KAUSTISEN FUNKKIS PL 10 69600 KAUSTINEN TARJOAVA YRITYS Y-TUNNUS YHTEYSHENKILÖ SÄHKÖPOSTI OSOITE YRITYKSEN KOKO työntekijää 1. HINTA Hinnoittelun tulee

Lisätiedot

SOPIMUSOSAPUOLET OVAT ALLEKIRJOITUSPÄIVÄNÄ SOPINEET SEURAAVAA: 1. SOPIMUKSEN PERUSTEET

SOPIMUSOSAPUOLET OVAT ALLEKIRJOITUSPÄIVÄNÄ SOPINEET SEURAAVAA: 1. SOPIMUKSEN PERUSTEET 1 (36) Tarjouspyynnön liite numero 1 Sopimusosapuolet Myyjä [Valitun tarjoajayhteisön nimi] [Valitun tarjoajayhteisön Y-tunnus] (myöhemmin myyjä/palveluntuottaja/tuottaja/toimittaja/toimeksisaaja) Ostaja

Lisätiedot

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS VESI- JA VIEMÄRILAITOSTEN YLLÄPIDOSTA VUONNA 2015

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS VESI- JA VIEMÄRILAITOSTEN YLLÄPIDOSTA VUONNA 2015 JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS VESI- JA VIEMÄRILAITOSTEN YLLÄPIDOSTA VUONNA 2015 1. SOPIJAOSAPUOLET: Tilaaja: Rantasalmen kunta / vesi- ja viemärilaitos Y-tunnus 0166507-1

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään solmineet kauppakeskuksessa sijaitsevista liiketiloista tämän vuokrasopimuksen. Tavoitteena on mahdollistaa kauppakeskuksen

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ URAKKAOHJELMA 04.08.2014 TÄMÄ URAKKAOHJELMA KOSKEE SEURAAVIA URAKOITA: RAKENNUSURAKKA RU (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA PU (LVV-URAKKA

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS ARKKITEHTUURITOIMISTO OVASKAINEN OY SATAMATIE 25, 53900 LAPPEENRANTA ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS 13 URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

SUOMEN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖ JA YLLÄPITO. Ohje. Versio 1.2

SUOMEN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖ JA YLLÄPITO. Ohje. Versio 1.2 5.11.2014 1 / 34 SUOMEN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖ JA YLLÄPITO Ohje Versio 1.2 5.11.2014 2 / 34 ESIPUHE Tämän ohjeen tarkoituksena on kuvata Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n

Lisätiedot

1 KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ

1 KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ RT 18-10760 KH 90-00293 LVI 01-01324 ohjetiedosto lokakuu 2001 1 (20) ASUINKIINTEISTÖN KUNTOARVIO TILAAJAN OHJE asuintalot, kuntoarvio bostadshus, bedömning av skicket residential buildings, assessment

Lisätiedot

Rakennuksen huoltokirjan laadinta ja hyödyntäminen Auli Pirinen Suomen Talokeskus Oy auli.pirinen@suomentalokeskus.fi

Rakennuksen huoltokirjan laadinta ja hyödyntäminen Auli Pirinen Suomen Talokeskus Oy auli.pirinen@suomentalokeskus.fi Rakennuksen huoltokirjan laadinta ja hyödyntäminen Auli Pirinen Suomen Talokeskus Oy auli.pirinen@suomentalokeskus.fi Esko Kukkonen AUSUM Sisäilmayhdistys ry esko@vartioharju.inet.fi Vuoden 2000 alusta

Lisätiedot

Saate. Kiinteistönpidosta kiinteistöliiketoimintaan

Saate. Kiinteistönpidosta kiinteistöliiketoimintaan Saate Kiinteistönpidosta kiinteistöliiketoimintaan Tämä cd-rom kuuluu oleellisena osana Juhani Siikalan kirjoittamaan ja Kiinteistöalan Kustannus Oy:n kustantamaan kirjaan Kiinteistönpidosta kiinteistöliiketoimintaan.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KIINTEISTÖOHJELMA

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KIINTEISTÖOHJELMA LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KIINTEISTÖOHJELMA Tilakeskus 03.01.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Tausta 1.2 Kiinteistöohjelman sisältö 1.3 Visio 1.4 Kriittiset menestystekijät 2 TILAKESKUKSEN KIINTEISTÖJOHTAMISEN

Lisätiedot

HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO. Versio 2.0 21.12.2009 DM 88903

HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO. Versio 2.0 21.12.2009 DM 88903 LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO Versio 2.0 21.12.2009 DM 88903 1 REVISIOHISTORIA Tunnus Tekijä Yritys Pvm. Muutos Työstöversiot Huoltokirjan laadinta, käyttöönotto ja ylläpito Versio 1.0 1.2 Julkaisuversio

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS RAKENNUSTEN HOITO, KUNNOSSAPITO JA INVESTOINNIT

PALVELUSOPIMUS RAKENNUSTEN HOITO, KUNNOSSAPITO JA INVESTOINNIT PALVELUSOPIMUS RAKENNUSTEN HOITO, KUNNOSSAPITO JA INVESTOINNIT Ohjaava osa 1.1.2014 31.12.2014 Palveluosa 1.1.2014 31.12.2014 Hyväksymismerkinnät: Liikelaitosten johtokunta 26.3.2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot

Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot KAISANET OY VIESTINTÄTOIMINTASUORITTEIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT OPERAATTOREILLE 1 (15) 2 (15) 1 MÄÄRITELMÄT Laitetilalla tarkoitetaan laitteiden sijoittamiseksi

Lisätiedot

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI Valtuusto 11.12.2014, OHEISMATERIAALI 1 Fullmäktige REFERENSMATERIAL OSAKASSOPIMUS KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI 1. SOPIJAPUOLET Hyvinkään kaupunki PL 86, 05801 Hyvinkää Y-tunnus 0125866-0 (jäljempänä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKERTOMUS 2013

YMPÄRISTÖKERTOMUS 2013 Hallitus 24.3.2014, LIITE 7 YMPÄRISTÖKERTOMUS 2013 HUS ympäristöhallinto SISÄLLYSLUETTELO sivu Ympäristöhallinnon päällikön vuosikatsaus... 3 HUS ympäristöohjelma 2013... 4 Ympäristöorganisaatio... 6 Sisäinen

Lisätiedot

Viestintätoimintasuoritteiden yleiset toimitusehdot operaattoreille

Viestintätoimintasuoritteiden yleiset toimitusehdot operaattoreille 1(17) Viestintätoimintasuoritteiden yleiset toimitusehdot operaattoreille Voimassa 01.12.2005 alkaen toistaiseksi 2(17) VIESTINTÄTOIMINTASUORITTEIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT OPERAATTOREILLE 1. MÄÄRITELMÄT...

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA KUHMALAHDEN VESILAITOS VESILAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT

KANGASALAN KUNTA KUHMALAHDEN VESILAITOS VESILAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT Liite Vesi 16 KANGASALAN KUNTA KUHMALAHDEN VESILAITOS VESILAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KANGASALAN KUNTA 1 KUHMALAHDEN VESILAITOS VESILAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT...

Lisätiedot

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 ainacom.fi 2 AinaCom Oy:n yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala... 4 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen... 4 1.2 Laitteiden

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Yleisohjeet kuntotutkimuksen suorittajalle ja tilaajalle

IV-kuntotutkimus. Yleisohjeet kuntotutkimuksen suorittajalle ja tilaajalle 1 IV-kuntotutkimus. Yleisohjeet kuntotutkimuksen suorittajalle ja tilaajalle Sisällysluettelo 1. Kuntotutkimuksen tarkoitus 2. Käsitteitä 3. IV-kuntotutkimustarpeen arviointi 3.1 IV-kuntotutkimustarve

Lisätiedot

Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi. Kyseessä on olemassa oleva toiminto.

Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi. Kyseessä on olemassa oleva toiminto. 1 Kemin kaupunki PÄÄTÖS Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi Dnro 411/11.01.00/2014 Annettu julkipanon (21.05.2015) jälkeen 1. ASIA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 2. HAKEMUS Kemin Ajoksen satama

Lisätiedot

Veden ja viemäröinnin toimitusehdot

Veden ja viemäröinnin toimitusehdot Veden ja viemäröinnin toimitusehdot 1/9 Sisällys: 1. Yleiset toimitusehdot ja määritelmät 2. Liittäminen 3. Sopimus 4. Maksut 5. Mittaus 6. Laskutus 7. Yhtiön toiminta ja keskeytykset 8. Kiinteistön vesihuoltolaitteistot

Lisätiedot

Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta

Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Edeltävät viranomaistoimenpiteet (kunta tai jätelautakunta)... 4 2.1 Päätetään kunnan kilpailuttamasta

Lisätiedot

KAUHAJOEN VESIHUOLTO OY VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT

KAUHAJOEN VESIHUOLTO OY VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KAUHAJOEN VESIHUOLTO OY VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1.1.2012 VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN sivu 2 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT Yleiset toimitusehdot 1.1 Soveltamisala Vesihuoltolaitoksella

Lisätiedot

IT palvelujen tilamuutos

IT palvelujen tilamuutos TURUN KAUPUNKI IT palvelujen tilamuutos Hankekuvaus 17.3.2015 Hankekuvaus IT palveluiden tilamuutoksesta Sisällys 1. Kuvaus nykytilanteesta... 2 2. Kuvaus muutostarpeesta... 2 2.1 Tilat... 2 2.2 Työskentely...

Lisätiedot

HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy)

HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy) HÄMEENLINNAN SEUDUN VESI OY SOPIMUSLUONNOS 1/18 HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy) HANKINTASOPIMUS VENTTIILIT (Hämeenlinna-Hattula-Iittala-Toijala -vesihuoltolinjat) SOPIMUSOSAPUOLET HÄMEENLINNAN SEUDUN

Lisätiedot