SISÄLLYSLUETTELO TEKNISET TIEDOT. Kiitos tämän väritelevision ostamisesta. Lue seuraava käyttöopas ennen käyttöä toimintojen ymmärtämiseksi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO TEKNISET TIEDOT. Kiitos tämän väritelevision ostamisesta. Lue seuraava käyttöopas ennen käyttöä toimintojen ymmärtämiseksi."

Transkriptio

1 Kiitos tämän väritelevision ostamisesta. Lue seuraava käyttöopas ennen käyttöä toimintojen ymmärtämiseksi. SISÄLLYSLUETTELO TEKNISET TIEDOT 1 TURVATOIMET. 2 OHJAUSLAITTEIDEN SIJAINTI 3 JOHDANTO.3 ALKUTOIMET.6 TV-VASTAANOTTIMEN KÄYTTÖ DVD-SOITTIMEN KÄYTTÖ 15 PERUSTOIMINTA. 18 DVD-VALIKON ASETUS.. 21 MP3-SOITTIMEN TOISTAMINEN JPEG-TIEDOSTOJEN DEKOODAUSTOISTO. 27 TEKNISET TIEDOT Vastaanottojärjestelmä: RF: PAL B/G,I AV: NTSC3.58 NTSC4.43 PAL Kanava-alue: VHF: E2-E12 UHF: E21-E69 S-kaista: S1-S41 Virrankulutus: 90W Tallennettujen kanavien lukumäärä: 99 Virtalähde: AC 200 V-240 V 50 Hz Äänen ulostulo: 2W 2 Huomautus: Kaikkia teknisiä tietoja voidaan muuttaa siitä etukäteen ilmoittamatta. 1

2 TURVATOIMET VAROITUS: SÄHKÖISKURISKIN VÄHENTÄMISEKSI ÄLÄ IRROTA KANTTA (TAI TAKAKANTTA). SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA. ANNA AINOASTAAN PÄTEVÄN HUOLTOHENKILÖSTÖN HUOLTAA LAITETTA. Takakannen graafisilla symboleilla on seuraavat merkitykset: Kolmion sisällä oleva nuolisalamasymboli varoittaa käyttäjää eristämättömästä "vaarallisesta jännitteestä" tuotteen kotelon sisällä. Tämä jännite voi olla riittävän suuri aiheuttamaan sähköiskun vaaran. Kolmion sisällä olevan huutomerkin tarkoituksena on kiinnittää käyttäjän huomio tärkeisiin käyttö- ja ylläpito-ohjeisiin (huolto-ohjeisiin), joita on tuotteen mukana tulevassa kirjallisessa aineistossa. VAROITUS: VOIT PIENENTÄÄ TULIPALOVAARAAN TAI SÄHKÖISKUVAARAA, KUN ET ÄLÄ ALTISTA TÄTÄ LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE. ASENNUS SIJOITA vastaanotin huoneessa paikkaan, missä suora valo ei osu kuvaruutuun. Täydellinen pimeys tai heijastumat kuvaruudulla voivat rasittaa silmiä. Pehmeää ja epäsuoraa valoa suositellaan katselun mukavuuden lisäämiseksi. JÄTÄ riittävästi tilaa vastaanottimen ja seinän väliin kunnollisen ilmanvaihdon varmistamiseksi. VÄLTÄ liian lämpimiä paikkoja, jotta kotelo ja komponentit eivät vaurioituisi. LIITÄNTÄ Tämä TV-vastaanotin käyttää 200 V-240 V ~ 50 Hz jännitettä. ÄLÄ KOSKAAN liitä sitä tasavirtalähteeseen tai muuhun virtalähteeseen. AUTOMAATTINEN MAGNETOINNIN POISTO Kaikki väritelevisiovastaanottimet ovat herkkiä magneettisille vaikutuksille, jotka johtuvat yleensä vastaanottimen siirtämisestä paikasta toiseen tai tiettyjen sähkölaitteiden käyttämisestä vastaanottimen lähellä. Tämä jäännösmagnetismi, jota nimeä tästä ilmiöstä käytetään, aiheuttaa joskus häiriöitä, mitkä ilmenevät "suttuisina" värialueina kuvassa. Tämän haitan välttämiseksi vastaanottimeen sisältyy automaattinen magnetoinnin poistava piiri, joka toimii hetkellisesti aina kun vastaanotin kytketään päälle pääkytkimestä. Tämä piiri poistaa mahdollisen jäännösmagnetismin kuvaputken metalliosista ja siten varmistaa, että aina kun vastaanotin kytketään "ON" (päälle) pääkytkimestä, kuvaruudun värien puhtaus on todellisen kaltainen. Jos vastaanotin siirretään toiseen paikkaan tai suunnataan toiseen suuntaan, vastaanotin on sammutettava pääkytkimestä vähintään 10 minuutin ajaksi, jotta automaattinen magnetoinnin poistava piiri pääsee kunnolla toimimaan. 2

3 OHJAUSLAITTEIDEN SIJAINTI 1. Kaiutin 2. Kaukosäätimen vastaanottoikkuna 3. Merkkivalo 4. MENU-painike (valikko) 5. Päävirtakytkin 6. DVD Toista/Keskeytä-painike 7. Avaa/sulje-painike 8. Kanavavalitsin (CH-) 9. Kanavavalitsin (CH+) 10. Äänenvoimakkuus (V-) 11. Äänenvoimakkuus (V+) 12. OK-painike 13. Sivulla oleva AV-pistoke: ohmin antennipistoke 15. Scart-liitin (TV-tulo ja -lähtö) 16. SCART-liitin (DVD-lähtö) 17. Optinen lähtö 18. Koaksiaalilähtö Käyttöliittymän kuvaus: 1. AV-etupistoke: AV2-signaalin tulo TV-tilassa. 2. AV SCART : TÄYSI SCART, AV1-signaalin tulo ja AV-signaalin lähtö ja R/G/B-signaalin tulo TV-tilassa. 3. DVD SCART: DVD-tilassa, sisältää yhden AV(CVBS) lähdön. 4. Valokuitu: DVD-tilassa, sisältää optisen kuitusignaalin (digitaalinen ja audio) lähdön. 5. Koaksiaali: DVD-tilassa, koaksiaalisignaalin (digitaalinen ja audio) lähdön. JOHDANTO OMINAISUUS TV-OSA Monijärjestelmä Uusi I 2 C-väyläohjain; uusi supersirukotelo 99 kanavan valmius AV-tulo/lähtö; 3

4 Automaattinen haku; automaattinen muisti; kanavien hienosäätö Monivalikkonäyttö Sininen taustakuva ilman signaalia Kanavan esiasettelu; Kanavan skannaus; Palautustoiminto Kaukosäädin (kaikki toiminnot) AV-stereo DVD-OSA: Täysi yhteensopivuus DVD-, CD-, MP3-, VCD-, PHOTO-CD-, CD+R(W)-, CD-R(W)-formaattien kanssa; Säädettävä kuvaruudun näyttösuhde (4:3 tai 16:9); 32 tekstityskielen/ 8 kielen tuki; Lapsilukko; Kanava/Satunnaistoisto/Toisto/Toisto AB/Siirry-toiminto; Sisäänrakennettu Dolby Digital Surround -äänen dekooderi; (valinnainen) 10 bitin video DAC; Useita kuvakulmia; Smart-päivitystoiminto STAATTINEN SÄHKÖ Jos kosketat kuvaruutua kytkiessäsi virran päälle/pois päältä, voit tuntea staattista virtaa. Se on kuitenkin vaaratonta. ANTENNILIITÄNTÄ Vastaanottimen suorituskyky voi olla parempi, jos se liitetään ulkona olevaan antenniin. Paikalliset olosuhteet voivat vaikuttaa antennityypin sopivuuteen. Jos tarvitset apua, ota yhteys paikalliseen jälleenmyyntiliikkeeseen. HUOMAUTUS: Irrota sisäantenni ottaessasi ulkoantennin käyttöön. On suositeltavaa käyttää 75 ohmin koaksiaalikaapelia radioaaltojen aiheuttamien häiriöiden ja äänien poistamiseksi. Älä sido 4

5 antennikaapelia ja virtajohtoa yhteen. EURO-SCART-LIITTIMET Kun käytät satelliittivastaanotinta (tai videonauhuria) TV-kuvan vastaanottamiseen SCART-liitäntäkaapelilla, sinun on lisäksi liitettävä antennikaapeli (antennikaapeli ja SCART-kaapeli) samoin kuin käyttäisit vain SCART-kaapelia. Teksti-TV:n vastaanottaminen ei tällöin ole mahdollista. KAUKOSÄÄDIN: DVD/TVpainike Virta/valmiustilapainike TV- ja teletekstipainike TV- tai DVDnumeropainikkeet Teleteksti- tai DVDpainike DVD-painike TV(teksti)- tai DVD-tila-painike (punainen valo) 5

6 HUOMAUTUS: 1. Avaa kansi. 2. Aseta kaksi 1,5 V paristoa ja varmista, että polaarisuus "+/-" vastaa kaukosäätimen koteloon merkittyjä polaarisuuksia. HUOMAUTUS: 1. Jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan tai jos paristot kuluvat loppuun, poista paristot vuotojen välttämiseksi. 2. Älä pudota paristoja tuleen. 3. Älä pudota, kastele tai pura kaukosäädintä. ALKUTOIMET TV:N HALLINTA VASTAANOTTIMEN KYTKEMINEN PÄÄLLE/ POIS PÄÄLTÄ 1. Paina ohjaustaulun päävirtakytkintä. Merkkivalo syttyy. 2. Jos kuvaruudulla ei näy kuvaa, niin vastaanotin on valmiustilassa. Paina seuraavaksi kaukosäätimen " " painiketta. HUOMAUTUS: " " painikkeen lisäksi suorien valintapainikkeiden (0~9) painaminen aktivoi vastaanottimen. Mikäli jokin suosikkikanava on esiasetettu, valitsemalla sitä vastaavan numeron (0~9) pääset haluamallesi kanavalle. Jos kaukosäädin ei ole käytettäivssä jonain hetkenä, voit kytkeä virran vastaanottimeen myös painamalla ohjaustaulun "CH+,CH-" painikkeita. HUOMAUTUS: Tämä toimii vain silloin, kun vastaanotin vastaanottaa TV-signaalia. 3. Paina kaukosäätimen " " painiketta, kun haluat asettaa vastaanottimen valmiustilaan. 4. Paina päävirtakytkintä, kun haluat sammuttaa vastaanottimen. Virran päällä oloa osoittava merkkivalo sammuu. HUOMAUTUS: 1. Jos virta katkeaa sähköisesti ohjelmien katsomisen aikana, vastaanotin on sammutettava kokonaan tai irrotettava virtajohto; 2. Sammuta vastaanotin kokonaan, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan, koska virtakulutus on noin 10 W valmiustilassa. TV-VASTAANOTTIMEN TOIMINTA Etupaneelin painikkeiden toiminta 1. Päävirtakytkin Paina päävirtakytkintä kytkeäksesi virran päälle. Vastaanotin siirtyy virta päällä- tai valmiustilaan ja merkkivalo syttyy. Kun painat sitä toisen kerran, TV-vastaanotin kytkeytyy pois päältä. 2. Kanavavalitsimen CH+ ja CH- -painikkeet Kun vastaanotin on valmiustilassa, paina CH + tai CH - -painiketta kytkeäksesi 6

7 vastaanottimen päälle. Paina CH+ -painiketta seuraavan TV-kanavan valitsemiseksi tai CH- -painiketta edellisen TV-kanavan valitsemiseksi. Kanavan järjestysnumero näkyy 4 sekunnin ajan. 3. Äänenvoimakkuuden V+ ja V- -painikkeet Paina V + -painiketta äänenvoimakkuuden lisäämiseksi ja V - -painiketta äänenvoimakkuuden vähentämiseksi. Äänenvoimakkuuspalkki näytetään. 4. MENU (Valikko) -painike ja OK-painike Kaukosäätimen painikkeiden lukumäärän vähentämiseksi, harvemmin käytetyt toiminnot edellyttävät valikoiden käyttöä. Näitä valikoita ohjataan seuraavilla painikkeilla. MENU (valikko) -painikkeella valitset haluamasi valikon. Sitä käytetään myös alivalikoista päävalikkoon palaamiseen. CH+ ja CH- -painikkeilla valitset eri vaihtoehtoja tietyssä valikossa. V+ ja V- -painikkeilla vaihdat valitun kohdan arvon. OK-painikkeella pääset alivalikkoon. 5. AV-valintapainike Valitse ulkoinen video katsottavaksi. Paina painiketta kerran ohjelman katsomiseksi AV1:ltä (AV SCART ) ja AV2:lta ( AV-etupistoke). 6. DVD Play/Pause (Toista/Keskeytä) -painikkeet Toisto keskeytyy, kun tätä painiketä painetaan kerran. Kun sitä painetaan toistamiseen, toisto jatkuu. 7. DVD Open/Close (Avaa/Sulje) -painikkeet Tätä painiketta käytetään ohjaamaan levyjen sisään asettamista ja poisottoa. Kelkka menee sisään, kun sitä painetaan, ja tulee ulos kun sitä painetaan toistamiseen. Kaukosäätimen painikkeiden toiminta 1. DVD /TV-painike Paina "DVD/TV"-painiketä DVD:n käynnistämiseksi. Kun painat sitä toisen kerran, TV käynnistyy. 2. TV-tila-painike Paina TV-tila-painiketä, jolloin punainen merkkivalo ilmoittaa, että kaukosäädin on vaihdettu TV-tilaan. Tämä kaukosäädin toimii TV-tilassa ja teksti-tv-tilassa. TV-tila-painikkeen väri muuttuu punaiseksi, kun painat TV- tai TELETEXT (teksti-tv) -painiketä. 3. POWER (virta) -painike 7

8 Tämä painike vaihtaa vastaanottimen valmiustilasta päälle (ON) -tilaan. Kuva ja ääni kytkeytyvät päälle. Paina toisen kerran siirtääksesi vastaanottimen valmiustilaan numeropainikkeet Paina ao. painiketta valitaksesi sitä vastaavan TV-kanavan suoraan. Kanavan numero näkyy kuvaruudulla 4 sekunnin ajan /- painike Siirtyäksesi kanaville 10~99, paina ensin --/- -painiketta. Jos haluat esim. siirtyä kanavalle 23, paina painiketta --/-, jolloin näet kuvaruudulla --. Paina seuraavaksi 2-painiketta, ja 2 sekunnin kuluessa 2-painikkeen painamisesta paina 3-painiketta. Ellet paina 3-painiketta 2 sekunnin kuluessa, valituksi kanavaksi tulee kanava AV-painike Valitse ulkoinen video katsottavaksi. Paina painiketta kerran ohjelman katsomiseksi AV1:ltä (AV SCART täysi Scart) ja AV2:lta (video, audio). 7. CH+/CH- -painike Paina CH+ -painiketta valitaksesi seuraavan TV-kanavan ylenevässä järjestyksessä ja paina CH- -painiketta valitaksesi seuraavan TV-kanavan alenevassa järjestyksessä. Valittu kanavanumero näkyy 4 sekunnin ajan. Kun teksti-tv on päällä, nämä painikkeet vaihtavat seuraavalle tai edelliselle teksti-tv-sivulle. 8. V+/V- -painike Paina V+ tai V- -painiketta äänenvoimakkuuden lisäämiseksi tai vähentämiseksi. Äänenvoimakkuuspalkki näytetään. 9. MUTE (mykistä) -painike Paina tätä painiketta, kun haluat kytkeä äänen hetkellisesti pois päältä. Mykistyskuvake näytetään. Paina uudestaan, kun haluat palauttaa äänen. 10. STATUS (tila) -painike Paina nähdäksesi nykyisen kanavan numeron, järjestelmä. Tilanäyttö näkyy 4 sekunnin ajan. 11. SLEEP (lepoajastus) -painike Vastaanotin kytkeytyy pois päältä (OFF), jos lepoajastimeen valittu aika umpeutuu. Lepoajastimeen voidaan asettaa 10 minuutin välein enintään 120 8

9 minuutin pituinen jakso. 12. RECAL (palautus) -painike Paina sitä ensimmäisen kerran katsoaksesi edellisen ohjelman. Paina sitä toisen kerran palauttaaksesi esiasetetun ohjelman. 13. P.P. -painike TV-kuva voidaan sovittaa vallitseviin valo-olosuhteisiin. Paina toistuvasti valitaksesi halutun asetuksen. Samaa painiketta käytetään TXT (teksti) -tilassa. Soft (pehmeä) Dynamic (dynaaminen) Favourite (suosikki) Standard (vakio) STANDARD, SOFT ja DYNAMIC ovat ominaisuuksien Brightness (kirkkaus), Contrast (kontrasti) ja Colour (väri) esiasetettuja arvoja, kun taas FAVOURITE (suosikki) on käyttäjän viimeksi asettama analoginen asetusarvo. 14. ANALOG (analoginen) -painike Painamalla painiketta ANALOG (analoginen) voit valita kuva- ja ääniasetukset seuraavasti: VOLUME (äänenvoimakkuus) BRIGHTNESS (kirkkaus) CONTRAST (kontrasti) COLOR (väri) SHARPNESS (terävyys) Samaa painiketta käytetään TXT (teksti) -tilassa. 15. MENU (valikko) ja OK-painikkeet Tämä valikko sisältää neljä alivalikkoa, joita käytetään eri kuva- ja ääniparametrien ja eri ajastin- ja säätötoimintojen valitsemisessa. Paina MENU (Valikko) -painiketta jatkuvasti, jolloin seuraavat valikot ilmaantuvat vuorotellen: Picture Menu (Kuvavalikko) Install Menu (Asenna-valikko) Setup Menu (Asetusvalikko) Menu Off (Valikko pois päältä). Sitä käytetään myös alivalikoista päävalikkoon palaamiseen. CH+ ja CH- -näppäimillä valitset eri vaihtoehtoja tietyssä valikossa. V+ ja V- -näppäimillä vaihdat valitun kohdan arvon. OK-näppäimellä pääset alivalikkoon. Samaa painiketta käytetään myös TXT (teksti) -tilassa PICTURE MENU (Kuvavalikko): Kun painat Menu (valikko) -painiketta ensimmäisen kerran, pääset Kuvavalikkoon. 9

10 Kuvavalikossa on seuraavat alivalikot: a) Brightness (Kirkkaus) (64 askelväliä ) b) Contrast (Kontrasti) (64 askelväliä ) c) Colour (Väri) (64 askelväliä ) d) Sharpness (Terävyys) (16 askelväliä) Voit tehdä valintoja CH+ / CH- -painikkeilla. Voit muuttaa kaikkien kohtien arvoja V+ / V- -painikkeilla. Valitun kohdan ohjaustason graafiset ja numeeriset esitykset näkyvät kuvaruudun alaosassa INSTALL MENU (Asennusvalikko): Asennusvalikossa on 4 kohtaa: a) Auto Tune (Automaattinen säätö) b) Manual Tune (Käsin tehtävä säätö) c) Fine Tune (Hienosäätö) d) Store (Tallennus) Voit valita ja muokata näitä kohtia CH+ / CH- -painikkeilla. Käsin tehtävä säätö: Jos valintasi tässä kohdassa on Auto Tune (Automaattinen säätö), voit seuraavaksi painaa OK-painiketta kohdassaauto Tune ja käynnistää automaattisen hakuprosessin. 10

11 Automaattinen säätö etsii automaattisesti kaikilta taajuuksilta saatavana olevat ohjelmaa lähettävät asemat ja tallentaa ne peräkkäin kanavanumeroin numerosta 01 eteenpäin. Toiminnan eteneminen osoitetaan liikkuvalla palkkinäytöllä, taajuuden vaihtumisella ja kanavanumerolla. Voit keskeyttää automaattisen säädön MENU (valikko)- tai POWER (virta) -painikkeella. Aina kun ohjelma tallennetaan, Colour (väri-) -järjestelmä asetetaan AUTO (automaattinen) -tilaan. Äänijärjestelmälle kuuluvuustasot (4,5 / 5,5/ 6,0 / 6,5 MHz) verrataan ja paras taso merkitään ohjelmaan. Myös tarra palautetaan takaisin arvoon Käsin tehtävä säätö: Jos olet vallinnut vaihtoehdon Manual Tune (Käsin tehtävä säätö), ko. toiminto käynnistyy ja näytölle ilmestyy 11

12 Jos painat V+ -painiketta Manual Tune (Käsin tehtävä säätö) -valinnassa, järjestelmä etsii seuraavan käytettävissä olevan kanavan aseman ja pysähtyy vastaanotetun signaalin kohdalle. Jos painat V- -painiketta, toiminto hakee negatiiviseen suuntaan löytääkseen edellisen kanavan. Manual Tune (Käsin tehtävä säätö) -toiminnon aikana järjestelmä tunnistaa vain MENU (valikko) ja POWER (virta) -painikkeet ja ohittaa muut painikkeet. Hienosäätö: Jos olet valinnut Fine Tune (Hienosäätö) -toiminnon, niin painikkeiden V+/V- painaminen suorittaa säätöä eteen-/taaksepäin. Palkki näyttää poikkeaman positiiviseen tai negatiiviseen suuntaan suhteessa tallennettuun säätötietoon. Jos tallennat hienosäätöarvot STORE (Tallennus) -toiminnolla, arvo jää voimaan vaikka sulkisit TV-vastaanottimen. Tallennus: Kun painat OK-painiketta kohdassa Store (Tallennus), toinen alivalikko sisältäen 2 valintakohtaa ilmestyy näytölle. Valintakohdat ovat Program (Kanava) (sen kanavan numero, johon haluat tallentaa viritystiedot) ja Store (Tallennus). Jos valitset kohdan Program (Kanava), voit käyttää painikkeita V+ / V- siirtyäksesi suurempaan tai pienempää suuntaa kanavanumeroissa. Tämän voit tehdä myös valitsemalla haluamasi kanavan suoraan numeropainikkeilla (kaukosäätimen painikkeet 0-9). Kun olet valinnut kohdan Store (Tallenna) ja painanut OK-painiketta, nykyiset säätötiedot sekä AUTO (automaattinen) -väristandardi ja äänistandardi (äänenkantoaallon voimakkuuteen perustuen) tallennetaan siihen kanavanumeroon, jonka syötit kohdassa PROGRAM (kanava) ja tieto OK ilmestyy kohdan Store (Tallenna) viereen SETUP MENU AJASTIN-ALIVALIKKO: Ajastin-alivalikossa on seuraavat kohdat: a) Kellonaika : b) On Timer (ajastin päälle) : c) Off Timer (ajastin pois päältä) : 12

13 d) On Timer Pr Pääset alivalikkoon OK-painikkeella. Käytä V- -painiketta kohdissa (a) - (c), kun haluat vaihtaa tuntimäärää (0-23) ja V+ -painiketta, kun haluat vaihtaa minuuttimäärää (0-59 ). Käytä V- -painiketta kohdassa (d) kun haluat pienentää On Timer -ajastimen kanavanumeroa ja V+ -painiketta kasvattaa ajastimen kanavanumeroa (0-99). On/Off Timer (Ajastin päälle/pois päältä) ja kanavanumeron muuttaminen estyvät, kun TV-vastaanotin on Power on (virta päällä) -tilassa. Nämä asetukset säilyvät kuitenkin, kun TV on valmiustilassa. Auto ShutOff Timer (Ajastimen automaattinen sammutus): Kun etupään IDENT-tunnusta (RF:stä) ei havaita noin 5 minuuttiin, vastaanotin siirtyy valmiustilaan automaattisesti. ALIVALIKON ORGANISOINTI: 13

14 Pr (kanava): Paina V+/V- -painikkeita valitaksesi tietyn kanavan. Label (Tunniste) (AKTIIVINEN VAIN ENGLANNINKIELISENÄ): V+/V- -painikkeilla voit siirtyä sarakkeesta toiseen. Punainen tausta näyttää valitun rivin, kun taas valittu sarake on sininen ja se vilkkuu. Käytä CH- -painiketta, kun haluat käyttää aakkosnumeriisia merkkejä järjestyksessä A - Z,+, -, SPACE (välilyönti) ja 0 9. Kun haluat käyttää niitä käänteisessä järjestyksessä, käytä CH+ -näppäintä. Tällöin tunniste kytkeytyy valittuun kanavaan. Picture (Kuva): Valitse väristandardiksi AUTO, PAL, SECAM, NTSC1(4.43MHz), NTSC2 (3.58MHz) painamalla V+/V- -painikkeita. Valitsemasi standardi kytkeytyy tällöin tiettyyn kanavaan. RF Std (RF-standardi): Valitse RF-standardiksi BG/ DK/I/ MN painamalla V+/V- -painikkeita. Tällöin valitsemasi standardi kytkeytyy tiettyyn kanavaan. Skip (Ohita): Ohita tai ole ohittamatta tietty kanava V+/V- -painikkeilla. Voit edelleenkin käyttää suoria numeropainikkeita, kun haluat siirtyä ohitetuille kanaville. TOIMINTO-ALIVALIKON: Jos valitset kohdan Function (Toiminto) ja painat OK-painiketta, Function (toiminto) -alivalikko ilmestyy näytölle. Voit valita haluamasi kohdan CH+/CH- -painikkeilla. Asetuksen vaihtamisessa käytät V+/V- -painikkeita. Jos vaihdat kohdan lock (lukko) arvon arvosta No (Ei) arvoon Yes (Kyllä), näytölle ilmestyy lock menu (lukkovalikko). Tässä tilassa voit kirjoittaa kolmen numeron yhdistelmän ja tallentaa sen lukitusnumerona. Kun TV seuraavan kerran kytketään päälle, 14

15 käyttäjän on annettava em. lukitusnumero voidakseen käyttää TV-toimintoa. Lisäksi on kätevää, kun käyttäjä käyttää P.P. -toimintoa, jos sattuu unohtamaan lukitusnumeron. KIELI-ALIVALIKKO: Jos olet valinnut koontivaihtoehdon LANGUAGE (kieli), näytölle ilmestyy Language menu (kielivalikko). Kielivalikossa on seuraavat 12 kohtaa: ENGLISH (Englanti), FRENCH (Ranska), GERMAN (Saksa), ITALIAN (Italia), DANISH (Tanska), SWEDISH (Ruotsi), NORWEGIAN (Norja), SPANISH (Espanja), PORTUGUESE (Portugali), DUTCH (Hollanti), FINNISH (Suomi), GREEK (Kreikka). Voit valita yhden kielistä CH+/CH- -painikkeilla. TELETEXT (Teksti-TV) -tila 1. TV/TXT -painike Paina TV/TXT-painiketta muuttaaksesi katselutila TV-tilasta Teksti-TV-tilaan, jos paikalliset TV-asemat lähettävät teksti-tv-lähetyksiä. 2 STOP (pysäytä) -painike Tämä on vaihtotoimintopainike, joka pysäyttää nykyisen sivun haun estäen teksti-tv-päivityksen. Voit vapauttaa STOP-tilan pyytämällä 3 numeroista sivunumeroa 15

16 uudestaan. 3. REVEAL (Näytä) -painike Tämä on vaihtotoimintopainike, jolla saat esiin piilotetut merkit. 4. ZOOM (Zoomaus) -painike Tällä painikkeella kasvatat merkkien kokoa ja näytät puolet teksti-tv-sivusta. Kukin painallus näyttää yläosan - tornin - normaalin sivun. 5. Mix (Sekoita) -painike Tämä on vaihtotoimintopainike, joka näyttää TV-kuvan ja teksti-tv:n yhdessä tai vain teksti-tv:n. 6. SUBCODE (Alikoodi) -painike Tämä painikkeen painalluksella pääset syöttämään 4 numeroisia alikoodeja nykyiselle sivulle. Jos et syötä seuraavaa numeroa 5 sekunnin sisällä, järjestelmä palauttaa edellisen sivunumeron ja näyttää sivun kuvaruudulla. 7. Index (Hakemisto) -painike Tämän painikkeen painaminen näyttää hakemistosivun. 8. OK/ P.P. /ANALOG (Analoginen) ja P.S. -painike sis. Color key (väriavain) -painikkeen Näitä neljää väripainiketta käytettäessä voit teksti-tv-tilassa nopeasti siirtyä ennalta kaapattuun teksti-tv-sivuun. 9. CH+/CH- -painikkeet CH+/CH- -painikkeita voit käyttää teksti-tv-tilassa siirtyäksesi ylös/alas sivuilla. 10. CANCEL (Peruuta) -painike Tämä on vaihtotoimintopainike, joka näyttää viimeisimmän TV-kuvan nykyiseltä teksti-tv-sivulta tai toisin päin. DVD-soittimen toiminta DVD-tilan toimintopainikkeet 0. DVD-tila-painike Paina DVD-tila-painiketta, jolloin punainen merkkivalo ilmoittaa, että kaukosäädin on vaihdettu DVD-tilaan. Kaukosäädin on DVD-tilaa varten. Kun DVD-tilapainikkeen punainen valo syttyy 16

17 DVD-painiketta painettaessa. 1. OPEN/CLOSE (Avaa/Sulje) -painike Tätä painiketta käytetään ohjaamaan levyjen sisään asettamista ja poisottoa. Kelkka menee sisään, kun painat painiketta, ja se tulee ulos, kun painat sitä toistamiseen numerot ja --/- painikkeet "0-9" "--/-" ovat numeropainikkeet kanavien valintaa varten. 3. ZOOM (Zoomaus) -painike Tällä toiminnolla voit katsoa suurennettua kuvaa ja laajempaa katselualuetta helposti. 4. REPEAT (Toista) -painike Kun painat tätä painiketta, voit toistaa kappaleen, otsikon tai koko ohjelman. 5. TITLE (Otsikko) -painike Kun painat tätä painiketta, soitin pysähtyy ja palaa levyn otsikkovalikkoon. 6. PROGRAM (Ohjelmoi) -painike Voit näyttää omaa ohjelmointiasi tätä painiketta painamalla. 7. ANGLE (Kuvakulma) -painike Kun näytettävä levy sisältää monikulmaisen videovirtaa, sen sisältämää kuvamateriaalia voi katsella muuttamalla kuvakulmia mieleisekseen. 8. A-B -painike Voit toistaa tietyn kappaleen toiston kohdasta A kohtaan B painamalla tätä painiketta kohdan A asettamiseksi ja painamalla sitä uudelleen kohdan B asettamiseksi. 9. FAST FORWARD (Pikakelaus eteenpäin) ja BACKWARD (Pikakelaus taaksepäin) -painikkeet Kun painat tätä painiketta, voit katsoa suosikkielokuvasi pikakelauksella eteenpäin tai taaksepäin 2, 4, 8, 16 ja 32 kertaa normaalinopeutta nopeampana. 10. PLAY (Toista) -painike Laite aloittaa toiston, kun painat tätä painiketta kerran. 11. PREVIOUS (Edellinen)- ja NEXT (Seuraava) -painikkeet Toiston aikana voit painaa vastaavaa painiketta siirtyäksesi seuraavaan tai edelliseen musiikkikappaleeseen tai seuraavalle tai edelliselle kanavalle. 12. PAUSE (Keskeytä) -painike 17

18 Toisto keskeytyy, kun painat tätä näppäintä kerran. Kun painat sitä toistamiseen, toisto jatkuu. 13. STOP (Pysäytä) -painike Näyttö lopetetaan, kun painat painiketta. Kun painat Toisto-painiketta tällä kertaa, toisto jatkuu keskeytetystä kohdasta. Järjestelmä peruuttaa jatkuvan näyttötoiminnon, kun painat tätä painiketta kahdesti peräkkäin. 14. SLOW (Hidastus) -painike Tämä painike käynnistää toiston, joka on 1/2, 1/4, 1/8 tai 1/16 normaali nopeudesta. 15. L/R -painike Paina "L/R"-painiketta, kun haluat vaihtaa audiokanavalta toiselle, jolloin sinulle tarjoutuu useita vaihtoehtoja. 16. SETUP (Asetus) -painike Tällä painikkeella asetat DVD:n sisäisiä toimintovalikoita. 17. DIRECTION (UP,DOWN,LEFT,RIGHT) (SUUNTA: Ylös, alas, vasemmalle, oikealle) -painike Paina näitä painikkeita, kun haluat valita valikon alivalikoita. 18. ENTER (Suorita) -painike Kun olet valinnut toiminnon, käytä tätä painiketta määrittääksesi toiminnon tai näytön. 19. LANGU (LANGUAGE) (Kieli) -painike Painamalla "LANGU"-painiketta voit vaihtaa eri DVD-levylle sisään rakennettujen kielten välillä. 20. MENU (Valikko) -painike Kun toistat DVD-levyjä, on mahdollista, että jotkut levyt sisältävät otsikkovalikkoja tai kappalevalikkoja. Paina (MENU) painiketta, jotta voit ottaa tämän ominaisuuden käyttöön. TV-kuvaruutu näyttää valikkokuvan, jolloin voit käyttää nuolipainiketta selaamiseen. Vahvista valinta painamalla (PLAY) -painiketta. Vaihtoehtoisesti voit käyttää numeropainikkeita valinnan suorittamiseen. 21. CLEAR (Tyhjennä) -painike Tyhjennä-painike on saatavana vain joissain malleissa. Vaihtoehtoisesti voit paina 18

19 CLEAR-painiketta kirjanmerkin tyhjentämiseksi. 22. DISPLAY (Näyttö) -painike Voit painaa tätä painiketta ohjaamaan DVD-tietojen näyttöä. 23. SUB-T (SUB TITLE) (Tekstityskieli) -painike Tällä painikkeella voit vuorotella DVD-levylle sisään rakennettujen eri kieliversioiden tekstitysten kesken. 24. VAIHE-näppäin Tämä painike on tarkoitettu käytettäväksi, kun käytössä on DVD-levyn kuva-kuvalta askeltoiminto. Pääset tähän tilaan painamalla askelpainiketta. Kun painat (STEP)-painiketta toistamiseen, siirryt joka painalluksella kuvasta seuraavaan kuvaan. Perustoiminta 1. Paina kaukosäätimen "DVD/TV"-painiketta DVD-soittimen käynnistämiseksi. 2. Kun painat kaukosäätimen "DVD"-tilapainiketta, punainen valo syttyy. Kaukosäädin siirtyy tällöin DVD-tilaan ja erää TV- ja teksti-tv-painikkeet lakkaavat toimimasta, ja DVD-painikkeet käynnistyvät. 3. Paina itse soittimen tai kaukosäätimen Open/Close (Avaa/Sulje) -painiketta ja laita levy sisään levykelkan tultua esille. 4. Kun painat Open/Close (Avaa/Sulje) -painiketta levykelkka painuu sisään ja DVD-soitin käynnistää toiston. DVD-valikon toiminta 1. Paina suunta- tai numeropainikkeita vastaavan alaotsikon valitsemiseksi. 2. Paina ENTER-painiketta. Paina STOP (Pysäytä) -painiketta toiston lopettamiseksi. Paina Stop (Pysäytä) -painiketta kerran toiston lopettamiseksi. Kun painat PLAY (Toista) -painiketta, toisto jatkuu pysäytyskohdasta. Avaa levykelkka tai paina STOP (Pysäytä) -painiketta kahdesti, jolloin jatkuva toisto peruuntuu. Kuvaruutunäyttö Kun DVD-soitin toistaa eri levyä, paina DISPLAY (Näyttö) -painiketta toistuvasti, jolloin kuvaruutunäyttö on seuraava: DVD-levy: Kun painat tätä painiketta ensimmäisen kerran, järjestelmä näyttää kappaleen kuluneen ajan. Kun painat sitä toisen kerran, järjestelmä näyttää OSD-tiedot, otsikon, kulman. jne. VCD tai SVCD: Kun painat painiketta, se näyttää kappaleen toistoajan, raitanumeron, PBC- ja muut tiedot. Valitse Title (Otsikko) 1. Kun painat TITLE (Otsikko) -painiketta, toisto pysähtyy ja järjestelmä palautuu levyn 19

20 alaotsikkovalikkoon. 2. Paina suunta- tai numeropainikkeita haluamasi alaotsikon valitsemiseksi. 3. Mene kappalevalikkoon painamalla ENTER-painiketta. (Jos painat numeropainiketta toisessa vaiheessa, siirry kappalevalikkoon painamatta ENTER-painiketta.) HUOMAUTUS: Otsikkopainikkeet toimivat vain silloin, kun DVD-soitin toistaa DVD-levyä. Valitse Valikko 1. Kun painat LIST (Luettelo) -painiketta, toisto pysähtyy ja järjestelmä palaa levyn kappalevalikkoon. Voit siirtyä kappalevalikkoon myös valitsemalla alaotsikon. 2. Paina suunta- tai numeropainikkeita kappaleen valitsemiseksi. 3. Paina ENTER-painiketta, (Jos painat numeropainikkeita toisen vaiheen aikana, toisto tapahtuu ilman ENTER-painikkeen painamista.) DVD-soitin toistaa valitsemasi alaotsikon ja kappaleen mukaisesti. Juurihakemistoon palaaminen Kun painat MENU (Valikko) -painiketta jatkuvasti DVD-levyn toiston aikana, pääset suoraan juurihakemistovalikkoon toistamaan monia hakemistovalikkoja sisältäviä levyjä. Palaa suosikkiotsikkoon ja -kappaleeseen toiston aikana Palautustoiminnolla voit aloittaa toiston, mistä kohdasta tahansa. 1. Kun painat TITLE (Otsikko) -painiketta, näytöllä näkyy "TITLE_/_ CHAPTER/" (Otsikko/Kappale) 2. Voit valita suosikkiotsikon tai -kappaleen painamalla vastaavaa numeropainiketta. 3. Paina ENTER-painiketta, DVD-soitin aloittaa toiston valitsemastasi otsikosta ja kappaleesta. HUOMAUTUS: Tämä toiminto on käytössä vain DVD-levyjä toistettaessa. Pikaselaus 1. Aina kun painat painiketta, F.FWD (pikakelaus eteenpäin) -toiminto etenee seuraavasti: F.FWD 2: toisto tapahtuu 2 kertaa normaalia suuremmalla nopeudella; F.FWD 4: toisto tapahtuu 4 kertaa normaalia suuremmalla nopeudella; F.FWD 8: toisto tapahtuu 8 kertaa normaalia suuremmalla nopeudella; F.FWD 16: toisto tapahtuu 16 kertaa normaalia suuremmalla nopeudella; F.FWD 32: toisto tapahtuu 32 kertaa normaalia suuremmalla nopeudella; paluu normaaliin toistoon 2. Aina kun painat painiketta, F.BWD (pikakelaus taaksepäin) toiminto etenee seuraavasti: F.BWD 2: F.BWD (pikakelaus taaksepäin) -toiminto tapahtuu 2 kertaa normaalia suuremmalla nopeudella; F.BWD 4: F.BWD (pikakelaus taaksepäin) -toiminto tapahtuu 4 kertaa normaalia suuremmalla nopeudella; F.BWD 8: F.BWD (pikakelaus taaksepäin) -toiminto tapahtuu 8 kertaa normaalia suuremmalla nopeudella; 20

21 F.BWD 16: F.BWD (pikakelaus taaksepäin) -toiminto tapahtuu 16 kertaa normaalia suuremmalla nopeudella; F.BWD 32: F.BWD (pikakelaus taaksepäin) -toiminto tapahtuu 32 kertaa normaalia suuremmalla nopeudella; paluu normaaliin nopeuteen. Hidastoisto Kun painat SLOW (Hidastus) -painiketta toiston aikana, SLOW BROWSE (hidastettu selaus) -toiminto etenee seuraavasti: SLOW PLAY 1/2, toisto tapahtuu 1/2 nopeudella verrattuna normaaliin nopeuteen; SLOW PLAY 1/4, toisto tapahtuu 1/4 nopeudella verrattuna normaaliin nopeuteen; SLOW PLAY 1/8, toisto tapahtuu 1/8 nopeudella verrattuna normaaliin nopeuteen; SLOW PLAY 1/16, toisto tapahtuu 1/16 nopeudella verrattuna normaaliin nopeuteen; paluu normaaliin nopeuteen. Ohitustoiminto Kun levyn toisto on meneillään, paina (, ) PREVIOUS (NEXT) (Edellinen, Seuraava) -painiketta, jolloin laite toistaa edellisen (seuraavan) ohjelman. Toistuva toisto Toistaa alaotsikon, kappaleen ja raidan Kun kyse on DVD-levystä, paina REPEAT (Toistuva toisto) -painiketta, jolloin näytölle ilmestyvät vuorollaan Chapter (Kappale), Title (Otsikko) ja All (Kaikki); Kun kyse on DVD-levystä, paina REPEAT (Toistuva toisto) -painiketta, jolloin näytölle ilmestyvät vuorollaan Chapter (Kappale), Title (Otsikko) ja All (Kaikki); Tietyn segmentin toistuva toisto 1. Paina A-B-painiketta toiston aikana sen aloituskohdan (A) kohdalla, jonka haluat toista toistuvasti. 2. Paina A-B-painiketta toiston aikana segmentin lopetuskohdan (B) kohdalla, jonka haluat toistaa toistuvasti. 3. Järjestelmä palaa DVD-levyn toistossa kohtaan A ja aloittaa valitun segmentin (A-B) toistuvan toiston. 4. Kun painat A-B-painiketta uudelleen, DVD-soitin palaa normaalitoistoon. Kuvan zoomaus ZOOM-toiminto Voit käyttää tätä toimintoa suurentaaksesi kuvaa ja nauttiaksesi suuremmasta katselualueesta. Kun painat toiston aikana ZOOM (Zoomaus) -painiketta, zoomausvoimakkuus vaihtuu seuraavasti: ZOOM x2, kuva suurentuu 2-kertaiseksi; ZOOM x3, kuva suurentuu 3-kertaiseksi; ZOOM x4, kuva suurentuu 4-kertaiseksi; Huomautus: Tämä toiminto ei ole käytettävissä CD- tai MP3-tallenteita toistettaessa. OHJELMATOISTO 21

19 Digitaalinen LCD-TV & DVD yhdistelmä. Malli: FTV19T-DVD KÄYTTÖOPAS. Lue käyttöopas huolellisesti ja säilytä se tulevia käyttökertoja varten.

19 Digitaalinen LCD-TV & DVD yhdistelmä. Malli: FTV19T-DVD KÄYTTÖOPAS. Lue käyttöopas huolellisesti ja säilytä se tulevia käyttökertoja varten. 19 Digitaalinen LCD-TV & DVD yhdistelmä Malli: FTV19T-DVD KÄYTTÖOPAS Lue käyttöopas huolellisesti ja säilytä se tulevia käyttökertoja varten. Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 TURVALLISUUS- OHJEET 3 3 PAKKAUKSEN

Lisätiedot

TRIAX CR 317. Käyttöohjeet. Digitaalinen kaapelivastaanotin. Tuplaviritin 160 Gt kiintolevyllä N6_FINNISH 104598

TRIAX CR 317. Käyttöohjeet. Digitaalinen kaapelivastaanotin. Tuplaviritin 160 Gt kiintolevyllä N6_FINNISH 104598 TRIAX CR 317 Digitaalinen kaapelivastaanotin Tuplaviritin 160 Gt kiintolevyllä Käyttöohjeet N6_FINNISH 104598 Varoitukset Varoitus VAROITUS SÄHKÖISKUVAARA ÄLÄ AVAA VAROITUS : Älä poista suojusta, sillä

Lisätiedot

Huomautus FI 1. Tämä takuu ei koske osia, jotka vioittuvat tämän oppaan sisältämien tietojen väärän käytön johdosta.

Huomautus FI 1. Tämä takuu ei koske osia, jotka vioittuvat tämän oppaan sisältämien tietojen väärän käytön johdosta. Huomautus Kiitämme sinua tämän HUMAX-tuotteen ostamisesta. Lue tämä opas huolellisesti, jotta voit asentaa laitteen turvallisesti ja pitää sen parhaassa mahdollisessa toimintakunnossa. Säilytä tämä opas

Lisätiedot

DVD kotiteatterilaitteisto Käyttöohjeet

DVD kotiteatterilaitteisto Käyttöohjeet DVD kotiteatterilaitteisto Käyttöohjeet DRS-1810 - Sisään rakennettu Dolby Digital dekooderi parhaan tuloksen luomiseksi. - Ainutlaatuinen laser-pään ylijännite-suojajärjestelmä kaksinkertaistaa kestoiän.

Lisätiedot

väri-tv Färg-tv FLD845H colour television äyttöohje Bruksanvisningen Owner s manual

väri-tv Färg-tv FLD845H colour television äyttöohje Bruksanvisningen Owner s manual FLD845H Sisältö Lisävarusteet... 2 Ominaisuudet... 2 Esittely... 2 Valmistelu... 2 Turvallisuusohjeet... 3 Virtalähde... 3 Virtajohto... 3 Kosteus ja vesi... 3 Puhdistaminen... 3 Kuumuus ja liekit... 3

Lisätiedot

Tuotteen yleiskuvaus Päälaite... 153 Kauko-ohjain...154-156 Kauko-ohjaimen käyttäminen... 156

Tuotteen yleiskuvaus Päälaite... 153 Kauko-ohjain...154-156 Kauko-ohjaimen käyttäminen... 156 Sisällysluettelo Yleistä Yleistä... 152 Huomautuksia laitteen käytöstä... 152 Laitteen mukana toimitettavat lisätarvikkeet... 152 Levyjen puhdistaminen... 152 Yleistä kierrätyksestä... 152 Tuotteen yleiskuvaus

Lisätiedot

väri-tv färg-tv colour television 22FLY168LVD käyttöohje bruksanvisning owner s manual

väri-tv färg-tv colour television 22FLY168LVD käyttöohje bruksanvisning owner s manual väri-tv 22FLY168LVD färg-tv colour television käyttöohje bruksanvisning owner s manual Sisältö Turvallisuustiedot... 2 Aloittaminen... 3 Ilmoitukset & ominaisuudet & varusteet... 3 Ympäristötietoa... 3

Lisätiedot

MFP-2000. Moniformaatti karaokesoitin PBC SVCD PROG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >> ALL A-B. Käyttöopas

MFP-2000. Moniformaatti karaokesoitin PBC SVCD PROG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >> ALL A-B. Käyttöopas MFP-2000 Moniformaatti karaokesoitin MFP-2000 MULTI FORMAT PRO KARAOKE PLAYER OSD UP L R MIC 1 MIC2 MIC 1 VOLUME MIC2 EFFECT BASS TREBLE PBC SVCD PROG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >> ALL A-B PLAY PAUSE STOP

Lisätiedot

Huomautus ** ** ** ** Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Takuu. Tavaramerkit FI 1

Huomautus ** ** ** ** Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Takuu. Tavaramerkit FI 1 Huomautus Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Ei saa kopioida, käyttää tai kääntää kokonaan tai osittain ilman HUMAX:n ennalta myöntämää kirjallista lupaa muutoin kuin tekijänoikeuden tekijänoikeuslain

Lisätiedot

Ominaisuudet. Valmistelu

Ominaisuudet. Valmistelu Sisältö Ominaisuudet... 2 Esittely... 2 Valmistelu... 2 Turvallisuusohjeet... 3 Pakkauksen sisältö... 4 Kauko-ohjaimen näppäimet... 5 LCD TV ja ohjauspainikkeet... 6 Takaosan liitäntöjen näyttö... 6 Liittimien

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LG V290 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3909327

Käyttöoppaasi. LG V290 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3909327 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG PS-42P3S http://fi.yourpdfguides.com/dref/784582

Käyttöoppaasi. SAMSUNG PS-42P3S http://fi.yourpdfguides.com/dref/784582 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

DVD-SOITIN - KUVANAUHURI

DVD-SOITIN - KUVANAUHURI DVD-SOITIN - KUVANAUHURI Käyttöohje SD-900 - Kotikäyttöön tarkoitetun DVD-soittimen aluekoodi on tai ALL (kaikki). Mikäli aluekoodi on jokin muu, levy ei toimi. Käytä ainoastaan levyjä, joiden aluekoodi

Lisätiedot

AMD315 Microset. Käyttöohje. Elmarc, 32/07

AMD315 Microset. Käyttöohje. Elmarc, 32/07 AMD315 Microset Käyttöohje FI Elmarc, 32/07 Sisällysluettelo 1 Käyttötarkoitus 3 2 Turvallisuus 4 2.1 Tämän käyttöoppaan tarrat 4 2.2 Yleiset turvallisuusohjeet 4 3 Käyttöönoton valmistelu 6 3.1 Pakkauksesta

Lisätiedot

DVD 25 DVD-soitin OMISTAJAN KÄSIKIRJA

DVD 25 DVD-soitin OMISTAJAN KÄSIKIRJA DVD 25 DVD-soitin OMISTAJAN KÄSIKIRJA DVD 25 Power for the Digital Revolution Sisällys 3 Esittely ja terminologia 4 Ominaisuudet ja pakkauksen sisältö 5 Etulevyn säätimet 6 Etulevyn näyttö 7 Kauko-ohjain

Lisätiedot

HUOM: MUIDEN KUIN TÄSSÄ KUVATTUJEN SÄÄTÖJEN TAI TOIMINTOJEN SUORITTAMINEN VOI JOHTAA ALTISTUMISEEN VAARALLISELLE SÄTEILYLLE.

HUOM: MUIDEN KUIN TÄSSÄ KUVATTUJEN SÄÄTÖJEN TAI TOIMINTOJEN SUORITTAMINEN VOI JOHTAA ALTISTUMISEEN VAARALLISELLE SÄTEILYLLE. ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA HUOMAUTUKSIA HUOM: MUIDEN KUIN TÄSSÄ KUVATTUJEN SÄÄTÖJEN TAI TOIMINTOJEN SUORITTAMINEN VOI JOHTAA ALTISTUMISEEN VAARALLISELLE SÄTEILYLLE. OPTISTEN LAITTEIDEN KÄYTTÖ TUOTTEEN KANSSA

Lisätiedot

Turvallisuusohjeet Lue seuraavat turvallisuusohjeet huolellisesti.

Turvallisuusohjeet Lue seuraavat turvallisuusohjeet huolellisesti. Sisältö Ominaisuudet... 2 Esittely... 2 Valmistelu... 2 Turvallisuusohjeet... 2 Pakkauksen sisältö... 4 Ympäristötiedot... 5 Korjaus... 5 Kauko-ohjaimen näppäimet... 6 LCD TV ja ohjauspainikkeet... 7 Takaosan

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PANASONIC TXL32C20ES http://fi.yourpdfguides.com/dref/2729186

Käyttöoppaasi. PANASONIC TXL32C20ES http://fi.yourpdfguides.com/dref/2729186 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

DVD-viritinvahvistin DR-645

DVD-viritinvahvistin DR-645 DVD-viritinvahvistin DR-645 Käyttöopas Onnittelemme sinua tämän Onkyo DVD-viritinvahvistimen hankinnasta. Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen kytkemistä ja käyttöä. Noudattamalla käyttöoppaan ohjeita

Lisätiedot

Ominaisuudet. Valmistelu

Ominaisuudet. Valmistelu Sisältö Ominaisuudet... 2 Esittely... 2 Valmistelu... 2 Turvallisuusohjeet... 3 Virta... 3 Ympäristötiedot... 4 Korjaus... 4 Pakkauksen sisältö... 5 Kauko-ohjaimen näppäimet... 6 LED TV ja ohjauspainikkeet...

Lisätiedot

Topfield TF5400 PVR Käyttäjän opas

Topfield TF5400 PVR Käyttäjän opas 1 Topfield TF5400 PVR Käyttäjän opas Tallentava digisovitin satelliitti ja antenniverkkoon CONAX i Luku 1 3 1. Esittely 3 1.1 Toiminnot 3 1.2 Esittely 3 1.2.1 Etupaneeli 4 1.2.2 Kaukosäädin 5 1.3 Mikä

Lisätiedot

Sisältö. Suomi - 36 -

Sisältö. Suomi - 36 - Sisältö Ominaisuudet... 37 Esittely... 37 Valmistelu... 37 Turvallisuusohjeet... 38 Pakkauksen sisältö... 39 Ympäristötiedot... 40 Korjaus... 40 Kauko-ohjaimen näppäimet... 41 LCD TV ja ohjauspainikkeet...

Lisätiedot

HUOMAUTUS. Turvallisuustiedot. TÄRKEÄÄ -Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä.

HUOMAUTUS. Turvallisuustiedot. TÄRKEÄÄ -Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä. Sisältö Sisältö... 1 Turvallisuustiedot... 2 TÄRKEÄÄ -Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä... 2 Aloittaminen... 3 Ilmoitukset & ominaisuudet & varusteet... 3 Ympäristötietoa... 3 Valmiustilan

Lisätiedot

Ominaisuudet. Valmistelu. Turvallisuusohjeet. Esittely. Virta. Virtajohto. Kosteus ja vesi

Ominaisuudet. Valmistelu. Turvallisuusohjeet. Esittely. Virta. Virtajohto. Kosteus ja vesi Sisältö Ominaisuudet... 2 Esittely... 2 Valmistelu... 2 Turvallisuusohjeet... 2 Virta... 2 Ympäristötiedot... 4 Korjaus... 4 Pakkauksen sisältö... 4 Kauko-ohjaimen näppäimet... 5 LCD TV ja ohjauspainikkeet...

Lisätiedot

Sisältö SUOMI. 3..Kuvaruutunäytön (OSD) asetusten säätö...17. 4. Vianetsintä...28 5. Ajoituksen tuki...29 6. Tekniset tiedot...30

Sisältö SUOMI. 3..Kuvaruutunäytön (OSD) asetusten säätö...17. 4. Vianetsintä...28 5. Ajoituksen tuki...29 6. Tekniset tiedot...30 Sisältö Säädöstietoja...2 Turvallisuutta koskevia huomautuksia...2 Varoitussymbolien kuvaus...2 Johdanto...4 Takuu ja huolto/korjaus...4 Puhdistus...4 1. Näin pääset alkuun...5 Pakkauksen sisältö...5 TV:n

Lisätiedot

Esittely. Ominaisuudet. Valmistelu

Esittely. Ominaisuudet. Valmistelu Sisältö Ominaisuudet... 2 Esittely... 2 Valmistelu... 2 Turvallisuusohjeet... 3 Virta... 3 Pakkauksen sisältö... 5 Ympäristötietoa... 5 Korjaustiedot... 5 Kauko-ohjaimen näppäimet... 6 LED TV ja ohjauspainikkeet...

Lisätiedot

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Sisältö Ominaisuudet... 52 Arvoisa SHARP-asiakas... 52 Esittely... 52 Tärkeitä turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

User manual DVD VIDEO PLAYER DVP 3100V

User manual DVD VIDEO PLAYER DVP 3100V DVD VIDEO PLAYER DVP 00V User manual Thank you for choosing Philips. Need help fast? Read your User s Manual first for quick tips that make using your Philips product more enjoyable. If you have read your

Lisätiedot

Kaapeliverkon digiboksi Digital Innovation Life. Käyttöohje C 5002

Kaapeliverkon digiboksi Digital Innovation Life. Käyttöohje C 5002 Kaapeliverkon digiboksi Digital Innovation Life Käyttöohje C 5002 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 3Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. Turvallisuusohjeet... 5 1. Tärkeää turvallisuusasiaa...

Lisätiedot

väri-tv färg-tv colour television 55FLSKR985LHC käyttöohje bruksanvisning owner s manual

väri-tv färg-tv colour television 55FLSKR985LHC käyttöohje bruksanvisning owner s manual väri-tv 55FLSKR985LHC färg-tv colour television käyttöohje bruksanvisning owner s manual Sisältö Turvallisuusohjeet... 1 Ympäristötietoa... 2 TV - Toiminnot... 3 TV:n katselu... 3 TV:n ohjauspainikkeet

Lisätiedot