SISÄLLYSLUETTELO TEKNISET TIEDOT. Kiitos tämän väritelevision ostamisesta. Lue seuraava käyttöopas ennen käyttöä toimintojen ymmärtämiseksi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO TEKNISET TIEDOT. Kiitos tämän väritelevision ostamisesta. Lue seuraava käyttöopas ennen käyttöä toimintojen ymmärtämiseksi."

Transkriptio

1 Kiitos tämän väritelevision ostamisesta. Lue seuraava käyttöopas ennen käyttöä toimintojen ymmärtämiseksi. SISÄLLYSLUETTELO TEKNISET TIEDOT 1 TURVATOIMET. 2 OHJAUSLAITTEIDEN SIJAINTI 3 JOHDANTO.3 ALKUTOIMET.6 TV-VASTAANOTTIMEN KÄYTTÖ DVD-SOITTIMEN KÄYTTÖ 15 PERUSTOIMINTA. 18 DVD-VALIKON ASETUS.. 21 MP3-SOITTIMEN TOISTAMINEN JPEG-TIEDOSTOJEN DEKOODAUSTOISTO. 27 TEKNISET TIEDOT Vastaanottojärjestelmä: RF: PAL B/G,I AV: NTSC3.58 NTSC4.43 PAL Kanava-alue: VHF: E2-E12 UHF: E21-E69 S-kaista: S1-S41 Virrankulutus: 90W Tallennettujen kanavien lukumäärä: 99 Virtalähde: AC 200 V-240 V 50 Hz Äänen ulostulo: 2W 2 Huomautus: Kaikkia teknisiä tietoja voidaan muuttaa siitä etukäteen ilmoittamatta. 1

2 TURVATOIMET VAROITUS: SÄHKÖISKURISKIN VÄHENTÄMISEKSI ÄLÄ IRROTA KANTTA (TAI TAKAKANTTA). SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA. ANNA AINOASTAAN PÄTEVÄN HUOLTOHENKILÖSTÖN HUOLTAA LAITETTA. Takakannen graafisilla symboleilla on seuraavat merkitykset: Kolmion sisällä oleva nuolisalamasymboli varoittaa käyttäjää eristämättömästä "vaarallisesta jännitteestä" tuotteen kotelon sisällä. Tämä jännite voi olla riittävän suuri aiheuttamaan sähköiskun vaaran. Kolmion sisällä olevan huutomerkin tarkoituksena on kiinnittää käyttäjän huomio tärkeisiin käyttö- ja ylläpito-ohjeisiin (huolto-ohjeisiin), joita on tuotteen mukana tulevassa kirjallisessa aineistossa. VAROITUS: VOIT PIENENTÄÄ TULIPALOVAARAAN TAI SÄHKÖISKUVAARAA, KUN ET ÄLÄ ALTISTA TÄTÄ LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE. ASENNUS SIJOITA vastaanotin huoneessa paikkaan, missä suora valo ei osu kuvaruutuun. Täydellinen pimeys tai heijastumat kuvaruudulla voivat rasittaa silmiä. Pehmeää ja epäsuoraa valoa suositellaan katselun mukavuuden lisäämiseksi. JÄTÄ riittävästi tilaa vastaanottimen ja seinän väliin kunnollisen ilmanvaihdon varmistamiseksi. VÄLTÄ liian lämpimiä paikkoja, jotta kotelo ja komponentit eivät vaurioituisi. LIITÄNTÄ Tämä TV-vastaanotin käyttää 200 V-240 V ~ 50 Hz jännitettä. ÄLÄ KOSKAAN liitä sitä tasavirtalähteeseen tai muuhun virtalähteeseen. AUTOMAATTINEN MAGNETOINNIN POISTO Kaikki väritelevisiovastaanottimet ovat herkkiä magneettisille vaikutuksille, jotka johtuvat yleensä vastaanottimen siirtämisestä paikasta toiseen tai tiettyjen sähkölaitteiden käyttämisestä vastaanottimen lähellä. Tämä jäännösmagnetismi, jota nimeä tästä ilmiöstä käytetään, aiheuttaa joskus häiriöitä, mitkä ilmenevät "suttuisina" värialueina kuvassa. Tämän haitan välttämiseksi vastaanottimeen sisältyy automaattinen magnetoinnin poistava piiri, joka toimii hetkellisesti aina kun vastaanotin kytketään päälle pääkytkimestä. Tämä piiri poistaa mahdollisen jäännösmagnetismin kuvaputken metalliosista ja siten varmistaa, että aina kun vastaanotin kytketään "ON" (päälle) pääkytkimestä, kuvaruudun värien puhtaus on todellisen kaltainen. Jos vastaanotin siirretään toiseen paikkaan tai suunnataan toiseen suuntaan, vastaanotin on sammutettava pääkytkimestä vähintään 10 minuutin ajaksi, jotta automaattinen magnetoinnin poistava piiri pääsee kunnolla toimimaan. 2

3 OHJAUSLAITTEIDEN SIJAINTI 1. Kaiutin 2. Kaukosäätimen vastaanottoikkuna 3. Merkkivalo 4. MENU-painike (valikko) 5. Päävirtakytkin 6. DVD Toista/Keskeytä-painike 7. Avaa/sulje-painike 8. Kanavavalitsin (CH-) 9. Kanavavalitsin (CH+) 10. Äänenvoimakkuus (V-) 11. Äänenvoimakkuus (V+) 12. OK-painike 13. Sivulla oleva AV-pistoke: ohmin antennipistoke 15. Scart-liitin (TV-tulo ja -lähtö) 16. SCART-liitin (DVD-lähtö) 17. Optinen lähtö 18. Koaksiaalilähtö Käyttöliittymän kuvaus: 1. AV-etupistoke: AV2-signaalin tulo TV-tilassa. 2. AV SCART : TÄYSI SCART, AV1-signaalin tulo ja AV-signaalin lähtö ja R/G/B-signaalin tulo TV-tilassa. 3. DVD SCART: DVD-tilassa, sisältää yhden AV(CVBS) lähdön. 4. Valokuitu: DVD-tilassa, sisältää optisen kuitusignaalin (digitaalinen ja audio) lähdön. 5. Koaksiaali: DVD-tilassa, koaksiaalisignaalin (digitaalinen ja audio) lähdön. JOHDANTO OMINAISUUS TV-OSA Monijärjestelmä Uusi I 2 C-väyläohjain; uusi supersirukotelo 99 kanavan valmius AV-tulo/lähtö; 3

4 Automaattinen haku; automaattinen muisti; kanavien hienosäätö Monivalikkonäyttö Sininen taustakuva ilman signaalia Kanavan esiasettelu; Kanavan skannaus; Palautustoiminto Kaukosäädin (kaikki toiminnot) AV-stereo DVD-OSA: Täysi yhteensopivuus DVD-, CD-, MP3-, VCD-, PHOTO-CD-, CD+R(W)-, CD-R(W)-formaattien kanssa; Säädettävä kuvaruudun näyttösuhde (4:3 tai 16:9); 32 tekstityskielen/ 8 kielen tuki; Lapsilukko; Kanava/Satunnaistoisto/Toisto/Toisto AB/Siirry-toiminto; Sisäänrakennettu Dolby Digital Surround -äänen dekooderi; (valinnainen) 10 bitin video DAC; Useita kuvakulmia; Smart-päivitystoiminto STAATTINEN SÄHKÖ Jos kosketat kuvaruutua kytkiessäsi virran päälle/pois päältä, voit tuntea staattista virtaa. Se on kuitenkin vaaratonta. ANTENNILIITÄNTÄ Vastaanottimen suorituskyky voi olla parempi, jos se liitetään ulkona olevaan antenniin. Paikalliset olosuhteet voivat vaikuttaa antennityypin sopivuuteen. Jos tarvitset apua, ota yhteys paikalliseen jälleenmyyntiliikkeeseen. HUOMAUTUS: Irrota sisäantenni ottaessasi ulkoantennin käyttöön. On suositeltavaa käyttää 75 ohmin koaksiaalikaapelia radioaaltojen aiheuttamien häiriöiden ja äänien poistamiseksi. Älä sido 4

5 antennikaapelia ja virtajohtoa yhteen. EURO-SCART-LIITTIMET Kun käytät satelliittivastaanotinta (tai videonauhuria) TV-kuvan vastaanottamiseen SCART-liitäntäkaapelilla, sinun on lisäksi liitettävä antennikaapeli (antennikaapeli ja SCART-kaapeli) samoin kuin käyttäisit vain SCART-kaapelia. Teksti-TV:n vastaanottaminen ei tällöin ole mahdollista. KAUKOSÄÄDIN: DVD/TVpainike Virta/valmiustilapainike TV- ja teletekstipainike TV- tai DVDnumeropainikkeet Teleteksti- tai DVDpainike DVD-painike TV(teksti)- tai DVD-tila-painike (punainen valo) 5

6 HUOMAUTUS: 1. Avaa kansi. 2. Aseta kaksi 1,5 V paristoa ja varmista, että polaarisuus "+/-" vastaa kaukosäätimen koteloon merkittyjä polaarisuuksia. HUOMAUTUS: 1. Jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan tai jos paristot kuluvat loppuun, poista paristot vuotojen välttämiseksi. 2. Älä pudota paristoja tuleen. 3. Älä pudota, kastele tai pura kaukosäädintä. ALKUTOIMET TV:N HALLINTA VASTAANOTTIMEN KYTKEMINEN PÄÄLLE/ POIS PÄÄLTÄ 1. Paina ohjaustaulun päävirtakytkintä. Merkkivalo syttyy. 2. Jos kuvaruudulla ei näy kuvaa, niin vastaanotin on valmiustilassa. Paina seuraavaksi kaukosäätimen " " painiketta. HUOMAUTUS: " " painikkeen lisäksi suorien valintapainikkeiden (0~9) painaminen aktivoi vastaanottimen. Mikäli jokin suosikkikanava on esiasetettu, valitsemalla sitä vastaavan numeron (0~9) pääset haluamallesi kanavalle. Jos kaukosäädin ei ole käytettäivssä jonain hetkenä, voit kytkeä virran vastaanottimeen myös painamalla ohjaustaulun "CH+,CH-" painikkeita. HUOMAUTUS: Tämä toimii vain silloin, kun vastaanotin vastaanottaa TV-signaalia. 3. Paina kaukosäätimen " " painiketta, kun haluat asettaa vastaanottimen valmiustilaan. 4. Paina päävirtakytkintä, kun haluat sammuttaa vastaanottimen. Virran päällä oloa osoittava merkkivalo sammuu. HUOMAUTUS: 1. Jos virta katkeaa sähköisesti ohjelmien katsomisen aikana, vastaanotin on sammutettava kokonaan tai irrotettava virtajohto; 2. Sammuta vastaanotin kokonaan, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan, koska virtakulutus on noin 10 W valmiustilassa. TV-VASTAANOTTIMEN TOIMINTA Etupaneelin painikkeiden toiminta 1. Päävirtakytkin Paina päävirtakytkintä kytkeäksesi virran päälle. Vastaanotin siirtyy virta päällä- tai valmiustilaan ja merkkivalo syttyy. Kun painat sitä toisen kerran, TV-vastaanotin kytkeytyy pois päältä. 2. Kanavavalitsimen CH+ ja CH- -painikkeet Kun vastaanotin on valmiustilassa, paina CH + tai CH - -painiketta kytkeäksesi 6

7 vastaanottimen päälle. Paina CH+ -painiketta seuraavan TV-kanavan valitsemiseksi tai CH- -painiketta edellisen TV-kanavan valitsemiseksi. Kanavan järjestysnumero näkyy 4 sekunnin ajan. 3. Äänenvoimakkuuden V+ ja V- -painikkeet Paina V + -painiketta äänenvoimakkuuden lisäämiseksi ja V - -painiketta äänenvoimakkuuden vähentämiseksi. Äänenvoimakkuuspalkki näytetään. 4. MENU (Valikko) -painike ja OK-painike Kaukosäätimen painikkeiden lukumäärän vähentämiseksi, harvemmin käytetyt toiminnot edellyttävät valikoiden käyttöä. Näitä valikoita ohjataan seuraavilla painikkeilla. MENU (valikko) -painikkeella valitset haluamasi valikon. Sitä käytetään myös alivalikoista päävalikkoon palaamiseen. CH+ ja CH- -painikkeilla valitset eri vaihtoehtoja tietyssä valikossa. V+ ja V- -painikkeilla vaihdat valitun kohdan arvon. OK-painikkeella pääset alivalikkoon. 5. AV-valintapainike Valitse ulkoinen video katsottavaksi. Paina painiketta kerran ohjelman katsomiseksi AV1:ltä (AV SCART ) ja AV2:lta ( AV-etupistoke). 6. DVD Play/Pause (Toista/Keskeytä) -painikkeet Toisto keskeytyy, kun tätä painiketä painetaan kerran. Kun sitä painetaan toistamiseen, toisto jatkuu. 7. DVD Open/Close (Avaa/Sulje) -painikkeet Tätä painiketta käytetään ohjaamaan levyjen sisään asettamista ja poisottoa. Kelkka menee sisään, kun sitä painetaan, ja tulee ulos kun sitä painetaan toistamiseen. Kaukosäätimen painikkeiden toiminta 1. DVD /TV-painike Paina "DVD/TV"-painiketä DVD:n käynnistämiseksi. Kun painat sitä toisen kerran, TV käynnistyy. 2. TV-tila-painike Paina TV-tila-painiketä, jolloin punainen merkkivalo ilmoittaa, että kaukosäädin on vaihdettu TV-tilaan. Tämä kaukosäädin toimii TV-tilassa ja teksti-tv-tilassa. TV-tila-painikkeen väri muuttuu punaiseksi, kun painat TV- tai TELETEXT (teksti-tv) -painiketä. 3. POWER (virta) -painike 7

8 Tämä painike vaihtaa vastaanottimen valmiustilasta päälle (ON) -tilaan. Kuva ja ääni kytkeytyvät päälle. Paina toisen kerran siirtääksesi vastaanottimen valmiustilaan numeropainikkeet Paina ao. painiketta valitaksesi sitä vastaavan TV-kanavan suoraan. Kanavan numero näkyy kuvaruudulla 4 sekunnin ajan /- painike Siirtyäksesi kanaville 10~99, paina ensin --/- -painiketta. Jos haluat esim. siirtyä kanavalle 23, paina painiketta --/-, jolloin näet kuvaruudulla --. Paina seuraavaksi 2-painiketta, ja 2 sekunnin kuluessa 2-painikkeen painamisesta paina 3-painiketta. Ellet paina 3-painiketta 2 sekunnin kuluessa, valituksi kanavaksi tulee kanava AV-painike Valitse ulkoinen video katsottavaksi. Paina painiketta kerran ohjelman katsomiseksi AV1:ltä (AV SCART täysi Scart) ja AV2:lta (video, audio). 7. CH+/CH- -painike Paina CH+ -painiketta valitaksesi seuraavan TV-kanavan ylenevässä järjestyksessä ja paina CH- -painiketta valitaksesi seuraavan TV-kanavan alenevassa järjestyksessä. Valittu kanavanumero näkyy 4 sekunnin ajan. Kun teksti-tv on päällä, nämä painikkeet vaihtavat seuraavalle tai edelliselle teksti-tv-sivulle. 8. V+/V- -painike Paina V+ tai V- -painiketta äänenvoimakkuuden lisäämiseksi tai vähentämiseksi. Äänenvoimakkuuspalkki näytetään. 9. MUTE (mykistä) -painike Paina tätä painiketta, kun haluat kytkeä äänen hetkellisesti pois päältä. Mykistyskuvake näytetään. Paina uudestaan, kun haluat palauttaa äänen. 10. STATUS (tila) -painike Paina nähdäksesi nykyisen kanavan numeron, järjestelmä. Tilanäyttö näkyy 4 sekunnin ajan. 11. SLEEP (lepoajastus) -painike Vastaanotin kytkeytyy pois päältä (OFF), jos lepoajastimeen valittu aika umpeutuu. Lepoajastimeen voidaan asettaa 10 minuutin välein enintään 120 8

9 minuutin pituinen jakso. 12. RECAL (palautus) -painike Paina sitä ensimmäisen kerran katsoaksesi edellisen ohjelman. Paina sitä toisen kerran palauttaaksesi esiasetetun ohjelman. 13. P.P. -painike TV-kuva voidaan sovittaa vallitseviin valo-olosuhteisiin. Paina toistuvasti valitaksesi halutun asetuksen. Samaa painiketta käytetään TXT (teksti) -tilassa. Soft (pehmeä) Dynamic (dynaaminen) Favourite (suosikki) Standard (vakio) STANDARD, SOFT ja DYNAMIC ovat ominaisuuksien Brightness (kirkkaus), Contrast (kontrasti) ja Colour (väri) esiasetettuja arvoja, kun taas FAVOURITE (suosikki) on käyttäjän viimeksi asettama analoginen asetusarvo. 14. ANALOG (analoginen) -painike Painamalla painiketta ANALOG (analoginen) voit valita kuva- ja ääniasetukset seuraavasti: VOLUME (äänenvoimakkuus) BRIGHTNESS (kirkkaus) CONTRAST (kontrasti) COLOR (väri) SHARPNESS (terävyys) Samaa painiketta käytetään TXT (teksti) -tilassa. 15. MENU (valikko) ja OK-painikkeet Tämä valikko sisältää neljä alivalikkoa, joita käytetään eri kuva- ja ääniparametrien ja eri ajastin- ja säätötoimintojen valitsemisessa. Paina MENU (Valikko) -painiketta jatkuvasti, jolloin seuraavat valikot ilmaantuvat vuorotellen: Picture Menu (Kuvavalikko) Install Menu (Asenna-valikko) Setup Menu (Asetusvalikko) Menu Off (Valikko pois päältä). Sitä käytetään myös alivalikoista päävalikkoon palaamiseen. CH+ ja CH- -näppäimillä valitset eri vaihtoehtoja tietyssä valikossa. V+ ja V- -näppäimillä vaihdat valitun kohdan arvon. OK-näppäimellä pääset alivalikkoon. Samaa painiketta käytetään myös TXT (teksti) -tilassa PICTURE MENU (Kuvavalikko): Kun painat Menu (valikko) -painiketta ensimmäisen kerran, pääset Kuvavalikkoon. 9

10 Kuvavalikossa on seuraavat alivalikot: a) Brightness (Kirkkaus) (64 askelväliä ) b) Contrast (Kontrasti) (64 askelväliä ) c) Colour (Väri) (64 askelväliä ) d) Sharpness (Terävyys) (16 askelväliä) Voit tehdä valintoja CH+ / CH- -painikkeilla. Voit muuttaa kaikkien kohtien arvoja V+ / V- -painikkeilla. Valitun kohdan ohjaustason graafiset ja numeeriset esitykset näkyvät kuvaruudun alaosassa INSTALL MENU (Asennusvalikko): Asennusvalikossa on 4 kohtaa: a) Auto Tune (Automaattinen säätö) b) Manual Tune (Käsin tehtävä säätö) c) Fine Tune (Hienosäätö) d) Store (Tallennus) Voit valita ja muokata näitä kohtia CH+ / CH- -painikkeilla. Käsin tehtävä säätö: Jos valintasi tässä kohdassa on Auto Tune (Automaattinen säätö), voit seuraavaksi painaa OK-painiketta kohdassaauto Tune ja käynnistää automaattisen hakuprosessin. 10

11 Automaattinen säätö etsii automaattisesti kaikilta taajuuksilta saatavana olevat ohjelmaa lähettävät asemat ja tallentaa ne peräkkäin kanavanumeroin numerosta 01 eteenpäin. Toiminnan eteneminen osoitetaan liikkuvalla palkkinäytöllä, taajuuden vaihtumisella ja kanavanumerolla. Voit keskeyttää automaattisen säädön MENU (valikko)- tai POWER (virta) -painikkeella. Aina kun ohjelma tallennetaan, Colour (väri-) -järjestelmä asetetaan AUTO (automaattinen) -tilaan. Äänijärjestelmälle kuuluvuustasot (4,5 / 5,5/ 6,0 / 6,5 MHz) verrataan ja paras taso merkitään ohjelmaan. Myös tarra palautetaan takaisin arvoon Käsin tehtävä säätö: Jos olet vallinnut vaihtoehdon Manual Tune (Käsin tehtävä säätö), ko. toiminto käynnistyy ja näytölle ilmestyy 11

12 Jos painat V+ -painiketta Manual Tune (Käsin tehtävä säätö) -valinnassa, järjestelmä etsii seuraavan käytettävissä olevan kanavan aseman ja pysähtyy vastaanotetun signaalin kohdalle. Jos painat V- -painiketta, toiminto hakee negatiiviseen suuntaan löytääkseen edellisen kanavan. Manual Tune (Käsin tehtävä säätö) -toiminnon aikana järjestelmä tunnistaa vain MENU (valikko) ja POWER (virta) -painikkeet ja ohittaa muut painikkeet. Hienosäätö: Jos olet valinnut Fine Tune (Hienosäätö) -toiminnon, niin painikkeiden V+/V- painaminen suorittaa säätöä eteen-/taaksepäin. Palkki näyttää poikkeaman positiiviseen tai negatiiviseen suuntaan suhteessa tallennettuun säätötietoon. Jos tallennat hienosäätöarvot STORE (Tallennus) -toiminnolla, arvo jää voimaan vaikka sulkisit TV-vastaanottimen. Tallennus: Kun painat OK-painiketta kohdassa Store (Tallennus), toinen alivalikko sisältäen 2 valintakohtaa ilmestyy näytölle. Valintakohdat ovat Program (Kanava) (sen kanavan numero, johon haluat tallentaa viritystiedot) ja Store (Tallennus). Jos valitset kohdan Program (Kanava), voit käyttää painikkeita V+ / V- siirtyäksesi suurempaan tai pienempää suuntaa kanavanumeroissa. Tämän voit tehdä myös valitsemalla haluamasi kanavan suoraan numeropainikkeilla (kaukosäätimen painikkeet 0-9). Kun olet valinnut kohdan Store (Tallenna) ja painanut OK-painiketta, nykyiset säätötiedot sekä AUTO (automaattinen) -väristandardi ja äänistandardi (äänenkantoaallon voimakkuuteen perustuen) tallennetaan siihen kanavanumeroon, jonka syötit kohdassa PROGRAM (kanava) ja tieto OK ilmestyy kohdan Store (Tallenna) viereen SETUP MENU AJASTIN-ALIVALIKKO: Ajastin-alivalikossa on seuraavat kohdat: a) Kellonaika : b) On Timer (ajastin päälle) : c) Off Timer (ajastin pois päältä) : 12

13 d) On Timer Pr Pääset alivalikkoon OK-painikkeella. Käytä V- -painiketta kohdissa (a) - (c), kun haluat vaihtaa tuntimäärää (0-23) ja V+ -painiketta, kun haluat vaihtaa minuuttimäärää (0-59 ). Käytä V- -painiketta kohdassa (d) kun haluat pienentää On Timer -ajastimen kanavanumeroa ja V+ -painiketta kasvattaa ajastimen kanavanumeroa (0-99). On/Off Timer (Ajastin päälle/pois päältä) ja kanavanumeron muuttaminen estyvät, kun TV-vastaanotin on Power on (virta päällä) -tilassa. Nämä asetukset säilyvät kuitenkin, kun TV on valmiustilassa. Auto ShutOff Timer (Ajastimen automaattinen sammutus): Kun etupään IDENT-tunnusta (RF:stä) ei havaita noin 5 minuuttiin, vastaanotin siirtyy valmiustilaan automaattisesti. ALIVALIKON ORGANISOINTI: 13

14 Pr (kanava): Paina V+/V- -painikkeita valitaksesi tietyn kanavan. Label (Tunniste) (AKTIIVINEN VAIN ENGLANNINKIELISENÄ): V+/V- -painikkeilla voit siirtyä sarakkeesta toiseen. Punainen tausta näyttää valitun rivin, kun taas valittu sarake on sininen ja se vilkkuu. Käytä CH- -painiketta, kun haluat käyttää aakkosnumeriisia merkkejä järjestyksessä A - Z,+, -, SPACE (välilyönti) ja 0 9. Kun haluat käyttää niitä käänteisessä järjestyksessä, käytä CH+ -näppäintä. Tällöin tunniste kytkeytyy valittuun kanavaan. Picture (Kuva): Valitse väristandardiksi AUTO, PAL, SECAM, NTSC1(4.43MHz), NTSC2 (3.58MHz) painamalla V+/V- -painikkeita. Valitsemasi standardi kytkeytyy tällöin tiettyyn kanavaan. RF Std (RF-standardi): Valitse RF-standardiksi BG/ DK/I/ MN painamalla V+/V- -painikkeita. Tällöin valitsemasi standardi kytkeytyy tiettyyn kanavaan. Skip (Ohita): Ohita tai ole ohittamatta tietty kanava V+/V- -painikkeilla. Voit edelleenkin käyttää suoria numeropainikkeita, kun haluat siirtyä ohitetuille kanaville. TOIMINTO-ALIVALIKON: Jos valitset kohdan Function (Toiminto) ja painat OK-painiketta, Function (toiminto) -alivalikko ilmestyy näytölle. Voit valita haluamasi kohdan CH+/CH- -painikkeilla. Asetuksen vaihtamisessa käytät V+/V- -painikkeita. Jos vaihdat kohdan lock (lukko) arvon arvosta No (Ei) arvoon Yes (Kyllä), näytölle ilmestyy lock menu (lukkovalikko). Tässä tilassa voit kirjoittaa kolmen numeron yhdistelmän ja tallentaa sen lukitusnumerona. Kun TV seuraavan kerran kytketään päälle, 14

15 käyttäjän on annettava em. lukitusnumero voidakseen käyttää TV-toimintoa. Lisäksi on kätevää, kun käyttäjä käyttää P.P. -toimintoa, jos sattuu unohtamaan lukitusnumeron. KIELI-ALIVALIKKO: Jos olet valinnut koontivaihtoehdon LANGUAGE (kieli), näytölle ilmestyy Language menu (kielivalikko). Kielivalikossa on seuraavat 12 kohtaa: ENGLISH (Englanti), FRENCH (Ranska), GERMAN (Saksa), ITALIAN (Italia), DANISH (Tanska), SWEDISH (Ruotsi), NORWEGIAN (Norja), SPANISH (Espanja), PORTUGUESE (Portugali), DUTCH (Hollanti), FINNISH (Suomi), GREEK (Kreikka). Voit valita yhden kielistä CH+/CH- -painikkeilla. TELETEXT (Teksti-TV) -tila 1. TV/TXT -painike Paina TV/TXT-painiketta muuttaaksesi katselutila TV-tilasta Teksti-TV-tilaan, jos paikalliset TV-asemat lähettävät teksti-tv-lähetyksiä. 2 STOP (pysäytä) -painike Tämä on vaihtotoimintopainike, joka pysäyttää nykyisen sivun haun estäen teksti-tv-päivityksen. Voit vapauttaa STOP-tilan pyytämällä 3 numeroista sivunumeroa 15

16 uudestaan. 3. REVEAL (Näytä) -painike Tämä on vaihtotoimintopainike, jolla saat esiin piilotetut merkit. 4. ZOOM (Zoomaus) -painike Tällä painikkeella kasvatat merkkien kokoa ja näytät puolet teksti-tv-sivusta. Kukin painallus näyttää yläosan - tornin - normaalin sivun. 5. Mix (Sekoita) -painike Tämä on vaihtotoimintopainike, joka näyttää TV-kuvan ja teksti-tv:n yhdessä tai vain teksti-tv:n. 6. SUBCODE (Alikoodi) -painike Tämä painikkeen painalluksella pääset syöttämään 4 numeroisia alikoodeja nykyiselle sivulle. Jos et syötä seuraavaa numeroa 5 sekunnin sisällä, järjestelmä palauttaa edellisen sivunumeron ja näyttää sivun kuvaruudulla. 7. Index (Hakemisto) -painike Tämän painikkeen painaminen näyttää hakemistosivun. 8. OK/ P.P. /ANALOG (Analoginen) ja P.S. -painike sis. Color key (väriavain) -painikkeen Näitä neljää väripainiketta käytettäessä voit teksti-tv-tilassa nopeasti siirtyä ennalta kaapattuun teksti-tv-sivuun. 9. CH+/CH- -painikkeet CH+/CH- -painikkeita voit käyttää teksti-tv-tilassa siirtyäksesi ylös/alas sivuilla. 10. CANCEL (Peruuta) -painike Tämä on vaihtotoimintopainike, joka näyttää viimeisimmän TV-kuvan nykyiseltä teksti-tv-sivulta tai toisin päin. DVD-soittimen toiminta DVD-tilan toimintopainikkeet 0. DVD-tila-painike Paina DVD-tila-painiketta, jolloin punainen merkkivalo ilmoittaa, että kaukosäädin on vaihdettu DVD-tilaan. Kaukosäädin on DVD-tilaa varten. Kun DVD-tilapainikkeen punainen valo syttyy 16

17 DVD-painiketta painettaessa. 1. OPEN/CLOSE (Avaa/Sulje) -painike Tätä painiketta käytetään ohjaamaan levyjen sisään asettamista ja poisottoa. Kelkka menee sisään, kun painat painiketta, ja se tulee ulos, kun painat sitä toistamiseen numerot ja --/- painikkeet "0-9" "--/-" ovat numeropainikkeet kanavien valintaa varten. 3. ZOOM (Zoomaus) -painike Tällä toiminnolla voit katsoa suurennettua kuvaa ja laajempaa katselualuetta helposti. 4. REPEAT (Toista) -painike Kun painat tätä painiketta, voit toistaa kappaleen, otsikon tai koko ohjelman. 5. TITLE (Otsikko) -painike Kun painat tätä painiketta, soitin pysähtyy ja palaa levyn otsikkovalikkoon. 6. PROGRAM (Ohjelmoi) -painike Voit näyttää omaa ohjelmointiasi tätä painiketta painamalla. 7. ANGLE (Kuvakulma) -painike Kun näytettävä levy sisältää monikulmaisen videovirtaa, sen sisältämää kuvamateriaalia voi katsella muuttamalla kuvakulmia mieleisekseen. 8. A-B -painike Voit toistaa tietyn kappaleen toiston kohdasta A kohtaan B painamalla tätä painiketta kohdan A asettamiseksi ja painamalla sitä uudelleen kohdan B asettamiseksi. 9. FAST FORWARD (Pikakelaus eteenpäin) ja BACKWARD (Pikakelaus taaksepäin) -painikkeet Kun painat tätä painiketta, voit katsoa suosikkielokuvasi pikakelauksella eteenpäin tai taaksepäin 2, 4, 8, 16 ja 32 kertaa normaalinopeutta nopeampana. 10. PLAY (Toista) -painike Laite aloittaa toiston, kun painat tätä painiketta kerran. 11. PREVIOUS (Edellinen)- ja NEXT (Seuraava) -painikkeet Toiston aikana voit painaa vastaavaa painiketta siirtyäksesi seuraavaan tai edelliseen musiikkikappaleeseen tai seuraavalle tai edelliselle kanavalle. 12. PAUSE (Keskeytä) -painike 17

18 Toisto keskeytyy, kun painat tätä näppäintä kerran. Kun painat sitä toistamiseen, toisto jatkuu. 13. STOP (Pysäytä) -painike Näyttö lopetetaan, kun painat painiketta. Kun painat Toisto-painiketta tällä kertaa, toisto jatkuu keskeytetystä kohdasta. Järjestelmä peruuttaa jatkuvan näyttötoiminnon, kun painat tätä painiketta kahdesti peräkkäin. 14. SLOW (Hidastus) -painike Tämä painike käynnistää toiston, joka on 1/2, 1/4, 1/8 tai 1/16 normaali nopeudesta. 15. L/R -painike Paina "L/R"-painiketta, kun haluat vaihtaa audiokanavalta toiselle, jolloin sinulle tarjoutuu useita vaihtoehtoja. 16. SETUP (Asetus) -painike Tällä painikkeella asetat DVD:n sisäisiä toimintovalikoita. 17. DIRECTION (UP,DOWN,LEFT,RIGHT) (SUUNTA: Ylös, alas, vasemmalle, oikealle) -painike Paina näitä painikkeita, kun haluat valita valikon alivalikoita. 18. ENTER (Suorita) -painike Kun olet valinnut toiminnon, käytä tätä painiketta määrittääksesi toiminnon tai näytön. 19. LANGU (LANGUAGE) (Kieli) -painike Painamalla "LANGU"-painiketta voit vaihtaa eri DVD-levylle sisään rakennettujen kielten välillä. 20. MENU (Valikko) -painike Kun toistat DVD-levyjä, on mahdollista, että jotkut levyt sisältävät otsikkovalikkoja tai kappalevalikkoja. Paina (MENU) painiketta, jotta voit ottaa tämän ominaisuuden käyttöön. TV-kuvaruutu näyttää valikkokuvan, jolloin voit käyttää nuolipainiketta selaamiseen. Vahvista valinta painamalla (PLAY) -painiketta. Vaihtoehtoisesti voit käyttää numeropainikkeita valinnan suorittamiseen. 21. CLEAR (Tyhjennä) -painike Tyhjennä-painike on saatavana vain joissain malleissa. Vaihtoehtoisesti voit paina 18

19 CLEAR-painiketta kirjanmerkin tyhjentämiseksi. 22. DISPLAY (Näyttö) -painike Voit painaa tätä painiketta ohjaamaan DVD-tietojen näyttöä. 23. SUB-T (SUB TITLE) (Tekstityskieli) -painike Tällä painikkeella voit vuorotella DVD-levylle sisään rakennettujen eri kieliversioiden tekstitysten kesken. 24. VAIHE-näppäin Tämä painike on tarkoitettu käytettäväksi, kun käytössä on DVD-levyn kuva-kuvalta askeltoiminto. Pääset tähän tilaan painamalla askelpainiketta. Kun painat (STEP)-painiketta toistamiseen, siirryt joka painalluksella kuvasta seuraavaan kuvaan. Perustoiminta 1. Paina kaukosäätimen "DVD/TV"-painiketta DVD-soittimen käynnistämiseksi. 2. Kun painat kaukosäätimen "DVD"-tilapainiketta, punainen valo syttyy. Kaukosäädin siirtyy tällöin DVD-tilaan ja erää TV- ja teksti-tv-painikkeet lakkaavat toimimasta, ja DVD-painikkeet käynnistyvät. 3. Paina itse soittimen tai kaukosäätimen Open/Close (Avaa/Sulje) -painiketta ja laita levy sisään levykelkan tultua esille. 4. Kun painat Open/Close (Avaa/Sulje) -painiketta levykelkka painuu sisään ja DVD-soitin käynnistää toiston. DVD-valikon toiminta 1. Paina suunta- tai numeropainikkeita vastaavan alaotsikon valitsemiseksi. 2. Paina ENTER-painiketta. Paina STOP (Pysäytä) -painiketta toiston lopettamiseksi. Paina Stop (Pysäytä) -painiketta kerran toiston lopettamiseksi. Kun painat PLAY (Toista) -painiketta, toisto jatkuu pysäytyskohdasta. Avaa levykelkka tai paina STOP (Pysäytä) -painiketta kahdesti, jolloin jatkuva toisto peruuntuu. Kuvaruutunäyttö Kun DVD-soitin toistaa eri levyä, paina DISPLAY (Näyttö) -painiketta toistuvasti, jolloin kuvaruutunäyttö on seuraava: DVD-levy: Kun painat tätä painiketta ensimmäisen kerran, järjestelmä näyttää kappaleen kuluneen ajan. Kun painat sitä toisen kerran, järjestelmä näyttää OSD-tiedot, otsikon, kulman. jne. VCD tai SVCD: Kun painat painiketta, se näyttää kappaleen toistoajan, raitanumeron, PBC- ja muut tiedot. Valitse Title (Otsikko) 1. Kun painat TITLE (Otsikko) -painiketta, toisto pysähtyy ja järjestelmä palautuu levyn 19

20 alaotsikkovalikkoon. 2. Paina suunta- tai numeropainikkeita haluamasi alaotsikon valitsemiseksi. 3. Mene kappalevalikkoon painamalla ENTER-painiketta. (Jos painat numeropainiketta toisessa vaiheessa, siirry kappalevalikkoon painamatta ENTER-painiketta.) HUOMAUTUS: Otsikkopainikkeet toimivat vain silloin, kun DVD-soitin toistaa DVD-levyä. Valitse Valikko 1. Kun painat LIST (Luettelo) -painiketta, toisto pysähtyy ja järjestelmä palaa levyn kappalevalikkoon. Voit siirtyä kappalevalikkoon myös valitsemalla alaotsikon. 2. Paina suunta- tai numeropainikkeita kappaleen valitsemiseksi. 3. Paina ENTER-painiketta, (Jos painat numeropainikkeita toisen vaiheen aikana, toisto tapahtuu ilman ENTER-painikkeen painamista.) DVD-soitin toistaa valitsemasi alaotsikon ja kappaleen mukaisesti. Juurihakemistoon palaaminen Kun painat MENU (Valikko) -painiketta jatkuvasti DVD-levyn toiston aikana, pääset suoraan juurihakemistovalikkoon toistamaan monia hakemistovalikkoja sisältäviä levyjä. Palaa suosikkiotsikkoon ja -kappaleeseen toiston aikana Palautustoiminnolla voit aloittaa toiston, mistä kohdasta tahansa. 1. Kun painat TITLE (Otsikko) -painiketta, näytöllä näkyy "TITLE_/_ CHAPTER/" (Otsikko/Kappale) 2. Voit valita suosikkiotsikon tai -kappaleen painamalla vastaavaa numeropainiketta. 3. Paina ENTER-painiketta, DVD-soitin aloittaa toiston valitsemastasi otsikosta ja kappaleesta. HUOMAUTUS: Tämä toiminto on käytössä vain DVD-levyjä toistettaessa. Pikaselaus 1. Aina kun painat painiketta, F.FWD (pikakelaus eteenpäin) -toiminto etenee seuraavasti: F.FWD 2: toisto tapahtuu 2 kertaa normaalia suuremmalla nopeudella; F.FWD 4: toisto tapahtuu 4 kertaa normaalia suuremmalla nopeudella; F.FWD 8: toisto tapahtuu 8 kertaa normaalia suuremmalla nopeudella; F.FWD 16: toisto tapahtuu 16 kertaa normaalia suuremmalla nopeudella; F.FWD 32: toisto tapahtuu 32 kertaa normaalia suuremmalla nopeudella; paluu normaaliin toistoon 2. Aina kun painat painiketta, F.BWD (pikakelaus taaksepäin) toiminto etenee seuraavasti: F.BWD 2: F.BWD (pikakelaus taaksepäin) -toiminto tapahtuu 2 kertaa normaalia suuremmalla nopeudella; F.BWD 4: F.BWD (pikakelaus taaksepäin) -toiminto tapahtuu 4 kertaa normaalia suuremmalla nopeudella; F.BWD 8: F.BWD (pikakelaus taaksepäin) -toiminto tapahtuu 8 kertaa normaalia suuremmalla nopeudella; 20

21 F.BWD 16: F.BWD (pikakelaus taaksepäin) -toiminto tapahtuu 16 kertaa normaalia suuremmalla nopeudella; F.BWD 32: F.BWD (pikakelaus taaksepäin) -toiminto tapahtuu 32 kertaa normaalia suuremmalla nopeudella; paluu normaaliin nopeuteen. Hidastoisto Kun painat SLOW (Hidastus) -painiketta toiston aikana, SLOW BROWSE (hidastettu selaus) -toiminto etenee seuraavasti: SLOW PLAY 1/2, toisto tapahtuu 1/2 nopeudella verrattuna normaaliin nopeuteen; SLOW PLAY 1/4, toisto tapahtuu 1/4 nopeudella verrattuna normaaliin nopeuteen; SLOW PLAY 1/8, toisto tapahtuu 1/8 nopeudella verrattuna normaaliin nopeuteen; SLOW PLAY 1/16, toisto tapahtuu 1/16 nopeudella verrattuna normaaliin nopeuteen; paluu normaaliin nopeuteen. Ohitustoiminto Kun levyn toisto on meneillään, paina (, ) PREVIOUS (NEXT) (Edellinen, Seuraava) -painiketta, jolloin laite toistaa edellisen (seuraavan) ohjelman. Toistuva toisto Toistaa alaotsikon, kappaleen ja raidan Kun kyse on DVD-levystä, paina REPEAT (Toistuva toisto) -painiketta, jolloin näytölle ilmestyvät vuorollaan Chapter (Kappale), Title (Otsikko) ja All (Kaikki); Kun kyse on DVD-levystä, paina REPEAT (Toistuva toisto) -painiketta, jolloin näytölle ilmestyvät vuorollaan Chapter (Kappale), Title (Otsikko) ja All (Kaikki); Tietyn segmentin toistuva toisto 1. Paina A-B-painiketta toiston aikana sen aloituskohdan (A) kohdalla, jonka haluat toista toistuvasti. 2. Paina A-B-painiketta toiston aikana segmentin lopetuskohdan (B) kohdalla, jonka haluat toistaa toistuvasti. 3. Järjestelmä palaa DVD-levyn toistossa kohtaan A ja aloittaa valitun segmentin (A-B) toistuvan toiston. 4. Kun painat A-B-painiketta uudelleen, DVD-soitin palaa normaalitoistoon. Kuvan zoomaus ZOOM-toiminto Voit käyttää tätä toimintoa suurentaaksesi kuvaa ja nauttiaksesi suuremmasta katselualueesta. Kun painat toiston aikana ZOOM (Zoomaus) -painiketta, zoomausvoimakkuus vaihtuu seuraavasti: ZOOM x2, kuva suurentuu 2-kertaiseksi; ZOOM x3, kuva suurentuu 3-kertaiseksi; ZOOM x4, kuva suurentuu 4-kertaiseksi; Huomautus: Tämä toiminto ei ole käytettävissä CD- tai MP3-tallenteita toistettaessa. OHJELMATOISTO 21

KANNETTAVA DVD KÄYTTÖOHJE MTW-756 TWIN NB

KANNETTAVA DVD KÄYTTÖOHJE MTW-756 TWIN NB KÄYTTÖOHJE MTW-756 TWIN NB KANNETTAVA DVD www.facebook.com/denverelectronics Ennen tämän laitteen kytkemistä, käyttöä tai säätämistä, lue tämä käyttöohje huolellisesti ja kokonaan. Säätimet Päälaite 8

Lisätiedot

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi.

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi. 1. Toimintovalitsin : Valinta radion tai CD-soittimen välillä 2. Taajuusaluevalitsin : FM/FM ST-alueiden valinta 3. FM antenni : Saadaksesi parhaan mahdollisen vastaanoton vedä tämä ulos 4. CD kansi :

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

DVB-T SCARTxx. Maanpäällisten lähetysten digitaalinen vastaanotin. Maanpäällisten lähetysten König SCARTxx vastaanottimen asennus- ja käyttöohje

DVB-T SCARTxx. Maanpäällisten lähetysten digitaalinen vastaanotin. Maanpäällisten lähetysten König SCARTxx vastaanottimen asennus- ja käyttöohje DVB-T SCARTxx Maanpäällisten lähetysten digitaalinen vastaanotin Maanpäällisten lähetysten König SCARTxx vastaanottimen asennus- ja käyttöohje LUE ENSIN SEURAAVAT OHJEET! Tämän käyttöohjeen avulla voit

Lisätiedot

MCA-171 www.denver-electronics.com

MCA-171 www.denver-electronics.com INSTRUCTION MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING SUOMALAISET KAYTTOOHJEET MANUALE DI INSTRUZIONE MANUAL DE INSTRUCÕES MANUAL DE INSTRUCCIONES MCA-171 www.denver-electronics.com

Lisätiedot

TÄRKEÄÄ LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. KÄYTTÖOHJE DVH-7783

TÄRKEÄÄ LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. KÄYTTÖOHJE DVH-7783 TÄRKEÄÄ LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. KÄYTTÖOHJE DVH-7783 CLASS 1 LASER PRODUCT VAROITUS: Tämä symboli ilmaisee laitteen olevan luokan 1 lasertuote. Älä avaa kantta,

Lisätiedot

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE 1 (9) KREATEL IPTV-STB 1510 Mikä IPTV-boksi on? Pystyäksesi katsomaan normaalilla TV-vastaanottimellasi digitaalisia -lähetyksiä, tarvitset IPTV-boksin, joka muuntaa laajakaistaverkossa välitettävän digitaalisesti

Lisätiedot

SRP5002_MA190508_v6.qxd:125254c4_SRU5110_86 19/05/08 18:34 Página62

SRP5002_MA190508_v6.qxd:125254c4_SRU5110_86 19/05/08 18:34 Página62 SRP500_MA190508_v6.qxd:155c_SRU5110_86 19/05/08 18: Página6 Sisällysluettelo 1 Kaukosäädin 6 Kaukosäätimen asentaminen 6-6.1 Paristojen asettaminen paikalleen 6. Kaukosäätimen testaaminen 6. Kaukosäätimen

Lisätiedot

Käyttöohje. Painikkeet:

Käyttöohje. Painikkeet: Käyttöohje Painikkeet: 1. PLAY: Päällä/pois päältä Toisto/Pysäytys 2. M: Valinta/Vahvistus 3. ON/OFF: Virtapainike soittimen päällä 4 Vol+: Äänenvoimakkuuden lisäys 5 Vol-: Äänenvoimakkuuden vähennys :

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein.

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A. Huomaa 1) Sammuta virta, kun et käytä laitetta.

Lisätiedot

NICEVIEW DVD6002 AUTOSOITIN DIVX/XVID/DVD/MP3/CD/FM/USB KÄYTTÖOHJE

NICEVIEW DVD6002 AUTOSOITIN DIVX/XVID/DVD/MP3/CD/FM/USB KÄYTTÖOHJE NICEVIEW DVD6002 AUTOSOITIN DIVX/XVID/DVD/MP3/CD/FM/USB KÄYTTÖOHJE 2 SISÄLLYSLUETTELO Perusominaisuudet...3 Etupaneelin irrotus laitteesta...4 Etupaneelin liittäminen laitteeseen...5 1. Perustoiminnot...7

Lisätiedot

CLASS 1 LASER PRODUCT

CLASS 1 LASER PRODUCT DVU-7782MK2 CLASS 1 LASER PRODUCT VAROITUS: Tämä symboli ilmaisee laitteen olevan luokan 1 lasertuote. Älä avaa kantta, äläkä katso lasersäteeseen. Älä koskaan koske laserlinssiin lokeron sisällä. R R

Lisätiedot

70G 书 纸 105*148mm. Digitaalitelevisiovastaanottimen käyttöohje DVBT-41

70G 书 纸 105*148mm. Digitaalitelevisiovastaanottimen käyttöohje DVBT-41 70G 书 纸 105*148mm Digitaalitelevisiovastaanottimen käyttöohje DVBT-41 Remote control unit 1 1. MUTE: Kytkee äänen päälle/pois. 2. : Palautuu edelliselle valitulle kanavalle 3. TV MODE: Vaihtaa PAL/NTSC

Lisätiedot

Pikaopas. Mukanatoimitetut laitteet. Tallennettavat levyt LX7500R. Suomi

Pikaopas. Mukanatoimitetut laitteet. Tallennettavat levyt LX7500R. Suomi LX7500R Mukanatoimitetut laitteet 1 1 1 1 Pikaopas Suomi 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 Tallentavan DVD-laitteesi mukana toimitetaan 1 2 etu-, 1 keski- ja 2 takakaiutinta 2 1 subwooferi 3 6 kaiutinkaapelia

Lisätiedot

VIP1910 Kytkentäohje

VIP1910 Kytkentäohje VIP1910 Kytkentäohje Pakkauksen sisältö: Digisovitin, kaukosäädin, ethernet-kaapeli, verkkoadapteri sekä scart-kaapeli. Kun virta on kytketty laitteeseen, syttyy etupuolelle vihreä valo. Laitteen vastaanottaessa

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b Stereo TV Käyttöohje 83042130 MC2b Valmistettu Dolby Laboratories Licensing Corporation:in luvalla. "Dolby" ja kaksois-d symboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporation:in rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Käyttöohje KANNETTAVA 7 TFT LCD VÄRITELEVISIO

Käyttöohje KANNETTAVA 7 TFT LCD VÄRITELEVISIO Käyttöohje KANNETTAVA 7 TFT LCD VÄRITELEVISIO Hyvä asiakas: - Kiitos tämän tuotteen valinnasta. - Jotta saisit laitteesta parhaan mahdollisen hyödyn, lue käyttöohjeet ennen kytkentöjä, käyttöä ja säätämistä.

Lisätiedot

Sisältö. Johdanto. Liitännät. Perustoiminnot. Edistyneet ominaisuudet. Muut. Ominaisuudet Etu- ja takapaneelien kuvat Kaukosäädin.

Sisältö. Johdanto. Liitännät. Perustoiminnot. Edistyneet ominaisuudet. Muut. Ominaisuudet Etu- ja takapaneelien kuvat Kaukosäädin. DVD-7742 Käyttöohje TÄRKEÄÄ Tutustu tähän käyttöohjeeseen perusteellisesti ennen kuin käynnistät DVD-soittimen. Säilytä tämä käyttöohje saatavilla myöhempää käyttöä varten. Sisältö Johdanto Ominaisuudet

Lisätiedot

DENVER DFT-507. www.denver-electronics.com

DENVER DFT-507. www.denver-electronics.com DENVER DFT-507 www.denver-electronics.com 1. Turvallisuusohjeet käyttäjälle Käytä tälle laitteelle määritettyä jännitettä. Jos jännitealue ylitetään, tuloksena voi olla vaurio tai toimintavika. 8. Yleiset

Lisätiedot

8. Vian etsintä. Sisällysluettelo. Tarkasta seuraavat asiat ennen kuin oletat televisiossa olevan jotakin vikaa:

8. Vian etsintä. Sisällysluettelo. Tarkasta seuraavat asiat ennen kuin oletat televisiossa olevan jotakin vikaa: 8. Vian etsintä Sisällysluettelo Tarkasta seuraavat asiat ennen kuin oletat televisiossa olevan jotakin vikaa: Vika Ei kuvaa ja ääntä Ei kuvaa Ei ääntä Heikko vastaanotto Pimeä tai himmeä kuva Epäselvä

Lisätiedot

DIGITAALINEN TALLENTAVA SOITIN MP-122/222/522/1022 KÄYTTÖOHJE

DIGITAALINEN TALLENTAVA SOITIN MP-122/222/522/1022 KÄYTTÖOHJE DIGITAALINEN TALLENTAVA SOITIN MP-122/222/522/1022 KÄYTTÖOHJE 1: SÄÄTIMET S1. LCD S2. REW / haku ylös / MENU / FF /haku alas S3. Äänenvoimakkuuden lasku - S4. Äänenvoimakkuuden nosto + S5. Virta päälle

Lisätiedot

Paristot Kytke laite täysin pois päältä. Avaa paristokansi ja aseta sisään 8 kpl UM- 2/ C -paristoa. Varmista, että +/- merkinnät vastaavat toisiaan.

Paristot Kytke laite täysin pois päältä. Avaa paristokansi ja aseta sisään 8 kpl UM- 2/ C -paristoa. Varmista, että +/- merkinnät vastaavat toisiaan. 1. Toimintovalitsin CD-TAPE(OFF)/RADIO 2. Taajuusaluevalitsin - AM/FM/FM 3. FM antenni 4. CD pesä 5. Virityspyörä 6. BASS BOOST painike 7. CD hyppy/etsi eteen 8. CD hyppy/etsi taakse 9. CD ohjelmointi

Lisätiedot

Ominaisuudet. Sisältö. Yleiset ominaisuudet

Ominaisuudet. Sisältö. Yleiset ominaisuudet Sisältö Ominaisuudet... 36 Yleiset ominaisuudet... 36 Turvallisuustiedot... 37 Merkit levyillä... 37 Levyjen käsittely... 37 Puhdistaminen... 37 Lisenssitiedot... 37 Miten katsotaan DVD-levyä... 37 DVD-Ohjauspaneelin

Lisätiedot

Riistakameran käyttöohje

Riistakameran käyttöohje Riistakameran käyttöohje Sisällysluettelo I. Pikakäyttöönotto... 2 1. Etupaneeli... 2 2. Alaosa ja virtakytkin... 3 Automaattinen infrapunakuvaustila... 3 Testitila... 3 Liitännät... 3 3. Patterin asettaminen...

Lisätiedot

TVD-1403 AC/DC. 14 (37 cm) VÄRITELEVISIO DVD SOITTIMELLA KÄYTTÖOHJE

TVD-1403 AC/DC. 14 (37 cm) VÄRITELEVISIO DVD SOITTIMELLA KÄYTTÖOHJE TVD-1403 AC/DC 14 (37 cm) VÄRITELEVISIO DVD SOITTIMELLA KÄYTTÖOHJE VAROITUS: SÄHKÖISKUVAARAN VÄLTTÄMISEKSI ÄLÄ POISTA KUORTA (TAI TAUSTAA). EI KÄYTTÄJÄLLE TARKOITETTUJA OSIA SISÄLLÄ. HUOLTO ON TEHTÄVÄ

Lisätiedot

Käyttäjän Pikaohje. CCTV Videovalvonta

Käyttäjän Pikaohje. CCTV Videovalvonta Käyttäjän Pikaohje CCTV Videovalvonta Tallenteiden haku 1.Aikahaku 1. Aloittaaksesi tallenteiden haun, paina näppäintä, jolloin aikahaun valikko tulee näkyviin, kuten alla. 2. Käytä vasen/oikea näppäimiä

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

KANNETTAVA DVD KÄYTTÖOHJE MTW-982 TWIN PDVD-16309P2 ENGLISH MANUAL 主 机 MTK-1389QE 副 机 MST-702 不 带 红 外 功 能 不 带 电 池 模 拟 屏

KANNETTAVA DVD KÄYTTÖOHJE MTW-982 TWIN PDVD-16309P2 ENGLISH MANUAL 主 机 MTK-1389QE 副 机 MST-702 不 带 红 外 功 能 不 带 电 池 模 拟 屏 PDVD-16309P2 ENGLISH MANUAL 主 机 MTK-1389QE 副 机 MST-702 不 带 红 外 功 能 不 带 电 池 模 拟 屏 KÄYTTÖOHJE MTW-982 TWIN KANNETTAVA DVD www.facebook.com/denverelectronics Ennen tämän laitteen kytkemistä, käyttöä tai säätämistä,

Lisätiedot

Versio: 1.0. Käyttöopas DAB+/FM-radio

Versio: 1.0. Käyttöopas DAB+/FM-radio Versio: 1.0 Käyttöopas DAB+/FM-radio Tuotteen yleiskatsaus 1. Valmius/tila Painamalla voit vaihdella FM- ja DAB-tilan välillä toimintatilassa, painamalla ja pitämällä siirryt valmiustilaan. 2. Skannaa

Lisätiedot

Soittimesi tukee MMC/SD/SDHC-kortteja. Mini-SD- ja Micro-SD-kortteja varten tarvitset SDsovittimen.

Soittimesi tukee MMC/SD/SDHC-kortteja. Mini-SD- ja Micro-SD-kortteja varten tarvitset SDsovittimen. MP3-soitin korttilukijalla KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. SOITIN KUVA YLHÄÄLTÄ Korttipaikka TUETUT MUISTIKORTTITYYPIT Soittimesi tukee MMC/SD/SDHC-kortteja. Mini-SD- ja Micro-SD-kortteja

Lisätiedot

Suomi 1 DENVER DFT 506. 5 tuuman (12,7 cm) TFT-LCD väri TV-monitori 255 muistipaikalla ja kaukosäätimellä

Suomi 1 DENVER DFT 506. 5 tuuman (12,7 cm) TFT-LCD väri TV-monitori 255 muistipaikalla ja kaukosäätimellä Suomi 1 DENVER DFT 506 5 tuuman (12,7 cm) TFT-LCD väri TV-monitori 255 muistipaikalla ja kaukosäätimellä Suomi 2 TOIMINNOT JA SÄÄTIMET 1. KAUKOSÄÄTIMEN SIGNAALIN SENSORI 2. A/V IN JAKKI 3. VIRTA MERKKIVALO

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Pro-Ject Tuner Box S

KÄYTTÖOHJE. Pro-Ject Tuner Box S KÄYTTÖOHJE Pro-Ject Tuner Box S Hyvä musiikinystävä, Onnittelut PRO-JECT-ULA-virittimen hankkimisesta. Lue huolellisesti tämä ohje, jotta kytket laitteen oikein ja saat siten parhaan mahdollisen äänenlaadun.

Lisätiedot

DVD / MP3 / CD -SOITIN DVD-436 KÄYTTÖOHJEET

DVD / MP3 / CD -SOITIN DVD-436 KÄYTTÖOHJEET DVD / MP3 / CD -SOITIN DVD-436 KÄYTTÖOHJEET 1 LUE OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Välttyäksesi tulipalo- tai sähköiskuvaaralta, älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle.

Lisätiedot

DENVER TCD-55 SUOMALAISET KÄYTTÖOHJEET

DENVER TCD-55 SUOMALAISET KÄYTTÖOHJEET DENVER TCD-55 SUOMALAISET KÄYTTÖOHJEET 1. Äänenvoimakkuus 2. Toiminnonvalitsin (RADIO-TAPE-CD) 3. CD play/pause 4. CD hyppy/haku taaksepäin 5. CD hyppy/haku eteenpäin 6. CD stop 7. Kuulokkeet nostaa väkivivulla

Lisätiedot

15 LCD TV / DVD-yhdistelmä TFD-1503 KÄYTTÖOHJE

15 LCD TV / DVD-yhdistelmä TFD-1503 KÄYTTÖOHJE 15 LCD TV / DVD-yhdistelmä TFD-1503 KÄYTTÖOHJE Tärkeitä turvaohjeita Ennen kuin käytät laitetta, lue ohjeet huolellisesti ja säilytä tämä käyttöohje. Lue varoitukset, suositukset ja ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

Väri-TV. Käyttöohje. Mallinumero S14C4NT S20C4NT S21C6NT

Väri-TV. Käyttöohje. Mallinumero S14C4NT S20C4NT S21C6NT Väri-TV Käyttöohje Mallinumero S14C4NT S20C4NT S21C6NT Sisältö Tärkeitä turvallisuusohjeita 1 Ennen käytön aloittamista 2 Ulkopuolisen laitteen kytkeminen 3 Säätimien nimet 5 Päivittäinen käyttö 6 Valikot

Lisätiedot

BeoSound Opaskirja

BeoSound Opaskirja BeoSound 3000 Opaskirja BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Opaskirjan sisältö 3 Bang & Olufsen -tuotteen käytön oppiminen on helppoa kahden opaskirjan avulla. Opaskirja Ohjekirja Opaskirjassa

Lisätiedot

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin.

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. MEDIA ER KOTELO CMP-MOB10 CMP-MOB30 OHJEET SUOMI Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. 1. Pakkauksen sisältö 1 Media player kotelo Kantolaukku Kaukosäädin Verkkomuuntaja

Lisätiedot

Maxivision Go käyttöliittymän ohje

Maxivision Go käyttöliittymän ohje Maxivision Go käyttöliittymän ohje Rekisteröityminen käyttöliittymään Käynnistyessään Viihdeboksi kysyy Maxivision tunnuksia. Nämä ovat samat tunnukset joilla kirjaudut my.maxivision.fi sivustolle. Syötä

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säästä se. Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje DPF-427

Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säästä se. Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje DPF-427 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säästä se. Digitaalinen valokuvakehys Käyttöohje DPF-427 1 Ohjeita luonnon suojelulle Älä hävitä tätä tuotetta normaalien talon roskien

Lisätiedot

DVD-7748 BLACK Käyttöohje TÄRKEÄÄ

DVD-7748 BLACK Käyttöohje TÄRKEÄÄ DVD-7748 BLACK Käyttöohje TÄRKEÄÄ Tutustu tähän käyttöohjeeseen perusteellisesti ennen kuin käynnistät DVD-soittimen. Säilytä käyttöohje saatavilla myöhempää käyttöä varten. SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet...2-3

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01 Ulkoasu 3 2 1 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike FIN 01 13 4.Micro-USB-portti 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Akun virtakytkin 6.Sivu ylös -painike 7.Virtapainike 8.OK-painike 9.Sivu alas -painike

Lisätiedot

DVP 01C. In Car Video. Käyttöohje

DVP 01C. In Car Video. Käyttöohje DVP 01C In Car Video Käyttöohje 30 1 29 28 2 7 21 24 23 18 15 19 26 14 27 8 31 32 33 34 35 36 Pin 1 +VCC (IR) 2 IR-data 3 Ground (IR signal and cable remote control) 4 Signal (cable remote control) Pin

Lisätiedot

Digitaalinen valokuvakehys

Digitaalinen valokuvakehys DENVER DPF 547 Käyttöohje Digitaalinen valokuvakehys VAROITUS Virtajohdon/pistokkeen on oltava helposti käytettävissä/irrotettavissa. 1 Johdanto Onnittelut digitaalisen valokuvakehyksen ostamisesta. Lue

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

Automaattinen pysäytys Kun kasetti on toistettu tai nauhoitettu loppuun, se pysähtyy automaattisesti.

Automaattinen pysäytys Kun kasetti on toistettu tai nauhoitettu loppuun, se pysähtyy automaattisesti. 1. Toimintovalitsin: CD/kasetti (OFF)/RADIO 2. Taajuusaluevalitsin: FM/FM ST-alueiden valinta. 3. FM antenni: Saat parhaan mahdollisen vastaanoton vetämällä antennin ulos. 4. CD-soittimen luukku: Aseta

Lisätiedot

Pikakäyttöohje. Turvallinen käyttö riippuu altistumisajasta ja äänenvoimakkuuden tasosta.

Pikakäyttöohje. Turvallinen käyttö riippuu altistumisajasta ja äänenvoimakkuuden tasosta. Pikakäyttöohje Onnittelut uuden DENVER MPG-4022NRC soittimen hankinnastas. VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat äänenvoimakkuutta. Turvallinen käyttö riippuu altistumisajasta ja äänenvoimakkuuden

Lisätiedot

"PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas

PLEXTALK Pocket -verkkosoittimen pikaopas "PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas PLEXTALK Pocketin asetukset 1. Käännä PLEXTALK Pocket ympäri. Varmista, että kaksi pientä uloketta ovat ylhäällä. Paina PLEXTALK Pocketin pohjassa olevaa suorakulmaista

Lisätiedot

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä Viimeisin päivitys: 1. maaliskuuta 2006 1 Tuetut JVC:n autovastaanottimet Tämä sovitin tukee seuraavia JVC:n autovastaanottimia* 1 : Vuonna

Lisätiedot

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä.

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä. 1 Digitointi VHS-kasetilta DVD-Ievylle Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Prosessi kestää niin kauan kuin VHS:n toisto kestää. Soittimessa voi käyttää DVD-R, DVD+R sekä uudelleen kirjoitettavia

Lisätiedot

Käyttöohje. LCD digi-tv F-STAR TM-92B

Käyttöohje. LCD digi-tv F-STAR TM-92B Käyttöohje LCD digi-tv F-STAR TM-92B Sisällysluettelo 1. Varoitukset----------------------------------------------------------------------------------------------1 2. Tarvikkeet-----------------------------------------------------------------------------------------------2

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS ROCK POP EQ CLAS RDM AUTORADIO FINwww.facebook.com/denverelectronics MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Lisätiedot

Sisällysluettelo...1 Osa 1 Perustoiminnot... 2

Sisällysluettelo...1 Osa 1 Perustoiminnot... 2 Käyttöohje Basic Operation Sisällysluettelo...1 Osa 1 Perustoiminnot... 2 1. Kytke DVD-soittimen virta päälle..... 2 2. Aseta levy levypesään. 2 3. Levyjen toistaminen.... 2 4. Pysäytä. 2 Osa 2 Lisätoiminnot

Lisätiedot

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-soitin

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-soitin DVP-740 X2 DVD-MPEG4-CD-MP3-soitin Käyttöopas Lue nämä ohjeet huolella oikean ja turvallisen käytön varmistamiseksi. Säilytä nämä ohjeet tulevaa tarvetta varten. 1 LAITTEEN SÄÄTIMET LCD-näyttö Kaiutin

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS CR-420 Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä.

KÄYTTÖOPAS CR-420  Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. KÄYTTÖOPAS CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. SÄÄTIMET JA MERKKIVALOT 1. Painike "ON/OFF" 2. Painike "HOUR TU -" 3. Painike "MIN TU +" 4. Painike

Lisätiedot

KAIUTTIMIEN LIITÄNTÄ Yhdistä kaiuttimet niiden liittimiin laitteen takaosassa.

KAIUTTIMIEN LIITÄNTÄ Yhdistä kaiuttimet niiden liittimiin laitteen takaosassa. 1. Verkkovirtakatkaisin (POWER) 2. Tajuusaluevalitsin (BAND) 3. Toimintovalitsin (Aux/CD/nauha/radio) 4. Bass Boost painike 5. CD Painike 6. CD ohjelmointi (PROGRAM) 7. CD stop 8. CD soitto / tauko -painike

Lisätiedot

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi.

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 Onnea uuden Langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin otat langattoman Baby Guardin käyttöösi, lue kaikki turvallisuus- ja käyttööhjeet huolellisesti,

Lisätiedot

DVX - 6600 DVD soitin

DVX - 6600 DVD soitin DVX - 6600 DVD soitin Verkkokauppa.com 1 DVX - 6600 DVD soitin 1 Kaukosäädin 3 Äänen ja kuvan liittäminen 4 Analoginen liittäminen 4 Digitaalinen liittäminen 4 5.1 ääniliitäntä 5 Scart liitäntä televisioon

Lisätiedot

CRC-1400 ALOITUSOPAS. Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX

CRC-1400 ALOITUSOPAS. Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX CRC-1400 ALOITUSOPAS HD Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX * Kokonainen käyttöohje ladattavissa osoitteesta www.topfield.fi * Vakioasetus henkilökohtaiselle tunnistenumerolle on 0000. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

ZAP SR300 Touch 8GB 100469

ZAP SR300 Touch 8GB 100469 ZAP SR300 Touch 8GB 100469 Pikaopas Tekniset yleistiedot: Näyttö: 3 TFT-kosketusnäyttö; 400x240 pikseliä, 262,000 väriä. Audioformaatit: MP3, WMA, WAV, FLAC, APE, AAC ym. Videoformaatit: RM (Real Media),

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

SUOMI. XL-DV75HMKII DVD -mikrokomponenttijärjestelmä, joka koostuu osista XL-DV75HMKII (pääyksikkö) ja CP-DV75H (kaiutinjärjestelmä).

SUOMI. XL-DV75HMKII DVD -mikrokomponenttijärjestelmä, joka koostuu osista XL-DV75HMKII (pääyksikkö) ja CP-DV75H (kaiutinjärjestelmä). XL-DV75HMKII DVD -mikrokomponenttijärjestelmä, joka koostuu osista XL-DV75HMKII (pääyksikkö) ja CP-DV75H (kaiutinjärjestelmä). Johdanto Kiitos tämän SHARP-tuotteen ostamisesta. Lue käyttöohje huolellisesti.

Lisätiedot

Langaton kuuntelujärjestelmä. E-Lab. www.koulupalvelu.fi

Langaton kuuntelujärjestelmä. E-Lab. www.koulupalvelu.fi Langaton kuuntelujärjestelmä E-Lab 제 www.koulupalvelu.fi 1. E-LAB on Mikä on e-lab? E-Lab langaton kieltenopetusjärjestelmä jonka valmistaa YUSUNG C&C LTD: Etelä-Korea. Se on suunniteltu käytettäväksi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE DIGITAALINEN VALOKUVAKEHYS 7. Malli: DPF307. Lue nämä ohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa.

KÄYTTÖOHJE DIGITAALINEN VALOKUVAKEHYS 7. Malli: DPF307. Lue nämä ohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. KÄYTTÖOHJE DIGITAALINEN VALOKUVAKEHYS 7 Malli: DPF307 p b Pb Free Lue nämä ohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Tämän tuotteen valmistaja suorittaa koko ajan parannustoimenpiteitä, eikä vastaa tuotteen

Lisätiedot

DVD-766. Käyttöohje TÄRKEÄÄ. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen DVD-soittimen käyttämistä. Säilytä käyttöohje.

DVD-766. Käyttöohje TÄRKEÄÄ. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen DVD-soittimen käyttämistä. Säilytä käyttöohje. DVD-766 Käyttöohje TÄRKEÄÄ Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen DVD-soittimen käyttämistä. Säilytä käyttöohje. 1 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 1 TURVALLISUUSOHJEET... 2-3 LEVYT... 4 HALLINTANÄPPÄINTEN SIJAINTI...

Lisätiedot

SUOMI. XL-E171DVH DVD Hi Fi-komponenttijärjestelmä, joka koostuu osista XL-E171DVH (pääyksikkö) ja CP-E171 (kaiutinjärjestelmä).

SUOMI. XL-E171DVH DVD Hi Fi-komponenttijärjestelmä, joka koostuu osista XL-E171DVH (pääyksikkö) ja CP-E171 (kaiutinjärjestelmä). XL-E171DVH DVD Hi Fi-komponenttijärjestelmä, joka koostuu osista XL-E171DVH (pääyksikkö) ja CP-E171 (kaiutinjärjestelmä). Johdanto Kiitos tämän SHARP-tuotteen ostamisesta. Lue käyttöohje huolellisesti.

Lisätiedot

Marantz CDR310 - pikaohje

Marantz CDR310 - pikaohje Marantz CDR310 - pikaohje 1. Power switch Virtakytkin, liu uta sivulle. 2. DISPLAY button Painikkeesta muutetaan näytön tietoja. 3. LIGHT button Painamalla kerran näytön valo syttyy 3 sekunniksi.pidä painettuna

Lisätiedot

HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET DM-18 KANNETTAVA CD SOITIN

KÄYTTÖOHJEET DM-18 KANNETTAVA CD SOITIN KÄYTTÖOHJEET DM-18 KANNETTAVA CD SOITIN VAROITUS: TULIPALO- JA SÄHKÖISKUVAARAN VÄLTTÄMISEKSI, ÄLÄ ALTISTA TUOTETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE. www.denver-electronics.com KÄYTTÖOHJEET KANNETTAVA CD SOITIN

Lisätiedot

C: Antenniliitin D: USB-liitin. Asennus FI. Aseta CD. Windows 98(SE), ME ei tueta.

C: Antenniliitin D: USB-liitin. Asennus FI. Aseta CD. Windows 98(SE), ME ei tueta. Tuotetiedot C A G B A: Infrapunavastaanotin B: Virtavalo (LED) C: Antenniliitin D: USB-liitin D E F E: USB-verkkokaapelin liitin F: Kauko-ohjain G: Antenni Asennus Sijoita antenni mielellään lähelle ikkunaa.

Lisätiedot

Lenco. L-701 Suorakoodauslevysoitin. Käyttöopas

Lenco. L-701 Suorakoodauslevysoitin. Käyttöopas Lenco L-701 Suorakoodauslevysoitin Käyttöopas 1 Varotoimenpiteitä Asennus Pura kaikki osat pakkauslaatikosta ja poista niiden suojamateriaali. Älä kytke soitinta verkkovirtaan ennen kuin kaikki muut kytkennät

Lisätiedot

ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE

ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE 2 ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE HUOM! Jotkin kaukosäätimen toiminnoista eivät välttämättä ole käytettävissä mallista riippuen. Varmista ettei kaukosäätimen signaalin

Lisätiedot

HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset

HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset Laitteen kytkentä 1. Kytke laitteeseen käyttöjännite 12V. Sulakkeelle menevään punaiseen johtoon kytketään +12V. Normaalissa odotustilassa laitteen virrankulutus

Lisätiedot

Digitaalinen valokuvakehys

Digitaalinen valokuvakehys DENVER DPF 741 Käyttöohje Digitaalinen valokuvakehys VAROITUS Virtajohdon/pistokkeen on oltava helposti käytettävissä/irrotettavissa. 1 Johdanto Onnittelut digitaalisen valokuvakehyksen hankinnan johdosta.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS 21PT5305

Käyttöoppaasi. PHILIPS 21PT5305 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 2007 S&A MATINTUPA 1. ILMAVIRTAUKSEN MITTAUS Suora, 1:n pisteen mittaus a) Kytke mittalaitteeseen virta. b) Paina UNITS - näppäintä ja valitse haluttu mittayksikkö

Lisätiedot

COBY TF-DVD7006 KANNETTAVA DVD SOITIN

COBY TF-DVD7006 KANNETTAVA DVD SOITIN descreen TFT LCD Portable DVD/CD/MP3 Player COBY TF-DVD7006 KANNETTAVA DVD SOITIN 7 tuuman laajakuvanäyttö (16:9), tyylikäs design KÄYTTÖOHJE Copyright 2008 Bat. Power Oy & Coby Electronics Corporation

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin

KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin Tämä MP4-videosoitin on varustettu täysillä multimediaominaisuuksilla. Laite sopii valokuvien katseluun, e-kirjojen lukemiseen, äänen tallentamiseen ja toistamiseen

Lisätiedot

Käyttöohjeet. TFT-värinäyttö 1286..

Käyttöohjeet. TFT-värinäyttö 1286.. Käyttöohjeet TFT-värinäyttö 1286.. Laitekuvaus TFT-värinäyttö kuuluu Giraovipuhelinjärjestelmään ja sillä laajennetaan huonekojeiden toimintoja. Menu Korkearesoluutioisessa ja aktiivisessa 1,8 tuuman TFT-värinäytössä

Lisätiedot

Turvaohjeita ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE, KOSKA TÄMÄ AIHEUTTAA SUUREN

Turvaohjeita ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE, KOSKA TÄMÄ AIHEUTTAA SUUREN Turvaohjeita Kolmion sisällä oleva nuolisalamasymboli varoittaa käyttäjää eristämättömästä "vaarallisesta jännitteestä" tuotteen kotelon sisällä. Tämä jännite voi olla riittävän suuri aiheuttamaan sähköiskun

Lisätiedot

Käyttöohje DENVER TFD-1903 LUE HUOLELLA ENNEN KÄYTTÖÄ

Käyttöohje DENVER TFD-1903 LUE HUOLELLA ENNEN KÄYTTÖÄ 19"LCD-TV DVD-SOITTIMELLA Käyttöohje DENVER TFD-1903 LUE HUOLELLA ENNEN KÄYTTÖÄ Tärkeitä turvaohjeita Ennen kuin käytät laitetta, lue ohjeet huolellisesti ja säilytä tämä käyttöohje. Lue varoitukset,

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. Etupaneeli. Takapaneeli

Pakkauksen sisältö. Etupaneeli. Takapaneeli Pakkauksen sisältö Digisovitin Digisovitin Digisovitin Tarkista pakkauksen sisältö ennen kuin aloitat laitteen käytön. Mikäli jokin tuotteista puuttuu tai on vahingoittunut, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.

Lisätiedot

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje HD-SDI DVR pikaohje 1.1 Copyright Kocom Finland Oy Varmista, että kiintolevy on paikoillaan. Käynnistys Liitä verkkolaite takana olevaan DC liittimeen. Paina laitteen

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Leppävaaran Reebok Areenan äänentoiston pikaopas

Leppävaaran Reebok Areenan äänentoiston pikaopas Leppävaaran Reebok Areenan äänentoiston pikaopas Tämän pikaoppaan tarkoituksena on helpottaa järjestelmän käyttöä ja vähentää laitteiston rikkoutumisen riskiä. Mikserin äänenvoimakkuuden säätimet ovat

Lisätiedot

quick guide RSE liittämisen.

quick guide RSE liittämisen. web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Autonne on varustettu ainutlaatuinen multimedialaitteistolla. Rear Seat Entertainment -järjestelmä laajentaa auton tavanomaista äänentoistolaitteistoa

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

1. CD-kansi :Avaa tästä ja laita CD sisään

1. CD-kansi :Avaa tästä ja laita CD sisään 1. CD-kansi :Avaa tästä ja laita CD sisään 2. Bass boost :Tästä painamalla aktivoituu bassonkorostustoiminto. 3. Äänen voimakkuus : Äänen voimakkuuden säätö. 4. CD repeat : Paina kerran soiton aikana,

Lisätiedot

QUICK GUIDE - RSE TAKAISTUIMEN VIIHDEKESKUS VOLVO WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE TAKAISTUIMEN VIIHDEKESKUS VOLVO WEB EDITION VOLVO QUICK GUIDE - RSE WEB EDITION TAKAISTUIMEN VIIHDEKESKUS Autossanne on ainutlaatuinen multimedialaitteisto. Takaistuimen viihdekeskuksen (Rear Seat Entertainment) myötä auton tavalliseen äänentoistolaitteistoon

Lisätiedot

Käyttöohje. LCD Farve TV TFD-2617DVBT

Käyttöohje. LCD Farve TV TFD-2617DVBT Käyttöohje LCD Farve TV TFD-2617DVBT Kuva-asetukset (Video menu) Avaa päävalikko joko television etupaneelin tai kaukosäätimen LCD MENU -näppäimellä. Toiminnot 1. Valitse nuolinäppäimillä ja päävalikon

Lisätiedot