Globaali liiketoiminta vaatii suorituskykyiset tietojärjestelmät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Globaali liiketoiminta vaatii suorituskykyiset tietojärjestelmät"

Transkriptio

1 Timo Suominen / Up The Sleeves Copyright KONE Corporation Globaali liiketoiminta vaatii suorituskykyiset tietojärjestelmät KONE Oyj on piristävä poikkeus haastavassa globaalissa taloudellisessa tilanteessa. Liiketoiminnan kasvaessa on selvää, että myös tuotekehityksen ja sitä tukevien ICTpalveluiden tulee toimia yskimättä - ollen mielellään jopa askeleen, pari edellä vallitsevaa kysyntää. Tästä johtuen KONE Oyj:n tuotetiedon ja tuotteen elinkaarenhallinnassa (PDM/PLM) onkin merkittävästi panostettu järjestelmien suorituskyvyn suunnitteluja testausprosessiin (Performance Testing & Engineering process). Yrityksen noin PDM/PLM-käyttäjän verkosto kattaa koko toimitusketjun tuotekehityksestä aina myynnin ja tuotannon kautta kunnossapitoon sekä alihankintaverkostoon asti. 8 Valokynä 1/2015

2 Y rityksen Global Development -toiminto vastaa liiketoimintaa tukevien prosessien ja tietojärjestelmien kehityksestä. Konfiguroituvien tuotteiden, tietomallien ja varsin mittavien tuoterakenteiden hallinta ovat haaste tuotekehityksen (Solution Creation) ja tilaus-toimitus (Delivery) prosessien, kuten myös tietojärjestelmien suorituskyvyn osalta. Global Developmentissa elintärkeää ovat erityisesti liiketoiminnan jatkuvuuden varmistaminen (business continuity) sekä R&D volyymien kasvaessa, globaalien tietojärjestelmien suorituskyvyn takaaminen. Proaktiivinen järjestelmän monitorointi ja ennalta määritellyt suorituskykymittarit (KPI, Key Performance Indicator) antavat vankan perustan liiketoiminnan tukemiselle. Oikeat mittarit ja tulokset Järjestelmämielessä nopean reagoinnin edellytyksenä on, että on valittu oikeat KPI:t seurantaan sekä määritelty niille tavoitearvot. Mittareita määritettäessä tulee tunnistaa potentiaaliset suorituskyvyn pullonkaulat liiketoimintaprosessissa, yleisyys, toistuvuus ja asettaa ensisijaiset mittarit niiden seurantaan, toteaa Pekka Puurunen, KONE Oyj:n PDM Solution Owner. Seuraavaksi luodaan vastaavat käyttötapaukset (use case), joille määritellään lähtöarvot (baseline) ja tavoitearvot kokemusten myötä. Mittareita seurataan systemaattisesti, jotta poikkeamiin voidaan reagoida nopeasti. KONE:een tuotetiedonhallinnassa mittareina toimivat muun muassa tietyn hissin konfigurointiaika, ennalta määritellyn tuotteen tuoterakenteen avaamisaika sekä vakioidun hakutoimenpiteen suorittaminen. Näitä seurataan monitorointipalvelun avulla ja reagoidaan, mikäli trendissä alkaa näkyä poikkeamia. PDM:n ja siihen rinnastettavien oheisjärjestelmien saatavuus (availability) on muunnettavissa myös rahaksi tuottavuuden kautta. Mikäli järjestelmän globaalissa saatavuudessa esiintyy suunnittelematon käyttökatko, ovat tuottamattomuuden kautta kustannukset merkittävät, arvioi Pekka Puurunen. Tehtyjen Performance Engineering & Testing -aktiviteettien avulla voidaan varmistaa ja jopa parantaa tuoteprojektien läpimenoaikoja riittävällä suorituskyvyllä esimerkiksi tuotekonfiguraatioiden testauksessa sekä varmistaa tilaus-toimitus prosessin toimintavarmuus. Saatavuus tavoitteena pidetään 99.5 % rajaa. Kohti tulevaisuutta Kaiken tämän PDM/PLM-kehityksen mahdollistajana on yhtiön yritysjohto, jonka kanssa kehityksen prioriteeteista ja linjauksista käydään säännöllistä ajatustenvaihtoa kehitys-roadmap ja -portfolio tasolla. Koska maailmaakaan ei tunnetusti rakennettu päivässä, valmistaudutaan PDM/PLM-järjestelmäkehityksessä jo tulevaisuuden haasteisiin. Muutamia tulevaisuuden kehitysalueita ovat muun muassa valmistautuminen volyymien, datamäärien ja konfiguraatioiden kasvuun, PDM/SAP -rajapinnan kehittäminen sekä mobiili- ja pilvipalveluiden käytön laajentaminen. listaa Puurunen lopuksi. Globaalius ja liiketoiminnan kasvu Suunnittelematon käyttökatko aiheuttaa merkittävät kustannukset Yritysten liiketoimintaympäristö on muuttunut yhä globaalimmaksi. Toimipisteet sijaitsevat usealla mantereella, maantieteelliset etäisyydet ovat suuria ja yrityksen liiketoiminnan tulee pyöriä kellon ympäri. Yritykset myös verkostoituvat entistä enemmän ja tietoa pitää pystyä jakamaan turvallisesti ja hallitusti. Tuotteet ja palvelut ovat yhä monimutkaisempia ja täten syntyvän- ja myös tarvittavan informaation määrä kasvaa vuosittain. Lisäksi yhä enemmän yritykset myös markkinoivat ja myyvät tuotteitaan internetissä. Mitä on hyvä suorituskyky? Vaatimukset tietojärjestelmien suorituskyvylle ovat haastavia ja niiden toteuttaminen vaatii monesti suuria ponnistuksia ja yhteistyötä. Suorituskyvyn testauksella ja jatkuvalla monitoroinnilla saavutetaan useita rahalla mitattavia hyötyjä. KONE Oyj kuuluu alansa johtaviin yrityksiin ja tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä monipuolisia ratkaisuja niiden huoltoon ja modernisointiin. Eri asiakasryhmien tarpeiden ymmärtäminen on ohjannut yhtiön toimintaa jo sadan vuoden ajan. KONEen tavoitteena on tarjota paras käyttäjäkokemus kehittämällä ja toimittamalla ratkaisuja, jotka mahdollistavat ihmisten liikkumisen rakennuksissa sujuvasti, turvallisesti, mukavasti ja viivytyksettä yhä enemmän kaupungistuvassa ympäristössä. Vuonna 2014 KONEen liikevaihto oli 7,3 miljardia euroa ja henkilöstömäärä vuoden lopussa yli Yhtiön B-sarjan osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. KONE:lta artikkeliin haastateltiin Solution Owner (PDM and R&D Management Solutions), Pekka Puurusta, joka vastaa PDM/PLMalueen järjestelmäkehityksestä osana Global Development:ia. Näin ollen tietojärjestelmän muutospäätös voidaan tehdä turvallisesti luottaen siihen, että käyttöönottovaiheessa liiketoiminnalle ei tuoteta harmia. Järjestelmäarkkitehtuuri ja tarvittava kapasiteetti pystytään optimoimaan - ei siis hankita eikä makseta kapasiteetista, jota todellisuudessa ei tarvita eikä käytetä. Tietojärjestelmän skaalautuvuuteen saadaan näkyvyys, jolloin tiedetään jo etukäteen kuinka paljon järjestelmän käyttöaste ja yrityksen liiketoiminta voivat kasvaa ilman lisäinvestointeja ja muutostarpeita. Järjestelmän stabiilius saadaan varmistettua, jolloin liiketoiminnan vaatimukset liittyen järjestelmän saatavuuteen (availability) voidaan saavuttaa. Suorituskyvyn ylläpitäminen vaatii toistuvaa testausta järjestelmämuutoksien yhteydessä; päivittäistä monitorointia, analysointia ja raportointia. Hyvän suorituskyvyn saavuttaminen on PDM/PLM-järjestelmille erittäin kriittistä globaalissa liiketoimintaympäristössä summaa IM Fellows Oy:n toimitusjohtaja Ismo Unkuri. Valokynä 1/2015 9

3 Suorituskykytestauksen päävaiheet. Syy ja sen seuraus Järjestelmän suorituskyvyn analysointi on erittäin tärkeää ajatellen suorituskyvyn turvaamista myös tulevaisuudessa. Järjestelmän suorituskyvyn ylläpitämiseen sekä stabiiliuden varmistamiseen on käytetty paljon aikaa ja resursseja käyttöönottovaiheessa. Tämän suuren ja intensiivisen työmäärän jälkeen yleensä huokaistaan helpotuksesta, kun järjestelmä on saatu tuotantokäyttöön. Tämän johdosta saattaa suorituskyvyn jatkuva seuraaminen jäädä pienemmälle huomiolle ja pahimmassa tapauksessa suorituskyky alkaa rapautua hitaasti. Tyypillisesti kukaan ei edes muista millä vasteajalla ja kuinka järjestelmä suoriutui tehtävistään heti käyttöönoton jälkeen. Lisäksi vuosien mittaan järjestelmään tehtyjen muutosten lista voi olla niin pitkä, että niistä on mahdoton löytää syyja seuraussuhteita järjestelmän suorituskyvyn heikkenemiselle. IM Fellows yrityksenä: Järjestelmäriippumaton toimija 40+ vuoden kokemus ICT -kehityksestä ja -teknologioista PLM/PDM-järjestelmien kehitys- ja käyttöönottopalvelut Tietojärjestelmien suorituskyvyn varmentaminen ja järjestelmäarkkitehtuuripalvelut Järjestelmän suorituskyvyn analysointi ja monitorointi edellyttää vertailukohtia valituista toiminnoista sekä eri resurssien käytöstä (prosessoriteho, muistinkäyttö, levyliikenne jne.). 10 Valokynä 1/2015

4 Ihminen yksi muuttujista Myös ihmiset järjestelmän ympärillä voivat vaihtua, jolloin kokemusperäinen (eli niin sanottu hiljainen tieto) järjestelmän alkuperäisestä suorituskyvystä hämärtyy. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää luoda tietojärjestelmälle jo ennen käyttöönottoa kattava suorituskyvyn monitorointisuunnitelma tavoitetasoineen, johon kerätään suorituskykymittaukset pääasiallisista (ja eniten käytetyistä) toiminnoista. Lisäksi tarvitaan myös tietoa kuinka järjestelmän eri systeemikomponentit (web-, sovellus- ja tietokantapalvelin) suoriutuvat päivittäisestä kuormasta. On hyvä tiedostaa, että koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa järjestelmän suorituskyvyn analysointia ja monitorointia. Tärkeintä on sen aloittaminen ja ensimmäisen vertailukelpoisen vertailukohdan luominen. Vertailukohta sisältää vasteaika trendit valituista järjestelmän toiminnoista sekä trendit järjestelmän eri komponenttien resurssien (prosessoriteho, muistinkäyttö, levyliikenne jne.) käytöstä tyypillisenä työpäivänä, jolloin järjestelmässä esiintyy myös huippukuorma. Sovittu baseline mahdollistaa järjestelmän suorituskyvyn vertaamisen ja analysoinnin järjestelmämuutoksien jälkeen, joilla epäillään olevan vaikutusta järjestelmän suorituskykyyn. Tällaisia muutoksia voivat olla: Käyttöjärjestelmän tietoturvapäivitykset Käyttöjärjestelmän konfiguraatiomuutokset Yksittäisen järjestelmäkomponentin (Java virtuaalikoneen, tietokannan) päivitys Järjestelmän käyttämän verkkotai laitearkkitehtuurin muutokset Suuret massatietojen siirrot harmonisointien yhteydessä Uusien sovelluskomponenttien käyttöönotto Luotettava ja vertailukelpoinen baseline varsinaisesta tuotantoympäristöstä on ensiarvoisen tärkeää kun järjestelmälle suunnitellaan suorituskykytestausta kertoo IM Fellows Oy:n johtava konsultti Marko Väätänen. Monitorointi on sijoitus Jatkuvalla järjestelmän monitoroinnilla ja suorituskyvyssä tapahtuvien poikkeamien analysoinnilla pystytään näkemään ovatko ne todella poikkeamia, vai onko järjestelmässä tapahtunut jokin pysyvä suorituskykyä heikentävä muutos. Vastaavasti aivan samalla tavalla jatkuvan monitoroinnin avulla voidaan varmistaa, että esimerkiksi suorituskykytestauksen avulla löydetyt järjestelmän suorituskykyä parantavat toimenpiteet toimivat myös tuotantoympäristössä. Jatkuva monitorointi tuottaa myös tietoa kuinka järjestelmä kuormittaa järjestelmän eri osa-alueita. Tämä on todellakin rahan arvoista tietoa, kun suunnitellaan vaikkapa tuotantojärjestelmän siirtoa uuteen palvelinkeskukseen tai siirtymistä kolmannen osapuolen pilvipalveluihin toteaa Väätänen lopuksi. Artikkeli jatkuu Valokynässä 2/2015.

5 Timo Suominen / Up The Sleeves Suorituskykyvaatimukset järjestelmäarkkitehtuurin suunnittelussa Copyright KONE Corporation Uuden järjestelmän arkkitehtuurin suunnittelu tulee perustua olemassa olevan järjestelmän kapasiteettitietojen käyttöön. Ensimmäinen tärkeä suunnittelun lähtökohta on tieto loppukäyttäjien määrästä. Kuinka paljon käyttäjiä vierailee järjestelmässä kuukausittain, viikoittain ja päivittäin? Nämä ovat yksinkertaisia perustietoja, mutta paljon muutakin tulee ottaa huomioon ja kartoittaa. 8 Valokynä 2/2015

6 M ikä on maksimaalinen yhtäaikainen käyttäjäistuntojen määrä päivässä? Minkä tyyppisiä (tietoa hakevia vai sitä muokkaavia sekä lisääviä) käyttäjiä järjestelmässä vierailee ja mikä heidän jakaumansa on? Minkä tyyppisiä asiakassovelluksia (client application) käyttäjät käyttävät järjestelmän kanssa ja mikä on näiden sovellusten jakauma? Loppukäyttäjien lisäksi PLM-järjestelmälle kuormaa aiheuttavat tyypillisesti myös erilaiset integraatiot tai muut tausta-ajoprosessit (esimerkiksi raportointi). Näiden osalta olisi hyvä tietää myös transaktioiden määrä tunnissa tai päivässä. Kun meillä on tieto järjestelmän ulkopuolelta tulevasta kuormasta, voidaan tarkastella kuorman jakautuminen tietojärjestelmän palvelimien kesken. Olemassa olevasta järjestelmästä käydään läpi kukin sovelluskerros (www-, sovellus- ja tietokantapalvelimet) ja tarkastellaan kuinka monta palvelinta kullakin kerroksella on tarvittu nykyisen kuorman hoitamiseen. Kunkin palvelimen osalta tarkastellaan järjestelmäresurssien (prosessoriteho, muistinkäyttö, levy-io:n määrä ja levyalueiden koot) käyttöastetta. Samoin tietokanta- ja tiedostopalvelimien osalta tarkastetaan fyysinen datan määrä. Sisään tulevan verkkoliikenteen määrä sekä verkkoliikenteen määrä palvelinten välillä on myös tärkeä tieto, jos järjestelmä siirretään kokonaan uuteen ympäristöön. Varautuminen tulevaisuuteen Nykyisen kapasiteetin lisäksi tulee ottaa huomioon myös tulevaisuuden näkymät. Nykyisellään fyysisten serverien odotettavissa olevaksi eliniäksi lasketaan noin 4 vuotta, minkä ajan järjestelmän tulisi kyetä tarjoamaan yrityksen tarvitsema kapasiteetti ilman isoja muutoksia arkkitehtuurissa ja suurta laitteistoinvestointia. Suunnittelun pohjaksi on hyvä selvittää myös ulkoiset vaatimukset PLM-järjestelmälle ainakin 2-3 vuoden ajalle. Näitä vaatimuksia voivat asettaa mm. yrityksen laajentumisstrategia, uudet käyttäjäryhmät (mukaan lukien alihankkijat) ja mahdolliset uudet toiminnallisuudet sekä uudet integraatiot muihin järjestelmiin. Usein uudet käyttäjäryhmät tuovat mukanaan myös suuren määrän dataa järjestelmään esimerkiksi yritysostojen tapauksessa. Luonnollisesti kaikkea ei kuitenkaan pystytä arvioimaan ennalta vaikka pääsisimmekin kurkistamaan yrityksen johdon strategioita, vaan sovellusarkkitehtuurin on oltava myös helposti skaalautuva järjestelmäarkkitehtuurin asettamien rajojen puitteissa toteaa Teemu Snickeri, PDM Platform Owner. Skaalautuvuutta voidaan hakea suunnitteluvaiheessa joko horisontaalisti tai vertikaalisti. Haasteet hajautetussa liiketoimintaympäristössä Useimmilla yrityksillä on nykyisin toimintaa monilla eri paikkakunnalla, kokonaan eri maissa tai jopa maanosissa. Tämä asettaa suuria vaatimuksia ennen kaikkea verkkoyhteyksille, joten heti alkuun onkin tarpeen tehdä järjestelmän käyttäjien kartoitus verkkoyhteyksien suhteen. Järjestelmän tulisi sijaita verkkoyhteyksien kannalta mahdollisimman lähellä suurinta kuormaa aiheuttavia käyttäjiä, mikä PLM-järjestelmissä on usein suurimpien R&D-yksiköiden läheisyydessä. Järjestelmän siirtoprojekteissa kannattaa tavoitteeksi ottaa vasteaikojen parantaminen suurimmalle osaa käyttäjistä, varautuen siihen, että osalle käyttäjistä vaikutus voi olla lähtökohtaisesti myös negatiivinen. Huonompien verkkoyhteyksien päässä olevien käyttäjien vasteaikoja voidaan optimoida erilaisten verkkolaitteiden, tai tarvittaessa myös paikallisten replica-serverien avulla. Suorituskyvyn määritelmän taustoitusta Tietojärjestelmän suorituskyvyn testaus alkaa aina suorituskyvyn määrittelystä testauksen kohteena olevalle järjestelmälle oli sitten kyseessä PLM-järjestelmä tai tuotannonohjausjärjestelmä tai mikä tahansa muu järjestelmä. Sovellusarkkitehtuurin oltava helposti skaalautuva Huomionarvoista on myös, että organisaatiot ovat järjestelmien ympärillä erilaiset. Esimerkiksi samaa PLM-järjestelmää voidaan käyttää täysin eri tavalla riippuen yhtiöstä ja heidän liiketoiminta-alueestaan. PLM-järjestelmä on hyvä esimerkki siitä, että saman järjestelmän sisälläkin voi olla hyvin erilaisia vaatimuksia eri toimintojen suorituskyvylle. Yksinkertaisten tuotetietonäyttöjen avautumisen voidaan olettaa tapahtuvan vähintään 3 sekunnissa, mutta kovin realistiselta ei vaikuta vaatimus siitä, että yli riviä sisältävä ja vähintään 5 eri tasolle avautuva tuoterakenne avautuu loppukäyttäjän ruudulle samassa ajassa. Käyttäjämäärät Max. /pv /vko /kk Sovelluspalvelimet Palvelimien määrä/ web-palveluprosessien määrä Aktiivi-passiivi kohdennetut komponentit = 2 x kapasiteetti Load Balancer cluster = helposti skaalattavissa SLA varmistuksen vaatimukset suorituskyvyn kannalta Uuden järjestelmän arkkitehtuurisuunnittelu Nykyinen kapasiteetti Tietokantapalvelin Web-palvelimet Palvelinten kuorma Datamäärät Verkkoliikenne Palvelimien määrä Palvelinten kuorma Sijainnin vaikutus vasteaikoihin eri saiteilla Datacenterin sijainti Arvio tulevasta kapasiteetin tarpeesta Business tarpeet Yrityksen laajentumisstrategiat Uudet käyttäjäryhmät Uudet toiminnallisuudet Lisääntynyt data Sovellusarkkitehtuuri Skaalautuvuus Mitä tulee ottaa huomioon uuden järjestelmän arkkitehtuurisuunnittelussa. Valokynä 2/2015 9

7 Useimmilla yrityksillä on nykyisin toimintaa monilla eri paikkakunnalla, kokonaan eri maissa tai jopa maanosissa. Tämä asettaa suuria vaatimuksia ennen kaikkea verkkoyhteyksille. Tämän jälkeen valitaan sopiva kuormitustestaustyökalu sekä testattavan järjestelmän testin aikaiseen monitorointiin käytettävät apuohjelmat, jotka yleensä ovat käyttöjärjestelmästä riippuvaisia. Suunnitteluvaiheen lopuksi luodaan yksityiskohtainen aikataulu suunniteltujen testien suorittamiseksi. Tämän jälkeen seuraa suorituskykytestien automatisointivaihe, mikä on yleensä kaikkein työläin vaihe jos suorituskykytestausta ollaan tekemässä ensimmäistä kertaa. Tässä vaiheessa luodaan testiscriptit valituille käyttötapauksille ja ne parametrisoidaan. Parametrisointi tarkoittaa sitä, että käyttötapauksille luodaan tarvittavat syötearvot, joita vaihdellaan valitun logiikan mukaisesti tai satunnaisesti. Parametrisoinnin lisäksi suorituskykyscripteille täytyy määritellä käyttötapausten eri vaiheiden väliin viiveitä, jotka mallintavat todellisen loppukäyttäjän toimintaa järjestelmän kanssa. Interaktiivisuus vs. integraatio Edellä kuvatun kaltaiset vasteaikavaatimukset ovat hyvin tyypillisiä interaktiivisille tietojärjestelmille, jotka ovat suorassa vuorovaikutuksessa loppukäyttäjän kanssa. Yleensä vasteaika vaatimukseen lisätään myös vaatimus järjestelmän skaalautuvuudesta eli tavoitteena oleva vasteaika pitää pystyä tarjoamaan myös kun järjestelmässä on 200 tai 400 yhtaikaista käyttäjää. Interaktiivisen järjestelmän tapauksessa on tärkeää, että yhtäaikaiset loppukäyttäjät saavat tehtyä tehtävänsä järjestelmässä ilman turhaa odottelua. Mutta on olemassa myös kokonaisia järjestelmiä tai niiden osia joille vasteajan sijaan on tärkeämpää kuinka monta tapahtumaa tai pyyntöä ne pystyvät käsittelemään tietyssä ajassa. Klassinen esimerkki tällaisesta on kahden eri järjestelmän välinen integraatioalusta. Sen osalta on paljon tärkeämpää se kuinka monta integraatiopyyntöä se pystyy käsittelemään yhtaikaa kuin se, että mikä on yksittäisen pyynnön käsittelyaika. PLM-järjestelmän tapauksessa esimerkkinä voitaisiin käyttää vaikka tuotekonfiguraattorille asetettavaa vaatimusta: kuinka monta tuotekonfiguraatiota PLM-järjestelmä pystyy generoimaan tietyssä ajassa. Suorituskykyvaatimusten määrittelyssä voidaan hyödyntää olemassa olevaa tuotannon jatkuvaa monitorointia. Sieltä saadaan realistista tietoa vasteajoista, joita voidaan suoraan hyödyntää kun määritellään tavoitteita suorituskykytesteihin. Asiakkaan kanssa liikkeelle käyttötapauksista Suorituskykytestausprosessi aloitetaan aina järjestelmän yleisempien käyttötapausten valinnasta yhteistyössä asiakkaan kanssa. Tämän jälkeen valituille käyttötapauksille määritetään suorituskykyvaatimus riippuen siitä, onko kyseessä interaktiivinen toiminnallisuus vai tausta-ajona suoritettava toiminto. Suorituskykytestaukseen valitut käyttötapaukset myös kuvataan yksityiskohtaisesti, jotta tiedetään mitä eri vaiheita kukin käyttötapaus pitää sisällään. Suorituskykytestauksen suunnitteluvaiheessa määritellään myös käytettävä testiympäristö ja testiskenaario, jossa huomioidaan muun muassa seuraavia asioita: Testikäyttäjien jakauma maantieteellisesti eri lokaatioihin (jos kyseessä on globaali järjestelmä) Tarvittavan testidatan ja testikäyttäjien luonti testiympäristöön Testikäyttäjien jakauma eri käyttäjärooleihin Eri testityypit Viimeinen vaihe suorituskykytestauksessa on tietenkin suorituskykytestien suorittaminen, testitulosten analysointi ja raportointi. Tämä vaihe on yleensä erittäin suoraviivainen, koska suoritettavat testiajot ovat aika pitkälle määritelty suunnitteluvaiheessa. Testauksen alkuvaiheessa luodaan vertailukohta (baseline), jolla tarkoitetaan testituloksia mitkä pystytään 100 % varmuudella toistamaan. Tätä vertailukohtaa pidetään erityisenä kiintopisteenä, johon verrataan testituloksia meneillään olevan suorituskykytestauksen aikana ja tulevaisuudessa tapahtuvien testien osalta. Suorituskykytestit voidaan ryhmitellä niiden luonteen mukaisesti seuraavasti: Testauksella saavutettavat hyödyt Lopputuloksena on siis suorituskykytestauksen läpäissyt järjestelmä ja testiraportti, jossa kerrotaan kuinka järjestelmä käyttäytyy erilaisissa kuormitustilanteissa. Lisäksi testien tuloksia voidaan suoraan käyttää optimaalisen lopullisen tuotantoympäristön suunnitteluun ja valintaan. Testiraportin avulla pystytään säästämään rahaa ja myös välttämään järjestelmäkapasiteetin ylimitoitus. kertoo IM Fellows Oy:n johtava konsultti Marko Väätänen. 10 Valokynä 2/2015

8 Testityyppi Optimointitesti Skaalautuvuustesti Kestotesti Arkkitehtuuriset testit Sisältö, tavoitteet Testissä vaihdellaan järjestelmän suorituskykyyn vaikuttavia parametreja ja haetaan järjestelmälle tai järjestelmän yhdelle komponentille (esimerkiksi sovelluspalvelin) parasta mahdollista suorituskykyä. Testin tarkoituksena on löytää maksimaalinen kuorma minkä järjestelmä pystyy hoitamaan hyväksyttävällä vasteajalla (interaktiiviset järjestelmät) tai transaktioiden määrällä (tausta-ajo, raportointi- tai integraatiotyyppiset järjestelmät). Testissä käytetään noin % pienempää kuormaa kuin mikä on nykyinen tai arvioitu huippukuorma tuotannossa. Testin tarkoituksena on selvittää, että pysyykö järjestelmän suorituskyky vakiona. Testeissä on tarkoitus löytää paras arkkitehturaalinen konfiguraatio järjestelmälle. Tyypillisimmät suorituskykytestityypit. KONE:lta artikkelin kirjoittamiseen osallistui Senior Business Analyst, PDM Platform Owner (Global Development) Teemu Snickeri. KONE Oyj kuuluu alansa johtaviin yrityksiin ja tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä monipuolisia ratkaisuja niiden huoltoon ja modernisointiin. Eri asiakasryhmien tarpeiden ymmärtäminen on ohjannut yhtiön toimintaa jo sadan vuoden ajan. KONEen tavoitteena on tarjota paras käyttäjäkokemus kehittämällä ja toimittamalla ratkaisuja, jotka mahdollistavat ihmisten liikkumisen rakennuksissa sujuvasti, turvallisesti, mukavasti ja viivytyksettä yhä enemmän kaupungistuvassa ympäristössä. Vuonna 2014 KONEen liikevaihto oli 7,3 miljardia euroa ja henkilöstömäärä vuoden lopussa yli Yhtiön B-sarjan osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. IM Fellows yrityksenä: - Järjestelmäriippumaton toimija vuoden kokemus ICT kehityksestä ja teknologioista - PLM/PDM järjestelmien kehitys- ja käyttöönottopalvelut Tietojärjestelmien suorituskyvyn varmentaminen ja järjestelmäarkkitehtuuripalvelut Kirjoitus on jatkoa 1/2015 julkaistulle artikkelille Globaali liiketoiminta vaatii suorituskykyiset tietojärjestelmät.

Suorituskyvyn varmistaminen sovelluskehityksen eri vaiheissa Paavo Häkkinen, Presales Teamleader Compuware Finland

Suorituskyvyn varmistaminen sovelluskehityksen eri vaiheissa Paavo Häkkinen, Presales Teamleader Compuware Finland Suorituskyvyn varmistaminen sovelluskehityksen eri vaiheissa Paavo Häkkinen, Presales Teamleader Compuware Finland Epäonnistuminen ei ole vaikeaa Approximately 40% of mission-critical mainframe projects

Lisätiedot

Suorituskyky- ja tietoturvatestaus Kelassa

Suorituskyky- ja tietoturvatestaus Kelassa Suorituskyky- ja tietoturvatestaus Kelassa TTY: TIE-21204 Ohjelmistojen testaus 16.11.2015 Kaisa Tirkkonen Kehittämispäällikkö, Kela, Tietohallinto-osasto Testausryhmä / Suorituskyky- ja tietoturvatestaus

Lisätiedot

JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Liite 4 INSPIRE-palvelujen laadun testaus

JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Liite 4 INSPIRE-palvelujen laadun testaus JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Liite 4 INSPIRE-palvelujen laadun testaus Versio: 28.2.2013 Julkaistu: 28.2.2013 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Yleiset vaatimukset... 2 2 Latauspalvelun

Lisätiedot

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta Liikkuvien työkoneiden etäseuranta TAMK IoT Seminaari 14.4.2016 2 1) IoT liiketoiminnan tukena 2) Iot ja liikkuvat työkoneet 3) Case esimerkit 4) Yhteenveto, johtopäätökset, tulevaisuuden näkymät Cinia

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän pilotoinnin tukeminen. JulkICTLab-projektihakemus

Kansallisen palveluväylän pilotoinnin tukeminen. JulkICTLab-projektihakemus Kansallisen palveluväylän pilotoinnin tukeminen JulkICTLab-projektihakemus v0.4 2 (6) DOKUMENTINHALLINTA Laatinut Tarkastanut Hyväksynyt VERSION HALLINTA versionro mitä tehty pvm/henkilö v0.4 3 (6) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Toivakan kunnan teknologia-arkkitehtuuri

Toivakan kunnan teknologia-arkkitehtuuri Toivakan kunnan teknologiaarkkitehtuuri Iikka Virtanen, Teemu Uusitalo & Vesa Kakriainen Toivakan kunnan teknologia-arkkitehtuuri Johdanto Nykytilan kartoitus Tavoitetilan kuvaus 6.7.1 Teknologiapalvelut

Lisätiedot

Tietojohtamisen käyttöönotto. osiaali_ja_terveyspalveluiden_tieto johtamisen_kasikirja.pdf

Tietojohtamisen käyttöönotto.  osiaali_ja_terveyspalveluiden_tieto johtamisen_kasikirja.pdf Tietojohtamisen käyttöönotto http://www.sitra.fi/julkaisut/muut/s osiaali_ja_terveyspalveluiden_tieto johtamisen_kasikirja.pdf Tietojohtamisen malli = asiakasanalyysi ja hyvinvointi-indikaattorit Asiakasanalyysi

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon SAP Finug, 9.9.2015 Emil Ackerman, Quva Oy Quva Oy lyhyesti Quva kehittää innovatiivisia tapoja teollisuuden automaation lisäämiseksi Internetin

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Testiautomaatio tietovarastossa. Automaattisen regressiotestauksen periaate ja hyödyt

Testiautomaatio tietovarastossa. Automaattisen regressiotestauksen periaate ja hyödyt Testiautomaatio tietovarastossa Automaattisen regressiotestauksen periaate ja hyödyt Sisältö 2 Testaus kiinteänä osana DW-toteutusta Regressiotestauksen merkitys Robot Framework Automatisoitu DW:n regressiotestaus:

Lisätiedot

Oliosuunnitteluesimerkki: Yrityksen palkanlaskentajärjestelmä

Oliosuunnitteluesimerkki: Yrityksen palkanlaskentajärjestelmä Oliosuunnitteluesimerkki: Yrityksen palkanlaskentajärjestelmä Matti Luukkainen 10.12.2009 Tässä esitetty esimerkki on mukaelma ja lyhennelmä Robert Martinin kirjasta Agile and Iterative Development löytyvästä

Lisätiedot

Tiedon suojaaminen ja hallinta. Sytyke seminaari 17.3.2016

Tiedon suojaaminen ja hallinta. Sytyke seminaari 17.3.2016 Tiedon suojaaminen ja hallinta Sytyke seminaari 17.3.2016 Pasi Parkkonen Ruuvari kourassa 80-luvulla C64, Amiga, Atari, Spectrum, MSX2+, kymmenien PC tietokoneiden kasausta Yliopisto-opintoja ja intti

Lisätiedot

KONE Pörssi-ilta , Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONE Pörssi-ilta , Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONE Pörssi-ilta 25.3.2013, Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Vuosi 2012 lyhyesti KONE lyhyesti myynnin ja henkilöstön jakautuminen vuonna 2012 Liikevaihto liiketoiminnoittain, yhteensä 6,3 miljadia

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Ohjelmiston testaus ja laatu Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Vesiputousmalli - 1 Esitutkimus Määrittely mikä on ongelma, onko valmista ratkaisua, kustannukset, reunaehdot millainen järjestelmä täyttää

Lisätiedot

Käytännön haasteita ja ratkaisuja integraation toteutuksessa. Jukka Jääheimo Teknologiajohtaja Solita Oy

Käytännön haasteita ja ratkaisuja integraation toteutuksessa. Jukka Jääheimo Teknologiajohtaja Solita Oy Käytännön haasteita ja ratkaisuja integraation toteutuksessa Jukka Jääheimo Teknologiajohtaja Solita Oy 13.03.2008 Sisältö 2 Alustus Integraation haasteet Integraatioarkkitehtuuri Hyvän integraatioarkkitehtuurin

Lisätiedot

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 Johdanto STT Viestintäpalvelut Oy ja ProCom ry tutkivat viestinnän mittaamisen

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702)

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

VBE II Tulosseminaari Teknologian valmiusaste. Virtuaalirakentamisen Laboratorio Jiri Hietanen

VBE II Tulosseminaari Teknologian valmiusaste. Virtuaalirakentamisen Laboratorio Jiri Hietanen VBE II Tulosseminaari Teknologian valmiusaste 1 2 Sisältö Tietomalleihin perustuva järjestelmä Järjestelmän osien valmiusaste Rakennuksen tietomallien tuottaminen Rakennuksen tietomalleihin perustuvat

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Viulu

Projektisuunnitelma Viulu Projektisuunnitelma Viulu Kuusela Johannes Sjöblom Teemu Suominen Osma Ohjelmistotuotantoprojekti Helsinki 23.9.2004 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Versiohistoria Päivämäärä Versio

Lisätiedot

7signal Sapphire. Ratkaisuesittely

7signal Sapphire. Ratkaisuesittely 7signal Sapphire Ratkaisuesittely Agenda 7signal Ratkaisu Yleiskuvaus Kolme komponenttia Tehtävät Kohdeasiakkaat Palvelut Esimerkkikuvia 7signal Langattomien verkkojen hallintaan, ylläpitoon ja kehittämiseen

Lisätiedot

Datalähtöinen IT-palveluprosessien kehittäminen, analysointi ja suorituskyvyn mittaaminen Prosessipäivät 2016 Matti Erkheikki QPR Software

Datalähtöinen IT-palveluprosessien kehittäminen, analysointi ja suorituskyvyn mittaaminen Prosessipäivät 2016 Matti Erkheikki QPR Software QPR Software Datalähtöinen IT-palveluprosessien kehittäminen, analysointi ja suorituskyvyn mittaaminen Prosessipäivät 2016 Matti Erkheikki QPR Software Agenda QPR Software Oyj lyhyesti Menetelmän esittely

Lisätiedot

Kontrollipolkujen määrä

Kontrollipolkujen määrä Testaus Yleistä Testaus on suunnitelmallista virheiden etsimistä Tuotantoprosessissa ohjelmaan jää aina virheitä, käytettävistä menetelmistä huolimatta Hyvät menetelmät, kuten katselmoinnit pienentävät

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

1.000.000.000.000 euron ongelma yksi ratkaisu Suomesta? Sijoitus Invest 2015, Helsinki 11.11.2015 Pekka Simula, toimitusjohtaja, Herantis Pharma Oyj

1.000.000.000.000 euron ongelma yksi ratkaisu Suomesta? Sijoitus Invest 2015, Helsinki 11.11.2015 Pekka Simula, toimitusjohtaja, Herantis Pharma Oyj 1.000.000.000.000 euron ongelma yksi ratkaisu Suomesta? Sijoitus Invest 2015, Helsinki 11.11.2015 Pekka Simula, toimitusjohtaja, Herantis Pharma Oyj 1 Tärkeää tietoa Herantis Pharma Oy ( Yhtiö ) on laatinut

Lisätiedot

Bimodaalisuus IT Palvelunhallinnassa Case UPM

Bimodaalisuus IT Palvelunhallinnassa Case UPM Bimodaalisuus IT Palvelunhallinnassa Case UPM Kuka on Johanna Manager, IT Service Managmement UPM:lla ja osana IT Strategy and Governance tiimiä Vastuulla Palvelunhallinnan maturiteetti UPM IT:ssä BBA

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA, Service-oriented architecture SOA,

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA, Service-oriented architecture SOA, Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA SOA-arkkitehtuuri perustuu xml:ään ja Web Services teknologioihin Mahdollistaa joustavan mukautumisen tuleviin muutoksiin Kustannustehokas Toteutukset perustuvat

Lisätiedot

TIE Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

TIE Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori TIE-21204 Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2 Antti Jääskeläinen Matti Vuori Työn yleiset järjestelyt 14.9.2015 2 Valmistautuminen Ilmoittaudu kurssille Lue harjoitustyön nettisivut

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

ONKI-projekti JUHTA KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut

ONKI-projekti JUHTA KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut ONKI-projekti JUHTA 31.10.2013 Ontologia Jonkin aihealueen käsitteiden eksplisiittinen määrittely Käsitehierarkia, joka kuvaa käsitteiden väliset suhteet Ontologia Jos eri organisaatiot käyttävät sisällönkuvailussaan

Lisätiedot

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Kyberturvallisuus toiminta Valtio Kyberturvallisuuden poliittinen ohjaus kuuluu valtioneuvostolle,

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

Työeläkeyhtiö Varma. IBM Software Day 9.11.2010 Tuukka Tusa, Digia

Työeläkeyhtiö Varma. IBM Software Day 9.11.2010 Tuukka Tusa, Digia Työeläkeyhtiö Varma IBM Software Day 9.11.2010 Tuukka Tusa, Digia Varman perustehtävät Toimintamme perustuu suomalaiseen työhön ja työeläkejärjestelmän kestävyyden turvaamiseen Käsittelemme eläkkeet oikein

Lisätiedot

Testaustyökalut. Luento 11 Antti-Pekka Tuovinen. Faculty of Science Department of Computer Science

Testaustyökalut. Luento 11 Antti-Pekka Tuovinen. Faculty of Science Department of Computer Science Testaustyökalut Luento 11 Antti-Pekka Tuovinen 25 April 2013 1 Tavoitteet Työkalutyyppejä Testauksen hallinta Testien määrittely Staattinen analyysi Dynaaminen testaus 25 April 2013 2 1 Työkalut ja testaus

Lisätiedot

Liiketoimintajärjestelmien integrointi

Liiketoimintajärjestelmien integrointi Liiketoimintajärjestelmien integrointi Vierailuluento 12.12.2016 Esa Heikkinen Mystes Oy Agenda Liiketoimintajärjestelmien integrointi EAI: Enterprise Application Integration EAS: Enterprise Application

Lisätiedot

HELIA 1 (8) Outi Virkki Tietokantasuunnittelu

HELIA 1 (8) Outi Virkki Tietokantasuunnittelu HELIA 1 (8) Luento 1 Johdatusta tietokannan suunnitteluun... 2 Tietokantasuunnittelu?... 2 Tietokanta?... 2 Tieto?... 2 Tietokantasuunnittelun tavoite, v.1... 2 Luotettavuus?... 3 Tietokantasuunnittelun

Lisätiedot

Projektin tavoitteet

Projektin tavoitteet VBE II, vaihe 1: 2005-2006 Data yrityksistä ja rakennushankkeista TUT Tekniset ratkaisut RAK (VRLab)+ARK iroom validointi Työpajat Seminaarit Esitelmät Osallistuvat yritykset VTT Käyttöönotto- ja hyötymallit,

Lisätiedot

Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010

Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010 Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Taloudellinen kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2009

Lisätiedot

Case Numeron Kari Haapakoski asiakkuusjohtaja

Case Numeron Kari Haapakoski asiakkuusjohtaja Case Numeron Kari Haapakoski asiakkuusjohtaja Numeron Oy yrityksenä Numeron Oy on vakavarainen ja kehittää järjestelmää oman rahoituksen turvin Numeron on nopeasti ja tuloksellisesti kasvava Workforce

Lisätiedot

Luku 10 Käyttöönoton suunnitteluja toteutusvaihe

Luku 10 Käyttöönoton suunnitteluja toteutusvaihe Luku 10 Käyttöönoton suunnitteluja toteutusvaihe Käyttöönoton Roll-Out Planning suunnittelu- & Preparation ja valmistelu Design Tiedon- Data Conversion muunnos- prosessien Processes suunnittelu Toimipisteiden

Lisätiedot

Liiketoimintakatsaus 2007

Liiketoimintakatsaus 2007 Liiketoimintakatsaus 27 Matti Alahuhta, pääjohtaja 1 KONE Corporation Sisältö 1. Liiketoimintakatsaus 27 2. Liiketoimintaa ohjaavat megatrendit 3. Visio ja strategia 4. Uudet kehitysohjelmat 5. Näkymät

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus Mikko Jokela Yhteenveto Poista tiedon monistaminen Järjestele hallittaviin kokonaisuuksiin Mahdollista informaation kulku Luo tiedolle saavutettavuus Käännä oikealle kielelle Ymmärrä kokonaisuus Yritykset

Lisätiedot

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Päiväys Tekijä 22.03.02 Ville Vaittinen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tärkeimmät lyhenteet... 3 2. Konfiguraationhallinnan tärkeimmät välineet... 4 2.1

Lisätiedot

Tinkimätöntä tietoturvaa kaikkiin virtuaaliympäristöihin

Tinkimätöntä tietoturvaa kaikkiin virtuaaliympäristöihin Tinkimätöntä tietoturvaa kaikkiin virtuaaliympäristöihin SECURITY FOR VIRTUAL AND CLOUD ENVIRONMENTS Suojaus vai suorituskyky? Virtuaalikoneiden määrä ylitti fyysisten koneiden määrän jo vuonna 2009. Tällä

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Kurssin hallinta -työväline

Kurssin hallinta -työväline Kurssin hallinta -työväline Kurssin hallinta -työvälineellä muokataan kursseja A&Ooppimisympäristöalustalla Kurssi koostuu - ohjelmasta (linkit työkaluihin& muihin resursseihin), - materiaaleista, - keskusteluryhmästä,

Lisätiedot

Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen. Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3.

Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen. Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3. Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3.2016 ETTEPLANIN KEHITYSHISTORIA Edelläkävijänä suunnittelumenetelmien

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit

Tietorakenteet ja algoritmit Tietorakenteet ja algoritmit Rekursio Rekursion käyttötapauksia Rekursio määritelmissä Rekursio ongelmanratkaisussa ja ohjelmointitekniikkana Esimerkkejä taulukolla Esimerkkejä linkatulla listalla Hanoin

Lisätiedot

Korkeakoulujen Yrittäjyysfoorumi

Korkeakoulujen Yrittäjyysfoorumi Korkeakoulujen Yrittäjyysfoorumi 28.3.2007 28.3.2007 SIMULAATIOT OPPIMISESSA - POHTO lyhyesti - Simulaatiot oppimisessa - Yritystoiminnan simulaatiot, tutustuminen Erkki Peltola POHTO POHTO Oulu Lappeenranta

Lisätiedot

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat Tapio Ahomäki Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat 15.9.2016 Trimble yrityksenä Tekla Oy Trimble Solutions Oy Tekla on ollut osa Trimble Corporationia vuodesta 2011 Teklan liiketoiminnan kehitys

Lisätiedot

Lasse Määttä Prove Expertise Oy. Testauksen- ja projektinhallinnan yhdistämisen edut ja mahdollisuudet

Lasse Määttä Prove Expertise Oy. Testauksen- ja projektinhallinnan yhdistämisen edut ja mahdollisuudet Lasse Määttä Prove Expertise Oy Testauksen- ja projektinhallinnan yhdistämisen edut ja mahdollisuudet Totuuksia laadunvarmistuksesta Laadunvarmistus aiheuttaa jopa 50% tuotekehitysprojektin kuluista Laadunvarmistus

Lisätiedot

Kahdenlaista testauksen tehokkuutta

Kahdenlaista testauksen tehokkuutta Kahdenlaista testauksen tehokkuutta Puhe ICTexpo-messuilla 2013-03-21 2013 Tieto Corporation Erkki A. Pöyhönen Lead Test Manager Tieto, CSI, Testing Service Area erkki.poyhonen@tieto.com Sisällys Tehokkuuden

Lisätiedot

10 vuotta varautumista ja väestönsuojelua alueellisessa pelastustoimessa. Seppo Lokka Etelä-Savon pelastuslaitos

10 vuotta varautumista ja väestönsuojelua alueellisessa pelastustoimessa. Seppo Lokka Etelä-Savon pelastuslaitos 10 vuotta varautumista ja väestönsuojelua alueellisessa pelastustoimessa Seppo Lokka Etelä-Savon pelastuslaitos Kuntien valmiussuunnittelun ja toiminnan tukeminen Etelä-Savon valmius ja turvallisuustyöryhmä

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Ei-toiminnallinen testaus Kelassa

Ei-toiminnallinen testaus Kelassa Ei-toiminnallinen testaus Kelassa TTY: TIE-21201 Ohjelmistojen testaus 23.11.2016 Kaisa Tirkkonen Kehittämispäällikkö, Kela, Testausyksikkö Suorituskyky- ja tietoturvatestausryhmä Esityksen sisältö Kuka

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje. Sisällys. Päivitetty YLEISTÄ... 2

Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje. Sisällys. Päivitetty YLEISTÄ... 2 Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje Päivitetty 20.9.2012 Sisällys YLEISTÄ... 2 KÄYTTÖ MYYMÄLÖIDEN VÄLISTEN TAVARANSIIRTOJEN YHTEYDESSÄ... 2 PÄÄLLE LAITETTAVAT ASETUKSET... 2 ASIAKKAALLE

Lisätiedot

Komission asetus latauspalveluista Jani Kylmäaho Inspire-sihteeristö

Komission asetus latauspalveluista Jani Kylmäaho Inspire-sihteeristö Komission asetus latauspalveluista 31.1.2012 Jani Kylmäaho Inspire-sihteeristö 1 Sisällys Verkkopalveluasetus ja yhteentoimivuusasetus Mitä aineistoja velvoite koskee? Kansallinen vs. yhteentoimiva muoto

Lisätiedot

Testaussuunnitelma Labra

Testaussuunnitelma Labra Testaussuunnitelma Labra Helsinki 25.8.2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 1 Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9+1op) Projektiryhmä Anssi Kapanen,

Lisätiedot

Botnia Mill Service Laitostietojen siirto SAP-järjestelmään

Botnia Mill Service Laitostietojen siirto SAP-järjestelmään Botnia Mill Service Laitostietojen siirto SAP-järjestelmään Pasi Seppänen 21.4.2016 Seuraavilla sivuilla on käyty lävitse tyypillisiä tilanteita ja huomioitavia asioita, joita tulee esiin investointihankkeissa.

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

APPLICATION MANAGEMENT SERVICES. ecraft

APPLICATION MANAGEMENT SERVICES. ecraft APPLICATION MANAGEMENT SERVICES ecraft Referre @ecraftreferre referre@ecraft.com ecraft Referre Hallittu tiedolla johtaminen Me ecraft Referrellä koemme että BI-ratkaisussa on kyse enemmästä kuin teknisestä

Lisätiedot

Kansallinen satelliittidatakeskus. Timo Ryyppö Ilmatieteen laitos

Kansallinen satelliittidatakeskus. Timo Ryyppö Ilmatieteen laitos Kansallinen satelliittidatakeskus Timo Ryyppö Ilmatieteen laitos Sodankylän satelliittidatakeskus Kansallinen satelliittidatakeskus, joka palvelee suomalaisia ja kansainvälisiä asiakkaita ja yhteistyökumppaneita.

Lisätiedot

Tietosisällön eheys. Kimmo Janhunen Riskienhallintapäällikkö

Tietosisällön eheys. Kimmo Janhunen Riskienhallintapäällikkö Tietosisällön eheys Kimmo Janhunen kimmo.janhunen@om.fi Riskienhallintapäällikkö Oikeusrekisterikeskuski k 26.11.2014 Esityksen sisältö Tiedon merkitys - tiedon eheyden merkitys Määritelmät Lainsäädäntö

Lisätiedot

ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI

ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI 02 ASIAKKAAMME PARAS KUMPPANI Meillä Swagelok Helsingissä on tavoitteena aina tyytyväinen asiakas. Haluamme tehdä joka päivä parhaamme asiakkaidemme eteen. Asiakaspalvelu Tarjoamme

Lisätiedot

konevuokraus kasvaa tuomalla tehokkuutta työmaille

konevuokraus kasvaa tuomalla tehokkuutta työmaille Sijoitusmessut 2016 konevuokraus kasvaa tuomalla tehokkuutta työmaille Tapio Kolunsarka, toimitusjohtaja, Ramirent oyj Ramirent on johtava konevuokrausratkaisujen tarjoaja Markkinajohtaja kahdeksassa maassa

Lisätiedot

Tavallisimmat kysymykset

Tavallisimmat kysymykset Autodesk Design- ja Creation Suite -paketit Tavallisimmat kysymykset Tässä dokumentissa on vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin Design- ja Creation Suite -pakettien myynnin loppumisesta. 24.5.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen!

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen! Osavuosikatsaus 1-3/2016 Investors House Oyj Toimitusjohtaja Petri Roininen Toimintaympäristöstä Suomen talous ja asuntojen hinnat polkivat paikallaan Matala korkotaso poikkeuksellinen + rahan kohtuullinen

Lisätiedot

Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa?

Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa? Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa? Arto Stenberg Copyright Kuntien Tiera Oy Kuntien Tiera Copyright Kuntien Tiera Oy Tieran toiminta perustuu osaamisverkoston rakentamiseen, mikä

Lisätiedot

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MATERIAALI TEHOKKUUS TUTKIMUS CASE KIDEX Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MARTELA LYHYESTI Martela Oyj on työympäristöjen ja julkitilojen muutosten toteuttaja. Martelan sisustusratkaisut tukevat asiakkaan

Lisätiedot

Tilaajien rooli virtaustehokkuuden kehittämisessä

Tilaajien rooli virtaustehokkuuden kehittämisessä Tilaajien rooli virtaustehokkuuden kehittämisessä 15.11.2016 1 Mahdollisuus Valmistavan tuotannon tehokkuus on yli kolminkertaistunut rakentamiseen verrattuna Etumatka voidaan kuoroa tuomalla työmaalle

Lisätiedot

Automatisoinnilla tehokkuutta mittaamiseen

Automatisoinnilla tehokkuutta mittaamiseen Automatisoinnilla tehokkuutta mittaamiseen Finesse seminaari 22.3.2000 Päivi Parviainen 1 Miksi automatisoida? Mittaamisen hyödyt ohjelmistokehityksen ajantasainen seuranta ja hallinta tuotteen laadun

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

D B. Levykön rakenne. pyöriviä levyjä ura. lohko. Hakuvarsi. sektori. luku-/kirjoituspää

D B. Levykön rakenne. pyöriviä levyjä ura. lohko. Hakuvarsi. sektori. luku-/kirjoituspää Levyn rakenne Levykössä (disk drive) on useita samankeskisiä levyjä (disk) Levyissä on magneettinen pinta (disk surface) kummallakin puolella levyä Levyllä on osoitettavissa olevia uria (track), muutamasta

Lisätiedot

septima tuotannon uusi elämä

septima tuotannon uusi elämä septima tuotannon uusi elämä 1 2 3 4 5 6 7 Lupaus Septima-palvelutuotteella saamme seitsemässä päivässä aikaan yrityksesi tuotannolle uuden elämän. Uuden tehokkaamman elämän, jossa kustannukset saadaan

Lisätiedot

Kokemuksia yritysarkkitehtuurista

Kokemuksia yritysarkkitehtuurista Kokemuksia yritysarkkitehtuurista Sakari Olli Tieturi OY HTC Santa Maria, Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki, Finland www.tieturi.fi (09) 431 551 kurssit@tieturi.fi Esittely FM Sakari Olli Tieturi OY Tiiminvetäjä

Lisätiedot

Käyttötapausanalyysi ja testaus tsoft

Käyttötapausanalyysi ja testaus tsoft Käyttötapausanalyysi ja testaus tsoft 15.09.2004 http://cs.joensuu.fi/tsoft/ Johdanto Use Case analyysi (käyttötapausanalyysi) on yleisesti käytetty järjestelmälle asetettujen toiminnallisten vaatimusten

Lisätiedot

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Muutamia ajatuksia siitä, miten testaus pärjää lama-ajan säästötalkoissa. Laman patologioita ja mahdollisuuksia. Säästämisen strategioita.

Lisätiedot

Tietojärjestelmien integroiminen hyödyntämällä palvelupohjaista arkkitehtuuria. CASE: Metropolia. Jaakko Rannila & Tuomas Orama 1

Tietojärjestelmien integroiminen hyödyntämällä palvelupohjaista arkkitehtuuria. CASE: Metropolia. Jaakko Rannila & Tuomas Orama 1 Tietojärjestelmien integroiminen hyödyntämällä palvelupohjaista arkkitehtuuria CASE: Metropolia 31.10.2012 Jaakko Rannila & Tuomas Orama 1 Aiheet Tietojärjestelmien integrointi Integrointiin liittyvät

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Carisma Arkipäivää monitoimittajaympäristössä. Kimmo Juntunen

Carisma Arkipäivää monitoimittajaympäristössä. Kimmo Juntunen Carisma Arkipäivää monitoimittajaympäristössä Kimmo Juntunen 31.8.2016 Sisältö 1 Caruna lyhyesti 2 Matka kohti Carismaa 3 Carisma työkaluna 4 Integraatiot 5 Yhteistyö 6 Toimenpiteet, joilla tämä kaikki

Lisätiedot

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0)

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0) Monipuolista hienomekaniikkaa Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI-04430 Järvenpää. Tel. +358 (0) 9 836 6070. www.mecsalo.com Liiketoiminta Valmistamme edistyksellisiä tuotteita vaativiin sovelluksiin

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 9. Virtualisointi ja pilvipalvelut teknologia-arkkitehtuurin suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 9. Virtualisointi ja pilvipalvelut teknologia-arkkitehtuurin suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 9. Virtualisointi ja pilvipalvelut teknologia-arkkitehtuurin suunnittelussa Versio: Palautekierros, 2. palautekierros Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

#vibes2016 TERVETULOA. Enfo Digital Dimension Vibes 2016

#vibes2016 TERVETULOA. Enfo Digital Dimension Vibes 2016 TERVETULOA Enfo Digital Dimension Vibes 2016 SAVON VOIMA OYJ TUOTANNON DIGITALISOIDUT PROSESSIT TEHOSTAVAT LIIKETOIMINTAA MAIJA HENELL SAVON VOIMA OYJ Modernin teknologian ja tiedon monipuolinen yhdistäminen

Lisätiedot

Johtamisen merkitys tulokseen Miten tukea johtoa? Valtion HR kehittäjien teemapäivä Valtiovarainministeriö 23.9.2013 Paula Aarnio

Johtamisen merkitys tulokseen Miten tukea johtoa? Valtion HR kehittäjien teemapäivä Valtiovarainministeriö 23.9.2013 Paula Aarnio Johtamisen merkitys tulokseen Miten tukea johtoa? Valtion HR kehittäjien teemapäivä Valtiovarainministeriö 23.9.2013 Paula Aarnio Ahlstrom Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava yritys

Lisätiedot

SOA & Ajax Sanahelinää vai toimivaa käytäntöä sähköisessä asioinnissa? Fenix hankejohtaja Harri Juuti Projektipäällikkö Teemu Karvonen

SOA & Ajax Sanahelinää vai toimivaa käytäntöä sähköisessä asioinnissa? Fenix hankejohtaja Harri Juuti Projektipäällikkö Teemu Karvonen SOA & Ajax Sanahelinää vai toimivaa käytäntöä sähköisessä asioinnissa? Fenix hankejohtaja Harri Juuti Projektipäällikkö Teemu Karvonen Agenda Fenix-hankkeen esittely Arkkitehtuuri lyhyesti Kuntalaistili

Lisätiedot

Lyhyesti - Tavoitteista,urasta, tekemisestä

Lyhyesti - Tavoitteista,urasta, tekemisestä Lyhyesti - Tavoitteista,urasta, tekemisestä lauri.i.niskanen@gmail.com 2016-11-15 1 Työhistoria-viidellä-pointilla LinkedIn: Lauri Niskanen, Email: lauri.i.niskanen@gmail.com Big Data tuotteen ohjelmistoarkkitehti

Lisätiedot

Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa

Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa JKMM Arkkitehdit Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa Max Levander, Ramboll Tero Ollikainen, Peikko Group Oy Teräsrakennepäivä 2016, Scandic Park 8.11.2016 RAMBOLL SUOMESSA

Lisätiedot

TILIKAUDEN TULOS 2009

TILIKAUDEN TULOS 2009 TILIKAUDEN TULOS 2009 1.3.20101 Tärkeä huomautus Tässä presentaatiossa oleva informaatio on Ruukki Group Oyj:n ( Yhtiö ), ja informaatio on tarkoitettu vain niille tahoille, joille se esitetään Yhtiön

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

Korkeakoulujen valmistautuminen haku- ja valintajärjestelmäuudistukseen

Korkeakoulujen valmistautuminen haku- ja valintajärjestelmäuudistukseen RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi Korkeakoulujen valmistautuminen haku- ja valintajärjestelmäuudistukseen

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri Organisaation ja sen ICT tuen yhteistoiminnallista kehittämistä

Kokonaisarkkitehtuuri Organisaation ja sen ICT tuen yhteistoiminnallista kehittämistä Kokonaisarkkitehtuuri Organisaation ja sen ICT tuen yhteistoiminnallista kehittämistä Terveydenhuollon ATK-päivät Jyväskylä 26.05.2009 Mirja Pulkkinen Jyväskylän Yliopisto 1 Miksi kokonaisarkkitehtuuri?

Lisätiedot

Ohjelmiston testaussuunnitelma

Ohjelmiston testaussuunnitelma Ohjelmiston testaussuunnitelma Ryhmän nimi: Tekijä: Toimeksiantaja: Toimeksiantajan edustaja: Muutospäivämäärä: Versio: Katselmoitu (pvm.): 1 1 Johdanto Tämä lukaa antaa yleiskuvan koko testausdokumentista.

Lisätiedot

KONEen tilinpäätös 2013

KONEen tilinpäätös 2013 KONEen käyttäjälähtöistä suunnittelua. KONEen tilinpäätös 2013 Uudella ja intuitiivisella kosketusnäytöllä ohjaat nyt helposti myös hissiä. 28. tammikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Q4 2013:

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt , Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT

Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt , Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt 20.5.2014, Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT Kansallinen Palveluarkkitehtuuri -ohjelma 2014-2017 Perustietovarannot Julkisen hallinnon

Lisätiedot

TESTIRAPORTTI - VYM JA KANTA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0

TESTIRAPORTTI - VYM JA KANTA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 TESTIRAPORTTI - VYM JA KANTA Versio 1.0 i Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja yleisiä toimintaohjeita 2 1.2. Viittaukset muihin dokumentteihin 2 2. SUORITETTAVA TESTI 3 2.1. Testauksen

Lisätiedot