ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2008"

Transkriptio

1 1 ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2008 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNNAN... 2 ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA TARKASTUSLAUTAKUNTA JA TILINTARKASTUS Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano Tarkastuslautakunnan toiminta Kokoukset ja koulutukset Pöytäkirjaseuranta Tarkastustoimisto Tilintarkastaja ARVIO KAUPUNGINHALLITUKSEN LAATIMASTA TOIMINTAKERTOMUKSESTA EDELLISTEN ( ) ARVIOINTIKERTOMUSTEN JOHDOSTA TEHTYJEN TOIMENPITEIDEN ARVIOINTI KAUPUNGIN STRATEGIAT JA TAVOITTEET Toiminnallisten tavoitteiden asettaminen Kriittiset menestystekijät ja niiden tavoiteltavat kehityssuunnat Kilpailukykyinen ja elinvoimainen Hämeenlinna TOIMIALAKOHTAINEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Keskushallinto Tilapalvelu Sosiaali- ja terveystoimen toimiala Koulutuksen ja kulttuurin toimiala Tekniikan ja ympäristön toimiala Varikko Kanta-Hämeen pelastuslaitos Hämeenlinnan seudullinen ympäristötoimi Linnan ateria KUNTAKONSERNI Konserniyhtiöt Konsernitilinpäätös Konserniohjaus ja valvonta YHTEENVETO JA TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINNOIMAT... TÄRKEÄT ASIAT Siirtoviivemaksut Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Sopimusten hallinta ja seuranta Ostopalvelujen hankinta ja kilpailuttaminen Korjausvelka Tietojärjestelmämuutokset ja tietoturvallisuuden hallinta Uudistuva Hämeenlinna ESTEELLISYYDET Kannen Tuula Mäkinen / kaupunginkanslia

2 HÄMEENLINNAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE 2 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA TARKASTUSLAUTAKUNTA JA TILINTARKASTUS 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano Valtuuston asettaman tarkastuslautakunnan tehtävänä on KuntaL:n 71 :n mukaisesti huolehtia Hämeenlinnan kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastamista koskevat asiat. Lautakunta arvioi valtuuston asettamien strategisten tavoitteiden ja talousarviotavoitteiden toteutumista, toiminnan tarkoituksenmukaisuutta, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Arvioinnin tulokset kootaan vuosittain laadittavaan arviointikertomukseen. Arviointikertomuksen tarkoituksena on tuottaa kaupungin strategisen johtamisen ja toiminnan kehittämisen tueksi luotettavaa ja olennaista arviointitietoa valtuustolle, muille päätöksentekijöille, kuntalaisille, ympäröivälle yhteiskunnalle ja kaupungin henkilöstölle. Elokuun alussa 2006 voimaan tullut kuntalain muutos vaatii tarkastuslautakuntaa arvioimaan talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä, mikäli kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää. Lautakuntaan kuuluu 9 jäsentä, joista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava valtuutettuja. Kaupunginvaltuusto on asettanut tarkastuslautakunnan valtuustokaudelle Lautakunnan kokoonpano Jäsen Varajäsen Laaksonen Katriina pj asti Hietanen Susanna Niemi Raija vpj, pj alk. Tuominen Hannu Eroaho Matti Rajala Kalevi Hallila Liisa Suokas Raija Iivonen Elina vpj alk. Tuominen Milko asti Ranne Jari alk Jokinen Kari Ruokonen Reijo Ruusunen Ritva Tiesmaa Leena Salminen Alpo Pohjola Eira Salonen Kalevi Laru Juhani Viskari Minna alk. Hietanen Susanna Tarkastuslautakunnan esittelijänä toimii puheenjohtaja. Sihteerinä toimi asti tarkastussihteeri Päivi Salmén ja alkaen uuden organisaation myötä tarkastuspäällikkö Juho Ainasoja. Lautakunnan valmistelijana toimi asti tarkastussihteeri Päivi Salmén ja alkaen lisäksi tarkastussihteeri Marja Saarinen. 1.2 Tarkastuslautakunnan toiminta Tarkastuslautakunta on tehnyt toimintasuunnitelman nelivuotiskaudeksi , minkä pohjalta vuosittain laaditaan työohjelma. Toimintasuunnitelman painopistealueita vuodelle 2008 olivat keskushallinto, tekniikka ja ympäristö, rakennusvalvonta, Kanta-Hämeen pelastuslaitos, konserniohjaus, konserniyhtiöistä Hämeenlinnan Asunnot Oy, Teknologiakeskus Innopark Oy ja Kehittämiskeskus Oy Häme. Työohjelmansa mukaisesti tarkastuslautakunta on kokoontunut 13 kertaa vuoden 2008 arviointiin liittyen. Kokouksissa on kuultu kaupunginjohtajia, toimialajohtajia ja eri palveluyksiköiden viranhaltijoita sekä konserniyhtiöiden edustajia toiminnan organisoinnista, tavoitteiden asettelusta ja niiden toteutumisesta sekä ajankohtaisista asioista. Arvioinnin pohjana ovat olleet kaupunginhallituksen laatima toimintakertomus, tilintarkastajan raportit ja selvitykset sekä toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat. Lisäksi on hyödynnetty erilaisia kaupungin toiminnasta ja asukkaiden hyvinvoinnista kertovia selvityksiä.

3 3 1.3 Kokoukset ja koulutukset Varsinaisia vuoden 2008 arviointiin liittyviä kokouksia lautakunta piti seuraavasti: Teknologiakeskus Innopark Oy Kaupungin talouden ja toiminnan yleiskatsaus, kuntaliitostilanne Tilintarkastuksen kilpailuttaminen Kuntaliitos. Vuoden 2007 arviointikertomuksesta annetut lausunnot Kilpailuasiamies / yrittäjyyden kaupunki. Kehittämiskeskus Oy Häme Rakennusvalvonta / laskutus ja lupa-asiat Hämeenlinnan Asunnot Oy Konsernivalvonta Maanrakennustoimisto / katujen kunnossapito Hämeenlinnan ja Seudullinen ympäristötoimi / elintarvikealan valvonta Kuntaliitoksen toteutuminen, Kanta-Hämeen Pelastuslaitos Arviointikertomuksen valmistelua Arviointikertomuksen luovutus Lautakunnan jäsenet ja tarkastussihteeri ovat osallistuneet sekä seutukunnallisiin että valtakunnallisiin tarkastuslautakuntien seminaareihin ja alan koulutustilaisuuksiin seuraavasti: Seminaari Lahden ja Jyväskylän tarkastuslautakuntien kanssa Hämeenlinnassa , koko lautakunta ja tarkastussihteeri Oy Audiator Ab:n järjestämä Auditio 2008 Hämeenlinnassa Verkatehtaalla , koko lautakunta ja tarkastussihteeri 1.4 Pöytäkirjaseuranta Lautakunnan jäsenet ovat työnjakonsa mukaisesti seuranneet lautakuntien toimintaa tutustumalla niiden esityslistoihin tai pöytäkirjoihin. Niistä esiin tulleita asioita on käsitelty jokaisessa kokouksessa omana pykälänä ja tarvittaessa pyydetty niistä erillisiä selvityksiä. Pöytäkirjaseuranta kattaa kaikki lautakunnat. 1.5 Tarkastustoimisto Tarkastustoimisto on vastannut toimintasääntönsä mukaisesti tarkastuslautakunnan asioiden valmistelusta ja muista lautakunnan toimistotehtävistä. Tarkastustoimistossa on ollut tarkastussihteeri, joka on toiminut lautakunnan sihteerinä ja valmistelijana sekä avustanut tilintarkastajaa sovitun työnjaon mukaisesti alkaen uuden tarkastussäännön mukaisesti tarkastustoimiston organisaatioon kuuluvat tarkastuspäällikkönä Juho Ainasoja, tarkastajana Päivi Salmén ja tarkastussihteerinä Marja Saarinen. Tarkastustoimiston tehtäviin kuuluu tarkastuslautakunnan valmistelutehtävän lisäksi seurata, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimivat tarkoituksenmukaisella tavalla ja tarvittaessa olla kaupunginjohtajan apuna sisäisen valvonnan toimeenpanossa. Toimiston tulee seurata kaupunkikonsernin taloudelliseen asemaan vaikuttavien keskeisten tekijöiden kehitystä ja tehdä niitä sekä hallinnon ja taloudenhoidon kehittämistä koskevia tarpeellisia aloitteita ja esityksiä. Toimisto opastaa ja neuvoo henkilöstöä hyvän kunnallisen tilintarkastustavan mukaisesti. 1.6 Tilintarkastaja Tilintarkastajaksi vuosille kaupunginvaltuusto valitsi Oy Audiator Ab:n. Vastuunalaisena tilintarkastajana toimi Olli Ainasvuori JHTT asti ja alkaen Sisko Myöhänen JHTT. Tilintarkastaja on antanut tarkastuslautakunnalle vuoden 2008 tarkastuksesta kaksi raporttia sekä suullisia selvityksiä suoritetuista erillistarkastuksista. Tilintarkastajan tarkastuksista laatimat raportit ja muistiot on toimitettu tarkastetun yksikön johdolle, kaupunginjohtajille ja rahoitusjohtajalle, joissakin tapauksissa myös johto-

4 ryhmän jäsenille. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että raporteissa ja muistioissa esitetyt suositukset otetaan huomioon toiminnassa ja ne johtavat korjaaviin toimenpiteisiin. Tilintarkastaja on antanut lautakunnalle tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta Tilintarkastaja on kertomuksessaan ehdottanut, että tilinpäätös voidaan hyväksyä ja toimielinten jäsenille sekä tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille voidaan myöntää vastuuvapaus tarkastetulta tilikaudelta ARVIO KAUPUNGINHALLITUKSEN LAATIMASTA TOIMINTAKERTOMUKSESTA Kuntaliitto on antanut kunnille ohjeen Suositus arvioinnista kuntien valtuustoille. Suosituksen mukaan arviointikertomukseen tulee sisältyä tarkastuslautakunnan arvio kunnanhallituksen laatiman toimintakertomuksen laadusta, luotettavuudesta ja kehittämistarpeista. Tarkastuslautakunta on saanut arvioitavakseen Hämeenlinnan kaupunginhallituksen hyväksymän vuoden 2008 tilinpäätöksen, johon sisältyy toimintakertomus. Toimintakertomus on ulkonäöltään selkeä ja helppolukuinen. Talousarviossa oli kahdeksan (8) konserniyhtiötä, joille oli asetettu valtuuston taholta tavoitteita. Tilinpäätöksen konserniraportissa oli kuuden konserniyhtiön antama selvitys tavoitteiden toteutumisesta. Kantolan Kiinteistöt Oy:n ja Teknologiakeskus Innopark Oy:n selvitykset tavoitteiden toteutumisesta puuttuvat. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä määritellään toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sitovuus erillisillä sitovuus-säännöillä (talousarvio s.11.) Tarkastuslautakunta arvioi toimintakertomuksen sisältöä ja tietojen esittämistä sitovuussääntöjen noudattamisen lähtökohdasta. Lautakunnan mielestä toimintakertomuksessa oli ristiriitaisuuksia sekä taloudellisten että toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen esittämisessä. Lautakunta pitää tärkeänä, että sitovuussäännöt selkiytetään, jotta talousarviossa ja toimintakertomuksessa esitetyt tiedot ovat yksiselitteisiä. Tilintarkastaja Sisko Myöhänen on tilinpäätöksen tarkastamista koskevassa raportissaan myös puuttunut asiaan ja todennut mm: Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antaman yleisohjeen mukaan talousarvion toteutumisvertailu laaditaan sillä tarkkuudella, jolla valtuusto on hyväksynyt tavoitteen, määrärahan tai tuloarvion yksittäiselle tehtävälle, hankkeelle tai muulla meno- tai tuloerälle. Yhteenvedon talousarvion toteutumisesta tilinpäätöksen sivulla 86 tulisi antaa kokonaiskuva talousarvion toteutumisesta. Taulukossa on esitetty määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen valtuustoa sitovalla tasolla. Sitovuustaso valtuustoon nähden on joillain tulosalueilla bruttositova, joillain tulosalueilla nettositova. Lisäksi valtuusto on päättänyt Seudullisen ympäristötoimen, varikkopalvelujen ja Linnan Aterian tilikauden tulokset valtuustoon nähden sitoviksi eriksi. Talousarvion toteutumistaulukossa kuitenkin (s. 86) seudullisen ympäristötoimen sitovuus on merkitty edellisestä poiketen nettositovaksi. Vuoden 2008 tilinpäätöksessä esitetty talousarvion toteutumisvertailu ei ole kaikilta osin yhdenmukainen valtuuston hyväksymän talousarvion kanssa. Poikkeamia on tavoitteiden esittämisessä. Talousarviossa sivulla 13 on esitetty yhdistelmä valtuustoon nähden sitovista toiminnallisista tavoitteista. Yhdistelmästä puuttuu mm. varikon tavoitteet. Lisäksi yhdistelmässä esitetyt Kanta-Hämeen pelastuslautakunnan tavoitteet eivät vastaa talousarviossa myöhemmin esitettyjä pelastuslautakunnan tavoitteita, joiden tavoitteiden toteutumista pelastuslautakunta on omassa toimintakertomuksessaan arvioinut. Talousarvion esittämistapaa ja sisältöä tulee kehittää siten, että talousarviosta selkeästi ilmenee valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Lisäksi suosittelemme, että kaupungin johto tekee myös yhteenvedon tavoitteiden toteutumisesta. Siitä tulisi käydä ilmi johdon näkemys tavoitteiden kokonaistoteutumisesta. Tarkastuslautakunta on useana vuonna kiinnittänyt huomiota toiminnan tavoitteiden ja mittareiden puutteellisuuksiin. Arviointi edellyttää selkeitä tavoitteita ja mittareita. Vrt. s. 7. Tarkastuslautakunta kiinnittää vakavaa huomiota siihen, että sitovien tavoitteiden ja resurssien muuttaminen kesken vuotta vaatii aina valtuuston päätöksen.

5 Kaikkien valtuuston asettamien sitovien tavoitteiden toteutuminen/toteutumatta jääminen tulee kertoa toimintakertomuksessa. Tarkastuslautakunta havaitsi, että sitovia tavoitteita oli jätetty joissain kohdin kokonaan kommentoimatta. Toisaalta oli saatettu kertoa vain onnistuneiden tavoitteiden toteutumisesta ja jätetty kertomatta se, missä ei ollut onnistuttu. Tarkastuslautakunta korostaa edelleen toimintakertomuksessa esitettyjen tietojen luotettavuuden tärkeyttä. Toimintakertomuksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kaupungin toiminnasta ja taloudesta EDELLISTEN ( ) ARVIOINTIKERTOMUSTEN JOHDOSTA TEHTYJEN TOIMENPITEIDEN ARVIOINTI Vuoden 2005 arviointikertomus käsiteltiin valtuustossa , Vuoden 2006 arviointikertomus käsiteltiin valtuustossa Vuoden 2007 arviointikertomus käsiteltiin valtuustossa Valtuusto velvoitti kaupunginhallituksen tuomaan vuosien 2006, 2007 ja 2008 lokakuun loppuun mennessä kaupunginvaltuustolle selvitykset kunkin vuoden toimenpiteistä, joihin eri hallintokunnissa on ryhdytty tai joita tullaan tekemään tarkastuslautakunnan esittämien epäkohtien korjaamiseksi. Tarkastuslautakunta on tutustunut annettuihin selvityksiin. Seuraavassa joitakin lyhyitä otteita kunkin vuoden arviointikertomuksesta, onko niihin annettu selvitys ja lautakunnan arvio tehdyistä toimenpiteistä: Vastuualue Asia Arviointi Tot./ Ei tot. / Huomautus aloitettu ei al. Keskushallinto ja talous Sitovia tavoitteita liian paljon 2005 x Sitovat tavoitteet pudotettiin 3-5 kappaleeseen/ lautakunta. Projektien kokonaiskoordinointi tarpeen (projektirekisteri) 2006 x Esitetään jatkossa taulukkomuodossa. Projektirekisteri otettu käyttöön v joulukuussa. Henkilöstöhallinto Tilapalvelu Sosiaali ja terv.toimen toimiala Tavoitteiden toteutumisesta ei kaikilta osin annettu selvitystä. Selvitys työkyvyn, työhyvinvoinnin, osaamisen ja ammattitaidon kehittämistä koskevien tavoitteiden toteumisesta ja tuloksista Kiinteistöjen myynnin ja purkujen jälkeen jäljelle jäävän kiinteistömassan peruskojauskustannusten varautumiseen. Selvitys kunnossapitomäärähojen kohdentamisesta Korjaustarpeen kartoitus ja tarpeellisuus Korjaustarpeen kartoitus ja tarpeellisuus Päiväkotihoidossa ei saavutettu suoritehintatavoitetta ja suhdelukukäyttöaste jäi 3,5 % alle tavoitteen. Tavoite: kodin ulkopuopuolelle sijoitetuista lap x Perusteellinen selvitys mm. palkkahallinnon palveluista, Ags-raportoinnista, esimiestyöstä, palkkausjärjestelmän kehittämisestä x Annettiin perusteellinen selvitys x Ollut mukana projektissa, jossa laskettu korjausvelkaa ja vertailtu sis. vuokrien rakennetta 15 kaupungin kesken. Projektin tulosten pohjalta tehdään tarvittavat esitykset. Tarkastuslautakunta seuraa peruskorjausten ja korjausvelan osalta x Kerrottu meneillään olevista ja tulevista toimenpiteistä. Edelleen tarkastuslautakunta seuraa x Kerrottu meneillään olevista ja tulevista toimenpiteistä. Tarkastuslautakunta antanut tarkemman selvityksen s x Tiukennettu hoitosopimusten ehtoja vähentämällä hoitosopimusvaihtoehdot 10 tai 15 päivään. x Perhehoitoon sijotettujen lasten määrän pieneneminen. Yhä useampi lapsi niin vaikeahoitoinen,

6 Koulutus- ja kulttuuri Tekniikka ja ympäristö Seudullinen ympäristötoimi sista väh. 75% perhehoidossa (71 % toteutui) Hoitotakuun käyttöönotto Ei voi liittää tavoitteita ja seurantatapoja toisiinsa 25-vuotiaiden työttömien aktivointitoimenpiteet Perusterveyshuollon ja perusterveystyön yhteistyö heikkoa. Kaupungin ja kuntayhtymän talousarvioita ei ole pystytty sovittamaan yhteen Erikoissairaanhoidon saatavuus, siirtoviivemaksut ja palveluketju Tavoitteita ei käydä läpi yksittäisellä vaan yleiselllä tasolla. Opetustoimen menot kasvaneet yli 3 %/vuosi, vaikka oppilasmäärä pysynyt tasaisena Avustuspolitiikan selkeyttäminen Perusopetukselle ja kulttuuritoimelle asetettujen tavoitteiden toteutuminen Urheiluseuroille suunnatut vuokrasubventiot ja hallintokuntien ilmaiskäyttö Kolmen sitovan tavoitteen toteutumista ei tilinpäätöksessä selvitetty (vasta tilinpäätöksen jälkeen) Joidenkin tavoitteiden määrittely olisi voisi olla konkreettisempaa, jolloin tuloksen arviointi olisi yksiselitteistä (eniten poikkeamia talotekniikassa) Tavoite epätarkka, samoin toteutumisselvitys Tavoite: toiminta ekologista, taloudellista ja tilaajakuntien tavoitteiden mukaista ettei perhesijoitus riitä. x Tilanne saatu kääntymään parempaan suuntaan 2006 x Tavoiteasetanta parantunut, vaatii edelleen kehittämistä 2007 x Väärään tulkintaan johtanut tavoite ollut ristiriitainen ja vaikeasti mitattava. Uusi selvitys antoi selvempää tietoa x Vastauksessa oletetaan, että kun kuntayhtymä lakkautetaan ja perusterveydenhuollon palvelut nivelletään tilaaja tuottaja malliin, yhteen ikäihmisten ja muiden sosiaalipalvelujen kanssa, niin ongelmat suurelta osin poistuvat. Kuntalaisten peruspalvelujen pysyttävä samana. Tarkastuslautakunta seuraa kehitystä x Tarkastuslautakunta antanut tar x kemman selvityksen siirtoviivemaksuista x s x Tarkastuslautakunta toivoo toimenpiteitä ja seuraa tilannetta x Oppilasmäärän vähenemisestä johtuvat ensimmäiset kouluverkkosäästöt toteutuvat v x Tarkoitus on päästä pitkäjänteisempään avustuspolitiikkaan tekemällä useamman vuoden sopimuksia x Lukumääräisenä esitettyjen tavoitteiden toteutumisen arviointia ei voi tehdä määrätietojen puuttuessa. Tarkastuslautakunta toivoo toimen x x x piteitä ja seuraa tilannetta. Tarkastuslautakunta toivoo, että selvitys laaditaan vuosittain x Tarkastuslautakunta seuraa asiaa jatkossa x Talotekniikka oli v nettoyksikkönä. Tulokset osoittavat, että siirtymävaiheen ratkaisu oli hyödyllinen. Tulostavoitteita kehitetään jatkossa x Tavoite ei vielä riittävän selkeä. Tavoiteaikojen toteutumat tullaan jatkossa raportoimaan x Tilaaja-tuottajamalli käyttöön. Sähköinen työajanseuranta => työajan jakautuminen kohteille. Laajempi toimintakertomus. 6

7 7 4. KAUPUNGIN STRATEGIAT JA TAVOITTEET Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto on ( 29) hyväksynyt kaupungin strategian. Strategian teemana on Hämeenlinnan hyvä tulevaisuus Hyvän tulevaisuuden saavuttaminen edellyttää onnistumista asioissa, joita on nimetty kriittisiksi menestystekijöiksi. Menestystekijöiksi on tuolloin vahvistettu 1. kilpailukyky ja elinvoimaisuus 2. toimivat peruspalvelut 3. vuorovaikutteisuus Menestystekijöitä ja tavoiteltavia kehityssuuntia on kuvattu tarkemmin strategiassa. Em. strategia-asiakirjassa mainitaan: Strategia määrittää Hämeenlinnan kaupungin kehittämisen päälinjat ja tavoitteet. Toimenpiteiden tasolle tavoitteet konkretisoituvat vuotuisessa budjetti- ja taloussuunnitelmavalmistelussa, joissa asetetaan sekä kaupunkitasoiset että toimialoittaiset tavoitteet. Myös itse strategiaa on tarpeen määräajoin tarkistaa ja päivittää. Investointihankkeista on tehtävä erilliset päätökset normaalin hankemenettelyn tapaan. Samanaikaisesti päästrategian kanssa on valmisteltu kaupungin henkilöstöstrategia, joka käsitellään omana asianaan. Jo aikaisemmin on hyväksytty seudullinen elinkeino strategia ja korkeakoulupoliittinen strategia, joissa on yksityiskohtaisemmin asetettu näiden erikoisalueiden tavoitteet. Hyväksyessään kaupungin strategian kunnanvaltuusto on samalla päättänyt velvoittaa lautakunnat valmistelemaan omat strategiset suunnitelmansa yhteisen strategian pohjalta. Samalla kaupunginvaltuusto on velvoittanut lautakunnat ja toimialat ottamaan strategian linjaukset huomioon vuoden 2004 talousarviota ja vuosien taloussuunnitelmaa valmisteltaessa. Lisäksi kaupunginvaltuusto on velvoittanut myös kaupunkikonserniin kuuluvat yhteisöt ottamaan kaupungin strategian linjaukset huomioon oman toimintansa suunnittelussa. Kun tarkastuslautakunta arvioi taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista niin arviointi kohdentuu aiempaa enemmän ja selkeämmin kaupungin kokonaisstrategian mukaisten tavoitteiden toteutumiseen mukaan lukien konserniin kuuluvat yhteisöt. Kattava ja toimiva arviointi edellyttää strategiakokonaisuuden rakentamista. Kokonaisuus muodostuu valtuustokausittain vahvistettavasta ja tarvittaessa tarkistettavasta a) kaupungin kokonaisstrategiasta ja b) siihen kiinteästi liittyvistä strategioista (esim. palvelu-, henkilöstö-, kyvykkyysstrategiat sisältäen toiminta-, ja organisaatiorakenteet, tietotekniikka/teknologia-, johtamisjärjestelmät) c) toimialakohtaisista strategioista Kokonaisstrategiaa täydentävät kriittisten menestystekijöiden toteuttamiseen tähtäävät tavoitteet ja keinot. Tavoitteet on syytä määritellä siten, että niistä voidaan johtaa arvioitavissa olevat mittarit. Vuosittainen talousarvio perustuu vahvistettuun kokonaisstrategiaan. Talousarvioista ilmenevät tulostavoitteet, keinot ja tarvittavat toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi sekä mittarit arvioinnin perusteeksi. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että tulevien vuosien talousarviot ja niiden tavoitteet perustuvat aiempaa selkeämmin kunnanvaltuuston vahvistamaan strategiaan ja kriittisiin menestystekijöihin. Tällä toimintatavalla strategia jakautuu ja muuttuu konkreettisiksi toimiksi eri yksiköille ja muille konserniin kuuluville yhteisöille määriteltyjen tavoitteiden kautta. Nykyisellään yksittäisten sitovien tavoitteiden arvioinnilla ei pystytä muodostamaan riittävän kattavaa kokonaiskuvaa kaupungin strategian toteutumisesta. Arviointi kohdentuu liiaksi yksittäisiin ja irrallisiin asioihin. Asetetut tavoitteet ovat yleisluonteisia ja asetetut mittarit ovat arvioinnin näkökulmasta puutteellisia. Tavoitteiden toteutumisen seuranta ja raportointi on tarkoituksenmukaista kytkeä muuhun raportointikäytäntöön. 4.1 Toiminnallisten tavoitteiden asettaminen Kuntalaki korostaa tavoitteilla ohjaamista ja johtamista. Tavoite tarkoittaa käsitteenä saavutettavaksi tarkoitettua tilaa. Kuntalain mukaan talousarviossa ja -suunnitelmassa valtuuston tulee ensin hyväksyä kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja sen jälkeen osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot.

8 8 Tavoitteiden sisällön ja esittämistavan osalta kuntien käytännöt vaihtelevat suuresti. Kunnissa on eri tason tavoitteita ja talousarvion yhteydessä on valtuusto hyväksynyt vain keskeiset tavoitteet. Käytännössä tavoitteet ovat viranhaltijajohdon lautakuntien kautta esittämiä ja valtuusto on yleensä hyväksynyt esitykset. Tässä järjestelmässä viranhaltijoilla on erityinen vastuu arvioida tavoitteiden, seurannan ja arvioinnin mahdollistaminen ja ajantasaisuus. Valitettavan usein tavoitteiden asettelua koskeva valmistelu on riittämätöntä eikä valtuustolla ole käytännössä mahdollisuuksia johtaa kunnan toimintaa tavoitteiden kautta. Asiaa tulisi tarkastella laajemmasta näkökulmasta, koska kyse ei ole pelkästään hyvistä tavoitteista, vaan toimivasta tulosohjausjärjestelmästä. Kuntakentässä on varsin laajasti hyväksytty hyvän tavoitteen tunnusmerkeiksi seuraavat professori Pentti Meklinin määritelmät: keskeinen toimialalle, realistisuus johtaa oikeaan, mitattavuus strategiseen suuntaan yksiselitteisyys kattavuus ristiriidattomuus vaikutettavuus hyväksyttävyys yhteys määrärahaan Tavoitteet eivät ole koskaan valmiita ja niiden tulisi kehittyä sekä muuttua seurannan ja arvioinnin pohjalta. Hämeenlinnassa tavoitteiden mittarit ovat varsin yleisellä tasolla tai mittarit puuttuvat. Tarkastuslautakunta kaipaisi myös laadullisia mittareita, joissa vaikuttavuus olisi keskeisessä asemassa. Tavoitteiden heikkoutena voidaan pitää myös sitä, että tavoitteeseen on yritetty mahduttaa kaikki yksikön toiminnat. Tällöin tavoite on väistämättä varsin yleisluonteinen, mikä laskee samalla sen ohjaavaa vaikutusta. Arviointi on moderni tapa seurata palvelujärjestelmän toimivuutta, tuloksellisuutta, kustannustehokkuutta ja toiminnan vaikutuksia sekä tuottaa tietoa ja lisäarvoa päätöksentekijöille ja muulle organisaatiolle. Tarkastuslautakunnan keskeinen tehtävä on arvioida, miten poliittinen ohjaus toimii ja toteutuuko valtuuston tahto. Tavoitteena on, että arviointikertomus toimii valtuustoon nähden impulssina tuloksellisen toiminnan kehittämiselle ja perustana sille, että strategia muuttuu hyviksi palveluiksi kaupunkilaisille. 4.2 Kriittiset menestystekijät ja niiden tavoiteltavat kehityssuunnat Kilpailukykyinen ja elinvoimainen Hämeenlinna Talouden tasapaino: Talouden tasapainolle on asetettu seuraavat tavoitteet. Tunnusluvut: TP 2006 TP 2007 TA 2008 TP 2008 Kuntien ka 2008 Lainakanta / as ennakkoarvio 1625 Kassan riittävyys pv ei vielä tiedossa Vuosikate / as 233, ennakkoarvio 361 Vuosikate % / poistoista 124,0 151,3 101,5-4,7 ennakkoarvio 122 Pääomamenojen tulorahoitus % 26,8 37,3 41,3-1,6 ei vielä tiedossa Investointien tulorahoitus % 34,5 53,1 66,4-2,2 ei vielä tiedossa Tuloveroprosentti ennakkoarvio 18,5 % Rahavarat e/asukas : Hml tp e/as, kuntien ka 2008: 636 e/as. 1. Tavoitteena oli parantaa talouden ohjausta siten, että toimitaan valtuuston vahvistaman talousarvion mukaisesti ja pidättäydytään lisätalousarvion laadinnasta. Viimemainittu tavoite toteutui, mutta ei tavoitteen alkuosa. 2. Kunnanvaltuusto oli vahvistanut tavoitteeksi kaupungin päätettävissä olevien maksujen ja taksojen tarkistamisen todellisia kustannuksia vastaaviksi ja, että niihin tehdään vähintään kustannusten nousua vastaavat tarkistukset. Tavoite toteutu1 osittain.

9 3. Tavoitteena oli, että vuosikate on suurempi kuin poistot. Vuosikate kuitenkin alentui edellisen vuoden 15 milj. eurosta euroon (-96,7 %). Poistojen määrä oli 10 milj. euroa. Tavoite ei toteutunut. 4. Tavoitteena oli, että talousarviolainojen määrä /asukas on alle maan keskiarvon. Tilinpäätöksen mukaan lainamäärä oli /as, mikä on n. 12 % yli maan keskiarvon (1.625 ). Tavoite ei ole toteutunut. 5. Tavoitteena oli, että tuloveroprosentti on enintään maan keskiarvon tasolla. Tuloveroprosentti vuonna 2008 oli 18 %, kun se oli valtakunnassa keskimäärin 18,55 %. Muiden kriittisten menestystekijöiden ja niitä tukevien toimenpiteiden arviointi arviointikertomuksessa on suoritettu toimialojen kohdalla 9 5. TOIMIALAKOHTAINEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Talousarvion sitovuussääntöjen mukaan: Lautakuntatasoiset toiminnalliset tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovat, samoin nettoyksiköille ja liikelaitokselle asetetut tavoitteet. Tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet toteutuneet. Sitovista toiminnallista tavoitteista on talousarviossa sivulla 13 yhteenvetotaulukko. Tarkastuslautakunta on arvioinut näiden valtuuston asettamien sitovien tavoitteiden toteutumista kattavasti. Taulukkoon sisältyy keskushallinnon tavoite, vaikka sitovuussääntöjen mukaan kaupunginhallituksen alaisten virastojen ja laitosten tavoitteet toiminnalliset tavoitteet ovat ohjeellisia. Taulukosta puuttui varikon tavoitteet, vaikka ne ovat sitovia (nettoyksikkö) Talousarviossa on esitetty myös tulosalueittaisia toiminnallisia tavoitteita, joiden sitovuudesta lautakunnat päättävät käyttösuunnitelmaa hyväksyessään. Tarkastuslautakunta seuraa myös näiden tavoitteiden toteutumista. 5.1 Keskushallinto Kilpailukykyinen ja elinvoimainen Hämeenlinna Kv:n asettama tavoite Kh:n antama selvitys toteutumasta Tarkastuslautakunta: selvityksen Valmistaudutaan uuteen kuntaan alkaen. Keskushallinto organisoitu ja resursoitu uuden kunnan toiminnan edellyttämällä tavalla Uusien talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien käyttöönottoprojekti viety läpi ja muu toiminnan kannalta keskeinen tietohallinnon yhtenäistäminen tehty. Uudistuvan Hämeenlinnan valmistelu on edennyt. Organisaatiomalli alkaen hyväksyttiin maaliskuussa kaupunginvaltuustossa, uudet johtajat nimettiin kaupunginhallituksessa huhtikuussa, keskijohto ja asiantuntijat puolestaan kesäkuussa. Ohjausryhmä ja kunnanjohtajakokous kokoontuivat säännöllisesti. Ekstranet on otettu käyttöön, kaupungin www-sivujen uudistaminen, kuten myös talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien käyttöönoton valmistelu. Asiakastietojärjestelmien yhtenäistäminen on käynnissä. Tavoite on toteutunut. Tavoite on toteutunut projektiaikataulun mukaisesti. Projekti jatkuu kevään 2009.

10 Tilapalvelu Kv:n asettama sitova tavoite Kh:n antama selvitys toteutumasta Tarkastuslautakunta: selvityksen Jatketaan kaupunginhallituksen hyväksymiä kiinteistöomistukseen liittyviä toimenpiteitä Toimenpiteet toteutetaan hyväksytyn linjauksen ja erillispäätösten mukaisesti. Toteutumaa seurataan kohdekohtaisesti. Turuntie 2 on välittäjällä myynnissä, Arvi Kariston katu 2, tontinvarauskilpailun voittajan kanssa varausaikaa jatkettu asti. Kohteen kaavallinen kehittäminen varaajan kanssa jatkuu. Pientaloista Vanhanpappilantie 22, Poltinahon rak. 7, Peltorinne 3 ja Hattelmalantie 15 myytiin. Jukola I myytiin Hämeenlinnan Asunnot Oy:lle. Wetterhoffin siirtymisestä kaupungin omistukseen tehtiin päätökset ja luovutuskirjan hyväksyi kh Omistusoikeus siirtyi Wetterhoffin muutostöiden suunnittelu toimistotaloksi käynnistyi kesällä Hattelmalantie 25, ent. musiikkiopiston talo vuokrattiin Koulutuskeskus Tavastialle sopimuksessa on osto-optio vuodelle Tavoitetta on toteutettu hyväksytyn linjauksen ja erillispäätösten mukaisesti. Kaupunginhallituksen päätös kiinteistöomistukseen liittyvistä linjauksista ja toimenpiteistä kohdistui vuosille Saadun tiedon mukaan suurin osa kohdekohtaisista toimenpiteistä toteutui määräajassa, osa kiinteistömyynneistä siirtyi vuodelle Sen sijaan työnjako eri omistajatahojen (tilapalvelu, Hml Asunnot Oy, Kantolan Kiinteistöt Oy, Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy) kesken on vielä meneillään. Linnan Tilapalvelut liikelaitos on valmistellut uuden kunnan kiinteistöomaisuuden toimenpideohjelman 1/2009. Linnan Tilapalvelut tilapalvelun johtokunta hyväksyi toimenpide-ehdotuksen ja kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta pitää erittäin tärkeänä, että kaupungilla on uudessa kunnassa ja uudessa tilanteessa linjattuna kiinteistöomistuksen periaatteet ja mahdolliset kohdekohtaiset toimenpiteet. Lautakunnan mielestä myös työnjako eri omistajatahojen kesken tulisi saattaa kh:n päätöksen mukaiseksi. Talotekniikkatoimisto aloittaa toimintansa osakeyhtiönä. Otetaan käyttöön ja edelleen kehitetään uusia tilaajatuottajamallin mukaisia sopimus- ja laskutuskäytäntöjä Uudet sopimus- ja laskutuskäytännöt on otettu käyttöön. Tavoitteena on mahdollisimman sujuvat arkirutiinit, jotta oikeasta laskuttamisesta ja sopimuskäytännöistä aiheutuva väistämätön lisätyön määrä olisi mahdollisimman vähäinen Selvitetään tilapalvelun organisaatio ja resurssit sekä taloudelliset toimintaperiaatteet seuraavista lähtökohdista: 1. kunta- ja palvelurakenneuudistuksen myötä tilapalvelun hallinnoima kiinteistökanta kasvanee merkittävästi Talotekniikkayhtiö otti vuoden alusta käyttöön uuden laskutusohjelmiston, jonka käyttöönottovaihe viivästytti etenkin alkuvuoden laskutusta. Yhteisissä neuvotteluissa on sovittu laskujen sisällön ja aikataulujen muutoksista. Laskutus vaatii vielä yhteistä kehittämistä, jotta ylimääräiseltä työltä molemmin puolin vältyttäisiin. Kiinteistökohtaisten kirjallisten kiinteistönhoitoja siivoussopimusten teko on aloitettu. Kunnossapitotöiden tilaamista kehitetään ennalta hinnoiteltujen pienurakoiden suuntaan. Tilapalvelun edelleen kehittämisen ohjausryhmän loppuraportti valmistui ja kaupunginhallitus hyväksyi sen mukaisesti tilapalvelun liikelaitoksen perustamisen jatkotyöskentelyn pohjaksi. Liikelaitoksen toim. johtajaksi alkaen kaupunginhallituksen mukaisella päätök- Tavoite toteutui osittain. Saadun lisätiedon mukaan tilaajatuottajamallin mukaisia laskutuskäytäntöjä ei otettu käyttöön, vaan laskutus on perustunut entisiin kiinteisiin kuukausihintoihin. Puitesopimus on tekeillä. Sen pohjana ovat kohteittaiset tehtäväkuvaukset, joita oli vuodenvaihteeseen mennessä laadittu kiinteistönhoidossa 97 %:iin ja siivouksessa n. 20 %:iin kohteista. Pääomavuokrasta ja korjausvelasta on tarkastuslautakunnan erillinen arvio sivulla 34.

11 11 2. peruskorjausten rahoitus on ollut riittämätöntä jo pitkään ja se näkyy selkeästi kiinteistöjen korjausvelan määrässä 3. tilaaja-tuottajamallin tilaajaorganisaatio vaatii selkeyttämistä. Tilapalvelun organisaatio, resurssit ja taloudelliset toimintaperiaatteet on selvitetty talousarviovuoden aikana siten, että toiminta voisi käynnistyä selvityksen mukaisella uudella organisaatiolla vuoden 2009 alusta. Tehdään kunta- ja palvelurakenneuudistuksen mukaiset kiinteistöomaisuuden kartoitukset, luokitukset ja perusselvitykset liittyvissä kunnissa ja terveyskeskuksen kuntayhtymässä. Liittyvien kuntien ja terveyskeskuksen kuntayhtymän kiinteistöomaisuus on kartoitettu ja selvitetty siten, että niiden hallinnointi voidaan aloittaa vuoden 2009 alusta. sellä valittiin tilapalvelun johtaja Raili Salminen. Liikelaitoksen muu organisaatiorakenne hyväksyttiin kaupungin syksyn henkilöstövalinnoissa. Lähtökohtana ollut tilapalvelun ja talotoimiston yhdistyminen toteutui. Kaupunginvaltuusto päätti liikelaitoksen perustamisesta Kaupungin taloudellinen tilanne ei mahdollistanut sisäisen pääomavuokran laskentatavan muuttamista liikelaitosselvityksen mukaiseen korjausvastuun ja koron huomioivaan todellista peruskorjaustarvetta vastaavaan malliin. Liittyvien kuntien ja kuntayhtymien kiinteistökannan selvitystyö eteni niin pitkälle, että tilojen hallinnointi ja mm. ulkoisten vuokrien laskutus voitiin aloittaa vuoden 2009 alussa. Työ on osoittautunut huomattavasti haasteellisemmaksi, kuin lähtötilanteessa arvioimme. Työtä on vaikeuttanut kuntien merkittävästi toisistaan poikkeavat toimintatavat kiinteistökustannusten kohdentamisissa, vuokrauksissa sekä kiinteistöjen ja niiden käyttäjien perustietojen puutteellisuudet. Liittyvien kuntien ja kuntayhtymien kiinteistökannan selvitystyö on tarkastuslautakunnan mielestä ollut erittäin tärkeä asia. 5.3 Sosiaali- ja terveystoimen toimiala Kilpailukykyinen ja elinvoimainen Hämeenlinna Kv:n asettama sitova tavoite Kh:n antama selvitys toteutumasta Tarkastuslautakunta: selvityksen Talouden tasapaino Laaditaan käyttösuunnitelma siten, että talous on tasapainossa toimintaan nähden. Ylitysoikeustarve Tavoitetta ei pystytty saavuttamaan johtuen vuoden aikana ilmenneistä suurista lisärahoitustarpeista. Sairaanhoitopiirin lisätalousarvio nosti erikoissairaanhoidon kustannukset n. 3 M yli kaupungin talousarviovarauksen. Lisäksi erikoissairaanhoidon jatkohoitotilannetta ei saatu kokonaan hallintaan. Tästä aiheutui lähes 0,9 M :n lisäkustannukset. Perusturvakeskuksen osalta käyttösuunnitelman tasapainon kaatoivat lastensuojelun, päivähoidon, vanhustenhuollon ja vammaispalvelujen yhä kasvaneet palvelutarpeet ja kustannukset. Perusturvakeskuksen menot kasvoivat noin 3,3 M talousarviovarausta suuremmiksi. Tähänkin pääseminen edellytti voimallisia noin 1,5 M :n säästötoimia. Valtuusto myönsi sosiaali- ja terveydenhuollon ylittyviin menoihin nettona noin 7,1 M :n lisämäärärahan, joka riitti kattamaan em. talousarvioylitykset. Tavoite ei toteutunut. Lautakunnan antama selvitys asiasta on kattava. Tarkastuslautakunta on antanut erillisen arvion siirtoviivemaksuista s. 31.

12 12 Peruspalvelut turvataan Peruspalveluinvestointien (Siirin, Tarvasmäen, Poltinahon ja Ojoisten päiväkoti sekä Lastentalo) suunnittelu käynnistyy ja jatkuu ennakoidun tarpeen mukaan. Tarveselvitysten käynnistymis- tai valmistumisajankohdat Lain mukaiset palvelut turvataan palvelutakuiden ja -velvoitteiden mukaisesti toimeentulotuessa viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta ja varhaiskasvatuspalveluissa lähipalveluperiaatteella Toimeentulotukihakemusten käsittelyaika (vuonna 2007 n. 2-3 viikkoa). Lasten lkm, jotka eivät saa ensisijaisesti hoitopaikkaa lähipalveluperiaatteella omalta lähipäivähoitoalueelta. Päivähoitomitoitus vuosille on tehty ja käsitelty perusturvalautakunnassa Mitoitusselvityksen ja strategisten linjausten perusteella on laadittu Päiväkotikiinteistöjen peruskorjaus- ja investointisuunnitelma , joka on hyväksytty perusturvalautakunnassa Lastentalo -hanke ratkaistaan kuntaliitoksen jälkeisissä tilajärjestelyissä vuoden 2009 loppupuolella. Ojoisten päiväkoti- ja koulukiinteistöjen laajennuksesta on aloitettu opetus- ja teknisen viraston kanssa yhteinen tarveselvitystyö. Kuntaliitoksen vuoksi tarveselvitystä ja esitystä Ojoisten päiväkoti- ja koulukiinteistöjen peruskorjauksesta ei viety päätöksentekoon. Hätilän päiväkodin korvaavista tiloista neuvoteltiin ja päädyttiin, että esitys uuden päiväkodin rakentamisesta viedään vuoden 2009 ensimmäiseen uuden kunnan kaupunginhallitukseen. Muilta osin investointiohjelmaa ei tarkennettu. Toimeentulotuessa kirjallinen käsittely on kestänyt 3-15 arkipäivää kun laki edellyttää päätöksen tekoa 7 arkipäivän kuluessa hakemuksen saapumisesta. Vastaanotolle ei ole päässyt lain edellyttämässä ajassa, joka on 7 arkipäivää. Vastaanotolle on päässyt 1-10 arkipäivän kuluessa arkipäivää Päivähoitoa hakeneista kaikki eivät saaneet hoitopaikkaa omalta lähipäivähoitoalueelta. 20 lasta Hätilän päiväkodin kiinteistöä on korjattu kosteus- ja homeongelmien vuoksi moneen kertaan vuosina , rahaa korjauksiin on käytetty n e. Siitä huolimatta kosteusvaurioita ei ole pystytty korjaamaan. Esitys uuden päiväkodin rakentamisesta Hätilän päiväkodin tilalle on tarkastuslautakunnan mielestä perusteltu. Kunnan tulee pystyä tuottamaan kuntalaisilleen lakisääteiset peruspalvelut turvallisesti, taloudellisesti ja kestävän kehityksen näkökohdat huomioon ottaen. Tavoite ei toimeentulotuen osalta toteutunut. Sosiaaliasiamiehen raportissa on kerrottu toimeentulotuen hakemusten käsittelystä: Toimeentulotuessa astui alkaen voimaan toimeentulotuen palvelutakuu. Laki edellyttää kiireellisen hakemuksen käsittelyä välittömästi. Muussakin tapauksessa hakemus on käsiteltävä ja täytäntöönpantava 7 arkipäivän kuluessa hakemuksen saapumisesta tai lähetettävä lisäselvityspyyntö samassa ajassa. Ja edelleen: Vuoden aikana (toimeentulotukihakemusten) käsittelyaika vaihteli seitsemästä jopa yhdeksääntoista (19) arkipäivään. Sosiaaliasiamiehen näkökulmasta tilanne vaatii ehdottomasti vakinaisen henkilöstön määrän kasvattamista etuuskäsittelyssä. Sosiaaliasiamies esittää, että kunnissa arvioitaisiin toimeentulotuen käsittelyprosessi ja huolehdittaisiin täydennyskoulutusvelvoitteen mukaisesti henkilöstön täydennyskoulutuksesta. Tarkastuslautakunta pitää sosiaaliasiamiehen kommentteja ja suosituksia toimeentulotuen järjestämisestä tärkeinä ja toivoo, että ne otetaan huomioon perusturvan toiminnan kehittämisessä. Tarkastuslautakunnan mielestä tavoite saavutettiin hyvin, sillä n. 99 % päivähoitopaikkaa hakeneista sai

13 13 paikan lähipäivähoitoalueelta (tilastoista laskettuna). Toimivat peruspalvelut Palvelut porrastettu oikein Lisätään palvelusetelien ja palvelusetelityyppisten palveluiden käyttöä kotihoidossa, palveluasumisessa ja omaishoidossa ja varhaiskasvatuspalveluissa (yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä). uudet palvelut, joissa on käytössä palveluseteli. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten hoitovuorokausista vähintään 60 % on perhehoidossa, mikä on selkeästi yli maan keskiarvon (vuonna 2006 Hämeenlinna 59,2 %, koko maassa vuonna ,1 % sijoitetuista lapsista ja nuorista oli perhehoidossa). Perhehoitovuorokausia % kaikista hoitovuorokausista. Kehittämisyksiköt vahvistavat toimialan tuottamia palveluita ja osaamista seudulla Määritellään sosiaalialan pysyvien kehittämisyksiköiden toimintamallit ja edellytykset vuoden 2008 loppuun mennessä seuraavasti: lastensuojelussa mennessä, varhaiskasvatuksessa mennessä, vanhustyössä mennessä ja vammaispalveluissa mennessä. Lastensuojelun -, varhaiskasvatuksen-, vanhustyön - ja vammaispalvelun kehittämisyksiköiden toimintamallien valmistumisajankohta Kotihoidon palvelusetelikokeilu käynnistyi helmikuussa ja palveluasumisen palvelusetelin periaatteet on hyväksytty. Varhaiskasvatuspalveluissa ei ole muotoutunut uusia palveluja vuoden 2008 aikana, joissa palveluseteliä on käytetty. Palveluasumisen palveluseteli Tavoitetta ei ole saavutettu, mikä johtuu siitä, että nuorisoikäisten osuus kodin ulkopuolelle sijoitetuista lapsista on lisääntynyt. Vuosikolmanneksen aikana perhehoitovuorokausia oli 7653 ja laitoshoitovuorokausia % Ikäihmisten palvelujen osalta jätettiin Kanta-Hämeen yhteinen hakemus POLKKA osana Väli-Suomen Ikä- KASTETTA STM:n hankerahoituksen ensimmäiselle kierrokselle Kielteisen päätöksen jälkeen konsortiohakemus valmisteltiin uudelleen hakuun osana uutta IKÄ- KASTE-ÄLDRE-KASTE hankekonsortiota. Väli-Suomen konsortiohakemus jätettiin STM:lle Lasten- ja nuorten palveluihin liittyvä maakunnallinen KASTE-hakemus jätettiin osana Väli-Suomen hakemusta STM:lle Tavoite toteutui pääosin, vaikka sen toteuttaminen perustellusti siirrettiin v alkuun. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan on tärkeää yhtenäistää liittyneiden kuntien käytännöt palvelusetelien käytössä ja varmistaa kuntalaisten tasapuolinen kohtelu uuden kunnan eri osissa. Vaikka tavoitetta ei saavutettu, on perhehoidon osuus lautakunnan mielestä hyvällä tasolla maan keskiarvoon nähden. Tavoite kannattaa jatkossakin pitää 60%:ssa. Tavoitteet eivät toteutuneet aikataulullisesti. Tarkastuslautakunta pitäisi hyvänä, että annetussa selvityksessä kerrottaisiin, onko hankerahoitushakemuksiin saatu myönteinen päätös. Toimintamallina edellä kerrotut konsortiot (yhteenliittymät) ovat tarkastuslautakunnan mielestä erittäin kannatettavia. Niissä kehittämistietoa saadaan laajalta alueelta ja kuitenkin oman kunnan/lähialueen erityispiirteet huomioidaan toiminnassa ja tavoitteissa. Terveydenhuolto Hämeenlinnassa kansanterveystyön kuntayhtymä vastasi perusterveydenhuollosta saakka ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä erikoissairaanhoidosta. Terveydenhuollon kuntayhtymillä oli omat tarkastuslautakunnat, jotka suorittivat arvioinnin. Hämeenlinnan kaupungin tarkastuslautakunta on nostanut esiin joitakin tärkeinä pitämiään asioita ja kommentoinut niitä

14 Perusterveydenhuolto 14 Toiminnallinen tavoite: 1. Kuntarakenneratkaisuun valmistautuminen ja tulevan organisaatiouudistuksen valmistelu Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymässä on aloitettu valmistelutyöt tulevan organisaation mukaisesti. 2. Kehittämisohjelman hallittu loppuun saattaminen Kehittämisohjelman loppuraportti: - merkittävä osa ohjelman toimenpiteistä oli jo toteutettu - jotkut palveluosastot toteuttivat käytännössä jo ohjelmassa olevia jatkotoimenpiteitä - osa uudistuksista siirretään osaksi uuden Hämeenlinnan muuttuvia toimintoja 3. Avoterveydenhuollon vastaanottotoiminnan palvelutuotanto-konseptin uudelleen järjestäminen ja pilotointi Keskustan terveysaseman uusi palvelutuotantomalli eteni suunnitellusti ja uudistunut toiminta alkoi uusissa tiloissa joulukuun 2008 alussa. 4. Tilasuunnittelun toimeenpano Peruskorjauksen osalta edettiin tilasuunnitelman mukaisesti. 5. Keinusaaren toiminnan käynnistämiseen liittyvät järjestelyt Keinusaaren valmistumisen myötä lakkautettiin Pappilanniemen sairaalan osasto 2. Osasto 3 sulkeutui syyskuussa Työterveyshuollon uuden toimintakonseptin käynnistäminen TyöSyke Oy aloitti henkilöstön työterveyshuollon vuoden 2008 alusta. Erikoissairaanhoito 1. Talouden saattaminen tasapainoon Budjetin saattaminen tasapainoon Tavoite ei toteutunut. 2. Ei-kiireellisen hoidon saatavuuden varmistaminen Hoitojonojen saaminen lain edellyttämälle tasolle. Tavoite ei toteutunut. 3. Hämeenlinnan yhteispäivystyksen toiminnan kehittäminen Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon toimintojen yhteensovittaminen uudessa yksikössä. Yhteispäivystysyksikön toiminta on vähentänyt erityisesti perusterveydenhuollon päivystyskäyntejä ja osa aikaisemmista erikoissairaanhoidon päivystyskäynneistä on siirtynyt terveyskeskustasoisiksi käynneiksi. 4. Painopiste on toiminnan kehittämisessä olemassa olevin voimavaroin, missä korostuvat toimintaprosessin arviointi ja niiden parantaminen.

15 Käynnistettiin kehittämishanke, jonka tarkoituksena oli selvittää leikkauspotilaan hoitoprosessin nykytila, toiminnan kehitys-potentiaali sekä tukea tarpeellisten muutosten aikaansaamista. 5. Yhteistyötä terveyskeskusten ja sosiaalitoimen kanssa tehdään mm. erikoissairaanhoidon sopimusohjaukseen sekä palvelurakenne- ja muihin hankkeisiin liittyen. Yhteistyö ja neuvottelut terveyskeskusten ja sosiaalitoimen kanssa jatkuivat sekä potilaiden hoidon järjestämisten että tukipalveluiden yhteistyökysymysten yhteydessä. 6. Sähköisen potilashallinnon järjestelmien käyttöönotto ja uuden järjestelmän ominaisuuksien hyödyntäminen Alueelliset valmistelut kansalliseen arkistoon liittymisestä keväällä 2009 (eresepti, earkisto, EKatselu). Effica potilashallinnon järjestelmän käyttöönotto marraskuussa AlueEffica vuoden 2209 alusta 7. Henkilöstön rekrytoinnin kehittäminen Elokuussa 2008 otettiin käyttöön sähköinen rekrytointijärjestelmä, joka paransi rekrytoinnin tuloksia vähensi manuaalista työtä sekä nopeutti ja yhtenäisti prosessia Koulutuksen ja kulttuurin toimiala Kilpailukykyisyys ja elinvoimaisuus Kv:n asettama sitova tavoite Lukioiden asema yleissivistävänä opintoväylänä säilyy 50% ikäluokasta aloittaa lukioopinnot. Opinto-ohjaus laajenee. Lukioiden profiloituminen vahvistuu. Yhteinen kurssitarjotin laajenee. Kaksoistutkintojen sijaan kolmoistutkinnot lisääntyvät. Seuranta: Hakijamäärät/valitut. Kh:n antama selvitys toteutumasta Ikäluokasta 55,7% on aloittanut lukioopinnot. Opinto-ohjaus laajeni henkilöstölisäysten myötä. Lukioiden profiloituminen vahvistui. Hyk:iin on perustettu yrittäjyysryhmä. Kaurialan tiedelinjalla hakijoita/valittuja oli 17/17, Lyseon urheilulinjalla 91/40 ja HYK:n luovan yrittäjyyden linjalla 13/13. Kaurialan lukio sai Teknologiateollisuus ry:ltä euron avustuksen tiedelinjan kehittämiseen. Kaikilla lukioilla on yhteinen kurssitarjotin. Lisäksi lukioiden reaalin kertauksen ja lyhyiden kielten ryhmät on yhdistetty. Kaksoistutkinnon aloittaneiden määrä oli Tavastiassa 107. Kolmoistutkinnot eivät lisäänny nykyisessä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyörakenteessa. Tarkastuslautakunta: selvityksen Tavoite näyttää toteutuneen. Opintoohjauksen laajenemista on vaikea todentaa, koska vertailutiedot puuttuvat mittareistakin.

16 16 Perusopetuksen opetussuunnitelmat laajenevat ja oppimisympäristöt monipuolistuvat. Perusopetuksen liikunnan laajennettu opetussuunnitelma alkaa toteutua. Seuranta: Opiskelevien oppilaiden määrä. Opintokäyntien systemaattinen määrä lisääntyy. Seuranta: Opintokäyntien määrä. Kaupungin tilaama ja tukema Verkatehdas Oy:n konserttitarjonta on monipuolista ja kiinnostavaa. Keskimäärin 30 konserttia, jotka ottavat huomioon eri kohderyhmät, myös lapset. Kävijätavoite henkeä. Arx luo myönteistä kuvaa Hämeenlinnasta perheystävällisenä kaupunkina. Hippaloita kehitetään Verkatehtaan alueella lisäämällä esityksiä ja työpajoja Perusopetuksen liikunnan laajennettua opetussuunnitelmaa toteutettiin syyslukukauden 2008 alusta kuudessa alakoulussa kolmannella vuosiluokalla ja kaikissa yläkouluissa seitsemännellä vuosiluokalla: yhteensä kymmenen opetusryhmää ja 200 oppilasta. Kulttuuripolku-suunnitelman toteutus kolmella alimmalla vuosiluokalla on lisännyt opintokäyntien systemaattista määrää syyslukukaudella Opetushallituksen osallisuuspedagogiikka ja rikastavat oppimisympäristöt projekti käynnisti oppimisympäristöjen laaja-alaisen tarkastelun ja suunnittelun. Konserttitarjonta oli monipuolista jakaantuen klassiseen musiikkiin, rytmimusiikkiin ja lasten konsertteihin. Myös jazz-klubeja pidettiin. Sinfonia Lahti vieraili sopimuksen mukaisesti. Ostokonsertteja oli 30, toteutunut kävijämäärä Arxin työpajat ja muu toiminta oli suosittua, erityisesti vauvaperheille suunnattu toiminta. Hippalot lisäsi kävijämääräänsä edelliseen vuoteen verrattuna. Esitysten ja työpajojen määrää ei voitu kasvattaa, mutta täyttöaste oli aikaisempaa parempi. Hippaloiden teemana oli Sirkus. Tavoite toteutui perusopetuksen liikunnan laajennetun opetussuunnitelman osalta. Opintokäynneille ei ole tavoitteessa asetettu määrätavoitetta eikä toteutumassa ole kerrottu opintokäyntien määrää. Tavoitteen toteutumisen arviointia on vaikea todentaa. Tarkastuslautakunta korostaa mittareiden merkitystä tavoitteiden toteutumisen todentamisessa. Kävijämäärätavoitteesta toteutui 70%. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan konserttitarjonta oli monipuolista mutta kävijämäärän alittuminen ja sen syyt on hyvä selvittää ja ottaa huomioon joko tavoitteen asettamisessa tai konserttitarjonnassa. Tavoite näyttää toteutuneen. Tarkastuslautakunnan mielestä tavoitteen toteutumisen arviointi tulisi todentaa muillakin mittareilla kuin Hippaloiden kävijämäärillä, kuten esim. saadulla palautteella, asiakaskyselyillä ym. Toimivat peruspalvelut Kv:n asettama sitova tavoite Kh:n antama selvitys toteutumasta Tarkastuslautakunta: selvityksen Kouluverkon muutos etenee suunnitelman mukaisesti. Perusopetusryhmiä vähenee 1-2. Alueellisesti toteutettu opetus lisääntyy yhtenäisen perusopetuksen periaatteiden mukaisesti. Oppilasmääräennusteet tarkistetaan alueittain. Seuranta: Raportti oppilas- ja ryhmämäärien kehityksestä Perusopetuksen yleisopetuksessa väheni yksi perusopetusryhmä syyslukukauden 2008 alusta. Perusopetusryhmien kokonaismäärä ei vähentynyt, koska nivelluokka perustettiin Jukolan kouluun. Alueellisesti opetusta on toteutettu elämänkatsomustiedon, vähemmistöuskontojen ja osittain vieraan kielen ja erityisopetuksen osalta kuten aikaisemminkin. Oppilasmääräennusteissa ei ole alueellisesti suuria muutoksia. Perusopetuksen oppilasmäärä väheni 63 oppilaalla; oppilasmäärän pieneneminen oli arvioitu suuremmaksi. Tavoite ei toteutunut, perusopetuksen oppilasmäärä pieneni arvioitua vähemmän. Tavoite ei toteutunut, alueellisesti toteutettu opetus ei lisääntynyt. Kaupunginhallituksen antama selvitys perustuu tehtyihin raportteihin.

17 17 Perusopetuksen keskimääräinen ryhmäkoko yleisopetuksessa on 22,3 oppilasta / opetusryhmä (pieneni 1,5 %). Pienryhmien oppilasmäärä kasvoi kolmella oppilaalla, jolloin pienryhmien keskimääräinen ryhmäkoko on 9,1 oppilasta / opetusryhmä. Erityisen tuen opetuksen rakenne vastaa oppilaiden tarpeisiin ja palvelutaso parannee. Perustetaan nivelluokka. Ensimmäinen vaihe tuettua perusopetusta toteutuu yläkouluissa. Erityinen tuki toteutuu alueellisesti. Kouluohjaajatoiminta vakiinnutetaan, perustetaan 15 uutta kouluohjaajan tointa. Nivelluokan toiminta alkoi syyslukukauden 2008 alusta Jukolan koulussa. Tuetun perusopetuksen toimintatapaa on aloitettu mallintaa yläkouluissa. Erityisen tuen alueellista toimintaa on viety eteenpäin. Keväällä 2008 valmistunut muistio perusopetuksen erityisen tuen rakenteesta oli lautakunnassa. Syksyllä 2008 erityisesti hankerahoituksen turvin muistiossa olleita toimenpide-ehdotuksia jalkautetaan pedagogisten tukihenkilöiden toimesta koulujen arkeen. Tavoite toteutui palvelutason parantumisen osalta, mistä kertovat monimuotoiset toteutuneet toimenpiteet. Tarkastuslautakunta on tutustunut muistioon perusopetuksen erityisen tuen rakenteesta ja pitää tärkeänä, että siinä esitettyjä toimenpiteitä otetaan käyttöön ja niiden vaikuttavuutta pyritään mittaamaan. Lautakunta pitää tärkeänä myös, että tilannetta tarkastellaan vuosittain oppilastilanteen muutosten mukaisesti. Syyslukukauden 2008 alusta perustettiin 15 uutta vakinaista kouluohjaajan tointa. Kouluohjaajien määrä tarpeeseen nähden on edelleen riittämätön; ongelmia aiheuttaa myös, että suurin osa kouluohjaajista työskentelee osaaikaisina. Tuetun perusopetuksen toteuttamista tulee kuitenkin arvioida ja toteuttaa laaditun erityisen tuen strategian mukaisen monipuolisten lähestymistapojen perusteella. Perusopetuksen päättötodistuksen saa 100 % yhdeksännen vuosiluokan oppilaista. Perusopetuksen jälkeinen sijoittuminen jatko-opintoihin varmistetaan. Selvitetään Tavastian kanssa lisäopetuksen tarve. Seuranta: Uudistusten toteutumisen seuranta ja raportointi mennessä Lukuvuoden päättyessä perusopetuksen päättötodistuksen sai 99 % yhdeksäsluokkalaisista. Opiskelijoiden sijoittumiseen perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen on etsitty kartoitus- ja seurantamenetelmiä. Lisäopetuksen tarve oli syyslukukauden 2008 alkaessa ilmeinen. Koulutuskeskus Tavastiassa alkaa syyslukukauden 2009 alussa ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus, jossa voi korottaa myös peruskoulun arvosanoja ja kerrata keskeisiä tietoja ja taitoja. Tämä mah- Tavoite toteutui pääosin. Opiskelijoiden sijoittumiseen liittyvä tavoitteen toteuttaminen jatkuu. Tarkastuslautakunnan mielestä olisi tärkeää luoda toimiva seurantajärjestelmä opiskelijoiden sijoittumiseen, jolloin tuloksia voitaisiin verrata valtakunnallisiin tietoihin. Opetushallituksen oppilaan- ja opinto-ohjauksen kehittämishankkeessa v on ollut valtakunnallisena tavoitteena, että 97 % peruskoulun päättävästä ikäluokasta sijoittuu jatkoopintoihin. Tavoite näyttää toteutuneen, koska selvityksen jälkeisiin toimenpiteisiin on ryhdytty.

18 18 Kulttuurilaitosten palvelujen aktiivinen käyttö Kävijämäärät valtakunnallisesti vertailukelpoisia. Koululais- / opiskelijakäynnit kasvavat Kulttuuripolun myötä. Arxin antama taidekasvatus kouluissa ja päiväkodeissa dollisuus ei poistane yleissivistävän lisäopetuksen järjestämistarvetta. Museoiden kävijämäärät edellisvuosien tasolla. Kulttuuripolku käynnistyi vuosiluokkien osalta. Koulut ovat käyttäneet Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX:n tarjoamat yhteistyömahdollisuudet ja työpajat kokonaisuudessaan. Tavoite toteutui osittain. Kulttuuritoimen tunnusluvuista käy ilmi, että museoiden kävijämäärät laskivat edellisvuoteen verrattuna sekä talousarviossa olleeseen määrätavoitteeseen verrattuna. Tavoitteen toteutumassa ei kerrota, miten kävijämäärät sijoittuvat valtakunnallisessa vertailussa. Koululais- ja opiskelijakäyntien osalta tavoite toteutui. Vuorovaikutteisuus ja kumppanuuteen perustuva yhteistyö Kv:n asettama sitova tavoite Kh:n antama selvitys toteutumasta Tarkastuslautakunta: selvityksen Oppilaiden ja vanhempien osallisuus koulun arkipäivään ja alueelliseen kehittämiseen lisääntyy Oppilaskuntatoiminnan tavoitteellisuutta kehitetään. Jokaisessa koulussa toimii oppilaskunta. Koulujen toimintasuunnitelmissa on kiinnitetty huomiota oppilaskunnan toiminnan kehittämiseen siten, että oppilaiden osallisuus ja vaikuttavuus koulun toimintatavoitteisiin ja toimintatapoihin lisääntyy. Oppilaiden kuuleminen ja arkipäivän toimintojen suunnittelu yhdessä oppilaiden kanssa on lisääntynyt. Tavoite näyttää toteutuneen. Kodin ja koulun välisen yhteistyön suunnitelmallisuutta lisätään. Kodin ja koulun väliseen vanhempainyhdistystoimintaan on etsitty uusia toimintamalleja. Perinteiset toimintamallit ja koulu- ja luokkakohtaiset vanhempainillat on kirjattu koulujen toimintasuunnitelmiin. Vanhempien aktiivisuudessa on koulukohtaisia eroja. Haaste on syntynyt vanhempien osallistumisaktiivisuuden ylläpitämisestä. Tavoite näyttää toteutuneen. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä löytää keinoja lisätä kodin ja koulun välistä yhteistyötä, viestintää ja vanhempien osallistumisaktiivisuutta. Nykytekniikan hyödyntämistä voisi lisätä. Vaikuttamon vaikutus tehostuu. Seuranta: Toimintakertomus Kansalaisten vaikuttamismahdollisuudet kasvavat Museoiden ja kirjastojen digitalisointihankkeet ja uudet verkkopalvelut lisäävät vuorovaikutteisuutta. Arxin työpajojen omat elokuvat ja niiden julkaiseminen Vaikuttamossa. Kulttuurifoorumeja järjestetään kaksi kertaa vuodessa Vaikuttamon käyttöä ja vaikuttavuutta nuorten vaikutuskanavana tulee arvioida nykyhetken tilanteesta ja löytää sille uudenlaisia toimintamalleja. Vaikuttamon käyttö vaikutuskanavana ei ole lisääntynyt. Museoiden ja kirjastojen digitalisointihankkeet ovat tuottaneet materiaalia omaehtoiseen käyttöön. DigiArx käynnistyi syksyllä. Kaksi kulttuurifoorumia järjestettiin. Tavoite ei toteutunut. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan v perustettu Vaikuttamo on ollut merkittävä, useasti palkittu nuorten kansalaisvaikuttamisen www-sivusto ja sen jatkosta tulisi tehdä periaatepäätös. Vaikuttamon kehittäminen, ylläpito ja käytön lisääminen edellyttäisivät lisäresursseja ja opetuspalvelujen runsasta mukanaoloa. Tavoite näyttää toteutuneen osittain, digitalisointihankkeet ovat kesken. Kulttuurifoorumien osallistujamäärät kertoisivat tilaisuuksien kattavuudesta ja tavoitettavuudesta.

19 Tekniikan ja ympäristön toimiala Kilpailukykyinen ja elinvoimainen Hämeenlinna Kv:n asettama sitova tavoite Kh:n antama selvitys toteutumasta Tarkastuslautakunta: selvityksen Tonttituotannon laatu ja määrä / houkuttelevuus asuinkaupunkina Erityylisiä omakotitontteja saatavilla n.100 kpl vähintään kahdella eri alueella Omakotitontteja on luovutettu rakentajille 85 kpl, varattuna on 62 kpl ja vielä varaamatta 23 kpl. Tärkeimmät alueet ovat olleet Sampo kaupungin länsiosassa, Siiri kaupungin itäosassa ja Tarvasmäki kaupungin eteläosassa. Tavoite toteutui sekä määrällisesti, että laadullisesti (tontteja kolmella eri alueella) Rivitalo- ja kerrostalotontteja saatavilla niin, että on mahdollista tuottaa vähintään 300 uutta asuntoa. Uudet asuntoalueet on viimeistelty kahden kolmen vuoden kuluessa Elinkeinotonttien tarjonta ja yhteistyö elinkeinoelämän kanssa / yrittäjyyden kaupunki Moreenin alueella on jatkuvasti elinkeinotontteja saatavissa Edistetään keskustan kaupallista kehittymistä mm. keskustan länsireunan alueella. Ylläpidetään yhteistyötä yrittäjien ja yrittäjäjärjestöjen kanssa Rivitalotontteja on luovutettu rakentajille 9 kpl, varattuna on 11 kpl ja vielä vapaana on 12 kpl. Kerrostalotontteja on varattuna 2 kpl ja vapaana 6 kpl. Näissä kohteissa yhdessä omakotitonttien kanssa on mahdollista tuottaa vähintään 300 asuntoa. Viimeistelytyöt ovat työohjelman mukaisesti tehty Keinusaaressa ja Tarvasmäessä Moreenin alueen osayleiskaavan laadinta on käynnissä, tavoitteena laajentaa aluetta. Moreenissa on edelleen tontteja saatavissa. Keskustan länsireunan asemakaava ja sen toteuttamiseen tähtäävä sopimus aluerakentajan kanssa on saatu valmiiksi ja hyväksytty kaupunginvaltuustossa Keskustan länsireunan ja eteläreunan kehittämisestä on pidetty yrittäjien ja keskustayhdistyksen kanssa useita yhteisiä keskustelutilaisuuksia. Kunnanhallituksen selvityksestä ei ilmene onko tavoite toteutunut. Tavoite toteutui osittain. Lisäselvityksenä tarkastuslautakunta sai raportin viimeistelemättömistä kohteista, joita on useita kymmeniä. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että käyttöomaisuuden investointeihin kohdennetaan riittävät määrärahat, mikäli halutaan tuottaa kysynnän mukaiset uudet tontit ja samanaikaisesti huolehtia siitä, että asuntoalueet tulevat kohtuullisessa ajassa viimeisteltyä. Tarkastuslautakunta toivoo myös, että tärkeysjärjestys olisi ikäjärjestys. Tontteja mennyt hyvin kaupaksi. Loppuvuodesta huomattavissa hiljenemistä. Asemakaavasta on tehty valitus (käsittelyssä). Saadun lisäselvityksen mukaan on järjestetty useita keskustelutilaisuuksia yrittäjien ja yrittäjäjärjestöjen. Asukkaita on ollut myös mukana. Osanotto ollut runsasta, keskimäärin n henkilöä/tilaisuus

20 Toimivat peruspalvelut 20 Kv:n asettama sitova tavoite Kh:n antama selvitys toteutumasta Tarkastuslautakunta: selvityksen Palvelutuotannon toimivuus / resurssien kohdentaminen Kunta- ja palvelurakenteen uudistusprojekti viedään onnistuneesti läpi Konserniyksiköiden Hämeenlinnaa koskevat tavoitteet ja niiden toteutuminen käsitellään teklassa Työn tuottavuutta lisätään 2 %:lla Toimiva henkilöstöjohtaminen / Hämeenlinna hyvä työnantaja Henkilöstön työssä jaksamista ja jatkamista tuetaan Palkkauksessa huomioidaan työn tulokset ja tuottavuus Kunta- ja palvelurakenteen uudistusprojekti on edennyt sovitun aikataulun mukaisesti. Teknisen lautakunnan seurattavaksi määrättyjen konserniyksiköiden tavoitteet on saatu talousarvioehdotusten yhteydessä. Niiden toteutumista seurataan kolmannesvuosiraporttien yhteydessä. Työn tuottavuuden kasvutavoite 2 % on sisällytetty talousarvioraamiin. Palvelut on pystytty tuottamaan talousarvion puitteissa, mikä on edellyttänyt tavoitteen toteutumista. Tyky-liikuntaa on ollut tarjolla runsaasti ja monille liikuntapaikoille on käytettävissä henkilöstöalennuksia. Työjärjestelyillä on mahdollistettu siirtymisiä osa-aikaeläkkeelle. Henkilökohtainen palkanosa, joka on merkittävä osa kokonaispalkkaa, on määritelty tälle vuodelle kunkin henkilön tuloksellisuuden mukaan. Tavoite toteutui uudistusprojektin aikataulun mukaisesti. Tarkastuslautakunta on arvioinut kuntaliitoksen valmistelua erikseen. s. 35. Teknisen viraston yksiköiden menomäärärahoista leikattiin 2 % ja siirrettiin hallintotoimiston tilikohtaan talousarviossa. Määrärahat säästyivät. V henkilöstöraportin mukaan työstäpoissaolot keskimääräisiä tai keskimääräistä vähäisempiä. Varhaisen puuttumisen malli käytössä ja toimii hyvin. Tuloksellisuutta on arvioitu kehityskeskusteluilla ja arvioitu muutenkin henkilön tuloksellisuutta. Vuorovaikutteinen Hämeenlinna aktiiviset asukkaat Kv:n asettama sitova tavoite Kh:n antama selvitys toteutumasta Tarkastuslautakunta: selvityksen Yhteistyösuuntautuneisuus / rajat ylittävä yhteistyö Arviointi palvelujen onnistumisesta tehdään systemaattisilla asiakaskyselyillä Hyödynnetään sähköisiä palauteja osallistumisjärjestelmiä Tekninen virasto osallistui keväällä yhdessä 40 muun kaupungin kanssa teknisiä palveluja koskevaan laajaan asukaskyselyyn, joka tehtiin satunnaisotantana. Hämeenlinnan palvelut olivat sen mukaan kauttaaltaan keskimääräistä parempia. Tulokset esitellään lautakunnalle erikseen. Uusia sähköisiä palaute- ja osallistumisjärjestelmiä ei ole otettu käyttöön, mutta vanhat järjestelmät toimivat hy- Raportin mukaan vastausprosentti Hämeenlinnassa oli 35 % (koko kysely 31 %). Kyselyssä kysyttiin palvelutason laadusta sekä toivotuista toimenpiteistä laatutason parantamiseksi katujen ja puistojen hoidossa, katuvaloissa, jäte- ja vesihuollossa, pelastushallinnossa ja asiakaspalvelussa. Tarkastuslautakunta toteaa vielä, että kyselyn tulokset on syytä ottaa huomioon yhdyskuntateknisiä palveluja kehitettäessä ja tarkistaa tulokset parin vuoden päästä uudella vastaavalla kyselyllä. Tavoite toteutui osittain. Uusia sähköisiä palaute- ja osallistumisjärjestelmiä kokeiltu (matkapuhelin), mutta

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2013 2016 Työohjelma 2016 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2.

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:20 Paikka Kaupungintalo, kabinetti 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus ja arviointi

Ulkoinen tarkastus ja arviointi Ulkoinen tarkastus ja arviointi Luottamushenkilöiden koulutus 28.1.2013 Tarkastuspäällikkö Tarja Saarelainen Ulkoinen tarkastus ja arviointi kuntakonsernissa Kuntalain 9. luku. Hallinnon ja talouden tarkastus

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY VALTUUSTO 20.5.2013 Ritva Erkama Kausien 2005-2008 sekä 2009-2012 tarkastuslautakunnan puheenjohtaja KAUPUNGIN TALOUS JA TUOTTAVUUS Kaupungin haasteina: menojen kasvaminen

Lisätiedot

SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2015

SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2015 Sivu 1/5 JOENSUUN KAUPUNKI SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKKÖ TARKASTUSPÄÄLLIKKÖ TIMO MANNINEN TARKASTUSSIHTEERI SEIJA KUNNASLUOTO SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2015 Jakelu:

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 92 31.03.2016 Kunnanvaltuusto 55 20.06.2016 Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen 2/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 31.03.2016 92 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta Valtuustoseminaari 23.5.2017 Miksi? Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Toiminnan kehittäminen ja parantaminen Toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo.

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo. Kaupunginhallitus 182 01.06.2015 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015 597/11.110/2015 KH 01.06.2015 182 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133,

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2016

SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2016 Sivu 1/5 JOENSUUN KAUPUNKI SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKKÖ TARKASTUSPÄÄLLIKKÖ TIMO MANNINEN TARKASTUSSIHTEERI SEIJA KUNNASLUOTO SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2016 Jakelu:

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Kuntakonsernien riskienhallinnan arviointi Vs. tarkastusjohtaja Markus Kiviaho JHTT, CGAP, CRMA Kuntakonsernien riskienhallinnan arvioinnin lähtökohtia ja kriteerejä

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kaupunginhallitus 156 03.04.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 37 02.05.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 44 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 32 22.05.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 149/02.06.01.03/2017

Lisätiedot

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Valtuustoseminaari 15.9.2014 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen SIIRTYMINEN SOVELLETUSTA TILAAJA- TUOTTAJAMALLISTA TULOSOHJAUKSEEN Mitä mukaan vanhasta, miten muutoksen teemme, millaisella organisaatiolla

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI

ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI Arviointiperiaatteet 2013 2016 1(5) Tarkastuslautakunta 20.6.2016 ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI 2013 2016 Periaatteet on tarkistettu tarkastuslautakunnan kokouksessa 20.6.2016. TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIPERIAATTEET

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009 Ulkoinen tarkastus Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala 1 Kuntaorganisaation valvontajärjestelmä OMAEHTOINEN VALVONTA ULKOINEN VALVONTA valtuuston alainen Tavoitteiden arviointi JHTT tilintarkastus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 )

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 ) Kaupunginhallitus 100 27.03.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 77/04.047/2017 KH 27.03.2017 100 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

23.2.2012 TALOUSARVION TAVOITTEET JA TALOUSARVIOPROSESSI

23.2.2012 TALOUSARVION TAVOITTEET JA TALOUSARVIOPROSESSI 23.2.2012 TALOUSARVION TAVOITTEET JA TALOUSARVIOPROSESSI Turun kaupungin tarkastuslautakunta 9.2.2012 TALOUSARVION TAVOITTEET JA TALOUSARVIOPROSESSI SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa... 2 2 Tavoitteiden sisältö

Lisätiedot

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 30.04.2015 AIKA 30.04.2015 klo 09:42-13:05 PAIKKA Halstarin kabinett OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen Peippo Jukka varapj Sorvari Vuokko

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 112 27.03.2017 Kunnanvaltuusto 51 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen 972/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 112 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma 2017-2021 1. Yleistä Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 17.5.2017 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous 17.5.2017 Aika keskiviikko 17.5.2017 klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia ja otsikko 1. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2015 Kokousaika: 20.4.2015 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous

Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous Kuntamarkkinat Helsinki 12.9.2014 Kirsi Mononen, johtava lakimies Kuntatalousohjelma Kuntataloudelle kokonaisuutena oma tasapainotavoite» Menojen ja

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet TULOSBUDJETTI 217 1(5) Johtoryhmä.1.217 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI 217 Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet Valtuusto on asettanut tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Sisällys 1. Johdanto 2. Nykytilanne 3. Sisäinen valvonta 4. Riskienhallinta 5. Kuntalain muutos 1.7.2012 1. Johdanto Sisäinen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä

Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä Tarkastuslautakunnan, tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen tehtävät Valtuuston perehdytystilaisuus 18.9.2017 Konsernihallinto Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä

Lisätiedot

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS 1. LAUTAKUNNAN TOIMINTA 1.1. Kokoonpano Ulvilan kaupungin tarkastuslautakuntaan kuuluvat tällä hetkellä puheenjohtaja Pentti Tuomola varalla Minna

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...3 1 ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA...3 TARKASTUSLAUTAKUNTA...3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

Kuntakonsernin riskienhallinnan arviointi - kommenttipuheenvuoro Tampere Talo, Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium

Kuntakonsernin riskienhallinnan arviointi - kommenttipuheenvuoro Tampere Talo, Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Kuntakonsernin riskienhallinnan arviointi - kommenttipuheenvuoro Tampere Talo, Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 22.5.2015 Revisioneuvos Keijo Lappalainen sisältöä käsitteistöä taustaa vastuita

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

/,; - RAUTAVAARAN KUNTA Poytakfrja 4/20 14 20. Tarkastuslautakunta. KOKOUSAIKA Maanantai 19.5.2014 kb 13.00 18.20

/,; - RAUTAVAARAN KUNTA Poytakfrja 4/20 14 20. Tarkastuslautakunta. KOKOUSAIKA Maanantai 19.5.2014 kb 13.00 18.20 l8kohdalla KASTUS Matti Matikainen Varapuheenjobtaja KOKOUSAIKA Maanantai kb 13.00 18.20 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo. kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET Eero Kukkonen Puheenjobtaja LAILLISUUS

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 KH 26.9.2016 1..1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 14 490 0 0 Toimintakulut -18

Lisätiedot

Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Sisäiset tarkastajat ry:n kuukausikokous 16.05.2011 Erityisasiantuntija Minna Huuskonen, Audiapro Oy Hallituksen selonteot Kuntalain muutoksen

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014 123. Voimaantulo 8.12.2014. 1 (6) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 Kunnanvaltuusto 46 27.06.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2017 2020 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2012 1 (6) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/3 28.05.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2012 1 (6) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/3 28.05.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2012 1 (6) 118 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kevätyhtymäkokousta koskevan päätöksen muuttaminen HEL 2012-005995 T 00 01 06 Päätös Konsernijaosto

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot