Globaali liiketoiminta vaatii suorituskykyiset tietojärjestelmät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Globaali liiketoiminta vaatii suorituskykyiset tietojärjestelmät"

Transkriptio

1 Timo Suominen / Up The Sleeves Copyright KONE Corporation Globaali liiketoiminta vaatii suorituskykyiset tietojärjestelmät KONE Oyj on piristävä poikkeus haastavassa globaalissa taloudellisessa tilanteessa. Liiketoiminnan kasvaessa on selvää, että myös tuotekehityksen ja sitä tukevien ICTpalveluiden tulee toimia yskimättä - ollen mielellään jopa askeleen, pari edellä vallitsevaa kysyntää. Tästä johtuen KONE Oyj:n tuotetiedon ja tuotteen elinkaarenhallinnassa (PDM/PLM) onkin merkittävästi panostettu järjestelmien suorituskyvyn suunnitteluja testausprosessiin (Performance Testing & Engineering process). Yrityksen noin PDM/PLM-käyttäjän verkosto kattaa koko toimitusketjun tuotekehityksestä aina myynnin ja tuotannon kautta kunnossapitoon sekä alihankintaverkostoon asti. 8 Valokynä 1/2015

2 Y rityksen Global Development -toiminto vastaa liiketoimintaa tukevien prosessien ja tietojärjestelmien kehityksestä. Konfiguroituvien tuotteiden, tietomallien ja varsin mittavien tuoterakenteiden hallinta ovat haaste tuotekehityksen (Solution Creation) ja tilaus-toimitus (Delivery) prosessien, kuten myös tietojärjestelmien suorituskyvyn osalta. Global Developmentissa elintärkeää ovat erityisesti liiketoiminnan jatkuvuuden varmistaminen (business continuity) sekä R&D volyymien kasvaessa, globaalien tietojärjestelmien suorituskyvyn takaaminen. Proaktiivinen järjestelmän monitorointi ja ennalta määritellyt suorituskykymittarit (KPI, Key Performance Indicator) antavat vankan perustan liiketoiminnan tukemiselle. Oikeat mittarit ja tulokset Järjestelmämielessä nopean reagoinnin edellytyksenä on, että on valittu oikeat KPI:t seurantaan sekä määritelty niille tavoitearvot. Mittareita määritettäessä tulee tunnistaa potentiaaliset suorituskyvyn pullonkaulat liiketoimintaprosessissa, yleisyys, toistuvuus ja asettaa ensisijaiset mittarit niiden seurantaan, toteaa Pekka Puurunen, KONE Oyj:n PDM Solution Owner. Seuraavaksi luodaan vastaavat käyttötapaukset (use case), joille määritellään lähtöarvot (baseline) ja tavoitearvot kokemusten myötä. Mittareita seurataan systemaattisesti, jotta poikkeamiin voidaan reagoida nopeasti. KONE:een tuotetiedonhallinnassa mittareina toimivat muun muassa tietyn hissin konfigurointiaika, ennalta määritellyn tuotteen tuoterakenteen avaamisaika sekä vakioidun hakutoimenpiteen suorittaminen. Näitä seurataan monitorointipalvelun avulla ja reagoidaan, mikäli trendissä alkaa näkyä poikkeamia. PDM:n ja siihen rinnastettavien oheisjärjestelmien saatavuus (availability) on muunnettavissa myös rahaksi tuottavuuden kautta. Mikäli järjestelmän globaalissa saatavuudessa esiintyy suunnittelematon käyttökatko, ovat tuottamattomuuden kautta kustannukset merkittävät, arvioi Pekka Puurunen. Tehtyjen Performance Engineering & Testing -aktiviteettien avulla voidaan varmistaa ja jopa parantaa tuoteprojektien läpimenoaikoja riittävällä suorituskyvyllä esimerkiksi tuotekonfiguraatioiden testauksessa sekä varmistaa tilaus-toimitus prosessin toimintavarmuus. Saatavuus tavoitteena pidetään 99.5 % rajaa. Kohti tulevaisuutta Kaiken tämän PDM/PLM-kehityksen mahdollistajana on yhtiön yritysjohto, jonka kanssa kehityksen prioriteeteista ja linjauksista käydään säännöllistä ajatustenvaihtoa kehitys-roadmap ja -portfolio tasolla. Koska maailmaakaan ei tunnetusti rakennettu päivässä, valmistaudutaan PDM/PLM-järjestelmäkehityksessä jo tulevaisuuden haasteisiin. Muutamia tulevaisuuden kehitysalueita ovat muun muassa valmistautuminen volyymien, datamäärien ja konfiguraatioiden kasvuun, PDM/SAP -rajapinnan kehittäminen sekä mobiili- ja pilvipalveluiden käytön laajentaminen. listaa Puurunen lopuksi. Globaalius ja liiketoiminnan kasvu Suunnittelematon käyttökatko aiheuttaa merkittävät kustannukset Yritysten liiketoimintaympäristö on muuttunut yhä globaalimmaksi. Toimipisteet sijaitsevat usealla mantereella, maantieteelliset etäisyydet ovat suuria ja yrityksen liiketoiminnan tulee pyöriä kellon ympäri. Yritykset myös verkostoituvat entistä enemmän ja tietoa pitää pystyä jakamaan turvallisesti ja hallitusti. Tuotteet ja palvelut ovat yhä monimutkaisempia ja täten syntyvän- ja myös tarvittavan informaation määrä kasvaa vuosittain. Lisäksi yhä enemmän yritykset myös markkinoivat ja myyvät tuotteitaan internetissä. Mitä on hyvä suorituskyky? Vaatimukset tietojärjestelmien suorituskyvylle ovat haastavia ja niiden toteuttaminen vaatii monesti suuria ponnistuksia ja yhteistyötä. Suorituskyvyn testauksella ja jatkuvalla monitoroinnilla saavutetaan useita rahalla mitattavia hyötyjä. KONE Oyj kuuluu alansa johtaviin yrityksiin ja tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä monipuolisia ratkaisuja niiden huoltoon ja modernisointiin. Eri asiakasryhmien tarpeiden ymmärtäminen on ohjannut yhtiön toimintaa jo sadan vuoden ajan. KONEen tavoitteena on tarjota paras käyttäjäkokemus kehittämällä ja toimittamalla ratkaisuja, jotka mahdollistavat ihmisten liikkumisen rakennuksissa sujuvasti, turvallisesti, mukavasti ja viivytyksettä yhä enemmän kaupungistuvassa ympäristössä. Vuonna 2014 KONEen liikevaihto oli 7,3 miljardia euroa ja henkilöstömäärä vuoden lopussa yli Yhtiön B-sarjan osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. KONE:lta artikkeliin haastateltiin Solution Owner (PDM and R&D Management Solutions), Pekka Puurusta, joka vastaa PDM/PLMalueen järjestelmäkehityksestä osana Global Development:ia. Näin ollen tietojärjestelmän muutospäätös voidaan tehdä turvallisesti luottaen siihen, että käyttöönottovaiheessa liiketoiminnalle ei tuoteta harmia. Järjestelmäarkkitehtuuri ja tarvittava kapasiteetti pystytään optimoimaan - ei siis hankita eikä makseta kapasiteetista, jota todellisuudessa ei tarvita eikä käytetä. Tietojärjestelmän skaalautuvuuteen saadaan näkyvyys, jolloin tiedetään jo etukäteen kuinka paljon järjestelmän käyttöaste ja yrityksen liiketoiminta voivat kasvaa ilman lisäinvestointeja ja muutostarpeita. Järjestelmän stabiilius saadaan varmistettua, jolloin liiketoiminnan vaatimukset liittyen järjestelmän saatavuuteen (availability) voidaan saavuttaa. Suorituskyvyn ylläpitäminen vaatii toistuvaa testausta järjestelmämuutoksien yhteydessä; päivittäistä monitorointia, analysointia ja raportointia. Hyvän suorituskyvyn saavuttaminen on PDM/PLM-järjestelmille erittäin kriittistä globaalissa liiketoimintaympäristössä summaa IM Fellows Oy:n toimitusjohtaja Ismo Unkuri. Valokynä 1/2015 9

3 Suorituskykytestauksen päävaiheet. Syy ja sen seuraus Järjestelmän suorituskyvyn analysointi on erittäin tärkeää ajatellen suorituskyvyn turvaamista myös tulevaisuudessa. Järjestelmän suorituskyvyn ylläpitämiseen sekä stabiiliuden varmistamiseen on käytetty paljon aikaa ja resursseja käyttöönottovaiheessa. Tämän suuren ja intensiivisen työmäärän jälkeen yleensä huokaistaan helpotuksesta, kun järjestelmä on saatu tuotantokäyttöön. Tämän johdosta saattaa suorituskyvyn jatkuva seuraaminen jäädä pienemmälle huomiolle ja pahimmassa tapauksessa suorituskyky alkaa rapautua hitaasti. Tyypillisesti kukaan ei edes muista millä vasteajalla ja kuinka järjestelmä suoriutui tehtävistään heti käyttöönoton jälkeen. Lisäksi vuosien mittaan järjestelmään tehtyjen muutosten lista voi olla niin pitkä, että niistä on mahdoton löytää syyja seuraussuhteita järjestelmän suorituskyvyn heikkenemiselle. IM Fellows yrityksenä: Järjestelmäriippumaton toimija 40+ vuoden kokemus ICT -kehityksestä ja -teknologioista PLM/PDM-järjestelmien kehitys- ja käyttöönottopalvelut Tietojärjestelmien suorituskyvyn varmentaminen ja järjestelmäarkkitehtuuripalvelut Järjestelmän suorituskyvyn analysointi ja monitorointi edellyttää vertailukohtia valituista toiminnoista sekä eri resurssien käytöstä (prosessoriteho, muistinkäyttö, levyliikenne jne.). 10 Valokynä 1/2015

4 Ihminen yksi muuttujista Myös ihmiset järjestelmän ympärillä voivat vaihtua, jolloin kokemusperäinen (eli niin sanottu hiljainen tieto) järjestelmän alkuperäisestä suorituskyvystä hämärtyy. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää luoda tietojärjestelmälle jo ennen käyttöönottoa kattava suorituskyvyn monitorointisuunnitelma tavoitetasoineen, johon kerätään suorituskykymittaukset pääasiallisista (ja eniten käytetyistä) toiminnoista. Lisäksi tarvitaan myös tietoa kuinka järjestelmän eri systeemikomponentit (web-, sovellus- ja tietokantapalvelin) suoriutuvat päivittäisestä kuormasta. On hyvä tiedostaa, että koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa järjestelmän suorituskyvyn analysointia ja monitorointia. Tärkeintä on sen aloittaminen ja ensimmäisen vertailukelpoisen vertailukohdan luominen. Vertailukohta sisältää vasteaika trendit valituista järjestelmän toiminnoista sekä trendit järjestelmän eri komponenttien resurssien (prosessoriteho, muistinkäyttö, levyliikenne jne.) käytöstä tyypillisenä työpäivänä, jolloin järjestelmässä esiintyy myös huippukuorma. Sovittu baseline mahdollistaa järjestelmän suorituskyvyn vertaamisen ja analysoinnin järjestelmämuutoksien jälkeen, joilla epäillään olevan vaikutusta järjestelmän suorituskykyyn. Tällaisia muutoksia voivat olla: Käyttöjärjestelmän tietoturvapäivitykset Käyttöjärjestelmän konfiguraatiomuutokset Yksittäisen järjestelmäkomponentin (Java virtuaalikoneen, tietokannan) päivitys Järjestelmän käyttämän verkkotai laitearkkitehtuurin muutokset Suuret massatietojen siirrot harmonisointien yhteydessä Uusien sovelluskomponenttien käyttöönotto Luotettava ja vertailukelpoinen baseline varsinaisesta tuotantoympäristöstä on ensiarvoisen tärkeää kun järjestelmälle suunnitellaan suorituskykytestausta kertoo IM Fellows Oy:n johtava konsultti Marko Väätänen. Monitorointi on sijoitus Jatkuvalla järjestelmän monitoroinnilla ja suorituskyvyssä tapahtuvien poikkeamien analysoinnilla pystytään näkemään ovatko ne todella poikkeamia, vai onko järjestelmässä tapahtunut jokin pysyvä suorituskykyä heikentävä muutos. Vastaavasti aivan samalla tavalla jatkuvan monitoroinnin avulla voidaan varmistaa, että esimerkiksi suorituskykytestauksen avulla löydetyt järjestelmän suorituskykyä parantavat toimenpiteet toimivat myös tuotantoympäristössä. Jatkuva monitorointi tuottaa myös tietoa kuinka järjestelmä kuormittaa järjestelmän eri osa-alueita. Tämä on todellakin rahan arvoista tietoa, kun suunnitellaan vaikkapa tuotantojärjestelmän siirtoa uuteen palvelinkeskukseen tai siirtymistä kolmannen osapuolen pilvipalveluihin toteaa Väätänen lopuksi. Artikkeli jatkuu Valokynässä 2/2015.

5 Timo Suominen / Up The Sleeves Suorituskykyvaatimukset järjestelmäarkkitehtuurin suunnittelussa Copyright KONE Corporation Uuden järjestelmän arkkitehtuurin suunnittelu tulee perustua olemassa olevan järjestelmän kapasiteettitietojen käyttöön. Ensimmäinen tärkeä suunnittelun lähtökohta on tieto loppukäyttäjien määrästä. Kuinka paljon käyttäjiä vierailee järjestelmässä kuukausittain, viikoittain ja päivittäin? Nämä ovat yksinkertaisia perustietoja, mutta paljon muutakin tulee ottaa huomioon ja kartoittaa. 8 Valokynä 2/2015

6 M ikä on maksimaalinen yhtäaikainen käyttäjäistuntojen määrä päivässä? Minkä tyyppisiä (tietoa hakevia vai sitä muokkaavia sekä lisääviä) käyttäjiä järjestelmässä vierailee ja mikä heidän jakaumansa on? Minkä tyyppisiä asiakassovelluksia (client application) käyttäjät käyttävät järjestelmän kanssa ja mikä on näiden sovellusten jakauma? Loppukäyttäjien lisäksi PLM-järjestelmälle kuormaa aiheuttavat tyypillisesti myös erilaiset integraatiot tai muut tausta-ajoprosessit (esimerkiksi raportointi). Näiden osalta olisi hyvä tietää myös transaktioiden määrä tunnissa tai päivässä. Kun meillä on tieto järjestelmän ulkopuolelta tulevasta kuormasta, voidaan tarkastella kuorman jakautuminen tietojärjestelmän palvelimien kesken. Olemassa olevasta järjestelmästä käydään läpi kukin sovelluskerros (www-, sovellus- ja tietokantapalvelimet) ja tarkastellaan kuinka monta palvelinta kullakin kerroksella on tarvittu nykyisen kuorman hoitamiseen. Kunkin palvelimen osalta tarkastellaan järjestelmäresurssien (prosessoriteho, muistinkäyttö, levy-io:n määrä ja levyalueiden koot) käyttöastetta. Samoin tietokanta- ja tiedostopalvelimien osalta tarkastetaan fyysinen datan määrä. Sisään tulevan verkkoliikenteen määrä sekä verkkoliikenteen määrä palvelinten välillä on myös tärkeä tieto, jos järjestelmä siirretään kokonaan uuteen ympäristöön. Varautuminen tulevaisuuteen Nykyisen kapasiteetin lisäksi tulee ottaa huomioon myös tulevaisuuden näkymät. Nykyisellään fyysisten serverien odotettavissa olevaksi eliniäksi lasketaan noin 4 vuotta, minkä ajan järjestelmän tulisi kyetä tarjoamaan yrityksen tarvitsema kapasiteetti ilman isoja muutoksia arkkitehtuurissa ja suurta laitteistoinvestointia. Suunnittelun pohjaksi on hyvä selvittää myös ulkoiset vaatimukset PLM-järjestelmälle ainakin 2-3 vuoden ajalle. Näitä vaatimuksia voivat asettaa mm. yrityksen laajentumisstrategia, uudet käyttäjäryhmät (mukaan lukien alihankkijat) ja mahdolliset uudet toiminnallisuudet sekä uudet integraatiot muihin järjestelmiin. Usein uudet käyttäjäryhmät tuovat mukanaan myös suuren määrän dataa järjestelmään esimerkiksi yritysostojen tapauksessa. Luonnollisesti kaikkea ei kuitenkaan pystytä arvioimaan ennalta vaikka pääsisimmekin kurkistamaan yrityksen johdon strategioita, vaan sovellusarkkitehtuurin on oltava myös helposti skaalautuva järjestelmäarkkitehtuurin asettamien rajojen puitteissa toteaa Teemu Snickeri, PDM Platform Owner. Skaalautuvuutta voidaan hakea suunnitteluvaiheessa joko horisontaalisti tai vertikaalisti. Haasteet hajautetussa liiketoimintaympäristössä Useimmilla yrityksillä on nykyisin toimintaa monilla eri paikkakunnalla, kokonaan eri maissa tai jopa maanosissa. Tämä asettaa suuria vaatimuksia ennen kaikkea verkkoyhteyksille, joten heti alkuun onkin tarpeen tehdä järjestelmän käyttäjien kartoitus verkkoyhteyksien suhteen. Järjestelmän tulisi sijaita verkkoyhteyksien kannalta mahdollisimman lähellä suurinta kuormaa aiheuttavia käyttäjiä, mikä PLM-järjestelmissä on usein suurimpien R&D-yksiköiden läheisyydessä. Järjestelmän siirtoprojekteissa kannattaa tavoitteeksi ottaa vasteaikojen parantaminen suurimmalle osaa käyttäjistä, varautuen siihen, että osalle käyttäjistä vaikutus voi olla lähtökohtaisesti myös negatiivinen. Huonompien verkkoyhteyksien päässä olevien käyttäjien vasteaikoja voidaan optimoida erilaisten verkkolaitteiden, tai tarvittaessa myös paikallisten replica-serverien avulla. Suorituskyvyn määritelmän taustoitusta Tietojärjestelmän suorituskyvyn testaus alkaa aina suorituskyvyn määrittelystä testauksen kohteena olevalle järjestelmälle oli sitten kyseessä PLM-järjestelmä tai tuotannonohjausjärjestelmä tai mikä tahansa muu järjestelmä. Sovellusarkkitehtuurin oltava helposti skaalautuva Huomionarvoista on myös, että organisaatiot ovat järjestelmien ympärillä erilaiset. Esimerkiksi samaa PLM-järjestelmää voidaan käyttää täysin eri tavalla riippuen yhtiöstä ja heidän liiketoiminta-alueestaan. PLM-järjestelmä on hyvä esimerkki siitä, että saman järjestelmän sisälläkin voi olla hyvin erilaisia vaatimuksia eri toimintojen suorituskyvylle. Yksinkertaisten tuotetietonäyttöjen avautumisen voidaan olettaa tapahtuvan vähintään 3 sekunnissa, mutta kovin realistiselta ei vaikuta vaatimus siitä, että yli riviä sisältävä ja vähintään 5 eri tasolle avautuva tuoterakenne avautuu loppukäyttäjän ruudulle samassa ajassa. Käyttäjämäärät Max. /pv /vko /kk Sovelluspalvelimet Palvelimien määrä/ web-palveluprosessien määrä Aktiivi-passiivi kohdennetut komponentit = 2 x kapasiteetti Load Balancer cluster = helposti skaalattavissa SLA varmistuksen vaatimukset suorituskyvyn kannalta Uuden järjestelmän arkkitehtuurisuunnittelu Nykyinen kapasiteetti Tietokantapalvelin Web-palvelimet Palvelinten kuorma Datamäärät Verkkoliikenne Palvelimien määrä Palvelinten kuorma Sijainnin vaikutus vasteaikoihin eri saiteilla Datacenterin sijainti Arvio tulevasta kapasiteetin tarpeesta Business tarpeet Yrityksen laajentumisstrategiat Uudet käyttäjäryhmät Uudet toiminnallisuudet Lisääntynyt data Sovellusarkkitehtuuri Skaalautuvuus Mitä tulee ottaa huomioon uuden järjestelmän arkkitehtuurisuunnittelussa. Valokynä 2/2015 9

7 Useimmilla yrityksillä on nykyisin toimintaa monilla eri paikkakunnalla, kokonaan eri maissa tai jopa maanosissa. Tämä asettaa suuria vaatimuksia ennen kaikkea verkkoyhteyksille. Tämän jälkeen valitaan sopiva kuormitustestaustyökalu sekä testattavan järjestelmän testin aikaiseen monitorointiin käytettävät apuohjelmat, jotka yleensä ovat käyttöjärjestelmästä riippuvaisia. Suunnitteluvaiheen lopuksi luodaan yksityiskohtainen aikataulu suunniteltujen testien suorittamiseksi. Tämän jälkeen seuraa suorituskykytestien automatisointivaihe, mikä on yleensä kaikkein työläin vaihe jos suorituskykytestausta ollaan tekemässä ensimmäistä kertaa. Tässä vaiheessa luodaan testiscriptit valituille käyttötapauksille ja ne parametrisoidaan. Parametrisointi tarkoittaa sitä, että käyttötapauksille luodaan tarvittavat syötearvot, joita vaihdellaan valitun logiikan mukaisesti tai satunnaisesti. Parametrisoinnin lisäksi suorituskykyscripteille täytyy määritellä käyttötapausten eri vaiheiden väliin viiveitä, jotka mallintavat todellisen loppukäyttäjän toimintaa järjestelmän kanssa. Interaktiivisuus vs. integraatio Edellä kuvatun kaltaiset vasteaikavaatimukset ovat hyvin tyypillisiä interaktiivisille tietojärjestelmille, jotka ovat suorassa vuorovaikutuksessa loppukäyttäjän kanssa. Yleensä vasteaika vaatimukseen lisätään myös vaatimus järjestelmän skaalautuvuudesta eli tavoitteena oleva vasteaika pitää pystyä tarjoamaan myös kun järjestelmässä on 200 tai 400 yhtaikaista käyttäjää. Interaktiivisen järjestelmän tapauksessa on tärkeää, että yhtäaikaiset loppukäyttäjät saavat tehtyä tehtävänsä järjestelmässä ilman turhaa odottelua. Mutta on olemassa myös kokonaisia järjestelmiä tai niiden osia joille vasteajan sijaan on tärkeämpää kuinka monta tapahtumaa tai pyyntöä ne pystyvät käsittelemään tietyssä ajassa. Klassinen esimerkki tällaisesta on kahden eri järjestelmän välinen integraatioalusta. Sen osalta on paljon tärkeämpää se kuinka monta integraatiopyyntöä se pystyy käsittelemään yhtaikaa kuin se, että mikä on yksittäisen pyynnön käsittelyaika. PLM-järjestelmän tapauksessa esimerkkinä voitaisiin käyttää vaikka tuotekonfiguraattorille asetettavaa vaatimusta: kuinka monta tuotekonfiguraatiota PLM-järjestelmä pystyy generoimaan tietyssä ajassa. Suorituskykyvaatimusten määrittelyssä voidaan hyödyntää olemassa olevaa tuotannon jatkuvaa monitorointia. Sieltä saadaan realistista tietoa vasteajoista, joita voidaan suoraan hyödyntää kun määritellään tavoitteita suorituskykytesteihin. Asiakkaan kanssa liikkeelle käyttötapauksista Suorituskykytestausprosessi aloitetaan aina järjestelmän yleisempien käyttötapausten valinnasta yhteistyössä asiakkaan kanssa. Tämän jälkeen valituille käyttötapauksille määritetään suorituskykyvaatimus riippuen siitä, onko kyseessä interaktiivinen toiminnallisuus vai tausta-ajona suoritettava toiminto. Suorituskykytestaukseen valitut käyttötapaukset myös kuvataan yksityiskohtaisesti, jotta tiedetään mitä eri vaiheita kukin käyttötapaus pitää sisällään. Suorituskykytestauksen suunnitteluvaiheessa määritellään myös käytettävä testiympäristö ja testiskenaario, jossa huomioidaan muun muassa seuraavia asioita: Testikäyttäjien jakauma maantieteellisesti eri lokaatioihin (jos kyseessä on globaali järjestelmä) Tarvittavan testidatan ja testikäyttäjien luonti testiympäristöön Testikäyttäjien jakauma eri käyttäjärooleihin Eri testityypit Viimeinen vaihe suorituskykytestauksessa on tietenkin suorituskykytestien suorittaminen, testitulosten analysointi ja raportointi. Tämä vaihe on yleensä erittäin suoraviivainen, koska suoritettavat testiajot ovat aika pitkälle määritelty suunnitteluvaiheessa. Testauksen alkuvaiheessa luodaan vertailukohta (baseline), jolla tarkoitetaan testituloksia mitkä pystytään 100 % varmuudella toistamaan. Tätä vertailukohtaa pidetään erityisenä kiintopisteenä, johon verrataan testituloksia meneillään olevan suorituskykytestauksen aikana ja tulevaisuudessa tapahtuvien testien osalta. Suorituskykytestit voidaan ryhmitellä niiden luonteen mukaisesti seuraavasti: Testauksella saavutettavat hyödyt Lopputuloksena on siis suorituskykytestauksen läpäissyt järjestelmä ja testiraportti, jossa kerrotaan kuinka järjestelmä käyttäytyy erilaisissa kuormitustilanteissa. Lisäksi testien tuloksia voidaan suoraan käyttää optimaalisen lopullisen tuotantoympäristön suunnitteluun ja valintaan. Testiraportin avulla pystytään säästämään rahaa ja myös välttämään järjestelmäkapasiteetin ylimitoitus. kertoo IM Fellows Oy:n johtava konsultti Marko Väätänen. 10 Valokynä 2/2015

8 Testityyppi Optimointitesti Skaalautuvuustesti Kestotesti Arkkitehtuuriset testit Sisältö, tavoitteet Testissä vaihdellaan järjestelmän suorituskykyyn vaikuttavia parametreja ja haetaan järjestelmälle tai järjestelmän yhdelle komponentille (esimerkiksi sovelluspalvelin) parasta mahdollista suorituskykyä. Testin tarkoituksena on löytää maksimaalinen kuorma minkä järjestelmä pystyy hoitamaan hyväksyttävällä vasteajalla (interaktiiviset järjestelmät) tai transaktioiden määrällä (tausta-ajo, raportointi- tai integraatiotyyppiset järjestelmät). Testissä käytetään noin % pienempää kuormaa kuin mikä on nykyinen tai arvioitu huippukuorma tuotannossa. Testin tarkoituksena on selvittää, että pysyykö järjestelmän suorituskyky vakiona. Testeissä on tarkoitus löytää paras arkkitehturaalinen konfiguraatio järjestelmälle. Tyypillisimmät suorituskykytestityypit. KONE:lta artikkelin kirjoittamiseen osallistui Senior Business Analyst, PDM Platform Owner (Global Development) Teemu Snickeri. KONE Oyj kuuluu alansa johtaviin yrityksiin ja tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä monipuolisia ratkaisuja niiden huoltoon ja modernisointiin. Eri asiakasryhmien tarpeiden ymmärtäminen on ohjannut yhtiön toimintaa jo sadan vuoden ajan. KONEen tavoitteena on tarjota paras käyttäjäkokemus kehittämällä ja toimittamalla ratkaisuja, jotka mahdollistavat ihmisten liikkumisen rakennuksissa sujuvasti, turvallisesti, mukavasti ja viivytyksettä yhä enemmän kaupungistuvassa ympäristössä. Vuonna 2014 KONEen liikevaihto oli 7,3 miljardia euroa ja henkilöstömäärä vuoden lopussa yli Yhtiön B-sarjan osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. IM Fellows yrityksenä: - Järjestelmäriippumaton toimija vuoden kokemus ICT kehityksestä ja teknologioista - PLM/PDM järjestelmien kehitys- ja käyttöönottopalvelut Tietojärjestelmien suorituskyvyn varmentaminen ja järjestelmäarkkitehtuuripalvelut Kirjoitus on jatkoa 1/2015 julkaistulle artikkelille Globaali liiketoiminta vaatii suorituskykyiset tietojärjestelmät.

Suorituskyky- ja tietoturvatestaus Kelassa

Suorituskyky- ja tietoturvatestaus Kelassa Suorituskyky- ja tietoturvatestaus Kelassa TTY: TIE-21204 Ohjelmistojen testaus 16.11.2015 Kaisa Tirkkonen Kehittämispäällikkö, Kela, Tietohallinto-osasto Testausryhmä / Suorituskyky- ja tietoturvatestaus

Lisätiedot

THINKING PORTFOLIO ASIAKASHAASTATTELU FINAVIA COPYRIGHT THINKING PORTFOLIO. Kuva: Finavia

THINKING PORTFOLIO ASIAKASHAASTATTELU FINAVIA COPYRIGHT THINKING PORTFOLIO. Kuva: Finavia THINKING PORTFOLIO ASIAKASHAASTATTELU FINAVIA COPYRIGHT THINKING PORTFOLIO Case: Finavia sovellussalkku Tavoite sovellusten hallinnan helpottamiseksi ja raportoimiseksi on saavutettu Finavian tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

Suorituskyvyn varmistaminen sovelluskehityksen eri vaiheissa Paavo Häkkinen, Presales Teamleader Compuware Finland

Suorituskyvyn varmistaminen sovelluskehityksen eri vaiheissa Paavo Häkkinen, Presales Teamleader Compuware Finland Suorituskyvyn varmistaminen sovelluskehityksen eri vaiheissa Paavo Häkkinen, Presales Teamleader Compuware Finland Epäonnistuminen ei ole vaikeaa Approximately 40% of mission-critical mainframe projects

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Yritysarkkitehtuuri. Muutostarpeet

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Yritysarkkitehtuuri. Muutostarpeet Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Ympäristö Muutostarpeet ja niihin vastaaminen Yritysarkkitehtuuri Liiketoiminta-arkkitehtuuri Tavoitteet, Palvelut, Prosessit Informaatioarkkitehtuuri Tietotarpeet,

Lisätiedot

1 (5) PALVELUKUVAUS JA HINNASTO Requeste palvelut

1 (5) PALVELUKUVAUS JA HINNASTO Requeste palvelut 1 (5) PALVELUKUVAUS JA HINNASTO Requeste palvelut 2 (5) 1. PALVELUKUVAUKSEN TARKOITUS Tässä palvelukuvauksessa kuvataan Sysart Oy:n Requeste tuotteeseen liittyvät maksulliset palvelut. Maksullisia palveluita

Lisätiedot

CASE KELA: monimutkaisten ja laajojen järjestelmien suorituskyky- ja tietoturvatestaus

CASE KELA: monimutkaisten ja laajojen järjestelmien suorituskyky- ja tietoturvatestaus CASE KELA: monimutkaisten ja laajojen järjestelmien suorituskyky- ja tietoturvatestaus TTY: TIE-21200 Ohjelmistojen testaus 24.11.2014 Kaisa Tirkkonen Kehittämispäällikkö, Kela, Tietohallinto-osasto Testausryhmä

Lisätiedot

CASE Varma Testauksen haasteet moniuloitteisessa testiympäristössä. 5.11.2015 Tuukka Vähäpassi

CASE Varma Testauksen haasteet moniuloitteisessa testiympäristössä. 5.11.2015 Tuukka Vähäpassi CASE Varma Testauksen haasteet moniuloitteisessa testiympäristössä 5.11.2015 Tuukka Vähäpassi Varman esittely Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on Suomen suurin työeläkevakuutusyhtiö ja yksityinen

Lisätiedot

JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Liite 4 INSPIRE-palvelujen laadun testaus

JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Liite 4 INSPIRE-palvelujen laadun testaus JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Liite 4 INSPIRE-palvelujen laadun testaus Versio: 28.2.2013 Julkaistu: 28.2.2013 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Yleiset vaatimukset... 2 2 Latauspalvelun

Lisätiedot

Facta palvelimien uusiminen Helsingin kaupunki

Facta palvelimien uusiminen Helsingin kaupunki Facta palvelimien uusiminen Helsingin kaupunki TARJOUS 70214 06.03.2014 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto Anu Soukki PL 2205 00099 Helsingin kaupunki anu.soukki@hel.fi eero.saarinen@hel.fi tea.tikkanen@hel.fi

Lisätiedot

Tietovarastointiratkaisut massaräätälöinnin konfiguraattoreiden tukena. DI Mika Aho BI/DW Specialist 18.9.2008

Tietovarastointiratkaisut massaräätälöinnin konfiguraattoreiden tukena. DI Mika Aho BI/DW Specialist 18.9.2008 Tietovarastointiratkaisut massaräätälöinnin konfiguraattoreiden tukena DI Mika Aho BI/DW Specialist 18.9.2008 Esityksen sisältö 2 Mitä ovat (myynnin) konfiguraattorit? Tiedonhallinta massaräätälöinnissä

Lisätiedot

KRYSP-rajapintojen suorituskykytestaukset. Jari Torvinen 12.2.2014

KRYSP-rajapintojen suorituskykytestaukset. Jari Torvinen 12.2.2014 KRYSP-rajapintojen suorituskykytestaukset Jari Torvinen 12.2.2014 1 Esityksen sisältö Rajapintojen käyttöönoton tilanne Kuopiossa Miksi suorituskykytestaus? Suorituskykytestauksen toteuttaminen Testaustulosten

Lisätiedot

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013 Tietohallinnon nykytilan analyysi Analyysimenetelmä (sovitettu Tietomallista) 9.10.2013 Haastattelurunko Kerättävät perustiedot Budjetti (edellisvuoden) Henkilöstökustannukset IT-ostot Muut Liite - Kypsyysanalyysin

Lisätiedot

Suorituskyvyn pullonkaulojen löytäminen ja optimointi v 1.0. Ilkka Myllylä

Suorituskyvyn pullonkaulojen löytäminen ja optimointi v 1.0. Ilkka Myllylä Suorituskyvyn pullonkaulojen löytäminen ja optimointi v 1.0 Ilkka Myllylä Sisältö! Johdanto! Pullonkaulat ja suorituskyvyn optimointi! Case esimerkkejä 2 Johdanto v 1.0 Onko skaalautuvuus webissä ongelma?

Lisätiedot

Tietotekniikkapalveluiden saatavuudenhallinnan kehittäminen

Tietotekniikkapalveluiden saatavuudenhallinnan kehittäminen Tietotekniikkapalveluiden saatavuudenhallinnan kehittäminen Diplomityöseminaari 4.3.2009 Tekijä: Jussi Repo Valvoja: Prof. Raimo Kantola Ohjaaja: DI Jari Alasuvanto, Noval Networks Esityksen sisältö Työn

Lisätiedot

Uusia tuulia Soneran verkkoratkaisuissa

Uusia tuulia Soneran verkkoratkaisuissa Uusia tuulia Soneran verkkoratkaisuissa Cisco Expo 8.9.2009 Jari Litmanen 1 Agenda Kuinka IP-palveluverkko tukee asiakkaan liiketoimintaa Palvelukeskusten ja konsolidoinnin asettamat haasteet verkkoratkaisuille

Lisätiedot

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna ja ITIL palveluiden kehittämisessä Case PRH Timo Junnonen Esityksen sisältö: 1. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) 2. PRH tietohallinto (PIT projekti)

Lisätiedot

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14 Arkkitehtuurikuvaus Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy Ryhmä 14 Muutoshistoria Versio Pvm Päivittäjä Muutos 0.4 1.11.2007 Matti Eerola 0.3 18.10.2007 Matti Eerola 0.2

Lisätiedot

Liiketoimintaprosessien ja IT -palvelujen kytkentä Palveluntarjoaja katalysaattorina

Liiketoimintaprosessien ja IT -palvelujen kytkentä Palveluntarjoaja katalysaattorina Liiketoimintaprosessien ja IT -palvelujen kytkentä Palveluntarjoaja katalysaattorina Mikko Pulkkinen TietoEnator Oyj 6.9.2007, Helsinki Tavoitteiden kehittyminen ICT Palveluhallinnassa Primääritavoite

Lisätiedot

Integrointi. Ohjelmistotekniikka kevät 2003

Integrointi. Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Integrointi Ohjelmistotekniikka kevät 2003 ERP (Toiminnanohjausjärjestelmä) Myynti Henkilöstö, palkanlaskenta Kirjanpito Myynti Myyjät Extranet Tietovarasto Laskutus, reskontrat Asiakas ERP Asiakasrekisteri

Lisätiedot

Miten voin selvittää säästömahdollisuuteni ja pääsen hyötymään niistä?

Miten voin selvittää säästömahdollisuuteni ja pääsen hyötymään niistä? Se edullisempi tietokanta Miten voin selvittää säästömahdollisuuteni ja pääsen hyötymään niistä? Rasmus Johansson rasmus.johansson@microsoft.com Ratkaisumyyntipäällikkö (Sovellusalusta) Microsoft Oy Miten

Lisätiedot

THINKING PORTFOLIO A S I A K A S H A A S TAT T E LU O U LU N K AU P U N K I

THINKING PORTFOLIO A S I A K A S H A A S TAT T E LU O U LU N K AU P U N K I THINKING PORTFOLIO A S I A K A S H A A S TAT T E LU O U LU N K A U P U N K I COPYRIGHT THINKING PORTFOLIO Sovellussalkku on Oulun kaupungilla IT:n johtamisen väline Tulipalojen sammuttamisesta ennakoivaan

Lisätiedot

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta Liikkuvien työkoneiden etäseuranta TAMK IoT Seminaari 14.4.2016 2 1) IoT liiketoiminnan tukena 2) Iot ja liikkuvat työkoneet 3) Case esimerkit 4) Yhteenveto, johtopäätökset, tulevaisuuden näkymät Cinia

Lisätiedot

Vain testaamalla voit voittaa! Markku Selin Kehitysjohtaja

Vain testaamalla voit voittaa! Markku Selin Kehitysjohtaja Vain testaamalla voit voittaa! Markku Selin Kehitysjohtaja Lyhyesti: Suomessa ja Baltiassa Liikevaihto 29,25 (noin 50) milj. Euroa Henkilöstöä Suomessa 46 (115) Juuret vuonna 1989 perustetussa Santa Monica

Lisätiedot

Tapahtuipa Testaajalle...

Tapahtuipa Testaajalle... Tapahtuipa Testaajalle... - eli testaus tosielämässä 09.10.2007 Juhani Snellman Qentinel Oy 2007 Agenda Minä ja mistä tulen Testauksen konteksti Tapauksia tosielämästä ja työkaluja 2 Minä Juhani Snellman

Lisätiedot

Toivakan kunnan teknologia-arkkitehtuuri

Toivakan kunnan teknologia-arkkitehtuuri Toivakan kunnan teknologiaarkkitehtuuri Iikka Virtanen, Teemu Uusitalo & Vesa Kakriainen Toivakan kunnan teknologia-arkkitehtuuri Johdanto Nykytilan kartoitus Tavoitetilan kuvaus 6.7.1 Teknologiapalvelut

Lisätiedot

Toimitusketjun hallinnan uudet kehityssuunnat. Mikko Kärkkäinen Tammiseminaari 2015

Toimitusketjun hallinnan uudet kehityssuunnat. Mikko Kärkkäinen Tammiseminaari 2015 1 Toimitusketjun hallinnan uudet kehityssuunnat Mikko Kärkkäinen Tammiseminaari 2015 2 Toimitusketjun suunnittelun uudet tuulet Muistinvarainen laskenta mullistaa toimitusketjun suunnittelun Välitön näkyvyys

Lisätiedot

Poweria analytiikkaan

Poweria analytiikkaan IBM 18.3.2014 Poweria analytiikkaan Informaatiotalous: mikä on muuttunut Keskiajalta jälkiteolliseen yhteiskuntaan Maatalous: maan omistus Teollinen: tuotantokapasiteetin omistus Jälkiteollinen: kyky hyödyntää

Lisätiedot

Kuinka helpottaa suurten projektien tuskaa pilvipalveluilla?

Kuinka helpottaa suurten projektien tuskaa pilvipalveluilla? Kuinka helpottaa suurten projektien tuskaa pilvipalveluilla? Sytyke-risteily 2013 Otso Kivekäs 4.9.2013 Codento Suomalainen ohjelmistotoimittaja Hansel-sopimustoimittaja AWS Solution Provider Eucalyptus

Lisätiedot

Kuntarekry.fi. case: pilvipalvelut 13.2.2014. KL-Kuntarekry Oy / Tuula Nurminen

Kuntarekry.fi. case: pilvipalvelut 13.2.2014. KL-Kuntarekry Oy / Tuula Nurminen case: pilvipalvelut 13.2.2014 KL-Kuntarekry Oy / Tuula Nurminen 1 11.2.2014 Pilvipalveluiden luokittelusta 1. Yksityinen pilvipalvelu, (Private cloud) Organisaation oma tai vuokrattu palvelu, jolloin resurssit

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Integraation tavoitteita Lähtökohta Web-palvelut Asiakasrekisteri ERP, Tuotannon ohjaus Tuotanto Myynti Intranet Extranet? CRM Johdon tuki Henkilöstö Kirjanpito Palkanlaskenta

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio, toimitusjohtaja Yhtiökokous Finlandia-talo, Helsinki 2.3.214 Olemme sitoutuneet kehittämään yrityksiä ja yhteiskuntaa informaatioteknologian avulla Palvelumme tukevat

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Hajautettu tietokanta. Hajautuksen hyötyjä

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Hajautettu tietokanta. Hajautuksen hyötyjä Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Hajautettu tietokanta Hajautettu tietokanta Jokainen hajautettu tietokanta muodostaa oman kokonaisuutensa Loogisesti yhtenäinen data on hajautettu tietokantoihin (eri

Lisätiedot

Tietohallinto. Risto Laakkonen, Tuotantopäällikkö. Arki sujuu helpommin, kun apu löytyy läheltä.

Tietohallinto. Risto Laakkonen, Tuotantopäällikkö. Arki sujuu helpommin, kun apu löytyy läheltä. Tietohallinto, Tuotantopäällikkö Arki sujuu helpommin, kun apu löytyy läheltä. Sisältö Mitä tarkoittaa palvelutason hallinta? CASE HUS TIETOHALLINTO Palvelutasonhallinnan osa-alueet Tietohallinto 2012

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Standardoidutu tapa integroida sovelluksia Internetin kautta avointen protokollien ja rajapintojen avulla. tekniikka mahdollista ITjärjestelmien liittämiseen yrityskumppaneiden

Lisätiedot

Kokonaisuuksien, riippuvuuksien ja synergioiden hahmottaminen helpottuvat

Kokonaisuuksien, riippuvuuksien ja synergioiden hahmottaminen helpottuvat Johtaminen voidaan jakaa karkeasti kolmeen osaan: 1. Arvojohtaminen (Leadership) 2. Työn(kulun) johtaminen (Process management) 3. Työn sisällön ja tulosten/ tuotosten johtaminen (esim. Product management)

Lisätiedot

Taltioni teknisen alustan arviointi

Taltioni teknisen alustan arviointi Taltioni teknisen alustan arviointi Taltioni sidosryhmätilaisuus, 10.1.2012 Jaakko Lähteenmäki, Niilo Saranummi 1/11/2012 2 Selvitystyön kohde Selvitystyö: VTT & Fujitsu Keskeiset vaatimukset Taltioni-palvelulle?

Lisätiedot

ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI

ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL LUONTEVA YHDISTYMINEN Suomalaisen terveydenhuollon alalla nimi Miratel tarkoittaa samaa kuin laadukkaat viestintätuotteet, -ratkaisut

Lisätiedot

Hyödynnä DPS- ja SA-setelit Azure hybridipilvi-palveluiden suunnittelussa ja testauksessa!

Hyödynnä DPS- ja SA-setelit Azure hybridipilvi-palveluiden suunnittelussa ja testauksessa! Hyödynnä DPS- ja SA-setelit Azure hybridipilvi-palveluiden suunnittelussa ja testauksessa! Onregon DPS-työpajat ovat Microsoft Enterprise Agreement asiakkaille sopivia työpajoja, joiden maksamiseen voi

Lisätiedot

Helsinki Testbedin säätuotteet tänään ja tulevaisuudessa

Helsinki Testbedin säätuotteet tänään ja tulevaisuudessa Helsinki Testbedin säätuotteet tänään ja tulevaisuudessa Helsinki Testbed Workshop 6.4.2006 Pekka Keränen 06.04.06 Johdanto Projektin www-sivusto http://testbed.fmi.fi Säätuotteet julkisiksi MM-kisoihin,

Lisätiedot

Liite 1: ServiceMix skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma

Liite 1: ServiceMix skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Liite 1: ServiceMix skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Testi Yksittäinen palvelu on ollut käytössä 6 Palvelun uusi versio on voitava

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Pilvipalvelut. Pilvipalvelut - lähtökohtia

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Pilvipalvelut. Pilvipalvelut - lähtökohtia Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Pilvipalvelut Pilvipalvelut Nouseva toteutustekniikka ja trendi Kuluttajat edellä, yritykset perässä Paino sanalla Palvelu Yhtenäisyyksiä vuosikymmenten taakse, sovelletaan

Lisätiedot

Tietoturva ja käyttäjäkohtaisuus älykkäässä verkottamisessa Pekka Isomäki TeliaSonera Finland Oyj

Tietoturva ja käyttäjäkohtaisuus älykkäässä verkottamisessa Pekka Isomäki TeliaSonera Finland Oyj Tietoturva ja käyttäjäkohtaisuus älykkäässä verkottamisessa Pekka Isomäki TeliaSonera Finland Oyj Tulevaisuuden tietoverkot ovat älykkäitä 2 Verkon rakentuminen Tietokannat Todentaminen ja oikeudet Yritysjohto

Lisätiedot

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013 Virtualisointi Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) SISÄLLYSLUETTELO Virtualisointi... 2 Virtualisointiohjelmia... 2 Virtualisointitapoja... 2 Verkkovirtualisointi... 2 Pertti Pennanen DOKUMENTTI 2 (5) Virtualisointi

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Ohjelmistoarkkitehtuuriin vaikuttavia tekijöitä. Kari Suihkonen

Ohjelmistoarkkitehtuuriin vaikuttavia tekijöitä. Kari Suihkonen Ohjelmistoarkkitehtuuriin vaikuttavia tekijöitä Kari Suihkonen Ohjelmistoarkkitehtuuriin vaikuttavia tekijöitä Tuote Ohjelmisto Ulkoiset tekijät Sisäiset tekijät 2 Hissin ohjausjärjestelmä ohjelmistotuotteena

Lisätiedot

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Sisältö Vuosi on alkanut hyvin KONEen kilpailukyvyn kehittäminen Miten KONE on kehittynyt

Lisätiedot

FiSMA 1.1 Toiminnallisen laajuuden mittausmenetelmä Ohje monikerrosarkkitehtuurin mittaamiseen

FiSMA 1.1 Toiminnallisen laajuuden mittausmenetelmä Ohje monikerrosarkkitehtuurin mittaamiseen FiSMA 1.1 Monikerrosarkkitehtuuri 1 (6) FiSMA 1.1 Toiminnallisen laajuuden mittausmenetelmä Ohje monikerrosarkkitehtuurin mittaamiseen 1. Yleiset periaatteet FiSMA 1.1 -menetelmässä mitataan sovellusperiaatteen

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Älykäs verkottuminen ja käyttäjänhallinta. Pekka Töytäri TeliaSonera Finland

Älykäs verkottuminen ja käyttäjänhallinta. Pekka Töytäri TeliaSonera Finland Älykäs verkottuminen ja käyttäjänhallinta Pekka Töytäri TeliaSonera Finland 1 Älykäs verkottuminen Tekniikka, organisaatio ja prosessit muodostavat yhtenäisesti toimivan palvelualustan Älykäs toiminnallisuus

Lisätiedot

Ei-toiminnallinen testaus Kelassa

Ei-toiminnallinen testaus Kelassa Ei-toiminnallinen testaus Kelassa TTY: TIE-21201 Ohjelmistojen testaus 23.11.2016 Kaisa Tirkkonen Kehittämispäällikkö, Kela, Testausyksikkö Suorituskyky- ja tietoturvatestausryhmä Esityksen sisältö Kuka

Lisätiedot

Helia Ohjelmointitaito 14.3.2005 Tuomas Kaipainen Mermit Business Applications Oy. 2005 Mermit Business Applications

Helia Ohjelmointitaito 14.3.2005 Tuomas Kaipainen Mermit Business Applications Oy. 2005 Mermit Business Applications Helia Ohjelmointitaito 14.3.2005 Tuomas Kaipainen Mermit Business Applications Oy Esityksen sisältö Mermit yrityksenä Perustiedot Toimintamalli Mermit työpaikkana ohjelmistoinsinöörille Esimerkkiprojekti

Lisätiedot

CASE STOCKMANN : Laadunvarmistuksen merkitys verkkokauppapalvelun lanseerauksessa. Ilkka Pirttimaa, Head Of Technology, Stockmann IT

CASE STOCKMANN : Laadunvarmistuksen merkitys verkkokauppapalvelun lanseerauksessa. Ilkka Pirttimaa, Head Of Technology, Stockmann IT CASE STOCKMANN : Laadunvarmistuksen merkitys verkkokauppapalvelun lanseerauksessa Ilkka Pirttimaa, Head Of Technology, Stockmann IT 1 Stockmann-konserni Tavarataloryhmä 14 tavarataloa: Suomi, Viro, Latvia,

Lisätiedot

Suorituskykytestaus / kuormitustestaus

Suorituskykytestaus / kuormitustestaus Suorituskykytestaus / kuormitustestaus Kalvosarja esittelee suorituskyky- / kuormitustestauksen keskeisiä periaatteita ja käytännön menettelyjä. Kontekstina on lähinnä organisaation tietojärjestelmän testaus.

Lisätiedot

Tiedon suojaaminen ja hallinta. Sytyke seminaari 17.3.2016

Tiedon suojaaminen ja hallinta. Sytyke seminaari 17.3.2016 Tiedon suojaaminen ja hallinta Sytyke seminaari 17.3.2016 Pasi Parkkonen Ruuvari kourassa 80-luvulla C64, Amiga, Atari, Spectrum, MSX2+, kymmenien PC tietokoneiden kasausta Yliopisto-opintoja ja intti

Lisätiedot

The administrative process of a cluster. Santtu Rantanen Valvoja: Prof. Jorma Jormakka

The administrative process of a cluster. Santtu Rantanen Valvoja: Prof. Jorma Jormakka The administrative process of a cluster Santtu Rantanen Valvoja: Prof. Jorma Jormakka Sisällysluettelo Johdanto Yleistä HA klustereista Tietoturva klustereissa Hallintaprosessi Johtopäätökset Johdanto

Lisätiedot

LASKUAUTOMAATIORATKAISUIDEN VERSIOPÄIVITYS ICT-STRATEGIA LIIKETOIMINNAN KEHITYKSEN YTIMESSÄ 2011 KERKKO KÄMÄRÄINEN

LASKUAUTOMAATIORATKAISUIDEN VERSIOPÄIVITYS ICT-STRATEGIA LIIKETOIMINNAN KEHITYKSEN YTIMESSÄ 2011 KERKKO KÄMÄRÄINEN LASKUAUTOMAATIORATKAISUIDEN VERSIOPÄIVITYS ICT-STRATEGIA LIIKETOIMINNAN KEHITYKSEN YTIMESSÄ SISÄLTÖ 01 Ramboll yleisesittely 02 ICT-strategia 03 Valmistautuminen päivitykseen 04 Versiopäivityksen hyödyt

Lisätiedot

7signal Sapphire. Ratkaisuesittely

7signal Sapphire. Ratkaisuesittely 7signal Sapphire Ratkaisuesittely Agenda 7signal Ratkaisu Yleiskuvaus Kolme komponenttia Tehtävät Kohdeasiakkaat Palvelut Esimerkkikuvia 7signal Langattomien verkkojen hallintaan, ylläpitoon ja kehittämiseen

Lisätiedot

Vasteaika. Vasteaikaa koskeva ohje ei ole juuri muuttunut Robert B. Millerin vuonna 1968 pitämästä esityksestä:

Vasteaika. Vasteaikaa koskeva ohje ei ole juuri muuttunut Robert B. Millerin vuonna 1968 pitämästä esityksestä: Nielsen: "Olen tutkinut Webin käytettävyyttä vuodesta 1994, ja jokaisessa tutkimuksessa esiin on noussut sama asia: käyttäjät haluaisivat sivujen latautuvan nopeammin. Aluksi olin sitä mieltä, että käyttäjät

Lisätiedot

KONE Pörssi-ilta , Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONE Pörssi-ilta , Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONE Pörssi-ilta 25.3.2013, Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Vuosi 2012 lyhyesti KONE lyhyesti myynnin ja henkilöstön jakautuminen vuonna 2012 Liikevaihto liiketoiminnoittain, yhteensä 6,3 miljadia

Lisätiedot

Testausautomaation mahdollisuudet käyttöliittymän testauksessa. Anssi Pekkarinen 5.11.2015

Testausautomaation mahdollisuudet käyttöliittymän testauksessa. Anssi Pekkarinen 5.11.2015 Testausautomaation mahdollisuudet käyttöliittymän testauksessa Anssi Pekkarinen 5.11.2015 Agenda Kustannustehokkaan testausautomaation tekemiseen vaikuttavat tekijät Käyttöliittymätestauksen haasteet Uudet

Lisätiedot

Miten pilvipalvelut sopivat teidän organisaationne tarpeisiin? Case-esimerkki: M-Files; verkkolevykaaoksesta tehokkaaseen tiedonhallintaan

Miten pilvipalvelut sopivat teidän organisaationne tarpeisiin? Case-esimerkki: M-Files; verkkolevykaaoksesta tehokkaaseen tiedonhallintaan Ohjelma 6.3.2012 Miten pilvipalvelut sopivat teidän organisaationne tarpeisiin? Juha Karppinen, Microsoft Case-esimerkki: M-Files; verkkolevykaaoksesta tehokkaaseen tiedonhallintaan Mika Javanainen, M-Files

Lisätiedot

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Viikko-seminaari 27.9.2007 Lauri Byckling, Deloitte Mitä on arvo Arvon määritelmiä: Hyöty suhteessa hintaan Laatu suhteessa odotuksiin Saatu lisähyöty Tietohallinnon

Lisätiedot

SIILI SOLUTIONS OYJ PÖRSSI-ILTA, TAMPERE SEPPO KUULA 26.3.2013

SIILI SOLUTIONS OYJ PÖRSSI-ILTA, TAMPERE SEPPO KUULA 26.3.2013 SIILI SOLUTIONS OYJ PÖRSSI-ILTA, TAMPERE SEPPO KUULA 26.3.2013 VASTUUVAPAUSLAUSEKE Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin

Lisätiedot

Studio ART Oy. Yritysesittely. Studio ART Oy. Kasöörintie 14 90420 Oulu p. 040-5799073 www.studioart.fi

Studio ART Oy. Yritysesittely. Studio ART Oy. Kasöörintie 14 90420 Oulu p. 040-5799073 www.studioart.fi Studio ART Oy Yritysesittely Studio ART Oy Kasöörintie 14 90420 Oulu p. 040-5799073 www.studioart.fi Pekka Klemetti Managing Director pekka.klemetti@studioart.fi Studio ART Oy Toimiala ICT Avainsana Tuotekehitys,

Lisätiedot

Käytännön haasteita ja ratkaisuja integraation toteutuksessa. Jukka Jääheimo Teknologiajohtaja Solita Oy

Käytännön haasteita ja ratkaisuja integraation toteutuksessa. Jukka Jääheimo Teknologiajohtaja Solita Oy Käytännön haasteita ja ratkaisuja integraation toteutuksessa Jukka Jääheimo Teknologiajohtaja Solita Oy 13.03.2008 Sisältö 2 Alustus Integraation haasteet Integraatioarkkitehtuuri Hyvän integraatioarkkitehtuurin

Lisätiedot

10.6.2010 Jan Hursti, Kehityspäällikkö, Isoworks Oy. Turvallista pilvipalvelua keskisuurille yrityksille

10.6.2010 Jan Hursti, Kehityspäällikkö, Isoworks Oy. Turvallista pilvipalvelua keskisuurille yrityksille 10.6.2010 Jan Hursti, Kehityspäällikkö, Isoworks Oy Turvallista pilvipalvelua keskisuurille yrityksille Maankattavaa ICT-palvelua Huolehdimme asiakkaidemme tieto- ja viestintätekniikan toimivuudesta 24/7

Lisätiedot

Testaustyökalut. Luento 11 Antti-Pekka Tuovinen. Faculty of Science Department of Computer Science

Testaustyökalut. Luento 11 Antti-Pekka Tuovinen. Faculty of Science Department of Computer Science Testaustyökalut Luento 11 Antti-Pekka Tuovinen 25 April 2013 1 Tavoitteet Työkalutyyppejä Testauksen hallinta Testien määrittely Staattinen analyysi Dynaaminen testaus 25 April 2013 2 1 Työkalut ja testaus

Lisätiedot

Pilvi 9.0. Arkkitehtuuri. Esimerkki arkkitehtuurit

Pilvi 9.0. Arkkitehtuuri. Esimerkki arkkitehtuurit Esimerkki arkkitehtuurit Sivu 2/8 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1. Termejä... 3 2. Web hosting ilman kuormantasausta... 4 3. Web hosting kuormatasaus ja bastion... 5 3.1.... 5 3.2. Kuvaus... 5 4.

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

Testidatan generointi

Testidatan generointi Testidatan generointi Anu Ahonen Kevät 2008 Tämä työ on tehty Creative Commons -lisenssin alla Työn tarkasti 9.4.2008 Jouni Huotari (JAMK/IT) 1 SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TOTEUTUS...2 2 TESTIDATAN GENEROINTI

Lisätiedot

Hankinnan problematiikka

Hankinnan problematiikka Antti Kirmanen Hankinnan problematiikka Toimittajan näkökulma Asiakkaan näkökulma www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 2 1. Ristiriita www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 3 Asiakas haluaa Onnistuneen

Lisätiedot

Tiedolla johtamisen varautuminen uusiin toimintamalleihin

Tiedolla johtamisen varautuminen uusiin toimintamalleihin Tiedolla johtamisen varautuminen uusiin toimintamalleihin HYVÄTKÄÄN N TIETOJÄRJESTELM RJESTELMÄT T EIVÄT TOIMI ILMAN HUIPPULAATUISTA DATAA Jouko Kiiveri Liiketoimintajohtaja Solteq Oyj TIEDOLLA ON HANKALA

Lisätiedot

10:30 Tauko. 12:00 Lopetus. Yhteistyössä:

10:30 Tauko. 12:00 Lopetus. Yhteistyössä: Pilviteknologiat työasemaympäristössä Microsoft ja Citrix yhdessä Ohjelma 08:30 Aamupala ja ilmoittautuminen 09:00 Virtualisointia työpöydällä vai työpöytien virtualisointia? 10:00 Optimoitu, virtualisoitu

Lisätiedot

Työeläkeyhtiö Varma. IBM Software Day 9.11.2010 Tuukka Tusa, Digia

Työeläkeyhtiö Varma. IBM Software Day 9.11.2010 Tuukka Tusa, Digia Työeläkeyhtiö Varma IBM Software Day 9.11.2010 Tuukka Tusa, Digia Varman perustehtävät Toimintamme perustuu suomalaiseen työhön ja työeläkejärjestelmän kestävyyden turvaamiseen Käsittelemme eläkkeet oikein

Lisätiedot

Rajattomat tietoverkot ja niiden rooli pilvipalveluissa. Jukka Nurmi Teknologiajohtaja Cisco Finland

Rajattomat tietoverkot ja niiden rooli pilvipalveluissa. Jukka Nurmi Teknologiajohtaja Cisco Finland Rajattomat tietoverkot ja niiden rooli pilvipalveluissa Jukka Nurmi Teknologiajohtaja Cisco Finland Verkon avulla voidaan kehittää monia toimintoja Kauppa Urheilu / Viihde Käyttäjä Energiankulutus Koulutus

Lisätiedot

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Sivu 1(16) Sisällysluettelo 1 Joomla! sivuston sisällöntuotanto... 2 2 Artikkeleiden julkaisu sivustolla... 4 3 Artikkelin julkaisemista

Lisätiedot

Oulu D.C. kapasiteettipalveluita oululaiseen ekosysteemiin

Oulu D.C. kapasiteettipalveluita oululaiseen ekosysteemiin Technopolis Business Breakfast Oulu 9.5.2014 Oulu D.C. kapasiteettipalveluita oululaiseen ekosysteemiin Jari P. Tuovinen, Oulu ICT Oy toimitusjohtaja 1 Oulu ICT Oy on tele- ja tietotekniikka-alan kehittämiseen

Lisätiedot

Tableaun hyödyntäminen Toyota Rahoituksessa

Tableaun hyödyntäminen Toyota Rahoituksessa Tableaun hyödyntäminen Toyota Rahoituksessa Lauri Varonen Toyota Finance Finland Oy Myynti & markkinointi 12.6.2015 Toyota Finance Finland Oy Tehtaan omistama rahoitusyhtiö 3 Toyota Finance Finland Oy

Lisätiedot

Hallittu siirtymä Business Planningista FPM:ään, sekä uuden ohjelmiston mahdollisuudet.

Hallittu siirtymä Business Planningista FPM:ään, sekä uuden ohjelmiston mahdollisuudet. A Basware Presentation Hallittu siirtymä Business Planningista FPM:ään, sekä uuden ohjelmiston mahdollisuudet. Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Tervetuloa!

Lisätiedot

Information Builders Nordic Summit 2011 BI:n hyödyntäminen, markkinat ja trendit 12.10.2011 Mika Rajamäki

Information Builders Nordic Summit 2011 BI:n hyödyntäminen, markkinat ja trendit 12.10.2011 Mika Rajamäki Information Builders Nordic Summit 2011 BI:n hyödyntäminen, markkinat ja trendit 12.10.2011 Mika Rajamäki Market-Visio Oy Market-Visio Oy on riippumaton ICT-liiketoiminnan ja -johtamisen neuvonantaja joka

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite L: Teknisten ympäristöjen kuvaus SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite L: Teknisten ympäristöjen kuvaus VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi

Lisätiedot

Bimodaalisuus IT Palvelunhallinnassa Case UPM

Bimodaalisuus IT Palvelunhallinnassa Case UPM Bimodaalisuus IT Palvelunhallinnassa Case UPM Kuka on Johanna Manager, IT Service Managmement UPM:lla ja osana IT Strategy and Governance tiimiä Vastuulla Palvelunhallinnan maturiteetti UPM IT:ssä BBA

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yritysesittely

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yritysesittely Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yritysesittely Arvolupaus, tarjoama ja hyödyt QPR Softwaren missiona on tehdä asiakkaista tehokkaita ja ketteriä toiminnassaan. Arvolupauksemme on avata asiakkaille

Lisätiedot

AMP IT UP! Microsoft Dynamics TM NAV 5 julkaisu 15.1.2008. Jani Liukkonen

AMP IT UP! Microsoft Dynamics TM NAV 5 julkaisu 15.1.2008. Jani Liukkonen AMP IT UP! Microsoft Dynamics TM NAV 5 julkaisu 15.1.2008 Jani Liukkonen Agenda Kenelle Microsoft Dynamics NAV sopii? Miksi se on valittu järjestelmäksi? Markkinatilanne Tuotekehityksen painopisteet Mitä

Lisätiedot

Arkkitehtuuri muutosagenttina

Arkkitehtuuri muutosagenttina Arkkitehtuuri muutosagenttina Smarter Processes, Development & Integration Hannu Salminen CTO OP-Pohjola 2013 IBM Corporation Taustaa Nykyinen IT-arkkitehtuuri ja liiketoimintatarpeet eivät kohtaa OP-Pohjolan

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA, Service-oriented architecture SOA,

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA, Service-oriented architecture SOA, Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA SOA-arkkitehtuuri perustuu xml:ään ja Web Services teknologioihin Mahdollistaa joustavan mukautumisen tuleviin muutoksiin Kustannustehokas Toteutukset perustuvat

Lisätiedot

Web-sovellusten testaus

Web-sovellusten testaus Web-sovellusten testaus Testityypit web-sovellukselle Toiminnallisuus Yhteensopivuustestaus Käytettävyys Suorituskykytestaus Tietoturvatestaus Rajapintojen testaaminen GET -pyyntö REQUEST: GET http://www.cybercom.com:80/

Lisätiedot

Helsingin kaupungin sopimushallinta

Helsingin kaupungin sopimushallinta Helsingin kaupungin sopimushallinta Seminaari sähköisistä hankinnoista 11.11.2014 Helsingin kaupunki Kaupunginkanslian oikeuspalvelut 11.11.2014 Sisällysluettelo 1. Taustaa 2. Tavoitteet I-II 3. Saavutettavat

Lisätiedot

Datalähtöinen IT-palveluprosessien kehittäminen, analysointi ja suorituskyvyn mittaaminen Prosessipäivät 2016 Matti Erkheikki QPR Software

Datalähtöinen IT-palveluprosessien kehittäminen, analysointi ja suorituskyvyn mittaaminen Prosessipäivät 2016 Matti Erkheikki QPR Software QPR Software Datalähtöinen IT-palveluprosessien kehittäminen, analysointi ja suorituskyvyn mittaaminen Prosessipäivät 2016 Matti Erkheikki QPR Software Agenda QPR Software Oyj lyhyesti Menetelmän esittely

Lisätiedot

Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt

Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt Janne Kangasluoma / Chief Enterprise Architect, Ilmarinen Teemu O. Virtanen / Director, Information Logistics, Digia 2013 IBM Corporation HUOLEHDIMME NOIN 900 000

Lisätiedot

Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa. 30.8.2010 Matti Alahuhta

Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa. 30.8.2010 Matti Alahuhta Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa 30.8.2010 Matti Alahuhta Agenda Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa Mitä liiketaloustieteiden tutkimus antaa suomalaiselle elinkeinoelämälle? 2 KONE Corporation

Lisätiedot

Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet

Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet Tietoturvallisuus- ja jatkuvuuden hallinnan vaatimukset ICT-hankinnoissa, 12.5.2014 Laura Kiviharju Pilvipalvelut Pilvilaskenta (CloudComputing) tarkoittaa internetissä

Lisätiedot

Oliosuunnitteluesimerkki: Yrityksen palkanlaskentajärjestelmä

Oliosuunnitteluesimerkki: Yrityksen palkanlaskentajärjestelmä Oliosuunnitteluesimerkki: Yrityksen palkanlaskentajärjestelmä Matti Luukkainen 10.12.2009 Tässä esitetty esimerkki on mukaelma ja lyhennelmä Robert Martinin kirjasta Agile and Iterative Development löytyvästä

Lisätiedot

Ympäristöystävällinen IT

Ympäristöystävällinen IT Ympäristöystävällinen IT TTL 3.4.2008 VMware - Energian säästöä palvelinten virtualisoinnilla Keijo Niemistö Myyntijohtaja VMware Finland Esityksen sisältö Mistä virtualisoinnissa on kysymys? Virtualisoinnin

Lisätiedot

STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA

STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA Pysyykö yrityksesi muutoksessa mukana? Maailma ja yrityksen toimintaympäristö sen mukana muuttuvat vauhdilla. Mikä vielä viime vuonna tuntui itsestään selvältä, saattaa

Lisätiedot

PILVIPALVELUT YRITYKSILLE. Fujitsu Suomessa. Yrjänä Ahto

PILVIPALVELUT YRITYKSILLE. Fujitsu Suomessa. Yrjänä Ahto PILVIPALVELUT YRITYKSILLE Fujitsu Suomessa Teknohörhöilyä vai Lyhyt oikeaa oppimäärä palvelua? Yrjänä Ahto 0 Fujitsu maailmalla Yksi suurimmista ict-palveluyhtiöistä 3. suurin maailmassa Kokonaisliikevaihto

Lisätiedot

Suomen IT-palvelumarkkinat: näkymiä vuodelle 2009. Mika Rajamäki

Suomen IT-palvelumarkkinat: näkymiä vuodelle 2009. Mika Rajamäki Suomen IT-palvelumarkkinat: näkymiä vuodelle 2009 Mika Rajamäki Market-Visio Oy Marketvisio on riippumaton ICT-johtamisen ja liiketoiminnan neuvonantaja. Marketvisio yhdistää Gartnerin globaalit resurssit

Lisätiedot

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen Pähkinänkuoressa Signal Partners on vuonna 2010 perustettu suomalaisessa omistuksessa oleva yritys. Toimimme pääasiallisesti Pohjoismaissa ja palvelemme kansainvälisesti toimivien asiakkaidemme koko organisaatiota

Lisätiedot

-Yhdistetty viestintä osana uutta tehokkuutta. Petri Palmén Järjestelmäarkkitehti

-Yhdistetty viestintä osana uutta tehokkuutta. Petri Palmén Järjestelmäarkkitehti Pilvi vai oma? -Yhdistetty viestintä osana uutta tehokkuutta Petri Palmén Järjestelmäarkkitehti Agenda Yhdistetty viestintä Palveluiden tuottaminen Palvelua pilvestä? BPOS tänään Online-palvelut tulevaisuudessa

Lisätiedot