SISÄLLYSLUETTELO TEKNISET TIEDOT. Kiitos tämän väritelevision ostamisesta. Lue seuraava käyttöopas ennen käyttöä toimintojen ymmärtämiseksi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO TEKNISET TIEDOT. Kiitos tämän väritelevision ostamisesta. Lue seuraava käyttöopas ennen käyttöä toimintojen ymmärtämiseksi."

Transkriptio

1 Kiitos tämän väritelevision ostamisesta. Lue seuraava käyttöopas ennen käyttöä toimintojen ymmärtämiseksi. SISÄLLYSLUETTELO TEKNISET TIEDOT 1 TURVATOIMET. 2 OHJAUSLAITTEIDEN SIJAINTI 3 JOHDANTO.3 ALKUTOIMET.6 TV-VASTAANOTTIMEN KÄYTTÖ DVD-SOITTIMEN KÄYTTÖ 15 PERUSTOIMINTA. 18 DVD-VALIKON ASETUS.. 21 MP3-SOITTIMEN TOISTAMINEN JPEG-TIEDOSTOJEN DEKOODAUSTOISTO. 27 TEKNISET TIEDOT Vastaanottojärjestelmä: RF: PAL B/G,I AV: NTSC3.58 NTSC4.43 PAL Kanava-alue: VHF: E2-E12 UHF: E21-E69 S-kaista: S1-S41 Virrankulutus: 90W Tallennettujen kanavien lukumäärä: 99 Virtalähde: AC 200 V-240 V 50 Hz Äänen ulostulo: 2W 2 Huomautus: Kaikkia teknisiä tietoja voidaan muuttaa siitä etukäteen ilmoittamatta. 1

2 TURVATOIMET VAROITUS: SÄHKÖISKURISKIN VÄHENTÄMISEKSI ÄLÄ IRROTA KANTTA (TAI TAKAKANTTA). SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA. ANNA AINOASTAAN PÄTEVÄN HUOLTOHENKILÖSTÖN HUOLTAA LAITETTA. Takakannen graafisilla symboleilla on seuraavat merkitykset: Kolmion sisällä oleva nuolisalamasymboli varoittaa käyttäjää eristämättömästä "vaarallisesta jännitteestä" tuotteen kotelon sisällä. Tämä jännite voi olla riittävän suuri aiheuttamaan sähköiskun vaaran. Kolmion sisällä olevan huutomerkin tarkoituksena on kiinnittää käyttäjän huomio tärkeisiin käyttö- ja ylläpito-ohjeisiin (huolto-ohjeisiin), joita on tuotteen mukana tulevassa kirjallisessa aineistossa. VAROITUS: VOIT PIENENTÄÄ TULIPALOVAARAAN TAI SÄHKÖISKUVAARAA, KUN ET ÄLÄ ALTISTA TÄTÄ LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE. ASENNUS SIJOITA vastaanotin huoneessa paikkaan, missä suora valo ei osu kuvaruutuun. Täydellinen pimeys tai heijastumat kuvaruudulla voivat rasittaa silmiä. Pehmeää ja epäsuoraa valoa suositellaan katselun mukavuuden lisäämiseksi. JÄTÄ riittävästi tilaa vastaanottimen ja seinän väliin kunnollisen ilmanvaihdon varmistamiseksi. VÄLTÄ liian lämpimiä paikkoja, jotta kotelo ja komponentit eivät vaurioituisi. LIITÄNTÄ Tämä TV-vastaanotin käyttää 200 V-240 V ~ 50 Hz jännitettä. ÄLÄ KOSKAAN liitä sitä tasavirtalähteeseen tai muuhun virtalähteeseen. AUTOMAATTINEN MAGNETOINNIN POISTO Kaikki väritelevisiovastaanottimet ovat herkkiä magneettisille vaikutuksille, jotka johtuvat yleensä vastaanottimen siirtämisestä paikasta toiseen tai tiettyjen sähkölaitteiden käyttämisestä vastaanottimen lähellä. Tämä jäännösmagnetismi, jota nimeä tästä ilmiöstä käytetään, aiheuttaa joskus häiriöitä, mitkä ilmenevät "suttuisina" värialueina kuvassa. Tämän haitan välttämiseksi vastaanottimeen sisältyy automaattinen magnetoinnin poistava piiri, joka toimii hetkellisesti aina kun vastaanotin kytketään päälle pääkytkimestä. Tämä piiri poistaa mahdollisen jäännösmagnetismin kuvaputken metalliosista ja siten varmistaa, että aina kun vastaanotin kytketään "ON" (päälle) pääkytkimestä, kuvaruudun värien puhtaus on todellisen kaltainen. Jos vastaanotin siirretään toiseen paikkaan tai suunnataan toiseen suuntaan, vastaanotin on sammutettava pääkytkimestä vähintään 10 minuutin ajaksi, jotta automaattinen magnetoinnin poistava piiri pääsee kunnolla toimimaan. 2

3 OHJAUSLAITTEIDEN SIJAINTI 1. Kaiutin 2. Kaukosäätimen vastaanottoikkuna 3. Merkkivalo 4. MENU-painike (valikko) 5. Päävirtakytkin 6. DVD Toista/Keskeytä-painike 7. Avaa/sulje-painike 8. Kanavavalitsin (CH-) 9. Kanavavalitsin (CH+) 10. Äänenvoimakkuus (V-) 11. Äänenvoimakkuus (V+) 12. OK-painike 13. Sivulla oleva AV-pistoke: ohmin antennipistoke 15. Scart-liitin (TV-tulo ja -lähtö) 16. SCART-liitin (DVD-lähtö) 17. Optinen lähtö 18. Koaksiaalilähtö Käyttöliittymän kuvaus: 1. AV-etupistoke: AV2-signaalin tulo TV-tilassa. 2. AV SCART : TÄYSI SCART, AV1-signaalin tulo ja AV-signaalin lähtö ja R/G/B-signaalin tulo TV-tilassa. 3. DVD SCART: DVD-tilassa, sisältää yhden AV(CVBS) lähdön. 4. Valokuitu: DVD-tilassa, sisältää optisen kuitusignaalin (digitaalinen ja audio) lähdön. 5. Koaksiaali: DVD-tilassa, koaksiaalisignaalin (digitaalinen ja audio) lähdön. JOHDANTO OMINAISUUS TV-OSA Monijärjestelmä Uusi I 2 C-väyläohjain; uusi supersirukotelo 99 kanavan valmius AV-tulo/lähtö; 3

4 Automaattinen haku; automaattinen muisti; kanavien hienosäätö Monivalikkonäyttö Sininen taustakuva ilman signaalia Kanavan esiasettelu; Kanavan skannaus; Palautustoiminto Kaukosäädin (kaikki toiminnot) AV-stereo DVD-OSA: Täysi yhteensopivuus DVD-, CD-, MP3-, VCD-, PHOTO-CD-, CD+R(W)-, CD-R(W)-formaattien kanssa; Säädettävä kuvaruudun näyttösuhde (4:3 tai 16:9); 32 tekstityskielen/ 8 kielen tuki; Lapsilukko; Kanava/Satunnaistoisto/Toisto/Toisto AB/Siirry-toiminto; Sisäänrakennettu Dolby Digital Surround -äänen dekooderi; (valinnainen) 10 bitin video DAC; Useita kuvakulmia; Smart-päivitystoiminto STAATTINEN SÄHKÖ Jos kosketat kuvaruutua kytkiessäsi virran päälle/pois päältä, voit tuntea staattista virtaa. Se on kuitenkin vaaratonta. ANTENNILIITÄNTÄ Vastaanottimen suorituskyky voi olla parempi, jos se liitetään ulkona olevaan antenniin. Paikalliset olosuhteet voivat vaikuttaa antennityypin sopivuuteen. Jos tarvitset apua, ota yhteys paikalliseen jälleenmyyntiliikkeeseen. HUOMAUTUS: Irrota sisäantenni ottaessasi ulkoantennin käyttöön. On suositeltavaa käyttää 75 ohmin koaksiaalikaapelia radioaaltojen aiheuttamien häiriöiden ja äänien poistamiseksi. Älä sido 4

5 antennikaapelia ja virtajohtoa yhteen. EURO-SCART-LIITTIMET Kun käytät satelliittivastaanotinta (tai videonauhuria) TV-kuvan vastaanottamiseen SCART-liitäntäkaapelilla, sinun on lisäksi liitettävä antennikaapeli (antennikaapeli ja SCART-kaapeli) samoin kuin käyttäisit vain SCART-kaapelia. Teksti-TV:n vastaanottaminen ei tällöin ole mahdollista. KAUKOSÄÄDIN: DVD/TVpainike Virta/valmiustilapainike TV- ja teletekstipainike TV- tai DVDnumeropainikkeet Teleteksti- tai DVDpainike DVD-painike TV(teksti)- tai DVD-tila-painike (punainen valo) 5

6 HUOMAUTUS: 1. Avaa kansi. 2. Aseta kaksi 1,5 V paristoa ja varmista, että polaarisuus "+/-" vastaa kaukosäätimen koteloon merkittyjä polaarisuuksia. HUOMAUTUS: 1. Jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan tai jos paristot kuluvat loppuun, poista paristot vuotojen välttämiseksi. 2. Älä pudota paristoja tuleen. 3. Älä pudota, kastele tai pura kaukosäädintä. ALKUTOIMET TV:N HALLINTA VASTAANOTTIMEN KYTKEMINEN PÄÄLLE/ POIS PÄÄLTÄ 1. Paina ohjaustaulun päävirtakytkintä. Merkkivalo syttyy. 2. Jos kuvaruudulla ei näy kuvaa, niin vastaanotin on valmiustilassa. Paina seuraavaksi kaukosäätimen " " painiketta. HUOMAUTUS: " " painikkeen lisäksi suorien valintapainikkeiden (0~9) painaminen aktivoi vastaanottimen. Mikäli jokin suosikkikanava on esiasetettu, valitsemalla sitä vastaavan numeron (0~9) pääset haluamallesi kanavalle. Jos kaukosäädin ei ole käytettäivssä jonain hetkenä, voit kytkeä virran vastaanottimeen myös painamalla ohjaustaulun "CH+,CH-" painikkeita. HUOMAUTUS: Tämä toimii vain silloin, kun vastaanotin vastaanottaa TV-signaalia. 3. Paina kaukosäätimen " " painiketta, kun haluat asettaa vastaanottimen valmiustilaan. 4. Paina päävirtakytkintä, kun haluat sammuttaa vastaanottimen. Virran päällä oloa osoittava merkkivalo sammuu. HUOMAUTUS: 1. Jos virta katkeaa sähköisesti ohjelmien katsomisen aikana, vastaanotin on sammutettava kokonaan tai irrotettava virtajohto; 2. Sammuta vastaanotin kokonaan, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan, koska virtakulutus on noin 10 W valmiustilassa. TV-VASTAANOTTIMEN TOIMINTA Etupaneelin painikkeiden toiminta 1. Päävirtakytkin Paina päävirtakytkintä kytkeäksesi virran päälle. Vastaanotin siirtyy virta päällä- tai valmiustilaan ja merkkivalo syttyy. Kun painat sitä toisen kerran, TV-vastaanotin kytkeytyy pois päältä. 2. Kanavavalitsimen CH+ ja CH- -painikkeet Kun vastaanotin on valmiustilassa, paina CH + tai CH - -painiketta kytkeäksesi 6

7 vastaanottimen päälle. Paina CH+ -painiketta seuraavan TV-kanavan valitsemiseksi tai CH- -painiketta edellisen TV-kanavan valitsemiseksi. Kanavan järjestysnumero näkyy 4 sekunnin ajan. 3. Äänenvoimakkuuden V+ ja V- -painikkeet Paina V + -painiketta äänenvoimakkuuden lisäämiseksi ja V - -painiketta äänenvoimakkuuden vähentämiseksi. Äänenvoimakkuuspalkki näytetään. 4. MENU (Valikko) -painike ja OK-painike Kaukosäätimen painikkeiden lukumäärän vähentämiseksi, harvemmin käytetyt toiminnot edellyttävät valikoiden käyttöä. Näitä valikoita ohjataan seuraavilla painikkeilla. MENU (valikko) -painikkeella valitset haluamasi valikon. Sitä käytetään myös alivalikoista päävalikkoon palaamiseen. CH+ ja CH- -painikkeilla valitset eri vaihtoehtoja tietyssä valikossa. V+ ja V- -painikkeilla vaihdat valitun kohdan arvon. OK-painikkeella pääset alivalikkoon. 5. AV-valintapainike Valitse ulkoinen video katsottavaksi. Paina painiketta kerran ohjelman katsomiseksi AV1:ltä (AV SCART ) ja AV2:lta ( AV-etupistoke). 6. DVD Play/Pause (Toista/Keskeytä) -painikkeet Toisto keskeytyy, kun tätä painiketä painetaan kerran. Kun sitä painetaan toistamiseen, toisto jatkuu. 7. DVD Open/Close (Avaa/Sulje) -painikkeet Tätä painiketta käytetään ohjaamaan levyjen sisään asettamista ja poisottoa. Kelkka menee sisään, kun sitä painetaan, ja tulee ulos kun sitä painetaan toistamiseen. Kaukosäätimen painikkeiden toiminta 1. DVD /TV-painike Paina "DVD/TV"-painiketä DVD:n käynnistämiseksi. Kun painat sitä toisen kerran, TV käynnistyy. 2. TV-tila-painike Paina TV-tila-painiketä, jolloin punainen merkkivalo ilmoittaa, että kaukosäädin on vaihdettu TV-tilaan. Tämä kaukosäädin toimii TV-tilassa ja teksti-tv-tilassa. TV-tila-painikkeen väri muuttuu punaiseksi, kun painat TV- tai TELETEXT (teksti-tv) -painiketä. 3. POWER (virta) -painike 7

8 Tämä painike vaihtaa vastaanottimen valmiustilasta päälle (ON) -tilaan. Kuva ja ääni kytkeytyvät päälle. Paina toisen kerran siirtääksesi vastaanottimen valmiustilaan numeropainikkeet Paina ao. painiketta valitaksesi sitä vastaavan TV-kanavan suoraan. Kanavan numero näkyy kuvaruudulla 4 sekunnin ajan /- painike Siirtyäksesi kanaville 10~99, paina ensin --/- -painiketta. Jos haluat esim. siirtyä kanavalle 23, paina painiketta --/-, jolloin näet kuvaruudulla --. Paina seuraavaksi 2-painiketta, ja 2 sekunnin kuluessa 2-painikkeen painamisesta paina 3-painiketta. Ellet paina 3-painiketta 2 sekunnin kuluessa, valituksi kanavaksi tulee kanava AV-painike Valitse ulkoinen video katsottavaksi. Paina painiketta kerran ohjelman katsomiseksi AV1:ltä (AV SCART täysi Scart) ja AV2:lta (video, audio). 7. CH+/CH- -painike Paina CH+ -painiketta valitaksesi seuraavan TV-kanavan ylenevässä järjestyksessä ja paina CH- -painiketta valitaksesi seuraavan TV-kanavan alenevassa järjestyksessä. Valittu kanavanumero näkyy 4 sekunnin ajan. Kun teksti-tv on päällä, nämä painikkeet vaihtavat seuraavalle tai edelliselle teksti-tv-sivulle. 8. V+/V- -painike Paina V+ tai V- -painiketta äänenvoimakkuuden lisäämiseksi tai vähentämiseksi. Äänenvoimakkuuspalkki näytetään. 9. MUTE (mykistä) -painike Paina tätä painiketta, kun haluat kytkeä äänen hetkellisesti pois päältä. Mykistyskuvake näytetään. Paina uudestaan, kun haluat palauttaa äänen. 10. STATUS (tila) -painike Paina nähdäksesi nykyisen kanavan numeron, järjestelmä. Tilanäyttö näkyy 4 sekunnin ajan. 11. SLEEP (lepoajastus) -painike Vastaanotin kytkeytyy pois päältä (OFF), jos lepoajastimeen valittu aika umpeutuu. Lepoajastimeen voidaan asettaa 10 minuutin välein enintään 120 8

9 minuutin pituinen jakso. 12. RECAL (palautus) -painike Paina sitä ensimmäisen kerran katsoaksesi edellisen ohjelman. Paina sitä toisen kerran palauttaaksesi esiasetetun ohjelman. 13. P.P. -painike TV-kuva voidaan sovittaa vallitseviin valo-olosuhteisiin. Paina toistuvasti valitaksesi halutun asetuksen. Samaa painiketta käytetään TXT (teksti) -tilassa. Soft (pehmeä) Dynamic (dynaaminen) Favourite (suosikki) Standard (vakio) STANDARD, SOFT ja DYNAMIC ovat ominaisuuksien Brightness (kirkkaus), Contrast (kontrasti) ja Colour (väri) esiasetettuja arvoja, kun taas FAVOURITE (suosikki) on käyttäjän viimeksi asettama analoginen asetusarvo. 14. ANALOG (analoginen) -painike Painamalla painiketta ANALOG (analoginen) voit valita kuva- ja ääniasetukset seuraavasti: VOLUME (äänenvoimakkuus) BRIGHTNESS (kirkkaus) CONTRAST (kontrasti) COLOR (väri) SHARPNESS (terävyys) Samaa painiketta käytetään TXT (teksti) -tilassa. 15. MENU (valikko) ja OK-painikkeet Tämä valikko sisältää neljä alivalikkoa, joita käytetään eri kuva- ja ääniparametrien ja eri ajastin- ja säätötoimintojen valitsemisessa. Paina MENU (Valikko) -painiketta jatkuvasti, jolloin seuraavat valikot ilmaantuvat vuorotellen: Picture Menu (Kuvavalikko) Install Menu (Asenna-valikko) Setup Menu (Asetusvalikko) Menu Off (Valikko pois päältä). Sitä käytetään myös alivalikoista päävalikkoon palaamiseen. CH+ ja CH- -näppäimillä valitset eri vaihtoehtoja tietyssä valikossa. V+ ja V- -näppäimillä vaihdat valitun kohdan arvon. OK-näppäimellä pääset alivalikkoon. Samaa painiketta käytetään myös TXT (teksti) -tilassa PICTURE MENU (Kuvavalikko): Kun painat Menu (valikko) -painiketta ensimmäisen kerran, pääset Kuvavalikkoon. 9

10 Kuvavalikossa on seuraavat alivalikot: a) Brightness (Kirkkaus) (64 askelväliä ) b) Contrast (Kontrasti) (64 askelväliä ) c) Colour (Väri) (64 askelväliä ) d) Sharpness (Terävyys) (16 askelväliä) Voit tehdä valintoja CH+ / CH- -painikkeilla. Voit muuttaa kaikkien kohtien arvoja V+ / V- -painikkeilla. Valitun kohdan ohjaustason graafiset ja numeeriset esitykset näkyvät kuvaruudun alaosassa INSTALL MENU (Asennusvalikko): Asennusvalikossa on 4 kohtaa: a) Auto Tune (Automaattinen säätö) b) Manual Tune (Käsin tehtävä säätö) c) Fine Tune (Hienosäätö) d) Store (Tallennus) Voit valita ja muokata näitä kohtia CH+ / CH- -painikkeilla. Käsin tehtävä säätö: Jos valintasi tässä kohdassa on Auto Tune (Automaattinen säätö), voit seuraavaksi painaa OK-painiketta kohdassaauto Tune ja käynnistää automaattisen hakuprosessin. 10

11 Automaattinen säätö etsii automaattisesti kaikilta taajuuksilta saatavana olevat ohjelmaa lähettävät asemat ja tallentaa ne peräkkäin kanavanumeroin numerosta 01 eteenpäin. Toiminnan eteneminen osoitetaan liikkuvalla palkkinäytöllä, taajuuden vaihtumisella ja kanavanumerolla. Voit keskeyttää automaattisen säädön MENU (valikko)- tai POWER (virta) -painikkeella. Aina kun ohjelma tallennetaan, Colour (väri-) -järjestelmä asetetaan AUTO (automaattinen) -tilaan. Äänijärjestelmälle kuuluvuustasot (4,5 / 5,5/ 6,0 / 6,5 MHz) verrataan ja paras taso merkitään ohjelmaan. Myös tarra palautetaan takaisin arvoon Käsin tehtävä säätö: Jos olet vallinnut vaihtoehdon Manual Tune (Käsin tehtävä säätö), ko. toiminto käynnistyy ja näytölle ilmestyy 11

12 Jos painat V+ -painiketta Manual Tune (Käsin tehtävä säätö) -valinnassa, järjestelmä etsii seuraavan käytettävissä olevan kanavan aseman ja pysähtyy vastaanotetun signaalin kohdalle. Jos painat V- -painiketta, toiminto hakee negatiiviseen suuntaan löytääkseen edellisen kanavan. Manual Tune (Käsin tehtävä säätö) -toiminnon aikana järjestelmä tunnistaa vain MENU (valikko) ja POWER (virta) -painikkeet ja ohittaa muut painikkeet. Hienosäätö: Jos olet valinnut Fine Tune (Hienosäätö) -toiminnon, niin painikkeiden V+/V- painaminen suorittaa säätöä eteen-/taaksepäin. Palkki näyttää poikkeaman positiiviseen tai negatiiviseen suuntaan suhteessa tallennettuun säätötietoon. Jos tallennat hienosäätöarvot STORE (Tallennus) -toiminnolla, arvo jää voimaan vaikka sulkisit TV-vastaanottimen. Tallennus: Kun painat OK-painiketta kohdassa Store (Tallennus), toinen alivalikko sisältäen 2 valintakohtaa ilmestyy näytölle. Valintakohdat ovat Program (Kanava) (sen kanavan numero, johon haluat tallentaa viritystiedot) ja Store (Tallennus). Jos valitset kohdan Program (Kanava), voit käyttää painikkeita V+ / V- siirtyäksesi suurempaan tai pienempää suuntaa kanavanumeroissa. Tämän voit tehdä myös valitsemalla haluamasi kanavan suoraan numeropainikkeilla (kaukosäätimen painikkeet 0-9). Kun olet valinnut kohdan Store (Tallenna) ja painanut OK-painiketta, nykyiset säätötiedot sekä AUTO (automaattinen) -väristandardi ja äänistandardi (äänenkantoaallon voimakkuuteen perustuen) tallennetaan siihen kanavanumeroon, jonka syötit kohdassa PROGRAM (kanava) ja tieto OK ilmestyy kohdan Store (Tallenna) viereen SETUP MENU AJASTIN-ALIVALIKKO: Ajastin-alivalikossa on seuraavat kohdat: a) Kellonaika : b) On Timer (ajastin päälle) : c) Off Timer (ajastin pois päältä) : 12

13 d) On Timer Pr Pääset alivalikkoon OK-painikkeella. Käytä V- -painiketta kohdissa (a) - (c), kun haluat vaihtaa tuntimäärää (0-23) ja V+ -painiketta, kun haluat vaihtaa minuuttimäärää (0-59 ). Käytä V- -painiketta kohdassa (d) kun haluat pienentää On Timer -ajastimen kanavanumeroa ja V+ -painiketta kasvattaa ajastimen kanavanumeroa (0-99). On/Off Timer (Ajastin päälle/pois päältä) ja kanavanumeron muuttaminen estyvät, kun TV-vastaanotin on Power on (virta päällä) -tilassa. Nämä asetukset säilyvät kuitenkin, kun TV on valmiustilassa. Auto ShutOff Timer (Ajastimen automaattinen sammutus): Kun etupään IDENT-tunnusta (RF:stä) ei havaita noin 5 minuuttiin, vastaanotin siirtyy valmiustilaan automaattisesti. ALIVALIKON ORGANISOINTI: 13

14 Pr (kanava): Paina V+/V- -painikkeita valitaksesi tietyn kanavan. Label (Tunniste) (AKTIIVINEN VAIN ENGLANNINKIELISENÄ): V+/V- -painikkeilla voit siirtyä sarakkeesta toiseen. Punainen tausta näyttää valitun rivin, kun taas valittu sarake on sininen ja se vilkkuu. Käytä CH- -painiketta, kun haluat käyttää aakkosnumeriisia merkkejä järjestyksessä A - Z,+, -, SPACE (välilyönti) ja 0 9. Kun haluat käyttää niitä käänteisessä järjestyksessä, käytä CH+ -näppäintä. Tällöin tunniste kytkeytyy valittuun kanavaan. Picture (Kuva): Valitse väristandardiksi AUTO, PAL, SECAM, NTSC1(4.43MHz), NTSC2 (3.58MHz) painamalla V+/V- -painikkeita. Valitsemasi standardi kytkeytyy tällöin tiettyyn kanavaan. RF Std (RF-standardi): Valitse RF-standardiksi BG/ DK/I/ MN painamalla V+/V- -painikkeita. Tällöin valitsemasi standardi kytkeytyy tiettyyn kanavaan. Skip (Ohita): Ohita tai ole ohittamatta tietty kanava V+/V- -painikkeilla. Voit edelleenkin käyttää suoria numeropainikkeita, kun haluat siirtyä ohitetuille kanaville. TOIMINTO-ALIVALIKON: Jos valitset kohdan Function (Toiminto) ja painat OK-painiketta, Function (toiminto) -alivalikko ilmestyy näytölle. Voit valita haluamasi kohdan CH+/CH- -painikkeilla. Asetuksen vaihtamisessa käytät V+/V- -painikkeita. Jos vaihdat kohdan lock (lukko) arvon arvosta No (Ei) arvoon Yes (Kyllä), näytölle ilmestyy lock menu (lukkovalikko). Tässä tilassa voit kirjoittaa kolmen numeron yhdistelmän ja tallentaa sen lukitusnumerona. Kun TV seuraavan kerran kytketään päälle, 14

15 käyttäjän on annettava em. lukitusnumero voidakseen käyttää TV-toimintoa. Lisäksi on kätevää, kun käyttäjä käyttää P.P. -toimintoa, jos sattuu unohtamaan lukitusnumeron. KIELI-ALIVALIKKO: Jos olet valinnut koontivaihtoehdon LANGUAGE (kieli), näytölle ilmestyy Language menu (kielivalikko). Kielivalikossa on seuraavat 12 kohtaa: ENGLISH (Englanti), FRENCH (Ranska), GERMAN (Saksa), ITALIAN (Italia), DANISH (Tanska), SWEDISH (Ruotsi), NORWEGIAN (Norja), SPANISH (Espanja), PORTUGUESE (Portugali), DUTCH (Hollanti), FINNISH (Suomi), GREEK (Kreikka). Voit valita yhden kielistä CH+/CH- -painikkeilla. TELETEXT (Teksti-TV) -tila 1. TV/TXT -painike Paina TV/TXT-painiketta muuttaaksesi katselutila TV-tilasta Teksti-TV-tilaan, jos paikalliset TV-asemat lähettävät teksti-tv-lähetyksiä. 2 STOP (pysäytä) -painike Tämä on vaihtotoimintopainike, joka pysäyttää nykyisen sivun haun estäen teksti-tv-päivityksen. Voit vapauttaa STOP-tilan pyytämällä 3 numeroista sivunumeroa 15

16 uudestaan. 3. REVEAL (Näytä) -painike Tämä on vaihtotoimintopainike, jolla saat esiin piilotetut merkit. 4. ZOOM (Zoomaus) -painike Tällä painikkeella kasvatat merkkien kokoa ja näytät puolet teksti-tv-sivusta. Kukin painallus näyttää yläosan - tornin - normaalin sivun. 5. Mix (Sekoita) -painike Tämä on vaihtotoimintopainike, joka näyttää TV-kuvan ja teksti-tv:n yhdessä tai vain teksti-tv:n. 6. SUBCODE (Alikoodi) -painike Tämä painikkeen painalluksella pääset syöttämään 4 numeroisia alikoodeja nykyiselle sivulle. Jos et syötä seuraavaa numeroa 5 sekunnin sisällä, järjestelmä palauttaa edellisen sivunumeron ja näyttää sivun kuvaruudulla. 7. Index (Hakemisto) -painike Tämän painikkeen painaminen näyttää hakemistosivun. 8. OK/ P.P. /ANALOG (Analoginen) ja P.S. -painike sis. Color key (väriavain) -painikkeen Näitä neljää väripainiketta käytettäessä voit teksti-tv-tilassa nopeasti siirtyä ennalta kaapattuun teksti-tv-sivuun. 9. CH+/CH- -painikkeet CH+/CH- -painikkeita voit käyttää teksti-tv-tilassa siirtyäksesi ylös/alas sivuilla. 10. CANCEL (Peruuta) -painike Tämä on vaihtotoimintopainike, joka näyttää viimeisimmän TV-kuvan nykyiseltä teksti-tv-sivulta tai toisin päin. DVD-soittimen toiminta DVD-tilan toimintopainikkeet 0. DVD-tila-painike Paina DVD-tila-painiketta, jolloin punainen merkkivalo ilmoittaa, että kaukosäädin on vaihdettu DVD-tilaan. Kaukosäädin on DVD-tilaa varten. Kun DVD-tilapainikkeen punainen valo syttyy 16

17 DVD-painiketta painettaessa. 1. OPEN/CLOSE (Avaa/Sulje) -painike Tätä painiketta käytetään ohjaamaan levyjen sisään asettamista ja poisottoa. Kelkka menee sisään, kun painat painiketta, ja se tulee ulos, kun painat sitä toistamiseen numerot ja --/- painikkeet "0-9" "--/-" ovat numeropainikkeet kanavien valintaa varten. 3. ZOOM (Zoomaus) -painike Tällä toiminnolla voit katsoa suurennettua kuvaa ja laajempaa katselualuetta helposti. 4. REPEAT (Toista) -painike Kun painat tätä painiketta, voit toistaa kappaleen, otsikon tai koko ohjelman. 5. TITLE (Otsikko) -painike Kun painat tätä painiketta, soitin pysähtyy ja palaa levyn otsikkovalikkoon. 6. PROGRAM (Ohjelmoi) -painike Voit näyttää omaa ohjelmointiasi tätä painiketta painamalla. 7. ANGLE (Kuvakulma) -painike Kun näytettävä levy sisältää monikulmaisen videovirtaa, sen sisältämää kuvamateriaalia voi katsella muuttamalla kuvakulmia mieleisekseen. 8. A-B -painike Voit toistaa tietyn kappaleen toiston kohdasta A kohtaan B painamalla tätä painiketta kohdan A asettamiseksi ja painamalla sitä uudelleen kohdan B asettamiseksi. 9. FAST FORWARD (Pikakelaus eteenpäin) ja BACKWARD (Pikakelaus taaksepäin) -painikkeet Kun painat tätä painiketta, voit katsoa suosikkielokuvasi pikakelauksella eteenpäin tai taaksepäin 2, 4, 8, 16 ja 32 kertaa normaalinopeutta nopeampana. 10. PLAY (Toista) -painike Laite aloittaa toiston, kun painat tätä painiketta kerran. 11. PREVIOUS (Edellinen)- ja NEXT (Seuraava) -painikkeet Toiston aikana voit painaa vastaavaa painiketta siirtyäksesi seuraavaan tai edelliseen musiikkikappaleeseen tai seuraavalle tai edelliselle kanavalle. 12. PAUSE (Keskeytä) -painike 17

18 Toisto keskeytyy, kun painat tätä näppäintä kerran. Kun painat sitä toistamiseen, toisto jatkuu. 13. STOP (Pysäytä) -painike Näyttö lopetetaan, kun painat painiketta. Kun painat Toisto-painiketta tällä kertaa, toisto jatkuu keskeytetystä kohdasta. Järjestelmä peruuttaa jatkuvan näyttötoiminnon, kun painat tätä painiketta kahdesti peräkkäin. 14. SLOW (Hidastus) -painike Tämä painike käynnistää toiston, joka on 1/2, 1/4, 1/8 tai 1/16 normaali nopeudesta. 15. L/R -painike Paina "L/R"-painiketta, kun haluat vaihtaa audiokanavalta toiselle, jolloin sinulle tarjoutuu useita vaihtoehtoja. 16. SETUP (Asetus) -painike Tällä painikkeella asetat DVD:n sisäisiä toimintovalikoita. 17. DIRECTION (UP,DOWN,LEFT,RIGHT) (SUUNTA: Ylös, alas, vasemmalle, oikealle) -painike Paina näitä painikkeita, kun haluat valita valikon alivalikoita. 18. ENTER (Suorita) -painike Kun olet valinnut toiminnon, käytä tätä painiketta määrittääksesi toiminnon tai näytön. 19. LANGU (LANGUAGE) (Kieli) -painike Painamalla "LANGU"-painiketta voit vaihtaa eri DVD-levylle sisään rakennettujen kielten välillä. 20. MENU (Valikko) -painike Kun toistat DVD-levyjä, on mahdollista, että jotkut levyt sisältävät otsikkovalikkoja tai kappalevalikkoja. Paina (MENU) painiketta, jotta voit ottaa tämän ominaisuuden käyttöön. TV-kuvaruutu näyttää valikkokuvan, jolloin voit käyttää nuolipainiketta selaamiseen. Vahvista valinta painamalla (PLAY) -painiketta. Vaihtoehtoisesti voit käyttää numeropainikkeita valinnan suorittamiseen. 21. CLEAR (Tyhjennä) -painike Tyhjennä-painike on saatavana vain joissain malleissa. Vaihtoehtoisesti voit paina 18

19 CLEAR-painiketta kirjanmerkin tyhjentämiseksi. 22. DISPLAY (Näyttö) -painike Voit painaa tätä painiketta ohjaamaan DVD-tietojen näyttöä. 23. SUB-T (SUB TITLE) (Tekstityskieli) -painike Tällä painikkeella voit vuorotella DVD-levylle sisään rakennettujen eri kieliversioiden tekstitysten kesken. 24. VAIHE-näppäin Tämä painike on tarkoitettu käytettäväksi, kun käytössä on DVD-levyn kuva-kuvalta askeltoiminto. Pääset tähän tilaan painamalla askelpainiketta. Kun painat (STEP)-painiketta toistamiseen, siirryt joka painalluksella kuvasta seuraavaan kuvaan. Perustoiminta 1. Paina kaukosäätimen "DVD/TV"-painiketta DVD-soittimen käynnistämiseksi. 2. Kun painat kaukosäätimen "DVD"-tilapainiketta, punainen valo syttyy. Kaukosäädin siirtyy tällöin DVD-tilaan ja erää TV- ja teksti-tv-painikkeet lakkaavat toimimasta, ja DVD-painikkeet käynnistyvät. 3. Paina itse soittimen tai kaukosäätimen Open/Close (Avaa/Sulje) -painiketta ja laita levy sisään levykelkan tultua esille. 4. Kun painat Open/Close (Avaa/Sulje) -painiketta levykelkka painuu sisään ja DVD-soitin käynnistää toiston. DVD-valikon toiminta 1. Paina suunta- tai numeropainikkeita vastaavan alaotsikon valitsemiseksi. 2. Paina ENTER-painiketta. Paina STOP (Pysäytä) -painiketta toiston lopettamiseksi. Paina Stop (Pysäytä) -painiketta kerran toiston lopettamiseksi. Kun painat PLAY (Toista) -painiketta, toisto jatkuu pysäytyskohdasta. Avaa levykelkka tai paina STOP (Pysäytä) -painiketta kahdesti, jolloin jatkuva toisto peruuntuu. Kuvaruutunäyttö Kun DVD-soitin toistaa eri levyä, paina DISPLAY (Näyttö) -painiketta toistuvasti, jolloin kuvaruutunäyttö on seuraava: DVD-levy: Kun painat tätä painiketta ensimmäisen kerran, järjestelmä näyttää kappaleen kuluneen ajan. Kun painat sitä toisen kerran, järjestelmä näyttää OSD-tiedot, otsikon, kulman. jne. VCD tai SVCD: Kun painat painiketta, se näyttää kappaleen toistoajan, raitanumeron, PBC- ja muut tiedot. Valitse Title (Otsikko) 1. Kun painat TITLE (Otsikko) -painiketta, toisto pysähtyy ja järjestelmä palautuu levyn 19

20 alaotsikkovalikkoon. 2. Paina suunta- tai numeropainikkeita haluamasi alaotsikon valitsemiseksi. 3. Mene kappalevalikkoon painamalla ENTER-painiketta. (Jos painat numeropainiketta toisessa vaiheessa, siirry kappalevalikkoon painamatta ENTER-painiketta.) HUOMAUTUS: Otsikkopainikkeet toimivat vain silloin, kun DVD-soitin toistaa DVD-levyä. Valitse Valikko 1. Kun painat LIST (Luettelo) -painiketta, toisto pysähtyy ja järjestelmä palaa levyn kappalevalikkoon. Voit siirtyä kappalevalikkoon myös valitsemalla alaotsikon. 2. Paina suunta- tai numeropainikkeita kappaleen valitsemiseksi. 3. Paina ENTER-painiketta, (Jos painat numeropainikkeita toisen vaiheen aikana, toisto tapahtuu ilman ENTER-painikkeen painamista.) DVD-soitin toistaa valitsemasi alaotsikon ja kappaleen mukaisesti. Juurihakemistoon palaaminen Kun painat MENU (Valikko) -painiketta jatkuvasti DVD-levyn toiston aikana, pääset suoraan juurihakemistovalikkoon toistamaan monia hakemistovalikkoja sisältäviä levyjä. Palaa suosikkiotsikkoon ja -kappaleeseen toiston aikana Palautustoiminnolla voit aloittaa toiston, mistä kohdasta tahansa. 1. Kun painat TITLE (Otsikko) -painiketta, näytöllä näkyy "TITLE_/_ CHAPTER/" (Otsikko/Kappale) 2. Voit valita suosikkiotsikon tai -kappaleen painamalla vastaavaa numeropainiketta. 3. Paina ENTER-painiketta, DVD-soitin aloittaa toiston valitsemastasi otsikosta ja kappaleesta. HUOMAUTUS: Tämä toiminto on käytössä vain DVD-levyjä toistettaessa. Pikaselaus 1. Aina kun painat painiketta, F.FWD (pikakelaus eteenpäin) -toiminto etenee seuraavasti: F.FWD 2: toisto tapahtuu 2 kertaa normaalia suuremmalla nopeudella; F.FWD 4: toisto tapahtuu 4 kertaa normaalia suuremmalla nopeudella; F.FWD 8: toisto tapahtuu 8 kertaa normaalia suuremmalla nopeudella; F.FWD 16: toisto tapahtuu 16 kertaa normaalia suuremmalla nopeudella; F.FWD 32: toisto tapahtuu 32 kertaa normaalia suuremmalla nopeudella; paluu normaaliin toistoon 2. Aina kun painat painiketta, F.BWD (pikakelaus taaksepäin) toiminto etenee seuraavasti: F.BWD 2: F.BWD (pikakelaus taaksepäin) -toiminto tapahtuu 2 kertaa normaalia suuremmalla nopeudella; F.BWD 4: F.BWD (pikakelaus taaksepäin) -toiminto tapahtuu 4 kertaa normaalia suuremmalla nopeudella; F.BWD 8: F.BWD (pikakelaus taaksepäin) -toiminto tapahtuu 8 kertaa normaalia suuremmalla nopeudella; 20

21 F.BWD 16: F.BWD (pikakelaus taaksepäin) -toiminto tapahtuu 16 kertaa normaalia suuremmalla nopeudella; F.BWD 32: F.BWD (pikakelaus taaksepäin) -toiminto tapahtuu 32 kertaa normaalia suuremmalla nopeudella; paluu normaaliin nopeuteen. Hidastoisto Kun painat SLOW (Hidastus) -painiketta toiston aikana, SLOW BROWSE (hidastettu selaus) -toiminto etenee seuraavasti: SLOW PLAY 1/2, toisto tapahtuu 1/2 nopeudella verrattuna normaaliin nopeuteen; SLOW PLAY 1/4, toisto tapahtuu 1/4 nopeudella verrattuna normaaliin nopeuteen; SLOW PLAY 1/8, toisto tapahtuu 1/8 nopeudella verrattuna normaaliin nopeuteen; SLOW PLAY 1/16, toisto tapahtuu 1/16 nopeudella verrattuna normaaliin nopeuteen; paluu normaaliin nopeuteen. Ohitustoiminto Kun levyn toisto on meneillään, paina (, ) PREVIOUS (NEXT) (Edellinen, Seuraava) -painiketta, jolloin laite toistaa edellisen (seuraavan) ohjelman. Toistuva toisto Toistaa alaotsikon, kappaleen ja raidan Kun kyse on DVD-levystä, paina REPEAT (Toistuva toisto) -painiketta, jolloin näytölle ilmestyvät vuorollaan Chapter (Kappale), Title (Otsikko) ja All (Kaikki); Kun kyse on DVD-levystä, paina REPEAT (Toistuva toisto) -painiketta, jolloin näytölle ilmestyvät vuorollaan Chapter (Kappale), Title (Otsikko) ja All (Kaikki); Tietyn segmentin toistuva toisto 1. Paina A-B-painiketta toiston aikana sen aloituskohdan (A) kohdalla, jonka haluat toista toistuvasti. 2. Paina A-B-painiketta toiston aikana segmentin lopetuskohdan (B) kohdalla, jonka haluat toistaa toistuvasti. 3. Järjestelmä palaa DVD-levyn toistossa kohtaan A ja aloittaa valitun segmentin (A-B) toistuvan toiston. 4. Kun painat A-B-painiketta uudelleen, DVD-soitin palaa normaalitoistoon. Kuvan zoomaus ZOOM-toiminto Voit käyttää tätä toimintoa suurentaaksesi kuvaa ja nauttiaksesi suuremmasta katselualueesta. Kun painat toiston aikana ZOOM (Zoomaus) -painiketta, zoomausvoimakkuus vaihtuu seuraavasti: ZOOM x2, kuva suurentuu 2-kertaiseksi; ZOOM x3, kuva suurentuu 3-kertaiseksi; ZOOM x4, kuva suurentuu 4-kertaiseksi; Huomautus: Tämä toiminto ei ole käytettävissä CD- tai MP3-tallenteita toistettaessa. OHJELMATOISTO 21

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

TÄRKEÄÄ LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. KÄYTTÖOHJE DVH-7783

TÄRKEÄÄ LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. KÄYTTÖOHJE DVH-7783 TÄRKEÄÄ LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. KÄYTTÖOHJE DVH-7783 CLASS 1 LASER PRODUCT VAROITUS: Tämä symboli ilmaisee laitteen olevan luokan 1 lasertuote. Älä avaa kantta,

Lisätiedot

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b Stereo TV Käyttöohje 83042130 MC2b Valmistettu Dolby Laboratories Licensing Corporation:in luvalla. "Dolby" ja kaksois-d symboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporation:in rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

CLASS 1 LASER PRODUCT

CLASS 1 LASER PRODUCT DVU-7782MK2 CLASS 1 LASER PRODUCT VAROITUS: Tämä symboli ilmaisee laitteen olevan luokan 1 lasertuote. Älä avaa kantta, äläkä katso lasersäteeseen. Älä koskaan koske laserlinssiin lokeron sisällä. R R

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Sisältö. Johdanto. Liitännät. Perustoiminnot. Edistyneet ominaisuudet. Muut. Ominaisuudet Etu- ja takapaneelien kuvat Kaukosäädin.

Sisältö. Johdanto. Liitännät. Perustoiminnot. Edistyneet ominaisuudet. Muut. Ominaisuudet Etu- ja takapaneelien kuvat Kaukosäädin. DVD-7742 Käyttöohje TÄRKEÄÄ Tutustu tähän käyttöohjeeseen perusteellisesti ennen kuin käynnistät DVD-soittimen. Säilytä tämä käyttöohje saatavilla myöhempää käyttöä varten. Sisältö Johdanto Ominaisuudet

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Pro-Ject Tuner Box S

KÄYTTÖOHJE. Pro-Ject Tuner Box S KÄYTTÖOHJE Pro-Ject Tuner Box S Hyvä musiikinystävä, Onnittelut PRO-JECT-ULA-virittimen hankkimisesta. Lue huolellisesti tämä ohje, jotta kytket laitteen oikein ja saat siten parhaan mahdollisen äänenlaadun.

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

Automaattinen pysäytys Kun kasetti on toistettu tai nauhoitettu loppuun, se pysähtyy automaattisesti.

Automaattinen pysäytys Kun kasetti on toistettu tai nauhoitettu loppuun, se pysähtyy automaattisesti. 1. Toimintovalitsin: CD/kasetti (OFF)/RADIO 2. Taajuusaluevalitsin: FM/FM ST-alueiden valinta. 3. FM antenni: Saat parhaan mahdollisen vastaanoton vetämällä antennin ulos. 4. CD-soittimen luukku: Aseta

Lisätiedot

KANNETTAVA DVD KÄYTTÖOHJE MTW-982 TWIN PDVD-16309P2 ENGLISH MANUAL 主 机 MTK-1389QE 副 机 MST-702 不 带 红 外 功 能 不 带 电 池 模 拟 屏

KANNETTAVA DVD KÄYTTÖOHJE MTW-982 TWIN PDVD-16309P2 ENGLISH MANUAL 主 机 MTK-1389QE 副 机 MST-702 不 带 红 外 功 能 不 带 电 池 模 拟 屏 PDVD-16309P2 ENGLISH MANUAL 主 机 MTK-1389QE 副 机 MST-702 不 带 红 外 功 能 不 带 电 池 模 拟 屏 KÄYTTÖOHJE MTW-982 TWIN KANNETTAVA DVD www.facebook.com/denverelectronics Ennen tämän laitteen kytkemistä, käyttöä tai säätämistä,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS ROCK POP EQ CLAS RDM AUTORADIO FINwww.facebook.com/denverelectronics MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Lisätiedot

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi.

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 Onnea uuden Langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin otat langattoman Baby Guardin käyttöösi, lue kaikki turvallisuus- ja käyttööhjeet huolellisesti,

Lisätiedot

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin.

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. MEDIA ER KOTELO CMP-MOB10 CMP-MOB30 OHJEET SUOMI Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. 1. Pakkauksen sisältö 1 Media player kotelo Kantolaukku Kaukosäädin Verkkomuuntaja

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä.

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä. 1 Digitointi VHS-kasetilta DVD-Ievylle Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Prosessi kestää niin kauan kuin VHS:n toisto kestää. Soittimessa voi käyttää DVD-R, DVD+R sekä uudelleen kirjoitettavia

Lisätiedot

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä Viimeisin päivitys: 1. maaliskuuta 2006 1 Tuetut JVC:n autovastaanottimet Tämä sovitin tukee seuraavia JVC:n autovastaanottimia* 1 : Vuonna

Lisätiedot

C: Antenniliitin D: USB-liitin. Asennus FI. Aseta CD. Windows 98(SE), ME ei tueta.

C: Antenniliitin D: USB-liitin. Asennus FI. Aseta CD. Windows 98(SE), ME ei tueta. Tuotetiedot C A G B A: Infrapunavastaanotin B: Virtavalo (LED) C: Antenniliitin D: USB-liitin D E F E: USB-verkkokaapelin liitin F: Kauko-ohjain G: Antenni Asennus Sijoita antenni mielellään lähelle ikkunaa.

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje HD-SDI DVR pikaohje 1.1 Copyright Kocom Finland Oy Varmista, että kiintolevy on paikoillaan. Käynnistys Liitä verkkolaite takana olevaan DC liittimeen. Paina laitteen

Lisätiedot

1. CD-kansi :Avaa tästä ja laita CD sisään

1. CD-kansi :Avaa tästä ja laita CD sisään 1. CD-kansi :Avaa tästä ja laita CD sisään 2. Bass boost :Tästä painamalla aktivoituu bassonkorostustoiminto. 3. Äänen voimakkuus : Äänen voimakkuuden säätö. 4. CD repeat : Paina kerran soiton aikana,

Lisätiedot

Paristot Kytke laite täysin pois päältä. Avaa paristokansi ja aseta sisään 8 kpl UM- 2/ C -paristoa. Varmista, että +/- merkinnöt vastaavat toisiaan.

Paristot Kytke laite täysin pois päältä. Avaa paristokansi ja aseta sisään 8 kpl UM- 2/ C -paristoa. Varmista, että +/- merkinnöt vastaavat toisiaan. 1. Toimintovalitsin : Valinta nauhurin, radion tai CD-soittimen välillä 2. Taajuusaluevalitsin : FM/FM ST-alueiden valinta 3. FM antenni : Saadaksesi parhaan mahdollisen vastaanoton vedä tämä ulos 4. CD

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS 21PT5305

Käyttöoppaasi. PHILIPS 21PT5305 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Pikaopas. Painikkeet. Luuri. Digitaalinen johdoton puhelin. Malli KX-TCD300NE. Lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista:

Pikaopas. Painikkeet. Luuri. Digitaalinen johdoton puhelin. Malli KX-TCD300NE. Lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista: TCD300NE_QG(fi-fi).fm Page 1 Friday, November 12, 2004 2:01 PM Pikaopas Digitaalinen johdoton puhelin Malli KX-TCD300NE Lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista: Painikkeet Luuri A B C D E F G H

Lisätiedot

CRC-1400 ALOITUSOPAS. Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX

CRC-1400 ALOITUSOPAS. Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX CRC-1400 ALOITUSOPAS HD Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX * Kokonainen käyttöohje ladattavissa osoitteesta www.topfield.fi * Vakioasetus henkilökohtaiselle tunnistenumerolle on 0000. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

DVD-7748 BLACK Käyttöohje TÄRKEÄÄ

DVD-7748 BLACK Käyttöohje TÄRKEÄÄ DVD-7748 BLACK Käyttöohje TÄRKEÄÄ Tutustu tähän käyttöohjeeseen perusteellisesti ennen kuin käynnistät DVD-soittimen. Säilytä käyttöohje saatavilla myöhempää käyttöä varten. SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet...2-3

Lisätiedot

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin 1 1. Virtaa laitteeseen Laite toimii akulla tai yhdellä AA-kokoisella paristolla. Akulla laite äänittää 4 tuntia, paristolla 9 tuntia. Akulla laite toistaa 13 tuntia, paristolla

Lisätiedot

HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS 25PT5322 http://fi.yourpdfguides.com/dref/981497

Käyttöoppaasi. PHILIPS 25PT5322 http://fi.yourpdfguides.com/dref/981497 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9 Äänipalkki Aloitusopas HT-ST9 Sisällys 1 Pakkauksen sisältö 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

KAIUTTIMIEN LIITÄNTÄ Yhdistä kaiuttimet niiden liittimiin laitteen takaosassa.

KAIUTTIMIEN LIITÄNTÄ Yhdistä kaiuttimet niiden liittimiin laitteen takaosassa. TOIMINNOT 1. Verkkovirtakatkaisin (POWER) 2. Toimintovalitsin (Aux/CD/nauha/radio) 3. Tajuusaluevalitsin (BAND) 4. Bass Boost -painike 5. Äänenvoimakkuuden säätö (VOLUME) 6. Viritin (TUNER) 7. CD LED-näyttö

Lisätiedot

BeoSound Opaskirja

BeoSound Opaskirja BeoSound 9000 Opaskirja BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Opaskirjan sisältö 3 Bang & Olufsen -tuotteen käytön oppiminen on helppoa kahden oppaan avulla. Opaskirja Ohjekirja BeoSound

Lisätiedot

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. (AL1) HÄLYTYS 1 PÄÄLLÄ /POIS PÄÄLTÄ 2.

Lisätiedot

BeoSound 4. Täydennys

BeoSound 4. Täydennys BeoSound 4 Täydennys Valikkojärjestelmä Tämä täydennys sisältää korjauksia BeoSound 4:n opaskirjaan. Uuden ohjelmiston myötä musiikkijärjestelmässä on käytettävissä uusia ominaisuuksia. Valikkojärjestelmä

Lisätiedot

1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni.

1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni. 1 Olethan tutustunut laitteen käyttösääntöihin ennen digitoinnin aloittamaista! Seuraa ohjetta huolellisesti vaihe vaiheelta. 1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni. näyttö DVD/VHS-laitte

Lisätiedot

SUOMI. XL-E171DVH DVD Hi Fi-komponenttijärjestelmä, joka koostuu osista XL-E171DVH (pääyksikkö) ja CP-E171 (kaiutinjärjestelmä).

SUOMI. XL-E171DVH DVD Hi Fi-komponenttijärjestelmä, joka koostuu osista XL-E171DVH (pääyksikkö) ja CP-E171 (kaiutinjärjestelmä). XL-E171DVH DVD Hi Fi-komponenttijärjestelmä, joka koostuu osista XL-E171DVH (pääyksikkö) ja CP-E171 (kaiutinjärjestelmä). Johdanto Kiitos tämän SHARP-tuotteen ostamisesta. Lue käyttöohje huolellisesti.

Lisätiedot

D.-soittimen LIITÄNTÄSOVITINKS-PD500 Ennen tämän sovittimen käyttöä

D.-soittimen LIITÄNTÄSOVITINKS-PD500 Ennen tämän sovittimen käyttöä D.-soittimen LIITÄNTÄSOVITINKS-PD500 Ennen tämän sovittimen käyttöä Viimeisin päivitys: 1. maaliskuuta 006 1 Tuetut JVC:n autovastaanottimet Tämä sovitin tukee seuraavia JVC:n autovastanottimia* 1 : Vuonna

Lisätiedot

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 1 Versio 2.1 NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 2(10) Tervetuloa Netikka TV:n käyttäjäksi! Tervetuloa käyttämään Anvian Netikka TV -palvelua. Onnittelemme sinua hyvästä valinnasta! Palvelu antaa

Lisätiedot

High Definition Car DVR X109

High Definition Car DVR X109 High Definition Car DVR X109 Ohjekirja Kameran kaaviokuva Painiketoiminnot Kamerassa samoilla näppäimillä on useita eri toimintoja riippuen valikosta. Alla on käyty näppäimet ja niiden toiminnot läpi.

Lisätiedot

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com.

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. SMILE PERUSNÄYTTÖ Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. Näppäimet Audio ja lopetusnäppäin Vastaanota puhelu tällä näppäimellä

Lisätiedot

Turvaohjeita ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE, KOSKA TÄMÄ AIHEUTTAA SUUREN

Turvaohjeita ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE, KOSKA TÄMÄ AIHEUTTAA SUUREN Turvaohjeita Kolmion sisällä oleva nuolisalamasymboli varoittaa käyttäjää eristämättömästä "vaarallisesta jännitteestä" tuotteen kotelon sisällä. Tämä jännite voi olla riittävän suuri aiheuttamaan sähköiskun

Lisätiedot

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. 1 Digitointi LP-levyltä CD-levylle (Ion CD Direct) Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Soittimessa voi käyttää CD-R, CD+R, uudelleen kirjoitettavia CD-RW ja CD+RW levyjä. Yhdelle levylle voi

Lisätiedot

LCD -TFT KÄYTTÖOHJE (FI) LUE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ DTV15075D DTV19075D

LCD -TFT KÄYTTÖOHJE (FI) LUE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ DTV15075D DTV19075D LCD -TFT KÄYTTÖOHJE (FI) LUE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ DTV15075D DTV19075D TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Tämä symboli varoittaa vaarallisesta jännitteestä laitteen sisällä. Jännite on tarpeeksi suuri

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto HDS Gen3 Pikaopas FI Yleiskuvaus 1 4 6 5 7 2 3 8 9 10 11 Nro Näppäin Toiminto 1 Kosketusnäyttö 2 Sivut-näppäin Aktivoi aloitussivun Kohdistin- Siirtää kohdistinta, siirtyy valikkokohteissa ja säätää arvoja

Lisätiedot

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje Gallery 13-W 7 Digitaalinen valokuvakehys Käyttöohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Tärkeät turvaohjeet... 2 LCD ruudun puhdistus... 2 Digitaalisenvalokuvakehyksen puhdistaminen... 2 Johdanto...

Lisätiedot

Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se.

Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se. Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se. 20 TFT LCD TV+DVBT Käyttöohje PAL/SECAM B/G,D/K,I, AC 110-240V 50/60Hz YPbPr-sisääntulo,AV-sisääntulo, HDMI, VGA, SCART

Lisätiedot

GALAXIS-DIGISOVITIN KÄYTTÖOHJE

GALAXIS-DIGISOVITIN KÄYTTÖOHJE GALAXIS-DIGISOVITIN KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. Tervetuloa Galaxis Digiboxin käyttäjäksi!...2 2. Digiboxin oikea sijoituspaikka...2 3. Digiboxin liittäminen televisioon:...3 3.1. Digiboxi + TV...3 3.2.

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS (Suomi) TÄRKEÄÄ: Lue tämä käyttöopas ennen vastaanottimen liittämistä. DIGIALITY CX 302 T

KÄYTTÖOPAS (Suomi) TÄRKEÄÄ: Lue tämä käyttöopas ennen vastaanottimen liittämistä. DIGIALITY CX 302 T KÄYTTÖOPAS (Suomi) TÄRKEÄÄ: Lue tämä käyttöopas ennen vastaanottimen liittämistä. DIGIALITY CX 302 T 1 2 DIGIALITY CX 302 T PERUSKÄYTTÖ JA PERUSTOIMINNOT SISÄLLYSLUETTEKO 1. Yleistietoja Digiality CX 302

Lisätiedot

2-581-895-33(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS30. 2005 Sony Corporation

2-581-895-33(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS30. 2005 Sony Corporation 2-581-895-33(1) CD/DVD Player Käyttöohje DVP-NS30 2005 Sony Corporation VAROITUS Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi älä jätä laitetta alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Älä avaa laitteen koteloa,

Lisätiedot

02-FIN-1424-T10UK-02-DVD-AK46-MEDIATECH-COST-yenidvd7500.p65 38

02-FIN-1424-T10UK-02-DVD-AK46-MEDIATECH-COST-yenidvd7500.p65 38 DVD DVD-SOITTIMEN KÄYTTÖ Kun TV on päällä, paina kaukosäätimen DVD-painiketta ja sen jälkeen playpainiketta. Voit myös painaa heti etupanelin play-painiketta. Jos levykelkassa ei ole levyä, avaa pesä painamalla

Lisätiedot

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE Käyttöohje Onneksi olkoon, olet hankkinut ensiluokkaisen näytön! iloft VDS- laitteessa on handsfree- toiminto, sen värinäytön avulla voit kommunikoida ovipuhelimen

Lisätiedot

MP3/WMA FM-LÄHETIN KÄYTTÖOHJEET

MP3/WMA FM-LÄHETIN KÄYTTÖOHJEET MP3/WMA FM-LÄHETIN KÄYTTÖOHJEET OMINAISUUDET 1,5 LCD näyttö sisällerakennettu koko taajuuden FM lähetin (87,5-108,0MHz) MP3/WMA audiomuodon tuki USB muistilaitteelta tai SD kortilta Kansiojärjestelmän

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

AB mypilotin pikaopas

AB mypilotin pikaopas AB mypilotin pikaopas AB mypilot -laitteeseen tutustuminen AB mypilot -kaukosäädin mahdollistaa Advanced Bionicsin Naída CI Q70 (Naída CI) -ääniprosessorin etäkäytön, jolloin näet hallinta- ja tilatiedot

Lisätiedot

8. VIDEO-LÄHTÖ 9. Toimintapainikkeet 10. POWER-merkkivalo 11. PAL-merkkivalo 12. Kanavavalitsimen kytkin 13. VIDEO-TULO

8. VIDEO-LÄHTÖ 9. Toimintapainikkeet 10. POWER-merkkivalo 11. PAL-merkkivalo 12. Kanavavalitsimen kytkin 13. VIDEO-TULO Tuotetiedot LÄHETIN (T) VASTAANOTIN (R). Antenni 2. VGA-LÄHTÖ 3. VGA-TULO 4. AUDIO-TULO 5. S-VIDEO 6. Virtalähde 7. Ohjauspainikkeet TOIMINTOPAINIKKEET 8. VIDEO-LÄHTÖ 9. Toimintapainikkeet 0. POWER-merkkivalo.

Lisätiedot

Sisällys. 1. Toiminnot ja oheistarvikkeet...1. 2. Liitännät...1. 3. Kauko-ohjain...2. 4. Ensiasennus...3

Sisällys. 1. Toiminnot ja oheistarvikkeet...1. 2. Liitännät...1. 3. Kauko-ohjain...2. 4. Ensiasennus...3 Sisällys 1. Toiminnot ja oheistarvikkeet...1 2. Liitännät...1 3. Kauko-ohjain...2 4. Ensiasennus...3 5. Päätoiminnot...4 5.1 Valikkorakenne (englanninkieliset valikot)...4 5.2 Päävalikko...4 5.3 Kanavaluettelo...5

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS 28PW8717 http://fi.yourpdfguides.com/dref/981438

Käyttöoppaasi. PHILIPS 28PW8717 http://fi.yourpdfguides.com/dref/981438 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Ennen laitteen käyttöä, asetusten tekoa ja liittämistä muihin laitteisiin lue tämä käyttöohje huolellisesti.

Ennen laitteen käyttöä, asetusten tekoa ja liittämistä muihin laitteisiin lue tämä käyttöohje huolellisesti. KANNETTAVA DVD-SOITIN (2 RUUTUA) KÄYTTÖOHJE MTW-730/731 TWIN Ennen laitteen käyttöä, asetusten tekoa ja liittämistä muihin laitteisiin lue tämä käyttöohje huolellisesti. Sisällysluettelo Sisältö Sisällysluettelo

Lisätiedot

DTU Lisäohje TotalMedia -ohjelmiston käyttöön. 1 Pääsivu Kun olet avannut TotalMedia -ohjelmiston, näet pääsivun kuten alla kuvassa:

DTU Lisäohje TotalMedia -ohjelmiston käyttöön. 1 Pääsivu Kun olet avannut TotalMedia -ohjelmiston, näet pääsivun kuten alla kuvassa: DTU Lisäohje TotalMedia -ohjelmiston käyttöön 1 Pääsivu Kun olet avannut TotalMedia -ohjelmiston, näet pääsivun kuten alla kuvassa: TV Tässä valikossa voit katsoa TV:tä ja muokata TV:n tallennusasetuksia.

Lisätiedot

Kauko-ohjain. HUOMAA: Äänenvoimakkuussäädöt välittyvät laitteelle aina riippumatta siitä, mikä ohjelmalähde on valittu.

Kauko-ohjain. HUOMAA: Äänenvoimakkuussäädöt välittyvät laitteelle aina riippumatta siitä, mikä ohjelmalähde on valittu. Ohjaa jopa 8 laitetta 44 toimintopainiketta Oppii 352 komentoa Tallentaa 44 makroa, joista jokaiseen voi kuulua 64 komentoa Säädettävä valaistus Päivitettävä Valmiiksi ohjelmoidut NADin komennot Kauko-ohjaimen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 2 VAROITUKSET 3

SISÄLLYSLUETTELO 2 VAROITUKSET 3 SISÄLTÖ SISÄLLYSLUETTELO 2 VAROITUKSET 3 LEVYT DVD levyjen ominaisuuksia 4 Levyjen käsittely 4 Levyjen puhdistaminen 4 Levyjen säilytys 4 Toistettavat levyt 5 KÄYTTÖÖNOTTO 5 KESKUSYKSIKKÖ Etupaneeli 6

Lisätiedot

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet PipeSpy Putki- ja rakennekamera Mallinumero: 7B20 Asennus- ja käyttöohjeet Lue nämä ohjeet kokonaan ennen järjestelmän käyttöönottoa! Sisältö Tekniset tiedot... 3 Huomio... 3 Käyttökohteet... 3 Tunne työkalusi...

Lisätiedot

DVD-758 Käyttöohje TÄRKEÄÄ

DVD-758 Käyttöohje TÄRKEÄÄ OPEN/CLOSE PLAY/PAUSE STOP DVD-758 Käyttöohje POWER TÄRKEÄÄ Tutustu tähän käyttöohjeeseen perusteellisesti ennen kuin käynnistät DVD-soittimen. Säilytä käyttöohje saatavilla myöhempää käyttöä varten. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tärkeää VAROITUKSIA ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE. SEURAUKSENA ON SÄHKÖISKUVAARA.

Tärkeää VAROITUKSIA ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE. SEURAUKSENA ON SÄHKÖISKUVAARA. Tärkeää VAROITUKSIA ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE. SEURAUKSENA ON SÄHKÖISKUVAARA. TYÖNNÄ PISTOKE KUNNOLLA PISTORASIAAN NIIN SYVÄLLE KUIN SE MENEE. Kolmion sisällä oleva salama varoittaa

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG DVD-V6500 http://fi.yourpdfguides.com/dref/785179

Käyttöoppaasi. SAMSUNG DVD-V6500 http://fi.yourpdfguides.com/dref/785179 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN KÄYTTÖ-OHJE DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN E135008 A. Toiminnot 1. Digitaalisen ajastimen ohjelmointi on yhtä helppoa kuin mekaanisen ajastimen antaen samalla digitaalisen ajastimen tarkkuuden. 2. Tällä

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS DVD756 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3420191

Käyttöoppaasi. PHILIPS DVD756 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3420191 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Optoma EP758/9 Pikaohje

Optoma EP758/9 Pikaohje Optoma EP758/9 Pikaohje SISÄLLYS 1 VAROITUKSET... 3 2 ESITTELY... 4 2.1 Tuotteen yleiskatsaus... 4 2.2 Liitännät... 5 2.3 Kaukosäädin hiiritoiminnoilla ja laser-osoittimella... 6 3 KÄYTTÖÖNOTTO... 7 3.1

Lisätiedot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4 Opaskirja Sisällys Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3 Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4:n mukauttaminen, 5 Lisänäppäimen lisääminen Lisänäppäinten siirtäminen

Lisätiedot

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40 www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 2 FINNISH KONTROLLI JA ELEMENTIT 1. Kasettiyksikkö 2. Asemavalikko 3. Teleskooppiantenni

Lisätiedot

Äänipalkki. Aloitusopas HT-CT370

Äänipalkki. Aloitusopas HT-CT370 Äänipalkki Aloitusopas HT-CT370 Sisällys Käyttöönotto 1 Pakkauksen sisältö 4 2 Asentaminen 5 3 Liitännät 6 4 Järjestelmän virran kytkeminen 8 5 Äänen kuunteleminen 9 Perustoiminnot Äänitehosteista nauttiminen

Lisätiedot

Mini0801 Dash Kamera

Mini0801 Dash Kamera Käyttöohje Mini0801 Dash Kamera Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. 1. X24 Super HD ajoneuvokamera (Mini0801) 1.1 X24 Dash kamera pakkauksen sisältö Kamerayksikkä (vaatii lisäksi erillisen

Lisätiedot

4-115-668-34(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-SR100. 2008 Sony Corporation

4-115-668-34(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-SR100. 2008 Sony Corporation 4-115-668-34(1) CD/DVD Player Käyttöohje DVP-SR100 2008 Sony Corporation 2 VAROITUS Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi älä jätä laitetta alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Älä avaa laitteen koteloa,

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

MCU-5301 LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ LEHTINEN HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.

MCU-5301 LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ LEHTINEN HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. MCU-5301 LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ LEHTINEN HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. SÄÄTIMET 1. VIRITYSSÄÄDIN 2. TAAJUUSALUEVALITSIN (AM/FM/FM STEREO) 3. TOIMINNON

Lisätiedot

Nokia Display Headset (HS-6) -laitteen käyttöohje. 9232425 1. painos

Nokia Display Headset (HS-6) -laitteen käyttöohje. 9232425 1. painos Nokia Display Headset (HS-6) -laitteen käyttöohje 9232425 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote HS-6 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta LCD-NÄYTTÖ Käyttöohjeesta Onneksi olkoon uuden Oregon Scientific (FAW- 101) sääaseman hankinnan johdosta. Tämä sääasema ennustaa säätä, mittaa ilmanpaineen ja -kosteuden sekä ulko- ja sisälämpötilan langattomasti.

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

7 tuuman digitaalinen peruutuskameran LCD-näyttö

7 tuuman digitaalinen peruutuskameran LCD-näyttö KÄYTTÖOPAS 7 tuuman digitaalinen peruutuskameran LCD-näyttö MXN-7DM Malli: MXN-7DM Laitteen rakennetta ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. MXN-7DM Malli: MXN-7DM SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

DENVER KÄYTTÖOHJE. MT-732 Ennen tuotteen kytkemistä virransyöttöön, käyttöä tai säätämistä, lue tämä käyttöohje huolellisesti ja kokonaan.

DENVER KÄYTTÖOHJE. MT-732 Ennen tuotteen kytkemistä virransyöttöön, käyttöä tai säätämistä, lue tämä käyttöohje huolellisesti ja kokonaan. DENVER KANNETTAVA DVD-SOITIN KÄYTTÖOHJE MT-732 Ennen tuotteen kytkemistä virransyöttöön, käyttöä tai säätämistä, lue tämä käyttöohje huolellisesti ja kokonaan. Ympäristöohjeet Älä hävitä tuotetta tavallisen

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE

HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE 1. Virtanappi 2. Menu-nappi 3. Mode-nappi 4. Selaus ylös -nappi 5. Selaus alas -nappi 6. OK-nappi 7. USB-portti 8. Peruutuskameran asetukset / käyttöpaneeli

Lisätiedot

Plantronics M70. -M90 sarja. Käyttöopas

Plantronics M70. -M90 sarja. Käyttöopas Plantronics M70 -M90 sarja - Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö* 4 Kielen valitseminen 5 Pariliitoksen muodostaminen 6 Kuulokkeen osat 7 Käytä turvallisesti! 7 Hallinta 8 Puheluun

Lisätiedot

HP ScrollSmart Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP ScrollSmart Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP ScrollSmart Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä

Lisätiedot

HUOM: MUIDEN KUIN TÄSSÄ KUVATTUJEN SÄÄTÖJEN TAI TOIMINTOJEN SUORITTAMINEN VOI JOHTAA ALTISTUMISEEN VAARALLISELLE SÄTEILYLLE.

HUOM: MUIDEN KUIN TÄSSÄ KUVATTUJEN SÄÄTÖJEN TAI TOIMINTOJEN SUORITTAMINEN VOI JOHTAA ALTISTUMISEEN VAARALLISELLE SÄTEILYLLE. CAT-120 2 2 4 6 5 4 5 KÄYTTÖOHJE Autostereo DVD-, SVCD-, VCD-, CD-, MP3- ja MP4-soitin sekä PLL FM-stereoradio RDS-toiminnolla 3 82,8 9 20 TFT-LCD-näyttö 0 6 7 9 7 8 SD- ja MMC-kortinlukija 3 (-6) Alas

Lisätiedot

TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A

TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A Toimintokatsaus Toiminto / Malli UP833 UP833A 1. Vesipumppu 2. Termostaattilämmitys 3. Vaahtokylpy 4. Yleisvalaistus 5. Valo 6. Vedenalainen

Lisätiedot

Pro 57 UM/S Setelilaskuri

Pro 57 UM/S Setelilaskuri Pro 57 UM/S Setelilaskuri Turvallisuusohjeet ja huoltoa koskevat säännökset Lue tämä käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa Laite pitää asentaa tasaiselle vaakasuoralle alustalle, pois vedestä ja vaarallisia

Lisätiedot