TASEKIRJA Kaupunginvaltuuston hyväksymä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TASEKIRJA 2012. Kaupunginvaltuuston 4.6.2013 hyväksymä"

Transkriptio

1 TASEKIRJA 2012 Kaupunginvaltuuston hyväksymä

2 1 TASEKIRJA / TOIMINTAKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ Sivu nro 1. Toimintakertomus Kaupunginjohtajan katsaus Kaupungin hallinto Luottamushenkilöorganisaatio Henkilöstöraportti Yleinen kaupunkikehitys Yleinen taloudellinen kehitys Ylivieskan kaupungin talouden kehitys Arvio merkittävimmistä riskeistä Kaupunginhallituksen selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Kuntalain 69 :n mukainen selvit Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Tasetarkastelu Kokonaistulot ja -menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Talousarvion toteutuminen Käyttötalousosan toteutumisvertailu Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu Investointiosan toteutumisvertailu Rahoitusosan toteutumisvertailu Yhteenveto toteutumisesta Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernituloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernitase Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöstä koskevat tiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Vakuuksien ja vastuusitoumuksien liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Vesihuoltolaitos Pelastuslaitos Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Käytetyt kirjanpitokirjat ja tositelajit Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä. 171

3 1. Toimintakertomus 2

4 Kaupunginjohtajan katsaus Ylivieska kokoansa isompi kaupunki teema sai kuluneena vuonna lisäkatetta. Asukaslukumme nousi :een ja siinä oli kasvua 267 eli 1,9 %! Myönteistä kasvun rakenteessa oli sen jakauma; syntyneiden enemmyys oli 122 ja muuttovoitto 145. Muuttovoitto kertoo kaupungin vetovoimasta. Mutta huolestuttavaa on se, että koko alueen muuttotase oli negatiivinen. Ja vaikka hyvä syntyvyys muuttotappiota osin kompensoikin, asettaa tilanne isoja haasteita aluekehitykselle nyt ja tulevaisuudessa. Kasvu asettaa meille myös haasteita. Lähes kahden prosentin kasvua pidetään yleisesti korkeana, jopa liian korkeana. Esimerkiksi Seinäjoen ja Jyväskylän kaltaiset kasvukeskukset rajaavat kasvutavoitteen strategioissaan 1 1 ½ prosenttiin. Kasvun hallinnan lisäksi rajan asettaa taloudelliset resurssit. Esimerkiksi perusopetuksen oppilaiden määrä kasvoi syyskuusta 2010 syyskuuhun :llä. Myös he tarvitsevat asianmukaiset tilat, missä käydä koulua. Uusi valtuusto ottanee myös kasvuun kantaa päivittäessään Ylivieskan kaupunkistrategiaa alkaneen vuoden aikana. Myös investoinneissa näkyvät kasvavan kaupungin tarpeet. Nettoinvestoinnit nousivat 5,8 miljoonaan euroon. Pitkällä aikavälillä investointien tulisi asettua poistojen (3,5 milj. euroa) tasolla. Suurin yksittäinen investointi oli Rannan koulun peruskorjaus (koko kustannusarvio 3,9 milj. euroa). Urakka valmistuu kuluvan vuoden aikana. Päättyneen vuoden talousarviota valmisteltaessa ei ollut vielä tiedossa valtionosuuksien leikkausten ja kiinteistöveron poistamisen verotulojen tasausjärjestelmästä vaikutus tulopohjaan. Niiden yhteisvaikutus oli noin 2,2 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveystoimen kustannusnousu ja verotulojen jääminen ennakoitua pienemmäksi yhdessä valtiovallan päätösten kanssa johti siihen, että tilikauden tulos jäi 1,167 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Vuosikate oli kuitenkin 2,5 miljoonaa euroa, eli varsinaista syömävelkaa ei tehty. Kulunutta vuotta leimasi myös hallitsemattoman tuntuisesti vellonut keskustelu kuntarakenne- ja sote uudistuksesta. Ja keskustelu jatkuu kuluvanakin vuonna ilman tietoisuutta lopputuloksesta. Valtuuston päätöksellä 18. joulukuuta Ylivieska yhdessä Haapaveden ja Oulaisten kaupunkien kanssa halusivat ottaa aloitteen omiin käsiinsä ja ehdottivat Oulun Eteläisen ja Raahen alueen kunnille yhteisen, nykyistä laajemman sosiaali ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen rakentamista. Asia on kesken. Mutta jotakin uuttakin yhteistyön saralla saavutettiin. Uuden jätelain voimaantulon myötä uusi ja yhteinen 16 kunnan jätelautakunta aloitti toimintansa. Kuluneena vuonna uudistettiin myös kaupungin graafinen ilme. Tämä uusi ilme kuvastakoon uskoa tulevaisuuteen ja kehittyvään Ylivieskaan! Kiitän kaupungin henkilöstöä ja luottamushenkilöitä kaupungin ja sen asukkaiden hyväksi tehdystä työstä. Terho Ojanperä kaupunginjohtaja

5 Kaupungin hallinto Luottamushenkilöorganisaatio Kuntalaiset Valtuusto 35 valtuutettua Kaupunginhallitus 9 jäsentä Tarkastus - lautakunta 5 jäsentä K eskusvaali - lautakunta 5 jäsentä Jätelautakunta 16 jäsentä Pelastuslaitoksen johtokunta 23 jäsentä S ivistys - lautakunta 9 jäsentä LiikelaitosHetan johtokunta 6 jäsentä K ansalaisopiston johtokunta 7 jäsentä M usiikkiopiston johtokunta 9 jäsentä K ulttuuri - lautakunta 9 jäsentä L iikunta - lautakunta 9 jäsentä T eknisten palvelui - den lautakunta 9 jäsentä

6 5 Poliittiset voimasuhteet valtuustossa Poliittiset voimasuhteet hallituksessa Paikka- Miehiä Naisia Paikka- Miehiä Naisia luku luku Kesk Kesk Kok Kok Sdp Sdp Vas Vas Krist Krist Vihr Vihr Yht Yht Kaupunginvaltuutetut toimikaudella : Puheenjohtaja Juha Pylväs, agronomi, maaseutuyritt, Kesk I varapuheenjohtaja Eero Kippola, veturinkuljettaja, Sdp II varapuheenjohtaja Tuija Haikola, tarkastaja, Kesk III varapuheenjohtaja Aura Hasanen, erityisopettaja, Kok Suomen Keskusta Terttu Alanen, lehtori Juha Autio, sairaanhoitaja Elisabet Elfving, yo-merkonomi, lasten ja nuorten erityisohjaaja (kuollut) Kaisa Haapakoski, peruskoulunopettaja Juha Isokoski, viljelijä Heikki Jokinen, metallimies, maanviljelijä Erkki Kangaskortet, sotilasmestari evp. Tarja Koutonen, luokanopettaja Samuli Kärkinen, puuinsinööri Kati Marjakangas, yhteisöpedagogi, johtava nuorisotyönohjaaja Raimo Mäkelä, laitosmies Jouko Pesämaa, kasvattaja, ohjaaja Elina Päivärinta, maatalousyrittäjä Kaisa Savela, insinööri Sirkku Vinkka, mielenterveyshoitaja, toiminnanohjaaja Jouko Ylimäki, työnjohtaja Kansallinen Kokoomus Markku Jussila, ylikonstaapeli Asko Männistö, toimitusjohtaja Aune Nevala, yrittäjä Karoliina Nevalainen, sairaanhoitaja Antti Rantala, yrittäjä Arto Rautakoski, yrittäjä Suomen Sosialidemokraattinen Puolue Pasi Hilli, sairaanhoitaja ( alkaen) Tuula Hintsala ( alkaen) Maija-Liisa Kitinoja, psykiatrinen erikoissairaanhoitaja, eläkeläinen Juhani Löfbacka, dataverkkoasentaja Eeva Matikainen, fysioterapeutti (ero ) Eino Paavonperä, vahtimest., eläk. (kuollut) Erkki Papunen, oikeustieteen ylioppilas (ero ) Antti Tokola ( alkaen) Vasemmistoliitto Hilja Hannula, tarjoilija, ravintolaesimies Tuomo Saari, mattomies Ahti Törmälä, pintakäsittelijä Vihreä liitto Aimo Piirainen, metsuri, insinööri Suomen Kristillisdemokraatit Rauno Sipilä, metsätalousteknikko ( alkaen)

7 6 Kaupunginhallitus Puheenjohtaja Kati Marjakangas, yhteisöpedagogi, johtava nuorisotyönohjaaja, Kesk I varapuheenjohtaja Asko Männistö, toimitusjohtaja, Kok II varapuheenjohtaja Juhani Löfbacka, dataverkkoasentaja, Sdp Muut jäsenet Terttu Alanen, lehtori, Kesk Juha Isokoski, viljelijä, Kesk Aune Nevala, yrittäjä, Kok Tuomo Saari, mattomies, Vas Kaisa Savela, insinööri, Kesk Jouko Ylimäki, työnjohtaja, Kesk Kaupunginhallituksen esittelijänä toimi kaupunginjohtaja Terho Ojanperä. Tilivelvollisia ovat kaupunginhallituksen jäsenten ja kaupunginjohtajan lisäksi kaupunginhallituksen alaiset johtavat viranhaltijat sekä lauta- ja johtokuntien jäsenet ja näiden alaiset johtavat viranhaltijat. Kaupunginvaltuuston päätöksiä 2012: Hyväksyttiin vesihuollon kehittämissuunnitelma Hyväksyttiin Niemelänkylän osayleiskaava Hyväksyttiin Vesikolmio Oy:n osakassopimuksen muutos koskien takausprovision perintää. Käsiteltiin valtuutettujen tekemät ja valtuuston päätettävissä asioissa tehdyt aloitteet Hyväksyttiin asemakaava Hollihaan kaupunginosan Kurulan alueella. Käsiteltiin ja merkittiin tiedoksi kaupungin markkinointistrategia. Annettiin lausunto valtiovarainministeriön ehdotukseen Ylivieskan seudun tarkoituksenmukaiseksi kunta- ja palvelurakenteeksi. Muutettiin äänestysaluejakoa yhteen äänestysalueeseen Käsiteltiin ja merkittiin tiedoksi Ylivieskan kaupungin graafinen ilme. Valittiin sivistystoimenjohtajan virkaan Kai Perttu Hyväksyttiin vuoden 2011 tilinpäätös, myönnettiin vastuuvapaus kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille, päätettiin kirjata tilikauden ylijäämä ,15 euroa omaan pääomaan tilikauden yli- /alijäämätilille sekä hyväksyttiin niiden sitovien määrärahojen ylitykset, joille ei aikaisemmin ollut myönnetty riittävää lisämäärärahaa tai ylitysoikeutta. Myönnettiin 1 miljoonan euron lisämääräraha kuntatekniikan liikennealueiden vuoden 2012 investointeihin.

8 7 Hyväksyttiin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen Hyväksyttiin asemakaavamuutos ja asemakaava Pyörreperän kaupunginosan alueella. Käsiteltiin ja merkittiin tiedoksi lapsiasianeuvoston seurantaraportti vuodelta Hyväksyttiin kaavoituskatsaus 2012 ja kaavoitusohjelma vuosille Hyväksyttiin kauppakirjaluonnos Pyörreperän kaupunginosan liikerakennusten tontin myymisestä euron kauppahinnalla. Hyväksyttiin kauppakirjaluonnos 11,18 ha:n suuruisen tilan Kurunniitty ostamisesta euron kauppahinnalla Vahvistettiin verovuoden 2013 tuloveroprosentiksi 21,50 %. Kiinteistöveroprosenteiksi vahvistettiin: - yleinen 1,05 % - vakituisten asuinrakennusten 0,60 % - muiden asuinrakennusten 1,10 % - voimalaitosten 2,85 % - rakentamaton rakennuspaikka 3,00 % - yleishyödyllisen yhteisön 0,00 %. Päätettiin perustaa rakennus- ja ympäristölautakunta lukien. Hyväksyttiin Pohjois-Pohjanmaan liiton perussopimuksen muuttaminen Hyväksyttiin Kaarron Rakennus Oy:n Kassisen aluetta koskeva kilpailuehdotus jatkotyöskentelyn pohjaksi. Päätettiin yhdessä Haapaveden ja Oulaisten kaupunkien ja mahdollisesti muiden halukkaiden kuntien kanssa asettaa selvitysmies, jonka tehtävänä on selvittää yhteisen, nykyistä laajemman sote -yhteistoiminta-alueen rakentaminen alueelle. Hyväksyttiin vuoden 2013 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma.

9 Henkilöstöraportti Henkilöstön määrä Henkilöstön määrä oli vuoden 2012 lopussa 975 henkilöä (988 vuonna 2011). Luvussa ovat mukana sekä vakinaiset että määräaikaiset henkilöt sekä työllistetyt, joita vuoden lopussa oli 11. Vakinaista henkilöstöä oli 484 henkilöä (49,6 %) ja määräaikaista 491 (50,4 %). Vuosina 2004, 2005 ja 2008 on henkilöstön määrässä ja myös henkilöstörakenteessa tapahtunut merkittäviä muutoksia - vuonna 2004 maatalouslomituspalvelu henkilöstöineen siirtyi Sievin kunnan alaisuuteen ja vastaavasti Ylivieskan kaupungin hallinnoimaan pelastuslaitokseen siirtyi alueen 22 kunnan palo- ja pelastustoimen henkilöstö, - vuonna 2005 Kotikartanon palvelukeskuksen henkilöstö, 22 tointa, siirtyi Ylivieskan Vanhustenkotiyhdistys ry:ltä Ylivieskan kaupungin palvelukseen ja - vuonna 2008 koko sosiaalitoimen henkilöstö (216 vakinaista ja 68 määräaikaista henkilöä) siirtyi Peruspalvelukuntayhtymä Kallion palvelukseen ja vastaavasti Ylivieskan kaupungin palvelukseen, perustettuun Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Hetaan, siirtyi yhteensä 13 henkilöä Alavieskan ja Sievin kunnista, Nivalan kaupungista sekä Vieskan terveydenhuoltokuntayhtymästä. Vakinaisen henkilöstön määrä lisääntyi vuoden 2011 lopusta 11 henkilöllä ja määräaikaisen henkilöstön määrä väheni 24 henkilöllä. Määräaikainen henkilöstö koostuu sijaisista ja tilapäisistä, joihin on myös laskettu puolivakinainen pelastushenkilöstö (263 henkilöä) sekä kansalais- ja musiikkiopistojen sivutoimiset tuntiopettajat (104 henkilöä). Kun edellä mainittuja sivutoimisia palvelussuhteita ei lasketa, väheni määräaikaisen henkilöstön määrä 7 henkilöllä 124 henkilöön. Sijaisia näistä oli 49 henkilöä (50 vuonna 2011). Määräaikaiseen henkilöstöön sisältyvät myös pitkäaikaistyöttömien työllistämisprojektin työllistetyt, joita vuoden lopussa oli 6 henkilöä. Henkilöstön määrällä tarkoitetaan palvelussuhteessa Ylivieskan kaupunkiin olleiden henkilöiden lukumäärää. Henkilöstöstä oli kokoaikaisia 517 (514 vuonna 2011) ja osa-aikaisia 458 (91 ilman puolivakinaista pelastushenkilöstöä ja em. sivutoimisia tuntiopettajia). Vakinaisesta henkilöstöstä 56 (12 %) oli osa-aikaisia (50 v. 2011). Kuukausipalkkaisia oli henkilöstöstä 578 ja tuntipalkkaisia 397 henkilöä (30 ilman em. pelastushenkilöstöä ja tuntiopettajia). Vakinaisesta henkilöstöstä oli virkasuhteessa 278 henkilöä (57 %) ja työsuhteessa 206 henkilöä (43 %).

10 9

11 10 Henkilöstön määrä toimialoittain (suluissa ) Tehtävä Vakinaiset Määräaikaiset Tilapäiset Sijaiset Työl- listetyt Yhteensä Vuosipalkat (1000 euroa) kokoaik. osaaik. kokoaik. osaaik. kokoaik. osaaik. Yleishallinto (11) (1) (1) (13) (534) Palvelukeskus Heta (21) (2) (2) (25) (758) Maataloustoimi (2) (2) (65) Ruokapalvelut (28) (8) (3) (2) (41) (982) Palo- ja pelastustoimi (97) (1) (12) (284) (12) (406) (7.114) Yleissivistävä koulutus 159 (154) 31 (21) 17 (15) 24 (31) 12 (20) 1 (2) 2 (2) 246 (245) (8.585) Kirjastotoimi 8 (8) Nuorisotoimi 2 (2) Kulttuuritoiminta 2 Musiikkiopiston toiminta Kansalaisopiston toiminta (2) 21 (19) 4 (5) Liikuntapalvelut 7 (5) 1 (1) (1) (1) 9 (11) 2 4 (2) (4) 2 4 (2) (4) (2) (2) (15) (38) (1) (86) (92) (2) (1) (1) (1) (10) 267 (282) 131 (127) 132 (130) 908 (882) 491 (476) 245 (207) Tekninen palvelukeskus, Jätelautakunta 69 (69) 6 (9) 5 (3) 3 (1) 3 (4) (3) 6 (8) 92 (97) (2.935) Yhteensä (423) (50) (37) (417) (43) (7) (11) (988) (23.077) Pelastustoimen tilapäiset, osa-aikaiset ovat ns. puolivakinaista henkilöstöä, jolle vuoden aikana maksettiin palkkaa sivutoimesta. Kansalaisopiston tilapäiset, osa-aikaiset ovat syyslukukaudella olleet sivutoimiset tuntiopettajat. Henkilöstötilasto ei sisällä palo- ja pelastustoimessa olevia sopimuspalomiehiä eli VPKlaisia, n. 350 henkilöä (vuosipalkat euroa ovat mukana taulukon palkoissa).

12 Vuosipalkat ovat tehtäväalueella vuoden aikana maksetut palkat, mikä ei siis vastaa vuoden lopun henkilöstömäärien mukaista tilannetta. Kaupunki palkkasi vuonna 2012 kesätöihin 52 nuorta kahden viikon ajaksi (45 nuorta vuonna 2011). 11 Vakinaisen henkilöstön lukumäärä yleisimmissä ammattinimikkeissä : Nimike N M Yht. Nimike N M Yht. Luokanopettaja Palkkasihteeri Lehtori Vast. ravitsemistyöntekijä 9-9 Koulunkäyntiavustaja Eritysluokanopettaja Palomestari Palomies-sairaankuljettaja 8 8 Laitoshuoltaja Sairaankuljettaja Palomies Paloesimies Toimistosihteeri Laitosmies Ravitsemistyöntekijä Esiluokanopettaja 5-5 Ylipalomies Ulkoilualueiden työntekijä Tuntiopettaja

13 12 Henkilöstön sukupuoli-, ikä- ja koulutusrakenne Sukupuolijakauma Naisten osuus vakinaisesta henkilöstöstä oli vuoden 2012 lopussa 60,7 % (294 naista) ja miesten osuus 39,3 % (190 miestä). Vuonna 2004 miesten osuus henkilöstöstä lisääntyi johtuen aluepelastuslaitoksen toiminnan alkamisesta ja sen miesvaltaisesta henkilöstöstä. Naisten osuus väheni edelleen vuonna 2008 naisvaltaisen sosiaalitoimen henkilöstön siirryttyä kuntayhtymän palvelukseen. Ikärakenne Seuraavassa kaaviossa tarkastellaan vakinaisen henkilöstön ikärakenteen muuttumista viime vuosina. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 47,8 vuotta (48,1 vuotta v. 2011). Henkilöstön keski-ikä on alentunut palvelussuhteiden vakinaistamisen myötä (mm. koulunkäyntiavustajat). Koko kunta-alalla vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 47,7 vuotta vuonna 2011 (47,7 vuotta v. 2010).

14 13 Vakinaisen henkilöstön ikärakenne ja Ikä, vuotta Henkilöstön lukumäärä %-jakauma ikäluokittain v alle , , , , , , , , , , ,4 Yhteensä ,0 Keski-ikä 47,8 48,1 Vakinaisen henkilöstön keski-ikä hallinnonaloittain ja : Hallinnonala Keski-ikä Keski-ikä Keskushallinto 50,8 50,3 Palvelukeskus Heta 54,6 53,0 Ruokapalvelut 48,4 48,9 Pelastustoimi 45,5 45,3 Sivistystoimi - opetustoimi - muu sivistystoimi Tekninen toimi - tilapalveluyksikkö - muu tekninen toimi 45,7 47,0 53,2 54,7 45,9 53,9 46,4 48,4 53,2 53,3 46,8 53,2

15 14 Alla olevassa kaaviossa on vakinainen henkilöstö sukupuolen mukaan ikäryhmittäin : Koulutusrakenne Vakinaisen henkilöstön koulutusrakenne oli seuraava: Koulutusaste Miehet Naiset Yhteensä % % v Alempi perusaste ,3 2,8 Ylempi perusaste ,7 4,2 Keskiaste ,8 37,6 Alin korkea-aste ,4 12,1 Alempi korkeakouluaste ,9 15,4 Ylempi korkeakouluaste ,7 27,7 Tutkijakoulutusaste 1 1 0,2 0,2 Yhteensä ,0 100,0

16 15 Eläköityminen Vuonna 2012 eläkepäätöksen sai 22 henkilöä. Vanhuuseläkkeelle jäi 13 henkilöä, työkyvyttömyyseläkkeelle kolme, osa-aikaeläkkeelle viisi ja osatyökyvyttömyyseläkkeelle yksi henkilö. Määräaikaisen kuntoutustukipäätöksen sai viisi kaupungin palveluksessa olevaa henkilöä. Vuoden aikana alkaneet uudet eläkkeet: Eläkelaji Osa-aikaeläke Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Osatyökyvyttömyyseläke 2-1 Yhteensä Määräaikainen kuntoutustuki 1 4 5

17 Kuntien eläkevakuutukselta saadun tiedon mukaan vanhuuseläkeikänsä täyttää vuosina yhteensä 216 henkilöä. 16 Vuoden 2005 alusta voimaan tullut eläkeuudistus mahdollistaa vanhuuseläkkeelle jäämisen joustavasti vuoden iässä: henkilökohtaisessa eläkeiässä, 63 vuoden iässä tai sen jälkeen ennen henkilökohtaista eläkeikää tai omaa henkilökohtaista eläkeikää myöhemmin 68 ikävuoteen saakka.

18 17 Vaihtuvuus Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus 2012 Alkaneet palvelussuhteet 35 Päättyneet palvelussuhteet 24 - eläke 16 - irtisanoutuminen, muu 8 Sairaus- ym. poissaolot Seuraavaan taulukkoon on koottu henkilöstön poissaoloja vuosilta 2012 ja Taulukon päivät ovat kalenteripäiviä. Vuoden 2012 sairauslomista oli työpäiviä Poissaolo Henkilöt Päiviä Henkilöt Päiviä Sairausloma Työtapaturma Tilapäinen hoitovapaa (lapsen sair) Äitiysvapaa Isyysvapaa Vanhempainvapaa Hoitovapaa Kuntoutus Määräaikainen kuntoutustuki Lääkärin määräämä tutkimus Opintovapaa Opiskelu, palkaton (oppisop. tms.) Opiskelu, palkallinen (omaeht.) Kertausharjoitus Yksityisasiat Vuorotteluvapaa Luvaton poissaolo Lomautus Palkanmaksun keskeytys (koulunk.avust) Merkkipäivä, lähiomaisen hautaj. yms Poissaolo pakottavista perhesyistä

19 18 Ammatillinen täydennyskoulutus Henkilöstön täydennyskoulutuspäiviä kirjattiin vuonna 2012 hallinnonaloittain seuraavasti: Hallintokunta Päiviä Henkilöstömäärän mukainen suhde v:n 2012 päivistä Yleishallinto ,80 Ruokapalvelut ,44 Pelastustoimi ,50 Sivistystoimi ,98 Tekninen toimi ,76 Yhteensä Luvuissa ei ole mukana kaikkia uusien ohjelmistojen käyttöönottokoulutuksia. Sairauspoissaolot Henkilöstön sairauspoissaolot vähenivät edellisestä vuodesta 1405 kalenteripäivällä (- 14,8 %). Vuonna 2012 sairauspoissaoloja oli 431 henkilöllä (412:llä vuonna 2011), sairauspoissaolokertoja oli 1040 (931 vuonna 2011) ja poissaolopäiviä kalenteripäivinä 8065 (9470 vuonna 2011). Yllä olevan kaavion luvut eivät ole keskenään vertailukelpoisia: päätoimisen henkilöstön määrä väheni vuonna 2008 noin 270 henkilöllä. Sairauslomapäivät sairaana ollutta henkilöä kohti vähenivät edellisestä vuodesta: vuonna 2012 sairauslomia oli keskimäärin 18,7 kalenteripäivää/sairastanut henkilö kun vuonna 2011 niitä oli 23,0 kalenteripäivää /henkilö. Lyhyitä, 1-3 päivän pituisia, sairauslomia poissaolokerroista oli 66,5 % (63,3 % vuonna 2011). Enintään 3 päivän pituisia sairauslomia oli 1,14 kertaa/ henkilö (0,98 v. 2011; vuoden lopun henkilöstömäärästä laskettuna). Sairauspoissaolopäiviä kaikista työpäivistä oli noin 4,2 % (noin 4,9 % v. 2011; työpäivät on laskettu olleen henkilöstömäärän mukaan).

20 19 Sairastanut henkilöstö jakaantui ikäryhmittäin seuraavasti: Ikä Henkilöitä % ikäryhmänsä Naisia 2012, kpl ja henkilöstöstä 2012 % ikäryhmän naisista alle 30-vuotiaat % % vuotiaat % % vuotiaat % % vuotiaat % % yli 60-vuotiaat % % Taulukkoa tulkittaessa tulee huomata, että henkilöt ovat vuoden aikana Ylivieskan kaupunkiin päätoimisessa palvelussuhteessa olleita henkilöitä eli se sisältää vakinaisen henkilöstön lisäksi myös määräaikaisen henkilöstön (tilapäiset ja sijaiset), jonka palvelussuhde on saattanut päättyä ja vaihtua toiseen. Henkilöstömäärä, josta prosenttiosuus on laskettu, on vuoden lopun tilanteesta. Sairauspoissaolot työntekijää kohti (vuoden lopun henkilöstömäärän mukaan laskettuna) vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna kaikilla hallinnonaloilla teknistä tointa lukuun ottamatta. Vuonna 2012 olivat koko henkilöstön sairauspoissaolot keskimäärin työntekijää kohti 13,3 kalenteripäivää (15,7 päivää vuonna 2011). Sairauspoissaoloja henkilötyövuosina laskettuna oli 22,1 (25,9 v. 2011). Vuonna %:lla vakinaisesta henkilöstöstä ei ollut yhtään sairauspoissaolopäivää (36 %:lla v. 2011). Eniten työtapaturmia sattui pelastustoimessa vuonna Työtapaturmat eivät ole mukana edellä olevissa sairauspoissaololuvuissa.

21 20 Henkilöstön työhyvinvointi Työkykyä ylläpitävä toiminta Työkykyä ylläpitävä toiminta painottui henkilöstön oman kunnon ylläpitämisen tukemiseen ja lisäksi tuettiin Ylivieskatalo Akustiikan kulttuuritapahtumia. Työterveyshuollon toimintaan sisältyy myös työkykyä ylläpitävää toimintaa. Vuonna 2012 henkilöstölle järjestettiin yhdessä Kiviojan koulun kanssa tyky-luento Terveellinen ruoka, josta kertoi ravintovalmentaja, filosofian tohtori Christer Sundqvist Kiviojan koululla. Työterveyshuolto Henkilöstön työterveyshuoltopalvelut on järjestetty pääosin Peruspalvelukuntayhtymä Kallion kautta. Jokilaaksojen pelastuslaitoksen henkilöstön työterveyshuoltopalvelut on ostettu alueen kuntayhtymiltä ja yksityisiltä palveluntuottajilta. Työterveyshuollon bruttomenot vuonna 2012 olivat euroa ( euroa v. 2011). Kansaneläkelaitos korvaa 50 % - 60 % työterveyshuollon kustannuksista. Työterveyshuollon kustannukset sisältävät henkilöstön lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset. Työterveyshuollon henkilöt tekivät vuoden aikana terveystarkastuksia 537 kpl (625 kpl), (suluissa vuoden 2011 vastaavat luvut). Työterveyslääkäreiden vastaanotoille tehtiin 936 käyntiä (1027), erikoislääkäreille 61 käyntiä (82), terveydenhoitajien vastaanotoille 701 käyntiä (723) ja fysioterapeutin vastaanotolle 87 käyntiä (88). Laboratoriotutkimuksia tehtiin 3570 kpl (3554) ja kuvantamisia 227 kpl (253). Vuonna 2012 työterveyshuollossa määräaikaisissa terveystarkastuksissa käyneiden työntekijöiden oma arvio työkyvystään oli työkykyindeksillä mitattuna 41,1 pistettä (= hyvää keskitasoa; 41,1 pistettä v. 2011). Työkykyindeksin arviointi: hyvä pistettä, keskitasoa pistettä, alentunut 7-27 pistettä. Työkykyindeksissä ei ole mukana koko pelastuslaitoksen henkilöstöä.

22 21 Henkilöstömenot Tuloslaskelmaan kirjattuja palkkoja ja muita henkilöstömenoja maksettiin euroa, jossa on kasvua edelliseen vuoteen 2,7 %. Henkilöstökulut ja henkilöstösivukulut tuloslaskelman mukaan Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat ,65 Vakinaisten työsuhteisten kuukausipalkat ,60 Tunti- ja urakkapalkat ,89 Sairaus- ja äitiyslomasijaisten palkat ,55 Tilapäisten työntekijöiden palkat ,55 Vuosiloma- ja muiden sijaisten palkat ,81 Työllistettyjen palkat ,01 Erilliskorvaukset ,83 Tevin tuntipalkkaisten sairausloma- ja vuosilomapalkat ,39 Luottamushenkilöiden palkkiot ,61 Viranhaltijoiden ja työntekijöiden kokouspalkkiot ,50 Jaksotetut palkat ,87 Lomarahavaraus ,28 Asiantuntijapalkkiot 7.617,00 Luentopalkkiot 470,00 Muut palkkiot 800,00 Aktivoidut palkat ja palkkiot ,98 Luontoisedut ateriat (sis) ,38 PALKAT JA PALKKIOT ,94 KuEL-maksut ,14 KuEL-eläkemenoperusteinen maksu ,63 KuEL-varhe-eläkemaksu ,81 Muut työeläkemaksut ,58 ELÄKEKULUT ,16 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut ,23 Työttömyysvakuutusmaksut ,19 Tapaturmavakuutusmaksut ,59 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut ,03 Lomarahavarauksen henkilösivukulut ,94 Aktivoidut sosiaalivakuutusmaksut ,77 Sairausvakuutuskorvaukset ,49 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,66 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ ,76 Maksettuja lisä- ja ylityökorvauksia kertyi vuonna 2012 yhteensä tuntia ja euroa ilman henkilösivukuluja ( t ja euroa vuonna 2011). Vapaana pidettyjä lisä- ja ylityökorvauksia kirjattiin 287 työpäivää (218 pv v. 2011). Eniten lisä- ja ylitöitä teki pelastuslaitoksen henkilöstö.

23 22 Vakinaisen henkilöstön lukumäärä sopimusaloittain ja Sopimusala Henkilöstöä sopimuksen piirissä KVTES (Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus) OVTES (Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus TS (Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TTES (Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus) Yllä olevien kaavioiden luvut eivät ole vertailukelpoisia keskenään: palkkausmenot kasvoivat vuonna 2004 Jokilaaksojen pelastuslaitoksen toiminnan myötä ja vastaavasti pienenivät vuonna 2008 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion toiminnan myötä. Alempaa kaaviota tarkasteltaessa on otettava huomioon myös se, että aluepelastuslaitoksen henkilöstön verotulot ohjautuvat suurimmaksi osaksi muihin kuntiin.

24 23 Virasto-organisaatio Seuraavassa on esitetty voimassa ollut virasto-organisaatio.

25 Yleinen kaupunkikehitys Asukasluku kasvoi vuoden 2012 aikana 267 henkilöllä eli 1,9 %. Vuosina Ylivieskan väkiluku on kasvanut henkilöllä, eli keskimäärin n. 1,1 % vuodessa. Väestönmuutos kuukausittain vuonna 2012 Kuukausi Syntyneet Kuolleet Syntyneiden Kuntien Kuntien Nettomuutto Maahan- Väestön- Väestön enemmyys välinen välinen muutto muutos määrä kk:n tulomuutto lähtömuutto netto lopussa Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Yhteensä

26 25 Vuoden 2012 keskimääräinen työttömyysaste oli 9,6 %. Työttömyysaste oli alimmillaan toukokuussa 8,5 % ja korkeimmillaan joulukuussa 11,2 %. Vuonna 2012 valmistui 160 asuinhuoneistoa. Valmistuneiden rakennusten tilavuus oli yhteensä n m³.

27 Yleinen taloudellinen kehitys Vuonna 2012 maailmantalouden ja erityisesti Euroalueen talouskehitys oli heikkoa. Euroalueen talous supistui vuonna 2012 noin 0,5 prosenttia ja koko EU alueen 0,3 prosenttia. Euroalueen inflaatio hidastui keskimäärin noin 2,5 prosenttiin. Suomen bruttokansantuote supistui 0,2 prosenttia vuonna Kansantalouden kysyntää piti yllä kulutus, jonka volyymi kasvoi 1,6 prosenttia ja julkinen kulutus 0,8 prosenttia. Investoinnit vähenivät 2,9 prosenttia. Koko kansantalouden kokonaiskysynnän volyymi pieneni 1,6 prosenttia ja Suomen ulkomaankaupan vaihtotase oli 1,2 mrd. euroa alijäämäinen. Työttömyystilanne pysyi ennallaan edellisvuoteen verrattuna vuonna Työttömyysaste oli keskimäärin 7,7 prosenttia. Työttömiä oli keskimäärin henkilöä. Työllisiä oli , mikä oli noin enemmän kuin vuonna Inflaatio hidastui edellisvuodesta vuonna Kuluttajahinnat nousivat keskimäärin 2,8 prosenttia. Vuoden loppua kohden palveluiden ja tuore-elintarvikkeiden hyödykeryhmissä inflaatio kiihtyi, mutta energiahyödykkeiden, jalostettujen elintarvikkeiden sekä tavaroiden hyödykeryhmissä inflaatio hidastui. Markkinakorot pysyivät poikkeuksellisen alhaisella tasolla vuonna Euroopan keskuspankin ohjauskorko oli vuoden lopussa 0,75 % ja lyhyet markkinakorot lähellä nollaa. Pitkät korot (valtion obligaatiot 10 vuotta) olivat vuoden lopussa noin 1,9 %. Julkisen sektorin rahoitusasema pysyi alijäämäisenä vuonna Suhteessa bruttokansantuotteeseen julkisyhteisöjen (valtio, kunnat, sosiaaliturvarahastot) alijäämä nousi edellisvuoden 0,8 prosentista 1,9 prosenttiin. Julkinen velka kasvoi noin 10,3 mrd. eurolla 103,1 mrd. euroon. Velan suhde bruttokansantuotteeseen nousi edellisvuoden 49 prosentista 53 prosenttiin. Valtion talouden alijäämä oli edelleen suuri, eli n. 9,1 mrd. euroa. Valtionvelka kasvoi noin 8,8 mrd. euroa. Ennakkotietojen mukaan kuntasektorin taloudellinen tilanne heikkeni voimakkaasti vuonna Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate oli noin 1,7 mrd. euroa, mikä on noin 32 prosenttia pienempi kuin edellisvuonna. Vuosikate ei riittänyt poistoihin ja tilikauden tulos jäi alijäämäiseksi noin 0,4 mrd. euroa. Lainakanta kasvoi 1,6 mrd. euroa ja oli vuoden 2012 lopussa lähes 14 mrd. euroa, eli asukasta kohti euroa. Kuntatalouden heikkenemiseen vaikuttivat peruspalvelujen valtionosuuksien 631 milj. euron leikkaukset, heikko yhteisöverotulojen kehitys ja sosiaali- ja terveydenhuollon menojen voimakas kasvu. Kuntien toimintamenot kasvoivat selvästi nopeammin kuin verorahoitus. Kuntien verotulot kasvoivat vain yhden prosentin, kulutusmenot kasvoivat nimellisesti 4,9 prosenttia ja investoinnit noin 6 prosenttia.

28 Ylivieskan kaupungin talouden kehitys Ylivieskan yleinen kaupunkikehitys jatkui edellisvuosien tapaan myönteisenä vuonna Kaupungin asukasluku kasvoi 267 henkilöllä (+1,9 %) ja oli vuoden lopussa henkeä. Kaupungin väkiluku on kasvanut vuosina yhteensä henkilöllä, eli keskimäärin 1,1 prosentilla vuodessa. Työttömyystilanne pysyi edellisen vuoden tasolla. Vuoden 2012 keskimääräinen työttömyysaste Ylivieskassa oli 9,6 %, kun se edellisenä vuonna oli 9,5 %. Joulukuun 2012 lopussa työttömiä työnhakijoita oli 733 (vuoden 2011 lopussa 631) ja avoimia työpaikkoja 44 (vuoden 2011 lopussa 62). Pitkäaikaistyöttömien määrä hieman kasvoi, sillä yli vuoden työttömänä olleita oli vuoden 2012 lopussa 164 (vuoden 2011 lopussa 156). Ylivieskan kaupungin taloudellinen tilanne heikkeni edellisestä vuodesta merkittävästi. Tilivuoden 2012 tulos jäi euroa negatiiviseksi ja tilikauden alijäämäksi muodostui varausten käsittelyjen jälkeen euroa. Tuloslaskelman vuosikate oli 2,5 milj. euroa positiivinen, mutta ei riittänyt suunnitelman mukaisiin poistoihin, joiden määrä oli lähes 3,5 milj. euroa. Vuoden 2012 alijäämäiseen tulokseen vaikuttivat valtionosuusleikkaukset (vaikutus -1,7 milj. euroa), kiinteistöveron poisto verotulojen tasausjärjestelmästä (vaikutus -0,5 milj. euroa), yhteisöverotulojen pienentyminen edellisestä vuodesta noin 30 % ja sosiaali- ja terveydenhuollon (Kallion toiminta) menojen ylittyminen alkuperäisestä talousarviosta noin 2 milj. euroa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi joulukuussa 2,9 milj. euron muutokset vuoden 2012 alkuperäisen talousarvion käyttötalousosaan. Käyttötalouden nettomenot kasvoivat edellisestä vuodesta 4,6 %. Tuloslaskelman toimintakatetasolla nettomenojen kasvu oli 4,9 %. Vuoden 2012 tuloveroprosentti oli 21,00, eli sama kuin edellisenä vuonna. Myöskään kiinteistöveroprosentteihin ei tehty muutoksia vuodelle Verotulojen tilitysten kehitys oli heikkoa, kasvua vain 0,3 %. Käyttötalouden valtionosuudet kasvoivat 4,4 % mm. veromenetysten kompensaatioiden ansiosta. Harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta Ylivieska ei saanut vuonna 2012, kuten ei edellisenäkään vuonna. Viimeksi korotusta on saatu vuonna Kaupungin investointitaso on ollut erittäin korkea viime vuosina ja velkamäärä on kasvanut voimakkaasti. Vuonna 2012 investointien kokonaismäärä oli 7,5 milj. euroa. Suurimmat investointikohteet olivat Rannan koulu ja kunnallistekniikka. Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuonna 2012 kunnallistekniikan investointeihin miljoonan euron lisämäärärahan. Vuonna 2012 kokonaislainamäärä kasvoi euroa. Kaupungin taseessa korollisen lainan määrä oli 51 milj. euroa, eli euroa asukasta kohti. Korkomenot olivat euroa ja koko lainakannan keskikorko vuoden 2012 lopussa 1,2 %.

29 28 Tuloslaskelman toimintatulojen ja toimintamenojen toteutuminen vuonna 2012: Verotulot: Vuonna 2012 kertyi verotuloja yhteensä euroa, eli verotulokertymä jäi euroa alle vuoden 2012 muutetun talousarviotavoitteen. Verotulot kasvoivat edellisestä vuodesta vain 0,3 %. Kunnallisveron tilitykset olivat euroa (+2,6 %), yhteisöveron tilitykset euroa (-29,9 %) ja kiinteistöveron tilitykset euroa (+5,6 %). Valtionosuudet: Tuloslaskelman valtionosuudet olivat yhteensä euroa ja valtionosuuksien kokonaismäärä jäi euroa alle vuoden 2012 muutetun talousarviotavoitteen. Tuloslaskelmaan kirjattavat valtionosuudet kasvoivat 4,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintatulot: Tuloslaskelman toimintatulot, jotka sisältävät myös sisäiset tulot ja maa-alueiden myyntivoitot, olivat yhteensä euroa, eli euroa talousarviotavoitetta enemmän. Toteutuma-aste muutettuun talousarvioon verrattuna oli 103,7 % ja muutos edelliseen vuoteen +2,6 %. Toimintatulojen ylitys johtui suurelta osin budjetoimattomista maa-alueiden myyntivoitoista, joita kirjattiin tuloslaskelmaan euroa. Toimintamenot: Tuloslaskelman toimintamenot, jotka sisältävät myös sisäiset menot, olivat yhteensä euroa, eli euroa alle muutetun vuoden 2012 talousarvion. Toteutuma-aste oli 99,8 % ja muutos edelliseen vuoteen +4,2 %. Palvelujen ostoihin Peruspalvelukuntayhtymä Kalliolta varatuissa määrärahoissa toteutui euron säästö muutettuun vuoden 2012 talousarvioon verrattuna, mutta alkuperäinen talousarvio ylittyi eurolla. Tuloslaskelman toimintakate Tuloslaskelman toteutunut toimintakate on euroa. Toimintakate, joka kunnissa on aina negatiivinen, alittaa eurolla muutetun vuoden 2012 talousarviotavoitteen. Toimintakatteen toteutuma-aste on 98,2 % ja muutos edelliseen vuoteen verrattuna on +4,9 %. Tuloslaskelman vuosikate Tuloslaskelman toteutunut vuosikate on positiivinen euroa. Toteutunut vuosikate on noin miljoona euroa heikompi, kuin vuoden 2012 alkuperäisessä talousarviossa oli tavoitteena. Tilikauden tulos ja yli-/alijäämä Suunnitelman mukaisten poistojen euroa jälkeen tilikauden 2012 tulos muodostuu euroa tappiolliseksi. Pelastuslaitoksen poistoeron lisäyksen euroa jälkeen tilikauden alijäämäksi muodostuu euroa.

30 29 Käyttötalousosan ja investointiosan määrärahojen toteutuminen: Tilinpäätöksessä käyttötalousosan toimintamenojen toteutumisaste vuoden 2012 muutettuun talousarvioon verrattuna on 99,8 %, toimintatulojen 100,3 % ja nettomenojen (toimintakate) 99,5 %. Investointien bruttomenojen toteutumisaste on 109,3 %, myyntivoitot sisältävien tulojen 76,9 % ja nettomenojen 124,8 %. Yhteenveto valtuuston hyväksymien sitovien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta on esitetty kohdassa (sivulla ) Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Yleistä Merkittävä riski on yleisen ja julkisen taloudellisen tilanteen heikkeneminen, jonka seurauksena verotulojen kasvu edelleen hidastuu ja rahoitusvaje kasvaa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja sen syveneminen merkitsee julkisen velan kasvua. Maan hallitus on päättänyt säästötoimenpiteitä, jotka kohdistuvat voimakkaasti kuntien valtionosuuksiin vuosina Mahdollisista uusista säästötoimenpiteistä hallitus päättää kevään 2013 aikana. Vahinkoriskit Kaupungin henkilöriskit, omaisuusriskit, toiminnan riskit ja ajoneuvojen riskit on vakuutettu kattavasti. Omavastuu all risks-omaisuusvakuutuksissa on pääsääntöisesti euroa. Irtaimisto-, ajoneuvo-, keskeytys- ja vastuuvakuutuksissa omavastuu on määritelty vakuutuskohteittain riskit huomioiden ( euroa). Toiminnalliset riskit Sijaisuusjärjestelyjen puutteet erityisesti itsenäisissä ja erityisosaamista vaativissa työtehtävissä voivat aiheuttaa riskin tehtävien hoidon jatkuvuudessa, mikäli ao. viranhaltija on äkillisesti ja pitempään estynyt hoitamasta tehtäväänsä. Merkittävä riski tulevaisuudessa on ammattitaitoisen henkilökunnan yleinen saatavuus kunnallisen alan useisiin tehtäviin. Sähköisen asioinnin ja verkkopalvelujen laajentuminen edistävät tuottavuutta ja helpottavat asiointia. Samanaikaisesti palvelujen riippuvuus tietotekniikasta kasvaa ja riskit mahdollisille toimintahäiriöille ja tietomurroille lisääntyvät. Panostuksia tietoturvallisuuteen ja tietotekniikan toimivuuteen joudutaan lisäämään. Tietotekniikkaan liittyviä riskejä on pienennetty ulkoistamalla tietoliikenne-, palomuurija palvelinpalveluja. Samalla tulee varmistaa riittävän osaamisen säilyminen myös omassa organisaatiossa. Rahoitusriskit Kaupungin kokonaisvelkamäärästä 51 milj. euroa vaihtuvakorkoisten lainojen osuus on noin 73 %, joihin liittyy korkoriski. Yhden prosenttiyksikön nousu koko lainakannan keskikorossa merkitsee n euron lisäystä korkomenoissa. Vaihtuvakorkoisia lainoja on suojattu koronvaihtosopimuksilla. Korkojen nousun lisäksi riskinä on myös edullisen lainansaannin vaikeutuminen.

31 Kaupunginhallituksen selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäisen valvonnan järjestäminen Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vastuut on määritelty hallinto- ja johtosäännöissä hallitukselle, esimiehille ja henkilöstölle. Vastuualueiden ydin- ja tukitoimintojen toimintaprosessit on suunniteltu ja ohjeistettu niin, että sisäinen valvonta toteutuu pääsääntöisesti niissä käytänteissä, joilla johdetaan, suunnitellaan ja ohjataan Ylivieskan kaupungin toimintaa. Näin on varmistuttu toiminnan taloudellisuudesta ja tuloksellisuudesta sekä siitä, että kaupunki toimii voimassaolevan lainsäädännön ja ohjeistuksen mukaisesti. Toiminnassa ja päätöksenteossa tiedostetaan erilaisia toimintaan ja talouteen liittyviä riskejä. Tilivelvolliset viranhaltijat ja esimiehet ovat velvollisia johtamaan, suunnittelemaan ja ohjaamaan toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi ja riskien hallitsemiseksi toiminnan luonteen mukaisesti. Toiminnan ja talouden seurannan ja arvioinnin perusteella heidän tulee myös reagoida merkittäviin riskeihin ja poikkeamiin. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä vastaa osaltaan kaupunginhallitus. Sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta voi tuottaa kuitenkin vain kohtuullisen varmuuden yllä mainittujen sisäisen valvonnan tavoitteiden saavuttamisesta ja erilaisten riskien hallinnasta. Sisäisen valvonnan arviointi Kaupungin vastuualueet ovat hallituksen sisäisen valvonnan selonteon perustaksi arvioineet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta ja riittävyyttä. Arviointikriteereinä ovat soveltuvin osin olleet kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointikehikot. Arviointi kohdistui seuraaviin sisäisen valvonnan osa-alueisiin: - Johtamisen ja hallinnon järjestäminen - Toiminnan suunnittelu ja tavoitteiden asettaminen - Riskienhallinta ja valvontatoimet - Informaatio ja kommunikaatio - Seuranta Arviointi kohdistui myös olennaisiin riskeihin, niiden hallinnan menettelyihin ja toiminnan kehittämismahdollisuuksiin. Kaupunginhallitus esittää vastuualueiden arviointien perusteella sekä omana arvionaan seuraavat kehittämistarpeet ja toimenpiteet. Keskeiset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämisalueet 1. Riskienhallinnan kuvaaminen ja jalkauttaminen osaksi johtamista ja päätöksentekoa 2. Talousarviotavoitteiden (ml. konserninäkökulma) asettamisen, seurannan ja reagointimenettelyiden täsmentäminen 3. Investointihankkeiden suunnittelun riittävä valmisteluaika ja yksityiskohtaisuus sekä kytkentä taloudelliseen liikkumavaraan eri aikajänteillä

32 31 Suunnitellut taloussuunnittelukauden kehittämistoimet 1. Riskienhallintapolitiikan kuvaus ja siihen perustuvien menettelyjen integrointi johtamiseen ja toiminnanohjaukseen 2. Tilinpäätösinformaation parantaminen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä (kuntalain 69 :n muutos, voimaan vuoden 2014 alusta). 3. Käyttötalousosan rakenteen sekä talousarvion laadintaohjeen kehittäminen (kehitetty vuosien 2012 ja 2013 talousarvion laadinnassa). 4. Kokonaisvaltaisen investointistrategian ja investointihankeohjeistuksen laadinta Selvitys sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Kaupunki on vuosina 2009 ja 2010 ostanut sisäistä tarkastusta ulkopuoliselta asiantuntijalta. Sisäinen tarkastus on järjestänyt koulutusta kaupungin johtoryhmälle sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta sekä osallistunut hallituksen selonteon perustana olevien arviointikriteerien luomiseen ja arviointitulosten analysointiin. Hallituksen kannanotto sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvän riskienhallinnan järjestämisestä Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt johtamis- ja hallintojärjestelmään perustuvan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohjeen. Vuonna 2011 toteutettiin Ylivieskan kaupunkikonsernin riskinhallinnan kehittämishanke, johon sisältyi tärkeimpien riskien kartoitus ja päivitettävä toimenpideluettelo (riskikortit) riskien torjumiseksi vastuuhenkilöineen ja aikatauluineen. Tehty kehittämishanke antaa hyvän perustan riskien tunnistamiseen, arviointiin ja jatkuvaan hallintaan. Hallitus esittää kannanottonaan, että sisäinen valvonta tuottaa pääosin kohtuullisen varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta, lain- ja hyvän hallintotavan mukaisuudesta, varojen ja omaisuuden turvaamisesta sekä johtamisen edellyttämän luotettavan toiminnallisen ja taloudellisen informaation riittävyydestä. Sisäisen valvonnan asianmukaisuuden ja riittävyyden arviointeja suoritetaan, mutta ne eivät ole vielä systemaattisia ja edellyttävät käytännön toimintamallien kehittämistä Kuntalain 69 :n mukainen selvitys Kuntalain 69 :n mukaan, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Vuoden 2012 alijäämän ,66 euroa kirjaamisen jälkeen taseen kertynyt alijäämä on tilanteessa ,01 euroa, eli 522 euroa/asukas. Ylivieskan kaupunki on ollut kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 9 :n mukaisessa arviointimenettelyssä ja laatinut sisäasiainministeriön asettamalle arviointiryhmälle selvityksen ja toimenpideohjelman palvelujen turvaamiseksi. Arviointiryhmä on hyväksynyt kaupungin selvityksen ja toimenpideohjelman Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt arviointiryhmän esityksen.

33 32 Valtuusto on taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä vahvistanut tarkistetun toimenpideohjelman kuntalain 65 :n mukaiseksi toimenpideohjelmaksi taseen alijäämän kattamiseksi Vuosien taloussuunnitelmassa talouden tasapainottamisohjelmaa on edelleen tarkistettu ja mm. valtionosuusleikkauksista johtuen voimassaoloaikaa pidennetty vuoden 2018 loppuun saakka. Talouden tasapainottamiseksi ja alijäämän kattamiseksi vuosien aikana toteutetaan mm. seuraavat toimenpiteet: Luonnollisen poistuman hyödyntäminen, tavoite 2-5 henkilötyövuotta/v o e/v e/v Tuloveroprosentin korottaminen v ,50 %-yks. ja kiinteistöveroprosenttien korottaminen v ,05 %-yks. o tuloveron korotus e / vuosi o kiinteistöverojen korotus e / vuosi Vesihuoltolaitoksen liiketuloksen parantaminen o ylijäämäisen tilinpäätöksen varmistavat taksan korotukset Akustiikan toiminnallisen tuloksen parantaminen o tavoite e e / vuosi Omakatteisuuden nostaminen muissa palveluissa o tavoite e / vuosi Etsitään jatkuvasti uusia taloudellisempia tapoja toimia ja tuottaa palveluja o tavoite e e / vuosi Sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvun pienentäminen Peruspalvelukuntayhtymä Kallion uusien toimintamallien ja palvelutuotannon rakenteellisten muutostoimenpiteiden vaikutuksena o tavoite: menojen kasvu enintään 3 % / vuosi Kaupungin omistamien vuokra-asuntojen / osakkeiden myynti ja koko vuokraustoiminnan siirtäminen Ylivieskan Vuokra-asunnot Oy:lle Kaupungin omistamien teollisuustilojen / osakkeiden myynti vuokralaisille tai vapailla markkinoilla. Asemakaavan toteutumisen edistämiseksi ja valmiin kunnallistekniikan piirissä olevan tonttitarjonnan lisäämiseksi otetaan käyttöön rakentamiskehotukset ja tarvittaessa tonttien lunastaminen. Alijäämän kattaminen vuosina Tilinp. Tilinp. Tal.arvio Suunn. Suunn. Tavoite Tavoite Tavoite Taseen kattamaton alijäämä, 1000 euroa Tarkistettu talouden tasapainottamisohjelma toteutuessaan riittänee varmistamaan talouden tasapainottamisen ja alijäämän kattamisen.

34 Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Kuntalain 69 :n mukaan, kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että tilikauden tuloksesta ,79 euroa ja pelastuslaitoksen investointivarauksen/poistoeron lisäyksen ,87 euroa kirjauksen jälkeen muodostuva vuoden 2012 alijäämä ,66 euroa kirjataan omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämä tilille.

35 34

36 35 VERORAHOITUKSEN RIITTÄVYYS TOIMINTAMENOJEN KATTAMISEEN Milj. euroa Vuosi Valtion- Muutos Vero- Muutos Verorahoitus Muutos Toiminta- Muutos Erotus osuus % tulot % yhteensä % kate % verorah-toimkate ,7 5,0 24,4 7,5 37,1 6,6 33,8 2,7 3, ,8 0,8 25,0 2,5 37,8 1,9 35,4 4,7 2, ,4 20,3 26,8 7,2 42,2 11,6 36,7 3,7 5, ,3-7,1 29,9 11,6 44,2 4,7 38,9 6,0 5, ,9 11,4 30,9 3,5 46,9 6,1 42,1 8,3 4, ,0-6,0 29,4-5,1 44,3-5,4 45,0 6,8-0, ,4 16,2 30,7 4,4 48,1 8,4 48,3 7,4-0, ,0 3,4 31,7 3,4 49,7 3,4 50,2 3,8-0, ,6 8,9 34,7 9,5 54,3 9,3 51,8 3,2 2, ,6 5,1 37,4 7,8 58,0 6,8 53,6 3,5 4, ,1 7,3 40,1 7,2 62,2 7,2 58,4 9,0 3, ,1 13,6 41,3 3,0 66,4 6,8 61,0 4,5 5, ,4 1,2 43,1 4,4 68,5 3,2 63,8 4,6 4, ,7 5,1 45,9 6,5 72,6 6,0 67,5 5,8 5, ,9 4,4 46,0 0,3 73,9 1,8 70,9 4,9 3,0

37 36

38 37

TASEKIRJA 2013. Kaupunginvaltuuston 4.6.2014 hyväksymä

TASEKIRJA 2013. Kaupunginvaltuuston 4.6.2014 hyväksymä TASEKIRJA 2013 Kaupunginvaltuuston 4.6.2014 hyväksymä 1 TASEKIRJA / TOIMINTAKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ Sivu nro 1. Toimintakertomus... 2 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.2. Kaupungin hallinto... 4 1.2.1.

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 KUNNANVALTUUSTO 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Kunnan henkilöstö 5 1.4. Yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Lapuan kaupunki 2 Sisällysluettelo Sivunro TASEKIRJA Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.2 Kaupungin

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 VUOLIJOEN KUNTA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2005 2 3 TOIMINTAKERTOMUS 2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Yleinen taloudellinen kehitys 7 1.4. Oman

Lisätiedot

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2012. Valtuusto 17.6.2013 47

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2012. Valtuusto 17.6.2013 47 URJALAN KUNTA Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2012 Valtuusto 17.6.2013 47 *Kannen kuva: Lahma-Transin terminaali rakennettiin 2012. Sisällys 1. PERUSTIETOA URJALASTA... 1 2. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN

Lisätiedot

Someron kaupunki. Tilinpäätös

Someron kaupunki. Tilinpäätös Someron kaupunki Tilinpäätös 212 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet.. 4 3. Taloudellinen

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Toimintakertomus 1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Liite 31 Kaupunginhallitus 28.3.2011 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös

Liite 31 Kaupunginhallitus 28.3.2011 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös Liite 31 Kaupunginhallitus 28.3.2011 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2010 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta

Lisätiedot

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 TILINPÄÄTÖS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.1

Lisätiedot

Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös

Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2011 TILINPÄÄTÖS 2011 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2011 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta

Lisätiedot

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 URJALAN KUNTA Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013 Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 Sisällys 1. PERUSTIETOA URJALASTA... 1 2. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS... 4 3.1

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2011

TASEKIRJA VUODELTA 2011 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2011 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2012 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2011... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2009 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2009... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 2 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 5 Kaupunginjohtajan katsaus... 5 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio...

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. Tilinpäätös 2011

PIRKKALAN KUNTA. Tilinpäätös 2011 PIRKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2011 VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 11.6.2012 Aktiivisella otteella eteenpäin Valtuusto hyväksyi Pirkkalan kuntastrategian vuosille 2011-2015 syyskuussa 2010. Päättyneen vuoden yksi

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös Somero kirjamessuilla 213 Someron kaupunki Tilinpäätös 213 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2012

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2012 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2012 Kunnanvaltuusto 17.6.2013 Tilinpäätös 2012 Kansikuva: Kiinteistö Oy Siilinjärven Siilinportti ja Siilinpiha QVIM Arkkitehdit Oy Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut,

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 1 Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Vanhusten palvelutalo Katajakoti

Vanhusten palvelutalo Katajakoti Vanhusten palvelutalo Katajakoti Tilinpäätös 214 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2014 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 2 Sisältö Kunnanjohtajan katsaus Toimintakertomus

Lisätiedot

2.2.3 Investointien toteutuminen... 162 2.2.4 Rahoitusosan toteutuminen... 170 2.2.4.1 Kaupunki ja taseyksiköt (pl. Liikelaitokset)... 170 2.2.4.

2.2.3 Investointien toteutuminen... 162 2.2.4 Rahoitusosan toteutuminen... 170 2.2.4.1 Kaupunki ja taseyksiköt (pl. Liikelaitokset)... 170 2.2.4. 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 5 1.1.3

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012

VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 Kv 17.6.2013 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot