TASEKIRJA Kaupunginvaltuuston hyväksymä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TASEKIRJA 2012. Kaupunginvaltuuston 4.6.2013 hyväksymä"

Transkriptio

1 TASEKIRJA 2012 Kaupunginvaltuuston hyväksymä

2 1 TASEKIRJA / TOIMINTAKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ Sivu nro 1. Toimintakertomus Kaupunginjohtajan katsaus Kaupungin hallinto Luottamushenkilöorganisaatio Henkilöstöraportti Yleinen kaupunkikehitys Yleinen taloudellinen kehitys Ylivieskan kaupungin talouden kehitys Arvio merkittävimmistä riskeistä Kaupunginhallituksen selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Kuntalain 69 :n mukainen selvit Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Tasetarkastelu Kokonaistulot ja -menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Talousarvion toteutuminen Käyttötalousosan toteutumisvertailu Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu Investointiosan toteutumisvertailu Rahoitusosan toteutumisvertailu Yhteenveto toteutumisesta Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernituloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernitase Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöstä koskevat tiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Vakuuksien ja vastuusitoumuksien liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Vesihuoltolaitos Pelastuslaitos Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Käytetyt kirjanpitokirjat ja tositelajit Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä. 171

3 1. Toimintakertomus 2

4 Kaupunginjohtajan katsaus Ylivieska kokoansa isompi kaupunki teema sai kuluneena vuonna lisäkatetta. Asukaslukumme nousi :een ja siinä oli kasvua 267 eli 1,9 %! Myönteistä kasvun rakenteessa oli sen jakauma; syntyneiden enemmyys oli 122 ja muuttovoitto 145. Muuttovoitto kertoo kaupungin vetovoimasta. Mutta huolestuttavaa on se, että koko alueen muuttotase oli negatiivinen. Ja vaikka hyvä syntyvyys muuttotappiota osin kompensoikin, asettaa tilanne isoja haasteita aluekehitykselle nyt ja tulevaisuudessa. Kasvu asettaa meille myös haasteita. Lähes kahden prosentin kasvua pidetään yleisesti korkeana, jopa liian korkeana. Esimerkiksi Seinäjoen ja Jyväskylän kaltaiset kasvukeskukset rajaavat kasvutavoitteen strategioissaan 1 1 ½ prosenttiin. Kasvun hallinnan lisäksi rajan asettaa taloudelliset resurssit. Esimerkiksi perusopetuksen oppilaiden määrä kasvoi syyskuusta 2010 syyskuuhun :llä. Myös he tarvitsevat asianmukaiset tilat, missä käydä koulua. Uusi valtuusto ottanee myös kasvuun kantaa päivittäessään Ylivieskan kaupunkistrategiaa alkaneen vuoden aikana. Myös investoinneissa näkyvät kasvavan kaupungin tarpeet. Nettoinvestoinnit nousivat 5,8 miljoonaan euroon. Pitkällä aikavälillä investointien tulisi asettua poistojen (3,5 milj. euroa) tasolla. Suurin yksittäinen investointi oli Rannan koulun peruskorjaus (koko kustannusarvio 3,9 milj. euroa). Urakka valmistuu kuluvan vuoden aikana. Päättyneen vuoden talousarviota valmisteltaessa ei ollut vielä tiedossa valtionosuuksien leikkausten ja kiinteistöveron poistamisen verotulojen tasausjärjestelmästä vaikutus tulopohjaan. Niiden yhteisvaikutus oli noin 2,2 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveystoimen kustannusnousu ja verotulojen jääminen ennakoitua pienemmäksi yhdessä valtiovallan päätösten kanssa johti siihen, että tilikauden tulos jäi 1,167 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Vuosikate oli kuitenkin 2,5 miljoonaa euroa, eli varsinaista syömävelkaa ei tehty. Kulunutta vuotta leimasi myös hallitsemattoman tuntuisesti vellonut keskustelu kuntarakenne- ja sote uudistuksesta. Ja keskustelu jatkuu kuluvanakin vuonna ilman tietoisuutta lopputuloksesta. Valtuuston päätöksellä 18. joulukuuta Ylivieska yhdessä Haapaveden ja Oulaisten kaupunkien kanssa halusivat ottaa aloitteen omiin käsiinsä ja ehdottivat Oulun Eteläisen ja Raahen alueen kunnille yhteisen, nykyistä laajemman sosiaali ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen rakentamista. Asia on kesken. Mutta jotakin uuttakin yhteistyön saralla saavutettiin. Uuden jätelain voimaantulon myötä uusi ja yhteinen 16 kunnan jätelautakunta aloitti toimintansa. Kuluneena vuonna uudistettiin myös kaupungin graafinen ilme. Tämä uusi ilme kuvastakoon uskoa tulevaisuuteen ja kehittyvään Ylivieskaan! Kiitän kaupungin henkilöstöä ja luottamushenkilöitä kaupungin ja sen asukkaiden hyväksi tehdystä työstä. Terho Ojanperä kaupunginjohtaja

5 Kaupungin hallinto Luottamushenkilöorganisaatio Kuntalaiset Valtuusto 35 valtuutettua Kaupunginhallitus 9 jäsentä Tarkastus - lautakunta 5 jäsentä K eskusvaali - lautakunta 5 jäsentä Jätelautakunta 16 jäsentä Pelastuslaitoksen johtokunta 23 jäsentä S ivistys - lautakunta 9 jäsentä LiikelaitosHetan johtokunta 6 jäsentä K ansalaisopiston johtokunta 7 jäsentä M usiikkiopiston johtokunta 9 jäsentä K ulttuuri - lautakunta 9 jäsentä L iikunta - lautakunta 9 jäsentä T eknisten palvelui - den lautakunta 9 jäsentä

6 5 Poliittiset voimasuhteet valtuustossa Poliittiset voimasuhteet hallituksessa Paikka- Miehiä Naisia Paikka- Miehiä Naisia luku luku Kesk Kesk Kok Kok Sdp Sdp Vas Vas Krist Krist Vihr Vihr Yht Yht Kaupunginvaltuutetut toimikaudella : Puheenjohtaja Juha Pylväs, agronomi, maaseutuyritt, Kesk I varapuheenjohtaja Eero Kippola, veturinkuljettaja, Sdp II varapuheenjohtaja Tuija Haikola, tarkastaja, Kesk III varapuheenjohtaja Aura Hasanen, erityisopettaja, Kok Suomen Keskusta Terttu Alanen, lehtori Juha Autio, sairaanhoitaja Elisabet Elfving, yo-merkonomi, lasten ja nuorten erityisohjaaja (kuollut) Kaisa Haapakoski, peruskoulunopettaja Juha Isokoski, viljelijä Heikki Jokinen, metallimies, maanviljelijä Erkki Kangaskortet, sotilasmestari evp. Tarja Koutonen, luokanopettaja Samuli Kärkinen, puuinsinööri Kati Marjakangas, yhteisöpedagogi, johtava nuorisotyönohjaaja Raimo Mäkelä, laitosmies Jouko Pesämaa, kasvattaja, ohjaaja Elina Päivärinta, maatalousyrittäjä Kaisa Savela, insinööri Sirkku Vinkka, mielenterveyshoitaja, toiminnanohjaaja Jouko Ylimäki, työnjohtaja Kansallinen Kokoomus Markku Jussila, ylikonstaapeli Asko Männistö, toimitusjohtaja Aune Nevala, yrittäjä Karoliina Nevalainen, sairaanhoitaja Antti Rantala, yrittäjä Arto Rautakoski, yrittäjä Suomen Sosialidemokraattinen Puolue Pasi Hilli, sairaanhoitaja ( alkaen) Tuula Hintsala ( alkaen) Maija-Liisa Kitinoja, psykiatrinen erikoissairaanhoitaja, eläkeläinen Juhani Löfbacka, dataverkkoasentaja Eeva Matikainen, fysioterapeutti (ero ) Eino Paavonperä, vahtimest., eläk. (kuollut) Erkki Papunen, oikeustieteen ylioppilas (ero ) Antti Tokola ( alkaen) Vasemmistoliitto Hilja Hannula, tarjoilija, ravintolaesimies Tuomo Saari, mattomies Ahti Törmälä, pintakäsittelijä Vihreä liitto Aimo Piirainen, metsuri, insinööri Suomen Kristillisdemokraatit Rauno Sipilä, metsätalousteknikko ( alkaen)

7 6 Kaupunginhallitus Puheenjohtaja Kati Marjakangas, yhteisöpedagogi, johtava nuorisotyönohjaaja, Kesk I varapuheenjohtaja Asko Männistö, toimitusjohtaja, Kok II varapuheenjohtaja Juhani Löfbacka, dataverkkoasentaja, Sdp Muut jäsenet Terttu Alanen, lehtori, Kesk Juha Isokoski, viljelijä, Kesk Aune Nevala, yrittäjä, Kok Tuomo Saari, mattomies, Vas Kaisa Savela, insinööri, Kesk Jouko Ylimäki, työnjohtaja, Kesk Kaupunginhallituksen esittelijänä toimi kaupunginjohtaja Terho Ojanperä. Tilivelvollisia ovat kaupunginhallituksen jäsenten ja kaupunginjohtajan lisäksi kaupunginhallituksen alaiset johtavat viranhaltijat sekä lauta- ja johtokuntien jäsenet ja näiden alaiset johtavat viranhaltijat. Kaupunginvaltuuston päätöksiä 2012: Hyväksyttiin vesihuollon kehittämissuunnitelma Hyväksyttiin Niemelänkylän osayleiskaava Hyväksyttiin Vesikolmio Oy:n osakassopimuksen muutos koskien takausprovision perintää. Käsiteltiin valtuutettujen tekemät ja valtuuston päätettävissä asioissa tehdyt aloitteet Hyväksyttiin asemakaava Hollihaan kaupunginosan Kurulan alueella. Käsiteltiin ja merkittiin tiedoksi kaupungin markkinointistrategia. Annettiin lausunto valtiovarainministeriön ehdotukseen Ylivieskan seudun tarkoituksenmukaiseksi kunta- ja palvelurakenteeksi. Muutettiin äänestysaluejakoa yhteen äänestysalueeseen Käsiteltiin ja merkittiin tiedoksi Ylivieskan kaupungin graafinen ilme. Valittiin sivistystoimenjohtajan virkaan Kai Perttu Hyväksyttiin vuoden 2011 tilinpäätös, myönnettiin vastuuvapaus kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille, päätettiin kirjata tilikauden ylijäämä ,15 euroa omaan pääomaan tilikauden yli- /alijäämätilille sekä hyväksyttiin niiden sitovien määrärahojen ylitykset, joille ei aikaisemmin ollut myönnetty riittävää lisämäärärahaa tai ylitysoikeutta. Myönnettiin 1 miljoonan euron lisämääräraha kuntatekniikan liikennealueiden vuoden 2012 investointeihin.

8 7 Hyväksyttiin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen Hyväksyttiin asemakaavamuutos ja asemakaava Pyörreperän kaupunginosan alueella. Käsiteltiin ja merkittiin tiedoksi lapsiasianeuvoston seurantaraportti vuodelta Hyväksyttiin kaavoituskatsaus 2012 ja kaavoitusohjelma vuosille Hyväksyttiin kauppakirjaluonnos Pyörreperän kaupunginosan liikerakennusten tontin myymisestä euron kauppahinnalla. Hyväksyttiin kauppakirjaluonnos 11,18 ha:n suuruisen tilan Kurunniitty ostamisesta euron kauppahinnalla Vahvistettiin verovuoden 2013 tuloveroprosentiksi 21,50 %. Kiinteistöveroprosenteiksi vahvistettiin: - yleinen 1,05 % - vakituisten asuinrakennusten 0,60 % - muiden asuinrakennusten 1,10 % - voimalaitosten 2,85 % - rakentamaton rakennuspaikka 3,00 % - yleishyödyllisen yhteisön 0,00 %. Päätettiin perustaa rakennus- ja ympäristölautakunta lukien. Hyväksyttiin Pohjois-Pohjanmaan liiton perussopimuksen muuttaminen Hyväksyttiin Kaarron Rakennus Oy:n Kassisen aluetta koskeva kilpailuehdotus jatkotyöskentelyn pohjaksi. Päätettiin yhdessä Haapaveden ja Oulaisten kaupunkien ja mahdollisesti muiden halukkaiden kuntien kanssa asettaa selvitysmies, jonka tehtävänä on selvittää yhteisen, nykyistä laajemman sote -yhteistoiminta-alueen rakentaminen alueelle. Hyväksyttiin vuoden 2013 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma.

9 Henkilöstöraportti Henkilöstön määrä Henkilöstön määrä oli vuoden 2012 lopussa 975 henkilöä (988 vuonna 2011). Luvussa ovat mukana sekä vakinaiset että määräaikaiset henkilöt sekä työllistetyt, joita vuoden lopussa oli 11. Vakinaista henkilöstöä oli 484 henkilöä (49,6 %) ja määräaikaista 491 (50,4 %). Vuosina 2004, 2005 ja 2008 on henkilöstön määrässä ja myös henkilöstörakenteessa tapahtunut merkittäviä muutoksia - vuonna 2004 maatalouslomituspalvelu henkilöstöineen siirtyi Sievin kunnan alaisuuteen ja vastaavasti Ylivieskan kaupungin hallinnoimaan pelastuslaitokseen siirtyi alueen 22 kunnan palo- ja pelastustoimen henkilöstö, - vuonna 2005 Kotikartanon palvelukeskuksen henkilöstö, 22 tointa, siirtyi Ylivieskan Vanhustenkotiyhdistys ry:ltä Ylivieskan kaupungin palvelukseen ja - vuonna 2008 koko sosiaalitoimen henkilöstö (216 vakinaista ja 68 määräaikaista henkilöä) siirtyi Peruspalvelukuntayhtymä Kallion palvelukseen ja vastaavasti Ylivieskan kaupungin palvelukseen, perustettuun Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Hetaan, siirtyi yhteensä 13 henkilöä Alavieskan ja Sievin kunnista, Nivalan kaupungista sekä Vieskan terveydenhuoltokuntayhtymästä. Vakinaisen henkilöstön määrä lisääntyi vuoden 2011 lopusta 11 henkilöllä ja määräaikaisen henkilöstön määrä väheni 24 henkilöllä. Määräaikainen henkilöstö koostuu sijaisista ja tilapäisistä, joihin on myös laskettu puolivakinainen pelastushenkilöstö (263 henkilöä) sekä kansalais- ja musiikkiopistojen sivutoimiset tuntiopettajat (104 henkilöä). Kun edellä mainittuja sivutoimisia palvelussuhteita ei lasketa, väheni määräaikaisen henkilöstön määrä 7 henkilöllä 124 henkilöön. Sijaisia näistä oli 49 henkilöä (50 vuonna 2011). Määräaikaiseen henkilöstöön sisältyvät myös pitkäaikaistyöttömien työllistämisprojektin työllistetyt, joita vuoden lopussa oli 6 henkilöä. Henkilöstön määrällä tarkoitetaan palvelussuhteessa Ylivieskan kaupunkiin olleiden henkilöiden lukumäärää. Henkilöstöstä oli kokoaikaisia 517 (514 vuonna 2011) ja osa-aikaisia 458 (91 ilman puolivakinaista pelastushenkilöstöä ja em. sivutoimisia tuntiopettajia). Vakinaisesta henkilöstöstä 56 (12 %) oli osa-aikaisia (50 v. 2011). Kuukausipalkkaisia oli henkilöstöstä 578 ja tuntipalkkaisia 397 henkilöä (30 ilman em. pelastushenkilöstöä ja tuntiopettajia). Vakinaisesta henkilöstöstä oli virkasuhteessa 278 henkilöä (57 %) ja työsuhteessa 206 henkilöä (43 %).

10 9

11 10 Henkilöstön määrä toimialoittain (suluissa ) Tehtävä Vakinaiset Määräaikaiset Tilapäiset Sijaiset Työl- listetyt Yhteensä Vuosipalkat (1000 euroa) kokoaik. osaaik. kokoaik. osaaik. kokoaik. osaaik. Yleishallinto (11) (1) (1) (13) (534) Palvelukeskus Heta (21) (2) (2) (25) (758) Maataloustoimi (2) (2) (65) Ruokapalvelut (28) (8) (3) (2) (41) (982) Palo- ja pelastustoimi (97) (1) (12) (284) (12) (406) (7.114) Yleissivistävä koulutus 159 (154) 31 (21) 17 (15) 24 (31) 12 (20) 1 (2) 2 (2) 246 (245) (8.585) Kirjastotoimi 8 (8) Nuorisotoimi 2 (2) Kulttuuritoiminta 2 Musiikkiopiston toiminta Kansalaisopiston toiminta (2) 21 (19) 4 (5) Liikuntapalvelut 7 (5) 1 (1) (1) (1) 9 (11) 2 4 (2) (4) 2 4 (2) (4) (2) (2) (15) (38) (1) (86) (92) (2) (1) (1) (1) (10) 267 (282) 131 (127) 132 (130) 908 (882) 491 (476) 245 (207) Tekninen palvelukeskus, Jätelautakunta 69 (69) 6 (9) 5 (3) 3 (1) 3 (4) (3) 6 (8) 92 (97) (2.935) Yhteensä (423) (50) (37) (417) (43) (7) (11) (988) (23.077) Pelastustoimen tilapäiset, osa-aikaiset ovat ns. puolivakinaista henkilöstöä, jolle vuoden aikana maksettiin palkkaa sivutoimesta. Kansalaisopiston tilapäiset, osa-aikaiset ovat syyslukukaudella olleet sivutoimiset tuntiopettajat. Henkilöstötilasto ei sisällä palo- ja pelastustoimessa olevia sopimuspalomiehiä eli VPKlaisia, n. 350 henkilöä (vuosipalkat euroa ovat mukana taulukon palkoissa).

12 Vuosipalkat ovat tehtäväalueella vuoden aikana maksetut palkat, mikä ei siis vastaa vuoden lopun henkilöstömäärien mukaista tilannetta. Kaupunki palkkasi vuonna 2012 kesätöihin 52 nuorta kahden viikon ajaksi (45 nuorta vuonna 2011). 11 Vakinaisen henkilöstön lukumäärä yleisimmissä ammattinimikkeissä : Nimike N M Yht. Nimike N M Yht. Luokanopettaja Palkkasihteeri Lehtori Vast. ravitsemistyöntekijä 9-9 Koulunkäyntiavustaja Eritysluokanopettaja Palomestari Palomies-sairaankuljettaja 8 8 Laitoshuoltaja Sairaankuljettaja Palomies Paloesimies Toimistosihteeri Laitosmies Ravitsemistyöntekijä Esiluokanopettaja 5-5 Ylipalomies Ulkoilualueiden työntekijä Tuntiopettaja

13 12 Henkilöstön sukupuoli-, ikä- ja koulutusrakenne Sukupuolijakauma Naisten osuus vakinaisesta henkilöstöstä oli vuoden 2012 lopussa 60,7 % (294 naista) ja miesten osuus 39,3 % (190 miestä). Vuonna 2004 miesten osuus henkilöstöstä lisääntyi johtuen aluepelastuslaitoksen toiminnan alkamisesta ja sen miesvaltaisesta henkilöstöstä. Naisten osuus väheni edelleen vuonna 2008 naisvaltaisen sosiaalitoimen henkilöstön siirryttyä kuntayhtymän palvelukseen. Ikärakenne Seuraavassa kaaviossa tarkastellaan vakinaisen henkilöstön ikärakenteen muuttumista viime vuosina. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 47,8 vuotta (48,1 vuotta v. 2011). Henkilöstön keski-ikä on alentunut palvelussuhteiden vakinaistamisen myötä (mm. koulunkäyntiavustajat). Koko kunta-alalla vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 47,7 vuotta vuonna 2011 (47,7 vuotta v. 2010).

14 13 Vakinaisen henkilöstön ikärakenne ja Ikä, vuotta Henkilöstön lukumäärä %-jakauma ikäluokittain v alle , , , , , , , , , , ,4 Yhteensä ,0 Keski-ikä 47,8 48,1 Vakinaisen henkilöstön keski-ikä hallinnonaloittain ja : Hallinnonala Keski-ikä Keski-ikä Keskushallinto 50,8 50,3 Palvelukeskus Heta 54,6 53,0 Ruokapalvelut 48,4 48,9 Pelastustoimi 45,5 45,3 Sivistystoimi - opetustoimi - muu sivistystoimi Tekninen toimi - tilapalveluyksikkö - muu tekninen toimi 45,7 47,0 53,2 54,7 45,9 53,9 46,4 48,4 53,2 53,3 46,8 53,2

15 14 Alla olevassa kaaviossa on vakinainen henkilöstö sukupuolen mukaan ikäryhmittäin : Koulutusrakenne Vakinaisen henkilöstön koulutusrakenne oli seuraava: Koulutusaste Miehet Naiset Yhteensä % % v Alempi perusaste ,3 2,8 Ylempi perusaste ,7 4,2 Keskiaste ,8 37,6 Alin korkea-aste ,4 12,1 Alempi korkeakouluaste ,9 15,4 Ylempi korkeakouluaste ,7 27,7 Tutkijakoulutusaste 1 1 0,2 0,2 Yhteensä ,0 100,0

16 15 Eläköityminen Vuonna 2012 eläkepäätöksen sai 22 henkilöä. Vanhuuseläkkeelle jäi 13 henkilöä, työkyvyttömyyseläkkeelle kolme, osa-aikaeläkkeelle viisi ja osatyökyvyttömyyseläkkeelle yksi henkilö. Määräaikaisen kuntoutustukipäätöksen sai viisi kaupungin palveluksessa olevaa henkilöä. Vuoden aikana alkaneet uudet eläkkeet: Eläkelaji Osa-aikaeläke Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Osatyökyvyttömyyseläke 2-1 Yhteensä Määräaikainen kuntoutustuki 1 4 5

17 Kuntien eläkevakuutukselta saadun tiedon mukaan vanhuuseläkeikänsä täyttää vuosina yhteensä 216 henkilöä. 16 Vuoden 2005 alusta voimaan tullut eläkeuudistus mahdollistaa vanhuuseläkkeelle jäämisen joustavasti vuoden iässä: henkilökohtaisessa eläkeiässä, 63 vuoden iässä tai sen jälkeen ennen henkilökohtaista eläkeikää tai omaa henkilökohtaista eläkeikää myöhemmin 68 ikävuoteen saakka.

18 17 Vaihtuvuus Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus 2012 Alkaneet palvelussuhteet 35 Päättyneet palvelussuhteet 24 - eläke 16 - irtisanoutuminen, muu 8 Sairaus- ym. poissaolot Seuraavaan taulukkoon on koottu henkilöstön poissaoloja vuosilta 2012 ja Taulukon päivät ovat kalenteripäiviä. Vuoden 2012 sairauslomista oli työpäiviä Poissaolo Henkilöt Päiviä Henkilöt Päiviä Sairausloma Työtapaturma Tilapäinen hoitovapaa (lapsen sair) Äitiysvapaa Isyysvapaa Vanhempainvapaa Hoitovapaa Kuntoutus Määräaikainen kuntoutustuki Lääkärin määräämä tutkimus Opintovapaa Opiskelu, palkaton (oppisop. tms.) Opiskelu, palkallinen (omaeht.) Kertausharjoitus Yksityisasiat Vuorotteluvapaa Luvaton poissaolo Lomautus Palkanmaksun keskeytys (koulunk.avust) Merkkipäivä, lähiomaisen hautaj. yms Poissaolo pakottavista perhesyistä

19 18 Ammatillinen täydennyskoulutus Henkilöstön täydennyskoulutuspäiviä kirjattiin vuonna 2012 hallinnonaloittain seuraavasti: Hallintokunta Päiviä Henkilöstömäärän mukainen suhde v:n 2012 päivistä Yleishallinto ,80 Ruokapalvelut ,44 Pelastustoimi ,50 Sivistystoimi ,98 Tekninen toimi ,76 Yhteensä Luvuissa ei ole mukana kaikkia uusien ohjelmistojen käyttöönottokoulutuksia. Sairauspoissaolot Henkilöstön sairauspoissaolot vähenivät edellisestä vuodesta 1405 kalenteripäivällä (- 14,8 %). Vuonna 2012 sairauspoissaoloja oli 431 henkilöllä (412:llä vuonna 2011), sairauspoissaolokertoja oli 1040 (931 vuonna 2011) ja poissaolopäiviä kalenteripäivinä 8065 (9470 vuonna 2011). Yllä olevan kaavion luvut eivät ole keskenään vertailukelpoisia: päätoimisen henkilöstön määrä väheni vuonna 2008 noin 270 henkilöllä. Sairauslomapäivät sairaana ollutta henkilöä kohti vähenivät edellisestä vuodesta: vuonna 2012 sairauslomia oli keskimäärin 18,7 kalenteripäivää/sairastanut henkilö kun vuonna 2011 niitä oli 23,0 kalenteripäivää /henkilö. Lyhyitä, 1-3 päivän pituisia, sairauslomia poissaolokerroista oli 66,5 % (63,3 % vuonna 2011). Enintään 3 päivän pituisia sairauslomia oli 1,14 kertaa/ henkilö (0,98 v. 2011; vuoden lopun henkilöstömäärästä laskettuna). Sairauspoissaolopäiviä kaikista työpäivistä oli noin 4,2 % (noin 4,9 % v. 2011; työpäivät on laskettu olleen henkilöstömäärän mukaan).

20 19 Sairastanut henkilöstö jakaantui ikäryhmittäin seuraavasti: Ikä Henkilöitä % ikäryhmänsä Naisia 2012, kpl ja henkilöstöstä 2012 % ikäryhmän naisista alle 30-vuotiaat % % vuotiaat % % vuotiaat % % vuotiaat % % yli 60-vuotiaat % % Taulukkoa tulkittaessa tulee huomata, että henkilöt ovat vuoden aikana Ylivieskan kaupunkiin päätoimisessa palvelussuhteessa olleita henkilöitä eli se sisältää vakinaisen henkilöstön lisäksi myös määräaikaisen henkilöstön (tilapäiset ja sijaiset), jonka palvelussuhde on saattanut päättyä ja vaihtua toiseen. Henkilöstömäärä, josta prosenttiosuus on laskettu, on vuoden lopun tilanteesta. Sairauspoissaolot työntekijää kohti (vuoden lopun henkilöstömäärän mukaan laskettuna) vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna kaikilla hallinnonaloilla teknistä tointa lukuun ottamatta. Vuonna 2012 olivat koko henkilöstön sairauspoissaolot keskimäärin työntekijää kohti 13,3 kalenteripäivää (15,7 päivää vuonna 2011). Sairauspoissaoloja henkilötyövuosina laskettuna oli 22,1 (25,9 v. 2011). Vuonna %:lla vakinaisesta henkilöstöstä ei ollut yhtään sairauspoissaolopäivää (36 %:lla v. 2011). Eniten työtapaturmia sattui pelastustoimessa vuonna Työtapaturmat eivät ole mukana edellä olevissa sairauspoissaololuvuissa.

21 20 Henkilöstön työhyvinvointi Työkykyä ylläpitävä toiminta Työkykyä ylläpitävä toiminta painottui henkilöstön oman kunnon ylläpitämisen tukemiseen ja lisäksi tuettiin Ylivieskatalo Akustiikan kulttuuritapahtumia. Työterveyshuollon toimintaan sisältyy myös työkykyä ylläpitävää toimintaa. Vuonna 2012 henkilöstölle järjestettiin yhdessä Kiviojan koulun kanssa tyky-luento Terveellinen ruoka, josta kertoi ravintovalmentaja, filosofian tohtori Christer Sundqvist Kiviojan koululla. Työterveyshuolto Henkilöstön työterveyshuoltopalvelut on järjestetty pääosin Peruspalvelukuntayhtymä Kallion kautta. Jokilaaksojen pelastuslaitoksen henkilöstön työterveyshuoltopalvelut on ostettu alueen kuntayhtymiltä ja yksityisiltä palveluntuottajilta. Työterveyshuollon bruttomenot vuonna 2012 olivat euroa ( euroa v. 2011). Kansaneläkelaitos korvaa 50 % - 60 % työterveyshuollon kustannuksista. Työterveyshuollon kustannukset sisältävät henkilöstön lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset. Työterveyshuollon henkilöt tekivät vuoden aikana terveystarkastuksia 537 kpl (625 kpl), (suluissa vuoden 2011 vastaavat luvut). Työterveyslääkäreiden vastaanotoille tehtiin 936 käyntiä (1027), erikoislääkäreille 61 käyntiä (82), terveydenhoitajien vastaanotoille 701 käyntiä (723) ja fysioterapeutin vastaanotolle 87 käyntiä (88). Laboratoriotutkimuksia tehtiin 3570 kpl (3554) ja kuvantamisia 227 kpl (253). Vuonna 2012 työterveyshuollossa määräaikaisissa terveystarkastuksissa käyneiden työntekijöiden oma arvio työkyvystään oli työkykyindeksillä mitattuna 41,1 pistettä (= hyvää keskitasoa; 41,1 pistettä v. 2011). Työkykyindeksin arviointi: hyvä pistettä, keskitasoa pistettä, alentunut 7-27 pistettä. Työkykyindeksissä ei ole mukana koko pelastuslaitoksen henkilöstöä.

22 21 Henkilöstömenot Tuloslaskelmaan kirjattuja palkkoja ja muita henkilöstömenoja maksettiin euroa, jossa on kasvua edelliseen vuoteen 2,7 %. Henkilöstökulut ja henkilöstösivukulut tuloslaskelman mukaan Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat ,65 Vakinaisten työsuhteisten kuukausipalkat ,60 Tunti- ja urakkapalkat ,89 Sairaus- ja äitiyslomasijaisten palkat ,55 Tilapäisten työntekijöiden palkat ,55 Vuosiloma- ja muiden sijaisten palkat ,81 Työllistettyjen palkat ,01 Erilliskorvaukset ,83 Tevin tuntipalkkaisten sairausloma- ja vuosilomapalkat ,39 Luottamushenkilöiden palkkiot ,61 Viranhaltijoiden ja työntekijöiden kokouspalkkiot ,50 Jaksotetut palkat ,87 Lomarahavaraus ,28 Asiantuntijapalkkiot 7.617,00 Luentopalkkiot 470,00 Muut palkkiot 800,00 Aktivoidut palkat ja palkkiot ,98 Luontoisedut ateriat (sis) ,38 PALKAT JA PALKKIOT ,94 KuEL-maksut ,14 KuEL-eläkemenoperusteinen maksu ,63 KuEL-varhe-eläkemaksu ,81 Muut työeläkemaksut ,58 ELÄKEKULUT ,16 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut ,23 Työttömyysvakuutusmaksut ,19 Tapaturmavakuutusmaksut ,59 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut ,03 Lomarahavarauksen henkilösivukulut ,94 Aktivoidut sosiaalivakuutusmaksut ,77 Sairausvakuutuskorvaukset ,49 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,66 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ ,76 Maksettuja lisä- ja ylityökorvauksia kertyi vuonna 2012 yhteensä tuntia ja euroa ilman henkilösivukuluja ( t ja euroa vuonna 2011). Vapaana pidettyjä lisä- ja ylityökorvauksia kirjattiin 287 työpäivää (218 pv v. 2011). Eniten lisä- ja ylitöitä teki pelastuslaitoksen henkilöstö.

23 22 Vakinaisen henkilöstön lukumäärä sopimusaloittain ja Sopimusala Henkilöstöä sopimuksen piirissä KVTES (Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus) OVTES (Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus TS (Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TTES (Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus) Yllä olevien kaavioiden luvut eivät ole vertailukelpoisia keskenään: palkkausmenot kasvoivat vuonna 2004 Jokilaaksojen pelastuslaitoksen toiminnan myötä ja vastaavasti pienenivät vuonna 2008 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion toiminnan myötä. Alempaa kaaviota tarkasteltaessa on otettava huomioon myös se, että aluepelastuslaitoksen henkilöstön verotulot ohjautuvat suurimmaksi osaksi muihin kuntiin.

24 23 Virasto-organisaatio Seuraavassa on esitetty voimassa ollut virasto-organisaatio.

25 Yleinen kaupunkikehitys Asukasluku kasvoi vuoden 2012 aikana 267 henkilöllä eli 1,9 %. Vuosina Ylivieskan väkiluku on kasvanut henkilöllä, eli keskimäärin n. 1,1 % vuodessa. Väestönmuutos kuukausittain vuonna 2012 Kuukausi Syntyneet Kuolleet Syntyneiden Kuntien Kuntien Nettomuutto Maahan- Väestön- Väestön enemmyys välinen välinen muutto muutos määrä kk:n tulomuutto lähtömuutto netto lopussa Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Yhteensä

26 25 Vuoden 2012 keskimääräinen työttömyysaste oli 9,6 %. Työttömyysaste oli alimmillaan toukokuussa 8,5 % ja korkeimmillaan joulukuussa 11,2 %. Vuonna 2012 valmistui 160 asuinhuoneistoa. Valmistuneiden rakennusten tilavuus oli yhteensä n m³.

27 Yleinen taloudellinen kehitys Vuonna 2012 maailmantalouden ja erityisesti Euroalueen talouskehitys oli heikkoa. Euroalueen talous supistui vuonna 2012 noin 0,5 prosenttia ja koko EU alueen 0,3 prosenttia. Euroalueen inflaatio hidastui keskimäärin noin 2,5 prosenttiin. Suomen bruttokansantuote supistui 0,2 prosenttia vuonna Kansantalouden kysyntää piti yllä kulutus, jonka volyymi kasvoi 1,6 prosenttia ja julkinen kulutus 0,8 prosenttia. Investoinnit vähenivät 2,9 prosenttia. Koko kansantalouden kokonaiskysynnän volyymi pieneni 1,6 prosenttia ja Suomen ulkomaankaupan vaihtotase oli 1,2 mrd. euroa alijäämäinen. Työttömyystilanne pysyi ennallaan edellisvuoteen verrattuna vuonna Työttömyysaste oli keskimäärin 7,7 prosenttia. Työttömiä oli keskimäärin henkilöä. Työllisiä oli , mikä oli noin enemmän kuin vuonna Inflaatio hidastui edellisvuodesta vuonna Kuluttajahinnat nousivat keskimäärin 2,8 prosenttia. Vuoden loppua kohden palveluiden ja tuore-elintarvikkeiden hyödykeryhmissä inflaatio kiihtyi, mutta energiahyödykkeiden, jalostettujen elintarvikkeiden sekä tavaroiden hyödykeryhmissä inflaatio hidastui. Markkinakorot pysyivät poikkeuksellisen alhaisella tasolla vuonna Euroopan keskuspankin ohjauskorko oli vuoden lopussa 0,75 % ja lyhyet markkinakorot lähellä nollaa. Pitkät korot (valtion obligaatiot 10 vuotta) olivat vuoden lopussa noin 1,9 %. Julkisen sektorin rahoitusasema pysyi alijäämäisenä vuonna Suhteessa bruttokansantuotteeseen julkisyhteisöjen (valtio, kunnat, sosiaaliturvarahastot) alijäämä nousi edellisvuoden 0,8 prosentista 1,9 prosenttiin. Julkinen velka kasvoi noin 10,3 mrd. eurolla 103,1 mrd. euroon. Velan suhde bruttokansantuotteeseen nousi edellisvuoden 49 prosentista 53 prosenttiin. Valtion talouden alijäämä oli edelleen suuri, eli n. 9,1 mrd. euroa. Valtionvelka kasvoi noin 8,8 mrd. euroa. Ennakkotietojen mukaan kuntasektorin taloudellinen tilanne heikkeni voimakkaasti vuonna Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate oli noin 1,7 mrd. euroa, mikä on noin 32 prosenttia pienempi kuin edellisvuonna. Vuosikate ei riittänyt poistoihin ja tilikauden tulos jäi alijäämäiseksi noin 0,4 mrd. euroa. Lainakanta kasvoi 1,6 mrd. euroa ja oli vuoden 2012 lopussa lähes 14 mrd. euroa, eli asukasta kohti euroa. Kuntatalouden heikkenemiseen vaikuttivat peruspalvelujen valtionosuuksien 631 milj. euron leikkaukset, heikko yhteisöverotulojen kehitys ja sosiaali- ja terveydenhuollon menojen voimakas kasvu. Kuntien toimintamenot kasvoivat selvästi nopeammin kuin verorahoitus. Kuntien verotulot kasvoivat vain yhden prosentin, kulutusmenot kasvoivat nimellisesti 4,9 prosenttia ja investoinnit noin 6 prosenttia.

28 Ylivieskan kaupungin talouden kehitys Ylivieskan yleinen kaupunkikehitys jatkui edellisvuosien tapaan myönteisenä vuonna Kaupungin asukasluku kasvoi 267 henkilöllä (+1,9 %) ja oli vuoden lopussa henkeä. Kaupungin väkiluku on kasvanut vuosina yhteensä henkilöllä, eli keskimäärin 1,1 prosentilla vuodessa. Työttömyystilanne pysyi edellisen vuoden tasolla. Vuoden 2012 keskimääräinen työttömyysaste Ylivieskassa oli 9,6 %, kun se edellisenä vuonna oli 9,5 %. Joulukuun 2012 lopussa työttömiä työnhakijoita oli 733 (vuoden 2011 lopussa 631) ja avoimia työpaikkoja 44 (vuoden 2011 lopussa 62). Pitkäaikaistyöttömien määrä hieman kasvoi, sillä yli vuoden työttömänä olleita oli vuoden 2012 lopussa 164 (vuoden 2011 lopussa 156). Ylivieskan kaupungin taloudellinen tilanne heikkeni edellisestä vuodesta merkittävästi. Tilivuoden 2012 tulos jäi euroa negatiiviseksi ja tilikauden alijäämäksi muodostui varausten käsittelyjen jälkeen euroa. Tuloslaskelman vuosikate oli 2,5 milj. euroa positiivinen, mutta ei riittänyt suunnitelman mukaisiin poistoihin, joiden määrä oli lähes 3,5 milj. euroa. Vuoden 2012 alijäämäiseen tulokseen vaikuttivat valtionosuusleikkaukset (vaikutus -1,7 milj. euroa), kiinteistöveron poisto verotulojen tasausjärjestelmästä (vaikutus -0,5 milj. euroa), yhteisöverotulojen pienentyminen edellisestä vuodesta noin 30 % ja sosiaali- ja terveydenhuollon (Kallion toiminta) menojen ylittyminen alkuperäisestä talousarviosta noin 2 milj. euroa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi joulukuussa 2,9 milj. euron muutokset vuoden 2012 alkuperäisen talousarvion käyttötalousosaan. Käyttötalouden nettomenot kasvoivat edellisestä vuodesta 4,6 %. Tuloslaskelman toimintakatetasolla nettomenojen kasvu oli 4,9 %. Vuoden 2012 tuloveroprosentti oli 21,00, eli sama kuin edellisenä vuonna. Myöskään kiinteistöveroprosentteihin ei tehty muutoksia vuodelle Verotulojen tilitysten kehitys oli heikkoa, kasvua vain 0,3 %. Käyttötalouden valtionosuudet kasvoivat 4,4 % mm. veromenetysten kompensaatioiden ansiosta. Harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta Ylivieska ei saanut vuonna 2012, kuten ei edellisenäkään vuonna. Viimeksi korotusta on saatu vuonna Kaupungin investointitaso on ollut erittäin korkea viime vuosina ja velkamäärä on kasvanut voimakkaasti. Vuonna 2012 investointien kokonaismäärä oli 7,5 milj. euroa. Suurimmat investointikohteet olivat Rannan koulu ja kunnallistekniikka. Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuonna 2012 kunnallistekniikan investointeihin miljoonan euron lisämäärärahan. Vuonna 2012 kokonaislainamäärä kasvoi euroa. Kaupungin taseessa korollisen lainan määrä oli 51 milj. euroa, eli euroa asukasta kohti. Korkomenot olivat euroa ja koko lainakannan keskikorko vuoden 2012 lopussa 1,2 %.

29 28 Tuloslaskelman toimintatulojen ja toimintamenojen toteutuminen vuonna 2012: Verotulot: Vuonna 2012 kertyi verotuloja yhteensä euroa, eli verotulokertymä jäi euroa alle vuoden 2012 muutetun talousarviotavoitteen. Verotulot kasvoivat edellisestä vuodesta vain 0,3 %. Kunnallisveron tilitykset olivat euroa (+2,6 %), yhteisöveron tilitykset euroa (-29,9 %) ja kiinteistöveron tilitykset euroa (+5,6 %). Valtionosuudet: Tuloslaskelman valtionosuudet olivat yhteensä euroa ja valtionosuuksien kokonaismäärä jäi euroa alle vuoden 2012 muutetun talousarviotavoitteen. Tuloslaskelmaan kirjattavat valtionosuudet kasvoivat 4,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintatulot: Tuloslaskelman toimintatulot, jotka sisältävät myös sisäiset tulot ja maa-alueiden myyntivoitot, olivat yhteensä euroa, eli euroa talousarviotavoitetta enemmän. Toteutuma-aste muutettuun talousarvioon verrattuna oli 103,7 % ja muutos edelliseen vuoteen +2,6 %. Toimintatulojen ylitys johtui suurelta osin budjetoimattomista maa-alueiden myyntivoitoista, joita kirjattiin tuloslaskelmaan euroa. Toimintamenot: Tuloslaskelman toimintamenot, jotka sisältävät myös sisäiset menot, olivat yhteensä euroa, eli euroa alle muutetun vuoden 2012 talousarvion. Toteutuma-aste oli 99,8 % ja muutos edelliseen vuoteen +4,2 %. Palvelujen ostoihin Peruspalvelukuntayhtymä Kalliolta varatuissa määrärahoissa toteutui euron säästö muutettuun vuoden 2012 talousarvioon verrattuna, mutta alkuperäinen talousarvio ylittyi eurolla. Tuloslaskelman toimintakate Tuloslaskelman toteutunut toimintakate on euroa. Toimintakate, joka kunnissa on aina negatiivinen, alittaa eurolla muutetun vuoden 2012 talousarviotavoitteen. Toimintakatteen toteutuma-aste on 98,2 % ja muutos edelliseen vuoteen verrattuna on +4,9 %. Tuloslaskelman vuosikate Tuloslaskelman toteutunut vuosikate on positiivinen euroa. Toteutunut vuosikate on noin miljoona euroa heikompi, kuin vuoden 2012 alkuperäisessä talousarviossa oli tavoitteena. Tilikauden tulos ja yli-/alijäämä Suunnitelman mukaisten poistojen euroa jälkeen tilikauden 2012 tulos muodostuu euroa tappiolliseksi. Pelastuslaitoksen poistoeron lisäyksen euroa jälkeen tilikauden alijäämäksi muodostuu euroa.

30 29 Käyttötalousosan ja investointiosan määrärahojen toteutuminen: Tilinpäätöksessä käyttötalousosan toimintamenojen toteutumisaste vuoden 2012 muutettuun talousarvioon verrattuna on 99,8 %, toimintatulojen 100,3 % ja nettomenojen (toimintakate) 99,5 %. Investointien bruttomenojen toteutumisaste on 109,3 %, myyntivoitot sisältävien tulojen 76,9 % ja nettomenojen 124,8 %. Yhteenveto valtuuston hyväksymien sitovien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta on esitetty kohdassa (sivulla ) Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Yleistä Merkittävä riski on yleisen ja julkisen taloudellisen tilanteen heikkeneminen, jonka seurauksena verotulojen kasvu edelleen hidastuu ja rahoitusvaje kasvaa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja sen syveneminen merkitsee julkisen velan kasvua. Maan hallitus on päättänyt säästötoimenpiteitä, jotka kohdistuvat voimakkaasti kuntien valtionosuuksiin vuosina Mahdollisista uusista säästötoimenpiteistä hallitus päättää kevään 2013 aikana. Vahinkoriskit Kaupungin henkilöriskit, omaisuusriskit, toiminnan riskit ja ajoneuvojen riskit on vakuutettu kattavasti. Omavastuu all risks-omaisuusvakuutuksissa on pääsääntöisesti euroa. Irtaimisto-, ajoneuvo-, keskeytys- ja vastuuvakuutuksissa omavastuu on määritelty vakuutuskohteittain riskit huomioiden ( euroa). Toiminnalliset riskit Sijaisuusjärjestelyjen puutteet erityisesti itsenäisissä ja erityisosaamista vaativissa työtehtävissä voivat aiheuttaa riskin tehtävien hoidon jatkuvuudessa, mikäli ao. viranhaltija on äkillisesti ja pitempään estynyt hoitamasta tehtäväänsä. Merkittävä riski tulevaisuudessa on ammattitaitoisen henkilökunnan yleinen saatavuus kunnallisen alan useisiin tehtäviin. Sähköisen asioinnin ja verkkopalvelujen laajentuminen edistävät tuottavuutta ja helpottavat asiointia. Samanaikaisesti palvelujen riippuvuus tietotekniikasta kasvaa ja riskit mahdollisille toimintahäiriöille ja tietomurroille lisääntyvät. Panostuksia tietoturvallisuuteen ja tietotekniikan toimivuuteen joudutaan lisäämään. Tietotekniikkaan liittyviä riskejä on pienennetty ulkoistamalla tietoliikenne-, palomuurija palvelinpalveluja. Samalla tulee varmistaa riittävän osaamisen säilyminen myös omassa organisaatiossa. Rahoitusriskit Kaupungin kokonaisvelkamäärästä 51 milj. euroa vaihtuvakorkoisten lainojen osuus on noin 73 %, joihin liittyy korkoriski. Yhden prosenttiyksikön nousu koko lainakannan keskikorossa merkitsee n euron lisäystä korkomenoissa. Vaihtuvakorkoisia lainoja on suojattu koronvaihtosopimuksilla. Korkojen nousun lisäksi riskinä on myös edullisen lainansaannin vaikeutuminen.

31 Kaupunginhallituksen selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäisen valvonnan järjestäminen Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vastuut on määritelty hallinto- ja johtosäännöissä hallitukselle, esimiehille ja henkilöstölle. Vastuualueiden ydin- ja tukitoimintojen toimintaprosessit on suunniteltu ja ohjeistettu niin, että sisäinen valvonta toteutuu pääsääntöisesti niissä käytänteissä, joilla johdetaan, suunnitellaan ja ohjataan Ylivieskan kaupungin toimintaa. Näin on varmistuttu toiminnan taloudellisuudesta ja tuloksellisuudesta sekä siitä, että kaupunki toimii voimassaolevan lainsäädännön ja ohjeistuksen mukaisesti. Toiminnassa ja päätöksenteossa tiedostetaan erilaisia toimintaan ja talouteen liittyviä riskejä. Tilivelvolliset viranhaltijat ja esimiehet ovat velvollisia johtamaan, suunnittelemaan ja ohjaamaan toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi ja riskien hallitsemiseksi toiminnan luonteen mukaisesti. Toiminnan ja talouden seurannan ja arvioinnin perusteella heidän tulee myös reagoida merkittäviin riskeihin ja poikkeamiin. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä vastaa osaltaan kaupunginhallitus. Sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta voi tuottaa kuitenkin vain kohtuullisen varmuuden yllä mainittujen sisäisen valvonnan tavoitteiden saavuttamisesta ja erilaisten riskien hallinnasta. Sisäisen valvonnan arviointi Kaupungin vastuualueet ovat hallituksen sisäisen valvonnan selonteon perustaksi arvioineet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta ja riittävyyttä. Arviointikriteereinä ovat soveltuvin osin olleet kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointikehikot. Arviointi kohdistui seuraaviin sisäisen valvonnan osa-alueisiin: - Johtamisen ja hallinnon järjestäminen - Toiminnan suunnittelu ja tavoitteiden asettaminen - Riskienhallinta ja valvontatoimet - Informaatio ja kommunikaatio - Seuranta Arviointi kohdistui myös olennaisiin riskeihin, niiden hallinnan menettelyihin ja toiminnan kehittämismahdollisuuksiin. Kaupunginhallitus esittää vastuualueiden arviointien perusteella sekä omana arvionaan seuraavat kehittämistarpeet ja toimenpiteet. Keskeiset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämisalueet 1. Riskienhallinnan kuvaaminen ja jalkauttaminen osaksi johtamista ja päätöksentekoa 2. Talousarviotavoitteiden (ml. konserninäkökulma) asettamisen, seurannan ja reagointimenettelyiden täsmentäminen 3. Investointihankkeiden suunnittelun riittävä valmisteluaika ja yksityiskohtaisuus sekä kytkentä taloudelliseen liikkumavaraan eri aikajänteillä

32 31 Suunnitellut taloussuunnittelukauden kehittämistoimet 1. Riskienhallintapolitiikan kuvaus ja siihen perustuvien menettelyjen integrointi johtamiseen ja toiminnanohjaukseen 2. Tilinpäätösinformaation parantaminen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä (kuntalain 69 :n muutos, voimaan vuoden 2014 alusta). 3. Käyttötalousosan rakenteen sekä talousarvion laadintaohjeen kehittäminen (kehitetty vuosien 2012 ja 2013 talousarvion laadinnassa). 4. Kokonaisvaltaisen investointistrategian ja investointihankeohjeistuksen laadinta Selvitys sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Kaupunki on vuosina 2009 ja 2010 ostanut sisäistä tarkastusta ulkopuoliselta asiantuntijalta. Sisäinen tarkastus on järjestänyt koulutusta kaupungin johtoryhmälle sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta sekä osallistunut hallituksen selonteon perustana olevien arviointikriteerien luomiseen ja arviointitulosten analysointiin. Hallituksen kannanotto sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvän riskienhallinnan järjestämisestä Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt johtamis- ja hallintojärjestelmään perustuvan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohjeen. Vuonna 2011 toteutettiin Ylivieskan kaupunkikonsernin riskinhallinnan kehittämishanke, johon sisältyi tärkeimpien riskien kartoitus ja päivitettävä toimenpideluettelo (riskikortit) riskien torjumiseksi vastuuhenkilöineen ja aikatauluineen. Tehty kehittämishanke antaa hyvän perustan riskien tunnistamiseen, arviointiin ja jatkuvaan hallintaan. Hallitus esittää kannanottonaan, että sisäinen valvonta tuottaa pääosin kohtuullisen varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta, lain- ja hyvän hallintotavan mukaisuudesta, varojen ja omaisuuden turvaamisesta sekä johtamisen edellyttämän luotettavan toiminnallisen ja taloudellisen informaation riittävyydestä. Sisäisen valvonnan asianmukaisuuden ja riittävyyden arviointeja suoritetaan, mutta ne eivät ole vielä systemaattisia ja edellyttävät käytännön toimintamallien kehittämistä Kuntalain 69 :n mukainen selvitys Kuntalain 69 :n mukaan, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Vuoden 2012 alijäämän ,66 euroa kirjaamisen jälkeen taseen kertynyt alijäämä on tilanteessa ,01 euroa, eli 522 euroa/asukas. Ylivieskan kaupunki on ollut kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 9 :n mukaisessa arviointimenettelyssä ja laatinut sisäasiainministeriön asettamalle arviointiryhmälle selvityksen ja toimenpideohjelman palvelujen turvaamiseksi. Arviointiryhmä on hyväksynyt kaupungin selvityksen ja toimenpideohjelman Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt arviointiryhmän esityksen.

33 32 Valtuusto on taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä vahvistanut tarkistetun toimenpideohjelman kuntalain 65 :n mukaiseksi toimenpideohjelmaksi taseen alijäämän kattamiseksi Vuosien taloussuunnitelmassa talouden tasapainottamisohjelmaa on edelleen tarkistettu ja mm. valtionosuusleikkauksista johtuen voimassaoloaikaa pidennetty vuoden 2018 loppuun saakka. Talouden tasapainottamiseksi ja alijäämän kattamiseksi vuosien aikana toteutetaan mm. seuraavat toimenpiteet: Luonnollisen poistuman hyödyntäminen, tavoite 2-5 henkilötyövuotta/v o e/v e/v Tuloveroprosentin korottaminen v ,50 %-yks. ja kiinteistöveroprosenttien korottaminen v ,05 %-yks. o tuloveron korotus e / vuosi o kiinteistöverojen korotus e / vuosi Vesihuoltolaitoksen liiketuloksen parantaminen o ylijäämäisen tilinpäätöksen varmistavat taksan korotukset Akustiikan toiminnallisen tuloksen parantaminen o tavoite e e / vuosi Omakatteisuuden nostaminen muissa palveluissa o tavoite e / vuosi Etsitään jatkuvasti uusia taloudellisempia tapoja toimia ja tuottaa palveluja o tavoite e e / vuosi Sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvun pienentäminen Peruspalvelukuntayhtymä Kallion uusien toimintamallien ja palvelutuotannon rakenteellisten muutostoimenpiteiden vaikutuksena o tavoite: menojen kasvu enintään 3 % / vuosi Kaupungin omistamien vuokra-asuntojen / osakkeiden myynti ja koko vuokraustoiminnan siirtäminen Ylivieskan Vuokra-asunnot Oy:lle Kaupungin omistamien teollisuustilojen / osakkeiden myynti vuokralaisille tai vapailla markkinoilla. Asemakaavan toteutumisen edistämiseksi ja valmiin kunnallistekniikan piirissä olevan tonttitarjonnan lisäämiseksi otetaan käyttöön rakentamiskehotukset ja tarvittaessa tonttien lunastaminen. Alijäämän kattaminen vuosina Tilinp. Tilinp. Tal.arvio Suunn. Suunn. Tavoite Tavoite Tavoite Taseen kattamaton alijäämä, 1000 euroa Tarkistettu talouden tasapainottamisohjelma toteutuessaan riittänee varmistamaan talouden tasapainottamisen ja alijäämän kattamisen.

34 Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Kuntalain 69 :n mukaan, kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että tilikauden tuloksesta ,79 euroa ja pelastuslaitoksen investointivarauksen/poistoeron lisäyksen ,87 euroa kirjauksen jälkeen muodostuva vuoden 2012 alijäämä ,66 euroa kirjataan omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämä tilille.

35 34

36 35 VERORAHOITUKSEN RIITTÄVYYS TOIMINTAMENOJEN KATTAMISEEN Milj. euroa Vuosi Valtion- Muutos Vero- Muutos Verorahoitus Muutos Toiminta- Muutos Erotus osuus % tulot % yhteensä % kate % verorah-toimkate ,7 5,0 24,4 7,5 37,1 6,6 33,8 2,7 3, ,8 0,8 25,0 2,5 37,8 1,9 35,4 4,7 2, ,4 20,3 26,8 7,2 42,2 11,6 36,7 3,7 5, ,3-7,1 29,9 11,6 44,2 4,7 38,9 6,0 5, ,9 11,4 30,9 3,5 46,9 6,1 42,1 8,3 4, ,0-6,0 29,4-5,1 44,3-5,4 45,0 6,8-0, ,4 16,2 30,7 4,4 48,1 8,4 48,3 7,4-0, ,0 3,4 31,7 3,4 49,7 3,4 50,2 3,8-0, ,6 8,9 34,7 9,5 54,3 9,3 51,8 3,2 2, ,6 5,1 37,4 7,8 58,0 6,8 53,6 3,5 4, ,1 7,3 40,1 7,2 62,2 7,2 58,4 9,0 3, ,1 13,6 41,3 3,0 66,4 6,8 61,0 4,5 5, ,4 1,2 43,1 4,4 68,5 3,2 63,8 4,6 4, ,7 5,1 45,9 6,5 72,6 6,0 67,5 5,8 5, ,9 4,4 46,0 0,3 73,9 1,8 70,9 4,9 3,0

37 36

38 37

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALOUDEN KEHITYS

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALOUDEN KEHITYS Kunnanhallitus 253 05.06.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 talousarviosuunnitelman laadintakehys sekä talouden tasapainottamisohjelman raja-arvojen päivitys 463/02.02.00/2014 >Kunnanhallitus

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2015

TIEDOTE VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2015 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.215 Päiväys: 31.3.215 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

TASEKIRJA 2015 Kaupunginhallitus 4.4.2016 Kaupunginvaltuusto 6.6.2016

TASEKIRJA 2015 Kaupunginhallitus 4.4.2016 Kaupunginvaltuusto 6.6.2016 TASEKIRJA 2015 Kaupunginhallitus 4.4.2016 Kaupunginvaltuusto 6.6.2016 1 TASEKIRJA / TOIMINTAKERTOMUS 2015 SISÄLTÖ Sivu nro 1. Toimintakertomus... 2 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.2. Kaupungin hallinto...

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TULOSLASKELMAN TARKASTELU 1/7 2011 2010 Toimintatuotot 4.543.224 3.933.772 TA-toteutuma 108,32 % 104,8 % Muutos edell.vuodesta / % 609.453 / 15,5 % 639.183 / 19,4 % Toimintatuotot

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

TASEKIRJA 2013. Kaupunginvaltuuston 4.6.2014 hyväksymä

TASEKIRJA 2013. Kaupunginvaltuuston 4.6.2014 hyväksymä TASEKIRJA 2013 Kaupunginvaltuuston 4.6.2014 hyväksymä 1 TASEKIRJA / TOIMINTAKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ Sivu nro 1. Toimintakertomus... 2 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.2. Kaupungin hallinto... 4 1.2.1.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Tiedotustilaisuus 12.2.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012 ja 2013

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Hattula Hämeenlinna Janakkala

Hattula Hämeenlinna Janakkala Hattula Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden tarkastelua Riitta Ekuri 24.4.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013 luvut tilinpäätösaikataulut

Lisätiedot