PLUGIT-HANKKEEN SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 15 STUDIES AND REPORTS OF THE PLUGIT PROJECT 15. Harri Karhunen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PLUGIT-HANKKEEN SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 15 STUDIES AND REPORTS OF THE PLUGIT PROJECT 15. Harri Karhunen"

Transkriptio

1 PLUGIT-HANKKEEN SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 15 STUDIES AND REPORTS OF THE PLUGIT PROJECT 15 Harri Karhunen D Y N A A M I N E N M A L L I L I I K E T O I M I N T A S O V E L L U S T E N I N T E G R O I M I S E K S I KUOPION YLIOPISTO SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KUOPIO 2004

2 Tekijä: Harri Karhunen Tietojenkäsittelytieteen laitos PlugIT-projekti Kuopion yliopisto Myynti: Tietotekniikkakeskus / kanslia Kuopion yliopisto puh ISBN (koko teos) ISBN (osa 15) ISBN (PDF) Kopijyvä Oy, Kuopio 2004

3 Harri Karhunen. Dynaaminen malli liiketoimintasovellusten integroimiseksi. Painos. PlugIT-hankkeen selvityksiä ja raportteja s ISBN (koko teos) ISBN (osa 15) ISBN (PDF) T I I V I S T E L M Ä Tässä selvityksessä esitetään keinoja liiketoimintasovellusten yhteistoiminnallisuuden parantamiseksi palvelupohjaisessa ohjelmistoarkkitehtuurissa. Yrityksen tai yhteisön tuotantoprosessi nähdään palveluiden muodostamana joukkona. Palvelu voi koostua useiden palveluiden yhteistyön tuloksesta. Tavoitteena on kehittää ohjelmistoarkkitehtuuria siten, että palveluparadigman avulla voidaan parantaa eri liiketoimintasovellusten integroitumista toistensa kanssa. Tavoitteena on osoittaa yrityksille polku, jota kohti kulkea, jotta yritykset saavuttaisivat liiketoimintatavoitteensa ja menestyisivät kilpailussa toisten yritysten kanssa. Ohjelmistot tarvitsevat keinoja dynaamiseen kommunikointiin toimijaverkossa (many-tomany). Palvelupyynnön esittämisen ja suorittamisen tulee tapahtua turvallisesti, luotettavasti ja siten, että tiedon yhtenäisyys taataan kaikissa olosuhteissa. Lisäksi toiminnassa tulee huomioida organisaation erilaiset vaatimukset: - Hanketta varten tarvitaan erillisiä tiimejä. - Sovellus tai käyttäjä voi olla useassa tiimissä. - Käyttöoikeuksien hallinnan tulee tapahtua joustavasti. - Sovellusten kesken on kyettävä ylläpitämään kontekstia liiketoimintaprosessin toteuttamiseksi. - Palvelun tuottamiseksi tarvitaan tuotantoprosessi. Tuotantoprosessi ja sen erityispiirteet on hallittava. Sovellusintegraatio tulee huomioida jo kehitysaikaisissa liittymissä ja on pyrittävä siihen, että integrointi tapahtuu prosessi-integraation muodossa. Prosessi-integraatio mahdollistaa aikaisen kehittämisen ja myöhäisen sidonnan, jolloin integroituvien järjestelmien kehittäminen on helpompaa, koska hyvin määritellyt integrointipisteet auttavat rajoittamaan sovellusten välisiä riippuvuuksia. Usein jo olemassa oleviin sovelluksiin joudutaan rakentamaan liittymiä toisiin ohjelmistoihin. Liittymien rakentaminen tulee toteuttaa hyödyntäen olemassa olevaa teknologiaa. Verkkopalveluiden ja komponenttipohjaisen sovelluskehityksen yhdistämisen avulla voidaan erilaiset järjestelmät yhdistää ja taata tietoturva, transaktioiden hallinta ja riittävän luotettava toiminta kriittisissä liiketoimintajärjestelmissä. Selvityksessä esitetään dynaaminen malli palvelupyyntöjen käsittelemiseksi. Malli perustuu hierarkiseen Broker-arkkitehtuurimalliin. Mallin avulla kuvataan organisaation toimintaa ja sääntöjen avulla luodaan organisaation eri ohjelmistojen (ja käyttäjien) välille yhteistoiminnallisuutta. Mallin avulla luodaan universaali virtuaalikone, jonka kautta eri komponenttialustoilla toimivat ohjelmistot voidaan yhdistää yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Yleinen kymmenluokittelu UDK: Asiasanat (YSA): komponentit, ohjelmistot, atk-ohjelmat, integraatio, sovellukset, verkkopalvelut

4

5 E S I P U H E Tämä selvitys on tehty PlugIT-hankkeessa sen TEHO-osaprojektissa vuosina PlugIThankkeessa on tuotettu avoimia ohjelmistorajapintojen määrityksiä sekä niihin liittyviä menetelmiä ja osaamista terveydenhuollon ohjelmistoyrityksille ja niiden asiakkaille. TEHO-osaprojektin tavoitteena on kehittää yhteistyöyritysten toimintaperiaatteita ja yhteisiä pelisääntöjä ja ratkaisuja ohjelmistotuotantoon, laadunvarmistukseen ja testaukseen. Tämä lisää yritysten tuotteiden integroitavuutta ja mahdollistaa kokonaisuuden integraatiotestauksen. Tämän selvityksen lähtökohtana on ollut PlugIT-hankkeessa tehty kehitystyö. Tämä selvitys tutkii liiketoimintaprosessien integraatiota palvelukeskeisen ajattelutavan näkökulmasta. Selvitys esittelee mallin, jonka avulla liiketoimintasovellusten yhteistoiminnallisuutta voidaan lisätä. Malli on rakennettu mahdollisimman yleiseksi, jotta siitä voidaan rakentaa toimialakohtaisia toteutuksia. Lähtökohtana selvityksessä on ollut prosessikeskeisyys. Sen ansiosta malli soveltuu teollisuuden, kaupan ja palvelusektorin sekä myös terveydenhuollon sovellusten yhteistoiminnallisuuden parantamiseen. Hanke tukee terveydenhuollon palvelutoimintaa ohjelmistotuotannon palveluketjun kautta, paremmin integroituvien ohjelmistokokonaisuuksien avulla. Kohderyhmänä ovat yritysten ja organisaatioiden tietohallinnossa työskentelevät henkilöt. Selvitys pyrkii siihen, että yritysten ja organisaatioiden avainhenkilöt näkisivät informaatiotekniikan tuomat mahdollisuudet keinona lisätä yrityksen toimintakykyä vastata asiakkaiden muuttuviin vaatimuksiin. PlugIT-hanketta ovat rahoittaneet ja siihen ovat osallistuneet TEKES, Mawell konserni, Medimaker Oy Ltd, Medici Data Oy, Mediweb Oy, Mylab Oy, Tietoenator Oyj, WM-data Novo Oyj, Atkos Oy, BEA Systems Oy, Commit; Oy, Enfo Oy, Fujitsu Services Oy, General Electric Healthcare CIS EMEA, Mediconsult Oy, Microsoft Oy, Oracle Finland Oy, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveyskeskus sekä Siilinjärven ja Maaningan terveydenhuollon kuntayhtymä. Esitän kiitokseni jatko-opintojeni ohjaajalle Anne Eerolalle kriitikistä ja kannustuksesta. Kiitän myös PlugIT-projektiin osallistuvien yritysten ja sairaaloiden edustajia hyvistä ideoista ja näkökulmista. Kuopiossa 26. elokuuta 2004 Harri Karhunen

6

7 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO Tavoitteet Business to Business Taustaa, tavoitteita ja vaatimuksia Ongelmat ja voimat Ongelmat Monoliittisten arkkitehtuurien ongelmat Voimat Tutkimuksen sisältö Historiaa KONTEKSTI Yleistä Palvelukeskeinen arkkitehtuuri Verkkopalvelut (Web-services) Bottom-up ja top-down Etäproseduurikutsu (RPC Remote prosedure call) - ja viestipohjainen (Message-oriented middleware MOM) -tyyli Web Services (WS) -verkkopalvelumäärittely YRITYSPALVELUARKKITEHTUURI RATKAISUNA Yleistä Yritystason palveluarkkitehtuuri (Enterprise service architecture ESA) Yleistä Standardit ovat elintärkeitä Trendejä, jotka vaativat yritystason arkkitehtuuria Arkkitehtuurin transformaatio Tietojärjestelmien evoluutio Yritystason arkkitehtuurin (ESA) sisäinen rakenne Yritystason palveluarkkitehtuurin perusarvot ja merkitys Komponentit ja palvelut, yrityssovellusten kerrokset Yritystason arkkitehtuuri (ESA) ja liiketoiminnan lisäarvo (Business Value of ESA) Koostesovellukset eli komposiittisovellukset (Composite applications) Joustavuus ja yhdenmukaisuus (Compliance) Esimerkkejä Portaalien avulla käytettävyyttä erilaisiin tarpeisiin Liiketoiminta-ajattelu ja arkkitehtuuri Arkkitehtuurin edut/haitat Yrityspalveluarkkitehtuurin luonne ja tavoitteet Sovellusten luokittelua Toiminta-alusta (Platform) DYNAAMINEN MALLI SOVELLUSINTEGRAATIOON Yleistä Dynaaminen arkkitehtuurimalli integroinnin suorittamiseksi Hypoteesit... 40

8 4.4 Prosessin mallintaminen Prosessin mallintaminen Prosessin palveluketju Järjestelmän määrittely ja palveluarkkitehtuurin tarve ARKKITEHTUURIKUVAUS Yleistä Uudet roolit palveluintegraattori Arkkitehtuurimalli Komponentit ja komponenttikaavio Komponentit ja komponenttien tehtävät Yleistä Asiakassovellus ja adapteri (Client Application and Adapter) Palvelun edustajakomponentti asiakkaalla Palvelukomponentti (Service component) Palveluagentti (Service Agent) Palvelukomponentti koordinaation- ja transaktionhallinta Yleistä Koordinaationhallinta hajautetussa ympäristössä Komponentin tilat Transaktioiden hallinta Rajapinnat ja niiden operaatiot Yleistä IAdapter IService IMessage ITransaction IRules Palvelypyyntö yhteistyökaavion avulla kuvattuna Nimipalvelu DYNAAMINEN ARKKITEHTUURI TERVEYDENHUOLLOSSA Yleistä Terveydenhuollon yleinen palvelurakenne Skenaarioita Skenaario1: asiakkaan terveyskeskuskäynti Skenaario 2: asiakas kutsutaan lähetteen pohjalta sairaalaan YHTEENVETO JA TULEVAISUUDEN HAASTEET Implementaation ongelmia Tietojärjestelmät ja ohjelmistotoimittajat Tulevaisuus LÄHTEET LIITE1. SANASTO JA KÄSITTEET... 1 LIITE2. DOKUMENTTIPOHJAISET LIIKETOIMINTAPROTOKOLLAT (EBXML, ROSETTANET, XCBL)... 1

9 1 J O H D A N T O 1.1 Tavoitteet Business to Business Liiketoiminta vaatii yrityksiltä yhteistoimintaa ja verkostoitumista. Yritykset luovat yhteenliittymiä valmistaakseen palvelukokonaisuuksia asiakkaiden tarpeisiin. Yhdessä yritykset ja yritysten osaaminen ovat enemmän. Asiakas esittää palvelupyynnön ja palveluntarjoajat muodostavat renkaan ja toteuttavat palvelupyynnön. Teknologian kehittyminen tarjoaa keinot yhteistoiminnan tehostamiseksi ja automatisoimiseksi. Ohjelmistotekniikassa palvelukeskeinen arkkitehtuuri pyrkii toteuttamaan yritysten tarpeet. Palvelutuotanto on toteutettava tehokkaasti, dynaamisesti, luotettavasti ja turvallisesti. Verkkopalvelutekniikoiden ja komponenttitekniikoiden avulla voidaan luoda skaalautuva ympäristö yhteistoimintaa varten (Sessions, 2000). Tuotantoprosessien toteuttaminen vaatii ohjelmistojen integrointia yhteistoiminnallisuuden aikaansaamiseksi. Integroinnin tulee tapahtua Prosessikeskeisesti (process-oriented). Yhteistoiminnallisuuden rakentaminen on tehokkaampaa tuotantoprosessin pohjalta, koska yhteistoiminnallisuus voidaan huomioida koko tietojärjestelmän kehityskaaren ajan (lifecycle). Prosessikeskeisyys mahdollistaa myös sovelluksen joustavamman muuttamisen. Integroinnin ongelmana korostuu sekä yrityskulttuurien erilaisuus että yritysten tietotekniikkaratkaisujen heterogeenisuus. Verkottuminen muodostuu hankalaksi teknisten esteiden johdosta. Tehokkainta olisi, jos informaatiojärjestelmät voisivat kommunikoida standardilla tavalla ja niiden semantiikka (tiedon syntaksi ja merkitys) olisivat samat kaikilla yrityksillä. Valitettavasti näin ei ole ja siksi yritysten ja sovellusten välille joudutaan suorittamaan yhteensovittamista eli integrointia yhteistoiminnallisuuden aikaansaamiseksi. Ihanteena on integraatio, johon organisaatiot voivat liittyä yhteisen rajapinnan kautta. Rajapinnan tulee olla niin yleinen ja yksinkertainen, että hyvinkin erilaisilla sovelluksilla on kyky hyödyntää rajapintaa. Tässä dokumentissa pyritään esittämään yleinen arkkitehtoninen ratkaisu, joka on yleistettävissä yritysten väliseen integraatioon. Esitettävä dynaaminen malli on nähtävä abstraktina viitekehyksenä, johon voidaan peilata järjestelmän nykyistä tilaa ja jota kohti voidaan pyrkiä. Modernit ohjelmistotalojen sovelluspalvelimet sisältävät yleensä kaikki verkkopalvelujen rakentamiseen tarvittavat komponentit kuten web-palvelimen, kehitystyökaluja mm. dokumenttien automaattiseen generointiin, integrointiin muiden järjestelmien kanssa sekä sovelluspalvelimen. Malli on tarkoitettu määrittely-, analyysi- ja suunnitteluvaiheen tarpeisiin. Rakentamisvaiheessa luodusta mallista tehdään tekniikkariippuva toteutus. Dynaaminen malli perustuu hierarkisten Broker-komponenttien käyttöön ja tarjoaa ansaintamahdollisuuden yritysten välisten liiketoimintojen järjestelijälle ja soveltuu erinomaisesti esimerkiksi erilaisten hankintarenkaiden rakentamiseen tai esimerkiksi teollisen tuotannon järjestämisessä. Terveydenhuollossa mallin avulla voidaan rakentaa esimerkiksi asiantuntijapalveluita tai luoda erilaisia hoitoprosesseja, käyttää mallia potilashallinnossa sekä rakentaa käyttöliittymäportaaleja, joiden avulla eri sovellusten toiminnallisuutta voidaan yhdistellä kunkin käyttäjäryhmän vaatimusten mukaisesti. SELVITYS 15 9

10 1.1.2 Taustaa, tavoitteita ja vaatimuksia Tämä dokumentti on tarkoitettu johdatukseksi yritysten ja organisaatioiden tietohallinnossa työskenteleville henkilöille. Tavoitteena on antaa eväitä ohjelmistoarkkitehtuurin suunnitteluun. Dokumentin ymmärtäminen edellyttää jonkin verran ohjelmistotekniikan käsitteiden tuntemusta. Dokumentti on jatkoa PlugIT:n E2-projektissa kehitettyyn sovellusulokkeen avulla tapahtuvaan integraatioon, jossa määriteltiin ja suoritettiin kahdenvälistä integraatiota KYS:n Puijon Sairaalan gastroenterologisen tutkimusyksikön ja kliinisen patologian laboratorion välillä. Integraatiotarve oli seuraava: Gastroenterologinen tutkimusyksikkö pyytää patologin lausunnon näytteestä lähettämällä lähetteen patologille. Integraation avulla lähettävä järjestelmä käyttää vastaanottavan järjestelmän palveluja mm. muodostaen omasta lausunnostaan pyynnön, täydentäen pyyntöä ja lähettäen sen vastaanottavaan järjestelmään. E2-projektissa sovellettiin PlugIT-hankkeessa kehitettyä integrointimenettelyä. Integrointi suoritettiin kahdenvälisesti siten, että toisen sovelluksen sovellusuloke tarjosi toiselle sovellukselle rajapinnan, jota toinen hyödynsi. Siirrettävä tieto sovellusten välillä muodostettiin rakenteisena dokumenttina XML-merkkauskielen avulla, jotta järjestelmän muutoksen takia ei integrointia tarvitse suunnitella kokonaan uudelleen. Kahden välinen integrointi ei kuitenkaan riitä yleiseksi ratkaisuksi liiketoimintaprosessien hallintaan. Tarvitaan yleisempi ratkaisu, joka mahdollistaa liiketoimintaa osallistuvien kumppaneiden yhteistoiminnan joustavammin ja useiden toimijoiden kesken. Tämän dokumentin mallin tavoitteena on suorittaa integrointeja monesta-moneen-tyyppisesti (many-to-many) ja suoraan sovellusten kesken. Aluksi näkökulma oli bottom-up tarkastelu, jonka pohjalta tutkittiin integraatiota ja sen ongelmia. Tarkastelukulma tutki suunnittelumallien avulla E2-arkkitehtuurimallia. Tutkimuksen pohjalta syntyi Broker-arkkitehtuurimalliin pohjautuva arkkitehtuurikuvaus. Mallissa tutkittiin palvelupyyntöjen välitystä tavoitteena tehokas ja skaalautuva komponenttirakenne erilaisten sovellusten kesken. Mallin nimipalveluominaisuuksia suunnittelumallien avulla on tutkittu edelleen. Palvelupyyntö voi muodostaa monimutkaisen tuotantoketjun, jossa transaktiot on hallittava. Palvelupyynnön kulloinenkin käsittelytilanne ja sisältö on hallittava, kun palvelu toteutetaan eri toimijoiden kesken. Sanotaan, että on hallittava konteksti (context management). Tutkittiin myös kontekstinhallinnan ongelmankenttää hajautetussa verkkoympäristössä. Luotu arkkitehtuurikuvaus pyrkii yksinkertaisuuteen ja joustavuuteen. Liiketoimintaprosessit voivat olla monimutkaisia. Pyrittäessä automatisoituihin tuotantoprosesseihin on prosessiin kyettävä tuomaan mukaan joitakin tekoälyyn liittyviä piirteitä kuten yksinkertaista päättelyä (jos x niin y) ja toimintaskriptien toteutusta. Siksi avuksi tarvitaan ohjelmistoagentteja. Agentit ovat palveluohjelmistoja, joiden tarkoituksena on tutkia annettua tehtävää ja tehdä tarvittavia johtopäätöksiä. Agentilta vaaditaan jonkinlaista älykkyyttä, jotta se voisi suorittaa päättelyä (Autonomous Interface Agents, 1997). Selvitysten perusteella kävi ilmi, että bottom-up -lähestymistapa on liian rajoittunut. Jos näkökulma on pelkästään tekninen, on tuloksena integraatio, joka voi olla toiminnaltaan tehokas, mutta joustamaton, koska tarkastelutapa ei huomioi liiketoimintaympäristöä ja sen asettamia vaatimuksia liiketoiminnan kehittyessä. Lähtökohdaksi on otettava top-down -lähestymistapa, mikä mahdollistaa liiketoimintaprosessien huomioimisen integraatiovaatimuksia laadittaessa. Muita vaatimuksia ovat tekniikkariippumattomuus, skaalautuvuus, tehokkuus ja yksinkertaisuus. Top down lähestymistapa tarkoittaa sitä, että lähtökohtana on tuotantoprosessi, jonka kaikki osat (=toiminnot) nähdään palveluina. Palvelut koostuvat toisista palveluista muodostaen toimintaverkon, joka toteuttaa tuotantoprosessin. Tekniikkariippumattomuus merkitsee sitä, että tämän määrittelyn mukainen järjestelmä on toteutettavissa kaikilla olemassa olevilla väliohjelmistoalustoilla. Skaalautuvuutta (scalability) tarvitaan, jotta järjestelmä selviää nopeista palvelupyyntöjen määrän muutoksista. Järjestelmän tulee olla tehokas, joten teknologiaa on sovellettava siten, että välitysjärjestelmän aiheuttama tehokkuushäviö voidaan minimoida. Hajautettu tiedonvälitys lisää väistämättä monimutkaisuutta ja virheen syntymisen mahdollisuus kasvaa verrattuna monoliittiseen keskitettyyn järjestelmään. Järjestelmän on tarjottava virheenkäsittely. Järjestelmän osien tulee olla mahdollisimman 10 PLUGIT-HANKKEEN SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 15

11 standardeja ja yksinkertaisia, jotta järjestelmä toimii luotettavasti ja virheenjäljitys on mahdollisimman helppoa. Koska malli pohjautuu jo olemassa olevaan teknologiaan ja koettuihin käytäntöihin, on sen soveltaminen yritystasolla kohtuullinen tehtävä. Koska integroinnin lähtökohtana on prosessikeskeisyys, niin tehdyt integrointiratkaisut kestävät ja skaalautuvat paremmin yrityksen toimintojen kehittyessä ja muuttuessa. Sovellusten esittämä palvelupyyntö muutetaan rakenteiseksi dokumentiksi XML-koodattuna SOAP-sanomaan paketoituna, joka toimitetaan vastaanottajalle. Kuopion yliopistolla on tutkittu XRake-projektissa (XBI/XRAKE-projekti 2002) merkintätapoja ja menetelmiä heterogeenisten järjestelmien integroimiseen XML-rajapintoja käyttäen. Plugit-hankkeessa on tutkittu kontekstinhallintaa sekä eri järjestelmien välistä käyttäjän tunnistamista ja autentikointia. PlugIT:ssa on myös kehitetty suunnittelumenetelmä komponenttipohjaisten sovellusten kehittämiseksi. Tutkimusten tuloksia sovelletaan tässä mallissa soveltuvin osin. Sovellusten tarjoamat palvelut kuvataan verkkopalvelukuvauskielen (Web Service Description Language WSDL) avulla (Web Services Activity, 2004). 1.2 Ongelmat ja voimat Ongelmat Eri organisaatioilla on käytössään sekä organisaation sisällä että organisaatioiden välillä runsaasti erilaisia ohjelmistoja, joiden kyky yhteistoimintaan toisten ohjelmien kanssa on puutteellista. Ongelmana on kuinka tarjotut palvelut löydetään, tunnistetaan ja kuinka palveluiden semantiikka kyetään hallitsemaan. Lisäksi palvelua vailla olevan on kyettävä esittämään ja toimittamaan palvelupyyntö palvelua tarjoavalle sovellukselle ja päinvastoin. Lisäksi organisaatiot kehittyvät ja muuttuvat nopeasti ajan mukana. Palvelupyynnön toteuttaminen toteutetaan usein verkostoituneesti, jolloin tuotantoprosessista voi muodostua monimutkainen ketju, jossa kunkin osan keskinäiset suhteet ja toteutusjärjestys on hallittava. Tarvitaan koordinaatiota. Asiakkaan pyytämä palvelu voi koostua useista palvelupyynnöistä. Koordinaation avulla asiakkaalle voidaan taata hänen haluamansa palvelu. Koska palvelupyyntö koostuu erillisistä palvelupyynnöistä, joiden suoritukset voivat kokonaispalvelua koottaessa riippua toisistaan, tarvitaan transaktioiden hallintaa. Ongelmaksi muodostuu muodostuvan palvelukokonaisuuden transaktioiden hallinta. Koska palvelupyyntöjen toteuttaminen tuotannossa voi muodostaa pitkän tuotantoketjun, jolloin reaaliaikaisuuden vaatimusta ei voida toteuttaa, ei RPC-tyyliä voida käyttää prosessien toteuttamisessa. Lisäksi yhteistoiminnallisuuden toteuttaminen vaatii eri tiedostomuotojen ja tiedonsiirtotekniikoiden hallintaa kuten rakenteiset dokumentit, binääritiedostot, kokonaisina (block) tai tietovirtoina (stream) siirrettävät dokumentit. Eri vaatimusten toteuttaminen standardilla tavalla voi olla mahdotonta, jolloin joudutaan rakentamaan ongelman ratkaisemiseksi epästandardeja ratkaisuja kuten palvelupyynnön liitteenä toimitettavien binääritiedostojen kuten esimerkiksi kuvatiedostojen siirtämiseksi pyynnön mukana osapuolelta toiselle. Tämä voi tapahtua esimerkiksi http-protokollan mukaisesti MIME-koodattuna lohkoina (Alonso, 2004). Eri yritysten järjestelmien integroiminen on kallista, hankalaa ja hidasta. Yhteistoiminnallisuuden aikaansaaminen vaatii tiedolta formaalia esitysmuotoa. Jotta tietoa voitaisiin käyttää virheettömästi, on sen syntaksi kyettävä esittämään siten, ettei tiedon käsitteleminen aiheuta eri järjestelmissä virheitä (poikkeuksia). Tiedolla on myös merkitys. Tieto on kyettävä määrittelemään siten, että se merkitsee kaikille samaa ja vain samaa. Jo tiedosta sopiminen voi olla integraatiossa vaikeaa. Eräs ratkaisu tiedon ongelmaan ovat koodistot koodistopalvelimineen. Aluksi ajateltiin, että verkkopalveluiden avulla muodostetaan yleisiä kauppapaikkoja, jossa yritykset tarjoavat palveluitaan ja josta asiakkaat löytävät palvelut ja kauppaa käydään automaatti- SELVITYS 15 11

12 sesti verkkopalveluiden avulla. Siihen on vielä pitkä matka. Ongelmana on luottamus. Kuinka voidaan varmistua, että palveluntarjoajan identiteetti on se, miksi hän sen ilmoittaa, jottei tapahdu väärinkäytöksiä? Kuinka voidaan varmistaa tuntemattoman palveluntarjoajan tarjoaman palvelun laatu? Entäpä huomenna, onko palveluntarjoajaa olemassa? Yrityskumppaneiden on tunnettava toisensa, luotettava toiseen ja varsinkin, jos toisen palvelua käytetään osana omaa tuotetta, vaikuttaa huonon alihankkijan suorittama palvelu omaan yrityskuvaan. Verkottuminen tapahtuu suljetummin esimerkiksi siten, että yritykset, jotka tuntevat toisensa, muodostavat tuotantorenkaita. Tai yritys voi rakentaa oman tuotemerkin alihankkijoiden palveluiden avulla vastaten palvelun laadusta Monoliittisten arkkitehtuurien ongelmat Palveluarkitehtuurin näkökulmasta monoliittisuus tarkoittaa kerran (one time), yhteen tarkoitukseen (one purpose) ja yhdellä tavalla (one way). Useimmilla yrityksillä ei ole ohjelmistoja, jotka toteuttaisivat yritystason arkkitehtuurin (ESA) periaatteita. Yritykset kärsivät tästä ongelmasta monin tavoin. Usein yrityksellä on useita ohjelmistoja, jotka on kehitetty tai hankittu koordinoimatta niiden välistä yhteistoimintaa järjestelmällisesti. Seurauksena tästä on järjestämätön monimutkaisuus. Tässäkin tapauksessa automaation lisääminen onnistuu, se vain on kallista, hidasta ja lisää monimutkaisuutta entisestään. Monoliittisuuteen liittyvä tiukka sidonta (tight coupled) hidastaa kykyä muutoksiin. Tällöin yrityksen IT-osastosta tulee kehityksen jarru. IT-osasto suhtautuu kaikkeen kehitykseen negatiivisesti pyrkiessään välttämään työmäärän paisumista ( ei onnistu... ). Tämä hankaloittaa yrityksen liiketoimintastrategioiden suunnittelua ja toteutusta. Tarvitaan joustavuutta. Tiukka sidonta aiheuttaa sen, että johonkin ominaisuuteen vaadittu muutos voi vaikuttaa myös muihin tekijöihin. Esimerkiksi, jos CRM-järjestelmä käyttää toisen järjestelmän tietovarastoja. Tiukka sidonta merkitsee esimerkiksi sitä, että sen sijaan, että tietoja tarjoava sovellus tarjoaisi operaation avulla vastauksen tehtyyn kyselyyn (API-rajapinnan kautta), järjestelmän tietoja käytetäänkin sen tietokantaresurssin kautta. Mikäli tietokantaresurssiin tehdään muutoksia, on muutos huomioitava myös toisessa järjestelmässä. Mitä enemmän riippuvuuksia ohjelmistojen välillä on, sitä hankalammaksi ja kalliimmaksi muutoksiin vastaaminen ja ylläpito muodostuvat Voimat Palvelupyynnön esittäjän palvelupyyntö on välitettävä palveluntarjoajalle ja muunnettava palveluntarjoajan ymmärtämään muotoon. Sovellukset voivat toimia erilaisilla alustoilla. Sovellukset voivat olla perinnejärjestelmiä (legacy), joilla on erittäin vajavainen kyky yhteistoimintaan. Sovellusten välinen kommunikointi on kyettävä toteuttamaan joustavasti, tehokkaasti, turvallisesti ja skaalautuvasti. Asiakkaan tulee kyetä esittämään palvelupyyntö usealle sovellukselle (one-to-many) ja asiakkaan tulee kyetä saamaan vastaus monelta sovellukselta (many-to-one). Tarvitaan siis kykyä manyto-many tyyppiseen viestintään. Organisaatiot toimivat tiimeissä, joita on kyettävä muodostamaan dynaamisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että muodostettaessa ryhmiä niiden käyttöoikeudet voidaan hallita oletusarvoisesti ryhmän organisatorisen aseman perusteella. Jotta tämä saavutettaisiin, on ohjelmistoilla oltava kyky mallintaa organisaatiota. Liiketoimintaprosessit voivat olla monimutkaisia. Prosessi voi sisältää vaatimuksia suoritusjärjestyksestä. Prosessin aiheuttamat poikkeukset on osattava käsitellä. Prosessin on kyettävä esittämään vaihtoehtoisia skenaariota siitä kuinka menetellä kussakin tilanteessa. Yritysten toiminta on dynaamista. Liiketoiminnan perusteet ovat aina samat. Kilpailukyky muodostuu siitä, kuka tuntee parhaiten asiakkaan tarpeet, tunnistaa oman liiketoimintansa vahvuudet ja heikkoudet ja pystyy tarjoamaan asiakkaalle parasta mahdollista palvelua kilpailukykyisesti. Jotta tämä onnistuu, tarvitaan joustavuutta. 12 PLUGIT-HANKKEEN SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 15

13 1.2.4 Tutkimuksen sisältö Tutkimuksen toisessa luvussa käydään lävitse verkkopalveluiden perusteita. Kolmannessa luvussa tutustutaan yritystason palveluarkkitehtuureihin. Luvussa korostetaan yrityksen siirtymäpolkua monoliittisistä sovelluksista yhteistyötä tekeviin komponenttipohjaisiin sovelluksiin. Yritystason sovellusten yhteistoiminnallisuus toteutetaan verkkopalveluarkkitehtuurien avulla. Eri tilanteissa tarvitaan erilaisia ratkaisuja. Yrityksen on kussakin tapauksessa mietittävä, mikä on sille parasta. Neljännessä luvussa esitellään dynaamisen integrointimallin teoreettinen perusta. Esitellään mallin perusarkkitehtuuri ja keskeisimmät hypoteesit. Liiketoimintaprosessin mallintamiseksi esitellään arkkitehtuurin määrittelyprosessi, jossa lähtökohtana ovat yrityksen liiketoimintaprosessit ja liiketoimintaentiteetit. Prosessit muodostavat palveluketjuja. Palvelukeskeisen arkkitehtuurin keskeisimpiä tehtäviä on prosessin mallintaminen. Viidennessä luvussa kuvataan dynaaminen arkkitehtuuri ja toimintaympäristö. Luvussa kuvataan komponentit, rajapinnat, koordinaationhallinnan ja transaktioiden perusteet. Luvussa kuusi sovelletaan dynaamista arkkitehtuuria terveydenhuollossa mallintamalla tuotantoprosessia palvelukomponenttien avulla. Kahden skenaarion avulla esitetään kuvitteellinen tilanne sekä perusterveydenhuollosta että erikoissairaanhoidosta. Viimeisessä luvussa luodaan yhteenveto ja arvioidaan tulevaa kehitystä. 1.3 Historiaa Tietojenkäsittelytehtävien historia voidaan jakaa kolmeen tai neljään jaksoon. 80-luvulle asti tietojenkäsittelytehtävät perustuivat eräajotyyppisiin järjestelmiin, jolloin ensin tallennettiin järjestelmään tarvittavat tiedot ja tallennuksen jälkeen suoritettiin tarkistusajo ja varsinainen tuotantoajo. Teknologian kehittymättömyys ja kalleus johti siihen, että tietojenkäsittelyä käytettiin yritysten prosessien hallinnassa pääasiassa hallinnollisissa tehtävissä esimerkiksi henkilöstöhallinnossa ja laskentatoimessa. Hallinnolliset tehtävät tarjosivat olemassa olevalle tietojenkäsittelymallille sopivia tehtäviä sisältäen lajittelu-, laskenta- ja tulostustehtäviä. Malli tarjosi mahdollisuuden palvelupohjaiseen tuotantoon, jossa tietojenkäsittelypalvelut ostettiin palveluoperaattorilta. Tällöin tallennusvaihe tehtiin usein itse, ja operaattori suorittu tarpeelliset tietokoneajot ja toimitti asiakkaalle asiakkaan tarvitsemat tulosteet. Käytetyintä tällainen ohjelmistopalvelu oli esimerkiksi palkanlaskennassa (palkka-ajot, tilipussit, maksatus) ja kirjanpidossa (kirjanpito, reskontrat, laskutus ja ulkoinen laskentatoimi). Teknologia kehittyi. Halvat PC-laitteet, minitietokoneet ja mikroverkot laajensivat tietokoneiden käyttöä ja loivat uusia käyttötapoja. Entistä tehokkaammat mikrotietokoneet tarjosivat käyttöliittymänsä kautta mahdollisuuden tehdä reaaliaikaisia kyselyjä, päivityksiä ja tulostuksia. Aiemmin päivitys- ja kyselytehtävät pystyttiin tekemään ainoastaan suurten yritysten tietojärjestelmissä. Tietojen ja tietojenkäsittelyn hallinta siirtyi palvelukeskuksilta yrityksille. Yritykset omistivat usein laitteensa ja ohjelmistonsa. Teknologia tarjosi aiempaa paremman palvelukyvyn, ja tietojenkäsittelyä voitiin soveltaa uusissa liiketoimintatehtävissä. Lopulta Internet ja sen globaali rakenne mahdollisti yritysten välisen tietojenvaihdon. Tyypillinen tälle ajalle ominainen yritysratkaisu oli usein se, että toimistopalvelut toimivat käyttäjien mikrotietokoneissa (fat client) ja yhteisiä palveluja olivat tiedosto- ja tulostuspalvelut (Sessions, 2000). Taloushallinto hoidettiin pääasiassa minitietokoneiden avulla, koska ohjelmistotoimittajat tarjosivat ohjelmistopalveluita omilla alustoillaan. Taloushallinnon ohjelmistot olivat luonteeltaan monoliittisia ja niiden integrointi mikroverkkoihin oli vaikeaa. 90-luvun lopulla tietojenkäsittely oli osa jokaisen yrityksen arkea, se oli jokaisella työpöydällä. Tiedon ja tiedonkäsittelyn hallinta johti siihen, että tietojenkäsittelytehtävät suoritettiin hajautetusti verkossa. Ongelmaksi muodostui vaatimus ohjelmistojen yhteistoiminnallisuudesta, ylläpidettävyydestä ja järjestelmien hallinnasta. Pyrittiin vähentämään käyttäjän työpöytäkerroksen tehtäviä (workspace tier). Asiakaskerroksen tehtäviä siirrettiin sovellustason kerrokselle (thin- SELVITYS 15 13

14 client). Tavoitteena oli, että työpöytäkerros hallitsee sovellusten esittämisen (käyttöliittymän) ja varsinaiset työtehtävät keskitetään sovelluspalvelimille, jotka käyttävät tiedonhallintaan siihen erikoistuneita tietokantapalvelimia. Siirryttiin komponenttipohjaiseen ajatteluun (component-oriented approach), mikä tarkoittaa sovellusten jakamista osiin siten, että näitä osia voidaan uudelleenkäyttää (Reuse) maksimaalisesti. Pian havaittiin, että ohjelmistojen kyky yhteistoimintaan (interoperability) oli puutteellista. Internetistä oli jo muodostunut globaali kaikkialle ulottuvat tietoverkko. Tämän vuoksi ryhdyttiin kehittämään tekniikoita kuten ebxml liiketoimintojen dokumenttien vaihtoa varten (Top-down dokumenttipohjainen lähestymistapa) ja verkkopalveluarkkitehtuuri (Web Service Architecture WSA) ohjelmistojen operaatioiden hallintaan (bottom-up prosessipohjainen lähestymistapa), joiden avulla tietoverkon kautta voitiin vaihtaa palvelupyyntöjä tai dokumentteja yritysten välillä. Syntyivät verkkopalvelut (Web services). Jo hajautuksen käyttöönotto 90-luvulla loi monimutkaisen ohjelmistoinfrastruktuurin. Verkkopalvelutekniikoiden käyttöönotto lisää edelleen monimutkaisuutta. Tämän vuoksi markkinoille on syntynyt tarvetta ja kysyntää palveluista. Vanha palvelukeskusajattelu uudessa muodossa on muodostumassa houkuttelevaksi ja kilpailukykyiseksi ratkaisuksi. Asiakas ostaa palveluita ja maksaa palveluista käytön mukaan. Ulkoistamalla osan toimintoja palveluiden avulla, yritys voi keskittyä ydintoimintoihinsa. Palvelutarjoaja voi erikoistua palvelutuotantoon ja tarjota asiakkailleen parasta mahdollista palvelua. Palveluntarjoaja voi ostaa osan palveluita toisilta palveluntarjoajilta ja niin edelleen. Palvelukeskeinen lähestymistapa (service-oriented approach) tuottaa yritysten kesken monipuolisia verkostoja, joissa toiminnan tehokkuus saavutetaan erikoistumalla. Ohjelmistot kykenevät automaattiseen yhteistoimintaan verkkopalveluiden avulla. Verkkopalveluiden avulla palvelujen rakenne ja semantiikka kuvataan, palvelut löydetään ja palveluja kutsutaan. Yritykset voivat luoda yhteistoimintaverkostoja ja sovittaa tietojärjestelmänsä yhteen siten, että voidaan luoda palvelukokonaisuuksia. Yhteistoiminta ratkaistaan palvelukeskeisen arkkitehtuurin avulla (SOA Service-oriented Architecture). Palveluoperaattori saa tulonsa myymästään palvelusta. Asiakas liittää omat tietojärjestelmänsä palveluun ja palveluoperaattori kokoaa oman palvelunsa muista palveluista. Markkinoilla on tarvetta palveluintegraattorista (service integrator), joka liittää eri palvelut toisiinsa ja luo rajapinnan asiakkaan ja palvelun välille. Palvelukeskeinen toimintamalli muuttaa ohjelmistoliiketoiminnan ansaintalogiikkaa. Ohjelmistoyrityksen on kyettävä hyödyntämään palveluliiketoiminnan antamat mahdollisuudet ja parantamaan tuotteidensa ominaisuuksia siten, että niillä on tarvittava yhteistoiminnallisuus verkkopalveluympäristössä. 14 PLUGIT-HANKKEEN SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 15

TYÖPYÖTÄINTEGRAATION AVOIMET SOVEL- LUSRAJAPINNAT

TYÖPYÖTÄINTEGRAATION AVOIMET SOVEL- LUSRAJAPINNAT PLUGIT-HANKKEEN SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 6 STUDIES AND REPORTS OF THE PLUGIT PROJECT 6 Mika Tuomainen, Antti Komulainen, Juha Rannanheimo, Juha Mykkänen TYÖPYÖTÄINTEGRAATION AVOIMET SOVEL- LUSRAJAPINNAT

Lisätiedot

Service Oriented Software Engineering (SOSE) - tutkimusprojekti

Service Oriented Software Engineering (SOSE) - tutkimusprojekti Tietojenkäsittelytieteen laitos, Ohjelmistotekniikka Department of Computer Science, Software Engineering Service Oriented Software Engineering (SOSE) - tutkimusprojekti TUTKIMUSSUUNNITELMA 1. Tiivistelmä

Lisätiedot

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Tekijät Päiväys 31.8.2007 Juha Mykkänen, Heli Luostarinen, Assi Pöyhölä, Esa Paakkanen, Marko

Lisätiedot

Hannu Peltola Palvelusuuntautunut arkkitehtuuri ja xmlverkkopalvelut

Hannu Peltola Palvelusuuntautunut arkkitehtuuri ja xmlverkkopalvelut EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Hannu Peltola Palvelusuuntautunut arkkitehtuuri ja xmlverkkopalvelut Insinöörityö 12.4.2007 Ohjaaja: toimitusjohtaja Jukka Kuikanvirta Ohjaava opettaja:

Lisätiedot

Vaatimusmäärittelymenetelmät komponenttituotannon tukena havaintoja soveltamisesta

Vaatimusmäärittelymenetelmät komponenttituotannon tukena havaintoja soveltamisesta Vaatimusmäärittelymenetelmät komponenttituotannon tukena havaintoja soveltamisesta Irmeli Minkkinen Pro gradu -tutkielma Kuopion yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Elokuu 2004 TIIVISTELMÄ KUOPION

Lisätiedot

Minna Porali, Annamari Riekkinen, Pentti Pohjolainen, Juha Mykkänen, Tanja Toroi, Tarja-Liisa Kärkkäinen, Anne Eerola

Minna Porali, Annamari Riekkinen, Pentti Pohjolainen, Juha Mykkänen, Tanja Toroi, Tarja-Liisa Kärkkäinen, Anne Eerola PLUGIT-HANKKEEN SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA STUDIES AND REPORTS OF THE PLUGIT PROJECT Minna Porali, Annamari Riekkinen, Pentti Pohjolainen, Juha Mykkänen, Tanja Toroi, Tarja-Liisa Kärkkäinen, Anne Eerola

Lisätiedot

Yhteentoimivuus, standardit ja palveluarkkitehtuuri

Yhteentoimivuus, standardit ja palveluarkkitehtuuri Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen, Hannu Virkanen Yhteentoimivuus, standardit ja palveluarkkitehtuuri SOLEA-hanke Itä-Suomen yliopisto Aalto-yliopisto Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen,

Lisätiedot

Massaräätälöinti ohjelmistotuotannossa kustannustehokkuuden näkökulmasta. Perttu Hallikainen

Massaräätälöinti ohjelmistotuotannossa kustannustehokkuuden näkökulmasta. Perttu Hallikainen Massaräätälöinti ohjelmistotuotannossa kustannustehokkuuden näkökulmasta Perttu Hallikainen Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu -tutkielma Ohjaaja: Mikko Ruohonen

Lisätiedot

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Supply Chain Management - SCM

Supply Chain Management - SCM University of Vaasa, Department of Computer Science, Supply Chain Management - SCM Toimitusketjun hallinta on käsitteenä logistiikkaa laajempi ja kattaa tuotteiden sekä niihin liittyvän tiedon ja rahan

Lisätiedot

Informaatiojärjestelmien integroiminen terveydenhuollossa

Informaatiojärjestelmien integroiminen terveydenhuollossa Informaatiojärjestelmien integroiminen terveydenhuollossa...eli miten sovittaa yhteen XML, HL7 ja EDIFACT? Kari Mattsson Tietojenkäsittelyoppi Turun yliopisto Pro Gradu 31.12.2000

Lisätiedot

Komponenttiteknologia

Komponenttiteknologia Komponenttiteknologia Komponenttiteknologia on järjestelmien rakentamisen uusin aalto. Komponenttien avulla on mahdollisuus päästä tehokkaampaan sovelluskehitykseen ja jo tehdyn kehityksen uudelleenkäyttöön.

Lisätiedot

Sovellusten liittäminen BPEL-prosessiin

Sovellusten liittäminen BPEL-prosessiin Sovellusten liittäminen BPEL-prosessiin Markku Hirvonen 14.5 2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Liiketoiminnan mallintaminen ja mallinnetun prosessin suorittaminen

Lisätiedot

Suunnittelumallien systemaattinen yhdistäminen

Suunnittelumallien systemaattinen yhdistäminen Suunnittelumallien systemaattinen yhdistäminen Jussi Lehikoinen 23.5.2007 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Suunnittelumallit esittävät aiemmin hyväksi havaittuja

Lisätiedot

Opinnäytetyö AMK. Tietojenkäsittely. Tietoliikenne. Niko Rinne ERP PILVIPALVELUNA. Tietopaketti pk-yrityksille

Opinnäytetyö AMK. Tietojenkäsittely. Tietoliikenne. Niko Rinne ERP PILVIPALVELUNA. Tietopaketti pk-yrityksille Opinnäytetyö AMK Tietojenkäsittely Tietoliikenne 2012 Niko Rinne ERP PILVIPALVELUNA Tietopaketti pk-yrityksille OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittely Tietoliikenne Huhtikuu

Lisätiedot

Pieniä tietojenkäsittelytieteellisiä. Kevät 2007

Pieniä tietojenkäsittelytieteellisiä. Kevät 2007 Erkki Mäkinen (toim.) Pieniä tietojenkäsittelytieteellisiä tutkimuksia Kevät 2007 TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TAMPEREEN YLIOPISTO D 2007 5 TAMPERE 2007 TAMPEREEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurin ja palveluarkkitehtuurin menetelmät ja välineet

Kokonaisarkkitehtuurin ja palveluarkkitehtuurin menetelmät ja välineet Timo Itälä, Juha Mykkänen, Hannu Virkanen, Tuija Tiihonen, Kari Hiekkanen, Irmeli Luukkonen, Ilkka Sammelvuo, Ilkka Melleri, Yong Han Kokonaisarkkitehtuurin ja palveluarkkitehtuurin menetelmät ja välineet

Lisätiedot

SYYSKOKOUS JA JÄSENILTA 21.11.2007

SYYSKOKOUS JA JÄSENILTA 21.11.2007 SYYSKOKOUS JA JÄSENILTA 21.11.2007 Varaa jo kalenteriisi 21.11. klo 16:00 Sytykeen jäsentilaisuudelle ja syyskokoukselle. Tilaisuus pidetään SYSOPENDIGIA:n tiloissa; Hiomotie 19, HKI Aihe tulee liittymään

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto DIPLOMITYÖ TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN Lappeenrannassa 23. toukokuuta 2007 Antti Reinikka Konstunkaari

Lisätiedot

SOVELLUSALUEMALLINNUS OHJELMISTOTUOTANNON TUKENA

SOVELLUSALUEMALLINNUS OHJELMISTOTUOTANNON TUKENA Risto Moilanen SOVELLUSALUEMALLINNUS OHJELMISTOTUOTANNON TUKENA Tietotekniikan pro gradu -tutkielma Ohjelmistotekniikan linja 28.11.2006 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Tekijä: Risto Moilanen

Lisätiedot

Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta

Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta Timo Väänänen 13.6.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu-tutkielma Tiivistelmä

Lisätiedot

INFORMAATIOJÄRJESTELMIEN (INFORMAATIOSYSTEEMIEN) KUVAAMINEN TIETOKONEJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELUSSA

INFORMAATIOJÄRJESTELMIEN (INFORMAATIOSYSTEEMIEN) KUVAAMINEN TIETOKONEJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELUSSA INFORMAATIOJÄRJESTELMIEN (INFORMAATIOSYSTEEMIEN) KUVAAMINEN TIETOKONEJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELUSSA Vesa Surakka 16.9.2004 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma TIIVISTELMÄ Tässä

Lisätiedot

evalue Bulletin IT Value Barometer 2002 e-auditointi ja e-riskit Välittömät vaikutukset toimintaan IT Value Barometer-periaate

evalue Bulletin IT Value Barometer 2002 e-auditointi ja e-riskit Välittömät vaikutukset toimintaan IT Value Barometer-periaate evalue Bulletin Thinking Business Lokakuu 2001 IT Value Barometer 2002 IT-kypsyys ja hyötytason mittaus Aarni Heiskanen Thinking Business Yrityksen IT-panostuksilla ja liiketoiminnan tuloksella ei ole

Lisätiedot

Jonna Heikkinen IMAGON OY:N TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ

Jonna Heikkinen IMAGON OY:N TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ Jonna Heikkinen IMAGON OY:N TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tradenomikoulutus Liiketalouden koulutusohjelma Syksy 2008 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala Yhteiskuntatieteiden,

Lisätiedot

Analytiikan hyödyntäminen liiketoiminnassa

Analytiikan hyödyntäminen liiketoiminnassa TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Kustannusjohtaminen Analytiikan hyödyntäminen liiketoiminnassa Utilization of analytics in business Kandidaatintyö Joonas Heikelä Olli Pirskanen TIIVISTELMÄ Tekijä: Joonas Heikelä,

Lisätiedot

Digitaalinen verkostotalous

Digitaalinen verkostotalous Digitaalinen verkostotalous Tietotekniikan mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä Juha Luomala, Juha Heikkinen, Karri Virkajärvi, Jukka Heikkilä, Anne Karjalainen, Anri Kivimäki, Timo Käkölä, Outi

Lisätiedot

Sosiaalialan tietojärjestelmästandardien kartoitus

Sosiaalialan tietojärjestelmästandardien kartoitus Sosiaalialan tietojärjestelmästandardien kartoitus Kuopion yliopisto, Tietotekniikkakeskus, HIS tutkimusyksikkö Yhteyshenkilö Esa Paakkanen (Esa.Paakkanen@uku.fi) Dokumentin versio 1.1 Päiväys 2.2.2007

Lisätiedot

Kohti hajautettua ohjelmistokehitystä

Kohti hajautettua ohjelmistokehitystä Kohti hajautettua ohjelmistokehitystä Juha Rinne Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Marraskuu 2001 Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Juha Rinne:

Lisätiedot

ASIAKKUUDENHALLINTA TOIMITILAPALVELUYMPÄRISTÖSSÄ

ASIAKKUUDENHALLINTA TOIMITILAPALVELUYMPÄRISTÖSSÄ Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 209 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 209 Espoo 2002 TKK-RTA-R209 ASIAKKUUDENHALLINTA

Lisätiedot

Automaatiosuunnittelun. prosessimalli. Yhteiset käsitteet verkottuneen suunnittelun perustana. Suomen Automaatioseura ry Finnish Society of Automation

Automaatiosuunnittelun. prosessimalli. Yhteiset käsitteet verkottuneen suunnittelun perustana. Suomen Automaatioseura ry Finnish Society of Automation Automaatiosuunnittelun prosessimalli Yhteiset käsitteet verkottuneen suunnittelun perustana Suomen Automaatioseura ry Finnish Society of Automation Verkkojulkaisu Julkaisija: Suomen Automaatioseura ry

Lisätiedot